Update Italian and Slovenian l10n
[vlc.git] / po / sl.po
1 #
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: vlc 0.9.0\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2007-04-17 22:41+0100\n"
7 "PO-Revision-Date: 2007-04-13 10:00+0100\n"
8 "Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
9 "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Language: Slovenian\n"
14 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
15 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
16 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
17 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
18 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
19
20 #: include/vlc_config_cat.h:36
21 msgid "VLC preferences"
22 msgstr "Lastnosti VLC"
23
24 #: include/vlc_config_cat.h:38
25 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
26 msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."
27
28 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
29 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
30 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
31 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
32 msgid "General"
33 msgstr "Splošno"
34
35 #: include/vlc_config_cat.h:43 modules/misc/dummy/dummy.c:65
36 msgid "Interface"
37 msgstr "Vmesnik"
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:44
40 msgid "Settings for VLC's interfaces"
41 msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"
42
43 #: include/vlc_config_cat.h:46
44 msgid "General interface settings"
45 msgstr "Splošne nastavitve vmesnika"
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:48
48 msgid "Main interfaces"
49 msgstr "Glavni vmesniki"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:49
52 msgid "Settings for the main interface"
53 msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
56 msgid "Control interfaces"
57 msgstr "Nadzorni vmesniki"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:52
60 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
61 msgstr "Nastavitve nadzornih vmesnikov predvajalnika VLC"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
64 msgid "Hotkeys settings"
65 msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1778
68 #: src/libvlc-module.c:1260 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
69 #: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:588
70 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
71 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
72 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
73 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
74 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
75 msgid "Audio"
76 msgstr "Zvok"
77
78 #: include/vlc_config_cat.h:59
79 msgid "Audio settings"
80 msgstr "Nastavitve zvoka"
81
82 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
83 msgid "General audio settings"
84 msgstr "Splošne nastavitve zvoka"
85
86 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
87 #: src/video_output/video_output.c:432
88 msgid "Filters"
89 msgstr "Filtri"
90
91 #: include/vlc_config_cat.h:66
92 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
93 msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega vala."
94
95 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
96 #: modules/gui/macosx/intf.m:598 modules/gui/macosx/intf.m:599
97 msgid "Visualizations"
98 msgstr "Ponazoritve"
99
100 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
101 msgid "Audio visualizations"
102 msgstr "Ponazoritve zvoka"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
105 msgid "Output modules"
106 msgstr "Odvodne enote"
107
108 #: include/vlc_config_cat.h:73
109 msgid "These are general settings for audio output modules."
110 msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1606
113 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
114 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
115 msgid "Miscellaneous"
116 msgstr "Ostalo"
117
118 #: include/vlc_config_cat.h:76
119 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
120 msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
121
122 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1806
123 #: src/libvlc-module.c:1295 modules/gui/macosx/extended.m:79
124 #: modules/gui/macosx/intf.m:601 modules/gui/macosx/output.m:160
125 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
126 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
127 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
128 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
129 #: modules/stream_out/transcode.c:202
130 msgid "Video"
131 msgstr "Slika"
132
133 #: include/vlc_config_cat.h:80
134 msgid "Video settings"
135 msgstr "Nastavitve slike"
136
137 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
138 msgid "General video settings"
139 msgstr "Splošne nastavitve slike"
140
141 #: include/vlc_config_cat.h:87
142 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
143 msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slike."
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:91
146 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
147 msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi pretoka slikovnega vala."
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:93
150 msgid "Subtitles/OSD"
151 msgstr "Podnapisi/OSD"
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:94
154 msgid ""
155 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
156 "subpictures\"."
157 msgstr ""
158 "Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivanje nalepk"
159 "\" na zaslonu."
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:103
162 msgid "Input / Codecs"
163 msgstr "Dovod / Kodek"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:104
166 msgid ""
167 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
168 "VLC. Encoder settings can also be found here."
169 msgstr ""
170 "Nastavitve dovajanja, deljenja in dekodiranja delov predvajalnika VLC ter "
171 "nastavitve kodirnikov."
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:107
174 msgid "Access modules"
175 msgstr "Enote dostopa"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:109
178 msgid ""
179 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
180 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
181 msgstr ""
182 "Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa predvajanja VLC. Splošne "
183 "nastavitve vključujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti "
184 "predpomnilnika."
185
186 #: include/vlc_config_cat.h:113
187 msgid "Access filters"
188 msgstr "Filtri dostopa"
189
190 #: include/vlc_config_cat.h:115
191 msgid ""
192 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
193 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
194 "you are doing."
195 msgstr ""
196 "Filtri dostopa so posebne enote, ki omogočajo uporabno naprednih operacij "
197 "pretakanja medijev v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
198 "res prepričani o delovanju."
199
200 #: include/vlc_config_cat.h:119
201 msgid "Demuxers"
202 msgstr "Razvijalci"
203
204 #: include/vlc_config_cat.h:120
205 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
206 msgstr "Razvijalci ločujejo valove zvoka in slike. "
207
208 #: include/vlc_config_cat.h:122
209 msgid "Video codecs"
210 msgstr "Slikovni kodeki"
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:123
213 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
214 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."
215
216 #: include/vlc_config_cat.h:125
217 msgid "Audio codecs"
218 msgstr "Kodeki zvoka"
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:126
221 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
222 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja zvoka."
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:128
225 msgid "Other codecs"
226 msgstr "Ostali kodeki"
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:129
229 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
230 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike in zvoka."
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:132
233 msgid "General input settings. Use with care."
234 msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno."
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1534
237 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
238 msgid "Stream output"
239 msgstr "Prikaz pretoka"
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:137
242 msgid ""
243 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
244 "incoming streams.\n"
245 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
246 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
247 "RTSP).\n"
248 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
249 "duplicating...)."
250 msgstr ""
251 "Odvod valov dovoljuje predvajalniku, da se obnaša kot strežnik ali da "
252 "shranjuje dovodne valove.\n"
253 "Valovi so najprej združeni in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
254 "valove shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
255 "Serijske odvodne valovne enote dovolijo napredno pretočno obdelavo "
256 "(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
257
258 #: include/vlc_config_cat.h:145
259 msgid "General stream output settings"
260 msgstr "Splošne nastavitve odvoda vala"
261
262 #: include/vlc_config_cat.h:147
263 msgid "Muxers"
264 msgstr "Zvijalci"
265
266 #: include/vlc_config_cat.h:149
267 msgid ""
268 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
269 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
270 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
271 "You can also set default parameters for each muxer."
272 msgstr ""
273 "Zvijalci zvijajo osnovne valove (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
274 "Nastavitev omogoča, da vedno uporabite določen zvijalec. Spreminjanje "
275 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
276 "Lahko določite privzete parametre za vsak zvijalec."
277
278 #: include/vlc_config_cat.h:155
279 msgid "Access output"
280 msgstr "Dostopni odvod"
281
282 #: include/vlc_config_cat.h:157
283 msgid ""
284 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
285 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
286 "should probably not do that.\n"
287 "You can also set default parameters for each access output."
288 msgstr ""
289 "Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zvitih valov. Nastavitev omogoča "
290 "da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve ni "
291 "priporočljivo.\n"
292 "Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
293
294 #: include/vlc_config_cat.h:162
295 msgid "Packetizers"
296 msgstr "Paketnik"
297
298 #: include/vlc_config_cat.h:164
299 msgid ""
300 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
301 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
302 "not do that.\n"
303 "You can also set default parameters for each packetizer."
304 msgstr ""
305 "Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih valov pretoka pred "
306 "zvijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
307 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
308 "Določite lahko tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:170
311 msgid "Sout stream"
312 msgstr "Serijski odvodni val."
313
314 #: include/vlc_config_cat.h:171
315 msgid ""
316 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
317 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
318 "for each sout stream module here."
319 msgstr ""
320 "Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig "
321 "procesiranja. Več informacij lahko najdete v priročniku. Nastavite lahko "
322 "različne možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
323
324 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:120
325 msgid "SAP"
326 msgstr "SAP"
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:178
329 msgid ""
330 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
331 "multicast UDP or RTP."
332 msgstr ""
333 "SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
334 "skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
335
336 #: include/vlc_config_cat.h:181
337 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
338 msgid "VOD"
339 msgstr "VOD"
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:182
342 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
343 msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1670
346 #: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
347 #: modules/demux/playlist/playlist.c:55 modules/demux/playlist/playlist.c:56
348 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
349 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:533
350 #: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
351 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
352 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
353 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
354 msgid "Playlist"
355 msgstr "Seznam predvajanja"
356
357 #: include/vlc_config_cat.h:187
358 msgid ""
359 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
360 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
361 msgstr ""
362 "Nastavitve povezane z obnašanjem seznama predvajanja (primer: način "
363 "predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na seznam "
364 "predvajanja (\"odkrivanje storitev\")."
365
366 #: include/vlc_config_cat.h:191
367 msgid "General playlist behaviour"
368 msgstr "Splošne lastnosti seznama predvajanja"
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:427
371 msgid "Services discovery"
372 msgstr "Odkrivanje storitev"
373
374 #: include/vlc_config_cat.h:193
375 msgid ""
376 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
377 "playlist."
378 msgstr ""
379 "Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
380 "seznam predvajanja."
381
382 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1495
383 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
384 msgid "Advanced"
385 msgstr "Napredno"
386
387 #: include/vlc_config_cat.h:198
388 msgid "Advanced settings. Use with care."
389 msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno."
390
391 #: include/vlc_config_cat.h:200
392 msgid "CPU features"
393 msgstr "Značilnosti CPE"
394
395 #: include/vlc_config_cat.h:201
396 msgid ""
397 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
398 "not change these settings."
399 msgstr ""
400 "Lahko onemogočite nekatere možnosti pospeševanja CPE. Najverjetneje bo to "
401 "vplivalo na slabše delovanje predvajalnika."
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:204
404 msgid "Advanced settings"
405 msgstr "Podrobni pogled"
406
407 #: include/vlc_config_cat.h:205
408 msgid "Other advanced settings"
409 msgstr "Preostale napredne nastavitve"
410
411 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
412 #: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
413 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
414 msgid "Network"
415 msgstr "Omrežje"
416
417 #: include/vlc_config_cat.h:208
418 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
419 msgstr ""
420 "Te enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom "
421 "predvajalnika VLC."
422
423 #: include/vlc_config_cat.h:213
424 msgid "Chroma modules settings"
425 msgstr "Nastavitve barvnih enot"
426
427 #: include/vlc_config_cat.h:214
428 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
429 msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."
430
431 #: include/vlc_config_cat.h:216
432 msgid "Packetizer modules settings"
433 msgstr "Nastavitve enot paketnika"
434
435 #: include/vlc_config_cat.h:220
436 msgid "Encoders settings"
437 msgstr "Nastavitve kodirnikov"
438
439 #: include/vlc_config_cat.h:222
440 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
441 msgstr ""
442 "Splošne nastavitve kodiranja slikovnih in zvočnih enote ter kodiranje "
443 "podnapisov."
444
445 #: include/vlc_config_cat.h:225
446 msgid "Dialog providers settings"
447 msgstr "Nastavitve oken ponudnikov"
448
449 #: include/vlc_config_cat.h:227
450 msgid "Dialog providers can be configured here."
451 msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
452
453 #: include/vlc_config_cat.h:229
454 msgid "Subtitle demuxer settings"
455 msgstr "Nastavitve razvijalca podnapisov"
456
457 #: include/vlc_config_cat.h:231
458 msgid ""
459 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
460 "example by setting the subtitles type or file name."
461 msgstr ""
462 "Nastavitve razvijalca podnapisov določajo obnašanje, tip besedila in "
463 "privzete besedilne datoteke."
464
465 #: include/vlc_config_cat.h:238
466 msgid "No help available"
467 msgstr "Na voljo ni pomoči"
468
469 #: include/vlc_config_cat.h:239
470 msgid "There is no help available for these modules."
471 msgstr "Za te enote ni na voljo pomoči."
472
473 #: include/vlc_interface.h:146
474 msgid ""
475 "\n"
476 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
477 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
478 msgstr ""
479 "\n"
480 "Opozorilo: V primeru, da ni mogoče odpreti grafičnega vmesnika, je potrebno "
481 "odpreti ukazno okno v mapi predvajalnika VLC in zagnati ukaz \"vlc -I wx\"\n"
482
483 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
484 msgid "Quick &Open File..."
485 msgstr "Hitri &pogled ..."
486
487 #: include/vlc_intf_strings.h:34
488 msgid "&Advanced Open..."
489 msgstr "&Napredno odpiranje ..."
490
491 #: include/vlc_intf_strings.h:35
492 msgid "Open &Directory..."
493 msgstr "Odpri &mapo ..."
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:37
496 msgid "Select one or more files to open"
497 msgstr "Izbor ene ali več datotek za odpiranje"
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:53
500 msgid "Information..."
501 msgstr "Podrobnosti ..."
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:42
504 msgid "Codec Information..."
505 msgstr "Podrobnosti kodeka ..."
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:43
508 msgid "Messages..."
509 msgstr "Sporočila ..."
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:44
512 msgid "Extended settings..."
513 msgstr "Razširjene nastavitve ..."
514
515 #: include/vlc_intf_strings.h:45
516 msgid "Go to specific time..."
517 msgstr "Pojdi na določen čas ..."
518
519 #: include/vlc_intf_strings.h:47
520 msgid "About VLC media player..."
521 msgstr "O predvajalniku VLC ..."
522
523 #: include/vlc_intf_strings.h:50 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
524 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:95 modules/gui/macosx/intf.m:526
525 #: modules/gui/macosx/intf.m:569 modules/gui/macosx/intf.m:648
526 #: modules/gui/macosx/intf.m:655 modules/gui/macosx/intf.m:1535
527 #: modules/gui/macosx/intf.m:1536 modules/gui/macosx/intf.m:1537
528 #: modules/gui/macosx/intf.m:1538 modules/gui/macosx/playlist.m:419
529 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
530 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
531 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
532 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
533 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
534 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1238
535 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
536 msgid "Play"
537 msgstr "Predvajaj"
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:51
540 msgid "Fetch information"
541 msgstr "Pridobivanje podrobnosti"
542
543 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/playlist.m:420
544 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
545 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
546 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
547 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
548 msgid "Delete"
549 msgstr "Izbriši"
550
551 #: include/vlc_intf_strings.h:54
552 msgid "Sort"
553 msgstr "Razvrsti"
554
555 #: include/vlc_intf_strings.h:55
556 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1625
557 msgid "Add node"
558 msgstr "Dodaj vozlišče"
559
560 #: include/vlc_intf_strings.h:56
561 msgid "Stream..."
562 msgstr "Pretakanje ..."
563
564 #: include/vlc_intf_strings.h:57
565 msgid "Save..."
566 msgstr "Shrani ..."
567
568 #: include/vlc_intf_strings.h:61 src/libvlc-module.c:980
569 msgid "Repeat all"
570 msgstr "Ponovi vse"
571
572 #: include/vlc_intf_strings.h:62
573 msgid "Repeat one"
574 msgstr "Ponovi eno"
575
576 #: include/vlc_intf_strings.h:63
577 msgid "No repeat"
578 msgstr "Brez ponavljanja"
579
580 #: include/vlc_intf_strings.h:65 src/libvlc-module.c:1177
581 #: modules/gui/macosx/controls.m:836 modules/gui/macosx/intf.m:575
582 msgid "Random"
583 msgstr "Naključno"
584
585 #: include/vlc_intf_strings.h:66
586 msgid "No random"
587 msgstr "Ni naključno"
588
589 #: include/vlc_intf_strings.h:68
590 msgid "Add to playlist"
591 msgstr "Dodaj na seznam predvajanja"
592
593 #: include/vlc_intf_strings.h:69
594 msgid "Add to media library"
595 msgstr "Dodaj zbirki"
596
597 #: include/vlc_intf_strings.h:71
598 msgid "Add file..."
599 msgstr "Dodaj datoteko ..."
600
601 #: include/vlc_intf_strings.h:72
602 msgid "Advanced open..."
603 msgstr "Napredno odpiranje ..."
604
605 #: include/vlc_intf_strings.h:73
606 msgid "Add directory..."
607 msgstr "Dodaj mapo ..."
608
609 #: include/vlc_intf_strings.h:75
610 msgid "Save playlist to file..."
611 msgstr "Shrani seznam predvajanja ..."
612
613 #: include/vlc_intf_strings.h:76
614 msgid "Load playlist file..."
615 msgstr "Naloži seznam predvajanja ..."
616
617 #: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/playlist.m:432
618 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:330
619 msgid "Search"
620 msgstr "Poišči"
621
622 #: include/vlc_intf_strings.h:79
623 msgid "Search filter"
624 msgstr "Filter iskanja"
625
626 #: include/vlc_intf_strings.h:81
627 msgid "Additional sources"
628 msgstr "Dodatni viri"
629
630 #: include/vlc_intf_strings.h:85
631 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
632 msgid ""
633 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
634 "them."
635 msgstr ""
636 "Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
637 "pogled\" za prikaz vseh možnosti."
638
639 #: include/vlc_intf_strings.h:90 modules/gui/macosx/extended.m:93
640 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
641 msgid "Image clone"
642 msgstr "Podvajanje slike"
643
644 #: include/vlc_intf_strings.h:91
645 msgid "Clone the image"
646 msgstr "Kloniranje slike"
647
648 #: include/vlc_intf_strings.h:93
649 msgid "Magnification"
650 msgstr "Povečevanje"
651
652 #: include/vlc_intf_strings.h:94
653 msgid ""
654 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
655 "be magnified."
656 msgstr ""
657 "Povečevanje dela slike. Izberete lahko kateri del slike naj bo povečan."
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:97
660 msgid "Waves"
661 msgstr "Valovanje"
662
663 #: include/vlc_intf_strings.h:98
664 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
665 msgstr "\"Waves\" učinek popačenja slike"
666
667 #: include/vlc_intf_strings.h:100
668 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
669 msgstr "\"Water surface\" učinek popačenja slike"
670
671 #: include/vlc_intf_strings.h:102
672 msgid "Image colors inversion"
673 msgstr "Obračanje barv slike"
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:104
676 msgid "Split the image to make an image wall"
677 msgstr "Razdeljevanje slike za slikovni zid"
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:106
680 msgid ""
681 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
682 "The video gets split in parts that you must sort."
683 msgstr ""
684 "Ustvari \"sestavljanko\" iz slike posnetka.\n"
685 "Posnetek se razdeli na dele, ki jih morate urediti."
686
687 #: include/vlc_intf_strings.h:109
688 msgid ""
689 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
690 "Try changing the various settings for different effects"
691 msgstr ""
692 "\"Zaznavanje roba\" slikovni učinek popačenja.\n"
693 "Različne nastavitve določajo različne učinke."
694
695 #: include/vlc_intf_strings.h:112
696 msgid ""
697 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
698 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
699 "settings."
700 msgstr ""
701 "Učinek \"Zaznavanje barv\". Celotna slika postane črno bela razen delov "
702 "slike, ki so pobarvani tako, kot je določeno med nastavitvami."
703
704 #: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1091
705 msgid "Meta-information"
706 msgstr "Meta-podrobnosti"
707
708 #: include/vlc_meta.h:33 src/input/var.c:139 modules/demux/mpc.c:56
709 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:583
710 #: modules/gui/macosx/intf.m:584 modules/gui/macosx/open.m:170
711 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
712 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
713 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:48
714 msgid "Title"
715 msgstr "Naslov"
716
717 #: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1091
718 msgid "Artist"
719 msgstr "Izvajalec"
720
721 #: include/vlc_meta.h:35
722 msgid "Genre"
723 msgstr "Žanr"
724
725 #: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:52
726 msgid "Copyright"
727 msgstr "Avtorske pravice"
728
729 #: include/vlc_meta.h:37
730 msgid "Album/movie/show title"
731 msgstr "Album / Zbirka"
732
733 #: include/vlc_meta.h:38
734 msgid "Track number/position in set"
735 msgstr "Lega sledi"
736
737 #: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
738 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
739 msgid "Description"
740 msgstr "Opis"
741
742 #: include/vlc_meta.h:40 modules/mux/asf.c:56
743 msgid "Rating"
744 msgstr "Stopnja"
745
746 #: include/vlc_meta.h:41
747 msgid "Date"
748 msgstr "Datum"
749
750 #: include/vlc_meta.h:42
751 msgid "Setting"
752 msgstr "Nastavitev"
753
754 #: include/vlc_meta.h:43 modules/gui/macosx/open.m:183
755 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
756 msgid "URL"
757 msgstr "URL"
758
759 #: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1770 src/libvlc-module.c:106
760 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
761 msgid "Language"
762 msgstr "Jezik"
763
764 #: include/vlc_meta.h:45 modules/misc/notify/notify.c:182
765 msgid "Now Playing"
766 msgstr "Predvaja se"
767
768 #: include/vlc_meta.h:46 modules/access/vcdx/info.c:98
769 msgid "Publisher"
770 msgstr "Izdajatelj"
771
772 #: include/vlc_meta.h:47
773 msgid "Encoded by"
774 msgstr "Kodiranje: "
775
776 #: include/vlc_meta.h:49
777 msgid "Art URL"
778 msgstr "Art povezava"
779
780 #: include/vlc_meta.h:51
781 msgid "Codec Name"
782 msgstr "Ime kodeka"
783
784 #: include/vlc_meta.h:52
785 msgid "Codec Description"
786 msgstr "Opis kodeka"
787
788 #: include/vlc/vlc.h:591
789 msgid ""
790 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
791 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
792 "see the file named COPYING for details.\n"
793 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
794 msgstr ""
795 "Program je na voljo brez kakršnekoli GARANCIJE.\n"
796 "Program lahko širite pod pogoji GNU General Public License;\n"
797 "več podrobnosti najdete v datoteki COPYING.\n"
798 "Program ureja VideoLAN team; podrobnosti so zapisane v AUTHORS datoteki.\n"
799
800 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
801 #: src/audio_output/filters.c:224
802 msgid "Audio filtering failed"
803 msgstr "Neuspešno filtriranje zvoka"
804
805 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
806 #: src/audio_output/filters.c:225
807 #, c-format
808 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
809 msgstr "Doseženo je največje dovoljeno število filtrov (%d)."
810
811 #: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
812 #: src/input/es_out.c:385 src/libvlc-module.c:431
813 #: src/video_output/video_output.c:408 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
814 msgid "Disable"
815 msgstr "Onemogoči"
816
817 #: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
818 msgid "Spectrometer"
819 msgstr "Spektrometer"
820
821 #: src/audio_output/input.c:90
822 msgid "Scope"
823 msgstr "Območje"
824
825 #: src/audio_output/input.c:92
826 msgid "Spectrum"
827 msgstr "Spekter"
828
829 #: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:69
830 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
831 #: modules/gui/macosx/intf.m:628 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
832 msgid "Equalizer"
833 msgstr "Uravnavanje zvoka"
834
835 #: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
836 #: modules/gui/macosx/extended.m:81 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
837 msgid "Audio filters"
838 msgstr "Filtri zvoka"
839
840 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
841 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:594
842 #: modules/gui/macosx/intf.m:595
843 msgid "Audio Channels"
844 msgstr "Zvočni kanali"
845
846 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
847 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
848 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
849 #: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
850 #: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
851 #: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
852 msgid "Stereo"
853 msgstr "Stereo"
854
855 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
856 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
857 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
858 #: modules/control/gestures.c:89 modules/video_filter/logo.c:97
859 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
860 #: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
861 msgid "Left"
862 msgstr "Levo"
863
864 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
865 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
866 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
867 #: modules/control/gestures.c:89 modules/video_filter/logo.c:97
868 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
869 #: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
870 msgid "Right"
871 msgstr "Desno"
872
873 #: src/audio_output/output.c:134
874 msgid "Dolby Surround"
875 msgstr "Dolby Surround"
876
877 #: src/audio_output/output.c:146
878 msgid "Reverse stereo"
879 msgstr "Obratni stereo"
880
881 #: src/extras/getopt.c:633
882 #, c-format
883 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
884 msgstr "%s: ukaz `%s' je dvoumna\n"
885
886 #: src/extras/getopt.c:658
887 #, c-format
888 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
889 msgstr "%s: ukaz `--%s' ne dovoli argumenta\n"
890
891 #: src/extras/getopt.c:663
892 #, c-format
893 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
894 msgstr "%s: ukaz `%c%s' ne dovoli argumenta\n"
895
896 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
897 #, c-format
898 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
899 msgstr "%s: ukaz `%s' zahteva argument\n"
900
901 #: src/extras/getopt.c:710
902 #, c-format
903 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
904 msgstr "%s: neznan ukaz `--%s'\n"
905
906 #: src/extras/getopt.c:714
907 #, c-format
908 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
909 msgstr "%s: neznana možnost `%c%s'\n"
910
911 #: src/extras/getopt.c:740
912 #, c-format
913 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
914 msgstr "%s: nedovoljena možnost -- %c\n"
915
916 #: src/extras/getopt.c:743
917 #, c-format
918 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
919 msgstr "%s: neveljavna možnost -- %c\n"
920
921 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
922 #, c-format
923 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
924 msgstr "%s: možnost zahteva argument -- %c\n"
925
926 #: src/extras/getopt.c:820
927 #, c-format
928 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
929 msgstr "%s: možnost `-W %s' je dvoumna\n"
930
931 #: src/extras/getopt.c:838
932 #, c-format
933 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
934 msgstr "%s: možnost `-W %s' ne dovoli argumentov\n"
935
936 #: src/input/control.c:309
937 #, c-format
938 msgid "Bookmark %i"
939 msgstr "Zaznamek %i"
940
941 #: src/input/decoder.c:117 src/input/decoder.c:129
942 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
943 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592
944 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601 modules/stream_out/es.c:365
945 #: modules/stream_out/es.c:379
946 msgid "Streaming / Transcoding failed"
947 msgstr "Neuspešno pretakanje oz. prekodiranje"
948
949 #: src/input/decoder.c:118
950 msgid "VLC could not open the packetizer module."
951 msgstr "Ni mogoče odpreti enote paketnika."
952
953 #: src/input/decoder.c:130
954 msgid "VLC could not open the decoder module."
955 msgstr "Ni mogoče odpreti enote dekodiranja."
956
957 #: src/input/decoder.c:140
958 msgid "No suitable decoder module for format"
959 msgstr "Ni primerne dekodirne enote za format"
960
961 #: src/input/decoder.c:141
962 #, c-format
963 msgid ""
964 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
965 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
966 msgstr ""
967 "Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvočnega ali slikovnega "
968 "formata. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
969
970 #: src/input/es_out.c:407 src/input/es_out.c:409 src/input/es_out.c:415
971 #: src/input/es_out.c:416 modules/access/cdda/info.c:967
972 #: modules/access/cdda/info.c:999
973 #, c-format
974 msgid "Track %i"
975 msgstr "Sled %i"
976
977 #: src/input/es_out.c:591
978 #, c-format
979 msgid "%s [%s %d]"
980 msgstr "%s [%s %d]"
981
982 #: src/input/es_out.c:591 src/input/es_out.c:593 src/input/var.c:128
983 #: src/libvlc-module.c:462 modules/gui/macosx/intf.m:581
984 #: modules/gui/macosx/intf.m:582
985 msgid "Program"
986 msgstr "Program"
987
988 #: src/input/es_out.c:1765 modules/codec/faad.c:330
989 #, c-format
990 msgid "Stream %d"
991 msgstr "Predvajanje %d"
992
993 #: src/input/es_out.c:1767 modules/gui/macosx/wizard.m:425
994 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
995 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
996 msgid "Codec"
997 msgstr "Kodek"
998
999 #: src/input/es_out.c:1778 src/input/es_out.c:1806 src/input/es_out.c:1833
1000 #: modules/gui/macosx/output.m:153
1001 msgid "Type"
1002 msgstr "Tip"
1003
1004 #: src/input/es_out.c:1781 modules/codec/faad.c:334
1005 #: modules/gui/macosx/output.m:176
1006 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1007 msgid "Channels"
1008 msgstr "Kanali"
1009
1010 #: src/input/es_out.c:1786 modules/codec/faad.c:336
1011 msgid "Sample rate"
1012 msgstr "Vzorčna stopnja"
1013
1014 #: src/input/es_out.c:1787 modules/codec/faad.c:336
1015 #, c-format
1016 msgid "%d Hz"
1017 msgstr "%d Hz"
1018
1019 #: src/input/es_out.c:1793
1020 msgid "Bits per sample"
1021 msgstr "Titi na vzorec"
1022
1023 #: src/input/es_out.c:1798 modules/access_output/shout.c:87
1024 #: modules/access/pvr.c:89
1025 msgid "Bitrate"
1026 msgstr "Bitna hitrost"
1027
1028 #: src/input/es_out.c:1799
1029 #, c-format
1030 msgid "%d kb/s"
1031 msgstr "%d kb/s"
1032
1033 #: src/input/es_out.c:1810
1034 msgid "Resolution"
1035 msgstr "Ločljivost"
1036
1037 #: src/input/es_out.c:1816
1038 msgid "Display resolution"
1039 msgstr "Ločljivost zaslona"
1040
1041 #: src/input/es_out.c:1826 modules/access/screen/screen.c:40
1042 msgid "Frame rate"
1043 msgstr "Blokovno razmerje"
1044
1045 #: src/input/es_out.c:1833
1046 msgid "Subtitle"
1047 msgstr "Podnapis"
1048
1049 #: src/input/input.c:2207
1050 msgid "Your input can't be opened"
1051 msgstr "Vnosa ni mogoče odpreti"
1052
1053 #: src/input/input.c:2208
1054 #, c-format
1055 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1056 msgstr ""
1057 "Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log "
1058 "datoteki."
1059
1060 #: src/input/input.c:2283
1061 msgid "Can't recognize the input's format"
1062 msgstr "Neprepoznavna oblika vnosa"
1063
1064 #: src/input/input.c:2284
1065 #, c-format
1066 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1067 msgstr ""
1068 "Formata '%s' ni mogoče zaznati. Podrobnosti so zapisane v log datoteki."
1069
1070 #: src/input/var.c:118
1071 msgid "Bookmark"
1072 msgstr "Zaznamek"
1073
1074 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:468
1075 msgid "Programs"
1076 msgstr "Programi"
1077
1078 #: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
1079 #: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/intf.m:586
1080 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1081 msgid "Chapter"
1082 msgstr "Poglavje"
1083
1084 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
1085 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1086 msgid "Navigation"
1087 msgstr "Upravljanje"
1088
1089 #: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:609
1090 #: modules/gui/macosx/intf.m:610
1091 msgid "Video Track"
1092 msgstr "Slikovna sled"
1093
1094 #: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:592
1095 #: modules/gui/macosx/intf.m:593
1096 msgid "Audio Track"
1097 msgstr "Zvokovna sled"
1098
1099 #: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:617
1100 #: modules/gui/macosx/intf.m:618
1101 msgid "Subtitles Track"
1102 msgstr "Podnapisi"
1103
1104 #: src/input/var.c:263
1105 msgid "Next title"
1106 msgstr "Naslednji naslov"
1107
1108 #: src/input/var.c:268
1109 msgid "Previous title"
1110 msgstr "Predhodni naslov"
1111
1112 #: src/input/var.c:291
1113 #, c-format
1114 msgid "Title %i"
1115 msgstr "Naslov %i"
1116
1117 #: src/input/var.c:314 src/input/var.c:374
1118 #, c-format
1119 msgid "Chapter %i"
1120 msgstr "Poglavje %i"
1121
1122 #: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
1123 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:610
1124 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:223
1125 msgid "Next chapter"
1126 msgstr "Naslednje poglavje"
1127
1128 #: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1129 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:609
1130 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:222
1131 msgid "Previous chapter"
1132 msgstr "Predhodno poglavje"
1133
1134 #: src/input/vlm.c:2255 src/input/vlm.c:2591
1135 #, c-format
1136 msgid "Media: %s"
1137 msgstr "Medij: %s"
1138
1139 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1140 #: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
1141 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:57
1142 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1143 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1144 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1145 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1146 msgid "Cancel"
1147 msgstr "Prekliči"
1148
1149 #: src/interface/interaction.c:361
1150 msgid "Ok"
1151 msgstr "V redu"
1152
1153 #: src/interface/interface.c:320
1154 msgid "Switch interface"
1155 msgstr "Zamenjaj vmesnik"
1156
1157 #: src/interface/interface.c:347 modules/gui/macosx/intf.m:544
1158 #: modules/gui/macosx/intf.m:545
1159 msgid "Add Interface"
1160 msgstr "Razširitve"
1161
1162 #: src/interface/interface.c:353
1163 msgid "Telnet Interface"
1164 msgstr "Vmesnik telnet"
1165
1166 #: src/interface/interface.c:356
1167 msgid "Web Interface"
1168 msgstr "Vmesnik spleta"
1169
1170 #: src/interface/interface.c:359
1171 msgid "Debug logging"
1172 msgstr "Beleženje razhroščevanja"
1173
1174 #: src/interface/interface.c:362
1175 msgid "Mouse Gestures"
1176 msgstr "Gibi miške"
1177
1178 #: src/libvlc-common.c:281 src/libvlc-common.c:452 src/modules/modules.c:1715
1179 #: src/modules/modules.c:2045
1180 msgid "C"
1181 msgstr "C"
1182
1183 #: src/libvlc-common.c:297
1184 msgid "Help options"
1185 msgstr "Možnosti pomoči"
1186
1187 #: src/libvlc-common.c:1484 src/modules/configuration.c:1268
1188 msgid "string"
1189 msgstr "niz"
1190
1191 #: src/libvlc-common.c:1503 src/modules/configuration.c:1232
1192 msgid "integer"
1193 msgstr "celo število"
1194
1195 #: src/libvlc-common.c:1530 src/modules/configuration.c:1257
1196 msgid "float"
1197 msgstr "plavajoče"
1198
1199 #: src/libvlc-common.c:1543
1200 msgid " (default enabled)"
1201 msgstr " (privzeto omogočeno)"
1202
1203 #: src/libvlc-common.c:1544
1204 msgid " (default disabled)"
1205 msgstr " (privzeto onemogočeno)"
1206
1207 #: src/libvlc-common.c:1809
1208 #, c-format
1209 msgid "VLC version %s\n"
1210 msgstr "VLC različica %s\n"
1211
1212 #: src/libvlc-common.c:1810
1213 #, c-format
1214 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1215 msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
1216
1217 #: src/libvlc-common.c:1812
1218 #, c-format
1219 msgid "Compiler: %s\n"
1220 msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
1221
1222 #: src/libvlc-common.c:1815
1223 #, c-format
1224 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1225 msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
1226
1227 #: src/libvlc-common.c:1847
1228 msgid ""
1229 "\n"
1230 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1231 msgstr ""
1232 "\n"
1233 "Odlaganje vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
1234
1235 #: src/libvlc-common.c:1867
1236 msgid ""
1237 "\n"
1238 "Press the RETURN key to continue...\n"
1239 msgstr ""
1240 "\n"
1241 "Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje ...\n"
1242
1243 #: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211
1244 msgid "Auto"
1245 msgstr "Samodejno"
1246
1247 #: src/libvlc-module.c:47
1248 msgid "American English"
1249 msgstr "ameriška angleščina"
1250
1251 #: src/libvlc-module.c:47
1252 msgid "British English"
1253 msgstr "britanska angleščina"
1254
1255 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
1256 msgid "Catalan"
1257 msgstr "katalonščina"
1258
1259 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
1260 msgid "Czech"
1261 msgstr "češčina"
1262
1263 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
1264 msgid "Danish"
1265 msgstr "danščina"
1266
1267 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
1268 msgid "German"
1269 msgstr "nemščina"
1270
1271 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:170
1272 msgid "Spanish"
1273 msgstr "španščina"
1274
1275 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
1276 msgid "French"
1277 msgstr "francoščina"
1278
1279 #: src/libvlc-module.c:49
1280 msgid "Galician"
1281 msgstr "galščina"
1282
1283 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
1284 msgid "Hebrew"
1285 msgstr "hebrejščina"
1286
1287 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
1288 msgid "Hungarian"
1289 msgstr "madžarščina"
1290
1291 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:99
1292 msgid "Italian"
1293 msgstr "italijanščina"
1294
1295 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
1296 msgid "Japanese"
1297 msgstr "japonščina"
1298
1299 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
1300 msgid "Georgian"
1301 msgstr "gruzijščina"
1302
1303 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
1304 msgid "Korean"
1305 msgstr "korejščina"
1306
1307 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
1308 msgid "Malay"
1309 msgstr "malajščina"
1310
1311 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:69
1312 msgid "Dutch"
1313 msgstr "nizozemščina"
1314
1315 #: src/libvlc-module.c:51
1316 msgid "Occitan"
1317 msgstr "okcitanščina"
1318
1319 #: src/libvlc-module.c:51
1320 msgid "Brazilian Portuguese"
1321 msgstr "brazilska portugalščina"
1322
1323 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:154
1324 msgid "Romanian"
1325 msgstr "romunščina"
1326
1327 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:156
1328 msgid "Russian"
1329 msgstr "ruščina"
1330
1331 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
1332 msgid "Slovak"
1333 msgstr "slovaščina"
1334
1335 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:163
1336 msgid "Slovenian"
1337 msgstr "slovenščina"
1338
1339 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:175
1340 msgid "Swedish"
1341 msgstr "švedščina"
1342
1343 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:188
1344 msgid "Turkish"
1345 msgstr "turščina"
1346
1347 #: src/libvlc-module.c:53
1348 msgid "Simplified Chinese"
1349 msgstr "poenostavljena kitajščina"
1350
1351 #: src/libvlc-module.c:53
1352 msgid "Chinese Traditional"
1353 msgstr "tradicionalna kitajščina"
1354
1355 #: src/libvlc-module.c:72
1356 msgid ""
1357 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1358 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1359 "related options."
1360 msgstr ""
1361 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vmesnikov, ki jih podpira predvajalnik "
1362 "VLC. Izberete lahko glavni vmesnik, dodatne vmesnike ali pa določite "
1363 "različne nastavitve posamezne enote."
1364
1365 #: src/libvlc-module.c:76
1366 msgid "Interface module"
1367 msgstr "Enote vmesnika"
1368
1369 #: src/libvlc-module.c:78
1370 msgid ""
1371 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1372 "automatically select the best module available."
1373 msgstr ""
1374 "Glavni vmesnik, ki ga uporablja predvajalnik VLC. Privzeto obnašanje omogoča "
1375 "samodejni izbor najprimernejše podprte enote."
1376
1377 #: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
1378 msgid "Extra interface modules"
1379 msgstr "Dodatne enote vmesnika"
1380
1381 #: src/libvlc-module.c:84
1382 msgid ""
1383 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1384 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1385 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1386 "\", \"gestures\" ...)"
1387 msgstr ""
1388 "Izberete lahko \"dodatne vmesnike\" za predvajalnik VLC. Zagnani bodo v "
1389 "ozadju ob glavnem vmesniku. Z vejico ločite privzete vrednosti vmesnikov "
1390 "(splošne vrednosti so \"rc\" (oddaljen nadzor), \"http\", \"gibi\" ...)."
1391
1392 #: src/libvlc-module.c:91
1393 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1394 msgstr "Izberete lahko nadzorne vmesnike predvajalnika VLC."
1395
1396 #: src/libvlc-module.c:93
1397 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1398 msgstr "Podrobnost prikaza (0,1,2)"
1399
1400 #: src/libvlc-module.c:95
1401 msgid ""
1402 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1403 "1=warnings, 2=debug)."
1404 msgstr ""
1405 "Nastavitev podrobnosti izpisa (0=samo napake in standardna sporočila, "
1406 "1=opozorila, 2=razhroščevanje)."
1407
1408 #: src/libvlc-module.c:98
1409 msgid "Be quiet"
1410 msgstr "Ne sporočaj"
1411
1412 #: src/libvlc-module.c:100
1413 msgid "Turn off all warning and information messages."
1414 msgstr "Izklop vseh opozorilnih in podrobnih sporočil."
1415
1416 #: src/libvlc-module.c:102
1417 msgid "Default stream"
1418 msgstr "Privzeti val"
1419
1420 #: src/libvlc-module.c:104
1421 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1422 msgstr "Ta val bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
1423
1424 #: src/libvlc-module.c:107
1425 msgid ""
1426 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1427 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1428 msgstr ""
1429 "Izberete lahko jezik vmesnika. Nastavitev sistemskega jezika je izbrana "
1430 "samodejno, če je vklopljena nastavitev \"auto\"."
1431
1432 #: src/libvlc-module.c:111
1433 msgid "Color messages"
1434 msgstr "Barvna sporočila"
1435
1436 #: src/libvlc-module.c:113
1437 msgid ""
1438 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1439 "needs Linux color support for this to work."
1440 msgstr ""
1441 "Nastavitev omogoča obarvanje besedila sporočil poslanih v konzolno okno. "
1442 "Terminal zahteva Linux barvno podporo."
1443
1444 #: src/libvlc-module.c:116
1445 msgid "Show advanced options"
1446 msgstr "Prikaži Podrobni pogled možnosti"
1447
1448 #: src/libvlc-module.c:118
1449 msgid ""
1450 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1451 "available options, including those that most users should never touch."
1452 msgstr ""
1453 "Če je možnost omogočena bodo prikazane vse možnosti, ki so na voljo, "
1454 "vključno z nastavitvami, ki jih ni priporočljivo spreminjati."
1455
1456 #: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
1457 msgid "Show interface with mouse"
1458 msgstr "Prikaži vmesnik z miško"
1459
1460 #: src/libvlc-module.c:124
1461 msgid ""
1462 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1463 "edge of the screen in fullscreen mode."
1464 msgstr ""
1465 "Če je možnost omogočena se vmesnik prikaže, ko se miška premakne na rob "
1466 "zaslona v celozaslonskem načinu."
1467
1468 #: src/libvlc-module.c:127
1469 msgid "Interface interaction"
1470 msgstr "Vzajemno delovanje vmesnikov"
1471
1472 #: src/libvlc-module.c:129
1473 msgid ""
1474 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1475 "user input is required."
1476 msgstr ""
1477 "Če je možnost omogočena bo prikazano pogovorno okno vsakič, ko predvajalnik "
1478 "potrebuje podatke uporabnika."
1479
1480 #: src/libvlc-module.c:139
1481 msgid ""
1482 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1483 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1484 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1485 "the \"audio filters\" modules section."
1486 msgstr ""
1487 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja zvočnega podsistema in omogočajo "
1488 "dodajanje filtrov zvoka za kasnejše procesiranje ali slikovnih učinkov "
1489 "(spektralna analiza, ...). Filtre omogočite tu, nastavite pa jih med "
1490 "nastavitvami \"Filtri zvoka\"."
1491
1492 #: src/libvlc-module.c:145
1493 msgid "Audio output module"
1494 msgstr "Enota odvajanja zvoka"
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:147
1497 msgid ""
1498 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1499 "automatically select the best method available."
1500 msgstr ""
1501 "Nastavitev določa metodo odvajanja zvoka. Privzeto obnašanje je samodejni "
1502 "izbor najboljšega načina predvajanja."
1503
1504 #: src/libvlc-module.c:151 modules/stream_out/display.c:38
1505 msgid "Enable audio"
1506 msgstr "Omogoči zvok"
1507
1508 #: src/libvlc-module.c:153
1509 msgid ""
1510 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1511 "not take place, thus saving some processing power."
1512 msgstr ""
1513 "Lahko popolnoma onemogočite odvod zvoka. Zvočno dekodiranje bo zavrto, kar "
1514 "zmanjša zahtevo po procesorski moči."
1515
1516 #: src/libvlc-module.c:156
1517 msgid "Force mono audio"
1518 msgstr "Zvok predvajaj v mono načinu"
1519
1520 #: src/libvlc-module.c:157
1521 msgid "This will force a mono audio output."
1522 msgstr "Nastavitev omogoča zvočni odvod v mono načinu."
1523
1524 #: src/libvlc-module.c:159
1525 msgid "Default audio volume"
1526 msgstr "Privzeta jakost zvoka"
1527
1528 #: src/libvlc-module.c:161
1529 msgid ""
1530 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1531 msgstr ""
1532 "Določite vrednost glasnosti predvajanja zvoka. Razpon je določen med 0 in "
1533 "1024."
1534
1535 #: src/libvlc-module.c:164
1536 msgid "Audio output saved volume"
1537 msgstr "Shranjena jakost zvočnega predvajanja"
1538
1539 #: src/libvlc-module.c:166
1540 msgid ""
1541 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1542 "should not change this option manually."
1543 msgstr ""
1544 "Nastavitev omogoča shranjevanje jakosti zvočnega predvajanja ob uporabi "
1545 "možnosti izklapljanja zvoka. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
1546
1547 #: src/libvlc-module.c:169
1548 msgid "Audio output volume step"
1549 msgstr "Stopnja jakosti zvočnega predvajanja"
1550
1551 #: src/libvlc-module.c:171
1552 msgid ""
1553 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1554 "0 to 1024."
1555 msgstr ""
1556 "Stopnjo jakosti zvočnega predvajanja lahko določite z vrednostjo med 0 in "
1557 "1024."
1558
1559 #: src/libvlc-module.c:174
1560 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1561 msgstr "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz)"
1562
1563 #: src/libvlc-module.c:176
1564 msgid ""
1565 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1566 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1567 msgstr ""
1568 "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz) lahko določite z vrednostmi -1 (privzeto), "
1569 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1570
1571 #: src/libvlc-module.c:180
1572 msgid "High quality audio resampling"
1573 msgstr "Visoka kakovost vzorčenja zvoka"
1574
1575 #: src/libvlc-module.c:182
1576 msgid ""
1577 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1578 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1579 "resampling algorithm will be used instead."
1580 msgstr ""
1581 "Nastavitev algoritma visoke kakovosti vzorčenja zvoka. Vzorčenje zahteva "
1582 "veliko moči procesiranja, zato možnost lahko onemogočite. Privzeto bo "
1583 "uporabljen enostavnejši algoritem."
1584
1585 #: src/libvlc-module.c:187
1586 msgid "Audio desynchronization compensation"
1587 msgstr "Nadomeščanje zvočnega razslojevanja"
1588
1589 #: src/libvlc-module.c:189
1590 msgid ""
1591 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1592 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1593 msgstr ""
1594 "Nastavitev zamika dovod zvočnega vala. Zamik je določen v milisekundah in je "
1595 "priročen, če zaznate zamik med predvajanjem slike in zvoka."
1596
1597 #: src/libvlc-module.c:192
1598 msgid "Audio output channels mode"
1599 msgstr "Način odvoda kanalov zvoka"
1600
1601 #: src/libvlc-module.c:194
1602 msgid ""
1603 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1604 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1605 "played)."
1606 msgstr ""
1607 "Nastavitev določa način odvoda kanalov zvoka, ki bo po potrebi privzeto "
1608 "uporabljen (v primeru da tako strojna oprema, kot zvočni zapis možnost "
1609 "omogočata)."
1610
1611 #: src/libvlc-module.c:198
1612 msgid "Use S/PDIF when available"
1613 msgstr "Po potrebi uporabi S/PDIF"
1614
1615 #: src/libvlc-module.c:200
1616 msgid ""
1617 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1618 "audio stream being played."
1619 msgstr ""
1620 "S/PDIF je lahko uporabljen privzeto, če možnost dovoljuje strojna oprema in "
1621 "če jo podpira zvočni val."
1622
1623 #: src/libvlc-module.c:203
1624 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1625 msgstr "Zaznavanje Dolby Surround sistema"
1626
1627 #: src/libvlc-module.c:205
1628 msgid ""
1629 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1630 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1631 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1632 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1633 msgstr ""
1634 "Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je val (ali pa ni) kodiran v "
1635 "Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če val ni kodiran v "
1636 "Dolby Surround sistemu, lahko izbor te možnosti izboljša predvajanje, še "
1637 "posebej v kombinaciji z mešalcem kanalov slušalk."
1638
1639 #: src/libvlc-module.c:211
1640 msgid "On"
1641 msgstr "Vključeno"
1642
1643 #: src/libvlc-module.c:211
1644 msgid "Off"
1645 msgstr "Izključeno"
1646
1647 #: src/libvlc-module.c:216
1648 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1649 msgstr ""
1650 "Možnost omogoča filtriranje zvoka po procesiranju, z namenom spreminjanja "
1651 "predvajanja zvoka."
1652
1653 #: src/libvlc-module.c:219
1654 msgid "Audio visualizations "
1655 msgstr "Ponazoritve zvoka"
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:221
1658 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1659 msgstr "Možnost doda enote ponazoritve (spektralna analiza, ...)."
1660
1661 #: src/libvlc-module.c:229
1662 msgid ""
1663 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1664 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1665 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1666 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1667 "options."
1668 msgstr ""
1669 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja odvoda slikovnega vala. Lahko "
1670 "omogočite filtriranje slike (razpletanje, prilagajanje slike, ...). Filtre "
1671 "omogočite in nastavite med enotami \"slikovni filtri\". Omogočite lahko tudi "
1672 "druge možnosti slike."
1673
1674 #: src/libvlc-module.c:235
1675 msgid "Video output module"
1676 msgstr "Enota odvajanja slike"
1677
1678 #: src/libvlc-module.c:237
1679 msgid ""
1680 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1681 "automatically select the best method available."
1682 msgstr ""
1683 "Nastavitev predstavlja metodo odvajanja slike, ki jo uporablja predvajalnik "
1684 "VLC. Privzeto obnašanje je samodejno izbiranje najboljše razpoložljive "
1685 "metode."
1686
1687 #: src/libvlc-module.c:240 modules/stream_out/display.c:40
1688 msgid "Enable video"
1689 msgstr "Omogoči sliko"
1690
1691 #: src/libvlc-module.c:242
1692 msgid ""
1693 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1694 "not take place, thus saving some processing power."
1695 msgstr ""
1696 "Odvod slike lahko popolnoma onemogočite. Dekodiranje slike bo izpuščeno, s "
1697 "čimer bo sproščen del procesorske moči."
1698
1699 #: src/libvlc-module.c:245 modules/codec/fake.c:50
1700 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123 modules/stream_out/transcode.c:73
1701 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1702 msgid "Video width"
1703 msgstr "Širina slike"
1704
1705 #: src/libvlc-module.c:247
1706 msgid ""
1707 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1708 "characteristics."
1709 msgstr ""
1710 "Določitev širine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja širino privzetim "
1711 "značilnostim slike."
1712
1713 #: src/libvlc-module.c:250 modules/codec/fake.c:53
1714 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126 modules/stream_out/transcode.c:76
1715 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1716 msgid "Video height"
1717 msgstr "Višina slike"
1718
1719 #: src/libvlc-module.c:252
1720 msgid ""
1721 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1722 "video characteristics."
1723 msgstr ""
1724 "Določitev višine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja višino privzetim "
1725 "značilnostim slike."
1726
1727 #: src/libvlc-module.c:255
1728 msgid "Video X coordinate"
1729 msgstr "X koordinata slike"
1730
1731 #: src/libvlc-module.c:257
1732 msgid ""
1733 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1734 "coordinate)."
1735 msgstr "Določena vrednost lege zgornje leve točke okna slike (X koordinata)."
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:260
1738 msgid "Video Y coordinate"
1739 msgstr "Y koordinata slike"
1740
1741 #: src/libvlc-module.c:262
1742 msgid ""
1743 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1744 "coordinate)."
1745 msgstr "Določena vrednost lege zgornje leve točke okna slike (X koordinata)."
1746
1747 #: src/libvlc-module.c:265
1748 msgid "Video title"
1749 msgstr "Naslov posnetka"
1750
1751 #: src/libvlc-module.c:267
1752 msgid ""
1753 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1754 "interface)."
1755 msgstr ""
1756 "Prilagoditev naslova slike po meri (v primeru, da slika ni vložena v "
1757 "vmesnik)."
1758
1759 #: src/libvlc-module.c:270
1760 msgid "Video alignment"
1761 msgstr "Postavitev slike"
1762
1763 #: src/libvlc-module.c:272
1764 msgid ""
1765 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1766 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1767 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1768 msgstr ""
1769 "Določena postavitev slike v oknu. Privzeta vrednost (0) sredini sliko "
1770 "(0=sredina, 1=levo, 2=desno, 4=zgoraj, 8=spodaj. Vrednosti lahko seštevate "
1771 "(primer 6=4+2 določa zgornjo desno točko)."
1772
1773 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
1774 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
1775 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1776 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
1777 #: modules/video_filter/rss.c:164
1778 msgid "Center"
1779 msgstr "Sredinsko"
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1782 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1783 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
1784 #: modules/video_filter/rss.c:164
1785 msgid "Top"
1786 msgstr "Na vrhu"
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1789 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1790 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
1791 #: modules/video_filter/rss.c:164
1792 msgid "Bottom"
1793 msgstr "Na dnu"
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1796 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1797 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1798 #: modules/video_filter/rss.c:165
1799 msgid "Top-Left"
1800 msgstr "Zgoraj levo"
1801
1802 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1803 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1804 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1805 #: modules/video_filter/rss.c:165
1806 msgid "Top-Right"
1807 msgstr "Zgoraj desno"
1808
1809 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1810 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1811 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1812 #: modules/video_filter/rss.c:165
1813 msgid "Bottom-Left"
1814 msgstr "Spodaj levo"
1815
1816 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1817 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1818 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1819 #: modules/video_filter/rss.c:165
1820 msgid "Bottom-Right"
1821 msgstr "Spodaj desno"
1822
1823 #: src/libvlc-module.c:280
1824 msgid "Zoom video"
1825 msgstr "Povečaj sliko"
1826
1827 #: src/libvlc-module.c:282
1828 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1829 msgstr "Povečava slike za določeno vrednost."
1830
1831 #: src/libvlc-module.c:284
1832 msgid "Grayscale video output"
1833 msgstr "Sivinski prikaz slike"
1834
1835 #: src/libvlc-module.c:286
1836 msgid ""
1837 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1838 "save some processing power."
1839 msgstr ""
1840 "Sivinski prikaz barvne slike. Ker barvne vrednosti niso dekodirane, se "
1841 "ohranja del procesorske moči."
1842
1843 #: src/libvlc-module.c:289
1844 msgid "Embedded video"
1845 msgstr "Vložena slika"
1846
1847 #: src/libvlc-module.c:291
1848 msgid "Embed the video output in the main interface."
1849 msgstr "Vloži sliko v sliko glavnega vmesnika"
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:293
1852 msgid "Fullscreen video output"
1853 msgstr "Celozaslonski prikaz slike"
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:295
1856 msgid "Start video in fullscreen mode"
1857 msgstr "Zagon slike v celozaslonskem načinu."
1858
1859 #: src/libvlc-module.c:297
1860 msgid "Overlay video output"
1861 msgstr "Prekrij odvod slike"
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:299
1864 msgid ""
1865 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1866 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1867 msgstr ""
1868 "Prekrivanje slike je strojno pospeševanje slike preko grafične kartice "
1869 "(možnost neposrednega prikazovanja slike). Predvajalnik VLC poskuša možnost "
1870 "uporabiti privzeto."
1871
1872 #: src/libvlc-module.c:302 src/video_output/vout_intf.c:404
1873 msgid "Always on top"
1874 msgstr "Vedno na vrhu"
1875
1876 #: src/libvlc-module.c:304
1877 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1878 msgstr "Okno slike je vedno nad vsemi ostalimi okni."
1879
1880 #: src/libvlc-module.c:306
1881 msgid "Disable screensaver"
1882 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona"
1883
1884 #: src/libvlc-module.c:307
1885 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1886 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
1887
1888 #: src/libvlc-module.c:309
1889 msgid "Window decorations"
1890 msgstr "Prikazovanje oken"
1891
1892 #: src/libvlc-module.c:311
1893 msgid ""
1894 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1895 "giving a \"minimal\" window."
1896 msgstr ""
1897 "Predvajalnik VLC lahko izpusti prikaz naslova okna, sličic in drugih "
1898 "elementov okoli slike. Z nastavitvami določate \"minimalno\" obliko okna."
1899
1900 #: src/libvlc-module.c:314
1901 msgid "Video output filter module"
1902 msgstr "Filtrirna enota odvoda slike"
1903
1904 #: src/libvlc-module.c:316
1905 msgid ""
1906 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1907 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1908 msgstr ""
1909 "Možnost omogoča dodajanje filtrov po procesiranju za povečevanje kakovosti "
1910 "slike. Primeri so razpletanje slike, podvajanje, preoblikovanje in podobno."
1911
1912 #: src/libvlc-module.c:320
1913 msgid "Video filter module"
1914 msgstr "Enota filtriranja slike"
1915
1916 #: src/libvlc-module.c:322
1917 msgid ""
1918 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1919 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1920 msgstr ""
1921 "Doda filtriranje po procesiranju z namenom izboljšanja kakovosti slike, kot "
1922 "na primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
1923
1924 #: src/libvlc-module.c:326
1925 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1926 msgstr "Mapa zajemanja slike (ali datoteka)"
1927
1928 #: src/libvlc-module.c:328
1929 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1930 msgstr "Mapa v kateri bodo shranjene zajete slike."
1931
1932 #: src/libvlc-module.c:330 src/libvlc-module.c:332
1933 msgid "Video snapshot file prefix"
1934 msgstr "Predpona datoteke zajetega posnetka."
1935
1936 #: src/libvlc-module.c:334
1937 msgid "Video snapshot format"
1938 msgstr "Format zajetega posnetka"
1939
1940 #: src/libvlc-module.c:336
1941 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1942 msgstr "Format zajetega posnetka bo uporabljen med shranjevanjem slik."
1943
1944 #: src/libvlc-module.c:338
1945 msgid "Display video snapshot preview"
1946 msgstr "Predogled zajetega posnetka"
1947
1948 #: src/libvlc-module.c:340
1949 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
1950 msgstr "Pokaži predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
1951
1952 #: src/libvlc-module.c:342
1953 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
1954 msgstr "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga"
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:344
1957 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
1958 msgstr ""
1959 "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga pri označevanju zajetih "
1960 "slik."
1961
1962 #: src/libvlc-module.c:346
1963 msgid "Video cropping"
1964 msgstr "Obrezovanje slike"
1965
1966 #: src/libvlc-module.c:348
1967 msgid ""
1968 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
1969 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1970 msgstr ""
1971 "Neposredno obrezovanje izvirne slike. Sprejete oblike so x:y (4:3, "
1972 "16:9, ...) in opisujejo splošne vrednosti razmerij."
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:352
1975 msgid "Source aspect ratio"
1976 msgstr "Izvorno razmerje velikosti"
1977
1978 #: src/libvlc-module.c:354
1979 msgid ""
1980 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
1981 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
1982 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
1983 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
1984 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
1985 msgstr ""
1986 "Razmerje velikosti slike. Nekatere DVD enote prikazujejo privzeto vrednost "
1987 "16:9, čeprav so dejansko samo v razmerju 4:3. Možnost je lahko tudi namig "
1988 "predvajalniku VLC, ko film nima podatkov o razmerju slike. Sprejeta razmerja "
1989 "so x:y (4:3, 16:9, ...) in določujejo splošne vrednosti razmerij, ali pa "
1990 "plavajoče vrednosti v obliki (1.25, 1.3333, ...), ki določujejo obliko točk."
1991
1992 #: src/libvlc-module.c:361
1993 msgid "Custom crop ratios list"
1994 msgstr "Lista razmerij obrezovanja"
1995
1996 #: src/libvlc-module.c:363
1997 msgid ""
1998 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
1999 "crop ratios list."
2000 msgstr ""
2001 "Lista razmerij obrezovanja je spisek vrednosti ločenih z vejico, ki bodo "
2002 "dodani na listo razmerij vmesnika."
2003
2004 #: src/libvlc-module.c:366
2005 msgid "Custom aspect ratios list"
2006 msgstr "Lista razmerij velikosti po meri"
2007
2008 #: src/libvlc-module.c:368
2009 msgid ""
2010 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2011 "aspect ratio list."
2012 msgstr "Lista razmerij obrezovanja, ki bodo dodani na listo razmerij vmesnika."
2013
2014 #: src/libvlc-module.c:371
2015 msgid "Fix HDTV height"
2016 msgstr "Popravi HDTV višino"
2017
2018 #: src/libvlc-module.c:373
2019 msgid ""
2020 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2021 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2022 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2023 msgstr ""
2024 "Možnost omogoča pravilno obdelavo HDTV-1080 slikovnega formata, tudi če je "
2025 "kodirnik pokvarjen in nepravilno določi višino na 1088 vrstic. Možnost "
2026 "onemogočite le, če ima slika nestandardni format, ki zahteva vseh 1088 "
2027 "vrstic."
2028
2029 #: src/libvlc-module.c:378
2030 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2031 msgstr "Razmerje velikosti zaslona"
2032
2033 #: src/libvlc-module.c:380
2034 msgid ""
2035 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2036 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2037 "order to keep proportions."
2038 msgstr ""
2039 "Nastavitev razmerja velikosti zaslona. Večina zaslonov ima kvadratne točke "
2040 "(1:1). Če imate 16:9 zaslon, morate spremeniti vrednost na 4:3 da obdržite "
2041 "sorazmerje."
2042
2043 #: src/libvlc-module.c:384
2044 msgid "Skip frames"
2045 msgstr "Preskoči sličice"
2046
2047 #: src/libvlc-module.c:386
2048 msgid ""
2049 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2050 "computer is not powerful enough"
2051 msgstr ""
2052 "Možnost omogoča izpuščanje sličic na MPEG2 pretokih. Izpuščanje se pojavi, "
2053 "kadar računalnik ni dovolj zmogljiv."
2054
2055 #: src/libvlc-module.c:389
2056 msgid "Drop late frames"
2057 msgstr "Izpusti zakasnjene slike"
2058
2059 #: src/libvlc-module.c:391
2060 msgid ""
2061 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2062 "intended display date)."
2063 msgstr ""
2064 "Možnost omogoča izpuščanje zakasnjenih slik, ki so preko odvoda slike prišli "
2065 "kasneje, kot je predviden čas predvajanja."
2066
2067 #: src/libvlc-module.c:394
2068 msgid "Quiet synchro"
2069 msgstr "Tiho usklajevanje"
2070
2071 #: src/libvlc-module.c:396
2072 msgid ""
2073 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2074 "synchronization mechanism."
2075 msgstr ""
2076 "Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja "
2077 "slike preko mehanizma usklajevanja."
2078
2079 #: src/libvlc-module.c:405
2080 msgid ""
2081 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2082 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2083 "channel."
2084 msgstr ""
2085 "Možnosti dovolijo spreminjanje obnašanja dovodnega podsistema, kot na primer "
2086 "DVD ali VCD naprave, nastavitve omrežnega vmesnika ali pa kanalov podnapisov."
2087
2088 #: src/libvlc-module.c:410
2089 msgid ""
2090 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2091 "Restrictions Management measure."
2092 msgstr ""
2093 "Če živite v Franciji, potem ni dovoljeno, da uporabljate obhod Vodenja "
2094 "digitalnih Omejitev (DRM)."
2095
2096 #: src/libvlc-module.c:413
2097 msgid "Clock reference average counter"
2098 msgstr "Sklicevanje števca na uro."
2099
2100 #: src/libvlc-module.c:415
2101 msgid ""
2102 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2103 "to 10000."
2104 msgstr ""
2105 "Ob uporabi PVR dovoda (ali zelo neenakomernega izvora), nastavite vrednost "
2106 "na 10000."
2107
2108 #: src/libvlc-module.c:418
2109 msgid "Clock synchronisation"
2110 msgstr "Usklajevanje časa"
2111
2112 #: src/libvlc-module.c:420
2113 msgid ""
2114 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2115 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2116 msgstr ""
2117 "Možnost dovoljuje onemogočanje usklajevanja časa za omrežne vire. Nastavitev "
2118 "je uporabna pri spletnih prenosih, kjer je predvajanje občutno moteno."
2119
2120 #: src/libvlc-module.c:424 modules/control/netsync.c:75
2121 msgid "Network synchronisation"
2122 msgstr "Usklajevanje omrežja"
2123
2124 #: src/libvlc-module.c:425
2125 msgid ""
2126 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2127 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2128 msgstr ""
2129 "Možnost omogoča oddaljeno usklajevanje časa za strežnike in odjemalce. "
2130 "Privzete nastavitve so določene me naprednimi uskladitvami omrežnega "
2131 "usklajevanja."
2132
2133 #: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:1007
2134 #: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:353
2135 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
2136 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2137 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1290
2138 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
2139 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2140 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2141 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
2142 #: modules/video_filter/rss.c:175 modules/video_output/directx/directx.c:158
2143 msgid "Default"
2144 msgstr "Privzeto"
2145
2146 #: src/libvlc-module.c:431 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
2147 #: modules/gui/macosx/extended.m:112 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2148 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2149 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2150 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2151 msgid "Enable"
2152 msgstr "Omogoči"
2153
2154 #: src/libvlc-module.c:433 modules/misc/notify/growl.c:63
2155 msgid "UDP port"
2156 msgstr "vrata UDP"
2157
2158 #: src/libvlc-module.c:435
2159 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2160 msgstr "Nastavitev vrat za UDP pretok. Privzeta vrednost je 1234."
2161
2162 #: src/libvlc-module.c:437
2163 msgid "MTU of the network interface"
2164 msgstr "MTU za omrežni vmesnik"
2165
2166 #: src/libvlc-module.c:439
2167 msgid ""
2168 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2169 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2170 msgstr ""
2171 "Nastavitev določa največjo velikost paketov, ki se prenašajo preko omrežja. "
2172 "Vrednost za eternet je običajno 1500 bajtov."
2173
2174 #: src/libvlc-module.c:442 modules/stream_out/rtp.c:93
2175 msgid "Hop limit (TTL)"
2176 msgstr "Omejitev poskoka (TTL)"
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:444
2179 msgid ""
2180 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2181 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2182 "in default)."
2183 msgstr ""
2184 "Omejitev poskoka (znanega tudi kot \"Čas ohranitve\" ali TTL) skupinskega "
2185 "pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (-1 = uporabi sistemsko privzeto "
2186 "vrednost)."
2187
2188 #: src/libvlc-module.c:448
2189 msgid "Multicast output interface"
2190 msgstr "Vmesnik skupinskega pošiljanja odvoda"
2191
2192 #: src/libvlc-module.c:450
2193 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2194 msgstr ""
2195 "Privzeti vmesnik skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše usmerjevalno "
2196 "razpredelnico."
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:452
2199 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2200 msgstr "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja"
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:454
2203 msgid ""
2204 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2205 "table."
2206 msgstr ""
2207 "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
2208 "usmerjevalno razpredelnico."
2209
2210 #: src/libvlc-module.c:457
2211 msgid "DiffServ Code Point"
2212 msgstr "Kodna točka DiffServ"
2213
2214 #: src/libvlc-module.c:458
2215 msgid ""
2216 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2217 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2218 msgstr ""
2219 "Diferencialna kodna točka storitve za odhodni UDP pretok (IPv4 Tip storitve "
2220 "ali IPv6 razred prometa). Uporablja se za kakovostne storitve omrežja."
2221
2222 #: src/libvlc-module.c:464
2223 msgid ""
2224 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2225 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2226 msgstr ""
2227 "Izberite program z določitvijo ID storitve. Nastavitev uporabite samo, če "
2228 "želite povečati dostop do več programskega pretoka (primer: DVB pretok)"
2229
2230 #: src/libvlc-module.c:470
2231 msgid ""
2232 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2233 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2234 "(like DVB streams for example)."
2235 msgstr ""
2236 "Izberite program z določitvijo liste ID storitev vnesenih ločeno z vejico. "
2237 "Nastavitev uporabite samo, če želite dostopiti do več programskega pretoka "
2238 "(primer: DVB pretok)"
2239
2240 #: src/libvlc-module.c:476 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
2241 msgid "Audio track"
2242 msgstr "Zvokovna sled"
2243
2244 #: src/libvlc-module.c:478
2245 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2246 msgstr "Uporabi številko pretoka zvočne sledi (od 0 do n)"
2247
2248 #: src/libvlc-module.c:481 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
2249 msgid "Subtitles track"
2250 msgstr "Podnapisi"
2251
2252 #: src/libvlc-module.c:483
2253 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2254 msgstr "Uporabi številko sledi podnapisov (od 0 do n)"
2255
2256 #: src/libvlc-module.c:486
2257 msgid "Audio language"
2258 msgstr "Jezik zvoka"
2259
2260 #: src/libvlc-module.c:488
2261 msgid ""
2262 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2263 "letter country code)."
2264 msgstr ""
2265 "Jezik zvočne sledi, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2266 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2267
2268 #: src/libvlc-module.c:491
2269 msgid "Subtitle language"
2270 msgstr "Jezik podnapisov"
2271
2272 #: src/libvlc-module.c:493
2273 msgid ""
2274 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2275 "letter country code)."
2276 msgstr ""
2277 "Jezik sledi podnapisov, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2278 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:497
2281 msgid "Audio track ID"
2282 msgstr "ID zvočne sledi"
2283
2284 #: src/libvlc-module.c:499
2285 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2286 msgstr "Uporabi ID pretoka zvočne sledi."
2287
2288 #: src/libvlc-module.c:501
2289 msgid "Subtitles track ID"
2290 msgstr "ID sledi podnapisa"
2291
2292 #: src/libvlc-module.c:503
2293 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2294 msgstr "ID pretoka sledi podnapisov."
2295
2296 #: src/libvlc-module.c:505
2297 msgid "Input repetitions"
2298 msgstr "Ponavljanje dovajanja"
2299
2300 #: src/libvlc-module.c:507
2301 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2302 msgstr "Število ponovitev predvajanja dovoda"
2303
2304 #: src/libvlc-module.c:509
2305 msgid "Start time"
2306 msgstr "Začetni čas"
2307
2308 #: src/libvlc-module.c:511
2309 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2310 msgstr "Pretok bo začet na tem mestu (v sekundah)."
2311
2312 #: src/libvlc-module.c:513
2313 msgid "Stop time"
2314 msgstr "Končni čas"
2315
2316 #: src/libvlc-module.c:515
2317 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2318 msgstr "Pretok bo končan na tem mestu (v sekundah)."
2319
2320 #: src/libvlc-module.c:517
2321 msgid "Input list"
2322 msgstr "Lista dovodov"
2323
2324 #: src/libvlc-module.c:519
2325 msgid ""
2326 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2327 "together after the normal one."
2328 msgstr ""
2329 "Določite lahko listo dovodov ločeno z vejicami, ki bo združena po "
2330 "predvajanju."
2331
2332 #: src/libvlc-module.c:522
2333 msgid "Input slave (experimental)"
2334 msgstr "Odvisni dovod (eksperimentalno)"
2335
2336 #: src/libvlc-module.c:524
2337 msgid ""
2338 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2339 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2340 "inputs."
2341 msgstr ""
2342 "Možnost dovoljuje sočasno predvajanje preko več vnosnih točk. Ta možnost je "
2343 "v preizkušnji zato niso podprti vsi formati. Uporabite listo dovodov ločenih "
2344 "z '#'."
2345
2346 #: src/libvlc-module.c:528
2347 msgid "Bookmarks list for a stream"
2348 msgstr "Lista zaznamkov za pretok"
2349
2350 #: src/libvlc-module.c:530
2351 msgid ""
2352 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2353 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2354 "{...}\""
2355 msgstr ""
2356 "Ročno lahko nastavite listo zaznamkov za pretok v obliki \"{name=ime-"
2357 "zaznamka,time=odmik-časa,bytes=odmik-bajtov},{...}\""
2358
2359 #: src/libvlc-module.c:536
2360 msgid ""
2361 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2362 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2363 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2364 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2365 msgstr ""
2366 "Nastavitve omogočajo spreminjanje obnašanja sistema nalepk. Lahko, na "
2367 "primer, omogočite filtre nalepk (logotipi, ...). Omogočite filtre tu, "
2368 "nastavite pa jih med nastavitvami \"filtri nalepk\". Nastavite lahko tudi "
2369 "mnoge druge pripadajoče možnosti."
2370
2371 #: src/libvlc-module.c:542
2372 msgid "Force subtitle position"
2373 msgstr "Določena lega podnapisov"
2374
2375 #: src/libvlc-module.c:544
2376 msgid ""
2377 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2378 "over the movie. Try several positions."
2379 msgstr ""
2380 "Določena lega podnapisov omogoča možnost postavljanja besedila pod sliko "
2381 "namesto na njo. Lega podpira več možnosti."
2382
2383 #: src/libvlc-module.c:547
2384 msgid "Enable sub-pictures"
2385 msgstr "Omogoči pod-slike"
2386
2387 #: src/libvlc-module.c:549
2388 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2389 msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje procesiranja pod-slik."
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:551 src/libvlc-module.c:1375 src/text/iso-639_def.h:143
2392 #: modules/stream_out/transcode.c:286
2393 msgid "On Screen Display"
2394 msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD)"
2395
2396 #: src/libvlc-module.c:553
2397 msgid ""
2398 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2399 "Display)."
2400 msgstr "Predvajalnik VLC omogoča prikaz sporočil na zaslonu (OSD)."
2401
2402 #: src/libvlc-module.c:556
2403 msgid "Text rendering module"
2404 msgstr "Enota upodabljanja besedila"
2405
2406 #: src/libvlc-module.c:558
2407 msgid ""
2408 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2409 "instance."
2410 msgstr ""
2411 "Predvajalnik VLC običajno uporablja Freetype za upodabljanje, nastavitev pa "
2412 "omogoča tudi uporabo drugih načinov (primer: SVG)."
2413
2414 #: src/libvlc-module.c:560
2415 msgid "Subpictures filter module"
2416 msgstr "Filter nalepk"
2417
2418 #: src/libvlc-module.c:562
2419 msgid ""
2420 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2421 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2422 msgstr ""
2423 "Možnost doda \"filtre nalepk\". Filtri prekrijejo sliko filma z drugimi "
2424 "slikami (logotip) ali besedilom  (kot logo, dodatno besedilo ...)."
2425
2426 #: src/libvlc-module.c:565
2427 msgid "Autodetect subtitle files"
2428 msgstr "Samodejna zaznava podnapisov"
2429
2430 #: src/libvlc-module.c:567
2431 msgid ""
2432 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2433 "(based on the filename of the movie)."
2434 msgstr ""
2435 "Samodejno zaznavanje datotek s podnapisi, če ni posebej določena datoteka (v "
2436 "povezavi z imenom datoteke filma)."
2437
2438 #: src/libvlc-module.c:570
2439 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2440 msgstr "Zaznavanje imena podnapisov"
2441
2442 #: src/libvlc-module.c:572
2443 msgid ""
2444 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2445 "Options are:\n"
2446 "0 = no subtitles autodetected\n"
2447 "1 = any subtitle file\n"
2448 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2449 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2450 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2451 msgstr ""
2452 "Nastavitev določa odstopanja med imeni datotek filmov in podnapisov. "
2453 "Možnosti so:\n"
2454 "0 = ni samodejnega zaznavanja\n"
2455 "1 = katerakoli datoteka s podnapisi\n"
2456 "2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu ime filma\n"
2457 "3 = enako ime kot ime datoteke filma z dodanimi znaki\n"
2458 "4 = popolno ujemanje imen datotek"
2459
2460 #: src/libvlc-module.c:580
2461 msgid "Subtitle autodetection paths"
2462 msgstr "Samodejno zaznavanje poti podnapisov"
2463
2464 #: src/libvlc-module.c:582
2465 msgid ""
2466 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2467 "found in the current directory."
2468 msgstr ""
2469 "Določanje dodatnih poti do map s podnapisi, če ti niso v trenutni mapi."
2470
2471 #: src/libvlc-module.c:585
2472 msgid "Use subtitle file"
2473 msgstr "Uporabi datoteko s podnapisi"
2474
2475 #: src/libvlc-module.c:587
2476 msgid ""
2477 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2478 "subtitle file."
2479 msgstr ""
2480 "Nalaganje podnapisov. Datoteka, ki jo bo program izbral, če ni mogoče "
2481 "samodejno zaznati poti."
2482
2483 #: src/libvlc-module.c:590
2484 msgid "DVD device"
2485 msgstr "DVD naprava"
2486
2487 #: src/libvlc-module.c:593
2488 msgid ""
2489 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2490 "the drive letter (eg. D:)"
2491 msgstr ""
2492 "Privzeti DVD pogon ali DVD datoteka. Pogon mora biti določen s črko in "
2493 "dvopičjem (primer: D:)"
2494
2495 #: src/libvlc-module.c:597
2496 msgid "This is the default DVD device to use."
2497 msgstr "Privzeta DVD naprava."
2498
2499 #: src/libvlc-module.c:600
2500 msgid "VCD device"
2501 msgstr "VCD naprava"
2502
2503 #: src/libvlc-module.c:603
2504 msgid ""
2505 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2506 "scan for a suitable CD-ROM device."
2507 msgstr ""
2508 "Privzeti VCD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD "
2509 "pogon."
2510
2511 #: src/libvlc-module.c:607
2512 msgid "This is the default VCD device to use."
2513 msgstr "Privzeta VCD naprava."
2514
2515 #: src/libvlc-module.c:610
2516 msgid "Audio CD device"
2517 msgstr "Zvokovna CD naprava"
2518
2519 #: src/libvlc-module.c:613
2520 msgid ""
2521 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2522 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2523 msgstr ""
2524 "Zvočna CD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD pogon."
2525
2526 #: src/libvlc-module.c:617
2527 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2528 msgstr "Privzeta zvočna CD naprava."
2529
2530 #: src/libvlc-module.c:620 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
2531 msgid "Force IPv6"
2532 msgstr "Zahtevaj IPv6"
2533
2534 #: src/libvlc-module.c:622
2535 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2536 msgstr "IPv6 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2537
2538 #: src/libvlc-module.c:624
2539 msgid "Force IPv4"
2540 msgstr "Zahtevaj IPv4"
2541
2542 #: src/libvlc-module.c:626
2543 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2544 msgstr "IPv4 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2545
2546 #: src/libvlc-module.c:628
2547 msgid "TCP connection timeout"
2548 msgstr "Časovna omejitev TCP povezave"
2549
2550 #: src/libvlc-module.c:630
2551 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2552 msgstr "Privzeta časovna omejitev TCP povezave (v milisekundah)"
2553
2554 #: src/libvlc-module.c:632
2555 msgid "SOCKS server"
2556 msgstr "Strežnik SOCKS"
2557
2558 #: src/libvlc-module.c:634
2559 msgid ""
2560 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2561 "used for all TCP connections"
2562 msgstr ""
2563 "Uporaba namestniškega strežnika SOCKS. Vnos mora biti v obliki naslov:vrata. "
2564 "Nastavitev bo uporabljena ta vse TCP povezave."
2565
2566 #: src/libvlc-module.c:637
2567 msgid "SOCKS user name"
2568 msgstr "Uporabniško ime za SOCKS"
2569
2570 #: src/libvlc-module.c:639
2571 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2572 msgstr "Uporabniško ime za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2573
2574 #: src/libvlc-module.c:641
2575 msgid "SOCKS password"
2576 msgstr "Geslo SOCKS"
2577
2578 #: src/libvlc-module.c:643
2579 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2580 msgstr "Geslo za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2581
2582 #: src/libvlc-module.c:645
2583 msgid "Title metadata"
2584 msgstr "Metapodatek naslova"
2585
2586 #: src/libvlc-module.c:647
2587 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2588 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"naslov\" dovoda."
2589
2590 #: src/libvlc-module.c:649
2591 msgid "Author metadata"
2592 msgstr "Metapodatek avtorja"
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:651
2595 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2596 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtor\" dovoda."
2597
2598 #: src/libvlc-module.c:653
2599 msgid "Artist metadata"
2600 msgstr "Metapodatek izvajalca"
2601
2602 #: src/libvlc-module.c:655
2603 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2604 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"izvajalec\" dovoda."
2605
2606 #: src/libvlc-module.c:657
2607 msgid "Genre metadata"
2608 msgstr "Metapodatek žanra"
2609
2610 #: src/libvlc-module.c:659
2611 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2612 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"žanr\" dovoda."
2613
2614 #: src/libvlc-module.c:661
2615 msgid "Copyright metadata"
2616 msgstr "Metapodatek avtorskih pravic"
2617
2618 #: src/libvlc-module.c:663
2619 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2620 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtorske pravice\" dovoda."
2621
2622 #: src/libvlc-module.c:665
2623 msgid "Description metadata"
2624 msgstr "Metapodatek opisa"
2625
2626 #: src/libvlc-module.c:667
2627 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2628 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"opis\" dovoda."
2629
2630 #: src/libvlc-module.c:669
2631 msgid "Date metadata"
2632 msgstr "Metapodatek datuma"
2633
2634 #: src/libvlc-module.c:671
2635 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2636 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"datum\" dovoda."
2637
2638 #: src/libvlc-module.c:673
2639 msgid "URL metadata"
2640 msgstr "Metapodatek URL"
2641
2642 #: src/libvlc-module.c:675
2643 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2644 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"url\" dovoda."
2645
2646 #: src/libvlc-module.c:679
2647 msgid ""
2648 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2649 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2650 "can break playback of all your streams."
2651 msgstr ""
2652 "Možnost določuje način izbora kodekov (metode dekodiranja). Samo uporabniki "
2653 "z naprednejšim razumevanjem nastavitev naj spreminjajo nastavitve."
2654
2655 #: src/libvlc-module.c:683
2656 msgid "Preferred decoders list"
2657 msgstr "Prednostna lista dekoderjev"
2658
2659 #: src/libvlc-module.c:685
2660 msgid ""
2661 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2662 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2663 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2664 msgstr ""
2665 "Prednostna lista dekoderjev, ki jih bo predvajalnik VLC uporabil. Primer: "
2666 "'dummy,a52' nastavitev bo določila uporabo dummy in a52 kodeka pred uporabo "
2667 "ostalih. Spreminjanje nastavitev ni priporočljivo."
2668
2669 #: src/libvlc-module.c:690
2670 msgid "Preferred encoders list"
2671 msgstr "Prednostna lista kodirnikov"
2672
2673 #: src/libvlc-module.c:692
2674 msgid ""
2675 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2676 msgstr ""
2677 "Nastavitev omogoča izbor prednostne liste kodirnikov, ki jih uporablja "
2678 "predvajalnik."
2679
2680 #: src/libvlc-module.c:701
2681 msgid ""
2682 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2683 "subsystem."
2684 msgstr ""
2685 "Možnosti dovoljujejo nastavitev splošnih možnosti podsistema odvoda pretoka."
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:704
2688 msgid "Default stream output chain"
2689 msgstr "Privzeta veriga odvoda pretoka"
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:706
2692 msgid ""
2693 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2694 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2695 "all streams."
2696 msgstr ""
2697 "Določite lahko privzeto verigo odvoda pretoka. V dokumentaciji je zabeleženo "
2698 "kako sestavite te verige.Opozorilo: veriga bo omogočena za vse pretoke."
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:710
2701 msgid "Enable streaming of all ES"
2702 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov"
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:712
2705 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2706 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov (slika, zvok, podnapisi)"
2707
2708 #: src/libvlc-module.c:714
2709 msgid "Display while streaming"
2710 msgstr "Prikaži med pretakanjem"
2711
2712 #: src/libvlc-module.c:716
2713 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2714 msgstr "Lokalno predvajaj valove med pretakanjem."
2715
2716 #: src/libvlc-module.c:718
2717 msgid "Enable video stream output"
2718 msgstr "Omogoči odvod pretoka slike"
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:720
2721 msgid ""
2722 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2723 "facility when this last one is enabled."
2724 msgstr ""
2725 "Izberite ali naj bo pretok slike preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2726
2727 #: src/libvlc-module.c:723
2728 msgid "Enable audio stream output"
2729 msgstr "Omogoči odvod pretoka zvoka"
2730
2731 #: src/libvlc-module.c:725
2732 msgid ""
2733 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2734 "facility when this last one is enabled."
2735 msgstr ""
2736 "Izberite ali naj bo pretok zvoka preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2737
2738 #: src/libvlc-module.c:728
2739 msgid "Enable SPU stream output"
2740 msgstr "Omogoči odvod pretoka SPU"
2741
2742 #: src/libvlc-module.c:730
2743 msgid ""
2744 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2745 "facility when this last one is enabled."
2746 msgstr ""
2747 "Izberite ali naj bo pretok SPU preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2748
2749 #: src/libvlc-module.c:733
2750 msgid "Keep stream output open"
2751 msgstr "Ohranjaj odprt odvod pretoka"
2752
2753 #: src/libvlc-module.c:735
2754 msgid ""
2755 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2756 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2757 "specified)"
2758 msgstr ""
2759 "Možnost omogoča, da ohranite odprt odvod pretoka preko več predmetov seznama "
2760 "predvajanja (samodejno vključi in zbere odvod pretokov, če ni posebej "
2761 "določeno)"
2762
2763 #: src/libvlc-module.c:739
2764 msgid "Preferred packetizer list"
2765 msgstr "Prednostna lista paketnikov"
2766
2767 #: src/libvlc-module.c:741
2768 msgid ""
2769 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2770 msgstr ""
2771 "Možnost omogoča izbor zaporedja, v katerem bo predvajalnik VLC uporabljal "
2772 "paketnike."
2773
2774 #: src/libvlc-module.c:744
2775 msgid "Mux module"
2776 msgstr "Enota zvijanja"
2777
2778 #: src/libvlc-module.c:746
2779 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2780 msgstr "Podedovan vnos nastavitev elementov zvijalca"
2781
2782 #: src/libvlc-module.c:748
2783 msgid "Access output module"
2784 msgstr "Enota odvoda dostopa"
2785
2786 #: src/libvlc-module.c:750
2787 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2788 msgstr "Vrednost je podedovana in določa enoto za dostop odvoda."
2789
2790 #: src/libvlc-module.c:752
2791 msgid "Control SAP flow"
2792 msgstr "Nadzor SAP toka"
2793
2794 #: src/libvlc-module.c:754
2795 msgid ""
2796 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2797 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2798 msgstr ""
2799 "Možnost omogoča nadzor objavljanja naslova SAP skupinskega pošiljanja. "
2800 "Nastavitev je potrebna, če želite objavljati preko MBone sistema."
2801
2802 #: src/libvlc-module.c:758
2803 msgid "SAP announcement interval"
2804 msgstr "Zamik SAP objavljanja"
2805
2806 #: src/libvlc-module.c:760
2807 msgid ""
2808 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2809 "between SAP announcements."
2810 msgstr ""
2811 "V primeru, da je nadzor nad SAP onemogočen, vam nastavitev omogočana "
2812 "privzeto določen zamik objavljanja."
2813
2814 #: src/libvlc-module.c:769
2815 msgid ""
2816 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2817 "always leave all these enabled."
2818 msgstr ""
2819 "Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti je "
2820 "priporočljivo pustiti omogočene."
2821
2822 #: src/libvlc-module.c:772
2823 msgid "Enable FPU support"
2824 msgstr "Omogoči podporo FPU"
2825
2826 #: src/libvlc-module.c:774
2827 msgid ""
2828 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2829 "advantage of it."
2830 msgstr ""
2831 "Če ima procesor računalnika enoto za izračun plavajoče vejice, jo lahko "
2832 "predvajalnik VLC izkoristi."
2833
2834 #: src/libvlc-module.c:777
2835 msgid "Enable CPU MMX support"
2836 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX"
2837
2838 #: src/libvlc-module.c:779
2839 msgid ""
2840 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2841 "of them."
2842 msgstr ""
2843 "Če procesor računalnika podpira MMX enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2844 "izkoristi."
2845
2846 #: src/libvlc-module.c:782
2847 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2848 msgstr "Omogoči podporo CPE 3D Now!"
2849
2850 #: src/libvlc-module.c:784
2851 msgid ""
2852 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2853 "advantage of them."
2854 msgstr ""
2855 "Če procesor računalnika podpira 3D Now! enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2856 "izkoristi."
2857
2858 #: src/libvlc-module.c:787
2859 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2860 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX EXT"
2861
2862 #: src/libvlc-module.c:789
2863 msgid ""
2864 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2865 "advantage of them."
2866 msgstr ""
2867 "Če procesor računalnika podpira MMX EXT enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2868 "izkoristi."
2869
2870 #: src/libvlc-module.c:792
2871 msgid "Enable CPU SSE support"
2872 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE"
2873
2874 #: src/libvlc-module.c:794
2875 msgid ""
2876 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2877 "of them."
2878 msgstr ""
2879 "Če procesor računalnika podpira SSE enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2880 "izkoristi."
2881
2882 #: src/libvlc-module.c:797
2883 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2884 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE2"
2885
2886 #: src/libvlc-module.c:799
2887 msgid ""
2888 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2889 "of them."
2890 msgstr ""
2891 "Če procesor računalnika podpira SSE2 enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2892 "izkoristi."
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:802
2895 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2896 msgstr "Omogoči podporo CPE AltiVec"
2897
2898 #: src/libvlc-module.c:804
2899 msgid ""
2900 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2901 "advantage of them."
2902 msgstr ""
2903 "Če procesor podpira AltiVec določila, jih bo predvajalnik VLC izkoristil ."
2904
2905 #: src/libvlc-module.c:809
2906 msgid ""
2907 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2908 "you really know what you are doing."
2909 msgstr ""
2910 "Nastavitve omogočajo določitev privzetih enot. Nastavitev ni priporočljivo "
2911 "spreminjati."
2912
2913 #: src/libvlc-module.c:812
2914 msgid "Memory copy module"
2915 msgstr "Enota kopiranja spomina"
2916
2917 #: src/libvlc-module.c:814
2918 msgid ""
2919 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2920 "select the fastest one supported by your hardware."
2921 msgstr ""
2922 "Izberete lahko katero enoto kopiranja spomina želite uporabiti. Privzeto "
2923 "predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi strojni "
2924 "opremi."
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:817
2927 msgid "Access module"
2928 msgstr "Enota dostopa"
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:819
2931 msgid ""
2932 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2933 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2934 "option unless you really know what you are doing."
2935 msgstr ""
2936 "Nastavitev omogoča določitev enote dostopa. Uporabite jo lahko, če pravilna "
2937 "enota ni samodejno zaznana. Z nastavitvijo je potrebno ravnati previdno."
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:823
2940 msgid "Access filter module"
2941 msgstr "Enota filtriranja dostopa"
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:825
2944 msgid ""
2945 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
2946 "used for instance for timeshifting."
2947 msgstr ""
2948 "Filtri dostopa spreminjajo pretok, ki se predvaja. Nastavitev je uporabna "
2949 "pri časovnem zamiku."
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:828
2952 msgid "Demux module"
2953 msgstr "Enota razvijanja"
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:830
2956 msgid ""
2957 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
2958 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
2959 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
2960 "you really know what you are doing."
2961 msgstr ""
2962 "Delitelji se uporabljajo pri ločevanju \"elementarnih\" pretokov (primer: "
2963 "zvok in slika). Uporabite ga lahko, če primerni razvijalec ni samodejno "
2964 "zaznan. Nastavitve ni priporočljivo določiti globalno."
2965
2966 #: src/libvlc-module.c:835
2967 msgid "Allow real-time priority"
2968 msgstr "Dovoli prednost trenutnega predvajanja"
2969
2970 #: src/libvlc-module.c:837
2971 msgid ""
2972 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
2973 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
2974 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
2975 "only activate this if you know what you're doing."
2976 msgstr ""
2977 "Zaganjanje predvajalnika VLC v trenutnem času, omogoča bolj natančno boljši "
2978 "izkoristek delovanja, še posebej pri pretakanju vsebine. V primeru, da "
2979 "nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
2980 "stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
2981
2982 #: src/libvlc-module.c:843
2983 msgid "Adjust VLC priority"
2984 msgstr "Prilagodi VLC prednosti"
2985
2986 #: src/libvlc-module.c:845
2987 msgid ""
2988 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
2989 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
2990 "VLC instances."
2991 msgstr ""
2992 "Možnost doda odmik (pozitiven ali negativen) prednosti predvajalnika VLC. "
2993 "Nastavitev lahko uporabite pri nastavljanju prednostnega izvajanja med "
2994 "drugimi programi ali med vmesniki predvajalnika."
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:849
2997 msgid "Minimize number of threads"
2998 msgstr "Zmanjšaj število niti"
2999
3000 #: src/libvlc-module.c:851
3001 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3002 msgstr "Določitev zmanjšanja števila niti potrebnih za zagon predvajalnika."
3003
3004 #: src/libvlc-module.c:853
3005 msgid "Modules search path"
3006 msgstr "Pot iskanja enot"
3007
3008 #: src/libvlc-module.c:855
3009 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3010 msgstr "Dodatne poti, kjer predvajalnik VLC išče enote."
3011
3012 #: src/libvlc-module.c:857
3013 msgid "VLM configuration file"
3014 msgstr "Nastavitvena datoteka VLM"
3015
3016 #: src/libvlc-module.c:859
3017 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3018 msgstr "Nastavitvena datoteka, ki bo uporabljena pri zagonu VLM."
3019
3020 #: src/libvlc-module.c:861
3021 msgid "Use a plugins cache"
3022 msgstr "Uporabi predpomnilnik vstavkov."
3023
3024 #: src/libvlc-module.c:863
3025 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3026 msgstr ""
3027 "Uporaba predpomnilnika vstavkov močno skrajša zagonski čas predvajalnika."
3028
3029 #: src/libvlc-module.c:865
3030 msgid "Collect statistics"
3031 msgstr "Zberi statistiko"
3032
3033 #: src/libvlc-module.c:867
3034 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3035 msgstr "Izbor in prikaz različnih statističnih vrednosti."
3036
3037 #: src/libvlc-module.c:869
3038 msgid "Run as daemon process"
3039 msgstr "Zagon kot demonski proces"
3040
3041 #: src/libvlc-module.c:871
3042 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3043 msgstr "Omogoča zagon predvajalnika kot demonski proces v ozadju."
3044
3045 #: src/libvlc-module.c:873
3046 msgid "Write process id to file"
3047 msgstr "Zapiši procesni ID v datoteko"
3048
3049 #: src/libvlc-module.c:875
3050 msgid "Writes process id into specified file."
3051 msgstr "Zapis procesnega ID v določeno datoteko."
3052
3053 #: src/libvlc-module.c:877
3054 msgid "Log to file"
3055 msgstr "Zabeleži v datoteko"
3056
3057 #: src/libvlc-module.c:879
3058 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3059 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v datoteko."
3060
3061 #: src/libvlc-module.c:881
3062 msgid "Log to syslog"
3063 msgstr "Zabeleži v syslog"
3064
3065 #: src/libvlc-module.c:883
3066 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3067 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v syslog (UNIX sistemi)."
3068
3069 #: src/libvlc-module.c:885
3070 msgid "Allow only one running instance"
3071 msgstr "Dovoli samo en sočasen zagon."
3072
3073 #: src/libvlc-module.c:887
3074 msgid ""
3075 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3076 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3077 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3078 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3079 "running instance or enqueue it."
3080 msgstr ""
3081 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3082 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
3083 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
3084 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto."
3085
3086 #: src/libvlc-module.c:895
3087 #, fuzzy
3088 msgid ""
3089 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3090 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3091 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3092 "This option will allow you to play the file with the already running "
3093 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3094 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3095 msgstr ""
3096 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3097 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
3098 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
3099 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto. Možnost zahteva zagon D-"
3100 "Bus seje in VLC D-Bus kontrolni vmesnik."
3101
3102 #: src/libvlc-module.c:903
3103 msgid "VLC is started from file association"
3104 msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave"
3105
3106 #: src/libvlc-module.c:905
3107 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3108 msgstr ""
3109 "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave, kot jo določa sistem."
3110
3111 #: src/libvlc-module.c:908
3112 msgid "One instance when started from file"
3113 msgstr "En sočasen zagon izvajanje pri zagonu preko datotečnih povezav"
3114
3115 #: src/libvlc-module.c:910
3116 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3117 msgstr "Dovoli en sočasen zagon ob zagonu predvajalnika preko datoteke."
3118
3119 #: src/libvlc-module.c:912
3120 msgid "Increase the priority of the process"
3121 msgstr "Povečaj prednost procesa"
3122
3123 #: src/libvlc-module.c:914
3124 msgid ""
3125 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3126 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3127 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3128 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3129 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3130 "machine."
3131 msgstr ""
3132 "Povečanje prednosti procesa bo najverjetneje izboljšalo predvajanje, saj "
3133 "dovoli predvajalniku nemoteno delovanje ob delovanju drugih programov, ki "
3134 "prav tako prevzemajo procesorski čas. Bodite pozorni, da lahko v posebnih "
3135 "primerih (napake) VLC prevzame ves procesorski čas in s tem neodzivnost "
3136 "sistema."
3137
3138 #: src/libvlc-module.c:921
3139 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
3140 msgstr "Hitro zvijanje na NT/2K/XP (samo za programerje)"
3141
3142 #: src/libvlc-module.c:923
3143 msgid ""
3144 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
3145 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
3146 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
3147 msgstr ""
3148 "Na sistemih NT/2K/XP uporabljamo počasno zvijanje s čimer lahko pravilno "
3149 "vključimo pogojne spremenljivke. Uporabite lahko tudi hitrejše Win9x "
3150 "zvijanje, kar pa lahko vodi v probleme."
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:928
3153 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
3154 msgstr "Pogojne spremenljivke za Win9x (samo za programerje)"
3155
3156 #: src/libvlc-module.c:931
3157 msgid ""
3158 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
3159 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
3160 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
3161 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
3162 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
3163 msgstr ""
3164 "Na sistemih Windows 9x/Me lahko uporabite hitre, vendar nepravilne pogojne "
3165 "spremenljivke. Lahko pa uporabite tudi druge počasnejše načine, ki so bolj "
3166 "natančni. Izbirate lahko med načinom 0 (hiter in nepravilen), 1 (privzeto) "
3167 "in 2 (počasen in pravilen)."
3168
3169 #: src/libvlc-module.c:940
3170 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3171 msgstr "Uvrsti predmete v seznam predvajanja v načinu enega sočasnega zagona."
3172
3173 #: src/libvlc-module.c:942
3174 msgid ""
3175 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3176 "playing current item."
3177 msgstr ""
3178 "Ob uporabi samo enega sočasnega zagona predvajalnika, uvrsti predmete na "
3179 "seznam predvajanja in nadaljuj s predvajanjem trenutnega predmeta."
3180
3181 #: src/libvlc-module.c:951
3182 msgid ""
3183 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3184 "overridden in the playlist dialog box."
3185 msgstr ""
3186 "Možnosti določajo obnašanje predvajalne liste. Nekatere lahko spreminjate "
3187 "tudi v oknu seznama predvajanja."
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:954
3190 msgid "Automatically preparse files"
3191 msgstr "Samodejna predhodna razčlenitev datotek"
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:956
3194 msgid ""
3195 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3196 "metadata)."
3197 msgstr ""
3198 "Samodejna predhodna razčlenitev datotek dodanih na seznam predvajanja "
3199 "(takojšnje pridobivanje metapodatkov)."
3200
3201 #: src/libvlc-module.c:959
3202 msgid "Album art policy"
3203 msgstr "Album art primernost"
3204
3205 #: src/libvlc-module.c:961
3206 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3207 msgstr "Nastavitev prenosa slikovnih dodatkov albuma."
3208
3209 #: src/libvlc-module.c:967
3210 msgid "Manual download only"
3211 msgstr "Prenos na zahtevo"
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:968
3214 msgid "When track starts playing"
3215 msgstr "Ob predvajanju sledi"
3216
3217 #: src/libvlc-module.c:969
3218 msgid "As soon as track is added"
3219 msgstr "Takoj ob dodajanju sledi"
3220
3221 #: src/libvlc-module.c:971
3222 msgid "Services discovery modules"
3223 msgstr "Enote odkrivanja storitev"
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:973
3226 msgid ""
3227 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3228 "Typical values are sap, hal, ..."
3229 msgstr ""
3230 "Določa nalaganje enot odkrivanja storitev, ločenih s podpičji. Značilne "
3231 "vrednosti so sap, hal, ..."
3232
3233 #: src/libvlc-module.c:976
3234 msgid "Play files randomly forever"
3235 msgstr "Neprestano naključno predvajanje datotek"
3236
3237 #: src/libvlc-module.c:978
3238 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3239 msgstr ""
3240 "Predvajalnik VLC bo do prekinitve neprestano naključno predvajal datoteke."
3241
3242 #: src/libvlc-module.c:982
3243 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3244 msgstr "VLC bo neprestano predvajal izbor s seznama predvajanja."
3245
3246 #: src/libvlc-module.c:984
3247 msgid "Repeat current item"
3248 msgstr "Ponovi trenutni predmet"
3249
3250 #: src/libvlc-module.c:986
3251 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3252 msgstr "VLC bo neprestano predvajal trenutni izbor."
3253
3254 #: src/libvlc-module.c:988
3255 msgid "Play and stop"
3256 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3257
3258 #: src/libvlc-module.c:990
3259 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3260 msgstr "Zaustavi predvajanje po vsakem predvajanem predmetu."
3261
3262 #: src/libvlc-module.c:992
3263 msgid "Play and exit"
3264 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3265
3266 #: src/libvlc-module.c:994
3267 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3268 msgstr "Izhod iz programa, ko ni več predmetov v seznamu predvajanja."
3269
3270 #: src/libvlc-module.c:996
3271 msgid "Use media library"
3272 msgstr "Uporabi medijsko zbirko"
3273
3274 #: src/libvlc-module.c:998
3275 msgid ""
3276 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3277 "VLC."
3278 msgstr ""
3279 "Medijska knjižnica se samodejno shrani in se ponovno naloži ob ponovnem "
3280 "zagonu predvajalnika."
3281
3282 #: src/libvlc-module.c:1001
3283 msgid "Use playlist tree"
3284 msgstr "Strukturiraj seznam predvajanja"
3285
3286 #: src/libvlc-module.c:1003
3287 msgid ""
3288 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3289 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3290 "needed."
3291 msgstr ""
3292 "Uporabi drevesno strukturo liste za ločevanje zvrsti v mapah. Vrednost "
3293 "\"Privzeto\" določa uporabo drevesne strukture po potrebi."
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:1007
3296 msgid "Always"
3297 msgstr "Vedno"
3298
3299 #: src/libvlc-module.c:1007
3300 msgid "Never"
3301 msgstr "Nikoli"
3302
3303 #: src/libvlc-module.c:1016
3304 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3305 msgstr ""
3306 "Nastavitve predstavljajo splošna določila tipkovnih povezav imenovanih "
3307 "\"hitre tipke\"."
3308
3309 #: src/libvlc-module.c:1019 src/video_output/vout_intf.c:413
3310 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:401
3311 #: modules/gui/macosx/controls.m:454 modules/gui/macosx/controls.m:878
3312 #: modules/gui/macosx/controls.m:908 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3313 #: modules/gui/macosx/intf.m:530 modules/gui/macosx/intf.m:606
3314 #: modules/gui/macosx/intf.m:662
3315 msgid "Fullscreen"
3316 msgstr "Celozaslonski način"
3317
3318 #: src/libvlc-module.c:1020
3319 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3320 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
3321
3322 #: src/libvlc-module.c:1021
3323 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3324 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
3325 msgid "Play/Pause"
3326 msgstr "Predvajanje/Pavza"
3327
3328 #: src/libvlc-module.c:1022
3329 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3330 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo pavze predvajanja."
3331
3332 #: src/libvlc-module.c:1023
3333 msgid "Pause only"
3334 msgstr "Samo pavza"
3335
3336 #: src/libvlc-module.c:1024
3337 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3338 msgstr "Izbor hitre tipke za pavzo predvajanja."
3339
3340 #: src/libvlc-module.c:1025
3341 msgid "Play only"
3342 msgstr "Samo predvajaj"
3343
3344 #: src/libvlc-module.c:1026
3345 msgid "Select the hotkey to use to play."
3346 msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
3347
3348 #: src/libvlc-module.c:1027 modules/control/hotkeys.c:625
3349 #: modules/gui/macosx/controls.m:810 modules/gui/macosx/intf.m:571
3350 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
3351 msgid "Faster"
3352 msgstr "Hitreje"
3353
3354 #: src/libvlc-module.c:1028
3355 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3356 msgstr "Izbor hitre tipke za hitro predvajanje."
3357
3358 #: src/libvlc-module.c:1029 modules/control/hotkeys.c:631
3359 #: modules/gui/macosx/controls.m:811 modules/gui/macosx/intf.m:572
3360 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
3361 msgid "Slower"
3362 msgstr "Počasneje"
3363
3364 #: src/libvlc-module.c:1030
3365 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3366 msgstr "Izbor hitre tipke za počasno predvajanje."
3367
3368 #: src/libvlc-module.c:1031 modules/control/hotkeys.c:608
3369 #: modules/gui/macosx/controls.m:831 modules/gui/macosx/intf.m:529
3370 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:650
3371 #: modules/gui/macosx/intf.m:658 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3372 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1628
3373 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3374 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1531
3375 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3376 msgid "Next"
3377 msgstr "Naslednji"
3378
3379 #: src/libvlc-module.c:1032
3380 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3381 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na naslednji predmet na seznamu predvajanja."
3382
3383 #: src/libvlc-module.c:1033 modules/control/hotkeys.c:614
3384 #: modules/gui/macosx/controls.m:830 modules/gui/macosx/intf.m:524
3385 #: modules/gui/macosx/intf.m:573 modules/gui/macosx/intf.m:651
3386 #: modules/gui/macosx/intf.m:657 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3387 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
3388 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3389 msgid "Previous"
3390 msgstr "Predhodni"
3391
3392 #: src/libvlc-module.c:1034
3393 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3394 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na predhodni predmet na seznamu predvajanja."
3395
3396 #: src/libvlc-module.c:1035 modules/gui/macosx/controls.m:822
3397 #: modules/gui/macosx/intf.m:527 modules/gui/macosx/intf.m:570
3398 #: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/macosx/intf.m:656
3399 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3400 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3401 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
3402 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
3403 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1532
3404 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
3405 msgid "Stop"
3406 msgstr "Ustavi"
3407
3408 #: src/libvlc-module.c:1036
3409 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3410 msgstr "Izbor hitre tipke za prekinitev predvajanja."
3411
3412 #: src/libvlc-module.c:1037 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
3413 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
3414 #: modules/gui/macosx/intf.m:532 modules/video_filter/marq.c:143
3415 #: modules/video_filter/rss.c:190
3416 msgid "Position"
3417 msgstr "Lega"
3418
3419 #: src/libvlc-module.c:1038
3420 msgid "Select the hotkey to display the position."
3421 msgstr "Izbor hitre tipke za prikaz lege."
3422
3423 #: src/libvlc-module.c:1040
3424 msgid "Very short backwards jump"
3425 msgstr "Zelo kratek skok nazaj"
3426
3427 #: src/libvlc-module.c:1042
3428 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3429 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok nazaj."
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:1043
3432 msgid "Short backwards jump"
3433 msgstr "Kratek skok naprej"
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1045
3436 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3437 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok nazaj."
3438
3439 #: src/libvlc-module.c:1046
3440 msgid "Medium backwards jump"
3441 msgstr "Srednje dolg skok nazaj."
3442
3443 #: src/libvlc-module.c:1048
3444 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3445 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok nazaj."
3446
3447 #: src/libvlc-module.c:1049
3448 msgid "Long backwards jump"
3449 msgstr "Dolg skok nazaj"
3450
3451 #: src/libvlc-module.c:1051
3452 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3453 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok nazaj."
3454
3455 #: src/libvlc-module.c:1053
3456 msgid "Very short forward jump"
3457 msgstr "Zelo kratek skok naprej"
3458
3459 #: src/libvlc-module.c:1055
3460 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3461 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok naprej."
3462
3463 #: src/libvlc-module.c:1056
3464 msgid "Short forward jump"
3465 msgstr "Kratek skok naprej"
3466
3467 #: src/libvlc-module.c:1058
3468 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3469 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok naprej."
3470
3471 #: src/libvlc-module.c:1059
3472 msgid "Medium forward jump"
3473 msgstr "Srednje dolg skok naprej"
3474
3475 #: src/libvlc-module.c:1061
3476 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3477 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok naprej."
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:1062
3480 msgid "Long forward jump"
3481 msgstr "Dolg skok naprej"
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1064
3484 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3485 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok naprej."
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:1066
3488 msgid "Very short jump length"
3489 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka"
3490
3491 #: src/libvlc-module.c:1067
3492 msgid "Very short jump length, in seconds."
3493 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka v sekundah."
3494
3495 #: src/libvlc-module.c:1068
3496 msgid "Short jump length"
3497 msgstr "Dolžina kratkega skoka"
3498
3499 #: src/libvlc-module.c:1069
3500 msgid "Short jump length, in seconds."
3501 msgstr "Dolžina kratkega skoka v sekundah."
3502
3503 #: src/libvlc-module.c:1070
3504 msgid "Medium jump length"
3505 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka"
3506
3507 #: src/libvlc-module.c:1071
3508 msgid "Medium jump length, in seconds."
3509 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka v sekundah."
3510
3511 #: src/libvlc-module.c:1072
3512 msgid "Long jump length"
3513 msgstr "Dolžina dolgega skoka"
3514
3515 #: src/libvlc-module.c:1073
3516 msgid "Long jump length, in seconds."
3517 msgstr "Dolžina dolgega skoka v sekundah."
3518
3519 #: src/libvlc-module.c:1075 modules/control/hotkeys.c:215
3520 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275
3521 msgid "Quit"
3522 msgstr "Izhod"
3523
3524 #: src/libvlc-module.c:1076
3525 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3526 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz programa."
3527
3528 #: src/libvlc-module.c:1077
3529 msgid "Navigate up"
3530 msgstr "Skok navzgor"
3531
3532 #: src/libvlc-module.c:1078
3533 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3534 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzgor v DVD menujih."
3535
3536 #: src/libvlc-module.c:1079
3537 msgid "Navigate down"
3538 msgstr "Skok navzdol"
3539
3540 #: src/libvlc-module.c:1080
3541 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3542 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzdol v DVD menujih."
3543
3544 #: src/libvlc-module.c:1081
3545 msgid "Navigate left"
3546 msgstr "Skok levo"
3547
3548 #: src/libvlc-module.c:1082
3549 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3550 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire levo v DVD menujih."
3551
3552 #: src/libvlc-module.c:1083
3553 msgid "Navigate right"
3554 msgstr "Skok desno"
3555
3556 #: src/libvlc-module.c:1084
3557 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3558 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire desno v DVD menujih."
3559
3560 #: src/libvlc-module.c:1085
3561 msgid "Activate"
3562 msgstr "Izbor"
3563
3564 #: src/libvlc-module.c:1086
3565 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3566 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izbor povezave v DVD menujih."
3567
3568 #: src/libvlc-module.c:1087
3569 msgid "Go to the DVD menu"
3570 msgstr "Pojdi na DVD menu"
3571
3572 #: src/libvlc-module.c:1088
3573 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3574 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na glavni DVD menu."
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:1089
3577 msgid "Select previous DVD title"
3578 msgstr "Skok na predhodni DVD naslov"
3579
3580 #: src/libvlc-module.c:1090
3581 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3582 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodni DVD naslov."
3583
3584 #: src/libvlc-module.c:1091
3585 msgid "Select next DVD title"
3586 msgstr "Skok na naslednji DVD naslov"
3587
3588 #: src/libvlc-module.c:1092
3589 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3590 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednji DVD naslov."
3591
3592 #: src/libvlc-module.c:1093
3593 msgid "Select prev DVD chapter"
3594 msgstr "Skok na predhodno DVD poglavje"
3595
3596 #: src/libvlc-module.c:1094
3597 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3598 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodno DVD poglavje."
3599
3600 #: src/libvlc-module.c:1095
3601 msgid "Select next DVD chapter"
3602 msgstr "Skok na naslednje DVD poglavje"
3603
3604 #: src/libvlc-module.c:1096
3605 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3606 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednje DVD poglavje."
3607
3608 #: src/libvlc-module.c:1097
3609 msgid "Volume up"
3610 msgstr "Povečaj glasnost"
3611
3612 #: src/libvlc-module.c:1098
3613 msgid "Select the key to increase audio volume."
3614 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje glasnosti."
3615
3616 #: src/libvlc-module.c:1099
3617 msgid "Volume down"
3618 msgstr "Zmanjšaj glasnost"
3619
3620 #: src/libvlc-module.c:1100
3621 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3622 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje glasnosti."
3623
3624 #: src/libvlc-module.c:1101 modules/gui/macosx/controls.m:868
3625 #: modules/gui/macosx/intf.m:591 modules/gui/macosx/intf.m:652
3626 #: modules/gui/macosx/intf.m:661
3627 msgid "Mute"
3628 msgstr "Brez zvoka"
3629
3630 #: src/libvlc-module.c:1102
3631 msgid "Select the key to mute audio."
3632 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izklop zvoka."
3633
3634 #: src/libvlc-module.c:1103
3635 msgid "Subtitle delay up"
3636 msgstr "Zamik podnapisov naprej"
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:1104
3639 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3640 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje zamika podnapisov."
3641
3642 #: src/libvlc-module.c:1105
3643 msgid "Subtitle delay down"
3644 msgstr "Zamik podnapisov nazaj"
3645
3646 #: src/libvlc-module.c:1106
3647 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3648 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje zamika podnapisov."
3649
3650 #: src/libvlc-module.c:1107
3651 msgid "Audio delay up"
3652 msgstr "Zamik zvoka naprej"
3653
3654 #: src/libvlc-module.c:1108
3655 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3656 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka naprej."
3657
3658 #: src/libvlc-module.c:1109
3659 msgid "Audio delay down"
3660 msgstr "Zamik zvoka nazaj"
3661
3662 #: src/libvlc-module.c:1110
3663 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3664 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka nazaj."
3665
3666 #: src/libvlc-module.c:1111
3667 msgid "Play playlist bookmark 1"
3668 msgstr "Seznam predvajanja 1"
3669
3670 #: src/libvlc-module.c:1112
3671 msgid "Play playlist bookmark 2"
3672 msgstr "Seznam predvajanja 2"
3673
3674 #: src/libvlc-module.c:1113
3675 msgid "Play playlist bookmark 3"
3676 msgstr "Seznam predvajanja 3"
3677
3678 #: src/libvlc-module.c:1114
3679 msgid "Play playlist bookmark 4"
3680 msgstr "Seznam predvajanja 4"
3681
3682 #: src/libvlc-module.c:1115
3683 msgid "Play playlist bookmark 5"
3684 msgstr "Seznam predvajanja 5"
3685
3686 #: src/libvlc-module.c:1116
3687 msgid "Play playlist bookmark 6"
3688 msgstr "Seznam predvajanja 6"
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1117
3691 msgid "Play playlist bookmark 7"
3692 msgstr "Seznam predvajanja 7"
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1118
3695 msgid "Play playlist bookmark 8"
3696 msgstr "Seznam predvajanja 8"
3697
3698 #: src/libvlc-module.c:1119
3699 msgid "Play playlist bookmark 9"
3700 msgstr "Seznam predvajanja 9"
3701
3702 #: src/libvlc-module.c:1120
3703 msgid "Play playlist bookmark 10"
3704 msgstr "Seznam predvajanja 10"
3705
3706 #: src/libvlc-module.c:1121
3707 msgid "Select the key to play this bookmark."
3708 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za predvajanje zaznamka."
3709
3710 #: src/libvlc-module.c:1122
3711 msgid "Set playlist bookmark 1"
3712 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 1"
3713
3714 #: src/libvlc-module.c:1123
3715 msgid "Set playlist bookmark 2"
3716 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 2"
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1124
3719 msgid "Set playlist bookmark 3"
3720 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 3"
3721
3722 #: src/libvlc-module.c:1125
3723 msgid "Set playlist bookmark 4"
3724 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 4"
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1126
3727 msgid "Set playlist bookmark 5"
3728 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 5"
3729
3730 #: src/libvlc-module.c:1127
3731 msgid "Set playlist bookmark 6"
3732 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 6"
3733
3734 #: src/libvlc-module.c:1128
3735 msgid "Set playlist bookmark 7"
3736 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 7"
3737
3738 #: src/libvlc-module.c:1129
3739 msgid "Set playlist bookmark 8"
3740 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 8"
3741
3742 #: src/libvlc-module.c:1130
3743 msgid "Set playlist bookmark 9"
3744 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 9"
3745
3746 #: src/libvlc-module.c:1131
3747 msgid "Set playlist bookmark 10"
3748 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 10"
3749
3750 #: src/libvlc-module.c:1132
3751 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3752 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za izbor zaznamka."
3753
3754 #: src/libvlc-module.c:1134 modules/control/hotkeys.c:84
3755 msgid "Playlist bookmark 1"
3756 msgstr "Predvajanje zaznamka 1"
3757
3758 #: src/libvlc-module.c:1135 modules/control/hotkeys.c:85
3759 msgid "Playlist bookmark 2"
3760 msgstr "Predvajanje zaznamka 2"
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1136 modules/control/hotkeys.c:86
3763 msgid "Playlist bookmark 3"
3764 msgstr "Predvajanje zaznamka 3"
3765
3766 #: src/libvlc-module.c:1137 modules/control/hotkeys.c:87
3767 msgid "Playlist bookmark 4"
3768 msgstr "Predvajanje zaznamka 4"
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1138 modules/control/hotkeys.c:88
3771 msgid "Playlist bookmark 5"
3772 msgstr "Predvajanje zaznamka 5"
3773
3774 #: src/libvlc-module.c:1139 modules/control/hotkeys.c:89
3775 msgid "Playlist bookmark 6"
3776 msgstr "Predvajanje zaznamka 6"
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1140 modules/control/hotkeys.c:90
3779 msgid "Playlist bookmark 7"
3780 msgstr "Predvajanje zaznamka 7"
3781
3782 #: src/libvlc-module.c:1141 modules/control/hotkeys.c:91
3783 msgid "Playlist bookmark 8"
3784 msgstr "Predvajanje zaznamka 8"
3785
3786 #: src/libvlc-module.c:1142 modules/control/hotkeys.c:92
3787 msgid "Playlist bookmark 9"
3788 msgstr "Predvajanje zaznamka 9"
3789
3790 #: src/libvlc-module.c:1143 modules/control/hotkeys.c:93
3791 msgid "Playlist bookmark 10"
3792 msgstr "Predvajanje zaznamka 10"
3793
3794 #: src/libvlc-module.c:1145
3795 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3796 msgstr "Možnost dovoli, da nastavite zaznamke seznama predvajanja."
3797
3798 #: src/libvlc-module.c:1147
3799 msgid "Go back in browsing history"
3800 msgstr "Brskanje nazaj po zgodovini"
3801
3802 #: src/libvlc-module.c:1148
3803 msgid ""
3804 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3805 "history."
3806 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje nazaj po zgodovini."
3807
3808 #: src/libvlc-module.c:1149
3809 msgid "Go forward in browsing history"
3810 msgstr "Brskanje naprej po zgodovini"
3811
3812 #: src/libvlc-module.c:1150
3813 msgid ""
3814 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3815 "history."
3816 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje naprej po zgodovini."
3817
3818 #: src/libvlc-module.c:1152
3819 msgid "Cycle audio track"
3820 msgstr "Kroži med sledmi zvoka"
3821
3822 #: src/libvlc-module.c:1153
3823 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3824 msgstr "Kroži med sledmi zvoka, ki so na razpolago (jeziki)."
3825
3826 #: src/libvlc-module.c:1154
3827 msgid "Cycle subtitle track"
3828 msgstr "Kroži med podnapisi"
3829
3830 #: src/libvlc-module.c:1155
3831 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3832 msgstr "Kroži med podnapisi, ki so na razpolago."
3833
3834 #: src/libvlc-module.c:1156
3835 msgid "Cycle source aspect ratio"
3836 msgstr "Kroži izvorno razmerje velikosti"
3837
3838 #: src/libvlc-module.c:1157
3839 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3840 msgstr "Kroži med izvornimi razmerji velikosti določene na listi razmerij."
3841
3842 #: src/libvlc-module.c:1158
3843 msgid "Cycle video crop"
3844 msgstr "Kroženje obrezovanja slike"
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:1159
3847 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3848 msgstr "Kroženje med načini obrezovanja slike."
3849
3850 #: src/libvlc-module.c:1160
3851 msgid "Cycle deinterlace modes"
3852 msgstr "Kroženje načinov razpletanja"
3853
3854 #: src/libvlc-module.c:1161
3855 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3856 msgstr "Kroženje med načini razpletanja"
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1162
3859 msgid "Show interface"
3860 msgstr "Pokaži vmesnik"
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1163
3863 msgid "Raise the interface above all other windows."
3864 msgstr "Dvigni vmesnik nad vsa ostala okna."
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1164
3867 msgid "Hide interface"
3868 msgstr "Skrij vmesnik"
3869
3870 #: src/libvlc-module.c:1165
3871 msgid "Lower the interface below all other windows."
3872 msgstr "Spusti vmesnik pod vsa ostala okna."
3873
3874 #: src/libvlc-module.c:1166
3875 msgid "Take video snapshot"
3876 msgstr "Zajemanje slike"
3877
3878 #: src/libvlc-module.c:1167
3879 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3880 msgstr "Zajemanje slike in shranjevanje datotek na disk."
3881
3882 #: src/libvlc-module.c:1169 modules/access_filter/record.c:53
3883 #: modules/access_filter/record.c:54
3884 msgid "Record"
3885 msgstr "Snemanje"
3886
3887 #: src/libvlc-module.c:1170
3888 msgid "Record access filter start/stop."
3889 msgstr "Filter snemanja začetek/zaustavitev."
3890
3891 #: src/libvlc-module.c:1171 modules/access_filter/dump.c:51
3892 #: modules/access_filter/dump.c:52
3893 msgid "Dump"
3894 msgstr "Odlaganje"
3895
3896 #: src/libvlc-module.c:1172
3897 msgid "Media dump access filter trigger."
3898 msgstr "Zagon filtra dostopa do odlaganja medija."
3899
3900 #: src/libvlc-module.c:1174
3901 msgid "Normal/Repeat/Loop"
3902 msgstr "Običajno/Ponavljanje/Kroženje"
3903
3904 #: src/libvlc-module.c:1175
3905 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
3906 msgstr ""
3907 "Preklop med običajnim, ponavljajočim in krožnim načinom predvajanja seznama."
3908
3909 #: src/libvlc-module.c:1178
3910 msgid "Toggle random playlist playback"
3911 msgstr "Preklop naključnega predvajanja seznama"
3912
3913 #: src/libvlc-module.c:1180 src/libvlc-module.c:1181
3914 #: src/video_output/vout_intf.c:216
3915 msgid "Zoom"
3916 msgstr "Povečava"
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1183 src/libvlc-module.c:1184
3919 msgid "Un-Zoom"
3920 msgstr "Pomanjševanje"
3921
3922 #: src/libvlc-module.c:1186 src/libvlc-module.c:1187
3923 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
3924 msgstr "Obreži eno vrsto točk z vrha slike"
3925
3926 #: src/libvlc-module.c:1188 src/libvlc-module.c:1189
3927 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
3928 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na vrhu slike"
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1191 src/libvlc-module.c:1192
3931 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
3932 msgstr "Obreži eno vrsto točk z leve strani slike"
3933
3934 #: src/libvlc-module.c:1193 src/libvlc-module.c:1194
3935 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
3936 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na levi strani slike"
3937
3938 #: src/libvlc-module.c:1196 src/libvlc-module.c:1197
3939 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
3940 msgstr "Obreži eno vrsto točk z dna slike"
3941
3942 #: src/libvlc-module.c:1198 src/libvlc-module.c:1199
3943 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
3944 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na dno slike"
3945
3946 #: src/libvlc-module.c:1201 src/libvlc-module.c:1202
3947 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
3948 msgstr "Obreži eno vrsto točk z desne strani slike"
3949
3950 #: src/libvlc-module.c:1203 src/libvlc-module.c:1204
3951 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
3952 msgstr "Prilepi eno vrsto točk z desne strani slike"
3953
3954 #: src/libvlc-module.c:1208
3955 #, c-format
3956 msgid ""
3957 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
3958 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
3959 "in the playlist.\n"
3960 "The first item specified will be played first.\n"
3961 "\n"
3962 "Options-styles:\n"
3963 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
3964 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3965 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
3966 "            and that overrides previous settings.\n"
3967 "\n"
3968 "Stream MRL syntax:\n"
3969 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3970 "option=value ...]\n"
3971 "\n"
3972 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3973 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3974 "\n"
3975 "URL syntax:\n"
3976 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3977 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3978 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3979 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3980 "  screen://                      Screen capture\n"
3981 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3982 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3983 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3984 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3985 "                                &nbs