8b11fce144516b7be956f082ac1a25388f1a18b0
[vlc.git] / po / sl.po
1 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
2 # Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2006.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: vlc\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2007-02-06 15:17+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2006-11-15 12:46+0100\n"
10 "Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "Language: Slovenian\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
17 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
18 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
19 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
20
21 #: include/vlc/vlc.h:591
22 msgid ""
23 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
24 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
25 "see the file named COPYING for details.\n"
26 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
27 msgstr ""
28 "Program je na voljo brez kakršnekoli GARANCIJE.\n"
29 "Program lahko širite pod pogoji GNU General Public License;\n"
30 "več podrobnosti najdete v datoteki COPYING.\n"
31 "Program ureja VideoLAN team; podrobnosti so zapisane v AUTHORS datoteki.\n"
32
33 #: include/vlc_config_cat.h:36
34 msgid "VLC preferences"
35 msgstr "Lastnosti VLC"
36
37 #: include/vlc_config_cat.h:38
38 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
39 msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
42 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
43 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
44 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
45 msgid "General"
46 msgstr "Splošno"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:43 modules/misc/dummy/dummy.c:65
49 msgid "Interface"
50 msgstr "Vmesnik"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:44
53 msgid "Settings for VLC's interfaces"
54 msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:46
57 msgid "General interface settings"
58 msgstr "Splošne nastavitve vmesnika"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:48
61 msgid "Main interfaces"
62 msgstr "Glavni vmesniki"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:49
65 msgid "Settings for the main interface"
66 msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
69 msgid "Control interfaces"
70 msgstr "Nadzorni vmesniki"
71
72 #: include/vlc_config_cat.h:52
73 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
74 msgstr "Nastavitve kontrolnih vmesnikov predvajalnika VLC"
75
76 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
77 msgid "Hotkeys settings"
78 msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
79
80 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1608
81 #: src/libvlc-module.c:1256 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
82 #: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:564
83 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
84 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
85 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
86 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
87 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
88 msgid "Audio"
89 msgstr "Zvok"
90
91 #: include/vlc_config_cat.h:59
92 msgid "Audio settings"
93 msgstr "Zvokovne nastavitve"
94
95 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
96 msgid "General audio settings"
97 msgstr "Splošne zvokovne nastavitve"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
100 #: src/video_output/video_output.c:429
101 msgid "Filters"
102 msgstr "Filtri"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:66
105 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
106 msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega vala."
107
108 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
109 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:575
110 msgid "Visualizations"
111 msgstr "Vizualizacije"
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
114 msgid "Audio visualizations"
115 msgstr "Vzualizacija zvoka"
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
118 msgid "Output modules"
119 msgstr "Odvodne enote"
120
121 #: include/vlc_config_cat.h:73
122 msgid "These are general settings for audio output modules."
123 msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
124
125 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1602
126 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
127 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
128 msgid "Miscellaneous"
129 msgstr "Ostalo"
130
131 #: include/vlc_config_cat.h:76
132 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
133 msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
134
135 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1636
136 #: src/libvlc-module.c:1291 modules/gui/macosx/extended.m:79
137 #: modules/gui/macosx/intf.m:577 modules/gui/macosx/output.m:160
138 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
139 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
140 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
141 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
142 #: modules/stream_out/transcode.c:202
143 msgid "Video"
144 msgstr "Slika"
145
146 #: include/vlc_config_cat.h:80
147 msgid "Video settings"
148 msgstr "Nastavitve slike"
149
150 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
151 msgid "General video settings"
152 msgstr "Splošne slikovne nastavitve"
153
154 #: include/vlc_config_cat.h:87
155 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
156 msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slike."
157
158 #: include/vlc_config_cat.h:91
159 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
160 msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi pretoka slikovnega vala."
161
162 #: include/vlc_config_cat.h:93
163 msgid "Subtitles/OSD"
164 msgstr "Podnapisi/OSD"
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:94
167 msgid ""
168 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
169 "subpictures\"."
170 msgstr ""
171 "Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivanje nalepk"
172 "\" na zaslonu."
173
174 #: include/vlc_config_cat.h:103
175 msgid "Input / Codecs"
176 msgstr "Dovod / Kodek"
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:104
179 msgid ""
180 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
181 "VLC. Encoder settings can also be found here."
182 msgstr ""
183 "Nastavitve dovajanja, deljenja in dekodiranja delov predvajalnika VLC ter "
184 "nastavitve kodirnikov."
185
186 #: include/vlc_config_cat.h:107
187 msgid "Access modules"
188 msgstr "Enote dostopa"
189
190 #: include/vlc_config_cat.h:109
191 msgid ""
192 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
193 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
194 msgstr ""
195 "Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa predvajanja VLC. Splošne "
196 "nastavitve vključujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti "
197 "predpomnilnika."
198
199 #: include/vlc_config_cat.h:113
200 msgid "Access filters"
201 msgstr "Filtri dostopa"
202
203 #: include/vlc_config_cat.h:115
204 msgid ""
205 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
206 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
207 "you are doing."
208 msgstr ""
209 "Filtri dostopa so posebne enote, ki omogočajo uporabno naprednih operacij "
210 "pretakanja medijev v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
211 "res prepričani o delovanju."
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:119
214 msgid "Demuxers"
215 msgstr "Razvijalci"
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:120
218 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
219 msgstr "Razvijalci ločujejo valove zvoka in slike. "
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:122
222 msgid "Video codecs"
223 msgstr "Slikovni kodeki"
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:123
226 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
227 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:125
230 msgid "Audio codecs"
231 msgstr "Kodeki zvoka"
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:126
234 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
235 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja zvoka."
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:128
238 msgid "Other codecs"
239 msgstr "Ostali kodeki"
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:129
242 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
243 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike in zvoka."
244
245 #: include/vlc_config_cat.h:132
246 msgid "General input settings. Use with care."
247 msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno."
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1530
250 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
251 msgid "Stream output"
252 msgstr "Prikaz pretoka"
253
254 #: include/vlc_config_cat.h:137
255 msgid ""
256 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
257 "incoming streams.\n"
258 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
259 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
260 "RTSP).\n"
261 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
262 "duplicating...)."
263 msgstr ""
264 "Odvod valov dovoljuje predvajalniku, da se obnaša kot strežnik ali da "
265 "shranjuje dovodne valove.\n"
266 "Valovi so najprej združeni in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
267 "valove shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
268 "Serijske odvodne valovne enote dovolijo napredno pretočno obdelavo "
269 "(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:145
272 msgid "General stream output settings"
273 msgstr "Splošne nastavitve odvoda vala"
274
275 #: include/vlc_config_cat.h:147
276 msgid "Muxers"
277 msgstr "Zvijalci"
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:149
280 msgid ""
281 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
282 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
283 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
284 "You can also set default parameters for each muxer."
285 msgstr ""
286 "Zvijalci zvijajo osnovne valove (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
287 "Nastavitev omogoča, da vedno uporabite določen zvijalec. Spreminjanje "
288 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
289 "Lahko določite privzete parametre za vsak zvijalec."
290
291 #: include/vlc_config_cat.h:155
292 msgid "Access output"
293 msgstr "Dostopni odvod"
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:157
296 msgid ""
297 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
298 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
299 "should probably not do that.\n"
300 "You can also set default parameters for each access output."
301 msgstr ""
302 "Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zvitih valov. Nastavitev omogoča "
303 "da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve ni "
304 "priporočljivo.\n"
305 "Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
306
307 #: include/vlc_config_cat.h:162
308 msgid "Packetizers"
309 msgstr "Paketnik"
310
311 #: include/vlc_config_cat.h:164
312 msgid ""
313 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
314 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
315 "not do that.\n"
316 "You can also set default parameters for each packetizer."
317 msgstr ""
318 "Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih valov pretoka pred "
319 "zvijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
320 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
321 "Določite lahko tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
322
323 #: include/vlc_config_cat.h:170
324 msgid "Sout stream"
325 msgstr "Serijski odvodni val."
326
327 #: include/vlc_config_cat.h:171
328 msgid ""
329 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
330 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
331 "for each sout stream module here."
332 msgstr ""
333 "Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig "
334 "procesiranja. Več informacij lahko najdete v priročniku. Nastavite lahko "
335 "različne možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
336
337 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:124
338 msgid "SAP"
339 msgstr "SAP"
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:178
342 msgid ""
343 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
344 "multicast UDP or RTP."
345 msgstr ""
346 "SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
347 "skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
348
349 #: include/vlc_config_cat.h:181
350 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:67
351 msgid "VOD"
352 msgstr "VOD"
353
354 #: include/vlc_config_cat.h:182
355 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
356 msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
357
358 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1666
359 #: src/playlist/engine.c:107 src/playlist/engine.c:109
360 #: modules/demux/playlist/playlist.c:56 modules/demux/playlist/playlist.c:57
361 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
362 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:509
363 #: modules/gui/macosx/intf.m:607 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
364 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
365 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
366 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
367 msgid "Playlist"
368 msgstr "Predvajalna lista"
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:187
371 msgid ""
372 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
373 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
374 msgstr ""
375 "Nastavitve povezane z obnašanjem predvajalne liste (primer: način "
376 "predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na "
377 "predvajalno listo (\"odkrivanje storitev\")."
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:191
380 msgid "General playlist behaviour"
381 msgstr "Splošne lastnosti predvajalne liste"
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:434
384 msgid "Services discovery"
385 msgstr "Odkrivanje storitev"
386
387 #: include/vlc_config_cat.h:193
388 msgid ""
389 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
390 "playlist."
391 msgstr ""
392 "Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
393 "predvajalne liste."
394
395 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1491
396 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
397 msgid "Advanced"
398 msgstr "Napredno"
399
400 #: include/vlc_config_cat.h:198
401 msgid "Advanced settings. Use with care."
402 msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno."
403
404 #: include/vlc_config_cat.h:200
405 msgid "CPU features"
406 msgstr "Značilnosti CPE"
407
408 #: include/vlc_config_cat.h:201
409 msgid ""
410 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
411 "not change these settings."
412 msgstr ""
413 "Lahko onemogočite nekatere možnosti pospeševanja CPE. Najverjetneje bo to "
414 "vplivalo na slabše delovanje predvajalnika."
415
416 #: include/vlc_config_cat.h:204
417 msgid "Advanced settings"
418 msgstr "Podrobni pogled"
419
420 #: include/vlc_config_cat.h:205
421 msgid "Other advanced settings"
422 msgstr "Preostale napredne nastavitve"
423
424 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
425 #: modules/gui/macosx/open.m:392 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
426 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:504
427 msgid "Network"
428 msgstr "Omrežje"
429
430 #: include/vlc_config_cat.h:208
431 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
432 msgstr ""
433 "Te enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom "
434 "predvajalnika VLC."
435
436 #: include/vlc_config_cat.h:213
437 msgid "Chroma modules settings"
438 msgstr "Nastavitve barvnih enot"
439
440 #: include/vlc_config_cat.h:214
441 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
442 msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."
443
444 #: include/vlc_config_cat.h:216
445 msgid "Packetizer modules settings"
446 msgstr "Nastavitve enot paketnika"
447
448 #: include/vlc_config_cat.h:220
449 msgid "Encoders settings"
450 msgstr "Nastavitve kodirnikov"
451
452 #: include/vlc_config_cat.h:222
453 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
454 msgstr ""
455 "Splošne nastavitve kodiranja za slikovne in zvočne enote ter kodiranje "
456 "podnapisov."
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:225
459 msgid "Dialog providers settings"
460 msgstr "Nastavitve oken ponudnikov"
461
462 #: include/vlc_config_cat.h:227
463 msgid "Dialog providers can be configured here."
464 msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
465
466 #: include/vlc_config_cat.h:229
467 msgid "Subtitle demuxer settings"
468 msgstr "Nastavitve razvijalca podnapisov"
469
470 #: include/vlc_config_cat.h:231
471 msgid ""
472 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
473 "example by setting the subtitles type or file name."
474 msgstr ""
475 "Nastavitve razvijalca podnapisov določajo obnašanje, tip besedila in "
476 "privzete besedilne datoteke."
477
478 #: include/vlc_config_cat.h:238
479 msgid "No help available"
480 msgstr "Na voljo ni pomoči"
481
482 #: include/vlc_config_cat.h:239
483 msgid "There is no help available for these modules."
484 msgstr "Za te enote ni na voljo pomoči."
485
486 #: include/vlc_interface.h:146
487 msgid ""
488 "\n"
489 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
490 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
491 msgstr ""
492 "\n"
493 "Opozorilo: V primeru, da ne morete odpreti grafičnega vmesnika, odprite "
494 "ukazno okno, pojdite v mapo predvajalnika VLC in zaženite ukaz \"vlc -I wx"
495 "\"\n"
496
497 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
498 msgid "Quick &Open File..."
499 msgstr "Hitri &pogled..."
500
501 #: include/vlc_intf_strings.h:34
502 #, fuzzy
503 msgid "&Advanced Open..."
504 msgstr "Podrobni pogled..."
505
506 #: include/vlc_intf_strings.h:35
507 #, fuzzy
508 msgid "Open &Directory..."
509 msgstr "Odpr&i mapo..."
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:37
512 msgid "Select one or more files to open"
513 msgstr "Izberite datoteke, ki jih želite odpreti."
514
515 #: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:51
516 msgid "Information..."
517 msgstr "Podrobnosti..."
518
519 #: include/vlc_intf_strings.h:42
520 #, fuzzy
521 msgid "Messages..."
522 msgstr "&Sporočila..."
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:43
525 #, fuzzy
526 msgid "Extended settings..."
527 msgstr "Nastavitve kodirnikov"
528
529 #: include/vlc_intf_strings.h:45
530 #, fuzzy
531 msgid "About VLC media player..."
532 msgstr "O predvajalniku VLC"
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:48 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
535 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:502
536 #: modules/gui/macosx/intf.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:624
537 #: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/macosx/intf.m:1479
538 #: modules/gui/macosx/intf.m:1480 modules/gui/macosx/intf.m:1481
539 #: modules/gui/macosx/intf.m:1482 modules/gui/macosx/playlist.m:426
540 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
541 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
542 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
543 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
544 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697
545 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1234
546 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
547 msgid "Play"
548 msgstr "Predvajaj"
549
550 #: include/vlc_intf_strings.h:49
551 msgid "Fetch information"
552 msgstr "Pridobi podrobnosti"
553
554 #: include/vlc_intf_strings.h:50 modules/gui/macosx/playlist.m:427
555 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
556 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
557 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
558 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:105
559 msgid "Delete"
560 msgstr "Izbriši"
561
562 #: include/vlc_intf_strings.h:52
563 msgid "Sort"
564 msgstr "Sortiraj"
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:53
567 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1625
568 msgid "Add node"
569 msgstr "Dodaj vozlišče"
570
571 #: include/vlc_intf_strings.h:54
572 msgid "Stream..."
573 msgstr "Pretok..."
574
575 #: include/vlc_intf_strings.h:55
576 msgid "Save..."
577 msgstr "Shrani..."
578
579 #: include/vlc_intf_strings.h:59 src/libvlc-module.c:982
580 msgid "Repeat all"
581 msgstr "Ponovi vse"
582
583 #: include/vlc_intf_strings.h:60
584 #, fuzzy
585 msgid "Repeat one"
586 msgstr "Ponovi izbrano"
587
588 #: include/vlc_intf_strings.h:61
589 msgid "No repeat"
590 msgstr ""
591
592 #: include/vlc_intf_strings.h:63 modules/gui/macosx/controls.m:835
593 #: modules/gui/macosx/intf.m:551
594 msgid "Random"
595 msgstr "Naključno"
596
597 #: include/vlc_intf_strings.h:64
598 #, fuzzy
599 msgid "No random"
600 msgstr "Naključno"
601
602 #: include/vlc_intf_strings.h:66
603 #, fuzzy
604 msgid "Add to playlist"
605 msgstr "Dodaj na predvajalno listo"
606
607 #: include/vlc_intf_strings.h:67
608 #, fuzzy
609 msgid "Add to media library"
610 msgstr "Uporabi media knjižnico"
611
612 #: include/vlc_intf_strings.h:69
613 #, fuzzy
614 msgid "Add file..."
615 msgstr "Shrani datoteko..."
616
617 #: include/vlc_intf_strings.h:70
618 #, fuzzy
619 msgid "Advanced open..."
620 msgstr "Podrobni pogled..."
621
622 #: include/vlc_intf_strings.h:71
623 #, fuzzy
624 msgid "Add directory..."
625 msgstr "Dodaj &mapo..."
626
627 #: include/vlc_intf_strings.h:73
628 #, fuzzy
629 msgid "Save playlist to file..."
630 msgstr "Shrani predvajalno listo..."
631
632 #: include/vlc_intf_strings.h:74
633 #, fuzzy
634 msgid "Load playlist file..."
635 msgstr "Shrani predvajalno listo..."
636
637 #: include/vlc_intf_strings.h:76 modules/gui/macosx/playlist.m:439
638 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:330
639 msgid "Search"
640 msgstr "Poišči"
641
642 #: include/vlc_intf_strings.h:77
643 #, fuzzy
644 msgid "Search filter"
645 msgstr "Išči po predvajalni listi"
646
647 #: include/vlc_intf_strings.h:79
648 #, fuzzy
649 msgid "Additional sources"
650 msgstr "Dodatno razhroščevanje"
651
652 #: include/vlc_intf_strings.h:83
653 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
654 msgid ""
655 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
656 "them."
657 msgstr ""
658 "Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
659 "pogled\" za prikaz vseh možnosti."
660
661 #: include/vlc_intf_strings.h:88 modules/gui/macosx/extended.m:93
662 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
663 msgid "Image clone"
664 msgstr "Podvajanje slike"
665
666 #: include/vlc_intf_strings.h:89
667 #, fuzzy
668 msgid "Clone the image"
669 msgstr "Vir slik"
670
671 #: include/vlc_intf_strings.h:91
672 #, fuzzy
673 msgid "Magnification"
674 msgstr "Ojačevanje"
675
676 #: include/vlc_intf_strings.h:92
677 msgid ""
678 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
679 "be magnified."
680 msgstr ""
681
682 #: include/vlc_intf_strings.h:95
683 #, fuzzy
684 msgid "Waves"
685 msgstr "Valovanje"
686
687 #: include/vlc_intf_strings.h:96
688 #, fuzzy
689 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
690 msgstr "Doda učinek popačenja"
691
692 #: include/vlc_intf_strings.h:98
693 #, fuzzy
694 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
695 msgstr "Doda učinek popačenja"
696
697 #: include/vlc_intf_strings.h:100
698 #, fuzzy
699 msgid "Image colors inversion"
700 msgstr "Preobračanje slike"
701
702 #: include/vlc_intf_strings.h:102
703 msgid "Split the image to make an image wall"
704 msgstr ""
705
706 #: include/vlc_intf_strings.h:104
707 msgid ""
708 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
709 "The video gets split in parts that you must sort."
710 msgstr ""
711
712 #: include/vlc_intf_strings.h:107
713 msgid ""
714 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
715 "Try changing the various settings for different effects"
716 msgstr ""
717
718 #: include/vlc_intf_strings.h:110
719 msgid ""
720 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
721 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
722 "settings."
723 msgstr ""
724
725 #: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1097
726 msgid "Meta-information"
727 msgstr "Meta-podrobnosti"
728
729 #: include/vlc_meta.h:33 src/input/var.c:136 modules/demux/mpc.c:56
730 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:559
731 #: modules/gui/macosx/intf.m:560 modules/gui/macosx/open.m:170
732 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
733 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:758
734 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1659 modules/mux/asf.c:48
735 msgid "Title"
736 msgstr "Naslov"
737
738 #: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1097
739 msgid "Artist"
740 msgstr "Izvajalec"
741
742 #: include/vlc_meta.h:35
743 msgid "Genre"
744 msgstr "Žanr"
745
746 #: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:52
747 msgid "Copyright"
748 msgstr "Avtorske pravice"
749
750 #: include/vlc_meta.h:37
751 msgid "Album/movie/show title"
752 msgstr "Album / Zbirka"
753
754 #: include/vlc_meta.h:38
755 msgid "Track number/position in set"
756 msgstr "Položaj"
757
758 #: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
759 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
760 msgid "Description"
761 msgstr "Opis"
762
763 #: include/vlc_meta.h:40 modules/mux/asf.c:56
764 msgid "Rating"
765 msgstr "Stopnja"
766
767 #: include/vlc_meta.h:41
768 msgid "Date"
769 msgstr "Datum"
770
771 #: include/vlc_meta.h:42
772 msgid "Setting"
773 msgstr "Nastavitev"
774
775 #: include/vlc_meta.h:43 modules/gui/macosx/open.m:183
776 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:872
777 msgid "URL"
778 msgstr "URL"
779
780 #: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1600 src/libvlc-module.c:106
781 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
782 msgid "Language"
783 msgstr "Jezik"
784
785 #: include/vlc_meta.h:45 modules/misc/notify/notify.c:182
786 msgid "Now Playing"
787 msgstr "Predvaja se"
788
789 #: include/vlc_meta.h:46 modules/access/vcdx/info.c:98
790 msgid "Publisher"
791 msgstr "Izdajatelj"
792
793 #: include/vlc_meta.h:47
794 msgid "Encoded by"
795 msgstr "Kodiral"
796
797 #: include/vlc_meta.h:49
798 msgid "Art URL"
799 msgstr "Art URL"
800
801 #: include/vlc_meta.h:51
802 msgid "Codec Name"
803 msgstr "Ime kodeka"
804
805 #: include/vlc_meta.h:52
806 msgid "Codec Description"
807 msgstr "Opis kodeka"
808
809 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
810 #: src/audio_output/filters.c:224
811 msgid "Audio filtering failed"
812 msgstr "Filtriranje zvoka ni uspelo"
813
814 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
815 #: src/audio_output/filters.c:225
816 #, c-format
817 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
818 msgstr "Doseženo je maksimalno število filtrov (%d)."
819
820 #: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
821 #: src/input/es_out.c:373 src/libvlc-module.c:432
822 #: src/video_output/video_output.c:405 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
823 msgid "Disable"
824 msgstr "Onemogoči"
825
826 #: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
827 msgid "Spectrometer"
828 msgstr "Spektrometer"
829
830 #: src/audio_output/input.c:90
831 msgid "Scope"
832 msgstr "Območje"
833
834 #: src/audio_output/input.c:92
835 msgid "Spectrum"
836 msgstr "Spekter"
837
838 #: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:70
839 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
840 #: modules/gui/macosx/intf.m:604 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
841 msgid "Equalizer"
842 msgstr "Uravnavanje zvoka"
843
844 #: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
845 #: modules/gui/macosx/extended.m:81 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
846 msgid "Audio filters"
847 msgstr "Filtri zvoka"
848
849 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
850 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:570
851 #: modules/gui/macosx/intf.m:571
852 msgid "Audio Channels"
853 msgstr "Zvočni kanali"
854
855 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
856 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
857 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
858 #: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
859 #: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
860 #: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
861 msgid "Stereo"
862 msgstr "Stereo"
863
864 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
865 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
866 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:129
867 #: modules/control/gestures.c:88 modules/video_filter/logo.c:97
868 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
869 #: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
870 msgid "Left"
871 msgstr "Levo"
872
873 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
874 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
875 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:129
876 #: modules/control/gestures.c:88 modules/video_filter/logo.c:97
877 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
878 #: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
879 msgid "Right"
880 msgstr "Desno"
881
882 #: src/audio_output/output.c:134
883 msgid "Dolby Surround"
884 msgstr "Dolby Surround"
885
886 #: src/audio_output/output.c:146
887 msgid "Reverse stereo"
888 msgstr "Obratni stereo"
889
890 #: src/extras/getopt.c:636
891 #, c-format
892 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
893 msgstr "%s: ukaz `%s' je dvoumna\n"
894
895 #: src/extras/getopt.c:661
896 #, c-format
897 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
898 msgstr "%s: ukaz `--%s' ne dovoli argumenta\n"
899
900 #: src/extras/getopt.c:666
901 #, c-format
902 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
903 msgstr "%s: ukaz `%c%s' ne dovoli argumenta\n"
904
905 #: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
906 #, c-format
907 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
908 msgstr "%s: ukaz `%s' zahteva argument\n"
909
910 #: src/extras/getopt.c:713
911 #, c-format
912 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
913 msgstr "%s: neznan ukaz `--%s'\n"
914
915 #: src/extras/getopt.c:717
916 #, c-format
917 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
918 msgstr "%s: neznana možnost `%c%s'\n"
919
920 #: src/extras/getopt.c:743
921 #, c-format
922 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
923 msgstr "%s: nedovoljena možnost -- %c\n"
924
925 #: src/extras/getopt.c:746
926 #, c-format
927 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
928 msgstr "%s: neveljavna možnost -- %c\n"
929
930 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
931 #, c-format
932 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
933 msgstr "%s: možnost zahteva argument -- %c\n"
934
935 #: src/extras/getopt.c:823
936 #, c-format
937 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
938 msgstr "%s: možnost `-W %s' je dvoumna\n"
939
940 #: src/extras/getopt.c:841
941 #, c-format
942 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
943 msgstr "%s: možnost `-W %s' ne dovoli argumentov\n"
944
945 #: src/input/control.c:287
946 #, c-format
947 msgid "Bookmark %i"
948 msgstr "Zaznamek %i"
949
950 #: src/input/decoder.c:117 src/input/decoder.c:129
951 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
952 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592
953 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601 modules/stream_out/es.c:365
954 #: modules/stream_out/es.c:379
955 msgid "Streaming / Transcoding failed"
956 msgstr "Pretakanje / prekodiranje ni uspelo"
957
958 #: src/input/decoder.c:118
959 msgid "VLC could not open the packetizer module."
960 msgstr "Predvajalnik VLC ne more odpreti enote paketnika."
961
962 #: src/input/decoder.c:130
963 msgid "VLC could not open the decoder module."
964 msgstr "Predvajalnik VLC ne more odpreti dekodirne enote."
965
966 #: src/input/decoder.c:140
967 msgid "No suitable decoder module for format"
968 msgstr "Ni primerne dekodirne enote za format"
969
970 #: src/input/decoder.c:141
971 #, c-format
972 msgid ""
973 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
974 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
975 msgstr ""
976 "Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvokovnega ali slikovnega "
977 "formata. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
978
979 #: src/input/es_out.c:395 src/input/es_out.c:397 src/input/es_out.c:403
980 #: src/input/es_out.c:404 modules/access/cdda/info.c:967
981 #: modules/access/cdda/info.c:999
982 #, c-format
983 msgid "Track %i"
984 msgstr "Sled %i"
985
986 #: src/input/es_out.c:477 src/input/es_out.c:479 src/input/es_out.c:579
987 #: src/input/es_out.c:586 src/input/var.c:125 src/libvlc-module.c:463
988 #: modules/gui/macosx/intf.m:557 modules/gui/macosx/intf.m:558
989 msgid "Program"
990 msgstr "Program"
991
992 #: src/input/es_out.c:1595 modules/codec/faad.c:329
993 #, c-format
994 msgid "Stream %d"
995 msgstr "Predvajanje %d"
996
997 #: src/input/es_out.c:1597 modules/gui/macosx/wizard.m:425
998 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
999 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
1000 msgid "Codec"
1001 msgstr "Kodek"
1002
1003 #: src/input/es_out.c:1608 src/input/es_out.c:1636 src/input/es_out.c:1663
1004 #: modules/gui/macosx/output.m:153
1005 msgid "Type"
1006 msgstr "Tip"
1007
1008 #: src/input/es_out.c:1611 modules/codec/faad.c:333
1009 #: modules/gui/macosx/output.m:176
1010 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1011 msgid "Channels"
1012 msgstr "Kanali"
1013
1014 #: src/input/es_out.c:1616 modules/codec/faad.c:335
1015 msgid "Sample rate"
1016 msgstr "Vzorčna stopnja"
1017
1018 #: src/input/es_out.c:1617 modules/codec/faad.c:335
1019 #, c-format
1020 msgid "%d Hz"
1021 msgstr "%d Hz"
1022
1023 #: src/input/es_out.c:1623
1024 msgid "Bits per sample"
1025 msgstr "Titi na vzorec"
1026
1027 #: src/input/es_out.c:1628 modules/access/pvr.c:84
1028 #: modules/access_output/shout.c:87
1029 msgid "Bitrate"
1030 msgstr "Bitna hitrost"
1031
1032 #: src/input/es_out.c:1629
1033 #, c-format
1034 msgid "%d kb/s"
1035 msgstr "%d kb/s"
1036
1037 #: src/input/es_out.c:1640
1038 msgid "Resolution"
1039 msgstr "Ločljivost"
1040
1041 #: src/input/es_out.c:1646
1042 msgid "Display resolution"
1043 msgstr "Ločljivost zaslona"
1044
1045 #: src/input/es_out.c:1656 modules/access/screen/screen.c:40
1046 msgid "Frame rate"
1047 msgstr "Blokovno razmerje"
1048
1049 #: src/input/es_out.c:1663
1050 msgid "Subtitle"
1051 msgstr "Podnapis"
1052
1053 #: src/input/input.c:2058
1054 msgid "Your input can't be opened"
1055 msgstr "Dovoda ni mogoče odpreti"
1056
1057 #: src/input/input.c:2059
1058 #, c-format
1059 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1060 msgstr ""
1061 "Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log "
1062 "datoteki."
1063
1064 #: src/input/input.c:2134
1065 msgid "Can't recognize the input's format"
1066 msgstr "Ne spoznam formata dovoda"
1067
1068 #: src/input/input.c:2135
1069 #, c-format
1070 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1071 msgstr ""
1072 "Formata '%s' ni mogoče zaznati. Podrobnosti so zapisane v log datoteki."
1073
1074 #: src/input/var.c:115
1075 msgid "Bookmark"
1076 msgstr "Zaznamek"
1077
1078 #: src/input/var.c:131 src/libvlc-module.c:469
1079 msgid "Programs"
1080 msgstr "Programi"
1081
1082 #: src/input/var.c:142 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
1083 #: modules/gui/macosx/intf.m:561 modules/gui/macosx/intf.m:562
1084 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:763
1085 msgid "Chapter"
1086 msgstr "Poglavje"
1087
1088 #: src/input/var.c:148 modules/access/vcdx/info.c:302
1089 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1090 msgid "Navigation"
1091 msgstr "Upravljanje"
1092
1093 #: src/input/var.c:163 modules/gui/macosx/intf.m:585
1094 #: modules/gui/macosx/intf.m:586
1095 msgid "Video Track"
1096 msgstr "Slikovna sled"
1097
1098 #: src/input/var.c:169 modules/gui/macosx/intf.m:568
1099 #: modules/gui/macosx/intf.m:569
1100 msgid "Audio Track"
1101 msgstr "Zvokovna sled"
1102
1103 #: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/intf.m:593
1104 #: modules/gui/macosx/intf.m:594
1105 msgid "Subtitles Track"
1106 msgstr "Podnapisi"
1107
1108 #: src/input/var.c:256
1109 msgid "Next title"
1110 msgstr "Naslednji naslov"
1111
1112 #: src/input/var.c:261
1113 msgid "Previous title"
1114 msgstr "Predhodni naslov"
1115
1116 #: src/input/var.c:284
1117 #, c-format
1118 msgid "Title %i"
1119 msgstr "Naslov %i"
1120
1121 #: src/input/var.c:307 src/input/var.c:367
1122 #, c-format
1123 msgid "Chapter %i"
1124 msgstr "Poglavje %i"
1125
1126 #: src/input/var.c:346 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
1127 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:607
1128 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:223
1129 msgid "Next chapter"
1130 msgstr "Naslednje poglavje"
1131
1132 #: src/input/var.c:351 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1133 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:606
1134 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:222
1135 msgid "Previous chapter"
1136 msgstr "Predhodno poglavje"
1137
1138 #: src/input/vlm.c:1141 src/input/vlm.c:1248
1139 #, c-format
1140 msgid "Media: %s"
1141 msgstr "Medij: %s"
1142
1143 #: src/interface/interaction.c:268 src/interface/interaction.c:364
1144 #: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
1145 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:57
1146 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1147 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1148 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1149 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1150 #: modules/gui/qt4/dialogs/prefs_dialog.cpp:80
1151 msgid "Cancel"
1152 msgstr "Prekliči"
1153
1154 #: src/interface/interaction.c:363
1155 msgid "Ok"
1156 msgstr "V redu"
1157
1158 #: src/interface/interface.c:340
1159 msgid "Switch interface"
1160 msgstr "Spremeni izgled"
1161
1162 #: src/interface/interface.c:367 modules/gui/macosx/intf.m:520
1163 #: modules/gui/macosx/intf.m:521
1164 msgid "Add Interface"
1165 msgstr "Razširitve"
1166
1167 #: src/interface/interface.c:373
1168 msgid "Telnet Interface"
1169 msgstr "Telnet vmesnik"
1170
1171 #: src/interface/interface.c:376
1172 msgid "Web Interface"
1173 msgstr "Spletni vmesnik"
1174
1175 #: src/interface/interface.c:379
1176 msgid "Debug logging"
1177 msgstr "Beleženje razhroščevanja"
1178
1179 #: src/interface/interface.c:382
1180 msgid "Mouse Gestures"
1181 msgstr "Gibi miške"
1182
1183 #: src/libvlc-common.c:282 src/libvlc-common.c:453 src/misc/modules.c:1710
1184 #: src/misc/modules.c:2033
1185 msgid "C"
1186 msgstr "sl"
1187
1188 #: src/libvlc-common.c:298
1189 msgid "Help options"
1190 msgstr "Možnosti pomoči"
1191
1192 #: src/libvlc-common.c:1378 src/misc/configuration.c:1217
1193 msgid "string"
1194 msgstr "niz"
1195
1196 #: src/libvlc-common.c:1397 src/misc/configuration.c:1181
1197 msgid "integer"
1198 msgstr "celo število"
1199
1200 #: src/libvlc-common.c:1417 src/misc/configuration.c:1206
1201 msgid "float"
1202 msgstr "plavajoče"
1203
1204 #: src/libvlc-common.c:1424
1205 msgid " (default enabled)"
1206 msgstr " (privzeto omogočeno)"
1207
1208 #: src/libvlc-common.c:1425
1209 msgid " (default disabled)"
1210 msgstr " (privzeto onemogočeno)"
1211
1212 #: src/libvlc-common.c:1607
1213 #, c-format
1214 msgid "VLC version %s\n"
1215 msgstr "VLC različica %s\n"
1216
1217 #: src/libvlc-common.c:1608
1218 #, c-format
1219 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1220 msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
1221
1222 #: src/libvlc-common.c:1610
1223 #, c-format
1224 msgid "Compiler: %s\n"
1225 msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
1226
1227 #: src/libvlc-common.c:1613
1228 #, c-format
1229 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1230 msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
1231
1232 #: src/libvlc-common.c:1645
1233 msgid ""
1234 "\n"
1235 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1236 msgstr ""
1237 "\n"
1238 "Izmet vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
1239
1240 #: src/libvlc-common.c:1665
1241 msgid ""
1242 "\n"
1243 "Press the RETURN key to continue...\n"
1244 msgstr ""
1245 "\n"
1246 "Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje...\n"
1247
1248 #: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211
1249 msgid "Auto"
1250 msgstr "Samodejno"
1251
1252 #: src/libvlc-module.c:47
1253 msgid "American English"
1254 msgstr "Ameriška angleščina"
1255
1256 #: src/libvlc-module.c:47
1257 msgid "British English"
1258 msgstr "Britanska angleščina"
1259
1260 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
1261 msgid "Catalan"
1262 msgstr "katalonščina"
1263
1264 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
1265 msgid "Czech"
1266 msgstr "češčina"
1267
1268 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
1269 msgid "Danish"
1270 msgstr "danščina"
1271
1272 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
1273 msgid "German"
1274 msgstr "nemščina"
1275
1276 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:169
1277 msgid "Spanish"
1278 msgstr "španščina"
1279
1280 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
1281 msgid "French"
1282 msgstr "francoščina"
1283
1284 #: src/libvlc-module.c:49
1285 msgid "Galician"
1286 msgstr "galščina"
1287
1288 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
1289 msgid "Hebrew"
1290 msgstr "hebrejščina"
1291
1292 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
1293 msgid "Hungarian"
1294 msgstr "madžarščina"
1295
1296 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:99
1297 msgid "Italian"
1298 msgstr "italjanščina"
1299
1300 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
1301 msgid "Japanese"
1302 msgstr "japonščina"
1303
1304 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
1305 msgid "Georgian"
1306 msgstr "gruzijščina"
1307
1308 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
1309 msgid "Korean"
1310 msgstr "korejščina"
1311
1312 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
1313 msgid "Malay"
1314 msgstr "malajščina"
1315
1316 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:69
1317 msgid "Dutch"
1318 msgstr "nizozemščina"
1319
1320 #: src/libvlc-module.c:51
1321 msgid "Occitan"
1322 msgstr "okcitanščina"
1323
1324 #: src/libvlc-module.c:51
1325 msgid "Brazilian Portuguese"
1326 msgstr "brazilska portugalščina"
1327
1328 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:153
1329 msgid "Romanian"
1330 msgstr "romunščina"
1331
1332 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:155
1333 msgid "Russian"
1334 msgstr "ruščina"
1335
1336 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:161
1337 msgid "Slovak"
1338 msgstr "slovaščina"
1339
1340 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
1341 msgid "Slovenian"
1342 msgstr "slovenščina"
1343
1344 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:174
1345 msgid "Swedish"
1346 msgstr "švedščina"
1347
1348 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:187
1349 msgid "Turkish"
1350 msgstr "turščina"
1351
1352 #: src/libvlc-module.c:53
1353 msgid "Simplified Chinese"
1354 msgstr "poenostavljena kitajščina"
1355
1356 #: src/libvlc-module.c:53
1357 msgid "Chinese Traditional"
1358 msgstr "tradicionalna kitajščina"
1359
1360 #: src/libvlc-module.c:72
1361 msgid ""
1362 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1363 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1364 "related options."
1365 msgstr ""
1366 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vmesnikov, ki jih podpira predvajalnik "
1367 "VLC. Izberete lahko glavni vmesnik, dodatne vmesnike ali pa določite "
1368 "različne nastavitve posamezne enote."
1369
1370 #: src/libvlc-module.c:76
1371 msgid "Interface module"
1372 msgstr "Modul vmesnika"
1373
1374 #: src/libvlc-module.c:78
1375 msgid ""
1376 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1377 "automatically select the best module available."
1378 msgstr ""
1379 "Glavni vmesnik, ki ga uporablja predvajalnik VLC. Privzeto obnašanje omogoča "
1380 "samodejni izbor najprimernejše podprte enote."
1381
1382 #: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
1383 msgid "Extra interface modules"
1384 msgstr "Dodatni moduli vmesnika"
1385
1386 #: src/libvlc-module.c:84
1387 msgid ""
1388 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1389 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1390 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1391 "\", \"gestures\" ...)"
1392 msgstr ""
1393 "Izberete lahko \"dodatne vmesnike\" za predvajalnik VLC. Zagnani bodo v "
1394 "ozadju ob glavnem vmesniku. Z vejico ločite privzete vrednosti vmesnikov "
1395 "(splošne vrednosti so \"rc\" (oddaljen nadzor), \"http\", \"gibi\" ...)."
1396
1397 #: src/libvlc-module.c:91
1398 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1399 msgstr "Izberete lahko kontrolne vmesnike predvajalnika VLC."
1400
1401 #: src/libvlc-module.c:93
1402 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1403 msgstr "Podrobnost prikaza (0,1,2)"
1404
1405 #: src/libvlc-module.c:95
1406 msgid ""
1407 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1408 "1=warnings, 2=debug)."
1409 msgstr ""
1410 "Nastavitev podrobnosti izpisa (0=samo napake in standardna sporočila, "
1411 "1=opozorila, 2=razhroščevanje)."
1412
1413 #: src/libvlc-module.c:98
1414 msgid "Be quiet"
1415 msgstr "Ne sporočaj"
1416
1417 #: src/libvlc-module.c:100
1418 msgid "Turn off all warning and information messages."
1419 msgstr "Izklop vseh opozorilnih in podrobnih sporočil."
1420
1421 #: src/libvlc-module.c:102
1422 msgid "Default stream"
1423 msgstr "Privzeti val"
1424
1425 #: src/libvlc-module.c:104
1426 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1427 msgstr "Ta val bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
1428
1429 #: src/libvlc-module.c:107
1430 msgid ""
1431 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1432 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1433 msgstr ""
1434 "Izberete lahko jezik vmesnika. Nastavitev sistemskega jezika je izbrana "
1435 "samodejno, če je vklopljena nastavitev \"auto\"."
1436
1437 #: src/libvlc-module.c:111
1438 msgid "Color messages"
1439 msgstr "Barvna sporočila"
1440
1441 #: src/libvlc-module.c:113
1442 msgid ""
1443 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1444 "needs Linux color support for this to work."
1445 msgstr ""
1446 "Nastavitev omogoča obarvanje besedila sporočil poslanih v konzolno okno. "
1447 "Terminal zahteva Linux barvno podporo."
1448
1449 #: src/libvlc-module.c:116
1450 msgid "Show advanced options"
1451 msgstr "Prikaži Podrobni pogled možnosti"
1452
1453 #: src/libvlc-module.c:118
1454 msgid ""
1455 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1456 "available options, including those that most users should never touch."
1457 msgstr ""
1458 "Če je možnost omogočena bodo prikazane vse možnosti, ki so na voljo, "
1459 "vključno z nastavitvami, ki jih ni priporočljivo spreminjati."
1460
1461 #: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
1462 msgid "Show interface with mouse"
1463 msgstr "Prikaži vmesnike z miško"
1464
1465 #: src/libvlc-module.c:124
1466 msgid ""
1467 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1468 "edge of the screen in fullscreen mode."
1469 msgstr ""
1470 "Če je možnost omogočena se vmesnik prikaže, ko se miška premakne na rob "
1471 "zaslona v celozaslonskem načinu."
1472
1473 #: src/libvlc-module.c:127
1474 msgid "Interface interaction"
1475 msgstr "Vzajemno delovanje vmesnikov"
1476
1477 #: src/libvlc-module.c:129
1478 msgid ""
1479 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1480 "user input is required."
1481 msgstr ""
1482 "Če je možnost omogočena bo prikazano pogovorno okno vsakič, ko predvajalnik "
1483 "potrebuje podatke uporabnika."
1484
1485 #: src/libvlc-module.c:139
1486 msgid ""
1487 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1488 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1489 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1490 "the \"audio filters\" modules section."
1491 msgstr ""
1492 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja zvočnega podsistema in omogočajo "
1493 "dodajanje filtrov zvoka za kasnejše procesiranje ali slikovnih učinkov "
1494 "(spektralna analiza, ...). Filtre omogočite tu, nastavite pa jih med "
1495 "nastavitvami \"Filtri zvoka\"."
1496
1497 #: src/libvlc-module.c:145
1498 msgid "Audio output module"
1499 msgstr "Enota odvajanja zvoka"
1500
1501 #: src/libvlc-module.c:147
1502 msgid ""
1503 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1504 "automatically select the best method available."
1505 msgstr ""
1506 "Nastavitev določa metodo odvajanja zvoka. Privzeto obnašanje je samodejni "
1507 "izbor najboljšega načina predvajanja."
1508
1509 #: src/libvlc-module.c:151 modules/stream_out/display.c:38
1510 msgid "Enable audio"
1511 msgstr "Omogoči zvok"
1512
1513 #: src/libvlc-module.c:153
1514 msgid ""
1515 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1516 "not take place, thus saving some processing power."
1517 msgstr ""
1518 "Lahko popolnoma onemogočite odvod zvoka. Zvočno dekodiranje bo zavrto, kar "
1519 "zmanjša zahtevo po procesorski moči."
1520
1521 #: src/libvlc-module.c:156
1522 msgid "Force mono audio"
1523 msgstr "Zvok predvajaj v mono načinu"
1524
1525 #: src/libvlc-module.c:157
1526 msgid "This will force a mono audio output."
1527 msgstr "Nastavitev omogoča zvočni odvod v mono načinu."
1528
1529 #: src/libvlc-module.c:159
1530 msgid "Default audio volume"
1531 msgstr "Privzeta jakost zvoka"
1532
1533 #: src/libvlc-module.c:161
1534 msgid ""
1535 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1536 msgstr ""
1537 "Določite vrednost glasnosti predvajanja zvoka. Razpon je določen med 0 in "
1538 "1024."
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:164
1541 msgid "Audio output saved volume"
1542 msgstr "Shranjena jakost zvočnega predvajanja"
1543
1544 #: src/libvlc-module.c:166
1545 msgid ""
1546 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1547 "should not change this option manually."
1548 msgstr ""
1549 "Nastavitev omogoča shranjevanje jakosti zvočnega predvajanja ob uporabi "
1550 "možnosti izklapljanja zvoka. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
1551
1552 #: src/libvlc-module.c:169
1553 msgid "Audio output volume step"
1554 msgstr "Stopnja jakosti zvočnega predvajanja"
1555
1556 #: src/libvlc-module.c:171
1557 msgid ""
1558 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1559 "0 to 1024."
1560 msgstr ""
1561 "Stopnjo jakosti zvočnega predvajanja lahko določite z vrednostjo med 0 in "
1562 "1024."
1563
1564 #: src/libvlc-module.c:174
1565 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1566 msgstr "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz)"
1567
1568 #: src/libvlc-module.c:176
1569 msgid ""
1570 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1571 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1572 msgstr ""
1573 "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz) lahko določite z vrednostmi -1 (privzeto), "
1574 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1575
1576 #: src/libvlc-module.c:180
1577 msgid "High quality audio resampling"
1578 msgstr "Visoka kakovost vzorčenja zvoka"
1579
1580 #: src/libvlc-module.c:182
1581 msgid ""
1582 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1583 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1584 "resampling algorithm will be used instead."
1585 msgstr ""
1586 "Nastavitev algoritma visoke kakovosti vzorčenja zvoka. Vzorčenje zatheva "
1587 "veliko moči procesiranja, zato možnost lahko onemogočite. Privzeto bo "
1588 "uporabljen enostavnejši algoritem."
1589
1590 #: src/libvlc-module.c:187
1591 msgid "Audio desynchronization compensation"
1592 msgstr "Nadomeščanje zvočnega razslojevanja"
1593
1594 #: src/libvlc-module.c:189
1595 msgid ""
1596 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1597 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1598 msgstr ""
1599 "Nastavitev zamika dovod zvočnega vala. Zamik je določen v milisekundah in je "
1600 "priročen, če zaznate zamik med predvajanjem slike in zvoka."
1601
1602 #: src/libvlc-module.c:192
1603 msgid "Audio output channels mode"
1604 msgstr "Način odvoda kanalov zvoka"
1605
1606 #: src/libvlc-module.c:194
1607 msgid ""
1608 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1609 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1610 "played)."
1611 msgstr ""
1612 "Nastavitev določa način odvoda kanalov zvoka, ki bo po potrebi privzeto "
1613 "uporabljen (v primeru da tako strojna oprema, kot zvočni zapis možnost "
1614 "omogočata)."
1615
1616 #: src/libvlc-module.c:198
1617 msgid "Use S/PDIF when available"
1618 msgstr "Po potrebi uporabi S/PDIF"
1619
1620 #: src/libvlc-module.c:200
1621 msgid ""
1622 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1623 "audio stream being played."
1624 msgstr ""
1625 "S/PDIF je lahko uporabljen privzeto, če možnost dovoljuje strojna oprema in "
1626 "če jo podpira zvočni val."
1627
1628 #: src/libvlc-module.c:203
1629 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1630 msgstr "Zaznavanje Dolby Surround sistema"
1631
1632 #: src/libvlc-module.c:205
1633 msgid ""
1634 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1635 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1636 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1637 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1638 msgstr ""
1639 "Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je val (ali pa ni) kodiran v "
1640 "Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če val ni kodiran v "
1641 "Dolby Surround sistemu, lahko omogočenje te možnosti izboljša predvajanje, "
1642 "še posebej v kombinaciji z mešalcem kanalov slušalk."
1643
1644 #: src/libvlc-module.c:211
1645 msgid "On"
1646 msgstr "Vključeno"
1647
1648 #: src/libvlc-module.c:211
1649 msgid "Off"
1650 msgstr "Izključeno"
1651
1652 #: src/libvlc-module.c:216
1653 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1654 msgstr ""
1655 "Možnost omogoča filtriranje zvoka po procesiranju, z namenom spreminjanja "
1656 "predvajanja zvoka."
1657
1658 #: src/libvlc-module.c:219
1659 msgid "Audio visualizations "
1660 msgstr "Vizualizacija zvoka"
1661
1662 #: src/libvlc-module.c:221
1663 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1664 msgstr "Možnost doda enote vizualizacije (spektralna analiza, ...)."
1665
1666 #: src/libvlc-module.c:229
1667 msgid ""
1668 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1669 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1670 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1671 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1672 "options."
1673 msgstr ""
1674 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja odvoda slikovnega vala. Lahko "
1675 "omogočite filtriranje slike (razpletanje, prilagajanje slike, ...). Filtre "
1676 "omogočite in nastavite med enotami \"slikovni filtri\". Omogočite lahko tudi "
1677 "druge možnosti slike."
1678
1679 #: src/libvlc-module.c:235
1680 msgid "Video output module"
1681 msgstr "Enota odvajanja slike"
1682
1683 #: src/libvlc-module.c:237
1684 msgid ""
1685 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1686 "automatically select the best method available."
1687 msgstr ""
1688 "Nastavitev predstavlja metodo odvajanja slike, ki jo uporablja predvajalnik "
1689 "VLC. Privzeto obnašanje je samodejno izbiranje najboljše razpoložljive "
1690 "metode."
1691
1692 #: src/libvlc-module.c:240 modules/stream_out/display.c:40
1693 msgid "Enable video"
1694 msgstr "Omogoči sliko"
1695
1696 #: src/libvlc-module.c:242
1697 msgid ""
1698 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1699 "not take place, thus saving some processing power."
1700 msgstr ""
1701 "Odvod slike lahko popolnoma onemogočite. Dekodiranje slike bo izpuščeno, s "
1702 "čimer bo sproščen del procesorske moči."
1703
1704 #: src/libvlc-module.c:245 modules/codec/fake.c:48
1705 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:108 modules/stream_out/transcode.c:73
1706 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1707 msgid "Video width"
1708 msgstr "Širina slike"
1709
1710 #: src/libvlc-module.c:247
1711 msgid ""
1712 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1713 "characteristics."
1714 msgstr ""
1715 "Določitev širine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja širino privzetim "
1716 "značilnostim slike."
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:250 modules/codec/fake.c:51
1719 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:111 modules/stream_out/transcode.c:76
1720 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1721 msgid "Video height"
1722 msgstr "Višina slike"
1723
1724 #: src/libvlc-module.c:252
1725 msgid ""
1726 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1727 "video characteristics."
1728 msgstr ""
1729 "Določitev višine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja višino privzetim "
1730 "značilnostim slike."
1731
1732 #: src/libvlc-module.c:255
1733 msgid "Video X coordinate"
1734 msgstr "X koordinata slike"
1735
1736 #: src/libvlc-module.c:257
1737 msgid ""
1738 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1739 "coordinate)."
1740 msgstr ""
1741 "Določena vrednost položaja zgornje leve točke slikovnega okna (X koordinata)."
1742
1743 #: src/libvlc-module.c:260
1744 msgid "Video Y coordinate"
1745 msgstr "Y koordinata slike"
1746
1747 #: src/libvlc-module.c:262
1748 msgid ""
1749 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1750 "coordinate)."
1751 msgstr ""
1752 "Določena vrednost položaja zgornje leve točke slikovnega okna (X koordinata)."
1753
1754 #: src/libvlc-module.c:265
1755 msgid "Video title"
1756 msgstr "Naslov posnetka"
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:267
1759 msgid ""
1760 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1761 "interface)."
1762 msgstr ""
1763 "Prilagoditev naslova slike po meri (v primeru, da slika ni vložena v "
1764 "vmesnik)."
1765
1766 #: src/libvlc-module.c:270
1767 msgid "Video alignment"
1768 msgstr "Postavitev slike"
1769
1770 #: src/libvlc-module.c:272
1771 msgid ""
1772 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1773 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1774 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1775 msgstr ""
1776 "Določena postavitev slike v oknu. Privzeta vrednost (0) sredini sliko "
1777 "(0=sredina, 1=levo, 2=desno, 4=zgoraj, 8=spodaj. Vrednosti lahko seštevate "
1778 "(primer 6=4+2 določa zgornjo desno točko)."
1779
1780 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
1781 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:129
1782 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1783 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1784 #: modules/video_filter/rss.c:160
1785 msgid "Center"
1786 msgstr "Sredinsko"
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1789 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1790 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1791 #: modules/video_filter/rss.c:160
1792 msgid "Top"
1793 msgstr "Na vrhu"
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1796 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1797 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1798 #: modules/video_filter/rss.c:160
1799 msgid "Bottom"
1800 msgstr "Na dnu"
1801
1802 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1803 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1804 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1805 #: modules/video_filter/rss.c:161
1806 msgid "Top-Left"
1807 msgstr "Zgoraj levo"
1808
1809 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1810 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1811 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1812 #: modules/video_filter/rss.c:161
1813 msgid "Top-Right"
1814 msgstr "Zgoraj desno"
1815
1816 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1817 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1818 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1819 #: modules/video_filter/rss.c:161
1820 msgid "Bottom-Left"
1821 msgstr "Spodaj levo"
1822
1823 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1824 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1825 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1826 #: modules/video_filter/rss.c:161
1827 msgid "Bottom-Right"
1828 msgstr "Spodaj desno"
1829
1830 #: src/libvlc-module.c:280
1831 msgid "Zoom video"
1832 msgstr "Povečaj sliko"
1833
1834 #: src/libvlc-module.c:282
1835 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1836 msgstr "Povečava slike za določeno vrednost."
1837
1838 #: src/libvlc-module.c:284
1839 msgid "Grayscale video output"
1840 msgstr "Sivinski prikaz slike"
1841
1842 #: src/libvlc-module.c:286
1843 msgid ""
1844 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1845 "save some processing power."
1846 msgstr ""
1847 "Sivinski prikaz barvne slike. Ker barvne vrednosti niso dekodirane, se "
1848 "ohranja del procesorske moči."
1849
1850 #: src/libvlc-module.c:289
1851 msgid "Embedded video"
1852 msgstr "Vložena slika"
1853
1854 #: src/libvlc-module.c:291
1855 msgid "Embed the video output in the main interface."
1856 msgstr "Vlaganje odvoda slikovnega vala v glavni vmesnik."
1857
1858 #: src/libvlc-module.c:293
1859 msgid "Fullscreen video output"
1860 msgstr "Celozaslonski prikaz slike"
1861
1862 #: src/libvlc-module.c:295
1863 msgid "Start video in fullscreen mode"
1864 msgstr "Zagon slike v celozaslonskem načinu."
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:297
1867 msgid "Overlay video output"
1868 msgstr "Prekrij odvod slike"
1869
1870 #: src/libvlc-module.c:299
1871 msgid ""
1872 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1873 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1874 msgstr ""
1875 "Prekrivanje slike je strojno pospeševanje slike preko grafične kartice "
1876 "(možnost neposrednega prikazovanja slike). Predvajalnik VLC poskuša možnost "
1877 "uporabiti privzeto."
1878
1879 #: src/libvlc-module.c:302 src/video_output/vout_intf.c:404
1880 msgid "Always on top"
1881 msgstr "Vedno na vrhu"
1882
1883 #: src/libvlc-module.c:304
1884 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1885 msgstr "Okno slike je vedno nad vsemi ostalimi okni."
1886
1887 #: src/libvlc-module.c:306
1888 msgid "Disable screensaver"
1889 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona"
1890
1891 #: src/libvlc-module.c:307
1892 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1893 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
1894
1895 #: src/libvlc-module.c:309
1896 msgid "Window decorations"
1897 msgstr "Prikazovanje oken"
1898
1899 #: src/libvlc-module.c:311
1900 msgid ""
1901 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1902 "giving a \"minimal\" window."
1903 msgstr ""
1904 "Predvajalnik VLC lahko izpusti prikaz naslova okna, sličic in drugih "
1905 "elementov okoli slike. Z nastavitvami določate \"minimalno\" obliko okna."
1906
1907 #: src/libvlc-module.c:314
1908 msgid "Video output filter module"
1909 msgstr "Filtrirna enota odvoda slike"
1910
1911 #: src/libvlc-module.c:316
1912 msgid ""
1913 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1914 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1915 msgstr ""
1916 "Možnost omogoča dodajanje filtrov po procesiranju za povečevanje kakovosti "
1917 "slike. Primeri so razpletanje slike, podvajanje, preoblikovanje in podobno."
1918
1919 #: src/libvlc-module.c:320
1920 msgid "Video filter module"
1921 msgstr "Enota filtriranja slike"
1922
1923 #: src/libvlc-module.c:322
1924 msgid ""
1925 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1926 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1927 msgstr ""
1928 "Doda filtriranje po procesiranju z namenom izboljšanja kakovosti slike, kot "
1929 "na primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
1930
1931 #: src/libvlc-module.c:326
1932 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1933 msgstr "Mapa zajemanja slike (ali datoteka)"
1934
1935 #: src/libvlc-module.c:328
1936 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1937 msgstr "Mapa v kateri bodo shranjene zajete slike."
1938
1939 #: src/libvlc-module.c:330 src/libvlc-module.c:332
1940 msgid "Video snapshot file prefix"
1941 msgstr "Predpona datoteke zajetega posnetka."
1942
1943 #: src/libvlc-module.c:334
1944 msgid "Video snapshot format"
1945 msgstr "Format zajetega posnetka"
1946
1947 #: src/libvlc-module.c:336
1948 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1949 msgstr "Format zajetega posnetka bo uporabljen med shranjevanjem slik."
1950
1951 #: src/libvlc-module.c:338
1952 msgid "Display video snapshot preview"
1953 msgstr "Predogled zajetega posnetka"
1954
1955 #: src/libvlc-module.c:340
1956 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
1957 msgstr "Pokaži predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
1958
1959 #: src/libvlc-module.c:342
1960 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
1961 msgstr "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga"
1962
1963 #: src/libvlc-module.c:344
1964 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
1965 msgstr ""
1966 "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga pri označevanju zajetih "
1967 "slik."
1968
1969 #: src/libvlc-module.c:346
1970 msgid "Video cropping"
1971 msgstr "Obrezovanje slike"
1972
1973 #: src/libvlc-module.c:348
1974 msgid ""
1975 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
1976 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1977 msgstr ""
1978 "Neposredno obrezovanje izvirne slike. Sprejete oblike so x:y (4:3, "
1979 "16:9, ...) in opisujejo splošne vrednosti razmerij."
1980
1981 #: src/libvlc-module.c:352
1982 msgid "Source aspect ratio"
1983 msgstr "Izvorno razmerje velikosti"
1984
1985 #: src/libvlc-module.c:354
1986 msgid ""
1987 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
1988 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
1989 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
1990 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
1991 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
1992 msgstr ""
1993 "Razmerje velikosti slike. Nekatere DVD enote prikazujejo privzeto vrednost "
1994 "16:9, čeprav so dejansko samo v razmerju 4:3. Možnost je lahko tudi namig "
1995 "predvajalniku VLC, ko film nima podatkov o razmerju slike. Sprejeta razmerja "
1996 "so x:y (4:3, 16:9, ...) in določujejo splošne vrednosti razmerij, ali pa "
1997 "plavajoče vrednosti v obliki (1.25, 1.3333, ...), ki določujejo obliko točk."
1998
1999 #: src/libvlc-module.c:361
2000 msgid "Custom crop ratios list"
2001 msgstr "Lista razmerij obrezovanja"
2002
2003 #: src/libvlc-module.c:363
2004 msgid ""
2005 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2006 "crop ratios list."
2007 msgstr ""
2008 "Lista razmerij obrezovanja je spisek vrednosti ločenih z vejico, ki bodo "
2009 "dodani na listo razmerij vmesnika."
2010
2011 #: src/libvlc-module.c:366
2012 msgid "Custom aspect ratios list"
2013 msgstr "Lista razmerij velikosti po meri"
2014
2015 #: src/libvlc-module.c:368
2016 msgid ""
2017 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2018 "aspect ratio list."
2019 msgstr "Lista razmerij obrezovanja, ki bodo dodani na listo razmerij vmesnika."
2020
2021 #: src/libvlc-module.c:371
2022 msgid "Fix HDTV height"
2023 msgstr "Popravi HDTV višino"
2024
2025 #: src/libvlc-module.c:373
2026 msgid ""
2027 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2028 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2029 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2030 msgstr ""
2031 "Možnost omogoča pravilno obdelavo HDTV-1080 slikovnega formata, tudi če je "
2032 "kodirnik pokvarjen in nepravilno določi višino na 1088 vrstic. Možnost "
2033 "onemogočite le, če ima slika nestandardni format, ki zahteva vseh 1088 "
2034 "vrstic."
2035
2036 #: src/libvlc-module.c:378
2037 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2038 msgstr "Razmerje velikosti zaslona"
2039
2040 #: src/libvlc-module.c:380
2041 msgid ""
2042 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2043 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2044 "order to keep proportions."
2045 msgstr ""
2046 "Nastavitev razmerja velikosti zaslona. Večina zaslonov ima kvadratne točke "
2047 "(1:1). Če imate 16:9 zaslon, morate spremeniti vrednost na 4:3 da obdržite "
2048 "sorazmerje."
2049
2050 #: src/libvlc-module.c:385
2051 msgid "Skip frames"
2052 msgstr "Preskoči sličice"
2053
2054 #: src/libvlc-module.c:387
2055 msgid ""
2056 "This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
2057 "your computer is not powerful enough"
2058 msgstr ""
2059 "Možnost omogoča izpuščanje sličic na MPEG2 pretokih. Izpuščanje se pojavi, "
2060 "kadar računalnik ni dovolj močan."
2061
2062 #: src/libvlc-module.c:390
2063 msgid "Drop late frames"
2064 msgstr "Izpusti zakasnjene slike"
2065
2066 #: src/libvlc-module.c:392
2067 msgid ""
2068 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2069 "intended display date)."
2070 msgstr ""
2071 "Možnost omogoča izpuščanje zakasnjenih slik, ki so preko odvoda slike prišli "
2072 "kasneje, kot je predviden čas predvajanja."
2073
2074 #: src/libvlc-module.c:395
2075 msgid "Quiet synchro"
2076 msgstr "Tiho usklajevanje"
2077
2078 #: src/libvlc-module.c:397
2079 msgid ""
2080 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2081 "synchronization mechanism."
2082 msgstr ""
2083 "Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja "
2084 "slike preko mehanizma usklajevanja."
2085
2086 #: src/libvlc-module.c:406
2087 msgid ""
2088 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2089 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2090 "channel."
2091 msgstr ""
2092 "Možnosti dovolijo spreminjanje obnašanja dovodnega podsistema, kot na primer "
2093 "DVD ali VCD naprave, nastavitve omrežnega vmesnika ali pa kanalov podnapisov."
2094
2095 #: src/libvlc-module.c:411
2096 msgid ""
2097 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2098 "Restrictions Management measure."
2099 msgstr ""
2100 "Če živite v Franciji, potem ni dovoljeno, da uporabljate obhod Vodenja "
2101 "digitalnih Omejitev (DRM)."
2102
2103 #: src/libvlc-module.c:414
2104 msgid "Clock reference average counter"
2105 msgstr "Sklicevanje števca na uro."
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:416
2108 msgid ""
2109 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2110 "to 10000."
2111 msgstr ""
2112 "Ob uporabi PVR dovoda (ali zelo neenakomernega izvora), nastavite vrednost "
2113 "na 10000."
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:419
2116 msgid "Clock synchronisation"
2117 msgstr "Usklajevanje časa"
2118
2119 #: src/libvlc-module.c:421
2120 msgid ""
2121 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2122 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2123 msgstr ""
2124 "Možnost dovoljuje onemogočanje usklajevanja časa za omrežne vire. Nastavitev "
2125 "je uporabna pri spletnih prenosih, kjer je predvajanje občutno moteno."
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:425 modules/control/netsync.c:75
2128 msgid "Network synchronisation"
2129 msgstr "Usklajevanje omrežja"
2130
2131 #: src/libvlc-module.c:426
2132 msgid ""
2133 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2134 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2135 msgstr ""
2136 "Možnost omogoča oddaljeno usklajevanje časa za strežnike in odjemalce. "
2137 "Privzete nastavitve so določene me naprednimi uskladitvami omrežnega "
2138 "usklajevanja."
2139
2140 #: src/libvlc-module.c:432 src/libvlc-module.c:1009
2141 #: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:353
2142 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
2143 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2144 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1290
2145 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:201
2146 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2147 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2148 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
2149 #: modules/video_output/directx/directx.c:158
2150 msgid "Default"
2151 msgstr "Privzeto"
2152
2153 #: src/libvlc-module.c:432 modules/gui/macosx/equalizer.m:144
2154 #: modules/gui/macosx/extended.m:112 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2155 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2156 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2157 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2158 msgid "Enable"
2159 msgstr "Omogoči"
2160
2161 #: src/libvlc-module.c:434
2162 msgid "UDP port"
2163 msgstr "vrata UDP"
2164
2165 #: src/libvlc-module.c:436
2166 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2167 msgstr "Nastavitev vrat za UDP pretok. Privzeta vrednost je 1234."
2168
2169 #: src/libvlc-module.c:438
2170 msgid "MTU of the network interface"
2171 msgstr "MTU za omrežni vmesnik"
2172
2173 #: src/libvlc-module.c:440
2174 msgid ""
2175 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2176 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2177 msgstr ""
2178 "Nastavitev določa največjo velikost paketov, ki se prenašajo preko omrežja. "
2179 "Vrednost za eternet je običajno 1500 bajtov."
2180
2181 #: src/libvlc-module.c:443 modules/stream_out/rtp.c:92
2182 msgid "Hop limit (TTL)"
2183 msgstr "Omejitev poskoka (TTL)"
2184
2185 #: src/libvlc-module.c:445
2186 msgid ""
2187 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2188 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2189 "in default)."
2190 msgstr ""
2191 "Omejitev poskoka (znanega tudi kot \"Čas ohranitve\" ali TTL) skupinskega "
2192 "pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (-1 = uporabi sistemsko privzeto "
2193 "vrednost)."
2194
2195 #: src/libvlc-module.c:449
2196 msgid "Multicast output interface"
2197 msgstr "Vmesnik skupinskega pošiljanja odvoda"
2198
2199 #: src/libvlc-module.c:451
2200 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2201 msgstr ""
2202 "Privzeti vmesnik skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše usmerjevalno "
2203 "tabelo."
2204
2205 #: src/libvlc-module.c:453
2206 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2207 msgstr "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja"
2208
2209 #: src/libvlc-module.c:455
2210 msgid ""
2211 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2212 "table."
2213 msgstr ""
2214 "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
2215 "usmerjevalno tabelo."
2216
2217 #: src/libvlc-module.c:458
2218 msgid "DiffServ Code Point"
2219 msgstr "Kodna točka DiffServ"
2220
2221 #: src/libvlc-module.c:459
2222 msgid ""
2223 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2224 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2225 msgstr ""
2226 "Diferencialna kodna točka storitve za odhodni UDP pretok (IPv4 Tip storitve "
2227 "ali IPv6 razred prometa). Uporablja se za kakovostne storitve omrežja."
2228
2229 #: src/libvlc-module.c:465
2230 msgid ""
2231 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2232 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2233 msgstr ""
2234 "Izberite program z določitvijo ID storitve. Nastavitev uporabite samo, če "
2235 "želite dostopiti do več programskega pretoka (primer: DVB pretok)"
2236
2237 #: src/libvlc-module.c:471
2238 msgid ""
2239 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2240 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2241 "(like DVB streams for example)."
2242 msgstr ""
2243 "Izberite program z določitvijo liste ID storitev vnesenih ločeno z vejico. "
2244 "Nastavitev uporabite samo, če želite dostopiti do več programskega pretoka "
2245 "(primer: DVB pretok)"
2246
2247 #: src/libvlc-module.c:477 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:777
2248 msgid "Audio track"
2249 msgstr "Zvokovna sled"
2250
2251 #: src/libvlc-module.c:479
2252 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2253 msgstr "Uporabi številko pretoka zvočne sledi (od 0 do n)"
2254
2255 #: src/libvlc-module.c:482 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:769
2256 msgid "Subtitles track"
2257 msgstr "Podnapisi"
2258
2259 #: src/libvlc-module.c:484
2260 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2261 msgstr "Uporabi številko sledi podnapisov (od 0 do n)"
2262
2263 #: src/libvlc-module.c:487
2264 msgid "Audio language"
2265 msgstr "Jezik zvoka"
2266
2267 #: src/libvlc-module.c:489
2268 msgid ""
2269 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2270 "letter country code)."
2271 msgstr ""
2272 "Jezik zvočne sledi, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2273 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2274
2275 #: src/libvlc-module.c:492
2276 msgid "Subtitle language"
2277 msgstr "Jezik podnapisov"
2278
2279 #: src/libvlc-module.c:494
2280 msgid ""
2281 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2282 "letter country code)."
2283 msgstr ""
2284 "Jezik sledi podnapisov, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2285 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2286
2287 #: src/libvlc-module.c:498
2288 msgid "Audio track ID"
2289 msgstr "ID zvočne sledi"
2290
2291 #: src/libvlc-module.c:500
2292 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2293 msgstr "Uporabi ID pretoka zvočne sledi."
2294
2295 #: src/libvlc-module.c:502
2296 msgid "Subtitles track ID"
2297 msgstr "ID sledi podnapisa"
2298
2299 #: src/libvlc-module.c:504
2300 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2301 msgstr "ID pretoka sledi podnapisov."
2302
2303 #: src/libvlc-module.c:506
2304 msgid "Input repetitions"
2305 msgstr "Ponavljanje dovajanja"
2306
2307 #: src/libvlc-module.c:508
2308 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2309 msgstr "Število ponovitev predvajanja dovoda"
2310
2311 #: src/libvlc-module.c:510
2312 msgid "Start time"
2313 msgstr "Začetni čas"
2314
2315 #: src/libvlc-module.c:512
2316 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2317 msgstr "Pretok bo začet na tem mestu (v sekundah)."
2318
2319 #: src/libvlc-module.c:514
2320 msgid "Stop time"
2321 msgstr "Končni čas"
2322
2323 #: src/libvlc-module.c:516
2324 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2325 msgstr "Pretok bo končan na tem mestu (v sekundah)."
2326
2327 #: src/libvlc-module.c:518
2328 msgid "Input list"
2329 msgstr "Lista dovodov"
2330
2331 #: src/libvlc-module.c:520
2332 msgid ""
2333 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2334 "together after the normal one."
2335 msgstr ""
2336 "Določite lahko listo dovodov ločeno z vejicami, ki bo združena po "
2337 "predvajanju."
2338
2339 #: src/libvlc-module.c:523
2340 msgid "Input slave (experimental)"
2341 msgstr "Odvisni dovod (eksperimentalno)"
2342
2343 #: src/libvlc-module.c:525
2344 msgid ""
2345 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2346 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2347 "inputs."
2348 msgstr ""
2349 "Možnost dovoljuje sočasno predvajanje preko več vnosnih točk. Ta možnost je "
2350 "v preizkušnji zato niso podprti vsi formati. Uporabite listo dovodov ločenih "
2351 "z '#'."
2352
2353 #: src/libvlc-module.c:529
2354 msgid "Bookmarks list for a stream"
2355 msgstr "Lista zaznamkov za pretok"
2356
2357 #: src/libvlc-module.c:531
2358 msgid ""
2359 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2360 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2361 "{...}\""
2362 msgstr ""
2363 "Ročno lahko nastavite listo zaznamkov za pretok v obliki \"{name=ime-"
2364 "zaznamka,time=odmik-časa,bytes=odmik-bajtov},{...}\""
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:537
2367 msgid ""
2368 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2369 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2370 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2371 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2372 msgstr ""
2373 "Nastavitve omogočajo spreminjanje obnašanja sistema nalepk. Lahko, na "
2374 "primer, omogočite filtre nalepk (logotipi, ...). Omogočite filtre tu, "
2375 "nastavite pa jih med nastavitvami \"filtri nalepk\". Nastavite lahko tudi "
2376 "mnoge druge pripadajoče možnosti."
2377
2378 #: src/libvlc-module.c:543
2379 msgid "Force subtitle position"
2380 msgstr "Določen položaj podnapisov"
2381
2382 #: src/libvlc-module.c:545
2383 msgid ""
2384 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2385 "over the movie. Try several positions."
2386 msgstr ""
2387 "Določen položaj podnapisov omogoča možnost postavljanja besedila pod sliko "
2388 "namesto na njo. Položaj omogoča več možnosti."
2389
2390 #: src/libvlc-module.c:548
2391 msgid "Enable sub-pictures"
2392 msgstr "Omogoči pod-slike"
2393
2394 #: src/libvlc-module.c:550
2395 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2396 msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje procesiranja pod-slik."
2397
2398 #: src/libvlc-module.c:552 src/libvlc-module.c:1371 src/text/iso-639_def.h:143
2399 #: modules/stream_out/transcode.c:286
2400 msgid "On Screen Display"
2401 msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD)"
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:554
2404 msgid ""
2405 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2406 "Display)."
2407 msgstr "Predvajalnik VLC omogoča prikaz sporočil na zaslonu (OSD)."
2408
2409 #: src/libvlc-module.c:557
2410 msgid "Text rendering module"
2411 msgstr "Enota upodabljanja besedila"
2412
2413 #: src/libvlc-module.c:559
2414 msgid ""
2415 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2416 "instance."
2417 msgstr ""
2418 "Predvajalnik VLC običajno uporablja Freetype za upodabljanje, nastavitev pa "
2419 "omogoča tudi uporabo drugih načinov (primer: SVG)."
2420
2421 #: src/libvlc-module.c:562
2422 msgid "Subpictures filter module"
2423 msgstr "Filter nalepk"
2424
2425 #: src/libvlc-module.c:564
2426 msgid ""
2427 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2428 "images or text over the video (like a logo, arbitraty text...)."
2429 msgstr ""
2430 "Možnost doda \"filtre nalepk\". Filtri prekrijejo sliko filma z drugimi "
2431 "slikami (logotip) ali besedilom."
2432
2433 #: src/libvlc-module.c:567
2434 msgid "Autodetect subtitle files"
2435 msgstr "Samodejna zaznava podnapisov"
2436
2437 #: src/libvlc-module.c:569
2438 msgid ""
2439 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2440 "(based on the filename of the movie)."
2441 msgstr ""
2442 "Samodejno zaznavanje datotek s podnapisi, če ni posebej določena datoteka (v "
2443 "povezavi z imenom datoteke filma)."
2444
2445 #: src/libvlc-module.c:572
2446 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2447 msgstr "Zaznavanje imena podnapisov"
2448
2449 #: src/libvlc-module.c:574
2450 msgid ""
2451 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2452 "Options are:\n"
2453 "0 = no subtitles autodetected\n"
2454 "1 = any subtitle file\n"
2455 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2456 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2457 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2458 msgstr ""
2459 "Nastavitev določa odstopanja med imeni datotek filmov in podnapisov. "
2460 "Možnosti so:\n"
2461 "0 = ni samodejnega zaznavanja\n"
2462 "1 = katerakoli datoteka s podnapisi\n"
2463 "2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu ime filma\n"
2464 "3 = enako ime kot ime datoteke filma z dodanimi znaki\n"
2465 "4 = popolno ujemanje imen datotek"
2466
2467 #: src/libvlc-module.c:582
2468 msgid "Subtitle autodetection paths"
2469 msgstr "Samodejno zaznavanje poti podnapisov"
2470
2471 #: src/libvlc-module.c:584
2472 msgid ""
2473 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2474 "found in the current directory."
2475 msgstr ""
2476 "Določanje dodatnih poti do map s podnapisi, če ti niso v trenutni mapi."
2477
2478 #: src/libvlc-module.c:587
2479 msgid "Use subtitle file"
2480 msgstr "Uporabi datoteko s podnapisi"
2481
2482 #: src/libvlc-module.c:589
2483 msgid ""
2484 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2485 "subtitle file."
2486 msgstr ""
2487 "Nalaganje podnapisov. Datoteka, ki jo bo program izbral, če ni mogoče "
2488 "samodejno zaznati poti."
2489
2490 #: src/libvlc-module.c:592
2491 msgid "DVD device"
2492 msgstr "DVD naprava"
2493
2494 #: src/libvlc-module.c:595
2495 msgid ""
2496 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2497 "the drive letter (eg. D:)"
2498 msgstr ""
2499 "Privzeti DVD pogon ali DVD datoteka. Pogon mora biti določen s črko in "
2500 "dvopičjem (primer: D:)"
2501
2502 #: src/libvlc-module.c:599
2503 msgid "This is the default DVD device to use."
2504 msgstr "Privzeta DVD naprava."
2505
2506 #: src/libvlc-module.c:602
2507 msgid "VCD device"
2508 msgstr "VCD naprava"
2509
2510 #: src/libvlc-module.c:605
2511 msgid ""
2512 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2513 "scan for a suitable CD-ROM device."
2514 msgstr ""
2515 "Privzeti VCD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD "
2516 "pogon."
2517
2518 #: src/libvlc-module.c:609
2519 msgid "This is the default VCD device to use."
2520 msgstr "Privzeta VCD naprava."
2521
2522 #: src/libvlc-module.c:612
2523 msgid "Audio CD device"
2524 msgstr "Zvokovna CD naprava"
2525
2526 #: src/libvlc-module.c:615
2527 msgid ""
2528 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2529 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2530 msgstr ""
2531 "Zvočna CD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD pogon."
2532
2533 #: src/libvlc-module.c:619
2534 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2535 msgstr "Privzeta zvočna CD naprava."
2536
2537 #: src/libvlc-module.c:622 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:839
2538 msgid "Force IPv6"
2539 msgstr "Zahtevaj IPv6"
2540
2541 #: src/libvlc-module.c:624
2542 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2543 msgstr "IPv6 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2544
2545 #: src/libvlc-module.c:626
2546 msgid "Force IPv4"
2547 msgstr "Zahtevaj IPv4"
2548
2549 #: src/libvlc-module.c:628
2550 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2551 msgstr "IPv4 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2552
2553 #: src/libvlc-module.c:630
2554 msgid "TCP connection timeout"
2555 msgstr "Časovna omejitev TCP povezave"
2556
2557 #: src/libvlc-module.c:632
2558 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2559 msgstr "Privzeta časovna omejitev TCP povezave (v milisekundah)"
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:634
2562 msgid "SOCKS server"
2563 msgstr "Strežnik SOCKS"
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:636
2566 msgid ""
2567 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2568 "used for all TCP connections"
2569 msgstr ""
2570 "Uporaba namestniškega strežnika SOCKS. Vnos mora biti v obliki naslov:vrata. "
2571 "Nastavitev bo uporabljena ta vse TCP povezave."
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:639
2574 msgid "SOCKS user name"
2575 msgstr "Uporabniško ime za SOCKS"
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:641
2578 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2579 msgstr "Uporabniško ime za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2580
2581 #: src/libvlc-module.c:643
2582 msgid "SOCKS password"
2583 msgstr "Geslo SOCKS"
2584
2585 #: src/libvlc-module.c:645
2586 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2587 msgstr "Geslo za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2588
2589 #: src/libvlc-module.c:647
2590 msgid "Title metadata"
2591 msgstr "Metapodatek naslova"
2592
2593 #: src/libvlc-module.c:649
2594 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2595 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"naslov\" dovoda."
2596
2597 #: src/libvlc-module.c:651
2598 msgid "Author metadata"
2599 msgstr "Metapodatek avtorja"
2600
2601 #: src/libvlc-module.c:653
2602 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2603 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtor\" dovoda."
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:655
2606 msgid "Artist metadata"
2607 msgstr "Metapodatek izvajalca"
2608
2609 #: src/libvlc-module.c:657
2610 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2611 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"izvajalec\" dovoda."
2612
2613 #: src/libvlc-module.c:659
2614 msgid "Genre metadata"
2615 msgstr "Metapodatek žanra"
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:661
2618 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2619 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"žanr\" dovoda."
2620
2621 #: src/libvlc-module.c:663
2622 msgid "Copyright metadata"
2623 msgstr "Metapodatek avtorskih pravic"
2624
2625 #: src/libvlc-module.c:665
2626 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2627 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtorske pravice\" dovoda."
2628
2629 #: src/libvlc-module.c:667
2630 msgid "Description metadata"
2631 msgstr "Metapodatek opisa"
2632
2633 #: src/libvlc-module.c:669
2634 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2635 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"opis\" dovoda."
2636
2637 #: src/libvlc-module.c:671
2638 msgid "Date metadata"
2639 msgstr "Metapodatek datuma"
2640
2641 #: src/libvlc-module.c:673
2642 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2643 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"datum\" dovoda."
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:675
2646 msgid "URL metadata"
2647 msgstr "Metapodatek URL"
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:677
2650 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2651 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"url\" dovoda."
2652
2653 #: src/libvlc-module.c:681
2654 msgid ""
2655 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2656 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2657 "can break playback of all your streams."
2658 msgstr ""
2659 "Možnost določuje način izbora kodekov (metode dekodiranja). Samo uporabniki "
2660 "z naprednejšim razumevanjem nastavitev naj spreminjajo nastavitve."
2661
2662 #: src/libvlc-module.c:685
2663 msgid "Preferred decoders list"
2664 msgstr "Prednostna lista dekoderjev"
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:687
2667 msgid ""
2668 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2669 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2670 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2671 msgstr ""
2672 "Prednostna lista dekoderjev, ki jih bo predvajalnik VLC uporabil. Primer: "
2673 "'dummy,a52' nastavitev bo določila uporabo dummy in a52 kodeka pred uporabo "
2674 "ostalih. Spreminjanje nastavitev ni priporočljivo."
2675
2676 #: src/libvlc-module.c:692
2677 msgid "Preferred encoders list"
2678 msgstr "Prednostna lista kodirnikov"
2679
2680 #: src/libvlc-module.c:694
2681 msgid ""
2682 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2683 msgstr ""
2684 "Nastavitev omogoča izbor prednostne liste kodirnikov, ki jih uporablja "
2685 "predvajalnik."
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:703
2688 msgid ""
2689 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2690 "subsystem."
2691 msgstr ""
2692 "Možnosti dovoljujejo nastavitev splošnih možnosti podsistema odvoda pretoka."
2693
2694 #: src/libvlc-module.c:706
2695 msgid "Default stream output chain"
2696 msgstr "Privzeta veriga odvoda pretoka"
2697
2698 #: src/libvlc-module.c:708
2699 msgid ""
2700 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2701 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2702 "all streams."
2703 msgstr ""
2704 "Določite lahko privzeto verigo odvoda pretoka. V dokumentaciji je zabeleženo "
2705 "kako sestavite te verige.Opozorilo: veriga bo omogočena za vse pretoke."
2706
2707 #: src/libvlc-module.c:712
2708 msgid "Enable streaming of all ES"
2709 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov"
2710
2711 #: src/libvlc-module.c:714
2712 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2713 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov (slika, zvok, podnapisi)"
2714
2715 #: src/libvlc-module.c:716
2716 msgid "Display while streaming"
2717 msgstr "Prikaži med pretakanjem"
2718
2719 #: src/libvlc-module.c:718
2720 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2721 msgstr "Lokalno predvajaj valove med pretakanjem."
2722
2723 #: src/libvlc-module.c:720
2724 msgid "Enable video stream output"
2725 msgstr "Omogoči odvod pretoka slike"
2726
2727 #: src/libvlc-module.c:722
2728 msgid ""
2729 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2730 "facility when this last one is enabled."
2731 msgstr ""
2732 "Izberite ali naj bo pretok slike preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2733
2734 #: src/libvlc-module.c:725
2735 msgid "Enable audio stream output"
2736 msgstr "Omogoči odvod pretoka zvoka"
2737
2738 #: src/libvlc-module.c:727
2739 msgid ""
2740 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2741 "facility when this last one is enabled."
2742 msgstr ""
2743 "Izberite ali naj bo pretok zvoka preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2744
2745 #: src/libvlc-module.c:730
2746 msgid "Enable SPU stream output"
2747 msgstr "Omogoči odvod pretoka SPU"
2748
2749 #: src/libvlc-module.c:732
2750 msgid ""
2751 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2752 "facility when this last one is enabled."
2753 msgstr ""
2754 "Izberite ali naj bo pretok SPU preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:735
2757 msgid "Keep stream output open"
2758 msgstr "Ohranjaj odprt odvod pretoka"
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:737
2761 msgid ""
2762 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2763 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2764 "specified)"
2765 msgstr ""
2766 "Možnost omogoča, da ohranite odprt odvod pretoka preko več predmetov "
2767 "predvajalne liste (samodejno vključi in zbere odvod pretokov, če ni posebej "
2768 "določeno)"
2769
2770 #: src/libvlc-module.c:741
2771 msgid "Preferred packetizer list"
2772 msgstr "Prednostna lista paketnikov"
2773
2774 #: src/libvlc-module.c:743
2775 msgid ""
2776 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2777 msgstr ""
2778 "Možnost omogoča izbor zaporedja, v katerem bo predvajalnik VLC uporabljal "
2779 "paketnike."
2780
2781 #: src/libvlc-module.c:746
2782 msgid "Mux module"
2783 msgstr "Enota zvijanja"
2784
2785 #: src/libvlc-module.c:748
2786 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2787 msgstr "Podedovan vnos nastavitev elementov zvijalca"
2788
2789 #: src/libvlc-module.c:750
2790 msgid "Access output module"
2791 msgstr "Enota odvoda dostopa"
2792
2793 #: src/libvlc-module.c:752
2794 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2795 msgstr "Vrednost je podedovana in določa enoto za dostop odvoda."
2796
2797 #: src/libvlc-module.c:754
2798 msgid "Control SAP flow"
2799 msgstr "Nadzor SAP toka"
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:756
2802 msgid ""
2803 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2804 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2805 msgstr ""
2806 "Možnost omogoča nadzor objavljanja naslova SAP skupinskega pošiljanja. "
2807 "Nastavitev je potrebna, če želite objavljati preko MBone sistema."
2808
2809 #: src/libvlc-module.c:760
2810 msgid "SAP announcement interval"
2811 msgstr "Zamik SAP objavljanja"
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:762
2814 msgid ""
2815 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2816 "between SAP announcements."
2817 msgstr ""
2818 "V primeru, da je nadzor nad SAP onemogočen, vam nastavitev omogočana "
2819 "privzeto določen zamik objavljanja."
2820
2821 #: src/libvlc-module.c:771
2822 msgid ""
2823 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2824 "always leave all these enabled."
2825 msgstr ""
2826 "Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti je "
2827 "priporočljivo pustiti omogočene."
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:774
2830 msgid "Enable FPU support"
2831 msgstr "Omogoči podporo FPU"
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:776
2834 msgid ""
2835 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2836 "advantage of it."
2837 msgstr ""
2838 "Če ima procesor računalnika enoto za izračun plavajoče vejice, jo lahko "
2839 "predvajalnik VLC izkoristi."
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:779
2842 msgid "Enable CPU MMX support"
2843 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX"
2844
2845 #: src/libvlc-module.c:781
2846 msgid ""
2847 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2848 "of them."
2849 msgstr ""
2850 "Če procesor računalnika podpira MMX enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2851 "izkoristi."
2852
2853 #: src/libvlc-module.c:784
2854 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2855 msgstr "Omogoči podporo CPE 3D Now!"
2856
2857 #: src/libvlc-module.c:786
2858 msgid ""
2859 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2860 "advantage of them."
2861 msgstr ""
2862 "Če procesor računalnika podpira 3D Now! enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2863 "izkoristi."
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:789
2866 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2867 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX EXT"
2868
2869 #: src/libvlc-module.c:791
2870 msgid ""
2871 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2872 "advantage of them."
2873 msgstr ""
2874 "Če procesor računalnika podpira MMX EXT enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2875 "izkoristi."
2876
2877 #: src/libvlc-module.c:794
2878 msgid "Enable CPU SSE support"
2879 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE"
2880
2881 #: src/libvlc-module.c:796
2882 msgid ""
2883 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2884 "of them."
2885 msgstr ""
2886 "Če procesor računalnika podpira SSE enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2887 "izkoristi."
2888
2889 #: src/libvlc-module.c:799
2890 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2891 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE2"
2892
2893 #: src/libvlc-module.c:801
2894 msgid ""
2895 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2896 "of them."
2897 msgstr ""
2898 "Če procesor računalnika podpira SSE2 enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2899 "izkoristi."
2900
2901 #: src/libvlc-module.c:804
2902 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2903 msgstr "Omogoči podporo CPE AltiVec"
2904
2905 #: src/libvlc-module.c:806
2906 msgid ""
2907 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2908 "advantage of them."
2909 msgstr ""
2910 "Če procesor podpira AltiVec določila, jih bo predvajalnik VLC izkoristil ."
2911
2912 #: src/libvlc-module.c:811
2913 msgid ""
2914 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2915 "you really know what you are doing."
2916 msgstr ""
2917 "Nastavitve omogočajo določitev privzetih enot. Nastavitev ni priporočljivo "
2918 "spreminjati."
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:814
2921 msgid "Memory copy module"
2922 msgstr "Enota kopiranja spomina"
2923
2924 #: src/libvlc-module.c:816
2925 msgid ""
2926 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2927 "select the fastest one supported by your hardware."
2928 msgstr ""
2929 "Izberete lahko katero enoto kopiranja spomina želite uporabiti. Privzeto "
2930 "predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi strojni "
2931 "opremi."
2932
2933 #: src/libvlc-module.c:819
2934 msgid "Access module"
2935 msgstr "Enota dostopa"
2936
2937 #: src/libvlc-module.c:821
2938 msgid ""
2939 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2940 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2941 "option unless you really know what you are doing."
2942 msgstr ""
2943 "Nastavitev omogoča določitev enote dostopa. Uporabite jo lahko, če pravilna "
2944 "enota ni samodejno zaznana. Z nastavitvijo je potrebno ravnati previdno.."
2945
2946 #: src/libvlc-module.c:825
2947 msgid "Access filter module"
2948 msgstr "Enota filtriranja dostopa"
2949
2950 #: src/libvlc-module.c:827
2951 msgid ""
2952 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
2953 "used for instance for timeshifting."
2954 msgstr ""
2955 "Filtri dostopa spreminjajo pretok, ki se predvaja. Nastavitev je uporabna "
2956 "pri časovnem zamiku."
2957
2958 #: src/libvlc-module.c:830
2959 msgid "Demux module"
2960 msgstr "Enota razvijanja"
2961
2962 #: src/libvlc-module.c:832
2963 msgid ""
2964 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
2965 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
2966 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
2967 "you really know what you are doing."
2968 msgstr ""
2969 "Delitelji se uporabljajo pri ločevanju \"elementarnih\" pretokov (primer: "
2970 "zvok in slika). Uporabite ga lahko, če primerni razvijalec ni samodejno "
2971 "zaznan. Nastavitve ni priporočljivo določiti globalno."
2972
2973 #: src/libvlc-module.c:837
2974 msgid "Allow real-time priority"
2975 msgstr "Dovoli prednost trenutnega predvajanja"
2976
2977 #: src/libvlc-module.c:839
2978 msgid ""
2979 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
2980 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
2981 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
2982 "only activate this if you know what you're doing."
2983 msgstr ""
2984 "Zaganjanje predvajalnika VLC v trenutnem času, omogoča bolj natančno boljši "
2985 "izkoristek delovanja, še posebej pri pretakanju vsebine. V primeru, da "
2986 "nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
2987 "stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
2988
2989 #: src/libvlc-module.c:845
2990 msgid "Adjust VLC priority"
2991 msgstr "Prilagodi VLC prednosti"
2992
2993 #: src/libvlc-module.c:847
2994 msgid ""
2995 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
2996 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
2997 "VLC instances."
2998 msgstr ""
2999 "Možnost doda odmik (pozitiven ali negativen) prednosti predvajalnika VLC. "
3000 "Nastavitev lahko uporabite pri nastavljanju prednostnega izvajanja med "
3001 "drugimi programi ali med vmesniki predvajalnika."
3002
3003 #: src/libvlc-module.c:851
3004 msgid "Minimize number of threads"
3005 msgstr "Zmanjšaj število niti"
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:853
3008 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3009 msgstr "Določitev zmanjšanja števila niti potrebnih za zagon predvajalnika."
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:855
3012 msgid "Modules search path"
3013 msgstr "Pot iskanja enot"
3014
3015 #: src/libvlc-module.c:857
3016 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3017 msgstr "Dodatne poti, kjer predvajalnik VLC išče enote."
3018
3019 #: src/libvlc-module.c:859
3020 msgid "VLM configuration file"
3021 msgstr "Nastavitvena datoteka VLM"
3022
3023 #: src/libvlc-module.c:861
3024 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3025 msgstr "Nastavitvena datoteka, ki bo uporabljena pri zagonu VLM."
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:863
3028 msgid "Use a plugins cache"
3029 msgstr "Uporabi predpomnilnik vključkov."
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:865
3032 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3033 msgstr ""
3034 "Uporaba predpomnilnika vključkov močno skrajša zagonski čas predvajalnika."
3035
3036 #: src/libvlc-module.c:867
3037 msgid "Collect statistics"
3038 msgstr "Zberi statistiko"
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:869
3041 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3042 msgstr "Izbor in prikaz različnih statističnih vrednosti."
3043
3044 #: src/libvlc-module.c:871
3045 msgid "Run as daemon process"
3046 msgstr "Zagon kot demonski proces"
3047
3048 #: src/libvlc-module.c:873
3049 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3050 msgstr "Omogoča zagon predvajalnika kot demonski proces v ozadju."
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:875
3053 msgid "Write process id to file"
3054 msgstr "Zapiši procesni ID v datoteko"
3055
3056 #: src/libvlc-module.c:877
3057 msgid "Writes process id into specified file."
3058 msgstr "Zapis procesnega ID v določeno datoteko."
3059
3060 #: src/libvlc-module.c:879
3061 msgid "Log to file"
3062 msgstr "Zabeleži v datoteko"
3063
3064 #: src/libvlc-module.c:881
3065 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3066 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v datoteko."
3067
3068 #: src/libvlc-module.c:883
3069 msgid "Log to syslog"
3070 msgstr "Zabeleži v syslog"
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:885
3073 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3074 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v syslog (UNIX sistemi)."
3075
3076 #: src/libvlc-module.c:887
3077 msgid "Allow only one running instance"
3078 msgstr "Dovoli samo en sočasen zagon."
3079
3080 #: src/libvlc-module.c:889
3081 msgid ""
3082 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3083 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3084 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3085 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3086 "running instance or enqueue it."
3087 msgstr ""
3088 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3089 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
3090 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
3091 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto.."
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:897
3094 #, fuzzy
3095 msgid ""
3096 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3097 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3098 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3099 "This option will allow you to play the file with the already running "
3100 "instance or enqueue it.This option require the D-Bus session daemon to be "
3101 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3102 msgstr ""
3103 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3104 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
3105 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
3106 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto.."
3107
3108 #: src/libvlc-module.c:905
3109 msgid "VLC is started from file association"
3110 msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave"
3111
3112 #: src/libvlc-module.c:907
3113 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3114 msgstr ""
3115 "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave, kot jo določa sistem."
3116
3117 #: src/libvlc-module.c:910
3118 msgid "One instance when started from file"
3119 msgstr "En sočasen zagon izvajanje pri zagonu preko datotečnih povezav"
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:912
3122 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3123 msgstr "Dovoli en sočasen zagon ob zagonu predvajalnika preko datoteke."
3124
3125 #: src/libvlc-module.c:914
3126 msgid "Increase the priority of the process"
3127 msgstr "Povečaj prednost procesa"
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:916
3130 msgid ""
3131 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3132 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3133 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3134 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3135 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3136 "machine."
3137 msgstr ""
3138 "Povečanje prednosti procesa bo najverjetneje izboljšalo predvajanje, saj "
3139 "dovoli predvajalniku nemoteno delovanje ob delovanju dugih programov, ki "
3140 "prav tako prevzemajo procesorski čas. Bodite pozorni, da lahko v posebnih "
3141 "primerih (napake) VLC prevzame ves procesorski čas in s tem neodzivnost "
3142 "sistema."
3143
3144 #: src/libvlc-module.c:923
3145 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
3146 msgstr "Hitro zvijanje na NT/2K/XP (samo za programerje)"
3147
3148 #: src/libvlc-module.c:925
3149 msgid ""
3150 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
3151 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
3152 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
3153 msgstr ""
3154 "Na sistemih NT/2K/XP uporabljamo počasno zvijanje s čimer lahko pravilno "
3155 "vključimo pogojne spremenljivke. Uporabite lahko tudi hitrejše Win9x "
3156 "zvijanje, kar pa lahko vodi v probleme.."
3157
3158 #: src/libvlc-module.c:930
3159 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
3160 msgstr "Pogojne spremenljivke za Win9x (samo za programerje)"
3161
3162 #: src/libvlc-module.c:933
3163 msgid ""
3164 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
3165 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
3166 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
3167 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
3168 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
3169 msgstr ""
3170 "Na sistemih Windows 9x/Me lahko uporabite hitre, vendar nepravilne pogojne "
3171 "spremenljivke. Lahko pa uporabite tudi druge počasnejše načine, ki so bolj "
3172 "natančni. Izbirate lahko med načinom 0 (hiter in nepravilen), 1 (privzeto) "
3173 "in 2 (počasen in pravilen)."
3174
3175 #: src/libvlc-module.c:942
3176 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3177 msgstr "Uvrsti predmete v predvajalno listo v načinu enega sočasnega zagona."
3178
3179 #: src/libvlc-module.c:944
3180 msgid ""
3181 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3182 "playing current item."
3183 msgstr ""
3184 "Ob uporabi samo enega sočasnega zagona predvajalnika, uvrsti predmete na "
3185 "predvajalno listo in nadaljuj s predvajanjem trenutnega predmeta."
3186
3187 #: src/libvlc-module.c:953
3188 msgid ""
3189 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3190 "overridden in the playlist dialog box."
3191 msgstr ""
3192 "MOžnosti določajo obnašanje predvajalne liste. Nekatere lahko spreminjate "
3193 "tudi v oknu predvajalne liste."
3194
3195 #: src/libvlc-module.c:956
3196 msgid "Automatically preparse files"
3197 msgstr "Samodejna predhodna razčlenitev datotek"
3198
3199 #: src/libvlc-module.c:958
3200 msgid ""
3201 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3202 "metadata)."
3203 msgstr ""
3204 "Samodejna predhodna razčlenitev datotek dodanih na predvajalno listo "
3205 "(takojšnje pridobivanje metapodatkov)."
3206
3207 #: src/libvlc-module.c:961
3208 msgid "Album art policy"
3209 msgstr "Album art primernost"
3210
3211 #: src/libvlc-module.c:963
3212 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3213 msgstr ""
3214
3215 #: src/libvlc-module.c:969
3216 msgid "Manual download only"
3217 msgstr ""
3218
3219 #: src/libvlc-module.c:970
3220 #, fuzzy
3221 msgid "When track starts playing"
3222 msgstr "Prenos ob predvajanju"
3223
3224 #: src/libvlc-module.c:971
3225 msgid "As soon as track is added"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: src/libvlc-module.c:973
3229 msgid "Services discovery modules"
3230 msgstr "Enote odkrivanja storitev"
3231
3232 #: src/libvlc-module.c:975
3233 msgid ""
3234 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3235 "Typical values are sap, hal, ..."
3236 msgstr ""
3237 "Določa nalaganje enot odkrivanja storitev, ločenih s podpičji. Značilne "
3238 "vrednosti so sap, hal, ..."
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:978
3241 msgid "Play files randomly forever"
3242 msgstr "Neprestano naključno predvajanje datotek"
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:980
3245 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3246 msgstr ""
3247 "Predvajalnik VLC bo do prekinitve neprestano naključno predvajal datoteke."
3248
3249 #: src/libvlc-module.c:984
3250 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3251 msgstr "VLC bo neprestano predvajal izbor s predvajalne liste."
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:986
3254 msgid "Repeat current item"
3255 msgstr "Ponovi trenutni predmet"
3256
3257 #: src/libvlc-module.c:988
3258 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3259 msgstr "VLC bo neprestano predvajal trenutni izbor."
3260
3261 #: src/libvlc-module.c:990
3262 msgid "Play and stop"
3263 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3264
3265 #: src/libvlc-module.c:992
3266 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3267 msgstr "Zaustavi predvajanje po vsakem predvajanem predmetu."
3268
3269 #: src/libvlc-module.c:994
3270 msgid "Play and exit"
3271 msgstr "Predvajaj iz napusti program"
3272
3273 #: src/libvlc-module.c:996
3274 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3275 msgstr "Program bo izključen, ko se predvajanje konča."
3276
3277 #: src/libvlc-module.c:998
3278 msgid "Use media library"
3279 msgstr "Uporabi media knjižnico"
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:1000
3282 msgid ""
3283 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3284 "VLC."
3285 msgstr ""
3286 "Medijska knjižnica je samodejno shranjena in naložena ob zagonu "
3287 "predvajalnika."
3288
3289 #: src/libvlc-module.c:1003
3290 msgid "Use playlist tree"
3291 msgstr "Uporabi strukturo liste"
3292
3293 #: src/libvlc-module.c:1005
3294 msgid ""
3295 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3296 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3297 "needed."
3298 msgstr ""
3299 "Uporabi drevesno strukturo liste za ločevanje zvrsti v mapah. Vrednost "
3300 "\"Privzeto\" določa uporabo drevesne strukture po potrebi."
3301
3302 #: src/libvlc-module.c:1009
3303 msgid "Always"
3304 msgstr "Vedno"
3305
3306 #: src/libvlc-module.c:1009
3307 msgid "Never"
3308 msgstr "Nikoli"
3309
3310 #: src/libvlc-module.c:1018
3311 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3312 msgstr ""
3313 "Nastavitve predstavljajo splošna določila tipkovnih povezav imenovanih "
3314 "\"hitre tipke\"."
3315
3316 #: src/libvlc-module.c:1021 src/video_output/vout_intf.c:413
3317 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:400
3318 #: modules/gui/macosx/controls.m:453 modules/gui/macosx/controls.m:877
3319 #: modules/gui/macosx/controls.m:907 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:44
3320 #: modules/gui/macosx/intf.m:506 modules/gui/macosx/intf.m:582
3321 #: modules/gui/macosx/intf.m:638
3322 msgid "Fullscreen"
3323 msgstr "Celozaslonski način"
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:1022
3326 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3327 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:1023
3330 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:82
3331 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1522
3332 msgid "Play/Pause"
3333 msgstr "Predvajanje/Pavza"
3334
3335 #: src/libvlc-module.c:1024
3336 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3337 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo pavze predvajanja."
3338
3339 #: src/libvlc-module.c:1025
3340 msgid "Pause only"
3341 msgstr "Samo pavza"
3342
3343 #: src/libvlc-module.c:1026
3344 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3345 msgstr "Izbor hitre tipke za pavzo predvajanja."
3346
3347 #: src/libvlc-module.c:1027
3348 msgid "Play only"
3349 msgstr "Samo predvajaj"
3350
3351 #: src/libvlc-module.c:1028
3352 msgid "Select the hotkey to use to play."
3353 msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
3354
3355 #: src/libvlc-module.c:1029 modules/control/hotkeys.c:621
3356 #: modules/gui/macosx/controls.m:809 modules/gui/macosx/intf.m:547
3357 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3358 msgid "Faster"
3359 msgstr "Hitreje"
3360
3361 #: src/libvlc-module.c:1030
3362 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3363 msgstr "Izbor hitre tipke za hitro predvajanje."
3364
3365 #: src/libvlc-module.c:1031 modules/control/hotkeys.c:627
3366 #: modules/gui/macosx/controls.m:810 modules/gui/macosx/intf.m:548
3367 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3368 msgid "Slower"
3369 msgstr "Počasneje"
3370
3371 #: src/libvlc-module.c:1032
3372 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3373 msgstr "Izbor hitre tipke za počasno predvajanje."
3374
3375 #: src/libvlc-module.c:1033 modules/control/hotkeys.c:604
3376 #: modules/gui/macosx/controls.m:830 modules/gui/macosx/intf.m:505
3377 #: modules/gui/macosx/intf.m:550 modules/gui/macosx/intf.m:626
3378 #: modules/gui/macosx/intf.m:634 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3379 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
3380 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:702
3381 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1527
3382 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3383 msgid "Next"
3384 msgstr "Naslednji"
3385
3386 #: src/libvlc-module.c:1034
3387 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3388 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na naslednji predmet na predvajalni listi."
3389
3390 #: src/libvlc-module.c:1035 modules/control/hotkeys.c:610
3391 #: modules/gui/macosx/controls.m:829 modules/gui/macosx/intf.m:500
3392 #: modules/gui/macosx/intf.m:549 modules/gui/macosx/intf.m:627
3393 #: modules/gui/macosx/intf.m:633 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
3394 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
3395 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3396 msgid "Previous"
3397 msgstr "Predhodni"
3398
3399 #: src/libvlc-module.c:1036
3400 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3401 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na predhodni predmet na predvajalni listi."
3402
3403 #: src/libvlc-module.c:1037 modules/gui/macosx/controls.m:821
3404 #: modules/gui/macosx/intf.m:503 modules/gui/macosx/intf.m:546
3405 #: modules/gui/macosx/intf.m:625 modules/gui/macosx/intf.m:632
3406 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3407 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:87
3408 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:685
3409 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
3410 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
3411 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
3412 msgid "Stop"
3413 msgstr "Ustavi"
3414
3415 #: src/libvlc-module.c:1038
3416 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3417 msgstr "Izbor hitre tipke za prekinitev predvajanja."
3418
3419 #: src/libvlc-module.c:1039 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
3420 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:46
3421 #: modules/gui/macosx/intf.m:508 modules/video_filter/marq.c:143
3422 #: modules/video_filter/rss.c:176
3423 msgid "Position"
3424 msgstr "Položaj"
3425
3426 #: src/libvlc-module.c:1040
3427 msgid "Select the hotkey to display the position."
3428 msgstr "Izbor hitre tipke za prikaz položaja."
3429
3430 #: src/libvlc-module.c:1042
3431 msgid "Very short backwards jump"
3432 msgstr "Zelo kratek skok nazaj"
3433
3434 #: src/libvlc-module.c:1044
3435 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3436 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok nazaj."
3437
3438 #: src/libvlc-module.c:1045
3439 msgid "Short backwards jump"
3440 msgstr "Kratek skok naprej"
3441
3442 #: src/libvlc-module.c:1047
3443 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3444 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok nazaj."
3445
3446 #: src/libvlc-module.c:1048
3447 msgid "Medium backwards jump"
3448 msgstr "Srednje dolg skok nazaj."
3449
3450 #: src/libvlc-module.c:1050
3451 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3452 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok nazaj."
3453
3454 #: src/libvlc-module.c:1051
3455 msgid "Long backwards jump"
3456 msgstr "Dolg skok nazaj"
3457
3458 #: src/libvlc-module.c:1053
3459 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3460 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok nazaj."
3461
3462 #: src/libvlc-module.c:1055
3463 msgid "Very short forward jump"
3464 msgstr "Zelo kratek skok naprej"
3465
3466 #: src/libvlc-module.c:1057
3467 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3468 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok naprej."
3469
3470 #: src/libvlc-module.c:1058
3471 msgid "Short forward jump"
3472 msgstr "Kratek skok naprej"
3473
3474 #: src/libvlc-module.c:1060
3475 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3476 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok naprej."
3477
3478 #: src/libvlc-module.c:1061
3479 msgid "Medium forward jump"
3480 msgstr "Srednje dolg skok naprej"
3481
3482 #: src/libvlc-module.c:1063
3483 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3484 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok naprej."
3485
3486 #: src/libvlc-module.c:1064
3487 msgid "Long forward jump"
3488 msgstr "Dolg skok naprej"
3489
3490 #: src/libvlc-module.c:1066
3491 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3492 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok naprej."
3493
3494 #: src/libvlc-module.c:1068
3495 msgid "Very short jump length"
3496 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka"
3497
3498 #: src/libvlc-module.c:1069
3499 msgid "Very short jump length, in seconds."
3500 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka v sekundah."
3501
3502 #: src/libvlc-module.c:1070
3503 msgid "Short jump length"
3504 msgstr "Dolžina kratkega skoka"
3505
3506 #: src/libvlc-module.c:1071
3507 msgid "Short jump length, in seconds."
3508 msgstr "Dolžina kratkega skoka v sekundah."
3509
3510 #: src/libvlc-module.c:1072
3511 msgid "Medium jump length"
3512 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka"
3513
3514 #: src/libvlc-module.c:1073
3515 msgid "Medium jump length, in seconds."
3516 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka v sekundah."
3517
3518 #: src/libvlc-module.c:1074
3519 msgid "Long jump length"
3520 msgstr "Dolžina dolgega skoka"
3521
3522 #: src/libvlc-module.c:1075
3523 msgid "Long jump length, in seconds."
3524 msgstr "Dolžina dolgega skoka v sekundah."
3525
3526 #: src/libvlc-module.c:1077 modules/control/hotkeys.c:244
3527 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275
3528 msgid "Quit"
3529 msgstr "Izhod"
3530
3531 #: src/libvlc-module.c:1078
3532 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3533 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz programa."
3534
3535 #: src/libvlc-module.c:1079
3536 msgid "Navigate up"
3537 msgstr "Skok navzgor"
3538
3539 #: src/libvlc-module.c:1080
3540 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3541 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzgor v DVD menujih."
3542
3543 #: src/libvlc-module.c:1081
3544 msgid "Navigate down"
3545 msgstr "Skok navzdol"
3546
3547 #: src/libvlc-module.c:1082
3548 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3549 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzdol v DVD menujih."
3550
3551 #: src/libvlc-module.c:1083
3552 msgid "Navigate left"
3553 msgstr "Skok levo"
3554
3555 #: src/libvlc-module.c:1084
3556 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3557 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire levo v DVD menujih."
3558
3559 #: src/libvlc-module.c:1085
3560 msgid "Navigate right"
3561 msgstr "Skok desno"
3562
3563 #: src/libvlc-module.c:1086
3564 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3565 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire desno v DVD menujih."
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1087
3568 msgid "Activate"
3569 msgstr "Izbor"
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:1088
3572 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3573 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izbor povezave v DVD menujih."
3574
3575 #: src/libvlc-module.c:1089
3576 msgid "Go to the DVD menu"
3577 msgstr "Pojdi na DVD menu"
3578
3579 #: src/libvlc-module.c:1090
3580 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3581 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na glavni DVD menu."
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1091
3584 msgid "Select previous DVD title"
3585 msgstr "Skok na predhodni DVD naslov"
3586
3587 #: src/libvlc-module.c:1092
3588 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3589 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodni DVD naslov."
3590
3591 #: src/libvlc-module.c:1093
3592 msgid "Select next DVD title"
3593 msgstr "Skok na naslednji DVD naslov"
3594
3595 #: src/libvlc-module.c:1094
3596 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3597 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednji DVD naslov."
3598
3599 #: src/libvlc-module.c:1095
3600 msgid "Select prev DVD chapter"
3601 msgstr "Skok na predhodno DVD poglavje"
3602
3603 #: src/libvlc-module.c:1096
3604 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3605 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodno DVD poglavje."
3606
3607 #: src/libvlc-module.c:1097
3608 msgid "Select next DVD chapter"
3609 msgstr "Skok na naslednje DVD poglavje"
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:1098
3612 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3613 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednje DVD poglavje."
3614
3615 #: src/libvlc-module.c:1099
3616 msgid "Volume up"
3617 msgstr "Povečaj glasnost"
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:1100
3620 msgid "Select the key to increase audio volume."
3621 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje glasnosti."
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1101
3624 msgid "Volume down"
3625 msgstr "Zmanjšaj glasnost"
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1102
3628 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3629 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje glasnosti."
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1103 modules/gui/macosx/controls.m:867
3632 #: modules/gui/macosx/intf.m:567 modules/gui/macosx/intf.m:628
3633 #: modules/gui/macosx/intf.m:637
3634 msgid "Mute"
3635 msgstr "Brez zvoka"
3636
3637 #: src/libvlc-module.c:1104
3638 msgid "Select the key to mute audio."
3639 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izklop zvoka."
3640
3641 #: src/libvlc-module.c:1105
3642 msgid "Subtitle delay up"
3643 msgstr "Zamik podnapisov naprej"
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:1106
3646 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3647 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje zamika podnapisov."
3648
3649 #: src/libvlc-module.c:1107
3650 msgid "Subtitle delay down"
3651 msgstr "Zamik podnapisov nazaj"
3652
3653 #: src/libvlc-module.c:1108
3654 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3655 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje zamika podnapisov."
3656
3657 #: src/libvlc-module.c:1109
3658 msgid "Audio delay up"
3659 msgstr "Zamik zvoka naprej"
3660
3661 #: src/libvlc-module.c:1110
3662 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3663 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka naprej."
3664
3665 #: src/libvlc-module.c:1111
3666 msgid "Audio delay down"
3667 msgstr "Zamik zvoka nazaj"
3668
3669 #: src/libvlc-module.c:1112
3670 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3671 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka nazaj."
3672
3673 #: src/libvlc-module.c:1113
3674 msgid "Play playlist bookmark 1"
3675 msgstr "Predvajalna lista 1"
3676
3677 #: src/libvlc-module.c:1114
3678 msgid "Play playlist bookmark 2"
3679 msgstr "Predvajalna lista 2"
3680
3681 #: src/libvlc-module.c:1115
3682 msgid "Play playlist bookmark 3"
3683 msgstr "Predvajalna lista 3"
3684
3685 #: src/libvlc-module.c:1116
3686 msgid "Play playlist bookmark 4"
3687 msgstr "Predvajalna lista 4"
3688
3689 #: src/libvlc-module.c:1117
3690 msgid "Play playlist bookmark 5"
3691 msgstr "Predvajalna lista 5"
3692
3693 #: src/libvlc-module.c:1118
3694 msgid "Play playlist bookmark 6"
3695 msgstr "Predvajalna lista 6"
3696
3697 #: src/libvlc-module.c:1119
3698 msgid "Play playlist bookmark 7"
3699 msgstr "Predvajalna lista 7"
3700
3701 #: src/libvlc-module.c:1120
3702 msgid "Play playlist bookmark 8"
3703 msgstr "Predvajalna lista 8"
3704
3705 #: src/libvlc-module.c:1121
3706 msgid "Play playlist bookmark 9"
3707 msgstr "Predvajalna lista 9"
3708
3709 #: src/libvlc-module.c:1122
3710 msgid "Play playlist bookmark 10"
3711 msgstr "Predvajalna lista 10"
3712
3713 #: src/libvlc-module.c:1123
3714 msgid "Select the key to play this bookmark."
3715 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za predvajanje zaznamka."
3716
3717 #: src/libvlc-module.c:1124
3718 msgid "Set playlist bookmark 1"
3719 msgstr "Predvajanje zaznamka 1"
3720
3721 #: src/libvlc-module.c:1125
3722 msgid "Set playlist bookmark 2"
3723 msgstr "Predvajanje zaznamka 2"
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1126
3726 msgid "Set playlist bookmark 3"
3727 msgstr "Predvajanje zaznamka 3"
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1127
3730 msgid "Set playlist bookmark 4"
3731 msgstr "Predvajanje zaznamka 4"
3732
3733 #: src/libvlc-module.c:1128
3734 msgid "Set playlist bookmark 5"
3735 msgstr "Predvajanje zaznamka 5"
3736
3737 #: src/libvlc-module.c:1129
3738 msgid "Set playlist bookmark 6"
3739 msgstr "Predvajanje zaznamka 6"
3740
3741 #: src/libvlc-module.c:1130
3742 msgid "Set playlist bookmark 7"
3743 msgstr "Predvajanje zaznamka 7"
3744
3745 #: src/libvlc-module.c:1131
3746 msgid "Set playlist bookmark 8"
3747 msgstr "Predvajanje zaznamka 8"
3748
3749 #: src/libvlc-module.c:1132
3750 msgid "Set playlist bookmark 9"
3751 msgstr "Predvajanje zaznamka 9"
3752
3753 #: src/libvlc-module.c:1133
3754 msgid "Set playlist bookmark 10"
3755 msgstr "Predvajanje zaznamka 10"
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1134
3758 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3759 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za izbor zaznamka."
3760
3761 #: src/libvlc-module.c:1136 modules/control/hotkeys.c:84
3762 msgid "Playlist bookmark 1"
3763 msgstr "Predvajanje zaznamka 1"
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:1137 modules/control/hotkeys.c:85
3766 msgid "Playlist bookmark 2"
3767 msgstr "Predvajanje zaznamka 2"
3768
3769 #: src/libvlc-module.c:1138 modules/control/hotkeys.c:86
3770 msgid "Playlist bookmark 3"
3771 msgstr "Predvajanje zaznamka 3"
3772
3773 #: src/libvlc-module.c:1139 modules/control/hotkeys.c:87
3774 msgid "Playlist bookmark 4"
3775 msgstr "Predvajanje zaznamka 4"
3776
3777 #: src/libvlc-module.c:1140 modules/control/hotkeys.c:88
3778 msgid "Playlist bookmark 5"
3779 msgstr "Predvajanje zaznamka 5"
3780
3781 #: src/libvlc-module.c:1141 modules/control/hotkeys.c:89
3782 msgid "Playlist bookmark 6"
3783 msgstr "Predvajanje zaznamka 6"
3784
3785 #: src/libvlc-module.c:1142 modules/control/hotkeys.c:90
3786 msgid "Playlist bookmark 7"
3787 msgstr "Predvajanje zaznamka 7"
3788
3789 #: src/libvlc-module.c:1143 modules/control/hotkeys.c:91
3790 msgid "Playlist bookmark 8"
3791 msgstr "Predvajanje zaznamka 8"
3792
3793 #: src/libvlc-module.c:1144 modules/control/hotkeys.c:92
3794 msgid "Playlist bookmark 9"
3795 msgstr "Predvajanje zaznamka 9"
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1145 modules/control/hotkeys.c:93
3798 msgid "Playlist bookmark 10"
3799 msgstr "Predvajanje zaznamka 10"
3800
3801 #: src/libvlc-module.c:1147
3802 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3803 msgstr "Možnost dovoli, da nastavite zaznamke predvajalne liste."
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1149
3806 msgid "Go back in browsing history"
3807 msgstr "Brskanje nazaj po zgodovini"
3808
3809 #: src/libvlc-module.c:1150
3810 msgid ""
3811 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3812 "history."
3813 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje nazaj po zgodovini."
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1151
3816 msgid "Go forward in browsing history"
3817 msgstr "Brskanje naprej po zgodovini"
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1152
3820 msgid ""
3821 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3822 "history."
3823 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje naprej po zgodovini."
3824
3825 #: src/libvlc-module.c:1154
3826 msgid "Cycle audio track"
3827 msgstr "Kroži med sledmi zvoka"
3828
3829 #: src/libvlc-module.c:1155
3830 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3831 msgstr "Kroži med sledmi zvoka, ki so na razpolago (jeziki)."
3832
3833 #: src/libvlc-module.c:1156
3834 msgid "Cycle subtitle track"
3835 msgstr "Kroži med ponapisi"
3836
3837 #: src/libvlc-module.c:1157
3838 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3839 msgstr "Kroži med podnapisi, ki so na razpolago."
3840
3841 #: src/libvlc-module.c:1158
3842 msgid "Cycle source aspect ratio"
3843 msgstr "Kroži izvorno razmerje velikosti"
3844
3845 #: src/libvlc-module.c:1159
3846 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3847 msgstr "Kroži med izvornimi razmerji velikosti določene na listi razmerij."
3848
3849 #: src/libvlc-module.c:1160
3850 msgid "Cycle video crop"
3851 msgstr "Kroženje obrezovanja slike"
3852
3853 #: src/libvlc-module.c:1161
3854 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3855 msgstr "Kroženje med načini obrezovanja slike."
3856
3857 #: src/libvlc-module.c:1162
3858 msgid "Cycle deinterlace modes"
3859 msgstr "Kroženje načinov razpletanja"
3860
3861 #: src/libvlc-module.c:1163
3862 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3863 msgstr "Kroženje med načini razpletanja"
3864
3865 #: src/libvlc-module.c:1164
3866 msgid "Show interface"
3867 msgstr "Pokaži vmesnik"
3868
3869 #: src/libvlc-module.c:1165
3870 msgid "Raise the interface above all other windows."
3871 msgstr "Dvigni vmesnik nad vsa ostala okna."
3872
3873 #: src/libvlc-module.c:1166
3874 msgid "Hide interface"
3875 msgstr "Skrij vmesnik"
3876
3877 #: src/libvlc-module.c:1167
3878 msgid "Lower the interface below all other windows."
3879 msgstr "Spusti vmesnik pod vsa ostala okna."
3880
3881 #: src/libvlc-module.c:1168
3882 msgid "Take video snapshot"
3883 msgstr "Zajemanje slike"
3884
3885 #: src/libvlc-module.c:1169
3886 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3887 msgstr "Zajemanje slike in shranjevanje datotek na disk."
3888
3889 #: src/libvlc-module.c:1171 modules/access_filter/record.c:53
3890 #: modules/access_filter/record.c:54
3891 msgid "Record"
3892 msgstr "Snemanje"
3893
3894 #: src/libvlc-module.c:1172
3895 msgid "Record access filter start/stop."
3896 msgstr "Filter snemanja začetek/zaustavitev."
3897
3898 #: src/libvlc-module.c:1173 modules/access_filter/dump.c:51
3899 #: modules/access_filter/dump.c:52
3900 msgid "Dump"
3901 msgstr "Izmet"
3902
3903 #: src/libvlc-module.c:1174
3904 #, fuzzy
3905 msgid "Media dump access filter trigger."
3906 msgstr "Filter snemanja začetek/zaustavitev."
3907
3908 #: src/libvlc-module.c:1176 src/libvlc-module.c:1177
3909 #: src/video_output/vout_intf.c:216
3910 msgid "Zoom"
3911 msgstr "Povečava"
3912
3913 #: src/libvlc-module.c:1179 src/libvlc-module.c:1180
3914 msgid "Un-Zoom"
3915 msgstr "Pomanjševanje"
3916
3917 #: src/libvlc-module.c:1182 src/libvlc-module.c:1183
3918 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
3919 msgstr "Obreži eno vrsto točk z vrha slike"
3920
3921 #: src/libvlc-module.c:1184 src/libvlc-module.c:1185
3922 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
3923 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na vrhu slike"
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:1187 src/libvlc-module.c:1188
3926 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
3927 msgstr "Obreži eno vrsto točk z leve strani slike"
3928
3929 #: src/libvlc-module.c:1189 src/libvlc-module.c:1190
3930 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
3931 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na levi strani slike"
3932
3933 #: src/libvlc-module.c:1192 src/libvlc-module.c:1193
3934 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
3935 msgstr "Obreži eno vrsto točk z dna slike"
3936
3937 #: src/libvlc-module.c:1194 src/libvlc-module.c:1195
3938 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
3939 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na dno slike"
3940
3941 #: src/libvlc-module.c:1197 src/libvlc-module.c:1198
3942 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
3943 msgstr "Obreži eno vrsto točk z desne strani slike"
3944
3945 #: src/libvlc-module.c:1199 src/libvlc-module.c:1200
3946 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
3947 msgstr "Prilepi eno vrsto točk z desne strani slike"
3948
3949 #: src/libvlc-module.c:1204
3950 #, c-format
3951 msgid ""
3952 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
3953 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
3954 "in the playlist.\n"
3955 "The first item specified will be played first.\n"
3956 "\n"
3957 "Options-styles:\n"
3958 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
3959 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3960 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
3961 "            and that overrides previous settings.\n"
3962 "\n"
3963 "Stream MRL syntax:\n"
3964 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3965 "option=value ...]\n"
3966 "\n"
3967 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3968 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3969 "\n"
3970 "URL syntax:\n"
3971 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3972 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3973 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3974 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3975 "  screen://                      Screen capture\n"
3976 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3977 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3978 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3979 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3980 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3981 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3982 "certain time\n"
3983 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3984 msgstr ""
3985 "Uporaba: %s [možnost] [pretok] ...\n"
3986 "Določite lahko več pretokov v ukazni vrstici. Uvrščeni bodo na predvajalno "
3987 "listo.\n"
3988 "Prvo izbrani predmet bo predvajan prvi.\n"
3989 "\n"
3990 "Možnosti-stili:\n"
3991 "  --option  Splošna možnost določena za celotno sejo.\n"
3992 "   -option  Enoznakovna različica splošne možnosti.\n"
3993 "   :option  Možnost samo za pretok neposredno pred možnostjo\n"
3994 "            in prevzame prejšnje nastavitve.\n"
3995 "\n"
3996 "Skladnja pretoka MRL:\n"
3997 "  [[dostop][/razvijanje]://]URL[@[naslov][:poglavje][-[naslov][:poglavje]]] "
3998 "[:možnost=vrednost ...]\n"
3999 "\n"
4000 "  Veliko splošnih možnosti je primernih tudi za MRL možnosti.\n"
4001 "  Pari :možnost=določeni so lahko pari vrednosti.\n"
4002 "\n"
4003 "URL skladnja:\n"
4004 "  [file://]filename              Medijska datoteka\n"
4005 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4006 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4007 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4008 "  screen://                      Zajem zaslona\n"
4009 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD naprava\n"
4010 "  [vcd://][device]               VCD naprava\n"
4011 "  [cdda://][device]              Zvočna CD naprava\n"
4012 "  udp:[[<izvorni naslov>]@[<naslov vezave>][:<vrata vezave>]]\n"
4013 "                                 UDP pretok poslan preko pretočnega "
4014 "strežnika\n"
4015 "  vlc:pause:<seconds>            Zaustavitev predvajanja za določen čas\n"
4016 "  vlc:quit                       Izhod iz programa\n"
4017
4018 #: src/libvlc-module.c:1316 src/video_output/vout_intf.c:425
4019 #: modules/gui/macosx/controls.m:438 modules/gui/macosx/controls.m:876
4020 #: modules/gui/macosx/intf.m:584 modules/gui/macosx/intf.m:639
4021 #: modules/video_output/snapshot.c:76
4022 msgid "Snapshot"
4023 msgstr "Zajem slike"
4024
4025 #: src/libvlc-module.c:1329
4026 msgid "Window properties"
4027 msgstr "Lastnosti oken"
4028
4029 #: src/libvlc-module.c:1372
4030 msgid "Subpictures"
4031 msgstr "Nalepke"
4032
4033 #: src/libvlc-module.c:1379 modules/codec/subsdec.c:144
4034 #: modules/demux/subtitle.c:66 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
4035 msgid "Subtitles"
4036 msgstr "Podnapisi"
4037
4038 #: src/libvlc-module.c:1396 modules/stream_out/transcode.c:156
4039 msgid "Overlays"
4040 msgstr "Prekrivanja"
4041
4042 #: src/libvlc-module.c:1404
4043 msgid "France"
4044 msgstr "France"
4045
4046 #: src/libvlc-module.c:1406
4047 msgid "Track settings"
4048 msgstr "Nastavitve sledi"
4049
4050 #: src/libvlc-module.c:1428
4051 msgid "Playback control"
4052 msgstr "Nadzor predvajanja"
4053
4054 #: src/libvlc-module.c:1443
4055 msgid "Default devices"
4056 msgstr "Privzete naprave"
4057
4058 #: src/libvlc-module.c:1452
4059 msgid "Network settings"
4060 msgstr "Nastavitve omrežja"
4061
4062 #: src/libvlc-module.c:1464
4063 msgid "Socks proxy"
4064 msgstr "SOCKS namestniški strežnik"
4065
4066 #: src/libvlc-module.c:1473
4067 msgid "Metadata"
4068 msgstr "Metapodatki"
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:1503
4071 msgid "Decoders"
4072 msgstr "Dekodirniki"
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/v4l2.c:57
4075 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
4076 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
4077 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:378
4078 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
4079 msgid "Input"
4080 msgstr "Datoteka"
4081
4082 #: src/libvlc-module.c:1546
4083 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:522
4084 msgid "VLM"
4085 msgstr "VLM"
4086
4087 #: src/libvlc-module.c:1579
4088 msgid "CPU"
4089 msgstr "CPE"
4090
4091 #: src/libvlc-module.c:1601
4092 msgid "Special modules"
4093 msgstr "Posebne enote"
4094
4095 #: src/libvlc-module.c:1608
4096 msgid "Plugins"
4097 msgstr "Vključki"
4098
4099 #: src/libvlc-module.c:1616
4100 msgid "Performance options"
4101 msgstr "Možnosti izvrševanja"
4102
4103 #: src/libvlc-module.c:1767
4104 msgid "Hot keys"
4105 msgstr "Tipkovne bližnjice"
4106
4107 #: src/libvlc-module.c:2082
4108 msgid "Jump sizes"
4109 msgstr "Velikost skokov"
4110
4111 #: src/libvlc-module.c:2161
4112 msgid "main program"
4113 msgstr "glavni program"
4114
4115 #: src/libvlc-module.c:2171
4116 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
4117 msgstr ""
4118 "izpiši pomoč predvajalnika VLC (lahko uporabite z možnostjo --advanced)"
4119
4120 #: src/libvlc-module.c:2177
4121 msgid ""
4122 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced)"
4123 msgstr ""
4124 "izpiši pomoč predvajalnika VLC in vseh njegovih enot (lahko uporabite z "
4125 "možnostjo --advanced)"
4126
4127 #: src/libvlc-module.c:2182
4128 msgid "print help for the advanced options"
4129 msgstr "izpiši pomoč predvajalnika za napredne možnosti"
4130
4131 #: src/libvlc-module.c:2187
4132 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4133 msgstr "vprašaj za dodatno podrobnost pri izpisu pomoči"
4134
4135 #: src/libvlc-module.c:2193
4136 msgid "print a list of available modules"
4137 msgstr "izpiši enote, ki so na razpolago"
4138
4139 #: src/libvlc-module.c:2199
4140 msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
4141 msgstr ""
4142 "izpiši pomoč o posamezni enoti (lahko uporabite z možnostjo --advanced)"
4143
4144 #: src/libvlc-module.c:2204
4145 msgid "save the current command line options in the config"
4146 msgstr "shrani trenutne možnosti ukazne vrstice med nastavitve"
4147
4148 #: src/libvlc-module.c:2209
4149 msgid "reset the current config to the default values"
4150 msgstr "obnovi trenutne nastavitve na privzete vrednosti"
4151
4152 #: src/libvlc-module.c:2214
4153 msgid "use alternate config file"
4154 msgstr "uporabi drugo datoteko nastavitev"
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:2219
4157 msgid "resets the current plugins cache"
4158 msgstr "počisti trenutni predpomnilnik vključkov"
4159
4160 #: src/libvlc-module.c:2224
4161 msgid "print version information"
4162 msgstr "izpiši podrobnosti verzije"
4163
4164 #: src/misc/configuration.c:1181
4165 msgid "boolean"
4166 msgstr "boolean"
4167
4168 #: src/misc/configuration.c:1192
4169 msgid "key"
4170 msgstr "Ključ"
4171
4172 #: src/playlist/engine.c:125 src/playlist/engine.c:127
4173 #: src/playlist/loadsave.c:101
4174 msgid "Media Library"
4175 msgstr "Medijska knjižnica"
4176
4177 #: src/playlist/tree.c:59
4178 msgid "Undefined"
4179 msgstr "Nedoločeno"
4180
4181 #: src/text/iso-639_def.h:38
4182 msgid "Afar"
4183 msgstr "afarščina"
4184
4185 #: src/text/iso-639_def.h:39
4186 msgid "Abkhazian"
4187 msgstr "abkhajščina"
4188
4189 #: src/text/iso-639_def.h:40
4190 msgid "Afrikaans"
4191 msgstr "afriščina"
4192
4193 #: src/text/iso-639_def.h:41
4194 msgid "Albanian"
4195 msgstr "albanščina"
4196
4197 #: src/text/iso-639_def.h:42
4198 msgid "Amharic"
4199 msgstr "amharščina"
4200
4201 #: src/text/iso-639_def.h:43
4202 msgid "Arabic"
4203 msgstr "arabščina"
4204
4205 #: src/text/iso-639_def.h:44
4206 msgid "Armenian"
4207 msgstr "armenščina"
4208
4209 #: src/text/iso-639_def.h:45
4210 msgid "Assamese"
4211 msgstr "asamščina"
4212
4213 #: src/text/iso-639_def.h:46
4214 msgid "Avestan"
4215 msgstr "avestanščina"
4216
4217 #: src/text/iso-639_def.h:47
4218 msgid "Aymara"
4219 msgstr "ajmarščina"
4220
4221 #: src/text/iso-639_def.h:48
4222 msgid "Azerbaijani"
4223 msgstr "azerbajdžanščina"
4224
4225 #: src/text/iso-639_def.h:49
4226 msgid "Bashkir"
4227 msgstr "baškirščina"
4228
4229 #: src/text/iso-639_def.h:50
4230 msgid "Basque"
4231 msgstr "baskovščina"
4232
4233 #: src/text/iso-639_def.h:51
4234 msgid "Belarusian"
4235 msgstr "beloruščina"
4236
4237 #: src/text/iso-639_def.h:52
4238 msgid "Bengali"
4239 msgstr "bengalščina"
4240
4241 #: src/text/iso-639_def.h:53
4242 msgid "Bihari"
4243 msgstr "biharščina"
4244
4245 #: src/text/iso-639_def.h:54
4246 msgid "Bislama"
4247 msgstr "bislamščina"
4248
4249 #: src/text/iso-639_def.h:55
4250 msgid "Bosnian"
4251 msgstr "bosanščina"
4252
4253 #: src/text/iso-639_def.h:56
4254 msgid "Breton"
4255 msgstr "bretonščina"
4256
4257 #: src/text/iso-639_def.h:57
4258 msgid "Bulgarian"
4259 msgstr "bolgarščina"
4260
4261 #: src/text/iso-639_def.h:58
4262 msgid "Burmese"
4263 msgstr "burmanščina"
4264
4265 #: src/text/iso-639_def.h:60
4266 msgid "Chamorro"
4267 msgstr "čamorščina"
4268
4269 #: src/text/iso-639_def.h:61
4270 msgid "Chechen"
4271 msgstr "čečenščina"
4272
4273 #: src/text/iso-639_def.h:62
4274 msgid "Chinese"
4275 msgstr "kitajščina"
4276
4277 #: src/text/iso-639_def.h:63
4278 msgid "Church Slavic"
4279 msgstr "staro slovanščina"
4280
4281 #: src/text/iso-639_def.h:64
4282 msgid "Chuvash"
4283 msgstr "čuvaščina"
4284
4285 #: src/text/iso-639_def.h:65
4286 msgid "Cornish"
4287 msgstr "kornščina"
4288
4289 #: src/text/iso-639_def.h:66
4290 msgid "Corsican"
4291 msgstr "Korziščina"
4292
4293 #: src/text/iso-639_def.h:70
4294 msgid "Dzongkha"
4295 msgstr "dzongkha"
4296
4297 #: src/text/iso-639_def.h:71
4298 msgid "English"
4299 msgstr "angleščina"
4300
4301 #: src/text/iso-639_def.h:72
4302 msgid "Esperanto"
4303 msgstr "esperanto"
4304
4305 #: src/text/iso-639_def.h:73
4306 msgid "Estonian"
4307 msgstr "estonščina"
4308
4309 #: src/text/iso-639_def.h:74
4310 msgid "Faroese"
4311 msgstr "farščina"
4312
4313 #: src/text/iso-639_def.h:75
4314 msgid "Fijian"
4315 msgstr "fidžijščina"
4316
4317 #: src/text/iso-639_def.h:76
4318 msgid "Finnish"
4319 msgstr "finščina"
4320
4321 #: src/text/iso-639_def.h:78
4322 msgid "Frisian"
4323 msgstr "frisianščina"
4324
4325 #: src/text/iso-639_def.h:81
4326 msgid "Gaelic (Scots)"
4327 msgstr "galščina"
4328
4329 #: src/text/iso-639_def.h:82
4330 msgid "Irish"
4331 msgstr "irščina"
4332
4333 #: src/text/iso-639_def.h:83
4334 msgid "Gallegan"
4335 msgstr "galanščina"
4336
4337 #: src/text/iso-639_def.h:84
4338 msgid "Manx"
4339 msgstr "manska gelščina"
4340
4341 #: src/text/iso-639_def.h:85
4342 msgid "Greek, Modern ()"
4343 msgstr "grščina, moderna"
4344
4345 #: src/text/iso-639_def.h:86
4346 msgid "Guarani"
4347 msgstr "gvaranščina"
4348
4349 #: src/text/iso-639_def.h:87
4350 msgid "Gujarati"
4351 msgstr "gudžaratščina"
4352
4353 #: src/text/iso-639_def.h:89
4354 msgid "Herero"
4355 msgstr "hererščina"
4356
4357 #: src/text/iso-639_def.h:90
4358 msgid "Hindi"
4359 msgstr "hindujščina"
4360
4361 #: src/text/iso-639_def.h:91
4362 msgid "Hiri Motu"
4363 msgstr "hiri motu"
4364
4365 #: src/text/iso-639_def.h:93
4366 msgid "Icelandic"
4367 msgstr "islandščina"
4368
4369 #: src/text/iso-639_def.h:94
4370 msgid "Inuktitut"
4371 msgstr "inuktituščina"
4372
4373 #: src/text/iso-639_def.h:95
4374 msgid "Interlingue"
4375 msgstr "interlingve"
4376
4377 #: src/text/iso-639_def.h:96
4378 msgid "Interlingua"
4379 msgstr "interlingva"
4380
4381 #: src/text/iso-639_def.h:97
4382 msgid "Indonesian"
4383 msgstr "indonezijščina"
4384
4385 #: src/text/iso-639_def.h:98
4386 msgid "Inupiaq"
4387 msgstr "inupajščina"
4388
4389 #: src/text/iso-639_def.h:100
4390 msgid "Javanese"
4391 msgstr "javanščina"
4392
4393 #: src/text/iso-639_def.h:102
4394 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
4395 msgstr "kalalisujščina, grenlandija"
4396
4397 #: src/text/iso-639_def.h:103
4398 msgid "Kannada"
4399 msgstr "kanareščina"
4400
4401 #: src/text/iso-639_def.h:104
4402 msgid "Kashmiri"
4403 msgstr "kašmirščina"
4404
4405 #: src/text/iso-639_def.h:105
4406 msgid "Kazakh"
4407 msgstr "kazahstanščina"
4408
4409 #: src/text/iso-639_def.h:106
4410 msgid "Khmer"
4411 msgstr "kmerščina"
4412
4413 #: src/text/iso-639_def.h:107
4414 msgid "Kikuyu"
4415 msgstr "gikujščina"
4416
4417 #: src/text/iso-639_def.h:108
4418 msgid "Kinyarwanda"
4419 msgstr "kinjarvanda"
4420
4421 #: src/text/iso-639_def.h:109
4422 msgid "Kirghiz"
4423 msgstr "kirghizijščina"
4424
4425 #: src/text/iso-639_def.h:110
4426 msgid "Komi"
4427 msgstr "komiščina"
4428
4429 #: src/text/iso-639_def.h:112
4430 msgid "Kuanyama"
4431 msgstr "kvanjama"
4432
4433 #: src/text/iso-639_def.h:113
4434 msgid "Kurdish"
4435 msgstr "kurdščina"
4436
4437 #: src/text/iso-639_def.h:114
4438 msgid "Lao"
4439 msgstr "laoščina"
4440
4441 #: src/text/iso-639_def.h:115
4442 msgid "Latin"
4443 msgstr "latinščina"
4444
4445 #: src/text/iso-639_def.h:116
4446 msgid "Latvian"
4447 msgstr "latvijščina"
4448
4449 #: src/text/iso-639_def.h:117
4450 msgid "Lingala"
4451 msgstr "lingala"
4452
4453 #: src/text/iso-639_def.h:118
4454 msgid "Lithuanian"
4455 msgstr "litvanščina"
4456
4457 #: src/text/iso-639_def.h:119
4458 msgid "Letzeburgesch"
4459 msgstr "luksemburščina"
4460
4461 #: src/text/iso-639_def.h:120
4462 msgid "Macedonian"
4463 msgstr "makedonščina"
4464
4465 #: src/text/iso-639_def.h:121
4466 msgid "Marshall"
4467 msgstr "maršalščina"
4468
4469 #: src/text/iso-639_def.h:122
4470 msgid "Malayalam"
4471 msgstr "malajščina"
4472
4473 #: src/text/iso-639_def.h:123
4474 msgid "Maori"
4475 msgstr "maorščina"
4476
4477 #: src/text/iso-639_def.h:124
4478 msgid "Marathi"
4479 msgstr "maratščina"
4480
4481 #: src/text/iso-639_def.h:126
4482 msgid "Malagasy"
4483 msgstr "malgaščina"
4484
4485 #: src/text/iso-639_def.h:127
4486 msgid "Maltese"
4487 msgstr "malteščina"
4488
4489 #: src/text/iso-639_def.h:128
4490 msgid "Moldavian"
4491 msgstr "moldavščina"
4492
4493 #: src/text/iso-639_def.h:129
4494 msgid "Mongolian"
4495 msgstr "mongolščina"
4496
4497 #: src/text/iso-639_def.h:130
4498 msgid "Nauru"
4499 msgstr "navrujščina"
4500
4501 #: src/text/iso-639_def.h:131
4502 msgid "Navajo"
4503 msgstr "navajščina"
4504
4505 #: src/text/iso-639_def.h:132
4506 msgid "Ndebele, South"
4507 msgstr "ndebelščina, južna"
4508
4509 #: src/text/iso-639_def.h:133
4510 msgid "Ndebele, North"
4511 msgstr "ndebelščina, severna"
4512
4513 #: src/text/iso-639_def.h:134
4514 msgid "Ndonga"
4515 msgstr "ndongščina"
4516
4517 #: src/text/iso-639_def.h:135
4518 msgid "Nepali"
4519 msgstr "nepalščina"
4520
4521 #: src/text/iso-639_def.h:136
4522 msgid "Norwegian"
4523 msgstr "norveščina"
4524
4525 #: src/text/iso-639_def.h:137
4526 msgid "Norwegian Nynorsk"
4527 msgstr "norveščina norsk"
4528
4529 #: src/text/iso-639_def.h:138
4530 msgid "Norwegian Bokmaal"
4531 msgstr "norveščina bokmal"
4532
4533 #: src/text/iso-639_def.h:139
4534 msgid "Chichewa; Nyanja"
4535 msgstr "čičevajščina"
4536
4537 #: src/text/iso-639_def.h:140
4538 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
4539 msgstr "okcitanščina"
4540
4541 #: src/text/iso-639_def.h:141
4542 msgid "Oriya"
4543 msgstr "orijščina"
4544
4545 #: src/text/iso-639_def.h:142
4546 msgid "Oromo"
4547 msgstr "oromščina"
4548
4549 #: src/text/iso-639_def.h:144
4550 msgid "Ossetian; Ossetic"
4551 msgstr "osetinščina"
4552
4553 #: src/text/iso-639_def.h:145
4554 msgid "Panjabi"
4555 msgstr "pandžabščina"
4556
4557 #: src/text/iso-639_def.h:146
4558 msgid "Persian"
4559 msgstr "perzijščina"
4560
4561 #: src/text/iso-639_def.h:147
4562 msgid "Pali"
4563 msgstr "palščina"
4564
4565 #: src/text/iso-639_def.h:148
4566 msgid "Polish"
4567 msgstr "polščina"
4568
4569 #: src/text/iso-639_def.h:149
4570 msgid "Portuguese"
4571 msgstr "portugalščina"
4572
4573 #: src/text/iso-639_def.h:150
4574 msgid "Pushto"
4575 msgstr "paštu"
4576
4577 #: src/text/iso-639_def.h:151
4578 msgid "Quechua"
4579 msgstr "kečvanščina"
4580
4581 #: src/text/iso-639_def.h:152
4582 msgid "Raeto-Romance"
4583 msgstr "retoromanščina"
4584
4585 #: src/text/iso-639_def.h:154
4586 msgid "Rundi"
4587 msgstr "rundščina"
4588
4589 #: src/text/iso-639_def.h:156
4590 msgid "Sango"
4591 msgstr "sango"
4592
4593 #: src/text/iso-639_def.h:157
4594 msgid "Sanskrit"
4595 msgstr "sanskrt"
4596
4597 #: src/text/iso-639_def.h:158
4598 msgid "Serbian"
4599 msgstr "srbščina"
4600
4601 #: src/text/iso-639_def.h:159
4602 msgid "Croatian"
4603 msgstr "hrvaščina"
4604
4605 #: src/text/iso-639_def.h:160
4606 msgid "Sinhalese"
4607 msgstr "singalščina"
4608
4609 #: src/text/iso-639_def.h:163
4610 msgid "Northern Sami"
4611 msgstr "samščina, severna"
4612
4613 #: src/text/iso-639_def.h:164
4614 msgid "Samoan"
4615 msgstr "samojščina"
4616
4617 #: src/text/iso-639_def.h:165
4618 msgid "Shona"
4619 msgstr "šonščina"
4620
4621 #: src/text/iso-639_def.h:166
4622 msgid "Sindhi"
4623 msgstr "sindščina"
4624
4625 #: src/text/iso-639_def.h:167
4626 msgid "Somali"
4627 msgstr "somalščina"
4628
4629 #: src/text/iso-639_def.h:168
4630 msgid "Sotho, Southern"
4631 msgstr "sotojščina, južna"
4632
4633 #: src/text/iso-639_def.h:170
4634 msgid "Sardinian"
4635 msgstr "sardinščina"
4636
4637 #: src/text/iso-639_def.h:171
4638 msgid "Swati"
4639 msgstr "svaziščina"
4640
4641 #: src/text/iso-639_def.h:172
4642 msgid "Sundanese"
4643 msgstr "sundščina"
4644
4645 #: src/text/iso-639_def.h:173
4646 msgid "Swahili"
4647 msgstr "svahili"
4648
4649 #: src/text/iso-639_def.h:175
4650 msgid "Tahitian"
4651 msgstr "tahitijščina"
4652
4653 #: src/text/iso-639_def.h:176
4654 msgid "Tamil"
4655 msgstr "tamilščina"
4656
4657 #: src/text/iso-639_def.h:177
4658 msgid "Tatar"
4659 msgstr "tatarščina"
4660
4661 #: src/text/iso-639_def.h:178
4662 msgid "Telugu"
4663 msgstr "telugujščina"
4664
4665 #: src/text/iso-639_def.h:179
4666 msgid "Tajik"
4667 msgstr "tadžikistanščina"
4668
4669 #: src/text/iso-639_def.h:180
4670 msgid "Tagalog"
4671 msgstr "tagaloščina"
4672
4673 #: src/text/iso-639_def.h:181
4674 msgid "Thai"
4675 msgstr "tajščina"
4676
4677 #: src/text/iso-639_def.h:182
4678 msgid "Tibetan"
4679 msgstr "tibetanščina"
4680
4681 #: src/text/iso-639_def.h:183
4682 msgid "Tigrinya"
4683 msgstr "tigrinjščina"
4684
4685 #: src/text/iso-639_def.h:184
4686 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
4687 msgstr "tonganščina"
4688
4689 #: src/text/iso-639_def.h:185
4690 msgid "Tswana"
4691 msgstr "tsvanščina"
4692
4693 #: src/text/iso-639_def.h:186
4694 msgid "Tsonga"
4695 msgstr "tsongščina"
4696
4697 #: src/text/iso-639_def.h:188
4698 msgid "Turkmen"
4699 msgstr "turkmenščina"
4700
4701 #: src/text/iso-639_def.h:189
4702 msgid "Twi"
4703 msgstr "tvijščina"
4704
4705 #: src/text/iso-639_def.h:190
4706 msgid "Uighur"
4707 msgstr "ujgurščina"
4708
4709 #: src/text/iso-639_def.h:191
4710 msgid "Ukrainian"
4711 msgstr "ukrajinščina"
4712
4713 #: src/text/iso-639_def.h:192
4714 msgid "Urdu"
4715 msgstr "urdujščina"
4716
4717 #: src/text/iso-639_def.h:193
4718 msgid "Uzbek"
4719 msgstr "uzbekistanščina"
4720
4721 #: src/text/iso-639_def.h:194
4722 msgid "Vietnamese"
4723 msgstr "vijetnamščina"
4724
4725 #: src/text/iso-639_def.h:195
4726 msgid "Volapuk"
4727 msgstr "volapuk"
4728
4729 #: src/text/iso-639_def.h:196
4730 msgid "Welsh"
4731 msgstr "valižanščina"
4732
4733 #: src/text/iso-639_def.h:197
4734 msgid "Wolof"
4735 msgstr "volofanščina"
4736
4737 #: src/text/iso-639_def.h:198
4738 msgid "Xhosa"
4739 msgstr "koščina"
4740
4741 #: src/text/iso-639_def.h:199
4742 msgid "Yiddish"
4743 msgstr "jidiščina"
4744
4745 #: src/text/iso-639_def.h:200
4746 msgid "Yoruba"
4747 msgstr "jorubščina"
4748
4749 #: src/text/iso-639_def.h:201
4750 msgid "Zhuang"
4751 msgstr "džangščina"
4752
4753 #: src/text/iso-639_def.h:202
4754 msgid "Zulu"
4755 msgstr "zulujščina"
4756
4757 #: src/text/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:969
4758 msgid "Unknown"
4759 msgstr "Neznano"
4760
4761 #: src/video_output/video_output.c:403 modules/gui/macosx/intf.m:595
4762 #: modules/gui/macosx/intf.m:596 modules/video_filter/deinterlace.c:122
4763 msgid "Deinterlace"
4764 msgstr "Razpletanje"
4765
4766 #: src/video_output/video_output.c:407 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4767 msgid "Discard"
4768 msgstr "Zavrzi"
4769
4770 #: src/video_output/video_output.c:409 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4771 msgid "Blend"
4772 msgstr "Prelivanje"
4773
4774 #: src/video_output/video_output.c:411 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4775 msgid "Mean"
4776 msgstr "Sredina"
4777
4778 #: src/video_output/video_output.c:413 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4779 msgid "Bob"
4780 msgstr "Bob"
4781
4782 #: src/video_output/video_output.c:415 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4783 msgid "Linear"
4784 msgstr "Linearno"
4785
4786 #: src/video_output/vout_intf.c:228
4787 msgid "1:4 Quarter"
4788 msgstr "1:4 Četrtina"
4789
4790 #: src/video_output/vout_intf.c:230
4791 msgid "1:2 Half"
4792 msgstr "1:2 Polovica"
4793
4794 #: src/video_output/vout_intf.c:232
4795 msgid "1:1 Original"
4796 msgstr "1:1 Original"
4797
4798 #: src/video_output/vout_intf.c:234
4799 msgid "2:1 Double"
4800 msgstr "2:1 Dvojno"
4801
4802 #: src/video_output/vout_intf.c:261 modules/gui/macosx/intf.m:589
4803 #: modules/gui/macosx/intf.m:590 modules/video_filter/crop.c:102
4804 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:130
4805 msgid "Crop"
4806 msgstr "Obreži"
4807
4808 #: src/video_output/vout_intf.c:348 modules/gui/macosx/intf.m:587
4809 #: modules/gui/macosx/intf.m:588
4810 msgid "Aspect-ratio"
4811 msgstr "R_azmerje velikosti"
4812
4813 #: modules/access/cdda.c:60 modules/access/dshow/dshow.cpp:93
4814 #: modules/access/dv.c:68 modules/access/dvb/access.c:73
4815 #: modules/access/dvdnav.c:67 modules/access/dvdread.c:64
4816 #: modules/access/fake.c:41 modules/access/file.c:79 modules/access/ftp.c:54
4817 #: modules/access/gnomevfs.c:45 modules/access/http.c:56
4818 #: modules/access/mms/mms.c:46 modules/access/pvr.c:47
4819 #: modules/access/screen/screen.c:36 modules/access/smb.c:61
4820 #: modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:58 modules/access/v4l.c:76
4821 #: modules/access/vcd/vcd.c:41
4822 msgid "Caching value in ms"
4823 msgstr "Predpomnilniška vrednost v ms"
4824
4825 #: modules/access/cdda.c:62
4826 msgid ""
4827 "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
4828 "milliseconds."
4829 msgstr ""
4830 "Predpomnilna vrednost za zvočni CD. Vrednost je določena v milisekundah."
4831
4832 #: modules/access/cdda.c:66 modules/gui/macosx/open.m:178
4833 #: modules/gui/macosx/open.m:509 modules/gui/macosx/open.m:600
4834 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:697
4835 msgid "Audio CD"
4836 msgstr "Zvočni CD"
4837
4838 #: modules/access/cdda.c:67
4839 msgid "Audio CD input"
4840 msgstr "Zvočni CD dovod"
4841
4842 #: modules/access/cdda.c:73
4843 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
4844 msgstr "[cdda:][naprava][@[sled]]"
4845
4846 #: modules/access/cdda.c:85
4847 msgid "CDDB Server"
4848 msgstr "Strežnik CDDB"
4849
4850 #: modules/access/cdda.c:85
4851 msgid "Address of the CDDB server to use."
4852 msgstr "Nastavitev naslova CDDB strežnika"
4853
4854 #: modules/access/cdda.c:88
4855 msgid "CDDB port"
4856 msgstr "Vrata CDDB"
4857
4858 #: modules/access/cdda.c:88
4859 msgid "CDDB Server port to use."
4860 msgstr "Nastavitev CDDB vrat strežnika."
4861
4862 #: modules/access/cdda.c:451
4863 msgid "Audio CD - Track "
4864 msgstr "Zvočni CD - Sled "
4865
4866 #: modules/access/cdda.c:468
4867 #, c-format
4868 msgid "Audio CD - Track %i"
4869 msgstr "Zvočni CD - Sled %i"
4870
4871 #: modules/access/cdda/access.c:294
4872 msgid "CD reading failed"
4873 msgstr "Napaka med branjem CD medija"
4874
4875 #: modules/access/cdda/access.c:295
4876 #, c-format
4877 ms