Polish l10n update by Michał Trzebiatowski
authorChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Thu, 20 Sep 2007 22:07:40 +0000 (22:07 +0000)
committerChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Thu, 20 Sep 2007 22:07:40 +0000 (22:07 +0000)
NEWS
po/pl.po

diff --git a/NEWS b/NEWS
index 4da6e33..b891e87 100644 (file)
--- a/NEWS
+++ b/NEWS
@@ -137,6 +137,7 @@ Capture:
 Localisations:
  * Finnish
  * Persian
+ * Polish
 
 
 Changes between 0.8.6b and 0.8.6c:
index ce9fd30..726ce90 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,24 +1,23 @@
-# polish translation of VLC.
-# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
-# Copyright © 2007 the VideoLAN team 
-# $Id$
-#
-# Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>, 2002.
-# Freaky Michi <hippie_1968 @ hotmail . com>, 2007
-#: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:85 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:95
-#: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:207
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: vlc\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-14 01:34+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-06-20 14:42+0000\n"
-"Last-Translator: MT <hippie_1968@hotmail.com>\n"
-"Language-Team: polish <pl@li.org>\n"
+# Polish translation of VLC.\r
+# Copyright (C) 2002-2007 the VideoLAN team\r
+# $Id$\r
+# \r
+# Thanks to Arkadiusz Lipiec <arkadiusz.lipiec@gmail.com> for starting a translation in 2002.\r
+# Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>, 2007\r
+# \r
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: VLC\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-20 22:48+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-09-14 15:30+0000\n"
+"Last-Translator: Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>\n"
+"Language-Team: Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Rosetta-Export-Date: 2007-06-20 16:18:28+0000\n"
+"X-Poedit-Language: Polish\n"
+"X-Poedit-Country: POLAND\n"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:36
 msgid "VLC preferences"
@@ -29,15 +28,15 @@ msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
 msgstr "Wybierz \"Zaawansowane opcje\" żeby wyświetlić wszystkie opcje"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
-#: modules/visualization/visual/visual.c:113
+#: modules/visualization/visual/visual.c:111
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:43
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:65
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:63
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfejs"
 
@@ -57,7 +56,7 @@ msgstr "Główne interfejsy"
 msgid "Settings for the main interface"
 msgstr "Ustawienia głównego interfejsu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
+#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:147
 msgid "Control interfaces"
 msgstr "Interfejsy sterowania"
 
@@ -69,17 +68,17 @@ msgstr "Ustawienia interfejsu sterowania VLC"
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Ustawienia skrótów klawiaturowych"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1791
-#: src/libvlc-module.c:1316 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
-#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:589
+#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1838
+#: src/libvlc-module.c:1376 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
+#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:619
 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:432
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:499
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:449
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:535
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:256
 msgid "Audio"
 msgstr "Dźwięk"
 
@@ -101,12 +100,12 @@ msgstr "Filtry"
 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
 msgstr "Filtry dźwięku używane są do obróbki strumienia dźwiękowego."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:90
-#: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/macosx/intf.m:600
+#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
+#: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/macosx/intf.m:630
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Wizualizacje"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:164
+#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:163
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Wizualizacje dźwięku"
 
@@ -118,10 +117,10 @@ msgstr "Moduły wyjścia"
 msgid "These are general settings for audio output modules."
 msgstr "To są ogólne ustawienia modułów wyjścia dźwięku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1686
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:574
+#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1746
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:655
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:288
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Różne"
 
@@ -129,17 +128,17 @@ msgstr "Różne"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Różne ustawienia dźwięku i modułów"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1819
-#: src/libvlc-module.c:1363 modules/gui/macosx/extended.m:69
-#: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/macosx/output.m:160
+#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1866
+#: src/libvlc-module.c:1423 modules/gui/macosx/extended.m:69
+#: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/macosx/output.m:160
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:430
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:500
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:442
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
-#: modules/stream_out/transcode.c:202
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:446
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:93
+#: modules/stream_out/transcode.c:200
 msgid "Video"
 msgstr "Obraz"
 
@@ -245,8 +244,8 @@ msgstr "Ustawienia dźwięku+obrazu i rożnych dekoderów i koderów."
 msgid "General input settings. Use with care."
 msgstr "Ogólne ustawienia wejścia. Używaj ostrożnie."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1614
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:33
+#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1674
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:37
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
 msgid "Stream output"
 msgstr "Wyjście strumieniowe"
@@ -326,7 +325,8 @@ msgstr ""
 "Proszę zajrzeć do Howto strumieniowania dla dalszych informacji. Możesz "
 "tutaj skonfigurować domyślne opcje dla każdego modułu strumienia Sout."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:120
+#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:119
+#: modules/services_discovery/sap.c:306
 msgid "SAP"
 msgstr "SAP"
 
@@ -347,13 +347,13 @@ msgstr "Wideo na żądanie (VOD)"
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "Implementacja Wideo na żądanie (VOD) w VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1744
-#: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1804
+#: src/playlist/engine.c:113 src/playlist/engine.c:115
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:534
-#: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:303
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:564
+#: modules/gui/macosx/intf.m:662 modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:286
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
@@ -373,7 +373,7 @@ msgstr ""
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Ogólne zachowanie listy odtwarzania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:458
+#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:462
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Wykrywanie usług"
 
@@ -384,7 +384,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Moduły wykrywania usług automatycznie dodają pozycje do listy odtwarzania."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1573
+#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1633
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zawansowane"
@@ -414,7 +414,7 @@ msgid "Other advanced settings"
 msgstr "Inne zaawansowane ustawienia"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
-#: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
+#: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:58
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
 msgid "Network"
@@ -501,14 +501,12 @@ msgid "Select one or more files to open"
 msgstr "Wybierz jeden albo więcej plików do otwarcia"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:41
-#, fuzzy
 msgid "Media Information..."
-msgstr "Informacje..."
+msgstr "Informacje Mediów..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:42
-#, fuzzy
 msgid "Codec Information..."
-msgstr "Informacje..."
+msgstr "Informacje Kodeku..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:43
 msgid "Messages..."
@@ -520,31 +518,29 @@ msgstr "Ustawienia rozszerzone..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:45
 msgid "Go to specific time..."
-msgstr ""
+msgstr "Przejdź do specyficznego czasu..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:46
-#, fuzzy
 msgid "Bookmarks..."
-msgstr "Zakładki"
+msgstr "Zakładki..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:47
-#, fuzzy
 msgid "VLM Configuration..."
-msgstr "Wczytaj konfigurację"
+msgstr "Konfiguracja VLM..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:49
 msgid "About VLC media player..."
 msgstr "Informacje o VLC media player..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:527
-#: modules/gui/macosx/intf.m:570 modules/gui/macosx/intf.m:649
-#: modules/gui/macosx/intf.m:656 modules/gui/macosx/intf.m:1536
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1537 modules/gui/macosx/intf.m:1538
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1539 modules/gui/macosx/playlist.m:450
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:302 modules/gui/qt4/menus.cpp:498
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:502
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:557
+#: modules/gui/macosx/intf.m:600 modules/gui/macosx/intf.m:679
+#: modules/gui/macosx/intf.m:686 modules/gui/macosx/intf.m:1566
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1567 modules/gui/macosx/intf.m:1568
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1569 modules/gui/macosx/playlist.m:454
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:428
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:490 modules/gui/qt4/menus.cpp:494
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
@@ -558,8 +554,10 @@ msgstr "Odtwarzaj"
 msgid "Fetch information"
 msgstr "Pobierz informacje"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:451
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
+#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:455
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
@@ -575,7 +573,7 @@ msgid "Sort"
 msgstr "Sortuj"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:57
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1599
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1594
 msgid "Add node"
 msgstr "Dodaj węzeł"
 
@@ -587,69 +585,74 @@ msgstr "Nadawaj strumieniowo..."
 msgid "Save..."
 msgstr "Zapisz..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:1010
+#: include/vlc_intf_strings.h:60
+#, fuzzy
+msgid "Open Folder..."
+msgstr "Otwórz plik..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1070
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Powtórz wszystko"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:64
+#: include/vlc_intf_strings.h:65
 msgid "Repeat one"
 msgstr "Powtórz pojedynczy"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:65
+#: include/vlc_intf_strings.h:66
 msgid "No repeat"
 msgstr "Nie powtarzaj"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:67 src/libvlc-module.c:1209
-#: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:576
+#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1269
+#: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:606
 msgid "Random"
 msgstr "Losowe"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:68
+#: include/vlc_intf_strings.h:69
 msgid "No random"
 msgstr "Nie losowe"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:70
+#: include/vlc_intf_strings.h:71
 msgid "Add to playlist"
 msgstr "Dodaj do listy odtwarzania"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:71
+#: include/vlc_intf_strings.h:72
 msgid "Add to media library"
 msgstr "Dodaj do biblioteki"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:73
+#: include/vlc_intf_strings.h:74
 msgid "Add file..."
 msgstr "Dodaj plik..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:74
+#: include/vlc_intf_strings.h:75
 msgid "Advanced open..."
 msgstr "Otwórz - zaawansowane..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:75
+#: include/vlc_intf_strings.h:76
 msgid "Add directory..."
 msgstr "Dodaj katalog..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:77
+#: include/vlc_intf_strings.h:78
 msgid "Save playlist to file..."
 msgstr "Zapisz listę odtwarzania w pliku..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:78
+#: include/vlc_intf_strings.h:79
 msgid "Load playlist file..."
 msgstr "Załaduj plik listy odtwarzania..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:463
+#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/playlist.m:467
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
 msgid "Search"
 msgstr "Szukaj"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:81
+#: include/vlc_intf_strings.h:82
 msgid "Search filter"
 msgstr "Filtr wyszukiwania"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:83
+#: include/vlc_intf_strings.h:84
 msgid "Additional sources"
 msgstr "Dodatkowe źródła"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:87
+#: include/vlc_intf_strings.h:88
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
 msgid ""
 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
@@ -658,20 +661,20 @@ msgstr ""
 "Niektóre opcje są ukryte. Zaznacz pole \"Opcje zaawansowane\" aby je "
 "wyświetlić."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:83
+#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:83
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
 msgid "Image clone"
 msgstr "Klonowanie obrazu"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:93
+#: include/vlc_intf_strings.h:94
 msgid "Clone the image"
 msgstr "Sklonuj obraz"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:95 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
+#: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
 msgid "Magnification"
 msgstr "Powiększenie"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:96
+#: include/vlc_intf_strings.h:97
 msgid ""
 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
 "be magnified."
@@ -679,27 +682,27 @@ msgstr ""
 "Powiększanie części obrazu. Można wybrać która część obrazu ma zostać "
 "powiększona."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
+#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
 msgid "Waves"
 msgstr "Fale"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:100
+#: include/vlc_intf_strings.h:101
 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
 msgstr "Efekt zniekształcenia obrazu \"fale\""
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:102
+#: include/vlc_intf_strings.h:103
 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
 msgstr "Efekt zniekształcenia obrazu \"powierzchnia wody\""
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:104
+#: include/vlc_intf_strings.h:105
 msgid "Image colors inversion"
 msgstr "Odwrócenie kolorów obrazu"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:106
+#: include/vlc_intf_strings.h:107
 msgid "Split the image to make an image wall"
 msgstr "Podziel obraz aby ułożyć ścianę z obrazów"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:108
+#: include/vlc_intf_strings.h:109
 msgid ""
 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
 "The video gets split in parts that you must sort."
@@ -707,7 +710,7 @@ msgstr ""
 "Utwórz z obrazu \"puzzle\".\n"
 "Obraz będzie podzielony na kawałki, które należy ułożyć."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:111
+#: include/vlc_intf_strings.h:112
 msgid ""
 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
 "Try changing the various settings for different effects"
@@ -715,7 +718,7 @@ msgstr ""
 "Efekt zniekształcenia obrazu \"wykrywanie krawędzi\".\n"
 "Wypróbuj różne ustawienia w celu uzyskania rozmaitych efektów"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:114
+#: include/vlc_intf_strings.h:115
 msgid ""
 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
@@ -724,89 +727,15 @@ msgstr ""
 "Efekt \"wykrywanie koloru\". Cały obraz będzie czarno-biały z wyjątkiem "
 "części będącej w kolorze wybranym w ustawieniach."
 
-#: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
+#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
 msgid "Meta-information"
 msgstr "Metainformacje"
 
-#: include/vlc_meta.h:35 src/input/var.c:139
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:584
-#: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/open.m:170
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:271 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:48
-msgid "Title"
-msgstr "Tytuł"
-
-#: include/vlc_meta.h:36 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
-msgid "Artist"
-msgstr "Artysta"
-
-#: include/vlc_meta.h:37
-msgid "Genre"
-msgstr "Gatunek"
-
-#: include/vlc_meta.h:38 modules/mux/asf.c:52
-msgid "Copyright"
-msgstr "Prawa autorskie"
-
-#: include/vlc_meta.h:39
-msgid "Album/movie/show title"
-msgstr "Tytuł albumu/filmu/programu TV"
-
-#: include/vlc_meta.h:40
-msgid "Track number/position in set"
-msgstr "Numer ścieżki/pozycja w zestawie"
-
-#: include/vlc_meta.h:41 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
-msgid "Description"
-msgstr "Opis"
-
-#: include/vlc_meta.h:42 modules/mux/asf.c:56
-msgid "Rating"
-msgstr "Klasyfikacja"
-
-#: include/vlc_meta.h:43
-msgid "Date"
-msgstr "Data"
-
-#: include/vlc_meta.h:44
-msgid "Setting"
-msgstr "Ustawienie"
-
-#: include/vlc_meta.h:45 modules/gui/macosx/open.m:183
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
-msgid "URL"
-msgstr "URL"
-
-#: include/vlc_meta.h:46 src/input/es_out.c:1783 src/libvlc-module.c:106
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
-msgid "Language"
-msgstr "Język"
-
-#: include/vlc_meta.h:47 modules/misc/notify/notify.c:182
-msgid "Now Playing"
-msgstr "Odtwarzane"
-
-#: include/vlc_meta.h:48 modules/access/vcdx/info.c:98
-msgid "Publisher"
-msgstr "Wydawca"
-
-#: include/vlc_meta.h:49
-msgid "Encoded by"
-msgstr "Zakodowane przez"
-
-#: include/vlc_meta.h:51
-msgid "Art URL"
-msgstr "Adres autora"
-
-#: include/vlc_meta.h:53
+#: include/vlc_meta.h:184
 msgid "Codec Name"
 msgstr "Nazwa kodeka"
 
-#: include/vlc_meta.h:54
+#: include/vlc_meta.h:185
 msgid "Codec Description"
 msgstr "Opis kodeka"
 
@@ -824,95 +753,100 @@ msgstr ""
 "szczegóły znajdują się w pliku COPYING.\n"
 "Napisane przez Zespół VideoLAN; zobacz plik AUTHORS.\n"
 
-#: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
-#: src/audio_output/filters.c:224
+#: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
+#: src/audio_output/filters.c:221
 msgid "Audio filtering failed"
 msgstr "Filtrowanie dźwięku nie powiodło się"
 
-#: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
-#: src/audio_output/filters.c:225
+#: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
+#: src/audio_output/filters.c:222
 #, c-format
 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
 msgstr "Osiągnięto maksymalną liczbę filtrów (%d)."
 
-#: src/audio_output/input.c:92 src/audio_output/input.c:138
-#: src/input/es_out.c:388 src/libvlc-module.c:470
+#: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
+#: src/input/es_out.c:390 src/libvlc-module.c:528
 #: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
 msgid "Disable"
 msgstr "Wyłącz"
 
-#: src/audio_output/input.c:94 modules/visualization/visual/visual.c:129
+#: src/audio_output/input.c:93 modules/visualization/visual/visual.c:127
 msgid "Spectrometer"
 msgstr "Spektrometr"
 
-#: src/audio_output/input.c:96
+#: src/audio_output/input.c:95
 msgid "Scope"
 msgstr "Zakres"
 
-#: src/audio_output/input.c:98
+#: src/audio_output/input.c:97
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Widmo"
 
-#: src/audio_output/input.c:135 modules/audio_filter/equalizer.c:69
+#: src/audio_output/input.c:134 modules/audio_filter/equalizer.c:68
 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
-#: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
+#: modules/gui/macosx/intf.m:659 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Korektor graficzny"
 
-#: src/audio_output/input.c:157 src/libvlc-module.c:214
+#: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:272
 #: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
 msgid "Audio filters"
 msgstr "Filtry dźwięku"
 
-#: src/audio_output/input.c:179
+#: src/audio_output/input.c:178
 #, fuzzy
 msgid "Replay gain"
-msgstr "Odtwarzaj listę"
+msgstr "Normalizacja głośności"
 
-#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
-#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:595
-#: modules/gui/macosx/intf.m:596
+#: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
+#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:625
+#: modules/gui/macosx/intf.m:626
 msgid "Audio Channels"
 msgstr "Kanały dźwiękowe"
 
-#: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
-#: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
-#: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
-#: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
-#: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
-#: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
+#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
+#: modules/access/v4l.c:124 modules/audio_output/alsa.c:188
+#: modules/audio_output/alsa.c:219 modules/audio_output/directx.c:462
+#: modules/audio_output/oss.c:201 modules/audio_output/portaudio.c:406
+#: modules/audio_output/sdl.c:179 modules/audio_output/sdl.c:196
+#: modules/audio_output/waveout.c:417 modules/codec/twolame.c:66
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:89
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
+#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
+#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:93
+#: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:95
+#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Left"
 msgstr "Lewy"
 
-#: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:89
-#: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
-#: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
-#: modules/video_filter/rss.c:164
+#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
+#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:93
+#: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:95
+#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Right"
 msgstr "Prawy"
 
-#: src/audio_output/output.c:134
+#: src/audio_output/output.c:131
 msgid "Dolby Surround"
 msgstr "Dolby Surround"
 
-#: src/audio_output/output.c:146
+#: src/audio_output/output.c:143
 msgid "Reverse stereo"
 msgstr "Zamiana kanałów stereo"
 
+#: src/control/media_list.c:184 src/playlist/engine.c:131
+#: src/playlist/engine.c:133 src/playlist/loadsave.c:125
+msgid "Media Library"
+msgstr "Biblioteka mediów"
+
 #: src/extras/getopt.c:633
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
@@ -968,32 +902,32 @@ msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: opcja `-W %s' nie pozwala na użycie argumentu\n"
 
-#: src/input/control.c:309
+#: src/input/control.c:310
 #, c-format
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Zakładka %i"
 
-#: src/input/decoder.c:136 src/input/decoder.c:148
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:219 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:239 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:594
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:603 modules/stream_out/es.c:365
-#: modules/stream_out/es.c:379
+#: src/input/decoder.c:135 src/input/decoder.c:147
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:216 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:224
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:236 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
+#: modules/stream_out/es.c:377
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Nadawanie strumieniowe / Transkodowanie nie powiodło się"
 
-#: src/input/decoder.c:137
+#: src/input/decoder.c:136
 msgid "VLC could not open the packetizer module."
 msgstr "Program VLC nie mógł otworzyć modułu pakietowca."
 
-#: src/input/decoder.c:149
+#: src/input/decoder.c:148
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr "Program VLC nie mógł otworzyć modułu dekodera."
 
-#: src/input/decoder.c:159
+#: src/input/decoder.c:158
 msgid "No suitable decoder module for format"
 msgstr "Brak stosownego modułu dekodera dla formatu"
 
-#: src/input/decoder.c:160
+#: src/input/decoder.c:159
 #, c-format
 msgid ""
 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
@@ -1002,9 +936,9 @@ msgstr ""
 "Program VLC prawdopodobnie nie obsługuje formatu dźwięku lub obrazu \"%4.4s"
 "\". Niestety nie jest możliwa usunięcie tej usterki przez użytkownika."
 
-#: src/input/es_out.c:410 src/input/es_out.c:412 src/input/es_out.c:418
-#: src/input/es_out.c:419 modules/access/cdda/info.c:967
-#: modules/access/cdda/info.c:999
+#: src/input/es_out.c:412 src/input/es_out.c:414 src/input/es_out.c:420
+#: src/input/es_out.c:421 modules/access/cdda/info.c:969
+#: modules/access/cdda/info.c:1002
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Ścieżka %i"
@@ -1012,126 +946,209 @@ msgstr "Ścieżka %i"
 #: src/input/es_out.c:596
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
-msgstr ""
+msgstr "%s [%s %d]"
 
 #: src/input/es_out.c:596 src/input/es_out.c:598 src/input/var.c:128
-#: src/libvlc-module.c:501 modules/gui/macosx/intf.m:582
-#: modules/gui/macosx/intf.m:583
+#: src/libvlc-module.c:561 modules/gui/macosx/intf.m:612
+#: modules/gui/macosx/intf.m:613
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1778 modules/codec/faad.c:337
+#: src/input/es_out.c:1825 modules/codec/faad.c:337
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Strumień %d"
 
-#: src/input/es_out.c:1780 modules/gui/macosx/wizard.m:425
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
+#: src/input/es_out.c:1827 modules/gui/macosx/wizard.m:425
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:466 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:545
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:1791 src/input/es_out.c:1819 src/input/es_out.c:1846
+#: src/input/es_out.c:1830 src/input/meta.c:52 src/libvlc-module.c:164
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
+msgid "Language"
+msgstr "Język"
+
+#: src/input/es_out.c:1838 src/input/es_out.c:1866 src/input/es_out.c:1893
 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:1794 modules/codec/faad.c:341
-#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:496
+#: src/input/es_out.c:1841 modules/codec/faad.c:341
+#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:594
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanały"
 
-#: src/input/es_out.c:1799 modules/codec/faad.c:343
+#: src/input/es_out.c:1846 modules/codec/faad.c:343
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Częstotliwość próbkowania"
 
-#: src/input/es_out.c:1800
-#, fuzzy, c-format
+#: src/input/es_out.c:1847
+#, c-format
 msgid "%u Hz"
-msgstr "%d Hz"
+msgstr "%u Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:1806
+#: src/input/es_out.c:1853
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "Bitów na próbkę"
 
-#: src/input/es_out.c:1811 modules/access_output/shout.c:87
-#: modules/access/pvr.c:93 modules/gui/qt4/components/open.cpp:557
+#: src/input/es_out.c:1858 modules/access_output/shout.c:86
+#: modules/access/pvr.c:92 modules/gui/qt4/components/open.cpp:636
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Przepływność"
 
-#: src/input/es_out.c:1812
-#, fuzzy, c-format
+#: src/input/es_out.c:1859
+#, c-format
 msgid "%u kb/s"
-msgstr "%d kb/s"
+msgstr "%u kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:1823
+#: src/input/es_out.c:1870
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozdzielczość"
 
-#: src/input/es_out.c:1829
+#: src/input/es_out.c:1876
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozdzielczość obrazu"
 
-#: src/input/es_out.c:1839 modules/access/screen/screen.c:40
+#: src/input/es_out.c:1886 modules/access/screen/screen.c:38
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Liczba klatek/s"
 
-#: src/input/es_out.c:1846
+#: src/input/es_out.c:1893
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Napisy"
 
-#: src/input/input.c:2216
+#: src/input/input.c:2218
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Nie można otworzyć wejścia"
 
-#: src/input/input.c:2217
+#: src/input/input.c:2219
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nie może otworzyć MRL '%s'. Szczegóły błędu można znaleźć w logu."
 
-#: src/input/input.c:2312
+#: src/input/input.c:2314
 msgid "Can't recognize the input's format"
 msgstr "Nie rozpoznano formatu wejścia"
 
-#: src/input/input.c:2313
+#: src/input/input.c:2315
 #, c-format
 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
 msgstr "Nie można wykryć formatu '%s'. Szczegóły błędu można znaleźć w logu."
 
+#: src/input/meta.c:41 src/input/var.c:139
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:614
+#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/open.m:170
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:298 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:47
+msgid "Title"
+msgstr "Tytuł"
+
+#: src/input/meta.c:42 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
+msgid "Artist"
+msgstr "Artysta"
+
+#: src/input/meta.c:43
+msgid "Genre"
+msgstr "Gatunek"
+
+#: src/input/meta.c:44 modules/mux/asf.c:51
+msgid "Copyright"
+msgstr "Prawa autorskie"
+
+#: src/input/meta.c:45 src/libvlc-module.c:301 modules/access/vcdx/info.c:91
+msgid "Album"
+msgstr "Album"
+
+#: src/input/meta.c:46
+#, fuzzy
+msgid "Track number"
+msgstr "Numer ścieżki"
+
+#: src/input/meta.c:47 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
+msgid "Description"
+msgstr "Opis"
+
+#: src/input/meta.c:48 modules/mux/asf.c:55
+msgid "Rating"
+msgstr "Klasyfikacja"
+
+#: src/input/meta.c:49
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+#: src/input/meta.c:50
+msgid "Setting"
+msgstr "Ustawienie"
+
+#: src/input/meta.c:51 modules/gui/macosx/open.m:183
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
+#: src/input/meta.c:53 modules/misc/notify/notify.c:271
+msgid "Now Playing"
+msgstr "Odtwarzane"
+
+#: src/input/meta.c:54 modules/access/vcdx/info.c:98
+msgid "Publisher"
+msgstr "Wydawca"
+
+#: src/input/meta.c:55
+msgid "Encoded by"
+msgstr "Zakodowane przez"
+
+#: src/input/meta.c:56
+#, fuzzy
+msgid "Artwork URL"
+msgstr "Adres autora"
+
+#: src/input/meta.c:57
+#, fuzzy
+msgid "Track ID"
+msgstr "Anuluj "
+
 #: src/input/var.c:118
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Zakładka"
 
-#: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:507
+#: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:567
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
-#: modules/gui/macosx/intf.m:586 modules/gui/macosx/intf.m:587
+#: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
+#: modules/gui/macosx/intf.m:616 modules/gui/macosx/intf.m:617
 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
 msgid "Chapter"
 msgstr "Rozdział"
 
 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
-#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
+#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
 msgid "Navigation"
 msgstr "Nawigacja"
 
-#: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:610
-#: modules/gui/macosx/intf.m:611
+#: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:640
+#: modules/gui/macosx/intf.m:641
 msgid "Video Track"
 msgstr "Ścieżka obrazu"
 
-#: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:593
-#: modules/gui/macosx/intf.m:594
+#: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:623
+#: modules/gui/macosx/intf.m:624
 msgid "Audio Track"
 msgstr "Ścieżka dźwiękowa"
 
-#: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:618
-#: modules/gui/macosx/intf.m:619
+#: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:648
+#: modules/gui/macosx/intf.m:649
 msgid "Subtitles Track"
 msgstr "Ścieżka napisów"
 
@@ -1153,31 +1170,32 @@ msgstr "Tytuł %i"
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Rozdział %i"
 
-#: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:931
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
+#: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:527
+#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Następny rozdział"
 
-#: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:930
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
+#: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:526
+#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Poprzedni rozdział"
 
-#: src/input/vlm.c:2276 src/input/vlm.c:2612
+#: src/input/vlm.c:2277 src/input/vlm.c:2611
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Plik/nośnik: %s"
 
 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
-#: modules/demux/avi/avi.c:588 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
+#: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1028
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1039
+#: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:32
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
@@ -1185,49 +1203,49 @@ msgstr "Anuluj"
 msgid "Ok"
 msgstr "Ok"
 
-#: src/interface/interface.c:320
+#: src/interface/interface.c:220
 msgid "Switch interface"
 msgstr "Przełącz interfejs"
 
-#: src/interface/interface.c:347 modules/gui/macosx/intf.m:545
-#: modules/gui/macosx/intf.m:546
+#: src/interface/interface.c:247 modules/gui/macosx/intf.m:575
+#: modules/gui/macosx/intf.m:576
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Dodaj interfejs"
 
-#: src/interface/interface.c:353
+#: src/interface/interface.c:253
 msgid "Telnet Interface"
 msgstr "Interfejs Telnet"
 
-#: src/interface/interface.c:356
+#: src/interface/interface.c:256
 msgid "Web Interface"
 msgstr "Interfejs WWW"
 
-#: src/interface/interface.c:359
+#: src/interface/interface.c:259
 msgid "Debug logging"
 msgstr "Zapisywanie w logu informacji debugowania"
 
-#: src/interface/interface.c:362
+#: src/interface/interface.c:262
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Gesty myszy"
 
-#: src/libvlc-common.c:280 src/libvlc-common.c:451 src/modules/modules.c:1741
-#: src/modules/modules.c:2072
+#: src/libvlc-common.c:278 src/libvlc-common.c:435 src/modules/modules.c:1760
+#: src/modules/modules.c:2092
 msgid "C"
 msgstr "C"
 
-#: src/libvlc-common.c:296
+#: src/libvlc-common.c:294
 msgid "Help options"
 msgstr "Opcje pomocy"
 
-#: src/libvlc-common.c:1501 src/modules/configuration.c:1269
+#: src/libvlc-common.c:1501 src/modules/configuration.c:1317
 msgid "string"
 msgstr "łańcuch znaków"
 
-#: src/libvlc-common.c:1520 src/modules/configuration.c:1233
+#: src/libvlc-common.c:1520 src/modules/configuration.c:1281
 msgid "integer"
 msgstr "liczba całkowita"
 
-#: src/libvlc-common.c:1547 src/modules/configuration.c:1258
+#: src/libvlc-common.c:1547 src/modules/configuration.c:1306
 msgid "float"
 msgstr "liczba zmiennoprzecinkowa"
 
@@ -1275,131 +1293,135 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Naciśnij klawisz ENTER aby kontynuować...\n"
 
-#: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
+#: src/libvlc-module.c:79 src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
 msgid "Auto"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: src/libvlc-module.c:47 src/text/iso-639_def.h:43
+#: src/libvlc-module.c:80
+msgid "American English"
+msgstr "Amerykański angielski"
+
+#: src/libvlc-module.c:81 src/text/iso-639_def.h:43
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabski"
 
-#: src/libvlc-module.c:47
-msgid "American English"
-msgstr "Amerykański angielski"
+#: src/libvlc-module.c:82
+msgid "Brazilian Portuguese"
+msgstr "Brazylijski portugalski"
 
-#: src/libvlc-module.c:47
+#: src/libvlc-module.c:83
 msgid "British English"
 msgstr "Brytyjski angielski"
 
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
+#: src/libvlc-module.c:84 src/text/iso-639_def.h:59
 msgid "Catalan"
 msgstr "Kataloński"
 
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
+#: src/libvlc-module.c:85
+msgid "Chinese Traditional"
+msgstr "Tradycyjny chiński"
+
+#: src/libvlc-module.c:86 src/text/iso-639_def.h:67
 msgid "Czech"
 msgstr "Czeski"
 
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
+#: src/libvlc-module.c:87 src/text/iso-639_def.h:68
 msgid "Danish"
 msgstr "Duński"
 
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
-msgid "German"
-msgstr "Niemiecki"
-
-#: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:170
-msgid "Spanish"
-msgstr "Hiszpański"
+#: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:69
+msgid "Dutch"
+msgstr "Holenderski"
 
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:146
-msgid "Persian"
-msgstr "Perski"
+#: src/libvlc-module.c:89 src/text/iso-639_def.h:76
+msgid "Finnish"
+msgstr "Fiński"
 
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
+#: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:77
 msgid "French"
 msgstr "Francuski"
 
-#: src/libvlc-module.c:49
+#: src/libvlc-module.c:91
 msgid "Galician"
 msgstr "Galicyjski"
 
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
+#: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:79
+msgid "Georgian"
+msgstr "Gruziński"
+
+#: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:80
+msgid "German"
+msgstr "Niemiecki"
+
+#: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:88
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrajski"
 
-#: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
+#: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:92
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Węgierski"
 
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:99
+#: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:99
 msgid "Italian"
 msgstr "Włoski"
 
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
+#: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:101
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japoński"
 
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
-msgid "Georgian"
-msgstr "Gruziński"
-
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
+#: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:111
 msgid "Korean"
 msgstr "Koreański"
 
-#: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
+#: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:125
 msgid "Malay"
 msgstr "Malajski"
 
-#: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:69
-msgid "Dutch"
-msgstr "Holenderski"
-
-#: src/libvlc-module.c:51
+#: src/libvlc-module.c:100
 msgid "Occitan"
 msgstr "Oksytański"
 
-#: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:148
+#: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:146
+msgid "Persian"
+msgstr "Perski"
+
+#: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:148
 msgid "Polish"
 msgstr "Polski"
 
-#: src/libvlc-module.c:51
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Brazylijski portugalski"
-
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:154
+#: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:154
 msgid "Romanian"
 msgstr "Rumuński"
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:156
+#: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:156
 msgid "Russian"
 msgstr "Rosyjski"
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
+#: src/libvlc-module.c:105
+msgid "Simplified Chinese"
+msgstr "Uproszczony chiński"
+
+#: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:162
 msgid "Slovak"
 msgstr "Słowacki"
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:163
+#: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:163
 msgid "Slovenian"
 msgstr "Słoweński"
 
-#: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:175
+#: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:170
+msgid "Spanish"
+msgstr "Hiszpański"
+
+#: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:175
 msgid "Swedish"
 msgstr "Szwedzki"
 
-#: src/libvlc-module.c:53 src/text/iso-639_def.h:188
+#: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:188
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turecki"
 
-#: src/libvlc-module.c:53
-msgid "Simplified Chinese"
-msgstr "Uproszczony chiński"
-
-#: src/libvlc-module.c:53
-msgid "Chinese Traditional"
-msgstr "Tradycyjny chiński"
-
-#: src/libvlc-module.c:72
+#: src/libvlc-module.c:130
 msgid ""
 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
@@ -1409,11 +1431,11 @@ msgstr ""
 "główny interfejs oraz dodatkowe moduły interfejsu i zdefiniować różne "
 "związane z nimi opcje."
 
-#: src/libvlc-module.c:76
+#: src/libvlc-module.c:134
 msgid "Interface module"
 msgstr "Moduł interfejsu"
 
-#: src/libvlc-module.c:78
+#: src/libvlc-module.c:136
 msgid ""
 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best module available."
@@ -1421,11 +1443,11 @@ msgstr ""
 "To główny interfejs używany przez VLC. Domyślnym zachowaniem jest "
 "automatyczny wybór najlepszego dostępnego modułu."
 
-#: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
+#: src/libvlc-module.c:140 modules/control/ntservice.c:52
 msgid "Extra interface modules"
 msgstr "Dodatkowe moduły interfejsu"
 
-#: src/libvlc-module.c:84
+#: src/libvlc-module.c:142
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
@@ -1437,15 +1459,15 @@ msgstr ""
 "interfejsu rozdzielanej przecinkami (często używane moduły to \"rc\" (zdalne "
 "sterowanie), \"http\", \"gestures\"...)."
 
-#: src/libvlc-module.c:91
+#: src/libvlc-module.c:149
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
 msgstr "Można tu wybrać interfejsy kontrolne VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:93
+#: src/libvlc-module.c:151
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "Szczegółowość informacji (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc-module.c:95
+#: src/libvlc-module.c:153
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
@@ -1453,23 +1475,23 @@ msgstr ""
 "Poziom szczegółowości informacji (0=tylko błędy i standardowe informacje, "
 "1=ostrzeżenia, 2=debugowanie)"
 
-#: src/libvlc-module.c:98
+#: src/libvlc-module.c:156
 msgid "Be quiet"
 msgstr "Tryb cichy"
 
-#: src/libvlc-module.c:100
+#: src/libvlc-module.c:158
 msgid "Turn off all warning and information messages."
 msgstr "Wyłącz wszystkie ostrzeżenia i komunikaty informacyjne."
 
-#: src/libvlc-module.c:102
+#: src/libvlc-module.c:160
 msgid "Default stream"
 msgstr "Domyślny strumień"
 
-#: src/libvlc-module.c:104
+#: src/libvlc-module.c:162
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
 msgstr "Ten strumień zawsze będzie otwierany przy uruchamianiu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:107
+#: src/libvlc-module.c:165
 msgid ""
 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
@@ -1477,11 +1499,11 @@ msgstr ""
 "Możesz wybrać ręcznie język interfejsu. Język systemu będzie rozpoznany "
 "automatycznie, jeżeli wybierzesz tutaj \"auto\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:111
+#: src/libvlc-module.c:169
 msgid "Color messages"
 msgstr "Kolorowe komunikaty"
 
-#: src/libvlc-module.c:113
+#: src/libvlc-module.c:171
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
@@ -1489,11 +1511,11 @@ msgstr ""
 "Ta opcja włącza kolorowanie komunikatów wysyłanych na konsolę. Twój terminal "
 "musi mieć obsługę kolorów Linuksa, aby to zadziałało."
 
-#: src/libvlc-module.c:116
+#: src/libvlc-module.c:174
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "Pokaż opcje zaawansowane"
 
-#: src/libvlc-module.c:118
+#: src/libvlc-module.c:176
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
@@ -1502,11 +1524,11 @@ msgstr ""
 "dostępne opcje, w tym także te, których większość użytkowników nigdy nie "
 "powinna zmieniać."
 
-#: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
+#: src/libvlc-module.c:180 modules/control/showintf.c:67
 msgid "Show interface with mouse"
 msgstr "Pokaż interfejs po przesunięciu kursora na brzeg ekranu"
 
-#: src/libvlc-module.c:124
+#: src/libvlc-module.c:182
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
 "edge of the screen in fullscreen mode."
@@ -1514,11 +1536,11 @@ msgstr ""
 "Po włączeniu tej opcji interfejs staje się widoczny po zbliżeniu myszki do "
 "krawędzi ekranu w trybie pełnoekranowym."
 
-#: src/libvlc-module.c:127
+#: src/libvlc-module.c:185
 msgid "Interface interaction"
 msgstr "Interaktywny interfejs"
 
-#: src/libvlc-module.c:129
+#: src/libvlc-module.c:187
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
@@ -1526,7 +1548,7 @@ msgstr ""
 "Po włączeniu tej opcji interfejs będzie ukazywał okienko dialogowe za każdym "
 "razem, kiedy wymagana jest reakcja użytkownika."
 
-#: src/libvlc-module.c:139
+#: src/libvlc-module.c:197
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
@@ -1538,11 +1560,11 @@ msgstr ""
 "widma itp.). W tym miejscu można je włączyć, a skonfigurować w sekcji "
 "modułów \"filtry dźwięku\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:145
+#: src/libvlc-module.c:203
 msgid "Audio output module"
 msgstr "Moduł wyjścia dźwięku"
 
-#: src/libvlc-module.c:147
+#: src/libvlc-module.c:205
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
@@ -1550,12 +1572,12 @@ msgstr ""
 "Tu określa się wyjście dźwięku używane przez VLC. Domyślnym zachowaniem jest "
 "automatyczny wybór najlepszej dostępnej metody."
 
-#: src/libvlc-module.c:151 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:26
-#: modules/stream_out/display.c:38
+#: src/libvlc-module.c:209 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:26
+#: modules/stream_out/display.c:36
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Włącz dźwięk"
 
-#: src/libvlc-module.c:153
+#: src/libvlc-module.c:211
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
@@ -1563,30 +1585,30 @@ msgstr ""
 "Można zupełnie wyłączyć wyjście dźwiękowe. Dekodowanie dźwięku nie będzie "
 "wówczas wykonywane, dzięki czemu zmniejszy się obciążenie procesora."
 
-#: src/libvlc-module.c:156
+#: src/libvlc-module.c:214
 msgid "Force mono audio"
 msgstr "Wymuś dźwięk mono"
 
-#: src/libvlc-module.c:157
+#: src/libvlc-module.c:215
 msgid "This will force a mono audio output."
 msgstr "Ta opcja wymusza wyjście dźwięku w trybie monofonicznym."
 
-#: src/libvlc-module.c:159
+#: src/libvlc-module.c:217
 msgid "Default audio volume"
 msgstr "Domyślny poziom głośności"
 
-#: src/libvlc-module.c:161
+#: src/libvlc-module.c:219
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
 msgstr ""
 "Można ustawić domyślny poziom głośności wyjścia dźwięku w zakresie od 0 do "
 "1024."
 
-#: src/libvlc-module.c:164
+#: src/libvlc-module.c:222
 msgid "Audio output saved volume"
 msgstr "Zachowywana głośność wyjścia dźwięku"
 
-#: src/libvlc-module.c:166
+#: src/libvlc-module.c:224
 msgid ""
 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
 "should not change this option manually."
@@ -1594,22 +1616,22 @@ msgstr ""
 "Ta opcja zachowuje głośność wyjścia dźwięku przy używaniu funkcji "
 "wyciszenia. Nie powinno się zmieniać tej opcji ręcznie."
 
-#: src/libvlc-module.c:169
+#: src/libvlc-module.c:227
 msgid "Audio output volume step"
 msgstr "Krok zmiany głośności"
 
-#: src/libvlc-module.c:171
+#: src/libvlc-module.c:229
 msgid ""
 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
 "0 to 1024."
 msgstr ""
 "Ta opcja służy do ustawienia kroku zmiany głośności w zakresie od 0 do 1024."
 
-#: src/libvlc-module.c:174
+#: src/libvlc-module.c:232
 msgid "Audio output frequency (Hz)"
 msgstr "Częstotliwość wyjścia dźwięku (Hz)"
 
-#: src/libvlc-module.c:176
+#: src/libvlc-module.c:234
 msgid ""
 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
@@ -1618,11 +1640,11 @@ msgstr ""
 "Najczęściej używanymi wartościami są -1 (domyślna), 48000, 44100, 32000, "
 "22050, 16000, 11025, 8000."
 
-#: src/libvlc-module.c:180
+#: src/libvlc-module.c:238
 msgid "High quality audio resampling"
 msgstr "Wysoka jakość przetwarzania dźwięku"
 
-#: src/libvlc-module.c:182
+#: src/libvlc-module.c:240
 msgid ""
 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
@@ -1632,11 +1654,11 @@ msgstr ""
 "Przetwarzanie dźwięku wysokiej jakości może mocno obciążać procesor, można "
 "więc go wyłączyć. Wówczas będzie używany algorytm mniej obciążający procesor."
 
-#: src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:245
 msgid "Audio desynchronization compensation"
 msgstr "Kompensacja rozsynchronizowania dźwięku"
 
-#: src/libvlc-module.c:189
+#: src/libvlc-module.c:247
 msgid ""
 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
@@ -1645,11 +1667,11 @@ msgstr ""
 "milisekundach. Może być to przydatne jeśli występuje przesunięcie między "
 "dźwiękiem i obrazem."
 
-#: src/libvlc-module.c:192
+#: src/libvlc-module.c:250
 msgid "Audio output channels mode"
 msgstr "Tryb kanałów dźwięku"
 
-#: src/libvlc-module.c:194
+#: src/libvlc-module.c:252
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
@@ -1659,11 +1681,11 @@ msgstr ""
 "używane domyślnie jeśli to tylko możliwe (np. jeśli masz do tego odpowiedni "
 "sprzęt i jeśli pozwala na to odtwarzany strumień dźwięku)."
 
-#: src/libvlc-module.c:198 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:76
+#: src/libvlc-module.c:256 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:76
 msgid "Use S/PDIF when available"
 msgstr "Używaj S/PDIF jeśli to możliwe."
 
-#: src/libvlc-module.c:200
+#: src/libvlc-module.c:258
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
@@ -1671,11 +1693,11 @@ msgstr ""
 "Wyjście S/PDIF może być domyślnie użyte, jeśli masz do tego odpowiedni "
 "sprzęt i jeśli pozwala na to odtwarzany strumień dźwięku."
 
-#: src/libvlc-module.c:203 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:48
+#: src/libvlc-module.c:261 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:48
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
 msgstr "Wymuś wykrywanie Dolby Surround"
 
-#: src/libvlc-module.c:205
+#: src/libvlc-module.c:263
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
@@ -1688,88 +1710,85 @@ msgstr ""
 "Surround, to włączenie tej opcji może poprawić wrażenie podczas słuchania, "
 "zwłaszcza w połączeniu z mikserem kanałów w słuchawkach."
 
-#: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
+#: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
 msgid "On"
 msgstr "Włączone"
 
-#: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:61
+#: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:61
 msgid "Off"
 msgstr "Wyłączone"
 
-#: src/libvlc-module.c:216
+#: src/libvlc-module.c:274
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
 "Ta opcja dodaje przetwarzanie dźwięku przez filtry, aby zmienić jego "
 "brzmienie."
 
-#: src/libvlc-module.c:219
+#: src/libvlc-module.c:277
 msgid "Audio visualizations "
 msgstr "Wizualizacje dźwięku "
 
-#: src/libvlc-module.c:221
+#: src/libvlc-module.c:279
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
-msgstr ""
+msgstr "Ta opcja dodaje moduły wizualizacji (analizator spektrum itp.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:225
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:283
 msgid "Replay gain mode"
-msgstr "moduł wejścia VCD"
+msgstr "Tryb normalizacji głośności"
 
-#: src/libvlc-module.c:227
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:285
 msgid "Select the replay gain mode"
-msgstr "Wybierz klawisz dla odtwarzania danej zakładki."
+msgstr "Wybierz tryb normalizacji głośności"
 
-#: src/libvlc-module.c:229
+#: src/libvlc-module.c:287
 #, fuzzy
 msgid "Replay preamp"
-msgstr "Odtwarza strumień"
+msgstr "Standardowy poziom wzmocnienia"
 
-#: src/libvlc-module.c:231
+#: src/libvlc-module.c:289
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
 msgstr ""
+"Ta opcja pozwala wybrać domyślny poziom wzmocnienia (89 dB) dla strumieni w "
+"trybie normalizacji głośności"
 
-#: src/libvlc-module.c:234
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:292
 msgid "Default replay gain"
-msgstr "Usuń"
+msgstr "Domyślna normalizacja głośności"
 
-#: src/libvlc-module.c:236
+#: src/libvlc-module.c:294
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
+"Ta opcja ustala domyślną normalizację głośności dla strumieni nie "
+"posiadających takiej informacji"
 
-#: src/libvlc-module.c:238
+#: src/libvlc-module.c:296
 #, fuzzy
 msgid "Peak protection"
-msgstr "Redukcja szumów"
+msgstr "Ochrona przed przesterowaniem"
 
-#: src/libvlc-module.c:240
+#: src/libvlc-module.c:298
 msgid "Protect against sound clipping"
-msgstr ""
+msgstr "Ochrona przed przesterowaniem"
 
-#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/dshow/dshow.cpp:76
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:163
-#: modules/video_output/opengl.c:122 modules/video_output/opengl.c:176
+#: src/libvlc-module.c:301 modules/access/dshow/dshow.cpp:73
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:75 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:178
+#: modules/video_output/opengl.c:120 modules/video_output/opengl.c:174
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/cdda/info.c:393
-#: modules/access/cdda/info.c:815 modules/access/cdda/info.c:856
+#: src/libvlc-module.c:301 modules/access/cdda/info.c:394
+#: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
 #: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
-#: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:285
+#: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:312
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1704
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1722
 msgid "Track"
 msgstr "Ścieżka"
 
-#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/vcdx/info.c:91
-msgid "Album"
-msgstr "Album"
-
-#: src/libvlc-module.c:251
+#: src/libvlc-module.c:309
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1778,311 +1797,312 @@ msgid ""
 "options."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:257
+#: src/libvlc-module.c:315
 msgid "Video output module"
 msgstr "Moduł wyjścia obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:259
+#: src/libvlc-module.c:317
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
+"Ta opcja kontroluje metodę wyświetlania obrazu używaną przez VLC. Domyślnie "
+"wybierana jest najlepsza metoda."
 
-#: src/libvlc-module.c:262 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
-#: modules/stream_out/display.c:40
+#: src/libvlc-module.c:320 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
+#: modules/stream_out/display.c:38
 msgid "Enable video"
 msgstr "Włącz obraz"
 
-#: src/libvlc-module.c:264
+#: src/libvlc-module.c:322
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:267 modules/codec/fake.c:54
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123 modules/stream_out/transcode.c:73
-#: modules/visualization/visual/visual.c:43
+#: src/libvlc-module.c:325 modules/codec/fake.c:54
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121 modules/stream_out/transcode.c:71
+#: modules/visualization/visual/visual.c:41
 msgid "Video width"
 msgstr "Szerokość obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:269
+#: src/libvlc-module.c:327
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:272 modules/codec/fake.c:57
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126 modules/stream_out/transcode.c:76
-#: modules/visualization/visual/visual.c:47
+#: src/libvlc-module.c:330 modules/codec/fake.c:57
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:124 modules/stream_out/transcode.c:74
+#: modules/visualization/visual/visual.c:45
 msgid "Video height"
 msgstr "Wysokość obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:274
+#: src/libvlc-module.c:332
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:277
+#: src/libvlc-module.c:335
 msgid "Video X coordinate"
 msgstr "Współrzędna X obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:279
+#: src/libvlc-module.c:337
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:282
+#: src/libvlc-module.c:340
 msgid "Video Y coordinate"
 msgstr "Współrzędna Y obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:284
+#: src/libvlc-module.c:342
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:287
+#: src/libvlc-module.c:345
 msgid "Video title"
-msgstr "Tytuł okna video"
+msgstr "Tytuł okna wideo"
 
-#: src/libvlc-module.c:289
+#: src/libvlc-module.c:347
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:292
+#: src/libvlc-module.c:350
 msgid "Video alignment"
-msgstr "Pozycja obrazu video"
+msgstr "Pozycja obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:294
+#: src/libvlc-module.c:352
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
+#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:93
+#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
+#: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
+#: modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Center"
 msgstr "Na środku"
 
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:685
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
+#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
+#: modules/codec/zvbi.c:93 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:685
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:95
+#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Top"
-msgstr "W górze"
+msgstr "Na górze"
 
-#: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
-#: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
-#: modules/video_filter/rss.c:164
+#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
+#: modules/codec/zvbi.c:93 modules/video_filter/logo.c:95
+#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Bottom"
-msgstr "W dole"
+msgstr "Na dole"
 
-#: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
-#: modules/video_filter/rss.c:165
+#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
+#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
+#: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
 msgid "Top-Left"
-msgstr "W górze po lewej"
+msgstr "Na górze po lewej"
 
-#: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
-#: modules/video_filter/rss.c:165
+#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
+#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
+#: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
 msgid "Top-Right"
-msgstr "W górze po prawej"
+msgstr "Na górze po prawej"
 
-#: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
-#: modules/video_filter/rss.c:165
+#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
+#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
+#: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
 msgid "Bottom-Left"
-msgstr "W dole po lewej"
+msgstr "Na dole po lewej"
 
-#: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
-#: modules/video_filter/rss.c:165
+#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
+#: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
+#: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
 msgid "Bottom-Right"
-msgstr "W dole po prawej"
+msgstr "Na dole po prawej"
 
-#: src/libvlc-module.c:302
+#: src/libvlc-module.c:360
 msgid "Zoom video"
-msgstr "Powiększenie obrazu"
+msgstr "Skalowanie obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:304
+#: src/libvlc-module.c:362
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Można skalować obraz o określony współczynnik."
 
-#: src/libvlc-module.c:306
+#: src/libvlc-module.c:364
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "Wyjście obrazu w skali szarości"
 
-#: src/libvlc-module.c:308
+#: src/libvlc-module.c:366
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:311
+#: src/libvlc-module.c:369
 msgid "Embedded video"
-msgstr "Wstawiony obraz video"
+msgstr "Obraz zintegrowany z interfejsem"
 
-#: src/libvlc-module.c:313
+#: src/libvlc-module.c:371
 msgid "Embed the video output in the main interface."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:315
+#: src/libvlc-module.c:373
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "Pełnoekranowe wyjście obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:317
+#: src/libvlc-module.c:375
 msgid "Start video in fullscreen mode"
 msgstr "Rozpoczynaj odtwarzanie video na pełnym ekranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:319
+#: src/libvlc-module.c:377
 msgid "Overlay video output"
-msgstr "Wyjście obrazu w trybie overlay"
+msgstr "Wyjście obrazu z akceleracją sprzętową (overlay)"
 
-#: src/libvlc-module.c:321
+#: src/libvlc-module.c:379
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:324 src/video_output/vout_intf.c:426
+#: src/libvlc-module.c:382 src/video_output/vout_intf.c:427
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zawsze na wierzchu"
 
-#: src/libvlc-module.c:326
+#: src/libvlc-module.c:384
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
-msgstr "Zawsze umieść okno obrazu nad innymi oknami."
+msgstr "Zawsze umieszczaj okno obrazu nad innymi oknami."
 
-#: src/libvlc-module.c:328
+#: src/libvlc-module.c:386
 msgid "Show media title on video."
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetl tytuł mediów na obrazie."
 
-#: src/libvlc-module.c:330
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:388
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
-msgstr "Zawsze umieść okno obrazu nad innymi oknami."
+msgstr "Wyświetl tytuł obrazu na górze filmu."
 
-#: src/libvlc-module.c:332
+#: src/libvlc-module.c:390
 msgid "Show video title for x miliseconds."
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetl tytuł obrazu przez x milisekund."
 
-#: src/libvlc-module.c:334
+#: src/libvlc-module.c:392
 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetl tytuł obrazu przez x milisekund, domyślnie 5000 ms (5 sek.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:336
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:394
 msgid "Position of video title."
-msgstr "moduł ściany obrazu (image wall)"
+msgstr "Pozycja tytułu obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:338
+#: src/libvlc-module.c:396
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:345
+#: src/libvlc-module.c:403
 msgid "Disable screensaver"
 msgstr "Wyłączaj wygaszacz ekranu"
 
-#: src/libvlc-module.c:346
+#: src/libvlc-module.c:404
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
-msgstr "Wyłącz wygaszacza ekranu podczas odtwarzania obrazu."
+msgstr "Wyłącz wygaszacz ekranu podczas odtwarzania obrazu."
 
-#: src/libvlc-module.c:348 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
+#: src/libvlc-module.c:406 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
 msgid "Window decorations"
 msgstr "Elementy okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:350
+#: src/libvlc-module.c:408
 msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:353
+#: src/libvlc-module.c:411
 msgid "Video output filter module"
 msgstr "Moduł filtra wyjścia obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:355
+#: src/libvlc-module.c:413
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:359
+#: src/libvlc-module.c:417
 msgid "Video filter module"
 msgstr "Moduł filtra obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:361
+#: src/libvlc-module.c:419
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or distortthe video."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:365
+#: src/libvlc-module.c:423
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
-msgstr "Katalog zrzutów obrazu video"
+msgstr "Katalog zrzutów obrazu video (lub nazwa pliku)"
 
-#: src/libvlc-module.c:367
+#: src/libvlc-module.c:425
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
 msgstr "Folder w którym będą zapisywane zrzuty z ekranu."
 
-#: src/libvlc-module.c:369 src/libvlc-module.c:371
+#: src/libvlc-module.c:427 src/libvlc-module.c:429
 msgid "Video snapshot file prefix"
 msgstr "Prefiks plików zrzutu obrazu video"
 
-#: src/libvlc-module.c:373
+#: src/libvlc-module.c:431
 msgid "Video snapshot format"
 msgstr "Format zrzutów obrazu video"
 
-#: src/libvlc-module.c:375
+#: src/libvlc-module.c:433
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
 msgstr "Format pliku w którym będą zapisywane zrzuty z ekranu."
 
-#: src/libvlc-module.c:377
+#: src/libvlc-module.c:435
 msgid "Display video snapshot preview"
 msgstr "Wyświetlaj podgląd zrzutu obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:379
+#: src/libvlc-module.c:437
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
-msgstr "Wyświetl podgląd zrzutu w górnym lewym rogu ekranu."
+msgstr "Wyświetlaj podgląd zrzutu w górnym lewym rogu ekranu."
 
-#: src/libvlc-module.c:381
+#: src/libvlc-module.c:439
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
-msgstr "Używaj kolejnych liczb zamiast czasu wykonania zrzutu"
+msgstr "Używaj kolejnych numerów zamiast czasu wykonania zrzutu"
 
-#: src/libvlc-module.c:383
+#: src/libvlc-module.c:441
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:385
+#: src/libvlc-module.c:443
 msgid "Video cropping"
 msgstr "Kadrowanie obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:387
+#: src/libvlc-module.c:445
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:391
+#: src/libvlc-module.c:449
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "Współczynnik proporcji obrazu źródłowego"
 
-#: src/libvlc-module.c:393
+#: src/libvlc-module.c:451
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -2091,336 +2111,337 @@ msgid ""
 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:400
+#: src/libvlc-module.c:458
 msgid "Custom crop ratios list"
 msgstr "Lista dodatkowych współczynników proporcji kadrowania"
 
-#: src/libvlc-module.c:402
+#: src/libvlc-module.c:460
 msgid ""
 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:405
+#: src/libvlc-module.c:463
 msgid "Custom aspect ratios list"
 msgstr "Lista dodatkowych współczynników proporcji obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:407
+#: src/libvlc-module.c:465
 msgid ""
 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:410
+#: src/libvlc-module.c:468
 msgid "Fix HDTV height"
 msgstr "Popraw wysokość obrazu HDTV"
 
-#: src/libvlc-module.c:412
+#: src/libvlc-module.c:470
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:417
+#: src/libvlc-module.c:475
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
 msgstr "Współczynnik kształtu piksela monitora"
 
-#: src/libvlc-module.c:419
+#: src/libvlc-module.c:477
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:423
+#: src/libvlc-module.c:481
 msgid "Skip frames"
 msgstr "Pomijaj klatki obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:425
+#: src/libvlc-module.c:483
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:428
+#: src/libvlc-module.c:486
 msgid "Drop late frames"
 msgstr "Opuszczaj spóźnione klatki obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:430
+#: src/libvlc-module.c:488
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:433
+#: src/libvlc-module.c:491
 msgid "Quiet synchro"
 msgstr "Synchronizacja w trybie cichym"
 
-#: src/libvlc-module.c:435
+#: src/libvlc-module.c:493
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:444
+#: src/libvlc-module.c:502
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
 "channel."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:449
+#: src/libvlc-module.c:507
 msgid ""
 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
 "Restrictions Management measure."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:452
+#: src/libvlc-module.c:510
 msgid "Clock reference average counter"
-msgstr ""
+msgstr "Licznik sterowany zegarem"
 
-#: src/libvlc-module.c:454
+#: src/libvlc-module.c:512
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
 msgstr ""
+"W przypadku strumienia pochodzącego z odtwarzacza wideo (lub innego "
+"niestabilnego źródła) należy tu ustawić wartość 10000."
 
-#: src/libvlc-module.c:457
+#: src/libvlc-module.c:515
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr "Synchronizacja zegara"
 
-#: src/libvlc-module.c:459
+#: src/libvlc-module.c:517
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:463 modules/control/netsync.c:75
+#: src/libvlc-module.c:521 modules/control/netsync.c:74
 msgid "Network synchronisation"
-msgstr "Synchronizacja sieci"
+msgstr "Synchronizacja sieciowa"
 
-#: src/libvlc-module.c:464
+#: src/libvlc-module.c:522
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:470 src/libvlc-module.c:1037
-#: src/video_output/vout_intf.c:280 src/video_output/vout_intf.c:375
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
-#: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
+#: src/libvlc-module.c:528 src/libvlc-module.c:1097
+#: src/video_output/vout_intf.c:281 src/video_output/vout_intf.c:376
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:73 modules/access/dshow/dshow.cpp:75
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
+#: modules/audio_output/alsa.c:98 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:433
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:442
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:110
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
-#: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
-#: modules/video_filter/rss.c:175 modules/video_output/msw/directx.c:158
+#: modules/video_filter/marq.c:54 modules/video_filter/rss.c:61
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/video_output/msw/directx.c:156
 msgid "Default"
 msgstr "Domyślnie"
 
-#: src/libvlc-module.c:470 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
+#: src/libvlc-module.c:528 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
 #: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
-#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36 modules/gui/qt4/ui/spatializer.ui:25
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
 msgid "Enable"
 msgstr "Włączone"
 
-#: src/libvlc-module.c:472 modules/misc/notify/growl.c:63
+#: src/libvlc-module.c:530 modules/misc/notify/growl.c:62
 msgid "UDP port"
 msgstr "Port UDP"
 
-#: src/libvlc-module.c:474
+#: src/libvlc-module.c:532
 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
-msgstr "To jest domyślny port używany dla strumieni UDP. Domyślny jest 1234."
+msgstr ""
+"To jest domyślny port używany dla strumieni UDP. Domyślnie jest to 1234."
 
-#: src/libvlc-module.c:476
+#: src/libvlc-module.c:534
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "MTU interfejsu sieciowego"
 
-#: src/libvlc-module.c:478
+#: src/libvlc-module.c:536
 msgid ""
-"This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
-"interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
+"This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
+"over the network (in bytes)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:481 modules/stream_out/rtp.c:93
+#: src/libvlc-module.c:541 modules/stream_out/rtp.c:109
 msgid "Hop limit (TTL)"
-msgstr ""
+msgstr "Ograniczenie liczby węzłów (TTL)"
 
-#: src/libvlc-module.c:483
+#: src/libvlc-module.c:543
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
 "in default)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:487
+#: src/libvlc-module.c:547
 msgid "Multicast output interface"
 msgstr "Interfejs wyjścia Multicast"
 
-#: src/libvlc-module.c:489
+#: src/libvlc-module.c:549
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:491
+#: src/libvlc-module.c:551
 msgid "IPv4 multicast output interface address"
-msgstr ""
+msgstr "Adres IPv4 interfejsu wyjścia Multicast"
 
-#: src/libvlc-module.c:493
+#: src/libvlc-module.c:553
 msgid ""
 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
 "table."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:496
+#: src/libvlc-module.c:556
 msgid "DiffServ Code Point"
-msgstr ""
+msgstr "DiffServ Code Point (DSCP)"
 
-#: src/libvlc-module.c:497
+#: src/libvlc-module.c:557
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:503
+#: src/libvlc-module.c:563
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:509
+#: src/libvlc-module.c:569
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
 "(like DVB streams for example)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:515 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:256
+#: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:256
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
 msgid "Audio track"
 msgstr "Ścieżka dźwiękowa"
 
-#: src/libvlc-module.c:517
+#: src/libvlc-module.c:577
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Numer strumienia używanej ścieżki dźwiękowej (od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:520 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:285
+#: src/libvlc-module.c:580 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:285
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
 msgid "Subtitles track"
 msgstr "Ścieżka napisów"
 
-#: src/libvlc-module.c:522
+#: src/libvlc-module.c:582
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
 msgstr "Numer strumienia używanej ścieżki napisów (od 0 do n)."
 
-#: src/libvlc-module.c:525
+#: src/libvlc-module.c:585
 msgid "Audio language"
 msgstr "Język ścieżki dźwiękowej"
 
-#: src/libvlc-module.c:527
+#: src/libvlc-module.c:587
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
 "letter country code)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:530
+#: src/libvlc-module.c:590
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Język napisów"
 
-#: src/libvlc-module.c:532
+#: src/libvlc-module.c:592
 msgid ""
 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
 "letter country code)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:536
+#: src/libvlc-module.c:596
 msgid "Audio track ID"
 msgstr "Identyfikator ścieżki dźwiękowej"
 
-#: src/libvlc-module.c:538
+#: src/libvlc-module.c:598
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
 msgstr "Identyfikator strumienia używanej ścieżki dźwiękowej."
 
-#: src/libvlc-module.c:540
+#: src/libvlc-module.c:600
 msgid "Subtitles track ID"
 msgstr "Identyfikator ścieżki napisów"
 
-#: src/libvlc-module.c:542
+#: src/libvlc-module.c:602
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
 msgstr "Identyfikator strumienia używanych napisów."
 
-#: src/libvlc-module.c:544
+#: src/libvlc-module.c:604
 msgid "Input repetitions"
-msgstr "Liczba powtórek wejścia"
+msgstr "Liczba powtórzeń wejścia"
 
-#: src/libvlc-module.c:546
+#: src/libvlc-module.c:606
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
-msgstr "Ilość czasu w którym to samo wejście będzie powtarzane"
+msgstr "Ilość powtórzeń tego samego wejścia"
 
-#: src/libvlc-module.c:548
+#: src/libvlc-module.c:608
 msgid "Start time"
 msgstr "Rozpoczynaj od"
 
-#: src/libvlc-module.c:550
+#: src/libvlc-module.c:610
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
 msgstr "Strumień będzie odtworzony z tej pozycji (w sekundach)."
 
-#: src/libvlc-module.c:552
+#: src/libvlc-module.c:612
 msgid "Stop time"
 msgstr "Zatrzymaj przy"
 
-#: src/libvlc-module.c:554
+#: src/libvlc-module.c:614
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
 msgstr "Strumień będzie zatrzymany z tej pozycji (w sekundach)."
 
-#: src/libvlc-module.c:556
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:616
 msgid "Run time"
-msgstr "Rundi"
+msgstr "Czas odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:558
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:618
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
-msgstr "Strumień będzie odtworzony z tej pozycji (w sekundach)."
+msgstr "Strumień będzie odtwarzany przez określony czas (w sekundach)."
 
-#: src/libvlc-module.c:560
+#: src/libvlc-module.c:620
 msgid "Input list"
-msgstr "Lista wejścia"
+msgstr "Lista wejść"
 
-#: src/libvlc-module.c:562
+#: src/libvlc-module.c:622
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:565
+#: src/libvlc-module.c:625
 msgid "Input slave (experimental)"
-msgstr ""
+msgstr "Dodatkowe wejścia (opcja eksperymentalna)"
 
-#: src/libvlc-module.c:567
+#: src/libvlc-module.c:627
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
 "inputs."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:571
+#: src/libvlc-module.c:631
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr "Lista zakładek dla strumienia"
 
-#: src/libvlc-module.c:573
+#: src/libvlc-module.c:633
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
 "{...}\""
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:579
+#: src/libvlc-module.c:639
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
@@ -2428,11 +2449,11 @@ msgid ""
 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:585
+#: src/libvlc-module.c:645
 msgid "Force subtitle position"
 msgstr "Wymuś pozycję napisów"
 
-#: src/libvlc-module.c:587
+#: src/libvlc-module.c:647
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -2440,21 +2461,21 @@ msgstr ""
 "Można użyć tej opcji do umieszczania napisów pod filmem zamiast nad nim. "
 "Wypróbuj różne pozycje."
 
-#: src/libvlc-module.c:590
+#: src/libvlc-module.c:650
 msgid "Enable sub-pictures"
 msgstr "Włącz sub-obrazy"
 
-#: src/libvlc-module.c:592
+#: src/libvlc-module.c:652
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:594 src/libvlc-module.c:1451 src/text/iso-639_def.h:143
+#: src/libvlc-module.c:654 src/libvlc-module.c:1511 src/text/iso-639_def.h:143
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
-#: modules/stream_out/transcode.c:286
+#: modules/stream_out/transcode.c:284
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Wyświetlanie informacji na ekranie (OSD)"
 
-#: src/libvlc-module.c:596
+#: src/libvlc-module.c:656
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
@@ -2462,31 +2483,31 @@ msgstr ""
 "VLC może wyświetlać komunikaty na obrazie. Nazywa się to OSD (On Screen "
 "Display)."
 
-#: src/libvlc-module.c:599
+#: src/libvlc-module.c:659
 msgid "Text rendering module"
 msgstr "Moduł wyświetlania napisów"
 
-#: src/libvlc-module.c:601
+#: src/libvlc-module.c:661
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:603
+#: src/libvlc-module.c:663
 msgid "Subpictures filter module"
 msgstr "Moduł filtra sub-obrazów"
 
-#: src/libvlc-module.c:605
+#: src/libvlc-module.c:665
 msgid ""
 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:608
+#: src/libvlc-module.c:668
 msgid "Autodetect subtitle files"
 msgstr "Automatyczne wykrywanie plików z napisami"
 
-#: src/libvlc-module.c:610
+#: src/libvlc-module.c:670
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
@@ -2494,11 +2515,11 @@ msgstr ""
 "Automatycznie znajduje plik napisow, jesli nie jest podana szczególna nazwa "
 "pliku (oparty na nazwie film)."
 
-#: src/libvlc-module.c:613
+#: src/libvlc-module.c:673
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr "Dopuszczalna rozbieżność nazwy pliku z napisami"
 
-#: src/libvlc-module.c:615
+#: src/libvlc-module.c:675
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -2509,452 +2530,459 @@ msgid ""
 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:623
+#: src/libvlc-module.c:683
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr "Ścieżki do automatycznego wykrywania napisów"
 
-#: src/libvlc-module.c:625
+#: src/libvlc-module.c:685
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
 msgstr ""
-"Szukaj pliku napisów też w tych częściach, jeżeli twojego pliku z napisami "
-"nie można znaleźć w aktualnym folderze."
+"Szukaj pliku napisów także w tych ścieżkach, jeżeli twojego pliku z napisami "
+"nie można znaleźć w bieżącym folderze."
 
-#: src/libvlc-module.c:628
+#: src/libvlc-module.c:688
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "Używaj pliku z napisami"
 
-#: src/libvlc-module.c:630
+#: src/libvlc-module.c:690
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
 msgstr ""
-"Otwórz ten plik z napisami. Do użycia, jeśli nie można wykryć pliku z "
+"Otwórz ten plik z napisami. Stosuje się to, jeśli nie można wykryć pliku z "
 "napisami automatycznie."
 
-#: src/libvlc-module.c:633
+#: src/libvlc-module.c:693
 msgid "DVD device"
 msgstr "Urządzenie DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:636
+#: src/libvlc-module.c:696
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (eg. D:)"
 msgstr ""
+"To jest domyślny używany napęd DVD (lub plik). Nie zapomnij dwukropka za "
+"literą napędu (np. D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:640
+#: src/libvlc-module.c:700
 msgid "This is the default DVD device to use."
-msgstr "Domyślnie używane urządzenie DVD."
+msgstr "To jest domyślne urządzenie DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:643
+#: src/libvlc-module.c:703
 msgid "VCD device"
 msgstr "Urządzenie VCD"
 
-#: src/libvlc-module.c:646
+#: src/libvlc-module.c:706
 msgid ""
 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
 "scan for a suitable CD-ROM device."
 msgstr ""
-"Domyślnie używane urządzenie VCD. Jeśli nic nie wyszczególnisz, przeszukamy "
+"Domyślnie używane urządzenie VCD. Jeśli go nie podasz, to przeszukamy "
 "odpowiednie urządzenia CD-ROM."
 
-#: src/libvlc-module.c:650
+#: src/libvlc-module.c:710
 msgid "This is the default VCD device to use."
-msgstr "Domyślnie używane urządzenie VCD."
+msgstr "Domyślne używane urządzenie VCD."
 
-#: src/libvlc-module.c:653
+#: src/libvlc-module.c:713
 msgid "Audio CD device"
 msgstr "Urządzenie Audio CD"
 
-#: src/libvlc-module.c:656
+#: src/libvlc-module.c:716
 msgid ""
 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
 msgstr ""
-"Domyślnie używane urządzenie Audio CD. Jeśli nic nie wyszczególnisz, "
-"przeszukamy odpowiednie urządzenia CD-ROM."
+"Domyślnie używane urządzenie Audio CD. Jeśli go nie podasz, to przeszukamy "
+"odpowiednie urządzenia CD-ROM."
 
-#: src/libvlc-module.c:660
+#: src/libvlc-module.c:720
 msgid "This is the default Audio CD device to use."
 msgstr "Domyślnie używane urządzenie Audio CD."
 
-#: src/libvlc-module.c:663 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
+#: src/libvlc-module.c:723 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
 msgid "Force IPv6"
 msgstr "Wymuś IPv6"
 
-#: src/libvlc-module.c:665
+#: src/libvlc-module.c:725
 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:667
+#: src/libvlc-module.c:727
 msgid "Force IPv4"
 msgstr "Wymuś IPv4"
 
-#: src/libvlc-module.c:669
+#: src/libvlc-module.c:729
 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:671
+#: src/libvlc-module.c:731
 msgid "TCP connection timeout"
 msgstr "Limit czasu połączenia TCP"
 
-#: src/libvlc-module.c:673
+#: src/libvlc-module.c:733
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
 msgstr "Domyślny limit czasu połączenia TCP (w milisekundach). "
 
-#: src/libvlc-module.c:675
+#: src/libvlc-module.c:735
 msgid "SOCKS server"
 msgstr "Serwer SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:677
+#: src/libvlc-module.c:737
 msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:680
+#: src/libvlc-module.c:740
 msgid "SOCKS user name"
 msgstr "Nazwa użytkownika SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:682
+#: src/libvlc-module.c:742
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
-msgstr "Imię użytkownika dla połączenia się z SOCKS proxy."
+msgstr "Nazwa użytkownika dla połączenia się z pośrednikiem SOCKS."
 
-#: src/libvlc-module.c:684
+#: src/libvlc-module.c:744
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "Hasło SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:686
+#: src/libvlc-module.c:746
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
-msgstr "Hasło dla połączenia się z SOCKS proxy."
+msgstr "Hasło dla połączenia się z pośrednikiem SOCKS."
 
-#: src/libvlc-module.c:688
+#: src/libvlc-module.c:748
 msgid "Title metadata"
 msgstr "Metadane: tytuł"
 
-#: src/libvlc-module.c:690
+#: src/libvlc-module.c:750
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
 msgstr "Pozwala na ustalenie \"title\" (tytułu) metadanych dla wejścia."
 
-#: src/libvlc-module.c:692
+#: src/libvlc-module.c:752
 msgid "Author metadata"
 msgstr "Metadane: autor"
 
-#: src/libvlc-module.c:694
+#: src/libvlc-module.c:754
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
 msgstr "Pozwala na ustalenie \"author\" (autora) metadanych dla wejścia."
 
-#: src/libvlc-module.c:696
+#: src/libvlc-module.c:756
 msgid "Artist metadata"
 msgstr "Metadane: artysta"
 
-#: src/libvlc-module.c:698
+#: src/libvlc-module.c:758
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
 msgstr "Pozwala na ustalenie \"artist\" (artysty) metadanych dla wejścia."
 
-#: src/libvlc-module.c:700
+#: src/libvlc-module.c:760
 msgid "Genre metadata"
 msgstr "Metadane: gatunek"
 
-#: src/libvlc-module.c:702
+#: src/libvlc-module.c:762
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
 msgstr "Pozwala na ustalenie \"genre\" (gatunku) metadanych dla wejścia."
 
-#: src/libvlc-module.c:704
+#: src/libvlc-module.c:764
 msgid "Copyright metadata"
 msgstr "Metadane: prawa autorskie"
 
-#: src/libvlc-module.c:706
+#: src/libvlc-module.c:766
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
 msgstr ""
 "Pozwala na ustalenie \"copyright\" (praw autorskich) metadanych dla wejścia."
 
-#: src/libvlc-module.c:708
+#: src/libvlc-module.c:768
 msgid "Description metadata"
 msgstr "Metadane: opis"
 
-#: src/libvlc-module.c:710
+#: src/libvlc-module.c:770
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
 msgstr "Pozwala na ustalenie \"description\" (opisu) metadanych dla wejścia."
 
-#: src/libvlc-module.c:712
+#: src/libvlc-module.c:772
 msgid "Date metadata"
 msgstr "Metadane: data"
 
-#: src/libvlc-module.c:714
+#: src/libvlc-module.c:774
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
 msgstr "Pozwala na ustalenie \"date\" (daty) metadanych dla wejścia."
 
-#: src/libvlc-module.c:716
+#: src/libvlc-module.c:776
 msgid "URL metadata"
 msgstr "Metadane: URL"
 
-#: src/libvlc-module.c:718
+#: src/libvlc-module.c:778
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
 msgstr "Pozwala na ustalenie \"url\" (adresu) metadanych dla wejścia."
 
-#: src/libvlc-module.c:722
+#: src/libvlc-module.c:782
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
 "can break playback of all your streams."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:726
+#: src/libvlc-module.c:786
 msgid "Preferred decoders list"
 msgstr "Lista preferowanych dekoderów"
 
-#: src/libvlc-module.c:728
+#: src/libvlc-module.c:788
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:733
+#: src/libvlc-module.c:793
 msgid "Preferred encoders list"
 msgstr "Lista preferowanych koderów"
 
-#: src/libvlc-module.c:735
+#: src/libvlc-module.c:795
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
 msgstr ""
-"To pozwala na wybór listy koderów które VLC będzie uprzywilejowanie używać."
+"Ta opcja pozwala na wybór listy koderów, które VLC będzie używać w pierwszej "
+"kolejności."
 
-#: src/libvlc-module.c:738
+#: src/libvlc-module.c:798
 msgid "Prefer system plugins over vlc"
-msgstr ""
+msgstr "Preferuj wtyczki systemowe ponad wtyczki VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:740
+#: src/libvlc-module.c:800
 msgid ""
 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:749
+#: src/libvlc-module.c:809
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:752
+#: src/libvlc-module.c:812
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr "Łańcuch domyślnego nadawania strumieniowego"
 
-#: src/libvlc-module.c:754
+#: src/libvlc-module.c:814
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
 "all streams."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:758
+#: src/libvlc-module.c:818
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr "Włącz nadawanie wszystkich strumieni elementarnych (ES)"
 
-#: src/libvlc-module.c:760
+#: src/libvlc-module.c:820
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:762
+#: src/libvlc-module.c:822
 msgid "Display while streaming"
 msgstr "Wyświetlaj strumień podczas nadawania"
 
-#: src/libvlc-module.c:764
+#: src/libvlc-module.c:824
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:766
+#: src/libvlc-module.c:826
 msgid "Enable video stream output"
 msgstr "Włącz wyjście strumienia video"
 
-#: src/libvlc-module.c:768
+#: src/libvlc-module.c:828
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:771
+#: src/libvlc-module.c:831
 msgid "Enable audio stream output"
 msgstr "Włącz wyjście strumienia dźwięku"
 
-#: src/libvlc-module.c:773
+#: src/libvlc-module.c:833
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:776
+#: src/libvlc-module.c:836
 msgid "Enable SPU stream output"
-msgstr ""
+msgstr "Dołącz sub-obrazy do wyjścia strumienia"
 
-#: src/libvlc-module.c:778
+#: src/libvlc-module.c:838
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:781
+#: src/libvlc-module.c:841
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr "Pozostawiaj wyjście strumienia otwarte"
 
-#: src/libvlc-module.c:783
+#: src/libvlc-module.c:843
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:787
+#: src/libvlc-module.c:847
 msgid "Preferred packetizer list"
 msgstr "Preferowana lista pakietowców"
 
-#: src/libvlc-module.c:789
+#: src/libvlc-module.c:849
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
-"To pozwala ci na wybór kolejności w której VLC będzie wybierał pakietowce."
+"Ta opcja pozwala na wybór kolejności, w której VLC będzie wybierał "
+"pakietowce."
 
-#: src/libvlc-module.c:792
+#: src/libvlc-module.c:852
 msgid "Mux module"
 msgstr "Moduł multipleksera"
 
-#: src/libvlc-module.c:794
+#: src/libvlc-module.c:854
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
-msgstr "To jest zapis umożliwiający konfigurowanie modułów multipleksera"
+msgstr ""
+"To jest przestarzały element umożliwiający konfigurowanie modułów "
+"multipleksera"
 
-#: src/libvlc-module.c:796
+#: src/libvlc-module.c:856
 msgid "Access output module"
-msgstr "moduł wyjściowy dostępu"
+msgstr "Moduł dostępnego wyjścia"
 
-#: src/libvlc-module.c:798
+#: src/libvlc-module.c:858
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgstr ""
-"To jest zapis dostępu umożliwiający konfigurowanie modułów dostępu wyjścia"
+"To jest przestarzały element umożliwiający konfigurowanie modułów dostępnego "
+"wyjścia"
 
-#: src/libvlc-module.c:800
+#: src/libvlc-module.c:860
 msgid "Control SAP flow"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrola przepływu SAP (Session Announcement Protocol)"
 
-#: src/libvlc-module.c:802
+#: src/libvlc-module.c:862
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:806
+#: src/libvlc-module.c:866
 msgid "SAP announcement interval"
-msgstr ""
+msgstr "Czas między ogłoszeniami SAP (Session Announcement Protocol)"
 
-#: src/libvlc-module.c:808
+#: src/libvlc-module.c:868
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:817
+#: src/libvlc-module.c:877
 msgid ""
 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
 "always leave all these enabled."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:820
+#: src/libvlc-module.c:880
 msgid "Enable FPU support"
 msgstr "Włącz obsługę FPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:822
+#: src/libvlc-module.c:882
 msgid ""
 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
 "advantage of it."
 msgstr ""
-"Jeśli twój procesor obsługuje jednostką obliczeniową liczby "
-"zmiennoprzecinkowej, VLC możne z niej skorzystać."
+"Jeśli twój procesor posiada jednostkę zmiennoprzecinkową (FPU), to VLC może "
+"z niej skorzystać."
 
-#: src/libvlc-module.c:825
+#: src/libvlc-module.c:885
 msgid "Enable CPU MMX support"
 msgstr "Włącz obsługę instrukcji MMX procesora"
 
-#: src/libvlc-module.c:827
+#: src/libvlc-module.c:887
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
 msgstr ""
-"Jeśli twój procesor obsługuje zbiorem instrukcji MMX, VLC może z nich "
+"Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji MMX, to VLC może z nich "
 "skorzystać."
 
-#: src/libvlc-module.c:830
+#: src/libvlc-module.c:890
 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
 msgstr "Włącz obsługę instrukcji 3D Now! procesora"
 
-#: src/libvlc-module.c:832
+#: src/libvlc-module.c:892
 msgid ""
 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
 msgstr ""
-"Jeśli twój procesor obsługuje zbiorem instrukcji 3D Now!, VLC może z nich "
+"Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji 3D Now!, to VLC może z nich "
 "skorzystać."
 
-#: src/libvlc-module.c:835
+#: src/libvlc-module.c:895
 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
 msgstr "Włącz obsługę instrukcji MMX EXT procesora"
 
-#: src/libvlc-module.c:837
+#: src/libvlc-module.c:897
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
 msgstr ""
-"Jeśli twój procesor obsługuje zbiorem instrukcji MMX EXT, VLC może z nich "
+"Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji MMX EXT, to VLC może z nich "
 "skorzystać."
 
-#: src/libvlc-module.c:840
+#: src/libvlc-module.c:900
 msgid "Enable CPU SSE support"
 msgstr "Włącz obsługę instrukcji SSE procesora"
 
-#: src/libvlc-module.c:842
+#: src/libvlc-module.c:902
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
 msgstr ""
-"Jeśli twój procesor obsługuje zbiorem instrukcji SSE, VLC może z nich "
+"Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji SSE, to VLC może z nich "
 "skorzystać."
 
-#: src/libvlc-module.c:845
+#: src/libvlc-module.c:905
 msgid "Enable CPU SSE2 support"
 msgstr "Włącz obsługę instrukcji SSE2 procesora"
 
-#: src/libvlc-module.c:847
+#: src/libvlc-module.c:907
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
 msgstr ""
-"Jeśli twój procesor obsługuje zbiorem instrukcji SSE2, VLC może z nich "
+"Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji SSE2, to VLC może z nich "
 "skorzystać."
 
-#: src/libvlc-module.c:850
+#: src/libvlc-module.c:910
 msgid "Enable CPU AltiVec support"
 msgstr "Włącz obsługę instrukcji AltiVec procesora"
 
-#: src/libvlc-module.c:852
+#: src/libvlc-module.c:912
 msgid ""
 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
 msgstr ""
-"Jeśli twój procesor obsługuje zbiorem instrukcji AltiVec, VLC może z nich "
+"Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji AltiVec, to VLC może z nich "
 "skorzystać."
 
-#: src/libvlc-module.c:857
+#: src/libvlc-module.c:917
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:860
+#: src/libvlc-module.c:920
 msgid "Memory copy module"
 msgstr "Moduł kopiowania pamięci"
 
-#: src/libvlc-module.c:862
+#: src/libvlc-module.c:922
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
@@ -2962,32 +2990,32 @@ msgstr ""
 "Można wybrać który moduł kopiowania pamięci ma być używany. Domyślnie VLC "
 "wybierze najszybszy z modułów obsługiwany przez sprzęt."
 
-#: src/libvlc-module.c:865
+#: src/libvlc-module.c:925
 msgid "Access module"
 msgstr "Moduł dostępu"
 
-#: src/libvlc-module.c:867
+#: src/libvlc-module.c:927
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
 "option unless you really know what you are doing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:871
+#: src/libvlc-module.c:931
 msgid "Access filter module"
-msgstr "moduł dostępu filtra"
+msgstr "Moduł filtra dostępu"
 
-#: src/libvlc-module.c:873
+#: src/libvlc-module.c:933
 msgid ""
 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
 "used for instance for timeshifting."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:876
+#: src/libvlc-module.c:936
 msgid "Demux module"
 msgstr "Moduł demultipleksera"
 
-#: src/libvlc-module.c:878
+#: src/libvlc-module.c:938
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
@@ -2995,11 +3023,11 @@ msgid ""
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:883
+#: src/libvlc-module.c:943
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr "Zezwalaj na priorytet czasu rzeczywistego"
 
-#: src/libvlc-module.c:885
+#: src/libvlc-module.c:945
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
@@ -3007,96 +3035,97 @@ msgid ""
 "only activate this if you know what you're doing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:891
+#: src/libvlc-module.c:951
 msgid "Adjust VLC priority"
 msgstr "Ustaw priorytet VLC"
 
-#: src/libvlc-module.c:893
+#: src/libvlc-module.c:953
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
 "VLC instances."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:897
+#: src/libvlc-module.c:957
 msgid "Minimize number of threads"
 msgstr "Minimalizuj liczbę wątków"
 
-#: src/libvlc-module.c:899
+#: src/libvlc-module.c:959
 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:901
+#: src/libvlc-module.c:961
 msgid "Modules search path"
 msgstr "Ścieżka wyszukiwania modułów"
 
-#: src/libvlc-module.c:903
+#: src/libvlc-module.c:963
 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
-msgstr "Dodatkowa ścieżka w której VLC będzie szukał swoich modli."
+msgstr "Dodatkowa ścieżka w której VLC będzie szukał modułów."
 
-#: src/libvlc-module.c:905
+#: src/libvlc-module.c:965
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Plik konfiguracyjny VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:907
+#: src/libvlc-module.c:967
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
-msgstr "Wczytaj plik konfiguracyjny VLM gdy tylko VLM jest rozpoczęty."
+msgstr "Wczytaj plik konfiguracyjny VLM zaraz po uruchomieniu VLM."
 
-#: src/libvlc-module.c:909
+#: src/libvlc-module.c:969
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Użyj pamięć podręczną wtyczek"
 
-#: src/libvlc-module.c:911
+#: src/libvlc-module.c:971
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr ""
-"Użycie pamięci podręcznej wtyczek znacznie przyspiesza startowanie programu "
+"Użycie pamięci podręcznej wtyczek znacznie przyspiesza uruchamianie programu "
 "VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:913
+#: src/libvlc-module.c:973
 msgid "Collect statistics"
 msgstr "Zbieraj dane statystyczne"
 
-#: src/libvlc-module.c:915
+#: src/libvlc-module.c:975
 msgid "Collect miscellaneous statistics."
 msgstr "Zbieraj różne dane statystyczne"
 
-#: src/libvlc-module.c:917
+#: src/libvlc-module.c:977
 msgid "Run as daemon process"
-msgstr ""
+msgstr "Pracuj w trybie demona"
 
-#: src/libvlc-module.c:919
+#: src/libvlc-module.c:979
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
-msgstr ""
+msgstr "Uruchamia VLC w tle jako proces demona."
 
-#: src/libvlc-module.c:921
+#: src/libvlc-module.c:981
 msgid "Write process id to file"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz identyfikator procesu do pliku"
 
-#: src/libvlc-module.c:923
+#: src/libvlc-module.c:983
 msgid "Writes process id into specified file."
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz identyfikator procesu do podanego pliku."
 
-#: src/libvlc-module.c:925
+#: src/libvlc-module.c:985
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zapisuj w pliku dziennika"
 
-#: src/libvlc-module.c:927
+#: src/libvlc-module.c:987
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:929
+#: src/libvlc-module.c:989
 msgid "Log to syslog"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisuj w dzienniku syslog"
 
-#: src/libvlc-module.c:931
+#: src/libvlc-module.c:991
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
+"Zapisuj wszystkie komunikaty VLC w dzienniku syslog (w systemach UNIX)."
 
-#: src/libvlc-module.c:933
+#: src/libvlc-module.c:993
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Zezwalaj na działanie tylko jednej instancji"
 
-#: src/libvlc-module.c:935
+#: src/libvlc-module.c:995
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3105,7 +3134,7 @@ msgid ""
 "running instance or enqueue it."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:943
+#: src/libvlc-module.c:1003
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3115,27 +3144,27 @@ msgid ""
 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:951
+#: src/libvlc-module.c:1011
 msgid "VLC is started from file association"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchamianie VLC przez skojarzone rozszerzenie pliku."
 
-#: src/libvlc-module.c:953
+#: src/libvlc-module.c:1013
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:956
+#: src/libvlc-module.c:1016
 msgid "One instance when started from file"
-msgstr ""
+msgstr "Tylko jedna instancja przy uruchamianiu przez plik"
 
-#: src/libvlc-module.c:958
+#: src/libvlc-module.c:1018
 msgid "Allow only one running instance when started from file."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:960
+#: src/libvlc-module.c:1020
 msgid "Increase the priority of the process"
-msgstr ""
+msgstr "Zwiększ priorytet procesu"
 
-#: src/libvlc-module.c:962
+#: src/libvlc-module.c:1022
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3145,870 +3174,880 @@ msgid ""
 "machine."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:970
+#: src/libvlc-module.c:1030
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
 msgstr ""
+"Kolejkowanie elementów do listy odtwarzania w trybie pojedynczej instancji"
 
-#: src/libvlc-module.c:972
+#: src/libvlc-module.c:1032
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:981
+#: src/libvlc-module.c:1041
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:984
+#: src/libvlc-module.c:1044
 msgid "Automatically preparse files"
-msgstr ""
+msgstr "Automatyczna wstępna analiza plików"
 
-#: src/libvlc-module.c:986
+#: src/libvlc-module.c:1046
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:989
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid "Album art policy"
-msgstr ""
+msgstr "Opcje pobierania grafik albumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:991
+#: src/libvlc-module.c:1051
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
-msgstr "Wybierz jak ma być ściągany album."
+msgstr "Wybierz jak ma być pobierany album."
 
-#: src/libvlc-module.c:997
+#: src/libvlc-module.c:1057
 msgid "Manual download only"
-msgstr "Tylko ręczne ściąganie"
+msgstr "Tylko ręczne pobieranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:998
+#: src/libvlc-module.c:1058
 msgid "When track starts playing"
-msgstr "Podczas gdy ścieżka zaczyna odtwarzać się"
+msgstr "Po starcie odtwarzania ścieżki"
 
-#: src/libvlc-module.c:999
+#: src/libvlc-module.c:1059
 msgid "As soon as track is added"
-msgstr "Gdy tylko została dodana ścieżka"
+msgstr "Zaraz po dodaniu ścieżki"
 
-#: src/libvlc-module.c:1001
+#: src/libvlc-module.c:1061
 msgid "Services discovery modules"
-msgstr "Moduł odkrywania serwisów"
+msgstr "Moduł wykrywania serwisów"
 
-#: src/libvlc-module.c:1003
+#: src/libvlc-module.c:1063
 msgid ""
 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
 "Typical values are sap, hal, ..."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1006
+#: src/libvlc-module.c:1066
 msgid "Play files randomly forever"
-msgstr "Odtwarzaj pliki losowo na zawsze"
+msgstr "Zawsze odtwarzaj pliki losowo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1008
+#: src/libvlc-module.c:1068
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
-"VLC będzie odtwarzał losowo pliki w liście odtwarzania aż będzie przerwany."
+"VLC będzie odtwarzał pliki z listy odtwarzania losowo, aż do chwili "
+"przerwania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1012
+#: src/libvlc-module.c:1072
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
-msgstr ""
+msgstr "VLC będzie ciągle powtarzał listę odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1014
+#: src/libvlc-module.c:1074
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Powtórz bieżącą pozycje"
 
-#: src/libvlc-module.c:1016
+#: src/libvlc-module.c:1076
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
-msgstr "VLC będzie odtwarzał bieżącą pozycje w liście odtwarzania."
+msgstr "VLC będzie odtwarzał bieżącą pozycje z listy odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1018
+#: src/libvlc-module.c:1078
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Otwórz i zatrzymaj"
 
-#: src/libvlc-module.c:1020
+#: src/libvlc-module.c:1080
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr "Wstrzymaj listę odtwarzania po każdej odegranej pozycji."
 
-#: src/libvlc-module.c:1022
+#: src/libvlc-module.c:1082
 msgid "Play and exit"
-msgstr "Odtwarzaj i zatrzymaj"
+msgstr "Odtwórz i wyjdź"
 
-#: src/libvlc-module.c:1024
+#: src/libvlc-module.c:1084
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
-msgstr "Zatrzymaj jeżeli nie ma więcej pozycji w liście odtwarzania."
+msgstr "Wujdź jeżeli nie ma więcej pozycji w liście odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1026
+#: src/libvlc-module.c:1086
 msgid "Use media library"
-msgstr "używaj bibliotek mediów"
+msgstr "Używaj biblioteki mediów"
 
-#: src/libvlc-module.c:1028
+#: src/libvlc-module.c:1088
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Lista odtwarzania będzie zapisywana i odgrywana przy każdym starcie VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1031
+#: src/libvlc-module.c:1091
 msgid "Use playlist tree"
-msgstr "Używaj gałęzi listy odtwarzania"
+msgstr "Używaj drzewiastej listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1033
+#: src/libvlc-module.c:1093
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
 "needed."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1037
+#: src/libvlc-module.c:1097
 msgid "Always"
 msgstr "Zawsze"
 
-#: src/libvlc-module.c:1037
+#: src/libvlc-module.c:1097
 msgid "Never"
 msgstr "Nigdy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1046
+#: src/libvlc-module.c:1106
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1049 src/video_output/vout_intf.c:435
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:402
+#: src/libvlc-module.c:1109 src/video_output/vout_intf.c:436
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054 modules/gui/macosx/controls.m:402
 #: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
 #: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
-#: modules/gui/macosx/intf.m:531 modules/gui/macosx/intf.m:607
-#: modules/gui/macosx/intf.m:663
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:230
+#: modules/gui/macosx/intf.m:561 modules/gui/macosx/intf.m:637
+#: modules/gui/macosx/intf.m:693
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:444
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Pełny ekran"
 
-#: src/libvlc-module.c:1050
+#: src/libvlc-module.c:1110
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
-msgstr "Wybierz klawisz zmieniania stanu pełnego ekranu."
+msgstr "Wybierz klawisz zmiany trybu pełnoekranowego."
 
-#: src/libvlc-module.c:1051
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1111
 msgid "Leave fullscreen"
-msgstr "Przełącz tryb pełnoekranowy"
+msgstr "Opuść tryb pełnoekranowy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1052
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1112
 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
-msgstr "Wybierz klawisz zmieniania stanu pełnego ekranu."
+msgstr "Wybierz klawisz opuszczenia trybu pełnoekranowego."
 
-#: src/libvlc-module.c:1053
+#: src/libvlc-module.c:1113
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1524
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Odtwarzaj/Wstrzymaj"
 
-#: src/libvlc-module.c:1054
+#: src/libvlc-module.c:1114
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr "Wybierz klawisz zmieniania stanu wstrzymania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1055
+#: src/libvlc-module.c:1115
 msgid "Pause only"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
-#: src/libvlc-module.c:1056
+#: src/libvlc-module.c:1116
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Wybierz klawisz dla zatrzymania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1057
+#: src/libvlc-module.c:1117
 msgid "Play only"
 msgstr "Odtwarzaj"
 
-#: src/libvlc-module.c:1058
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Wybierz klawisz dla odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1059 modules/control/hotkeys.c:673
-#: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:572
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:217
+#: src/libvlc-module.c:1119 modules/control/hotkeys.c:672
+#: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:602
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:327
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
 msgid "Faster"
 msgstr "Przyspiesz"
 
-#: src/libvlc-module.c:1060
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
-msgstr "Wybierz klawisz dla szybkiego przewinięcia do przodu."
+msgstr "Wybierz klawisz szybkiego przewijania do przodu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1061 modules/control/hotkeys.c:679
-#: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:573
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:207
+#: src/libvlc-module.c:1121 modules/control/hotkeys.c:678
+#: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:603
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:322
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
 msgid "Slower"
 msgstr "Zwolnij"
 
-#: src/libvlc-module.c:1062
+#: src/libvlc-module.c:1122
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Wybierz klawisz dla zwolnienia odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1063 modules/control/hotkeys.c:656
-#: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:530
-#: modules/gui/macosx/intf.m:575 modules/gui/macosx/intf.m:651
-#: modules/gui/macosx/intf.m:659 modules/gui/macosx/wizard.m:312
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1628
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:301 modules/gui/qt4/menus.cpp:508
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
+#: src/libvlc-module.c:1123 modules/control/hotkeys.c:655
+#: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:560
+#: modules/gui/macosx/intf.m:605 modules/gui/macosx/intf.m:681
+#: modules/gui/macosx/intf.m:689 modules/gui/macosx/wizard.m:312
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1630
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:431
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:500 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1529
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261 modules/misc/notify/notify.c:285
 msgid "Next"
 msgstr "Następny"
 
-#: src/libvlc-module.c:1064
+#: src/libvlc-module.c:1124
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
-msgstr "Wybierz klawisz dla skoku następnej pozycji w liście odtwarzania."
-
-#: src/libvlc-module.c:1065 modules/control/hotkeys.c:662
-#: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:525
-#: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:652
-#: modules/gui/macosx/intf.m:658 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:300
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:506 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
+msgstr "Wybierz klawisz skoku do następnej pozycji w liście odtwarzania."
+
+#: src/libvlc-module.c:1125 modules/control/hotkeys.c:661
+#: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:555
+#: modules/gui/macosx/intf.m:604 modules/gui/macosx/intf.m:682
+#: modules/gui/macosx/intf.m:688
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:430
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:498 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/misc/notify/notify.c:283
 msgid "Previous"
 msgstr "Poprzedni"
 
-#: src/libvlc-module.c:1066
+#: src/libvlc-module.c:1126
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
-msgstr "Wybierz klawisz dla skoku poprzedniej pozycji w liście odtwarzania."
-
-#: src/libvlc-module.c:1067 modules/gui/macosx/controls.m:852
-#: modules/gui/macosx/intf.m:528 modules/gui/macosx/intf.m:571
-#: modules/gui/macosx/intf.m:650 modules/gui/macosx/intf.m:657
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:303 modules/gui/qt4/menus.cpp:505
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
+msgstr "Wybierz klawisz skoku do poprzedniej pozycji w liście odtwarzania."
+
+#: src/libvlc-module.c:1127 modules/gui/macosx/controls.m:852
+#: modules/gui/macosx/intf.m:558 modules/gui/macosx/intf.m:601
+#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/intf.m:687
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:432
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:497 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
 msgid "Stop"
 msgstr "Zatrzymaj"
 
-#: src/libvlc-module.c:1068
+#: src/libvlc-module.c:1128
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
-msgstr "Wybierz klawisz dla zatrzymania odtwarzania."
+msgstr "Wybierz klawisz zatrzymania odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1069 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
+#: src/libvlc-module.c:1129 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
-#: modules/gui/macosx/intf.m:533 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842
-#: modules/video_filter/marq.c:143 modules/video_filter/rss.c:190
+#: modules/gui/macosx/intf.m:563 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842
+#: modules/video_filter/marq.c:141 modules/video_filter/rss.c:188
 msgid "Position"
 msgstr "Pozycja"
 
-#: src/libvlc-module.c:1070
+#: src/libvlc-module.c:1130
 msgid "Select the hotkey to display the position."
-msgstr "Wybierz klawisz dla wyświetlenia pozycji."
+msgstr "Wybierz klawisz wyświetlenia pozycji."
 
-#: src/libvlc-module.c:1072
+#: src/libvlc-module.c:1132
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Bardzo mały przeskok wstecz"
 
-#: src/libvlc-module.c:1074
+#: src/libvlc-module.c:1134
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
-msgstr "Wybierz klawisz dla bardzo małego przeskoku wstecz."
+msgstr "Wybierz klawisz bardzo małego przeskoku wstecz."
 
-#: src/libvlc-module.c:1075
+#: src/libvlc-module.c:1135
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Mały przeskok wstecz"
 
-#: src/libvlc-module.c:1077
+#: src/libvlc-module.c:1137
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
-msgstr "Wybierz klawisz dla małego przeskoku wstecz."
+msgstr "Wybierz klawisz małego przeskoku wstecz."
 
-#: src/libvlc-module.c:1078
+#: src/libvlc-module.c:1138
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Średni przeskok wstecz"
 
-#: src/libvlc-module.c:1080
+#: src/libvlc-module.c:1140
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
-msgstr "Wybierz klawisz dla średniego przeskoku wstecz."
+msgstr "Wybierz klawisz średniego przeskoku wstecz."
 
-#: src/libvlc-module.c:1081
+#: src/libvlc-module.c:1141
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Duży przeskok wstecz"
 
-#: src/libvlc-module.c:1083
+#: src/libvlc-module.c:1143
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
-msgstr "Wybierz klawisz dla dużego przeskoku wstecz."
+msgstr "Wybierz klawisz dużego przeskoku wstecz."
 
-#: src/libvlc-module.c:1085
+#: src/libvlc-module.c:1145
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Bardzo mały przeskok do przodu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1087
+#: src/libvlc-module.c:1147
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
-msgstr "Wybierz klawisz dla bardzo małego przeskoku do przodu."
+msgstr "Wybierz klawisz bardzo małego przeskoku do przodu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1088
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Mały przeskok do przodu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1090
+#: src/libvlc-module.c:1150
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
-msgstr "Wybierz klawisz dla małego przeskoku do przodu."
+msgstr "Wybierz klawisz małego przeskoku do przodu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1091
+#: src/libvlc-module.c:1151
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Średni przeskok do przodu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1093
+#: src/libvlc-module.c:1153
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
-msgstr "Wybierz klawisz dla średniego przeskoku do przodu."
+msgstr "Wybierz klawisz średniego przeskoku do przodu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1094
+#: src/libvlc-module.c:1154
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Duży przeskok do przodu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1096
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
-msgstr "Wybierz klawisz dla dużego przeskoku do przodu."
+msgstr "Wybierz klawisz dużego przeskoku do przodu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1098
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Długość bardzo małego przeskoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1099
+#: src/libvlc-module.c:1159
 msgid "Very short jump length, in seconds."
-msgstr "Długość bardzo małego przeskoku, w sekundach"
+msgstr "Długość bardzo małego przeskoku, w sekundach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1100
+#: src/libvlc-module.c:1160
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Długość małego przeskoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1101
+#: src/libvlc-module.c:1161
 msgid "Short jump length, in seconds."
-msgstr "Długość małego przeskoku, w sekundach"
+msgstr "Długość małego przeskoku, w sekundach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1102
+#: src/libvlc-module.c:1162
 msgid "Medium jump length"
 msgstr "Długość średniego przeskoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1103
+#: src/libvlc-module.c:1163
 msgid "Medium jump length, in seconds."
-msgstr "Długość średniego przeskoku, w sekundach"
+msgstr "Długość średniego przeskoku, w sekundach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1104
+#: src/libvlc-module.c:1164
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Długość dużego przeskoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1105
+#: src/libvlc-module.c:1165
 msgid "Long jump length, in seconds."
-msgstr "Długość dużego przeskoku, w sekundach"
+msgstr "Długość dużego przeskoku, w sekundach."
 
-#: src/libvlc-module.c:1107 modules/control/hotkeys.c:241
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275 modules/gui/qt4/menus.cpp:535
+#: src/libvlc-module.c:1167 modules/control/hotkeys.c:240
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274 modules/gui/qt4/menus.cpp:520
 msgid "Quit"
 msgstr "Wyjdź"
 
-#: src/libvlc-module.c:1108
+#: src/libvlc-module.c:1168
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
-msgstr "Wybierz klawisz dla wyjścia z programu."
+msgstr "Wybierz klawisz wyjścia z programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1109
+#: src/libvlc-module.c:1169
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Nawigacja w górę"
 
-#: src/libvlc-module.c:1110
+#: src/libvlc-module.c:1170
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
-msgstr "Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w górę w menu DVD."
+msgstr "Wybierz klawisz nawigacji selektora w górę w menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1111
+#: src/libvlc-module.c:1171
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Nawigacja w dół"
 
-#: src/libvlc-module.c:1112
+#: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
-msgstr "Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w dół w menu DVD."
+msgstr "Wybierz klawisz nawigacji selektora w dół w menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1113
+#: src/libvlc-module.c:1173
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Nawigacja w lewo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1114
+#: src/libvlc-module.c:1174
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
-msgstr "Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w lewo w menu DVD."
+msgstr "Wybierz klawisz nawigacji selektora w lewo w menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
+#: src/libvlc-module.c:1175
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Nawigacja w prawo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1116
+#: src/libvlc-module.c:1176
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
-msgstr "Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w prawo w menu DVD."
+msgstr "Wybierz klawisz nawigacji selektora w prawo w menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1117
+#: src/libvlc-module.c:1177
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktywacja"
 
-#: src/libvlc-module.c:1118
+#: src/libvlc-module.c:1178
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
-msgstr "Wybierz klawisz dla aktywacji selektora w menu DVD."
+msgstr "Wybierz klawisz aktywacji selektora w menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1119
+#: src/libvlc-module.c:1179
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Przejdź do menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1120
+#: src/libvlc-module.c:1180
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
-msgstr "Wybierz klawisz dla przejścia do menu DVD"
+msgstr "Wybierz klawisz przejścia do menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1121
+#: src/libvlc-module.c:1181
 msgid "Select previous DVD title"
-msgstr "Wybierz poprzedni tytuł DVD"
+msgstr "Wybierz poprzedni tytuł na DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1122
+#: src/libvlc-module.c:1182
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
-msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania poprzedniego tytułu DVD"
+msgstr "Wybierz klawisz wybierania poprzedniego tytułu na DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1123
+#: src/libvlc-module.c:1183
 msgid "Select next DVD title"
-msgstr "Wybierz następny tytuł DVD"
+msgstr "Wybierz następny tytuł na DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1124
+#: src/libvlc-module.c:1184
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
-msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania następnego tytułu DVD"
+msgstr "Wybierz klawisz wybierania następnego tytułu na DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1125
+#: src/libvlc-module.c:1185
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Wybierz poprzedni rozdział DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1126
+#: src/libvlc-module.c:1186
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania poprzedniego rozdziału DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1127
+#: src/libvlc-module.c:1187
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Wybierz następny rozdział DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1128
+#: src/libvlc-module.c:1188
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
-msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania następnego rozdziału DVD"
+msgstr "Wybierz klawisz wybierania następnego rozdziału DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1129
+#: src/libvlc-module.c:1189
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zwiększ głośność"
 
-#: src/libvlc-module.c:1130
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Select the key to increase audio volume."
-msgstr "Wybierz klawisz dla zwiększenia głośności."
+msgstr "Wybierz klawisz zwiększania głośności."
 
-#: src/libvlc-module.c:1131
+#: src/libvlc-module.c:1191
 msgid "Volume down"
 msgstr "Zmniejsz głośność"
 
-#: src/libvlc-module.c:1132
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
-msgstr "Wybierz klawisz dla zmniejszenia głośności."
+msgstr "Wybierz klawisz zmniejszania głośności."
 
-#: src/libvlc-module.c:1133 modules/gui/macosx/controls.m:898
-#: modules/gui/macosx/intf.m:592 modules/gui/macosx/intf.m:653
-#: modules/gui/macosx/intf.m:662 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:308
+#: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/controls.m:898
+#: modules/gui/macosx/intf.m:622 modules/gui/macosx/intf.m:683
+#: modules/gui/macosx/intf.m:692
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:467
 msgid "Mute"
 msgstr "Wycisz"
 
-#: src/libvlc-module.c:1134
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Wybierz klawisz dla wyciszenia głośności."
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zwiększ opóźnienie napisów"
 
-#: src/libvlc-module.c:1136
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
-msgstr "Wybierz klawisz dla zwiększenia opóźnienia napisów."
+msgstr "Wybierz klawisz zwiększania opóźnienia napisów."
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Zmniejsz opóźnienie napisów"
 
-#: src/libvlc-module.c:1138
+#: src/libvlc-module.c:1198
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
-msgstr "Wybierz klawisz dla zmniejszenia opóźnienia napisów."
+msgstr "Wybierz klawisz zmniejszania opóźnienia napisów."
 
-#: src/libvlc-module.c:1139
+#: src/libvlc-module.c:1199
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zwiększ opóźnienie dźwięku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1140
+#: src/libvlc-module.c:1200
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
-msgstr "Wybierz klawisz dla zwiększeniaopóźnienia dźwięku."
+msgstr "Wybierz klawisz zwiększania opóźnienia dźwięku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1141
+#: src/libvlc-module.c:1201
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Zmniejsz opóźnienie dźwięku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1142
+#: src/libvlc-module.c:1202
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
-msgstr "Wybierz klawisz dla zmniejszenia opóźnienia dźwięku."
+msgstr "Wybierz klawisz zmniejszania opóźnienia dźwięku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1143
+#: src/libvlc-module.c:1203
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 1 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1144
+#: src/libvlc-module.c:1204
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 2 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1145
+#: src/libvlc-module.c:1205
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 3 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1146
+#: src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 4 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1147
+#: src/libvlc-module.c:1207
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 5 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1148
+#: src/libvlc-module.c:1208
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 6 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1149
+#: src/libvlc-module.c:1209
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 7 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1150
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 8 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1151
+#: src/libvlc-module.c:1211
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 9 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1152
+#: src/libvlc-module.c:1212
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 10 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1153
+#: src/libvlc-module.c:1213
 msgid "Select the key to play this bookmark."
-msgstr "Wybierz klawisz dla odtwarzania danej zakładki."
+msgstr "Wybierz klawisz odtwarzania danej zakładki."
 
-#: src/libvlc-module.c:1154
+#: src/libvlc-module.c:1214
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Dodaj zakładkę 1 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1155
+#: src/libvlc-module.c:1215
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Dodaj zakładkę 2 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1156
+#: src/libvlc-module.c:1216
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Dodaj zakładkę 3 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1157
+#: src/libvlc-module.c:1217
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Dodaj zakładkę 4 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1158
+#: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Dodaj zakładkę 5 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1159
+#: src/libvlc-module.c:1219
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Dodaj zakładkę 6 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1160
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Dodaj zakładkę 7 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1161
+#: src/libvlc-module.c:1221
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Dodaj zakładkę 8 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1162
+#: src/libvlc-module.c:1222
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Dodaj zakładkę 9 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1163
+#: src/libvlc-module.c:1223
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Dodaj zakładkę 10 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1164
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
-msgstr "Wybierz klawisz ustawienia zakładki listy odtwarzania."
+msgstr "Wybierz klawisz dodawania zakładki listy odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1166 modules/control/hotkeys.c:84
+#: src/libvlc-module.c:1226 modules/control/hotkeys.c:83
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Zakładka 1 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1167 modules/control/hotkeys.c:85
+#: src/libvlc-module.c:1227 modules/control/hotkeys.c:84
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Zakładka 2 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1168 modules/control/hotkeys.c:86
+#: src/libvlc-module.c:1228 modules/control/hotkeys.c:85
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Zakładka 3 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1169 modules/control/hotkeys.c:87
+#: src/libvlc-module.c:1229 modules/control/hotkeys.c:86
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Zakładka 4 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1170 modules/control/hotkeys.c:88
+#: src/libvlc-module.c:1230 modules/control/hotkeys.c:87
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Zakładka 5 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1171 modules/control/hotkeys.c:89
+#: src/libvlc-module.c:1231 modules/control/hotkeys.c:88
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Zakładka 6 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1172 modules/control/hotkeys.c:90
+#: src/libvlc-module.c:1232 modules/control/hotkeys.c:89
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Zakładka 7 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1173 modules/control/hotkeys.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1233 modules/control/hotkeys.c:90
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Zakładka 8 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1174 modules/control/hotkeys.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1234 modules/control/hotkeys.c:91
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Zakładka 9 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1175 modules/control/hotkeys.c:93
+#: src/libvlc-module.c:1235 modules/control/hotkeys.c:92
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Zakładka 10 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1177
+#: src/libvlc-module.c:1237
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
-msgstr "To pozwala ci na określenie zakładek listy odtwarzania."
+msgstr "Ta opcja pozwala na określanie zakładek listy odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1179
+#: src/libvlc-module.c:1239
 msgid "Go back in browsing history"
 msgstr "Przejdź wstecz w historii przeglądania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1180
+#: src/libvlc-module.c:1240
 msgid ""
 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
 "history."
 msgstr ""
-"Wybierz klawisz dla przejścia wstecz (do poprzedniej pozycji) w historii "
+"Wybierz klawisz przejścia wstecz (do poprzedniej pozycji) w historii "
 "przeglądania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1181
+#: src/libvlc-module.c:1241
 msgid "Go forward in browsing history"
-msgstr "Przejdź do przodu w historii przeglądania"
+msgstr "Przejdź naprzód w historii przeglądania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1182
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid ""
 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
 "history."
 msgstr ""
-"Wybierz klawisz dla przejścia wprzód (do następnej pozycji) w historii "
+"Wybierz klawisz przejścia naprzód (do następnej pozycji) w historii "
 "przeglądania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1184
+#: src/libvlc-module.c:1244
 msgid "Cycle audio track"
-msgstr "Wybieranie kolejnych ścieżek dźwiękowych"
+msgstr "Cykliczne wybieranie ścieżek dźwiękowych"
 
-#: src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
-msgstr "Przeszukiwanie dostępnych ścieżek dźwiękowych (języki)."
+msgstr "Cykliczne przeszukiwanie dostępnych ścieżek dźwiękowych (językowych)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1186
+#: src/libvlc-module.c:1246
 msgid "Cycle subtitle track"
-msgstr "Wybieranie kolejnych ścieżek napisów"
+msgstr "Cykliczne wybieranie ścieżek napisów"
 
-#: src/libvlc-module.c:1187
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
-msgstr "Przeszukiwanie dostępnych napisów."
+msgstr "Cykliczne przeszukiwanie dostępnych ścieżek napisów."
 
-#: src/libvlc-module.c:1188
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Cycle source aspect ratio"
-msgstr "Wybieranie kolejnych proporcji obrazu źródłowego"
+msgstr "Cykliczne wybieranie proporcji obrazu źródłowego"
 
-#: src/libvlc-module.c:1189
+#: src/libvlc-module.c:1249
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
-msgstr "Przeszukiwanie określonej listy z proporcjami obrazu źródłowego."
+msgstr ""
+"Cykliczne przeszukiwanie wstępnie określonej listy proporcji obrazu "
+"źródłowego."
 
-#: src/libvlc-module.c:1190
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid "Cycle video crop"
-msgstr "Wybieranie kolejnych ustawień kadrowania obrazu"
+msgstr "Cykliczne wybieranie ustawień kadrowania obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1191
+#: src/libvlc-module.c:1251
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
-msgstr "Przeszukiwanie określonej listy z ustawieniami kadrowania obrazu."
+msgstr ""
+"Cykliczne przeszukiwanie wstępnie określonej listy ustawień kadrowania "
+"obrazu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1192
+#: src/libvlc-module.c:1252
 msgid "Cycle deinterlace modes"
-msgstr "Wybieranie kolejnych trybów usuwania przeplotu"
+msgstr "Cykliczne wybieranie trybów usuwania przeplotu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1193
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
-msgstr "Wybieranie określonych trybów usuwania przeplotu."
+msgstr "Cykliczne wybieranie jednego z trybów usuwania przeplotu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1194
+#: src/libvlc-module.c:1254
 msgid "Show interface"
 msgstr "Pokaż interfejs"
 
-#: src/libvlc-module.c:1195
+#: src/libvlc-module.c:1255
 msgid "Raise the interface above all other windows."
-msgstr "Podnieś interfejs nad wszystkimi innymi oknami."
+msgstr "Pokazuj interfejs nad wszystkimi innymi oknami."
 
-#: src/libvlc-module.c:1196
+#: src/libvlc-module.c:1256
 msgid "Hide interface"
 msgstr "Ukryj interfejs"
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1257
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Schowaj interfejs za wszystkimi innymi oknami."
 
-#: src/libvlc-module.c:1198
+#: src/libvlc-module.c:1258
 msgid "Take video snapshot"
 msgstr "Wykonaj zrzut obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1259
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
-msgstr "Zrobi zrzut obrazu i zapisze go na dysku."
+msgstr "Wykonuje zrzut obrazu i zapisuje go na dysku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1201 modules/access_filter/record.c:53
-#: modules/access_filter/record.c:54 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:207
+#: src/libvlc-module.c:1261 modules/access_filter/record.c:51
+#: modules/access_filter/record.c:52
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:253
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:207
 msgid "Record"
 msgstr "Nagrywaj"
 
-#: src/libvlc-module.c:1202
+#: src/libvlc-module.c:1262
 msgid "Record access filter start/stop."
-msgstr "Filtr dostępu nagrywania włączyć/wyłączyć"
+msgstr "Włącz/wyłącz filtr dostępu nagrywania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1203 modules/access_filter/dump.c:51
-#: modules/access_filter/dump.c:52 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:214
+#: src/libvlc-module.c:1263 modules/access_filter/dump.c:49
+#: modules/access_filter/dump.c:50 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:214
 msgid "Dump"
 msgstr "Schowek"
 
-#: src/libvlc-module.c:1204
+#: src/libvlc-module.c:1264
 msgid "Media dump access filter trigger."
 msgstr "Wywołaj filtra dostępu schowka mediów."
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1266
 msgid "Normal/Repeat/Loop"
-msgstr ""
+msgstr "Normalnie/Powtarzanie/Pętla"
 
-#: src/libvlc-module.c:1207
+#: src/libvlc-module.c:1267
 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
-msgstr ""
+msgstr "Przełączanie trybu listy odtwarzania (Normalnie/Powtarzanie/Pętla)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1210
+#: src/libvlc-module.c:1270
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1212 src/libvlc-module.c:1213
-#: src/video_output/vout_intf.c:230
+#: src/libvlc-module.c:1272 src/libvlc-module.c:1273
+#: src/video_output/vout_intf.c:231
 msgid "Zoom"
 msgstr "Powiększenie obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1215 src/libvlc-module.c:1216
+#: src/libvlc-module.c:1275 src/libvlc-module.c:1276
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Zmniejszenie obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1218 src/libvlc-module.c:1219
+#: src/libvlc-module.c:1278 src/libvlc-module.c:1279
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Usuń jeden piksel z góry obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1220 src/libvlc-module.c:1221
+#: src/libvlc-module.c:1280 src/libvlc-module.c:1281
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Dodaj jeden piksel na górze obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1223 src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1283 src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Usuń jeden piksel z lewej strony obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1225 src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1285 src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Dodaj jeden piksel z lewej strony obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1228 src/libvlc-module.c:1229
+#: src/libvlc-module.c:1288 src/libvlc-module.c:1289
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Usuń jeden piksel z dołu obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1230 src/libvlc-module.c:1231
+#: src/libvlc-module.c:1290 src/libvlc-module.c:1291
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Dodaj jeden piksel na dole obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1233 src/libvlc-module.c:1234
+#: src/libvlc-module.c:1293 src/libvlc-module.c:1294
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Usuń jeden piksel z prawej strony obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1235 src/libvlc-module.c:1236
+#: src/libvlc-module.c:1295 src/libvlc-module.c:1296
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Dodaj jeden piksel z prawej strony obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1238
+#: src/libvlc-module.c:1298
 #, fuzzy
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
-msgstr "Pełnoekranowe wyjście obrazu"
+msgstr "Wyjście obrazu w trybie tapety"
 
-#: src/libvlc-module.c:1240
+#: src/libvlc-module.c:1300
 msgid ""
 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
 "output for the time being."
 msgstr ""
+"Przełącza tryb wyświetlania obrazu jako tapety. Obecnie działa tylko przy "
+"wyjściu przez DirectX."
 
-#: src/libvlc-module.c:1243
+#: src/libvlc-module.c:1303
 msgid "Display OSD menu on top of video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1244
+#: src/libvlc-module.c:1304
 msgid "Display OSDmenu on top of video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
+#: src/libvlc-module.c:1305
 #, fuzzy
 msgid "Do not display OSD menu on video output"
 msgstr "Nie wyświetlaj żadnego obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1246
+#: src/libvlc-module.c:1306
 msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
+#: src/libvlc-module.c:1307
 msgid "Highlight widget on the right"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1249
+#: src/libvlc-module.c:1309
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1250
+#: src/libvlc-module.c:1310
 msgid "Highlight widget on the left"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1252
+#: src/libvlc-module.c:1312
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1253
+#: src/libvlc-module.c:1313
 msgid "Highlight widget on top"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1255
+#: src/libvlc-module.c:1315
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1256
+#: src/libvlc-module.c:1316
 msgid "Highlight widget below"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1258
+#: src/libvlc-module.c:1318
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1259
+#: src/libvlc-module.c:1319
 #, fuzzy
 msgid "Select current widget"
 msgstr "Powtórz bieżącą pozycje"
 
-#: src/libvlc-module.c:1261
+#: src/libvlc-module.c:1321
 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1264
+#: src/libvlc-module.c:1324
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
@@ -4045,178 +4084,171 @@ msgid ""
 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1396 src/video_output/vout_intf.c:447
+#: src/libvlc-module.c:1456 src/video_output/vout_intf.c:448
 #: modules/gui/macosx/controls.m:440 modules/gui/macosx/controls.m:907
-#: modules/gui/macosx/intf.m:609 modules/gui/macosx/intf.m:664
-#: modules/video_output/snapshot.c:76
+#: modules/gui/macosx/intf.m:639 modules/gui/macosx/intf.m:694
+#: modules/video_output/snapshot.c:75
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Zrzut ekranowy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1409
+#: src/libvlc-module.c:1469
 msgid "Window properties"
 msgstr "Właściwości okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1452
+#: src/libvlc-module.c:1512
 msgid "Subpictures"
-msgstr "Podobrazki"
+msgstr "Sub-obrazy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1459 modules/codec/subtitles/subsdec.c:113
-#: modules/demux/subtitle.c:66 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
+#: src/libvlc-module.c:1519 modules/codec/subtitles/subsdec.c:111
+#: modules/demux/subtitle.c:64 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
-#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:513
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:621 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:627
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Napisy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1476 modules/stream_out/transcode.c:156
+#: src/libvlc-module.c:1536 modules/stream_out/transcode.c:154
 msgid "Overlays"
 msgstr "Nakładki"
 
-#: src/libvlc-module.c:1484
+#: src/libvlc-module.c:1544
 msgid "France"
 msgstr "Francja"
 
-#: src/libvlc-module.c:1486
+#: src/libvlc-module.c:1546
 msgid "Track settings"
 msgstr "Ustawienia ścieżki"
 
-#: src/libvlc-module.c:1508
+#: src/libvlc-module.c:1568
 msgid "Playback control"
 msgstr "Regulacja odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1525
+#: src/libvlc-module.c:1585
 msgid "Default devices"
 msgstr "Domyślne urządzenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1534
+#: src/libvlc-module.c:1594
 msgid "Network settings"
 msgstr "Ustawienia sieci"
 
-#: src/libvlc-module.c:1546
+#: src/libvlc-module.c:1606
 msgid "Socks proxy"
-msgstr "Socks proxy"
+msgstr "Posrednik SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:1555
+#: src/libvlc-module.c:1615
 msgid "Metadata"
 msgstr "Metadane"
 
-#: src/libvlc-module.c:1585
+#: src/libvlc-module.c:1645
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodery"
 
-#: src/libvlc-module.c:1592 modules/access/v4l2.c:58
+#: src/libvlc-module.c:1652 modules/access/v4l2.c:55
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:429
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:501
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:267
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
 msgid "Input"
 msgstr "Wejście"
 
-#: src/libvlc-module.c:1630
+#: src/libvlc-module.c:1690
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1663
+#: src/libvlc-module.c:1723
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1685
+#: src/libvlc-module.c:1745
 msgid "Special modules"
 msgstr "Moduły specjalne"
 
-#: src/libvlc-module.c:1692
+#: src/libvlc-module.c:1752
 msgid "Plugins"
 msgstr "Wtyczki"
 
-#: src/libvlc-module.c:1700
+#: src/libvlc-module.c:1760
 msgid "Performance options"
 msgstr "Opcje wydajności"
 
-#: src/libvlc-module.c:1842
+#: src/libvlc-module.c:1902
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Klawisze skrótów"
 
-#: src/libvlc-module.c:2206
+#: src/libvlc-module.c:2266
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Wielkości przeskoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2285
+#: src/libvlc-module.c:2345
 msgid "main program"
 msgstr "główny program"
 
-#: src/libvlc-module.c:2295
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:2355
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
-msgstr "wydrukuj pomoc programu VLC (może być łączone z --advanced)"
+msgstr ""
+"wyświetl pomoc programu VLC (może być łączone z --advanced i --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2301
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:2361
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
 msgstr ""
-"wydrukuj pomoc programu VLC i jego wszystkich modułów (może być łączone z --"
-"advanced)"
+"wyświetl pomoc programu VLC i wszystkich jego modułów (może być łączone z --"
+"advanced i --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2306
+#: src/libvlc-module.c:2366
 msgid "print help for the advanced options"
-msgstr "wydrukuj pomoc dotyczącą opcji zaawansowanych"
+msgstr "wyświetl pomoc dotyczącą opcji zaawansowanych"
 
-#: src/libvlc-module.c:2311
+#: src/libvlc-module.c:2371
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr "większa szczegółowość wyświetlanej pomocy"
 
-#: src/libvlc-module.c:2317
+#: src/libvlc-module.c:2377
 msgid "print a list of available modules"
-msgstr "wydrukuj listę dostępnych modułów"
+msgstr "wyświetl listę dostępnych modułów"
 
-#: src/libvlc-module.c:2322
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:2382
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
-msgstr "wydrukuj listę dostępnych modułów"
+msgstr "wyświetl listę dostępnych modułów z dodatkowymi szczegółami"
 
-#: src/libvlc-module.c:2328
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:2388
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose)"
 msgstr ""
-"wydrukuj pomoc dotyczącą konkretnego modułu (można łączyć z --advanced)"
+"wyświetl pomoc dotyczącą konkretnego modułu (można łączyć z --advanced i --"
+"help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2333
+#: src/libvlc-module.c:2393
 msgid "save the current command line options in the config"
 msgstr "zapisz aktualne opcje wiersza poleceń w konfiguracji"
 
-#: src/libvlc-module.c:2338
+#: src/libvlc-module.c:2398
 msgid "reset the current config to the default values"
-msgstr "przywróć konfigurację domyślną"
+msgstr "przywróć domyślną konfigurację"
 
-#: src/libvlc-module.c:2343
+#: src/libvlc-module.c:2403
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "użyj alternatywnego pliku konfiguracji"
 
-#: src/libvlc-module.c:2348
+#: src/libvlc-module.c:2408
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr "wyczyść pamięć podręczną wtyczek"
 
-#: src/libvlc-module.c:2353
+#: src/libvlc-module.c:2413
 msgid "print version information"
-msgstr "wydrukuj informacje o wersji"
+msgstr "wyświetl informacje o wersji"
 
-#: src/modules/configuration.c:1233
+#: src/modules/configuration.c:1281
 msgid "boolean"
 msgstr "zm. logiczna"
 
-#: src/modules/configuration.c:1244
+#: src/modules/configuration.c:1292
 msgid "key"
 msgstr "klawisz"
 
-#: src/playlist/engine.c:127 src/playlist/engine.c:129
-#: src/playlist/loadsave.c:112
-msgid "Media Library"
-msgstr "Biblioteka Mediów"
-
 #: src/playlist/tree.c:59 modules/access/bda/bda.c:61
 #: modules/access/bda/bda.c:113 modules/access/bda/bda.c:121
 #: modules/access/bda/bda.c:128 modules/access/bda/bda.c:134
@@ -4235,7 +4267,7 @@ msgstr "Abchaski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:40
 msgid "Afrikaans"
-msgstr "Afrykański"
+msgstr "Afrykanerski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:41
 msgid "Albanian"
@@ -4259,11 +4291,11 @@ msgstr "Awestyjski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:47
 msgid "Aymara"
-msgstr "Ajmarski"
+msgstr "Ajmara"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:48
 msgid "Azerbaijani"
-msgstr "Azerbejdżański"
+msgstr "Azerski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:49
 msgid "Bashkir"
@@ -4283,7 +4315,7 @@ msgstr "Bengalski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:53
 msgid "Bihari"
-msgstr "Biharski"
+msgstr "Bihari"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:54
 msgid "Bislama"
@@ -4327,7 +4359,7 @@ msgstr "Czuwaski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:65
 msgid "Cornish"
-msgstr "Kornwalijski"
+msgstr "Kornijski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:66
 msgid "Corsican"
@@ -4335,7 +4367,7 @@ msgstr "Korsykański"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:70
 msgid "Dzongkha"
-msgstr "Dzongkha"
+msgstr "Dzongka"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:71
 msgid "English"
@@ -4351,16 +4383,12 @@ msgstr "Estoński"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:74
 msgid "Faroese"
-msgstr "Faryjski"
+msgstr "Farerski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:75
 msgid "Fijian"
 msgstr "Fidżyjski"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:76
-msgid "Finnish"
-msgstr "Fiński"
-
 #: src/text/iso-639_def.h:78
 msgid "Frisian"
 msgstr "Fryzyjski"
@@ -4567,15 +4595,15 @@ msgstr "Norweski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:137
 msgid "Norwegian Nynorsk"
-msgstr "Norweski Nynorsk"
+msgstr "Norweski (Nynorsk)"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:138
 msgid "Norwegian Bokmaal"
-msgstr "Norweski Bokmaal"
+msgstr "Norweski (Bokmaal)"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:139
 msgid "Chichewa; Nyanja"
-msgstr "ChichewaNyanja"
+msgstr "Chichewa/Nyanja"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:140
 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
@@ -4614,9 +4642,8 @@ msgid "Quechua"
 msgstr "Keczua"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:152
-#, fuzzy
 msgid "Original audio"
-msgstr "Włącz dźwięk"
+msgstr "Oryginalny dźwięk"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:153
 msgid "Raeto-Romance"
@@ -4798,68 +4825,68 @@ msgstr "Zulu"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: src/video_output/video_output.c:411 modules/gui/macosx/intf.m:620
-#: modules/gui/macosx/intf.m:621 modules/video_filter/deinterlace.c:122
+#: src/video_output/video_output.c:411 modules/gui/macosx/intf.m:650
+#: modules/gui/macosx/intf.m:651 modules/video_filter/deinterlace.c:120
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Usuwanie przeplotu"
 
-#: src/video_output/video_output.c:415 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:415 modules/video_filter/deinterlace.c:115
 msgid "Discard"
 msgstr "Porzuć"
 
-#: src/video_output/video_output.c:417 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:417 modules/video_filter/deinterlace.c:115
 msgid "Blend"
-msgstr "Dorównać"
+msgstr "Przenikanie"
 
-#: src/video_output/video_output.c:419 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:419 modules/video_filter/deinterlace.c:115
 msgid "Mean"
 msgstr "Średnia"
 
-#: src/video_output/video_output.c:421 modules/video_filter/deinterlace.c:118
+#: src/video_output/video_output.c:421 modules/video_filter/deinterlace.c:116
 msgid "Bob"
 msgstr "Bob"
 
-#: src/video_output/video_output.c:423 modules/video_filter/deinterlace.c:118
+#: src/video_output/video_output.c:423 modules/video_filter/deinterlace.c:116
 msgid "Linear"
-msgstr "Linijny"
+msgstr "Linearny"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:242
+#: src/video_output/vout_intf.c:243
 msgid "1:4 Quarter"
-msgstr "1:4 Ćwiartka"
+msgstr "1:4 (ćwiartka)"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:244
+#: src/video_output/vout_intf.c:245
 msgid "1:2 Half"
-msgstr "1:2 Połówka"
+msgstr "1:2 (połówka)"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:246
+#: src/video_output/vout_intf.c:247
 msgid "1:1 Original"
-msgstr "1:1 Oryginalny"
+msgstr "1:1 (oryginalny)"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:248
+#: src/video_output/vout_intf.c:249
 msgid "2:1 Double"
-msgstr "2:1 Podwójny"
+msgstr "2:1 (podwójny)"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:275 modules/gui/macosx/intf.m:614
-#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/video_filter/crop.c:102
-#: modules/video_output/x11/xvmc.c:130
+#: src/video_output/vout_intf.c:276 modules/gui/macosx/intf.m:644
+#: modules/gui/macosx/intf.m:645 modules/video_filter/crop.c:100
+#: modules/video_output/x11/xvmc.c:128
 msgid "Crop"
 msgstr "Kadrowanie"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:370 modules/gui/macosx/intf.m:612
-#: modules/gui/macosx/intf.m:613
+#: src/video_output/vout_intf.c:371 modules/gui/macosx/intf.m:642
+#: modules/gui/macosx/intf.m:643
 msgid "Aspect-ratio"
 msgstr "Proporcje obrazu"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:60
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/dvb/access.c:73
-#: modules/access/dv.c:68 modules/access/dvdnav.c:67
-#: modules/access/dvdread.c:64 modules/access/fake.c:41
-#: modules/access/file.c:79 modules/access/ftp.c:54
-#: modules/access/gnomevfs.c:45 modules/access/http.c:57
-#: modules/access/jack.c:58 modules/access/mms/mms.c:46
-#: modules/access/pvr.c:56 modules/access/screen/screen.c:36
-#: modules/access/smb.c:61 modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:69
-#: modules/access/v4l.c:76 modules/access/vcd/vcd.c:41
+#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:58
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:90 modules/access/dvb/access.c:73
+#: modules/access/dv.c:66 modules/access/dvdnav.c:66
+#: modules/access/dvdread.c:60 modules/access/fake.c:38
+#: modules/access/file.c:77 modules/access/ftp.c:52
+#: modules/access/gnomevfs.c:42 modules/access/http.c:54
+#: modules/access/jack.c:57 modules/access/mms/mms.c:45
+#: modules/access/pvr.c:55 modules/access/screen/screen.c:34
+#: modules/access/smb.c:59 modules/access/tcp.c:36 modules/access/udp.c:58
+#: modules/access/v4l.c:72 modules/access/vcd/vcd.c:40
 msgid "Caching value in ms"
 msgstr "Wielkość bufora w ms"
 
@@ -4869,9 +4896,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:78
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:684
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:763
 msgid "Adapter card to tune"
-msgstr ""
+msgstr "Karta adaptera do strojenia"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:45 modules/access/dvb/access.c:79
 msgid ""
@@ -4881,33 +4908,33 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:81
 msgid "Device number to use on adapter"
-msgstr ""
+msgstr "numer urządzenia przypisany do adaptera"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:84
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:638
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:706
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:717
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:785
 msgid "Transponder/multiplex frequency"
-msgstr ""
+msgstr "Częstotliwość transpondera/multipleksera"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:53 modules/access/dvb/access.c:85
 msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
-msgstr ""
+msgstr "W kHz dla DVB-S lub w Hz dla DVB-C/T"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:55
 msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
-msgstr ""
+msgstr "W kHz dla DVB-C/S/T"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:87
 msgid "Inversion mode"
-msgstr "Inwersja z"
+msgstr "Inwersja"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:59 modules/access/dvb/access.c:88
 msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
-msgstr ""
+msgstr "Inwersja [0=wyłączona, 1=włączona, 2=automatycznie]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:64 modules/access/dvb/access.c:90
 msgid "Probe DVB card for capabilities"
-msgstr ""
+msgstr "Sprawdzaj możliwości kart DVB"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:91
 msgid ""
@@ -4917,36 +4944,35 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:69 modules/access/dvb/access.c:93
 msgid "Budget mode"
-msgstr "Tryb Budget"
+msgstr "Tryb tanich kart"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:70 modules/access/dvb/access.c:94
 msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Network Identifier"
-msgstr "Ustawienia sieci"
+msgstr "Identyfikator sieci"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:97
 msgid "Satellite number in the Diseqc system"
-msgstr ""
+msgstr "Numer satelity w systemie Diseqc"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:79 modules/access/dvb/access.c:98
 msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
-msgstr ""
+msgstr "[0=brak diseqc, 1-4=numer satelity]."
 
 #: modules/access/bda/bda.c:82 modules/access/dvb/access.c:100
 msgid "LNB voltage"
-msgstr ""
+msgstr "Napięcie LNB"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:83 modules/access/dvb/access.c:101
 msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
-msgstr ""
+msgstr "w woltach [0, 13=pionowe, 18=poziome]."
 
 #: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:103
 msgid "High LNB voltage"
-msgstr ""
+msgstr "Wysokie napięcie LNB"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:104
 msgid ""
@@ -4956,11 +4982,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:107
 msgid "22 kHz tone"
-msgstr ""
+msgstr "Dźwięk 22 kHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:108
 msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
-msgstr "[0=wyłączony, 1=włączony, -1=auto]."
+msgstr "[0=wyłączony, 1=włączony, -1=automatycznie]."
 
 #: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:110
 msgid "Transponder FEC"
@@ -4968,11 +4994,11 @@ msgstr "Transponder FEC"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:111
 msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
-msgstr ""
+msgstr "FEC=Forward Error Correction mode [9=automatycznie]."
 
 #: modules/access/bda/bda.c:95 modules/access/dvb/access.c:113
 msgid "Transponder symbol rate in kHz"
-msgstr "Szybkość symboli domyślnego transpondera satelitarnego w kHz"
+msgstr "Przepustowość symboli transpondera w kHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:98 modules/access/dvb/access.c:116
 msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
@@ -4997,6 +5023,7 @@ msgstr "Antena lnb_slof (kHz)"
 #: modules/access/bda/bda.c:106
 msgid "Low Noise Block switch freq in kHz usually 11.7GHz"
 msgstr ""
+"Częstotliwość przełączania Low Noise Block (LNB) w kHz, zwykle 11,7 GHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:126
 msgid "Modulation type"
@@ -5004,110 +5031,112 @@ msgstr "Rodzaj modulacji"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:110
 msgid "QAM constellation points [16, 32, 64, 128, 256]"
-msgstr ""
+msgstr "Punkty konstelacji w modulacji QAM [16, 32, 64, 128, 256]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:113
 msgid "16"
-msgstr ""
+msgstr "16"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:113
 msgid "32"
-msgstr ""
+msgstr "32"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "64"
-msgstr ""
+msgstr "64"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "128"
-msgstr ""
+msgstr "128"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "256"
-msgstr ""
+msgstr "256"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:130
 msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
-msgstr ""
+msgstr "Naziemny współczynnik kodu strumienia o wysokim priorytecie (FEC)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:118
 msgid "High Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
 msgstr ""
+"Współczynnik FEC wysokiego priorytetu [niezdefiniowany, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, "
+"7/8]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
 msgid "1/2"
-msgstr ""
+msgstr "1/2"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
 msgid "2/3"
-msgstr ""
+msgstr "2/3"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
 msgid "3/4"
-msgstr ""
+msgstr "3/4"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
 msgid "5/6"
-msgstr ""
+msgstr "5/6"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
 msgid "7/8"
-msgstr ""
+msgstr "7/8"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:133
 msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
-msgstr ""
+msgstr "Naziemny współczynnik kodu strumienia o niskim priorytecie (FEC)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:125
 msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
 msgstr ""
+"Współczynnik FEC niskiego priorytetu [niezdefiniowany, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, "
+"7/8]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:136
 msgid "Terrestrial bandwidth"
-msgstr ""
+msgstr "Przepustowość naziemna"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:132 modules/access/dvb/access.c:137
 msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
-msgstr ""
+msgstr "Przepustowość naziemna [0=automatycznie, 6, 7, 8 w MHz]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:134
-#, fuzzy
 msgid "6 MHz"
-msgstr "%d Hz"
+msgstr "6 MHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:135
-#, fuzzy
 msgid "7 MHz"
-msgstr "%d Hz"
+msgstr "7 MHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:135
-#, fuzzy
 msgid "8 MHz"
-msgstr "%d Hz"
+msgstr "8 MHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:139
 msgid "Terrestrial guard interval"
-msgstr ""
+msgstr "Naziemny odstęp między transmisjami"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:138
 msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
 msgstr ""
+"Naziemny odstęp między transmisjami [niezdefiniowany, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:140
 msgid "1/4"
-msgstr ""
+msgstr "1/4"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:140
 msgid "1/8"
-msgstr ""
+msgstr "1/8"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:141
 msgid "1/16"
-msgstr ""
+msgstr "1/16"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:141
 msgid "1/32"
-msgstr ""
+msgstr "1/32"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:142
 msgid "Terrestrial transmission mode"
@@ -5115,72 +5144,68 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:144
 msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb transmisji [niezdefiniowany, 2k, 8k]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:146
 msgid "2k"
-msgstr ""
+msgstr "2k"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:147
 msgid "8k"
-msgstr ""
+msgstr "8k"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:149 modules/access/dvb/access.c:145
 msgid "Terrestrial hierarchy mode"
-msgstr ""
+msgstr "Naziemny tryb hierarchii"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:150
 msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
-msgstr ""
+msgstr "Wartość alfa hierarchii [niezdefiniowany, 1, 2, 4]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:152
 msgid "1"
-msgstr ""
+msgstr "1"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:153
 msgid "2"
-msgstr ""
+msgstr "2"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:153
 msgid "4"
-msgstr ""
+msgstr "4"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:156
-#, fuzzy
 msgid "Satellite Azimuth"
-msgstr "moduł wejścia satelity"
+msgstr "Azymut satelity"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:157
 msgid "Satellite Azimuth in tenths of degree"
-msgstr ""
+msgstr "Azymut satelity w dziesiątych częściach stopnia"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:158
-#, fuzzy
 msgid "Satellite Elevation"
-msgstr "moduł wejścia satelity"
+msgstr "Wysokość kątowa satelity"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:159
 msgid "Satellite Elevation in tenths of degree"
-msgstr ""
+msgstr "Wysokość kątowa satelity w dziesiątych częściach stopnia"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:160
 #, fuzzy
 msgid "Satellite Longitude"
-msgstr "moduł wejścia satelity"
+msgstr "Długość kątowa satelity"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:162
 msgid "Satellite Longitude in 10ths of degree, -ve=West"
-msgstr ""
+msgstr "Długość kątowa satelity w dziesiątych częściach stopnia, -ve=zachód"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:163
-#, fuzzy
 msgid "Satellite Polarisation"
-msgstr "polaryzacja domyślnego transpondera satelitarnego"
+msgstr "Polaryzacja satelity"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:164
-#, fuzzy
 msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
-msgstr "polaryzacja domyślnego transpondera satelitarnego"
+msgstr "Polaryzacja satelity [H/V/L/R]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:166
 msgid "Horizontal"
@@ -5192,77 +5217,76 @@ msgstr "Pionowa"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:167
 msgid "Circular Left"
-msgstr ""
+msgstr "Kołowa lewoskrętna"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:167
 msgid "Circular Right"
-msgstr ""
+msgstr "Kołowa prawoskrętna"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:170 modules/access/dvb/access.c:183
 msgid "DVB"
 msgstr "DVB"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:171
-#, fuzzy
 msgid "DirectShow DVB input"
-msgstr "Wejście DirectShow"
+msgstr "Wejście DirectShow DVB"
 
-#: modules/access/cdda/access.c:294
+#: modules/access/cdda/access.c:291
 msgid "CD reading failed"
 msgstr "Odczyt płyty CD nie powiódł się."
 
-#: modules/access/cdda/access.c:295
+#: modules/access/cdda/access.c:292
 #, c-format
 msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
 msgstr "VLC nie mógł otrzymać nowego bloku o wielkości: %i."
 
-#: modules/access/cdda.c:62
+#: modules/access/cdda.c:60
 msgid ""
 "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda.c:66 modules/gui/macosx/open.m:178
+#: modules/access/cdda.c:64 modules/gui/macosx/open.m:178
 #: modules/gui/macosx/open.m:527 modules/gui/macosx/open.m:618
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:88
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:695
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Płyta CD audio"
 
-#: modules/access/cdda.c:67
+#: modules/access/cdda.c:65
 msgid "Audio CD input"
 msgstr "Wejście CD audio"
 
-#: modules/access/cdda.c:73
+#: modules/access/cdda.c:71
 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
 msgstr "[cdda:][urządzenie][@[ścieżka]]"
 
-#: modules/access/cdda.c:85
+#: modules/access/cdda.c:83
 msgid "CDDB Server"
 msgstr "Serwer CDDB"
 
-#: modules/access/cdda.c:85
+#: modules/access/cdda.c:83
 msgid "Address of the CDDB server to use."
-msgstr "Adres urzywanego serwera CDDB"
+msgstr "Adres używanego serwera CDDB"
 
-#: modules/access/cdda.c:88
+#: modules/access/cdda.c:86
 msgid "CDDB port"
 msgstr "Port CDDB"
 
-#: modules/access/cdda.c:88
+#: modules/access/cdda.c:86
 msgid "CDDB Server port to use."
-msgstr "Port urzywanego serwera CDDB"
+msgstr "Port używanego serwera CDDB"
 
-#: modules/access/cdda.c:445
+#: modules/access/cdda.c:439
 msgid "Audio CD - Track "
 msgstr "Płyta CD audio - Ścieżka "
 
-#: modules/access/cdda.c:462
+#: modules/access/cdda.c:456
 #, c-format
 msgid "Audio CD - Track %i"
 msgstr "Płyta CD audio - Ścieżka %i"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:80
+#: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:78
 #: modules/codec/x264.c:354 modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
 msgid "none"
 msgstr "brak"
@@ -5479,44 +5503,44 @@ msgid ""
 "are available"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/info.c:328 modules/access/cdda/info.c:333
-#: modules/access/cdda/info.c:337 modules/access/dvdread.c:87
+#: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:334
+#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/dvdread.c:83
 #: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:163
 #: modules/gui/macosx/open.m:406 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:500
 msgid "Disc"
 msgstr "Płyta"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:328 modules/access/cdda/info.c:396
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:130 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:115
-#: modules/gui/qt4/qt4.hpp:35
+#: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:397
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:130 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:112
+#: modules/gui/qt4/qt4.hpp:37
 msgid "Duration"
 msgstr "Czas trwania"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:333
+#: modules/access/cdda/info.c:334
 msgid "Media Catalog Number (MCN)"
 msgstr "Numer Katalogu Mediów (MCN)"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:337 modules/access/vcdx/info.c:103
+#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/vcdx/info.c:103
 msgid "Tracks"
 msgstr "Ścieżki"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:400
+#: modules/access/cdda/info.c:401
 msgid "MRL"
 msgstr "MRL"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:856
+#: modules/access/cdda/info.c:858 modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:76
 msgid "Track Number"
 msgstr "Numer ścieżki"
 
-#: modules/access/dc1394.c:65
+#: modules/access/dc1394.c:62
 msgid "dc1394 input"
 msgstr "wejście dc1394"
 
-#: modules/access/directory.c:72
+#: modules/access/directory.c:70
 msgid "Subdirectory behavior"
 msgstr "Sposób traktowania podkatalogów"
 
-#: modules/access/directory.c:74
+#: modules/access/directory.c:72
 msgid ""
 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
@@ -5524,19 +5548,19 @@ msgid ""
 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/directory.c:80
+#: modules/access/directory.c:78
 msgid "collapse"
 msgstr "zwiń"
 
-#: modules/access/directory.c:81
+#: modules/access/directory.c:79
 msgid "expand"
 msgstr "rozwiń"
 
-#: modules/access/directory.c:83
+#: modules/access/directory.c:81
 msgid "Ignored extensions"
 msgstr "Ignorowane rozszerzenia nazw plików"
 
-#: modules/access/directory.c:85
+#: modules/access/directory.c:83
 msgid ""
 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
 "directory.\n"
@@ -5544,39 +5568,39 @@ msgid ""
 "instance. Use a comma-separated list of extensions."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/directory.c:92 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:175
+#: modules/access/directory.c:90 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:175
 msgid "Directory"
 msgstr "Folder"
 
-#: modules/access/directory.c:94
+#: modules/access/directory.c:92
 msgid "Standard filesystem directory input"
 msgstr "Domyślny standard plików dla wyjścia folderu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:81
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78
 msgid "Cable"
 msgstr "Kabel"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:81
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78
 msgid "Antenna"
 msgstr "Antena"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:85
 msgid "TV"
 msgstr "TV"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:89
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:86
 msgid "FM radio"
 msgstr "Radio FM"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:90
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
 msgid "AM radio"
 msgstr "Radio AM"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:88
 msgid "DSS"
 msgstr "Strumienie DirectShow (DSS)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 msgid ""
 "Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
 "millisecondss."
@@ -5584,12 +5608,12 @@ msgstr ""
 "Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
 "ustawiona w milisekundach."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:97 modules/access/v4l.c:80
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:487
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:94 modules/access/v4l.c:76
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:514
 msgid "Video device name"
 msgstr "Nazwa urządzenia wideo"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
 msgid ""
 "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used."
@@ -5597,26 +5621,24 @@ msgstr ""
 "Nazwa urządzenia obrazu które ma być używane przez wtyczkę DirectShow. Jeśli "
 "nic nie podałeś to będzie używane urządzenie domyślne."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/v4l.c:84
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:493
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/v4l.c:80
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:520
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Nazwa urządzenia audio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:104
-#, fuzzy
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used. "
 msgstr ""
 "Nazwa urządzenia obrazu które ma być używane przez wtyczkę DirectShow. Jeśli "
-"nic nie podałeś to będzie używane urządzenie domyślne."
+"nic nie podałeś, to będzie używane urządzenie domyślne. "
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:107 modules/gui/qt4/components/open.cpp:607
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:104 modules/gui/qt4/components/open.cpp:686
 msgid "Video size"
 msgstr "Rozmiary obrazu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:109
-#, fuzzy
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
 msgid ""
 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
@@ -5624,76 +5646,76 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Nazwa urządzenia dźwięku które ma być używane przez wtyczkę DirectShow. "
 "Jeśli nic nie podałeś to będzie używane urządzenie domyślne. Możesz podać "
-"standardowy rozmiar (cif, d1, ...) lub <szerokość>x<wysokość>"
+"standardowy rozmiar (cif, d1, ...) lub <szerokość>x<wysokość>."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:112 modules/access/v4l.c:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:109 modules/access/v4l.c:84
 msgid "Video input chroma format"
 msgstr "Format chrominancji wejścia obrazu video"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:114
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:111
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:116
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
 msgid "Video input frame rate"
 msgstr "Liczba klatek/s wejścia obrazu wideo"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:118
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:120
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:117
 msgid "Device properties"
 msgstr "Właściwości urządzenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:122
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:119
 msgid ""
 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:121
 msgid "Tuner properties"
 msgstr "Właściwości tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:123
 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:127
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
 msgid "Tuner TV Channel"
 msgstr "Kanał tunera TV"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:129
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
 msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:131
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:128
 msgid "Tuner country code"
 msgstr "Kod kraju tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:133
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
 msgid ""
 "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
 "mapping (0 means default)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
 msgid "Tuner input type"
 msgstr "Rodzaj wejścia tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:134
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:138
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
 msgid "Video input pin"
 msgstr "Źródło wejścia obrazu video"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
 msgid ""
 "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
 "these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
@@ -5701,62 +5723,62 @@ msgid ""
 "will not be changed."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:141
 msgid "Audio input pin"
 msgstr "Źródło wejścia dźwięku"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
 msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
 msgid "Video output pin"
 msgstr "Wyjście obrazu video"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
 msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
 msgstr "Wybierz typ wyjścia obrazu. Zobacz w opcji \"video input\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:150
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147
 msgid "Audio output pin"
 msgstr "Wyjście dźwięku"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:152
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
 msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
 msgstr "Wybierz typ wyjścia dźwięku. Zobacz w opcji \"video input\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:154
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
 msgid "AM Tuner mode"
 msgstr "Tryb tunera AM"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:156
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
 msgid "AM Tuner mode. Can be one of DEFAULT, TV, AM_RADIO, FM_RADIO or DSS."
 msgstr "Tryb tunera AM. Może być DEFAULT, TV, AM_RADIO, FM_RADIO lub DSS."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:168
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:165
 msgid "DirectShow"
 msgstr "DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169 modules/access/dshow/dshow.cpp:230
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:166 modules/access/dshow/dshow.cpp:227
 msgid "DirectShow input"
 msgstr "Wejście DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:177 modules/access/dshow/dshow.cpp:182
-#: modules/audio_output/alsa.c:110 modules/video_output/msw/directx.c:174
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:174 modules/access/dshow/dshow.cpp:179
+#: modules/audio_output/alsa.c:107 modules/video_output/msw/directx.c:172
 msgid "Refresh list"
 msgstr "Odśwież listę"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:178 modules/access/dshow/dshow.cpp:183
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:599
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:602
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175 modules/access/dshow/dshow.cpp:180
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:678
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:681
 msgid "Configure"
 msgstr "Skonfiguruj"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:894 modules/access/dshow/dshow.cpp:944
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:891 modules/access/dshow/dshow.cpp:941
 msgid "Capturing failed"
 msgstr "Przechwytywanie nie powiodło się,"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:895
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:892
 #, c-format
 msgid ""
 "VLC cannot use the device \"%s\", because its device type is not supported."
@@ -5764,7 +5786,7 @@ msgstr ""
 "Program VLC nie może używać urządzenia \"%s\", ponieważ ten typ urządzenia "
 "nie jest obsługiwany."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:945
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:942
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
 msgstr "Urządzenie przechwytywania \"%s\" nie obsługuje wymaganych parametrów."
@@ -5809,8 +5831,8 @@ msgid ""
 "range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:168 modules/access_output/http.c:71
-#: modules/control/http/http.c:49
+#: modules/access/dvb/access.c:168 modules/access_output/http.c:69
+#: modules/control/http/http.c:53
 msgid "Certificate file"
 msgstr "Certyfikuj plik"
 
@@ -5818,8 +5840,8 @@ msgstr "Certyfikuj plik"
 msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:172 modules/access_output/http.c:74
-#: modules/control/http/http.c:52
+#: modules/access/dvb/access.c:172 modules/access_output/http.c:72
+#: modules/control/http/http.c:56
 msgid "Private key file"
 msgstr "Plik z kluczem prywatnym"
 
@@ -5827,8 +5849,8 @@ msgstr "Plik z kluczem prywatnym"
 msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:175 modules/access_output/http.c:78
-#: modules/control/http/http.c:54
+#: modules/access/dvb/access.c:175 modules/access_output/http.c:76
+#: modules/control/http/http.c:58
 msgid "Root CA file"
 msgstr "Podstawowy plik CA"
 
@@ -5836,8 +5858,8 @@ msgstr "Podstawowy plik CA"
 msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:83
-#: modules/control/http/http.c:57
+#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:81
+#: modules/control/http/http.c:61
 msgid "CRL file"
 msgstr "Plik CRL"
 
@@ -5872,65 +5894,65 @@ msgstr ""
 msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dv.c:70
+#: modules/access/dv.c:68
 msgid "Caching value for DV streams. Thisvalue should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dv.c:74
+#: modules/access/dv.c:72
 msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
 msgstr "Wejście cyfrowe obrazu (Firewire/ieee1394)"
 
-#: modules/access/dv.c:75
+#: modules/access/dv.c:73
 msgid "dv"
 msgstr "dv"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:63 modules/access/dvdread.c:60
+#: modules/access/dvdnav.c:62 modules/access/dvdread.c:56
 msgid "DVD angle"
 msgstr "Ujęcie kamery DVD"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:65 modules/access/dvdread.c:62
+#: modules/access/dvdnav.c:64 modules/access/dvdread.c:58
 msgid "Default DVD angle."
 msgstr "Domyślne ujęcie kamery DVD."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:69 modules/access/dvdread.c:66
+#: modules/access/dvdnav.c:68 modules/access/dvdread.c:62
 msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvdnav.c:71
+#: modules/access/dvdnav.c:70
 msgid "Start directly in menu"
 msgstr "Przejdź od razu do menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:73
+#: modules/access/dvdnav.c:72
 msgid ""
 "Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
 "useless warning introductions."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvdnav.c:82
+#: modules/access/dvdnav.c:81
 msgid "DVD with menus"
 msgstr "DVD z menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:83
+#: modules/access/dvdnav.c:82
 msgid "DVDnav Input"
 msgstr "Wejście DVDnav"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:299 modules/access/dvdread.c:238
-#: modules/access/dvdread.c:497 modules/access/dvdread.c:559
+#: modules/access/dvdnav.c:298 modules/access/dvdread.c:234
+#: modules/access/dvdread.c:493 modules/access/dvdread.c:555
 msgid "Playback failure"
 msgstr "Niepowodzenie odtwarzania."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:300
+#: modules/access/dvdnav.c:299
 msgid ""
 "VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disk."
 msgstr ""
 "Program VLC nie może ustawić tytułu DVD. Prawdopodobnie nie można "
 "odszyfrować całej płyty."
 
-#: modules/access/dvdread.c:69
+#: modules/access/dvdread.c:65
 msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
 msgstr "Metoda rozszyfrowania stosowana przez libdvdcss"
 
-#: modules/access/dvdread.c:71
+#: modules/access/dvdread.c:67
 msgid ""
 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
@@ -5946,61 +5968,60 @@ msgid ""
 "The default method is: key."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvdread.c:87
+#: modules/access/dvdread.c:83
 msgid "title"
 msgstr "tytuł"
 
-#: modules/access/dvdread.c:87
+#: modules/access/dvdread.c:83
 msgid "Key"
 msgstr "Klucz"
 
-#: modules/access/dvdread.c:93
+#: modules/access/dvdread.c:89
 msgid "DVD without menus"
 msgstr "DVD bez menu"
 
-#: modules/access/dvdread.c:94
+#: modules/access/dvdread.c:90
 msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)"
 msgstr "Wejście DVDRead (DVD bez poparcia menu)"
 
-#: modules/access/dvdread.c:239
+#: modules/access/dvdread.c:235
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not open disk \"%s\"."
 msgstr "DVDRead nie mógł otworzyć płyty \"%s\"."
 
-#: modules/access/dvdread.c:498
+#: modules/access/dvdread.c:494
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read block %d."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dvdread.c:560
+#: modules/access/dvdread.c:556
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
 msgstr "DVDRead nie mógł odczytać %d/%d bloków w 0x%02x."
 
-#: modules/access/eyetv.c:45
-#, fuzzy
+#: modules/access/eyetv.c:44
 msgid "EyeTV access module"
-msgstr "Moduł dostępu"
+msgstr "Moduł dostępu EyeTV"
 
-#: modules/access/fake.c:43
+#: modules/access/fake.c:40
 msgid ""
 "Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/fake.c:45 modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l.c:139
+#: modules/access/fake.c:42 modules/access/pvr.c:81 modules/access/v4l.c:135
 msgid "Framerate"
 msgstr "Liczba klatek/s"
 
-#: modules/access/fake.c:47
+#: modules/access/fake.c:44
 msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
 msgstr "Ilość klatek na sekundę (np. 24, 25, 29.97, 30)."
 
-#: modules/access/fake.c:48 modules/stream_out/bridge.c:37
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:119
+#: modules/access/fake.c:45 modules/stream_out/bridge.c:35
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:117
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: modules/access/fake.c:50
+#: modules/access/fake.c:47
 msgid ""
 "Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} constructs "
 "(default 0)."
@@ -6008,750 +6029,704 @@ msgstr ""
 "Wprowadź identyfikator podstawowego strumienia fałszywego w połączeniu z "
 "#duplicate{} constructs (domyślne: 0)."
 
-#: modules/access/fake.c:52
+#: modules/access/fake.c:49
 msgid "Duration in ms"
 msgstr "Czas trwania w ms"
 
-#: modules/access/fake.c:54
+#: modules/access/fake.c:51
 msgid ""
 "Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is 0, "
 "meaning that the stream is unlimited)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/fake.c:58 modules/codec/fake.c:84
+#: modules/access/fake.c:55 modules/codec/fake.c:84
 msgid "Fake"
 msgstr "Symuluj"
 
-#: modules/access/fake.c:59
+#: modules/access/fake.c:56
 msgid "Fake input"
 msgstr "Symuluj wejście"
 
-#: modules/access/file.c:81
+#: modules/access/file.c:79
 msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/file.c:83
+#: modules/access/file.c:81
 msgid "Concatenate with additional files"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/file.c:85
+#: modules/access/file.c:83
 msgid ""
 "Play split files as if they were part of a unique file. You need to specify "
 "a comma-separated list of files."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/file.c:89
+#: modules/access/file.c:87
 msgid "File input"
 msgstr "Plik wejściowy"
 
-#: modules/access/file.c:90 modules/access_output/file.c:69
-#: modules/audio_output/file.c:110 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:262
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:85 modules/gui/macosx/open.m:162
+#: modules/access/file.c:88 modules/access_output/file.c:67
+#: modules/audio_output/file.c:108 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:261
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1232
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:84 modules/gui/macosx/open.m:162
 #: modules/gui/macosx/open.m:402 modules/gui/macosx/output.m:142
 #: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:366 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:74
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:364 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:49
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:146
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:498
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:471
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
-#: modules/access/file.c:283 modules/access/file.c:435
-#: modules/access/file.c:452
+#: modules/access/file.c:281 modules/access/file.c:432
+#: modules/access/file.c:448
 msgid "File reading failed"
 msgstr "Odczyt pliku nie powiódł się."
 
-#: modules/access/file.c:284
-#, c-format
-msgid "VLC could not read file \"%s\"."
+#: modules/access/file.c:282
+#, fuzzy
+msgid "VLC could not read file."
 msgstr "Program VLC nie mógł odczytać pliku \"%s\"."
 
-#: modules/access/file.c:436
+#: modules/access/file.c:433 modules/access/file.c:449
 #, c-format
 msgid "VLC could not open file \"%s\"."
 msgstr "Program VLC nie mógł otworzyć pliku \"%s\"."
 
-#: modules/access/file.c:453
-#, c-format
-msgid "VLC could not open file \"%s\" (%s)."
-msgstr "Program VLC nie mógł otworzyć pliku \"%s\" (%s)."
-
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:31
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:29
 msgid "Bandwidth limit (bytes/s)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:33
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:31
 msgid ""
 "The bandwidth module will drop any data in excess of that many bytes per "
 "seconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:42
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:657
-#, fuzzy
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:40
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:736
 msgid "Bandwidth"
-msgstr "Szerokość ramki"
+msgstr "Szerokość pasma"
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:43
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:41
 msgid "Bandwidth limiter"
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/dump.c:39
+#: modules/access_filter/dump.c:37
 msgid "Force use of dump module"
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/dump.c:40
+#: modules/access_filter/dump.c:38
 msgid "Activate the dump module even for media with fast seeking."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/dump.c:43
+#: modules/access_filter/dump.c:41
 msgid "Maximum size of temporary file (Mb)"
 msgstr "Maksymalny rozmiar pliku tymczasowego (Mb)"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:44
+#: modules/access_filter/dump.c:42
 msgid ""
 "The dump module will abort dumping of the media if more than this much "
 "megabyte were performed."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/record.c:45
+#: modules/access_filter/record.c:43
 msgid "Record directory"
 msgstr "Folder nagrywania"
 
-#: modules/access_filter/record.c:47
+#: modules/access_filter/record.c:45
 msgid "Directory where the record will be stored."
 msgstr "Folder gdzie nagrywanie ma być zapisane."
 
-#: modules/access_filter/record.c:323
+#: modules/access_filter/record.c:321
 msgid "Recording"
 msgstr "Nagrywanie"
 
-#: modules/access_filter/record.c:325
+#: modules/access_filter/record.c:323
 msgid "Recording done"
 msgstr "Nagrywanie zakończone"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:47
+#: modules/access_filter/timeshift.c:45
 msgid "Timeshift granularity"
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:49
+#: modules/access_filter/timeshift.c:47
 msgid ""
 "This is the size of the temporary files that will be used to store the "
 "timeshifted streams."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:51
+#: modules/access_filter/timeshift.c:49
 msgid "Timeshift directory"
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:52
+#: modules/access_filter/timeshift.c:50
 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:54
+#: modules/access_filter/timeshift.c:52
 msgid "Force use of the timeshift module"
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:55
+#: modules/access_filter/timeshift.c:53
 msgid ""
 "Force use of the timeshift module even if the access declares that it can "
 "control pace or pause."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:59 modules/access_filter/timeshift.c:60
+#: modules/access_filter/timeshift.c:57 modules/access_filter/timeshift.c:58
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:200
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Timeshift"
 
-#: modules/access/ftp.c:56
+#: modules/access/ftp.c:54
 msgid ""
 "Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/ftp.c:58
+#: modules/access/ftp.c:56
 msgid "FTP user name"
 msgstr "Imię użytkownika FTP"
 
-#: modules/access/ftp.c:59 modules/access/smb.c:66
+#: modules/access/ftp.c:57 modules/access/smb.c:64
 msgid "User name that will be used for the connection."
 msgstr "Imię użytkownika potrzebne dla polaczenia."
 
-#: modules/access/ftp.c:61
+#: modules/access/ftp.c:59
 msgid "FTP password"
 msgstr "Hasło FTP"
 
-#: modules/access/ftp.c:62 modules/access/smb.c:69
+#: modules/access/ftp.c:60 modules/access/smb.c:67
 msgid "Password that will be used for the connection."
 msgstr "Hasło potrzebne dla polaczenia."
 
-#: modules/access/ftp.c:64
+#: modules/access/ftp.c:62
 msgid "FTP account"
 msgstr "Konto FTP"
 
-#: modules/access/ftp.c:65
+#: modules/access/ftp.c:63
 msgid "Account that will be used for the connection."
 msgstr "Konto potrzebne dla polaczenia."
 
-#: modules/access/ftp.c:70
+#: modules/access/ftp.c:68
 msgid "FTP input"
 msgstr "Wejście FTP"
 
-#: modules/access/ftp.c:87
+#: modules/access/ftp.c:85
 msgid "FTP upload output"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/ftp.c:131 modules/access/ftp.c:141 modules/access/ftp.c:202
-#: modules/access/ftp.c:212 modules/access/ftp.c:220
+#: modules/access/ftp.c:129 modules/access/ftp.c:139 modules/access/ftp.c:200
+#: modules/access/ftp.c:210 modules/access/ftp.c:218
 msgid "Network interaction failed"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/ftp.c:132
+#: modules/access/ftp.c:130
 msgid "VLC could not connect with the given server."
 msgstr "VLC nie może połączyć sie z danym serwerem."
 
-#: modules/access/ftp.c:142
+#: modules/access/ftp.c:140
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/ftp.c:203
+#: modules/access/ftp.c:201
 msgid "Your account was rejected."
 msgstr "Twoje konto zostało odrzucone."
 
-#: modules/access/ftp.c:213
+#: modules/access/ftp.c:211
 msgid "Your password was rejected."
 msgstr "Twoje hasło zostało odrzucone."
 
-#: modules/access/ftp.c:221
-#, fuzzy
+#: modules/access/ftp.c:219
 msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
-msgstr "Twoje połączenie do serwera zostało odrzucone."
+msgstr "Twoje połączenie ze serwerem zostało odrzucone."
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:47
+#: modules/access/gnomevfs.c:44
 msgid ""
 "Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:51
+#: modules/access/gnomevfs.c:48
 msgid "GnomeVFS input"
 msgstr "Wejście GnomeVFS"
 
-#: modules/access/http.c:51 modules/access/mms/mms.c:60
+#: modules/access/http.c:48 modules/access/mms/mms.c:59
 msgid "HTTP proxy"
 msgstr "Serwer proxy HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:53 modules/access/mms/mms.c:62
+#: modules/access/http.c:50 modules/access/mms/mms.c:61
 msgid ""
 "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
 "mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
 "tried."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/http.c:59
+#: modules/access/http.c:56
 msgid ""
 "Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/http.c:62
+#: modules/access/http.c:59
 msgid "HTTP user agent"
 msgstr "Klient użytkownika HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:63
+#: modules/access/http.c:60
 msgid "User agent that will be used for the connection."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/http.c:66
+#: modules/access/http.c:63
 msgid "Auto re-connect"
 msgstr "Automatyczne połączenie się na nowo"
 
-#: modules/access/http.c:68
+#: modules/access/http.c:65
 msgid ""
 "Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/http.c:71
+#: modules/access/http.c:68
 msgid "Continuous stream"
 msgstr "Ciągły strumień"
 
-#: modules/access/http.c:72
+#: modules/access/http.c:69
 msgid ""
 "Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
 "server). You should not globally enable this option as it will break all "
 "other types of HTTP streams."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/http.c:78
+#: modules/access/http.c:75
 msgid "HTTP input"
 msgstr "Wejście HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:80
+#: modules/access/http.c:77
 msgid "HTTP(S)"
 msgstr "HTTP(S)"
 
-#: modules/access/http.c:297
+#: modules/access/http.c:295
 msgid "HTTP authentication"
 msgstr "Poświadczenie HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:298 modules/demux/live555.cpp:484
+#: modules/access/http.c:296 modules/demux/live555.cpp:482
 msgid "Please enter a valid login name and a password."
 msgstr "Proszę wpisz ważne imię użytkownika i hasło."
 
-#: modules/access/jack.c:60
+#: modules/access/jack.c:59
 msgid ""
 "Make VLC buffer audio data capturer from jack for the specified length in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/jack.c:62
-#, fuzzy
+#: modules/access/jack.c:61
 msgid "Pace"
-msgstr "Dance"
+msgstr "Pace"
 
-#: modules/access/jack.c:64
+#: modules/access/jack.c:63
 msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/jack.c:65
-#, fuzzy
+#: modules/access/jack.c:64
 msgid "Auto Connection"
-msgstr "Automatyczne połączenie się na nowo"
+msgstr "Automatyczne połączenie"
 
-#: modules/access/jack.c:67
+#: modules/access/jack.c:66
 msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/jack.c:70
-#, fuzzy
+#: modules/access/jack.c:69
 msgid "JACK audio input"
-msgstr "Wyjście dźwięku JACK"
+msgstr "Wejście dźwięku JACK"
 
-#: modules/access/jack.c:72
-#, fuzzy
+#: modules/access/jack.c:71
 msgid "JACK Input"
-msgstr "Wejście"
+msgstr "Wejście JACK"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:48
+#: modules/access/mms/mms.c:47
 msgid ""
 "Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/mms/mms.c:51
+#: modules/access/mms/mms.c:50
 msgid "Force selection of all streams"
 msgstr "Przymusić selekcje wszystkich strumieni"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:53
+#: modules/access/mms/mms.c:52
 msgid ""
 "MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
 "You can choose to select all of them."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/mms/mms.c:56
+#: modules/access/mms/mms.c:55
 msgid "Maximum bitrate"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/mms/mms.c:58
+#: modules/access/mms/mms.c:57
 msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/mms/mms.c:68
+#: modules/access/mms/mms.c:67
 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
 msgstr "Wejscie Microsoft Media Server (MMS)"
 
-#: modules/access_output/dummy.c:41 modules/stream_out/dummy.c:48
+#: modules/access_output/dummy.c:40 modules/stream_out/dummy.c:46
 msgid "Dummy stream output"
 msgstr "Fikcyjne wyjście strumienia"
 
-#: modules/access_output/dummy.c:42 modules/misc/dummy/dummy.c:58
+#: modules/access_output/dummy.c:41 modules/misc/dummy/dummy.c:56
 msgid "Dummy"
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/file.c:63
+#: modules/access_output/file.c:61
 msgid "Append to file"
 msgstr "Dołącz do pliku"
 
-#: modules/access_output/file.c:64
+#: modules/access_output/file.c:62
 msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/file.c:68
+#: modules/access_output/file.c:66
 msgid "File stream output"
 msgstr "Wyjście pliku źródła"
 
-#: modules/access_output/http.c:62 modules/misc/audioscrobbler.c:118
+#: modules/access_output/http.c:60 modules/misc/audioscrobbler.c:117
 msgid "Username"
 msgstr "Nazwa uzytkownika"
 
-#: modules/access_output/http.c:63
+#: modules/access_output/http.c:61
 msgid "User name that will be requested to access the stream."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:65 modules/control/telnet.c:79
+#: modules/access_output/http.c:63 modules/control/telnet.c:78
 #: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:95
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:120 modules/misc/notify/growl.c:61
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:119 modules/misc/notify/growl.c:60
 msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
-#: modules/access_output/http.c:66
+#: modules/access_output/http.c:64
 msgid "Password that will be requested to access the stream."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:68
+#: modules/access_output/http.c:66
 msgid "Mime"
 msgstr "Mime"
 
-#: modules/access_output/http.c:69
+#: modules/access_output/http.c:67
 msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:72
+#: modules/access_output/http.c:70
 msgid "Path to the x509 PEM certificate file that will be used for HTTPS."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:75
+#: modules/access_output/http.c:73
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM private key file that will be used for HTTPS. Leave "
 "empty if you don't have one."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:79
+#: modules/access_output/http.c:77
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM trusted root CA certificates (certificate authority) "
 "file that will be used for HTTPS. Leave empty if you don't have one."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:84
+#: modules/access_output/http.c:82
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM Certificates Revocation List file that will be used for "
 "SSL. Leave empty if you don't have one."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:87
+#: modules/access_output/http.c:85
 msgid "Advertise with Bonjour"
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:88
+#: modules/access_output/http.c:86
 msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:92
+#: modules/access_output/http.c:90
 msgid "HTTP stream output"
 msgstr "Wyjście źródła HTTP"
 
-#: modules/access_output/shout.c:59
+#: modules/access_output/shout.c:58
 msgid "Stream name"
 msgstr "Nazwa strumienia"
 
-#: modules/access_output/shout.c:60
+#: modules/access_output/shout.c:59
 msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:63
+#: modules/access_output/shout.c:62
 msgid "Stream description"
 msgstr "Opis strumienia"
 
-#: modules/access_output/shout.c:64
+#: modules/access_output/shout.c:63
 msgid "Description of the stream content or information about your channel."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:67
+#: modules/access_output/shout.c:66
 msgid "Stream MP3"
 msgstr "Strumień MP3"
 
-#: modules/access_output/shout.c:68
+#: modules/access_output/shout.c:67
 msgid ""
 "You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is also "
 "possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to the "
 "shoutcast/icecast server."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:77
+#: modules/access_output/shout.c:76
 msgid "Genre description"
 msgstr "Opis rodzaju"
 
-#: modules/access_output/shout.c:78
+#: modules/access_output/shout.c:77
 msgid "Genre of the content. "
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:80
+#: modules/access_output/shout.c:79
 msgid "URL description"
 msgstr "Opis URL"
 
-#: modules/access_output/shout.c:81
+#: modules/access_output/shout.c:80
 msgid "URL with information about the stream or your channel. "
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:88
+#: modules/access_output/shout.c:87
 msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:90 modules/access/v4l.c:125
+#: modules/access_output/shout.c:89 modules/access/v4l.c:121
 msgid "Samplerate"
 msgstr "Szybkość symboliczna"
 
-#: modules/access_output/shout.c:91
+#: modules/access_output/shout.c:90
 msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:93
+#: modules/access_output/shout.c:92
 msgid "Number of channels"
 msgstr "Ilość kanałów"
 
-#: modules/access_output/shout.c:94
+#: modules/access_output/shout.c:93
 msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:96
+#: modules/access_output/shout.c:95
 msgid "Ogg Vorbis Quality"
 msgstr "Jakość Ogg Vorbis"
 
-#: modules/access_output/shout.c:97
+#: modules/access_output/shout.c:96
 msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:99
+#: modules/access_output/shout.c:98
 msgid "Stream public"
 msgstr "Strumień publiczny"
 
-#: modules/access_output/shout.c:100
+#: modules/access_output/shout.c:99
 msgid ""
 "Make the server publicly available on the 'Yellow Pages' (directory listing "
 "of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the bitrate "
 "information specified for shoutcast. Requires Ogg streaming for icecast."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/shout.c:106
+#: modules/access_output/shout.c:105
 msgid "IceCAST output"
 msgstr "Wyjście IceCAST"
 
-#: modules/access_output/udp.c:89 modules/access/rtsp/access.c:41
-#: modules/demux/live555.cpp:60
+#: modules/access_output/udp.c:62 modules/access/rtsp/access.c:41
+#: modules/demux/live555.cpp:58
 msgid "Caching value (ms)"
 msgstr "Wartość buforowania (ms)"
 
-#: modules/access_output/udp.c:91
+#: modules/access_output/udp.c:64
 msgid ""
 "Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/udp.c:94
+#: modules/access_output/udp.c:67
 msgid "Group packets"
 msgstr "Pakiety grup"
 
-#: modules/access_output/udp.c:95
+#: modules/access_output/udp.c:68
 msgid ""
 "Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
 "choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
 "the scheduling load on heavily-loaded systems."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/udp.c:100
-msgid "Raw write"
-msgstr "Surowy wpis"
-
-#: modules/access_output/udp.c:101
-msgid ""
-"Packets will be sent directly, without trying to fill the MTU (ie, without "
-"trying to make the biggest possible packets in order to improve streaming)."
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/udp.c:105
-msgid "RTCP destination port number"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/udp.c:106
-msgid "Sends RTCP packets to this port (0 = auto)"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/udp.c:107
+#: modules/access_output/udp.c:73
 #, fuzzy
 msgid "Automatic multicast streaming"
-msgstr "Automatyczne obcinanie"
+msgstr "Automatyczne rozsyłanie grupowe"
 
-#: modules/access_output/udp.c:108
+#: modules/access_output/udp.c:74
 msgid "Allocates an outbound multicast address automatically."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/udp.c:110
-msgid "UDP-Lite"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/udp.c:111
-msgid "Use UDP-Lite/IP instead of normal UDP/IP"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/udp.c:112
-msgid "Checksum coverage"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/udp.c:113
-msgid "Payload bytes covered by layer-4 checksum"
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/udp.c:116
+#: modules/access_output/udp.c:78
 msgid "UDP stream output"
 msgstr "wyjście źródła UDP"
 
-#: modules/access/pvr.c:58
+#: modules/access/pvr.c:57
 msgid ""
 "Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:61
+#: modules/access/pvr.c:60
 msgid "Device"
 msgstr "Urządzenie"
 
-#: modules/access/pvr.c:62
+#: modules/access/pvr.c:61
 msgid "PVR video device"
 msgstr "Urządzenie obrazu PVR"
 
-#: modules/access/pvr.c:64
+#: modules/access/pvr.c:63
 msgid "Radio device"
 msgstr "Urządzenie radia"
 
-#: modules/access/pvr.c:65
+#: modules/access/pvr.c:64
 msgid "PVR radio device"
 msgstr "Urządzenie radia PVR"
 
-#: modules/access/pvr.c:67 modules/access/v4l.c:99
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:500
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:541
+#: modules/access/pvr.c:66 modules/access/v4l.c:95
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:527
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:620
 msgid "Norm"
 msgstr "Norma"
 
-#: modules/access/pvr.c:68 modules/access/v4l.c:101
+#: modules/access/pvr.c:67 modules/access/v4l.c:97
 msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
 msgstr "Standard strumienia (Automatyczny, SECAM, PAL, lub NTSC)."
 
-#: modules/access/pvr.c:71 modules/access/v4l.c:105 modules/demux/rawvid.c:44
-#: modules/video_filter/mosaic.c:97
+#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l.c:101 modules/demux/rawvid.c:43
+#: modules/video_filter/mosaic.c:94
 msgid "Width"
 msgstr "Szerokość"
 
-#: modules/access/pvr.c:72
+#: modules/access/pvr.c:71
 msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Szerokość nagrywanego strumienia (-1 dla automatycznego rozpoznania)."
 
-#: modules/access/pvr.c:75 modules/access/v4l.c:108 modules/demux/rawvid.c:48
-#: modules/video_filter/mosaic.c:95
+#: modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l.c:104 modules/demux/rawvid.c:47
+#: modules/video_filter/mosaic.c:92
 msgid "Height"
 msgstr "Wysokość"
 
-#: modules/access/pvr.c:76
+#: modules/access/pvr.c:75
 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Wysokość nagrywanego strumienia (-1 dla automatycznego rozpoznania)."
 
-#: modules/access/pvr.c:79 modules/access/v4l.c:92
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:507
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:548
+#: modules/access/pvr.c:78 modules/access/v4l.c:88
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:534
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:627
 msgid "Frequency"
 msgstr "Częstotliwość"
 
-#: modules/access/pvr.c:80 modules/access/v4l.c:94
+#: modules/access/pvr.c:79 modules/access/v4l.c:90
 msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
 msgstr "Frekwencja nagrywania (w kHz), jeśli dostępna."
 
-#: modules/access/pvr.c:83 modules/access/v4l.c:140
+#: modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l.c:136
 msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
 msgstr ""
 "Liczba klatek nagrywania, jeśli dostępna (-1 dla automatycznego rozpoznania)."
 
-#: modules/access/pvr.c:86
+#: modules/access/pvr.c:85
 msgid "Key interval"
 msgstr "Kluczowy interwal"
 
-#: modules/access/pvr.c:87
+#: modules/access/pvr.c:86
 msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
 msgstr ""
 "Interwal pomiędzy klatkami kluczowymi (-1 dla automatycznego rozpoznania)."
 
-#: modules/access/pvr.c:89
+#: modules/access/pvr.c:88
 msgid "B Frames"
 msgstr "B klatki"
 
-#: modules/access/pvr.c:90
+#: modules/access/pvr.c:89
 msgid ""
 "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
 "number of B-Frames."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:94
+#: modules/access/pvr.c:93
 msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:96
+#: modules/access/pvr.c:95
 msgid "Bitrate peak"
 msgstr "Szczyt przepływności"
 
-#: modules/access/pvr.c:97
+#: modules/access/pvr.c:96
 msgid "Peak bitrate in VBR mode."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:99
-#, fuzzy
+#: modules/access/pvr.c:98
 msgid "Bitrate mode"
-msgstr "Szczyt przepływności"
+msgstr "Tryb przepływności"
 
-#: modules/access/pvr.c:100
+#: modules/access/pvr.c:99
 msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:102
+#: modules/access/pvr.c:101
 msgid "Audio bitmask"
 msgstr "Dźwiękowa maska bitu"
 
-#: modules/access/pvr.c:103
+#: modules/access/pvr.c:102
 msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:106 modules/access/vcdx/info.c:97
-#: modules/gui/macosx/intf.m:532 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1394
+#: modules/access/pvr.c:105 modules/access/vcdx/info.c:97
+#: modules/gui/macosx/intf.m:562 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1394
 msgid "Volume"
 msgstr "Głośność"
 
-#: modules/access/pvr.c:107
+#: modules/access/pvr.c:106
 msgid "Audio volume (0-65535)."
 msgstr "Głośność (0-65535)."
 
-#: modules/access/pvr.c:109 modules/access/v4l.c:95
+#: modules/access/pvr.c:108 modules/access/v4l.c:91
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanał"
 
-#: modules/access/pvr.c:110
+#: modules/access/pvr.c:109
 msgid ""
 "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
 msgstr "Uzywany kanal karty (zwykle, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
 
-#: modules/access/pvr.c:116 modules/access/v4l.c:146
+#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l.c:142
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: modules/access/pvr.c:116 modules/access/v4l.c:146
+#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l.c:142
 msgid "SECAM"
 msgstr "SECAM"
 
-#: modules/access/pvr.c:116 modules/access/v4l.c:146
+#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l.c:142
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
-#: modules/access/pvr.c:116 modules/access/v4l.c:146
+#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l.c:142
 msgid "NTSC"
 msgstr "NTSC"
 
-#: modules/access/pvr.c:119
+#: modules/access/pvr.c:118
 msgid "vbr"
 msgstr "vbr"
 
-#: modules/access/pvr.c:119
+#: modules/access/pvr.c:118
 msgid "cbr"
 msgstr "cbr"
 
-#: modules/access/pvr.c:124
+#: modules/access/pvr.c:123
 msgid "PVR"
 msgstr "PVR"
 
-#: modules/access/pvr.c:125
+#: modules/access/pvr.c:124
 msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
 msgstr "Wyjście dekodera kart IVTV MPEG"
 
@@ -6781,280 +6756,270 @@ msgstr "Sesja nie udała się"
 msgid "The requested RTSP session could not be established."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:38
+#: modules/access/screen/screen.c:36
 msgid ""
 "Caching value for screen capture. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:42
+#: modules/access/screen/screen.c:40
 msgid "Desired frame rate for the capture."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:45
+#: modules/access/screen/screen.c:43
 msgid "Capture fragment size"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:47
+#: modules/access/screen/screen.c:45
 msgid ""
 "Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
 "height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/screen/screen.c:61
+#: modules/access/screen/screen.c:59
 msgid "Screen Input"
 msgstr "Wejście ekranu"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:62 modules/gui/macosx/vout.m:213
+#: modules/access/screen/screen.c:60 modules/gui/macosx/vout.m:213
 msgid "Screen"
 msgstr "Ekran"
 
-#: modules/access/smb.c:63
+#: modules/access/smb.c:61
 msgid ""
 "Caching value for SMB streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/smb.c:65
+#: modules/access/smb.c:63
 msgid "SMB user name"
 msgstr "Imię użytkownika SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:68
+#: modules/access/smb.c:66
 msgid "SMB password"
 msgstr "Hasło SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:71
+#: modules/access/smb.c:69
 msgid "SMB domain"
 msgstr "Domena SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:72
+#: modules/access/smb.c:70
 msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
 msgstr "Domena/Grupa Robocza która będzie użyta dla połączenia."
 
-#: modules/access/smb.c:77
+#: modules/access/smb.c:75
 msgid "SMB input"
 msgstr "Wejście SMB"
 
-#: modules/access/tcp.c:39
+#: modules/access/tcp.c:38
 msgid ""
 "Caching value for TCP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/tcp.c:46
+#: modules/access/tcp.c:45
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: modules/access/tcp.c:47
+#: modules/access/tcp.c:46
 msgid "TCP input"
 msgstr "Wejście TCP"
 
-#: modules/access/udp.c:71
+#: modules/access/udp.c:60
 msgid ""
 "Caching value for UDP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/udp.c:74
-msgid "Autodetection of MTU"
-msgstr "Automatyczne rozpoznanie MTU"
-
-#: modules/access/udp.c:76
-msgid ""
-"Automatically detect the line's MTU. This will increase the size if "
-"truncated packets are found"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/udp.c:79
+#: modules/access/udp.c:63
 msgid "RTP reordering timeout in ms"
 msgstr "Limit czasu nagrywania RTP w ms"
 
-#: modules/access/udp.c:81
+#: modules/access/udp.c:65
 msgid ""
 "VLC reorders RTP packets. The input will wait for late packets at most the "
 "time specified here (in milliseconds)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/udp.c:88 modules/gui/macosx/open.m:185
+#: modules/access/udp.c:72 modules/gui/macosx/open.m:185
 #: modules/gui/macosx/open.m:731 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:800
 msgid "UDP/RTP"
 msgstr "UDP/RTP"
 
-#: modules/access/udp.c:89
+#: modules/access/udp.c:73
 msgid "UDP/RTP input"
 msgstr "Wejście UDP/RTP"
 
-#: modules/access/v4l2.c:54 modules/gui/macosx/open.m:169
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:528
+#: modules/access/v4l2.c:51 modules/gui/macosx/open.m:169
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:607
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:719
 msgid "Device name"
 msgstr "Nazwa urządzenia"
 
-#: modules/access/v4l2.c:56
+#: modules/access/v4l2.c:53
 msgid ""
 "Name of the device to use. If you don't specify anything, /dev/video0 will "
 "be used."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:60
+#: modules/access/v4l2.c:57
 msgid ""
 "Input of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
 msgstr "Używane wejście karty (zwykle, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:65
+#: modules/access/v4l2.c:62
 msgid "Video4Linux2"
 msgstr "Video4Linux"
 
-#: modules/access/v4l2.c:66
+#: modules/access/v4l2.c:63
 msgid "Video4Linux2 input"
 msgstr "Wyjście Video4Linux"
 
-#: modules/access/v4l.c:78
+#: modules/access/v4l.c:74
 msgid ""
 "Caching value for V4L captures. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:82
+#: modules/access/v4l.c:78
 msgid ""
 "Name of the video device to use. If you don't specify anything, no video "
 "device will be used."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:86
+#: modules/access/v4l.c:82
 msgid ""
 "Name of the audio device to use. If you don't specify anything, no audio "
 "device will be used."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:90
+#: modules/access/v4l.c:86
 msgid ""
 "Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:97
+#: modules/access/v4l.c:93
 msgid ""
 "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
 msgstr "Używany kanał karty (zwykle, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
 
-#: modules/access/v4l.c:102
+#: modules/access/v4l.c:98
 msgid "Audio Channel"
 msgstr "Kanał dźwiękowy"
 
-#: modules/access/v4l.c:104
+#: modules/access/v4l.c:100
 msgid "Audio Channel to use, if there are several audio inputs."
 msgstr "Używany kanał dźwięku, jeżeli tutaj jest kilka wejść."
 
-#: modules/access/v4l.c:106
+#: modules/access/v4l.c:102
 msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
 msgstr "Szerokość nagrywanego strumienia (-1 dla automatycznego rozpoznania)."
 
-#: modules/access/v4l.c:109
+#: modules/access/v4l.c:105
 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
 msgstr "Wysokość nagrywanego strumienia (-1 dla automatycznego rozpoznania)."
 
-#: modules/access/v4l.c:111 modules/gui/macosx/extended.m:103
+#: modules/access/v4l.c:107 modules/gui/macosx/extended.m:103
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:230
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:234
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jasność"
 
-#: modules/access/v4l.c:113
+#: modules/access/v4l.c:109
 msgid "Brightness of the video input."
 msgstr "Jasność wyjścia obrazu."
 
-#: modules/access/v4l.c:114 modules/gui/macosx/extended.m:106
+#: modules/access/v4l.c:110 modules/gui/macosx/extended.m:106
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:244
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:224
 msgid "Hue"
 msgstr "Odcień"
 
-#: modules/access/v4l.c:116
+#: modules/access/v4l.c:112
 msgid "Hue of the video input."
 msgstr "Odcień wyjścia obrazu."
 
-#: modules/access/v4l.c:117 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:292
+#: modules/access/v4l.c:113 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:292
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:362
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:634 modules/misc/notify/xosd.c:80
-#: modules/video_filter/colorthres.c:49 modules/video_filter/marq.c:112
-#: modules/video_filter/rss.c:147
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:634 modules/misc/notify/xosd.c:78
+#: modules/video_filter/colorthres.c:47 modules/video_filter/marq.c:110
+#: modules/video_filter/rss.c:145
 msgid "Color"
 msgstr "Kolor"
 
-#: modules/access/v4l.c:119
+#: modules/access/v4l.c:115
 msgid "Color of the video input."
 msgstr "Kolor wyjścia obrazu."
 
-#: modules/access/v4l.c:120 modules/gui/macosx/extended.m:104
+#: modules/access/v4l.c:116 modules/gui/macosx/extended.m:104
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:223
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:229
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-#: modules/access/v4l.c:122
+#: modules/access/v4l.c:118
 msgid "Contrast of the video input."
 msgstr "Kontrast wyjścia obrazu."
 
-#: modules/access/v4l.c:123
+#: modules/access/v4l.c:119
 msgid "Tuner"
 msgstr "Tuner"
 
-#: modules/access/v4l.c:124
+#: modules/access/v4l.c:120
 msgid "Tuner to use, if there are several ones."
 msgstr "Używany tuner, jeżeli tutaj jest ich kilka."
 
-#: modules/access/v4l.c:127
+#: modules/access/v4l.c:123
 msgid ""
 "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:130
+#: modules/access/v4l.c:126
 msgid "Capture the audio stream in stereo."
 msgstr "Chwyć strumień dźwięku w stereo."
 
-#: modules/access/v4l.c:131
+#: modules/access/v4l.c:127
 msgid "MJPEG"
 msgstr "MJPEG"
 
-#: modules/access/v4l.c:133
+#: modules/access/v4l.c:129
 msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:134
+#: modules/access/v4l.c:130
 msgid "Decimation"
 msgstr "Dziesiątkowanie"
 
-#: modules/access/v4l.c:136
+#: modules/access/v4l.c:132
 msgid "Decimation level for MJPEG streams"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l.c:137
+#: modules/access/v4l.c:133
 msgid "Quality"
 msgstr "Jakość"
 
-#: modules/access/v4l.c:138
+#: modules/access/v4l.c:134
 msgid "Quality of the stream."
 msgstr "Jakość strumienia."
 
-#: modules/access/v4l.c:149
+#: modules/access/v4l.c:145
 msgid "Video4Linux"
 msgstr "Video4Linux"
 
-#: modules/access/v4l.c:150
+#: modules/access/v4l.c:146
 msgid "Video4Linux input"
 msgstr "Wejście Video4Linux"
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:43
+#: modules/access/vcd/vcd.c:42
 msgid "Caching value for VCDs. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:47 modules/gui/macosx/open.m:177
+#: modules/access/vcd/vcd.c:46 modules/gui/macosx/open.m:177
 #: modules/gui/macosx/open.m:520 modules/gui/macosx/open.m:610
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:694
 msgid "VCD"
 msgstr "VCD"
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:48
+#: modules/access/vcd/vcd.c:47
 msgid "VCD input"
 msgstr "Wejście VCD"
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:54
+#: modules/access/vcd/vcd.c:53
 msgid "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"
 msgstr "[vcd:][urządzenie] [@[tytuł][,[rozdział]]]"
 
@@ -7068,7 +7033,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/vcdx/access.c:281 modules/access/vcdx/access.c:364
 #: modules/access/vcdx/access.c:690 modules/access/vcdx/info.c:290
-#: modules/access/vcdx/info.c:291 modules/gui/qt4/components/open.cpp:278
+#: modules/access/vcdx/info.c:291 modules/gui/qt4/components/open.cpp:305
 msgid "Entry"
 msgstr "Wpis"
 
@@ -7078,7 +7043,7 @@ msgstr "Segmenty"
 
 #: modules/access/vcdx/access.c:428 modules/access/vcdx/access.c:709
 #: modules/access/vcdx/info.c:294 modules/access/vcdx/info.c:295
-#: modules/demux/mkv.cpp:5375
+#: modules/demux/mkv.cpp:5389
 msgid "Segment"
 msgstr "Segment"
 
@@ -7218,15 +7183,15 @@ msgstr ""
 msgid "Format to use in the playlist's \"title\" field."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:46
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:44
 msgid "Simple decoder for Dolby Surround encoded streams"
 msgstr "Prosty dekoder dla strumieni kodowanych w Dolby Surround"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:47
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:45
 msgid "Dolby Surround decoder"
 msgstr "Dekoder Dolby Surround"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:55
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:53
 msgid ""
 "This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
 "complete 7.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
@@ -7235,60 +7200,60 @@ msgid ""
 "It works with any source format from mono to 7.1."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:62
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:60
 msgid "Characteristic dimension"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:64
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:62
 msgid "Distance between front left speaker and listener in meters."
 msgstr "Odległość pomiędzy przedniego lewego głośnika i słuchacza w metrach."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:66
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:64
 msgid "Compensate delay"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:68
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:66
 msgid ""
 "The delay which is introduced by the physical algorithm may sometimes be "
 "disturbing for the synchronization between lips-movement and speech. In "
 "case, turn this on to compensate."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:72
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:70
 msgid "No decoding of Dolby Surround"
 msgstr "Niedekodowanie Dolby Surround"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:74
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:72
 msgid ""
 "Dolby Surround encoded streams won't be decoded before being processed by "
 "this filter. Enabling this setting is not recommended."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:78
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:97
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:76
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:95
 msgid "Headphone virtual spatialization effect"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:79
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:77
 msgid "Headphone effect"
 msgstr "Efekt słuchawek"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:87
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:85
 msgid "Use downmix algorithme."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:86
 msgid ""
 "This option selects a stereo to mono downmix algorithm that is used in the "
 "headphone channel mixer. Itgives the effect of standing in a room full of "
 "speakers."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
 msgid "Select channel to keep"
 msgstr "Wybierz kanał do zachowania"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:93
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
 msgid ""
 "This option silences all other channels except the selected channel. Choose "
 "one from (0=left, 1=right 2=rear left, 3=rear right, 4=center, 5=left front)"
@@ -7296,36 +7261,36 @@ msgstr ""
 "Ta opcja wycisza wszystkie inne kanały oprócz wybranego. Wybierz jedną "
 "(0=lewy, 1=prawy 2=tylny lewy, 3=tylny prawy, 4=środkowy, 5=przedni lewy)"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97
 msgid "Left rear"
 msgstr "lewy tylni"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97
 msgid "Right rear"
 msgstr "Prawy tylni"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:98
 msgid "Left front"
 msgstr "Lewy przedni"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:112
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:110
 msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
 msgstr "Filtr dźwięku dla wymiany stereo na mono"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:45
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:43
 msgid "Audio filter for simple channel mixing"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:45
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:43
 msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:94
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:92
 msgid "A/52 dynamic range compression"
 msgstr "Kompresja dynamicznego zakresu A/52"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:96
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:83
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:94
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:81
 msgid ""
 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
@@ -7338,85 +7303,85 @@ msgstr ""
 "Jeśli zostanie wyłączona kompresja dynamicznego zakresu będzie to lepiej "
 "pasująca opcja w przypadku sali kinowej lub pokoju akustycznego."
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:101
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:99
 msgid "Enable internal upmixing"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:103
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:101
 msgid "Enable the internal upmixing algorithm (not recommended)."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:107
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:116
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:105
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:114
 msgid "ATSC A/52 (AC-3) audio decoder"
 msgstr "Dekoder dźwięku ATSC A/52 (AC-3)"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:52
+#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:50
 msgid "Audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:81
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:79
 msgid "DTS dynamic range compression"
 msgstr "Kompresja dynamicznego zakresu DTS"
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:93
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:99
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:91
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:97
 msgid "DTS Coherent Acoustics audio decoder"
 msgstr "Dekoder koherencyjny dźwięku DTS"
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:69
+#: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:67
 msgid "Audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/converter/fixed.c:54
+#: modules/audio_filter/converter/fixed.c:52
 msgid "Fixed point audio format conversions"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/converter/float.c:95
+#: modules/audio_filter/converter/float.c:93
 msgid "Floating-point audio format conversions"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:69
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:74
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:67
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:72
 msgid "MPEG audio decoder"
 msgstr "Dekoder dźwięku MPEG"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:51
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:50
 msgid "Equalizer preset"
 msgstr "Domyślne ustawienia korektora"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:52
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:51
 msgid "Preset to use for the equalizer."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:54
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:53
 msgid "Bands gain"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:56
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:55
 msgid ""
 "Don't use presets, but manually specified bands. You need to provide 10 "
 "values between -20dB and 20dB, separated by spaces, e.g. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -"
 "2 0\"."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:60
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:59
 msgid "Two pass"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:61
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:60
 msgid "Filter the audio twice. This provides a more intense effect."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:64
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:63
 msgid "Global gain"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:65
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:64
 msgid "Set the global gain in dB (-20 ... 20)."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:68
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:67
 msgid "Equalizer with 10 bands"
 msgstr "Korektor dziesieciopasmowy"
 
@@ -7499,265 +7464,271 @@ msgstr "Soft rock"
 msgid "Techno"
 msgstr "Techno"
 
-#: modules/audio_filter/format.c:202
+#: modules/audio_filter/format.c:200
 msgid "Audio filter for PCM format conversion"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:68
+#: modules/audio_filter/normvol.c:65
 msgid "Number of audio buffers"
 msgstr "Ilość buforów dźwięku"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:69
+#: modules/audio_filter/normvol.c:66
 msgid ""
 "This is the number of audio buffers on which the power measurement is made. "
 "A higher number of buffers will increase the response time of the filter to "
 "a spike but will make it less sensitive to short variations."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:74
+#: modules/audio_filter/normvol.c:71
 msgid "Max level"
 msgstr "Maksymalny poziom"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:75
+#: modules/audio_filter/normvol.c:72
 msgid ""
 "If the average power over the last N buffers is higher than this value, the "
 "volume will be normalized. This value is a positive floating point number. A "
 "value between 0.5 and 10 seems sensible."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:81 modules/audio_filter/normvol.c:82
+#: modules/audio_filter/normvol.c:78 modules/audio_filter/normvol.c:79
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:225
 msgid "Volume normalizer"
 msgstr "Normalizator głośności"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:47 modules/audio_filter/param_eq.c:48
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:45 modules/audio_filter/param_eq.c:46
 msgid "Parametric Equalizer"
 msgstr "Korektor parametryczny"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:53
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:51
 msgid "Low freq (Hz)"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:55
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:53
 msgid "Low freq gain (dB)"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:56
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:54
 msgid "High freq (Hz)"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:58
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:56
 msgid "High freq gain (dB)"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:59
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:57
 msgid "Freq 1 (Hz)"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:61
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:59
 msgid "Freq 1 gain (dB)"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:63
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:61
 msgid "Freq 1 Q"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:64
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:62
 msgid "Freq 2 (Hz)"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:66
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:64
 msgid "Freq 2 gain (dB)"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:68
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:66
 msgid "Freq 2 Q"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:69
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:67
 msgid "Freq 3 (Hz)"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:71
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:69
 msgid "Freq 3 gain (dB)"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:73
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:71
 msgid "Freq 3 Q"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:84
+#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:82
 msgid "Audio filter for band-limited interpolation resampling"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:64
-#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:71
+#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:62
+#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:69
 msgid "Audio filter for linear interpolation resampling"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:45
+#: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:43
 msgid "Audio filter for trivial resampling"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:45
+#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:43
 msgid "Audio filter for ugly resampling"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_mixer/float32.c:46
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:44
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:45
+#, fuzzy
+msgid "spatializer"
+msgstr "Wizualizer"
+
+#: modules/audio_mixer/float32.c:44
 msgid "Float32 audio mixer"
 msgstr "Mikser dźwiękowy Float32"
 
-#: modules/audio_mixer/spdif.c:46
+#: modules/audio_mixer/spdif.c:44
 msgid "Dummy S/PDIF audio mixer"
 msgstr "Fikcyjny mikser dźwięku S/PDIF"
 
-#: modules/audio_mixer/trivial.c:46
+#: modules/audio_mixer/trivial.c:44
 msgid "Trivial audio mixer"
 msgstr "Trywialny mikser dźwięku"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:84
+#: modules/audio_output/alsa.c:81
 msgid "default"
 msgstr "Domyślny"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:104
+#: modules/audio_output/alsa.c:101
 msgid "ALSA audio output"
 msgstr "Wyjście dźwiękowe ALSA"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:108
+#: modules/audio_output/alsa.c:105
 msgid "ALSA Device Name"
 msgstr "Nazwa urządzenia ALSA"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:128 modules/audio_output/auhal.c:128
-#: modules/audio_output/auhal.c:972 modules/audio_output/directx.c:400
-#: modules/audio_output/oss.c:130 modules/audio_output/portaudio.c:394
-#: modules/audio_output/sdl.c:176 modules/audio_output/sdl.c:194
-#: modules/audio_output/waveout.c:370 modules/gui/macosx/intf.m:597
-#: modules/gui/macosx/intf.m:598
+#: modules/audio_output/alsa.c:125 modules/audio_output/auhal.c:126
+#: modules/audio_output/auhal.c:970 modules/audio_output/directx.c:398
+#: modules/audio_output/oss.c:128 modules/audio_output/portaudio.c:392
+#: modules/audio_output/sdl.c:174 modules/audio_output/sdl.c:192
+#: modules/audio_output/waveout.c:368 modules/gui/macosx/intf.m:627
+#: modules/gui/macosx/intf.m:628
 msgid "Audio Device"
 msgstr "Urządzenie dźwiękowe"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:185 modules/audio_output/directx.c:477
-#: modules/audio_output/oss.c:223 modules/audio_output/portaudio.c:400
-#: modules/audio_output/sdl.c:182 modules/audio_output/sdl.c:201
-#: modules/audio_output/waveout.c:432
+#: modules/audio_output/alsa.c:182 modules/audio_output/directx.c:475
+#: modules/audio_output/oss.c:221 modules/audio_output/portaudio.c:398
+#: modules/audio_output/sdl.c:180 modules/audio_output/sdl.c:199
+#: modules/audio_output/waveout.c:430
 msgid "Mono"
 msgstr "Monofoniczny"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:198 modules/audio_output/directx.c:450
-#: modules/audio_output/oss.c:179 modules/audio_output/portaudio.c:419
-#: modules/audio_output/waveout.c:404
+#: modules/audio_output/alsa.c:195 modules/audio_output/directx.c:448
+#: modules/audio_output/oss.c:177 modules/audio_output/portaudio.c:417
+#: modules/audio_output/waveout.c:402
 msgid "2 Front 2 Rear"
 msgstr "2 przednie i 2 tylne"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:246 modules/audio_output/directx.c:523
-#: modules/audio_output/oss.c:247 modules/audio_output/waveout.c:448
+#: modules/audio_output/alsa.c:243 modules/audio_output/directx.c:521
+#: modules/audio_output/oss.c:245 modules/audio_output/waveout.c:446
 msgid "A/52 over S/PDIF"
 msgstr "A/52 przez S/PDIF"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:325
+#: modules/audio_output/alsa.c:322
 msgid "No Audio Device"
 msgstr "Brak urządzenia dźwiękowego"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:326
+#: modules/audio_output/alsa.c:323
 msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
 msgstr "Brak nazwy urządzenia dźwięku. Może zechcesz wpisać \"domyślny\"."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:433 modules/audio_output/alsa.c:472
-#: modules/audio_output/alsa.c:484 modules/audio_output/auhal.c:242
+#: modules/audio_output/alsa.c:430 modules/audio_output/alsa.c:469
+#: modules/audio_output/alsa.c:481 modules/audio_output/auhal.c:240
 msgid "Audio output failed"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:434 modules/audio_output/alsa.c:485
+#: modules/audio_output/alsa.c:431 modules/audio_output/alsa.c:482
 #, c-format
 msgid "VLC could not open the ALSA device \"%s\" (%s)."
 msgstr "VLC nie mógł otworzyć urządzenia ALSA  \"%s\" (%s)."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:473
+#: modules/audio_output/alsa.c:470
 #, c-format
 msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
 msgstr "Urządzenie dźwiękowe \"%s\" znajduje się w użytku."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:939
+#: modules/audio_output/alsa.c:945
 msgid "Unknown soundcard"
 msgstr "Nieznana karta dźwiękowa"
 
-#: modules/audio_output/arts.c:63
+#: modules/audio_output/arts.c:61
 msgid "aRts audio output"
 msgstr "Wyjście dźwiękowe aRts"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:129
+#: modules/audio_output/auhal.c:127
 msgid ""
 "Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed in "
 "your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for audio "
 "playback."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:135
+#: modules/audio_output/auhal.c:133
 msgid "HAL AudioUnit output"
 msgstr "Wyjście HAL AudioUnit"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:243
+#: modules/audio_output/auhal.c:241
 msgid ""
 "The selected audio output device is exclusively in use by another program."
 msgstr ""
 "Wybrane wyjście urządzenia dźwiękowego jest używane przez inny program."
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:427
+#: modules/audio_output/auhal.c:425
 msgid "Audio device is not configured"
 msgstr "Urządzenie dźwiękowe nie jest skonfigurowane"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:428
+#: modules/audio_output/auhal.c:426
 msgid ""
 "You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup Utility"
 "\" in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:1017
+#: modules/audio_output/auhal.c:1015
 #, c-format
 msgid "%s (Encoded Output)"
 msgstr "%s (Kodowane Wyjście)"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:204 modules/audio_output/portaudio.c:107
+#: modules/audio_output/directx.c:202 modules/audio_output/portaudio.c:105
 msgid "Output device"
 msgstr "Urządzenie wyjściowe"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:206
+#: modules/audio_output/directx.c:204
 msgid ""
 "DirectX device number: 0 default device, 1..N device by number(Note that the "
 "default device appears as 0 AND another number)."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/directx.c:208 modules/audio_output/waveout.c:136
+#: modules/audio_output/directx.c:206 modules/audio_output/waveout.c:134
 msgid "Use float32 output"
 msgstr "Użyj wyjścia float32"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:210 modules/audio_output/waveout.c:138
+#: modules/audio_output/directx.c:208 modules/audio_output/waveout.c:136
 msgid ""
 "The option allows you to enable or disable the high-quality float32 audio "
 "output mode (which is not well supported by some soundcards)."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/directx.c:214
+#: modules/audio_output/directx.c:212
 msgid "DirectX audio output"
 msgstr "Wyjście dźwięku DirectX"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:432 modules/audio_output/portaudio.c:427
+#: modules/audio_output/directx.c:430 modules/audio_output/portaudio.c:425
 msgid "3 Front 2 Rear"
 msgstr "3 przednie 2 tylne"
 
-#: modules/audio_output/esd.c:67
+#: modules/audio_output/esd.c:65
 msgid "EsounD audio output"
 msgstr "Wyjście dźwięku EsounD"
 
-#: modules/audio_output/esd.c:70
+#: modules/audio_output/esd.c:68
 msgid "Esound server"
 msgstr "Serwer Esound"
 
-#: modules/audio_output/file.c:79
+#: modules/audio_output/file.c:77
 msgid "Output format"
 msgstr "Format wyjściowy"
 
-#: modules/audio_output/file.c:80
+#: modules/audio_output/file.c:78
 msgid ""
 "One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
@@ -7765,100 +7736,100 @@ msgstr ""
 "Jedno z \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be"
 "\", \"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" lub \"spdif\""
 
-#: modules/audio_output/file.c:83
+#: modules/audio_output/file.c:81
 msgid "Number of output channels"
 msgstr "Ilość kanałów wyjściowych"
 
-#: modules/audio_output/file.c:84
+#: modules/audio_output/file.c:82
 msgid ""
 "By default, all the channels of the incoming will be saved but you can "
 "restrict the number of channels here."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/file.c:87
+#: modules/audio_output/file.c:85
 msgid "Add WAVE header"
 msgstr "Dodaj nagłówek WAVE"
 
-#: modules/audio_output/file.c:88
+#: modules/audio_output/file.c:86
 msgid "Instead of writing a raw file, you can add a WAV header to the file."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/file.c:105
+#: modules/audio_output/file.c:103
 msgid "Output file"
 msgstr "Plik wyjściowy"
 
-#: modules/audio_output/file.c:106
+#: modules/audio_output/file.c:104
 msgid "File to which the audio samples will be written to."
 msgstr "Plik do którego będą zapisywane próbki dźwięku."
 
-#: modules/audio_output/file.c:109
+#: modules/audio_output/file.c:107
 msgid "File audio output"
 msgstr "Plik wyjściowy dźwięku"
 
-#: modules/audio_output/hd1000a.cpp:76
+#: modules/audio_output/hd1000a.cpp:74
 msgid "Roku HD1000 audio output"
 msgstr "Wyjście dźwięku Roku HD1000"
 
-#: modules/audio_output/jack.c:65
+#: modules/audio_output/jack.c:63
 msgid "Automatically connect to writable clients"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/jack.c:67
+#: modules/audio_output/jack.c:65
 msgid ""
 "If enabled, this option will automatically connect sound output to the first "
 "writable JACK clients found."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/jack.c:71
+#: modules/audio_output/jack.c:69
 msgid "Connect to clients matching"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/jack.c:73
+#: modules/audio_output/jack.c:71
 msgid ""
 "If automatic connection is enabled, only JACK clients whose names match this "
 "regular expression will be considered for connection."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/jack.c:81
+#: modules/audio_output/jack.c:79
 msgid "JACK audio output"
 msgstr "Wyjście dźwięku JACK"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:99
+#: modules/audio_output/oss.c:97
 msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/oss.c:101
+#: modules/audio_output/oss.c:99
 msgid ""
 "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
 "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
 "drivers, then you need to enable this option."
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/oss.c:107
+#: modules/audio_output/oss.c:105
 msgid "UNIX OSS audio output"
 msgstr "Wyjście dźwięku UNIX OSS"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:112
+#: modules/audio_output/oss.c:110
 msgid "OSS DSP device"
 msgstr "Urządzenie OSS dsp"
 
-#: modules/audio_output/portaudio.c:108
+#: modules/audio_output/portaudio.c:106
 msgid "Portaudio identifier for the output device"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/portaudio.c:112
+#: modules/audio_output/portaudio.c:110
 msgid "PORTAUDIO audio output"
 msgstr "Wyjście dźwięku PORTAUDIO"
 
-#: modules/audio_output/sdl.c:66
+#: modules/audio_output/sdl.c:64
 msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
 msgstr "Wyjście dźwięku Simple DirectMedia Layer (SDL)"
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:143
+#: modules/audio_output/waveout.c:141
 msgid "Win32 waveOut extension output"
 msgstr "Wyjście dźwięku rozszerzenia waveOut Win32"
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:385
+#: modules/audio_output/waveout.c:383
 msgid "5.1"
 msgstr "5.1"
 
@@ -7899,7 +7870,7 @@ msgid "Chaoji VCD subtitle packetizer"
 msgstr "Pakietowiec napisów Chaoji VCD"
 
 #: modules/codec/dirac.c:67 modules/codec/theora.c:90
-#: modules/codec/twolame.c:50 modules/codec/vorbis.c:158
+#: modules/codec/twolame.c:50 modules/codec/vorbis.c:167
 msgid "Encoding quality"
 msgstr "Jakość kodowania"
 
@@ -7915,11 +7886,11 @@ msgstr "Dekoder obrazu Dirac"
 msgid "Dirac video encoder"
 msgstr "Koder obrazu Dirac"
 
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:100
+#: modules/codec/dmo/dmo.c:97
 msgid "DirectMedia Object decoder"
 msgstr "Dekoder obiektów DirectMedia"
 
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:109
+#: modules/codec/dmo/dmo.c:106
 msgid "DirectMedia Object encoder"
 msgstr "Koder obiektów DirectMedia"
 
@@ -7995,7 +7966,7 @@ msgstr ""
 msgid "%d Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: modules/codec/fake.c:48 modules/video_output/image.c:82
+#: modules/codec/fake.c:48 modules/video_output/image.c:81
 msgid "Image file"
 msgstr "Plik obrazu"
 
@@ -8004,25 +7975,24 @@ msgid "Path of the image file for fake input."
 msgstr "Ścieżka obrazu dla symulowanego wyjścia."
 
 #: modules/codec/fake.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Reload image file"
-msgstr "Plik obrazu"
+msgstr "Otwórz ponownie plik obrazu"
 
 #: modules/codec/fake.c:53
 msgid "Reload image file every n seconds."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fake.c:56 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:125
-#: modules/stream_out/transcode.c:75
+#: modules/codec/fake.c:56 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123
+#: modules/stream_out/transcode.c:73
 msgid "Output video width."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fake.c:59 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:128
-#: modules/stream_out/transcode.c:78
+#: modules/codec/fake.c:59 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126
+#: modules/stream_out/transcode.c:76
 msgid "Output video height."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fake.c:60 modules/video_filter/mosaic.c:137
+#: modules/codec/fake.c:60 modules/video_filter/mosaic.c:134
 msgid "Keep aspect ratio"
 msgstr "Zachowaj proporcje"
 
@@ -8038,7 +8008,7 @@ msgstr "Stosunek rozmiaru tła"
 msgid "Aspect ratio of the image file (4:3, 16:9). Default is square pixels."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fake.c:66 modules/stream_out/transcode.c:67
+#: modules/codec/fake.c:66 modules/stream_out/transcode.c:65
 msgid "Deinterlace video"
 msgstr "Antyprzeplotowy obraz"
 
@@ -8046,7 +8016,7 @@ msgstr "Antyprzeplotowy obraz"
 msgid "Deinterlace the image after loading it."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fake.c:69 modules/stream_out/transcode.c:70
+#: modules/codec/fake.c:69 modules/stream_out/transcode.c:68
 msgid "Deinterlace module"
 msgstr "Moduł antyprzeplotowy"
 
@@ -8054,12 +8024,11 @@ msgstr "Moduł antyprzeplotowy"
 msgid "Deinterlace module to use."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/fake.c:72
-#, fuzzy
+#: modules/codec/fake.c:72 modules/video_output/fb.c:75
 msgid "Chroma used."
-msgstr "Chroma"
+msgstr "Używana chroma."
 
-#: modules/codec/fake.c:74
+#: modules/codec/fake.c:74 modules/video_output/fb.c:77
 msgid "Force use of a specific chroma for output. Default is I420."
 msgstr ""
 
@@ -8067,22 +8036,22 @@ msgstr ""
 msgid "Fake video decoder"
 msgstr "Folder fałszywego dekodera"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:220
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:217
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no video encoder."
 msgstr "\"%s\" nie jest koderem wideo."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:228
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:225
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no audio encoder."
 msgstr "\"%s\" nie jest koderem dźwięku."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:240
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:237
 #, c-format
 msgid "VLC could not find encoder \"%s\"."
 msgstr "VLC nie może znaleźć kodera \"%s\"."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:595 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:604
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601
 msgid "VLC could not open the encoder."
 msgstr "VLC nie może otworzyć kodera."
 
@@ -8172,48 +8141,47 @@ msgstr ""
 "Koder/dekoder dźwięku/obrazu AltiVec FFmpeg ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:98
-#, fuzzy
 msgid "FFmpeg audio/video decoders/encoders"
-msgstr "Koder dźwięku/obrazu FFmpeg"
+msgstr "Dekodery/Kodery dźwięku/obrazu FFmpeg"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:102
 msgid "Decoding"
 msgstr "Dekodowanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:130
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:136
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:97
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodowanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:131
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:137
 msgid "FFmpeg audio/video encoder"
 msgstr "Koder dźwięku/obrazu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:189
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:195
 msgid "FFmpeg demuxer"
 msgstr "Demuxer FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:195
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:201
 msgid "FFmpeg muxer"
 msgstr "Muxer FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:204 modules/video_filter/scale.c:54
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:210 modules/video_filter/scale.c:54
 msgid "Video scaling filter"
 msgstr "Filtr skalowania obrazu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:216
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:222
 msgid "FFmpeg chroma conversion"
 msgstr "Konwersja chromy FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:222
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:228
 msgid "FFmpeg video filter"
 msgstr "Filtr obrazu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:228
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:234
 msgid "FFmpeg crop padd filter"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:234
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:240
 msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
 msgstr ""
 
@@ -8251,8 +8219,8 @@ msgid ""
 "\", enter 40."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:113 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:246
-#: modules/demux/rawdv.c:36 modules/stream_out/transcode.c:180
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:113 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:256
+#: modules/demux/rawdv.c:35 modules/stream_out/transcode.c:178
 msgid "Hurry up"
 msgstr "Przyspieszyć"
 
@@ -8263,30 +8231,51 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:119
+#, fuzzy
+msgid "Skip frame (default=0)"
+msgstr "Pomijaj klatki obrazu"
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:121
+msgid ""
+"Force skipping of frames to speed up decoding (-1=None, 0=Default, 1=B-"
+"frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:124
+msgid "Skip idct (default=0)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:126
+msgid ""
+"Force skipping of idct to speed up decoding for frame types(-1=None, "
+"0=Default, 1=B-frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:129
 msgid "Post processing quality"
 msgstr "Jakość po obróbki"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:121
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:131
 msgid ""
 "Quality of post processing. Valid range is 0 to 6\n"
 "Higher levels require considerable more CPU power, but produce better "
 "looking pictures."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:125
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:135
 msgid "Debug mask"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:126
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:136
 msgid "Set ffmpeg debug mask"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:129
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:139
 #, fuzzy
 msgid "Visualize motion vectors"
 msgstr "Polaryzacja"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:131
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:141
 msgid ""
 "You can overlay the motion vectors (arrows showing how the images move) on "
 "the image. This value is a mask, based on these values:\n"
@@ -8296,31 +8285,31 @@ msgid ""
 "To visualize all vectors, the value should be 7."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:138
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:148
 msgid "Low resolution decoding"
 msgstr "Dekodowanie niskiej rozdzielczości"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:139
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:149
 msgid ""
 "Only decode a low resolution version of the video. This requires less "
 "processing power"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:142
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:152
 msgid "Skip the loop filter for H.264 decoding"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:143
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:153
 msgid ""
 "Skipping the loop filter (aka deblocking) usually has a detrimental effect "
 "on quality. However it provides a big speedup for high definition streams."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:147
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:157
 msgid "FFmpeg post processing filter chains"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:150
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:160
 msgid ""
 "<filterName>[:<option>[:<option>...]][[,|/][-]<filterName>[:"
 "<option>...]]...\n"
@@ -8365,125 +8354,125 @@ msgid ""
 "fq     forceQuant      <quantizer>             Force quantizer\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:189
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:199
 msgid "Ratio of key frames"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:190
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:200
 msgid "Number of frames that will be coded for one key frame."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:193
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:203
 msgid "Ratio of B frames"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:194
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:204
 msgid "Number of B frames that will be coded between two reference frames."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:197
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:207
 msgid "Video bitrate tolerance"
 msgstr "Tolerancja przepływności obrazu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:198
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:208
 msgid "Video bitrate tolerance in kbit/s."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:200
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:210
 msgid "Interlaced encoding"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:201
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:211
 msgid "Enable dedicated algorithms for interlaced frames."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:204
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:214
 msgid "Interlaced motion estimation"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:205
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:215
 msgid "Enable interlaced motion estimation algorithms. This requires more CPU."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:208
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:218
 msgid "Pre-motion estimation"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:209
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:219
 msgid "Enable the pre-motion estimation algorithm."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:212
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:222
 msgid "Strict rate control"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:213
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:223
 msgid "Enable the strict rate control algorithm."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:216
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:226
 #, fuzzy
 msgid "Rate control buffer size"
 msgstr "moduł interfejsu sterowania zdalnego"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:217
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:227
 msgid ""
 "Rate control buffer size (in kbytes). A bigger buffer will allow for better "
 "rate control, but will cause a delay in the stream."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:221
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:231
 #, fuzzy
 msgid "Rate control buffer aggressiveness"
 msgstr "moduł interfejsu sterowania zdalnego"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:222
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:232
 msgid "Rate control buffer aggressiveness."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:225
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:235
 msgid "I quantization factor"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:227
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:237
 msgid ""
 "Quantization factor of I frames, compared with P frames (for instance 1.0 => "
 "same qscale for I and P frames)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:230 modules/codec/x264.c:293
-#: modules/demux/mod.c:71
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:240 modules/codec/x264.c:293
+#: modules/demux/mod.c:70
 msgid "Noise reduction"
 msgstr "Redukcja szumów"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:231
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:241
 msgid ""
 "Enable a simple noise reduction algorithm to lower the encoding length and "
 "bitrate, at the expense of lower quality frames."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:235
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:245
 msgid "MPEG4 quantization matrix"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:236
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:246
 msgid ""
 "Use the MPEG4 quantization matrix for MPEG2 encoding. This generally yields "
 "a better looking picture, while still retaining the compatibility with "
 "standard MPEG2 decoders."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:241
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:251
 msgid "Quality level"
 msgstr "Poziom jakości"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:242
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:252
 msgid ""
 "Quality level for the encoding of motions vectors (this can slow down the "
 "encoding very much)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:247
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:257
 msgid ""
 "The encoder can make on-the-fly quality tradeoffs if your CPU can't keep up "
 "with the encoding rate. It will disable trellis quantization, then the rate "
@@ -8491,125 +8480,123 @@ msgid ""
 "to ease the encoder's task."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:253
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:263
 msgid "Minimum video quantizer scale"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:254
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:264
 msgid "Minimum video quantizer scale."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:257
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:267
 msgid "Maximum video quantizer scale"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:258
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:268
 msgid "Maximum video quantizer scale."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:261
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:271
 msgid "Trellis quantization"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:262
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:272
 msgid "Enable trellis quantization (rate distortion for block coefficients)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:265
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:275
 msgid "Fixed quantizer scale"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:266
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:276
 msgid ""
 "A fixed video quantizer scale for VBR encoding (accepted values: 0.01 to "
 "255.0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:269
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:279
 msgid "Strict standard compliance"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:270
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:280
 msgid ""
 "Force a strict standard compliance when encoding (accepted values: -1, 0, 1)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:273
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:283
 msgid "Luminance masking"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:274
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:284
 msgid "Raise the quantizer for very bright macroblocks (default: 0.0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:277
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:287
 msgid "Darkness masking"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:278
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:288
 msgid "Raise the quantizer for very dark macroblocks (default: 0.0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:281
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:291
 msgid "Motion masking"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:282
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:292
 msgid ""
 "Raise the quantizer for macroblocks with a high temporal complexity "
 "(default: 0.0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:285
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:295
 msgid "Border masking"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:286
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:296
 msgid ""
 "Raise the quantizer for macroblocks at the border of the frame (default: "
 "0.0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:289
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:299
 msgid "Luminance elimination"
 msgstr "Eliminacja luminancji"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:290
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:300
 msgid ""
 "Eliminates luminance blocks when the PSNR isn't much changed (default: 0.0). "
 "The H264 specification recommends -4."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:294
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:304
 msgid "Chrominance elimination"
 msgstr "Eliminacja chromy"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:295
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:305
 msgid ""
 "Eliminates chrominance blocks when the PSNR isn't much changed (default: "
 "0.0). The H264 specification recommends 7."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:299
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:309
 msgid "Scaling mode"
 msgstr "Tryb skalowania"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:300
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:310
 msgid "Scaling mode to use."
 msgstr "Używany modus skalowania"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:302
-#, fuzzy
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:312
 msgid "Ffmpeg mux"
-msgstr "Muxer FFmpeg"
+msgstr "Mux FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:303
-#, fuzzy
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:313
 msgid "Force use of ffmpeg muxer."
-msgstr "dekoder dźwięku MPEG warstwa I/II"
+msgstr "Wymuś używanie muxera ffmpeg."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:622
-#: modules/gui/macosx/intf.m:623
+#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:652
+#: modules/gui/macosx/intf.m:653
 msgid "Post processing"
 msgstr "Po przetwarzanie"
 
@@ -8714,51 +8701,62 @@ msgstr "Dekoder napisów DVD"
 msgid "DVD subtitles packetizer"
 msgstr "Pakietowiec napisów DVD"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:100
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98
 msgid "Subtitles text encoding"
 msgstr "Kodowanie tekstu napisów"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:101
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99
 msgid "Set the encoding used in text subtitles"
 msgstr "Ustaw kodowanie używane w napisach tekstowych"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:100
 msgid "Subtitles justification"
 msgstr "Wyrównanie napisów"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:103
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:101
 msgid "Set the justification of subtitles"
 msgstr "Ustaw justowanie napisów"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:104
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102
 msgid "UTF-8 subtitles autodetection"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:105
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:103
 msgid ""
 "This enables automatic detection of UTF-8 encoding within subtitles files."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:107
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:105
 msgid "Formatted Subtitles"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:108
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:106
 msgid ""
 "Some subtitle formats allow for text formatting. VLC partly implements this, "
 "but you can choose to disable all formatting."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:114
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:112
 msgid "Text subtitles decoder"
 msgstr "Dekoder napisów tekstowych"
 
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:354 modules/codec/subtitles/subsdec.c:390
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:353 modules/codec/subtitles/subsdec.c:389
 msgid ""
 "failed to convert subtitle encoding.\n"
 "Try manually setting a character-encoding before you open the file."
 msgstr ""
 
+#: modules/codec/subtitles/subsusf.c:208
+msgid ""
+"USF subtitles must be in UTF-8 format.\n"
+"This stream contains USF subtitles which aren't."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/subtitles/t140.c:32
+#, fuzzy
+msgid "T.140 text encoder"
+msgstr "renderowanie tektu"
+
 #: modules/codec/svcdsub.c:42
 msgid "Enable debug"
 msgstr ""
@@ -8787,7 +8785,43 @@ msgstr "Pakietowiec Philips OGT (napisów SVCD)"
 msgid "Tarkin decoder module"
 msgstr "moduł dekodera obrazu MPEG I/II"
 
-#: modules/codec/theora.c:92 modules/codec/vorbis.c:160
+#: modules/codec/telx.c:50
+#, fuzzy
+msgid "Override page"
+msgstr "Nadpisz stronę"
+
+#: modules/codec/telx.c:51
+msgid ""
+"Override the indicated page, try this if your subtitles don't appear (-1 = "
+"autodetect from TS, 0 = autodetect from teletext, >0 = actual page number, "
+"usually 888 or 889)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/telx.c:56
+#, fuzzy
+msgid "Ignore subtitle flag"
+msgstr "Ignoruj napisy"
+
+#: modules/codec/telx.c:57
+msgid "Ignore the subtitle flag, try this if your subtitles don't appear."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/telx.c:60
+msgid "Workaround for France"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/telx.c:61
+msgid ""
+"Some French channels do not flag their subtitling pages correctly due to a "
+"historical interpretation mistake. Try using this wrong interpretation if "
+"your subtitles don't appear."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/telx.c:67
+msgid "Teletext subtitles decoder"
+msgstr "Dekoder napisów Teletekstu"
+
+#: modules/codec/theora.c:92 modules/codec/vorbis.c:169
 msgid ""
 "Enforce a quality between 1 (low) and 10 (high), instead of specifying a "
 "particular bitrate. This will produce a VBR stream."
@@ -8851,45 +8885,45 @@ msgstr ""
 msgid "Libtwolame audio encoder"
 msgstr "koder dźwięku Libtwolame"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:162
+#: modules/codec/vorbis.c:171
 msgid "Maximum encoding bitrate"
 msgstr "Maksymalna przepływność kodowania"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:164
+#: modules/codec/vorbis.c:173
 msgid "Maximum bitrate in kbps. This is useful for streaming applications."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/vorbis.c:165
+#: modules/codec/vorbis.c:174
 msgid "Minimum encoding bitrate"
 msgstr "Minimalna przepływność kodowania"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:167
+#: modules/codec/vorbis.c:176
 msgid ""
 "Minimum bitrate in kbps. This is useful for encoding for a fixed-size "
 "channel."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/vorbis.c:168
+#: modules/codec/vorbis.c:177
 msgid "CBR encoding"
 msgstr "Kodowanie CBR"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:170
+#: modules/codec/vorbis.c:179
 msgid "Force a constant bitrate encoding (CBR)."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/vorbis.c:174
+#: modules/codec/vorbis.c:183
 msgid "Vorbis audio decoder"
 msgstr "Dekoder dźwięku Vorbis"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:185
+#: modules/codec/vorbis.c:194
 msgid "Vorbis audio packetizer"
 msgstr "Pakietowiec dzwieku Vorbis"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:192
+#: modules/codec/vorbis.c:201
 msgid "Vorbis audio encoder"
 msgstr "Koder dźwięku Vorbis"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:636
+#: modules/codec/vorbis.c:643
 msgid "Vorbis comment"
 msgstr ""
 
@@ -9247,7 +9281,7 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/x264.c:228
 #, fuzzy
 msgid "Maximum motion vector length"
-msgstr "Polaryzacja"
+msgstr "Maksymalna długość wektora ruchu"
 
 #: modules/codec/x264.c:229
 msgid ""
@@ -9257,7 +9291,7 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/x264.c:234
 #, fuzzy
 msgid "Minimum buffer space between threads"
-msgstr "Minimalizuj liczbę wątków"
+msgstr "Minimalna wielkość bufora między wątkami"
 
 #: modules/codec/x264.c:235
 msgid ""
@@ -9431,17 +9465,17 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:329
 msgid "Quiet mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb cichy"
 
 #: modules/codec/x264.c:330
 msgid "Quiet mode."
-msgstr ""
+msgstr "Tryb cichy."
 
 #: modules/codec/x264.c:332 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:64
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:31
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:85
 msgid "Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Statystyki"
 
 #: modules/codec/x264.c:333
 msgid "Print stats for each frame."
@@ -9467,15 +9501,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:348
 msgid "dia"
-msgstr ""
+msgstr "dia"
 
 #: modules/codec/x264.c:348
 msgid "hex"
-msgstr ""
+msgstr "hex"
 
 #: modules/codec/x264.c:348
 msgid "umh"
-msgstr ""
+msgstr "umh"
 
 #: modules/codec/x264.c:348
 msgid "esa"
@@ -9505,8 +9539,8 @@ msgstr ""
 msgid "temporal"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/x264.c:360 modules/gui/pda/pda_interface.c:743
-#: modules/video_filter/mosaic.c:169
+#: modules/codec/x264.c:360 modules/gui/pda/pda_interface.c:741
+#: modules/video_filter/mosaic.c:166
 msgid "auto"
 msgstr "automatyczne"
 
@@ -9514,126 +9548,150 @@ msgstr "automatyczne"
 msgid "H.264/MPEG4 AVC encoder (using x264 library)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/xvmc/xxmc.c:99
+#: modules/codec/xvmc/xxmc.c:98
 msgid "MPEG I/II hw video decoder (using libmpeg2)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/zvbi.c:72
+#: modules/codec/zvbi.c:73
 #, fuzzy
 msgid "Teletext page"
 msgstr "Wybierz następny rozdział"
 
-#: modules/codec/zvbi.c:73
+#: modules/codec/zvbi.c:74
 msgid "Open the indicated Teletext page.Default page is index 100"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/zvbi.c:76
+#: modules/codec/zvbi.c:77
 msgid "Text is always opaque"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/zvbi.c:77
+#: modules/codec/zvbi.c:78
 msgid "Setting vbi-opaque to false makes the boxed text transparent."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/zvbi.c:81
 #, fuzzy
+msgid "Teletext alignment"
+msgstr "Pozycja obrazu"
+
+#: modules/codec/zvbi.c:83
+#, fuzzy
+msgid ""
+"You can enforce the teletext position on the video (0=center, 1=left, "
+"2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, eg. "
+"6 = top-right)."
+msgstr ""
+"Wymuś pozycje loga w obrazie (0=środek, 1=lewa, 2=prawa, 4=góra, 8=dół, "
+"możesz użyć też kombinacje z tych parametrów, np 6 = góra-prawa)."
+
+#: modules/codec/zvbi.c:87
+#, fuzzy
+msgid "Teletext text subtitles"
+msgstr "Dekoder napisów Teletekstu"
+
+#: modules/codec/zvbi.c:88
+msgid "Output teletext subtitles as text instead of as RGBA"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/zvbi.c:97
+#, fuzzy
 msgid "VBI and Teletext decoder"
-msgstr "Dekoder napisów tekstowych"
+msgstr "Dekoder napisów Teletekstu"
 
-#: modules/control/dbus.c:78
+#: modules/control/dbus.c:75
 msgid "dbus"
 msgstr "dbus"
 
-#: modules/control/dbus.c:81
+#: modules/control/dbus.c:78
 msgid "D-Bus control interface"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/gestures.c:79
+#: modules/control/gestures.c:77
 msgid "Motion threshold (10-100)"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/gestures.c:81
+#: modules/control/gestures.c:79
 msgid "Amount of movement required for a mouse gesture to be recorded."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/gestures.c:83
+#: modules/control/gestures.c:81
 msgid "Trigger button"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/gestures.c:85
+#: modules/control/gestures.c:83
 msgid "Trigger button for mouse gestures."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/gestures.c:89
+#: modules/control/gestures.c:87
 msgid "Middle"
 msgstr "Średni"
 
-#: modules/control/gestures.c:92
+#: modules/control/gestures.c:90
 msgid "Gestures"
 msgstr "Gesty"
 
-#: modules/control/gestures.c:100
+#: modules/control/gestures.c:98
 msgid "Mouse gestures control interface"
 msgstr "Interfejs kontrolowania gestami myszki"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:94
+#: modules/control/hotkeys.c:93
 msgid "Define playlist bookmarks."
 msgstr "Definiuj zakładki listy odtwarzania."
 
-#: modules/control/hotkeys.c:97
+#: modules/control/hotkeys.c:96
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
 msgid "Hotkeys"
 msgstr "Skróty klawiszowe"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:98
+#: modules/control/hotkeys.c:97
 msgid "Hotkeys management interface"
 msgstr "Interfejs zarządzeń skrótów klawiszowych"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:483
+#: modules/control/hotkeys.c:482
 #, c-format
 msgid "Audio track: %s"
 msgstr "Ścieżka dźwięku: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:498 modules/control/hotkeys.c:527
+#: modules/control/hotkeys.c:497 modules/control/hotkeys.c:526
 #, c-format
 msgid "Subtitle track: %s"
 msgstr "Ścieżka napisów: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:498
+#: modules/control/hotkeys.c:497
 msgid "N/A"
 msgstr "Brak"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:551
+#: modules/control/hotkeys.c:550
 #, c-format
 msgid "Aspect ratio: %s"
 msgstr "Stosunek rozmiarów: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:577
+#: modules/control/hotkeys.c:576
 #, c-format
 msgid "Crop: %s"
 msgstr "Obetnij: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:603
+#: modules/control/hotkeys.c:602
 #, c-format
 msgid "Deinterlace mode: %s"
 msgstr "Tryb antyprzeplotowy: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:633
+#: modules/control/hotkeys.c:632
 #, c-format
 msgid "Zoom mode: %s"
 msgstr "Tryb przybliżania: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:714 modules/control/hotkeys.c:724
+#: modules/control/hotkeys.c:713 modules/control/hotkeys.c:723
 #, c-format
 msgid "Subtitle delay %i ms"
 msgstr "Opóźnianie napisów %i ms"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:734 modules/control/hotkeys.c:744
+#: modules/control/hotkeys.c:733 modules/control/hotkeys.c:743
 #, c-format
 msgid "Audio delay %i ms"
 msgstr "Opóźnianie dźwięku %i ms"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:975
+#: modules/control/hotkeys.c:978
 #, c-format
 msgid "Volume %d%%"
 msgstr "Głośność %d%%"
@@ -9671,574 +9729,583 @@ msgid ""
 "php,pl=/usr/bin/perl)."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:50
+#: modules/control/http/http.c:49
+msgid "Export album art as /art."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/http/http.c:51
+msgid ""
+"Allow exporting album art for current playlist items at the /art and /art?"
+"id=<id> URLs."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/http/http.c:54
 msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:53
+#: modules/control/http/http.c:57
 msgid "HTTP interface x509 PEM private key file."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:55
+#: modules/control/http/http.c:59
 msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:58
+#: modules/control/http/http.c:62
 msgid "HTTP interace Certificates Revocation List file."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/http/http.c:61
+#: modules/control/http/http.c:65
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:472
 msgid "HTTP"
 msgstr "HTTP"
 
-#: modules/control/http/http.c:62
+#: modules/control/http/http.c:66
 msgid "HTTP remote control interface"
 msgstr "Interfejs sterowania zdalnego HTTP"
 
-#: modules/control/http/http.c:71
+#: modules/control/http/http.c:76
 msgid "HTTP SSL"
 msgstr "HTTP SSL"
 
-#: modules/control/lirc.c:38
+#: modules/control/lirc.c:36
 #, fuzzy
 msgid "Change the lirc configuration file."
 msgstr "Plik konfiguracyjny"
 
-#: modules/control/lirc.c:40
+#: modules/control/lirc.c:38
 msgid ""
 "Tell lirc to read this configuration file. By default it searches in the "
 "users home directory."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/lirc.c:63
+#: modules/control/lirc.c:61
 msgid "Infrared"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/lirc.c:66
+#: modules/control/lirc.c:64
 msgid "Infrared remote control interface"
 msgstr "Interfejs zdalnego sterowania w podczerwieni"
 
-#: modules/control/lirc.c:185 modules/control/rc.c:1814
+#: modules/control/lirc.c:183 modules/control/rc.c:1814
 #: modules/control/rc.c:1853
 msgid "Please provide one of the following parameters:"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/motion.c:67
+#: modules/control/motion.c:65
 msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/motion.c:73
+#: modules/control/motion.c:71
 msgid "motion"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/motion.c:75
+#: modules/control/motion.c:73
 msgid "motion control interface"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/netsync.c:64
+#: modules/control/netsync.c:63
 msgid "Act as master"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/netsync.c:65
+#: modules/control/netsync.c:64
 msgid "Should act as the master client for the network synchronisation?"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/netsync.c:69
+#: modules/control/netsync.c:68
 msgid "Master client ip address"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/netsync.c:70
+#: modules/control/netsync.c:69
 msgid "IP address of the master client used for the network synchronisation."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/netsync.c:74
+#: modules/control/netsync.c:73
 msgid "Network Sync"
-msgstr ""
+msgstr "Synchronizacja sieci"
 
-#: modules/control/ntservice.c:39
+#: modules/control/ntservice.c:38
 msgid "Install Windows Service"
 msgstr "Zainstaluj Windows Service"
 
-#: modules/control/ntservice.c:41
+#: modules/control/ntservice.c:40
 msgid "Install the Service and exit."
-msgstr ""
+msgstr "Zainstaluj serwis i wyjdź."
 
-#: modules/control/ntservice.c:42
+#: modules/control/ntservice.c:41
 msgid "Uninstall Windows Service"
 msgstr "Odinstaluj Windows Service"
 
-#: modules/control/ntservice.c:44
+#: modules/control/ntservice.c:43
 msgid "Uninstall the Service and exit."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/ntservice.c:45
+#: modules/control/ntservice.c:44
 msgid "Display name of the Service"
 msgstr "Wyświetl imię usługi"
 
-#: modules/control/ntservice.c:47
+#: modules/control/ntservice.c:46
 msgid "Change the display name of the Service."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/ntservice.c:48
+#: modules/control/ntservice.c:47
 msgid "Configuration options"
 msgstr "Opcje konfiguracji"
 
-#: modules/control/ntservice.c:50
+#: modules/control/ntservice.c:49
 msgid ""
 "Configuration options that will be used by the Service (eg. --foo=bar --no-"
 "foobar). It should be specified at install time so the Service is properly "
 "configured."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/ntservice.c:55
+#: modules/control/ntservice.c:54
 msgid ""
 "Additional interfaces spawned by the Service. It should be specified at "
 "install time so the Service is properly configured. Use a comma separated "
 "list of interface modules. (common values are: logger, sap, rc, http)"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/ntservice.c:61
+#: modules/control/ntservice.c:60
 msgid "NT Service"
 msgstr "Serwis NT"
 
-#: modules/control/ntservice.c:62
+#: modules/control/ntservice.c:61
 msgid "Windows Service interface"
 msgstr "Interfejs Windows Service"
 
-#: modules/control/rc.c:156
+#: modules/control/rc.c:153
 msgid "Show stream position"
 msgstr "Pokaż pozycje strumienia"
 
-#: modules/control/rc.c:157
+#: modules/control/rc.c:154
 msgid ""
 "Show the current position in seconds within the stream from time to time."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:160
+#: modules/control/rc.c:157
 msgid "Fake TTY"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:161
+#: modules/control/rc.c:158
 msgid "Force the rc module to use stdin as if it was a TTY."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:163
-#, fuzzy
+#: modules/control/rc.c:160
 msgid "UNIX socket command input"
-msgstr "moduł wejścia VCD"
+msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:164
+#: modules/control/rc.c:161
 msgid "Accept commands over a Unix socket rather than stdin."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:167
+#: modules/control/rc.c:164
 msgid "TCP command input"
 msgstr "Wejscie rozkazu TCP"
 
-#: modules/control/rc.c:168
+#: modules/control/rc.c:165
 msgid ""
 "Accept commands over a socket rather than stdin. You can set the address and "
 "port the interface will bind to."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:172 modules/misc/dummy/dummy.c:49
+#: modules/control/rc.c:169 modules/misc/dummy/dummy.c:47
 msgid "Do not open a DOS command box interface"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:174
+#: modules/control/rc.c:171
 msgid ""
 "By default the rc interface plugin will start a DOS command box. Enabling "
 "the quiet mode will not bring this command box but can also be pretty "
 "annoying when you want to stop VLC and no video window is open."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:181
+#: modules/control/rc.c:178
 msgid "RC"
 msgstr "RC"
 
-#: modules/control/rc.c:184
+#: modules/control/rc.c:181
 msgid "Remote control interface"
 msgstr "Interfejs sterowania zdalnego"
 
-#: modules/control/rc.c:335
+#: modules/control/rc.c:332
 msgid "Remote control interface initialized. Type `help' for help."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:807
+#: modules/control/rc.c:806
 #, c-format
 msgid "Unknown command `%s'. Type `help' for help."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:840
+#: modules/control/rc.c:839
 msgid "+----[ Remote control commands ]"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:842
+#: modules/control/rc.c:841
 msgid "| add XYZ  . . . . . . . . . . . . add XYZ to playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:843
+#: modules/control/rc.c:842
 msgid "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . queue XYZ to playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:844
+#: modules/control/rc.c:843
 msgid "| playlist . . . . .  show items currently in playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:845
+#: modules/control/rc.c:844
 msgid "| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . play stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:846
+#: modules/control/rc.c:845
 msgid "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . stop stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:847
+#: modules/control/rc.c:846
 msgid "| next . . . . . . . . . . . . . .  next playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:848
+#: modules/control/rc.c:847
 msgid "| prev . . . . . . . . . . . .  previous playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:849
+#: modules/control/rc.c:848
 msgid "| goto . . . . . . . . . . . . . .  goto item at index"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:850
+#: modules/control/rc.c:849
 msgid "| repeat [on|off] . . . .  toggle playlist item repeat"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:851
+#: modules/control/rc.c:850
 msgid "| loop [on|off] . . . . . .  toggle playlist item loop"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:852
+#: modules/control/rc.c:851
 msgid "| clear . . . . . . . . . . . . .   clear the playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:853
+#: modules/control/rc.c:852
 msgid "| status . . . . . . . . . . . current playlist status"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:854
+#: modules/control/rc.c:853
 msgid "| title [X]  . . . . . . set/get title in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:855
+#: modules/control/rc.c:854
 msgid "| title_n  . . . . . . . .  next title in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:856
+#: modules/control/rc.c:855
 msgid "| title_p  . . . . . .  previous title in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:857
+#: modules/control/rc.c:856
 msgid "| chapter [X]  . . . . set/get chapter in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:858
+#: modules/control/rc.c:857
 msgid "| chapter_n  . . . . . .  next chapter in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:859
+#: modules/control/rc.c:858
 msgid "| chapter_p  . . . .  previous chapter in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:861
+#: modules/control/rc.c:860
 msgid "| seek X . . . seek in seconds, for instance `seek 12'"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:862
+#: modules/control/rc.c:861
 msgid "| pause  . . . . . . . . . . . . . . . .  toggle pause"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:863
+#: modules/control/rc.c:862
 msgid "| fastforward  . . . . . . . .  .  set to maximum rate"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:864
+#: modules/control/rc.c:863
 msgid "| rewind  . . . . . . . . . . . .  set to minimum rate"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:865
+#: modules/control/rc.c:864
 msgid "| faster . . . . . . . . . .  faster playing of stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:866
+#: modules/control/rc.c:865
 msgid "| slower . . . . . . . . . .  slower playing of stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:867
+#: modules/control/rc.c:866
 msgid "| normal . . . . . . . . . .  normal playing of stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:868
+#: modules/control/rc.c:867
 msgid "| f [on|off] . . . . . . . . . . . . toggle fullscreen"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:869
+#: modules/control/rc.c:868
 msgid "| info . . . . .  information about the current stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:870
+#: modules/control/rc.c:869
 msgid "| get_time . . seconds elapsed since stream's beginning"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:871
+#: modules/control/rc.c:870
 msgid "| is_playing . . . .  1 if a stream plays, 0 otherwise"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:872
+#: modules/control/rc.c:871
 msgid "| get_title . . . . .  the title of the current stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:873
+#: modules/control/rc.c:872
 msgid "| get_length . . . .  the length of the current stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:875
+#: modules/control/rc.c:874
 msgid "| volume [X] . . . . . . . . . .  set/get audio volume"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:876
+#: modules/control/rc.c:875
 msgid "| volup [X]  . . . . . . .  raise audio volume X steps"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:877
+#: modules/control/rc.c:876
 msgid "| voldown [X]  . . . . . .  lower audio volume X steps"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:878
+#: modules/control/rc.c:877
 msgid "| adev [X] . . . . . . . . . . .  set/get audio device"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:879
+#: modules/control/rc.c:878
 msgid "| achan [X]. . . . . . . . . .  set/get audio channels"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:880
+#: modules/control/rc.c:879
 msgid "| atrack [X] . . . . . . . . . . . set/get audio track"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:881
+#: modules/control/rc.c:880
 msgid "| vtrack [X] . . . . . . . . . . . set/get video track"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:882
+#: modules/control/rc.c:881
 msgid "| vratio [X]  . . . . . . . set/get video aspect ratio"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:883
+#: modules/control/rc.c:882
 msgid "| vcrop [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video crop"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:884
+#: modules/control/rc.c:883
 msgid "| vzoom [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video zoom"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:885
+#: modules/control/rc.c:884
 msgid "| strack [X] . . . . . . . . . set/get subtitles track"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:886
+#: modules/control/rc.c:885
 msgid "| key [hotkey name] . . . . . .  simulate hotkey press"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:887
+#: modules/control/rc.c:886
 msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:892
+#: modules/control/rc.c:891
 msgid "| @name marq-marquee  STRING  . . overlay STRING in video"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:893
+#: modules/control/rc.c:892
 msgid "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:894
+#: modules/control/rc.c:893
 msgid "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:895
+#: modules/control/rc.c:894
 msgid "| @name marq-position #. . .  .relative position control"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:896
+#: modules/control/rc.c:895
 msgid "| @name marq-color # . . . . . . . . . . font color, RGB"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:897
+#: modules/control/rc.c:896
 msgid "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacity"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:898
+#: modules/control/rc.c:897
 msgid "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . timeout, in ms"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:899
+#: modules/control/rc.c:898
 msgid "| @name marq-size # . . . . . . . . font size, in pixels"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:901
+#: modules/control/rc.c:900
 msgid "| @name logo-file STRING . . .the overlay file path/name"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:902
+#: modules/control/rc.c:901
 msgid "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:903
+#: modules/control/rc.c:902
 msgid "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:904
+#: modules/control/rc.c:903
 msgid "| @name logo-position #. . . . . . . . relative position"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:905
+#: modules/control/rc.c:904
 msgid "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparency"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:907
+#: modules/control/rc.c:906
 msgid "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alpha"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:908
+#: modules/control/rc.c:907
 msgid "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .height"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:909
+#: modules/control/rc.c:908
 msgid "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . width"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:910
+#: modules/control/rc.c:909
 msgid "| @name mosaic-xoffset # . . . .top left corner position"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:911
+#: modules/control/rc.c:910
 msgid "| @name mosaic-yoffset # . . . .top left corner position"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:912
+#: modules/control/rc.c:911
 msgid "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:913
+#: modules/control/rc.c:912
 msgid "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:914
+#: modules/control/rc.c:913
 msgid "| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertical border"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:915
+#: modules/control/rc.c:914
 msgid "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontal border"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:916
+#: modules/control/rc.c:915
 msgid "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .position"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:917
+#: modules/control/rc.c:916
 msgid "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .number of rows"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:918
+#: modules/control/rc.c:917
 msgid "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .number of cols"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:919
+#: modules/control/rc.c:918
 msgid "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . order of pictures "
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:920
+#: modules/control/rc.c:919
 msgid "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .aspect ratio"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:922
+#: modules/control/rc.c:921
 msgid ""
 "| check-updates [newer] [equal] [older]\n"
 "|               [undef] [info] [source] [binary] [plugin]"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:926
+#: modules/control/rc.c:925
 msgid "| help . . . . . . . . . . . . . . . this help message"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:927
+#: modules/control/rc.c:926
 msgid "| longhelp . . . . . . . . . . . a longer help message"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:928
+#: modules/control/rc.c:927
 msgid "| logout . . . . . . .  exit (if in socket connection)"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:929
+#: modules/control/rc.c:928
 msgid "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quit vlc"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:931
+#: modules/control/rc.c:930
 msgid "+----[ end of help ]"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1041
+#: modules/control/rc.c:1040
 msgid "Press menu select or pause to continue."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1279 modules/control/rc.c:1491
+#: modules/control/rc.c:1278 modules/control/rc.c:1491
 #: modules/control/rc.c:1561 modules/control/rc.c:1730
 #: modules/control/rc.c:1829
 msgid "Type 'menu select' or 'pause' to continue."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1347
+#: modules/control/rc.c:1346
 msgid "goto is deprecated"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/showintf.c:63
+#: modules/control/showintf.c:61
 msgid "Threshold"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/showintf.c:64
+#: modules/control/showintf.c:62
 msgid "Height of the zone triggering the interface."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/telnet.c:70
+#: modules/control/telnet.c:69
 msgid "Host"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/telnet.c:71
+#: modules/control/telnet.c:70
 msgid ""
 "This is the host on which the interface will listen. It defaults to all "
 "network interfaces (0.0.0.0). If you want this interface to be available "
 "only on the local machine, enter \"127.0.0.1\"."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/telnet.c:75 modules/gui/macosx/open.m:180
+#: modules/control/telnet.c:74 modules/gui/macosx/open.m:180
 #: modules/gui/macosx/open.m:182 modules/gui/macosx/output.m:147
-#: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:80
+#: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:80 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:302
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:826
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:853
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:531 modules/stream_out/rtp.c:83
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:531 modules/stream_out/rtp.c:99
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: modules/control/telnet.c:76
+#: modules/control/telnet.c:75
 msgid ""
 "This is the TCP port on which this interface will listen. It defaults to "
 "4212."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/telnet.c:80
+#: modules/control/telnet.c:79
 msgid ""
 "A single administration password is used to protect this interface. The "
 "default value is \"admin\"."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/telnet.c:94
+#: modules/control/telnet.c:93
 msgid "VLM remote control interface"
 msgstr "Interfejs sterowania zdalnego VLM"
 
@@ -10246,66 +10313,66 @@ msgstr "Interfejs sterowania zdalnego VLM"
 msgid "Raw A/52 demuxer"
 msgstr "Demuxer Raw A/52"
 
-#: modules/demux/aiff.c:45
+#: modules/demux/aiff.c:44
 msgid "AIFF demuxer"
 msgstr "Demuxer AIFF"
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:52
+#: modules/demux/asf/asf.c:51
 msgid "ASF v1.0 demuxer"
 msgstr "Demuxer ASF v1.0"
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:167
+#: modules/demux/asf/asf.c:166
 msgid "Could not demux ASF stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:168
+#: modules/demux/asf/asf.c:167
 msgid "VLC failed to load the ASF header."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/au.c:46
+#: modules/demux/au.c:45
 msgid "AU demuxer"
 msgstr "Demuxer AU"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:43
+#: modules/demux/avi/avi.c:42
 #, fuzzy
 msgid "Force interleaved method"
-msgstr "Tryb antyprzeplotowy"
+msgstr "Wymuś tryb z przeplotem"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:44
+#: modules/demux/avi/avi.c:43
 msgid "Force interleaved method."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:46
+#: modules/demux/avi/avi.c:45
 msgid "Force index creation"
 msgstr "Wymuszenie tworzenia indeksu"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:48
+#: modules/demux/avi/avi.c:47
 msgid ""
 "Recreate a index for the AVI file. Use this if your AVI file is damaged or "
 "incomplete (not seekable)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:56
+#: modules/demux/avi/avi.c:55
 msgid "Ask"
 msgstr "Pytaj"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:56
+#: modules/demux/avi/avi.c:55
 msgid "Always fix"
 msgstr "Zawsze naprawiaj"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:57
+#: modules/demux/avi/avi.c:56
 msgid "Never fix"
 msgstr "Nigdy naprawiaj"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:61
+#: modules/demux/avi/avi.c:60
 msgid "AVI demuxer"
 msgstr "AVI demuxer"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:584
+#: modules/demux/avi/avi.c:583
 msgid "AVI Index"
 msgstr "Indeks AVI"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:585
+#: modules/demux/avi/avi.c:584
 msgid ""
 "This AVI file is broken. Seeking will not work correctly.\n"
 "Do you want to try to repair it (this might take a long time) ?"
@@ -10313,37 +10380,38 @@ msgstr ""
 "Ten plik AVI jest błędny. Przewijanie nie będzie działać poprawnie.\n"
 "Czy chcesz spróbować naprawić ten plik (to może zając sporo czasu) ?"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:588
+#: modules/demux/avi/avi.c:587
 msgid "Repair"
 msgstr "Naprawiaj"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:588
+#: modules/demux/avi/avi.c:587
 msgid "Don't repair"
 msgstr "Nie naprawiaj"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:2302 modules/demux/avi/avi.c:2325
+#: modules/demux/avi/avi.c:2301 modules/demux/avi/avi.c:2324
 msgid "Fixing AVI Index..."
 msgstr "Naprawiam indeks AVI..."
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:38
+#: modules/demux/demuxdump.c:36
 msgid "Dump filename"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:40
+#: modules/demux/demuxdump.c:38
 msgid "Name of the file to which the raw stream will be dumped."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:41
+#: modules/demux/demuxdump.c:39
 msgid "Append to existing file"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:43
+#: modules/demux/demuxdump.c:41
 msgid "If the file already exists, it will not be overwritten."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:52
-msgid "File dumpper"
-msgstr ""
+#: modules/demux/demuxdump.c:50
+#, fuzzy
+msgid "File dumper"
+msgstr "dekoder dźwięku MPEG warstwa I/II"
 
 #: modules/demux/dts.c:40
 msgid "Raw DTS demuxer"
@@ -10353,32 +10421,32 @@ msgstr "Surowy demuxer DTS"
 msgid "FLAC demuxer"
 msgstr "demuxer FLAC"
 
-#: modules/demux/gme.cpp:51
+#: modules/demux/gme.cpp:50
 msgid "GME demuxer (Game_Music_Emu)"
 msgstr "demuxer GME (Game_Music_Emu)"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:62
+#: modules/demux/live555.cpp:60
 msgid ""
 "Allows you to modify the default caching value for RTSP streams. This value "
 "should be set in millisecond units."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:65
+#: modules/demux/live555.cpp:63
 msgid "Kasenna RTSP dialect"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:66
+#: modules/demux/live555.cpp:64
 msgid ""
 "Kasenna servers use an old and unstandard dialect of RTSP. When you set this "
 "parameter, VLC will try this dialect for communication. In this mode you "
 "cannot connect to normal RTSP servers."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:70
+#: modules/demux/live555.cpp:68
 msgid "RTSP user name"
 msgstr "Imię użytkownika RTSP"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:71
+#: modules/demux/live555.cpp:69
 msgid ""
 "Allows you to modify the user name that will be used for authenticating the "
 "connection."
@@ -10386,209 +10454,208 @@ msgstr ""
 "Pozwala ci na zmianę imienia użytkownika które będzie potrzebne do "
 "poświadczenia połączenia."
 
-#: modules/demux/live555.cpp:73
+#: modules/demux/live555.cpp:71
 msgid "RTSP password"
 msgstr "Hasło RTSP"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:74
+#: modules/demux/live555.cpp:72
 msgid "Allows you to modify the password that will be used for the connection."
 msgstr "Pozwala ci na zmianę hasła które będzie potrzebne do połączenia."
 
-#: modules/demux/live555.cpp:78
+#: modules/demux/live555.cpp:76
 msgid "RTP/RTSP/SDP demuxer (using Live555)"
 msgstr "demuxer RTP/RTSP/SDP (używa Live555)"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:88
+#: modules/demux/live555.cpp:86
 msgid "RTSP/RTP access and demux"
 msgstr "dostęp i demux RTSP/RTP"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:94 modules/demux/live555.cpp:95
+#: modules/demux/live555.cpp:92 modules/demux/live555.cpp:93
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:178
 msgid "Use RTP over RTSP (TCP)"
 msgstr "Użyj RTP over RTSP (TCP)"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:97
+#: modules/demux/live555.cpp:95
 msgid "Client port"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:98
+#: modules/demux/live555.cpp:96
 msgid "Port to use for the RTP source of the session"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:100 modules/demux/live555.cpp:101
+#: modules/demux/live555.cpp:98 modules/demux/live555.cpp:99
 msgid "Tunnel RTSP and RTP over HTTP"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:103
+#: modules/demux/live555.cpp:101
 msgid "HTTP tunnel port"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:104
+#: modules/demux/live555.cpp:102
 msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/live555.cpp:483
+#: modules/demux/live555.cpp:481
 msgid "RTSP authentication"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mjpeg.c:43 modules/demux/mpeg/h264.c:39
-#: modules/demux/mpeg/m4v.c:39 modules/demux/rawvid.c:40
-#: modules/demux/vc1.c:39
+#: modules/demux/mjpeg.c:42 modules/demux/mpeg/h264.c:38
+#: modules/demux/mpeg/m4v.c:38 modules/demux/rawvid.c:39
+#: modules/demux/vc1.c:38
 msgid "Frames per Second"
 msgstr "Liczba klatek na sekundę"
 
-#: modules/demux/mjpeg.c:44
+#: modules/demux/mjpeg.c:43
 msgid ""
 "This is the desired frame rate when playing MJPEG from a file. Use 0 (this "
 "is the default value) for a live stream (from a camera)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mjpeg.c:50
+#: modules/demux/mjpeg.c:49
 msgid "M-JPEG camera demuxer"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:397
+#: modules/demux/mkv.cpp:396
 msgid "Matroska stream demuxer"
 msgstr "Demuxer strumienia Matroska"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:404
+#: modules/demux/mkv.cpp:403
 msgid "Ordered chapters"
 msgstr "Zamówione rozdziały"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:405
+#: modules/demux/mkv.cpp:404
 msgid "Play ordered chapters as specified in the segment."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:408
+#: modules/demux/mkv.cpp:407
 msgid "Chapter codecs"
 msgstr "Kodeki rozdziałów"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:409
+#: modules/demux/mkv.cpp:408
 msgid "Use chapter codecs found in the segment."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:412
+#: modules/demux/mkv.cpp:411
 msgid "Preload Directory"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:413
+#: modules/demux/mkv.cpp:412
 msgid ""
 "Preload matroska files from the same family in the same directory (not good "
 "for broken files)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:416
+#: modules/demux/mkv.cpp:415
 msgid "Seek based on percent not time"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:417
+#: modules/demux/mkv.cpp:416
 msgid "Seek based on percent not time."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:420
+#: modules/demux/mkv.cpp:419
 msgid "Dummy Elements"
 msgstr "Fikcyjne Elementy"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:421
+#: modules/demux/mkv.cpp:420
 msgid "Read and discard unknown EBML elements (not good for broken files)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3307
+#: modules/demux/mkv.cpp:3321
 msgid "---  DVD Menu"
 msgstr "---  DVD Menu"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3313
+#: modules/demux/mkv.cpp:3327
 msgid "First Played"
 msgstr "Pierwszy odtworzony"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3315
+#: modules/demux/mkv.cpp:3329
 msgid "Video Manager"
 msgstr "Menażer obrazu"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3321
+#: modules/demux/mkv.cpp:3335
 msgid "----- Title"
 msgstr "----- Tytuł"
 
-#: modules/demux/mod.c:47
+#: modules/demux/mod.c:46
 msgid "Enable noise reduction algorithm."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:48
+#: modules/demux/mod.c:47
 msgid "Enable reverberation"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:49
+#: modules/demux/mod.c:48
 msgid "Reverberation level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:51
+#: modules/demux/mod.c:50
 msgid "Reverberation delay, in ms. Usual values are from to 40 to 200ms."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:53
+#: modules/demux/mod.c:52
 msgid "Enable megabass mode"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:54
+#: modules/demux/mod.c:53
 msgid "Megabass mode level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:56
+#: modules/demux/mod.c:55
 msgid ""
 "Megabass mode cutoff frequency, in Hz. This is the maximum frequency for "
 "which the megabass effect applies. Valid values are from 10 to 100 Hz."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mod.c:59
+#: modules/demux/mod.c:58
 msgid "Surround effect level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr "Poziom efektu Surround (od 0 do 100, domyślny to 0)."
 
-#: modules/demux/mod.c:61
-#, fuzzy
+#: modules/demux/mod.c:60
 msgid "Surround delay, in ms. Usual values are from 5 to 40 ms."
-msgstr "Opóźnianie Surround, w ms. Zwyczajna wartość to 5 do 40 ms."
+msgstr "Opóźnienie Surround, w ms. Zwyczajna wartość to 5 do 40 ms."
 
-#: modules/demux/mod.c:66
+#: modules/demux/mod.c:65
 msgid "MOD demuxer (libmodplug)"
 msgstr "Demuxer MOD (libmodplug)"
 
-#: modules/demux/mod.c:74
+#: modules/demux/mod.c:73
 msgid "Reverb"
 msgstr "Odgłos"
 
-#: modules/demux/mod.c:77
+#: modules/demux/mod.c:76
 msgid "Reverberation level"
 msgstr "Poziom odgłosu"
 
-#: modules/demux/mod.c:79
+#: modules/demux/mod.c:78
 msgid "Reverberation delay"
 msgstr "Opóźnianie odgłosu"
 
-#: modules/demux/mod.c:81
+#: modules/demux/mod.c:80
 msgid "Mega bass"
 msgstr "Mega bass"
 
-#: modules/demux/mod.c:84
+#: modules/demux/mod.c:83
 msgid "Mega bass level"
 msgstr "Poziom Mega bass"
 
-#: modules/demux/mod.c:86
+#: modules/demux/mod.c:85
 msgid "Mega bass cutoff"
 msgstr "Obcinanie Mega bass"
 
-#: modules/demux/mod.c:88
+#: modules/demux/mod.c:87
 msgid "Surround"
 msgstr "Surround"
 
-#: modules/demux/mod.c:91
+#: modules/demux/mod.c:90
 msgid "Surround level"
 msgstr "Poziom Surround"
 
-#: modules/demux/mod.c:93
+#: modules/demux/mod.c:92
 msgid "Surround delay (ms)"
 msgstr "Opóźnienie Surroundu (ms)"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:55
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:53
 msgid "MP4 stream demuxer"
 msgstr "Demuxer strumienia MP4"
 
@@ -10606,43 +10673,43 @@ msgstr ""
 msgid "MusePack demuxer"
 msgstr "Demuxer MusePack"
 
-#: modules/demux/mpeg/h264.c:40
+#: modules/demux/mpeg/h264.c:39
 msgid "Desired frame rate for the H264 stream."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mpeg/h264.c:47
+#: modules/demux/mpeg/h264.c:46
 msgid "H264 video demuxer"
 msgstr "Demuxer obrazu H264"
 
-#: modules/demux/mpeg/m4a.c:43
+#: modules/demux/mpeg/m4a.c:42
 msgid "MPEG-4 audio demuxer"
 msgstr "Demuxer dźwięku MPEG-4"
 
-#: modules/demux/mpeg/m4v.c:40
+#: modules/demux/mpeg/m4v.c:39
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This is the desired frame rate when playing MPEG4 video elementary streams."
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
-"otwierał w poszukiwaniu pliku."
+"To jest pożądana liczba klatek na sekundę przy odtwarzaniu podstawowych "
+"strumieni wideo MPEG4."
 
-#: modules/demux/mpeg/m4v.c:46
+#: modules/demux/mpeg/m4v.c:45
 msgid "MPEG-4 video demuxer"
 msgstr "Demuxer obrazu MPEG-4"
 
-#: modules/demux/mpeg/mpga.c:46
+#: modules/demux/mpeg/mpga.c:45
 msgid "MPEG audio / MP3 demuxer"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/mpeg/mpgv.c:42
+#: modules/demux/mpeg/mpgv.c:41
 msgid "MPEG-I/II video demuxer"
 msgstr "Demuxer obrazu MPEG warstwa I/II"
 
-#: modules/demux/nsc.c:43
+#: modules/demux/nsc.c:42
 msgid "Windows Media NSC metademux"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/nsv.c:45
+#: modules/demux/nsv.c:44
 msgid "NullSoft demuxer"
 msgstr "Demuxer NullSoft"
 
@@ -10654,19 +10721,10 @@ msgstr "Demuxer Nuv"
 msgid "OGG demuxer"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/gvp.c:211
+#: modules/demux/playlist/gvp.c:208
 msgid "Google Video"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/luaplaylist.c:61
-#, fuzzy
-msgid "Lua Playlist"
-msgstr "Lista odtwarzania"
-
-#: modules/demux/playlist/luaplaylist.c:62
-msgid "Lua Playlist Parser Interface"
-msgstr ""
-
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:36
 msgid "Auto start"
 msgstr ""
@@ -10686,7 +10744,7 @@ msgstr ""
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:44
 #, fuzzy
 msgid "Skip ads"
-msgstr "Pomijaj klatki obrazu"
+msgstr "Pomiń reklamy"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:45
 msgid ""
@@ -10743,276 +10801,270 @@ msgstr ""
 msgid "Dummy ifo demux"
 msgstr "U_stawienia"
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:237 modules/demux/playlist/podcast.c:251
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:276 modules/demux/playlist/podcast.c:288
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:235 modules/demux/playlist/podcast.c:249
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:274 modules/demux/playlist/podcast.c:286
 msgid "Podcast Info"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:251
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:249
 msgid "Podcast Summary"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/podcast.c:289
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:287
 msgid "Podcast Size"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:421
-#: modules/services_discovery/shout.c:134
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:414
 msgid "Shoutcast"
 msgstr "Shoutcast"
 
-#: modules/demux/ps.c:39
+#: modules/demux/ps.c:38
 msgid "Trust MPEG timestamps"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ps.c:40
+#: modules/demux/ps.c:39
 msgid ""
 "Normally we use the timestamps of the MPEG files to calculate position and "
 "duration. However sometimes this might not be usable. Disable this option to "
 "calculate from the bitrate instead."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ps.c:52 modules/demux/ps.c:63
+#: modules/demux/ps.c:51 modules/demux/ps.c:62
 msgid "MPEG-PS demuxer"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/pva.c:39
+#: modules/demux/pva.c:38
 msgid "PVA demuxer"
 msgstr "Demuxer PVA"
 
-#: modules/demux/rawdv.c:37
+#: modules/demux/rawdv.c:36
 msgid ""
 "The demuxer will advance timestamps if the input can't keep up with the rate."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/rawdv.c:45
+#: modules/demux/rawdv.c:44
 msgid "DV (Digital Video) demuxer"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/rawvid.c:41
+#: modules/demux/rawvid.c:40
 #, fuzzy
 msgid "This is the desired frame rate when playing raw video streams."
 msgstr ""
 "Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
 "otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
-#: modules/demux/rawvid.c:45
+#: modules/demux/rawvid.c:44
 msgid "This specifies the width in pixels of the raw video stream."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/rawvid.c:49
+#: modules/demux/rawvid.c:48
 msgid "This specifies the height in pixels of the raw video stream."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/rawvid.c:52
+#: modules/demux/rawvid.c:51
 msgid "Force chroma (Use carefully)"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/rawvid.c:53
+#: modules/demux/rawvid.c:52
 msgid "Force chroma. This is a four character string."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/rawvid.c:55 modules/stream_out/switcher.c:87
+#: modules/demux/rawvid.c:54 modules/stream_out/switcher.c:85
 msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Stosunek rozmiarów"
 
-#: modules/demux/rawvid.c:57
+#: modules/demux/rawvid.c:56
 msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default is square pixels."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/rawvid.c:61
-#, fuzzy
+#: modules/demux/rawvid.c:60
 msgid "Raw video demuxer"
-msgstr "Demuxer obrazu H264"
+msgstr "Surowy Demuxer obrazu"
 
-#: modules/demux/real.c:43
+#: modules/demux/real.c:41
 msgid "Real demuxer"
 msgstr "Prawdziwy demuxer"
 
-#: modules/demux/subtitle.c:50
+#: modules/demux/subtitle.c:48
 msgid "Apply a delay to all subtitles (in 1/10s, eg 100 means 10s)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/subtitle.c:52
+#: modules/demux/subtitle.c:50
 msgid ""
 "Override the normal frames per second settings. This will only work with "
 "MicroDVD and SubRIP (SRT) subtitles."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/subtitle.c:55
+#: modules/demux/subtitle.c:53
 msgid ""
 "Force the subtiles format. Valid values are : \"microdvd\", \"subrip\",  "
 "\"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\" \"sami\", \"dvdsubtitle\", \"mpl2"
 "\" and \"auto\" (meaning autodetection, this should always work)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/subtitle.c:67
+#: modules/demux/subtitle.c:65
 msgid "Text subtitles parser"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/subtitle.c:72 modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:202
+#: modules/demux/subtitle.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:202
 msgid "Frames per second"
 msgstr "Liczba klatek na sekundę"
 
-#: modules/demux/subtitle.c:75
+#: modules/demux/subtitle.c:73
 msgid "Subtitles delay"
 msgstr "Opóźnienie napisów"
 
-#: modules/demux/subtitle.c:77
+#: modules/demux/subtitle.c:75
 msgid "Subtitles format"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:93
+#: modules/demux/ts.c:91
 msgid "Extra PMT"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:95
+#: modules/demux/ts.c:93
 msgid "Allows a user to specify an extra pmt (pmt_pid=pid:stream_type[,...])."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:97
+#: modules/demux/ts.c:95
 msgid "Set id of ES to PID"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:98
+#: modules/demux/ts.c:96
 msgid ""
 "Set the internal ID of each elementary stream handled by VLC to the same "
 "value as the PID in the TS stream, instead of 1, 2, 3, etc. Useful to do "
 "'#duplicate{..., select=\"es=<pid>\"}'."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:103
+#: modules/demux/ts.c:101
 msgid "Fast udp streaming"
 msgstr "Szybkie strumieniowanie udp"
 
-#: modules/demux/ts.c:105
+#: modules/demux/ts.c:103
 msgid "Sends TS to specific ip:port by udp (you must know what you are doing)."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:107
+#: modules/demux/ts.c:105
 msgid "MTU for out mode"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:108
+#: modules/demux/ts.c:106
 msgid "MTU for out mode."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:110
+#: modules/demux/ts.c:108
 msgid "CSA ck"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:111
+#: modules/demux/ts.c:109
 msgid "Control word for the CSA encryption algorithm"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:113
+#: modules/demux/ts.c:111
 msgid "Silent mode"
 msgstr "Tryb wyciszony"
 
-#: modules/demux/ts.c:114
+#: modules/demux/ts.c:112
 msgid "Do not complain on encrypted PES."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:116
+#: modules/demux/ts.c:114
 msgid "CAPMT System ID"
 msgstr "Indeks systemu CAPMT"
 
-#: modules/demux/ts.c:117
+#: modules/demux/ts.c:115
 msgid "Only forward descriptors from this SysID to the CAM."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:119
+#: modules/demux/ts.c:117
 msgid "Packet size in bytes to decrypt"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:120
+#: modules/demux/ts.c:118
 msgid ""
 "Specify the size of the TS packet to decrypt. The decryption routines "
 "subtract the TS-header from the value before decrypting. "
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:124
+#: modules/demux/ts.c:122
 msgid "Filename of dump"
 msgstr "Nazwa pliku zrzutu"
 
-#: modules/demux/ts.c:125
+#: modules/demux/ts.c:123
 msgid "Specify a filename where to dump the TS in."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:127
+#: modules/demux/ts.c:125
 msgid "Append"
 msgstr "Dołącz"
 
-#: modules/demux/ts.c:129
+#: modules/demux/ts.c:127
 msgid ""
 "If the file exists and this option is selected, the existing file will not "
 "be overwritten."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:132
+#: modules/demux/ts.c:130
 msgid "Dump buffer size"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:134
+#: modules/demux/ts.c:132
 msgid ""
 "Tweak the buffer size for reading and writing an integer number of packets."
 "Specify the size of the buffer here and not the number of packets."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:138
+#: modules/demux/ts.c:136
 msgid "MPEG Transport Stream demuxer"
 msgstr "Demuxer transportu strumienia MPEG"
 
-#: modules/demux/ts.c:3270
+#: modules/demux/ts.c:3284
 #, fuzzy
 msgid "Teletext subtitles"
-msgstr "Dekoder napisów tekstowych"
+msgstr "Dekoder napisów Teletekstu"
 
-#: modules/demux/ts.c:3280
+#: modules/demux/ts.c:3294
 msgid "Teletext hearing impaired subtitles"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3371
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3385
 msgid "subtitles"
-msgstr "_Podtytuły"
+msgstr "napisy"
 
-#: modules/demux/ts.c:3375
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3389
 msgid "4:3 subtitles"
-msgstr "_Podtytuły"
+msgstr "napisy 4:3"
 
-#: modules/demux/ts.c:3379
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3393
 msgid "16:9 subtitles"
-msgstr "_Podtytuły"
+msgstr "napisy 16:9"
 
-#: modules/demux/ts.c:3383
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3397
 msgid "2.21:1 subtitles"
-msgstr "_Podtytuły"
+msgstr "napisy 2.21:1"
 
-#: modules/demux/ts.c:3387 modules/demux/ts.c:3535 modules/demux/ts.c:3570
+#: modules/demux/ts.c:3401 modules/demux/ts.c:3549 modules/demux/ts.c:3584
 msgid "hearing impaired"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3391
+#: modules/demux/ts.c:3405
 msgid "4:3 hearing impaired"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3395
+#: modules/demux/ts.c:3409
 msgid "16:9 hearing impaired"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3399
+#: modules/demux/ts.c:3413
 msgid "2.21:1 hearing impaired"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3531 modules/demux/ts.c:3566
+#: modules/demux/ts.c:3545 modules/demux/ts.c:3580
 msgid "clean effects"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3539 modules/demux/ts.c:3574
+#: modules/demux/ts.c:3553 modules/demux/ts.c:3588
 msgid "visual impaired commentary"
 msgstr ""
 
@@ -11020,121 +11072,120 @@ msgstr ""
 msgid "TTA demuxer"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ty.c:70
+#: modules/demux/ty.c:69
 msgid "TY Stream audio/video demux"
 msgstr "Demux TY strumienia dźwięku/obrazu"
 
-#: modules/demux/vc1.c:40
+#: modules/demux/vc1.c:39
 #, fuzzy
 msgid "Desired frame rate for the VC-1 stream."
 msgstr ""
 "Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
 "otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
-#: modules/demux/vc1.c:46
-#, fuzzy
+#: modules/demux/vc1.c:45
 msgid "VC1 video demuxer"
-msgstr "Demuxer obrazu H264"
+msgstr "Demuxer obrazu VC1"
 
-#: modules/demux/vobsub.c:49
+#: modules/demux/vobsub.c:47
 msgid "Vobsub subtitles parser"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/voc.c:42
+#: modules/demux/voc.c:41
 msgid "VOC demuxer"
 msgstr "Demuxer VOC"
 
-#: modules/demux/wav.c:41
+#: modules/demux/wav.c:40
 msgid "WAV demuxer"
 msgstr "Demuxer WAV"
 
-#: modules/demux/xa.c:41
+#: modules/demux/xa.c:40
 msgid "XA demuxer"
 msgstr "XA demuxer"
 
-#: modules/gui/beos/BeOS.cpp:52
+#: modules/gui/beos/BeOS.cpp:50
 msgid "Use DVD Menus"
 msgstr "Używaj Menu DVD"
 
-#: modules/gui/beos/BeOS.cpp:54
+#: modules/gui/beos/BeOS.cpp:52
 msgid "BeOS standard API interface"
 msgstr "Interfejs standardowy API BeOS"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:156
 msgid "Open files from all sub-folders as well?"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158 modules/gui/macosx/open.m:471
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157 modules/gui/macosx/open.m:471
 #: modules/gui/macosx/open.m:665 modules/gui/macosx/open.m:778
 #: modules/gui/macosx/open.m:904 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:47
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:522 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:507 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:351
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:407
 msgid "Open"
 msgstr "Otwórz"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:224
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:329 modules/gui/macosx/prefs.m:120
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:48 modules/gui/qt4/menus.cpp:310
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:223
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:328 modules/gui/macosx/prefs.m:120
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:48 modules/gui/qt4/menus.cpp:294
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:184
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:236
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:327 modules/gui/macosx/intf.m:537
-#: modules/gui/macosx/intf.m:634 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:41
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:235
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:567
+#: modules/gui/macosx/intf.m:664 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:41
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/messages.cpp:47
 msgid "Messages"
 msgstr "Komunikaty"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:264
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:87 modules/gui/macosx/open.m:470
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:263
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:86 modules/gui/macosx/open.m:470
 #: modules/gui/macosx/open.m:777 modules/gui/macosx/open.m:903
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:22 modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:436
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:22 modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:433
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1258
 msgid "Open File"
 msgstr "Otwórz plik"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:266
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:92
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:265
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:91
 msgid "Open Disc"
 msgstr "Otwórz płytę"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:267
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:266
 msgid "Open Subtitles"
 msgstr "Otwórz napisy"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:271
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:300 modules/gui/pda/pda_interface.c:301
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1362 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:65
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:270
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:298 modules/gui/pda/pda_interface.c:299
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1360 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:83
 msgid "About"
 msgstr "Informacje o..."
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:286
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:285
 msgid "Prev Title"
 msgstr "Poprzedni tytuł"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:286
 msgid "Next Title"
 msgstr "Następny tytuł"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:296
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:295
 msgid "Go to Title"
 msgstr "Przejdź do tytułu"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:300
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:299
 msgid "Go to Chapter"
 msgstr "Przejdź do rozdziału"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:303
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:302
 msgid "Speed"
 msgstr "Prędkość"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:322 modules/gui/macosx/intf.m:625
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:321 modules/gui/macosx/intf.m:655
 msgid "Window"
 msgstr "Okno"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:403 modules/gui/macosx/bookmarks.m:114
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:402 modules/gui/macosx/bookmarks.m:114
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:237 modules/gui/macosx/bookmarks.m:245
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:294 modules/gui/macosx/bookmarks.m:304
 #: modules/gui/macosx/controls.m:59 modules/gui/macosx/extended.m:609
@@ -11142,86 +11193,88 @@ msgstr "Okno"
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:184 modules/gui/macosx/open.m:159
 #: modules/gui/macosx/open.m:280 modules/gui/macosx/output.m:138
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:59 modules/gui/macosx/update.m:88
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:638 modules/gui/macosx/wizard.m:702
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1094 modules/gui/macosx/wizard.m:1179
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1186 modules/gui/macosx/wizard.m:1683
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1691 modules/gui/macosx/wizard.m:1871
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1882 modules/gui/macosx/wizard.m:1895
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1026
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:640 modules/gui/macosx/wizard.m:704
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1096 modules/gui/macosx/wizard.m:1181
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1188 modules/gui/macosx/wizard.m:1685
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1693 modules/gui/macosx/wizard.m:1873
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1884 modules/gui/macosx/wizard.m:1897
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1037
+#: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:31
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:205
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:416
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:411
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:410
 msgid "VLC media player: Open Media Files"
 msgstr "VLC media player: Otwórz Plik Medialny"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:415
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:414
 msgid "VLC media player: Open Subtitle File"
 msgstr "VLC media player: Otwórz Plik z Napisami"
 
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:67
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:66
 msgid "Drop files to play"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:76
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:75
 msgid "playlist"
 msgstr "lista odtwarzania"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:96
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:95
+#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:52
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:101 modules/gui/macosx/bookmarks.m:103
-#: modules/gui/macosx/intf.m:562
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:100 modules/gui/macosx/bookmarks.m:103
+#: modules/gui/macosx/intf.m:592
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:165
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:101
 msgid "Edit"
 msgstr "Edycja"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:103 modules/gui/macosx/intf.m:567
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:453
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:102 modules/gui/macosx/intf.m:597
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:457
 msgid "Select All"
 msgstr "Zaznacz wszystko"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:106
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:105
 msgid "Select None"
 msgstr "Usuń zaznaczenie"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:111
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:110
 msgid "Sort Reverse"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:114
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:113
 msgid "Sort by Name"
 msgstr "Sortuj według nazwy"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:118
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:117
 msgid "Sort by Path"
 msgstr "Sortuj według ścieżki"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:122
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:121
 msgid "Randomize"
 msgstr "Losowo"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:127 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:126 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
 msgid "Remove"
 msgstr "Usuń"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:130
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:129
 msgid "Remove All"
 msgstr "Usuń wszystko"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:135
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:134
 msgid "View"
 msgstr "Widok"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:141
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:140
 msgid "Path"
 msgstr "Ściezka"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:147 modules/gui/macosx/bookmarks.m:116
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:146 modules/gui/macosx/bookmarks.m:116
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:128
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:97
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:72
@@ -11230,52 +11283,52 @@ msgstr "Ściezka"
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:249
+#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:248
 msgid "Apply"
 msgstr "Zastosuj"
 
-#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:254 modules/gui/macosx/output.m:526
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:691 modules/gui/macosx/prefs.m:121
+#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:253 modules/gui/macosx/output.m:526
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:695 modules/gui/macosx/prefs.m:121
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
-#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:258
+#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:257
 msgid "Defaults"
 msgstr "Domyślnie"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1044
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1041
 msgid "Show Interface"
-msgstr "Pokarz interfejs"
+msgstr "Pokaż interfejs"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1048
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1045
 msgid "50%"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1051
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1048
 msgid "100%"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1051
 msgid "200%"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1064
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1061
 msgid "Vertical Sync"
 msgstr "Synchronizacja Wertykalna"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1068
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1065
 msgid "Correct Aspect Ratio"
 msgstr "Właściwa proporcja oblicza"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1097
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1094
 msgid "Stay On Top"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1103
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1100
 msgid "Take Screen Shot"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/about.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:541
+#: modules/gui/macosx/about.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:571
 msgid "About VLC media player"
 msgstr "Informacje o VLC media player"
 
@@ -11289,40 +11342,41 @@ msgstr "Skompilowane przez %s, na bazie SVN wersja %s"
 msgid "Compiled by %s"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:100 modules/gui/macosx/intf.m:631
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:100 modules/gui/macosx/intf.m:661
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:139
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Zakładki"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:101
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:49
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:159
 msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:102 modules/gui/macosx/intf.m:566
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:102 modules/gui/macosx/intf.m:596
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/messages.cpp:77
 msgid "Clear"
-msgstr "Wyszyść"
+msgstr "Wyczyść"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:167
-#: modules/video_filter/extract.c:70
+#: modules/video_filter/extract.c:68
 msgid "Extract"
-msgstr ""
+msgstr "Rozpakuj"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:111 modules/gui/macosx/bookmarks.m:117
-#: modules/gui/macosx/sfilters.m:72 modules/gui/pda/pda.c:281
+#: modules/gui/macosx/sfilters.m:72 modules/gui/pda/pda.c:278
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:99
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:198
 msgid "Time"
 msgstr "Czas"
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:144 modules/gui/macosx/playlist.m:687
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:144 modules/gui/macosx/playlist.m:691
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez Tytułu"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:237
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:443
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:445
 msgid "No input"
 msgstr "Brak wejścia"
 
@@ -11341,7 +11395,7 @@ msgid ""
 "\" while editing bookmarks to ensure to keep the same input."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:294 modules/gui/macosx/wizard.m:1094
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:294 modules/gui/macosx/wizard.m:1096
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:348
 msgid "Invalid selection"
 msgstr "Nieważny wybór"
@@ -11380,13 +11434,13 @@ msgid "Random Off"
 msgstr "Losowo wyłączone"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:226 modules/gui/macosx/controls.m:286
-#: modules/gui/macosx/controls.m:873 modules/gui/macosx/intf.m:577
+#: modules/gui/macosx/controls.m:873 modules/gui/macosx/intf.m:607
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:54
 msgid "Repeat One"
 msgstr "Powtórz pojedynczy"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:242 modules/gui/macosx/controls.m:315
-#: modules/gui/macosx/controls.m:880 modules/gui/macosx/intf.m:578
+#: modules/gui/macosx/controls.m:880 modules/gui/macosx/intf.m:608
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:53
 msgid "Repeat All"
 msgstr "Powtórz wszystkie"
@@ -11397,55 +11451,55 @@ msgid "Repeat Off"
 msgstr "Powtarzanie wyłączone"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:426 modules/gui/macosx/controls.m:903
-#: modules/gui/macosx/intf.m:603
+#: modules/gui/macosx/intf.m:633
 msgid "Half Size"
 msgstr "Połowa rozmiaru"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:428 modules/gui/macosx/controls.m:904
-#: modules/gui/macosx/intf.m:604
+#: modules/gui/macosx/intf.m:634
 msgid "Normal Size"
 msgstr "Zwykły rozmiar"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:430 modules/gui/macosx/controls.m:905
-#: modules/gui/macosx/intf.m:605
+#: modules/gui/macosx/intf.m:635
 msgid "Double Size"
 msgstr "Podwójny rozmiar"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:432 modules/gui/macosx/controls.m:909
-#: modules/gui/macosx/controls.m:920 modules/gui/macosx/intf.m:608
+#: modules/gui/macosx/controls.m:920 modules/gui/macosx/intf.m:638
 msgid "Float on Top"
 msgstr "Zawsze na wierzchu"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:434 modules/gui/macosx/controls.m:906
-#: modules/gui/macosx/intf.m:606
+#: modules/gui/macosx/intf.m:636
 msgid "Fit to Screen"
 msgstr "Dopasuj do ekranu"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:887 modules/gui/macosx/intf.m:579
+#: modules/gui/macosx/controls.m:887 modules/gui/macosx/intf.m:609
 msgid "Step Forward"
 msgstr "Krok naprzód"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:888 modules/gui/macosx/intf.m:580
+#: modules/gui/macosx/controls.m:888 modules/gui/macosx/intf.m:610
 msgid "Step Backward"
 msgstr "Krok wstecz"
 
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:47 modules/gui/macosx/intf.m:526
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:238 modules/gui/pda/pda_interface.c:239
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:47 modules/gui/macosx/intf.m:556
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:236 modules/gui/pda/pda_interface.c:237
 msgid "Rewind"
 msgstr "Cofnij"
 
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:48 modules/gui/macosx/intf.m:529
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:48 modules/gui/macosx/intf.m:559
 msgid "Fast Forward"
 msgstr "Przewiń szybko do przodu"
 
-#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:87 modules/gui/macosx/intf.m:1526
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1527 modules/gui/macosx/intf.m:1528
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1529 modules/gui/pda/pda_interface.c:250
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:251 modules/gui/qt4/menus.cpp:495
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:87 modules/gui/macosx/intf.m:1556
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1557 modules/gui/macosx/intf.m:1558
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1559 modules/gui/pda/pda_interface.c:248
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:249 modules/gui