Update slovenian translation
[vlc.git] / po / sl.po
1 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
2 # Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2006.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: vlc\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2006-10-17 10:33+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2006-10-27 14:50+0100\n"
10 "Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "Language: Slovenian\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
17 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
18 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
19 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
20
21 #: include/vlc_config_cat.h:32
22 msgid "VLC preferences"
23 msgstr "Lastnosti VLC"
24
25 #: include/vlc_config_cat.h:34
26 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
27 msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."
28
29 #: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:127
30 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
31 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
32 #: modules/visualization/visual/visual.c:114
33 msgid "General"
34 msgstr "Splošno"
35
36 #: include/vlc_config_cat.h:39 modules/misc/dummy/dummy.c:65
37 msgid "Interface"
38 msgstr "Vmesnik"
39
40 #: include/vlc_config_cat.h:40
41 msgid "Settings for VLC's interfaces"
42 msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:42
45 msgid "General interface settings"
46 msgstr "Splošne nastavitve vmesnika"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:44
49 msgid "Main interfaces"
50 msgstr "Glavni vmesniki"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:45
53 msgid "Settings for the main interface"
54 msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:47 src/libvlc.h:80
57 msgid "Control interfaces"
58 msgstr "Nadzorni vmesniki"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:48
61 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
62 msgstr "Nastavitve kontrolnih vmesnikov predvajalnika VLC"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:50 include/vlc_config_cat.h:51
65 msgid "Hotkeys settings"
66 msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:1590 src/libvlc.h:1232
69 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:282 modules/gui/macosx/extended.m:81
70 #: modules/gui/macosx/intf.m:556 modules/gui/macosx/output.m:170
71 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:421
72 #: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:28
73 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
74 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:864
75 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:253
76 msgid "Audio"
77 msgstr "Zvok"
78
79 #: include/vlc_config_cat.h:55
80 msgid "Audio settings"
81 msgstr "Zvokovne nastavitve"
82
83 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:58
84 msgid "General audio settings"
85 msgstr "Splošne zvokovne nastavitve"
86
87 #: include/vlc_config_cat.h:60 include/vlc_config_cat.h:85
88 #: src/video_output/video_output.c:426
89 msgid "Filters"
90 msgstr "Filtri"
91
92 #: include/vlc_config_cat.h:62
93 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
94 msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega vala."
95
96 #: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:81
97 #: modules/gui/macosx/intf.m:566 modules/gui/macosx/intf.m:567
98 msgid "Visualizations"
99 msgstr "Vizualizacije"
100
101 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/audio_output/input.c:155
102 msgid "Audio visualizations"
103 msgstr "Vzualizacija zvoka"
104
105 #: include/vlc_config_cat.h:68 include/vlc_config_cat.h:81
106 msgid "Output modules"
107 msgstr "Odvodne enote"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:69
110 msgid "These are general settings for audio output modules."
111 msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc.h:1576
114 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
115 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
116 msgid "Miscellaneous"
117 msgstr "Ostalo"
118
119 #: include/vlc_config_cat.h:72
120 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
121 msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
122
123 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:1618 src/libvlc.h:1267
124 #: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:569
125 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86
126 #: modules/gui/macosx/wizard.m:422 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:335
127 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
128 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:825
129 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
130 #: modules/stream_out/transcode.c:197
131 msgid "Video"
132 msgstr "Slika"
133
134 #: include/vlc_config_cat.h:76
135 msgid "Video settings"
136 msgstr "Nastavitve slike"
137
138 #: include/vlc_config_cat.h:78 include/vlc_config_cat.h:79
139 msgid "General video settings"
140 msgstr "Splošne slikovne nastavitve"
141
142 #: include/vlc_config_cat.h:83
143 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
144 msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slike."
145
146 #: include/vlc_config_cat.h:87
147 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
148 msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi pretoka slikovnega vala."
149
150 #: include/vlc_config_cat.h:89
151 msgid "Subtitles/OSD"
152 msgstr "Podnapisi/OSD"
153
154 #: include/vlc_config_cat.h:90
155 msgid ""
156 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
157 "subpictures\"."
158 msgstr ""
159 "Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivanje nalepk"
160 "\" na zaslonu."
161
162 #: include/vlc_config_cat.h:99
163 msgid "Input / Codecs"
164 msgstr "Dovod / Kodek"
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:100
167 msgid ""
168 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
169 "VLC. Encoder settings can also be found here."
170 msgstr ""
171 "Nastavitve dovajanja, deljenja in dekodiranja delov predvajalnika VLC ter "
172 "nastavitve kodirnikov."
173
174 #: include/vlc_config_cat.h:103
175 msgid "Access modules"
176 msgstr "Enote dostopa"
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:105
179 msgid ""
180 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
181 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
182 msgstr ""
183 "Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa predvajanja VLC. Splošne "
184 "nastavitve vključujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti "
185 "predpomnilnika."
186
187 #: include/vlc_config_cat.h:109
188 msgid "Access filters"
189 msgstr "Filtri dostopa"
190
191 #: include/vlc_config_cat.h:111
192 msgid ""
193 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
194 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
195 "you are doing."
196 msgstr ""
197 "Filtri dostopa so posebne enote, ki omogočajo uporabno naprednih operacij "
198 "pretakanja medijev v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
199 "res prepričani o delovanju."
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:115
202 msgid "Demuxers"
203 msgstr "Razvijalci"
204
205 #: include/vlc_config_cat.h:116
206 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
207 msgstr "Razvijalci ločujejo valove zvoka in slike. "
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:118
210 msgid "Video codecs"
211 msgstr "Slikovni kodeki"
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:119
214 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
215 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:121
218 msgid "Audio codecs"
219 msgstr "Kodeki zvoka"
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:122
222 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
223 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja zvoka."
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:124
226 msgid "Other codecs"
227 msgstr "Ostali kodeki"
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:125
230 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
231 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike in zvoka."
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:128
234 msgid "General input settings. Use with care."
235 msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno."
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:131 src/libvlc.h:1506
238 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
239 msgid "Stream output"
240 msgstr "Prikaz pretoka"
241
242 #: include/vlc_config_cat.h:133
243 msgid ""
244 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
245 "incoming streams.\n"
246 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
247 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
248 "RTSP).\n"
249 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
250 "duplicating...)."
251 msgstr ""
252 "Odvod valov dovoljuje predvajalniku, da se obnaša kot strežnik ali da "
253 "shranjuje dovodne valove.\n"
254 "Valovi so najprej združeni in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
255 "valove shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
256 "Serijske odvodne valovne enote dovolijo napredno pretočno obdelavo "
257 "(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
258
259 #: include/vlc_config_cat.h:141
260 msgid "General stream output settings"
261 msgstr "Splošne nastavitve odvoda vala"
262
263 #: include/vlc_config_cat.h:143
264 msgid "Muxers"
265 msgstr "Zvijalci"
266
267 #: include/vlc_config_cat.h:145
268 msgid ""
269 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
270 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
271 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
272 "You can also set default parameters for each muxer."
273 msgstr ""
274 "Zvijalci zvijajo osnovne valove (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
275 "Nastavitev omogoča, da vedno uporabite določen zvijalec. Spreminjanje "
276 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
277 "Lahko določite privzete parametre za vsak zvijalec."
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:151
280 msgid "Access output"
281 msgstr "Dostopni odvod"
282
283 #: include/vlc_config_cat.h:153
284 msgid ""
285 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
286 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
287 "should probably not do that.\n"
288 "You can also set default parameters for each access output."
289 msgstr ""
290 "Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zvitih valov. Nastavitev omogoča "
291 "da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve ni "
292 "priporočljivo.\n"
293 "Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:158
296 msgid "Packetizers"
297 msgstr "Paketnik"
298
299 #: include/vlc_config_cat.h:160
300 msgid ""
301 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
302 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
303 "not do that.\n"
304 "You can also set default parameters for each packetizer."
305 msgstr ""
306 "Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih valov pretoka pred "
307 "zvijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
308 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
309 "Določite lahko tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
310
311 #: include/vlc_config_cat.h:166
312 msgid "Sout stream"
313 msgstr "Serijski odvodni val."
314
315 #: include/vlc_config_cat.h:167
316 msgid ""
317 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
318 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
319 "for each sout stream module here."
320 msgstr ""
321 "Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig "
322 "procesiranja. Več informacij lahko najdete v priročniku. Nastavite lahko "
323 "različne možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
324
325 #: include/vlc_config_cat.h:172 modules/services_discovery/sap.c:124
326 msgid "SAP"
327 msgstr "SAP"
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:174
330 msgid ""
331 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
332 "multicast UDP or RTP."
333 msgstr ""
334 "SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
335 "skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
336
337 #: include/vlc_config_cat.h:177
338 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:67
339 msgid "VOD"
340 msgstr "VOD"
341
342 #: include/vlc_config_cat.h:178
343 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
344 msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
345
346 #: include/vlc_config_cat.h:182 src/libvlc.h:1631 src/playlist/engine.c:93
347 #: src/playlist/engine.c:95 modules/demux/playlist/playlist.c:56
348 #: modules/demux/playlist/playlist.c:57
349 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:231
350 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:325 modules/gui/macosx/intf.m:501
351 #: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
352 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
353 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:679
354 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
355 msgid "Playlist"
356 msgstr "Predvajalna lista"
357
358 #: include/vlc_config_cat.h:183
359 msgid ""
360 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
361 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
362 msgstr ""
363 "Nastavitve povezane z obnašanjem predvajalne liste (primer: način "
364 "predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na "
365 "predvajalno listo (\"odkrivanje storitev\")."
366
367 #: include/vlc_config_cat.h:187
368 msgid "General playlist behaviour"
369 msgstr "Splošne lastnosti predvajalne liste"
370
371 #: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/playlist.m:427
372 msgid "Services discovery"
373 msgstr "Odkrivanje storitev"
374
375 #: include/vlc_config_cat.h:189
376 msgid ""
377 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
378 "playlist."
379 msgstr ""
380 "Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
381 "predvajalne liste."
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:193 src/libvlc.h:1467
384 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
385 msgid "Advanced"
386 msgstr "Napredno"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:194
389 msgid "Advanced settings. Use with care."
390 msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno."
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:196
393 msgid "CPU features"
394 msgstr "Značilnosti CPE"
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:197
397 msgid ""
398 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
399 "not change these settings."
400 msgstr ""
401 "Lahko onemogočite nekatere možnosti pospeševanja CPE. Najverjetneje bo to "
402 "vplivalo na slabše delovanje predvajalnika."
403
404 #: include/vlc_config_cat.h:200
405 msgid "Advanced settings"
406 msgstr "Podrobni pogled"
407
408 #: include/vlc_config_cat.h:201
409 msgid "Other advanced settings"
410 msgstr "Preostale napredne nastavitve"
411
412 #: include/vlc_config_cat.h:203 modules/gui/macosx/open.m:162
413 #: modules/gui/macosx/open.m:379 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
414 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:890
415 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:503
416 msgid "Network"
417 msgstr "Omrežje"
418
419 #: include/vlc_config_cat.h:204
420 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
421 msgstr ""
422 "Te enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom "
423 "predvajalnika VLC."
424
425 #: include/vlc_config_cat.h:209
426 msgid "Chroma modules settings"
427 msgstr "Nastavitve barvnih enot"
428
429 #: include/vlc_config_cat.h:210
430 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
431 msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."
432
433 #: include/vlc_config_cat.h:212
434 msgid "Packetizer modules settings"
435 msgstr "Nastavitve enot paketnika"
436
437 #: include/vlc_config_cat.h:216
438 msgid "Encoders settings"
439 msgstr "Nastavitve kodirnikov"
440
441 #: include/vlc_config_cat.h:218
442 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
443 msgstr ""
444 "Splošne nastavitve kodiranja za slikovne in zvočne enote ter kodiranje "
445 "podnapisov."
446
447 #: include/vlc_config_cat.h:221
448 msgid "Dialog providers settings"
449 msgstr "Nastavitve oken ponudnikov"
450
451 #: include/vlc_config_cat.h:223
452 msgid "Dialog providers can be configured here."
453 msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
454
455 #: include/vlc_config_cat.h:225
456 msgid "Subtitle demuxer settings"
457 msgstr "Nastavitve razvijalca podnapisov"
458
459 #: include/vlc_config_cat.h:227
460 msgid ""
461 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
462 "example by setting the subtitles type or file name."
463 msgstr ""
464 "Nastavitve razvijalca podnapisov določajo obnašanje, tip besedila in "
465 "privzete besedilne datoteke."
466
467 #: include/vlc_config_cat.h:234
468 msgid "No help available"
469 msgstr "Na voljo ni pomoči"
470
471 #: include/vlc_config_cat.h:235
472 msgid "There is no help available for these modules."
473 msgstr "Za te enote ni na voljo pomoči."
474
475 #: include/vlc_interface.h:141
476 msgid ""
477 "\n"
478 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
479 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
480 msgstr ""
481 "\n"
482 "Opozorilo: V primeru, da ne morete odpreti grafičnega vmesnika, odprite "
483 "ukazno okno, pojdite v mapo predvajalnika VLC in zaženite ukaz \"vlc -I wx"
484 "\"\n"
485
486 #: include/vlc_intf_strings.h:29
487 msgid "Select one or more files to open"
488 msgstr "Izberite datoteke, ki jih želite odpreti."
489
490 #: include/vlc_intf_strings.h:34 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
491 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:494
492 #: modules/gui/macosx/intf.m:537 modules/gui/macosx/intf.m:616
493 #: modules/gui/macosx/intf.m:623 modules/gui/macosx/intf.m:1435
494 #: modules/gui/macosx/intf.m:1436 modules/gui/macosx/intf.m:1437
495 #: modules/gui/macosx/intf.m:1438 modules/gui/macosx/playlist.m:419
496 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
497 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
498 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
499 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:677
500 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
501 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1216
502 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
503 msgid "Play"
504 msgstr "Predvajaj"
505
506 #: include/vlc_intf_strings.h:35
507 msgid "Fetch information"
508 msgstr "Pridobi podrobnosti"
509
510 #: include/vlc_intf_strings.h:36 modules/gui/macosx/playlist.m:420
511 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
512 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
513 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
514 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:105
515 msgid "Delete"
516 msgstr "Izbriši"
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:37
519 msgid "Information..."
520 msgstr "Podrobnosti..."
521
522 #: include/vlc_intf_strings.h:38
523 msgid "Sort"
524 msgstr "Sortiraj"
525
526 #: include/vlc_intf_strings.h:39
527 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1615
528 msgid "Add node"
529 msgstr "Dodaj vozlišče"
530
531 #: include/vlc_intf_strings.h:40
532 msgid "Stream..."
533 msgstr "Pretok..."
534
535 #: include/vlc_intf_strings.h:41
536 msgid "Save..."
537 msgstr "Shrani..."
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:45
540 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1027
541 msgid ""
542 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
543 "them."
544 msgstr ""
545 "Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
546 "pogled\" za prikaz vseh možnosti."
547
548 #: include/vlc_meta.h:28 modules/gui/macosx/playlist.m:1093
549 msgid "Meta-information"
550 msgstr "Meta-podrobnosti"
551
552 #: include/vlc_meta.h:29 src/input/var.c:137 modules/demux/mpc.c:55
553 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235 modules/gui/macosx/intf.m:551
554 #: modules/gui/macosx/intf.m:552 modules/gui/macosx/open.m:168
555 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:391
556 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:757
557 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1658 modules/mux/asf.c:48
558 msgid "Title"
559 msgstr "Naslov"
560
561 #: include/vlc_meta.h:30 modules/gui/macosx/playlist.m:1093
562 msgid "Artist"
563 msgstr "Izvajalec"
564
565 #: include/vlc_meta.h:31
566 msgid "Genre"
567 msgstr "Žanr"
568
569 #: include/vlc_meta.h:32 modules/mux/asf.c:52
570 msgid "Copyright"
571 msgstr "Avtorske pravice"
572
573 #: include/vlc_meta.h:33
574 msgid "Album/movie/show title"
575 msgstr "Album / Zbirka"
576
577 #: include/vlc_meta.h:34
578 msgid "Track number/position in set"
579 msgstr "Položaj"
580
581 #: include/vlc_meta.h:35 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
582 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
583 msgid "Description"
584 msgstr "Opis"
585
586 #: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:56
587 msgid "Rating"
588 msgstr "Stopnja"
589
590 #: include/vlc_meta.h:37
591 msgid "Date"
592 msgstr "Datum"
593
594 #: include/vlc_meta.h:38
595 msgid "Setting"
596 msgstr "Nastavitev"
597
598 #: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/open.m:181
599 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:965 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:1043
600 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:871
601 msgid "URL"
602 msgstr "URL"
603
604 #: include/vlc_meta.h:40 src/input/es_out.c:1582 src/libvlc.h:97
605 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
606 msgid "Language"
607 msgstr "Jezik"
608
609 #: include/vlc_meta.h:41 modules/misc/notify/notify.c:152
610 msgid "Now Playing"
611 msgstr "Predvaja se"
612
613 #: include/vlc_meta.h:42 modules/access/vcdx/info.c:98
614 msgid "Publisher"
615 msgstr "Izdajatelj"
616
617 #: include/vlc_meta.h:43
618 msgid "Encoded by"
619 msgstr "Kodiral"
620
621 #: include/vlc_meta.h:45
622 msgid "Art URL"
623 msgstr "Art URL"
624
625 #: include/vlc_meta.h:47
626 msgid "Codec Name"
627 msgstr "Ime kodeka"
628
629 #: include/vlc_meta.h:48
630 msgid "Codec Description"
631 msgstr "Opis kodeka"
632
633 #: include/vlc/vlc.h:576
634 msgid ""
635 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
636 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
637 "see the file named COPYING for details.\n"
638 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
639 msgstr ""
640 "Program je na voljo brez kakršnekoli GARANCIJE.\n"
641 "Program lahko širite pod pogoji GNU General Public License;\n"
642 "več podrobnosti najdete v datoteki COPYING.\n"
643 "Program ureja VideoLAN team; podrobnosti so zapisane v AUTHORS datoteki.\n"
644
645 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
646 #: src/audio_output/filters.c:224
647 msgid "Audio filtering failed"
648 msgstr "Filtriranje zvoka ni uspelo"
649
650 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
651 #: src/audio_output/filters.c:225
652 #, c-format
653 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
654 msgstr "Doseženo je maksimalno število filtrov (%d)."
655
656 #: src/audio_output/input.c:83 src/audio_output/input.c:129
657 #: src/input/es_out.c:363 src/libvlc.h:423 src/video_output/video_output.c:402
658 #: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
659 msgid "Disable"
660 msgstr "Onemogoči"
661
662 #: src/audio_output/input.c:85 modules/visualization/visual/visual.c:130
663 msgid "Spectrometer"
664 msgstr "Spektrometer"
665
666 #: src/audio_output/input.c:87
667 msgid "Scope"
668 msgstr "Območje"
669
670 #: src/audio_output/input.c:89
671 msgid "Spectrum"
672 msgstr "Spekter"
673
674 #: src/audio_output/input.c:126 modules/audio_filter/equalizer.c:71
675 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:140 modules/gui/macosx/equalizer.m:155
676 #: modules/gui/macosx/intf.m:596 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
677 msgid "Equalizer"
678 msgstr "Uravnavanje zvoka"
679
680 #: src/audio_output/input.c:148 src/libvlc.h:205
681 #: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
682 msgid "Audio filters"
683 msgstr "Filtri zvoka"
684
685 #: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
686 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:562
687 #: modules/gui/macosx/intf.m:563
688 msgid "Audio Channels"
689 msgstr "Zvočni kanali"
690
691 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
692 #: modules/access/v4l.c:126 modules/audio_output/alsa.c:192
693 #: modules/audio_output/alsa.c:223 modules/audio_output/directx.c:465
694 #: modules/audio_output/oss.c:205 modules/audio_output/portaudio.c:408
695 #: modules/audio_output/sdl.c:182 modules/audio_output/sdl.c:199
696 #: modules/audio_output/waveout.c:420 modules/codec/twolame.c:66
697 msgid "Stereo"
698 msgstr "Stereo"
699
700 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
701 #: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
702 #: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
703 #: modules/control/gestures.c:86 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:416
704 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:130
705 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:78
706 #: modules/video_filter/rss.c:160
707 msgid "Left"
708 msgstr "Levo"
709
710 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
711 #: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
712 #: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
713 #: modules/control/gestures.c:86 modules/video_filter/logo.c:97
714 #: modules/video_filter/marq.c:130 modules/video_filter/mosaic.c:181
715 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
716 msgid "Right"
717 msgstr "Desno"
718
719 #: src/audio_output/output.c:135
720 msgid "Dolby Surround"
721 msgstr "Dolby Surround"
722
723 #: src/audio_output/output.c:147
724 msgid "Reverse stereo"
725 msgstr "Obratni stereo"
726
727 #: src/extras/getopt.c:636
728 #, c-format
729 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
730 msgstr "%s: ukaz `%s' je dvoumna\n"
731
732 #: src/extras/getopt.c:661
733 #, c-format
734 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
735 msgstr "%s: ukaz `--%s' ne dovoli argumenta\n"
736
737 #: src/extras/getopt.c:666
738 #, c-format
739 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
740 msgstr "%s: ukaz `%c%s' ne dovoli argumenta\n"
741
742 #: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
743 #, c-format
744 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
745 msgstr "%s: ukaz `%s' zahteva argument\n"
746
747 #: src/extras/getopt.c:713
748 #, c-format
749 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
750 msgstr "%s: neznan ukaz `--%s'\n"
751
752 #: src/extras/getopt.c:717
753 #, c-format
754 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
755 msgstr "%s: neznana možnost `%c%s'\n"
756
757 #: src/extras/getopt.c:743
758 #, c-format
759 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
760 msgstr "%s: nedovoljena možnost -- %c\n"
761
762 #: src/extras/getopt.c:746
763 #, c-format
764 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
765 msgstr "%s: neveljavna možnost -- %c\n"
766
767 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
768 #, c-format
769 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
770 msgstr "%s: možnost zahteva argument -- %c\n"
771
772 #: src/extras/getopt.c:823
773 #, c-format
774 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
775 msgstr "%s: možnost `-W %s' je dvoumna\n"
776
777 #: src/extras/getopt.c:841
778 #, c-format
779 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
780 msgstr "%s: možnost `-W %s' ne dovoli argumentov\n"
781
782 #: src/input/control.c:288
783 #, c-format
784 msgid "Bookmark %i"
785 msgstr "Zaznamek %i"
786
787 #: src/input/decoder.c:113 src/input/decoder.c:125
788 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235
789 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:247 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:618
790 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:627 modules/stream_out/es.c:365
791 #: modules/stream_out/es.c:379
792 msgid "Streaming / Transcoding failed"
793 msgstr "Pretakanje / prekodiranje ni uspelo"
794
795 #: src/input/decoder.c:114
796 msgid "VLC could not open the packetizer module."
797 msgstr "Predvajalnik VLC ne more odpreti enote paketnika."
798
799 #: src/input/decoder.c:126
800 msgid "VLC could not open the decoder module."
801 msgstr "Predvajalnik VLC ne more odpreti dekodirne enote."
802
803 #: src/input/decoder.c:136
804 msgid "No suitable decoder module for format"
805 msgstr "Ni primerne dekodirne enote za format"
806
807 #: src/input/decoder.c:137
808 #, c-format
809 msgid ""
810 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
811 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
812 msgstr ""
813 "Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvokovnega ali slikovnega "
814 "formata. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
815
816 #: src/input/es_out.c:385 src/input/es_out.c:387 src/input/es_out.c:393
817 #: src/input/es_out.c:394 modules/access/cdda/info.c:973
818 #: modules/access/cdda/info.c:1005
819 #, c-format
820 msgid "Track %i"
821 msgstr "Sled %i"
822
823 #: src/input/es_out.c:467 src/input/es_out.c:469 src/input/es_out.c:569
824 #: src/input/es_out.c:576 src/input/var.c:126 src/libvlc.h:449
825 #: modules/gui/macosx/intf.m:549 modules/gui/macosx/intf.m:550
826 msgid "Program"
827 msgstr "Program"
828
829 #: src/input/es_out.c:1577 modules/codec/faad.c:329
830 #, c-format
831 msgid "Stream %d"
832 msgstr "Predvajanje %d"
833
834 #: src/input/es_out.c:1579 modules/gui/macosx/wizard.m:426
835 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:834
836 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:874
837 msgid "Codec"
838 msgstr "Kodek"
839
840 #: src/input/es_out.c:1590 src/input/es_out.c:1618 src/input/es_out.c:1645
841 #: modules/gui/macosx/output.m:153
842 msgid "Type"
843 msgstr "Tip"
844
845 #: src/input/es_out.c:1593 modules/codec/faad.c:333
846 #: modules/gui/macosx/output.m:176
847 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
848 msgid "Channels"
849 msgstr "Kanali"
850
851 #: src/input/es_out.c:1598 modules/codec/faad.c:335
852 msgid "Sample rate"
853 msgstr "Vzorčna stopnja"
854
855 #: src/input/es_out.c:1599 modules/codec/faad.c:335
856 #, c-format
857 msgid "%d Hz"
858 msgstr "%d Hz"
859
860 #: src/input/es_out.c:1605
861 msgid "Bits per sample"
862 msgstr "Titi na vzorec"
863
864 #: src/input/es_out.c:1610 modules/access_output/shout.c:86
865 #: modules/access/pvr.c:84
866 msgid "Bitrate"
867 msgstr "Bitna hitrost"
868
869 #: src/input/es_out.c:1611
870 #, c-format
871 msgid "%d kb/s"
872 msgstr "%d kb/s"
873
874 #: src/input/es_out.c:1622
875 msgid "Resolution"
876 msgstr "Ločljivost"
877
878 #: src/input/es_out.c:1628
879 msgid "Display resolution"
880 msgstr "Ločljivost zaslona"
881
882 #: src/input/es_out.c:1638 modules/access/screen/screen.c:41
883 msgid "Frame rate"
884 msgstr "Blokovno razmerje"
885
886 #: src/input/es_out.c:1645
887 msgid "Subtitle"
888 msgstr "Podnapis"
889
890 #: src/input/input.c:2055
891 msgid "Your input can't be opened"
892 msgstr "Dovoda ni mogoče odpreti"
893
894 #: src/input/input.c:2056
895 #, c-format
896 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
897 msgstr ""
898 "Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log "
899 "datoteki."
900
901 #: src/input/input.c:2131
902 msgid "Can't recognize the input's format"
903 msgstr "Ne spoznam formata dovoda"
904
905 #: src/input/input.c:2132
906 #, c-format
907 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
908 msgstr ""
909 "Formata '%s' ni mogoče zaznati. Podrobnosti so zapisane v log datoteki."
910
911 #: src/input/var.c:116
912 msgid "Bookmark"
913 msgstr "Zaznamek"
914
915 #: src/input/var.c:132 src/libvlc.h:455
916 msgid "Programs"
917 msgstr "Programi"
918
919 #: src/input/var.c:143 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236
920 #: modules/gui/macosx/intf.m:553 modules/gui/macosx/intf.m:554
921 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:835
922 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:762
923 msgid "Chapter"
924 msgstr "Poglavje"
925
926 #: src/input/var.c:149 modules/access/vcdx/info.c:302
927 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:293
928 msgid "Navigation"
929 msgstr "Upravljanje"
930
931 #: src/input/var.c:164 modules/gui/macosx/intf.m:577
932 #: modules/gui/macosx/intf.m:578
933 msgid "Video Track"
934 msgstr "Slikovna sled"
935
936 #: src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/intf.m:560
937 #: modules/gui/macosx/intf.m:561
938 msgid "Audio Track"
939 msgstr "Zvokovna sled"
940
941 #: src/input/var.c:176 modules/gui/macosx/intf.m:585
942 #: modules/gui/macosx/intf.m:586
943 msgid "Subtitles Track"
944 msgstr "Podnapisi"
945
946 #: src/input/var.c:257
947 msgid "Next title"
948 msgstr "Naslednji naslov"
949
950 #: src/input/var.c:262
951 msgid "Previous title"
952 msgstr "Predhodni naslov"
953
954 #: src/input/var.c:285
955 #, c-format
956 msgid "Title %i"
957 msgstr "Naslov %i"
958
959 #: src/input/var.c:308 src/input/var.c:368
960 #, c-format
961 msgid "Chapter %i"
962 msgstr "Poglavje %i"
963
964 #: src/input/var.c:347 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
965 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:227
966 msgid "Next chapter"
967 msgstr "Naslednje poglavje"
968
969 #: src/input/var.c:352 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
970 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:226
971 msgid "Previous chapter"
972 msgstr "Predhodno poglavje"
973
974 #: src/interface/interaction.c:275 src/interface/interaction.c:371
975 #: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159
976 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/controls.m:58
977 #: modules/gui/macosx/interaction.m:128 modules/gui/macosx/interaction.m:132
978 #: modules/gui/macosx/interaction.m:135 modules/gui/macosx/open.m:158
979 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
980 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:363
981 #: modules/gui/qt4/dialogs/prefs_dialog.cpp:80
982 msgid "Cancel"
983 msgstr "Prekliči"
984
985 #: src/interface/interaction.c:370
986 msgid "Ok"
987 msgstr "V redu"
988
989 #: src/interface/interface.c:342
990 msgid "Switch interface"
991 msgstr "Spremeni izgled"
992
993 #: src/interface/interface.c:369 modules/gui/macosx/intf.m:512
994 #: modules/gui/macosx/intf.m:513
995 msgid "Add Interface"
996 msgstr "Razširitve"
997
998 #: src/interface/interface.c:374
999 msgid "Telnet Interface"
1000 msgstr "Telnet vmesnik"
1001
1002 #: src/interface/interface.c:376
1003 msgid "Web Interface"
1004 msgstr "Spletni vmesnik"
1005
1006 #: src/interface/interface.c:378
1007 msgid "Debug logging"
1008 msgstr "Beleženje razhroščevanja"
1009
1010 #: src/interface/interface.c:380
1011 msgid "Mouse Gestures"
1012 msgstr "Gibi miške"
1013
1014 #: src/libvlc-common.c:275 src/libvlc-common.c:443 src/misc/modules.c:1685
1015 #: src/misc/modules.c:1989
1016 msgid "C"
1017 msgstr "C"
1018
1019 #: src/libvlc-common.c:291
1020 msgid "Help options"
1021 msgstr "Možnosti pomoči"
1022
1023 #: src/libvlc-common.c:1223 src/misc/configuration.c:1242
1024 msgid "string"
1025 msgstr "niz"
1026
1027 #: src/libvlc-common.c:1240 src/misc/configuration.c:1206
1028 msgid "integer"
1029 msgstr "celo število"
1030
1031 #: src/libvlc-common.c:1258 src/misc/configuration.c:1231
1032 msgid "float"
1033 msgstr "plavajoče"
1034
1035 #: src/libvlc-common.c:1264
1036 msgid " (default enabled)"
1037 msgstr " (privzeto omogočeno)"
1038
1039 #: src/libvlc-common.c:1265
1040 msgid " (default disabled)"
1041 msgstr " (privzeto onemogočeno)"
1042
1043 #: src/libvlc-common.c:1447
1044 #, c-format
1045 msgid "VLC version %s\n"
1046 msgstr "VLC različica %s\n"
1047
1048 #: src/libvlc-common.c:1448
1049 #, c-format
1050 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1051 msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
1052
1053 #: src/libvlc-common.c:1450
1054 #, c-format
1055 msgid "Compiler: %s\n"
1056 msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
1057
1058 #: src/libvlc-common.c:1453
1059 #, c-format
1060 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1061 msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
1062
1063 #: src/libvlc-common.c:1485
1064 msgid ""
1065 "\n"
1066 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1067 msgstr ""
1068 "\n"
1069 "Izmet vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
1070
1071 #: src/libvlc-common.c:1506
1072 msgid ""
1073 "\n"
1074 "Press the RETURN key to continue...\n"
1075 msgstr ""
1076 "\n"
1077 "Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje...\n"
1078
1079 #: src/libvlc.h:38 src/libvlc.h:202
1080 msgid "Auto"
1081 msgstr "Samodejno"
1082
1083 #: src/libvlc.h:38
1084 msgid "American English"
1085 msgstr "Ameriška angleščina"
1086
1087 #: src/libvlc.h:38
1088 msgid "British English"
1089 msgstr "Britanska angleščina"
1090
1091 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:59
1092 msgid "Catalan"
1093 msgstr "katalonščina"
1094
1095 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:67
1096 msgid "Czech"
1097 msgstr "češčina"
1098
1099 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:68
1100 msgid "Danish"
1101 msgstr "danščina"
1102
1103 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:80
1104 msgid "German"
1105 msgstr "nemščina"
1106
1107 #: src/libvlc.h:39 src/misc/iso-639_def.h:169
1108 msgid "Spanish"
1109 msgstr "španščina"
1110
1111 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:77
1112 msgid "French"
1113 msgstr "francoščina"
1114
1115 #: src/libvlc.h:40
1116 msgid "Galician"
1117 msgstr "galščina"
1118
1119 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:88
1120 msgid "Hebrew"
1121 msgstr "hebrejščina"
1122
1123 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:92
1124 msgid "Hungarian"
1125 msgstr "madžarščina"
1126
1127 #: src/libvlc.h:40 src/misc/iso-639_def.h:99
1128 msgid "Italian"
1129 msgstr "italjanščina"
1130
1131 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:101
1132 msgid "Japanese"
1133 msgstr "japonščina"
1134
1135 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:79
1136 msgid "Georgian"
1137 msgstr "gruzijščina"
1138
1139 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:111
1140 msgid "Korean"
1141 msgstr "korejščina"
1142
1143 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:125
1144 msgid "Malay"
1145 msgstr "malajščina"
1146
1147 #: src/libvlc.h:41 src/misc/iso-639_def.h:69
1148 msgid "Dutch"
1149 msgstr "nizozemščina"
1150
1151 #: src/libvlc.h:41
1152 msgid "Occitan"
1153 msgstr "okcitanščina"
1154
1155 #: src/libvlc.h:42
1156 msgid "Brazilian Portuguese"
1157 msgstr "brazilska portugalščina"
1158
1159 #: src/libvlc.h:42 src/misc/iso-639_def.h:153
1160 msgid "Romanian"
1161 msgstr "romunščina"
1162
1163 #: src/libvlc.h:42 src/misc/iso-639_def.h:155
1164 msgid "Russian"
1165 msgstr "ruščina"
1166
1167 #: src/libvlc.h:42 src/misc/iso-639_def.h:174
1168 msgid "Swedish"
1169 msgstr "švedščina"
1170
1171 #: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:161
1172 msgid "Slovak"
1173 msgstr "slovaščina"
1174
1175 #: src/libvlc.h:43 src/misc/iso-639_def.h:187
1176 msgid "Turkish"
1177 msgstr "turščina"
1178
1179 #: src/libvlc.h:43
1180 msgid "Simplified Chinese"
1181 msgstr "poenostavljena kitajščina"
1182
1183 #: src/libvlc.h:44
1184 msgid "Chinese Traditional"
1185 msgstr "tradicionalna kitajščina"
1186
1187 #: src/libvlc.h:63
1188 msgid ""
1189 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1190 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1191 "related options."
1192 msgstr ""
1193 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vmesnikov, ki jih podpira predvajalnik "
1194 "VLC. Izberete lahko glavni vmesnik, dodatne vmesnike ali pa določite "
1195 "različne nastavitve posamezne enote."
1196
1197 #: src/libvlc.h:67
1198 msgid "Interface module"
1199 msgstr "Modul vmesnika"
1200
1201 #: src/libvlc.h:69
1202 msgid ""
1203 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1204 "automatically select the best module available."
1205 msgstr ""
1206 "Glavni vmesnik, ki ga uporablja predvajalnik VLC. Privzeto obnašanje omogoča "
1207 "samodejni izbor najprimernejše podprte enote."
1208
1209 #: src/libvlc.h:73 modules/control/ntservice.c:53
1210 msgid "Extra interface modules"
1211 msgstr "Dodatni moduli vmesnika"
1212
1213 #: src/libvlc.h:75
1214 msgid ""
1215 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1216 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1217 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1218 "\", \"gestures\" ...)"
1219 msgstr ""
1220 "Izberete lahko \"dodatne vmesnike\" za predvajalnik VLC. Zagnani bodo v "
1221 "ozadju ob glavnem vmesniku. Z vejico ločite privzete vrednosti vmesnikov "
1222 "(splošne vrednosti so \"rc\" (oddaljen nadzor), \"http\", \"gibi\" ...)."
1223
1224 #: src/libvlc.h:82
1225 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1226 msgstr "Izberete lahko kontrolne vmesnike predvajalnika VLC."
1227
1228 #: src/libvlc.h:84
1229 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1230 msgstr "Podrobnost prikaza (0,1,2)"
1231
1232 #: src/libvlc.h:86
1233 msgid ""
1234 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1235 "1=warnings, 2=debug)."
1236 msgstr ""
1237 "Nastavitev podrobnosti izpisa (0=samo napake in standardna sporočila, "
1238 "1=opozorila, 2=razhroščevanje)."
1239
1240 #: src/libvlc.h:89
1241 msgid "Be quiet"
1242 msgstr "Ne sporočaj"
1243
1244 #: src/libvlc.h:91
1245 msgid "Turn off all warning and information messages."
1246 msgstr "Izklop vseh opozorilnih in podrobnih sporočil."
1247
1248 #: src/libvlc.h:93
1249 msgid "Default stream"
1250 msgstr "Privzeti val"
1251
1252 #: src/libvlc.h:95
1253 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1254 msgstr "Ta val bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
1255
1256 #: src/libvlc.h:98
1257 msgid ""
1258 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1259 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1260 msgstr ""
1261 "Izberete lahko jezik vmesnika. Nastavitev sistemskega jezika je izbrana "
1262 "samodejno, če je vklopljena nastavitev \"auto\"."
1263
1264 #: src/libvlc.h:102
1265 msgid "Color messages"
1266 msgstr "Barvna sporočila"
1267
1268 #: src/libvlc.h:104
1269 msgid ""
1270 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1271 "needs Linux color support for this to work."
1272 msgstr ""
1273 "Nastavitev omogoča obarvanje besedila sporočil poslanih v konzolno okno. "
1274 "Terminal zahteva Linux barvno podporo."
1275
1276 #: src/libvlc.h:107
1277 msgid "Show advanced options"
1278 msgstr "Prikaži Podrobni pogled možnosti"
1279
1280 #: src/libvlc.h:109
1281 msgid ""
1282 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1283 "available options, including those that most users should never touch."
1284 msgstr ""
1285 "Če je možnost omogočena bodo prikazane vse možnosti, ki so na voljo, "
1286 "vključno z nastavitvami, ki jih ni priporočljivo spreminjati."
1287
1288 #: src/libvlc.h:113 modules/control/showintf.c:68
1289 msgid "Show interface with mouse"
1290 msgstr "Prikaži vmesnike z miško"
1291
1292 #: src/libvlc.h:115
1293 msgid ""
1294 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1295 "edge of the screen in fullscreen mode."
1296 msgstr ""
1297 "Če je možnost omogočena se vmesnik prikaže, ko se miška premakne na rob "
1298 "zaslona v celozaslonskem načinu."
1299
1300 #: src/libvlc.h:118
1301 msgid "Interface interaction"
1302 msgstr "Vzajemno delovanje vmesnikov"
1303
1304 #: src/libvlc.h:120
1305 msgid ""
1306 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1307 "user input is required."
1308 msgstr ""
1309 "Če je možnost omogočena bo prikazano pogovorno okno vsakič, ko predvajalnik "
1310 "potrebuje podatke uporabnika."
1311
1312 #: src/libvlc.h:130
1313 msgid ""
1314 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1315 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1316 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1317 "the \"audio filters\" modules section."
1318 msgstr ""
1319 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja zvočnega podsistema in omogočajo "
1320 "dodajanje filtrov zvoka za kasnejše procesiranje ali slikovnih učinkov "
1321 "(spektralna analiza, ...). Filtre omogočite tu, nastavite pa jih med "
1322 "nastavitvami \"Filtri zvoka\"."
1323
1324 #: src/libvlc.h:136
1325 msgid "Audio output module"
1326 msgstr "Enota odvajanja zvoka"
1327
1328 #: src/libvlc.h:138
1329 msgid ""
1330 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1331 "automatically select the best method available."
1332 msgstr ""
1333 "Nastavitev določa metodo odvajanja zvoka. Privzeto obnašanje je samodejni "
1334 "izbor najboljšega načina predvajanja."
1335
1336 #: src/libvlc.h:142 modules/stream_out/display.c:37
1337 msgid "Enable audio"
1338 msgstr "Omogoči zvok"
1339
1340 #: src/libvlc.h:144
1341 msgid ""
1342 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1343 "not take place, thus saving some processing power."
1344 msgstr ""
1345 "Lahko popolnoma onemogočite odvod zvoka. Zvočno dekodiranje bo zavrto, kar "
1346 "zmanjša zahtevo po procesorski moči."
1347
1348 #: src/libvlc.h:147
1349 msgid "Force mono audio"
1350 msgstr "Zvok predvajaj v mono načinu"
1351
1352 #: src/libvlc.h:148
1353 msgid "This will force a mono audio output."
1354 msgstr "Nastavitev omogoča zvočni odvod v mono načinu."
1355
1356 #: src/libvlc.h:150
1357 msgid "Default audio volume"
1358 msgstr "Privzeta jakost zvoka"
1359
1360 #: src/libvlc.h:152
1361 msgid ""
1362 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1363 msgstr ""
1364 "Določite vrednost glasnosti predvajanja zvoka. Razpon je določen med 0 in "
1365 "1024."
1366
1367 #: src/libvlc.h:155
1368 msgid "Audio output saved volume"
1369 msgstr "Shranjena jakost zvočnega predvajanja"
1370
1371 #: src/libvlc.h:157
1372 msgid ""
1373 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1374 "should not change this option manually."
1375 msgstr ""
1376 "Nastavitev omogoča shranjevanje jakosti zvočnega predvajanja ob uporabi "
1377 "možnosti izklapljanja zvoka. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
1378
1379 #: src/libvlc.h:160
1380 msgid "Audio output volume step"
1381 msgstr "Stopnja jakosti zvočnega predvajanja"
1382
1383 #: src/libvlc.h:162
1384 msgid ""
1385 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1386 "0 to 1024."
1387 msgstr ""
1388 "Stopnjo jakosti zvočnega predvajanja lahko določite z vrednostjo med 0 in "
1389 "1024."
1390
1391 #: src/libvlc.h:165
1392 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1393 msgstr "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz)"
1394
1395 #: src/libvlc.h:167
1396 msgid ""
1397 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1398 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1399 msgstr ""
1400 "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz) lahko določite z vrednostmi -1 (privzeto), "
1401 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1402
1403 #: src/libvlc.h:171
1404 msgid "High quality audio resampling"
1405 msgstr "Visoka kakovost vzorčenja zvoka"
1406
1407 #: src/libvlc.h:173
1408 msgid ""
1409 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1410 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1411 "resampling algorithm will be used instead."
1412 msgstr ""
1413 "Nastavitev algoritma visoke kakovosti vzorčenja zvoka. Vzorčenje zatheva "
1414 "veliko moči procesiranja, zato možnost lahko onemogočite. Privzeto bo "
1415 "uporabljen enostavnejši algoritem."
1416
1417 #: src/libvlc.h:178
1418 msgid "Audio desynchronization compensation"
1419 msgstr "Nadomeščanje zvočnega razslojevanja"
1420
1421 #: src/libvlc.h:180
1422 msgid ""
1423 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1424 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1425 msgstr ""
1426 "Nastavitev zamika dovod zvočnega vala. Zamik je določen v milisekundah in je "
1427 "priročen, če zaznate zamik med predvajanjem slike in zvoka."
1428
1429 #: src/libvlc.h:183
1430 msgid "Audio output channels mode"
1431 msgstr "Način odvoda kanalov zvoka"
1432
1433 #: src/libvlc.h:185
1434 msgid ""
1435 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1436 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1437 "played)."
1438 msgstr ""
1439 "Nastavitev določa način odvoda kanalov zvoka, ki bo po potrebi privzeto "
1440 "uporabljen (v primeru da tako strojna oprema, kot zvočni zapis možnost "
1441 "omogočata)."
1442
1443 #: src/libvlc.h:189
1444 msgid "Use S/PDIF when available"
1445 msgstr "Po potrebi uporabi S/PDIF"
1446
1447 #: src/libvlc.h:191
1448 msgid ""
1449 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1450 "audio stream being played."
1451 msgstr ""
1452 "S/PDIF je lahko uporabljen privzeto, če možnost dovoljuje strojna oprema in "
1453 "če jo podpira zvočni val."
1454
1455 #: src/libvlc.h:194
1456 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1457 msgstr "Zaznavanje Dolby Surround sistema"
1458
1459 #: src/libvlc.h:196
1460 msgid ""
1461 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1462 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1463 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1464 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1465 msgstr ""
1466 "Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je val (ali pa ni) kodiran v "
1467 "Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če val ni kodiran v "
1468 "Dolby Surround sistemu, lahko omogočenje te možnosti izboljša predvajanje, "
1469 "še posebej v kombinaciji z mešalcem kanalov slušalk."
1470
1471 #: src/libvlc.h:202
1472 msgid "On"
1473 msgstr "Vključeno"
1474
1475 #: src/libvlc.h:202
1476 msgid "Off"
1477 msgstr "Izključeno"
1478
1479 #: src/libvlc.h:207
1480 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1481 msgstr ""
1482 "Možnost omogoča filtriranje zvoka po procesiranju, z namenom spreminjanja "
1483 "predvajanja zvoka."
1484
1485 #: src/libvlc.h:210
1486 msgid "Audio visualizations "
1487 msgstr "Vizualizacija zvoka"
1488
1489 #: src/libvlc.h:212
1490 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1491 msgstr "Možnost doda enote vizualizacije (spektralna analiza, ...)."
1492
1493 #: src/libvlc.h:220
1494 msgid ""
1495 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1496 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1497 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1498 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1499 "options."
1500 msgstr ""
1501 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja odvoda slikovnega vala. Lahko "
1502 "omogočite filtriranje slike (razpletanje, prilagajanje slike, ...). Filtre "
1503 "omogočite in nastavite med enotami \"slikovni filtri\". Omogočite lahko tudi "
1504 "druge možnosti slike."
1505
1506 #: src/libvlc.h:226
1507 msgid "Video output module"
1508 msgstr "Enota odvajanja slike"
1509
1510 #: src/libvlc.h:228
1511 msgid ""
1512 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1513 "automatically select the best method available."
1514 msgstr ""
1515 "Nastavitev predstavlja metodo odvajanja slike, ki jo uporablja predvajalnik "
1516 "VLC. Privzeto obnašanje je samodejno izbiranje najboljše razpoložljive "
1517 "metode."
1518
1519 #: src/libvlc.h:231 modules/stream_out/display.c:39
1520 msgid "Enable video"
1521 msgstr "Omogoči sliko"
1522
1523 #: src/libvlc.h:233
1524 msgid ""
1525 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1526 "not take place, thus saving some processing power."
1527 msgstr ""
1528 "Odvod slike lahko popolnoma onemogočite. Dekodiranje slike bo izpuščeno, s "
1529 "čimer bo sproščen del procesorske moči."
1530
1531 #: src/libvlc.h:236 modules/codec/fake.c:48
1532 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:107 modules/stream_out/transcode.c:68
1533 #: modules/visualization/visual/visual.c:44
1534 msgid "Video width"
1535 msgstr "Širina slike"
1536
1537 #: src/libvlc.h:238
1538 msgid ""
1539 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1540 "characteristics."
1541 msgstr ""
1542 "Določitev širine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja širino privzetim "
1543 "značilnostim slike."
1544
1545 #: src/libvlc.h:241 modules/codec/fake.c:51
1546 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:110 modules/stream_out/transcode.c:71
1547 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
1548 msgid "Video height"
1549 msgstr "Višina slike"
1550
1551 #: src/libvlc.h:243
1552 msgid ""
1553 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1554 "video characteristics."
1555 msgstr ""
1556 "Določitev višine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja višino privzetim "
1557 "značilnostim slike."
1558
1559 #: src/libvlc.h:246
1560 msgid "Video X coordinate"
1561 msgstr "X koordinata slike"
1562
1563 #: src/libvlc.h:248
1564 msgid ""
1565 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1566 "coordinate)."
1567 msgstr ""
1568 "Določena vrednost položaja zgornje leve točke slikovnega okna (X koordinata)."
1569
1570 #: src/libvlc.h:251
1571 msgid "Video Y coordinate"
1572 msgstr "Y koordinata slike"
1573
1574 #: src/libvlc.h:253
1575 msgid ""
1576 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1577 "coordinate)."
1578 msgstr ""
1579 "Določena vrednost položaja zgornje leve točke slikovnega okna (X koordinata)."
1580
1581 #: src/libvlc.h:256
1582 msgid "Video title"
1583 msgstr "Naslov posnetka"
1584
1585 #: src/libvlc.h:258
1586 msgid ""
1587 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1588 "interface)."
1589 msgstr ""
1590 "Prilagoditev naslova slike po meri (v primeru, da slika ni vložena v "
1591 "vmesnik)."
1592
1593 #: src/libvlc.h:261
1594 msgid "Video alignment"
1595 msgstr "Postavitev slike"
1596
1597 #: src/libvlc.h:263
1598 msgid ""
1599 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1600 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1601 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1602 msgstr ""
1603 "Določena postavitev slike v oknu. Privzeta vrednost (0) sredini sliko "
1604 "(0=sredina, 1=levo, 2=desno, 4=zgoraj, 8=spodaj. Vrednosti lahko seštevate "
1605 "(primer 6=4+2 določa zgornjo desno točko)."
1606
1607 #: src/libvlc.h:268 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:100
1608 #: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
1609 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:421 modules/video_filter/logo.c:97
1610 #: modules/video_filter/marq.c:130 modules/video_filter/mosaic.c:181
1611 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
1612 msgid "Center"
1613 msgstr "Sredinsko"
1614
1615 #: src/libvlc.h:268 modules/codec/dvbsub.c:64 modules/video_filter/logo.c:97
1616 #: modules/video_filter/marq.c:130 modules/video_filter/mosaic.c:181
1617 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
1618 msgid "Top"
1619 msgstr "Na vrhu"
1620
1621 #: src/libvlc.h:268 modules/codec/dvbsub.c:64 modules/video_filter/logo.c:97
1622 #: modules/video_filter/marq.c:130 modules/video_filter/mosaic.c:181
1623 #: modules/video_filter/osdmenu.c:78 modules/video_filter/rss.c:160
1624 msgid "Bottom"
1625 msgstr "Na dnu"
1626
1627 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1628 #: modules/video_filter/marq.c:131 modules/video_filter/mosaic.c:182
1629 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1630 msgid "Top-Left"
1631 msgstr "Zgoraj levo"
1632
1633 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1634 #: modules/video_filter/marq.c:131 modules/video_filter/mosaic.c:182
1635 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1636 msgid "Top-Right"
1637 msgstr "Zgoraj desno"
1638
1639 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1640 #: modules/video_filter/marq.c:131 modules/video_filter/mosaic.c:182
1641 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1642 msgid "Bottom-Left"
1643 msgstr "Spodaj levo"
1644
1645 #: src/libvlc.h:269 modules/codec/dvbsub.c:65 modules/video_filter/logo.c:98
1646 #: modules/video_filter/marq.c:131 modules/video_filter/mosaic.c:182
1647 #: modules/video_filter/osdmenu.c:79 modules/video_filter/rss.c:161
1648 msgid "Bottom-Right"
1649 msgstr "Spodaj desno"
1650
1651 #: src/libvlc.h:271
1652 msgid "Zoom video"
1653 msgstr "Povečaj sliko"
1654
1655 #: src/libvlc.h:273
1656 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1657 msgstr "Povečava slike za določeno vrednost."
1658
1659 #: src/libvlc.h:275
1660 msgid "Grayscale video output"
1661 msgstr "Sivinski prikaz slike"
1662
1663 #: src/libvlc.h:277
1664 msgid ""
1665 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1666 "save some processing power."
1667 msgstr ""
1668 "Sivinski prikaz barvne slike. Ker barvne vrednosti niso dekodirane, se "
1669 "ohranja del procesorske moči."
1670
1671 #: src/libvlc.h:280
1672 msgid "Embedded video"
1673 msgstr "Vložena slika"
1674
1675 #: src/libvlc.h:282
1676 msgid "Embed the video output in the main interface."
1677 msgstr "Vlaganje odvoda slikovnega vala v glavni vmesnik."
1678
1679 #: src/libvlc.h:284
1680 msgid "Fullscreen video output"
1681 msgstr "Celozaslonski prikaz slike"
1682
1683 #: src/libvlc.h:286
1684 msgid "Start video in fullscreen mode"
1685 msgstr "Zagon slike v celozaslonskem načinu."
1686
1687 #: src/libvlc.h:288
1688 msgid "Overlay video output"
1689 msgstr "Prekrij odvod slike"
1690
1691 #: src/libvlc.h:290
1692 msgid ""
1693 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1694 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1695 msgstr ""
1696 "Prekrivanje slike je strojno pospeševanje slike preko grafične kartice "
1697 "(možnost neposrednega prikazovanja slike). Predvajalnik VLC poskuša možnost "
1698 "uporabiti privzeto."
1699
1700 #: src/libvlc.h:293 src/video_output/vout_intf.c:402
1701 msgid "Always on top"
1702 msgstr "Vedno na vrhu"
1703
1704 #: src/libvlc.h:295
1705 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1706 msgstr "Okno slike je vedno nad vsemi ostalimi okni."
1707
1708 #: src/libvlc.h:297
1709 msgid "Disable screensaver"
1710 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona"
1711
1712 #: src/libvlc.h:298
1713 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1714 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
1715
1716 #: src/libvlc.h:300
1717 msgid "Window decorations"
1718 msgstr "Prikazovanje oken"
1719
1720 #: src/libvlc.h:302
1721 msgid ""
1722 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1723 "giving a \"minimal\" window."
1724 msgstr ""
1725 "Predvajalnik VLC lahko izpusti prikaz naslova okna, sličic in drugih "
1726 "elementov okoli slike. Z nastavitvami določate \"minimalno\" obliko okna."
1727
1728 #: src/libvlc.h:305
1729 msgid "Video output filter module"
1730 msgstr "Filtrirna enota odvoda slike"
1731
1732 #: src/libvlc.h:307
1733 msgid ""
1734 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1735 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1736 msgstr ""
1737 "Možnost omogoča dodajanje filtrov po procesiranju za povečevanje kakovosti "
1738 "slike. Primeri so razpletanje slike, podvajanje, preoblikovanje in podobno."
1739
1740 #: src/libvlc.h:311
1741 msgid "Video filter module"
1742 msgstr "Enota filtriranja slike"
1743
1744 #: src/libvlc.h:313
1745 msgid ""
1746 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1747 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1748 msgstr ""
1749 "Doda filtriranje po procesiranju z namenom izboljšanja kakovosti slike, kot "
1750 "na primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
1751
1752 #: src/libvlc.h:317
1753 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1754 msgstr "Mapa zajemanja slike (ali datoteka)"
1755
1756 #: src/libvlc.h:319
1757 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1758 msgstr "Mapa v kateri bodo shranjene zajete slike."
1759
1760 #: src/libvlc.h:321 src/libvlc.h:323
1761 msgid "Video snapshot file prefix"
1762 msgstr "Predpona datoteke zajetega posnetka."
1763
1764 #: src/libvlc.h:325
1765 msgid "Video snapshot format"
1766 msgstr "Format zajetega posnetka"
1767
1768 #: src/libvlc.h:327
1769 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1770 msgstr "Format zajetega posnetka bo uporabljen med shranjevanjem slik."
1771
1772 #: src/libvlc.h:329
1773 msgid "Display video snapshot preview"
1774 msgstr "Predogled zajetega posnetka"
1775
1776 #: src/libvlc.h:331
1777 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
1778 msgstr "Pokaži predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
1779
1780 #: src/libvlc.h:333
1781 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
1782 msgstr "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga"
1783
1784 #: src/libvlc.h:335
1785 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
1786 msgstr ""
1787 "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga pri označevanju zajetih "
1788 "slik."
1789
1790 #: src/libvlc.h:337
1791 msgid "Video cropping"
1792 msgstr "Obrezovanje slike"
1793
1794 #: src/libvlc.h:339
1795 msgid ""
1796 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
1797 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1798 msgstr ""
1799 "Neposredno obrezovanje izvirne slike. Sprejete oblike so x:y (4:3, "
1800 "16:9, ...) in opisujejo splošne vrednosti razmerij."
1801
1802 #: src/libvlc.h:343
1803 msgid "Source aspect ratio"
1804 msgstr "Izvorno razmerje velikosti"
1805
1806 #: src/libvlc.h:345
1807 msgid ""
1808 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
1809 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
1810 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
1811 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
1812 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
1813 msgstr ""
1814 "Razmerje velikosti slike. Nekatere DVD enote prikazujejo privzeto vrednost "
1815 "16:9, čeprav so dejansko samo v razmerju 4:3. Možnost je lahko tudi namig "
1816 "predvajalniku VLC, ko film nima podatkov o razmerju slike. Sprejeta razmerja "
1817 "so x:y (4:3, 16:9, ...) in določujejo splošne vrednosti razmerij, ali pa "
1818 "plavajoče vrednosti v obliki (1.25, 1.3333, ...), ki določujejo obliko točk."
1819
1820 #: src/libvlc.h:352
1821 msgid "Custom crop ratios list"
1822 msgstr "Lista razmerij obrezovanja"
1823
1824 #: src/libvlc.h:354
1825 msgid ""
1826 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
1827 "crop ratios list."
1828 msgstr ""
1829 "Lista razmerij obrezovanja je spisek vrednosti ločenih z vejico, ki bodo "
1830 "dodani na listo razmerij vmesnika."
1831
1832 #: src/libvlc.h:357
1833 msgid "Custom aspect ratios list"
1834 msgstr "Lista razmerij velikosti po meri"
1835
1836 #: src/libvlc.h:359
1837 msgid ""
1838 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
1839 "aspect ratio list."
1840 msgstr "Lista razmerij obrezovanja, ki bodo dodani na listo razmerij vmesnika."
1841
1842 #: src/libvlc.h:362
1843 msgid "Fix HDTV height"
1844 msgstr "Popravi HDTV višino"
1845
1846 #: src/libvlc.h:364
1847 msgid ""
1848 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
1849 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
1850 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
1851 msgstr ""
1852 "Možnost omogoča pravilno obdelavo HDTV-1080 slikovnega formata, tudi če je "
1853 "kodirnik pokvarjen in nepravilno določi višino na 1088 vrstic. Možnost "
1854 "onemogočite le, če ima slika nestandardni format, ki zahteva vseh 1088 "
1855 "vrstic."
1856
1857 #: src/libvlc.h:369
1858 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
1859 msgstr "Razmerje velikosti zaslona"
1860
1861 #: src/libvlc.h:371
1862 msgid ""
1863 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
1864 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
1865 "order to keep proportions."
1866 msgstr ""
1867 "Nastavitev razmerja velikosti zaslona. Večina zaslonov ima kvadratne točke "
1868 "(1:1). Če imate 16:9 zaslon, morate spremeniti vrednost na 4:3 da obdržite "
1869 "sorazmerje."
1870
1871 #: src/libvlc.h:376
1872 msgid "Skip frames"
1873 msgstr "Preskoči sličice"
1874
1875 #: src/libvlc.h:378
1876 msgid ""
1877 "This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
1878 "your computer is not powerful enough"
1879 msgstr ""
1880 "Možnost omogoča izpuščanje sličic na MPEG2 pretokih. Izpuščanje se pojavi, "
1881 "kadar računalnik ni dovolj močan."
1882
1883 #: src/libvlc.h:381
1884 msgid "Drop late frames"
1885 msgstr "Izpusti zakasnjene slike"
1886
1887 #: src/libvlc.h:383
1888 msgid ""
1889 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
1890 "intended display date)."
1891 msgstr ""
1892 "Možnost omogoča izpuščanje zakasnjenih slik, ki so preko odvoda slike prišli "
1893 "kasneje, kot je predviden čas predvajanja."
1894
1895 #: src/libvlc.h:386
1896 msgid "Quiet synchro"
1897 msgstr "Tiho usklajevanje"
1898
1899 #: src/libvlc.h:388
1900 msgid ""
1901 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
1902 "synchronization mechanism."
1903 msgstr ""
1904 "Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja "
1905 "slike preko mehanizma usklajevanja."
1906
1907 #: src/libvlc.h:397
1908 msgid ""
1909 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
1910 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
1911 "channel."
1912 msgstr ""
1913 "Možnosti dovolijo spreminjanje obnašanja dovodnega podsistema, kot na primer "
1914 "DVD ali VCD naprave, nastavitve omrežnega vmesnika ali pa kanalov podnapisov."
1915
1916 #: src/libvlc.h:402
1917 msgid ""
1918 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
1919 "Restrictions Management measure."
1920 msgstr ""
1921 "Če živite v Franciji, potem ni dovoljeno, da uporabljate obhod Vodenja "
1922 "digitalnih Omejitev (DRM)."
1923
1924 #: src/libvlc.h:405
1925 msgid "Clock reference average counter"
1926 msgstr "Sklicevanje števca na uro."
1927
1928 #: src/libvlc.h:407
1929 msgid ""
1930 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
1931 "to 10000."
1932 msgstr ""
1933 "Ob uporabi PVR dovoda (ali zelo neenakomernega izvora), nastavite vrednost "
1934 "na 10000."
1935
1936 #: src/libvlc.h:410
1937 msgid "Clock synchronisation"
1938 msgstr "Usklajevanje časa"
1939
1940 #: src/libvlc.h:412
1941 msgid ""
1942 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
1943 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
1944 msgstr ""
1945 "Možnost dovoljuje onemogočanje usklajevanja časa za omrežne vire. Nastavitev "
1946 "je uporabna pri spletnih prenosih, kjer je predvajanje občutno moteno."
1947
1948 #: src/libvlc.h:416 modules/control/netsync.c:71
1949 msgid "Network synchronisation"
1950 msgstr "Usklajevanje omrežja"
1951
1952 #: src/libvlc.h:417
1953 msgid ""
1954 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
1955 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
1956 msgstr ""
1957 "Možnost omogoča oddaljeno usklajevanje časa za strežnike in odjemalce. "
1958 "Privzete nastavitve so določene me naprednimi uskladitvami omrežnega "
1959 "usklajevanja."
1960
1961 #: src/libvlc.h:423 src/libvlc.h:987 src/video_output/vout_intf.c:264
1962 #: src/video_output/vout_intf.c:351 modules/access/dshow/dshow.cpp:74
1963 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:79
1964 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:85 modules/audio_output/alsa.c:102
1965 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1292 modules/gui/macosx/sfilters.m:120
1966 #: modules/gui/macosx/vout.m:201
1967 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
1968 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
1969 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:63
1970 #: modules/video_output/directx/directx.c:155
1971 msgid "Default"
1972 msgstr "Privzeto"
1973
1974 #: src/libvlc.h:423 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
1975 #: modules/gui/macosx/extended.m:113 modules/gui/macosx/wizard.m:395
1976 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:633
1977 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
1978 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
1979 msgid "Enable"
1980 msgstr "Omogoči"
1981
1982 #: src/libvlc.h:425
1983 msgid "UDP port"
1984 msgstr "vrata UDP"
1985
1986 #: src/libvlc.h:427
1987 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
1988 msgstr "Nastavitev vrat za UDP pretok. Privzeta vrednost je 1234."
1989
1990 #: src/libvlc.h:429
1991 msgid "MTU of the network interface"
1992 msgstr "MTU za omrežni vmesnik"
1993
1994 #: src/libvlc.h:431
1995 msgid ""
1996 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
1997 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
1998 msgstr ""
1999 "Nastavitev določa največjo velikost paketov, ki se prenašajo preko omrežja. "
2000 "Vrednost za eternet je običajno 1500 bajtov."
2001
2002 #: src/libvlc.h:434
2003 msgid "Hop limit (TTL)"
2004 msgstr "Omejitev poskoka (TTL)"
2005
2006 #: src/libvlc.h:436
2007 msgid ""
2008 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2009 "multicast packets sent by the stream output (0 = use operating system built-"
2010 "in default)."
2011 msgstr ""
2012 "Omejitev poskoka (znanega tudi kot \"Čas ohranitve\" ali TTL) skupinskega "
2013 "pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (0 = uporabi sistemsko privzeto "
2014 "vrednost)."
2015
2016 #: src/libvlc.h:440
2017 msgid "IPv6 multicast output interface"
2018 msgstr "IPv6 vmesnik skupinskega pošiljanja odvoda"
2019
2020 #: src/libvlc.h:442
2021 msgid "Default IPv6 multicast interface. This overrides the routing table."
2022 msgstr ""
2023 "Privzeti vmesnik IPv6 skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
2024 "usmerjevalno tabelo."
2025
2026 #: src/libvlc.h:444
2027 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2028 msgstr "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja"
2029
2030 #: src/libvlc.h:446
2031 msgid ""
2032 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2033 "table."
2034 msgstr ""
2035 "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
2036 "usmerjevalno tabelo."
2037
2038 #: src/libvlc.h:451
2039 msgid ""
2040 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2041 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2042 msgstr ""
2043 "Izberite program z določitvijo ID storitve. Nastavitev uporabite samo, če "
2044 "želite dostopiti do več programskega pretoka (primer: DVB pretok)"
2045
2046 #: src/libvlc.h:457
2047 msgid ""
2048 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2049 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2050 "(like DVB streams for example)."
2051 msgstr ""
2052 "Izberite program z določitvijo liste ID storitev vnesenih ločeno z vejico. "
2053 "Nastavitev uporabite samo, če želite dostopiti do več programskega pretoka "
2054 "(primer: DVB pretok)"
2055
2056 #: src/libvlc.h:463 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:776
2057 msgid "Audio track"
2058 msgstr "Zvokovna sled"
2059
2060 #: src/libvlc.h:465
2061 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2062 msgstr "Uporabi številko pretoka zvočne sledi (od 0 do n)"
2063
2064 #: src/libvlc.h:468 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:768
2065 msgid "Subtitles track"
2066 msgstr "Podnapisi"
2067
2068 #: src/libvlc.h:470
2069 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2070 msgstr "Uporabi številko sledi podnapisov (od 0 do n)"
2071
2072 #: src/libvlc.h:473
2073 msgid "Audio language"
2074 msgstr "Jezik zvoka"
2075
2076 #: src/libvlc.h:475
2077 msgid ""
2078 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2079 "letter country code)."
2080 msgstr ""
2081 "Jezik zvočne sledi, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2082 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2083
2084 #: src/libvlc.h:478
2085 msgid "Subtitle language"
2086 msgstr "Jezik podnapisov"
2087
2088 #: src/libvlc.h:480
2089 msgid ""
2090 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2091 "letter country code)."
2092 msgstr ""
2093 "Jezik sledi podnapisov, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2094 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2095
2096 #: src/libvlc.h:484
2097 msgid "Audio track ID"
2098 msgstr "ID zvočne sledi"
2099
2100 #: src/libvlc.h:486
2101 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2102 msgstr "Uporabi ID pretoka zvočne sledi."
2103
2104 #: src/libvlc.h:488
2105 msgid "Subtitles track ID"
2106 msgstr "ID sledi podnapisa"
2107
2108 #: src/libvlc.h:490
2109 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2110 msgstr "ID pretoka sledi podnapisov."
2111
2112 #: src/libvlc.h:492
2113 msgid "Input repetitions"
2114 msgstr "Ponavljanje dovajanja"
2115
2116 #: src/libvlc.h:494
2117 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2118 msgstr "Število ponovitev predvajanja dovoda"
2119
2120 #: src/libvlc.h:496
2121 msgid "Start time"
2122 msgstr "Začetni čas"
2123
2124 #: src/libvlc.h:498
2125 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2126 msgstr "Pretok bo začet na tem mestu (v sekundah)."
2127
2128 #: src/libvlc.h:500
2129 msgid "Stop time"
2130 msgstr "Končni čas"
2131
2132 #: src/libvlc.h:502
2133 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2134 msgstr "Pretok bo končan na tem mestu (v sekundah)."
2135
2136 #: src/libvlc.h:504
2137 msgid "Input list"
2138 msgstr "Lista dovodov"
2139
2140 #: src/libvlc.h:506
2141 msgid ""
2142 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2143 "together after the normal one."
2144 msgstr ""
2145 "Določite lahko listo dovodov ločeno z vejicami, ki bo združena po "
2146 "predvajanju."
2147
2148 #: src/libvlc.h:509
2149 msgid "Input slave (experimental)"
2150 msgstr "Odvisni dovod (eksperimentalno)"
2151
2152 #: src/libvlc.h:511
2153 msgid ""
2154 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2155 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2156 "inputs."
2157 msgstr ""
2158 "Možnost dovoljuje sočasno predvajanje preko več vnosnih točk. Ta možnost je "
2159 "v preizkušnji zato niso podprti vsi formati. Uporabite listo dovodov ločenih "
2160 "z '#'."
2161
2162 #: src/libvlc.h:515
2163 msgid "Bookmarks list for a stream"
2164 msgstr "Lista zaznamkov za pretok"
2165
2166 #: src/libvlc.h:517
2167 msgid ""
2168 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2169 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2170 "{...}\""
2171 msgstr ""
2172 "Ročno lahko nastavite listo zaznamkov za pretok v obliki \"{name=ime-"
2173 "zaznamka,time=odmik-časa,bytes=odmik-bajtov},{...}\""
2174
2175 #: src/libvlc.h:523
2176 msgid ""
2177 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2178 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2179 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2180 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2181 msgstr ""
2182 "Nastavitve omogočajo spreminjanje obnašanja sistema nalepk. Lahko, na "
2183 "primer, omogočite filtre nalepk (logotipi, ...). Omogočite filtre tu, "
2184 "nastavite pa jih med nastavitvami \"filtri nalepk\". Nastavite lahko tudi "
2185 "mnoge druge pripadajoče možnosti."
2186
2187 #: src/libvlc.h:529
2188 msgid "Force subtitle position"
2189 msgstr "Določen položaj podnapisov"
2190
2191 #: src/libvlc.h:531
2192 msgid ""
2193 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2194 "over the movie. Try several positions."
2195 msgstr ""
2196 "Določen položaj podnapisov omogoča možnost postavljanja besedila pod sliko "
2197 "namesto na njo. Položaj omogoča več možnosti."
2198
2199 #: src/libvlc.h:534
2200 msgid "Enable sub-pictures"
2201 msgstr "Omogoči pod-slike"
2202
2203 #: src/libvlc.h:536
2204 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2205 msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje procesiranja pod-slik."
2206
2207 #: src/libvlc.h:538 src/libvlc.h:1347 src/misc/iso-639_def.h:143
2208 #: modules/stream_out/transcode.c:281
2209 msgid "On Screen Display"
2210 msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD)"
2211
2212 #: src/libvlc.h:540
2213 msgid ""
2214 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2215 "Display)."
2216 msgstr "Predvajalnik VLC omogoča prikaz sporočil na zaslonu (OSD)."
2217
2218 #: src/libvlc.h:543
2219 msgid "Text rendering module"
2220 msgstr "Enota upodabljanja besedila"
2221
2222 #: src/libvlc.h:545
2223 msgid ""
2224 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2225 "instance."
2226 msgstr ""
2227 "Predvajalnik VLC običajno uporablja Freetype za upodabljanje, nastavitev pa "
2228 "omogoča tudi uporabo drugih načinov (primer: SVG)."
2229
2230 #: src/libvlc.h:548
2231 msgid "Subpictures filter module"
2232 msgstr "Filter nalepk"
2233
2234 #: src/libvlc.h:550
2235 msgid ""
2236 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2237 "images or text over the video (like a logo, arbitraty text...)."
2238 msgstr ""
2239 "Možnost doda \"filtre nalepk\". Filtri prekrijejo sliko filma z drugimi "
2240 "slikami (logotip) ali besedilom."
2241
2242 #: src/libvlc.h:553
2243 msgid "Autodetect subtitle files"
2244 msgstr "Samodejna zaznava podnapisov"
2245
2246 #: src/libvlc.h:555
2247 msgid ""
2248 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2249 "(based on the filename of the movie)."
2250 msgstr ""
2251 "Samodejno zaznavanje datotek s podnapisi, če ni posebej določena datoteka (v "
2252 "povezavi z imenom datoteke filma)."
2253
2254 #: src/libvlc.h:558
2255 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2256 msgstr "Zaznavanje imena podnapisov"
2257
2258 #: src/libvlc.h:560
2259 msgid ""
2260 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2261 "Options are:\n"
2262 "0 = no subtitles autodetected\n"
2263 "1 = any subtitle file\n"
2264 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2265 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2266 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2267 msgstr ""
2268 "Nastavitev določa odstopanja med imeni datotek filmov in podnapisov. "
2269 "Možnosti so:\n"
2270 "0 = ni samodejnega zaznavanja\n"
2271 "1 = katerakoli datoteka s podnapisi\n"
2272 "2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu ime filma\n"
2273 "3 = enako ime kot ime datoteke filma z dodanimi znaki\n"
2274 "4 = popolno ujemanje imen datotek"
2275
2276 #: src/libvlc.h:568
2277 msgid "Subtitle autodetection paths"
2278 msgstr "Samodejno zaznavanje poti podnapisov"
2279
2280 #: src/libvlc.h:570
2281 msgid ""
2282 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2283 "found in the current directory."
2284 msgstr ""
2285 "Določanje dodatnih poti do map s podnapisi, če ti niso v trenutni mapi."
2286
2287 #: src/libvlc.h:573
2288 msgid "Use subtitle file"
2289 msgstr "Uporabi datoteko s podnapisi"
2290
2291 #: src/libvlc.h:575
2292 msgid ""
2293 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2294 "subtitle file."
2295 msgstr ""
2296 "Nalaganje podnapisov. Datoteka, ki jo bo program izbral, če ni mogoče "
2297 "samodejno zaznati poti."
2298
2299 #: src/libvlc.h:578
2300 msgid "DVD device"
2301 msgstr "DVD naprava"
2302
2303 #: src/libvlc.h:581
2304 msgid ""
2305 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2306 "the drive letter (eg. D:)"
2307 msgstr ""
2308 "Privzeti DVD pogon ali DVD datoteka. Pogon mora biti določen s črko in "
2309 "dvopičjem (primer: D:)"
2310
2311 #: src/libvlc.h:585
2312 msgid "This is the default DVD device to use."
2313 msgstr "Privzeta DVD naprava."
2314
2315 #: src/libvlc.h:588
2316 msgid "VCD device"
2317 msgstr "VCD naprava"
2318
2319 #: src/libvlc.h:591
2320 msgid ""
2321 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2322 "scan for a suitable CD-ROM device."
2323 msgstr ""
2324 "Privzeti VCD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD "
2325 "pogon."
2326
2327 #: src/libvlc.h:595
2328 msgid "This is the default VCD device to use."
2329 msgstr "Privzeta VCD naprava."
2330
2331 #: src/libvlc.h:598
2332 msgid "Audio CD device"
2333 msgstr "Zvokovna CD naprava"
2334
2335 #: src/libvlc.h:601
2336 msgid ""
2337 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2338 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2339 msgstr ""
2340 "Zvočna CD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD pogon."
2341
2342 #: src/libvlc.h:605
2343 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2344 msgstr "Privzeta zvočna CD naprava."
2345
2346 #: src/libvlc.h:608 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:838
2347 msgid "Force IPv6"
2348 msgstr "Zahtevaj IPv6"
2349
2350 #: src/libvlc.h:610
2351 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2352 msgstr "IPv6 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2353
2354 #: src/libvlc.h:612
2355 msgid "Force IPv4"
2356 msgstr "Zahtevaj IPv4"
2357
2358 #: src/libvlc.h:614
2359 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2360 msgstr "IPv4 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2361
2362 #: src/libvlc.h:616
2363 msgid "TCP connection timeout"
2364 msgstr "Časovna omejitev TCP povezave"
2365
2366 #: src/libvlc.h:618
2367 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2368 msgstr "Privzeta časovna omejitev TCP povezave (v milisekundah)"
2369
2370 #: src/libvlc.h:620
2371 msgid "SOCKS server"
2372 msgstr "Strežnik SOCKS"
2373
2374 #: src/libvlc.h:622
2375 msgid ""
2376 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2377 "used for all TCP connections"
2378 msgstr ""
2379 "Uporaba namestniškega strežnika SOCKS. Vnos mora biti v obliki naslov:vrata. "
2380 "Nastavitev bo uporabljena ta vse TCP povezave."
2381
2382 #: src/libvlc.h:625
2383 msgid "SOCKS user name"
2384 msgstr "Uporabniško ime za SOCKS"
2385
2386 #: src/libvlc.h:627
2387 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2388 msgstr "Uporabniško ime za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2389
2390 #: src/libvlc.h:629
2391 msgid "SOCKS password"
2392 msgstr "Geslo SOCKS"
2393
2394 #: src/libvlc.h:631
2395 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2396 msgstr "Geslo za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2397
2398 #: src/libvlc.h:633
2399 msgid "Title metadata"
2400 msgstr "Metapodatek naslova"
2401
2402 #: src/libvlc.h:635
2403 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2404 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"naslov\" dovoda."
2405
2406 #: src/libvlc.h:637
2407 msgid "Author metadata"
2408 msgstr "Metapodatek avtorja"
2409
2410 #: src/libvlc.h:639
2411 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2412 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtor\" dovoda."
2413
2414 #: src/libvlc.h:641
2415 msgid "Artist metadata"
2416 msgstr "Metapodatek izvajalca"
2417
2418 #: src/libvlc.h:643
2419 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2420 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"izvajalec\" dovoda."
2421
2422 #: src/libvlc.h:645
2423 msgid "Genre metadata"
2424 msgstr "Metapodatek žanra"
2425
2426 #: src/libvlc.h:647
2427 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2428 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"žanr\" dovoda."
2429
2430 #: src/libvlc.h:649
2431 msgid "Copyright metadata"
2432 msgstr "Metapodatek avtorskih pravic"
2433
2434 #: src/libvlc.h:651
2435 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2436 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtorske pravice\" dovoda."
2437
2438 #: src/libvlc.h:653
2439 msgid "Description metadata"
2440 msgstr "Metapodatek opisa"
2441
2442 #: src/libvlc.h:655
2443 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2444 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"opis\" dovoda."
2445
2446 #: src/libvlc.h:657
2447 msgid "Date metadata"
2448 msgstr "Metapodatek datuma"
2449
2450 #: src/libvlc.h:659
2451 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2452 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"datum\" dovoda."
2453
2454 #: src/libvlc.h:661
2455 msgid "URL metadata"
2456 msgstr "Metapodatek URL"
2457
2458 #: src/libvlc.h:663
2459 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2460 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"url\" dovoda."
2461
2462 #: src/libvlc.h:667
2463 msgid ""
2464 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2465 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2466 "can break playback of all your streams."
2467 msgstr ""
2468 "Možnost določuje način izbora kodekov (metode dekodiranja). Samo uporabniki "
2469 "z naprednejšim razumevanjem nastavitev naj spreminjajo nastavitve."
2470
2471 #: src/libvlc.h:671
2472 msgid "Preferred decoders list"
2473 msgstr "Prednostna lista dekoderjev"
2474
2475 #: src/libvlc.h:673
2476 msgid ""
2477 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2478 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2479 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2480 msgstr ""
2481 "Prednostna lista dekoderjev, ki jih bo predvajalnik VLC uporabil. Primer: "
2482 "'dummy,a52' nastavitev bo določila uporabo dummy in a52 kodeka pred uporabo "
2483 "ostalih. Spreminjanje nastavitev ni priporočljivo."
2484
2485 #: src/libvlc.h:678
2486 msgid "Preferred encoders list"
2487 msgstr "Prednostna lista kodirnikov"
2488
2489 #: src/libvlc.h:680
2490 msgid ""
2491 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2492 msgstr ""
2493 "Nastavitev omogoča izbor prednostne liste kodirnikov, ki jih uporablja "
2494 "predvajalnik."
2495
2496 #: src/libvlc.h:689
2497 msgid ""
2498 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2499 "subsystem."
2500 msgstr ""
2501 "Možnosti dovoljujejo nastavitev splošnih možnosti podsistema odvoda pretoka."
2502
2503 #: src/libvlc.h:692
2504 msgid "Default stream output chain"
2505 msgstr "Privzeta veriga odvoda pretoka"
2506
2507 #: src/libvlc.h:694
2508 msgid ""
2509 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2510 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2511 "all streams."
2512 msgstr ""
2513 "Določite lahko privzeto verigo odvoda pretoka. V dokumentaciji je zabeleženo "
2514 "kako sestavite te verige.Opozorilo: veriga bo omogočena za vse pretoke."
2515
2516 #: src/libvlc.h:698
2517 msgid "Enable streaming of all ES"
2518 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov"
2519
2520 #: src/libvlc.h:700
2521 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2522 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov (slika, zvok, podnapisi)"
2523
2524 #: src/libvlc.h:702
2525 msgid "Display while streaming"
2526 msgstr "Prikaži med pretakanjem"
2527
2528 #: src/libvlc.h:704
2529 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2530 msgstr "Lokalno predvajaj valove med pretakanjem."
2531
2532 #: src/libvlc.h:706
2533 msgid "Enable video stream output"
2534 msgstr "Omogoči odvod pretoka slike"
2535
2536 #: src/libvlc.h:708
2537 msgid ""
2538 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2539 "facility when this last one is enabled."
2540 msgstr ""
2541 "Izberite ali naj bo pretok slike preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2542
2543 #: src/libvlc.h:711
2544 msgid "Enable audio stream output"
2545 msgstr "Omogoči odvod pretoka zvoka"
2546
2547 #: src/libvlc.h:713
2548 msgid ""
2549 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2550 "facility when this last one is enabled."
2551 msgstr ""
2552 "Izberite ali naj bo pretok zvoka preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2553
2554 #: src/libvlc.h:716
2555 msgid "Enable SPU stream output"
2556 msgstr "Omogoči odvod pretoka SPU"
2557
2558 #: src/libvlc.h:718
2559 msgid ""
2560 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2561 "facility when this last one is enabled."
2562 msgstr ""
2563 "Izberite ali naj bo pretok SPU preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2564
2565 #: src/libvlc.h:721
2566 msgid "Keep stream output open"
2567 msgstr "Ohranjaj odprt odvod pretoka"
2568
2569 #: src/libvlc.h:723
2570 msgid ""
2571 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2572 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2573 "specified)"
2574 msgstr ""
2575 "Možnost omogoča, da ohranite odprt odvod pretoka preko več predmetov "
2576 "predvajalne liste (samodejno vključi in zbere odvod pretokov, če ni posebej "
2577 "določeno)"
2578
2579 #: src/libvlc.h:727
2580 msgid "Preferred packetizer list"
2581 msgstr "Prednostna lista paketnikov"
2582
2583 #: src/libvlc.h:729
2584 msgid ""
2585 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2586 msgstr ""
2587 "Možnost omogoča izbor zaporedja, v katerem bo predvajalnik VLC uporabljal "
2588 "paketnike."
2589
2590 #: src/libvlc.h:732
2591 msgid "Mux module"
2592 msgstr "Enota zvijanja"
2593
2594 #: src/libvlc.h:734
2595 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2596 msgstr "Podedovan vnos nastavitev elementov zvijalca"
2597
2598 #: src/libvlc.h:736
2599 msgid "Access output module"
2600 msgstr "Enota odvoda dostopa"
2601
2602 #: src/libvlc.h:738
2603 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2604 msgstr "Vrednost je podedovana in določa enoto za dostop odvoda."
2605
2606 #: src/libvlc.h:740
2607 msgid "Control SAP flow"
2608 msgstr "Nadzor SAP toka"
2609
2610 #: src/libvlc.h:742
2611 msgid ""
2612 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2613 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2614 msgstr ""
2615 "Možnost omogoča nadzor objavljanja naslova SAP skupinskega pošiljanja. "
2616 "Nastavitev je potrebna, če želite objavljati preko MBone sistema."
2617
2618 #: src/libvlc.h:746
2619 msgid "SAP announcement interval"
2620 msgstr "Zamik SAP objavljanja"
2621
2622 #: src/libvlc.h:748
2623 msgid ""
2624 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2625 "between SAP announcements."
2626 msgstr ""
2627 "V primeru, da je nadzor nad SAP onemogočen, vam nastavitev omogočana "
2628 "privzeto določen zamik objavljanja."
2629
2630 #: src/libvlc.h:758
2631 msgid ""
2632 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2633 "always leave all these enabled."
2634 msgstr ""
2635 "Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti je "
2636 "priporočljivo pustiti omogočene."
2637
2638 #: src/libvlc.h:761
2639 msgid "Enable FPU support"
2640 msgstr "Omogoči podporo FPU"
2641
2642 #: src/libvlc.h:763
2643 msgid ""
2644 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2645 "advantage of it."
2646 msgstr ""
2647 "Če ima procesor računalnika enoto za izračun plavajoče vejice, jo lahko "
2648 "predvajalnik VLC izkoristi."
2649
2650 #: src/libvlc.h:766
2651 msgid "Enable CPU MMX support"
2652 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX"
2653
2654 #: src/libvlc.h:768
2655 msgid ""
2656 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2657 "of them."
2658 msgstr ""
2659 "Če procesor računalnika podpira MMX enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2660 "izkoristi."
2661
2662 #: src/libvlc.h:771
2663 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2664 msgstr "Omogoči podporo CPE 3D Now!"
2665
2666 #: src/libvlc.h:773
2667 msgid ""
2668 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2669 "advantage of them."
2670 msgstr ""
2671 "Če procesor računalnika podpira 3D Now! enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2672 "izkoristi."
2673
2674 #: src/libvlc.h:776
2675 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2676 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX EXT"
2677
2678 #: src/libvlc.h:778
2679 msgid ""
2680 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2681 "advantage of them."
2682 msgstr ""
2683 "Če procesor računalnika podpira MMX EXT enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2684 "izkoristi."
2685
2686 #: src/libvlc.h:781
2687 msgid "Enable CPU SSE support"
2688 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE"
2689
2690 #: src/libvlc.h:783
2691 msgid ""
2692 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2693 "of them."
2694 msgstr ""
2695 "Če procesor računalnika podpira SSE enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2696 "izkoristi."
2697
2698 #: src/libvlc.h:786
2699 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2700 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE2"
2701
2702 #: src/libvlc.h:788
2703 msgid ""
2704 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2705 "of them."
2706 msgstr ""
2707 "Če procesor računalnika podpira SSE2 enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2708 "izkoristi."
2709
2710 #: src/libvlc.h:791
2711 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2712 msgstr "Omogoči podporo CPE AltiVec"
2713
2714 #: src/libvlc.h:793
2715 msgid ""
2716 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2717 "advantage of them."
2718 msgstr ""
2719 "Če procesor podpira AltiVec določila, jih bo predvajalnik VLC izkoristil ."
2720
2721 #: src/libvlc.h:798
2722 msgid ""
2723 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2724 "you really know what you are doing."
2725 msgstr ""
2726 "Nastavitve omogočajo določitev privzetih enot. Nastavitev ni priporočljivo "
2727 "spreminjati."
2728
2729 #: src/libvlc.h:801
2730 msgid "Memory copy module"
2731 msgstr "Enota kopiranja spomina"
2732
2733 #: src/libvlc.h:803
2734 msgid ""
2735 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2736 "select the fastest one supported by your hardware."
2737 msgstr ""
2738 "Izberete lahko katero enoto kopiranja spomina želite uporabiti. Privzeto "
2739 "predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi strojni "
2740 "opremi."
2741
2742 #: src/libvlc.h:806
2743 msgid "Access module"
2744 msgstr "Enota dostopa"
2745
2746 #: src/libvlc.h:808
2747 msgid ""
2748 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2749 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2750 "option unless you really know what you are doing."
2751 msgstr ""
2752 "Nastavitev omogoča določitev enote dostopa. Uporabite jo lahko, če pravilna "
2753 "enota ni samodejno zaznana. Z nastavitvijo je potrebno ravnati previdno.."
2754
2755 #: src/libvlc.h:812
2756 msgid "Access filter module"
2757 msgstr "Enota filtriranja dostopa"
2758
2759 #: src/libvlc.h:814
2760 msgid ""
2761 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
2762 "used for instance for timeshifting."
2763 msgstr ""
2764 "Filtri dostopa spreminjajo pretok, ki se predvaja. Nastavitev je uporabna "
2765 "pri časovnem zamiku."
2766
2767 #: src/libvlc.h:817
2768 msgid "Demux module"
2769 msgstr "Enota razvijanja"
2770
2771 #: src/libvlc.h:819
2772 msgid ""
2773 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
2774 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
2775 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
2776 "you really know what you are doing."
2777 msgstr ""
2778 "Delitelji se uporabljajo pri ločevanju \"elementarnih\" pretokov (primer: "
2779 "zvok in slika). Uporabite ga lahko, če primerni razvijalec ni samodejno "
2780 "zaznan. Nastavitve ni priporočljivo določiti globalno."
2781
2782 #: src/libvlc.h:824
2783 msgid "Allow real-time priority"
2784 msgstr "Dovoli prednost trenutnega predvajanja"
2785
2786 #: src/libvlc.h:826
2787 msgid ""
2788 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
2789 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
2790 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
2791 "only activate this if you know what you're doing."
2792 msgstr ""
2793 "Zaganjanje predvajalnika VLC v trenutnem času, omogoča bolj natančno boljši "
2794 "izkoristek delovanja, še posebej pri pretakanju vsebine. V primeru, da "
2795 "nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
2796 "stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
2797
2798 #: src/libvlc.h:832
2799 msgid "Adjust VLC priority"
2800 msgstr "Prilagodi VLC prednosti"
2801
2802 #: src/libvlc.h:834
2803 msgid ""
2804 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
2805 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
2806 "VLC instances."
2807 msgstr ""
2808 "Možnost doda odmik (pozitiven ali negativen) prednosti predvajalnika VLC. "
2809 "Nastavitev lahko uporabite pri nastavljanju prednostnega izvajanja med "
2810 "drugimi programi ali med vmesniki predvajalnika."
2811
2812 #: src/libvlc.h:838
2813 msgid "Minimize number of threads"
2814 msgstr "Zmanjšaj število niti"
2815
2816 #: src/libvlc.h:840
2817 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
2818 msgstr "Določitev zmanjšanja števila niti potrebnih za zagon predvajalnika."
2819
2820 #: src/libvlc.h:842
2821 msgid "Modules search path"
2822 msgstr "Pot iskanja enot"
2823
2824 #: src/libvlc.h:844
2825 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
2826 msgstr "Dodatne poti, kjer predvajalnik VLC išče enote."
2827
2828 #: src/libvlc.h:846
2829 msgid "VLM configuration file"
2830 msgstr "Nastavitvena datoteka VLM"
2831
2832 #: src/libvlc.h:848
2833 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
2834 msgstr "Nastavitvena datoteka, ki bo uporabljena pri zagonu VLM."
2835
2836 #: src/libvlc.h:850
2837 msgid "Use a plugins cache"
2838 msgstr "Uporabi predpomnilnik vključkov."
2839
2840 #: src/libvlc.h:852
2841 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
2842 msgstr ""
2843 "Uporaba predpomnilnika vključkov močno skrajša zagonski čas predvajalnika."
2844
2845 #: src/libvlc.h:854
2846 msgid "Collect statistics"
2847 msgstr "Zberi statistiko"
2848
2849 #: src/libvlc.h:856
2850 msgid "Collect miscellaneous statistics."
2851 msgstr "Izbor in prikaz različnih statističnih vrednosti."
2852
2853 #: src/libvlc.h:858
2854 msgid "Run as daemon process"
2855 msgstr "Zagon kot demonski proces"
2856
2857 #: src/libvlc.h:860
2858 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
2859 msgstr "Omogoča zagon predvajalnika kot demonski proces v ozadju."
2860
2861 #: src/libvlc.h:862
2862 msgid "Write process id to file"
2863 msgstr "Zapiši procesni ID v datoteko"
2864
2865 #: src/libvlc.h:864
2866 msgid "Writes process id into specified file."
2867 msgstr "Zapis procesnega ID v določeno datoteko."
2868
2869 #: src/libvlc.h:866
2870 msgid "Log to file"
2871 msgstr "Zabeleži v datoteko"
2872
2873 #: src/libvlc.h:868
2874 msgid "Log all VLC messages to a text file."
2875 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v datoteko."
2876
2877 #: src/libvlc.h:870
2878 msgid "Log to syslog"
2879 msgstr "Zabeleži v syslog"
2880
2881 #: src/libvlc.h:872
2882 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
2883 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v syslog (UNIX sistemi)."
2884
2885 #: src/libvlc.h:874
2886 msgid "Allow only one running instance"
2887 msgstr "Dovoli samo en sočasen zagon."
2888
2889 #: src/libvlc.h:876
2890 msgid ""
2891 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
2892 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
2893 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
2894 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
2895 "running instance or enqueue it."
2896 msgstr ""
2897 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
2898 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
2899 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
2900 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto.."
2901
2902 #: src/libvlc.h:882
2903 msgid "VLC is started from file association"
2904 msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave"
2905
2906 #: src/libvlc.h:884
2907 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
2908 msgstr ""
2909 "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave, kot jo določa sistem."
2910
2911 #: src/libvlc.h:887
2912 msgid "One instance when started from file"
2913 msgstr "En sočasen zagon izvajanje pri zagonu preko datotečnih povezav"
2914
2915 #: src/libvlc.h:889
2916 msgid "Allow only one running instance when started from file."
2917 msgstr "Dovoli en sočasen zagon ob zagonu predvajalnika preko datoteke."
2918
2919 #: src/libvlc.h:891
2920 msgid "Increase the priority of the process"
2921 msgstr "Povečaj prednost procesa"
2922
2923 #: src/libvlc.h:893
2924 msgid ""
2925 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
2926 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
2927 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
2928 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
2929 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
2930 "machine."
2931 msgstr ""
2932 "Povečanje prednosti procesa bo najverjetneje izboljšalo predvajanje, saj "
2933 "dovoli predvajalniku nemoteno delovanje ob delovanju dugih programov, ki "
2934 "prav tako prevzemajo procesorski čas. Bodite pozorni, da lahko v posebnih "
2935 "primerih (napake) VLC prevzame ves procesorski čas in s tem neodzivnost "
2936 "sistema."
2937
2938 #: src/libvlc.h:900
2939 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
2940 msgstr "Hitro zvijanje na NT/2K/XP (samo za programerje)"
2941
2942 #: src/libvlc.h:902
2943 msgid ""
2944 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
2945 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
2946 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
2947 msgstr ""
2948 "Na sistemih NT/2K/XP uporabljamo počasno zvijanje s čimer lahko pravilno "
2949 "vključimo pogojne spremenljivke. Uporabite lahko tudi hitrejše Win9x "
2950 "zvijanje, kar pa lahko vodi v probleme.."
2951
2952 #: src/libvlc.h:907
2953 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
2954 msgstr "Pogojne spremenljivke za Win9x (samo za programerje)"
2955
2956 #: src/libvlc.h:910
2957 msgid ""
2958 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
2959 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
2960 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
2961 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
2962 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
2963 msgstr ""
2964 "Na sistemih Windows 9x/Me lahko uporabite hitre, vendar nepravilne pogojne "
2965 "spremenljivke. Lahko pa uporabite tudi druge počasnejše načine, ki so bolj "
2966 "natančni. Izbirate lahko med načinom 0 (hiter in nepravilen), 1 (privzeto) "
2967 "in 2 (počasen in pravilen)."
2968
2969 #: src/libvlc.h:919
2970 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
2971 msgstr "Uvrsti predmete v predvajalno listo v načinu enega sočasnega zagona."
2972
2973 #: src/libvlc.h:921
2974 msgid ""
2975 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
2976 "playing current item."
2977 msgstr ""
2978 "Ob uporabi samo enega sočasnega zagona predvajalnika, uvrsti predmete na "
2979 "predvajalno listo in nadaljuj s predvajanjem trenutnega predmeta."
2980
2981 #: src/libvlc.h:930
2982 msgid ""
2983 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
2984 "overridden in the playlist dialog box."
2985 msgstr ""
2986 "MOžnosti določajo obnašanje predvajalne liste. Nekatere lahko spreminjate "
2987 "tudi v oknu predvajalne liste."
2988
2989 #: src/libvlc.h:933
2990 msgid "Automatically preparse files"
2991 msgstr "Samodejna predhodna razčlenitev datotek"
2992
2993 #: src/libvlc.h:935
2994 msgid ""
2995 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
2996 "metadata)."
2997 msgstr ""
2998 "Samodejna predhodna razčlenitev datotek dodanih na predvajalno listo "
2999 "(takojšnje pridobivanje metapodatkov)."
3000
3001 #: src/libvlc.h:938
3002 msgid "Album art policy"
3003 msgstr "Album art primernost"
3004
3005 #: src/libvlc.h:940
3006 msgid "Choose when to download and cache album art."
3007 msgstr "Izberite čas prenašanja in predpomnjenja album art učinka."
3008
3009 #: src/libvlc.h:947
3010 msgid "Never download"
3011 msgstr "Nikoli ne prenašaj"
3012
3013 #: src/libvlc.h:947
3014 msgid "Download when asked"
3015 msgstr "Prenesi ob zahtevi"
3016
3017 #: src/libvlc.h:948
3018 msgid "Download when track starts playing"
3019 msgstr "Prenos ob predvajanju"
3020
3021 #: src/libvlc.h:949
3022 msgid "Download everything ASAP"
3023 msgstr "Takojšnji prenos"
3024
3025 #: src/libvlc.h:951
3026 msgid "Services discovery modules"
3027 msgstr "Enote odkrivanja storitev"
3028
3029 #: src/libvlc.h:953
3030 msgid ""
3031 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3032 "Typical values are sap, hal, ..."
3033 msgstr ""
3034 "Določa nalaganje enot odkrivanja storitev, ločenih s podpičji. Značilne "
3035 "vrednosti so sap, hal, ..."
3036
3037 #: src/libvlc.h:956
3038 msgid "Play files randomly forever"
3039 msgstr "Neprestano naključno predvajanje datotek"
3040
3041 #: src/libvlc.h:958
3042 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3043 msgstr ""
3044 "Predvajalnik VLC bo do prekinitve neprestano naključno predvajal datoteke."
3045
3046 #: src/libvlc.h:960
3047 msgid "Repeat all"
3048 msgstr "Ponovi vse"
3049
3050 #: src/libvlc.h:962
3051 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3052 msgstr "VLC bo neprestano predvajal izbor s predvajalne liste."
3053
3054 #: src/libvlc.h:964
3055 msgid "Repeat current item"
3056 msgstr "Ponovi trenutni predmet"
3057
3058 #: src/libvlc.h:966
3059 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3060 msgstr "VLC bo neprestano predvajal trenutni izbor."
3061
3062 #: src/libvlc.h:968
3063 msgid "Play and stop"
3064 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3065
3066 #: src/libvlc.h:970
3067 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3068 msgstr "Zaustavi predvajanje po vsakem predvajanem predmetu."
3069
3070 #: src/libvlc.h:972
3071 msgid "Play and exit"
3072 msgstr "Predvajaj iz napusti program"
3073
3074 #: src/libvlc.h:974
3075 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3076 msgstr "Program bo izključen, ko se predvajanje konča."
3077
3078 #: src/libvlc.h:976
3079 msgid "Use media library"
3080 msgstr "Uporabi media knjižnico"
3081
3082 #: src/libvlc.h:978
3083 msgid ""
3084 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3085 "VLC."
3086 msgstr ""
3087 "Medijska knjižnica je samodejno shranjena in naložena ob zagonu "
3088 "predvajalnika."
3089
3090 #: src/libvlc.h:981
3091 msgid "Use playlist tree"
3092 msgstr "Uporabi strukturo liste"
3093
3094 #: src/libvlc.h:983
3095 msgid ""
3096 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3097 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3098 "needed."
3099 msgstr ""
3100 "Uporabi drevesno strukturo liste za ločevanje zvrsti v mapah. Vrednost "
3101 "\"Privzeto\" določa uporabo drevesne strukture po potrebi."
3102
3103 #: src/libvlc.h:987
3104 msgid "Always"
3105 msgstr "Vedno"
3106
3107 #: src/libvlc.h:987
3108 msgid "Never"
3109 msgstr "Nikoli"
3110
3111 #: src/libvlc.h:996
3112 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3113 msgstr ""
3114 "Nastavitve predstavljajo splošna določila tipkovnih povezav imenovanih "
3115 "\"hitre tipke\"."
3116
3117 #: src/libvlc.h:999 src/video_output/vout_intf.c:411
3118 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/applescript.m:126
3119 #: modules/gui/macosx/controls.m:436 modules/gui/macosx/controls.m:859
3120 #: modules/gui/macosx/controls.m:889 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:44
3121 #: modules/gui/macosx/intf.m:498 modules/gui/macosx/intf.m:574
3122 #: modules/gui/macosx/intf.m:630
3123 msgid "Fullscreen"
3124 msgstr "Celozaslonski način"
3125
3126 #: src/libvlc.h:1000
3127 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3128 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
3129
3130 #: src/libvlc.h:1001 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:82
3131 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1504
3132 msgid "Play/Pause"
3133 msgstr "Predvajanje/Pavza"
3134
3135 #: src/libvlc.h:1002
3136 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3137 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo pavze predvajanja."
3138
3139 #: src/libvlc.h:1003
3140 msgid "Pause only"
3141 msgstr "Samo pavza"
3142
3143 #: src/libvlc.h:1004
3144 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3145 msgstr "Izbor hitre tipke za pavzo predvajanja."
3146
3147 #: src/libvlc.h:1005
3148 msgid "Play only"
3149 msgstr "Samo predvajaj"
3150
3151 #: src/libvlc.h:1006
3152 msgid "Select the hotkey to use to play."
3153 msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
3154
3155 #: src/libvlc.h:1007 modules/control/hotkeys.c:620
3156 #: modules/gui/macosx/controls.m:792 modules/gui/macosx/intf.m:539
3157 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:695
3158 msgid "Faster"
3159 msgstr "Hitreje"
3160
3161 #: src/libvlc.h:1008
3162 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3163 msgstr "Izbor hitre tipke za hitro predvajanje."
3164
3165 #: src/libvlc.h:1009 modules/control/hotkeys.c:626
3166 #: modules/gui/macosx/controls.m:793 modules/gui/macosx/intf.m:540
3167 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:694
3168 msgid "Slower"
3169 msgstr "Počasneje"
3170
3171 #: src/libvlc.h:1010
3172 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3173 msgstr "Izbor hitre tipke za počasno predvajanje."
3174
3175 #: src/libvlc.h:1011 modules/control/hotkeys.c:603
3176 #: modules/gui/macosx/controls.m:813 modules/gui/macosx/intf.m:497
3177 #: modules/gui/macosx/intf.m:542 modules/gui/macosx/intf.m:618
3178 #: modules/gui/macosx/intf.m:626 modules/gui/macosx/wizard.m:313
3179 #: modules/gui/macosx/wizard.m:364 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
3180 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:693
3181 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1509
3182 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3183 msgid "Next"
3184 msgstr "Naslednji"
3185
3186 #: src/libvlc.h:1012
3187 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3188 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na naslednji predmet na predvajalni listi."
3189
3190 #: src/libvlc.h:1013 modules/control/hotkeys.c:609
3191 #: modules/gui/macosx/controls.m:812 modules/gui/macosx/intf.m:492
3192 #: modules/gui/macosx/intf.m:541 modules/gui/macosx/intf.m:619
3193 #: modules/gui/macosx/intf.m:625 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:692
3194 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1508
3195 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3196 msgid "Previous"
3197 msgstr "Predhodni"
3198
3199 #: src/libvlc.h:1014
3200 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3201 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na predhodni predmet na predvajalni listi."
3202
3203 #: src/libvlc.h:1015 modules/gui/macosx/controls.m:804
3204 #: modules/gui/macosx/intf.m:495 modules/gui/macosx/intf.m:538
3205 #: modules/gui/macosx/intf.m:617 modules/gui/macosx/intf.m:624
3206 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3207 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:87
3208 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:676
3209 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
3210 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1510
3211 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
3212 msgid "Stop"
3213 msgstr "Ustavi"
3214
3215 #: src/libvlc.h:1016
3216 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3217 msgstr "Izbor hitre tipke za prekinitev predvajanja."
3218
3219 #: src/libvlc.h:1017 modules/gui/macosx/bookmarks.m:101
3220 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:110 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:46
3221 #: modules/gui/macosx/intf.m:500 modules/video_filter/marq.c:147
3222 #: modules/video_filter/rss.c:176
3223 msgid "Position"
3224 msgstr "Položaj"
3225
3226 #: src/libvlc.h:1018
3227 msgid "Select the hotkey to display the position."
3228 msgstr "Izbor hitre tipke za prikaz položaja."
3229
3230 #: src/libvlc.h:1020
3231 msgid "Very short backwards jump"
3232 msgstr "Zelo kratek skok nazaj"
3233
3234 #: src/libvlc.h:1022
3235 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3236 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok nazaj."
3237
3238 #: src/libvlc.h:1023
3239 msgid "Short backwards jump"
3240 msgstr "Kratek skok naprej"
3241
3242 #: src/libvlc.h:1025
3243 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3244 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok nazaj."
3245
3246 #: src/libvlc.h:1026
3247 msgid "Medium backwards jump"
3248 msgstr "Srednje dolg skok nazaj."
3249
3250 #: src/libvlc.h:1028
3251 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3252 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok nazaj."
3253
3254 #: src/libvlc.h:1029
3255 msgid "Long backwards jump"
3256 msgstr "Dolg skok nazaj"
3257
3258 #: src/libvlc.h:1031
3259 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3260 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok nazaj."
3261
3262 #: src/libvlc.h:1033
3263 msgid "Very short forward jump"
3264 msgstr "Zelo kratek skok naprej"
3265
3266 #: src/libvlc.h:1035
3267 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3268 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok naprej."
3269
3270 #: src/libvlc.h:1036
3271 msgid "Short forward jump"
3272 msgstr "Kratek skok naprej"
3273
3274 #: src/libvlc.h:1038
3275 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3276 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok naprej."
3277
3278 #: src/libvlc.h:1039
3279 msgid "Medium forward jump"
3280 msgstr "Srednje dolg skok naprej"
3281
3282 #: src/libvlc.h:1041
3283 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3284 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok naprej."
3285
3286 #: src/libvlc.h:1042
3287 msgid "Long forward jump"
3288 msgstr "Dolg skok naprej"
3289
3290 #: src/libvlc.h:1044
3291 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3292 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok naprej."
3293
3294 #: src/libvlc.h:1046
3295 msgid "Very short jump length"
3296 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka"
3297
3298 #: src/libvlc.h:1047
3299 msgid "Very short jump length, in seconds."
3300 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka v sekundah."
3301
3302 #: src/libvlc.h:1048
3303 msgid "Short jump length"
3304 msgstr "Dolžina kratkega skoka"
3305
3306 #: src/libvlc.h:1049
3307 msgid "Short jump length, in seconds."
3308 msgstr "Dolžina kratkega skoka v sekundah."
3309
3310 #: src/libvlc.h:1050
3311 msgid "Medium jump length"
3312 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka"
3313
3314 #: src/libvlc.h:1051
3315 msgid "Medium jump length, in seconds."
3316 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka v sekundah."
3317
3318 #: src/libvlc.h:1052
3319 msgid "Long jump length"
3320 msgstr "Dolžina dolgega skoka"
3321
3322 #: src/libvlc.h:1053
3323 msgid "Long jump length, in seconds."
3324 msgstr "Dolžina dolgega skoka v sekundah."
3325
3326 #: src/libvlc.h:1055 modules/control/hotkeys.c:243
3327 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
3328 msgid "Quit"
3329 msgstr "Izhod"
3330
3331 #: src/libvlc.h:1056
3332 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3333 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz programa."
3334
3335 #: src/libvlc.h:1057
3336 msgid "Navigate up"
3337 msgstr "Skok navzgor"
3338
3339 #: src/libvlc.h:1058
3340 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3341 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzgor v DVD menujih."
3342
3343 #: src/libvlc.h:1059
3344 msgid "Navigate down"
3345 msgstr "Skok navzdol"
3346
3347 #: src/libvlc.h:1060
3348 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3349 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzdol v DVD menujih."
3350
3351 #: src/libvlc.h:1061
3352 msgid "Navigate left"
3353 msgstr "Skok levo"
3354
3355 #: src/libvlc.h:1062
3356 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3357 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire levo v DVD menujih."
3358
3359 #: src/libvlc.h:1063
3360 msgid "Navigate right"
3361 msgstr "Skok desno"
3362
3363 #: src/libvlc.h:1064
3364 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3365 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire desno v DVD menujih."
3366
3367 #: src/libvlc.h:1065
3368 msgid "Activate"
3369 msgstr "Izbor"
3370
3371 #: src/libvlc.h:1066
3372 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3373 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izbor povezave v DVD menujih."
3374
3375 #: src/libvlc.h:1067
3376 msgid "Go to the DVD menu"
3377 msgstr "Pojdi na DVD menu"
3378
3379 #: src/libvlc.h:1068
3380 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3381 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na glavni DVD menu."
3382
3383 #: src/libvlc.h:1069
3384 msgid "Select previous DVD title"
3385 msgstr "Skok na predhodni DVD naslov"
3386
3387 #: src/libvlc.h:1070
3388 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3389 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodni DVD naslov."
3390
3391 #: src/libvlc.h:1071
3392 msgid "Select next DVD title"
3393 msgstr "Skok na naslednji DVD naslov"
3394
3395 #: src/libvlc.h:1072
3396 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3397 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednji DVD naslov."
3398
3399 #: src/libvlc.h:1073
3400 msgid "Select prev DVD chapter"
3401 msgstr "Skok na predhodno DVD poglavje"
3402
3403 #: src/libvlc.h:1074
3404 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3405 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodno DVD poglavje."
3406
3407 #: src/libvlc.h:1075
3408 msgid "Select next DVD chapter"
3409 msgstr "Skok na naslednje DVD poglavje"
3410
3411 #: src/libvlc.h:1076
3412 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3413 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednje DVD poglavje."
3414
3415 #: src/libvlc.h:1077
3416 msgid "Volume up"
3417 msgstr "Povečaj glasnost"
3418
3419 #: src/libvlc.h:1078
3420 msgid "Select the key to increase audio volume."
3421 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje glasnosti."
3422
3423 #: src/libvlc.h:1079
3424 msgid "Volume down"
3425 msgstr "Zmanjšaj glasnost"
3426
3427 #: src/libvlc.h:1080
3428 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3429 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje glasnosti."
3430
3431 #: src/libvlc.h:1081 modules/gui/macosx/controls.m:849
3432 #: modules/gui/macosx/intf.m:559 modules/gui/macosx/intf.m:620
3433 #: modules/gui/macosx/intf.m:629
3434 msgid "Mute"
3435 msgstr "Brez zvoka"
3436
3437 #: src/libvlc.h:1082
3438 msgid "Select the key to mute audio."
3439 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izklop zvoka."
3440
3441 #: src/libvlc.h:1083
3442 msgid "Subtitle delay up"
3443 msgstr "Zamik podnapisov naprej"
3444
3445 #: src/libvlc.h:1084
3446 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3447 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje zamika podnapisov."
3448
3449 #: src/libvlc.h:1085
3450 msgid "Subtitle delay down"
3451 msgstr "Zamik podnapisov nazaj"
3452
3453 #: src/libvlc.h:1086
3454 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3455 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje zamika podnapisov."
3456
3457 #: src/libvlc.h:1087
3458 msgid "Audio delay up"
3459 msgstr "Zamik zvoka naprej"
3460
3461 #: src/libvlc.h:1088
3462 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3463 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka naprej."
3464
3465 #: src/libvlc.h:1089
3466 msgid "Audio delay down"
3467 msgstr "Zamik zvoka nazaj"
3468
3469 #: src/libvlc.h:1090
3470 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3471 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka nazaj."
3472
3473 #: src/libvlc.h:1091
3474 msgid "Play playlist bookmark 1"
3475 msgstr "Predvajalna lista 1"
3476
3477 #: src/libvlc.h:1092
3478 msgid "Play playlist bookmark 2"
3479 msgstr "Predvajalna lista 2"
3480
3481 #: src/libvlc.h:1093
3482 msgid "Play playlist bookmark 3"
3483 msgstr "Predvajalna lista 3"
3484
3485 #: src/libvlc.h:1094
3486 msgid "Play playlist bookmark 4"
3487 msgstr "Predvajalna lista 4"
3488
3489 #: src/libvlc.h:1095
3490 msgid "Play playlist bookmark 5"
3491 msgstr "Predvajalna lista 5"
3492
3493 #: src/libvlc.h:1096
3494 msgid "Play playlist bookmark 6"
3495 msgstr "Predvajalna lista 6"
3496
3497 #: src/libvlc.h:1097
3498 msgid "Play playlist bookmark 7"
3499 msgstr "Predvajalna lista 7"
3500
3501 #: src/libvlc.h:1098
3502 msgid "Play playlist bookmark 8"
3503 msgstr "Predvajalna lista 8"
3504
3505 #: src/libvlc.h:1099
3506 msgid "Play playlist bookmark 9"
3507 msgstr "Predvajalna lista 9"
3508
3509 #: src/libvlc.h:1100
3510 msgid "Play playlist bookmark 10"
3511 msgstr "Predvajalna lista 10"
3512
3513 #: src/libvlc.h:1101
3514 msgid "Select the key to play this bookmark."
3515 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za predvajanje zaznamka."
3516
3517 #: src/libvlc.h:1102
3518 msgid "Set playlist bookmark 1"
3519 msgstr "Predvajanje zaznamka 1"
3520
3521 #: src/libvlc.h:1103
3522 msgid "Set playlist bookmark 2"
3523 msgstr "Predvajanje zaznamka 2"
3524
3525 #: src/libvlc.h:1104
3526 msgid "Set playlist bookmark 3"
3527 msgstr "Predvajanje zaznamka 3"
3528
3529 #: src/libvlc.h:1105
3530 msgid "Set playlist bookmark 4"
3531 msgstr "Predvajanje zaznamka 4"
3532
3533 #: src/libvlc.h:1106
3534 msgid "Set playlist bookmark 5"
3535 msgstr "Predvajanje zaznamka 5"
3536
3537 #: src/libvlc.h:1107
3538 msgid "Set playlist bookmark 6"
3539 msgstr "Predvajanje zaznamka 6"
3540
3541 #: src/libvlc.h:1108
3542 msgid "Set playlist bookmark 7"
3543 msgstr "Predvajanje zaznamka 7"
3544
3545 #: src/libvlc.h:1109
3546 msgid "Set playlist bookmark 8"
3547 msgstr "Predvajanje zaznamka 8"
3548
3549 #: src/libvlc.h:1110
3550 msgid "Set playlist bookmark 9"
3551 msgstr "Predvajanje zaznamka 9"
3552
3553 #: src/libvlc.h:1111
3554 msgid "Set playlist bookmark 10"
3555 msgstr "Predvajanje zaznamka 10"
3556
3557 #: src/libvlc.h:1112
3558 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3559 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za izbor zaznamka."
3560
3561 #: src/libvlc.h:1114 modules/control/hotkeys.c:84
3562 msgid "Playlist bookmark 1"
3563 msgstr "Predvajanje zaznamka 1"
3564
3565 #: src/libvlc.h:1115 modules/control/hotkeys.c:85
3566 msgid "Playlist bookmark 2"
3567 msgstr "Predvajanje zaznamka 2"
3568
3569 #: src/libvlc.h:1116 modules/control/hotkeys.c:86
3570 msgid "Playlist bookmark 3"
3571 msgstr "Predvajanje zaznamka 3"
3572
3573 #: src/libvlc.h:1117 modules/control/hotkeys.c:87
3574 msgid "Playlist bookmark 4"
3575 msgstr "Predvajanje zaznamka 4"
3576
3577 #: src/libvlc.h:1118 modules/control/hotkeys.c:88
3578 msgid "Playlist bookmark 5"
3579 msgstr "Predvajanje zaznamka 5"
3580
3581 #: src/libvlc.h:1119 modules/control/hotkeys.c:89
3582 msgid "Playlist bookmark 6"
3583 msgstr "Predvajanje zaznamka 6"
3584
3585 #: src/libvlc.h:1120 modules/control/hotkeys.c:90
3586 msgid "Playlist bookmark 7"
3587 msgstr "Predvajanje zaznamka 7"
3588
3589 #: src/libvlc.h:1121 modules/control/hotkeys.c:91
3590 msgid "Playlist bookmark 8"
3591 msgstr "Predvajanje zaznamka 8"
3592
3593 #: src/libvlc.h:1122 modules/control/hotkeys.c:92
3594 msgid "Playlist bookmark 9"
3595 msgstr "Predvajanje zaznamka 9"
3596
3597 #: src/libvlc.h:1123 modules/control/hotkeys.c:93
3598 msgid "Playlist bookmark 10"
3599 msgstr "Predvajanje zaznamka 10"
3600
3601 #: src/libvlc.h:1125
3602 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3603 msgstr "Možnost dovoli, da nastavite zaznamke predvajalne liste."
3604
3605 #: src/libvlc.h:1127
3606 msgid "Go back in browsing history"
3607 msgstr "Brskanje nazaj po zgodovini"
3608
3609 #: src/libvlc.h:1128
3610 msgid ""
3611 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3612 "history."
3613 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje nazaj po zgodovini."
3614
3615 #: src/libvlc.h:1129
3616 msgid "Go forward in browsing history"
3617 msgstr "Brskanje naprej po zgodovini"
3618
3619 #: src/libvlc.h:1130
3620 msgid ""
3621 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3622 "history."
3623 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje naprej po zgodovini."
3624
3625 #: src/libvlc.h:1132
3626 msgid "Cycle audio track"
3627 msgstr "Kroži med sledmi zvoka"
3628
3629 #: src/libvlc.h:1133
3630 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3631 msgstr "Kroži med sledmi zvoka, ki so na razpolago (jeziki)."
3632
3633 #: src/libvlc.h:1134
3634 msgid "Cycle subtitle track"
3635 msgstr "Kroži med ponapisi"
3636
3637 #: src/libvlc.h:1135
3638 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3639 msgstr "Kroži med podnapisi, ki so na razpolago."
3640
3641 #: src/libvlc.h:1136
3642 msgid "Cycle source aspect ratio"
3643 msgstr "Kroži izvorno razmerje velikosti"
3644
3645 #: src/libvlc.h:1137
3646 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3647 msgstr "Kroži med izvornimi razmerji velikosti določene na listi razmerij."
3648
3649 #: src/libvlc.h:1138
3650 msgid "Cycle video crop"
3651 msgstr "Kroženje obrezovanja slike"
3652
3653 #: src/libvlc.h:1139
3654 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3655 msgstr "Kroženje med načini obrezovanja slike."
3656
3657 #: src/libvlc.h:1140
3658 msgid "Cycle deinterlace modes"
3659 msgstr "Kroženje načinov razpletanja"
3660
3661 #: src/libvlc.h:1141
3662 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3663 msgstr "Kroženje med načini razpletanja"
3664
3665 #: src/libvlc.h:1142
3666 msgid "Show interface"
3667 msgstr "Pokaži vmesnik"
3668
3669 #: src/libvlc.h:1143
3670 msgid "Raise the interface above all other windows."
3671 msgstr "Dvigni vmesnik nad vsa ostala okna."
3672
3673 #: src/libvlc.h:1144
3674 msgid "Hide interface"
3675 msgstr "Skrij vmesnik"
3676
3677 #: src/libvlc.h:1145
3678 msgid "Lower the interface below all other windows."
3679 msgstr "Spusti vmesnik pod vsa ostala okna."
3680
3681 #: src/libvlc.h:1146
3682 msgid "Take video snapshot"
3683 msgstr "Zajemanje slike"
3684
3685 #: src/libvlc.h:1147
3686 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3687 msgstr "Zajemanje slike in shranjevanje datotek na disk."
3688
3689 #: src/libvlc.h:1149 modules/access_filter/record.c:54
3690 #: modules/access_filter/record.c:55
3691 msgid "Record"
3692 msgstr "Snemanje"
3693
3694 #: src/libvlc.h:1150
3695 msgid "Record access filter start/stop."
3696 msgstr "Filter snemanja začetek/zaustavitev."
3697
3698 #: src/libvlc.h:1152 src/libvlc.h:1153 src/video_output/vout_intf.c:214
3699 msgid "Zoom"
3700 msgstr "Povečava"
3701
3702 #: src/libvlc.h:1155 src/libvlc.h:1156
3703 msgid "Un-Zoom"
3704 msgstr "Pomanjševanje"
3705
3706 #: src/libvlc.h:1158 src/libvlc.h:1159
3707 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
3708 msgstr "Obreži eno vrsto točk z vrha slike"
3709
3710 #: src/libvlc.h:1160 src/libvlc.h:1161
3711 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
3712 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na vrhu slike"
3713
3714 #: src/libvlc.h:1163 src/libvlc.h:1164
3715 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
3716 msgstr "Obreži eno vrsto točk z leve strani slike"
3717
3718 #: src/libvlc.h:1165 src/libvlc.h:1166
3719 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
3720 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na levi strani slike"
3721
3722 #: src/libvlc.h:1168 src/libvlc.h:1169
3723 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
3724 msgstr "Obreži eno vrsto točk z dna slike"
3725
3726 #: src/libvlc.h:1170 src/libvlc.h:1171
3727 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
3728 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na dno slike"
3729
3730 #: src/libvlc.h:1173 src/libvlc.h:1174
3731 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
3732 msgstr "Obreži eno vrsto točk z desne strani slike"
3733
3734 #: src/libvlc.h:1175 src/libvlc.h:1176
3735 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
3736 msgstr "Prilepi eno vrsto točk z desne strani slike"
3737
3738 #: src/libvlc.h:1180
3739 #, c-format
3740 msgid ""
3741 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
3742 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
3743 "in the playlist.\n"
3744 "The first item specified will be played first.\n"
3745 "\n"
3746 "Options-styles:\n"
3747 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
3748 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3749 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
3750 "            and that overrides previous settings.\n"
3751 "\n"
3752 "Stream MRL syntax:\n"
3753 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3754 "option=value ...]\n"
3755 "\n"
3756 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3757 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3758 "\n"
3759 "URL syntax:\n"
3760 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3761 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3762 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3763 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3764 "  screen://                      Screen capture\n"
3765 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3766 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3767 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3768 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3769 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3770 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3771 "certain time\n"
3772 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3773 msgstr ""
3774 "Uporaba: %s [možnost] [pretok] ...\n"
3775 "Določite lahko več pretokov v ukazni vrstici. Uvrščeni bodo na predvajalno "
3776 "listo.\n"
3777 "Prvo izbrani predmet bo predvajan prvi.\n"
3778 "\n"
3779 "Možnosti-stili:\n"
3780 "  --option  Splošna možnost določena za celotno sejo.\n"
3781 "   -option  Enoznakovna različica splošne možnosti.\n"
3782 "   :option  Možnost samo za pretok neposredno pred možnostjo\n"
3783 "            in prevzame prejšnje nastavitve.\n"
3784 "\n"
3785 "Skladnja pretoka MRL:\n"
3786 "  [[dostop][/razvijanje]://]URL[@[naslov][:poglavje][-[naslov][:poglavje]]] "
3787 "[:možnost=vrednost ...]\n"
3788 "\n"
3789 "  Veliko splošnih možnosti je primernih tudi za MRL možnosti.\n"
3790 "  Pari :možnost=določeni so lahko pari vrednosti.\n"
3791 "\n"
3792 "URL skladnja:\n"
3793 "  [file://]filename              Medijska datoteka\n"
3794 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3795 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3796 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3797 "  screen://                      Zajem zaslona\n"
3798 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD naprava\n"
3799 "  [vcd://][device]               VCD naprava\n"
3800 "  [cdda://][device]              Zvočna CD naprava\n"
3801 "  udp:[[<izvorni naslov>]@[<naslov vezave>][:<vrata vezave>]]\n"
3802 "                                 UDP pretok poslan preko pretočnega "
3803 "strežnika\n"
3804 "  vlc:pause:<seconds>            Zaustavitev predvajanja za določen čas\n"
3805 "  vlc:quit                       Izhod iz programa\n"
3806
3807 #: src/libvlc.h:1292 src/video_output/vout_intf.c:423
3808 #: modules/gui/macosx/controls.m:421 modules/gui/macosx/controls.m:858
3809 #: modules/gui/macosx/intf.m:576 modules/gui/macosx/intf.m:631
3810 #: modules/video_output/snapshot.c:76
3811 msgid "Snapshot"
3812 msgstr "Zajem slike"
3813
3814 #: src/libvlc.h:1305
3815 msgid "Window properties"
3816 msgstr "Lastnosti oken"
3817
3818 #: src/libvlc.h:1348
3819 msgid "Subpictures"
3820 msgstr "Nalepke"
3821
3822 #: src/libvlc.h:1355 modules/codec/subsdec.c:144 modules/demux/subtitle.c:66
3823 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
3824 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:201 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:845
3825 msgid "Subtitles"
3826 msgstr "Podnapisi"
3827
3828 #: src/libvlc.h:1372 modules/stream_out/transcode.c:151
3829 msgid "Overlays"
3830 msgstr "Prekrivanja"
3831
3832 #: src/libvlc.h:1380
3833 msgid "France"
3834 msgstr "France"
3835
3836 #: src/libvlc.h:1382
3837 msgid "Track settings"
3838 msgstr "Nastavitve sledi"
3839
3840 #: src/libvlc.h:1404
3841 msgid "Playback control"
3842 msgstr "Nadzor predvajanja"
3843
3844 #: src/libvlc.h:1419
3845 msgid "Default devices"
3846 msgstr "Privzete naprave"
3847
3848 #: src/libvlc.h:1428
3849 msgid "Network settings"
3850 msgstr "Nastavitve omrežja"
3851
3852 #: src/libvlc.h:1440
3853 msgid "Socks proxy"
3854 msgstr "SOCKS namestniški strežnik"
3855
3856 #: src/libvlc.h:1449
3857 msgid "Metadata"
3858 msgstr "Metapodatki"
3859
3860 #: src/libvlc.h:1479
3861 msgid "Decoders"
3862 msgstr "Dekodirniki"
3863
3864 #: src/libvlc.h:1486 modules/access/v4l2.c:56
3865 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80 modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:100
3866 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
3867 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:378
3868 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
3869 msgid "Input"
3870 msgstr "Datoteka"
3871
3872 #: src/libvlc.h:1522 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:522
3873 msgid "VLM"
3874 msgstr "VLM"
3875
3876 #: src/libvlc.h:1553
3877 msgid "CPU"
3878 msgstr "CPE"
3879
3880 #: src/libvlc.h:1575
3881 msgid "Special modules"
3882 msgstr "Posebne enote"
3883
3884 #: src/libvlc.h:1582
3885 msgid "Plugins"
3886 msgstr "Vključki"
3887
3888 #: src/libvlc.h:1590
3889 msgid "Performance options"
3890 msgstr "Možnosti izvrševanja"
3891
3892 #: src/libvlc.h:1732
3893 msgid "Hot keys"
3894 msgstr "Tipkovne bližnjice"
3895
3896 #: src/libvlc.h:2043
3897 msgid "Jump sizes"
3898 msgstr "Velikost skokov"
3899
3900 #: src/libvlc.h:2122
3901 msgid "main program"
3902 msgstr "glavni program"
3903
3904 #: src/libvlc.h:2129
3905 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
3906 msgstr ""
3907 "izpiši pomoč predvajalnika VLC (lahko uporabite z možnostjo --advanced)"
3908
3909 #: src/libvlc.h:2131
3910 msgid ""
3911 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced)"
3912 msgstr ""
3913 "izpiši pomoč predvajalnika VLC in vseh njegovih enot (lahko uporabite z "
3914 "možnostjo --advanced)"
3915
3916 #: src/libvlc.h:2133
3917 msgid "print help for the advanced options"
3918 msgstr "izpiši pomoč predvajalnika za napredne možnosti"
3919
3920 #: src/libvlc.h:2135
3921 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
3922 msgstr "vprašaj za dodatno podrobnost pri izpisu pomoči"
3923
3924 #: src/libvlc.h:2137
3925 msgid "print a list of available modules"
3926 msgstr "izpiši enote, ki so na razpolago"
3927
3928 #: src/libvlc.h:2139
3929 msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
3930 msgstr ""
3931 "izpiši pomoč o posamezni enoti (lahko uporabite z možnostjo --advanced)"
3932
3933 #: src/libvlc.h:2141
3934 msgid "save the current command line options in the config"
3935 msgstr "shrani trenutne možnosti ukazne vrstice med nastavitve"
3936
3937 #: src/libvlc.h:2143
3938 msgid "reset the current config to the default values"
3939 msgstr "obnovi trenutne nastavitve na privzete vrednosti"
3940
3941 #: src/libvlc.h:2145
3942 msgid "use alternate config file"
3943 msgstr "uporabi drugo datoteko nastavitev"
3944
3945 #: src/libvlc.h:2147
3946 msgid "resets the current plugins cache"
3947 msgstr "počisti trenutni predpomnilnik vključkov"
3948
3949 #: src/libvlc.h:2149
3950 msgid "print version information"
3951 msgstr "izpiši podrobnosti verzije"
3952
3953 #: src/misc/configuration.c:1206
3954 msgid "boolean"
3955 msgstr "boolean"
3956
3957 #: src/misc/configuration.c:1217
3958 msgid "key"
3959 msgstr "Ključ"
3960
3961 #: src/misc/iso-639_def.h:38
3962 msgid "Afar"
3963 msgstr "afarščina"
3964
3965 #: src/misc/iso-639_def.h:39
3966 msgid "Abkhazian"
3967 msgstr "abkhajščina"
3968
3969 #: src/misc/iso-639_def.h:40
3970 msgid "Afrikaans"
3971 msgstr "afriščina"
3972
3973 #: src/misc/iso-639_def.h:41
3974 msgid "Albanian"
3975 msgstr "albanščina"
3976
3977 #: src/misc/iso-639_def.h:42
3978 msgid "Amharic"
3979 msgstr "amharščina"
3980
3981 #: src/misc/iso-639_def.h:43
3982 msgid "Arabic"
3983 msgstr "arabščina"
3984
3985 #: src/misc/iso-639_def.h:44
3986 msgid "Armenian"
3987 msgstr "armenščina"
3988
3989 #: src/misc/iso-639_def.h:45
3990 msgid "Assamese"
3991 msgstr "asamščina"
3992
3993 #: src/misc/iso-639_def.h:46
3994 msgid "Avestan"
3995 msgstr "avestanščina"
3996
3997 #: src/misc/iso-639_def.h:47
3998 msgid "Aymara"
3999 msgstr "ajmarščina"
4000