Slovakian l10n update by Marián Hikaník
authorChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Mon, 27 Aug 2007 14:16:27 +0000 (14:16 +0000)
committerChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Mon, 27 Aug 2007 14:16:27 +0000 (14:16 +0000)
po/sk.po

index c9d5a30..e804416 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -2,14 +2,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
 # FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
 #
-#: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:85 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:95
-#: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:207
+#: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:83 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:93
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-14 01:34+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-07-01 20:29+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-27 15:10+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-06-10 21:36+0100\n"
 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -27,21 +26,21 @@ msgstr ""
 "\"."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
-#: modules/visualization/visual/visual.c:113
+#: modules/visualization/visual/visual.c:111
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:43
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:65
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:63
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhranie"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:44
 msgid "Settings for VLC's interfaces"
-msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
+msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:46
 msgid "General interface settings"
@@ -67,17 +66,17 @@ msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1791
-#: src/libvlc-module.c:1316 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
+#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1792
+#: src/libvlc-module.c:1316 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:589
 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:432
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:483
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:449
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:256
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
@@ -99,12 +98,12 @@ msgstr "Filtre"
 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:90
+#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
 #: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/macosx/intf.m:600
 msgid "Visualizations"
 msgstr "Vizualizácie"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:164
+#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:163
 msgid "Audio visualizations"
 msgstr "Vizualizácie zvuku"
 
@@ -119,7 +118,7 @@ msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1686
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:574
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:288
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
@@ -127,17 +126,17 @@ msgstr "Rôzne"
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1819
+#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1820
 #: src/libvlc-module.c:1363 modules/gui/macosx/extended.m:69
 #: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/macosx/output.m:160
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:430
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:481
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:442
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
-#: modules/stream_out/transcode.c:202
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:93
+#: modules/stream_out/transcode.c:200
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -339,7 +338,7 @@ msgstr ""
 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
 "modul. "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:120
+#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:119
 msgid "SAP"
 msgstr "SAP"
 
@@ -361,11 +360,11 @@ msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1744
-#: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
+#: src/playlist/engine.c:113 src/playlist/engine.c:115
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:534
-#: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:534
+#: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:303
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
@@ -385,7 +384,7 @@ msgstr ""
 msgid "General playlist behaviour"
 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:458
+#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:462
 msgid "Services discovery"
 msgstr "Zisťovacie moduly"
 
@@ -428,7 +427,7 @@ msgid "Other advanced settings"
 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
-#: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
+#: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:58
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
 msgid "Network"
@@ -514,8 +513,9 @@ msgid "Select one or more files to open"
 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:41
+#, fuzzy
 msgid "Media Information..."
-msgstr "Informácia o médiu..."
+msgstr "Informácia o médiu"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:42
 msgid "Codec Information..."
@@ -550,10 +550,10 @@ msgstr "O programe VLC media player"
 #: modules/gui/macosx/intf.m:570 modules/gui/macosx/intf.m:649
 #: modules/gui/macosx/intf.m:656 modules/gui/macosx/intf.m:1536
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1537 modules/gui/macosx/intf.m:1538
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1539 modules/gui/macosx/playlist.m:450
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:302 modules/gui/qt4/menus.cpp:498
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:502
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1539 modules/gui/macosx/playlist.m:454
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:375
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:498 modules/gui/qt4/menus.cpp:502
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
@@ -567,8 +567,8 @@ msgstr "Prehrať"
 msgid "Fetch information"
 msgstr "Získať informácie"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:451
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
+#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:455
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
@@ -584,7 +584,7 @@ msgid "Sort"
 msgstr "Zoradiť"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:57
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1599
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1593
 msgid "Add node"
 msgstr "Pridať uzol"
 
@@ -645,7 +645,7 @@ msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
 msgid "Load playlist file..."
 msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:463
+#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:467
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
@@ -732,89 +732,15 @@ msgstr ""
 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
 
-#: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
+#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
 msgid "Meta-information"
 msgstr "Meta-Informácia"
 
-#: include/vlc_meta.h:35 src/input/var.c:139
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:584
-#: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/open.m:170
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
-#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:271 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:48
-msgid "Title"
-msgstr "Titul"
-
-#: include/vlc_meta.h:36 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
-msgid "Artist"
-msgstr "Herec"
-
-#: include/vlc_meta.h:37
-msgid "Genre"
-msgstr "Žáner"
-
-#: include/vlc_meta.h:38 modules/mux/asf.c:52
-msgid "Copyright"
-msgstr "Autorské práva (copyright)"
-
-#: include/vlc_meta.h:39
-msgid "Album/movie/show title"
-msgstr "Album/film/zobraziť titul"
-
-#: include/vlc_meta.h:40
-msgid "Track number/position in set"
-msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"
-
-#: include/vlc_meta.h:41 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
-msgid "Description"
-msgstr "Popis"
-
-#: include/vlc_meta.h:42 modules/mux/asf.c:56
-msgid "Rating"
-msgstr "Hodnotenie"
-
-#: include/vlc_meta.h:43
-msgid "Date"
-msgstr "Dátum"
-
-#: include/vlc_meta.h:44
-msgid "Setting"
-msgstr "Nastavenie"
-
-#: include/vlc_meta.h:45 modules/gui/macosx/open.m:183
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
-msgid "URL"
-msgstr "URL adresa"
-
-#: include/vlc_meta.h:46 src/input/es_out.c:1783 src/libvlc-module.c:106
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
-msgid "Language"
-msgstr "Jazyk"
-
-#: include/vlc_meta.h:47 modules/misc/notify/notify.c:182
-msgid "Now Playing"
-msgstr "Práve sa prehráva"
-
-#: include/vlc_meta.h:48 modules/access/vcdx/info.c:98
-msgid "Publisher"
-msgstr "Vydavateľ"
-
-#: include/vlc_meta.h:49
-msgid "Encoded by"
-msgstr "Enkódoval"
-
-#: include/vlc_meta.h:51
-msgid "Art URL"
-msgstr "URL diela"
-
-#: include/vlc_meta.h:53
+#: include/vlc_meta.h:184
 msgid "Codec Name"
 msgstr "Názov kodeku"
 
-#: include/vlc_meta.h:54
+#: include/vlc_meta.h:185
 msgid "Codec Description"
 msgstr "Popis kodeku"
 
@@ -830,95 +756,100 @@ msgstr ""
 "Licencie;\n"
 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
 
-#: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
-#: src/audio_output/filters.c:224
+#: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
+#: src/audio_output/filters.c:221
 msgid "Audio filtering failed"
 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
 
-#: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
-#: src/audio_output/filters.c:225
+#: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
+#: src/audio_output/filters.c:222
 #, c-format
 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
 
-#: src/audio_output/input.c:92 src/audio_output/input.c:138
-#: src/input/es_out.c:388 src/libvlc-module.c:470
+#: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
+#: src/input/es_out.c:387 src/libvlc-module.c:470
 #: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
 msgid "Disable"
 msgstr "Zablokovať"
 
-#: src/audio_output/input.c:94 modules/visualization/visual/visual.c:129
+#: src/audio_output/input.c:93 modules/visualization/visual/visual.c:127
 msgid "Spectrometer"
 msgstr "Spectrometer"
 
-#: src/audio_output/input.c:96
+#: src/audio_output/input.c:95
 msgid "Scope"
 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
 
-#: src/audio_output/input.c:98
+#: src/audio_output/input.c:97
 msgid "Spectrum"
 msgstr "Spektrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:135 modules/audio_filter/equalizer.c:69
+#: src/audio_output/input.c:134 modules/audio_filter/equalizer.c:68
 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
 #: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
 msgid "Equalizer"
 msgstr "Ekvalizér"
 
-#: src/audio_output/input.c:157 src/libvlc-module.c:214
+#: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:214
 #: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
 msgid "Audio filters"
 msgstr "Filtre zvuku"
 
-#: src/audio_output/input.c:179
+#: src/audio_output/input.c:178
 #, fuzzy
 msgid "Replay gain"
 msgstr "Typ zosilnenia"
 
-#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
+#: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:595
 #: modules/gui/macosx/intf.m:596
 msgid "Audio Channels"
 msgstr "Audio-kanály"
 
-#: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
-#: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
-#: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
-#: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
-#: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
-#: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
+#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
+#: modules/access/v4l.c:124 modules/audio_output/alsa.c:188
+#: modules/audio_output/alsa.c:219 modules/audio_output/directx.c:462
+#: modules/audio_output/oss.c:201 modules/audio_output/portaudio.c:406
+#: modules/audio_output/sdl.c:179 modules/audio_output/sdl.c:196
+#: modules/audio_output/waveout.c:417 modules/codec/twolame.c:66
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
+#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:89
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:87
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:95
+#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
-#: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
+#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:89
-#: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
-#: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
-#: modules/video_filter/rss.c:164
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:87
+#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
+#: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
+#: modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
-#: src/audio_output/output.c:134
+#: src/audio_output/output.c:131
 msgid "Dolby Surround"
 msgstr "Dolby Surround"
 
-#: src/audio_output/output.c:146
+#: src/audio_output/output.c:143
 msgid "Reverse stereo"
 msgstr "Obrátené stereo"
 
+#: src/control/media_list.c:257 src/playlist/engine.c:131
+#: src/playlist/engine.c:133 src/playlist/loadsave.c:112
+msgid "Media Library"
+msgstr "Knižnica s médiami"
+
 #: src/extras/getopt.c:633
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
@@ -974,32 +905,32 @@ msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
 
-#: src/input/control.c:309
+#: src/input/control.c:310
 #, c-format
 msgid "Bookmark %i"
 msgstr "Záložka %i"
 
-#: src/input/decoder.c:136 src/input/decoder.c:148
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:219 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:239 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:594
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:603 modules/stream_out/es.c:365
-#: modules/stream_out/es.c:379
+#: src/input/decoder.c:135 src/input/decoder.c:147
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:216 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:224
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:236 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
+#: modules/stream_out/es.c:377
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
 
-#: src/input/decoder.c:137
+#: src/input/decoder.c:136
 msgid "VLC could not open the packetizer module."
 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
 
-#: src/input/decoder.c:149
+#: src/input/decoder.c:148
 msgid "VLC could not open the decoder module."
 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
 
-#: src/input/decoder.c:159
+#: src/input/decoder.c:158
 msgid "No suitable decoder module for format"
 msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
 
-#: src/input/decoder.c:160
+#: src/input/decoder.c:159
 #, c-format
 msgid ""
 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
@@ -1008,107 +939,188 @@ msgstr ""
 "VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
 "chybu momentálne nie je možné odstrániť."
 
-#: src/input/es_out.c:410 src/input/es_out.c:412 src/input/es_out.c:418
-#: src/input/es_out.c:419 modules/access/cdda/info.c:967
-#: modules/access/cdda/info.c:999
+#: src/input/es_out.c:409 src/input/es_out.c:411 src/input/es_out.c:417
+#: src/input/es_out.c:418 modules/access/cdda/info.c:969
+#: modules/access/cdda/info.c:1002
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Stopa %i"
 
-#: src/input/es_out.c:596
+#: src/input/es_out.c:593
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
 msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:596 src/input/es_out.c:598 src/input/var.c:128
+#: src/input/es_out.c:593 src/input/es_out.c:595 src/input/var.c:128
 #: src/libvlc-module.c:501 modules/gui/macosx/intf.m:582
 #: modules/gui/macosx/intf.m:583
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/input/es_out.c:1778 modules/codec/faad.c:337
+#: src/input/es_out.c:1779 modules/codec/faad.c:337
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "Tok %d"
 
-#: src/input/es_out.c:1780 modules/gui/macosx/wizard.m:425
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
+#: src/input/es_out.c:1781 modules/gui/macosx/wizard.m:425
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
 msgid "Codec"
 msgstr "Kodek"
 
-#: src/input/es_out.c:1791 src/input/es_out.c:1819 src/input/es_out.c:1846
+#: src/input/es_out.c:1784 src/input/meta.c:52 src/libvlc-module.c:106
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
+msgid "Language"
+msgstr "Jazyk"
+
+#: src/input/es_out.c:1792 src/input/es_out.c:1820 src/input/es_out.c:1847
 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/input/es_out.c:1794 modules/codec/faad.c:341
+#: src/input/es_out.c:1795 modules/codec/faad.c:341
 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:496
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanály"
 
-#: src/input/es_out.c:1799 modules/codec/faad.c:343
+#: src/input/es_out.c:1800 modules/codec/faad.c:343
 msgid "Sample rate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: src/input/es_out.c:1800
-#, c-format
+#: src/input/es_out.c:1801
+#, fuzzy, c-format
 msgid "%u Hz"
-msgstr "%u Hz"
+msgstr "%d Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:1806
+#: src/input/es_out.c:1807
 msgid "Bits per sample"
 msgstr "bitov na vzorok"
 
-#: src/input/es_out.c:1811 modules/access_output/shout.c:87
-#: modules/access/pvr.c:93 modules/gui/qt4/components/open.cpp:557
+#: src/input/es_out.c:1812 modules/access_output/shout.c:86
+#: modules/access/pvr.c:92 modules/gui/qt4/components/open.cpp:557
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Dátový tok"
 
-#: src/input/es_out.c:1812
-#, c-format
+#: src/input/es_out.c:1813
+#, fuzzy, c-format
 msgid "%u kb/s"
-msgstr "%u kb/s"
+msgstr "%d kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:1823
+#: src/input/es_out.c:1824
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
-#: src/input/es_out.c:1829
+#: src/input/es_out.c:1830
 msgid "Display resolution"
 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
 
-#: src/input/es_out.c:1839 modules/access/screen/screen.c:40
+#: src/input/es_out.c:1840 modules/access/screen/screen.c:38
 msgid "Frame rate"
 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
 
-#: src/input/es_out.c:1846
+#: src/input/es_out.c:1847
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/input/input.c:2216
+#: src/input/input.c:2220
 msgid "Your input can't be opened"
 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
 
-#: src/input/input.c:2217
+#: src/input/input.c:2221
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
 "v súbore so záznamom."
 
-#: src/input/input.c:2312
+#: src/input/input.c:2316
 msgid "Can't recognize the input's format"
 msgstr "Program nedokáže korektne rozpoznať formát vstupu"
 
-#: src/input/input.c:2313
+#: src/input/input.c:2317
 #, c-format
 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
 msgstr ""
 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
 "záznamom činnosti programu."
 
+#: src/input/meta.c:41 src/input/var.c:139
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:584
+#: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/open.m:170
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
+#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:271 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:47
+msgid "Title"
+msgstr "Titul"
+
+#: src/input/meta.c:42 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
+msgid "Artist"
+msgstr "Herec"
+
+#: src/input/meta.c:43
+msgid "Genre"
+msgstr "Žáner"
+
+#: src/input/meta.c:44 modules/mux/asf.c:51
+msgid "Copyright"
+msgstr "Autorské práva (copyright)"
+
+#: src/input/meta.c:45 src/libvlc-module.c:243 modules/access/vcdx/info.c:91
+msgid "Album"
+msgstr "Album"
+
+#: src/input/meta.c:46
+#, fuzzy
+msgid "Track number"
+msgstr "Číslo stopy."
+
+#: src/input/meta.c:47 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: src/input/meta.c:48 modules/mux/asf.c:55
+msgid "Rating"
+msgstr "Hodnotenie"
+
+#: src/input/meta.c:49
+msgid "Date"
+msgstr "Dátum"
+
+#: src/input/meta.c:50
+msgid "Setting"
+msgstr "Nastavenie"
+
+#: src/input/meta.c:51 modules/gui/macosx/open.m:183
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
+msgid "URL"
+msgstr "URL adresa"
+
+#: src/input/meta.c:53 modules/misc/notify/notify.c:272
+msgid "Now Playing"
+msgstr "Práve sa prehráva"
+
+#: src/input/meta.c:54 modules/access/vcdx/info.c:98
+msgid "Publisher"
+msgstr "Vydavateľ"
+
+#: src/input/meta.c:55
+msgid "Encoded by"
+msgstr "Enkódoval"
+
+#: src/input/meta.c:56
+#, fuzzy
+msgid "Artwork URL"
+msgstr "URL diela"
+
+#: src/input/meta.c:57
+#, fuzzy
+msgid "Track ID"
+msgstr "Stopa"
+
 #: src/input/var.c:118
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Záložka"
@@ -1117,7 +1129,7 @@ msgstr "Záložka"
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
+#: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
 #: modules/gui/macosx/intf.m:586 modules/gui/macosx/intf.m:587
 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
@@ -1125,7 +1137,7 @@ msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitola"
 
 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
-#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
+#: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
@@ -1162,31 +1174,31 @@ msgstr "Titul %i"
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapitola %i"
 
-#: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:931
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
+#: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:476
+#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
 msgid "Next chapter"
 msgstr "Ďalšia kapitola"
 
-#: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:930
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
+#: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:475
+#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
 
-#: src/input/vlm.c:2276 src/input/vlm.c:2612
+#: src/input/vlm.c:2275 src/input/vlm.c:2609
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
 msgstr "Médium: %s"
 
 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
-#: modules/demux/avi/avi.c:588 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
+#: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1028
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1037
 msgid "Cancel"
 msgstr "Storno"
 
@@ -1194,81 +1206,81 @@ msgstr "Storno"
 msgid "Ok"
 msgstr "OK"
 
-#: src/interface/interface.c:320
+#: src/interface/interface.c:317
 msgid "Switch interface"
 msgstr "Prepnúť rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:347 modules/gui/macosx/intf.m:545
+#: src/interface/interface.c:344 modules/gui/macosx/intf.m:545
 #: modules/gui/macosx/intf.m:546
 msgid "Add Interface"
 msgstr "Pridať rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:353
+#: src/interface/interface.c:350
 msgid "Telnet Interface"
 msgstr "Rozhranie Telnet"
 
-#: src/interface/interface.c:356
+#: src/interface/interface.c:353
 msgid "Web Interface"
 msgstr "Webové rozhranie"
 
-#: src/interface/interface.c:359
+#: src/interface/interface.c:356
 msgid "Debug logging"
 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
 
-#: src/interface/interface.c:362
+#: src/interface/interface.c:359
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
-#: src/libvlc-common.c:280 src/libvlc-common.c:451 src/modules/modules.c:1741
-#: src/modules/modules.c:2072
+#: src/libvlc-common.c:282 src/libvlc-common.c:453 src/modules/modules.c:1796
+#: src/modules/modules.c:2127
 msgid "C"
 msgstr "sk"
 
-#: src/libvlc-common.c:296
+#: src/libvlc-common.c:298
 msgid "Help options"
 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
 
-#: src/libvlc-common.c:1501 src/modules/configuration.c:1269
+#: src/libvlc-common.c:1505 src/modules/configuration.c:1270
 msgid "string"
 msgstr "príkaz"
 
-#: src/libvlc-common.c:1520 src/modules/configuration.c:1233
+#: src/libvlc-common.c:1524 src/modules/configuration.c:1234
 msgid "integer"
 msgstr "hodnota"
 
-#: src/libvlc-common.c:1547 src/modules/configuration.c:1258
+#: src/libvlc-common.c:1551 src/modules/configuration.c:1259
 msgid "float"
 msgstr "plávajúci"
 
-#: src/libvlc-common.c:1560
+#: src/libvlc-common.c:1564
 msgid " (default enabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1561
+#: src/libvlc-common.c:1565
 msgid " (default disabled)"
 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1826
+#: src/libvlc-common.c:1830
 #, c-format
 msgid "VLC version %s\n"
 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1827
+#: src/libvlc-common.c:1831
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1829
+#: src/libvlc-common.c:1833
 #, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
 msgstr "Kompilátor: %s\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1831
+#: src/libvlc-common.c:1835
 #, c-format
 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1862
+#: src/libvlc-common.c:1866
 msgid ""
 "\n"
 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
@@ -1276,7 +1288,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
 
-#: src/libvlc-common.c:1882
+#: src/libvlc-common.c:1886
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
@@ -1430,7 +1442,7 @@ msgstr ""
 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
 
-#: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
+#: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:52
 msgid "Extra interface modules"
 msgstr "Extra moduly rozhrania"
 
@@ -1514,7 +1526,7 @@ msgstr ""
 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
 "nepoužije. "
 
-#: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
+#: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:67
 msgid "Show interface with mouse"
 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
 
@@ -1563,7 +1575,7 @@ msgstr ""
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
 #: src/libvlc-module.c:151 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:26
-#: modules/stream_out/display.c:38
+#: modules/stream_out/display.c:36
 msgid "Enable audio"
 msgstr "Zapnúť zvuk"
 
@@ -1765,15 +1777,15 @@ msgstr "Redukcia šumu"
 msgid "Protect against sound clipping"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/dshow/dshow.cpp:76
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:163
-#: modules/video_output/opengl.c:122 modules/video_output/opengl.c:176
+#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/dshow/dshow.cpp:73
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:75 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:171
+#: modules/video_output/opengl.c:120 modules/video_output/opengl.c:174
 msgid "None"
 msgstr "Žiaden"
 
-#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/cdda/info.c:393
-#: modules/access/cdda/info.c:815 modules/access/cdda/info.c:856
+#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/cdda/info.c:394
+#: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
 #: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
 #: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:285
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1704
@@ -1781,10 +1793,6 @@ msgstr "Žiaden"
 msgid "Track"
 msgstr "Stopa"
 
-#: src/libvlc-module.c:243 modules/access/vcdx/info.c:91
-msgid "Album"
-msgstr "Album"
-
 #: src/libvlc-module.c:251
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
@@ -1811,7 +1819,7 @@ msgstr ""
 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
 
 #: src/libvlc-module.c:262 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
-#: modules/stream_out/display.c:40
+#: modules/stream_out/display.c:38
 msgid "Enable video"
 msgstr "Zapnúť video"
 
@@ -1824,8 +1832,8 @@ msgstr ""
 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
 
 #: src/libvlc-module.c:267 modules/codec/fake.c:54
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123 modules/stream_out/transcode.c:73
-#: modules/visualization/visual/visual.c:43
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121 modules/stream_out/transcode.c:71
+#: modules/visualization/visual/visual.c:41
 msgid "Video width"
 msgstr "Šírka videa"
 
@@ -1838,8 +1846,8 @@ msgstr ""
 "VLC prispôsobí charakteru videa."
 
 #: src/libvlc-module.c:272 modules/codec/fake.c:57
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126 modules/stream_out/transcode.c:76
-#: modules/visualization/visual/visual.c:47
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:124 modules/stream_out/transcode.c:74
+#: modules/visualization/visual/visual.c:45
 msgid "Video height"
 msgstr "Výška videa"
 
@@ -1901,53 +1909,53 @@ msgstr ""
 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
 
 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/video_filter/logo.c:95
+#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Center"
 msgstr "Vycentrovať"
 
 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:685
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:97
-#: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
-#: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:95
+#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
-#: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
-#: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
-#: modules/video_filter/rss.c:164
+#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
+#: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
+#: modules/video_filter/rss.c:162
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
-#: modules/video_filter/rss.c:165
+#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
+#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
+#: modules/video_filter/rss.c:163
 msgid "Top-Left"
 msgstr "Vľavo hore"
 
 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
-#: modules/video_filter/rss.c:165
+#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
+#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
+#: modules/video_filter/rss.c:163
 msgid "Top-Right"
 msgstr "Vpravo hore"
 
 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
-#: modules/video_filter/rss.c:165
+#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
+#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
+#: modules/video_filter/rss.c:163
 msgid "Bottom-Left"
 msgstr "Vľavo dole"
 
 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
-#: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
-#: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
-#: modules/video_filter/rss.c:165
+#: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
+#: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
+#: modules/video_filter/rss.c:163
 msgid "Bottom-Right"
 msgstr "Vpravo dole"
 
@@ -2000,7 +2008,7 @@ msgstr ""
 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
 "hardvérovú akceleráciu videa."
 
-#: src/libvlc-module.c:324 src/video_output/vout_intf.c:426
+#: src/libvlc-module.c:324 src/video_output/vout_intf.c:427
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
 msgid "Always on top"
 msgstr "Zostať vždy navrchu"
@@ -2290,7 +2298,7 @@ msgstr ""
 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
 "stream zo siete prehráva trhane."
 
-#: src/libvlc-module.c:463 modules/control/netsync.c:75
+#: src/libvlc-module.c:463 modules/control/netsync.c:74
 msgid "Network synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia siete"
 
@@ -2304,17 +2312,17 @@ msgstr ""
 "Synchronizácia siete."
 
 #: src/libvlc-module.c:470 src/libvlc-module.c:1037
-#: src/video_output/vout_intf.c:280 src/video_output/vout_intf.c:375
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
-#: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
+#: src/video_output/vout_intf.c:281 src/video_output/vout_intf.c:376
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:73 modules/access/dshow/dshow.cpp:75
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
+#: modules/audio_output/alsa.c:98 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:433
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:442
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:110
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
-#: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
-#: modules/video_filter/rss.c:175 modules/video_output/msw/directx.c:158
+#: modules/video_filter/marq.c:54 modules/video_filter/rss.c:61
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/video_output/msw/directx.c:156
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
@@ -2327,7 +2335,7 @@ msgstr "Predvolený"
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivovať"
 
-#: src/libvlc-module.c:472 modules/misc/notify/growl.c:63
+#: src/libvlc-module.c:472 modules/misc/notify/growl.c:62
 msgid "UDP port"
 msgstr "UDP port"
 
@@ -2584,7 +2592,7 @@ msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
 
 #: src/libvlc-module.c:594 src/libvlc-module.c:1451 src/text/iso-639_def.h:143
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
-#: modules/stream_out/transcode.c:286
+#: modules/stream_out/transcode.c:284
 msgid "On Screen Display"
 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
 
@@ -3518,13 +3526,13 @@ msgstr ""
 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
 "VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1049 src/video_output/vout_intf.c:435
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:402
+#: src/libvlc-module.c:1049 src/video_output/vout_intf.c:436
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054 modules/gui/macosx/controls.m:402
 #: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
 #: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
 #: modules/gui/macosx/intf.m:531 modules/gui/macosx/intf.m:607
 #: modules/gui/macosx/intf.m:663
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:230
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:388
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
@@ -3573,9 +3581,9 @@ msgstr "Len prehrať"
 msgid "Select the hotkey to use to play."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1059 modules/control/hotkeys.c:673
+#: src/libvlc-module.c:1059 modules/control/hotkeys.c:672
 #: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:572
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:217
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:282
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
@@ -3584,9 +3592,9 @@ msgstr "Rýchlejšie"
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1061 modules/control/hotkeys.c:679
+#: src/libvlc-module.c:1061 modules/control/hotkeys.c:678
 #: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:573
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:207
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:277
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
 msgid "Slower"
 msgstr "Pomalšie"
@@ -3595,16 +3603,16 @@ msgstr "Pomalšie"
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
 
-#: src/libvlc-module.c:1063 modules/control/hotkeys.c:656
+#: src/libvlc-module.c:1063 modules/control/hotkeys.c:655
 #: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:530
 #: modules/gui/macosx/intf.m:575 modules/gui/macosx/intf.m:651
 #: modules/gui/macosx/intf.m:659 modules/gui/macosx/wizard.m:312
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1628
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:301 modules/gui/qt4/menus.cpp:508
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1630
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:378
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:508 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1529
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261 modules/misc/notify/notify.c:286
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalej"
 
@@ -3614,13 +3622,14 @@ msgstr ""
 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
 "zaradený v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1065 modules/control/hotkeys.c:662
+#: src/libvlc-module.c:1065 modules/control/hotkeys.c:661
 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:525
 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:652
-#: modules/gui/macosx/intf.m:658 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:300
+#: modules/gui/macosx/intf.m:658
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:377
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:506 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/misc/notify/notify.c:284
 msgid "Previous"
 msgstr "Dozadu"
 
@@ -3633,14 +3642,14 @@ msgstr ""
 #: src/libvlc-module.c:1067 modules/gui/macosx/controls.m:852
 #: modules/gui/macosx/intf.m:528 modules/gui/macosx/intf.m:571
 #: modules/gui/macosx/intf.m:650 modules/gui/macosx/intf.m:657
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:303 modules/gui/qt4/menus.cpp:505
-#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:379
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:505 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
 msgid "Stop"
 msgstr "Stop"
 
@@ -3651,7 +3660,7 @@ msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávan
 #: src/libvlc-module.c:1069 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
 #: modules/gui/macosx/intf.m:533 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842
-#: modules/video_filter/marq.c:143 modules/video_filter/rss.c:190
+#: modules/video_filter/marq.c:141 modules/video_filter/rss.c:188
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
@@ -3763,8 +3772,8 @@ msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
 msgid "Long jump length, in seconds."
 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
 
-#: src/libvlc-module.c:1107 modules/control/hotkeys.c:241
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275 modules/gui/qt4/menus.cpp:535
+#: src/libvlc-module.c:1107 modules/control/hotkeys.c:240
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274 modules/gui/qt4/menus.cpp:535
 msgid "Quit"
 msgstr "Koniec"
 
@@ -3882,7 +3891,8 @@ msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
 
 #: src/libvlc-module.c:1133 modules/gui/macosx/controls.m:898
 #: modules/gui/macosx/intf.m:592 modules/gui/macosx/intf.m:653
-#: modules/gui/macosx/intf.m:662 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:308
+#: modules/gui/macosx/intf.m:662
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:417
 msgid "Mute"
 msgstr "Stlmiť"
 
@@ -4010,43 +4020,43 @@ msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
 
-#: src/libvlc-module.c:1166 modules/control/hotkeys.c:84
+#: src/libvlc-module.c:1166 modules/control/hotkeys.c:83
 msgid "Playlist bookmark 1"
 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1167 modules/control/hotkeys.c:85
+#: src/libvlc-module.c:1167 modules/control/hotkeys.c:84
 msgid "Playlist bookmark 2"
 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1168 modules/control/hotkeys.c:86
+#: src/libvlc-module.c:1168 modules/control/hotkeys.c:85
 msgid "Playlist bookmark 3"
 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1169 modules/control/hotkeys.c:87
+#: src/libvlc-module.c:1169 modules/control/hotkeys.c:86
 msgid "Playlist bookmark 4"
 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1170 modules/control/hotkeys.c:88
+#: src/libvlc-module.c:1170 modules/control/hotkeys.c:87
 msgid "Playlist bookmark 5"
 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1171 modules/control/hotkeys.c:89
+#: src/libvlc-module.c:1171 modules/control/hotkeys.c:88
 msgid "Playlist bookmark 6"
 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1172 modules/control/hotkeys.c:90
+#: src/libvlc-module.c:1172 modules/control/hotkeys.c:89
 msgid "Playlist bookmark 7"
 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1173 modules/control/hotkeys.c:91
+#: src/libvlc-module.c:1173 modules/control/hotkeys.c:90
 msgid "Playlist bookmark 8"
 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1174 modules/control/hotkeys.c:92
+#: src/libvlc-module.c:1174 modules/control/hotkeys.c:91
 msgid "Playlist bookmark 9"
 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
 
-#: src/libvlc-module.c:1175 modules/control/hotkeys.c:93
+#: src/libvlc-module.c:1175 modules/control/hotkeys.c:92
 msgid "Playlist bookmark 10"
 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
 
@@ -4148,8 +4158,8 @@ msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
 msgstr ""
 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
 
-#: src/libvlc-module.c:1201 modules/access_filter/record.c:53
-#: modules/access_filter/record.c:54 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:207
+#: src/libvlc-module.c:1201 modules/access_filter/record.c:51
+#: modules/access_filter/record.c:52 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:207
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
@@ -4157,8 +4167,8 @@ msgstr "Nahrať"
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
 
-#: src/libvlc-module.c:1203 modules/access_filter/dump.c:51
-#: modules/access_filter/dump.c:52 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:214
+#: src/libvlc-module.c:1203 modules/access_filter/dump.c:49
+#: modules/access_filter/dump.c:50 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:214
 msgid "Dump"
 msgstr "Analyzovať"
 
@@ -4179,7 +4189,7 @@ msgid "Toggle random playlist playback"
 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
 
 #: src/libvlc-module.c:1212 src/libvlc-module.c:1213
-#: src/video_output/vout_intf.c:230
+#: src/video_output/vout_intf.c:231
 msgid "Zoom"
 msgstr "Priblížiť"
 
@@ -4359,10 +4369,10 @@ msgstr ""
 "certain time\n"
 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
 
-#: src/libvlc-module.c:1396 src/video_output/vout_intf.c:447
+#: src/libvlc-module.c:1396 src/video_output/vout_intf.c:448
 #: modules/gui/macosx/controls.m:440 modules/gui/macosx/controls.m:907
 #: modules/gui/macosx/intf.m:609 modules/gui/macosx/intf.m:664
-#: modules/video_output/snapshot.c:76
+#: modules/video_output/snapshot.c:75
 msgid "Snapshot"
 msgstr "Snímka"
 
@@ -4375,13 +4385,13 @@ msgid "Subpictures"
 msgstr "Sub-obrázky"
 
 #: src/libvlc-module.c:1459 modules/codec/subtitles/subsdec.c:113
-#: modules/demux/subtitle.c:66 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
+#: modules/demux/subtitle.c:64 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:513
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Titulky"
 
-#: src/libvlc-module.c:1476 modules/stream_out/transcode.c:156
+#: src/libvlc-module.c:1476 modules/stream_out/transcode.c:154
 msgid "Overlays"
 msgstr "Prekryvy/Titulky"
 
@@ -4417,10 +4427,10 @@ msgstr "Meta-dáta"
 msgid "Decoders"
 msgstr "Dekodéry"
 
-#: src/libvlc-module.c:1592 modules/access/v4l2.c:58
+#: src/libvlc-module.c:1592 modules/access/v4l2.c:55
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:429
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:480
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:267
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
 msgid "Input"
@@ -4519,19 +4529,14 @@ msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
 msgid "print version information"
 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
 
-#: src/modules/configuration.c:1233
+#: src/modules/configuration.c:1234
 msgid "boolean"
 msgstr "Hodnota boolean"
 
-#: src/modules/configuration.c:1244
+#: src/modules/configuration.c:1245
 msgid "key"
 msgstr "kľúč"
 
-#: src/playlist/engine.c:127 src/playlist/engine.c:129
-#: src/playlist/loadsave.c:112
-msgid "Media Library"
-msgstr "Knižnica s médiami"
-
 #: src/playlist/tree.c:59 modules/access/bda/bda.c:61
 #: modules/access/bda/bda.c:113 modules/access/bda/bda.c:121
 #: modules/access/bda/bda.c:128 modules/access/bda/bda.c:134
@@ -5113,67 +5118,67 @@ msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámy"
 
 #: src/video_output/video_output.c:411 modules/gui/macosx/intf.m:620
-#: modules/gui/macosx/intf.m:621 modules/video_filter/deinterlace.c:122
+#: modules/gui/macosx/intf.m:621 modules/video_filter/deinterlace.c:120
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "Rozkladať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:415 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:415 modules/video_filter/deinterlace.c:115
 msgid "Discard"
 msgstr "Vyraďovať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:417 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:417 modules/video_filter/deinterlace.c:115
 msgid "Blend"
 msgstr "Premiešavať"
 
-#: src/video_output/video_output.c:419 modules/video_filter/deinterlace.c:117
+#: src/video_output/video_output.c:419 modules/video_filter/deinterlace.c:115
 msgid "Mean"
 msgstr "Stredná úroveň"
 
-#: src/video_output/video_output.c:421 modules/video_filter/deinterlace.c:118
+#: src/video_output/video_output.c:421 modules/video_filter/deinterlace.c:116
 msgid "Bob"
 msgstr "Bob"
 
-#: src/video_output/video_output.c:423 modules/video_filter/deinterlace.c:118
+#: src/video_output/video_output.c:423 modules/video_filter/deinterlace.c:116
 msgid "Linear"
 msgstr "Lineárne rozkladanie"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:242
+#: src/video_output/vout_intf.c:243
 msgid "1:4 Quarter"
 msgstr "1:4 (štvrtina)"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:244
+#: src/video_output/vout_intf.c:245
 msgid "1:2 Half"
 msgstr "1:2 (polovica)"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:246
+#: src/video_output/vout_intf.c:247
 msgid "1:1 Original"
 msgstr "1:1 (Originál)"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:248
+#: src/video_output/vout_intf.c:249
 msgid "2:1 Double"
 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:275 modules/gui/macosx/intf.m:614
-#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/video_filter/crop.c:102
-#: modules/video_output/x11/xvmc.c:130
+#: src/video_output/vout_intf.c:276 modules/gui/macosx/intf.m:614
+#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/video_filter/crop.c:100
+#: modules/video_output/x11/xvmc.c:128
 msgid "Crop"
 msgstr "Vystrihnúť"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:370 modules/gui/macosx/intf.m:612
+#: src/video_output/vout_intf.c:371 modules/gui/macosx/intf.m:612
 #: modules/gui/macosx/intf.m:613
 msgid "Aspect-ratio"
 msgstr "Stranový pomer"
 
-#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:60
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/dvb/access.c:73
-#: modules/access/dv.c:68 modules/access/dvdnav.c:67
-#: modules/access/dvdread.c:64 modules/access/fake.c:41
-#: modules/access/file.c:79 modules/access/ftp.c:54
-#: modules/access/gnomevfs.c:45 modules/access/http.c:57
-#: modules/access/jack.c:58 modules/access/mms/mms.c:46
-#: modules/access/pvr.c:56 modules/access/screen/screen.c:36
-#: modules/access/smb.c:61 modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:69
-#: modules/access/v4l.c:76 modules/access/vcd/vcd.c:41
+#: modules/access/bda/bda.c:39 modules/access/cdda.c:58
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:90 modules/access/dvb/access.c:73
+#: modules/access/dv.c:66 modules/access/dvdnav.c:66
+#: modules/access/dvdread.c:60 modules/access/fake.c:38
+#: modules/access/file.c:77 modules/access/ftp.c:52
+#: modules/access/gnomevfs.c:42 modules/access/http.c:54
+#: modules/access/jack.c:54 modules/access/mms/mms.c:45
+#: modules/access/pvr.c:55 modules/access/screen/screen.c:34
+#: modules/access/smb.c:59 modules/access/tcp.c:36 modules/access/udp.c:68
+#: modules/access/v4l.c:72 modules/access/vcd/vcd.c:40
 msgid "Caching value in ms"
 msgstr "Ukladať do vyrovnávacej pamäte (zadávajte v ms)"
 
@@ -5523,63 +5528,63 @@ msgstr "DVB"
 msgid "DirectShow DVB input"
 msgstr "Vstup DirectShow DVB"
 
-#: modules/access/cdda/access.c:294
+#: modules/access/cdda/access.c:291
 msgid "CD reading failed"
 msgstr "Nepodarilo sa načítať obsah CD"
 
-#: modules/access/cdda/access.c:295
+#: modules/access/cdda/access.c:292
 #, c-format
 msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
 msgstr "Program VLC nemôže získať nový blok s veľkosťou: %i."
 
-#: modules/access/cdda.c:62
+#: modules/access/cdda.c:60
 msgid ""
 "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
 "milliseconds."
 msgstr ""
 "Veľkosť vyrovnávacej pamäte pre Audio CD. Hodnota sa udáva v milisekundách."
 
-#: modules/access/cdda.c:66 modules/gui/macosx/open.m:178
+#: modules/access/cdda.c:64 modules/gui/macosx/open.m:178
 #: modules/gui/macosx/open.m:527 modules/gui/macosx/open.m:618
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:88
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:695
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Audio CD"
 
-#: modules/access/cdda.c:67
+#: modules/access/cdda.c:65
 msgid "Audio CD input"
 msgstr "Vstup Audio CD"
 
-#: modules/access/cdda.c:73
+#: modules/access/cdda.c:71
 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
 msgstr "[cdda:][jednotka][@[stopa]]"
 
-#: modules/access/cdda.c:85
+#: modules/access/cdda.c:83
 msgid "CDDB Server"
 msgstr "CDDB Server"
 
-#: modules/access/cdda.c:85
+#: modules/access/cdda.c:83
 msgid "Address of the CDDB server to use."
 msgstr "Adresa CDDB servera, ktorý chcete použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:88
+#: modules/access/cdda.c:86
 msgid "CDDB port"
 msgstr "port CDDB"
 
-#: modules/access/cdda.c:88
+#: modules/access/cdda.c:86
 msgid "CDDB Server port to use."
 msgstr "Port CDDB servera, ktorý chcete pre pripojenie použiť."
 
-#: modules/access/cdda.c:445
+#: modules/access/cdda.c:439
 msgid "Audio CD - Track "
 msgstr "Audio CD - Stopa"
 
-#: modules/access/cdda.c:462
+#: modules/access/cdda.c:456
 #, c-format
 msgid "Audio CD - Track %i"
 msgstr "Audio CD - Stopa %i"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:80
+#: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:78
 #: modules/codec/x264.c:354 modules/codec/x264.c:360 modules/codec/x264.c:365
 msgid "none"
 msgstr "žiaden"
@@ -5872,44 +5877,44 @@ msgstr ""
 "textu pred informáciami z CDDB databázy. Funguje to iba v prípade, že sú pri "
 "nejakej skladbe dostupné obidva zdroje informácií."
 
-#: modules/access/cdda/info.c:328 modules/access/cdda/info.c:333
-#: modules/access/cdda/info.c:337 modules/access/dvdread.c:87
+#: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:334
+#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/dvdread.c:83
 #: modules/access/vcdx/info.c:88 modules/gui/macosx/open.m:163
 #: modules/gui/macosx/open.m:406 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:500
 msgid "Disc"
 msgstr "Disk"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:328 modules/access/cdda/info.c:396
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:130 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:115
-#: modules/gui/qt4/qt4.hpp:35
+#: modules/access/cdda/info.c:329 modules/access/cdda/info.c:397
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:130 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:113
+#: modules/gui/qt4/qt4.hpp:37
 msgid "Duration"
 msgstr "Trvanie"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:333
+#: modules/access/cdda/info.c:334
 msgid "Media Catalog Number (MCN)"
 msgstr "Katalógové číslo média (MCN)"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:337 modules/access/vcdx/info.c:103
+#: modules/access/cdda/info.c:338 modules/access/vcdx/info.c:103
 msgid "Tracks"
 msgstr "Stopy"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:400
+#: modules/access/cdda/info.c:401
 msgid "MRL"
 msgstr "MRL"
 
-#: modules/access/cdda/info.c:856
+#: modules/access/cdda/info.c:858 modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:84
 msgid "Track Number"
 msgstr "Číslo stopy"
 
-#: modules/access/dc1394.c:65
+#: modules/access/dc1394.c:62
 msgid "dc1394 input"
 msgstr "Vstup dc1394 (FireWire)"
 
-#: modules/access/directory.c:72
+#: modules/access/directory.c:70
 msgid "Subdirectory behavior"
 msgstr "Správanie podpriečinkov"
 
-#: modules/access/directory.c:74
+#: modules/access/directory.c:72
 msgid ""
 "Select whether subdirectories must be expanded.\n"
 "none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
@@ -5921,19 +5926,19 @@ msgstr ""
 "zbaliť: podpriečinky sa v playliste objavia, ale rozbalia sa až pri prvom "
 "prehrávaní.\n"
 
-#: modules/access/directory.c:80
+#: modules/access/directory.c:78
 msgid "collapse"
 msgstr "zbaliť"
 
-#: modules/access/directory.c:81
+#: modules/access/directory.c:79
 msgid "expand"
 msgstr "rozbaliť"
 
-#: modules/access/directory.c:83
+#: modules/access/directory.c:81
 msgid "Ignored extensions"
 msgstr "Ignorované prípony"
 
-#: modules/access/directory.c:85
+#: modules/access/directory.c:83
 msgid ""
 "Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
 "directory.\n"
@@ -5944,39 +5949,39 @@ msgstr ""
 "Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak pridávate priečinky obsahujúce "
 "playlisty na jednu inštanciu. Jednotlivé prípony oddeľte čiarkou. "
 
-#: modules/access/directory.c:92 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:175
+#: modules/access/directory.c:90 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:175
 msgid "Directory"
 msgstr "Priečinok"
 
-#: modules/access/directory.c:94
+#: modules/access/directory.c:92
 msgid "Standard filesystem directory input"
 msgstr "Štandardný vstup priečinkov pre systém súborov"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:81
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78
 msgid "Cable"
 msgstr "Káblový"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:81
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:78
 msgid "Antenna"
 msgstr "Anténny"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:85
 msgid "TV"
 msgstr "TV"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:89
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:86
 msgid "FM radio"
 msgstr "FM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:90
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
 msgid "AM radio"
 msgstr "AM rádio"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:91
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:88
 msgid "DSS"
 msgstr "DSS"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 msgid ""
 "Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
 "millisecondss."
@@ -5984,12 +5989,12 @@ msgstr ""
 "Dáta, ktoré budú ukladané do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje "
 "v milisekundách."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:97 modules/access/v4l.c:80
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:94 modules/access/v4l.c:76
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:487
 msgid "Video device name"
 msgstr "Názov video-zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
 msgid ""
 "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used."
@@ -5997,12 +6002,12 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/v4l.c:84
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/v4l.c:80
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:493
 msgid "Audio device name"
 msgstr "Názov audio-zariadenia"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:104
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used. "
@@ -6010,11 +6015,11 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré bude používať prídavný modul DirectShow. Ak "
 "zariadenie nešpecifikujete, použije sa predvolené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:107 modules/gui/qt4/components/open.cpp:607
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:104 modules/gui/qt4/components/open.cpp:607
 msgid "Video size"
 msgstr "Veľkosť videa"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:109
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:106
 msgid ""
 "Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
@@ -6024,11 +6029,11 @@ msgstr ""
 "nešpecifikujete, použije sa predvolená. Môžete špecifikovať štandardnú "
 "veľkosť (cif, d1, ...) alebo <šírka>x<výška>."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:112 modules/access/v4l.c:88
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:109 modules/access/v4l.c:84
 msgid "Video input chroma format"
 msgstr "Video-vstup vo formáte chroma"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:114
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:111
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
@@ -6037,11 +6042,11 @@ msgstr ""
 "používať špeciálny formát \"chroma\". (napríklad I420 - čo je predvolená "
 "hodnota -,  RV 24, atď)"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:116
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
 msgid "Video input frame rate"
 msgstr "Rýchlosť snímkovania na video-vstupe"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:118
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
@@ -6050,41 +6055,41 @@ msgstr ""
 "zadanú rýchlosť snímkovania (napr. 0 = predvolené nastavenie, 25, 29.97, 50, "
 "59.94, alebo iné)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:120
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:117
 msgid "Device properties"
 msgstr "Nastavenia jednotky"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:122
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:119
 msgid ""
 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
 msgstr ""
 "Pred spustením streamu sa zobrazí okno, kde môžete nastaviť vlastnosti "
 "jednotky."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:121
 msgid "Tuner properties"
 msgstr "Nastavenia tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:123
 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
 msgstr ""
 "Zobrazí sa stránka s nastaveniami tunera (kde si môžete vybrať aj požadované "
 "kanály)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:127
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
 msgid "Tuner TV Channel"
 msgstr "Kanál TV tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:129
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
 msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
 msgstr ""
 "Tu môžete určiť TV kanál, na ktorý sa nastaví tuner (0=predvolený kanál)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:131
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:128
 msgid "Tuner country code"
 msgstr "Kód krajiny pre tuner"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:133
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
 msgid ""
 "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
 "mapping (0 means default)."
@@ -6092,19 +6097,19 @@ msgstr ""
 "Nastavením kódu krajiny v tuneri je možné stabilizovať mapovanie kanálov a "
 "frekvencií (predvolené nastavenie je 0)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
 msgid "Tuner input type"
 msgstr "Typ vstupu do tunera"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:134
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
 msgstr "Tu si môžete nastaviť typ vstupu do tunera (káblový/anténny)."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:138
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
 msgid "Video input pin"
 msgstr "Pin video-vstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
 msgid ""
 "Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
 "these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
@@ -6117,70 +6122,70 @@ msgstr ""
 "Použite hodnoty, ktoré sú nastavené v tejto sekcii. Hodnota -1 znamená, že "
 "nastavenia nebudú zmenené."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:141
 msgid "Audio input pin"
 msgstr "Pin audio-vstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
 msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete vybrať zdroj zvuku. Pozrite si, aké je nastavenie v sekcii "
 "\"video-vstup\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
 msgid "Video output pin"
 msgstr "Pin video-výstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
 msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete nastaviť typ video-výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
 "sekcii \"video vstup\"."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:150
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147
 msgid "Audio output pin"
 msgstr "Pin audio-výstupu"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:152
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
 msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
 msgstr ""
 "Tu si môžete zvoliť typ audio-výstupu. Pozrite si, aké je nastavenie v "
 "sekcii \"video-vstup\""
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:154
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
 msgid "AM Tuner mode"
 msgstr "AM mód"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:156
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
 msgid "AM Tuner mode. Can be one of DEFAULT, TV, AM_RADIO, FM_RADIO or DSS."
 msgstr ""
 "Mód AM tunera. Môže tu byť nastavená jedna z hodnôt: Predvolený, TV, "
 "AM_Radio, FM_RADIO alebo DSS."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:168
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:165
 msgid "DirectShow"
 msgstr "DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169 modules/access/dshow/dshow.cpp:230
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:166 modules/access/dshow/dshow.cpp:227
 msgid "DirectShow input"
 msgstr "Vstup DirectShow"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:177 modules/access/dshow/dshow.cpp:182
-#: modules/audio_output/alsa.c:110 modules/video_output/msw/directx.c:174
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:174 modules/access/dshow/dshow.cpp:179
+#: modules/audio_output/alsa.c:107 modules/video_output/msw/directx.c:172
 msgid "Refresh list"
 msgstr "Obnoviť zoznam"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:178 modules/access/dshow/dshow.cpp:183
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175 modules/access/dshow/dshow.cpp:180
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:599
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:602
 msgid "Configure"
 msgstr "Konfigurovať"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:894 modules/access/dshow/dshow.cpp:944
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:891 modules/access/dshow/dshow.cpp:941
 msgid "Capturing failed"
 msgstr "Zaznamenávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:895
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:892
 #, c-format
 msgid ""
 "VLC cannot use the device \"%s\", because its device type is not supported."
@@ -6188,7 +6193,7 @@ msgstr ""
 "Program VLC nemôže použiť zariadenie \"%s\", pretože tento typ zariadenia "
 "nie je podporovaný."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:945
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:942
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
 msgstr "Zaznamenávacie zariadenie \"%s\" nespĺňa požadované parametre."
@@ -6239,8 +6244,8 @@ msgstr ""
 "hosts), v ktorom sú uložené IP adresy počítačov, ktoré sa môžu prihlásiť na "
 "interný HTTP server."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:168 modules/access_output/http.c:71
-#: modules/control/http/http.c:49
+#: modules/access/dvb/access.c:168 modules/access_output/http.c:69
+#: modules/control/http/http.c:53
 msgid "Certificate file"
 msgstr "Súbor s certifikátom"
 
@@ -6248,8 +6253,8 @@ msgstr "Súbor s certifikátom"
 msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
 msgstr "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:172 modules/access_output/http.c:74
-#: modules/control/http/http.c:52
+#: modules/access/dvb/access.c:172 modules/access_output/http.c:72
+#: modules/control/http/http.c:56
 msgid "Private key file"
 msgstr "Súbor s privátnym kľúčom"
 
@@ -6257,8 +6262,8 @@ msgstr "Súbor s privátnym kľúčom"
 msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
 msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:175 modules/access_output/http.c:78
-#: modules/control/http/http.c:54
+#: modules/access/dvb/access.c:175 modules/access_output/http.c:76
+#: modules/control/http/http.c:58
 msgid "Root CA file"
 msgstr "Hlavný CA súbor"
 
@@ -6266,8 +6271,8 @@ msgstr "Hlavný CA súbor"
 msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
 msgstr "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní."
 
-#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:83
-#: modules/control/http/http.c:57
+#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:81
+#: modules/control/http/http.c:61
 msgid "CRL file"
 msgstr "CRL súbor"
 
@@ -6304,39 +6309,39 @@ msgstr "Nesprávna polarizácia"
 msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
 msgstr "Zadaná polarizácia \"%c\" nie je platná"
 
-#: modules/access/dv.c:70
+#: modules/access/dv.c:68
 msgid "Caching value for DV streams. Thisvalue should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Táto hodnota určuje, aká dĺžka DV streamov sa ukladá do vyrovnávacej pamäte. "
 "Táto hodnota sa udáva v milisekundách."
 
-#: modules/access/dv.c:74
+#: modules/access/dv.c:72
 msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
 msgstr "Vstup pre digitálne video (Firewire/ieee1394)"
 
-#: modules/access/dv.c:75
+#: modules/access/dv.c:73
 msgid "dv"
 msgstr "dv"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:63 modules/access/dvdread.c:60
+#: modules/access/dvdnav.c:62 modules/access/dvdread.c:56
 msgid "DVD angle"
 msgstr "Uhol snímok na DVD"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:65 modules/access/dvdread.c:62
+#: modules/access/dvdnav.c:64 modules/access/dvdread.c:58
 msgid "Default DVD angle."
 msgstr "Predvolený uhol snímok na DVD. "
 
-#: modules/access/dvdnav.c:69 modules/access/dvdread.c:66
+#: modules/access/dvdnav.c:68 modules/access/dvdread.c:62
 msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:71
+#: modules/access/dvdnav.c:70
 msgid "Start directly in menu"
 msgstr "Spustiť priamo v menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:73
+#: modules/access/dvdnav.c:72
 msgid ""
 "Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
 "useless warning introductions."
@@ -6344,31 +6349,31 @@ msgstr ""
 "Spustiť DVD priamo v hlavnom menu. Po aktivovaní tejto voľby sa program "
 "pokúsi preskočiť upozornenia na začiatku disku."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:82
+#: modules/access/dvdnav.c:81
 msgid "DVD with menus"
 msgstr "DVD s menu"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:83
+#: modules/access/dvdnav.c:82
 msgid "DVDnav Input"
 msgstr "Vstup DVDnav"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:299 modules/access/dvdread.c:238
-#: modules/access/dvdread.c:497 modules/access/dvdread.c:559
+#: modules/access/dvdnav.c:298 modules/access/dvdread.c:234
+#: modules/access/dvdread.c:493 modules/access/dvdread.c:555
 msgid "Playback failure"
 msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:300
+#: modules/access/dvdnav.c:299
 msgid ""
 "VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disk."
 msgstr ""
 "Program VLC nemôže nastaviť titul DVD disku. Je možné, že disk je kryptovaný "
 "a nie je možné ho dekryptovať."
 
-#: modules/access/dvdread.c:69
+#: modules/access/dvdread.c:65
 msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
 msgstr "Metóda dekryptovania, ktorú bude používať knižnica libdvdcss"
 
-#: modules/access/dvdread.c:71
+#: modules/access/dvdread.c:67
 msgid ""
 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
@@ -6398,62 +6403,62 @@ msgstr ""
 "používa pri dekryptovaní práve túto metódu. \n"
 "Predvolenou metódou je metóda: kľúč."
 
-#: modules/access/dvdread.c:87
+#: modules/access/dvdread.c:83
 msgid "title"
 msgstr "Titul"
 
-#: modules/access/dvdread.c:87
+#: modules/access/dvdread.c:83
 msgid "Key"
 msgstr "Kľúč"
 
-#: modules/access/dvdread.c:93
+#: modules/access/dvdread.c:89
 msgid "DVD without menus"
 msgstr "DVD bez menu"
 
-#: modules/access/dvdread.c:94
+#: modules/access/dvdread.c:90
 msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)"
 msgstr "Vstup DVDRead (DVD bez podpory menu)"
 
-#: modules/access/dvdread.c:239
+#: modules/access/dvdread.c:235
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not open disk \"%s\"."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk  \"%s\"."
 
-#: modules/access/dvdread.c:498
+#: modules/access/dvdread.c:494
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read block %d."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže načítať blok %d."
 
-#: modules/access/dvdread.c:560
+#: modules/access/dvdread.c:556
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
 msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícií 0x%02x."
 
-#: modules/access/eyetv.c:45
+#: modules/access/eyetv.c:44
 msgid "EyeTV access module"
 msgstr "Prístupový modul EyeTV"
 
-#: modules/access/fake.c:43
+#: modules/access/fake.c:40
 msgid ""
 "Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania fingovaných streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota "
 "sa nastavuje v milisekundách."
 
-#: modules/access/fake.c:45 modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l.c:139
+#: modules/access/fake.c:42 modules/access/pvr.c:81 modules/access/v4l.c:135
 msgid "Framerate"
 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
 
-#: modules/access/fake.c:47
+#: modules/access/fake.c:44
 msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
 msgstr "Počet snímok za sekundu (napr. 24, 25, 29.97, 30)."
 
-#: modules/access/fake.c:48 modules/stream_out/bridge.c:37
-#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:119
+#: modules/access/fake.c:45 modules/stream_out/bridge.c:35
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:117
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: modules/access/fake.c:50
+#: modules/access/fake.c:47
 msgid ""
 "Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} constructs "
 "(default 0)."
@@ -6461,11 +6466,11 @@ msgstr ""
 "Nastavte ident. číslo pre fingovaný elementárny stream (predvolená hodnota "
 "je 0)."
 
-#: modules/access/fake.c:52
+#: modules/access/fake.c:49
 msgid "Duration in ms"
 msgstr "Trvanie v ms"
 
-#: modules/access/fake.c:54
+#: modules/access/fake.c:51
 msgid ""
 "Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is 0, "
 "meaning that the stream is unlimited)."
@@ -6473,25 +6478,25 @@ msgstr ""
 "Trvanie fingovaného streamovania pred fingovaným ukončením súboru "
 "(predvolená hodnota je 0, čo znamená, že stream je nekonečný)."
 
-#: modules/access/fake.c:58 modules/codec/fake.c:84
+#: modules/access/fake.c:55 modules/codec/fake.c:84
 msgid "Fake"
 msgstr "Fingované kodeky"
 
-#: modules/access/fake.c:59
+#: modules/access/fake.c:56
 msgid "Fake input"
 msgstr "Fingovaný vstup"
 
-#: modules/access/file.c:81
+#: modules/access/file.c:79
 msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/file.c:83
+#: modules/access/file.c:81
 msgid "Concatenate with additional files"
 msgstr "Zreťaziť s prídavnými súbormi"
 
-#: modules/access/file.c:85
+#: modules/access/file.c:83
 msgid ""
 "Play split files as if they were part of a unique file. You need to specify "
 "a comma-separated list of files."
@@ -6499,48 +6504,48 @@ msgstr ""
 "Prehrať rozdelené súbory tak, akoby boli súčasťou jedného súboru. Zoznam "
 "súborov oddeľujte prosím čiarkou."
 
-#: modules/access/file.c:89
+#: modules/access/file.c:87
 msgid "File input"
 msgstr "Vstup súboru"
 
-#: modules/access/file.c:90 modules/access_output/file.c:69
-#: modules/audio_output/file.c:110 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:262
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:85 modules/gui/macosx/open.m:162
+#: modules/access/file.c:88 modules/access_output/file.c:67
+#: modules/audio_output/file.c:108 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:261
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1232
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:84 modules/gui/macosx/open.m:162
 #: modules/gui/macosx/open.m:402 modules/gui/macosx/output.m:142
 #: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:366 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:74
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:364 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:74
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:146
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:498
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:471
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
 
-#: modules/access/file.c:283 modules/access/file.c:435
-#: modules/access/file.c:452
+#: modules/access/file.c:281 modules/access/file.c:433
+#: modules/access/file.c:450
 msgid "File reading failed"
 msgstr "Nepodarilo sa načítať súbor"
 
-#: modules/access/file.c:284
+#: modules/access/file.c:282
 #, c-format
 msgid "VLC could not read file \"%s\"."
 msgstr "Program VLC nemôže prečítať súbor \"%s\"."
 
-#: modules/access/file.c:436
+#: modules/access/file.c:434
 #, c-format
 msgid "VLC could not open file \"%s\"."
 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\"."
 
-#: modules/access/file.c:453
+#: modules/access/file.c:451
 #, c-format
 msgid "VLC could not open file \"%s\" (%s)."
 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\" (%s)."
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:31
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:29
 msgid "Bandwidth limit (bytes/s)"
 msgstr "Limit pre prenosové pásmo (v bytoch/s)"
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:33
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:31
 msgid ""
 "The bandwidth module will drop any data in excess of that many bytes per "
 "seconds."
@@ -6548,28 +6553,28 @@ msgstr ""
 "Modul pre prenosové pásmo automaticky vynechá dáta, ktoré prekračujú "
 "povolený dátový tok (v bytoch/sek.)"
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:42
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:40
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:657
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Šírka prenosového pásma"
 
-#: modules/access_filter/bandwidth.c:43
+#: modules/access_filter/bandwidth.c:41
 msgid "Bandwidth limiter"
 msgstr "Obmedzovač prenosového pásma"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:39
+#: modules/access_filter/dump.c:37
 msgid "Force use of dump module"
 msgstr "Vynútiť si použitie analyzačného modulu"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:40
+#: modules/access_filter/dump.c:38
 msgid "Activate the dump module even for media with fast seeking."
 msgstr "Aktivovať analyzačný modul aj pre médiá s rýchlym vyhľadávaním."
 
-#: modules/access_filter/dump.c:43
+#: modules/access_filter/dump.c:41
 msgid "Maximum size of temporary file (Mb)"
 msgstr "Maximálna veľkosť dočasného súboru (v MB)"
 
-#: modules/access_filter/dump.c:44
+#: modules/access_filter/dump.c:42
 msgid ""
 "The dump module will abort dumping of the media if more than this much "
 "megabyte were performed."
@@ -6577,27 +6582,27 @@ msgstr ""
 "Analyzačný modul preruší analyzovanie média, ak sa spracuje viac MB ako ste "
 "zadali."
 
-#: modules/access_filter/record.c:45
+#: modules/access_filter/record.c:43
 msgid "Record directory"
 msgstr "Priečinok pre nahrávanie"
 
-#: modules/access_filter/record.c:47
+#: modules/access_filter/record.c:45
 msgid "Directory where the record will be stored."
 msgstr "Priečiok, kam sa uloží nahrávka."
 
-#: modules/access_filter/record.c:323
+#: modules/access_filter/record.c:321
 msgid "Recording"
 msgstr "Nahrávanie"
 
-#: modules/access_filter/record.c:325
+#: modules/access_filter/record.c:323
 msgid "Recording done"
 msgstr "Nahrávanie ukončené"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:47
+#: modules/access_filter/timeshift.c:45
 msgid "Timeshift granularity"
 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:49
+#: modules/access_filter/timeshift.c:47
 msgid ""
 "This is the size of the temporary files that will be used to store the "
 "timeshifted streams."
@@ -6605,21 +6610,21 @@ msgstr ""
 "Toto je veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať časovo "
 "posunuté streamy."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:51
+#: modules/access_filter/timeshift.c:49
 msgid "Timeshift directory"
 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:52
+#: modules/access_filter/timeshift.c:50
 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
 msgstr ""
 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
 "posun."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:54
+#: modules/access_filter/timeshift.c:52
 msgid "Force use of the timeshift module"
 msgstr "Vynútiť si použitie modulu pre časový posun"
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:55
+#: modules/access_filter/timeshift.c:53
 msgid ""
 "Force use of the timeshift module even if the access declares that it can "
 "control pace or pause."
@@ -6627,91 +6632,91 @@ msgstr ""
 "Vynútiť si použitie modulov pre časový posun aj vtedy, ak prístup deklaruje, "
 "že dokáže kontrolovať rýchlosť, alebo pozastaviť prehrávanie."
 
-#: modules/access_filter/timeshift.c:59 modules/access_filter/timeshift.c:60
+#: modules/access_filter/timeshift.c:57 modules/access_filter/timeshift.c:58
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:200
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Časový posun"
 
-#: modules/access/ftp.c:56
+#: modules/access/ftp.c:54
 msgid ""
 "Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/ftp.c:58
+#: modules/access/ftp.c:56
 msgid "FTP user name"
 msgstr "Meno užívateľa"
 
-#: modules/access/ftp.c:59 modules/access/smb.c:66
+#: modules/access/ftp.c:57 modules/access/smb.c:64
 msgid "User name that will be used for the connection."
 msgstr "Meno užívateľa, ktoré sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:61
+#: modules/access/ftp.c:59
 msgid "FTP password"
 msgstr "Heslo pre FTP server"
 
-#: modules/access/ftp.c:62 modules/access/smb.c:69
+#: modules/access/ftp.c:60 modules/access/smb.c:67
 msgid "Password that will be used for the connection."
 msgstr "Heslo používané pri spojení."
 
-#: modules/access/ftp.c:64
+#: modules/access/ftp.c:62
 msgid "FTP account"
 msgstr "FTP účet"
 
-#: modules/access/ftp.c:65
+#: modules/access/ftp.c:63
 msgid "Account that will be used for the connection."
 msgstr "Účet, ktorý sa použije pre spojenie so serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:70
+#: modules/access/ftp.c:68
 msgid "FTP input"
 msgstr "Vstup FTP"
 
-#: modules/access/ftp.c:87
+#: modules/access/ftp.c:85
 msgid "FTP upload output"
 msgstr "Výstup z FTP upload-u"
 
-#: modules/access/ftp.c:131 modules/access/ftp.c:141 modules/access/ftp.c:202
-#: modules/access/ftp.c:212 modules/access/ftp.c:220
+#: modules/access/ftp.c:129 modules/access/ftp.c:139 modules/access/ftp.c:200
+#: modules/access/ftp.c:210 modules/access/ftp.c:218
 msgid "Network interaction failed"
 msgstr "Zlyhala interakcia so sieťou"
 
-#: modules/access/ftp.c:132
+#: modules/access/ftp.c:130
 msgid "VLC could not connect with the given server."
 msgstr "Program VLC sa nedokáže spojiť so zadaným serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:142
+#: modules/access/ftp.c:140
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
 msgstr "Server zamietol a zrušil pripojenie programu VLC."
 
-#: modules/access/ftp.c:203
+#: modules/access/ftp.c:201
 msgid "Your account was rejected."
 msgstr "Prístup k Vášmu účtu bol zamietnutý serverom."
 
-#: modules/access/ftp.c:213
+#: modules/access/ftp.c:211
 msgid "Your password was rejected."
 msgstr "Vaše prístupové heslo bolo zamietnuté."
 
-#: modules/access/ftp.c:221
+#: modules/access/ftp.c:219
 msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
 msgstr "Váš pokus o pripojenie k serveru bol zamietnutý."
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:47
+#: modules/access/gnomevfs.c:44
 msgid ""
 "Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/gnomevfs.c:51
+#: modules/access/gnomevfs.c:48
 msgid "GnomeVFS input"
 msgstr "Vstup Gnome VFS"
 
-#: modules/access/http.c:51 modules/access/mms/mms.c:60
+#: modules/access/http.c:48 modules/access/mms/mms.c:59
 msgid "HTTP proxy"
 msgstr "HTTP proxy"
 
-#: modules/access/http.c:53 modules/access/mms/mms.c:62
+#: modules/access/http.c:50 modules/access/mms/mms.c:61
 msgid ""
 "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
 "mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
@@ -6721,37 +6726,37 @@ msgstr ""
 "http:///[používateľ[:heslo]@]môjproxy.mojadoména:môjport/ ; ak takúto adresu "
 "nezadáte, vykoná sa pokus o získanie premennej http_proxy automaticky."
 
-#: modules/access/http.c:59
+#: modules/access/http.c:56
 msgid ""
 "Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/http.c:62
+#: modules/access/http.c:59
 msgid "HTTP user agent"
 msgstr "Používateľský agent HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:63
+#: modules/access/http.c:60
 msgid "User agent that will be used for the connection."
 msgstr "Používateľský agent, ktorý sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/http.c:66
+#: modules/access/http.c:63
 msgid "Auto re-connect"
 msgstr "Automatické znovu-pripojenie"
 
-#: modules/access/http.c:68
+#: modules/access/http.c:65
 msgid ""
 "Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
 msgstr ""
 "V prípade náhodného odpojenia sa program pripojí znova a pokúsi sa "
 "pokračovať v streamovaní."
 
-#: modules/access/http.c:71
+#: modules/access/http.c:68
 msgid "Continuous stream"
 msgstr "Kontinuálny stream"
 
-#: modules/access/http.c:72
+#: modules/access/http.c:69
 msgid ""
 "Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
 "server). You should not globally enable this option as it will break all "
@@ -6761,23 +6766,23 @@ msgstr ""
 "na serveri). Túto voľbu by ste nemali ponechať aktivovanú, pretože môže "
 "narušiť prehrávanie iných typov HTTP streamov."
 
-#: modules/access/http.c:78
+#: modules/access/http.c:75
 msgid "HTTP input"
 msgstr "Vstup HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:80
+#: modules/access/http.c:77
 msgid "HTTP(S)"
 msgstr "HTTP(S)"
 
-#: modules/access/http.c:297
+#: modules/access/http.c:294
 msgid "HTTP authentication"
 msgstr "Autentifikácia HTTP"
 
-#: modules/access/http.c:298 modules/demux/live555.cpp:484
+#: modules/access/http.c:295 modules/demux/live555.cpp:482
 msgid "Please enter a valid login name and a password."
 msgstr "Prosím zadajte platné meno užívateľa a heslo."
 
-#: modules/access/jack.c:60
+#: modules/access/jack.c:56
 msgid ""
 "Make VLC buffer audio data capturer from jack for the specified length in "
 "milliseconds."
@@ -6785,44 +6790,44 @@ msgstr ""
 "Zachytávať audio-údaje z jack-prípojky počas zadaného času (čas sa udáva v "
 "milisekundách). "
 
-#: modules/access/jack.c:62
+#: modules/access/jack.c:58
 msgid "Pace"
 msgstr "Krokovať"
 
-#: modules/access/jack.c:64
+#: modules/access/jack.c:60
 msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
 msgstr ""
 "Načítať audio stream radšej pomocou programu VLC, nie priamo zo vstupu Jack."
 
-#: modules/access/jack.c:65
+#: modules/access/jack.c:61
 msgid "Auto Connection"
 msgstr "Automatické pripojenie"
 
-#: modules/access/jack.c:67
+#: modules/access/jack.c:63
 msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
 msgstr ""
 "Automaticky pripojiť vstupné porty programu VLC na dostupné výstupné porty."
 
-#: modules/access/jack.c:70
+#: modules/access/jack.c:66
 msgid "JACK audio input"
 msgstr "Zvukový vstup JACK"
 
-#: modules/access/jack.c:72
+#: modules/access/jack.c:68
 msgid "JACK Input"
 msgstr "Vstup JACK"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:48
+#: modules/access/mms/mms.c:47
 msgid ""
 "Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:51
+#: modules/access/mms/mms.c:50
 msgid "Force selection of all streams"
 msgstr "Vynútiť si výber všetkých streamov"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:53
+#: modules/access/mms/mms.c:52
 msgid ""
 "MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
 "You can choose to select all of them."
@@ -6830,73 +6835,73 @@ msgstr ""
 "MMS streamy môžu obsahovať viacero elementárnych streamov, s rôznymi "
 "dátovými tokmi. Tu si môžete nastaviť, že vždy sa vyberú všetky streamy."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:56
+#: modules/access/mms/mms.c:55
 msgid "Maximum bitrate"
 msgstr "Maximálny dátový tok"
 
-#: modules/access/mms/mms.c:58
+#: modules/access/mms/mms.c:57
 msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
 msgstr "Vybrať stream s najväčším dátovým tokom pod touto hranicou."
 
-#: modules/access/mms/mms.c:68
+#: modules/access/mms/mms.c:67
 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
 msgstr "Vstup Microsoft Media Server (MMS)"
 
-#: modules/access_output/dummy.c:41 modules/stream_out/dummy.c:48
+#: modules/access_output/dummy.c:40 modules/stream_out/dummy.c:46
 msgid "Dummy stream output"
 msgstr "Fingovaný výstup streamu"
 
-#: modules/access_output/dummy.c:42 modules/misc/dummy/dummy.c:58
+#: modules/access_output/dummy.c:41 modules/misc/dummy/dummy.c:56
 msgid "Dummy"
 msgstr "Fingovaný"
 
-#: modules/access_output/file.c:63
+#: modules/access_output/file.c:61
 msgid "Append to file"
 msgstr "Pripojiť k súboru"
 
-#: modules/access_output/file.c:64
+#: modules/access_output/file.c:62
 msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
 msgstr "Pripojenie k súboru (ak už nejaký existuje), nie jeho nahradenie."
 
-#: modules/access_output/file.c:68
+#: modules/access_output/file.c:66
 msgid "File stream output"
 msgstr "Výstup streamovania súboru"
 
-#: modules/access_output/http.c:62 modules/misc/audioscrobbler.c:118
+#: modules/access_output/http.c:60 modules/misc/audioscrobbler.c:117
 msgid "Username"
 msgstr "Meno užívateľa"
 
-#: modules/access_output/http.c:63
+#: modules/access_output/http.c:61
 msgid "User name that will be requested to access the stream."
 msgstr "Používateľské meno, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access_output/http.c:65 modules/control/telnet.c:79
+#: modules/access_output/http.c:63 modules/control/telnet.c:78
 #: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:95
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:120 modules/misc/notify/growl.c:61
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:119 modules/misc/notify/growl.c:60
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: modules/access_output/http.c:66
+#: modules/access_output/http.c:64
 msgid "Password that will be requested to access the stream."
 msgstr "Používateľské heslo, ktoré je potrebné pre prístup k streamu."
 
-#: modules/access_output/http.c:68
+#: modules/access_output/http.c:66
 msgid "Mime"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: modules/access_output/http.c:69
+#: modules/access_output/http.c:67
 msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
 msgstr ""
 "Hodnota MIME vrátená serverom (ak nie je špecifikovaná tak je súbor "
 "detekovaný automaticky)."
 
-#: modules/access_output/http.c:72
+#: modules/access_output/http.c:70
 msgid "Path to the x509 PEM certificate file that will be used for HTTPS."
 msgstr ""
 "Cesta k certifikačnému súboru x509 PEM, ktorý sa používa pri prenose pomocou "
 "protokolu HTTPS."
 
-#: modules/access_output/http.c:75
+#: modules/access_output/http.c:73
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM private key file that will be used for HTTPS. Leave "
 "empty if you don't have one."
@@ -6905,7 +6910,7 @@ msgstr ""
 "pomocou protokolu HTTPS. Ak súbor s privátnym kľúčom nemáte, ponechajte "
 "políčko prázdne. "
 
-#: modules/access_output/http.c:79
+#: modules/access_output/http.c:77
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM trusted root CA certificates (certificate authority) "
 "file that will be used for HTTPS. Leave empty if you don't have one."
@@ -6913,7 +6918,7 @@ msgstr ""
 "Cesta k certifikátom dôveryhodných serverov, ktoré sa používajú pri prenose "
 "pomocou protokolu HTTPS. Ak certifikáty nemáte, ponechajte políčko prázdne."
 
-#: modules/access_output/http.c:84
+#: modules/access_output/http.c:82
 msgid ""
 "Path to the x509 PEM Certificates Revocation List file that will be used for "
 "SSL. Leave empty if you don't have one."
@@ -6921,39 +6926,39 @@ msgstr ""
 "Cesta k zoznamu s odvolanými certifikátmi X509. Tento zoznam sa používa pri "
 "SSL-spojení. Ak takýto súbor nemáte, ponechajte políčko prázdne."
 
-#: modules/access_output/http.c:87
+#: modules/access_output/http.c:85
 msgid "Advertise with Bonjour"
 msgstr "Oznamovať stream pomocou Bonjour"
 
-#: modules/access_output/http.c:88
+#: modules/access_output/http.c:86
 msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
 msgstr "Oznamovať tento stream pomocou protokolu Bonjour."
 
-#: modules/access_output/http.c:92
+#: modules/access_output/http.c:90
 msgid "HTTP stream output"
 msgstr "Výstup HTTP streamu"
 
-#: modules/access_output/shout.c:59
+#: modules/access_output/shout.c:58
 msgid "Stream name"
 msgstr "Názov streamu"
 
-#: modules/access_output/shout.c:60
+#: modules/access_output/shout.c:59
 msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
 msgstr "Názov streamu/kanála, ktorý chcete zadať na server shoutcast/icecast."
 
-#: modules/access_output/shout.c:63
+#: modules/access_output/shout.c:62
 msgid "Stream description"
 msgstr "Popis streamu"
 
-#: modules/access_output/shout.c:64
+#: modules/access_output/shout.c:63
 msgid "Description of the stream content or information about your channel."
 msgstr "Popis obsahu streamu alebo informácia o Vašom kanáli."
 
-#: modules/access_output/shout.c:67
+#: modules/access_output/shout.c:66
 msgid "Stream MP3"
 msgstr "Streamovať MP 3 súbory"
 
-#: modules/access_output/shout.c:68
+#: modules/access_output/shout.c:67
 msgid ""
 "You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is also "
 "possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to the "
@@ -6964,55 +6969,55 @@ msgstr ""
 "formáte MP3 ich potom môžete odosielať na server shoutcast alebo server "
 "icecast."
 
-#: modules/access_output/shout.c:77
+#: modules/access_output/shout.c:76
 msgid "Genre description"
 msgstr "Popis žánru"
 
-#: modules/access_output/shout.c:78
+#: modules/access_output/shout.c:77
 msgid "Genre of the content. "
 msgstr "Žáner obsahu."
 
-#: modules/access_output/shout.c:80
+#: modules/access_output/shout.c:79
 msgid "URL description"
 msgstr "Popis URL adresy"
 
-#: modules/access_output/shout.c:81
+#: modules/access_output/shout.c:80
 msgid "URL with information about the stream or your channel. "
 msgstr "URL adresa s informáciou o dátovom toku alebo kanáli."
 
-#: modules/access_output/shout.c:88
+#: modules/access_output/shout.c:87
 msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
 msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
 
-#: modules/access_output/shout.c:90 modules/access/v4l.c:125
+#: modules/access_output/shout.c:89 modules/access/v4l.c:121
 msgid "Samplerate"
 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
 
-#: modules/access_output/shout.c:91
+#: modules/access_output/shout.c:90
 msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
 msgstr "Informácia o dátovom toku v prekódovanom video-streame."
 
-#: modules/access_output/shout.c:93
+#: modules/access_output/shout.c:92
 msgid "Number of channels"
 msgstr "Počet kanálov"
 
-#: modules/access_output/shout.c:94
+#: modules/access_output/shout.c:93
 msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
 msgstr "Počet kanálov s informáciami o prekódovanom streame."
 
-#: modules/access_output/shout.c:96
+#: modules/access_output/shout.c:95
 msgid "Ogg Vorbis Quality"
 msgstr "Kvalita formátu Ogg Vorbis"
 
-#: modules/access_output/shout.c:97
+#: modules/access_output/shout.c:96
 msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
 msgstr "Informácia o kvalite prekódovaného streamu Ogg Vorbis"
 
-#: modules/access_output/shout.c:99
+#: modules/access_output/shout.c:98
 msgid "Stream public"
 msgstr "Verejný stream"
 
-#: modules/access_output/shout.c:100
+#: modules/access_output/shout.c:99
 msgid ""
 "Make the server publicly available on the 'Yellow Pages' (directory listing "
 "of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the bitrate "
@@ -7023,16 +7028,16 @@ msgstr ""
 "informáciu o dátovom toku. Pre vytvorenie server icecast sa vyžaduje "
 "streamovanie vo formáte Ogg."
 
-#: modules/access_output/shout.c:106
+#: modules/access_output/shout.c:105
 msgid "IceCAST output"
 msgstr "Výstup IceCAST"
 
-#: modules/access_output/udp.c:89 modules/access/rtsp/access.c:41
-#: modules/demux/live555.cpp:60
+#: modules/access_output/udp.c:87 modules/access/rtsp/access.c:41
+#: modules/demux/live555.cpp:58
 msgid "Caching value (ms)"
 msgstr "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte (ms)"
 
-#: modules/access_output/udp.c:91
+#: modules/access_output/udp.c:89
 msgid ""
 "Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
@@ -7040,11 +7045,11 @@ msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa udáva v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access_output/udp.c:94
+#: modules/access_output/udp.c:92
 msgid "Group packets"
 msgstr "Skupinové pakety"
 
-#: modules/access_output/udp.c:95
+#: modules/access_output/udp.c:93
 msgid ""
 "Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
 "choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
@@ -7054,11 +7059,11 @@ msgstr ""
 "koľko paketov sa odošle naraz. Odosielaním paketov v skupinách sa šetrí čas "
 "pri načítavaní jednotlivých paketov a zmenšuje sa zaťaženie systémov."
 
-#: modules/access_output/udp.c:100
+#: modules/access_output/udp.c:98
 msgid "Raw write"
 msgstr "Zápis vo formáte raw"
 
-#: modules/access_output/udp.c:101
+#: modules/access_output/udp.c:99
 msgid ""
 "Packets will be sent directly, without trying to fill the MTU (ie, without "
 "trying to make the biggest possible packets in order to improve streaming)."
@@ -7066,6 +7071,14 @@ msgstr ""
 "Pakety sa budú odosielať priamo a ihneď, bez toho, aby si program zoraďoval "
 "pakety podľa veľkosti."
 
+#: modules/access_output/udp.c:103
+msgid "RTCP Sender Report"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/udp.c:104
+msgid "Send RTCP Sender Report packets"
+msgstr ""
+
 #: modules/access_output/udp.c:105
 msgid "RTCP destination port number"
 msgstr "Číslo cieľového portu RTCP"
@@ -7102,7 +7115,7 @@ msgstr "Byty prekryté kontrolnou sumou "
 msgid "UDP stream output"
 msgstr "Výstup streamu UDP"
 
-#: modules/access/pvr.c:58
+#: modules/access/pvr.c:57
 msgid ""
 "Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
 "milliseconds."
@@ -7110,77 +7123,77 @@ msgstr ""
 "Predvolená hodnota pre načítavanie PVR streamov do vyrovnávacej pamäte. Táto "
 "hodnota sa nastavuje v milisekundách."
 
-#: modules/access/pvr.c:61
+#: modules/access/pvr.c:60
 msgid "Device"
 msgstr "Jednotka"
 
-#: modules/access/pvr.c:62
+#: modules/access/pvr.c:61
 msgid "PVR video device"
 msgstr "Jednotka pre video-PVR"
 
-#: modules/access/pvr.c:64
+#: modules/access/pvr.c:63
 msgid "Radio device"
 msgstr "Rádio"
 
-#: modules/access/pvr.c:65
+#: modules/access/pvr.c:64
 msgid "PVR radio device"
 msgstr "Jednotka pre PVR - rádio"
 
-#: modules/access/pvr.c:67 modules/access/v4l.c:99
+#: modules/access/pvr.c:66 modules/access/v4l.c:95
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:500
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:541
 msgid "Norm"
 msgstr "Norma"
 
-#: modules/access/pvr.c:68 modules/access/v4l.c:101
+#: modules/access/pvr.c:67 modules/access/v4l.c:97
 msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
 msgstr "Norma v tomto streame (automatická, SECAM, PAL, alebo NTSC)."
 
-#: modules/access/pvr.c:71 modules/access/v4l.c:105 modules/demux/rawvid.c:44
-#: modules/video_filter/mosaic.c:97
+#: modules/access/pvr.c:70 modules/access/v4l.c:101 modules/demux/rawvid.c:43
+#: modules/video_filter/mosaic.c:94
 msgid "Width"
 msgstr "Šírka"
 
-#: modules/access/pvr.c:72
+#: modules/access/pvr.c:71
 msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:75 modules/access/v4l.c:108 modules/demux/rawvid.c:48
-#: modules/video_filter/mosaic.c:95
+#: modules/access/pvr.c:74 modules/access/v4l.c:104 modules/demux/rawvid.c:47
+#: modules/video_filter/mosaic.c:92
 msgid "Height"
 msgstr "Výška"
 
-#: modules/access/pvr.c:76
+#: modules/access/pvr.c:75
 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
 msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:79 modules/access/v4l.c:92
+#: modules/access/pvr.c:78 modules/access/v4l.c:88
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:507
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:548
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvencia"
 
-#: modules/access/pvr.c:80 modules/access/v4l.c:94
+#: modules/access/pvr.c:79 modules/access/v4l.c:90
 msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
 msgstr "Zachytávaná frekvencia (in kHz)."
 
-#: modules/access/pvr.c:83 modules/access/v4l.c:140
+#: modules/access/pvr.c:82 modules/access/v4l.c:136
 msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
 msgstr "Zachytávaný stranový pomer (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:86
+#: modules/access/pvr.c:85
 msgid "Key interval"
 msgstr "Kľúčový interval"
 
-#: modules/access/pvr.c:87
+#: modules/access/pvr.c:86
 msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
 msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detekovať automaticky)."
 
-#: modules/access/pvr.c:89
+#: modules/access/pvr.c:88
 msgid "B Frames"
 msgstr "B Snímky"
 
-#: modules/access/pvr.c:90
+#: modules/access/pvr.c:89
 msgid ""
 "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
 "number of B-Frames."
@@ -7188,83 +7201,83 @@ msgstr ""
 "Ak je aktivovaná táto voľba, použijú sa pri prehrávaní aj B-snímky. Je "
 "potrebné však nastaviť aj počet B-snímok."
 
-#: modules/access/pvr.c:94
+#: modules/access/pvr.c:93
 msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
 msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (predvolená hodnota je -1)."
 
-#: modules/access/pvr.c:96
+#: modules/access/pvr.c:95
 msgid "Bitrate peak"
 msgstr "Špička dátového toku"
 
-#: modules/access/pvr.c:97
+#: modules/access/pvr.c:96
 msgid "Peak bitrate in VBR mode."
 msgstr "Špičkový dátový tok v móde VBR."
 
-#: modules/access/pvr.c:99
+#: modules/access/pvr.c:98
 msgid "Bitrate mode"
 msgstr "Mód dátového toku"
 
-#: modules/access/pvr.c:100
+#: modules/access/pvr.c:99
 msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
 msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (variabilný alebo konštantný)."
 
-#: modules/access/pvr.c:102
+#: modules/access/pvr.c:101
 msgid "Audio bitmask"
 msgstr "Bitová maska zvuku"
 
-#: modules/access/pvr.c:103
+#: modules/access/pvr.c:102
 msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
 msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
 
-#: modules/access/pvr.c:106 modules/access/vcdx/info.c:97
+#: modules/access/pvr.c:105 modules/access/vcdx/info.c:97
 #: modules/gui/macosx/intf.m:532 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1394
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitosť"
 
-#: modules/access/pvr.c:107
+#: modules/access/pvr.c:106
 msgid "Audio volume (0-65535)."
 msgstr "Hlasitosť zvuku (0-65535)."
 
-#: modules/access/pvr.c:109 modules/access/v4l.c:95
+#: modules/access/pvr.c:108 modules/access/v4l.c:91
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanál"
 
-#: modules/access/pvr.c:110
+#: modules/access/pvr.c:109
 msgid ""
 "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
 msgstr ""
 "Kanál na karte, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný výstup, 2 = S-"
 "Video)"
 
-#: modules/access/pvr.c:116 modules/access/v4l.c:146
+#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l.c:142
 msgid "Automatic"
 msgstr "Autom."
 
-#: modules/access/pvr.c:116 modules/access/v4l.c:146
+#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l.c:142
 msgid "SECAM"
 msgstr "SECAM"
 
-#: modules/access/pvr.c:116 modules/access/v4l.c:146
+#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l.c:142
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
-#: modules/access/pvr.c:116 modules/access/v4l.c:146
+#: modules/access/pvr.c:115 modules/access/v4l.c:142
 msgid "NTSC"
 msgstr "NTSC"
 
-#: modules/access/pvr.c:119
+#: modules/access/pvr.c:118
 msgid "vbr"
 msgstr "vbr"
 
-#: modules/access/pvr.c:119
+#: modules/access/pvr.c:118
 msgid "cbr"
 msgstr "cbr"
 
-#: modules/access/pvr.c:124
+#: modules/access/pvr.c:123
 msgid "PVR"
 msgstr "PVR"
 
-#: modules/access/pvr.c:125
+#: modules/access/pvr.c:124
 msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
 msgstr "Vstupy kódovacích kariet pre IVTV MPEG"
 
@@ -7296,22 +7309,22 @@ msgstr "Predčasné ukončenie sedenia"
 msgid "The requested RTSP session could not be established."
 msgstr "Požadovanú reláciu RTSP nemožno vytvoriť."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:38
+#: modules/access/screen/screen.c:36
 msgid ""
 "Caching value for screen capture. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:42
+#: modules/access/screen/screen.c:40
 msgid "Desired frame rate for the capture."
 msgstr "Rýchlosť snímkovania cieľového video-streamu."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:45
+#: modules/access/screen/screen.c:43
 msgid "Capture fragment size"
 msgstr "Zachytávať veľkosť fragmentu"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:47
+#: modules/access/screen/screen.c:45
 msgid ""
 "Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
 "height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
@@ -7320,68 +7333,68 @@ msgstr ""
 "preddefinovanou výškou (16 častí by mohlo postačovať, 0 znamená, že funkcia "
 "je zablokovaná)."
 
-#: modules/access/screen/screen.c:61
+#: modules/access/screen/screen.c:59
 msgid "Screen Input"
 msgstr "Obrazový vstup"
 
-#: modules/access/screen/screen.c:62 modules/gui/macosx/vout.m:213
+#: modules/access/screen/screen.c:60 modules/gui/macosx/vout.m:213
 msgid "Screen"
 msgstr "Obrazovka"
 
-#: modules/access/smb.c:63
+#: modules/access/smb.c:61
 msgid ""
 "Caching value for SMB streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/smb.c:65
+#: modules/access/smb.c:63
 msgid "SMB user name"
 msgstr "Meno užívateľa pre SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:68
+#: modules/access/smb.c:66
 msgid "SMB password"
 msgstr "Heslo pre SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:71
+#: modules/access/smb.c:69
 msgid "SMB domain"
 msgstr "Doména SMB"
 
-#: modules/access/smb.c:72
+#: modules/access/smb.c:70
 msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
 msgstr "Doména/Pracovná skupina, ktorá sa použije pri spojení."
 
-#: modules/access/smb.c:77
+#: modules/access/smb.c:75
 msgid "SMB input"
 msgstr "Vstup SMB"
 
-#: modules/access/tcp.c:39
+#: modules/access/tcp.c:38
 msgid ""
 "Caching value for TCP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/tcp.c:46
+#: modules/access/tcp.c:45
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: modules/access/tcp.c:47
+#: modules/access/tcp.c:46
 msgid "TCP input"
 msgstr "TCP vstup"
 
-#: modules/access/udp.c:71
+#: modules/access/udp.c:70
 msgid ""
 "Caching value for UDP streams. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/udp.c:74
+#: modules/access/udp.c:73
 msgid "Autodetection of MTU"
 msgstr "Autodetekcia max. veľkosti paketu"
 
-#: modules/access/udp.c:76
+#: modules/access/udp.c:75
 msgid ""
 "Automatically detect the line's MTU. This will increase the size if "
 "truncated packets are found"
@@ -7390,11 +7403,11 @@ msgstr ""
 "Touto voľbou sa zvýši veľkosť v prípade, že sa nájdu skrátené alebo "
 "poškodené pakety."
 
-#: modules/access/udp.c:79
+#: modules/access/udp.c:78
 msgid "RTP reordering timeout in ms"
 msgstr "Časový limit pre reorganizáciu RTP (v ms) "
 
-#: modules/access/udp.c:81
+#: modules/access/udp.c:80
 msgid ""
 "VLC reorders RTP packets. The input will wait for late packets at most the "
 "time specified here (in milliseconds)."
@@ -7403,22 +7416,22 @@ msgstr ""
 "limit, počas ktorého bude program čakať na usporiadanie paketov (čas "
 "udávajte v milisekundách)."
 
-#: modules/access/udp.c:88 modules/gui/macosx/open.m:185
+#: modules/access/udp.c:87 modules/gui/macosx/open.m:185
 #: modules/gui/macosx/open.m:731 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:800
 msgid "UDP/RTP"
 msgstr "UDP/RTP"
 
-#: modules/access/udp.c:89
+#: modules/access/udp.c:88
 msgid "UDP/RTP input"
 msgstr "vstup UDP/RTP"
 
-#: modules/access/v4l2.c:54 modules/gui/macosx/open.m:169
+#: modules/access/v4l2.c:51 modules/gui/macosx/open.m:169
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:528
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:719
 msgid "Device name"
 msgstr "Označenie jednotky"
 
-#: modules/access/v4l2.c:56
+#: modules/access/v4l2.c:53
 msgid ""
 "Name of the device to use. If you don't specify anything, /dev/video0 will "
 "be used."
@@ -7426,29 +7439,29 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
 "zariadenie, použije sa zariadenie s označením /dev/video0."
 
-#: modules/access/v4l2.c:60
+#: modules/access/v4l2.c:57
 msgid ""
 "Input of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
 msgstr ""
 "Kanál karty, ktorý chcete použiť (Zvyčajné označenie: 0 = tuner, 1 = "
 "kompozitný, 2 = svideo)."
 
-#: modules/access/v4l2.c:65
+#: modules/access/v4l2.c:62
 msgid "Video4Linux2"
 msgstr "Video4Linux2"
 
-#: modules/access/v4l2.c:66
+#: modules/access/v4l2.c:63
 msgid "Video4Linux2 input"
 msgstr "Vstup Video4Linux2"
 
-#: modules/access/v4l.c:78
+#: modules/access/v4l.c:74
 msgid ""
 "Caching value for V4L captures. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/v4l.c:82
+#: modules/access/v4l.c:78
 msgid ""
 "Name of the video device to use. If you don't specify anything, no video "
 "device will be used."
@@ -7456,7 +7469,7 @@ msgstr ""
 "Názov video-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
 "zariadenie, nepoužije sa žiadne video-zariadenie."
 
-#: modules/access/v4l.c:86
+#: modules/access/v4l.c:82
 msgid ""
 "Name of the audio device to use. If you don't specify anything, no audio "
 "device will be used."
@@ -7464,7 +7477,7 @@ msgstr ""
 "Názov audio-zariadenia, ktoré chcete použiť. Ak nešpecifikujete žiadne "
 "zariadenie, nepoužije sa žiadne zariadenie."
 
-#: modules/access/v4l.c:90
+#: modules/access/v4l.c:86
 msgid ""
 "Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
@@ -7472,139 +7485,139 @@ msgstr ""
 "Vynútiť si použitie špeciálneho formátu chroma na video zariadení "
 "Video4Linux (napríklad I420 (predvolene), RV 24, atď)."
 
-#: modules/access/v4l.c:97
+#: modules/access/v4l.c:93
 msgid ""
 "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
 msgstr ""
 "Kanál karty, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný, 2 = svideo)."
 
-#: modules/access/v4l.c:102
+#: modules/access/v4l.c:98
 msgid "Audio Channel"
 msgstr "Audio-kanál"
 
-#: modules/access/v4l.c:104
+#: modules/access/v4l.c:100
 msgid "Audio Channel to use, if there are several audio inputs."
 msgstr "Audio kanál, ktorý sa práve používa."
 
-#: modules/access/v4l.c:106
+#: modules/access/v4l.c:102
 msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
 msgstr "Šírka zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
 
-#: modules/access/v4l.c:109
+#: modules/access/v4l.c:105
 msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
 msgstr "Výška zachytávaného streamu (autodetekcia: -1)."
 
-#: modules/access/v4l.c:111 modules/gui/macosx/extended.m:103
+#: modules/access/v4l.c:107 modules/gui/macosx/extended.m:103
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:230
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:234
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jas"
 
-#: modules/access/v4l.c:113
+#: modules/access/v4l.c:109
 msgid "Brightness of the video input."
 msgstr "Jas vo video-vstupe."
 
-#: modules/access/v4l.c:114 modules/gui/macosx/extended.m:106
+#: modules/access/v4l.c:110 modules/gui/macosx/extended.m:106
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:244
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:224
 msgid "Hue"
 msgstr "Farebný odtieň"
 
-#: modules/access/v4l.c:116
+#: modules/access/v4l.c:112
 msgid "Hue of the video input."
 msgstr "Farebný odtieň vo video-vstupe."
 
-#: modules/access/v4l.c:117 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:292
+#: modules/access/v4l.c:113 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:292
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:362
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:634 modules/misc/notify/xosd.c:80
-#: modules/video_filter/colorthres.c:49 modules/video_filter/marq.c:112
-#: modules/video_filter/rss.c:147
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:634 modules/misc/notify/xosd.c:78
+#: modules/video_filter/colorthres.c:47 modules/video_filter/marq.c:110
+#: modules/video_filter/rss.c:145
 msgid "Color"
 msgstr "Farba"
 
-#: modules/access/v4l.c:119
+#: modules/access/v4l.c:115
 msgid "Color of the video input."
 msgstr "Farba video-vstupu"
 
-#: modules/access/v4l.c:120 modules/gui/macosx/extended.m:104
+#: modules/access/v4l.c:116 modules/gui/macosx/extended.m:104
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:223
 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:229
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-#: modules/access/v4l.c:122
+#: modules/access/v4l.c:118
 msgid "Contrast of the video input."
 msgstr "Kontrast video-vstupu"
 
-#: modules/access/v4l.c:123
+#: modules/access/v4l.c:119
 msgid "Tuner"
 msgstr "Tuner"
 
-#: modules/access/v4l.c:124
+#: modules/access/v4l.c:120
 msgid "Tuner to use, if there are several ones."
 msgstr "Používaný tuner."
 
-#: modules/access/v4l.c:127
+#: modules/access/v4l.c:123
 msgid ""
 "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100)"
 msgstr ""
 "Vzorkovacia frekvencia zachyteného zvukového streamu, v Hz (napr: 11025, "
 "22050, 44100)."
 
-#: modules/access/v4l.c:130
+#: modules/access/v4l.c:126
 msgid "Capture the audio stream in stereo."
 msgstr "Zachytávať zvukový stream v stereo-režime."
 
-#: modules/access/v4l.c:131
+#: modules/access/v4l.c:127
 msgid "MJPEG"
 msgstr "MJPEG"
 
-#: modules/access/v4l.c:133
+#: modules/access/v4l.c:129
 msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
 msgstr ""
 "Zapnite túto funkciu, ak snímacie zariadenie vytvára výstup vo formát MJPEG"
 
-#: modules/access/v4l.c:134
+#: modules/access/v4l.c:130
 msgid "Decimation"
 msgstr "Oslabenie"
 
-#: modules/access/v4l.c:136
+#: modules/access/v4l.c:132
 msgid "Decimation level for MJPEG streams"
 msgstr "Úroveň zoslabovania MJPEG streamov"
 
-#: modules/access/v4l.c:137
+#: modules/access/v4l.c:133
 msgid "Quality"
 msgstr "Kvalita"
 
-#: modules/access/v4l.c:138
+#: modules/access/v4l.c:134
 msgid "Quality of the stream."
 msgstr "Kvalita streamu."
 
-#: modules/access/v4l.c:149
+#: modules/access/v4l.c:145
 msgid "Video4Linux"
 msgstr "Video4Linux"
 
-#: modules/access/v4l.c:150
+#: modules/access/v4l.c:146
 msgid "Video4Linux input"
 msgstr "Vstup Video4Linux"
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:43
+#: modules/access/vcd/vcd.c:42
 msgid "Caching value for VCDs. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
 "Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
 "milisekundách."
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:47 modules/gui/macosx/open.m:177
+#: modules/access/vcd/vcd.c:46 modules/gui/macosx/open.m:177
 #: modules/gui/macosx/open.m:520 modules/gui/macosx/open.m:610
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:694
 msgid "VCD"
 msgstr "VCD"
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:48
+#: modules/access/vcd/vcd.c:47
 msgid "VCD input"
 msgstr "Vstup VCD"
 
-#: modules/access/vcd/vcd.c:54
+#: modules/access/vcd/vcd.c:53
 msgid "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"
 msgstr "[vcd:][jednotka][@[titul][,[kapitola]]]"
 
@@ -7628,7 +7641,7 @@ msgstr "Segmenty"
 
 #: modules/access/vcdx/access.c:428 modules/access/vcdx/access.c:709
 #: modules/access/vcdx/info.c:294 modules/access/vcdx/info.c:295
-#: modules/demux/mkv.cpp:5375
+#: modules/demux/mkv.cpp:5377
 msgid "Segment"
 msgstr "Segment"
 
@@ -7774,15 +7787,15 @@ msgstr "Formát, ktorý sa bude používať v playliste, v políčku \"author\""
 msgid "Format to use in the playlist's \"title\" field."
 msgstr "Formát, ktorý sa bude používať v playliste, v políčku \"title\""
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:46
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:44
 msgid "Simple decoder for Dolby Surround encoded streams"
 msgstr "Jednoduchý dekodér pre streamy zakódované v režime Dolby Surround"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:47
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:45
 msgid "Dolby Surround decoder"
 msgstr "Dolby Surround dekodér"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:55
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:53
 msgid ""
 "This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
 "complete 7.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
@@ -7796,19 +7809,19 @@ msgstr ""
 "unavujúce. \n"
 "Efekt funguje s akýmkoľvek vstupným zvukom (či už v režime mono, alebo 7.1)."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:62
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:60
 msgid "Characteristic dimension"
 msgstr "Vzdialenosť poslucháča"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:64
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:62
 msgid "Distance between front left speaker and listener in meters."
 msgstr "Vzdialenosť poslucháča od ľavého predného reproduktora."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:66
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:64
 msgid "Compensate delay"
 msgstr "Kompenzovať oneskorenie"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:68
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:66
 msgid ""
 "The delay which is introduced by the physical algorithm may sometimes be "
 "disturbing for the synchronization between lips-movement and speech. In "
@@ -7817,11 +7830,11 @@ msgstr ""
 "Ak ste si všimli, že pohyb pier a reč postáv vo filme nie sú "
 "synchronizované, zapnite túto kompenzáciu."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:72
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:70
 msgid "No decoding of Dolby Surround"
 msgstr "Nedekódovať zvuk nahraný v režime Dolby Surround"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:74
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:72
 msgid ""
 "Dolby Surround encoded streams won't be decoded before being processed by "
 "this filter. Enabling this setting is not recommended."
@@ -7829,20 +7842,20 @@ msgstr ""
 "Streamy zakódované v norme Dolby Surround sa pred aplikovaním filtra nebudú "
 "dekódovať. Aktivovanie tejto funkcie však NEODPORÚČAME. "
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:78
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:97
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:76
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:95
 msgid "Headphone virtual spatialization effect"
 msgstr "Priestorový efekt zvuku v slúchadlách"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:79
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:77
 msgid "Headphone effect"
 msgstr "Efekt zvuku v slúchadlách"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:87
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:85
 msgid "Use downmix algorithme."
 msgstr "Používať downmixovací algoritmus."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:86
 msgid ""
 "This option selects a stereo to mono downmix algorithm that is used in the "
 "headphone channel mixer. Itgives the effect of standing in a room full of "
@@ -7853,11 +7866,11 @@ msgstr ""
 "zmiešavači, pri efekte slúchadiel. Algortimus vytvára pocit, akoby ste stáli "
 "v izbe plnej reproduktorov."
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
 msgid "Select channel to keep"
 msgstr "Zvoľte si kanál, ktorý chcete zachovať"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:93
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
 msgid ""
 "This option silences all other channels except the selected channel. Choose "
 "one from (0=left, 1=right 2=rear left, 3=rear right, 4=center, 5=left front)"
@@ -7866,36 +7879,36 @@ msgstr ""
 "vybraného. Môžete zadať hodnoty (0=vľavo, 1=vpravo, 2=vzadu-vľavo, 3=vzadu-"
 "vpravo, 4=centrálny, 5=vpredu-vľavo)"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97
 msgid "Left rear"
 msgstr "Ľavý zadný"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97
 msgid "Right rear"
 msgstr "Pravý zadný"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:98
 msgid "Left front"
 msgstr "Ľavý predný"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:112
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:110
 msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
 msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu stereo na mono"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:45
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:43
 msgid "Audio filter for simple channel mixing"
 msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
 
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:45
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:43
 msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
 msgstr "Zvukový filter pre jednoduché mixovanie kanálov"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:94
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:92
 msgid "A/52 dynamic range compression"
 msgstr "Kompresia dynamického rozsahu A/52"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:96
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:83
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:94
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:81
 msgid ""
 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
@@ -7907,62 +7920,62 @@ msgstr ""
 "prostredí alebo vtedy, keď nechcete prehrávaním videa niekoho rušiť. Ak "
 "vypnete kompresiu dynamického rozsahu, prehrávané tóny sa nebudú upravovať. "
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:101
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:99
 msgid "Enable internal upmixing"
 msgstr "Zapnúť interný upmixing"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:103
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:101
 msgid "Enable the internal upmixing algorithm (not recommended)."
 msgstr "Aktivovať algoritmus pre interný upmixing (neodporúča sa)."
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:107
-#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:116
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:105
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:114
 msgid "ATSC A/52 (AC-3) audio decoder"
 msgstr "ATSC A/52 (AC-3) audio dekodér"
 
-#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:52
+#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:50
 msgid "Audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
 msgstr "Zvukový filter pre prekódovávanie z formátu A/52->S/PDIF"
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:81
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:79
 msgid "DTS dynamic range compression"
 msgstr "Kompresia dynamického rozsahu DTS"
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:93
-#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:99
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:91
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:97
 msgid "DTS Coherent Acoustics audio decoder"
 msgstr "Koherentný akustický dekodér zvuku DTS"
 
-#: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:69
+#: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:67
 msgid "Audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
 msgstr "Zvukový filter pre konvertovanie DTS->S/PDIF"
 
-#: modules/audio_filter/converter/fixed.c:54
+#: modules/audio_filter/converter/fixed.c:52
 msgid "Fixed point audio format conversions"
 msgstr "Konverzie audio-formátov s fixným bodom"
 
-#: modules/audio_filter/converter/float.c:95
+#: modules/audio_filter/converter/float.c:93
 msgid "Floating-point audio format conversions"
 msgstr "Konverzie audio-formátov s plávajúcim bodom"
 
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:69
-#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:74
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:67
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:72
 msgid "MPEG audio decoder"
 msgstr "MPEG audio-dekodér"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:51
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:50
 msgid "Equalizer preset"
 msgstr "Nastavenie ekvalizéra"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:52
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:51
 msgid "Preset to use for the equalizer."
 msgstr "Predvolené nastavenia ekvalizéra."
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:54
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:53
 msgid "Bands gain"
 msgstr "Zosilnenie pásiem"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:56
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:55
 msgid ""
 "Don't use presets, but manually specified bands. You need to provide 10 "
 "values between -20dB and 20dB, separated by spaces, e.g. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -"
@@ -7972,23 +7985,23 @@ msgstr ""
 "Musíte zadať 10 hodnôt v rozsahu od -20 dB do 20dB, hodnoty oddeľujte "
 "medzerou, napr. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -2 0\"."
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:60
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:59
 msgid "Two pass"
 msgstr "Aplikovať dvakrát"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:61
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:60
 msgid "Filter the audio twice. This provides a more intense effect."
 msgstr "Filtrovať zvuk dvakrát. Výsledný efekt bude silnejší."
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:64
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:63
 msgid "Global gain"
 msgstr "Celkové zosilnenie"
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:65
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:64
 msgid "Set the global gain in dB (-20 ... 20)."
 msgstr "Tu môžete nastaviť celkové zosilnenie v dB (-20 ... 20)."
 
-#: modules/audio_filter/equalizer.c:68
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:67
 msgid "Equalizer with 10 bands"
 msgstr "10-pásmový ekvalizér"
 
@@ -8071,15 +8084,15 @@ msgstr "Soft rock"
 msgid "Techno"
 msgstr "Techno"
 
-#: modules/audio_filter/format.c:202
+#: modules/audio_filter/format.c:200
 msgid "Audio filter for PCM format conversion"
 msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu PCM"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:68
+#: modules/audio_filter/normvol.c:65
 msgid "Number of audio buffers"
 msgstr "Počet audio-bufferov"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:69
+#: modules/audio_filter/normvol.c:66
 msgid ""
 "This is the number of audio buffers on which the power measurement is made. "
 "A higher number of buffers will increase the response time of the filter to "
@@ -8089,11 +8102,11 @@ msgstr ""
 "napätia. Čím je počet meraných bufferov väčší, tým je program pomalší a "
 "zaznamenáva aj menej krátkodobých odchýlok. "
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:74
+#: modules/audio_filter/normvol.c:71
 msgid "Max level"
 msgstr "Max. úroveň"
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:75
+#: modules/audio_filter/normvol.c:72
 msgid ""
 "If the average power over the last N buffers is higher than this value, the "
 "volume will be normalized. This value is a positive floating point number. A "
@@ -8103,169 +8116,169 @@ msgstr ""
 "spustí sa normalizácia hlasitosti. Odporúčame nastaviť hodnoty v rozsahu 0.5 "
 "- 10."
 
-#: modules/audio_filter/normvol.c:81 modules/audio_filter/normvol.c:82
+#: modules/audio_filter/normvol.c:78 modules/audio_filter/normvol.c:79
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:225
 msgid "Volume normalizer"
 msgstr "Vyrovnávač hlasitosti"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:47 modules/audio_filter/param_eq.c:48
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:45 modules/audio_filter/param_eq.c:46
 msgid "Parametric Equalizer"
 msgstr "Parametrický ekvalizér"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:53
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:51
 msgid "Low freq (Hz)"
 msgstr "Nízka frekvencia [Hz]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:55
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:53
 msgid "Low freq gain (dB)"
 msgstr "Zosilnenie hlasitosti nízkych frekvencií [dB]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:56
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:54
 msgid "High freq (Hz)"
 msgstr "Vysoká frekvencia [Hz]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:58
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:56
 msgid "High freq gain (dB)"
 msgstr "Zosilnenie hlasitosti vysokých frekvencií [dB]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:59
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:57
 msgid "Freq 1 (Hz)"
 msgstr "Frekv. 1 [Hz]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:61
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:59
 msgid "Freq 1 gain (dB)"
 msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 1 [dB]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:63
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:61
 msgid "Freq 1 Q"
 msgstr "Frekv. 1 Q"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:64
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:62
 msgid "Freq 2 (Hz)"
 msgstr "Frekv. 2 [Hz]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:66
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:64
 msgid "Freq 2 gain (dB)"
 msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 2 [dB]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:68
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:66
 msgid "Freq 2 Q"
 msgstr "Frekv. 2 Q"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:69
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:67
 msgid "Freq 3 (Hz)"
 msgstr "Frekv. 3 [Hz]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:71
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:69
 msgid "Freq 3 gain (dB)"
 msgstr "Zosilnenie hlasitosti frekv. 3 [dB]"
 
-#: modules/audio_filter/param_eq.c:73
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:71
 msgid "Freq 3 Q"
 msgstr "Frekv. 3 Q"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:84
+#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:82
 msgid "Audio filter for band-limited interpolation resampling"
 msgstr "Zvukový filter pre obmedzenú interpoláciu prevzorkovania"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:64
-#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:71
+#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:62
+#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:69
 msgid "Audio filter for linear interpolation resampling"
 msgstr "Zvukový filter pre lineárnu interpoláciu prevzorkovania"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:45
+#: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:43
 msgid "Audio filter for trivial resampling"
 msgstr "Zvukový filter pre triviálne prevzorkovanie"
 
-#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:45
+#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:43
 msgid "Audio filter for ugly resampling"
 msgstr "Zvukový filter pre zlé prevzorkovanie"
 
-#: modules/audio_mixer/float32.c:46
+#: modules/audio_mixer/float32.c:44
 msgid "Float32 audio mixer"
 msgstr "Mixér pre zvuk vo formáte Float32"
 
-#: modules/audio_mixer/spdif.c:46
+#: modules/audio_mixer/spdif.c:44
 msgid "Dummy S/PDIF audio mixer"
 msgstr "Fingovaná funkcia zvukového mixéra S/PDIF"
 
-#: modules/audio_mixer/trivial.c:46
+#: modules/audio_mixer/trivial.c:44
 msgid "Trivial audio mixer"
 msgstr "Triválny mixér zvuku"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:84
+#: modules/audio_output/alsa.c:81
 msgid "default"
 msgstr "predvolené"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:104
+#: modules/audio_output/alsa.c:101
 msgid "ALSA audio output"
 msgstr "Zvukový výstup ALSA"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:108
+#: modules/audio_output/alsa.c:105
 msgid "ALSA Device Name"
 msgstr "Názov jednotky ALSA"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:128 modules/audio_output/auhal.c:128
-#: modules/audio_output/auhal.c:972 modules/audio_output/directx.c:400
-#: modules/audio_output/oss.c:130 modules/audio_output/portaudio.c:394
-#: modules/audio_output/sdl.c:176 modules/audio_output/sdl.c:194
-#: modules/audio_output/waveout.c:370 modules/gui/macosx/intf.m:597
+#: modules/audio_output/alsa.c:125 modules/audio_output/auhal.c:126
+#: modules/audio_output/auhal.c:970 modules/audio_output/directx.c:398
+#: modules/audio_output/oss.c:128 modules/audio_output/portaudio.c:392
+#: modules/audio_output/sdl.c:174 modules/audio_output/sdl.c:192
+#: modules/audio_output/waveout.c:368 modules/gui/macosx/intf.m:597
 #: modules/gui/macosx/intf.m:598
 msgid "Audio Device"
 msgstr "Zvukové zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:185 modules/audio_output/directx.c:477
-#: modules/audio_output/oss.c:223 modules/audio_output/portaudio.c:400
-#: modules/audio_output/sdl.c:182 modules/audio_output/sdl.c:201
-#: modules/audio_output/waveout.c:432
+#: modules/audio_output/alsa.c:182 modules/audio_output/directx.c:475
+#: modules/audio_output/oss.c:221 modules/audio_output/portaudio.c:398
+#: modules/audio_output/sdl.c:180 modules/audio_output/sdl.c:199
+#: modules/audio_output/waveout.c:430
 msgid "Mono"
 msgstr "Mono"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:198 modules/audio_output/directx.c:450
-#: modules/audio_output/oss.c:179 modules/audio_output/portaudio.c:419
-#: modules/audio_output/waveout.c:404
+#: modules/audio_output/alsa.c:195 modules/audio_output/directx.c:448
+#: modules/audio_output/oss.c:177 modules/audio_output/portaudio.c:417
+#: modules/audio_output/waveout.c:402
 msgid "2 Front 2 Rear"
 msgstr "2 reproduktory vpredu, 2 vzadu"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:246 modules/audio_output/directx.c:523
-#: modules/audio_output/oss.c:247 modules/audio_output/waveout.c:448
+#: modules/audio_output/alsa.c:243 modules/audio_output/directx.c:521
+#: modules/audio_output/oss.c:245 modules/audio_output/waveout.c:446
 msgid "A/52 over S/PDIF"
 msgstr "A/52 cez výstup S/PDIF"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:325
+#: modules/audio_output/alsa.c:322
 msgid "No Audio Device"
 msgstr "Žiadne zvukové zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:326
+#: modules/audio_output/alsa.c:323
 msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
 msgstr ""
 "Nie je zadaný žiaden názov audio-zariadenia. Zadajte aspoň hodnotu \"default"
 "\"."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:433 modules/audio_output/alsa.c:472
-#: modules/audio_output/alsa.c:484 modules/audio_output/auhal.c:242
+#: modules/audio_output/alsa.c:430 modules/audio_output/alsa.c:469
+#: modules/audio_output/alsa.c:481 modules/audio_output/auhal.c:240
 msgid "Audio output failed"
 msgstr "Nesprávny výstup zvuku"
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:434 modules/audio_output/alsa.c:485
+#: modules/audio_output/alsa.c:431 modules/audio_output/alsa.c:482
 #, c-format
 msgid "VLC could not open the ALSA device \"%s\" (%s)."
 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť zariadenie ALSA \"%s\" (%s)."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:473
+#: modules/audio_output/alsa.c:470
 #, c-format
 msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
 msgstr "Audo-zariadenie \"%s\" sa už používa."
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:939
+#: modules/audio_output/alsa.c:936
 msgid "Unknown soundcard"
 msgstr "Neznáma zvuková karta"
 
-#: modules/audio_output/arts.c:63
+#: modules/audio_output/arts.c:61
 msgid "aRts audio output"
 msgstr "aRts audio-výstup"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:129
+#: modules/audio_output/auhal.c:127
 msgid ""
 "Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed in "
 "your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for audio "
@@ -8274,20 +8287,20 @@ msgstr ""
 "Vyberte také číslo, aké je uvedené aj v menu  'Audio-zariadenia'. Toto "
 "zariadenie bude používané pri prehrávaní zvuku a bude predvolené."
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:135
+#: modules/audio_output/auhal.c:133
 msgid "HAL AudioUnit output"
 msgstr "Výstup HAL AudioUnit"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:243
+#: modules/audio_output/auhal.c:241
 msgid ""
 "The selected audio output device is exclusively in use by another program."
 msgstr "Vybrané zariadenie pre výstup zvuku momentálne používa iný program. "
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:427
+#: modules/audio_output/auhal.c:425
 msgid "Audio device is not configured"
 msgstr "Audio-zariadenie nie je nakonfigurované"
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:428
+#: modules/audio_output/auhal.c:426
 msgid ""
 "You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup Utility"
 "\" in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
@@ -8296,16 +8309,16 @@ msgstr ""
 "Setup Utility\" v menu /Aplikácie/Pomocné programy. Teraz sa automaticky "
 "nastaví stereo-mód."
 
-#: modules/audio_output/auhal.c:1017
+#: modules/audio_output/auhal.c:1015
 #, c-format
 msgid "%s (Encoded Output)"
 msgstr "%s (kódovaný výstup)"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:204 modules/audio_output/portaudio.c:107
+#: modules/audio_output/directx.c:202 modules/audio_output/portaudio.c:105
 msgid "Output device"
 msgstr "Výstupné zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:206
+#: modules/audio_output/directx.c:204
 msgid ""
 "DirectX device number: 0 default device, 1..N device by number(Note that the "
 "default device appears as 0 AND another number)."
@@ -8314,11 +8327,11 @@ msgstr ""
 "čísla (pamätajte na to, že predvolené zariadenie môže mať číslo, ktoré sa "
 "len začína číslicou 0)."
 
-#: modules/audio_output/directx.c:208 modules/audio_output/waveout.c:136
+#: modules/audio_output/directx.c:206 modules/audio_output/waveout.c:134
 msgid "Use float32 output"
 msgstr "Použiť výstup float32"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:210 modules/audio_output/waveout.c:138
+#: modules/audio_output/directx.c:208 modules/audio_output/waveout.c:136
 msgid ""
 "The option allows you to enable or disable the high-quality float32 audio "
 "output mode (which is not well supported by some soundcards)."
@@ -8326,27 +8339,27 @@ msgstr ""
 "Táto voľba Vám umožňuje vypnúť vysoko-kvalitný audio-výstup float 32 (tento "
 "výstup niektoré zvukové karty nepodporujú)."
 
-#: modules/audio_output/directx.c:214
+#: modules/audio_output/directx.c:212
 msgid "DirectX audio output"
 msgstr "DirectX audio-výstup"
 
-#: modules/audio_output/directx.c:432 modules/audio_output/portaudio.c:427
+#: modules/audio_output/directx.c:430 modules/audio_output/portaudio.c:425
 msgid "3 Front 2 Rear"
 msgstr "3 vpredu, 2 vzadu"
 
-#: modules/audio_output/esd.c:67
+#: modules/audio_output/esd.c:65
 msgid "EsounD audio output"
 msgstr "Audio-výstup EsounD"
 
-#: modules/audio_output/esd.c:70
+#: modules/audio_output/esd.c:68
 msgid "Esound server"
 msgstr "Server Esound"
 
-#: modules/audio_output/file.c:79
+#: modules/audio_output/file.c:77
 msgid "Output format"
 msgstr "Výstupný formát"
 
-#: modules/audio_output/file.c:80
+#: modules/audio_output/file.c:78
 msgid ""
 "One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
@@ -8354,11 +8367,11 @@ msgstr ""
 "Niektorý z formátov \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le"
 "\", \"u16_be\", \"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
 
-#: modules/audio_output/file.c:83
+#: modules/audio_output/file.c:81
 msgid "Number of output channels"
 msgstr "Počet výstupných zvukových kanálov"
 
-#: modules/audio_output/file.c:84
+#: modules/audio_output/file.c:82
 msgid ""
 "By default, all the channels of the incoming will be saved but you can "
 "restrict the number of channels here."
@@ -8366,35 +8379,35 @@ msgstr ""
 "V predvolenom nastavení: počet vstupných kanálov = počtu výstupných kanálov. "
 "Môžete však počet výstupných kanálov obmedziť na určitú hodnotu."
 
-#: modules/audio_output/file.c:87
+#: modules/audio_output/file.c:85
 msgid "Add WAVE header"
 msgstr "Pridať hlavičku WAVE"
 
-#: modules/audio_output/file.c:88
+#: modules/audio_output/file.c:86
 msgid "Instead of writing a raw file, you can add a WAV header to the file."
 msgstr "Namiesto zapísania .raw súboru, môžete do súboru pridať WAV hlavičku."
 
-#: modules/audio_output/file.c:105
+#: modules/audio_output/file.c:103
 msgid "Output file"
 msgstr "Výstupný súbor"
 
-#: modules/audio_output/file.c:106
+#: modules/audio_output/file.c:104
 msgid "File to which the audio samples will be written to."
 msgstr "Súbor, do ktorého sa uloží výstupný zvuk."
 
-#: modules/audio_output/file.c:109
+#: modules/audio_output/file.c:107
 msgid "File audio output"
 msgstr "Súbor so zvukovým výstupom"
 
-#: modules/audio_output/hd1000a.cpp:76
+#: modules/audio_output/hd1000a.cpp:74
 msgid "Roku HD1000 audio output"
 msgstr "Zvukový výstup Roku HD1000"
 
-#: modules/audio_output/jack.c:65
+#: modules/audio_output/jack.c:63
 msgid "Automatically connect to writable clients"
 msgstr "Automaticky sa pripojiť k zapisujúcim klientom"
 
-#: modules/audio_output/jack.c:67
+#: modules/audio_output/jack.c:65
 msgid ""
 "If enabled, this option will automatically connect sound output to the first "
 "writable JACK clients found."
@@ -8402,11 +8415,11 @@ msgstr ""
 "Ak je táto voľba aktívna, zvukový výstup sa automaticky prepojí s prvým Jack "
 "klientom, ktorý sa nájde a do ktorého bude možné zapisovať."
 
-#: modules/audio_output/jack.c:71
+#: modules/audio_output/jack.c:69
 msgid "Connect to clients matching"
 msgstr "Pripojiť ku klientom zodpovedajúcim"
 
-#: modules/audio_output/jack.c:73
+#: modules/audio_output/jack.c:71
 msgid ""
 "If automatic connection is enabled, only JACK clients whose names match this "
 "regular expression will be considered for connection."
@@ -8414,15 +8427,15 @@ msgstr ""
 "Ak je zapnutá automatická detekcia, spojenie sa vytvorí len s tými JACK "
 "klientami, ktorých názov zodpovedá zadanému regulárnemu výrazu."
 
-#: modules/audio_output/jack.c:81
+#: modules/audio_output/jack.c:79
 msgid "JACK audio output"
 msgstr "Zvukový výstup JACK"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:99
+#: modules/audio_output/oss.c:97
 msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
 msgstr "Pokúsiť sa obísť chybné ovládače operačného systému"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:101
+#: modules/audio_output/oss.c:99
 msgid ""
 "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
 "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
@@ -8433,31 +8446,31 @@ msgstr ""
 "podľa toho, že zvuk bude trhaný). Ak používate nejaké takéto ovládače, "
 "skúste aktivovať túto voľbu."
 
-#: modules/audio_output/oss.c:107
+#: modules/audio_output/oss.c:105
 msgid "UNIX OSS audio output"
 msgstr "Zvukový výstup UNIX OSS"
 
-#: modules/audio_output/oss.c:112
+#: modules/audio_output/oss.c:110
 msgid "OSS DSP device"
 msgstr "Zariadenie OSS DSP"
 
-#: modules/audio_output/portaudio.c:108
+#: modules/audio_output/portaudio.c:106
 msgid "Portaudio identifier for the output device"
 msgstr "Identifikátor Portaudio pre výstupné zariadenie"
 
-#: modules/audio_output/portaudio.c:112
+#: modules/audio_output/portaudio.c:110
 msgid "PORTAUDIO audio output"
 msgstr "Zvukový výstup PORTAUDIO"
 
-#: modules/audio_output/sdl.c:66
+#: modules/audio_output/sdl.c:64
 msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
 msgstr "Zvukový výstup Simple Direct Media Layer"
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:143
+#: modules/audio_output/waveout.c:141
 msgid "Win32 waveOut extension output"
 msgstr "Rozšírený výstup Win32 waveOut"
 
-#: modules/audio_output/waveout.c:385
+#: modules/audio_output/waveout.c:383
 msgid "5.1"
 msgstr "5.1"
 
@@ -8514,11 +8527,11 @@ msgstr "Dekodér videa Dirac"
 msgid "Dirac video encoder"
 msgstr "Enkodér videa Dirac"
 
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:100
+#: modules/codec/dmo/dmo.c:97
 msgid "DirectMedia Object decoder"
 msgstr "Dekodér objektov DirectMedia"
 
-#: modules/codec/dmo/dmo.c:109
+#: modules/codec/dmo/dmo.c:106
 msgid "DirectMedia Object encoder"
 msgstr "Enkodér objektov DirectMedia"
 
@@ -8597,7 +8610,7 @@ msgstr "Prípona AAC"
 msgid "%d Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: modules/codec/fake.c:48 modules/video_output/image.c:82
+#: modules/codec/fake.c:48 modules/video_output/image.c:81
 msgid "Image file"
 msgstr "Súbor s obrázkom"
 
@@ -8613,17 +8626,17 @@ msgstr "Znova načítať súbor s obrázkom"
 msgid "Reload image file every n seconds."
 msgstr "Obnoviť súbor s obrázkom každých n sekúnd."
 
-#: modules/codec/fake.c:56 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:125
-#: modules/stream_out/transcode.c:75
+#: modules/codec/fake.c:56 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123
+#: modules/stream_out/transcode.c:73
 msgid "Output video width."
 msgstr "Šírka výstupného videa."
 
-#: modules/codec/fake.c:59 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:128
-#: modules/stream_out/transcode.c:78
+#: modules/codec/fake.c:59 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126
+#: modules/stream_out/transcode.c:76
 msgid "Output video height."
 msgstr "Výška výstupného videa."
 
-#: modules/codec/fake.c:60 modules/video_filter/mosaic.c:137
+#: modules/codec/fake.c:60 modules/video_filter/mosaic.c:134
 msgid "Keep aspect ratio"
 msgstr "Dodržiavať stranový pomer"
 
@@ -8641,7 +8654,7 @@ msgstr ""
 "Stranový pomer obrázkového súboru (4:3, 16:). V predvolenom nastavení by "
 "obrázok mal mať tvar štvorca."
 
-#: modules/codec/fake.c:66 modules/stream_out/transcode.c:67
+#: modules/codec/fake.c:66 modules/stream_out/transcode.c:65
 msgid "Deinterlace video"
 msgstr "Rozkladať video"
 
@@ -8649,7 +8662,7 @@ msgstr "Rozkladať video"
 msgid "Deinterlace the image after loading it."
 msgstr "Rozložiť obrázok po jeho načítaní."
 
-#: modules/codec/fake.c:69 modules/stream_out/transcode.c:70
+#: modules/codec/fake.c:69 modules/stream_out/transcode.c:68
 msgid "Deinterlace module"
 msgstr "Rozkladový modul"
 
@@ -8657,11 +8670,11 @@ msgstr "Rozkladový modul"
 msgid "Deinterlace module to use."
 msgstr "Rozkladový modul, ktorý chcete použiť."
 
-#: modules/codec/fake.c:72
+#: modules/codec/fake.c:72 modules/video_output/fb.c:75
 msgid "Chroma used."
 msgstr "Efekt Chroma bol aplikovaný."
 
-#: modules/codec/fake.c:74
+#: modules/codec/fake.c:74 modules/video_output/fb.c:77
 msgid "Force use of a specific chroma for output. Default is I420."
 msgstr ""
 "Vynútiť si použitie špecifického filtra chroma na výstupe. Predvolene je "
@@ -8671,22 +8684,22 @@ msgstr ""
 msgid "Fake video decoder"
 msgstr "Fingovaný video-dekodér"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:220
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:217
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no video encoder."
 msgstr "\"%s\" nie je video-enkodérom."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:228
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:225
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no audio encoder."
 msgstr "\"%s\" nie je audio-enkodérom."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:240
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:237
 #, c-format
 msgid "VLC could not find encoder \"%s\"."
 msgstr "Program VLC nemôže nájsť enkodér \"%s\"."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:595 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:604
+#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601
 msgid "VLC could not open the encoder."
 msgstr "Program VLC nemôže otvoriť enkodér."
 
@@ -8785,40 +8798,40 @@ msgstr "Audio/video-enkodér FFmpeg"
 msgid "Decoding"
 msgstr "Dekódovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:130
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:136
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:97
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:131
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:137
 msgid "FFmpeg audio/video encoder"
 msgstr "Audio/video-enkodér FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:189
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:195
 msgid "FFmpeg demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:195
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:201
 msgid "FFmpeg muxer"
 msgstr "Muxér formátu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:204 modules/video_filter/scale.c:54
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:210 modules/video_filter/scale.c:54
 msgid "Video scaling filter"
 msgstr "Filter pre škálovanie videa"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:216
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:222
 msgid "FFmpeg chroma conversion"
 msgstr "Konverzia formátu FFmpeg chroma"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:222
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:228
 msgid "FFmpeg video filter"
 msgstr "Video-filter FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:228
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:234
 msgid "FFmpeg crop padd filter"
 msgstr "Filter pre vystrihovanie a vypĺňanie vo formáte FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:234
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:240
 msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
 msgstr "Video-filter pre rozkladanie formátu FFmpeg"
 
@@ -8872,8 +8885,8 @@ msgstr ""
 "opraviť chyby \"ac vlc\" a \"ump4\", zadajte voľbu 40 - teda súčet hodnôt 32"
 "+8."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:113 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:246
-#: modules/demux/rawdv.c:36 modules/stream_out/transcode.c:180
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:113 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:256
+#: modules/demux/rawdv.c:35 modules/stream_out/transcode.c:178
 msgid "Hurry up"
 msgstr "Zrýchliť"
 
@@ -8888,10 +8901,31 @@ msgstr ""
 "sa však môže narušiť plynulosť prehrávania."
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:119
+#, fuzzy
+msgid "Skip frame (default=0)"
+msgstr "Preskočiť snímky"
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:121
+msgid ""
+"Force skipping of frames to speed up decoding (-1=None, 0=Default, 1=B-"
+"frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:124
+msgid "Skip idct (default=0)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:126
+msgid ""
+"Force skipping of idct to speed up decoding for frame types(-1=None, "
+"0=Default, 1=B-frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:129
 msgid "Post processing quality"
 msgstr "Kvalita dodatočného spracovávania"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:121
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:131
 msgid ""
 "Quality of post processing. Valid range is 0 to 6\n"
 "Higher levels require considerable more CPU power, but produce better "
@@ -8901,19 +8935,19 @@ msgstr ""
 "Vyššia kvalita spracovávania si vyžaduje aj výkonnejší procesor, ale "
 "výsledné obrázky budú oveľa kvalitnejšie."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:125
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:135
 msgid "Debug mask"
 msgstr "Maska pre dolaďovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:126
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:136
 msgid "Set ffmpeg debug mask"
 msgstr "Nastaviť masku pre doladenie formátu ffmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:129
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:139
 msgid "Visualize motion vectors"
 msgstr "Vizualizovať pohybové vektory"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:131
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:141
 msgid ""
 "You can overlay the motion vectors (arrows showing how the images move) on "
 "the image. This value is a mask, based on these values:\n"
@@ -8930,11 +8964,11 @@ msgstr ""
 "4 - vizualizovať oneskorene predpovedané MV pri B snímkach \n"
 "Ak chcete nechať vizualizovať všetky vektory, mali by ste nastaviť hodnotu 7."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:138
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:148
 msgid "Low resolution decoding"
 msgstr "Dekódovanie nízkeho rozlíšenia"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:139
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:149
 msgid ""
 "Only decode a low resolution version of the video. This requires less "
 "processing power"
@@ -8942,11 +8976,11 @@ msgstr ""
 "Dekódovať len video v nízkom rozlíšení. Takéto dekódovanie spotrebováva "
 "menej systémových prostriedkov"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:142
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:152
 msgid "Skip the loop filter for H.264 decoding"
 msgstr "Preskočiť filtrovanie slučiek pri dekódovaní formátu H.264"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:143
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:153
 msgid ""
 "Skipping the loop filter (aka deblocking) usually has a detrimental effect "
 "on quality. However it provides a big speedup for high definition streams."
@@ -8954,11 +8988,11 @@ msgstr ""
 "Preskočením filtrovania slučiek sa zvyčajne zníži kvalita videa. Môže sa "
 "však zvýšiť rýchlosť filtrovania streamov vo vysokom rozlíšení."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:147
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:157
 msgid "FFmpeg post processing filter chains"
 msgstr "Filtračné reťazce pre dodatočnú úpravu formátu FFmpeg"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:150
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:160
 msgid ""
 "<filterName>[:<option>[:<option>...]][[,|/][-]<filterName>[:"
 "<option>...]]...\n"
@@ -9052,69 +9086,69 @@ msgstr ""
 "lepšie filtrovanie\n"
 "fq     forceQuant      <quantizer>             Vynútiť si kvantizáciu\n"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:189
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:199
 msgid "Ratio of key frames"
 msgstr "Pomer kľúčových snímok"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:190
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:200
 msgid "Number of frames that will be coded for one key frame."
 msgstr "Počet snímok, ktoré sa zakódujú k jednej kľúčovej snímke."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:193
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:203
 msgid "Ratio of B frames"
 msgstr "Pomer B snímok"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:194
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:204
 msgid "Number of B frames that will be coded between two reference frames."
 msgstr "Počet B snímok, ktoré sa vložia medzi dve referenčné snímky."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:197
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:207
 msgid "Video bitrate tolerance"
 msgstr "Tolerancia dátového toku videa"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:198
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:208
 msgid "Video bitrate tolerance in kbit/s."
 msgstr "Tolerancia dátového toku videa v kbit/s."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:200
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:210
 msgid "Interlaced encoding"
 msgstr "Prekladané kódovanie"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:201
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:211
 msgid "Enable dedicated algorithms for interlaced frames."
 msgstr "Aktivovať algoritmy vyhradené pre prekladanie snímok."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:204
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:214
 msgid "Interlaced motion estimation"
 msgstr "Odhadovanie pohybu v prekladaných snímkach"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:205
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:215
 msgid "Enable interlaced motion estimation algorithms. This requires more CPU."
 msgstr ""
 "Aktivovať algoritmy pre odhad pohybu v prekladaných snímkach. Tieto "
 "algoritmy sú náročné na výpočtový výkon procesora."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:208
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:218
 msgid "Pre-motion estimation"
 msgstr "Odhadovanie pohybu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:209
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:219
 msgid "Enable the pre-motion estimation algorithm."
 msgstr "Tu môžete zapnúť algoritmus pre odhadovanie pohybu."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:212
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:222
 msgid "Strict rate control"
 msgstr "Striktná kontrola rýchlosti"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:213
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:223
 msgid "Enable the strict rate control algorithm."
 msgstr "Zapnúť algoritmus pre prísnu kontrolu rýchlosti."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:216
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:226
 msgid "Rate control buffer size"
 msgstr "Rýchlosť kontroly vyrovnávacej pamäte"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:217
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:227
 msgid ""
 "Rate control buffer size (in kbytes). A bigger buffer will allow for better "
 "rate control, but will cause a delay in the stream."
@@ -9123,19 +9157,19 @@ msgstr ""
 "pamäť je možné kontrolovať vyššou rýchlosťou. Takáto kontrola pamäte však "
 "môže spôsobovať časový posun v streamoch."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:221
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:231
 msgid "Rate control buffer aggressiveness"
 msgstr "Agresivita pri kontrole vyrovnávacej pamäte"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:222
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:232
 msgid "Rate control buffer aggressiveness."
 msgstr "Agresivita pri kontrole vyrovnávacej pamäte."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:225
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:235
 msgid "I quantization factor"
 msgstr "Kvantizačný faktor pre I-snímky"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:227
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:237
 msgid ""
 "Quantization factor of I frames, compared with P frames (for instance 1.0 => "
 "same qscale for I and P frames)."
@@ -9143,12 +9177,12 @@ msgstr ""
 "Kvantizačný faktor I snímok, v porovnaní s P snímkami (hodnota 1.0 napríklad "
 "znamená, že I aj P snímky budú mať rovnakú škálu q)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:230 modules/codec/x264.c:293
-#: modules/demux/mod.c:71
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:240 modules/codec/x264.c:293
+#: modules/demux/mod.c:70
 msgid "Noise reduction"
 msgstr "Redukcia šumu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:231
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:241
 msgid ""
 "Enable a simple noise reduction algorithm to lower the encoding length and "
 "bitrate, at the expense of lower quality frames."
@@ -9156,11 +9190,11 @@ msgstr ""
 "Zapnúť jednoduchý algoritmus pre odstránenie šumu. Zníži sa dĺžka kódovania "
 "a dátový tok, ale bude to na úkor kvality snímok."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:235
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:245
 msgid "MPEG4 quantization matrix"
 msgstr "Šablóna pre kvantizáciu formátu MPEG4"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:236
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:246
 msgid ""
 "Use the MPEG4 quantization matrix for MPEG2 encoding. This generally yields "
 "a better looking picture, while still retaining the compatibility with "
@@ -9170,11 +9204,11 @@ msgstr ""
 "Väčšinou sa použitím tejto šablóny zlepší výsledný obraz, môže sa ale "
 "zhoršiť kompatibilita so štandardnými dekodérmi formátu MPEG2."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:241
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:251
 msgid "Quality level"
 msgstr "Úroveň kvality"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:242
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:252
 msgid ""
 "Quality level for the encoding of motions vectors (this can slow down the "
 "encoding very much)."
@@ -9182,7 +9216,7 @@ msgstr ""
 "Úroveň kvality kódovania pohybových vektorov (vysoká úroveň kvality môže "
 "kódovanie značne spomaliť)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:247
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:257
 msgid ""
 "The encoder can make on-the-fly quality tradeoffs if your CPU can't keep up "
 "with the encoding rate. It will disable trellis quantization, then the rate "
@@ -9195,35 +9229,35 @@ msgstr ""
 "trellis, zníži sa rýchlosť skresľovania pohybových vektorov a zvýši sa "
 "hranica redukcie šumu. "
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:253
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:263
 msgid "Minimum video quantizer scale"
 msgstr "Minimálna mierka video-kvantizéra"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:254
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:264
 msgid "Minimum video quantizer scale."
 msgstr "Minimálna mierka video-kvantizéra"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:257
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:267
 msgid "Maximum video quantizer scale"
 msgstr "Maximálna mierka video-kvantizéra"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:258
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:268
 msgid "Maximum video quantizer scale."
 msgstr "Maximálna mierka video-kvantizéra"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:261
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:271
 msgid "Trellis quantization"
 msgstr "Kvantizácia Trellis"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:262
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:272
 msgid "Enable trellis quantization (rate distortion for block coefficients)."
 msgstr "Zapnúť kvantizáciu Trellis."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:265
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:275
 msgid "Fixed quantizer scale"
 msgstr "Fixná mierka kvantizéra"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:266
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:276
 msgid ""
 "A fixed video quantizer scale for VBR encoding (accepted values: 0.01 to "
 "255.0)."
@@ -9231,42 +9265,42 @@ msgstr ""
 "Fixná mierka video-kvantizéra pri VBR kódovaní (akceptované sú hodnoty od "
 "0.01 do 255.0)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:269
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:279
 msgid "Strict standard compliance"
 msgstr "Presná zhoda so štandardom"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:270
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:280
 msgid ""
 "Force a strict standard compliance when encoding (accepted values: -1, 0, 1)."
 msgstr ""
 "Vynútiť si striktnú zhodu so štandardom pri kódovaní (akceptované sú "
 "hodnota: -1,0,1)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:273
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:283
 msgid "Luminance masking"
 msgstr "Maskovanie presvietenosti"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:274
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:284
 msgid "Raise the quantizer for very bright macroblocks (default: 0.0)."
 msgstr ""
 "Zvýšiť hodnotu kvantizéra pri veľmi jasných makroblokoch (predvolená hodnota "
 "je 0.0)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:277
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:287
 msgid "Darkness masking"
 msgstr "Maskovanie tmavosti"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:278
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:288
 msgid "Raise the quantizer for very dark macroblocks (default: 0.0)."
 msgstr ""
 "Zvýšiť hodnotu kvantizéra vo veľmi tmavých makro-blokoch (predvolená hodnota "
 "je: 0.0)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:281
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:291
 msgid "Motion masking"
 msgstr "Maskovanie pohybu"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:282
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:292
 msgid ""
 "Raise the quantizer for macroblocks with a high temporal complexity "
 "(default: 0.0)."
@@ -9274,11 +9308,11 @@ msgstr ""
 "Zvýšiť hodnotu kvantizéra pre makro-bloky s veľkou časovou komplexnosťou "
 "(predvolená hodnota je 0.0)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:285
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:295
 msgid "Border masking"
 msgstr "Maskovanie okraja"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:286
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:296
 msgid ""
 "Raise the quantizer for macroblocks at the border of the frame (default: "
 "0.0)."
@@ -9286,11 +9320,11 @@ msgstr ""
 "Zvýšiť hodnotu kvantizéra pre makrobloky v dolnej časti snímok (predvolená "
 "hodnota je 0.0)."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:289
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:299
 msgid "Luminance elimination"
 msgstr "Eliminovanie presvietenosti"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:290
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:300
 msgid ""
 "Eliminates luminance blocks when the PSNR isn't much changed (default: 0.0). "
 "The H264 specification recommends -4."
@@ -9299,11 +9333,11 @@ msgstr ""
 "presvietené. Predvolená hodnota je 0.0. Špecifikácia kodeku udáva ako "
 "najlepšiu, hodnotu číslo -4."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:294
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:304
 msgid "Chrominance elimination"
 msgstr "Eliminovanie odleskov"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:295
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:305
 msgid ""
 "Eliminates chrominance blocks when the PSNR isn't much changed (default: "
 "0.0). The H264 specification recommends 7."
@@ -9312,19 +9346,19 @@ msgstr ""
 "Predvolená hodnota je 0.0. Špecifikácia kodeku H264 udáva ako najlepšiu, "
 "hodnotu číslo 7."
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:299
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:309
 msgid "Scaling mode"
 msgstr "Škálovací mód"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:300
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:310
 msgid "Scaling mode to use."
 msgstr "Škálovací mód, ktorý sa bude používať"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:302
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:312
 msgid "Ffmpeg mux"
 msgstr "FFmpeg mux"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:303
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.h:313
 msgid "Force use of ffmpeg muxer."
 msgstr "Vynútiť si použitie muxovacieho modulu FFmpeg"
 
@@ -9515,6 +9549,48 @@ msgstr "Paketizér titulkov vo formáte Philips OGT (SVCD)"
 msgid "Tarkin decoder module"
 msgstr "Dekódovací modul Tarkin"
 
+#: modules/codec/telx.c:50
+msgid "Override page"
+msgstr "Nedodržiavať stránku"
+
+#: modules/codec/telx.c:51
+msgid ""
+"Override the indicated page, try this if your subtitles don't appear (-1 = "
+"autodetect from TS, 0 = autodetect from teletext, >0 = actual page number, "
+"usually 888 or 889)."
+msgstr ""
+"Indikovanú kódovú stránku ignorovať, ak sa titulky neobjavia, skúsiť ju "
+"použiť (-1 = automaticky detekovať zo súboru TS, 0 = automaticky detekovať "
+"podľa teletextu, >0 = číslo aktuálnej stránky - zvyčajne 888 alebo 889)."
+
+#: modules/codec/telx.c:56
+msgid "Ignore subtitle flag"
+msgstr "Ingorovať označenie titulkov"
+
+#: modules/codec/telx.c:57
+msgid "Ignore the subtitle flag, try this if your subtitles don't appear."
+msgstr ""
+"Ignorovať označenie titulkov. Túto voľbu použite v prípade, že sa titulky "
+"nezobrazujú."
+
+#: modules/codec/telx.c:60
+msgid "Workaround for France"
+msgstr "Opraviť problém s francúzskymi titulkami"
+
+#: modules/codec/telx.c:61
+msgid ""
+"Some French channels do not flag their subtitling pages correctly due to a "
+"historical interpretation mistake. Try using this wrong interpretation if "
+"your subtitles don't appear."
+msgstr ""
+"Niektoré francúzske TV stanice nesprávne označujú dostupnosť titulkov. Po "
+"aktivovaní tejto voľby program VLC preskúša použitie iného postupu na "
+"zistenie dostupnosti titulkov."
+
+#: modules/codec/telx.c:67
+msgid "Teletext subtitles decoder"
+msgstr "Dekodér teletextových titulkov"
+
 #: modules/codec/theora.c:92 modules/codec/vorbis.c:160
 msgid ""
 "Enforce a quality between 1 (low) and 10 (high), instead of specifying a "
@@ -10356,8 +10432,8 @@ msgstr "priestorový"
 msgid "temporal"
 msgstr "dočasný"
 
-#: modules/codec/x264.c:360 modules/gui/pda/pda_interface.c:743
-#: modules/video_filter/mosaic.c:169
+#: modules/codec/x264.c:360 modules/gui/pda/pda_interface.c:741
+#: modules/video_filter/mosaic.c:166
 msgid "auto"
 msgstr "autom."
 
@@ -10365,7 +10441,7 @@ msgstr "autom."
 msgid "H.264/MPEG4 AVC encoder (using x264 library)"
 msgstr "Enkodér H.264/MPEG4 AVC (s použitím knižnice x264)"
 
-#: modules/codec/xvmc/xxmc.c:99
+#: modules/codec/xvmc/xxmc.c:98
 msgid "MPEG I/II hw video decoder (using libmpeg2)"
 msgstr "MPEG I/II hardvérový video dekodér (s použitím technológie libmpeg2)"
 
@@ -10390,102 +10466,102 @@ msgstr ""
 msgid "VBI and Teletext decoder"
 msgstr "Dekodér teletextových titulkov"
 
-#: modules/control/dbus.c:78
+#: modules/control/dbus.c:75
 msgid "dbus"
 msgstr "dbus"
 
-#: modules/control/dbus.c:81
+#: modules/control/dbus.c:78
 msgid "D-Bus control interface"
 msgstr "Kontrola rozhrania D-Bus"
 
-#: modules/control/gestures.c:79
+#: modules/control/gestures.c:77
 msgid "Motion threshold (10-100)"
 msgstr "Veľkosť pohybu, ktorý sa už považuje za gesto (10-100)"
 
-#: modules/control/gestures.c:81
+#: modules/control/gestures.c:79
 msgid "Amount of movement required for a mouse gesture to be recorded."
 msgstr ""
 "Veľkosť pohybu potrebná nato, aby bol pohyb vyhodnotený ako gesto pomocou "
 "myši."
 
-#: modules/control/gestures.c:83
+#: modules/control/gestures.c:81
 msgid "Trigger button"
 msgstr "Spúšťacie tlačidlo"
 
-#: modules/control/gestures.c:85
+#: modules/control/gestures.c:83
 msgid "Trigger button for mouse gestures."
 msgstr "Tlačidlo pre spúšťanie gest pomocou myši"
 
-#: modules/control/gestures.c:89
+#: modules/control/gestures.c:87
 msgid "Middle"
 msgstr "Stredný"
 
-#: modules/control/gestures.c:92
+#: modules/control/gestures.c:90
 msgid "Gestures"
 msgstr "Gestá"
 
-#: modules/control/gestures.c:100
+#: modules/control/gestures.c:98
 msgid "Mouse gestures control interface"
 msgstr "Rozhranie pre ovládanie gest myšou"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:94
+#: modules/control/hotkeys.c:93
 msgid "Define playlist bookmarks."
 msgstr "Definujte záložky v playliste."
 
-#: modules/control/hotkeys.c:97
+#: modules/control/hotkeys.c:96
 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
 msgid "Hotkeys"
 msgstr "Horúce klávesy"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:98
+#: modules/control/hotkeys.c:97
 msgid "Hotkeys management interface"
 msgstr "Rozhranie pre manažovanie horúcich klávesov"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:483
+#: modules/control/hotkeys.c:482
 #, c-format
 msgid "Audio track: %s"
 msgstr "Zvuková stopa: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:498 modules/control/hotkeys.c:527
+#: modules/control/hotkeys.c:497 modules/control/hotkeys.c:526
 #, c-format
 msgid "Subtitle track: %s"
 msgstr "Stopa s titulkami: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:498
+#: modules/control/hotkeys.c:497
 msgid "N/A"
 msgstr "N/A"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:551
+#: modules/control/hotkeys.c:550
 #, c-format
 msgid "Aspect ratio: %s"
 msgstr "Stranový pomer: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:577
+#: modules/control/hotkeys.c:576
 #, c-format
 msgid "Crop: %s"
 msgstr "Vystrihnúť: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:603
+#: modules/control/hotkeys.c:602
 #, c-format
 msgid "Deinterlace mode: %s"
 msgstr "Rozkladací mód: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:633
+#: modules/control/hotkeys.c:632
 #, c-format
 msgid "Zoom mode: %s"
 msgstr "Mód priblíženie: %s"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:714 modules/control/hotkeys.c:724
+#: modules/control/hotkeys.c:713 modules/control/hotkeys.c:723
 #, c-format
 msgid "Subtitle delay %i ms"
 msgstr "Oneskorenie titulkov %i ms"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:734 modules/control/hotkeys.c:744
+#: modules/control/hotkeys.c:733 modules/control/hotkeys.c:743
 #, c-format
 msgid "Audio delay %i ms"
 msgstr "Oneskorenie zvuku %i ms"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:975
+#: modules/control/hotkeys.c:978
 #, c-format
 msgid "Volume %d%%"
 msgstr "Hlasitosť %d%%"
@@ -10528,122 +10604,132 @@ msgstr ""
 "Zoznam prípon a cesty k obslužným súborom. (napr.: php=/usr/bin/php,pl=/usr/"
 "bin/perl)."
 
-#: modules/control/http/http.c:50
+#: modules/control/http/http.c:49
+msgid "Export album art as /art."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/http/http.c:51
+msgid ""
+"Allow exporting album art for current playlist items at the /art and /art?"
+"id=<id> URLs."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/http/http.c:54
 msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)."
 msgstr "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)"
 
-#: modules/control/http/http.c:53
+#: modules/control/http/http.c:57
 msgid "HTTP interface x509 PEM private key file."
 msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM"
 
-#: modules/control/http/http.c:55
+#: modules/control/http/http.c:59
 msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file."
 msgstr "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní"
 
-#: modules/control/http/http.c:58
+#: modules/control/http/http.c:62
 msgid "HTTP interace Certificates Revocation List file."
 msgstr "Súbor s odvolanými certifikátmi v rozhraní HTTP"
 
-#: modules/control/http/http.c:61
+#: modules/control/http/http.c:65
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:472
 msgid "HTTP"
 msgstr "HTTP"
 
-#: modules/control/http/http.c:62
+#: modules/control/http/http.c:66
 msgid "HTTP remote control interface"
 msgstr "Rozhranie pre diaľkové ovládanie pomocou HTTP"
 
-#: modules/control/http/http.c:71
+#: modules/control/http/http.c:76
 msgid "HTTP SSL"
 msgstr "HTTP SSL"
 
-#: modules/control/lirc.c:38
+#: modules/control/lirc.c:36
 #, fuzzy
 msgid "Change the lirc configuration file."
 msgstr "Konfiguračný súbor"
 
-#: modules/control/lirc.c:40
+#: modules/control/lirc.c:38
 msgid ""
 "Tell lirc to read this configuration file. By default it searches in the "
 "users home directory."
 msgstr ""
 
-#: modules/control/lirc.c:63
+#: modules/control/lirc.c:61
 msgid "Infrared"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/lirc.c:66
+#: modules/control/lirc.c:64
 msgid "Infrared remote control interface"
 msgstr "Rozhranie infračerveného diaľkového ovládača"
 
-#: modules/control/lirc.c:185 modules/control/rc.c:1814
-#: modules/control/rc.c:1853
+#: modules/control/lirc.c:183 modules/control/rc.c:1815
+#: modules/control/rc.c:1854
 msgid "Please provide one of the following parameters:"
 msgstr "Prosím zadajte jeden z týchto parametrov:"
 
-#: modules/control/motion.c:67
+#: modules/control/motion.c:65
 msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
 msgstr "Použiť video filter pre otočenie, namiesto transformácie"
 
-#: modules/control/motion.c:73
+#: modules/control/motion.c:71
 msgid "motion"
 msgstr "pohyb"
 
-#: modules/control/motion.c:75
+#: modules/control/motion.c:73
 msgid "motion control interface"
 msgstr "Rozhranie pre kontrolu pohybu"
 
-#: modules/control/netsync.c:64
+#: modules/control/netsync.c:63
 msgid "Act as master"
 msgstr "Vystupovať ako hlavný klient"
 
-#: modules/control/netsync.c:65
+#: modules/control/netsync.c:64
 msgid "Should act as the master client for the network synchronisation?"
 msgstr ""
 "Má tento počítač vystupovať ako hlavný klient pri synchronizácií v sieti?"
 
-#: modules/control/netsync.c:69
+#: modules/control/netsync.c:68
 msgid "Master client ip address"
 msgstr "IP adresa hlavného klienta"
 
-#: modules/control/netsync.c:70
+#: modules/control/netsync.c:69
 msgid "IP address of the master client used for the network synchronisation."
 msgstr ""
 "IP adresa hlavného klienta, ktorá sa použije pri synchronizácií v sieti."
 
-#: modules/control/netsync.c:74
+#: modules/control/netsync.c:73
 msgid "Network Sync"
 msgstr "Sieťová synchronizácia"
 
-#: modules/control/ntservice.c:39
+#: modules/control/ntservice.c:38
 msgid "Install Windows Service"
 msgstr "Nainštalovať službu systému Windows"
 
-#: modules/control/ntservice.c:41
+#: modules/control/ntservice.c:40
 msgid "Install the Service and exit."
 msgstr "Inštalovať službu a ukončiť."
 
-#: modules/control/ntservice.c:42
+#: modules/control/ntservice.c:41
 msgid "Uninstall Windows Service"
 msgstr "Odinštalovať službu systému Windows"
 
-#: modules/control/ntservice.c:44
+#: modules/control/ntservice.c:43
 msgid "Uninstall the Service and exit."
 msgstr "Odinštalovať službu a ukončiť."
 
-#: modules/control/ntservice.c:45
+#: modules/control/ntservice.c:44
 msgid "Display name of the Service"
 msgstr "Zobraziť názov služby"
 
-#: modules/control/ntservice.c:47
+#: modules/control/ntservice.c:46
 msgid "Change the display name of the Service."
 msgstr "Zmeniť názov zobrazovanej služby."
 
-#: modules/control/ntservice.c:48
+#: modules/control/ntservice.c:47
 msgid "Configuration options"
 msgstr "Vlastnosti konfigurácie"
 
-#: modules/control/ntservice.c:50
+#: modules/control/ntservice.c:49
 msgid ""
 "Configuration options that will be used by the Service (eg. --foo=bar --no-"
 "foobar). It should be specified at install time so the Service is properly "
@@ -10653,7 +10739,7 @@ msgstr ""
 "foobar). Tento údaj by ste mali zadať už pri inštalovaní služby, aby sa "
 "služba mohla korektne nakonfigurovať."
 
-#: modules/control/ntservice.c:55
+#: modules/control/ntservice.c:54
 msgid ""
 "Additional interfaces spawned by the Service. It should be specified at "
 "install time so the Service is properly configured. Use a comma separated "
@@ -10664,44 +10750,44 @@ msgstr ""
 "Jednotlivé rozhrania zapíšte do zoznamu a oddeľujte ich čiarkou. (Zvyčajne "
 "sa používajú hodnoty: logger, sap, rc, http)."
 
-#: modules/control/ntservice.c:61
+#: modules/control/ntservice.c:60
 msgid "NT Service"
 msgstr "Služba systému NT"
 
-#: modules/control/ntservice.c:62
+#: modules/control/ntservice.c:61
 msgid "Windows Service interface"
 msgstr "Rozhranie Windows Service"
 
-#: modules/control/rc.c:156
+#: modules/control/rc.c:153
 msgid "Show stream position"
 msgstr "Zobraziť pozíciu streamu"
 
-#: modules/control/rc.c:157
+#: modules/control/rc.c:154
 msgid ""
 "Show the current position in seconds within the stream from time to time."
 msgstr "Zobraziť aktuálnu pozíciu (v sekundách) vo vnútri streamu."
 
-#: modules/control/rc.c:160
+#: modules/control/rc.c:157
 msgid "Fake TTY"
 msgstr "Fingované TTY"
 
-#: modules/control/rc.c:161
+#: modules/control/rc.c:158
 msgid "Force the rc module to use stdin as if it was a TTY."
 msgstr "Prinútiť rc-modul, aby používal stdin, akoby to bolo TTY."
 
-#: modules/control/rc.c:163
+#: modules/control/rc.c:160
 msgid "UNIX socket command input"
 msgstr "Vstup pre príkazy UNIX-socketu"
 
-#: modules/control/rc.c:164
+#: modules/control/rc.c:161
 msgid "Accept commands over a Unix socket rather than stdin."
 msgstr "Akceptovať príkazy radšej cez Unixový socket, ako cez stdin."
 
-#: modules/control/rc.c:167
+#: modules/control/rc.c:164
 msgid "TCP command input"
 msgstr "Vstup TCP príkazu"
 
-#: modules/control/rc.c:168
+#: modules/control/rc.c:165
 msgid ""
 "Accept commands over a socket rather than stdin. You can set the address and "
 "port the interface will bind to."
@@ -10709,11 +10795,11 @@ msgstr ""
 "Akceptovať radšej príkazy cez socket, ako cez stdin. Tu môžete nastaviť aj "
 "adresu a port, s ktorým bude spojené rozhranie."
 
-#: modules/control/rc.c:172 modules/misc/dummy/dummy.c:49
+#: modules/control/rc.c:169 modules/misc/dummy/dummy.c:47
 msgid "Do not open a DOS command box interface"
 msgstr "Neotvárať rozhranie s príkazovým oknom systému DOS"
 
-#: modules/control/rc.c:174
+#: modules/control/rc.c:171
 msgid ""
 "By default the rc interface plugin will start a DOS command box. Enabling "
 "the quiet mode will not bring this command box but can also be pretty "
@@ -10724,319 +10810,319 @@ msgstr ""
 "sa nebude otvárať. Neskôr sa však môže vyskytnúť problém v prípade, že "
 "budete chcieť zastaviť program VLC a nebude otvorené žiadne okno s videom."
 
-#: modules/control/rc.c:181
+#: modules/control/rc.c:178
 msgid "RC"
 msgstr "Diaľkové ovládanie"
 
-#: modules/control/rc.c:184
+#: modules/control/rc.c:181
 msgid "Remote control interface"
 msgstr "Rozhranie pre diaľkové ovládanie"
 
-#: modules/control/rc.c:335
+#: modules/control/rc.c:332
 msgid "Remote control interface initialized. Type `help' for help."
 msgstr ""
 "Rozhranie pre dialkove ovladanie je inicializovane. Ak potrebujete "
 "pomocnika, napiste prikaz `help' "
 
-#: modules/control/rc.c:807
+#: modules/control/rc.c:806
 #, c-format
 msgid "Unknown command `%s'. Type `help' for help."
 msgstr ""
 "Prikaz `%s' nie je znamy a vykonatelny. Ak potrebujte pomocnika, napiste "
 "prosim prikaz `help'"
 
-#: modules/control/rc.c:840
+#: modules/control/rc.c:839
 msgid "+----[ Remote control commands ]"
 msgstr "+----[ Prikazy z dialkoveho ovladania ]"
 
-#: modules/control/rc.c:842
+#: modules/control/rc.c:841
 msgid "| add XYZ  . . . . . . . . . . . . add XYZ to playlist"
 msgstr "| add XYZ  . . . . . . . . . . pridat XYZ do playlistu"
 
-#: modules/control/rc.c:843
+#: modules/control/rc.c:842
 msgid "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . queue XYZ to playlist"
 msgstr "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . . zaradit XYZ do playlistu"
 
-#: modules/control/rc.c:844
+#: modules/control/rc.c:843
 msgid "| playlist . . . . .  show items currently in playlist"
 msgstr "| playlist . . .  zobrazit aktualne polozky v playliste"
 
-#: modules/control/rc.c:845
+#: modules/control/rc.c:844
 msgid "| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . play stream"
 msgstr "| play . . . . . . . . . . . . . . . . prehrat stream"
 
-#: modules/control/rc.c:846
+#: modules/control/rc.c:845
 msgid "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . stop stream"
 msgstr "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . zastavit prehravanie streamu"
 
-#: modules/control/rc.c:847
+#: modules/control/rc.c:846
 msgid "| next . . . . . . . . . . . . . .  next playlist item"
 msgstr "| next . . . . . . . . . . . .  dalsia polozka v playliste"
 
-#: modules/control/rc.c:848
+#: modules/control/rc.c:847
 msgid "| prev . . . . . . . . . . . .  previous playlist item"
 msgstr "| prev . . . . . . . . . .  predchadzajuca polozka v playliste"
 
-#: modules/control/rc.c:849
+#: modules/control/rc.c:848
 msgid "| goto . . . . . . . . . . . . . .  goto item at index"
 msgstr "| goto . . . . . . . . . . . .  prejst na index"
 
-#: modules/control/rc.c:850
+#: modules/control/rc.c:849
 msgid "| repeat [on|off] . . . .  toggle playlist item repeat"
 msgstr "| repeat [on|off] . . . .  prepnut opakovanie polozky playlistu"
 
-#: modules/control/rc.c:851
+#: modules/control/rc.c:850
 msgid "| loop [on|off] . . . . . .  toggle playlist item loop"
 msgstr "| loop [on|off] . . . . . .  prepnut opakovanie poloziek v playliste"
 
-#: modules/control/rc.c:852
+#: modules/control/rc.c:851
 msgid "| clear . . . . . . . . . . . . .   clear the playlist"
 msgstr "| clear . . . . . . . . . . .   vycistit playlist"
 
-#: modules/control/rc.c:853
+#: modules/control/rc.c:852
 msgid "| status . . . . . . . . . . . current playlist status"
 msgstr "| status . . . . . . . . . stav aktualneho playlistu"
 
-#: modules/control/rc.c:854
+#: modules/control/rc.c:853
 msgid "| title [X]  . . . . . . set/get title in current item"
 msgstr "| title [X]  . . . . nastavit/nacitat titulok aktualnej polozky"
 
-#: modules/control/rc.c:855
+#: modules/control/rc.c:854
 msgid "| title_n  . . . . . . . .  next title in current item"
 msgstr "| title_n  . . . . . .  dalsi titul v aktualnej polozke"
 
-#: modules/control/rc.c:856
+#: modules/control/rc.c:855
 msgid "| title_p  . . . . . .  previous title in current item"
 msgstr "| title_p  . . . .  predchadzajuci titul v aktualnej polozke"
 
-#: modules/control/rc.c:857
+#: modules/control/rc.c:856
 msgid "| chapter [X]  . . . . set/get chapter in current item"
 msgstr "| chapter [X]  . . nastavit/nacitat kapitolu v aktualnej polozke"
 
-#: modules/control/rc.c:858
+#: modules/control/rc.c:857
 msgid "| chapter_n  . . . . . .  next chapter in current item"
 msgstr "| chapter_n  . . . .  dalsia kapitola v aktualnej polozke"
 
-#: modules/control/rc.c:859
+#: modules/control/rc.c:858
 msgid "| chapter_p  . . . .  previous chapter in current item"
 msgstr "| chapter_p  . .  predchadzajuca kapitola v aktualnej polozke"
 
-#: modules/control/rc.c:861
+#: modules/control/rc.c:860
 msgid "| seek X . . . seek in seconds, for instance `seek 12'"
 msgstr ""
 "| seek X . vyhladavanie pozicie v sekundach, prikaz zadavajte napr. takto: "
 "`seek 12'"
 
-#: modules/control/rc.c:862
+#: modules/control/rc.c:861
 msgid "| pause  . . . . . . . . . . . . . . . .  toggle pause"
 msgstr "| pause  . . . . . . . . . . . . . .  pozastavit prehravanie"
 
-#: modules/control/rc.c:863
+#: modules/control/rc.c:862
 msgid "| fastforward  . . . . . . . .  .  set to maximum rate"
 msgstr "| fastforward  . . . . . .  .  nastavit na max. rychlost"
 
-#: modules/control/rc.c:864
+#: modules/control/rc.c:863
 msgid "| rewind  . . . . . . . . . . . .  set to minimum rate"
 msgstr "| rewind  . . . . . . . . . .  nastavit na minimalnu rychlost"
 
-#: modules/control/rc.c:865
+#: modules/control/rc.c:864
 msgid "| faster . . . . . . . . . .  faster playing of stream"
 msgstr "| faster . . . . . . . .  rychlejsie prehravanie streamu"
 
-#: modules/control/rc.c:866
+#: modules/control/rc.c:865
 msgid "| slower . . . . . . . . . .  slower playing of stream"
 msgstr "| slower . . . . . . . .  pomalsie prehravanie streamu"
 
-#: modules/control/rc.c:867
+#: modules/control/rc.c:866
 msgid "| normal . . . . . . . . . .  normal playing of stream"
 msgstr "| normal . . . . . . . .  normalne prehravanie streamu"
 
-#: modules/control/rc.c:868
+#: modules/control/rc.c:867
 msgid "| f [on|off] . . . . . . . . . . . . toggle fullscreen"
 msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . prepnut do celoobrazovkoveho rezimu"
 
-#: modules/control/rc.c:869
+#: modules/control/rc.c:868
 msgid "| info . . . . .  information about the current stream"
 msgstr "| info . . .  informacia o aktualnom streame"
 
-#: modules/control/rc.c:870
+#: modules/control/rc.c:869
 msgid "| get_time . . seconds elapsed since stream's beginning"
 msgstr ""
 "| get_time . . zobrazit pocet sekund, ktore uplynuli od zaciatku prehravania"
 
-#: modules/control/rc.c:871
+#: modules/control/rc.c:870
 msgid "| is_playing . . . .  1 if a stream plays, 0 otherwise"
 msgstr "| is_playing . .  hodnota 1=stream sa prehrava, hodnota 0=ine"
 
-#: modules/control/rc.c:872
+#: modules/control/rc.c:871
 msgid "| get_title . . . . .  the title of the current stream"
 msgstr "| get_title . . .  titulok (nazov) aktualneho streamu"
 
-#: modules/control/rc.c:873
+#: modules/control/rc.c:872
 msgid "| get_length . . . .  the length of the current stream"
 msgstr "| get_length . .  dlzka aktualneho streamu"
 
-#: modules/control/rc.c:875
+#: modules/control/rc.c:874
 msgid "| volume [X] . . . . . . . . . .  set/get audio volume"
 msgstr "| volume [X] . . . . . . . .  nastavit/nacitat uroven hlasitosti"
 
-#: modules/control/rc.c:876
+#: modules/control/rc.c:875
 msgid "| volup [X]  . . . . . . .  raise audio volume X steps"
 msgstr "| volup [X]  . . . . .  zvysit hlasitost o zadany pocet stupnov"
 
-#: modules/control/rc.c:877
+#: modules/control/rc.c:876
 msgid "| voldown [X]  . . . . . .  lower audio volume X steps"
 msgstr "| voldown [X]  . . . .  znizit hlasitost o zadany pocet stupnov"
 
-#: modules/control/rc.c:878
+#: modules/control/rc.c:877
 msgid "| adev [X] . . . . . . . . . . .  set/get audio device"
 msgstr "| adev [X] . . . . . . . . .  nastavit/detekovat audio-zariadenie"
 
-#: modules/control/rc.c:879
+#: modules/control/rc.c:878
 msgid "| achan [X]. . . . . . . . . .  set/get audio channels"
 msgstr "| achan [X]. . . . . . . .  nastavit/nacitat audio-kanaly"
 
-#: modules/control/rc.c:880
+#: modules/control/rc.c:879
 msgid "| atrack [X] . . . . . . . . . . . set/get audio track"
 msgstr "| adev [X] . . . . . . . . .  nastavit/detekovat audio-stopu"
 
-#: modules/control/rc.c:881
+#: modules/control/rc.c:880
 msgid "| vtrack [X] . . . . . . . . . . . set/get video track"
 msgstr "| adev [X] . . . . . . . . .  nastavit/detekovat video-stopu"
 
-#: modules/control/rc.c:882
+#: modules/control/rc.c:881
 msgid "| vratio [X]  . . . . . . . set/get video aspect ratio"
 msgstr "| titul [X]  . . . . nastavit/detekovat stranovy pomer videa"
 
-#: modules/control/rc.c:883
+#: modules/control/rc.c:882
 msgid "| vcrop [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video crop"
 msgstr "| adev [X] . . . . . . . . .  nastavit/detekovat vystrihnutie videa"
 
-#: modules/control/rc.c:884
+#: modules/control/rc.c:883
 msgid "| vzoom [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video zoom"
 msgstr "| hlasitost [X] . . . . . . . .  nastavit/nacitat uroven priblizenia"
 
-#: modules/control/rc.c:885
+#: modules/control/rc.c:884
 msgid "| strack [X] . . . . . . . . . set/get subtitles track"
 msgstr "| achan [X]. . . . . . . .  nastavit/detekovat stopu s titulkami"
 
-#: modules/control/rc.c:886
+#: modules/control/rc.c:885
 msgid "| key [hotkey name] . . . . . .  simulate hotkey press"
 msgstr "| klávesa [názov klávesy] . . . . . .  simulovať stlačenie klávesy"
 
-#: modules/control/rc.c:887
+#: modules/control/rc.c:886
 msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
 msgstr "| menu . .  [on|off|up|down|left|right|select] pouzitie menu"
 
-#: modules/control/rc.c:892
+#: modules/control/rc.c:891
 msgid "| @name marq-marquee  STRING  . . overlay STRING in video"
 msgstr "| @name marq-marquee STRING  . . prekryvaci prikaz vo videu"
 
-#: modules/control/rc.c:893
+#: modules/control/rc.c:892
 msgid "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
 msgstr "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset zlava"
 
-#: modules/control/rc.c:894
+#: modules/control/rc.c:893
 msgid "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
 msgstr "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset zhora"
 
-#: modules/control/rc.c:895
+#: modules/control/rc.c:894
 msgid "| @name marq-position #. . .  .relative position control"
 msgstr "| @name marq-position #. . .  .ovladanie relativnej pozicie"
 
-#: modules/control/rc.c:896
+#: modules/control/rc.c:895
 msgid "| @name marq-color # . . . . . . . . . . font color, RGB"
 msgstr "| @name marq-color # . . . . . . . . . . farba pisma, RGB"
 
-#: modules/control/rc.c:897
+#: modules/control/rc.c:896
 msgid "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacity"
 msgstr "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . priehladnost"
 
-#: modules/control/rc.c:898
+#: modules/control/rc.c:897
 msgid "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . timeout, in ms"
 msgstr "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . casovy limit v ms"
 
-#: modules/control/rc.c:899
+#: modules/control/rc.c:898
 msgid "| @name marq-size # . . . . . . . . font size, in pixels"
 msgstr "| @name marq-size # . . . . . . . . velkost pisma v pixeloch"
 
-#: modules/control/rc.c:901
+#: modules/control/rc.c:900
 msgid "| @name logo-file STRING . . .the overlay file path/name"
 msgstr "| @name logo-file STRING. . .cesta a nazov prekryvacieho suboru"
 
-#: modules/control/rc.c:902
+#: modules/control/rc.c:901
 msgid "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
 msgstr "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset zlava"
 
-#: modules/control/rc.c:903
+#: modules/control/rc.c:902
 msgid "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
 msgstr "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset zhora"
 
-#: modules/control/rc.c:904
+#: modules/control/rc.c:903
 msgid "| @name logo-position #. . . . . . . . relative position"
 msgstr "| @name logo-position #. . . . . . . . relativna pozicia"
 
-#: modules/control/rc.c:905
+#: modules/control/rc.c:904
 msgid "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparency"
 msgstr "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .priehladnost"
 
-#: modules/control/rc.c:907
+#: modules/control/rc.c:906
 msgid "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alpha"
 msgstr "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alfa-kanal"
 
-#: modules/control/rc.c:908
+#: modules/control/rc.c:907
 msgid "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .height"
 msgstr "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .vyska"
 
-#: modules/control/rc.c:909
+#: modules/control/rc.c:908
 msgid "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . width"
 msgstr "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . sirka"
 
-#: modules/control/rc.c:910
+#: modules/control/rc.c:909
 msgid "| @name mosaic-xoffset # . . . .top left corner position"
 msgstr "| @name mosaic-xoffset # . . . .pozicia laveho horneho rohu"
 
-#: modules/control/rc.c:911
+#: modules/control/rc.c:910
 msgid "| @name mosaic-yoffset # . . . .top left corner position"
 msgstr "| @name mosaic-yoffset # . . . .pozicia laveho horneho rohu"
 
-#: modules/control/rc.c:912
+#: modules/control/rc.c:911
 msgid "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets"
 msgstr "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . zoznam suradnic"
 
-#: modules/control/rc.c:913
+#: modules/control/rc.c:912
 msgid "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment"
 msgstr "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .zarovnanie mozaiky"
 
-#: modules/control/rc.c:914
+#: modules/control/rc.c:913
 msgid "| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertical border"
 msgstr "| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertikalny okraj mozaiky"
 
-#: modules/control/rc.c:915
+#: modules/control/rc.c:914
 msgid "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontal border"
 msgstr "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontalny okraj"
 
-#: modules/control/rc.c:916
+#: modules/control/rc.c:915
 msgid "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .position"
 msgstr "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .pozicia"
 
-#: modules/control/rc.c:917
+#: modules/control/rc.c:916
 msgid "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .number of rows"
 msgstr "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .pocet riadkov mozaiky"
 
-#: modules/control/rc.c:918
+#: modules/control/rc.c:917
 msgid "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .number of cols"
 msgstr "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .pocet stlpcov mozaiky"
 
-#: modules/control/rc.c:919
+#: modules/control/rc.c:918
 msgid "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . order of pictures "
 msgstr "| @name mozaika-radenie id(,id)* . . . . radenie obrázkov"
 
-#: modules/control/rc.c:920
+#: modules/control/rc.c:919
 msgid "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .aspect ratio"
 msgstr "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .stranovy pomer"
 
-#: modules/control/rc.c:922
+#: modules/control/rc.c:921
 msgid ""
 "| check-updates [newer] [equal] [older]\n"
 "|               [undef] [info] [source] [binary] [plugin]"
@@ -11044,57 +11130,57 @@ msgstr ""
 "| check-updates [newer] [equal] [older]\n"
 "|               [undef] [info] [source] [binary] [plugin]"
 
-#: modules/control/rc.c:926
+#: modules/control/rc.c:925
 msgid "| help . . . . . . . . . . . . . . . this help message"
 msgstr "| help . . . . . . . . . . . . . toto okno s pomocnikom"
 
-#: modules/control/rc.c:927
+#: modules/control/rc.c:926
 msgid "| longhelp . . . . . . . . . . . a longer help message"
 msgstr "| longhelp . . . . . . . . . obsiahlejsie informacie z pomocnika"
 
-#: modules/control/rc.c:928
+#: modules/control/rc.c:927
 msgid "| logout . . . . . . .  exit (if in socket connection)"
 msgstr "| logout . . . . .  ukoncenie (socketoveho spojenia)"
 
-#: modules/control/rc.c:929
+#: modules/control/rc.c:928
 msgid "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quit vlc"
 msgstr "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . .  ukoncit program vlc"
 
-#: modules/control/rc.c:931
+#: modules/control/rc.c:930
 msgid "+----[ end of help ]"
 msgstr "+----[ koniec pomocnika ]"
 
-#: modules/control/rc.c:1041
+#: modules/control/rc.c:1040
 msgid "Press menu select or pause to continue."
 msgstr ""
 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo pre výber menu alebo pozastavenie "
 "prehrávania."
 
-#: modules/control/rc.c:1279 modules/control/rc.c:1491
-#: modules/control/rc.c:1561 modules/control/rc.c:1730
-#: modules/control/rc.c:1829
+#: modules/control/rc.c:1278 modules/control/rc.c:1492
+#: modules/control/rc.c:1562 modules/control/rc.c:1731
+#: modules/control/rc.c:1830
 msgid "Type 'menu select' or 'pause' to continue."
 msgstr ""
 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo pre výber menu alebo pozastavenie "
 "prehrávania."
 
-#: modules/control/rc.c:1347
+#: modules/control/rc.c:1346
 msgid "goto is deprecated"
 msgstr "príkaz Prejsť bol zamietnutý"
 
-#: modules/control/showintf.c:63
+#: modules/control/showintf.c:61
 msgid "Threshold"
 msgstr "Prah"
 
-#: modules/control/showintf.c:64
+#: modules/control/showintf.c:62
 msgid "Height of the zone triggering the interface."
 msgstr "Výška zóny spúšťajúcej rozhranie."
 
-#: modules/control/telnet.c:70
+#: modules/control/telnet.c:69
 msgid "Host"
 msgstr "Host"
 
-#: modules/control/telnet.c:71
+#: modules/control/telnet.c:70
 msgid ""
 "This is the host on which the interface will listen. It defaults to all "
 "network interfaces (0.0.0.0). If you want this interface to be available "
@@ -11105,7 +11191,7 @@ msgstr ""
 "nastavenie (adresu 0.0.0.0). Ak chcete, aby bolo toto rozhranie dostupné len "
 "na lokálnom počítači, zadajte adresu \"127.0.0.1\"."
 
-#: modules/control/telnet.c:75 modules/gui/macosx/open.m:180
+#: modules/control/telnet.c:74 modules/gui/macosx/open.m:180
 #: modules/gui/macosx/open.m:182 modules/gui/macosx/output.m:147
 #: modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:80
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:826
@@ -11114,7 +11200,7 @@ msgstr ""
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: modules/control/telnet.c:76
+#: modules/control/telnet.c:75
 msgid ""
 "This is the TCP port on which this interface will listen. It defaults to "
 "4212."
@@ -11122,7 +11208,7 @@ msgstr ""
 "Toto je port TCP, pomocou ktorého bude rozhranie prijímať príkazy a dáta. "
 "Predvolený port má číslo 4212."
 
-#: modules/control/telnet.c:80
+#: modules/control/telnet.c:79
 msgid ""
 "A single administration password is used to protect this interface. The "
 "default value is \"admin\"."
@@ -11130,7 +11216,7 @@ msgstr ""
 "Pre ochranu tohto rozhrania sa používa jedno administrátorské heslo. "
 "Predvolené heslo je \"admin\"."
 
-#: modules/control/telnet.c:94
+#: modules/control/telnet.c:93
 msgid "VLM remote control interface"
 msgstr "Rozhranie pre diaľkové ovládanie programu VLM"
 
@@ -11138,39 +11224,39 @@ msgstr "Rozhranie pre diaľkové ovládanie programu VLM"
 msgid "Raw A/52 demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu Raw A/52"
 
-#: modules/demux/aiff.c:45
+#: modules/demux/aiff.c:44
 msgid "AIFF demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu AIFF"
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:52
+#: modules/demux/asf/asf.c:51
 msgid "ASF v1.0 demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu ASF v 1.0"
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:167
+#: modules/demux/asf/asf.c:166
 msgid "Could not demux ASF stream"
 msgstr "Tento ASF stream sa nedá rozdeliť (demuxovať)"
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:168
+#: modules/demux/asf/asf.c:167
 msgid "VLC failed to load the ASF header."
 msgstr "Programu VLC sa nepodarilo načítať hlavičku ASF súboru."
 
-#: modules/demux/au.c:46
+#: modules/demux/au.c:45
 msgid "AU demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu AU"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:43
+#: modules/demux/avi/avi.c:42
 msgid "Force interleaved method"
 msgstr "Vynútiť si metódu prekladania"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:44
+#: modules/demux/avi/avi.c:43
 msgid "Force interleaved method."
 msgstr "Vynútiť si metódu prekladania."
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:46
+#: modules/demux/avi/avi.c:45
 msgid "Force index creation"
 msgstr "Vytváranie indexu"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:48
+#: modules/demux/avi/avi.c:47
 msgid ""
 "Recreate a index for the AVI file. Use this if your AVI file is damaged or "
 "incomplete (not seekable)."
@@ -11178,27 +11264,27 @@ msgstr ""
 "Opraviť index AVI súboru. Túto voľbu používajte vtedy, ak je Váš AVI súbor "
 "poškodený alebo nekompletný (nie je možné vyhľadávanie)."
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:56
+#: modules/demux/avi/avi.c:55
 msgid "Ask"
 msgstr "Spýtať sa"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:56
+#: modules/demux/avi/avi.c:55
 msgid "Always fix"
 msgstr "Vždy opraviť"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:57
+#: modules/demux/avi/avi.c:56
 msgid "Never fix"
 msgstr "Nikdy neopravovať"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:61
+#: modules/demux/avi/avi.c:60
 msgid "AVI demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu AVI"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:584
+#: modules/demux/avi/avi.c:583
 msgid "AVI Index"
 msgstr "Index AVI"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:585
+#: modules/demux/avi/avi.c:584
 msgid ""
 "This AVI file is broken. Seeking will not work correctly.\n"
 "Do you want to try to repair it (this might take a long time) ?"
@@ -11206,35 +11292,35 @@ msgstr ""
 "Tento AVI súbor je porušený. Vyhľadávanie preto nebude fungovať správne. \n"
 "Chcete sa pokúsiť o opravu súboru? (môže to trvať pomerne dlho)"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:588
+#: modules/demux/avi/avi.c:587
 msgid "Repair"
 msgstr "Opraviť"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:588
+#: modules/demux/avi/avi.c:587
 msgid "Don't repair"
 msgstr "Neopravovať"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:2302 modules/demux/avi/avi.c:2325
+#: modules/demux/avi/avi.c:2301 modules/demux/avi/avi.c:2324
 msgid "Fixing AVI Index..."
 msgstr "Opravuje sa index súboru AVI..."
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:38
+#: modules/demux/demuxdump.c:36
 msgid "Dump filename"
 msgstr "Výpis názvov súborov"
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:40
+#: modules/demux/demuxdump.c:38
 msgid "Name of the file to which the raw stream will be dumped."
 msgstr "Názov súboru, do ktorého sa bude ukladať raw-stream."
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:41
+#: modules/demux/demuxdump.c:39
 msgid "Append to existing file"
 msgstr "Pripojiť k existujúcemu súboru"
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:43
+#: modules/demux/demuxdump.c:41
 msgid "If the file already exists, it will not be overwritten."
 msgstr "Ak súbor už existuje, nebude prepísaný."
 
-#: modules/demux/demuxdump.c:52
+#: modules/demux/demuxdump.c:50
 msgid "File dumpper"
 msgstr "Analyzátor súboru"
 
@@ -11246,11 +11332,11 @@ msgstr "Demuxér formátu Raw DTS"
 msgid "FLAC demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu FLAC"
 
-#: modules/demux/gme.cpp:51
+#: modules/demux/gme.cpp:50
 msgid "GME demuxer (Game_Music_Emu)"
 msgstr "Demuxér formátu GME (Game_Music_Emu)"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:62
+#: modules/demux/live555.cpp:60
 msgid ""
 "Allows you to modify the default caching value for RTSP streams. This value "
 "should be set in millisecond units."
@@ -11258,11 +11344,11 @@ msgstr ""
 "Tu môžete nastaviť množstvo dát, ktoré sa pri RTSP streamovaní uloží do "
 "vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v milisekundách."
 
-#: modules/demux/live555.cpp:65
+#: modules/demux/live555.cpp:63
 msgid "Kasenna RTSP dialect"
 msgstr "Dialekt pre Kasenna RTSP server"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:66
+#: modules/demux/live555.cpp:64
 msgid ""
 "Kasenna servers use an old and unstandard dialect of RTSP. When you set this "
 "parameter, VLC will try this dialect for communication. In this mode you "
@@ -11273,68 +11359,68 @@ msgstr ""
 "komunikácií so serverom. Pri pripájaní na klasické servery RTSP však túto "
 "voľbu nepoužívajte (nevytvorilo by sa spojenie)."
 
-#: modules/demux/live555.cpp:70
+#: modules/demux/live555.cpp:68
 msgid "RTSP user name"
 msgstr "Meno užívateľa pre protokol RTSP"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:71
+#: modules/demux/live555.cpp:69
 msgid ""
 "Allows you to modify the user name that will be used for authenticating the "
 "connection."
 msgstr "Tu môžete zmeniť meno užívateľa, ktoré sa použije pri pripájaní."
 
-#: modules/demux/live555.cpp:73
+#: modules/demux/live555.cpp:71
 msgid "RTSP password"
 msgstr "Heslo RTSP"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:74
+#: modules/demux/live555.cpp:72
 msgid "Allows you to modify the password that will be used for the connection."
 msgstr "Tu môžete zmeniť heslo, ktoré sa použije pri pripájaní."
 
-#: modules/demux/live555.cpp:78
+#: modules/demux/live555.cpp:76
 msgid "RTP/RTSP/SDP demuxer (using Live555)"
 msgstr "Demuxér RTP/RTSP/SDP (s použitím Live555)"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:88
+#: modules/demux/live555.cpp:86
 msgid "RTSP/RTP access and demux"
 msgstr "Prístup a demuxovanie RTSP/RTP"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:94 modules/demux/live555.cpp:95
+#: modules/demux/live555.cpp:92 modules/demux/live555.cpp:93
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:178
 msgid "Use RTP over RTSP (TCP)"
 msgstr "Používať RTP protokol v priebehu RTSP (alebo TCP) spojenia"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:97
+#: modules/demux/live555.cpp:95
 msgid "Client port"
 msgstr "Port klienta"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:98
+#: modules/demux/live555.cpp:96
 msgid "Port to use for the RTP source of the session"
 msgstr "Port používaný v relácií pre zdroj RTP. "
 
-#: modules/demux/live555.cpp:100 modules/demux/live555.cpp:101
+#: modules/demux/live555.cpp:98 modules/demux/live555.cpp:99
 msgid "Tunnel RTSP and RTP over HTTP"
 msgstr "Tunelovať RTSP a RTP protokol cez HTTP protokol"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:103
+#: modules/demux/live555.cpp:101
 msgid "HTTP tunnel port"
 msgstr "Port HTTP tunelu"
 
-#: modules/demux/live555.cpp:104
+#: modules/demux/live555.cpp:102
 msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
 msgstr "Port použitý pre tunelovanie RTSP/RTP protokolu cez HTTP protokol."
 
-#: modules/demux/live555.cpp:483
+#: modules/demux/live555.cpp:481
 msgid "RTSP authentication"
 msgstr "Autentifikácia RTSP"
 
-#: modules/demux/mjpeg.c:43 modules/demux/mpeg/h264.c:39
-#: modules/demux/mpeg/m4v.c:39 modules/demux/rawvid.c:40
-#: modules/demux/vc1.c:39
+#: modules/demux/mjpeg.c:42 modules/demux/mpeg/h264.c:38
+#: modules/demux/mpeg/m4v.c:38 modules/demux/rawvid.c:39
+#: modules/demux/vc1.c:38
 msgid "Frames per Second"
 msgstr "Snímky za sekundu"
 
-#: modules/demux/mjpeg.c:44
+#: modules/demux/mjpeg.c:43
 msgid ""
 "This is the desired frame rate when playing MJPEG from a file. Use 0 (this "
 "is the default value) for a live stream (from a camera)."
@@ -11343,35 +11429,35 @@ msgstr ""
 "hodnotu 0 (čo je aj predvolená hodnota) v prípade, že prehrávate live-stream "
 "(napríklad z kamery)."
 
-#: modules/demux/mjpeg.c:50
+#: modules/demux/mjpeg.c:49
 msgid "M-JPEG camera demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu M-JPEG camera"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:397
+#: modules/demux/mkv.cpp:396
 msgid "Matroska stream demuxer"
 msgstr "Demuxér streamov typu Matroska"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:404
+#: modules/demux/mkv.cpp:403
 msgid "Ordered chapters"
 msgstr "Usporiadané kapitoly"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:405
+#: modules/demux/mkv.cpp:404
 msgid "Play ordered chapters as specified in the segment."
 msgstr "Prehrať usporiadané kapitoly tak, ako sú špecifikované v segmente."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:408
+#: modules/demux/mkv.cpp:407
 msgid "Chapter codecs"
 msgstr "Kodeky kapitoly"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:409
+#: modules/demux/mkv.cpp:408
 msgid "Use chapter codecs found in the segment."
 msgstr "Použiť pre kapitolu tie kodeky, ktoré sa nájdu v segmente."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:412
+#: modules/demux/mkv.cpp:411
 msgid "Preload Directory"
 msgstr "Načítať priečinok v predstihu"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:413
+#: modules/demux/mkv.cpp:412
 msgid ""
 "Preload matroska files from the same family in the same directory (not good "
 "for broken files)."
@@ -11379,66 +11465,66 @@ msgstr ""
 "Načítať súbory filtra matroska do toho istého priečinka (táto voľba nie je "
 "vhodná, ak sú súbory porušené)."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:416
+#: modules/demux/mkv.cpp:415
 msgid "Seek based on percent not time"
 msgstr "Vyhľadávanie založené na percentách, nie na čase"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:417
+#: modules/demux/mkv.cpp:416
 msgid "Seek based on percent not time."
 msgstr "Vyhľadávanie založené na percentách, nie na čase."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:420
+#: modules/demux/mkv.cpp:419
 msgid "Dummy Elements"
 msgstr "Poškodené elementy"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:421
+#: modules/demux/mkv.cpp:420
 msgid "Read and discard unknown EBML elements (not good for broken files)."
 msgstr ""
 "Načítať a zahodiť neznáme EBML elementy (nepoužívajte túto voľbu pri "
 "poškodených súboroch)."
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3307
+#: modules/demux/mkv.cpp:3309
 msgid "---  DVD Menu"
 msgstr "---  DVD Menu"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3313
+#: modules/demux/mkv.cpp:3315
 msgid "First Played"
 msgstr "Prvýkrát prehrávané"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3315
+#: modules/demux/mkv.cpp:3317
 msgid "Video Manager"
 msgstr "Video-manažér"
 
-#: modules/demux/mkv.cpp:3321
+#: modules/demux/mkv.cpp:3323
 msgid "----- Title"
 msgstr "----- Titul"
 
-#: modules/demux/mod.c:47
+#: modules/demux/mod.c:46
 msgid "Enable noise reduction algorithm."
 msgstr "Aktivovať algoritmus pre potláčanie šumu."
 
-#: modules/demux/mod.c:48
+#: modules/demux/mod.c:47
 msgid "Enable reverberation"
 msgstr "Zapnúť ozvenu."
 
-#: modules/demux/mod.c:49
+#: modules/demux/mod.c:48
 msgid "Reverberation level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr "Intenzita ozveny (0 - 100, predvolená hodnota je 0)."
 
-#: modules/demux/mod.c:51
+#: modules/demux/mod.c:50
 msgid "Reverberation delay, in ms. Usual values are from to 40 to 200ms."
 msgstr ""
 "Oneskorenie ozveny, v ms. Najčastejšie sa používajú hodnoty od 40 do 200 ms. "
 
-#: modules/demux/mod.c:53
+#: modules/demux/mod.c:52
 msgid "Enable megabass mode"
 msgstr "Zapnúť efekt Megabass."
 
-#: modules/demux/mod.c:54
+#: modules/demux/mod.c:53
 msgid "Megabass mode level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr "Intenzita efektu Megabass (0 - 100, predvolená hodnota je 0)."
 
-#: modules/demux/mod.c:56
+#: modules/demux/mod.c:55
 msgid ""
 "Megabass mode cutoff frequency, in Hz. This is the maximum frequency for "
 "which the megabass effect applies. Valid values are from 10 to 100 Hz."
@@ -11447,57 +11533,57 @@ msgstr ""
 "možná frekvencia, pri ktorej sa ešte aplikuje efekt. Platné hodnoty môžu byť "
 "v rozmedzí 10 až 100 Hz"
 
-#: modules/demux/mod.c:59
+#: modules/demux/mod.c:58
 msgid "Surround effect level (from 0 to 100, default value is 0)."
 msgstr "Intenzita efektu Surround (0 - 100, predvolená hodnota je 0)."
 
-#: modules/demux/mod.c:61
+#: modules/demux/mod.c:60
 msgid "Surround delay, in ms. Usual values are from 5 to 40 ms."
 msgstr ""
 "Oneskorenie efektu Surround, v ms. Najčastejšie sa používajú hodnoty od 5 - "
 "40 ms."
 
-#: modules/demux/mod.c:66
+#: modules/demux/mod.c:65
 msgid "MOD demuxer (libmodplug)"
 msgstr "MOD demuxer (libmodplug)"
 
-#: modules/demux/mod.c:74
+#: modules/demux/mod.c:73
 msgid "Reverb"
 msgstr "Ozvena"
 
-#: modules/demux/mod.c:77
+#: modules/demux/mod.c:76
 msgid "Reverberation level"
 msgstr "Intenzita ozveny"
 
-#: modules/demux/mod.c:79
+#: modules/demux/mod.c:78
 msgid "Reverberation delay"
 msgstr "Oneskorenie ozveny"
 
-#: modules/demux/mod.c:81
+#: modules/demux/mod.c:80
 msgid "Mega bass"
 msgstr "Mega bass"
 
-#: modules/demux/mod.c:84
+#: modules/demux/mod.c:83
 msgid "Mega bass level"
 msgstr "Intenzita efektu Mega bass"
 
-#: modules/demux/mod.c:86
+#: modules/demux/mod.c:85
 msgid "Mega bass cutoff"
 msgstr "Hraničná frekvencia efektu Mega bass"
 
-#: modules/demux/mod.c:88
+#: modules/demux/mod.c:87
 msgid "Surround"
 msgstr "Surround"
 
-#: modules/demux/mod.c:91
+#: modules/demux/mod.c:90
 msgid "Surround level"
 msgstr "Intenzita efektu Surround"
 
-#: modules/demux/mod.c:93
+#: modules/demux/mod.c:92
 msgid "Surround delay (ms)"
 msgstr "Oneskorenie efektu Surround (ms)"
 
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:55
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:53
 msgid "MP4 stream demuxer"
 msgstr "Demuxér streamov formátu MP4"
 
@@ -11518,42 +11604,42 @@ msgstr ""
 msgid "MusePack demuxer"
 msgstr "Demuxér MusePack"
 
-#: modules/demux/mpeg/h264.c:40
+#: modules/demux/mpeg/h264.c:39
 msgid "Desired frame rate for the H264 stream."
 msgstr "Rýchlosť snímkovania cieľového video-streamu vo formáte H264."
 
-#: modules/demux/mpeg/h264.c:47
+#: modules/demux/mpeg/h264.c:46
 msgid "H264 video demuxer"
 msgstr "Video-demuxér formátu H264"
 
-#: modules/demux/mpeg/m4a.c:43
+#: modules/demux/mpeg/m4a.c:42
 msgid "MPEG-4 audio demuxer"
 msgstr "Audio-demuxér formátu MPEG-4"
 
-#: modules/demux/mpeg/m4v.c:40
+#: modules/demux/mpeg/m4v.c:39
 msgid ""
 "This is the desired frame rate when playing MPEG4 video elementary streams."
 msgstr ""
 "Toto je cieľová rýchlosť snímkovania pre prehrávaní elementárneho streamu vo "
 "formáte MPEG4."
 
-#: modules/demux/mpeg/m4v.c:46
+#: modules/demux/mpeg/m4v.c:45
 msgid "MPEG-4 video demuxer"
 msgstr "Video-demuxér formátu MPEG-4"
 
-#: modules/demux/mpeg/mpga.c:46
+#: modules/demux/mpeg/mpga.c:45
 msgid "MPEG audio / MP3 demuxer"
 msgstr "Demuxér formátov MPEG audio / MP 3"
 
-#: modules/demux/mpeg/mpgv.c:42
+#: modules/demux/mpeg/mpgv.c:41
 msgid "MPEG-I/II video demuxer"
 msgstr "Video-demuxér formátov MPEGI/II"
 
-#: modules/demux/nsc.c:43
+#: modules/demux/nsc.c:42
 msgid "Windows Media NSC metademux"
 msgstr "Meta-demuxér formátu Windows Media NSC"
 
-#: modules/demux/nsv.c:45
+#: modules/demux/nsv.c:44
 msgid "NullSoft demuxer"
 msgstr "Demuxér NullSoft"
 
@@ -11565,18 +11651,10 @@ msgstr "Demuxér Nuv"
 msgid "OGG demuxer"
 msgstr "Demuxér OGG"
 
-#: modules/demux/playlist/gvp.c:211
+#: modules/demux/playlist/gvp.c:209
 msgid "Google Video"
 msgstr "Google Video"
 
-#: modules/demux/playlist/luaplaylist.c:61
-msgid "Lua Playlist"
-msgstr "Playlist Lua"
-
-#: modules/demux/playlist/luaplaylist.c:62
-msgid "Lua Playlist Parser Interface"
-msgstr "Rozhranie analyzátora Lua-playlistov"
-
 #: modules/demux/playlist/playlist.c:36
 msgid "Auto start"
 msgstr "Automatické spustenie"
@@ -11668,16 +11746,15 @@ msgstr "Zhrnutie informácií o Podcaste"
 msgid "Podcast Size"
 msgstr "Veľkosť Podcastu"
 
-#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:421
-#: modules/services_discovery/shout.c:134
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:416
 msgid "Shoutcast"
 msgstr "Shoutcast"
 
-#: modules/demux/ps.c:39
+#: modules/demux/ps.c:38
 msgid "Trust MPEG timestamps"
 msgstr "Dôverovať časovým značkám MPEG súborov"
 
-#: modules/demux/ps.c:40
+#: modules/demux/ps.c:39
 msgid ""
 "Normally we use the timestamps of the MPEG files to calculate position and "
 "duration. However sometimes this might not be usable. Disable this option to "
@@ -11688,73 +11765,73 @@ msgstr ""
 "sa však tieto údaje nedajú zistiť pomocou časových značiek. Vtedy odporúčame "
 "vypnúť túto funkciu a údaje sa následne budú vypočítavať z dátového toku."
 
-#: modules/demux/ps.c:52 modules/demux/ps.c:63
+#: modules/demux/ps.c:51 modules/demux/ps.c:62
 msgid "MPEG-PS demuxer"
 msgstr "Demuxér MPEG-PS"
 
-#: modules/demux/pva.c:39
+#: modules/demux/pva.c:38
 msgid "PVA demuxer"
 msgstr "Demuxér PVA"
 
-#: modules/demux/rawdv.c:37
+#: modules/demux/rawdv.c:36
 msgid ""
 "The demuxer will advance timestamps if the input can't keep up with the rate."
 msgstr ""
 "Demuxér posunie časovú os prehrávania v prípade, že zariadenie nestíha "
 "prehrať stream požadovanou rýchlosťou."
 
-#: modules/demux/rawdv.c:45
+#: modules/demux/rawdv.c:44
 msgid "DV (Digital Video) demuxer"
 msgstr "Demuxér DV (Digital Video)"
 
-#: modules/demux/rawvid.c:41
+#: modules/demux/rawvid.c:40
 msgid "This is the desired frame rate when playing raw video streams."
 msgstr ""
 "Toto je cieľová rýchlosť snímkovania pri prehrávaní video-streamov vo "
 "formáte raw."
 
-#: modules/demux/rawvid.c:45
+#: modules/demux/rawvid.c:44
 msgid "This specifies the width in pixels of the raw video stream."
 msgstr "Tu môžete zadať šírku (v pixeloch) video-streamu vo formáte raw."
 
-#: modules/demux/rawvid.c:49
+#: modules/demux/rawvid.c:48
 msgid "This specifies the height in pixels of the raw video stream."
 msgstr "Táto hodnota udáva výšku video-streamu v pixeloch."
 
-#: modules/demux/rawvid.c:52
+#: modules/demux/rawvid.c:51
 msgid "Force chroma (Use carefully)"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/rawvid.c:53
+#: modules/demux/rawvid.c:52
 msgid "Force chroma. This is a four character string."
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/rawvid.c:55 modules/stream_out/switcher.c:87
+#: modules/demux/rawvid.c:54 modules/stream_out/switcher.c:85
 msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Stranový pomer"
 
-#: modules/demux/rawvid.c:57
+#: modules/demux/rawvid.c:56
 #, fuzzy
 msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default is square pixels."
 msgstr ""
 "Stranový pomer obrázkového súboru (4:3, 16:). V predvolenom nastavení by "
 "obrázok mal mať tvar štvorca."
 
-#: modules/demux/rawvid.c:61
+#: modules/demux/rawvid.c:60
 msgid "Raw video demuxer"
 msgstr "Video-demuxér formátu Raw"
 
-#: modules/demux/real.c:43
+#: modules/demux/real.c:41
 msgid "Real demuxer"
 msgstr "Demuxér Real"
 
-#: modules/demux/subtitle.c:50
+#: modules/demux/subtitle.c:48
 msgid "Apply a delay to all subtitles (in 1/10s, eg 100 means 10s)."
 msgstr ""
 "Aplikovať oneskorenie na všetky titulky (oneskorenie sa udáva v desatinách "
 "sekundy, hodnota 100 teda napríklad znamená oneskorenie 10s)."
 
-#: modules/demux/subtitle.c:52
+#: modules/demux/subtitle.c:50
 msgid ""
 "Override the normal frames per second settings. This will only work with "
 "MicroDVD and SubRIP (SRT) subtitles."
@@ -11762,7 +11839,7 @@ msgstr ""
 "Program nebude brať do úvahy globálne nastavenú rýchlosť snímkovania. Táto "
 "voľba funguje len pri Micro DVD diskoch a pri titulkoch typu SubRIP."
 
-#: modules/demux/subtitle.c:55
+#: modules/demux/subtitle.c:53
 msgid ""
 "Force the subtiles format. Valid values are : \"microdvd\", \"subrip\",  "
 "\"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\" \"sami\", \"dvdsubtitle\", \"mpl2"
@@ -11773,36 +11850,36 @@ msgstr ""
 "\" a \"auto\" (Hodnota auto = automaticky detekovať formát titulkov. Táto "
 "voľba by mala fungovať vždy.)."
 
-#: modules/demux/subtitle.c:67
+#: modules/demux/subtitle.c:65
 msgid "Text subtitles parser"
 msgstr "Analyzátor textových titulkov"
 
-#: modules/demux/subtitle.c:72 modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:202
+#: modules/demux/subtitle.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:202
 msgid "Frames per second"
 msgstr "Počet snímok / sek."
 
-#: modules/demux/subtitle.c:75
+#: modules/demux/subtitle.c:73
 msgid "Subtitles delay"
 msgstr "Oneskorenie titulkov"
 
-#: modules/demux/subtitle.c:77
+#: modules/demux/subtitle.c:75
 msgid "Subtitles format"
 msgstr "Formát titulkov"
 
-#: modules/demux/ts.c:93
+#: modules/demux/ts.c:91
 msgid "Extra PMT"
 msgstr "Extra PMT"
 
-#: modules/demux/ts.c:95
+#: modules/demux/ts.c:93
 msgid "Allows a user to specify an extra pmt (pmt_pid=pid:stream_type[,...])."
 msgstr ""
 "Umožňuje užívateľovi, aby zadal extra pmt (pmt_pid=pid:stream_type[,...])."
 
-#: modules/demux/ts.c:97
+#: modules/demux/ts.c:95
 msgid "Set id of ES to PID"
 msgstr "Nastaviť ident. číslo elementárnych streamov na PID"
 
-#: modules/demux/ts.c:98
+#: modules/demux/ts.c:96
 msgid ""
 "Set the internal ID of each elementary stream handled by VLC to the same "
 "value as the PID in the TS stream, instead of 1, 2, 3, etc. Useful to do "
@@ -11812,53 +11889,53 @@ msgstr ""
 "PID v streame TS. Je vhodné zadať nasledujúci príkaz: '#duplicate{..., "
 "select=\"es=<pid>\"}'."
 
-#: modules/demux/ts.c:103
+#: modules/demux/ts.c:101
 msgid "Fast udp streaming"
 msgstr "Rýchle UDP streamovanie"
 
-#: modules/demux/ts.c:105
+#: modules/demux/ts.c:103
 msgid "Sends TS to specific ip:port by udp (you must know what you are doing)."
 msgstr ""
 "Odoslať TS na špecifickú IP-adresu: port vybrať podľa protokolu UDP (pozor, "
 "mali by ste presne vedieť, čo nastavujete)."
 
-#: modules/demux/ts.c:107
+#: modules/demux/ts.c:105
 msgid "MTU for out mode"
 msgstr "Max. veľkosť paketu na výstupe mód."
 
-#: modules/demux/ts.c:108
+#: modules/demux/ts.c:106
 msgid "MTU for out mode."
 msgstr "Max. veľkosť paketu na výstupe."
 
-#: modules/demux/ts.c:110
+#: modules/demux/ts.c:108
 msgid "CSA ck"
 msgstr "CSA ck"
 
-#: modules/demux/ts.c:111
+#: modules/demux/ts.c:109
 msgid "Control word for the CSA encryption algorithm"
 msgstr "Heslo pre kryptovací algoritmus CSA"
 
-#: modules/demux/ts.c:113
+#: modules/demux/ts.c:111
 msgid "Silent mode"
 msgstr "Tichý mód"
 
-#: modules/demux/ts.c:114
+#: modules/demux/ts.c:112
 msgid "Do not complain on encrypted PES."
 msgstr "Nezodpovedá štandardu pre kryptovaný súbor PES."
 
-#: modules/demux/ts.c:116
+#: modules/demux/ts.c:114
 msgid "CAPMT System ID"
 msgstr "Systémové ident. číslo CAPMT"
 
-#: modules/demux/ts.c:117
+#: modules/demux/ts.c:115
 msgid "Only forward descriptors from this SysID to the CAM."
 msgstr "Len preposielať deskriptory z tohto Syst. ident. čísla na CAM."
 
-#: modules/demux/ts.c:119
+#: modules/demux/ts.c:117
 msgid "Packet size in bytes to decrypt"
 msgstr "Veľkosť paketu (v bytoch), ktorý treba dekryptovať"
 
-#: modules/demux/ts.c:120
+#: modules/demux/ts.c:118
 msgid ""
 "Specify the size of the TS packet to decrypt. The decryption routines "
 "subtract the TS-header from the value before decrypting. "
@@ -11866,19 +11943,19 @@ msgstr ""
 "Zadajte veľkosť paketu TS, ktorý treba dekryptovať. Pred dekryptovaním sa "
 "automaticky vyextrahuje TS-hlavička."
 
-#: modules/demux/ts.c:124
+#: modules/demux/ts.c:122
 msgid "Filename of dump"
 msgstr "Názov súboru s výpisom"
 
-#: modules/demux/ts.c:125
+#: modules/demux/ts.c:123
 msgid "Specify a filename where to dump the TS in."
 msgstr "Zadajte názov súboru, do ktoré sa uloží analýza TS."
 
-#: modules/demux/ts.c:127
+#: modules/demux/ts.c:125
 msgid "Append"
 msgstr "Pripojiť"
 
-#: modules/demux/ts.c:129
+#: modules/demux/ts.c:127
 msgid ""
 "If the file exists and this option is selected, the existing file will not "
 "be overwritten."
@@ -11886,11 +11963,11 @@ msgstr ""
 "Ak už cieľový súbor existuje a Vy si zvolíte túto funkciu, pôvodný súbor sa "
 "neprepíše, nové údaje sa k nemu len pripoja."
 
-#: modules/demux/ts.c:132
+#: modules/demux/ts.c:130
 msgid "Dump buffer size"
 msgstr "Udávať túto veľkosť vyrovnávacej pamäte:"
 
-#: modules/demux/ts.c:134
+#: modules/demux/ts.c:132
 msgid ""
 "Tweak the buffer size for reading and writing an integer number of packets."
 "Specify the size of the buffer here and not the number of packets."
@@ -11898,57 +11975,57 @@ msgstr ""
 "Upravte veľkosť vyrovnávacej pamäte tak, aby bolo možné zapisovať celé čísla "
 "paketov. Zadávajte veľkosť pamäte, nie počet paketov!"
 
-#: modules/demux/ts.c:138
+#: modules/demux/ts.c:136
 msgid "MPEG Transport Stream demuxer"
 msgstr "Demuxér transportných streamov MPEG"
 
-#: modules/demux/ts.c:3270
+#: modules/demux/ts.c:3268
 #, fuzzy
 msgid "Teletext subtitles"
 msgstr "Dekodér teletextových titulkov"
 
-#: modules/demux/ts.c:3280
+#: modules/demux/ts.c:3278
 #, fuzzy
 msgid "Teletext hearing impaired subtitles"
 msgstr "poškodený zvuk"
 
-#: modules/demux/ts.c:3371
+#: modules/demux/ts.c:3369
 msgid "subtitles"
 msgstr "titulky"
 
-#: modules/demux/ts.c:3375
+#: modules/demux/ts.c:3373
 msgid "4:3 subtitles"
 msgstr "Titulky 4:3"
 
-#: modules/demux/ts.c:3379
+#: modules/demux/ts.c:3377
 msgid "16:9 subtitles"
 msgstr "Titulky 16:9"
 
-#: modules/demux/ts.c:3383
+#: modules/demux/ts.c:3381
 msgid "2.21:1 subtitles"
 msgstr "Titulky 2.21:1"
 
-#: modules/demux/ts.c:3387 modules/demux/ts.c:3535 modules/demux/ts.c:3570
+#: modules/demux/ts.c:3385 modules/demux/ts.c:3533 modules/demux/ts.c:3568
 msgid "hearing impaired"
 msgstr "poškodený zvuk"
 
-#: modules/demux/ts.c:3391
+#: modules/demux/ts.c:3389
 msgid "4:3 hearing impaired"
 msgstr "4:3 - stlmený zvuk"
 
-#: modules/demux/ts.c:3395
+#: modules/demux/ts.c:3393
 msgid "16:9 hearing impaired"
 msgstr "16:9 - stlmený zvuk"
 
-#: modules/demux/ts.c:3399
+#: modules/demux/ts.c:3397
 msgid "2.21:1 hearing impaired"
 msgstr "2.21:1 - stlmený zvuk"
 
-#: modules/demux/ts.c:3531 modules/demux/ts.c:3566
+#: modules/demux/ts.c:3529 modules/demux/ts.c:3564
 msgid "clean effects"
 msgstr "čistiace efekty"
 
-#: modules/demux/ts.c:3539 modules/demux/ts.c:3574
+#: modules/demux/ts.c:3537 modules/demux/ts.c:3572
 msgid "visual impaired commentary"
 msgstr "vizuálne poškodený komentár"
 
@@ -11956,47 +12033,47 @@ msgstr "vizuálne poškodený komentár"
 msgid "TTA demuxer"
 msgstr "Demuxér formátu TTA"
 
-#: modules/demux/ty.c:70
+#: modules/demux/ty.c:69
 msgid "TY Stream audio/video demux"
 msgstr "Demuxovanie zvuku/videa v TV streamoch"
 
-#: modules/demux/vc1.c:40
+#: modules/demux/vc1.c:39
 msgid "Desired frame rate for the VC-1 stream."
 msgstr "Cieľová rýchlosť snímkovania streamu VC-1."
 
-#: modules/demux/vc1.c:46
+#: modules/demux/vc1.c:45
 msgid "VC1 video demuxer"
 msgstr "Video-demuxér formátu VC1"
 
-#: modules/demux/vobsub.c:49
+#: modules/demux/vobsub.c:47
 msgid "Vobsub subtitles parser"
 msgstr "Analyzátor titulkov vo formáte Vobsub"
 
-#: modules/demux/voc.c:42
+#: modules/demux/voc.c:41
 msgid "VOC demuxer"
 msgstr "VOC demuxér"
 
-#: modules/demux/wav.c:41
+#: modules/demux/wav.c:40
 msgid "WAV demuxer"
 msgstr "WAV demuxér"
 
-#: modules/demux/xa.c:41
+#: modules/demux/xa.c:40
 msgid "XA demuxer"
 msgstr "XA demuxér"
 
-#: modules/gui/beos/BeOS.cpp:52
+#: modules/gui/beos/BeOS.cpp:50
 msgid "Use DVD Menus"
 msgstr "Použiť menu DVD"
 
-#: modules/gui/beos/BeOS.cpp:54
+#: modules/gui/beos/BeOS.cpp:52
 msgid "BeOS standard API interface"
 msgstr "Štandardné API rozhranie systému BeOS"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:156
 msgid "Open files from all sub-folders as well?"
 msgstr "Otvoriť aj súbory zo všetkých podpriečinkov? "
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158 modules/gui/macosx/open.m:471
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157 modules/gui/macosx/open.m:471
 #: modules/gui/macosx/open.m:665 modules/gui/macosx/open.m:778
 #: modules/gui/macosx/open.m:904 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:47
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:522 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
@@ -12005,68 +12082,68 @@ msgstr "Otvoriť aj súbory zo všetkých podpriečinkov? "
 msgid "Open"
 msgstr "Otvoriť"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:224
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:329 modules/gui/macosx/prefs.m:120
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:223
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:328 modules/gui/macosx/prefs.m:120
 #: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:48 modules/gui/qt4/menus.cpp:310
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:184
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavenia"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:236
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:327 modules/gui/macosx/intf.m:537
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:235
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:537
 #: modules/gui/macosx/intf.m:634 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:41
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/messages.cpp:47
 msgid "Messages"
 msgstr "Hlásenia programu"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:264
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:87 modules/gui/macosx/open.m:470
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:263
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:86 modules/gui/macosx/open.m:470
 #: modules/gui/macosx/open.m:777 modules/gui/macosx/open.m:903
-#: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:22 modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:436
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:22 modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:433
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1258
 msgid "Open File"
 msgstr "Otvoriť súbor"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:266
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:92
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:265
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:91
 msgid "Open Disc"
 msgstr "Otvoriť disk"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:267
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:266
 msgid "Open Subtitles"
 msgstr "Otvoriť titulky"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:271
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:300 modules/gui/pda/pda_interface.c:301
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1362 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:65
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:270
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:298 modules/gui/pda/pda_interface.c:299
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1360 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:65
 msgid "About"
 msgstr "O programe"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:286
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:285
 msgid "Prev Title"
 msgstr "Predchádzajúci titul"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:286
 msgid "Next Title"
 msgstr "Ďalší titul"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:296
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:295
 msgid "Go to Title"
 msgstr "Prejsť na titul"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:300
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:299
 msgid "Go to Chapter"
 msgstr "Prejsť na kapitolu"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:303
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:302
 msgid "Speed"
 msgstr "Rýchlosť"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:322 modules/gui/macosx/intf.m:625
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:321 modules/gui/macosx/intf.m:625
 msgid "Window"
 msgstr "Okno"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:403 modules/gui/macosx/bookmarks.m:114
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:402 modules/gui/macosx/bookmarks.m:114
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:237 modules/gui/macosx/bookmarks.m:245
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:294 modules/gui/macosx/bookmarks.m:304
 #: modules/gui/macosx/controls.m:59 modules/gui/macosx/extended.m:609
@@ -12074,86 +12151,86 @@ msgstr "Okno"
 #: modules/gui/macosx/interaction.m:184 modules/gui/macosx/open.m:159
 #: modules/gui/macosx/open.m:280 modules/gui/macosx/output.m:138
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:59 modules/gui/macosx/update.m:88
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:638 modules/gui/macosx/wizard.m:702
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1094 modules/gui/macosx/wizard.m:1179
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1186 modules/gui/macosx/wizard.m:1683
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1691 modules/gui/macosx/wizard.m:1871
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1882 modules/gui/macosx/wizard.m:1895
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1026
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:640 modules/gui/macosx/wizard.m:704
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1096 modules/gui/macosx/wizard.m:1181
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1188 modules/gui/macosx/wizard.m:1685
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1693 modules/gui/macosx/wizard.m:1873
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1884 modules/gui/macosx/wizard.m:1897
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1035
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:205
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:416
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:411
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:410
 msgid "VLC media player: Open Media Files"
 msgstr "VLC media player: Otvoriť mediálne súbory"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:415
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:414
 msgid "VLC media player: Open Subtitle File"
 msgstr "VLC media player: Otvoriť súbor s titulkami"
 
-#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:67
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:66
 msgid "Drop files to play"
 msgstr "Sem pritiahnite súbory, ktoré chcete prehrať"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:76
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:75
 msgid "playlist"
 msgstr "playlist"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:96
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:95
 msgid "Close"
 msgstr "Zatvoriť"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:101 modules/gui/macosx/bookmarks.m:103
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:100 modules/gui/macosx/bookmarks.m:103
 #: modules/gui/macosx/intf.m:562
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:165
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:101
 msgid "Edit"
 msgstr "Úpravy"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:103 modules/gui/macosx/intf.m:567
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:453
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:102 modules/gui/macosx/intf.m:567
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:457
 msgid "Select All"
 msgstr "Vybrať všetko"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:106
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:105
 msgid "Select None"
 msgstr "Nevybrať nič"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:111
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:110
 msgid "Sort Reverse"
 msgstr "Zoradiť reverzne"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:114
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:113
 msgid "Sort by Name"
 msgstr "Zoradiť podľa mena"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:118
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:117
 msgid "Sort by Path"
 msgstr "Zoradiť podľa cesty"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:122
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:121
 msgid "Randomize"
 msgstr "Náhodne"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:127 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:126 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstrániť"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:130
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:129
 msgid "Remove All"
 msgstr "Odstrániť všetko"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:135
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:134
 msgid "View"
 msgstr "Zobraziť"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:141
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:140
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:147 modules/gui/macosx/bookmarks.m:116
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:146 modules/gui/macosx/bookmarks.m:116
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:128
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:97
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:72
@@ -12162,48 +12239,48 @@ msgstr "Cesta"
 msgid "Name"
 msgstr "Názov"
 
-#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:249
+#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:248
 msgid "Apply"
 msgstr "Použiť"
 
-#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:254 modules/gui/macosx/output.m:526
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:691 modules/gui/macosx/prefs.m:121
+#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:253 modules/gui/macosx/output.m:526
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:695 modules/gui/macosx/prefs.m:121
 msgid "Save"
 msgstr "Uložiť"
 
-#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:258
+#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:257
 msgid "Defaults"
 msgstr "Predvolene"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1044
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1041
 msgid "Show Interface"
 msgstr "Zobraziť rozhranie"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1048
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1045
 msgid "50%"
 msgstr "50%"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1051
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1048
 msgid "100%"
 msgstr "100%"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1051
 msgid "200%"
 msgstr "200%"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1064
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1061
 msgid "Vertical Sync"
 msgstr "Vertikálna synchronizácia"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1068
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1065
 msgid "Correct Aspect Ratio"
 msgstr "Opraviť stranový pomer"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1097
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1094
 msgid "Stay On Top"
 msgstr "Udržiavať navrchu"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1103
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1100
 msgid "Take Screen Shot"
 msgstr "Zosnímať obrazovku a uložiť screenshot"
 
@@ -12238,23 +12315,23 @@ msgstr "Vyčistiť"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:167
-#: modules/video_filter/extract.c:70
+#: modules/video_filter/extract.c:68
 msgid "Extract"
 msgstr "Extrahovať"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:111 modules/gui/macosx/bookmarks.m:117
-#: modules/gui/macosx/sfilters.m:72 modules/gui/pda/pda.c:281
+#: modules/gui/macosx/sfilters.m:72 modules/gui/pda/pda.c:278
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:99
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:198
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:144 modules/gui/macosx/playlist.m:687
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:144 modules/gui/macosx/playlist.m:691
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez názvu"
 
 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:237
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:443
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:445
 msgid "No input"
 msgstr "Žiaden vstup"
 
@@ -12278,7 +12355,7 @@ msgstr ""
 "zmene vstupu, počas ukladania záložky pozastavte prehrávanie tlačidlom "
 "\"Pozastaviť\"."
 
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:294 modules/gui/macosx/wizard.m:1094
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:294 modules/gui/macosx/wizard.m:1096
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:348
 msgid "Invalid selection"
 msgstr "Nesprávny výber"
@@ -12369,7 +12446,7 @@ msgid "Step Backward"
 msgstr "Krok dozadu"
 
 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:47 modules/gui/macosx/intf.m:526
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:238 modules/gui/pda/pda_interface.c:239
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:236 modules/gui/pda/pda_interface.c:237
 msgid "Rewind"
 msgstr "Previnúť"
 
@@ -12379,12 +12456,12 @@ msgstr "Rýchle dopredu"
 
 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:87 modules/gui/macosx/intf.m:1526
 #: modules/gui/macosx/intf.m:1527 modules/gui/macosx/intf.m:1528
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1529 modules/gui/pda/pda_interface.c:250
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:251 modules/gui/qt4/menus.cpp:495
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1529 modules/gui/pda/pda_interface.c:248
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:249 modules/gui/qt4/menus.cpp:495
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:689
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:700
 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1230
-#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:268 modules/misc/notify/xosd.c:235
+#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:268 modules/misc/notify/xosd.c:233
 msgid "Pause"
 msgstr "Pozastaviť"
 
@@ -12423,21 +12500,21 @@ msgstr "Prispôsobenie obrázka"
 msgid "Shows more information about the available video filters."
 msgstr "Zobrazia sa podrobnejšie informácie o dostupných video-filtroch."
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:75 modules/video_filter/wave.c:51
+#: modules/gui/macosx/extended.m:75 modules/video_filter/wave.c:49
 msgid "Wave"
 msgstr "Wave"
 
-#: modules/gui/macosx/extended.m:76 modules/video_filter/ripple.c:50
+#: modules/gui/macosx/extended.m:76 modules/video_filter/ripple.c:48
 msgid "Ripple"
 msgstr "Ripple"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:77 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:538
-#: modules/meta_engine/id3genres.h:95 modules/video_filter/psychedelic.c:51
+#: modules/meta_engine/id3genres.h:95 modules/video_filter/psychedelic.c:49
 msgid "Psychedelic"
 msgstr "Psychedelic"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:78 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:609
-#: modules/video_filter/gradient.c:71 modules/video_filter/gradient.c:77
+#: modules/video_filter/gradient.c:69 modules/video_filter/gradient.c:75
 msgid "Gradient"
 msgstr "Gradient"
 
@@ -12478,7 +12555,7 @@ msgid "Inverts the colors of the image"
 msgstr "Invertuje farby obrázka"
 
 #: modules/gui/macosx/extended.m:90 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:151
-#: modules/video_filter/transform.c:69
+#: modules/video_filter/transform.c:67
 msgid "Transformation"
 msgstr "Transformácia"
 
@@ -12595,14 +12672,15 @@ msgid "VLC - Controller"
 msgstr "Kontrolér VLC"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:522 modules/gui/macosx/intf.m:1452
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:212 modules/gui/pda/pda_interface.c:1355
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:268
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:272
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:436
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:438
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:504
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:520
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:538
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:210 modules/gui/pda/pda_interface.c:1353
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:265
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:269
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:426
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:428
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:494
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:510
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:515
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:530
 msgid "VLC media player"
 msgstr "VLC media player"
 
@@ -12716,8 +12794,8 @@ msgid "Extended Controls"
 msgstr "Rozšírené ovládanie"
 
 #: modules/gui/macosx/intf.m:633 modules/gui/macosx/intf.m:666
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:55 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:358
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:454
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:55 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:362
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:458
 msgid "Information"
 msgstr "Informácia"
 
@@ -12872,14 +12950,14 @@ msgstr "Video Quartz"
 msgid "Open Source"
 msgstr "Otvoriť zdrojový súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:157 modules/gui/wince/open.cpp:130
+#: modules/gui/macosx/open.m:157 modules/gui/wince/open.cpp:127
 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
 msgstr "Vyhľadávač médií (MRL)"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:166 modules/gui/macosx/open.m:172
 #: modules/gui/macosx/open.m:268 modules/gui/macosx/output.m:145
 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1180 modules/gui/macosx/sfilters.m:75
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:238
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:247
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:74 modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:221
 #: modules/gui/qt4/ui/open.ui:169 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:163
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:139
@@ -12888,7 +12966,7 @@ msgstr "Vyhľadávač médií (MRL)"
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:74
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:145
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:168
-#: modules/gui/wince/preferences_widgets.cpp:512
+#: modules/gui/wince/preferences_widgets.cpp:509
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:627
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:661
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:686
@@ -12933,7 +13011,7 @@ msgstr "HTTP/FTP/MMS/RTSP"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:188 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:120
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:819
-#: modules/services_discovery/sap.c:109
+#: modules/services_discovery/sap.c:108
 msgid "Allow timeshifting"
 msgstr "Povoliť časový posun"
 
@@ -12952,8 +13030,8 @@ msgstr "Nedodržiavať parametre"
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:270
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/subtitles.cpp:215
-#: modules/stream_out/bridge.c:42 modules/stream_out/display.c:42
-#: modules/video_filter/mosaic.c:157
+#: modules/stream_out/bridge.c:40 modules/stream_out/display.c:40
+#: modules/video_filter/mosaic.c:154
 msgid "Delay"
 msgstr "Oneskorenie"
 
@@ -13031,8 +13109,8 @@ msgstr "Vlastnosti prekódovávania"
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:459
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:776
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:851
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:834
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:873
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:836
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:875
 msgid "Bitrate (kb/s)"
 msgstr "Dátový tok (kb/s)"
 
@@ -13081,8 +13159,8 @@ msgid "URI"
 msgstr "URI"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:58 modules/gui/macosx/playlist.m:129
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:392 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
-#: modules/mux/asf.c:50
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:392 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
+#: modules/mux/asf.c:49
 msgid "Author"
 msgstr "Autor"
 
@@ -13091,56 +13169,56 @@ msgid "Advanced Information"
 msgstr "Rozšírená informácia"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:81
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:434
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:485
 msgid "Read at media"
 msgstr "Načítané z média"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:82
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:436
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:487
 msgid "Input bitrate"
 msgstr "Dátový tok na vstupe"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:83
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:438
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:489
 msgid "Demuxed"
 msgstr "Demuxované"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:84
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:439
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:490
 msgid "Stream bitrate"
 msgstr "Bitová rýchlosť streamu"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:87 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:442
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:455
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:493
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:506
 msgid "Decoded blocks"
 msgstr "Dekódované bloky"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:88
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:444
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:495
 msgid "Displayed frames"
 msgstr "Zobrazené snímky"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:89
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:446
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:497
 msgid "Lost frames"
 msgstr "Stratené snímky"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:91 modules/gui/macosx/wizard.m:403
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:431
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:314
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:482
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:316
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:139
-#: modules/video_filter/deinterlace.c:137
+#: modules/video_filter/deinterlace.c:135
 msgid "Streaming"
 msgstr "Streamovanie"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:92
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:449
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:500
 msgid "Sent packets"
 msgstr "Poslané pakety"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:93
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:450
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:501
 msgid "Sent bytes"
 msgstr "Poslané byty"
 
@@ -13149,82 +13227,82 @@ msgid "Send rate"
 msgstr "Rýchlosť posielania"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:98
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:457
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:508
 msgid "Played buffers"
 msgstr "Prehrané buffery"
 
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:99
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:459
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:510
 msgid "Lost buffers"
 msgstr "Stratené buffery"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:449
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:453
 msgid "Save Playlist..."
 msgstr "Uložiť playlist..."
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:452
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:456
 msgid "Expand Node"
 msgstr "Rozbaliť uzol"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:455
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:459
 msgid "Get Stream Information"
 msgstr "Získať info o streame"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:456
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:460
 msgid "Sort Node by Name"
 msgstr "Zoradiť uzly podľa názvu"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:457
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:461
 msgid "Sort Node by Author"
 msgstr "Zoradiť uzol podľa autora"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:460 modules/gui/macosx/playlist.m:503
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1406
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:464 modules/gui/macosx/playlist.m:507
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1410
 msgid "No items in the playlist"
 msgstr "Žiadne položky v playliste"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:465
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:469
 msgid "Search in Playlist"
 msgstr "Hľadať v playliste"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:466
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:470
 msgid "Add Folder to Playlist"
 msgstr "Pridať priečinok do playlistu"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:468
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:472
 msgid "File Format:"
 msgstr "Formát súboru:"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:469
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:473
 msgid "Extended M3U"
 msgstr "Rozšírený M3U súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:470
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:474
 msgid "XML Shareable Playlist Format (XSPF)"
 msgstr "XML formát playlistu (XSPF)"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:497 modules/gui/macosx/playlist.m:1399
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:501 modules/gui/macosx/playlist.m:1403
 #, c-format
 msgid "%i items in the playlist"
 msgstr "%i položiek v playliste"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:505 modules/gui/macosx/playlist.m:1410
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:509 modules/gui/macosx/playlist.m:1414
 msgid "1 item in the playlist"
 msgstr "1 položka v playliste"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:690
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:694
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Uložiť playlist"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1367
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1371
 msgid "New Node"
 msgstr "Nový uzol"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1368
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1372
 msgid "Please enter a name for the new node."
 msgstr "Prosím zadajte názov pre nový uzol."
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:1376
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:1380
 msgid "Empty Folder"
 msgstr "Prázdny priečinok"
 
@@ -13257,7 +13335,7 @@ msgstr ""
 "\"Pokročilé nastavenia\""
 
 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1218
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:480
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:477
 msgid "Select a directory"
 msgstr "Vyberte si priečinok"
 
@@ -13277,7 +13355,7 @@ msgstr "Filtre pre podobrázky"
 msgid "Logo"
 msgstr "Logo"
 
-#: modules/gui/macosx/sfilters.m:73 modules/video_filter/marq.c:136
+#: modules/gui/macosx/sfilters.m:73 modules/video_filter/marq.c:134
 msgid "Marquee"
 msgstr "Značka"
 
@@ -13305,7 +13383,7 @@ msgid "Timestamp:"
 msgstr "Čas:"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:82 modules/gui/macosx/sfilters.m:94
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:611 modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:196
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:609 modules/gui/qt4/ui/open_file.ui:196
 msgid "Size:"
 msgstr "Veľkosť:"
 
@@ -13334,98 +13412,98 @@ msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:121 modules/misc/freetype.c:152
-#: modules/misc/win32text.c:84 modules/video_filter/marq.c:56
-#: modules/video_filter/rss.c:63
+#: modules/misc/win32text.c:82 modules/video_filter/marq.c:54
+#: modules/video_filter/rss.c:61
 msgid "Black"
 msgstr "Čierna"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:122 modules/misc/freetype.c:152
-#: modules/misc/win32text.c:84 modules/video_filter/marq.c:57
-#: modules/video_filter/rss.c:64
+#: modules/misc/win32text.c:82 modules/video_filter/marq.c:55
+#: modules/video_filter/rss.c:62
 msgid "Gray"
 msgstr "Šedá"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:123 modules/misc/freetype.c:152
-#: modules/misc/win32text.c:84 modules/video_filter/marq.c:57
-#: modules/video_filter/rss.c:64
+#: modules/misc/win32text.c:82 modules/video_filter/marq.c:55
+#: modules/video_filter/rss.c:62
 msgid "Silver"
 msgstr "Strieborná"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:124 modules/misc/freetype.c:152
-#: modules/misc/win32text.c:84 modules/video_filter/marq.c:57
-#: modules/video_filter/rss.c:64
+#: modules/misc/win32text.c:82 modules/video_filter/marq.c:55
+#: modules/video_filter/rss.c:62
 msgid "White"
 msgstr "Biela"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:125 modules/misc/freetype.c:152
-#: modules/misc/win32text.c:84 modules/video_filter/marq.c:57
-#: modules/video_filter/rss.c:64
+#: modules/misc/win32text.c:82 modules/video_filter/marq.c:55
+#: modules/video_filter/rss.c:62
 msgid "Maroon"
 msgstr "Tmavohnedá"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:126 modules/misc/freetype.c:153
-#: modules/misc/win32text.c:85 modules/video_filter/colorthres.c:58
-#: modules/video_filter/marq.c:57 modules/video_filter/rss.c:64
+#: modules/misc/win32text.c:83 modules/video_filter/colorthres.c:56
+#: modules/video_filter/marq.c:55 modules/video_filter/rss.c:62
 msgid "Red"
 msgstr "Červená"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:127 modules/misc/freetype.c:153
-#: modules/misc/win32text.c:85 modules/video_filter/colorthres.c:58
-#: modules/video_filter/marq.c:58 modules/video_filter/rss.c:65
+#: modules/misc/win32text.c:83 modules/video_filter/colorthres.c:56
+#: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
 msgid "Fuchsia"
 msgstr "Staro-ružová"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:128 modules/misc/freetype.c:153
-#: modules/misc/win32text.c:85 modules/video_filter/colorthres.c:58
-#: modules/video_filter/marq.c:58 modules/video_filter/rss.c:65
+#: modules/misc/win32text.c:83 modules/video_filter/colorthres.c:56
+#: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
 msgid "Yellow"
 msgstr "Žltá"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:129 modules/misc/freetype.c:153
-#: modules/misc/win32text.c:85 modules/video_filter/marq.c:58
-#: modules/video_filter/rss.c:65
+#: modules/misc/win32text.c:83 modules/video_filter/marq.c:56
+#: modules/video_filter/rss.c:63
 msgid "Olive"
 msgstr "Olivovo-zelená"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:130 modules/misc/freetype.c:153
-#: modules/misc/win32text.c:85 modules/video_filter/marq.c:58
-#: modules/video_filter/rss.c:65
+#: modules/misc/win32text.c:83 modules/video_filter/marq.c:56
+#: modules/video_filter/rss.c:63
 msgid "Green"
 msgstr "Zelená"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:131 modules/misc/freetype.c:153
-#: modules/misc/win32text.c:85 modules/video_filter/marq.c:59
-#: modules/video_filter/rss.c:66
+#: modules/misc/win32text.c:83 modules/video_filter/marq.c:57
+#: modules/video_filter/rss.c:64
 msgid "Teal"
 msgstr "Čajovníková zelená"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:132 modules/misc/freetype.c:154
-#: modules/misc/win32text.c:86 modules/video_filter/colorthres.c:58
-#: modules/video_filter/marq.c:59 modules/video_filter/rss.c:66
+#: modules/misc/win32text.c:84 modules/video_filter/colorthres.c:56
+#: modules/video_filter/marq.c:57 modules/video_filter/rss.c:64
 msgid "Lime"
 msgstr "Citrusová"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:133 modules/misc/freetype.c:154
-#: modules/misc/win32text.c:86 modules/video_filter/marq.c:59
-#: modules/video_filter/rss.c:66
+#: modules/misc/win32text.c:84 modules/video_filter/marq.c:57
+#: modules/video_filter/rss.c:64
 msgid "Purple"
 msgstr "Ružová"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:134 modules/misc/freetype.c:154
-#: modules/misc/win32text.c:86 modules/video_filter/marq.c:59
-#: modules/video_filter/rss.c:66
+#: modules/misc/win32text.c:84 modules/video_filter/marq.c:57
+#: modules/video_filter/rss.c:64
 msgid "Navy"
 msgstr "Námornícka modrá"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:135 modules/misc/freetype.c:154
-#: modules/misc/win32text.c:86 modules/video_filter/colorthres.c:58
-#: modules/video_filter/marq.c:59 modules/video_filter/rss.c:66
+#: modules/misc/win32text.c:84 modules/video_filter/colorthres.c:56
+#: modules/video_filter/marq.c:57 modules/video_filter/rss.c:64
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrá"
 
 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:136 modules/misc/freetype.c:154
-#: modules/misc/win32text.c:86 modules/video_filter/colorthres.c:58
-#: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:67
+#: modules/misc/win32text.c:84 modules/video_filter/colorthres.c:56
+#: modules/video_filter/marq.c:58 modules/video_filter/rss.c:65
 msgid "Aqua"
 msgstr "Voda"
 
@@ -13720,10 +13798,10 @@ msgid "Back"
 msgstr "Späť"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:364 modules/gui/macosx/wizard.m:367
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1305
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1307
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:82
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:85
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1394
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1396
 msgid "Streaming/Transcoding Wizard"
 msgstr "Sprievodca streamovaním/rekódovaním"
 
@@ -13753,12 +13831,12 @@ msgstr ""
 "podrobnejšie nastavenia."
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:376 modules/gui/macosx/wizard.m:532
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1682
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1684
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:88
 msgid "Stream to network"
 msgstr "Streamovať a odosielať video do siete"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:378 modules/gui/macosx/wizard.m:1690
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:378 modules/gui/macosx/wizard.m:1692
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:90
 msgid "Transcode/Save to file"
 msgstr "Prekódovať/Uložiť video do súboru"
@@ -13772,7 +13850,7 @@ msgid "Choose here your input stream."
 msgstr "Tu si zvoľte vstupný stream."
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:385 modules/gui/macosx/wizard.m:570
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1723
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1725
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:109
 msgid "Select a stream"
 msgstr "Vybrať stream"
@@ -13820,12 +13898,12 @@ msgstr ""
 "Na tejto stránke si môžete nastaviť ako bude odosielaný streamovaný tok"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:406 modules/gui/macosx/wizard.m:467
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1040 modules/stream_out/rtp.c:52
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1042 modules/stream_out/rtp.c:52
 msgid "Destination"
 msgstr "Cieľ"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:407 modules/gui/macosx/wizard.m:479
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1026
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1028
 msgid "Streaming method"
 msgstr "Streamovať pomocou"
 
@@ -13841,9 +13919,9 @@ msgstr "UDP Unicast"
 msgid "UDP Multicast"
 msgstr "UDP Multicast"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:416 modules/gui/pda/pda_interface.c:1221
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:416 modules/gui/pda/pda_interface.c:1219
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:125
-#: modules/stream_out/transcode.c:195
+#: modules/stream_out/transcode.c:193
 msgid "Transcode"
 msgstr "Prekódovať"
 
@@ -13856,16 +13934,16 @@ msgstr ""
 "zmeniť len formát kontajnera, prejdite na ďalšiu stránku."
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:422 modules/gui/macosx/wizard.m:481
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:856
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:858
 msgid "Transcode audio"
 msgstr "Prekódovať audio"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:423 modules/gui/macosx/wizard.m:483
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:817
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:819
 msgid "Transcode video"
 msgstr "Prekódovať video"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:426 modules/gui/macosx/wizard.m:1825
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:426 modules/gui/macosx/wizard.m:1827
 msgid ""
 "Enabling this allows to transcode the audio track if one is present in the "
 "stream."
@@ -13873,7 +13951,7 @@ msgstr ""
 "Po zapnutí tejto funkcie môžete prekódovať zvukovú stopu, ak sa v streame "
 "nejaká nachádza."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:428 modules/gui/macosx/wizard.m:1842
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:428 modules/gui/macosx/wizard.m:1844
 msgid ""
 "Enabling this allows to transcode the video track if one is present in the "
 "stream."
@@ -13906,21 +13984,21 @@ msgstr ""
 "Na tejto stránke môžete nastaviť niekoľko ďalších parametrov streamovacieho "
 "procesu."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:441 modules/gui/macosx/wizard.m:1870
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:441 modules/gui/macosx/wizard.m:1872
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:648
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:610
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1326
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1328
 msgid "Time-To-Live (TTL)"
 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:443 modules/gui/macosx/wizard.m:475
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1881
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1334
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1883
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1336
 msgid "SAP Announce"
 msgstr "Oznam cez SAP"
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:445 modules/gui/macosx/wizard.m:455
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:487 modules/gui/macosx/wizard.m:1894
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:487 modules/gui/macosx/wizard.m:1896
 msgid "Local playback"
 msgstr "Lokálne prehrávanie"
 
@@ -13939,8 +14017,8 @@ msgstr ""
 "Na tejto stránke môžete nastaviť niektoré ďalšie parametre, ktoré sa použijú "
 "pri prekódovaní nejakého súboru."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:453 modules/gui/macosx/wizard.m:1127
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1258
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:453 modules/gui/macosx/wizard.m:1129
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1260
 msgid "Select the file to save to"
 msgstr "Zvoľte si súbor, do ktorého sa bude ukladať"
 
@@ -13981,11 +14059,11 @@ msgstr "Uložiť súbor do"
 msgid "Include subtitles"
 msgstr "Vložiť titulky"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:637
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:639
 msgid "No input selected"
 msgstr "Nebol vybraný žiaden vstup"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:639
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:641
 msgid ""
 "No new stream or valid playlist item has been selected.\n"
 "\n"
@@ -13995,11 +14073,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Pred prechodom na ďalšiu stránku však musíte niečo vybrať."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:701
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:703
 msgid "No valid destination"
 msgstr "Žiaden (platný) cieľ"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:703
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:705
 msgid ""
 "A valid destination has to be selected Enter either a Unicast-IP or a "
 "Multicast-IP.\n"
@@ -14013,7 +14091,7 @@ msgstr ""
 "Ak neviete, čo sem treba zadať, pozrite si prosím návod na streamovanie v "
 "programe VLC a pomocné texty v tomto okne."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1095
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1097
 msgid ""
 "The chosen codecs are not compatible with each other. For example: It is "
 "impossibleto  mix uncompressed audio with any video codec.\n"
@@ -14025,19 +14103,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Upravte svoj výber a skúste to ešte raz."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1122
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1124
 msgid "Select the directory to save to"
 msgstr "Zvoľte si priečinok, do ktorého sa bude ukladať"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1178
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1180
 msgid "No folder selected"
 msgstr "Nebol vybraný žiaden priečinok"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1180
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1182
 msgid "A directory where to save the files has to be selected."
 msgstr "Treba vybrať priečinok, do ktorého sa bude ukladať."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1182
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1184
 msgid ""
 "Enter either a valid path or use the \"Choose...\" button to select a "
 "location."
@@ -14045,54 +14123,54 @@ msgstr ""
 "Buď zadajte platnú cestu priamo, alebo použite tlačidlo \"Vybrať...\" a "
 "cestu si vyhľadajte manuálne. "
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1185
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1187
 msgid "No file selected"
 msgstr "Nebol vybraný žiaden súbor"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1187
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1189
 msgid "A file where to save the stream has to be selected."
 msgstr "Treba vybrať súbor, do ktorého sa bude ukladať stream."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1189
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1191
 msgid ""
 "Enter either a valid path or use the \"Choose\" button to select a location."
 msgstr ""
 "Buď zadajte platnú cestu priamo, alebo použite tlačidlo \"Vybrať...\" a "
 "cestu si vyhľadajte manuálne. "
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1386
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1388
 msgid "Finish"
 msgstr "Hotovo"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1391
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1393
 #, c-format
 msgid "%i items"
 msgstr "%i položiek"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1399 modules/gui/macosx/wizard.m:1428
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1458
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1401 modules/gui/macosx/wizard.m:1430
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1460
 msgid "yes"
 msgstr "áno"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1401 modules/gui/macosx/wizard.m:1411
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1424 modules/gui/macosx/wizard.m:1430
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1442 modules/gui/macosx/wizard.m:1461
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1403 modules/gui/macosx/wizard.m:1413
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1426 modules/gui/macosx/wizard.m:1432
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1444 modules/gui/macosx/wizard.m:1463
 msgid "no"
 msgstr "nie"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1407
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1409
 msgid "yes: from %@ to %@ secs"
 msgstr "áno: od %@ do %@ sekúnd"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1417 modules/gui/macosx/wizard.m:1435
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1419 modules/gui/macosx/wizard.m:1437
 msgid "yes: %@ @ %@ kb/s"
 msgstr "áno: %@ @ %@ kb/s"
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1684
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1686
 msgid "This allows to stream on a network."
 msgstr "Táto voľba Vám umožňuje streamovať do siete."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1692
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1694
 msgid ""
 "This allows to save a stream to a file. The can be reencoded on the fly. "
 "Whatever VLC can read can be saved.\n"
@@ -14105,19 +14183,19 @@ msgstr ""
 "prekódovávanie z jedného súboru do druhého. VLC sa viac hodí napríklad na "
 "ukladanie streamov vysielaných v sieti. "
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1820
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1822
 msgid "Select your audio codec. Click one to get more information."
 msgstr ""
 "Zvoľte si požadovaný audio-kodek. Ak chcete o niektorom kodeku získať viac "
 "informácií, kliknite naň."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1837
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1839
 msgid "Select your video codec. Click one to get more information."
 msgstr ""
 "Zvoľte si požadovaný video-kodek. Ak chcete o niektorom kodeku získať viac "
 "informácií, kliknite naň."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1872
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1874
 msgid ""
 "This allows to define the TTL (Time-To-Live) of the stream. This parameter "
 "is the maximum number of routers your stream can go through. If you don't "
@@ -14129,7 +14207,7 @@ msgstr ""
 "stream. Ak neviete, čo presne táto funkcia ovláda, alebo ak chcete stream "
 "vysielať len do lokálnej siete, ponechajte nastavenie na hodnote 1."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1883
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1885
 msgid ""
 "When streaming using UDP, the streams can be announced using the SAP/SDP "
 "announcing protocol. This way, the clients won't have to type in the "
@@ -14146,7 +14224,7 @@ msgstr ""
 "Ak chcete svojmu streamu dať nejaký názov, zadajte ho tu, v opačnom prípade "
 "sa použije predvolený názov."
 
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1896
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1898
 msgid ""
 "When this option is enabled, the stream will be both played and transcoded/"
 "streamed.\n"
@@ -14161,11 +14239,11 @@ msgstr ""
 "náročnejšie na výpočtový výkon počítača, ako keď sa tieto operácie "
 "vykonávajú postupne. "
 
-#: modules/gui/ncurses.c:102
+#: modules/gui/ncurses.c:99
 msgid "Filebrowser starting point"
 msgstr "Štartovací bod v prehliadači súborov"
 
-#: modules/gui/ncurses.c:104
+#: modules/gui/ncurses.c:101
 msgid ""
 "This option allows you to specify the directory the ncurses filebrowser will "
 "show you initially."
@@ -14173,426 +14251,426 @@ msgstr ""
 "Tu môžete nastaviť priečinok, ktorý sa Vám otvorí pri spustení prehliadača "
 "súborov ncursers."
 
-#: modules/gui/ncurses.c:109
+#: modules/gui/ncurses.c:106
 msgid "Ncurses interface"
 msgstr "Rozhranie Ncurses"
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:58
+#: modules/gui/pda/pda.c:55
 msgid "Autoplay selected file"
 msgstr "Automatické prehrávanie vybraného súboru"
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:59
+#: modules/gui/pda/pda.c:56
 msgid "Automatically play a file when selected in the file selection list"
 msgstr "Automaticky prehrať súbor, ak je vybraný v zozname súborov"
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:66
+#: modules/gui/pda/pda.c:63
 msgid "PDA Linux Gtk2+ interface"
 msgstr "Rozhranie PDA Linux Gtk2+"
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:220 modules/gui/pda/pda.c:275
+#: modules/gui/pda/pda.c:217 modules/gui/pda/pda.c:272
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:64
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:497
 msgid "Filename"
 msgstr "Názov súboru"
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:226
+#: modules/gui/pda/pda.c:223
 msgid "Permissions"
 msgstr "Oprávnenia"
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:232
+#: modules/gui/pda/pda.c:229
 msgid "Size"
 msgstr "Veľkosť"
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:238
+#: modules/gui/pda/pda.c:235
 msgid "Owner"
 msgstr "Vlastník"
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:244
+#: modules/gui/pda/pda.c:241
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:288
+#: modules/gui/pda/pda.c:285
 msgid "Index"
 msgstr "Index"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:286 modules/gui/pda/pda_interface.c:287
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:284 modules/gui/pda/pda_interface.c:285
 msgid "Forward"
 msgstr "Dopredu"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:308
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:306
 msgid "00:00:00"
 msgstr "00:00:00"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:361 modules/gui/pda/pda_interface.c:543
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:869 modules/gui/pda/pda_interface.c:1216
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:359 modules/gui/pda/pda_interface.c:541
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:867 modules/gui/pda/pda_interface.c:1214
 msgid "Add to Playlist"
 msgstr "Pridať do playlistu"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:384
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:382
 msgid "MRL:"
 msgstr "MRL:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:423 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:126
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:421 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:126
 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:190 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:234
 msgid "Port:"
 msgstr "Port:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:432
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:430
 msgid "Address:"
 msgstr "Adresa:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:471
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:469
 msgid "unicast"
 msgstr "unicast"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:472
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:470
 msgid "multicast"
 msgstr "multicast"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:481
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:479
 msgid "Network: "
 msgstr "Sieť:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:498
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:496
 msgid "udp"
 msgstr "udp"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:499
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:497
 msgid "udp6"
 msgstr "udp6"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:500
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:498
 msgid "rtp"
 msgstr "rtp"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:501
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:499
 msgid "rtp4"
 msgstr "rtp4"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:502
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:500
 msgid "ftp"
 msgstr "ftp"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:503
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:501
 msgid "http"
 msgstr "http"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:504
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:502
 msgid "sout"
 msgstr "sout"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:505
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:503
 msgid "mms"
 msgstr "mms"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:513
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:511
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokol:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:522 modules/gui/pda/pda_interface.c:848
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:520 modules/gui/pda/pda_interface.c:846
 msgid "Transcode:"
 msgstr "Prekódovať:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:531 modules/gui/pda/pda_interface.c:833
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:857 modules/gui/pda/pda_interface.c:1098
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1166 modules/gui/pda/pda_interface.c:1173
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:529 modules/gui/pda/pda_interface.c:831
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:855 modules/gui/pda/pda_interface.c:1096
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1164 modules/gui/pda/pda_interface.c:1171
 msgid "enable"
 msgstr "zapnúť"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:575
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:573
 msgid "Video:"
 msgstr "Video:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:584
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:582
 msgid "Audio:"
 msgstr "Audio:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:593
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:591
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanál:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:602
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:600
 msgid "Norm:"
 msgstr "Norma:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:620
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:618
 msgid "Frequency:"
 msgstr "Frekvencia:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:629
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:627
 msgid "Samplerate:"
 msgstr "Rýchlosť vzorkovania:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:638
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:636
 msgid "Quality:"
 msgstr "Kvalita:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:647
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:645
 msgid "Tuner:"
 msgstr "Tuner:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:656
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:654
 msgid "Sound:"
 msgstr "Zvuk:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:665
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:663
 msgid "MJPEG:"
 msgstr "MJPEG:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:674
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:672
 msgid "Decimation:"
 msgstr "Desatinnosť:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:740
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:738
 msgid "pal"
 msgstr "pal"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:741
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:739
 msgid "ntsc"
 msgstr "ntsc"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:742
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:740
 msgid "secam"
 msgstr "secam"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:760
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:758
 msgid "240x192"
 msgstr "240x192"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:761
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:759
 msgid "320x240"
 msgstr "320x240"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:762
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:760
 msgid "qsif"
 msgstr "qsif"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:763
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:761
 msgid "qcif"
 msgstr "qcif"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:764
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:762
 msgid "sif"
 msgstr "sif"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:765
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:763
 msgid "cif"
 msgstr "cif"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:766
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:764
 msgid "vga"
 msgstr "vga"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:782
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:780
 msgid "kHz"
 msgstr "kHz"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:792
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:790
 msgid "Hz/s"
 msgstr "Hz/s"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:814
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:812
 msgid "mono"
 msgstr "mono"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:815
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:813
 msgid "stereo"
 msgstr "stereo"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:874
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:872
 msgid "Camera"
 msgstr "Kamera"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:901
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:899
 msgid "Video Codec:"
 msgstr "Video-kodek:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:918
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:916
 msgid "huffyuv"
 msgstr "huffyuv"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:919
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:917
 msgid "mp1v"
 msgstr "mp1v"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:920
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:918
 msgid "mp2v"
 msgstr "mp2v"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:921
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:919
 msgid "mp4v"
 msgstr "mp4v"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:922
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:920
 msgid "H263"
 msgstr "H263"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:923
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:921
 msgid "WMV1"
 msgstr "WMV1"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:924
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:922
 msgid "WMV2"
 msgstr "WMV2"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:933
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:931
 msgid "Video Bitrate:"
 msgstr "Dátový tok videa:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:942
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:940
 msgid "Bitrate Tolerance:"
 msgstr "Tolerancia pre dátový tok:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:951
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:949
 msgid "Keyframe Interval:"
 msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:960
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:958
 msgid "Audio Codec:"
 msgstr "Audio-kodek:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:969
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:967
 msgid "Deinterlace:"
 msgstr "Rozkladanie:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:978
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:976
 msgid "Access:"
 msgstr "Prístup:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:987
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:985
 msgid "Muxer:"
 msgstr "Muxér:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:996
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:994
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1005
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1003
 msgid "Time To Live (TTL):"
 msgstr "Time To Live (TTL):"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1030
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1028
 msgid "127.0.0.1"
 msgstr "127.0.0.1"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1031
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1029
 msgid "localhost"
 msgstr "localhost"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1032
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1030
 msgid "localhost.localdomain"
 msgstr "localhost.localdomain"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1033
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1031
 msgid "239.0.0.42"
 msgstr "239.0.0.42"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1050
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1048
 msgid "PS"
 msgstr "PS"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1051
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1049
 msgid "TS"
 msgstr "TS"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1052
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1050
 msgid "MPEG1"
 msgstr "MPEG1"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1053
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1051
 msgid "AVI"
 msgstr "AVI"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1054
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1052
 msgid "OGG"
 msgstr "OGG"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1055
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1053
 msgid "MP4"
 msgstr "MP4"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1056
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1054
 msgid "MOV"
 msgstr "MOV"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1057
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1055
 msgid "ASF"
 msgstr "ASF"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1073 modules/gui/pda/pda_interface.c:1131
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1071 modules/gui/pda/pda_interface.c:1129
 msgid "kbits/s"
 msgstr "kbitov/s"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1084
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1082
 msgid "alaw"
 msgstr "alaw"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1085
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1083
 msgid "ulaw"
 msgstr "ulaw"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1086
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1084
 msgid "mpga"
 msgstr "mpga"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1087
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1085
 msgid "mp3"
 msgstr "mp3"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1088
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1086
 msgid "a52"
 msgstr "a52"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1089
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1087
 msgid "vorb"
 msgstr "vorb"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1121
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1119
 msgid "bits/s"
 msgstr "bitov/s"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1134
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1132
 msgid "Audio Bitrate :"
 msgstr "Bitrate zvuku:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1157
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1155
 msgid "SAP Announce:"
 msgstr "Oznam SAP:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1180
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1178
 msgid "SLP Announce:"
 msgstr "Oznam SLP:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1189
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1187
 msgid "Announce Channel:"
 msgstr "Kanál pre oznamy:"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1249
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1247
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:986
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualizovať"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1259
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1257
 msgid " Clear "
 msgstr "Vyčistiť"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1290
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1288
 msgid " Save "
 msgstr "Uložiť"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1295
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1293
 msgid " Apply "
 msgstr "Použiť"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1300
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1298
 msgid " Cancel "
 msgstr "Storno"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1305
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1303
 msgid "Preference"
 msgstr "Nastavenie"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1333
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1331
 msgid ""
 "VLC media player is an MPEG, MPEG 2, MP3 and DivX player that accepts input "
 "from local or network sources and is licensed under the GPL (http://www.gnu."
@@ -14602,20 +14680,20 @@ msgstr ""
 "spolupracuje aj s lokálnymi alebo sieťovými zdrojmi a je vydávaný pod GPL "
 "licenciou (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html)."
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1341
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1339
 msgid "Authors: the VideoLAN Team, http://www.videolan.org/team/"
 msgstr "Autori: Tím VideoLAN, http://www.videolan.org/team/"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1349
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1347
 msgid "(c) 1996-2004 the the VideoLAN team team"
 msgstr "(c) 1996-2004 Tím VideoLAN"
 
-#: modules/gui/pda/pda_support.c:90 modules/gui/pda/pda_support.c:114
+#: modules/gui/pda/pda_support.c:88 modules/gui/pda/pda_support.c:112
 #, c-format
 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
 msgstr "Nemožno nájsť pixmap-súbor: %s"
 
-#: modules/gui/qnx/qnx.c:44
+#: modules/gui/qnx/qnx.c:42
 msgid "QNX RTOS video and audio output"
 msgstr "Video a audio výstup QNXRTOS"
 
@@ -14629,15 +14707,11 @@ msgstr "Predzosilnenie\n"
 msgid "dB"
 msgstr "dB"
 
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:80
-msgid "Track number/Position"
-msgstr "Číslo stopy/Pozícia"
-
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:266
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:315
 msgid "Extra metadata and other information are shown in this list.\n"
 msgstr "V zozname sa zobrazujú zvláštne meta-dáta a iné informácie.\n"
 
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:329
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:380
 msgid ""
 "Information about what your media or stream is made of.\n"
 " Muxer, Audio and Video Codecs, Subtitles are shown."
@@ -14645,7 +14719,7 @@ msgstr ""
 "Informácia o tom, z čoho sa skladá médium alebo stream.\n"
 "Tu sa zobrazujú: muxér, audio- a video-kodeky, titulky."
 
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:405
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:456
 msgid ""
 "Various statistics about the current media or stream.\n"
 " Played and streamed info are shown."
@@ -14653,22 +14727,47 @@ msgstr ""
 "Rôzne štatistiky o aktuálnom médiu alebo streame.\n"
 "Zobrazujú sa prehrávané a streamované informácie."
 
-#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:452
+#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:503
 msgid "Sent bitrates"
 msgstr "Poslať dátové toky"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:161
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:169
 msgid "Current visualization:"
 msgstr "Aktuálna vizualizácia:"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:212
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:215
 msgid "Normal rate"
 msgstr "Normálna rýchlosť"
 
-#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:225
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:224
 msgid "Take a snapshot"
 msgstr "Vytvoriť snímok"
 
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:401
+#, fuzzy
+msgid "Extended Settings"
+msgstr "Pokročilé nastavenia..."
+
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:408
+#, fuzzy
+msgid "Preferences / Settings"
+msgstr "Nastavenia"
+
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:474
+#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:285
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
+
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:477
+#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
+msgid "Previous track"
+msgstr "Predchádzajúca stopa"
+
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:478
+#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
+msgid "Next track"
+msgstr "Ďalšia stopa"
+
 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:78
 msgid "Select one or multiple files, or a folder"
 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, alebo priečinok"
@@ -14709,27 +14808,27 @@ msgstr "Typ DVB"
 msgid "Transponder symbol rate"
 msgstr "Symbolová rýchlosť transpondéra"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:281
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:290
 msgid "Select File"
 msgstr "Vyberte si súbor"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:310
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:319
 msgid "Select Directory"
 msgstr "Vyberte si priečinok"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:924
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:933
 msgid "Select an action to change the associated hotkey"
 msgstr "Vyberte akciu, ktorej klávesovú skratku chcete upraviť"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1017
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1026
 msgid "Hotkey for "
 msgstr "Klávesová skratka pre"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1020
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1029
 msgid "Press the new keys for "
 msgstr "Stlačte novú klávesovú skratku pre"
 
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1054
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1063
 msgid "Warning: the  key is already assigned to \""
 msgstr "Upozornenie: takáto klávesová skratka je už pridelená akcii \""
 
@@ -14758,7 +14857,7 @@ msgstr "Chyby"
 
 #: modules/gui/qt4/dialogs/errors.cpp:43 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:44
 #: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:71
-#: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:71
+#: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:72
 #: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:45
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:93
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/interaction.cpp:192
@@ -14869,7 +14968,7 @@ msgstr "&Štatistiky"
 msgid "&Save Metadata"
 msgstr "&Prídavné meta-dáta"
 
-#: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:75
+#: modules/gui/qt4/dialogs/mediainfo.cpp:76
 #, fuzzy
 msgid "Location :"
 msgstr "Umiestnenie"
@@ -15034,40 +15133,25 @@ msgstr ""
 msgid "Save file"
 msgstr "Uložiť súbor"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:314
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:288
 msgid "Show playlist"
 msgstr "Zobraziť playlist"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:315
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:289
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:230
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:950
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:944
 msgid "Open playlist"
 msgstr "Otvoriť playlist"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:505
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:495
 msgid "Control menu for the player"
 msgstr "Kontrolné menu prehrávača"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:550
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:272
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:542
+#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:270
 msgid "Paused"
 msgstr "Pozastavené"
 
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:929
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
-msgid "Menu"
-msgstr "Menu"
-
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:932
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:290
-msgid "Previous track"
-msgstr "Predchádzajúca stopa"
-
-#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:933
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:291
-msgid "Next track"
-msgstr "Ďalšia stopa"
-
 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:188
 msgid "&Media"
 msgstr "&Médium"
@@ -15196,7 +15280,7 @@ msgstr "&Otvoriť médium"
 msgid "Empty"
 msgstr "Prázdne"
 
-#: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:975
+#: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:978
 #, fuzzy
 msgid "Show columns"
 msgstr "Showtunes"
@@ -15255,20 +15339,14 @@ msgstr "Zobraziť názov prehrávanej položky v záhlaví okna"
 msgid "Show the name of the song or video in the controler window title"
 msgstr "Zobraziť názov piesne alebo videa v záhlaví okna s ovládaním"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:71 modules/gui/qt4/qt4.cpp:72
-msgid "path to use in file dialog"
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:71
+#, fuzzy
+msgid "Path to use in file dialog"
 msgstr "cesta, ktorú chcete používať v dial. okne Súbor"
 
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:74 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:261
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:272
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:416
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:217
-msgid "Advanced options"
-msgstr "Pokročilé nastavenia"
-
-#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:75
-msgid "Activate by default all theAdvanced options for geeks"
-msgstr "V predvolenom nastavení aktivovať všetky pokročilé nastavenia"
+#: modules/gui/qt4/qt4.cpp:72
+msgid "path to use in file dialog"
+msgstr "cesta, ktorú chcete používať v dial. okne Súbor"
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:78
 msgid "Define what columns to show in playlist window"
@@ -15276,14 +15354,9 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:79
 msgid ""
-"Enter the sum of the options that you want:\n"
-"Title: 1\n"
-"Duration: 2\n"
-"Artist: 4\n"
-"Genre: 8\n"
-"Copyright: 10\n"
-"Collection/album: 20\n"
-"Rating: 100\n"
+"Enter the sum of the options that you want: \n"
+"Title: 1; Duration: 2; Artist: 4; Genre: 8; Copyright: 16; Collection/album: "
+"32; Rating: 256."
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt4/qt4.cpp:85
@@ -15580,7 +15653,7 @@ msgid "This is VLC's default interface, with a native look and feel."
 msgstr "Toto je predvolené rozhranie programu VLC."
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:117
-#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:466
+#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:465
 msgid "Skins"
 msgstr "Vzhľady"
 
@@ -15622,7 +15695,7 @@ msgid "Display Settings"
 msgstr "Nastavenia zobrazovania"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:118
-#: modules/video_output/opengl.c:168
+#: modules/video_output/opengl.c:166
 msgid "Effect"
 msgstr "Efekt"
 
@@ -15631,13 +15704,13 @@ msgid "Font Color"
 msgstr "Farba písma"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:155 modules/misc/freetype.c:108
-#: modules/misc/notify/xosd.c:78 modules/misc/win32text.c:54
-#: modules/video_filter/marq.c:149 modules/video_filter/rss.c:196
+#: modules/misc/notify/xosd.c:76 modules/misc/win32text.c:52
+#: modules/video_filter/marq.c:147 modules/video_filter/rss.c:194
 msgid "Font"
 msgstr "Písmo"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:36 modules/stream_out/display.c:51
-#: modules/video_filter/deinterlace.c:127
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:36 modules/stream_out/display.c:49
+#: modules/video_filter/deinterlace.c:125
 msgid "Display"
 msgstr "Zobraziť"
 
@@ -15742,11 +15815,11 @@ msgstr "Zaostrenie"
 msgid "Sigma"
 msgstr "Sigma"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:118 modules/video_filter/adjust.c:77
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:118 modules/video_filter/adjust.c:75
 msgid "Image adjust"
 msgstr "Prispôsobiť obrázok"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:251 modules/video_filter/adjust.c:60
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:251 modules/video_filter/adjust.c:58
 msgid "Brightness threshold"
 msgstr "Dodržiavať hranicu jasu"
 
@@ -15764,7 +15837,7 @@ msgid "Color invert"
 msgstr "Invertovať farby"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:316
-#: modules/video_filter/colorthres.c:64
+#: modules/video_filter/colorthres.c:62
 msgid "Color threshold"
 msgstr "Hranica farby"
 
@@ -15777,7 +15850,7 @@ msgstr "Podobnosť"
 msgid "Some random name"
 msgstr "Názov streamu"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:399 modules/video_filter/rotate.c:63
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:399 modules/video_filter/rotate.c:61
 msgid "Rotate"
 msgstr "Otočiť"
 
@@ -15813,7 +15886,7 @@ msgid "Water effect"
 msgstr "Efekt vody"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:545 modules/meta_engine/id3genres.h:67
-#: modules/video_filter/noise.c:50
+#: modules/video_filter/noise.c:48
 msgid "Noise"
 msgstr "Šum"
 
@@ -15822,7 +15895,7 @@ msgid "Motion detect"
 msgstr "Detekcia pohybu"
 
 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:559
-#: modules/video_filter/motionblur.c:56
+#: modules/video_filter/motionblur.c:54
 msgid "Motion blur"
 msgstr "Motion blur"
 
@@ -15847,11 +15920,11 @@ msgstr "Vymazanie loga"
 msgid "Mask"
 msgstr "Maska"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:718 modules/video_filter/clone.c:68
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:718 modules/video_filter/clone.c:66
 msgid "Clone"
 msgstr "Klonovať"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:736 modules/video_filter/clone.c:55
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:736 modules/video_filter/clone.c:53
 msgid "Number of clones"
 msgstr "Počet klonov"
 
@@ -15867,8 +15940,8 @@ msgstr ""
 msgid "Add text"
 msgstr "Pridať text"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:849 modules/misc/logger.c:113
-#: modules/video_filter/marq.c:80
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:849 modules/misc/logger.c:110
+#: modules/video_filter/marq.c:78
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
@@ -15876,7 +15949,7 @@ msgstr "Text"
 msgid "Add logo"
 msgstr "Pridať logo"
 
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:883 modules/video_filter/mosaic.c:90
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:883 modules/video_filter/mosaic.c:87
 msgid "Transparency"
 msgstr "Priehľadnosť"
 
@@ -15913,7 +15986,7 @@ msgstr ""
 "XSPF|*.xspf"
 
 #: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:240
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:929
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:923
 msgid "Save playlist"
 msgstr "Uložiť playlist"
 
@@ -15921,19 +15994,19 @@ msgstr "Uložiť playlist"
 msgid "M3U file|*.m3u|XSPF playlist|*.xspf"
 msgstr "M3U súbor|*.m3u|XSPF playlist|*.xspf"
 
-#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:429
+#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:428
 msgid "Skin to use"
 msgstr "Vzhľad, ktorý chcete aplikovať"
 
-#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:430
+#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:429
 msgid "Path to the skin to use."
 msgstr "Cesta k súboru s týmto vzhľadom."
 
-#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:431
+#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:430
 msgid "Config of last used skin"
 msgstr "Konfigurácia naposledy použitého vzhľadu"
 
-#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:432
+#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:431
 msgid ""
 "Windows configuration of the last skin used. This option is updated "
 "automatically, do not touch it."
@@ -15941,27 +16014,27 @@ msgstr ""
 "Konfigurácia okien použitá pri poslednom skine. Táto funkcia a jej hodnoty "
 "sú aktualizované automaticky, nemeňte ich manuálne."
 
-#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:434
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:101
+#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:433
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:98
 msgid "Systray icon"
 msgstr "Zobraziť ikonu v oznamovacej oblasti"
 
-#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:435
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:102
+#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:434
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:99
 msgid "Show a systray icon for VLC"
 msgstr "Zobraziť ikonu programu VLC v oznamovacej oblasti."
 
+#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:435
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:436
-#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:437
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:95
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:92
 msgid "Show VLC on the taskbar"
 msgstr "Zobraziť VLC v paneli úloh"
 
-#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:438
+#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:437
 msgid "Enable transparency effects"
 msgstr "Zapnúť efekty priesvitnosti"
 
-#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:439
+#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:438
 msgid ""
 "You can disable all transparency effects if you want. This is mainly useful "
 "when moving windows does not behave correctly."
@@ -15970,16 +16043,16 @@ msgstr ""
 "vtedy, keď sa napríklad okno, pri presúvaní po pracovnej ploche, nespráva "
 "korektne."
 
+#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:441
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:442
-#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:443
 msgid "Use a skinned playlist"
 msgstr "Použiť skinovateľný playlist"
 
-#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:467
+#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:466
 msgid "Skinnable Interface"
 msgstr "Rozhranie s možnosťou zmeny vzhľadu"
 
-#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:474
+#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:473
 msgid "Skins loader demux"
 msgstr "Demuxovať zavádzač skinov (súborov so vzhľadom)"
 
@@ -16029,11 +16102,11 @@ msgstr ""
 "Tím VideoLAN <videolan@videolan.org>\n"
 "http://www.videolan.org/"
 
-#: modules/gui/wince/open.cpp:134 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:622
+#: modules/gui/wince/open.cpp:131 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:622
 msgid "Open:"
 msgstr "Otvoriť:"
 
-#: modules/gui/wince/open.cpp:146
+#: modules/gui/wince/open.cpp:143
 msgid ""
 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
 "targets:"
@@ -16041,21 +16114,21 @@ msgstr ""
 "Alternatíva: MRL adresa môže byť doplnená na základe týchto preddefinovaných "
 "cieľov:"
 
-#: modules/gui/wince/preferences_widgets.cpp:527
+#: modules/gui/wince/preferences_widgets.cpp:524
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:701
 msgid "Choose directory"
 msgstr "Vybrať priečinok"
 
-#: modules/gui/wince/preferences_widgets.cpp:536
+#: modules/gui/wince/preferences_widgets.cpp:533
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:710
 msgid "Choose file"
 msgstr "Vybrať súbor"
 
-#: modules/gui/wince/wince.cpp:55 modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:86
+#: modules/gui/wince/wince.cpp:55 modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:83
 msgid "Embed video in interface"
 msgstr "Pridať video do rozhrania"
 
-#: modules/gui/wince/wince.cpp:56 modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:87
+#: modules/gui/wince/wince.cpp:56 modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:84
 msgid ""
 "Embed the video inside the interface instead of having it in a separate "
 "window."
@@ -16127,14 +16200,14 @@ msgstr ""
 "Aby fungovali záložky, musí byť spustený (alebo aspoň dočasne pozastavený) "
 "nejaký stream"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:441
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:443
 msgid ""
 "No input found. The stream must be playing or paused for bookmarks to work."
 msgstr ""
 "Nenašiel sa žiaden vstup. Aby fungovali záložky, musí byť spustený (alebo "
 "aspoň dočasne pozastavený) nejaký stream."
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:449
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:451
 msgid ""
 "Input has changed, unable to save bookmark. Use \"pause\" while editing "
 "bookmarks to keep the same input."
@@ -16143,11 +16216,11 @@ msgstr ""
 "pozastavte prehrávanie tlačidlom \"Pozastaviť\", aby sa počas editovania "
 "nezmenil vstup. "
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:452
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:454
 msgid "Input has changed "
 msgstr "Vstup sa zmenil"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:439
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:436
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1261
 msgid "All Files (*.*)|*|Sound Files (*.mp3, *.ogg, etc.)|"
 msgstr "Všetky súbory (*.*)|*|Zvukové súbory (*.mp3, *.ogg, atď.)|"
@@ -16190,6 +16263,13 @@ msgstr "Uložiť &ako..."
 msgid "Save Messages As..."
 msgstr "Uložiť správy ako..."
 
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:261
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:272
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:416
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:217
+msgid "Advanced options"
+msgstr "Pokročilé nastavenia"
+
 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:276
 msgid "Options:"
 msgstr "Nastavenia:"
@@ -16447,44 +16527,44 @@ msgstr "Info"
 msgid "Add Node"
 msgstr "Pridať uzol"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:601
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:828
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:595
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:822
 #, c-format
 msgid "%i items in playlist"
 msgstr "%i položiek v playliste"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:819
-#: modules/gui/wxwidgets/playlist_manager.cpp:436
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:813
+#: modules/gui/wxwidgets/playlist_manager.cpp:431
 msgid "root"
 msgstr "hlavný"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:910
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:904
 msgid "XSPF playlist"
 msgstr "XSPF playlist"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:917
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:911
 msgid "Playlist is empty"
 msgstr "Playlist je prázdny!"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:917
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:911
 msgid "Can't save"
 msgstr "Uloženie nie je možné"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1399
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:114 modules/misc/freetype.c:130
-#: modules/misc/win32text.c:76
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1393
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:111 modules/misc/freetype.c:130
+#: modules/misc/win32text.c:74
 msgid "Normal"
 msgstr "Normálne"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1400
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1394
 msgid "One level"
 msgstr "Jedna úroveň"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1598
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1592
 msgid "Please enter node name"
 msgstr "Prosím zadajte názov nového uzla"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1599
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1593
 msgid "New node"
 msgstr "Nový uzol"
 
@@ -16803,7 +16883,7 @@ msgstr ""
 msgid "More information"
 msgstr "Viac informácií"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1277
+#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:1279
 msgid "Save to file"
 msgstr "Uložiť do súboru"
 
@@ -16839,7 +16919,7 @@ msgstr "Obrátenie/inverzia obrázka"
 msgid "Blurring"
 msgstr "Rozmazanie"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:152 modules/video_filter/magnify.c:60
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:152 modules/video_filter/magnify.c:58
 msgid "Magnify"
 msgstr "Zväčšenie"
 
@@ -16847,7 +16927,7 @@ msgstr "Zväčšenie"
 msgid "Magnifies part of the image"
 msgstr "Zväčší časť obrázka"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:153 modules/video_filter/puzzle.c:73
+#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:153 modules/video_filter/puzzle.c:71
 msgid "Puzzle"
 msgstr "Puzzle"
 
@@ -16913,11 +16993,11 @@ msgstr ""
 msgid "More Information"
 msgstr "Viac informácií"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:247
+#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:245
 msgid "Stopped"
 msgstr "Zastavené"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:272
+#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:270
 msgid "Playing"
 msgstr "Prehráva sa"
 
@@ -17168,60 +17248,60 @@ msgstr ""
 "voľba. Ostatné počítače potom môžu prístupovať k streamu pomocou adresy "
 "http://vašaip:8080. "
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:89
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:86
 msgid "Bookmarks dialog"
 msgstr "Dialóg záložiek"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:90
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:87
 msgid "Show bookmarks dialog at startup"
 msgstr "Zobraziť dialóg so záložkami pri spustení programu."
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:91
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:88
 msgid "Extended GUI"
 msgstr "Rozšírené užívateľské rozhranie"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:92
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:89
 msgid ""
 "Show extended GUI (equalizer, image adjust, video filters...) at startup"
 msgstr ""
 "Zobraziť rozšírené užívateľské rozhranie (ekvalizér, prispôsobenie obrázkov, "
 "filtre videa...) pri spustení programu."
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:94
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:91
 msgid "Taskbar"
 msgstr "Panel úloh"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:96
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:93
 msgid "Minimal interface"
 msgstr "Minimálne rozhranie"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:97
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:94
 msgid "Use minimal interface, with no toolbar and fewer menus."
 msgstr ""
 "Použiť minimálne rozhranie, bez panelov nástrojov a s menším rozsahom menu."
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:99
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:96
 msgid "Size to video"
 msgstr "Zmeniť veľkosť na veľkosť videa"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:100
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:97
 msgid "Resize VLC to match the video resolution."
 msgstr ""
 "Zmeniť veľkosť okna programu VLC tak, aby zodpovedala rozlíšeniu videa."
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:103
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:100
 msgid "Show labels in toolbar"
 msgstr "Zobraziť názvy v paneli nástrojov"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:104
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:101
 msgid "Show labels below the icons in the toolbar."
 msgstr "Zobraziť názvy pod ikonami v paneli nástrojov."
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:106
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:103
 msgid "Playlist view"
 msgstr "Zobrazenie playlistu"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:107
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:104
 msgid ""
 "There are two possible playlist views in the interface : the normal playlist "
 "(separate window), or an embedded playlist (within the main interface, but "
@@ -17234,31 +17314,31 @@ msgstr ""
 "funkcie). Tu si môžete vybrať, ktorý vzhľad bude zastúpený ikonou na paneli "
 "nástrojov (môžu tu byť zastúpené aj obidva vzhľady)."
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:114
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:111
 msgid "Embedded"
 msgstr "Integrovaný"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:115
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:112
 msgid "Both"
 msgstr "Obidve"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:120
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:117
 msgid "wxWidgets interface module"
 msgstr "Modul rozhrania wxWidgets"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:161
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:158
 msgid "last config"
 msgstr "Posledná konfigurácia"
 
-#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:167
+#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:164
 msgid "wxWidgets dialogs provider"
 msgstr "Poskytovateľ dialógoov wxWidgets"
 
-#: modules/meta_engine/folder.c:55
+#: modules/meta_engine/folder.c:53
 msgid "Folder"
 msgstr "Priečinok"
 
-#: modules/meta_engine/folder.c:56
+#: modules/meta_engine/folder.c:54
 msgid "Folder meta data"
 msgstr "Priečinok s meta-dátami"
 
@@ -17546,40 +17626,40 @@ msgstr "Rock & roll"
 msgid "Hard rock"
 msgstr "Hard rock"
 
-#: modules/meta_engine/id3tag.c:53
+#: modules/meta_engine/id3tag.c:52
 #, fuzzy
 msgid "ID3v1/2 and APEv1/2 tags parser"
 msgstr "Analyzátor ID 3 tagov"
 
-#: modules/meta_engine/musicbrainz.c:48
+#: modules/meta_engine/musicbrainz.c:47
 msgid "MusicBrainz"
 msgstr "MusicBrainz"
 
-#: modules/meta_engine/musicbrainz.c:49
+#: modules/meta_engine/musicbrainz.c:48
 msgid "MusicBrainz meta data"
 msgstr "Metadáta MusicBrainz"
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:119
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:118
 msgid "The username of your last.fm account"
 msgstr "Meno užívateľa na Vašom poslednom účte na stránke last.fm"
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:121
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:120
 msgid "The password of your last.fm account"
 msgstr "Heslo k Vášmu účtu last.fm"
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:150
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:149
 msgid "Audioscrobbler"
 msgstr "Audioscrobbler"
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:151
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:150
 msgid "Audioscrobbler submission Plugin"
 msgstr "Prídavný modul pre Audioscrobbler"
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:343
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:353
 msgid "Last.fm username not set"
 msgstr "Meno užívateľa účtu Last.fm nie je zadané."
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:344
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:354
 msgid ""
 "Please set an username or disable audioscrobbler plugin, and then restart "
 "VLC.\n"
@@ -17589,19 +17669,19 @@ msgstr ""
 "potom program VLC reštartujte. \n"
 "Navštívte prosím adresu https://www.last.fm/join a zriaďte si účet."
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:836
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:852
 msgid "Bad last.fm Username"
 msgstr "Nesprávne meno užívateľa na účte last.fm"
 
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:837
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:853
 msgid "last.fm username is incorrect, please verify your settings"
 msgstr "Meno užívateľa nie je správne, overte prosím nastavenia"
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:37
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:35
 msgid "Dummy image chroma format"
 msgstr "Fingovaný obrázok vo formáte chroma"
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:39
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:37
 msgid ""
 "Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
@@ -17610,11 +17690,11 @@ msgstr ""
 "použiím špeciálneho formátu chroma. Po aktivovaní tejto voľby nebude musieť "
 "program zvyšovať svoj výkon žiadnymi inými úpravami."
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:43
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:41
 msgid "Save raw codec data"
 msgstr "Uložiť surové dáta kodeku."
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:45
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:43
 msgid ""
 "Save the raw codec data if you have selected/forced the dummy decoder in the "
 "main options."
@@ -17622,7 +17702,7 @@ msgstr ""
 "Ak ste si v hlavných nastaveniach zvolili fingovaný dekodér, môžete teraz "
 "uložiť \"surové\" dáta kodeku."
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:51
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:49
 msgid ""
 "By default the dummy interface plugin will start a DOS command box. Enabling "
 "the quiet mode will not bring this command box but can also be pretty "
@@ -17633,59 +17713,59 @@ msgstr ""
 "však toto okno spúšťať nebude. Môžete však mať problém so zastavením "
 "programu VLC v prípade, že nebude otvorené žiadne okno s videom."
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:59
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:57
 msgid "Dummy interface function"
 msgstr "Fingovaná funkcia rozhrania"
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:64
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:62
 msgid "Dummy Interface"
 msgstr "Fingované rozhranie"
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:69
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:67
 msgid "Dummy access function"
 msgstr "Fingovaná funkcia prístupu"
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:73
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:71
 msgid "Dummy demux function"
 msgstr "Fingovaná funkcia demuxovania"
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:77
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:75
 msgid "Dummy decoder"
 msgstr "Fingovaný dekodér"
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:78
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:76
 msgid "Dummy decoder function"
 msgstr "Fingovaná funkcia dekodéra"
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:83
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:81
 msgid "Dummy encoder function"
 msgstr "Fingovaná funkcia enkodéra"
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:87
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:85
 msgid "Dummy audio output function"
 msgstr "Fingovaný zvukový výstup"
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:91
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:89
 msgid "Dummy video output function"
 msgstr "Fingovaná funkcia video-výstupu"
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:92
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:90
 msgid "Dummy Video output"
 msgstr "Fingovaný video-výstup"
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:98
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:96
 msgid "Dummy font renderer function"
 msgstr "Fingovaná funkcia vykresľovania písma"
 
-#: modules/misc/freetype.c:109 modules/misc/win32text.c:55
+#: modules/misc/freetype.c:109 modules/misc/win32text.c:53
 msgid "Filename for the font you want to use"
 msgstr "Názov súboru s písmom, ktoré chcete použiť."
 
-#: modules/misc/freetype.c:110 modules/misc/win32text.c:56
+#: modules/misc/freetype.c:110 modules/misc/win32text.c:54
 msgid "Font size in pixels"
 msgstr "Veľkosť písma v pixeloch"
 
-#: modules/misc/freetype.c:111 modules/misc/win32text.c:57
+#: modules/misc/freetype.c:111 modules/misc/win32text.c:55
 msgid ""
 "This is the default size of the fonts that will be rendered on the video. If "
 "set to something different than 0 this option will override the relative "
@@ -17695,12 +17775,12 @@ msgstr ""
 "nastavíte hodnotu inú ako 0, toto nastavenie nebude rešpektovať relatívnu "
 "veľkosť písma."
 
-#: modules/misc/freetype.c:115 modules/misc/win32text.c:61
-#: modules/video_filter/marq.c:105 modules/video_filter/rss.c:139
+#: modules/misc/freetype.c:115 modules/misc/win32text.c:59
+#: modules/video_filter/marq.c:103 modules/video_filter/rss.c:137
 msgid "Opacity"
 msgstr "Nepriehľadnosť"
 
-#: modules/misc/freetype.c:116 modules/misc/win32text.c:62
+#: modules/misc/freetype.c:116 modules/misc/win32text.c:60
 msgid ""
 "The opacity (inverse of transparency) of the text that will be rendered on "
 "the video. 0 = transparent, 255 = totally opaque. "
@@ -17708,11 +17788,11 @@ msgstr ""
 "Nepriehľadnosť (opak efektu priehľadnosti) textu, ktorý sa vykreslí vo vnúti "
 "videa. 0 = priehľadný text, 255 = úplne nepriehľadný text."
 
-#: modules/misc/freetype.c:119 modules/misc/win32text.c:65
+#: modules/misc/freetype.c:119 modules/misc/win32text.c:63
 msgid "Text default color"
 msgstr "Predvolená farba textu"
 
-#: modules/misc/freetype.c:120 modules/misc/win32text.c:66
+#: modules/misc/freetype.c:120 modules/misc/win32text.c:64
 msgid ""
 "The color of the text that will be rendered on the video. This must be an "
 "hexadecimal (like HTML colors). The first two chars are for red, then green, "
@@ -17725,11 +17805,11 @@ msgstr ""
 "#FF0000 = červená farba, #00FF00 = zelená farba, #FFFF00 = žltá farba "
 "(červená a zelená), #FFFFFF = biela farba."
 
-#: modules/misc/freetype.c:124 modules/misc/win32text.c:70
+#: modules/misc/freetype.c:124 modules/misc/win32text.c:68
 msgid "Relative font size"
 msgstr "Relatívna veľkosť písma"
 
-#: modules/misc/freetype.c:125 modules/misc/win32text.c:71
+#: modules/misc/freetype.c:125 modules/misc/win32text.c:69
 msgid ""
 "This is the relative default size of the fonts that will be rendered on the "
 "video. If absolute font size is set, relative size will be overriden."
@@ -17738,19 +17818,19 @@ msgstr ""
 "videa. Ak je nastavená absolútna veľkosť, na relatívnu veľkosť program "
 "neberie ohľad."
 
-#: modules/misc/freetype.c:130 modules/misc/win32text.c:76
+#: modules/misc/freetype.c:130 modules/misc/win32text.c:74
 msgid "Smaller"
 msgstr "Menšie"
 
-#: modules/misc/freetype.c:130 modules/misc/win32text.c:76
+#: modules/misc/freetype.c:130 modules/misc/win32text.c:74
 msgid "Small"
 msgstr "Malé"
 
-#: modules/misc/freetype.c:131 modules/misc/win32text.c:77
+#: modules/misc/freetype.c:131 modules/misc/win32text.c:75
 msgid "Large"
 msgstr "Veľké"
 
-#: modules/misc/freetype.c:131 modules/misc/win32text.c:77
+#: modules/misc/freetype.c:131 modules/misc/win32text.c:75
 msgid "Larger"
 msgstr "Väčšie"
 
@@ -17790,7 +17870,7 @@ msgstr "Podčiarknuté"
 msgid "Fat Outline"
 msgstr "Podčiarknuté a tučné"
 
-#: modules/misc/freetype.c:157 modules/misc/win32text.c:89
+#: modules/misc/freetype.c:157 modules/misc/win32text.c:87
 msgid "Text renderer"
 msgstr "Zobrazovač textov"
 
@@ -17798,11 +17878,11 @@ msgstr "Zobrazovač textov"
 msgid "Freetype2 font renderer"
 msgstr "Vykresľovač písma Freetype 2"
 
-#: modules/misc/gnutls.c:63
+#: modules/misc/gnutls.c:62
 msgid "Diffie-Hellman prime bits"
 msgstr "Primárne Diffieho-Hellmanovo bity"
 
-#: modules/misc/gnutls.c:65
+#: modules/misc/gnutls.c:64
 msgid ""
 "This allows you to modify the Diffie-Hellman prime's number of bits, used "
 "for TLS or SSL-based server-side encryption. This is generally not needed."
@@ -17811,11 +17891,11 @@ msgstr ""
 "používajú pri TLS alebo SSL šifrovaní na serveri. Väčšinou nie je potrebné "
 "meniť toto nastavenie."
 
-#: modules/misc/gnutls.c:69
+#: modules/misc/gnutls.c:68
 msgid "Expiration time for resumed TLS sessions"
 msgstr "Čas expirácie dokončených TLS relácií"
 
-#: modules/misc/gnutls.c:71
+#: modules/misc/gnutls.c:70
 msgid ""
 "It is possible to cache the resumed TLS sessions. This is the expiration "
 "time of the sessions stored in this cache, in seconds."
@@ -17824,22 +17904,22 @@ msgstr ""
 "zadať čas, počas ktorého sa budú relácie ukladať do vyrovnávacej pamäte. Čas "
 "zadávajte v sekundách."
 
-#: modules/misc/gnutls.c:74
+#: modules/misc/gnutls.c:73
 msgid "Number of resumed TLS sessions"
 msgstr "Počet dokončených relácií TLS"
 
-#: modules/misc/gnutls.c:76
+#: modules/misc/gnutls.c:75
 msgid ""
 "This is the maximum number of resumed TLS sessions that the cache will hold."
 msgstr ""
 "Toto je maximálny počet relácií TLS, ktoré sa budú udržiavať vo vyrovnávacej "
 "pamäti."
 
-#: modules/misc/gnutls.c:79
+#: modules/misc/gnutls.c:78
 msgid "Check TLS/SSL server certificate validity"
 msgstr "Skontrolovať platnosť certifikátu TLS/SSL na serveri"
 
-#: modules/misc/gnutls.c:81
+#: modules/misc/gnutls.c:80
 msgid ""
 "This ensures that the server certificate is valid (i.e. signed by an "
 "approved Certification Authority)."
@@ -17847,11 +17927,11 @@ msgstr ""
 "Aktivovaním tejto voľby zaistíte to, že program bude komunikovať iba s "
 "certifikovaným serverom (certifikát prideľuje Certifikačná autorita)."
 
-#: modules/misc/gnutls.c:84
+#: modules/misc/gnutls.c:83
 msgid "Check TLS/SSL server hostname in certificate"
 msgstr "Skontrolovať host-názov servera v certifikáte pri TLS/SSL spojení"
 
-#: modules/misc/gnutls.c:86
+#: modules/misc/gnutls.c:85
 msgid ""
 "This ensures that the server hostname in certificate matches the requested "
 "host name."
@@ -17859,19 +17939,19 @@ msgstr ""
 "Týmto nastavením určíte, že názov host-servera musí zodpovedať požadovanému "
 "názvu."
 
-#: modules/misc/gnutls.c:91
+#: modules/misc/gnutls.c:90
 msgid "GnuTLS TLS encryption layer"
 msgstr "Kryptovacia vrstva Gnu TLS"
 
-#: modules/misc/gtk_main.c:60
+#: modules/misc/gtk_main.c:59
 msgid "Gtk+ GUI helper"
 msgstr "Pomocník pre Gtk + GUI"
 
-#: modules/misc/logger.c:119
+#: modules/misc/logger.c:116
 msgid "Log format"
 msgstr "Formát záznamu"
 
-#: modules/misc/logger.c:121
+#: modules/misc/logger.c:118
 msgid ""
 "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default), \"html\", "
 "and \"syslog\" (special mode to send to syslog instead of file."
@@ -17880,7 +17960,7 @@ msgstr ""
 "voľba), \"html\", a \"syslog\" (špeciálny mód, v ktorom budú záznamy "
 "odosielané a zaraďovanie medzi systémové záznamy, nie do zvláštneho súboru)."
 
-#: modules/misc/logger.c:125
+#: modules/misc/logger.c:122
 msgid ""
 "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and \"html"
 "\"."
@@ -17888,55 +17968,72 @@ msgstr ""
 "Zadajte formát súboru so záznamom. Môžete použiť formát \"textový\" (ten je "
 "predvolený) alebo \"html\"."
 
-#: modules/misc/logger.c:130
+#: modules/misc/logger.c:127
 msgid "Logging"
 msgstr "Zaznamenávanie"
 
-#: modules/misc/logger.c:131
+#: modules/misc/logger.c:128
 msgid "File logging"
 msgstr "Zaznamenávanie do súboru"
 
-#: modules/misc/logger.c:137
+#: modules/misc/logger.c:134
 msgid "Log filename"
 msgstr "Názov súboru so záznamom"
 
-#: modules/misc/logger.c:137
+#: modules/misc/logger.c:134
 msgid "Specify the log filename."
 msgstr "Zadajte názov súboru so záznamom."
 
-#: modules/misc/logger.c:142
+#: modules/misc/logger.c:139
 msgid "RRD output file"
 msgstr "Výstupný súbor RRD"
 
-#: modules/misc/logger.c:143
+#: modules/misc/logger.c:140
 msgid "Output data for RRDTool in this file."
 msgstr "Výstupné dáta pre RRDTool obsahuje tento súbor."
 
-#: modules/misc/memcpy/memcpyaltivec.c:56
+#: modules/misc/lua/vlclua.c:49
+#, fuzzy
+msgid "Lua Meta"
+msgstr "Metal"
+
+#: modules/misc/lua/vlclua.c:50
+msgid "Fetch Artwork using lua scripts"
+msgstr ""
+
+#: modules/misc/lua/vlclua.c:61
+msgid "Lua Playlist"
+msgstr "Playlist Lua"
+
+#: modules/misc/lua/vlclua.c:62
+msgid "Lua Playlist Parser Interface"
+msgstr "Rozhranie analyzátora Lua-playlistov"
+
+#: modules/misc/memcpy/memcpyaltivec.c:54
 msgid "AltiVec memcpy"
 msgstr "AltiVec memcpy"
 
-#: modules/misc/memcpy/memcpy.c:83
+#: modules/misc/memcpy/memcpy.c:81
 msgid "libc memcpy"
 msgstr "libc memcpy"
 
-#: modules/misc/memcpy/memcpy.c:87
+#: modules/misc/memcpy/memcpy.c:85
 msgid "3D Now! memcpy"
 msgstr "3D Now! memcpy"
 
-#: modules/misc/memcpy/memcpy.c:94
+#: modules/misc/memcpy/memcpy.c:92
 msgid "MMX memcpy"
 msgstr "MMX memcpy"
 
-#: modules/misc/memcpy/memcpy.c:99
+#: modules/misc/memcpy/memcpy.c:97
 msgid "MMX EXT memcpy"
 msgstr "MMX EXT memcpy"
 
-#: modules/misc/notify/growl.c:57
+#: modules/misc/notify/growl.c:56
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
-#: modules/misc/notify/growl.c:58
+#: modules/misc/notify/growl.c:57
 msgid ""
 "This is the host to which Growl notifications will be sent. By default, "
 "notifications are sent locally."
@@ -17944,36 +18041,23 @@ msgstr ""
 "Toto je host-adresa, na ktorú sa budú odosielať notifikácie Growl. V "
 "predvolenom nastavení sú notifikácie zasielané len lokálne."
 
-#: modules/misc/notify/growl.c:62
+#: modules/misc/notify/growl.c:61
 msgid "Growl password on the Growl server."
 msgstr "Heslo pre Growl server."
 
-#: modules/misc/notify/growl.c:64
+#: modules/misc/notify/growl.c:63
 msgid "Growl UDP port on the Growl server."
 msgstr "UDP port na Growl-serveri."
 
-#: modules/misc/notify/growl.c:70
+#: modules/misc/notify/growl.c:69
 msgid "Growl Notification Plugin"
 msgstr "Notifikačný prídavný modul Growl"
 
-#: modules/misc/notify/growl.c:142 modules/misc/notify/msn.c:164
-#: modules/misc/notify/notify.c:163
-msgid "(no title)"
-msgstr "(bez názvu)"
-
-#: modules/misc/notify/growl.c:143 modules/misc/notify/msn.c:165
-msgid "(no artist)"
-msgstr "(bez udania umelca)"
-
-#: modules/misc/notify/growl.c:144 modules/misc/notify/msn.c:166
-msgid "(no album)"
-msgstr "(bez udania albumu)"
-
-#: modules/misc/notify/msn.c:63
+#: modules/misc/notify/msn.c:62
 msgid "Title format string"
 msgstr "Formát príkazu Title"
 
-#: modules/misc/notify/msn.c:64
+#: modules/misc/notify/msn.c:63
 msgid ""
 "Format of the string to send to MSN {0} Artist, {1} Title, {2} Album. "
 "Defaults to \"Artist - Title\" ({0} - {1})."
@@ -17981,47 +18065,39 @@ msgstr ""
 "Formát príkazu, ktorý sa odosiela do siete MSN {0} Umelec, {1} Titul, {2} "
 "Album. Predvolené hodnoty sú \"Umelec - Titul\" ({0} - {1})."
 
-#: modules/misc/notify/msn.c:71
+#: modules/misc/notify/msn.c:70
 msgid "MSN Now-Playing"
 msgstr "MSN: Hlásenie o práve prehrávanej stope"
 
-#: modules/misc/notify/notify.c:59
+#: modules/misc/notify/notify.c:60
 msgid "Timeout (ms)"
 msgstr "Časový limit (v ms)"
 
-#: modules/misc/notify/notify.c:60
+#: modules/misc/notify/notify.c:61
 msgid "How long the notification will be displayed "
 msgstr "Určuje, ako dlho sa bude zobrazovať upozornenie"
 
-#: modules/misc/notify/notify.c:65
+#: modules/misc/notify/notify.c:66
 msgid "Notify"
 msgstr "Upozorniť"
 
-#: modules/misc/notify/notify.c:66
+#: modules/misc/notify/notify.c:67
 msgid "LibNotify Notification Plugin"
 msgstr "Prídavný notifikačný modul LibNotify "
 
-#: modules/misc/notify/notify.c:155
-msgid "no artist"
-msgstr "bez udania umelca"
-
-#: modules/misc/notify/notify.c:158
-msgid "no album"
-msgstr "bez udania albumu"
-
-#: modules/misc/notify/xosd.c:65
+#: modules/misc/notify/xosd.c:63
 msgid "Flip vertical position"
 msgstr "Preklopiť vertikálnu pozíciu"
 
-#: modules/misc/notify/xosd.c:66
+#: modules/misc/notify/xosd.c:64
 msgid "Display XOSD output at the bottom of the screen instead of the top."
 msgstr "Zobraziť výstup XOSD v dolnej časti obrazovky, nie v hornej."
 
-#: modules/misc/notify/xosd.c:69
+#: modules/misc/notify/xosd.c:67
 msgid "Vertical offset"
 msgstr "Vertikálny offset"
 
-#: modules/misc/notify/xosd.c:70
+#: modules/misc/notify/xosd.c:68
 msgid ""
 "Vertical offset between the border of the screen and the displayed text (in "
 "pixels, defaults to 30 pixels)."
@@ -18029,25 +18105,25 @@ msgstr ""
 "Vertikálny offset medzi okrajmi obrazovky a zobrazeným textom (v pixeloch, "
 "predvolená je hodnota 30 pixelov)."
 
-#: modules/misc/notify/xosd.c:74
+#: modules/misc/notify/xosd.c:72
 msgid "Shadow offset"
 msgstr "Offset tieňa"
 
-#: modules/misc/notify/xosd.c:75
+#: modules/misc/notify/xosd.c:73
 msgid ""
 "Offset between the text and the shadow (in pixels, defaults to 2 pixels)."
 msgstr ""
 "Offset medzi textom a tieňom (v pixeloch, predvolená hodnota = 2 pixely)."
 
-#: modules/misc/notify/xosd.c:79
+#: modules/misc/notify/xosd.c:77
 msgid "Font used to display text in the XOSD output."
 msgstr "Písmo používané pri zobrazovaní textu vo výstupe XOSD."
 
-#: modules/misc/notify/xosd.c:81
+#: modules/misc/notify/xosd.c:79
 msgid "Color used to display text in the XOSD output."
 msgstr "Farba textu zobrazovaného vo výstupe XOSD."
 
-#: modules/misc/notify/xosd.c:86
+#: modules/misc/notify/xosd.c:84
 msgid "XOSD interface"
 msgstr "Rozhranie XOSD"
 
@@ -18067,11 +18143,11 @@ msgstr "Export playlistu vo formáte XSPF"
 msgid "HAL devices detection"
 msgstr "Detekcia zariadení HAL"
 
-#: modules/misc/qte_main.cpp:66
+#: modules/misc/qte_main.cpp:65
 msgid "Run as standalone Qt/Embedded GUI Server"
 msgstr "Spustiť ako samostatný Qt/Integrovaný GUI Server"
 
-#: modules/misc/qte_main.cpp:67
+#: modules/misc/qte_main.cpp:66
 msgid ""
 "Use this option to run as standalone Qt/Embedded GUI Server. This option is "
 "equivalent to the -qws option from normal Qt."
@@ -18080,27 +18156,27 @@ msgstr ""
 "Server. Táto funkcia je ekvivalentom k funkcií -qws, ktorú možno spustiť z "
 "normálneho Qt."
 
-#: modules/misc/qte_main.cpp:72
+#: modules/misc/qte_main.cpp:71
 msgid "Qt Embedded GUI helper"
 msgstr "Integrovaný GUI pomocník pre QT"
 
-#: modules/misc/qte_main.cpp:184
+#: modules/misc/qte_main.cpp:177
 msgid "video"
 msgstr "video"
 
-#: modules/misc/quartztext.c:81
+#: modules/misc/quartztext.c:80
 msgid "Mac Text renderer"
 msgstr "Vykresľovač textov pre Mac"
 
-#: modules/misc/quartztext.c:82
+#: modules/misc/quartztext.c:81
 msgid "Quartz font renderer"
 msgstr "Vykresľovač písma Quartz"
 
-#: modules/misc/rtsp.c:51
+#: modules/misc/rtsp.c:49
 msgid "RTSP host address"
 msgstr "Host-adresa pre RTSP"
 
-#: modules/misc/rtsp.c:53
+#: modules/misc/rtsp.c:51
 msgid ""
 "This defines the address, port and path the RTSP VOD server will listen on.\n"
 "Syntax is address:port/path. The default is to listen on all interfaces "
@@ -18116,11 +18192,11 @@ msgstr ""
 "príkaz \"localhost\".Ak chcete prijímať príkazy len z lokálneho rozhrania, "
 "do políčka s adresou zadajte slovo \"localhost\"."
 
-#: modules/misc/rtsp.c:58
+#: modules/misc/rtsp.c:56
 msgid "Maximum number of connections"
 msgstr "Maximálny počet spojení"
 
-#: modules/misc/rtsp.c:59
+#: modules/misc/rtsp.c:57
 msgid ""
 "This limits the maximum number of clients that can connect to the RTSP VOD. "
 "0 means no limit."
@@ -18128,15 +18204,15 @@ msgstr ""
 "Touto voľbou môžete obmedziť maximálny počet klientov, ktorí sa môžu "
 "pripojiť na RTSP VOD. Hodnota 0 = žiaden limit."
 
-#: modules/misc/rtsp.c:62
+#: modules/misc/rtsp.c:60
 msgid "MUX for RAW RTSP transport"
 msgstr "MUX pre RAW RTSP transport"
 
-#: modules/misc/rtsp.c:64
+#: modules/misc/rtsp.c:62
 msgid "Sets the timeout option in the RTSP session string"
 msgstr "Nastaví sa časový limit RTSP relácie"
 
-#: modules/misc/rtsp.c:66
+#: modules/misc/rtsp.c:64
 msgid ""
 "Defines what timeout option to add to the RTSP session ID string. Setting it "
 "to a negative number removes the timeout option entirely. This is needed by "
@@ -18149,23 +18225,23 @@ msgstr ""
 "HansunTech, pretože tieto prijímače nepodporujú spracovanie časového limitu. "
 "Predvolená hodnota je 5."
 
-#: modules/misc/rtsp.c:72
+#: modules/misc/rtsp.c:70
 msgid "RTSP VoD"
 msgstr "RTSP VoD"
 
-#: modules/misc/rtsp.c:73
+#: modules/misc/rtsp.c:71
 msgid "RTSP VoD server"
 msgstr "RTSP VoD server"
 
-#: modules/misc/screensaver.c:82
+#: modules/misc/screensaver.c:81
 msgid "X Screensaver disabler"
 msgstr "Blokovač šetrič obrazovky X"
 
-#: modules/misc/svg.c:67
+#: modules/misc/svg.c:65
 msgid "SVG template file"
 msgstr "Súbor so šablónou SVG"
 
-#: modules/misc/svg.c:68
+#: modules/misc/svg.c:66
 msgid ""
 "Location of a file holding a SVG template for automatic string conversion"
 msgstr ""
@@ -18176,76 +18252,76 @@ msgstr ""
 msgid "C module that does nothing"
 msgstr "C modul, ktorý momentálne nemá žiadnu funkciu"
 
-#: modules/misc/testsuite/test4.c:63
+#: modules/misc/testsuite/test4.c:62
 msgid "Miscellaneous stress tests"
 msgstr "Rôzne záťažové testy"
 
-#: modules/misc/win32text.c:90
+#: modules/misc/win32text.c:88
 msgid "Win32 font renderer"
 msgstr "Vykresľovač písma Win32"
 
-#: modules/misc/xml/libxml.c:41
+#: modules/misc/xml/libxml.c:40
 msgid "XML Parser (using libxml2)"
 msgstr "Analyzátor XML (používa knižnicu libxml2)"
 
-#: modules/misc/xml/xtag.c:88
+#: modules/misc/xml/xtag.c:84
 msgid "Simple XML Parser"
 msgstr "Jednoduchý analyzátor XML"
 
-#: modules/mux/asf.c:49
+#: modules/mux/asf.c:48
 msgid "Title to put in ASF comments."
 msgstr "Titulok, ktorý chcete zapísať do komentárov v ASF súboroch."
 
-#: modules/mux/asf.c:51
+#: modules/mux/asf.c:50
 msgid "Author to put in ASF comments."
 msgstr "Autor, ktorého chcete zapísať do komentárov v ASF súboroch."
 
-#: modules/mux/asf.c:53
+#: modules/mux/asf.c:52
 msgid "Copyright string to put in ASF comments."
 msgstr ""
 "Informácie o copyrighte, ktoré chcete zapísať do komentárov v ASF súboroch."
 
-#: modules/mux/asf.c:54
+#: modules/mux/asf.c:53
 msgid "Comment"
 msgstr "Komentár"
 
-#: modules/mux/asf.c:55
+#: modules/mux/asf.c:54
 msgid "Comment to put in ASF comments."
 msgstr "Komentár, ktorý bude uložený v ASF súbore."
 
-#: modules/mux/asf.c:57
+#: modules/mux/asf.c:56
 msgid "\"Rating\" to put in ASF comments."
 msgstr "\"Hodnotenie\", ktoré chcete zapísať do komentárov v ASF súboroch."
 
-#: modules/mux/asf.c:58
+#: modules/mux/asf.c:57
 msgid "Packet Size"
 msgstr "Veľkosť paketu"
 
-#: modules/mux/asf.c:59
+#: modules/mux/asf.c:58
 msgid "ASF packet size -- default is 4096 bytes"
 msgstr "Veľkosť ASF-paketu - predvolená hodnota je 4096 bytov."
 
-#: modules/mux/asf.c:62
+#: modules/mux/asf.c:61
 msgid "ASF muxer"
 msgstr "Muxér pre formát ASF"
 
-#: modules/mux/asf.c:540
+#: modules/mux/asf.c:539
 msgid "Unknown Video"
 msgstr "Neznáme video"
 
-#: modules/mux/avi.c:43
+#: modules/mux/avi.c:42
 msgid "AVI muxer"
 msgstr "Muxér pre formát AVI"
 
-#: modules/mux/dummy.c:41
+#: modules/mux/dummy.c:40
 msgid "Dummy/Raw muxer"
 msgstr "Muxér fingovaných streamov/raw streamov"
 
-#: modules/mux/mp4.c:46
+#: modules/mux/mp4.c:44
 msgid "Create \"Fast Start\" files"
 msgstr "Vytvoriť súbory pre \"Rýchle spustenie\""
 
-#: modules/mux/mp4.c:48
+#: modules/mux/mp4.c:46
 msgid ""
 "Create \"Fast Start\" files. \"Fast Start\" files are optimized for "
 "downloads and allow the user to start previewing the file while it is "
@@ -18255,15 +18331,15 @@ msgstr ""
 "vhodné pri sťahovaní streamov, aby si užívateľ mohol stream pozerať už počas "
 "jeho sťahovania."
 
-#: modules/mux/mp4.c:58
+#: modules/mux/mp4.c:56
 msgid "MP4/MOV muxer"
 msgstr "Muxér pre formát MP4/MOV"
 
-#: modules/mux/mpeg/ps.c:45 modules/mux/mpeg/ts.c:144
+#: modules/mux/mpeg/ps.c:44 modules/mux/mpeg/ts.c:143
 msgid "DTS delay (ms)"
 msgstr "Oneskorenie DTS (v ms)"
 
-#: modules/mux/mpeg/ps.c:46
+#: modules/mux/mpeg/ps.c:45
 msgid ""
 "Delay the DTS (decoding time stamps) and PTS (presentation timestamps) of "
 "the data in the stream, compared to the SCRs. This allows for some buffering "
@@ -18273,75 +18349,75 @@ msgstr ""
 "prezentácie) v dátach v streame, vzhľadom k SCR. Touto voľbou povolíte "
 "klientskému dekodéru ukladanie streamu do vyrovnávacej pamäte."
 
-#: modules/mux/mpeg/ps.c:51
+#: modules/mux/mpeg/ps.c:50
 msgid "PES maximum size"
 msgstr "Maximálna veľkosť PES"
 
-#: modules/mux/mpeg/ps.c:52
+#: modules/mux/mpeg/ps.c:51
 msgid "Set the maximum allowed PES size when producing the MPEG PS streams."
 msgstr ""
 "Zadajte maximálnu povolenú hodnotu parametra PES, ktorý sa používa pri "
 "vytváraní MPEG PS streamov."
 
-#: modules/mux/mpeg/ps.c:61
+#: modules/mux/mpeg/ps.c:60
 msgid "PS muxer"
 msgstr "Muxér pre formát PS"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:84
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:83
 msgid "Video PID"
 msgstr "Video PID"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:85
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:84
 msgid ""
 "Assign a fixed PID to the video stream. The PCR PID will automatically be "
 "the video."
 msgstr "Tu môžete prideliť fixný PID identifikátor k určitému video-streamu. "
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:87
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:86
 msgid "Audio PID"
 msgstr "Audio PID"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:88
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:87
 msgid "Assign a fixed PID to the audio stream."
 msgstr "Tu môžete prideliť fixný identifikátor k určitému audio-streamu."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:89
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:88
 msgid "SPU PID"
 msgstr "SPU PID"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:90
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:89
 msgid "Assign a fixed PID to the SPU."
 msgstr "Tu môžete prideliť PID identifikátor k SPU."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:91
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:90
 msgid "PMT PID"
 msgstr "PMT PID"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:92
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:91
 msgid "Assign a fixed PID to the PMT"
 msgstr "Tu môžete prideliť PID identifikátor k PMT."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:93
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:92
 msgid "TS ID"
 msgstr "TS ID"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:94
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:93
 msgid "Assign a fixed Transport Stream ID."
 msgstr "Prideliť fixné ident. číslo transportnému streamu."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:95
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:94
 msgid "NET ID"
 msgstr "NET ID"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:96
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:95
 msgid "Assign a fixed Network ID (for SDT table)"
 msgstr "Tu môžete prideliť fixný identifikátor Network ID (pre tabuľku SDT)."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:98
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:97
 msgid "PMT Program numbers"
 msgstr "Číslo programu PMT"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:99
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:98
 msgid ""
 "Assign a program number to each PMT. This requires \"Set PID to ID of ES\" "
 "to be enabled."
@@ -18350,11 +18426,11 @@ msgstr ""
 "použiť, musíte zapnúť aj funkciu \"Nastaviť hodnotu PID na ident. číslo "
 "elementárneho streamu\"."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:102
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:101
 msgid "Mux PMT (requires --sout-ts-es-id-pid)"
 msgstr "Muxovať PMT (vyžaduje sa --sout-ts-es-id-pid)"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:103
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:102
 msgid ""
 "Define the pids to add to each pmt. This requires \"Set PID to ID of ES\" to "
 "be enabled."
@@ -18363,11 +18439,11 @@ msgstr ""
 "použiť túto funkciu, musí byť aktivovaná aj funkcia \"Nastaviť hodnotu PID "
 "na ident. číslo elementárneho streamu\"."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:106
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:105
 msgid "SDT Descriptors (requires --sout-ts-es-id-pid)"
 msgstr "Popisovače SDT (vyžaduje sa --sout-ts-es-id-pid)"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:107
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:106
 msgid ""
 "Defines the descriptors of each SDT. Thisrequires \"Set PID to ID of ES\" to "
 "be enabled."
@@ -18376,11 +18452,11 @@ msgstr ""
 "musí byť aktivovaná aj funkcia \"Nastaviť hodnotu PID na ident. číslo "
 "elementárneho streamu\"."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:110
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:109
 msgid "Set PID to ID of ES"
 msgstr "Nastaviť hodnotu PID na ident. číslo elementárneho streamu"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:111
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:110
 msgid ""
 "Sets PID to the ID if the incoming ES. This is for use with --ts-es-id-pid, "
 "and allows to have the same PIDs in the input and output streams."
@@ -18389,11 +18465,11 @@ msgstr ""
 "umožňuje to, aby vo vstupnom aj výstupnom streame boli použité rovnaké "
 "identifikátory PID."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:115
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:114
 msgid "Data alignment"
 msgstr "Zrovnanie dát"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:116
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:115
 msgid ""
 "Enforces alignment of all access units on PES boundaries. Disabling this "
 "might save some bandwidth but introduce incompatibilities."
@@ -18402,11 +18478,11 @@ msgstr ""
 "Zablokovaním tejto funkcie sa môže ušetriť prenosové pásmo, ale môžu nastať "
 "aj problémy s kompatibilitou."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:119
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:118
 msgid "Shaping delay (ms)"
 msgstr "Oneskorenie vytvárania (v ms)"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:120
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:119
 msgid ""
 "Cut the stream in slices of the given duration, and ensure a constant "
 "bitrate between the two boundaries. This avoids having huge bitrate peaks, "
@@ -18417,11 +18493,11 @@ msgstr ""
 "aby vznikali priveľké špičky v dátovom toku. Takéto špičky by prekážali "
 "obzvlášť v referenčných snímkach."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:125
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:124
 msgid "Use keyframes"
 msgstr "Použiť kľúčové snímky"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:126
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:125
 msgid ""
 "If enabled, and shaping is specified, the TS muxer will place the boundaries "
 "at the end of I pictures. In that case, the shaping duration given by the "
@@ -18433,11 +18509,11 @@ msgstr ""
 "zvýši efektivitu algoritmu pre vytváranie snímok, pretože I-snímky bývajú "
 "väčšinou najväčšími snímkami v streame."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:133
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:132
 msgid "PCR delay (ms)"
 msgstr "Oneskorenie PCR (v ms)"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:134
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:133
 msgid ""
 "Set at which interval PCRs (Program Clock Reference) will be sent (in "
 "milliseconds). This value should be below 100ms. (default is 70ms)."
@@ -18446,19 +18522,19 @@ msgstr ""
 "Reference). Interval sa udáva v milisekundách. Táto hodnota by mala byť "
 "nižšia ako 100 ms - predvolená hodnota je 70 ms."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:138
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:137
 msgid "Minimum B (deprecated)"
 msgstr "Minimum B (odporúčame: nenastavovať)"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:139 modules/mux/mpeg/ts.c:142
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:138 modules/mux/mpeg/ts.c:141
 msgid "This setting is deprecated and not used anymore"
 msgstr "Toto nastavenie je veľmi diskutabilné a preto sa už prestáva používať."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:141
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:140
 msgid "Maximum B (deprecated)"
 msgstr "Maximum B (odporúčame: nenastavovať)"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:145
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:144
 msgid ""
 "Delay the DTS (decoding time stamps) and PTS (presentation timestamps) of "
 "the data in the stream, compared to the PCRs. This allows for some buffering "
@@ -18468,38 +18544,38 @@ msgstr ""
 "prezentácie) v dátach v streame, vzhľadom k PCR. Touto voľbou povolíte "
 "klientskému dekodéru ukladanie streamu do vyrovnávacej pamäte."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:150
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:149
 msgid "Crypt audio"
 msgstr "Kryptovať zvuk"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:151
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:150
 msgid "Crypt audio using CSA"
 msgstr "Kryptovať zvuk použitím algoritmu CSA"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:152
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:151
 msgid "Crypt video"
 msgstr "Kryptovať video"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:153
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:152
 msgid "Crypt video using CSA"
 msgstr "Kryptovať video použitím algoritmu CSA"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:155
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:154
 msgid "CSA Key"
 msgstr "Kľúč CSA"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:156
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:155
 msgid ""
 "CSA encryption key. This must be a 16 char string (8 hexadecimal bytes)."
 msgstr ""
 "Kryptovací kľúč CSA. Tento príkaz musí mať 16 znakov (alebo 8 bytov v "
 "hexadecimálnom vyjadrení)."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:159
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:158
 msgid "Packet size in bytes to encrypt"
 msgstr "Veľkosť kryptovaného paketu v bytoch"
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:160
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:159
 msgid ""
 "Size of the TS packet to encrypt. The encryption routines subtract the TS-"
 "header from the value before encrypting."
@@ -18507,15 +18583,15 @@ msgstr ""
 "Veľkosť TS paketu, ktorý sa bude kryptovať. Pred kryptovaním sa extrahuje TS-"
 "hlavička."
 
-#: modules/mux/mpeg/ts.c:173
+#: modules/mux/mpeg/ts.c:172
 msgid "TS muxer (libdvbpsi)"
 msgstr "Muxér TS (libdvbpsi)"
 
-#: modules/mux/mpjpeg.c:34
+#: modules/mux/mpjpeg.c:33
 msgid "Multipart separator string"
 msgstr "Oddeľovač príkazov s viacerými časťami"
 
-#: modules/mux/mpjpeg.c:35
+#: modules/mux/mpjpeg.c:34
 msgid ""
 "Multipart strings like MPJPEG use a specific string to separate its content "
 "pieces. You can select this string. Default is --myboundary"
@@ -18526,39 +18602,39 @@ msgstr ""
 "Príkaz, ktorý vložíte pomocou tejto voľby sa volá -myboundary (v preklade: "
 "moja hranica)"
 
-#: modules/mux/mpjpeg.c:52
+#: modules/mux/mpjpeg.c:51
 msgid "Multipart JPEG muxer"
 msgstr "Muxér rozdelených JPEG obrázkov"
 
-#: modules/mux/ogg.c:49
+#: modules/mux/ogg.c:47
 msgid "Ogg/OGM muxer"
 msgstr "Muxér pre formát Ogg/OGM"
 
-#: modules/mux/wav.c:42
+#: modules/mux/wav.c:41
 msgid "WAV muxer"
 msgstr "Muxér pre formát WAV"
 
-#: modules/packetizer/copy.c:43
+#: modules/packetizer/copy.c:42
 msgid "Copy packetizer"
 msgstr "Paketizér pre kopírovanie"
 
-#: modules/packetizer/h264.c:49
+#: modules/packetizer/h264.c:48
 msgid "H.264 video packetizer"
 msgstr "Paketizér pre video vo formáte H.264"
 
-#: modules/packetizer/mpeg4audio.c:122
+#: modules/packetizer/mpeg4audio.c:120
 msgid "MPEG4 audio packetizer"
 msgstr "Paketizér pre zvuk vo formáte MPEG4"
 
-#: modules/packetizer/mpeg4video.c:49
+#: modules/packetizer/mpeg4video.c:48
 msgid "MPEG4 video packetizer"
 msgstr "Paketizér pre video vo formáte MPEG4"
 
-#: modules/packetizer/mpegvideo.c:51
+#: modules/packetizer/mpegvideo.c:50
 msgid "Sync on Intra Frame"
 msgstr "Synchronizovať na intra-snímke"
 
-#: modules/packetizer/mpegvideo.c:52
+#: modules/packetizer/mpegvideo.c:51
 msgid ""
 "Normally the packetizer would sync on the next full frame. This flags "
 "instructs the packetizer to sync on the first Intra Frame found."
@@ -18567,53 +18643,48 @@ msgstr ""
 "najbližšej celej snímke. Po aktivovaní tejto voľby sa však bude "
 "synchronizovať na prvej nájdenej intra-snímke."
 
-#: modules/packetizer/mpegvideo.c:65
+#: modules/packetizer/mpegvideo.c:64
 msgid "MPEG-I/II video packetizer"
 msgstr "Paketizér videa vo formáte MPEG-I/II"
 
-#: modules/packetizer/vc1.c:46
+#: modules/packetizer/vc1.c:45
 msgid "VC-1 packetizer"
 msgstr "Paketizér VC-1"
 
-#: modules/services_discovery/bonjour.c:52
+#: modules/services_discovery/bonjour.c:51
 msgid "Bonjour services"
 msgstr "Služby funkcie Bonjour"
 
-#: modules/services_discovery/bonjour.c:311
-#: modules/services_discovery/bonjour.c:313
+#: modules/services_discovery/bonjour.c:293
 msgid &quo