Swedish translation update by Daniel Nylander
authorChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Mon, 12 Nov 2007 22:08:54 +0000 (22:08 +0000)
committerChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Mon, 12 Nov 2007 22:08:54 +0000 (22:08 +0000)
po/sv.po

index ecf4eb6..0717937 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,5 +1,4 @@
 # Swedish translation for VLC.
-# $Id$
 # Copyright (C) 2002-2007 VideoLAN <videolan@videolan.org>
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007.
@@ -9,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vlc\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-11-07 19:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-06-10 21:23+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-11-12 22:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-11-12 22:52+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -67,7 +66,7 @@ msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Inställningar för snabbtangenter"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2022
-#: src/libvlc-module.c:1395 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
+#: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:619
 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
@@ -115,7 +114,7 @@ msgstr "Utmatningsmoduler"
 msgid "These are general settings for audio output modules."
 msgstr "Dessa är allmänna inställningar för ljudutmatningsmoduler."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1772
+#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1777
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:758
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
@@ -127,7 +126,7 @@ msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Diverse ljudinställningar och moduler."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2050
-#: src/libvlc-module.c:1443 modules/gui/macosx/extended.m:69
+#: src/libvlc-module.c:1448 modules/gui/macosx/extended.m:69
 #: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/macosx/output.m:160
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:500
@@ -167,7 +166,7 @@ msgid ""
 "subpictures\"."
 msgstr ""
 "Diverse inställningar relaterade till skärmtexter, undertexter och "
-"\"överlappade underbilder\"."
+"\"överliggande underbilder\"."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:103
 msgid "Input / Codecs"
@@ -244,7 +243,7 @@ msgstr "Inställningar för ljud+video och diverse avkodare och kodare."
 msgid "General input settings. Use with care."
 msgstr "Avancerade inmatningsinställningar. Använd med försiktighet."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1698
+#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1703
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:40
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
 msgid "Stream output"
@@ -353,7 +352,7 @@ msgstr "VOD"
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "VLC:s implementering av Video On Demand"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1834
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1839
 #: src/playlist/engine.c:111 modules/demux/playlist/playlist.c:62
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:63
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
@@ -392,7 +391,7 @@ msgstr ""
 "Tjänsteidentifieringsmoduler är funktioner som automatiskt lägger till "
 "objekt till spellistan."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1657
+#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1662
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avancerat"
@@ -512,9 +511,8 @@ msgid "Select one or more files to open"
 msgstr "Välj en eller flera filer att öppna"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:663
-#, fuzzy
 msgid "Media Information..."
-msgstr "Mediainformation"
+msgstr "Mediainformation..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:42
 msgid "Codec Information..."
@@ -551,9 +549,9 @@ msgstr "Om Mediaspelaren VLC..."
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1578 modules/gui/macosx/intf.m:1579
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1580 modules/gui/macosx/playlist.m:454
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:419
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:108 modules/gui/qt4/menus.cpp:495
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:499
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:454
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:108 modules/gui/qt4/menus.cpp:482
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:486
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
@@ -586,7 +584,7 @@ msgid "Sort"
 msgstr "Sortera"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:57
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1594
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1577
 msgid "Add node"
 msgstr "Lägg till nod"
 
@@ -599,11 +597,10 @@ msgid "Save..."
 msgstr "Spara..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:60
-#, fuzzy
 msgid "Open Folder..."
-msgstr "Öppna fil..."
+msgstr "Öppna mapp..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1089
+#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1094
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Upprepa alla"
 
@@ -615,13 +612,12 @@ msgstr "Upprepa en gång"
 msgid "No repeat"
 msgstr "Upprepa inte"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1288
+#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1293
 #: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:606
 msgid "Random"
 msgstr "Slumpmässig"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:69
-#, fuzzy
 msgid "Random off"
 msgstr "Slumpmässig av"
 
@@ -769,6 +765,34 @@ msgid ""
 "also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
 "b> VLC media player.</p></body></html>"
 msgstr ""
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Välkommen till hjälp för Mediaspelaren "
+"VLC</h2><h3>Dokumentation</h3><p>Du kan hitta dokumentation för VLC på "
+"VideoLAN:s <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wikisidor</a>.</p><p>Om du "
+"är nybörjare och vill veta mer om Mediaspelaren VLC kan du läsa<br><a href="
+"\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduktion "
+"till Mediaspelaren VLC</em></a> (engelska).</p><p>Du kan hitta information "
+"om hur man användare spelaren i dokumentet <br>\"<a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Hur man spelar upp filer med "
+"Mediaspelaren VLC</em></a>\" (engelska).</p><p>För information om hur man "
+"sparar, konverterar, kodar om, kodar, muxar och strömmar, kan du ha "
+"användning av informationen i dokumentet <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
+"Documentation:Streaming_HowTo\">Dokumentation om strömning</a> (engelska).</"
+"p><p>Om du är osäker på terminologin kan du ta en titt i <a href=\"http://"
+"wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">kunskapsbasen</a> (engelska).</p><p>För "
+"att förstår de grundläggande tangentbordsgenvägarna kan du läsa på sidan om "
+"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">genvägar</a> (engelska).</"
+"p><h3>Hjälp</h3><p>Innan du ställer några frågor kan du se vår sida för <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org/Frequently_Asked_Questions\">Frågor och "
+"svar</a>.</p><p>Du kanske då kan få (och ge) hjälp på vårat <a href=\"http://"
+"forum.videolan.org\">forum</a>, våra <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
+"lists.html\">sändlistor</a> eller på vår irc-kanal ( <a href=\"http://www."
+"videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> på nätverket irc.freenode."
+"net ).</p><h3>Bidra till projektet</h3><p>Du kan hjälpa VideoLAN-projektet "
+"genom att ge lite av din tid till att hjälpa gemenskapen att designa skal, "
+"översätta dokumentationen, testa och att programmera. Du kan även donera "
+"medel för att hjälpa oss. Och så klart kan du hjälpa oss att <b>sprida</b> "
+"Mediaspelaren VLC.</p></body></html>"
 
 #: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
 msgid "Meta-information"
@@ -953,19 +977,19 @@ msgstr "Bokmärke %i"
 
 #: src/input/decoder.c:106
 #, fuzzy
-msgid "No suitable decoder module for format"
+msgid "No suitable decoder module"
 msgstr "Ingen lämplig avkodningsmodul hittades för FOURCC \"4.4s\""
 
 #: src/input/decoder.c:107
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
-"Unfortunately there is no way for you to fix this."
+"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
+"there is no way for you to fix this."
 msgstr ""
 "VLC saknar antagligen stöd för ljud- eller videoformatet \"%4.4s\". Tyvärr "
 "finns det inget sätt för dig att rätta till detta."
 
-#: src/input/decoder.c:159 src/input/decoder.c:171 src/input/decoder.c:373
+#: src/input/decoder.c:158 src/input/decoder.c:170 src/input/decoder.c:372
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:215 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:223
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
@@ -973,11 +997,11 @@ msgstr ""
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Strömning / Omkodning misslyckades"
 
-#: src/input/decoder.c:160
+#: src/input/decoder.c:159
 msgid "VLC could not open the packetizer module."
 msgstr "VLC kunde inte öppna paketerarmodulen."
 
-#: src/input/decoder.c:172 src/input/decoder.c:374
+#: src/input/decoder.c:171 src/input/decoder.c:373
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr "VLC kunde inte öppna avkodningsmodulen."
 
@@ -1049,9 +1073,9 @@ msgid "Sample rate"
 msgstr "Samplingsfrekvens"
 
 #: src/input/es_out.c:2031
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%u Hz"
-msgstr "%d Hz"
+msgstr "%u Hz"
 
 #: src/input/es_out.c:2037
 msgid "Bits per sample"
@@ -1063,9 +1087,9 @@ msgid "Bitrate"
 msgstr "Bitfrekvens"
 
 #: src/input/es_out.c:2043
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%u kb/s"
-msgstr "%d kb/s"
+msgstr "%u kbit/s"
 
 #: src/input/es_out.c:2054
 msgid "Resolution"
@@ -1094,12 +1118,13 @@ msgstr ""
 "VLC kunde inte öppna MRL:en \"%s\". Kontrollera loggen för mer detaljer."
 
 #: src/input/input.c:2366
-msgid "Can't recognize the input's format"
+#, fuzzy
+msgid "VLC can't recognize the input's format"
 msgstr "Känner inte igen formatet på inmatningen"
 
 #: src/input/input.c:2367
-#, c-format
-msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The format of '%s' cannot be detected. Have a look the log for details."
 msgstr ""
 "Formatet på \"%s\" kunde inte identifieras. Ta en titt i loggen för mer "
 "detaljer."
@@ -1131,9 +1156,8 @@ msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
 #: src/input/meta.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Track number"
-msgstr "Spårnummer."
+msgstr "Spårnummer"
 
 #: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
@@ -1234,13 +1258,13 @@ msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitel %i"
 
 #: src/input/var.c:350 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:516
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:551
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Nästa kapitel"
 
 #: src/input/var.c:355 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:515
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:550
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Föregående kapitel"
@@ -1292,8 +1316,8 @@ msgstr "Felsökningslogg"
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Musgester"
 
-#: src/libvlc-common.c:282 src/libvlc-common.c:439 src/modules/modules.c:1743
-#: src/modules/modules.c:2057
+#: src/libvlc-common.c:282 src/libvlc-common.c:439 src/modules/modules.c:1759
+#: src/modules/modules.c:2073
 msgid "C"
 msgstr "sv"
 
@@ -1301,47 +1325,47 @@ msgstr "sv"
 msgid "Help options"
 msgstr "Hjälpinställningar"
 
-#: src/libvlc-common.c:1508 src/modules/configuration.c:1321
+#: src/libvlc-common.c:1516 src/modules/configuration.c:1321
 msgid "string"
 msgstr "sträng"
 
-#: src/libvlc-common.c:1527 src/modules/configuration.c:1285
+#: src/libvlc-common.c:1535 src/modules/configuration.c:1285
 msgid "integer"
 msgstr "heltal"
 
-#: src/libvlc-common.c:1554 src/modules/configuration.c:1310
+#: src/libvlc-common.c:1562 src/modules/configuration.c:1310
 msgid "float"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-common.c:1567
+#: src/libvlc-common.c:1575
 msgid " (default enabled)"
 msgstr "(som standard aktiverad)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1568
+#: src/libvlc-common.c:1576
 msgid " (default disabled)"
 msgstr "(som standard inaktiverad)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1833
+#: src/libvlc-common.c:1841
 #, c-format
 msgid "VLC version %s\n"
 msgstr "VLC version %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1834
+#: src/libvlc-common.c:1842
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
 msgstr "Byggd av %s@%s.%s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1836
+#: src/libvlc-common.c:1844
 #, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
 msgstr "Kompilator: %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1838
+#: src/libvlc-common.c:1846
 #, c-format
 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
 msgstr "Baserad på ändringsuppsättning [%s] från svn\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1869
+#: src/libvlc-common.c:1877
 msgid ""
 "\n"
 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
@@ -1349,7 +1373,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Dumpade innehåll till filen vlc-help.txt.\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1889
+#: src/libvlc-common.c:1897
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
@@ -2085,16 +2109,15 @@ msgstr "Placerar alltid videofönstret över andra fönster."
 
 #: src/libvlc-module.c:390
 msgid "Show video title for x miliseconds."
-msgstr ""
+msgstr "Visa videotitel i x millisekunder."
 
 #: src/libvlc-module.c:392
 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
-msgstr ""
+msgstr "Visa videotiteln i n millisekunder, standard är 5000 ms (5 sekunder)"
 
 #: src/libvlc-module.c:394
-#, fuzzy
 msgid "Position of video title."
-msgstr "Kontrast för videoinmatningen."
+msgstr "Position för videotitel."
 
 #: src/libvlc-module.c:396
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
@@ -2114,10 +2137,11 @@ msgid "Inhibits the power management daemon during playback."
 msgstr "Inaktivera skärmsläckaren under uppspelning av video."
 
 #: src/libvlc-module.c:407
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Inhibits the power management daemon during anyplayback, to avoid the "
+"Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
 "computer being suspended because of inactivity."
-msgstr ""
+msgstr "Inaktivera skärmsläckaren under uppspelning av video."
 
 #: src/libvlc-module.c:410 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
 msgid "Window decorations"
@@ -2192,9 +2216,8 @@ msgstr ""
 "skärmbilder"
 
 #: src/libvlc-module.c:447
-#, fuzzy
 msgid "Video snapshot width"
-msgstr "Videoskärmbilder"
+msgstr "Bredd för videoskärmbilder"
 
 #: src/libvlc-module.c:449
 msgid ""
@@ -2203,9 +2226,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:452
-#, fuzzy
 msgid "Video snapshot height"
-msgstr "Video höjd"
+msgstr "Höjd för videoskärmbilder"
 
 #: src/libvlc-module.c:454
 msgid ""
@@ -2334,6 +2356,8 @@ msgid ""
 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
 "Restrictions Management measure."
 msgstr ""
+"Om du bor i Frankrike är det inte tillåtet att gå runt reglerna för Digital "
+"Restrictions Management."
 
 #: src/libvlc-module.c:524
 msgid "Clock reference average counter"
@@ -2373,7 +2397,7 @@ msgstr ""
 "Detaljerade inställningar finns tillgängliga i Avancerat / "
 "Nätverkssynkronisering."
 
-#: src/libvlc-module.c:542 src/libvlc-module.c:1116
+#: src/libvlc-module.c:542 src/libvlc-module.c:1121
 #: src/video_output/vout_intf.c:283 src/video_output/vout_intf.c:378
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:73 modules/access/dshow/dshow.cpp:75
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
@@ -2381,7 +2405,6 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/fbosd.c:170 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:499
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:106
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
 #: modules/video_filter/marq.c:54 modules/video_filter/rss.c:61
@@ -2393,7 +2416,6 @@ msgstr "Standard"
 #: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:99 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:138
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:168 modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:290
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
@@ -2571,9 +2593,8 @@ msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
 msgstr "Strömmen kommer att stoppa på denna position (i sekunder)."
 
 #: src/libvlc-module.c:630
-#, fuzzy
 msgid "Run time"
-msgstr "Rundi"
+msgstr "Körtid"
 
 #: src/libvlc-module.c:632
 #, fuzzy
@@ -2645,7 +2666,7 @@ msgstr "Aktivera underbilder"
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:668 src/libvlc-module.c:1535 src/text/iso-639_def.h:143
+#: src/libvlc-module.c:668 src/libvlc-module.c:1540 src/text/iso-639_def.h:143
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
 #: modules/stream_out/transcode.c:281
 msgid "On Screen Display"
@@ -3263,12 +3284,13 @@ msgstr "Läs en VLM-konfigurationsfil så snart som VLM har startat."
 
 #: src/libvlc-module.c:988
 msgid "Use a plugins cache"
-msgstr "Använd en cache för insticksmoduler"
+msgstr "Använd mellanlagring av insticksmoduler"
 
 #: src/libvlc-module.c:990
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr ""
-"Använd en insticksmodulcache som kraftigt minskar uppstartstiden för VLC."
+"Använd mellanlagring av insticksmoduler för att minimera uppstartstiden för "
+"VLC."
 
 #: src/libvlc-module.c:992
 msgid "Collect statistics"
@@ -3280,11 +3302,11 @@ msgstr "Samla in diverse statistik."
 
 #: src/libvlc-module.c:996
 msgid "Run as daemon process"
-msgstr "Kör som demonprocess"
+msgstr "Kör som bakgrundsprocess"
 
 #: src/libvlc-module.c:998
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
-msgstr "Kör VLC som en demonprocess i bakgrunden."
+msgstr "Kör VLC som en bakgrundsprocess."
 
 #: src/libvlc-module.c:1000
 msgid "Write process id to file"
@@ -3416,30 +3438,40 @@ msgstr ""
 "viss metadata)."
 
 #: src/libvlc-module.c:1068
+msgid "Meta fetcher policy"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1070
+msgid ""
+"Specify if you want to attempt to fetch files'meta informations using the "
+"network."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1073
 msgid "Album art policy"
 msgstr "Policy för omslagsbilder"
 
-#: src/libvlc-module.c:1070
+#: src/libvlc-module.c:1075
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
 msgstr "Välj hur omslagsbilder ska hämtas."
 
-#: src/libvlc-module.c:1076
+#: src/libvlc-module.c:1081
 msgid "Manual download only"
 msgstr "Endast manuell hämtning"
 
-#: src/libvlc-module.c:1077
+#: src/libvlc-module.c:1082
 msgid "When track starts playing"
 msgstr "När spåret börjar spelas"
 
-#: src/libvlc-module.c:1078
+#: src/libvlc-module.c:1083
 msgid "As soon as track is added"
 msgstr "Så snart som spåret läggs till"
 
-#: src/libvlc-module.c:1080
+#: src/libvlc-module.c:1085
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduler för tjänsteidentifiering"
 
-#: src/libvlc-module.c:1082
+#: src/libvlc-module.c:1087
 msgid ""
 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
 "Typical values are sap, hal, ..."
@@ -3447,59 +3479,59 @@ msgstr ""
 "Specificerar tjänsteidentifieringsmodulerna att läsa in, separerade med "
 "semikolon. Vanliga värden är sap, hal, ..."
 
-#: src/libvlc-module.c:1085
+#: src/libvlc-module.c:1090
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Spela filer slumpmässigt för alltid"
 
-#: src/libvlc-module.c:1087
+#: src/libvlc-module.c:1092
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "VLC kommer att slumpmässigt spela upp filer i spellistan tills de avbryts."
 
-#: src/libvlc-module.c:1091
+#: src/libvlc-module.c:1096
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "VLC kommer att spela upp spellistan oändligt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1093
+#: src/libvlc-module.c:1098
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Upprepa aktuellt objekt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1095
+#: src/libvlc-module.c:1100
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
 msgstr "VLC kommer att fortsätta spela upp aktuell spellista."
 
-#: src/libvlc-module.c:1097
+#: src/libvlc-module.c:1102
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Spela upp och stoppa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1099
+#: src/libvlc-module.c:1104
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr "Stoppa spellistan efter varje spelat objekt i spellistan."
 
-#: src/libvlc-module.c:1101
+#: src/libvlc-module.c:1106
 msgid "Play and exit"
 msgstr "Spela upp och avsluta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1103
+#: src/libvlc-module.c:1108
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
 msgstr "Avsluta om det inte finns fler objekt i spellistan."
 
-#: src/libvlc-module.c:1105
+#: src/libvlc-module.c:1110
 msgid "Use media library"
 msgstr "Använd mediabibliotek"
 
-#: src/libvlc-module.c:1107
+#: src/libvlc-module.c:1112
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Mediabiblioteket sparas automatiskt och läses om varje gång du startar VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1110
+#: src/libvlc-module.c:1115
 msgid "Use playlist tree"
 msgstr "Använd spellistträd"
 
-#: src/libvlc-module.c:1112
+#: src/libvlc-module.c:1117
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
@@ -3509,132 +3541,132 @@ msgstr ""
 "som exempelvis innehållet i en katalog. \"Default\" betyder att trädet "
 "endast kommer att användas när det verkligen behövs."
 
-#: src/libvlc-module.c:1116
+#: src/libvlc-module.c:1121
 msgid "Always"
 msgstr "Alltid"
 
-#: src/libvlc-module.c:1116
+#: src/libvlc-module.c:1121
 msgid "Never"
 msgstr "Aldrig"
 
-#: src/libvlc-module.c:1125
+#: src/libvlc-module.c:1130
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 "Dessa inställningar är de globala VLC-tangentbindningarna, kända som "
 "\"snabbtangenter\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:1128 src/video_output/vout_intf.c:438
+#: src/libvlc-module.c:1133 src/video_output/vout_intf.c:438
 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054 modules/gui/macosx/controls.m:402
 #: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
 #: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
 #: modules/gui/macosx/intf.m:561 modules/gui/macosx/intf.m:637
 #: modules/gui/macosx/intf.m:692
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:434
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:469
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Helskärm"
 
-#: src/libvlc-module.c:1129
+#: src/libvlc-module.c:1134
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att växla helskärmsläge."
 
-#: src/libvlc-module.c:1130
+#: src/libvlc-module.c:1135
 msgid "Leave fullscreen"
 msgstr "Lämna helskärmsläget"
 
-#: src/libvlc-module.c:1131
+#: src/libvlc-module.c:1136
 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att lämna helskärmsläge."
 
-#: src/libvlc-module.c:1132
+#: src/libvlc-module.c:1137
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1524
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Spela upp/Gör paus"
 
-#: src/libvlc-module.c:1133
+#: src/libvlc-module.c:1138
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
-msgstr "Välj snabbtangent att använda för att växa pausat läge."
+msgstr "Välj snabbtangent att använda för att växla pausat läge."
 
-#: src/libvlc-module.c:1134
+#: src/libvlc-module.c:1139
 msgid "Pause only"
 msgstr "Pausa endast"
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1140
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att pausa."
 
-#: src/libvlc-module.c:1136
+#: src/libvlc-module.c:1141
 msgid "Play only"
 msgstr "Spela endast"
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1142
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att spela upp."
 
-#: src/libvlc-module.c:1138 modules/control/hotkeys.c:672
+#: src/libvlc-module.c:1143 modules/control/hotkeys.c:672
 #: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:602
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:321
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:356
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
 msgid "Faster"
 msgstr "Snabbare"
 
-#: src/libvlc-module.c:1139
+#: src/libvlc-module.c:1144
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att spela upp snabbt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1140 modules/control/hotkeys.c:678
+#: src/libvlc-module.c:1145 modules/control/hotkeys.c:678
 #: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:603
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:314
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:349
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
 msgid "Slower"
 msgstr "Långsammare"
 
-#: src/libvlc-module.c:1141
+#: src/libvlc-module.c:1146
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att spela upp långsamt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1142 modules/control/hotkeys.c:655
+#: src/libvlc-module.c:1147 modules/control/hotkeys.c:655
 #: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:560
 #: modules/gui/macosx/intf.m:605 modules/gui/macosx/intf.m:680
 #: modules/gui/macosx/intf.m:688 modules/gui/macosx/wizard.m:312
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1630
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:422
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:505 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:457
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:492 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1529
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261 modules/misc/notify/notify.c:291
 msgid "Next"
 msgstr "Nästa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1143
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Välj snabbtangent att använda för att hoppa till nästa objekt i spellistan."
 
-#: src/libvlc-module.c:1144 modules/control/hotkeys.c:661
+#: src/libvlc-module.c:1149 modules/control/hotkeys.c:661
 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:555
 #: modules/gui/macosx/intf.m:604 modules/gui/macosx/intf.m:681
 #: modules/gui/macosx/intf.m:687
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:421
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:503 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:456
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:490 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/misc/notify/notify.c:289
 msgid "Previous"
 msgstr "Föregående"
 
-#: src/libvlc-module.c:1145
+#: src/libvlc-module.c:1150
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Välj snabbtangent att använda för att hoppa till föregående objekt i "
 "spellistan."
 
-#: src/libvlc-module.c:1146 modules/gui/macosx/controls.m:852
+#: src/libvlc-module.c:1151 modules/gui/macosx/controls.m:852
 #: modules/gui/macosx/intf.m:558 modules/gui/macosx/intf.m:601
 #: modules/gui/macosx/intf.m:679 modules/gui/macosx/intf.m:686
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:423
-#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:110 modules/gui/qt4/menus.cpp:502
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:458
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:110 modules/gui/qt4/menus.cpp:489
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
@@ -3644,11 +3676,11 @@ msgstr ""
 msgid "Stop"
 msgstr "Stopp"
 
-#: src/libvlc-module.c:1147
+#: src/libvlc-module.c:1152
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att stoppa uppspelning."
 
-#: src/libvlc-module.c:1148 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:197
+#: src/libvlc-module.c:1153 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:197
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:109 modules/gui/macosx/bookmarks.m:118
 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51 modules/gui/macosx/intf.m:563
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842 modules/video_filter/marq.c:141
@@ -3656,393 +3688,393 @@ msgstr "Välj snabbtangent att använda för att stoppa uppspelning."
 msgid "Position"
 msgstr "Position"
 
-#: src/libvlc-module.c:1149
+#: src/libvlc-module.c:1154
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att visa positionen."
 
-#: src/libvlc-module.c:1151
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Mycket kort hopp bakåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1153
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att göra ett mycket kort hopp bakåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1154
+#: src/libvlc-module.c:1159
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Kort hopp bakåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1156
+#: src/libvlc-module.c:1161
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att göra ett kort hopp bakåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1157
+#: src/libvlc-module.c:1162
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Medellångt hopp bakåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1159
+#: src/libvlc-module.c:1164
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att göra ett medellångt hopp bakåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1160
+#: src/libvlc-module.c:1165
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Långt hopp bakåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1162
+#: src/libvlc-module.c:1167
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att göra ett långt hopp bakåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1164
+#: src/libvlc-module.c:1169
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Mycket kort hopp framåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1166
+#: src/libvlc-module.c:1171
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Välj snabbtangent att använda för att göra ett mycket kort hopp framåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1167
+#: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Kort hopp framåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1169
+#: src/libvlc-module.c:1174
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att göra ett kort hopp framåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1170
+#: src/libvlc-module.c:1175
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Medellångt hopp framåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1172
+#: src/libvlc-module.c:1177
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att göra ett medellångt hopp framåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1173
+#: src/libvlc-module.c:1178
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Långt hopp framåt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1175
+#: src/libvlc-module.c:1180
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att göra ett långt hopp framåt."
 
-#: src/libvlc-module.c:1177
+#: src/libvlc-module.c:1182
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Mycket kort hopplängd"
 
-#: src/libvlc-module.c:1178
+#: src/libvlc-module.c:1183
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Mycket kort hopplängd, i sekunder."
 
-#: src/libvlc-module.c:1179
+#: src/libvlc-module.c:1184
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Kort hopplängd"
 
-#: src/libvlc-module.c:1180
+#: src/libvlc-module.c:1185
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Kort hopplängd, i sekunder."
 
-#: src/libvlc-module.c:1181
+#: src/libvlc-module.c:1186
 msgid "Medium jump length"
 msgstr "Medellång hopplängd"
 
-#: src/libvlc-module.c:1182
+#: src/libvlc-module.c:1187
 msgid "Medium jump length, in seconds."
 msgstr "Medellängd hopplängd, i sekunder."
 
-#: src/libvlc-module.c:1183
+#: src/libvlc-module.c:1188
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Lång hopplängd"
 
-#: src/libvlc-module.c:1184
+#: src/libvlc-module.c:1189
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Lång hopplängd, i sekunder."
 
-#: src/libvlc-module.c:1186 modules/control/hotkeys.c:240
+#: src/libvlc-module.c:1191 modules/control/hotkeys.c:240
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274 modules/gui/macosx/intf.m:729
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:525
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:512
 msgid "Quit"
 msgstr "Avsluta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1187
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Välj snabbtangent att använda för att avsluta programmet."
 
-#: src/libvlc-module.c:1188
+#: src/libvlc-module.c:1193
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigera upp"
 
-#: src/libvlc-module.c:1189
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr "Välj tangent för att flytta väljaren upp i dvd-menyer."
 
-#: src/libvlc-module.c:1190
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigera ned"
 
-#: src/libvlc-module.c:1191
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr "Välj tangent för att flytta väljaren ned i dvd-menyer."
 
-#: src/libvlc-module.c:1192
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigera vänster"
 
-#: src/libvlc-module.c:1193
+#: src/libvlc-module.c:1198
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr "Välj tangent för att flytta väljaren vänster i dvd-menyer."
 
-#: src/libvlc-module.c:1194
+#: src/libvlc-module.c:1199
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigera höger"
 
-#: src/libvlc-module.c:1195
+#: src/libvlc-module.c:1200
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr "Välj tangent för att flytta väljaren höger i dvd-menyer."
 
-#: src/libvlc-module.c:1196
+#: src/libvlc-module.c:1201
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivera"
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1202
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr "Välj tangent för att aktivera valt objekt i dvd-menyer."
 
-#: src/libvlc-module.c:1198
+#: src/libvlc-module.c:1203
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Gå till dvd-meny"
 
-#: src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1204
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Välj tangent för att ta dig till dvd-menyn"
 
-#: src/libvlc-module.c:1200
+#: src/libvlc-module.c:1205
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Välj föregående dvd-titel"
 
-#: src/libvlc-module.c:1201
+#: src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr "Välj tangent för att välja föregående titel från dvd:n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1202
+#: src/libvlc-module.c:1207
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Välj nästa dvd-titel"
 
-#: src/libvlc-module.c:1203
+#: src/libvlc-module.c:1208
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr "Välj tangent för att välja nästa titel från dvd:n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1204
+#: src/libvlc-module.c:1209
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Välj föreg dvd-kapitel"
 
-#: src/libvlc-module.c:1205
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr "Välj tangent för att välja föregående kapitel från dvd:n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1211
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Välj nästa dvd-kapitel"
 
-#: src/libvlc-module.c:1207
+#: src/libvlc-module.c:1212
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr "Välj tangent för att välja nästa kapitel från dvd:n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1208
+#: src/libvlc-module.c:1213
 msgid "Volume up"
 msgstr "Volym upp"
 
-#: src/libvlc-module.c:1209
+#: src/libvlc-module.c:1214
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Välj tangent för att höja ljudvolymen."
 
-#: src/libvlc-module.c:1210
+#: src/libvlc-module.c:1215
 msgid "Volume down"
 msgstr "Volym ned"
 
-#: src/libvlc-module.c:1211
+#: src/libvlc-module.c:1216
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Välj tangent för att sänka ljudvolymen."
 
-#: src/libvlc-module.c:1212 modules/gui/macosx/controls.m:898
+#: src/libvlc-module.c:1217 modules/gui/macosx/controls.m:898
 #: modules/gui/macosx/intf.m:622 modules/gui/macosx/intf.m:682
 #: modules/gui/macosx/intf.m:691
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:458
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:493
 msgid "Mute"
 msgstr "Tyst"
 
-#: src/libvlc-module.c:1213
+#: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Välj tangent för att stänga av ljudet."
 
-#: src/libvlc-module.c:1214
+#: src/libvlc-module.c:1219
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Öka fördröjning på undertext"
 
-#: src/libvlc-module.c:1215
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Välj tangent för att öka fördröjning på undertexten."
 
-#: src/libvlc-module.c:1216
+#: src/libvlc-module.c:1221
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Sänk fördröjning på undertext"
 
-#: src/libvlc-module.c:1217
+#: src/libvlc-module.c:1222
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Välj tangent för att sänka fördröjning på undertexten."
 
-#: src/libvlc-module.c:1218
+#: src/libvlc-module.c:1223
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Ljudfördröjning mer"
 
-#: src/libvlc-module.c:1219
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Välj tangent för att öka fördröjning på ljudet."
 
-#: src/libvlc-module.c:1220
+#: src/libvlc-module.c:1225
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Ljudfördröjning mindre"
 
-#: src/libvlc-module.c:1221
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Välj tangent för att minska fördröjning på ljudet."
 
-#: src/libvlc-module.c:1222
+#: src/libvlc-module.c:1227
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 1"
 
-#: src/libvlc-module.c:1223
+#: src/libvlc-module.c:1228
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 2"
 
-#: src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1229
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 3"
 
-#: src/libvlc-module.c:1225
+#: src/libvlc-module.c:1230
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 4"
 
-#: src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1231
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 5"
 
-#: src/libvlc-module.c:1227
+#: src/libvlc-module.c:1232
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 6"
 
-#: src/libvlc-module.c:1228
+#: src/libvlc-module.c:1233
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 7"
 
-#: src/libvlc-module.c:1229
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 8"
 
-#: src/libvlc-module.c:1230
+#: src/libvlc-module.c:1235
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 9"
 
-#: src/libvlc-module.c:1231
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Spela spellistbokmärke 10"
 
-#: src/libvlc-module.c:1232
+#: src/libvlc-module.c:1237
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Välj tangent för att spela upp detta bokmärke."
 
-#: src/libvlc-module.c:1233
+#: src/libvlc-module.c:1238
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 1"
 
-#: src/libvlc-module.c:1234
+#: src/libvlc-module.c:1239
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 2"
 
-#: src/libvlc-module.c:1235
+#: src/libvlc-module.c:1240
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 3"
 
-#: src/libvlc-module.c:1236
+#: src/libvlc-module.c:1241
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 4"
 
-#: src/libvlc-module.c:1237
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 5"
 
-#: src/libvlc-module.c:1238
+#: src/libvlc-module.c:1243
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 6"
 
-#: src/libvlc-module.c:1239
+#: src/libvlc-module.c:1244
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 7"
 
-#: src/libvlc-module.c:1240
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 8"
 
-#: src/libvlc-module.c:1241
+#: src/libvlc-module.c:1246
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 9"
 
-#: src/libvlc-module.c:1242
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Ange spellistbokmärke 10"
 
-#: src/libvlc-module.c:1243
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Ange tangenten för att ange det här spellistbokmärket."
 
-#: src/libvlc-module.c:1245 modules/control/hotkeys.c:83
+#: src/libvlc-module.c:1250 modules/control/hotkeys.c:83
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Spellistbokmärke 1"
 
-#: src/libvlc-module.c:1246 modules/control/hotkeys.c:84
+#: src/libvlc-module.c:1251 modules/control/hotkeys.c:84
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Spellistbokmärke 2"
 
-#: src/libvlc-module.c:1247 modules/control/hotkeys.c:85
+#: src/libvlc-module.c:1252 modules/control/hotkeys.c:85
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Spellistbokmärke 3"
 
-#: src/libvlc-module.c:1248 modules/control/hotkeys.c:86
+#: src/libvlc-module.c:1253 modules/control/hotkeys.c:86
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Spellistbokmärke 4"
 
-#: src/libvlc-module.c:1249 modules/control/hotkeys.c:87
+#: src/libvlc-module.c:1254 modules/control/hotkeys.c:87
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Spellistbokmärke 5"
 
-#: src/libvlc-module.c:1250 modules/control/hotkeys.c:88
+#: src/libvlc-module.c:1255 modules/control/hotkeys.c:88
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Spellistbokmärke 6"
 
-#: src/libvlc-module.c:1251 modules/control/hotkeys.c:89
+#: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:89
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Spellistbokmärke 7"
 
-#: src/libvlc-module.c:1252 modules/control/hotkeys.c:90
+#: src/libvlc-module.c:1257 modules/control/hotkeys.c:90
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Spellistbokmärke 8"
 
-#: src/libvlc-module.c:1253 modules/control/hotkeys.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1258 modules/control/hotkeys.c:91
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Spellistbokmärke 9"
 
-#: src/libvlc-module.c:1254 modules/control/hotkeys.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1259 modules/control/hotkeys.c:92
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Spellistbokmärke 10"
 
-#: src/libvlc-module.c:1256
+#: src/libvlc-module.c:1261
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr "Detta låter dig definiera spellistbokmärken."
 
-#: src/libvlc-module.c:1258
+#: src/libvlc-module.c:1263
 msgid "Go back in browsing history"
 msgstr "Gå tillbaka i bläddringshistorik"
 
-#: src/libvlc-module.c:1259
+#: src/libvlc-module.c:1264
 msgid ""
 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
 "history."
@@ -4050,11 +4082,11 @@ msgstr ""
 "Ange tangenten för att gå bakåt (till föregående mediaobjekt) i "
 "bläddringshistoriken."
 
-#: src/libvlc-module.c:1260
+#: src/libvlc-module.c:1265
 msgid "Go forward in browsing history"
 msgstr "Gå framåt i bläddringshistorik"
 
-#: src/libvlc-module.c:1261
+#: src/libvlc-module.c:1266
 msgid ""
 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
 "history."
@@ -4062,214 +4094,213 @@ msgstr ""
 "Ange tangenten för att gå framåt (till nästa mediaobjekt) i "
 "bläddringshistoriken."
 
-#: src/libvlc-module.c:1263
+#: src/libvlc-module.c:1268
 msgid "Cycle audio track"
 msgstr "Växla ljudspår"
 
-#: src/libvlc-module.c:1264
+#: src/libvlc-module.c:1269
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgstr "Växla genom tillgängliga ljudspår(språk)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1265
+#: src/libvlc-module.c:1270
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Växla undertextspår"
 
-#: src/libvlc-module.c:1266
+#: src/libvlc-module.c:1271
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Växla mellan tillgängliga undertextspår."
 
-#: src/libvlc-module.c:1267
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Växla källbildförhållande"
 
-#: src/libvlc-module.c:1268
+#: src/libvlc-module.c:1273
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr "Växla genom en fördefinierad lista över källbildförhållanden."
 
-#: src/libvlc-module.c:1269
+#: src/libvlc-module.c:1274
 #, fuzzy
 msgid "Cycle video crop"
 msgstr "Videoinställningar"
 
-#: src/libvlc-module.c:1270
+#: src/libvlc-module.c:1275
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1271
+#: src/libvlc-module.c:1276
 msgid "Cycle deinterlace modes"
 msgstr "Växla avflätningslägen"
 
-#: src/libvlc-module.c:1272
+#: src/libvlc-module.c:1277
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
 msgstr "Växla mellan avflätningslägen"
 
-#: src/libvlc-module.c:1273
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid "Show interface"
 msgstr "Visa gränssnitt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1274
+#: src/libvlc-module.c:1279
 msgid "Raise the interface above all other windows."
 msgstr "Höj gränssnittet över alla andra fönster."
 
-#: src/libvlc-module.c:1275
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid "Hide interface"
 msgstr "Dölj gränssnitt"
 
-#: src/libvlc-module.c:1276
+#: src/libvlc-module.c:1281
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Sänk gränssnittet under alla andra fönster."
 
-#: src/libvlc-module.c:1277
+#: src/libvlc-module.c:1282
 msgid "Take video snapshot"
 msgstr "Ta videoskärmbild"
 
-#: src/libvlc-module.c:1278
+#: src/libvlc-module.c:1283
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
 msgstr "Tar en videoskärmbild och skriver den till disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1280 modules/access_filter/record.c:51
+#: src/libvlc-module.c:1285 modules/access_filter/record.c:51
 #: modules/access_filter/record.c:52
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:254
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:258
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:176
 msgid "Record"
 msgstr "Spela in"
 
-#: src/libvlc-module.c:1281
+#: src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1282 modules/access_filter/dump.c:49
+#: src/libvlc-module.c:1287 modules/access_filter/dump.c:49
 #: modules/access_filter/dump.c:50 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:183
 #, fuzzy
 msgid "Dump"
 msgstr "Dummy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1283
+#: src/libvlc-module.c:1288
 msgid "Media dump access filter trigger."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1285
+#: src/libvlc-module.c:1290
 msgid "Normal/Repeat/Loop"
 msgstr "Normal/Upprepa/Slinga"
 
-#: src/libvlc-module.c:1286
+#: src/libvlc-module.c:1291
 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
 msgstr "Växla spellistläge mellan Normal/Upprepa/Slinga"
 
-#: src/libvlc-module.c:1289
+#: src/libvlc-module.c:1294
 msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr "Växla slumpmässig uppspelning av spellista"
 
-#: src/libvlc-module.c:1291 src/libvlc-module.c:1292
+#: src/libvlc-module.c:1296 src/libvlc-module.c:1297
 #: src/video_output/vout_intf.c:233
 msgid "Zoom"
 msgstr "Zoom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1294 src/libvlc-module.c:1295
+#: src/libvlc-module.c:1299 src/libvlc-module.c:1300
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Ingen zoom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1297 src/libvlc-module.c:1298
+#: src/libvlc-module.c:1302 src/libvlc-module.c:1303
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Beskär en bildpunkt från överkant i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1299 src/libvlc-module.c:1300
+#: src/libvlc-module.c:1304 src/libvlc-module.c:1305
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Ångra beskäring av en bildpunkt från överkant i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1302 src/libvlc-module.c:1303
+#: src/libvlc-module.c:1307 src/libvlc-module.c:1308
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Beskär en bildpunkt från vänster i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1304 src/libvlc-module.c:1305
+#: src/libvlc-module.c:1309 src/libvlc-module.c:1310
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Ångra beskäring av en bildpunkt från vänster i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1307 src/libvlc-module.c:1308
+#: src/libvlc-module.c:1312 src/libvlc-module.c:1313
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Beskär en bildpunkt från nederkant i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1309 src/libvlc-module.c:1310
+#: src/libvlc-module.c:1314 src/libvlc-module.c:1315
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Ångra beskäring av en bildpunkt från nederkant i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1312 src/libvlc-module.c:1313
+#: src/libvlc-module.c:1317 src/libvlc-module.c:1318
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Beskär en bildpunkt från höger i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1314 src/libvlc-module.c:1315
+#: src/libvlc-module.c:1319 src/libvlc-module.c:1320
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Ångra beskäring av en bildpunkt från höger i videon"
 
-#: src/libvlc-module.c:1317
+#: src/libvlc-module.c:1322
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
 msgstr "Växla skrivbordsbakgrundsläge i videoutmatning"
 
-#: src/libvlc-module.c:1319
+#: src/libvlc-module.c:1324
 msgid ""
 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
 "output for the time being."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1322
+#: src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Display OSD menu on top of video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1323
+#: src/libvlc-module.c:1328
 msgid "Display OSDmenu on top of video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1324
+#: src/libvlc-module.c:1329
 #, fuzzy
 msgid "Do not display OSD menu on video output"
 msgstr "Visa inte någon video"
 
-#: src/libvlc-module.c:1325
+#: src/libvlc-module.c:1330
 msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1326
+#: src/libvlc-module.c:1331
 msgid "Highlight widget on the right"
-msgstr ""
+msgstr "Markera widget till höger"
 
-#: src/libvlc-module.c:1328
+#: src/libvlc-module.c:1333
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1329
+#: src/libvlc-module.c:1334
 msgid "Highlight widget on the left"
-msgstr ""
+msgstr "Markera widget till vänster"
 
-#: src/libvlc-module.c:1331
+#: src/libvlc-module.c:1336
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1332
+#: src/libvlc-module.c:1337
 msgid "Highlight widget on top"
-msgstr ""
+msgstr "Markera widget överst"
 
-#: src/libvlc-module.c:1334
+#: src/libvlc-module.c:1339
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1335
+#: src/libvlc-module.c:1340
 msgid "Highlight widget below"
-msgstr ""
+msgstr "Markera widget nedanför"
 
-#: src/libvlc-module.c:1337
+#: src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1338
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1343
 msgid "Select current widget"
-msgstr "Upprepa aktuellt objekt"
+msgstr "Välj aktuell widget"
 
-#: src/libvlc-module.c:1340
+#: src/libvlc-module.c:1345
 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1343
+#: src/libvlc-module.c:1348
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
@@ -4339,65 +4370,65 @@ msgstr ""
 "under en viss tid\n"
 "  vlc:quit                       Specialobjekt för att avsluta VLC\n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1476 src/video_output/vout_intf.c:450
+#: src/libvlc-module.c:1481 src/video_output/vout_intf.c:450
 #: modules/gui/macosx/controls.m:440 modules/gui/macosx/controls.m:907
 #: modules/gui/macosx/intf.m:639 modules/gui/macosx/intf.m:693
 #: modules/video_output/snapshot.c:75
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Skärmbild"
 
-#: src/libvlc-module.c:1493
+#: src/libvlc-module.c:1498
 msgid "Window properties"
 msgstr "Fönsteregenskaper"
 
-#: src/libvlc-module.c:1536
+#: src/libvlc-module.c:1541
 msgid "Subpictures"
 msgstr "Underbilder"
 
-#: src/libvlc-module.c:1543 modules/codec/subtitles/subsdec.c:111
+#: src/libvlc-module.c:1548 modules/codec/subtitles/subsdec.c:111
 #: modules/demux/subtitle.c:64 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:72
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:717 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:723
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Undertexter"
 
-#: src/libvlc-module.c:1560 modules/stream_out/transcode.c:151
+#: src/libvlc-module.c:1565 modules/stream_out/transcode.c:151
 msgid "Overlays"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1568
+#: src/libvlc-module.c:1573
 msgid "France"
 msgstr "Frankrike"
 
-#: src/libvlc-module.c:1570
+#: src/libvlc-module.c:1575
 msgid "Track settings"
 msgstr "Spårinställningar"
 
-#: src/libvlc-module.c:1592
+#: src/libvlc-module.c:1597
 msgid "Playback control"
 msgstr "Uppspelningskontroll"
 
-#: src/libvlc-module.c:1609
+#: src/libvlc-module.c:1614
 msgid "Default devices"
 msgstr "Standardenheter"
 
-#: src/libvlc-module.c:1618
+#: src/libvlc-module.c:1623
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nätverksinställningar"
 
-#: src/libvlc-module.c:1630
+#: src/libvlc-module.c:1635
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socksproxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1639
+#: src/libvlc-module.c:1644
 msgid "Metadata"
 msgstr "Metadata"
 
-#: src/libvlc-module.c:1669
+#: src/libvlc-module.c:1674
 msgid "Decoders"
 msgstr "Avkodare"
 
-#: src/libvlc-module.c:1676 modules/access/v4l2.c:77
+#: src/libvlc-module.c:1681 modules/access/v4l2.c:77
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:501
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:267
@@ -4406,45 +4437,45 @@ msgstr "Avkodare"
 msgid "Input"
 msgstr "Inmatning"
 
-#: src/libvlc-module.c:1716
+#: src/libvlc-module.c:1721
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1749
+#: src/libvlc-module.c:1754
 msgid "CPU"
 msgstr "Processor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1771
+#: src/libvlc-module.c:1776
 msgid "Special modules"
 msgstr "Specialmoduler"
 
-#: src/libvlc-module.c:1777
+#: src/libvlc-module.c:1782
 msgid "Plugins"
 msgstr "Insticksmoduler"
 
-#: src/libvlc-module.c:1785
+#: src/libvlc-module.c:1790
 msgid "Performance options"
 msgstr "Prestandainställningar"
 
-#: src/libvlc-module.c:1932
+#: src/libvlc-module.c:1940
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Snabbtangenter"
 
-#: src/libvlc-module.c:2296
+#: src/libvlc-module.c:2304
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Hoppstorlekar"
 
-#: src/libvlc-module.c:2375
+#: src/libvlc-module.c:2383
 msgid "main program"
 msgstr "huvudprogram"
 
-#: src/libvlc-module.c:2385
+#: src/libvlc-module.c:2393
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "skriv ut hjälp för VLC (kan kombineras med --advanced och --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2391
+#: src/libvlc-module.c:2399
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
@@ -4452,23 +4483,23 @@ msgstr ""
 "skriv ut hjälp för VLC och alla dess moduler (kan kombineras med --advanced "
 "och --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2396
+#: src/libvlc-module.c:2404
 msgid "print help for the advanced options"
 msgstr "skriv ut hjälp för de avancerade flaggorna"
 
-#: src/libvlc-module.c:2401
+#: src/libvlc-module.c:2409
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr "fråga efter extra information när hjälp visas"
 
-#: src/libvlc-module.c:2407
+#: src/libvlc-module.c:2415
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "skriv ut en lista av tillgängliga moduler"
 
-#: src/libvlc-module.c:2412
+#: src/libvlc-module.c:2420
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr "skriv ut en lista över tillgängliga moduler med extra detaljer"
 
-#: src/libvlc-module.c:2418
+#: src/libvlc-module.c:2426
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose)"
@@ -4476,23 +4507,23 @@ msgstr ""
 "skriv ut hjälp för en specifik modul (kan kombineras med --advanced och --"
 "help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2423
+#: src/libvlc-module.c:2431
 msgid "save the current command line options in the config"
 msgstr "spara aktuella kommandoradsflaggor i konfigurationen"
 
-#: src/libvlc-module.c:2428
+#: src/libvlc-module.c:2436
 msgid "reset the current config to the default values"
-msgstr "återställ aktuell konfiguration till standardvärden"
+msgstr "nollställ aktuell konfiguration till standardvärden"
 
-#: src/libvlc-module.c:2433
+#: src/libvlc-module.c:2441
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "använd alternativ konfigurationsfil"
 
-#: src/libvlc-module.c:2438
+#: src/libvlc-module.c:2446
 msgid "resets the current plugins cache"
-msgstr "återställer aktuell cache för insticksmoduler"
+msgstr "nollställer aktuell mellanlagring av insticksmoduler"
 
-#: src/libvlc-module.c:2443
+#: src/libvlc-module.c:2451
 msgid "print version information"
 msgstr "skriv ut versionsinformation"
 
@@ -4897,9 +4928,8 @@ msgid "Quechua"
 msgstr "Quechua"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:152
-#, fuzzy
 msgid "Original audio"
-msgstr "Aktivera ljud"
+msgstr "Originalljud"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:153
 msgid "Raeto-Romance"
@@ -5184,14 +5214,12 @@ msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
 msgstr "I kHz för DVB-C/S/T"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:87
-#, fuzzy
 msgid "Inversion mode"
-msgstr "Konverteringar från "
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:59 modules/access/dvb/access.c:88
-#, fuzzy
 msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
-msgstr "[0=av, 1=på, -1=auto]."
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:64 modules/access/dvb/access.c:90
 msgid "Probe DVB card for capabilities"
@@ -5210,9 +5238,8 @@ msgid "Budget mode"
 msgstr "Budgetläge"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:70 modules/access/dvb/access.c:94
-#, fuzzy
 msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
-msgstr "Denna guide hjälper dig att strömma, omkoda eller spara en ström."
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:75
 msgid "Network Identifier"
@@ -5253,18 +5280,16 @@ msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
 msgstr "[0=av, 1=på, -1=auto]."
 
 #: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:110
-#, fuzzy
 msgid "Transponder FEC"
-msgstr "Omkoda"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:111
 msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
 msgstr "FEC=Forward Error Correction-läge [9=auto]."
 
 #: modules/access/bda/bda.c:95 modules/access/dvb/access.c:113
-#, fuzzy
 msgid "Transponder symbol rate in kHz"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:98 modules/access/dvb/access.c:116
 msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
@@ -5355,9 +5380,8 @@ msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
 msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:136
-#, fuzzy
 msgid "Terrestrial bandwidth"
-msgstr "Video bredd"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/bda/bda.c:132 modules/access/dvb/access.c:137
 msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
@@ -5493,14 +5517,13 @@ msgid "DirectShow DVB input"
 msgstr "DirectShow"
 
 #: modules/access/cdda/access.c:286
-#, fuzzy
 msgid "CD reading failed"
-msgstr "Filläsning misslyckades"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/cdda/access.c:287
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
-msgstr "VLC kunde inte läsa filen \"%s\"."
+msgstr ""
 
 #: modules/access/cdda.c:60
 msgid ""
@@ -5671,9 +5694,8 @@ msgstr ""
 "saknas"
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:144
-#, fuzzy
 msgid "Use CD audio controls and output?"
-msgstr "Aktivera ljudströmutmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:145
 msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
@@ -5684,9 +5706,8 @@ msgid "Do CD-Text lookups?"
 msgstr "Gör uppslag för CD Text?"
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:151
-#, fuzzy
 msgid "If set, get CD-Text information"
-msgstr "Få ströminformation"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:160
 msgid "Use Navigation-style playback?"
@@ -5701,11 +5722,8 @@ msgid "CDDB"
 msgstr "CDDB"
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:177
-#, fuzzy
 msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
 msgstr ""
-"Format att använda i spellistefältet \"title\" när information från CDDB "
-"saknas"
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:181
 msgid "CDDB lookups"
@@ -5886,13 +5904,10 @@ msgid "Video device name"
 msgstr "Videoenhetsnamn"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used."
 msgstr ""
-"Namnet på ljudenheten att använda. Om du inte anger något kommer ingen "
-"ljudenhet att användas."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/v4l2.c:66
 #: modules/access/v4l.c:80 modules/gui/qt4/components/open.cpp:548
@@ -5914,42 +5929,32 @@ msgid "Video size"
 msgstr "Videostorlek"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
 "can specify a standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>."
 msgstr ""
-"Namnet på ljudenheten att använda. Om du inte anger något kommer ingen "
-"ljudenhet att användas."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:109 modules/access/v4l2.c:73
 #: modules/access/v4l.c:84
-#, fuzzy
 msgid "Video input chroma format"
-msgstr "Bildfrekvens för videoinmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
 msgstr ""
-"Tvinga Video4Linux-videoenheten till att använda ett specifikt kromaformat "
-"(t.ex. I420 (standard), RV24, etc.)"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
 msgid "Video input frame rate"
 msgstr "Bildfrekvens för videoinmatning"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
 msgstr ""
-"Tvinga Video4Linux-videoenheten till att använda ett specifikt kromaformat "
-"(t.ex. I420 (standard), RV24, etc.)"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:117
 msgid "Device properties"
@@ -5969,9 +5974,8 @@ msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
-#, fuzzy
 msgid "Tuner TV Channel"
-msgstr "Annonskanal:"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
 msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
@@ -6049,9 +6053,8 @@ msgid "DirectShow"
 msgstr "DirectShow"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:166 modules/access/dshow/dshow.cpp:227
-#, fuzzy
 msgid "DirectShow input"
-msgstr "DirectShow"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:174 modules/access/dshow/dshow.cpp:179
 #: modules/audio_output/alsa.c:107 modules/video_output/msw/directx.c:172
@@ -6069,11 +6072,9 @@ msgid "Capturing failed"
 msgstr "Fångst misslyckades"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:892
-#, c-format
-msgid ""
-"VLC cannot use the device \"%s\", because its device type is not supported."
-msgstr ""
-"VLC kan inte använda enheten \"%s\", därför att dess enhetstyp inte stöds."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
+msgstr "VLC kan inte använda enheten \"%s\" därför att dess typ inte stöds."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:942
 #, c-format
@@ -6149,11 +6150,8 @@ msgid "Root CA file"
 msgstr "Rotcertifikatutfärdare"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:176
-#, fuzzy
 msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
 msgstr ""
-"HTTP-gränssnittets betrodda x509 PEM-rotcertifikatfil för "
-"certifikatutfärdare (CA)."
 
 #: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:81
 #: modules/control/http/http.c:61
@@ -6185,9 +6183,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dvb/access.c:774
-#, fuzzy
 msgid "Illegal Polarization"
-msgstr "Volymnormalisering"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/dvb/access.c:775
 #, c-format
@@ -6234,9 +6231,8 @@ msgid "DVD with menus"
 msgstr "Dvd med menyer"
 
 #: modules/access/dvdnav.c:82
-#, fuzzy
 msgid "DVDnav Input"
-msgstr "Vcd-inmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/dvdnav.c:298 modules/access/dvdread.c:234
 #: modules/access/dvdread.c:493 modules/access/dvdread.c:555
@@ -6281,19 +6277,18 @@ msgid "DVD without menus"
 msgstr "Dvd utan menyer"
 
 #: modules/access/dvdread.c:90
-#, fuzzy
 msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)"
-msgstr "DVB-inmatning med v4l2-stöd"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/dvdread.c:235
 #, fuzzy, c-format
-msgid "DVDRead could not open disk \"%s\"."
+msgid "DVDRead could not open the disk \"%s\"."
 msgstr "VLC kunde inte öppna filen \"%s\"."
 
 #: modules/access/dvdread.c:494
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "DVDRead could not read block %d."
-msgstr "VLC kunde inte läsa filen \"%s\"."
+msgstr ""
 
 #: modules/access/dvdread.c:556
 #, c-format
@@ -6342,14 +6337,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/fake.c:55 modules/codec/fake.c:84
-#, fuzzy
 msgid "Fake"
-msgstr "Fusk-TTY"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/fake.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Fake input"
-msgstr "Filinmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/file.c:79
 msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
@@ -6389,12 +6382,12 @@ msgstr "Filläsning misslyckades"
 
 #: modules/access/file.c:282
 #, fuzzy
-msgid "VLC could not read file."
-msgstr "VLC kunde inte läsa filen \"%s\"."
+msgid "VLC could not read the file."
+msgstr "VLC kunde inte läsa filen."
 
 #: modules/access/file.c:434 modules/access/file.c:450
-#, c-format
-msgid "VLC could not open file \"%s\"."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\"."
 msgstr "VLC kunde inte öppna filen \"%s\"."
 
 #: modules/access_filter/bandwidth.c:29
@@ -6461,9 +6454,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access_filter/timeshift.c:49
-#, fuzzy
 msgid "Timeshift directory"
-msgstr "Katalog för videoskärmbilder"
+msgstr ""
 
 #: modules/access_filter/timeshift.c:50
 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
@@ -6481,9 +6473,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access_filter/timeshift.c:57 modules/access_filter/timeshift.c:58
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:169
-#, fuzzy
 msgid "Timeshift"
-msgstr "Tidsstämpel"
+msgstr "Tidsförskjutning"
 
 #: modules/access/ftp.c:54
 msgid ""
@@ -6583,14 +6574,12 @@ msgstr ""
 "millisekunder."
 
 #: modules/access/http.c:59
-#, fuzzy
 msgid "HTTP user agent"
-msgstr "HTTP-användarnamn"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/http.c:60
-#, fuzzy
 msgid "User agent that will be used for the connection."
-msgstr "Användarnamn att använda för anslutningen."
+msgstr ""
 
 #: modules/access/http.c:63
 msgid "Auto re-connect"
@@ -6652,19 +6641,16 @@ msgid "Auto Connection"
 msgstr "Anslut automatiskt"
 
 #: modules/access/jack.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
-msgstr "Anslut automatiskt till skrivbara klienter"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/jack.c:69
-#, fuzzy
 msgid "JACK audio input"
-msgstr "Paus"
+msgstr "JACK-ljudinmatning"
 
 #: modules/access/jack.c:71
-#, fuzzy
 msgid "JACK Input"
-msgstr "Inmatning"
+msgstr "JACK-inmatning"
 
 #: modules/access/mms/mms.c:47
 msgid ""
@@ -6674,9 +6660,8 @@ msgstr ""
 "millisekunder."
 
 #: modules/access/mms/mms.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Force selection of all streams"
-msgstr "Tvinga identifiering av Dolby Surround"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/mms/mms.c:52
 msgid ""
@@ -6697,9 +6682,8 @@ msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
 msgstr ""
 
 #: modules/access_output/dummy.c:40 modules/stream_out/dummy.c:46
-#, fuzzy
 msgid "Dummy stream output"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/access_output/dummy.c:41 modules/misc/dummy/dummy.c:56
 msgid "Dummy"
@@ -6714,9 +6698,8 @@ msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
 msgstr "Infoga i filen om den finns istället för att ersätta den."
 
 #: modules/access_output/file.c:66
-#, fuzzy
 msgid "File stream output"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/access_output/http.c:60 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:300
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:125
@@ -6784,9 +6767,8 @@ msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
 msgstr "Annonsera strömmen med Bonjour-protokollet."
 
 #: modules/access_output/http.c:90
-#, fuzzy
 msgid "HTTP stream output"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/access_output/shout.c:58
 msgid "Stream name"
@@ -6861,9 +6843,8 @@ msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
 msgstr "Information om Ogg Vorbis-kvaliteten för den omkodade strömmen."
 
 #: modules/access_output/shout.c:98
-#, fuzzy
 msgid "Stream public"
-msgstr "Stopp "
+msgstr "Strömma publikt"
 
 #: modules/access_output/shout.c:99
 msgid ""
@@ -6914,9 +6895,8 @@ msgid "Allocates an outbound multicast address automatically."
 msgstr ""
 
 #: modules/access_output/udp.c:78
-#, fuzzy
 msgid "UDP stream output"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/pvr.c:57
 msgid ""
@@ -6983,23 +6963,20 @@ msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l2.c:85 modules/access/v4l.c:136
-#, fuzzy
 msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
-msgstr "Bredd för strömmen som ska fångas (-1 för automatisk identifiering)."
+msgstr ""
 
 #: modules/access/pvr.c:85
 msgid "Key interval"
 msgstr "Tangentintervall"
 
 #: modules/access/pvr.c:86
-#, fuzzy
 msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
-msgstr "Bredd för strömmen som ska fångas (-1 för automatisk identifiering)."
+msgstr ""
 
 #: modules/access/pvr.c:88
-#, fuzzy
 msgid "B Frames"
-msgstr "Hoppa över bildrutor"
+msgstr "B-bildrutor"
 
 #: modules/access/pvr.c:89
 msgid ""
@@ -7012,9 +6989,8 @@ msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
 msgstr "Bitfrekvens att använda (-1 för standard)."
 
 #: modules/access/pvr.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Bitrate peak"
-msgstr "Bitfrekvensläge"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/pvr.c:96
 msgid "Peak bitrate in VBR mode."
@@ -7025,9 +7001,8 @@ msgid "Bitrate mode"
 msgstr "Bitfrekvensläge"
 
 #: modules/access/pvr.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
-msgstr "Bitfrekvens att använda (-1 för standard)."
+msgstr "Bitfrekvensläge att använda (VBR eller CBR)."
 
 #: modules/access/pvr.c:101
 msgid "Audio bitmask"
@@ -7129,9 +7104,8 @@ msgid "Desired frame rate for the capture."
 msgstr "Önskad bildfrekvens för fångst."
 
 #: modules/access/screen/screen.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Capture fragment size"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/screen/screen.c:45
 msgid ""
@@ -7140,9 +7114,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/screen/screen.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Screen Input"
-msgstr "Skärm"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/screen/screen.c:60 modules/gui/macosx/vout.m:213
 msgid "Screen"
@@ -7198,9 +7171,8 @@ msgstr ""
 "millisekunder."
 
 #: modules/access/udp.c:63
-#, fuzzy
 msgid "RTP reordering timeout in ms"
-msgstr "Tidsgräns för TCP-anslutning"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/udp.c:65
 msgid ""
@@ -7214,9 +7186,8 @@ msgid "UDP/RTP"
 msgstr "UDP/RTP"
 
 #: modules/access/udp.c:73
-#, fuzzy
 msgid "UDP/RTP input"
-msgstr "FTP-inmatning"
+msgstr "UDP/RTP-inmatning"
 
 #: modules/access/v4l2.c:62 modules/gui/macosx/open.m:169
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:670
@@ -7270,11 +7241,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l2.c:81
 msgid "IO Method"
-msgstr ""
+msgstr "IO-metod"
 
 #: modules/access/v4l2.c:83
 msgid "IO Method (READ, MMAP, USERPTR)."
-msgstr ""
+msgstr "IO-metod (READ, MMAP, USERPTR)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:89 modules/access/v4l.c:126
 msgid "Capture the audio stream in stereo."
@@ -7297,15 +7268,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l2.c:112
 msgid "READ"
-msgstr ""
+msgstr "READ"
 
 #: modules/access/v4l2.c:112
 msgid "MMAP"
-msgstr ""
+msgstr "MMAP"
 
 #: modules/access/v4l2.c:112
 msgid "USERPTR"
-msgstr ""
+msgstr "USERPTR"
 
 #: modules/access/v4l2.c:115
 msgid "Video4Linux2"
@@ -7422,14 +7393,12 @@ msgid "MJPEG"
 msgstr "MJPEG"
 
 #: modules/access/v4l.c:129
-#, fuzzy
 msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
-msgstr "Välj fångstenhetstypen"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l.c:130
-#, fuzzy
 msgid "Decimation"
-msgstr "Beskrivning"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l.c:132
 msgid "Decimation level for MJPEG streams"
@@ -7520,9 +7489,8 @@ msgid "Vol max #"
 msgstr "Vol max #"
 
 #: modules/access/vcdx/info.c:96
-#, fuzzy
 msgid "Volume Set"
-msgstr "Volym"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/vcdx/info.c:99
 msgid "System Id"
@@ -7571,9 +7539,8 @@ msgstr "okänd typ"
 
 #: modules/access/vcdx/info.c:298 modules/access/vcdx/info.c:299
 #: modules/access/vcdx/info.c:316
-#, fuzzy
 msgid "List ID"
-msgstr "LID"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/vcdx/vcd.c:95
 msgid "(Super) Video CD"
@@ -7626,18 +7593,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/access/vcdx/vcd.c:137
-#, fuzzy
 msgid "Format to use in the playlist's \"author\" field."
 msgstr ""
-"Format att använda i spellistefältet \"title\" när information från CDDB "
-"saknas"
 
 #: modules/access/vcdx/vcd.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Format to use in the playlist's \"title\" field."
 msgstr ""
-"Format att använda i spellistefältet \"title\" när information från CDDB "
-"saknas"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:44
 msgid "Simple decoder for Dolby Surround encoded streams"
@@ -7687,22 +7648,22 @@ msgid ""
 "Dolby Surround encoded streams won't be decoded before being processed by "
 "this filter. Enabling this setting is not recommended."
 msgstr ""
-"Dolby Surround-kodade strömmer kommer inte att avkodas innan de har "
+"Dolby Surround-kodade strömmar kommer inte att avkodas innan de har "
 "behandlats av det här filtret. Aktivering av den här inställningen "
 "rekommenderas inte."
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:76
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Headphone virtual spatialization effect"
-msgstr "Simulera hörlurar"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:77
 msgid "Headphone effect"
 msgstr "Hörlurseffekt"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:85
-msgid "Use downmix algorithme."
+#, fuzzy
+msgid "Use downmix algorithm"
 msgstr "Använd nedmixningsalgoritm."
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:86
@@ -7745,9 +7706,8 @@ msgid "Audio filter for simple channel mixing"
 msgstr "_Nästa objekt"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
-msgstr "_Nästa objekt"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:92
 msgid "A/52 dynamic range compression"
@@ -7764,17 +7724,16 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:99
 msgid "Enable internal upmixing"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera intern uppmixning"
 
 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:101
 msgid "Enable the internal upmixing algorithm (not recommended)."
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera algoritm för intern uppmixning (rekommenderas inte)."
 
 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:105
 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:114
-#, fuzzy
 msgid "ATSC A/52 (AC-3) audio decoder"
-msgstr "Avkodare för ADPCM-ljud"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:50
 msgid "Audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
@@ -7786,9 +7745,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:91
 #: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:97
-#, fuzzy
 msgid "DTS Coherent Acoustics audio decoder"
-msgstr "Avkodare för Vorbis-ljud"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:67
 msgid "Audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
@@ -7835,9 +7793,8 @@ msgid "Filter the audio twice. This provides a more intense effect."
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Global gain"
-msgstr "Spela upp och stoppa"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:64
 msgid "Set the global gain in dB (-20 ... 20)."
@@ -7848,9 +7805,8 @@ msgid "Equalizer with 10 bands"
 msgstr "Equalizer med 10 band"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
-#, fuzzy
 msgid "Flat"
-msgstr "Spola framåt"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
 #: modules/meta_engine/id3genres.h:60
@@ -7928,9 +7884,8 @@ msgid "Techno"
 msgstr "Techno"
 
 #: modules/audio_filter/format.c:200
-#, fuzzy
 msgid "Audio filter for PCM format conversion"
-msgstr "Ljudfilter för float32->s8-konvertering"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/normvol.c:65
 msgid "Number of audio buffers"
@@ -7983,7 +7938,7 @@ msgstr "Hög frek (Hz)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:57
 msgid "Freq 1 (Hz)"
-msgstr "Frek 1 (Hz)"
+msgstr "Freq 1 (Hz)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:59
 #, fuzzy
@@ -7992,11 +7947,11 @@ msgstr "Frek 1 (Hz)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:61
 msgid "Freq 1 Q"
-msgstr "Frek 1 Q"
+msgstr "Freq 1 Q"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:62
 msgid "Freq 2 (Hz)"
-msgstr "Frek 2 (Hz)"
+msgstr "Freq 2 (Hz)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:64
 #, fuzzy
@@ -8005,11 +7960,11 @@ msgstr "Frek 2 (Hz)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:66
 msgid "Freq 2 Q"
-msgstr "Frek 2 Q"
+msgstr "Freq 2 Q"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:67
 msgid "Freq 3 (Hz)"
-msgstr "Frek 3 (Hz)"
+msgstr "Freq 3 (Hz)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:69
 #, fuzzy
@@ -8018,23 +7973,20 @@ msgstr "Frek 3 (Hz)"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:71
 msgid "Freq 3 Q"
-msgstr "Frek 3 Q"
+msgstr "Freq 3 Q"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:82
-#, fuzzy
 msgid "Audio filter for band-limited interpolation resampling"
-msgstr "_Nästa objekt"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/resampler/linear.c:62
 #: modules/audio_filter/resampler/linear.c:69
-#, fuzzy
 msgid "Audio filter for linear interpolation resampling"
-msgstr "_Nästa objekt"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Audio filter for trivial resampling"
-msgstr "_Nästa objekt"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:43
 #, fuzzy
@@ -8056,9 +8008,8 @@ msgid "Dummy S/PDIF audio mixer"
 msgstr "Dummyljudmixer för S/PDIF"
 
 #: modules/audio_mixer/trivial.c:44
-#, fuzzy
 msgid "Trivial audio mixer"
-msgstr "Float32 ljudmixer"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:81
 msgid "default"
@@ -8123,7 +8074,7 @@ msgstr "VLC kunde inte öppna ALSA-enheten \"%s\" (%s)."
 msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
 msgstr "Ljudenheten \"%s\" används redan."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:950
+#: modules/audio_output/alsa.c:934
 msgid "Unknown soundcard"
 msgstr "Okänt ljudkort"
 
@@ -8142,9 +8093,8 @@ msgstr ""
 "standard för ljuduppspelning."
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:133
-#, fuzzy
 msgid "HAL AudioUnit output"
-msgstr "ALSA-ljudutmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:241
 msgid ""
@@ -8157,8 +8107,8 @@ msgstr "Ljudenheten är inte konfigurerad"
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:426
 msgid ""
-"You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup Utility"
-"\" in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
+"You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup\" "
+"utility in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:1015
@@ -8177,9 +8127,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/directx.c:206 modules/audio_output/waveout.c:134
-#, fuzzy
 msgid "Use float32 output"
-msgstr "Videoutmatning i gråskala"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/directx.c:208 modules/audio_output/waveout.c:136
 msgid ""
@@ -8244,14 +8193,12 @@ msgid "File to which the audio samples will be written to."
 msgstr "Fil till vilken ljudsamplingarna kommer att skrivas till."
 
 #: modules/audio_output/file.c:107
-#, fuzzy
 msgid "File audio output"
-msgstr "DirectX-ljudutmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/hd1000a.cpp:74
-#, fuzzy
 msgid "Roku HD1000 audio output"
-msgstr "EsounD-ljudutmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/jack.c:63
 msgid "Automatically connect to writable clients"
@@ -8301,14 +8248,12 @@ msgid "Portaudio identifier for the output device"
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/portaudio.c:110
-#, fuzzy
 msgid "PORTAUDIO audio output"
-msgstr "UNIX OSS-ljudutmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/sdl.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
-msgstr "DirectX-ljudutmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/waveout.c:141
 msgid "Win32 waveOut extension output"
@@ -8331,18 +8276,16 @@ msgid "ADPCM audio decoder"
 msgstr "Avkodare för ADPCM-ljud"
 
 #: modules/codec/araw.c:44
-#, fuzzy
 msgid "Raw/Log Audio decoder"
-msgstr "Avkodare för Flac-ljud"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/araw.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Raw audio encoder"
-msgstr "Kodare för Flac-ljud"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/cc.c:57
 msgid "CC 608/708"
-msgstr ""
+msgstr "CC 608/708"
 
 #: modules/codec/cc.c:58
 #, fuzzy
@@ -8355,24 +8298,20 @@ msgid "CDG video decoder"
 msgstr "Avkodare för PNG-video"
 
 #: modules/codec/cinepak.c:38
-#, fuzzy
 msgid "Cinepak video decoder"
-msgstr "Avkodare för Dirac-video"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/cmml/cmml.c:68
-#, fuzzy
 msgid "CMML annotations decoder"
-msgstr "Avkodare för ADPCM-ljud"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/cvdsub.c:46
-#, fuzzy
 msgid "CVD subtitle decoder"
-msgstr "Avkodare för DVB-undertexter"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/cvdsub.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Chaoji VCD subtitle packetizer"
-msgstr "Välj undertextspår"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/dirac.c:67 modules/codec/theora.c:90
 #: modules/codec/twolame.c:50 modules/codec/vorbis.c:168
@@ -8466,9 +8405,8 @@ msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
 msgstr "Avkodare för AAC-ljud (använder libfaad2)"
 
 #: modules/codec/faad.c:339
-#, fuzzy
 msgid "AAC extension"
-msgstr "Ignorerade filändelser"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/faad.c:343
 #, c-format
@@ -8481,9 +8419,8 @@ msgid "Image file"
 msgstr "Bildfil"
 
 #: modules/codec/fake.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Path of the image file for fake input."
-msgstr "Kontrast för videoinmatningen."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/fake.c:51
 msgid "Reload image file"
@@ -8512,9 +8449,8 @@ msgid "Consider width and height as maximum values."
 msgstr "Anse bredd och höjd som maximala värden."
 
 #: modules/codec/fake.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Background aspect ratio"
-msgstr "Källans bildförhållande"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/fake.c:65
 msgid "Aspect ratio of the image file (4:3, 16:9). Default is square pixels."
@@ -8547,9 +8483,8 @@ msgid "Force use of a specific chroma for output. Default is I420."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/fake.c:85
-#, fuzzy
 msgid "Fake video decoder"
-msgstr "Avkodare för Dirac-video"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:216
 #, c-format
@@ -8571,19 +8506,16 @@ msgid "VLC could not open the encoder."
 msgstr "VLC kunde inte öppna kodaren."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Non-ref"
-msgstr "Ingen"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Bidir"
-msgstr "Bilinjär"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Non-key"
-msgstr "Ingen"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68 modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:65
 msgid "All"
@@ -8656,10 +8588,10 @@ msgstr ""
 "MJPEG och andra kodekar"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "AltiVec FFmpeg audio/video decoder/encoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
-msgstr "Inställningar för avkodare och kodare endast för video."
+msgstr ""
+"AltiVec FFmpeg ljud/video avkodare/kodare ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:100
 #, fuzzy
@@ -8676,9 +8608,8 @@ msgid "Encoding"
 msgstr "Kodar"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:139
-#, fuzzy
 msgid "FFmpeg audio/video encoder"
-msgstr "Inställningar för avkodare och kodare endast för video."
+msgstr "FFmpeg ljud/videokodare"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:197
 msgid "FFmpeg demuxer"
@@ -8693,9 +8624,8 @@ msgid "Video scaling filter"
 msgstr "Videoskalningsfilter"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:224
-#, fuzzy
 msgid "FFmpeg chroma conversion"
-msgstr "Bildklon"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:230
 #, fuzzy
@@ -8777,10 +8707,12 @@ msgid ""
 "Force skipping of frames to speed up decoding (-1=None, 0=Default, 1=B-"
 "frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
 msgstr ""
+"Tvinga överhoppning av bildrutor för att snabba på avkodning (-1=Ingen, "
+"0=Standard, 1=B-bildrutor, 2=P-bildrutor, 3=B+P-bildrutor, 4=alla bildrutor)."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:124
 msgid "Skip idct (default=0)"
-msgstr ""
+msgstr "Hoppa över idct (standard=0)"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:126
 msgid ""
@@ -8810,9 +8742,8 @@ msgid "Set ffmpeg debug mask"
 msgstr "Ställ in felsökningsmask för ffmpeg"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:139
-#, fuzzy
 msgid "Visualize motion vectors"
-msgstr "Visualiseringar"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:141
 msgid ""
@@ -8894,9 +8825,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:199
-#, fuzzy
 msgid "Ratio of key frames"
-msgstr "Använd nyckelbildrutor"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:200
 msgid "Number of frames that will be coded for one key frame."
@@ -8907,14 +8837,12 @@ msgid "Ratio of B frames"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:204
-#, fuzzy
 msgid "Number of B frames that will be coded between two reference frames."
-msgstr "Antal bildrutor som kommer att kodas för en nyckelbildruta."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:207
-#, fuzzy
 msgid "Video bitrate tolerance"
-msgstr "Tolerans för videobitfrekvens i kbit/s."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:208
 msgid "Video bitrate tolerance in kbit/s."
@@ -8944,9 +8872,8 @@ msgid "Pre-motion estimation"
 msgstr "Sessionsbeskrivning"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:219
-#, fuzzy
 msgid "Enable the pre-motion estimation algorithm."
-msgstr "Aktivera algoritmen för strikt frekvenskontroll."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:222
 msgid "Strict rate control"
@@ -8978,9 +8905,8 @@ msgid "Rate control buffer aggressiveness."
 msgstr "Aggressivitet för frekvenskontrollbuffert."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:235
-#, fuzzy
 msgid "I quantization factor"
-msgstr "Visualiseringar"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:237
 msgid ""
@@ -9031,24 +8957,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:263
-#, fuzzy
 msgid "Minimum video quantizer scale"
-msgstr "Maximal quantizer-parameter."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:264
-#, fuzzy
 msgid "Minimum video quantizer scale."
-msgstr "Maximal quantizer-parameter."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:267
-#, fuzzy
 msgid "Maximum video quantizer scale"
-msgstr "Maximal quantizer-parameter."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:268
-#, fuzzy
 msgid "Maximum video quantizer scale."
-msgstr "Maximal quantizer-parameter."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:271
 #, fuzzy
@@ -9105,9 +9027,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:295
-#, fuzzy
 msgid "Border masking"
-msgstr "Ramhöjd"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:296
 msgid ""
@@ -9126,9 +9047,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:304
-#, fuzzy
 msgid "Chrominance elimination"
-msgstr "Sessionsbeskrivning"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:305
 msgid ""
@@ -9191,9 +9111,8 @@ msgid "FluidSynth MIDI synthetizer"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/libmpeg2.c:97
-#, fuzzy
 msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
-msgstr "Avkodare för AAC-ljud (använder libfaad2)"
+msgstr "MPEG I/II-videoavkodare (använder libmpeg2)"
 
 #: modules/codec/lpcm.c:83
 msgid "Linear PCM audio decoder"
@@ -9208,9 +9127,8 @@ msgid "Video decoder using openmash"
 msgstr "Videoavkodare med openmash"
 
 #: modules/codec/mpeg_audio.c:111
-#, fuzzy
 msgid "MPEG audio layer I/II/III decoder"
-msgstr "Ljudpaketerare för MPEG Layer I/II/III"
+msgstr "MPEG-ljud layer I/II/III-avkodare"
 
 #: modules/codec/mpeg_audio.c:122
 msgid "MPEG audio layer I/II/III packetizer"
@@ -9222,22 +9140,19 @@ msgstr "Avkodare för PNG-video"
 
 #: modules/codec/quicktime.c:63
 msgid "QuickTime library decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Avkodare för QuickTime-biblioteket"
 
 #: modules/codec/rawvideo.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Pseudo raw video decoder"
-msgstr "Avkodare för Theora-video"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/rawvideo.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Pseudo raw video packetizer"
-msgstr "Theora-videopaketerare"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/realaudio.c:60
-#, fuzzy
 msgid "RealAudio library decoder"
-msgstr "Avkodare för Speex-ljud"
+msgstr "Avkodare för RealAudio-biblioteket"
 
 #: modules/codec/sdl_image.c:55
 #, fuzzy
@@ -9269,14 +9184,12 @@ msgid "Mode"
 msgstr "Läge"
 
 #: modules/codec/spudec/spudec.c:41
-#, fuzzy
 msgid "DVD subtitles decoder"
-msgstr "Avkodare för DVB-undertexter"
+msgstr "Avkodare för dvd-undertexter"
 
 #: modules/codec/spudec/spudec.c:48
-#, fuzzy
 msgid "DVD subtitles packetizer"
-msgstr "Avkodare för DVB-undertexter"
+msgstr "Paketerare för dvd-undertexter"
 
 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98
 msgid "Subtitles text encoding"
@@ -9333,6 +9246,8 @@ msgid ""
 "USF subtitles must be in UTF-8 format.\n"
 "This stream contains USF subtitles which aren't."
 msgstr ""
+"USF-undertexter måste vara i UTF-8-format.\n"
+"Denna ström innehåller USF-undertexter som inte är det."
 
 #: modules/codec/subtitles/t140.c:32
 #, fuzzy
@@ -9351,9 +9266,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/svcdsub.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) decoder"
-msgstr "Avkodare för DVB-undertexter"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/svcdsub.c:51
 msgid "SVCD subtitles"
@@ -9568,14 +9482,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:76
-#, fuzzy
 msgid "B-frames between I and P"
-msgstr "QP-faktor mellan I och P"
+msgstr "B-bildrutor mellan I och P"
 
 #: modules/codec/x264.c:77
-#, fuzzy
 msgid "Number of consecutive B-frames between I and P-frames. Range 1 to 16."
-msgstr "QP-faktor mellan I och P."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:80
 msgid "Adaptive B-frame decision"
@@ -9599,7 +9511,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:88
 msgid "Keep some B-frames as references"
-msgstr ""
+msgstr "Behåll några B-bildrutor som referenser"
 
 #: modules/codec/x264.c:89
 msgid ""
@@ -9769,14 +9681,12 @@ msgid "QP factor between P and B. Range 1.0 to 2.0."
 msgstr "QP-faktor mellan P och B."
 
 #: modules/codec/x264.c:169
-#, fuzzy
 msgid "QP difference between chroma and luma"
-msgstr "QP-faktor mellan I och P"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:170
-#, fuzzy
 msgid "QP difference between chroma and luma."
-msgstr "QP-faktor mellan I och P"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:172
 #, fuzzy
@@ -9831,9 +9741,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:200
-#, fuzzy
 msgid "Direct MV prediction mode"
-msgstr "Avkodare för DirectMedia Objekt"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:201
 #, fuzzy
@@ -9861,9 +9770,8 @@ msgid "Weighted prediction for B-frames."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:214
-#, fuzzy
 msgid "Integer pixel motion estimation method"
-msgstr "Markera allt"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:215
 msgid ""
@@ -9875,9 +9783,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:222
-#, fuzzy
 msgid "Maximum motion vector search range"
-msgstr "Maximal videohöjd"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:223
 msgid ""
@@ -9978,9 +9885,8 @@ msgid "SATD-based decision for 8x8 transform in inter-MBs."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:278
-#, fuzzy
 msgid "Trellis RD quantization"
-msgstr "Visualiseringar"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:279
 msgid ""
@@ -10010,11 +9916,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:294
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dct-domain noise reduction. Adaptive pseudo-deadzone. 10 to 1000 seems to be "
 "a useful range."
-msgstr "Minimal quantizer, 15/35 verkar vara ett användbart intervall."
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:298
 msgid "Inter luma quantization deadzone"
@@ -10110,9 +10015,8 @@ msgid "Access unit delimiters"
 msgstr "Åtkomstfilter"
 
 #: modules/codec/x264.c:342
-#, fuzzy
 msgid "Generate access unit delimiter NAL units."
-msgstr "Åtkomstfilter"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:348
 msgid "dia"
@@ -10147,14 +10051,12 @@ msgid "all"
 msgstr "alla"
 
 #: modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
-#, fuzzy
 msgid "spatial"
-msgstr "pal"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
-#, fuzzy
 msgid "temporal"
-msgstr "Stega framåt"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:360 modules/gui/pda/pda_interface.c:741
 #: modules/video_filter/mosaic.c:166
@@ -10171,9 +10073,8 @@ msgid "MPEG I/II hw video decoder (using libmpeg2)"
 msgstr "Avkodare för AAC-ljud (använder libfaad2)"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:74
-#, fuzzy
 msgid "Teletext page"
-msgstr "Markera allt"
+msgstr "Teletext-sida"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:75
 msgid "Open the indicated Teletext page.Default page is index 100"
@@ -10181,16 +10082,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/zvbi.c:78
 msgid "Text is always opaque"
-msgstr ""
+msgstr "Text är alltid opak"
 
 #: modules/codec/zvbi.c:79
 msgid "Setting vbi-opaque to false makes the boxed text transparent."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/zvbi.c:82
-#, fuzzy
 msgid "Teletext alignment"
-msgstr "Markera allt"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/zvbi.c:84
 #, fuzzy
@@ -10213,9 +10113,8 @@ msgid "Output teletext subtitles as text instead of as RGBA"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/zvbi.c:98
-#, fuzzy
 msgid "VBI and Teletext decoder"
-msgstr "Avkodare för Teletext-undertexter"
+msgstr "Avkodare för VBI och Teletext"
 
 #: modules/control/dbus.c:84
 msgid "dbus"
@@ -10395,9 +10294,8 @@ msgid "HTTP SSL"
 msgstr "HTTP SSL"
 
 #: modules/control/lirc.c:36
-#, fuzzy
 msgid "Change the lirc configuration file."
-msgstr "Konfigurationsfil"
+msgstr "Ändra i lircs konfigurationsfil."
 
 #: modules/control/lirc.c:38
 msgid ""
@@ -10407,7 +10305,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/control/lirc.c:61
 msgid "Infrared"
-msgstr ""
+msgstr "Infraröd"
 
 #: modules/control/lirc.c:64
 msgid "Infrared remote control interface"
@@ -10423,9 +10321,8 @@ msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
 msgstr "Använd videoroteringsfiltret istället för transformering"
 
 #: modules/control/motion.c:71
-#, fuzzy
 msgid "motion"
-msgstr "Position"
+msgstr "rörelse"
 
 #: modules/control/motion.c:73
 #, fuzzy
@@ -10491,16 +10388,11 @@ msgstr ""
 "konfigurerad."
 
 #: modules/control/ntservice.c:54
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Additional interfaces spawned by the Service. It should be specified at "
 "install time so the Service is properly configured. Use a comma separated "
 "list of interface modules. (common values are: logger, sap, rc, http)"
 msgstr ""
-"Du kan välja \"ytterligare gränssnitt\" för VLC. De kommer att startas i "
-"bakgrunden i tillägg till standardgränssnittet. Använd en kommaseparerad "
-"lista för gränssnittmoduler. (vanliga värden är \"rc\" (fjärrkontroll), "
-"\"http\", \"gestures\" ...)"
 
 #: modules/control/ntservice.c:60
 msgid "NT Service"
@@ -10764,9 +10656,8 @@ msgid "| vzoom [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video zoom"
 msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  snabbspola framåt"
 
 #: modules/control/rc.c:887
-#, fuzzy
 msgid "| snapshot . . . . . . . . . . . . take video snapshot"
-msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  snabbspola framåt"
+msgstr "| snapshot . . . . . . . . . . . . ta videoskärmbild"
 
 #: modules/control/rc.c:888
 #, fuzzy
@@ -10870,9 +10761,8 @@ msgid "| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertical border"
 msgstr "| mosaic-rows #. . . . . . . . . . .antal rader"
 
 #: modules/control/rc.c:918
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontal border"
-msgstr "| mosaic-rows #. . . . . . . . . . .antal rader"
+msgstr ""
 
 #: modules/control/rc.c:919
 msgid "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .position"
@@ -11010,18 +10900,16 @@ msgid "Could not demux ASF stream"
 msgstr "Kunde inte demuxa ASF-ström"
 
 #: modules/demux/asf/asf.c:167
-#, fuzzy
 msgid "VLC failed to load the ASF header."
-msgstr "VLC kunde inte öppna kodaren."
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/au.c:45
 msgid "AU demuxer"
 msgstr "Demuxer för AU"
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:42
-#, fuzzy
 msgid "Force interleaved method"
-msgstr "Extra gränssnittsmoduler"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:43
 #, fuzzy
@@ -11061,9 +10949,12 @@ msgid "AVI Index"
 msgstr "AVI-index"
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:586
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This AVI file is broken. Seeking will not work correctly.\n"
-"Do you want to try to repair it (this might take a long time) ?"
+"Do you want to try to repair it?\n"
+"\n"
+"This might take a long time."
 msgstr ""
 "Denna AVI-fil är trasig. Spolning i filen kommer inte att\n"
 "fungera. Vill du försöka reparera den (kan ta lång tid)?"
@@ -11119,13 +11010,12 @@ msgid "GME demuxer (Game_Music_Emu)"
 msgstr "Demuxer för GME (Game_Music_Emu)"
 
 #: modules/demux/live555.cpp:61
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Allows you to modify the default caching value for RTSP streams. This value "
 "should be set in millisecond units."
 msgstr ""
-"Standardmellanlagringsvärde för PVR-strömmar. Detta värde ska vara i "
-"millisekunder."
+"Låter dig ändra standardmellanlagringsvärdet för RTSP-strömmar. Detta värde "
+"ska vara i millisekunder."
 
 #: modules/demux/live555.cpp:64
 msgid "Kasenna RTSP dialect"
@@ -11286,14 +11176,12 @@ msgid "Enable reverberation"
 msgstr "Aktivera ljud"
 
 #: modules/demux/mod.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Reverberation level (from 0 to 100, default value is 0)."
-msgstr "Nivå för superbasläge (från 0 till 100, standardvärde är 0)."
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/mod.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Reverberation delay, in ms. Usual values are from to 40 to 200ms."
-msgstr "Surroundfördröjning, i ms. Normala värden är från 5 till 40 ms."
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/mod.c:52
 msgid "Enable megabass mode"
@@ -11326,14 +11214,12 @@ msgid "Reverb"
 msgstr "Reverb"
 
 #: modules/demux/mod.c:76
-#, fuzzy
 msgid "Reverberation level"
-msgstr "Aktivera ljud"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/mod.c:78
-#, fuzzy
 msgid "Reverberation delay"
-msgstr "Aktivera ljud"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/mod.c:80
 msgid "Mega bass"
@@ -11344,9 +11230,8 @@ msgid "Mega bass level"
 msgstr "Megabasnivå"
 
 #: modules/demux/mod.c:85
-#, fuzzy
 msgid "Mega bass cutoff"
-msgstr "Superbas"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/mod.c:87
 msgid "Surround"
@@ -11381,12 +11266,9 @@ msgid "MPEG-4 audio demuxer"
 msgstr "Demuxer för MPEG-4-ljud"
 
 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:39
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the desired frame rate when playing MPEG4 video elementary streams."
 msgstr ""
-"Det här är den önskade bildfrekvensen vid uppspelning av MJPEG från en fil. "
-"Använd 0 (det här är standardvärdet) för en direktström (från en kamera)."
 
 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:45
 msgid "MPEG-4 video demuxer"
@@ -11499,19 +11381,16 @@ msgstr "_Nästa objekt"
 
 #: modules/demux/playlist/podcast.c:235 modules/demux/playlist/podcast.c:249
 #: modules/demux/playlist/podcast.c:274 modules/demux/playlist/podcast.c:286
-#, fuzzy
 msgid "Podcast Info"
-msgstr "Poddsändning"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/playlist/podcast.c:249
-#, fuzzy
 msgid "Podcast Summary"
-msgstr "Poddsändning-tolkare"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/playlist/podcast.c:287
-#, fuzzy
 msgid "Podcast Size"
-msgstr "Formaterade textremsor"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:414
 msgid "Shoutcast"
@@ -11546,9 +11425,8 @@ msgid "DV (Digital Video) demuxer"
 msgstr "Demuxer för DV (Digital Video)"
 
 #: modules/demux/rawvid.c:40
-#, fuzzy
 msgid "This is the desired frame rate when playing raw video streams."
-msgstr "Det här anger bredden (i bildpunkter) för den råa videoströmmen."
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/rawvid.c:44
 msgid "This specifies the width in pixels of the raw video stream."
@@ -11595,13 +11473,10 @@ msgid "Apply a delay to all subtitles (in 1/10s, eg 100 means 10s)."
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/subtitle.c:50
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Override the normal frames per second settings. This will only work with "
 "MicroDVD and SubRIP (SRT) subtitles."
 msgstr ""
-"Åsidosätt bildrutor per sekund. Det här fungerar endast med MicroDVD- och "
-"SubRIP-undertexter."
 
 #: modules/demux/subtitle.c:53
 msgid ""
@@ -11654,9 +11529,8 @@ msgid "Sends TS to specific ip:port by udp (you must know what you are doing)."
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/ts.c:105
-#, fuzzy
 msgid "MTU for out mode"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/ts.c:106
 msgid "MTU for out mode."
@@ -11709,16 +11583,14 @@ msgid "Append"
 msgstr "Infoga"
 
 #: modules/demux/ts.c:127
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If the file exists and this option is selected, the existing file will not "
 "be overwritten."
-msgstr "Om filen redan finns kommer den inte att skrivas över."
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/ts.c:130
-#, fuzzy
 msgid "Dump buffer size"
-msgstr "Hoppstorlekar"
+msgstr ""
 
 #: modules/demux/ts.c:132
 msgid ""
@@ -11832,7 +11704,7 @@ msgstr "Öppna även filer från alla undermappar?"
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157 modules/gui/macosx/open.m:473
 #: modules/gui/macosx/open.m:664 modules/gui/macosx/open.m:777
 #: modules/gui/macosx/open.m:903 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:45
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:512 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:499 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:351
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:407
 msgid "Open"
@@ -12069,9 +11941,8 @@ msgid "Filename of image file to use on the overlay framebuffer."
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/fbosd.c:114
-#, fuzzy
 msgid "Transparency of the image"
-msgstr "Logotypens genomskinlighet"
+msgstr "Bildens genomskinlighet"
 
 #: modules/gui/fbosd.c:115
 msgid ""
@@ -12130,6 +12001,8 @@ msgid ""
 "Opacity (inverse of transparency) of overlayed text. 0 = transparent, 255 = "
 "totally opaque. "
 msgstr ""
+"Opacitet (motsats till genomskinlighet) för överliggande text. 0 = "
+"genomskinlig, 255 = helt opak. "
 
 #: modules/gui/fbosd.c:138 modules/video_filter/marq.c:106
 #: modules/video_filter/rss.c:141
@@ -12167,9 +12040,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/fbosd.c:153
-#, fuzzy
 msgid "Render text or image"
-msgstr "Klona bilden"
+msgstr "Rendera text eller bild"
 
 #: modules/gui/fbosd.c:154
 msgid "Render the image or text in current overlay buffer."
@@ -12212,9 +12084,8 @@ msgstr "Vit"
 #: modules/gui/fbosd.c:171 modules/gui/macosx/sfilters.m:125
 #: modules/misc/freetype.c:149 modules/misc/win32text.c:82
 #: modules/video_filter/marq.c:55 modules/video_filter/rss.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Maroon"
-msgstr "Tecknad film"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/fbosd.c:171 modules/gui/macosx/sfilters.m:126
 #: modules/misc/freetype.c:150 modules/misc/win32text.c:83
@@ -12252,9 +12123,8 @@ msgstr "Grön"
 #: modules/gui/fbosd.c:173 modules/gui/macosx/sfilters.m:131
 #: modules/misc/freetype.c:150 modules/misc/win32text.c:83
 #: modules/video_filter/marq.c:57 modules/video_filter/rss.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Teal"
-msgstr "Tamil"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/fbosd.c:173 modules/gui/macosx/sfilters.m:132
 #: modules/misc/freetype.c:151 modules/misc/win32text.c:84
@@ -12297,9 +12167,8 @@ msgid "Font"
 msgstr "Typsnitt"
 
 #: modules/gui/fbosd.c:214
-#, fuzzy
 msgid "Commands"
-msgstr "Kommando"
+msgstr "Kommandon"
 
 #: modules/gui/fbosd.c:219
 #, fuzzy
@@ -12322,7 +12191,7 @@ msgstr "Byggd av %s"
 
 #: modules/gui/macosx/about.m:103
 msgid "VLC was brought to you by:"
-msgstr ""
+msgstr "VLC skapades för dig av:"
 
 #: modules/gui/macosx/about.m:171
 #, fuzzy
@@ -12423,7 +12292,6 @@ msgid "Random On"
 msgstr "Slumpmässig på"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:169
-#, fuzzy
 msgid "Random Off"
 msgstr "Slumpmässig av"
 
@@ -12490,7 +12358,7 @@ msgstr "Snabbt framåt"
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1568 modules/gui/macosx/intf.m:1569
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1570 modules/gui/pda/pda_interface.c:248
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:249 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:109
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:492 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:689
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:479 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:689
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:700
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1230
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:268 modules/misc/notify/xosd.c:233
@@ -12538,9 +12406,8 @@ msgid "Wave"
 msgstr "Våg"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:76 modules/video_filter/ripple.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Ripple"
-msgstr "enkel"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:77 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:538
 #: modules/meta_engine/id3genres.h:95 modules/video_filter/psychedelic.c:49
@@ -12558,9 +12425,8 @@ msgid "General editing filters"
 msgstr "Markera allt"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:80
-#, fuzzy
 msgid "Distortion filters"
-msgstr "Beskrivningsfil"
+msgstr "Distortionsfilter"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:81
 msgid "Blur"
@@ -12630,7 +12496,7 @@ msgstr "Maxnivå"
 #: modules/gui/macosx/extended.m:101 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:221
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:481
 msgid "Restore Defaults"
-msgstr "Återställ standardvärden"
+msgstr "Återställ till standardvärden"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:105 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:216
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:244
@@ -12713,9 +12579,8 @@ msgid "VLC media player"
 msgstr "Mediaspelaren VLC"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:568
-#, fuzzy
 msgid "Open CrashLog..."
-msgstr "Öppna kraschlogg"
+msgstr "Öppna kraschlogg..."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:573
 msgid "Check for Update..."
@@ -12815,81 +12680,69 @@ msgid "Close Window"
 msgstr "Stäng fönster"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:658
-#, fuzzy
 msgid "Controller..."
-msgstr "Kontroller"
+msgstr "Kontroller..."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:659
-#, fuzzy
 msgid "Equalizer..."
-msgstr "Equalizer"
+msgstr "Equalizer..."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:660
-#, fuzzy
 msgid "Extended Controls..."
-msgstr "Utökade kontroller"
+msgstr "Utökade kontroller..."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:662 modules/gui/qt4/menus.cpp:241
-#, fuzzy
 msgid "Playlist..."
-msgstr "Spellista"
+msgstr "Spellista..."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:665
-#, fuzzy
 msgid "Errors and Warnings..."
-msgstr "Fel och varningar"
+msgstr "Fel och varningar..."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:667
 msgid "Bring All to Front"
 msgstr "Ta fram alla"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:669 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:41
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:522
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:509
 msgid "Help"
 msgstr "Hjälp"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:670
-#, fuzzy
 msgid "VLC media player Help..."
-msgstr "Mediaspelaren VLC"
+msgstr "Hjälp för Mediaspelaren VLC..."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:671
-#, fuzzy
 msgid "ReadMe / FAQ..."
-msgstr "LäsMig..."
+msgstr "LäsMig / Frågor och svar..."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:672
-#, fuzzy
 msgid "Online Documentation..."
-msgstr "Onlinedokumentation"
+msgstr "Onlinedokumentation..."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:673
-#, fuzzy
 msgid "VideoLAN Website..."
-msgstr "VideoLAN:s webbplats"
+msgstr "VideoLAN:s webbplats..."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:674
-#, fuzzy
 msgid "Make a donation..."
-msgstr "Gör en donation"
+msgstr "Donera..."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:675
-#, fuzzy
 msgid "Online Forum..."
-msgstr "Onlineforum"
+msgstr "Onlineforum..."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:695
-#, fuzzy
 msgid "Media Information"
 msgstr "Mediainformation"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:728
 msgid "Your version of Mac OS X is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Din version av Mac OS X stöds inte"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:732
 msgid "VLC media player requires Mac OS X 10.4 or higher."
-msgstr ""
+msgstr "Mediaspelaren VLC kräver Mac OS X 10.4 eller senare."
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1317
 #, c-format
@@ -12963,7 +12816,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:77
 msgid "Show Fullscreen controller"
-msgstr ""
+msgstr "Visa helskärmskontroller"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:78
 #, fuzzy
@@ -12991,9 +12844,8 @@ msgid "Mac OS X interface"
 msgstr "Mac OS X-gränssnitt"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:105
-#, fuzzy
 msgid "Quartz video"
-msgstr "Kryptera video"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:156
 msgid "Open Source"
@@ -13029,7 +12881,6 @@ msgid "Treat as a pipe rather than as a file"
 msgstr "Betrakta som ett rör hellre än som en fil"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:173
-#, fuzzy
 msgid "No DVD menus"
 msgstr "Inga dvd-menyer"
 
@@ -13064,7 +12915,7 @@ msgstr "HTTP/FTP/MMS/RTSP"
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:819
 #: modules/services_discovery/sap.c:108
 msgid "Allow timeshifting"
-msgstr ""
+msgstr "Tillåt tidsförskjutning"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:268
 msgid "Load subtitles file:"
@@ -13088,7 +12939,7 @@ msgstr "Fördröjning"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:274 modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:518
 msgid "FPS"
-msgstr "bilder/sek"
+msgstr "Bildrutor/s"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:276
 msgid "Subtitles encoding"
@@ -13142,9 +12993,8 @@ msgstr "Ström"
 
 #: modules/gui/macosx/output.m:144 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:87
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:510
-#, fuzzy
 msgid "Dump raw input"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/output.m:155
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:661
@@ -13315,9 +13165,8 @@ msgstr "Sortera nod efter upphovsman"
 
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:464 modules/gui/macosx/playlist.m:507
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1410
-#, fuzzy
 msgid "No items in the playlist"
-msgstr "%i objekt i spellistan"
+msgstr "Inga objekt i spellistan"
 
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:469
 msgid "Search in Playlist"
@@ -13357,9 +13206,8 @@ msgid "New Node"
 msgstr "Ny nod"
 
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1372
-#, fuzzy
 msgid "Please enter a name for the new node."
-msgstr "Ange nodnamn"
+msgstr "Ange ett namn för den nya noden."
 
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1380
 msgid "Empty Folder"
@@ -13413,9 +13261,8 @@ msgid "Logo"
 msgstr "Logotyp"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:73 modules/video_filter/marq.c:134
-#, fuzzy
 msgid "Marquee"
-msgstr "On Screen Display"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:74
 msgid "Save settings"
@@ -13630,9 +13477,8 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:206 modules/gui/macosx/wizard.m:209
 #: modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:107
 #: modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:110
-#, fuzzy
 msgid "Uncompressed audio samples (useable with WAV)"
-msgstr "Vorbis är en fri ljudkodek (användbar med OGG)"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:234 modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:148
 msgid "MPEG Program Stream"
@@ -14142,9 +13988,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/minimal_macosx/macosx.c:52
-#, fuzzy
 msgid "Minimal Mac OS X interface"
-msgstr "Mac OS X-gränssnitt"
+msgstr "Minimalt Mac OS X-gränssnitt"
 
 #: modules/gui/minimal_macosx/macosx.c:60
 msgid "Minimal Mac OS X OpenGL video output (opens a borderless window)"
@@ -14165,9 +14010,8 @@ msgid "Ncurses interface"
 msgstr "Ncurses-gränssnitt"
 
 #: modules/gui/pda/pda.c:55
-#, fuzzy
 msgid "Autoplay selected file"
-msgstr "Spela upp"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/pda/pda.c:56
 msgid "Automatically play a file when selected in the file selection list"
@@ -14267,9 +14111,8 @@ msgid "http"
 msgstr "http"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:502
-#, fuzzy
 msgid "sout"
-msgstr "Om"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:503
 msgid "mms"
@@ -14330,9 +14173,8 @@ msgid "MJPEG:"
 msgstr "MJPEG:"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:672
-#, fuzzy
 msgid "Decimation:"
-msgstr "Beskrivning"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:738
 msgid "pal"
@@ -14451,9 +14293,8 @@ msgid "Access:"
 msgstr "Åtkomst:"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:985
-#, fuzzy
 msgid "Muxer:"
-msgstr "Muxrar"
+msgstr "Muxer:"
 
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:994
 msgid "URL:"
@@ -14608,15 +14449,13 @@ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
 msgstr "Kunde inte hitta bildfil: %s"
 
 #: modules/gui/qnx/qnx.c:42
-#, fuzzy
 msgid "QNX RTOS video and audio output"
-msgstr "UNIX OSS-ljudutmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:692
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:750
-#, fuzzy
 msgid "Preamp\n"
-msgstr "Förstärk"
+msgstr "Förstärk\n"
 
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:692
 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:750
@@ -14625,78 +14464,76 @@ msgstr "dB"
 
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:336
 msgid "Extra metadata and other information are shown in this list.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Extra metadata och annan information visas i denna lista.\n"
 
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:401
 msgid ""
 "Information about what your media or stream is made of.\n"
 " Muxer, Audio and Video Codecs, Subtitles are shown."
 msgstr ""
+"Information om vad ditt media eller ström är skapat av.\n"
+" Muxer, kodekar för ljud och video, samt undertexter visas."
 
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:475
 msgid ""
 "Various statistics about the current media or stream.\n"
 " Played and streamed info are shown."
 msgstr ""
+"En mängd statistik om aktuellt media eller ström.\n"
+" Information om uppspelning och strömning visas."
 
 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:523
-#, fuzzy
 msgid "Sent bitrates"
-msgstr "Sändhastighet"
+msgstr "Utsänd bitfrekvens"
 
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:182
 msgid "Current visualization:"
 msgstr "Aktuell visualisering:"
 
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:239
-#, fuzzy
 msgid "A to B"
-msgstr " till "
+msgstr "A till B"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:246
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:250
 msgid "Frame by Frame"
-msgstr "Bildfrekvens"
+msgstr "Bild för bild"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:260
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:264
 msgid "Take a snapshot"
 msgstr "Ta en skärmbild"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:442
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:477
 msgid "Show playlist"
 msgstr "Visa spellista"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:446
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:481
 msgid "Extended Settings"
-msgstr "Utökade inställningar..."
+msgstr "Utökade inställningar"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:514
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:549
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:285
 msgid "Menu"
 msgstr "Meny"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:517
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:552
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
 msgid "Previous track"
 msgstr "Föregående spår"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:518
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:553
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
 msgid "Next track"
 msgstr "Nästa spår"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:749
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:784
 msgid "Revert to normal play speed"
-msgstr ""
+msgstr "Återgå till normal uppspelningshastighet"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:86
-#, fuzzy
 msgid "Select one or multiple files, or a folder"
-msgstr "Välj en eller flera filer att öppna"
+msgstr "Välj en eller flera filer, eller en mapp"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:104
-#, fuzzy
 msgid "File names:"
 msgstr "Filnamn:"
 
@@ -14710,23 +14547,20 @@ msgid "Open subtitles file"
 msgstr "Öppna undertextfil"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:394
-#, fuzzy
 msgid "Open a device or a VIDEO_TS directory"
-msgstr "Öppna VIDEO_TS-katalog"
+msgstr "Öppna en enhet eller en VIDEO_TS-katalog"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:619
-#, fuzzy
 msgid "Channels :"
-msgstr "Kanaler"
+msgstr "Kanaler :"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:632
-#, fuzzy
 msgid "Selected ports :"
-msgstr "Vald:"
+msgstr "Valda portar :"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:635
 msgid ".*"
-msgstr ""
+msgstr ".*"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:640
 #, fuzzy
@@ -14739,7 +14573,6 @@ msgid "Use VLC pace"
 msgstr "Använd SAP-cache"
 
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:654
-#, fuzzy
 msgid "Auto connnection"
 msgstr "Anslut automatiskt"
 
@@ -14784,19 +14617,16 @@ msgid "Select an action to change the associated hotkey"
 msgstr "Välj en åtgärd för att ändra den associerade snabbtangenten"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:992
-#, fuzzy
 msgid "Action"
-msgstr "Program"
+msgstr "Åtgärd"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:993
-#, fuzzy
 msgid "Shortcut"
-msgstr "Shout"
+msgstr "Genväg"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:999
-#, fuzzy
 msgid "Set"
-msgstr "Ställ in QP"
+msgstr "Ställ in"
 
 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1117
 msgid "Hotkey for "
@@ -14814,32 +14644,28 @@ msgstr "Varning: tangenten är redan tilldelad till \""
 msgid "Input and Codecs"
 msgstr "Inmatning och kodekar"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:284
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:283
 msgid "Input & Codecs settings"
-msgstr "Inmatning / Kodekar"
+msgstr "Inställningar för inmatning och kodekar"
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:289
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:288
 msgid ""
 "If this propriety is blank, then you have\n"
 "values for DVD, VCD, and CDDA.\n"
 "You can define a unique one or set that inthe advanced preferences"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:370
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:369
 msgid "Interface settings"
-msgstr "Allmänna gränssnittsinställningar"
+msgstr "Gränssnittsinställningar"
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:410
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles & OSD settings"
-msgstr "Inställningar för undertextdemuxer"
+msgstr "Inställningar för undertexter och skärmtext"
 
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:436
-#, fuzzy
 msgid "Configure Hotkeys"
-msgstr "Konfigurera"
+msgstr "Konfigurera snabbtangenter"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/errors.cpp:36
 msgid "Errors"
@@ -14866,32 +14692,26 @@ msgid "&Clear"
 msgstr "&Töm"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/errors.cpp:47
-#, fuzzy
 msgid "Hide future errors"
-msgstr "Dölj andra"
+msgstr "Dölj ytterligare fel"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:37
-#, fuzzy
 msgid "Adjustments and Effects"
-msgstr "Videoeffekter"
+msgstr "Justeringar och effekter"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:43
-#, fuzzy
 msgid "Graphic Equalizer"
-msgstr "Parametrisk equalizer"
+msgstr "Grafisk equalizer"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:46
-#, fuzzy
 msgid "Audio Effects"
-msgstr "Ljudkodekar"
+msgstr "Ljudeffekter"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:49
-#, fuzzy
 msgid "Video Adjustments and Effects"
-msgstr "Videoeffekter"
+msgstr "Videojusteringar och -effekter"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:42
-#, fuzzy
 msgid "Go to time"
 msgstr "Gå till tid"
 
@@ -14899,7 +14719,7 @@ msgstr "Gå till tid"
 msgid "&Go"
 msgstr "&Gå"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:47 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:88
+#: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:47 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:87
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:78
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:126
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:108
@@ -14914,14 +14734,12 @@ msgid "&Cancel"
 msgstr "&Avbryt"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:57
-#, fuzzy
 msgid "Go to time:"
-msgstr "Gå till tid"
+msgstr "Gå till tid:"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:80
-#, fuzzy
 msgid "Information about VLC media player."
-msgstr "Information om Mediaspelaren VLC"
+msgstr "Information om Mediaspelaren VLC."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:93
 msgid ""
@@ -14931,10 +14749,15 @@ msgid ""
 "works on many platforms.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Mediaspelaren VLC är en fri mediaspelare, skapad av VideoLAN-teamet.\n"
+"Det är en fristående multimediaspelare, kodare och strömserver, som kan läsa "
+"från olika källor (filer, cd- och dvd-skivor, nätverkstjänster, "
+"fångstkort...) och som fungerar på många olika plattformar.\n"
+"\n"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:98
 msgid "You are using the new Qt4 Interface.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du använder det nya Qt4-gränssnittet.\n"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:99 modules/gui/wince/interface.cpp:498
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:952
@@ -14952,6 +14775,9 @@ msgid ""
 "read the distribution tab.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Det här programmet levereras UTAN NÅGON GARANTI så långt som lagen tillåter; "
+"läs mer i distributionsfliken.\n"
+"\n"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:124
 msgid ""
@@ -14959,11 +14785,13 @@ msgid ""
 "following people (and the missing ones...) for their collaboration to "
 "provide the best software."
 msgstr ""
+"Vi vill tacka hela gemenskapen, testarna, våra användare och följande "
+"personer (och de som saknas...) för deras samarbete för att tillhandahålla "
+"den bästa programvaran."
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:141
-#, fuzzy
 msgid "General Info"
-msgstr "Allmänt"
+msgstr "Allmän information"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:142
 msgid "Authors"
@@ -14998,19 +14826,16 @@ msgid "&Codec Details"
 msgstr "&Kodekdetaljer"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:62
-#, fuzzy
 msgid "&Statistics"
-msgstr "Statistik"
+msgstr "&Statistik"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:68
-#, fuzzy
 msgid "&Save Metadata"
-msgstr "&Extra metadata"
+msgstr "&Spara metadata"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:74
-#, fuzzy
 msgid "Location :"
-msgstr "Plats"
+msgstr "Plats :"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:46
 msgid "&Save as..."
@@ -15048,33 +14873,32 @@ msgstr "&Nätverk"
 msgid "Capture &Device"
 msgstr "Fångs&tenhet"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:81 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:94
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:168
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:79 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:94
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:166
 msgid "&Play"
 msgstr "S&pela upp"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:92 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:163
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:92 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:161
 msgid "&Enqueue"
 msgstr "&Kölägg"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:96 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:155
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:96 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:153
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:125
 msgid "&Stream"
-msgstr "&Ström"
+msgstr "&Strömma"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:98
 msgid "&Convert"
 msgstr "&Konvertera"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:159
+#: modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:157
 msgid "&Convert / Save"
 msgstr "&Konvertera / Spara"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:63
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:29
-#, fuzzy
 msgid "Basic"
-msgstr "Bashkir"
+msgstr "Grundläggande"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:77
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:208
@@ -15095,23 +14919,23 @@ msgstr ""
 "Detta kommer att återställa dina inställningar för VLC.\n"
 "Är du säker att du vill fortsätta?"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:315
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:316
 msgid "Open directory"
 msgstr "Öppna katalog"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:342
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:343
 msgid "Open playlist file"
 msgstr "Öppna spellistfil"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:353
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:354
 msgid "Choose a filename to save playlist"
 msgstr "Välj ett filnamn att spara spellistan som"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:355
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:356
 msgid "XSPF playlist (*.xspf);; "
 msgstr "XSPF-spellista (*.xspf);; "
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:356
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:357
 msgid "M3U playlist (*.m3u);; Any (*.*) "
 msgstr "M3U-spellista (*.m3u);; Alla (*.*) "
 
@@ -15153,52 +14977,46 @@ msgstr "Spara fil"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:147
 msgid "Containers (*.ps *.ts *.mpg *.ogg *.asf *.mp4 *.mov *.wav *.raw *.flv)"
-msgstr ""
+msgstr "Behållare (*.ps *.ts *.mpg *.ogg *.asf *.mp4 *.mov *.wav *.raw *.flv)"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:97 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:136
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:166
-#, fuzzy
 msgid "Name :"
-msgstr "Namn"
+msgstr "Namn :"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:100 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:139
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:169
-#, fuzzy
 msgid "Input :"
-msgstr "Inmatning"
+msgstr "Inmatning :"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:103 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:142
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:172
-#, fuzzy
 msgid "Output :"
-msgstr "Utmatning"
+msgstr "Utmatning :"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:106
-#, fuzzy
 msgid "Controls"
 msgstr "Kontroller"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:175
-#, fuzzy
 msgid "Time Control"
-msgstr "Kontroll"
+msgstr "Tidskontroll"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:179
 msgid "Hours/Minutes/Seconds :"
-msgstr ""
+msgstr "Timmar/Minuter/Sekunder :"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:180
 msgid "Day/Month/Year :"
-msgstr ""
+msgstr "Dag/Månad/År :"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:181
-#, fuzzy
 msgid "Repeat :"
-msgstr "Upprepa alla"
+msgstr "Upprepa :"
 
 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:795
 msgid "Control menu for the player"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrollmeny för spelaren"
 
 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:843
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:270
@@ -15226,29 +15044,27 @@ msgid "&Video"
 msgstr "&Video"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:175
-#, fuzzy
 msgid "&Playback"
-msgstr "Uppspelning"
+msgstr "&Uppspelning"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:177 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:631
 msgid "&Help"
 msgstr "&Hjälp"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:188
-#, fuzzy
 msgid "&Open File..."
-msgstr "Öppna fil..."
+msgstr "&Öppna fil..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:192 modules/gui/qt4/menus.cpp:514
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:192 modules/gui/qt4/menus.cpp:501
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:129
 msgid "Open &Disc..."
 msgstr "Öppna sk&iva..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:194 modules/gui/qt4/menus.cpp:515
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:194 modules/gui/qt4/menus.cpp:502
 msgid "Open &Network..."
 msgstr "Öppna &nätverk..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:196 modules/gui/qt4/menus.cpp:516
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:196 modules/gui/qt4/menus.cpp:503
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:131
 msgid "Open &Capture Device..."
 msgstr "Öppna fångs&tenhet..."
@@ -15261,12 +15077,11 @@ msgstr "&Strömning..."
 msgid "Conve&rt / Save..."
 msgstr "Konve&rtera / Spara..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:207 modules/gui/qt4/menus.cpp:695
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:207 modules/gui/qt4/menus.cpp:682
 msgid "&Quit"
 msgstr "A&vsluta"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:217
-#, fuzzy
 msgid "Show Playlist"
 msgstr "Visa spellista"
 
@@ -15283,19 +15098,16 @@ msgid "Ctrl+L"
 msgstr "Ctrl+L"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:252
-#, fuzzy
 msgid "Add Interfaces"
 msgstr "Lägg till gränssnitt"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:259
-#, fuzzy
 msgid "Minimal View..."
-msgstr "Minimalt gränssnitt"
+msgstr "Minimal vy..."
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:260
-#, fuzzy
 msgid "Ctrl+H"
-msgstr "Ctrl+L"
+msgstr "Ctrl+H"
 
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:267
 msgid "Advanced controls"
@@ -15310,33 +15122,32 @@ msgstr "Visualiseringar"
 msgid "Switch to skins"
 msgstr "Växla till skal"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:462
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:449
 msgid "Help..."
-msgstr "Hjälp"
+msgstr "Hjälp..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:509
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:496
 msgid "Tools"
 msgstr "Verktyg"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:513 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:127
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:500 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:127
 msgid "Open &File..."
 msgstr "Öppna &fil..."
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:679
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:666
 #, fuzzy
 msgid "Hide VLC media player in taskbar"
 msgstr "Dölj Mediaspelaren VLC"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:685
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:672
 msgid "Show VLC media player"
 msgstr "Visa Mediaspelaren VLC"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:693
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:680
 msgid "&Open Media"
 msgstr "&Öppna media"
 
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:725 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:575
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:712 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:575
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:602
 msgid "Empty"
 msgstr "Tom"
@@ -15419,14 +15230,12 @@ msgid "Advanced options"
 msgstr "Avancerade alternativ"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:81
-#, fuzzy
 msgid "Show all the advanced options in the dialogs"
-msgstr "Visa avancerade alternativ"
+msgstr "Visa alla avancerade alternativ i dialogrutorna"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:84
-#, fuzzy
 msgid "Windows opacity between 0.1 and 1."
-msgstr "QP-faktor mellan I och P"
+msgstr "Fönsteropacitet mellan 0.1 och 1."
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:85
 msgid ""
@@ -15447,9 +15256,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:95
-#, fuzzy
 msgid "Show unimportant error and warnings dialogs"
-msgstr "Visa fel och varningar"
+msgstr "Visa oviktiga dialogrutor för fel och varningar"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:96
 msgid "Start in minimal view (menus hidden)."
@@ -15457,7 +15265,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:98
 msgid "Activate the new updates notification"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera notifiering om nya uppdateringar"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:99
 msgid ""
@@ -15492,9 +15300,8 @@ msgid "Options"
 msgstr "Alternativ"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:75
-#, fuzzy
 msgid "Card Selection"
-msgstr "&Val"
+msgstr "Val av kort"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_capture.ui:82
 msgid "Access advanced options to tweak the device"
@@ -15506,9 +15313,8 @@ msgid "Advanced options..."
 msgstr "Avancerade alternativ..."
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:20
-#, fuzzy
 msgid "Disc selection"
-msgstr "Ogiltigt val"
+msgstr "Val av skiva"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:59
 msgid "Select the device"
@@ -15544,7 +15350,7 @@ msgstr "Lägg till en undertextfil"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:52
 msgid "Use a sub&amp;titles file"
-msgstr "Använd en &undertextfil"
+msgstr "Använd en &amp;undertextfil"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:126
 msgid "Alignment:"
@@ -15582,7 +15388,7 @@ msgstr "Visa utökade alternativ"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:55
 msgid "Show &amp;more options"
-msgstr "Visa fler alternativ"
+msgstr "Visa &amp;fler alternativ"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:82
 msgid "Start Time"
@@ -15603,7 +15409,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:135
 msgid "Play another media synchronously (extra audio file, ...)"
-msgstr ""
+msgstr "Spela upp ett annat media synkront (extra ljudfil, ...)"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:149
 msgid "Customize"
@@ -15623,9 +15429,8 @@ msgstr "Ändra cachningen för mediet"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:19
 #: modules/services_discovery/podcast.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Podcast URLs list"
-msgstr "Poddsändning"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:20
 msgid "Stream Output"
@@ -15647,36 +15452,31 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:286
 msgid "Prefer UDP over RTP"
-msgstr ""
+msgstr "Föredra UDP framför RTP"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:396
-#, fuzzy
 msgid "Mount Point"
-msgstr "Mongoliska"
+msgstr "Monteringspunkt"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:409
-#, fuzzy
 msgid "Login:pass:"
-msgstr "Inloggning:"
+msgstr "Inloggningsnamn:lösenord:"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:435
-#, fuzzy
 msgid "Profile"
-msgstr "fil"
+msgstr "Profil"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:449
 msgid "Encapsulation"
 msgstr "Inkapsling"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:536
-#, fuzzy
 msgid "Video Codec"
-msgstr "Videokodek:"
+msgstr "Videokodek"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:625
-#, fuzzy
 msgid "Audio Codec"
-msgstr "Ljudkodek:"
+msgstr "Ljudkodek"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:740
 #, fuzzy
@@ -15724,6 +15524,10 @@ msgstr "Visualisering"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:284
 msgid "Last.fm"
+msgstr "Last.fm"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:290
+msgid "Enable last.fm submission"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:20
@@ -15743,9 +15547,8 @@ msgid "HTTP Proxy"
 msgstr "HTTP-proxy"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:94
-#, fuzzy
 msgid "Default caching level"
-msgstr "Standard-dvd-vinkel."
+msgstr "Standardnivå för mellanlagring"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:107
 msgid "Codecs / Muxers"
@@ -15768,8 +15571,9 @@ msgid "Access Filter"
 msgstr "Åtkomstfilter"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:29
-msgid "Default Interface"
-msgstr "Standardgränssnitt"
+#, fuzzy
+msgid "Native or Skins"
+msgstr "Native American"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:77
 msgid "Skin File"
@@ -15779,6 +15583,11 @@ msgstr "Skalfil"
 msgid "This is VLC's default interface, with a native look and feel."
 msgstr "Det här är VLC:s standardgränssnitt med originalutseende och känsla."
 
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:106
+#, fuzzy
+msgid "Native"
+msgstr "Meditativ"
+
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:113
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:465
 msgid "Skins"
@@ -15797,13 +15606,14 @@ msgid "Allow only one instance"
 msgstr "Tillåt endast en instans"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:143
-msgid "Enqueue files in playlist when in one interface mode"
+#, fuzzy
+msgid "Enqueue files in playlist when in one instance mode"
 msgstr "Kölägg filer i spellista när ett gränssnittsläge används"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:153
 #, fuzzy
-msgid "Interface / Network Interaction"
-msgstr "Gränssnittsinteraktion"
+msgid "Privacy / Network Interaction"
+msgstr "Gränssnitt- / Nätverksinteraktion"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:159
 #, fuzzy
@@ -15812,15 +15622,16 @@ msgstr "Policy för omslagsbilder"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:169
 msgid "Activate update notifier"
+msgstr "Aktivera uppdateringsnotifierare"
+
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:176
+msgid "Fetch the metadata from Internet"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:51
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is VLC's skinnable interface. You can download skins at &lt;a href="
-msgstr ""
-"Det här är VLC:s skalanpassade gränssnitt. Du kan hämta ner skal på http://"
-"www.videolan.org/vlc/skins.php för att anpassa din spelare."
+msgstr "Det här är VLC:s skalbara gränssnitt. Du kan hämta skal på &lt;a href="
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:37
 msgid "Enable OSD"
@@ -15854,7 +15665,7 @@ msgstr "Typsnittsfärg"
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:36 modules/stream_out/display.c:49
 #: modules/video_filter/deinterlace.c:125
 msgid "Display"
-msgstr "Display"
+msgstr "Visning"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:78
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:389
@@ -15862,18 +15673,16 @@ msgid "Output"
 msgstr "Utmatning"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:85
-#, fuzzy
 msgid "Accelerated video output"
-msgstr "Inbäddad videoutmatning"
+msgstr "Accelererad videoutmatning"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:98
 msgid "Skip Frames"
 msgstr "Hoppa över bildrutor"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:108
-#, fuzzy
 msgid "Overlay"
-msgstr "överlappa"
+msgstr "Ã\96verliggande"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:121
 msgid "DirectX"
@@ -15917,11 +15726,11 @@ msgstr "Kör manuellt"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:86
 msgid "Setup schedule"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurera schema"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:93
 msgid "Run on schedule"
-msgstr ""
+msgstr "Kör enligt schema"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:103
 msgid "Status"
@@ -15969,18 +15778,16 @@ msgid "Brightness threshold"
 msgstr "Tröskelvärde för ljusstyrka"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:262
-#, fuzzy
 msgid "Color fun"
-msgstr "Färg"
+msgstr "Kul med färger"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:274
 msgid "Color extraction"
 msgstr "Färgextrahering"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:309
-#, fuzzy
 msgid "Color invert"
-msgstr "Cylinder"
+msgstr "Färginvertering"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:316
 #: modules/video_filter/colorthres.c:62
@@ -15992,9 +15799,8 @@ msgid "Similarity"
 msgstr "Likhet"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:380
-#, fuzzy
 msgid "Some random name"
-msgstr "Strömnamn"
+msgstr "Något slumpat namn"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:399 modules/video_filter/rotate.c:61
 msgid "Rotate"
@@ -16023,9 +15829,8 @@ msgid "Rows"
 msgstr "Rader"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:512
-#, fuzzy
 msgid "Image modification"
-msgstr "Förstorning"
+msgstr "Bildändring"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:531
 msgid "Water effect"
@@ -16043,7 +15848,7 @@ msgstr "Rörelsedetektering"
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:559
 #: modules/video_filter/motionblur.c:54
 msgid "Motion blur"
-msgstr ""
+msgstr "Rörelseoskärpa"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:577
 msgid "Factor"
@@ -16054,14 +15859,12 @@ msgid "Cartoon"
 msgstr "Tecknad film"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:655
-#, fuzzy
 msgid "Find a name"
-msgstr "Filnamn"
+msgstr "Hitta ett namn"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:667
-#, fuzzy
 msgid "Logo erase"
-msgstr "Logotyp filnamn"
+msgstr "Logotypradering"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:708
 msgid "Mask"
@@ -16081,7 +15884,7 @@ msgstr "Vägg"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:812
 msgid "Find one here too"
-msgstr ""
+msgstr "Hitta ett här också"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:824
 msgid "Add text"
@@ -16104,18 +15907,16 @@ msgid "Subpicture filters"
 msgstr "Filter för underbilder"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:972
-#, fuzzy
 msgid "Vout filters"
-msgstr "Videofilter"
+msgstr "Vout-filter"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:979
 msgid "Reset"
 msgstr "Återställ"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/vlm.ui:22
-#, fuzzy
 msgid "VLM configurator"
-msgstr "VLM-konfigurationsfil"
+msgstr "Konfigurering av VLM"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:222
 msgid "Open a skin file"
@@ -16126,7 +15927,7 @@ msgid "Skin files (*.vlt;*.wsz)|*.vlt;*.wsz|Skin files (*.xml)|*.xml"
 msgstr "Skalfiler (*.vlt;*.wsz)|*.vlt;*.wsz|Skalfiler (*.xml)|*.xml"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:230
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:945
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:950
 msgid "Open playlist"
 msgstr "Öppna spellista"
 
@@ -16139,7 +15940,7 @@ msgstr ""
 "spellista|*.xspf"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:240
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:924
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:929
 msgid "Save playlist"
 msgstr "Spara spellista"
 
@@ -16262,16 +16063,14 @@ msgid "Embed video in interface"
 msgstr "Bädda in video i gränssnitt"
 
 #: modules/gui/wince/wince.cpp:56 modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Embed the video inside the interface instead of having it in a separate "
 "window."
-msgstr "Visa video i kontrollerfönstret istället för i ett separat fönster."
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/wince/wince.cpp:60
-#, fuzzy
 msgid "WinCE interface module"
-msgstr "Göm andra"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/wince/wince.cpp:70
 msgid "WinCE dialogs provider"
@@ -16301,7 +16100,7 @@ msgstr "&Ta bort"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:169
 msgid "Adds a bookmark at the current position in the stream"
-msgstr ""
+msgstr "Lägger till ett bokmärke på aktuell position i strömmen"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:170
 msgid "Removes the selected bookmarks"
@@ -16313,7 +16112,7 @@ msgstr "Tar bort alla bokmärken för den strömmen"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:172
 msgid "Edit the properties of a bookmark"
-msgstr ""
+msgstr "Redigera egenskaperna för ett bokmärke"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:173
 msgid ""
@@ -16381,9 +16180,8 @@ msgid "Don't show further errors"
 msgstr "Visa inte ytterligare fel"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/iteminfo.cpp:58
-#, fuzzy
 msgid "Playlist item info"
-msgstr "Föregående fil"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/messages.cpp:81
 msgid "Save &As..."
@@ -16519,7 +16317,6 @@ msgid "The first entry (the beginning of the first MPEG track) is 0."
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1705
-#, fuzzy
 msgid "Track number."
 msgstr "Spårnummer."
 
@@ -16626,44 +16423,44 @@ msgstr "Info"
 msgid "Add Node"
 msgstr "Lägg till nod"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:596
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:823
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:601
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:828
 #, c-format
 msgid "%i items in playlist"
 msgstr "%i objekt i spellistan"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:814
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:819
 #: modules/gui/wxwidgets/playlist_manager.cpp:431
 msgid "root"
 msgstr "rot"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:905
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:910
 msgid "XSPF playlist"
 msgstr "XSPF-spellista"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:912
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:917
 msgid "Playlist is empty"
 msgstr "Spellistan är tom"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:912
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:917
 msgid "Can't save"
 msgstr "Kan inte spara"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1394
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1399
 #: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:111 modules/misc/freetype.c:127
 #: modules/misc/win32text.c:74
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1395
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1400
 msgid "One level"
 msgstr "En nivå"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1593
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1576
 msgid "Please enter node name"
 msgstr "Ange nodnamn"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1594
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1577
 msgid "New node"
 msgstr "Ny nod"
 
@@ -16686,9 +16483,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:167
-#, fuzzy
 msgid "Stream output MRL"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:171
 msgid "Target:"
@@ -16730,19 +16526,16 @@ msgid "Audio codec"
 msgstr "Ljudkodek"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:888
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles codec"
-msgstr "Kodare för undertexter"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:897
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles overlay"
-msgstr "Fördröjning för undertexter"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:55
-#, fuzzy
 msgid "Subtitle options"
-msgstr "Undertexter"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:73
 msgid "Subtitles file"
@@ -16778,6 +16571,9 @@ msgid ""
 "Available updates and related downloads.\n"
 "(Double click on a file to download it)\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Tillgängliga uppdateringar och relaterade hämtningar.\n"
+"(Dubbelklicka på en fil för att hämta den)\n"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/updatevlc.cpp:198
 msgid "Save file..."
@@ -16830,9 +16626,8 @@ msgid "Use this to stream on a network."
 msgstr "Använd denna för att strömma på ett nätverk."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:91
-#, fuzzy
 msgid "Use this to re-encode a stream and save it to a file."
-msgstr "Använd denna för att strömma på ett nätverk."
+msgstr "Använd denna för att koda om en ström och spara den till en fil."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:93
 msgid ""
@@ -16866,9 +16661,8 @@ msgid "You must choose a stream"
 msgstr "Du måste välja en ström"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:113
-#, fuzzy
 msgid "Unable to find playlist"
-msgstr "Använd ett skal för spellistan"
+msgstr "Kunde inte hitta spellista"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:115
 msgid ""
@@ -16890,18 +16684,18 @@ msgid "Transcode video (if available)"
 msgstr "Omkoda video (om tillgängligt)"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:131
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Select the target video codec. Choose a codec to display more information "
 "about it."
-msgstr "Välj din videokodek. Klicka på en för att få mer information."
+msgstr ""
+"Välj videokodek för målet. Välj en kodek för att visa mer information om den."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Select the target audio codec. Choose a codec to display more information "
 "about it."
-msgstr "Välj din ljudkodek. Klicka på en för att få mer information."
+msgstr ""
+"Välj ljudkodek för målet. Välj en kodek för att visa mer information om den."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:140
 msgid "Determines how the input stream will be sent."
@@ -16982,9 +16776,8 @@ msgid "Adds distortion effects"
 msgstr "Lägger till distortionseffekter"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:149
-#, fuzzy
 msgid "Image inversion"
-msgstr "Bildklon"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:150
 msgid "Blurring"
@@ -17129,9 +16922,8 @@ msgid "Check for Updates..."
 msgstr "Leta efter uppdateringar..."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:626
-#, fuzzy
 msgid "V&iew"
-msgstr "Visa"
+msgstr "V&isa"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:627
 msgid "&Settings"
@@ -17275,36 +17067,32 @@ msgid "RTP Multicast"
 msgstr "RTP-multicast"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:126
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Stream to a dynamic group of computers on a multicast-enabled network. This "
 "is the most efficient method to stream to several computers, but it does not "
 "work over the Internet."
 msgstr ""
-"Använd denna för att strömma till en dynamisk grupp av datorer på ett "
-"multicast-aktiverat nätverk. Det är den mest effektiva metoden att strömma "
-"till flera datorer, men det fungerar inte över Internet."
+"Strömma till en dynamisk grupp datorer på ett multicast-aktiverat nätverk. "
+"Detta är den mest effektiva metoden att strömma till flera datorer, men den "
+"fungerar inte över Internet."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:129
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Enter the multicast address to stream to. This must be an IP address between "
 "224.0.0.0 an 239.255.255.255. For private use, enter an address beginning "
 "with 239.255."
 msgstr ""
-"Ange multicastadressen att strömma till i detta fält. Detta måste vara en IP-"
-"adress mellan 224.0.0.0 och 239.255.255.255. För privat användning, ange en "
-"adress som börjar med 239.255."
+"Ange multicast-adressen att strömma till. Detta måste vara en IP-adress "
+"mellan 224.0.0.0 och 239.255.255.255. För privat användning, ange en adress "
+"som börjar med 239.255."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:134
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Stream to several computers. This method is less efficient, as the server "
 "needs to send the stream several times."
 msgstr ""
-"Använd denna för att strömma till flera datorer. Denna metod är inte den "
-"mest effektiva, eftersom servern behöver skicka strömmen flera gånger, men "
-"oftast den mest kompatibla"
+"Strömma till flera datorer. Denna metod är mindre effektiv eftersom servern "
+"behöver skicka strömmen flera gånger."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/streamdata.cpp:137
 msgid ""
@@ -17394,9 +17182,8 @@ msgid "last config"
 msgstr "senaste konfigurationen"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:164
-#, fuzzy
 msgid "wxWidgets dialogs provider"
-msgstr "wxWidgets-gränssnittsmodul"
+msgstr ""
 
 #: modules/meta_engine/folder.c:53
 msgid "Folder"
@@ -17692,9 +17479,8 @@ msgid "Hard rock"
 msgstr "Hårdrock"
 
 #: modules/meta_engine/id3tag.c:52
-#, fuzzy
 msgid "ID3v1/2 and APEv1/2 tags parser"
-msgstr "ID3-taggtolkare"
+msgstr "ID3v1/2 och APEv1/2-taggtolkare"
 
 #: modules/meta_engine/musicbrainz.c:47
 msgid "MusicBrainz"
@@ -17718,38 +17504,39 @@ msgstr "Audioscrobbler"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:153
 msgid "Submission of played songs to last.fm"
-msgstr ""
+msgstr "Inrapportering av spelade låtar till Last.fm"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:295
 msgid "Last.fm username not set"
 msgstr "Användarnamn för Last.fm inte inställt"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:296
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Please set an username or disable audioscrobbler plugin, and then restart "
+"Please set a username or disable the audioscrobbler plugin, and restart "
 "VLC.\n"
-"Visit https://www.last.fm/join/ to get an account"
+"Visit http://www.last.fm/join/ to get an account."
 msgstr ""
-"Ställ in ett användarnamn eller inaktivera Audioscrobbler-insticksmodulen, "
+"Ange ett användarnamn eller inaktivera Audioscrobbler-insticksmodulen, "
 "starta sedan om VLC.\n"
-"Besök https://www.last.fm/join/ för att registrera ett konto"
+"Besök https://www.last.fm/join/ för att registrera ett konto."
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:811
 msgid "last.fm: Authentication failed"
-msgstr ""
+msgstr "last.fm: Autentisering misslyckades"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:812
 #, fuzzy
 msgid ""
-"last.fm Username or Password is incorrect, please verify your settings and "
+"last.fm username or password is incorrect. Please verify your settings and "
 "relaunch VLC."
 msgstr ""
-"Användarnamnet för Last.fm är felaktigt, kontrollera dina inställningar"
+"Användarnamnet eller lösenordet för Last.fm är felaktigt. Kontrollera dina "
+"inställningar och starta om VLC."
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:35
-#, fuzzy
 msgid "Dummy image chroma format"
-msgstr "Loggformat"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:37
 msgid ""
@@ -17775,57 +17562,48 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Dummy interface function"
-msgstr "Gränssnittsinteraktion"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Dummy Interface"
-msgstr "Gränssnitt"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:67
 msgid "Dummy access function"
 msgstr ""
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Dummy demux function"
-msgstr "_Nästa objekt"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:75
 msgid "Dummy decoder"
 msgstr "Dummy-avkodare"
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:76
-#, fuzzy
 msgid "Dummy decoder function"
-msgstr "Dummy-avkodare"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:81
-#, fuzzy
 msgid "Dummy encoder function"
-msgstr "Dummy-avkodare"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:85
-#, fuzzy
 msgid "Dummy audio output function"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:89
-#, fuzzy
 msgid "Dummy video output function"
-msgstr "Videoinställningar"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:90
-#, fuzzy
 msgid "Dummy Video output"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:96
-#, fuzzy
 msgid "Dummy font renderer function"
-msgstr "Quartz-typsnittsrenderare"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/freetype.c:106 modules/misc/win32text.c:53
 msgid "Filename for the font you want to use"
@@ -17853,17 +17631,12 @@ msgid "Text default color"
 msgstr "Standardfärg för text"
 
 #: modules/misc/freetype.c:117 modules/misc/win32text.c:64
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The color of the text that will be rendered on the video. This must be an "
 "hexadecimal (like HTML colors). The first two chars are for red, then green, "
 "then blue. #000000 = black, #FF0000 = red, #00FF00 = green, #FFFF00 = yellow "
 "(red + green), #FFFFFF = white"
 msgstr ""
-"Färgen på texten som ska renderas på videon. Det här måste vara ett "
-"hexadecimalt tal (precis som HTML-färger). De första två tecknen är för röd, "
-"sedan grön och blå. #000000 = svart, #FF0000 = röd, #00FF00 = grön, #FFFF00 "
-"= gul (röd + grön), #FFFFFF = vit"
 
 #: modules/misc/freetype.c:121 modules/misc/win32text.c:68
 msgid "Relative font size"
@@ -17892,9 +17665,8 @@ msgid "Larger"
 msgstr "Större"
 
 #: modules/misc/freetype.c:129
-#, fuzzy
 msgid "Use YUVP renderer"
-msgstr "Textrenderare"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/freetype.c:130
 msgid ""
@@ -17933,9 +17705,8 @@ msgid "Freetype2 font renderer"
 msgstr "Freetype2-typsnittsrenderare"
 
 #: modules/misc/gnutls.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Expiration time for resumed TLS sessions"
-msgstr "Antal återupptagna TLS-sessioner"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/gnutls.c:67
 msgid ""
@@ -17951,17 +17722,16 @@ msgstr "Antal återupptagna TLS-sessioner"
 msgid ""
 "This is the maximum number of resumed TLS sessions that the cache will hold."
 msgstr ""
-"Det här är maximalt antal återupptagna TLS-sessioner som cachen kommer att "
-"hålla kvar."
+"Det här är maximalt antal återupptagna TLS-sessioner som mellanlagringen "
+"kommer att hålla kvar."
 
 #: modules/misc/gnutls.c:77
 msgid "GnuTLS transport layer security"
 msgstr ""
 
 #: modules/misc/gnutls.c:87
-#, fuzzy
 msgid "GnuTLS server"
-msgstr "HTTP-server"
+msgstr "GnuTLS-server"
 
 #: modules/misc/gtk_main.c:59
 msgid "Gtk+ GUI helper"
@@ -18005,9 +17775,8 @@ msgid "Specify the log filename."
 msgstr "Ange loggfilnamn."
 
 #: modules/misc/logger.c:142
-#, fuzzy
 msgid "RRD output file"
-msgstr "Utmatningsfil"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/logger.c:143
 msgid "Output data for RRDTool in this file."
@@ -18154,14 +17923,12 @@ msgid "Telepathy \"Now Playing\" using MissionControl"
 msgstr ""
 
 #: modules/misc/notify/xosd.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Flip vertical position"
-msgstr "Rotera vertikalt"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/notify/xosd.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Display XOSD output at the bottom of the screen instead of the top."
-msgstr "Placerar alltid videofönstret över andra fönster."
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/notify/xosd.c:67
 msgid "Vertical offset"
@@ -18212,7 +17979,7 @@ msgstr "Identifiering av HAL-enheter"
 
 #: modules/misc/qte_main.cpp:65
 msgid "Run as standalone Qt/Embedded GUI Server"
-msgstr ""
+msgstr "Kör som fristående Qt/Inbäddat gränssnitt-server"
 
 #: modules/misc/qte_main.cpp:66
 msgid ""
@@ -18221,9 +17988,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/misc/qte_main.cpp:71
-#, fuzzy
 msgid "Qt Embedded GUI helper"
-msgstr "Gtk+ GUI-hjälpare"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/qte_main.cpp:175
 msgid "video"
@@ -18308,9 +18074,8 @@ msgid "Miscellaneous stress tests"
 msgstr "Diverse stresstester"
 
 #: modules/misc/win32text.c:88
-#, fuzzy
 msgid "Win32 font renderer"
-msgstr "Quartz-typsnittsrenderare"
+msgstr ""
 
 #: modules/misc/xml/libxml.c:40
 msgid "XML Parser (using libxml2)"
@@ -18353,23 +18118,20 @@ msgid "ASF packet size -- default is 4096 bytes"
 msgstr "ASF-paketstorlek -- standard är 4096 byte"
 
 #: modules/mux/asf.c:61
-#, fuzzy
 msgid "ASF muxer"
-msgstr "Demuxer för AIFF"
+msgstr "ASF-muxer"
 
 #: modules/mux/asf.c:539
 msgid "Unknown Video"
 msgstr "Okänd video"
 
 #: modules/mux/avi.c:42
-#, fuzzy
 msgid "AVI muxer"
-msgstr "Demuxer för AVI"
+msgstr "AVI-muxer"
 
 #: modules/mux/dummy.c:40
-#, fuzzy
 msgid "Dummy/Raw muxer"
-msgstr "Dummyljudmixer för S/PDIF"
+msgstr ""
 
 #: modules/mux/mp4.c:44
 msgid "Create \"Fast Start\" files"
@@ -18383,9 +18145,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/mp4.c:56
-#, fuzzy
 msgid "MP4/MOV muxer"
-msgstr "Demuxer för PVA"
+msgstr "MP4/MOV-muxer"
 
 #: modules/mux/mpeg/ps.c:44 modules/mux/mpeg/ts.c:143
 msgid "DTS delay (ms)"
@@ -18407,9 +18168,8 @@ msgid "Set the maximum allowed PES size when producing the MPEG PS streams."
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ps.c:60
-#, fuzzy
 msgid "PS muxer"
-msgstr "Demuxer för PVA"
+msgstr "PS-muxer"
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:83
 msgid "Video PID"
@@ -18435,18 +18195,16 @@ msgid "SPU PID"
 msgstr "SPU-PID"
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:89
-#, fuzzy
 msgid "Assign a fixed PID to the SPU."
-msgstr "Ljudfilter används för att efterbearbeta ljudströmmen"
+msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:90
 msgid "PMT PID"
 msgstr "PMT-PID"
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Assign a fixed PID to the PMT"
-msgstr "Ljudfilter används för att efterbearbeta ljudströmmen"
+msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:92
 msgid "TS ID"
@@ -18477,9 +18235,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:101
-#, fuzzy
 msgid "Mux PMT (requires --sout-ts-es-id-pid)"
-msgstr "SDT-beskrivare (kräver --sout-ts-es-id-pid)"
+msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:102
 msgid ""
@@ -18518,9 +18275,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:118
-#, fuzzy
 msgid "Shaping delay (ms)"
-msgstr "DTS-fördröjning (ms)"
+msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:119
 msgid ""
@@ -18553,18 +18309,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:137
-#, fuzzy
 msgid "Minimum B (deprecated)"
-msgstr "Inmatning har ändrats"
+msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:138 modules/mux/mpeg/ts.c:141
 msgid "This setting is deprecated and not used anymore"
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:140
-#, fuzzy
 msgid "Maximum B (deprecated)"
-msgstr "Maximal bitfrekvens"
+msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:144
 msgid ""
@@ -18599,9 +18353,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:158
-#, fuzzy
 msgid "Packet size in bytes to encrypt"
-msgstr "Paketstorlek i byte att dekryptera"
+msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:159
 msgid ""
@@ -18610,24 +18363,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:172
-#, fuzzy
 msgid "TS muxer (libdvbpsi)"
-msgstr "Demuxer för MOD (libmodplug)"
+msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpjpeg.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Multipart JPEG muxer"
-msgstr "Multipart jpeg muxer"
+msgstr "Multipart JPEG-muxer"
 
 #: modules/mux/ogg.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Ogg/OGM muxer"
-msgstr "Ogg/ogm muxer"
+msgstr "Ogg/OGM-muxer"
 
 #: modules/mux/wav.c:41
-#, fuzzy
 msgid "WAV muxer"
-msgstr "Demuxer för WAV"
+msgstr ""
 
 #: modules/packetizer/copy.c:42
 msgid "Copy packetizer"
@@ -18673,7 +18422,7 @@ msgstr "Bonjour"
 
 #: modules/services_discovery/hal.c:159
 #: modules/services_discovery/upnp_cc.cpp:82
-#: modules/services_discovery/upnp_intel.cpp:287
+#: modules/services_discovery/upnp_intel.cpp:288
 msgid "Devices"
 msgstr "Enheter"
 
@@ -18714,9 +18463,8 @@ msgid "Listen to IPv6 announcements on the standard addresses."
 msgstr "Lyssna efter IPv6-annonseringar på standardadresserna."
 
 #: modules/services_discovery/sap.c:87
-#, fuzzy
 msgid "IPv6 SAP scope"
-msgstr "IPv6 SAP"
+msgstr ""
 
 #: modules/services_discovery/sap.c:89
 msgid "Scope for IPv6 announcements (default is 8)."
@@ -18742,9 +18490,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/services_discovery/sap.c:99
-#, fuzzy
 msgid "SAP Strict mode"
-msgstr "Göm andra"
+msgstr ""
 
 #: modules/services_discovery/sap.c:101
 msgid ""
@@ -18754,7 +18501,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/services_discovery/sap.c:103
 msgid "Use SAP cache"
-msgstr "Använd SAP-cache"
+msgstr "Använd SAP-mellanlager"
 
 #: modules/services_discovery/sap.c:105
 msgid ""
@@ -18790,28 +18537,28 @@ msgid "User"
 msgstr "Användare"
 
 #: modules/services_discovery/shout.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Shoutcast radio listings"
-msgstr "Shoutcast TV-tablå"
+msgstr ""
 
 #: modules/services_discovery/shout.c:76
 msgid "Shoutcast TV listings"
 msgstr "Shoutcast TV-tablå"
 
-#: modules/services_discovery/shout.c:128
+#: modules/services_discovery/shout.c:127
+#: modules/services_discovery/shout.c:130
 msgid "Shoutcast TV"
 msgstr "Shoutcast TV"
 
-#: modules/services_discovery/shout.c:134
-#, fuzzy
+#: modules/services_discovery/shout.c:135
+#: modules/services_discovery/shout.c:138
 msgid "Shoutcast Radio"
-msgstr "Shoutcast"
+msgstr "Shoutcast-radio"
 
 #: modules/services_discovery/upnp_cc.cpp:57
 msgid "Universal Plug'n'Play discovery"
 msgstr ""
 
-#: modules/services_discovery/upnp_intel.cpp:258
+#: modules/services_discovery/upnp_intel.cpp:259
 msgid "Universal Plug'n'Play discovery ( Intel SDK )"
 msgstr ""
 
@@ -18852,9 +18599,8 @@ msgid "Bridge"
 msgstr "Brygga"
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Bridge stream output"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:61
 msgid "Bridge out"
@@ -18865,9 +18611,8 @@ msgid "Bridge in"
 msgstr "Brygga in"
 
 #: modules/stream_out/description.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Description stream output"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/display.c:37
 msgid "Enable/disable audio rendering."
@@ -18882,108 +18627,88 @@ msgid "Introduces a delay in the display of the stream."
 msgstr "Lägger in en fördröjning i visningen av strömmen."
 
 #: modules/stream_out/display.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Display stream output"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/duplicate.c:39
-#, fuzzy
 msgid "Duplicate stream output"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:36 modules/stream_out/standard.c:37
 msgid "Output access method"
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:38
-#, fuzzy
 msgid "This is the default output access method that will be used."
-msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:40
-#, fuzzy
 msgid "Audio output access method"
-msgstr "Läge för ljudutmatningskanaler"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:42
-#, fuzzy
 msgid "This is the output access method that will be used for audio."
-msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Video output access method"
-msgstr "Videoutmatningsmodul"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:45
-#, fuzzy
 msgid "This is the output access method that will be used for video."
-msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:47 modules/stream_out/standard.c:40
-#, fuzzy
 msgid "Output muxer"
-msgstr "Utmatningsmoduler"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:49
-#, fuzzy
 msgid "This is the default muxer method that will be used."
-msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Audio output muxer"
-msgstr "Ljudutmatningsmodul"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:52
-#, fuzzy
 msgid "This is the muxer that will be used for audio."
-msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Video output muxer"
-msgstr "Videoutmatningsmodul"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:55
-#, fuzzy
 msgid "This is the muxer that will be used for video."
-msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Output URL"
-msgstr "Utmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:59
-#, fuzzy
 msgid "This is the default output URI."
-msgstr "Detta är standard-dvd-enheten som används."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:60
-#, fuzzy
 msgid "Audio output URL"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:62
-#, fuzzy
 msgid "This is the output URI that will be used for audio."
-msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Video output URL"
-msgstr "Videoinställningar"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:65
-#, fuzzy
 msgid "This is the output URI that will be used for video."
-msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:74
-#, fuzzy
 msgid "Elementary stream output"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/es.c:364 modules/stream_out/es.c:378
 #, c-format
@@ -18991,18 +18716,16 @@ msgid "There is no suitable stream-output access module for \"%s/%s://%s\"."
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/gather.c:39
-#, fuzzy
 msgid "Gathering stream output"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:119
 msgid "Specify an identifier string for this subpicture"
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:127
-#, fuzzy
 msgid "Sample aspect ratio"
-msgstr "Källans bildförhållande"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:129
 msgid "Sample aspect ratio of the destination (1:1, 3:4, 2:3)."
@@ -19027,19 +18750,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Mosaic bridge"
-msgstr "Mosaik"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:144
-#, fuzzy
 msgid "Mosaic bridge stream output"
-msgstr "Aktivera videoströmutmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:65
-#, fuzzy
 msgid "This is the output URL that will be used."
-msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:66
 msgid "SDP"
@@ -19054,9 +18774,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Muxer"
-msgstr "Muxrar"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:74
 #, fuzzy
@@ -19076,7 +18795,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:81 modules/stream_out/standard.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Session descriptipn"
 msgstr "Sessionsbeskrivning"
 
@@ -19164,27 +18882,24 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:120
-#, fuzzy
 msgid "DCCP transport"
-msgstr "UDP-port"
+msgstr "DCCP-transport"
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:122
 msgid "This enables DCCP instead of UDP as a transport for RTP."
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:123
-#, fuzzy
 msgid "TCP transport"
-msgstr "TCP-inmatning"
+msgstr "TCP-transport"
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:125
 msgid "This enables TCP instead of UDP as a transport for RTP."
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:126
-#, fuzzy
 msgid "UDP-Lite transport"
-msgstr "UDP-port"
+msgstr "UDP-Lite-transport"
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:128
 msgid "This enables UDP-Lite instead of UDP as a transport for RTP."
@@ -19199,9 +18914,8 @@ msgid "This allows you to stream MPEG4 LATM audio streams (see RFC3016)."
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:142
-#, fuzzy
 msgid "RTP stream output"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/standard.c:39
 #, fuzzy
@@ -19222,11 +18936,10 @@ msgid "Destination (URL) to use for the stream."
 msgstr "Avflätningsmetod att använda för strömning."
 
 #: modules/stream_out/standard.c:48
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This allows you to specify a name for the session, that will be announced if "
 "you choose to use SAP."
-msgstr "Låter dig ange \"description\" metadata för en inmatning."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/standard.c:51
 msgid "Session groupname"
@@ -19247,9 +18960,8 @@ msgid "Announce this session with SAP."
 msgstr "Annonsera denna session med SAP."
 
 #: modules/stream_out/standard.c:85
-#, fuzzy
 msgid "Standard stream output"
-msgstr "Stopp"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/switcher.c:79
 msgid "Files"
@@ -19292,9 +19004,8 @@ msgid "GOP size"
 msgstr "GOP-storlek"
 
 #: modules/stream_out/switcher.c:96
-#, fuzzy
 msgid "Number of P frames between two I frames."
-msgstr "Antal referensbildrutor"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/switcher.c:97
 msgid "Quantizer scale"
@@ -19313,39 +19024,34 @@ msgid "Mute audio when command is not 0."
 msgstr "Tysta ljudet när kommando inte är 0."
 
 #: modules/stream_out/switcher.c:105
-#, fuzzy
 msgid "MPEG2 video switcher stream output"
-msgstr "Aktivera videoströmutmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:46
 msgid "Video encoder"
 msgstr "Videokodare"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:48
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the video encoder module that will be used (and its associated "
 "options)."
-msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Destination video codec"
-msgstr "Ljudkodek för målet"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:52
-#, fuzzy
 msgid "This is the video codec that will be used."
-msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:53
 msgid "Video bitrate"
 msgstr "Videobitfrekvens"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:55
-#, fuzzy
 msgid "Target bitrate of the transcoded video stream."
-msgstr "Målbitfrekvens för omkodad ljudström."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:56
 msgid "Video scaling"
@@ -19360,9 +19066,8 @@ msgid "Video frame-rate"
 msgstr "Bildfrekvens för video"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:61
-#, fuzzy
 msgid "Target output frame rate for the video stream."
-msgstr "Önskad bildfrekvens för H264-strömmen."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:64
 msgid "Deinterlace the video before encoding."
@@ -19377,18 +19082,16 @@ msgid "Maximum video width"
 msgstr "Maximal videobredd"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:76
-#, fuzzy
 msgid "Maximum output video width."
-msgstr "Maximal videobredd"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:77
 msgid "Maximum video height"
 msgstr "Maximal videohöjd"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:79
-#, fuzzy
 msgid "Maximum output video height."
-msgstr "Maximal videohöjd"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:82
 msgid ""
@@ -19434,9 +19137,8 @@ msgid "Video padding (top)"
 msgstr "Videoinställningar"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:100
-#, fuzzy
 msgid "Size of the black border to add at the top of the video."
-msgstr "Antal bildpunkter att beskära på överkant i videon."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:101
 #, fuzzy
@@ -19444,19 +19146,16 @@ msgid "Video padding (left)"
 msgstr "Video justering"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:103
-#, fuzzy
 msgid "Size of the black border to add at the left of the video."
-msgstr "Antal bildpunkter att beskära till vänsterkanten i videon."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:104
-#, fuzzy
 msgid "Video padding (bottom)"
-msgstr "Videoinställningar"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:106
-#, fuzzy
 msgid "Size of the black border to add at the bottom of the video."
-msgstr "Antal bildpunkter att beskära på nederkant i videon."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:107
 #, fuzzy
@@ -19464,9 +19163,8 @@ msgid "Video padding (right)"
 msgstr "Video höjd"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:109
-#, fuzzy
 msgid "Size of the black border to add at the right of the video."
-msgstr "Antal bildpunkter att beskära på högerkanten i videon."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:111
 #, fuzzy
@@ -19487,9 +19185,8 @@ msgid "This will automatically crod and pad the video to a specified height."
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:117
-#, fuzzy
 msgid "Video canvas aspect ratio"
-msgstr "Källans bildförhållande"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:119
 msgid ""
@@ -19502,11 +19199,10 @@ msgid "Audio encoder"
 msgstr "Ljudkodare"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:124
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the audio encoder module that will be used (and its associated "
 "options)."
-msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:126
 msgid "Destination audio codec"
@@ -19557,21 +19253,18 @@ msgid "Subtitles encoder"
 msgstr "Kodare för undertexter"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:145
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the subtitles encoder module that will be used (and its associated "
 "options)."
-msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:147
-#, fuzzy
 msgid "Destination subtitles codec"
-msgstr "Ljudkodek för målet"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:149
-#, fuzzy
 msgid "This is the subtitles codec that will be used."
-msgstr "Det här är ljudkodeken som kommer att användas."
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:153
 msgid ""
@@ -19624,19 +19317,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:191
-#, fuzzy
 msgid "Transcode stream output"
-msgstr "Paus"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:270
-#, fuzzy
 msgid "Overlays/Subtitles"
-msgstr "Öppna undertexter"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transrate/transrate.c:56
-#, fuzzy
 msgid "MPEG2 video transrating stream output"
-msgstr "Aktivera videoströmutmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_chroma/grey_yuv.c:46 modules/video_chroma/i420_ymga.c:46
 #: modules/video_chroma/i420_yuy2.c:77 modules/video_chroma/i422_yuy2.c:62
@@ -19652,9 +19342,8 @@ msgid "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
 msgstr "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32-konverteringar"
 
 #: modules/video_chroma/i420_rgb.c:75
-#, fuzzy
 msgid "SSE2 I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
-msgstr "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32-konverteringar"
+msgstr "SSE2 I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32-konverteringar"
 
 #: modules/video_chroma/i420_ymga.c:49 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:80
 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:65
@@ -19716,9 +19405,8 @@ msgid "Set the image gamma, between 0.01 and 10. Defaults to 1."
 msgstr "Ställ in gamma, mellan 0.01 och 10. Standardvärde är 1."
 
 #: modules/video_filter/adjust.c:74
-#, fuzzy
 msgid "Image properties filter"
-msgstr "Egenskaper för mottagare"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/alphamask.c:35
 msgid "Use an image's alpha channel as a transparency mask."
@@ -19738,14 +19426,12 @@ msgid "Alpha mask video filter"
 msgstr "ffmpeg videofilter"
 
 #: modules/video_filter/alphamask.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Alpha mask"
-msgstr "ffmpeg videofilter"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/blend.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Video pictures blending"
-msgstr "Inställningar för videofilter"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:34
 msgid ""
@@ -19756,9 +19442,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:39
-#, fuzzy
 msgid "Bluescreen U value"
-msgstr "Tolerans för bithastighet"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:41
 msgid ""
@@ -19767,9 +19452,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Bluescreen V value"
-msgstr "Tolerans för bithastighet"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:45
 msgid ""
@@ -19827,26 +19511,20 @@ msgid "Clone video filter"
 msgstr "Videokloningsfilter"
 
 #: modules/video_filter/colorthres.c:48
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Colors similar to this will be kept, others will be grayscaled. This must be "
 "an hexadecimal (like HTML colors). The first two chars are for red, then "
 "green, then blue. #000000 = black, #FF0000 = red, #00FF00 = green, #FFFF00 = "
 "yellow (red + green), #FFFFFF = white"
 msgstr ""
-"Färgen på texten som ska renderas på videon. Det här måste vara ett "
-"hexadecimalt tal (precis som HTML-färger). De första två tecknen är för röd, "
-"sedan grön och blå. #000000 = svart, #FF0000 = röd, #00FF00 = grön, #FFFF00 "
-"= gul (röd + grön), #FFFFFF = vit"
 
 #: modules/video_filter/colorthres.c:61
 msgid "Color threshold filter"
 msgstr "Filter för färgtröskelvärde"
 
 #: modules/video_filter/colorthres.c:70
-#, fuzzy
 msgid "Saturaton threshold"
-msgstr "Tröskelvärde för ljusstyrka"
+msgstr "Tröskelvärde för mättnad"
 
 #: modules/video_filter/colorthres.c:72
 #, fuzzy
@@ -19868,9 +19546,8 @@ msgid "Automatic cropping"
 msgstr "Automatisk beskärning"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Automatically detect black borders and crop them."
-msgstr "Automatisk beskäring av svart ram."
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/crop.c:75
 msgid "Ratio max (x 1000)"
@@ -19932,18 +19609,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/crop.c:94
-#, fuzzy
 msgid "Luminance threshold "
-msgstr "Tröskelvärde för ljusstyrka"
+msgstr "Tröskelvärde för luminans"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:95
 msgid "Maximum luminance to consider a pixel as black (0-255)."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/crop.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Crop video filter"
-msgstr "Videokloningsfilter"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/crop.c:376 modules/video_filter/crop.c:470
 msgid "Cropping failed"
@@ -19998,9 +19673,8 @@ msgid "Erase"
 msgstr "Radera"
 
 #: modules/video_filter/extract.c:56
-#, fuzzy
 msgid "RGB component to extract"
-msgstr "ffmpeg videofilter"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/extract.c:57
 msgid "RGB component to extract. 0 for Red, 1 for Green and 2 for Blue."
@@ -20037,18 +19711,16 @@ msgid "Gaussian Blur"
 msgstr "Ryska"
 
 #: modules/video_filter/gradient.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Distort mode"
-msgstr "Bitfrekvensläge"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/gradient.c:58
 msgid "Distort mode, one of \"gradient\", \"edge\" and \"hough\"."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/gradient.c:60
-#, fuzzy
 msgid "Gradient image type"
-msgstr "ffmpeg videofilter"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/gradient.c:61
 msgid ""
@@ -20069,9 +19741,8 @@ msgid "Edge"
 msgstr "Kant"
 
 #: modules/video_filter/gradient.c:69
-#, fuzzy
 msgid "Hough"
-msgstr "House"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/gradient.c:74
 #, fuzzy
@@ -20089,14 +19760,12 @@ msgid "Grain"
 msgstr "Gradient"
 
 #: modules/video_filter/invert.c:45
-#, fuzzy
 msgid "Invert video filter"
-msgstr "ffmpeg videofilter"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/invert.c:46
-#, fuzzy
 msgid "Color inversion"
-msgstr "Cylinder"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/logo.c:66
 msgid "Logo filenames"
@@ -20119,23 +19788,20 @@ msgid "Number of loops for the logo animation.-1 = continuous, 0 = disabled"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/logo.c:73
-#, fuzzy
 msgid "Logo individual image time in ms"
-msgstr "Individuell bildvisningstid på 0 - 60000 ms."
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/logo.c:74
 msgid "Individual image display time of 0 - 60000 ms."
 msgstr "Individuell bildvisningstid på 0 - 60000 ms."
 
 #: modules/video_filter/logo.c:77
-#, fuzzy
 msgid "X coordinate of the logo. You can move the logo by left-clicking it."
-msgstr "Du kan flytta på skärmtextmenyn genom att vänsterklicka på den."
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/logo.c:80
-#, fuzzy
 msgid "Y coordinate of the logo. You can move the logo by left-clicking it."
-msgstr "Du kan flytta på skärmtextmenyn genom att vänsterklicka på den."
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/logo.c:82
 msgid "Transparency of the logo"
@@ -20161,24 +19827,20 @@ msgstr ""
 "exempelvis 6=överkant-höger)."
 
 #: modules/video_filter/logo.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Logo video filter"
-msgstr "Föregående fil"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/logo.c:101
-#, fuzzy
 msgid "Logo overlay"
-msgstr "Logotyp filnamn"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/logo.c:122
-#, fuzzy
 msgid "Logo sub filter"
-msgstr "Logga till fil"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/magnify.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Magnify/Zoom interactive video filter"
-msgstr "ffmpeg videofilter"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/marq.c:80
 msgid ""
@@ -20220,9 +19882,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/marq.c:116
-#, fuzzy
 msgid "Marquee position"
-msgstr "Menyposition"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/marq.c:118
 #, fuzzy
@@ -20251,32 +19912,28 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Total height of the mosaic, in pixels."
-msgstr "Höjden på videoeffektfönstret, i bildpunkter."
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Total width of the mosaic, in pixels."
-msgstr "Bredden på videoeffektfönstret, i bildpunkter."
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:97
 msgid "Top left corner X coordinate"
 msgstr "X-koordinat för övre vänstra hörnet"
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:99
-#, fuzzy
 msgid "X Coordinate of the top-left corner of the mosaic."
-msgstr "X-koordinat för renderad undertext"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:100
 msgid "Top left corner Y coordinate"
 msgstr "Y-koordinat för övre vänstra hörnet"
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:102
-#, fuzzy
 msgid "Y Coordinate of the top-left corner of the mosaic."
-msgstr "Y-koordinat för renderad undertext"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:104
 msgid "Border width"
@@ -20295,9 +19952,8 @@ msgid "Height in pixels of the border between miniatures."
 msgstr "Höjd i bildpunkter för ramen mellan miniatyrbilder."
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:111
-#, fuzzy
 msgid "Mosaic alignment"
-msgstr "Datajustering"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:113
 #, fuzzy
@@ -20400,9 +20056,8 @@ msgid "offsets"
 msgstr "positioner"
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:176
-#, fuzzy
 msgid "Mosaic video sub filter"
-msgstr "Klona videofilter"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:177
 msgid "Mosaic"
@@ -20417,14 +20072,12 @@ msgid "The degree of blurring from 1 to 127."
 msgstr "Graden av suddighet från 1 till 127."
 
 #: modules/video_filter/motionblur.c:55
-#, fuzzy
 msgid "Motion blur filter"
-msgstr "Beskrivningsfil"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/motiondetect.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Motion detect video filter"
-msgstr "ffmpeg videofilter"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/motiondetect.c:51
 msgid "Motion Detect"
@@ -20526,18 +20179,16 @@ msgid "Determines what (if any) video is displayed by the wrapper filter"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:97
-#, fuzzy
 msgid "Wrapper filter verbosity"
-msgstr "Videoutmatning i gråskala"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:98
 msgid "Determines wrapper filter verbosity level"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:101
-#, fuzzy
 msgid "OpenCV internal filter name"
-msgstr "ffmpeg videofilter"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:102
 msgid "Name of internal OpenCV plugin filter to use"
@@ -20635,9 +20286,8 @@ msgid "Active windows"
 msgstr "Aktiva fönster"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:85
-#, fuzzy
 msgid "Comma separated list of active windows, defaults to all"
-msgstr "Kommaseparerad lista över aktiva fönster, standardvärdet är alla"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:91
 msgid "Panoramix: wall with overlap video filter"
@@ -20685,9 +20335,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:119
-#, fuzzy
 msgid "Attenuation, begin (in %)"
-msgstr "Mättnad"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:120
 msgid "Select in percent the Lagrange coeff of the beginning blended zone"
@@ -20702,9 +20351,8 @@ msgid "Select in percent the Lagrange coeff of the middle of blended zone"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:127
-#, fuzzy
 msgid "Attenuation, end (in %)"
-msgstr "Mättnad"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:128
 msgid "Select in percent the Lagrange coeff of the end of blended zone"
@@ -20748,54 +20396,48 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:147
-#, fuzzy
 msgid "Black Crush for Red"
-msgstr "Svartnivå för röd"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:148
 msgid "Select the Black Crush of blended zone (Red or Y component)"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:149
-#, fuzzy
 msgid "Black Crush for Green"
-msgstr "Svartnivå för grön"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:150
 msgid "Select the Black Crush of blended zone (Green or U component)"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:151
-#, fuzzy
 msgid "Black Crush for Blue"
-msgstr "Svartnivå för blå"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:152
 msgid "Select the Black Crush of blended zone (Blue or V component)"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:154
-#, fuzzy
 msgid "White Crush for Red"
-msgstr "Vitnivå för röd"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:155
 msgid "Select the White Crush of blended zone (Red or Y component)"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:156
-#, fuzzy
 msgid "White Crush for Green"
-msgstr "Vitnivå för grön"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:157
 msgid "Select the White Crush of blended zone (Green or U component)"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:158
-#, fuzzy
 msgid "White Crush for Blue"
-msgstr "Vitnivå för blå"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:159
 msgid "Select the White Crush of blended zone (Blue or V component)"
@@ -20850,9 +20492,8 @@ msgid "Select the White Level of blended zone (Blue or V component)"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:187
-#, fuzzy
 msgid "Xinerama option"
-msgstr "Prestandainställningar"
+msgstr "Xinerama-alternativ"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:188
 msgid "Uncheck if you have not used xinerama"
@@ -20908,9 +20549,8 @@ msgid "Feed URLs"
 msgstr "Kanal-URL:er"
 
 #: modules/video_filter/rss.c:121
-#, fuzzy
 msgid "RSS/Atom feed '|' (pipe) seperated URLs."
-msgstr "On Screen Display"
+msgstr "RSS/Atom-kanal \"|\" (rör) separerade url:er."
 
 #: modules/video_filter/rss.c:122
 msgid "Speed of feeds"
@@ -20998,9 +20638,8 @@ msgid "RSS and Atom feed display"
 msgstr "On Screen Display"
 
 #: modules/video_filter/rv32.c:52
-#, fuzzy
 msgid "RV32 conversion filter"
-msgstr "SSE2-konverteringar från "
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/seamcarving.c:57
 #, fuzzy
@@ -21074,9 +20713,8 @@ msgid "Comma-separated list of active windows, defaults to all"
 msgstr "Kommaseparerad lista över aktiva fönster, standardvärdet är alla"
 
 #: modules/video_filter/wall.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Element aspect ratio"
-msgstr "Behåll bildförhållande"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/wall.c:64
 msgid "Aspect ratio of the individual displays building the wall."
@@ -21091,23 +20729,20 @@ msgid "Image wall"
 msgstr "Bildvägg"
 
 #: modules/video_filter/wave.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Wave video filter"
-msgstr "ffmpeg videofilter"
+msgstr "Wave videofilter"
 
 #: modules/video_output/aa.c:53
 msgid "ASCII Art"
 msgstr "ASCII-konst"
 
 #: modules/video_output/aa.c:56
-#, fuzzy
 msgid "ASCII-art video output"
-msgstr "Videoutmatning med DirectX"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/caca.c:78
-#, fuzzy
 msgid "Color ASCII art video output"
-msgstr "Färg för videoinmatningen."
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/directfb.c:67
 msgid "DirectFB video output http://www.directfb.org/"
@@ -21149,14 +20784,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/glide.c:62
-#, fuzzy
 msgid "3dfx Glide video output"
-msgstr "Inbäddad videoutmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/hd1000v.cpp:55
-#, fuzzy
 msgid "HD1000 video output"
-msgstr "Videoutmatning med DirectX"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/image.c:48
 msgid "Image format"
@@ -21216,14 +20849,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/image.c:82
-#, fuzzy
 msgid "Image video output"
-msgstr "Inbäddad videoutmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/mga.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Matrox Graphic Array video output"
-msgstr "Videoutmatning i gråskala"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/msw/direct3d.c:107
 #, fuzzy
@@ -21300,14 +20931,12 @@ msgid "OpenGL video output"
 msgstr "Videoutmatning med OpenGL"
 
 #: modules/video_output/msw/wingdi.c:135
-#, fuzzy
 msgid "Windows GAPI video output"
-msgstr "Videoutmatning med OpenGL"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/msw/wingdi.c:139
-#, fuzzy
 msgid "Windows GDI video output"
-msgstr "Videoutmatning med OpenGL"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/opengl.c:120 modules/video_output/opengl.c:176
 msgid "Cube"
@@ -21322,9 +20951,8 @@ msgid "Cylinder"
 msgstr "Cylinder"
 
 #: modules/video_output/opengl.c:121
-#, fuzzy
 msgid "Torus"
-msgstr "Verktyg"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/opengl.c:121
 msgid "Sphere"
@@ -21332,27 +20960,27 @@ msgstr "Sfär"
 
 #: modules/video_output/opengl.c:121
 msgid "SQUAREXY"
-msgstr ""
+msgstr "SQUAREXY"
 
 #: modules/video_output/opengl.c:121
 msgid "SQUARER"
-msgstr ""
+msgstr "SQUARER"
 
 #: modules/video_output/opengl.c:121
 msgid "ASINXY"
-msgstr ""
+msgstr "ASINXY"
 
 #: modules/video_output/opengl.c:121
 msgid "ASINR"
-msgstr ""
+msgstr "ASINR"
 
 #: modules/video_output/opengl.c:121
 msgid "SINEXY"
-msgstr ""
+msgstr "SINEXY"
 
 #: modules/video_output/opengl.c:121
 msgid "SINER"
-msgstr ""
+msgstr "SINER"
 
 #: modules/video_output/opengl.c:149
 msgid "OpenGL sampling accuracy "
@@ -21371,36 +20999,32 @@ msgid "Radius of the OpenGL cylinder effect, if enabled"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/opengl.c:153
-#, fuzzy
 msgid "Point of view x-coordinate"
-msgstr "Video x kordinater"
+msgstr "Synfält x-koordinat"
 
 #: modules/video_output/opengl.c:154
 msgid "Point of view (X coordinate) of the cube/cylinder effect, if enabled."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/opengl.c:156
-#, fuzzy
 msgid "Point of view y-coordinate"
-msgstr "Video x kordinater"
+msgstr "Synfält y-koordinat"
 
 #: modules/video_output/opengl.c:157
 msgid "Point of view (Y coordinate) of the cube/cylinder effect, if enabled."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/opengl.c:159
-#, fuzzy
 msgid "Point of view z-coordinate"
-msgstr "Video x kordinater"
+msgstr "Synfält z-koordinat"
 
 #: modules/video_output/opengl.c:160
 msgid "Point of view (Z coordinate) of the cube/cylinder effect, if enabled."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/opengl.c:163
-#, fuzzy
 msgid "OpenGL Provider"
-msgstr "Videoutmatning med OpenGL"
+msgstr "OpenGL-leverantör"
 
 #: modules/video_output/opengl.c:164
 msgid "Allows you to modify what OpenGL provider should be used"
@@ -21419,9 +21043,8 @@ msgid "Several visual OpenGL effects are available."
 msgstr "Flera visuella OpenGL-effekter finns tillgängliga."
 
 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:77
-#, fuzzy
 msgid "QT Embedded display"
-msgstr "Öppna spellista"
+msgstr "Inbäddad QT-visning"
 
 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:79
 msgid ""
@@ -21430,14 +21053,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:115
-#, fuzzy
 msgid "QT Embedded video output"
-msgstr "Inbäddad videoutmatning"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/sdl.c:99
-#, fuzzy
 msgid "SDL chroma format"
-msgstr "Loggformat"
+msgstr "SDL chroma-format"
 
 #: modules/video_output/sdl.c:101
 msgid ""
@@ -21446,9 +21067,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/sdl.c:111
-#, fuzzy
 msgid "Simple DirectMedia Layer video output"
-msgstr "Videoutmatning i gråskala"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/snapshot.c:59
 msgid "Snapshot width"
@@ -21477,25 +21097,23 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/snapshot.c:69
 msgid "Cache size (number of images)"
-msgstr "Cachestorlek (antal bilder)"
+msgstr "Storlek på mellanlagring (antal bilder)"
 
 #: modules/video_output/snapshot.c:70
 msgid "Snapshot cache size (number of images to keep)."
-msgstr "Cachestorlek för skärmbild (antal bilder att behålla)."
+msgstr "Storlek för mellanlagring av skärmbilder (antal bilder att behålla)."
 
 #: modules/video_output/snapshot.c:74
 msgid "Snapshot module"
 msgstr "Skärmbildsmodul"
 
 #: modules/video_output/svgalib.c:55
-#, fuzzy
 msgid "SVGAlib video output"
-msgstr "Videoutmatning med OpenGL"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/x11/glx.c:84 modules/video_output/x11/xvideo.c:42
-#, fuzzy
 msgid "XVideo adaptor number"
-msgstr "Video For Linux"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/x11/glx.c:86
 msgid ""
@@ -21555,9 +21173,8 @@ msgid "Use shared memory to communicate between VLC and the X server."
 msgstr "Använd delat minne för att kommunicera mellan VLC och X-servern."
 
 #: modules/video_output/x11/x11.c:76
-#, fuzzy
 msgid "X11 video output"
-msgstr "Videoutmatning med DirectX"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:44
 msgid ""
@@ -21566,9 +21183,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:61 modules/video_output/x11/xvmc.c:111
-#, fuzzy
 msgid "XVimage chroma format"
-msgstr "Loggformat"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:63 modules/video_output/x11/xvmc.c:113
 msgid ""
@@ -21577,9 +21193,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:90
-#, fuzzy
 msgid "XVideo extension video output"
-msgstr "Videoutmatning i helskärm"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:92
 msgid "XVMC adaptor number"
@@ -21606,22 +21221,20 @@ msgid "Screen to be used for fullscreen mode."
 msgstr "Skärm att användas för helskärmsläge."
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:122
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Choose the screen you want to use in fullscreen mode. For instance set it to "
 "0 for first screen, 1 for the second."
 msgstr ""
-"Skärm att använda i helskärmsläge. Ställ till exempel in den till 0 för "
-"första skärmen, 1 för den andra. "
+"Välj vilken skärm du vill använda i helskärmsläge. Ställ till exempel in den "
+"till 0 för första skärmen, 1 för den andra. "
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:126
 msgid "You can choose the default deinterlace mode"
 msgstr "Du kan välja standardmetoden för avflätning"
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:129
-#, fuzzy
 msgid "You can choose the crop style to apply."
-msgstr "Du kan välja standardmetoden för avflätning"
+msgstr ""
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:146
 #, fuzzy
@@ -21651,10 +21264,9 @@ msgid "Goom animation speed"
 msgstr "Animeringshastighet för Goom"
 
 #: modules/visualization/goom.c:62
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This allows you to set the animation speed (between 1 and 10, defaults to 6)."
-msgstr "Ställ in färgton, mellan 0 och 360. Standardvärde är 0."
+msgstr ""
 
 #: modules/visualization/goom.c:68
 msgid "Goom"
@@ -21699,23 +21311,20 @@ msgid "Band separator"
 msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Number of blank pixels between bands."
-msgstr "Antal icke-svarta bildpunkter "
+msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:59
 msgid "Amplification"
 msgstr "Förstärkning"
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:61
-#, fuzzy
 msgid "This is a coefficient that modifies the height of the bands."
-msgstr "Det här anger höjden (i bildpunkter) för den råa videoströmmen."
+msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Enable peaks"
-msgstr "Aktivera ljud"
+msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:65
 msgid "Draw \"peaks\" in the spectrum analyzer."
@@ -21730,18 +21339,16 @@ msgid "Enable the \"flat\" spectrum analyzer in the spectrometer."
 msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Enable bands"
-msgstr "Aktivera ljud"
+msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:73
 msgid "Draw bands in the spectrometer."
 msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Enable base"
-msgstr "Aktivera superbasläge"
+msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:77
 msgid "Defines whether to draw the base of the bands."
@@ -21756,24 +21363,20 @@ msgid "Defines radius size in pixels, of base of bands(beginning)."
 msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Spectral sections"
-msgstr "&Val"
+msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:85
-#, fuzzy
 msgid "Determines how many sections of spectrum will exist."
-msgstr "Bestämmer hur inmatningsströmmen kommer att skickas."
+msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:87
-#, fuzzy
 msgid "Peak height"
-msgstr "Videohöjd"
+msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:89
-#, fuzzy
 msgid "Total pixel height of the peak items."
-msgstr "Beskär en bildpunkt från höger i videon"
+msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:91
 msgid "Peak extra width"
@@ -21811,30 +21414,50 @@ msgstr "Visualiseringsfilter"
 msgid "Spectrum analyser"
 msgstr "Spektrumanalysator"
 
-#~ msgid "No random"
-#~ msgstr "Inte slumpmässigt"
+#~ msgid "Default Interface"
+#~ msgstr "Standardgränssnitt"
 
-#~ msgid "VLC could not open file \"%s\" (%s)."
-#~ msgstr "VLC kunde inte öppna filen \"%s\" (%s)."
+#~ msgid "1."
+#~ msgstr "1."
 
-#~ msgid "Raw write"
-#~ msgstr "Råskrivning"
+#~ msgid "Choose a directory"
+#~ msgstr "Välj en katalog"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "RTCP destination port number"
-#~ msgstr "Sessionsnamn"
+#~ msgid "Close controller"
+#~ msgstr "Kontroller"
 
-#~ msgid "Sends RTCP packets to this port (0 = auto)"
-#~ msgstr "Skickar RTCP-paket till den här porten (0 = auto)"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Loop playlist"
+#~ msgstr "Öppna skiva"
 
-#~ msgid "UDP-Lite"
-#~ msgstr "UDP-Lite"
+#~ msgid "More"
+#~ msgstr "Mer"
 
-#~ msgid "Use UDP-Lite/IP instead of normal UDP/IP"
-#~ msgstr "Använd UDP-Lite/IP istället för normala UDP/IP"
+#~ msgid "Quit Player"
+#~ msgstr "Avsluta spelaren"
 
-#~ msgid "Autodetection of MTU"
-#~ msgstr "Automatisk identifiering av MTU"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Randomize playlist order"
+#~ msgstr "Exporterare för gammal spellista"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Repeat current"
+#~ msgstr "Upprepa aktuellt objekt"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select Da Directory !"
+#~ msgstr "Välj en katalog"
+
+#~ msgid "Volume in %"
+#~ msgstr "Volym i %"
+
+#~ msgid "No random"
+#~ msgstr "Inte slumpmässigt"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "goto is deprecated"
+#~ msgstr "Inmatning har ändrats"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Replay Gain type"
@@ -21849,8 +21472,8 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "Use DVD menus"
 #~ msgstr "Använd dvd-menyer"
 
-#~ msgid "Track number/Position"
-#~ msgstr "Spårnummer/Position"
+#~ msgid "(c) 1996-2004 the VideoLAN team"
+#~ msgstr "© 1996-2004 VideoLAN-teamet"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Normal rate"
@@ -21862,20 +21485,56 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "Manage"
 #~ msgstr "Hantera"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Ctrl+X"
-#~ msgstr "Ctrl+L"
+#~ msgstr "Ctrl+X"
 
 #~ msgid "Dock playlist"
 #~ msgstr "Docka spellista"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Open Directory..."
-#~ msgstr "Öppna &katalog..."
+#~ msgid "Remaining Time"
+#~ msgstr "Återstående tid"
 
 #~ msgid "Interfaces"
 #~ msgstr "Gränssnitt"
 
+#~ msgid "Audioscrobbler submission Plugin"
+#~ msgstr "Insticksmodul för Audioscrobbler"
+
+#~ msgid "Bad last.fm Username"
+#~ msgstr "Felaktigt användarnamn för Last.fm"
+
+#~ msgid "Check TLS/SSL server certificate validity"
+#~ msgstr "Kontrollera giltighet för TLS/SSL-servercertifikat"
+
+#~ msgid "VLC could not open file \"%s\" (%s)."
+#~ msgstr "VLC kunde inte öppna filen \"%s\" (%s)."
+
+#~ msgid "Raw write"
+#~ msgstr "Råskrivning"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "RTCP destination port number"
+#~ msgstr "Sessionsnamn"
+
+#~ msgid "Sends RTCP packets to this port (0 = auto)"
+#~ msgstr "Skickar RTCP-paket till den här porten (0 = auto)"
+
+#~ msgid "UDP-Lite"
+#~ msgstr "UDP-Lite"
+
+#~ msgid "Use UDP-Lite/IP instead of normal UDP/IP"
+#~ msgstr "Använd UDP-Lite/IP istället för normala UDP/IP"
+
+#~ msgid "Autodetection of MTU"
+#~ msgstr "Automatisk identifiering av MTU"
+
+#~ msgid "Track number/Position"
+#~ msgstr "Spårnummer/Position"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Open Directory..."
+#~ msgstr "Öppna &katalog..."
+
 #~ msgid "Hide Menus..."
 #~ msgstr "Dölj menyer..."
 
@@ -21905,15 +21564,6 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "&View"
 #~ msgstr "&Visa"
 
-#~ msgid "Audioscrobbler submission Plugin"
-#~ msgstr "Insticksmodul för Audioscrobbler"
-
-#~ msgid "Bad last.fm Username"
-#~ msgstr "Felaktigt användarnamn för Last.fm"
-
-#~ msgid "Check TLS/SSL server certificate validity"
-#~ msgstr "Kontrollera giltighet för TLS/SSL-servercertifikat"
-
 #~ msgid "Check TLS/SSL server hostname in certificate"
 #~ msgstr "Kontrollera TLS/SSL-serverns värdnamn i certifikatet"
 
@@ -22067,6 +21717,9 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "ISO-9660 Volume Set"
 #~ msgstr "ISO-9660 Volymgrupp"
 
+#~ msgid "Video snapshot directory"
+#~ msgstr "Katalog för videoskärmbilder"
+
 #~ msgid ""
 #~ "print help for VLC and all it's modules (can be combined with --advanced)"
 #~ msgstr ""
@@ -22111,6 +21764,9 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "Image"
 #~ msgstr "Bild"
 
+#~ msgid "Timestamp"
+#~ msgstr "Tidsstämpel"
+
 #~ msgid "Center-Center"
 #~ msgstr "Center-Center"
 
@@ -22354,6 +22010,9 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "Choose audio track"
 #~ msgstr "Välj audiospår"
 
+#~ msgid "Choose subtitles track"
+#~ msgstr "Välj undertextspår"
+
 #~ msgid "Segment "
 #~ msgstr "Segment "
 
@@ -22431,8 +22090,24 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgstr "Kanal:"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Loop playlist on end"
-#~ msgstr "Öppna skiva"
+#~ msgid "Choose a stream output"
+#~ msgstr "Paus"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Dummy stream ouput"
+#~ msgstr "Paus"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "File stream ouput"
+#~ msgstr "Paus"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "UDP stream ouput"
+#~ msgstr "Paus"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "udp stream output"
+#~ msgstr "Paus"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Truncated stream"
@@ -22597,6 +22272,9 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "Play Slower"
 #~ msgstr "Slow Motion"
 
+#~ msgid "Fast"
+#~ msgstr "Spola framåt"
+
 #~ msgid "Play Faster"
 #~ msgstr "Spola framåt"
 
@@ -22612,9 +22290,6 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "Chapter:"
 #~ msgstr "Kapitel:"
 
-#~ msgid "(c) 1996-2003 the VideoLAN team"
-#~ msgstr "(c) 1996-2003 the VideoLAN team"
-
 #~ msgid "HTTP/FTP/MMS"
 #~ msgstr "HTTP/FTP/MMS"
 
@@ -22857,6 +22532,10 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ "(C) 1996-2003 - the VideoLAN Team\n"
 #~ "\n"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Playlist Item options"
+#~ msgstr "Föregående fil"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Group Info"
 #~ msgstr "Radera"
@@ -22865,6 +22544,13 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "Audio menu"
 #~ msgstr "_Nästa objekt"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Capture input stream"
+#~ msgstr "Paus"
+
+#~ msgid "Video For Linux"
+#~ msgstr "Video For Linux"
+
 #~ msgid "CD Audio"
 #~ msgstr "CD-ljud"
 
@@ -22941,9 +22627,21 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "Dummy stream"
 #~ msgstr "Paus"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Standard stream"
+#~ msgstr "Stopp"
+
 #~ msgid "Adjust"
 #~ msgstr "Justera"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "List of vout modules"
+#~ msgstr "Paus"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "logo video filter"
+#~ msgstr "Föregående fil"
+
 #~ msgid "X11"
 #~ msgstr "X11"
 
@@ -23078,6 +22776,10 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "Delete &all"
 #~ msgstr "Markera allt"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Play the selected stream"
+#~ msgstr "Spela upp"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Native Windows interface"
 #~ msgstr "Göm andra"
@@ -23100,6 +22802,10 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "Add file"
 #~ msgstr "Undertext"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Stream Output MRL"
+#~ msgstr "Paus"
+
 #~ msgid "A_udio"
 #~ msgstr "_Språk"
 
@@ -23122,6 +22828,9 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "VC-1 decoder module"
 #~ msgstr "Tarkin-avkodningsmodul"
 
+#~ msgid "Video filters settings"
+#~ msgstr "Inställningar för videofilter"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "CD-Text Composer"
 #~ msgstr "Gör uppslag för CD Text?"
@@ -23147,6 +22856,9 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "Audio filter for float32->s16 conversion"
 #~ msgstr "Ljudfilter för float32->s16-konvertering"
 
+#~ msgid "Audio filter for float32->s8 conversion"
+#~ msgstr "Ljudfilter för float32->s8-konvertering"
+
 #~ msgid "Audio filter for float32->u16 conversion"
 #~ msgstr "Ljudfilter för float32->u16-konvertering"
 
@@ -23211,6 +22923,10 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "Native playlist import"
 #~ msgstr "Import av M3U-spellista"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Podcast Link"
+#~ msgstr "Poddsändning"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Podcast Copyright"
 #~ msgstr "Copyright"
@@ -23223,6 +22939,10 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "Podcast Keywords"
 #~ msgstr "Poddsändning-tolkare"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Podcast Subtitle"
+#~ msgstr "Formaterade textremsor"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Podcast Publication Date"
 #~ msgstr "Moduleringstyp"
@@ -23231,6 +22951,10 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "Podcast Author"
 #~ msgstr "Poddsändning"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Podcast Subcategory"
+#~ msgstr "Poddsändning-tolkare"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Podcast Duration"
 #~ msgstr "Mättnad"
@@ -23260,6 +22984,9 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "This allows you to specify the Time-To-Live for the output stream."
 #~ msgstr "Låter dig ange \"description\" metadata för en inmatning."
 
+#~ msgid "Automatic black border cropping."
+#~ msgstr "Automatisk beskäring av svart ram."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Distort video filter"
 #~ msgstr "Beskrivningsfil"
@@ -23381,6 +23108,10 @@ msgstr "Spektrumanalysator"
 #~ msgid "MSN"
 #~ msgstr "MSN"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Vertical border width"
+#~ msgstr "Video bredd"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Horizontal border width"
 #~ msgstr "Horisontell"