* Slovenian l10n update by Matej Urbancic.
[vlc.git] / po / sl.po
1 # Slovenian translation of VLC.
2 # Copyright (C) 2005-2007 the VideoLAN team.
3 # This file is distributed under the same license as the program package.
4 #
5 # Slovenian maintainer: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>.
6 #
7 # Translators:
8 # Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2005 - 2007.
9 #
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: vlc 0.9.0\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14 "POT-Creation-Date: 2007-05-22 23:37+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2007-05-21 08:05+0100\n"
16 "Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
17 "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Language: Slovenian\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
25 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
26 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
27
28 #: include/vlc_config_cat.h:36
29 msgid "VLC preferences"
30 msgstr "Lastnosti VLC"
31
32 #: include/vlc_config_cat.h:38
33 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
34 msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."
35
36 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
37 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
38 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
39 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
40 msgid "General"
41 msgstr "Splošno"
42
43 #: include/vlc_config_cat.h:43 modules/misc/dummy/dummy.c:65
44 msgid "Interface"
45 msgstr "Vmesnik"
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:44
48 msgid "Settings for VLC's interfaces"
49 msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:46
52 msgid "General interface settings"
53 msgstr "Splošne nastavitve vmesnika"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:48
56 msgid "Main interfaces"
57 msgstr "Glavni vmesniki"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:49
60 msgid "Settings for the main interface"
61 msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
64 msgid "Control interfaces"
65 msgstr "Nadzorni vmesniki"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:52
68 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
69 msgstr "Nastavitve nadzornih vmesnikov predvajalnika VLC"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
72 msgid "Hotkeys settings"
73 msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1778
76 #: src/libvlc-module.c:1271 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
77 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:588
78 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
79 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
80 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
81 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
82 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
83 msgid "Audio"
84 msgstr "Zvok"
85
86 #: include/vlc_config_cat.h:59
87 msgid "Audio settings"
88 msgstr "Nastavitve zvoka"
89
90 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
91 msgid "General audio settings"
92 msgstr "Splošne nastavitve zvoka"
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
95 #: src/video_output/video_output.c:432
96 msgid "Filters"
97 msgstr "Filtri"
98
99 #: include/vlc_config_cat.h:66
100 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
101 msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega vala."
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
104 #: modules/gui/macosx/intf.m:598 modules/gui/macosx/intf.m:599
105 msgid "Visualizations"
106 msgstr "Ponazoritve"
107
108 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
109 msgid "Audio visualizations"
110 msgstr "Ponazoritve zvoka"
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
113 msgid "Output modules"
114 msgstr "Odvodne enote"
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:73
117 msgid "These are general settings for audio output modules."
118 msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
119
120 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1619
121 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
122 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
123 msgid "Miscellaneous"
124 msgstr "Ostalo"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:76
127 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
128 msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
129
130 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1806
131 #: src/libvlc-module.c:1306 modules/gui/macosx/extended.m:69
132 #: modules/gui/macosx/intf.m:601 modules/gui/macosx/output.m:160
133 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
134 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
135 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
136 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
137 #: modules/stream_out/transcode.c:202
138 msgid "Video"
139 msgstr "Slika"
140
141 #: include/vlc_config_cat.h:80
142 msgid "Video settings"
143 msgstr "Nastavitve slike"
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
146 msgid "General video settings"
147 msgstr "Splošne nastavitve slike"
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:87
150 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
151 msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slike."
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:91
154 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
155 msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi pretoka slikovnega vala."
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:93
158 msgid "Subtitles/OSD"
159 msgstr "Podnapisi/OSD"
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:94
162 msgid ""
163 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
164 "subpictures\"."
165 msgstr ""
166 "Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivanje nalepk"
167 "\" na zaslonu."
168
169 #: include/vlc_config_cat.h:103
170 msgid "Input / Codecs"
171 msgstr "Dovod / Kodek"
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:104
174 msgid ""
175 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
176 "VLC. Encoder settings can also be found here."
177 msgstr ""
178 "Nastavitve dovajanja, deljenja in dekodiranja delov predvajalnika VLC ter "
179 "nastavitve kodirnikov."
180
181 #: include/vlc_config_cat.h:107
182 msgid "Access modules"
183 msgstr "Enote dostopa"
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:109
186 msgid ""
187 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
188 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
189 msgstr ""
190 "Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa predvajanja VLC. Splošne "
191 "nastavitve vključujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti "
192 "predpomnilnika."
193
194 #: include/vlc_config_cat.h:113
195 msgid "Access filters"
196 msgstr "Filtri dostopa"
197
198 #: include/vlc_config_cat.h:115
199 msgid ""
200 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
201 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
202 "you are doing."
203 msgstr ""
204 "Filtri dostopa so posebne enote, ki omogočajo uporabno naprednih operacij "
205 "pretakanja medijev v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
206 "res prepričani o delovanju."
207
208 #: include/vlc_config_cat.h:119
209 msgid "Demuxers"
210 msgstr "Razvijalci"
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:120
213 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
214 msgstr "Razvijalci ločujejo valove zvoka in slike. "
215
216 #: include/vlc_config_cat.h:122
217 msgid "Video codecs"
218 msgstr "Slikovni kodeki"
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:123
221 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
222 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:125
225 msgid "Audio codecs"
226 msgstr "Kodeki zvoka"
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:126
229 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
230 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja zvoka."
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:128
233 msgid "Other codecs"
234 msgstr "Ostali kodeki"
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:129
237 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
238 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike in zvoka."
239
240 #: include/vlc_config_cat.h:132
241 msgid "General input settings. Use with care."
242 msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno."
243
244 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1547
245 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
246 msgid "Stream output"
247 msgstr "Prikaz pretoka"
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:137
250 msgid ""
251 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
252 "incoming streams.\n"
253 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
254 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
255 "RTSP).\n"
256 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
257 "duplicating...)."
258 msgstr ""
259 "Odvod valov dovoljuje predvajalniku, da se obnaša kot strežnik ali da "
260 "shranjuje dovodne valove.\n"
261 "Valovi so najprej združeni in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
262 "valove shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
263 "Serijske odvodne valovne enote dovolijo napredno pretočno obdelavo "
264 "(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
265
266 #: include/vlc_config_cat.h:145
267 msgid "General stream output settings"
268 msgstr "Splošne nastavitve odvoda vala"
269
270 #: include/vlc_config_cat.h:147
271 msgid "Muxers"
272 msgstr "Zvijalci"
273
274 #: include/vlc_config_cat.h:149
275 msgid ""
276 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
277 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
278 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
279 "You can also set default parameters for each muxer."
280 msgstr ""
281 "Zvijalci zvijajo osnovne valove (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
282 "Nastavitev omogoča, da vedno uporabite določen zvijalec. Spreminjanje "
283 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
284 "Lahko določite privzete parametre za vsak zvijalec."
285
286 #: include/vlc_config_cat.h:155
287 msgid "Access output"
288 msgstr "Dostopni odvod"
289
290 #: include/vlc_config_cat.h:157
291 msgid ""
292 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
293 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
294 "should probably not do that.\n"
295 "You can also set default parameters for each access output."
296 msgstr ""
297 "Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zvitih valov. Nastavitev omogoča "
298 "da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve ni "
299 "priporočljivo.\n"
300 "Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
301
302 #: include/vlc_config_cat.h:162
303 msgid "Packetizers"
304 msgstr "Paketnik"
305
306 #: include/vlc_config_cat.h:164
307 msgid ""
308 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
309 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
310 "not do that.\n"
311 "You can also set default parameters for each packetizer."
312 msgstr ""
313 "Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih valov pretoka pred "
314 "zvijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
315 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
316 "Določite lahko tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
317
318 #: include/vlc_config_cat.h:170
319 msgid "Sout stream"
320 msgstr "Serijski odvodni val."
321
322 #: include/vlc_config_cat.h:171
323 msgid ""
324 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
325 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
326 "for each sout stream module here."
327 msgstr ""
328 "Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig "
329 "procesiranja. Več informacij lahko najdete v priročniku. Nastavite lahko "
330 "različne možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
331
332 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:120
333 msgid "SAP"
334 msgstr "SAP"
335
336 #: include/vlc_config_cat.h:178
337 msgid ""
338 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
339 "multicast UDP or RTP."
340 msgstr ""
341 "SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
342 "skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
343
344 #: include/vlc_config_cat.h:181
345 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
346 msgid "VOD"
347 msgstr "VOD"
348
349 #: include/vlc_config_cat.h:182
350 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
351 msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
352
353 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1683
354 #: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
355 #: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
356 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
357 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:533
358 #: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
359 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
360 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
361 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
362 msgid "Playlist"
363 msgstr "Seznam predvajanja"
364
365 #: include/vlc_config_cat.h:187
366 msgid ""
367 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
368 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
369 msgstr ""
370 "Nastavitve povezane z obnašanjem seznama predvajanja (primer: način "
371 "predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na seznam "
372 "predvajanja (\"odkrivanje storitev\")."
373
374 #: include/vlc_config_cat.h:191
375 msgid "General playlist behaviour"
376 msgstr "Splošne lastnosti seznama predvajanja"
377
378 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:449
379 msgid "Services discovery"
380 msgstr "Odkrivanje storitev"
381
382 #: include/vlc_config_cat.h:193
383 msgid ""
384 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
385 "playlist."
386 msgstr ""
387 "Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
388 "seznam predvajanja."
389
390 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1506
391 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
392 msgid "Advanced"
393 msgstr "Napredno"
394
395 #: include/vlc_config_cat.h:198
396 msgid "Advanced settings. Use with care."
397 msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno."
398
399 #: include/vlc_config_cat.h:200
400 msgid "CPU features"
401 msgstr "Značilnosti CPE"
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:201
404 msgid ""
405 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
406 "not change these settings."
407 msgstr ""
408 "Lahko onemogočite nekatere možnosti pospeševanja CPE. Najverjetneje bo to "
409 "vplivalo na slabše delovanje predvajalnika."
410
411 #: include/vlc_config_cat.h:204
412 msgid "Advanced settings"
413 msgstr "Podrobni pogled"
414
415 #: include/vlc_config_cat.h:205
416 msgid "Other advanced settings"
417 msgstr "Preostale napredne nastavitve"
418
419 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
420 #: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
421 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
422 msgid "Network"
423 msgstr "Omrežje"
424
425 #: include/vlc_config_cat.h:208
426 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
427 msgstr ""
428 "Te enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom "
429 "predvajalnika VLC."
430
431 #: include/vlc_config_cat.h:213
432 msgid "Chroma modules settings"
433 msgstr "Nastavitve barvnih enot"
434
435 #: include/vlc_config_cat.h:214
436 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
437 msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."
438
439 #: include/vlc_config_cat.h:216
440 msgid "Packetizer modules settings"
441 msgstr "Nastavitve enot paketnika"
442
443 #: include/vlc_config_cat.h:220
444 msgid "Encoders settings"
445 msgstr "Nastavitve kodirnikov"
446
447 #: include/vlc_config_cat.h:222
448 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
449 msgstr ""
450 "Splošne nastavitve kodiranja slikovnih in zvočnih enote ter kodiranje "
451 "podnapisov."
452
453 #: include/vlc_config_cat.h:225
454 msgid "Dialog providers settings"
455 msgstr "Nastavitve oken ponudnikov"
456
457 #: include/vlc_config_cat.h:227
458 msgid "Dialog providers can be configured here."
459 msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
460
461 #: include/vlc_config_cat.h:229
462 msgid "Subtitle demuxer settings"
463 msgstr "Nastavitve razvijalca podnapisov"
464
465 #: include/vlc_config_cat.h:231
466 msgid ""
467 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
468 "example by setting the subtitles type or file name."
469 msgstr ""
470 "Nastavitve razvijalca podnapisov določajo obnašanje, tip besedila in "
471 "privzete besedilne datoteke."
472
473 #: include/vlc_config_cat.h:238
474 msgid "No help available"
475 msgstr "Na voljo ni pomoči"
476
477 #: include/vlc_config_cat.h:239
478 msgid "There is no help available for these modules."
479 msgstr "Za te enote ni na voljo pomoči."
480
481 #: include/vlc_interface.h:146
482 msgid ""
483 "\n"
484 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
485 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
486 msgstr ""
487 "\n"
488 "Opozorilo: V primeru, da ni mogoče odpreti grafičnega vmesnika, je potrebno "
489 "odpreti ukazno okno v mapi predvajalnika VLC in zagnati ukaz \"vlc -I wx\"\n"
490
491 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
492 msgid "Quick &Open File..."
493 msgstr "Hitri &pogled ..."
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:34
496 msgid "&Advanced Open..."
497 msgstr "&Napredno odpiranje ..."
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:35
500 msgid "Open &Directory..."
501 msgstr "Odpri &mapo ..."
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:37
504 msgid "Select one or more files to open"
505 msgstr "Izbor ene ali več datotek za odpiranje"
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:55
508 msgid "Information..."
509 msgstr "Podrobnosti ..."
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:42
512 msgid "Codec Information..."
513 msgstr "Podrobnosti kodeka ..."
514
515 #: include/vlc_intf_strings.h:43
516 msgid "Messages..."
517 msgstr "Sporočila ..."
518
519 #: include/vlc_intf_strings.h:44
520 msgid "Extended settings..."
521 msgstr "Razširjene nastavitve ..."
522
523 #: include/vlc_intf_strings.h:45
524 msgid "Go to specific time..."
525 msgstr "Pojdi na določen čas ..."
526
527 #: include/vlc_intf_strings.h:46
528 msgid "Bookmarks..."
529 msgstr "Zaznamki ..."
530
531 #: include/vlc_intf_strings.h:47
532 msgid "VLM Configuration..."
533 msgstr "VLM nastavitve ..."
534
535 #: include/vlc_intf_strings.h:49
536 msgid "About VLC media player..."
537 msgstr "O predvajalniku VLC ..."
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
540 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:526
541 #: modules/gui/macosx/intf.m:569 modules/gui/macosx/intf.m:648
542 #: modules/gui/macosx/intf.m:655 modules/gui/macosx/intf.m:1535
543 #: modules/gui/macosx/intf.m:1536 modules/gui/macosx/intf.m:1537
544 #: modules/gui/macosx/intf.m:1538 modules/gui/macosx/playlist.m:441
545 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
546 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
547 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
548 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
549 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
550 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1238
551 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
552 msgid "Play"
553 msgstr "Predvajaj"
554
555 #: include/vlc_intf_strings.h:53
556 msgid "Fetch information"
557 msgstr "Pridobivanje podrobnosti"
558
559 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:442
560 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
561 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
562 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
563 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
564 msgid "Delete"
565 msgstr "Izbriši"
566
567 #: include/vlc_intf_strings.h:56
568 msgid "Sort"
569 msgstr "Razvrsti"
570
571 #: include/vlc_intf_strings.h:57
572 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1625
573 msgid "Add node"
574 msgstr "Dodaj vozlišče"
575
576 #: include/vlc_intf_strings.h:58
577 msgid "Stream..."
578 msgstr "Pretakanje ..."
579
580 #: include/vlc_intf_strings.h:59
581 msgid "Save..."
582 msgstr "Shrani ..."
583
584 #: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:985
585 msgid "Repeat all"
586 msgstr "Ponovi vse"
587
588 #: include/vlc_intf_strings.h:64
589 msgid "Repeat one"
590 msgstr "Ponovi eno"
591
592 #: include/vlc_intf_strings.h:65
593 msgid "No repeat"
594 msgstr "Brez ponavljanja"
595
596 #: include/vlc_intf_strings.h:67 src/libvlc-module.c:1184
597 #: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:575
598 msgid "Random"
599 msgstr "Naključno"
600
601 #: include/vlc_intf_strings.h:68
602 msgid "No random"
603 msgstr "Ni naključno"
604
605 #: include/vlc_intf_strings.h:70
606 msgid "Add to playlist"
607 msgstr "Dodaj na seznam predvajanja"
608
609 #: include/vlc_intf_strings.h:71
610 msgid "Add to media library"
611 msgstr "Dodaj zbirki"
612
613 #: include/vlc_intf_strings.h:73
614 msgid "Add file..."
615 msgstr "Dodaj datoteko ..."
616
617 #: include/vlc_intf_strings.h:74
618 msgid "Advanced open..."
619 msgstr "Napredno odpiranje ..."
620
621 #: include/vlc_intf_strings.h:75
622 msgid "Add directory..."
623 msgstr "Dodaj mapo ..."
624
625 #: include/vlc_intf_strings.h:77
626 msgid "Save playlist to file..."
627 msgstr "Shrani seznam predvajanja ..."
628
629 #: include/vlc_intf_strings.h:78
630 msgid "Load playlist file..."
631 msgstr "Naloži seznam predvajanja ..."
632
633 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:454
634 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:330
635 msgid "Search"
636 msgstr "Poišči"
637
638 #: include/vlc_intf_strings.h:81
639 msgid "Search filter"
640 msgstr "Filter iskanja"
641
642 #: include/vlc_intf_strings.h:83
643 msgid "Additional sources"
644 msgstr "Dodatni viri"
645
646 #: include/vlc_intf_strings.h:87
647 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
648 msgid ""
649 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
650 "them."
651 msgstr ""
652 "Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
653 "pogled\" za prikaz vseh možnosti."
654
655 #: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:83
656 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
657 msgid "Image clone"
658 msgstr "Podvajanje slike"
659
660 #: include/vlc_intf_strings.h:93
661 msgid "Clone the image"
662 msgstr "Kloniranje slike"
663
664 #: include/vlc_intf_strings.h:95
665 msgid "Magnification"
666 msgstr "Povečevanje"
667
668 #: include/vlc_intf_strings.h:96
669 msgid ""
670 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
671 "be magnified."
672 msgstr ""
673 "Povečevanje dela slike. Izberete lahko kateri del slike naj bo povečan."
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:99
676 msgid "Waves"
677 msgstr "Valovanje"
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:100
680 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
681 msgstr "\"Waves\" učinek popačenja slike"
682
683 #: include/vlc_intf_strings.h:102
684 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
685 msgstr "\"Water surface\" učinek popačenja slike"
686
687 #: include/vlc_intf_strings.h:104
688 msgid "Image colors inversion"
689 msgstr "Obračanje barv slike"
690
691 #: include/vlc_intf_strings.h:106
692 msgid "Split the image to make an image wall"
693 msgstr "Razdeljevanje slike za slikovni zid"
694
695 #: include/vlc_intf_strings.h:108
696 msgid ""
697 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
698 "The video gets split in parts that you must sort."
699 msgstr ""
700 "Ustvari \"sestavljanko\" iz slike posnetka.\n"
701 "Posnetek se razdeli na dele, ki jih morate urediti."
702
703 #: include/vlc_intf_strings.h:111
704 msgid ""
705 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
706 "Try changing the various settings for different effects"
707 msgstr ""
708 "\"Zaznavanje roba\" slikovni učinek popačenja.\n"
709 "Različne nastavitve določajo različne učinke."
710
711 #: include/vlc_intf_strings.h:114
712 msgid ""
713 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
714 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
715 "settings."
716 msgstr ""
717 "Učinek \"Zaznavanje barv\". Celotna slika postane črno bela razen delov "
718 "slike, ki so pobarvani tako, kot je določeno med nastavitvami."
719
720 #: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1113
721 msgid "Meta-information"
722 msgstr "Meta-podrobnosti"
723
724 #: include/vlc_meta.h:33 src/input/var.c:139 modules/demux/mpc.c:56
725 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:583
726 #: modules/gui/macosx/intf.m:584 modules/gui/macosx/open.m:170
727 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
728 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
729 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:48
730 msgid "Title"
731 msgstr "Naslov"
732
733 #: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1113
734 msgid "Artist"
735 msgstr "Izvajalec"
736
737 #: include/vlc_meta.h:35
738 msgid "Genre"
739 msgstr "Žanr"
740
741 #: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:52
742 msgid "Copyright"
743 msgstr "Avtorske pravice"
744
745 #: include/vlc_meta.h:37
746 msgid "Album/movie/show title"
747 msgstr "Album / Zbirka"
748
749 #: include/vlc_meta.h:38
750 msgid "Track number/position in set"
751 msgstr "Lega sledi"
752
753 #: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
754 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
755 msgid "Description"
756 msgstr "Opis"
757
758 #: include/vlc_meta.h:40 modules/mux/asf.c:56
759 msgid "Rating"
760 msgstr "Stopnja"
761
762 #: include/vlc_meta.h:41
763 msgid "Date"
764 msgstr "Datum"
765
766 #: include/vlc_meta.h:42
767 msgid "Setting"
768 msgstr "Nastavitev"
769
770 #: include/vlc_meta.h:43 modules/gui/macosx/open.m:183
771 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
772 msgid "URL"
773 msgstr "URL"
774
775 #: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1770 src/libvlc-module.c:106
776 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
777 msgid "Language"
778 msgstr "Jezik"
779
780 #: include/vlc_meta.h:45 modules/misc/notify/notify.c:182
781 msgid "Now Playing"
782 msgstr "Predvaja se"
783
784 #: include/vlc_meta.h:46 modules/access/vcdx/info.c:98
785 msgid "Publisher"
786 msgstr "Izdajatelj"
787
788 #: include/vlc_meta.h:47
789 msgid "Encoded by"
790 msgstr "Kodiranje: "
791
792 #: include/vlc_meta.h:49
793 msgid "Art URL"
794 msgstr "Art povezava"
795
796 #: include/vlc_meta.h:51
797 msgid "Codec Name"
798 msgstr "Ime kodeka"
799
800 #: include/vlc_meta.h:52
801 msgid "Codec Description"
802 msgstr "Opis kodeka"
803
804 #: include/vlc/vlc.h:587
805 msgid ""
806 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
807 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
808 "see the file named COPYING for details.\n"
809 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
810 msgstr ""
811 "Program je na voljo brez kakršnekoli GARANCIJE.\n"
812 "Program lahko širite pod pogoji GNU General Public License;\n"
813 "več podrobnosti najdete v datoteki COPYING.\n"
814 "Program ureja VideoLAN team; podrobnosti so zapisane v AUTHORS datoteki.\n"
815
816 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
817 #: src/audio_output/filters.c:224
818 msgid "Audio filtering failed"
819 msgstr "Neuspešno filtriranje zvoka"
820
821 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
822 #: src/audio_output/filters.c:225
823 #, c-format
824 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
825 msgstr "Doseženo je največje dovoljeno število filtrov (%d)."
826
827 #: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
828 #: src/input/es_out.c:385 src/libvlc-module.c:431
829 #: src/video_output/video_output.c:408 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
830 msgid "Disable"
831 msgstr "Onemogoči"
832
833 #: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
834 msgid "Spectrometer"
835 msgstr "Spektrometer"
836
837 #: src/audio_output/input.c:90
838 msgid "Scope"
839 msgstr "Območje"
840
841 #: src/audio_output/input.c:92
842 msgid "Spectrum"
843 msgstr "Spekter"
844
845 #: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:69
846 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
847 #: modules/gui/macosx/intf.m:628 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
848 msgid "Equalizer"
849 msgstr "Uravnavanje zvoka"
850
851 #: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
852 #: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
853 msgid "Audio filters"
854 msgstr "Filtri zvoka"
855
856 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
857 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:594
858 #: modules/gui/macosx/intf.m:595
859 msgid "Audio Channels"
860 msgstr "Zvočni kanali"
861
862 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
863 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
864 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
865 #: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
866 #: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
867 #: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
868 msgid "Stereo"
869 msgstr "Stereo"
870
871 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
872 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
873 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
874 #: modules/control/gestures.c:89 modules/video_filter/logo.c:97
875 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
876 #: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
877 msgid "Left"
878 msgstr "Levo"
879
880 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
881 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
882 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
883 #: modules/control/gestures.c:89 modules/video_filter/logo.c:97
884 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
885 #: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
886 msgid "Right"
887 msgstr "Desno"
888
889 #: src/audio_output/output.c:134
890 msgid "Dolby Surround"
891 msgstr "Dolby Surround"
892
893 #: src/audio_output/output.c:146
894 msgid "Reverse stereo"
895 msgstr "Obratni stereo"
896
897 #: src/extras/getopt.c:633
898 #, c-format
899 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
900 msgstr "%s: ukaz `%s' je dvoumna\n"
901
902 #: src/extras/getopt.c:658
903 #, c-format
904 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
905 msgstr "%s: ukaz `--%s' ne dovoli argumenta\n"
906
907 #: src/extras/getopt.c:663
908 #, c-format
909 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
910 msgstr "%s: ukaz `%c%s' ne dovoli argumenta\n"
911
912 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
913 #, c-format
914 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
915 msgstr "%s: ukaz `%s' zahteva argument\n"
916
917 #: src/extras/getopt.c:710
918 #, c-format
919 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
920 msgstr "%s: neznan ukaz `--%s'\n"
921
922 #: src/extras/getopt.c:714
923 #, c-format
924 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
925 msgstr "%s: neznana možnost `%c%s'\n"
926
927 #: src/extras/getopt.c:740
928 #, c-format
929 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
930 msgstr "%s: nedovoljena možnost -- %c\n"
931
932 #: src/extras/getopt.c:743
933 #, c-format
934 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
935 msgstr "%s: neveljavna možnost -- %c\n"
936
937 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
938 #, c-format
939 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
940 msgstr "%s: možnost zahteva argument -- %c\n"
941
942 #: src/extras/getopt.c:820
943 #, c-format
944 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
945 msgstr "%s: možnost `-W %s' je dvoumna\n"
946
947 #: src/extras/getopt.c:838
948 #, c-format
949 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
950 msgstr "%s: možnost `-W %s' ne dovoli argumentov\n"
951
952 #: src/input/control.c:309
953 #, c-format
954 msgid "Bookmark %i"
955 msgstr "Zaznamek %i"
956
957 #: src/input/decoder.c:117 src/input/decoder.c:129
958 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
959 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:593
960 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:602 modules/stream_out/es.c:365
961 #: modules/stream_out/es.c:379
962 msgid "Streaming / Transcoding failed"
963 msgstr "Neuspešno pretakanje oz. prekodiranje"
964
965 #: src/input/decoder.c:118
966 msgid "VLC could not open the packetizer module."
967 msgstr "Ni mogoče odpreti enote paketnika."
968
969 #: src/input/decoder.c:130
970 msgid "VLC could not open the decoder module."
971 msgstr "Ni mogoče odpreti enote dekodiranja."
972
973 #: src/input/decoder.c:140
974 msgid "No suitable decoder module for format"
975 msgstr "Ni primerne dekodirne enote za format"
976
977 #: src/input/decoder.c:141
978 #, c-format
979 msgid ""
980 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
981 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
982 msgstr ""
983 "Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvočnega ali slikovnega "
984 "formata. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
985
986 #: src/input/es_out.c:407 src/input/es_out.c:409 src/input/es_out.c:415
987 #: src/input/es_out.c:416 modules/access/cdda/info.c:967
988 #: modules/access/cdda/info.c:999
989 #, c-format
990 msgid "Track %i"
991 msgstr "Sled %i"
992
993 #: src/input/es_out.c:591
994 #, c-format
995 msgid "%s [%s %d]"
996 msgstr "%s [%s %d]"
997
998 #: src/input/es_out.c:591 src/input/es_out.c:593 src/input/var.c:128
999 #: src/libvlc-module.c:462 modules/gui/macosx/intf.m:581
1000 #: modules/gui/macosx/intf.m:582
1001 msgid "Program"
1002 msgstr "Program"
1003
1004 #: src/input/es_out.c:1765 modules/codec/faad.c:330
1005 #, c-format
1006 msgid "Stream %d"
1007 msgstr "Predvajanje %d"
1008
1009 #: src/input/es_out.c:1767 modules/gui/macosx/wizard.m:425
1010 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
1011 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
1012 msgid "Codec"
1013 msgstr "Kodek"
1014
1015 #: src/input/es_out.c:1778 src/input/es_out.c:1806 src/input/es_out.c:1833
1016 #: modules/gui/macosx/output.m:153
1017 msgid "Type"
1018 msgstr "Tip"
1019
1020 #: src/input/es_out.c:1781 modules/codec/faad.c:334
1021 #: modules/gui/macosx/output.m:176
1022 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1023 msgid "Channels"
1024 msgstr "Kanali"
1025
1026 #: src/input/es_out.c:1786 modules/codec/faad.c:336
1027 msgid "Sample rate"
1028 msgstr "Vzorčna stopnja"
1029
1030 #: src/input/es_out.c:1787 modules/codec/faad.c:336
1031 #, c-format
1032 msgid "%d Hz"
1033 msgstr "%d Hz"
1034
1035 #: src/input/es_out.c:1793
1036 msgid "Bits per sample"
1037 msgstr "Titi na vzorec"
1038
1039 #: src/input/es_out.c:1798 modules/access_output/shout.c:87
1040 #: modules/access/pvr.c:89
1041 msgid "Bitrate"
1042 msgstr "Bitna hitrost"
1043
1044 #: src/input/es_out.c:1799
1045 #, c-format
1046 msgid "%d kb/s"
1047 msgstr "%d kb/s"
1048
1049 #: src/input/es_out.c:1810
1050 msgid "Resolution"
1051 msgstr "Ločljivost"
1052
1053 #: src/input/es_out.c:1816
1054 msgid "Display resolution"
1055 msgstr "Ločljivost zaslona"
1056
1057 #: src/input/es_out.c:1826 modules/access/screen/screen.c:40
1058 msgid "Frame rate"
1059 msgstr "Blokovno razmerje"
1060
1061 #: src/input/es_out.c:1833
1062 msgid "Subtitle"
1063 msgstr "Podnapis"
1064
1065 #: src/input/input.c:2208
1066 msgid "Your input can't be opened"
1067 msgstr "Vnosa ni mogoče odpreti"
1068
1069 #: src/input/input.c:2209
1070 #, c-format
1071 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1072 msgstr ""
1073 "Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log "
1074 "datoteki."
1075
1076 #: src/input/input.c:2303
1077 msgid "Can't recognize the input's format"
1078 msgstr "Neprepoznavna oblika vnosa"
1079
1080 #: src/input/input.c:2304
1081 #, c-format
1082 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1083 msgstr ""
1084 "Formata '%s' ni mogoče zaznati. Podrobnosti so zapisane v log datoteki."
1085
1086 #: src/input/var.c:118
1087 msgid "Bookmark"
1088 msgstr "Zaznamek"
1089
1090 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:468
1091 msgid "Programs"
1092 msgstr "Programi"
1093
1094 #: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
1095 #: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/intf.m:586
1096 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1097 msgid "Chapter"
1098 msgstr "Poglavje"
1099
1100 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
1101 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1102 msgid "Navigation"
1103 msgstr "Upravljanje"
1104
1105 #: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:609
1106 #: modules/gui/macosx/intf.m:610
1107 msgid "Video Track"
1108 msgstr "Slikovna sled"
1109
1110 #: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:592
1111 #: modules/gui/macosx/intf.m:593
1112 msgid "Audio Track"
1113 msgstr "Zvokovna sled"
1114
1115 #: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:617
1116 #: modules/gui/macosx/intf.m:618
1117 msgid "Subtitles Track"
1118 msgstr "Podnapisi"
1119
1120 #: src/input/var.c:263
1121 msgid "Next title"
1122 msgstr "Naslednji naslov"
1123
1124 #: src/input/var.c:268
1125 msgid "Previous title"
1126 msgstr "Predhodni naslov"
1127
1128 #: src/input/var.c:291
1129 #, c-format
1130 msgid "Title %i"
1131 msgstr "Naslov %i"
1132
1133 #: src/input/var.c:314 src/input/var.c:374
1134 #, c-format
1135 msgid "Chapter %i"
1136 msgstr "Poglavje %i"
1137
1138 #: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
1139 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:798
1140 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
1141 msgid "Next chapter"
1142 msgstr "Naslednje poglavje"
1143
1144 #: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1145 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:797
1146 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
1147 msgid "Previous chapter"
1148 msgstr "Predhodno poglavje"
1149
1150 #: src/input/vlm.c:2276 src/input/vlm.c:2612
1151 #, c-format
1152 msgid "Media: %s"
1153 msgstr "Medij: %s"
1154
1155 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1156 #: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
1157 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
1158 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1159 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1160 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1161 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1162 msgid "Cancel"
1163 msgstr "Prekliči"
1164
1165 #: src/interface/interaction.c:361
1166 msgid "Ok"
1167 msgstr "V redu"
1168
1169 #: src/interface/interface.c:320
1170 msgid "Switch interface"
1171 msgstr "Zamenjaj vmesnik"
1172
1173 #: src/interface/interface.c:347 modules/gui/macosx/intf.m:544
1174 #: modules/gui/macosx/intf.m:545
1175 msgid "Add Interface"
1176 msgstr "Razširitve"
1177
1178 #: src/interface/interface.c:353
1179 msgid "Telnet Interface"
1180 msgstr "Vmesnik telnet"
1181
1182 #: src/interface/interface.c:356
1183 msgid "Web Interface"
1184 msgstr "Vmesnik spleta"
1185
1186 #: src/interface/interface.c:359
1187 msgid "Debug logging"
1188 msgstr "Beleženje razhroščevanja"
1189
1190 #: src/interface/interface.c:362
1191 msgid "Mouse Gestures"
1192 msgstr "Gibi miške"
1193
1194 #: src/libvlc-common.c:283 src/libvlc-common.c:454 src/modules/modules.c:1715
1195 #: src/modules/modules.c:2046
1196 msgid "C"
1197 msgstr "C"
1198
1199 #: src/libvlc-common.c:299
1200 msgid "Help options"
1201 msgstr "Možnosti pomoči"
1202
1203 #: src/libvlc-common.c:1506 src/modules/configuration.c:1269
1204 msgid "string"
1205 msgstr "niz"
1206
1207 #: src/libvlc-common.c:1525 src/modules/configuration.c:1233
1208 msgid "integer"
1209 msgstr "celo število"
1210
1211 #: src/libvlc-common.c:1552 src/modules/configuration.c:1258
1212 msgid "float"
1213 msgstr "plavajoče"
1214
1215 #: src/libvlc-common.c:1565
1216 msgid " (default enabled)"
1217 msgstr " (privzeto omogočeno)"
1218
1219 #: src/libvlc-common.c:1566
1220 msgid " (default disabled)"
1221 msgstr " (privzeto onemogočeno)"
1222
1223 #: src/libvlc-common.c:1831
1224 #, c-format
1225 msgid "VLC version %s\n"
1226 msgstr "VLC različica %s\n"
1227
1228 #: src/libvlc-common.c:1832
1229 #, c-format
1230 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1231 msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
1232
1233 #: src/libvlc-common.c:1834
1234 #, c-format
1235 msgid "Compiler: %s\n"
1236 msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
1237
1238 #: src/libvlc-common.c:1836
1239 #, c-format
1240 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1241 msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
1242
1243 #: src/libvlc-common.c:1867
1244 msgid ""
1245 "\n"
1246 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1247 msgstr ""
1248 "\n"
1249 "Odlaganje vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
1250
1251 #: src/libvlc-common.c:1887
1252 msgid ""
1253 "\n"
1254 "Press the RETURN key to continue...\n"
1255 msgstr ""
1256 "\n"
1257 "Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje ...\n"
1258
1259 #: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
1260 msgid "Auto"
1261 msgstr "Samodejno"
1262
1263 #: src/libvlc-module.c:47
1264 msgid "American English"
1265 msgstr "ameriška angleščina"
1266
1267 #: src/libvlc-module.c:47
1268 msgid "British English"
1269 msgstr "britanska angleščina"
1270
1271 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
1272 msgid "Catalan"
1273 msgstr "katalonščina"
1274
1275 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
1276 msgid "Czech"
1277 msgstr "češčina"
1278
1279 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
1280 msgid "Danish"
1281 msgstr "danščina"
1282
1283 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
1284 msgid "German"
1285 msgstr "nemščina"
1286
1287 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:170
1288 msgid "Spanish"
1289 msgstr "španščina"
1290
1291 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:146
1292 msgid "Persian"
1293 msgstr "perzijščina"
1294
1295 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
1296 msgid "French"
1297 msgstr "francoščina"
1298
1299 #: src/libvlc-module.c:49
1300 msgid "Galician"
1301 msgstr "galščina"
1302
1303 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
1304 msgid "Hebrew"
1305 msgstr "hebrejščina"
1306
1307 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
1308 msgid "Hungarian"
1309 msgstr "madžarščina"
1310
1311 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:99
1312 msgid "Italian"
1313 msgstr "italijanščina"
1314
1315 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
1316 msgid "Japanese"
1317 msgstr "japonščina"
1318
1319 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
1320 msgid "Georgian"
1321 msgstr "gruzijščina"
1322
1323 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
1324 msgid "Korean"
1325 msgstr "korejščina"
1326
1327 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
1328 msgid "Malay"
1329 msgstr "malajščina"
1330
1331 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:69
1332 msgid "Dutch"
1333 msgstr "nizozemščina"
1334
1335 #: src/libvlc-module.c:51
1336 msgid "Occitan"
1337 msgstr "okcitanščina"
1338
1339 #: src/libvlc-module.c:51
1340 msgid "Brazilian Portuguese"
1341 msgstr "brazilska portugalščina"
1342
1343 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:154
1344 msgid "Romanian"
1345 msgstr "romunščina"
1346
1347 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:156
1348 msgid "Russian"
1349 msgstr "ruščina"
1350
1351 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
1352 msgid "Slovak"
1353 msgstr "slovaščina"
1354
1355 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:163
1356 msgid "Slovenian"
1357 msgstr "slovenščina"
1358
1359 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:175
1360 msgid "Swedish"
1361 msgstr "švedščina"
1362
1363 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:188
1364 msgid "Turkish"
1365 msgstr "turščina"
1366
1367 #: src/libvlc-module.c:53
1368 msgid "Simplified Chinese"
1369 msgstr "poenostavljena kitajščina"
1370
1371 #: src/libvlc-module.c:53
1372 msgid "Chinese Traditional"
1373 msgstr "tradicionalna kitajščina"
1374
1375 #: src/libvlc-module.c:72
1376 msgid ""
1377 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1378 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1379 "related options."
1380 msgstr ""
1381 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vmesnikov, ki jih podpira predvajalnik "
1382 "VLC. Izberete lahko glavni vmesnik, dodatne vmesnike ali pa določite "
1383 "različne nastavitve posamezne enote."
1384
1385 #: src/libvlc-module.c:76
1386 msgid "Interface module"
1387 msgstr "Enote vmesnika"
1388
1389 #: src/libvlc-module.c:78
1390 msgid ""
1391 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1392 "automatically select the best module available."
1393 msgstr ""
1394 "Glavni vmesnik, ki ga uporablja predvajalnik VLC. Privzeto obnašanje omogoča "
1395 "samodejni izbor najprimernejše podprte enote."
1396
1397 #: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
1398 msgid "Extra interface modules"
1399 msgstr "Dodatne enote vmesnika"
1400
1401 #: src/libvlc-module.c:84
1402 msgid ""
1403 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1404 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1405 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1406 "\", \"gestures\" ...)"
1407 msgstr ""
1408 "Izberete lahko \"dodatne vmesnike\" za predvajalnik VLC. Zagnani bodo v "
1409 "ozadju ob glavnem vmesniku. Z vejico ločite privzete vrednosti vmesnikov "
1410 "(splošne vrednosti so \"rc\" (oddaljen nadzor), \"http\", \"gibi\" ...)."
1411
1412 #: src/libvlc-module.c:91
1413 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1414 msgstr "Izberete lahko nadzorne vmesnike predvajalnika VLC."
1415
1416 #: src/libvlc-module.c:93
1417 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1418 msgstr "Podrobnost prikaza (0,1,2)"
1419
1420 #: src/libvlc-module.c:95
1421 msgid ""
1422 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1423 "1=warnings, 2=debug)."
1424 msgstr ""
1425 "Nastavitev podrobnosti izpisa (0=samo napake in standardna sporočila, "
1426 "1=opozorila, 2=razhroščevanje)."
1427
1428 #: src/libvlc-module.c:98
1429 msgid "Be quiet"
1430 msgstr "Ne sporočaj"
1431
1432 #: src/libvlc-module.c:100
1433 msgid "Turn off all warning and information messages."
1434 msgstr "Izklop vseh opozorilnih in podrobnih sporočil."
1435
1436 #: src/libvlc-module.c:102
1437 msgid "Default stream"
1438 msgstr "Privzeti val"
1439
1440 #: src/libvlc-module.c:104
1441 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1442 msgstr "Ta val bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
1443
1444 #: src/libvlc-module.c:107
1445 msgid ""
1446 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1447 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1448 msgstr ""
1449 "Izberete lahko jezik vmesnika. Nastavitev sistemskega jezika je izbrana "
1450 "samodejno, če je vklopljena nastavitev \"auto\"."
1451
1452 #: src/libvlc-module.c:111
1453 msgid "Color messages"
1454 msgstr "Barvna sporočila"
1455
1456 #: src/libvlc-module.c:113
1457 msgid ""
1458 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1459 "needs Linux color support for this to work."
1460 msgstr ""
1461 "Nastavitev omogoča obarvanje besedila sporočil poslanih v konzolno okno. "
1462 "Terminal zahteva Linux barvno podporo."
1463
1464 #: src/libvlc-module.c:116
1465 msgid "Show advanced options"
1466 msgstr "Prikaži Podrobni pogled možnosti"
1467
1468 #: src/libvlc-module.c:118
1469 msgid ""
1470 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1471 "available options, including those that most users should never touch."
1472 msgstr ""
1473 "Če je možnost omogočena bodo prikazane vse možnosti, ki so na voljo, "
1474 "vključno z nastavitvami, ki jih ni priporočljivo spreminjati."
1475
1476 #: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
1477 msgid "Show interface with mouse"
1478 msgstr "Prikaži vmesnik z miško"
1479
1480 #: src/libvlc-module.c:124
1481 msgid ""
1482 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1483 "edge of the screen in fullscreen mode."
1484 msgstr ""
1485 "Če je možnost omogočena se vmesnik prikaže, ko se miška premakne na rob "
1486 "zaslona v celozaslonskem načinu."
1487
1488 #: src/libvlc-module.c:127
1489 msgid "Interface interaction"
1490 msgstr "Vzajemno delovanje vmesnikov"
1491
1492 #: src/libvlc-module.c:129
1493 msgid ""
1494 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1495 "user input is required."
1496 msgstr ""
1497 "Če je možnost omogočena bo prikazano pogovorno okno vsakič, ko predvajalnik "
1498 "potrebuje podatke uporabnika."
1499
1500 #: src/libvlc-module.c:139
1501 msgid ""
1502 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1503 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1504 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1505 "the \"audio filters\" modules section."
1506 msgstr ""
1507 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja zvočnega podsistema in omogočajo "
1508 "dodajanje filtrov zvoka za kasnejše procesiranje ali slikovnih učinkov "
1509 "(spektralna analiza, ...). Filtre omogočite tu, nastavite pa jih med "
1510 "nastavitvami \"Filtri zvoka\"."
1511
1512 #: src/libvlc-module.c:145
1513 msgid "Audio output module"
1514 msgstr "Enota odvajanja zvoka"
1515
1516 #: src/libvlc-module.c:147
1517 msgid ""
1518 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1519 "automatically select the best method available."
1520 msgstr ""
1521 "Nastavitev določa metodo odvajanja zvoka. Privzeto obnašanje je samodejni "
1522 "izbor najboljšega načina predvajanja."
1523
1524 #: src/libvlc-module.c:151 modules/stream_out/display.c:38
1525 msgid "Enable audio"
1526 msgstr "Omogoči zvok"
1527
1528 #: src/libvlc-module.c:153
1529 msgid ""
1530 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1531 "not take place, thus saving some processing power."
1532 msgstr ""
1533 "Lahko popolnoma onemogočite odvod zvoka. Zvočno dekodiranje bo zavrto, kar "
1534 "zmanjša zahtevo po procesorski moči."
1535
1536 #: src/libvlc-module.c:156
1537 msgid "Force mono audio"
1538 msgstr "Zvok predvajaj v mono načinu"
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:157
1541 msgid "This will force a mono audio output."
1542 msgstr "Nastavitev omogoča zvočni odvod v mono načinu."
1543
1544 #: src/libvlc-module.c:159
1545 msgid "Default audio volume"
1546 msgstr "Privzeta jakost zvoka"
1547
1548 #: src/libvlc-module.c:161
1549 msgid ""
1550 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1551 msgstr ""
1552 "Določite vrednost glasnosti predvajanja zvoka. Razpon je določen med 0 in "
1553 "1024."
1554
1555 #: src/libvlc-module.c:164
1556 msgid "Audio output saved volume"
1557 msgstr "Shranjena jakost zvočnega predvajanja"
1558
1559 #: src/libvlc-module.c:166
1560 msgid ""
1561 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1562 "should not change this option manually."
1563 msgstr ""
1564 "Nastavitev omogoča shranjevanje jakosti zvočnega predvajanja ob uporabi "
1565 "možnosti izklapljanja zvoka. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
1566
1567 #: src/libvlc-module.c:169
1568 msgid "Audio output volume step"
1569 msgstr "Stopnja jakosti zvočnega predvajanja"
1570
1571 #: src/libvlc-module.c:171
1572 msgid ""
1573 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1574 "0 to 1024."
1575 msgstr ""
1576 "Stopnjo jakosti zvočnega predvajanja lahko določite z vrednostjo med 0 in "
1577 "1024."
1578
1579 #: src/libvlc-module.c:174
1580 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1581 msgstr "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz)"
1582
1583 #: src/libvlc-module.c:176
1584 msgid ""
1585 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1586 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1587 msgstr ""
1588 "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz) lahko določite z vrednostmi -1 (privzeto), "
1589 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1590
1591 #: src/libvlc-module.c:180
1592 msgid "High quality audio resampling"
1593 msgstr "Visoka kakovost vzorčenja zvoka"
1594
1595 #: src/libvlc-module.c:182
1596 msgid ""
1597 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1598 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1599 "resampling algorithm will be used instead."
1600 msgstr ""
1601 "Nastavitev algoritma visoke kakovosti vzorčenja zvoka. Vzorčenje zahteva "
1602 "veliko moči procesiranja, zato možnost lahko onemogočite. Privzeto bo "
1603 "uporabljen enostavnejši algoritem."
1604
1605 #: src/libvlc-module.c:187
1606 msgid "Audio desynchronization compensation"
1607 msgstr "Nadomeščanje zvočnega razslojevanja"
1608
1609 #: src/libvlc-module.c:189
1610 msgid ""
1611 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1612 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1613 msgstr ""
1614 "Nastavitev zamika dovod zvočnega vala. Zamik je določen v milisekundah in je "
1615 "priročen, če zaznate zamik med predvajanjem slike in zvoka."
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:192
1618 msgid "Audio output channels mode"
1619 msgstr "Način odvoda kanalov zvoka"
1620
1621 #: src/libvlc-module.c:194
1622 msgid ""
1623 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1624 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1625 "played)."
1626 msgstr ""
1627 "Nastavitev določa način odvoda kanalov zvoka, ki bo po potrebi privzeto "
1628 "uporabljen (v primeru da tako strojna oprema, kot zvočni zapis možnost "
1629 "omogočata)."
1630
1631 #: src/libvlc-module.c:198
1632 msgid "Use S/PDIF when available"
1633 msgstr "Po potrebi uporabi S/PDIF"
1634
1635 #: src/libvlc-module.c:200
1636 msgid ""
1637 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1638 "audio stream being played."
1639 msgstr ""
1640 "S/PDIF je lahko uporabljen privzeto, če možnost dovoljuje strojna oprema in "
1641 "če jo podpira zvočni val."
1642
1643 #: src/libvlc-module.c:203
1644 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1645 msgstr "Zaznavanje Dolby Surround sistema"
1646
1647 #: src/libvlc-module.c:205
1648 msgid ""
1649 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1650 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1651 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1652 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1653 msgstr ""
1654 "Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je val (ali pa ni) kodiran v "
1655 "Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če val ni kodiran v "
1656 "Dolby Surround sistemu, lahko izbor te možnosti izboljša predvajanje, še "
1657 "posebej v kombinaciji z mešalcem kanalov slušalk."
1658
1659 #: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
1660 msgid "On"
1661 msgstr "Vključeno"
1662
1663 #: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:61
1664 msgid "Off"
1665 msgstr "Izključeno"
1666
1667 #: src/libvlc-module.c:216
1668 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1669 msgstr ""
1670 "Možnost omogoča filtriranje zvoka po procesiranju, z namenom spreminjanja "
1671 "predvajanja zvoka."
1672
1673 #: src/libvlc-module.c:219
1674 msgid "Audio visualizations "
1675 msgstr "Ponazoritve zvoka"
1676
1677 #: src/libvlc-module.c:221
1678 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1679 msgstr "Možnost doda enote ponazoritve (spektralna analiza, ...)."
1680
1681 #: src/libvlc-module.c:229
1682 msgid ""
1683 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1684 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1685 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1686 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1687 "options."
1688 msgstr ""
1689 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja odvoda slikovnega vala. Lahko "
1690 "omogočite filtriranje slike (razpletanje, prilagajanje slike, ...). Filtre "
1691 "omogočite in nastavite med enotami \"slikovni filtri\". Omogočite lahko tudi "
1692 "druge možnosti slike."
1693
1694 #: src/libvlc-module.c:235
1695 msgid "Video output module"
1696 msgstr "Enota odvajanja slike"
1697
1698 #: src/libvlc-module.c:237
1699 msgid ""
1700 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1701 "automatically select the best method available."
1702 msgstr ""
1703 "Nastavitev predstavlja metodo odvajanja slike, ki jo uporablja predvajalnik "
1704 "VLC. Privzeto obnašanje je samodejno izbiranje najboljše razpoložljive "
1705 "metode."
1706
1707 #: src/libvlc-module.c:240 modules/stream_out/display.c:40
1708 msgid "Enable video"
1709 msgstr "Omogoči sliko"
1710
1711 #: src/libvlc-module.c:242
1712 msgid ""
1713 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1714 "not take place, thus saving some processing power."
1715 msgstr ""
1716 "Odvod slike lahko popolnoma onemogočite. Dekodiranje slike bo izpuščeno, s "
1717 "čimer bo sproščen del procesorske moči."
1718
1719 #: src/libvlc-module.c:245 modules/codec/fake.c:54
1720 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123 modules/stream_out/transcode.c:73
1721 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1722 msgid "Video width"
1723 msgstr "Širina slike"
1724
1725 #: src/libvlc-module.c:247
1726 msgid ""
1727 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1728 "characteristics."
1729 msgstr ""
1730 "Določitev širine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja širino privzetim "
1731 "značilnostim slike."
1732
1733 #: src/libvlc-module.c:250 modules/codec/fake.c:57
1734 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126 modules/stream_out/transcode.c:76
1735 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1736 msgid "Video height"
1737 msgstr "Višina slike"
1738
1739 #: src/libvlc-module.c:252
1740 msgid ""
1741 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1742 "video characteristics."
1743 msgstr ""
1744 "Določitev višine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja višino privzetim "
1745 "značilnostim slike."
1746
1747 #: src/libvlc-module.c:255
1748 msgid "Video X coordinate"
1749 msgstr "X koordinata slike"
1750
1751 #: src/libvlc-module.c:257
1752 msgid ""
1753 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1754 "coordinate)."
1755 msgstr "Določena vrednost lege zgornje leve točke okna slike (X koordinata)."
1756
1757 #: src/libvlc-module.c:260
1758 msgid "Video Y coordinate"
1759 msgstr "Y koordinata slike"
1760
1761 #: src/libvlc-module.c:262
1762 msgid ""
1763 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1764 "coordinate)."
1765 msgstr "Določena vrednost lege zgornje leve točke okna slike (X koordinata)."
1766
1767 #: src/libvlc-module.c:265
1768 msgid "Video title"
1769 msgstr "Naslov posnetka"
1770
1771 #: src/libvlc-module.c:267
1772 msgid ""
1773 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1774 "interface)."
1775 msgstr ""
1776 "Prilagoditev naslova slike po meri (v primeru, da slika ni vložena v "
1777 "vmesnik)."
1778
1779 #: src/libvlc-module.c:270
1780 msgid "Video alignment"
1781 msgstr "Postavitev slike"
1782
1783 #: src/libvlc-module.c:272
1784 msgid ""
1785 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1786 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1787 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1788 msgstr ""
1789 "Določena postavitev slike v oknu. Privzeta vrednost (0) sredini sliko "
1790 "(0=sredina, 1=levo, 2=desno, 4=zgoraj, 8=spodaj. Vrednosti lahko seštevate "
1791 "(primer 6=4+2 določa zgornjo desno točko)."
1792
1793 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
1794 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
1795 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1796 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
1797 #: modules/video_filter/rss.c:164
1798 msgid "Center"
1799 msgstr "Sredinsko"
1800
1801 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1802 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1803 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
1804 #: modules/video_filter/rss.c:164
1805 msgid "Top"
1806 msgstr "Na vrhu"
1807
1808 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1809 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1810 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:75
1811 #: modules/video_filter/rss.c:164
1812 msgid "Bottom"
1813 msgstr "Na dnu"
1814
1815 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1816 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1817 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1818 #: modules/video_filter/rss.c:165
1819 msgid "Top-Left"
1820 msgstr "Zgoraj levo"
1821
1822 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1823 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1824 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1825 #: modules/video_filter/rss.c:165
1826 msgid "Top-Right"
1827 msgstr "Zgoraj desno"
1828
1829 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1830 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1831 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1832 #: modules/video_filter/rss.c:165
1833 msgid "Bottom-Left"
1834 msgstr "Spodaj levo"
1835
1836 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1837 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1838 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1839 #: modules/video_filter/rss.c:165
1840 msgid "Bottom-Right"
1841 msgstr "Spodaj desno"
1842
1843 #: src/libvlc-module.c:280
1844 msgid "Zoom video"
1845 msgstr "Povečaj sliko"
1846
1847 #: src/libvlc-module.c:282
1848 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1849 msgstr "Povečava slike za določeno vrednost."
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:284
1852 msgid "Grayscale video output"
1853 msgstr "Sivinski prikaz slike"
1854
1855 #: src/libvlc-module.c:286
1856 msgid ""
1857 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1858 "save some processing power."
1859 msgstr ""
1860 "Sivinski prikaz barvne slike. Ker barvne vrednosti niso dekodirane, se "
1861 "ohranja del procesorske moči."
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:289
1864 msgid "Embedded video"
1865 msgstr "Vložena slika"
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:291
1868 msgid "Embed the video output in the main interface."
1869 msgstr "Vloži sliko v sliko glavnega vmesnika"
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:293
1872 msgid "Fullscreen video output"
1873 msgstr "Celozaslonski prikaz slike"
1874
1875 #: src/libvlc-module.c:295
1876 msgid "Start video in fullscreen mode"
1877 msgstr "Zagon slike v celozaslonskem načinu."
1878
1879 #: src/libvlc-module.c:297
1880 msgid "Overlay video output"
1881 msgstr "Prekrij odvod slike"
1882
1883 #: src/libvlc-module.c:299
1884 msgid ""
1885 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1886 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1887 msgstr ""
1888 "Prekrivanje slike je strojno pospeševanje slike preko grafične kartice "
1889 "(možnost neposrednega prikazovanja slike). Predvajalnik VLC poskuša možnost "
1890 "uporabiti privzeto."
1891
1892 #: src/libvlc-module.c:302 src/video_output/vout_intf.c:412
1893 msgid "Always on top"
1894 msgstr "Vedno na vrhu"
1895
1896 #: src/libvlc-module.c:304
1897 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1898 msgstr "Okno slike je vedno nad vsemi ostalimi okni."
1899
1900 #: src/libvlc-module.c:306
1901 msgid "Disable screensaver"
1902 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona"
1903
1904 #: src/libvlc-module.c:307
1905 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1906 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
1907
1908 #: src/libvlc-module.c:309
1909 msgid "Window decorations"
1910 msgstr "Prikazovanje oken"
1911
1912 #: src/libvlc-module.c:311
1913 msgid ""
1914 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1915 "giving a \"minimal\" window."
1916 msgstr ""
1917 "Predvajalnik VLC lahko izpusti prikaz naslova okna, sličic in drugih "
1918 "elementov okoli slike. Z nastavitvami določate \"minimalno\" obliko okna."
1919
1920 #: src/libvlc-module.c:314
1921 msgid "Video output filter module"
1922 msgstr "Filtrirna enota odvoda slike"
1923
1924 #: src/libvlc-module.c:316
1925 msgid ""
1926 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1927 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1928 msgstr ""
1929 "Možnost omogoča dodajanje filtrov po procesiranju za povečevanje kakovosti "
1930 "slike. Primeri so razpletanje slike, podvajanje, preoblikovanje in podobno."
1931
1932 #: src/libvlc-module.c:320
1933 msgid "Video filter module"
1934 msgstr "Enota filtriranja slike"
1935
1936 #: src/libvlc-module.c:322
1937 msgid ""
1938 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1939 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1940 msgstr ""
1941 "Doda filtriranje po procesiranju z namenom izboljšanja kakovosti slike, kot "
1942 "na primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
1943
1944 #: src/libvlc-module.c:326
1945 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1946 msgstr "Mapa zajemanja slike (ali datoteka)"
1947
1948 #: src/libvlc-module.c:328
1949 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1950 msgstr "Mapa v kateri bodo shranjene zajete slike."
1951
1952 #: src/libvlc-module.c:330 src/libvlc-module.c:332
1953 msgid "Video snapshot file prefix"
1954 msgstr "Predpona datoteke zajetega posnetka."
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:334
1957 msgid "Video snapshot format"
1958 msgstr "Format zajetega posnetka"
1959
1960 #: src/libvlc-module.c:336
1961 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1962 msgstr "Format zajetega posnetka bo uporabljen med shranjevanjem slik."
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:338
1965 msgid "Display video snapshot preview"
1966 msgstr "Predogled zajetega posnetka"
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:340
1969 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
1970 msgstr "Pokaži predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
1971
1972 #: src/libvlc-module.c:342
1973 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
1974 msgstr "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga"
1975
1976 #: src/libvlc-module.c:344
1977 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
1978 msgstr ""
1979 "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga pri označevanju zajetih "
1980 "slik."
1981
1982 #: src/libvlc-module.c:346
1983 msgid "Video cropping"
1984 msgstr "Obrezovanje slike"
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:348
1987 msgid ""
1988 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
1989 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1990 msgstr ""
1991 "Neposredno obrezovanje izvirne slike. Sprejete oblike so x:y (4:3, "
1992 "16:9, ...) in opisujejo splošne vrednosti razmerij."
1993
1994 #: src/libvlc-module.c:352
1995 msgid "Source aspect ratio"
1996 msgstr "Izvorno razmerje velikosti"
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:354
1999 msgid ""
2000 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2001 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2002 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2003 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2004 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2005 msgstr ""
2006 "Razmerje velikosti slike. Nekatere DVD enote prikazujejo privzeto vrednost "
2007 "16:9, čeprav so dejansko samo v razmerju 4:3. Možnost je lahko tudi namig "
2008 "predvajalniku VLC, ko film nima podatkov o razmerju slike. Sprejeta razmerja "
2009 "so x:y (4:3, 16:9, ...) in določujejo splošne vrednosti razmerij, ali pa "
2010 "plavajoče vrednosti v obliki (1.25, 1.3333, ...), ki določujejo obliko točk."
2011
2012 #: src/libvlc-module.c:361
2013 msgid "Custom crop ratios list"
2014 msgstr "Lista razmerij obrezovanja"
2015
2016 #: src/libvlc-module.c:363
2017 msgid ""
2018 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2019 "crop ratios list."
2020 msgstr ""
2021 "Lista razmerij obrezovanja je spisek vrednosti ločenih z vejico, ki bodo "
2022 "dodani na listo razmerij vmesnika."
2023
2024 #: src/libvlc-module.c:366
2025 msgid "Custom aspect ratios list"
2026 msgstr "Lista razmerij velikosti po meri"
2027
2028 #: src/libvlc-module.c:368
2029 msgid ""
2030 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2031 "aspect ratio list."
2032 msgstr "Lista razmerij obrezovanja, ki bodo dodani na listo razmerij vmesnika."
2033
2034 #: src/libvlc-module.c:371
2035 msgid "Fix HDTV height"
2036 msgstr "Popravi HDTV višino"
2037
2038 #: src/libvlc-module.c:373
2039 msgid ""
2040 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2041 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2042 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2043 msgstr ""
2044 "Možnost omogoča pravilno obdelavo HDTV-1080 slikovnega formata, tudi če je "
2045 "kodirnik pokvarjen in nepravilno določi višino na 1088 vrstic. Možnost "
2046 "onemogočite le, če ima slika nestandardni format, ki zahteva vseh 1088 "
2047 "vrstic."
2048
2049 #: src/libvlc-module.c:378
2050 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2051 msgstr "Razmerje velikosti zaslona"
2052
2053 #: src/libvlc-module.c:380
2054 msgid ""
2055 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2056 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2057 "order to keep proportions."
2058 msgstr ""
2059 "Nastavitev razmerja velikosti zaslona. Večina zaslonov ima kvadratne točke "
2060 "(1:1). Če imate 16:9 zaslon, morate spremeniti vrednost na 4:3 da obdržite "
2061 "sorazmerje."
2062
2063 #: src/libvlc-module.c:384
2064 msgid "Skip frames"
2065 msgstr "Preskoči sličice"
2066
2067 #: src/libvlc-module.c:386
2068 msgid ""
2069 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2070 "computer is not powerful enough"
2071 msgstr ""
2072 "Možnost omogoča izpuščanje sličic na MPEG2 pretokih. Izpuščanje se pojavi, "
2073 "kadar računalnik ni dovolj zmogljiv."
2074
2075 #: src/libvlc-module.c:389
2076 msgid "Drop late frames"
2077 msgstr "Izpusti zakasnjene slike"
2078
2079 #: src/libvlc-module.c:391
2080 msgid ""
2081 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2082 "intended display date)."
2083 msgstr ""
2084 "Možnost omogoča izpuščanje zakasnjenih slik, ki so preko odvoda slike prišli "
2085 "kasneje, kot je predviden čas predvajanja."
2086
2087 #: src/libvlc-module.c:394
2088 msgid "Quiet synchro"
2089 msgstr "Tiho usklajevanje"
2090
2091 #: src/libvlc-module.c:396
2092 msgid ""
2093 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2094 "synchronization mechanism."
2095 msgstr ""
2096 "Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja "
2097 "slike preko mehanizma usklajevanja."
2098
2099 #: src/libvlc-module.c:405
2100 msgid ""
2101 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2102 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2103 "channel."
2104 msgstr ""
2105 "Možnosti dovolijo spreminjanje obnašanja dovodnega podsistema, kot na primer "
2106 "DVD ali VCD naprave, nastavitve omrežnega vmesnika ali pa kanalov podnapisov."
2107
2108 #: src/libvlc-module.c:410
2109 msgid ""
2110 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2111 "Restrictions Management measure."
2112 msgstr ""
2113 "Če živite v Franciji, potem ni dovoljeno, da uporabljate obhod Vodenja "
2114 "digitalnih Omejitev (DRM)."
2115
2116 #: src/libvlc-module.c:413
2117 msgid "Clock reference average counter"
2118 msgstr "Sklicevanje števca na uro."
2119
2120 #: src/libvlc-module.c:415
2121 msgid ""
2122 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2123 "to 10000."
2124 msgstr ""
2125 "Ob uporabi PVR dovoda (ali zelo neenakomernega izvora), nastavite vrednost "
2126 "na 10000."
2127
2128 #: src/libvlc-module.c:418
2129 msgid "Clock synchronisation"
2130 msgstr "Usklajevanje časa"
2131
2132 #: src/libvlc-module.c:420
2133 msgid ""
2134 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2135 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2136 msgstr ""
2137 "Možnost dovoljuje onemogočanje usklajevanja časa za omrežne vire. Nastavitev "
2138 "je uporabna pri spletnih prenosih, kjer je predvajanje občutno moteno."
2139
2140 #: src/libvlc-module.c:424 modules/control/netsync.c:75
2141 msgid "Network synchronisation"
2142 msgstr "Usklajevanje omrežja"
2143
2144 #: src/libvlc-module.c:425
2145 msgid ""
2146 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2147 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2148 msgstr ""
2149 "Možnost omogoča oddaljeno usklajevanje časa za strežnike in odjemalce. "
2150 "Privzete nastavitve so določene me naprednimi uskladitvami omrežnega "
2151 "usklajevanja."
2152
2153 #: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:1012
2154 #: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:361
2155 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
2156 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2157 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
2158 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
2159 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2160 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2161 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
2162 #: modules/video_filter/rss.c:175 modules/video_output/msw/directx.c:158
2163 msgid "Default"
2164 msgstr "Privzeto"
2165
2166 #: src/libvlc-module.c:431 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
2167 #: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2168 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2169 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2170 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2171 msgid "Enable"
2172 msgstr "Omogoči"
2173
2174 #: src/libvlc-module.c:433 modules/misc/notify/growl.c:63
2175 msgid "UDP port"
2176 msgstr "vrata UDP"
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:435
2179 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2180 msgstr "Nastavitev vrat za UDP pretok. Privzeta vrednost je 1234."
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:437
2183 msgid "MTU of the network interface"
2184 msgstr "MTU za omrežni vmesnik"
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:439
2187 msgid ""
2188 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2189 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2190 msgstr ""
2191 "Nastavitev določa največjo velikost paketov, ki se prenašajo preko omrežja. "
2192 "Vrednost za eternet je običajno 1500 bajtov."
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:442 modules/stream_out/rtp.c:93
2195 msgid "Hop limit (TTL)"
2196 msgstr "Omejitev poskoka (TTL)"
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:444
2199 msgid ""
2200 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2201 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2202 "in default)."
2203 msgstr ""
2204 "Omejitev poskoka (znanega tudi kot \"Čas ohranitve\" ali TTL) skupinskega "
2205 "pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (-1 = uporabi sistemsko privzeto "
2206 "vrednost)."
2207
2208 #: src/libvlc-module.c:448
2209 msgid "Multicast output interface"
2210 msgstr "Vmesnik skupinskega pošiljanja odvoda"
2211
2212 #: src/libvlc-module.c:450
2213 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2214 msgstr ""
2215 "Privzeti vmesnik skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše usmerjevalno "
2216 "razpredelnico."
2217
2218 #: src/libvlc-module.c:452
2219 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2220 msgstr "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja"
2221
2222 #: src/libvlc-module.c:454
2223 msgid ""
2224 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2225 "table."
2226 msgstr ""
2227 "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
2228 "usmerjevalno razpredelnico."
2229
2230 #: src/libvlc-module.c:457
2231 msgid "DiffServ Code Point"
2232 msgstr "Kodna točka DiffServ"
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:458
2235 msgid ""
2236 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2237 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2238 msgstr ""
2239 "Diferencialna kodna točka storitve za odhodni UDP pretok (IPv4 Tip storitve "
2240 "ali IPv6 razred prometa). Uporablja se za kakovostne storitve omrežja."
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:464
2243 msgid ""
2244 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2245 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2246 msgstr ""
2247 "Izberite program z določitvijo ID storitve. Nastavitev uporabite samo, če "
2248 "želite povečati dostop do več programskega pretoka (primer: DVB pretok)"
2249
2250 #: src/libvlc-module.c:470
2251 msgid ""
2252 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2253 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2254 "(like DVB streams for example)."
2255 msgstr ""
2256 "Izberite program z določitvijo liste ID storitev vnesenih ločeno z vejico. "
2257 "Nastavitev uporabite samo, če želite dostopiti do več programskega pretoka "
2258 "(primer: DVB pretok)"
2259
2260 #: src/libvlc-module.c:476 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
2261 msgid "Audio track"
2262 msgstr "Zvokovna sled"
2263
2264 #: src/libvlc-module.c:478
2265 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2266 msgstr "Uporabi številko pretoka zvočne sledi (od 0 do n)"
2267
2268 #: src/libvlc-module.c:481 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
2269 msgid "Subtitles track"
2270 msgstr "Podnapisi"
2271
2272 #: src/libvlc-module.c:483
2273 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2274 msgstr "Uporabi številko sledi podnapisov (od 0 do n)"
2275
2276 #: src/libvlc-module.c:486
2277 msgid "Audio language"
2278 msgstr "Jezik zvoka"
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:488
2281 msgid ""
2282 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2283 "letter country code)."
2284 msgstr ""
2285 "Jezik zvočne sledi, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2286 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2287
2288 #: src/libvlc-module.c:491
2289 msgid "Subtitle language"
2290 msgstr "Jezik podnapisov"
2291
2292 #: src/libvlc-module.c:493
2293 msgid ""
2294 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2295 "letter country code)."
2296 msgstr ""
2297 "Jezik sledi podnapisov, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2298 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2299
2300 #: src/libvlc-module.c:497
2301 msgid "Audio track ID"
2302 msgstr "ID zvočne sledi"
2303
2304 #: src/libvlc-module.c:499
2305 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2306 msgstr "Uporabi ID pretoka zvočne sledi."
2307
2308 #: src/libvlc-module.c:501
2309 msgid "Subtitles track ID"
2310 msgstr "ID sledi podnapisa"
2311
2312 #: src/libvlc-module.c:503
2313 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2314 msgstr "ID pretoka sledi podnapisov."
2315
2316 #: src/libvlc-module.c:505
2317 msgid "Input repetitions"
2318 msgstr "Ponavljanje dovajanja"
2319
2320 #: src/libvlc-module.c:507
2321 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2322 msgstr "Število ponovitev predvajanja dovoda"
2323
2324 #: src/libvlc-module.c:509
2325 msgid "Start time"
2326 msgstr "Začetni čas"
2327
2328 #: src/libvlc-module.c:511
2329 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2330 msgstr "Pretok bo začet na tem mestu (v sekundah)."
2331
2332 #: src/libvlc-module.c:513
2333 msgid "Stop time"
2334 msgstr "Končni čas"
2335
2336 #: src/libvlc-module.c:515
2337 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2338 msgstr "Pretok bo končan na tem mestu (v sekundah)."
2339
2340 #: src/libvlc-module.c:517
2341 msgid "Input list"
2342 msgstr "Lista dovodov"
2343
2344 #: src/libvlc-module.c:519
2345 msgid ""
2346 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2347 "together after the normal one."
2348 msgstr ""
2349 "Določite lahko listo dovodov ločeno z vejicami, ki bo združena po "
2350 "predvajanju."
2351
2352 #: src/libvlc-module.c:522
2353 msgid "Input slave (experimental)"
2354 msgstr "Odvisni dovod (eksperimentalno)"
2355
2356 #: src/libvlc-module.c:524
2357 msgid ""
2358 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2359 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2360 "inputs."
2361 msgstr ""
2362 "Možnost dovoljuje sočasno predvajanje preko več vnosnih točk. Ta možnost je "
2363 "v preizkušnji zato niso podprti vsi formati. Uporabite listo dovodov ločenih "
2364 "z '#'."
2365
2366 #: src/libvlc-module.c:528
2367 msgid "Bookmarks list for a stream"
2368 msgstr "Lista zaznamkov za pretok"
2369
2370 #: src/libvlc-module.c:530
2371 msgid ""
2372 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2373 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2374 "{...}\""
2375 msgstr ""
2376 "Ročno lahko nastavite listo zaznamkov za pretok v obliki \"{name=ime-"
2377 "zaznamka,time=odmik-časa,bytes=odmik-bajtov},{...}\""
2378
2379 #: src/libvlc-module.c:536
2380 msgid ""
2381 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2382 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2383 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2384 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2385 msgstr ""
2386 "Nastavitve omogočajo spreminjanje obnašanja sistema nalepk. Lahko, na "
2387 "primer, omogočite filtre nalepk (logotipi, ...). Omogočite filtre tu, "
2388 "nastavite pa jih med nastavitvami \"filtri nalepk\". Nastavite lahko tudi "
2389 "mnoge druge pripadajoče možnosti."
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:542
2392 msgid "Force subtitle position"
2393 msgstr "Določena lega podnapisov"
2394
2395 #: src/libvlc-module.c:544
2396 msgid ""
2397 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2398 "over the movie. Try several positions."
2399 msgstr ""
2400 "Določena lega podnapisov omogoča možnost postavljanja besedila pod sliko "
2401 "namesto na njo. Lega podpira več možnosti."
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:547
2404 msgid "Enable sub-pictures"
2405 msgstr "Omogoči pod-slike"
2406
2407 #: src/libvlc-module.c:549
2408 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2409 msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje procesiranja pod-slik."
2410
2411 #: src/libvlc-module.c:551 src/libvlc-module.c:1386 src/text/iso-639_def.h:143
2412 #: modules/stream_out/transcode.c:286
2413 msgid "On Screen Display"
2414 msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD)"
2415
2416 #: src/libvlc-module.c:553
2417 msgid ""
2418 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2419 "Display)."
2420 msgstr "Predvajalnik VLC omogoča prikaz sporočil na zaslonu (OSD)."
2421
2422 #: src/libvlc-module.c:556
2423 msgid "Text rendering module"
2424 msgstr "Enota upodabljanja besedila"
2425
2426 #: src/libvlc-module.c:558
2427 msgid ""
2428 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2429 "instance."
2430 msgstr ""
2431 "Predvajalnik VLC običajno uporablja Freetype za upodabljanje, nastavitev pa "
2432 "omogoča tudi uporabo drugih načinov (primer: SVG)."
2433
2434 #: src/libvlc-module.c:560
2435 msgid "Subpictures filter module"
2436 msgstr "Filter nalepk"
2437
2438 #: src/libvlc-module.c:562
2439 msgid ""
2440 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2441 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2442 msgstr ""
2443 "Možnost doda \"filtre nalepk\". Filtri prekrijejo sliko filma z drugimi "
2444 "slikami (logotip) ali besedilom  (kot logo, dodatno besedilo ...)."
2445
2446 #: src/libvlc-module.c:565
2447 msgid "Autodetect subtitle files"
2448 msgstr "Samodejna zaznava podnapisov"
2449
2450 #: src/libvlc-module.c:567
2451 msgid ""
2452 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2453 "(based on the filename of the movie)."
2454 msgstr ""
2455 "Samodejno zaznavanje datotek s podnapisi, če ni posebej določena datoteka (v "
2456 "povezavi z imenom datoteke filma)."
2457
2458 #: src/libvlc-module.c:570
2459 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2460 msgstr "Zaznavanje imena podnapisov"
2461
2462 #: src/libvlc-module.c:572
2463 msgid ""
2464 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2465 "Options are:\n"
2466 "0 = no subtitles autodetected\n"
2467 "1 = any subtitle file\n"
2468 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2469 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2470 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2471 msgstr ""
2472 "Nastavitev določa odstopanja med imeni datotek filmov in podnapisov. "
2473 "Možnosti so:\n"
2474 "0 = ni samodejnega zaznavanja\n"
2475 "1 = katerakoli datoteka s podnapisi\n"
2476 "2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu ime filma\n"
2477 "3 = enako ime kot ime datoteke filma z dodanimi znaki\n"
2478 "4 = popolno ujemanje imen datotek"
2479
2480 #: src/libvlc-module.c:580
2481 msgid "Subtitle autodetection paths"
2482 msgstr "Samodejno zaznavanje poti podnapisov"
2483
2484 #: src/libvlc-module.c:582
2485 msgid ""
2486 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2487 "found in the current directory."
2488 msgstr ""
2489 "Določanje dodatnih poti do map s podnapisi, če ti niso v trenutni mapi."
2490
2491 #: src/libvlc-module.c:585
2492 msgid "Use subtitle file"
2493 msgstr "Uporabi datoteko s podnapisi"
2494
2495 #: src/libvlc-module.c:587
2496 msgid ""
2497 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2498 "subtitle file."
2499 msgstr ""
2500 "Nalaganje podnapisov. Datoteka, ki jo bo program izbral, če ni mogoče "
2501 "samodejno zaznati poti."
2502
2503 #: src/libvlc-module.c:590
2504 msgid "DVD device"
2505 msgstr "DVD naprava"
2506
2507 #: src/libvlc-module.c:593
2508 msgid ""
2509 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2510 "the drive letter (eg. D:)"
2511 msgstr ""
2512 "Privzeti DVD pogon ali DVD datoteka. Pogon mora biti določen s črko in "
2513 "dvopičjem (primer: D:)"
2514
2515 #: src/libvlc-module.c:597
2516 msgid "This is the default DVD device to use."
2517 msgstr "Privzeta DVD naprava."
2518
2519 #: src/libvlc-module.c:600
2520 msgid "VCD device"
2521 msgstr "VCD naprava"
2522
2523 #: src/libvlc-module.c:603
2524 msgid ""
2525 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2526 "scan for a suitable CD-ROM device."
2527 msgstr ""
2528 "Privzeti VCD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD "
2529 "pogon."
2530
2531 #: src/libvlc-module.c:607
2532 msgid "This is the default VCD device to use."
2533 msgstr "Privzeta VCD naprava."
2534
2535 #: src/libvlc-module.c:610
2536 msgid "Audio CD device"
2537 msgstr "Zvokovna CD naprava"
2538
2539 #: src/libvlc-module.c:613
2540 msgid ""
2541 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2542 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2543 msgstr ""
2544 "Zvočna CD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD pogon."
2545
2546 #: src/libvlc-module.c:617
2547 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2548 msgstr "Privzeta zvočna CD naprava."
2549
2550 #: src/libvlc-module.c:620 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
2551 msgid "Force IPv6"
2552 msgstr "Zahtevaj IPv6"
2553
2554 #: src/libvlc-module.c:622
2555 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2556 msgstr "IPv6 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2557
2558 #: src/libvlc-module.c:624
2559 msgid "Force IPv4"
2560 msgstr "Zahtevaj IPv4"
2561
2562 #: src/libvlc-module.c:626
2563 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2564 msgstr "IPv4 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2565
2566 #: src/libvlc-module.c:628
2567 msgid "TCP connection timeout"
2568 msgstr "Časovna omejitev TCP povezave"
2569
2570 #: src/libvlc-module.c:630
2571 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2572 msgstr "Privzeta časovna omejitev TCP povezave (v milisekundah)"
2573
2574 #: src/libvlc-module.c:632
2575 msgid "SOCKS server"
2576 msgstr "Strežnik SOCKS"
2577
2578 #: src/libvlc-module.c:634
2579 msgid ""
2580 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2581 "used for all TCP connections"
2582 msgstr ""
2583 "Uporaba namestniškega strežnika SOCKS. Vnos mora biti v obliki naslov:vrata. "
2584 "Nastavitev bo uporabljena ta vse TCP povezave."
2585
2586 #: src/libvlc-module.c:637
2587 msgid "SOCKS user name"
2588 msgstr "Uporabniško ime za SOCKS"
2589
2590 #: src/libvlc-module.c:639
2591 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2592 msgstr "Uporabniško ime za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:641
2595 msgid "SOCKS password"
2596 msgstr "Geslo SOCKS"
2597
2598 #: src/libvlc-module.c:643
2599 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2600 msgstr "Geslo za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2601
2602 #: src/libvlc-module.c:645
2603 msgid "Title metadata"
2604 msgstr "Metapodatek naslova"
2605
2606 #: src/libvlc-module.c:647
2607 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2608 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"naslov\" dovoda."
2609
2610 #: src/libvlc-module.c:649
2611 msgid "Author metadata"
2612 msgstr "Metapodatek avtorja"
2613
2614 #: src/libvlc-module.c:651
2615 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2616 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtor\" dovoda."
2617
2618 #: src/libvlc-module.c:653
2619 msgid "Artist metadata"
2620 msgstr "Metapodatek izvajalca"
2621
2622 #: src/libvlc-module.c:655
2623 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2624 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"izvajalec\" dovoda."
2625
2626 #: src/libvlc-module.c:657
2627 msgid "Genre metadata"
2628 msgstr "Metapodatek žanra"
2629
2630 #: src/libvlc-module.c:659
2631 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2632 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"žanr\" dovoda."
2633
2634 #: src/libvlc-module.c:661
2635 msgid "Copyright metadata"
2636 msgstr "Metapodatek avtorskih pravic"
2637
2638 #: src/libvlc-module.c:663
2639 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2640 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtorske pravice\" dovoda."
2641
2642 #: src/libvlc-module.c:665
2643 msgid "Description metadata"
2644 msgstr "Metapodatek opisa"
2645
2646 #: src/libvlc-module.c:667
2647 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2648 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"opis\" dovoda."
2649
2650 #: src/libvlc-module.c:669
2651 msgid "Date metadata"
2652 msgstr "Metapodatek datuma"
2653
2654 #: src/libvlc-module.c:671
2655 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2656 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"datum\" dovoda."
2657
2658 #: src/libvlc-module.c:673
2659 msgid "URL metadata"
2660 msgstr "Metapodatek URL"
2661
2662 #: src/libvlc-module.c:675
2663 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2664 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"url\" dovoda."
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:679
2667 msgid ""
2668 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2669 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2670 "can break playback of all your streams."
2671 msgstr ""
2672 "Možnost določuje način izbora kodekov (metode dekodiranja). Samo uporabniki "
2673 "z naprednejšim razumevanjem nastavitev naj spreminjajo nastavitve."
2674
2675 #: src/libvlc-module.c:683
2676 msgid "Preferred decoders list"
2677 msgstr "Prednostna lista dekoderjev"
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:685
2680 msgid ""
2681 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2682 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2683 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2684 msgstr ""
2685 "Prednostna lista dekoderjev, ki jih bo predvajalnik VLC uporabil. Primer: "
2686 "'dummy,a52' nastavitev bo določila uporabo dummy in a52 kodeka pred uporabo "
2687 "ostalih. Spreminjanje nastavitev ni priporočljivo."
2688
2689 #: src/libvlc-module.c:690
2690 msgid "Preferred encoders list"
2691 msgstr "Prednostna lista kodirnikov"
2692
2693 #: src/libvlc-module.c:692
2694 msgid ""
2695 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2696 msgstr ""
2697 "Nastavitev omogoča izbor prednostne liste kodirnikov, ki jih uporablja "
2698 "predvajalnik."
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:695
2701 msgid "Prefer system plugins over vlc"
2702 msgstr "Prednost sistemskih vključkov pred vključki predvajalnika"
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:697
2705 msgid ""
2706 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
2707 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
2708 msgstr ""
2709 "Določa nastavitev ali predvajalnik VLC prednostno uporablja vključke sistema "
2710 "ali vključke predvajalnika."
2711
2712 #: src/libvlc-module.c:706
2713 msgid ""
2714 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2715 "subsystem."
2716 msgstr ""
2717 "Možnosti dovoljujejo nastavitev splošnih možnosti podsistema odvoda pretoka."
2718
2719 #: src/libvlc-module.c:709
2720 msgid "Default stream output chain"
2721 msgstr "Privzeta veriga odvoda pretoka"
2722
2723 #: src/libvlc-module.c:711
2724 msgid ""
2725 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2726 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2727 "all streams."
2728 msgstr ""
2729 "Določite lahko privzeto verigo odvoda pretoka. V dokumentaciji je zabeleženo "
2730 "kako sestavite te verige.Opozorilo: veriga bo omogočena za vse pretoke."
2731
2732 #: src/libvlc-module.c:715
2733 msgid "Enable streaming of all ES"
2734 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov"
2735
2736 #: src/libvlc-module.c:717
2737 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2738 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov (slika, zvok, podnapisi)"
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:719
2741 msgid "Display while streaming"
2742 msgstr "Prikaži med pretakanjem"
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:721
2745 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2746 msgstr "Lokalno predvajaj valove med pretakanjem."
2747
2748 #: src/libvlc-module.c:723
2749 msgid "Enable video stream output"
2750 msgstr "Omogoči odvod pretoka slike"
2751
2752 #: src/libvlc-module.c:725
2753 msgid ""
2754 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2755 "facility when this last one is enabled."
2756 msgstr ""
2757 "Izberite ali naj bo pretok slike preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2758
2759 #: src/libvlc-module.c:728
2760 msgid "Enable audio stream output"
2761 msgstr "Omogoči odvod pretoka zvoka"
2762
2763 #: src/libvlc-module.c:730
2764 msgid ""
2765 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2766 "facility when this last one is enabled."
2767 msgstr ""
2768 "Izberite ali naj bo pretok zvoka preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2769
2770 #: src/libvlc-module.c:733
2771 msgid "Enable SPU stream output"
2772 msgstr "Omogoči odvod pretoka SPU"
2773
2774 #: src/libvlc-module.c:735
2775 msgid ""
2776 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2777 "facility when this last one is enabled."
2778 msgstr ""
2779 "Izberite ali naj bo pretok SPU preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2780
2781 #: src/libvlc-module.c:738
2782 msgid "Keep stream output open"
2783 msgstr "Ohranjaj odprt odvod pretoka"
2784
2785 #: src/libvlc-module.c:740
2786 msgid ""
2787 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2788 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2789 "specified)"
2790 msgstr ""
2791 "Možnost omogoča, da ohranite odprt odvod pretoka preko več predmetov seznama "
2792 "predvajanja (samodejno vključi in zbere odvod pretokov, če ni posebej "
2793 "določeno)"
2794
2795 #: src/libvlc-module.c:744
2796 msgid "Preferred packetizer list"
2797 msgstr "Prednostna lista paketnikov"
2798
2799 #: src/libvlc-module.c:746
2800 msgid ""
2801 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2802 msgstr ""
2803 "Možnost omogoča izbor zaporedja, v katerem bo predvajalnik VLC uporabljal "
2804 "paketnike."
2805
2806 #: src/libvlc-module.c:749
2807 msgid "Mux module"
2808 msgstr "Enota zvijanja"
2809
2810 #: src/libvlc-module.c:751
2811 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2812 msgstr "Podedovan vnos nastavitev elementov zvijalca"
2813
2814 #: src/libvlc-module.c:753
2815 msgid "Access output module"
2816 msgstr "Enota odvoda dostopa"
2817
2818 #: src/libvlc-module.c:755
2819 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2820 msgstr "Vrednost je podedovana in določa enoto za dostop odvoda."
2821
2822 #: src/libvlc-module.c:757
2823 msgid "Control SAP flow"
2824 msgstr "Nadzor SAP toka"
2825
2826 #: src/libvlc-module.c:759
2827 msgid ""
2828 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2829 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2830 msgstr ""
2831 "Možnost omogoča nadzor objavljanja naslova SAP skupinskega pošiljanja. "
2832 "Nastavitev je potrebna, če želite objavljati preko MBone sistema."
2833
2834 #: src/libvlc-module.c:763
2835 msgid "SAP announcement interval"
2836 msgstr "Zamik SAP objavljanja"
2837
2838 #: src/libvlc-module.c:765
2839 msgid ""
2840 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2841 "between SAP announcements."
2842 msgstr ""
2843 "V primeru, da je nadzor nad SAP onemogočen, vam nastavitev omogočana "
2844 "privzeto določen zamik objavljanja."
2845
2846 #: src/libvlc-module.c:774
2847 msgid ""
2848 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2849 "always leave all these enabled."
2850 msgstr ""
2851 "Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti je "
2852 "priporočljivo pustiti omogočene."
2853
2854 #: src/libvlc-module.c:777
2855 msgid "Enable FPU support"
2856 msgstr "Omogoči podporo FPU"
2857
2858 #: src/libvlc-module.c:779
2859 msgid ""
2860 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2861 "advantage of it."
2862 msgstr ""
2863 "Če ima procesor računalnika enoto za izračun plavajoče vejice, jo lahko "
2864 "predvajalnik VLC izkoristi."
2865
2866 #: src/libvlc-module.c:782
2867 msgid "Enable CPU MMX support"
2868 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX"
2869
2870 #: src/libvlc-module.c:784
2871 msgid ""
2872 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2873 "of them."
2874 msgstr ""
2875 "Če procesor računalnika podpira MMX enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2876 "izkoristi."
2877
2878 #: src/libvlc-module.c:787
2879 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2880 msgstr "Omogoči podporo CPE 3D Now!"
2881
2882 #: src/libvlc-module.c:789
2883 msgid ""
2884 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2885 "advantage of them."
2886 msgstr ""
2887 "Če procesor računalnika podpira 3D Now! enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2888 "izkoristi."
2889
2890 #: src/libvlc-module.c:792
2891 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2892 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX EXT"
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:794
2895 msgid ""
2896 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2897 "advantage of them."
2898 msgstr ""
2899 "Če procesor računalnika podpira MMX EXT enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2900 "izkoristi."
2901
2902 #: src/libvlc-module.c:797
2903 msgid "Enable CPU SSE support"
2904 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE"
2905
2906 #: src/libvlc-module.c:799
2907 msgid ""
2908 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2909 "of them."
2910 msgstr ""
2911 "Če procesor računalnika podpira SSE enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2912 "izkoristi."
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:802
2915 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2916 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE2"
2917
2918 #: src/libvlc-module.c:804
2919 msgid ""
2920 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2921 "of them."
2922 msgstr ""
2923 "Če procesor računalnika podpira SSE2 enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2924 "izkoristi."
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:807
2927 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2928 msgstr "Omogoči podporo CPE AltiVec"
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:809
2931 msgid ""
2932 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2933 "advantage of them."
2934 msgstr ""
2935 "Če procesor podpira AltiVec določila, jih bo predvajalnik VLC izkoristil ."
2936
2937 #: src/libvlc-module.c:814
2938 msgid ""
2939 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2940 "you really know what you are doing."
2941 msgstr ""
2942 "Nastavitve omogočajo določitev privzetih enot. Nastavitev ni priporočljivo "
2943 "spreminjati."
2944
2945 #: src/libvlc-module.c:817
2946 msgid "Memory copy module"
2947 msgstr "Enota kopiranja spomina"
2948
2949 #: src/libvlc-module.c:819
2950 msgid ""
2951 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2952 "select the fastest one supported by your hardware."
2953 msgstr ""
2954 "Izberete lahko katero enoto kopiranja spomina želite uporabiti. Privzeto "
2955 "predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi strojni "
2956 "opremi."
2957
2958 #: src/libvlc-module.c:822
2959 msgid "Access module"
2960 msgstr "Enota dostopa"
2961
2962 #: src/libvlc-module.c:824
2963 msgid ""
2964 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2965 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2966 "option unless you really know what you are doing."
2967 msgstr ""
2968 "Nastavitev omogoča določitev enote dostopa. Uporabite jo lahko, če pravilna "
2969 "enota ni samodejno zaznana. Z nastavitvijo je potrebno ravnati previdno."
2970
2971 #: src/libvlc-module.c:828
2972 msgid "Access filter module"
2973 msgstr "Enota filtriranja dostopa"
2974
2975 #: src/libvlc-module.c:830
2976 msgid ""
2977 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
2978 "used for instance for timeshifting."
2979 msgstr ""
2980 "Filtri dostopa spreminjajo pretok, ki se predvaja. Nastavitev je uporabna "
2981 "pri časovnem zamiku."
2982
2983 #: src/libvlc-module.c:833
2984 msgid "Demux module"
2985 msgstr "Enota razvijanja"
2986
2987 #: src/libvlc-module.c:835
2988 msgid ""
2989 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
2990 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
2991 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
2992 "you really know what you are doing."
2993 msgstr ""
2994 "Delitelji se uporabljajo pri ločevanju \"elementarnih\" pretokov (primer: "
2995 "zvok in slika). Uporabite ga lahko, če primerni razvijalec ni samodejno "
2996 "zaznan. Nastavitve ni priporočljivo določiti globalno."
2997
2998 #: src/libvlc-module.c:840
2999 msgid "Allow real-time priority"
3000 msgstr "Dovoli prednost trenutnega predvajanja"
3001
3002 #: src/libvlc-module.c:842
3003 msgid ""
3004 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3005 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3006 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3007 "only activate this if you know what you're doing."
3008 msgstr ""
3009 "Zaganjanje predvajalnika VLC v trenutnem času, omogoča bolj natančno boljši "
3010 "izkoristek delovanja, še posebej pri pretakanju vsebine. V primeru, da "
3011 "nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
3012 "stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
3013
3014 #: src/libvlc-module.c:848
3015 msgid "Adjust VLC priority"
3016 msgstr "Prilagodi VLC prednosti"
3017
3018 #: src/libvlc-module.c:850
3019 msgid ""
3020 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3021 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3022 "VLC instances."
3023 msgstr ""
3024 "Možnost doda odmik (pozitiven ali negativen) prednosti predvajalnika VLC. "
3025 "Nastavitev lahko uporabite pri nastavljanju prednostnega izvajanja med "
3026 "drugimi programi ali med vmesniki predvajalnika."
3027
3028 #: src/libvlc-module.c:854
3029 msgid "Minimize number of threads"
3030 msgstr "Zmanjšaj število niti"
3031
3032 #: src/libvlc-module.c:856
3033 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3034 msgstr "Določitev zmanjšanja števila niti potrebnih za zagon predvajalnika."
3035
3036 #: src/libvlc-module.c:858
3037 msgid "Modules search path"
3038 msgstr "Pot iskanja enot"
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:860
3041 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3042 msgstr "Dodatne poti, kjer predvajalnik VLC išče enote."
3043
3044 #: src/libvlc-module.c:862
3045 msgid "VLM configuration file"
3046 msgstr "Nastavitvena datoteka VLM"
3047
3048 #: src/libvlc-module.c:864
3049 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3050 msgstr "Nastavitvena datoteka, ki bo uporabljena pri zagonu VLM."
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:866
3053 msgid "Use a plugins cache"
3054 msgstr "Uporabi predpomnilnik vstavkov."
3055
3056 #: src/libvlc-module.c:868
3057 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3058 msgstr ""
3059 "Uporaba predpomnilnika vstavkov močno skrajša zagonski čas predvajalnika."
3060
3061 #: src/libvlc-module.c:870
3062 msgid "Collect statistics"
3063 msgstr "Zberi statistiko"
3064
3065 #: src/libvlc-module.c:872
3066 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3067 msgstr "Izbor in prikaz različnih statističnih vrednosti."
3068
3069 #: src/libvlc-module.c:874
3070 msgid "Run as daemon process"
3071 msgstr "Zagon kot demonski proces"
3072
3073 #: src/libvlc-module.c:876
3074 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3075 msgstr "Omogoča zagon predvajalnika kot demonski proces v ozadju."
3076
3077 #: src/libvlc-module.c:878
3078 msgid "Write process id to file"
3079 msgstr "Zapiši procesni ID v datoteko"
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:880
3082 msgid "Writes process id into specified file."
3083 msgstr "Zapis procesnega ID v določeno datoteko."
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:882
3086 msgid "Log to file"
3087 msgstr "Zabeleži v datoteko"
3088
3089 #: src/libvlc-module.c:884
3090 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3091 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v datoteko."
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:886
3094 msgid "Log to syslog"
3095 msgstr "Zabeleži v syslog"
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:888
3098 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3099 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v syslog (UNIX sistemi)."
3100
3101 #: src/libvlc-module.c:890
3102 msgid "Allow only one running instance"
3103 msgstr "Dovoli samo en sočasen zagon."
3104
3105 #: src/libvlc-module.c:892
3106 msgid ""
3107 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3108 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3109 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3110 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3111 "running instance or enqueue it."
3112 msgstr ""
3113 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3114 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
3115 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
3116 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto."
3117
3118 #: src/libvlc-module.c:900
3119 msgid ""
3120 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3121 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3122 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3123 "This option will allow you to play the file with the already running "
3124 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3125 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3126 msgstr ""
3127 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3128 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
3129 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
3130 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto. Možnost zahteva zagon D-"
3131 "Bus seje in VLC D-Bus kontrolni vmesnik."
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:908
3134 msgid "VLC is started from file association"
3135 msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave"
3136
3137 #: src/libvlc-module.c:910
3138 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3139 msgstr ""
3140 "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave, kot jo določa sistem."
3141
3142 #: src/libvlc-module.c:913
3143 msgid "One instance when started from file"
3144 msgstr "En sočasen zagon izvajanje pri zagonu preko datotečnih povezav"
3145
3146 #: src/libvlc-module.c:915
3147 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3148 msgstr "Dovoli en sočasen zagon ob zagonu predvajalnika preko datoteke."
3149
3150 #: src/libvlc-module.c:917
3151 msgid "Increase the priority of the process"
3152 msgstr "Povečaj prednost procesa"
3153
3154 #: src/libvlc-module.c:919
3155 msgid ""
3156 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3157 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3158 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3159 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3160 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3161 "machine."
3162 msgstr ""
3163 "Povečanje prednosti procesa bo najverjetneje izboljšalo predvajanje, saj "
3164 "dovoli predvajalniku nemoteno delovanje ob delovanju drugih programov, ki "
3165 "prav tako prevzemajo procesorski čas. Bodite pozorni, da lahko v posebnih "
3166 "primerih (napake) VLC prevzame ves procesorski čas in s tem neodzivnost "
3167 "sistema."
3168
3169 #: src/libvlc-module.c:926
3170 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
3171 msgstr "Hitro zvijanje na NT/2K/XP (samo za programerje)"
3172
3173 #: src/libvlc-module.c:928
3174 msgid ""
3175 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
3176 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
3177 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
3178 msgstr ""
3179 "Na sistemih NT/2K/XP uporabljamo počasno zvijanje s čimer lahko pravilno "
3180 "vključimo pogojne spremenljivke. Uporabite lahko tudi hitrejše Win9x "
3181 "zvijanje, kar pa lahko vodi v probleme."
3182
3183 #: src/libvlc-module.c:933
3184 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
3185 msgstr "Pogojne spremenljivke za Win9x (samo za programerje)"
3186
3187 #: src/libvlc-module.c:936
3188 msgid ""
3189 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
3190 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
3191 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
3192 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
3193 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
3194 msgstr ""
3195 "Na sistemih Windows 9x/Me lahko uporabite hitre, vendar nepravilne pogojne "
3196 "spremenljivke. Lahko pa uporabite tudi druge počasnejše načine, ki so bolj "
3197 "natančni. Izbirate lahko med načinom 0 (hiter in nepravilen), 1 (privzeto) "
3198 "in 2 (počasen in pravilen)."
3199
3200 #: src/libvlc-module.c:945
3201 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3202 msgstr "Uvrsti predmete v seznam predvajanja v načinu enega sočasnega zagona."
3203
3204 #: src/libvlc-module.c:947
3205 msgid ""
3206 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3207 "playing current item."
3208 msgstr ""
3209 "Ob uporabi samo enega sočasnega zagona predvajalnika, uvrsti predmete na "
3210 "seznam predvajanja in nadaljuj s predvajanjem trenutnega predmeta."
3211
3212 #: src/libvlc-module.c:956
3213 msgid ""
3214 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3215 "overridden in the playlist dialog box."
3216 msgstr ""
3217 "Možnosti določajo obnašanje predvajalne liste. Nekatere lahko spreminjate "
3218 "tudi v oknu seznama predvajanja."
3219
3220 #: src/libvlc-module.c:959
3221 msgid "Automatically preparse files"
3222 msgstr "Samodejna predhodna razčlenitev datotek"
3223
3224 #: src/libvlc-module.c:961
3225 msgid ""
3226 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3227 "metadata)."
3228 msgstr ""
3229 "Samodejna predhodna razčlenitev datotek dodanih na seznam predvajanja "
3230 "(takojšnje pridobivanje metapodatkov)."
3231
3232 #: src/libvlc-module.c:964
3233 msgid "Album art policy"
3234 msgstr "Album art primernost"
3235
3236 #: src/libvlc-module.c:966
3237 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3238 msgstr "Nastavitev prenosa slikovnih dodatkov albuma."
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:972
3241 msgid "Manual download only"
3242 msgstr "Prenos na zahtevo"
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:973
3245 msgid "When track starts playing"
3246 msgstr "Ob predvajanju sledi"
3247
3248 #: src/libvlc-module.c:974
3249 msgid "As soon as track is added"
3250 msgstr "Takoj ob dodajanju sledi"
3251
3252 #: src/libvlc-module.c:976
3253 msgid "Services discovery modules"
3254 msgstr "Enote odkrivanja storitev"
3255
3256 #: src/libvlc-module.c:978
3257 msgid ""
3258 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3259 "Typical values are sap, hal, ..."
3260 msgstr ""
3261 "Določa nalaganje enot odkrivanja storitev, ločenih s podpičji. Značilne "
3262 "vrednosti so sap, hal, ..."
3263
3264 #: src/libvlc-module.c:981
3265 msgid "Play files randomly forever"
3266 msgstr "Neprestano naključno predvajanje datotek"
3267
3268 #: src/libvlc-module.c:983
3269 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3270 msgstr ""
3271 "Predvajalnik VLC bo do prekinitve neprestano naključno predvajal datoteke."
3272
3273 #: src/libvlc-module.c:987
3274 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3275 msgstr "VLC bo neprestano predvajal izbor s seznama predvajanja."
3276
3277 #: src/libvlc-module.c:989
3278 msgid "Repeat current item"
3279 msgstr "Ponovi trenutni predmet"
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:991
3282 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3283 msgstr "VLC bo neprestano predvajal trenutni izbor."
3284
3285 #: src/libvlc-module.c:993
3286 msgid "Play and stop"
3287 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3288
3289 #: src/libvlc-module.c:995
3290 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3291 msgstr "Zaustavi predvajanje po vsakem predvajanem predmetu."
3292
3293 #: src/libvlc-module.c:997
3294 msgid "Play and exit"
3295 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:999
3298 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3299 msgstr "Izhod iz programa, ko ni več predmetov v seznamu predvajanja."
3300
3301 #: src/libvlc-module.c:1001
3302 msgid "Use media library"
3303 msgstr "Uporabi medijsko zbirko"
3304
3305 #: src/libvlc-module.c:1003
3306 msgid ""
3307 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3308 "VLC."
3309 msgstr ""
3310 "Medijska knjižnica se samodejno shrani in se ponovno naloži ob ponovnem "
3311 "zagonu predvajalnika."
3312
3313 #: src/libvlc-module.c:1006
3314 msgid "Use playlist tree"
3315 msgstr "Strukturiraj seznam predvajanja"
3316
3317 #: src/libvlc-module.c:1008
3318 msgid ""
3319 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3320 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3321 "needed."
3322 msgstr ""
3323 "Uporabi drevesno strukturo liste za ločevanje zvrsti v mapah. Vrednost "
3324 "\"Privzeto\" določa uporabo drevesne strukture po potrebi."
3325
3326 #: src/libvlc-module.c:1012
3327 msgid "Always"
3328 msgstr "Vedno"
3329
3330 #: src/libvlc-module.c:1012
3331 msgid "Never"
3332 msgstr "Nikoli"
3333
3334 #: src/libvlc-module.c:1021
3335 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3336 msgstr ""
3337 "Nastavitve predstavljajo splošna določila tipkovnih povezav imenovanih "
3338 "\"hitre tipke\"."
3339
3340 #: src/libvlc-module.c:1024 src/video_output/vout_intf.c:421
3341 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:402
3342 #: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
3343 #: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3344 #: modules/gui/macosx/intf.m:530 modules/gui/macosx/intf.m:606
3345 #: modules/gui/macosx/intf.m:662
3346 msgid "Fullscreen"
3347 msgstr "Celozaslonski način"
3348
3349 #: src/libvlc-module.c:1025
3350 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3351 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
3352
3353 #: src/libvlc-module.c:1026
3354 msgid "Leave fullscreen"
3355 msgstr "Zapusti celozaslonski način"
3356
3357 #: src/libvlc-module.c:1027
3358 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3359 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz celozaslonskega predvajanja."
3360
3361 #: src/libvlc-module.c:1028
3362 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3363 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
3364 msgid "Play/Pause"
3365 msgstr "Predvajanje/Pavza"
3366
3367 #: src/libvlc-module.c:1029
3368 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3369 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo pavze predvajanja."
3370
3371 #: src/libvlc-module.c:1030
3372 msgid "Pause only"
3373 msgstr "Samo pavza"
3374
3375 #: src/libvlc-module.c:1031
3376 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3377 msgstr "Izbor hitre tipke za pavzo predvajanja."
3378
3379 #: src/libvlc-module.c:1032
3380 msgid "Play only"
3381 msgstr "Samo predvajaj"
3382
3383 #: src/libvlc-module.c:1033
3384 msgid "Select the hotkey to use to play."
3385 msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
3386
3387 #: src/libvlc-module.c:1034 modules/control/hotkeys.c:673
3388 #: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:571
3389 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
3390 msgid "Faster"
3391 msgstr "Hitreje"
3392
3393 #: src/libvlc-module.c:1035
3394 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3395 msgstr "Izbor hitre tipke za hitro predvajanje."
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:1036 modules/control/hotkeys.c:679
3398 #: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:572
3399 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
3400 msgid "Slower"
3401 msgstr "Počasneje"
3402
3403 #: src/libvlc-module.c:1037
3404 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3405 msgstr "Izbor hitre tipke za počasno predvajanje."
3406
3407 #: src/libvlc-module.c:1038 modules/control/hotkeys.c:656
3408 #: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:529
3409 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:650
3410 #: modules/gui/macosx/intf.m:658 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3411 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1628
3412 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3413 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1531
3414 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3415 msgid "Next"
3416 msgstr "Naslednji"
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:1039
3419 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3420 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na naslednji predmet na seznamu predvajanja."
3421
3422 #: src/libvlc-module.c:1040 modules/control/hotkeys.c:662
3423 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:524
3424 #: modules/gui/macosx/intf.m:573 modules/gui/macosx/intf.m:651
3425 #: modules/gui/macosx/intf.m:657 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3426 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
3427 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3428 msgid "Previous"
3429 msgstr "Predhodni"
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:1041
3432 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3433 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na predhodni predmet na seznamu predvajanja."
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1042 modules/gui/macosx/controls.m:852
3436 #: modules/gui/macosx/intf.m:527 modules/gui/macosx/intf.m:570
3437 #: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/macosx/intf.m:656
3438 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3439 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3440 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
3441 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
3442 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1532
3443 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
3444 msgid "Stop"
3445 msgstr "Ustavi"
3446
3447 #: src/libvlc-module.c:1043
3448 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3449 msgstr "Izbor hitre tipke za prekinitev predvajanja."
3450
3451 #: src/libvlc-module.c:1044 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
3452 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
3453 #: modules/gui/macosx/intf.m:532 modules/video_filter/marq.c:143
3454 #: modules/video_filter/rss.c:190
3455 msgid "Position"
3456 msgstr "Lega"
3457
3458 #: src/libvlc-module.c:1045
3459 msgid "Select the hotkey to display the position."
3460 msgstr "Izbor hitre tipke za prikaz lege."
3461
3462 #: src/libvlc-module.c:1047
3463 msgid "Very short backwards jump"
3464 msgstr "Zelo kratek skok nazaj"
3465
3466 #: src/libvlc-module.c:1049
3467 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3468 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok nazaj."
3469
3470 #: src/libvlc-module.c:1050
3471 msgid "Short backwards jump"
3472 msgstr "Kratek skok naprej"
3473
3474 #: src/libvlc-module.c:1052
3475 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3476 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok nazaj."
3477
3478 #: src/libvlc-module.c:1053
3479 msgid "Medium backwards jump"
3480 msgstr "Srednje dolg skok nazaj."
3481
3482 #: src/libvlc-module.c:1055
3483 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3484 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok nazaj."
3485
3486 #: src/libvlc-module.c:1056
3487 msgid "Long backwards jump"
3488 msgstr "Dolg skok nazaj"
3489
3490 #: src/libvlc-module.c:1058
3491 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3492 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok nazaj."
3493
3494 #: src/libvlc-module.c:1060
3495 msgid "Very short forward jump"
3496 msgstr "Zelo kratek skok naprej"
3497
3498 #: src/libvlc-module.c:1062
3499 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3500 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok naprej."
3501
3502 #: src/libvlc-module.c:1063
3503 msgid "Short forward jump"
3504 msgstr "Kratek skok naprej"
3505
3506 #: src/libvlc-module.c:1065
3507 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3508 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok naprej."
3509
3510 #: src/libvlc-module.c:1066
3511 msgid "Medium forward jump"
3512 msgstr "Srednje dolg skok naprej"
3513
3514 #: src/libvlc-module.c:1068
3515 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3516 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok naprej."
3517
3518 #: src/libvlc-module.c:1069
3519 msgid "Long forward jump"
3520 msgstr "Dolg skok naprej"
3521
3522 #: src/libvlc-module.c:1071
3523 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3524 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok naprej."
3525
3526 #: src/libvlc-module.c:1073
3527 msgid "Very short jump length"
3528 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka"
3529
3530 #: src/libvlc-module.c:1074
3531 msgid "Very short jump length, in seconds."
3532 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka v sekundah."
3533
3534 #: src/libvlc-module.c:1075
3535 msgid "Short jump length"
3536 msgstr "Dolžina kratkega skoka"
3537
3538 #: src/libvlc-module.c:1076
3539 msgid "Short jump length, in seconds."
3540 msgstr "Dolžina kratkega skoka v sekundah."
3541
3542 #: src/libvlc-module.c:1077
3543 msgid "Medium jump length"
3544 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka"
3545
3546 #: src/libvlc-module.c:1078
3547 msgid "Medium jump length, in seconds."
3548 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka v sekundah."
3549
3550 #: src/libvlc-module.c:1079
3551 msgid "Long jump length"
3552 msgstr "Dolžina dolgega skoka"
3553
3554 #: src/libvlc-module.c:1080
3555 msgid "Long jump length, in seconds."
3556 msgstr "Dolžina dolgega skoka v sekundah."
3557
3558 #: src/libvlc-module.c:1082 modules/control/hotkeys.c:241
3559 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275
3560 msgid "Quit"
3561 msgstr "Izhod"
3562
3563 #: src/libvlc-module.c:1083
3564 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3565 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz programa."
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1084
3568 msgid "Navigate up"
3569 msgstr "Skok navzgor"
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:1085
3572 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3573 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzgor v DVD menujih."
3574
3575 #: src/libvlc-module.c:1086
3576 msgid "Navigate down"
3577 msgstr "Skok navzdol"
3578
3579 #: src/libvlc-module.c:1087
3580 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3581 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzdol v DVD menujih."
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1088
3584 msgid "Navigate left"
3585 msgstr "Skok levo"
3586
3587 #: src/libvlc-module.c:1089
3588 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3589 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire levo v DVD menujih."
3590
3591 #: src/libvlc-module.c:1090
3592 msgid "Navigate right"
3593 msgstr "Skok desno"
3594
3595 #: src/libvlc-module.c:1091
3596 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3597 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire desno v DVD menujih."
3598
3599 #: src/libvlc-module.c:1092
3600 msgid "Activate"
3601 msgstr "Izbor"
3602
3603 #: src/libvlc-module.c:1093
3604 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3605 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izbor povezave v DVD menujih."
3606
3607 #: src/libvlc-module.c:1094
3608 msgid "Go to the DVD menu"
3609 msgstr "Pojdi na DVD menu"
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:1095
3612 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3613 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na glavni DVD menu."
3614
3615 #: src/libvlc-module.c:1096
3616 msgid "Select previous DVD title"
3617 msgstr "Skok na predhodni DVD naslov"
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:1097
3620 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3621 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodni DVD naslov."
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1098
3624 msgid "Select next DVD title"
3625 msgstr "Skok na naslednji DVD naslov"
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1099
3628 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3629 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednji DVD naslov."
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1100
3632 msgid "Select prev DVD chapter"
3633 msgstr "Skok na predhodno DVD poglavje"
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1101
3636 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3637 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodno DVD poglavje."
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:1102
3640 msgid "Select next DVD chapter"
3641 msgstr "Skok na naslednje DVD poglavje"
3642
3643 #: src/libvlc-module.c:1103
3644 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3645 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednje DVD poglavje."
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1104
3648 msgid "Volume up"
3649 msgstr "Povečaj glasnost"
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1105
3652 msgid "Select the key to increase audio volume."
3653 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje glasnosti."
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1106
3656 msgid "Volume down"
3657 msgstr "Zmanjšaj glasnost"
3658
3659 #: src/libvlc-module.c:1107
3660 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3661 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje glasnosti."
3662
3663 #: src/libvlc-module.c:1108 modules/gui/macosx/controls.m:898
3664 #: modules/gui/macosx/intf.m:591 modules/gui/macosx/intf.m:652
3665 #: modules/gui/macosx/intf.m:661
3666 msgid "Mute"
3667 msgstr "Brez zvoka"
3668
3669 #: src/libvlc-module.c:1109
3670 msgid "Select the key to mute audio."
3671 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izklop zvoka."
3672
3673 #: src/libvlc-module.c:1110
3674 msgid "Subtitle delay up"
3675 msgstr "Zamik podnapisov naprej"
3676
3677 #: src/libvlc-module.c:1111
3678 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3679 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje zamika podnapisov."
3680
3681 #: src/libvlc-module.c:1112
3682 msgid "Subtitle delay down"
3683 msgstr "Zamik podnapisov nazaj"
3684
3685 #: src/libvlc-module.c:1113
3686 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3687 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje zamika podnapisov."
3688
3689 #: src/libvlc-module.c:1114
3690 msgid "Audio delay up"
3691 msgstr "Zamik zvoka naprej"
3692
3693 #: src/libvlc-module.c:1115
3694 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3695 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka naprej."
3696
3697 #: src/libvlc-module.c:1116
3698 msgid "Audio delay down"
3699 msgstr "Zamik zvoka nazaj"
3700
3701 #: src/libvlc-module.c:1117
3702 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3703 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka nazaj."
3704
3705 #: src/libvlc-module.c:1118
3706 msgid "Play playlist bookmark 1"
3707 msgstr "Seznam predvajanja 1"
3708
3709 #: src/libvlc-module.c:1119
3710 msgid "Play playlist bookmark 2"
3711 msgstr "Seznam predvajanja 2"
3712
3713 #: src/libvlc-module.c:1120
3714 msgid "Play playlist bookmark 3"
3715 msgstr "Seznam predvajanja 3"
3716
3717 #: src/libvlc-module.c:1121
3718 msgid "Play playlist bookmark 4"
3719 msgstr "Seznam predvajanja 4"
3720
3721 #: src/libvlc-module.c:1122
3722 msgid "Play playlist bookmark 5"
3723 msgstr "Seznam predvajanja 5"
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1123
3726 msgid "Play playlist bookmark 6"
3727 msgstr "Seznam predvajanja 6"
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1124
3730 msgid "Play playlist bookmark 7"
3731 msgstr "Seznam predvajanja 7"
3732
3733 #: src/libvlc-module.c:1125
3734 msgid "Play playlist bookmark 8"
3735 msgstr "Seznam predvajanja 8"
3736
3737 #: src/libvlc-module.c:1126
3738 msgid "Play playlist bookmark 9"
3739 msgstr "Seznam predvajanja 9"
3740
3741 #: src/libvlc-module.c:1127
3742 msgid "Play playlist bookmark 10"
3743 msgstr "Seznam predvajanja 10"
3744
3745 #: src/libvlc-module.c:1128
3746 msgid "Select the key to play this bookmark."
3747 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za predvajanje zaznamka."
3748
3749 #: src/libvlc-module.c:1129
3750 msgid "Set playlist bookmark 1"
3751 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 1"
3752
3753 #: src/libvlc-module.c:1130
3754 msgid "Set playlist bookmark 2"
3755 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 2"
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1131
3758 msgid "Set playlist bookmark 3"
3759 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 3"
3760
3761 #: src/libvlc-module.c:1132
3762 msgid "Set playlist bookmark 4"
3763 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 4"
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:1133
3766 msgid "Set playlist bookmark 5"
3767 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 5"
3768
3769 #: src/libvlc-module.c:1134
3770 msgid "Set playlist bookmark 6"
3771 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 6"
3772
3773 #: src/libvlc-module.c:1135
3774 msgid "Set playlist bookmark 7"
3775 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 7"
3776
3777 #: src/libvlc-module.c:1136
3778 msgid "Set playlist bookmark 8"
3779 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 8"
3780
3781 #: src/libvlc-module.c:1137
3782 msgid "Set playlist bookmark 9"
3783 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 9"
3784
3785 #: src/libvlc-module.c:1138
3786 msgid "Set playlist bookmark 10"
3787 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 10"
3788
3789 #: src/libvlc-module.c:1139
3790 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3791 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za izbor zaznamka."
3792
3793 #: src/libvlc-module.c:1141 modules/control/hotkeys.c:84
3794 msgid "Playlist bookmark 1"
3795 msgstr "Predvajanje zaznamka 1"
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1142 modules/control/hotkeys.c:85
3798 msgid "Playlist bookmark 2"
3799 msgstr "Predvajanje zaznamka 2"
3800
3801 #: src/libvlc-module.c:1143 modules/control/hotkeys.c:86
3802 msgid "Playlist bookmark 3"
3803 msgstr "Predvajanje zaznamka 3"
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1144 modules/control/hotkeys.c:87
3806 msgid "Playlist bookmark 4"
3807 msgstr "Predvajanje zaznamka 4"
3808
3809 #: src/libvlc-module.c:1145 modules/control/hotkeys.c:88
3810 msgid "Playlist bookmark 5"
3811 msgstr "Predvajanje zaznamka 5"
3812
3813 #: src/libvlc-module.c:1146 modules/control/hotkeys.c:89
3814 msgid "Playlist bookmark 6"
3815 msgstr "Predvajanje zaznamka 6"
3816
3817 #: src/libvlc-module.c:1147 modules/control/hotkeys.c:90
3818 msgid "Playlist bookmark 7"
3819 msgstr "Predvajanje zaznamka 7"
3820
3821 #: src/libvlc-module.c:1148 modules/control/hotkeys.c:91
3822 msgid "Playlist bookmark 8"
3823 msgstr "Predvajanje zaznamka 8"
3824
3825 #: src/libvlc-module.c:1149 modules/control/hotkeys.c:92
3826 msgid "Playlist bookmark 9"
3827 msgstr "Predvajanje zaznamka 9"
3828
3829 #: src/libvlc-module.c:1150 modules/control/hotkeys.c:93
3830 msgid "Playlist bookmark 10"
3831 msgstr "Predvajanje zaznamka 10"
3832
3833 #: src/libvlc-module.c:1152
3834 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3835 msgstr "Možnost dovoli, da nastavite zaznamke seznama predvajanja."
3836
3837 #: src/libvlc-module.c:1154
3838 msgid "Go back in browsing history"
3839 msgstr "Brskanje nazaj po zgodovini"
3840
3841 #: src/libvlc-module.c:1155
3842 msgid ""
3843 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3844 "history."
3845 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje nazaj po zgodovini."
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1156
3848 msgid "Go forward in browsing history"
3849 msgstr "Brskanje naprej po zgodovini"
3850
3851 #: src/libvlc-module.c:1157
3852 msgid ""
3853 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3854 "history."
3855 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje naprej po zgodovini."
3856
3857 #: src/libvlc-module.c:1159
3858 msgid "Cycle audio track"
3859 msgstr "Kroži med sledmi zvoka"
3860
3861 #: src/libvlc-module.c:1160
3862 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3863 msgstr "Kroži med sledmi zvoka, ki so na razpolago (jeziki)."
3864
3865 #: src/libvlc-module.c:1161
3866 msgid "Cycle subtitle track"
3867 msgstr "Kroži med podnapisi"
3868
3869 #: src/libvlc-module.c:1162
3870 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3871 msgstr "Kroži med podnapisi, ki so na razpolago."
3872
3873 #: src/libvlc-module.c:1163
3874 msgid "Cycle source aspect ratio"
3875 msgstr "Kroži izvorno razmerje velikosti"
3876
3877 #: src/libvlc-module.c:1164
3878 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3879 msgstr "Kroži med izvornimi razmerji velikosti določene na listi razmerij."
3880
3881 #: src/libvlc-module.c:1165
3882 msgid "Cycle video crop"
3883 msgstr "Kroženje obrezovanja slike"
3884
3885 #: src/libvlc-module.c:1166
3886 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3887 msgstr "Kroženje med načini obrezovanja slike."
3888
3889 #: src/libvlc-module.c:1167
3890 msgid "Cycle deinterlace modes"
3891 msgstr "Kroženje načinov razpletanja"
3892
3893 #: src/libvlc-module.c:1168
3894 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3895 msgstr "Kroženje med načini razpletanja"
3896
3897 #: src/libvlc-module.c:1169
3898 msgid "Show interface"
3899 msgstr "Pokaži vmesnik"
3900
3901 #: src/libvlc-module.c:1170
3902 msgid "Raise the interface above all other windows."
3903 msgstr "Dvigni vmesnik nad vsa ostala okna."
3904
3905 #: src/libvlc-module.c:1171
3906 msgid "Hide interface"
3907 msgstr "Skrij vmesnik"
3908
3909 #: src/libvlc-module.c:1172
3910 msgid "Lower the interface below all other windows."
3911 msgstr "Spusti vmesnik pod vsa ostala okna."
3912
3913 #: src/libvlc-module.c:1173
3914 msgid "Take video snapshot"
3915 msgstr "Zajemanje slike"
3916
3917 #: src/libvlc-module.c:1174
3918 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3919 msgstr "Zajemanje slike in shranjevanje datotek na disk."
3920
3921 #: src/libvlc-module.c:1176 modules/access_filter/record.c:53
3922 #: modules/access_filter/record.c:54
3923 msgid "Record"
3924 msgstr "Snemanje"
3925
3926 #: src/libvlc-module.c:1177
3927 msgid "Record access filter start/stop."
3928 msgstr "Filter snemanja začetek/zaustavitev."
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1178 modules/access_filter/dump.c:51
3931 #: modules/access_filter/dump.c:52
3932 msgid "Dump"
3933 msgstr "Odlaganje"
3934
3935 #: src/libvlc-module.c:1179
3936 msgid "Media dump access filter trigger."
3937 msgstr "Zagon filtra dostopa do odlaganja medija."
3938
3939 #: src/libvlc-module.c:1181
3940 msgid "Normal/Repeat/Loop"
3941 msgstr "Običajno/Ponavljanje/Kroženje"
3942
3943 #: src/libvlc-module.c:1182
3944 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
3945 msgstr ""
3946 "Preklop med običajnim, ponavljajočim in krožnim načinom predvajanja seznama."
3947
3948 #: src/libvlc-module.c:1185
3949 msgid "Toggle random playlist playback"
3950 msgstr "Preklop naključnega predvajanja seznama"
3951
3952 #: src/libvlc-module.c:1187 src/libvlc-module.c:1188
3953 #: src/video_output/vout_intf.c:216
3954 msgid "Zoom"
3955 msgstr "Povečava"
3956
3957 #: src/libvlc-module.c:1190 src/libvlc-module.c:1191
3958 msgid "Un-Zoom"
3959 msgstr "Pomanjševanje"
3960
3961 #: src/libvlc-module.c:1193 src/libvlc-module.c:1194
3962 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
3963 msgstr "Obreži eno vrsto točk z vrha slike"
3964
3965 #: src/libvlc-module.c:1195 src/libvlc-module.c:1196
3966 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
3967 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na vrhu slike"
3968
3969 #: src/libvlc-module.c:1198 src/libvlc-module.c:1199
3970 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
3971 msgstr "Obreži eno vrsto točk z leve strani slike"
3972
3973 #: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1201
3974 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
3975 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na levi strani slike"
3976
3977 #: src/libvlc-module.c:1203 src/libvlc-module.c:1204
3978 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
3979 msgstr "Obreži eno vrsto točk z dna slike"
3980
3981 #: src/libvlc-module.c:1205 src/libvlc-module.c:1206
3982 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
3983 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na dno slike"
3984
3985 #: src/libvlc-module.c:1208 src/libvlc-module.c:1209
3986 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
3987 msgstr "Obreži eno vrsto točk z desne strani slike"
3988
3989 #: src/libvlc-module.c:1210 src/libvlc-module.c:1211
3990 msgid "Uncrop one pixel from the right of the&nbs