* Bumped up revision number to 0.5.3-test2
[vlc.git] / po / no.po
index f4a7d71..bf4b902 100644 (file)
--- a/po/no.po
+++ b/po/no.po
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vlc\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-04-01 00:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-04-02 00:02+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-03-16 00:01+0100\n"
 "Last-Translator: Haakon Meland Eriksen <haakon.eriksen@far.no>\n"
 "Language-Team: vlc <>\n"
@@ -106,9 +106,7 @@ msgstr "detaljniv
 msgid ""
 "This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
-msgstr ""
-"Sett detaljnivået på beskjeder med dette alternativet (0=bare feil og "
-"standard meldinger, 1=advarsler, 2=feilretting)."
+msgstr "Sett detaljnivået på beskjeder med dette alternativet (0=bare feil og standard meldinger, 1=advarsler, 2=feilretting)."
 
 #: src/libvlc.h:54
 msgid "be quiet"
@@ -127,9 +125,7 @@ msgstr "Varighet"
 #: src/libvlc.h:60
 #, fuzzy
 msgid "This option allows you to enable the translation of the interface."
-msgstr ""
-"Standard sti som grensesnittet benytter for å finne filer velger du med "
-"dette alternativet."
+msgstr "Standard sti som grensesnittet benytter for å finne filer velger du med dette alternativet."
 
 #: src/libvlc.h:62
 #, fuzzy
@@ -140,9 +136,7 @@ msgstr "Beskjeder"
 msgid ""
 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
-msgstr ""
-"Når dette alternativet er påskrudd fargelegges meldinger til konsolen. "
-"Terminalklienten trenger Linux-fargestøtte for at dette skal virke."
+msgstr "Når dette alternativet er påskrudd fargelegges meldinger til konsolen. Terminalklienten trenger Linux-fargestøtte for at dette skal virke."
 
 #: src/libvlc.h:67
 msgid "show advanced options"
@@ -152,10 +146,7 @@ msgstr "vis avanserte alternativer"
 msgid ""
 "When this option is turned on, the interfaces will show all the available "
 "options, including those that most users should never touch"
-msgstr ""
-"Alle tilgjengelige alternativer vises for grensesnittene når dette "
-"alternativet er påskrudd, inkludert de som de fleste brukere aldri burde "
-"røre."
+msgstr "Alle tilgjengelige alternativer vises for grensesnittene når dette alternativet er påskrudd, inkludert de som de fleste brukere aldri burde røre."
 
 #: src/libvlc.h:72
 msgid "interface default search path"
@@ -165,9 +156,7 @@ msgstr "standard s
 msgid ""
 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
 "when looking for a file."
-msgstr ""
-"Standard sti som grensesnittet benytter for å finne filer velger du med "
-"dette alternativet."
+msgstr "Standard sti som grensesnittet benytter for å finne filer velger du med dette alternativet."
 
 #: src/libvlc.h:77
 msgid "plugin search path"
@@ -221,9 +210,7 @@ msgstr "Lydeksport volum"
 #: src/libvlc.h:98
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
-msgstr ""
-"Du velger standardvolum for lydekport i et område fra 0 til 1024 med dette "
-"alternativet."
+msgstr "Du velger standardvolum for lydekport i et område fra 0 til 1024 med dette alternativet."
 
 #: src/libvlc.h:101
 #, fuzzy
@@ -255,9 +242,7 @@ msgstr "kompenserer for desynkronisering av lyd/bilde (i millisekunder)"
 msgid ""
 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
 "notice a lag between the video and the audio."
-msgstr ""
-"Du kan forsinke lydeksporten med dette alternativet. Hvis du oppdager "
-"tidsforsinkelse mellom lyd og bilde kan dette være svært kjekt."
+msgstr "Du kan forsinke lydeksporten med dette alternativet. Hvis du oppdager tidsforsinkelse mellom lyd og bilde kan dette være svært kjekt."
 
 #: src/libvlc.h:115
 msgid "use the S/PDIF audio output when available"
@@ -267,9 +252,7 @@ msgstr "bruk S/PDIF lydeksport n
 msgid ""
 "This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
 "hardware supports it as well as the audio stream being played."
-msgstr ""
-"Du kan bruke S/PDIF lydeksport som standard når maskinvaren din støtter "
-"dette i tillegg til lydstrømmen som avspilles."
+msgstr "Du kan bruke S/PDIF lydeksport som standard når maskinvaren din støtter dette i tillegg til lydstrømmen som avspilles."
 
 #: src/libvlc.h:120
 msgid "headphone virtual spatialization effect"
@@ -282,12 +265,7 @@ msgid ""
 "realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
 "tiring when listening to music for long periods of time.\n"
 "It works with any source format from mono to 5.1."
-msgstr ""
-"Du får følelsen av å stå i et rom med et komplett 5.1 høytaleranlegg selv om "
-"du bare benytter en høretelefon når denne effekten er valgt, noe som gir en "
-"mer realistisk lydopplevelse. Når du hører på musikk over lengre tidsrom bør "
-"denne effekten gi en mer komfortabel og mindre trøttende opplevelse. "
-"Effekten virker uansett kildeformat, fra mono to 5.1."
+msgstr "Du får følelsen av å stå i et rom med et komplett 5.1 høytaleranlegg selv om du bare benytter en høretelefon når denne effekten er valgt, noe som gir en mer realistisk lydopplevelse. Når du hører på musikk over lengre tidsrom bør denne effekten gi en mer komfortabel og mindre trøttende opplevelse. Effekten virker uansett kildeformat, fra mono to 5.1."
 
 #: src/libvlc.h:129
 #, fuzzy
@@ -346,9 +324,7 @@ msgstr "videoh
 msgid ""
 "You can enforce the video height here. By default VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
-msgstr ""
-"Her kan du sette videohøyden. Standardinnstillingen er at VLC tilpasser seg "
-"til videoviseren."
+msgstr "Her kan du sette videohøyden. Standardinnstillingen er at VLC tilpasser seg til videoviseren."
 
 #: src/libvlc.h:155
 #, fuzzy
@@ -367,9 +343,7 @@ msgstr "videoeksport i gr
 msgid ""
 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
 "can also allow you to save some processing power)."
-msgstr ""
-"Fargeinformasjon fra videoen blir ikke dekodet når dette alternativet er "
-"valgt. (Du sparer litt prosessorkraft)."
+msgstr "Fargeinformasjon fra videoen blir ikke dekodet når dette alternativet er valgt. (Du sparer litt prosessorkraft)."
 
 #: src/libvlc.h:164
 #, fuzzy
@@ -379,8 +353,7 @@ msgstr "Fullskjermdybde:"
 #: src/libvlc.h:166
 msgid ""
 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
-msgstr ""
-"VLC starter alltid video på hele skjermen når dette alternativet er påskrudd."
+msgstr "VLC starter alltid video på hele skjermen når dette alternativet er påskrudd."
 
 #: src/libvlc.h:169
 #, fuzzy
@@ -391,9 +364,7 @@ msgstr "Fullskjermdybde:"
 msgid ""
 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
 "your graphic card."
-msgstr ""
-"VLC vil prøve å bruke \"overlay\" egenskapene i grafikkortet ditt hvis dette "
-"alternativet er påskrudd."
+msgstr "VLC vil prøve å bruke \"overlay\" egenskapene i grafikkortet ditt hvis dette alternativet er påskrudd."
 
 #: src/libvlc.h:174
 msgid "force SPU position"
@@ -403,9 +374,7 @@ msgstr "Fastsett SPU posisjon"
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
-msgstr ""
-"Du kan plassere undertekstene under filmen med dette alternativet, i stedet "
-"for over filmen. Du kan også prøve andre posisjoner."
+msgstr "Du kan plassere undertekstene under filmen med dette alternativet, i stedet for over filmen. Du kan også prøve andre posisjoner."
 
 #: src/libvlc.h:179
 #, fuzzy
@@ -416,10 +385,7 @@ msgstr "Standard grensesnitt: "
 msgid ""
 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
-msgstr ""
-"Du kan legge til filtre for etterbehandling for å forbedre bildekvaliteten, "
-"for eksempel for å fjerne striper, eller for å klone eller forvrenge "
-"videovinduet. "
+msgstr "Du kan legge til filtre for etterbehandling for å forbedre bildekvaliteten, for eksempel for å fjerne striper, eller for å klone eller forvrenge videovinduet. "
 
 #: src/libvlc.h:185
 msgid "source aspect ratio"
@@ -432,13 +398,7 @@ msgid ""
 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
-msgstr ""
-"Her fastsettes kildens bildeformat. Noen DVDer vil for eksempel påstå at de "
-"har 16:9 som format mens de egentlig har 4:3. VLC kan også bruke "
-"innstillingen som et hint for filmer som mangler informasjon om bildeformat. "
-"Formater aksepteres på formen x:y (4:3, 16:9, etc.) som uttrykk for det "
-"globale bildeformatet, eller som et desimaltall (1.25, 1.3333, etc.) som "
-"uttrykk for firkantetheten til pixlene."
+msgstr "Her fastsettes kildens bildeformat. Noen DVDer vil for eksempel påstå at de har 16:9 som format mens de egentlig har 4:3. VLC kan også bruke innstillingen som et hint for filmer som mangler informasjon om bildeformat. Formater aksepteres på formen x:y (4:3, 16:9, etc.) som uttrykk for det globale bildeformatet, eller som et desimaltall (1.25, 1.3333, etc.) som uttrykk for firkantetheten til pixlene."
 
 #: src/libvlc.h:195
 msgid "destination aspect ratio"
@@ -451,12 +411,7 @@ msgid ""
 "may be used when you output VLC's signal to another device such as a TV set. "
 "Accepted format is a float value (1, 1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel "
 "squareness."
-msgstr ""
-"Her fastsettes målets pixelstørrelse. Standarden i VLC er å anta at pixlene "
-"danner et kvadrat, med mindre maskinvaren din kan fortelle VLC noe annet. Du "
-"kan bruke dette hvis du sender VLCs signal til et annet apparat, slik som en "
-"TV. Formatet må uttrykkes som et desimaltall (1, 1.25, 1.3333, etc.) som "
-"uttrykk for firkantetheten til pixlene."
+msgstr "Her fastsettes målets pixelstørrelse. Standarden i VLC er å anta at pixlene danner et kvadrat, med mindre maskinvaren din kan fortelle VLC noe annet. Du kan bruke dette hvis du sender VLCs signal til et annet apparat, slik som en TV. Formatet må uttrykkes som et desimaltall (1, 1.25, 1.3333, etc.) som uttrykk for firkantetheten til pixlene."
 
 #: src/libvlc.h:204
 #, fuzzy
@@ -476,9 +431,7 @@ msgstr "Grensesnitt"
 msgid ""
 "This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
 "usually 1500."
-msgstr ""
-"Her er pakkestørrelsen for UDP slik vi antar den vil være. I Ethernet er "
-"dette vanligvis 1500."
+msgstr "Her er pakkestørrelsen for UDP slik vi antar den vil være. I Ethernet er dette vanligvis 1500."
 
 #: src/libvlc.h:213
 #, fuzzy
@@ -487,8 +440,7 @@ msgstr "Nettverkskanal:"
 
 #: src/libvlc.h:215
 msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
-msgstr ""
-"Hvis du vil bruke VideoLAN Channel Server skrur du på dette alternativet."
+msgstr "Hvis du vil bruke VideoLAN Channel Server skrur du på dette alternativet."
 
 #: src/libvlc.h:217
 #, fuzzy
@@ -517,9 +469,7 @@ msgstr "_Gjem grensesnitt"
 msgid ""
 "If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
 "solution, you may indicate here which interface to use."
-msgstr ""
-"Hvis du har flere nettverksgrensesnitt i Linux-maskinen din og bruker VLAN-"
-"løsningen, kan du skrive hvilket som skal brukes her."
+msgstr "Hvis du har flere nettverksgrensesnitt i Linux-maskinen din og bruker VLAN-løsningen, kan du skrive hvilket som skal brukes her."
 
 #: src/libvlc.h:230
 #, fuzzy
@@ -531,10 +481,7 @@ msgid ""
 "If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
 "solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
 "multicasting interface here."
-msgstr ""
-"Hvis du har flere nettverksgrensesnitt i maskinen din og bruker multicast-"
-"løsningen, må du antakelig skrive IP-adressen til multicast-grensesnittet "
-"her."
+msgstr "Hvis du har flere nettverksgrensesnitt i maskinen din og bruker multicast-løsningen, må du antakelig skrive IP-adressen til multicast-grensesnittet her."
 
 #: src/libvlc.h:236
 msgid "time to live"
@@ -553,8 +500,7 @@ msgstr "Avslutt programmet"
 
 #: src/libvlc.h:243
 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
-msgstr ""
-"Angi hvilket program som skal velges ved å angi programmets Service ID."
+msgstr "Angi hvilket program som skal velges ved å angi programmets Service ID."
 
 #: src/libvlc.h:245
 msgid "choose audio"
@@ -573,9 +519,7 @@ msgstr "Velg Kapittel"
 msgid ""
 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
 "to n)."
-msgstr ""
-"Skriv inn nummeret på lydkanalen du ønsker å bruke for lydstrømmen fra en "
-"DVD (fra 1 til n)."
+msgstr "Skriv inn nummeret på lydkanalen du ønsker å bruke for lydstrømmen fra en DVD (fra 1 til n)."
 
 #: src/libvlc.h:254
 #, fuzzy
@@ -586,9 +530,7 @@ msgstr "Velg tittel"
 msgid ""
 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
 "(from 1 to n)."
-msgstr ""
-"Skriv inn nummeret på undertekstkanalen du ønsker å bruke for tekststrømmen "
-"fra en DVD (fra 1 to n)."
+msgstr "Skriv inn nummeret på undertekstkanalen du ønsker å bruke for tekststrømmen fra en DVD (fra 1 to n)."
 
 #: src/libvlc.h:259
 msgid "DVD device"
@@ -622,9 +564,7 @@ msgstr "fastsett IPv6"
 msgid ""
 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
 "connections."
-msgstr ""
-"Ved å sette hake i denne ruten brukes IPv6 som standard for alle "
-"forbindelser over UDP og HTTP."
+msgstr "Ved å sette hake i denne ruten brukes IPv6 som standard for alle forbindelser over UDP og HTTP."
 
 #: src/libvlc.h:278
 msgid "force IPv4"
@@ -634,9 +574,7 @@ msgstr "fastsett IPv4"
 msgid ""
 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
 "connections."
-msgstr ""
-"Ved å sette hake i denne ruten brukes IPv4 som standard for alle "
-"forbindelser over UDP og HTTP."
+msgstr "Ved å sette hake i denne ruten brukes IPv4 som standard for alle forbindelser over UDP og HTTP."
 
 #: src/libvlc.h:283
 msgid "choose preferred codec list"
@@ -649,12 +587,7 @@ msgid ""
 "Please be aware that VLC does not make any difference between audio or video "
 "codecs, so you should always specify 'any' at the end of the list to make "
 "sure there is a fallback for the types you didn't specify."
-msgstr ""
-"Du kan velge rekkefølgen VLC skal bruke når kodek skal velges med dette "
-"alternativet. 'a52old,a52,any' vil for eksempel prøve den gamle a52-kodeken "
-"før den nye. Legg merke til at VLC ikke skiller lyd eller video kodeker, så "
-"du bør alltid legge til 'any' på slutten av listen for å være sikker på at å "
-"ha en nødløsning for typer som du ikke har spesifisert."
+msgstr "Du kan velge rekkefølgen VLC skal bruke når kodek skal velges med dette alternativet. 'a52old,a52,any' vil for eksempel prøve den gamle a52-kodeken før den nye. Legg merke til at VLC ikke skiller lyd eller video kodeker, så du bør alltid legge til 'any' på slutten av listen for å være sikker på at å ha en nødløsning for typer som du ikke har spesifisert."
 
 #: src/libvlc.h:292
 msgid "choose preferred video encoder list"
@@ -686,9 +619,7 @@ msgstr "Fullskjermdybde:"
 msgid ""
 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
 "stream output facility when this last one is enabled."
-msgstr ""
-"Du kan velge om videostrømmen skal omdirigeres til strømmens ut-enhet når "
-"denne er påskrudd."
+msgstr "Du kan velge om videostrømmen skal omdirigeres til strømmens ut-enhet når denne er påskrudd."
 
 #: src/libvlc.h:310
 msgid "video encoding codec"
@@ -719,8 +650,7 @@ msgstr "velg foretrukket rekkef
 #: src/libvlc.h:325
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
-msgstr ""
-"Her kan du velge rekkefølgen som VLC bruker når den skal velge pakkemetode."
+msgstr "Her kan du velge rekkefølgen som VLC bruker når den skal velge pakkemetode."
 
 #: src/libvlc.h:328
 #, fuzzy
@@ -729,8 +659,7 @@ msgstr "Standard grensesnitt: "
 
 #: src/libvlc.h:330
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
-msgstr ""
-"Dette er en gammel innføring som lar deg sette innstillinger for mux moduler."
+msgstr "Dette er en gammel innføring som lar deg sette innstillinger for mux moduler."
 
 #: src/libvlc.h:332
 #, fuzzy
@@ -739,9 +668,7 @@ msgstr "Standard grensesnitt: "
 
 #: src/libvlc.h:334
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
-msgstr ""
-"Dette er en gammel innføring som lar deg sette innstillinger i moduler for "
-"tilgangseksport"
+msgstr "Dette er en gammel innføring som lar deg sette innstillinger i moduler for tilgangseksport"
 
 #: src/libvlc.h:337
 msgid "enable CPU MMX support"
@@ -751,9 +678,7 @@ msgstr "skru p
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
-msgstr ""
-"VLC kan dra nytte av MMX instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter "
-"dette."
+msgstr "VLC kan dra nytte av MMX instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter dette."
 
 #: src/libvlc.h:342
 msgid "enable CPU 3D Now! support"
@@ -763,9 +688,7 @@ msgstr "skru p
 msgid ""
 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
-msgstr ""
-"VLC kan dra nytte av 3D Now! instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter "
-"dette."
+msgstr "VLC kan dra nytte av 3D Now! instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter dette."
 
 #: src/libvlc.h:347
 msgid "enable CPU MMX EXT support"
@@ -775,9 +698,7 @@ msgstr "skru p
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
-msgstr ""
-"VLC kan dra nytte av MMX EXT instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter "
-"dette dette."
+msgstr "VLC kan dra nytte av MMX EXT instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter dette dette."
 
 #: src/libvlc.h:352
 msgid "enable CPU SSE support"
@@ -787,9 +708,7 @@ msgstr "skru p
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
-msgstr ""
-"VLC kan dra nytte av SSE instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter "
-"dette dette."
+msgstr "VLC kan dra nytte av SSE instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter dette dette."
 
 #: src/libvlc.h:357
 msgid "enable CPU AltiVec support"
@@ -799,9 +718,7 @@ msgstr "skru p
 msgid ""
 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
-msgstr ""
-"VLC kan dra nytte av AltiVec instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter "
-"dette dette."
+msgstr "VLC kan dra nytte av AltiVec instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter dette dette."
 
 #: src/libvlc.h:362
 msgid "play files randomly forever"
@@ -811,9 +728,7 @@ msgstr "uendelig avspilling av filer i tilfeldig rekkef
 msgid ""
 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
 "interrupted."
-msgstr ""
-"Når dette alternativet er valgt, vil VLC spille filene i spillelisten i "
-"tilfeldig rekkefølge inntil den blir avbrutt."
+msgstr "Når dette alternativet er valgt, vil VLC spille filene i spillelisten i tilfeldig rekkefølge inntil den blir avbrutt."
 
 #: src/libvlc.h:367
 #, fuzzy
@@ -822,8 +737,7 @@ msgstr "Kj
 
 #: src/libvlc.h:369
 msgid "If you want VLC to start playing on startup, then enable this option."
-msgstr ""
-"VLC kan begynne å spille ved oppstart hvis du skrur på dette alternativet."
+msgstr "VLC kan begynne å spille ved oppstart hvis du skrur på dette alternativet."
 
 #: src/libvlc.h:371
 #, fuzzy
@@ -834,9 +748,7 @@ msgstr "Legg til i k
 msgid ""
 "If you want VLC to add items to the playlist as you open them, then enable "
 "this option."
-msgstr ""
-"VLC kan legge til ønsker på spillelisten ettervært som du åpner dem hvis du "
-"skrur på dette alternativet."
+msgstr "VLC kan legge til ønsker på spillelisten ettervært som du åpner dem hvis du skrur på dette alternativet."
 
 #: src/libvlc.h:376
 #, fuzzy
@@ -847,9 +759,7 @@ msgstr "G
 msgid ""
 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
 "option."
-msgstr ""
-"VLC kan avspille spillelisten i det uendelige ved å skru på dette "
-"alternativet."
+msgstr "VLC kan avspille spillelisten i det uendelige ved å skru på dette alternativet."
 
 #: src/libvlc.h:381
 msgid "memory copy module"
@@ -859,9 +769,7 @@ msgstr "modul for minnekopiering"
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
-msgstr ""
-"Du kan velge hvilken modul for minnekopiering du ønsker å bruke. "
-"Standardvalget til VLC er å velge den raskeste som støttes av din maskinvare."
+msgstr "Du kan velge hvilken modul for minnekopiering du ønsker å bruke. Standardvalget til VLC er å velge den raskeste som støttes av din maskinvare."
 
 #: src/libvlc.h:386
 #, fuzzy
@@ -870,9 +778,7 @@ msgstr "Standard grensesnitt: "
 
 #: src/libvlc.h:388
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
-msgstr ""
-"Dette er en gammel innføring så du kan sette innstillinger for "
-"tilgangsmoduler"
+msgstr "Dette er en gammel innføring så du kan sette innstillinger for tilgangsmoduler"
 
 #: src/libvlc.h:390
 #, fuzzy
@@ -881,8 +787,7 @@ msgstr "Standard grensesnitt: "
 
 #: src/libvlc.h:392
 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
-msgstr ""
-"Dette er en gammel innføring så du kan sette innstillinger for demux-moduler"
+msgstr "Dette er en gammel innføring så du kan sette innstillinger for demux-moduler"
 
 #: src/libvlc.h:394
 msgid "fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
@@ -893,10 +798,7 @@ msgid ""
 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
 "to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
-msgstr ""
-"Vi bruker en treg framgangsmåte for mutex på Windows NT/2K/XP, men den gir "
-"oss muligheten for en korrekt framgangsmåte for tilstandsvariabler. Win9x-"
-"framgangsmåten er raskere, men du kan oppleve problemer hvis du bruker den."
+msgstr "Vi bruker en treg framgangsmåte for mutex på Windows NT/2K/XP, men den gir oss muligheten for en korrekt framgangsmåte for tilstandsvariabler. Win9x-framgangsmåten er raskere, men du kan oppleve problemer hvis du bruker den."
 
 #: src/libvlc.h:401
 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
@@ -909,12 +811,7 @@ msgid ""
 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which should "
 "be more robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is "
 "the default and the fastest), 1 and 2."
-msgstr ""
-"Under Windows 9x/Me bruker vi en rask, men ikke korrekt framgangsmåte for "
-"tilstandsvariabler (som åpner for usikkerhet om hvilken kodebit som får "
-"oppdatere en fellesvariabel først). Det er mulig å velge tregere "
-"alternativer som skal være mer robuste. I øyeblikket kan du velge mellom "
-"framgangsmåte 0 ("
+msgstr "Under Windows 9x/Me bruker vi en rask, men ikke korrekt framgangsmåte for tilstandsvariabler (som åpner for usikkerhet om hvilken kodebit som får oppdatere en fellesvariabel først). Det er mulig å velge tregere alternativer som skal være mer robuste. I øyeblikket kan du velge mellom framgangsmåte 0 ("
 
 #: src/libvlc.h:412
 msgid "Real-time priority"
@@ -969,7 +866,8 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc.h:537 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2149
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2468 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3150
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:221
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:221 modules/gui/wxwindows/open.cpp:177
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:129
 #, fuzzy
 msgid "Stream output"
 msgstr "Standard output:"
@@ -984,7 +882,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2525 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:752
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2813 modules/gui/macosx/intf.m:281
 #: modules/gui/macosx/intf.m:356 modules/gui/win32/strings.cpp:120
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:180 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:290
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:180 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:289
 msgid "Playlist"
 msgstr "Spilleliste"
 
@@ -1291,9 +1189,7 @@ msgstr "karakteristiske forhold"
 msgid ""
 "Headphone virtual spatialization effect parameter: distance between front "
 "left speaker and listener in meters."
-msgstr ""
-"Parametre for romklangeffekt i høretelefoner: avstanden mellom fremre "
-"venstre høytaler og lytter i meter."
+msgstr "Parametre for romklangeffekt i høretelefoner: avstanden mellom fremre venstre høytaler og lytter i meter."
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:54
 msgid "headphone"
@@ -1389,9 +1285,8 @@ msgstr ""
 msgid "audio filter for bandlimited interpolation resampling"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/resampler/coreaudio.c:63
-#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:46
-msgid "audio filter for ugly resampling"
+#: modules/audio_filter/resampler/coreaudio.c:64
+msgid "audio filter using CoreAudio for resampling"
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/resampler/linear.c:59
@@ -1402,6 +1297,10 @@ msgstr ""
 msgid "audio filter for trivial resampling"
 msgstr ""
 
+#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:46
+msgid "audio filter for ugly resampling"
+msgstr ""
+
 #: modules/audio_mixer/float32.c:45
 msgid "float32 audio mixer"
 msgstr ""
@@ -1830,7 +1729,7 @@ msgstr "Om"
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1061 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:714
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1160 modules/gui/macosx/intf.m:869
 #: modules/gui/macosx/intf.m:870 modules/gui/macosx/intf.m:871
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:102 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:616
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:102 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:607
 msgid "Pause"
 msgstr "Pause"
 
@@ -1841,8 +1740,8 @@ msgstr "Pause"
 #: modules/gui/macosx/intf.m:369 modules/gui/macosx/intf.m:876
 #: modules/gui/macosx/intf.m:877 modules/gui/macosx/intf.m:878
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:172 modules/gui/win32/strings.cpp:100
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:204 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:287
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:621
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:204 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:286
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:612
 msgid "Play"
 msgstr "Spill"
 
@@ -1960,23 +1859,19 @@ msgstr "Valg"
 msgid "Planes"
 msgstr "Spill"
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:326
-msgid "Bits per pixel"
-msgstr ""
-
-#: modules/demux/asf/asf.c:328
-msgid "Compression Rate"
+#: modules/demux/asf/asf.c:326 modules/demux/avi/avi.c:1049
+msgid "Bits Per Pixel"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:330
+#: modules/demux/asf/asf.c:329
 msgid "Image Size"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:332
+#: modules/demux/asf/asf.c:331
 msgid "X pixels per meter"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:334
+#: modules/demux/asf/asf.c:333
 msgid "Y pixels per meter"
 msgstr ""
 
@@ -2020,10 +1915,6 @@ msgstr "Fort"
 msgid "Frame Rate"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:1049
-msgid "Bits Per Pixel"
-msgstr ""
-
 #: modules/demux/avi/avi.c:1071
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
@@ -2148,11 +2039,6 @@ msgstr ""
 msgid "Height"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ogg.c:813
-#, c-format
-msgid "%.4s"
-msgstr ""
-
 #: modules/demux/ogg.c:822 modules/demux/ogg.c:995
 msgid "Bits per Sample"
 msgstr ""
@@ -2212,8 +2098,8 @@ msgstr "Standard grensesnitt: "
 msgid "VLC media player"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/familiar/interface.c:124 modules/gui/wxwindows/open.cpp:573
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:842
+#: modules/gui/familiar/interface.c:124 modules/gui/wxwindows/open.cpp:574
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:847
 #: modules/gui/skins/src/vlcproc.cpp:383
 #, fuzzy
 msgid "Open file"
@@ -2221,7 +2107,7 @@ msgstr "
 
 #: modules/gui/familiar/interface.c:149 modules/gui/familiar/interface.c:150
 #: modules/gui/macosx/intf.m:288 modules/gui/macosx/prefs.m:191
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:211 modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:220
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:211 modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:222
 msgid "Preferences"
 msgstr "Innstillinger"
 
@@ -2249,7 +2135,7 @@ msgstr "Spill str
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1168 modules/gui/macosx/intf.m:285
 #: modules/gui/macosx/intf.m:323 modules/gui/macosx/intf.m:370
 #: modules/gui/macosx/controls.m:653 modules/gui/win32/strings.cpp:104
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:285
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:284
 msgid "Stop"
 msgstr "Stopp"
 
@@ -2295,20 +2181,20 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/open.m:154 modules/gui/macosx/open.m:189
 #: modules/gui/macosx/open.m:318 modules/gui/macosx/open.m:721
 #: modules/gui/macosx/open.m:757 modules/gui/win32/strings.cpp:93
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:226 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:274
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:232 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:258
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:226 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:273
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:233 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:259
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
 #: modules/gui/familiar/interface.c:394
-msgid "UDP/RTP (Adress when Multicast)"
+msgid "UDP/RTP (Address when Multicast)"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/familiar/interface.c:412 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1805
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1817 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2120
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2132 modules/gui/macosx/open.m:172
-#: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/wxwindows/open.cpp:394
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:416 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:294
+#: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/wxwindows/open.cpp:395
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:417 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:295
 msgid "Address"
 msgstr "Adresse"
 
@@ -2319,13 +2205,13 @@ msgstr "Adresse"
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2185 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2196
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3341 modules/gui/macosx/open.m:171
 #: modules/gui/macosx/open.m:173 modules/gui/macosx/open.m:196
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:379 modules/gui/wxwindows/open.cpp:402
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:424 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:303
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:380 modules/gui/wxwindows/open.cpp:403
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:425 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:304
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
 #: modules/gui/familiar/interface.c:478 modules/gui/macosx/open.m:190
-#: modules/gui/macosx/open.m:762 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:259
+#: modules/gui/macosx/open.m:762 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:260
 msgid "HTTP"
 msgstr ""
 
@@ -2341,7 +2227,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/familiar/interface.c:516 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1937
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2397 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2252
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2856 modules/gui/macosx/open.m:156
-#: modules/gui/macosx/open.m:326 modules/gui/wxwindows/open.cpp:236
+#: modules/gui/macosx/open.m:326 modules/gui/wxwindows/open.cpp:237
 msgid "Network"
 msgstr "Nettverk"
 
@@ -2464,7 +2350,7 @@ msgstr "_
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:20 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:509
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1027 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:178
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:624 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1440
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:94 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:194
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:94 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:193
 #, fuzzy
 msgid "Open a file"
 msgstr "Åpne en fil"
@@ -2653,18 +2539,18 @@ msgstr "Video"
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:821 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2053
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2842 modules/gui/macosx/open.m:155
 #: modules/gui/macosx/open.m:322 modules/gui/win32/strings.cpp:43
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:95 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:276
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:234
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:95 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:275
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:235
 msgid "Disc"
 msgstr "Disk"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:532 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:645
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:97 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:278
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:97 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:277
 msgid "Net"
 msgstr "Nett"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:544 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:656
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:281
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:280
 msgid "Sat"
 msgstr ""
 
@@ -2730,7 +2616,7 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:849 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:893
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1214 modules/gui/win32/strings.cpp:112
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:132 modules/gui/win32/strings.cpp:136
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:292
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:291
 msgid "Prev"
 msgstr "Forrige"
 
@@ -2747,7 +2633,7 @@ msgstr "Forrige fil"
 #: modules/gui/macosx/intf.m:327 modules/gui/macosx/intf.m:371
 #: modules/gui/macosx/controls.m:661 modules/gui/win32/strings.cpp:114
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:134 modules/gui/win32/strings.cpp:138
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:294
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:293
 msgid "Next"
 msgstr "Neste"
 
@@ -2849,18 +2735,18 @@ msgid "Open Stream"
 msgstr "Stopp strøm"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1524 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1839
-#: modules/gui/macosx/open.m:148 modules/gui/wxwindows/open.cpp:155
+#: modules/gui/macosx/open.m:148 modules/gui/wxwindows/open.cpp:156
 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1546 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1861
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:159
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:160
 #, fuzzy
 msgid "Open Target:"
 msgstr "Stopp strøm"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1566 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1881
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:170
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:171
 msgid ""
 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
 "targets:"
@@ -2871,47 +2757,47 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2422 modules/gui/macosx/open.m:158
 #: modules/gui/macosx/open.m:164 modules/gui/macosx/open.m:194
 #: modules/gui/macosx/open.m:206 modules/gui/win32/strings.cpp:229
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:248 modules/gui/wxwindows/open.cpp:203
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:293
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:656
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:283
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:248 modules/gui/wxwindows/open.cpp:204
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:294
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:661
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:284
 #, fuzzy
 msgid "Browse..."
 msgstr "Utforsk"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1634 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1949
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:25 modules/gui/wxwindows/open.cpp:316
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:25 modules/gui/wxwindows/open.cpp:317
 msgid "Disc type"
 msgstr "Disktype"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1653 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1968
 #: modules/gui/macosx/open.m:168 modules/gui/macosx/open.m:527
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:311
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:312
 msgid "DVD"
 msgstr "DVD"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1976
 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:436
-#: modules/gui/macosx/open.m:519 modules/gui/wxwindows/open.cpp:313
+#: modules/gui/macosx/open.m:519 modules/gui/wxwindows/open.cpp:314
 msgid "VCD"
 msgstr "VCD"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1669 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1984
-#: modules/gui/macosx/open.m:161
+#: modules/gui/macosx/open.m:161 modules/gui/wxwindows/open.cpp:323
 msgid "Device name"
 msgstr "Navn på enhet"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1688 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1994
 #: modules/gui/gtk/menu.c:1007 modules/gui/gtk/menu.c:1375
 #: modules/gui/kde/interface.cpp:146 modules/gui/macosx/intf.m:333
-#: modules/gui/macosx/open.m:163 modules/gui/wxwindows/open.cpp:336
+#: modules/gui/macosx/open.m:163 modules/gui/wxwindows/open.cpp:337
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapittel"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1698 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2004
 #: modules/gui/gtk/menu.c:1345 modules/gui/gtk/menu.c:1366
 #: modules/gui/kde/interface.cpp:144 modules/gui/macosx/intf.m:332
-#: modules/gui/macosx/open.m:162 modules/gui/wxwindows/open.cpp:330
+#: modules/gui/macosx/open.m:162 modules/gui/wxwindows/open.cpp:331
 msgid "Title"
 msgstr "Tittel"
 
@@ -2922,19 +2808,19 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1755 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2070
 #: modules/gui/macosx/open.m:176 modules/gui/macosx/open.m:586
 #: modules/gui/macosx/open.m:624 modules/gui/win32/strings.cpp:169
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:357
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:358
 msgid "UDP/RTP"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1765 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2080
 #: modules/gui/macosx/open.m:177 modules/gui/macosx/open.m:587
 #: modules/gui/macosx/open.m:636 modules/gui/win32/strings.cpp:170
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:358
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:359
 msgid "UDP/RTP Multicast"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1775 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2090
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:171 modules/gui/wxwindows/open.cpp:359
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:171 modules/gui/wxwindows/open.cpp:360
 #, fuzzy
 msgid "Channel server"
 msgstr "Kanaltjener:"
@@ -2942,12 +2828,12 @@ msgstr "Kanaltjener:"
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1785 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2100
 #: modules/gui/macosx/open.m:178 modules/gui/macosx/open.m:588
 #: modules/gui/macosx/open.m:649 modules/gui/win32/strings.cpp:172
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:360
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:361
 msgid "HTTP/FTP/MMS"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1827 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2142
-#: modules/gui/macosx/open.m:174 modules/gui/wxwindows/open.cpp:438
+#: modules/gui/macosx/open.m:174 modules/gui/wxwindows/open.cpp:439
 msgid "URL"
 msgstr ""
 
@@ -2978,7 +2864,7 @@ msgid "Horizontal"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2063 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2378
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:239
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:240
 #, fuzzy
 msgid "Satellite"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
@@ -3000,7 +2886,8 @@ msgid "fps"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2156 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2476
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:180
+#: modules/gui/macosx/open.m:185 modules/gui/macosx/open.m:205
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:181
 #, fuzzy
 msgid "Settings..."
 msgstr "_Innstillinger"
@@ -3018,13 +2905,11 @@ msgstr "Moduler"
 msgid ""
 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
 "version."
-msgstr ""
-"Beklager, modul håndtereren virker ikke ennå. Vennligst prøv på nytt i en "
-"senere versjon."
+msgstr "Beklager, modul håndtereren virker ikke ennå. Vennligst prøv på nytt i en senere versjon."
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2404
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2545 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2863
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:135
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:136
 msgid "Url"
 msgstr "Url"
 
@@ -3062,7 +2947,7 @@ msgid "Selection"
 msgstr "Valg"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2552 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2973
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:182 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:136
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:182 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:137
 msgid "Duration"
 msgstr "Varighet"
 
@@ -3102,13 +2987,13 @@ msgstr "Stopp str
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2973 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3228
 #: modules/gui/macosx/open.m:191 modules/gui/macosx/open.m:722
 #: modules/gui/macosx/open.m:768 modules/gui/win32/strings.cpp:227
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:260
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:261
 msgid "UDP"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2983 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3238
 #: modules/gui/macosx/open.m:192 modules/gui/macosx/open.m:723
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:228 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:261
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:228 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:262
 msgid "RTP"
 msgstr "RTP"
 
@@ -3136,7 +3021,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3088 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3333
 #: modules/gui/macosx/open.m:201 modules/gui/macosx/open.m:691
-#: modules/gui/macosx/open.m:752 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:348
+#: modules/gui/macosx/open.m:752 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:349
 msgid "AVI"
 msgstr ""
 
@@ -3237,11 +3122,11 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:26 modules/gui/win32/strings.cpp:154
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:173 modules/gui/win32/strings.cpp:183
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:214 modules/gui/win32/strings.cpp:233
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:249 modules/gui/wxwindows/open.cpp:224
-#: modules/gui/wxwindows/fileinfo.cpp:85 modules/gui/wxwindows/messages.cpp:94
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:141
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:240
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:165
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:249 modules/gui/wxwindows/open.cpp:225
+#: modules/gui/wxwindows/fileinfo.cpp:91 modules/gui/wxwindows/messages.cpp:95
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:142
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:243
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:166
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -3284,9 +3169,9 @@ msgstr "Standard output:"
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:739 modules/gui/macosx/open.m:152
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:27 modules/gui/win32/strings.cpp:174
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:215 modules/gui/win32/strings.cpp:234
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:250 modules/gui/wxwindows/open.cpp:226
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:242
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:167
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:250 modules/gui/wxwindows/open.cpp:227
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:245
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:168
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
@@ -3350,7 +3235,7 @@ msgstr "Valgte"
 
 #: modules/gui/gtk/preferences.c:596 modules/gui/gtk/preferences.c:613
 #: modules/gui/macosx/open.m:702 modules/gui/win32/strings.cpp:213
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:243
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:246
 #, fuzzy
 msgid "Save"
 msgstr "Tjener"
@@ -3670,35 +3555,30 @@ msgstr ""
 msgid "Stream output:"
 msgstr "Standard output:"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:185 modules/gui/macosx/open.m:205
-#, fuzzy
-msgid "Settings"
-msgstr "_Innstillinger"
-
-#: modules/gui/macosx/open.m:186
+#: modules/gui/macosx/open.m:186 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:144
 #, fuzzy
 msgid "Stream output MRL"
 msgstr "Standard output:"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:188 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:252
+#: modules/gui/macosx/open.m:188 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:253
 msgid "Output Method"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:198 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:340
+#: modules/gui/macosx/open.m:198 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:341
 msgid "Encapsulation Method"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:199 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:346
+#: modules/gui/macosx/open.m:199 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:347
 msgid "MPEG TS"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:200 modules/gui/macosx/open.m:689
-#: modules/gui/macosx/open.m:754 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:347
+#: modules/gui/macosx/open.m:754 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:348
 msgid "MPEG PS"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:202 modules/gui/macosx/open.m:693
-#: modules/gui/macosx/open.m:753 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:349
+#: modules/gui/macosx/open.m:753 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:350
 msgid "Ogg"
 msgstr ""
 
@@ -3777,8 +3657,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/win32/win32.cpp:308
 #, fuzzy
 msgid "Check this option if you want to display the caption of the buttons in "
-msgstr ""
-"Hvis du vil bruke VideoLAN Channel Server skrur du på dette alternativet."
+msgstr "Hvis du vil bruke VideoLAN Channel Server skrur du på dette alternativet."
 
 #: modules/gui/win32/win32.cpp:309
 msgid "the toolbar. Beware, the display may be messed up"
@@ -3851,7 +3730,7 @@ msgstr "Fil"
 msgid "0:00:00"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:47 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:243
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:47 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:242
 #, fuzzy
 msgid "&File"
 msgstr "Fil"
@@ -3871,7 +3750,7 @@ msgstr "
 msgid "&Network stream..."
 msgstr "_Nettverksstrøm"
 
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:51 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:244
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:51 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:243
 #, fuzzy
 msgid "&View"
 msgstr "_Vis"
@@ -3881,7 +3760,7 @@ msgstr "_Vis"
 msgid "&Hide interface"
 msgstr "_Gjem grensesnitt"
 
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:54 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:226
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:54 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:225
 #, fuzzy
 msgid "&Playlist..."
 msgstr "Spilleliste..."
@@ -3943,12 +3822,12 @@ msgstr "Velg fil"
 msgid "&Language"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:72 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:233
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:72 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:232
 #, fuzzy
 msgid "&Subtitles"
 msgstr "_Teksting"
 
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:74 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:246
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:74 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:245
 #, fuzzy
 msgid "&Help"
 msgstr "_Hjelp"
@@ -4105,7 +3984,7 @@ msgstr "Port"
 msgid "URL:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:181 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:279
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:181 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:280
 #, fuzzy
 msgid "Filename"
 msgstr "Fil"
@@ -4135,13 +4014,13 @@ msgstr "Nettverk"
 msgid "&Url"
 msgstr "Url"
 
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:189 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:112
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:189 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:113
 #, fuzzy
 msgid "&Delete"
 msgstr "Slett"
 
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:190 modules/gui/win32/strings.cpp:191
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:118
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:119
 #, fuzzy
 msgid "&Selection"
 msgstr "Valg"
@@ -4225,171 +4104,171 @@ msgstr ""
 msgid "wxWindows interface module"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:195
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:194
 #, fuzzy
 msgid "Open a DVD or (S)VCD"
 msgstr "Åpne en DVD eller VCD"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:196
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:195
 #, fuzzy
 msgid "Open a network stream"
 msgstr "Velg en nettverksstrøm"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:197
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:196
 #, fuzzy
 msgid "Open a satellite stream"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:198
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:197
 msgid "Eject the DVD/CD"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:199
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:198
 #, fuzzy
 msgid "Exit this program"
 msgstr "Avslutt programmet"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:201
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:200
 #, fuzzy
 msgid "Open the playlist"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:202
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:201
 #, fuzzy
 msgid "Show the program logs"
 msgstr "Avslutt programmet"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:203
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:202
 msgid "Show information about the file being played"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:205
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:204
 msgid "Change the current audio track"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:206
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:205
 msgid "Change the current subtitles stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:207
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:206
 msgid "Go to the preferences menu"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:209
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:208
 #, fuzzy
 msgid "About this program"
 msgstr "Avslutt programmet"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:213
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:212
 #, fuzzy
 msgid "&Open File..."
 msgstr "_Åpne fil..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:214
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:213
 #, fuzzy
 msgid "Open &Disc..."
 msgstr "Åpne en _disk"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:215
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:214
 #, fuzzy
 msgid "&Network Stream..."
 msgstr "_Nettverksstrøm"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:217
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:216
 #, fuzzy
 msgid "&Satellite Stream..."
 msgstr "_Nettverksstrøm"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:220
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:219
 #, fuzzy
 msgid "&Eject Disc"
 msgstr "Åpne Disk"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:222
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:221
 #, fuzzy
 msgid "E&xit"
 msgstr "_Avslutt"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:227
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:226
 #, fuzzy
 msgid "&Logs..."
 msgstr "Åpne en _disk"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:228
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:227
 #, fuzzy
 msgid "&File info..."
 msgstr "_Åpne fil..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:232
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:231
 #, fuzzy
 msgid "&Audio"
 msgstr "Lyd"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:235
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:234
 #, fuzzy
 msgid "&Preferences..."
 msgstr "_Preferanser..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:239
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:238
 #, fuzzy
 msgid "&About..."
 msgstr "_Om..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:245
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:244
 #, fuzzy
 msgid "&Settings"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:259
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:258
 #, fuzzy
 msgid "Stop current playlist item"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:260
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:259
 msgid "Play current playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:261
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:260
 msgid "Pause current playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:262
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:261
 #, fuzzy
 msgid "Open playlist"
 msgstr "Åpne Spilleliste"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:263
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:262
 #, fuzzy
 msgid "Previous playlist item"
 msgstr "Forrige fil"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:264
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:263
 #, fuzzy
 msgid "Next playlist item"
 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:386
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:385
 #, fuzzy
 msgid ""
 " (wxWindows interface)\n"
 "\n"
 msgstr "Standard grensesnitt: "
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:387
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:386
 #, fuzzy
 msgid ""
 "(C) 1996-2003 - the VideoLAN Team\n"
 "\n"
 msgstr "© 1996-2003 the VideoLAN team"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:388
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:387
 msgid ""
 "The VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
 "http://www.videolan.org/\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:390
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:389
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player.\n"
@@ -4398,48 +4277,29 @@ msgstr ""
 "Dette er VideoLAN client, en DVD, MPEG og DivX spiller. Den kan spille MPEG "
 "og MPEG 2 filer fra en fil eller en nettverkskilde"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:394
-#, fuzzy
-msgid "About "
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:393
+#, fuzzy, c-format
+msgid "About %s"
 msgstr "Om"
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:176 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:129
-#, fuzzy
-msgid "Stream Output"
-msgstr "Standard output:"
-
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:177
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:178
 msgid "Use VLC has a stream server"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:196
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:197
 #, fuzzy
 msgid "Capture input stream"
 msgstr "Pause strøm"
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:198
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:199
 msgid "Capture the stream you are playing to a file"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:312
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:313
 msgid "DVD (menus support)"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:322
-#, fuzzy
-msgid "Device Name"
-msgstr "Navn på enhet"
-
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:381 modules/gui/wxwindows/open.cpp:404
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:426 modules/gui/wxwindows/popup.cpp:261
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:665
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:680
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:305
-#, c-format
-msgid "%d"
-msgstr ""
-
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:703 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:534
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:704 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:535
 #, fuzzy
 msgid "Save file"
 msgstr "Velg fil"
@@ -4458,60 +4318,55 @@ msgstr "_Innstillinger"
 msgid "Input menu"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/popup.cpp:127 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:107
+#: modules/gui/wxwindows/popup.cpp:127 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:108
 msgid "&Close"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:104
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:105
 msgid "Add &Url..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:105
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:106
 msgid "Add &Directory..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:111
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:112
 #, fuzzy
 msgid "&Invert"
 msgstr "Inverter"
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:113
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:114
 #, fuzzy
 msgid "&Select All"
 msgstr "Velg fil"
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:117
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:118
 #, fuzzy
 msgid "&Manage"
 msgstr "_Vinkel"
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:192
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:193
 msgid "no info"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:367
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:370
 msgid "Plugins"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:597
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:602
 #, fuzzy
 msgid "Default"
 msgstr "Slett"
 
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:722
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:727
 msgid "No configuration options available"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:743
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:748
 msgid "Advanced..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:143
-#, fuzzy
-msgid "Stream Output MRL"
-msgstr "Standard output:"
-
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:147
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:148
 #, fuzzy
 msgid "Destination Target:"
 msgstr "Stopp strøm"
@@ -5083,9 +4938,7 @@ msgstr "QT Embedded skjermnavn"
 msgid ""
 "Specify the Qt Embedded hardware display you want to use. By default VLC "
 "will use the value of the DISPLAY environment variable."
-msgstr ""
-"Oppgi hvilket Qt Embedded hardware skjerm du ønsker å bruke. Standardvalget "
-"til VLC er å bruke verdien fra miljøvariabelen DISPLAY."
+msgstr "Oppgi hvilket Qt Embedded hardware skjerm du ønsker å bruke. Standardvalget til VLC er å bruke verdien fra miljøvariabelen DISPLAY."
 
 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:116
 #, fuzzy
@@ -5132,9 +4985,7 @@ msgstr "XVideo tilkoblingsnummer"
 msgid ""
 "If you graphics card provides several adaptors, this option allows you to "
 "choose which one will be used (you shouldn't have to change this)."
-msgstr ""
-"Hvis grafikkortet støtter flere tilkoblinger, kan du velge hvilken som skal "
-"brukes med dette alternativet (det skal ikke være nødvendig å bytte dette)."
+msgstr "Hvis grafikkortet støtter flere tilkoblinger, kan du velge hvilken som skal brukes med dette alternativet (det skal ikke være nødvendig å bytte dette)."
 
 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:63
 msgid "XVimage chroma format"
@@ -5144,9 +4995,7 @@ msgstr "XVimage chroma format"
 msgid ""
 "Force the XVideo renderer to use a specific chroma format instead of trying "
 "to improve performances by using the most efficient one."
-msgstr ""
-"Krev at XVideo-gjengiveren skal bruke et bestemt chroma format, i stedet for "
-"å forsøke å forbedre yttelsen ved å benytte det mest effektive."
+msgstr "Krev at XVideo-gjengiveren skal bruke et bestemt chroma format, i stedet for å forsøke å forbedre yttelsen ved å benytte det mest effektive."
 
 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:73
 msgid "XVideo"
@@ -5202,6 +5051,22 @@ msgstr "XOSD modul"
 msgid "xosd interface"
 msgstr "xosd modulgrensesnitt"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Settings"
+#~ msgstr "_Innstillinger"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Stream Output"
+#~ msgstr "Standard output:"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Device Name"
+#~ msgstr "Navn på enhet"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Stream Output MRL"
+#~ msgstr "Standard output:"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "dvdplay input module"
 #~ msgstr "Standard grensesnitt: "