Polish translation update by Michał Trzebiatowski
authorChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Sat, 19 Jan 2008 13:06:36 +0000 (13:06 +0000)
committerChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Sat, 19 Jan 2008 13:06:36 +0000 (13:06 +0000)
po/pl.po

index 7f4808f..f7bd9fa 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,17 +1,17 @@
 # Polish translation of VLC.
-# Copyright (C) 2002-2007 the VideoLAN team
+# Copyright (C) 2002-2008 the VideoLAN team
 # $Id$
 #
 # Thanks to Arkadiusz Lipiec <arkadiusz.lipiec@gmail.com> for starting a translation in 2002.
-# Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>, 2007
+# Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>, 2007-2008
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: VLC\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-07 21:06+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-10-09 05:25+0100\n"
-"Last-Translator: \n"
+"POT-Creation-Date: 2008-01-16 23:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-01-19 06:03+0100\n"
+"Last-Translator: Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>\n"
 "Language-Team: Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -69,11 +69,11 @@ msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Ustawienia skrótów klawiaturowych"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2045
-#: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
+#: src/libvlc-module.c:1408 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:673
 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:514
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:70
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:631
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
@@ -117,7 +117,7 @@ msgstr "Moduły wyjścia"
 msgid "These are general settings for audio output modules."
 msgstr "To są ogólne ustawienia modułów wyjścia dźwięku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1777
+#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1786
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:758
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
@@ -129,10 +129,10 @@ msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Różne ustawienia dźwięku i modułów"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2073
-#: src/libvlc-module.c:1448 modules/gui/macosx/extended.m:69
+#: src/libvlc-module.c:1456 modules/gui/macosx/extended.m:69
 #: modules/gui/macosx/intf.m:686 modules/gui/macosx/output.m:160
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:379
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:515
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:71
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:542
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
@@ -244,7 +244,7 @@ msgstr "Ustawienia dźwięku+obrazu i rożnych dekoderów i koderów."
 msgid "General input settings. Use with care."
 msgstr "Ogólne ustawienia wejścia. Używaj ostrożnie."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1703
+#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1712
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:41
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
 msgid "Stream output"
@@ -347,14 +347,14 @@ msgstr "Wideo na żądanie (VOD)"
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "Implementacja Wideo na żądanie (VOD) w VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1839
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1856
 #: src/playlist/engine.c:111 modules/demux/playlist/playlist.c:67
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:68
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:618
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:45
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:133
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:134
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:707
@@ -374,7 +374,7 @@ msgstr ""
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Ogólne zachowanie listy odtwarzania"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:447
+#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:444
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Wykrywanie usług"
 
@@ -385,7 +385,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Moduły wykrywania usług automatycznie dodają pozycje do listy odtwarzania."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1662
+#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1671
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:121
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zawansowane"
@@ -415,7 +415,7 @@ msgid "Other advanced settings"
 msgstr "Inne zaawansowane ustawienia"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
-#: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
+#: modules/gui/macosx/open.m:413 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:46
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:507
 msgid "Network"
@@ -487,7 +487,7 @@ msgstr ""
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
 msgid "Quick &Open File..."
-msgstr "Szybkie &otwieranie pliku..."
+msgstr "&Otwórz bezpośrednio plik..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:34
 msgid "&Advanced Open..."
@@ -502,12 +502,14 @@ msgid "Select one or more files to open"
 msgstr "Wybierz jeden albo więcej plików do otwarcia"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:717
+#, fuzzy
 msgid "Media Information..."
-msgstr "Informacje Mediów..."
+msgstr "Informacje..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:42
+#, fuzzy
 msgid "Codec Information..."
-msgstr "Informacje Kodeku..."
+msgstr "Informacje..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:718
 msgid "Messages..."
@@ -519,15 +521,17 @@ msgstr "Ustawienia rozszerzone..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:45
 msgid "Go to specific time..."
-msgstr "Przejdź do specyficznego czasu..."
+msgstr ""
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:715
+#, fuzzy
 msgid "Bookmarks..."
-msgstr "Zakładki..."
+msgstr "Zakładki"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:47
+#, fuzzy
 msgid "VLM Configuration..."
-msgstr "Konfiguracja VLM..."
+msgstr "Wczytaj konfigurację"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:49
 msgid "About VLC media player..."
@@ -538,9 +542,9 @@ msgstr "Informacje o VLC media player..."
 #: modules/gui/macosx/intf.m:654 modules/gui/macosx/intf.m:733
 #: modules/gui/macosx/intf.m:740 modules/gui/macosx/intf.m:1633
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1634 modules/gui/macosx/intf.m:1635
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1636 modules/gui/macosx/playlist.m:439
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1636 modules/gui/macosx/playlist.m:436
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:524
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:515
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:500 modules/gui/qt4/menus.cpp:504
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
@@ -555,8 +559,9 @@ msgstr "Odtwarzaj"
 msgid "Fetch information"
 msgstr "Pobierz informacje"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:440
+#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:437
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:42
 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
@@ -587,10 +592,11 @@ msgid "Save..."
 msgstr "Zapisz..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:60
+#, fuzzy
 msgid "Open Folder..."
-msgstr "Otwórz folder..."
+msgstr "Otwórz plik..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1094
+#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1102
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Powtórz wszystko"
 
@@ -602,7 +608,7 @@ msgstr "Powtórz pojedynczy"
 msgid "No repeat"
 msgstr "Nie powtarzaj"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1293
+#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1301
 #: modules/gui/macosx/controls.m:920 modules/gui/macosx/intf.m:660
 msgid "Random"
 msgstr "Losowe"
@@ -640,7 +646,7 @@ msgstr "Zapisz listę odtwarzania w pliku..."
 msgid "Load playlist file..."
 msgstr "Załaduj plik listy odtwarzania..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/playlist.m:452
+#: include/vlc_intf_strings.h:81
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
 msgid "Search"
 msgstr "Szukaj"
@@ -758,7 +764,7 @@ msgid ""
 "b> VLC media player.</p></body></html>"
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1111
+#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1088
 msgid "Meta-information"
 msgstr "Metainformacje"
 
@@ -817,8 +823,9 @@ msgid "Audio filters"
 msgstr "Filtry dźwięku"
 
 #: src/audio_output/input.c:175
+#, fuzzy
 msgid "Replay gain"
-msgstr "Powtórz głośność"
+msgstr "Odtwarzaj listę"
 
 #: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:679
@@ -827,12 +834,12 @@ msgid "Audio Channels"
 msgstr "Kanały dźwiękowe"
 
 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
-#: modules/access/v4l2.c:186 modules/access/v4l.c:124
-#: modules/audio_output/alsa.c:188 modules/audio_output/alsa.c:219
-#: modules/audio_output/directx.c:462 modules/audio_output/oss.c:201
-#: modules/audio_output/portaudio.c:406 modules/audio_output/sdl.c:179
-#: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:417
-#: modules/codec/twolame.c:66
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:203 modules/access/v4l2/v4l2.c:254
+#: modules/access/v4l.c:124 modules/audio_output/alsa.c:190
+#: modules/audio_output/alsa.c:221 modules/audio_output/directx.c:462
+#: modules/audio_output/oss.c:201 modules/audio_output/portaudio.c:406
+#: modules/audio_output/sdl.c:179 modules/audio_output/sdl.c:196
+#: modules/audio_output/waveout.c:417 modules/codec/twolame.c:66
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
@@ -867,6 +874,27 @@ msgstr "Dolby Surround"
 msgid "Reverse stereo"
 msgstr "Zamiana kanałów stereo"
 
+#: src/config/chain.c:332 src/misc/variables.c:1111
+#, c-format
+msgid ""
+"playlist item is making use of the following unsafe option '%s', which may "
+"be harmful if used in a malicious way, authorize it ?"
+msgstr ""
+
+#: src/config/chain.c:333 src/misc/variables.c:1112
+msgid "WARNING: Unsafe Playlist"
+msgstr ""
+
+#: src/config/chain.c:333 src/misc/variables.c:1112
+#: modules/gui/macosx/update.m:111
+msgid "Yes"
+msgstr "Tak"
+
+#: src/config/chain.c:333 src/misc/variables.c:1112
+#: modules/gui/macosx/update.m:111
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
+
 #: src/config/file.c:556
 msgid "key"
 msgstr "klawisz"
@@ -888,9 +916,9 @@ msgid "string"
 msgstr "łańcuch znaków"
 
 #: src/control/media_list.c:227 src/playlist/engine.c:125
-#: src/playlist/loadsave.c:149
+#: src/playlist/loadsave.c:141
 msgid "Media Library"
-msgstr "Biblioteka mediów"
+msgstr "Biblioteka Mediów"
 
 #: src/extras/getopt.c:633
 #, c-format
@@ -969,8 +997,8 @@ msgstr ""
 #: src/input/decoder.c:158 src/input/decoder.c:170 src/input/decoder.c:372
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:215 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:223
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
-#: modules/stream_out/es.c:377
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:366
+#: modules/stream_out/es.c:380
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Nadawanie strumieniowe / Transkodowanie nie powiodło się"
 
@@ -992,7 +1020,7 @@ msgstr "Ścieżka %i"
 #: src/input/es_out.c:661
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
-msgstr "%s [%s %d]"
+msgstr ""
 
 #: src/input/es_out.c:661 src/input/es_out.c:663 src/input/var.c:128
 #: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/macosx/intf.m:666
@@ -1054,23 +1082,23 @@ msgid "Sample rate"
 msgstr "Częstotliwość próbkowania"
 
 #: src/input/es_out.c:2054
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid "%u Hz"
-msgstr "%u Hz"
+msgstr "%d Hz"
 
 #: src/input/es_out.c:2060
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "Bitów na próbkę"
 
 #: src/input/es_out.c:2065 modules/access_output/shout.c:86
-#: modules/access/pvr.c:92 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:709
+#: modules/access/pvr.c:92 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:713
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Przepływność"
 
 #: src/input/es_out.c:2066
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid "%u kb/s"
-msgstr "%u kb/s"
+msgstr "%d kb/s"
 
 #: src/input/es_out.c:2077
 msgid "Resolution"
@@ -1112,16 +1140,16 @@ msgstr "Nie można wykryć formatu '%s'. Szczegóły błędu można znaleźć w
 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:668
 #: modules/gui/macosx/intf.m:669 modules/gui/macosx/open.m:170
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:348
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:305
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:306
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:184
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1662 modules/mux/asf.c:47
 msgid "Title"
 msgstr "Tytuł"
 
-#: src/input/meta.c:43 modules/gui/macosx/playlist.m:1111
+#: src/input/meta.c:43 modules/gui/macosx/playlist.m:1088
 msgid "Artist"
-msgstr "Artysta"
+msgstr "Wykonawca"
 
 #: src/input/meta.c:44
 msgid "Genre"
@@ -1136,10 +1164,12 @@ msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
 #: src/input/meta.c:47
+#, fuzzy
 msgid "Track number"
-msgstr "Numer utworu"
+msgstr "Numer ścieżki"
 
 #: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/bookmarks.m:97
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:54
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
@@ -1175,12 +1205,14 @@ msgid "Encoded by"
 msgstr "Zakodowane przez"
 
 #: src/input/meta.c:57
+#, fuzzy
 msgid "Artwork URL"
-msgstr "Adres dzieła"
+msgstr "Adres autora"
 
 #: src/input/meta.c:58
+#, fuzzy
 msgid "Track ID"
-msgstr "ID ścieżki"
+msgstr "Anuluj "
 
 #: src/input/var.c:118
 msgid "Bookmark"
@@ -1236,13 +1268,13 @@ msgid "Chapter %i"
 msgstr "Rozdział %i"
 
 #: src/input/var.c:350 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:629
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:620
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Następny rozdział"
 
 #: src/input/var.c:355 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:628
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:619
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Poprzedni rozdział"
@@ -1252,22 +1284,22 @@ msgstr "Poprzedni rozdział"
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Plik/nośnik: %s"
 
-#: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
-#: modules/demux/avi/avi.c:589 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
+#: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:364
+#: modules/demux/avi/avi.c:592 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:105 modules/gui/macosx/controls.m:58
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:160
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:119
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:139 modules/gui/macosx/wizard.m:320
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1101
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1142
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1099
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1152
 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:35
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: src/interface/interaction.c:361
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1100
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:504
+#: src/interface/interaction.c:363
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1098
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:517
 msgid "Ok"
 msgstr "Ok"
 
@@ -1550,7 +1582,7 @@ msgstr "Domyślny strumień"
 
 #: src/libvlc-module.c:162
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
-msgstr "Ten strumień zawsze będzie otwierany przy uruchamianiu VLC."
+msgstr "Ten strumień  będzie zawsze otwierany przy uruchamianiu VLC."
 
 #: src/libvlc-module.c:165
 msgid ""
@@ -1772,7 +1804,7 @@ msgstr ""
 "zwłaszcza w połączeniu z mikserem kanałów w słuchawkach."
 
 #: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:451
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:442
 msgid "On"
 msgstr "Włączone"
 
@@ -1792,50 +1824,50 @@ msgstr "Wizualizacje dźwięku "
 
 #: src/libvlc-module.c:279
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
-msgstr "Ta opcja dodaje moduły wizualizacji (analizator spektrum itp.)"
+msgstr "To dodaje moduły wizualizacyjne (spectrum analyzer, itd.)."
 
 #: src/libvlc-module.c:283
+#, fuzzy
 msgid "Replay gain mode"
-msgstr "Tryb normalizacji głośności"
+msgstr "moduł wejścia VCD"
 
 #: src/libvlc-module.c:285
+#, fuzzy
 msgid "Select the replay gain mode"
-msgstr "Wybierz tryb normalizacji głośności"
+msgstr "Wybierz klawisz dla odtwarzania danej zakładki."
 
 #: src/libvlc-module.c:287
+#, fuzzy
 msgid "Replay preamp"
-msgstr "Powtórz poziom wzmocnienia"
+msgstr "Odtwarza strumień"
 
 #: src/libvlc-module.c:289
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
 msgstr ""
-"Ta opcja pozwala wybrać domyślny poziom wzmocnienia (89 dB) dla strumieni w "
-"trybie normalizacji głośności"
 
 #: src/libvlc-module.c:292
+#, fuzzy
 msgid "Default replay gain"
-msgstr "Domyślna normalizacja głośności"
+msgstr "Usuń"
 
 #: src/libvlc-module.c:294
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
-"Ta opcja ustala domyślną normalizację głośności dla strumieni nie "
-"posiadających takiej informacji"
 
 #: src/libvlc-module.c:296
 #, fuzzy
 msgid "Peak protection"
-msgstr "Ochrona przed przesterowaniem"
+msgstr "Redukcja szumów"
 
 #: src/libvlc-module.c:298
 msgid "Protect against sound clipping"
-msgstr "Ochrona przed przesterowaniem"
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:301 modules/access/dshow/dshow.cpp:73
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:75 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:212
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:203
 #: modules/video_output/opengl.c:120 modules/video_output/opengl.c:176
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
@@ -1844,7 +1876,7 @@ msgstr "Brak"
 #: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
 #: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
 #: modules/access/vcdx/info.c:287
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:329
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:330
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1709
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1727
 msgid "Track"
@@ -1868,8 +1900,6 @@ msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
-"Ta opcja kontroluje metodę wyświetlania obrazu używaną przez VLC. Domyślnie "
-"wybierana jest najlepsza metoda."
 
 #: src/libvlc-module.c:320 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
 #: modules/stream_out/display.c:38
@@ -1881,6 +1911,8 @@ msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
+"Można zupełnie wyłączyć wyjście obrazu. Dekodowanie obrazu nie będzie "
+"wówczas wykonywane, dzięki czemu zmniejszy się obciążenie procesora."
 
 #: src/libvlc-module.c:325 modules/codec/fake.c:54
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121 modules/stream_out/transcode.c:68
@@ -1893,6 +1925,8 @@ msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
 msgstr ""
+"Możesz podać szerokość obrazu. VLC będzie używał domyślnych (-1) właściwości "
+"obrazu."
 
 #: src/libvlc-module.c:330 modules/codec/fake.c:57
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:124 modules/stream_out/transcode.c:71
@@ -1905,6 +1939,8 @@ msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
 msgstr ""
+"Możesz podać wysokość obrazu. VLC będzie używał domyślnych (-1) właściwości "
+"obrazu."
 
 #: src/libvlc-module.c:335
 msgid "Video X coordinate"
@@ -1914,7 +1950,7 @@ msgstr "Współrzędna X obrazu"
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
-msgstr ""
+msgstr "Możesz podać pozycję lewego górnego rogu okna obrazu (współrzędna X)."
 
 #: src/libvlc-module.c:340
 msgid "Video Y coordinate"
@@ -1924,7 +1960,7 @@ msgstr "Współrzędna Y obrazu"
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
-msgstr ""
+msgstr "Możesz podać pozycję lewego górnego rogu okna obrazu (współrzędna Y)."
 
 #: src/libvlc-module.c:345
 msgid "Video title"
@@ -1935,10 +1971,12 @@ msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
 msgstr ""
+"Dowolny tytuł dla okna obrazu (w wypadku gdy obraz nie jest złączony z "
+"interfejsem)."
 
 #: src/libvlc-module.c:350
 msgid "Video alignment"
-msgstr "Pozycja obrazu"
+msgstr "Pozycja obrazu wideo"
 
 #: src/libvlc-module.c:352
 msgid ""
@@ -1946,6 +1984,9 @@ msgid ""
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
 msgstr ""
+"Ustaw wyrównanie obrazu w jego oknie. Domyślnie (0) będzie po środku "
+"(0=środek, 1=lewa, 2=prawa, 4=góra, 8=dół, możesz użyć też kombinacje z tych "
+"parametrów, n.p. 6=4+2 oznacza góra-prawa)."
 
 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
@@ -1963,7 +2004,7 @@ msgstr "Na środku"
 #: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
 #: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Top"
-msgstr "Na górze"
+msgstr "W górze"
 
 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
 #: modules/codec/zvbi.c:94 modules/gui/fbosd.c:163
@@ -1971,7 +2012,7 @@ msgstr "Na górze"
 #: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
 #: modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Bottom"
-msgstr "Na dole"
+msgstr "W dole"
 
 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
 #: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
@@ -1979,7 +2020,7 @@ msgstr "Na dole"
 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
 #: modules/video_filter/rss.c:163
 msgid "Top-Left"
-msgstr "Na górze po lewej"
+msgstr "W górze po lewej"
 
 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
 #: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
@@ -1987,7 +2028,7 @@ msgstr "Na górze po lewej"
 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
 #: modules/video_filter/rss.c:163
 msgid "Top-Right"
-msgstr "Na górze po prawej"
+msgstr "W górze po prawej"
 
 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
 #: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
@@ -1995,7 +2036,7 @@ msgstr "Na górze po prawej"
 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
 #: modules/video_filter/rss.c:163
 msgid "Bottom-Left"
-msgstr "Na dole po lewej"
+msgstr "W dole po lewej"
 
 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
 #: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
@@ -2003,15 +2044,15 @@ msgstr "Na dole po lewej"
 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
 #: modules/video_filter/rss.c:163
 msgid "Bottom-Right"
-msgstr "Na dole po prawej"
+msgstr "W dole po prawej"
 
 #: src/libvlc-module.c:360
 msgid "Zoom video"
-msgstr "Skalowanie obrazu"
+msgstr "Powiększenie obrazu"
 
 #: src/libvlc-module.c:362
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
-msgstr "Można skalować obraz o określony współczynnik."
+msgstr "Można powiększyć obraz używając określonego mnożnika."
 
 #: src/libvlc-module.c:364
 msgid "Grayscale video output"
@@ -2022,14 +2063,17 @@ msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
 msgstr ""
+"Wyjście obrazu w skali szarości. Jeżeli informacje kolorów nie będą "
+"dekodowane, zmniejszy to trochę obciążenie procesora."
 
 #: src/libvlc-module.c:369
 msgid "Embedded video"
-msgstr "Obraz zintegrowany z interfejsem"
+msgstr "Wstawiony obraz video"
 
 #: src/libvlc-module.c:371
+#, fuzzy
 msgid "Embed the video output in the main interface."
-msgstr ""
+msgstr "Umieść obraz w interfejsie"
 
 #: src/libvlc-module.c:373
 msgid "Fullscreen video output"
@@ -2037,17 +2081,20 @@ msgstr "Pełnoekranowe wyjście obrazu"
 
 #: src/libvlc-module.c:375
 msgid "Start video in fullscreen mode"
-msgstr "Rozpoczynaj odtwarzanie video na pełnym ekranie"
+msgstr "Rozpoczynaj odtwarzanie obrazu w pełnym ekranie"
 
 #: src/libvlc-module.c:377
 msgid "Overlay video output"
-msgstr "Wyjście obrazu z akceleracją sprzętową (overlay)"
+msgstr "Wyjście obrazu w trybie overlay"
 
 #: src/libvlc-module.c:379
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
+"Overlay jest to przyspieszenie hardwarowe twojej katy graficznej (umożliwia "
+"bezpośredniego wyświetlania obrazu na ekranie). VLC próbuje używać tej opcji "
+"domyślnie."
 
 #: src/libvlc-module.c:382 src/video_output/vout_intf.c:425
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
@@ -2056,27 +2103,30 @@ msgstr "Zawsze na wierzchu"
 
 #: src/libvlc-module.c:384
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
-msgstr "Zawsze umieszczaj okno obrazu nad innymi oknami."
+msgstr "Umieszczaj okno obrazu zawsze nad innymi oknami."
 
 #: src/libvlc-module.c:386
+#, fuzzy
 msgid "Show media title on video."
-msgstr "Wyświetl tytuł mediów na obrazie."
+msgstr "Nakładki/Napisy"
 
 #: src/libvlc-module.c:388
+#, fuzzy
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
-msgstr "Wyświetl tytuł obrazu na górze filmu."
+msgstr "Zawsze umieść okno obrazu nad innymi oknami."
 
 #: src/libvlc-module.c:390
 msgid "Show video title for x miliseconds."
-msgstr "Wyświetl tytuł obrazu przez x milisekund."
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:392
 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
-msgstr "Wyświetl tytuł obrazu przez x milisekund, domyślnie 5000 ms (5 sek.)"
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:394
+#, fuzzy
 msgid "Position of video title."
-msgstr "Pozycja tytułu obrazu"
+msgstr "moduł ściany obrazu (image wall)"
 
 #: src/libvlc-module.c:396
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
@@ -2084,23 +2134,22 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:403
 msgid "Disable screensaver"
-msgstr "Wyłączaj wygaszacz ekranu"
+msgstr "Wyłącz wygaszacza ekranu"
 
 #: src/libvlc-module.c:404
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
-msgstr "Wyłącz wygaszacz ekranu podczas odtwarzania obrazu."
+msgstr "Wyłącz wygaszacza ekranu podczas odtwarzania obrazu."
 
 #: src/libvlc-module.c:406
 #, fuzzy
 msgid "Inhibits the power management daemon during playback."
-msgstr "Wyłącz wygaszacz ekranu podczas odtwarzania obrazu."
+msgstr "Wyłącz wygaszacza ekranu podczas odtwarzania obrazu."
 
 #: src/libvlc-module.c:407
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
 "computer being suspended because of inactivity."
-msgstr "Wyłącz wygaszacz ekranu podczas odtwarzania obrazu."
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:410 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
 msgid "Window decorations"
@@ -2111,6 +2160,8 @@ msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
 msgstr ""
+"VLC może zapobiec tworzenia nagłówki okna, ramki, itd... wokół obrazu, żeby "
+"otrzymać \"minimalne\" okno."
 
 #: src/libvlc-module.c:415
 msgid "Video output filter module"
@@ -2121,36 +2172,41 @@ msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
 msgstr ""
+"To dodaje filtry poobrabiające żeby podnieść jakość obrazu, na przykład "
+"nieprzeplatających, albo klonujących albo przekręcających okno obrazu."
 
 #: src/libvlc-module.c:421
 msgid "Video filter module"
 msgstr "Moduł filtra obrazu"
 
 #: src/libvlc-module.c:423
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or distortthe video."
 msgstr ""
+"To dodaje filtry poobrabiające żeby podnieść jakość obrazu, na przykład "
+"nieprzeplatających, albo klonujących albo przekręcających okno obrazu."
 
 #: src/libvlc-module.c:427
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
-msgstr "Katalog zrzutów obrazu video (lub nazwa pliku)"
+msgstr "Folder zrzutów obrazu wideo (lub plik)"
 
 #: src/libvlc-module.c:429
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
-msgstr "Folder w którym będą zapisywane zrzuty ekranu."
+msgstr "Folder w którym będą zapisywane zrzuty ekranu."
 
 #: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:433
 msgid "Video snapshot file prefix"
-msgstr "Prefiks plików zrzutu obrazu video"
+msgstr "Prefiks plików zrzutu obrazu wideo"
 
 #: src/libvlc-module.c:435
 msgid "Video snapshot format"
-msgstr "Format zrzutów obrazu video"
+msgstr "Format zrzutów obrazu wideo"
 
 #: src/libvlc-module.c:437
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
-msgstr "Format pliku w którym będą zapisywane zrzuty ekranu."
+msgstr "Format pliku w którym będą zapisywane zrzuty ekranu."
 
 #: src/libvlc-module.c:439
 msgid "Display video snapshot preview"
@@ -2158,15 +2214,15 @@ msgstr "Wyświetlaj podgląd zrzutu obrazu"
 
 #: src/libvlc-module.c:441
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
-msgstr "Wyświetlaj podgląd zrzutu w górnym lewym rogu ekranu."
+msgstr "Wyświetlaj podgląd zrzutu obrazu w górnym lewym rogu ekranu."
 
 #: src/libvlc-module.c:443
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
-msgstr "Używaj kolejnych numerów zamiast czasu wykonania zrzutu"
+msgstr "Używaj kolejnych numerów zamiast czasu"
 
 #: src/libvlc-module.c:445
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
-msgstr ""
+msgstr "Używaj kolejnych numerów zamiast czasu dla określenia zrzuta"
 
 #: src/libvlc-module.c:447
 #, fuzzy
@@ -2179,8 +2235,8 @@ msgid ""
 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will be 320 "
 "pixels."
 msgstr ""
-"Można wymusić w tym miejscu szerokość obrazu. Domyślnie VLC zaadoptuje "
-"charakterystyki obrazu."
+"Możesz podać wysokość obrazu. VLC będzie używał domyślnych (-1) właściwości "
+"obrazu."
 
 #: src/libvlc-module.c:452
 #, fuzzy
@@ -2205,6 +2261,8 @@ msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
 msgstr ""
+"To wymusza kadrowanie źródła obrazu. Dozwolone formaty to x:y (4:3, 16:9, "
+"itp.) utrzymujące stosunek rozmiaru obrazu."
 
 #: src/libvlc-module.c:463
 msgid "Source aspect ratio"
@@ -2218,6 +2276,12 @@ msgid ""
 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
 msgstr ""
+"To wymusza stosunek rozmiaru źródła. Na przykład, niektóre płyty DVD żądają "
+"rozmiaru 16:9 gdyż są rzeczywiście w 4:3. Może to być też wskazówką dla VLC "
+"gdy film nie posiada żadnej informacji o stosunku rozmiarów. Dozwolone "
+"formaty to x:y (4:3, 16:9, itp.) utrzymujące stosunek rozmiaru obrazu albo "
+"liczba zmiennoprzecinkowa (1.25, 1.3333, itp.) żeby określić szerokość "
+"pikseli."
 
 #: src/libvlc-module.c:472
 msgid "Custom crop ratios list"
@@ -2228,6 +2292,8 @@ msgid ""
 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
 msgstr ""
+"Lista proporcji kadrowania dzielonych przecinkiem które będą dodane do listy "
+"proporcji kadrowania w interfejsie."
 
 #: src/libvlc-module.c:477
 msgid "Custom aspect ratios list"
@@ -2238,6 +2304,8 @@ msgid ""
 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
 msgstr ""
+"Lista stosunków rozmiaru dzielonych przecinkiem które będą dodane do listy "
+"stosunków rozmiaru w interfejsie."
 
 #: src/libvlc-module.c:482
 msgid "Fix HDTV height"
@@ -2249,10 +2317,14 @@ msgid ""
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
 msgstr ""
+"To pozwala na poprawne używanie formatu obrazu HDTV-1080 nawet jeśli enkoder "
+"ustalił wysokość na 1088 linijek. Powinieneś wyłączyć tą opcje tylko wtedy, "
+"jeśli twój obraz ma niestandardowy format potrzebujący wszystkie 1088 "
+"linijek."
 
 #: src/libvlc-module.c:489
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
-msgstr "Współczynnik kształtu piksela monitora"
+msgstr "Współczynnik proporcji pikseli monitora"
 
 #: src/libvlc-module.c:491
 msgid ""
@@ -2260,16 +2332,22 @@ msgid ""
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
+"To wymusza stosunek rozmiaru monitora. Większość monitorów ma kwadratowe "
+"piksele (1:1). Jeśli masz ekran 16:9 to możesz zmienić to na 4:3 żeby "
+"zachować proporcje."
 
 #: src/libvlc-module.c:495
 msgid "Skip frames"
 msgstr "Pomijaj klatki obrazu"
 
 #: src/libvlc-module.c:497
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
 msgstr ""
+"Ta opcja umożliwia pomijanie klatek w strumieniu MPEG2. Pomijanie klatek "
+"zdarza się gdy twój komputer jest za słaby."
 
 #: src/libvlc-module.c:500
 msgid "Drop late frames"
@@ -2280,6 +2358,7 @@ msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
 msgstr ""
+"Opuszczaj za późne klatki w obrazie (próba dorównania obrazu z dźwiękiem)."
 
 #: src/libvlc-module.c:505
 msgid "Quiet synchro"
@@ -2290,6 +2369,8 @@ msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
 msgstr ""
+"Zapobiega to zapychania raportu komunikatów z debugiem przez synchronizacje "
+"wyjścia obrazu."
 
 #: src/libvlc-module.c:516
 msgid ""
@@ -2306,15 +2387,13 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:524
 msgid "Clock reference average counter"
-msgstr "Licznik sterowany zegarem"
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:526
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
 msgstr ""
-"W przypadku strumienia pochodzącego z odtwarzacza wideo (lub innego "
-"niestabilnego źródła) należy tu ustawić wartość 10000."
 
 #: src/libvlc-module.c:529
 msgid "Clock synchronisation"
@@ -2328,7 +2407,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:535 modules/control/netsync.c:74
 msgid "Network synchronisation"
-msgstr "Synchronizacja sieciowa"
+msgstr "Synchronizacja sieci"
 
 #: src/libvlc-module.c:536
 msgid ""
@@ -2336,14 +2415,14 @@ msgid ""
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:542 src/libvlc-module.c:1121
+#: src/libvlc-module.c:542 src/libvlc-module.c:1129
 #: src/video_output/vout_intf.c:209 src/video_output/vout_intf.c:227
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:73 modules/access/dshow/dshow.cpp:75
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
-#: modules/access/v4l2.c:207 modules/audio_output/alsa.c:98
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:241 modules/audio_output/alsa.c:100
 #: modules/gui/fbosd.c:170 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1273
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:203
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:502
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:512
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:269
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:319
 #: modules/video_filter/marq.c:54 modules/video_filter/rss.c:61
@@ -2366,8 +2445,7 @@ msgstr "Port UDP"
 
 #: src/libvlc-module.c:546
 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
-msgstr ""
-"To jest domyślny port używany dla strumieni UDP. Domyślnie jest to 1234."
+msgstr "To jest domyślny port używany dla strumieni UDP. Domyślny jest 1234."
 
 #: src/libvlc-module.c:548
 msgid "MTU of the network interface"
@@ -2381,7 +2459,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:109
 msgid "Hop limit (TTL)"
-msgstr "Ograniczenie liczby węzłów (TTL)"
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:557
 msgid ""
@@ -2391,8 +2469,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:561
+#, fuzzy
 msgid "Multicast output interface"
-msgstr "Interfejs wyjścia Multicast"
+msgstr "Interfejs wyjścia IPv6 Multicast"
 
 #: src/libvlc-module.c:563
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
@@ -2400,7 +2479,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:565
 msgid "IPv4 multicast output interface address"
-msgstr "Adres IPv4 interfejsu wyjścia Multicast"
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:567
 msgid ""
@@ -2410,7 +2489,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:570
 msgid "DiffServ Code Point"
-msgstr "DiffServ Code Point (DSCP)"
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:571
 msgid ""
@@ -2487,11 +2566,11 @@ msgstr "Identyfikator strumienia używanych napisów."
 
 #: src/libvlc-module.c:618
 msgid "Input repetitions"
-msgstr "Liczba powtórzeń wejścia"
+msgstr "Liczba powtórek wejścia"
 
 #: src/libvlc-module.c:620
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
-msgstr "Ilość powtórzeń tego samego wejścia"
+msgstr "Ilość czasu w którym to samo wejście będzie powtarzane"
 
 #: src/libvlc-module.c:622
 msgid "Start time"
@@ -2510,16 +2589,18 @@ msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
 msgstr "Strumień będzie zatrzymany z tej pozycji (w sekundach)."
 
 #: src/libvlc-module.c:630
+#, fuzzy
 msgid "Run time"
-msgstr "Czas odtwarzania"
+msgstr "Rundi"
 
 #: src/libvlc-module.c:632
+#, fuzzy
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
-msgstr "Strumień będzie odtwarzany przez określony czas (w sekundach)."
+msgstr "Strumień będzie odtworzony z tej pozycji (w sekundach)."
 
 #: src/libvlc-module.c:634
 msgid "Input list"
-msgstr "Lista wejść"
+msgstr "Lista wejścia"
 
 #: src/libvlc-module.c:636
 msgid ""
@@ -2529,7 +2610,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:639
 msgid "Input slave (experimental)"
-msgstr "Dodatkowe wejścia (opcja eksperymentalna)"
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:641
 msgid ""
@@ -2577,7 +2658,7 @@ msgstr "Włącz sub-obrazy"
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:668 src/libvlc-module.c:1540 src/text/iso-639_def.h:143
+#: src/libvlc-module.c:668 src/libvlc-module.c:1549 src/text/iso-639_def.h:143
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
 #: modules/stream_out/transcode.c:281
 msgid "On Screen Display"
@@ -2647,8 +2728,8 @@ msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
 msgstr ""
-"Szukaj pliku napisów także w tych ścieżkach, jeżeli twojego pliku z napisami "
-"nie można znaleźć w bieżącym folderze."
+"Szukaj pliku napisów też w tych częściach, jeżeli twojego pliku z napisami "
+"nie można znaleźć w aktualnym folderze."
 
 #: src/libvlc-module.c:702
 msgid "Use subtitle file"
@@ -2659,7 +2740,7 @@ msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
 msgstr ""
-"Otwórz ten plik z napisami. Stosuje się to, jeśli nie można wykryć pliku z "
+"Otwórz ten plik z napisami. Do użycia, jeśli nie można wykryć pliku z "
 "napisami automatycznie."
 
 #: src/libvlc-module.c:707
@@ -2671,12 +2752,10 @@ msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (eg. D:)"
 msgstr ""
-"To jest domyślny używany napęd DVD (lub plik). Nie zapomnij dwukropka za "
-"literą napędu (np. D:)"
 
 #: src/libvlc-module.c:714
 msgid "This is the default DVD device to use."
-msgstr "To jest domyślne urządzenie DVD."
+msgstr "Domyślnie używane urządzenie DVD."
 
 #: src/libvlc-module.c:717
 msgid "VCD device"
@@ -2687,12 +2766,12 @@ msgid ""
 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
 "scan for a suitable CD-ROM device."
 msgstr ""
-"Domyślnie używane urządzenie VCD. Jeśli go nie podasz, to przeszukamy "
+"Domyślnie używane urządzenie VCD. Jeśli nic nie wyszczególnisz, przeszukamy "
 "odpowiednie urządzenia CD-ROM."
 
 #: src/libvlc-module.c:724
 msgid "This is the default VCD device to use."
-msgstr "Domyślne używane urządzenie VCD."
+msgstr "Domyślnie używane urządzenie VCD."
 
 #: src/libvlc-module.c:727
 msgid "Audio CD device"
@@ -2703,8 +2782,8 @@ msgid ""
 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
 msgstr ""
-"Domyślnie używane urządzenie Audio CD. Jeśli go nie podasz, to przeszukamy "
-"odpowiednie urządzenia CD-ROM."
+"Domyślnie używane urządzenie Audio CD. Jeśli nic nie wyszczególnisz, "
+"przeszukamy odpowiednie urządzenia CD-ROM."
 
 #: src/libvlc-module.c:734
 msgid "This is the default Audio CD device to use."
@@ -2751,7 +2830,7 @@ msgstr "Nazwa użytkownika SOCKS"
 
 #: src/libvlc-module.c:756
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
-msgstr "Nazwa użytkownika dla połączenia się z pośrednikiem SOCKS."
+msgstr "Imię użytkownika dla połączenia się z SOCKS proxy."
 
 #: src/libvlc-module.c:758
 msgid "SOCKS password"
@@ -2759,7 +2838,7 @@ msgstr "Hasło SOCKS"
 
 #: src/libvlc-module.c:760
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
-msgstr "Hasło dla połączenia się z pośrednikiem SOCKS."
+msgstr "Hasło dla połączenia się z SOCKS proxy."
 
 #: src/libvlc-module.c:762
 msgid "Title metadata"
@@ -2779,11 +2858,11 @@ msgstr "Pozwala na ustalenie \"author\" (autora) metadanych dla wejścia."
 
 #: src/libvlc-module.c:770
 msgid "Artist metadata"
-msgstr "Metadane: artysta"
+msgstr "Metadane: wykonawca"
 
 #: src/libvlc-module.c:772
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
-msgstr "Pozwala na ustalenie \"artist\" (artysty) metadanych dla wejścia."
+msgstr "Pozwala na ustalenie \"artist\" (wykonawcy) metadanych dla wejścia."
 
 #: src/libvlc-module.c:774
 msgid "Genre metadata"
@@ -2852,12 +2931,11 @@ msgstr "Lista preferowanych koderów"
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
 msgstr ""
-"Ta opcja pozwala na wybór listy koderów, które VLC będzie używać w pierwszej "
-"kolejności."
+"To pozwala na wybór listy koderów które VLC będzie uprzywilejowanie używać."
 
 #: src/libvlc-module.c:812
 msgid "Prefer system plugins over vlc"
-msgstr "Preferuj wtyczki systemowe ponad wtyczki VLC"
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:814
 msgid ""
@@ -2900,7 +2978,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:840
 msgid "Enable video stream output"
-msgstr "Włącz wyjście strumienia video"
+msgstr "Włącz wyjście strumienia obrazu"
 
 #: src/libvlc-module.c:842
 msgid ""
@@ -2920,7 +2998,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:850
 msgid "Enable SPU stream output"
-msgstr "Dołącz sub-obrazy do wyjścia strumienia"
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:852
 msgid ""
@@ -2950,8 +3028,8 @@ msgid ""
 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
 "muxer. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Pozwala ci na zmianę domyślnej liczby buforowania dla strumieni RTSP. "
+"Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: src/libvlc-module.c:866
 msgid "Preferred packetizer list"
@@ -2961,8 +3039,7 @@ msgstr "Preferowana lista pakietowców"
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
-"Ta opcja pozwala na wybór kolejności, w której VLC będzie wybierał "
-"pakietowce."
+"To pozwala ci na wybór kolejności w której VLC będzie wybierał pakietowce."
 
 #: src/libvlc-module.c:871
 msgid "Mux module"
@@ -2970,23 +3047,20 @@ msgstr "Moduł multipleksera"
 
 #: src/libvlc-module.c:873
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
-msgstr ""
-"To jest przestarzały element umożliwiający konfigurowanie modułów "
-"multipleksera"
+msgstr "To jest zapis umożliwiający konfigurowanie modułów multipleksera"
 
 #: src/libvlc-module.c:875
 msgid "Access output module"
-msgstr "Moduł dostępnego wyjścia"
+msgstr "moduł wyjściowy dostępu"
 
 #: src/libvlc-module.c:877
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgstr ""
-"To jest przestarzały element umożliwiający konfigurowanie modułów dostępnego "
-"wyjścia"
+"To jest zapis dostępu umożliwiający konfigurowanie modułów dostępu wyjścia"
 
 #: src/libvlc-module.c:879
 msgid "Control SAP flow"
-msgstr "Kontrola przepływu SAP (Session Announcement Protocol)"
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:881
 msgid ""
@@ -2996,7 +3070,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:885
 msgid "SAP announcement interval"
-msgstr "Czas między ogłoszeniami SAP (Session Announcement Protocol)"
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:887
 msgid ""
@@ -3019,8 +3093,8 @@ msgid ""
 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
 "advantage of it."
 msgstr ""
-"Jeśli twój procesor posiada jednostkę zmiennoprzecinkową (FPU), to VLC może "
-"z niej skorzystać."
+"Jeśli twój procesor obsługuje jednostką obliczeniową liczby "
+"zmiennoprzecinkowej, VLC możne z niej skorzystać."
 
 #: src/libvlc-module.c:904
 msgid "Enable CPU MMX support"
@@ -3031,7 +3105,7 @@ msgid ""
 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
 msgstr ""
-"Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji MMX, to VLC może z nich "
+"Jeśli twój procesor obsługuje zbiorem instrukcji MMX, VLC może z nich "
 "skorzystać."
 
 #: src/libvlc-module.c:909
@@ -3043,7 +3117,7 @@ msgid ""
 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
 msgstr ""
-"Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji 3D Now!, to VLC może z nich "
+"Jeśli twój procesor obsługuje zbiorem instrukcji 3D Now!, VLC może z nich "
 "skorzystać."
 
 #: src/libvlc-module.c:914
@@ -3055,7 +3129,7 @@ msgid ""
 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
 msgstr ""
-"Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji MMX EXT, to VLC może z nich "
+"Jeśli twój procesor obsługuje zbiorem instrukcji MMX EXT, VLC może z nich "
 "skorzystać."
 
 #: src/libvlc-module.c:919
@@ -3067,7 +3141,7 @@ msgid ""
 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
 msgstr ""
-"Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji SSE, to VLC może z nich "
+"Jeśli twój procesor obsługuje zbiorem instrukcji SSE, VLC może z nich "
 "skorzystać."
 
 #: src/libvlc-module.c:924
@@ -3079,7 +3153,7 @@ msgid ""
 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
 msgstr ""
-"Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji SSE2, to VLC może z nich "
+"Jeśli twój procesor obsługuje zbiorem instrukcji SSE2, VLC może z nich "
 "skorzystać."
 
 #: src/libvlc-module.c:929
@@ -3091,7 +3165,7 @@ msgid ""
 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
 msgstr ""
-"Jeśli procesor obsługuje zestaw instrukcji AltiVec, to VLC może z nich "
+"Jeśli twój procesor obsługuje zbiorem instrukcji AltiVec, VLC może z nich "
 "skorzystać."
 
 #: src/libvlc-module.c:936
@@ -3125,7 +3199,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:950
 msgid "Access filter module"
-msgstr "Moduł filtra dostępu"
+msgstr "moduł dostępu filtra"
 
 #: src/libvlc-module.c:952
 msgid ""
@@ -3177,77 +3251,101 @@ msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:980
+msgid "Policy for handling unsafe options."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:982
+msgid ""
+"This option dictates the default policy when processing options which may be "
+"harmful when used in a malicious way."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:986
+#, fuzzy
+msgid "Block"
+msgstr "Czarny"
+
+#: src/libvlc-module.c:986
+#, fuzzy
+msgid "Allow"
+msgstr "Wszysko"
+
+#: src/libvlc-module.c:986
+#, fuzzy
+msgid "Prompt"
+msgstr "Pop"
+
+#: src/libvlc-module.c:988
 msgid "Modules search path"
 msgstr "Ścieżka wyszukiwania modułów"
 
-#: src/libvlc-module.c:982
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
-msgstr "Dodatkowa ścieżka w której VLC będzie szukał modułów."
+msgstr "Dodatkowa ścieżka w której VLC będzie szukał swoich modli."
 
-#: src/libvlc-module.c:984
+#: src/libvlc-module.c:992
 msgid "VLM configuration file"
 msgstr "Plik konfiguracyjny VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:986
+#: src/libvlc-module.c:994
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
-msgstr "Wczytaj plik konfiguracyjny VLM zaraz po uruchomieniu VLM."
+msgstr "Wczytaj plik konfiguracyjny VLM gdy tylko VLM jest rozpoczęty."
 
-#: src/libvlc-module.c:988
+#: src/libvlc-module.c:996
 msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Użyj pamięć podręczną wtyczek"
 
-#: src/libvlc-module.c:990
+#: src/libvlc-module.c:998
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr ""
-"Użycie pamięci podręcznej wtyczek znacznie przyspiesza uruchamianie programu "
+"Użycie pamięci podręcznej wtyczek znacznie przyspiesza startowanie programu "
 "VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:992
+#: src/libvlc-module.c:1000
 msgid "Collect statistics"
 msgstr "Zbieraj dane statystyczne"
 
-#: src/libvlc-module.c:994
+#: src/libvlc-module.c:1002
 msgid "Collect miscellaneous statistics."
 msgstr "Zbieraj różne dane statystyczne"
 
-#: src/libvlc-module.c:996
+#: src/libvlc-module.c:1004
 msgid "Run as daemon process"
-msgstr "Pracuj w trybie demona"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:998
+#: src/libvlc-module.c:1006
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
-msgstr "Uruchamia VLC w tle jako proces demona."
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1000
+#: src/libvlc-module.c:1008
 msgid "Write process id to file"
-msgstr "Zapisz identyfikator procesu do pliku"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1002
+#: src/libvlc-module.c:1010
 msgid "Writes process id into specified file."
-msgstr "Zapisz identyfikator procesu do podanego pliku."
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1004
+#: src/libvlc-module.c:1012
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zapisuj w pliku dziennika"
 
-#: src/libvlc-module.c:1006
+#: src/libvlc-module.c:1014
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1008
+#: src/libvlc-module.c:1016
 msgid "Log to syslog"
-msgstr "Zapisuj w dzienniku syslog"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1010
+#: src/libvlc-module.c:1018
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
 msgstr ""
-"Zapisuj wszystkie komunikaty VLC w dzienniku syslog (w systemach UNIX)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1012
+#: src/libvlc-module.c:1020
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr "Zezwalaj na działanie tylko jednej instancji"
 
-#: src/libvlc-module.c:1014
+#: src/libvlc-module.c:1022
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3256,7 +3354,7 @@ msgid ""
 "running instance or enqueue it."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1022
+#: src/libvlc-module.c:1030
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3266,27 +3364,27 @@ msgid ""
 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1030
+#: src/libvlc-module.c:1038
 msgid "VLC is started from file association"
-msgstr "Uruchamianie VLC przez skojarzone rozszerzenie pliku."
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1032
+#: src/libvlc-module.c:1040
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1035
+#: src/libvlc-module.c:1043
 msgid "One instance when started from file"
-msgstr "Tylko jedna instancja przy uruchamianiu przez plik"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1037
+#: src/libvlc-module.c:1045
 msgid "Allow only one running instance when started from file."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1039
+#: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "Increase the priority of the process"
-msgstr "Zwiększ priorytet procesu"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1041
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -3296,223 +3394,223 @@ msgid ""
 "machine."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1049
+#: src/libvlc-module.c:1057
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
 msgstr ""
-"Kolejkowanie elementów do listy odtwarzania w trybie pojedynczej instancji"
 
-#: src/libvlc-module.c:1051
+#: src/libvlc-module.c:1059
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1060
+#: src/libvlc-module.c:1068
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1063
+#: src/libvlc-module.c:1071
 msgid "Automatically preparse files"
-msgstr "Automatyczna wstępna analiza plików"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1065
+#: src/libvlc-module.c:1073
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1068
+#: src/libvlc-module.c:1076
 msgid "Authorise meta information fetching"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1070
+#: src/libvlc-module.c:1078
 msgid ""
 "Specify if you want to attempt to fetch files'meta informations using the "
 "network."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1073
+#: src/libvlc-module.c:1081
 msgid "Album art policy"
-msgstr "Opcje pobierania grafik albumu"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1075
+#: src/libvlc-module.c:1083
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
-msgstr "Wybierz jak ma być pobierany album."
+msgstr "Wybierz jak ma być ściągany album."
 
-#: src/libvlc-module.c:1081
+#: src/libvlc-module.c:1089
 msgid "Manual download only"
-msgstr "Tylko ręczne pobieranie"
+msgstr "Tylko ręczne ściąganie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1082
+#: src/libvlc-module.c:1090
 msgid "When track starts playing"
-msgstr "Po starcie odtwarzania ścieżki"
+msgstr "Podczas gdy ścieżka zaczyna odtwarzać się"
 
-#: src/libvlc-module.c:1083
+#: src/libvlc-module.c:1091
 msgid "As soon as track is added"
-msgstr "Zaraz po dodaniu ścieżki"
+msgstr "Gdy tylko została dodana ścieżka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1085
+#: src/libvlc-module.c:1093
 msgid "Services discovery modules"
-msgstr "Moduł wykrywania serwisów"
+msgstr "Moduł odkrywania serwisów"
 
-#: src/libvlc-module.c:1087
+#: src/libvlc-module.c:1095
 msgid ""
 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
 "Typical values are sap, hal, ..."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1090
+#: src/libvlc-module.c:1098
 msgid "Play files randomly forever"
-msgstr "Zawsze odtwarzaj pliki losowo"
+msgstr "Odtwarzaj pliki losowo na zawsze"
 
-#: src/libvlc-module.c:1092
+#: src/libvlc-module.c:1100
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
-"VLC będzie odtwarzał pliki z listy odtwarzania losowo, aż do chwili "
-"przerwania."
+"VLC będzie odtwarzał losowo pliki w liście odtwarzania aż będzie przerwany."
 
-#: src/libvlc-module.c:1096
+#: src/libvlc-module.c:1104
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
-msgstr "VLC będzie ciągle powtarzał listę odtwarzania."
+msgstr "VLC będzie odgrywał listę odtwarzania nie określono."
 
-#: src/libvlc-module.c:1098
+#: src/libvlc-module.c:1106
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Powtórz bieżącą pozycje"
 
-#: src/libvlc-module.c:1100
+#: src/libvlc-module.c:1108
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
-msgstr "VLC będzie odtwarzał bieżącą pozycje z listy odtwarzania."
+msgstr "VLC będzie odtwarzał bieżącą pozycje w liście odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1102
+#: src/libvlc-module.c:1110
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Otwórz i zatrzymaj"
 
-#: src/libvlc-module.c:1104
+#: src/libvlc-module.c:1112
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr "Wstrzymaj listę odtwarzania po każdej odegranej pozycji."
 
-#: src/libvlc-module.c:1106
+#: src/libvlc-module.c:1114
 msgid "Play and exit"
-msgstr "Odtwórz i wyjdź"
+msgstr "Odtwarzaj i zatrzymaj"
 
-#: src/libvlc-module.c:1108
+#: src/libvlc-module.c:1116
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
-msgstr "Wujdź jeżeli nie ma więcej pozycji w liście odtwarzania."
+msgstr "Zatrzymaj jeżeli nie ma więcej pozycji w liście odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1110
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Use media library"
-msgstr "Używaj biblioteki mediów"
+msgstr "używaj bibliotek mediów"
 
-#: src/libvlc-module.c:1112
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Lista odtwarzania będzie zapisywana i odgrywana przy każdym starcie VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
+#: src/libvlc-module.c:1123
 msgid "Use playlist tree"
-msgstr "Używaj drzewiastej listy odtwarzania"
+msgstr "Używaj gałęzi listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1117
+#: src/libvlc-module.c:1125
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
 "needed."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1121
+#: src/libvlc-module.c:1129
 msgid "Always"
 msgstr "Zawsze"
 
-#: src/libvlc-module.c:1121
+#: src/libvlc-module.c:1129
 msgid "Never"
 msgstr "Nigdy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1130
+#: src/libvlc-module.c:1138
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1133 src/video_output/vout_intf.c:438
+#: src/libvlc-module.c:1141 src/video_output/vout_intf.c:438
 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054 modules/gui/macosx/controls.m:456
 #: modules/gui/macosx/controls.m:509 modules/gui/macosx/controls.m:962
 #: modules/gui/macosx/controls.m:992 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
 #: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/intf.m:691
 #: modules/gui/macosx/intf.m:747
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:540
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:531
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Pełny ekran"
 
-#: src/libvlc-module.c:1134
+#: src/libvlc-module.c:1142
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
-msgstr "Wybierz klawisz zmiany trybu pełnoekranowego."
+msgstr "Wybierz klawisz zmieniania stanu pełnego ekranu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1143
+#, fuzzy
 msgid "Leave fullscreen"
-msgstr "Opuść tryb pełnoekranowy"
+msgstr "Przełącz tryb pełnoekranowy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1136
+#: src/libvlc-module.c:1144
+#, fuzzy
 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
-msgstr "Wybierz klawisz opuszczenia trybu pełnoekranowego."
+msgstr "Wybierz klawisz zmieniania stanu pełnego ekranu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1145
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1532
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Odtwarzaj/Wstrzymaj"
 
-#: src/libvlc-module.c:1138
+#: src/libvlc-module.c:1146
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr "Wybierz klawisz zmieniania stanu wstrzymania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1139
+#: src/libvlc-module.c:1147
 msgid "Pause only"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
-#: src/libvlc-module.c:1140
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Wybierz klawisz dla zatrzymania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1141
+#: src/libvlc-module.c:1149
 msgid "Play only"
 msgstr "Odtwarzaj"
 
-#: src/libvlc-module.c:1142
+#: src/libvlc-module.c:1150
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Wybierz klawisz dla odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1143 modules/control/hotkeys.c:672
+#: src/libvlc-module.c:1151 modules/control/hotkeys.c:672
 #: modules/gui/macosx/controls.m:894 modules/gui/macosx/intf.m:656
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:393
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:384
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:712
 msgid "Faster"
 msgstr "Przyspiesz"
 
-#: src/libvlc-module.c:1144
+#: src/libvlc-module.c:1152
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
-msgstr "Wybierz klawisz szybkiego przewijania do przodu."
+msgstr "Wybierz klawisz dla szybkiego przewinięcia do przodu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1145 modules/control/hotkeys.c:678
+#: src/libvlc-module.c:1153 modules/control/hotkeys.c:678
 #: modules/gui/macosx/controls.m:895 modules/gui/macosx/intf.m:657
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:386
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:377
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:711
 msgid "Slower"
 msgstr "Zwolnij"
 
-#: src/libvlc-module.c:1146
+#: src/libvlc-module.c:1154
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Wybierz klawisz dla zwolnienia odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1147 modules/control/hotkeys.c:655
+#: src/libvlc-module.c:1155 modules/control/hotkeys.c:655
 #: modules/gui/macosx/about.m:190 modules/gui/macosx/controls.m:915
 #: modules/gui/macosx/intf.m:614 modules/gui/macosx/intf.m:659
 #: modules/gui/macosx/intf.m:735 modules/gui/macosx/intf.m:743
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:309 modules/gui/macosx/wizard.m:321
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1617
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:527
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:518
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:511 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:710
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1537
@@ -3520,30 +3618,30 @@ msgstr "Wybierz klawisz dla zwolnienia odtwarzania."
 msgid "Next"
 msgstr "Następny"
 
-#: src/libvlc-module.c:1148
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
-msgstr "Wybierz klawisz skoku do następnej pozycji w liście odtwarzania."
+msgstr "Wybierz klawisz dla skoku następnej pozycji w liście odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1149 modules/control/hotkeys.c:661
+#: src/libvlc-module.c:1157 modules/control/hotkeys.c:661
 #: modules/gui/macosx/about.m:191 modules/gui/macosx/controls.m:914
 #: modules/gui/macosx/intf.m:609 modules/gui/macosx/intf.m:658
 #: modules/gui/macosx/intf.m:736 modules/gui/macosx/intf.m:742
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:526
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:517
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:509 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:709
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1536
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/misc/notify/notify.c:289
 msgid "Previous"
 msgstr "Poprzedni"
 
-#: src/libvlc-module.c:1150
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
-msgstr "Wybierz klawisz skoku do poprzedniej pozycji w liście odtwarzania."
+msgstr "Wybierz klawisz dla skoku poprzedniej pozycji w liście odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1151 modules/gui/macosx/controls.m:906
+#: src/libvlc-module.c:1159 modules/gui/macosx/controls.m:906
 #: modules/gui/macosx/intf.m:612 modules/gui/macosx/intf.m:655
 #: modules/gui/macosx/intf.m:734 modules/gui/macosx/intf.m:741
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:528
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:519
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:507 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:693
@@ -3553,11 +3651,11 @@ msgstr "Wybierz klawisz skoku do poprzedniej pozycji w liście odtwarzania."
 msgid "Stop"
 msgstr "Zatrzymaj"
 
-#: src/libvlc-module.c:1152
+#: src/libvlc-module.c:1160
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
-msgstr "Wybierz klawisz zatrzymania odtwarzania."
+msgstr "Wybierz klawisz dla zatrzymania odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1153 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:197
+#: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:197
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:99 modules/gui/macosx/bookmarks.m:108
 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51 modules/gui/macosx/intf.m:617
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:854 modules/video_filter/marq.c:141
@@ -3565,623 +3663,618 @@ msgstr "Wybierz klawisz zatrzymania odtwarzania."
 msgid "Position"
 msgstr "Pozycja"
 
-#: src/libvlc-module.c:1154
+#: src/libvlc-module.c:1162
 msgid "Select the hotkey to display the position."
-msgstr "Wybierz klawisz wyświetlenia pozycji."
+msgstr "Wybierz klawisz dla wyświetlenia pozycji."
 
-#: src/libvlc-module.c:1156
+#: src/libvlc-module.c:1164
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Bardzo mały przeskok wstecz"
 
-#: src/libvlc-module.c:1158
+#: src/libvlc-module.c:1166
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
-msgstr "Wybierz klawisz bardzo małego przeskoku wstecz."
+msgstr "Wybierz klawisz dla bardzo małego przeskoku wstecz."
 
-#: src/libvlc-module.c:1159
+#: src/libvlc-module.c:1167
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Mały przeskok wstecz"
 
-#: src/libvlc-module.c:1161
+#: src/libvlc-module.c:1169
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
-msgstr "Wybierz klawisz małego przeskoku wstecz."
+msgstr "Wybierz klawisz dla małego przeskoku wstecz."
 
-#: src/libvlc-module.c:1162
+#: src/libvlc-module.c:1170
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Średni przeskok wstecz"
 
-#: src/libvlc-module.c:1164
+#: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
-msgstr "Wybierz klawisz średniego przeskoku wstecz."
+msgstr "Wybierz klawisz dla średniego przeskoku wstecz."
 
-#: src/libvlc-module.c:1165
+#: src/libvlc-module.c:1173
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Duży przeskok wstecz"
 
-#: src/libvlc-module.c:1167
+#: src/libvlc-module.c:1175
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
-msgstr "Wybierz klawisz dużego przeskoku wstecz."
+msgstr "Wybierz klawisz dla dużego przeskoku wstecz."
 
-#: src/libvlc-module.c:1169
+#: src/libvlc-module.c:1177
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Bardzo mały przeskok do przodu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1171
+#: src/libvlc-module.c:1179
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
-msgstr "Wybierz klawisz bardzo małego przeskoku do przodu."
+msgstr "Wybierz klawisz dla bardzo małego przeskoku do przodu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1172
+#: src/libvlc-module.c:1180
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Mały przeskok do przodu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1174
+#: src/libvlc-module.c:1182
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
-msgstr "Wybierz klawisz małego przeskoku do przodu."
+msgstr "Wybierz klawisz dla małego przeskoku do przodu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1175
+#: src/libvlc-module.c:1183
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Średni przeskok do przodu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1177
+#: src/libvlc-module.c:1185
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
-msgstr "Wybierz klawisz średniego przeskoku do przodu."
+msgstr "Wybierz klawisz dla średniego przeskoku do przodu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1178
+#: src/libvlc-module.c:1186
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Duży przeskok do przodu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1180
+#: src/libvlc-module.c:1188
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
-msgstr "Wybierz klawisz dużego przeskoku do przodu."
+msgstr "Wybierz klawisz dla dużego przeskoku do przodu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1182
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Długość bardzo małego przeskoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1183
+#: src/libvlc-module.c:1191
 msgid "Very short jump length, in seconds."
-msgstr "Długość bardzo małego przeskoku, w sekundach."
+msgstr "Długość bardzo małego przeskoku, w sekundach"
 
-#: src/libvlc-module.c:1184
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Długość małego przeskoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1193
 msgid "Short jump length, in seconds."
-msgstr "Długość małego przeskoku, w sekundach."
+msgstr "Długość małego przeskoku, w sekundach"
 
-#: src/libvlc-module.c:1186
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Medium jump length"
 msgstr "Długość średniego przeskoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1187
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Medium jump length, in seconds."
-msgstr "Długość średniego przeskoku, w sekundach."
+msgstr "Długość średniego przeskoku, w sekundach"
 
-#: src/libvlc-module.c:1188
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Długość dużego przeskoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1189
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Long jump length, in seconds."
-msgstr "Długość dużego przeskoku, w sekundach."
+msgstr "Długość dużego przeskoku, w sekundach"
 
-#: src/libvlc-module.c:1191 modules/control/hotkeys.c:240
+#: src/libvlc-module.c:1199 modules/control/hotkeys.c:240
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274 modules/gui/macosx/intf.m:779
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:537
 msgid "Quit"
 msgstr "Wyjdź"
 
-#: src/libvlc-module.c:1192
+#: src/libvlc-module.c:1200
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
-msgstr "Wybierz klawisz wyjścia z programu."
+msgstr "Wybierz klawisz dla wyjścia z programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1193
+#: src/libvlc-module.c:1201
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Nawigacja w górę"
 
-#: src/libvlc-module.c:1194
+#: src/libvlc-module.c:1202
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
-msgstr "Wybierz klawisz nawigacji selektora w górę w menu DVD."
+msgstr "Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w górę w menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1195
+#: src/libvlc-module.c:1203
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Nawigacja w dół"
 
-#: src/libvlc-module.c:1196
+#: src/libvlc-module.c:1204
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
-msgstr "Wybierz klawisz nawigacji selektora w dół w menu DVD."
+msgstr "Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w dół w menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1205
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Nawigacja w lewo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1198
+#: src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
-msgstr "Wybierz klawisz nawigacji selektora w lewo w menu DVD."
+msgstr "Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w lewo w menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1207
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Nawigacja w prawo"
 
-#: src/libvlc-module.c:1200
+#: src/libvlc-module.c:1208
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
-msgstr "Wybierz klawisz nawigacji selektora w prawo w menu DVD."
+msgstr "Wybierz klawisz dla nawigacji selektora w prawo w menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1201
+#: src/libvlc-module.c:1209
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktywacja"
 
-#: src/libvlc-module.c:1202
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
-msgstr "Wybierz klawisz aktywacji selektora w menu DVD."
+msgstr "Wybierz klawisz dla aktywacji selektora w menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1203
+#: src/libvlc-module.c:1211
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Przejdź do menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1204
+#: src/libvlc-module.c:1212
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
-msgstr "Wybierz klawisz przejścia do menu DVD"
+msgstr "Wybierz klawisz dla przejścia do menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1205
+#: src/libvlc-module.c:1213
 msgid "Select previous DVD title"
-msgstr "Wybierz poprzedni tytuł na DVD"
+msgstr "Wybierz poprzedni tytuł DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1214
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
-msgstr "Wybierz klawisz wybierania poprzedniego tytułu na DVD"
+msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania poprzedniego tytułu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1207
+#: src/libvlc-module.c:1215
 msgid "Select next DVD title"
-msgstr "Wybierz następny tytuł na DVD"
+msgstr "Wybierz następny tytuł DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1208
+#: src/libvlc-module.c:1216
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
-msgstr "Wybierz klawisz wybierania następnego tytułu na DVD"
+msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania następnego tytułu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1209
+#: src/libvlc-module.c:1217
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Wybierz poprzedni rozdział DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1210
+#: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania poprzedniego rozdziału DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1211
+#: src/libvlc-module.c:1219
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Wybierz następny rozdział DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1212
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
-msgstr "Wybierz klawisz wybierania następnego rozdziału DVD"
+msgstr "Wybierz klawisz dla wybrania następnego rozdziału DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1213
+#: src/libvlc-module.c:1221
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zwiększ głośność"
 
-#: src/libvlc-module.c:1214
+#: src/libvlc-module.c:1222
 msgid "Select the key to increase audio volume."
-msgstr "Wybierz klawisz zwiększania głośności."
+msgstr "Wybierz klawisz dla zwiększenia głośności."
 
-#: src/libvlc-module.c:1215
+#: src/libvlc-module.c:1223
 msgid "Volume down"
 msgstr "Zmniejsz głośność"
 
-#: src/libvlc-module.c:1216
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
-msgstr "Wybierz klawisz zmniejszania głośności."
+msgstr "Wybierz klawisz dla zmniejszenia głośności."
 
-#: src/libvlc-module.c:1217 modules/gui/macosx/controls.m:952
-#: modules/gui/macosx/intf.m:676 modules/gui/macosx/intf.m:737
-#: modules/gui/macosx/intf.m:746
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:567
+#: src/libvlc-module.c:1225 modules/access/v4l2/v4l2.c:190
+#: modules/gui/macosx/controls.m:952 modules/gui/macosx/intf.m:676
+#: modules/gui/macosx/intf.m:737 modules/gui/macosx/intf.m:746
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:558
 msgid "Mute"
 msgstr "Wycisz"
 
-#: src/libvlc-module.c:1218
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Wybierz klawisz dla wyciszenia głośności."
 
-#: src/libvlc-module.c:1219
+#: src/libvlc-module.c:1227
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zwiększ opóźnienie napisów"
 
-#: src/libvlc-module.c:1220
+#: src/libvlc-module.c:1228
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
-msgstr "Wybierz klawisz zwiększania opóźnienia napisów."
+msgstr "Wybierz klawisz dla zwiększenia opóźnienia napisów."
 
-#: src/libvlc-module.c:1221
+#: src/libvlc-module.c:1229
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Zmniejsz opóźnienie napisów"
 
-#: src/libvlc-module.c:1222
+#: src/libvlc-module.c:1230
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
-msgstr "Wybierz klawisz zmniejszania opóźnienia napisów."
+msgstr "Wybierz klawisz dla zmniejszenia opóźnienia napisów."
 
-#: src/libvlc-module.c:1223
+#: src/libvlc-module.c:1231
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zwiększ opóźnienie dźwięku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1232
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
-msgstr "Wybierz klawisz zwiększania opóźnienia dźwięku."
+msgstr "Wybierz klawisz dla zwiększeniaopóźnienia dźwięku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1225
+#: src/libvlc-module.c:1233
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Zmniejsz opóźnienie dźwięku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
-msgstr "Wybierz klawisz zmniejszania opóźnienia dźwięku."
+msgstr "Wybierz klawisz dla zmniejszenia opóźnienia dźwięku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1227
+#: src/libvlc-module.c:1235
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 1 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1228
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 2 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1229
+#: src/libvlc-module.c:1237
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 3 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1230
+#: src/libvlc-module.c:1238
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 4 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1231
+#: src/libvlc-module.c:1239
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 5 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1232
+#: src/libvlc-module.c:1240
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 6 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1233
+#: src/libvlc-module.c:1241
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 7 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1234
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 8 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1235
+#: src/libvlc-module.c:1243
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 9 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1236
+#: src/libvlc-module.c:1244
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Odtwórz zakładkę 10 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1237
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid "Select the key to play this bookmark."
-msgstr "Wybierz klawisz odtwarzania danej zakładki."
+msgstr "Wybierz klawisz dla odtwarzania danej zakładki."
 
-#: src/libvlc-module.c:1238
+#: src/libvlc-module.c:1246
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Dodaj zakładkę 1 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1239
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Dodaj zakładkę 2 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1240
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Dodaj zakładkę 3 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1241
+#: src/libvlc-module.c:1249
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Dodaj zakładkę 4 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1242
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Dodaj zakładkę 5 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1243
+#: src/libvlc-module.c:1251
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Dodaj zakładkę 6 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1244
+#: src/libvlc-module.c:1252
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Dodaj zakładkę 7 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Dodaj zakładkę 8 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1246
+#: src/libvlc-module.c:1254
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Dodaj zakładkę 9 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
+#: src/libvlc-module.c:1255
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Dodaj zakładkę 10 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1248
+#: src/libvlc-module.c:1256
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
-msgstr "Wybierz klawisz dodawania zakładki listy odtwarzania."
+msgstr "Wybierz klawisz ustawienia zakładki listy odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1250 modules/control/hotkeys.c:83
+#: src/libvlc-module.c:1258 modules/control/hotkeys.c:83
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Zakładka 1 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1251 modules/control/hotkeys.c:84
+#: src/libvlc-module.c:1259 modules/control/hotkeys.c:84
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Zakładka 2 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1252 modules/control/hotkeys.c:85
+#: src/libvlc-module.c:1260 modules/control/hotkeys.c:85
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Zakładka 3 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1253 modules/control/hotkeys.c:86
+#: src/libvlc-module.c:1261 modules/control/hotkeys.c:86
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Zakładka 4 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1254 modules/control/hotkeys.c:87
+#: src/libvlc-module.c:1262 modules/control/hotkeys.c:87
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Zakładka 5 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1255 modules/control/hotkeys.c:88
+#: src/libvlc-module.c:1263 modules/control/hotkeys.c:88
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Zakładka 6 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:89
+#: src/libvlc-module.c:1264 modules/control/hotkeys.c:89
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Zakładka 7 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1257 modules/control/hotkeys.c:90
+#: src/libvlc-module.c:1265 modules/control/hotkeys.c:90
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Zakładka 8 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1258 modules/control/hotkeys.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1266 modules/control/hotkeys.c:91
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Zakładka 9 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1259 modules/control/hotkeys.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1267 modules/control/hotkeys.c:92
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Zakładka 10 z listy odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1261
+#: src/libvlc-module.c:1269
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
-msgstr "Ta opcja pozwala na określanie zakładek listy odtwarzania."
+msgstr "To pozwala ci na określenie zakładek listy odtwarzania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1263
+#: src/libvlc-module.c:1271
 msgid "Go back in browsing history"
 msgstr "Przejdź wstecz w historii przeglądania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1264
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid ""
 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
 "history."
 msgstr ""
-"Wybierz klawisz przejścia wstecz (do poprzedniej pozycji) w historii "
+"Wybierz klawisz dla przejścia wstecz (do poprzedniej pozycji) w historii "
 "przeglądania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1265
+#: src/libvlc-module.c:1273
 msgid "Go forward in browsing history"
-msgstr "Przejdź naprzód w historii przeglądania"
+msgstr "Przejdź do przodu w historii przeglądania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1266
+#: src/libvlc-module.c:1274
 msgid ""
 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
 "history."
 msgstr ""
-"Wybierz klawisz przejścia naprzód (do następnej pozycji) w historii "
+"Wybierz klawisz dla przejścia wprzód (do następnej pozycji) w historii "
 "przeglądania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1268
+#: src/libvlc-module.c:1276
 msgid "Cycle audio track"
-msgstr "Cykliczne wybieranie ścieżek dźwiękowych"
+msgstr "Wybieranie kolejnych ścieżek dźwiękowych"
 
-#: src/libvlc-module.c:1269
+#: src/libvlc-module.c:1277
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
-msgstr "Cykliczne przeszukiwanie dostępnych ścieżek dźwiękowych (językowych)."
+msgstr "Przeszukiwanie dostępnych ścieżek dźwiękowych (języki)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1270
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid "Cycle subtitle track"
-msgstr "Cykliczne wybieranie ścieżek napisów"
+msgstr "Wybieranie kolejnych ścieżek napisów"
 
-#: src/libvlc-module.c:1271
+#: src/libvlc-module.c:1279
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
-msgstr "Cykliczne przeszukiwanie dostępnych ścieżek napisów."
+msgstr "Przeszukiwanie dostępnych napisów."
 
-#: src/libvlc-module.c:1272
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid "Cycle source aspect ratio"
-msgstr "Cykliczne wybieranie proporcji obrazu źródłowego"
+msgstr "Wybieranie kolejnych proporcji obrazu źródłowego"
 
-#: src/libvlc-module.c:1273
+#: src/libvlc-module.c:1281
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
-msgstr ""
-"Cykliczne przeszukiwanie wstępnie określonej listy proporcji obrazu "
-"źródłowego."
+msgstr "Przeszukiwanie określonej listy z proporcjami obrazu źródłowego."
 
-#: src/libvlc-module.c:1274
+#: src/libvlc-module.c:1282
 msgid "Cycle video crop"
-msgstr "Cykliczne wybieranie ustawień kadrowania obrazu"
+msgstr "Wybieranie kolejnych ustawień kadrowania obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1275
+#: src/libvlc-module.c:1283
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
-msgstr ""
-"Cykliczne przeszukiwanie wstępnie określonej listy ustawień kadrowania "
-"obrazu."
+msgstr "Przeszukiwanie określonej listy z ustawieniami kadrowania obrazu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1276
+#: src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Cycle deinterlace modes"
-msgstr "Cykliczne wybieranie trybów usuwania przeplotu"
+msgstr "Wybieranie kolejnych trybów usuwania przeplotu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1277
+#: src/libvlc-module.c:1285
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
-msgstr "Cykliczne wybieranie jednego z trybów usuwania przeplotu."
+msgstr "Wybieranie określonych trybów usuwania przeplotu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1278
+#: src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Show interface"
 msgstr "Pokaż interfejs"
 
-#: src/libvlc-module.c:1279
+#: src/libvlc-module.c:1287
 msgid "Raise the interface above all other windows."
-msgstr "Pokazuj interfejs nad wszystkimi innymi oknami."
+msgstr "Podnieś interfejs nad wszystkimi innymi oknami."
 
-#: src/libvlc-module.c:1280
+#: src/libvlc-module.c:1288
 msgid "Hide interface"
 msgstr "Ukryj interfejs"
 
-#: src/libvlc-module.c:1281
+#: src/libvlc-module.c:1289
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Schowaj interfejs za wszystkimi innymi oknami."
 
-#: src/libvlc-module.c:1282
+#: src/libvlc-module.c:1290
 msgid "Take video snapshot"
 msgstr "Wykonaj zrzut obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1283
+#: src/libvlc-module.c:1291
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
-msgstr "Wykonuje zrzut obrazu i zapisuje go na dysku."
+msgstr "Zrobi zrzut obrazu i zapisze go na dysku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1285 modules/access_filter/record.c:51
+#: src/libvlc-module.c:1293 modules/access_filter/record.c:51
 #: modules/access_filter/record.c:52
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:283
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:274
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:176
 msgid "Record"
 msgstr "Nagrywaj"
 
-#: src/libvlc-module.c:1286
+#: src/libvlc-module.c:1294
 msgid "Record access filter start/stop."
-msgstr "Włącz/wyłącz filtr dostępu nagrywania."
+msgstr "Filtr dostępu nagrywania włączyć/wyłączyć"
 
-#: src/libvlc-module.c:1287 modules/access_filter/dump.c:49
+#: src/libvlc-module.c:1295 modules/access_filter/dump.c:49
 #: modules/access_filter/dump.c:50 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:183
 msgid "Dump"
 msgstr "Schowek"
 
-#: src/libvlc-module.c:1288
+#: src/libvlc-module.c:1296
 msgid "Media dump access filter trigger."
 msgstr "Wywołaj filtra dostępu schowka mediów."
 
-#: src/libvlc-module.c:1290
+#: src/libvlc-module.c:1298
 msgid "Normal/Repeat/Loop"
-msgstr "Normalnie/Powtarzanie/Pętla"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1291
+#: src/libvlc-module.c:1299
 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
-msgstr "Przełączanie trybu listy odtwarzania (Normalnie/Powtarzanie/Pętla)"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1294
+#: src/libvlc-module.c:1302
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1296 src/libvlc-module.c:1297
+#: src/libvlc-module.c:1304 src/libvlc-module.c:1305
 #: src/video_output/vout_intf.c:300
 msgid "Zoom"
 msgstr "Powiększenie obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1299 src/libvlc-module.c:1300
+#: src/libvlc-module.c:1307 src/libvlc-module.c:1308
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Zmniejszenie obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1302 src/libvlc-module.c:1303
+#: src/libvlc-module.c:1310 src/libvlc-module.c:1311
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Usuń jeden piksel z góry obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1304 src/libvlc-module.c:1305
+#: src/libvlc-module.c:1312 src/libvlc-module.c:1313
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Dodaj jeden piksel na górze obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1307 src/libvlc-module.c:1308
+#: src/libvlc-module.c:1315 src/libvlc-module.c:1316
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Usuń jeden piksel z lewej strony obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1309 src/libvlc-module.c:1310
+#: src/libvlc-module.c:1317 src/libvlc-module.c:1318
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Dodaj jeden piksel z lewej strony obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1312 src/libvlc-module.c:1313
+#: src/libvlc-module.c:1320 src/libvlc-module.c:1321
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Usuń jeden piksel z dołu obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1314 src/libvlc-module.c:1315
+#: src/libvlc-module.c:1322 src/libvlc-module.c:1323
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Dodaj jeden piksel na dole obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1317 src/libvlc-module.c:1318
+#: src/libvlc-module.c:1325 src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Usuń jeden piksel z prawej strony obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1319 src/libvlc-module.c:1320
+#: src/libvlc-module.c:1327 src/libvlc-module.c:1328
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Dodaj jeden piksel z prawej strony obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1322
+#: src/libvlc-module.c:1330
 #, fuzzy
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
-msgstr "Wyjście obrazu w trybie tapety"
+msgstr "Pełnoekranowe wyjście obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1324
+#: src/libvlc-module.c:1332
 msgid ""
 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
 "output for the time being."
 msgstr ""
-"Przełącza tryb wyświetlania obrazu jako tapety. Obecnie działa tylko przy "
-"wyjściu przez DirectX."
 
-#: src/libvlc-module.c:1327
+#: src/libvlc-module.c:1335
 msgid "Display OSD menu on top of video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1328
+#: src/libvlc-module.c:1336
 msgid "Display OSDmenu on top of video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1329
+#: src/libvlc-module.c:1337
+#, fuzzy
 msgid "Do not display OSD menu on video output"
-msgstr "Nie wyświetlaj menu OSD na wyjściu obrazu"
+msgstr "Nie wyświetlaj żadnego obrazu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1330
+#: src/libvlc-module.c:1338
 msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1331
+#: src/libvlc-module.c:1339
 msgid "Highlight widget on the right"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1333
+#: src/libvlc-module.c:1341
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1334
+#: src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Highlight widget on the left"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1336
+#: src/libvlc-module.c:1344
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1337
+#: src/libvlc-module.c:1345
 msgid "Highlight widget on top"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1339
+#: src/libvlc-module.c:1347
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1340
+#: src/libvlc-module.c:1348
 msgid "Highlight widget below"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1342
+#: src/libvlc-module.c:1350
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1343
+#: src/libvlc-module.c:1351
 #, fuzzy
 msgid "Select current widget"
 msgstr "Powtórz bieżącą pozycje"
 
-#: src/libvlc-module.c:1345
+#: src/libvlc-module.c:1353
 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1348
+#: src/libvlc-module.c:1356
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
@@ -4218,156 +4311,161 @@ msgid ""
 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1481 src/video_output/vout_intf.c:444
+#: src/libvlc-module.c:1489 src/video_output/vout_intf.c:444
 #: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:961
 #: modules/gui/macosx/intf.m:693 modules/gui/macosx/intf.m:748
 #: modules/video_output/snapshot.c:75
 msgid "Snapshot"
-msgstr "Zrzut ekranowy"
+msgstr "Zrzut ekranu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1498
+#: src/libvlc-module.c:1507
 msgid "Window properties"
 msgstr "Właściwości okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1541
+#: src/libvlc-module.c:1550
 msgid "Subpictures"
-msgstr "Sub-obrazy"
+msgstr "Podobrazki"
 
-#: src/libvlc-module.c:1548 modules/codec/subtitles/subsdec.c:111
+#: src/libvlc-module.c:1557 modules/codec/subtitles/subsdec.c:111
 #: modules/demux/subtitle.c:64 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:72
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:717 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:723
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Napisy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1565 modules/stream_out/transcode.c:151
+#: src/libvlc-module.c:1574 modules/stream_out/transcode.c:151
 msgid "Overlays"
 msgstr "Nakładki"
 
-#: src/libvlc-module.c:1573
+#: src/libvlc-module.c:1582
 msgid "France"
 msgstr "Francja"
 
-#: src/libvlc-module.c:1575
+#: src/libvlc-module.c:1584
 msgid "Track settings"
 msgstr "Ustawienia ścieżki"
 
-#: src/libvlc-module.c:1597
+#: src/libvlc-module.c:1606
 msgid "Playback control"
 msgstr "Regulacja odtwarzania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1614
+#: src/libvlc-module.c:1623
 msgid "Default devices"
 msgstr "Domyślne urządzenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1623
+#: src/libvlc-module.c:1632
 msgid "Network settings"
 msgstr "Ustawienia sieci"
 
-#: src/libvlc-module.c:1635
+#: src/libvlc-module.c:1644
 msgid "Socks proxy"
-msgstr "Posrednik SOCKS"
+msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1644
+#: src/libvlc-module.c:1653
 msgid "Metadata"
 msgstr "Metadane"
 
-#: src/libvlc-module.c:1674
+#: src/libvlc-module.c:1683
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodery"
 
-#: src/libvlc-module.c:1681 modules/access/v4l2.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1690 modules/access/v4l2/v4l2.c:87
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:509
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:267
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
 msgid "Input"
 msgstr "Wejście"
 
-#: src/libvlc-module.c:1721
+#: src/libvlc-module.c:1730
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1754
+#: src/libvlc-module.c:1763
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1776
+#: src/libvlc-module.c:1785
 msgid "Special modules"
 msgstr "Moduły specjalne"
 
-#: src/libvlc-module.c:1782
+#: src/libvlc-module.c:1791
 msgid "Plugins"
 msgstr "Wtyczki"
 
-#: src/libvlc-module.c:1790
+#: src/libvlc-module.c:1800
 msgid "Performance options"
 msgstr "Opcje wydajności"
 
-#: src/libvlc-module.c:1940
+#: src/libvlc-module.c:1805
+#, fuzzy
+msgid "Security options"
+msgstr "Opcje napisów"
+
+#: src/libvlc-module.c:1957
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Klawisze skrótów"
 
-#: src/libvlc-module.c:2304
+#: src/libvlc-module.c:2321
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Wielkości przeskoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2381
+#: src/libvlc-module.c:2398
+#, fuzzy
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
-msgstr ""
-"wyświetl pomoc programu VLC (może być łączone z --advanced i --help-verbose)"
+msgstr "pokaż pomoc do VLC (może być łączone z --advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2384
+#: src/libvlc-module.c:2401
+#, fuzzy
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
 msgstr ""
-"wyświetl pomoc programu VLC i wszystkich jego modułów (może być łączone z --"
-"advanced i --help-verbose)"
+"pokaż pomoc do VLC i jego wszystkich modułów (może być łączone z --advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2387
+#: src/libvlc-module.c:2404
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr "większa szczegółowość wyświetlanej pomocy"
 
-#: src/libvlc-module.c:2389
+#: src/libvlc-module.c:2406
 msgid "print a list of available modules"
-msgstr "wyświetl listę dostępnych modułów"
+msgstr "wydrukuj listę dostępnych modułów"
 
-#: src/libvlc-module.c:2391
+#: src/libvlc-module.c:2408
+#, fuzzy
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
-msgstr "wyświetl listę dostępnych modułów z dodatkowymi szczegółami"
+msgstr "wydrukuj listę dostępnych modułów"
 
-#: src/libvlc-module.c:2393
+#: src/libvlc-module.c:2410
+#, fuzzy
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose)"
-msgstr ""
-"wyświetl pomoc dotyczącą konkretnego modułu (można łączyć z --advanced i --"
-"help-verbose)"
+msgstr "pokaż pomoc na konkretnym modułu (można łączyć z --advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2396
+#: src/libvlc-module.c:2413
 msgid "save the current command line options in the config"
 msgstr "zapisz aktualne opcje wiersza poleceń w konfiguracji"
 
-#: src/libvlc-module.c:2398
+#: src/libvlc-module.c:2415
 msgid "reset the current config to the default values"
-msgstr "przywróć domyślną konfigurację"
+msgstr "przywróć konfigurację domyślną"
 
-#: src/libvlc-module.c:2400
+#: src/libvlc-module.c:2417
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "użyj alternatywnego pliku konfiguracji"
 
-#: src/libvlc-module.c:2402
+#: src/libvlc-module.c:2419
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr "wyczyść pamięć podręczną wtyczek"
 
-#: src/libvlc-module.c:2404
+#: src/libvlc-module.c:2421
 msgid "print version information"
-msgstr "wyświetl informacje o wersji"
+msgstr "wydrukuj informacje o wersji"
 
-#: src/libvlc-module.c:2455
+#: src/libvlc-module.c:2472
 msgid "main program"
 msgstr "główny program"
 
@@ -4389,7 +4487,7 @@ msgstr "Abchaski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:40
 msgid "Afrikaans"
-msgstr "Afrykanerski"
+msgstr "Afrykański"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:41
 msgid "Albanian"
@@ -4413,11 +4511,11 @@ msgstr "Awestyjski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:47
 msgid "Aymara"
-msgstr "Ajmara"
+msgstr "Ajmarski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:48
 msgid "Azerbaijani"
-msgstr "Azerski"
+msgstr "Azerbejdżański"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:49
 msgid "Bashkir"
@@ -4437,7 +4535,7 @@ msgstr "Bengalski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:53
 msgid "Bihari"
-msgstr "Bihari"
+msgstr "Biharski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:54
 msgid "Bislama"
@@ -4481,7 +4579,7 @@ msgstr "Czuwaski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:65
 msgid "Cornish"
-msgstr "Kornijski"
+msgstr "Kornwalijski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:66
 msgid "Corsican"
@@ -4489,7 +4587,7 @@ msgstr "Korsykański"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:70
 msgid "Dzongkha"
-msgstr "Dzongka"
+msgstr "Dzongkha"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:71
 msgid "English"
@@ -4505,7 +4603,7 @@ msgstr "Estoński"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:74
 msgid "Faroese"
-msgstr "Farerski"
+msgstr "Faryjski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:75
 msgid "Fijian"
@@ -4717,15 +4815,15 @@ msgstr "Norweski"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:137
 msgid "Norwegian Nynorsk"
-msgstr "Norweski (Nynorsk)"
+msgstr "Norweski Nynorsk"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:138
 msgid "Norwegian Bokmaal"
-msgstr "Norweski (Bokmaal)"
+msgstr "Norweski Bokmaal"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:139
 msgid "Chichewa; Nyanja"
-msgstr "Chichewa/Nyanja"
+msgstr "ChichewaNyanja"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:140
 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
@@ -4764,8 +4862,9 @@ msgid "Quechua"
 msgstr "Keczua"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:152
+#, fuzzy
 msgid "Original audio"
-msgstr "Oryginalny dźwięk"
+msgstr "Włącz dźwięk"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:153
 msgid "Raeto-Romance"
@@ -4958,7 +5057,7 @@ msgstr "Porzuć"
 
 #: src/video_output/video_output.c:416 modules/video_filter/deinterlace.c:115
 msgid "Blend"
-msgstr "Przenikanie"
+msgstr "Dorównać"
 
 #: src/video_output/video_output.c:418 modules/video_filter/deinterlace.c:115
 msgid "Mean"
@@ -4970,23 +5069,23 @@ msgstr "Bob"
 
 #: src/video_output/video_output.c:422 modules/video_filter/deinterlace.c:116
 msgid "Linear"
-msgstr "Linearny"
+msgstr "Linijny"
 
 #: src/video_output/vout_intf.c:198
 msgid "1:4 Quarter"
-msgstr "1:4 (ćwiartka)"
+msgstr "1:4 Ćwiartka"
 
 #: src/video_output/vout_intf.c:199
 msgid "1:2 Half"
-msgstr "1:2 (połówka)"
+msgstr "1:2 Połówka"
 
 #: src/video_output/vout_intf.c:200
 msgid "1:1 Original"
-msgstr "1:1 (oryginalny)"
+msgstr "1:1 Oryginalny"
 
 #: src/video_output/vout_intf.c:201
 msgid "2:1 Double"
-msgstr "2:1 (podwójny)"
+msgstr "2:1 Podwójny"
 
 #: src/video_output/vout_intf.c:333 modules/gui/macosx/intf.m:698
 #: modules/gui/macosx/intf.m:699 modules/video_filter/crop.c:100
@@ -4999,7 +5098,7 @@ msgstr "Kadrowanie"
 msgid "Aspect-ratio"
 msgstr "Proporcje obrazu"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:58
+#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:59
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:90 modules/access/dvb/access.c:73
 #: modules/access/dv.c:66 modules/access/dvdnav.c:66
 #: modules/access/dvdread.c:60 modules/access/fake.c:38
@@ -5008,23 +5107,21 @@ msgstr "Proporcje obrazu"
 #: modules/access/jack.c:57 modules/access/mms/mms.c:44
 #: modules/access/pvr.c:55 modules/access/screen/screen.c:34
 #: modules/access/smb.c:59 modules/access/tcp.c:36 modules/access/udp.c:58
-#: modules/access/v4l2.c:193 modules/access/v4l.c:72
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:210 modules/access/v4l.c:72
 #: modules/access/vcd/vcd.c:40
 msgid "Caching value in ms"
 msgstr "Wielkość bufora w ms"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:41 modules/access/dvb/access.c:75
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla strumieni DVB. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/bda/bda.c:44 modules/access/dvb/access.c:78
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:736
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:740
 msgid "Adapter card to tune"
-msgstr "Karta adaptera do strojenia"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:45 modules/access/dvb/access.c:79
 msgid ""
@@ -5034,33 +5131,33 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:81
 msgid "Device number to use on adapter"
-msgstr "numer urządzenia przypisany do adaptera"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:84
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:758
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:845
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:762
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:849
 msgid "Transponder/multiplex frequency"
-msgstr "Częstotliwość transpondera/multipleksera"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:53 modules/access/dvb/access.c:85
 msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
-msgstr "W kHz dla DVB-S lub w Hz dla DVB-C/T"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:55
 msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
-msgstr "W kHz dla DVB-C/S/T"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:87
 msgid "Inversion mode"
-msgstr "Inwersja"
+msgstr "Inwersja z"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:59 modules/access/dvb/access.c:88
 msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
-msgstr "Inwersja [0=wyłączona, 1=włączona, 2=automatycznie]"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:64 modules/access/dvb/access.c:90
 msgid "Probe DVB card for capabilities"
-msgstr "Sprawdzaj możliwości kart DVB"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:91
 msgid ""
@@ -5070,35 +5167,36 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:69 modules/access/dvb/access.c:93
 msgid "Budget mode"
-msgstr "Tryb tanich kart"
+msgstr "Tryb Budget"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:70 modules/access/dvb/access.c:94
 msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:75
+#, fuzzy
 msgid "Network Identifier"
-msgstr "Identyfikator sieci"
+msgstr "Ustawienia sieci"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:97
 msgid "Satellite number in the Diseqc system"
-msgstr "Numer satelity w systemie Diseqc"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:79 modules/access/dvb/access.c:98
 msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
-msgstr "[0=brak diseqc, 1-4=numer satelity]."
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:82 modules/access/dvb/access.c:100
 msgid "LNB voltage"
-msgstr "Napięcie LNB"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:83 modules/access/dvb/access.c:101
 msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
-msgstr "w woltach [0, 13=pionowe, 18=poziome]."
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:103
 msgid "High LNB voltage"
-msgstr "Wysokie napięcie LNB"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:104
 msgid ""
@@ -5108,11 +5206,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:107
 msgid "22 kHz tone"
-msgstr "Dźwięk 22 kHz"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:108
 msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
-msgstr "[0=wyłączony, 1=włączony, -1=automatycznie]."
+msgstr "[0=wyłączony, 1=włączony, -1=auto]."
 
 #: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:110
 msgid "Transponder FEC"
@@ -5120,31 +5218,27 @@ msgstr "Transponder FEC"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:111
 msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
-msgstr "FEC=Forward Error Correction mode [9=automatycznie]."
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:95 modules/access/dvb/access.c:113
 msgid "Transponder symbol rate in kHz"
-msgstr "Przepustowość symboli transpondera w kHz"
+msgstr "Szybkość symboli domyślnego transpondera satelitarnego w kHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:98 modules/access/dvb/access.c:116
 msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
 msgstr "Antena lnb_lof1 (kHz)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz usually 9.75GHz"
 msgstr ""
-"Częstotliwość przełączania Low Noise Block (LNB) w kHz, zwykle 11,7 GHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:119
 msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
 msgstr "Antena lnb_lof2 (kHz)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:102
-#, fuzzy
 msgid "High Band Local Osc Freq in kHz usually 10.6GHz"
 msgstr ""
-"Częstotliwość przełączania Low Noise Block (LNB) w kHz, zwykle 11,7 GHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:122
 msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
@@ -5153,7 +5247,6 @@ msgstr "Antena lnb_slof (kHz)"
 #: modules/access/bda/bda.c:106
 msgid "Low Noise Block switch freq in kHz usually 11.7GHz"
 msgstr ""
-"Częstotliwość przełączania Low Noise Block (LNB) w kHz, zwykle 11,7 GHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:126
 msgid "Modulation type"
@@ -5161,182 +5254,185 @@ msgstr "Rodzaj modulacji"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:110
 msgid "QAM constellation points [16, 32, 64, 128, 256]"
-msgstr "Punkty konstelacji w modulacji QAM [16, 32, 64, 128, 256]"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:113
 msgid "16"
-msgstr "16"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:113
 msgid "32"
-msgstr "32"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "64"
-msgstr "64"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "128"
-msgstr "128"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "256"
-msgstr "256"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:130
 msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Naziemny współczynnik kodu strumienia o wysokim priorytecie (FEC)"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:118
 msgid "High Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
 msgstr ""
-"Współczynnik FEC wysokiego priorytetu [niezdefiniowany, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, "
-"7/8]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
 msgid "1/2"
-msgstr "1/2"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
 msgid "2/3"
-msgstr "2/3"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
 msgid "3/4"
-msgstr "3/4"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
 msgid "5/6"
-msgstr "5/6"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
 msgid "7/8"
-msgstr "7/8"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:133
 msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
-msgstr "Naziemny współczynnik kodu strumienia o niskim priorytecie (FEC)"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:125
 msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
 msgstr ""
-"Współczynnik FEC niskiego priorytetu [niezdefiniowany, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, "
-"7/8]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:136
 msgid "Terrestrial bandwidth"
-msgstr "Przepustowość naziemna"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:132 modules/access/dvb/access.c:137
 msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
-msgstr "Przepustowość naziemna [0=automatycznie, 6, 7, 8 w MHz]"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:134
+#, fuzzy
 msgid "6 MHz"
-msgstr "6 MHz"
+msgstr "%d Hz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:135
+#, fuzzy
 msgid "7 MHz"
-msgstr "7 MHz"
+msgstr "%d Hz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:135
+#, fuzzy
 msgid "8 MHz"
-msgstr "8 MHz"
+msgstr "%d Hz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:139
 msgid "Terrestrial guard interval"
-msgstr "Naziemny odstęp między transmisjami"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:138
 msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
 msgstr ""
-"Naziemny odstęp między transmisjami [niezdefiniowany, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:140
 msgid "1/4"
-msgstr "1/4"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:140
 msgid "1/8"
-msgstr "1/8"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:141
 msgid "1/16"
-msgstr "1/16"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:141
 msgid "1/32"
-msgstr "1/32"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:142
-#, fuzzy
 msgid "Terrestrial transmission mode"
-msgstr "Naziemny tryb hierarchii"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:144
 msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
-msgstr "Tryb transmisji [niezdefiniowany, 2k, 8k]"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:146
 msgid "2k"
-msgstr "2k"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:147
 msgid "8k"
-msgstr "8k"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:149 modules/access/dvb/access.c:145
 msgid "Terrestrial hierarchy mode"
-msgstr "Naziemny tryb hierarchii"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:150
 msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
-msgstr "Wartość alfa hierarchii [niezdefiniowany, 1, 2, 4]"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:152
 msgid "1"
-msgstr "1"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:153
 msgid "2"
-msgstr "2"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:153
 msgid "4"
-msgstr "4"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:156
+#, fuzzy
 msgid "Satellite Azimuth"
-msgstr "Azymut satelity"
+msgstr "moduł wejścia satelity"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:157
+#, fuzzy
 msgid "Satellite Azimuth in tenths of degree"
-msgstr "Azymut satelity w dziesiątych częściach stopnia"
+msgstr "moduł wejścia satelity"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:158
+#, fuzzy
 msgid "Satellite Elevation"
-msgstr "Wysokość kątowa satelity"
+msgstr "moduł wejścia satelity"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:159
+#, fuzzy
 msgid "Satellite Elevation in tenths of degree"
-msgstr "Wysokość kątowa satelity w dziesiątych częściach stopnia"
+msgstr "moduł wejścia satelity"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:160
 #, fuzzy
 msgid "Satellite Longitude"
-msgstr "Długość kątowa satelity"
+msgstr "moduł wejścia satelity"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:162
 msgid "Satellite Longitude in 10ths of degree, -ve=West"
-msgstr "Długość kątowa satelity w dziesiątych częściach stopnia, -ve=zachód"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:163
+#, fuzzy
 msgid "Satellite Polarisation"
-msgstr "Polaryzacja satelity"
+msgstr "polaryzacja domyślnego transpondera satelitarnego"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:164
+#, fuzzy
 msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
-msgstr "Polaryzacja satelity [H/V/L/R]"
+msgstr "polaryzacja domyślnego transpondera satelitarnego"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:166
 msgid "Horizontal"
@@ -5348,19 +5444,20 @@ msgstr "Pionowa"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:167
 msgid "Circular Left"
-msgstr "Kołowa lewoskrętna"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:167
 msgid "Circular Right"
-msgstr "Kołowa prawoskrętna"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:170 modules/access/dvb/access.c:183
 msgid "DVB"
 msgstr "DVB"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:171
+#, fuzzy
 msgid "DirectShow DVB input"
-msgstr "Wejście DirectShow DVB"
+msgstr "Wejście DirectShow"
 
 #: modules/access/cdda/access.c:286
 msgid "CD reading failed"
@@ -5371,54 +5468,52 @@ msgstr "Odczyt płyty CD nie powiódł się."
 msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
 msgstr "VLC nie mógł otrzymać nowego bloku o wielkości: %i."
 
-#: modules/access/cdda.c:60
-#, fuzzy
+#: modules/access/cdda.c:61
 msgid ""
 "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla płyt Audio CD. Powinna być podana w milisekundach."
 
-#: modules/access/cdda.c:64 modules/gui/macosx/open.m:178
-#: modules/gui/macosx/open.m:526 modules/gui/macosx/open.m:614
+#: modules/access/cdda.c:65 modules/gui/macosx/open.m:178
+#: modules/gui/macosx/open.m:533 modules/gui/macosx/open.m:621
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:79
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:700
 msgid "Audio CD"
-msgstr "Płyta CD audio"
+msgstr "Audio CD"
 
-#: modules/access/cdda.c:65
+#: modules/access/cdda.c:66
 msgid "Audio CD input"
-msgstr "Wejście CD audio"
+msgstr "Wejście CD Audio"
 
-#: modules/access/cdda.c:71
+#: modules/access/cdda.c:72
 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
 msgstr "[cdda:][urządzenie][@[ścieżka]]"
 
-#: modules/access/cdda.c:83
+#: modules/access/cdda.c:84
 msgid "CDDB Server"
 msgstr "Serwer CDDB"
 
-#: modules/access/cdda.c:83
+#: modules/access/cdda.c:84
 msgid "Address of the CDDB server to use."
-msgstr "Adres używanego serwera CDDB"
+msgstr "Adres urzywanego serwera CDDB"
 
-#: modules/access/cdda.c:86
+#: modules/access/cdda.c:87
 msgid "CDDB port"
 msgstr "Port CDDB"
 
-#: modules/access/cdda.c:86
+#: modules/access/cdda.c:87
 msgid "CDDB Server port to use."
-msgstr "Port używanego serwera CDDB"
+msgstr "Port urzywanego serwera CDDB"
 
-#: modules/access/cdda.c:440
+#: modules/access/cdda.c:441
 msgid "Audio CD - Track "
-msgstr "Płyta CD audio - Ścieżka "
+msgstr "Audio CD - Ścieżka "
 
-#: modules/access/cdda.c:457
+#: modules/access/cdda.c:458
 #, c-format
 msgid "Audio CD - Track %i"
-msgstr "Płyta CD audio - Ścieżka %i"
+msgstr "Audio CD - Ścieżka %i"
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:78
 #: modules/codec/x264.c:354 modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
@@ -5448,13 +5543,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:59
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for CDDA streams. This value should be set in millisecond "
 "units."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla strumieni CDDA. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:63
 msgid ""
@@ -5525,14 +5618,12 @@ msgid "Audio Compact Disc"
 msgstr "Audio Compact Disc"
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:124
-#, fuzzy
 msgid "Additional debug"
-msgstr "Dodatkowe źródła"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:129
-#, fuzzy
 msgid "Caching value in microseconds"
-msgstr "Wielkość bufora w ms"
+msgstr "Liczba buforowania w milisekundach"
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:134
 msgid "Number of blocks per CD read"
@@ -5557,9 +5648,8 @@ msgid "Do CD-Text lookups?"
 msgstr ""
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:151
-#, fuzzy
 msgid "If set, get CD-Text information"
-msgstr "Pobierz informacje strumienia"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:160
 msgid "Use Navigation-style playback?"
@@ -5646,12 +5736,13 @@ msgstr ""
 #: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:334
 #: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/dvdread.c:83
 #: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:163
-#: modules/gui/macosx/open.m:406 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:505
+#: modules/gui/macosx/open.m:409 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:505
 msgid "Disc"
 msgstr "Płyta"
 
 #: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:397
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:129 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:104
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:128
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist_model.cpp:138
 #: modules/gui/qt4/qt4.hpp:38
 msgid "Duration"
 msgstr "Czas trwania"
@@ -5742,7 +5833,6 @@ msgid "DSS"
 msgstr "Strumienie DirectShow (DSS)"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
 "millisecondss."
@@ -5751,10 +5841,10 @@ msgstr ""
 "ustawiona w milisekundach."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:94 modules/access/v4l.c:76
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:546
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:591
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:550
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:595
 msgid "Video device name"
-msgstr "Nazwa urządzenia wideo"
+msgstr "Nazwa urządzenia obrazu"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
 msgid ""
@@ -5764,45 +5854,48 @@ msgstr ""
 "Nazwa urządzenia obrazu które ma być używane przez wtyczkę DirectShow. Jeśli "
 "nic nie podałeś to będzie używane urządzenie domyślne."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/v4l2.c:166
-#: modules/access/v4l.c:80 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:552
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:597
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/v4l2/v4l2.c:164
+#: modules/access/v4l.c:80 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:556
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:601
 msgid "Audio device name"
-msgstr "Nazwa urządzenia audio"
+msgstr "Nazwa urządzenia dźwięku"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used. "
 msgstr ""
 "Nazwa urządzenia obrazu które ma być używane przez wtyczkę DirectShow. Jeśli "
-"nic nie podałeś, to będzie używane urządzenie domyślne. "
+"nic nie podałeś to będzie używane urządzenie domyślne."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:104
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:810
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:814
 msgid "Video size"
 msgstr "Rozmiary obrazu"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
 "can specify a standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>."
 msgstr ""
 "Nazwa urządzenia dźwięku które ma być używane przez wtyczkę DirectShow. "
-"Jeśli nic nie podałeś to będzie używane urządzenie domyślne. Możesz podać "
-"standardowy rozmiar (cif, d1, ...) lub <szerokość>x<wysokość>."
+"Jeśli nic nie podałeś to będzie używane urządzenie domyślne."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:109 modules/access/v4l2.c:85
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:109 modules/access/v4l2/v4l2.c:81
 #: modules/access/v4l.c:84
 msgid "Video input chroma format"
-msgstr "Format chrominancji wejścia obrazu video"
+msgstr "Format wejścia chrominancji obrazu wideo"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:111
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
 msgstr ""
+"Wymuś wyjściu obrazu DirectShow, żeby używał specjalnego formatu chromy (np. "
+"I420 (domyślny), RV24, itp.)"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
 msgid "Video input frame rate"
@@ -5813,6 +5906,8 @@ msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
 msgstr ""
+"Wymuś wyjściu obrazu DirectShow, żeby używał specjalnej ilości klatek (np. 0 "
+"to domyślny, 25, 29.97, 50, 59.94, itp.)"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:117
 msgid "Device properties"
@@ -5821,7 +5916,7 @@ msgstr "Właściwości urządzenia"
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:119
 msgid ""
 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetl własności wybranego urządzenia przed rozpoczęciem strumienia."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:121
 msgid "Tuner properties"
@@ -5829,15 +5924,15 @@ msgstr "Właściwości tunera"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:123
 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetl stronę własności tunera [wybór kanałów]."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
 msgid "Tuner TV Channel"
-msgstr "Kanał tunera TV"
+msgstr "Kanał TV tunera"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
 msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw kanał TV tunera (0 to domyślny)."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:128
 msgid "Tuner country code"
@@ -5848,42 +5943,45 @@ msgid ""
 "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
 "mapping (0 means default)."
 msgstr ""
+"Ustaw kod kraju tunera który zgadza się z frekwencjami kanałów (0 to "
+"domyślny)."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
 msgid "Tuner input type"
 msgstr "Rodzaj wejścia tunera"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:134
-#, fuzzy
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
-msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
-"otwierał w poszukiwaniu pliku."
+msgstr "Ustaw typ wejścia tunera (Kabel/Antena)."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
 msgid "Video input pin"
-msgstr "Źródło wejścia obrazu video"
+msgstr "Pin wejścia obrazu wideo"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
 "these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
 "\"Device config\" area, and use those numbers here. -1 means that settings "
 "will not be changed."
 msgstr ""
+"Wybierz źródło wejścia obrazu, tak jak composite, s-video, lub tuner. Skoro "
+"te ustawienia są powiązane z hardware, powinieneś znaleźć dobre ustawienia w "
+"miejscu \"Device config\", i używać tych liczb tutaj. -1 oznacza że "
+"ustawienia nie będą zmieniane."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:141
 msgid "Audio input pin"
 msgstr "Źródło wejścia dźwięku"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
-#, fuzzy
 msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
-msgstr "Wybierz typ wyjścia dźwięku. Zobacz w opcji \"video input\"."
+msgstr "Wybierz źródło wejścia dźwięku. Zobacz opcje \"video input\"."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
 msgid "Video output pin"
-msgstr "Wyjście obrazu video"
+msgstr "Pin wyjścia obrazu wideo"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
 msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
@@ -5914,7 +6012,7 @@ msgid "DirectShow input"
 msgstr "Wejście DirectShow"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:174 modules/access/dshow/dshow.cpp:179
-#: modules/audio_output/alsa.c:107 modules/video_output/msw/directx.c:172
+#: modules/audio_output/alsa.c:109 modules/video_output/msw/directx.c:172
 msgid "Refresh list"
 msgstr "Odśwież listę"
 
@@ -5943,9 +6041,8 @@ msgid "Modulation type for front-end device."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dvb/access.c:148
-#, fuzzy
 msgid "HTTP Host address"
-msgstr "Adres host"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/dvb/access.c:150
 msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
@@ -6016,17 +6113,17 @@ msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dvb/access.c:184
-#, fuzzy
 msgid "DVB input with v4l2 support"
-msgstr "Wejście DVDRead (DVD bez poparcia menu)"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/dvb/access.c:236
 msgid "HTTP server"
 msgstr "serwer HTTP"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:727
+#, fuzzy
 msgid "Input syntax is deprecated"
-msgstr ""
+msgstr "Wejście zostało zmienione"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:728
 msgid ""
@@ -6045,11 +6142,9 @@ msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dv.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Caching value for DV streams. Thisvalue should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla strumieni DV. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/dv.c:72
 msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
@@ -6068,11 +6163,8 @@ msgid "Default DVD angle."
 msgstr "Domyślne ujęcie kamery DVD."
 
 #: modules/access/dvdnav.c:68 modules/access/dvdread.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+msgstr "Liczba buforowania dla płyt DVD. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/dvdnav.c:70
 msgid "Start directly in menu"
@@ -6155,20 +6247,31 @@ msgstr "DVDRead nie mógł odczytać %d/%d bloków w 0x%02x."
 msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
 msgstr "DVDRead nie mógł odczytać %d/%d bloków w 0x%02x."
 
-#: modules/access/eyetv.c:44
+#: modules/access/eyetv.m:49
+#, fuzzy
+msgid "Channel number"
+msgstr "Nazwa kanału"
+
+#: modules/access/eyetv.m:51
+msgid ""
+"EyeTV program number, or use 0 for last channel, -1 for S-Video input, -2 "
+"for Composite input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/eyetv.m:55
+#, fuzzy
 msgid "EyeTV access module"
-msgstr "Moduł dostępu EyeTV"
+msgstr "Moduł dostępu"
 
 #: modules/access/fake.c:40
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla fikcyjnych strumieni. Powinna być podana w "
+"milisekundach."
 
-#: modules/access/fake.c:42 modules/access/pvr.c:81 modules/access/v4l2.c:104
-#: modules/access/v4l.c:135
+#: modules/access/fake.c:42 modules/access/pvr.c:81
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:102 modules/access/v4l.c:135
 msgid "Framerate"
 msgstr "Liczba klatek/s"
 
@@ -6208,11 +6311,8 @@ msgid "Fake input"
 msgstr "Symuluj wejście"
 
 #: modules/access/file.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+msgstr "Liczba buforowania dla plików. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/file.c:85
 msgid "Concatenate with additional files"
@@ -6232,7 +6332,7 @@ msgstr "Plik wejściowy"
 #: modules/audio_output/file.c:108 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:261
 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1232
 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:84 modules/gui/macosx/open.m:162
-#: modules/gui/macosx/open.m:402 modules/gui/macosx/output.m:142
+#: modules/gui/macosx/open.m:405 modules/gui/macosx/output.m:142
 #: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:364 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:50
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:221
@@ -6249,7 +6349,7 @@ msgstr "Odczyt pliku nie powiódł się."
 #: modules/access/file.c:319 modules/access/file.c:407
 #, fuzzy
 msgid "VLC could not read the file."
-msgstr "Program VLC nie mógł odczytać pliku."
+msgstr "Program VLC nie mógł odczytać pliku \"%s\"."
 
 #: modules/access/file.c:561 modules/access/file.c:577
 #, fuzzy, c-format
@@ -6267,19 +6367,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access_filter/bandwidth.c:40
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:864
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:868
+#, fuzzy
 msgid "Bandwidth"
-msgstr "Szerokość pasma"
+msgstr "Szerokość ramki"
 
 #: modules/access_filter/bandwidth.c:41 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:190
 #, fuzzy
 msgid "Bandwidth limiter"
-msgstr "Szerokość pasma"
+msgstr "Szerokość ramki"
 
 #: modules/access_filter/dump.c:37
-#, fuzzy
 msgid "Force use of dump module"
-msgstr "Wymuś używanie muxera ffmpeg."
+msgstr ""
 
 #: modules/access_filter/dump.c:38
 msgid "Activate the dump module even for media with fast seeking."
@@ -6303,38 +6403,36 @@ msgstr "Folder nagrywania"
 msgid "Directory where the record will be stored."
 msgstr "Folder gdzie nagrywanie ma być zapisane."
 
-#: modules/access_filter/record.c:321
+#: modules/access_filter/record.c:322
 msgid "Recording"
 msgstr "Nagrywanie"
 
-#: modules/access_filter/record.c:323
+#: modules/access_filter/record.c:324
 msgid "Recording done"
 msgstr "Nagrywanie zakończone"
 
 #: modules/access_filter/timeshift.c:45
-#, fuzzy
 msgid "Timeshift granularity"
-msgstr "Timeshift"
+msgstr ""
 
 #: modules/access_filter/timeshift.c:47
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the size of the temporary files that will be used to store the "
 "timeshifted streams."
-msgstr ""
+msgstr "To jest cel (URL), który będzie używany dla strumienia."
 
 #: modules/access_filter/timeshift.c:49
-#, fuzzy
 msgid "Timeshift directory"
-msgstr "Otwórz Folder"
+msgstr "Folder Timeshift"
 
 #: modules/access_filter/timeshift.c:50
 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
 msgstr ""
 
 #: modules/access_filter/timeshift.c:52
-#, fuzzy
 msgid "Force use of the timeshift module"
-msgstr "Wymuś używanie muxera ffmpeg."
+msgstr ""
 
 #: modules/access_filter/timeshift.c:53
 msgid ""
@@ -6348,12 +6446,10 @@ msgid "Timeshift"
 msgstr "Timeshift"
 
 #: modules/access/ftp.c:54
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla strumieni FTP. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/ftp.c:56
 msgid "FTP user name"
@@ -6401,7 +6497,7 @@ msgstr "VLC nie może połączyć sie z danym serwerem."
 #: modules/access/ftp.c:140
 #, fuzzy
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
-msgstr "Twoje połączenie ze serwerem zostało odrzucone."
+msgstr "Twoje połączenie do serwera zostało odrzucone."
 
 #: modules/access/ftp.c:201
 msgid "Your account was rejected."
@@ -6412,16 +6508,16 @@ msgid "Your password was rejected."
 msgstr "Twoje hasło zostało odrzucone."
 
 #: modules/access/ftp.c:219
+#, fuzzy
 msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
-msgstr "Twoje połączenie ze serwerem zostało odrzucone."
+msgstr "Twoje połączenie do serwera zostało odrzucone."
 
 #: modules/access/gnomevfs.c:44
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla strumieni GnomeVFS. Powinna być podana w "
+"milisekundach."
 
 #: modules/access/gnomevfs.c:48
 msgid "GnomeVFS input"
@@ -6439,21 +6535,18 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/http.c:56
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla strumieni HTTP. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/http.c:59
 msgid "HTTP user agent"
 msgstr "Klient użytkownika HTTP"
 
 #: modules/access/http.c:60
-#, fuzzy
 msgid "User agent that will be used for the connection."
-msgstr "Imię użytkownika potrzebne dla polaczenia."
+msgstr ""
 
 #: modules/access/http.c:63
 msgid "Auto re-connect"
@@ -6498,36 +6591,38 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/jack.c:61
+#, fuzzy
 msgid "Pace"
-msgstr "Pace"
+msgstr "Dance"
 
 #: modules/access/jack.c:63
 msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/jack.c:64
+#, fuzzy
 msgid "Auto Connection"
-msgstr "Automatyczne połączenie"
+msgstr "Automatyczne połączenie się na nowo"
 
 #: modules/access/jack.c:66
 msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/jack.c:69
+#, fuzzy
 msgid "JACK audio input"
-msgstr "Wejście dźwięku JACK"
+msgstr "Wyjście dźwięku JACK"
 
 #: modules/access/jack.c:71
+#, fuzzy
 msgid "JACK Input"
-msgstr "Wejście JACK"
+msgstr "Wejście"
 
 #: modules/access/mms/mms.c:46
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla strumieni MMS. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/mms/mms.c:49
 msgid "Force selection of all streams"
@@ -6540,9 +6635,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/mms/mms.c:54
-#, fuzzy
 msgid "Maximum bitrate"
-msgstr "Dźwięk"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/mms/mms.c:56
 msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
@@ -6557,9 +6651,8 @@ msgid "Dummy stream output"
 msgstr "Fikcyjne wyjście strumienia"
 
 #: modules/access_output/dummy.c:41 modules/misc/dummy/dummy.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Dummy"
-msgstr "Schowek"
+msgstr ""
 
 #: modules/access_output/file.c:61
 msgid "Append to file"
@@ -6579,25 +6672,19 @@ msgid "Username"
 msgstr "Nazwa uzytkownika"
 
 #: modules/access_output/http.c:61
-#, fuzzy
 msgid "User name that will be requested to access the stream."
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
-"otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
 #: modules/access_output/http.c:63 modules/control/telnet.c:78
-#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:93
+#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:94
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:307 modules/misc/audioscrobbler.c:127
 #: modules/misc/notify/growl.c:60
 msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
 #: modules/access_output/http.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Password that will be requested to access the stream."
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
-"otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
 #: modules/access_output/http.c:66
 msgid "Mime"
@@ -6689,7 +6776,7 @@ msgstr ""
 msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
 msgstr "Ilość kanałów dźwiękowych w transkodowanym strumieniu."
 
-#: modules/access_output/shout.c:89 modules/access/v4l2.c:189
+#: modules/access_output/shout.c:89 modules/access/v4l2/v4l2.c:206
 #: modules/access/v4l.c:121
 msgid "Samplerate"
 msgstr "Szybkość symboliczna"
@@ -6737,13 +6824,12 @@ msgid "Caching value (ms)"
 msgstr "Wartość buforowania (ms)"
 
 #: modules/access_output/udp.c:64
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla wyjściowych strumieni UDP. Powinna być podana w "
+"milisekundach."
 
 #: modules/access_output/udp.c:67
 msgid "Group packets"
@@ -6759,7 +6845,7 @@ msgstr ""
 #: modules/access_output/udp.c:73
 #, fuzzy
 msgid "Automatic multicast streaming"
-msgstr "Automatyczne rozsyłanie grupowe"
+msgstr "Automatyczne obcinanie"
 
 #: modules/access_output/udp.c:74
 msgid "Allocates an outbound multicast address automatically."
@@ -6770,13 +6856,11 @@ msgid "UDP stream output"
 msgstr "wyjście źródła UDP"
 
 #: modules/access/pvr.c:57
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla strumieni PVR. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/pvr.c:60 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:137
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:169
@@ -6797,8 +6881,8 @@ msgid "PVR radio device"
 msgstr "Urządzenie radia PVR"
 
 #: modules/access/pvr.c:66 modules/access/v4l.c:95
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:559
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:693
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:563
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:697
 msgid "Norm"
 msgstr "Norma"
 
@@ -6806,8 +6890,9 @@ msgstr "Norma"
 msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
 msgstr "Standard strumienia (Automatyczny, SECAM, PAL, lub NTSC)."
 
-#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l2.c:98 modules/access/v4l.c:101
-#: modules/demux/rawvid.c:43 modules/video_filter/mosaic.c:94
+#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l2/v4l2.c:96
+#: modules/access/v4l.c:101 modules/demux/rawvid.c:43
+#: modules/video_filter/mosaic.c:94
 msgid "Width"
 msgstr "Szerokość"
 
@@ -6815,8 +6900,9 @@ msgstr "Szerokość"
 msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Szerokość nagrywanego strumienia (-1 dla automatycznego rozpoznania)."
 
-#: modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l2.c:101 modules/access/v4l.c:104
-#: modules/demux/rawvid.c:47 modules/video_filter/mosaic.c:92
+#: modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l2/v4l2.c:99
+#: modules/access/v4l.c:104 modules/demux/rawvid.c:47
+#: modules/video_filter/mosaic.c:92
 msgid "Height"
 msgstr "Wysokość"
 
@@ -6824,9 +6910,9 @@ msgstr "Wysokość"
 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Wysokość nagrywanego strumienia (-1 dla automatycznego rozpoznania)."
 
-#: modules/access/pvr.c:78 modules/access/v4l.c:88
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:566
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:700
+#: modules/access/pvr.c:78 modules/access/v4l2/v4l2.c:225
+#: modules/access/v4l.c:88 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:570
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:704
 msgid "Frequency"
 msgstr "Częstotliwość"
 
@@ -6834,7 +6920,8 @@ msgstr "Częstotliwość"
 msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
 msgstr "Frekwencja nagrywania (w kHz), jeśli dostępna."
 
-#: modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l2.c:105 modules/access/v4l.c:136
+#: modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l2/v4l2.c:103
+#: modules/access/v4l.c:136
 msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
 msgstr ""
 "Liczba klatek nagrywania, jeśli dostępna (-1 dla automatycznego rozpoznania)."
@@ -6871,8 +6958,9 @@ msgid "Peak bitrate in VBR mode."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/pvr.c:98
+#, fuzzy
 msgid "Bitrate mode"
-msgstr "Tryb przepływności"
+msgstr "tryb szczytu przepływności)"
 
 #: modules/access/pvr.c:99
 msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
@@ -6886,8 +6974,9 @@ msgstr "Dźwiękowa maska bitu"
 msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/pvr.c:105 modules/access/vcdx/info.c:97
-#: modules/gui/macosx/intf.m:616 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1402
+#: modules/access/pvr.c:105 modules/access/v4l2/v4l2.c:184
+#: modules/access/vcdx/info.c:97 modules/gui/macosx/intf.m:616
+#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1402
 msgid "Volume"
 msgstr "Głośność"
 
@@ -6902,21 +6991,24 @@ msgstr "Kanał"
 #: modules/access/pvr.c:109
 msgid ""
 "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
-msgstr "Uzywany kanal karty (zwykle, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
+msgstr "Używany kanał karty (zwykle, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
 
 #: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l.c:142
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2.c:207 modules/access/v4l.c:142
+#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2/v4l2.c:241
+#: modules/access/v4l.c:142
 msgid "SECAM"
 msgstr "SECAM"
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2.c:207 modules/access/v4l.c:142
+#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2/v4l2.c:241
+#: modules/access/v4l.c:142
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
-#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2.c:207 modules/access/v4l.c:142
+#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l2/v4l2.c:241
+#: modules/access/v4l.c:142
 msgid "NTSC"
 msgstr "NTSC"
 
@@ -6937,12 +7029,10 @@ msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
 msgstr "Wyjście dekodera kart IVTV MPEG"
 
 #: modules/access/rtsp/access.c:43
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for RTSP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla strumieni RTSP. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/rtsp/access.c:47 modules/access/rtsp/access.c:48
 msgid "Real RTSP"
@@ -6966,24 +7056,18 @@ msgid "The requested RTSP session could not be established."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/screen/screen.c:36
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for screen capture. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla zrzutu ekranu. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/screen/screen.c:40
-#, fuzzy
 msgid "Desired frame rate for the capture."
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
-"otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
 #: modules/access/screen/screen.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Capture fragment size"
-msgstr "Względny rozmiar znaków"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/screen/screen.c:45
 msgid ""
@@ -7000,12 +7084,10 @@ msgid "Screen"
 msgstr "Ekran"
 
 #: modules/access/smb.c:61
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for SMB streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla strumieni SMB. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/smb.c:63
 msgid "SMB user name"
@@ -7028,12 +7110,10 @@ msgid "SMB input"
 msgstr "Wejście SMB"
 
 #: modules/access/tcp.c:38
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for TCP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla strumieni TCP. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/tcp.c:45
 msgid "TCP"
@@ -7044,12 +7124,10 @@ msgid "TCP input"
 msgstr "Wejście TCP"
 
 #: modules/access/udp.c:60
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for UDP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla strumieni UDP. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/udp.c:63
 msgid "RTP reordering timeout in ms"
@@ -7062,7 +7140,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/udp.c:72 modules/gui/macosx/open.m:185
-#: modules/gui/macosx/open.m:728 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:805
+#: modules/gui/macosx/open.m:735 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:805
 msgid "UDP/RTP"
 msgstr "UDP/RTP"
 
@@ -7070,32 +7148,33 @@ msgstr "UDP/RTP"
 msgid "UDP/RTP input"
 msgstr "Wejście UDP/RTP"
 
-#: modules/access/v4l2.c:78 modules/gui/macosx/open.m:169
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:680
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:74 modules/gui/macosx/open.m:169
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:684
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:724
 msgid "Device name"
 msgstr "Nazwa urządzenia"
 
-#: modules/access/v4l2.c:80
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:76
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Name of the device to use. If you don't specify anything, /dev/video0 will "
 "be used."
 msgstr ""
-"Nazwa urządzenia obrazu które ma być używane przez wtyczkę DirectShow. Jeśli "
-"nic nie podałeś to będzie używane urządzenie domyślne."
+"Nazwa używanego urządzenia obrazu. Jeśli nic nie podałeś to żadne urządzenie "
+"obrazu nie będzie używane."
 
-#: modules/access/v4l2.c:82 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:604
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:78
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:608
 #: modules/stream_out/standard.c:84
 msgid "Standard"
 msgstr "Standardowe"
 
-#: modules/access/v4l2.c:84
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:80
 #, fuzzy
 msgid "Video standard (Default, SECAM, PAL, or NTSC)."
 msgstr "Standard strumienia (Automatyczny, SECAM, PAL, lub NTSC)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:87
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:83
 msgid ""
 "Force the Video4Linux2 video device to use a specific chroma format (eg. "
 "I420 or I422 for raw images, MJPEG for M-JPEG compressed input) (Complete "
@@ -7103,327 +7182,429 @@ msgid ""
 "I420, I411, I410, MJPG)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:93
-msgid ""
-"Input of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:89
+#, fuzzy
+msgid "Input of the card to use (see debug)."
 msgstr "Używane wejście karty (zwykle, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:95
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:90 modules/access/v4l2/v4l2.c:296
+#, fuzzy
+msgid "Audio input"
+msgstr "Wejście CD Audio"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:92
+msgid "Audio input of the card to use (see debug)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:93
 #, fuzzy
 msgid "IO Method"
 msgstr "format wyjściowy dźwięku"
 
-#: modules/access/v4l2.c:97
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:95
 msgid "IO Method (READ, MMAP, USERPTR)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:100
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:98
 #, fuzzy
 msgid "Force width (-1 for autodetect)."
 msgstr "Szerokość nagrywanego strumienia (-1 dla automatycznego rozpoznania)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:103
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:101
 #, fuzzy
 msgid "Force height (-1 for autodetect)."
 msgstr ""
 "Interwal pomiędzy klatkami kluczowymi (-1 dla automatycznego rozpoznania)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:108
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:106
 #, fuzzy
 msgid "Reset v4l2 controls"
-msgstr "Ustawienia rozszerzone..."
+msgstr "Rozszerzone ustawienia"
 
-#: modules/access/v4l2.c:110
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:108
 msgid "Reset controls to defaults provided by the v4l2 driver."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:111 modules/access/v4l.c:107
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:109 modules/access/v4l.c:107
 #: modules/gui/macosx/extended.m:103 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:242
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:234
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jasność"
 
-#: modules/access/v4l2.c:113
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:111
 #, fuzzy
 msgid "Brightness of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr "Jasność wyjścia obrazu."
 
-#: modules/access/v4l2.c:114 modules/access/v4l.c:116
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:112 modules/access/v4l.c:116
 #: modules/gui/macosx/extended.m:104 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:235
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:229
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-#: modules/access/v4l2.c:116
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:114
 #, fuzzy
 msgid "Contrast of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr "Kontrast wyjścia obrazu."
 
-#: modules/access/v4l2.c:117 modules/gui/macosx/extended.m:107
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:115 modules/gui/macosx/extended.m:107
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:249
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:367
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:239
 msgid "Saturation"
 msgstr "Nasycenie"
 
-#: modules/access/v4l2.c:119
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:117
 msgid "Saturation of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:120 modules/access/v4l.c:110
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:118 modules/access/v4l.c:110
 #: modules/gui/macosx/extended.m:106 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:256
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:224
 msgid "Hue"
-msgstr "Odcień"
+msgstr "Barwa"
 
-#: modules/access/v4l2.c:122
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:120
 msgid "Hue of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:123
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:121
 #, fuzzy
 msgid "Black level"
 msgstr "Maksymalny poziom"
 
-#: modules/access/v4l2.c:125
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:123
 msgid "Black level of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:126
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:124
 msgid "Auto white balance"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:128
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:126
 msgid ""
 "Automatically set the white balance of the video input (if supported by the "
 "v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:130
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:128
 msgid "Do white balance"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:132
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:130
 msgid ""
 "Trigger a white balancing action, useless if auto white balance is activated "
 "(if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:134
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:132
 msgid "Red balance"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:136
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:134
 msgid "Red balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:137
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:135
 msgid "Blue balance"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:139
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
 msgid "Blue balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:140 modules/gui/macosx/extended.m:105
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:138 modules/gui/macosx/extended.m:105
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:228
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:244
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
-#: modules/access/v4l2.c:142
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:140
 msgid "Gamma of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:143
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:141
 msgid "Exposure"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:145
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:143
 msgid "Exposure of the video input (if supported by the v4L2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:146
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:144
 #, fuzzy
 msgid "Auto gain"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: modules/access/v4l2.c:148
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:146
 msgid ""
 "Automatically set the video input's gain (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:150
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:148
 #, fuzzy
 msgid "Gain"
-msgstr "Niemiecki"
+msgstr "Galicyjski"
 
-#: modules/access/v4l2.c:152
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:150
 msgid "Video input's gain (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:153
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:151
 #, fuzzy
 msgid "Horizontal flip"
 msgstr "Pozioma"
 
-#: modules/access/v4l2.c:155
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:153
 msgid "Flip the video horizontally (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:156
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:154
 #, fuzzy
 msgid "Vertical flip"
 msgstr "Pionowa"
 
-#: modules/access/v4l2.c:158
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:156
 msgid "Flip the video vertically (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:159
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:157
 #, fuzzy
 msgid "Horizontal centering"
 msgstr "Pozioma"
 
-#: modules/access/v4l2.c:161
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:159
 msgid ""
 "Set the camera's horizontal centering (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:162
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:160
 #, fuzzy
 msgid "Vertical centering"
-msgstr "Pionowa"
+msgstr "Wyrównanie pionowe"
 
-#: modules/access/v4l2.c:164
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:162
 msgid "Set the camera's vertical centering (if supported by the v4l2 driver)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:169
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:167
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Name of the audio device to use. If you don't specify anything, \"/dev/dsp\" "
 "will be used for OSS."
 msgstr ""
-"Nazwa urządzenia obrazu które ma być używane przez wtyczkę DirectShow. Jeśli "
-"nic nie podałeś to będzie używane urządzenie domyślne."
+"Nazwa używanego urządzenia dźwięku. Jeśli nic nie podałeś to żadne "
+"urządzenie dźwięku nie będzie używane."
 
-#: modules/access/v4l2.c:173
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:171
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Name of the audio device to use. If you don't specify anything, \"/dev/dsp\" "
 "will be used for OSS, \"hw\" for Alsa."
 msgstr ""
-"Nazwa urządzenia obrazu które ma być używane przez wtyczkę DirectShow. Jeśli "
-"nic nie podałeś to będzie używane urządzenie domyślne."
+"Nazwa używanego urządzenia dźwięku. Jeśli nic nie podałeś to żadne "
+"urządzenie dźwięku nie będzie używane."
 
-#: modules/access/v4l2.c:177
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:175
 #, fuzzy
 msgid "Audio method"
 msgstr "U_stawienia"
 
-#: modules/access/v4l2.c:180
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:178
 msgid "Audio method to use: 0 to disable audio, 1 for OSS."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:183
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:181
 msgid ""
 "Audio method to use: 0 to disable audio, 1 for OSS, 2 for ALSA, 3 for ALSA "
 "or OSS (ALSA is prefered)."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:188 modules/access/v4l.c:126
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:186
+msgid "Volume of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:187
+#, fuzzy
+msgid "Balance"
+msgstr "Dance"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:189
+msgid "Balance of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:192
+msgid "Mute audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:193 modules/meta_engine/id3genres.h:69
+msgid "Bass"
+msgstr "Tony niskie"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:195
+msgid "Bass level of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:196
+#, fuzzy
+msgid "Treble"
+msgstr "Muzyka Plemion"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:198
+msgid "Treble level of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:199
+msgid "Loudness"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:201
+msgid "Loudness of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:205 modules/access/v4l.c:126
 msgid "Capture the audio stream in stereo."
 msgstr "Chwyć strumień dźwięku w stereo."
 
-#: modules/access/v4l2.c:191
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:208
 msgid ""
 "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
 "48000)"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:195
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:212
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for V4L2 captures. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Liczba buforowania dla zrzutu ekranu. Powinna być podana w milisekundach."
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:214
+#, fuzzy
+msgid "v4l2 driver controls"
+msgstr "Opcje zaawansowane"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:216
+msgid ""
+"Set the v4l2 driver controls to the values specified using a comma separated "
+"list optionally encapsulated by curly braces (e.g.: {video_bitrate=6000000,"
+"audio_crc=0,stream_type=3} ). To list available controls, increase verbosity "
+"(-vvv) or use the v4l2-ctl application."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:222
+#, fuzzy
+msgid "Tuner id"
+msgstr "Tuner"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:224
+msgid "Tuner id (see debug output)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:227
+msgid "Tuner frequency in Hz or kHz (see debug output)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:228
+#, fuzzy
+msgid "Audio mode"
+msgstr "Kodek dźwięku"
 
-#: modules/access/v4l2.c:212
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:230
+msgid "Tuner audio mono/stereo and track selection."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:246
 msgid "READ"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:212
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:246
 msgid "MMAP"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:212
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:246
 msgid "USERPTR"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:224
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:253 modules/audio_output/alsa.c:184
+#: modules/audio_output/directx.c:475 modules/audio_output/oss.c:221
+#: modules/audio_output/portaudio.c:398 modules/audio_output/sdl.c:180
+#: modules/audio_output/sdl.c:199 modules/audio_output/waveout.c:430
+msgid "Mono"
+msgstr "Monofoniczny"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:255
+msgid "Primary language (Analog TV tuners only)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:256
+msgid "Secondary language (Analog TV tuners only)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:257
+msgid "Second audio program (Analog TV tuners only)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:258
+msgid "Primary language left, Secondary language right"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:270
 msgid "Video4Linux2"
 msgstr "Video4Linux"
 
-#: modules/access/v4l2.c:225
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:271
 msgid "Video4Linux2 input"
 msgstr "Wyjście Video4Linux"
 
-#: modules/access/v4l2.c:229
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:275
 #, fuzzy
 msgid "Video input"
-msgstr "Źródło wejścia obrazu video"
+msgstr "Pin wejścia obrazu wideo"
 
-#: modules/access/v4l2.c:248
-#, fuzzy
-msgid "Audio input"
-msgstr "Wejście CD audio"
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:308 modules/access/v4l.c:119
+msgid "Tuner"
+msgstr "Tuner"
 
-#: modules/access/v4l2.c:260
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:318
 #, fuzzy
 msgid "Controls"
 msgstr "liczba zmiennoprz."
 
-#: modules/access/v4l2.c:261
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:319
 msgid "v4l2 driver controls, if supported by your v4l2 driver."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2.c:304
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:377
 #, fuzzy
 msgid "Video4Linux2 Compressed A/V"
 msgstr "Wyjście Video4Linux"
 
-#: modules/access/v4l2.c:2916
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:3146
 #, fuzzy
 msgid "Reset controls to default"
 msgstr "Interfejs sterowania zdalnego"
 
 #: modules/access/v4l.c:74
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Caching value for V4L captures. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
 
 #: modules/access/v4l.c:78
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Name of the video device to use. If you don't specify anything, no video "
 "device will be used."
 msgstr ""
-"Nazwa urządzenia obrazu które ma być używane przez wtyczkę DirectShow. Jeśli "
-"nic nie podałeś to będzie używane urządzenie domyślne."
+"Nazwa używanego urządzenia obrazu. Jeśli nic nie podałeś to żadne urządzenie "
+"obrazu nie będzie używane."
 
 #: modules/access/v4l.c:82
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Name of the audio device to use. If you don't specify anything, no audio "
 "device will be used."
 msgstr ""
-"Nazwa urządzenia obrazu które ma być używane przez wtyczkę DirectShow. Jeśli "
-"nic nie podałeś, to będzie używane urządzenie domyślne. "
+"Nazwa używanego urządzenia dźwięku. Jeśli nic nie podałeś to żadne "
+"urządzenie dźwięku nie będzie używane."
 
 #: modules/access/v4l.c:86
 msgid ""
@@ -7458,7 +7639,7 @@ msgstr "Jasność wyjścia obrazu."
 
 #: modules/access/v4l.c:112
 msgid "Hue of the video input."
-msgstr "Odcień wyjścia obrazu."
+msgstr "Barwa wyjścia obrazu."
 
 #: modules/access/v4l.c:113 modules/gui/fbosd.c:142
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:304
@@ -7477,10 +7658,6 @@ msgstr "Kolor wyjścia obrazu."
 msgid "Contrast of the video input."
 msgstr "Kontrast wyjścia obrazu."
 
-#: modules/access/v4l.c:119 modules/gui/macosx/open.m:868
-msgid "Tuner"
-msgstr "Tuner"
-
 #: modules/access/v4l.c:120
 msgid "Tuner to use, if there are several ones."
 msgstr "Używany tuner, jeżeli tutaj jest ich kilka."
@@ -7495,9 +7672,8 @@ msgid "MJPEG"
 msgstr "MJPEG"
 
 #: modules/access/v4l.c:129
-#, fuzzy
 msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
-msgstr "Wybierz folder zapisu"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l.c:130
 msgid "Decimation"
@@ -7524,14 +7700,11 @@ msgid "Video4Linux input"
 msgstr "Wejście Video4Linux"
 
 #: modules/access/vcd/vcd.c:42
-#, fuzzy
 msgid "Caching value for VCDs. This value should be set in milliseconds."
-msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+msgstr "Liczba buforowania dla płyt VCD. Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/access/vcd/vcd.c:46 modules/gui/macosx/open.m:177
-#: modules/gui/macosx/open.m:520 modules/gui/macosx/open.m:606
+#: modules/gui/macosx/open.m:527 modules/gui/macosx/open.m:613
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:699
 msgid "VCD"
 msgstr "VCD"
@@ -7555,7 +7728,7 @@ msgstr ""
 #: modules/access/vcdx/access.c:281 modules/access/vcdx/access.c:364
 #: modules/access/vcdx/access.c:690 modules/access/vcdx/info.c:290
 #: modules/access/vcdx/info.c:291
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:317
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:318
 msgid "Entry"
 msgstr "Wpis"
 
@@ -7724,7 +7897,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:60
 msgid "Characteristic dimension"
-msgstr ""
+msgstr "Charakterystyczna przestrzeń"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:62
 msgid "Distance between front left speaker and listener in meters."
@@ -7732,7 +7905,7 @@ msgstr "Odległość pomiędzy przedniego lewego głośnika i słuchacza w metra
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:64
 msgid "Compensate delay"
-msgstr ""
+msgstr "Wyrównywanie opóźnienia"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:66
 msgid ""
@@ -7740,22 +7913,26 @@ msgid ""
 "disturbing for the synchronization between lips-movement and speech. In "
 "case, turn this on to compensate."
 msgstr ""
+"Opóźnienie które zostaje wywoływane przez algorytm fizyczny, może czasami "
+"przeszkadzać w synchronizacji miedzy ruchami ust i mową. W tym wypadku "
+"uruchom tą opcje aby to wyrównywać."
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:70
 msgid "No decoding of Dolby Surround"
-msgstr "Niedekodowanie Dolby Surround"
+msgstr "Wyłączenie dekodowania Dolby Surround"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:72
 msgid ""
 "Dolby Surround encoded streams won't be decoded before being processed by "
 "this filter. Enabling this setting is not recommended."
 msgstr ""
+"Strumienie kodowane w formacie Dolby Surround będą dopiero dekodowane aż "
+"przerobi je ten filtr. Ta opcja nie jest zalecana."
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:76
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Headphone virtual spatialization effect"
-msgstr "Efekt słuchawek surround"
+msgstr "Wirtualny przestrzenny efekt słuchawek"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:77
 msgid "Headphone effect"
@@ -7798,23 +7975,22 @@ msgid "Left front"
 msgstr "Lewy przedni"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:110
+#, fuzzy
 msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
-msgstr "Filtr dźwięku dla wymiany stereo na mono"
+msgstr "Filtr dźwięku dla konwersji formatu PCM"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Audio filter for simple channel mixing"
-msgstr "Filtr dźwięku dla wymiany stereo na mono"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:54
 #, fuzzy
 msgid "audio filter for simple channel mixing"
-msgstr "Filtr dźwięku dla wymiany stereo na mono"
+msgstr "Filtr dźwięku dla konwertowania s16->fixed32"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
-msgstr "Filtr dźwięku dla wymiany stereo na mono"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:92
 msgid "A/52 dynamic range compression"
@@ -7835,9 +8011,8 @@ msgstr ""
 "pasująca opcja w przypadku sali kinowej lub pokoju akustycznego."
 
 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Enable internal upmixing"
-msgstr "moduł dekodera podtytułów DVD"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:101
 msgid "Enable the internal upmixing algorithm (not recommended)."
@@ -7866,12 +8041,14 @@ msgid "Audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/converter/fixed.c:52
+#, fuzzy
 msgid "Fixed point audio format conversions"
-msgstr ""
+msgstr "Filtr dźwięku dla konwersji formatu PCM"
 
 #: modules/audio_filter/converter/float.c:93
+#, fuzzy
 msgid "Floating-point audio format conversions"
-msgstr ""
+msgstr "Filtr dźwięku dla konwersji formatu PCM"
 
 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:67
 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:72
@@ -7883,38 +8060,38 @@ msgid "Equalizer preset"
 msgstr "Domyślne ustawienia korektora"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Preset to use for the equalizer."
-msgstr "Muxer używany dla strumienia."
+msgstr "Wzory do użytku z korektorem."
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:53
 msgid "Bands gain"
-msgstr ""
+msgstr "Wzmocnienie pasm"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:55
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Don't use presets, but manually specified bands. You need to provide 10 "
 "values between -20dB and 20dB, separated by spaces, e.g. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -"
 "2 0\"."
 msgstr ""
+"Nie używaj wzorów, lecz ręcznie ustaw pasma. Musisz podać 10 wartości "
+"pomiędzy -20dB i 20dB, oddzielone spacją, n.p. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -2 0\""
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Two pass"
-msgstr "2 przebiegowy"
+msgstr "Podwójnie"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:60
 msgid "Filter the audio twice. This provides a more intense effect."
-msgstr ""
+msgstr "Filtruj dźwięk podwójnie. To powoduje bardziej intensywny efekt."
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Global gain"
-msgstr "Powtórz głośność"
+msgstr "Globalne wzmocnienie"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:64
 msgid "Set the global gain in dB (-20 ... 20)."
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw globalne wzmocnienie w dB (-20 ... 20)."
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:67
 msgid "Equalizer with 10 bands"
@@ -8000,9 +8177,8 @@ msgid "Techno"
 msgstr "Techno"
 
 #: modules/audio_filter/format.c:200
-#, fuzzy
 msgid "Audio filter for PCM format conversion"
-msgstr "Filtr dźwięku dla wymiany stereo na mono"
+msgstr "Filtr dźwięku dla konwersji formatu PCM"
 
 #: modules/audio_filter/normvol.c:65
 msgid "Number of audio buffers"
@@ -8014,6 +8190,9 @@ msgid ""
 "A higher number of buffers will increase the response time of the filter to "
 "a spike but will make it less sensitive to short variations."
 msgstr ""
+"To jest ilość buforów dźwięku na których będzie mierzona wartość przebiegu. "
+"Większa ilość buforów zmniejsza czas odpowiedzi filtra na wartość szczytową "
+"ale filtr staje się mniej wrażliwy na krótkie zmiany."
 
 #: modules/audio_filter/normvol.c:71
 msgid "Max level"
@@ -8025,6 +8204,9 @@ msgid ""
 "volume will be normalized. This value is a positive floating point number. A "
 "value between 0.5 and 10 seems sensible."
 msgstr ""
+"Jeśli przeciętna wartość przebiegu podczas ostatnich buforów N jest większa "
+"niż ta wartość, to dźwięk będzie znormalizowany. Ta wartość to pozytywna "
+"liczba zmiennoprzecinkowa. Rozsądna wartość to liczba pomiędzy 0.5 i 10."
 
 #: modules/audio_filter/normvol.c:78 modules/audio_filter/normvol.c:79
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:260
@@ -8037,74 +8219,73 @@ msgstr "Korektor parametryczny"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:51
 msgid "Low freq (Hz)"
-msgstr ""
+msgstr "Niska częstotliwość (Hz)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:53
+#, fuzzy
 msgid "Low freq gain (dB)"
-msgstr ""
+msgstr "Wzmocnienie niskiej częstotliwości (Db)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:54
 msgid "High freq (Hz)"
-msgstr ""
+msgstr "Wysoka częstotliwość (Hz)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:56
+#, fuzzy
 msgid "High freq gain (dB)"
-msgstr ""
+msgstr "Wzmocnienie wysokiej częstotliwości (Db)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Freq 1 (Hz)"
-msgstr "Częstotliwość"
+msgstr "Częstotliwość 1 (Hz)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:59
+#, fuzzy
 msgid "Freq 1 gain (dB)"
-msgstr ""
+msgstr "Wzmocnienie częstotliwości 1 (Db)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:61
 msgid "Freq 1 Q"
-msgstr ""
+msgstr "Częstotliwość 1 Q"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Freq 2 (Hz)"
-msgstr "Częstotliwość"
+msgstr "Częstotliwość 2 (Hz)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:64
+#, fuzzy
 msgid "Freq 2 gain (dB)"
-msgstr ""
+msgstr "Wzmocnienie częstotliwości 2 (Db)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:66
 msgid "Freq 2 Q"
-msgstr ""
+msgstr "Częstotliwość 2 Q"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:67
-#, fuzzy
 msgid "Freq 3 (Hz)"
-msgstr "Częstotliwość"
+msgstr "Częstotliwość 3 (Hz)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:69
+#, fuzzy
 msgid "Freq 3 gain (dB)"
-msgstr ""
+msgstr "Wzmocnienie częstotliwości 3 (Db)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:71
 msgid "Freq 3 Q"
-msgstr ""
+msgstr "Częstotliwość 3 Q"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:82
-#, fuzzy
 msgid "Audio filter for band-limited interpolation resampling"
-msgstr "Filtr dźwięku dla wymiany stereo na mono"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/resampler/linear.c:62
 #: modules/audio_filter/resampler/linear.c:69
-#, fuzzy
 msgid "Audio filter for linear interpolation resampling"
-msgstr "Filtr dźwięku dla wymiany stereo na mono"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Audio filter for trivial resampling"
-msgstr "Filtr dźwięku dla wymiany stereo na mono"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:43
 msgid "Audio filter for ugly resampling"
@@ -8128,19 +8309,19 @@ msgstr "Fikcyjny mikser dźwięku S/PDIF"
 msgid "Trivial audio mixer"
 msgstr "Trywialny mikser dźwięku"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:81
+#: modules/audio_output/alsa.c:83
 msgid "default"
 msgstr "Domyślny"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:101
+#: modules/audio_output/alsa.c:103
 msgid "ALSA audio output"
 msgstr "Wyjście dźwiękowe ALSA"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:105
+#: modules/audio_output/alsa.c:107
 msgid "ALSA Device Name"
 msgstr "Nazwa urządzenia ALSA"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:125 modules/audio_output/auhal.c:126
+#: modules/audio_output/alsa.c:127 modules/audio_output/auhal.c:126
 #: modules/audio_output/auhal.c:970 modules/audio_output/directx.c:398
 #: modules/audio_output/oss.c:128 modules/audio_output/portaudio.c:392
 #: modules/audio_output/sdl.c:174 modules/audio_output/sdl.c:192
@@ -8149,49 +8330,42 @@ msgstr "Nazwa urządzenia ALSA"
 msgid "Audio Device"
 msgstr "Urządzenie dźwiękowe"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:182 modules/audio_output/directx.c:475
-#: modules/audio_output/oss.c:221 modules/audio_output/portaudio.c:398
-#: modules/audio_output/sdl.c:180 modules/audio_output/sdl.c:199
-#: modules/audio_output/waveout.c:430
-msgid "Mono"
-msgstr "Monofoniczny"
-
-#: modules/audio_output/alsa.c:195 modules/audio_output/directx.c:448
+#: modules/audio_output/alsa.c:197 modules/audio_output/directx.c:448
 #: modules/audio_output/oss.c:177 modules/audio_output/portaudio.c:417
 #: modules/audio_output/waveout.c:402
 msgid "2 Front 2 Rear"
 msgstr "2 przednie i 2 tylne"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:243 modules/audio_output/directx.c:521
+#: modules/audio_output/alsa.c:245 modules/audio_output/directx.c:521
 #: modules/audio_output/oss.c:245 modules/audio_output/waveout.c:446
 msgid "A/52 over S/PDIF"
 msgstr "A/52 przez S/PDIF"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:322
+#: modules/audio_output/alsa.c:324
 msgid "No Audio Device"
 msgstr "Brak urządzenia dźwiękowego"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:323
+#: modules/audio_output/alsa.c:325
 msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
 msgstr "Brak nazwy urządzenia dźwięku. Może zechcesz wpisać \"domyślny\"."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:430 modules/audio_output/alsa.c:469
-#: modules/audio_output/alsa.c:481 modules/audio_output/auhal.c:240
+#: modules/audio_output/alsa.c:432 modules/audio_output/alsa.c:471
+#: modules/audio_output/alsa.c:483 modules/audio_output/auhal.c:240
 #, fuzzy
 msgid "Audio output failed"
 msgstr "Wyjście dźwięku"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:431 modules/audio_output/alsa.c:482
+#: modules/audio_output/alsa.c:433 modules/audio_output/alsa.c:484
 #, c-format
 msgid "VLC could not open the ALSA device \"%s\" (%s)."
 msgstr "VLC nie mógł otworzyć urządzenia ALSA  \"%s\" (%s)."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:470
+#: modules/audio_output/alsa.c:472
 #, c-format
 msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
 msgstr "Urządzenie dźwiękowe \"%s\" znajduje się w użytku."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:934
+#: modules/audio_output/alsa.c:954
 msgid "Unknown soundcard"
 msgstr "Nieznana karta dźwiękowa"
 
@@ -8240,6 +8414,8 @@ msgid ""
 "DirectX device number: 0 default device, 1..N device by number(Note that the "
 "default device appears as 0 AND another number)."
 msgstr ""
+"Numer urządzenia DirectX: 0 urządzenie domyślne, 1..N wybór urządzenia "
+"numerem (Uwaga: urządzenie domyślne ukazuje się jako 0 i jako inny numer)."
 
 #: modules/audio_output/directx.c:206 modules/audio_output/waveout.c:134
 msgid "Use float32 output"
@@ -8250,6 +8426,9 @@ msgid ""
 "The option allows you to enable or disable the high-quality float32 audio "
 "output mode (which is not well supported by some soundcards)."
 msgstr ""
+"Ta opcja pozwala na włączenie lub wyłączenie modusu wysokiej jakości wyjścia "
+"dźwięku float32 (który nie jest w pełni poparty przez niektóre karty "
+"dźwiękowe)."
 
 #: modules/audio_output/directx.c:212
 msgid "DirectX audio output"
@@ -8288,6 +8467,8 @@ msgid ""
 "By default, all the channels of the incoming will be saved but you can "
 "restrict the number of channels here."
 msgstr ""
+"Domyślnie, wszystkie nadchodzące kanały będą zapisywane ale możesz "
+"ograniczać tutaj ilość tych kanałów."
 
 #: modules/audio_output/file.c:85
 msgid "Add WAVE header"
@@ -8295,7 +8476,7 @@ msgstr "Dodaj nagłówek WAVE"
 
 #: modules/audio_output/file.c:86
 msgid "Instead of writing a raw file, you can add a WAV header to the file."
-msgstr ""
+msgstr "Zamiast zapisywać surowego pliku, możesz dodać pliku nagłówek WAV."
 
 #: modules/audio_output/file.c:103
 msgid "Output file"
@@ -8316,7 +8497,7 @@ msgstr "Wyjście dźwięku Roku HD1000"
 #: modules/audio_output/jack.c:63
 #, fuzzy
 msgid "Automatically connect to writable clients"
-msgstr "Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania."
+msgstr "Sprawdź dostępność aktualizacji"
 
 #: modules/audio_output/jack.c:65
 msgid ""
@@ -8359,7 +8540,7 @@ msgstr "Urządzenie OSS dsp"
 
 #: modules/audio_output/portaudio.c:106
 msgid "Portaudio identifier for the output device"
-msgstr ""
+msgstr "Identyfikator Portaudio dla urządzenia wyjściowego."
 
 #: modules/audio_output/portaudio.c:110
 msgid "PORTAUDIO audio output"
@@ -8383,7 +8564,7 @@ msgstr "A/52 parser"
 
 #: modules/codec/a52.c:100
 msgid "A/52 audio packetizer"
-msgstr "A/52 audio packetizer"
+msgstr "Pakietowiec dźwięku A/52"
 
 #: modules/codec/adpcm.c:43
 msgid "ADPCM audio decoder"
@@ -8404,7 +8585,7 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/cc.c:58
 #, fuzzy
 msgid "Closed Captions decoder"
-msgstr "Otwiera okno komunikatów"
+msgstr "Dekoder dopisku CMML"
 
 #: modules/codec/cdg.c:81
 #, fuzzy
@@ -8453,68 +8634,55 @@ msgid "DirectMedia Object encoder"
 msgstr "Koder obiektów DirectMedia"
 
 #: modules/codec/dts.c:95
-#, fuzzy
 msgid "DTS parser"
-msgstr "A/52 parser"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/dts.c:100
 msgid "DTS audio packetizer"
-msgstr "Pakietowiec dzwieku DTS"
+msgstr "Pakietowiec dźwięku DTS"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Decoding X coordinate"
-msgstr "Współrzędna X obrazu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:52
-#, fuzzy
 msgid "X coordinate of the rendered subtitle"
-msgstr "koordynata X maski."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:54
-#, fuzzy
 msgid "Decoding Y coordinate"
-msgstr "Współrzędna Y obrazu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:55
-#, fuzzy
 msgid "Y coordinate of the rendered subtitle"
-msgstr "koordynata Y maski."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:57
 msgid "Subpicture position"
 msgstr "Pozycja podobrazów"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:59
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can enforce the subpicture position on the video (0=center, 1=left, "
 "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, e."
 "g. 6=top-right)."
 msgstr ""
-"Możesz wymusić pozycje teletekstu w obrazie (0=środek, 1=lewa, 2=prawa, "
-"4=góra, 8=dół, możesz użyć też kombinacje z tych parametrów, np 6 = góra-"
-"prawa)."
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Encoding X coordinate"
-msgstr "koordynata X"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:64
-#, fuzzy
 msgid "X coordinate of the encoded subtitle"
-msgstr "koordynata X maski."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Encoding Y coordinate"
-msgstr "koordynata Y"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Y coordinate of the encoded subtitle"
-msgstr "koordynata Y maski."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:86
 msgid "DVB subtitles decoder"
@@ -8529,9 +8697,8 @@ msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
 msgstr "Dekoder dźwięku AAC (używający libfaad2)"
 
 #: modules/codec/faad.c:358
-#, fuzzy
 msgid "AAC extension"
-msgstr "Ignorowane rozszerzenia nazw plików"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/faad.c:362
 #, c-format
@@ -8548,25 +8715,24 @@ msgid "Path of the image file for fake input."
 msgstr "Ścieżka obrazu dla symulowanego wyjścia."
 
 #: modules/codec/fake.c:51
+#, fuzzy
 msgid "Reload image file"
-msgstr "Otwórz ponownie plik obrazu"
+msgstr "Plik obrazu"
 
 #: modules/codec/fake.c:53
 #, fuzzy
 msgid "Reload image file every n seconds."
-msgstr "Otwórz ponownie plik obrazu"
+msgstr "Plik obrazu"
 
 #: modules/codec/fake.c:56 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123
 #: modules/stream_out/transcode.c:70
-#, fuzzy
 msgid "Output video width."
-msgstr "Szerokość obrazu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/fake.c:59 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126
 #: modules/stream_out/transcode.c:73
-#, fuzzy
 msgid "Output video height."
-msgstr "Wysokość obrazu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/fake.c:60 modules/video_filter/mosaic.c:134
 msgid "Keep aspect ratio"
@@ -8597,13 +8763,13 @@ msgid "Deinterlace module"
 msgstr "Moduł antyprzeplotowy"
 
 #: modules/codec/fake.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Deinterlace module to use."
-msgstr "Moduł antyprzeplotowy"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/fake.c:72 modules/video_output/fb.c:76
+#, fuzzy
 msgid "Chroma used."
-msgstr "Używana chroma."
+msgstr "Chroma"
 
 #: modules/codec/fake.c:74 modules/video_output/fb.c:78
 msgid "Force use of a specific chroma for output. Default is I420."
@@ -8644,7 +8810,7 @@ msgstr "Bidir"
 msgid "Non-key"
 msgstr "Non-key"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68 modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:64
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68 modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:63
 msgid "All"
 msgstr "Wszysko"
 
@@ -8690,17 +8856,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:78 modules/codec/ffmpeg/scale.c:74
 msgid "Gauss"
-msgstr "Wstrzymaj"
+msgstr "Gauss"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:79 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
-#, fuzzy
 msgid "SincR"
-msgstr "Skóry"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:79 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Lanczos"
-msgstr "Laotański"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:79 modules/codec/ffmpeg/scale.c:75
 msgid "Bicubic spline"
@@ -8720,8 +8884,9 @@ msgstr ""
 "Koder/dekoder dźwięku/obrazu AltiVec FFmpeg ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:100
+#, fuzzy
 msgid "FFmpeg audio/video decoders/encoders"
-msgstr "Dekodery/Kodery dźwięku/obrazu FFmpeg"
+msgstr "Koder dźwięku/obrazu FFmpeg"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:104
 msgid "Decoding"
@@ -8753,18 +8918,16 @@ msgid "FFmpeg video filter"
 msgstr "Filtr obrazu FFmpeg"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:233
-#, fuzzy
 msgid "FFmpeg crop padd filter"
-msgstr "Filtr obrazu FFmpeg"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:240
 msgid "FFmpeg chroma conversion"
 msgstr "Konwersja chromy FFmpeg"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:246
-#, fuzzy
 msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
-msgstr "moduł odwracania obrazu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:89 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:91
 msgid "Direct rendering"
@@ -8812,8 +8975,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:119
+#, fuzzy
 msgid "Skip frame (default=0)"
-msgstr "Pomijaj klatki obrazu (domyślne=0)"
+msgstr "Pomijaj klatki obrazu"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:121
 msgid ""
@@ -8822,9 +8986,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:124
-#, fuzzy
 msgid "Skip idct (default=0)"
-msgstr "Pomijaj klatki obrazu (domyślne=0)"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:126
 msgid ""
@@ -8844,18 +9007,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:135
-#, fuzzy
 msgid "Debug mask"
-msgstr "Maska obrazu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:136
 msgid "Set ffmpeg debug mask"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:139
-#, fuzzy
 msgid "Visualize motion vectors"
-msgstr "Polaryzacja"
+msgstr "Wizualizuj wektory ruchu"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:141
 msgid ""
@@ -8888,9 +9049,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:157
-#, fuzzy
 msgid "FFmpeg post processing filter chains"
-msgstr "moduł kompensacji ruchu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:160
 msgid ""
@@ -8938,82 +9098,64 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:199
-#, fuzzy
 msgid "Ratio of key frames"
-msgstr "Użyj kluczowych klatek"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:200
-#, fuzzy
 msgid "Number of frames that will be coded for one key frame."
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
-"otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:203
-#, fuzzy
 msgid "Ratio of B frames"
-msgstr "Przyspiesz"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:204
-#, fuzzy
 msgid "Number of B frames that will be coded between two reference frames."
-msgstr "Ilść klatek P pomiędzy dwoma klatkami I."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:207
 msgid "Video bitrate tolerance"
 msgstr "Tolerancja przepływności obrazu"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:208
-#, fuzzy
 msgid "Video bitrate tolerance in kbit/s."
-msgstr "Tolerancja przepływności obrazu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:210
-#, fuzzy
 msgid "Interlaced encoding"
-msgstr "moduł dekodera podtytułów DVD"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:211
-#, fuzzy
 msgid "Enable dedicated algorithms for interlaced frames."
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
-"otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:214
-#, fuzzy
 msgid "Interlaced motion estimation"
-msgstr "Interaktywny interfejs"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:215
 msgid "Enable interlaced motion estimation algorithms. This requires more CPU."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:218
-#, fuzzy
 msgid "Pre-motion estimation"
-msgstr "moduł kompensacji ruchu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:219
 msgid "Enable the pre-motion estimation algorithm."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:222
-#, fuzzy
 msgid "Strict rate control"
-msgstr "moduł dekodera podtytułów DVD"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:223
-#, fuzzy
 msgid "Enable the strict rate control algorithm."
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
-"otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:226
-#, fuzzy
 msgid "Rate control buffer size"
-msgstr "moduł interfejsu sterowania zdalnego"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:227
 msgid ""
@@ -9022,19 +9164,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:231
-#, fuzzy
 msgid "Rate control buffer aggressiveness"
-msgstr "moduł interfejsu sterowania zdalnego"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:232
-#, fuzzy
 msgid "Rate control buffer aggressiveness."
-msgstr "moduł interfejsu sterowania zdalnego"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:235
-#, fuzzy
 msgid "I quantization factor"
-msgstr "Wybór wizualizacji"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:237
 msgid ""
@@ -9083,46 +9222,32 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:263
-#, fuzzy
 msgid "Minimum video quantizer scale"
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
-"otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:264
-#, fuzzy
 msgid "Minimum video quantizer scale."
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
-"otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:267
-#, fuzzy
 msgid "Maximum video quantizer scale"
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
-"otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:268
-#, fuzzy
 msgid "Maximum video quantizer scale."
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
-"otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:271
-#, fuzzy
 msgid "Trellis quantization"
-msgstr "Wizualizacje"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:272
 msgid "Enable trellis quantization (rate distortion for block coefficients)."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:275
-#, fuzzy
 msgid "Fixed quantizer scale"
-msgstr "Użyj stałej skali kwantyzatora"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:276
 msgid ""
@@ -9140,9 +9265,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:283
-#, fuzzy
 msgid "Luminance masking"
-msgstr "Eliminacja luminancji"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:284
 msgid "Raise the quantizer for very bright macroblocks (default: 0.0)."
@@ -9157,9 +9281,8 @@ msgid "Raise the quantizer for very dark macroblocks (default: 0.0)."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:291
-#, fuzzy
 msgid "Motion masking"
-msgstr "moduł kompensacji ruchu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:292
 msgid ""
@@ -9168,9 +9291,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:295
-#, fuzzy
 msgid "Border masking"
-msgstr "Wysokość ramki"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:296
 msgid ""
@@ -9207,12 +9329,14 @@ msgid "Scaling mode to use."
 msgstr "Używany modus skalowania"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:312
+#, fuzzy
 msgid "Ffmpeg mux"
-msgstr "Mux FFmpeg"
+msgstr "Muxer FFmpeg"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:313
+#, fuzzy
 msgid "Force use of ffmpeg muxer."
-msgstr "Wymuś używanie muxera ffmpeg."
+msgstr "dekoder dźwięku MPEG warstwa I/II"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:706
 #: modules/gui/macosx/intf.m:707
@@ -9301,9 +9425,8 @@ msgid "SDL Image decoder"
 msgstr "Fikcyjny dekoder"
 
 #: modules/codec/sdl_image.c:56
-#, fuzzy
 msgid "SDL_image video decoder"
-msgstr "Dekoder obrazu Dirac"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/speex.c:110
 msgid "Speex audio decoder"
@@ -9350,9 +9473,8 @@ msgid "Set the justification of subtitles"
 msgstr "Ustaw justowanie napisów"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102
-#, fuzzy
 msgid "UTF-8 subtitles autodetection"
-msgstr "Ścieżki do automatycznego wykrywania napisów"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:103
 msgid ""
@@ -9360,9 +9482,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:105
-#, fuzzy
 msgid "Formatted Subtitles"
-msgstr "Dźwięk i Napisy"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:106
 msgid ""
@@ -9392,9 +9513,8 @@ msgid "T.140 text encoder"
 msgstr "renderowanie tektu"
 
 #: modules/codec/svcdsub.c:42
-#, fuzzy
 msgid "Enable debug"
-msgstr "Włącz obraz"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/svcdsub.c:45
 msgid ""
@@ -9416,14 +9536,12 @@ msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) packetizer"
 msgstr "Pakietowiec Philips OGT (napisów SVCD)"
 
 #: modules/codec/tarkin.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Tarkin decoder module"
-msgstr "moduł dekodera obrazu MPEG I/II"
+msgstr "moduł dekodera Tarkin"
 
 #: modules/codec/telx.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Override page"
-msgstr "Nadpisz stronę"
+msgstr "Nałóż stronę"
 
 #: modules/codec/telx.c:51
 msgid ""
@@ -9433,9 +9551,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/telx.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Ignore subtitle flag"
-msgstr "Ignoruj napisy"
+msgstr "Zignoruj flagę napisów "
 
 #: modules/codec/telx.c:57
 msgid "Ignore the subtitle flag, try this if your subtitles don't appear."
@@ -9454,7 +9571,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/telx.c:67
 msgid "Teletext subtitles decoder"
-msgstr "Dekoder napisów Teletekstu"
+msgstr "Dekoder napisów Telegazety"
 
 #: modules/codec/theora.c:92 modules/codec/vorbis.c:170
 msgid ""
@@ -9489,9 +9606,8 @@ msgid "Stereo mode"
 msgstr "Tryb Stereo"
 
 #: modules/codec/twolame.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Handling mode for stereo streams"
-msgstr "Używany modus skalowania"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/twolame.c:57
 msgid "VBR mode"
@@ -9510,14 +9626,12 @@ msgid "Integer from -1 (no model) to 4."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/twolame.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Dual mono"
-msgstr "mono"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/twolame.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Joint stereo"
-msgstr "stereo"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/twolame.c:71
 msgid "Libtwolame audio encoder"
@@ -9562,14 +9676,12 @@ msgid "Vorbis audio encoder"
 msgstr "Koder dźwięku Vorbis"
 
 #: modules/codec/vorbis.c:644
-#, fuzzy
 msgid "Vorbis comment"
-msgstr "Komentarz Theora"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:44
-#, fuzzy
 msgid "Maximum GOP size"
-msgstr "Maksymalny poziom"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:45
 msgid ""
@@ -9623,9 +9735,8 @@ msgid "B-frames between I and P"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:77
-#, fuzzy
 msgid "Number of consecutive B-frames between I and P-frames. Range 1 to 16."
-msgstr "Liczba wierszy"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:80
 msgid "Adaptive B-frame decision"
@@ -9669,9 +9780,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:98
-#, fuzzy
 msgid "Number of reference frames"
-msgstr "Liczba wierszy"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:99
 msgid ""
@@ -9681,9 +9791,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:104
-#, fuzzy
 msgid "Skip loop filter"
-msgstr "moduł filtru obrazu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:105
 msgid "Deactivate the deblocking loop filter (decreases quality)."
@@ -9700,9 +9809,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:112
-#, fuzzy
 msgid "H.264 level"
-msgstr "Maksymalny poziom"
+msgstr "poziom H.264"
 
 #: modules/codec/x264.c:113
 msgid ""
@@ -9712,14 +9820,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:122
-#, fuzzy
 msgid "Interlaced mode"
-msgstr "Moduł interfejsu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:123
-#, fuzzy
 msgid "Pure-interlaced mode."
-msgstr "Tryb antyprzeplotowy"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:128
 msgid "Set QP"
@@ -9748,14 +9854,12 @@ msgid "Minimum quantizer parameter. 15 to 35 seems to be a useful range."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:140
-#, fuzzy
 msgid "Max QP"
-msgstr "Manx"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:141
-#, fuzzy
 msgid "Maximum quantizer parameter."
-msgstr "moduł filtru obrazu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:143
 msgid "Max QP step"
@@ -9766,34 +9870,28 @@ msgid "Max QP step between frames."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:146
-#, fuzzy
 msgid "Average bitrate tolerance"
-msgstr "Tolerancja przepływności obrazu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:147
-#, fuzzy
 msgid "Allowed variance in average bitrate (in kbits/s)."
-msgstr "Wybiera strumień sieciowy"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:150
-#, fuzzy
 msgid "Max local bitrate"
-msgstr "Dźwięk"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:151
-#, fuzzy
 msgid "Sets a maximum local bitrate (in kbits/s)."
-msgstr "Wybiera strumień sieciowy"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:153
-#, fuzzy
 msgid "VBV buffer"
-msgstr "Zgubione bufory"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:154
-#, fuzzy
 msgid "Averaging period for the maximum local bitrate (in kbits)."
-msgstr "Wybiera strumień sieciowy"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:157
 msgid "Initial VBV buffer occupancy"
@@ -9843,9 +9941,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:178
-#, fuzzy
 msgid "QP curve compression"
-msgstr "Kompresja dynamicznego zakresu DTS"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:179
 msgid "QP curve compression. Range 0.0 (CBR) to 1.0 (QCP)."
@@ -9883,19 +9980,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:200
-#, fuzzy
 msgid "Direct MV prediction mode"
-msgstr "Dekoder obiektów DirectMedia"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:201
-#, fuzzy
 msgid "Direct MV prediction mode."
-msgstr "Dekoder obiektów DirectMedia"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:204
-#, fuzzy
 msgid "Direct prediction size"
-msgstr "Bezpośredni rendering"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:205
 msgid ""
@@ -9926,9 +10020,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:222
-#, fuzzy
 msgid "Maximum motion vector search range"
-msgstr "Maksymalna długość wektora ruchu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:223
 msgid ""
@@ -9940,7 +10033,7 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/x264.c:228
 #, fuzzy
 msgid "Maximum motion vector length"
-msgstr "Maksymalna długość wektora ruchu"
+msgstr "Polaryzacja"
 
 #: modules/codec/x264.c:229
 msgid ""
@@ -9950,14 +10043,14 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/x264.c:234
 #, fuzzy
 msgid "Minimum buffer space between threads"
-msgstr "Minimalna wielkość bufora między wątkami"
+msgstr "Minimalizuj liczbę wątków"
 
 #: modules/codec/x264.c:235
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Minimum buffer space between threads. -1 is automatic, based on number of "
 "threads."
-msgstr "Minimalna wielkość bufora między wątkami"
+msgstr "Minimalizuj liczbę wątków"
 
 #: modules/codec/x264.c:239
 msgid "Subpixel motion estimation and partition decision quality"
@@ -10003,9 +10096,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:267
-#, fuzzy
 msgid "Chroma in motion estimation"
-msgstr "Eliminacja chromy"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:268
 msgid "Chroma ME for subpel and mode decision in P-frames."
@@ -10089,9 +10181,8 @@ msgid "Slightly improve quality of SMP, at the cost of repeatability."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:315
-#, fuzzy
 msgid "CPU optimizations"
-msgstr "Polaryzacja"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:316
 msgid "Use assembler CPU optimizations."
@@ -10116,9 +10207,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:325
-#, fuzzy
 msgid "SSIM computation"
-msgstr "Domena SMB"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:326
 msgid ""
@@ -10155,9 +10245,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:341
-#, fuzzy
 msgid "Access unit delimiters"
-msgstr "Filtry dostępu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:342
 msgid "Generate access unit delimiter NAL units."
@@ -10176,9 +10265,8 @@ msgid "umh"
 msgstr "umh"
 
 #: modules/codec/x264.c:348
-#, fuzzy
 msgid "esa"
-msgstr "Tak"
+msgstr "esa"
 
 #: modules/codec/x264.c:354
 msgid "fast"
@@ -10197,14 +10285,12 @@ msgid "all"
 msgstr "wszysko"
 
 #: modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
-#, fuzzy
 msgid "spatial"
-msgstr "Wizualizer"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
-#, fuzzy
 msgid "temporal"
-msgstr "Krok naprzód"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:360 modules/gui/pda/pda_interface.c:741
 #: modules/video_filter/mosaic.c:166
@@ -10221,8 +10307,9 @@ msgid "MPEG I/II hw video decoder (using libmpeg2)"
 msgstr "Dekoder obrazu MPEG I/II (używający libmpeg2)"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:74
+#, fuzzy
 msgid "Teletext page"
-msgstr "Strona Teletekstu"
+msgstr "Wybierz następny rozdział"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:75
 msgid "Open the indicated Teletext page.Default page is index 100"
@@ -10239,29 +10326,31 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/zvbi.c:82
 #, fuzzy
 msgid "Teletext alignment"
-msgstr "Pozycja obrazu"
+msgstr "Pozycja obrazu wideo"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:84
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You can enforce the teletext position on the video (0=center, 1=left, "
 "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, eg. "
 "6 = top-right)."
 msgstr ""
-"Możesz wymusić pozycje teletekstu w obrazie (0=środek, 1=lewa, 2=prawa, "
-"4=góra, 8=dół, możesz użyć też kombinacje z tych parametrów, np 6 = góra-"
-"prawa)."
+"Możesz wymusić pozycje tekstu na obrazie (0=środek, 1=lewa, 2=prawa, 4=góra, "
+"8=dół, możesz użyć też kombinacje z tych parametrów, n.p. 6 = góra-prawa)."
 
 #: modules/codec/zvbi.c:88
+#, fuzzy
 msgid "Teletext text subtitles"
-msgstr "Napisy Teletekstu"
+msgstr "Dekoder napisów Telegazety"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:89
 msgid "Output teletext subtitles as text instead of as RGBA"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/zvbi.c:98
+#, fuzzy
 msgid "VBI and Teletext decoder"
-msgstr "Dekoder Teletekstu i VBI"
+msgstr "Dekoder napisów Telegazety"
 
 #: modules/control/dbus.c:84
 msgid "dbus"
@@ -10378,9 +10467,8 @@ msgid "Source directory"
 msgstr "Folder źródłowy"
 
 #: modules/control/http/http.c:42
-#, fuzzy
 msgid "Handlers"
-msgstr "Dekodery"
+msgstr ""
 
 #: modules/control/http/http.c:44
 msgid ""
@@ -10428,8 +10516,9 @@ msgid "HTTP SSL"
 msgstr "HTTP SSL"
 
 #: modules/control/lirc.c:36
+#, fuzzy
 msgid "Change the lirc configuration file."
-msgstr "Zmień plik konfiguracyjny lirc."
+msgstr "Plik konfiguracyjny"
 
 #: modules/control/lirc.c:38
 msgid ""
@@ -10445,8 +10534,8 @@ msgstr ""
 msgid "Infrared remote control interface"
 msgstr "Interfejs zdalnego sterowania w podczerwieni"
 
-#: modules/control/lirc.c:183 modules/control/rc.c:1867
-#: modules/control/rc.c:1906
+#: modules/control/lirc.c:183 modules/control/rc.c:1882
+#: modules/control/rc.c:1921
 msgid "Please provide one of the following parameters:"
 msgstr ""
 
@@ -10473,18 +10562,16 @@ msgid "Should act as the master client for the network synchronisation?"
 msgstr ""
 
 #: modules/control/netsync.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Master client ip address"
-msgstr "Proszę wpisać adres"
+msgstr ""
 
 #: modules/control/netsync.c:69
-#, fuzzy
 msgid "IP address of the master client used for the network synchronisation."
-msgstr "Hasło potrzebne dla polaczenia."
+msgstr ""
 
 #: modules/control/netsync.c:73
 msgid "Network Sync"
-msgstr "Synchronizacja sieci"
+msgstr ""
 
 #: modules/control/ntservice.c:38
 msgid "Install Windows Service"
@@ -10492,49 +10579,41 @@ msgstr "Zainstaluj Windows Service"
 
 #: modules/control/ntservice.c:40
 msgid "Install the Service and exit."
-msgstr "Zainstaluj serwis i wyjdź."
+msgstr ""
 
 #: modules/control/ntservice.c:41
 msgid "Uninstall Windows Service"
 msgstr "Odinstaluj Windows Service"
 
 #: modules/control/ntservice.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Uninstall the Service and exit."
-msgstr "Zainstaluj serwis i wyjdź."
+msgstr ""
 
 #: modules/control/ntservice.c:44
 msgid "Display name of the Service"
 msgstr "Wyświetl imię usługi"
 
 #: modules/control/ntservice.c:46
-#, fuzzy
 msgid "Change the display name of the Service."
-msgstr "Wyświetl imię usługi"
+msgstr ""
 
 #: modules/control/ntservice.c:47
 msgid "Configuration options"
 msgstr "Opcje konfiguracji"
 
 #: modules/control/ntservice.c:49
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Configuration options that will be used by the Service (eg. --foo=bar --no-"
 "foobar). It should be specified at install time so the Service is properly "
 "configured."
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia wybranie interfejsu używanego przez VLC. Domyślnym "
-"zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego dostępnego modułu."
 
 #: modules/control/ntservice.c:54
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Additional interfaces spawned by the Service. It should be specified at "
 "install time so the Service is properly configured. Use a comma separated "
 "list of interface modules. (common values are: logger, sap, rc, http)"
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia wybranie interfejsu używanego przez VLC. Domyślnym "
-"zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego dostępnego modułu."
 
 #: modules/control/ntservice.c:60
 msgid "NT Service"
@@ -10544,429 +10623,524 @@ msgstr "Serwis NT"
 msgid "Windows Service interface"
 msgstr "Interfejs Windows Service"
 
-#: modules/control/rc.c:155
+#: modules/control/rc.c:159
 msgid "Show stream position"
 msgstr "Pokaż pozycje strumienia"
 
-#: modules/control/rc.c:156
+#: modules/control/rc.c:160
 msgid ""
 "Show the current position in seconds within the stream from time to time."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:159
-#, fuzzy
+#: modules/control/rc.c:163
 msgid "Fake TTY"
-msgstr "Symuluj"
+msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:160
+#: modules/control/rc.c:164
 msgid "Force the rc module to use stdin as if it was a TTY."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:162
-#, fuzzy
+#: modules/control/rc.c:166
 msgid "UNIX socket command input"
-msgstr "Wejscie rozkazu TCP"
+msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:163
+#: modules/control/rc.c:167
 msgid "Accept commands over a Unix socket rather than stdin."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:166
+#: modules/control/rc.c:170
 msgid "TCP command input"
 msgstr "Wejscie rozkazu TCP"
 
-#: modules/control/rc.c:167
+#: modules/control/rc.c:171
 msgid ""
 "Accept commands over a socket rather than stdin. You can set the address and "
 "port the interface will bind to."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:171 modules/misc/dummy/dummy.c:47
+#: modules/control/rc.c:175 modules/misc/dummy/dummy.c:47
 msgid "Do not open a DOS command box interface"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:173
+#: modules/control/rc.c:177
 msgid ""
 "By default the rc interface plugin will start a DOS command box. Enabling "
 "the quiet mode will not bring this command box but can also be pretty "
 "annoying when you want to stop VLC and no video window is open."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:180
+#: modules/control/rc.c:184
 msgid "RC"
 msgstr "RC"
 
-#: modules/control/rc.c:183
+#: modules/control/rc.c:187
 msgid "Remote control interface"
 msgstr "Interfejs sterowania zdalnego"
 
-#: modules/control/rc.c:335
-#, fuzzy
+#: modules/control/rc.c:340
 msgid "Remote control interface initialized. Type `help' for help."
-msgstr "moduł interfejsu sterowania zdalnego\n"
+msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:813
+#: modules/control/rc.c:827
 #, c-format
 msgid "Unknown command `%s'. Type `help' for help."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:846
+#: modules/control/rc.c:860
 msgid "+----[ Remote control commands ]"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:848
+#: modules/control/rc.c:862
 msgid "| add XYZ  . . . . . . . . . . . . add XYZ to playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:849
+#: modules/control/rc.c:863
 msgid "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . queue XYZ to playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:850
+#: modules/control/rc.c:864
 msgid "| playlist . . . . .  show items currently in playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:851
+#: modules/control/rc.c:865
 msgid "| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . play stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:852
+#: modules/control/rc.c:866
 msgid "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . stop stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:853
+#: modules/control/rc.c:867
 msgid "| next . . . . . . . . . . . . . .  next playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:854
+#: modules/control/rc.c:868
 msgid "| prev . . . . . . . . . . . .  previous playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:855
+#: modules/control/rc.c:869
 msgid "| goto . . . . . . . . . . . . . .  goto item at index"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:856
+#: modules/control/rc.c:870
 msgid "| repeat [on|off] . . . .  toggle playlist item repeat"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:857
+#: modules/control/rc.c:871
 msgid "| loop [on|off] . . . . . . . . . toggle playlist loop"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:858
+#: modules/control/rc.c:872
 msgid "| random [on|off] . . . . . . .  toggle random jumping"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:859
+#: modules/control/rc.c:873
 msgid "| clear . . . . . . . . . . . . . . clear the playlist"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:860
+#: modules/control/rc.c:874
 msgid "| status . . . . . . . . . . . current playlist status"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:861
+#: modules/control/rc.c:875
 msgid "| title [X]  . . . . . . set/get title in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:862
+#: modules/control/rc.c:876
 msgid "| title_n  . . . . . . . .  next title in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:863
+#: modules/control/rc.c:877
 msgid "| title_p  . . . . . .  previous title in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:864
+#: modules/control/rc.c:878
 msgid "| chapter [X]  . . . . set/get chapter in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:865
+#: modules/control/rc.c:879
 msgid "| chapter_n  . . . . . .  next chapter in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:866
+#: modules/control/rc.c:880
 msgid "| chapter_p  . . . .  previous chapter in current item"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:868
+#: modules/control/rc.c:882
 msgid "| seek X . . . seek in seconds, for instance `seek 12'"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:869
+#: modules/control/rc.c:883
 msgid "| pause  . . . . . . . . . . . . . . . .  toggle pause"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:870
+#: modules/control/rc.c:884
 msgid "| fastforward  . . . . . . . .  .  set to maximum rate"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:871
+#: modules/control/rc.c:885
 msgid "| rewind  . . . . . . . . . . . .  set to minimum rate"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:872
+#: modules/control/rc.c:886
 msgid "| faster . . . . . . . . . .  faster playing of stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:873
+#: modules/control/rc.c:887
 msgid "| slower . . . . . . . . . .  slower playing of stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:874
+#: modules/control/rc.c:888
 msgid "| normal . . . . . . . . . .  normal playing of stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:875
+#: modules/control/rc.c:889
 msgid "| f [on|off] . . . . . . . . . . . . toggle fullscreen"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:876
+#: modules/control/rc.c:890
 msgid "| info . . . . .  information about the current stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:877
+#: modules/control/rc.c:891
+msgid "| stats  . . . . . . . .  show statistical information"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:892
 msgid "| get_time . . seconds elapsed since stream's beginning"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:878
+#: modules/control/rc.c:893
 msgid "| is_playing . . . .  1 if a stream plays, 0 otherwise"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:879
+#: modules/control/rc.c:894
 msgid "| get_title . . . . .  the title of the current stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:880
+#: modules/control/rc.c:895
 msgid "| get_length . . . .  the length of the current stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:882
+#: modules/control/rc.c:897
 msgid "| volume [X] . . . . . . . . . .  set/get audio volume"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:883
+#: modules/control/rc.c:898
 msgid "| volup [X]  . . . . . . .  raise audio volume X steps"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:884
+#: modules/control/rc.c:899
 msgid "| voldown [X]  . . . . . .  lower audio volume X steps"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:885
+#: modules/control/rc.c:900
 msgid "| adev [X] . . . . . . . . . . .  set/get audio device"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:886
+#: modules/control/rc.c:901
 msgid "| achan [X]. . . . . . . . . .  set/get audio channels"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:887
+#: modules/control/rc.c:902
 msgid "| atrack [X] . . . . . . . . . . . set/get audio track"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:888
+#: modules/control/rc.c:903
 msgid "| vtrack [X] . . . . . . . . . . . set/get video track"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:889
+#: modules/control/rc.c:904
 msgid "| vratio [X]  . . . . . . . set/get video aspect ratio"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:890
+#: modules/control/rc.c:905
 msgid "| vcrop [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video crop"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:891
+#: modules/control/rc.c:906
 msgid "| vzoom [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video zoom"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:892
+#: modules/control/rc.c:907
 msgid "| snapshot . . . . . . . . . . . . take video snapshot"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:893
+#: modules/control/rc.c:908
 msgid "| strack [X] . . . . . . . . . set/get subtitles track"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:894
+#: modules/control/rc.c:909
 msgid "| key [hotkey name] . . . . . .  simulate hotkey press"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:895
+#: modules/control/rc.c:910
 msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:900
+#: modules/control/rc.c:915
 msgid "| @name marq-marquee  STRING  . . overlay STRING in video"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:901
+#: modules/control/rc.c:916
 msgid "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:902
+#: modules/control/rc.c:917
 msgid "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:903
+#: modules/control/rc.c:918
 msgid "| @name marq-position #. . .  .relative position control"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:904
+#: modules/control/rc.c:919
 msgid "| @name marq-color # . . . . . . . . . . font color, RGB"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:905
+#: modules/control/rc.c:920
 msgid "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacity"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:906
+#: modules/control/rc.c:921
 msgid "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . timeout, in ms"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:907
+#: modules/control/rc.c:922
 msgid "| @name marq-size # . . . . . . . . font size, in pixels"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:909
+#: modules/control/rc.c:924
 msgid "| @name logo-file STRING . . .the overlay file path/name"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:910
+#: modules/control/rc.c:925
 msgid "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:911
+#: modules/control/rc.c:926
 msgid "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:912
+#: modules/control/rc.c:927
 msgid "| @name logo-position #. . . . . . . . relative position"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:913
+#: modules/control/rc.c:928
 msgid "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparency"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:915
+#: modules/control/rc.c:930
 msgid "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alpha"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:916
+#: modules/control/rc.c:931
 msgid "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .height"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:917
+#: modules/control/rc.c:932
 msgid "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . width"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:918
+#: modules/control/rc.c:933
 msgid "| @name mosaic-xoffset # . . . .top left corner position"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:919
+#: modules/control/rc.c:934
 msgid "| @name mosaic-yoffset # . . . .top left corner position"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:920
+#: modules/control/rc.c:935
 msgid "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:921
+#: modules/control/rc.c:936
 msgid "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:922
+#: modules/control/rc.c:937
 msgid "| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertical border"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:923
+#: modules/control/rc.c:938
 msgid "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontal border"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:924
+#: modules/control/rc.c:939
 msgid "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .position"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:925
+#: modules/control/rc.c:940
 msgid "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .number of rows"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:926
+#: modules/control/rc.c:941
 msgid "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .number of cols"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:927
+#: modules/control/rc.c:942
 msgid "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . order of pictures "
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:928
+#: modules/control/rc.c:943
 msgid "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .aspect ratio"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:931
+#: modules/control/rc.c:946
 msgid ""
 "| check-updates [newer] [equal] [older]\n"
 "|               [undef] [info] [source] [binary] [plugin]"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:936
+#: modules/control/rc.c:951
 msgid "| help . . . . . . . . . . . . . . . this help message"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:937
+#: modules/control/rc.c:952
 msgid "| longhelp . . . . . . . . . . . a longer help message"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:938
+#: modules/control/rc.c:953
 msgid "| logout . . . . . . .  exit (if in socket connection)"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:939
+#: modules/control/rc.c:954
 msgid "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quit vlc"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:941
+#: modules/control/rc.c:956
 msgid "+----[ end of help ]"
-msgstr ""
+msgstr "+----[ koniec pomocy ]"
 
-#: modules/control/rc.c:1051
-#, fuzzy
+#: modules/control/rc.c:1066
 msgid "Press menu select or pause to continue."
 msgstr ""
-"\n"
-"Naciśnij klawisz ENTER aby kontynuować...\n"
 
-#: modules/control/rc.c:1287 modules/control/rc.c:1537
-#: modules/control/rc.c:1607 modules/control/rc.c:1783
-#: modules/control/rc.c:1882
+#: modules/control/rc.c:1302 modules/control/rc.c:1552
+#: modules/control/rc.c:1622 modules/control/rc.c:1798
+#: modules/control/rc.c:1897
 msgid "Type 'menu select' or 'pause' to continue."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1382
+#: modules/control/rc.c:1397
 msgid "Error: `goto' needs an argument greater than zero."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/rc.c:1393
+#: modules/control/rc.c:1408
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Playlist has only %d elements"
 msgstr "Lista odtwarzania jest pusta"
 
+#: modules/control/rc.c:1947
+#, fuzzy
+msgid "statistics update on"
+msgstr "Statystyki"
+
+#: modules/control/rc.c:1949
+msgid "statistics update off"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1956
+#, fuzzy
+msgid "Unknown command!"
+msgstr "Nieznana karta dźwiękowa"
+
+#: modules/control/rc.c:1972
+#, fuzzy
+msgid "+-[Incoming]"
+msgstr "Kodowanie"
+
+#: modules/control/rc.c:1973
+#, c-format
+msgid "| input bytes read : %8.0f kB"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1975
+#, c-format
+msgid "| input bitrate    :   %6.0f kb/s"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1977
+#, c-format
+msgid "| demux bytes read : %8.0f kB"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1979
+#, c-format
+msgid "| demux bitrate    :   %6.0f kb/s"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1983
+#, fuzzy
+msgid "+-[Video Decoding]"
+msgstr "Kadrowanie obrazu"
+
+#: modules/control/rc.c:1984
+#, c-format
+msgid "| video decoded    :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1986
+#, c-format
+msgid "| frames displayed :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1988
+#, c-format
+msgid "| frames lost      :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1992
+#, fuzzy
+msgid "+-[Audio Decoding]"
+msgstr "moduł dekodera obrazu MPEG I/II"
+
+#: modules/control/rc.c:1993
+#, c-format
+msgid "| audio decoded    :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1995
+#, c-format
+msgid "| buffers played   :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1997
+#, c-format
+msgid "| buffers lost     :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:2001
+#, fuzzy
+msgid "+-[Streaming]"
+msgstr "Strumieniowanie"
+
+#: modules/control/rc.c:2002
+#, c-format
+msgid "| packets sent     :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:2003
+#, c-format
+msgid "| bytes sent       : %8.0f kB"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:2005
+#, c-format
+msgid "| sending bitrate  :   %6.0f kb/s"
+msgstr ""
+
 #: modules/control/showintf.c:61
 msgid "Threshold"
 msgstr ""
 
 #: modules/control/showintf.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Height of the zone triggering the interface."
-msgstr "Przełącz _Interfejs"
+msgstr ""
 
 #: modules/control/telnet.c:69
-#, fuzzy
 msgid "Host"
-msgstr "House"
+msgstr "Host"
 
 #: modules/control/telnet.c:70
 msgid ""
@@ -11026,14 +11200,12 @@ msgid "AU demuxer"
 msgstr "Demuxer AU"
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:42
-#, fuzzy
 msgid "Force interleaved method"
-msgstr "Wymuś tryb z przeplotem"
+msgstr "Wymuś metodę przeplotową"
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Force interleaved method."
-msgstr "Wymuś tryb z przeplotem"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:45
 msgid "Force index creation"
@@ -11061,11 +11233,11 @@ msgstr "Nigdy naprawiaj"
 msgid "AVI demuxer"
 msgstr "AVI demuxer"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:585
+#: modules/demux/avi/avi.c:588
 msgid "AVI Index"
 msgstr "Indeks AVI"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:586
+#: modules/demux/avi/avi.c:589
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This AVI file is broken. Seeking will not work correctly.\n"
@@ -11076,37 +11248,35 @@ msgstr ""
 "Ten plik AVI jest błędny. Przewijanie nie będzie działać poprawnie.\n"
 "Czy chcesz spróbować naprawić ten plik (to może zając sporo czasu) ?"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:589
+#: modules/demux/avi/avi.c:592
 msgid "Repair"
 msgstr "Naprawiaj"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:589
+#: modules/demux/avi/avi.c:592
 msgid "Don't repair"
 msgstr "Nie naprawiaj"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:2303 modules/demux/avi/avi.c:2326
+#: modules/demux/avi/avi.c:2306 modules/demux/avi/avi.c:2329
+#, fuzzy
 msgid "Fixing AVI Index..."
-msgstr "Naprawiam indeks AVI..."
+msgstr "Naprawiam Indeks AVI"
 
 #: modules/demux/cdg.c:40
 #, fuzzy
 msgid "CDG demuxer"
-msgstr "Demuxer VOC"
+msgstr " demuxer OGG"
 
 #: modules/demux/demuxdump.c:36
-#, fuzzy
 msgid "Dump filename"
-msgstr "nazwa pliku dziennika"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/demuxdump.c:38
-#, fuzzy
 msgid "Name of the file to which the raw stream will be dumped."
-msgstr "Plik do którego będą zapisywane próbki dźwięku."
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/demuxdump.c:39
-#, fuzzy
 msgid "Append to existing file"
-msgstr "Dołącz do pliku"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/demuxdump.c:41
 msgid "If the file already exists, it will not be overwritten."
@@ -11130,13 +11300,12 @@ msgid "GME demuxer (Game_Music_Emu)"
 msgstr "demuxer GME (Game_Music_Emu)"
 
 #: modules/demux/live555.cpp:62
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Allows you to modify the default caching value for RTSP streams. This value "
 "should be set in millisecond units."
 msgstr ""
-"Wartość buforowania dla strumienia DirectShow. Ta wartość powinna być "
-"ustawiona w milisekundach."
+"Pozwala ci na zmianę domyślnej liczby buforowania dla strumieni RTSP. "
+"Powinna być podana w milisekundach."
 
 #: modules/demux/live555.cpp:65
 msgid "Kasenna RTSP dialect"
@@ -11183,9 +11352,8 @@ msgid "Use RTP over RTSP (TCP)"
 msgstr "Użyj RTP over RTSP (TCP)"
 
 #: modules/demux/live555.cpp:97
-#, fuzzy
 msgid "Client port"
-msgstr "Port obrazu"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/live555.cpp:98
 msgid "Port to use for the RTP source of the session"
@@ -11196,9 +11364,8 @@ msgid "Tunnel RTSP and RTP over HTTP"
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/live555.cpp:103
-#, fuzzy
 msgid "HTTP tunnel port"
-msgstr "Wejście TCP"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/live555.cpp:104
 msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
@@ -11216,18 +11383,14 @@ msgid "Frames per Second"
 msgstr "Liczba klatek na sekundę"
 
 #: modules/demux/mjpeg.c:43
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the desired frame rate when playing MJPEG from a file. Use 0 (this "
 "is the default value) for a live stream (from a camera)."
 msgstr ""
-"To jest pożądana liczba klatek na sekundę przy odtwarzaniu podstawowych "
-"strumieni wideo MPEG4."
 
 #: modules/demux/mjpeg.c:49
-#, fuzzy
 msgid "M-JPEG camera demuxer"
-msgstr "dekoder dźwięku MPEG warstwa I/II"
+msgstr "Demuxer kamery M-JPEG"
 
 #: modules/demux/mkv.cpp:396
 msgid "Matroska stream demuxer"
@@ -11250,9 +11413,8 @@ msgid "Use chapter codecs found in the segment."
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/mkv.cpp:411
-#, fuzzy
 msgid "Preload Directory"
-msgstr "Folder nagrywania"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/mkv.cpp:412
 msgid ""
@@ -11290,36 +11452,31 @@ msgstr "Menażer obrazu"
 
 #: modules/demux/mkv.cpp:3350
 msgid "----- Title"
-msgstr "----- Tytuł"
+msgstr "----- tytuł"
 
 #: modules/demux/mod.c:46
 msgid "Enable noise reduction algorithm."
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/mod.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Enable reverberation"
-msgstr "Włącz dźwięk"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/mod.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Reverberation level (from 0 to 100, default value is 0)."
-msgstr "Poziom efektu Surround (od 0 do 100, domyślny to 0)."
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/mod.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Reverberation delay, in ms. Usual values are from to 40 to 200ms."
-msgstr "Opóźnienie Surround, w ms. Zwyczajna wartość to 5 do 40 ms."
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/mod.c:52
-#, fuzzy
 msgid "Enable megabass mode"
-msgstr "Włącz tryb tapetowy"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/mod.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Megabass mode level (from 0 to 100, default value is 0)."
-msgstr "Poziom efektu Surround (od 0 do 100, domyślny to 0)."
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/mod.c:55
 msgid ""
@@ -11332,8 +11489,9 @@ msgid "Surround effect level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr "Poziom efektu Surround (od 0 do 100, domyślny to 0)."
 
 #: modules/demux/mod.c:60
+#, fuzzy
 msgid "Surround delay, in ms. Usual values are from 5 to 40 ms."
-msgstr "Opóźnienie Surround, w ms. Zwyczajna wartość to 5 do 40 ms."
+msgstr "Opóźnianie Surround, w ms. Zwyczajna liczba to 5 do 40 ms."
 
 #: modules/demux/mod.c:65
 msgid "MOD demuxer (libmodplug)"
@@ -11384,11 +11542,8 @@ msgid "MusePack demuxer"
 msgstr "Demuxer MusePack"
 
 #: modules/demux/mpeg/h264.c:39
-#, fuzzy
 msgid "Desired frame rate for the H264 stream."
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
-"otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
 #: modules/demux/mpeg/h264.c:46
 msgid "H264 video demuxer"
@@ -11403,17 +11558,16 @@ msgstr "Demuxer dźwięku MPEG-4"
 msgid ""
 "This is the desired frame rate when playing MPEG4 video elementary streams."
 msgstr ""
-"To jest pożądana liczba klatek na sekundę przy odtwarzaniu podstawowych "
-"strumieni wideo MPEG4."
+"Ta opcja umożliwia ustawienie domyślnej ścieżki, którą interfejs będzie "
+"otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:45
 msgid "MPEG-4 video demuxer"
 msgstr "Demuxer obrazu MPEG-4"
 
 #: modules/demux/mpeg/mpga.c:45
-#, fuzzy
 msgid "MPEG audio / MP3 demuxer"
-msgstr "Demuxer dźwięku MPEG-4"
+msgstr " demuxer MPEG audio / MP3"
 
 #: modules/demux/mpeg/mpgv.c:41
 msgid "MPEG-I/II video demuxer"
@@ -11432,28 +11586,25 @@ msgid "Nuv demuxer"
 msgstr "Demuxer Nuv"
 
 #: modules/demux/ogg.c:46
-#, fuzzy
 msgid "OGG demuxer"
-msgstr "Demuxer VOC"
+msgstr " demuxer OGG"
 
 #: modules/demux/playlist/gvp.c:208
 #, fuzzy
 msgid "Google Video"
-msgstr "Skalowanie obrazu"
+msgstr "Powiększenie obrazu"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:36
-#, fuzzy
 msgid "Auto start"
-msgstr "Metadane: autor"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:37
 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:40
-#, fuzzy
 msgid "Show shoutcast adult content"
-msgstr "Shoutcast Radio"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:41
 msgid "Show NC17 rated video streams when using shoutcast video playlists."
@@ -11462,7 +11613,7 @@ msgstr ""
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:44
 #, fuzzy
 msgid "Skip ads"
-msgstr "Pomiń reklamy"
+msgstr "Pomijaj klatki obrazu"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:45
 msgid ""
@@ -11494,19 +11645,16 @@ msgid "B4S playlist import"
 msgstr "Importuj listę odtwarzania B4S"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:88
-#, fuzzy
 msgid "DVB playlist import"
-msgstr "Importuj listę odtwarzania B4S"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Podcast parser"
-msgstr "Podcasty"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:98
-#, fuzzy
 msgid "XSPF playlist import"
-msgstr "Importuj listę odtwarzania PLS"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:103
 msgid "New winamp 5.2 shoutcast import"
@@ -11541,19 +11689,16 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/playlist/podcast.c:235 modules/demux/playlist/podcast.c:249
 #: modules/demux/playlist/podcast.c:274 modules/demux/playlist/podcast.c:286
-#, fuzzy
 msgid "Podcast Info"
-msgstr "Podcast"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/playlist/podcast.c:249
-#, fuzzy
 msgid "Podcast Summary"
-msgstr "Podsumowanie"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/playlist/podcast.c:287
-#, fuzzy
 msgid "Podcast Size"
-msgstr "Podcast"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:415
 msgid "Shoutcast"
@@ -11571,9 +11716,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/ps.c:51 modules/demux/ps.c:62
-#, fuzzy
 msgid "MPEG-PS demuxer"
-msgstr "Demuxer dźwięku MPEG-4"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/pva.c:38
 msgid "PVA demuxer"
@@ -11585,9 +11729,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/rawdv.c:44
-#, fuzzy
 msgid "DV (Digital Video) demuxer"
-msgstr "Surowy Demuxer obrazu"
+msgstr "Demuxer DV (Digital Video)"
 
 #: modules/demux/rawvid.c:40
 #, fuzzy
@@ -11627,8 +11770,9 @@ msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default is square pixels."
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/rawvid.c:60
+#, fuzzy
 msgid "Raw video demuxer"
-msgstr "Surowy Demuxer obrazu"
+msgstr "Demuxer obrazu H264"
 
 #: modules/demux/real.c:62
 msgid "Real demuxer"
@@ -11657,9 +11801,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/subtitle.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Text subtitles parser"
-msgstr "Dekoder napisów tekstowych"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/subtitle.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:202
 msgid "Frames per second"
@@ -11670,14 +11813,12 @@ msgid "Subtitles delay"
 msgstr "Opóźnienie napisów"
 
 #: modules/demux/subtitle.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles format"
-msgstr "Nakrycie napisów"
+msgstr "Format napisów"
 
 #: modules/demux/ts.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Extra PMT"
-msgstr "Rozpakuj"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/ts.c:93
 msgid "Allows a user to specify an extra pmt (pmt_pid=pid:stream_type[,...])."
@@ -11763,9 +11904,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/ts.c:130
-#, fuzzy
 msgid "Dump buffer size"
-msgstr "Wielkości przeskoku"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/ts.c:132
 msgid ""
@@ -11777,61 +11917,58 @@ msgstr ""
 msgid "MPEG Transport Stream demuxer"
 msgstr "Demuxer transportu strumienia MPEG"
 
-#: modules/demux/ts.c:3315
+#: modules/demux/ts.c:3316
+#, fuzzy
 msgid "Teletext subtitles"
-msgstr "Napisy Teletekstu"
+msgstr "Dekoder napisów Telegazety"
 
-#: modules/demux/ts.c:3325
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3326
 msgid "Teletext hearing impaired subtitles"
-msgstr "Napisy Teletekstu"
+msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3420
+#: modules/demux/ts.c:3421
 msgid "subtitles"
-msgstr "napisy"
+msgstr "Napisy"
 
-#: modules/demux/ts.c:3424
+#: modules/demux/ts.c:3425
 msgid "4:3 subtitles"
-msgstr "napisy 4:3"
+msgstr "4:3 napisy"
 
-#: modules/demux/ts.c:3428
+#: modules/demux/ts.c:3429
 msgid "16:9 subtitles"
-msgstr "napisy 16:9"
+msgstr "16:9 napisy"
 
-#: modules/demux/ts.c:3432
+#: modules/demux/ts.c:3433
 msgid "2.21:1 subtitles"
-msgstr "napisy 2.21:1"
+msgstr "2.21:1 napisy"
 
-#: modules/demux/ts.c:3436 modules/demux/ts.c:3588 modules/demux/ts.c:3629
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3437 modules/demux/ts.c:3589 modules/demux/ts.c:3630
 msgid "hearing impaired"
-msgstr "Przechwytywanie nie powiodło się,"
+msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3440
+#: modules/demux/ts.c:3441
 msgid "4:3 hearing impaired"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3444
+#: modules/demux/ts.c:3445
 msgid "16:9 hearing impaired"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3448
+#: modules/demux/ts.c:3449
 msgid "2.21:1 hearing impaired"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3584 modules/demux/ts.c:3625
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3585 modules/demux/ts.c:3626
 msgid "clean effects"
-msgstr "Wybierz następny rozdział"
+msgstr ""
 
-#: modules/demux/ts.c:3592 modules/demux/ts.c:3633
+#: modules/demux/ts.c:3593 modules/demux/ts.c:3634
 msgid "visual impaired commentary"
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/tta.c:40
-#, fuzzy
 msgid "TTA demuxer"
-msgstr "Demuxer AU"
+msgstr " demuxer TTA"
 
 #: modules/demux/ty.c:52
 msgid "TY"
@@ -11849,13 +11986,13 @@ msgstr ""
 "otwierał w poszukiwaniu pliku."
 
 #: modules/demux/vc1.c:45
+#, fuzzy
 msgid "VC1 video demuxer"
-msgstr "Demuxer obrazu VC1"
+msgstr "Demuxer obrazu H264"
 
 #: modules/demux/vobsub.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Vobsub subtitles parser"
-msgstr "Wybiera kanał podtytułów"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/voc.c:41
 msgid "VOC demuxer"
@@ -11879,11 +12016,11 @@ msgstr "Interfejs standardowy API BeOS"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:156
 msgid "Open files from all sub-folders as well?"
-msgstr ""
+msgstr "Otworzyć też pliki z wszystkich podfolderów?"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157 modules/gui/macosx/open.m:471
-#: modules/gui/macosx/open.m:662 modules/gui/macosx/open.m:775
-#: modules/gui/macosx/open.m:918 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:69
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157 modules/gui/macosx/open.m:478
+#: modules/gui/macosx/open.m:669 modules/gui/macosx/open.m:782
+#: modules/gui/macosx/open.m:931 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:69
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:521 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:692
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:351
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:407
@@ -11905,8 +12042,8 @@ msgid "Messages"
 msgstr "Komunikaty"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:263
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:86 modules/gui/macosx/open.m:470
-#: modules/gui/macosx/open.m:774 modules/gui/macosx/open.m:917
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:86 modules/gui/macosx/open.m:477
+#: modules/gui/macosx/open.m:781 modules/gui/macosx/open.m:930
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:20 modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:443
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1263
 msgid "Open File"
@@ -11925,7 +12062,7 @@ msgstr "Otwórz napisy"
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:298 modules/gui/pda/pda_interface.c:299
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1360 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:81
 msgid "About"
-msgstr "Informacje o..."
+msgstr "Informacje o"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:285
 msgid "Prev Title"
@@ -11957,14 +12094,14 @@ msgstr "Okno"
 #: modules/gui/macosx/controls.m:59 modules/gui/macosx/extended.m:622
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:133 modules/gui/macosx/interaction.m:134
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:174 modules/gui/macosx/open.m:159
-#: modules/gui/macosx/open.m:282 modules/gui/macosx/output.m:138
+#: modules/gui/macosx/open.m:285 modules/gui/macosx/output.m:138
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:59 modules/gui/macosx/update.m:89
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:599 modules/gui/macosx/wizard.m:663
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1055 modules/gui/macosx/wizard.m:1140
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1147 modules/gui/macosx/wizard.m:1672
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1680 modules/gui/macosx/wizard.m:1861
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1872 modules/gui/macosx/wizard.m:1885
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1141
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1151
 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:34
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:205
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:416
@@ -11981,14 +12118,14 @@ msgstr "VLC media player: Otwórz Plik z Napisami"
 
 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:66
 msgid "Drop files to play"
-msgstr ""
+msgstr "Zrzuć pliki do odtwarzania"
 
 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:75
 msgid "playlist"
 msgstr "lista odtwarzania"
 
 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:95
-#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:69 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:124
+#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:69 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:126
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
@@ -11997,10 +12134,10 @@ msgstr "Zamknij"
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:165
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:101
 msgid "Edit"
-msgstr "Edycja"
+msgstr "Edytuj"
 
 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:102 modules/gui/macosx/intf.m:651
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:442
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:439
 msgid "Select All"
 msgstr "Zaznacz wszystko"
 
@@ -12010,7 +12147,7 @@ msgstr "Usuń zaznaczenie"
 
 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:110
 msgid "Sort Reverse"
-msgstr ""
+msgstr "Odwróć sortowanie"
 
 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:113
 msgid "Sort by Name"
@@ -12041,7 +12178,7 @@ msgid "Path"
 msgstr "Ściezka"
 
 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:146 modules/gui/macosx/bookmarks.m:106
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:127
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:126
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:97
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:72
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:373
@@ -12054,7 +12191,7 @@ msgid "Apply"
 msgstr "Zastosuj"
 
 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:253 modules/gui/macosx/output.m:526
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:680 modules/gui/macosx/prefs.m:118
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:658 modules/gui/macosx/prefs.m:118
 #: modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:197
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
@@ -12088,13 +12225,12 @@ msgid "Correct Aspect Ratio"
 msgstr "Właściwa proporcja oblicza"
 
 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1094
-#, fuzzy
 msgid "Stay On Top"
-msgstr "Zawsze na wierzchu"
+msgstr "Zostań na górze"
 
 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1100
 msgid "Take Screen Shot"
-msgstr ""
+msgstr "Zrób zrzut ekranu"
 
 #: modules/gui/fbosd.c:102 modules/video_output/fb.c:67
 msgid "Framebuffer device"
@@ -12140,22 +12276,22 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/fbosd.c:122 modules/video_filter/erase.c:52
 #: modules/video_filter/logo.c:76 modules/video_filter/osdmenu.c:46
 msgid "X coordinate"
-msgstr "koordynata X"
+msgstr "Współrzędna X"
 
 #: modules/gui/fbosd.c:123
 #, fuzzy
 msgid "X coordinate of the rendered image"
-msgstr "koordynata X maski."
+msgstr "koordynata X"
 
 #: modules/gui/fbosd.c:125 modules/video_filter/erase.c:54
 #: modules/video_filter/logo.c:79 modules/video_filter/osdmenu.c:49
 msgid "Y coordinate"
-msgstr "koordynata Y"
+msgstr "Współrzędna Y"
 
 #: modules/gui/fbosd.c:126
 #, fuzzy
 msgid "Y coordinate of the rendered image"
-msgstr "koordynata Y maski."
+msgstr "koordynata Y"
 
 #: modules/gui/fbosd.c:130
 #, fuzzy
@@ -12164,9 +12300,8 @@ msgid ""
 "2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, e."
 "g. 6=top-right)."
 msgstr ""
-"Możesz wymusić pozycje teletekstu w obrazie (0=środek, 1=lewa, 2=prawa, "
-"4=góra, 8=dół, możesz użyć też kombinacje z tych parametrów, np 6 = góra-"
-"prawa)."
+"Możesz wymusić pozycje tekstu na obrazie (0=środek, 1=lewa, 2=prawa, 4=góra, "
+"8=dół, możesz użyć też kombinacje z tych parametrów, n.p. 6 = góra-prawa)."
 
 #: modules/gui/fbosd.c:134 modules/misc/freetype.c:113
 #: modules/misc/win32text.c:59 modules/video_filter/marq.c:103
@@ -12361,7 +12496,7 @@ msgstr "Skompilowane przez %s, na bazie SVN wersja %s"
 #: modules/gui/macosx/about.m:95
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s"
-msgstr "Kompilowane przez %s"
+msgstr "Skompilowany przez %s"
 
 #: modules/gui/macosx/about.m:103
 msgid "VLC was brought to you by:"
@@ -12386,7 +12521,7 @@ msgstr "Indeks"
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Zakładki"
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:41
 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:49
 #: modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:183
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:159
@@ -12395,27 +12530,29 @@ msgstr "Dodaj"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:92 modules/gui/macosx/intf.m:650
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:151
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1007
-#: modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:190 modules/gui/wxwidgets/dialogs/messages.cpp:77
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1017
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:43 modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:190
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/messages.cpp:77
 msgid "Clear"
-msgstr "Wyczyść"
+msgstr "Wyszyść"
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:44
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:167
 #: modules/video_filter/extract.c:70
 msgid "Extract"
-msgstr "Rozpakuj"
+msgstr "Ekstrahuj"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:101 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:72 modules/gui/pda/pda.c:280
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:56
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:99
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:198
 msgid "Time"
 msgstr "Czas"
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:134 modules/gui/macosx/playlist.m:676
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:134 modules/gui/macosx/playlist.m:654
 msgid "Untitled"
-msgstr "Bez Tytułu"
+msgstr "Bez tytułu"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:227
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:445
@@ -12426,10 +12563,12 @@ msgstr "Brak wejścia"
 msgid ""
 "No input found. A stream must be playing or paused for bookmarks to work."
 msgstr ""
+"Nie znaleziono wejścia. Strumień musi być odtwarzany lub zatrzymany żeby "
+"zakładki działały."
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:235
 msgid "Input has changed"
-msgstr ""
+msgstr "Wejście zostało zmienione"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:236
 msgid ""
@@ -12472,7 +12611,6 @@ msgid "Random On"
 msgstr "Losowo włączone"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:223
-#, fuzzy
 msgid "Random Off"
 msgstr "Losowo wyłączone"
 
@@ -12551,21 +12689,23 @@ msgid "2 Pass"
 msgstr "2-przebiegowy"
 
 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:141
+#, fuzzy
 msgid "Apply the equalizer filter twice. The effect will be sharper."
-msgstr ""
+msgstr "Zastosuj filtr korektora dwukrotnie. Rezultat będzie ostrzejszy."
 
 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:144
 msgid "Enable the equalizer. Bands can be set manually or using a preset."
 msgstr ""
+"Włącz korektor. Pasma mogą być ustawiane zręcznie albo przy pomocy pewnych "
+"ustawień."
 
 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:146 modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:90
 msgid "Preamp"
 msgstr "Przedwzmacniacz"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:68 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:1212
-#, fuzzy
 msgid "Extended controls"
-msgstr "Ustawienia rozszerzone..."
+msgstr "Rozszerzone ustawienia"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:72 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:977
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:300
@@ -12595,9 +12735,8 @@ msgstr "Psychodeliczny"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:78 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:621
 #: modules/video_filter/gradient.c:69 modules/video_filter/gradient.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Gradient"
-msgstr "Niemiecki"
+msgstr "Gradient"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:79
 #, fuzzy
@@ -12607,7 +12746,7 @@ msgstr "Ogólne ustawienia dźwięku"
 #: modules/gui/macosx/extended.m:80
 #, fuzzy
 msgid "Distortion filters"
-msgstr "moduł odwracania obrazu"
+msgstr "Filtr zniekształcenia obrazu"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:81
 #, fuzzy
@@ -12616,29 +12755,27 @@ msgstr "Niebieski"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:150
 msgid "Adds motion blurring to the image"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaje rozmazywanie ruchów do obrazu"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:84
 msgid "Creates several copies of the Video output window"
-msgstr ""
+msgstr "Tworzy kilka kopii okna wyjścia obrazu"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:86
 msgid "Image cropping"
 msgstr "Obcinanie obrazu"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:87
-#, fuzzy
 msgid "Crops a defined part of the image"
-msgstr "Powiększa cześć obrazu"
+msgstr "Ucina określoną część obrazu"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:88
 msgid "Invert colors"
 msgstr "Inwersja kolorów"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:89 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:149
-#, fuzzy
 msgid "Inverts the colors of the image"
-msgstr "Otwiera okno listy odtwarzania"
+msgstr "Odwraca kolory obrazu"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:90 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:151
 #: modules/video_filter/transform.c:71
@@ -12646,9 +12783,8 @@ msgid "Transformation"
 msgstr "Przekształcenie"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:91 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:151
-#, fuzzy
 msgid "Rotates or flips the image"
-msgstr "Powiększa cześć obrazu"
+msgstr "Obraca lub przekręca obraz"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:92
 #, fuzzy
@@ -12665,16 +12801,15 @@ msgstr "Normalizacja głosu"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:95
 msgid "Prevents the audio output from going over a predefined value."
-msgstr ""
+msgstr "Zapobiega wyjściu dźwięku przekraczania ustalonej wartości."
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:97 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:396
-#, fuzzy
 msgid "Headphone virtualization"
-msgstr "Wizualizacje dźwięku"
+msgstr "Wirtualizacja słuchawek"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:98 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:397
 msgid "Imitates the effect of surround sound when using headphones."
-msgstr ""
+msgstr "Naśladuje efekt dźwięku surround podczas używania słuchawek."
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:100 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:406
 msgid "Maximum level"
@@ -12687,14 +12822,13 @@ msgstr "Przywróć domyślne"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:108 modules/gui/macosx/macosx.m:58
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:79 modules/gui/macosx/sfilters.m:90
-#, fuzzy
 msgid "Opaqueness"
-msgstr "Nieprzezroczystość:"
+msgstr "Nieprzezroczystość"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:621
 #, fuzzy
 msgid "About the video filters"
-msgstr "moduł ściany obrazu (image wall)"
+msgstr "Filtr rozpoznawania ruchów obrazu"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:630
 msgid ""
@@ -12706,9 +12840,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:389
-#, fuzzy
 msgid "(no item is being played)"
-msgstr "kolejkowanie obiektów listy odtwarzania"
+msgstr "(nie ma odgrywanej pozycji)"
 
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:130
 msgid "Login:"
@@ -12746,14 +12879,14 @@ msgstr "VLC - Kontroler"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:606 modules/gui/macosx/intf.m:1549
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:210 modules/gui/pda/pda_interface.c:1353
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:354
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:358
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:892
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:894
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:958
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:973
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:980
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:997
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:367
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:371
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:910
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:912
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:976
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:991
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:998
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1015
 msgid "VLC media player"
 msgstr "VLC media player"
 
@@ -12819,9 +12952,8 @@ msgid "Clear Menu"
 msgstr "Wyczyść Menu"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:644
-#, fuzzy
 msgid "Streaming/Exporting Wizard..."
-msgstr "Kreator Strumieniowania/Transkodowania"
+msgstr "Kreator Strumieniowania/Eksportowania..."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:647
 msgid "Cut"
@@ -12858,7 +12990,7 @@ msgstr "Minimalizuje okno"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:711
 msgid "Close Window"
-msgstr "Zamknij okno"
+msgstr "Zamkij okno"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:712
 #, fuzzy
@@ -12873,7 +13005,7 @@ msgstr "Korektor graficzny"
 #: modules/gui/macosx/intf.m:714
 #, fuzzy
 msgid "Extended Controls..."
-msgstr "Ustawienia rozszerzone..."
+msgstr "Rozszerzone ustawienia"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:716 modules/gui/qt4/menus.cpp:252
 msgid "Playlist..."
@@ -12926,15 +13058,15 @@ msgstr "Forum w Internecie"
 #: modules/gui/macosx/intf.m:750
 #, fuzzy
 msgid "Media Information"
-msgstr "Meta informacje"
+msgstr "Metainformacje"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:778
 msgid "Your version of Mac OS X is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Twoja wersja Mac OS X nie jest poparta"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:782
 msgid "VLC media player requires Mac OS X 10.4 or higher."
-msgstr ""
+msgstr "VLC media player wymaga Mac OS X 10.4 lub wyższej wersji."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1372
 #, c-format
@@ -12942,18 +13074,16 @@ msgid "Volume: %d%%"
 msgstr "Głośność: %d%%"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:2040
-#, fuzzy
 msgid "No CrashLog found"
-msgstr "Nie znaleziono %@s"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:2040
 msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:50
-#, fuzzy
 msgid "Embedded video output"
-msgstr "moduł demux"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:51
 msgid ""
@@ -12988,9 +13118,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:67
-#, fuzzy
 msgid "Black screens in fullscreen"
-msgstr "Ekran dla trybu pełnego ekranu."
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:68
 msgid "In fullscreen mode, keep screen where there is no video displayed black"
@@ -13011,9 +13140,8 @@ msgid "Show Fullscreen controller"
 msgstr "Wyświetlaj sterownik pełnego ekranu"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:76
-#, fuzzy
 msgid "Shows a lucent controller when moving the mouse in fullscreen mode."
-msgstr "Przełącz tryb pełnoekranowy"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:79
 msgid "Auto-playback of new items"
@@ -13051,9 +13179,9 @@ msgid "Media Resource Locator (MRL)"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:166 modules/gui/macosx/open.m:172
-#: modules/gui/macosx/open.m:270 modules/gui/macosx/output.m:145
+#: modules/gui/macosx/open.m:273 modules/gui/macosx/output.m:145
 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1165 modules/gui/macosx/sfilters.m:75
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:247
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:254
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:62 modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:181
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:147 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:77
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:205
@@ -13078,13 +13206,13 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/open.m:173
 #, fuzzy
 msgid "No DVD menus"
-msgstr "Bez Menu DVD"
+msgstr "Używaj Menu DVD"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:175 modules/gui/macosx/open.m:509
+#: modules/gui/macosx/open.m:175 modules/gui/macosx/open.m:516
 msgid "VIDEO_TS directory"
 msgstr "Folder VIDEO_TS"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:176 modules/gui/macosx/open.m:622
+#: modules/gui/macosx/open.m:176 modules/gui/macosx/open.m:629
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:698
 msgid "DVD"
 msgstr "DVD"
@@ -13098,12 +13226,12 @@ msgstr "DVD"
 msgid "Address"
 msgstr "Adres"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:186 modules/gui/macosx/open.m:740
+#: modules/gui/macosx/open.m:186 modules/gui/macosx/open.m:747
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:806
 msgid "UDP/RTP Multicast"
 msgstr "UDP Multicast"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:187 modules/gui/macosx/open.m:753
+#: modules/gui/macosx/open.m:187 modules/gui/macosx/open.m:760
 msgid "HTTP/FTP/MMS/RTSP"
 msgstr "HTTP/FTP/MMS/RTSP"
 
@@ -13111,78 +13239,79 @@ msgstr "HTTP/FTP/MMS/RTSP"
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:824
 #: modules/services_discovery/sap.c:111
 msgid "Allow timeshifting"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwól na Timeshift"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:268
+#: modules/gui/macosx/open.m:271
 msgid "Load subtitles file:"
 msgstr "Otwórz plik z napisami:"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:269 modules/gui/macosx/output.m:137
+#: modules/gui/macosx/open.m:272 modules/gui/macosx/output.m:137
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:437
 msgid "Settings..."
 msgstr "Ustawienia..."
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:271
-#, fuzzy
+#: modules/gui/macosx/open.m:274
 msgid "Override parametters"
-msgstr "Nadpisz stronę"
+msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:272
+#: modules/gui/macosx/open.m:275
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:215
 #: modules/stream_out/bridge.c:40 modules/stream_out/display.c:40
 #: modules/video_filter/mosaic.c:154
 msgid "Delay"
 msgstr "Opóźnienie"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:274
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:526
-#, fuzzy
+#: modules/gui/macosx/open.m:277
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:533
 msgid "FPS"
-msgstr "PS"
+msgstr "FPS"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:276
+#: modules/gui/macosx/open.m:279
 msgid "Subtitles encoding"
 msgstr "Kodowanie napisów"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:278 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:138
+#: modules/gui/macosx/open.m:281 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:138
 msgid "Font size"
 msgstr "Wielkość czcionki"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:280
-#, fuzzy
+#: modules/gui/macosx/open.m:283
 msgid "Subtitles alignment"
-msgstr "Plik napisów"
+msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:283
+#: modules/gui/macosx/open.m:286
 msgid "Font Properties"
 msgstr "Właściwości czcionek"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:284
+#: modules/gui/macosx/open.m:287
 msgid "Subtitle File"
 msgstr "Plik napisów"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:557 modules/gui/macosx/open.m:609
-#: modules/gui/macosx/open.m:617 modules/gui/macosx/open.m:625
+#: modules/gui/macosx/open.m:417
+msgid "EyeTV"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:564 modules/gui/macosx/open.m:616
+#: modules/gui/macosx/open.m:624 modules/gui/macosx/open.m:632
 msgid "No %@s found"
 msgstr "Nie znaleziono %@s"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:661
+#: modules/gui/macosx/open.m:668
 msgid "Open VIDEO_TS Directory"
 msgstr "Otwórz folder VIDEO_TS"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:853
+#: modules/gui/macosx/open.m:871
 msgid "Retrieving Channel Info..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:859
+#: modules/gui/macosx/open.m:877
 #, fuzzy
 msgid "Composite input"
 msgstr "Wybierz wejście"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:862
+#: modules/gui/macosx/open.m:880
 #, fuzzy
 msgid "S-Video input"
-msgstr "Źródło wejścia obrazu video"
+msgstr "Pin wejścia obrazu wideo"
 
 #: modules/gui/macosx/output.m:136
 msgid "Streaming/Saving:"
@@ -13237,19 +13366,16 @@ msgstr "Zapowiedź strumienia"
 
 #: modules/gui/macosx/output.m:181 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:769
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:590
-#, fuzzy
 msgid "SAP announce"
-msgstr "Kanał:"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/output.m:182 modules/gui/macosx/output.m:635
-#, fuzzy
 msgid "RTSP announce"
-msgstr "Kanał:"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/output.m:183 modules/gui/macosx/output.m:641
-#, fuzzy
 msgid "HTTP announce"
-msgstr "Kanał:"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/output.m:184 modules/gui/macosx/output.m:647
 msgid "Export SDP as file"
@@ -13268,10 +13394,9 @@ msgid "Save File"
 msgstr "Zapisz plik"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:55 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:347
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:443
-#, fuzzy
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:440
 msgid "Information"
-msgstr "Informacje..."
+msgstr "Informacja"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:56
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:63
@@ -13279,7 +13404,7 @@ msgstr "Informacje..."
 msgid "URI"
 msgstr "URI"
 
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:58 modules/gui/macosx/playlist.m:128
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:58 modules/gui/macosx/playlist.m:127
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:350 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
 #: modules/mux/asf.c:49
 msgid "Author"
@@ -13290,46 +13415,43 @@ msgid "Advanced Information"
 msgstr "Informacje zaawansowane"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:81
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:512
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:519
 msgid "Read at media"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytano z nośnika"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:82
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:514
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:521
 msgid "Input bitrate"
-msgstr "Wyślij przepływność"
+msgstr "Przepływność wejściowa"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:83
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:523
 msgid "Demuxed"
-msgstr "Demultipleksery"
+msgstr "Przerobiono"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:84
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:524
 msgid "Stream bitrate"
-msgstr "Wyślij przepływność"
+msgstr "Przepływność strumienia"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:87 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:98
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:520
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:534
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:527
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:541
 msgid "Decoded blocks"
 msgstr "Zdekodowane bloki"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:88
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:522
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:529
 msgid "Displayed frames"
 msgstr "Wyświetlone klatki"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:89
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:524
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:531
 msgid "Lost frames"
 msgstr "Zgubione klatki"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:92 modules/gui/macosx/wizard.m:361
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:510
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:316
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:139
 #: modules/video_filter/deinterlace.c:135
@@ -13337,12 +13459,12 @@ msgid "Streaming"
 msgstr "Strumieniowanie"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:93
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:528
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:535
 msgid "Sent packets"
 msgstr "Wysłane pakiety"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:94
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:529
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:536
 msgid "Sent bytes"
 msgstr "Wysłane bajty"
 
@@ -13351,92 +13473,91 @@ msgid "Send rate"
 msgstr "Prędkość wysyłania"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:99
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:536
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:543
 msgid "Played buffers"
 msgstr "Odtworzone bufory"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:100
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:538
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:545
 msgid "Lost buffers"
 msgstr "Zgubione bufory"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:438
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:435
 msgid "Save Playlist..."
 msgstr "Zapisz listę odtwarzania..."
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:441
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:438
 msgid "Expand Node"
 msgstr "Rozszerz węzeł"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:444
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:441
 msgid "Get Stream Information"
 msgstr "Pobierz informacje strumienia"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:445
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:442
 msgid "Sort Node by Name"
 msgstr "Sortuj węzły według nazwy"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:446
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:443
 msgid "Sort Node by Author"
-msgstr "Sortuj węzły według artystów"
+msgstr "Sortuj węzły według wykonawców"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:449 modules/gui/macosx/playlist.m:492
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1395
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:445 modules/gui/macosx/playlist.m:485
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1372
 msgid "No items in the playlist"
 msgstr "Nie ma pozycji w liście odtwarzania"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:454
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:447
 msgid "Search in Playlist"
 msgstr "Szukaj w liście odtwarzania"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:455
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:448
 msgid "Add Folder to Playlist"
 msgstr "Dodaj folder do listy odtwarzania"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:457
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:450
 msgid "File Format:"
 msgstr "Format pliku:"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:458
-#, fuzzy
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:451
 msgid "Extended M3U"
-msgstr "Rozszerzony interfejs"
+msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:459
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:452
 msgid "XML Shareable Playlist Format (XSPF)"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:486 modules/gui/macosx/playlist.m:1388
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:479 modules/gui/macosx/playlist.m:1365
 #, c-format
 msgid "%i items in the playlist"
 msgstr "%i pozycji w liście odtwarzania"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:494 modules/gui/macosx/playlist.m:1399
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:487 modules/gui/macosx/playlist.m:1376
 msgid "1 item in the playlist"
 msgstr "1 pozycja w liście odtwarzania"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:679
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:657
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Zapisz listę odtwarzania"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1356
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1333
 msgid "New Node"
 msgstr "Nowy węzeł"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1357
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1334
 msgid "Please enter a name for the new node."
 msgstr "Proszę podaj imię nowego węzła."
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1365
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1342
 msgid "Empty Folder"
 msgstr "Pusty Folder"
 
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:120
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:213
 msgid "Reset All"
-msgstr "Zresetuj wszystko"
+msgstr "Resetuj Wszystko"
 
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:139 modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:325
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:139 modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:326
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:296
 msgid "Reset Preferences"
 msgstr "Resetuj Preferencje"
@@ -13475,7 +13596,7 @@ msgstr "Wybierz"
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:70
 #, fuzzy
 msgid "Subpicture Filters"
-msgstr "Filtry podobrazów"
+msgstr "_Podtytuły"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:71 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:938
 msgid "Logo"
@@ -13538,8 +13659,9 @@ msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:202 modules/gui/macosx/sfilters.m:233
+#, fuzzy
 msgid "Not Available"
-msgstr "Nie dostępny"
+msgstr "Brak dostępnej pomocy."
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:87
 msgid "Check for Updates"
@@ -13550,8 +13672,9 @@ msgid "Download now"
 msgstr "Ściągnij teraz"
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:90
+#, fuzzy
 msgid "Automatically check for updates"
-msgstr "Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania."
+msgstr "Sprawdź dostępność aktualizacji"
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:110
 msgid "Do you want VLC to check for updates automatically?"
@@ -13561,14 +13684,6 @@ msgstr ""
 msgid "You can change this option in VLC's update window later on."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/update.m:111
-msgid "Yes"
-msgstr "Tak"
-
-#: modules/gui/macosx/update.m:111
-msgid "No"
-msgstr "Nie"
-
 #: modules/gui/macosx/update.m:132
 msgid "Checking for Updates..."
 msgstr "Sprawdzam aktualizacje..."
@@ -13583,76 +13698,63 @@ msgid "This version of VLC is outdated."
 msgstr "Ta wersja VLC jest przestarzała."
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:268 modules/gui/macosx/update.m:316
+#, fuzzy
 msgid "This version of VLC is the latest available."
-msgstr "Ta wersja VLC jest ostatnio dostępna."
+msgstr "Ta wersja VLC jest ostatnia dostępna."
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:113
-#, fuzzy
 msgid "MPEG-1 Video codec (usable with MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, OGG and RAW)"
-msgstr "MPEG-1 kodek obrazu  (do użycia z MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, OGG i RAW)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:117
-#, fuzzy
 msgid "MPEG-2 Video codec (usable with MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, OGG and RAW)"
-msgstr "MPEG-2 kodek obrazu  (do użycia z MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, OGG i RAW)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:121
-#, fuzzy
 msgid ""
 "MPEG-4 Video codec (useable with MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, ASF, MP4, OGG and "
 "RAW)"
 msgstr ""
-"MPEG-4  kodek obrazu  (do użycia z MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, ASF, MPEG4, OGG "
-"i RAW)"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:125 modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:43
-#, fuzzy
 msgid "DivX first version (useable with MPEG TS, MPEG1, ASF and OGG)"
-msgstr "WMV (Windows Media Video) 7 (do użycia z MPEG TS, MPEG1, ASF i OGG)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:129 modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:47
-#, fuzzy
 msgid "DivX second version (useable with MPEG TS, MPEG1, ASF and OGG)"
-msgstr "WMV (Windows Media Video) 7 (do użycia z MPEG TS, MPEG1, ASF i OGG)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:133 modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:50
-#, fuzzy
 msgid "DivX third version (useable with MPEG TS, MPEG1, ASF and OGG)"
-msgstr "WMV (Windows Media Video) 7 (do użycia z MPEG TS, MPEG1, ASF i OGG)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:137 modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:53
-#, fuzzy
 msgid ""
 "H263 is a video codec optimized for videoconference (low rates, useable with "
 "MPEG TS)"
-msgstr "H264 jest nowym kodekiem (do użycia z MPEG TS i MPEG4)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:141
-#, fuzzy
 msgid "H264 is a new video codec (useable with MPEG TS and MP4)"
-msgstr "H264 jest nowym kodekiem (do użycia z MPEG TS i MPEG4)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:145
-#, fuzzy
 msgid "WMV (Windows Media Video) 1 (useable with MPEG TS, MPEG1, ASF and OGG)"
-msgstr "WMV (Windows Media Video) 7 (do użycia z MPEG TS, MPEG1, ASF i OGG)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:149
-#, fuzzy
 msgid "WMV (Windows Media Video) 2 (useable with MPEG TS, MPEG1, ASF and OGG)"
-msgstr "WMV (Windows Media Video) 7 (do użycia z MPEG TS, MPEG1, ASF i OGG)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:153 modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:70
-#, fuzzy
 msgid ""
 "MJPEG consists of a series of JPEG pictures (useable with MPEG TS, MPEG1, "
 "ASF and OGG)"
-msgstr "WMV (Windows Media Video) 7 (do użycia z MPEG TS, MPEG1, ASF i OGG)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:157
-#, fuzzy
 msgid "Theora is a free general-purpose codec (useable with MPEG TS and OGG)"
-msgstr "H264 jest nowym kodekiem (do użycia z MPEG TS i MPEG4)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:161 modules/gui/macosx/wizard.m:212
 #: modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:76
@@ -13661,42 +13763,32 @@ msgid "Dummy codec (do not transcode, useable with all encapsulation formats)"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:180 modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The standard MPEG audio (1/2) format (useable with MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, "
 "ASF, OGG and RAW)"
 msgstr ""
-"MPEG-4  kodek obrazu  (do użycia z MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, ASF, MPEG4, OGG "
-"i RAW)"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:184 modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:88
-#, fuzzy
 msgid ""
 "MPEG Audio Layer 3 (useable with MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, ASF, OGG and RAW)"
-msgstr "MPEG-1 kodek obrazu  (do użycia z MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, OGG i RAW)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:188 modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:92
-#, fuzzy
 msgid "Audio format for MPEG4 (useable with MPEG TS and MPEG4)"
-msgstr "H264 jest nowym kodekiem (do użycia z MPEG TS i MPEG4)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:191 modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:95
-#, fuzzy
 msgid ""
 "DVD audio format (useable with MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, ASF, OGG and RAW)"
 msgstr ""
-"MPEG-4  kodek obrazu  (do użycia z MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, ASF, MPEG4, OGG "
-"i RAW)"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:195 modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:99
-#, fuzzy
 msgid "Vorbis is a free audio codec (useable with OGG)"
-msgstr "moduł dekodera podtytułów DVD"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:198 modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:101
-#, fuzzy
 msgid "FLAC is a lossless audio codec (useable with OGG and RAW)"
-msgstr "H264 jest nowym kodekiem (do użycia z MPEG TS i MPEG4)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:202 modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:104
 msgid "A free audio codec dedicated to compression of voice (useable with OGG)"
@@ -13754,12 +13846,11 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:273 modules/gui/macosx/wizard.m:283
 #: modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:123
 msgid "Enter the address of the computer to stream to."
-msgstr ""
+msgstr "Podaj adres komputera otrzymującego strumień."
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:274 modules/gui/macosx/wizard.m:370
-#, fuzzy
 msgid "Use this to stream to a single computer."
-msgstr "Użyj ten strumień w sieci."
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:276 modules/gui/macosx/wizard.m:286
 msgid ""
@@ -13821,6 +13912,9 @@ msgid ""
 "transcoding capabilities. The Open and 'Saving/Streaming' dialogs will give "
 "access to more features."
 msgstr ""
+"Kreator ten daje tylko mały wybór możliwości strumieniowania i "
+"transkodowania w VLC. Otwórz dialog 'Strumieniowanie/Zapisywanie' aby "
+"uzyskać pełny wybór możliwości."
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:335 modules/gui/macosx/wizard.m:491
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1671
@@ -13859,9 +13953,8 @@ msgstr "Wybierz..."
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:351 modules/gui/macosx/wizard.m:431
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:614
-#, fuzzy
 msgid "Partial Extract"
-msgstr "Rozpakuj"
+msgstr "Częściowa ekstrakcja"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:353
 msgid ""
@@ -13881,11 +13974,8 @@ msgid "To"
 msgstr "Do"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:362
-#, fuzzy
 msgid "This page allows to select how the input stream will be sent."
 msgstr ""
-"Ta opcja umożliwia ustawienie dodatkowej ścieżki dla VLC, wykorzystywanej "
-"przy wyszukiwaniu wtyczek programu. "
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:364 modules/gui/macosx/wizard.m:425
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1042 modules/stream_out/rtp.c:63
@@ -13898,9 +13988,8 @@ msgid "Streaming method"
 msgstr "Metoda strumieniowania"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:366
-#, fuzzy
 msgid "Address of the computer to stream to."
-msgstr "Adres używanego serwera CDDB"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:368
 msgid "UDP Unicast"
@@ -13946,9 +14035,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:390
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:148
-#, fuzzy
 msgid "Encapsulation format"
-msgstr "format wyjściowy dźwięku"
+msgstr "Format dekapsulacji"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:391
 msgid ""
@@ -13984,6 +14072,7 @@ msgid "Local playback"
 msgstr "Lokalne odtwarzanie"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:405 modules/gui/macosx/wizard.m:414
+#, fuzzy
 msgid "Add Subtitles to transcoded video"
 msgstr "Dodaj napisy do transkodowanego obrazu"
 
@@ -14018,9 +14107,8 @@ msgid "Summary"
 msgstr "Podsumowanie"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:427
-#, fuzzy
 msgid "Encap. format"
-msgstr "format wyjściowy dźwięku"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:429
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:107
@@ -14033,7 +14121,7 @@ msgstr "Zapisz plik do"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:443
 msgid "Include subtitles"
-msgstr "Załącz napisy"
+msgstr "Zawiera napisy"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:598
 msgid "No input selected"
@@ -14176,18 +14264,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/minimal_macosx/macosx.c:52
+#, fuzzy
 msgid "Minimal Mac OS X interface"
-msgstr "Minimalny interfejs Mac OS X"
+msgstr "Interfejs Mac OS X"
 
 #: modules/gui/minimal_macosx/macosx.c:60
 msgid "Minimal Mac OS X OpenGL video output (opens a borderless window)"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/ncurses.c:105
+#: modules/gui/ncurses.c:110
 msgid "Filebrowser starting point"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/ncurses.c:107
+#: modules/gui/ncurses.c:112
 msgid ""
 "This option allows you to specify the directory the ncurses filebrowser will "
 "show you initially."
@@ -14195,10 +14284,332 @@ msgstr ""
 "Ta opcja umożliwia ci na ustawienie folderu, który będzie początkowo "
 "wyświetlany przez browser pliku ncurses."
 
-#: modules/gui/ncurses.c:112
+#: modules/gui/ncurses.c:117
 msgid "Ncurses interface"
 msgstr "Interfejs Ncurses"
 
+#: modules/gui/ncurses.c:1517
+#, fuzzy
+msgid "[Repeat] "
+msgstr "Wybierz plik"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1518
+#, fuzzy
+msgid "[Random] "
+msgstr "Losowe"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1519
+#, fuzzy
+msgid "[Loop]"
+msgstr "Powtórka"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1531
+#, c-format
+msgid " Source   : %s"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1538
+#, c-format
+msgid " State    : Playing %s"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1542
+#, c-format
+msgid " State    : Opening/Connecting %s"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1546
+#, c-format
+msgid " State    : Buffering %s"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1550
+#, c-format
+msgid " State    : Paused %s"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1564
+#, c-format
+msgid " Position : %s/%s (%.2f%%)"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1568
+#, fuzzy, c-format
+msgid " Volume   : %i%%"
+msgstr "Głośność: %d%%"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1576
+#, fuzzy, c-format
+msgid " Title    : %d/%d"
+msgstr "Tytuł %d (%d)"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1587
+#, fuzzy, c-format
+msgid " Chapter  : %d/%d"
+msgstr "Rozdział %d"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1599
+#, c-format
+msgid " Source: <no current item> %s"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1601
+#, fuzzy
+msgid " [ h for help ]"
+msgstr "+----[ koniec pomocy ]"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1623
+#, fuzzy
+msgid " Help "
+msgstr "Pomoc"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1627
+#, fuzzy
+msgid "[Display]"
+msgstr "Wyświetlacz"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1630
+msgid "     h,H         Show/Hide help box"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1631
+msgid "     i           Show/Hide info box"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1632
+msgid "     m           Show/Hide metadata box"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1633
+msgid "     L           Show/Hide messages box"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1634
+msgid "     P           Show/Hide playlist box"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1635
+msgid "     B           Show/Hide filebrowser"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1636
+msgid "     x           Show/Hide objects box"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1637
+msgid "     c           Switch color on/off"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1638
+msgid "     Esc         Close Add/Search entry"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1643
+#, fuzzy
+msgid "[Global]"
+msgstr "Globalne wzmocnienie"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1646
+msgid "     q, Q, Esc   Quit"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1647
+msgid "     s           Stop"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1648
+msgid "     <space>     Pause/Play"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1649
+msgid "     f           Toggle Fullscreen"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1650
+#, fuzzy
+msgid "     n, p        Next/Previous playlist item"
+msgstr "Poprzedni element listy odtwarzania"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1651
+msgid "     [, ]        Next/Previous title"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1652
+msgid "     <, >        Next/Previous chapter"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1653
+#, c-format
+msgid "     <right>     Seek +1%%"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1654
+#, c-format
+msgid "     <left>      Seek -1%%"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1655
+msgid "     a           Volume Up"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1656
+msgid "     z           Volume Down"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1661
+#, fuzzy
+msgid "[Playlist]"
+msgstr "Lista odtwarzania"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1664
+msgid "     r           Toggle Random playing"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1665
+msgid "     l           Toggle Loop Playlist"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1666
+msgid "     R           Toggle Repeat item"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1667
+msgid "     o           Order Playlist by title"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1668
+msgid "     O           Reverse order Playlist by title"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1669
+msgid "     g           Go to the current playing item"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1670
+msgid "     /           Look for an item"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1671
+msgid "     A           Add an entry"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1672
+msgid "     D, <del>    Delete an entry"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1673
+msgid "     <backspace> Delete an entry"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1674
+msgid "     e           Eject (if stopped)"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1679
+#, fuzzy
+msgid "[Filebrowser]"
+msgstr "Filtry"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1682
+msgid "     <enter>     Add the selected file to the playlist"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1683
+msgid "     <space>     Add the selected directory to the playlist"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1684
+msgid "     .           Show/Hide hidden files"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1689
+msgid "[Boxes]"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1692
+msgid "     <up>,<down>     Navigate through the box line by line"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1693
+msgid "     <pgup>,<pgdown> Navigate through the box page by page"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1698
+#, fuzzy
+msgid "[Player]"
+msgstr "Odtwarzaj"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1701
+#, c-format
+msgid "     <up>,<down>     Seek +/-5%%"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1706
+#, fuzzy
+msgid "[Miscellaneous]"
+msgstr "Różne"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1709
+msgid "     Ctrl-l          Refresh the screen"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1730
+#, fuzzy
+msgid " Information "
+msgstr "Informacja"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1742
+#, c-format
+msgid "  [%s]"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1749
+#, c-format
+msgid "      %s: %s"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1756 modules/gui/ncurses.c:1850
+#, fuzzy
+msgid "No item currently playing"
+msgstr "Nie ma pozycji w liście odtwarzania"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1873
+#, fuzzy
+msgid " Logs "
+msgstr "Logo"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1916
+#, fuzzy
+msgid " Browse "
+msgstr "Przeglądaj..."
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1971
+msgid " Objects "
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1995
+msgid " Playlist (All, one level) "
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:1998
+#, fuzzy
+msgid " Playlist (By category) "
+msgstr "Podcast Kategoria"
+
+#: modules/gui/ncurses.c:2001
+msgid " Playlist (Manually added) "
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:2088 modules/gui/ncurses.c:2092
+#, c-format
+msgid "Find: %s"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/ncurses.c:2101
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Open: %s"
+msgstr "Otwórz:"
+
 #: modules/gui/pda/pda.c:57
 msgid "Autoplay selected file"
 msgstr "Automatycznie odtwarzaj wybrany plik"
@@ -14464,7 +14875,7 @@ msgstr "Tolerancja przepływności:"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:949
 msgid "Keyframe Interval:"
-msgstr "Kluczowy Interwal:"
+msgstr "Kluczowy interwal:"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:958
 msgid "Audio Codec:"
@@ -14576,17 +14987,17 @@ msgstr "Przepływność dźwięku :"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1155
 msgid "SAP Announce:"
-msgstr "Ogłoszenie SAP"
+msgstr "Ogłoszenie SAP:"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1178
 msgid "SLP Announce:"
-msgstr "Ogłoszenie SLP"
+msgstr "Ogłoszenie SLP:"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1187
 msgid "Announce Channel:"
-msgstr "Ogłoszenie Kanału"
+msgstr "Ogłoszenie kanału:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1247 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:193
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1247 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:200
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:463 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:998
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualizacja"
@@ -14642,196 +15053,222 @@ msgstr "Wyjście obrazu i dźwięku QNX RTOS"
 
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:898
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:956
+#, fuzzy
 msgid "Preamp\n"
-msgstr "Przedwzmacniacz\n"
+msgstr "Przedwzmacniacz"
 
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:898
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:956
 msgid "dB"
-msgstr "dB"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:344
-msgid "Extra metadata and other information are shown in this list.\n"
+msgid "Extra metadata and other information are shown in this panel.\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:409
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:416
 msgid ""
 "Information about what your media or stream is made of.\n"
 " Muxer, Audio and Video Codecs, Subtitles are shown."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:483
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:490
 msgid ""
 "Various statistics about the current media or stream.\n"
 " Played and streamed info are shown."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:531
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:538
+#, fuzzy
 msgid "Sent bitrates"
-msgstr "Wyślij przepływność"
+msgstr "Wyślij Przepływność"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:210
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:201
+#, fuzzy
 msgid "Current visualization:"
-msgstr "Aktualna wizualizacja:"
+msgstr "Wizualizacje dźwięku"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:267
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:258
+#, fuzzy
 msgid "A to B"
-msgstr "A do B"
+msgstr " do "
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:276
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:267
+#, fuzzy
 msgid "Frame by Frame"
-msgstr "Klatka za klatką"
+msgstr "Liczba klatek/s"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:290
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:281
+#, fuzzy
 msgid "Take a snapshot"
-msgstr "Wykonaj zrzut ekranu"
+msgstr "Wykonaj zrzut obrazu"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:456
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:447
 #, fuzzy
 msgid "Transparent"
 msgstr "Przezroczystość"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:548
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:539
+#, fuzzy
 msgid "Show playlist"
-msgstr "Wyświetl listę odtwarzania"
+msgstr "Zapisz listę odtwarzania"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:553
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:544
+#, fuzzy
 msgid "Extended Settings"
-msgstr "Ustawienia rozszerzone"
+msgstr "Ustawienia rozszerzone..."
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:627
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:618
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:285
 msgid "Menu"
 msgstr "Menu"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:630
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:621
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
 msgid "Previous track"
 msgstr "Poprzednia ścieżka"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:631
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:622
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
 msgid "Next track"
 msgstr "Następna ścieżka"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:790
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:781
 msgid "Revert to normal play speed"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:86
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:87
+#, fuzzy
 msgid "Select one or multiple files, or a folder"
-msgstr "Wybierz jeden albo więcej plików, lub folder"
+msgstr "Wybierz jeden albo więcej plików do otwarcia"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:104
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:105
 #, fuzzy
 msgid "File names:"
-msgstr "Nazwy pliku:"
+msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:106
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:107
+#, fuzzy
 msgid "Filter:"
-msgstr "Filtr:"
+msgstr "Filtry"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:147
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:148
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1296
 msgid "Open subtitles file"
 msgstr "Otwórz plik z napisami"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:394
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:395
 #, fuzzy
 msgid "Open a device or a VIDEO_TS directory"
 msgstr "Otwórz folder VIDEO_TS"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:627
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:631
+#, fuzzy
 msgid "Channels :"
-msgstr "Kanały :"
+msgstr "Kanały"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:640
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:644
+#, fuzzy
 msgid "Selected ports :"
-msgstr "Wybrane porty :"
+msgstr "Wybrano:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:643
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:647
 msgid ".*"
-msgstr ".*"
+msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:648
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:652
+#, fuzzy
 msgid "Input caching :"
-msgstr ""
+msgstr "Wejście zostało zmienione"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:658
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:662
 msgid "Use VLC pace"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:662
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:666
+#, fuzzy
 msgid "Auto connnection"
-msgstr "Automatyczne połączenie"
+msgstr "Automatyczne połączenie się na nowo"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:686
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:690
+#, fuzzy
 msgid "Radio device name"
-msgstr "Nazwa urządzenia radia"
+msgstr "Nazwa urządzenia audio"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:737
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:831
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:741
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:835
+#, fuzzy
 msgid "DVB Type:"
-msgstr "Typ DVB:"
+msgstr "Typ"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:767
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:855
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:771
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:859
 #, fuzzy
 msgid "Transponder symbol rate"
 msgstr "Szybkość symboli domyślnego transpondera satelitarnego w kHz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1071
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1076
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:61
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:259
 msgid "Advanced options..."
 msgstr "Opcje zaawansowane..."
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:290
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:59
+#, fuzzy
+msgid "Double click to get the media informations"
+msgstr ""
+"Wybierz twój kodek obrazu. Kliknij jednego aby otrzymać więcej informacji."
+
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:299
 msgid "Select File"
 msgstr "Wybierz plik"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:319
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:328
+#, fuzzy
 msgid "Select Directory"
-msgstr "Wybierz Folder"
+msgstr "Wybierz folder"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:993
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1003
 msgid "Select an action to change the associated hotkey"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1001
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1011
 #, fuzzy
 msgid "Action"
 msgstr "Aplikacja"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1002
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1012
 #, fuzzy
 msgid "Shortcut"
 msgstr "Shoutcast"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1008
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1018
 #, fuzzy
 msgid "Set"
 msgstr "Wybierz"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1134
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1144
+#, fuzzy
 msgid "Hotkey for "
-msgstr "Skróty klawiszowe dla "
+msgstr "Skróty klawiszowe"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1137
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1147
 msgid "Press the new keys for "
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1171
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1181
 msgid "Warning: the  key is already assigned to \""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:74
+#, fuzzy
 msgid "Input and Codecs"
-msgstr "Wejście i Kodeki"
+msgstr "Wejście / Kodeki"
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:292
+#, fuzzy
 msgid "Input & Codecs settings"
-msgstr "Ustawienia Wejścia i Kodeków"
+msgstr "U_stawienia"
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:298
 msgid ""
@@ -14841,24 +15278,37 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:393
+#, fuzzy
 msgid "Interface settings"
-msgstr "Ustawienia interfejsu"
+msgstr "Ogólne ustawienia interfejsu"
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:434
+#, fuzzy
 msgid "Subtitles & OSD settings"
-msgstr "Ustawienia napisów & OSD"
+msgstr "Ustawienia demultipleksera napisów"
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:460
 #, fuzzy
 msgid "Configure Hotkeys"
 msgstr "Skonfiguruj"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/errors.cpp:38
-msgid "Errors"
-msgstr "Błędy"
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:37
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:75
+msgid "Edit bookmark"
+msgstr "Edytuj zakładkę"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:55
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:101
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:197
+msgid "Bytes"
+msgstr "bajtów"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/errors.cpp:38
+msgid "Errors"
+msgstr "Błędy"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/errors.cpp:46 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:60
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:87 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:198
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:87 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:205
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:74
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:44
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:93
@@ -14867,7 +15317,7 @@ msgstr "Błędy"
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:252
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:77
 msgid "&Close"
-msgstr "&Zamknij"
+msgstr "&Zamkij"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/errors.cpp:47
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:45
@@ -14878,17 +15328,18 @@ msgid "&Clear"
 msgstr "&Wyczyść"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/errors.cpp:54
+#, fuzzy
 msgid "Hide future errors"
-msgstr "Ukryj kolejne błędy"
+msgstr "Ukryj inne okna"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:38
-#, fuzzy
 msgid "Adjustments and Effects"
-msgstr "Ustawienia obrazu i efekty"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:50
+#, fuzzy
 msgid "Graphic Equalizer"
-msgstr "Korektor graficzny"
+msgstr "Korektor parametryczny"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:53
 #, fuzzy
@@ -14898,29 +15349,31 @@ msgstr "Wizualizer"
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:56
 #, fuzzy
 msgid "Audio effects"
-msgstr "Kodeki dźwięku"
+msgstr "Kodeki obrazu"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:59
 #, fuzzy
 msgid "Video Effects"
-msgstr "Kodeki dźwięku"
+msgstr "Kodeki obrazu"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:64
 #, fuzzy
 msgid "v4l2 controls"
-msgstr "liczba zmiennoprz."
+msgstr "Opcje zaawansowane"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:42
+#, fuzzy
 msgid "Go to time"
-msgstr "Przejdź do czasu"
+msgstr "Przejdź do tytułu"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:46
+#, fuzzy
 msgid "&Go"
-msgstr "&Start"
+msgstr "&Nie"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:47
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:105
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:77
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:76
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:127
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:108
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/interaction.cpp:179
@@ -14936,11 +15389,12 @@ msgstr "&Anuluj"
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:57
 #, fuzzy
 msgid "Go to time:"
-msgstr "Przejdź do czasu"
+msgstr "Przejdź do tytułu"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:92
+#, fuzzy
 msgid "Information about VLC media player."
-msgstr "Informacje o programie VLC media player."
+msgstr "Informacje o VLC media player"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:108
 msgid ""
@@ -14960,83 +15414,95 @@ msgstr ""
 msgid "Compiled by "
 msgstr "Skompilowane przez "
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:117 modules/gui/wince/interface.cpp:501
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:118 modules/gui/wince/interface.cpp:501
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:961
 msgid "Based on SVN revision: "
 msgstr "Oparty na rewizji SNV: "
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:119
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:120
 msgid ""
 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by the law; "
 "read the distribution tab.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:143
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:144
 msgid ""
 "We would like to thank the whole community, the testers, our users and the "
 "following people (and the missing ones...) for their collaboration to "
 "provide the best software."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:160
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:161
+#, fuzzy
 msgid "General Info"
-msgstr "Ogólne informacje"
+msgstr "Ogólne"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:161
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:162
 msgid "Authors"
 msgstr "Autorzy"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:162
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:163
+#, fuzzy
 msgid "Thanks"
-msgstr "Podziękowania"
+msgstr "Ścieżki"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:163
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:164
+#, fuzzy
 msgid "Distribution License"
-msgstr "Licencja Dystrybucji"
+msgstr "Opis"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:199
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:206
 #, fuzzy
 msgid "&Update List"
-msgstr "Aktualizacja Listy"
+msgstr "Aktualizacje"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:205
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:212
 #, fuzzy
 msgid "Checking for the update..."
 msgstr "Sprawdzam aktualizacje..."
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:240
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:250
 #, fuzzy
 msgid "Select a directory ..."
 msgstr "Wybierz folder"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:266
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:282
 msgid "There is a new version of vlc :\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:270
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:285
 msgid "You have the latest version of vlc"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:89
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:288
+#, fuzzy
+msgid "An error occure while checking for updates"
+msgstr "Sprawdź dostępność aktualizacji"
+
+#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:90
 msgid "Login"
 msgstr "Logowanie"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:52
+#, fuzzy
 msgid "Media information"
-msgstr "Meta informacje"
+msgstr "Metainformacje"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:58
+#, fuzzy
 msgid "&General"
-msgstr "&Ogólne"
+msgstr "Ogólne"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:60
+#, fuzzy
 msgid "&Extra Metadata"
-msgstr "&Dodatkowe Metadane"
+msgstr "Metadane"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:62
+#, fuzzy
 msgid "&Codec Details"
-msgstr "&Szczegóły kodeku"
+msgstr "Wyświetl szczegóły"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:66
 #, fuzzy
@@ -15044,24 +15510,29 @@ msgid "&Statistics"
 msgstr "Statystyki"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:72
+#, fuzzy
 msgid "&Save Metadata"
-msgstr "&Zapisz Metadane"
+msgstr "Metadane"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:78
+#, fuzzy
 msgid "Location :"
-msgstr "Miejsce :"
+msgstr "Łaciński"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:46
+#, fuzzy
 msgid "&Save as..."
-msgstr "&Zapisz jako..."
+msgstr "Lista odtwarzania..."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:55
+#, fuzzy
 msgid "Verbosity Level"
-msgstr "Poziom szczegółów (0,1,2)"
+msgstr "Szczegółowość informacji (0,1,2)"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:159
+#, fuzzy
 msgid "Choose a filename to save the logs under..."
-msgstr "Wybierz nazwę pliku zapisu dziennika..."
+msgstr "Musisz wybrać plik zapisu"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:168
 msgid ""
@@ -15074,21 +15545,25 @@ msgid "&File"
 msgstr "&Plik"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:80
+#, fuzzy
 msgid "&Disc"
-msgstr "&Płyta"
+msgstr "Płyta"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:81
+#, fuzzy
 msgid "&Network"
-msgstr "&Sieć"
+msgstr "Sieć"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:83
+#, fuzzy
 msgid "Capture &Device"
-msgstr "&Urządzenie przechwytywania"
+msgstr "Otwórz &urządzenie przechwytywania..."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:97 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:117
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:199
+#, fuzzy
 msgid "&Play"
-msgstr "&Odtwórz"
+msgstr "Odtwórz"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:115 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:195
 msgid "&Enqueue"
@@ -15096,33 +15571,38 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:119 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:189
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:126
+#, fuzzy
 msgid "&Stream"
-msgstr "&Strumień"
+msgstr "Strumień"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:121
+#, fuzzy
 msgid "&Convert"
-msgstr "&Konwertuj"
+msgstr "Odwróć"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:192
+#, fuzzy
 msgid "&Convert / Save"
-msgstr "&Konwertowanie / Zapisywanie"
+msgstr "Odwróć"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:62
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:61
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:41
+#, fuzzy
 msgid "Basic"
-msgstr "Podstawowe"
+msgstr "Baszkirski"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:76
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:75
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:208
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:80
 msgid "&Save"
 msgstr "&Zapisz"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:78
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:77
+#, fuzzy
 msgid "&Reset Preferences"
-msgstr "Z&resetuj Preferencje"
+msgstr "Resetuj Preferencje"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:326
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:327
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:294
 msgid ""
 "This will reset your VLC media player preferences.\n"
@@ -15131,19 +15611,22 @@ msgstr ""
 "To zresetuje preferencje VLC media player.\n"
 "Jesteś pewny aby kontynuować?"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:362
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:364
+#, fuzzy
 msgid "Open playlist file"
-msgstr "Otwórz plik listy odtwarzania"
+msgstr "Otwórz listę odtwarzania"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:373
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:375
+#, fuzzy
 msgid "Choose a filename to save playlist"
-msgstr "Wybierz nazwę pliku zapisu listy odtwarzania"
+msgstr "Musisz wybrać plik zapisu"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:375
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:377
+#, fuzzy
 msgid "XSPF playlist (*.xspf);; "
-msgstr "Lista odtwarzania XSPF (*.xspf);; "
+msgstr "Lista odtwarzania XSPF"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:376
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:378
 msgid "M3U playlist (*.m3u);; Any (*.*) "
 msgstr ""
 
@@ -15156,16 +15639,19 @@ msgid "Video Files"
 msgstr "Pliki wideo"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:49
+#, fuzzy
 msgid "Audio Files"
-msgstr "Pliki dźwięku"
+msgstr "Filtry dźwięku"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:54
+#, fuzzy
 msgid "Playlist Files"
-msgstr "Pliki Listy Odtwarzania"
+msgstr "Pliki List Odtwarzania"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:59
+#, fuzzy
 msgid "Subtitles Files"
-msgstr "Pliki napisów"
+msgstr "Plik napisów"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:64
 msgid "All Files"
@@ -15187,40 +15673,38 @@ msgstr "Zapisz plik"
 msgid "Containers (*.ps *.ts *.mpg *.ogg *.asf *.mp4 *.mov *.wav *.raw *.flv)"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:75
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:77
 msgid "Hours/Minutes/Seconds:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:77
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:79
 msgid "Day Month Year:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:79
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:81
 #, fuzzy
 msgid "Repeat:"
 msgstr "Wybierz plik"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:81
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:83
 #, fuzzy
 msgid "Repeat delay:"
-msgstr "Wybierz plik"
+msgstr "Otwórz listę"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:105
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:107
 #, fuzzy
 msgid " days"
 msgstr "Odtwórz"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:451
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:464
 msgid "Privacy and Network policies"
-msgstr "Interaktywny interfejs"
+msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:455
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:468
 msgid "Privacy and Network Warning"
-msgstr "Interaktywny interfejs"
+msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:458
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:471
 msgid ""
 "<p>The <i>VideoLAN Team</i> doesn't like when an application goes online "
 "without authorization.</p>\n"
@@ -15233,26 +15717,29 @@ msgid ""
 "access on the web.</p>\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:959
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:977
 msgid "Control menu for the player"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1008
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1026
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:270
 msgid "Paused"
 msgstr "Wstrzymano"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:173
+#, fuzzy
 msgid "&Media"
-msgstr "&Media"
+msgstr "Plik/nośnik: %s"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:174
+#, fuzzy
 msgid "&Playlist"
-msgstr "&Lista odtwarzania"
+msgstr "Lista odtwarzania"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:175
+#, fuzzy
 msgid "&Tools"
-msgstr "&Narzędzia"
+msgstr "Narzędzie"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:176 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:634
 msgid "&Audio"
@@ -15282,8 +15769,9 @@ msgid "Open &Disc..."
 msgstr "Otwórz pły&tę..."
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:199 modules/gui/qt4/menus.cpp:526
+#, fuzzy
 msgid "Open &Network..."
-msgstr "Otwórz &Sieć"
+msgstr "Otwórz sieć"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:201 modules/gui/qt4/menus.cpp:528
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:131
@@ -15291,33 +15779,38 @@ msgid "Open &Capture Device..."
 msgstr "Otwórz &urządzenie przechwytywania..."
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:206
+#, fuzzy
 msgid "&Streaming..."
-msgstr "Strumieniowanie..."
+msgstr "Nadawaj strumieniowo..."
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:209
-#, fuzzy
 msgid "Conve&rt / Save..."
-msgstr "&Konwertowanie / Zapisywanie"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:213 modules/gui/qt4/menus.cpp:708
+#, fuzzy
 msgid "&Quit"
-msgstr "&Wyjdź"
+msgstr "Wyjdź"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:224
+#, fuzzy
 msgid "Show Playlist"
-msgstr "Pokaż listę odtwarzania"
+msgstr "Zapisz listę odtwarzania"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:232
+#, fuzzy
 msgid "Undock from interface"
-msgstr "Odłącz od interfejsu"
+msgstr "moduł interfejsu sterowania zdalnego"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:233
+#, fuzzy
 msgid "Ctrl+U"
-msgstr "Ctrl+U"
+msgstr "Ctrl"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:253
+#, fuzzy
 msgid "Ctrl+L"
-msgstr "Ctrl+L"
+msgstr "Ctrl"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:264
 #, fuzzy
@@ -15325,24 +15818,29 @@ msgid "Add Interfaces"
 msgstr "Dodaj interfejs"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:271
+#, fuzzy
 msgid "Minimal View..."
-msgstr "Minimalny widok..."
+msgstr "Minimalny interfejs"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:272
+#, fuzzy
 msgid "Ctrl+H"
-msgstr "Ctrl+H"
+msgstr "Ctrl"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:278
+#, fuzzy
 msgid "Advanced controls"
-msgstr "Kontrole zaawansowane"
+msgstr "Opcje zaawansowane"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:284
+#, fuzzy
 msgid "Visualizations selector"
-msgstr "Wybór wizualizacji"
+msgstr "Polaryzacja"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:329
+#, fuzzy
 msgid "Switch to skins"
-msgstr "Przełącz do skór"
+msgstr "Wybierz skórę"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:460
 #, fuzzy
@@ -15350,8 +15848,9 @@ msgid "Help..."
 msgstr "Pomoc"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:518
+#, fuzzy
 msgid "Tools"
-msgstr "Narzędzia"
+msgstr "Narzędzie"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:522 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:127
 msgid "Open &File..."
@@ -15360,15 +15859,17 @@ msgstr "Otwórz &plik..."
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:692
 #, fuzzy
 msgid "Hide VLC media player in taskbar"
-msgstr "Ukryj VLC media player"
+msgstr "VLC media player"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:698
+#, fuzzy
 msgid "Show VLC media player"
-msgstr "Wyświetl VLC media player"
+msgstr "VLC media player"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:706
+#, fuzzy
 msgid "&Open Media"
-msgstr "&Otwórz Medię"
+msgstr "Otwóz płytę"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:740 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:575
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:602
@@ -15376,8 +15877,9 @@ msgid "Empty"
 msgstr "Puste"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:56
+#, fuzzy
 msgid "Always show video area"
-msgstr "Zawsze wyświetlaj pole obrazu"
+msgstr "Nie wyświetlaj żadnego obrazu"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:57
 msgid ""
@@ -15387,7 +15889,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:60
 #, fuzzy
 msgid "Show advanced prefs over simple ones"
-msgstr "Pokaż opcje zaawansowane nad prostymi"
+msgstr "Pokaż opcje zaawansowane"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:61
 msgid ""
@@ -15409,7 +15911,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:70
 #, fuzzy
 msgid "Start VLC with only a systray icon"
-msgstr "Startuj VLC tylko z ikoną systemową"
+msgstr "wymuszanie pozycji SPU"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:71
 msgid ""
@@ -15516,16 +16018,18 @@ msgid "Qt interface"
 msgstr "Interfejs Qt"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:43
+#, fuzzy
 msgid "2 pass"
-msgstr "2 przebiegowy"
+msgstr "2-przebiegowy"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:63
 msgid "Preset"
 msgstr "Przedefiniowany"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:17
+#, fuzzy
 msgid "Capture Mode"
-msgstr "Tryb zdjęcia"
+msgstr "Kodeki rozdziałów"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:30
 #, fuzzy
@@ -15533,8 +16037,9 @@ msgid "Select the capture device type"
 msgstr "Wybierz folder zapisu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:44
+#, fuzzy
 msgid "Card Selection"
-msgstr "Wybór Karty"
+msgstr "Wybór"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:51 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:105
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:129
@@ -15546,70 +16051,80 @@ msgid "Access advanced options to tweak the device"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:20
+#, fuzzy
 msgid "Disc selection"
-msgstr "Wybór płyty"
+msgstr "Nieważny wybór"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:59
-#, fuzzy
 msgid "Select the device or the VIDEO_TS folder"
-msgstr "Otwórz folder VIDEO_TS"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:69
+#, fuzzy
 msgid "Disk device"
-msgstr "Urządzenie płyty"
+msgstr "Urządzenie DVD"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:139
 msgid "Disable DVD Menus (for compatibility)"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:142
+#, fuzzy
 msgid "No DVD Menus"
-msgstr "Bez Menu DVD"
+msgstr "Używaj Menu DVD"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:152
+#, fuzzy
 msgid "Starting position"
-msgstr "Pozycja startująca"
+msgstr "Pozycja początkowa"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:213
+#, fuzzy
 msgid "Audio and Subtitles"
-msgstr "Dźwięk i Napisy"
+msgstr "_Podtytuły"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:26
+#, fuzzy
 msgid "Choose one or more media file to open"
-msgstr "Wybierz jedonen albo więcej plików do otwarcia"
+msgstr "Wybierz jeden albo więcej plików do otwarcia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:49
+#, fuzzy
 msgid "Add a subtitle file"
-msgstr "Dodaj plik z napisami"
+msgstr "Użyj pliku z napisami"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:52
+#, fuzzy
 msgid "Use a sub&amp;titles file"
 msgstr "Użyj pliku z napisami"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:126
+#, fuzzy
 msgid "Alignment:"
-msgstr "Wyrównanie:"
+msgstr "Pozycja obrazu video"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:178
+#, fuzzy
 msgid "Select the subtitle file"
-msgstr "Wybierz plik napisów"
+msgstr "Wybiera kanał podtytułów"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:26
+#, fuzzy
 msgid "Network Protocol"
-msgstr "Protokół Sieci"
+msgstr "Sieć: "
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:38
 msgid "Set the protocol for the URL"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:45
+#, fuzzy
 msgid "Protocol"
-msgstr "Protokół"
+msgstr "Protokół:"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:52
-#, fuzzy
 msgid "Set the port used"
-msgstr "Wybrane porty :"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:87
 msgid ""
@@ -15618,8 +16133,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:42
+#, fuzzy
 msgid "Show extended options"
-msgstr "Wyświetl opcje zaawansowane"
+msgstr "Pokaż opcje zaawansowane"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:45
 #, fuzzy
@@ -15627,8 +16143,9 @@ msgid "Show &amp;more options"
 msgstr "Pokaż opcje zaawansowane"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:64
+#, fuzzy
 msgid "Start Time"
-msgstr "Czas rozpoczęcia"
+msgstr "Rozpoczynaj od"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:77
 msgid "Change the start time for the media"
@@ -15656,9 +16173,10 @@ msgstr "Dopasuj:"
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:134
 #, fuzzy
 msgid "Extra media"
-msgstr "&Dodatkowe Metadane"
+msgstr "Metadane"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:144
+#, fuzzy
 msgid "Select the file"
 msgstr "Wybierz plik"
 
@@ -15672,8 +16190,9 @@ msgid "Podcast URLs list"
 msgstr "Lista adresów URL podcastów"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:20
+#, fuzzy
 msgid "Stream Output"
-msgstr "Wyjście Strumienia"
+msgstr "wyjście obrazu w skali szarości"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:32
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:462
@@ -15704,24 +16223,29 @@ msgid "Login:pass:"
 msgstr "Logowanie:"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:435
+#, fuzzy
 msgid "Profile"
-msgstr "Profil"
+msgstr "Poprzedni plik"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:449
+#, fuzzy
 msgid "Encapsulation"
-msgstr "Metoda Kapsulacji"
+msgstr "Metoda Enkapsulacji"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:536
+#, fuzzy
 msgid "Video Codec"
-msgstr "Kodek wideo"
+msgstr "Kodek wideo:"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:625
+#, fuzzy
 msgid "Audio Codec"
-msgstr "Kodek dźwięku"
+msgstr "Kodek dźwięku:"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:740
+#, fuzzy
 msgid "Overlay subtitles on the video"
-msgstr "Nakładka napisów na obrazie"
+msgstr "Nakładki/Napisy"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:779
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:592
@@ -15729,8 +16253,9 @@ msgid "Group name"
 msgstr "Nazwa grupy"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:813
+#, fuzzy
 msgid "Stream all elementary streams"
-msgstr "Strumieniuj wszystkie elementarne strumienia"
+msgstr "Wybierz wszystkie elementy strumienia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:838
 #, fuzzy
@@ -15738,28 +16263,34 @@ msgid "Generated stream output string"
 msgstr "Ogólne ustawienia wyjścia strumienia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:30
+#, fuzzy
 msgid "General Audio"
-msgstr "Ogólny dźwięk"
+msgstr "Ogólne"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:69
+#, fuzzy
 msgid "Preferred audio language"
-msgstr "Preferowany jeżyk dźwięku"
+msgstr "Wybiera kanał dźwiękowy"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:95
+#, fuzzy
 msgid "Default volume"
-msgstr "Domyślna głośność"
+msgstr "Domyślny poziom głośności"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:244
+#, fuzzy
 msgid "Effects"
-msgstr "Efekty"
+msgstr "Efekt"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:253
+#, fuzzy
 msgid "Headphone surround effect"
-msgstr "Efekt słuchawek surround"
+msgstr "Efekt słuchawek"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:267
+#, fuzzy
 msgid "Visualisation"
-msgstr "Wizualizacja"
+msgstr "_Nawigacja"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:284
 msgid "Last.fm"
@@ -15770,20 +16301,24 @@ msgid "Enable last.fm submission"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:20
+#, fuzzy
 msgid "Disk Devices"
-msgstr "Urządzenia Dysku"
+msgstr "Urządzenia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:26
+#, fuzzy
 msgid "Disk Device"
-msgstr "Urządzenie Płyty"
+msgstr "Urządzenie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:52
+#, fuzzy
 msgid "Server Default Port"
-msgstr "Domyślny port serwera"
+msgstr "port serwera"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:75
+#, fuzzy
 msgid "HTTP Proxy"
-msgstr "HTTP Proxy"
+msgstr "Serwer proxy HTTP"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:94
 #, fuzzy
@@ -15795,8 +16330,9 @@ msgid "Codecs / Muxers"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:113
+#, fuzzy
 msgid "Post-Processing Quality"
-msgstr "Jakość po obróbce"
+msgstr "Jakość po obróbki"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:136
 msgid "Repair AVI files"
@@ -15807,8 +16343,9 @@ msgid "Use system codecs if available (better quality)"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:163
+#, fuzzy
 msgid "Access Filter"
-msgstr "Filtr dostępu"
+msgstr "Filtry dostępu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:29
 #, fuzzy
@@ -15816,12 +16353,14 @@ msgid "Native or Skins"
 msgstr "Rdzenna amerykańska muzyka"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:77
+#, fuzzy
 msgid "Skin File"
-msgstr "Pliki Skury"
+msgstr "Pliki dźwięku"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:90
+#, fuzzy
 msgid "This is VLC's default interface, with a native look and feel."
-msgstr "To jest domyślny interfejs VLC, z rodzinnym wyglądem i uczuciem."
+msgstr "Użyj minimalny interfejs, bez paska narzędziowego i mniej menu."
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:106
 #, fuzzy
@@ -15834,22 +16373,23 @@ msgid "Skins"
 msgstr "Skóry"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:120
+#, fuzzy
 msgid "Always display the video"
-msgstr "Zawsze wyświetlaj obraz"
+msgstr "Nie wyświetlaj żadnego obrazu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:130
+#, fuzzy
 msgid "Instances"
-msgstr "Instancje"
+msgstr "Interfejs"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:136
+#, fuzzy
 msgid "Allow only one instance"
-msgstr "Zezwalaj na tylko jedną instancje"
+msgstr "Zezwalaj na działanie tylko jednej instancji"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:143
-#, fuzzy
 msgid "Enqueue files in playlist when in one instance mode"
 msgstr ""
-"Kolejkowanie elementów do listy odtwarzania w trybie pojedynczej instancji"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:153
 #, fuzzy
@@ -15859,7 +16399,7 @@ msgstr "Interaktywny interfejs"
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:159
 #, fuzzy
 msgid "Album art download policy"
-msgstr "Opcje pobierania grafik albumu"
+msgstr "Tylko ręczne ściąganie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:169
 msgid "Activate update notifier"
@@ -15875,24 +16415,29 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:37
+#, fuzzy
 msgid "Enable OSD"
-msgstr "Włącz OSD"
+msgstr "Włączone"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:61
+#, fuzzy
 msgid "Subtitles languages"
-msgstr "Języki napisów"
+msgstr "Język napisów"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:73
+#, fuzzy
 msgid "Subtitles preferred language"
-msgstr "Preferowany język napisów"
+msgstr "Język napisów"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:93
+#, fuzzy
 msgid "Default Encoding"
-msgstr "Kodowanie domyślne"
+msgstr "Usuń"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:103
+#, fuzzy
 msgid "Display Settings"
-msgstr "Ustawienia wyświetlania"
+msgstr "Rozdzielczość obrazu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:118
 #: modules/video_output/opengl.c:168
@@ -15900,8 +16445,9 @@ msgid "Effect"
 msgstr "Efekt"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:128
+#, fuzzy
 msgid "Font Color"
-msgstr "Kolor czcionki"
+msgstr "Kolor"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:36 modules/stream_out/display.c:49
 #: modules/video_filter/deinterlace.c:125
@@ -15914,48 +16460,58 @@ msgid "Output"
 msgstr "Wyjście"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:85
+#, fuzzy
 msgid "Accelerated video output"
-msgstr "Przyspieszone wyjście obrazu"
+msgstr "Wyjście obrazu w trybie overlay"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:98
+#, fuzzy
 msgid "Skip Frames"
-msgstr "Pomijaj klatki"
+msgstr "Pomijaj klatki obrazu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:111
+#, fuzzy
 msgid "DirectX"
-msgstr "DirectX"
+msgstr "moduł rozszerzeń DirectX"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:126
+#, fuzzy
 msgid "Display Device"
-msgstr "Urządzenie ekranu"
+msgstr "identyfikator ekranu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:133
+#, fuzzy
 msgid "Enable Wallpaper Mode"
-msgstr "Włącz tryb tapetowy"
+msgstr "Tapeta"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:143
+#, fuzzy
 msgid "Video snapshots"
-msgstr "Zrzuty obrazu"
+msgstr "Format zrzutów obrazu video"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:172
+#, fuzzy
 msgid "Prefix"
-msgstr "Prefiks"
+msgstr "Poprz"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:186
+#, fuzzy
 msgid "Format"
-msgstr "Format"
+msgstr "Formularz"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:196
 msgid "Sequential numbering"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:57
+#, fuzzy
 msgid "Edit settings"
-msgstr "Edytuj ustawienia"
+msgstr "Ustawienia dźwięku"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:67
+#, fuzzy
 msgid "Control"
-msgstr "Kontrola"
+msgstr "liczba zmiennoprz."
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:79
 msgid "Run manually"
@@ -15970,60 +16526,69 @@ msgid "Run on schedule"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:103
+#, fuzzy
 msgid "Status"
-msgstr "Stan"
+msgstr "Satelita"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:115
+#, fuzzy
 msgid "P/P"
-msgstr "P/P"
+msgstr "UDP/RTP"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:136
 msgid "Prev"
 msgstr "Poprz"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:153
+#, fuzzy
 msgid "Add input"
-msgstr "Dodaj wejście"
+msgstr "Brak wejścia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:160
+#, fuzzy
 msgid "Edit input"
-msgstr "Edytuj wejście"
+msgstr "Plik wejściowy"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:167
+#, fuzzy
 msgid "Clear list"
-msgstr "Wyczyść listę"
+msgstr "Odtwarzaj listę"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:53
+#, fuzzy
 msgid "Transform"
-msgstr "Transformuj"
+msgstr "Przekształcenie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:77
+#, fuzzy
 msgid "Sharpen"
-msgstr "Wyostrz"
+msgstr "Ekran"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:95
+#, fuzzy
 msgid "Sigma"
-msgstr "Sigma"
+msgstr "Małe"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:130 modules/video_filter/adjust.c:77
-#, fuzzy
 msgid "Image adjust"
-msgstr "Regulacja obrazu"
+msgstr "Właściwości obrazu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:263 modules/video_filter/adjust.c:60
-#, fuzzy
 msgid "Brightness threshold"
-msgstr "Jasność"
+msgstr "Próg jasności"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:274
+#, fuzzy
 msgid "Color fun"
-msgstr "Zabawny kolor"
+msgstr "Kolor"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:286
+#, fuzzy
 msgid "Color extraction"
-msgstr "Ekstrakcja koloru"
+msgstr "Inwersja koloru"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:321
+#, fuzzy
 msgid "Color invert"
 msgstr "Inwersja koloru"
 
@@ -16038,29 +16603,34 @@ msgid "Similarity"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
+#, fuzzy
 msgid "Some random name"
-msgstr "Jakaś przypadkowa nazwa"
+msgstr "Nazwa strumienia"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:411 modules/video_filter/rotate.c:61
 msgid "Rotate"
 msgstr "Obróć"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:451
+#, fuzzy
 msgid "Angle"
-msgstr "Kąt"
+msgstr "Jungle"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:461
+#, fuzzy
 msgid "Puzzle game"
-msgstr "Gra w puzzle"
+msgstr "Układanka"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:499
+#, fuzzy
 msgid "Black slot"
-msgstr "Czarne gniazdo"
+msgstr "Czarny"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:506
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:793
+#, fuzzy
 msgid "Columns"
-msgstr "Kolumny"
+msgstr "Głośność"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:513
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:786
@@ -16068,12 +16638,14 @@ msgid "Rows"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
+#, fuzzy
 msgid "Image modification"
-msgstr "Modyfikacja obrazu"
+msgstr "Powiększenie"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:543
+#, fuzzy
 msgid "Water effect"
-msgstr "Efekt wodny"
+msgstr "Efekt słuchawek"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:557 modules/meta_engine/id3genres.h:67
 #: modules/video_filter/noise.c:48
@@ -16082,29 +16654,32 @@ msgstr "Szum"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:564
 msgid "Motion detect"
-msgstr "Wykrywanie wniosku"
+msgstr "Rozpoznawanie ruchów"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:571
 #: modules/video_filter/motionblur.c:54
-#, fuzzy
 msgid "Motion blur"
-msgstr "moduł ściany obrazu (image wall)"
+msgstr "Rozmazywanie ruchów"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:589
+#, fuzzy
 msgid "Factor"
-msgstr "Czynnik"
+msgstr "Przyspiesz"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:653
+#, fuzzy
 msgid "Cartoon"
-msgstr "Kreskówka"
+msgstr "Kasztanowy"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:667
+#, fuzzy
 msgid "Find a name"
-msgstr "Znajdź nazwę"
+msgstr "Nazwa pliku