Slovakian l10n update by Marián Hikaník
authorChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Fri, 1 Jun 2007 21:22:22 +0000 (21:22 +0000)
committerChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Fri, 1 Jun 2007 21:22:22 +0000 (21:22 +0000)
po/sk.po

index 7b0bef4..8a244f3 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-05-20 01:55+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-11-26 14:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-06-01 22:12+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-05-30 21:23+0100\n"
 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -63,9 +63,9 @@ msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1778
-#: src/libvlc-module.c:1271 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
-#: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:588
+#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1789
+#: src/libvlc-module.c:1253 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
+#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:588
 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
@@ -108,7 +108,7 @@ msgstr "Výstupné moduly"
 msgid "These are general settings for audio output modules."
 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1619
+#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1601
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
 msgid "Miscellaneous"
@@ -118,8 +118,8 @@ msgstr "Rôzne"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1806
-#: src/libvlc-module.c:1306 modules/gui/macosx/extended.m:79
+#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1817
+#: src/libvlc-module.c:1288 modules/gui/macosx/extended.m:69
 #: modules/gui/macosx/intf.m:601 modules/gui/macosx/output.m:160
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
@@ -233,7 +233,7 @@ msgid "General input settings. Use with care."
 msgstr ""
 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1547
+#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1529
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
 msgid "Stream output"
 msgstr "Výstupný tok"
@@ -346,9 +346,9 @@ msgstr "VOD"
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1683
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1659
 #: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:55 modules/demux/playlist/playlist.c:56
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:533
 #: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
@@ -370,7 +370,7 @@ msgstr ""
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:449
+#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:458
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
@@ -382,7 +382,7 @@ msgstr ""
 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
 "položiek do playlistu."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1506
+#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1488
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
@@ -486,56 +486,46 @@ msgid "Quick &Open File..."
 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:34
-#, fuzzy
 msgid "&Advanced Open..."
-msgstr "Pokročilé nastavenia..."
+msgstr "Pokročilé otváranie..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:35
-#, fuzzy
 msgid "Open &Directory..."
 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:37
-#, fuzzy
 msgid "Select one or more files to open"
-msgstr "Zvoľte si súbor, do ktorého sa bude ukladať"
+msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:55
-#, fuzzy
 msgid "Information..."
 msgstr "Informácia"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:42
-#, fuzzy
 msgid "Codec Information..."
-msgstr "Informácia"
+msgstr "Informácia o kodeku..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:43
-#, fuzzy
 msgid "Messages..."
 msgstr "&Hlásenia programu..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:44
-#, fuzzy
 msgid "Extended settings..."
-msgstr "Nastavenia enkodérov"
+msgstr "Pokročilé nastavenia..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:45
 msgid "Go to specific time..."
-msgstr ""
+msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:46
-#, fuzzy
 msgid "Bookmarks..."
-msgstr "Záložky"
+msgstr "Záložky..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:47
-#, fuzzy
 msgid "VLM Configuration..."
-msgstr "Načítať konfiguráciu"
+msgstr "Konfigurácia VLM..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:49
-#, fuzzy
 msgid "About VLC media player..."
 msgstr "O programe VLC media player"
 
@@ -544,10 +534,10 @@ msgstr "O programe VLC media player"
 #: modules/gui/macosx/intf.m:569 modules/gui/macosx/intf.m:648
 #: modules/gui/macosx/intf.m:655 modules/gui/macosx/intf.m:1535
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1536 modules/gui/macosx/intf.m:1537
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1538 modules/gui/macosx/playlist.m:441
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1538 modules/gui/macosx/playlist.m:450
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1238
@@ -556,110 +546,95 @@ msgid "Play"
 msgstr "Prehrať"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:53
-#, fuzzy
 msgid "Fetch information"
-msgstr "Meta-Informácia"
+msgstr "Získať informácie"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:442
+#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:451
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
 msgid "Delete"
 msgstr "Vymazať"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:56
-#, fuzzy
 msgid "Sort"
-msgstr "Zo&radiť"
+msgstr "Zoradiť"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:57
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1625
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1599
 msgid "Add node"
 msgstr "Pridať uzol"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:58
-#, fuzzy
 msgid "Stream..."
-msgstr "Stream"
+msgstr "Stream..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:59
-#, fuzzy
 msgid "Save..."
-msgstr "Uložiť &ako..."
+msgstr "Uložiť..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:985
+#: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:967
 msgid "Repeat all"
 msgstr "Zopakovať všetko"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:64
-#, fuzzy
 msgid "Repeat one"
 msgstr "Opakovať jedenkrát"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:65
 msgid "No repeat"
-msgstr ""
+msgstr "Bez opakovania"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:67 src/libvlc-module.c:1184
+#: include/vlc_intf_strings.h:67 src/libvlc-module.c:1166
 #: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:575
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:68
-#, fuzzy
 msgid "No random"
-msgstr "Náhodne"
+msgstr "Bez náhodného prehrávania"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:70
-#, fuzzy
 msgid "Add to playlist"
 msgstr "Pridať do playlistu"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:71
-#, fuzzy
 msgid "Add to media library"
-msgstr "Použiť knižnicu médií"
+msgstr "Pridať do knižnice médií"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:73
-#, fuzzy
 msgid "Add file..."
-msgstr "Uložiť súbor..."
+msgstr "Pridať súbor..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:74
-#, fuzzy
 msgid "Advanced open..."
-msgstr "Pokročilé nastavenia..."
+msgstr "Pokročilé otvorenie..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:75
-#, fuzzy
 msgid "Add directory..."
-msgstr "Pridať &priečinok..."
+msgstr "Pridať priečinok..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:77
-#, fuzzy
 msgid "Save playlist to file..."
-msgstr "Uložiť playlist..."
+msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:78
-#, fuzzy
 msgid "Load playlist file..."
-msgstr "Uložiť playlist..."
+msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:454
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:330
+#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:463
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:81
-#, fuzzy
 msgid "Search filter"
-msgstr "Hľadať v playliste"
+msgstr "Vyhľadávací filter"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:83
-#, fuzzy
 msgid "Additional sources"
-msgstr "Dodatočné ladenie"
+msgstr "Dodatočné zdroje"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:87
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
@@ -670,62 +645,61 @@ msgstr ""
 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:93
+#: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:83
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
 msgid "Image clone"
 msgstr "Klonovať obrázok"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:93
-#, fuzzy
 msgid "Clone the image"
-msgstr "Obrazy polí"
+msgstr "Konovať obrázok"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:95
-#, fuzzy
 msgid "Magnification"
-msgstr "Zosilnenie"
+msgstr "Zväčšenie"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:96
 msgid ""
 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
 "be magnified."
 msgstr ""
+"Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:99
-#, fuzzy
 msgid "Waves"
-msgstr "Wave"
+msgstr "Vlny"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:100
-#, fuzzy
 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
-msgstr "Pridá do obrázka skresľujúce efekty."
+msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:102
-#, fuzzy
 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
-msgstr "Pridá do obrázka skresľujúce efekty."
+msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:104
-#, fuzzy
 msgid "Image colors inversion"
-msgstr "Obrátenie/inverzia obrázka"
+msgstr "Inverzia farieb obrázka"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:106
 msgid "Split the image to make an image wall"
-msgstr ""
+msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:108
 msgid ""
 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
 "The video gets split in parts that you must sort."
 msgstr ""
+"Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
+"Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:111
 msgid ""
 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
 "Try changing the various settings for different effects"
 msgstr ""
+"Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
+"Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:114
 msgid ""
@@ -733,8 +707,10 @@ msgid ""
 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
 "settings."
 msgstr ""
+"Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
+"výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
 
-#: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1113
+#: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
 msgid "Meta-information"
 msgstr "Meta-Informácia"
 
@@ -747,7 +723,7 @@ msgstr "Meta-Informácia"
 msgid "Title"
 msgstr "Titul"
 
-#: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1113
+#: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
 msgid "Artist"
 msgstr "Herec"
 
@@ -789,7 +765,7 @@ msgstr "Nastavenie"
 msgid "URL"
 msgstr "URL adresa"
 
-#: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1770 src/libvlc-module.c:106
+#: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1781 src/libvlc-module.c:106
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
@@ -807,9 +783,8 @@ msgid "Encoded by"
 msgstr "Enkódoval"
 
 #: include/vlc_meta.h:49
-#, fuzzy
 msgid "Art URL"
-msgstr "URL adresa"
+msgstr "URL diela"
 
 #: include/vlc_meta.h:51
 msgid "Codec Name"
@@ -833,18 +808,17 @@ msgstr ""
 
 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
 #: src/audio_output/filters.c:224
-#, fuzzy
 msgid "Audio filtering failed"
-msgstr "Filtre zvuku"
+msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
 
 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
 #: src/audio_output/filters.c:225
 #, c-format
 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
-msgstr ""
+msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
 
 #: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
-#: src/input/es_out.c:385 src/libvlc-module.c:431
+#: src/input/es_out.c:379 src/libvlc-module.c:431
 #: src/video_output/video_output.c:408 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
@@ -868,7 +842,7 @@ msgid "Equalizer"
 msgstr "Ekvalizér"
 
 #: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
-#: modules/gui/macosx/extended.m:81 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
+#: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
 msgid "Audio filters"
 msgstr "Filtre zvuku"
 
@@ -973,132 +947,135 @@ msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Záložka %i"
 
-#: src/input/decoder.c:117 src/input/decoder.c:129
+#: src/input/decoder.c:126 src/input/decoder.c:138
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:593
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:602 modules/stream_out/es.c:365
 #: modules/stream_out/es.c:379
-#, fuzzy
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
-msgstr "Sprievodca streamovaním a prekódovaním"
+msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
 
-#: src/input/decoder.c:118
-#, fuzzy
+#: src/input/decoder.c:127
 msgid "VLC could not open the packetizer module."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
 
-#: src/input/decoder.c:130
-#, fuzzy
+#: src/input/decoder.c:139
 msgid "VLC could not open the decoder module."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
 
-#: src/input/decoder.c:140
+#: src/input/decoder.c:149
 msgid "No suitable decoder module for format"
-msgstr ""
+msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
 
-#: src/input/decoder.c:141
+#: src/input/decoder.c:150
 #, c-format
 msgid ""
 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
 msgstr ""
+"VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
+"chybu momentálne nie je možné odstrániť."
 
-#: src/input/es_out.c:407 src/input/es_out.c:409 src/input/es_out.c:415
-#: src/input/es_out.c:416 modules/access/cdda/info.c:967
+#: src/input/es_out.c:401 src/input/es_out.c:403 src/input/es_out.c:409
+#: src/input/es_out.c:410 modules/access/cdda/info.c:967
 #: modules/access/cdda/info.c:999
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Stopa %i"
 
-#: src/input/es_out.c:591
+#: src/input/es_out.c:585
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
-msgstr ""
+msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:591 src/input/es_out.c:593 src/input/var.c:128
+#: src/input/es_out.c:585 src/input/es_out.c:587 src/input/var.c:128
 #: src/libvlc-module.c:462 modules/gui/macosx/intf.m:581
 #: modules/gui/macosx/intf.m:582
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1765 modules/codec/faad.c:330
+#: src/input/es_out.c:1776 modules/codec/faad.c:330
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Tok %d"
 
-#: src/input/es_out.c:1767 modules/gui/macosx/wizard.m:425
+#: src/input/es_out.c:1778 modules/gui/macosx/wizard.m:425
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:1778 src/input/es_out.c:1806 src/input/es_out.c:1833
+#: src/input/es_out.c:1789 src/input/es_out.c:1817 src/input/es_out.c:1844
 #: modules/gui/macosx/output.m:153
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:1781 modules/codec/faad.c:334
+#: src/input/es_out.c:1792 modules/codec/faad.c:334
 #: modules/gui/macosx/output.m:176
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
-#: src/input/es_out.c:1786 modules/codec/faad.c:336
+#: src/input/es_out.c:1797 modules/codec/faad.c:336
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/input/es_out.c:1787 modules/codec/faad.c:336
+#: src/input/es_out.c:1798 modules/codec/faad.c:336
 #, c-format
 msgid "%d Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:1793
+#: src/input/es_out.c:1804
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "bitov na vzorok"
 
-#: src/input/es_out.c:1798 modules/access_output/shout.c:87
+#: src/input/es_out.c:1809 modules/access_output/shout.c:87
 #: modules/access/pvr.c:89
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:1799
+#: src/input/es_out.c:1810
 #, c-format
 msgid "%d kb/s"
 msgstr "%d kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:1810
+#: src/input/es_out.c:1821
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: src/input/es_out.c:1816
+#: src/input/es_out.c:1827
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:1826 modules/access/screen/screen.c:40
+#: src/input/es_out.c:1837 modules/access/screen/screen.c:40
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
 
-#: src/input/es_out.c:1833
+#: src/input/es_out.c:1844
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/input/input.c:2208
+#: src/input/input.c:2214
 msgid "Your input can't be opened"
-msgstr ""
+msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2209
+#: src/input/input.c:2215
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
+"Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
+"v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2303
+#: src/input/input.c:2310
 msgid "Can't recognize the input's format"
-msgstr ""
+msgstr "Program nedokáže korektne rozpoznať formát vstupu"
 
-#: src/input/input.c:2304
+#: src/input/input.c:2311
 #, c-format
 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
 msgstr ""
+"Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
+"záznamom činnosti programu."
 
 #: src/input/var.c:118
 msgid "Bookmark"
@@ -1153,13 +1130,13 @@ msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
 #: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:798
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:799
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
 #: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:797
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:798
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
@@ -1170,7 +1147,7 @@ msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
 
 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
-#: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
+#: modules/demux/avi/avi.c:588 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
@@ -1181,7 +1158,7 @@ msgstr "Storno"
 
 #: src/interface/interaction.c:361
 msgid "Ok"
-msgstr ""
+msgstr "OK"
 
 #: src/interface/interface.c:320
 msgid "Switch interface"
@@ -1208,51 +1185,51 @@ msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
-#: src/libvlc-common.c:281 src/libvlc-common.c:452 src/modules/modules.c:1719
-#: src/modules/modules.c:2049
+#: src/libvlc-common.c:283 src/libvlc-common.c:454 src/modules/modules.c:1716
+#: src/modules/modules.c:2047
 msgid "C"
 msgstr "sk"
 
-#: src/libvlc-common.c:297
+#: src/libvlc-common.c:299
 msgid "Help options"
 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
 
-#: src/libvlc-common.c:1504 src/modules/configuration.c:1268
+#: src/libvlc-common.c:1506 src/modules/configuration.c:1269
 msgid "string"
 msgstr "príkaz"
 
-#: src/libvlc-common.c:1523 src/modules/configuration.c:1232
+#: src/libvlc-common.c:1525 src/modules/configuration.c:1233
 msgid "integer"
 msgstr "hodnota"
 
-#: src/libvlc-common.c:1550 src/modules/configuration.c:1257
+#: src/libvlc-common.c:1552 src/modules/configuration.c:1258
 msgid "float"
 msgstr "plávajúci"
 
-#: src/libvlc-common.c:1563
+#: src/libvlc-common.c:1565
 msgid " (default enabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1564
+#: src/libvlc-common.c:1566
 msgid " (default disabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1829
+#: src/libvlc-common.c:1831
 #, c-format
 msgid "VLC version %s\n"
 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1830
+#: src/libvlc-common.c:1832
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1832
+#: src/libvlc-common.c:1834
 #, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
 msgstr "Kompilátor: %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1835
+#: src/libvlc-common.c:1836
 #, c-format
 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
@@ -1277,6 +1254,10 @@ msgstr ""
 msgid "Auto"
 msgstr "Autom."
 
+#: src/libvlc-module.c:47 src/text/iso-639_def.h:43
+msgid "Arabic"
+msgstr "Arabsky"
+
 #: src/libvlc-module.c:47
 msgid "American English"
 msgstr "Americká angličtina"
@@ -1890,14 +1871,12 @@ msgstr ""
 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
 
 #: src/libvlc-module.c:289
-#, fuzzy
 msgid "Embedded video"
-msgstr "Integrovaný video-výstup"
+msgstr "Vstavané video"
 
 #: src/libvlc-module.c:291
-#, fuzzy
 msgid "Embed the video output in the main interface."
-msgstr "Pridať video do vzhľadu"
+msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
 
 #: src/libvlc-module.c:293
 msgid "Fullscreen video output"
@@ -2107,7 +2086,6 @@ msgid "Skip frames"
 msgstr "Preskočiť snímky"
 
 #: src/libvlc-module.c:386
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
@@ -2155,6 +2133,8 @@ msgid ""
 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
 "Restrictions Management measure."
 msgstr ""
+"Ak žijete vo Francúzsku, zákony tejto krajiny nepovoľujú obchádzanie "
+"obmedzení pre digitálny obsah."
 
 #: src/libvlc-module.c:413
 msgid "Clock reference average counter"
@@ -2194,7 +2174,7 @@ msgstr ""
 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
 "Synchronizácia siete."
 
-#: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:1012
+#: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:994
 #: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:361
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
@@ -2208,7 +2188,7 @@ msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
 #: src/libvlc-module.c:431 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
-#: modules/gui/macosx/extended.m:112 modules/gui/macosx/wizard.m:394
+#: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
@@ -2242,26 +2222,23 @@ msgid "Hop limit (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
 #: src/libvlc-module.c:444
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
 "in default)."
 msgstr ""
 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
-"názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných z na výstupe streamu "
-"(0=použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
+"názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
+"použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
 
 #: src/libvlc-module.c:448
-#, fuzzy
 msgid "Multicast output interface"
-msgstr "Výstupné rozhranie IPv6 multicast"
+msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
 
 #: src/libvlc-module.c:450
-#, fuzzy
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
-"Predvolené rozhranie IPv6 multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
+"Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
 "smerovaciu tabuľku."
 
 #: src/libvlc-module.c:452
@@ -2278,13 +2255,16 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:457
 msgid "DiffServ Code Point"
-msgstr ""
+msgstr "DiffServ bod kódu"
 
 #: src/libvlc-module.c:458
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
 msgstr ""
+"Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
+"IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
+"nastavovaní kvality sieťovej služby."
 
 #: src/libvlc-module.c:464
 msgid ""
@@ -2458,7 +2438,7 @@ msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:551 src/libvlc-module.c:1386 src/text/iso-639_def.h:143
+#: src/libvlc-module.c:551 src/libvlc-module.c:1368 src/text/iso-639_def.h:143
 #: modules/stream_out/transcode.c:286
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
@@ -2488,13 +2468,12 @@ msgid "Subpictures filter module"
 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
 
 #: src/libvlc-module.c:562
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
 msgstr ""
 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
-"Filtre umožňujú pridanie obrázka, alebo nejakého textu do videa (ako napr. "
+"Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
 "logo alebo iné texty...). "
 
 #: src/libvlc-module.c:565
@@ -2768,13 +2747,16 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:695
 msgid "Prefer system plugins over vlc"
-msgstr ""
+msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
 
 #: src/libvlc-module.c:697
 msgid ""
 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
 msgstr ""
+"Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
+"moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
+"obidva."
 
 #: src/libvlc-module.c:706
 msgid ""
@@ -3192,7 +3174,6 @@ msgstr ""
 "sa len zaradí do playlistu."
 
 #: src/libvlc-module.c:900
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
@@ -3205,7 +3186,8 @@ msgstr ""
 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
-"sa len zaradí do playlistu."
+"sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
+"sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
 
 #: src/libvlc-module.c:908
 msgid "VLC is started from file association"
@@ -3245,48 +3227,13 @@ msgstr ""
 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
 "reštartovaním počítača."
 
-#: src/libvlc-module.c:926
-msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
-msgstr "Rýchly mutex na systémoch NT/2K/XP (určené len pre vývojárov)"
-
-#: src/libvlc-module.c:928
-msgid ""
-"On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
-"to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
-"Win9x implementation but you might experience problems with it."
-msgstr ""
-"Pri systémoch Windows NT/2K/XP používame implementáciu pomalého mutexu, "
-"ktorá nám umožňuje správne implementovať premenné pre podmienky. Môžete "
-"použiť aj rýchlejšiu implementáciu pre systémy Win9x, pri jej použití však "
-"občas nastávajú problémy."
-
-#: src/libvlc-module.c:933
-msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
-msgstr ""
-"Implementácia podmienky pre premennú v systémoch Win9x (určené len pre "
-"vývojárov!)"
-
-#: src/libvlc-module.c:936
-msgid ""
-"On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
-"implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
-"to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
-"robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
-"fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
-msgstr ""
-"V systémoch Windows 9x/Me môžete použiť rýchlu, ale častokrát nesprávu "
-"implementáciu podmienok premenných. Môžete však použiť aj pomalšie "
-"alternatívny, ktoré sú značne stabilnejšie. V súčasnosti si môžete vybrať "
-"medzi implementáciou 0 (ktorá je najrýchlejšia ale aj najmenej presná), 1 "
-"(toto je predvolená implementácia) a 2."
-
-#: src/libvlc-module.c:945
+#: src/libvlc-module.c:927
 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
 msgstr ""
 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
 "playlistu."
 
-#: src/libvlc-module.c:947
+#: src/libvlc-module.c:929
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
@@ -3295,7 +3242,7 @@ msgstr ""
 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
 "aktuálnej položky."
 
-#: src/libvlc-module.c:956
+#: src/libvlc-module.c:938
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
@@ -3303,11 +3250,11 @@ msgstr ""
 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
 
-#: src/libvlc-module.c:959
+#: src/libvlc-module.c:941
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
 
-#: src/libvlc-module.c:961
+#: src/libvlc-module.c:943
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
@@ -3315,31 +3262,31 @@ msgstr ""
 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
 "zobrazované pri prehrávaní."
 
-#: src/libvlc-module.c:964
+#: src/libvlc-module.c:946
 msgid "Album art policy"
-msgstr ""
+msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
 
-#: src/libvlc-module.c:966
+#: src/libvlc-module.c:948
 msgid "Choose how album art will be downloaded."
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
 
-#: src/libvlc-module.c:972
+#: src/libvlc-module.c:954
 msgid "Manual download only"
-msgstr ""
+msgstr "Stiahnuť manuálne."
 
-#: src/libvlc-module.c:973
+#: src/libvlc-module.c:955
 msgid "When track starts playing"
-msgstr ""
+msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
 
-#: src/libvlc-module.c:974
+#: src/libvlc-module.c:956
 msgid "As soon as track is added"
-msgstr ""
+msgstr "Hneď po pridaní stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:976
+#: src/libvlc-module.c:958
 msgid "Services discovery modules"
 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
 
-#: src/libvlc-module.c:978
+#: src/libvlc-module.c:960
 msgid ""
 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
 "Typical values are sap, hal, ..."
@@ -3347,62 +3294,60 @@ msgstr ""
 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
 
-#: src/libvlc-module.c:981
+#: src/libvlc-module.c:963
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:983
+#: src/libvlc-module.c:965
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
 "ho neukončíte."
 
-#: src/libvlc-module.c:987
+#: src/libvlc-module.c:969
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
 
-#: src/libvlc-module.c:989
+#: src/libvlc-module.c:971
 msgid "Repeat current item"
 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
 
-#: src/libvlc-module.c:991
+#: src/libvlc-module.c:973
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:993
+#: src/libvlc-module.c:975
 msgid "Play and stop"
 msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:995
+#: src/libvlc-module.c:977
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:997
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:979
 msgid "Play and exit"
-msgstr "Prehrať a zastaviť"
+msgstr "Prehrať a ukončiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:999
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:981
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
-msgstr "Žiadne položky v playliste"
+msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
 
-#: src/libvlc-module.c:1001
+#: src/libvlc-module.c:983
 msgid "Use media library"
 msgstr "Použiť knižnicu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1003
+#: src/libvlc-module.c:985
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1006
+#: src/libvlc-module.c:988
 msgid "Use playlist tree"
 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1008
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
@@ -3413,21 +3358,21 @@ msgstr ""
 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
 "bude potrebné."
 
-#: src/libvlc-module.c:1012
+#: src/libvlc-module.c:994
 msgid "Always"
 msgstr "Vždy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1012
+#: src/libvlc-module.c:994
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1021
+#: src/libvlc-module.c:1003
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
 "VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1024 src/video_output/vout_intf.c:421
+#: src/libvlc-module.c:1006 src/video_output/vout_intf.c:421
 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:402
 #: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
 #: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
@@ -3436,73 +3381,71 @@ msgstr ""
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1025
+#: src/libvlc-module.c:1007
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1026
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1008
 msgid "Leave fullscreen"
-msgstr "Celoobrazovkový režim"
+msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
 
-#: src/libvlc-module.c:1027
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1009
 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
 msgstr ""
-"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
-"zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
+"Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
+"režimu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1028
+#: src/libvlc-module.c:1010
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1029
+#: src/libvlc-module.c:1011
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
 "spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1030
+#: src/libvlc-module.c:1012
 msgid "Pause only"
 msgstr "Len pozastaviť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1031
+#: src/libvlc-module.c:1013
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1032
+#: src/libvlc-module.c:1014
 msgid "Play only"
 msgstr "Len prehrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1033
+#: src/libvlc-module.c:1015
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1034 modules/control/hotkeys.c:673
+#: src/libvlc-module.c:1016 modules/control/hotkeys.c:673
 #: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:571
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1035
+#: src/libvlc-module.c:1017
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1036 modules/control/hotkeys.c:679
+#: src/libvlc-module.c:1018 modules/control/hotkeys.c:679
 #: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:572
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1037
+#: src/libvlc-module.c:1019
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1038 modules/control/hotkeys.c:656
+#: src/libvlc-module.c:1020 modules/control/hotkeys.c:656
 #: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:529
 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:650
 #: modules/gui/macosx/intf.m:658 modules/gui/macosx/wizard.m:312
@@ -3513,13 +3456,13 @@ msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávan
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
-#: src/libvlc-module.c:1039
+#: src/libvlc-module.c:1021
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1040 modules/control/hotkeys.c:662
+#: src/libvlc-module.c:1022 modules/control/hotkeys.c:662
 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:524
 #: modules/gui/macosx/intf.m:573 modules/gui/macosx/intf.m:651
 #: modules/gui/macosx/intf.m:657 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
@@ -3528,13 +3471,13 @@ msgstr ""
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1041
+#: src/libvlc-module.c:1023
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "súboru v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1042 modules/gui/macosx/controls.m:852
+#: src/libvlc-module.c:1024 modules/gui/macosx/controls.m:852
 #: modules/gui/macosx/intf.m:527 modules/gui/macosx/intf.m:570
 #: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/macosx/intf.m:656
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
@@ -3546,424 +3489,424 @@ msgstr ""
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
-#: src/libvlc-module.c:1043
+#: src/libvlc-module.c:1025
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1044 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
+#: src/libvlc-module.c:1026 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
 #: modules/gui/macosx/intf.m:532 modules/video_filter/marq.c:143
 #: modules/video_filter/rss.c:190
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1045
+#: src/libvlc-module.c:1027
 msgid "Select the hotkey to display the position."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
 
-#: src/libvlc-module.c:1047
+#: src/libvlc-module.c:1029
 msgid "Very short backwards jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1049
+#: src/libvlc-module.c:1031
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
 "späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1050
+#: src/libvlc-module.c:1032
 msgid "Short backwards jump"
 msgstr "Krátky skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1052
+#: src/libvlc-module.c:1034
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1053
+#: src/libvlc-module.c:1035
 msgid "Medium backwards jump"
 msgstr "Väčší skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1055
+#: src/libvlc-module.c:1037
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
 
-#: src/libvlc-module.c:1056
+#: src/libvlc-module.c:1038
 msgid "Long backwards jump"
 msgstr "Dlhý skok späť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1058
+#: src/libvlc-module.c:1040
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1060
+#: src/libvlc-module.c:1042
 msgid "Very short forward jump"
 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1062
+#: src/libvlc-module.c:1044
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1063
+#: src/libvlc-module.c:1045
 msgid "Short forward jump"
 msgstr "Krátky skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1065
+#: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1066
+#: src/libvlc-module.c:1048
 msgid "Medium forward jump"
 msgstr "Väčší skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1068
+#: src/libvlc-module.c:1050
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
 
-#: src/libvlc-module.c:1069
+#: src/libvlc-module.c:1051
 msgid "Long forward jump"
 msgstr "Dlhý skok dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1071
+#: src/libvlc-module.c:1053
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
 "kus."
 
-#: src/libvlc-module.c:1073
+#: src/libvlc-module.c:1055
 msgid "Very short jump length"
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1074
+#: src/libvlc-module.c:1056
 msgid "Very short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
 
-#: src/libvlc-module.c:1075
+#: src/libvlc-module.c:1057
 msgid "Short jump length"
 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1076
+#: src/libvlc-module.c:1058
 msgid "Short jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1077
+#: src/libvlc-module.c:1059
 msgid "Medium jump length"
 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1078
+#: src/libvlc-module.c:1060
 msgid "Medium jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1079
+#: src/libvlc-module.c:1061
 msgid "Long jump length"
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1080
+#: src/libvlc-module.c:1062
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1082 modules/control/hotkeys.c:241
+#: src/libvlc-module.c:1064 modules/control/hotkeys.c:241
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/libvlc-module.c:1083
+#: src/libvlc-module.c:1065
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1084
+#: src/libvlc-module.c:1066
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigovať smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1085
+#: src/libvlc-module.c:1067
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
 
-#: src/libvlc-module.c:1086
+#: src/libvlc-module.c:1068
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigovať smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1087
+#: src/libvlc-module.c:1069
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
 
-#: src/libvlc-module.c:1088
+#: src/libvlc-module.c:1070
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigovať smerom doľava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1089
+#: src/libvlc-module.c:1071
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1090
+#: src/libvlc-module.c:1072
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigovať smerom doprava"
 
-#: src/libvlc-module.c:1091
+#: src/libvlc-module.c:1073
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
 "doprava."
 
-#: src/libvlc-module.c:1092
+#: src/libvlc-module.c:1074
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1093
+#: src/libvlc-module.c:1075
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
 "menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1094
+#: src/libvlc-module.c:1076
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Prejsť na menu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1095
+#: src/libvlc-module.c:1077
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
 
-#: src/libvlc-module.c:1096
+#: src/libvlc-module.c:1078
 msgid "Select previous DVD title"
 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1097
+#: src/libvlc-module.c:1079
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1098
+#: src/libvlc-module.c:1080
 msgid "Select next DVD title"
 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
 
-#: src/libvlc-module.c:1099
+#: src/libvlc-module.c:1081
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1100
+#: src/libvlc-module.c:1082
 msgid "Select prev DVD chapter"
 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1101
+#: src/libvlc-module.c:1083
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
 "kapitoly v DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1102
+#: src/libvlc-module.c:1084
 msgid "Select next DVD chapter"
 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1103
+#: src/libvlc-module.c:1085
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
 msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1104
+#: src/libvlc-module.c:1086
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1105
+#: src/libvlc-module.c:1087
 msgid "Select the key to increase audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1106
+#: src/libvlc-module.c:1088
 msgid "Volume down"
 msgstr "Znížiť hlasitosť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1107
+#: src/libvlc-module.c:1089
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1108 modules/gui/macosx/controls.m:898
+#: src/libvlc-module.c:1090 modules/gui/macosx/controls.m:898
 #: modules/gui/macosx/intf.m:591 modules/gui/macosx/intf.m:652
 #: modules/gui/macosx/intf.m:661
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1109
+#: src/libvlc-module.c:1091
 msgid "Select the key to mute audio."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1110
+#: src/libvlc-module.c:1092
 msgid "Subtitle delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1111
+#: src/libvlc-module.c:1093
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1112
+#: src/libvlc-module.c:1094
 msgid "Subtitle delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
 
-#: src/libvlc-module.c:1113
+#: src/libvlc-module.c:1095
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
 
-#: src/libvlc-module.c:1114
+#: src/libvlc-module.c:1096
 msgid "Audio delay up"
 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
+#: src/libvlc-module.c:1097
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
 
-#: src/libvlc-module.c:1116
+#: src/libvlc-module.c:1098
 msgid "Audio delay down"
 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
 
-#: src/libvlc-module.c:1117
+#: src/libvlc-module.c:1099
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
 
-#: src/libvlc-module.c:1118
+#: src/libvlc-module.c:1100
 msgid "Play playlist bookmark 1"
 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1119
+#: src/libvlc-module.c:1101
 msgid "Play playlist bookmark 2"
 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1120
+#: src/libvlc-module.c:1102
 msgid "Play playlist bookmark 3"
 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1121
+#: src/libvlc-module.c:1103
 msgid "Play playlist bookmark 4"
 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1122
+#: src/libvlc-module.c:1104
 msgid "Play playlist bookmark 5"
 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1123
+#: src/libvlc-module.c:1105
 msgid "Play playlist bookmark 6"
 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1124
+#: src/libvlc-module.c:1106
 msgid "Play playlist bookmark 7"
 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1125
+#: src/libvlc-module.c:1107
 msgid "Play playlist bookmark 8"
 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1126
+#: src/libvlc-module.c:1108
 msgid "Play playlist bookmark 9"
 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1127
+#: src/libvlc-module.c:1109
 msgid "Play playlist bookmark 10"
 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1128
+#: src/libvlc-module.c:1110
 msgid "Select the key to play this bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
 
-#: src/libvlc-module.c:1129
+#: src/libvlc-module.c:1111
 msgid "Set playlist bookmark 1"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
 
-#: src/libvlc-module.c:1130
+#: src/libvlc-module.c:1112
 msgid "Set playlist bookmark 2"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1131
+#: src/libvlc-module.c:1113
 msgid "Set playlist bookmark 3"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1132
+#: src/libvlc-module.c:1114
 msgid "Set playlist bookmark 4"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1133
+#: src/libvlc-module.c:1115
 msgid "Set playlist bookmark 5"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1134
+#: src/libvlc-module.c:1116
 msgid "Set playlist bookmark 6"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1117
 msgid "Set playlist bookmark 7"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1136
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Set playlist bookmark 8"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1119
 msgid "Set playlist bookmark 9"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1138
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid "Set playlist bookmark 10"
 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1139
+#: src/libvlc-module.c:1121
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1141 modules/control/hotkeys.c:84
+#: src/libvlc-module.c:1123 modules/control/hotkeys.c:84
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1142 modules/control/hotkeys.c:85
+#: src/libvlc-module.c:1124 modules/control/hotkeys.c:85
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1143 modules/control/hotkeys.c:86
+#: src/libvlc-module.c:1125 modules/control/hotkeys.c:86
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1144 modules/control/hotkeys.c:87
+#: src/libvlc-module.c:1126 modules/control/hotkeys.c:87
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1145 modules/control/hotkeys.c:88
+#: src/libvlc-module.c:1127 modules/control/hotkeys.c:88
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1146 modules/control/hotkeys.c:89
+#: src/libvlc-module.c:1128 modules/control/hotkeys.c:89
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1147 modules/control/hotkeys.c:90
+#: src/libvlc-module.c:1129 modules/control/hotkeys.c:90
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1148 modules/control/hotkeys.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1130 modules/control/hotkeys.c:91
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1149 modules/control/hotkeys.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1131 modules/control/hotkeys.c:92
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1150 modules/control/hotkeys.c:93
+#: src/libvlc-module.c:1132 modules/control/hotkeys.c:93
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1152
+#: src/libvlc-module.c:1134
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
 "kliknutím."
 
-#: src/libvlc-module.c:1154
+#: src/libvlc-module.c:1136
 msgid "Go back in browsing history"
 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
 
-#: src/libvlc-module.c:1155
+#: src/libvlc-module.c:1137
 msgid ""
 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
 "history."
@@ -3971,11 +3914,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
 
-#: src/libvlc-module.c:1156
+#: src/libvlc-module.c:1138
 msgid "Go forward in browsing history"
 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1157
+#: src/libvlc-module.c:1139
 msgid ""
 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
 "history."
@@ -3983,156 +3926,157 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
 "ktoré si chcete prehliadať."
 
-#: src/libvlc-module.c:1159
+#: src/libvlc-module.c:1141
 msgid "Cycle audio track"
 msgstr "Opakovať audio-stopu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1160
+#: src/libvlc-module.c:1142
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1161
+#: src/libvlc-module.c:1143
 msgid "Cycle subtitle track"
 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1162
+#: src/libvlc-module.c:1144
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
 
-#: src/libvlc-module.c:1163
+#: src/libvlc-module.c:1145
 msgid "Cycle source aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
 
-#: src/libvlc-module.c:1164
+#: src/libvlc-module.c:1146
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 msgstr ""
 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
 "videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1165
+#: src/libvlc-module.c:1147
 msgid "Cycle video crop"
 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1166
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
 
-#: src/libvlc-module.c:1167
+#: src/libvlc-module.c:1149
 msgid "Cycle deinterlace modes"
 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1168
+#: src/libvlc-module.c:1150
 msgid "Cycle through deinterlace modes."
 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
 
-#: src/libvlc-module.c:1169
+#: src/libvlc-module.c:1151
 msgid "Show interface"
 msgstr "Zobraziť rohranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1170
+#: src/libvlc-module.c:1152
 msgid "Raise the interface above all other windows."
 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1171
+#: src/libvlc-module.c:1153
 msgid "Hide interface"
 msgstr "Skryť rozhranie"
 
-#: src/libvlc-module.c:1172
+#: src/libvlc-module.c:1154
 msgid "Lower the interface below all other windows."
 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
 
-#: src/libvlc-module.c:1173
+#: src/libvlc-module.c:1155
 msgid "Take video snapshot"
 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1174
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
 msgstr ""
 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1176 modules/access_filter/record.c:53
+#: src/libvlc-module.c:1158 modules/access_filter/record.c:53
 #: modules/access_filter/record.c:54
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1177
+#: src/libvlc-module.c:1159
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
-#: src/libvlc-module.c:1178 modules/access_filter/dump.c:51
+#: src/libvlc-module.c:1160 modules/access_filter/dump.c:51
 #: modules/access_filter/dump.c:52
 msgid "Dump"
 msgstr "Analyzovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:1179
+#: src/libvlc-module.c:1161
 msgid "Media dump access filter trigger."
 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
 
-#: src/libvlc-module.c:1181
+#: src/libvlc-module.c:1163
 msgid "Normal/Repeat/Loop"
-msgstr ""
+msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc-module.c:1182
+#: src/libvlc-module.c:1164
 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
-msgstr ""
+msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
 
-#: src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1167
 msgid "Toggle random playlist playback"
-msgstr ""
+msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1187 src/libvlc-module.c:1188
+#: src/libvlc-module.c:1169 src/libvlc-module.c:1170
 #: src/video_output/vout_intf.c:216
 msgid "Zoom"
 msgstr "Priblížiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1190 src/libvlc-module.c:1191
+#: src/libvlc-module.c:1172 src/libvlc-module.c:1173
 msgid "Un-Zoom"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: src/libvlc-module.c:1193 src/libvlc-module.c:1194
+#: src/libvlc-module.c:1175 src/libvlc-module.c:1176
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1195 src/libvlc-module.c:1196
+#: src/libvlc-module.c:1177 src/libvlc-module.c:1178
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1198 src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1180 src/libvlc-module.c:1181
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1201
+#: src/libvlc-module.c:1182 src/libvlc-module.c:1183
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1203 src/libvlc-module.c:1204
+#: src/libvlc-module.c:1185 src/libvlc-module.c:1186
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1205 src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1187 src/libvlc-module.c:1188
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1208 src/libvlc-module.c:1209
+#: src/libvlc-module.c:1190 src/libvlc-module.c:1191
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1210 src/libvlc-module.c:1211
+#: src/libvlc-module.c:1192 src/libvlc-module.c:1193
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
 
-#: src/libvlc-module.c:1213
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
 
-#: src/libvlc-module.c:1215
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid ""
 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
 "output for the time being."
 msgstr ""
+"Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
+"prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
 
-#: src/libvlc-module.c:1219
+#: src/libvlc-module.c:1201
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
@@ -4202,64 +4146,63 @@ msgstr ""
 "certain time\n"
 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1331 src/video_output/vout_intf.c:433
+#: src/libvlc-module.c:1313 src/video_output/vout_intf.c:433
 #: modules/gui/macosx/controls.m:440 modules/gui/macosx/controls.m:907
 #: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/macosx/intf.m:663
 #: modules/video_output/snapshot.c:76
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Snímka"
 
-#: src/libvlc-module.c:1344
+#: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Window properties"
 msgstr "Vlastnosti okna"
 
-#: src/libvlc-module.c:1387
+#: src/libvlc-module.c:1369
 msgid "Subpictures"
 msgstr "Sub-obrázky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1394 modules/codec/subsdec.c:153
+#: src/libvlc-module.c:1376 modules/codec/subsdec.c:153
 #: modules/demux/subtitle.c:66 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1411 modules/stream_out/transcode.c:156
+#: src/libvlc-module.c:1393 modules/stream_out/transcode.c:156
 msgid "Overlays"
 msgstr "Prekryvy/Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1419
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1401
 msgid "France"
-msgstr "Trance"
+msgstr "Francúzsky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1421
+#: src/libvlc-module.c:1403
 msgid "Track settings"
 msgstr "Nastavenia stopy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1443
+#: src/libvlc-module.c:1425
 msgid "Playback control"
 msgstr "Kontrola prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1458
+#: src/libvlc-module.c:1440
 msgid "Default devices"
 msgstr "Predvolené zariadenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:1467
+#: src/libvlc-module.c:1449
 msgid "Network settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: src/libvlc-module.c:1479
+#: src/libvlc-module.c:1461
 msgid "Socks proxy"
 msgstr "Socks proxy"
 
-#: src/libvlc-module.c:1488
+#: src/libvlc-module.c:1470
 msgid "Metadata"
 msgstr "Meta-dáta"
 
-#: src/libvlc-module.c:1518
+#: src/libvlc-module.c:1500
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:1525 modules/access/v4l2.c:58
+#: src/libvlc-module.c:1507 modules/access/v4l2.c:58
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
@@ -4267,108 +4210,104 @@ msgstr "Dekodéry"
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
-#: src/libvlc-module.c:1563
+#: src/libvlc-module.c:1545
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1596
+#: src/libvlc-module.c:1578
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor (CPU)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1618
+#: src/libvlc-module.c:1600
 msgid "Special modules"
 msgstr "Špeciálne moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1625
+#: src/libvlc-module.c:1607
 msgid "Plugins"
 msgstr "Prídavné moduly"
 
-#: src/libvlc-module.c:1633
+#: src/libvlc-module.c:1615
 msgid "Performance options"
 msgstr "Nastavenia výkonu"
 
-#: src/libvlc-module.c:1781
+#: src/libvlc-module.c:1757
 msgid "Hot keys"
 msgstr "Horúce klávesy"
 
-#: src/libvlc-module.c:2113
+#: src/libvlc-module.c:2089
 msgid "Jump sizes"
 msgstr "Veľkosti skoku"
 
-#: src/libvlc-module.c:2192
+#: src/libvlc-module.c:2168
 msgid "main program"
 msgstr "hlavný program"
 
-#: src/libvlc-module.c:2202
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:2178
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
 "advanced)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2208
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:2184
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
-"kombinovať s parametrom --advanced)"
+"kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2213
+#: src/libvlc-module.c:2189
 msgid "print help for the advanced options"
 msgstr "zobraziť pomocníka pre pokročilé nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2218
+#: src/libvlc-module.c:2194
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
 "programu"
 
-#: src/libvlc-module.c:2224
+#: src/libvlc-module.c:2200
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2229
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:2205
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
-msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
+msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
 
-#: src/libvlc-module.c:2235
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:2211
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose)"
 msgstr ""
 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
-"parametrom --advanced)"
+"parametrami --advanced a --help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2240
+#: src/libvlc-module.c:2216
 msgid "save the current command line options in the config"
 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
 
-#: src/libvlc-module.c:2245
+#: src/libvlc-module.c:2221
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
 
-#: src/libvlc-module.c:2250
+#: src/libvlc-module.c:2226
 msgid "use alternate config file"
 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 
-#: src/libvlc-module.c:2255
+#: src/libvlc-module.c:2231
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 
-#: src/libvlc-module.c:2260
+#: src/libvlc-module.c:2236
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/modules/configuration.c:1232
+#: src/modules/configuration.c:1233
 msgid "boolean"
 msgstr "Hodnota boolean"
 
-#: src/modules/configuration.c:1243
+#: src/modules/configuration.c:1244
 msgid "key"
 msgstr "kľúč"
 
@@ -4405,10 +4344,6 @@ msgstr "Albánsky"
 msgid "Amharic"
 msgstr " Amharic"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:43
-msgid "Arabic"
-msgstr "Arabsky"
-
 #: src/text/iso-639_def.h:44
 msgid "Armenian"
 msgstr "Arménsky"
@@ -4782,9 +4717,8 @@ msgid "Quechua"
 msgstr " Quechua"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:152
-#, fuzzy
 msgid "Original audio"
-msgstr "Zapnúť zvuk"
+msgstr "Originálny zvuk"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:153
 msgid "Raeto-Romance"
@@ -5063,9 +4997,8 @@ msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
 msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:55
-#, fuzzy
 msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
-msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
+msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:87
 msgid "Inversion mode"
@@ -5098,7 +5031,6 @@ msgstr ""
 "karty."
 
 #: modules/access/bda/bda.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Network Identifier"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
@@ -5158,7 +5090,7 @@ msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:99
 msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz usually 9.75GHz"
-msgstr ""
+msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 9.75 GHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:119
 msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
@@ -5166,7 +5098,7 @@ msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:102
 msgid "High Band Local Osc Freq in kHz usually 10.6GHz"
-msgstr ""
+msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz, zvyčajne 10.6 GHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:122
 msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
@@ -5174,7 +5106,7 @@ msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:106
 msgid "Low Noise Block switch freq in kHz usually 11.7GHz"
-msgstr ""
+msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom, zvyčajne 11.7 GHz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:126
 msgid "Modulation type"
@@ -5182,27 +5114,27 @@ msgstr "Typ modulácie"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:110
 msgid "QAM constellation points [16, 32, 64, 128, 256]"
-msgstr ""
+msgstr "Konštalačné body QAM [16, 32, 64, 128, 256]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:113
 msgid "16"
-msgstr ""
+msgstr "16"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:113
 msgid "32"
-msgstr ""
+msgstr "32"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "64"
-msgstr ""
+msgstr "64"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "128"
-msgstr ""
+msgstr "128"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:114
 msgid "256"
-msgstr ""
+msgstr "256"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:130
 msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
@@ -5210,27 +5142,27 @@ msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:118
 msgid "High Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
-msgstr ""
+msgstr "Vysoká priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
 msgid "1/2"
-msgstr ""
+msgstr "1/2"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
 msgid "2/3"
-msgstr ""
+msgstr "2/3"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
 msgid "3/4"
-msgstr ""
+msgstr "3/4"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
 msgid "5/6"
-msgstr ""
+msgstr "5/6"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
 msgid "7/8"
-msgstr ""
+msgstr "7/8"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:133
 msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
@@ -5238,7 +5170,7 @@ msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:125
 msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
-msgstr ""
+msgstr "Nízka priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8] "
 
 #: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:136
 msgid "Terrestrial bandwidth"
@@ -5249,16 +5181,19 @@ msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
 msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:134
-msgid "6"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "6 MHz"
+msgstr "%d Hz"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:134
-msgid "7"
-msgstr ""
+#: modules/access/bda/bda.c:135
+#, fuzzy
+msgid "7 MHz"
+msgstr "%d Hz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:135
-msgid "8"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "8 MHz"
+msgstr "%d Hz"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:139
 msgid "Terrestrial guard interval"
@@ -5266,23 +5201,23 @@ msgstr "Interval terestriálnej ochrany"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:138
 msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
-msgstr ""
+msgstr "Interval stráženia [Nedefinovaný,1/4,1/8,1/16,1/32]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:140
 msgid "1/4"
-msgstr ""
+msgstr "1/4"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:140
 msgid "1/8"
-msgstr ""
+msgstr "1/8"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:141
 msgid "1/16"
-msgstr ""
+msgstr "16"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:141
 msgid "1/32"
-msgstr ""
+msgstr "32"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:142
 msgid "Terrestrial transmission mode"
@@ -5290,15 +5225,15 @@ msgstr "Mód terestriálneho prenosu"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:144
 msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
-msgstr ""
+msgstr "Prenosový mód [Nedefinovaný,2k,8k]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:146
 msgid "2k"
-msgstr ""
+msgstr "2k"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:147
 msgid "8k"
-msgstr ""
+msgstr "8k"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:149 modules/access/dvb/access.c:145
 msgid "Terrestrial hierarchy mode"
@@ -5306,89 +5241,84 @@ msgstr "Mód terestriálnej hierarchie"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:150
 msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
-msgstr ""
+msgstr "Hierarchia hodnoty alfa [Nedefinované,1,2,4]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:152
 msgid "1"
-msgstr ""
+msgstr "1"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:153
 msgid "2"
-msgstr ""
+msgstr "2"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:153
 msgid "4"
-msgstr ""
+msgstr "4"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:156
 msgid "Satellite Azimuth"
-msgstr ""
+msgstr "Azimut družice"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:157
 msgid "Satellite Azimuth in tenths of degree"
-msgstr ""
+msgstr "Azimut družice v desatinách stupňa"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:158
 msgid "Satellite Elevation"
-msgstr ""
+msgstr "Elevácia družice"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:159
 msgid "Satellite Elevation in tenths of degree"
-msgstr ""
+msgstr "Elevácia družice v desatinách stupňa"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:160
 msgid "Satellite Longitude"
-msgstr ""
+msgstr "Zemepisná dĺžka družice"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:162
 msgid "Satellite Longitude in 10ths of degree, -ve=West"
-msgstr ""
+msgstr "Zemepisná dĺžka umiestnenia družice, v desatinách stupňa. -ve=Západne"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:163
-#, fuzzy
 msgid "Satellite Polarisation"
-msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti zvuku"
+msgstr "Polarizácia družice"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:164
 msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
-msgstr ""
+msgstr "Polarizácia satelitu [H/V/L/R]"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:166
-#, fuzzy
 msgid "Horizontal"
-msgstr "Preklopiť horizontálne"
+msgstr "Horizontálne"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:166
-#, fuzzy
 msgid "Vertical"
-msgstr "Vertikálna synchronizácia"
+msgstr "Vertikálne"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:167
 msgid "Circular Left"
-msgstr ""
+msgstr "Otočiť doľava"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:167
 msgid "Circular Right"
-msgstr ""
+msgstr "Otočiť doprava"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:170 modules/access/dvb/access.c:183
 msgid "DVB"
 msgstr "DVB"
 
 #: modules/access/bda/bda.c:171
-#, fuzzy
 msgid "DirectShow DVB input"
-msgstr "Vstup DirectShow"
+msgstr "Vstup DirectShow DVB"
 
 #: modules/access/cdda/access.c:294
-#, fuzzy
 msgid "CD reading failed"
-msgstr "poškodený zvuk"
+msgstr "Nepodarilo sa načítať obsah CD"
 
 #: modules/access/cdda/access.c:295
 #, c-format
 msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
-msgstr ""
+msgstr "Program VLC nemôže získať nový blok s veľkosťou: %i."
 
 #: modules/access/cdda.c:62
 msgid ""
@@ -5766,9 +5696,8 @@ msgid "Track Number"
 msgstr "Číslo stopy"
 
 #: modules/access/dc1394.c:65
-#, fuzzy
 msgid "dc1394 input"
-msgstr "Žiaden vstup"
+msgstr "Vstup dc1394 (FireWire)"
 
 #: modules/access/directory.c:72
 msgid "Subdirectory behavior"
@@ -5872,7 +5801,6 @@ msgid "Audio device name"
 msgstr "Názov audio-zariadenia"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:104
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used. "
@@ -5885,14 +5813,14 @@ msgid "Video size"
 msgstr "Veľkosť videa"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:109
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
 "can specify a standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>."
 msgstr ""
-"Názov audio-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
-"zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
+"Veľkosť videa, zobrazeného pomocou prídavného modulu DirectShow. Ak veľkosť "
+"nešpecifikujete, použije sa predvolená. Môžete špecifikovať štandardnú "
+"veľkosť (cif, d1, ...) alebo <šírka>x<výška>."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:112 modules/access/v4l.c:88
 msgid "Video input chroma format"
@@ -5975,7 +5903,6 @@ msgid "Video input pin"
 msgstr "Pin video-vstupu"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
 "these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
@@ -5983,10 +5910,10 @@ msgid ""
 "will not be changed."
 msgstr ""
 "Zvoľte si zdroj pre vstup videa, napríklad to môže byť kompozitný vstup, s-"
-"video, alebo vstup z tunera. Ak máte nejaký špecifický hardvér, vhodné "
-"nastavenia nájdete aj v sekcií \"Konfigurácia zariadenia\". Použite hodnoty, "
-"ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že nastavenia nebudú "
-"zmenené."
+"video, alebo vstup z tunera. Keďže Váš hardvér môže vyžadovať špecifické "
+"nastavenia, vhodné nastavenia nájdete v sekcií \"Konfigurácia zariadenia\". "
+"Použite hodnoty, ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že "
+"nastavenia nebudú zmenené."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
 msgid "Audio input pin"
@@ -6046,20 +5973,21 @@ msgid "Configure"
 msgstr "Konfigurovať"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:895 modules/access/dshow/dshow.cpp:945
-#, fuzzy
 msgid "Capturing failed"
-msgstr "poškodený zvuk"
+msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:896
 #, c-format
 msgid ""
 "VLC cannot use the device \"%s\", because its device type is not supported."
 msgstr ""
+"Program VLC nemôže použiť zariadenie \"%s\", pretože tento typ zariadenia "
+"nie je podporovaný."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:946
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
-msgstr ""
+msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
 
 #: modules/access/dvb/access.c:127
 msgid "Modulation type for front-end device."
@@ -6152,25 +6080,25 @@ msgid "HTTP server"
 msgstr "HTTP server"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:726
-#, fuzzy
 msgid "Input syntax is deprecated"
-msgstr "Vstup sa zmenil"
+msgstr "Vstupná syntax je chybná"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:727
 msgid ""
 "The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation of "
 "the new syntax."
 msgstr ""
+"Zadaná syntax bola odmietnutá. Spustite prosím \"vlc -p dvb\" a pozrite si "
+"vysvetlivky k novej syntaxi."
 
 #: modules/access/dvb/access.c:773
-#, fuzzy
 msgid "Illegal Polarization"
-msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti zvuku"
+msgstr "Nesprávna polarizácia"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:774
 #, c-format
 msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
-msgstr ""
+msgstr "Zadaná polarizácia \"%c\" nie je platná"
 
 #: modules/access/dv.c:70
 msgid "Caching value for DV streams. Thisvalue should be set in milliseconds."
@@ -6222,14 +6150,15 @@ msgstr "Vstup DVDnav"
 
 #: modules/access/dvdnav.c:299 modules/access/dvdread.c:238
 #: modules/access/dvdread.c:497 modules/access/dvdread.c:559
-#, fuzzy
 msgid "Playback failure"
-msgstr "Prehrávanie"
+msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
 
 #: modules/access/dvdnav.c:300
 msgid ""
 "VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disk."
 msgstr ""
+"Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že disk je kryptovaný "
+"a nie je možné ho dekryptovať."
 
 #: modules/access/dvdread.c:69
 msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
@@ -6284,22 +6213,21 @@ msgstr "Vstup DVDRead (DVD bez podpory menu)"
 #: modules/access/dvdread.c:239
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not open disk \"%s\"."
-msgstr ""
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
 
 #: modules/access/dvdread.c:498
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read block %d."
-msgstr ""
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže načítať blok %d."
 
 #: modules/access/dvdread.c:560
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
-msgstr ""
+msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícií 0x%02x."
 
 #: modules/access/eyetv.c:45
-#, fuzzy
 msgid "EyeTV access module"
-msgstr "Prístupový modul"
+msgstr "Prístupový modul EyeTV"
 
 #: modules/access/fake.c:43
 msgid ""
@@ -6385,62 +6313,63 @@ msgstr "Súbor"
 
 #: modules/access/file.c:283 modules/access/file.c:435
 #: modules/access/file.c:452
-#, fuzzy
 msgid "File reading failed"
-msgstr "Filter pre škálovanie videa"
+msgstr "Nepodarilo sa načítať súbor"
 
 #: modules/access/file.c:284
 #, c-format
 msgid "VLC could not read file \"%s\"."
-msgstr ""
+msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor \"%s\"."
 
 #: modules/access/file.c:436
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "VLC could not open file \"%s\"."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\"."
 
 #: modules/access/file.c:453
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "VLC could not open file \"%s\" (%s)."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%s)."
 
 #: modules/access_filter/bandwidth.c:31
 msgid "Bandwidth limit (bytes/s)"
-msgstr ""
+msgstr "Limit pre prenosové pásmo (v bytoch/s)"
 
 #: modules/access_filter/bandwidth.c:33
 msgid ""
 "The bandwidth module will drop any data in excess of that many bytes per "
 "seconds."
 msgstr ""
+"Modul pre prenosové pásmo automaticky vynechá dáta, ktoré prekračujú "
+"povolený dátový tok (v bytoch/sek.)"
 
 #: modules/access_filter/bandwidth.c:42
-#, fuzzy
 msgid "Bandwidth"
-msgstr "Šírka okraja"
+msgstr "Šírka prenosového pásma"
 
 #: modules/access_filter/bandwidth.c:43
 msgid "Bandwidth limiter"
-msgstr ""
+msgstr "Obmedzovač prenosového pásma"
 
 #: modules/access_filter/dump.c:39
-#, fuzzy
 msgid "Force use of dump module"
-msgstr "Vynútiť si použitie modulu pre časový posun"
+msgstr "Vynútiť si použitie analyzačného modulu"
 
 #: modules/access_filter/dump.c:40
 msgid "Activate the dump module even for media with fast seeking."
-msgstr ""
+msgstr "Aktivovať analyzačný modul aj pre médiá s rýchlym vyhľadávaním."
 
 #: modules/access_filter/dump.c:43
 msgid "Maximum size of temporary file (Mb)"
-msgstr ""
+msgstr "Maximálna veľkosť dočasného súboru (v MB)"
 
 #: modules/access_filter/dump.c:44
 msgid ""
 "The dump module will abort dumping of the media if more than this much "
 "megabyte were performed."
 msgstr ""
+"Analyzačný modul preruší analyzovanie média, ak sa spracuje viac MB ako ste "
+"zadali."
 
 #: modules/access_filter/record.c:45
 msgid "Record directory"
@@ -6451,21 +6380,18 @@ msgid "Directory where the record will be stored."
 msgstr "Priečiok, kam sa uloží nahrávka."
 
 #: modules/access_filter/record.c:323
-#, fuzzy
 msgid "Recording"
-msgstr "Dekódovanie"
+msgstr "Nahrávanie"
 
 #: modules/access_filter/record.c:325
-#, fuzzy
 msgid "Recording done"
-msgstr "Rýchlosť nahrávania"
+msgstr "Nahrávanie ukončené"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:46
+#: modules/access_filter/timeshift.c:47
 msgid "Timeshift granularity"
 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:48
-#, fuzzy
+#: modules/access_filter/timeshift.c:49
 msgid ""
 "This is the size of the temporary files that will be used to store the "
 "timeshifted streams."
@@ -6473,21 +6399,21 @@ msgstr ""
 "Toto je veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať časovo "
 "posunuté streamy."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:50
+#: modules/access_filter/timeshift.c:51
 msgid "Timeshift directory"
 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:51
+#: modules/access_filter/timeshift.c:52
 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
 msgstr ""
 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
 "posun."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:53
+#: modules/access_filter/timeshift.c:54
 msgid "Force use of the timeshift module"
 msgstr "Vynútiť si použitie modulu pre časový posun"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:54
+#: modules/access_filter/timeshift.c:55
 msgid ""
 "Force use of the timeshift module even if the access declares that it can "
 "control pace or pause."
@@ -6495,7 +6421,7 @@ msgstr ""
 "Vynútiť si použitie modulov pre časový posun aj vtedy, ak prístup deklaruje, "
 "že dokáže kontrolovať rýchlosť, alebo pozastaviť prehrávanie."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:58 modules/access_filter/timeshift.c:59
+#: modules/access_filter/timeshift.c:59 modules/access_filter/timeshift.c:60
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Časový posun"
 
@@ -6535,35 +6461,33 @@ msgid "FTP input"
 msgstr "Vstup FTP"
 
 #: modules/access/ftp.c:87
-#, fuzzy
 msgid "FTP upload output"
-msgstr "Súbor so zvukovým výstupom"
+msgstr "Výstup z FTP upload-u"
 
 #: modules/access/ftp.c:132 modules/access/ftp.c:142 modules/access/ftp.c:203
 #: modules/access/ftp.c:213 modules/access/ftp.c:221
-#, fuzzy
 msgid "Network interaction failed"
-msgstr "Synchronizácia siete"
+msgstr "Zlyhala interakcia so sieťou"
 
 #: modules/access/ftp.c:133
 msgid "VLC could not connect with the given server."
-msgstr ""
+msgstr "Program VLC sa nedokáže spojiť so zadaným serverom."
 
 #: modules/access/ftp.c:143
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
-msgstr ""
+msgstr "Server zamietol a zrušil pripojenie programu VLC."
 
 #: modules/access/ftp.c:204
 msgid "Your account was rejected."
-msgstr ""
+msgstr "Prístup k Vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
 
 #: modules/access/ftp.c:214
 msgid "Your password was rejected."
-msgstr ""
+msgstr "Vaše prístupové heslo bolo zamietnuté."
 
 #: modules/access/ftp.c:222
 msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
-msgstr ""
+msgstr "Váš pokus o pripojenie k serveru bol zamietnutý."
 
 #: modules/access/gnomevfs.c:47
 msgid ""
@@ -6581,7 +6505,6 @@ msgid "HTTP proxy"
 msgstr "HTTP proxy"
 
 #: modules/access/http.c:53 modules/access/mms/mms.c:62
-#, fuzzy
 msgid ""
 "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
 "mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
@@ -6622,15 +6545,14 @@ msgid "Continuous stream"
 msgstr "Kontinuálny stream"
 
 #: modules/access/http.c:72
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
 "server). You should not globally enable this option as it will break all "
 "other types of HTTP streams."
 msgstr ""
-"Voľba umožňuje načítať taký súbor, ktorý sa neustále aktualizuje (napríklad "
-"nejaký JPG obrázok na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať "
-"aktivovanú, pretože môže narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
+"Načítať súbor, ktorý sa neustále aktualizuje (napríklad nejaký JPG obrázok "
+"na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať aktivovanú, pretože môže "
+"narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
 
 #: modules/access/http.c:78
 msgid "HTTP input"
@@ -6653,35 +6575,34 @@ msgid ""
 "Make VLC buffer audio data capturer from jack for the specified length in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
+"Zachytávať audio-údaje z jack-prípojky počas zadaného času (čas sa udáva v "
+"milisekundách). "
 
 #: modules/access/jack.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Pace"
-msgstr "Dance"
+msgstr "Krokovať"
 
 #: modules/access/jack.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
-msgstr "Považovať radšej za vedenie, nie za súbor"
+msgstr ""
+"Načítať audio stream radšej pomocou programu VLC, nie priamo zo vstupu Jack."
 
 #: modules/access/jack.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Auto Connection"
-msgstr "Automatické znovu-pripojenie"
+msgstr "Automatické pripojenie"
 
 #: modules/access/jack.c:67
 msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
 msgstr ""
+"Automaticky pripojiť vstupné porty programu VLC na dostupné výstupné porty."
 
 #: modules/access/jack.c:70
-#, fuzzy
 msgid "JACK audio input"
-msgstr "Zvukový výstup JACK"
+msgstr "Zvukový vstup JACK"
 
 #: modules/access/jack.c:72
-#, fuzzy
 msgid "JACK Input"
-msgstr "Vstup"
+msgstr "Vstup JACK"
 
 #: modules/access/mms/mms.c:48
 msgid ""
@@ -6756,7 +6677,6 @@ msgid "Mime"
 msgstr "MIME typ"
 
 #: modules/access_output/http.c:69
-#, fuzzy
 msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
 msgstr ""
 "Hodnota MIME vrátená serverom (ak nie je špecifikovaná tak je súbor "
@@ -6810,9 +6730,8 @@ msgid "Stream name"
 msgstr "Názov streamu"
 
 #: modules/access_output/shout.c:60
-#, fuzzy
 msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
-msgstr "Názov streamu/kanála, ktorý chcete zadať na server icecast."
+msgstr "Názov streamu/kanála, ktorý chcete zadať na server shoutcast/icecast."
 
 #: modules/access_output/shout.c:63
 msgid "Stream description"
@@ -6827,71 +6746,63 @@ msgid "Stream MP3"
 msgstr "Streamovať MP 3 súbory"
 
 #: modules/access_output/shout.c:68
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is also "
 "possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to the "
 "shoutcast/icecast server."
 msgstr ""
 "Za normálnych okolností sa pri streamovaní vysielajú väčšinou Ogg-streamy. V "
-"prípade potreba sa však dajú tieto streamy previesť do formátu MP3 a vo "
-"formáte MP3 ich potom môžete odosielať na server icecast."
+"prípade potreby sa však dajú tieto streamy previesť do formátu MP3 a vo "
+"formáte MP3 ich potom môžete odosielať na server shoutcast alebo server "
+"icecast."
 
 #: modules/access_output/shout.c:77
-#, fuzzy
 msgid "Genre description"
-msgstr "Popis streamu"
+msgstr "Popis žánru"
 
 #: modules/access_output/shout.c:78
 msgid "Genre of the content. "
-msgstr ""
+msgstr "Žáner obsahu."
 
 #: modules/access_output/shout.c:80
-#, fuzzy
 msgid "URL description"
-msgstr "Popis"
+msgstr "Popis URL adresy"
 
 #: modules/access_output/shout.c:81
 msgid "URL with information about the stream or your channel. "
-msgstr ""
+msgstr "URL adresa s informáciou o dátovom toku alebo kanáli."
 
 #: modules/access_output/shout.c:88
-#, fuzzy
 msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
-msgstr "Dátový tok v prekódovanom video-streame."
+msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
 
 #: modules/access_output/shout.c:90 modules/access/v4l.c:125
 msgid "Samplerate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
 #: modules/access_output/shout.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
-msgstr "Dátový tok v prekódovanom video-streame."
+msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
 
 #: modules/access_output/shout.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Number of channels"
-msgstr "Počet výstupných zvukových kanálov"
+msgstr "Počet kanálov"
 
 #: modules/access_output/shout.c:94
-#, fuzzy
 msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
-msgstr "Počet audio-kanálov v streamoch."
+msgstr "Počet kanálov s informáciami o prekódovanom streame."
 
 #: modules/access_output/shout.c:96
 msgid "Ogg Vorbis Quality"
-msgstr ""
+msgstr "Kvalita formátu Ogg Vorbis"
 
 #: modules/access_output/shout.c:97
-#, fuzzy
 msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
-msgstr "Dátový tok v prekódovanom video-streame."
+msgstr "Informácia o kvalite prekódovaného streamu Ogg Vorbis"
 
 #: modules/access_output/shout.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Stream public"
-msgstr "Výstupný tok"
+msgstr "Verejný stream"
 
 #: modules/access_output/shout.c:100
 msgid ""
@@ -6899,6 +6810,10 @@ msgid ""
 "of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the bitrate "
 "information specified for shoutcast. Requires Ogg streaming for icecast."
 msgstr ""
+"Vytvorí verejne dostupný server aj prostredníctvom 'Zlatých stránok', na "
+"webstránke icecast/shoutcast. Pri vytváraní takéhoto servera musíte zadať "
+"informáciu o dátovom toku. Pre vytvorenie server icecast sa vyžaduje "
+"streamovanie vo formáte Ogg."
 
 #: modules/access_output/shout.c:106
 msgid "IceCAST output"
@@ -6944,38 +6859,36 @@ msgstr ""
 "pakety podľa veľkosti."
 
 #: modules/access_output/udp.c:105
-#, fuzzy
 msgid "RTCP destination port number"
-msgstr "Názov relácie"
+msgstr "Číslo cieľového portu RTCP"
 
 #: modules/access_output/udp.c:106
 msgid "Sends RTCP packets to this port (0 = auto)"
-msgstr ""
+msgstr "Odošlú sa RTCP pakety na tento port (0 = auto)"
 
 #: modules/access_output/udp.c:107
-#, fuzzy
 msgid "Automatic multicast streaming"
-msgstr "Automatické obstrihnutie"
+msgstr "Automatické streamovanie cez multicast"
 
 #: modules/access_output/udp.c:108
 msgid "Allocates an outbound multicast address automatically."
-msgstr ""
+msgstr "Automaticky alokuje výstupnú adresu pre multicast."
 
 #: modules/access_output/udp.c:110
 msgid "UDP-Lite"
-msgstr ""
+msgstr "UDP-Lite"
 
 #: modules/access_output/udp.c:111
 msgid "Use UDP-Lite/IP instead of normal UDP/IP"
-msgstr ""
+msgstr "Použiť UDP-Lite/IP namiesto normálneho UDP/IP"
 
 #: modules/access_output/udp.c:112
 msgid "Checksum coverage"
-msgstr ""
+msgstr "Krytie kontrolného súčtu"
 
 #: modules/access_output/udp.c:113
 msgid "Payload bytes covered by layer-4 checksum"
-msgstr ""
+msgstr "Byty prekryté kontrolnou sumou "
 
 #: modules/access_output/udp.c:116
 msgid "UDP stream output"
@@ -7076,9 +6989,8 @@ msgid "Peak bitrate in VBR mode."
 msgstr "Špičkový dátový tok v móde VBR."
 
 #: modules/access/pvr.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Bitrate mode"
-msgstr "Mód dátového toku)"
+msgstr "Mód dátového toku"
 
 #: modules/access/pvr.c:96
 msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
@@ -7156,23 +7068,21 @@ msgid "Real RTSP"
 msgstr "Reálne RTSP"
 
 #: modules/access/rtsp/access.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Konfiguračný súbor"
+msgstr "Spojenie bolo predčasne ukončené"
 
 #: modules/access/rtsp/access.c:94
 #, c-format
 msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
-msgstr ""
+msgstr "Program VLC sa nemôže pripojiť na \"%s:%d\"."
 
 #: modules/access/rtsp/access.c:227
-#, fuzzy
 msgid "Session failed"
-msgstr "E-mail sesie"
+msgstr "Predčasné ukončenie sedenia"
 
 #: modules/access/rtsp/access.c:228
 msgid "The requested RTSP session could not be established."
-msgstr ""
+msgstr "Požadovanú reláciu RTSP nemožno vytvoriť."
 
 #: modules/access/screen/screen.c:38
 msgid ""
@@ -7296,30 +7206,27 @@ msgid "Device name"
 msgstr "Označenie jednotky"
 
 #: modules/access/v4l2.c:56
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Name of the device to use. If you don't specify anything, /dev/video0 will "
 "be used."
 msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
-"zariadenie, nepoužije sa žiadne video-zariadenie."
+"zariadenie, použije sa zariadenie s označením /dev/video0."
 
 #: modules/access/v4l2.c:60
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Input of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
 msgstr ""
-"Kanál karty, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný, 2 = svideo)."
+"Kanál karty, ktorý chcete použiť (Zvyčajné označenie: 0 = tuner, 1 = "
+"kompozitný, 2 = svideo)."
 
 #: modules/access/v4l2.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Video4Linux2"
-msgstr "Video4Linux"
+msgstr "Video4Linux2"
 
 #: modules/access/v4l2.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Video4Linux2 input"
-msgstr "Vstup Video4Linux"
+msgstr "Vstup Video4Linux2"
 
 #: modules/access/v4l.c:78
 msgid ""
@@ -7374,7 +7281,7 @@ msgstr "Šírka zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
 msgstr "Výška zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
 
-#: modules/access/v4l.c:111 modules/gui/macosx/extended.m:113
+#: modules/access/v4l.c:111 modules/gui/macosx/extended.m:103
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:234
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jas"
@@ -7383,7 +7290,7 @@ msgstr "Jas"
 msgid "Brightness of the video input."
 msgstr "Jas vo video-vstupe."
 
-#: modules/access/v4l.c:114 modules/gui/macosx/extended.m:116
+#: modules/access/v4l.c:114 modules/gui/macosx/extended.m:106
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:224
 msgid "Hue"
 msgstr "Farebný odtieň"
@@ -7402,7 +7309,7 @@ msgstr "Farba"
 msgid "Color of the video input."
 msgstr "Farba video-vstupu"
 
-#: modules/access/v4l.c:120 modules/gui/macosx/extended.m:114
+#: modules/access/v4l.c:120 modules/gui/macosx/extended.m:104
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:229
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
@@ -7503,7 +7410,7 @@ msgstr "Segmenty"
 
 #: modules/access/vcdx/access.c:428 modules/access/vcdx/access.c:709
 #: modules/access/vcdx/info.c:294 modules/access/vcdx/info.c:295
-#: modules/demux/mkv.cpp:5281
+#: modules/demux/mkv.cpp:5364
 msgid "Segment"
 msgstr "Segment"
 
@@ -7719,7 +7626,7 @@ msgstr "Efekt zvuku v slúchadlách"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:87
 msgid "Use downmix algorithme."
-msgstr ""
+msgstr "Používať downmixovací algoritmus."
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
 msgid ""
@@ -7727,37 +7634,39 @@ msgid ""
 "headphone channel mixer. Itgives the effect of standing in a room full of "
 "speakers."
 msgstr ""
+"Pomocou tejto voľby aktivujete downmixovací algoritmus, ktorý zmení stereo-"
+"zvuk na mono-zvuk. Tento istý algoritmus sa používa aj v kanálovom "
+"zmiešavači, pri efekte slúchadiel. Algortimus vytvára pocit, akoby ste stáli "
+"v izbe plnej reproduktorov."
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
-#, fuzzy
 msgid "Select channel to keep"
-msgstr "Zvoľte si súbor, do ktorého sa bude ukladať"
+msgstr "Zvoľte si kanál, ktorý chcete zachovať"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:93
 msgid ""
 "This option silences all other channels except the selected channel. Choose "
 "one from (0=left, 1=right 2=rear left, 3=rear right, 4=center, 5=left front)"
 msgstr ""
+"Pomocou tejto voľby môžete umlčať zvuk vo všetkých kanáloch, okrem "
+"vybraného. Môžete zadať hodnoty (0=vľavo, 1=vpravo, 2=vzadu-vľavo, 3=vzadu-"
+"vpravo, 4=centrálny, 5=vpredu-vľavo)"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Left rear"
-msgstr "Ľavý kanál"
+msgstr "Ľavý zadný"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Right rear"
-msgstr "Pravý kanál"
+msgstr "Pravý zadný"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
-#, fuzzy
 msgid "Left front"
-msgstr "Ľavý kanál"
+msgstr "Ľavý predný"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:112
-#, fuzzy
 msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
-msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu PCM"
+msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu stereo na mono"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:45
 msgid "Audio filter for simple channel mixing"
@@ -7815,14 +7724,12 @@ msgid "Audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
 msgstr "Zvukový filter pre konvertovanie DTS->S/PDIF"
 
 #: modules/audio_filter/converter/fixed.c:54
-#, fuzzy
 msgid "Fixed point audio format conversions"
-msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu PCM"
+msgstr "Konverzie audio-formátov s fixným bodom"
 
 #: modules/audio_filter/converter/float.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Floating-point audio format conversions"
-msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu PCM"
+msgstr "Konverzie audio-formátov s plávajúcim bodom"
 
 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:67
 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:72
@@ -7842,16 +7749,14 @@ msgid "Bands gain"
 msgstr "Zosilnenie pásiem"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:56
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Don't use presets, but manually specified bands. You need to provide 10 "
 "values between -20dB and 20dB, separated by spaces, e.g. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -"
 "2 0\"."
 msgstr ""
-"Ak nechcete použiť žiadne z predvolených nastavení, tak špecifikujte "
-"nastavenia jednotlivých pásiem ekvalizéra manuálne. Musíte zadať 10 hodnôt v "
-"rozsahu od -20 dB do 20dB, hodnoty oddeľujte medzerou, napr. \"0 2 4 2 0 -2 -"
-"4 -2 0\"."
+"Nepoužívajte prednastavené hodnoty, pásma špecifikujte radšej manuálne. "
+"Musíte zadať 10 hodnôt v rozsahu od -20 dB do 20dB, hodnoty oddeľujte "
+"medzerou, napr. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -2 0\"."
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:60
 msgid "Two pass"
@@ -7997,27 +7902,24 @@ msgid "Low freq (Hz)"
 msgstr "Nízka frekvencia [Hz]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:55
-#, fuzzy
 msgid "Low freq gain (dB)"
-msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti nízkych frekvencií [dB]"
+msgstr "Zosilnenie hlasitosti nízkych frekvencií [dB]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:56
 msgid "High freq (Hz)"
 msgstr "Vysoká frekvencia [Hz]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:58
-#, fuzzy
 msgid "High freq gain (dB)"
-msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti vysokých frekvencií [dB]"
+msgstr "Zosilnenie hlasitosti vysokých frekvencií [dB]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:59
 msgid "Freq 1 (Hz)"
 msgstr "Frekv. 1 [Hz]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:61
-#, fuzzy
 msgid "Freq 1 gain (dB)"
-msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti frekv. 1 [dB]"
+msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 1 [dB]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:63
 msgid "Freq 1 Q"
@@ -8028,9 +7930,8 @@ msgid "Freq 2 (Hz)"
 msgstr "Frekv. 2 [Hz]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Freq 2 gain (dB)"
-msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti frekv. 2 [dB]"
+msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 2 [dB]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:68
 msgid "Freq 2 Q"
@@ -8041,9 +7942,8 @@ msgid "Freq 3 (Hz)"
 msgstr "Frekv. 3 [Hz]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Freq 3 gain (dB)"
-msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti frekv. 3 [dB]"
+msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 3 [dB]"
 
 #: modules/audio_filter/param_eq.c:73
 msgid "Freq 3 Q"
@@ -8118,29 +8018,29 @@ msgid "A/52 over S/PDIF"
 msgstr "A/52 cez výstup S/PDIF"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:325
-#, fuzzy
 msgid "No Audio Device"
-msgstr "Zvukové zariadenie"
+msgstr "Žiadne zvukové zariadenie"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:326
 msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
 msgstr ""
+"Nie je zadaný žiaden názov audio-zariadenia. Zadajte aspoň hodnotu \"default"
+"\"."
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:433 modules/audio_output/alsa.c:472
 #: modules/audio_output/alsa.c:484 modules/audio_output/auhal.c:242
-#, fuzzy
 msgid "Audio output failed"
-msgstr "Pin audio-výstupu"
+msgstr "Nesprávny výstup zvuku"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:434 modules/audio_output/alsa.c:485
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "VLC could not open the ALSA device \"%s\" (%s)."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť zariadenie ALSA \"%s\" (%s)."
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:473
 #, c-format
 msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
-msgstr ""
+msgstr "Audo-zariadenie \"%s\" sa už používa."
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:939
 msgid "Unknown soundcard"
@@ -8166,18 +8066,20 @@ msgstr "Výstup HAL AudioUnit"
 #: modules/audio_output/auhal.c:243
 msgid ""
 "The selected audio output device is exclusively in use by another program."
-msgstr ""
+msgstr "Vybrané zariadenie pre výstup zvuku momentálne používa iný program. "
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:427
-#, fuzzy
 msgid "Audio device is not configured"
-msgstr "Názov audio-zariadenia"
+msgstr "Audio-zariadenie nie je nakonfigurované"
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:428
 msgid ""
 "You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup Utility"
 "\" in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
 msgstr ""
+"Mali by ste si nakonfigurovať reproduktor pomocou programu \"Audio Midi "
+"Setup Utility\" v menu /Aplikácie/Pomocné programy. Teraz sa automaticky "
+"nastaví stereo-mód."
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:1017
 #, c-format
@@ -8274,25 +8176,28 @@ msgid "Roku HD1000 audio output"
 msgstr "Zvukový výstup Roku HD1000"
 
 #: modules/audio_output/jack.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Automatically connect to writable clients"
-msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
+msgstr "Automaticky sa pripojiť k zapisujúcim klientom"
 
 #: modules/audio_output/jack.c:67
 msgid ""
 "If enabled, this option will automatically connect sound output to the first "
 "writable JACK clients found."
 msgstr ""
+"Ak je táto voľba aktívna, zvukový výstup sa automaticky prepojí s prvým Jack "
+"klientom, ktorý sa nájde a do ktorého bude možné zapisovať."
 
 #: modules/audio_output/jack.c:71
 msgid "Connect to clients matching"
-msgstr ""
+msgstr "Pripojiť ku klientom zodpovedajúcim"
 
 #: modules/audio_output/jack.c:73
 msgid ""
 "If automatic connection is enabled, only JACK clients whose names match this "
 "regular expression will be considered for connection."
 msgstr ""
+"Ak je zapnutá automatická detekcia, spojenie sa vytvorí len s tými JACK "
+"klientami, ktorých názov zodpovedá zadanému regulárnemu výrazu."
 
 #: modules/audio_output/jack.c:81
 msgid "JACK audio output"
@@ -8314,9 +8219,8 @@ msgstr ""
 "skúste aktivovať túto voľbu."
 
 #: modules/audio_output/oss.c:107
-#, fuzzy
 msgid "UNIX OSS audio output"
-msgstr "Zvukový výstup Linux OSS"
+msgstr "Zvukový výstup UNIX OSS"
 
 #: modules/audio_output/oss.c:112
 msgid "OSS DSP device"
@@ -8482,13 +8386,12 @@ msgid "Path of the image file for fake input."
 msgstr "Cesta k obrázkovému súboru, ktorý bude fingovaným vstupom."
 
 #: modules/codec/fake.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Reload image file"
-msgstr "Súbor s obrázkom"
+msgstr "Znova načítať súbor s obrázkom"
 
 #: modules/codec/fake.c:53
 msgid "Reload image file every n seconds."
-msgstr ""
+msgstr "Obnoviť súbor s obrázkom každých n sekúnd."
 
 #: modules/codec/fake.c:56 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:125
 #: modules/stream_out/transcode.c:75
@@ -8535,37 +8438,37 @@ msgid "Deinterlace module to use."
 msgstr "Rozkladový modul, ktorý chcete použiť."
 
 #: modules/codec/fake.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Chroma used."
-msgstr "Chroma"
+msgstr "Efekt Chroma bol aplikovaný."
 
 #: modules/codec/fake.c:74
 msgid "Force use of a specific chroma for output. Default is I420."
 msgstr ""
+"Vynútiť si použitie špecifického filtra chroma na výstupe. Predvolene je "
+"zadaná hodnota I420."
 
 #: modules/codec/fake.c:85
 msgid "Fake video decoder"
 msgstr "Fingovaný video-dekodér"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:219
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "\"%s\" is no video encoder."
-msgstr "Enkodér Dirac videa"
+msgstr "\"%s\" nie je video-enkodérom."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "\"%s\" is no audio encoder."
-msgstr "Audio-enkodér Vorbis"
+msgstr "\"%s\" nie je audio-enkodérom."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:239
 #, c-format
 msgid "VLC could not find encoder \"%s\"."
-msgstr ""
+msgstr "Program VLC nemôže nájsť enkodér \"%s\"."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:594 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:603
-#, fuzzy
 msgid "VLC could not open the encoder."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+msgstr "Program VLC nemôže otvoriť enkodér."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:73
 msgid "Non-ref"
@@ -8639,53 +8542,61 @@ msgstr "Lanczos"
 msgid "Bicubic spline"
 msgstr "Bikubická splajna"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:95
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:88
+msgid ""
+"Various audio and video decoders/encodersdelivered by the FFmpeg library. "
+"This includes (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, DV, "
+"MJPEG and other codecs"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:99
 msgid ""
 "AltiVec FFmpeg audio/video decoder/encoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 msgstr "AV dekodér/enkodér AltiVec FF mpeg ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:99
-msgid "FFmpeg audio/video decoder/encoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
-msgstr "AV dekodér/enkodér FF mpeg ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:103
+#, fuzzy
+msgid "FFmpeg audio/video decoders/encoders"
+msgstr "Audio/video-enkodér FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:102
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:107
 msgid "Decoding"
 msgstr "Dekódovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:129
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:135
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:97
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:130
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:136
 msgid "FFmpeg audio/video encoder"
 msgstr "Audio/video-enkodér FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:188
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:194
 msgid "FFmpeg demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:194
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:200
 msgid "FFmpeg muxer"
 msgstr "Muxér formátu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:203 modules/video_filter/scale.c:54
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:209 modules/video_filter/scale.c:54
 msgid "Video scaling filter"
 msgstr "Filter pre škálovanie videa"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:215
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:221
 msgid "FFmpeg chroma conversion"
 msgstr "Konverzia formátu FFmpeg chroma"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:221
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:227
 msgid "FFmpeg video filter"
 msgstr "Video-filter FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:227
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:233
 msgid "FFmpeg crop padd filter"
 msgstr "Filter pre vystrihovanie a vypĺňanie vo formáte FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:233
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:239
 msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
 msgstr "Video-filter pre rozkladanie formátu FFmpeg"
 
@@ -9188,14 +9099,12 @@ msgid "Scaling mode to use."
 msgstr "Škálovací mód, ktorý sa bude používať"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:302
-#, fuzzy
 msgid "Ffmpeg mux"
-msgstr "Muxér formátu FFmpeg"
+msgstr "FFmpeg mux"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:303
-#, fuzzy
 msgid "Force use of ffmpeg muxer."
-msgstr "Vynútiť si použitie modulu pre časový posun"
+msgstr "Vynútiť si použitie muxovacieho modulu FFmpeg"
 
 #: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:621
 #: modules/gui/macosx/intf.m:622
@@ -9380,9 +9289,8 @@ msgid "Tarkin decoder module"
 msgstr "Dekódovací modul Tarkin"
 
 #: modules/codec/telx.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Override page"
-msgstr "Nedodržiavať parametre"
+msgstr "Nedodržiavať stránku"
 
 #: modules/codec/telx.c:51
 msgid ""
@@ -9390,20 +9298,23 @@ msgid ""
 "autodetect from TS, 0 = autodetect from teletext, >0 = actual page number, "
 "usually 888 or 889)."
 msgstr ""
+"Indikovanú kódovú stránku ignorovať, ak sa titulky neobjavia, skúsiť ju "
+"použiť (-1 = automaticky detekovať zo súboru TS, 0 = automaticky detekovať "
+"podľa teletextu, >0 = číslo aktuálnej stránky - zvyčajne 888 alebo 889)."
 
 #: modules/codec/telx.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Ignore subtitle flag"
-msgstr "Použiť súbor s titulkami"
+msgstr "Ingorovať označenie titulkov"
 
 #: modules/codec/telx.c:57
 msgid "Ignore the subtitle flag, try this if your subtitles don't appear."
 msgstr ""
+"Ignorovať označenie titulkov. Túto voľbu použite v prípade, že sa titulky "
+"nezobrazujú."
 
 #: modules/codec/telx.c:60
-#, fuzzy
 msgid "Workaround for France"
-msgstr "Chyby prostredia"
+msgstr "Opraviť problém s francúzskymi titulkami"
 
 #: modules/codec/telx.c:61
 msgid ""
@@ -9411,11 +9322,13 @@ msgid ""
 "historical interpretation mistake. Try using this wrong interpretation if "
 "your subtitles don't appear."
 msgstr ""
+"Niektoré francúzske TV stanice nesprávne označujú dostupnosť titulkov. Po "
+"aktivovaní tejto voľby program VLC preskúša použitie iného postupu na "
+"zistenie dostupnosti titulkov."
 
 #: modules/codec/telx.c:67
-#, fuzzy
 msgid "Teletext subtitles decoder"
-msgstr "Dekodér textu titulkov"
+msgstr "Dekodér teletextových titulkov"
 
 #: modules/codec/theora.c:92 modules/codec/vorbis.c:158
 msgid ""
@@ -9589,13 +9502,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:71
 msgid "Faster, less precise scenecut detection"
-msgstr ""
+msgstr "Rýchlejšia, menej precízna detekcia zlomu scén."
 
 #: modules/codec/x264.c:72
 msgid ""
 "Faster, less precise scenecut detection. Required and implied by multi-"
 "threading."
 msgstr ""
+"Rýchla, menej precízna detekcia zlomu scén. Pri multi-vláknach je toto "
+"nastavenia predvolené a nutné."
 
 #: modules/codec/x264.c:76
 msgid "B-frames between I and P"
@@ -9828,9 +9743,8 @@ msgid "QP difference between chroma and luma."
 msgstr "Rozdiel kvantizačných parametrov medzi režimami chroma a luma."
 
 #: modules/codec/x264.c:172
-#, fuzzy
 msgid "Multipass ratecontrol"
-msgstr "Striktná kontrola rýchlosti"
+msgstr "Kontrola rýchlosti "
 
 #: modules/codec/x264.c:173
 msgid ""
@@ -9839,6 +9753,10 @@ msgid ""
 " - 2: Last pass, does not overwrite stats file\n"
 " - 3: Nth pass, overwrites stats file\n"
 msgstr ""
+"Rýchlosť prehrávania v móde Multipass:\n"
+"- 1: Prvý prechod, vytvoriť štatistický súbor\n"
+"- 2: posledný prechod, neprepisovať hodnoty v štatistickom súbore\n"
+"- 3: N-tý prechod, prepísať hodnoty v štatistickom súbore\n"
 
 #: modules/codec/x264.c:178
 msgid "QP curve compression"
@@ -9959,25 +9877,25 @@ msgstr ""
 "je 0-64."
 
 #: modules/codec/x264.c:228
-#, fuzzy
 msgid "Maximum motion vector length"
-msgstr "Maximálny rozsah pre hľadanie pohybových vektorov"
+msgstr "Maximálna dĺžka vektora pohybu"
 
 #: modules/codec/x264.c:229
 msgid ""
 "Maximum motion vector length in pixels. -1 is automatic, based on level."
-msgstr ""
+msgstr "Minimálna dĺžka vektora pohybu v pixeloch: Hodnota -1 = automaticky."
 
 #: modules/codec/x264.c:234
-#, fuzzy
 msgid "Minimum buffer space between threads"
-msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
+msgstr "Minimálna veľkosť miesta medzi jednotlivými vláknami"
 
 #: modules/codec/x264.c:235
 msgid ""
 "Minimum buffer space between threads. -1 is automatic, based on number of "
 "threads."
 msgstr ""
+"Minimálny odstup medzi vláknami vo vyrovnávacej pamäti. -1 = automaticky, "
+"podľa počtu vlákien."
 
 #: modules/codec/x264.c:239
 msgid "Subpixel motion estimation and partition decision quality"
@@ -10128,11 +10046,12 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:310
 msgid "Non-deterministic optimizations when threaded"
-msgstr ""
+msgstr "Nedeterministické optimalizácie pri použití viacerých vlákien"
 
 #: modules/codec/x264.c:311
 msgid "Slightly improve quality of SMP, at the cost of repeatability."
 msgstr ""
+"Mierne vylepšiť kvalitu SMP, aj na úkor počtu možných opakovaných prehratí."
 
 #: modules/codec/x264.c:315
 msgid "CPU optimizations"
@@ -10144,11 +10063,11 @@ msgstr "Použiť assemblovacie optimalizácie pre procesor."
 
 #: modules/codec/x264.c:318
 msgid "Filename for 2 pass stats file"
-msgstr ""
+msgstr "Názov dvojsmerného štatistického súboru "
 
 #: modules/codec/x264.c:319
 msgid "Filename for 2 pass stats file for multi-pass encoding."
-msgstr ""
+msgstr "Názov súboru so štatistikou obojsmerného filtra pre enkódovanie."
 
 #: modules/codec/x264.c:321
 msgid "PSNR computation"
@@ -10261,18 +10180,16 @@ msgid "H.264/MPEG4 AVC encoder (using x264 library)"
 msgstr "Enkodér H.264/MPEG4 AVC (s použitím knižnice x264)"
 
 #: modules/codec/xvmc/xxmc.c:99
-#, fuzzy
 msgid "MPEG I/II hw video decoder (using libmpeg2)"
-msgstr "MPEG I/II video dekodér (s použitím technológie libmpeg2)"
+msgstr "MPEG I/II hardvérový video dekodér (s použitím technológie libmpeg2)"
 
 #: modules/control/dbus.c:88
 msgid "dbus"
-msgstr ""
+msgstr "dbus"
 
 #: modules/control/dbus.c:91
-#, fuzzy
 msgid "D-Bus control interface"
-msgstr "Ovládanie rozhraní"
+msgstr "Kontrola rozhrania D-Bus"
 
 #: modules/control/gestures.c:79
 msgid "Motion threshold (10-100)"
@@ -10351,19 +10268,19 @@ msgid "Zoom mode: %s"
 msgstr "Mód priblíženie: %s"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:714 modules/control/hotkeys.c:724
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Subtitle delay %i ms"
-msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
+msgstr "Oneskorenie titulkov %i ms"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:734 modules/control/hotkeys.c:744
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Audio delay %i ms"
-msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
+msgstr "Oneskorenie zvuku %i ms"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:947
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Volume %d%%"
-msgstr "Hlasitosť: %d%%"
+msgstr "Hlasitosť %d%%"
 
 #: modules/control/http/http.c:34
 msgid "Host address"
@@ -10438,7 +10355,7 @@ msgstr "Rozhranie infračerveného diaľkového ovládača"
 
 #: modules/control/motion.c:59
 msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
-msgstr ""
+msgstr "Použiť video filter pre otočenie, namiesto transformácie"
 
 #: modules/control/motion.c:65
 msgid "motion"
@@ -10605,139 +10522,112 @@ msgid "+----[ Remote control commands ]"
 msgstr "+----[ Prikazy z dialkoveho ovladania ]"
 
 #: modules/control/rc.c:842
-#, fuzzy
 msgid "| add XYZ  . . . . . . . . . . . . add XYZ to playlist"
 msgstr "| add XYZ  . . . . . . . . . . pridat XYZ do playlistu"
 
 #: modules/control/rc.c:843
-#, fuzzy
 msgid "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . queue XYZ to playlist"
 msgstr "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . . zaradit XYZ do playlistu"
 
 #: modules/control/rc.c:844
-#, fuzzy
 msgid "| playlist . . . . .  show items currently in playlist"
 msgstr "| playlist . . .  zobrazit aktualne polozky v playliste"
 
 #: modules/control/rc.c:845
-#, fuzzy
 msgid "| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . play stream"
 msgstr "| play . . . . . . . . . . . . . . . . prehrat stream"
 
 #: modules/control/rc.c:846
-#, fuzzy
 msgid "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . stop stream"
 msgstr "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . zastavit prehravanie streamu"
 
 #: modules/control/rc.c:847
-#, fuzzy
 msgid "| next . . . . . . . . . . . . . .  next playlist item"
 msgstr "| next . . . . . . . . . . . .  dalsia polozka v playliste"
 
 #: modules/control/rc.c:848
-#, fuzzy
 msgid "| prev . . . . . . . . . . . .  previous playlist item"
 msgstr "| prev . . . . . . . . . .  predchadzajuca polozka v playliste"
 
 #: modules/control/rc.c:849
-#, fuzzy
 msgid "| goto . . . . . . . . . . . . . .  goto item at index"
 msgstr "| goto . . . . . . . . . . . .  prejst na index"
 
 #: modules/control/rc.c:850
-#, fuzzy
 msgid "| repeat [on|off] . . . .  toggle playlist item repeat"
-msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . prepnut do celoobrazovkoveho rezimu"
+msgstr "| repeat [on|off] . . . .  prepnut opakovanie polozky playlistu"
 
 #: modules/control/rc.c:851
-#, fuzzy
 msgid "| loop [on|off] . . . . . .  toggle playlist item loop"
-msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . prepnut do celoobrazovkoveho rezimu"
+msgstr "| loop [on|off] . . . . . .  prepnut opakovanie poloziek v playliste"
 
 #: modules/control/rc.c:852
-#, fuzzy
 msgid "| clear . . . . . . . . . . . . .   clear the playlist"
 msgstr "| clear . . . . . . . . . . .   vycistit playlist"
 
 #: modules/control/rc.c:853
-#, fuzzy
 msgid "| status . . . . . . . . . . . current playlist status"
 msgstr "| status . . . . . . . . . stav aktualneho playlistu"
 
 #: modules/control/rc.c:854
-#, fuzzy
 msgid "| title [X]  . . . . . . set/get title in current item"
 msgstr "| title [X]  . . . . nastavit/nacitat titulok aktualnej polozky"
 
 #: modules/control/rc.c:855
-#, fuzzy
 msgid "| title_n  . . . . . . . .  next title in current item"
 msgstr "| title_n  . . . . . .  dalsi titul v aktualnej polozke"
 
 #: modules/control/rc.c:856
-#, fuzzy
 msgid "| title_p  . . . . . .  previous title in current item"
 msgstr "| title_p  . . . .  predchadzajuci titul v aktualnej polozke"
 
 #: modules/control/rc.c:857
-#, fuzzy
 msgid "| chapter [X]  . . . . set/get chapter in current item"
 msgstr "| chapter [X]  . . nastavit/nacitat kapitolu v aktualnej polozke"
 
 #: modules/control/rc.c:858
-#, fuzzy
 msgid "| chapter_n  . . . . . .  next chapter in current item"
 msgstr "| chapter_n  . . . .  dalsia kapitola v aktualnej polozke"
 
 #: modules/control/rc.c:859
-#, fuzzy
 msgid "| chapter_p  . . . .  previous chapter in current item"
 msgstr "| chapter_p  . .  predchadzajuca kapitola v aktualnej polozke"
 
 #: modules/control/rc.c:861
-#, fuzzy
 msgid "| seek X . . . seek in seconds, for instance `seek 12'"
 msgstr ""
 "| seek X . vyhladavanie pozicie v sekundach, prikaz zadavajte napr. takto: "
 "`seek 12'"
 
 #: modules/control/rc.c:862
-#, fuzzy
 msgid "| pause  . . . . . . . . . . . . . . . .  toggle pause"
 msgstr "| pause  . . . . . . . . . . . . . .  pozastavit prehravanie"
 
 #: modules/control/rc.c:863
-#, fuzzy
 msgid "| fastforward  . . . . . . . .  .  set to maximum rate"
 msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  nastavit na max. rychlost"
 
 #: modules/control/rc.c:864
-#, fuzzy
 msgid "| rewind  . . . . . . . . . . . .  set to minimum rate"
 msgstr "| rewind  . . . . . . . . . .  nastavit na minimalnu rychlost"
 
 #: modules/control/rc.c:865
-#, fuzzy
 msgid "| faster . . . . . . . . . .  faster playing of stream"
 msgstr "| faster . . . . . . . .  rychlejsie prehravanie streamu"
 
 #: modules/control/rc.c:866
-#, fuzzy
 msgid "| slower . . . . . . . . . .  slower playing of stream"
 msgstr "| slower . . . . . . . .  pomalsie prehravanie streamu"
 
 #: modules/control/rc.c:867
-#, fuzzy
 msgid "| normal . . . . . . . . . .  normal playing of stream"
 msgstr "| normal . . . . . . . .  normalne prehravanie streamu"
 
 #: modules/control/rc.c:868
-#, fuzzy
 msgid "| f [on|off] . . . . . . . . . . . . toggle fullscreen"
 msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . prepnut do celoobrazovkoveho rezimu"
 
 #: modules/control/rc.c:869
-#, fuzzy
 msgid "| info . . . . .  information about the current stream"
 msgstr "| info . . .  informacia o aktualnom streame"
 
@@ -10747,218 +10637,176 @@ msgstr ""
 "| get_time . . zobrazit pocet sekund, ktore uplynuli od zaciatku prehravania"
 
 #: modules/control/rc.c:871
-#, fuzzy
 msgid "| is_playing . . . .  1 if a stream plays, 0 otherwise"
 msgstr "| is_playing . .  hodnota 1=stream sa prehrava, hodnota 0=ine"
 
 #: modules/control/rc.c:872
-#, fuzzy
 msgid "| get_title . . . . .  the title of the current stream"
 msgstr "| get_title . . .  titulok (nazov) aktualneho streamu"
 
 #: modules/control/rc.c:873
-#, fuzzy
 msgid "| get_length . . . .  the length of the current stream"
-msgstr "| get_length . .  zisti dlzku streamu"
+msgstr "| get_length . .  dlzka aktualneho streamu"
 
 #: modules/control/rc.c:875
-#, fuzzy
 msgid "| volume [X] . . . . . . . . . .  set/get audio volume"
 msgstr "| volume [X] . . . . . . . .  nastavit/nacitat uroven hlasitosti"
 
 #: modules/control/rc.c:876
-#, fuzzy
 msgid "| volup [X]  . . . . . . .  raise audio volume X steps"
 msgstr "| volup [X]  . . . . .  zvysit hlasitost o zadany pocet stupnov"
 
 #: modules/control/rc.c:877
-#, fuzzy
 msgid "| voldown [X]  . . . . . .  lower audio volume X steps"
 msgstr "| voldown [X]  . . . .  znizit hlasitost o zadany pocet stupnov"
 
 #: modules/control/rc.c:878
-#, fuzzy
 msgid "| adev [X] . . . . . . . . . . .  set/get audio device"
 msgstr "| adev [X] . . . . . . . . .  nastavit/detekovat audio-zariadenie"
 
 #: modules/control/rc.c:879
-#, fuzzy
 msgid "| achan [X]. . . . . . . . . .  set/get audio channels"
 msgstr "| achan [X]. . . . . . . .  nastavit/nacitat audio-kanaly"
 
 #: modules/control/rc.c:880
-#, fuzzy
 msgid "| atrack [X] . . . . . . . . . . . set/get audio track"
 msgstr "| adev [X] . . . . . . . . .  nastavit/detekovat audio-stopu"
 
 #: modules/control/rc.c:881
-#, fuzzy
 msgid "| vtrack [X] . . . . . . . . . . . set/get video track"
 msgstr "| adev [X] . . . . . . . . .  nastavit/detekovat video-stopu"
 
 #: modules/control/rc.c:882
-#, fuzzy
 msgid "| vratio [X]  . . . . . . . set/get video aspect ratio"
 msgstr "| titul [X]  . . . . nastavit/detekovat stranovy pomer videa"
 
 #: modules/control/rc.c:883
-#, fuzzy
 msgid "| vcrop [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video crop"
 msgstr "| adev [X] . . . . . . . . .  nastavit/detekovat vystrihnutie videa"
 
 #: modules/control/rc.c:884
-#, fuzzy
 msgid "| vzoom [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video zoom"
 msgstr "| hlasitost [X] . . . . . . . .  nastavit/nacitat uroven priblizenia"
 
 #: modules/control/rc.c:885
-#, fuzzy
 msgid "| strack [X] . . . . . . . . . set/get subtitles track"
 msgstr "| achan [X]. . . . . . . .  nastavit/detekovat stopu s titulkami"
 
 #: modules/control/rc.c:886
 msgid "| key [hotkey name] . . . . . .  simulate hotkey press"
-msgstr ""
+msgstr "| klávesa [názov klávesy] . . . . . .  simulovať stlačenie klávesy"
 
 #: modules/control/rc.c:887
-#, fuzzy
 msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
-msgstr "| menu [on|off|up|down|left|right|select] pouzitie menu"
+msgstr "| menu . .  [on|off|up|down|left|right|select] pouzitie menu"
 
 #: modules/control/rc.c:892
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-marquee  STRING  . . overlay STRING in video"
-msgstr "| marq-marquee STRING  . . prekryvaci prikaz vo videu"
+msgstr "| @name marq-marquee STRING  . . prekryvaci prikaz vo videu"
 
 #: modules/control/rc.c:893
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
-msgstr "| marq-x X . . . . . . . . . . . .offset zlava"
+msgstr "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset zlava"
 
 #: modules/control/rc.c:894
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
-msgstr "| marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset zhora"
+msgstr "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset zhora"
 
 #: modules/control/rc.c:895
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-position #. . .  .relative position control"
-msgstr "| marq-position #. . .  .ovladanie relativnej pozicie"
+msgstr "| @name marq-position #. . .  .ovladanie relativnej pozicie"
 
 #: modules/control/rc.c:896
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-color # . . . . . . . . . . font color, RGB"
-msgstr "| marq-color # . . . . . . . . . . farba pisma, RGB"
+msgstr "| @name marq-color # . . . . . . . . . . farba pisma, RGB"
 
 #: modules/control/rc.c:897
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacity"
-msgstr "| marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . priehladnost"
+msgstr "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . priehladnost"
 
 #: modules/control/rc.c:898
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . timeout, in ms"
-msgstr "| marq-timeout T. . . . . . . . . . casovy limit v ms"
+msgstr "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . casovy limit v ms"
 
 #: modules/control/rc.c:899
-#, fuzzy
 msgid "| @name marq-size # . . . . . . . . font size, in pixels"
-msgstr "| marq-size # . . . . . . . . velkost pisma v pixeloch"
+msgstr "| @name marq-size # . . . . . . . . velkost pisma v pixeloch"
 
 #: modules/control/rc.c:901
-#, fuzzy
 msgid "| @name logo-file STRING . . .the overlay file path/name"
-msgstr "| logo-file STRING. . .cesta a nazov suboru"
+msgstr "| @name logo-file STRING. . .cesta a nazov prekryvacieho suboru"
 
 #: modules/control/rc.c:902
-#, fuzzy
 msgid "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
-msgstr "| logo-x X . . . . . . . . . . . .offset zlava"
+msgstr "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset zlava"
 
 #: modules/control/rc.c:903
-#, fuzzy
 msgid "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
-msgstr "| logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset zhora"
+msgstr "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset zhora"
 
 #: modules/control/rc.c:904
-#, fuzzy
 msgid "| @name logo-position #. . . . . . . . relative position"
-msgstr "| logo-position #. . . . . . . . relativna pozicia"
+msgstr "| @name logo-position #. . . . . . . . relativna pozicia"
 
 #: modules/control/rc.c:905
-#, fuzzy
 msgid "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparency"
-msgstr "| logo-transparency #. . . . . . . . .priehladnost"
+msgstr "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .priehladnost"
 
 #: modules/control/rc.c:907
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alpha"
-msgstr "| mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alfa-kanal"
+msgstr "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alfa-kanal"
 
 #: modules/control/rc.c:908
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .height"
-msgstr "| mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .vyska"
+msgstr "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .vyska"
 
 #: modules/control/rc.c:909
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . width"
-msgstr "| mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . sirka"
+msgstr "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . sirka"
 
 #: modules/control/rc.c:910
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-xoffset # . . . .top left corner position"
-msgstr "| mosaic-xoffset # . . . .pozicia laveho horneho rohu"
+msgstr "| @name mosaic-xoffset # . . . .pozicia laveho horneho rohu"
 
 #: modules/control/rc.c:911
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-yoffset # . . . .top left corner position"
-msgstr "| mosaic-yoffset # . . . .pozicia laveho horneho rohu"
+msgstr "| @name mosaic-yoffset # . . . .pozicia laveho horneho rohu"
 
 #: modules/control/rc.c:912
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets"
-msgstr "| mosaic-xoffset # . . . .pozicia laveho horneho rohu"
+msgstr "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . zoznam suradnic"
 
 #: modules/control/rc.c:913
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment"
-msgstr "| mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .zarovnanie mozaiky"
+msgstr "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .zarovnanie mozaiky"
 
 #: modules/control/rc.c:914
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertical border"
-msgstr "| mosaic-vborder # . . . . . . . . vertikalny okraj mozaiky"
+msgstr "| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertikalny okraj mozaiky"
 
 #: modules/control/rc.c:915
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontal border"
-msgstr "| mosaic-hborder # . . . . . . . horizontalny okraj"
+msgstr "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontalny okraj"
 
 #: modules/control/rc.c:916
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .position"
-msgstr "| mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .pozicia"
+msgstr "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .pozicia"
 
 #: modules/control/rc.c:917
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .number of rows"
-msgstr "| mosaic-rows #. . . . . . . . . . .pocet riadkov mozaiky"
+msgstr "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .pocet riadkov mozaiky"
 
 #: modules/control/rc.c:918
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .number of cols"
-msgstr "| mosaic-cols #. . . . . . . . . . .pocet stlpcov mozaiky"
+msgstr "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .pocet stlpcov mozaiky"
 
 #: modules/control/rc.c:919
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . order of pictures "
-msgstr "| mozaika-radenie id(,id)* . . . . radenie obrázkov"
+msgstr "| @name mozaika-radenie id(,id)* . . . . radenie obrázkov"
 
 #: modules/control/rc.c:920
-#, fuzzy
 msgid "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .aspect ratio"
-msgstr "| mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .stranovy pomer"
+msgstr "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .stranovy pomer"
 
 #: modules/control/rc.c:922
 msgid ""
@@ -10969,22 +10817,18 @@ msgstr ""
 "|               [undef] [info] [source] [binary] [plugin]"
 
 #: modules/control/rc.c:926
-#, fuzzy
 msgid "| help . . . . . . . . . . . . . . . this help message"
 msgstr "| help . . . . . . . . . . . . . toto okno s pomocnikom"
 
 #: modules/control/rc.c:927
-#, fuzzy
 msgid "| longhelp . . . . . . . . . . . a longer help message"
 msgstr "| longhelp . . . . . . . . . obsiahlejsie informacie z pomocnika"
 
 #: modules/control/rc.c:928
-#, fuzzy
 msgid "| logout . . . . . . .  exit (if in socket connection)"
 msgstr "| logout . . . . .  ukoncenie (socketoveho spojenia)"
 
 #: modules/control/rc.c:929
-#, fuzzy
 msgid "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quit vlc"
 msgstr "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . .  ukoncit program vlc"
 
@@ -11007,9 +10851,8 @@ msgstr ""
 "prehrávania."
 
 #: modules/control/rc.c:1347
-#, fuzzy
 msgid "goto is deprecated"
-msgstr "Vstup sa zmenil"
+msgstr "príkaz Prejsť bol zamietnutý"
 
 #: modules/control/rc.c:1814 modules/control/rc.c:1853
 msgid "Please provide one of the following parameters:"
@@ -11080,11 +10923,11 @@ msgstr "Demuxér formátu ASF v 1.0"
 
 #: modules/demux/asf/asf.c:167
 msgid "Could not demux ASF stream"
-msgstr ""
+msgstr "Tento ASF stream sa nedá rozdeliť (demuxovať)"
 
 #: modules/demux/asf/asf.c:168
 msgid "VLC failed to load the ASF header."
-msgstr ""
+msgstr "Programu VLC sa nepodarilo načítať hlavičku ASF súboru."
 
 #: modules/demux/au.c:46
 msgid "AU demuxer"
@@ -11126,11 +10969,11 @@ msgstr "Nikdy neopravovať"
 msgid "AVI demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu AVI"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:583
+#: modules/demux/avi/avi.c:584
 msgid "AVI Index"
 msgstr "Index AVI"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:584
+#: modules/demux/avi/avi.c:585
 msgid ""
 "This AVI file is broken. Seeking will not work correctly.\n"
 "Do you want to try to repair it (this might take a long time) ?"
@@ -11138,19 +10981,17 @@ msgstr ""
 "Tento AVI súbor je porušený. Vyhľadávanie preto nebude fungovať správne. \n"
 "Chcete sa pokúsiť o opravu súboru? (môže to trvať pomerne dlho)"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:587
-#, fuzzy
+#: modules/demux/avi/avi.c:588
 msgid "Repair"
-msgstr "Nepálsky"
+msgstr "Opraviť"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:587
+#: modules/demux/avi/avi.c:588
 msgid "Don't repair"
-msgstr ""
+msgstr "Neopravovať"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:2320 modules/demux/avi/avi.c:2343
-#, fuzzy
+#: modules/demux/avi/avi.c:2302 modules/demux/avi/avi.c:2325
 msgid "Fixing AVI Index..."
-msgstr "Opravuje sa index súboru AVI"
+msgstr "Opravuje sa index súboru AVI..."
 
 #: modules/demux/demuxdump.c:38
 msgid "Dump filename"
@@ -11176,7 +11017,7 @@ msgstr "Analyzátor súboru"
 msgid "Raw DTS demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu Raw DTS"
 
-#: modules/demux/flac.c:39
+#: modules/demux/flac.c:42
 msgid "FLAC demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu FLAC"
 
@@ -11258,9 +11099,8 @@ msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
 msgstr "Port použitý pre tunelovanie RTSP/RTP protokolu cez HTTP protokol."
 
 #: modules/demux/live555.cpp:482
-#, fuzzy
 msgid "RTSP authentication"
-msgstr "Autentifikácia HTTP"
+msgstr "Autentifikácia RTSP"
 
 #: modules/demux/mjpeg.c:43 modules/demux/mpeg/h264.c:39
 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:39 modules/demux/rawvid.c:38
@@ -11281,31 +11121,31 @@ msgstr ""
 msgid "M-JPEG camera demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu M-JPEG camera"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:396
+#: modules/demux/mkv.cpp:397
 msgid "Matroska stream demuxer"
 msgstr "Demuxér streamov typu Matroska"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:403
+#: modules/demux/mkv.cpp:404
 msgid "Ordered chapters"
 msgstr "Usporiadané kapitoly"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:404
+#: modules/demux/mkv.cpp:405
 msgid "Play ordered chapters as specified in the segment."
 msgstr "Prehrať usporiadané kapitoly tak, ako sú špecifikované v segmente."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:407
+#: modules/demux/mkv.cpp:408
 msgid "Chapter codecs"
 msgstr "Kodeky kapitoly"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:408
+#: modules/demux/mkv.cpp:409
 msgid "Use chapter codecs found in the segment."
 msgstr "Použiť pre kapitolu tie kodeky, ktoré sa nájdu v segmente."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:411
+#: modules/demux/mkv.cpp:412
 msgid "Preload Directory"
 msgstr "Načítať priečinok v predstihu"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:412
+#: modules/demux/mkv.cpp:413
 msgid ""
 "Preload matroska files from the same family in the same directory (not good "
 "for broken files)."
@@ -11313,42 +11153,41 @@ msgstr ""
 "Načítať súbory filtra matroska do toho istého priečinka (táto voľba nie je "
 "vhodná, ak sú súbory porušené)."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:415
+#: modules/demux/mkv.cpp:416
 msgid "Seek based on percent not time"
 msgstr "Vyhľadávanie založené na percentách, nie na čase"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:416
+#: modules/demux/mkv.cpp:417
 msgid "Seek based on percent not time."
 msgstr "Vyhľadávanie založené na percentách, nie na čase."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:419
+#: modules/demux/mkv.cpp:420
 msgid "Dummy Elements"
 msgstr "Poškodené elementy"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:420
+#: modules/demux/mkv.cpp:421
 msgid "Read and discard unknown EBML elements (not good for broken files)."
 msgstr ""
 "Načítať a zahodiť neznáme EBML elementy (nepoužívajte túto voľbu pri "
 "poškodených súboroch)."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3255
+#: modules/demux/mkv.cpp:3300
 msgid "---  DVD Menu"
 msgstr "---  DVD Menu"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3261
+#: modules/demux/mkv.cpp:3306
 msgid "First Played"
 msgstr "Prvýkrát prehrávané"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3263
+#: modules/demux/mkv.cpp:3308
 msgid "Video Manager"
 msgstr "Video-manažér"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3269
+#: modules/demux/mkv.cpp:3314
 msgid "----- Title"
 msgstr "----- Titul"
 
 #: modules/demux/mod.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Enable noise reduction algorithm."
 msgstr "Aktivovať algoritmus pre potláčanie šumu."
 
@@ -11374,7 +11213,6 @@ msgid "Megabass mode level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr "Intenzita efektu Megabass (0 - 100, predvolená hodnota je 0)."
 
 #: modules/demux/mod.c:56
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Megabass mode cutoff frequency, in Hz. This is the maximum frequency for "
 "which the megabass effect applies. Valid values are from 10 to 100 Hz."
@@ -11388,7 +11226,6 @@ msgid "Surround effect level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr "Intenzita efektu Surround (0 - 100, predvolená hodnota je 0)."
 
 #: modules/demux/mod.c:61
-#, fuzzy
 msgid "Surround delay, in ms. Usual values are from 5 to 40 ms."
 msgstr ""
 "Oneskorenie efektu Surround, v ms. Najčastejšie sa používajú hodnoty od 5 - "
@@ -11463,18 +11300,16 @@ msgstr "Rýchlosť snímkovania cieľového video-streamu vo formáte H264."
 msgid "H264 video demuxer"
 msgstr "Video-demuxér formátu H264"
 
-#: modules/demux/mpeg/m4a.c:42
+#: modules/demux/mpeg/m4a.c:43
 msgid "MPEG-4 audio demuxer"
 msgstr "Audio-demuxér formátu MPEG-4"
 
 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:40
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the desired frame rate when playing MPEG4 video elementary streams."
 msgstr ""
-"Táto voľba udáva rýchlosť prehrávania výsledného MJPEG súboru. Zadajte sem "
-"hodnotu 0 (čo je aj predvolená hodnota) v prípade, že prehrávate live-stream "
-"(napríklad z kamery)."
+"Toto je cieľová rýchlosť snímkovania pre prehrávaní elementárneho streamu vo "
+"formáte MPEG4."
 
 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:46
 msgid "MPEG-4 video demuxer"
@@ -11509,22 +11344,20 @@ msgid "Google Video"
 msgstr "Google Video"
 
 #: modules/demux/playlist/luaplaylist.c:61
-#, fuzzy
 msgid "Lua Playlist"
-msgstr "Playlist"
+msgstr "Playlist Lua"
 
 #: modules/demux/playlist/luaplaylist.c:62
 msgid "Lua Playlist Parser Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Rozhranie analyzátora Lua-playlistov"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:36
 msgid "Auto start"
 msgstr "Automatické spustenie"
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:37
-#, fuzzy
 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
-msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie.\n"
+msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
 
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:40
 msgid "Show shoutcast adult content"
@@ -11536,58 +11369,64 @@ msgstr ""
 "Pri zobrazovaní shoutcast-playlistu zobraziť aj hodnotenie video-streamov "
 "podľa NC17."
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:58
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:44
+#, fuzzy
+msgid "Skip ads"
+msgstr "Preskočiť snímky"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:45
+msgid ""
+"Use playlist options usually used to prevent ads skipping to detect ads and "
+"prevent adding them to the playlist."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:65
 msgid "M3U playlist import"
 msgstr "Import M3U playlistu"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:63
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:70
 msgid "PLS playlist import"
 msgstr "Import PLS playlistu"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:68
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:75
 msgid "B4S playlist import"
 msgstr "Import B4S playlistu"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:74
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:81
 msgid "DVB playlist import"
 msgstr "Import DVB playlistu"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:79
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:86
 msgid "Podcast parser"
 msgstr "Analyzátor podcastov"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:84
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:91
 msgid "XSPF playlist import"
 msgstr "Import XSPF playlistu"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:89
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:96
 msgid "New winamp 5.2 shoutcast import"
 msgstr "Import shoutcastu vo formáte programu Winamp 5.2"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:96
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:103
 msgid "ASX playlist import"
 msgstr "Import ASX playlistu"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:101
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:108
 msgid "Kasenna MediaBase parser"
 msgstr "Analyzátor Kasenna MediaBase"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:106
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:113
 msgid "QuickTime Media Link importer"
 msgstr "Importér playlistov vo formáte QuickTime Media Link"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:111
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:118
 msgid "Google Video Playlist importer"
 msgstr "Importér playlistov vo formáte Google Video"
 
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:116
-#, fuzzy
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:123
 msgid "Dummy ifo demux"
-msgstr "Fingovaný dekodér"
-
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:121
-msgid "Video portal url converter"
-msgstr ""
+msgstr "Fingovanané demuxovanie .ifo súborov"
 
 #: modules/demux/playlist/podcast.c:237 modules/demux/playlist/podcast.c:251
 #: modules/demux/playlist/podcast.c:276 modules/demux/playlist/podcast.c:288
@@ -11631,38 +11470,33 @@ msgid "PVA demuxer"
 msgstr "Demuxér PVA"
 
 #: modules/demux/rawdv.c:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The demuxer will advance timestamps if the input can't keep up with the rate."
 msgstr ""
-"Pri prekódovaní sa preskočia niektoré snímky v prípade, že Váš procesor nie "
-"je schopný takého rýchleho kódovania."
+"Demuxér posunie časovú os prehrávania v prípade, že zariadenie nestíha "
+"prehrať stream požadovanou rýchlosťou."
 
 #: modules/demux/rawdv.c:45
 msgid "DV (Digital Video) demuxer"
 msgstr "Demuxér DV (Digital Video)"
 
 #: modules/demux/rawvid.c:39
-#, fuzzy
 msgid "This is the desired frame rate when playing raw video streams."
 msgstr ""
-"Táto voľba udáva rýchlosť prehrávania výsledného MJPEG súboru. Zadajte sem "
-"hodnotu 0 (čo je aj predvolená hodnota) v prípade, že prehrávate live-stream "
-"(napríklad z kamery)."
+"Toto je cieľová rýchlosť snímkovania pri prehrávaní video-streamov vo "
+"formáte raw."
 
 #: modules/demux/rawvid.c:43
 msgid "This specifies the width in pixels of the raw video stream."
-msgstr ""
+msgstr "Tu môžete zadať šírku (v pixeloch) video-streamu vo formáte raw."
 
 #: modules/demux/rawvid.c:47
-#, fuzzy
 msgid "This specifies the height in pixels of the raw video stream."
-msgstr "Toto je koeficient, ktorým môžete upraviť výšku pásiem."
+msgstr "Táto hodnota udáva výšku video-streamu v pixeloch."
 
 #: modules/demux/rawvid.c:52
-#, fuzzy
 msgid "Raw video demuxer"
-msgstr "Video-demuxér formátu H264"
+msgstr "Video-demuxér formátu Raw"
 
 #: modules/demux/real.c:43
 msgid "Real demuxer"
@@ -11683,16 +11517,15 @@ msgstr ""
 "voľba funguje len pri Micro DVD diskoch a pri titulkoch typu SubRIP."
 
 #: modules/demux/subtitle.c:55
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Force the subtiles format. Valid values are : \"microdvd\", \"subrip\",  "
 "\"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\" \"sami\", \"dvdsubtitle\", \"mpl2"
 "\" and \"auto\" (meaning autodetection, this should always work)."
 msgstr ""
 "Vynútiť si formát titulkov. Platné hodnoty sú: \"microdvd\", \"subrip\",  "
-"\"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\" \"sami\", \"dvdsubtitle\" a \"auto"
-"\" (Hodnota auto = automaticky detekovať formát titulkov. Táto voľba by mala "
-"fungovať vždy.)."
+"\"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\" \"sami\", \"dvdsubtitle\", \"mpl2"
+"\" a \"auto\" (Hodnota auto = automaticky detekovať formát titulkov. Táto "
+"voľba by mala fungovať vždy.)."
 
 #: modules/demux/subtitle.c:67
 msgid "Text subtitles parser"
@@ -11710,20 +11543,20 @@ msgstr "Oneskorenie titulkov"
 msgid "Subtitles format"
 msgstr "Formát titulkov"
 
-#: modules/demux/ts.c:92
+#: modules/demux/ts.c:93
 msgid "Extra PMT"
 msgstr "Extra PMT"
 
-#: modules/demux/ts.c:94
+#: modules/demux/ts.c:95
 msgid "Allows a user to specify an extra pmt (pmt_pid=pid:stream_type[,...])."
 msgstr ""
 "Umožňuje užívateľovi, aby zadal extra pmt (pmt_pid=pid:stream_type[,...])."
 
-#: modules/demux/ts.c:96
+#: modules/demux/ts.c:97
 msgid "Set id of ES to PID"
 msgstr "Nastaviť ident. číslo elementárnych streamov na PID"
 
-#: modules/demux/ts.c:97
+#: modules/demux/ts.c:98
 msgid ""
 "Set the internal ID of each elementary stream handled by VLC to the same "
 "value as the PID in the TS stream, instead of 1, 2, 3, etc. Useful to do "
@@ -11733,53 +11566,53 @@ msgstr ""
 "PID v streame TS. Je vhodné zadať nasledujúci príkaz: '#duplicate{..., "
 "select=\"es=<pid>\"}'."
 
-#: modules/demux/ts.c:102
+#: modules/demux/ts.c:103
 msgid "Fast udp streaming"
 msgstr "Rýchle UDP streamovanie"
 
-#: modules/demux/ts.c:104
+#: modules/demux/ts.c:105
 msgid "Sends TS to specific ip:port by udp (you must know what you are doing)."
 msgstr ""
 "Odoslať TS na špecifickú IP-adresu: port vybrať podľa protokolu UDP (pozor, "
 "mali by ste presne vedieť, čo nastavujete)."
 
-#: modules/demux/ts.c:106
+#: modules/demux/ts.c:107
 msgid "MTU for out mode"
 msgstr "Max. veľkosť paketu na výstupe mód."
 
-#: modules/demux/ts.c:107
+#: modules/demux/ts.c:108
 msgid "MTU for out mode."
 msgstr "Max. veľkosť paketu na výstupe."
 
-#: modules/demux/ts.c:109
+#: modules/demux/ts.c:110
 msgid "CSA ck"
 msgstr "CSA ck"
 
-#: modules/demux/ts.c:110
+#: modules/demux/ts.c:111
 msgid "Control word for the CSA encryption algorithm"
 msgstr "Heslo pre kryptovací algoritmus CSA"
 
-#: modules/demux/ts.c:112
+#: modules/demux/ts.c:113
 msgid "Silent mode"
 msgstr "Tichý mód"
 
-#: modules/demux/ts.c:113
+#: modules/demux/ts.c:114
 msgid "Do not complain on encrypted PES."
 msgstr "Nezodpovedá štandardu pre kryptovaný súbor PES."
 
-#: modules/demux/ts.c:115
+#: modules/demux/ts.c:116
 msgid "CAPMT System ID"
 msgstr "Systémové ident. číslo CAPMT"
 
-#: modules/demux/ts.c:116
+#: modules/demux/ts.c:117
 msgid "Only forward descriptors from this SysID to the CAM."
 msgstr "Len preposielať deskriptory z tohto Syst. ident. čísla na CAM."
 
-#: modules/demux/ts.c:118
+#: modules/demux/ts.c:119
 msgid "Packet size in bytes to decrypt"
 msgstr "Veľkosť paketu (v bytoch), ktorý treba dekryptovať"
 
-#: modules/demux/ts.c:119
+#: modules/demux/ts.c:120
 msgid ""
 "Specify the size of the TS packet to decrypt. The decryption routines "
 "subtract the TS-header from the value before decrypting. "
@@ -11787,19 +11620,19 @@ msgstr ""
 "Zadajte veľkosť paketu TS, ktorý treba dekryptovať. Pred dekryptovaním sa "
 "automaticky vyextrahuje TS-hlavička."
 
-#: modules/demux/ts.c:123
+#: modules/demux/ts.c:124
 msgid "Filename of dump"
 msgstr "Názov súboru s výpisom"
 
-#: modules/demux/ts.c:124
+#: modules/demux/ts.c:125
 msgid "Specify a filename where to dump the TS in."
 msgstr "Zadajte názov súboru, do ktoré sa uloží analýza TS."
 
-#: modules/demux/ts.c:126
+#: modules/demux/ts.c:127
 msgid "Append"
 msgstr "Pripojiť"
 
-#: modules/demux/ts.c:128
+#: modules/demux/ts.c:129
 msgid ""
 "If the file exists and this option is selected, the existing file will not "
 "be overwritten."
@@ -11807,11 +11640,11 @@ msgstr ""
 "Ak už cieľový súbor existuje a Vy si zvolíte túto funkciu, pôvodný súbor sa "
 "neprepíše, nové údaje sa k nemu len pripoja."
 
-#: modules/demux/ts.c:131
+#: modules/demux/ts.c:132
 msgid "Dump buffer size"
 msgstr "Udávať túto veľkosť vyrovnávacej pamäte:"
 
-#: modules/demux/ts.c:133
+#: modules/demux/ts.c:134
 msgid ""
 "Tweak the buffer size for reading and writing an integer number of packets."
 "Specify the size of the buffer here and not the number of packets."
@@ -11819,55 +11652,48 @@ msgstr ""
 "Upravte veľkosť vyrovnávacej pamäte tak, aby bolo možné zapisovať celé čísla "
 "paketov. Zadávajte veľkosť pamäte, nie počet paketov!"
 
-#: modules/demux/ts.c:137
+#: modules/demux/ts.c:138
 msgid "MPEG Transport Stream demuxer"
 msgstr "Demuxér transportných streamov MPEG"
 
-#: modules/demux/ts.c:3205 modules/demux/ts.c:3306
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3261 modules/demux/ts.c:3362
 msgid "subtitles"
-msgstr "Titulky"
+msgstr "titulky"
 
-#: modules/demux/ts.c:3215 modules/demux/ts.c:3322 modules/demux/ts.c:3470
-#: modules/demux/ts.c:3505
+#: modules/demux/ts.c:3271 modules/demux/ts.c:3378 modules/demux/ts.c:3526
+#: modules/demux/ts.c:3561
 msgid "hearing impaired"
 msgstr "poškodený zvuk"
 
-#: modules/demux/ts.c:3310
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3366
 msgid "4:3 subtitles"
-msgstr "Pridať titulky"
+msgstr "Titulky 4:3"
 
-#: modules/demux/ts.c:3314
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3370
 msgid "16:9 subtitles"
-msgstr "Pridať titulky"
+msgstr "Titulky 16:9"
 
-#: modules/demux/ts.c:3318
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3374
 msgid "2.21:1 subtitles"
-msgstr "Pridať titulky"
+msgstr "Titulky 2.21:1"
 
-#: modules/demux/ts.c:3326
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3382
 msgid "4:3 hearing impaired"
-msgstr "poškodený zvuk"
+msgstr "4:3 - stlmený zvuk"
 
-#: modules/demux/ts.c:3330
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3386
 msgid "16:9 hearing impaired"
-msgstr "poškodený zvuk"
+msgstr "16:9 - stlmený zvuk"
 
-#: modules/demux/ts.c:3334
-#, fuzzy
+#: modules/demux/ts.c:3390
 msgid "2.21:1 hearing impaired"
-msgstr "poškodený zvuk"
+msgstr "2.21:1 - stlmený zvuk"
 
-#: modules/demux/ts.c:3466 modules/demux/ts.c:3501
+#: modules/demux/ts.c:3522 modules/demux/ts.c:3557
 msgid "clean effects"
 msgstr "čistiace efekty"
 
-#: modules/demux/ts.c:3474 modules/demux/ts.c:3509
+#: modules/demux/ts.c:3530 modules/demux/ts.c:3565
 msgid "visual impaired commentary"
 msgstr "vizuálne poškodený komentár"
 
@@ -11880,14 +11706,12 @@ msgid "TY Stream audio/video demux"
 msgstr "Demuxovanie zvuku/videa v TV streamoch"
 
 #: modules/demux/vc1.c:40
-#, fuzzy
 msgid "Desired frame rate for the VC-1 stream."
-msgstr "Rýchlosť snímkovania cieľového video-streamu vo formáte H264."
+msgstr "Cieľová rýchlosť snímkovania streamu VC-1."
 
 #: modules/demux/vc1.c:46
-#, fuzzy
 msgid "VC1 video demuxer"
-msgstr "Video-demuxér formátu H264"
+msgstr "Video-demuxér formátu VC1"
 
 #: modules/demux/vobsub.c:49
 msgid "Vobsub subtitles parser"
@@ -11987,7 +11811,7 @@ msgstr "Okno"
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:403 modules/gui/macosx/bookmarks.m:114
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:237 modules/gui/macosx/bookmarks.m:245
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:294 modules/gui/macosx/bookmarks.m:304
-#: modules/gui/macosx/controls.m:59 modules/gui/macosx/extended.m:617
+#: modules/gui/macosx/controls.m:59 modules/gui/macosx/extended.m:609
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:143 modules/gui/macosx/interaction.m:144
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:184 modules/gui/macosx/open.m:159
 #: modules/gui/macosx/open.m:280 modules/gui/macosx/output.m:138
@@ -12030,7 +11854,7 @@ msgid "Edit"
 msgstr "Úpravy"
 
 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:103 modules/gui/macosx/intf.m:566
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:444
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:453
 msgid "Select All"
 msgstr "Vybrať všetko"
 
@@ -12085,7 +11909,7 @@ msgid "Apply"
 msgstr "Použiť"
 
 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:254 modules/gui/macosx/output.m:526
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:682 modules/gui/macosx/prefs.m:121
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:691 modules/gui/macosx/prefs.m:121
 msgid "Save"
 msgstr "Uložiť"
 
@@ -12167,7 +11991,7 @@ msgstr "Extrahovať"
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:144 modules/gui/macosx/playlist.m:678
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:144 modules/gui/macosx/playlist.m:687
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez názvu"
 
@@ -12310,7 +12134,6 @@ msgid "2 Pass"
 msgstr "2-krát"
 
 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:141
-#, fuzzy
 msgid "Apply the equalizer filter twice. The effect will be sharper."
 msgstr "Aplikovať efekt ekvalizéra dvakrát. Výsledný efekt bude silnejší."
 
@@ -12324,141 +12147,138 @@ msgstr ""
 msgid "Preamp"
 msgstr "Predzosilnenie"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:78 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:1210
+#: modules/gui/macosx/extended.m:68 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:1210
 msgid "Extended controls"
 msgstr "Rozšírené ovládanie"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:300
+#: modules/gui/macosx/extended.m:72 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:300
 msgid "Video filters"
 msgstr "Video-filtre"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:83 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:204
+#: modules/gui/macosx/extended.m:73 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:204
 msgid "Image adjustment"
 msgstr "Prispôsobenie obrázka"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:84
+#: modules/gui/macosx/extended.m:74
 msgid "Shows more information about the available video filters."
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazia sa podrobnejšie informácie o dostupných video-filtroch."
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:85 modules/video_filter/wave.c:51
+#: modules/gui/macosx/extended.m:75 modules/video_filter/wave.c:51
 msgid "Wave"
 msgstr "Wave"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:86 modules/video_filter/ripple.c:50
+#: modules/gui/macosx/extended.m:76 modules/video_filter/ripple.c:50
 msgid "Ripple"
 msgstr "Ripple"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:87 modules/meta_engine/id3genres.h:95
+#: modules/gui/macosx/extended.m:77 modules/meta_engine/id3genres.h:95
 #: modules/video_filter/psychedelic.c:51
 msgid "Psychedelic"
 msgstr "Psychedelic"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:88 modules/video_filter/gradient.c:71
+#: modules/gui/macosx/extended.m:78 modules/video_filter/gradient.c:71
 #: modules/video_filter/gradient.c:77
 msgid "Gradient"
 msgstr "Gradient"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:89
+#: modules/gui/macosx/extended.m:79
 msgid "General editing filters"
 msgstr "Všeobecné editačné filtre"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:90
-#, fuzzy
+#: modules/gui/macosx/extended.m:80
 msgid "Distortion filters"
-msgstr "Skresľujúci video-filter"
+msgstr "Skresľujúce video-filtre"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:91
+#: modules/gui/macosx/extended.m:81
 msgid "Blur"
 msgstr "Rozmazať"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:92 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:150
+#: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:150
 msgid "Adds motion blurring to the image"
 msgstr "Do obrázku pridá efekt rozmazania"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:94
+#: modules/gui/macosx/extended.m:84
 msgid "Creates several copies of the Video output window"
 msgstr "Vytvorí viac kópií výstupného okna s videom"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:96
+#: modules/gui/macosx/extended.m:86
 msgid "Image cropping"
 msgstr "Vystrihnutie obrázka"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:97
+#: modules/gui/macosx/extended.m:87
 msgid "Crops a defined part of the image"
 msgstr "Vystrihne definovanú časť obrázka"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:98
+#: modules/gui/macosx/extended.m:88
 msgid "Invert colors"
 msgstr "Invertovať farby"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:99 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:149
+#: modules/gui/macosx/extended.m:89 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:149
 msgid "Inverts the colors of the image"
 msgstr "Invertuje farby obrázka"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:100 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:151
+#: modules/gui/macosx/extended.m:90 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:151
 #: modules/video_filter/transform.c:69
 msgid "Transformation"
 msgstr "Transformácia"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:101 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:151
+#: modules/gui/macosx/extended.m:91 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:151
 msgid "Rotates or flips the image"
 msgstr "Otočí alebo preklopí obrázok"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:102
+#: modules/gui/macosx/extended.m:92
 msgid "Interactive Zoom"
 msgstr "Interaktívne približovanie"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:103
+#: modules/gui/macosx/extended.m:93
 msgid "Enables an interactive Zoom feature"
 msgstr "Zapne funkciu interaktívneho približovania"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:104 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:401
+#: modules/gui/macosx/extended.m:94 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:401
 msgid "Volume normalization"
 msgstr "Vyrovnávanie hlasitosti zvuku"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:105
+#: modules/gui/macosx/extended.m:95
 msgid "Prevents the audio output from going over a predefined value."
 msgstr "Zabráni tomu, aby zvuk na výstupe prekročil definovanú hodnotu."
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:107 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:396
+#: modules/gui/macosx/extended.m:97 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:396
 msgid "Headphone virtualization"
 msgstr "Virtualizácia zvuku v slúchadlách"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:108 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:397
+#: modules/gui/macosx/extended.m:98 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:397
 msgid "Imitates the effect of surround sound when using headphones."
 msgstr ""
 "Zvolením tejto funkcie môžete aktivovať imitovanie surround-efektu aj pri "
 "použití slúchadiel."
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:110 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:406
+#: modules/gui/macosx/extended.m:100 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:406
 msgid "Maximum level"
 msgstr "Maximálna úroveň"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:111 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:221
+#: modules/gui/macosx/extended.m:101 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:221
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:481
 msgid "Restore Defaults"
 msgstr "Obnoviť predvolené nastavenia"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:115 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:244
+#: modules/gui/macosx/extended.m:105 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:244
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:117 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:239
+#: modules/gui/macosx/extended.m:107 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:239
 msgid "Saturation"
 msgstr "Sýtosť"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:118 modules/gui/macosx/macosx.m:59
+#: modules/gui/macosx/extended.m:108 modules/gui/macosx/macosx.m:59
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:79 modules/gui/macosx/sfilters.m:90
 msgid "Opaqueness"
 msgstr "Nepriehľadnosť"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:617
-#, fuzzy
+#: modules/gui/macosx/extended.m:609
 msgid "About the video filters"
-msgstr "Video filter Wave"
+msgstr "O video-filtroch"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:618
-#, fuzzy
+#: modules/gui/macosx/extended.m:610
 msgid ""
 "This panel allows on-the-fly selection of various video effects.\n"
 "These filters can be configured individually in the Preferences, in the "
@@ -12471,17 +12291,15 @@ msgstr ""
 "Filtre je možné individuálne nakonfigurovať v Nastaveniach, v podsekciách "
 "Video/Filtre.\n"
 "Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom budú filtre aplikované, toto poradie "
-"môžete zmeniť taktiež v Nastaveniach, v sekcii Video / Filtre."
+"zmeňte ho v Nastaveniach, v sekcii Video / Filtre."
 
 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:400
-#, fuzzy
 msgid "(no item is being played)"
-msgstr "%i položiek v playliste"
+msgstr "(momentálne sa neprehráva žiadna položka)"
 
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:140
-#, fuzzy
 msgid "Login:"
-msgstr "Prihlásiť"
+msgstr "Prihlasovacie meno:"
 
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:141
 msgid "Password:"
@@ -12495,21 +12313,19 @@ msgstr "Chyba"
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:229 modules/gui/macosx/interaction.m:295
 #, c-format
 msgid "Remaining time: %i seconds"
-msgstr ""
+msgstr "Zostávajúci čas: %i sekúnd"
 
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:399 modules/gui/macosx/intf.m:634
 msgid "Errors and Warnings"
-msgstr ""
+msgstr "Chyby a upozornenia"
 
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:400
-#, fuzzy
 msgid "Clean up"
-msgstr "Vyčistiť menu"
+msgstr "Vyčistiť"
 
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:401
-#, fuzzy
 msgid "Show Details"
-msgstr "Zobraziť všetko"
+msgstr "Zobraziť podrobnosti"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:520
 msgid "VLC - Controller"
@@ -12632,7 +12448,7 @@ msgstr "Rozšírené ovládanie"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/macosx/intf.m:665
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:55 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:358
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:445 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:94
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:454 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:94
 msgid "Information"
 msgstr "Informácia"
 
@@ -12752,11 +12568,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:77
 msgid "Show Fullscreen controller"
-msgstr ""
+msgstr "Zobraziť ovládač celoobrazovkového režimu"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:78
 msgid "Shows a lucent controller when moving the mouse in fullscreen mode."
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazí ovládač, keď sa v celoobrazovkovom móde pohne kurzor myši."
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:81
 msgid "Remember wizard options"
@@ -12768,11 +12584,11 @@ msgstr "Zapamätať si nastavenia sprievodcu počas jednej relácie programu VLC
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:85
 msgid "Auto-playback of new items"
-msgstr ""
+msgstr "Automatické prehrávanie nových položiek"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:86
 msgid "Start playback of new items immediately once they were added."
-msgstr ""
+msgstr "Spustiť prehrávanie ihneď po pridaní nových položiek."
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:90
 msgid "Mac OS X interface"
@@ -12894,7 +12710,7 @@ msgstr "Otvoriť priečinok VIDEO_TS"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:856
 msgid "Retrieving Channel Info..."
-msgstr ""
+msgstr "Zisťujú sa informácie o kanáli..."
 
 #: modules/gui/macosx/output.m:136
 msgid "Streaming/Saving:"
@@ -13047,73 +12863,73 @@ msgstr "Prehrané buffery"
 msgid "Lost buffers"
 msgstr "Stratené buffery"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:440
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:449
 msgid "Save Playlist..."
 msgstr "Uložiť playlist..."
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:443
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:452
 msgid "Expand Node"
 msgstr "Rozbaliť uzol"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:446
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:455
 msgid "Get Stream Information"
 msgstr "Získať info o streame"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:447
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:456
 msgid "Sort Node by Name"
 msgstr "Zoradiť uzly podľa názvu"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:448
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:457
 msgid "Sort Node by Author"
 msgstr "Zoradiť uzol podľa autora"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:451 modules/gui/macosx/playlist.m:494
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1397
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:460 modules/gui/macosx/playlist.m:503
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1406
 msgid "No items in the playlist"
 msgstr "Žiadne položky v playliste"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:456
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:465
 msgid "Search in Playlist"
 msgstr "Hľadať v playliste"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:457
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:466
 msgid "Add Folder to Playlist"
 msgstr "Pridať priečinok do playlistu"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:459
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:468
 msgid "File Format:"
 msgstr "Formát súboru:"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:460
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:469
 msgid "Extended M3U"
 msgstr "Rozšírený M3U súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:461
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:470
 msgid "XML Shareable Playlist Format (XSPF)"
 msgstr "XML formát playlistu (XSPF)"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:488 modules/gui/macosx/playlist.m:1390
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:497 modules/gui/macosx/playlist.m:1399
 #, c-format
 msgid "%i items in the playlist"
 msgstr "%i položiek v playliste"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:496 modules/gui/macosx/playlist.m:1401
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:505 modules/gui/macosx/playlist.m:1410
 msgid "1 item in the playlist"
 msgstr "1 položka v playliste"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:681
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:690
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Uložiť playlist"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1358
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1367
 msgid "New Node"
 msgstr "Nový uzol"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1359
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1368
 msgid "Please enter a name for the new node."
 msgstr "Prosím zadajte názov pre nový uzol."
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1367
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1376
 msgid "Empty Folder"
 msgstr "Prázdny priečinok"
 
@@ -13319,9 +13135,8 @@ msgid "Aqua"
 msgstr "Voda"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:202 modules/gui/macosx/sfilters.m:233
-#, fuzzy
 msgid "Not Available"
-msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
+msgstr "Nedostupné"
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:86
 msgid "Check for Updates"
@@ -13332,17 +13147,17 @@ msgid "Download now"
 msgstr "Stiahnuť teraz"
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:89
-#, fuzzy
 msgid "Automatically check for updates"
-msgstr "Skontrolovať dostupnosť aktualizácií"
+msgstr "Automaticky kontrolovať dostupnosť aktualizácií"
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:109
 msgid "Do you want VLC to check for updates automatically?"
 msgstr ""
+"Chcete, aby program VKC automaticky kontroloval dostupnosť aktualizácií?"
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:110
 msgid "You can change this option in VLC's update window later on."
-msgstr ""
+msgstr "Toto nastavenie môžete zmeniť neskôr v okne pre aktualizácie programu."
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:110
 msgid "Yes"
@@ -13366,7 +13181,6 @@ msgid "This version of VLC is outdated."
 msgstr "Táto verzia programu VLC je zastaralá."
 
 #: modules/gui/macosx/update.m:264 modules/gui/macosx/update.m:312
-#, fuzzy
 msgid "This version of VLC is the latest available."
 msgstr "Máte najnovšiu verziu programu VLC."
 
@@ -13815,9 +13629,8 @@ msgid "Local playback"
 msgstr "Lokálne prehrávanie"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:447 modules/gui/macosx/wizard.m:456
-#, fuzzy
 msgid "Add Subtitles to transcoded video"
-msgstr "Prídavné nastavenia prekódovávania"
+msgstr "Pridať titulky do prekódovávaného videa"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:450
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:155
@@ -13840,6 +13653,8 @@ msgid ""
 "Adds available subtitles directly to the video. These cannot be disabled by "
 "the receiving user as they become part of the image."
 msgstr ""
+"Priamo do videa sa pridajú dostupné titulky. Titulky si nemôže príjemca "
+"streamu zablokovať, pretože sú súčasťou obrazu."
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:464
 msgid ""
@@ -13867,9 +13682,8 @@ msgid "Save file to"
 msgstr "Uložiť súbor do"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:485
-#, fuzzy
 msgid "Include subtitles"
-msgstr "Titulky"
+msgstr "Vložiť titulky"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:637
 msgid "No input selected"
@@ -14507,83 +14321,73 @@ msgid "QNX RTOS video and audio output"
 msgstr "Video a audio výstup QNXRTOS"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:95
-#, fuzzy
 msgid "Authors"
-msgstr "Autor"
+msgstr "Autory"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:96
-#, fuzzy
 msgid "Thanks"
-msgstr "Stopy"
+msgstr "Poďakovanie"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:97
-#, fuzzy
 msgid "Distribution License"
-msgstr "Skresľujúci video-filter"
+msgstr "Distribučná licencia"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:345
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.cpp:344
 msgid "Open directory"
-msgstr "Otvoriť &priečinok..."
+msgstr "Otvoriť priečinok"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:45
-#, fuzzy
 msgid "Media Files"
-msgstr "Médium: %s"
+msgstr "Súbory s médiami"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:50
-#, fuzzy
 msgid "Video Files"
-msgstr "Video-filtre"
+msgstr "Súbory s videom"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:55
-#, fuzzy
 msgid "Audio Files"
-msgstr "Filtre zvuku"
+msgstr "Zvukové súbory"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:60
-#, fuzzy
 msgid "Playlist Files"
-msgstr "Zobrazenie playlistu"
+msgstr "Súbory s playlistom"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:65
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles Files"
-msgstr "Súbor s titulkami"
+msgstr "Súbory s titulkami"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:70
-#, fuzzy
 msgid "All Files"
-msgstr "Súbory"
+msgstr "Všetky súbory"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:796
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:797
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
 msgid "Menu"
 msgstr "Menu"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:799
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:800
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:290
 msgid "Previous track"
 msgstr "Predchádzajúca stopa"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:800
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:801
 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:291
 msgid "Next track"
 msgstr "Ďalšia stopa"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:46
-#, fuzzy
 msgid "Show advanced prefs over simple"
-msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
+msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia, namiesto zjednodušených"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:47
 msgid ""
 "Show advanced preferences and not simplepreferences when opening the "
 "preferences dialog."
 msgstr ""
+"Pri otvorení okna s nastaveniami zobraziť pokročilé nastavenia, nielen "
+"zjednodušené."
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:51
-#, fuzzy
 msgid "Show a systray icon to control VLC"
 msgstr "Zobraziť ikonu programu VLC v oznamovacej oblasti."
 
@@ -14592,38 +14396,51 @@ msgid ""
 "Show in the taskbar, a systray iconin order to control VLC media playerfor "
 "basic actions"
 msgstr ""
+"V paneli úloh alebo v informačnej lište zobraziť ikonu programu VLC so "
+"základnými ovládacími prvkami."
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:56
 msgid "Start VLC only with a systray icon"
-msgstr ""
+msgstr "Spustiť VLC len s ikonou v systémovej oblasti"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:57
 msgid ""
 "When you launch VLC with that optionVLC will start just with an icon inyour "
 "taskbar"
 msgstr ""
+"Ak spustíte VLC s týmto parametrom, program sa bude spúšťať len s ikonou v "
+"paneli úloh."
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:61
 msgid "Show playing item name in window title"
-msgstr ""
+msgstr "Zobraziť názov prehrávanej položky v záhlaví okna"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:62
 msgid "Show the name of the song or video in the controler window title"
-msgstr ""
+msgstr "Zobraziť názov piesne alebo videa v záhlaví okna s ovládaním"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:65 modules/gui/qt4/qt4.cpp:66
 msgid "path to use in file dialog"
+msgstr "cesta, ktorú chcete používať v dial. okne Súbor"
+
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:68 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:261
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:272
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:416
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:217
+msgid "Advanced options"
+msgstr "Pokročilé nastavenia"
+
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:69
+msgid "Activate by default all theAdvanced options for geeks"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:70
-#, fuzzy
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:74
 msgid "Qt interface"
 msgstr "Rozhranie QT"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:63
-#, fuzzy
 msgid "Preset"
-msgstr "Analyzovať v predstihu"
+msgstr "Prednastavené"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:222
 msgid "Open a skin file"
@@ -14634,7 +14451,7 @@ msgid "Skin files (*.vlt;*.wsz)|*.vlt;*.wsz|Skin files (*.xml)|*.xml"
 msgstr "Súbory vzhľadu (*.vlt;*.wsz)|*.vlt;*.wsz|Súbory vzhľadu (*.xml)|*.xml"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:230
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:976
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:950
 msgid "Open playlist"
 msgstr "Otvoriť playlist"
 
@@ -14647,7 +14464,7 @@ msgstr ""
 "XSPF|*.xspf"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:240
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:955
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:929
 msgid "Save playlist"
 msgstr "Uložiť playlist"
 
@@ -14706,9 +14523,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:442
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:443
-#, fuzzy
 msgid "Use a skinned playlist"
-msgstr "Nemožno nájsť playlist!"
+msgstr "Použiť skinovateľný playlist"
 
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:466
 msgid "Skins"
@@ -14919,7 +14735,7 @@ msgstr "Doplnková informácia"
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:93
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/interaction.cpp:192
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/messages.cpp:72
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:253
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:252
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:77
 msgid "&Close"
 msgstr "&Zatvoriť"
@@ -14958,13 +14774,6 @@ msgstr "Uložiť správy ako..."
 msgid "Advanced options..."
 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:261
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:272
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:416
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:217
-msgid "Advanced options"
-msgstr "Pokročilé nastavenia"
-
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:276
 msgid "Options:"
 msgstr "Nastavenia:"
@@ -15092,7 +14901,6 @@ msgid "Title number."
 msgstr "Číslo titulu."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1670
-#, fuzzy
 msgid ""
 "DVDs can have up to 32 subtitles numbered 0..31. Note this is not the same "
 "thing as a subtitle name (e.g. 'en'). If a value -1 is used, no subtitle "
@@ -15100,11 +14908,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Disky DVD môžu obsahovať až 32 druhov titulkov, ktoré sú číslované od 0 po "
 "31. Pamätajte prosím nato, že jeden druh titulkov nemusí zodpovedať jednej "
-"jazykovej mutácií titulkov. Ak nechcete nechať zobraziť žiadne titulky, "
-"zadajte hodnotu -1."
+"jazykovej mutácií titulkov. Ak nechcete zobraziť žiadne titulky, zadajte "
+"hodnotu -1."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1673
-#, fuzzy
 msgid "Audio track number. DVDs can have up to 8 audio tracks numbered 0..7."
 msgstr ""
 "Číslo zvukovej stopy. Disky DVD môžu obsahovať až 8 zvukových stôp, ktoré sú "
@@ -15123,7 +14930,6 @@ msgid "Track number."
 msgstr "Číslo stopy."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1711
-#, fuzzy
 msgid ""
 "SVCDs can have up to 4 subtitles numbered 0..3. If a value -1 is used, no "
 "subtitle will be shown."
@@ -15132,7 +14938,6 @@ msgstr ""
 "použijete hodnotu -1, nezobrazí sa žiaden podtitul."
 
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1713
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Audio track number. VCDs can have up to 2 audio tracks numbered 0 or 1. "
 msgstr ""
@@ -15156,123 +14961,122 @@ msgstr ""
 msgid "Shuffle"
 msgstr "Náhodne"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:243
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:242
 msgid "&Simple Add File..."
 msgstr "&Rýchle pridanie súboru..."
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:244
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:243
 msgid "Add &Directory..."
 msgstr "Pridať &priečinok..."
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:245
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:244
 msgid "&Add URL..."
 msgstr "Pridať &URL adresu..."
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:247
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:246
 msgid "Services Discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:250
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:249
 msgid "&Open Playlist..."
 msgstr "&Otvoriť playlist..."
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:251
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:250
 msgid "&Save Playlist..."
 msgstr "&Uložiť playlist..."
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:257
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:256
 msgid "Sort by &Title"
 msgstr "Zoradiť podľa &názvu"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:258
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:257
 msgid "&Reverse Sort by Title"
 msgstr "&Zoradiť podľa názvu, ale v reverznom poradí (od Z po A)"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:260
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:259
 msgid "&Shuffle"
 msgstr "&Náhodne"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:264
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:263
 msgid "D&elete"
 msgstr "Vy&mazať"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:271
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:270
 msgid "&Manage"
 msgstr "&Úpravy"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:272
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:271
 msgid "S&ort"
 msgstr "Zo&radiť"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:273
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:272
 msgid "&Selection"
 msgstr "&Výber"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:274
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:273
 msgid "&View items"
 msgstr "&Zobraziť položky"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:282
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
 msgid "Play this Branch"
 msgstr "Prehrávať túto vetvu"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:283
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:282
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
 msgid "Preparse"
 msgstr "Analyzovať v predstihu"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:283
 msgid "Sort this Branch"
 msgstr "Zoradiť túto vetvu"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:286
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:293
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
 msgid "Info"
 msgstr "Info"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:287
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:286
 msgid "Add Node"
 msgstr "Pridať uzol"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:370
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:833
-#: modules/gui/wxwidgets/playlist_manager.cpp:423
-msgid "root"
-msgstr "hlavný"
-
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:604
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:844
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:601
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:828
 #, c-format
 msgid "%i items in playlist"
 msgstr "%i položiek v playliste"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:936
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:819
+#: modules/gui/wxwidgets/playlist_manager.cpp:436
+msgid "root"
+msgstr "hlavný"
+
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:910
 msgid "XSPF playlist"
 msgstr "XSPF playlist"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:943
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:917
 msgid "Playlist is empty"
 msgstr "Playlist je prázdny!"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:943
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:917
 msgid "Can't save"
 msgstr "Uloženie nie je možné"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1425
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1399
 #: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:114 modules/misc/freetype.c:125
 #: modules/misc/win32text.c:76
 msgid "Normal"
 msgstr "Normálne"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1426
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1400
 msgid "One level"
 msgstr "Jedna úroveň"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1624
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1598
 msgid "Please enter node name"
 msgstr "Prosím zadajte názov nového uzla"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1625
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1599
 msgid "New node"
 msgstr "Nový uzol"
 
@@ -15462,6 +15266,10 @@ msgstr "Výstup"
 msgid "Loop"
 msgstr "Opakovať"
 
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:416
+msgid "Create"
+msgstr "Vytvoriť"
+
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:561
 msgid "VLM stream"
 msgstr "VLM tok"
@@ -15669,13 +15477,12 @@ msgid "Magnifies part of the image"
 msgstr "Zväčší časť obrázka"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:153 modules/video_filter/puzzle.c:73
-#, fuzzy
 msgid "Puzzle"
-msgstr "Ružová"
+msgstr "Puzzle"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:153
 msgid "Turns the image into a puzzle"
-msgstr ""
+msgstr "Rozdelí obrázok na puzzle"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:270
 msgid "Video Options"
@@ -15796,14 +15603,12 @@ msgid "VLM Control...\tCtrl-V"
 msgstr "Ovládanie VLM...\tCtrl-V"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:616
-#, fuzzy
 msgid "VideoLAN's Website"
-msgstr "Webstránka programu VideoLAN"
+msgstr "Webstránka mu VideoLAN"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:617
-#, fuzzy
 msgid "Online Help"
-msgstr "Fórum online"
+msgstr "Online pomocník"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:619
 msgid "About..."
@@ -16034,7 +15839,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:89
 msgid "Bookmarks dialog"
-msgstr "Dialóg so záložkami"
+msgstr "Dialóg záložiek"
 
 #: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:90
 msgid "Show bookmarks dialog at startup"
@@ -16119,14 +15924,12 @@ msgid "wxWidgets dialogs provider"
 msgstr "Poskytovateľ dialógoov wxWidgets"
 
 #: modules/meta_engine/folder.c:55
-#, fuzzy
 msgid "Folder"
-msgstr "Prázdny priečinok"
+msgstr "Priečinok"
 
 #: modules/meta_engine/folder.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Folder meta data"
-msgstr "Metadáta názvu"
+msgstr "Priečinok s meta-dátami"
 
 #: modules/meta_engine/id3genres.h:28
 msgid "Blues"
@@ -16134,7 +15937,7 @@ msgstr "Blues"
 
 #: modules/meta_engine/id3genres.h:29
 msgid "Classic rock"
-msgstr "Classic rock"
+msgstr "Klasický rock"
 
 #: modules/meta_engine/id3genres.h:30
 msgid "Country"
@@ -16158,7 +15961,7 @@ msgstr "Hip-Hop"
 
 #: modules/meta_engine/id3genres.h:36
 msgid "Jazz"
-msgstr "Jazz"
+msgstr "Džez"
 
 #: modules/meta_engine/id3genres.h:37
 msgid "Metal"
@@ -16170,7 +15973,7 @@ msgstr "New Age"
 
 #: modules/meta_engine/id3genres.h:39
 msgid "Oldies"
-msgstr "Oldies"
+msgstr "Starinky"
 
 #: modules/meta_engine/id3genres.h:40
 msgid "Other"
@@ -16421,36 +16224,32 @@ msgid "ID3 tags parser"
 msgstr "Analyzátor ID 3 tagov"
 
 #: modules/meta_engine/musicbrainz.c:48
-#, fuzzy
 msgid "MusicBrainz"
-msgstr "Musical"
+msgstr "MusicBrainz"
 
 #: modules/meta_engine/musicbrainz.c:49
-#, fuzzy
 msgid "MusicBrainz meta data"
-msgstr "Metadáta popisu"
+msgstr "Metadáta MusicBrainz"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:119
 msgid "The username of your last.fm account"
-msgstr ""
+msgstr "Meno užívateľa na Vašom poslednom účte na stránke last.fm"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:121
 msgid "The password of your last.fm account"
-msgstr ""
+msgstr "Heslo k Vášmu účtu last.fm"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:150
-#, fuzzy
 msgid "Audioscrobbler"
-msgstr "Enkodér zvuku"
+msgstr "Audioscrobbler"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:151
-#, fuzzy
 msgid "Audioscrobbler submission Plugin"
-msgstr "Názov audio-zariadenia"
+msgstr "Prídavný modul pre Audioscrobbler"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:344
 msgid "Last.fm username not set"
-msgstr ""
+msgstr "Meno užívateľa účtu Last.fm nie je zadané."
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:345
 msgid ""
@@ -16458,14 +16257,17 @@ msgid ""
 "VLC.\n"
 "Visit https://www.last.fm/join/ to get an account"
 msgstr ""
+"Zadajte prosím meno užívateľa alebo vypnite prídavný modul audioscrobbler, a "
+"potom program VLC reštartujte. \n"
+"Navštívte prosím adresu https://www.last.fm/join a zriaďte si účet."
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:827
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:837
 msgid "Bad last.fm Username"
-msgstr ""
+msgstr "Nesprávne meno užívateľa na účte last.fm"
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:828
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:838
 msgid "last.fm username is incorrect, please verify your settings"
-msgstr ""
+msgstr "Meno užívateľa nie je správne, overte prosím nastavenia"
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:37
 msgid "Dummy image chroma format"
@@ -16813,9 +16615,8 @@ msgid "MMX EXT memcpy"
 msgstr "MMX EXT memcpy"
 
 #: modules/misc/notify/growl.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Server"
-msgstr "Nikdy"
+msgstr "Server"
 
 #: modules/misc/notify/growl.c:58
 msgid ""
@@ -16826,12 +16627,10 @@ msgstr ""
 "predvolenom nastavení sú notifikácie zasielané len lokálne."
 
 #: modules/misc/notify/growl.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Growl password on the Growl server."
 msgstr "Heslo pre Growl server."
 
 #: modules/misc/notify/growl.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Growl UDP port on the Growl server."
 msgstr "UDP port na Growl-serveri."
 
@@ -16853,9 +16652,8 @@ msgid "(no album)"
 msgstr "(bez udania albumu)"
 
 #: modules/misc/notify/msn.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Title format string"
-msgstr "Formát príkazu MSN Title"
+msgstr "Formát príkazu Title"
 
 #: modules/misc/notify/msn.c:63
 msgid ""
@@ -16973,21 +16771,18 @@ msgid "video"
 msgstr "video"
 
 #: modules/misc/quartztext.c:78
-#, fuzzy
 msgid "Mac Text renderer"
-msgstr "Zobrazovač textov"
+msgstr "Vykresľovač textov pre Mac"
 
 #: modules/misc/quartztext.c:79
-#, fuzzy
 msgid "Quartz font renderer"
-msgstr "Vykresľovač písma Freetype 2"
+msgstr "Vykresľovač písma Quartz"
 
 #: modules/misc/rtsp.c:51
 msgid "RTSP host address"
 msgstr "Host-adresa pre RTSP"
 
 #: modules/misc/rtsp.c:53
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This defines the address, port and path the RTSP VOD server will listen on.\n"
 "Syntax is address:port/path. The default is to listen on all interfaces "
@@ -16999,8 +16794,9 @@ msgstr ""
 "Syntax je: adresa:port/cesta. V predvolenom nastavení program prijíma "
 "príkazy zo všetkých rozhraní (adresa je 0.0.0.0), na porte 554 a cesta nie "
 "je zadaná. \n"
-"Ak chcete prijímať príkazy len z lokálneho rozhrania, do políčka s adresou "
-"zadajte slovo \"localhost\"."
+" Ak chcete prijímať príkazy len z lokálneho rozhrania, zadajte ako adresu "
+"príkaz \"localhost\".Ak chcete prijímať príkazy len z lokálneho rozhrania, "
+"do políčka s adresou zadajte slovo \"localhost\"."
 
 #: modules/misc/rtsp.c:58
 msgid "Maximum number of connections"
@@ -17020,7 +16816,7 @@ msgstr "MUX pre RAW RTSP transport"
 
 #: modules/misc/rtsp.c:64
 msgid "Sets the timeout option in the RTSP session string"
-msgstr ""
+msgstr "Nastaví sa časový limit RTSP relácie"
 
 #: modules/misc/rtsp.c:66
 msgid ""
@@ -17029,6 +16825,11 @@ msgid ""
 "some IPTV STBs (such as those made by HansunTech) which get confused by it. "
 "The default is 5."
 msgstr ""
+"Táto hodnota určuje, aký časový limit sa pridá do ID príkazu RTSP relácie. "
+"Ak nastavíte negatívnu hodnotu, nenastaví sa žiaden časový limit. To môže "
+"byť vhodné napr. v prípade použitia IPTV STB alebo prijímačov výrobcu "
+"HansunTech, pretože tieto prijímače nepodporujú spracovanie časového limitu. "
+"Predvolená hodnota je 5."
 
 #: modules/misc/rtsp.c:72
 msgid "RTSP VoD"
@@ -17381,7 +17182,6 @@ msgid "Packet size in bytes to encrypt"
 msgstr "Veľkosť kryptovaného paketu v bytoch"
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:160
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Size of the TS packet to encrypt. The encryption routines subtract the TS-"
 "header from the value before encrypting."
@@ -17454,9 +17254,8 @@ msgid "MPEG-I/II video packetizer"
 msgstr "Paketizér videa vo formáte MPEG-I/II"
 
 #: modules/packetizer/vc1.c:46
-#, fuzzy
 msgid "VC-1 packetizer"
-msgstr "Paketizér pre kopírovanie"
+msgstr "Paketizér VC-1"
 
 #: modules/services_discovery/bonjour.c:52
 msgid "Bonjour services"
@@ -17510,9 +17309,8 @@ msgid "IPv4 SAP"
 msgstr "IPv4 SAP"
 
 #: modules/services_discovery/sap.c:84
-#, fuzzy
 msgid "Listen to IPv4 announcements on the standard addresses."
-msgstr "Prijímať oznamy IPv6 na štandardnej adrese."
+msgstr "Prijímať oznamy IPv4 na štandardnej adrese."
 
 #: modules/services_discovery/sap.c:85
 msgid "IPv6 SAP"
@@ -17589,9 +17387,8 @@ msgid "SAP Announcements"
 msgstr "Oznamy SAP"
 
 #: modules/services_discovery/sap.c:148
-#, fuzzy
 msgid "SDP Descriptions parser"
-msgstr "Súbor s poznámkou"
+msgstr "Analyzátor SDP poznámok"
 
 #: modules/services_discovery/sap.c:315
 msgid "SAP sessions"
@@ -17630,14 +17427,12 @@ msgid "Universal Plug'n'Play discovery ( Intel SDK )"
 msgstr "Zisťovanie univerzálnych zariadení Plug'n'Play (Intel SDK)"
 
 #: modules/stream_out/autodel.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Autodel"
-msgstr "Autom."
+msgstr "Autom. vymazanie"
 
 #: modules/stream_out/autodel.c:44
-#, fuzzy
 msgid "Automatically add/delete input streams"
-msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
+msgstr "Automaticky pridať/vymazať vstupné streamy"
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:39
 msgid ""
@@ -17795,6 +17590,8 @@ msgstr "Elemenárny výstup streamu"
 #, c-format
 msgid "There is no suitable stream-output access module for \"%s/%s://%s\"."
 msgstr ""
+"Pre \"%s/%s://%s\" sa nenašiel žiaden vhodný prístupový modul pre výstup "
+"streamu."
 
 #: modules/stream_out/gather.c:40
 msgid "Gathering stream output"
@@ -17817,20 +17614,20 @@ msgid "Video filter"
 msgstr "Filter videa"
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:135
-#, fuzzy
 msgid "Video filters will be applied to the video stream."
-msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
+msgstr "Video-filtre aplikované na video-stream."
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:137
-#, fuzzy
 msgid "Image chroma"
-msgstr "Formát obrázka"
+msgstr "Obrázok chroma"
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:139
 msgid ""
 "Force the use of a specific chroma. Use YUVA if you're planning to use the "
 "Alphamask or Bluescreen video filter."
 msgstr ""
+"Vynútiť si použitie špecifického efektu Chroma. Ak chcete použiť tzv. alfa-"
+"masku alebo video filter Bluescreen, zadajte hodnotu YUVA."
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:145
 msgid "Mosaic bridge"
@@ -17967,23 +17764,20 @@ msgid "RTP stream output"
 msgstr "Výstup RTP streamu"
 
 #: modules/stream_out/standard.c:42
-#, fuzzy
 msgid "Output method to use for the stream."
-msgstr "Metóda rozkladania, ktorá sa použije pri streamovaní."
+msgstr "Metóda výstupu používaná v streame."
 
 #: modules/stream_out/standard.c:45
-#, fuzzy
 msgid "Muxer to use for the stream."
-msgstr "Predvolené nastavenia ekvalizéra."
+msgstr "Muxér použitý v streame."
 
 #: modules/stream_out/standard.c:46
 msgid "Output destination"
 msgstr "Cieľ výstupu"
 
 #: modules/stream_out/standard.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Destination (URL) to use for the stream."
-msgstr "Toto je URL adresa, ktorá sa bude používať pri streamovaní."
+msgstr "Cieľová URL adresa, používaná pre tento stream."
 
 #: modules/stream_out/standard.c:51
 msgid ""
@@ -18006,12 +17800,10 @@ msgstr ""
 "vysielaných cez SAP."
 
 #: modules/stream_out/standard.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Session descriptipn"
 msgstr "Popis relácie (SDP)"
 
 #: modules/stream_out/standard.c:61
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This allows you to give a short description with details about the stream, "
 "that will be announced in the SDP (Session Descriptor)."
@@ -18020,18 +17812,16 @@ msgstr ""
 "oznamoch vysielaných cez SDP."
 
 #: modules/stream_out/standard.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Session phone number"
-msgstr "Názov relácie"
+msgstr "Telefónne číslo pre túto reláciu"
 
 #: modules/stream_out/standard.c:74
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This allows you to give a contact telephone number for the stream, that will "
 "be announced in the SDP (Session Descriptor)."
 msgstr ""
-"Pomocou tejto voľby môžete pridať do streamu aj kontaktnú adresu. Táto "
-"adresa bude súčasťou oznamov cez SDP."
+"Pomocou tejto voľby môžete pridať do streamu aj svoje telefónne číslo. Toto "
+"číslo bude súčasťou oznamov cez SDP."
 
 #: modules/stream_out/standard.c:78
 msgid "SAP announcing"
@@ -18338,19 +18128,17 @@ msgid "Number of audio channels in the transcoded streams."
 msgstr "Počet audio-kanálov v streamoch."
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Audio filter"
-msgstr "Filtre zvuku"
+msgstr "Filter zvuku"
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:145
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Audio filters will be applied to the audio streams (after conversion filters "
 "are applied). You must enter a comma-separated list of filters."
 msgstr ""
-"Video filtre sú aplikované na prehrávané video (po aplikovaní prekrývacích "
-"vrstiev). Sem musíte zadať zoznam filtrov (položky oddeľujte čiarkou), ktoré "
-"chcete aplikovať."
+"Audio filtre sú aplikované na prehrávané audio-súbory (avšak až po "
+"aplikovaní konverzných filtrov). Sem musíte zadať zoznam filtrov (položky "
+"oddeľujte čiarkou), ktoré chcete aplikovať."
 
 #: modules/stream_out/transcode.c:148
 msgid "Subtitles encoder"
@@ -18452,17 +18240,22 @@ msgstr "konverzie I420,IYUV,YV12 to RGB2,RV15,RV16,RV24,RV32"
 msgid "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
 msgstr "konverzie MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32"
 
-#: modules/video_chroma/i420_ymga.c:48 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:75
+#: modules/video_chroma/i420_ymga.c:48 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:79
 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:63
 msgid "Conversions from "
 msgstr "Konverzie z"
 
-#: modules/video_chroma/i420_ymga.c:51 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:78
+#: modules/video_chroma/i420_ymga.c:51 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:82
 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:66
 msgid "MMX conversions from "
 msgstr "MMX konverzie z"
 
 #: modules/video_chroma/i420_yuy2.c:86
+#, fuzzy
+msgid "SSE2 conversions from "
+msgstr "MMX konverzie z"
+
+#: modules/video_chroma/i420_yuy2.c:91
 msgid "AltiVec conversions from "
 msgstr "Konverzie Altivec z"
 
@@ -18537,32 +18330,31 @@ msgstr "Prispôsobiť obrázok"
 
 #: modules/video_filter/alphamask.c:37
 msgid "Use an image's alpha channel as a transparency mask."
-msgstr ""
+msgstr "Ako masku priehľadnosti použiť alfa-kanál obrázka."
 
 #: modules/video_filter/alphamask.c:39
-#, fuzzy
 msgid "Transparency mask"
-msgstr "Priehľadnosť"
+msgstr "Maska priehľadnosti"
 
 #: modules/video_filter/alphamask.c:41
 msgid "Alpha blending transparency mask. Use's a png alpha channel."
 msgstr ""
+"Maska zmiešavania alfa-masky s priehľadnosťou. Pri aktivovaní tejto voľby sa "
+"používa alfa-kanál obrázkov vo formáte .png."
 
 #: modules/video_filter/alphamask.c:60
-#, fuzzy
 msgid "Alpha mask video filter"
-msgstr "Video-filter pre obstrihávanie"
+msgstr "Video-filter pre alfa-masku"
 
 #: modules/video_filter/alphamask.c:61
 msgid "Alpha mask"
-msgstr ""
+msgstr "Alfa-maska"
 
 #: modules/video_filter/blend.c:95
 msgid "Video pictures blending"
 msgstr "Prelínanie obrázkov vo videu"
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:36
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This effect, also known as \"greenscreen\" or \"chroma key\" blends the "
 "\"blue parts\" of the foreground image of the mosaic on the background (like "
@@ -18570,12 +18362,11 @@ msgid ""
 "default)."
 msgstr ""
 "Tento efekt je známy aj pod názvami \"greenscreen\" alebo \"chroma key\" a "
-"dokáže primiešať časti obrázka v popredí do obrázka na pozadí (častokrát "
-"môžete tento efekt vidieť napríklad v televíznej predpovedi počasia). Pri "
-"použití tohto efektu si môžete vybrať určitú farbu a objekty vykreslené "
-"touto farbou budú vyňaté z obrázka v popredí a pridané do obrázka na pozadí. "
-"V predvolenom nastavení efektu sú takto vynímané všetky objekty nakreslené "
-"modrou farbou."
+"dokáže primiešať modré časti obrázka v popredí do obrázka na pozadí "
+"(častokrát môžete tento efekt vidieť napríklad v televíznej predpovedi "
+"počasia). Pri použití tohto efektu si môžete vybrať určitú farbu a objekty "
+"vykreslené touto farbou budú vyňaté z obrázka v popredí a pridané do obrázka "
+"na pozadí."
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:41
 msgid "Bluescreen U value"
@@ -18626,9 +18417,8 @@ msgstr ""
 "Nastavte hodnotu v rozsahu od 10 do 20."
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:76
-#, fuzzy
 msgid "Bluescreen video filter"
-msgstr "Video-filter pre obstrihávanie"
+msgstr "Video-filter Bluescreen"
 
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:77
 msgid "Bluescreen"
@@ -18663,28 +18453,25 @@ msgid "Clone"
 msgstr "Klonovať"
 
 #: modules/video_filter/colorthres.c:50
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Colors similar to this will be kept, others will be grayscaled. This must be "
 "an hexadecimal (like HTML colors). The first two chars are for red, then "
 "green, then blue. #000000 = black, #FF0000 = red, #00FF00 = green, #FFFF00 = "
 "yellow (red + green), #FFFFFF = white"
 msgstr ""
-"Farba textu, ktorý sa bude renderovať vo videu. Táto hodnota musí byť zadaná "
-"hexadecimálne (ako farby v HTML dokumente). Prvé dva znaky určujú podiel "
-"červenej, potom zelenej a posledné dve farby určujú podiel modrej zložky vo "
-"výslednej farbe. Hodnota #000000 = čierna, #FF0000 = červená, #00FF00 = "
-"zelená, #FFFF00 = žltá, #FFFFFF = biela."
+"Farby podobné tejto farbe zostanú zachované ostatné sa prekonvertuj na "
+"čierno-biele. Hodnota farby musí byť zadaná hexadecimálne (ako farby v HTML "
+"dokumente). Prvé dva znaky určujú podiel červenej, potom zelenej a posledné "
+"dve farby určujú podiel modrej zložky vo výslednej farbe. Hodnota #000000 = "
+"čierna, #FF0000 = červená, #00FF00 = zelená, #FFFF00 = žltá, #FFFFFF = biela"
 
 #: modules/video_filter/colorthres.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Color threshold filter"
-msgstr "Klonovať video-filter"
+msgstr "Hraničná hodnota filtrovania farieb"
 
 #: modules/video_filter/colorthres.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Color threshold"
-msgstr "Prah"
+msgstr "Hranica farby"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:70
 msgid "Crop geometry (pixels)"
@@ -18703,13 +18490,12 @@ msgid "Automatic cropping"
 msgstr "Automatické obstrihnutie"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:74
-#, fuzzy
 msgid "Automatically detect black borders and crop them."
-msgstr "Automatické odstrihnutie čiernych okrajov."
+msgstr "Automaticky detekovať čierne okraje a odstrihnúť ich."
 
 #: modules/video_filter/crop.c:77
 msgid "Ratio max (x 1000)"
-msgstr ""
+msgstr "Max. pomer (x 1000)"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:78
 msgid ""
@@ -18717,20 +18503,21 @@ msgid ""
 "higher ratio (ie, to a more \"flat\" image). The value is x1000: 1333 means "
 "4/3."
 msgstr ""
+"Maximálny pomer obrázka. Prídavný modul pre vystrihovanie nikdy nevystrihne "
+"viac, ako zadáte. Napr. hodnota x1000:1333 = 4/3."
 
 #: modules/video_filter/crop.c:80
-#, fuzzy
 msgid "Manual ratio"
-msgstr "Sýtosť"
+msgstr "Manuálna rýchlosť"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:81
 msgid "Force a ratio (0 for automatic). Value is x1000: 1333 means 4/3."
 msgstr ""
+"Vynútiť si pomer strán (0 = automaticky). Napr. hodnota x1000:1333 = 4/3."
 
 #: modules/video_filter/crop.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Number of images for change"
-msgstr "Počet výstupných zvukových kanálov"
+msgstr "Počet obrázkov pre zmenu"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:84
 msgid ""
@@ -18738,60 +18525,66 @@ msgid ""
 "from the previously detected ratio) to consider that ratio chnged and "
 "trigger recrop."
 msgstr ""
+"Počet za sebou nasledujúcich snímok s rovnakým stranovým pomerom (odlišným "
+"od predtým stanoveného stranového pomeru), potrebných na to, aby bola "
+"detekovaná zmena stranového pomeru. "
 
 #: modules/video_filter/crop.c:86
-#, fuzzy
 msgid "Number of lines for change"
-msgstr "Počet výstupných zvukových kanálov"
+msgstr "Počet riadkov pre zmenu"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:87
 msgid ""
 "The minimum difference in the number of detected black lines to consider "
 "that ratio changed and trigger recrop."
 msgstr ""
+"Minimálny rozdiel v počte detekovaných čiernych riadkov potrebných na to, "
+"aby bola detekovaná zmena stranového pomeru."
 
 #: modules/video_filter/crop.c:89
-#, fuzzy
 msgid "Number of non black pixels "
-msgstr "Počet prázdny pixelov medzi jednotlivými pásmami."
+msgstr "Počet nečiernych pixelov"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:90
 msgid ""
 "The maximum of non-black pixels in a line to consider that the line is black."
 msgstr ""
+"Max. počet nečiernych pixelov v riadku, pri ktorých sa riadok ešte považuje "
+"za čierny. "
 
 #: modules/video_filter/crop.c:93
 msgid "Skip percentage (%)"
-msgstr ""
+msgstr "Percento preskočenia (%)"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:94
 msgid ""
 "Percentage of the line to consider while checking for black lines. This "
 "allows to skip logos in black borders and crop them anyway."
 msgstr ""
+"Percentuálny podiel odlišných pixelov v čiernych riadkoch. Pomocou tejto "
+"voľby môžete preskočiť logá, vložené v čiernych okrajoch obrazu, alebo ich "
+"nechať automaticky vystrihnúť."
 
 #: modules/video_filter/crop.c:96
-#, fuzzy
 msgid "Luminance threshold "
-msgstr "Dodržiavať hranicu jasu"
+msgstr "Hranica jasu"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:97
 msgid "Maximum luminance to consider a pixel as black (0-255)."
 msgstr ""
+"Maximálny jas, pri ktorom bude pixel ešte požadovaný za čierny (0-255)."
 
 #: modules/video_filter/crop.c:101
 msgid "Crop video filter"
 msgstr "Video-filter pre obstrihávanie"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:378 modules/video_filter/crop.c:472
-#, fuzzy
 msgid "Cropping failed"
-msgstr "Video-filter pre obstrihávanie"
+msgstr "Obstrihnutie sa nepodarilo"
 
 #: modules/video_filter/crop.c:379 modules/video_filter/crop.c:473
-#, fuzzy
 msgid "VLC could not open the video output module."
-msgstr "Farba video-vstupu"
+msgstr "Program VLC nemohol otvoriť výstupný modul pre video."
 
 #: modules/video_filter/deinterlace.c:108 modules/video_output/x11/xvmc.c:127
 msgid "Deinterlace mode"
@@ -18815,13 +18608,14 @@ msgid "Deinterlacing video filter"
 msgstr "Video-filter pre rozkladanie"
 
 #: modules/video_filter/erase.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Image mask"
-msgstr "Prispôsobiť obrázok"
+msgstr "Maska obrázku"
 
 #: modules/video_filter/erase.c:52
 msgid "Image mask. Pixels with an alpha value greater than 50% will be erased."
 msgstr ""
+"Maska obrázka. Pixely s hodnotou alfa väčšou ako 50% budú automaticky "
+"vymazané."
 
 #: modules/video_filter/erase.c:54 modules/video_filter/logo.c:78
 #: modules/video_filter/osdmenu.c:48
@@ -18829,9 +18623,8 @@ msgid "X coordinate"
 msgstr "Súradnica X"
 
 #: modules/video_filter/erase.c:55
-#, fuzzy
 msgid "X coordinate of the mask."
-msgstr "Súradnica X v kódovaných titulkoch"
+msgstr "Súradnica X masky."
 
 #: modules/video_filter/erase.c:56 modules/video_filter/logo.c:81
 #: modules/video_filter/osdmenu.c:51
@@ -18839,68 +18632,63 @@ msgid "Y coordinate"
 msgstr "Súradnica Y"
 
 #: modules/video_filter/erase.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Y coordinate of the mask."
-msgstr "Súradnica Y kódovaných titulkov"
+msgstr "Súradnica Y masky."
 
 #: modules/video_filter/erase.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Erase video filter"
-msgstr "Video filter Wave"
+msgstr "Vymazať video-filter"
 
 #: modules/video_filter/erase.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Erase"
-msgstr "Analyzovať v predstihu"
+msgstr "Vymazať"
 
 #: modules/video_filter/extract.c:58
 msgid "RGB component to extract"
-msgstr ""
+msgstr "RGB komponent na extrahovanie"
 
 #: modules/video_filter/extract.c:59
 msgid "RGB component to extract. 0 for Red, 1 for Green and 2 for Blue."
-msgstr ""
+msgstr "RGB komponent na extrahovanie. 0=Červená, 1=Zelená, 2=Modrá."
 
 #: modules/video_filter/extract.c:69
-#, fuzzy
 msgid "Extract RGB component video filter"
-msgstr "Video-filter pre skresľovací mód gradient"
+msgstr "Extrahovať RGB komponent video-filtra"
 
 #: modules/video_filter/filter_event_info.h:27
-#, fuzzy
 msgid "video-filter-event"
-msgstr "Filter videa"
+msgstr "udalosť-video-filtra"
 
 #: modules/video_filter/gaussianblur.c:45
 msgid "Gaussian's std deviation"
-msgstr ""
+msgstr "Odchýlka filtra Gaussian"
 
 #: modules/video_filter/gaussianblur.c:47
 msgid ""
 "Gaussian's standard deviation. The bluring will take into account pixels up "
 "to 3*sigma away in any direction."
 msgstr ""
+"Štandardná odchýlka filtra Gaussian. Efekt rozmazania sa môže použiť aj na 3 "
+"pixeloch (v akomkoľvek smere), ktoré budú susediť s pixelom, pri ktorom sa "
+"používa filter."
 
 #: modules/video_filter/gaussianblur.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Gaussian blur video filter"
-msgstr "Video-filter pre skresľovací mód gradient"
+msgstr "Video-filter Gaussian blur"
 
 #: modules/video_filter/gaussianblur.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Gaussian Blur"
-msgstr "Rusky"
+msgstr "Gaussian Blur"
 
 #: modules/video_filter/gradient.c:59
 msgid "Distort mode"
 msgstr "Skresľovací mód"
 
 #: modules/video_filter/gradient.c:60
-#, fuzzy
 msgid "Distort mode, one of \"gradient\", \"edge\" and \"hough\"."
 msgstr ""
-"Mód skreslenia, môžete si vybrať z týchto módov: \"wave\", \"ripple\", "
-"\"gradient\", \"edge\", \"hough\" a \"psychedelic\"."
+"Mód skreslenia, môžete si vybrať z týchto módov: \"gradient\", \"edge\", "
+"\"hough\"."
 
 #: modules/video_filter/gradient.c:62
 msgid "Gradient image type"
@@ -18963,7 +18751,6 @@ msgid "Logo animation # of loops"
 msgstr "Počet opakovaní animácie loga"
 
 #: modules/video_filter/logo.c:73
-#, fuzzy
 msgid "Number of loops for the logo animation.-1 = continuous, 0 = disabled"
 msgstr ""
 "Počet opakovaní animácie loga. 1 = opakovať kontinuálne, 0 = zablokované."
@@ -19036,6 +18823,16 @@ msgid ""
 "position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in kHz), $T = time, $U = "
 "publisher, $V = volume, $_ = new line) "
 msgstr ""
+"Text, ktorý sa zobrazí v značke. (Dostupné sú formátovacie príkazy: Časové: %"
+"Y = rok, %m = mesiac, %d = deň, %H = hodina, %M = minúta, %S = sekunda, ... "
+"Meta dáta: $a = umelec, $b = album, $c = copyright, $d = popis, $e = "
+"enkódované, $g = žáner, $l = jazyk, $n = číslo stopy, $p = práve sa "
+"prehráva, $r = hodnotenie, $s = jazyk titulkov, $t = názov, $u = url adresa, "
+"$A = dátum, $B = dátový tok audia (v kb/s), $C = kapitola,$D = trvanie, $F = "
+"plný názov s cestou, $I = názov, $L = zostávajúci čas, $N = názov, $O = "
+"jazyk zvuk, stopy, $P = pozícia (v %), $R = hodnotenie, $S = vzorkovacia "
+"frekvencia zvuku (v kHz), $T = čas, $U = vydavateľ, $V = hlasitosť, $_ = "
+"nový riadok) "
 
 #: modules/video_filter/marq.c:97 modules/video_filter/rss.c:135
 msgid "X offset"
@@ -19190,15 +18987,15 @@ msgid "Positioning method"
 msgstr "Metóda pozicovania"
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:122
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Positioning method for the mosaic. auto: automatically choose the best "
 "number of rows and columns. fixed: use the user-defined number of rows and "
 "columns. offsets: use the user-defined offsets for each image."
 msgstr ""
-"Spôsob pozicovania v mozaike. Možnosť autom. = automatický výber najlepšieho "
-"počtu stĺpcov a riadkov. Možnosť fixne = použiť len zadaný počet stĺpcov a "
-"riadkov."
+"Spôsob pozicovania v mozaike. Možnosť \"autom.\" = automatický výber "
+"najlepšieho počtu stĺpcov a riadkov. Možnosť \"fixne\" = použiť len zadaný "
+"počet stĺpcov a riadkov. Súradnice: použiť užívateľov definované súradnice "
+"pre každý obrázok."
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:127 modules/video_filter/panoramix.c:82
 #: modules/video_filter/wall.c:57
@@ -19206,13 +19003,12 @@ msgid "Number of rows"
 msgstr "Počet riadkov"
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:129
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Number of image rows in the mosaic (only used if positionning method is set "
 "to \"fixed\")."
 msgstr ""
 "Počet riadkov s obrázkami v mozaike (tento počet sa použije len vtedy, ak je "
-"pozicovanie nastavené na hodnotu \"pevne\"."
+"pozicovanie nastavené na hodnotu \"fixne\"."
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:132 modules/video_filter/panoramix.c:78
 #: modules/video_filter/wall.c:53
@@ -19254,9 +19050,8 @@ msgstr ""
 "\"mosaic-bridge\"."
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:151
-#, fuzzy
 msgid "Offsets in order"
-msgstr "Poradie elementov"
+msgstr "Súradnice v poradí"
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:153
 msgid ""
@@ -19264,6 +19059,9 @@ msgid ""
 "if positioning method is set to \"offsets\"). You must give a comma-"
 "separated list of coordinates (eg: 10,10,150,10)."
 msgstr ""
+"Sem môžete zadať presné súradnice (x,y) elementov v mozaike (voľbu možno "
+"použiť len v prípade, že je metóda pozicovania nastavená na \"súradnice\"). "
+"Súradnice prosím oddeľujte čiarkami (napr. 10,10,150,10)."
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:159
 msgid ""
@@ -19280,9 +19078,8 @@ msgid "fixed"
 msgstr "fixne"
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:169
-#, fuzzy
 msgid "offsets"
-msgstr "Offset X"
+msgstr "súradnice"
 
 #: modules/video_filter/mosaic.c:179
 msgid "Mosaic video sub filter"
@@ -19313,136 +19110,123 @@ msgid "Motion detect video filter"
 msgstr "Detekovací video-filter Motion"
 
 #: modules/video_filter/motiondetect.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Motion Detect"
 msgstr "Detekcia pohybu"
 
 #: modules/video_filter/noise.c:49
-#, fuzzy
 msgid "Noise video filter"
-msgstr "Klonovať video-filter"
+msgstr "Video-filter šumu"
 
 #: modules/video_filter/opencv_example.cpp:63
 msgid "OpenCV face detection example filter"
-msgstr ""
+msgstr "Otvoriť príklad rozpoznávania tváre pomocou filtra OpenCV "
 
 #: modules/video_filter/opencv_example.cpp:64
-#, fuzzy
 msgid "OpenCV example"
-msgstr "Otvoriť súbor"
+msgstr "Príklad OpenCV"
 
 #: modules/video_filter/opencv_example.cpp:73
 msgid "Haar cascade filename"
-msgstr ""
+msgstr "Názov súboru s kaskádou Haar"
 
 #: modules/video_filter/opencv_example.cpp:74
 msgid "Name of XML file containing Haar cascade description"
-msgstr ""
+msgstr "Názov XML súboru obsahujúceho popis kaskády Haar"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:67
-#, fuzzy
 msgid "Use input chroma unaltered"
-msgstr "Video-vstup vo formáte chroma"
+msgstr "Použiť video-vstup vo formáte chroma"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:68
 msgid "I420 - first plane is greyscale"
-msgstr ""
+msgstr "I420 - prvá rovina má šedú farebnú škálu"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:68
 msgid "RGB32"
-msgstr ""
+msgstr "RGB32"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Don't display any video"
-msgstr "Nezobrazovať hlásenia o ďalších chybách"
+msgstr "Nezobrazovať žiadne video"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Display the input video"
-msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
+msgstr "Zobraziť vstupné video"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Display the processed video"
-msgstr "Zobraziť stream lokálne"
+msgstr "Zobraziť spracovávané video"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:75
 msgid "Show only errors"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazovať len chyby"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:76
 msgid "Show errors and warnings"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazovať len chyby a upozornenia"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:76
 msgid "Show everything including debug messages"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazovať všetko okrem chýb, dôležitých pre ladenie programu"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:79
-#, fuzzy
 msgid "OpenCV video filter wrapper"
-msgstr "Video-filter FFmpeg"
+msgstr "Použiť obal video-filtra OpenCV"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:80
-#, fuzzy
 msgid "OpenCV"
-msgstr "Otvoriť"
+msgstr "OpenCV"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:87
-#, fuzzy
 msgid "Scale factor (0.1-2.0)"
-msgstr "Faktor rozmazávania (1-127)"
+msgstr "Škálovací faktor (0.1-2.0)"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:88
 msgid ""
 "Ammount by which to scale the picture before sending it to the internal "
 "OpenCV filter"
-msgstr ""
+msgstr "Škálovanie obrázka pred odoslaním do interného filtra OpenCV"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:91
-#, fuzzy
 msgid "OpenCV filter chroma"
-msgstr "Otvoriť súbor"
+msgstr "Chroma-filter OpenCV"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:92
 msgid ""
 "Chroma to convert picture to before sending it to the internal OpenCV filter"
 msgstr ""
+"Efekt Chroma použitý na skonvertovanie obrázoka pred odoslaním do interného "
+"filtra OpenCV"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Wrapper filter output"
-msgstr "Použiť výstup float32"
+msgstr "Výstup filtra Wrapper"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:96
 msgid "Determines what (if any) video is displayed by the wrapper filter"
-msgstr ""
+msgstr "Určuje, ktoré video sa zobrazí vo filtri Wrapper"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Wrapper filter verbosity"
-msgstr "Použiť výstup float32"
+msgstr "Komunikatívnosť filtra Wrapper"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:100
 msgid "Determines wrapper filter verbosity level"
-msgstr ""
+msgstr "Určuje úroveň konverzácie filtra s užívateľom"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:103
-#, fuzzy
 msgid "OpenCV internal filter name"
-msgstr "Video-filter FFmpeg"
+msgstr "Interný názov filtra OpenCV"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:104
 msgid "Name of internal OpenCV plugin filter to use"
-msgstr ""
+msgstr "Názov interného prídavného modulu OpenCV, ktorý sa použije"
 
 #: modules/video_filter/osdmenu.c:40
 msgid "Configuration file"
 msgstr "Konfiguračný súbor"
 
 #: modules/video_filter/osdmenu.c:42
-#, fuzzy
 msgid "Configuration file for the OSD Menu."
 msgstr "Konfiguračný súbor pre OSD menu."
 
@@ -19512,13 +19296,11 @@ msgid "On Screen Display menu"
 msgstr "On Screen Display menu"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:79
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Select the number of horizontal video windows in which to split the video"
-msgstr "Počet horizontálnych okien, do ktorých sa rozdelí video."
+msgstr "Nastavte počet horizontálnych okien, do ktorých sa rozdelí video."
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Select the number of vertical video windows in which to split the video"
 msgstr "Počet vertikálnych okien, do ktorých sa rozdelí video."
 
@@ -19527,7 +19309,6 @@ msgid "Active windows"
 msgstr "Aktívne okná"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:87
-#, fuzzy
 msgid "Comma separated list of active windows, defaults to all"
 msgstr ""
 "Čiarkou oddeľovaný zoznam aktívnych okien. V predvolenom nastavení sa "
@@ -19535,243 +19316,271 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:93
 msgid "Panoramix: wall with overlap video filter"
-msgstr ""
+msgstr "Panoramix: obrazová stena s použitím prekrývacieho filtra"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:94
-#, fuzzy
 msgid "Panoramix"
-msgstr "Program"
+msgstr "Panoramix"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:105
 msgid "Offset X offset (automatic compensation)"
-msgstr ""
+msgstr "Súradnica X (automatická kompenzácia)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:106
 msgid ""
 "Select if you want an automatic offset in horizontal (in case of "
 "misalignment due to autoratio control)"
 msgstr ""
+"Túto voľbu vyberte v prípade, že chcete nastaviť autom. súradnice v "
+"horizontálnom smere (voľbu môžete použiť aj v prípade nesprávneho zarovnania "
+"obrazu kvôli nevhodnému stranovému pomeru)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:109
 msgid "length of the overlapping area (in %)"
-msgstr ""
+msgstr "Dĺžka prekrývacej oblasti (v %)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:110
 msgid "Select in percent the length of the blended zone"
-msgstr ""
+msgstr "Zadajte dĺžku prekrývacej oblasti v zmiešanej zóne (v %)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:113
 msgid "height of the overlapping area (in %)"
-msgstr ""
+msgstr "výška prekrývacej oblasti (v %)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:114
 msgid "Select in percent the height of the blended zone (case of 2x2 wall)"
 msgstr ""
+"Zadajte dĺžku prekrývacej oblasti v zmiešanej zóne (v prípade steny s "
+"rozmermi 2x2)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:117
-#, fuzzy
 msgid "Attenuation"
-msgstr "Sýtosť"
+msgstr "Zoslabenie"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:118
 msgid ""
 "Check this option if you want attenuate blended zone by this plug-in (if "
 "option is unchecked, attenuate is made by opengl)"
 msgstr ""
+"Túto voľbu aktivujte v prípade, že chcete stlmiť zmiešanú zónu obrázka (ak "
+"voľba nie je aktivovaná, stlmenie sa vykonáva pomocou OpenGL)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:121
 msgid "Attenuation, begin (in %)"
-msgstr ""
+msgstr "Stlmenie, začiatok (v %)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:122
 msgid "Select in percent the Lagrange coeff of the beginning blended zone"
-msgstr ""
+msgstr "Zadajte (v %) koeficient Lagrange na začiatku zmiešanej zóny"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:125
 msgid "Attenuation, middle (in %)"
-msgstr ""
+msgstr "Stlmenie, stredné (v %)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:126
 msgid "Select in percent the Lagrange coeff of the middle of blended zone"
-msgstr ""
+msgstr "Zadajte (v %) koeficient Lagrange v strede zmiešanej zóny"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:129
 msgid "Attenuation, end (in %)"
-msgstr ""
+msgstr "Stlmenie, koniec (v %)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:130
 msgid "Select in percent the Lagrange coeff of the end of blended zone"
-msgstr ""
+msgstr "Zadajte (v %) koeficient Lagrange na konci zmiešanej zóny"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:133
 msgid "middle position (in %)"
-msgstr ""
+msgstr "stredná pozícia (v %)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:134
 msgid ""
 "Select in percent (50 is center) the position of the middle point (Lagrange) "
 "of blended zone"
 msgstr ""
+"Zadajte - v percentách - pozíciu stredného bodu zmiešanej zóny. (Uprostred = "
+"50)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:137
 msgid "Gamma (Red) correction"
-msgstr ""
+msgstr "Gamma korekcia (červenej farby)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:138
 msgid ""
 "Select the gamma for the correction of blended zone (Red or Y component)"
 msgstr ""
+"Zvoľte si gamma-korekciu zmiešanej zóny (platí pre červenú farbu, alebo Y "
+"komponent)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:141
 msgid "Gamma (Green) correction"
-msgstr ""
+msgstr "Gamma korekcia (zelenej farby)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:142
 msgid ""
 "Select the gamma for the correction of blended zone (Green or U component)"
 msgstr ""
+"Zvoľte si gamma-korekciu farby v zmiešanej zóne (platí pre zelenú farbu "
+"alebo U komponent)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:145
 msgid "Gamma (Blue) correction"
-msgstr ""
+msgstr "Gamma korekcia (modrej farby)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:146
 msgid ""
 "Select the gamma for the correction of blended zone (Blue or V component)"
 msgstr ""
+"Zvoľte si gamma-korekciu farby v zmiešanej zóne (platí pre modrú farbu alebo "
+"V komponent)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:149
 msgid "Black Crush for Red"
-msgstr ""
+msgstr "Rozloženie čiernej v červenej oblasti"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:150
 msgid "Select the Black Crush of blended zone (Red or Y component)"
 msgstr ""
+"Vyberte si rozloženie čiernej farby v zmiešanej zóne (v červenej oblasti)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:151
 msgid "Black Crush for Green"
-msgstr ""
+msgstr "Rozloženie čiernej v zelenej oblasti"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:152
 msgid "Select the Black Crush of blended zone (Green or U component)"
 msgstr ""
+"Vyberte si rozloženie čiernej farby v zmiešanej zóne (v zelenej oblasti)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:153
 msgid "Black Crush for Blue"
-msgstr ""
+msgstr "Rozloženie čiernej v modrej oblasti"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:154
 msgid "Select the Black Crush of blended zone (Blue or V component)"
 msgstr ""
+"Vyberte si rozloženie čiernej farby v zmiešanej zóne (v modrej oblasti)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:156
 msgid "White Crush for Red"
-msgstr ""
+msgstr "Rozloženie bielej v červenej oblasti"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:157
 msgid "Select the White Crush of blended zone (Red or Y component)"
 msgstr ""
+"Vyberte si rozloženie bielej farby v zmiešanej zóne (v červenej oblasti)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:158
 msgid "White Crush for Green"
-msgstr ""
+msgstr "Rozloženie bielej v zelenej oblasti"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:159
 msgid "Select the White Crush of blended zone (Green or U component)"
 msgstr ""
+"Vyberte si rozloženie bielej farby v zmiešanej zóne (v zelenej oblasti)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:160
 msgid "White Crush for Blue"
-msgstr ""
+msgstr "Rozloženie bielej v modrej oblasti"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:161
 msgid "Select the White Crush of blended zone (Blue or V component)"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte si rozloženie bielej farby v zmiešanej zóne (v modrej oblasti"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:163
 msgid "Black Level for Red"
-msgstr ""
+msgstr "Úroveň čiernej farby pre červenú farbu"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:164
 msgid "Select the Black Level of blended zone (Red or Y component)"
 msgstr ""
+"Vyberte si úroveň čiernej v zmiešanej oblasti (platí pre červenú farbu alebo "
+"Y komponent)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:165
 msgid "Black Level for Green"
-msgstr ""
+msgstr "Úroveň čiernej farby pre zelenú farbu"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:166
 msgid "Select the Black Level of blended zone (Green or U component)"
 msgstr ""
+"Vyberte si úroveň čiernej v zmiešanej oblasti (platí pre zelenú farbu alebo "
+"U komponent)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:167
 msgid "Black Level for Blue"
-msgstr ""
+msgstr "Úroveň čiernej pre modrú farbu"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:168
 msgid "Select the Black Level of blended zone (Blue or V component)"
 msgstr ""
+"Vyberte si úroveň čiernej v zmiešanej oblasti (platí pre modrú farbu alebo V "
+"komponent)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:170
 msgid "White Level for Red"
-msgstr ""
+msgstr "Úroveň bielej farby pre červenú farbu"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:171
 msgid "Select the White Level of blended zone (Red or Y component)"
 msgstr ""
+"Vyberte si úroveň bielej v zmiešanej oblasti (platí pre červenú farbu alebo "
+"Y komponent)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:172
 msgid "White Level for Green"
-msgstr ""
+msgstr "Úroveň bielej farby pre zelenú farbu"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:173
 msgid "Select the White Level of blended zone (Green or U component)"
 msgstr ""
+"Vyberte si úroveň bielej v zmiešanej oblasti (platí pre zelenú farbu alebo U "
+"komponent)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:174
 msgid "White Level for Blue"
-msgstr ""
+msgstr "Úroveň bielej farby pre modrú farbu"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:175
 msgid "Select the White Level of blended zone (Blue or V component)"
 msgstr ""
+"Vyberte si úroveň bielej v zmiešanej oblasti (platí pre modrú farbu alebo V "
+"komponent)"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:189
-#, fuzzy
 msgid "Xinerama option"
-msgstr "Nastavenia výkonu"
+msgstr "Vlastnosť Xinerama"
 
 #: modules/video_filter/panoramix.c:190
 msgid "Uncheck if you have not used xinerama"
-msgstr ""
+msgstr "Odznačte políčko v prípade, že nepoužívate efekt xinerama"
 
 #: modules/video_filter/psychedelic.c:50
 msgid "Psychedelic video filter"
 msgstr "Video-filter Psychedelic"
 
 #: modules/video_filter/puzzle.c:62 modules/video_filter/puzzle.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Number of puzzle rows"
-msgstr "Počet riadkov"
+msgstr "Počet riadkov v puzzle"
 
 #: modules/video_filter/puzzle.c:64 modules/video_filter/puzzle.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Number of puzzle columns"
-msgstr "Počet stĺpcov"
+msgstr "Počet stĺpcov v puzzle"
 
 #: modules/video_filter/puzzle.c:66
 msgid "Make one tile a black slot"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvoriť jednu dlaždicu v jednom čiernom slote"
 
 #: modules/video_filter/puzzle.c:67
 msgid ""
 "Make one slot black. Other tiles can only be swapped with the black slot."
 msgstr ""
+"Vytvoriť jeden čierny slot. Ostatné dlaždice sa dajú s čiernym slotom "
+"zameniť."
 
 #: modules/video_filter/puzzle.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Puzzle interactive game video filter"
-msgstr "Video-filter pre rozkladanie"
+msgstr "Interaktívny puzzle filter"
 
 #: modules/video_filter/ripple.c:49
 msgid "Ripple video filter"
@@ -19779,21 +19588,19 @@ msgstr "Video-filter pre vlnenie"
 
 #: modules/video_filter/rotate.c:49
 msgid "Angle in degrees"
-msgstr ""
+msgstr "Uhol v stupňoch"
 
 #: modules/video_filter/rotate.c:50
 msgid "Angle in degrees (0 to 359)"
-msgstr ""
+msgstr "Uhol v stupňoch (0 - 359)"
 
 #: modules/video_filter/rotate.c:58
-#, fuzzy
 msgid "Rotate video filter"
-msgstr "Video filter Wave"
+msgstr "Video filter pre otočenie obrazu"
 
 #: modules/video_filter/rotate.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Rotate"
-msgstr "Dátový tok"
+msgstr "Otočiť"
 
 #: modules/video_filter/rss.c:122
 msgid "Feed URLs"
@@ -19808,11 +19615,10 @@ msgid "Speed of feeds"
 msgstr "Rotovanie medzi poliami"
 
 #: modules/video_filter/rss.c:125
-#, fuzzy
 msgid "Speed of the RSS/Atom feeds in microseconds (bigger is slower)."
 msgstr ""
 "Rýchlosť rotovania jednotlivými RSS/Atom poľami (väčšia hodnota = pomalšie "
-"rotovanie)."
+"rotovanie; čas sa udáva v mikrosekundách)."
 
 #: modules/video_filter/rss.c:126
 msgid "Max length"
@@ -19865,28 +19671,28 @@ msgstr ""
 "tieto hodnoty je možné aj kombinovať, napr. 6 = posunúť doprava nahor)."
 
 #: modules/video_filter/rss.c:159
-#, fuzzy
 msgid "Title display mode"
-msgstr "Displej X11"
+msgstr "Mód zobrazovania názvu"
 
 #: modules/video_filter/rss.c:160
 msgid ""
 "Title display mode. Default is 0 (hidden) if the feed has an image and feed "
 "images are enabled, 1 otherwise."
 msgstr ""
+"Mód zobrazovania titulu. Predvolený je mód 0 (skryté), ak pole obsahuje "
+"obrázok a obrázky sú povolené, v iných prípadoch zadajte hodnotu 1."
 
 #: modules/video_filter/rss.c:175
 msgid "Don't show"
-msgstr ""
+msgstr "Nezobrazovať"
 
 #: modules/video_filter/rss.c:175
-#, fuzzy
 msgid "Always visible"
-msgstr "Vždy opraviť"
+msgstr "Vždy viditeľné"
 
 #: modules/video_filter/rss.c:175
 msgid "Scroll with feed"
-msgstr ""
+msgstr "Rolovať s poľom"
 
 #: modules/video_filter/rss.c:215
 msgid "RSS and Atom feed display"
@@ -19898,21 +19704,20 @@ msgstr "Filter pre konverziu RV32"
 
 #: modules/video_filter/sharpen.c:43
 msgid "Sharpen strength (0-2)"
-msgstr ""
+msgstr "Úroveň zaostrenia (0-2)"
 
 #: modules/video_filter/sharpen.c:44
-#, fuzzy
 msgid "Set the Sharpen strength, between 0 and 2. Defaults to 0.05."
-msgstr "Nastavte kontrast obrázka, medzi 0 a 2. Predvolená hodnota je 1."
+msgstr ""
+"Nastavte ostrosť obrázka, dostupné hodnoty sú 0 - 2. Predvolená hodnota je 1."
 
 #: modules/video_filter/sharpen.c:62
 msgid "Augment contrast between contours."
-msgstr ""
+msgstr "Zvýšiť kontrast medzi kontúrami."
 
 #: modules/video_filter/sharpen.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Sharpen video filter"
-msgstr "Video-filter pre obstrihávanie"
+msgstr "Video-filter pre zaostrenie"
 
 #: modules/video_filter/transform.c:57
 msgid "Transform type"
@@ -20324,17 +20129,15 @@ msgid "QT Embedded video output"
 msgstr "Integrovaný video-výstup QT"
 
 #: modules/video_output/sdl.c:101
-#, fuzzy
 msgid "SDL chroma format"
-msgstr "XVimage chroma-formát"
+msgstr "SDL chroma-formát"
 
 #: modules/video_output/sdl.c:103
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Force the SDL renderer to use a specific chroma format instead of trying to "
 "improve performances by using the most efficient one."
 msgstr ""
-"Touto voľbou môžete prinútiť Xvideo renderer, aby používal špeciálny formát "
+"Touto voľbou môžete prinútiť SDL renderer, aby používal špeciálny formát "
 "chroma, namiesto zvyšovania výkonu inými spôsobmi."
 
 #: modules/video_output/sdl.c:113
@@ -20489,27 +20292,23 @@ msgid "XVideo extension video output"
 msgstr "Prípona video-výstupu XVideo"
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:94
-#, fuzzy
 msgid "XVMC adaptor number"
-msgstr "Číslo adaptéra XVideo"
+msgstr "Číslo adaptéra XVMC"
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you graphics card provides several adaptors, this option allows you to "
 "choose which one will be used (you shouldn't have to change this)."
 msgstr ""
-"Ak má Vaša grafická karta viac adaptérov, mali by ste si vybrať, ktorý "
+"Ak má Vaša grafická karta viac adaptérov, tak si tu môžete vybrať, ktorý "
 "chcete používať (zvyčajne však nie je nutné si vyberať, výber prebieha "
 "automaticky)."
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:108
-#, fuzzy
 msgid "X11 display name"
-msgstr "Displej X11"
+msgstr "Názov displeja X11"
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Specify the X11 hardware display you want to use. By default VLC will use "
 "the value of the DISPLAY environment variable."
@@ -20518,12 +20317,10 @@ msgstr ""
 "program VLC potrebnú hodnotu načíta z premennej DISPLAY."
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:122
-#, fuzzy
 msgid "Screen to be used for fullscreen mode."
-msgstr "Obrazovka pre celoobrazovkový režim."
+msgstr "Obrazovka používaná v celoobrazovkovom režime."
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:124
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Choose the screen you want to use in fullscreen mode. For instance set it to "
 "0 for first screen, 1 for the second."
@@ -20533,18 +20330,16 @@ msgstr ""
 "zadajte hodnotu 1."
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:128
-#, fuzzy
 msgid "You can choose the default deinterlace mode"
-msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
+msgstr "Tu si môžete vybrať predvolený mód rozkladania obrazu."
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:131
 msgid "You can choose the crop style to apply."
-msgstr ""
+msgstr "Tu si môžete vybrať štýl obstrihnutia, ktorý chcete použiť."
 
 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:148
-#, fuzzy
 msgid "XVMC extension video output"
-msgstr "Prípona video-výstupu XVideo"
+msgstr "Prípona video-výstupu XVMC"
 
 #: modules/visualization/galaktos/plugin.c:47
 msgid "GaLaktos visualization plugin"
@@ -20729,6 +20524,52 @@ msgstr "Filter vizualizátora"
 msgid "Spectrum analyser"
 msgstr "Spektrálny analyzátor"
 
+#~ msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
+#~ msgstr "Rýchly mutex na systémoch NT/2K/XP (určené len pre vývojárov)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows "
+#~ "us to correctly implement condition variables. You can also use the "
+#~ "faster Win9x implementation but you might experience problems with it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pri systémoch Windows NT/2K/XP používame implementáciu pomalého mutexu, "
+#~ "ktorá nám umožňuje správne implementovať premenné pre podmienky. Môžete "
+#~ "použiť aj rýchlejšiu implementáciu pre systémy Win9x, pri jej použití "
+#~ "však občas nastávajú problémy."
+
+#~ msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Implementácia podmienky pre premennú v systémoch Win9x (určené len pre "
+#~ "vývojárov!)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
+#~ "implementation (more precisely there is a possibility for a race "
+#~ "condition to happen). However it is possible to use slower alternatives "
+#~ "which are more robust. Currently you can choose between implementation 0 "
+#~ "(which is the fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
+#~ msgstr ""
+#~ "V systémoch Windows 9x/Me môžete použiť rýchlu, ale častokrát nesprávu "
+#~ "implementáciu podmienok premenných. Môžete však použiť aj pomalšie "
+#~ "alternatívny, ktoré sú značne stabilnejšie. V súčasnosti si môžete vybrať "
+#~ "medzi implementáciou 0 (ktorá je najrýchlejšia ale aj najmenej presná), 1 "
+#~ "(toto je predvolená implementácia) a 2."
+
+#~ msgid "6"
+#~ msgstr "6"
+
+#~ msgid "7"
+#~ msgstr "7"
+
+#~ msgid "8"
+#~ msgstr "8"
+
+#~ msgid "FFmpeg audio/video decoder/encoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
+#~ msgstr "AV dekodér/enkodér FF mpeg ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
+
+#~ msgid "Video portal url converter"
+#~ msgstr "Konvertor URL adries video-portálu"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
 #~ "don't specify anything the default size for your device will be used."
@@ -20740,7 +20581,6 @@ msgstr "Spektrálny analyzátor"
 #~ msgid "Type 'pause' to continue."
 #~ msgstr "Ak chcete pokračovať, napíšte slovo 'pause'"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Sound Files"
 #~ msgstr "Zvukový klip"
 
@@ -20774,31 +20614,24 @@ msgstr "Spektrálny analyzátor"
 #~ msgid "This is the muxer that will be used."
 #~ msgstr "Toto je predvolený muxér, ktorý sa bude používať."
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Halve sample rate"
 #~ msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Video monitoring filter"
 #~ msgstr "Filter pre škálovanie videa"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Video Monitor"
 #~ msgstr "Filter videa"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Statistics input file"
 #~ msgstr "Štatistiky"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Statistics output file"
 #~ msgstr "Výstupný súbor RRD"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Form"
 #~ msgstr "Norma"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Send bitrate"
 #~ msgstr "Poslať hodnotenie"
 
@@ -20838,7 +20671,6 @@ msgstr "Spektrálny analyzátor"
 #~ msgid "Network stream..."
 #~ msgstr "Sieťový stream"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "VC-1 decoder module"
 #~ msgstr "Dekódovací modul Tarkin"
 
@@ -21142,7 +20974,6 @@ msgstr "Spektrálny analyzátor"
 #~ "V celoobrazovkovom režime je možné obstrihnúť čierne okraje tak, aby "
 #~ "obraz vypĺňal celú plochu okna (len pri použití OpenGL)."
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Enable skinned playlist"
 #~ msgstr "Nemožno nájsť playlist!"
 
@@ -21272,30 +21103,24 @@ msgstr "Spektrálny analyzátor"
 #~ msgid "MSN"
 #~ msgstr "MSN"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Slovack"
 #~ msgstr "Slovensky"
 
 #~ msgid "Stream information"
 #~ msgstr "Informácia o streame"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Browse"
 #~ msgstr "Prehľadávať..."
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Justification"
 #~ msgstr "Zosilnenie"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Audioscrobbler username"
 #~ msgstr "Názov audio-zariadenia"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Audioscrobbler password"
 #~ msgstr "Heslo"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Connecting..."
 #~ msgstr "Nastavenia:"
 
@@ -21316,88 +21141,65 @@ msgstr "Spektrálny analyzátor"
 #~ msgid "|Subtitle Files (*.srt, *.sub, etc.)|"
 #~ msgstr "|Súbory s titulkami (*.srt, *.sub, atď.)|"
 
-#~ msgid "Create"
-#~ msgstr "Vytvoriť"
-
 #~ msgid " to "
 #~ msgstr "na"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Disc Type"
 #~ msgstr "Typ disku"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Big"
 #~ msgstr "Bridge"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Alignment"
 #~ msgstr "Zrovnanie dát"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Extra Audio File"
 #~ msgstr "Filtre zvuku"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Media File"
 #~ msgstr "Médium: %s"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Download when asked"
 #~ msgstr "Stiahnuť teraz"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "text"
 #~ msgstr "Ďalej"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "QWidget"
 #~ msgstr "Šírka"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "geometry"
 #~ msgstr "Spectrometer"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "margin"
 #~ msgstr " Amharic"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "spacing"
 #~ msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "QPushButton"
 #~ msgstr " Pushto"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Line"
 #~ msgstr "Lineárne rozkladanie"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "line"
 #~ msgstr "Podčiarknuté"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "orientation"
 #~ msgstr "Viac informácií"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "QGroupBox"
 #~ msgstr "Skupina"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "enabled"
 #~ msgstr "zapnúť"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "checkable"
 #~ msgstr "zapnúť"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "horizontalLayout_3"
 #~ msgstr "Preklopiť horizontálne"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Disk"
 #~ msgstr "Disk"