7c5122d10b0394c107c0f40c988115d2c508076a
[vlc.git] / po / sl.po
1 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
2 # Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2006.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: vlc\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2006-11-13 14:11+0300\n"
9 "PO-Revision-Date: 2006-11-14 14:19+0100\n"
10 "Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "Language: Slovenian\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
17 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
18 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
19 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
20
21 #: include/vlc_config_cat.h:32
22 msgid "VLC preferences"
23 msgstr "Lastnosti VLC"
24
25 #: include/vlc_config_cat.h:34
26 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
27 msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."
28
29 #: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:127
30 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
31 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
32 #: modules/visualization/visual/visual.c:114
33 msgid "General"
34 msgstr "Splošno"
35
36 #: include/vlc_config_cat.h:39 modules/misc/dummy/dummy.c:65
37 msgid "Interface"
38 msgstr "Vmesnik"
39
40 #: include/vlc_config_cat.h:40
41 msgid "Settings for VLC's interfaces"
42 msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:42
45 msgid "General interface settings"
46 msgstr "Splošne nastavitve vmesnika"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:44
49 msgid "Main interfaces"
50 msgstr "Glavni vmesniki"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:45
53 msgid "Settings for the main interface"
54 msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:47 src/libvlc.h:80
57 msgid "Control interfaces"
58 msgstr "Nadzorni vmesniki"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:48
61 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
62 msgstr "Nastavitve kontrolnih vmesnikov predvajalnika VLC"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:50 include/vlc_config_cat.h:51
65 msgid "Hotkeys settings"
66 msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:1590 src/libvlc.h:1238
69 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:282 modules/gui/macosx/extended.m:81
70 #: modules/gui/macosx/intf.m:556 modules/gui/macosx/output.m:170
71 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:421
72 #: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:25
73 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
74 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:851
75 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:179 modules/stream_out/transcode.c:253
76 msgid "Audio"
77 msgstr "Zvok"
78
79 #: include/vlc_config_cat.h:55
80 msgid "Audio settings"
81 msgstr "Zvokovne nastavitve"
82
83 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:58
84 msgid "General audio settings"
85 msgstr "Splošne zvokovne nastavitve"
86
87 #: include/vlc_config_cat.h:60 include/vlc_config_cat.h:85
88 #: src/video_output/video_output.c:426
89 msgid "Filters"
90 msgstr "Filtri"
91
92 #: include/vlc_config_cat.h:62
93 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
94 msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega vala."
95
96 #: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:81
97 #: modules/gui/macosx/intf.m:566 modules/gui/macosx/intf.m:567
98 msgid "Visualizations"
99 msgstr "Vizualizacije"
100
101 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/audio_output/input.c:155
102 msgid "Audio visualizations"
103 msgstr "Vzualizacija zvoka"
104
105 #: include/vlc_config_cat.h:68 include/vlc_config_cat.h:81
106 msgid "Output modules"
107 msgstr "Odvodne enote"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:69
110 msgid "These are general settings for audio output modules."
111 msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc.h:1584
114 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
115 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
116 msgid "Miscellaneous"
117 msgstr "Ostalo"
118
119 #: include/vlc_config_cat.h:72
120 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
121 msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
122
123 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:1618 src/libvlc.h:1273
124 #: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:569
125 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86
126 #: modules/gui/macosx/wizard.m:422 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:91
127 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
128 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:812
129 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177 modules/misc/dummy/dummy.c:95
130 #: modules/stream_out/transcode.c:197
131 msgid "Video"
132 msgstr "Slika"
133
134 #: include/vlc_config_cat.h:76
135 msgid "Video settings"
136 msgstr "Nastavitve slike"
137
138 #: include/vlc_config_cat.h:78 include/vlc_config_cat.h:79
139 msgid "General video settings"
140 msgstr "Splošne slikovne nastavitve"
141
142 #: include/vlc_config_cat.h:83
143 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
144 msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slike."
145
146 #: include/vlc_config_cat.h:87
147 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
148 msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi pretoka slikovnega vala."
149
150 #: include/vlc_config_cat.h:89
151 msgid "Subtitles/OSD"
152 msgstr "Podnapisi/OSD"
153
154 #: include/vlc_config_cat.h:90
155 msgid ""
156 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
157 "subpictures\"."
158 msgstr ""
159 "Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivanje nalepk"
160 "\" na zaslonu."
161
162 #: include/vlc_config_cat.h:99
163 msgid "Input / Codecs"
164 msgstr "Dovod / Kodek"
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:100
167 msgid ""
168 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
169 "VLC. Encoder settings can also be found here."
170 msgstr ""
171 "Nastavitve dovajanja, deljenja in dekodiranja delov predvajalnika VLC ter "
172 "nastavitve kodirnikov."
173
174 #: include/vlc_config_cat.h:103
175 msgid "Access modules"
176 msgstr "Enote dostopa"
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:105
179 msgid ""
180 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
181 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
182 msgstr ""
183 "Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa predvajanja VLC. Splošne "
184 "nastavitve vključujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti "
185 "predpomnilnika."
186
187 #: include/vlc_config_cat.h:109
188 msgid "Access filters"
189 msgstr "Filtri dostopa"
190
191 #: include/vlc_config_cat.h:111
192 msgid ""
193 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
194 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
195 "you are doing."
196 msgstr ""
197 "Filtri dostopa so posebne enote, ki omogočajo uporabno naprednih operacij "
198 "pretakanja medijev v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
199 "res prepričani o delovanju."
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:115
202 msgid "Demuxers"
203 msgstr "Razvijalci"
204
205 #: include/vlc_config_cat.h:116
206 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
207 msgstr "Razvijalci ločujejo valove zvoka in slike. "
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:118
210 msgid "Video codecs"
211 msgstr "Slikovni kodeki"
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:119
214 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
215 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:121
218 msgid "Audio codecs"
219 msgstr "Kodeki zvoka"
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:122
222 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
223 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja zvoka."
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:124
226 msgid "Other codecs"
227 msgstr "Ostali kodeki"
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:125
230 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
231 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike in zvoka."
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:128
234 msgid "General input settings. Use with care."
235 msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno."
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:131 src/libvlc.h:1512
238 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
239 msgid "Stream output"
240 msgstr "Prikaz pretoka"
241
242 #: include/vlc_config_cat.h:133
243 msgid ""
244 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
245 "incoming streams.\n"
246 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
247 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
248 "RTSP).\n"
249 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
250 "duplicating...)."
251 msgstr ""
252 "Odvod valov dovoljuje predvajalniku, da se obnaša kot strežnik ali da "
253 "shranjuje dovodne valove.\n"
254 "Valovi so najprej združeni in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
255 "valove shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
256 "Serijske odvodne valovne enote dovolijo napredno pretočno obdelavo "
257 "(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
258
259 #: include/vlc_config_cat.h:141
260 msgid "General stream output settings"
261 msgstr "Splošne nastavitve odvoda vala"
262
263 #: include/vlc_config_cat.h:143
264 msgid "Muxers"
265 msgstr "Zvijalci"
266
267 #: include/vlc_config_cat.h:145
268 msgid ""
269 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
270 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
271 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
272 "You can also set default parameters for each muxer."
273 msgstr ""
274 "Zvijalci zvijajo osnovne valove (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
275 "Nastavitev omogoča, da vedno uporabite določen zvijalec. Spreminjanje "
276 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
277 "Lahko določite privzete parametre za vsak zvijalec."
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:151
280 msgid "Access output"
281 msgstr "Dostopni odvod"
282
283 #: include/vlc_config_cat.h:153
284 msgid ""
285 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
286 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
287 "should probably not do that.\n"
288 "You can also set default parameters for each access output."
289 msgstr ""
290 "Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zvitih valov. Nastavitev omogoča "
291 "da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve ni "
292 "priporočljivo.\n"
293 "Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:158
296 msgid "Packetizers"
297 msgstr "Paketnik"
298
299 #: include/vlc_config_cat.h:160
300 msgid ""
301 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
302 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
303 "not do that.\n"
304 "You can also set default parameters for each packetizer."
305 msgstr ""
306 "Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih valov pretoka pred "
307 "zvijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
308 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
309 "Določite lahko tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
310
311 #: include/vlc_config_cat.h:166
312 msgid "Sout stream"
313 msgstr "Serijski odvodni val."
314
315 #: include/vlc_config_cat.h:167
316 msgid ""
317 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
318 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
319 "for each sout stream module here."
320 msgstr ""
321 "Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig "
322 "procesiranja. Več informacij lahko najdete v priročniku. Nastavite lahko "
323 "različne možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
324
325 #: include/vlc_config_cat.h:172 modules/services_discovery/sap.c:124
326 msgid "SAP"
327 msgstr "SAP"
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:174
330 msgid ""
331 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
332 "multicast UDP or RTP."
333 msgstr ""
334 "SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
335 "skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
336
337 #: include/vlc_config_cat.h:177
338 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:67
339 msgid "VOD"
340 msgstr "VOD"
341
342 #: include/vlc_config_cat.h:178
343 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
344 msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
345
346 #: include/vlc_config_cat.h:182 src/libvlc.h:1639 src/playlist/engine.c:102
347 #: src/playlist/engine.c:104 modules/demux/playlist/playlist.c:56
348 #: modules/demux/playlist/playlist.c:57
349 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:231
350 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:325 modules/gui/macosx/intf.m:501
351 #: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
352 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
353 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
354 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
355 msgid "Playlist"
356 msgstr "Predvajalna lista"
357
358 #: include/vlc_config_cat.h:183
359 msgid ""
360 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
361 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
362 msgstr ""
363 "Nastavitve povezane z obnašanjem predvajalne liste (primer: način "
364 "predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na "
365 "predvajalno listo (\"odkrivanje storitev\")."
366
367 #: include/vlc_config_cat.h:187
368 msgid "General playlist behaviour"
369 msgstr "Splošne lastnosti predvajalne liste"
370
371 #: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/playlist.m:435
372 msgid "Services discovery"
373 msgstr "Odkrivanje storitev"
374
375 #: include/vlc_config_cat.h:189
376 msgid ""
377 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
378 "playlist."
379 msgstr ""
380 "Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
381 "predvajalne liste."
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:193 src/libvlc.h:1473
384 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
385 msgid "Advanced"
386 msgstr "Napredno"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:194
389 msgid "Advanced settings. Use with care."
390 msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno."
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:196
393 msgid "CPU features"
394 msgstr "Značilnosti CPE"
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:197
397 msgid ""
398 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
399 "not change these settings."
400 msgstr ""
401 "Lahko onemogočite nekatere možnosti pospeševanja CPE. Najverjetneje bo to "
402 "vplivalo na slabše delovanje predvajalnika."
403
404 #: include/vlc_config_cat.h:200
405 msgid "Advanced settings"
406 msgstr "Podrobni pogled"
407
408 #: include/vlc_config_cat.h:201
409 msgid "Other advanced settings"
410 msgstr "Preostale napredne nastavitve"
411
412 #: include/vlc_config_cat.h:203 modules/gui/macosx/open.m:164
413 #: modules/gui/macosx/open.m:386 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
414 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:890
415 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:503
416 msgid "Network"
417 msgstr "Omrežje"
418
419 #: include/vlc_config_cat.h:204
420 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
421 msgstr ""
422 "Te enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom "
423 "predvajalnika VLC."
424
425 #: include/vlc_config_cat.h:209
426 msgid "Chroma modules settings"
427 msgstr "Nastavitve barvnih enot"
428
429 #: include/vlc_config_cat.h:210
430 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
431 msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."
432
433 #: include/vlc_config_cat.h:212
434 msgid "Packetizer modules settings"
435 msgstr "Nastavitve enot paketnika"
436
437 #: include/vlc_config_cat.h:216
438 msgid "Encoders settings"
439 msgstr "Nastavitve kodirnikov"
440
441 #: include/vlc_config_cat.h:218
442 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
443 msgstr ""
444 "Splošne nastavitve kodiranja za slikovne in zvočne enote ter kodiranje "
445 "podnapisov."
446
447 #: include/vlc_config_cat.h:221
448 msgid "Dialog providers settings"
449 msgstr "Nastavitve oken ponudnikov"
450
451 #: include/vlc_config_cat.h:223
452 msgid "Dialog providers can be configured here."
453 msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
454
455 #: include/vlc_config_cat.h:225
456 msgid "Subtitle demuxer settings"
457 msgstr "Nastavitve razvijalca podnapisov"
458
459 #: include/vlc_config_cat.h:227
460 msgid ""
461 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
462 "example by setting the subtitles type or file name."
463 msgstr ""
464 "Nastavitve razvijalca podnapisov določajo obnašanje, tip besedila in "
465 "privzete besedilne datoteke."
466
467 #: include/vlc_config_cat.h:234
468 msgid "No help available"
469 msgstr "Na voljo ni pomoči"
470
471 #: include/vlc_config_cat.h:235
472 msgid "There is no help available for these modules."
473 msgstr "Za te enote ni na voljo pomoči."
474
475 #: include/vlc_interface.h:141
476 msgid ""
477 "\n"
478 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
479 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
480 msgstr ""
481 "\n"
482 "Opozorilo: V primeru, da ne morete odpreti grafičnega vmesnika, odprite "
483 "ukazno okno, pojdite v mapo predvajalnika VLC in zaženite ukaz \"vlc -I wx"
484 "\"\n"
485
486 #: include/vlc_intf_strings.h:29
487 msgid "Select one or more files to open"
488 msgstr "Izberite datoteke, ki jih želite odpreti."
489
490 #: include/vlc_intf_strings.h:34 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
491 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:494
492 #: modules/gui/macosx/intf.m:537 modules/gui/macosx/intf.m:616
493 #: modules/gui/macosx/intf.m:623 modules/gui/macosx/intf.m:1436
494 #: modules/gui/macosx/intf.m:1437 modules/gui/macosx/intf.m:1438
495 #: modules/gui/macosx/intf.m:1439 modules/gui/macosx/playlist.m:427
496 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
497 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
498 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
499 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
500 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697
501 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1234
502 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
503 msgid "Play"
504 msgstr "Predvajaj"
505
506 #: include/vlc_intf_strings.h:35
507 msgid "Fetch information"
508 msgstr "Pridobi podrobnosti"
509
510 #: include/vlc_intf_strings.h:36 modules/gui/macosx/playlist.m:428
511 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
512 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
513 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
514 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:105
515 msgid "Delete"
516 msgstr "Izbriši"
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:37
519 msgid "Information..."
520 msgstr "Podrobnosti..."
521
522 #: include/vlc_intf_strings.h:38
523 msgid "Sort"
524 msgstr "Sortiraj"
525
526 #: include/vlc_intf_strings.h:39
527 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1613
528 msgid "Add node"
529 msgstr "Dodaj vozlišče"
530
531 #: include/vlc_intf_strings.h:40
532 msgid "Stream..."
533 msgstr "Pretok..."
534
535 #: include/vlc_intf_strings.h:41
536 msgid "Save..."
537 msgstr "Shrani..."
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:45
540 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1027
541 msgid ""
542 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
543 "them."
544 msgstr ""
545 "Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
546 "pogled\" za prikaz vseh možnosti."
547
548 #: include/vlc_meta.h:28 modules/gui/macosx/playlist.m:1098
549 msgid "Meta-information"
550 msgstr "Meta-podrobnosti"
551
552 #: include/vlc_meta.h:29 src/input/var.c:137 modules/demux/mpc.c:55
553 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235 modules/gui/macosx/intf.m:551
554 #: modules/gui/macosx/intf.m:552 modules/gui/macosx/open.m:170
555 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:391
556 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:757
557 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1658 modules/mux/asf.c:48
558 msgid "Title"
559 msgstr "Naslov"
560
561 #: include/vlc_meta.h:30 modules/gui/macosx/playlist.m:1098
562 msgid "Artist"
563 msgstr "Izvajalec"
564
565 #: include/vlc_meta.h:31
566 msgid "Genre"
567 msgstr "Žanr"
568
569 #: include/vlc_meta.h:32 modules/mux/asf.c:52
570 msgid "Copyright"
571 msgstr "Avtorske pravice"
572
573 #: include/vlc_meta.h:33
574 msgid "Album/movie/show title"
575 msgstr "Album / Zbirka"
576
577 #: include/vlc_meta.h:34
578 msgid "Track number/position in set"
579 msgstr "Položaj"
580
581 #: include/vlc_meta.h:35 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
582 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
583 msgid "Description"
584 msgstr "Opis"
585
586 #: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:56
587 msgid "Rating"
588 msgstr "Stopnja"
589
590 #: include/vlc_meta.h:37
591 msgid "Date"
592 msgstr "Datum"
593
594 #: include/vlc_meta.h:38
595 msgid "Setting"
596 msgstr "Nastavitev"
597
598 #: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/open.m:183
599 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:965 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:1043
600 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:871
601 msgid "URL"
602 msgstr "URL"
603
604 #: include/vlc_meta.h:40 src/input/es_out.c:1582 src/libvlc.h:97
605 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
606 msgid "Language"
607 msgstr "Jezik"
608
609 #: include/vlc_meta.h:41 modules/misc/notify/notify.c:152
610 msgid "Now Playing"
611 msgstr "Predvaja se"
612
613 #: include/vlc_meta.h:42 modules/access/vcdx/info.c:98
614 msgid "Publisher"
615 msgstr "Izdajatelj"
616
617 #: include/vlc_meta.h:43
618 msgid "Encoded by"
619 msgstr "Kodiral"
620
621 #: include/vlc_meta.h:45
622 msgid "Art URL"
623 msgstr "Art URL"
624
625 #: include/vlc_meta.h:47
626 msgid "Codec Name"
627 msgstr "Ime kodeka"
628
629 #: include/vlc_meta.h:48
630 msgid "Codec Description"
631 msgstr "Opis kodeka"
632
633 #: include/vlc/vlc.h:577
634 msgid ""
635 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
636 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
637 "see the file named COPYING for details.\n"
638 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
639 msgstr ""
640 "Program je na voljo brez kakršnekoli GARANCIJE.\n"
641 "Program lahko širite pod pogoji GNU General Public License;\n"
642 "več podrobnosti najdete v datoteki COPYING.\n"
643 "Program ureja VideoLAN team; podrobnosti so zapisane v AUTHORS datoteki.\n"
644
645 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
646 #: src/audio_output/filters.c:224
647 msgid "Audio filtering failed"
648 msgstr "Filtriranje zvoka ni uspelo"
649
650 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
651 #: src/audio_output/filters.c:225
652 #, c-format
653 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
654 msgstr "Doseženo je maksimalno število filtrov (%d)."
655
656 #: src/audio_output/input.c:83 src/audio_output/input.c:129
657 #: src/input/es_out.c:363 src/libvlc.h:423 src/video_output/video_output.c:402
658 #: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
659 msgid "Disable"
660 msgstr "Onemogoči"
661
662 #: src/audio_output/input.c:85 modules/visualization/visual/visual.c:130
663 msgid "Spectrometer"
664 msgstr "Spektrometer"
665
666 #: src/audio_output/input.c:87
667 msgid "Scope"
668 msgstr "Območje"
669
670 #: src/audio_output/input.c:89
671 msgid "Spectrum"
672 msgstr "Spekter"
673
674 #: src/audio_output/input.c:126 modules/audio_filter/equalizer.c:71
675 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:140 modules/gui/macosx/equalizer.m:155
676 #: modules/gui/macosx/intf.m:596 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178
677 msgid "Equalizer"
678 msgstr "Uravnavanje zvoka"
679
680 #: src/audio_output/input.c:148 src/libvlc.h:205
681 #: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:391
682 msgid "Audio filters"
683 msgstr "Filtri zvoka"
684
685 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
686 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:562
687 #: modules/gui/macosx/intf.m:563
688 msgid "Audio Channels"
689 msgstr "Zvočni kanali"
690
691 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
692 #: modules/access/v4l.c:126 modules/audio_output/alsa.c:192
693 #: modules/audio_output/alsa.c:223 modules/audio_output/directx.c:465
694 #: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:408
695 #: modules/audio_output/sdl.c:182 modules/audio_output/sdl.c:199
696 #: modules/audio_output/waveout.c:420 modules/codec/twolame.c:66
697 msgid "Stereo"
698 msgstr "Stereo"
699
700 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
701 #: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
702 #: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
703 #: modules/control/gestures.c:86 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:416
704 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
705 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:78
706 #: modules/video_filter/rss.c:160
707 msgid "Left"
708 msgstr "Levo"
709
710 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
711 #: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
712 #: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
713 #: modules/control/gestures.c:86 modules/video_filter/logo.c:97
714 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
715 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
716 msgid "Right"
717 msgstr "Desno"
718
719 #: src/audio_output/output.c:135
720 msgid "Dolby Surround"
721 msgstr "Dolby Surround"
722
723 #: src/audio_output/output.c:147
724 msgid "Reverse stereo"
725 msgstr "Obratni stereo"
726
727 #: src/extras/getopt.c:636
728 #, c-format
729 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
730 msgstr "%s: ukaz `%s' je dvoumna\n"
731
732 #: src/extras/getopt.c:661
733 #, c-format
734 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
735 msgstr "%s: ukaz `--%s' ne dovoli argumenta\n"
736
737 #: src/extras/getopt.c:666
738 #, c-format
739 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
740 msgstr "%s: ukaz `%c%s' ne dovoli argumenta\n"
741
742 #: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
743 #, c-format
744 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
745 msgstr "%s: ukaz `%s' zahteva argument\n"
746
747 #: src/extras/getopt.c:713
748 #, c-format
749 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
750 msgstr "%s: neznan ukaz `--%s'\n"
751
752 #: src/extras/getopt.c:717
753 #, c-format
754 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
755 msgstr "%s: neznana možnost `%c%s'\n"
756
757 #: src/extras/getopt.c:743
758 #, c-format
759 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
760 msgstr "%s: nedovoljena možnost -- %c\n"
761
762 #: src/extras/getopt.c:746
763 #, c-format
764 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
765 msgstr "%s: neveljavna možnost -- %c\n"
766
767 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
768 #, c-format
769 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
770 msgstr "%s: možnost zahteva argument -- %c\n"
771
772 #: src/extras/getopt.c:823
773 #, c-format
774 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
775 msgstr "%s: možnost `-W %s' je dvoumna\n"
776
777 #: src/extras/getopt.c:841
778 #, c-format
779 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
780 msgstr "%s: možnost `-W %s' ne dovoli argumentov\n"
781
782 #: src/input/control.c:288
783 #, c-format
784 msgid "Bookmark %i"
785 msgstr "Zaznamek %i"
786
787 #: src/input/decoder.c:113 src/input/decoder.c:125
788 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235
789 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:247 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:623
790 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:632 modules/stream_out/es.c:365
791 #: modules/stream_out/es.c:379
792 msgid "Streaming / Transcoding failed"
793 msgstr "Pretakanje / prekodiranje ni uspelo"
794
795 #: src/input/decoder.c:114
796 msgid "VLC could not open the packetizer module."
797 msgstr "Predvajalnik VLC ne more odpreti enote paketnika."
798
799 #: src/input/decoder.c:126
800 msgid "VLC could not open the decoder module."
801 msgstr "Predvajalnik VLC ne more odpreti dekodirne enote."
802
803 #: src/input/decoder.c:136
804 msgid "No suitable decoder module for format"
805 msgstr "Ni primerne dekodirne enote za format"
806
807 #: src/input/decoder.c:137
808 #, c-format
809 msgid ""
810 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
811 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
812 msgstr ""
813 "Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvokovnega ali slikovnega "
814 "formata. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
815
816 #: src/input/es_out.c:385 src/input/es_out.c:387 src/input/es_out.c:393
817 #: src/input/es_out.c:394 modules/access/cdda/info.c:973
818 #: modules/access/cdda/info.c:1005
819 #, c-format
820 msgid "Track %i"
821 msgstr "Sled %i"
822
823 #: src/input/es_out.c:467 src/input/es_out.c:469 src/input/es_out.c:569
824 #: src/input/es_out.c:576 src/input/var.c:126 src/libvlc.h:454
825 #: modules/gui/macosx/intf.m:549 modules/gui/macosx/intf.m:550
826 msgid "Program"
827 msgstr "Program"
828
829 #: src/input/es_out.c:1577 modules/codec/faad.c:329
830 #, c-format
831 msgid "Stream %d"
832 msgstr "Predvajanje %d"
833
834 #: src/input/es_out.c:1579 modules/gui/macosx/wizard.m:426
835 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:821
836 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:861
837 msgid "Codec"
838 msgstr "Kodek"
839
840 #: src/input/es_out.c:1590 src/input/es_out.c:1618 src/input/es_out.c:1645
841 #: modules/gui/macosx/output.m:153
842 msgid "Type"
843 msgstr "Tip"
844
845 #: src/input/es_out.c:1593 modules/codec/faad.c:333
846 #: modules/gui/macosx/output.m:176
847 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
848 msgid "Channels"
849 msgstr "Kanali"
850
851 #: src/input/es_out.c:1598 modules/codec/faad.c:335
852 msgid "Sample rate"
853 msgstr "Vzorčna stopnja"
854
855 #: src/input/es_out.c:1599 modules/codec/faad.c:335
856 #, c-format
857 msgid "%d Hz"
858 msgstr "%d Hz"
859
860 #: src/input/es_out.c:1605
861 msgid "Bits per sample"
862 msgstr "Titi na vzorec"
863
864 #: src/input/es_out.c:1610 modules/access_output/shout.c:86
865 #: modules/access/pvr.c:84
866 msgid "Bitrate"
867 msgstr "Bitna hitrost"
868
869 #: src/input/es_out.c:1611
870 #, c-format
871 msgid "%d kb/s"
872 msgstr "%d kb/s"
873
874 #: src/input/es_out.c:1622
875 msgid "Resolution"
876 msgstr "Ločljivost"
877
878 #: src/input/es_out.c:1628
879 msgid "Display resolution"
880 msgstr "Ločljivost zaslona"
881
882 #: src/input/es_out.c:1638 modules/access/screen/screen.c:42
883 msgid "Frame rate"
884 msgstr "Blokovno razmerje"
885
886 #: src/input/es_out.c:1645
887 msgid "Subtitle"
888 msgstr "Podnapis"
889
890 #: src/input/input.c:2072
891 msgid "Your input can't be opened"
892 msgstr "Dovoda ni mogoče odpreti"
893
894 #: src/input/input.c:2073
895 #, c-format
896 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
897 msgstr ""
898 "Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log "
899 "datoteki."
900
901 #: src/input/input.c:2148
902 msgid "Can't recognize the input's format"
903 msgstr "Ne spoznam formata dovoda"
904
905 #: src/input/input.c:2149
906 #, c-format
907 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
908 msgstr ""
909 "Formata '%s' ni mogoče zaznati. Podrobnosti so zapisane v log datoteki."
910
911 #: src/input/var.c:116
912 msgid "Bookmark"
913 msgstr "Zaznamek"
914
915 #: src/input/var.c:132 src/libvlc.h:460
916 msgid "Programs"
917 msgstr "Programi"
918
919 #: src/input/var.c:143 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236
920 #: modules/gui/macosx/intf.m:553 modules/gui/macosx/intf.m:554
921 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:835
922 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:762
923 msgid "Chapter"
924 msgstr "Poglavje"
925
926 #: src/input/var.c:149 modules/access/vcdx/info.c:302
927 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:293
928 msgid "Navigation"
929 msgstr "Upravljanje"
930
931 #: src/input/var.c:164 modules/gui/macosx/intf.m:577
932 #: modules/gui/macosx/intf.m:578
933 msgid "Video Track"
934 msgstr "Slikovna sled"
935
936 #: src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/intf.m:560
937 #: modules/gui/macosx/intf.m:561
938 msgid "Audio Track"
939 msgstr "Zvokovna sled"
940
941 #: src/input/var.c:176 modules/gui/macosx/intf.m:585
942 #: modules/gui/macosx/intf.m:586
943 msgid "Subtitles Track"
944 msgstr "Podnapisi"
945
946 #: src/input/var.c:257
947 msgid "Next title"
948 msgstr "Naslednji naslov"
949
950 #: src/input/var.c:262
951 msgid "Previous title"
952 msgstr "Predhodni naslov"
953
954 #: src/input/var.c:285
955 #, c-format
956 msgid "Title %i"
957 msgstr "Naslov %i"
958
959 #: src/input/var.c:308 src/input/var.c:368
960 #, c-format
961 msgid "Chapter %i"
962 msgstr "Poglavje %i"
963
964 #: src/input/var.c:347 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
965 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:223
966 msgid "Next chapter"
967 msgstr "Naslednje poglavje"
968
969 #: src/input/var.c:352 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
970 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:222
971 msgid "Previous chapter"
972 msgstr "Predhodno poglavje"
973
974 #: src/interface/interaction.c:269 src/interface/interaction.c:365
975 #: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159
976 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/controls.m:58
977 #: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
978 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:160
979 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
980 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:363
981 #: modules/gui/qt4/dialogs/prefs_dialog.cpp:80
982 msgid "Cancel"
983 msgstr "Prekliči"
984
985 #: src/interface/interaction.c:364
986 msgid "Ok"
987 msgstr "V redu"
988
989 #: src/interface/interface.c:342
990 msgid "Switch interface"
991 msgstr "Spremeni izgled"
992
993 #: src/interface/interface.c:369 modules/gui/macosx/intf.m:512
994 #: modules/gui/macosx/intf.m:513
995 msgid "Add Interface"
996 msgstr "Razširitve"
997
998 #: src/interface/interface.c:374
999 msgid "Telnet Interface"
1000 msgstr "Telnet vmesnik"
1001
1002 #: src/interface/interface.c:376
1003 msgid "Web Interface"
1004 msgstr "Spletni vmesnik"
1005
1006 #: src/interface/interface.c:378
1007 msgid "Debug logging"
1008 msgstr "Beleženje razhroščevanja"
1009
1010 #: src/interface/interface.c:380
1011 msgid "Mouse Gestures"
1012 msgstr "Gibi miške"
1013
1014 #: src/libvlc-common.c:275 src/libvlc-common.c:443 src/misc/modules.c:1675
1015 #: src/misc/modules.c:1979
1016 msgid "C"
1017 msgstr "C"
1018
1019 #: src/libvlc-common.c:291
1020 msgid "Help options"
1021 msgstr "Možnosti pomoči"
1022
1023 #: src/libvlc-common.c:1254 src/misc/configuration.c:1242
1024 msgid "string"
1025 msgstr "niz"
1026
1027 #: src/libvlc-common.c:1273 src/misc/configuration.c:1206
1028 msgid "integer"
1029 msgstr "celo število"
1030
1031 #: src/libvlc-common.c:1293 src/misc/configuration.c:1231
1032 msgid "float"
1033 msgstr "plavajoče"
1034
1035 #: src/libvlc-common.c:1300
1036 msgid " (default enabled)"
1037 msgstr " (privzeto omogočeno)"
1038
1039 #: src/libvlc-common.c:1301
1040 msgid " (default disabled)"
1041 msgstr " (privzeto onemogočeno)"
1042
1043 #: src/libvlc-common.c:1483
1044 #, c-format
1045 msgid "VLC version %s\n"
1046 msgstr "VLC različica %s\n"
1047
1048 #: src/libvlc-common.c:1484
1049 #, c-format
1050 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1051 msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
1052
1053 #: src/libvlc-common.c:1486
1054 #, c-format
1055 msgid "Compiler: %s\n"
1056 msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
1057
1058 #: src/libvlc-common.c:1489
1059 #, c-format
1060 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1061 msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
1062
1063 #: src/libvlc-common.c:1521
1064 msgid ""
1065 "\n"
1066 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1067 msgstr ""
1068 "\n"
1069 "Izmet vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
1070
1071 #: src/libvlc-common.c:1542
1072 msgid ""
1073 "\n"
1074 "Press the RETURN key to continue...\n"
1075 msgstr ""
1076 "\n"
1077 "Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje...\n"
1078
1079 #: src/libvlc.h:38 src/libvlc.h:202
1080 msgid "Auto"
1081 msgstr "Samodejno"
1082
1083 #: src/libvlc.h:38
1084 msgid "American English"
1085 msgstr "Ameriška angleščina"
1086
1087 #: src/libvlc.h:38
1088 msgid "British English"
1089 msgstr "Britanska angleščina"
1090
1091 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:59
1092 msgid "Catalan"
1093 msgstr "katalonščina"
1094
1095 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:67
1096 msgid "Czech"
1097 msgstr "češčina"
1098
1099 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:68
1100 msgid "Danish"
1101 msgstr "danščina"
1102
1103 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:80
1104 msgid "German"
1105 msgstr "nemščina"
1106
1107 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:169
1108 msgid "Spanish"
1109 msgstr "španščina"
1110
1111 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:77
1112 msgid "French"
1113 msgstr "francoščina"
1114
1115 #: src/libvlc.h:40
1116 msgid "Galician"
1117 msgstr "galščina"
1118
1119 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:88
1120 msgid "Hebrew"
1121 msgstr "hebrejščina"
1122
1123 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:92
1124 msgid "Hungarian"
1125 msgstr "madžarščina"
1126
1127 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:99
1128 msgid "Italian"
1129 msgstr "italjanščina"
1130
1131 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:101
1132 msgid "Japanese"
1133 msgstr "japonščina"
1134
1135 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:79
1136 msgid "Georgian"
1137 msgstr "gruzijščina"
1138
1139 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:111
1140 msgid "Korean"
1141 msgstr "korejščina"
1142
1143 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:125
1144 msgid "Malay"
1145 msgstr "malajščina"
1146
1147 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:69
1148 msgid "Dutch"
1149 msgstr "nizozemščina"
1150
1151 #: src/libvlc.h:42
1152 msgid "Occitan"
1153 msgstr "okcitanščina"
1154
1155 #: src/libvlc.h:42
1156 msgid "Brazilian Portuguese"
1157 msgstr "brazilska portugalščina"
1158
1159 #: src/libvlc.h:42 src/misc/iso-639_def.h:153
1160 msgid "Romanian"
1161 msgstr "romunščina"
1162
1163 #: src/libvlc.h:42 src/misc/iso-639_def.h:155
1164 msgid "Russian"
1165 msgstr "ruščina"
1166
1167 #: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:161
1168 msgid "Slovak"
1169 msgstr "slovaščina"
1170
1171 #: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:162
1172 msgid "Slovenian"
1173 msgstr "slovenščina"
1174
1175 #: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:174
1176 msgid "Swedish"
1177 msgstr "švedščina"
1178
1179 #: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:187
1180 msgid "Turkish"
1181 msgstr "turščina"
1182
1183 #: src/libvlc.h:44
1184 msgid "Simplified Chinese"
1185 msgstr "poenostavljena kitajščina"
1186
1187 #: src/libvlc.h:44
1188 msgid "Chinese Traditional"
1189 msgstr "tradicionalna kitajščina"
1190
1191 #: src/libvlc.h:63
1192 msgid ""
1193 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1194 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1195 "related options."
1196 msgstr ""
1197 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vmesnikov, ki jih podpira predvajalnik "
1198 "VLC. Izberete lahko glavni vmesnik, dodatne vmesnike ali pa določite "
1199 "različne nastavitve posamezne enote."
1200
1201 #: src/libvlc.h:67
1202 msgid "Interface module"
1203 msgstr "Modul vmesnika"
1204
1205 #: src/libvlc.h:69
1206 msgid ""
1207 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1208 "automatically select the best module available."
1209 msgstr ""
1210 "Glavni vmesnik, ki ga uporablja predvajalnik VLC. Privzeto obnašanje omogoča "
1211 "samodejni izbor najprimernejše podprte enote."
1212
1213 #: src/libvlc.h:73 modules/control/ntservice.c:53
1214 msgid "Extra interface modules"
1215 msgstr "Dodatni moduli vmesnika"
1216
1217 #: src/libvlc.h:75
1218 msgid ""
1219 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1220 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1221 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1222 "\", \"gestures\" ...)"
1223 msgstr ""
1224 "Izberete lahko \"dodatne vmesnike\" za predvajalnik VLC. Zagnani bodo v "
1225 "ozadju ob glavnem vmesniku. Z vejico ločite privzete vrednosti vmesnikov "
1226 "(splošne vrednosti so \"rc\" (oddaljen nadzor), \"http\", \"gibi\" ...)."
1227
1228 #: src/libvlc.h:82
1229 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1230 msgstr "Izberete lahko kontrolne vmesnike predvajalnika VLC."
1231
1232 #: src/libvlc.h:84
1233 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1234 msgstr "Podrobnost prikaza (0,1,2)"
1235
1236 #: src/libvlc.h:86
1237 msgid ""
1238 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1239 "1=warnings, 2=debug)."
1240 msgstr ""
1241 "Nastavitev podrobnosti izpisa (0=samo napake in standardna sporočila, "
1242 "1=opozorila, 2=razhroščevanje)."
1243
1244 #: src/libvlc.h:89
1245 msgid "Be quiet"
1246 msgstr "Ne sporočaj"
1247
1248 #: src/libvlc.h:91
1249 msgid "Turn off all warning and information messages."
1250 msgstr "Izklop vseh opozorilnih in podrobnih sporočil."
1251
1252 #: src/libvlc.h:93
1253 msgid "Default stream"
1254 msgstr "Privzeti val"
1255
1256 #: src/libvlc.h:95
1257 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1258 msgstr "Ta val bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
1259
1260 #: src/libvlc.h:98
1261 msgid ""
1262 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1263 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1264 msgstr ""
1265 "Izberete lahko jezik vmesnika. Nastavitev sistemskega jezika je izbrana "
1266 "samodejno, če je vklopljena nastavitev \"auto\"."
1267
1268 #: src/libvlc.h:102
1269 msgid "Color messages"
1270 msgstr "Barvna sporočila"
1271
1272 #: src/libvlc.h:104
1273 msgid ""
1274 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1275 "needs Linux color support for this to work."
1276 msgstr ""
1277 "Nastavitev omogoča obarvanje besedila sporočil poslanih v konzolno okno. "
1278 "Terminal zahteva Linux barvno podporo."
1279
1280 #: src/libvlc.h:107
1281 msgid "Show advanced options"
1282 msgstr "Prikaži Podrobni pogled možnosti"
1283
1284 #: src/libvlc.h:109
1285 msgid ""
1286 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1287 "available options, including those that most users should never touch."
1288 msgstr ""
1289 "Če je možnost omogočena bodo prikazane vse možnosti, ki so na voljo, "
1290 "vključno z nastavitvami, ki jih ni priporočljivo spreminjati."
1291
1292 #: src/libvlc.h:113 modules/control/showintf.c:68
1293 msgid "Show interface with mouse"
1294 msgstr "Prikaži vmesnike z miško"
1295
1296 #: src/libvlc.h:115
1297 msgid ""
1298 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1299 "edge of the screen in fullscreen mode."
1300 msgstr ""
1301 "Če je možnost omogočena se vmesnik prikaže, ko se miška premakne na rob "
1302 "zaslona v celozaslonskem načinu."
1303
1304 #: src/libvlc.h:118
1305 msgid "Interface interaction"
1306 msgstr "Vzajemno delovanje vmesnikov"
1307
1308 #: src/libvlc.h:120
1309 msgid ""
1310 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1311 "user input is required."
1312 msgstr ""
1313 "Če je možnost omogočena bo prikazano pogovorno okno vsakič, ko predvajalnik "
1314 "potrebuje podatke uporabnika."
1315
1316 #: src/libvlc.h:130
1317 msgid ""
1318 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1319 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1320 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1321 "the \"audio filters\" modules section."
1322 msgstr ""
1323 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja zvočnega podsistema in omogočajo "
1324 "dodajanje filtrov zvoka za kasnejše procesiranje ali slikovnih učinkov "
1325 "(spektralna analiza, ...). Filtre omogočite tu, nastavite pa jih med "
1326 "nastavitvami \"Filtri zvoka\"."
1327
1328 #: src/libvlc.h:136
1329 msgid "Audio output module"
1330 msgstr "Enota odvajanja zvoka"
1331
1332 #: src/libvlc.h:138
1333 msgid ""
1334 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1335 "automatically select the best method available."
1336 msgstr ""
1337 "Nastavitev določa metodo odvajanja zvoka. Privzeto obnašanje je samodejni "
1338 "izbor najboljšega načina predvajanja."
1339
1340 #: src/libvlc.h:142 modules/stream_out/display.c:37
1341 msgid "Enable audio"
1342 msgstr "Omogoči zvok"
1343
1344 #: src/libvlc.h:144
1345 msgid ""
1346 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1347 "not take place, thus saving some processing power."
1348 msgstr ""
1349 "Lahko popolnoma onemogočite odvod zvoka. Zvočno dekodiranje bo zavrto, kar "
1350 "zmanjša zahtevo po procesorski moči."
1351
1352 #: src/libvlc.h:147
1353 msgid "Force mono audio"
1354 msgstr "Zvok predvajaj v mono načinu"
1355
1356 #: src/libvlc.h:148
1357 msgid "This will force a mono audio output."
1358 msgstr "Nastavitev omogoča zvočni odvod v mono načinu."
1359
1360 #: src/libvlc.h:150
1361 msgid "Default audio volume"
1362 msgstr "Privzeta jakost zvoka"
1363
1364 #: src/libvlc.h:152
1365 msgid ""
1366 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1367 msgstr ""
1368 "Določite vrednost glasnosti predvajanja zvoka. Razpon je določen med 0 in "
1369 "1024."
1370
1371 #: src/libvlc.h:155
1372 msgid "Audio output saved volume"
1373 msgstr "Shranjena jakost zvočnega predvajanja"
1374
1375 #: src/libvlc.h:157
1376 msgid ""
1377 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1378 "should not change this option manually."
1379 msgstr ""
1380 "Nastavitev omogoča shranjevanje jakosti zvočnega predvajanja ob uporabi "
1381 "možnosti izklapljanja zvoka. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
1382
1383 #: src/libvlc.h:160
1384 msgid "Audio output volume step"
1385 msgstr "Stopnja jakosti zvočnega predvajanja"
1386
1387 #: src/libvlc.h:162
1388 msgid ""
1389 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1390 "0 to 1024."
1391 msgstr ""
1392 "Stopnjo jakosti zvočnega predvajanja lahko določite z vrednostjo med 0 in "
1393 "1024."
1394
1395 #: src/libvlc.h:165
1396 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1397 msgstr "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz)"
1398
1399 #: src/libvlc.h:167
1400 msgid ""
1401 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1402 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1403 msgstr ""
1404 "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz) lahko določite z vrednostmi -1 (privzeto), "
1405 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1406
1407 #: src/libvlc.h:171
1408 msgid "High quality audio resampling"
1409 msgstr "Visoka kakovost vzorčenja zvoka"
1410
1411 #: src/libvlc.h:173
1412 msgid ""
1413 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1414 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1415 "resampling algorithm will be used instead."
1416 msgstr ""
1417 "Nastavitev algoritma visoke kakovosti vzorčenja zvoka. Vzorčenje zatheva "
1418 "veliko moči procesiranja, zato možnost lahko onemogočite. Privzeto bo "
1419 "uporabljen enostavnejši algoritem."
1420
1421 #: src/libvlc.h:178
1422 msgid "Audio desynchronization compensation"
1423 msgstr "Nadomeščanje zvočnega razslojevanja"
1424
1425 #: src/libvlc.h:180
1426 msgid ""
1427 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1428 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1429 msgstr ""
1430 "Nastavitev zamika dovod zvočnega vala. Zamik je določen v milisekundah in je "
1431 "priročen, če zaznate zamik med predvajanjem slike in zvoka."
1432
1433 #: src/libvlc.h:183
1434 msgid "Audio output channels mode"
1435 msgstr "Način odvoda kanalov zvoka"
1436
1437 #: src/libvlc.h:185
1438 msgid ""
1439 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1440 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1441 "played)."
1442 msgstr ""
1443 "Nastavitev določa način odvoda kanalov zvoka, ki bo po potrebi privzeto "
1444 "uporabljen (v primeru da tako strojna oprema, kot zvočni zapis možnost "
1445 "omogočata)."
1446
1447 #: src/libvlc.h:189
1448 msgid "Use S/PDIF when available"
1449 msgstr "Po potrebi uporabi S/PDIF"
1450
1451 #: src/libvlc.h:191
1452 msgid ""
1453 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1454 "audio stream being played."
1455 msgstr ""
1456 "S/PDIF je lahko uporabljen privzeto, če možnost dovoljuje strojna oprema in "
1457 "če jo podpira zvočni val."
1458
1459 #: src/libvlc.h:194
1460 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1461 msgstr "Zaznavanje Dolby Surround sistema"
1462
1463 #: src/libvlc.h:196
1464 msgid ""
1465 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1466 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1467 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1468 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1469 msgstr ""
1470 "Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je val (ali pa ni) kodiran v "
1471 "Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če val ni kodiran v "
1472 "Dolby Surround sistemu, lahko omogočenje te možnosti izboljša predvajanje, "
1473 "še posebej v kombinaciji z mešalcem kanalov slušalk."
1474
1475 #: src/libvlc.h:202
1476 msgid "On"
1477 msgstr "Vključeno"
1478
1479 #: src/libvlc.h:202
1480 msgid "Off"
1481 msgstr "Izključeno"
1482
1483 #: src/libvlc.h:207
1484 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1485 msgstr ""
1486 "Možnost omogoča filtriranje zvoka po procesiranju, z namenom spreminjanja "
1487 "predvajanja zvoka."
1488
1489 #: src/libvlc.h:210
1490 msgid "Audio visualizations "
1491 msgstr "Vizualizacija zvoka"
1492
1493 #: src/libvlc.h:212
1494 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1495 msgstr "Možnost doda enote vizualizacije (spektralna analiza, ...)."
1496
1497 #: src/libvlc.h:220
1498 msgid ""
1499 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1500 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1501 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1502 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1503 "options."
1504 msgstr ""
1505 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja odvoda slikovnega vala. Lahko "
1506 "omogočite filtriranje slike (razpletanje, prilagajanje slike, ...). Filtre "
1507 "omogočite in nastavite med enotami \"slikovni filtri\". Omogočite lahko tudi "
1508 "druge možnosti slike."
1509
1510 #: src/libvlc.h:226
1511 msgid "Video output module"
1512 msgstr "Enota odvajanja slike"
1513
1514 #: src/libvlc.h:228
1515 msgid ""
1516 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1517 "automatically select the best method available."
1518 msgstr ""
1519 "Nastavitev predstavlja metodo odvajanja slike, ki jo uporablja predvajalnik "
1520 "VLC. Privzeto obnašanje je samodejno izbiranje najboljše razpoložljive "
1521 "metode."
1522
1523 #: src/libvlc.h:231 modules/stream_out/display.c:39
1524 msgid "Enable video"
1525 msgstr "Omogoči sliko"
1526
1527 #: src/libvlc.h:233
1528 msgid ""
1529 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1530 "not take place, thus saving some processing power."
1531 msgstr ""
1532 "Odvod slike lahko popolnoma onemogočite. Dekodiranje slike bo izpuščeno, s "
1533 "čimer bo sproščen del procesorske moči."
1534
1535 #: src/libvlc.h:236 modules/codec/fake.c:48
1536 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:107 modules/stream_out/transcode.c:68
1537 #: modules/visualization/visual/visual.c:44
1538 msgid "Video width"
1539 msgstr "Širina slike"
1540
1541 #: src/libvlc.h:238
1542 msgid ""
1543 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1544 "characteristics."
1545 msgstr ""
1546 "Določitev širine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja širino privzetim "
1547 "značilnostim slike."
1548
1549 #: src/libvlc.h:241 modules/codec/fake.c:51
1550 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:110 modules/stream_out/transcode.c:71
1551 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
1552 msgid "Video height"
1553 msgstr "Višina slike"
1554
1555 #: src/libvlc.h:243
1556 msgid ""
1557 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1558 "video characteristics."
1559 msgstr ""
1560 "Določitev višine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja višino privzetim "
1561 "značilnostim slike."
1562
1563 #: src/libvlc.h:246
1564 msgid "Video X coordinate"
1565 msgstr "X koordinata slike"
1566
1567 #: src/libvlc.h:248
1568 msgid ""
1569 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1570 "coordinate)."
1571 msgstr ""
1572 "Določena vrednost položaja zgornje leve točke slikovnega okna (X koordinata)."
1573
1574 #: src/libvlc.h:251
1575 msgid "Video Y coordinate"
1576 msgstr "Y koordinata slike"
1577
1578 #: src/libvlc.h:253
1579 msgid ""
1580 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1581 "coordinate)."
1582 msgstr ""
1583 "Določena vrednost položaja zgornje leve točke slikovnega okna (X koordinata)."
1584
1585 #: src/libvlc.h:256
1586 msgid "Video title"
1587 msgstr "Naslov posnetka"
1588
1589 #: src/libvlc.h:258
1590 msgid ""
1591 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1592 "interface)."
1593 msgstr ""
1594 "Prilagoditev naslova slike po meri (v primeru, da slika ni vložena v "
1595 "vmesnik)."
1596
1597 #: src/libvlc.h:261
1598 msgid "Video alignment"
1599 msgstr "Postavitev slike"
1600
1601 #: src/libvlc.h:263
1602 msgid ""
1603 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1604 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1605 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1606 msgstr ""
1607 "Določena postavitev slike v oknu. Privzeta vrednost (0) sredini sliko "
1608 "(0=sredina, 1=levo, 2=desno, 4=zgoraj, 8=spodaj. Vrednosti lahko seštevate "
1609 "(primer 6=4+2 določa zgornjo desno točko)."
1610
1611 #: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
1612 #: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
1613 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:421 modules/video_filter/logo.c:97
1614 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
1615 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
1616 msgid "Center"
1617 msgstr "Sredinsko"
1618
1619 #: src/libvlc.h:268 modules/codec/dvbsub.c:64 modules/video_filter/logo.c:97
1620 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
1621 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
1622 msgid "Top"
1623 msgstr "Na vrhu"
1624
1625 #: src/libvlc.h:268 modules/codec/dvbsub.c:64 modules/video_filter/logo.c:97
1626 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
1627 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
1628 msgid "Bottom"
1629 msgstr "Na dnu"
1630
1631 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1632 #: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
1633 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1634 msgid "Top-Left"
1635 msgstr "Zgoraj levo"
1636
1637 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1638 #: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
1639 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1640 msgid "Top-Right"
1641 msgstr "Zgoraj desno"
1642
1643 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1644 #: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
1645 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1646 msgid "Bottom-Left"
1647 msgstr "Spodaj levo"
1648
1649 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1650 #: modules/video_filter/marq.c:127 modules/video_filter/mosaic.c:182
1651 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1652 msgid "Bottom-Right"
1653 msgstr "Spodaj desno"
1654
1655 #: src/libvlc.h:271
1656 msgid "Zoom video"
1657 msgstr "Povečaj sliko"
1658
1659 #: src/libvlc.h:273
1660 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1661 msgstr "Povečava slike za določeno vrednost."
1662
1663 #: src/libvlc.h:275
1664 msgid "Grayscale video output"
1665 msgstr "Sivinski prikaz slike"
1666
1667 #: src/libvlc.h:277
1668 msgid ""
1669 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1670 "save some processing power."
1671 msgstr ""
1672 "Sivinski prikaz barvne slike. Ker barvne vrednosti niso dekodirane, se "
1673 "ohranja del procesorske moči."
1674
1675 #: src/libvlc.h:280
1676 msgid "Embedded video"
1677 msgstr "Vložena slika"
1678
1679 #: src/libvlc.h:282
1680 msgid "Embed the video output in the main interface."
1681 msgstr "Vlaganje odvoda slikovnega vala v glavni vmesnik."
1682
1683 #: src/libvlc.h:284
1684 msgid "Fullscreen video output"
1685 msgstr "Celozaslonski prikaz slike"
1686
1687 #: src/libvlc.h:286
1688 msgid "Start video in fullscreen mode"
1689 msgstr "Zagon slike v celozaslonskem načinu."
1690
1691 #: src/libvlc.h:288
1692 msgid "Overlay video output"
1693 msgstr "Prekrij odvod slike"
1694
1695 #: src/libvlc.h:290
1696 msgid ""
1697 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1698 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1699 msgstr ""
1700 "Prekrivanje slike je strojno pospeševanje slike preko grafične kartice "
1701 "(možnost neposrednega prikazovanja slike). Predvajalnik VLC poskuša možnost "
1702 "uporabiti privzeto."
1703
1704 #: src/libvlc.h:293 src/video_output/vout_intf.c:404
1705 msgid "Always on top"
1706 msgstr "Vedno na vrhu"
1707
1708 #: src/libvlc.h:295
1709 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1710 msgstr "Okno slike je vedno nad vsemi ostalimi okni."
1711
1712 #: src/libvlc.h:297
1713 msgid "Disable screensaver"
1714 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona"
1715
1716 #: src/libvlc.h:298
1717 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1718 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
1719
1720 #: src/libvlc.h:300
1721 msgid "Window decorations"
1722 msgstr "Prikazovanje oken"
1723
1724 #: src/libvlc.h:302
1725 msgid ""
1726 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1727 "giving a \"minimal\" window."
1728 msgstr ""
1729 "Predvajalnik VLC lahko izpusti prikaz naslova okna, sličic in drugih "
1730 "elementov okoli slike. Z nastavitvami določate \"minimalno\" obliko okna."
1731
1732 #: src/libvlc.h:305
1733 msgid "Video output filter module"
1734 msgstr "Filtrirna enota odvoda slike"
1735
1736 #: src/libvlc.h:307
1737 msgid ""
1738 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1739 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1740 msgstr ""
1741 "Možnost omogoča dodajanje filtrov po procesiranju za povečevanje kakovosti "
1742 "slike. Primeri so razpletanje slike, podvajanje, preoblikovanje in podobno."
1743
1744 #: src/libvlc.h:311
1745 msgid "Video filter module"
1746 msgstr "Enota filtriranja slike"
1747
1748 #: src/libvlc.h:313
1749 msgid ""
1750 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1751 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1752 msgstr ""
1753 "Doda filtriranje po procesiranju z namenom izboljšanja kakovosti slike, kot "
1754 "na primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
1755
1756 #: src/libvlc.h:317
1757 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1758 msgstr "Mapa zajemanja slike (ali datoteka)"
1759
1760 #: src/libvlc.h:319
1761 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1762 msgstr "Mapa v kateri bodo shranjene zajete slike."
1763
1764 #: src/libvlc.h:321 src/libvlc.h:323
1765 msgid "Video snapshot file prefix"
1766 msgstr "Predpona datoteke zajetega posnetka."
1767
1768 #: src/libvlc.h:325
1769 msgid "Video snapshot format"
1770 msgstr "Format zajetega posnetka"
1771
1772 #: src/libvlc.h:327
1773 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1774 msgstr "Format zajetega posnetka bo uporabljen med shranjevanjem slik."
1775
1776 #: src/libvlc.h:329
1777 msgid "Display video snapshot preview"
1778 msgstr "Predogled zajetega posnetka"
1779
1780 #: src/libvlc.h:331
1781 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
1782 msgstr "Pokaži predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
1783
1784 #: src/libvlc.h:333
1785 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
1786 msgstr "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga"
1787
1788 #: src/libvlc.h:335
1789 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
1790 msgstr ""
1791 "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga pri označevanju zajetih "
1792 "slik."
1793
1794 #: src/libvlc.h:337
1795 msgid "Video cropping"
1796 msgstr "Obrezovanje slike"
1797
1798 #: src/libvlc.h:339
1799 msgid ""
1800 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
1801 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1802 msgstr ""
1803 "Neposredno obrezovanje izvirne slike. Sprejete oblike so x:y (4:3, "
1804 "16:9, ...) in opisujejo splošne vrednosti razmerij."
1805
1806 #: src/libvlc.h:343
1807 msgid "Source aspect ratio"
1808 msgstr "Izvorno razmerje velikosti"
1809
1810 #: src/libvlc.h:345
1811 msgid ""
1812 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
1813 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
1814 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
1815 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
1816 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
1817 msgstr ""
1818 "Razmerje velikosti slike. Nekatere DVD enote prikazujejo privzeto vrednost "
1819 "16:9, čeprav so dejansko samo v razmerju 4:3. Možnost je lahko tudi namig "
1820 "predvajalniku VLC, ko film nima podatkov o razmerju slike. Sprejeta razmerja "
1821 "so x:y (4:3, 16:9, ...) in določujejo splošne vrednosti razmerij, ali pa "
1822 "plavajoče vrednosti v obliki (1.25, 1.3333, ...), ki določujejo obliko točk."
1823
1824 #: src/libvlc.h:352
1825 msgid "Custom crop ratios list"
1826 msgstr "Lista razmerij obrezovanja"
1827
1828 #: src/libvlc.h:354
1829 msgid ""
1830 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
1831 "crop ratios list."
1832 msgstr ""
1833 "Lista razmerij obrezovanja je spisek vrednosti ločenih z vejico, ki bodo "
1834 "dodani na listo razmerij vmesnika."
1835
1836 #: src/libvlc.h:357
1837 msgid "Custom aspect ratios list"
1838 msgstr "Lista razmerij velikosti po meri"
1839
1840 #: src/libvlc.h:359
1841 msgid ""
1842 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
1843 "aspect ratio list."
1844 msgstr "Lista razmerij obrezovanja, ki bodo dodani na listo razmerij vmesnika."
1845
1846 #: src/libvlc.h:362
1847 msgid "Fix HDTV height"
1848 msgstr "Popravi HDTV višino"
1849
1850 #: src/libvlc.h:364
1851 msgid ""
1852 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
1853 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
1854 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
1855 msgstr ""
1856 "Možnost omogoča pravilno obdelavo HDTV-1080 slikovnega formata, tudi če je "
1857 "kodirnik pokvarjen in nepravilno določi višino na 1088 vrstic. Možnost "
1858 "onemogočite le, če ima slika nestandardni format, ki zahteva vseh 1088 "
1859 "vrstic."
1860
1861 #: src/libvlc.h:369
1862 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
1863 msgstr "Razmerje velikosti zaslona"
1864
1865 #: src/libvlc.h:371
1866 msgid ""
1867 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
1868 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
1869 "order to keep proportions."
1870 msgstr ""
1871 "Nastavitev razmerja velikosti zaslona. Večina zaslonov ima kvadratne točke "
1872 "(1:1). Če imate 16:9 zaslon, morate spremeniti vrednost na 4:3 da obdržite "
1873 "sorazmerje."
1874
1875 #: src/libvlc.h:376
1876 msgid "Skip frames"
1877 msgstr "Preskoči sličice"
1878
1879 #: src/libvlc.h:378
1880 msgid ""
1881 "This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
1882 "your computer is not powerful enough"
1883 msgstr ""
1884 "Možnost omogoča izpuščanje sličic na MPEG2 pretokih. Izpuščanje se pojavi, "
1885 "kadar računalnik ni dovolj močan."
1886
1887 #: src/libvlc.h:381
1888 msgid "Drop late frames"
1889 msgstr "Izpusti zakasnjene slike"
1890
1891 #: src/libvlc.h:383
1892 msgid ""
1893 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
1894 "intended display date)."
1895 msgstr ""
1896 "Možnost omogoča izpuščanje zakasnjenih slik, ki so preko odvoda slike prišli "
1897 "kasneje, kot je predviden čas predvajanja."
1898
1899 #: src/libvlc.h:386
1900 msgid "Quiet synchro"
1901 msgstr "Tiho usklajevanje"
1902
1903 #: src/libvlc.h:388
1904 msgid ""
1905 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
1906 "synchronization mechanism."
1907 msgstr ""
1908 "Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja "
1909 "slike preko mehanizma usklajevanja."
1910
1911 #: src/libvlc.h:397
1912 msgid ""
1913 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
1914 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
1915 "channel."
1916 msgstr ""
1917 "Možnosti dovolijo spreminjanje obnašanja dovodnega podsistema, kot na primer "
1918 "DVD ali VCD naprave, nastavitve omrežnega vmesnika ali pa kanalov podnapisov."
1919
1920 #: src/libvlc.h:402
1921 msgid ""
1922 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
1923 "Restrictions Management measure."
1924 msgstr ""
1925 "Če živite v Franciji, potem ni dovoljeno, da uporabljate obhod Vodenja "
1926 "digitalnih Omejitev (DRM)."
1927
1928 #: src/libvlc.h:405
1929 msgid "Clock reference average counter"
1930 msgstr "Sklicevanje števca na uro."
1931
1932 #: src/libvlc.h:407
1933 msgid ""
1934 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
1935 "to 10000."
1936 msgstr ""
1937 "Ob uporabi PVR dovoda (ali zelo neenakomernega izvora), nastavite vrednost "
1938 "na 10000."
1939
1940 #: src/libvlc.h:410
1941 msgid "Clock synchronisation"
1942 msgstr "Usklajevanje časa"
1943
1944 #: src/libvlc.h:412
1945 msgid ""
1946 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
1947 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
1948 msgstr ""
1949 "Možnost dovoljuje onemogočanje usklajevanja časa za omrežne vire. Nastavitev "
1950 "je uporabna pri spletnih prenosih, kjer je predvajanje občutno moteno."
1951
1952 #: src/libvlc.h:416 modules/control/netsync.c:71
1953 msgid "Network synchronisation"
1954 msgstr "Usklajevanje omrežja"
1955
1956 #: src/libvlc.h:417
1957 msgid ""
1958 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
1959 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
1960 msgstr ""
1961 "Možnost omogoča oddaljeno usklajevanje časa za strežnike in odjemalce. "
1962 "Privzete nastavitve so določene me naprednimi uskladitvami omrežnega "
1963 "usklajevanja."
1964
1965 #: src/libvlc.h:423 src/libvlc.h:991 src/video_output/vout_intf.c:266
1966 #: src/video_output/vout_intf.c:353 modules/access/dshow/dshow.cpp:74
1967 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
1968 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:85 modules/audio_output/alsa.c:102
1969 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1292 modules/gui/macosx/sfilters.m:120
1970 #: modules/gui/macosx/vout.m:201
1971 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
1972 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
1973 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
1974 #: modules/video_output/directx/directx.c:155
1975 msgid "Default"
1976 msgstr "Privzeto"
1977
1978 #: src/libvlc.h:423 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
1979 #: modules/gui/macosx/extended.m:113 modules/gui/macosx/wizard.m:395
1980 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
1981 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:217
1982 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:466
1983 msgid "Enable"
1984 msgstr "Omogoči"
1985
1986 #: src/libvlc.h:425
1987 msgid "UDP port"
1988 msgstr "vrata UDP"
1989
1990 #: src/libvlc.h:427
1991 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
1992 msgstr "Nastavitev vrat za UDP pretok. Privzeta vrednost je 1234."
1993
1994 #: src/libvlc.h:429
1995 msgid "MTU of the network interface"
1996 msgstr "MTU za omrežni vmesnik"
1997
1998 #: src/libvlc.h:431
1999 msgid ""
2000 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2001 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2002 msgstr ""
2003 "Nastavitev določa največjo velikost paketov, ki se prenašajo preko omrežja. "
2004 "Vrednost za eternet je običajno 1500 bajtov."
2005
2006 #: src/libvlc.h:434 modules/stream_out/rtp.c:92
2007 msgid "Hop limit (TTL)"
2008 msgstr "Omejitev poskoka (TTL)"
2009
2010 #: src/libvlc.h:436
2011 msgid ""
2012 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2013 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2014 "in default)."
2015 msgstr ""
2016 "Omejitev poskoka (znanega tudi kot \"Čas ohranitve\" ali TTL) skupinskega "
2017 "pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (-1 = uporabi sistemsko privzeto "
2018 "vrednost)."
2019
2020 #: src/libvlc.h:440
2021 msgid "Multicast output interface"
2022 msgstr "Vmesnik skupinskega pošiljanja odvoda"
2023
2024 #: src/libvlc.h:442
2025 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2026 msgstr ""
2027 "Privzeti vmesnik skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše usmerjevalno "
2028 "tabelo."
2029
2030 #: src/libvlc.h:444
2031 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2032 msgstr "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja"
2033
2034 #: src/libvlc.h:446
2035 msgid ""
2036 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2037 "table."
2038 msgstr ""
2039 "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
2040 "usmerjevalno tabelo."
2041
2042 #: src/libvlc.h:449
2043 msgid "DiffServ Code Point"
2044 msgstr "Kodna točka DiffServ"
2045
2046 #: src/libvlc.h:450
2047 msgid ""
2048 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2049 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2050 msgstr ""
2051 "Diferencialna kodna točka storitve za odhodni UDP pretok (IPv4 Tip storitve "
2052 "ali IPv6 razred prometa). Uporablja se za kakovostne storitve omrežja."
2053
2054 #: src/libvlc.h:456
2055 msgid ""
2056 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2057 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2058 msgstr ""
2059 "Izberite program z določitvijo ID storitve. Nastavitev uporabite samo, če "
2060 "želite dostopiti do več programskega pretoka (primer: DVB pretok)"
2061
2062 #: src/libvlc.h:462
2063 msgid ""
2064 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2065 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2066 "(like DVB streams for example)."
2067 msgstr ""
2068 "Izberite program z določitvijo liste ID storitev vnesenih ločeno z vejico. "
2069 "Nastavitev uporabite samo, če želite dostopiti do več programskega pretoka "
2070 "(primer: DVB pretok)"
2071
2072 #: src/libvlc.h:468 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:776
2073 msgid "Audio track"
2074 msgstr "Zvokovna sled"
2075
2076 #: src/libvlc.h:470
2077 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2078 msgstr "Uporabi številko pretoka zvočne sledi (od 0 do n)"
2079
2080 #: src/libvlc.h:473 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:768
2081 msgid "Subtitles track"
2082 msgstr "Podnapisi"
2083
2084 #: src/libvlc.h:475
2085 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2086 msgstr "Uporabi številko sledi podnapisov (od 0 do n)"
2087
2088 #: src/libvlc.h:478
2089 msgid "Audio language"
2090 msgstr "Jezik zvoka"
2091
2092 #: src/libvlc.h:480
2093 msgid ""
2094 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2095 "letter country code)."
2096 msgstr ""
2097 "Jezik zvočne sledi, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2098 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2099
2100 #: src/libvlc.h:483
2101 msgid "Subtitle language"
2102 msgstr "Jezik podnapisov"
2103
2104 #: src/libvlc.h:485
2105 msgid ""
2106 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2107 "letter country code)."
2108 msgstr ""
2109 "Jezik sledi podnapisov, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2110 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2111
2112 #: src/libvlc.h:489
2113 msgid "Audio track ID"
2114 msgstr "ID zvočne sledi"
2115
2116 #: src/libvlc.h:491
2117 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2118 msgstr "Uporabi ID pretoka zvočne sledi."
2119
2120 #: src/libvlc.h:493
2121 msgid "Subtitles track ID"
2122 msgstr "ID sledi podnapisa"
2123
2124 #: src/libvlc.h:495
2125 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2126 msgstr "ID pretoka sledi podnapisov."
2127
2128 #: src/libvlc.h:497
2129 msgid "Input repetitions"
2130 msgstr "Ponavljanje dovajanja"
2131
2132 #: src/libvlc.h:499
2133 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2134 msgstr "Število ponovitev predvajanja dovoda"
2135
2136 #: src/libvlc.h:501
2137 msgid "Start time"
2138 msgstr "Začetni čas"
2139
2140 #: src/libvlc.h:503
2141 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2142 msgstr "Pretok bo začet na tem mestu (v sekundah)."
2143
2144 #: src/libvlc.h:505
2145 msgid "Stop time"
2146 msgstr "Končni čas"
2147
2148 #: src/libvlc.h:507
2149 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2150 msgstr "Pretok bo končan na tem mestu (v sekundah)."
2151
2152 #: src/libvlc.h:509
2153 msgid "Input list"
2154 msgstr "Lista dovodov"
2155
2156 #: src/libvlc.h:511
2157 msgid ""
2158 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2159 "together after the normal one."
2160 msgstr ""
2161 "Določite lahko listo dovodov ločeno z vejicami, ki bo združena po "
2162 "predvajanju."
2163
2164 #: src/libvlc.h:514
2165 msgid "Input slave (experimental)"
2166 msgstr "Odvisni dovod (eksperimentalno)"
2167
2168 #: src/libvlc.h:516
2169 msgid ""
2170 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2171 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2172 "inputs."
2173 msgstr ""
2174 "Možnost dovoljuje sočasno predvajanje preko več vnosnih točk. Ta možnost je "
2175 "v preizkušnji zato niso podprti vsi formati. Uporabite listo dovodov ločenih "
2176 "z '#'."
2177
2178 #: src/libvlc.h:520
2179 msgid "Bookmarks list for a stream"
2180 msgstr "Lista zaznamkov za pretok"
2181
2182 #: src/libvlc.h:522
2183 msgid ""
2184 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2185 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2186 "{...}\""
2187 msgstr ""
2188 "Ročno lahko nastavite listo zaznamkov za pretok v obliki \"{name=ime-"
2189 "zaznamka,time=odmik-časa,bytes=odmik-bajtov},{...}\""
2190
2191 #: src/libvlc.h:528
2192 msgid ""
2193 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2194 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2195 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2196 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2197 msgstr ""
2198 "Nastavitve omogočajo spreminjanje obnašanja sistema nalepk. Lahko, na "
2199 "primer, omogočite filtre nalepk (logotipi, ...). Omogočite filtre tu, "
2200 "nastavite pa jih med nastavitvami \"filtri nalepk\". Nastavite lahko tudi "
2201 "mnoge druge pripadajoče možnosti."
2202
2203 #: src/libvlc.h:534
2204 msgid "Force subtitle position"
2205 msgstr "Določen položaj podnapisov"
2206
2207 #: src/libvlc.h:536
2208 msgid ""
2209 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2210 "over the movie. Try several positions."
2211 msgstr ""
2212 "Določen položaj podnapisov omogoča možnost postavljanja besedila pod sliko "
2213 "namesto na njo. Položaj omogoča več možnosti."
2214
2215 #: src/libvlc.h:539
2216 msgid "Enable sub-pictures"
2217 msgstr "Omogoči pod-slike"
2218
2219 #: src/libvlc.h:541
2220 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2221 msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje procesiranja pod-slik."
2222
2223 #: src/libvlc.h:543 src/libvlc.h:1353 src/misc/iso-639_def.h:143
2224 #: modules/stream_out/transcode.c:281
2225 msgid "On Screen Display"
2226 msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD)"
2227
2228 #: src/libvlc.h:545
2229 msgid ""
2230 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2231 "Display)."
2232 msgstr "Predvajalnik VLC omogoča prikaz sporočil na zaslonu (OSD)."
2233
2234 #: src/libvlc.h:548
2235 msgid "Text rendering module"
2236 msgstr "Enota upodabljanja besedila"
2237
2238 #: src/libvlc.h:550
2239 msgid ""
2240 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2241 "instance."
2242 msgstr ""
2243 "Predvajalnik VLC običajno uporablja Freetype za upodabljanje, nastavitev pa "
2244 "omogoča tudi uporabo drugih načinov (primer: SVG)."
2245
2246 #: src/libvlc.h:553
2247 msgid "Subpictures filter module"
2248 msgstr "Filter nalepk"
2249
2250 #: src/libvlc.h:555
2251 msgid ""
2252 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2253 "images or text over the video (like a logo, arbitraty text...)."
2254 msgstr ""
2255 "Možnost doda \"filtre nalepk\". Filtri prekrijejo sliko filma z drugimi "
2256 "slikami (logotip) ali besedilom."
2257
2258 #: src/libvlc.h:558
2259 msgid "Autodetect subtitle files"
2260 msgstr "Samodejna zaznava podnapisov"
2261
2262 #: src/libvlc.h:560
2263 msgid ""
2264 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2265 "(based on the filename of the movie)."
2266 msgstr ""
2267 "Samodejno zaznavanje datotek s podnapisi, če ni posebej določena datoteka (v "
2268 "povezavi z imenom datoteke filma)."
2269
2270 #: src/libvlc.h:563
2271 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2272 msgstr "Zaznavanje imena podnapisov"
2273
2274 #: src/libvlc.h:565
2275 msgid ""
2276 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2277 "Options are:\n"
2278 "0 = no subtitles autodetected\n"
2279 "1 = any subtitle file\n"
2280 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2281 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2282 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2283 msgstr ""
2284 "Nastavitev določa odstopanja med imeni datotek filmov in podnapisov. "
2285 "Možnosti so:\n"
2286 "0 = ni samodejnega zaznavanja\n"
2287 "1 = katerakoli datoteka s podnapisi\n"
2288 "2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu ime filma\n"
2289 "3 = enako ime kot ime datoteke filma z dodanimi znaki\n"
2290 "4 = popolno ujemanje imen datotek"
2291
2292 #: src/libvlc.h:573
2293 msgid "Subtitle autodetection paths"
2294 msgstr "Samodejno zaznavanje poti podnapisov"
2295
2296 #: src/libvlc.h:575
2297 msgid ""
2298 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2299 "found in the current directory."
2300 msgstr ""
2301 "Določanje dodatnih poti do map s podnapisi, če ti niso v trenutni mapi."
2302
2303 #: src/libvlc.h:578
2304 msgid "Use subtitle file"
2305 msgstr "Uporabi datoteko s podnapisi"
2306
2307 #: src/libvlc.h:580
2308 msgid ""
2309 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2310 "subtitle file."
2311 msgstr ""
2312 "Nalaganje podnapisov. Datoteka, ki jo bo program izbral, če ni mogoče "
2313 "samodejno zaznati poti."
2314
2315 #: src/libvlc.h:583
2316 msgid "DVD device"
2317 msgstr "DVD naprava"
2318
2319 #: src/libvlc.h:586
2320 msgid ""
2321 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2322 "the drive letter (eg. D:)"
2323 msgstr ""
2324 "Privzeti DVD pogon ali DVD datoteka. Pogon mora biti določen s črko in "
2325 "dvopičjem (primer: D:)"
2326
2327 #: src/libvlc.h:590
2328 msgid "This is the default DVD device to use."
2329 msgstr "Privzeta DVD naprava."
2330
2331 #: src/libvlc.h:593
2332 msgid "VCD device"
2333 msgstr "VCD naprava"
2334
2335 #: src/libvlc.h:596
2336 msgid ""
2337 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2338 "scan for a suitable CD-ROM device."
2339 msgstr ""
2340 "Privzeti VCD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD "
2341 "pogon."
2342
2343 #: src/libvlc.h:600
2344 msgid "This is the default VCD device to use."
2345 msgstr "Privzeta VCD naprava."
2346
2347 #: src/libvlc.h:603
2348 msgid "Audio CD device"
2349 msgstr "Zvokovna CD naprava"
2350
2351 #: src/libvlc.h:606
2352 msgid ""
2353 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2354 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2355 msgstr ""
2356 "Zvočna CD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD pogon."
2357
2358 #: src/libvlc.h:610
2359 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2360 msgstr "Privzeta zvočna CD naprava."
2361
2362 #: src/libvlc.h:613 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:838
2363 msgid "Force IPv6"
2364 msgstr "Zahtevaj IPv6"
2365
2366 #: src/libvlc.h:615
2367 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2368 msgstr "IPv6 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2369
2370 #: src/libvlc.h:617
2371 msgid "Force IPv4"
2372 msgstr "Zahtevaj IPv4"
2373
2374 #: src/libvlc.h:619
2375 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2376 msgstr "IPv4 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2377
2378 #: src/libvlc.h:621
2379 msgid "TCP connection timeout"
2380 msgstr "Časovna omejitev TCP povezave"
2381
2382 #: src/libvlc.h:623
2383 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2384 msgstr "Privzeta časovna omejitev TCP povezave (v milisekundah)"
2385
2386 #: src/libvlc.h:625
2387 msgid "SOCKS server"
2388 msgstr "Strežnik SOCKS"
2389
2390 #: src/libvlc.h:627
2391 msgid ""
2392 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2393 "used for all TCP connections"
2394 msgstr ""
2395 "Uporaba namestniškega strežnika SOCKS. Vnos mora biti v obliki naslov:vrata. "
2396 "Nastavitev bo uporabljena ta vse TCP povezave."
2397
2398 #: src/libvlc.h:630
2399 msgid "SOCKS user name"
2400 msgstr "Uporabniško ime za SOCKS"
2401
2402 #: src/libvlc.h:632
2403 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2404 msgstr "Uporabniško ime za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2405
2406 #: src/libvlc.h:634
2407 msgid "SOCKS password"
2408 msgstr "Geslo SOCKS"
2409
2410 #: src/libvlc.h:636
2411 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2412 msgstr "Geslo za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2413
2414 #: src/libvlc.h:638
2415 msgid "Title metadata"
2416 msgstr "Metapodatek naslova"
2417
2418 #: src/libvlc.h:640
2419 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2420 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"naslov\" dovoda."
2421
2422 #: src/libvlc.h:642
2423 msgid "Author metadata"
2424 msgstr "Metapodatek avtorja"
2425
2426 #: src/libvlc.h:644
2427 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2428 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtor\" dovoda."
2429
2430 #: src/libvlc.h:646
2431 msgid "Artist metadata"
2432 msgstr "Metapodatek izvajalca"
2433
2434 #: src/libvlc.h:648
2435 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2436 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"izvajalec\" dovoda."
2437
2438 #: src/libvlc.h:650
2439 msgid "Genre metadata"
2440 msgstr "Metapodatek žanra"
2441
2442 #: src/libvlc.h:652
2443 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2444 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"žanr\" dovoda."
2445
2446 #: src/libvlc.h:654
2447 msgid "Copyright metadata"
2448 msgstr "Metapodatek avtorskih pravic"
2449
2450 #: src/libvlc.h:656
2451 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2452 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtorske pravice\" dovoda."
2453
2454 #: src/libvlc.h:658
2455 msgid "Description metadata"
2456 msgstr "Metapodatek opisa"
2457
2458 #: src/libvlc.h:660
2459 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2460 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"opis\" dovoda."
2461
2462 #: src/libvlc.h:662
2463 msgid "Date metadata"
2464 msgstr "Metapodatek datuma"
2465
2466 #: src/libvlc.h:664
2467 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2468 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"datum\" dovoda."
2469
2470 #: src/libvlc.h:666
2471 msgid "URL metadata"
2472 msgstr "Metapodatek URL"
2473
2474 #: src/libvlc.h:668
2475 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2476 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"url\" dovoda."
2477
2478 #: src/libvlc.h:672
2479 msgid ""
2480 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2481 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2482 "can break playback of all your streams."
2483 msgstr ""
2484 "Možnost določuje način izbora kodekov (metode dekodiranja). Samo uporabniki "
2485 "z naprednejšim razumevanjem nastavitev naj spreminjajo nastavitve."
2486
2487 #: src/libvlc.h:676
2488 msgid "Preferred decoders list"
2489 msgstr "Prednostna lista dekoderjev"
2490
2491 #: src/libvlc.h:678
2492 msgid ""
2493 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2494 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2495 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2496 msgstr ""
2497 "Prednostna lista dekoderjev, ki jih bo predvajalnik VLC uporabil. Primer: "
2498 "'dummy,a52' nastavitev bo določila uporabo dummy in a52 kodeka pred uporabo "
2499 "ostalih. Spreminjanje nastavitev ni priporočljivo."
2500
2501 #: src/libvlc.h:683
2502 msgid "Preferred encoders list"
2503 msgstr "Prednostna lista kodirnikov"
2504
2505 #: src/libvlc.h:685
2506 msgid ""
2507 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2508 msgstr ""
2509 "Nastavitev omogoča izbor prednostne liste kodirnikov, ki jih uporablja "
2510 "predvajalnik."
2511
2512 #: src/libvlc.h:694
2513 msgid ""
2514 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2515 "subsystem."
2516 msgstr ""
2517 "Možnosti dovoljujejo nastavitev splošnih možnosti podsistema odvoda pretoka."
2518
2519 #: src/libvlc.h:697
2520 msgid "Default stream output chain"
2521 msgstr "Privzeta veriga odvoda pretoka"
2522
2523 #: src/libvlc.h:699
2524 msgid ""
2525 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2526 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2527 "all streams."
2528 msgstr ""
2529 "Določite lahko privzeto verigo odvoda pretoka. V dokumentaciji je zabeleženo "
2530 "kako sestavite te verige.Opozorilo: veriga bo omogočena za vse pretoke."
2531
2532 #: src/libvlc.h:703
2533 msgid "Enable streaming of all ES"
2534 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov"
2535
2536 #: src/libvlc.h:705
2537 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2538 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov (slika, zvok, podnapisi)"
2539
2540 #: src/libvlc.h:707
2541 msgid "Display while streaming"
2542 msgstr "Prikaži med pretakanjem"
2543
2544 #: src/libvlc.h:709
2545 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2546 msgstr "Lokalno predvajaj valove med pretakanjem."
2547
2548 #: src/libvlc.h:711
2549 msgid "Enable video stream output"
2550 msgstr "Omogoči odvod pretoka slike"
2551
2552 #: src/libvlc.h:713
2553 msgid ""
2554 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2555 "facility when this last one is enabled."
2556 msgstr ""
2557 "Izberite ali naj bo pretok slike preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2558
2559 #: src/libvlc.h:716
2560 msgid "Enable audio stream output"
2561 msgstr "Omogoči odvod pretoka zvoka"
2562
2563 #: src/libvlc.h:718
2564 msgid ""
2565 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2566 "facility when this last one is enabled."
2567 msgstr ""
2568 "Izberite ali naj bo pretok zvoka preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2569
2570 #: src/libvlc.h:721
2571 msgid "Enable SPU stream output"
2572 msgstr "Omogoči odvod pretoka SPU"
2573
2574 #: src/libvlc.h:723
2575 msgid ""
2576 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2577 "facility when this last one is enabled."
2578 msgstr ""
2579 "Izberite ali naj bo pretok SPU preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2580
2581 #: src/libvlc.h:726
2582 msgid "Keep stream output open"
2583 msgstr "Ohranjaj odprt odvod pretoka"
2584
2585 #: src/libvlc.h:728
2586 msgid ""
2587 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2588 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2589 "specified)"
2590 msgstr ""
2591 "Možnost omogoča, da ohranite odprt odvod pretoka preko več predmetov "
2592 "predvajalne liste (samodejno vključi in zbere odvod pretokov, če ni posebej "
2593 "določeno)"
2594
2595 #: src/libvlc.h:732
2596 msgid "Preferred packetizer list"
2597 msgstr "Prednostna lista paketnikov"
2598
2599 #: src/libvlc.h:734
2600 msgid ""
2601 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2602 msgstr ""
2603 "Možnost omogoča izbor zaporedja, v katerem bo predvajalnik VLC uporabljal "
2604 "paketnike."
2605
2606 #: src/libvlc.h:737
2607 msgid "Mux module"
2608 msgstr "Enota zvijanja"
2609
2610 #: src/libvlc.h:739
2611 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2612 msgstr "Podedovan vnos nastavitev elementov zvijalca"
2613
2614 #: src/libvlc.h:741
2615 msgid "Access output module"
2616 msgstr "Enota odvoda dostopa"
2617
2618 #: src/libvlc.h:743
2619 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2620 msgstr "Vrednost je podedovana in določa enoto za dostop odvoda."
2621
2622 #: src/libvlc.h:745
2623 msgid "Control SAP flow"
2624 msgstr "Nadzor SAP toka"
2625
2626 #: src/libvlc.h:747
2627 msgid ""
2628 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2629 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2630 msgstr ""
2631 "Možnost omogoča nadzor objavljanja naslova SAP skupinskega pošiljanja. "
2632 "Nastavitev je potrebna, če želite objavljati preko MBone sistema."
2633
2634 #: src/libvlc.h:751
2635 msgid "SAP announcement interval"
2636 msgstr "Zamik SAP objavljanja"
2637
2638 #: src/libvlc.h:753
2639 msgid ""
2640 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2641 "between SAP announcements."
2642 msgstr ""
2643 "V primeru, da je nadzor nad SAP onemogočen, vam nastavitev omogočana "
2644 "privzeto določen zamik objavljanja."
2645
2646 #: src/libvlc.h:762
2647 msgid ""
2648 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2649 "always leave all these enabled."
2650 msgstr ""
2651 "Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti je "
2652 "priporočljivo pustiti omogočene."
2653
2654 #: src/libvlc.h:765
2655 msgid "Enable FPU support"
2656 msgstr "Omogoči podporo FPU"
2657
2658 #: src/libvlc.h:767
2659 msgid ""
2660 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2661 "advantage of it."
2662 msgstr ""
2663 "Če ima procesor računalnika enoto za izračun plavajoče vejice, jo lahko "
2664 "predvajalnik VLC izkoristi."
2665
2666 #: src/libvlc.h:770
2667 msgid "Enable CPU MMX support"
2668 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX"
2669
2670 #: src/libvlc.h:772
2671 msgid ""
2672 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2673 "of them."
2674 msgstr ""
2675 "Če procesor računalnika podpira MMX enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2676 "izkoristi."
2677
2678 #: src/libvlc.h:775
2679 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2680 msgstr "Omogoči podporo CPE 3D Now!"
2681
2682 #: src/libvlc.h:777
2683 msgid ""
2684 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2685 "advantage of them."
2686 msgstr ""
2687 "Če procesor računalnika podpira 3D Now! enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2688 "izkoristi."
2689
2690 #: src/libvlc.h:780
2691 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2692 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX EXT"
2693
2694 #: src/libvlc.h:782
2695 msgid ""
2696 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2697 "advantage of them."
2698 msgstr ""
2699 "Če procesor računalnika podpira MMX EXT enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2700 "izkoristi."
2701
2702 #: src/libvlc.h:785
2703 msgid "Enable CPU SSE support"
2704 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE"
2705
2706 #: src/libvlc.h:787
2707 msgid ""
2708 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2709 "of them."
2710 msgstr ""
2711 "Če procesor računalnika podpira SSE enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2712 "izkoristi."
2713
2714 #: src/libvlc.h:790
2715 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2716 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE2"
2717
2718 #: src/libvlc.h:792
2719 msgid ""
2720 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2721 "of them."
2722 msgstr ""
2723 "Če procesor računalnika podpira SSE2 enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2724 "izkoristi."
2725
2726 #: src/libvlc.h:795
2727 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2728 msgstr "Omogoči podporo CPE AltiVec"
2729
2730 #: src/libvlc.h:797
2731 msgid ""
2732 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2733 "advantage of them."
2734 msgstr ""
2735 "Če procesor podpira AltiVec določila, jih bo predvajalnik VLC izkoristil ."
2736
2737 #: src/libvlc.h:802
2738 msgid ""
2739 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2740 "you really know what you are doing."
2741 msgstr ""
2742 "Nastavitve omogočajo določitev privzetih enot. Nastavitev ni priporočljivo "
2743 "spreminjati."
2744
2745 #: src/libvlc.h:805
2746 msgid "Memory copy module"
2747 msgstr "Enota kopiranja spomina"
2748
2749 #: src/libvlc.h:807
2750 msgid ""
2751 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2752 "select the fastest one supported by your hardware."
2753 msgstr ""
2754 "Izberete lahko katero enoto kopiranja spomina želite uporabiti. Privzeto "
2755 "predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi strojni "
2756 "opremi."
2757
2758 #: src/libvlc.h:810
2759 msgid "Access module"
2760 msgstr "Enota dostopa"
2761
2762 #: src/libvlc.h:812
2763 msgid ""
2764 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2765 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2766 "option unless you really know what you are doing."
2767 msgstr ""
2768 "Nastavitev omogoča določitev enote dostopa. Uporabite jo lahko, če pravilna "
2769 "enota ni samodejno zaznana. Z nastavitvijo je potrebno ravnati previdno.."
2770
2771 #: src/libvlc.h:816
2772 msgid "Access filter module"
2773 msgstr "Enota filtriranja dostopa"
2774
2775 #: src/libvlc.h:818
2776 msgid ""
2777 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
2778 "used for instance for timeshifting."
2779 msgstr ""
2780 "Filtri dostopa spreminjajo pretok, ki se predvaja. Nastavitev je uporabna "
2781 "pri časovnem zamiku."
2782
2783 #: src/libvlc.h:821
2784 msgid "Demux module"
2785 msgstr "Enota razvijanja"
2786
2787 #: src/libvlc.h:823
2788 msgid ""
2789 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
2790 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
2791 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
2792 "you really know what you are doing."
2793 msgstr ""
2794 "Delitelji se uporabljajo pri ločevanju \"elementarnih\" pretokov (primer: "
2795 "zvok in slika). Uporabite ga lahko, če primerni razvijalec ni samodejno "
2796 "zaznan. Nastavitve ni priporočljivo določiti globalno."
2797
2798 #: src/libvlc.h:828
2799 msgid "Allow real-time priority"
2800 msgstr "Dovoli prednost trenutnega predvajanja"
2801
2802 #: src/libvlc.h:830
2803 msgid ""
2804 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
2805 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
2806 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
2807 "only activate this if you know what you're doing."
2808 msgstr ""
2809 "Zaganjanje predvajalnika VLC v trenutnem času, omogoča bolj natančno boljši "
2810 "izkoristek delovanja, še posebej pri pretakanju vsebine. V primeru, da "
2811 "nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
2812 "stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
2813
2814 #: src/libvlc.h:836
2815 msgid "Adjust VLC priority"
2816 msgstr "Prilagodi VLC prednosti"
2817
2818 #: src/libvlc.h:838
2819 msgid ""
2820 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
2821 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
2822 "VLC instances."
2823 msgstr ""
2824 "Možnost doda odmik (pozitiven ali negativen) prednosti predvajalnika VLC. "
2825 "Nastavitev lahko uporabite pri nastavljanju prednostnega izvajanja med "
2826 "drugimi programi ali med vmesniki predvajalnika."
2827
2828 #: src/libvlc.h:842
2829 msgid "Minimize number of threads"
2830 msgstr "Zmanjšaj število niti"
2831
2832 #: src/libvlc.h:844
2833 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
2834 msgstr "Določitev zmanjšanja števila niti potrebnih za zagon predvajalnika."
2835
2836 #: src/libvlc.h:846
2837 msgid "Modules search path"
2838 msgstr "Pot iskanja enot"
2839
2840 #: src/libvlc.h:848
2841 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
2842 msgstr "Dodatne poti, kjer predvajalnik VLC išče enote."
2843
2844 #: src/libvlc.h:850
2845 msgid "VLM configuration file"
2846 msgstr "Nastavitvena datoteka VLM"
2847
2848 #: src/libvlc.h:852
2849 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
2850 msgstr "Nastavitvena datoteka, ki bo uporabljena pri zagonu VLM."
2851
2852 #: src/libvlc.h:854
2853 msgid "Use a plugins cache"
2854 msgstr "Uporabi predpomnilnik vključkov."
2855
2856 #: src/libvlc.h:856
2857 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
2858 msgstr ""
2859 "Uporaba predpomnilnika vključkov močno skrajša zagonski čas predvajalnika."
2860
2861 #: src/libvlc.h:858
2862 msgid "Collect statistics"
2863 msgstr "Zberi statistiko"
2864
2865 #: src/libvlc.h:860
2866 msgid "Collect miscellaneous statistics."
2867 msgstr "Izbor in prikaz različnih statističnih vrednosti."
2868
2869 #: src/libvlc.h:862
2870 msgid "Run as daemon process"
2871 msgstr "Zagon kot demonski proces"
2872
2873 #: src/libvlc.h:864
2874 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
2875 msgstr "Omogoča zagon predvajalnika kot demonski proces v ozadju."
2876
2877 #: src/libvlc.h:866
2878 msgid "Write process id to file"
2879 msgstr "Zapiši procesni ID v datoteko"
2880
2881 #: src/libvlc.h:868
2882 msgid "Writes process id into specified file."
2883 msgstr "Zapis procesnega ID v določeno datoteko."
2884
2885 #: src/libvlc.h:870
2886 msgid "Log to file"
2887 msgstr "Zabeleži v datoteko"
2888
2889 #: src/libvlc.h:872
2890 msgid "Log all VLC messages to a text file."
2891 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v datoteko."
2892
2893 #: src/libvlc.h:874
2894 msgid "Log to syslog"
2895 msgstr "Zabeleži v syslog"
2896
2897 #: src/libvlc.h:876
2898 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
2899 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v syslog (UNIX sistemi)."
2900
2901 #: src/libvlc.h:878
2902 msgid "Allow only one running instance"
2903 msgstr "Dovoli samo en sočasen zagon."
2904
2905 #: src/libvlc.h:880
2906 msgid ""
2907 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
2908 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
2909 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
2910 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
2911 "running instance or enqueue it."
2912 msgstr ""
2913 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
2914 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
2915 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
2916 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto.."
2917
2918 #: src/libvlc.h:886
2919 msgid "VLC is started from file association"
2920 msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave"
2921
2922 #: src/libvlc.h:888
2923 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
2924 msgstr ""
2925 "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave, kot jo določa sistem."
2926
2927 #: src/libvlc.h:891
2928 msgid "One instance when started from file"
2929 msgstr "En sočasen zagon izvajanje pri zagonu preko datotečnih povezav"
2930
2931 #: src/libvlc.h:893
2932 msgid "Allow only one running instance when started from file."
2933 msgstr "Dovoli en sočasen zagon ob zagonu predvajalnika preko datoteke."
2934
2935 #: src/libvlc.h:895
2936 msgid "Increase the priority of the process"
2937 msgstr "Povečaj prednost procesa"
2938
2939 #: src/libvlc.h:897
2940 msgid ""
2941 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
2942 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
2943 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
2944 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
2945 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
2946 "machine."
2947 msgstr ""
2948 "Povečanje prednosti procesa bo najverjetneje izboljšalo predvajanje, saj "
2949 "dovoli predvajalniku nemoteno delovanje ob delovanju dugih programov, ki "
2950 "prav tako prevzemajo procesorski čas. Bodite pozorni, da lahko v posebnih "
2951 "primerih (napake) VLC prevzame ves procesorski čas in s tem neodzivnost "
2952 "sistema."
2953
2954 #: src/libvlc.h:904
2955 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
2956 msgstr "Hitro zvijanje na NT/2K/XP (samo za programerje)"
2957
2958 #: src/libvlc.h:906
2959 msgid ""
2960 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
2961 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
2962 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
2963 msgstr ""
2964 "Na sistemih NT/2K/XP uporabljamo počasno zvijanje s čimer lahko pravilno "
2965 "vključimo pogojne spremenljivke. Uporabite lahko tudi hitrejše Win9x "
2966 "zvijanje, kar pa lahko vodi v probleme.."
2967
2968 #: src/libvlc.h:911
2969 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
2970 msgstr "Pogojne spremenljivke za Win9x (samo za programerje)"
2971
2972 #: src/libvlc.h:914
2973 msgid ""
2974 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
2975 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
2976 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
2977 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
2978 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
2979 msgstr ""
2980 "Na sistemih Windows 9x/Me lahko uporabite hitre, vendar nepravilne pogojne "
2981 "spremenljivke. Lahko pa uporabite tudi druge počasnejše načine, ki so bolj "
2982 "natančni. Izbirate lahko med načinom 0 (hiter in nepravilen), 1 (privzeto) "
2983 "in 2 (počasen in pravilen)."
2984
2985 #: src/libvlc.h:923
2986 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
2987 msgstr "Uvrsti predmete v predvajalno listo v načinu enega sočasnega zagona."
2988
2989 #: src/libvlc.h:925
2990 msgid ""
2991 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
2992 "playing current item."
2993 msgstr ""
2994 "Ob uporabi samo enega sočasnega zagona predvajalnika, uvrsti predmete na "
2995 "predvajalno listo in nadaljuj s predvajanjem trenutnega predmeta."
2996
2997 #: src/libvlc.h:934
2998 msgid ""
2999 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3000 "overridden in the playlist dialog box."
3001 msgstr ""
3002 "MOžnosti določajo obnašanje predvajalne liste. Nekatere lahko spreminjate "
3003 "tudi v oknu predvajalne liste."
3004
3005 #: src/libvlc.h:937
3006 msgid "Automatically preparse files"
3007 msgstr "Samodejna predhodna razčlenitev datotek"
3008
3009 #: src/libvlc.h:939
3010 msgid ""
3011 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3012 "metadata)."
3013 msgstr ""
3014 "Samodejna predhodna razčlenitev datotek dodanih na predvajalno listo "
3015 "(takojšnje pridobivanje metapodatkov)."
3016
3017 #: src/libvlc.h:942
3018 msgid "Album art policy"
3019 msgstr "Album art primernost"
3020
3021 #: src/libvlc.h:944
3022 msgid "Choose when to download and cache album art."
3023 msgstr "Izberite čas prenašanja in predpomnjenja album art učinka."
3024
3025 #: src/libvlc.h:951
3026 msgid "Never download"
3027 msgstr "Nikoli ne prenašaj"
3028
3029 #: src/libvlc.h:951
3030 msgid "Download when asked"
3031 msgstr "Prenesi ob zahtevi"
3032
3033 #: src/libvlc.h:952
3034 msgid "Download when track starts playing"
3035 msgstr "Prenos ob predvajanju"
3036
3037 #: src/libvlc.h:953
3038 msgid "Download everything ASAP"
3039 msgstr "Takojšnji prenos"
3040
3041 #: src/libvlc.h:955
3042 msgid "Services discovery modules"
3043 msgstr "Enote odkrivanja storitev"
3044
3045 #: src/libvlc.h:957
3046 msgid ""
3047 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3048 "Typical values are sap, hal, ..."
3049 msgstr ""
3050 "Določa nalaganje enot odkrivanja storitev, ločenih s podpičji. Značilne "
3051 "vrednosti so sap, hal, ..."
3052
3053 #: src/libvlc.h:960
3054 msgid "Play files randomly forever"
3055 msgstr "Neprestano naključno predvajanje datotek"
3056
3057 #: src/libvlc.h:962
3058 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3059 msgstr ""
3060 "Predvajalnik VLC bo do prekinitve neprestano naključno predvajal datoteke."
3061
3062 #: src/libvlc.h:964
3063 msgid "Repeat all"
3064 msgstr "Ponovi vse"
3065
3066 #: src/libvlc.h:966
3067 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3068 msgstr "VLC bo neprestano predvajal izbor s predvajalne liste."
3069
3070 #: src/libvlc.h:968
3071 msgid "Repeat current item"
3072 msgstr "Ponovi trenutni predmet"
3073
3074 #: src/libvlc.h:970
3075 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3076 msgstr "VLC bo neprestano predvajal trenutni izbor."
3077
3078 #: src/libvlc.h:972
3079 msgid "Play and stop"
3080 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3081
3082 #: src/libvlc.h:974
3083 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3084 msgstr "Zaustavi predvajanje po vsakem predvajanem predmetu."
3085
3086 #: src/libvlc.h:976
3087 msgid "Play and exit"
3088 msgstr "Predvajaj iz napusti program"
3089
3090 #: src/libvlc.h:978
3091 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3092 msgstr "Program bo izključen, ko se predvajanje konča."
3093
3094 #: src/libvlc.h:980
3095 msgid "Use media library"
3096 msgstr "Uporabi media knjižnico"
3097
3098 #: src/libvlc.h:982
3099 msgid ""
3100 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3101 "VLC."
3102 msgstr ""
3103 "Medijska knjižnica je samodejno shranjena in naložena ob zagonu "
3104 "predvajalnika."
3105
3106 #: src/libvlc.h:985
3107 msgid "Use playlist tree"
3108 msgstr "Uporabi strukturo liste"
3109
3110 #: src/libvlc.h:987
3111 msgid ""
3112 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3113 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3114 "needed."
3115 msgstr ""
3116 "Uporabi drevesno strukturo liste za ločevanje zvrsti v mapah. Vrednost "
3117 "\"Privzeto\" določa uporabo drevesne strukture po potrebi."
3118
3119 #: src/libvlc.h:991
3120 msgid "Always"
3121 msgstr "Vedno"
3122
3123 #: src/libvlc.h:991
3124 msgid "Never"
3125 msgstr "Nikoli"
3126
3127 #: src/libvlc.h:1000
3128 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3129 msgstr ""
3130 "Nastavitve predstavljajo splošna določila tipkovnih povezav imenovanih "
3131 "\"hitre tipke\"."
3132
3133 #: src/libvlc.h:1003 src/video_output/vout_intf.c:413
3134 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/applescript.m:126
3135 #: modules/gui/macosx/controls.m:427 modules/gui/macosx/controls.m:851
3136 #: modules/gui/macosx/controls.m:881 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:44
3137 #: modules/gui/macosx/intf.m:498 modules/gui/macosx/intf.m:574
3138 #: modules/gui/macosx/intf.m:630
3139 msgid "Fullscreen"
3140 msgstr "Celozaslonski način"
3141
3142 #: src/libvlc.h:1004
3143 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3144 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
3145
3146 #: src/libvlc.h:1005 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:82
3147 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1522
3148 msgid "Play/Pause"
3149 msgstr "Predvajanje/Pavza"
3150
3151 #: src/libvlc.h:1006
3152 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3153 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo pavze predvajanja."
3154
3155 #: src/libvlc.h:1007
3156 msgid "Pause only"
3157 msgstr "Samo pavza"
3158
3159 #: src/libvlc.h:1008
3160 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3161 msgstr "Izbor hitre tipke za pavzo predvajanja."
3162
3163 #: src/libvlc.h:1009
3164 msgid "Play only"
3165 msgstr "Samo predvajaj"
3166
3167 #: src/libvlc.h:1010
3168 msgid "Select the hotkey to use to play."
3169 msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
3170
3171 #: src/libvlc.h:1011 modules/control/hotkeys.c:620
3172 #: modules/gui/macosx/controls.m:783 modules/gui/macosx/intf.m:539
3173 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3174 msgid "Faster"
3175 msgstr "Hitreje"
3176
3177 #: src/libvlc.h:1012
3178 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3179 msgstr "Izbor hitre tipke za hitro predvajanje."
3180
3181 #: src/libvlc.h:1013 modules/control/hotkeys.c:626
3182 #: modules/gui/macosx/controls.m:784 modules/gui/macosx/intf.m:540
3183 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3184 msgid "Slower"
3185 msgstr "Počasneje"
3186
3187 #: src/libvlc.h:1014
3188 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3189 msgstr "Izbor hitre tipke za počasno predvajanje."
3190
3191 #: src/libvlc.h:1015 modules/control/hotkeys.c:603
3192 #: modules/gui/macosx/controls.m:804 modules/gui/macosx/intf.m:497
3193 #: modules/gui/macosx/intf.m:542 modules/gui/macosx/intf.m:618
3194 #: modules/gui/macosx/intf.m:626 modules/gui/macosx/wizard.m:313
3195 #: modules/gui/macosx/wizard.m:364 modules/gui/macosx/wizard.m:1602
3196 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:702
3197 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1527
3198 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3199 msgid "Next"
3200 msgstr "Naslednji"
3201
3202 #: src/libvlc.h:1016
3203 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3204 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na naslednji predmet na predvajalni listi."
3205
3206 #: src/libvlc.h:1017 modules/control/hotkeys.c:609
3207 #: modules/gui/macosx/controls.m:803 modules/gui/macosx/intf.m:492
3208 #: modules/gui/macosx/intf.m:541 modules/gui/macosx/intf.m:619
3209 #: modules/gui/macosx/intf.m:625 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
3210 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
3211 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3212 msgid "Previous"
3213 msgstr "Predhodni"
3214
3215 #: src/libvlc.h:1018
3216 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3217 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na predhodni predmet na predvajalni listi."
3218
3219 #: src/libvlc.h:1019 modules/gui/macosx/controls.m:795
3220 #: modules/gui/macosx/intf.m:495 modules/gui/macosx/intf.m:538
3221 #: modules/gui/macosx/intf.m:617 modules/gui/macosx/intf.m:624
3222 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3223 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:87
3224 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:685
3225 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
3226 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
3227 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
3228 msgid "Stop"
3229 msgstr "Ustavi"
3230
3231 #: src/libvlc.h:1020
3232 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3233 msgstr "Izbor hitre tipke za prekinitev predvajanja."
3234
3235 #: src/libvlc.h:1021 modules/gui/macosx/bookmarks.m:101
3236 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:110 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:46
3237 #: modules/gui/macosx/intf.m:500 modules/video_filter/marq.c:143
3238 #: modules/video_filter/rss.c:176
3239 msgid "Position"
3240 msgstr "Položaj"
3241
3242 #: src/libvlc.h:1022
3243 msgid "Select the hotkey to display the position."
3244 msgstr "Izbor hitre tipke za prikaz položaja."
3245
3246 #: src/libvlc.h:1024
3247 msgid "Very short backwards jump"
3248 msgstr "Zelo kratek skok nazaj"
3249
3250 #: src/libvlc.h:1026
3251 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3252 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok nazaj."
3253
3254 #: src/libvlc.h:1027
3255 msgid "Short backwards jump"
3256 msgstr "Kratek skok naprej"
3257
3258 #: src/libvlc.h:1029
3259 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3260 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok nazaj."
3261
3262 #: src/libvlc.h:1030
3263 msgid "Medium backwards jump"
3264 msgstr "Srednje dolg skok nazaj."
3265
3266 #: src/libvlc.h:1032
3267 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3268 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok nazaj."
3269
3270 #: src/libvlc.h:1033
3271 msgid "Long backwards jump"
3272 msgstr "Dolg skok nazaj"
3273
3274 #: src/libvlc.h:1035
3275 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3276 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok nazaj."
3277
3278 #: src/libvlc.h:1037
3279 msgid "Very short forward jump"
3280 msgstr "Zelo kratek skok naprej"
3281
3282 #: src/libvlc.h:1039
3283 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3284 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok naprej."
3285
3286 #: src/libvlc.h:1040
3287 msgid "Short forward jump"
3288 msgstr "Kratek skok naprej"
3289
3290 #: src/libvlc.h:1042
3291 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3292 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok naprej."
3293
3294 #: src/libvlc.h:1043
3295 msgid "Medium forward jump"
3296 msgstr "Srednje dolg skok naprej"
3297
3298 #: src/libvlc.h:1045
3299 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3300 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok naprej."
3301
3302 #: src/libvlc.h:1046
3303 msgid "Long forward jump"
3304 msgstr "Dolg skok naprej"
3305
3306 #: src/libvlc.h:1048
3307 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3308 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok naprej."
3309
3310 #: src/libvlc.h:1050
3311 msgid "Very short jump length"
3312 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka"
3313
3314 #: src/libvlc.h:1051
3315 msgid "Very short jump length, in seconds."
3316 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka v sekundah."
3317
3318 #: src/libvlc.h:1052
3319 msgid "Short jump length"
3320 msgstr "Dolžina kratkega skoka"
3321
3322 #: src/libvlc.h:1053
3323 msgid "Short jump length, in seconds."
3324 msgstr "Dolžina kratkega skoka v sekundah."
3325
3326 #: src/libvlc.h:1054
3327 msgid "Medium jump length"
3328 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka"
3329
3330 #: src/libvlc.h:1055
3331 msgid "Medium jump length, in seconds."
3332 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka v sekundah."
3333
3334 #: src/libvlc.h:1056
3335 msgid "Long jump length"
3336 msgstr "Dolžina dolgega skoka"
3337
3338 #: src/libvlc.h:1057
3339 msgid "Long jump length, in seconds."
3340 msgstr "Dolžina dolgega skoka v sekundah."
3341
3342 #: src/libvlc.h:1059 modules/control/hotkeys.c:243
3343 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
3344 msgid "Quit"
3345 msgstr "Izhod"
3346
3347 #: src/libvlc.h:1060
3348 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3349 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz programa."
3350
3351 #: src/libvlc.h:1061
3352 msgid "Navigate up"
3353 msgstr "Skok navzgor"
3354
3355 #: src/libvlc.h:1062
3356 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3357 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzgor v DVD menujih."
3358
3359 #: src/libvlc.h:1063
3360 msgid "Navigate down"
3361 msgstr "Skok navzdol"
3362
3363 #: src/libvlc.h:1064
3364 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3365 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzdol v DVD menujih."
3366
3367 #: src/libvlc.h:1065
3368 msgid "Navigate left"
3369 msgstr "Skok levo"
3370
3371 #: src/libvlc.h:1066
3372 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3373 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire levo v DVD menujih."
3374
3375 #: src/libvlc.h:1067
3376 msgid "Navigate right"
3377 msgstr "Skok desno"
3378
3379 #: src/libvlc.h:1068
3380 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3381 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire desno v DVD menujih."
3382
3383 #: src/libvlc.h:1069
3384 msgid "Activate"
3385 msgstr "Izbor"
3386
3387 #: src/libvlc.h:1070
3388 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3389 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izbor povezave v DVD menujih."
3390
3391 #: src/libvlc.h:1071
3392 msgid "Go to the DVD menu"
3393 msgstr "Pojdi na DVD menu"
3394
3395 #: src/libvlc.h:1072
3396 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3397 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na glavni DVD menu."
3398
3399 #: src/libvlc.h:1073
3400 msgid "Select previous DVD title"
3401 msgstr "Skok na predhodni DVD naslov"
3402
3403 #: src/libvlc.h:1074
3404 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3405 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodni DVD naslov."
3406
3407 #: src/libvlc.h:1075
3408 msgid "Select next DVD title"
3409 msgstr "Skok na naslednji DVD naslov"
3410
3411 #: src/libvlc.h:1076
3412 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3413 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednji DVD naslov."
3414
3415 #: src/libvlc.h:1077
3416 msgid "Select prev DVD chapter"
3417 msgstr "Skok na predhodno DVD poglavje"
3418
3419 #: src/libvlc.h:1078
3420 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3421 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodno DVD poglavje."
3422
3423 #: src/libvlc.h:1079
3424 msgid "Select next DVD chapter"
3425 msgstr "Skok na naslednje DVD poglavje"
3426
3427 #: src/libvlc.h:1080
3428 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3429 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednje DVD poglavje."
3430
3431 #: src/libvlc.h:1081
3432 msgid "Volume up"
3433 msgstr "Povečaj glasnost"
3434
3435 #: src/libvlc.h:1082
3436 msgid "Select the key to increase audio volume."
3437 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje glasnosti."
3438
3439 #: src/libvlc.h:1083
3440 msgid "Volume down"
3441 msgstr "Zmanjšaj glasnost"
3442
3443 #: src/libvlc.h:1084
3444 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3445 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje glasnosti."
3446
3447 #: src/libvlc.h:1085 modules/gui/macosx/controls.m:841
3448 #: modules/gui/macosx/intf.m:559 modules/gui/macosx/intf.m:620
3449 #: modules/gui/macosx/intf.m:629
3450 msgid "Mute"
3451 msgstr "Brez zvoka"
3452
3453 #: src/libvlc.h:1086
3454 msgid "Select the key to mute audio."
3455 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izklop zvoka."
3456
3457 #: src/libvlc.h:1087
3458 msgid "Subtitle delay up"
3459 msgstr "Zamik podnapisov naprej"
3460
3461 #: src/libvlc.h:1088
3462 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3463 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje zamika podnapisov."
3464
3465 #: src/libvlc.h:1089
3466 msgid "Subtitle delay down"
3467 msgstr "Zamik podnapisov nazaj"
3468
3469 #: src/libvlc.h:1090
3470 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3471 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje zamika podnapisov."
3472
3473 #: src/libvlc.h:1091
3474 msgid "Audio delay up"
3475 msgstr "Zamik zvoka naprej"
3476
3477 #: src/libvlc.h:1092
3478 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3479 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka naprej."
3480
3481 #: src/libvlc.h:1093
3482 msgid "Audio delay down"
3483 msgstr "Zamik zvoka nazaj"
3484
3485 #: src/libvlc.h:1094
3486 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3487 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka nazaj."
3488
3489 #: src/libvlc.h:1095
3490 msgid "Play playlist bookmark 1"
3491 msgstr "Predvajalna lista 1"
3492
3493 #: src/libvlc.h:1096
3494 msgid "Play playlist bookmark 2"
3495 msgstr "Predvajalna lista 2"
3496
3497 #: src/libvlc.h:1097
3498 msgid "Play playlist bookmark 3"
3499 msgstr "Predvajalna lista 3"
3500
3501 #: src/libvlc.h:1098
3502 msgid "Play playlist bookmark 4"
3503 msgstr "Predvajalna lista 4"
3504
3505 #: src/libvlc.h:1099
3506 msgid "Play playlist bookmark 5"
3507 msgstr "Predvajalna lista 5"
3508
3509 #: src/libvlc.h:1100
3510 msgid "Play playlist bookmark 6"
3511 msgstr "Predvajalna lista 6"
3512
3513 #: src/libvlc.h:1101
3514 msgid "Play playlist bookmark 7"
3515 msgstr "Predvajalna lista 7"
3516
3517 #: src/libvlc.h:1102
3518 msgid "Play playlist bookmark 8"
3519 msgstr "Predvajalna lista 8"
3520
3521 #: src/libvlc.h:1103
3522 msgid "Play playlist bookmark 9"
3523 msgstr "Predvajalna lista 9"
3524
3525 #: src/libvlc.h:1104
3526 msgid "Play playlist bookmark 10"
3527 msgstr "Predvajalna lista 10"
3528
3529 #: src/libvlc.h:1105
3530 msgid "Select the key to play this bookmark."
3531 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za predvajanje zaznamka."
3532
3533 #: src/libvlc.h:1106
3534 msgid "Set playlist bookmark 1"
3535 msgstr "Predvajanje zaznamka 1"
3536
3537 #: src/libvlc.h:1107
3538 msgid "Set playlist bookmark 2"
3539 msgstr "Predvajanje zaznamka 2"
3540
3541 #: src/libvlc.h:1108
3542 msgid "Set playlist bookmark 3"
3543 msgstr "Predvajanje zaznamka 3"
3544
3545 #: src/libvlc.h:1109
3546 msgid "Set playlist bookmark 4"
3547 msgstr "Predvajanje zaznamka 4"
3548
3549 #: src/libvlc.h:1110
3550 msgid "Set playlist bookmark 5"
3551 msgstr "Predvajanje zaznamka 5"
3552
3553 #: src/libvlc.h:1111
3554 msgid "Set playlist bookmark 6"
3555 msgstr "Predvajanje zaznamka 6"
3556
3557 #: src/libvlc.h:1112
3558 msgid "Set playlist bookmark 7"
3559 msgstr "Predvajanje zaznamka 7"
3560
3561 #: src/libvlc.h:1113
3562 msgid "Set playlist bookmark 8"
3563 msgstr "Predvajanje zaznamka 8"
3564
3565 #: src/libvlc.h:1114
3566 msgid "Set playlist bookmark 9"
3567 msgstr "Predvajanje zaznamka 9"
3568
3569 #: src/libvlc.h:1115
3570 msgid "Set playlist bookmark 10"
3571 msgstr "Predvajanje zaznamka 10"
3572
3573 #: src/libvlc.h:1116
3574 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3575 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za izbor zaznamka."
3576
3577 #: src/libvlc.h:1118 modules/control/hotkeys.c:84
3578 msgid "Playlist bookmark 1"
3579 msgstr "Predvajanje zaznamka 1"
3580
3581 #: src/libvlc.h:1119 modules/control/hotkeys.c:85
3582 msgid "Playlist bookmark 2"
3583 msgstr "Predvajanje zaznamka 2"
3584
3585 #: src/libvlc.h:1120 modules/control/hotkeys.c:86
3586 msgid "Playlist bookmark 3"
3587 msgstr "Predvajanje zaznamka 3"
3588
3589 #: src/libvlc.h:1121 modules/control/hotkeys.c:87
3590 msgid "Playlist bookmark 4"
3591 msgstr "Predvajanje zaznamka 4"
3592
3593 #: src/libvlc.h:1122 modules/control/hotkeys.c:88
3594 msgid "Playlist bookmark 5"
3595 msgstr "Predvajanje zaznamka 5"
3596
3597 #: src/libvlc.h:1123 modules/control/hotkeys.c:89
3598 msgid "Playlist bookmark 6"
3599 msgstr "Predvajanje zaznamka 6"
3600
3601 #: src/libvlc.h:1124 modules/control/hotkeys.c:90
3602 msgid "Playlist bookmark 7"
3603 msgstr "Predvajanje zaznamka 7"
3604
3605 #: src/libvlc.h:1125 modules/control/hotkeys.c:91
3606 msgid "Playlist bookmark 8"
3607 msgstr "Predvajanje zaznamka 8"
3608
3609 #: src/libvlc.h:1126 modules/control/hotkeys.c:92
3610 msgid "Playlist bookmark 9"
3611 msgstr "Predvajanje zaznamka 9"
3612
3613 #: src/libvlc.h:1127 modules/control/hotkeys.c:93
3614 msgid "Playlist bookmark 10"
3615 msgstr "Predvajanje zaznamka 10"
3616
3617 #: src/libvlc.h:1129
3618 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3619 msgstr "Možnost dovoli, da nastavite zaznamke predvajalne liste."
3620
3621 #: src/libvlc.h:1131
3622 msgid "Go back in browsing history"
3623 msgstr "Brskanje nazaj po zgodovini"
3624
3625 #: src/libvlc.h:1132
3626 msgid ""
3627 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3628 "history."
3629 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje nazaj po zgodovini."
3630
3631 #: src/libvlc.h:1133
3632 msgid "Go forward in browsing history"
3633 msgstr "Brskanje naprej po zgodovini"
3634
3635 #: src/libvlc.h:1134
3636 msgid ""
3637 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3638 "history."
3639 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje naprej po zgodovini."
3640
3641 #: src/libvlc.h:1136
3642 msgid "Cycle audio track"
3643 msgstr "Kroži med sledmi zvoka"
3644
3645 #: src/libvlc.h:1137
3646 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3647 msgstr "Kroži med sledmi zvoka, ki so na razpolago (jeziki)."
3648
3649 #: src/libvlc.h:1138
3650 msgid "Cycle subtitle track"
3651 msgstr "Kroži med ponapisi"
3652
3653 #: src/libvlc.h:1139
3654 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3655 msgstr "Kroži med podnapisi, ki so na razpolago."
3656
3657 #: src/libvlc.h:1140
3658 msgid "Cycle source aspect ratio"
3659 msgstr "Kroži izvorno razmerje velikosti"
3660
3661 #: src/libvlc.h:1141
3662 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3663 msgstr "Kroži med izvornimi razmerji velikosti določene na listi razmerij."
3664
3665 #: src/libvlc.h:1142
3666 msgid "Cycle video crop"
3667 msgstr "Kroženje obrezovanja slike"
3668
3669 #: src/libvlc.h:1143
3670 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3671 msgstr "Kroženje med načini obrezovanja slike."
3672
3673 #: src/libvlc.h:1144
3674 msgid "Cycle deinterlace modes"
3675 msgstr "Kroženje načinov razpletanja"
3676
3677 #: src/libvlc.h:1145
3678 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3679 msgstr "Kroženje med načini razpletanja"
3680
3681 #: src/libvlc.h:1146
3682 msgid "Show interface"
3683 msgstr "Pokaži vmesnik"
3684
3685 #: src/libvlc.h:1147
3686 msgid "Raise the interface above all other windows."
3687 msgstr "Dvigni vmesnik nad vsa ostala okna."
3688
3689 #: src/libvlc.h:1148
3690 msgid "Hide interface"
3691 msgstr "Skrij vmesnik"
3692
3693 #: src/libvlc.h:1149
3694 msgid "Lower the interface below all other windows."
3695 msgstr "Spusti vmesnik pod vsa ostala okna."
3696
3697 #: src/libvlc.h:1150
3698 msgid "Take video snapshot"
3699 msgstr "Zajemanje slike"
3700
3701 #: src/libvlc.h:1151
3702 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3703 msgstr "Zajemanje slike in shranjevanje datotek na disk."
3704
3705 #: src/libvlc.h:1153 modules/access_filter/record.c:54
3706 #: modules/access_filter/record.c:55
3707 msgid "Record"
3708 msgstr "Snemanje"
3709
3710 #: src/libvlc.h:1154
3711 msgid "Record access filter start/stop."
3712 msgstr "Filter snemanja začetek/zaustavitev."
3713
3714 #: src/libvlc.h:1155
3715 msgid "Dump"
3716 msgstr "Izmet"
3717
3718 #: src/libvlc.h:1156
3719 msgid "Media dump access filter trigger."
3720 msgstr ""
3721
3722 #: src/libvlc.h:1158 src/libvlc.h:1159 src/video_output/vout_intf.c:216
3723 msgid "Zoom"
3724 msgstr "Povečava"
3725
3726 #: src/libvlc.h:1161 src/libvlc.h:1162
3727 msgid "Un-Zoom"
3728 msgstr "Pomanjševanje"
3729
3730 #: src/libvlc.h:1164 src/libvlc.h:1165
3731 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
3732 msgstr "Obreži eno vrsto točk z vrha slike"
3733
3734 #: src/libvlc.h:1166 src/libvlc.h:1167
3735 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
3736 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na vrhu slike"
3737
3738 #: src/libvlc.h:1169 src/libvlc.h:1170
3739 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
3740 msgstr "Obreži eno vrsto točk z leve strani slike"
3741
3742 #: src/libvlc.h:1171 src/libvlc.h:1172
3743 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
3744 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na levi strani slike"
3745
3746 #: src/libvlc.h:1174 src/libvlc.h:1175
3747 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
3748 msgstr "Obreži eno vrsto točk z dna slike"
3749
3750 #: src/libvlc.h:1176 src/libvlc.h:1177
3751 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
3752 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na dno slike"
3753
3754 #: src/libvlc.h:1179 src/libvlc.h:1180
3755 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
3756 msgstr "Obreži eno vrsto točk z desne strani slike"
3757
3758 #: src/libvlc.h:1181 src/libvlc.h:1182
3759 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
3760 msgstr "Prilepi eno vrsto točk z desne strani slike"
3761
3762 #: src/libvlc.h:1186
3763 #, c-format
3764 msgid ""
3765 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
3766 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
3767 "in the playlist.\n"
3768 "The first item specified will be played first.\n"
3769 "\n"
3770 "Options-styles:\n"
3771 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
3772 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3773 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
3774 "            and that overrides previous settings.\n"
3775 "\n"
3776 "Stream MRL syntax:\n"
3777 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3778 "option=value ...]\n"
3779 "\n"
3780 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3781 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3782 "\n"
3783 "URL syntax:\n"
3784 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3785 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3786 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3787 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3788 "  screen://                      Screen capture\n"
3789 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3790 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3791 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3792 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3793 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3794 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3795 "certain time\n"
3796 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3797 msgstr ""
3798 "Uporaba: %s [možnost] [pretok] ...\n"
3799 "Določite lahko več pretokov v ukazni vrstici. Uvrščeni bodo na predvajalno "
3800 "listo.\n"
3801 "Prvo izbrani predmet bo predvajan prvi.\n"
3802 "\n"
3803 "Možnosti-stili:\n"
3804 "  --option  Splošna možnost določena za celotno sejo.\n"
3805 "   -option  Enoznakovna različica splošne možnosti.\n"
3806 "   :option  Možnost samo za pretok neposredno pred možnostjo\n"
3807 "            in prevzame prejšnje nastavitve.\n"
3808 "\n"
3809 "Skladnja pretoka MRL:\n"
3810 "  [[dostop][/razvijanje]://]URL[@[naslov][:poglavje][-[naslov][:poglavje]]] "
3811 "[:možnost=vrednost ...]\n"
3812 "\n"
3813 "  Veliko splošnih možnosti je primernih tudi za MRL možnosti.\n"
3814 "  Pari :možnost=določeni so lahko pari vrednosti.\n"
3815 "\n"
3816 "URL skladnja:\n"
3817 "  [file://]filename              Medijska datoteka\n"
3818 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3819 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3820 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3821 "  screen://                      Zajem zaslona\n"
3822 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD naprava\n"
3823 "  [vcd://][device]               VCD naprava\n"
3824 "  [cdda://][device]              Zvočna CD naprava\n"
3825 "  udp:[[<izvorni naslov>]@[<naslov vezave>][:<vrata vezave>]]\n"
3826 "                                 UDP pretok poslan preko pretočnega "
3827 "strežnika\n"
3828 "  vlc:pause:<seconds>            Zaustavitev predvajanja za določen čas\n"
3829 "  vlc:quit                       Izhod iz programa\n"
3830
3831 #: src/libvlc.h:1298 src/video_output/vout_intf.c:425
3832 #: modules/gui/macosx/controls.m:412 modules/gui/macosx/controls.m:850
3833 #: modules/gui/macosx/intf.m:576 modules/gui/macosx/intf.m:631
3834 #: modules/video_output/snapshot.c:76
3835 msgid "Snapshot"
3836 msgstr "Zajem slike"
3837
3838 #: src/libvlc.h:1311
3839 msgid "Window properties"
3840 msgstr "Lastnosti oken"
3841
3842 #: src/libvlc.h:1354
3843 msgid "Subpictures"
3844 msgstr "Nalepke"
3845
3846 #: src/libvlc.h:1361 modules/codec/subsdec.c:144 modules/demux/subtitle.c:66
3847 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
3848 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:201 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:845
3849 msgid "Subtitles"
3850 msgstr "Podnapisi"
3851
3852 #: src/libvlc.h:1378 modules/stream_out/transcode.c:151
3853 msgid "Overlays"
3854 msgstr "Prekrivanja"
3855
3856 #: src/libvlc.h:1386
3857 msgid "France"
3858 msgstr "France"
3859
3860 #: src/libvlc.h:1388
3861 msgid "Track settings"
3862 msgstr "Nastavitve sledi"
3863
3864 #: src/libvlc.h:1410
3865 msgid "Playback control"
3866 msgstr "Nadzor predvajanja"
3867
3868 #: src/libvlc.h:1425
3869 msgid "Default devices"
3870 msgstr "Privzete naprave"
3871
3872 #: src/libvlc.h:1434
3873 msgid "Network settings"
3874 msgstr "Nastavitve omrežja"
3875
3876 #: src/libvlc.h:1446
3877 msgid "Socks proxy"
3878 msgstr "SOCKS namestniški strežnik"
3879
3880 #: src/libvlc.h:1455
3881 msgid "Metadata"
3882 msgstr "Metapodatki"
3883
3884 #: src/libvlc.h:1485
3885 msgid "Decoders"
3886 msgstr "Dekodirniki"
3887
3888 #: src/libvlc.h:1492 modules/access/v4l2.c:56
3889 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:283
3890 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
3891 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:378
3892 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
3893 msgid "Input"
3894 msgstr "Datoteka"
3895
3896 #: src/libvlc.h:1528 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:522
3897 msgid "VLM"
3898 msgstr "VLM"
3899
3900 #: src/libvlc.h:1561
3901 msgid "CPU"
3902 msgstr "CPE"
3903
3904 #: src/libvlc.h:1583
3905 msgid "Special modules"
3906 msgstr "Posebne enote"
3907
3908 #: src/libvlc.h:1590
3909 msgid "Plugins"
3910 msgstr "Vključki"
3911
3912 #: src/libvlc.h:1598
3913 msgid "Performance options"
3914 msgstr "Možnosti izvrševanja"
3915
3916 #: src/libvlc.h:1740
3917 msgid "Hot keys"
3918 msgstr "Tipkovne bližnjice"
3919
3920 #: src/libvlc.h:2055
3921 msgid "Jump sizes"
3922 msgstr "Velikost skokov"
3923
3924 #: src/libvlc.h:2134
3925 msgid "main program"
3926 msgstr "glavni program"
3927
3928 #: src/libvlc.h:2144
3929 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
3930 msgstr ""
3931 "izpiši pomoč predvajalnika VLC (lahko uporabite z možnostjo --advanced)"
3932
3933 #: src/libvlc.h:2150
3934 msgid ""
3935 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced)"
3936 msgstr ""
3937 "izpiši pomoč predvajalnika VLC in vseh njegovih enot (lahko uporabite z "
3938 "možnostjo --advanced)"
3939
3940 #: src/libvlc.h:2155
3941 msgid "print help for the advanced options"
3942 msgstr "izpiši pomoč predvajalnika za napredne možnosti"
3943
3944 #: src/libvlc.h:2160
3945 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
3946 msgstr "vprašaj za dodatno podrobnost pri izpisu pomoči"
3947
3948 #: src/libvlc.h:2166
3949 msgid "print a list of available modules"
3950 msgstr "izpiši enote, ki so na razpolago"
3951
3952 #: src/libvlc.h:2172
3953 msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
3954 msgstr ""
3955 "izpiši pomoč o posamezni enoti (lahko uporabite z možnostjo --advanced)"
3956
3957 #: src/libvlc.h:2177
3958 msgid "save the current command line options in the config"
3959 msgstr "shrani trenutne možnosti ukazne vrstice med nastavitve"
3960
3961 #: src/libvlc.h:2182
3962 msgid "reset the current config to the default values"
3963 msgstr "obnovi trenutne nastavitve na privzete vrednosti"
3964
3965 #: src/libvlc.h:2187
3966 msgid "use alternate config file"
3967 msgstr "uporabi drugo datoteko nastavitev"
3968
3969 #: src/libvlc.h:2192
3970 msgid "resets the current plugins cache"
3971 msgstr "počisti trenutni predpomnilnik vključkov"
3972
3973 #: src/libvlc.h:2197
3974 msgid "print version information"
3975 msgstr "izpiši podrobnosti verzije"
3976
3977 #: src/misc/configuration.c:1206
3978 msgid "boolean"
3979 msgstr "boolean"
3980
3981 #: src/misc/configuration.c:1217
3982 msgid "key"
3983 msgstr "Ključ"
3984
3985 #: src/misc/iso-639_def.h:38
3986 msgid "Afar"
3987 msgstr "afarščina"
3988
3989 #: src/misc/iso-639_def.h:39
3990 msgid "Abkhazian"
3991 msgstr "abkhajščina"
3992
3993 #: src/misc/iso-639_def.h:40
3994 msgid "Afrikaans"
3995 msgstr "afriščina"
3996
3997 #: src/misc/iso-639_def.h:41
3998 msgid "Albanian"
3999 msgstr "albanščina"
4000
4001 #: src/misc/iso-639_def.h:42
4002 msgid "Amharic"