a8b8d69c96b77f442b4523fb46b9208d876fa7ba
[vlc.git] / po / sl.po
1 # Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2006.
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: vlc\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2006-11-13 14:11+0300\n"
8 "PO-Revision-Date: 2006-11-11 08:45+0100\n"
9 "Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
10 "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Language: Slovenian\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
16 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
17 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
18 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
19
20 #: include/vlc_config_cat.h:32
21 msgid "VLC preferences"
22 msgstr "Lastnosti VLC"
23
24 #: include/vlc_config_cat.h:34
25 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
26 msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."
27
28 #: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:127
29 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
30 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
31 #: modules/visualization/visual/visual.c:114
32 msgid "General"
33 msgstr "Splošno"
34
35 #: include/vlc_config_cat.h:39 modules/misc/dummy/dummy.c:65
36 msgid "Interface"
37 msgstr "Vmesnik"
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:40
40 msgid "Settings for VLC's interfaces"
41 msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"
42
43 #: include/vlc_config_cat.h:42
44 msgid "General interface settings"
45 msgstr "Splošne nastavitve vmesnika"
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:44
48 msgid "Main interfaces"
49 msgstr "Glavni vmesniki"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:45
52 msgid "Settings for the main interface"
53 msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:47 src/libvlc.h:80
56 msgid "Control interfaces"
57 msgstr "Nadzorni vmesniki"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:48
60 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
61 msgstr "Nastavitve kontrolnih vmesnikov predvajalnika VLC"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:50 include/vlc_config_cat.h:51
64 msgid "Hotkeys settings"
65 msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:1590 src/libvlc.h:1238
68 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:282 modules/gui/macosx/extended.m:81
69 #: modules/gui/macosx/intf.m:556 modules/gui/macosx/output.m:170
70 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:421
71 #: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:25
72 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
73 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:851
74 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:179 modules/stream_out/transcode.c:253
75 msgid "Audio"
76 msgstr "Zvok"
77
78 #: include/vlc_config_cat.h:55
79 msgid "Audio settings"
80 msgstr "Zvokovne nastavitve"
81
82 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:58
83 msgid "General audio settings"
84 msgstr "Splošne zvokovne nastavitve"
85
86 #: include/vlc_config_cat.h:60 include/vlc_config_cat.h:85
87 #: src/video_output/video_output.c:426
88 msgid "Filters"
89 msgstr "Filtri"
90
91 #: include/vlc_config_cat.h:62
92 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
93 msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega vala."
94
95 #: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:81
96 #: modules/gui/macosx/intf.m:566 modules/gui/macosx/intf.m:567
97 msgid "Visualizations"
98 msgstr "Vizualizacije"
99
100 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/audio_output/input.c:155
101 msgid "Audio visualizations"
102 msgstr "Vzualizacija zvoka"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:68 include/vlc_config_cat.h:81
105 msgid "Output modules"
106 msgstr "Odvodne enote"
107
108 #: include/vlc_config_cat.h:69
109 msgid "These are general settings for audio output modules."
110 msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc.h:1584
113 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
114 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
115 msgid "Miscellaneous"
116 msgstr "Ostalo"
117
118 #: include/vlc_config_cat.h:72
119 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
120 msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
121
122 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:1618 src/libvlc.h:1273
123 #: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:569
124 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86
125 #: modules/gui/macosx/wizard.m:422 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:91
126 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
127 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:812
128 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177 modules/misc/dummy/dummy.c:95
129 #: modules/stream_out/transcode.c:197
130 msgid "Video"
131 msgstr "Slika"
132
133 #: include/vlc_config_cat.h:76
134 msgid "Video settings"
135 msgstr "Nastavitve slike"
136
137 #: include/vlc_config_cat.h:78 include/vlc_config_cat.h:79
138 msgid "General video settings"
139 msgstr "Splošne slikovne nastavitve"
140
141 #: include/vlc_config_cat.h:83
142 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
143 msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slike."
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:87
146 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
147 msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi pretoka slikovnega vala."
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:89
150 msgid "Subtitles/OSD"
151 msgstr "Podnapisi/OSD"
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:90
154 msgid ""
155 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
156 "subpictures\"."
157 msgstr ""
158 "Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivanje nalepk"
159 "\" na zaslonu."
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:99
162 msgid "Input / Codecs"
163 msgstr "Dovod / Kodek"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:100
166 msgid ""
167 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
168 "VLC. Encoder settings can also be found here."
169 msgstr ""
170 "Nastavitve dovajanja, deljenja in dekodiranja delov predvajalnika VLC ter "
171 "nastavitve kodirnikov."
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:103
174 msgid "Access modules"
175 msgstr "Enote dostopa"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:105
178 msgid ""
179 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
180 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
181 msgstr ""
182 "Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa predvajanja VLC. Splošne "
183 "nastavitve vključujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti "
184 "predpomnilnika."
185
186 #: include/vlc_config_cat.h:109
187 msgid "Access filters"
188 msgstr "Filtri dostopa"
189
190 #: include/vlc_config_cat.h:111
191 msgid ""
192 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
193 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
194 "you are doing."
195 msgstr ""
196 "Filtri dostopa so posebne enote, ki omogočajo uporabno naprednih operacij "
197 "pretakanja medijev v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
198 "res prepričani o delovanju."
199
200 #: include/vlc_config_cat.h:115
201 msgid "Demuxers"
202 msgstr "Razvijalci"
203
204 #: include/vlc_config_cat.h:116
205 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
206 msgstr "Razvijalci ločujejo valove zvoka in slike. "
207
208 #: include/vlc_config_cat.h:118
209 msgid "Video codecs"
210 msgstr "Slikovni kodeki"
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:119
213 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
214 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."
215
216 #: include/vlc_config_cat.h:121
217 msgid "Audio codecs"
218 msgstr "Kodeki zvoka"
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:122
221 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
222 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja zvoka."
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:124
225 msgid "Other codecs"
226 msgstr "Ostali kodeki"
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:125
229 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
230 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike in zvoka."
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:128
233 msgid "General input settings. Use with care."
234 msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno."
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:131 src/libvlc.h:1512
237 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
238 msgid "Stream output"
239 msgstr "Prikaz pretoka"
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:133
242 msgid ""
243 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
244 "incoming streams.\n"
245 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
246 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
247 "RTSP).\n"
248 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
249 "duplicating...)."
250 msgstr ""
251 "Odvod valov dovoljuje predvajalniku, da se obnaša kot strežnik ali da "
252 "shranjuje dovodne valove.\n"
253 "Valovi so najprej združeni in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
254 "valove shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
255 "Serijske odvodne valovne enote dovolijo napredno pretočno obdelavo "
256 "(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
257
258 #: include/vlc_config_cat.h:141
259 msgid "General stream output settings"
260 msgstr "Splošne nastavitve odvoda vala"
261
262 #: include/vlc_config_cat.h:143
263 msgid "Muxers"
264 msgstr "Zvijalci"
265
266 #: include/vlc_config_cat.h:145
267 msgid ""
268 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
269 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
270 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
271 "You can also set default parameters for each muxer."
272 msgstr ""
273 "Zvijalci zvijajo osnovne valove (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
274 "Nastavitev omogoča, da vedno uporabite določen zvijalec. Spreminjanje "
275 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
276 "Lahko določite privzete parametre za vsak zvijalec."
277
278 #: include/vlc_config_cat.h:151
279 msgid "Access output"
280 msgstr "Dostopni odvod"
281
282 #: include/vlc_config_cat.h:153
283 msgid ""
284 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
285 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
286 "should probably not do that.\n"
287 "You can also set default parameters for each access output."
288 msgstr ""
289 "Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zvitih valov. Nastavitev omogoča "
290 "da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve ni "
291 "priporočljivo.\n"
292 "Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
293
294 #: include/vlc_config_cat.h:158
295 msgid "Packetizers"
296 msgstr "Paketnik"
297
298 #: include/vlc_config_cat.h:160
299 msgid ""
300 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
301 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
302 "not do that.\n"
303 "You can also set default parameters for each packetizer."
304 msgstr ""
305 "Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih valov pretoka pred "
306 "zvijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
307 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
308 "Določite lahko tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:166
311 msgid "Sout stream"
312 msgstr "Serijski odvodni val."
313
314 #: include/vlc_config_cat.h:167
315 msgid ""
316 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
317 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
318 "for each sout stream module here."
319 msgstr ""
320 "Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig "
321 "procesiranja. Več informacij lahko najdete v priročniku. Nastavite lahko "
322 "različne možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
323
324 #: include/vlc_config_cat.h:172 modules/services_discovery/sap.c:124
325 msgid "SAP"
326 msgstr "SAP"
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:174
329 msgid ""
330 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
331 "multicast UDP or RTP."
332 msgstr ""
333 "SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
334 "skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
335
336 #: include/vlc_config_cat.h:177
337 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:67
338 msgid "VOD"
339 msgstr "VOD"
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:178
342 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
343 msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:182 src/libvlc.h:1639 src/playlist/engine.c:102
346 #: src/playlist/engine.c:104 modules/demux/playlist/playlist.c:56
347 #: modules/demux/playlist/playlist.c:57
348 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:231
349 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:325 modules/gui/macosx/intf.m:501
350 #: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
351 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
352 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
353 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
354 msgid "Playlist"
355 msgstr "Predvajalna lista"
356
357 #: include/vlc_config_cat.h:183
358 msgid ""
359 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
360 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
361 msgstr ""
362 "Nastavitve povezane z obnašanjem predvajalne liste (primer: način "
363 "predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na "
364 "predvajalno listo (\"odkrivanje storitev\")."
365
366 #: include/vlc_config_cat.h:187
367 msgid "General playlist behaviour"
368 msgstr "Splošne lastnosti predvajalne liste"
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/playlist.m:435
371 msgid "Services discovery"
372 msgstr "Odkrivanje storitev"
373
374 #: include/vlc_config_cat.h:189
375 msgid ""
376 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
377 "playlist."
378 msgstr ""
379 "Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
380 "predvajalne liste."
381
382 #: include/vlc_config_cat.h:193 src/libvlc.h:1473
383 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
384 msgid "Advanced"
385 msgstr "Napredno"
386
387 #: include/vlc_config_cat.h:194
388 msgid "Advanced settings. Use with care."
389 msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno."
390
391 #: include/vlc_config_cat.h:196
392 msgid "CPU features"
393 msgstr "Značilnosti CPE"
394
395 #: include/vlc_config_cat.h:197
396 msgid ""
397 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
398 "not change these settings."
399 msgstr ""
400 "Lahko onemogočite nekatere možnosti pospeševanja CPE. Najverjetneje bo to "
401 "vplivalo na slabše delovanje predvajalnika."
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:200
404 msgid "Advanced settings"
405 msgstr "Podrobni pogled"
406
407 #: include/vlc_config_cat.h:201
408 msgid "Other advanced settings"
409 msgstr "Preostale napredne nastavitve"
410
411 #: include/vlc_config_cat.h:203 modules/gui/macosx/open.m:164
412 #: modules/gui/macosx/open.m:386 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
413 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:890
414 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:503
415 msgid "Network"
416 msgstr "Omrežje"
417
418 #: include/vlc_config_cat.h:204
419 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
420 msgstr ""
421 "Te enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom "
422 "predvajalnika VLC."
423
424 #: include/vlc_config_cat.h:209
425 msgid "Chroma modules settings"
426 msgstr "Nastavitve barvnih enot"
427
428 #: include/vlc_config_cat.h:210
429 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
430 msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."
431
432 #: include/vlc_config_cat.h:212
433 msgid "Packetizer modules settings"
434 msgstr "Nastavitve enot paketnika"
435
436 #: include/vlc_config_cat.h:216
437 msgid "Encoders settings"
438 msgstr "Nastavitve kodirnikov"
439
440 #: include/vlc_config_cat.h:218
441 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
442 msgstr ""
443 "Splošne nastavitve kodiranja za slikovne in zvočne enote ter kodiranje "
444 "podnapisov."
445
446 #: include/vlc_config_cat.h:221
447 msgid "Dialog providers settings"
448 msgstr "Nastavitve oken ponudnikov"
449
450 #: include/vlc_config_cat.h:223
451 msgid "Dialog providers can be configured here."
452 msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
453
454 #: include/vlc_config_cat.h:225
455 msgid "Subtitle demuxer settings"
456 msgstr "Nastavitve razvijalca podnapisov"
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:227
459 msgid ""
460 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
461 "example by setting the subtitles type or file name."
462 msgstr ""
463 "Nastavitve razvijalca podnapisov določajo obnašanje, tip besedila in "
464 "privzete besedilne datoteke."
465
466 #: include/vlc_config_cat.h:234
467 msgid "No help available"
468 msgstr "Na voljo ni pomoči"
469
470 #: include/vlc_config_cat.h:235
471 msgid "There is no help available for these modules."
472 msgstr "Za te enote ni na voljo pomoči."
473
474 #: include/vlc_interface.h:141
475 msgid ""
476 "\n"
477 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
478 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
479 msgstr ""
480 "\n"
481 "Opozorilo: V primeru, da ne morete odpreti grafičnega vmesnika, odprite "
482 "ukazno okno, pojdite v mapo predvajalnika VLC in zaženite ukaz \"vlc -I wx"
483 "\"\n"
484
485 #: include/vlc_intf_strings.h:29
486 msgid "Select one or more files to open"
487 msgstr "Izberite datoteke, ki jih želite odpreti."
488
489 #: include/vlc_intf_strings.h:34 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
490 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:494
491 #: modules/gui/macosx/intf.m:537 modules/gui/macosx/intf.m:616
492 #: modules/gui/macosx/intf.m:623 modules/gui/macosx/intf.m:1436
493 #: modules/gui/macosx/intf.m:1437 modules/gui/macosx/intf.m:1438
494 #: modules/gui/macosx/intf.m:1439 modules/gui/macosx/playlist.m:427
495 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
496 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
497 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
498 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
499 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697
500 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1234
501 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
502 msgid "Play"
503 msgstr "Predvajaj"
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:35
506 msgid "Fetch information"
507 msgstr "Pridobi podrobnosti"
508
509 #: include/vlc_intf_strings.h:36 modules/gui/macosx/playlist.m:428
510 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
511 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
512 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
513 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:105
514 msgid "Delete"
515 msgstr "Izbriši"
516
517 #: include/vlc_intf_strings.h:37
518 msgid "Information..."
519 msgstr "Podrobnosti..."
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:38
522 msgid "Sort"
523 msgstr "Sortiraj"
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:39
526 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1613
527 msgid "Add node"
528 msgstr "Dodaj vozlišče"
529
530 #: include/vlc_intf_strings.h:40
531 msgid "Stream..."
532 msgstr "Pretok..."
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:41
535 msgid "Save..."
536 msgstr "Shrani..."
537
538 #: include/vlc_intf_strings.h:45
539 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1027
540 msgid ""
541 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
542 "them."
543 msgstr ""
544 "Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
545 "pogled\" za prikaz vseh možnosti."
546
547 #: include/vlc_meta.h:28 modules/gui/macosx/playlist.m:1098
548 msgid "Meta-information"
549 msgstr "Meta-podrobnosti"
550
551 #: include/vlc_meta.h:29 src/input/var.c:137 modules/demux/mpc.c:55
552 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235 modules/gui/macosx/intf.m:551
553 #: modules/gui/macosx/intf.m:552 modules/gui/macosx/open.m:170
554 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:391
555 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:757
556 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1658 modules/mux/asf.c:48
557 msgid "Title"
558 msgstr "Naslov"
559
560 #: include/vlc_meta.h:30 modules/gui/macosx/playlist.m:1098
561 msgid "Artist"
562 msgstr "Izvajalec"
563
564 #: include/vlc_meta.h:31
565 msgid "Genre"
566 msgstr "Žanr"
567
568 #: include/vlc_meta.h:32 modules/mux/asf.c:52
569 msgid "Copyright"
570 msgstr "Avtorske pravice"
571
572 #: include/vlc_meta.h:33
573 msgid "Album/movie/show title"
574 msgstr "Album / Zbirka"
575
576 #: include/vlc_meta.h:34
577 msgid "Track number/position in set"
578 msgstr "Položaj"
579
580 #: include/vlc_meta.h:35 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
581 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
582 msgid "Description"
583 msgstr "Opis"
584
585 #: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:56
586 msgid "Rating"
587 msgstr "Stopnja"
588
589 #: include/vlc_meta.h:37
590 msgid "Date"
591 msgstr "Datum"
592
593 #: include/vlc_meta.h:38
594 msgid "Setting"
595 msgstr "Nastavitev"
596
597 #: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/open.m:183
598 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:965 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:1043
599 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:871
600 msgid "URL"
601 msgstr "URL"
602
603 #: include/vlc_meta.h:40 src/input/es_out.c:1582 src/libvlc.h:97
604 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
605 msgid "Language"
606 msgstr "Jezik"
607
608 #: include/vlc_meta.h:41 modules/misc/notify/notify.c:152
609 msgid "Now Playing"
610 msgstr "Predvaja se"
611
612 #: include/vlc_meta.h:42 modules/access/vcdx/info.c:98
613 msgid "Publisher"
614 msgstr "Izdajatelj"
615
616 #: include/vlc_meta.h:43
617 msgid "Encoded by"
618 msgstr "Kodiral"
619
620 #: include/vlc_meta.h:45
621 msgid "Art URL"
622 msgstr "Art URL"
623
624 #: include/vlc_meta.h:47
625 msgid "Codec Name"
626 msgstr "Ime kodeka"
627
628 #: include/vlc_meta.h:48
629 msgid "Codec Description"
630 msgstr "Opis kodeka"
631
632 #: include/vlc/vlc.h:577
633 msgid ""
634 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
635 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
636 "see the file named COPYING for details.\n"
637 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
638 msgstr ""
639 "Program je na voljo brez kakršnekoli GARANCIJE.\n"
640 "Program lahko širite pod pogoji GNU General Public License;\n"
641 "več podrobnosti najdete v datoteki COPYING.\n"
642 "Program ureja VideoLAN team; podrobnosti so zapisane v AUTHORS datoteki.\n"
643
644 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
645 #: src/audio_output/filters.c:224
646 msgid "Audio filtering failed"
647 msgstr "Filtriranje zvoka ni uspelo"
648
649 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
650 #: src/audio_output/filters.c:225
651 #, c-format
652 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
653 msgstr "Doseženo je maksimalno število filtrov (%d)."
654
655 #: src/audio_output/input.c:83 src/audio_output/input.c:129
656 #: src/input/es_out.c:363 src/libvlc.h:423 src/video_output/video_output.c:402
657 #: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
658 msgid "Disable"
659 msgstr "Onemogoči"
660
661 #: src/audio_output/input.c:85 modules/visualization/visual/visual.c:130
662 msgid "Spectrometer"
663 msgstr "Spektrometer"
664
665 #: src/audio_output/input.c:87
666 msgid "Scope"
667 msgstr "Območje"
668
669 #: src/audio_output/input.c:89
670 msgid "Spectrum"
671 msgstr "Spekter"
672
673 #: src/audio_output/input.c:126 modules/audio_filter/equalizer.c:71
674 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:140 modules/gui/macosx/equalizer.m:155
675 #: modules/gui/macosx/intf.m:596 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178
676 msgid "Equalizer"
677 msgstr "Uravnavanje zvoka"
678
679 #: src/audio_output/input.c:148 src/libvlc.h:205
680 #: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:391
681 msgid "Audio filters"
682 msgstr "Filtri zvoka"
683
684 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
685 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:562
686 #: modules/gui/macosx/intf.m:563
687 msgid "Audio Channels"
688 msgstr "Zvočni kanali"
689
690 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
691 #: modules/access/v4l.c:126 modules/audio_output/alsa.c:192
692 #: modules/audio_output/alsa.c:223 modules/audio_output/directx.c:465
693 #: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:408
694 #: modules/audio_output/sdl.c:182 modules/audio_output/sdl.c:199
695 #: modules/audio_output/waveout.c:420 modules/codec/twolame.c:66
696 msgid "Stereo"
697 msgstr "Stereo"
698
699 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
700 #: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
701 #: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
702 #: modules/control/gestures.c:86 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:416
703 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
704 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:78
705 #: modules/video_filter/rss.c:160
706 msgid "Left"
707 msgstr "Levo"
708
709 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
710 #: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
711 #: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
712 #: modules/control/gestures.c:86 modules/video_filter/logo.c:97
713 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
714 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
715 msgid "Right"
716 msgstr "Desno"
717
718 #: src/audio_output/output.c:135
719 msgid "Dolby Surround"
720 msgstr "Dolby Surround"
721
722 #: src/audio_output/output.c:147
723 msgid "Reverse stereo"
724 msgstr "Obratni stereo"
725
726 #: src/extras/getopt.c:636
727 #, c-format
728 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
729 msgstr "%s: ukaz `%s' je dvoumna\n"
730
731 #: src/extras/getopt.c:661
732 #, c-format
733 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
734 msgstr "%s: ukaz `--%s' ne dovoli argumenta\n"
735
736 #: src/extras/getopt.c:666
737 #, c-format
738 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
739 msgstr "%s: ukaz `%c%s' ne dovoli argumenta\n"
740
741 #: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
742 #, c-format
743 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
744 msgstr "%s: ukaz `%s' zahteva argument\n"
745
746 #: src/extras/getopt.c:713
747 #, c-format
748 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
749 msgstr "%s: neznan ukaz `--%s'\n"
750
751 #: src/extras/getopt.c:717
752 #, c-format
753 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
754 msgstr "%s: neznana možnost `%c%s'\n"
755
756 #: src/extras/getopt.c:743
757 #, c-format
758 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
759 msgstr "%s: nedovoljena možnost -- %c\n"
760
761 #: src/extras/getopt.c:746
762 #, c-format
763 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
764 msgstr "%s: neveljavna možnost -- %c\n"
765
766 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
767 #, c-format
768 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
769 msgstr "%s: možnost zahteva argument -- %c\n"
770
771 #: src/extras/getopt.c:823
772 #, c-format
773 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
774 msgstr "%s: možnost `-W %s' je dvoumna\n"
775
776 #: src/extras/getopt.c:841
777 #, c-format
778 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
779 msgstr "%s: možnost `-W %s' ne dovoli argumentov\n"
780
781 #: src/input/control.c:288
782 #, c-format
783 msgid "Bookmark %i"
784 msgstr "Zaznamek %i"
785
786 #: src/input/decoder.c:113 src/input/decoder.c:125
787 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235
788 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:247 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:623
789 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:632 modules/stream_out/es.c:365
790 #: modules/stream_out/es.c:379
791 msgid "Streaming / Transcoding failed"
792 msgstr "Pretakanje / prekodiranje ni uspelo"
793
794 #: src/input/decoder.c:114
795 msgid "VLC could not open the packetizer module."
796 msgstr "Predvajalnik VLC ne more odpreti enote paketnika."
797
798 #: src/input/decoder.c:126
799 msgid "VLC could not open the decoder module."
800 msgstr "Predvajalnik VLC ne more odpreti dekodirne enote."
801
802 #: src/input/decoder.c:136
803 msgid "No suitable decoder module for format"
804 msgstr "Ni primerne dekodirne enote za format"
805
806 #: src/input/decoder.c:137
807 #, c-format
808 msgid ""
809 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
810 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
811 msgstr ""
812 "Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvokovnega ali slikovnega "
813 "formata. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
814
815 #: src/input/es_out.c:385 src/input/es_out.c:387 src/input/es_out.c:393
816 #: src/input/es_out.c:394 modules/access/cdda/info.c:973
817 #: modules/access/cdda/info.c:1005
818 #, c-format
819 msgid "Track %i"
820 msgstr "Sled %i"
821
822 #: src/input/es_out.c:467 src/input/es_out.c:469 src/input/es_out.c:569
823 #: src/input/es_out.c:576 src/input/var.c:126 src/libvlc.h:454
824 #: modules/gui/macosx/intf.m:549 modules/gui/macosx/intf.m:550
825 msgid "Program"
826 msgstr "Program"
827
828 #: src/input/es_out.c:1577 modules/codec/faad.c:329
829 #, c-format
830 msgid "Stream %d"
831 msgstr "Predvajanje %d"
832
833 #: src/input/es_out.c:1579 modules/gui/macosx/wizard.m:426
834 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:821
835 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:861
836 msgid "Codec"
837 msgstr "Kodek"
838
839 #: src/input/es_out.c:1590 src/input/es_out.c:1618 src/input/es_out.c:1645
840 #: modules/gui/macosx/output.m:153
841 msgid "Type"
842 msgstr "Tip"
843
844 #: src/input/es_out.c:1593 modules/codec/faad.c:333
845 #: modules/gui/macosx/output.m:176
846 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
847 msgid "Channels"
848 msgstr "Kanali"
849
850 #: src/input/es_out.c:1598 modules/codec/faad.c:335
851 msgid "Sample rate"
852 msgstr "Vzorčna stopnja"
853
854 #: src/input/es_out.c:1599 modules/codec/faad.c:335
855 #, c-format
856 msgid "%d Hz"
857 msgstr "%d Hz"
858
859 #: src/input/es_out.c:1605
860 msgid "Bits per sample"
861 msgstr "Titi na vzorec"
862
863 #: src/input/es_out.c:1610 modules/access_output/shout.c:86
864 #: modules/access/pvr.c:84
865 msgid "Bitrate"
866 msgstr "Bitna hitrost"
867
868 #: src/input/es_out.c:1611
869 #, c-format
870 msgid "%d kb/s"
871 msgstr "%d kb/s"
872
873 #: src/input/es_out.c:1622
874 msgid "Resolution"
875 msgstr "Ločljivost"
876
877 #: src/input/es_out.c:1628
878 msgid "Display resolution"
879 msgstr "Ločljivost zaslona"
880
881 #: src/input/es_out.c:1638 modules/access/screen/screen.c:42
882 msgid "Frame rate"
883 msgstr "Blokovno razmerje"
884
885 #: src/input/es_out.c:1645
886 msgid "Subtitle"
887 msgstr "Podnapis"
888
889 #: src/input/input.c:2072
890 msgid "Your input can't be opened"
891 msgstr "Dovoda ni mogoče odpreti"
892
893 #: src/input/input.c:2073
894 #, c-format
895 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
896 msgstr ""
897 "Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v "
898 "dnevniku."
899
900 #: src/input/input.c:2148
901 msgid "Can't recognize the input's format"
902 msgstr "Ne spoznam formata dovoda"
903
904 #: src/input/input.c:2149
905 #, c-format
906 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
907 msgstr ""
908 "Formata '%s' ni mogoče zaznati. Podrobnosti so zapisane v log datoteki."
909
910 #: src/input/var.c:116
911 msgid "Bookmark"
912 msgstr "Zaznamek"
913
914 #: src/input/var.c:132 src/libvlc.h:460
915 msgid "Programs"
916 msgstr "Programi"
917
918 #: src/input/var.c:143 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236
919 #: modules/gui/macosx/intf.m:553 modules/gui/macosx/intf.m:554
920 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:835
921 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:762
922 msgid "Chapter"
923 msgstr "Poglavje"
924
925 #: src/input/var.c:149 modules/access/vcdx/info.c:302
926 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:293
927 msgid "Navigation"
928 msgstr "Upravljanje"
929
930 #: src/input/var.c:164 modules/gui/macosx/intf.m:577
931 #: modules/gui/macosx/intf.m:578
932 msgid "Video Track"
933 msgstr "Slikovna sled"
934
935 #: src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/intf.m:560
936 #: modules/gui/macosx/intf.m:561
937 msgid "Audio Track"
938 msgstr "Zvokovna sled"
939
940 #: src/input/var.c:176 modules/gui/macosx/intf.m:585
941 #: modules/gui/macosx/intf.m:586
942 msgid "Subtitles Track"
943 msgstr "Podnapisi"
944
945 #: src/input/var.c:257
946 msgid "Next title"
947 msgstr "Naslednji naslov"
948
949 #: src/input/var.c:262
950 msgid "Previous title"
951 msgstr "Predhodni naslov"
952
953 #: src/input/var.c:285
954 #, c-format
955 msgid "Title %i"
956 msgstr "Naslov %i"
957
958 #: src/input/var.c:308 src/input/var.c:368
959 #, c-format
960 msgid "Chapter %i"
961 msgstr "Poglavje %i"
962
963 #: src/input/var.c:347 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
964 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:223
965 msgid "Next chapter"
966 msgstr "Naslednje poglavje"
967
968 #: src/input/var.c:352 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
969 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:222
970 msgid "Previous chapter"
971 msgstr "Predhodno poglavje"
972
973 #: src/interface/interaction.c:269 src/interface/interaction.c:365
974 #: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159
975 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/controls.m:58
976 #: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
977 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:160
978 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
979 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:363
980 #: modules/gui/qt4/dialogs/prefs_dialog.cpp:80
981 msgid "Cancel"
982 msgstr "Prekliči"
983
984 #: src/interface/interaction.c:364
985 msgid "Ok"
986 msgstr "V redu"
987
988 #: src/interface/interface.c:342
989 msgid "Switch interface"
990 msgstr "Spremeni izgled"
991
992 #: src/interface/interface.c:369 modules/gui/macosx/intf.m:512
993 #: modules/gui/macosx/intf.m:513
994 msgid "Add Interface"
995 msgstr "Razširitve"
996
997 #: src/interface/interface.c:374
998 #, fuzzy
999 msgid "Telnet Interface"
1000 msgstr "Vmesnik"
1001
1002 #: src/interface/interface.c:376
1003 #, fuzzy
1004 msgid "Web Interface"
1005 msgstr "Vmesnik"
1006
1007 #: src/interface/interface.c:378
1008 #, fuzzy
1009 msgid "Debug logging"
1010 msgstr "Beleženje dnevnika datotek"
1011
1012 #: src/interface/interface.c:380
1013 #, fuzzy
1014 msgid "Mouse Gestures"
1015 msgstr "Gibi"
1016
1017 #: src/libvlc-common.c:275 src/libvlc-common.c:443 src/misc/modules.c:1675
1018 #: src/misc/modules.c:1979
1019 msgid "C"
1020 msgstr "C"
1021
1022 #: src/libvlc-common.c:291
1023 msgid "Help options"
1024 msgstr "Možnosti pomoči"
1025
1026 #: src/libvlc-common.c:1254 src/misc/configuration.c:1242
1027 msgid "string"
1028 msgstr "niz"
1029
1030 #: src/libvlc-common.c:1273 src/misc/configuration.c:1206
1031 msgid "integer"
1032 msgstr "celo število"
1033
1034 #: src/libvlc-common.c:1293 src/misc/configuration.c:1231
1035 msgid "float"
1036 msgstr "plavajoče"
1037
1038 #: src/libvlc-common.c:1300
1039 msgid " (default enabled)"
1040 msgstr " (privzeto omogočeno)"
1041
1042 #: src/libvlc-common.c:1301
1043 msgid " (default disabled)"
1044 msgstr " (privzeto onemogočeno)"
1045
1046 #: src/libvlc-common.c:1483
1047 #, c-format
1048 msgid "VLC version %s\n"
1049 msgstr "VLC različica %s\n"
1050
1051 #: src/libvlc-common.c:1484
1052 #, c-format
1053 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1054 msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
1055
1056 #: src/libvlc-common.c:1486
1057 #, c-format
1058 msgid "Compiler: %s\n"
1059 msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
1060
1061 #: src/libvlc-common.c:1489
1062 #, c-format
1063 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1064 msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
1065
1066 #: src/libvlc-common.c:1521
1067 msgid ""
1068 "\n"
1069 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1070 msgstr ""
1071 "\n"
1072 "Izmet vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
1073
1074 #: src/libvlc-common.c:1542
1075 msgid ""
1076 "\n"
1077 "Press the RETURN key to continue...\n"
1078 msgstr ""
1079 "\n"
1080 "Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje...\n"
1081
1082 #: src/libvlc.h:38 src/libvlc.h:202
1083 msgid "Auto"
1084 msgstr "Samodejno"
1085
1086 #: src/libvlc.h:38
1087 msgid "American English"
1088 msgstr "Ameriška angleščina"
1089
1090 #: src/libvlc.h:38
1091 msgid "British English"
1092 msgstr "Britanska angleščina"
1093
1094 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:59
1095 msgid "Catalan"
1096 msgstr "katalonščina"
1097
1098 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:67
1099 msgid "Czech"
1100 msgstr "češčina"
1101
1102 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:68
1103 msgid "Danish"
1104 msgstr "danščina"
1105
1106 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:80
1107 msgid "German"
1108 msgstr "nemščina"
1109
1110 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:169
1111 msgid "Spanish"
1112 msgstr "španščina"
1113
1114 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:77
1115 msgid "French"
1116 msgstr "francoščina"
1117
1118 #: src/libvlc.h:40
1119 msgid "Galician"
1120 msgstr "galščina"
1121
1122 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:88
1123 msgid "Hebrew"
1124 msgstr "hebrejščina"
1125
1126 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:92
1127 msgid "Hungarian"
1128 msgstr "madžarščina"
1129
1130 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:99
1131 msgid "Italian"
1132 msgstr "italjanščina"
1133
1134 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:101
1135 msgid "Japanese"
1136 msgstr "japonščina"
1137
1138 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:79
1139 msgid "Georgian"
1140 msgstr "gruzijščina"
1141
1142 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:111
1143 msgid "Korean"
1144 msgstr "korejščina"
1145
1146 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:125
1147 msgid "Malay"
1148 msgstr "malajščina"
1149
1150 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:69
1151 msgid "Dutch"
1152 msgstr "nizozemščina"
1153
1154 #: src/libvlc.h:42
1155 msgid "Occitan"
1156 msgstr "okcitanščina"
1157
1158 #: src/libvlc.h:42
1159 msgid "Brazilian Portuguese"
1160 msgstr "brazilska portugalščina"
1161
1162 #: src/libvlc.h:42 src/misc/iso-639_def.h:153
1163 msgid "Romanian"
1164 msgstr "romunščina"
1165
1166 #: src/libvlc.h:42 src/misc/iso-639_def.h:155
1167 msgid "Russian"
1168 msgstr "ruščina"
1169
1170 #: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:161
1171 msgid "Slovak"
1172 msgstr "slovaščina"
1173
1174 #: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:162
1175 msgid "Slovenian"
1176 msgstr "slovenščina"
1177
1178 #: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:174
1179 msgid "Swedish"
1180 msgstr "švedščina"
1181
1182 #: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:187
1183 msgid "Turkish"
1184 msgstr "turščina"
1185
1186 #: src/libvlc.h:44
1187 msgid "Simplified Chinese"
1188 msgstr "poenostavljena kitajščina"
1189
1190 #: src/libvlc.h:44
1191 msgid "Chinese Traditional"
1192 msgstr "tradicionalna kitajščina"
1193
1194 #: src/libvlc.h:63
1195 msgid ""
1196 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1197 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1198 "related options."
1199 msgstr ""
1200 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vmesnikov, ki jih podpira predvajalnik "
1201 "VLC. Izberete lahko glavni vmesnik, dodatne vmesnike ali pa določite "
1202 "različne nastavitve posamezne enote."
1203
1204 #: src/libvlc.h:67
1205 msgid "Interface module"
1206 msgstr "Modul vmesnika"
1207
1208 #: src/libvlc.h:69
1209 msgid ""
1210 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1211 "automatically select the best module available."
1212 msgstr ""
1213 "Glavni vmesnik, ki ga uporablja predvajalnik VLC. Privzeto obnašanje omogoča "
1214 "samodejni izbor najprimernejše podprte enote."
1215
1216 #: src/libvlc.h:73 modules/control/ntservice.c:53
1217 msgid "Extra interface modules"
1218 msgstr "Dodatni moduli vmesnika"
1219
1220 #: src/libvlc.h:75
1221 msgid ""
1222 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1223 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1224 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1225 "\", \"gestures\" ...)"
1226 msgstr ""
1227 "Izberete lahko \"dodatne vmesnike\" za predvajalnik VLC. Zagnani bodo v "
1228 "ozadju ob glavnem vmesniku. Z vejico ločite privzete vrednosti vmesnikov "
1229 "(splošne vrednosti so \"rc\" (oddaljen nadzor), \"http\", \"gibi\" ...)."
1230
1231 #: src/libvlc.h:82
1232 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1233 msgstr "Izberete lahko kontrolne vmesnike predvajalnika VLC."
1234
1235 #: src/libvlc.h:84
1236 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1237 msgstr "Podrobnost prikaza (0,1,2)"
1238
1239 #: src/libvlc.h:86
1240 msgid ""
1241 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1242 "1=warnings, 2=debug)."
1243 msgstr ""
1244 "Nastavitev podrobnosti izpisa (0=samo napake in standardna sporočila, "
1245 "1=opozorila, 2=razhroščevanje)."
1246
1247 #: src/libvlc.h:89
1248 msgid "Be quiet"
1249 msgstr "Ne sporočaj"
1250
1251 #: src/libvlc.h:91
1252 msgid "Turn off all warning and information messages."
1253 msgstr "Izklop vseh opozorilnih in podrobnih sporočil."
1254
1255 #: src/libvlc.h:93
1256 msgid "Default stream"
1257 msgstr "Privzeti val"
1258
1259 #: src/libvlc.h:95
1260 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1261 msgstr "Ta val bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
1262
1263 #: src/libvlc.h:98
1264 msgid ""
1265 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1266 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1267 msgstr ""
1268 "Izberete lahko jezik vmesnika. Nastavitev sistemskega jezika je izbrana "
1269 "samodejno, če je vklopljena nastavitev \"auto\"."
1270
1271 #: src/libvlc.h:102
1272 msgid "Color messages"
1273 msgstr "Barvna sporočila"
1274
1275 #: src/libvlc.h:104
1276 msgid ""
1277 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1278 "needs Linux color support for this to work."
1279 msgstr ""
1280 "Nastavitev omogoča obarvanje besedila sporočil poslanih v konzolno okno. "
1281 "Terminal zahteva Linux barvno podporo."
1282
1283 #: src/libvlc.h:107
1284 msgid "Show advanced options"
1285 msgstr "Prikaži Podrobni pogled možnosti"
1286
1287 #: src/libvlc.h:109
1288 msgid ""
1289 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1290 "available options, including those that most users should never touch."
1291 msgstr ""
1292 "Če je možnost omogočena bodo prikazane vse možnosti, ki so na voljo, "
1293 "vključno z nastavitvami, ki jih ni priporočljivo spreminjati."
1294
1295 #: src/libvlc.h:113 modules/control/showintf.c:68
1296 msgid "Show interface with mouse"
1297 msgstr "Prikaži vmesnike z miško"
1298
1299 #: src/libvlc.h:115
1300 msgid ""
1301 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1302 "edge of the screen in fullscreen mode."
1303 msgstr ""
1304 "Če je možnost omogočena se vmesnik prikaže, ko se miška premakne na rob "
1305 "zaslona v celozaslonskem načinu."
1306
1307 #: src/libvlc.h:118
1308 msgid "Interface interaction"
1309 msgstr "Vzajemno delovanje vmesnikov"
1310
1311 #: src/libvlc.h:120
1312 msgid ""
1313 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1314 "user input is required."
1315 msgstr ""
1316 "Če je možnost omogočena bo prikazano pogovorno okno vsakič, ko predvajalnik "
1317 "potrebuje podatke uporabnika."
1318
1319 #: src/libvlc.h:130
1320 msgid ""
1321 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1322 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1323 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1324 "the \"audio filters\" modules section."
1325 msgstr ""
1326 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja zvočnega podsistema in omogočajo "
1327 "dodajanje filtrov zvoka za kasnejše procesiranje ali slikovnih učinkov "
1328 "(spektralna analiza, ...). Filtre omogočite tu, nastavite pa jih med "
1329 "nastavitvami \"Filtri zvoka\"."
1330
1331 #: src/libvlc.h:136
1332 msgid "Audio output module"
1333 msgstr "Enota odvajanja zvoka"
1334
1335 #: src/libvlc.h:138
1336 msgid ""
1337 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1338 "automatically select the best method available."
1339 msgstr ""
1340 "Nastavitev določa metodo odvajanja zvoka. Privzeto obnašanje je samodejni "
1341 "izbor najboljšega načina predvajanja."
1342
1343 #: src/libvlc.h:142 modules/stream_out/display.c:37
1344 msgid "Enable audio"
1345 msgstr "Omogoči zvok"
1346
1347 #: src/libvlc.h:144
1348 msgid ""
1349 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1350 "not take place, thus saving some processing power."
1351 msgstr ""
1352 "Lahko popolnoma onemogočite odvod zvoka. Zvočno dekodiranje bo zavrto, kar "
1353 "zmanjša zahtevo po procesorski moči."
1354
1355 #: src/libvlc.h:147
1356 msgid "Force mono audio"
1357 msgstr "Zvok predvajaj v mono načinu"
1358
1359 #: src/libvlc.h:148
1360 msgid "This will force a mono audio output."
1361 msgstr "Nastavitev omogoča zvočni odvod v mono načinu."
1362
1363 #: src/libvlc.h:150
1364 msgid "Default audio volume"
1365 msgstr "Privzeta jakost zvoka"
1366
1367 #: src/libvlc.h:152
1368 msgid ""
1369 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1370 msgstr ""
1371 "Določite vrednost glasnosti predvajanja zvoka. Razpon je določen med 0 in "
1372 "1024."
1373
1374 #: src/libvlc.h:155
1375 msgid "Audio output saved volume"
1376 msgstr "Shranjena jakost zvočnega predvajanja"
1377
1378 #: src/libvlc.h:157
1379 msgid ""
1380 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1381 "should not change this option manually."
1382 msgstr ""
1383 "Nastavitev omogoča shranjevanje jakosti zvočnega predvajanja ob uporabi "
1384 "možnosti izklapljanja zvoka. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
1385
1386 #: src/libvlc.h:160
1387 msgid "Audio output volume step"
1388 msgstr "Stopnja jakosti zvočnega predvajanja"
1389
1390 #: src/libvlc.h:162
1391 msgid ""
1392 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1393 "0 to 1024."
1394 msgstr ""
1395 "Stopnjo jakosti zvočnega predvajanja lahko določite z vrednostjo med 0 in "
1396 "1024."
1397
1398 #: src/libvlc.h:165
1399 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1400 msgstr "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz)"
1401
1402 #: src/libvlc.h:167
1403 msgid ""
1404 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1405 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1406 msgstr ""
1407 "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz) lahko določite z vrednostmi -1 (privzeto), "
1408 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1409
1410 #: src/libvlc.h:171
1411 msgid "High quality audio resampling"
1412 msgstr "Visoka kakovost vzorčenja zvoka"
1413
1414 #: src/libvlc.h:173
1415 msgid ""
1416 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1417 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1418 "resampling algorithm will be used instead."
1419 msgstr ""
1420 "Nastavitev algoritma visoke kakovosti vzorčenja zvoka. Vzorčenje zatheva "
1421 "veliko moči procesiranja, zato možnost lahko onemogočite. Privzeto bo "
1422 "uporabljen enostavnejši algoritem."
1423
1424 #: src/libvlc.h:178
1425 msgid "Audio desynchronization compensation"
1426 msgstr "Nadomeščanje zvočnega razslojevanja"
1427
1428 #: src/libvlc.h:180
1429 msgid ""
1430 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1431 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1432 msgstr ""
1433 "Nastavitev zamika dovod zvočnega vala. Zamik je določen v milisekundah in je "
1434 "priročen, če zaznate zamik med predvajanjem slike in zvoka."
1435
1436 #: src/libvlc.h:183
1437 msgid "Audio output channels mode"
1438 msgstr "Način odvoda kanalov zvoka"
1439
1440 #: src/libvlc.h:185
1441 msgid ""
1442 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1443 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1444 "played)."
1445 msgstr ""
1446 "Nastavitev določa način odvoda kanalov zvoka, ki bo po potrebi privzeto "
1447 "uporabljen (v primeru da tako strojna oprema, kot zvočni zapis možnost "
1448 "omogočata)."
1449
1450 #: src/libvlc.h:189
1451 msgid "Use S/PDIF when available"
1452 msgstr "Po potrebi uporabi S/PDIF"
1453
1454 #: src/libvlc.h:191
1455 msgid ""
1456 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1457 "audio stream being played."
1458 msgstr ""
1459 "S/PDIF je lahko uporabljen privzeto, če možnost dovoljuje strojna oprema in "
1460 "če jo podpira zvočni val."
1461
1462 #: src/libvlc.h:194
1463 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1464 msgstr "Zaznavanje Dolby Surround sistema"
1465
1466 #: src/libvlc.h:196
1467 msgid ""
1468 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1469 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1470 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1471 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1472 msgstr ""
1473 "Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je val (ali pa ni) kodiran v "
1474 "Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če val ni kodiran v "
1475 "Dolby Surround sistemu, lahko omogočenje te možnosti izboljša predvajanje, "
1476 "še posebej v kombinaciji z mešalcem kanalov slušalk."
1477
1478 #: src/libvlc.h:202
1479 msgid "On"
1480 msgstr "Vključeno"
1481
1482 #: src/libvlc.h:202
1483 msgid "Off"
1484 msgstr "Izključeno"
1485
1486 #: src/libvlc.h:207
1487 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1488 msgstr ""
1489 "Možnost omogoča filtriranje zvoka po procesiranju, z namenom spreminjanja "
1490 "predvajanja zvoka."
1491
1492 #: src/libvlc.h:210
1493 msgid "Audio visualizations "
1494 msgstr "Vizualizacija zvoka"
1495
1496 #: src/libvlc.h:212
1497 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1498 msgstr "Možnost doda enote vizualizacije (spektralna analiza, ...)."
1499
1500 #: src/libvlc.h:220
1501 msgid ""
1502 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1503 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1504 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1505 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1506 "options."
1507 msgstr ""
1508 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja odvoda slikovnega vala. Lahko "
1509 "omogočite filtriranje slike (razpletanje, prilagajanje slike, ...). Filtre "
1510 "omogočite in nastavite med enotami \"slikovni filtri\". Omogočite lahko tudi "
1511 "druge možnosti slike."
1512
1513 #: src/libvlc.h:226
1514 msgid "Video output module"
1515 msgstr "Enota odvajanja slike"
1516
1517 #: src/libvlc.h:228
1518 msgid ""
1519 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1520 "automatically select the best method available."
1521 msgstr ""
1522 "Nastavitev predstavlja metodo odvajanja slike, ki jo uporablja predvajalnik "
1523 "VLC. Privzeto obnašanje je samodejno izbiranje najboljše razpoložljive "
1524 "metode."
1525
1526 #: src/libvlc.h:231 modules/stream_out/display.c:39
1527 msgid "Enable video"
1528 msgstr "Omogoči sliko"
1529
1530 #: src/libvlc.h:233
1531 msgid ""
1532 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1533 "not take place, thus saving some processing power."
1534 msgstr ""
1535 "Odvod slike lahko popolnoma onemogočite. Dekodiranje slike bo izpuščeno, s "
1536 "čimer bo sproščen del procesorske moči."
1537
1538 #: src/libvlc.h:236 modules/codec/fake.c:48
1539 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:107 modules/stream_out/transcode.c:68
1540 #: modules/visualization/visual/visual.c:44
1541 msgid "Video width"
1542 msgstr "Širina slike"
1543
1544 #: src/libvlc.h:238
1545 msgid ""
1546 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1547 "characteristics."
1548 msgstr ""
1549 "Določitev širine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja širino privzetim "
1550 "značilnostim slike."
1551
1552 #: src/libvlc.h:241 modules/codec/fake.c:51
1553 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:110 modules/stream_out/transcode.c:71
1554 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
1555 msgid "Video height"
1556 msgstr "Višina slike"
1557
1558 #: src/libvlc.h:243
1559 msgid ""
1560 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1561 "video characteristics."
1562 msgstr ""
1563 "Določitev višine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja višino privzetim "
1564 "značilnostim slike."
1565
1566 #: src/libvlc.h:246
1567 msgid "Video X coordinate"
1568 msgstr "X koordinata slike"
1569
1570 #: src/libvlc.h:248
1571 msgid ""
1572 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1573 "coordinate)."
1574 msgstr ""
1575 "Določena vrednost položaja zgornje leve točke slikovnega okna (X koordinata)."
1576
1577 #: src/libvlc.h:251
1578 msgid "Video Y coordinate"
1579 msgstr "Y koordinata slike"
1580
1581 #: src/libvlc.h:253
1582 msgid ""
1583 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1584 "coordinate)."
1585 msgstr ""
1586 "Določena vrednost položaja zgornje leve točke slikovnega okna (X koordinata)."
1587
1588 #: src/libvlc.h:256
1589 msgid "Video title"
1590 msgstr "Naslov posnetka"
1591
1592 #: src/libvlc.h:258
1593 msgid ""
1594 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1595 "interface)."
1596 msgstr ""
1597 "Prilagoditev naslova slike po meri (v primeru, da slika ni vložena v "
1598 "vmesnik)."
1599
1600 #: src/libvlc.h:261
1601 msgid "Video alignment"
1602 msgstr "Postavitev slike"
1603
1604 #: src/libvlc.h:263
1605 msgid ""
1606 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1607 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1608 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1609 msgstr ""
1610 "Določena postavitev slike v oknu. Privzeta vrednost (0) sredini sliko "
1611 "(0=sredina, 1=levo, 2=desno, 4=zgoraj, 8=spodaj. Vrednosti lahko seštevate "
1612 "(primer 6=4+2 določa zgornjo desno točko)."
1613
1614 #: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
1615 #: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
1616 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:421 modules/video_filter/logo.c:97
1617 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
1618 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
1619 msgid "Center"
1620 msgstr "Sredinsko"
1621
1622 #: src/libvlc.h:268 modules/codec/dvbsub.c:64 modules/video_filter/logo.c:97
1623 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
1624 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
1625 msgid "Top"
1626 msgstr "Na vrhu"
1627
1628 #: src/libvlc.h:268 modules/codec/dvbsub.c:64 modules/video_filter/logo.c:97
1629 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
1630 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
1631 msgid "Bottom"
1632 msgstr "Na dnu"
1633
1634 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1635 #: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
1636 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1637 msgid "Top-Left"
1638 msgstr "Zgoraj levo"
1639
1640 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1641 #: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
1642 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1643 msgid "Top-Right"
1644 msgstr "Zgoraj desno"
1645
1646 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1647 #: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
1648 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1649 msgid "Bottom-Left"
1650 msgstr "Spodaj levo"
1651
1652 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1653 #: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
1654 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1655 msgid "Bottom-Right"
1656 msgstr "Spodaj desno"
1657
1658 #: src/libvlc.h:271
1659 msgid "Zoom video"
1660 msgstr "Povečaj sliko"
1661
1662 #: src/libvlc.h:273
1663 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1664 msgstr "Povečava slike za določeno vrednost."
1665
1666 #: src/libvlc.h:275
1667 msgid "Grayscale video output"
1668 msgstr "Sivinski prikaz slike"
1669
1670 #: src/libvlc.h:277
1671 msgid ""
1672 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1673 "save some processing power."
1674 msgstr ""
1675 "Sivinski prikaz barvne slike. Ker barvne vrednosti niso dekodirane, se "
1676 "ohranja del procesorske moči."
1677
1678 #: src/libvlc.h:280
1679 msgid "Embedded video"
1680 msgstr "Vložena slika"
1681
1682 #: src/libvlc.h:282
1683 msgid "Embed the video output in the main interface."
1684 msgstr "Vlaganje odvoda slikovnega vala v glavni vmesnik."
1685
1686 #: src/libvlc.h:284
1687 msgid "Fullscreen video output"
1688 msgstr "Celozaslonski prikaz slike"
1689
1690 #: src/libvlc.h:286
1691 msgid "Start video in fullscreen mode"
1692 msgstr "Zagon slike v celozaslonskem načinu."
1693
1694 #: src/libvlc.h:288
1695 msgid "Overlay video output"
1696 msgstr "Prekrij odvod slike"
1697
1698 #: src/libvlc.h:290
1699 msgid ""
1700 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1701 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1702 msgstr ""
1703 "Prekrivanje slike je strojno pospeševanje slike preko grafične kartice "
1704 "(možnost neposrednega prikazovanja slike). Predvajalnik VLC poskuša možnost "
1705 "uporabiti privzeto."
1706
1707 #: src/libvlc.h:293 src/video_output/vout_intf.c:404
1708 msgid "Always on top"
1709 msgstr "Vedno na vrhu"
1710
1711 #: src/libvlc.h:295
1712 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1713 msgstr "Okno slike je vedno nad vsemi ostalimi okni."
1714
1715 #: src/libvlc.h:297
1716 msgid "Disable screensaver"
1717 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona"
1718
1719 #: src/libvlc.h:298
1720 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1721 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
1722
1723 #: src/libvlc.h:300
1724 msgid "Window decorations"
1725 msgstr "Prikazovanje oken"
1726
1727 #: src/libvlc.h:302
1728 msgid ""
1729 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1730 "giving a \"minimal\" window."
1731 msgstr ""
1732 "Predvajalnik VLC lahko izpusti prikaz naslova okna, sličic in drugih "
1733 "elementov okoli slike. Z nastavitvami določate \"minimalno\" obliko okna."
1734
1735 #: src/libvlc.h:305
1736 msgid "Video output filter module"
1737 msgstr "Filtrirna enota odvoda slike"
1738
1739 #: src/libvlc.h:307
1740 msgid ""
1741 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1742 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1743 msgstr ""
1744 "Možnost omogoča dodajanje filtrov po procesiranju za povečevanje kakovosti "
1745 "slike. Primeri so razpletanje slike, podvajanje, preoblikovanje in podobno."
1746
1747 #: src/libvlc.h:311
1748 msgid "Video filter module"
1749 msgstr "Enota filtriranja slike"
1750
1751 #: src/libvlc.h:313
1752 msgid ""
1753 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1754 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1755 msgstr ""
1756 "Doda filtriranje po procesiranju z namenom izboljšanja kakovosti slike, kot "
1757 "na primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
1758
1759 #: src/libvlc.h:317
1760 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1761 msgstr "Mapa zajemanja slike (ali datoteka)"
1762
1763 #: src/libvlc.h:319
1764 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1765 msgstr "Mapa v kateri bodo shranjene zajete slike."
1766
1767 #: src/libvlc.h:321 src/libvlc.h:323
1768 msgid "Video snapshot file prefix"
1769 msgstr "Predpona datoteke zajetega posnetka."
1770
1771 #: src/libvlc.h:325
1772 msgid "Video snapshot format"
1773 msgstr "Format zajetega posnetka"
1774
1775 #: src/libvlc.h:327
1776 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1777 msgstr "Format zajetega posnetka bo uporabljen med shranjevanjem slik."
1778
1779 #: src/libvlc.h:329
1780 msgid "Display video snapshot preview"
1781 msgstr "Predogled zajetega posnetka"
1782
1783 #: src/libvlc.h:331
1784 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
1785 msgstr "Pokaži predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
1786
1787 #: src/libvlc.h:333
1788 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
1789 msgstr "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga"
1790
1791 #: src/libvlc.h:335
1792 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
1793 msgstr ""
1794 "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga pri označevanju zajetih "
1795 "slik."
1796
1797 #: src/libvlc.h:337
1798 msgid "Video cropping"
1799 msgstr "Obrezovanje slike"
1800
1801 #: src/libvlc.h:339
1802 msgid ""
1803 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
1804 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1805 msgstr ""
1806 "Neposredno obrezovanje izvirne slike. Sprejete oblike so x:y (4:3, "
1807 "16:9, ...) in opisujejo splošne vrednosti razmerij."
1808
1809 #: src/libvlc.h:343
1810 msgid "Source aspect ratio"
1811 msgstr "Izvorno razmerje velikosti"
1812
1813 #: src/libvlc.h:345
1814 msgid ""
1815 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
1816 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
1817 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
1818 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
1819 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
1820 msgstr ""
1821 "Razmerje velikosti slike. Nekatere DVD enote prikazujejo privzeto vrednost "
1822 "16:9, čeprav so dejansko samo v razmerju 4:3. Možnost je lahko tudi namig "
1823 "predvajalniku VLC, ko film nima podatkov o razmerju slike. Sprejeta razmerja "
1824 "so x:y (4:3, 16:9, ...) in določujejo splošne vrednosti razmerij, ali pa "
1825 "plavajoče vrednosti v obliki (1.25, 1.3333, ...), ki določujejo obliko točk."
1826
1827 #: src/libvlc.h:352
1828 msgid "Custom crop ratios list"
1829 msgstr "Lista razmerij obrezovanja"
1830
1831 #: src/libvlc.h:354
1832 msgid ""
1833 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
1834 "crop ratios list."
1835 msgstr ""
1836 "Lista razmerij obrezovanja je spisek vrednosti ločenih z vejico, ki bodo "
1837 "dodani na listo razmerij vmesnika."
1838
1839 #: src/libvlc.h:357
1840 msgid "Custom aspect ratios list"
1841 msgstr "Lista razmerij velikosti po meri"
1842
1843 #: src/libvlc.h:359
1844 msgid ""
1845 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
1846 "aspect ratio list."
1847 msgstr "Lista razmerij obrezovanja, ki bodo dodani na listo razmerij vmesnika."
1848
1849 #: src/libvlc.h:362
1850 msgid "Fix HDTV height"
1851 msgstr "Popravi HDTV višino"
1852
1853 #: src/libvlc.h:364
1854 msgid ""
1855 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
1856 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
1857 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
1858 msgstr ""
1859 "Možnost omogoča pravilno obdelavo HDTV-1080 slikovnega formata, tudi če je "
1860 "kodirnik pokvarjen in nepravilno določi višino na 1088 vrstic. Možnost "
1861 "onemogočite le, če ima slika nestandardni format, ki zahteva vseh 1088 "
1862 "vrstic."
1863
1864 #: src/libvlc.h:369
1865 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
1866 msgstr "Razmerje velikosti zaslona"
1867
1868 #: src/libvlc.h:371
1869 msgid ""
1870 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
1871 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
1872 "order to keep proportions."
1873 msgstr ""
1874 "Nastavitev razmerja velikosti zaslona. Večina zaslonov ima kvadratne točke "
1875 "(1:1). Če imate 16:9 zaslon, morate spremeniti vrednost na 4:3 da obdržite "
1876 "sorazmerje."
1877
1878 #: src/libvlc.h:376
1879 msgid "Skip frames"
1880 msgstr "Preskoči sličice"
1881
1882 #: src/libvlc.h:378
1883 msgid ""
1884 "This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
1885 "your computer is not powerful enough"
1886 msgstr ""
1887 "Možnost omogoča izpuščanje sličic na MPEG2 pretokih. Izpuščanje se pojavi, "
1888 "kadar računalnik ni dovolj močan."
1889
1890 #: src/libvlc.h:381
1891 msgid "Drop late frames"
1892 msgstr "Izpusti zakasnjene slike"
1893
1894 #: src/libvlc.h:383
1895 msgid ""
1896 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
1897 "intended display date)."
1898 msgstr ""
1899 "Možnost omogoča izpuščanje zakasnjenih slik, ki so preko odvoda slike prišli "
1900 "kasneje, kot je predviden čas predvajanja."
1901
1902 #: src/libvlc.h:386
1903 msgid "Quiet synchro"
1904 msgstr "Tiho usklajevanje"
1905
1906 #: src/libvlc.h:388
1907 msgid ""
1908 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
1909 "synchronization mechanism."
1910 msgstr ""
1911 "Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil dnevnika s podatki "
1912 "razhroščevanja slike preko mehanizma usklajevanja."
1913
1914 #: src/libvlc.h:397
1915 msgid ""
1916 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
1917 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
1918 "channel."
1919 msgstr ""
1920 "Možnosti dovolijo spreminjanje obnašanja dovodnega podsistema, kot na primer "
1921 "DVD ali VCD naprave, nastavitve omrežnega vmesnika ali pa kanalov podnapisov."
1922
1923 #: src/libvlc.h:402
1924 msgid ""
1925 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
1926 "Restrictions Management measure."
1927 msgstr ""
1928 "Če živite v Franciji, potem ni dovoljeno, da uporabljate obhod Vodenja "
1929 "digitalnih Omejitev (DRM)."
1930
1931 #: src/libvlc.h:405
1932 msgid "Clock reference average counter"
1933 msgstr "Sklicevanje števca na uro."
1934
1935 #: src/libvlc.h:407
1936 msgid ""
1937 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
1938 "to 10000."
1939 msgstr ""
1940 "Ob uporabi PVR dovoda (ali zelo neenakomernega izvora), nastavite vrednost "
1941 "na 10000."
1942
1943 #: src/libvlc.h:410
1944 msgid "Clock synchronisation"
1945 msgstr "Usklajevanje časa"
1946
1947 #: src/libvlc.h:412
1948 msgid ""
1949 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
1950 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
1951 msgstr ""
1952 "Možnost dovoljuje onemogočanje usklajevanja časa za omrežne vire. Nastavitev "
1953 "je uporabna pri spletnih prenosih, kjer je predvajanje občutno moteno."
1954
1955 #: src/libvlc.h:416 modules/control/netsync.c:71
1956 msgid "Network synchronisation"
1957 msgstr "Usklajevanje omrežja"
1958
1959 #: src/libvlc.h:417
1960 msgid ""
1961 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
1962 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
1963 msgstr ""
1964 "Možnost omogoča oddaljeno usklajevanje časa za strežnike in odjemalce. "
1965 "Privzete nastavitve so določene me naprednimi uskladitvami omrežnega "
1966 "usklajevanja."
1967
1968 #: src/libvlc.h:423 src/libvlc.h:991 src/video_output/vout_intf.c:266
1969 #: src/video_output/vout_intf.c:353 modules/access/dshow/dshow.cpp:74
1970 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
1971 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:85 modules/audio_output/alsa.c:102
1972 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1292 modules/gui/macosx/sfilters.m:120
1973 #: modules/gui/macosx/vout.m:201
1974 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
1975 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
1976 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
1977 #: modules/video_output/directx/directx.c:155
1978 msgid "Default"
1979 msgstr "Privzeto"
1980
1981 #: src/libvlc.h:423 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
1982 #: modules/gui/macosx/extended.m:113 modules/gui/macosx/wizard.m:395
1983 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
1984 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:217
1985 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:466
1986 msgid "Enable"
1987 msgstr "Omogoči"
1988
1989 #: src/libvlc.h:425
1990 msgid "UDP port"
1991 msgstr "vrata UDP"
1992
1993 #: src/libvlc.h:427
1994 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
1995 msgstr "Nastavitev vrat za UDP pretok. Privzeta vrednost je 1234."
1996
1997 #: src/libvlc.h:429
1998 msgid "MTU of the network interface"
1999 msgstr "MTU za omrežni vmesnik"
2000
2001 #: src/libvlc.h:431
2002 msgid ""
2003 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2004 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2005 msgstr ""
2006 "Nastavitev določa največjo velikost paketov, ki se prenašajo preko omrežja. "
2007 "Vrednost za eternet je običajno 1500 bajtov."
2008
2009 #: src/libvlc.h:434 modules/stream_out/rtp.c:92
2010 msgid "Hop limit (TTL)"
2011 msgstr "Omejitev poskoka (TTL)"
2012
2013 #: src/libvlc.h:436
2014 #, fuzzy
2015 msgid ""
2016 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2017 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2018 "in default)."
2019 msgstr ""
2020 "Omejitev poskoka (znanega tudi kot \"Čas ohranitve\" ali TTL) skupinskega "
2021 "pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (0 = uporabi sistemsko privzeto "
2022 "vrednost)."
2023
2024 #: src/libvlc.h:440
2025 #, fuzzy
2026 msgid "Multicast output interface"
2027 msgstr "IPv6 vmesnik skupinskega pošiljanja odvoda"
2028
2029 #: src/libvlc.h:442
2030 #, fuzzy
2031 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2032 msgstr ""
2033 "Privzeti vmesnik IPv6 skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
2034 "usmerjevalno tabelo."
2035
2036 #: src/libvlc.h:444
2037 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2038 msgstr "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja"
2039
2040 #: src/libvlc.h:446
2041 msgid ""
2042 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2043 "table."
2044 msgstr ""
2045 "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
2046 "usmerjevalno tabelo."
2047
2048 #: src/libvlc.h:449
2049 msgid "DiffServ Code Point"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: src/libvlc.h:450
2053 msgid ""
2054 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2055 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2056 msgstr ""
2057
2058 #: src/libvlc.h:456
2059 msgid ""
2060 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2061 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2062 msgstr ""
2063 "Izberite program z določitvijo ID storitve. Nastavitev uporabite samo, če "
2064 "želite dostopiti do več programskega pretoka (primer: DVB pretok)"
2065
2066 #: src/libvlc.h:462
2067 msgid ""
2068 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2069 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2070 "(like DVB streams for example)."
2071 msgstr ""
2072 "Izberite program z določitvijo liste ID storitev vnesenih ločeno z vejico. "
2073 "Nastavitev uporabite samo, če želite dostopiti do več programskega pretoka "
2074 "(primer: DVB pretok)"
2075
2076 #: src/libvlc.h:468 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:776
2077 msgid "Audio track"
2078 msgstr "Zvokovna sled"
2079
2080 #: src/libvlc.h:470
2081 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2082 msgstr "Uporabi številko pretoka zvočne sledi (od 0 do n)"
2083
2084 #: src/libvlc.h:473 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:768
2085 msgid "Subtitles track"
2086 msgstr "Podnapisi"
2087
2088 #: src/libvlc.h:475
2089 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2090 msgstr "Uporabi številko sledi podnapisov (od 0 do n)"
2091
2092 #: src/libvlc.h:478
2093 msgid "Audio language"
2094 msgstr "Jezik zvoka"
2095
2096 #: src/libvlc.h:480
2097 msgid ""
2098 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2099 "letter country code)."
2100 msgstr ""
2101 "Jezik zvočne sledi, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2102 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2103
2104 #: src/libvlc.h:483
2105 msgid "Subtitle language"
2106 msgstr "Jezik podnapisov"
2107
2108 #: src/libvlc.h:485
2109 msgid ""
2110 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2111 "letter country code)."
2112 msgstr ""
2113 "Jezik sledi podnapisov, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2114 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2115
2116 #: src/libvlc.h:489
2117 msgid "Audio track ID"
2118 msgstr "ID zvočne sledi"
2119
2120 #: src/libvlc.h:491
2121 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2122 msgstr "Uporabi ID pretoka zvočne sledi."
2123
2124 #: src/libvlc.h:493
2125 msgid "Subtitles track ID"
2126 msgstr "ID sledi podnapisa"
2127
2128 #: src/libvlc.h:495
2129 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2130 msgstr "ID pretoka sledi podnapisov."
2131
2132 #: src/libvlc.h:497
2133 msgid "Input repetitions"
2134 msgstr "Ponavljanje dovajanja"
2135
2136 #: src/libvlc.h:499
2137 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2138 msgstr "Število ponovitev predvajanja dovoda"
2139
2140 #: src/libvlc.h:501
2141 msgid "Start time"
2142 msgstr "Začetni čas"
2143
2144 #: src/libvlc.h:503
2145 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2146 msgstr "Pretok bo začet na tem mestu (v sekundah)."
2147
2148 #: src/libvlc.h:505
2149 msgid "Stop time"
2150 msgstr "Končni čas"
2151
2152 #: src/libvlc.h:507
2153 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2154 msgstr "Pretok bo končan na tem mestu (v sekundah)."
2155
2156 #: src/libvlc.h:509
2157 msgid "Input list"
2158 msgstr "Lista dovodov"
2159
2160 #: src/libvlc.h:511
2161 msgid ""
2162 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2163 "together after the normal one."
2164 msgstr ""
2165 "Določite lahko listo dovodov ločeno z vejicami, ki bo združena po "
2166 "predvajanju."
2167
2168 #: src/libvlc.h:514
2169 msgid "Input slave (experimental)"
2170 msgstr "Odvisni dovod (eksperimentalno)"
2171
2172 #: src/libvlc.h:516
2173 msgid ""
2174 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2175 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2176 "inputs."
2177 msgstr ""
2178 "Možnost dovoljuje sočasno predvajanje preko več vnosnih točk. Ta možnost je "
2179 "v preizkušnji zato niso podprti vsi formati. Uporabite listo dovodov ločenih "
2180 "z '#'."
2181
2182 #: src/libvlc.h:520
2183 msgid "Bookmarks list for a stream"
2184 msgstr "Lista zaznamkov za pretok"
2185
2186 #: src/libvlc.h:522
2187 msgid ""
2188 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2189 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2190 "{...}\""
2191 msgstr ""
2192 "Ročno lahko nastavite listo zaznamkov za pretok v obliki \"{name=ime-"
2193 "zaznamka,time=odmik-časa,bytes=odmik-bajtov},{...}\""
2194
2195 #: src/libvlc.h:528
2196 msgid ""
2197 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2198 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2199 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2200 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2201 msgstr ""
2202 "Nastavitve omogočajo spreminjanje obnašanja sistema nalepk. Lahko, na "
2203 "primer, omogočite filtre nalepk (logotipi, ...). Omogočite filtre tu, "
2204 "nastavite pa jih med nastavitvami \"filtri nalepk\". Nastavite lahko tudi "
2205 "mnoge druge pripadajoče možnosti."
2206
2207 #: src/libvlc.h:534
2208 msgid "Force subtitle position"
2209 msgstr "Določen položaj podnapisov"
2210
2211 #: src/libvlc.h:536
2212 msgid ""
2213 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2214 "over the movie. Try several positions."
2215 msgstr ""
2216 "Določen položaj podnapisov omogoča možnost postavljanja besedila pod sliko "
2217 "namesto na njo. Položaj omogoča več možnosti."
2218
2219 #: src/libvlc.h:539
2220 msgid "Enable sub-pictures"
2221 msgstr "Omogoči pod-slike"
2222
2223 #: src/libvlc.h:541
2224 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2225 msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje procesiranja pod-slik."
2226
2227 #: src/libvlc.h:543 src/libvlc.h:1353 src/misc/iso-639_def.h:143
2228 #: modules/stream_out/transcode.c:281
2229 msgid "On Screen Display"
2230 msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD)"
2231
2232 #: src/libvlc.h:545
2233 msgid ""
2234 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2235 "Display)."
2236 msgstr "Predvajalnik VLC omogoča prikaz sporočil na zaslonu (OSD)."
2237
2238 #: src/libvlc.h:548
2239 msgid "Text rendering module"
2240 msgstr "Enota upodabljanja besedila"
2241
2242 #: src/libvlc.h:550
2243 msgid ""
2244 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2245 "instance."
2246 msgstr ""
2247 "Predvajalnik VLC običajno uporablja Freetype za upodabljanje, nastavitev pa "
2248 "omogoča tudi uporabo drugih načinov (primer: SVG)."
2249
2250 #: src/libvlc.h:553
2251 msgid "Subpictures filter module"
2252 msgstr "Filter nalepk"
2253
2254 #: src/libvlc.h:555
2255 msgid ""
2256 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2257 "images or text over the video (like a logo, arbitraty text...)."
2258 msgstr ""
2259 "Možnost doda \"filtre nalepk\". Filtri prekrijejo sliko filma z drugimi "
2260 "slikami (logotip) ali besedilom."
2261
2262 #: src/libvlc.h:558
2263 msgid "Autodetect subtitle files"
2264 msgstr "Samodejna zaznava podnapisov"
2265
2266 #: src/libvlc.h:560
2267 msgid ""
2268 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2269 "(based on the filename of the movie)."
2270 msgstr ""
2271 "Samodejno zaznavanje datotek s podnapisi, če ni posebej določena datoteka (v "
2272 "povezavi z imenom datoteke filma)."
2273
2274 #: src/libvlc.h:563
2275 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2276 msgstr "Zaznavanje imena podnapisov"
2277
2278 #: src/libvlc.h:565
2279 msgid ""
2280 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2281 "Options are:\n"
2282 "0 = no subtitles autodetected\n"
2283 "1 = any subtitle file\n"
2284 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2285 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2286 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2287 msgstr ""
2288 "Nastavitev določa odstopanja med imeni datotek filmov in podnapisov. "
2289 "Možnosti so:\n"
2290 "0 = ni samodejnega zaznavanja\n"
2291 "1 = katerakoli datoteka s podnapisi\n"
2292 "2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu ime filma\n"
2293 "3 = enako ime kot ime datoteke filma z dodanimi znaki\n"
2294 "4 = popolno ujemanje imen datotek"
2295
2296 #: src/libvlc.h:573
2297 msgid "Subtitle autodetection paths"
2298 msgstr "Samodejno zaznavanje poti podnapisov"
2299
2300 #: src/libvlc.h:575
2301 msgid ""
2302 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2303 "found in the current directory."
2304 msgstr ""
2305 "Določanje dodatnih poti do map s podnapisi, če ti niso v trenutni mapi."
2306
2307 #: src/libvlc.h:578
2308 msgid "Use subtitle file"
2309 msgstr "Uporabi datoteko s podnapisi"
2310
2311 #: src/libvlc.h:580
2312 msgid ""
2313 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2314 "subtitle file."
2315 msgstr ""
2316 "Nalaganje podnapisov. Datoteka, ki jo bo program izbral, če ni mogoče "
2317 "samodejno zaznati poti."
2318
2319 #: src/libvlc.h:583
2320 msgid "DVD device"
2321 msgstr "DVD naprava"
2322
2323 #: src/libvlc.h:586
2324 msgid ""
2325 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2326 "the drive letter (eg. D:)"
2327 msgstr ""
2328 "Privzeti DVD pogon ali DVD datoteka. Pogon mora biti določen s črko in "
2329 "dvopičjem (primer: D:)"
2330
2331 #: src/libvlc.h:590
2332 msgid "This is the default DVD device to use."
2333 msgstr "Privzeta DVD naprava."
2334
2335 #: src/libvlc.h:593
2336 msgid "VCD device"
2337 msgstr "VCD naprava"
2338
2339 #: src/libvlc.h:596
2340 msgid ""
2341 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2342 "scan for a suitable CD-ROM device."
2343 msgstr ""
2344 "Privzeti VCD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD "
2345 "pogon."
2346
2347 #: src/libvlc.h:600
2348 msgid "This is the default VCD device to use."
2349 msgstr "Privzeta VCD naprava."
2350
2351 #: src/libvlc.h:603
2352 msgid "Audio CD device"
2353 msgstr "Zvokovna CD naprava"
2354
2355 #: src/libvlc.h:606
2356 msgid ""
2357 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2358 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2359 msgstr ""
2360 "Zvočna CD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD pogon."
2361
2362 #: src/libvlc.h:610
2363 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2364 msgstr "Privzeta zvočna CD naprava."
2365
2366 #: src/libvlc.h:613 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:838
2367 msgid "Force IPv6"
2368 msgstr "Zahtevaj IPv6"
2369
2370 #: src/libvlc.h:615
2371 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2372 msgstr "IPv6 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2373
2374 #: src/libvlc.h:617
2375 msgid "Force IPv4"
2376 msgstr "Zahtevaj IPv4"
2377
2378 #: src/libvlc.h:619
2379 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2380 msgstr "IPv4 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2381
2382 #: src/libvlc.h:621
2383 msgid "TCP connection timeout"
2384 msgstr "Časovna omejitev TCP povezave"
2385
2386 #: src/libvlc.h:623
2387 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2388 msgstr "Privzeta časovna omejitev TCP povezave (v milisekundah)"
2389
2390 #: src/libvlc.h:625
2391 msgid "SOCKS server"
2392 msgstr "Strežnik SOCKS"
2393
2394 #: src/libvlc.h:627
2395 msgid ""
2396 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2397 "used for all TCP connections"
2398 msgstr ""
2399 "Uporaba namestniškega strežnika SOCKS. Vnos mora biti v obliki naslov:vrata. "
2400 "Nastavitev bo uporabljena ta vse TCP povezave."
2401
2402 #: src/libvlc.h:630
2403 msgid "SOCKS user name"
2404 msgstr "Uporabniško ime za SOCKS"
2405
2406 #: src/libvlc.h:632
2407 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2408 msgstr "Uporabniško ime za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2409
2410 #: src/libvlc.h:634
2411 msgid "SOCKS password"
2412 msgstr "Geslo SOCKS"
2413
2414 #: src/libvlc.h:636
2415 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2416 msgstr "Geslo za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2417
2418 #: src/libvlc.h:638
2419 msgid "Title metadata"
2420 msgstr "Metapodatek naslova"
2421
2422 #: src/libvlc.h:640
2423 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2424 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"naslov\" dovoda."
2425
2426 #: src/libvlc.h:642
2427 msgid "Author metadata"
2428 msgstr "Metapodatek avtorja"
2429
2430 #: src/libvlc.h:644
2431 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2432 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtor\" dovoda."
2433
2434 #: src/libvlc.h:646
2435 msgid "Artist metadata"
2436 msgstr "Metapodatek izvajalca"
2437
2438 #: src/libvlc.h:648
2439 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2440 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"izvajalec\" dovoda."
2441
2442 #: src/libvlc.h:650
2443 msgid "Genre metadata"
2444 msgstr "Metapodatek žanra"
2445
2446 #: src/libvlc.h:652
2447 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2448 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"žanr\" dovoda."
2449
2450 #: src/libvlc.h:654
2451 msgid "Copyright metadata"
2452 msgstr "Metapodatek avtorskih pravic"
2453
2454 #: src/libvlc.h:656
2455 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2456 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtorske pravice\" dovoda."
2457
2458 #: src/libvlc.h:658
2459 msgid "Description metadata"
2460 msgstr "Metapodatek opisa"
2461
2462 #: src/libvlc.h:660
2463 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2464 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"opis\" dovoda."
2465
2466 #: src/libvlc.h:662
2467 msgid "Date metadata"
2468 msgstr "Metapodatek datuma"
2469
2470 #: src/libvlc.h:664
2471 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2472 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"datum\" dovoda."
2473
2474 #: src/libvlc.h:666
2475 msgid "URL metadata"
2476 msgstr "Metapodatek URL"
2477
2478 #: src/libvlc.h:668
2479 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2480 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"url\" dovoda."
2481
2482 #: src/libvlc.h:672
2483 msgid ""
2484 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2485 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2486 "can break playback of all your streams."
2487 msgstr ""
2488 "Možnost določuje način izbora kodekov (metode dekodiranja). Samo uporabniki "
2489 "z naprednejšim razumevanjem nastavitev naj spreminjajo nastavitve."
2490
2491 #: src/libvlc.h:676
2492 msgid "Preferred decoders list"
2493 msgstr "Prednostna lista dekoderjev"
2494
2495 #: src/libvlc.h:678
2496 msgid ""
2497 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2498 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2499 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2500 msgstr ""
2501 "Prednostna lista dekoderjev, ki jih bo predvajalnik VLC uporabil. Primer: "
2502 "'dummy,a52' nastavitev bo določila uporabo dummy in a52 kodeka pred uporabo "
2503 "ostalih. Spreminjanje nastavitev ni priporočljivo."
2504
2505 #: src/libvlc.h:683
2506 msgid "Preferred encoders list"
2507 msgstr "Prednostna lista kodirnikov"
2508
2509 #: src/libvlc.h:685
2510 msgid ""
2511 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2512 msgstr ""
2513 "Nastavitev omogoča izbor prednostne liste kodirnikov, ki jih uporablja "
2514 "predvajalnik."
2515
2516 #: src/libvlc.h:694
2517 msgid ""
2518 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2519 "subsystem."
2520 msgstr ""
2521 "Možnosti dovoljujejo nastavitev splošnih možnosti podsistema odvoda pretoka."
2522
2523 #: src/libvlc.h:697
2524 msgid "Default stream output chain"
2525 msgstr "Privzeta veriga odvoda pretoka"
2526
2527 #: src/libvlc.h:699
2528 msgid ""
2529 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2530 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2531 "all streams."
2532 msgstr ""
2533 "Določite lahko privzeto verigo odvoda pretoka. V dokumentaciji je zabeleženo "
2534 "kako sestavite te verige.Opozorilo: veriga bo omogočena za vse pretoke."
2535
2536 #: src/libvlc.h:703
2537 msgid "Enable streaming of all ES"
2538 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov"
2539
2540 #: src/libvlc.h:705
2541 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2542 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov (slika, zvok, podnapisi)"
2543
2544 #: src/libvlc.h:707
2545 msgid "Display while streaming"
2546 msgstr "Prikaži med pretakanjem"
2547
2548 #: src/libvlc.h:709
2549 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2550 msgstr "Lokalno predvajaj valove med pretakanjem."
2551
2552 #: src/libvlc.h:711
2553 msgid "Enable video stream output"
2554 msgstr "Omogoči odvod pretoka slike"
2555
2556 #: src/libvlc.h:713
2557 msgid ""
2558 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2559 "facility when this last one is enabled."
2560 msgstr ""
2561 "Izberite ali naj bo pretok slike preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2562
2563 #: src/libvlc.h:716
2564 msgid "Enable audio stream output"
2565 msgstr "Omogoči odvod pretoka zvoka"
2566
2567 #: src/libvlc.h:718
2568 msgid ""
2569 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2570 "facility when this last one is enabled."
2571 msgstr ""
2572 "Izberite ali naj bo pretok zvoka preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2573
2574 #: src/libvlc.h:721
2575 msgid "Enable SPU stream output"
2576 msgstr "Omogoči odvod pretoka SPU"
2577
2578 #: src/libvlc.h:723
2579 msgid ""
2580 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2581 "facility when this last one is enabled."
2582 msgstr ""
2583 "Izberite ali naj bo pretok SPU preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2584
2585 #: src/libvlc.h:726
2586 msgid "Keep stream output open"
2587 msgstr "Ohranjaj odprt odvod pretoka"
2588
2589 #: src/libvlc.h:728
2590 msgid ""
2591 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2592 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2593 "specified)"
2594 msgstr ""
2595 "Možnost omogoča, da ohranite odprt odvod pretoka preko več predmetov "
2596 "predvajalne liste (samodejno vključi in zbere odvod pretokov, če ni posebej "
2597 "določeno)"
2598
2599 #: src/libvlc.h:732
2600 msgid "Preferred packetizer list"
2601 msgstr "Prednostna lista paketnikov"
2602
2603 #: src/libvlc.h:734
2604 msgid ""
2605 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2606 msgstr ""
2607 "Možnost omogoča izbor zaporedja, v katerem bo predvajalnik VLC uporabljal "
2608 "paketnike."
2609
2610 #: src/libvlc.h:737
2611 msgid "Mux module"
2612 msgstr "Enota zvijanja"
2613
2614 #: src/libvlc.h:739
2615 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2616 msgstr "Podedovan vnos nastavitev elementov zvijalca"
2617
2618 #: src/libvlc.h:741
2619 msgid "Access output module"
2620 msgstr "Enota odvoda dostopa"
2621
2622 #: src/libvlc.h:743
2623 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2624 msgstr "Vrednost je podedovana in določa enoto za dostop odvoda."
2625
2626 #: src/libvlc.h:745
2627 msgid "Control SAP flow"
2628 msgstr "Nadzor SAP toka"
2629
2630 #: src/libvlc.h:747
2631 msgid ""
2632 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2633 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2634 msgstr ""
2635 "Možnost omogoča nadzor objavljanja naslova SAP skupinskega pošiljanja. "
2636 "Nastavitev je potrebna, če želite objavljati preko MBone sistema."
2637
2638 #: src/libvlc.h:751
2639 msgid "SAP announcement interval"
2640 msgstr "Zamik SAP objavljanja"
2641
2642 #: src/libvlc.h:753
2643 msgid ""
2644 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2645 "between SAP announcements."
2646 msgstr ""
2647 "V primeru, da je nadzor nad SAP onemogočen, vam nastavitev omogočana "
2648 "privzeto določen zamik objavljanja."
2649
2650 #: src/libvlc.h:762
2651 msgid ""
2652 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2653 "always leave all these enabled."
2654 msgstr ""
2655 "Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti je "
2656 "priporočljivo pustiti omogočene."
2657
2658 #: src/libvlc.h:765
2659 msgid "Enable FPU support"
2660 msgstr "Omogoči podporo FPU"
2661
2662 #: src/libvlc.h:767
2663 msgid ""
2664 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2665 "advantage of it."
2666 msgstr ""
2667 "Če ima procesor računalnika enoto za izračun plavajoče vejice, jo lahko "
2668 "predvajalnik VLC izkoristi."
2669
2670 #: src/libvlc.h:770
2671 msgid "Enable CPU MMX support"
2672 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX"
2673
2674 #: src/libvlc.h:772
2675 msgid ""
2676 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2677 "of them."
2678 msgstr ""
2679 "Če procesor računalnika podpira MMX enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2680 "izkoristi."
2681
2682 #: src/libvlc.h:775
2683 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2684 msgstr "Omogoči podporo CPE 3D Now!"
2685
2686 #: src/libvlc.h:777
2687 msgid ""
2688 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2689 "advantage of them."
2690 msgstr ""
2691 "Če procesor računalnika podpira 3D Now! enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2692 "izkoristi."
2693
2694 #: src/libvlc.h:780
2695 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2696 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX EXT"
2697
2698 #: src/libvlc.h:782
2699 msgid ""
2700 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2701 "advantage of them."
2702 msgstr ""
2703 "Če procesor računalnika podpira MMX EXT enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2704 "izkoristi."
2705
2706 #: src/libvlc.h:785
2707 msgid "Enable CPU SSE support"
2708 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE"
2709
2710 #: src/libvlc.h:787
2711 msgid ""
2712 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2713 "of them."
2714 msgstr ""
2715 "Če procesor računalnika podpira SSE enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2716 "izkoristi."
2717
2718 #: src/libvlc.h:790
2719 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2720 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE2"
2721
2722 #: src/libvlc.h:792
2723 msgid ""
2724 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2725 "of them."
2726 msgstr ""
2727 "Če procesor računalnika podpira SSE2 enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2728 "izkoristi."
2729
2730 #: src/libvlc.h:795
2731 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2732 msgstr "Omogoči podporo CPE AltiVec"
2733
2734 #: src/libvlc.h:797
2735 msgid ""
2736 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2737 "advantage of them."
2738 msgstr ""
2739 "Če procesor podpira AltiVec določila, jih bo predvajalnik VLC izkoristil ."
2740
2741 #: src/libvlc.h:802
2742 msgid ""
2743 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2744 "you really know what you are doing."
2745 msgstr ""
2746 "Nastavitve omogočajo določitev privzetih enot. Nastavitev ni priporočljivo "
2747 "spreminjati."
2748
2749 #: src/libvlc.h:805
2750 msgid "Memory copy module"
2751 msgstr "Enota kopiranja spomina"
2752
2753 #: src/libvlc.h:807
2754 msgid ""
2755 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2756 "select the fastest one supported by your hardware."
2757 msgstr ""
2758 "Izberete lahko katero enoto kopiranja spomina želite uporabiti. Privzeto "
2759 "predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi strojni "
2760 "opremi."
2761
2762 #: src/libvlc.h:810
2763 msgid "Access module"
2764 msgstr "Enota dostopa"
2765
2766 #: src/libvlc.h:812
2767 msgid ""
2768 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2769 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2770 "option unless you really know what you are doing."
2771 msgstr ""
2772 "Nastavitev omogoča določitev enote dostopa. Uporabite jo lahko, če pravilna "
2773 "enota ni samodejno zaznana. Z nastavitvijo je potrebno ravnati previdno.."
2774
2775 #: src/libvlc.h:816
2776 msgid "Access filter module"
2777 msgstr "Enota filtriranja dostopa"
2778
2779 #: src/libvlc.h:818
2780 msgid ""
2781 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
2782 "used for instance for timeshifting."
2783 msgstr ""
2784 "Filtri dostopa spreminjajo pretok, ki se predvaja. Nastavitev je uporabna "
2785 "pri časovnem zamiku."
2786
2787 #: src/libvlc.h:821
2788 msgid "Demux module"
2789 msgstr "Enota razvijanja"
2790
2791 #: src/libvlc.h:823
2792 msgid ""
2793 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
2794 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
2795 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
2796 "you really know what you are doing."
2797 msgstr ""
2798 "Delitelji se uporabljajo pri ločevanju \"elementarnih\" pretokov (primer: "
2799 "zvok in slika). Uporabite ga lahko, če primerni razvijalec ni samodejno "
2800 "zaznan. Nastavitve ni priporočljivo določiti globalno."
2801
2802 #: src/libvlc.h:828
2803 msgid "Allow real-time priority"
2804 msgstr "Dovoli prednost trenutnega predvajanja"
2805
2806 #: src/libvlc.h:830
2807 msgid ""
2808 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
2809 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
2810 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
2811 "only activate this if you know what you're doing."
2812 msgstr ""
2813 "Zaganjanje predvajalnika VLC v trenutnem času, omogoča bolj natančno boljši "
2814 "izkoristek delovanja, še posebej pri pretakanju vsebine. V primeru, da "
2815 "nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
2816 "stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
2817
2818 #: src/libvlc.h:836
2819 msgid "Adjust VLC priority"
2820 msgstr "Prilagodi VLC prednosti"
2821
2822 #: src/libvlc.h:838
2823 msgid ""
2824 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
2825 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
2826 "VLC instances."
2827 msgstr ""
2828 "Možnost doda odmik (pozitiven ali negativen) prednosti predvajalnika VLC. "
2829 "Nastavitev lahko uporabite pri nastavljanju prednostnega izvajanja med "
2830 "drugimi programi ali med vmesniki predvajalnika."
2831
2832 #: src/libvlc.h:842
2833 msgid "Minimize number of threads"
2834 msgstr "Zmanjšaj število niti"
2835
2836 #: src/libvlc.h:844
2837 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
2838 msgstr "Določitev zmanjšanja števila niti potrebnih za zagon predvajalnika."
2839
2840 #: src/libvlc.h:846
2841 msgid "Modules search path"
2842 msgstr "Pot iskanja enot"
2843
2844 #: src/libvlc.h:848
2845 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
2846 msgstr "Dodatne poti, kjer predvajalnik VLC išče enote."
2847
2848 #: src/libvlc.h:850
2849 msgid "VLM configuration file"
2850 msgstr "Nastavitvena datoteka VLM"
2851
2852 #: src/libvlc.h:852
2853 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
2854 msgstr "Nastavitvena datoteka, ki bo uporabljena pri zagonu VLM."
2855
2856 #: src/libvlc.h:854
2857 msgid "Use a plugins cache"
2858 msgstr "Uporabi predpomnilnik vključkov."
2859
2860 #: src/libvlc.h:856
2861 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
2862 msgstr ""
2863 "Uporaba predpomnilnika vključkov močno skrajša zagonski čas predvajalnika."
2864
2865 #: src/libvlc.h:858
2866 msgid "Collect statistics"
2867 msgstr "Zberi statistiko"
2868
2869 #: src/libvlc.h:860
2870 msgid "Collect miscellaneous statistics."
2871 msgstr "Izbor in prikaz različnih statističnih vrednosti."
2872
2873 #: src/libvlc.h:862
2874 msgid "Run as daemon process"
2875 msgstr "Zagon kot demonski proces"
2876
2877 #: src/libvlc.h:864
2878 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
2879 msgstr "Omogoča zagon predvajalnika kot demonski proces v ozadju."
2880
2881 #: src/libvlc.h:866
2882 msgid "Write process id to file"
2883 msgstr "Zapiši procesni ID v datoteko"
2884
2885 #: src/libvlc.h:868
2886 msgid "Writes process id into specified file."
2887 msgstr "Zapis procesnega ID v določeno datoteko."
2888
2889 #: src/libvlc.h:870
2890 msgid "Log to file"
2891 msgstr "Zabeleži v datoteko"
2892
2893 #: src/libvlc.h:872
2894 msgid "Log all VLC messages to a text file."
2895 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v datoteko."
2896
2897 #: src/libvlc.h:874
2898 msgid "Log to syslog"
2899 msgstr "Zabeleži v syslog"
2900
2901 #: src/libvlc.h:876
2902 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
2903 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v syslog (UNIX sistemi)."
2904
2905 #: src/libvlc.h:878
2906 msgid "Allow only one running instance"
2907 msgstr "Dovoli samo en sočasen zagon."
2908
2909 #: src/libvlc.h:880
2910 msgid ""
2911 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
2912 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
2913 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
2914 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
2915 "running instance or enqueue it."
2916 msgstr ""
2917 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
2918 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
2919 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
2920 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto.."
2921
2922 #: src/libvlc.h:886
2923 msgid "VLC is started from file association"
2924 msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave"
2925
2926 #: src/libvlc.h:888
2927 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
2928 msgstr ""
2929 "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave, kot jo določa sistem."
2930
2931 #: src/libvlc.h:891
2932 msgid "One instance when started from file"
2933 msgstr "En sočasen zagon izvajanje pri zagonu preko datotečnih povezav"
2934
2935 #: src/libvlc.h:893
2936 msgid "Allow only one running instance when started from file."
2937 msgstr "Dovoli en sočasen zagon ob zagonu predvajalnika preko datoteke."
2938
2939 #: src/libvlc.h:895
2940 msgid "Increase the priority of the process"
2941 msgstr "Povečaj prednost procesa"
2942
2943 #: src/libvlc.h:897
2944 msgid ""
2945 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
2946 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
2947 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
2948 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
2949 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
2950 "machine."
2951 msgstr ""
2952 "Povečanje prednosti procesa bo najverjetneje izboljšalo predvajanje, saj "
2953 "dovoli predvajalniku nemoteno delovanje ob delovanju dugih programov, ki "
2954 "prav tako prevzemajo procesorski čas. Bodite pozorni, da lahko v posebnih "
2955 "primerih (napake) VLC prevzame ves procesorski čas in s tem neodzivnost "
2956 "sistema."
2957
2958 #: src/libvlc.h:904
2959 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
2960 msgstr "Hitro zvijanje na NT/2K/XP (samo za programerje)"
2961
2962 #: src/libvlc.h:906
2963 msgid ""
2964 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
2965 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
2966 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
2967 msgstr ""
2968 "Na sistemih NT/2K/XP uporabljamo počasno zvijanje s čimer lahko pravilno "
2969 "vključimo pogojne spremenljivke. Uporabite lahko tudi hitrejše Win9x "
2970 "zvijanje, kar pa lahko vodi v probleme.."
2971
2972 #: src/libvlc.h:911
2973 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
2974 msgstr "Pogojne spremenljivke za Win9x (samo za programerje)"
2975
2976 #: src/libvlc.h:914
2977 msgid ""
2978 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
2979 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
2980 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
2981 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
2982 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
2983 msgstr ""
2984 "Na sistemih Windows 9x/Me lahko uporabite hitre, vendar nepravilne pogojne "
2985 "spremenljivke. Lahko pa uporabite tudi druge počasnejše načine, ki so bolj "
2986 "natančni. Izbirate lahko med načinom 0 (hiter in nepravilen), 1 (privzeto) "
2987 "in 2 (počasen in pravilen)."
2988
2989 #: src/libvlc.h:923
2990 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
2991 msgstr "Uvrsti predmete v predvajalno listo v načinu enega sočasnega zagona."
2992
2993 #: src/libvlc.h:925
2994 msgid ""
2995 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
2996 "playing current item."
2997 msgstr ""
2998 "Ob uporabi samo enega sočasnega zagona predvajalnika, uvrsti predmete na "
2999 "predvajalno listo in nadaljuj s predvajanjem trenutnega predmeta."
3000
3001 #: src/libvlc.h:934
3002 msgid ""
3003 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3004 "overridden in the playlist dialog box."
3005 msgstr ""
3006 "MOžnosti določajo obnašanje predvajalne liste. Nekatere lahko spreminjate "
3007 "tudi v oknu predvajalne liste."
3008
3009 #: src/libvlc.h:937
3010 msgid "Automatically preparse files"
3011 msgstr "Samodejna predhodna razčlenitev datotek"
3012
3013 #: src/libvlc.h:939
3014 msgid ""
3015 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3016 "metadata)."
3017 msgstr ""
3018 "Samodejna predhodna razčlenitev datotek dodanih na predvajalno listo "
3019 "(takojšnje pridobivanje metapodatkov)."
3020
3021 #: src/libvlc.h:942
3022 msgid "Album art policy"
3023 msgstr "Album art primernost"
3024
3025 #: src/libvlc.h:944
3026 msgid "Choose when to download and cache album art."
3027 msgstr "Izberite čas prenašanja in predpomnjenja album art učinka."
3028
3029 #: src/libvlc.h:951
3030 msgid "Never download"
3031 msgstr "Nikoli ne prenašaj"
3032
3033 #: src/libvlc.h:951
3034 msgid "Download when asked"
3035 msgstr "Prenesi ob zahtevi"
3036
3037 #: src/libvlc.h:952
3038 msgid "Download when track starts playing"
3039 msgstr "Prenos ob predvajanju"
3040
3041 #: src/libvlc.h:953
3042 msgid "Download everything ASAP"
3043 msgstr "Takojšnji prenos"
3044
3045 #: src/libvlc.h:955
3046 msgid "Services discovery modules"
3047 msgstr "Enote odkrivanja storitev"
3048
3049 #: src/libvlc.h:957
3050 msgid ""
3051 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3052 "Typical values are sap, hal, ..."
3053 msgstr ""
3054 "Določa nalaganje enot odkrivanja storitev, ločenih s podpičji. Značilne "
3055 "vrednosti so sap, hal, ..."
3056
3057 #: src/libvlc.h:960
3058 msgid "Play files randomly forever"
3059 msgstr "Neprestano naključno predvajanje datotek"
3060
3061 #: src/libvlc.h:962
3062 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3063 msgstr ""
3064 "Predvajalnik VLC bo do prekinitve neprestano naključno predvajal datoteke."
3065
3066 #: src/libvlc.h:964
3067 msgid "Repeat all"
3068 msgstr "Ponovi vse"
3069
3070 #: src/libvlc.h:966
3071 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3072 msgstr "VLC bo neprestano predvajal izbor s predvajalne liste."
3073
3074 #: src/libvlc.h:968
3075 msgid "Repeat current item"
3076 msgstr "Ponovi trenutni predmet"
3077
3078 #: src/libvlc.h:970
3079 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3080 msgstr "VLC bo neprestano predvajal trenutni izbor."
3081
3082 #: src/libvlc.h:972
3083 msgid "Play and stop"
3084 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3085
3086 #: src/libvlc.h:974
3087 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3088 msgstr "Zaustavi predvajanje po vsakem predvajanem predmetu."
3089
3090 #: src/libvlc.h:976
3091 msgid "Play and exit"
3092 msgstr "Predvajaj iz napusti program"
3093
3094 #: src/libvlc.h:978
3095 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3096 msgstr "Program bo izključen, ko se predvajanje konča."
3097
3098 #: src/libvlc.h:980
3099 msgid "Use media library"
3100 msgstr "Uporabi media knjižnico"
3101
3102 #: src/libvlc.h:982
3103 msgid ""
3104 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3105 "VLC."
3106 msgstr ""
3107 "Medijska knjižnica je samodejno shranjena in naložena ob zagonu "
3108 "predvajalnika."
3109
3110 #: src/libvlc.h:985
3111 msgid "Use playlist tree"
3112 msgstr "Uporabi strukturo liste"
3113
3114 #: src/libvlc.h:987
3115 msgid ""
3116 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3117 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3118 "needed."
3119 msgstr ""
3120 "Uporabi drevesno strukturo liste za ločevanje zvrsti v mapah. Vrednost "
3121 "\"Privzeto\" določa uporabo drevesne strukture po potrebi."
3122
3123 #: src/libvlc.h:991
3124 msgid "Always"
3125 msgstr "Vedno"
3126
3127 #: src/libvlc.h:991
3128 msgid "Never"
3129 msgstr "Nikoli"
3130
3131 #: src/libvlc.h:1000
3132 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3133 msgstr ""
3134 "Nastavitve predstavljajo splošna določila tipkovnih povezav imenovanih "
3135 "\"hitre tipke\"."
3136
3137 #: src/libvlc.h:1003 src/video_output/vout_intf.c:413
3138 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/applescript.m:126
3139 #: modules/gui/macosx/controls.m:427 modules/gui/macosx/controls.m:851
3140 #: modules/gui/macosx/controls.m:881 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:44
3141 #: modules/gui/macosx/intf.m:498 modules/gui/macosx/intf.m:574
3142 #: modules/gui/macosx/intf.m:630
3143 msgid "Fullscreen"
3144 msgstr "Celozaslonski način"
3145
3146 #: src/libvlc.h:1004
3147 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3148 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
3149
3150 #: src/libvlc.h:1005 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:82
3151 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1522
3152 msgid "Play/Pause"
3153 msgstr "Predvajanje/Pavza"
3154
3155 #: src/libvlc.h:1006
3156 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3157 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo pavze predvajanja."
3158
3159 #: src/libvlc.h:1007
3160 msgid "Pause only"
3161 msgstr "Samo pavza"
3162
3163 #: src/libvlc.h:1008
3164 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3165 msgstr "Izbor hitre tipke za pavzo predvajanja."
3166
3167 #: src/libvlc.h:1009
3168 msgid "Play only"
3169 msgstr "Samo predvajaj"
3170
3171 #: src/libvlc.h:1010
3172 msgid "Select the hotkey to use to play."
3173 msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
3174
3175 #: src/libvlc.h:1011 modules/control/hotkeys.c:620
3176 #: modules/gui/macosx/controls.m:783 modules/gui/macosx/intf.m:539
3177 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3178 msgid "Faster"
3179 msgstr "Hitreje"
3180
3181 #: src/libvlc.h:1012
3182 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3183 msgstr "Izbor hitre tipke za hitro predvajanje."
3184
3185 #: src/libvlc.h:1013 modules/control/hotkeys.c:626
3186 #: modules/gui/macosx/controls.m:784 modules/gui/macosx/intf.m:540
3187 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3188 msgid "Slower"
3189 msgstr "Počasneje"
3190
3191 #: src/libvlc.h:1014
3192 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3193 msgstr "Izbor hitre tipke za počasno predvajanje."
3194
3195 #: src/libvlc.h:1015 modules/control/hotkeys.c:603
3196 #: modules/gui/macosx/controls.m:804 modules/gui/macosx/intf.m:497
3197 #: modules/gui/macosx/intf.m:542 modules/gui/macosx/intf.m:618
3198 #: modules/gui/macosx/intf.m:626 modules/gui/macosx/wizard.m:313
3199 #: modules/gui/macosx/wizard.m:364 modules/gui/macosx/wizard.m:1602
3200 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:702
3201 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1527
3202 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3203 msgid "Next"
3204 msgstr "Naslednji"
3205
3206 #: src/libvlc.h:1016
3207 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3208 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na naslednji predmet na predvajalni listi."
3209
3210 #: src/libvlc.h:1017 modules/control/hotkeys.c:609
3211 #: modules/gui/macosx/controls.m:803 modules/gui/macosx/intf.m:492
3212 #: modules/gui/macosx/intf.m:541 modules/gui/macosx/intf.m:619
3213 #: modules/gui/macosx/intf.m:625 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
3214 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
3215 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3216 msgid "Previous"
3217 msgstr "Predhodni"
3218
3219 #: src/libvlc.h:1018
3220 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3221 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na predhodni predmet na predvajalni listi."
3222
3223 #: src/libvlc.h:1019 modules/gui/macosx/controls.m:795
3224 #: modules/gui/macosx/intf.m:495 modules/gui/macosx/intf.m:538
3225 #: modules/gui/macosx/intf.m:617 modules/gui/macosx/intf.m:624
3226 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3227 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:87
3228 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:685
3229 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
3230 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
3231 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
3232 msgid "Stop"
3233 msgstr "Ustavi"
3234
3235 #: src/libvlc.h:1020
3236 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3237 msgstr "Izbor hitre tipke za prekinitev predvajanja."
3238
3239 #: src/libvlc.h:1021 modules/gui/macosx/bookmarks.m:101
3240 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:110 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:46
3241 #: modules/gui/macosx/intf.m:500 modules/video_filter/marq.c:143
3242 #: modules/video_filter/rss.c:176
3243 msgid "Position"
3244 msgstr "Položaj"
3245
3246 #: src/libvlc.h:1022
3247 msgid "Select the hotkey to display the position."
3248 msgstr "Izbor hitre tipke za prikaz položaja."
3249
3250 #: src/libvlc.h:1024
3251 msgid "Very short backwards jump"
3252 msgstr "Zelo kratek skok nazaj"
3253
3254 #: src/libvlc.h:1026
3255 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3256 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok nazaj."
3257
3258 #: src/libvlc.h:1027
3259 msgid "Short backwards jump"
3260 msgstr "Kratek skok naprej"
3261
3262 #: src/libvlc.h:1029
3263 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3264 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok nazaj."
3265
3266 #: src/libvlc.h:1030
3267 msgid "Medium backwards jump"
3268 msgstr "Srednje dolg skok nazaj."
3269
3270 #: src/libvlc.h:1032
3271 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3272 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok nazaj."
3273
3274 #: src/libvlc.h:1033
3275 msgid "Long backwards jump"
3276 msgstr "Dolg skok nazaj"
3277
3278 #: src/libvlc.h:1035
3279 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3280 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok nazaj."
3281
3282 #: src/libvlc.h:1037
3283 msgid "Very short forward jump"
3284 msgstr "Zelo kratek skok naprej"
3285
3286 #: src/libvlc.h:1039
3287 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3288 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok naprej."
3289
3290 #: src/libvlc.h:1040
3291 msgid "Short forward jump"
3292 msgstr "Kratek skok naprej"
3293
3294 #: src/libvlc.h:1042
3295 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3296 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok naprej."
3297
3298 #: src/libvlc.h:1043
3299 msgid "Medium forward jump"
3300 msgstr "Srednje dolg skok naprej"
3301
3302 #: src/libvlc.h:1045
3303 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3304 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok naprej."
3305
3306 #: src/libvlc.h:1046
3307 msgid "Long forward jump"
3308 msgstr "Dolg skok naprej"
3309
3310 #: src/libvlc.h:1048
3311 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3312 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok naprej."
3313
3314 #: src/libvlc.h:1050
3315 msgid "Very short jump length"
3316 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka"
3317
3318 #: src/libvlc.h:1051
3319 msgid "Very short jump length, in seconds."
3320 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka v sekundah."
3321
3322 #: src/libvlc.h:1052
3323 msgid "Short jump length"
3324 msgstr "Dolžina kratkega skoka"
3325
3326 #: src/libvlc.h:1053
3327 msgid "Short jump length, in seconds."
3328 msgstr "Dolžina kratkega skoka v sekundah."
3329
3330 #: src/libvlc.h:1054
3331 msgid "Medium jump length"
3332 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka"
3333
3334 #: src/libvlc.h:1055
3335 msgid "Medium jump length, in seconds."
3336 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka v sekundah."
3337
3338 #: src/libvlc.h:1056
3339 msgid "Long jump length"
3340 msgstr "Dolžina dolgega skoka"
3341
3342 #: src/libvlc.h:1057
3343 msgid "Long jump length, in seconds."
3344 msgstr "Dolžina dolgega skoka v sekundah."
3345
3346 #: src/libvlc.h:1059 modules/control/hotkeys.c:243
3347 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
3348 msgid "Quit"
3349 msgstr "Izhod"
3350
3351 #: src/libvlc.h:1060
3352 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3353 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz programa."
3354
3355 #: src/libvlc.h:1061
3356 msgid "Navigate up"
3357 msgstr "Skok navzgor"
3358
3359 #: src/libvlc.h:1062
3360 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3361 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzgor v DVD menujih."
3362
3363 #: src/libvlc.h:1063
3364 msgid "Navigate down"
3365 msgstr "Skok navzdol"
3366
3367 #: src/libvlc.h:1064
3368 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3369 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzdol v DVD menujih."
3370
3371 #: src/libvlc.h:1065
3372 msgid "Navigate left"
3373 msgstr "Skok levo"
3374
3375 #: src/libvlc.h:1066
3376 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3377 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire levo v DVD menujih."
3378
3379 #: src/libvlc.h:1067
3380 msgid "Navigate right"
3381 msgstr "Skok desno"
3382
3383 #: src/libvlc.h:1068
3384 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3385 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire desno v DVD menujih."
3386
3387 #: src/libvlc.h:1069
3388 msgid "Activate"
3389 msgstr "Izbor"
3390
3391 #: src/libvlc.h:1070
3392 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3393 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izbor povezave v DVD menujih."
3394
3395 #: src/libvlc.h:1071
3396 msgid "Go to the DVD menu"
3397 msgstr "Pojdi na DVD menu"
3398
3399 #: src/libvlc.h:1072
3400 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3401 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na glavni DVD menu."
3402
3403 #: src/libvlc.h:1073
3404 msgid "Select previous DVD title"
3405 msgstr "Skok na predhodni DVD naslov"
3406
3407 #: src/libvlc.h:1074
3408 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3409 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodni DVD naslov."
3410
3411 #: src/libvlc.h:1075
3412 msgid "Select next DVD title"
3413 msgstr "Skok na naslednji DVD naslov"
3414
3415 #: src/libvlc.h:1076
3416 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3417 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednji DVD naslov."
3418
3419 #: src/libvlc.h:1077
3420 msgid "Select prev DVD chapter"
3421 msgstr "Skok na predhodno DVD poglavje"
3422
3423 #: src/libvlc.h:1078
3424 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3425 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodno DVD poglavje."
3426
3427 #: src/libvlc.h:1079
3428 msgid "Select next DVD chapter"
3429 msgstr "Skok na naslednje DVD poglavje"
3430
3431 #: src/libvlc.h:1080
3432 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3433 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednje DVD poglavje."
3434
3435 #: src/libvlc.h:1081
3436 msgid "Volume up"
3437 msgstr "Povečaj glasnost"
3438
3439 #: src/libvlc.h:1082
3440 msgid "Select the key to increase audio volume."
3441 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje glasnosti."
3442
3443 #: src/libvlc.h:1083
3444 msgid "Volume down"
3445 msgstr "Zmanjšaj glasnost"
3446
3447 #: src/libvlc.h:1084
3448 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3449 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje glasnosti."
3450
3451 #: src/libvlc.h:1085 modules/gui/macosx/controls.m:841
3452 #: modules/gui/macosx/intf.m:559 modules/gui/macosx/intf.m:620
3453 #: modules/gui/macosx/intf.m:629
3454 msgid "Mute"
3455 msgstr "Brez zvoka"
3456
3457 #: src/libvlc.h:1086
3458 msgid "Select the key to mute audio."
3459 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izklop zvoka."
3460
3461 #: src/libvlc.h:1087
3462 msgid "Subtitle delay up"
3463 msgstr "Zamik podnapisov naprej"
3464
3465 #: src/libvlc.h:1088
3466 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3467 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje zamika podnapisov."
3468
3469 #: src/libvlc.h:1089
3470 msgid "Subtitle delay down"
3471 msgstr "Zamik podnapisov nazaj"
3472
3473 #: src/libvlc.h:1090
3474 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3475 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje zamika podnapisov."
3476
3477 #: src/libvlc.h:1091
3478 msgid "Audio delay up"
3479 msgstr "Zamik zvoka naprej"
3480
3481 #: src/libvlc.h:1092
3482 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3483 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka naprej."
3484
3485 #: src/libvlc.h:1093
3486 msgid "Audio delay down"
3487 msgstr "Zamik zvoka nazaj"
3488
3489 #: src/libvlc.h:1094
3490 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3491 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka nazaj."
3492
3493 #: src/libvlc.h:1095
3494 msgid "Play playlist bookmark 1"
3495 msgstr "Predvajalna lista 1"
3496
3497 #: src/libvlc.h:1096
3498 msgid "Play playlist bookmark 2"
3499 msgstr "Predvajalna lista 2"
3500
3501 #: src/libvlc.h:1097
3502 msgid "Play playlist bookmark 3"
3503 msgstr "Predvajalna lista 3"
3504
3505 #: src/libvlc.h:1098
3506 msgid "Play playlist bookmark 4"
3507 msgstr "Predvajalna lista 4"
3508
3509 #: src/libvlc.h:1099
3510 msgid "Play playlist bookmark 5"
3511 msgstr "Predvajalna lista 5"
3512
3513 #: src/libvlc.h:1100
3514 msgid "Play playlist bookmark 6"
3515 msgstr "Predvajalna lista 6"
3516
3517 #: src/libvlc.h:1101
3518 msgid "Play playlist bookmark 7"
3519 msgstr "Predvajalna lista 7"
3520
3521 #: src/libvlc.h:1102
3522 msgid "Play playlist bookmark 8"
3523 msgstr "Predvajalna lista 8"
3524
3525 #: src/libvlc.h:1103
3526 msgid "Play playlist bookmark 9"
3527 msgstr "Predvajalna lista 9"
3528
3529 #: src/libvlc.h:1104
3530 msgid "Play playlist bookmark 10"
3531 msgstr "Predvajalna lista 10"
3532
3533 #: src/libvlc.h:1105
3534 msgid "Select the key to play this bookmark."
3535 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za predvajanje zaznamka."
3536
3537 #: src/libvlc.h:1106
3538 msgid "Set playlist bookmark 1"
3539 msgstr "Predvajanje zaznamka 1"
3540
3541 #: src/libvlc.h:1107
3542 msgid "Set playlist bookmark 2"
3543 msgstr "Predvajanje zaznamka 2"
3544
3545 #: src/libvlc.h:1108
3546 msgid "Set playlist bookmark 3"
3547 msgstr "Predvajanje zaznamka 3"
3548
3549 #: src/libvlc.h:1109
3550 msgid "Set playlist bookmark 4"
3551 msgstr "Predvajanje zaznamka 4"
3552
3553 #: src/libvlc.h:1110
3554 msgid "Set playlist bookmark 5"
3555 msgstr "Predvajanje zaznamka 5"
3556
3557 #: src/libvlc.h:1111
3558 msgid "Set playlist bookmark 6"
3559 msgstr "Predvajanje zaznamka 6"
3560
3561 #: src/libvlc.h:1112
3562 msgid "Set playlist bookmark 7"
3563 msgstr "Predvajanje zaznamka 7"
3564
3565 #: src/libvlc.h:1113
3566 msgid "Set playlist bookmark 8"
3567 msgstr "Predvajanje zaznamka 8"
3568
3569 #: src/libvlc.h:1114
3570 msgid "Set playlist bookmark 9"
3571 msgstr "Predvajanje zaznamka 9"
3572
3573 #: src/libvlc.h:1115
3574 msgid "Set playlist bookmark 10"
3575 msgstr "Predvajanje zaznamka 10"
3576
3577 #: src/libvlc.h:1116
3578 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3579 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za izbor zaznamka."
3580
3581 #: src/libvlc.h:1118 modules/control/hotkeys.c:84
3582 msgid "Playlist bookmark 1"
3583 msgstr "Predvajanje zaznamka 1"
3584
3585 #: src/libvlc.h:1119 modules/control/hotkeys.c:85
3586 msgid "Playlist bookmark 2"
3587 msgstr "Predvajanje zaznamka 2"
3588
3589 #: src/libvlc.h:1120 modules/control/hotkeys.c:86
3590 msgid "Playlist bookmark 3"
3591 msgstr "Predvajanje zaznamka 3"
3592
3593 #: src/libvlc.h:1121 modules/control/hotkeys.c:87
3594 msgid "Playlist bookmark 4"
3595 msgstr "Predvajanje zaznamka 4"
3596
3597 #: src/libvlc.h:1122 modules/control/hotkeys.c:88
3598 msgid "Playlist bookmark 5"
3599 msgstr "Predvajanje zaznamka 5"
3600
3601 #: src/libvlc.h:1123 modules/control/hotkeys.c:89
3602 msgid "Playlist bookmark 6"
3603 msgstr "Predvajanje zaznamka 6"
3604
3605 #: src/libvlc.h:1124 modules/control/hotkeys.c:90
3606 msgid "Playlist bookmark 7"
3607 msgstr "Predvajanje zaznamka 7"
3608
3609 #: src/libvlc.h:1125 modules/control/hotkeys.c:91
3610 msgid "Playlist bookmark 8"
3611 msgstr "Predvajanje zaznamka 8"
3612
3613 #: src/libvlc.h:1126 modules/control/hotkeys.c:92
3614 msgid "Playlist bookmark 9"
3615 msgstr "Predvajanje zaznamka 9"
3616
3617 #: src/libvlc.h:1127 modules/control/hotkeys.c:93
3618 msgid "Playlist bookmark 10"
3619 msgstr "Predvajanje zaznamka 10"
3620
3621 #: src/libvlc.h:1129
3622 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3623 msgstr "Možnost dovoli, da nastavite zaznamke predvajalne liste."
3624
3625 #: src/libvlc.h:1131
3626 msgid "Go back in browsing history"
3627 msgstr "Brskanje nazaj po zgodovini"
3628
3629 #: src/libvlc.h:1132
3630 msgid ""
3631 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3632 "history."
3633 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje nazaj po zgodovini."
3634
3635 #: src/libvlc.h:1133
3636 msgid "Go forward in browsing history"
3637 msgstr "Brskanje naprej po zgodovini"
3638
3639 #: src/libvlc.h:1134
3640 msgid ""
3641 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3642 "history."
3643 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje naprej po zgodovini."
3644
3645 #: src/libvlc.h:1136
3646 msgid "Cycle audio track"
3647 msgstr "Kroži med sledmi zvoka"
3648
3649 #: src/libvlc.h:1137
3650 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3651 msgstr "Kroži med sledmi zvoka, ki so na razpolago (jeziki)."
3652
3653 #: src/libvlc.h:1138
3654 msgid "Cycle subtitle track"
3655 msgstr "Kroži med ponapisi"
3656
3657 #: src/libvlc.h:1139
3658 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3659 msgstr "Kroži med podnapisi, ki so na razpolago."
3660
3661 #: src/libvlc.h:1140
3662 msgid "Cycle source aspect ratio"
3663 msgstr "Kroži izvorno razmerje velikosti"
3664
3665 #: src/libvlc.h:1141
3666 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3667 msgstr "Kroži med izvornimi razmerji velikosti določene na listi razmerij."
3668
3669 #: src/libvlc.h:1142
3670 msgid "Cycle video crop"
3671 msgstr "Kroženje obrezovanja slike"
3672
3673 #: src/libvlc.h:1143
3674 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3675 msgstr "Kroženje med načini obrezovanja slike."
3676
3677 #: src/libvlc.h:1144
3678 msgid "Cycle deinterlace modes"
3679 msgstr "Kroženje načinov razpletanja"
3680
3681 #: src/libvlc.h:1145
3682 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3683 msgstr "Kroženje med načini razpletanja"
3684
3685 #: src/libvlc.h:1146
3686 msgid "Show interface"
3687 msgstr "Pokaži vmesnik"
3688
3689 #: src/libvlc.h:1147
3690 msgid "Raise the interface above all other windows."
3691 msgstr "Dvigni vmesnik nad vsa ostala okna."
3692
3693 #: src/libvlc.h:1148
3694 msgid "Hide interface"
3695 msgstr "Skrij vmesnik"
3696
3697 #: src/libvlc.h:1149
3698 msgid "Lower the interface below all other windows."
3699 msgstr "Spusti vmesnik pod vsa ostala okna."
3700
3701 #: src/libvlc.h:1150
3702 msgid "Take video snapshot"
3703 msgstr "Zajemanje slike"
3704
3705 #: src/libvlc.h:1151
3706 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3707 msgstr "Zajemanje slike in shranjevanje datotek na disk."
3708
3709 #: src/libvlc.h:1153 modules/access_filter/record.c:54
3710 #: modules/access_filter/record.c:55
3711 msgid "Record"
3712 msgstr "Snemanje"
3713
3714 #: src/libvlc.h:1154
3715 msgid "Record access filter start/stop."
3716 msgstr "Filter snemanja začetek/zaustavitev."
3717
3718 #: src/libvlc.h:1155
3719 #, fuzzy
3720 msgid "Dump"
3721 msgstr "Dummy"
3722
3723 #: src/libvlc.h:1156
3724 #, fuzzy
3725 msgid "Media dump access filter trigger."
3726 msgstr "Filter snemanja začetek/zaustavitev."
3727
3728 #: src/libvlc.h:1158 src/libvlc.h:1159 src/video_output/vout_intf.c:216
3729 msgid "Zoom"
3730 msgstr "Povečava"
3731
3732 #: src/libvlc.h:1161 src/libvlc.h:1162
3733 msgid "Un-Zoom"
3734 msgstr "Pomanjševanje"
3735
3736 #: src/libvlc.h:1164 src/libvlc.h:1165
3737 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
3738 msgstr "Obreži eno vrsto točk z vrha slike"
3739
3740 #: src/libvlc.h:1166 src/libvlc.h:1167
3741 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
3742 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na vrhu slike"
3743
3744 #: src/libvlc.h:1169 src/libvlc.h:1170
3745 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
3746 msgstr "Obreži eno vrsto točk z leve strani slike"
3747
3748 #: src/libvlc.h:1171 src/libvlc.h:1172
3749 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
3750 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na levi strani slike"
3751
3752 #: src/libvlc.h:1174 src/libvlc.h:1175
3753 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
3754 msgstr "Obreži eno vrsto točk z dna slike"
3755
3756 #: src/libvlc.h:1176 src/libvlc.h:1177
3757 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
3758 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na dno slike"
3759
3760 #: src/libvlc.h:1179 src/libvlc.h:1180
3761 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
3762 msgstr "Obreži eno vrsto točk z desne strani slike"
3763
3764 #: src/libvlc.h:1181 src/libvlc.h:1182
3765 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
3766 msgstr "Prilepi eno vrsto točk z desne strani slike"
3767
3768 #: src/libvlc.h:1186
3769 #, c-format
3770 msgid ""
3771 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
3772 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
3773 "in the playlist.\n"
3774 "The first item specified will be played first.\n"
3775 "\n"
3776 "Options-styles:\n"
3777 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
3778 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3779 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
3780 "            and that overrides previous settings.\n"
3781 "\n"
3782 "Stream MRL syntax:\n"
3783 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3784 "option=value ...]\n"
3785 "\n"
3786 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3787 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3788 "\n"
3789 "URL syntax:\n"
3790 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3791 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3792 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3793 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3794 "  screen://                      Screen capture\n"
3795 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3796 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3797 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3798 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3799 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3800 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3801 "certain time\n"
3802 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3803 msgstr ""
3804 "Uporaba: %s [možnost] [pretok] ...\n"
3805 "Določite lahko več pretokov v ukazni vrstici. Uvrščeni bodo na predvajalno "
3806 "listo.\n"
3807 "Prvo izbrani predmet bo predvajan prvi.\n"
3808 "\n"
3809 "Možnosti-stili:\n"
3810 "  --option  Splošna možnost določena za celotno sejo.\n"
3811 "   -option  Enoznakovna različica splošne možnosti.\n"
3812 "   :option  Možnost samo za pretok neposredno pred možnostjo\n"
3813 "            in prevzame prejšnje nastavitve.\n"
3814 "\n"
3815 "Skladnja pretoka MRL:\n"
3816 "  [[dostop][/razvijanje]://]URL[@[naslov][:poglavje][-[naslov][:poglavje]]] "
3817 "[:možnost=vrednost ...]\n"
3818 "\n"
3819 "  Veliko splošnih možnosti je primernih tudi za MRL možnosti.\n"
3820 "  Pari :možnost=določeni so lahko pari vrednosti.\n"
3821 "\n"
3822 "URL skladnja:\n"
3823 "  [file://]filename              Medijska datoteka\n"
3824 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3825 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3826 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3827 "  screen://                      Zajem zaslona\n"
3828 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD naprava\n"
3829 "  [vcd://][device]               VCD naprava\n"
3830 "  [cdda://][device]              Zvočna CD naprava\n"
3831 "  udp:[[<izvorni naslov>]@[<naslov vezave>][:<vrata vezave>]]\n"
3832 "                                 UDP pretok poslan preko pretočnega "
3833 "strežnika\n"
3834 "  vlc:pause:<seconds>            Zaustavitev predvajanja za določen čas\n"
3835 "  vlc:quit                       Izhod iz programa\n"
3836
3837 #: src/libvlc.h:1298 src/video_output/vout_intf.c:425
3838 #: modules/gui/macosx/controls.m:412 modules/gui/macosx/controls.m:850
3839 #: modules/gui/macosx/intf.m:576 modules/gui/macosx/intf.m:631
3840 #: modules/video_output/snapshot.c:76
3841 msgid "Snapshot"
3842 msgstr "Zajem slike"
3843
3844 #: src/libvlc.h:1311
3845 msgid "Window properties"
3846 msgstr "Lastnosti oken"
3847
3848 #: src/libvlc.h:1354
3849 msgid "Subpictures"
3850 msgstr "Nalepke"
3851
3852 #: src/libvlc.h:1361 modules/codec/subsdec.c:144 modules/demux/subtitle.c:66
3853 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
3854 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:201 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:845
3855 msgid "Subtitles"
3856 msgstr "Podnapisi"
3857
3858 #: src/libvlc.h:1378 modules/stream_out/transcode.c:151
3859 msgid "Overlays"
3860 msgstr "Prekrivanja"
3861
3862 #: src/libvlc.h:1386
3863 msgid "France"
3864 msgstr "France"
3865
3866 #: src/libvlc.h:1388
3867 msgid "Track settings"
3868 msgstr "Nastavitve sledi"
3869
3870 #: src/libvlc.h:1410
3871 msgid "Playback control"
3872 msgstr "Nadzor predvajanja"
3873
3874 #: src/libvlc.h:1425
3875 msgid "Default devices"
3876 msgstr "Privzete naprave"
3877
3878 #: src/libvlc.h:1434
3879 msgid "Network settings"
3880 msgstr "Nastavitve omrežja"
3881
3882 #: src/libvlc.h:1446
3883 msgid "Socks proxy"
3884 msgstr "SOCKS namestniški strežnik"
3885
3886 #: src/libvlc.h:1455
3887 msgid "Metadata"
3888 msgstr "Metapodatki"
3889
3890 #: src/libvlc.h:1485
3891 msgid "Decoders"
3892 msgstr "Dekodirniki"
3893
3894 #: src/libvlc.h:1492 modules/access/v4l2.c:56
3895 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:283
3896 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
3897 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:378
3898 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
3899 msgid "Input"
3900 msgstr "Datoteka"
3901
3902 #: src/libvlc.h:1528 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:522
3903 msgid "VLM"
3904 msgstr "VLM"
3905
3906 #: src/libvlc.h:1561
3907 msgid "CPU"
3908 msgstr "CPE"
3909
3910 #: src/libvlc.h:1583
3911 msgid "Special modules"
3912 msgstr "Posebne enote"
3913
3914 #: src/libvlc.h:1590
3915 msgid "Plugins"
3916 msgstr "Vključki"
3917
3918 #: src/libvlc.h:1598
3919 msgid "Performance options"
3920 msgstr "Možnosti izvrševanja"
3921
3922 #: src/libvlc.h:1740
3923 msgid "Hot keys"
3924 msgstr "Tipkovne bližnjice"
3925
3926 #: src/libvlc.h:2055
3927 msgid "Jump sizes"
3928 msgstr "Velikost skokov"
3929
3930 #: src/libvlc.h:2134
3931 msgid "main program"
3932 msgstr "glavni program"
3933
3934 #: src/libvlc.h:2144
3935 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
3936 msgstr ""
3937 "izpiši pomoč predvajalnika VLC (lahko uporabite z možnostjo --advanced)"
3938
3939 #: src/libvlc.h:2150
3940 msgid ""
3941 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced)"
3942 msgstr ""
3943 "izpiši pomoč predvajalnika VLC in vseh njegovih enot (lahko uporabite z "
3944 "možnostjo --advanced)"
3945
3946 #: src/libvlc.h:2155
3947 msgid "print help for the advanced options"
3948 msgstr "izpiši pomoč predvajalnika za napredne možnosti"
3949
3950 #: src/libvlc.h:2160
3951 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
3952 msgstr "vprašaj za dodatno podrobnost pri izpisu pomoči"
3953
3954 #: src/libvlc.h:2166
3955 msgid "print a list of available modules"
3956 msgstr "izpiši enote, ki so na razpolago"
3957
3958 #: src/libvlc.h:2172
3959 msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
3960 msgstr ""
3961 "izpiši pomoč o posamezni enoti (lahko uporabite z možnostjo --advanced)"
3962
3963 #: src/libvlc.h:2177
3964 msgid "save the current command line options in the config"
3965 msgstr "shrani trenutne možnosti ukazne vrstice med nastavitve"
3966
3967 #: src/libvlc.h:2182
3968 msgid "reset the current config to the default values"
3969 msgstr "obnovi trenutne nastavitve na privzete vrednosti"
3970
3971 #: src/libvlc.h:2187
3972 msgid "use alternate config file"
3973 msgstr "uporabi drugo datoteko nastavitev"
3974
3975 #: src/libvlc.h:2192
3976 msgid "resets the current plugins cache"
3977 msgstr "počisti trenutni predpomnilnik vključkov"
3978
3979 #: src/libvlc.h:2197
3980 msgid "print version information"
3981 msgstr "izpiši podrobnosti verzije"
3982
3983 #: src/misc/configuration.c:1206
3984 msgid "boolean"
3985 msgstr "boolean"
3986
3987 #: src/misc/configuration.c:1217
3988 msgid "key"
3989 msgstr "Ključ"
3990
3991 #: src/misc/iso-639_def.h:38
3992 msgid "Afar"
3993 msgstr "afarščina"
3994
3995 #: src/misc/iso-639_def.h:39
3996 msgid "Abkhazian"
3997 msgstr "abkhajščina"
3998
3999 #: src/misc/iso-639_def.h:40
4000 msgid "Afrikaans"
4001 msgstr "afriščina"
4002
4003 #: src/misc/iso-639_def.h:41
4004 msgid "Albanian"