Swedish l10n update by Daniel Nylander
authorChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Mon, 11 Jun 2007 22:12:07 +0000 (22:12 +0000)
committerChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Mon, 11 Jun 2007 22:12:07 +0000 (22:12 +0000)
Slovak l10n update by Marián Hikaník

po/sk.po
po/sv.po

index 58bd6d1..93c74ba 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-06-03 22:51+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-05-30 21:23+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-06-11 22:59+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-06-10 21:36+0100\n"
 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -65,7 +65,7 @@ msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1789
+#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1784
 #: src/libvlc-module.c:1253 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:588
 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
@@ -88,7 +88,7 @@ msgid "General audio settings"
 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
-#: src/video_output/video_output.c:432
+#: src/video_output/video_output.c:434
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtre"
 
@@ -96,12 +96,12 @@ msgstr "Filtre"
 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
+#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:85
 #: modules/gui/macosx/intf.m:598 modules/gui/macosx/intf.m:599
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
+#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:159
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr "Rôzne"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1817
+#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1812
 #: src/libvlc-module.c:1288 modules/gui/macosx/extended.m:69
 #: modules/gui/macosx/intf.m:601 modules/gui/macosx/output.m:160
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
@@ -362,7 +362,7 @@ msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:533
 #: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:261
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:266
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
@@ -509,9 +509,10 @@ msgstr "Otvoriť &priečinok..."
 msgid "Select one or more files to open"
 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:55
-msgid "Information..."
-msgstr "Informácia"
+#: include/vlc_intf_strings.h:41
+#, fuzzy
+msgid "Media Information..."
+msgstr "Informácia o médiu"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:42
 msgid "Codec Information..."
@@ -548,8 +549,8 @@ msgstr "O programe VLC media player"
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1536 modules/gui/macosx/intf.m:1537
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1538 modules/gui/macosx/playlist.m:450
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:250 modules/gui/qt4/menus.cpp:434
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:437
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:250 modules/gui/qt4/menus.cpp:440
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:444
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
@@ -571,6 +572,10 @@ msgstr "Získať informácie"
 msgid "Delete"
 msgstr "Vymazať"
 
+#: include/vlc_intf_strings.h:55
+msgid "Information..."
+msgstr "Informácia"
+
 #: include/vlc_intf_strings.h:56
 msgid "Sort"
 msgstr "Zoradiť"
@@ -753,7 +758,7 @@ msgstr "Autorské práva (copyright)"
 
 #: include/vlc_meta.h:37
 msgid "Album/movie/show title"
-msgstr "Album/film/zobrazenie titulu"
+msgstr "Album/film/zobraziť titul"
 
 #: include/vlc_meta.h:38
 msgid "Track number/position in set"
@@ -781,7 +786,7 @@ msgstr "Nastavenie"
 msgid "URL"
 msgstr "URL adresa"
 
-#: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1781 src/libvlc-module.c:106
+#: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1776 src/libvlc-module.c:106
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
 msgid "Language"
@@ -834,32 +839,32 @@ msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
 
-#: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
-#: src/input/es_out.c:379 src/libvlc-module.c:431
-#: src/video_output/video_output.c:408 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
+#: src/audio_output/input.c:87 src/audio_output/input.c:133
+#: src/input/es_out.c:387 src/libvlc-module.c:431
+#: src/video_output/video_output.c:411 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
+#: src/audio_output/input.c:89 modules/visualization/visual/visual.c:129
 msgid "Spectrometer"
 msgstr "Spectrometer"
 
-#: src/audio_output/input.c:90
+#: src/audio_output/input.c:91
 msgid "Scope"
 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
 
-#: src/audio_output/input.c:92
+#: src/audio_output/input.c:93
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:69
+#: src/audio_output/input.c:130 modules/audio_filter/equalizer.c:69
 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
 #: modules/gui/macosx/intf.m:628 modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:48
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Ekvalizér"
 
-#: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
+#: src/audio_output/input.c:152 src/libvlc-module.c:214
 #: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
 msgid "Audio filters"
 msgstr "Filtre zvuku"
@@ -885,7 +890,7 @@ msgstr "Stereo"
 #: modules/control/gestures.c:89 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:207
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:272 modules/video_filter/logo.c:97
 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
@@ -894,7 +899,7 @@ msgstr "Vľavo"
 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
 #: modules/control/gestures.c:89 modules/video_filter/logo.c:97
 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
@@ -966,7 +971,7 @@ msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Záložka %i"
 
-#: src/input/decoder.c:126 src/input/decoder.c:138
+#: src/input/decoder.c:136 src/input/decoder.c:148
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:593
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:602 modules/stream_out/es.c:365
@@ -974,19 +979,19 @@ msgstr "Záložka %i"
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
 
-#: src/input/decoder.c:127
+#: src/input/decoder.c:137
 msgid "VLC could not open the packetizer module."
 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
 
-#: src/input/decoder.c:139
+#: src/input/decoder.c:149
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
 
-#: src/input/decoder.c:149
+#: src/input/decoder.c:159
 msgid "No suitable decoder module for format"
 msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
 
-#: src/input/decoder.c:150
+#: src/input/decoder.c:160
 #, c-format
 msgid ""
 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
@@ -995,101 +1000,101 @@ msgstr ""
 "VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
 "chybu momentálne nie je možné odstrániť."
 
-#: src/input/es_out.c:401 src/input/es_out.c:403 src/input/es_out.c:409
-#: src/input/es_out.c:410 modules/access/cdda/info.c:967
+#: src/input/es_out.c:409 src/input/es_out.c:411 src/input/es_out.c:417
+#: src/input/es_out.c:418 modules/access/cdda/info.c:967
 #: modules/access/cdda/info.c:999
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Stopa %i"
 
-#: src/input/es_out.c:585
+#: src/input/es_out.c:595
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:585 src/input/es_out.c:587 src/input/var.c:128
+#: src/input/es_out.c:595 src/input/es_out.c:597 src/input/var.c:128
 #: src/libvlc-module.c:462 modules/gui/macosx/intf.m:581
 #: modules/gui/macosx/intf.m:582
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1776 modules/codec/faad.c:330
+#: src/input/es_out.c:1771 modules/codec/faad.c:330
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Tok %d"
 
-#: src/input/es_out.c:1778 modules/gui/macosx/wizard.m:425
+#: src/input/es_out.c:1773 modules/gui/macosx/wizard.m:425
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:1789 src/input/es_out.c:1817 src/input/es_out.c:1844
+#: src/input/es_out.c:1784 src/input/es_out.c:1812 src/input/es_out.c:1839
 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:1792 modules/codec/faad.c:334
+#: src/input/es_out.c:1787 modules/codec/faad.c:334
 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:496
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
-#: src/input/es_out.c:1797 modules/codec/faad.c:336
+#: src/input/es_out.c:1792 modules/codec/faad.c:336
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/input/es_out.c:1798 modules/codec/faad.c:336
-#, c-format
-msgid "%d Hz"
+#: src/input/es_out.c:1793
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%u Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:1804
+#: src/input/es_out.c:1799
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "bitov na vzorok"
 
-#: src/input/es_out.c:1809 modules/access_output/shout.c:87
+#: src/input/es_out.c:1804 modules/access_output/shout.c:87
 #: modules/access/pvr.c:89 modules/gui/qt4/components/open.cpp:553
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:1810
-#, c-format
-msgid "%d kb/s"
+#: src/input/es_out.c:1805
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%u kb/s"
 msgstr "%d kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:1821
+#: src/input/es_out.c:1816
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: src/input/es_out.c:1827
+#: src/input/es_out.c:1822
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:1837 modules/access/screen/screen.c:40
+#: src/input/es_out.c:1832 modules/access/screen/screen.c:40
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
 
-#: src/input/es_out.c:1844
+#: src/input/es_out.c:1839
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/input/input.c:2214
+#: src/input/input.c:2198
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2215
+#: src/input/input.c:2199
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
 "v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2310
+#: src/input/input.c:2294
 msgid "Can't recognize the input's format"
 msgstr "Program nedokáže korektne rozpoznať formát vstupu"
 
-#: src/input/input.c:2311
+#: src/input/input.c:2295
 #, c-format
 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
 msgstr ""
@@ -1206,56 +1211,56 @@ msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
-#: src/libvlc-common.c:283 src/libvlc-common.c:454 src/modules/modules.c:1716
+#: src/libvlc-common.c:280 src/libvlc-common.c:451 src/modules/modules.c:1716
 #: src/modules/modules.c:2047
 msgid "C"
 msgstr "sk"
 
-#: src/libvlc-common.c:299
+#: src/libvlc-common.c:296
 msgid "Help options"
 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
 
-#: src/libvlc-common.c:1506 src/modules/configuration.c:1269
+#: src/libvlc-common.c:1503 src/modules/configuration.c:1269
 msgid "string"
 msgstr "príkaz"
 
-#: src/libvlc-common.c:1525 src/modules/configuration.c:1233
+#: src/libvlc-common.c:1522 src/modules/configuration.c:1233
 msgid "integer"
 msgstr "hodnota"
 
-#: src/libvlc-common.c:1552 src/modules/configuration.c:1258
+#: src/libvlc-common.c:1549 src/modules/configuration.c:1258
 msgid "float"
 msgstr "plávajúci"
 
-#: src/libvlc-common.c:1565
+#: src/libvlc-common.c:1562
 msgid " (default enabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1566
+#: src/libvlc-common.c:1563
 msgid " (default disabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1831
+#: src/libvlc-common.c:1828
 #, c-format
 msgid "VLC version %s\n"
 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1832
+#: src/libvlc-common.c:1829
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1834
+#: src/libvlc-common.c:1831
 #, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
 msgstr "Kompilátor: %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1836
+#: src/libvlc-common.c:1833
 #, c-format
 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1867
+#: src/libvlc-common.c:1864
 msgid ""
 "\n"
 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
@@ -1263,7 +1268,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1887
+#: src/libvlc-common.c:1884
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
@@ -1826,7 +1831,7 @@ msgstr ""
 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
-#: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
+#: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
 #: modules/video_filter/rss.c:164
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
@@ -1835,41 +1840,41 @@ msgstr "Vycentrovať"
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:200
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:279 modules/video_filter/logo.c:97
 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
-#: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
+#: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
 #: modules/video_filter/rss.c:164
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
+#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
 #: modules/video_filter/rss.c:165
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
+#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
 #: modules/video_filter/rss.c:165
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
+#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
 #: modules/video_filter/rss.c:165
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
+#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
 #: modules/video_filter/rss.c:165
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Vpravo dole"
@@ -3486,7 +3491,7 @@ msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávan
 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:650
 #: modules/gui/macosx/intf.m:658 modules/gui/macosx/wizard.m:312
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1628
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:249 modules/gui/qt4/menus.cpp:441
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:249 modules/gui/qt4/menus.cpp:450
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1531
@@ -3504,7 +3509,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:524
 #: modules/gui/macosx/intf.m:573 modules/gui/macosx/intf.m:651
 #: modules/gui/macosx/intf.m:657 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:248
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:440 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:448 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
 msgid "Previous"
@@ -3520,7 +3525,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/intf.m:527 modules/gui/macosx/intf.m:570
 #: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/macosx/intf.m:656
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:251 modules/gui/qt4/menus.cpp:439
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:251 modules/gui/qt4/menus.cpp:447
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
@@ -3650,7 +3655,7 @@ msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
 #: src/libvlc-module.c:1064 modules/control/hotkeys.c:241
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275 modules/gui/qt4/menus.cpp:468
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275 modules/gui/qt4/menus.cpp:477
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
@@ -4944,28 +4949,28 @@ msgstr "Zulu"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámy"
 
-#: src/video_output/video_output.c:406 modules/gui/macosx/intf.m:619
+#: src/video_output/video_output.c:409 modules/gui/macosx/intf.m:619
 #: modules/gui/macosx/intf.m:620 modules/video_filter/deinterlace.c:122
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Rozkladať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:410 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:413 modules/video_filter/deinterlace.c:117
 msgid "Discard"
 msgstr "Vyraďovať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:412 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:415 modules/video_filter/deinterlace.c:117
 msgid "Blend"
 msgstr "Premiešavať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:414 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:417 modules/video_filter/deinterlace.c:117
 msgid "Mean"
 msgstr "Stredná úroveň"
 
-#: src/video_output/video_output.c:416 modules/video_filter/deinterlace.c:118
+#: src/video_output/video_output.c:419 modules/video_filter/deinterlace.c:118
 msgid "Bob"
 msgstr "Bob"
 
-#: src/video_output/video_output.c:418 modules/video_filter/deinterlace.c:118
+#: src/video_output/video_output.c:421 modules/video_filter/deinterlace.c:118
 msgid "Linear"
 msgstr "Lineárne rozkladanie"
 
@@ -5017,7 +5022,7 @@ msgstr ""
 "pamäte. Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
 
 #: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:78
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:681
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:680
 msgid "Adapter card to tune"
 msgstr "Karta adaptéra"
 
@@ -5035,7 +5040,7 @@ msgstr "Číslo zariadenia, ktoré chcete použiť na adaptéri. "
 
 #: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:84
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:634
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:703
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:702
 msgid "Transponder/multiplex frequency"
 msgstr "Frekvencia transpondéru/multiplexu"
 
@@ -5228,19 +5233,16 @@ msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
 msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:134
-#, fuzzy
 msgid "6 MHz"
-msgstr "%d Hz"
+msgstr "6 MHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:135
-#, fuzzy
 msgid "7 MHz"
-msgstr "%d Hz"
+msgstr "7 MHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:135
-#, fuzzy
 msgid "8 MHz"
-msgstr "%d Hz"
+msgstr "8 MHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:139
 msgid "Terrestrial guard interval"
@@ -5405,11 +5407,11 @@ msgstr "port CDDB"
 msgid "CDDB Server port to use."
 msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:448
+#: modules/access/cdda.c:445
 msgid "Audio CD - Track "
 msgstr "Audio CD - Stopa"
 
-#: modules/access/cdda.c:465
+#: modules/access/cdda.c:462
 #, c-format
 msgid "Audio CD - Track %i"
 msgstr "Audio CD - Stopa %i"
@@ -5796,7 +5798,7 @@ msgid "Standard filesystem directory input"
 msgstr "Štandardný vstup priečinkov pre systém súborov"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73 modules/demux/mpc.c:56
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68 modules/demux/mpc.c:56
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:163
 #: modules/video_output/opengl.c:122 modules/video_output/opengl.c:176
 msgid "None"
@@ -5835,7 +5837,7 @@ msgstr ""
 "v milisekundách."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:97 modules/access/v4l.c:80
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:484
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:483
 msgid "Video device name"
 msgstr "Názov video-zariadenia"
 
@@ -5848,7 +5850,7 @@ msgstr ""
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/v4l.c:84
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:490
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:489
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Názov audio-zariadenia"
 
@@ -6399,7 +6401,7 @@ msgstr ""
 "povolený dátový tok (v bytoch/sek.)"
 
 #: modules/access_filter/bandwidth.c:42
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:654
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:653
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Šírka prenosového pásma"
 
@@ -6977,7 +6979,7 @@ msgid "PVR radio device"
 msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
 
 #: modules/access/pvr.c:63 modules/access/v4l.c:99
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:497
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:496
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:537
 msgid "Norm"
 msgstr "Norma"
@@ -7005,7 +7007,7 @@ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
 #: modules/access/pvr.c:75 modules/access/v4l.c:92
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:504
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:503
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:544
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvencia"
@@ -7476,7 +7478,7 @@ msgstr "Segmenty"
 
 #: modules/access/vcdx/access.c:428 modules/access/vcdx/access.c:709
 #: modules/access/vcdx/info.c:294 modules/access/vcdx/info.c:295
-#: modules/demux/mkv.cpp:5364
+#: modules/demux/mkv.cpp:5370
 msgid "Segment"
 msgstr "Segment"
 
@@ -7642,10 +7644,10 @@ msgid ""
 "tiring when listening to music for long periods of time.\n"
 "It works with any source format from mono to 7.1."
 msgstr ""
-"Tento efekt spôsobí, že budete mať pocit, akoby ste sa nachádzali v izbe "
-"ozvučenej 8 reproduktormi. Zvuk bude znieť realistickejšie, obzvlášť v "
-"slúchadlách. Ak používate tento efekt a počúvate hudbu dlhší čas, počúvanie "
-"je aj menej unavujúce. \n"
+"Tento efekt vyvoláva dojem, že sa nachádzate v i v izbe ozvučenej 8 "
+"reproduktormi. Zvuk bude znieť realistickejšie, obzvlášť v slúchadlách. Ak "
+"používate tento efekt a počúvate hudbu dlhší čas, počúvanie je aj menej "
+"unavujúce. \n"
 "Efekt funguje s akýmkoľvek vstupným zvukom (či už v režime mono, alebo 7.1)."
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:62
@@ -7797,8 +7799,8 @@ msgstr "Konverzie audio-formátov s fixným bodom"
 msgid "Floating-point audio format conversions"
 msgstr "Konverzie audio-formátov s plávajúcim bodom"
 
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:67
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:72
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:69
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:74
 msgid "MPEG audio decoder"
 msgstr "MPEG audio-dekodér"
 
@@ -8444,6 +8446,11 @@ msgstr "AAC audio-dekodér (s použitím libfaad2)"
 msgid "AAC extension"
 msgstr "Prípona AAC"
 
+#: modules/codec/faad.c:336
+#, c-format
+msgid "%d Hz"
+msgstr "%d Hz"
+
 #: modules/codec/fake.c:48 modules/video_output/image.c:82
 msgid "Image file"
 msgstr "Súbor s obrázkom"
@@ -8537,133 +8544,135 @@ msgstr "Program VLC nemôže nájsť enkodér \"%s\"."
 msgid "VLC could not open the encoder."
 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť enkodér."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
 msgid "Non-ref"
 msgstr "Nereferenčný"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
 msgid "Bidir"
 msgstr "Obojsmerný"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
 msgid "Non-key"
 msgstr "Bez kľúča"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
 msgid "All"
 msgstr "Všetky"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
 msgid "rd"
 msgstr "rd"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
 msgid "bits"
 msgstr "bitov"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
 msgid "simple"
 msgstr "jednoduchá"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:80 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
 msgid "Fast bilinear"
 msgstr "Rýchle bilineárne"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:80 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
 msgid "Bilinear"
 msgstr "Bilineárne"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:80 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
 msgid "Bicubic (good quality)"
 msgstr "Bikubické (dobrá kvalita)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:81 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
 msgid "Experimental"
 msgstr "Experimentálne"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:81 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
 msgid "Nearest neighbour (bad quality)"
 msgstr "Blízko susedov (zlá kvalita)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
 msgid "Area"
 msgstr "Oblasť"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
 msgid "Luma bicubic / chroma bilinear"
 msgstr "Luma-bikubicky / chroma-bilineárne"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
 msgid "Gauss"
 msgstr "Gauss"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
 msgid "SincR"
 msgstr "SincR"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
 msgid "Lanczos"
 msgstr "Lanczos"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
 msgid "Bicubic spline"
 msgstr "Bikubická splajna"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:88
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83
 msgid ""
 "Various audio and video decoders/encodersdelivered by the FFmpeg library. "
 "This includes (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, DV, "
 "MJPEG and other codecs"
 msgstr ""
+"Rôzne audio- a video-dekodéry alebo enkodéry, dodávané spolu s knižnicou "
+"FFmpeg. Balík zahŕňa tieto kodeky (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, "
+"WMV, WMA, AAC, AMR, DV, MJPEG a iné kodeky"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:99
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:94
 msgid ""
 "AltiVec FFmpeg audio/video decoder/encoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 msgstr "AV dekodér/enkodér AltiVec FF mpeg ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:103
-#, fuzzy
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:98
 msgid "FFmpeg audio/video decoders/encoders"
 msgstr "Audio/video-enkodér FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:107
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:102
 msgid "Decoding"
 msgstr "Dekódovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:135
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:130
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:97
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:136
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:131
 msgid "FFmpeg audio/video encoder"
 msgstr "Audio/video-enkodér FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:194
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:189
 msgid "FFmpeg demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:200
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:195
 msgid "FFmpeg muxer"
 msgstr "Muxér formátu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:209 modules/video_filter/scale.c:54
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:204 modules/video_filter/scale.c:54
 msgid "Video scaling filter"
 msgstr "Filter pre škálovanie videa"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:221
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:216
 msgid "FFmpeg chroma conversion"
 msgstr "Konverzia formátu FFmpeg chroma"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:227
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:222
 msgid "FFmpeg video filter"
 msgstr "Video-filter FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:233
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:228
 msgid "FFmpeg crop padd filter"
 msgstr "Filter pre vystrihovanie a vypĺňanie vo formáte FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:239
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:234
 msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
 msgstr "Video-filter pre rozkladanie formátu FFmpeg"
 
@@ -9214,11 +9223,11 @@ msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte Linear PCM"
 msgid "Video decoder using openmash"
 msgstr "Video-dekodér"
 
-#: modules/codec/mpeg_audio.c:106
+#: modules/codec/mpeg_audio.c:108
 msgid "MPEG audio layer I/II/III decoder"
 msgstr "Audio-dekodér MPEGI/II/III"
 
-#: modules/codec/mpeg_audio.c:117
+#: modules/codec/mpeg_audio.c:119
 msgid "MPEG audio layer I/II/III packetizer"
 msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte MPEG I/II/III"
 
@@ -11242,19 +11251,19 @@ msgstr ""
 "Načítať a zahodiť neznáme EBML elementy (nepoužívajte túto voľbu pri "
 "poškodených súboroch)."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3300
+#: modules/demux/mkv.cpp:3302
 msgid "---  DVD Menu"
 msgstr "---  DVD Menu"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3306
+#: modules/demux/mkv.cpp:3308
 msgid "First Played"
 msgstr "Prvýkrát prehrávané"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3308
+#: modules/demux/mkv.cpp:3310
 msgid "Video Manager"
 msgstr "Video-manažér"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3314
+#: modules/demux/mkv.cpp:3316
 msgid "----- Title"
 msgstr "----- Titul"
 
@@ -11441,15 +11450,16 @@ msgstr ""
 "podľa NC17."
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:44
-#, fuzzy
 msgid "Skip ads"
-msgstr "Preskočiť snímky"
+msgstr "Preskočiť reklamy"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:45
 msgid ""
 "Use playlist options usually used to prevent ads skipping to detect ads and "
 "prevent adding them to the playlist."
 msgstr ""
+"Použiť nastavenia playlistu (tieto nastavenia sa používajú napr. v prípade, "
+"že chcete zabrániť tomu, aby bola do playlistu pridávaná aj reklama)."
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65
 msgid "M3U playlist import"
@@ -11815,7 +11825,7 @@ msgstr "Otvoriť aj súbory zo všetkých podpriečinkov? "
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158 modules/gui/macosx/open.m:471
 #: modules/gui/macosx/open.m:665 modules/gui/macosx/open.m:778
 #: modules/gui/macosx/open.m:904 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:47
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:455 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:464 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:351
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:407
 msgid "Open"
@@ -11823,7 +11833,7 @@ msgstr "Otvoriť"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:224
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:329 modules/gui/macosx/prefs.m:120
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:48 modules/gui/qt4/menus.cpp:266
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:48 modules/gui/qt4/menus.cpp:271
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:184
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavenia"
@@ -12197,7 +12207,7 @@ msgstr "Rýchle dopredu"
 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:87 modules/gui/macosx/intf.m:1525
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1526 modules/gui/macosx/intf.m:1527
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1528 modules/gui/pda/pda_interface.c:250
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:251 modules/gui/qt4/menus.cpp:432
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:251 modules/gui/qt4/menus.cpp:437
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:689
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:700
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1232
@@ -12545,7 +12555,7 @@ msgid "Bring All to Front"
 msgstr "Preniesť všetky do popredia"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:638 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:39
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:402 modules/gui/qt4/menus.cpp:465
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:407 modules/gui/qt4/menus.cpp:474
 msgid "Help"
 msgstr "Pomocník"
 
@@ -14442,65 +14452,61 @@ msgstr "Video a audio výstup QNXRTOS"
 
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:637
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:695
-#, fuzzy
 msgid "Preamp\n"
-msgstr "Predzosilnenie"
+msgstr "Predzosilnenie\n"
 
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:637
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:695
 msgid "dB"
-msgstr ""
+msgstr "dB"
 
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:75
-#, fuzzy
 msgid "Track number/Position"
-msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"
+msgstr "Číslo stopy/Pozícia"
 
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:167
 msgid "Extra metadata and other information are shown in this list.\n"
-msgstr ""
+msgstr "V zozname sa zobrazujú zvláštne meta-dáta a iné informácie.\n"
 
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:208
 msgid ""
 "Various statistics about the current media or stream.\n"
 " Played and streamed info are shown."
 msgstr ""
+"Rôzne štatistiky o aktuálnom médiu alebo streame.\n"
+"Zobrazujú sa prehrávané a streamované informácie."
 
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:254
-#, fuzzy
 msgid "Sent bitrates"
-msgstr "Poslať hodnotenie"
+msgstr "Poslať dátové toky"
 
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:327
 msgid ""
 "Information about what your media or stream is made of.\n"
 " Muxer, Audio and Video Codecs, Subtitles are shown."
 msgstr ""
+"Informácia o tom, z čoho sa skladá médium alebo stream.\n"
+"Tu sa zobrazujú: muxér, audio- a video-kodeky, titulky."
 
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:161
-#, fuzzy
 msgid "Current visualization:"
-msgstr "Vizualizácie zvuku"
+msgstr "Aktuálna vizualizácia:"
 
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:212
-#, fuzzy
 msgid "Normal rate"
-msgstr "Normálna veľkosť"
+msgstr "Normálna rýchlosť"
 
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:225
-#, fuzzy
 msgid "Take a snapshot"
-msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
+msgstr "Vytvoriť snímok"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:78
-#, fuzzy
 msgid "Select one or multiple files, or a folder"
-msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
+msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, alebo priečinok"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:99
-#, fuzzy
 msgid "Filter:"
-msgstr "Filtre"
+msgstr "Filter:"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:158
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1291
@@ -14508,90 +14514,79 @@ msgid "Open subtitles file"
 msgstr "Otvoriť súbor s titulkami"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:530
-#, fuzzy
 msgid "Radio device name"
-msgstr "Názov audio-zariadenia"
+msgstr "Názov dio-zariadenia"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:577
-#, fuzzy
 msgid "Video Device Name "
 msgstr "Názov video-zariadenia"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:580
-#, fuzzy
 msgid "Audio Device Name "
 msgstr "Názov audio-zariadenia"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:589
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:592
-#, fuzzy
 msgid "Update List"
-msgstr "Aktualizácie"
+msgstr "Zoznam aktualizácií"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:620
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:682
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:681
 msgid "DVB Type:"
-msgstr "Typ disku"
+msgstr "Typ DVB"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:645
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:712
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:644
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:711
 msgid "Transponder symbol rate"
-msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra v kHz"
+msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra"
 
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:89
-#, fuzzy
 msgid "R1"
-msgstr "1"
+msgstr "R1"
 
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:90
 msgid "RA"
-msgstr ""
+msgstr "RA"
 
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:91
 msgid "NR"
-msgstr ""
+msgstr "NR"
 
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:95
 msgid " RND"
-msgstr ""
+msgstr " RND"
 
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:96
 msgid "NRND"
-msgstr ""
+msgstr "NRND"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:281
-#, fuzzy
 msgid "Select File"
 msgstr "Vyberte si súbor"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:310
-#, fuzzy
 msgid "Select Directory"
 msgstr "Vyberte si priečinok"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:924
 msgid "Select an action to change the associated hotkey"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte akciu, ktorej klávesovú skratku chcete upraviť"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1017
-#, fuzzy
 msgid "Hotkey for "
-msgstr "Horúce klávesy"
+msgstr "Klávesová skratka pre"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1020
 msgid "Press the new keys for "
-msgstr ""
+msgstr "Stlačte novú klávesovú skratku pre"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1054
 msgid "Warning: the  key is already assigned to \""
-msgstr ""
+msgstr "Upozornenie: takáto klávesová skratka je už pridelená akcii \""
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
-#, fuzzy
 msgid "Input and Codecs"
-msgstr "Vstup / Kodeky"
+msgstr "Vstup a kodeky"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/errors.cpp:37
 msgid "Errors"
@@ -14623,19 +14618,16 @@ msgid "Don't show further errors"
 msgstr "Nezobrazovať hlásenia o ďalších chybách"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:51
-#, fuzzy
 msgid "Video effects"
-msgstr "Video kodeky"
+msgstr "Video efekty"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:44
-#, fuzzy
 msgid "Go to Time"
-msgstr "Prejsť na titul"
+msgstr "Prejsť na čas"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:49
-#, fuzzy
 msgid "&Go"
-msgstr "N&ie"
+msgstr "&Prejsť"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:50 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:87
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:78
@@ -14652,9 +14644,8 @@ msgid "&Cancel"
 msgstr "&Storno"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:75
-#, fuzzy
 msgid "Infos about VLC media player"
-msgstr "O programe VLC media player"
+msgstr "Informácie o programe VLC media player"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:95
 msgid "Authors"
@@ -14673,125 +14664,107 @@ msgid "Login"
 msgstr "Prihlásiť"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:49
-#, fuzzy
 msgid "Media information"
-msgstr "Meta-Informácia"
+msgstr "Informácia o médiu"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:56
-#, fuzzy
 msgid "&General"
-msgstr "Všeobecné"
+msgstr "&Všeobecné"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:58
-#, fuzzy
 msgid "&Extra Metadata"
-msgstr "Meta-dáta"
+msgstr "&Prídavné meta-dáta"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:60
-#, fuzzy
 msgid "&Codec Details"
-msgstr "Zobraziť podrobnosti"
+msgstr "&Podrobnosti o kodeku"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:64
-#, fuzzy
 msgid "&Stats"
-msgstr "&Nastavenia"
+msgstr "&Štatistiky"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:71
-#, fuzzy
 msgid "Location"
-msgstr "Latinsky"
+msgstr "Umiestnenie"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:47
-#, fuzzy
 msgid "&Save as..."
 msgstr "Uložiť &ako..."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:56
-#, fuzzy
 msgid "Verbosity Level"
-msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
+msgstr "Komunikatívnosť"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:160
-#, fuzzy
 msgid "Choose a filename to save the logs under..."
-msgstr "Musíte si vybrať súbor, do ktorého sa bude ukladať"
+msgstr "Musíte si vybrať súbor, do ktorého sa bude ukladať záznam..."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:169
 msgid ""
 "Cannot write file %1:\n"
 "%2."
 msgstr ""
+"Nemožno zapisovať do súboru %1:\n"
+"%2."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:57 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:625
 msgid "&File"
 msgstr "&Súbor"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:58
-#, fuzzy
 msgid "&Disc"
-msgstr "Disk"
+msgstr "&Disk"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:59
-#, fuzzy
 msgid "&Network"
-msgstr "Sieť"
+msgstr "&Sieť"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:61
-#, fuzzy
 msgid "Capture &Device"
-msgstr "Pripojiť &snímacie zariadenie..."
+msgstr "&Snímacie zariadenie..."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:80 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:93
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:167
-#, fuzzy
 msgid "&Play"
-msgstr "Prehrať"
+msgstr "&Prehrať"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:91 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:162
 msgid "&Enqueue"
-msgstr ""
+msgstr "&Zaradiť"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:95 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:154
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:97
-#, fuzzy
 msgid "&Stream"
-msgstr "Stream"
+msgstr "&Stream"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:97
-#, fuzzy
 msgid "&Convert"
-msgstr "Inverzia farieb"
+msgstr "&Konvertovať"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:158
 msgid "&Convert / Save"
-msgstr ""
+msgstr "&Konvertovať / Uložiť"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:65
-#, fuzzy
 msgid "Manage"
-msgstr "&Úpravy"
+msgstr "Manažovať"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:66
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:291
-#, fuzzy
 msgid "Open playlist file"
-msgstr "Otvoriť playlist"
+msgstr "Otvoriť súbor s playlistom"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:67
-#, fuzzy
 msgid "Ctrl+L"
-msgstr "Ctrl"
+msgstr "Ctrl+L"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:69
-#, fuzzy
 msgid "Dock playlist"
-msgstr "playlist"
+msgstr "Pripevniť playlist"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:70 modules/gui/qt4/menus.cpp:225
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:70 modules/gui/qt4/menus.cpp:228
 msgid "Ctrl+U"
-msgstr "Ctrl"
+msgstr "Ctrl+U"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:77
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:208
@@ -14800,9 +14773,8 @@ msgid "&Save"
 msgstr "&Uložiť"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:79
-#, fuzzy
 msgid "&Reset Preferences"
-msgstr "Obnoviť nastavenia"
+msgstr "&Obnoviť nastavenia"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:294
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:294
@@ -14814,18 +14786,16 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete pokračovať?"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:302
-#, fuzzy
 msgid "Choose a filename to save playlist"
-msgstr "Musíte si vybrať súbor, do ktorého sa bude ukladať"
+msgstr "Musíte si vybrať súbor, do ktorého uloží playlist"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:304
-#, fuzzy
 msgid "XSPF playlist (*.xspf);; "
-msgstr "Export playlistu vo formáte XSPF"
+msgstr "XSPF playlist (*.xspf);; "
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:305
 msgid "M3U playlist (*.m3u);; Any (*.*) "
-msgstr ""
+msgstr "M3U playlist (*.m3u);; Akýkoľvek (*.*) "
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:344
 msgid "Open directory"
@@ -14861,6 +14831,9 @@ msgid ""
 " This is automatically generated when you change the above settings,\n"
 " but you can update it manually."
 msgstr ""
+"Príkaz pre výstup streamu.\n"
+"Tento výstup je automaticky generovaný pri zmene horeuvedených nastavení,\n"
+"ale môžete ho aktualizovať aj manuálne."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:112
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:1011
@@ -14868,9 +14841,8 @@ msgid "Save file"
 msgstr "Uložiť súbor"
 
 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:262
-#, fuzzy
 msgid "Show playlist"
-msgstr "Uložiť playlist"
+msgstr "Zobraziť playlist"
 
 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:263
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:230
@@ -14880,7 +14852,7 @@ msgstr "Otvoriť playlist"
 
 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:338
 msgid "Control menu for the player"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrolné menu prehrávača"
 
 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:375
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:272
@@ -14903,19 +14875,16 @@ msgid "Next track"
 msgstr "Ďalšia stopa"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:184
-#, fuzzy
 msgid "&Media"
-msgstr "Médium: %s"
+msgstr "&Médium"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:187
-#, fuzzy
 msgid "&Playlist"
-msgstr "Playlist"
+msgstr "&Playlist"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:190
-#, fuzzy
 msgid "&Tools"
-msgstr "Nástroj"
+msgstr "&Nástroje"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:191 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:629
 msgid "&Video"
@@ -14933,90 +14902,78 @@ msgstr "&Navigácia"
 msgid "&Help"
 msgstr "&Pomocník"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:200 modules/gui/qt4/menus.cpp:456
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:200 modules/gui/qt4/menus.cpp:465
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:127
 msgid "Open &File..."
 msgstr "&Otvoriť súbor..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:201 modules/gui/qt4/menus.cpp:457
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:201 modules/gui/qt4/menus.cpp:466
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:129
 msgid "Open &Disc..."
 msgstr "Otvoriť &disk..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:202 modules/gui/qt4/menus.cpp:458
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:202 modules/gui/qt4/menus.cpp:467
 msgid "Open &Network..."
-msgstr "Otvoriť súbor v sieti..."
+msgstr "Otvoriť súbor v &sieti..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:203 modules/gui/qt4/menus.cpp:459
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:204 modules/gui/qt4/menus.cpp:468
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:131
 msgid "Open &Capture Device..."
 msgstr "Pripojiť &snímacie zariadenie..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:206
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:208
 msgid "&Streaming..."
-msgstr "Stream..."
+msgstr "S&tream..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:208
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:210
 msgid "Conve&rt / Save..."
-msgstr ""
+msgstr "Kon&vertovať / Uložiť..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:211 modules/gui/qt4/menus.cpp:614
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:213 modules/gui/qt4/menus.cpp:625
 msgid "&Quit"
-msgstr "Koniec"
+msgstr "&Koniec"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:224
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:227
 msgid "Undock from interface"
-msgstr "Ovládanie rozhraní"
+msgstr "Odpojiť od rozhrania"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:237 modules/gui/qt4/menus.cpp:448
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:240 modules/gui/qt4/menus.cpp:457
 msgid "Interfaces"
-msgstr "Rozhranie"
+msgstr "Rozhrania"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:251
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:256
 msgid "Advanced controls"
-msgstr "Pokročilé nastavenia"
+msgstr "Pokročilé ovládanie"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:256
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:261
 msgid "Visualizations selector"
-msgstr "Vizualizovať pohybové vektory"
+msgstr "Výber vizualizácií"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:264
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:269
 msgid "Hide Menus..."
-msgstr ""
+msgstr "Skryť menu"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:283
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:288
 msgid "Switch to skins"
-msgstr "Vybrať vzhľad"
+msgstr "Prepnúť na vzhľady"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:452
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:461
 msgid "Tools"
-msgstr "Nástroj"
+msgstr "Nástroje"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:602
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:612
 msgid "Hide VLC media player"
-msgstr "VLC media player"
+msgstr "Skryť VLC media player"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:607
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:618
 msgid "Show VLC media player"
-msgstr "VLC media player"
+msgstr "Zobraziť VLC media player"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:613
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:624
 msgid "&Open Media"
-msgstr "Otvoriť disk..."
+msgstr "&Otvoriť médium"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:642 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:575
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:654 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:575
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:602
 msgid "Empty"
 msgstr "Prázdne"
@@ -15078,14 +15035,13 @@ msgstr "Pokročilé nastavenia"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:69
 msgid "Activate by default all theAdvanced options for geeks"
-msgstr ""
+msgstr "V predvolenom nastavení aktivovať všetky pokročilé nastavenia"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:74
 msgid "Qt interface"
 msgstr "Rozhranie QT"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:43
-#, fuzzy
 msgid "2 pass"
 msgstr "2-krát"
 
@@ -15094,14 +15050,12 @@ msgid "Preset"
 msgstr "Prednastavené"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:50
-#, fuzzy
 msgid "Select the capture device type"
-msgstr "Zvoľte si priečinok, do ktorého sa bude ukladať"
+msgstr "Zvoľte si typ snímacieho zariadenia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:57
-#, fuzzy
 msgid "Capture Mode"
-msgstr "Kodeky kapitoly"
+msgstr "Mód zachytávania"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:72 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:105
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:129
@@ -15109,13 +15063,12 @@ msgid "Options"
 msgstr "Vlastnosti"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:87
-#, fuzzy
 msgid "Card Selection"
-msgstr "&Výber"
+msgstr "Výber karty"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:94
 msgid "Access advanced options to tweak the device"
-msgstr ""
+msgstr "Prístup k pokročilým nastaveniam pre ladenie zariadenia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:97
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:256
@@ -15123,112 +15076,96 @@ msgid "Advanced options..."
 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:26
-#, fuzzy
 msgid "Disc selection"
-msgstr "Nesprávny výber"
+msgstr "Výber disku"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:71
-#, fuzzy
 msgid "Select the device"
-msgstr "Vyberte si súbor"
+msgstr "Vyberte si zariadenie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:81
-#, fuzzy
 msgid "Disk device"
-msgstr "Jednotka"
+msgstr "Disková jednotka"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:148
 msgid "Disable DVD Menus (for compatibility)"
-msgstr ""
+msgstr "Zablokovať DVD Menu (vyššia kompatibilita)"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:151
-#, fuzzy
 msgid "No DVD Menus"
-msgstr "Použiť menu DVD"
+msgstr "Bez DVD menu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:169
-#, fuzzy
 msgid "Starting position"
-msgstr "Pozícia sub-obrázka"
+msgstr "Štartovacia pozícia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:244
-#, fuzzy
 msgid "Audio and Subtitles"
-msgstr "Formátované titulky"
+msgstr "Audio a titulky"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:58
-#, fuzzy
 msgid "File Names:"
-msgstr "Názov súboru"
+msgstr "Názvy súborov:"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:65
-#, fuzzy
 msgid "Choose one or more media file to open"
-msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
+msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero médií, ktoré chcete otvoriť"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:88
-#, fuzzy
 msgid "Add a subtitle file"
-msgstr "Použiť súbor s titulkami"
+msgstr "Pridať súbor s titulkami"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:91
-#, fuzzy
 msgid "Use a sub&amp;titles file"
 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:163
-#, fuzzy
 msgid "Alignment:"
-msgstr "Zrovnanie dát"
+msgstr "Zarovnanie:"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:218
-#, fuzzy
 msgid "Select the subtitle file"
-msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
+msgstr "Vyberte súbor s titulkami"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:26
-#, fuzzy
 msgid "Network Protocol"
-msgstr "SieÅ¥ová synchronizácia"
+msgstr "SieÅ¥ový protokol"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:38
 msgid "Set the protocol for the URL"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavte protokol URL adresy"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:45
-#, fuzzy
 msgid "Protocol"
-msgstr "Protokol:"
+msgstr "Protokol"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:52
 msgid "Set the port used"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavte port, ktorý sa bude používať"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:87
 msgid ""
 "Enter the URL of the network stream here,\n"
 "with or without the protocol."
 msgstr ""
+"Sem zadajte URL adresu sieťového stremu,\n"
+"s alebo bez udania protokolu."
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:52
-#, fuzzy
 msgid "Show extended options"
 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:55
-#, fuzzy
 msgid "Show &amp;more options"
-msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
+msgstr "Zobraziť viac nastavení"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:82
-#, fuzzy
 msgid "Start Time"
 msgstr "Čas spustenia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:97
-#, fuzzy
 msgid "Change the start time for the media"
-msgstr "Zmeniť názov zobrazovanej služby."
+msgstr "Zmeniť čas spustenia média"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:121 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:453
 msgid "Caching"
@@ -15236,36 +15173,31 @@ msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:128
 msgid "Complete MRL for VLC internal"
-msgstr ""
+msgstr "Skompletizovať MRL adresu pre interné potreby programu VLC"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:135
 msgid "Play another media synchronously (extra audio file, ...)"
-msgstr ""
+msgstr "Synchrónne prehrávať iné médium (napr. zvláštny audio-súbor...)"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:149
-#, fuzzy
 msgid "Customize"
-msgstr "Prispôsobiť:"
+msgstr "Prispôsobiť"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:156
-#, fuzzy
 msgid "Extra media"
-msgstr "Meta-dáta"
+msgstr "Extra médium"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:166
-#, fuzzy
 msgid "Select the file"
 msgstr "Vyberte si súbor"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:191
-#, fuzzy
 msgid "Change the caching for the media"
-msgstr "Zmeniť názov zobrazovanej služby."
+msgstr "Tu môžete zmeniť čas ukladania média do vyrovnávacej pamäte"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:21
-#, fuzzy
 msgid "Stream Output"
-msgstr "Výstupný tok"
+msgstr "Výstup streamu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:41
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:462
@@ -15278,19 +15210,16 @@ msgid "Play locally"
 msgstr "Prehrávať lokálne"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:308
-#, fuzzy
 msgid "Encapsulation"
-msgstr "Metóda zapuzdrovania"
+msgstr "Zapuzdrovanie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:396
-#, fuzzy
 msgid "Transcoding"
 msgstr "Prekódovať"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:530
-#, fuzzy
 msgid "Overlay subtitles on the video"
-msgstr "Prekryvy/Titulky"
+msgstr "Prekryť titulky vo videu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:607
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:592
@@ -15298,127 +15227,108 @@ msgid "Group name"
 msgstr "Názov skupiny"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:641
-#, fuzzy
 msgid "Stream all elementary streams"
-msgstr "Vybrať všetky elementárne streamy"
+msgstr "Vysielať všetky elementárne streamy"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:668
-#, fuzzy
 msgid "Generated stream output string"
-msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
+msgstr "Príkaz pre výstup generovaného streamu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:36
-#, fuzzy
 msgid "General Audio"
-msgstr "Všeobecné"
+msgstr "Všeobecné nastavenia audia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:83
-#, fuzzy
 msgid "Preferred audio language"
-msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
+msgstr "Preferovaný jazyk zvukovej stopy"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:111
-#, fuzzy
 msgid "Default volume"
 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:163
-#, fuzzy
 msgid "OSS Device"
-msgstr "Zariadenie OSS DSP"
+msgstr "OSS zariadenie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:170
-#, fuzzy
 msgid "DirectX Device"
-msgstr "Zariadenie pre prehrávanie videa"
+msgstr "Zariadenie DirectX"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:180
-#, fuzzy
 msgid "Alsa Device"
-msgstr "Jednotka"
+msgstr "Zariadenie Alsa"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:203
-#, fuzzy
 msgid "Effects"
-msgstr "Efekt"
+msgstr "Efekty"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:218
-#, fuzzy
 msgid "Headphone surround effect"
-msgstr "Efekt zvuku v slúchadlách"
+msgstr "Priestorový efekt pre zvuk v slúchadlách"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:232
-#, fuzzy
 msgid "Visualisation"
-msgstr "Vizualizácie"
+msgstr "Vizualizácia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:26
-#, fuzzy
 msgid "Disk Devices"
-msgstr "Zariadenia"
+msgstr "Diskové jednotky"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:38
-#, fuzzy
 msgid "Disk Device"
-msgstr "Jednotka"
+msgstr "Disková jednotka"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:70
 msgid "Default Network caching in ms"
-msgstr ""
+msgstr "Predvolený čas pre ukladanie do vyrovnávacej pamäte (v ms)"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:77
-#, fuzzy
 msgid "HTTP Proxy"
 msgstr "HTTP proxy"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:116
-#, fuzzy
 msgid "Server Default Port"
-msgstr "Obnoviť predvolené nastavenia"
+msgstr "Predvolený port servera"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:126
 msgid "Codecs / Muxers"
-msgstr ""
+msgstr "Kodeky / Muxéry"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:138
-#, fuzzy
 msgid "Post-Processing Quality"
 msgstr "Kvalita dodatočného spracovávania"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:161
 msgid "Repair AVI files"
-msgstr ""
+msgstr "Opraviť AVI súbory"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:171
 msgid "Use system codecs if available (better quality)"
-msgstr ""
+msgstr "Použiť systémové kodeky, ak sú dostupné (= lepšia kvalita)"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:188
-#, fuzzy
 msgid "Access Filter"
-msgstr "Prístupové filtre"
+msgstr "Prístupový filter"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:25
-#, fuzzy
 msgid "Default Interface"
-msgstr "Rozhranie Telnet"
+msgstr "Predvolené rozhranie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:55
 msgid ""
 "This is VLC's skinnable interface. You can download skins at http://www."
 "videolan.org/vlc/skins.php to customize your player."
 msgstr ""
+"Toto je skinovateľné rozhranie programu VLC. Súbory s novým vzhľadom si "
+"môžete stiahnuť na adrese http://www.videolan.org/vlc/skins.php."
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:81
-#, fuzzy
 msgid "Skin File"
-msgstr "Skin súbor"
+msgstr "Súbor so vzhľadom"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:94
-#, fuzzy
 msgid "This is VLC's default interface, with a native look and feel."
-msgstr ""
-"Použiť minimálne rozhranie, bez panelov nástrojov a s menším rozsahom menu."
+msgstr "Toto je predvolené rozhranie programu VLC."
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:117
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:466
@@ -15426,51 +15336,41 @@ msgid "Skins"
 msgstr "Vzhľady"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:124
-#, fuzzy
 msgid "Always display the video"
-msgstr "Zobraziť vstupné video"
+msgstr "Vždy zobrazovať video"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:144
-#, fuzzy
 msgid "Instances"
-msgstr "Rozhranie"
+msgstr "Inštancie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:156
-#, fuzzy
 msgid "Allow only one instance"
 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:163
-#, fuzzy
 msgid "Enqueue files in playlist when in one interface mode"
 msgstr ""
-"Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
-"playlistu."
+"Zaradiť súbory do playlistu, ak sa používa len jedno rozhranie programu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:37
-#, fuzzy
 msgid "Enable OSD"
-msgstr "Aktivovať"
+msgstr "Aktivovať OSD ovládanie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:61
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles languages"
 msgstr "Jazyk titulkov"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:73
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles preferred language"
-msgstr "Jazyk titulkov"
+msgstr "Preferovaný jazyk titulkov"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:93
-#, fuzzy
 msgid "Default Encoding"
-msgstr "Dekódovanie"
+msgstr "Predvolené enkódovanie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:103
-#, fuzzy
 msgid "Display Settings"
-msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
+msgstr "Nastavenia zobrazovania"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:118
 #: modules/video_output/opengl.c:168
@@ -15478,9 +15378,8 @@ msgid "Effect"
 msgstr "Efekt"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:128
-#, fuzzy
 msgid "Font Color"
-msgstr "Farba"
+msgstr "Farba písma"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:155 modules/misc/freetype.c:103
 #: modules/misc/notify/xosd.c:78 modules/misc/win32text.c:54
@@ -15499,109 +15398,92 @@ msgid "Output"
 msgstr "Výstup"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:85
-#, fuzzy
 msgid "Accelerated video output"
-msgstr "Výstup prekryvového videa"
+msgstr "Akcelerovaný výstup videa"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:98
-#, fuzzy
 msgid "Skip Frames"
 msgstr "Preskočiť snímky"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:108
-#, fuzzy
 msgid "Overlay"
-msgstr "Prekryvy/Titulky"
+msgstr "Prekryť"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:121
-#, fuzzy
 msgid "DirectX"
-msgstr "Priečinok"
+msgstr "DirectX"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:136
-#, fuzzy
 msgid "Display Device"
-msgstr "Zobraz"
+msgstr "Zobrazovacie zariadenie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:143
-#, fuzzy
 msgid "Enable Wallpaper Mode"
-msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
+msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí plochy"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:153
-#, fuzzy
 msgid "Video snapshots"
-msgstr "Formát snímky z videa"
+msgstr "Video-snímky"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:182
 msgid "Prefix"
-msgstr ""
+msgstr "Koncovka"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:196
-#, fuzzy
 msgid "Format"
-msgstr "Norma"
+msgstr "Formát"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:206
 msgid "Sequential numbering"
-msgstr ""
+msgstr "Sekvenčné číslovanie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:57
-#, fuzzy
 msgid "Edit settings"
-msgstr "Nastavenia zvuku"
+msgstr "Upraviť nastavenia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:67
-#, fuzzy
 msgid "Control"
-msgstr "Ovládač"
+msgstr "Ovládanie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:79
 msgid "Run manually"
-msgstr ""
+msgstr "Spustiť manuálne"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:86
 msgid "Setup schedule"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenie automatických úloh"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:93
 msgid "Run on schedule"
-msgstr ""
+msgstr "Spustiť úlohu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:103
-#, fuzzy
 msgid "Status"
-msgstr "&Nastavenia"
+msgstr "Stav"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:115
-#, fuzzy
 msgid "P/P"
-msgstr "UDP/RTP"
+msgstr "P/P"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:136
-#, fuzzy
 msgid "Prev"
-msgstr "Dozadu"
+msgstr "Predchádzajúce"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:153
-#, fuzzy
 msgid "Add input"
-msgstr "Žiaden vstup"
+msgstr "Pridať vstup"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:160
-#, fuzzy
 msgid "Edit input"
-msgstr "Vstup súboru"
+msgstr "Upraviť vstup"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:167
-#, fuzzy
 msgid "Clear list"
-msgstr "playlist"
+msgstr "Vyčistiť zoznam"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:25
-#, fuzzy
 msgid "Color invert"
-msgstr "Inverzia farieb"
+msgstr "Invertovať farby"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:32 modules/video_filter/colorthres.c:64
 msgid "Color threshold"
@@ -15609,55 +15491,47 @@ msgstr "Hranica farby"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:50
 msgid "Similarity"
-msgstr ""
+msgstr "Podobnosť"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:123
-#, fuzzy
 msgid "Advanced video filter controls"
-msgstr "Video filter Wave"
+msgstr "Pokročilé ovládanie video filtrov"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:141
-#, fuzzy
 msgid "Reset"
-msgstr "Prednastavené"
+msgstr "Obnoviť"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:162
-#, fuzzy
 msgid "Vout filters"
-msgstr "Video-filtre"
+msgstr "Filtre výstupného videa"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:169
-#, fuzzy
 msgid "Subpicture filters"
 msgstr "Filtre pre podobrázky"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:182
-#, fuzzy
 msgid "Logo erase"
-msgstr "Prekrývanie loga"
+msgstr "Vymazanie loga"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:223
 msgid "Mask"
-msgstr ""
+msgstr "Maska"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:233
-#, fuzzy
 msgid "Water effect"
-msgstr "Efekt zvuku v slúchadlách"
+msgstr "Efekt vody"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:247
-#, fuzzy
 msgid "Add logo"
-msgstr "Pridať uzol"
+msgstr "Pridať logo"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:265 modules/video_filter/mosaic.c:90
 msgid "Transparency"
 msgstr "Priehľadnosť"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:319
-#, fuzzy
 msgid "Add text"
-msgstr "Ďalej"
+msgstr "Pridať text"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:344 modules/misc/logger.c:113
 #: modules/video_filter/marq.c:80
@@ -15673,50 +15547,42 @@ msgid "Number of clones"
 msgstr "Počet klonov"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:398
-#, fuzzy
 msgid "Wall"
-msgstr "všetky"
+msgstr "Stena"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:416
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:505
-#, fuzzy
 msgid "Rows"
-msgstr "Prehľadávať..."
+msgstr "Riadky"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:423
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:498
-#, fuzzy
 msgid "Columns"
-msgstr "Hlasitosť"
+msgstr "StĺpceHlasitosť"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:453
-#, fuzzy
 msgid "Puzzle game"
 msgstr "Puzzle"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:491
-#, fuzzy
 msgid "Black slot"
-msgstr "Čierna"
+msgstr "Čierna dlaždica"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:515 modules/video_filter/rotate.c:59
 msgid "Rotate"
 msgstr "Otočiť"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:546
-#, fuzzy
 msgid "Angle"
-msgstr "Jungle"
+msgstr "Uhol"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:556
-#, fuzzy
 msgid "Transform"
-msgstr "Transformácia"
+msgstr "Transformovať"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:598
-#, fuzzy
 msgid "Cartoon"
-msgstr "Tmavohnedá"
+msgstr "Kreslené"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:625 modules/meta_engine/id3genres.h:67
 #: modules/video_filter/noise.c:50
@@ -15736,19 +15602,16 @@ msgid "Brightness threshold"
 msgstr "Dodržiavať hranicu jasu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:767
-#, fuzzy
 msgid "Color extraction"
-msgstr "Inverzia farieb"
+msgstr "Extrakcia farieb"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:830
-#, fuzzy
 msgid "Sharpen"
-msgstr "Obrazovka"
+msgstr "Zaostrenie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:848
-#, fuzzy
 msgid "Sigma"
-msgstr "Malé"
+msgstr "Sigma"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:865
 #: modules/video_filter/motionblur.c:56
@@ -15756,9 +15619,8 @@ msgid "Motion blur"
 msgstr "Motion blur"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:883
-#, fuzzy
 msgid "Factor"
-msgstr "Rýchlejšie"
+msgstr "Faktor"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:222
 msgid "Open a skin file"
@@ -18571,15 +18433,15 @@ msgstr "Analyzátor SDP poznámok"
 msgid "SAP sessions"
 msgstr "Sesie SAP"
 
-#: modules/services_discovery/sap.c:817 modules/services_discovery/sap.c:821
+#: modules/services_discovery/sap.c:815 modules/services_discovery/sap.c:820
 msgid "Session"
 msgstr "Sesia"
 
-#: modules/services_discovery/sap.c:817
+#: modules/services_discovery/sap.c:815
 msgid "Tool"
 msgstr "Nástroj"
 
-#: modules/services_discovery/sap.c:822
+#: modules/services_discovery/sap.c:820
 msgid "User"
 msgstr "Používateľ"
 
@@ -19346,7 +19208,7 @@ msgstr ""
 "vyprodukované jednotlivými filtrami sa pridajú do videa priamo, pri jeho "
 "prehrávaní."
 
-#: modules/stream_out/transcode.c:163 modules/video_filter/osdmenu.c:116
+#: modules/stream_out/transcode.c:163 modules/video_filter/osdmenu.c:129
 msgid "OSD menu"
 msgstr "OSD menu"
 
@@ -19424,9 +19286,8 @@ msgid "MMX conversions from "
 msgstr "MMX konverzie z"
 
 #: modules/video_chroma/i420_yuy2.c:86
-#, fuzzy
 msgid "SSE2 conversions from "
-msgstr "MMX konverzie z"
+msgstr "SSE2 konverzie z"
 
 #: modules/video_chroma/i420_yuy2.c:91
 msgid "AltiVec conversions from "
@@ -20436,7 +20297,19 @@ msgstr ""
 "aktualizácia OSD menu je totiž veľmi výpočtovo náročná. Povolený rozsah, "
 "ktorý môžete zadať je 0 - 1000 ms."
 
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:115
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:73
+msgid "Alpha transparency value (default 255)"
+msgstr ""
+
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:75
+msgid ""
+"The transparency of the OSD menu can be changed by giving a value between 0 "
+"and 255. A lower value specifies more transparency a higher means less "
+"transparency. The default is being not transparent (value 255) the minimum "
+"is fully transparent (value 0)."
+msgstr ""
+
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:128
 msgid "On Screen Display menu"
 msgstr "On Screen Display menu"
 
index 21dae4f..769db4f 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,16 +1,16 @@
 # Swedish translation for VLC.
 # $Id$
-# Copyright (C) 2002-2006 VideoLAN <videolan@videolan.org>
+# Copyright (C) 2002-2007 VideoLAN <videolan@videolan.org>
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
-# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
+# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007.
 # Joel Arvidsson <dogai@privat.utfors.se>, 2002.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vlc\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-06-03 22:51+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-11-29 18:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-06-11 22:59+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-06-10 21:23+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -40,7 +40,7 @@ msgstr "Gränssnitt"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:44
 msgid "Settings for VLC's interfaces"
-msgstr "Inställningar för VLC:s olika gränssnitt"
+msgstr "Inställningar för VLC:s gränssnitt"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:46
 msgid "General interface settings"
@@ -60,13 +60,13 @@ msgstr "Kontrollgränssnitt"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:52
 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
-msgstr "Inställningar för VLC:s olika kontrollgränssnitt"
+msgstr "Inställningar för VLC:s kontrollgränssnitt"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Inställningar för snabbtangenter"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1789
+#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1784
 #: src/libvlc-module.c:1253 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:588
 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
@@ -89,7 +89,7 @@ msgid "General audio settings"
 msgstr "Allmänna ljudinställningar"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
-#: src/video_output/video_output.c:432
+#: src/video_output/video_output.c:434
 msgid "Filters"
 msgstr "Filter"
 
@@ -97,12 +97,12 @@ msgstr "Filter"
 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
 msgstr "Ljudfilter används för att efterbearbeta ljudströmmen."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
+#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:85
 #: modules/gui/macosx/intf.m:598 modules/gui/macosx/intf.m:599
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Visualiseringar"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
+#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:159
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Ljudvisualiseringar"
 
@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr "Diverse"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Diverse ljudinställningar och moduler."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1817
+#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1812
 #: src/libvlc-module.c:1288 modules/gui/macosx/extended.m:69
 #: modules/gui/macosx/intf.m:601 modules/gui/macosx/output.m:160
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
@@ -157,14 +157,14 @@ msgstr "Videofilter används för att efterbearbeta videoströmmen."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:93
 msgid "Subtitles/OSD"
-msgstr "Textremsor/Skärmtext"
+msgstr "Undertexter/Skärmtext"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:94
 msgid ""
 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
 "subpictures\"."
 msgstr ""
-"Diverse inställningar relaterade till skärmtexter, textremsor och "
+"Diverse inställningar relaterade till skärmtexter, undertexter och "
 "\"överlappade underbilder\"."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:103
@@ -176,6 +176,8 @@ msgid ""
 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
 "VLC. Encoder settings can also be found here."
 msgstr ""
+"Dessa är inställningarna för inmatningen, demultiplexning och "
+"avkodningsdelarna i VLC. Kodningsinställningar kan även hittas här."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:107
 msgid "Access modules"
@@ -206,12 +208,11 @@ msgstr ""
 
 #: include/vlc_config_cat.h:119
 msgid "Demuxers"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxrar"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:120
-#, fuzzy
 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
-msgstr "Videofilter används för att bearbeta videoströmmen"
+msgstr "Demuxrar används för att separera ljud- och videoströmmar."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:122
 msgid "Video codecs"
@@ -267,11 +268,11 @@ msgstr ""
 
 #: include/vlc_config_cat.h:145
 msgid "General stream output settings"
-msgstr "Allmänna strömutmatningsinställningar"
+msgstr "Allmänna inställningar för strömutmatning"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:147
 msgid "Muxers"
-msgstr ""
+msgstr "Muxrar"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:149
 msgid ""
@@ -280,6 +281,11 @@ msgid ""
 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
 "You can also set default parameters for each muxer."
 msgstr ""
+"Muxrar skapar inkapslingsformaten som används för att lägga ihop alla "
+"elementära strömmar (video,ljud, ...). Denna inställning låter dig alltid "
+"tvinga fram användningen av en specifik muxer. Du bör antagligen inte göra "
+"det.\n"
+"Du kan även ställa in standardparametrar för varje muxer."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:155
 msgid "Access output"
@@ -304,10 +310,14 @@ msgid ""
 "not do that.\n"
 "You can also set default parameters for each packetizer."
 msgstr ""
+"Paketerare används för att \"förbehandla\" de elementära strömmarna innan "
+"muxning. Den här inställningen låter dig alltid tvinga fram en paketerare. "
+"Du bör antagligen inte göra det.\n"
+"Du kan även ställa in standardparametrar för varje paketerare."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:170
 msgid "Sout stream"
-msgstr ""
+msgstr "Sout-ström"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:171
 msgid ""
@@ -315,6 +325,9 @@ msgid ""
 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
 "for each sout stream module here."
 msgstr ""
+"Sout-strömmoduler tillåter att man bygger en sout-behandlingskedja. Referera "
+"till Streaming Howto för mer information. Du kan konfigurera "
+"standardalternativ för varje sout-strömmodul här."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:120
 msgid "SAP"
@@ -343,7 +356,7 @@ msgstr "VLC:s implementering av Video On Demand"
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:533
 #: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:261
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:266
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
@@ -355,13 +368,13 @@ msgid ""
 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
 msgstr ""
-"Inställningar relaterade till spellistebeteende (till exempel "
+"Inställningar relaterade till spellistbeteende (till exempel "
 "uppspelningsläge) och moduler som automatiskt lägger till objekt till "
 "spellistan (moduler för \"tjänsteidentifiering\")."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:191
 msgid "General playlist behaviour"
-msgstr "Allmänt spellistebeteende"
+msgstr "Allmänt spellistbeteende"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:458
 msgid "Services discovery"
@@ -378,7 +391,7 @@ msgstr ""
 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1488
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
 msgid "Advanced"
-msgstr "Avancerad"
+msgstr "Avancerat"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:198
 msgid "Advanced settings. Use with care."
@@ -393,6 +406,8 @@ msgid ""
 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
 "not change these settings."
 msgstr ""
+"Du kan välja att inaktivera vissa CPU-accelereringar här. Du bör antagligen "
+"inte ändra dessa inställningar."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:204
 msgid "Advanced settings"
@@ -412,14 +427,16 @@ msgstr "Nätverk"
 #: include/vlc_config_cat.h:208
 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
 msgstr ""
+"Dessa moduler tillhandahåller nätverksfunktioner till alla andra delar av "
+"VLC."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:213
 msgid "Chroma modules settings"
-msgstr ""
+msgstr "Inställningar för kromamoduler"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:214
 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
-msgstr ""
+msgstr "Dessa inställningar påverkar kromatransformeringsmodulerna."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:216
 msgid "Packetizer modules settings"
@@ -433,7 +450,7 @@ msgstr "Kodarinställningar"
 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
 msgstr ""
 "Dessa är allmänna inställningar för kodningsmoduler för video/ljud/"
-"textremsor."
+"undertexter."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:225
 msgid "Dialog providers settings"
@@ -445,13 +462,15 @@ msgstr "Dialogleverantörer kan konfigureras här."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:229
 msgid "Subtitle demuxer settings"
-msgstr ""
+msgstr "Inställningar för undertextdemuxer"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:231
 msgid ""
 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
 "example by setting the subtitles type or file name."
 msgstr ""
+"I den här sektionen kan du tvinga fram beteendet för undertextdemuxern, till "
+"exempel genom att ställa in undertexttypen eller filnamn."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:238
 msgid "No help available"
@@ -477,12 +496,10 @@ msgid "Quick &Open File..."
 msgstr "Snabböppna fi&l..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:34
-#, fuzzy
 msgid "&Advanced Open..."
-msgstr "Avancerade alternativ..."
+msgstr "&Avancerad öppna..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:35
-#, fuzzy
 msgid "Open &Directory..."
 msgstr "Öppna &katalog..."
 
@@ -490,43 +507,38 @@ msgstr "Öppna &katalog..."
 msgid "Select one or more files to open"
 msgstr "Välj en eller flera filer att öppna"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:55
-msgid "Information..."
-msgstr "Information..."
+#: include/vlc_intf_strings.h:41
+#, fuzzy
+msgid "Media Information..."
+msgstr "Mediainformation"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:42
-#, fuzzy
 msgid "Codec Information..."
-msgstr "Information..."
+msgstr "Kodekinformation..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:43
-#, fuzzy
 msgid "Messages..."
-msgstr "&Meddelanden..."
+msgstr "Meddelanden..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:44
-#, fuzzy
 msgid "Extended settings..."
-msgstr "Kodarinställningar"
+msgstr "Utökade inställningar..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:45
 msgid "Go to specific time..."
-msgstr ""
+msgstr "Gå till specifik tid..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:46
-#, fuzzy
 msgid "Bookmarks..."
-msgstr "Bokmärken"
+msgstr "Bokmärken..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:47
-#, fuzzy
 msgid "VLM Configuration..."
-msgstr "VLM konfigurationsfil"
+msgstr "VLM-konfiguration..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:49
-#, fuzzy
 msgid "About VLC media player..."
-msgstr "Om Mediaspelaren VLC"
+msgstr "Om Mediaspelaren VLC..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:526
@@ -535,8 +547,8 @@ msgstr "Om Mediaspelaren VLC"
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1536 modules/gui/macosx/intf.m:1537
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1538 modules/gui/macosx/playlist.m:450
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:250 modules/gui/qt4/menus.cpp:434
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:437
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:250 modules/gui/qt4/menus.cpp:440
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:444
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
@@ -558,6 +570,10 @@ msgstr "Hämta information"
 msgid "Delete"
 msgstr "Ta bort"
 
+#: include/vlc_intf_strings.h:55
+msgid "Information..."
+msgstr "Information..."
+
 #: include/vlc_intf_strings.h:56
 msgid "Sort"
 msgstr "Sortera"
@@ -580,13 +596,12 @@ msgid "Repeat all"
 msgstr "Upprepa alla"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:64
-#, fuzzy
 msgid "Repeat one"
-msgstr "Repetera en gång"
+msgstr "Upprepa en gång"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:65
 msgid "No repeat"
-msgstr ""
+msgstr "Upprepa inte"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:67 src/libvlc-module.c:1166
 #: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:575
@@ -594,44 +609,36 @@ msgid "Random"
 msgstr "Slumpmässig"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:68
-#, fuzzy
 msgid "No random"
-msgstr "Slumpmässig"
+msgstr "Inte slumpmässigt"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:70
-#, fuzzy
 msgid "Add to playlist"
 msgstr "Lägg till i spellista"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:71
-#, fuzzy
 msgid "Add to media library"
-msgstr "Använd mediabibliotek"
+msgstr "Lägg till i mediabibliotek"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:73
-#, fuzzy
 msgid "Add file..."
-msgstr "Spara fil..."
+msgstr "Lägg till fil..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:74
-#, fuzzy
 msgid "Advanced open..."
-msgstr "Avancerade alternativ..."
+msgstr "Avancerad öppna..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:75
-#, fuzzy
 msgid "Add directory..."
-msgstr "Lägg till &katalog..."
+msgstr "Lägg till katalog..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:77
-#, fuzzy
 msgid "Save playlist to file..."
-msgstr "Spara spellista..."
+msgstr "Spara spellista till fil..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:78
-#, fuzzy
 msgid "Load playlist file..."
-msgstr "Spara spellista..."
+msgstr "Läs in spellistfil..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:463
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
@@ -639,14 +646,12 @@ msgid "Search"
 msgstr "Sök"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:81
-#, fuzzy
 msgid "Search filter"
-msgstr "Sök i spellista"
+msgstr "Sökfilter"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:83
-#, fuzzy
 msgid "Additional sources"
-msgstr "Ytterligare felsökning"
+msgstr "Ytterligare källor"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:87
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
@@ -663,25 +668,24 @@ msgid "Image clone"
 msgstr "Bildklon"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:93
-#, fuzzy
 msgid "Clone the image"
-msgstr "Kanalbilder"
+msgstr "Klona bilden"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:95 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:312
-#, fuzzy
 msgid "Magnification"
-msgstr "Förstärkning"
+msgstr "Förstorning"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:96
 msgid ""
 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
 "be magnified."
 msgstr ""
+"Förstora en del av videon. Du kan välja vilken del av bilden som ska "
+"förstoras."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:240
-#, fuzzy
 msgid "Waves"
-msgstr "Våg"
+msgstr "Vågor"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:100
 #, fuzzy
@@ -700,13 +704,15 @@ msgstr "Bildklon"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:106
 msgid "Split the image to make an image wall"
-msgstr ""
+msgstr "Dela upp bilden för att göra en bildvägg"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:108
 msgid ""
 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
 "The video gets split in parts that you must sort."
 msgstr ""
+"Skapa ett \"pusselspel\" av videon.\n"
+"Videon delas upp i bitar som du måste sortera."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:111
 msgid ""
@@ -778,7 +784,7 @@ msgstr "Inställning"
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1781 src/libvlc-module.c:106
+#: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1776 src/libvlc-module.c:106
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
 msgid "Language"
@@ -830,34 +836,34 @@ msgstr "Ljudfiltrering misslyckades"
 #: src/audio_output/filters.c:225
 #, c-format
 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
-msgstr ""
+msgstr "Det maximala antalet filter (%d) nåddes."
 
-#: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
-#: src/input/es_out.c:379 src/libvlc-module.c:431
-#: src/video_output/video_output.c:408 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
+#: src/audio_output/input.c:87 src/audio_output/input.c:133
+#: src/input/es_out.c:387 src/libvlc-module.c:431
+#: src/video_output/video_output.c:411 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
 msgid "Disable"
 msgstr "Inaktivera"
 
-#: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
+#: src/audio_output/input.c:89 modules/visualization/visual/visual.c:129
 msgid "Spectrometer"
 msgstr "Spektrometer"
 
-#: src/audio_output/input.c:90
+#: src/audio_output/input.c:91
 msgid "Scope"
 msgstr ""
 
-#: src/audio_output/input.c:92
+#: src/audio_output/input.c:93
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:69
+#: src/audio_output/input.c:130 modules/audio_filter/equalizer.c:69
 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
 #: modules/gui/macosx/intf.m:628 modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:48
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Equalizer"
 
-#: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
+#: src/audio_output/input.c:152 src/libvlc-module.c:214
 #: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
 msgid "Audio filters"
 msgstr "Ljudfilter"
@@ -883,7 +889,7 @@ msgstr "Stereo"
 #: modules/control/gestures.c:89 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:207
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:272 modules/video_filter/logo.c:97
 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
 msgid "Left"
 msgstr "Vänster"
 
@@ -892,7 +898,7 @@ msgstr "Vänster"
 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
 #: modules/control/gestures.c:89 modules/video_filter/logo.c:97
 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
 msgid "Right"
 msgstr "Höger"
 
@@ -964,7 +970,7 @@ msgstr "%s: flagga \"-W %s\" tillåter inte ett argument\n"
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Bokmärke %i"
 
-#: src/input/decoder.c:126 src/input/decoder.c:138
+#: src/input/decoder.c:136 src/input/decoder.c:148
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:593
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:602 modules/stream_out/es.c:365
@@ -972,122 +978,122 @@ msgstr "Bokmärke %i"
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Strömning / Omkodning misslyckades"
 
-#: src/input/decoder.c:127
+#: src/input/decoder.c:137
 msgid "VLC could not open the packetizer module."
 msgstr "VLC kunde inte öppna paketerarmodulen."
 
-#: src/input/decoder.c:139
+#: src/input/decoder.c:149
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr "VLC kunde inte öppna avkodningsmodulen."
 
-#: src/input/decoder.c:149
+#: src/input/decoder.c:159
 #, fuzzy
 msgid "No suitable decoder module for format"
 msgstr "Ingen lämplig avkodningsmodul hittades för FOURCC \"4.4s\""
 
-#: src/input/decoder.c:150
-#, fuzzy, c-format
+#: src/input/decoder.c:160
+#, c-format
 msgid ""
 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
 msgstr ""
-"VLC saknar antagligen stöd för detta ljud- eller videoformat. Tyvärr finns "
-"det inget sätt att rätta till detta."
+"VLC saknar antagligen stöd för ljud- eller videoformatet \"%4.4s\". Tyvärr "
+"finns det inget sätt för dig att rätta till detta."
 
-#: src/input/es_out.c:401 src/input/es_out.c:403 src/input/es_out.c:409
-#: src/input/es_out.c:410 modules/access/cdda/info.c:967
+#: src/input/es_out.c:409 src/input/es_out.c:411 src/input/es_out.c:417
+#: src/input/es_out.c:418 modules/access/cdda/info.c:967
 #: modules/access/cdda/info.c:999
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Spår %i"
 
-#: src/input/es_out.c:585
+#: src/input/es_out.c:595
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
-msgstr ""
+msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:585 src/input/es_out.c:587 src/input/var.c:128
+#: src/input/es_out.c:595 src/input/es_out.c:597 src/input/var.c:128
 #: src/libvlc-module.c:462 modules/gui/macosx/intf.m:581
 #: modules/gui/macosx/intf.m:582
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1776 modules/codec/faad.c:330
+#: src/input/es_out.c:1771 modules/codec/faad.c:330
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Ström %d"
 
-#: src/input/es_out.c:1778 modules/gui/macosx/wizard.m:425
+#: src/input/es_out.c:1773 modules/gui/macosx/wizard.m:425
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:1789 src/input/es_out.c:1817 src/input/es_out.c:1844
+#: src/input/es_out.c:1784 src/input/es_out.c:1812 src/input/es_out.c:1839
 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:1792 modules/codec/faad.c:334
+#: src/input/es_out.c:1787 modules/codec/faad.c:334
 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:496
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanaler"
 
-#: src/input/es_out.c:1797 modules/codec/faad.c:336
+#: src/input/es_out.c:1792 modules/codec/faad.c:336
 msgid "Sample rate"
-msgstr "Samplingshastighet"
+msgstr "Samplingsfrekvens"
 
-#: src/input/es_out.c:1798 modules/codec/faad.c:336
-#, c-format
-msgid "%d Hz"
+#: src/input/es_out.c:1793
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%u Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:1804
+#: src/input/es_out.c:1799
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "Bitar per sampling"
 
-#: src/input/es_out.c:1809 modules/access_output/shout.c:87
+#: src/input/es_out.c:1804 modules/access_output/shout.c:87
 #: modules/access/pvr.c:89 modules/gui/qt4/components/open.cpp:553
 msgid "Bitrate"
-msgstr "Bithastighet"
+msgstr "Bitfrekvens"
 
-#: src/input/es_out.c:1810
-#, c-format
-msgid "%d kb/s"
+#: src/input/es_out.c:1805
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%u kb/s"
 msgstr "%d kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:1821
+#: src/input/es_out.c:1816
 msgid "Resolution"
 msgstr "Upplösning"
 
-#: src/input/es_out.c:1827
+#: src/input/es_out.c:1822
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Skärmupplösning"
 
-#: src/input/es_out.c:1837 modules/access/screen/screen.c:40
+#: src/input/es_out.c:1832 modules/access/screen/screen.c:40
 msgid "Frame rate"
-msgstr "Bildhastighet"
+msgstr "Bildfrekvens"
 
-#: src/input/es_out.c:1844
+#: src/input/es_out.c:1839
 msgid "Subtitle"
-msgstr "Textremsa"
+msgstr "Undertext"
 
-#: src/input/input.c:2214
+#: src/input/input.c:2198
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Din inmatning kunde inte öppnas"
 
-#: src/input/input.c:2215
+#: src/input/input.c:2199
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "VLC kunde inte öppna MRL:en \"%s\". Kontrollera loggen för mer detaljer."
 
-#: src/input/input.c:2310
+#: src/input/input.c:2294
 msgid "Can't recognize the input's format"
 msgstr "Känner inte igen formatet på inmatningen"
 
-#: src/input/input.c:2311
+#: src/input/input.c:2295
 #, c-format
 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
 msgstr ""
@@ -1127,7 +1133,7 @@ msgstr "Ljudspår"
 #: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:617
 #: modules/gui/macosx/intf.m:618
 msgid "Subtitles Track"
-msgstr "Textremsspår"
+msgstr "Undertextspår"
 
 #: src/input/var.c:263
 msgid "Next title"
@@ -1204,56 +1210,56 @@ msgstr "Felsökningslogg"
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Musgester"
 
-#: src/libvlc-common.c:283 src/libvlc-common.c:454 src/modules/modules.c:1716
+#: src/libvlc-common.c:280 src/libvlc-common.c:451 src/modules/modules.c:1716
 #: src/modules/modules.c:2047
 msgid "C"
 msgstr "sv"
 
-#: src/libvlc-common.c:299
+#: src/libvlc-common.c:296
 msgid "Help options"
 msgstr "Hjälpinställningar"
 
-#: src/libvlc-common.c:1506 src/modules/configuration.c:1269
+#: src/libvlc-common.c:1503 src/modules/configuration.c:1269
 msgid "string"
 msgstr "sträng"
 
-#: src/libvlc-common.c:1525 src/modules/configuration.c:1233
+#: src/libvlc-common.c:1522 src/modules/configuration.c:1233
 msgid "integer"
 msgstr "heltal"
 
-#: src/libvlc-common.c:1552 src/modules/configuration.c:1258
+#: src/libvlc-common.c:1549 src/modules/configuration.c:1258
 msgid "float"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-common.c:1565
+#: src/libvlc-common.c:1562
 msgid " (default enabled)"
 msgstr "(som standard aktiverad)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1566
+#: src/libvlc-common.c:1563
 msgid " (default disabled)"
 msgstr "(som standard inaktiverad)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1831
+#: src/libvlc-common.c:1828
 #, c-format
 msgid "VLC version %s\n"
 msgstr "VLC version %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1832
+#: src/libvlc-common.c:1829
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
 msgstr "Byggd av %s@%s.%s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1834
+#: src/libvlc-common.c:1831
 #, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
 msgstr "Kompilator: %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1836
+#: src/libvlc-common.c:1833
 #, c-format
 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
-msgstr "Baserad på svn ändringsuppsättning [%s]\n"
+msgstr "Baserad på ändringsuppsättning [%s] från svn\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1867
+#: src/libvlc-common.c:1864
 msgid ""
 "\n"
 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
@@ -1261,7 +1267,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Dumpade innehåll till filen vlc-help.txt.\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1887
+#: src/libvlc-common.c:1884
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
@@ -1351,7 +1357,7 @@ msgstr "Holländska"
 
 #: src/libvlc-module.c:51
 msgid "Occitan"
-msgstr ""
+msgstr "Occitan"
 
 #: src/libvlc-module.c:51
 msgid "Brazilian Portuguese"
@@ -1477,20 +1483,20 @@ msgid ""
 "needs Linux color support for this to work."
 msgstr ""
 "Detta aktiverar färgläggning av meddelandena som skickas till konsollen. Din "
-"terminal behöver färgstöd för att detta ska fungera."
+"terminal behöver Linux-färgstöd för att detta ska fungera."
 
 #: src/libvlc-module.c:116
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "Visa avancerade alternativ"
 
 #: src/libvlc-module.c:118
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
 msgstr ""
-"När detta alternativ är valt, kommer alla inställningar visas, inklusive dem "
-"som de flesta användare aldrig rör vid."
+"När det här är aktiverat kommer inställningarna och/eller gränssnitten att "
+"visa alla tillgängliga alternativ, inklusive de som de flesta användare "
+"aldrig bör röra."
 
 #: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
 msgid "Show interface with mouse"
@@ -1501,21 +1507,20 @@ msgid ""
 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
 "edge of the screen in fullscreen mode."
 msgstr ""
-"När detta är aktiverad kommer gränssnittet att visas när du rör musen till "
-"kanten av skärmen i helskärmsläget."
+"När detta är aktiverat kommer gränssnittet att visas när du flyttar "
+"muspekaren till kanten av skärmen i helskärmsläget."
 
 #: src/libvlc-module.c:127
 msgid "Interface interaction"
 msgstr "Gränssnittsinteraktion"
 
 #: src/libvlc-module.c:129
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
 msgstr ""
-"När detta är aktiverad kommer gränssnittet att visas när du rör musen till "
-"kanten av skärmen i helskärmsläget."
+"När detta är aktiverat kommer gränssnittet att visa en dialogruta varje gång "
+"någon användarinmatning krävs."
 
 #: src/libvlc-module.c:139
 #, fuzzy
@@ -1547,13 +1552,12 @@ msgid "Enable audio"
 msgstr "Aktivera ljud"
 
 #: src/libvlc-module.c:153
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
-"Du kan avaktivera ljudet totallt. Under dessa förhållanden kommer inte "
-"ljudavkodning ske och detta kan spara processkraft."
+"Du kan fullständigt inaktivera ljudutmatningen. Ljudavkodningsprocessen "
+"kommer inte att ske och därmed spara processorkraft."
 
 #: src/libvlc-module.c:156
 msgid "Force mono audio"
@@ -1729,13 +1733,12 @@ msgid "Enable video"
 msgstr "Aktivera video"
 
 #: src/libvlc-module.c:242
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
-"Du kan avaktivera ljudet totallt. Under dessa förhållanden kommer inte "
-"ljudavkodning ske och detta kan spara processkraft."
+"Du kan fullständigt inaktivera videoutmatningen. Videoavkodningsprocessen "
+"kommer inte att ske och därmed spara processorkraft."
 
 #: src/libvlc-module.c:245 modules/codec/fake.c:54
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123 modules/stream_out/transcode.c:73
@@ -1794,6 +1797,7 @@ msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
 msgstr ""
+"Anpassad titel för videofönstret (om videon inte är inbäddad i gränssnittet)."
 
 #: src/libvlc-module.c:270
 msgid "Video alignment"
@@ -1813,7 +1817,7 @@ msgstr ""
 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
-#: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
+#: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
 #: modules/video_filter/rss.c:164
 msgid "Center"
 msgstr "Centrerad"
@@ -1822,41 +1826,41 @@ msgstr "Centrerad"
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:200
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:279 modules/video_filter/logo.c:97
 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
 msgid "Top"
 msgstr "Överkant"
 
 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
-#: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
+#: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
 #: modules/video_filter/rss.c:164
 msgid "Bottom"
 msgstr "Nederkant"
 
 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
+#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
 #: modules/video_filter/rss.c:165
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Överkant-Vänster"
 
 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
+#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
 #: modules/video_filter/rss.c:165
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Överkant-Höger"
 
 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
+#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
 #: modules/video_filter/rss.c:165
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Nederkant-Vänster"
 
 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
+#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
 #: modules/video_filter/rss.c:165
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Nederkant-Höger"
@@ -1867,7 +1871,7 @@ msgstr "Zooma video"
 
 #: src/libvlc-module.c:282
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan zooma i videon med angiven zoomfaktor."
 
 #: src/libvlc-module.c:284
 msgid "Grayscale video output"
@@ -1935,15 +1939,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:314
-#, fuzzy
 msgid "Video output filter module"
-msgstr "Videoutmatningsmodul"
+msgstr "Filtermodul för videoutmatning"
 
 #: src/libvlc-module.c:316
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
 msgstr ""
+"Det här lägger till efterbehandlingsfilter för att förbättra bildkvaliteten, "
+"till exempel avflätning, kloning eller distortion av videofönstret."
 
 #: src/libvlc-module.c:320
 msgid "Video filter module"
@@ -1954,6 +1959,8 @@ msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or distortthe video."
 msgstr ""
+"Det här lägger till efterbehandlingsfilter för att förbättra bildkvaliteten, "
+"till exempel avflätning eller videodistortion."
 
 #: src/libvlc-module.c:326
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
@@ -1981,7 +1988,7 @@ msgstr "Visa förhandsgranskning av videoskärmbild"
 
 #: src/libvlc-module.c:340
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
-msgstr ""
+msgstr "Visa en förhandsvisning av skärmbilden i skärmens övre vänstra hörn."
 
 #: src/libvlc-module.c:342
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
@@ -2002,10 +2009,12 @@ msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
 msgstr ""
+"Det här tvingar igenom en beskäring av källvideon. Accepterade format är x:y "
+"(4:3, 16:9, etc.) uttryckt för det globala bildförhållandet."
 
 #: src/libvlc-module.c:352
 msgid "Source aspect ratio"
-msgstr "Källbildformat"
+msgstr "Källans bildförhållande"
 
 #: src/libvlc-module.c:354
 msgid ""
@@ -2028,7 +2037,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:366
 msgid "Custom aspect ratios list"
-msgstr "Lista över anpassade bildformat"
+msgstr "Lista över anpassade bildförhållanden"
 
 #: src/libvlc-module.c:368
 msgid ""
@@ -2053,7 +2062,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:378
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
-msgstr ""
+msgstr "Bildförhållande för bildpunkter på skärmen"
 
 #: src/libvlc-module.c:380
 msgid ""
@@ -2061,6 +2070,9 @@ msgid ""
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
+"Det här tvingar fram skärmens bildförhållande. De flesta skärmar har "
+"fyrkantiga bildpunkter (1:1). Om du har en bredbildsskärm (16:9) kanske du "
+"behöver ändra det här till 4:3 för att behålla proportionerna."
 
 #: src/libvlc-module.c:384
 msgid "Skip frames"
@@ -2087,13 +2099,12 @@ msgid "Quiet synchro"
 msgstr "Tyst synkronisering"
 
 #: src/libvlc-module.c:396
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
 msgstr ""
-"Aktivera detta alternativ för att undvika att loggboken blir överfull med "
-"felsökningsmedelanden från video utmatnings synkroniseringen."
+"Det här förhindrar att meddelandeloggen blir överfylld med "
+"felsökningsmeddelanden från videoutmatningens synkroniseringsmekanism."
 
 #: src/libvlc-module.c:405
 msgid ""
@@ -2103,7 +2114,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Dessa alternativ låter dig att ändra beteendet för inmatningsundersystemet, "
 "tex dvd- eller vcd-enheter, inställningar för nätverksgränssnittet eller "
-"textremskanalen."
+"undertextkanalen."
 
 #: src/libvlc-module.c:410
 msgid ""
@@ -2145,6 +2156,9 @@ msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
 msgstr ""
+"Det här låter dig fjärrsynkronisera klockor för server och klient. "
+"Detaljerade inställningar finns tillgängliga i Avancerat / "
+"Nätverkssynkronisering."
 
 #: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:994
 #: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:361
@@ -2189,6 +2203,8 @@ msgid ""
 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
 msgstr ""
+"Det här är den maximala paketstorleken som kan överföras över "
+"nätverksgränssnittet. För Ethernet är det vanligtvis 1500 byte."
 
 #: src/libvlc-module.c:442 modules/stream_out/rtp.c:93
 msgid "Hop limit (TTL)"
@@ -2212,7 +2228,7 @@ msgstr "SAP multicastaddress"
 
 #: src/libvlc-module.c:450
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
-msgstr ""
+msgstr "Standardgränssnitt för multicast. Det här åsidosätter routingtabellen."
 
 #: src/libvlc-module.c:452
 #, fuzzy
@@ -2225,15 +2241,19 @@ msgid ""
 "table."
 msgstr ""
 
+# Går det att översätta?
 #: src/libvlc-module.c:457
 msgid "DiffServ Code Point"
-msgstr ""
+msgstr "DiffServ Code Point"
 
 #: src/libvlc-module.c:458
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
 msgstr ""
+"Differentiated Services Code Point för utgående UDP-strömmar (eller IPv4 "
+"Type Of Service, ellerr IPv6 Traffic Class). Det här används för "
+"trafikprioritering i nätverk."
 
 #: src/libvlc-module.c:464
 msgid ""
@@ -2254,18 +2274,17 @@ msgid "Audio track"
 msgstr "Ljudspår"
 
 #: src/libvlc-module.c:478
-#, fuzzy
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
-msgstr "Ge strömmen nummret på det ljudspår du vill använda(från 0 till n)"
+msgstr "Strömnumret för det ljudspår du vill använda (från 0 till n)."
 
 #: src/libvlc-module.c:481 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:285
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
 msgid "Subtitles track"
-msgstr "Spår för textremsor"
+msgstr "Undertextspår"
 
 #: src/libvlc-module.c:483
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
-msgstr "Strömmens nummer på det textremsspår som används (från 0 till n)."
+msgstr "Strömmens nummer på det undertextspår som används (från 0 till n)."
 
 #: src/libvlc-module.c:486
 msgid "Audio language"
@@ -2276,19 +2295,19 @@ msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
 "letter country code)."
 msgstr ""
-"Språket för ljudspåret du vill använda (kommaseparerad, landskod bestående "
-"av två eller tre bokstäver)."
+"Språket för det ljudspår som du vill använda (kommaseparerad landskod "
+"bestående av två eller tre bokstäver)."
 
 #: src/libvlc-module.c:491
 msgid "Subtitle language"
-msgstr "Språk för textremsor"
+msgstr "Undertextspråk"
 
 #: src/libvlc-module.c:493
 msgid ""
 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
 "letter country code)."
 msgstr ""
-"Språket för textremsspåret du vill använda (kommaseparerad, landskod "
+"Språket för det undertextspår som du vill använda (kommaseparerad landskod "
 "bestående av två eller tre bokstäver)."
 
 #: src/libvlc-module.c:497
@@ -2302,7 +2321,7 @@ msgstr "Ge strömmen nummret på det ljudspår du vill använda(från 0 till n)"
 
 #: src/libvlc-module.c:501
 msgid "Subtitles track ID"
-msgstr "Spår-id för textremsor"
+msgstr "Spår-id för undertexter"
 
 #: src/libvlc-module.c:503
 #, fuzzy
@@ -2381,14 +2400,14 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:542
 msgid "Force subtitle position"
-msgstr "Tvinga position för textremsa"
+msgstr "Tvinga undertextposition"
 
 #: src/libvlc-module.c:544
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
 msgstr ""
-"Du kan använda detta alternativ för att placera textremsor under filmen, "
+"Du kan använda detta alternativ för att placera undertexter under filmen, "
 "istället för över filmen. Prova olika positioner."
 
 #: src/libvlc-module.c:547
@@ -2403,25 +2422,27 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
 #: modules/stream_out/transcode.c:286
 msgid "On Screen Display"
-msgstr "On Screen Display"
+msgstr "Skärmtexter"
 
 #: src/libvlc-module.c:553
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
 msgstr ""
-"VLC kan visa meddelanden på videon. Detta kallas för OSD (On Screen Display)."
+"VLC kan visa meddelanden på videon. Detta kallas för skärmtext (On Screen "
+"Display)."
 
 #: src/libvlc-module.c:556
-#, fuzzy
 msgid "Text rendering module"
-msgstr "Textrenderering"
+msgstr "Textrenderingsmodul"
 
 #: src/libvlc-module.c:558
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
 msgstr ""
+"VLC använder vanligtvis Freetype för rendering men det här låter dig använda "
+"till exempel svg."
 
 #: src/libvlc-module.c:560
 msgid "Subpictures filter module"
@@ -2435,14 +2456,14 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:565
 msgid "Autodetect subtitle files"
-msgstr "Identifiera textremsfiler automatiskt"
+msgstr "Identifiera undertextfiler automatiskt"
 
 #: src/libvlc-module.c:567
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
 msgstr ""
-"Identifiera automatiskt en textremsfil, om inget filnamn för textremsan har "
+"Identifiera automatiskt en undertextfil, om inget filnamn för undertext har "
 "angivits (baserat på filnamnet för filmen)."
 
 #: src/libvlc-module.c:570
@@ -2469,20 +2490,20 @@ msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
 msgstr ""
-"Leta efter en textremsfil i dessa sökvägar också, om din textremsfil inte "
-"hittas i aktuell katalog."
+"Leta efter en undertextfil i dessa sökvägar också, om din undertextfil inte "
+"kunde hittas i aktuell katalog."
 
 #: src/libvlc-module.c:585
 msgid "Use subtitle file"
-msgstr "Använd textremsfil"
+msgstr "Använd undertextfil"
 
 #: src/libvlc-module.c:587
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
 msgstr ""
-"Läs in denna textremsfil. För att användas när automatisk identifiering inte "
-"kunde hitta din textremsfil."
+"Läs in denna undertextfil. För att användas när automatisk identifiering "
+"inte kunde hitta din undertextfil."
 
 #: src/libvlc-module.c:590
 msgid "DVD device"
@@ -2675,22 +2696,28 @@ msgstr "Lista på föredragna kodare"
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
 msgstr ""
+"Det här låter dig välja en lista över kodare som VLC kommer att använda i "
+"prioritetsordning."
 
 #: src/libvlc-module.c:695
 msgid "Prefer system plugins over vlc"
-msgstr ""
+msgstr "Föredra systeminsticksmoduler istället för vlc"
 
 #: src/libvlc-module.c:697
 msgid ""
 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
 msgstr ""
+"Indikerar huruvida VLC ska föredra operativsystemets insticksmoduler i "
+"stället för VLC:s egna insticksmoduler när möjligheten finns."
 
 #: src/libvlc-module.c:706
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr ""
+"Dessa alternativ låter dig ställa in standardvärden för globala alternativ "
+"för undersystemet för strömutmatning."
 
 #: src/libvlc-module.c:709
 msgid "Default stream output chain"
@@ -2709,7 +2736,7 @@ msgstr "Aktivera strömning för alla ES"
 
 #: src/libvlc-module.c:717
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
-msgstr ""
+msgstr "Strömma alla elementära strömmar (video, ljud och undertexter)"
 
 #: src/libvlc-module.c:719
 msgid "Display while streaming"
@@ -2906,6 +2933,8 @@ msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
 msgstr ""
+"Du kan välja vilken minneskopieringsmodul som du vill använda. Som standard "
+"väljer VLC den snabbaste som stöds av din hårdvara."
 
 #: src/libvlc-module.c:822
 msgid "Access module"
@@ -2930,7 +2959,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:833
 msgid "Demux module"
-msgstr ""
+msgstr "Demux-modul"
 
 #: src/libvlc-module.c:835
 msgid ""
@@ -2939,6 +2968,10 @@ msgid ""
 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
+"Demultiplexrar används för att separera de \"elementära\" strömmarna (som "
+"ljud- och videoströmmar). Du kan använda det om den rätta demuxern inte "
+"automatiskt kan identifieras. Du bör inte ställa in det här som ett globalt "
+"alternativ såvida du inte vet vad du gör."
 
 #: src/libvlc-module.c:840
 msgid "Allow real-time priority"
@@ -2994,6 +3027,7 @@ msgstr "Använd en cache för insticksmoduler"
 #: src/libvlc-module.c:868
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr ""
+"Använd en insticksmodulcache som kraftigt minskar uppstartstiden för VLC."
 
 #: src/libvlc-module.c:870
 msgid "Collect statistics"
@@ -3047,6 +3081,11 @@ msgid ""
 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
 "running instance or enqueue it."
 msgstr ""
+"Tillåta endast en körande instans av VLC kan ibland vara användbart, till "
+"exempel om du har associerat VLC med vissa mediatyper och du inte vill "
+"starta en ny instans av VLC varje gång du dubbelklickar på en fil i "
+"utforskaren. Det här alternativet kommer att låta dig spela upp filen med "
+"den redan körande instansen eller att kölägga den."
 
 #: src/libvlc-module.c:900
 msgid ""
@@ -3057,6 +3096,13 @@ msgid ""
 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
 msgstr ""
+"Tillåta endast en körande instans av VLC kan ibland vara användbart, till "
+"exempel om du har associerat VLC med vissa mediatyper och du inte vill "
+"starta en ny instans av VLC varje gång du öppnar en fil i din filhanterare. "
+"Det här alternativet kommer att låta dig spela upp filen med den redan "
+"körande instansen eller att kölägga den. Det här alternativet kräver att D-"
+"Bus-sessionsdemonen är aktiv och den körande instansen av VLC för att "
+"använda D-Bus kontrollgränssnitt."
 
 #: src/libvlc-module.c:908
 msgid "VLC is started from file association"
@@ -3065,15 +3111,16 @@ msgstr "VLC är startad från filassociering"
 #: src/libvlc-module.c:910
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr ""
+"Tala om för VLC att den startas på grund av en filassociering i "
+"operativsystemet"
 
 #: src/libvlc-module.c:913
 msgid "One instance when started from file"
 msgstr "En instans om startad från fil"
 
 #: src/libvlc-module.c:915
-#, fuzzy
 msgid "Allow only one running instance when started from file."
-msgstr "Tillåt endast en körande instans"
+msgstr "Tillåt endast en körande instans när startad från fil."
 
 #: src/libvlc-module.c:917
 msgid "Increase the priority of the process"
@@ -3088,22 +3135,32 @@ msgid ""
 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
 "machine."
 msgstr ""
+"Ökning av prioriteten för processen kommer antagligen att förbättra "
+"uppspelningen eftersom det inte tillåter att VLC blir störd av andra program "
+"som annars skulle använda för mycket processortid. Dock bör du vara "
+"informerad om att i vissa situationer (felaktigheter i VLC) kan VLC använda "
+"all processortid och göra att hela systemet inte svarar på anrop som kan "
+"innebära att du måste starta om din dator."
 
 #: src/libvlc-module.c:927
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
-msgstr ""
+msgstr "Kölägg objekt i spellistan när ett instansläge används"
 
 #: src/libvlc-module.c:929
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
 msgstr ""
+"Kölägg objekt i spellistan och fortsätt spela upp aktuellt objekt när "
+"alternativet för en instans används."
 
 #: src/libvlc-module.c:938
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
 msgstr ""
+"Dessa alternativ definierar beteendet för spellistan. Några av dem kan "
+"åsidosättas i spellistans dialogruta."
 
 #: src/libvlc-module.c:941
 msgid "Automatically preparse files"
@@ -3164,7 +3221,7 @@ msgstr "VLC kommer att spela upp spellistan oändligt."
 
 #: src/libvlc-module.c:971
 msgid "Repeat current item"
-msgstr "Repetera aktuellt objekt"
+msgstr "Upprepa aktuellt objekt"
 
 #: src/libvlc-module.c:973
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
@@ -3183,9 +3240,8 @@ msgid "Play and exit"
 msgstr "Spela upp och avsluta"
 
 #: src/libvlc-module.c:981
-#, fuzzy
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
-msgstr "%i objekt i spellistan"
+msgstr "Avsluta om det inte finns fler objekt i spellistan."
 
 #: src/libvlc-module.c:983
 msgid "Use media library"
@@ -3196,10 +3252,11 @@ msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
+"Mediabiblioteket sparas automatiskt och läses om varje gång du startar VLC."
 
 #: src/libvlc-module.c:988
 msgid "Use playlist tree"
-msgstr "Använd spellisteträd"
+msgstr "Använd spellistträd"
 
 #: src/libvlc-module.c:990
 msgid ""
@@ -3207,6 +3264,9 @@ msgid ""
 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
 "needed."
 msgstr ""
+"Spellistan kan använda en trädstruktur för att kategorisera vissa objekt, "
+"som exempelvis innehållet i en katalog. \"Default\" betyder att trädet "
+"endast kommer att användas när det verkligen behövs."
 
 #: src/libvlc-module.c:994
 msgid "Always"
@@ -3238,14 +3298,12 @@ msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att växla helskärmsläge."
 
 #: src/libvlc-module.c:1008
-#, fuzzy
 msgid "Leave fullscreen"
-msgstr "Fyll fullskärm"
+msgstr "Lämna helskärmsläget"
 
 #: src/libvlc-module.c:1009
-#, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
-msgstr "Välj snabbtangent att använda för att växla helskärmsläge."
+msgstr "Välj snabbtangent att använda för att lämna helskärmsläge."
 
 #: src/libvlc-module.c:1010
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
@@ -3300,7 +3358,7 @@ msgstr "Välj snabbtangent att använda för att spela upp långsamt."
 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:650
 #: modules/gui/macosx/intf.m:658 modules/gui/macosx/wizard.m:312
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1628
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:249 modules/gui/qt4/menus.cpp:441
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:249 modules/gui/qt4/menus.cpp:450
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1531
@@ -3317,7 +3375,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:524
 #: modules/gui/macosx/intf.m:573 modules/gui/macosx/intf.m:651
 #: modules/gui/macosx/intf.m:657 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:248
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:440 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:448 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
 msgid "Previous"
@@ -3333,7 +3391,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/intf.m:527 modules/gui/macosx/intf.m:570
 #: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/macosx/intf.m:656
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:251 modules/gui/qt4/menus.cpp:439
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:251 modules/gui/qt4/menus.cpp:447
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
@@ -3456,7 +3514,7 @@ msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Lång hopplängd, i sekunder."
 
 #: src/libvlc-module.c:1064 modules/control/hotkeys.c:241
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275 modules/gui/qt4/menus.cpp:468
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275 modules/gui/qt4/menus.cpp:477
 msgid "Quit"
 msgstr "Avsluta"
 
@@ -3572,19 +3630,19 @@ msgstr "Välj tangent för att stänga av ljudet."
 
 #: src/libvlc-module.c:1092
 msgid "Subtitle delay up"
-msgstr "Öka fördröjning på textremsa"
+msgstr "Öka fördröjning på undertext"
 
 #: src/libvlc-module.c:1093
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
-msgstr "Välj tangent för att öka fördröjning på textremsan."
+msgstr "Välj tangent för att öka fördröjning på undertexten."
 
 #: src/libvlc-module.c:1094
 msgid "Subtitle delay down"
-msgstr "Sänk fördröjning på textremsa"
+msgstr "Sänk fördröjning på undertext"
 
 #: src/libvlc-module.c:1095
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
-msgstr "Välj tangent för att sänka fördröjning på textremsan."
+msgstr "Välj tangent för att sänka fördröjning på undertexten."
 
 #: src/libvlc-module.c:1096
 msgid "Audio delay up"
@@ -3604,43 +3662,43 @@ msgstr "Välj tangent för att minska fördröjning på ljudet."
 
 #: src/libvlc-module.c:1100
 msgid "Play playlist bookmark 1"
-msgstr "Spela spellistebokmärke 1"
+msgstr "Spela spellistbokmärke 1"
 
 #: src/libvlc-module.c:1101
 msgid "Play playlist bookmark 2"
-msgstr "Spela spellistebokmärke 2"
+msgstr "Spela spellistbokmärke 2"
 
 #: src/libvlc-module.c:1102
 msgid "Play playlist bookmark 3"
-msgstr "Spela spellistebokmärke 3"
+msgstr "Spela spellistbokmärke 3"
 
 #: src/libvlc-module.c:1103
 msgid "Play playlist bookmark 4"
-msgstr "Spela spellistebokmärke 4"
+msgstr "Spela spellistbokmärke 4"
 
 #: src/libvlc-module.c:1104
 msgid "Play playlist bookmark 5"
-msgstr "Spela spellistebokmärke 5"
+msgstr "Spela spellistbokmärke 5"
 
 #: src/libvlc-module.c:1105
 msgid "Play playlist bookmark 6"
-msgstr "Spela spellistebokmärke 6"
+msgstr "Spela spellistbokmärke 6"
 
 #: src/libvlc-module.c:1106
 msgid "Play playlist bookmark 7"
-msgstr "Spela spellistebokmärke 7"
+msgstr "Spela spellistbokmärke 7"
 
 #: src/libvlc-module.c:1107
 msgid "Play playlist bookmark 8"
-msgstr "Spela spellistebokmärke 8"
+msgstr "Spela spellistbokmärke 8"
 
 #: src/libvlc-module.c:1108
 msgid "Play playlist bookmark 9"
-msgstr "Spela spellistebokmärke 9"
+msgstr "Spela spellistbokmärke 9"
 
 #: src/libvlc-module.c:1109
 msgid "Play playlist bookmark 10"
-msgstr "Spela spellistebokmärke 10"
+msgstr "Spela spellistbokmärke 10"
 
 #: src/libvlc-module.c:1110
 msgid "Select the key to play this bookmark."
@@ -3648,91 +3706,91 @@ msgstr "Välj tangent för att spela upp detta bokmärke."
 
 #: src/libvlc-module.c:1111
 msgid "Set playlist bookmark 1"
-msgstr "Sätt spellistebokmärke 1"
+msgstr "Ange spellistbokmärke 1"
 
 #: src/libvlc-module.c:1112
 msgid "Set playlist bookmark 2"
-msgstr "Sätt spellistebokmärke 2"
+msgstr "Ange spellistbokmärke 2"
 
 #: src/libvlc-module.c:1113
 msgid "Set playlist bookmark 3"
-msgstr "Sätt spellistebokmärke 3"
+msgstr "Ange spellistbokmärke 3"
 
 #: src/libvlc-module.c:1114
 msgid "Set playlist bookmark 4"
-msgstr "Sätt spellistebokmärke 4"
+msgstr "Ange spellistbokmärke 4"
 
 #: src/libvlc-module.c:1115
 msgid "Set playlist bookmark 5"
-msgstr "Sätt spellistebokmärke 5"
+msgstr "Ange spellistbokmärke 5"
 
 #: src/libvlc-module.c:1116
 msgid "Set playlist bookmark 6"
-msgstr "Sätt spellistebokmärke 6"
+msgstr "Ange spellistbokmärke 6"
 
 #: src/libvlc-module.c:1117
 msgid "Set playlist bookmark 7"
-msgstr "Sätt spellistebokmärke 7"
+msgstr "Ange spellistbokmärke 7"
 
 #: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Set playlist bookmark 8"
-msgstr "Sätt spellistebokmärke 8"
+msgstr "Ange spellistbokmärke 8"
 
 #: src/libvlc-module.c:1119
 msgid "Set playlist bookmark 9"
-msgstr "Sätt spellistebokmärke 9"
+msgstr "Ange spellistbokmärke 9"
 
 #: src/libvlc-module.c:1120
 msgid "Set playlist bookmark 10"
-msgstr "Sätt spellistebokmärke 10"
+msgstr "Ange spellistbokmärke 10"
 
 #: src/libvlc-module.c:1121
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
-msgstr ""
+msgstr "Ange tangenten för att ange det här spellistbokmärket."
 
 #: src/libvlc-module.c:1123 modules/control/hotkeys.c:84
 msgid "Playlist bookmark 1"
-msgstr "Spellistbokmärke 1"
+msgstr "Spellistbokmärke 1"
 
 #: src/libvlc-module.c:1124 modules/control/hotkeys.c:85
 msgid "Playlist bookmark 2"
-msgstr "Spellistbokmärke 2"
+msgstr "Spellistbokmärke 2"
 
 #: src/libvlc-module.c:1125 modules/control/hotkeys.c:86
 msgid "Playlist bookmark 3"
-msgstr "Spellistbokmärke 3"
+msgstr "Spellistbokmärke 3"
 
 #: src/libvlc-module.c:1126 modules/control/hotkeys.c:87
 msgid "Playlist bookmark 4"
-msgstr "Spellistbokmärke 4"
+msgstr "Spellistbokmärke 4"
 
 #: src/libvlc-module.c:1127 modules/control/hotkeys.c:88
 msgid "Playlist bookmark 5"
-msgstr "Spellistbokmärke 5"
+msgstr "Spellistbokmärke 5"
 
 #: src/libvlc-module.c:1128 modules/control/hotkeys.c:89
 msgid "Playlist bookmark 6"
-msgstr "Spellistbokmärke 6"
+msgstr "Spellistbokmärke 6"
 
 #: src/libvlc-module.c:1129 modules/control/hotkeys.c:90
 msgid "Playlist bookmark 7"
-msgstr "Spellistbokmärke 7"
+msgstr "Spellistbokmärke 7"
 
 #: src/libvlc-module.c:1130 modules/control/hotkeys.c:91
 msgid "Playlist bookmark 8"
-msgstr "Spellistbokmärke 8"
+msgstr "Spellistbokmärke 8"
 
 #: src/libvlc-module.c:1131 modules/control/hotkeys.c:92
 msgid "Playlist bookmark 9"
-msgstr "Spellistbokmärke 9"
+msgstr "Spellistbokmärke 9"
 
 #: src/libvlc-module.c:1132 modules/control/hotkeys.c:93
 msgid "Playlist bookmark 10"
-msgstr "Spellistbokmärke 10"
+msgstr "Spellistbokmärke 10"
 
 #: src/libvlc-module.c:1134
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
-msgstr "Detta låter dig definiera spellistebokmärken."
+msgstr "Detta låter dig definiera spellistbokmärken."
 
 #: src/libvlc-module.c:1136
 msgid "Go back in browsing history"
@@ -3743,6 +3801,8 @@ msgid ""
 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
 "history."
 msgstr ""
+"Ange tangenten för att gå bakåt (till föregående mediaobjekt) i "
+"bläddringshistoriken."
 
 #: src/libvlc-module.c:1138
 msgid "Go forward in browsing history"
@@ -3753,6 +3813,8 @@ msgid ""
 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
 "history."
 msgstr ""
+"Ange tangenten för att gå framåt (till nästa mediaobjekt) i "
+"bläddringshistoriken."
 
 #: src/libvlc-module.c:1141
 msgid "Cycle audio track"
@@ -3764,19 +3826,19 @@ msgstr "Växla genom tillgängliga ljudspår(språk)."
 
 #: src/libvlc-module.c:1143
 msgid "Cycle subtitle track"
-msgstr "Växla spår för textremsa."
+msgstr "Växla undertextspår"
 
 #: src/libvlc-module.c:1144
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
-msgstr "Växla mellan tillgängliga textremsspår."
+msgstr "Växla mellan tillgängliga undertextspår."
 
 #: src/libvlc-module.c:1145
 msgid "Cycle source aspect ratio"
-msgstr "Växla källbildformat"
+msgstr "Växla källbildförhållande"
 
 #: src/libvlc-module.c:1146
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
-msgstr "Växla genom en fördefinierad lista av källbildformat."
+msgstr "Växla genom en fördefinierad lista över källbildförhållanden."
 
 #: src/libvlc-module.c:1147
 #, fuzzy
@@ -3840,15 +3902,15 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1163
 msgid "Normal/Repeat/Loop"
-msgstr ""
+msgstr "Normal/Upprepa/Slinga"
 
 #: src/libvlc-module.c:1164
 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
-msgstr ""
+msgstr "Växla spellistläge mellan Normal/Upprepa/Slinga"
 
 #: src/libvlc-module.c:1167
 msgid "Toggle random playlist playback"
-msgstr ""
+msgstr "Växla slumpmässig uppspelning av spellista"
 
 #: src/libvlc-module.c:1169 src/libvlc-module.c:1170
 #: src/video_output/vout_intf.c:216
@@ -3892,9 +3954,8 @@ msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Ångra beskäring av en bildpunkt från höger i videon"
 
 #: src/libvlc-module.c:1195
-#, fuzzy
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
-msgstr "Aktivera skrivbordsbakgrund"
+msgstr "Växla skrivbordsbakgrundsläge i videoutmatning"
 
 #: src/libvlc-module.c:1197
 msgid ""
@@ -3938,6 +3999,39 @@ msgid ""
 "certain time\n"
 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
 msgstr ""
+"Användning: %s [flaggor] [ström] ...\n"
+"Du kan ange flera strömmar på kommandoraden. De kommer att köläggas i "
+"spellistan.\n"
+"Första objektet som anges kommer att spelas upp först.\n"
+"\n"
+"Flaggstilar:\n"
+"  --option  En global flagga som ställs in för längden på programmet.\n"
+"   -option  En enda bokstavsversion av en global --option.\n"
+"   :option  En flagga som endast gäller för strömmen direkt före den\n"
+"            och som åsidosätter tidigare inställningar.\n"
+"\n"
+"MRL-syntax för ström:\n"
+"  [[access][/demux]://]URL[@[titel][:kapitel][-[title][:kapitel]]] [:"
+"option=värde ...]\n"
+"\n"
+"  Många av de globala --options kan även användas som MRL-specifika :"
+"options.\n"
+"  Flera par av :option=värde kan anges.\n"
+"\n"
+"URL-syntax:\n"
+"  [file://]filnamn               Vanlig mediafil\n"
+"  http://ip:port/fil             HTTP URL\n"
+"  ftp://ip:port/fil              FTP URL\n"
+"  mms://ip:port/fil              MMS URL\n"
+"  screen://                      Skärmfångst\n"
+"  [dvd://][enhet][@rå_enhet]     DVD-enhet\n"
+"  [vcd://][enhet]                VCD-enhet\n"
+"  [cdda://][enhet]               Ljud-cd-enhet\n"
+"  udp:[[<källadress>]@[<bindadress>][:<bindport>]]\n"
+"                                 UDP-ström skickad av en strömningsserver\n"
+"  vlc:pause:<sekunder>           Specialobjekt för att pausa spellistan "
+"under en viss tid\n"
+"  vlc:quit                       Specialobjekt för att avsluta VLC\n"
 
 #: src/libvlc-module.c:1313 src/video_output/vout_intf.c:433
 #: modules/gui/macosx/controls.m:440 modules/gui/macosx/controls.m:907
@@ -3959,7 +4053,7 @@ msgstr "Underbilder"
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:513
 msgid "Subtitles"
-msgstr "Textremsor"
+msgstr "Undertexter"
 
 #: src/libvlc-module.c:1393 modules/stream_out/transcode.c:156
 msgid "Overlays"
@@ -4040,17 +4134,17 @@ msgid "main program"
 msgstr "huvudprogram"
 
 #: src/libvlc-module.c:2178
-#, fuzzy
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
-msgstr "skriv ut hjälp för VLC (kan kombineras med --advanced)"
+msgstr ""
+"skriv ut hjälp för VLC (kan kombineras med --advanced och --help-verbose)"
 
 #: src/libvlc-module.c:2184
-#, fuzzy
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
 msgstr ""
-"skriv ut hjälp för VLC och alla dess moduler (kan kombineras med --advanced)"
+"skriv ut hjälp för VLC och alla dess moduler (kan kombineras med --advanced "
+"och --help-verbose)"
 
 #: src/libvlc-module.c:2189
 msgid "print help for the advanced options"
@@ -4065,16 +4159,16 @@ msgid "print a list of available modules"
 msgstr "skriv ut en lista av tillgängliga moduler"
 
 #: src/libvlc-module.c:2205
-#, fuzzy
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
-msgstr "skriv ut en lista av tillgängliga moduler"
+msgstr "skriv ut en lista över tillgängliga moduler med extra detaljer"
 
 #: src/libvlc-module.c:2211
-#, fuzzy
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose)"
-msgstr "skriv ut hjälp för en specifik modul (kan kombineras med --advanced)"
+msgstr ""
+"skriv ut hjälp för en specifik modul (kan kombineras med --advanced och --"
+"help-verbose)"
 
 #: src/libvlc-module.c:2216
 msgid "save the current command line options in the config"
@@ -4082,7 +4176,7 @@ msgstr "spara aktuella kommandoradsflaggor i konfigurationen"
 
 #: src/libvlc-module.c:2221
 msgid "reset the current config to the default values"
-msgstr "återställ aktuell konfiuration till standardvärden"
+msgstr "återställ aktuell konfiguration till standardvärden"
 
 #: src/libvlc-module.c:2226
 msgid "use alternate config file"
@@ -4694,28 +4788,28 @@ msgstr "Zulu"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
-#: src/video_output/video_output.c:406 modules/gui/macosx/intf.m:619
+#: src/video_output/video_output.c:409 modules/gui/macosx/intf.m:619
 #: modules/gui/macosx/intf.m:620 modules/video_filter/deinterlace.c:122
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Avfläta"
 
-#: src/video_output/video_output.c:410 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:413 modules/video_filter/deinterlace.c:117
 msgid "Discard"
 msgstr "Förkasta"
 
-#: src/video_output/video_output.c:412 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:415 modules/video_filter/deinterlace.c:117
 msgid "Blend"
 msgstr "Blanda"
 
-#: src/video_output/video_output.c:414 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:417 modules/video_filter/deinterlace.c:117
 msgid "Mean"
 msgstr ""
 
-#: src/video_output/video_output.c:416 modules/video_filter/deinterlace.c:118
+#: src/video_output/video_output.c:419 modules/video_filter/deinterlace.c:118
 msgid "Bob"
 msgstr ""
 
-#: src/video_output/video_output.c:418 modules/video_filter/deinterlace.c:118
+#: src/video_output/video_output.c:421 modules/video_filter/deinterlace.c:118
 msgid "Linear"
 msgstr "Linjär"
 
@@ -4744,7 +4838,7 @@ msgstr "Beskär"
 #: src/video_output/vout_intf.c:356 modules/gui/macosx/intf.m:611
 #: modules/gui/macosx/intf.m:612
 msgid "Aspect-ratio"
-msgstr "Bildformat"
+msgstr "Bildförhållande"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:60
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/dvb/access.c:73
@@ -4766,7 +4860,7 @@ msgstr ""
 "Mellanlagringsvärde för DVB-strömmar. Detta värde ska vara i millisekunder."
 
 #: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:78
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:681
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:680
 msgid "Adapter card to tune"
 msgstr "Mottagarkort att justera"
 
@@ -4783,18 +4877,17 @@ msgstr "Enhetsnummer att använda på adapter"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:84
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:634
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:703
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:702
 msgid "Transponder/multiplex frequency"
-msgstr ""
+msgstr "Frekvens för transponder/multiplex"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:53 modules/access/dvb/access.c:85
 msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
 msgstr "I kHz för DVB-S eller Hz för DVB-C/T"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:55
-#, fuzzy
 msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
-msgstr "I kHz för DVB-S eller Hz för DVB-C/T"
+msgstr "I kHz för DVB-C/S/T"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:87
 msgid "Inversion mode"
@@ -4825,9 +4918,8 @@ msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Network Identifier"
-msgstr "Nätverksinställningar"
+msgstr "Nätverksidentifierare"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:97
 msgid "Satellite number in the Diseqc system"
@@ -4909,23 +5001,23 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:113
 msgid "16"
-msgstr ""
+msgstr "16"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:113
 msgid "32"
-msgstr ""
+msgstr "32"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "64"
-msgstr ""
+msgstr "64"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "128"
-msgstr ""
+msgstr "128"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "256"
-msgstr ""
+msgstr "256"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:130
 msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
@@ -4937,23 +5029,23 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
 msgid "1/2"
-msgstr ""
+msgstr "1/2"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
 msgid "2/3"
-msgstr ""
+msgstr "2/3"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
 msgid "3/4"
-msgstr ""
+msgstr "3/4"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
 msgid "5/6"
-msgstr ""
+msgstr "5/6"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
 msgid "7/8"
-msgstr ""
+msgstr "7/8"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:133
 msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
@@ -4972,19 +5064,16 @@ msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
 msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:134
-#, fuzzy
 msgid "6 MHz"
-msgstr "%d Hz"
+msgstr "6 MHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:135
-#, fuzzy
 msgid "7 MHz"
-msgstr "%d Hz"
+msgstr "7 MHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:135
-#, fuzzy
 msgid "8 MHz"
-msgstr "%d Hz"
+msgstr "8 MHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:139
 msgid "Terrestrial guard interval"
@@ -4996,19 +5085,19 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:140
 msgid "1/4"
-msgstr ""
+msgstr "1/4"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:140
 msgid "1/8"
-msgstr ""
+msgstr "1/8"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:141
 msgid "1/16"
-msgstr ""
+msgstr "1/16"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:141
 msgid "1/32"
-msgstr ""
+msgstr "1/32"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:142
 msgid "Terrestrial transmission mode"
@@ -5020,11 +5109,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:146
 msgid "2k"
-msgstr ""
+msgstr "2k"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:147
 msgid "8k"
-msgstr ""
+msgstr "8k"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:149 modules/access/dvb/access.c:145
 msgid "Terrestrial hierarchy mode"
@@ -5036,15 +5125,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:152
 msgid "1"
-msgstr ""
+msgstr "1"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:153
 msgid "2"
-msgstr ""
+msgstr "2"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:153
 msgid "4"
-msgstr ""
+msgstr "4"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:156
 msgid "Satellite Azimuth"
@@ -5079,9 +5168,8 @@ msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
 msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:166
-#, fuzzy
 msgid "Horizontal"
-msgstr "Rotera horisontellt"
+msgstr "Horisontell"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:166
 msgid "Vertical"
@@ -5152,11 +5240,11 @@ msgstr "CDDB-port"
 msgid "CDDB Server port to use."
 msgstr "CDDB-serverport att använda."
 
-#: modules/access/cdda.c:448
+#: modules/access/cdda.c:445
 msgid "Audio CD - Track "
 msgstr "Ljud-cd - Spår "
 
-#: modules/access/cdda.c:465
+#: modules/access/cdda.c:462
 #, c-format
 msgid "Audio CD - Track %i"
 msgstr "Ljud-cd - Spår %i"
@@ -5278,6 +5366,8 @@ msgstr "Antal block per cd-läsning"
 #: modules/access/cdda/cdda.c:139
 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
 msgstr ""
+"Format att använda i spellistefältet \"title\" när information från CDDB "
+"saknas"
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:144
 msgid "Use CD audio controls and output?"
@@ -5460,7 +5550,7 @@ msgid "Standard filesystem directory input"
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73 modules/demux/mpc.c:56
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68 modules/demux/mpc.c:56
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:163
 #: modules/video_output/opengl.c:122 modules/video_output/opengl.c:176
 msgid "None"
@@ -5499,7 +5589,7 @@ msgstr ""
 "millisekunder."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:97 modules/access/v4l.c:80
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:484
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:483
 msgid "Video device name"
 msgstr "Videoenhetsnamn"
 
@@ -5510,7 +5600,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/v4l.c:84
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:490
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:489
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Ljudenhetsnamn"
 
@@ -5546,7 +5636,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:116
 msgid "Video input frame rate"
-msgstr ""
+msgstr "Bildfrekvens för videoinmatning"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:118
 msgid ""
@@ -5565,7 +5655,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
 msgid "Tuner properties"
-msgstr ""
+msgstr "Egenskaper för mottagare"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
@@ -5581,7 +5671,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:131
 msgid "Tuner country code"
-msgstr ""
+msgstr "Mottagarens landskod"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:133
 msgid ""
@@ -5591,11 +5681,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
 msgid "Tuner input type"
-msgstr ""
+msgstr "Inmatningstyp för mottagare"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
-msgstr ""
+msgstr "Välj mottagarens inmatningstyp (kabel/antenn)."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:138
 #, fuzzy
@@ -5747,7 +5837,7 @@ msgstr "HTTP-gränssnittets privata x509 PEM-nyckelfil"
 #: modules/access/dvb/access.c:175 modules/access_output/http.c:78
 #: modules/control/http/http.c:54
 msgid "Root CA file"
-msgstr "Fil för rot-CA"
+msgstr "Rotcertifikatutfärdare"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:176
 msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
@@ -5756,7 +5846,7 @@ msgstr ""
 #: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:83
 #: modules/control/http/http.c:57
 msgid "CRL file"
-msgstr "CRL-fil"
+msgstr "Spärrlista"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:180
 #, fuzzy
@@ -5908,7 +5998,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/fake.c:45 modules/access/pvr.c:78 modules/access/v4l.c:139
 msgid "Framerate"
-msgstr "Bildhastighet"
+msgstr "Bildfrekvens"
 
 #: modules/access/fake.c:47
 msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
@@ -5996,23 +6086,22 @@ msgstr "VLC kunde inte öppna filen \"%s\" (%s)."
 
 #: modules/access_filter/bandwidth.c:31
 msgid "Bandwidth limit (bytes/s)"
-msgstr ""
+msgstr "Bandbreddsbegränsning (byte/s)"
 
 #: modules/access_filter/bandwidth.c:33
 msgid ""
 "The bandwidth module will drop any data in excess of that many bytes per "
 "seconds."
-msgstr ""
+msgstr "Bandbreddsmodulen kommer att kasta allt data som överstiger gränsen."
 
 #: modules/access_filter/bandwidth.c:42
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:654
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:653
 msgid "Bandwidth"
-msgstr "Rambredd"
+msgstr "Bandbredd"
 
 #: modules/access_filter/bandwidth.c:43
 msgid "Bandwidth limiter"
-msgstr ""
+msgstr "Bandbreddsbegränsare"
 
 #: modules/access_filter/dump.c:39
 msgid "Force use of dump module"
@@ -6024,7 +6113,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access_filter/dump.c:43
 msgid "Maximum size of temporary file (Mb)"
-msgstr ""
+msgstr "Maximal storlek för temporärfil (MB)"
 
 #: modules/access_filter/dump.c:44
 msgid ""
@@ -6041,14 +6130,12 @@ msgid "Directory where the record will be stored."
 msgstr "Katalog där inspelning kommer att lagras."
 
 #: modules/access_filter/record.c:323
-#, fuzzy
 msgid "Recording"
-msgstr "Avkodar"
+msgstr "Inspelning"
 
 #: modules/access_filter/record.c:325
-#, fuzzy
 msgid "Recording done"
-msgstr "Avkodar"
+msgstr "Inspelning färdig"
 
 #: modules/access_filter/timeshift.c:47
 msgid "Timeshift granularity"
@@ -6145,7 +6232,6 @@ msgid "Your password was rejected."
 msgstr "Ditt lösenord nekades."
 
 #: modules/access/ftp.c:222
-#, fuzzy
 msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
 msgstr "Ditt anslutningsförsök till servern nekades."
 
@@ -6165,15 +6251,14 @@ msgid "HTTP proxy"
 msgstr "HTTP-proxy"
 
 #: modules/access/http.c:53 modules/access/mms/mms.c:62
-#, fuzzy
 msgid ""
 "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
 "mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
 "tried."
 msgstr ""
-"HTTP-proxy som ska användas. Det måste anges i formatet http://[användare[:"
-"lösenord]@]minproxy.mindomän:minport/ ; om den är tom kommer miljövariablen "
-"http_proxy att provas och användas."
+"HTTP-proxy som ska användas. Den måste anges i formatet http://[användare[:"
+"lösenord]@]minproxy.mindomän:minport/ ; om den är tom kommer miljövariabeln "
+"http_proxy att provas."
 
 #: modules/access/http.c:59
 msgid ""
@@ -6209,6 +6294,9 @@ msgid ""
 "server). You should not globally enable this option as it will break all "
 "other types of HTTP streams."
 msgstr ""
+"Läs en fil som blir konstant uppdaterad (till exempel en JPG-fil på en "
+"server). Du bör inte aktivera det här alternativet globalt eftersom det "
+"kommer att förstöra alla andra typer av HTTP-strömmar."
 
 #: modules/access/http.c:78
 msgid "HTTP input"
@@ -6243,9 +6331,8 @@ msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
 msgstr "Betrakta som ett rör hellre än som en fil"
 
 #: modules/access/jack.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Auto Connection"
-msgstr "Återanslut automatiskt"
+msgstr "Anslut automatiskt"
 
 #: modules/access/jack.c:67
 msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
@@ -6280,7 +6367,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/mms/mms.c:56
 msgid "Maximum bitrate"
-msgstr "Maximal bithastighet"
+msgstr "Maximal bitfrekvens"
 
 #: modules/access/mms/mms.c:58
 msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
@@ -6337,29 +6424,33 @@ msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
 msgstr ""
 
 #: modules/access_output/http.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Path to the x509 PEM certificate file that will be used for HTTPS."
-msgstr "HTTP-gränssnitt x509 PEM certifikatfil (aktiverar SSL)"
+msgstr "Sökväg till x509 PEM-certifikatfilen som ska användas för HTTPS."
 
 #: modules/access_output/http.c:75
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM private key file that will be used for HTTPS. Leave "
 "empty if you don't have one."
-msgstr "HTTP-gränssnitt x509 PEM certifikatfil (aktiverar SSL)"
+msgstr ""
+"Sökväg till den privata x509 PEM-certifikatfilen som ska användas för HTTPS. "
+"Lämna tom om du inte har en."
 
 #: modules/access_output/http.c:79
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM trusted root CA certificates (certificate authority) "
 "file that will be used for HTTPS. Leave empty if you don't have one."
-msgstr "HTTP-gränssnitt x509 PEM certifikatfil (aktiverar SSL)"
+msgstr ""
+"Sökväg till den betrodda utfärdarens x509 PEM-rotcertifikatfil "
+"(certifikatutfärdare) som ska användas för HTTPS. Lämna tom om du inte har "
+"en."
 
 #: modules/access_output/http.c:84
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM Certificates Revocation List file that will be used for "
 "SSL. Leave empty if you don't have one."
 msgstr ""
+"Sökväg till filen som innehåller spärrlistor för x509 PEM-certifikat som ska "
+"användas för SSL. Lämna tom om du inte har en."
 
 #: modules/access_output/http.c:87
 msgid "Advertise with Bonjour"
@@ -6417,26 +6508,24 @@ msgid "URL with information about the stream or your channel. "
 msgstr ""
 
 #: modules/access_output/shout.c:88
-#, fuzzy
 msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
-msgstr "| info . . .  information om den aktuella strömmen"
+msgstr "Information om bitfrekvens för den omkodade strömmen. "
 
 #: modules/access_output/shout.c:90 modules/access/v4l.c:125
 msgid "Samplerate"
-msgstr "Samplingshastighet"
+msgstr "Samplingsfrekvens"
 
 #: modules/access_output/shout.c:91
 msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
-msgstr ""
+msgstr "Information om samplingsfrekvensen för den omkodade strömmen. "
 
 #: modules/access_output/shout.c:93
 msgid "Number of channels"
 msgstr "Antal kanaler"
 
 #: modules/access_output/shout.c:94
-#, fuzzy
 msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
-msgstr "Antal trådar som används för omkodningen."
+msgstr "Information om antal kanaler för den omkodade strömmen. "
 
 #: modules/access_output/shout.c:96
 msgid "Ogg Vorbis Quality"
@@ -6444,7 +6533,7 @@ msgstr "Ogg Vorbis-kvalitet"
 
 #: modules/access_output/shout.c:97
 msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
-msgstr ""
+msgstr "Information om Ogg Vorbis-kvaliteten för den omkodade strömmen."
 
 #: modules/access_output/shout.c:99
 #, fuzzy
@@ -6486,6 +6575,9 @@ msgid ""
 "choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
 "the scheduling load on heavily-loaded systems."
 msgstr ""
+"Paket kan skickas ett och ett samtidigt eller grupperat. Du kan välja "
+"antalet paket som ska skickas åt gången. Det hjälper till att reducera "
+"schemaläggningens belastning på överbelastade system."
 
 #: modules/access_output/udp.c:100
 msgid "Raw write"
@@ -6504,7 +6596,7 @@ msgstr "Sessionsnamn"
 
 #: modules/access_output/udp.c:106
 msgid "Sends RTCP packets to this port (0 = auto)"
-msgstr ""
+msgstr "Skickar RTCP-paket till den här porten (0 = auto)"
 
 #: modules/access_output/udp.c:107
 #, fuzzy
@@ -6517,11 +6609,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access_output/udp.c:110
 msgid "UDP-Lite"
-msgstr ""
+msgstr "UDP-Lite"
 
 #: modules/access_output/udp.c:111
 msgid "Use UDP-Lite/IP instead of normal UDP/IP"
-msgstr ""
+msgstr "Använd UDP-Lite/IP istället för normala UDP/IP"
 
 #: modules/access_output/udp.c:112
 msgid "Checksum coverage"
@@ -6560,14 +6652,14 @@ msgid "PVR radio device"
 msgstr "PVR-radioenhet"
 
 #: modules/access/pvr.c:63 modules/access/v4l.c:99
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:497
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:496
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:537
 msgid "Norm"
-msgstr ""
+msgstr "Norm"
 
 #: modules/access/pvr.c:64 modules/access/v4l.c:101
 msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
-msgstr ""
+msgstr "Strömmens norm (Automatic, SECAM, PAL eller NTSC)."
 
 #: modules/access/pvr.c:67 modules/access/v4l.c:105 modules/demux/rawvid.c:42
 #: modules/video_filter/mosaic.c:97
@@ -6588,7 +6680,7 @@ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Höjd på strömmen som ska fångas (-1 för automatisk identifiering)."
 
 #: modules/access/pvr.c:75 modules/access/v4l.c:92
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:504
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:503
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:544
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvens"
@@ -6621,7 +6713,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/pvr.c:90
 msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
-msgstr "Bithastighet att använda (-1 för standard)."
+msgstr "Bitfrekvens att använda (-1 för standard)."
 
 #: modules/access/pvr.c:92
 msgid "Bitrate peak"
@@ -6632,9 +6724,8 @@ msgid "Peak bitrate in VBR mode."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/pvr.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Bitrate mode"
-msgstr "Bithastighetsläge)"
+msgstr "Bitfrekvensläge"
 
 #: modules/access/pvr.c:96
 msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
@@ -6737,7 +6828,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/screen/screen.c:42
 msgid "Desired frame rate for the capture."
-msgstr "Önskad bildhastighet för fångsten."
+msgstr "Önskad bildfrekvens för fångst."
 
 #: modules/access/screen/screen.c:45
 msgid "Capture fragment size"
@@ -6863,9 +6954,8 @@ msgid "Video4Linux2"
 msgstr "Video4Linux2"
 
 #: modules/access/v4l2.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Video4Linux2 input"
-msgstr "Video4Linux-inmatning"
+msgstr "Inmatning med Video4Linux"
 
 #: modules/access/v4l.c:78
 msgid ""
@@ -6894,6 +6984,8 @@ msgid ""
 "Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
 msgstr ""
+"Tvinga Video4Linux-videoenheten till att använda ett specifikt kromaformat "
+"(t.ex. I420 (standard), RV24, etc.)"
 
 #: modules/access/v4l.c:97
 msgid ""
@@ -6970,8 +7062,7 @@ msgstr "Tuner att använda, om det finns flera."
 msgid ""
 "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100)"
 msgstr ""
-"Samplingshastighet för den fångade ljudströmmen, i Hz (exempelvis 11025, "
-"22050, 44100)"
+"Samplingsfrekvens för fångad ljudström, i Hz (t.ex. 11025, 22050, 44100)"
 
 #: modules/access/v4l.c:130
 msgid "Capture the audio stream in stereo."
@@ -6995,11 +7086,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l.c:137
 msgid "Quality"
-msgstr "Kvalité"
+msgstr "Kvalitet"
 
 #: modules/access/v4l.c:138
 msgid "Quality of the stream."
-msgstr "Kvalité på strömmen."
+msgstr "Kvalitet på strömmen."
 
 #: modules/access/v4l.c:149
 msgid "Video4Linux"
@@ -7049,7 +7140,7 @@ msgstr "Segment"
 
 #: modules/access/vcdx/access.c:428 modules/access/vcdx/access.c:709
 #: modules/access/vcdx/info.c:294 modules/access/vcdx/info.c:295
-#: modules/demux/mkv.cpp:5364
+#: modules/demux/mkv.cpp:5370
 msgid "Segment"
 msgstr "Segment"
 
@@ -7241,6 +7332,9 @@ msgid ""
 "Dolby Surround encoded streams won't be decoded before being processed by "
 "this filter. Enabling this setting is not recommended."
 msgstr ""
+"Dolby Surround-kodade strömmer kommer inte att avkodas innan de har "
+"behandlats av det här filtret. Aktivering av den här inställningen "
+"rekommenderas inte."
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:78
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:97
@@ -7253,7 +7347,7 @@ msgstr "Hörlurseffekt"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:87
 msgid "Use downmix algorithme."
-msgstr ""
+msgstr "Använd nedmixningsalgoritm."
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
 msgid ""
@@ -7349,8 +7443,8 @@ msgstr ""
 msgid "Floating-point audio format conversions"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:67
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:72
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:69
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:74
 msgid "MPEG audio decoder"
 msgstr "Avkodare för MPEG-ljud"
 
@@ -7391,7 +7485,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:68
 msgid "Equalizer with 10 bands"
-msgstr ""
+msgstr "Equalizer med 10 band"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
 msgid "Flat"
@@ -7505,7 +7599,7 @@ msgstr "Volymnormalisering"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:47 modules/audio_filter/param_eq.c:48
 msgid "Parametric Equalizer"
-msgstr ""
+msgstr "Parametrisk equalizer"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:53
 msgid "Low freq (Hz)"
@@ -7600,11 +7694,11 @@ msgstr "standard"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:104
 msgid "ALSA audio output"
-msgstr ""
+msgstr "ALSA-ljudutmatning"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:108
 msgid "ALSA Device Name"
-msgstr ""
+msgstr "ALSA-enhetsnamn"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:128 modules/audio_output/auhal.c:128
 #: modules/audio_output/auhal.c:972 modules/audio_output/directx.c:400
@@ -7639,7 +7733,7 @@ msgstr "Ingen ljudenhet"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:326
 msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
-msgstr ""
+msgstr "Inget ljudenhetsnamn angavs. Du kan vill ange \"default\"."
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:433 modules/audio_output/alsa.c:472
 #: modules/audio_output/alsa.c:484 modules/audio_output/auhal.c:242
@@ -7650,12 +7744,12 @@ msgstr "Paus"
 #: modules/audio_output/alsa.c:434 modules/audio_output/alsa.c:485
 #, c-format
 msgid "VLC could not open the ALSA device \"%s\" (%s)."
-msgstr ""
+msgstr "VLC kunde inte öppna ALSA-enheten \"%s\" (%s)."
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:473
 #, c-format
 msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
-msgstr ""
+msgstr "Ljudenheten \"%s\" används redan."
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:939
 msgid "Unknown soundcard"
@@ -7663,7 +7757,7 @@ msgstr "Okänt ljudkort"
 
 #: modules/audio_output/arts.c:63
 msgid "aRts audio output"
-msgstr ""
+msgstr "aRts-ljudutmatning"
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:129
 msgid ""
@@ -7671,6 +7765,9 @@ msgid ""
 "your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for audio "
 "playback."
 msgstr ""
+"Välj ett nummer som motsvarar numret för en ljudenhet, som finns listade i "
+"din \"Ljudenhet\"-meny. Den här enheten kommer sedan att användas som "
+"standard för ljuduppspelning."
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:135
 msgid "HAL AudioUnit output"
@@ -7718,7 +7815,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/directx.c:214
 msgid "DirectX audio output"
-msgstr ""
+msgstr "DirectX-ljudutmatning"
 
 #: modules/audio_output/directx.c:432 modules/audio_output/portaudio.c:427
 msgid "3 Front 2 Rear"
@@ -7726,7 +7823,7 @@ msgstr "3 Fram 2 Bak"
 
 #: modules/audio_output/esd.c:67
 msgid "EsounD audio output"
-msgstr ""
+msgstr "EsounD-ljudutmatning"
 
 #: modules/audio_output/esd.c:70
 msgid "Esound server"
@@ -7745,15 +7842,16 @@ msgstr ""
 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" eller \"spdif\""
 
 #: modules/audio_output/file.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Number of output channels"
-msgstr "Antal kloner"
+msgstr "Antal kanaler i utmatning"
 
 #: modules/audio_output/file.c:84
 msgid ""
 "By default, all the channels of the incoming will be saved but you can "
 "restrict the number of channels here."
 msgstr ""
+"Som standard kommer alla kanaler för inkommande att sparas men du kan "
+"begränsa antalet kanaler här."
 
 #: modules/audio_output/file.c:87
 msgid "Add WAVE header"
@@ -7780,9 +7878,8 @@ msgid "Roku HD1000 audio output"
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/jack.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Automatically connect to writable clients"
-msgstr "Automatisk förtolkning av filer"
+msgstr "Anslut automatiskt till skrivbara klienter"
 
 #: modules/audio_output/jack.c:67
 msgid ""
@@ -7801,9 +7898,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/jack.c:81
-#, fuzzy
 msgid "JACK audio output"
-msgstr "Paus"
+msgstr "JACK-ljudutmatning"
 
 #: modules/audio_output/oss.c:99
 msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
@@ -7817,9 +7913,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/oss.c:107
-#, fuzzy
 msgid "UNIX OSS audio output"
-msgstr "Paus"
+msgstr "UNIX OSS-ljudutmatning"
 
 #: modules/audio_output/oss.c:112
 msgid "OSS DSP device"
@@ -7884,7 +7979,7 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/dirac.c:67 modules/codec/theora.c:90
 #: modules/codec/twolame.c:50 modules/codec/vorbis.c:156
 msgid "Encoding quality"
-msgstr "Kodningskvalité"
+msgstr "Kodningskvalitet"
 
 #: modules/codec/dirac.c:69
 msgid "Quality of the encoding between 1.0 (low) and 10.0 (high)."
@@ -7920,7 +8015,7 @@ msgstr "Avkodar X-koordinat"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:52
 msgid "X coordinate of the rendered subtitle"
-msgstr ""
+msgstr "X-koordinat för renderad undertext"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:54
 msgid "Decoding Y coordinate"
@@ -7928,11 +8023,11 @@ msgstr "Avkodar Y-koordinat"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:55
 msgid "Y coordinate of the rendered subtitle"
-msgstr ""
+msgstr "Y-koordinat för renderad undertext"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:57
 msgid "Subpicture position"
-msgstr ""
+msgstr "Position för underbild"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:59
 msgid ""
@@ -7940,42 +8035,46 @@ msgid ""
 "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, e."
 "g. 6=top-right)."
 msgstr ""
-"Du kan upprätthålla underbildens position  videon (0=centrerad, 1=vänster, "
+"Du kan upprätthålla underbildens position i videon (0=centrerad, 1=vänster, "
 "2=höger, 4=överkant, 8=nederkant, du kan även använda kombinationer av dessa "
 "värden, exempelvis 6=överkant-höger)."
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:63
 msgid "Encoding X coordinate"
-msgstr "Kodar X-koordinat"
+msgstr "Kodad X-koordinat"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:64
 msgid "X coordinate of the encoded subtitle"
-msgstr ""
+msgstr "X-koordinat för kodad undertext"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:65
 msgid "Encoding Y coordinate"
-msgstr "Kodar Y-koordinat"
+msgstr "Kodad Y-koordinat"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:66
 msgid "Y coordinate of the encoded subtitle"
-msgstr ""
+msgstr "Y-koordinat för kodad undertext"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:86
 msgid "DVB subtitles decoder"
-msgstr "Avkodare för DVB-textremsor"
+msgstr "Avkodare för DVB-undertexter"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:99
 msgid "DVB subtitles encoder"
-msgstr "Kodare för DVB-textremsor"
+msgstr "Kodare för DVB-undertexter"
 
 #: modules/codec/faad.c:39
 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
 msgstr "Avkodare för AAC-ljud (använder libfaad2)"
 
 #: modules/codec/faad.c:332
-#, fuzzy
 msgid "AAC extension"
-msgstr "Ignorerade filändelser"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/faad.c:336
+#, c-format
+msgid "%d Hz"
+msgstr "%d Hz"
 
 #: modules/codec/fake.c:48 modules/video_output/image.c:82
 msgid "Image file"
@@ -7986,33 +8085,30 @@ msgid "Path of the image file for fake input."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/fake.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Reload image file"
-msgstr "Bildfil"
+msgstr "Läs om bildfil"
 
 #: modules/codec/fake.c:53
 msgid "Reload image file every n seconds."
-msgstr ""
+msgstr "Läs om bildfilen var n sekund."
 
 #: modules/codec/fake.c:56 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:125
 #: modules/stream_out/transcode.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Output video width."
-msgstr "Video bredd"
+msgstr "Bredd för utmatningsvideo."
 
 #: modules/codec/fake.c:59 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:128
 #: modules/stream_out/transcode.c:78
-#, fuzzy
 msgid "Output video height."
-msgstr "Video höjd"
+msgstr "Höjd för utmatningsvideo."
 
 #: modules/codec/fake.c:60 modules/video_filter/mosaic.c:137
 msgid "Keep aspect ratio"
-msgstr "Behåll bildformat"
+msgstr "Behåll bildförhållande"
 
 #: modules/codec/fake.c:62
 msgid "Consider width and height as maximum values."
-msgstr ""
+msgstr "Anse bredd och höjd som maximala värden."
 
 #: modules/codec/fake.c:63
 msgid "Background aspect ratio"
@@ -8021,7 +8117,8 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/fake.c:65
 msgid "Aspect ratio of the image file (4:3, 16:9). Default is square pixels."
 msgstr ""
-"Bildformatet för bildfilen (4:3, 16:9). Standard är fyrkantiga bildpunkter."
+"Bildförhållandet för bildfilen (4:3, 16:9). Standard är fyrkantiga "
+"bildpunkter."
 
 #: modules/codec/fake.c:66 modules/stream_out/transcode.c:67
 msgid "Deinterlace video"
@@ -8040,9 +8137,8 @@ msgid "Deinterlace module to use."
 msgstr "Avflätningsmodul att använda."
 
 #: modules/codec/fake.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Chroma used."
-msgstr "Kroma"
+msgstr "Kroma används."
 
 #: modules/codec/fake.c:74
 msgid "Force use of a specific chroma for output. Default is I420."
@@ -8071,147 +8167,145 @@ msgstr "VLC kunde inte hitta kodaren \"%s\"."
 msgid "VLC could not open the encoder."
 msgstr "VLC kunde inte öppna kodaren."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73
-#, fuzzy
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
 msgid "Non-ref"
-msgstr "Ingen"
+msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73
-#, fuzzy
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
 msgid "Bidir"
-msgstr "Hindi"
+msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73
-#, fuzzy
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
 msgid "Non-key"
-msgstr "Ingen"
+msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
 msgid "rd"
 msgstr "rd"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
 msgid "bits"
 msgstr "bitar"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:71
 msgid "simple"
 msgstr "enkel"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:80 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
 msgid "Fast bilinear"
 msgstr "Snabb bilinjär"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:80 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
 msgid "Bilinear"
 msgstr "Bilinjär"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:80 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:75 modules/codec/ffmpeg/scale.c:72
 msgid "Bicubic (good quality)"
 msgstr "Bikubisk (bra kvalitet)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:81 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
 msgid "Experimental"
 msgstr "Experimentell"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:81 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:76 modules/codec/ffmpeg/scale.c:73
 msgid "Nearest neighbour (bad quality)"
 msgstr "Närmaste granne (dålig kvalite)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
 msgid "Area"
 msgstr "Område"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
 msgid "Luma bicubic / chroma bilinear"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:82 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:77 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
 msgid "Gauss"
 msgstr "Gauss"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
 msgid "SincR"
 msgstr "SincR"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
 msgid "Lanczos"
 msgstr "Lanczos"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
 msgid "Bicubic spline"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:88
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:83
 msgid ""
 "Various audio and video decoders/encodersdelivered by the FFmpeg library. "
 "This includes (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, DV, "
 "MJPEG and other codecs"
 msgstr ""
+"Olika avkodare/kodare för ljud och video från FFmpeg-biblioteket. Det här "
+"inkluderar (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, DV, "
+"MJPEG och andra kodekar"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:99
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:94
 msgid ""
 "AltiVec FFmpeg audio/video decoder/encoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:103
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:98
 #, fuzzy
 msgid "FFmpeg audio/video decoders/encoders"
 msgstr "Inställningar för avkodare och kodare endast för video."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:107
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:102
 msgid "Decoding"
 msgstr "Avkodar"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:135
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:130
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:97
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodar"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:136
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:131
 msgid "FFmpeg audio/video encoder"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:194
-#, fuzzy
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:189
 msgid "FFmpeg demuxer"
-msgstr "AIFF demuxer"
+msgstr "Demuxer för FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:200
-#, fuzzy
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:195
 msgid "FFmpeg muxer"
-msgstr "AIFF demuxer"
+msgstr "Muxer för FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:209 modules/video_filter/scale.c:54
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:204 modules/video_filter/scale.c:54
 msgid "Video scaling filter"
 msgstr "Videoskalningsfilter"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:221
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:216
 msgid "FFmpeg chroma conversion"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:227
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:222
 #, fuzzy
 msgid "FFmpeg video filter"
 msgstr "ffmpeg videofilter"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:233
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:228
 #, fuzzy
 msgid "FFmpeg crop padd filter"
 msgstr "Föregående fil"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:239
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:234
 #, fuzzy
 msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
 msgstr "ffmpeg videofilter"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:89 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:91
 msgid "Direct rendering"
-msgstr ""
+msgstr "Direktrendering"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:93
 msgid "Error resilience"
@@ -8390,7 +8484,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:198
 msgid "Video bitrate tolerance in kbit/s."
-msgstr "Tolerans för videobithastighet i kbit/s."
+msgstr "Tolerans för videobitfrekvens i kbit/s."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:200
 #, fuzzy
@@ -8421,29 +8515,32 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:212
 msgid "Strict rate control"
-msgstr "Strikt hastighetskontroll"
+msgstr "Strikt frekvenskontroll"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:213
 msgid "Enable the strict rate control algorithm."
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera algoritmen för strikt frekvenskontroll."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:216
 msgid "Rate control buffer size"
-msgstr ""
+msgstr "Buffertstorlek för frekvenskontroll"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:217
 msgid ""
 "Rate control buffer size (in kbytes). A bigger buffer will allow for better "
 "rate control, but will cause a delay in the stream."
 msgstr ""
+"Buffertstorlek för frekvenskontroll (i kilobyte). En större buffert kommer "
+"att tillåta bättre frekvenskontroll men kommer att orsaka en fördröjning i "
+"strömmen."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:221
 msgid "Rate control buffer aggressiveness"
-msgstr ""
+msgstr "Aggressivitet för frekvenskontrollbuffert"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:222
 msgid "Rate control buffer aggressiveness."
-msgstr ""
+msgstr "Aggressivitet för frekvenskontrollbuffert."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:225
 msgid "I quantization factor"
@@ -8466,7 +8563,7 @@ msgid ""
 "bitrate, at the expense of lower quality frames."
 msgstr ""
 "Aktivera en enkel algoritm för störningsreducering för att minska "
-"kodningslängden och bithastigheten, på bekostnad av lägre kvalitet."
+"kodningslängden och bitfrekvensen, på bekostnad av lägre kvalitet."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:235
 msgid "MPEG4 quantization matrix"
@@ -8481,7 +8578,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:241
 msgid "Quality level"
-msgstr "Kvalitétsnivå"
+msgstr "Kvalitetsnivå"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:242
 msgid ""
@@ -8655,11 +8752,11 @@ msgstr "Linjär PCM-ljudpaketerare"
 msgid "Video decoder using openmash"
 msgstr "Videoavkodare med openmash"
 
-#: modules/codec/mpeg_audio.c:106
+#: modules/codec/mpeg_audio.c:108
 msgid "MPEG audio layer I/II/III decoder"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/mpeg_audio.c:117
+#: modules/codec/mpeg_audio.c:119
 msgid "MPEG audio layer I/II/III packetizer"
 msgstr "Ljudpaketerare för MPEG Layer I/II/III"
 
@@ -8717,49 +8814,53 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/subsdec.c:140
 msgid "Subtitles text encoding"
-msgstr "Textkodning för textremsor"
+msgstr "Kodning för undertexter"
 
 #: modules/codec/subsdec.c:141
 msgid "Set the encoding used in text subtitles"
-msgstr "Ställ in kodning som används i textremsor"
+msgstr "Ställ in kodning som används i undertexter"
 
 #: modules/codec/subsdec.c:142
 msgid "Subtitles justification"
-msgstr "Användningen av textremsor"
+msgstr "Justering av undertexter"
 
 #: modules/codec/subsdec.c:143
 msgid "Set the justification of subtitles"
-msgstr "Ställ in användningen av textremsor"
+msgstr "Ställer in justeringen av undertexter"
 
 #: modules/codec/subsdec.c:144
 msgid "UTF-8 subtitles autodetection"
-msgstr ""
+msgstr "Identifiera UTF-8-undertexter automatiskt"
 
 #: modules/codec/subsdec.c:145
 msgid ""
 "This enables automatic detection of UTF-8 encoding within subtitles files."
 msgstr ""
-"Detta aktiverar automatisk identifiering av UTF-8-kodning i textremsfilerna."
+"Detta aktiverar automatisk identifiering av UTF-8-kodning i undertextfilerna."
 
 #: modules/codec/subsdec.c:147
 msgid "Formatted Subtitles"
-msgstr "Formaterade textremsor"
+msgstr "Formaterade undertexter"
 
 #: modules/codec/subsdec.c:148
 msgid ""
 "Some subtitle formats allow for text formatting. VLC partly implements this, "
 "but you can choose to disable all formatting."
 msgstr ""
+"Några undertextformat tillåter textformatering. VLC har delvis implementerat "
+"det här men du kan välja att inaktivera all formatering."
 
 #: modules/codec/subsdec.c:154
 msgid "Text subtitles decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Avkodare för undertexttexter"
 
 #: modules/codec/subsdec.c:373 modules/codec/subsdec.c:409
 msgid ""
 "failed to convert subtitle encoding.\n"
 "Try manually setting a character-encoding before you open the file."
 msgstr ""
+"misslyckades med att konvertera undertextkodningen.\n"
+"Prova att manuellt ställa in en teckenkodning innan du öppnar filen."
 
 #: modules/codec/svcdsub.c:42
 msgid "Enable debug"
@@ -8778,7 +8879,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/svcdsub.c:51
 msgid "SVCD subtitles"
-msgstr "Svcd-textremsor"
+msgstr "Svcd-undertexter"
 
 #: modules/codec/svcdsub.c:61
 msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) packetizer"
@@ -8789,9 +8890,8 @@ msgid "Tarkin decoder module"
 msgstr "Tarkin-avkodningsmodul"
 
 #: modules/codec/telx.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Override page"
-msgstr "Åsidosätt parametrar"
+msgstr "Åsidosätt sida"
 
 #: modules/codec/telx.c:51
 msgid ""
@@ -8801,18 +8901,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/telx.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Ignore subtitle flag"
-msgstr "Använd textremsfil"
+msgstr "Ignorera undertextflagga"
 
 #: modules/codec/telx.c:57
 msgid "Ignore the subtitle flag, try this if your subtitles don't appear."
 msgstr ""
+"Ignorera undertextflaggan, prova den här om dina undertexter inte visas."
 
 #: modules/codec/telx.c:60
-#, fuzzy
 msgid "Workaround for France"
-msgstr "Temporärlösning för fel"
+msgstr "Temporärlösning för Frankrike"
 
 #: modules/codec/telx.c:61
 msgid ""
@@ -8822,9 +8921,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/telx.c:67
-#, fuzzy
 msgid "Teletext subtitles decoder"
-msgstr "Avkodare för DVB-textremsor"
+msgstr "Avkodare för Teletext-undertexter"
 
 #: modules/codec/theora.c:92 modules/codec/vorbis.c:158
 msgid ""
@@ -8832,7 +8930,7 @@ msgid ""
 "particular bitrate. This will produce a VBR stream."
 msgstr ""
 "Framtvinga en kvalitet mellan 1 (låg) och 10 (hög), istället för att ange en "
-"specifik bithastighet. Detta kommer att producera en VBR-ström."
+"specifik bitfrekvens. Detta kommer att producera en VBR-ström."
 
 #: modules/codec/theora.c:99
 msgid "Theora video decoder"
@@ -8856,8 +8954,8 @@ msgid ""
 "of specifying a particular bitrate. This will produce a VBR stream."
 msgstr ""
 "Tvinga en specifik kodningskvalitet mellan 0.0 (hög) och 50.0 (låg), "
-"istället för att ange en specifik bithastighet. Detta kommer att producera "
-"en VBR-ström."
+"istället för att ange en specifik bitfrekvens. Detta kommer att producera en "
+"VBR-ström."
 
 #: modules/codec/twolame.c:55
 msgid "Stereo mode"
@@ -8874,7 +8972,7 @@ msgstr "VBR-läge"
 #: modules/codec/twolame.c:59
 msgid "Use Variable BitRate. Default is to use Constant BitRate (CBR)."
 msgstr ""
-"Använd variabel bithastighet. Standard är att använda konstant bithastighet "
+"Använd variabel bitfrekvens. Standard är att använda konstant bitfrekvens "
 "(CBR)."
 
 #: modules/codec/twolame.c:60
@@ -8899,7 +8997,7 @@ msgstr "Avkodare för libtwolame-ljud"
 
 #: modules/codec/vorbis.c:160
 msgid "Maximum encoding bitrate"
-msgstr "Max bithastighet för kodning"
+msgstr "Maximal bitfrekvens för kodning"
 
 #: modules/codec/vorbis.c:162
 msgid "Maximum bitrate in kbps. This is useful for streaming applications."
@@ -8907,7 +9005,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/vorbis.c:163
 msgid "Minimum encoding bitrate"
-msgstr "Min bithastighet för kodning"
+msgstr "Minimal bitfrekvens för kodning"
 
 #: modules/codec/vorbis.c:165
 msgid ""
@@ -8921,7 +9019,7 @@ msgstr "CBR-kodning"
 
 #: modules/codec/vorbis.c:168
 msgid "Force a constant bitrate encoding (CBR)."
-msgstr "Tvinga konstant bithastighet för kodning (CBR)."
+msgstr "Tvinga konstant bitfrekvens för kodning (CBR)."
 
 #: modules/codec/vorbis.c:172
 msgid "Vorbis audio decoder"
@@ -9136,7 +9234,7 @@ msgstr "Max QP-steg mellan bildrutor."
 
 #: modules/codec/x264.c:146
 msgid "Average bitrate tolerance"
-msgstr "Medeltolerans för bithastighet"
+msgstr "Genomsnittlig tolerans för bitfrekvens"
 
 #: modules/codec/x264.c:147
 #, fuzzy
@@ -9145,7 +9243,7 @@ msgstr "Ställer in en maximal lokal bithastighet i kbits/s."
 
 #: modules/codec/x264.c:150
 msgid "Max local bitrate"
-msgstr "Max lokal bithastighet"
+msgstr "Max lokal bitfrekvens"
 
 #: modules/codec/x264.c:151
 #, fuzzy
@@ -9322,6 +9420,8 @@ msgid ""
 "Minimum buffer space between threads. -1 is automatic, based on number of "
 "threads."
 msgstr ""
+"Minimum buffertutrymme mellan trådar. -1 är automatiskt, baserat på antalet "
+"trådar."
 
 #: modules/codec/x264.c:239
 msgid "Subpixel motion estimation and partition decision quality"
@@ -9594,7 +9694,7 @@ msgstr "Tröskelvärde för rörelse (10-100)"
 
 #: modules/control/gestures.c:81
 msgid "Amount of movement required for a mouse gesture to be recorded."
-msgstr ""
+msgstr "Den mängd rörelse som krävs för att spela in en musgest."
 
 #: modules/control/gestures.c:83
 msgid "Trigger button"
@@ -9618,7 +9718,7 @@ msgstr "Kontrollgränssnitt för musgester"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:94
 msgid "Define playlist bookmarks."
-msgstr "Definiera spellistebokmärken."
+msgstr "Definiera spellistbokmärken."
 
 #: modules/control/hotkeys.c:97
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
@@ -9637,7 +9737,7 @@ msgstr "Ljudspår: %s"
 #: modules/control/hotkeys.c:498 modules/control/hotkeys.c:527
 #, c-format
 msgid "Subtitle track: %s"
-msgstr "Textremsspår: %s"
+msgstr "Undertextspår: %s"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:498
 msgid "N/A"
@@ -9646,7 +9746,7 @@ msgstr "-"
 #: modules/control/hotkeys.c:551
 #, c-format
 msgid "Aspect ratio: %s"
-msgstr "Bildformat: %s"
+msgstr "Bildförhållande: %s"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:577
 #, c-format
@@ -9674,9 +9774,9 @@ msgid "Audio delay %i ms"
 msgstr "Ljudfördröjning mer"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:947
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Volume %d%%"
-msgstr "Volym: %d%%"
+msgstr "Volym %d%%"
 
 #: modules/control/http/http.c:34
 msgid "Host address"
@@ -9703,6 +9803,7 @@ msgstr "Teckenuppsättning"
 #: modules/control/http/http.c:44
 msgid "Charset declared in Content-Type header (default UTF-8)."
 msgstr ""
+"Teckenuppsättning deklarerad i Content-Type-huvudet (standard är UTF-8)."
 
 #: modules/control/http/http.c:45
 msgid "Handlers"
@@ -9715,24 +9816,22 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/control/http/http.c:50
-#, fuzzy
 msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)."
-msgstr "HTTP-gränssnitt x509 PEM certifikatfil (aktiverar SSL)"
+msgstr "HTTP-gränssnittets x509 PEM-certifikatfil (aktiverar SSL)."
 
 #: modules/control/http/http.c:53
-#, fuzzy
 msgid "HTTP interface x509 PEM private key file."
-msgstr "HTTP-gränssnitt x509 PEM privat nyckelfil"
+msgstr "HTTP-gränssnittets privata x509 PEM-nyckelfil."
 
 #: modules/control/http/http.c:55
-#, fuzzy
 msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file."
-msgstr "HTTP-gränssnitt x509 PEM certifikatfil (aktiverar SSL)"
+msgstr ""
+"HTTP-gränssnittets betrodda x509 PEM-rotcertifikatfil för "
+"certifikatutfärdare (CA)."
 
 #: modules/control/http/http.c:58
-#, fuzzy
 msgid "HTTP interace Certificates Revocation List file."
-msgstr "HTTP-gränssnitt x509 PEM privat nyckelfil"
+msgstr "HTTP-gränssnittets spärrlistfil för certifikat."
 
 #: modules/control/http/http.c:61
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:472
@@ -9741,7 +9840,7 @@ msgstr "HTTP"
 
 #: modules/control/http/http.c:62
 msgid "HTTP remote control interface"
-msgstr ""
+msgstr "Gränssnitt för fjärrstyrning via HTTP"
 
 #: modules/control/http/http.c:71
 msgid "HTTP SSL"
@@ -9749,11 +9848,11 @@ msgstr "HTTP SSL"
 
 #: modules/control/lirc.c:58
 msgid "Infrared remote control interface"
-msgstr ""
+msgstr "Gränssnitt för infraröd fjärrkontroll"
 
 #: modules/control/motion.c:59
 msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
-msgstr ""
+msgstr "Använd videoroteringsfiltret istället för transformering"
 
 #: modules/control/motion.c:65
 #, fuzzy
@@ -9857,7 +9956,7 @@ msgstr "Tvinga rc-modulen att använda standard in som om det vore en TTY."
 
 #: modules/control/rc.c:163
 msgid "UNIX socket command input"
-msgstr ""
+msgstr "Kommandoinmatning från UNIX-uttag"
 
 #: modules/control/rc.c:164
 msgid "Accept commands over a Unix socket rather than stdin."
@@ -9865,7 +9964,7 @@ msgstr "Acceptera kommandon över ett Unix-uttag hellre än standard in."
 
 #: modules/control/rc.c:167
 msgid "TCP command input"
-msgstr ""
+msgstr "Kommandoinmatning via TCP"
 
 #: modules/control/rc.c:168
 msgid ""
@@ -9908,44 +10007,36 @@ msgid "+----[ Remote control commands ]"
 msgstr "+----[ Kommandon för fjärrkontroll ]"
 
 #: modules/control/rc.c:842
-#, fuzzy
 msgid "| add XYZ  . . . . . . . . . . . . add XYZ to playlist"
-msgstr "| add XYZ  . . . . . . . . . . lägg till XYZ till spellista"
+msgstr "| add XYZ  . . . . . . . . . . . . lägg till XYZ till spellista"
 
 #: modules/control/rc.c:843
-#, fuzzy
 msgid "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . queue XYZ to playlist"
-msgstr "| add XYZ  . . . . . . . . . . lägg till XYZ till spellista"
+msgstr "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . kölägg XYZ i spellista"
 
 #: modules/control/rc.c:844
-#, fuzzy
 msgid "| playlist . . . . .  show items currently in playlist"
-msgstr "| playlist . . .  visa aktuella objekt i spellistan"
+msgstr "| playlist . . . . .  visa aktuella objekt i spellistan"
 
 #: modules/control/rc.c:845
-#, fuzzy
 msgid "| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . play stream"
-msgstr "| play . . . . . . . . . . . . . . . . spela upp ström"
+msgstr "| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . spela upp ström"
 
 #: modules/control/rc.c:846
-#, fuzzy
 msgid "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . stop stream"
-msgstr "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . stoppa ström"
+msgstr "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . stoppa ström"
 
 #: modules/control/rc.c:847
-#, fuzzy
 msgid "| next . . . . . . . . . . . . . .  next playlist item"
-msgstr "| next . . . . . . . . . . . .  nästa objekt i spellista"
+msgstr "| next . . . . . . . . . . . . . .  nästa objekt i spellista"
 
 #: modules/control/rc.c:848
-#, fuzzy
 msgid "| prev . . . . . . . . . . . .  previous playlist item"
-msgstr "| prev . . . . . . . . . .  föregående spellisteobjekt"
+msgstr "| prev . . . . . . . . . . . .  föregående objekt i spellista"
 
 #: modules/control/rc.c:849
-#, fuzzy
 msgid "| goto . . . . . . . . . . . . . .  goto item at index"
-msgstr "| goto . . . . . . . . . . . .  gå till objekt i index"
+msgstr "| goto . . . . . . . . . . . . . .  gå till objekt i index"
 
 #: modules/control/rc.c:850
 #, fuzzy
@@ -9958,14 +10049,12 @@ msgid "| loop [on|off] . . . . . .  toggle playlist item loop"
 msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . växla helskärm"
 
 #: modules/control/rc.c:852
-#, fuzzy
 msgid "| clear . . . . . . . . . . . . .   clear the playlist"
-msgstr "| clear . . . . . . . . . . .   töm spellistan"
+msgstr "| clear . . . . . . . . . . . . .   töm spellistan"
 
 #: modules/control/rc.c:853
-#, fuzzy
 msgid "| status . . . . . . . . . . . current playlist status"
-msgstr "| status . . . . . . . . . aktuell status för spellista"
+msgstr "| status . . . . . . . . . . . aktuell status för spellista"
 
 #: modules/control/rc.c:854
 #, fuzzy
@@ -9973,14 +10062,12 @@ msgid "| title [X]  . . . . . . set/get title in current item"
 msgstr "| title_p  . . . .  föregående titel i aktuellt objekt"
 
 #: modules/control/rc.c:855
-#, fuzzy
 msgid "| title_n  . . . . . . . .  next title in current item"
-msgstr "| title_p  . . . .  föregående titel i aktuellt objekt"
+msgstr "| title_n  . . . . . . . .  nästa titel i aktuellt objekt"
 
 #: modules/control/rc.c:856
-#, fuzzy
 msgid "| title_p  . . . . . .  previous title in current item"
-msgstr "| title_p  . . . .  föregående titel i aktuellt objekt"
+msgstr "| title_p  . . . . . .  föregående titel i aktuellt objekt"
 
 #: modules/control/rc.c:857
 #, fuzzy
@@ -9988,78 +10075,64 @@ msgid "| chapter [X]  . . . . set/get chapter in current item"
 msgstr "| chapter_n  . . . .  nästa kapitel i aktuellt objekt"
 
 #: modules/control/rc.c:858
-#, fuzzy
 msgid "| chapter_n  . . . . . .  next chapter in current item"
-msgstr "| chapter_n  . . . .  nästa kapitel i aktuellt objekt"
+msgstr "| chapter_n  . . . . . .  nästa kapitel i aktuellt objekt"
 
 #: modules/control/rc.c:859
-#, fuzzy
 msgid "| chapter_p  . . . .  previous chapter in current item"
-msgstr "| chapter_p  . .  föregående kapitel i aktuellt objekt"
+msgstr "| chapter_p  . . . .  föregående kapitel i aktuellt objekt"
 
 #: modules/control/rc.c:861
-#, fuzzy
 msgid "| seek X . . . seek in seconds, for instance `seek 12'"
-msgstr "| seek X . spola i sekunder, till exempel \"seek 12\""
+msgstr "| seek X . . . spola i sekunder, till exempel \"seek 12\""
 
 #: modules/control/rc.c:862
-#, fuzzy
 msgid "| pause  . . . . . . . . . . . . . . . .  toggle pause"
-msgstr "| pause  . . . . . . . . . . . . . .  växla paus"
+msgstr "| pause  . . . . . . . . . . . . . . . .  växla paus"
 
 #: modules/control/rc.c:863
-#, fuzzy
 msgid "| fastforward  . . . . . . . .  .  set to maximum rate"
-msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  snabbspola framåt"
+msgstr "| fastforward  . . . . . . . .  .  ställ in till maximal hastighet"
 
 #: modules/control/rc.c:864
-#, fuzzy
 msgid "| rewind  . . . . . . . . . . . .  set to minimum rate"
-msgstr "| rewind  . . . . . . . . . .  snabbspola bakåt"
+msgstr "| rewind  . . . . . . . . . . . .  ställ in till minimal hastighet"
 
 #: modules/control/rc.c:865
-#, fuzzy
 msgid "| faster . . . . . . . . . .  faster playing of stream"
-msgstr "| faster . . . . . . . .  snabbare uppspelning av ström"
+msgstr "| faster . . . . . . . . . .  snabbare uppspelning av ström"
 
 #: modules/control/rc.c:866
-#, fuzzy
 msgid "| slower . . . . . . . . . .  slower playing of stream"
-msgstr "| slower . . . . . . . .  långsammare uppspelning av ström"
+msgstr "| slower . . . . . . . . . .  långsammare uppspelning av ström"
 
 #: modules/control/rc.c:867
-#, fuzzy
 msgid "| normal . . . . . . . . . .  normal playing of stream"
-msgstr "| normal . . . . . . . .  normal uppspelning av ström"
+msgstr "| normal . . . . . . . . . .  normal uppspelning av ström"
 
 #: modules/control/rc.c:868
-#, fuzzy
 msgid "| f [on|off] . . . . . . . . . . . . toggle fullscreen"
-msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . växla helskärm"
+msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . . . växla helskärmsläge"
 
 #: modules/control/rc.c:869
-#, fuzzy
 msgid "| info . . . . .  information about the current stream"
-msgstr "| info . . .  information om den aktuella strömmen"
+msgstr "| info . . . . .  information om den aktuella strömmen"
 
 #: modules/control/rc.c:870
 msgid "| get_time . . seconds elapsed since stream's beginning"
 msgstr ""
 
 #: modules/control/rc.c:871
-#, fuzzy
 msgid "| is_playing . . . .  1 if a stream plays, 0 otherwise"
-msgstr "| is_playing . .  1 om en ström spelas upp, 0 annars"
+msgstr "| is_playing . . . .  1 om en ström spelas upp, annars 0"
 
 #: modules/control/rc.c:872
-#, fuzzy
 msgid "| get_title . . . . .  the title of the current stream"
-msgstr "| get_title . . .  titeln på aktuell ström"
+msgstr "| get_title . . . . .  titeln för den aktuella strömmen"
 
 #: modules/control/rc.c:873
-#, fuzzy
 msgid "| get_length . . . .  the length of the current stream"
-msgstr "| get_length . .  längden på aktuell ström"
+msgstr "| get_length . . . .  längden för den aktuella strömmen"
 
 #: modules/control/rc.c:875
 #, fuzzy
@@ -10121,87 +10194,72 @@ msgid "| key [hotkey name] . . . . . .  simulate hotkey press"
 msgstr ""
 
 #: modules/control/rc.c:887
-#, fuzzy
 msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
-msgstr "| menu [on|off|up|down|left|right|select] använd menyn"
+msgstr "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] använd meny"
 
 #: modules/control/rc.c:892
 msgid "| @name marq-marquee  STRING  . . overlay STRING in video"
 msgstr ""
 
 #: modules/control/rc.c:893
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
-msgstr "| marq-x X . . . . . . . . . . . .position från vänster"
+msgstr "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .position från vänster"
 
 #: modules/control/rc.c:894
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
-msgstr "| marq-y Y . . . . . . . . . . . . position från överkant"
+msgstr "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . position från överkant"
 
 #: modules/control/rc.c:895
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-position #. . .  .relative position control"
-msgstr "| time-position #. . . . . . . . relativ position"
+msgstr "| @name marq-position #. . .  .relativ positionskontroll"
 
 #: modules/control/rc.c:896
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-color # . . . . . . . . . . font color, RGB"
-msgstr "| marq-color # . . . . . . . . . . typsnittsfärg, RGB"
+msgstr "| @name marq-color # . . . . . . . . . . typsnittsfärg, RGB"
 
 #: modules/control/rc.c:897
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacity"
-msgstr "| marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacitet"
+msgstr "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacitet"
 
 #: modules/control/rc.c:898
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . timeout, in ms"
-msgstr "| marq-timeout T. . . . . . . . . . tidsgräns, i ms"
+msgstr "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . tidsgräns, i ms"
 
 #: modules/control/rc.c:899
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-size # . . . . . . . . font size, in pixels"
-msgstr "| marq-size # . . . . . . . . typsnittsstorlek, i bildpunkter"
+msgstr "| @name marq-size # . . . . . . . . typsnittsstorlek, i bildpunkter"
 
 #: modules/control/rc.c:901
 msgid "| @name logo-file STRING . . .the overlay file path/name"
 msgstr ""
 
 #: modules/control/rc.c:902
-#, fuzzy
 msgid "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
-msgstr "| logo-x X . . . . . . . . . . . .position från vänster"
+msgstr "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .position från vänster"
 
 #: modules/control/rc.c:903
-#, fuzzy
 msgid "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
-msgstr "| logo-y Y . . . . . . . . . . . . position från överkant"
+msgstr "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . position från överkant"
 
 #: modules/control/rc.c:904
-#, fuzzy
 msgid "| @name logo-position #. . . . . . . . relative position"
-msgstr "| logo-position #. . . . . . . . relativ position"
+msgstr "| @name logo-position #. . . . . . . . relativ position"
 
 #: modules/control/rc.c:905
-#, fuzzy
 msgid "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparency"
-msgstr "| logo-transparency #. . . . . . . . .transparens"
+msgstr "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparens"
 
 #: modules/control/rc.c:907
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alpha"
-msgstr "| mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alfa"
+msgstr "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alfa"
 
 #: modules/control/rc.c:908
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .height"
-msgstr "| mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .höjd"
+msgstr "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .höjd"
 
 #: modules/control/rc.c:909
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . width"
-msgstr "| mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . bredd"
+msgstr "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . bredd"
 
 #: modules/control/rc.c:910
 #, fuzzy
@@ -10232,29 +10290,24 @@ msgid "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontal border"
 msgstr ""
 
 #: modules/control/rc.c:916
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .position"
-msgstr "| mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .position"
+msgstr "| @name mosaic-position {0=auto,1=fast} . . . . position"
 
 #: modules/control/rc.c:917
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .number of rows"
-msgstr "| mosaic-rows #. . . . . . . . . . .antal rader"
+msgstr "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .antal rader"
 
 #: modules/control/rc.c:918
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .number of cols"
-msgstr "| mosaic-cols #. . . . . . . . . . .antal kolumner"
+msgstr "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .antal kolumner"
 
 #: modules/control/rc.c:919
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . order of pictures "
-msgstr "| mosaic-order id(,id)* . . . . ordning på bilder "
+msgstr "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . ordningen för bilder "
 
 #: modules/control/rc.c:920
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .aspect ratio"
-msgstr "| mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .bildformat"
+msgstr "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .bildförhållande"
 
 #: modules/control/rc.c:922
 msgid ""
@@ -10265,24 +10318,20 @@ msgstr ""
 "|               [undef] [info] [source] [binary] [plugin]"
 
 #: modules/control/rc.c:926
-#, fuzzy
 msgid "| help . . . . . . . . . . . . . . . this help message"
-msgstr "| help . . . . . . . . . . . . . detta hjälpmeddelande"
+msgstr "| help . . . . . . . . . . . . . . . det här hjälpmeddelandet"
 
 #: modules/control/rc.c:927
-#, fuzzy
 msgid "| longhelp . . . . . . . . . . . a longer help message"
-msgstr "| longhelp . . . . . . . . . ett längre hjälpmeddelande"
+msgstr "| longhelp . . . . . . . . . . . ett längre hjälpmeddelande"
 
 #: modules/control/rc.c:928
-#, fuzzy
 msgid "| logout . . . . . . .  exit (if in socket connection)"
-msgstr "| logout . . . . .  avsluta (om uttagsanslutning används)"
+msgstr "| logout . . . . . . .  avsluta (om uttagsanslutning används)"
 
 #: modules/control/rc.c:929
-#, fuzzy
 msgid "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quit vlc"
-msgstr "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . .  avsluta vlc"
+msgstr "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  avsluta vlc"
 
 #: modules/control/rc.c:931
 msgid "+----[ end of help ]"
@@ -10361,19 +10410,19 @@ msgstr "Gränssnitt för VLM-fjärrkontroll"
 
 #: modules/demux/a52.c:44
 msgid "Raw A/52 demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för rå A/52"
 
 #: modules/demux/aiff.c:45
 msgid "AIFF demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för AIFF"
 
 #: modules/demux/asf/asf.c:52
 msgid "ASF v1.0 demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för ASF v1.0"
 
 #: modules/demux/asf/asf.c:167
 msgid "Could not demux ASF stream"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte demuxa ASF-ström"
 
 #: modules/demux/asf/asf.c:168
 msgid "VLC failed to load the ASF header."
@@ -10381,7 +10430,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/au.c:46
 msgid "AU demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för AU"
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:43
 msgid "Force interleaved method"
@@ -10418,7 +10467,7 @@ msgstr "Rätta aldrig till"
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:61
 msgid "AVI demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för AVI"
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:584
 msgid "AVI Index"
@@ -10446,7 +10495,7 @@ msgstr "Rättar till AVI-index..."
 
 #: modules/demux/demuxdump.c:38
 msgid "Dump filename"
-msgstr "Dumpa filnamn"
+msgstr "Filnamn för dump"
 
 #: modules/demux/demuxdump.c:40
 msgid "Name of the file to which the raw stream will be dumped."
@@ -10467,15 +10516,15 @@ msgstr "Filnamn för dump"
 
 #: modules/demux/dts.c:40
 msgid "Raw DTS demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för rå DTS"
 
 #: modules/demux/flac.c:42
 msgid "FLAC demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för FLAC"
 
 #: modules/demux/gme.cpp:51
 msgid "GME demuxer (Game_Music_Emu)"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för GME (Game_Music_Emu)"
 
 #: modules/demux/live555.cpp:62
 msgid ""
@@ -10518,11 +10567,11 @@ msgstr "Lösenord att använda för anslutningen."
 
 #: modules/demux/live555.cpp:78
 msgid "RTP/RTSP/SDP demuxer (using Live555)"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för RTP/RTSP/SDP (använder Live555)"
 
 #: modules/demux/live555.cpp:88
 msgid "RTSP/RTP access and demux"
-msgstr ""
+msgstr "RTSP/RTP-åtkomst och demux"
 
 #: modules/demux/live555.cpp:94 modules/demux/live555.cpp:95
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:178
@@ -10547,7 +10596,7 @@ msgstr "HTTP-tunnelport"
 
 #: modules/demux/live555.cpp:104
 msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
-msgstr ""
+msgstr "Port att använda för att tunnla RTSP/RTP över HTTP."
 
 #: modules/demux/live555.cpp:482
 msgid "RTSP authentication"
@@ -10564,15 +10613,16 @@ msgid ""
 "This is the desired frame rate when playing MJPEG from a file. Use 0 (this "
 "is the default value) for a live stream (from a camera)."
 msgstr ""
+"Det här är den önskade bildfrekvensen vid uppspelning av MJPEG från en fil. "
+"Använd 0 (det här är standardvärdet) för en direktström (från en kamera)."
 
 #: modules/demux/mjpeg.c:50
-#, fuzzy
 msgid "M-JPEG camera demuxer"
-msgstr "PS demuxer"
+msgstr "Demuxer för M-JPEG-kamera"
 
 #: modules/demux/mkv.cpp:397
 msgid "Matroska stream demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för Matroska-ström"
 
 #: modules/demux/mkv.cpp:404
 msgid "Ordered chapters"
@@ -10616,19 +10666,19 @@ msgstr "Dummyelement"
 msgid "Read and discard unknown EBML elements (not good for broken files)."
 msgstr "Läs och förkasta okända EBML-element (inte bra för trasiga filer)."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3300
+#: modules/demux/mkv.cpp:3302
 msgid "---  DVD Menu"
 msgstr "---  DVD-meny"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3306
+#: modules/demux/mkv.cpp:3308
 msgid "First Played"
 msgstr "Först spelad"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3308
+#: modules/demux/mkv.cpp:3310
 msgid "Video Manager"
 msgstr "Videohanterare"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3314
+#: modules/demux/mkv.cpp:3316
 msgid "----- Title"
 msgstr "----- Titel"
 
@@ -10666,15 +10716,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/mod.c:59
 msgid "Surround effect level (from 0 to 100, default value is 0)."
-msgstr ""
+msgstr "Surroundeffektsnivå (från 0 till 100, standardvärde är 0)."
 
 #: modules/demux/mod.c:61
 msgid "Surround delay, in ms. Usual values are from 5 to 40 ms."
-msgstr ""
+msgstr "Surroundfördröjning, i ms. Normala värden är från 5 till 40 ms."
 
 #: modules/demux/mod.c:66
 msgid "MOD demuxer (libmodplug)"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för MOD (libmodplug)"
 
 #: modules/demux/mod.c:74
 msgid "Reverb"
@@ -10714,7 +10764,7 @@ msgstr "Surroundfördröjning (ms)"
 
 #: modules/demux/mp4/mp4.c:55
 msgid "MP4 stream demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för MP4-ström"
 
 #: modules/demux/mpc.c:47
 #, fuzzy
@@ -10728,21 +10778,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/mpc.c:60
-#, fuzzy
 msgid "MusePack demuxer"
-msgstr "PS demuxer"
+msgstr "Demuxer för MusePack"
 
 #: modules/demux/mpeg/h264.c:40
 msgid "Desired frame rate for the H264 stream."
-msgstr ""
+msgstr "Önskad bildfrekvens för H264-strömmen."
 
 #: modules/demux/mpeg/h264.c:47
 msgid "H264 video demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för H264-video"
 
 #: modules/demux/mpeg/m4a.c:43
 msgid "MPEG-4 audio demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för MPEG-4-ljud"
 
 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:40
 msgid ""
@@ -10751,33 +10800,31 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:46
 msgid "MPEG-4 video demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för MPEG-4-video"
 
 #: modules/demux/mpeg/mpga.c:46
-#, fuzzy
 msgid "MPEG audio / MP3 demuxer"
-msgstr "_Nästa objekt"
+msgstr "Demuxer för MPEG-ljud / MP3"
 
 #: modules/demux/mpeg/mpgv.c:42
 msgid "MPEG-I/II video demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för MPEG-I/II-video"
 
 #: modules/demux/nsc.c:43
 msgid "Windows Media NSC metademux"
-msgstr ""
+msgstr "Metademux för Windows Media NSC"
 
 #: modules/demux/nsv.c:45
 msgid "NullSoft demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för NullSoft"
 
 #: modules/demux/nuv.c:46
 msgid "Nuv demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för Nuv"
 
 #: modules/demux/ogg.c:45
-#, fuzzy
 msgid "OGG demuxer"
-msgstr "VOC demuxer"
+msgstr "Demuxer för OGG"
 
 #: modules/demux/playlist/gvp.c:211
 msgid "Google Video"
@@ -10809,10 +10856,10 @@ msgstr ""
 msgid "Show NC17 rated video streams when using shoutcast video playlists."
 msgstr ""
 
+# Reklam?
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:44
-#, fuzzy
 msgid "Skip ads"
-msgstr "Hoppa över bildrutor"
+msgstr "Hoppa över reklam"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:45
 msgid ""
@@ -10849,21 +10896,20 @@ msgid "New winamp 5.2 shoutcast import"
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:103
-#, fuzzy
 msgid "ASX playlist import"
-msgstr "Import av XSPF-spellista"
+msgstr "Import av ASX-spellista"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:108
 msgid "Kasenna MediaBase parser"
-msgstr ""
+msgstr "Tolkare för Kasenna MediaBase"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:113
 msgid "QuickTime Media Link importer"
-msgstr ""
+msgstr "Importerare för QuickTime Media Link"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:118
 msgid "Google Video Playlist importer"
-msgstr ""
+msgstr "Importerare för Google Video-spellista"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:123
 #, fuzzy
@@ -10890,7 +10936,7 @@ msgstr "Shoutcast"
 
 #: modules/demux/ps.c:39
 msgid "Trust MPEG timestamps"
-msgstr ""
+msgstr "Lita på MPEG-tidsstämplar"
 
 #: modules/demux/ps.c:40
 msgid ""
@@ -10900,13 +10946,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/ps.c:52 modules/demux/ps.c:63
-#, fuzzy
 msgid "MPEG-PS demuxer"
-msgstr "PS demuxer"
+msgstr "Demuxer för MPEG-PS"
 
 #: modules/demux/pva.c:39
 msgid "PVA demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för PVA"
 
 #: modules/demux/rawdv.c:37
 msgid ""
@@ -10915,7 +10960,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/rawdv.c:45
 msgid "DV (Digital Video) demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för DV (Digital Video)"
 
 #: modules/demux/rawvid.c:39
 msgid "This is the desired frame rate when playing raw video streams."
@@ -10923,20 +10968,19 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/rawvid.c:43
 msgid "This specifies the width in pixels of the raw video stream."
-msgstr ""
+msgstr "Det här anger bredden (i bildpunkter) för den råa videoströmmen."
 
 #: modules/demux/rawvid.c:47
 msgid "This specifies the height in pixels of the raw video stream."
-msgstr ""
+msgstr "Det här anger höjden (i bildpunkter) för den råa videoströmmen."
 
 #: modules/demux/rawvid.c:52
-#, fuzzy
 msgid "Raw video demuxer"
-msgstr "PVR-videoenhet"
+msgstr "Demuxer för råvideo"
 
 #: modules/demux/real.c:43
 msgid "Real demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för Real"
 
 #: modules/demux/subtitle.c:50
 msgid "Apply a delay to all subtitles (in 1/10s, eg 100 means 10s)."
@@ -10957,7 +11001,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/subtitle.c:67
 msgid "Text subtitles parser"
-msgstr "Texttolkare för textremsor"
+msgstr "Texttolkare för undertexter"
 
 #: modules/demux/subtitle.c:72 modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:202
 msgid "Frames per second"
@@ -10965,11 +11009,11 @@ msgstr "Bildrutor per sekund"
 
 #: modules/demux/subtitle.c:75
 msgid "Subtitles delay"
-msgstr "Fördröjning för textremsor"
+msgstr "Fördröjning för undertexter"
 
 #: modules/demux/subtitle.c:77
 msgid "Subtitles format"
-msgstr "Textremsformat"
+msgstr "Undertextformat"
 
 #: modules/demux/ts.c:93
 msgid "Extra PMT"
@@ -11070,12 +11114,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/ts.c:138
 msgid "MPEG Transport Stream demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för MPEG Transport Stream"
 
 #: modules/demux/ts.c:3261 modules/demux/ts.c:3362
-#, fuzzy
 msgid "subtitles"
-msgstr "Undertext"
+msgstr "undertexter"
 
 #: modules/demux/ts.c:3271 modules/demux/ts.c:3378 modules/demux/ts.c:3526
 #: modules/demux/ts.c:3561
@@ -11083,48 +11126,40 @@ msgid "hearing impaired"
 msgstr "hörselskadade"
 
 #: modules/demux/ts.c:3366
-#, fuzzy
 msgid "4:3 subtitles"
-msgstr "Undertext"
+msgstr "4:3 undertexter"
 
 #: modules/demux/ts.c:3370
-#, fuzzy
 msgid "16:9 subtitles"
-msgstr "Undertext"
+msgstr "16:9 undertexter"
 
 #: modules/demux/ts.c:3374
-#, fuzzy
 msgid "2.21:1 subtitles"
-msgstr "Undertext"
+msgstr "2.21:1 undertexter"
 
 #: modules/demux/ts.c:3382
-#, fuzzy
 msgid "4:3 hearing impaired"
-msgstr "hörselskadade"
+msgstr "4:3 hörselskadade"
 
 #: modules/demux/ts.c:3386
-#, fuzzy
 msgid "16:9 hearing impaired"
-msgstr "hörselskadade"
+msgstr "16:9 hörselskadade"
 
 #: modules/demux/ts.c:3390
-#, fuzzy
 msgid "2.21:1 hearing impaired"
-msgstr "hörselskadade"
+msgstr "2.21:1 hörselskadade"
 
 #: modules/demux/ts.c:3522 modules/demux/ts.c:3557
-#, fuzzy
 msgid "clean effects"
-msgstr "Välj effekt"
+msgstr "rena effekter"
 
 #: modules/demux/ts.c:3530 modules/demux/ts.c:3565
 msgid "visual impaired commentary"
 msgstr "kommentator för synskadade"
 
 #: modules/demux/tta.c:40
-#, fuzzy
 msgid "TTA demuxer"
-msgstr "VOC demuxer"
+msgstr "Demuxer för TTA"
 
 #: modules/demux/ty.c:70
 msgid "TY Stream audio/video demux"
@@ -11136,25 +11171,24 @@ msgid "Desired frame rate for the VC-1 stream."
 msgstr "Önskad bildhastighet för fångsten."
 
 #: modules/demux/vc1.c:46
-#, fuzzy
 msgid "VC1 video demuxer"
-msgstr "PVR-videoenhet"
+msgstr "Demuxer för VC1-video"
 
 #: modules/demux/vobsub.c:49
 msgid "Vobsub subtitles parser"
-msgstr ""
+msgstr "Tolkare för Vobsub-undertexter"
 
 #: modules/demux/voc.c:42
 msgid "VOC demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för VOC"
 
 #: modules/demux/wav.c:41
 msgid "WAV demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för WAV"
 
 #: modules/demux/xa.c:41
 msgid "XA demuxer"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxer för XA"
 
 #: modules/gui/beos/BeOS.cpp:52
 msgid "Use DVD Menus"
@@ -11171,7 +11205,7 @@ msgstr "Öppna även filer från alla undermappar?"
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158 modules/gui/macosx/open.m:471
 #: modules/gui/macosx/open.m:665 modules/gui/macosx/open.m:778
 #: modules/gui/macosx/open.m:904 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:47
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:455 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:464 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:351
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:407
 msgid "Open"
@@ -11179,7 +11213,7 @@ msgstr "Öppna"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:224
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:329 modules/gui/macosx/prefs.m:120
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:48 modules/gui/qt4/menus.cpp:266
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:48 modules/gui/qt4/menus.cpp:271
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:184
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
@@ -11206,7 +11240,7 @@ msgstr "Öppna skiva"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:267
 msgid "Open Subtitles"
-msgstr "Öppna textremsor"
+msgstr "Öppna undertexter"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:271
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:300 modules/gui/pda/pda_interface.c:301
@@ -11263,7 +11297,7 @@ msgstr "Mediaspelaren VLC: Öppna mediafiler"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:415
 msgid "VLC media player: Open Subtitle File"
-msgstr "Mediaspelaren VLC: Öppna textremsfil"
+msgstr "Mediaspelaren VLC: Öppna undertextfil"
 
 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:67
 msgid "Drop files to play"
@@ -11369,7 +11403,7 @@ msgstr "Vertikal synk"
 
 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1068
 msgid "Correct Aspect Ratio"
-msgstr "Korrekt bildformat"
+msgstr "Korrekt bildförhållande"
 
 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1097
 msgid "Stay On Top"
@@ -11549,7 +11583,7 @@ msgstr "Snabbt framåt"
 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:87 modules/gui/macosx/intf.m:1525
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1526 modules/gui/macosx/intf.m:1527
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1528 modules/gui/pda/pda_interface.c:250
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:251 modules/gui/qt4/menus.cpp:432
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:251 modules/gui/qt4/menus.cpp:437
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:689
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:700
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1232
@@ -11564,10 +11598,13 @@ msgstr "2 Pass"
 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:141
 msgid "Apply the equalizer filter twice. The effect will be sharper."
 msgstr ""
+"Tillämpa equalizerfiltret två gånger. Effekten kommer att bli skarpare."
 
 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:144
 msgid "Enable the equalizer. Bands can be set manually or using a preset."
 msgstr ""
+"Aktivera equalizern. Band kan ställas in manuellt eller genom att använda "
+"ett förval."
 
 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:146 modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:90
 msgid "Preamp"
@@ -11589,7 +11626,7 @@ msgstr "Bildjustering"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:74
 msgid "Shows more information about the available video filters."
-msgstr ""
+msgstr "Visar mer information om de tillgängliga videofiltren."
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:75 modules/video_filter/wave.c:51
 msgid "Wave"
@@ -11706,9 +11743,8 @@ msgid "Opaqueness"
 msgstr "Otydlighet"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:609
-#, fuzzy
 msgid "About the video filters"
-msgstr "ffmpeg videofilter"
+msgstr "Om videofiltren"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:610
 msgid ""
@@ -11720,9 +11756,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:400
-#, fuzzy
 msgid "(no item is being played)"
-msgstr "%i objekt i spellistan"
+msgstr "(inget objekt spelas upp)"
 
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:140
 msgid "Login:"
@@ -11891,7 +11926,7 @@ msgid "Bring All to Front"
 msgstr "Ta fram alla"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:638 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:39
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:402 modules/gui/qt4/menus.cpp:465
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:407 modules/gui/qt4/menus.cpp:474
 msgid "Help"
 msgstr "Hjälp"
 
@@ -11943,7 +11978,7 @@ msgstr "Inbäddad videoutmatning"
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:52
 msgid ""
 "Display the video in the controller window instead of a in separate window."
-msgstr ""
+msgstr "Visa video i kontrollerfönstret istället för i ett separat fönster."
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:54
 msgid "Video device"
@@ -11955,6 +11990,9 @@ msgid ""
 "The screen number correspondance can be found in the video device selection "
 "menu."
 msgstr ""
+"Numret på skärmen som ska användas som standard för att visa video i "
+"\"helskärm\". Skärmnumret som motsvarar vilken skärm kan hittas i valmenyn "
+"för videoenheter."
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:61
 msgid ""
@@ -12094,7 +12132,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:266
 msgid "Load subtitles file:"
-msgstr "Läs in textremsfil:"
+msgstr "Läs in undertextfil:"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:267 modules/gui/macosx/output.m:137
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:432
@@ -12117,9 +12155,8 @@ msgid "FPS"
 msgstr "bilder/sek"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:274
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles encoding"
-msgstr "Textkodning för textremsor"
+msgstr "Kodning för undertexter"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:276 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:138
 msgid "Font size"
@@ -12127,7 +12164,7 @@ msgstr "Typsnittsstorlek"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:278
 msgid "Subtitles alignment"
-msgstr "Justering av textremsa"
+msgstr "Justering av undertexter"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:281
 msgid "Font Properties"
@@ -12135,7 +12172,7 @@ msgstr "Typsnittsegenskaper"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:282
 msgid "Subtitle File"
-msgstr "Textremsfil"
+msgstr "Undertextfil"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:561 modules/gui/macosx/open.m:613
 #: modules/gui/macosx/open.m:621 modules/gui/macosx/open.m:629
@@ -12148,7 +12185,7 @@ msgstr "Öppna VIDEO_TS-katalog"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:856
 msgid "Retrieving Channel Info..."
-msgstr ""
+msgstr "Hämtar kanalinformation..."
 
 #: modules/gui/macosx/output.m:136
 msgid "Streaming/Saving:"
@@ -12190,7 +12227,7 @@ msgstr "Omkodningsalternativ"
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:834
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:873
 msgid "Bitrate (kb/s)"
-msgstr "Bithastighet (kb/s)"
+msgstr "Bitfrekvens (kb/s)"
 
 #: modules/gui/macosx/output.m:166 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:506
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:782
@@ -12254,17 +12291,17 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:82
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:238
 msgid "Input bitrate"
-msgstr "Bithastighet för inmatning"
+msgstr "Bitfrekvens för inmatning"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:83
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:240
 msgid "Demuxed"
-msgstr ""
+msgstr "Demuxad"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:84
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:241
 msgid "Stream bitrate"
-msgstr "Strömmens bithastighet"
+msgstr "Strömmens bitfrekvens"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:87 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:244
@@ -12357,7 +12394,7 @@ msgstr "Utökad M3U"
 
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:470
 msgid "XML Shareable Playlist Format (XSPF)"
-msgstr ""
+msgstr "XML Shareable Playlist Format (XSPF)"
 
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:497 modules/gui/macosx/playlist.m:1399
 #, c-format
@@ -12470,7 +12507,7 @@ msgstr "Färg:"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:84
 msgid "Opaqueness:"
-msgstr "Opak:"
+msgstr "Opakhet:"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:86 modules/gui/macosx/sfilters.m:95
 msgid "(in pixels)"
@@ -12588,9 +12625,8 @@ msgid "Aqua"
 msgstr "Aqua"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:202 modules/gui/macosx/sfilters.m:233
-#, fuzzy
 msgid "Not Available"
-msgstr "Ingen hjälp tillgänglig"
+msgstr "Inte tillgänglig"
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:86
 msgid "Check for Updates"
@@ -12601,22 +12637,20 @@ msgid "Download now"
 msgstr "Hämta nu"
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:89
-#, fuzzy
 msgid "Automatically check for updates"
-msgstr "Leta efter uppdateringar"
+msgstr "Leta automatiskt efter uppdateringar"
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:109
 msgid "Do you want VLC to check for updates automatically?"
-msgstr ""
+msgstr "Vill du att VLC ska leta efter uppdateringar automatiskt?"
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:110
 msgid "You can change this option in VLC's update window later on."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ändra det här alternativet i VLC:s uppdateringsfönster senare."
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:110
-#, fuzzy
 msgid "Yes"
-msgstr "&Ja"
+msgstr "Ja"
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:110
 msgid "No"
@@ -12636,7 +12670,6 @@ msgid "This version of VLC is outdated."
 msgstr "Denna version av VLC är föråldrad."
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:264 modules/gui/macosx/update.m:312
-#, fuzzy
 msgid "This version of VLC is the latest available."
 msgstr "Denna version av VLC är den senast tillgängliga."
 
@@ -12925,7 +12958,7 @@ msgstr "Välj en ström"
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:387
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:110
 msgid "Existing playlist item"
-msgstr "Existerande spellisteobjekt"
+msgstr "Befintligt spellistobjekt"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:388 modules/gui/macosx/wizard.m:454
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:573
@@ -13056,9 +13089,8 @@ msgid "Local playback"
 msgstr "Lokal uppspelning"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:447 modules/gui/macosx/wizard.m:456
-#, fuzzy
 msgid "Add Subtitles to transcoded video"
-msgstr "Ytterligare omkodningsalternativ"
+msgstr "Lägg till undertexter till omkodad video"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:450
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:155
@@ -13108,9 +13140,8 @@ msgid "Save file to"
 msgstr "Spara fil till"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:485
-#, fuzzy
 msgid "Include subtitles"
-msgstr "Undertext"
+msgstr "Inkludera undertexter"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:637
 msgid "No input selected"
@@ -13122,7 +13153,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Choose one before going to the next page."
 msgstr ""
-"Ingen ny ström eller giltigt spellisteobjekt har valts.\n"
+"Ingen ny ström eller giltigt spellistobjekt har valts.\n"
 "\n"
 "Välj en innan du går vidare till nästa sida."
 
@@ -13413,7 +13444,7 @@ msgstr "Kanal:"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:602
 msgid "Norm:"
-msgstr ""
+msgstr "Norm:"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:620
 msgid "Frequency:"
@@ -13421,11 +13452,11 @@ msgstr "Frekvens:"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:629
 msgid "Samplerate:"
-msgstr "Samplingshastighet:"
+msgstr "Samplingsfrekvens:"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:638
 msgid "Quality:"
-msgstr "Kvalité:"
+msgstr "Kvalitet:"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:647
 msgid "Tuner:"
@@ -13537,11 +13568,11 @@ msgstr "WMV2"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:933
 msgid "Video Bitrate:"
-msgstr "Bithastighet för video:"
+msgstr "Bitfrekvens för video:"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:942
 msgid "Bitrate Tolerance:"
-msgstr "Tolerans för bithastighet:"
+msgstr "Tolerans för bitfrekvens:"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:951
 msgid "Keyframe Interval:"
@@ -13653,7 +13684,7 @@ msgstr "bit/s"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1134
 msgid "Audio Bitrate :"
-msgstr "Bithastighet för ljud :"
+msgstr "Bitfrekvens för ljud :"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1157
 msgid "SAP Announce:"
@@ -13728,12 +13759,11 @@ msgstr "Förstärk"
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:637
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:695
 msgid "dB"
-msgstr ""
+msgstr "dB"
 
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:75
-#, fuzzy
 msgid "Track number/Position"
-msgstr "Spårnummer."
+msgstr "Spårnummer/Position"
 
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:167
 msgid "Extra metadata and other information are shown in this list.\n"
@@ -13757,9 +13787,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:161
-#, fuzzy
 msgid "Current visualization:"
-msgstr "Ljudvisualiseringar"
+msgstr "Aktuell visualisering:"
 
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:212
 #, fuzzy
@@ -13767,9 +13796,8 @@ msgid "Normal rate"
 msgstr "Normal storlek"
 
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:225
-#, fuzzy
 msgid "Take a snapshot"
-msgstr "Ta videoskärmbild"
+msgstr "Ta en skärmbild"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:78
 #, fuzzy
@@ -13777,44 +13805,38 @@ msgid "Select one or multiple files, or a folder"
 msgstr "Välj en eller flera filer att öppna"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:99
-#, fuzzy
 msgid "Filter:"
-msgstr "Filter"
+msgstr "Filter:"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:158
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1291
 msgid "Open subtitles file"
-msgstr "Öppna textremsfil"
+msgstr "Öppna undertextfil"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:530
-#, fuzzy
 msgid "Radio device name"
-msgstr "Ljudenhetsnamn"
+msgstr "Enhetsnamn för radio"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:577
-#, fuzzy
 msgid "Video Device Name "
-msgstr "Videoenhetsnamn"
+msgstr "Enhetsnamn för video "
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:580
-#, fuzzy
 msgid "Audio Device Name "
-msgstr "Ljudenhetsnamn"
+msgstr "Enhetsnamn för ljud "
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:589
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:592
-#, fuzzy
 msgid "Update List"
-msgstr "Uppdateringar"
+msgstr "Uppdatera lista"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:620
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:682
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:681
 msgid "DVB Type:"
-msgstr "Skivtyp"
+msgstr "DVB-typ:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:645
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:712
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:644
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:711
 #, fuzzy
 msgid "Transponder symbol rate"
 msgstr "Paus"
@@ -13844,34 +13866,30 @@ msgid "Select File"
 msgstr "Välj fil"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:310
-#, fuzzy
 msgid "Select Directory"
-msgstr "Välj en katalog"
+msgstr "Välj katalog"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:924
 msgid "Select an action to change the associated hotkey"
-msgstr ""
+msgstr "Välj en åtgärd för att ändra den associerade snabbtangenten"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1017
-#, fuzzy
 msgid "Hotkey for "
-msgstr "Snabbtangenter"
+msgstr "Snabbtangent för "
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1020
 msgid "Press the new keys for "
-msgstr ""
+msgstr "Tryck på de nya tangenterna för "
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1054
 msgid "Warning: the  key is already assigned to \""
-msgstr ""
+msgstr "Varning: tangenten är redan tilldelad till \""
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
-#, fuzzy
 msgid "Input and Codecs"
-msgstr "Inmatning / Kodekar"
+msgstr "Inmatning och kodekar"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/errors.cpp:37
-#, fuzzy
 msgid "Errors"
 msgstr "Fel"
 
@@ -13901,19 +13919,16 @@ msgid "Don't show further errors"
 msgstr "Visa inte ytterligare fel"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:51
-#, fuzzy
 msgid "Video effects"
-msgstr "Videokodekar"
+msgstr "Videoeffekter"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:44
-#, fuzzy
 msgid "Go to Time"
-msgstr "Gå till titel"
+msgstr "Gå till tid"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:49
-#, fuzzy
 msgid "&Go"
-msgstr "&Nej"
+msgstr "&"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:50 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:87
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:78
@@ -13930,148 +13945,127 @@ msgid "&Cancel"
 msgstr "&Avbryt"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:75
-#, fuzzy
 msgid "Infos about VLC media player"
-msgstr "Om Mediaspelaren VLC"
+msgstr "Information om Mediaspelaren VLC"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:95
 msgid "Authors"
 msgstr "Upphovsmän"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:96
-#, fuzzy
 msgid "Thanks"
-msgstr "Spår"
+msgstr "Tack till"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:97
-#, fuzzy
 msgid "Distribution License"
-msgstr "Beskrivningsfil"
+msgstr "Distributionslicens"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:90
 msgid "Login"
 msgstr "Inloggning"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:49
-#, fuzzy
 msgid "Media information"
-msgstr "Meta-information"
+msgstr "Mediainformation"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:56
-#, fuzzy
 msgid "&General"
-msgstr "Allmänt"
+msgstr "&Allmänt"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:58
-#, fuzzy
 msgid "&Extra Metadata"
-msgstr "Metadata"
+msgstr "&Extra metadata"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:60
-#, fuzzy
 msgid "&Codec Details"
-msgstr "Visa detaljer"
+msgstr "&Kodekdetaljer"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:64
-#, fuzzy
 msgid "&Stats"
-msgstr "&Inställningar"
+msgstr "&Statistik"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:71
-#, fuzzy
 msgid "Location"
-msgstr "Latin"
+msgstr "Plats"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:47
-#, fuzzy
 msgid "&Save as..."
-msgstr "Spara som..."
+msgstr "&Spara som..."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:56
-#, fuzzy
 msgid "Verbosity Level"
-msgstr "Informationsnivå (0,1,2)"
+msgstr "Informationsnivå"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:160
-#, fuzzy
 msgid "Choose a filename to save the logs under..."
-msgstr "Du måste välja en fil att spara till"
+msgstr "Välj ett filnamn att spara loggarna som..."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:169
 msgid ""
 "Cannot write file %1:\n"
 "%2."
 msgstr ""
+"Kan inte skriva filen %1:\n"
+"%2."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:57 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:625
 msgid "&File"
 msgstr "&Arkiv"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:58
-#, fuzzy
 msgid "&Disc"
-msgstr "Skiva"
+msgstr "S&kiva"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:59
-#, fuzzy
 msgid "&Network"
-msgstr "Nätverk"
+msgstr "&Nätverk"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:61
-#, fuzzy
 msgid "Capture &Device"
-msgstr "Öppna fångs&tenhet..."
+msgstr "Fångs&tenhet"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:80 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:93
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:167
-#, fuzzy
 msgid "&Play"
-msgstr "Spela upp"
+msgstr "S&pela upp"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:91 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:162
 msgid "&Enqueue"
-msgstr ""
+msgstr "&Kölägg"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:95 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:154
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:97
-#, fuzzy
 msgid "&Stream"
-msgstr "Ström"
+msgstr "&Ström"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:97
-#, fuzzy
 msgid "&Convert"
-msgstr "Cylinder"
+msgstr "&Konvertera"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:158
 msgid "&Convert / Save"
-msgstr ""
+msgstr "&Konvertera / Spara"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:65
-#, fuzzy
 msgid "Manage"
-msgstr "&Hantera"
+msgstr "Hantera"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:66
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:291
-#, fuzzy
 msgid "Open playlist file"
-msgstr "Öppna spellista"
+msgstr "Öppna spellistfil"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:67
-#, fuzzy
 msgid "Ctrl+L"
-msgstr "Ctrl"
+msgstr "Ctrl+L"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:69
-#, fuzzy
 msgid "Dock playlist"
-msgstr "spellista"
+msgstr "Docka spellista"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:70 modules/gui/qt4/menus.cpp:225
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:70 modules/gui/qt4/menus.cpp:228
 msgid "Ctrl+U"
-msgstr "Ctrl"
+msgstr "Ctrl+U"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:77
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:208
@@ -14080,9 +14074,8 @@ msgid "&Save"
 msgstr "&Spara"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:79
-#, fuzzy
 msgid "&Reset Preferences"
-msgstr "Återställ inställningar"
+msgstr "Åte&rställ inställningar"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:294
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:294
@@ -14094,18 +14087,16 @@ msgstr ""
 "Är du säker att du vill fortsätta?"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:302
-#, fuzzy
 msgid "Choose a filename to save playlist"
-msgstr "Du måste välja en fil att spara till"
+msgstr "Välj ett filnamn att spara spellistan som"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:304
-#, fuzzy
 msgid "XSPF playlist (*.xspf);; "
-msgstr "Exportera XSPF-spellista"
+msgstr "XSPF-spellista (*.xspf);; "
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:305
 msgid "M3U playlist (*.m3u);; Any (*.*) "
-msgstr ""
+msgstr "M3U-spellista (*.m3u);; Alla (*.*) "
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:344
 msgid "Open directory"
@@ -14120,19 +14111,16 @@ msgid "Video Files"
 msgstr "Videofiler"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:55
-#, fuzzy
 msgid "Audio Files"
-msgstr "Ljudfilter"
+msgstr "Ljudfiler"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:60
-#, fuzzy
 msgid "Playlist Files"
 msgstr "Spellistfiler"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:65
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles Files"
-msgstr "Textremsfil"
+msgstr "Undertextfiler"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:70
 msgid "All Files"
@@ -14151,9 +14139,8 @@ msgid "Save file"
 msgstr "Spara fil"
 
 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:262
-#, fuzzy
 msgid "Show playlist"
-msgstr "Spara spellista"
+msgstr "Visa spellista"
 
 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:263
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:230
@@ -14186,19 +14173,16 @@ msgid "Next track"
 msgstr "Nästa spår"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:184
-#, fuzzy
 msgid "&Media"
-msgstr "Media: %s"
+msgstr "&Media"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:187
-#, fuzzy
 msgid "&Playlist"
-msgstr "Spellista"
+msgstr "S&pellista"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:190
-#, fuzzy
 msgid "&Tools"
-msgstr "Verktyg"
+msgstr "Verk&tyg"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:191 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:629
 msgid "&Video"
@@ -14216,98 +14200,86 @@ msgstr "&Navigering"
 msgid "&Help"
 msgstr "&Hjälp"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:200 modules/gui/qt4/menus.cpp:456
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:200 modules/gui/qt4/menus.cpp:465
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:127
 msgid "Open &File..."
 msgstr "Öppna &fil..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:201 modules/gui/qt4/menus.cpp:457
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:201 modules/gui/qt4/menus.cpp:466
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:129
 msgid "Open &Disc..."
-msgstr "Öppna ski&va..."
+msgstr "Öppna sk&iva..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:202 modules/gui/qt4/menus.cpp:458
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:202 modules/gui/qt4/menus.cpp:467
 msgid "Open &Network..."
-msgstr "Öppna nätverk..."
+msgstr "Öppna &nätverk..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:203 modules/gui/qt4/menus.cpp:459
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:204 modules/gui/qt4/menus.cpp:468
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:131
 msgid "Open &Capture Device..."
 msgstr "Öppna fångs&tenhet..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:206
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:208
 msgid "&Streaming..."
-msgstr "Ström..."
+msgstr "&Strömning..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:208
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:210
 msgid "Conve&rt / Save..."
-msgstr ""
+msgstr "Konve&rtera / Spara..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:211 modules/gui/qt4/menus.cpp:614
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:213 modules/gui/qt4/menus.cpp:625
 msgid "&Quit"
-msgstr "Avsluta"
+msgstr "A&vsluta"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:224
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:227
 msgid "Undock from interface"
-msgstr "Göm andra"
+msgstr "Koppla loss från gränssnitt"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:237 modules/gui/qt4/menus.cpp:448
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:240 modules/gui/qt4/menus.cpp:457
 msgid "Interfaces"
 msgstr "Gränssnitt"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:251
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:256
 msgid "Advanced controls"
-msgstr "Avancerade alternativ"
+msgstr "Avancerade kontroller"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:256
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:261
 #, fuzzy
 msgid "Visualizations selector"
 msgstr "Visualiseringar"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:264
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:269
 msgid "Hide Menus..."
-msgstr ""
+msgstr "Dölj menyer..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:283
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:288
 msgid "Switch to skins"
-msgstr "Välj skal"
+msgstr "Växla till skal"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:452
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:461
 msgid "Tools"
 msgstr "Verktyg"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:602
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:612
 msgid "Hide VLC media player"
-msgstr "Mediaspelaren VLC"
+msgstr "Dölj Mediaspelaren VLC"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:607
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:618
 msgid "Show VLC media player"
-msgstr "Mediaspelaren VLC"
+msgstr "Visa Mediaspelaren VLC"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:613
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:624
 msgid "&Open Media"
-msgstr "Öppna MRL"
+msgstr "&Öppna media"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:642 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:575
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:654 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:575
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:602
 msgid "Empty"
 msgstr "Tom"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:46
-#, fuzzy
 msgid "Show advanced prefs over simple"
-msgstr "Visa avancerade alternativ"
+msgstr "Visa avancerade inställningar över enkla"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:47
 msgid ""
@@ -14328,25 +14300,28 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:56
 msgid "Start VLC only with a systray icon"
-msgstr ""
+msgstr "Starta VLC med endast en ikon på meddelandefältet"
 
+# systray eller taskbar?
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:57
 msgid ""
 "When you launch VLC with that optionVLC will start just with an icon inyour "
 "taskbar"
 msgstr ""
+"När du startar VLC med det här alternativet kommer VLC bara att starta med "
+"en ikon i ditt verktygsfält"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:61
 msgid "Show playing item name in window title"
-msgstr ""
+msgstr "Visa spelande objektets namn i fönstrets titellist"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:62
 msgid "Show the name of the song or video in the controler window title"
-msgstr ""
+msgstr "Visa namnet på låten eller videon i kontrollfönstrets titellist"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:65 modules/gui/qt4/qt4.cpp:66
 msgid "path to use in file dialog"
-msgstr ""
+msgstr "sökväg att använda i fildialogen"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:68 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:261
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:272
@@ -14357,7 +14332,7 @@ msgstr "Avancerade alternativ"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:69
 msgid "Activate by default all theAdvanced options for geeks"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera som standard alla avancerade alternativ för nördar"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:74
 msgid "Qt interface"
@@ -14373,14 +14348,12 @@ msgid "Preset"
 msgstr "Förval"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:50
-#, fuzzy
 msgid "Select the capture device type"
-msgstr "Välj katalogen att spara till"
+msgstr "Välj fångstenhetstypen"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:57
-#, fuzzy
 msgid "Capture Mode"
-msgstr "Kapitelkodekar"
+msgstr "Fångstläge"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:72 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:105
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:129
@@ -14407,81 +14380,68 @@ msgid "Disc selection"
 msgstr "Ogiltigt val"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:71
-#, fuzzy
 msgid "Select the device"
-msgstr "Välj en fil"
+msgstr "Välj enheten"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:81
-#, fuzzy
 msgid "Disk device"
-msgstr "Enhet"
+msgstr "Diskenhet"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:148
 msgid "Disable DVD Menus (for compatibility)"
-msgstr ""
+msgstr "Inaktivera dvd-menyer (för kompatibilitet)"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:151
-#, fuzzy
 msgid "No DVD Menus"
-msgstr "Använd dvd-menyer"
+msgstr "Inga dvd-menyer"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:169
-#, fuzzy
 msgid "Starting position"
-msgstr "Logoposition"
+msgstr "Startposition"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:244
-#, fuzzy
 msgid "Audio and Subtitles"
-msgstr "Formaterade textremsor"
+msgstr "Ljud och undertexter"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:58
-#, fuzzy
 msgid "File Names:"
-msgstr "Filnamn"
+msgstr "Filnamn:"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:65
-#, fuzzy
 msgid "Choose one or more media file to open"
-msgstr "Välj en eller flera filer att öppna"
+msgstr "Välj en eller flera mediafiler att öppna"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:88
-#, fuzzy
 msgid "Add a subtitle file"
-msgstr "Använd en textremsfil"
+msgstr "Lägg till en undertextfil"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:91
-#, fuzzy
 msgid "Use a sub&amp;titles file"
-msgstr "Använd en textremsfil"
+msgstr "Använd en &undertextfil"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:163
-#, fuzzy
 msgid "Alignment:"
-msgstr "Datajustering"
+msgstr "Justering:"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:218
-#, fuzzy
 msgid "Select the subtitle file"
-msgstr "Markera allt"
+msgstr "Välj undertextfilen"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:26
-#, fuzzy
 msgid "Network Protocol"
-msgstr "Nätverkssynk"
+msgstr "Nätverksprotokoll"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:38
 msgid "Set the protocol for the URL"
-msgstr ""
+msgstr "Ställ in protokollet för URL:en"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:45
-#, fuzzy
 msgid "Protocol"
-msgstr "Protokoll:"
+msgstr "Protokoll"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:52
 msgid "Set the port used"
-msgstr ""
+msgstr "Ställ in porten som används"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:87
 msgid ""
@@ -14490,24 +14450,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:52
-#, fuzzy
 msgid "Show extended options"
-msgstr "Visa avancerade alternativ"
+msgstr "Visa utökade alternativ"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:55
-#, fuzzy
 msgid "Show &amp;more options"
-msgstr "Visa avancerade alternativ"
+msgstr "Visa fler alternativ"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:82
-#, fuzzy
 msgid "Start Time"
 msgstr "Starttid"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:97
-#, fuzzy
 msgid "Change the start time for the media"
-msgstr "Ändra visningsnamnet för tjänsten."
+msgstr "Ändra starttiden för mediet"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:121 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:453
 msgid "Caching"
@@ -14522,34 +14478,29 @@ msgid "Play another media synchronously (extra audio file, ...)"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:149
-#, fuzzy
 msgid "Customize"
-msgstr "Anpassa:"
+msgstr "Anpassa"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:156
-#, fuzzy
 msgid "Extra media"
-msgstr "Metadata"
+msgstr "Extra media"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:166
-#, fuzzy
 msgid "Select the file"
-msgstr "Välj en fil"
+msgstr "Välj filen"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:191
-#, fuzzy
 msgid "Change the caching for the media"
-msgstr "Ändra visningsnamnet för tjänsten."
+msgstr "Ändra cachningen för mediet"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:21
-#, fuzzy
 msgid "Stream Output"
 msgstr "Strömutmatning"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:41
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:462
 msgid "Outputs"
-msgstr ""
+msgstr "Utmatningar"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:146
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:470
@@ -14557,14 +14508,12 @@ msgid "Play locally"
 msgstr "Spela lokalt"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:308
-#, fuzzy
 msgid "Encapsulation"
-msgstr "Inkapslingsmetod"
+msgstr "Inkapsling"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:396
-#, fuzzy
 msgid "Transcoding"
-msgstr "Omkoda"
+msgstr "Omkodning"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:530
 #, fuzzy
@@ -14587,116 +14536,100 @@ msgid "Generated stream output string"
 msgstr "Allmänna strömutmatningsinställningar"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:36
-#, fuzzy
 msgid "General Audio"
-msgstr "Allmänt"
+msgstr "Allmänt ljud"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:83
-#, fuzzy
 msgid "Preferred audio language"
-msgstr "Ljudspråk"
+msgstr "Föredraget ljudspråk"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:111
-#, fuzzy
 msgid "Default volume"
-msgstr "Standardljudvolym"
+msgstr "Standardvolym"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:163
-#, fuzzy
 msgid "OSS Device"
-msgstr "OSS DSP-enhet"
+msgstr "OSS-enhet"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:170
-#, fuzzy
 msgid "DirectX Device"
-msgstr "Videoenhet"
+msgstr "DirectX-enhet"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:180
-#, fuzzy
 msgid "Alsa Device"
-msgstr "Enhet"
+msgstr "Alsa-enhet"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:203
-#, fuzzy
 msgid "Effects"
-msgstr "Effekt"
+msgstr "Effekter"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:218
-#, fuzzy
 msgid "Headphone surround effect"
-msgstr "Hörlurseffekt"
+msgstr "Surroundeffekt för hörlurar"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:232
-#, fuzzy
 msgid "Visualisation"
-msgstr "Visualiseringar"
+msgstr "Visualisering"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:26
-#, fuzzy
 msgid "Disk Devices"
-msgstr "Enheter"
+msgstr "Diskenheter"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:38
-#, fuzzy
 msgid "Disk Device"
-msgstr "Enhet"
+msgstr "Diskenhet"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:70
 msgid "Default Network caching in ms"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:77
-#, fuzzy
 msgid "HTTP Proxy"
 msgstr "HTTP-proxy"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:116
-#, fuzzy
 msgid "Server Default Port"
-msgstr "Återställ standardvärden"
+msgstr "Serverns standardport"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:126
 msgid "Codecs / Muxers"
-msgstr ""
+msgstr "Kodekar / muxrar"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:138
-#, fuzzy
 msgid "Post-Processing Quality"
 msgstr "Kvalitet för efterbehandling"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:161
 msgid "Repair AVI files"
-msgstr ""
+msgstr "Reparera AVI-filer"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:171
 msgid "Use system codecs if available (better quality)"
-msgstr ""
+msgstr "Använd systemkodekar om tillgängliga (bättre kvalitet)"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:188
-#, fuzzy
 msgid "Access Filter"
 msgstr "Åtkomstfilter"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:25
-#, fuzzy
 msgid "Default Interface"
-msgstr "Telnet-gränssnitt"
+msgstr "Standardgränssnitt"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:55
 msgid ""
 "This is VLC's skinnable interface. You can download skins at http://www."
 "videolan.org/vlc/skins.php to customize your player."
 msgstr ""
+"Det här är VLC:s skalanpassade gränssnitt. Du kan hämta ner skal på http://"
+"www.videolan.org/vlc/skins.php för att anpassa din spelare."
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:81
-#, fuzzy
 msgid "Skin File"
-msgstr "Öppna fil"
+msgstr "Skalfil"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:94
-#, fuzzy
 msgid "This is VLC's default interface, with a native look and feel."
-msgstr "Använd minimalt gränssnitt, utan verktygsrad och färre menyer."
+msgstr "Det här är VLC:s standardgränssnitt med originalutseende och känsla."
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:117
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:466
@@ -14704,48 +14637,40 @@ msgid "Skins"
 msgstr "Skal"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:124
-#, fuzzy
 msgid "Always display the video"
-msgstr "Visa förhandsgranskning av videoskärmbild"
+msgstr "Visa alltid videon"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:144
-#, fuzzy
 msgid "Instances"
-msgstr "Gränssnitt"
+msgstr "Instanser"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:156
-#, fuzzy
 msgid "Allow only one instance"
-msgstr "Tillåt endast en körande instans"
+msgstr "Tillåt endast en instans"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:163
 msgid "Enqueue files in playlist when in one interface mode"
-msgstr ""
+msgstr "Kölägg filer i spellista när ett gränssnittsläge används"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:37
-#, fuzzy
 msgid "Enable OSD"
-msgstr "Aktivera"
+msgstr "Aktivera skärmtext"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:61
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles languages"
-msgstr "Språk för textremsor"
+msgstr "Språk för undertexter"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:73
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles preferred language"
-msgstr "Språk för textremsor"
+msgstr "Föredraget språk för undertexter"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:93
-#, fuzzy
 msgid "Default Encoding"
-msgstr "Avkodar"
+msgstr "Standardkodning"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:103
-#, fuzzy
 msgid "Display Settings"
-msgstr "Skärmupplösning"
+msgstr "Visningsinställningar"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:118
 #: modules/video_output/opengl.c:168
@@ -14753,9 +14678,8 @@ msgid "Effect"
 msgstr "Effekt"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:128
-#, fuzzy
 msgid "Font Color"
-msgstr "Färg"
+msgstr "Typsnittsfärg"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:155 modules/misc/freetype.c:103
 #: modules/misc/notify/xosd.c:78 modules/misc/win32text.c:54
@@ -14779,7 +14703,6 @@ msgid "Accelerated video output"
 msgstr "Inbäddad videoutmatning"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:98
-#, fuzzy
 msgid "Skip Frames"
 msgstr "Hoppa över bildrutor"
 
@@ -14789,52 +14712,44 @@ msgid "Overlay"
 msgstr "överlappa"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:121
-#, fuzzy
 msgid "DirectX"
-msgstr "Katalog"
+msgstr "DirectX"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:136
-#, fuzzy
 msgid "Display Device"
-msgstr "Display"
+msgstr "Visningsenhet"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:143
-#, fuzzy
 msgid "Enable Wallpaper Mode"
-msgstr "Aktivera skrivbordsbakgrund"
+msgstr "Aktivera skrivbordsbakgrundsläge"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:153
-#, fuzzy
 msgid "Video snapshots"
-msgstr "Format på videoskärmbilder"
+msgstr "Videoskärmbilder"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:182
-#, fuzzy
 msgid "Prefix"
-msgstr "Föregående objekt"
+msgstr "Prefix"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:196
-#, fuzzy
 msgid "Format"
-msgstr "Från"
+msgstr "Format"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:206
 msgid "Sequential numbering"
-msgstr ""
+msgstr "Sekvensnumrering"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:57
-#, fuzzy
 msgid "Edit settings"
-msgstr "Inställningar för ljud"
+msgstr "Redigera inställningar"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:67
-#, fuzzy
 msgid "Control"
-msgstr "Kontroller"
+msgstr "Kontroll"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:79
 msgid "Run manually"
-msgstr ""
+msgstr "Kör manuellt"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:86
 msgid "Setup schedule"
@@ -14845,9 +14760,8 @@ msgid "Run on schedule"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:103
-#, fuzzy
 msgid "Status"
-msgstr "&Inställningar"
+msgstr "Status"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:115
 #, fuzzy
@@ -14855,24 +14769,20 @@ msgid "P/P"
 msgstr "UDP/RTP"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:136
-#, fuzzy
 msgid "Prev"
-msgstr "Föregående"
+msgstr "Föreg"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:153
-#, fuzzy
 msgid "Add input"
-msgstr "Ingen inmatning"
+msgstr "Lägg till inmatning"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:160
-#, fuzzy
 msgid "Edit input"
-msgstr "Filinmatning"
+msgstr "Redigera inmatning"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:167
-#, fuzzy
 msgid "Clear list"
-msgstr "spela lista"
+msgstr "Töm lista"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:25
 #, fuzzy
@@ -14880,23 +14790,20 @@ msgid "Color invert"
 msgstr "Cylinder"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:32 modules/video_filter/colorthres.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Color threshold"
-msgstr "Tröskelvärde"
+msgstr "Färgtröskelvärde"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:50
 msgid "Similarity"
-msgstr ""
+msgstr "Likhet"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:123
-#, fuzzy
 msgid "Advanced video filter controls"
-msgstr "ffmpeg videofilter"
+msgstr "Avancerade videofilterkontroller"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:141
-#, fuzzy
 msgid "Reset"
-msgstr "Förval"
+msgstr "Återställ"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:162
 #, fuzzy
@@ -14904,7 +14811,6 @@ msgid "Vout filters"
 msgstr "Videofilter"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:169
-#, fuzzy
 msgid "Subpicture filters"
 msgstr "Filter för underbilder"
 
@@ -14915,26 +14821,23 @@ msgstr "Logotyp filnamn"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:223
 msgid "Mask"
-msgstr ""
+msgstr "Mask"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:233
-#, fuzzy
 msgid "Water effect"
-msgstr "Hörlurseffekt"
+msgstr "Vatteneffekt"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:247
-#, fuzzy
 msgid "Add logo"
-msgstr "logotyp"
+msgstr "Lägg till logotyp"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:265 modules/video_filter/mosaic.c:90
 msgid "Transparency"
 msgstr "Transparens"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:319
-#, fuzzy
 msgid "Add text"
-msgstr "Nästa"
+msgstr "Lägg till text"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:344 modules/misc/logger.c:113
 #: modules/video_filter/marq.c:80
@@ -14950,50 +14853,42 @@ msgid "Number of clones"
 msgstr "Antal kloner"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:398
-#, fuzzy
 msgid "Wall"
-msgstr "alla"
+msgstr "Vägg"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:416
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:505
-#, fuzzy
 msgid "Rows"
-msgstr "Bläddra..."
+msgstr "Rader"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:423
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:498
-#, fuzzy
 msgid "Columns"
-msgstr "Volym"
+msgstr "Kolumner"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:453
-#, fuzzy
 msgid "Puzzle game"
-msgstr "Pussel"
+msgstr "Pusselspel"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:491
-#, fuzzy
 msgid "Black slot"
-msgstr "Svart"
+msgstr "Svart ruta"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:515 modules/video_filter/rotate.c:59
 msgid "Rotate"
 msgstr "Rotera"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:546
-#, fuzzy
 msgid "Angle"
-msgstr "Jungle"
+msgstr "Vinkel"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:556
-#, fuzzy
 msgid "Transform"
-msgstr "Transformering"
+msgstr "Transformera"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:598
-#, fuzzy
 msgid "Cartoon"
-msgstr "Breton"
+msgstr "Tecknad film"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:625 modules/meta_engine/id3genres.h:67
 #: modules/video_filter/noise.c:50
@@ -15013,19 +14908,16 @@ msgid "Brightness threshold"
 msgstr "Tröskelvärde för ljusstyrka"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:767
-#, fuzzy
 msgid "Color extraction"
-msgstr "Mer information"
+msgstr "Färgextrahering"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:830
-#, fuzzy
 msgid "Sharpen"
-msgstr "Skärm"
+msgstr "Gör skarpare"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:848
-#, fuzzy
 msgid "Sigma"
-msgstr "Liten"
+msgstr "Sigma"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:865
 #: modules/video_filter/motionblur.c:56
@@ -15033,9 +14925,8 @@ msgid "Motion blur"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:883
-#, fuzzy
 msgid "Factor"
-msgstr "Snabbare"
+msgstr "Faktor"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:222
 msgid "Open a skin file"
@@ -15108,9 +14999,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:442
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:443
-#, fuzzy
 msgid "Use a skinned playlist"
-msgstr "%i objekt i spellistan"
+msgstr "Använd ett skal för spellistan"
 
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:467
 msgid "Skinnable Interface"
@@ -15231,14 +15121,12 @@ msgid "Adds a bookmark at the current position in the stream"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:170
-#, fuzzy
 msgid "Removes the selected bookmarks"
-msgstr "Du måste välja två bokmärken"
+msgstr "Tar bort markerade bokmärken"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:171
-#, fuzzy
 msgid "Removes all the bookmarks for that stream"
-msgstr "Bokmärkeslista för en ström"
+msgstr "Tar bort alla bokmärken för den strömmen"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:172
 msgid "Edit the properties of a bookmark"
@@ -15351,11 +15239,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:634
 msgid "Use a subtitles file"
-msgstr "Använd en textremsfil"
+msgstr "Använd en undertextfil"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:635
 msgid "Use an external subtitles file."
-msgstr "Använd en extern textremsfil."
+msgstr "Använd en extern undertextfil."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:639
 msgid "Advanced Settings..."
@@ -15558,7 +15446,7 @@ msgstr "%i objekt i spellistan"
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:819
 #: modules/gui/wxwidgets/playlist_manager.cpp:436
 msgid "root"
-msgstr "root"
+msgstr "rot"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:910
 msgid "XSPF playlist"
@@ -15665,17 +15553,19 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:73
 msgid "Subtitles file"
-msgstr "Textremsfil"
+msgstr "Undertextfil"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:208
 msgid ""
 "Override frames per second. It will only work with MicroDVD and SubRIP "
 "subtitles."
 msgstr ""
+"Åsidosätt bildrutor per sekund. Det här fungerar endast med MicroDVD- och "
+"SubRIP-undertexter."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:224
 msgid "Set subtitle delay (in 1/10s)"
-msgstr ""
+msgstr "Ställ in undertextfördröjning (i 1/10 s)"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:283
 msgid "Open file"
@@ -15728,12 +15618,11 @@ msgstr "Välj"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:405
 msgid "Loop"
-msgstr "Upprepa"
+msgstr "Slinga"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:416
-#, fuzzy
 msgid "Create"
-msgstr "Bildhastighet"
+msgstr "Skapa"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:561
 msgid "VLM stream"
@@ -15837,7 +15726,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:156
 msgid "Defines a few additional parameters for the transcoding."
-msgstr ""
+msgstr "Definierar ett fåtal extraparametrar för omkodningen."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:159
 msgid "You must choose a file to save to"
@@ -15845,7 +15734,7 @@ msgstr "Du måste välja en fil att spara till"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:163
 msgid "Defines a few additional parameters for the stream."
-msgstr ""
+msgstr "Definierar ett fåtal extraparametrar för strömmen."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:166
 msgid ""
@@ -15892,9 +15781,8 @@ msgid "Distortion"
 msgstr "Distortion"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:148
-#, fuzzy
 msgid "Adds distortion effects"
-msgstr "Välj effekt"
+msgstr "Lägger till distortionseffekter"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:149
 msgid "Image inversion"
@@ -15918,7 +15806,7 @@ msgstr "Pussel"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:153
 msgid "Turns the image into a puzzle"
-msgstr ""
+msgstr "Gör om bilden till ett pussel"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:270
 msgid "Video Options"
@@ -15926,21 +15814,23 @@ msgstr "Videoalternativ"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:284
 msgid "Aspect Ratio"
-msgstr "Bildformat"
+msgstr "Bildförhållande"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:402
 msgid "Prevents the audio output level from going over a predefined value."
-msgstr ""
+msgstr "Förhindrar att ljudutmatningsnivån går över ett fördefinierat värde."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:466
 msgid ""
 "Enable the equalizer. You can either manually adjust the bands or use a "
 "preset (Audio Menu->Equalizer)."
 msgstr ""
+"Aktivera equalizern. Du kan antingen justera banden den manuellt eller "
+"använda ett förval (Ljudmenyn->Equalizer)."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:473
 msgid "Apply the equalizer twice. The resulting effect will be sharper."
-msgstr ""
+msgstr "Tillämpa equalizern två gånger. Resultatet kommer att bli skarpare."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:485
 msgid "Smooth :"
@@ -15990,7 +15880,7 @@ msgstr "Öppna &katalog...\tCtrl-K"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:582
 msgid "Open &Disc...\tCtrl-D"
-msgstr "Öppna ski&va...\tCtrl-V"
+msgstr "Öppna sk&iva...\tCtrl-I"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:584
 msgid "Open &Network Stream...\tCtrl-N"
@@ -16006,7 +15896,7 @@ msgstr "&Guide...\tCtrl-G"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:592
 msgid "E&xit\tCtrl-X"
-msgstr "&Avsluta\tCtrl-A"
+msgstr "A&vsluta\tCtrl-V"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:598
 msgid "&Playlist...\tCtrl-P"
@@ -16167,7 +16057,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:73
 msgid "Theora is a free general-purpose codec (useable with MPEG TS)"
-msgstr ""
+msgstr "Theora är en fri och mångsidig kodek (användbar med MPEG TS)"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:122
 msgid "RTP Unicast"
@@ -16262,7 +16152,7 @@ msgstr "Visa etiketter under ikonerna på verktygsraden."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:106
 msgid "Playlist view"
-msgstr "Spellistevy"
+msgstr "Spellistvy"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:107
 msgid ""
@@ -16708,9 +16598,8 @@ msgid "Dummy font renderer function"
 msgstr ""
 
 #: modules/misc/freetype.c:104 modules/misc/win32text.c:55
-#, fuzzy
 msgid "Filename for the font you want to use"
-msgstr "Ge strömmen nummret på det ljudspår du vill använda(från 0 till n)"
+msgstr "Filnamn för typsnittet som du vill använda"
 
 #: modules/misc/freetype.c:105 modules/misc/win32text.c:56
 msgid "Font size in pixels"
@@ -16726,7 +16615,7 @@ msgstr ""
 #: modules/misc/freetype.c:110 modules/misc/win32text.c:61
 #: modules/video_filter/marq.c:105 modules/video_filter/rss.c:139
 msgid "Opacity"
-msgstr "Opak"
+msgstr "Opakhet"
 
 #: modules/misc/freetype.c:111 modules/misc/win32text.c:62
 msgid ""
@@ -16736,7 +16625,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/misc/freetype.c:114 modules/misc/win32text.c:65
 msgid "Text default color"
-msgstr ""
+msgstr "Standardfärg för text"
 
 #: modules/misc/freetype.c:115 modules/misc/win32text.c:66
 msgid ""
@@ -16797,21 +16686,20 @@ msgid "Background"
 msgstr "Bakgrund"
 
 #: modules/misc/freetype.c:139
-#, fuzzy
 msgid "Outline"
-msgstr "Oliv"
+msgstr "Konturer"
 
 #: modules/misc/freetype.c:140
 msgid "Fat Outline"
-msgstr ""
+msgstr "Feta konturer"
 
 #: modules/misc/freetype.c:152 modules/misc/win32text.c:89
 msgid "Text renderer"
-msgstr ""
+msgstr "Textrenderare"
 
 #: modules/misc/freetype.c:153
 msgid "Freetype2 font renderer"
-msgstr "Freetype2-typsnittsritare"
+msgstr "Freetype2-typsnittsrenderare"
 
 #: modules/misc/gnutls.c:63
 msgid "Diffie-Hellman prime bits"
@@ -16835,12 +16723,14 @@ msgstr ""
 
 #: modules/misc/gnutls.c:74
 msgid "Number of resumed TLS sessions"
-msgstr ""
+msgstr "Antal återupptagna TLS-sessioner"
 
 #: modules/misc/gnutls.c:76
 msgid ""
 "This is the maximum number of resumed TLS sessions that the cache will hold."
 msgstr ""
+"Det här är maximalt antal återupptagna TLS-sessioner som cachen kommer att "
+"hålla kvar."
 
 #: modules/misc/gnutls.c:79
 msgid "Check TLS/SSL server certificate validity"
@@ -16931,9 +16821,8 @@ msgid "MMX EXT memcpy"
 msgstr "MMX EXT memcpy"
 
 #: modules/misc/notify/growl.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Server"
-msgstr "Stopp"
+msgstr "Server"
 
 #: modules/misc/notify/growl.c:58
 msgid ""
@@ -16942,14 +16831,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/misc/notify/growl.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Growl password on the Growl server."
-msgstr "Growl-lösenord på servern."
+msgstr "Growl-lösenord för Growl-servern."
 
 #: modules/misc/notify/growl.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Growl UDP port on the Growl server."
-msgstr "Growl UDP-port på servern."
+msgstr "Growls UDP-port på Growl-servern."
 
 #: modules/misc/notify/growl.c:70
 msgid "Growl Notification Plugin"
@@ -16981,7 +16868,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/misc/notify/msn.c:70
 msgid "MSN Now-Playing"
-msgstr "MSN nu spelas"
+msgstr "MSN Nu spelas"
 
 #: modules/misc/notify/notify.c:59
 msgid "Timeout (ms)"
@@ -17048,11 +16935,11 @@ msgstr "XOSD-gränssnitt"
 
 #: modules/misc/playlist/export.c:44
 msgid "M3U playlist exporter"
-msgstr "M3U-spellistexporterare"
+msgstr "Exporterare för M3U-spellista"
 
 #: modules/misc/playlist/export.c:50
 msgid "Old playlist exporter"
-msgstr ""
+msgstr "Exporterare för gammal spellista"
 
 #: modules/misc/playlist/export.c:56
 msgid "XSPF playlist export"
@@ -17086,9 +16973,8 @@ msgid "Mac Text renderer"
 msgstr "Textrenderering"
 
 #: modules/misc/quartztext.c:79
-#, fuzzy
 msgid "Quartz font renderer"
-msgstr "Freetype2-typsnittsritare"
+msgstr "Quartz-typsnittsrenderare"
 
 #: modules/misc/rtsp.c:51
 msgid "RTSP host address"
@@ -17111,6 +16997,8 @@ msgid ""
 "This limits the maximum number of clients that can connect to the RTSP VOD. "
 "0 means no limit."
 msgstr ""
+"Det här begränsar maximalt antal klienter som kan ansluta till RTSP VOD. 0 "
+"betyder ingen begränsning."
 
 #: modules/misc/rtsp.c:62
 msgid "MUX for RAW RTSP transport"
@@ -17505,9 +17393,8 @@ msgid "MPEG-I/II video packetizer"
 msgstr "Videopaketerare för MPEG-I/II"
 
 #: modules/packetizer/vc1.c:46
-#, fuzzy
 msgid "VC-1 packetizer"
-msgstr "Kopiera paketerare"
+msgstr "VC-1-paketerare"
 
 #: modules/services_discovery/bonjour.c:52
 msgid "Bonjour services"
@@ -17634,15 +17521,15 @@ msgstr "Beskrivningsfil"
 msgid "SAP sessions"
 msgstr "SAP-sessioner"
 
-#: modules/services_discovery/sap.c:817 modules/services_discovery/sap.c:821
+#: modules/services_discovery/sap.c:815 modules/services_discovery/sap.c:820
 msgid "Session"
 msgstr "Session"
 
-#: modules/services_discovery/sap.c:817
+#: modules/services_discovery/sap.c:815
 msgid "Tool"
 msgstr "Verktyg"
 
-#: modules/services_discovery/sap.c:822
+#: modules/services_discovery/sap.c:820
 msgid "User"
 msgstr "Användare"
 
@@ -17672,9 +17559,8 @@ msgid "Autodel"
 msgstr "Auto"
 
 #: modules/stream_out/autodel.c:44
-#, fuzzy
 msgid "Automatically add/delete input streams"
-msgstr "Automatisk förtolkning av filer"
+msgstr "Lägg automatiskt till eller ta bort inmatningsströmmar"
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:39
 msgid ""
@@ -17841,14 +17727,12 @@ msgid "Video filter"
 msgstr "Videofilter"
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:135
-#, fuzzy
 msgid "Video filters will be applied to the video stream."
-msgstr "Videofilter används för att efterbearbeta videoströmmen."
+msgstr "Videofilter kommer att tillämpas på videoströmmen."
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:137
-#, fuzzy
 msgid "Image chroma"
-msgstr "Bildformat"
+msgstr "Bildkroma"
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:139
 msgid ""
@@ -17985,9 +17869,8 @@ msgid "Output method to use for the stream."
 msgstr "Avflätningsmetod att använda för strömning."
 
 #: modules/stream_out/standard.c:45
-#, fuzzy
 msgid "Muxer to use for the stream."
-msgstr "Förval att använda med equalizern."
+msgstr "Muxer att använda för strömmen."
 
 #: modules/stream_out/standard.c:46
 msgid "Output destination"
@@ -18070,11 +17953,11 @@ msgstr "Lista på storlekar, separerade med kolontecken (720x576:480x576)."
 
 #: modules/stream_out/switcher.c:87
 msgid "Aspect ratio"
-msgstr "Bildformat"
+msgstr "Bildförhållande"
 
 #: modules/stream_out/switcher.c:89
 msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9)."
-msgstr "Bildformat (4:3, 16:9)."
+msgstr "Bildförhållande (4:3, 16:9)."
 
 #: modules/stream_out/switcher.c:90
 msgid "Command UDP port"
@@ -18140,7 +18023,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:58
 msgid "Video bitrate"
-msgstr "Videobithastighet"
+msgstr "Videobitfrekvens"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:60
 msgid "Target bitrate of the transcoded video stream."
@@ -18156,7 +18039,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:64
 msgid "Video frame-rate"
-msgstr "Bildhastighet för video"
+msgstr "Bildfrekvens för video"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:66
 msgid "Target output frame rate for the video stream."
@@ -18307,21 +18190,21 @@ msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:134
 msgid "Audio bitrate"
-msgstr "Ljudbithastighet"
+msgstr "Ljudbitfrekvens"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:136
 msgid "Target bitrate of the transcoded audio stream."
-msgstr "Målbithastighet för omkodad ljudström."
+msgstr "Målbitfrekvens för omkodad ljudström."
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:137
 msgid "Audio sample rate"
-msgstr "Samplingshastighet för ljud"
+msgstr "Samplingsfrekvens för ljud"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:139
 msgid ""
 "Sample rate of the transcoded audio stream (11250, 22500, 44100 or 48000)."
 msgstr ""
-"Samplingshastighet för omkodad ljudström (11250, 22500, 44100 eller 48000)."
+"Samplingsfrekvens för omkodad ljudström (11250, 22500, 44100 eller 48000)."
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:140
 msgid "Audio channels"
@@ -18343,7 +18226,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:148
 msgid "Subtitles encoder"
-msgstr "Textremskodare"
+msgstr "Kodare för undertexter"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:150
 msgid ""
@@ -18367,9 +18250,9 @@ msgid ""
 "of subpicture modules"
 msgstr ""
 
-#: modules/stream_out/transcode.c:163 modules/video_filter/osdmenu.c:116
+#: modules/stream_out/transcode.c:163 modules/video_filter/osdmenu.c:129
 msgid "OSD menu"
-msgstr "OSD-meny"
+msgstr "Skärmtextmeny"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:165
 msgid ""
@@ -18440,9 +18323,8 @@ msgid "MMX conversions from "
 msgstr "MMX-konverteringar från "
 
 #: modules/video_chroma/i420_yuy2.c:86
-#, fuzzy
 msgid "SSE2 conversions from "
-msgstr "MMX-konverteringar från "
+msgstr "SSE2-konverteringar från "
 
 #: modules/video_chroma/i420_yuy2.c:91
 msgid "AltiVec conversions from "
@@ -18503,9 +18385,8 @@ msgid "Use an image's alpha channel as a transparency mask."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/alphamask.c:39
-#, fuzzy
 msgid "Transparency mask"
-msgstr "Transparens"
+msgstr "Transparensmask"
 
 #: modules/video_filter/alphamask.c:41
 msgid "Alpha blending transparency mask. Use's a png alpha channel."
@@ -18588,9 +18469,8 @@ msgid "Number of video windows in which to clone the video."
 msgstr "Antal videofönster som videon ska klonas i."
 
 #: modules/video_filter/clone.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Video output modules"
-msgstr "Paus"
+msgstr "Videoutmatningsmoduler"
 
 #: modules/video_filter/clone.c:60
 msgid ""
@@ -18600,7 +18480,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/clone.c:66
 msgid "Clone video filter"
-msgstr "Klona videofilter"
+msgstr "Videokloningsfilter"
 
 #: modules/video_filter/colorthres.c:50
 msgid ""
@@ -18611,9 +18491,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/colorthres.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Color threshold filter"
-msgstr "Klona videofilter"
+msgstr "Filter för färgtröskelvärde"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:70
 msgid "Crop geometry (pixels)"
@@ -18645,18 +18524,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/crop.c:80
-#, fuzzy
 msgid "Manual ratio"
-msgstr "Mättnad"
+msgstr "Manuellt förhållande"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:81
 msgid "Force a ratio (0 for automatic). Value is x1000: 1333 means 4/3."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/crop.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Number of images for change"
-msgstr "Antal kanaler"
+msgstr "Antal bilder för ändring"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:84
 msgid ""
@@ -18666,9 +18543,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/crop.c:86
-#, fuzzy
 msgid "Number of lines for change"
-msgstr "Antal kanaler"
+msgstr "Antal rader för ändring"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:87
 msgid ""
@@ -18677,9 +18553,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/crop.c:89
-#, fuzzy
 msgid "Number of non black pixels "
-msgstr "Antal kanaler"
+msgstr "Antal icke-svarta bildpunkter "
 
 #: modules/video_filter/crop.c:90
 msgid ""
@@ -18714,9 +18589,8 @@ msgid "Cropping failed"
 msgstr "Beskäring misslyckades"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:379 modules/video_filter/crop.c:473
-#, fuzzy
 msgid "VLC could not open the video output module."
-msgstr "Färg för videoinmatningen."
+msgstr "VLC kunde inte öppna videoutmatningsmodulen."
 
 #: modules/video_filter/deinterlace.c:108 modules/video_output/x11/xvmc.c:127
 msgid "Deinterlace mode"
@@ -18739,9 +18613,8 @@ msgid "Deinterlacing video filter"
 msgstr "Avflätningsfilter för video"
 
 #: modules/video_filter/erase.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Image mask"
-msgstr "Bildjustering"
+msgstr "Bildmask"
 
 #: modules/video_filter/erase.c:52
 msgid "Image mask. Pixels with an alpha value greater than 50% will be erased."
@@ -18753,9 +18626,8 @@ msgid "X coordinate"
 msgstr "X-koordinat"
 
 #: modules/video_filter/erase.c:55
-#, fuzzy
 msgid "X coordinate of the mask."
-msgstr "X-koordinat"
+msgstr "X-koordinat för masken."
 
 #: modules/video_filter/erase.c:56 modules/video_filter/logo.c:81
 #: modules/video_filter/osdmenu.c:51
@@ -18763,19 +18635,16 @@ msgid "Y coordinate"
 msgstr "Y-koordinat"
 
 #: modules/video_filter/erase.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Y coordinate of the mask."
-msgstr "Y-koordinat"
+msgstr "Y-koordinat för masken."
 
 #: modules/video_filter/erase.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Erase video filter"
-msgstr "ffmpeg videofilter"
+msgstr "Videoraderingsfilter"
 
 #: modules/video_filter/erase.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Erase"
-msgstr "Förtolka"
+msgstr "Radera"
 
 #: modules/video_filter/extract.c:58
 msgid "RGB component to extract"
@@ -18863,9 +18732,8 @@ msgid "Color inversion"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/logo.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Logo filenames"
-msgstr "Logotyp filnamn"
+msgstr "Filnamn för logotyper"
 
 #: modules/video_filter/logo.c:69
 msgid ""
@@ -18911,7 +18779,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/logo.c:87
 msgid "Logo position"
-msgstr "Logoposition"
+msgstr "Logotypens position"
 
 #: modules/video_filter/logo.c:89
 msgid ""
@@ -18957,7 +18825,7 @@ msgstr "X-position"
 
 #: modules/video_filter/marq.c:98 modules/video_filter/rss.c:136
 msgid "X offset, from the left screen edge."
-msgstr ""
+msgstr "X-position från vänstra skärmkanten."
 
 #: modules/video_filter/marq.c:99 modules/video_filter/rss.c:137
 msgid "Y offset"
@@ -18965,7 +18833,7 @@ msgstr "Y-position"
 
 #: modules/video_filter/marq.c:100 modules/video_filter/rss.c:138
 msgid "Y offset, down from the top."
-msgstr ""
+msgstr "Y-position från toppen och nedåt."
 
 #: modules/video_filter/marq.c:101
 msgid "Timeout"
@@ -18999,6 +18867,10 @@ msgid ""
 "then blue. #000000 = black, #FF0000 = red, #00FF00 = green, #FFFF00 = yellow "
 "(red + green), #FFFFFF = white"
 msgstr ""
+"Färgen på texten som ska renderas på videon. Det här måste vara ett "
+"hexadecimalt tal (precis som HTML-färger). De första två tecknen är för röd, "
+"sedan grön och blå. #000000 = svart, #FF0000 = röd, #00FF00 = grön, #FFFF00 "
+"= gul (röd + grön), #FFFFFF = vit"
 
 #: modules/video_filter/marq.c:118
 msgid "Marquee position"
@@ -19060,7 +18932,7 @@ msgstr "Rambredd"
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:109
 msgid "Width in pixels of the border between miniatures."
-msgstr ""
+msgstr "Bredd i bildpunkter för ramen mellan miniatyrbilder."
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:110
 msgid "Border height"
@@ -19068,7 +18940,7 @@ msgstr "Ramhöjd"
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:112
 msgid "Height in pixels of the border between miniatures."
-msgstr ""
+msgstr "Höjd i bildpunkter för ramen mellan miniatyrbilder."
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:114
 msgid "Mosaic alignment"
@@ -19087,7 +18959,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:120
 msgid "Positioning method"
-msgstr "Positionsmetod"
+msgstr "Positioneringsmetod"
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:122
 msgid ""
@@ -19102,13 +18974,12 @@ msgid "Number of rows"
 msgstr "Antal rader"
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:129
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Number of image rows in the mosaic (only used if positionning method is set "
 "to \"fixed\")."
 msgstr ""
-"Antal bildrader i mosaiken (endast om positioneringsmetoden \"fixed\" är "
-"inställd)."
+"Antal bildrader i mosaiken (används endast om positioneringsmetoden är "
+"inställd till \"fixed\")."
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:132 modules/video_filter/panoramix.c:78
 #: modules/video_filter/wall.c:53
@@ -19125,7 +18996,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:139
 msgid "Keep the original aspect ratio when resizing mosaic elements."
-msgstr "Behåll originalbildformatet när mosaikelementen ändrar storlek."
+msgstr "Behåll originalbildförhållandet när mosaikelementen ändrar storlek."
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:141
 msgid "Keep original size"
@@ -19200,7 +19071,6 @@ msgid "Motion detect video filter"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/motiondetect.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Motion Detect"
 msgstr "Rörelsedetektering"
 
@@ -19235,25 +19105,23 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:68
 msgid "RGB32"
-msgstr ""
+msgstr "RGB32"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:71
 msgid "Don't display any video"
-msgstr ""
+msgstr "Visa inte någon video"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Display the input video"
-msgstr "Visa förhandsgranskning av videoskärmbild"
+msgstr "Visa inmatningsvideon"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Display the processed video"
-msgstr "Visa strömmen lokalt"
+msgstr "Visa behandlad video"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:75
 msgid "Show only errors"
-msgstr ""
+msgstr "Visa endast fel"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:76
 msgid "Show errors and warnings"
@@ -19261,7 +19129,7 @@ msgstr "Visa fel och varningar"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:76
 msgid "Show everything including debug messages"
-msgstr ""
+msgstr "Visa allting inklusive felsökningsmeddelanden"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:79
 #, fuzzy
@@ -19322,25 +19190,24 @@ msgid "Configuration file"
 msgstr "Konfigurationsfil"
 
 #: modules/video_filter/osdmenu.c:42
-#, fuzzy
 msgid "Configuration file for the OSD Menu."
-msgstr "Konfigurationsfil för OSD-menyn"
+msgstr "Konfigurationsfil för skärmtextmenyn."
 
 #: modules/video_filter/osdmenu.c:43
 msgid "Path to OSD menu images"
-msgstr "Sökväg till OSD-menybilder"
+msgstr "Sökväg till skärmtextmenybilder"
 
 #: modules/video_filter/osdmenu.c:45
 msgid ""
 "Path to the OSD menu images. This will override the path defined in the OSD "
 "configuration file."
 msgstr ""
-"Sökväg till bilder för OSD-menyn. Detta kommer att åsidosätta sökvägen som "
-"definierats i konfigurationsfilen för OSD."
+"Sökväg till bilder för skärmtextmenyn. Detta kommer att åsidosätta sökvägen "
+"som definierats i konfigurationsfilen för skärmtext."
 
 #: modules/video_filter/osdmenu.c:49 modules/video_filter/osdmenu.c:52
 msgid "You can move the OSD menu by left-clicking on it."
-msgstr "Du kan flytta på OSD-menyn genom att vänsterklicka på den."
+msgstr "Du kan flytta på skärmtextmenyn genom att vänsterklicka på den."
 
 #: modules/video_filter/osdmenu.c:54
 msgid "Menu position"
@@ -19380,20 +19247,30 @@ msgid ""
 "intensive. The range is 0 - 1000 ms."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:115
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:73
+msgid "Alpha transparency value (default 255)"
+msgstr ""
+
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:75
+msgid ""
+"The transparency of the OSD menu can be changed by giving a value between 0 "
+"and 255. A lower value specifies more transparency a higher means less "
+"transparency. The default is being not transparent (value 255) the minimum "
+"is fully transparent (value 0)."
+msgstr ""
+
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:128
 msgid "On Screen Display menu"
-msgstr "On Screen Display-meny"
+msgstr "Skärmtextmeny"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:79
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Select the number of horizontal video windows in which to split the video"
-msgstr "Antal horisontella fönster i vilka videon delas upp i."
+msgstr "Välj antalet horisontella videofönster i vilka videon delas upp i"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Select the number of vertical video windows in which to split the video"
-msgstr "Antal vertikala fönster i vilka videon delas upp i."
+msgstr "Välj antalet vertikala videofönster i vilka videon delas upp i"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:86 modules/video_filter/wall.c:61
 msgid "Active windows"
@@ -19559,7 +19436,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:163
 msgid "Black Level for Red"
-msgstr ""
+msgstr "Svartnivå för röd"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:164
 msgid "Select the Black Level of blended zone (Red or Y component)"
@@ -19567,7 +19444,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:165
 msgid "Black Level for Green"
-msgstr ""
+msgstr "Svartnivå för grön"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:166
 msgid "Select the Black Level of blended zone (Green or U component)"
@@ -19575,7 +19452,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:167
 msgid "Black Level for Blue"
-msgstr ""
+msgstr "Svartnivå för blå"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:168
 msgid "Select the Black Level of blended zone (Blue or V component)"
@@ -19583,7 +19460,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:170
 msgid "White Level for Red"
-msgstr ""
+msgstr "Vitnivå för röd"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:171
 msgid "Select the White Level of blended zone (Red or Y component)"
@@ -19591,7 +19468,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:172
 msgid "White Level for Green"
-msgstr ""
+msgstr "Vitnivå för grön"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:173
 msgid "Select the White Level of blended zone (Green or U component)"
@@ -19599,7 +19476,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:174
 msgid "White Level for Blue"
-msgstr ""
+msgstr "Vitnivå för blå"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:175
 msgid "Select the White Level of blended zone (Blue or V component)"
@@ -19612,30 +19489,29 @@ msgstr "Prestandainställningar"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:190
 msgid "Uncheck if you have not used xinerama"
-msgstr ""
+msgstr "Kryssa bort om du inte har använt xinerama"
 
 #: modules/video_filter/psychedelic.c:50
 msgid "Psychedelic video filter"
 msgstr "Psykadeliskt videofilter"
 
 #: modules/video_filter/puzzle.c:62 modules/video_filter/puzzle.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Number of puzzle rows"
-msgstr "Antal rader"
+msgstr "Antal pusselrader"
 
 #: modules/video_filter/puzzle.c:64 modules/video_filter/puzzle.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Number of puzzle columns"
-msgstr "Antal kolumner"
+msgstr "Antal pusselkolumner"
 
 #: modules/video_filter/puzzle.c:66
 msgid "Make one tile a black slot"
-msgstr ""
+msgstr "Gör en bit till en svart ruta"
 
 #: modules/video_filter/puzzle.c:67
 msgid ""
 "Make one slot black. Other tiles can only be swapped with the black slot."
 msgstr ""
+"Gör en ruta svart. Andra bitar kan endast byta plats med den svarta rutan."
 
 #: modules/video_filter/puzzle.c:72
 #, fuzzy
@@ -19649,11 +19525,11 @@ msgstr "ffmpeg videofilter"
 
 #: modules/video_filter/rotate.c:49
 msgid "Angle in degrees"
-msgstr ""
+msgstr "Vinkel i grader"
 
 #: modules/video_filter/rotate.c:50
 msgid "Angle in degrees (0 to 359)"
-msgstr ""
+msgstr "Vinkel i grader (0 till 359)"
 
 #: modules/video_filter/rotate.c:58
 #, fuzzy
@@ -19683,9 +19559,8 @@ msgid "Max length"
 msgstr "Max längd"
 
 #: modules/video_filter/rss.c:127
-#, fuzzy
 msgid "Maximum number of characters displayed on the screen."
-msgstr "Antal kloner"
+msgstr "Maximalt antal tecken som visas på skärmen."
 
 #: modules/video_filter/rss.c:129
 msgid "Refresh time"
@@ -19740,12 +19615,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/rss.c:175
 msgid "Don't show"
-msgstr ""
+msgstr "Visa inte"
 
 #: modules/video_filter/rss.c:175
-#, fuzzy
 msgid "Always visible"
-msgstr "Rätta alltid till"
+msgstr "Alltid synlig"
 
 #: modules/video_filter/rss.c:175
 msgid "Scroll with feed"
@@ -19762,7 +19636,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/sharpen.c:43
 msgid "Sharpen strength (0-2)"
-msgstr ""
+msgstr "Styrka för skarphet (0-2)"
 
 #: modules/video_filter/sharpen.c:44
 #, fuzzy
@@ -19808,7 +19682,7 @@ msgstr "Rotera vertikalt"
 
 #: modules/video_filter/transform.c:68
 msgid "Video transformation filter"
-msgstr ""
+msgstr "Videotransformeringsfilter"
 
 #: modules/video_filter/wall.c:54
 msgid "Number of horizontal windows in which to split the video."
@@ -19820,7 +19694,7 @@ msgstr "Antal vertikala fönster i vilka videon delas upp i."
 
 #: modules/video_filter/wall.c:62
 msgid "Comma-separated list of active windows, defaults to all"
-msgstr ""
+msgstr "Kommaseparerad lista över aktiva fönster, standardvärdet är alla"
 
 #: modules/video_filter/wall.c:65
 msgid "Element aspect ratio"
@@ -19832,7 +19706,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/wall.c:72
 msgid "Wall video filter"
-msgstr ""
+msgstr "Videoväggsfilter"
 
 #: modules/video_filter/wall.c:73
 msgid "Image wall"
@@ -19869,7 +19743,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/fb.c:77
 msgid "GNU/Linux console framebuffer video output"
-msgstr ""
+msgstr "Videoutmatning med GNU/Linux-konsollens framebuffer"
 
 #: modules/video_output/ggi.c:56 modules/video_output/x11/glx.c:101
 #: modules/video_output/x11/x11.c:52 modules/video_output/x11/xvideo.c:58
@@ -19920,7 +19794,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/image.c:62
 msgid "Recording ratio"
-msgstr ""
+msgstr "Inspelningsförhållande"
 
 #: modules/video_output/image.c:63
 msgid ""
@@ -19939,7 +19813,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/image.c:71
 msgid "Always write to the same file"
-msgstr "Sriv alltid till samma fil"
+msgstr "Skriv alltid till samma fil"
 
 #: modules/video_output/image.c:72
 msgid ""
@@ -20019,7 +19893,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/msw/directx.c:179
 msgid "DirectX video output"
-msgstr ""
+msgstr "Videoutmatning med DirectX"
 
 #: modules/video_output/msw/directx.c:319
 msgid "Wallpaper"
@@ -20027,7 +19901,7 @@ msgstr "Skrivbordsbakgrund"
 
 #: modules/video_output/msw/glwin32.c:66 modules/video_output/opengl.c:183
 msgid "OpenGL video output"
-msgstr ""
+msgstr "Videoutmatning med OpenGL"
 
 #: modules/video_output/msw/wingdi.c:137
 msgid "Windows GAPI video output"
@@ -20126,7 +20000,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/opengl.c:165
 msgid "OpenGL cube rotation speed"
-msgstr ""
+msgstr "OpenGL-kubens rotationshastighet"
 
 #: modules/video_output/opengl.c:166
 msgid "Rotation speed of the OpenGL cube effect, if enabled."
@@ -20134,7 +20008,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/opengl.c:170
 msgid "Several visual OpenGL effects are available."
-msgstr ""
+msgstr "Flera visuella OpenGL-effekter finns tillgängliga."
 
 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:79
 #, fuzzy
@@ -20313,9 +20187,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:122
-#, fuzzy
 msgid "Screen to be used for fullscreen mode."
-msgstr "Skärm för helskärmsläge."
+msgstr "Skärm att användas för helskärmsläge."
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:124
 #, fuzzy
@@ -20341,15 +20214,15 @@ msgstr "Videoutmatning i helskärm"
 
 #: modules/visualization/galaktos/plugin.c:47
 msgid "GaLaktos visualization plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Visualiseringsinsticksmodulen GaLaktos"
 
 #: modules/visualization/goom.c:58
 msgid "Goom display width"
-msgstr "Goom-visningshöjd"
+msgstr "Visningsbredd för Goom"
 
 #: modules/visualization/goom.c:59
 msgid "Goom display height"
-msgstr "Goom-visningsbredd"
+msgstr "Visningshöjd för Goom"
 
 #: modules/visualization/goom.c:60
 msgid ""
@@ -20359,7 +20232,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/visualization/goom.c:63
 msgid "Goom animation speed"
-msgstr "Goom-animationshastighet"
+msgstr "Animeringshastighet för Goom"
 
 #: modules/visualization/goom.c:64
 msgid ""
@@ -20386,11 +20259,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:45
 msgid "The width of the effects video window, in pixels."
-msgstr ""
+msgstr "Bredden på videoeffektfönstret, i bildpunkter."
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:49
 msgid "The height of the effects video window, in pixels."
-msgstr ""
+msgstr "Höjden på videoeffektfönstret, i bildpunkter."
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:51
 msgid "Number of bands"