6c985e778f76ca844982a8d35d577b6f9f4689ac
[vlc.git] / po / sl.po
1 #
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: vlc 0.9.0\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2007-04-12 21:08+0100\n"
7 "PO-Revision-Date: 2007-04-06 09:37+0100\n"
8 "Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
9 "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Language: Slovenian\n"
14 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
15 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
16 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
17 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
18 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
19
20 #: include/vlc_config_cat.h:36
21 msgid "VLC preferences"
22 msgstr "Lastnosti VLC"
23
24 #: include/vlc_config_cat.h:38
25 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
26 msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."
27
28 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
29 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
30 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
31 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
32 msgid "General"
33 msgstr "Splošno"
34
35 #: include/vlc_config_cat.h:43 modules/misc/dummy/dummy.c:65
36 msgid "Interface"
37 msgstr "Vmesnik"
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:44
40 msgid "Settings for VLC's interfaces"
41 msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"
42
43 #: include/vlc_config_cat.h:46
44 msgid "General interface settings"
45 msgstr "Splošne nastavitve vmesnika"
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:48
48 msgid "Main interfaces"
49 msgstr "Glavni vmesniki"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:49
52 msgid "Settings for the main interface"
53 msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
56 msgid "Control interfaces"
57 msgstr "Nadzorni vmesniki"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:52
60 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
61 msgstr "Nastavitve nadzornih vmesnikov predvajalnika VLC"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
64 msgid "Hotkeys settings"
65 msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1778
68 #: src/libvlc-module.c:1260 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
69 #: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:588
70 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
71 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
72 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
73 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
74 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
75 msgid "Audio"
76 msgstr "Zvok"
77
78 #: include/vlc_config_cat.h:59
79 msgid "Audio settings"
80 msgstr "Zvokovne nastavitve"
81
82 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
83 msgid "General audio settings"
84 msgstr "Splošne nastavitve zvoka"
85
86 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
87 #: src/video_output/video_output.c:430
88 msgid "Filters"
89 msgstr "Filtri"
90
91 #: include/vlc_config_cat.h:66
92 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
93 msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega vala."
94
95 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
96 #: modules/gui/macosx/intf.m:598 modules/gui/macosx/intf.m:599
97 msgid "Visualizations"
98 msgstr "Ponazoritve"
99
100 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
101 msgid "Audio visualizations"
102 msgstr "Ponazoritve zvoka"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
105 msgid "Output modules"
106 msgstr "Odvodne enote"
107
108 #: include/vlc_config_cat.h:73
109 msgid "These are general settings for audio output modules."
110 msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1606
113 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
114 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
115 msgid "Miscellaneous"
116 msgstr "Ostalo"
117
118 #: include/vlc_config_cat.h:76
119 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
120 msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
121
122 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1806
123 #: src/libvlc-module.c:1295 modules/gui/macosx/extended.m:79
124 #: modules/gui/macosx/intf.m:601 modules/gui/macosx/output.m:160
125 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
126 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
127 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
128 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
129 #: modules/stream_out/transcode.c:202
130 msgid "Video"
131 msgstr "Slika"
132
133 #: include/vlc_config_cat.h:80
134 msgid "Video settings"
135 msgstr "Nastavitve slike"
136
137 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
138 msgid "General video settings"
139 msgstr "Splošne slikovne nastavitve"
140
141 #: include/vlc_config_cat.h:87
142 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
143 msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slike."
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:91
146 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
147 msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi pretoka slikovnega vala."
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:93
150 msgid "Subtitles/OSD"
151 msgstr "Podnapisi/OSD"
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:94
154 msgid ""
155 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
156 "subpictures\"."
157 msgstr ""
158 "Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivanje nalepk"
159 "\" na zaslonu."
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:103
162 msgid "Input / Codecs"
163 msgstr "Dovod / Kodek"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:104
166 msgid ""
167 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
168 "VLC. Encoder settings can also be found here."
169 msgstr ""
170 "Nastavitve dovajanja, deljenja in dekodiranja delov predvajalnika VLC ter "
171 "nastavitve kodirnikov."
172
173 #: include/vlc_config_cat.h:107
174 msgid "Access modules"
175 msgstr "Enote dostopa"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:109
178 msgid ""
179 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
180 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
181 msgstr ""
182 "Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa predvajanja VLC. Splošne "
183 "nastavitve vključujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti "
184 "predpomnilnika."
185
186 #: include/vlc_config_cat.h:113
187 msgid "Access filters"
188 msgstr "Filtri dostopa"
189
190 #: include/vlc_config_cat.h:115
191 msgid ""
192 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
193 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
194 "you are doing."
195 msgstr ""
196 "Filtri dostopa so posebne enote, ki omogočajo uporabno naprednih operacij "
197 "pretakanja medijev v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
198 "res prepričani o delovanju."
199
200 #: include/vlc_config_cat.h:119
201 msgid "Demuxers"
202 msgstr "Razvijalci"
203
204 #: include/vlc_config_cat.h:120
205 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
206 msgstr "Razvijalci ločujejo valove zvoka in slike. "
207
208 #: include/vlc_config_cat.h:122
209 msgid "Video codecs"
210 msgstr "Slikovni kodeki"
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:123
213 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
214 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."
215
216 #: include/vlc_config_cat.h:125
217 msgid "Audio codecs"
218 msgstr "Kodeki zvoka"
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:126
221 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
222 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja zvoka."
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:128
225 msgid "Other codecs"
226 msgstr "Ostali kodeki"
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:129
229 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
230 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike in zvoka."
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:132
233 msgid "General input settings. Use with care."
234 msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno."
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1534
237 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
238 msgid "Stream output"
239 msgstr "Prikaz pretoka"
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:137
242 msgid ""
243 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
244 "incoming streams.\n"
245 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
246 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
247 "RTSP).\n"
248 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
249 "duplicating...)."
250 msgstr ""
251 "Odvod valov dovoljuje predvajalniku, da se obnaša kot strežnik ali da "
252 "shranjuje dovodne valove.\n"
253 "Valovi so najprej združeni in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
254 "valove shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
255 "Serijske odvodne valovne enote dovolijo napredno pretočno obdelavo "
256 "(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
257
258 #: include/vlc_config_cat.h:145
259 msgid "General stream output settings"
260 msgstr "Splošne nastavitve odvoda vala"
261
262 #: include/vlc_config_cat.h:147
263 msgid "Muxers"
264 msgstr "Zvijalci"
265
266 #: include/vlc_config_cat.h:149
267 msgid ""
268 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
269 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
270 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
271 "You can also set default parameters for each muxer."
272 msgstr ""
273 "Zvijalci zvijajo osnovne valove (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
274 "Nastavitev omogoča, da vedno uporabite določen zvijalec. Spreminjanje "
275 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
276 "Lahko določite privzete parametre za vsak zvijalec."
277
278 #: include/vlc_config_cat.h:155
279 msgid "Access output"
280 msgstr "Dostopni odvod"
281
282 #: include/vlc_config_cat.h:157
283 msgid ""
284 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
285 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
286 "should probably not do that.\n"
287 "You can also set default parameters for each access output."
288 msgstr ""
289 "Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zvitih valov. Nastavitev omogoča "
290 "da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve ni "
291 "priporočljivo.\n"
292 "Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
293
294 #: include/vlc_config_cat.h:162
295 msgid "Packetizers"
296 msgstr "Paketnik"
297
298 #: include/vlc_config_cat.h:164
299 msgid ""
300 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
301 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
302 "not do that.\n"
303 "You can also set default parameters for each packetizer."
304 msgstr ""
305 "Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih valov pretoka pred "
306 "zvijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
307 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
308 "Določite lahko tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:170
311 msgid "Sout stream"
312 msgstr "Serijski odvodni val."
313
314 #: include/vlc_config_cat.h:171
315 msgid ""
316 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
317 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
318 "for each sout stream module here."
319 msgstr ""
320 "Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig "
321 "procesiranja. Več informacij lahko najdete v priročniku. Nastavite lahko "
322 "različne možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
323
324 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:122
325 msgid "SAP"
326 msgstr "SAP"
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:178
329 msgid ""
330 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
331 "multicast UDP or RTP."
332 msgstr ""
333 "SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
334 "skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
335
336 #: include/vlc_config_cat.h:181
337 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
338 msgid "VOD"
339 msgstr "VOD"
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:182
342 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
343 msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1670
346 #: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
347 #: modules/demux/playlist/playlist.c:55 modules/demux/playlist/playlist.c:56
348 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
349 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:533
350 #: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
351 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
352 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
353 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
354 msgid "Playlist"
355 msgstr "Seznam predvajanja"
356
357 #: include/vlc_config_cat.h:187
358 msgid ""
359 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
360 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
361 msgstr ""
362 "Nastavitve povezane z obnašanjem seznama predvajanja (primer: način "
363 "predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na seznam "
364 "predvajanja (\"odkrivanje storitev\")."
365
366 #: include/vlc_config_cat.h:191
367 msgid "General playlist behaviour"
368 msgstr "Splošne lastnosti seznama predvajanja"
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:427
371 msgid "Services discovery"
372 msgstr "Odkrivanje storitev"
373
374 #: include/vlc_config_cat.h:193
375 msgid ""
376 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
377 "playlist."
378 msgstr ""
379 "Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
380 "seznam predvajanja."
381
382 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1495
383 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
384 msgid "Advanced"
385 msgstr "Napredno"
386
387 #: include/vlc_config_cat.h:198
388 msgid "Advanced settings. Use with care."
389 msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno."
390
391 #: include/vlc_config_cat.h:200
392 msgid "CPU features"
393 msgstr "Značilnosti CPE"
394
395 #: include/vlc_config_cat.h:201
396 msgid ""
397 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
398 "not change these settings."
399 msgstr ""
400 "Lahko onemogočite nekatere možnosti pospeševanja CPE. Najverjetneje bo to "
401 "vplivalo na slabše delovanje predvajalnika."
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:204
404 msgid "Advanced settings"
405 msgstr "Podrobni pogled"
406
407 #: include/vlc_config_cat.h:205
408 msgid "Other advanced settings"
409 msgstr "Preostale napredne nastavitve"
410
411 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
412 #: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
413 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
414 msgid "Network"
415 msgstr "Omrežje"
416
417 #: include/vlc_config_cat.h:208
418 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
419 msgstr ""
420 "Te enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom "
421 "predvajalnika VLC."
422
423 #: include/vlc_config_cat.h:213
424 msgid "Chroma modules settings"
425 msgstr "Nastavitve barvnih enot"
426
427 #: include/vlc_config_cat.h:214
428 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
429 msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."
430
431 #: include/vlc_config_cat.h:216
432 msgid "Packetizer modules settings"
433 msgstr "Nastavitve enot paketnika"
434
435 #: include/vlc_config_cat.h:220
436 msgid "Encoders settings"
437 msgstr "Nastavitve kodirnikov"
438
439 #: include/vlc_config_cat.h:222
440 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
441 msgstr ""
442 "Splošne nastavitve kodiranja za slikovne in zvočne enote ter kodiranje "
443 "podnapisov."
444
445 #: include/vlc_config_cat.h:225
446 msgid "Dialog providers settings"
447 msgstr "Nastavitve oken ponudnikov"
448
449 #: include/vlc_config_cat.h:227
450 msgid "Dialog providers can be configured here."
451 msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
452
453 #: include/vlc_config_cat.h:229
454 msgid "Subtitle demuxer settings"
455 msgstr "Nastavitve razvijalca podnapisov"
456
457 #: include/vlc_config_cat.h:231
458 msgid ""
459 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
460 "example by setting the subtitles type or file name."
461 msgstr ""
462 "Nastavitve razvijalca podnapisov določajo obnašanje, tip besedila in "
463 "privzete besedilne datoteke."
464
465 #: include/vlc_config_cat.h:238
466 msgid "No help available"
467 msgstr "Na voljo ni pomoči"
468
469 #: include/vlc_config_cat.h:239
470 msgid "There is no help available for these modules."
471 msgstr "Za te enote ni na voljo pomoči."
472
473 #: include/vlc_interface.h:146
474 msgid ""
475 "\n"
476 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
477 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
478 msgstr ""
479 "\n"
480 "Opozorilo: V primeru, da ni mogoče odpreti grafičnega vmesnika, je potrebno "
481 "odpreti ukazno okno v mapi predvajalnika VLC in zagnati ukaz \"vlc -I wx\"\n"
482
483 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
484 msgid "Quick &Open File..."
485 msgstr "Hitri &pogled ..."
486
487 #: include/vlc_intf_strings.h:34
488 msgid "&Advanced Open..."
489 msgstr "&Napredno odpiranje ..."
490
491 #: include/vlc_intf_strings.h:35
492 msgid "Open &Directory..."
493 msgstr "Odpri &mapo ..."
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:37
496 msgid "Select one or more files to open"
497 msgstr "Izbor ene ali več datotek za odpiranje"
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:53
500 msgid "Information..."
501 msgstr "Podrobnosti ..."
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:42
504 msgid "Codec Information..."
505 msgstr "Podrobnosti kodeka ..."
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:43
508 msgid "Messages..."
509 msgstr "Sporočila ..."
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:44
512 msgid "Extended settings..."
513 msgstr "Razširjene nastavitve ..."
514
515 #: include/vlc_intf_strings.h:45
516 msgid "Go to specific time..."
517 msgstr "Pojdi na določen čas ..."
518
519 #: include/vlc_intf_strings.h:47
520 msgid "About VLC media player..."
521 msgstr "O predvajalniku VLC ..."
522
523 #: include/vlc_intf_strings.h:50 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
524 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:95 modules/gui/macosx/intf.m:526
525 #: modules/gui/macosx/intf.m:569 modules/gui/macosx/intf.m:648
526 #: modules/gui/macosx/intf.m:655 modules/gui/macosx/intf.m:1519
527 #: modules/gui/macosx/intf.m:1520 modules/gui/macosx/intf.m:1521
528 #: modules/gui/macosx/intf.m:1522 modules/gui/macosx/playlist.m:419
529 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
530 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
531 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
532 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
533 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
534 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1238
535 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
536 msgid "Play"
537 msgstr "Predvajaj"
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:51
540 msgid "Fetch information"
541 msgstr "Pridobivanje podrobnosti"
542
543 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/playlist.m:420
544 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
545 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
546 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
547 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
548 msgid "Delete"
549 msgstr "Izbriši"
550
551 #: include/vlc_intf_strings.h:54
552 msgid "Sort"
553 msgstr "Razvrsti"
554
555 #: include/vlc_intf_strings.h:55
556 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1625
557 msgid "Add node"
558 msgstr "Dodaj vozlišče"
559
560 #: include/vlc_intf_strings.h:56
561 msgid "Stream..."
562 msgstr "Pretakanje ..."
563
564 #: include/vlc_intf_strings.h:57
565 msgid "Save..."
566 msgstr "Shrani ..."
567
568 #: include/vlc_intf_strings.h:61 src/libvlc-module.c:980
569 msgid "Repeat all"
570 msgstr "Ponovi vse"
571
572 #: include/vlc_intf_strings.h:62
573 msgid "Repeat one"
574 msgstr "Ponovi eno"
575
576 #: include/vlc_intf_strings.h:63
577 msgid "No repeat"
578 msgstr "Brez ponavljanja"
579
580 #: include/vlc_intf_strings.h:65 src/libvlc-module.c:1177
581 #: modules/gui/macosx/controls.m:836 modules/gui/macosx/intf.m:575
582 msgid "Random"
583 msgstr "Naključno"
584
585 #: include/vlc_intf_strings.h:66
586 msgid "No random"
587 msgstr "Ni naključno"
588
589 #: include/vlc_intf_strings.h:68
590 msgid "Add to playlist"
591 msgstr "Dodaj na seznam predvajanja"
592
593 #: include/vlc_intf_strings.h:69
594 msgid "Add to media library"
595 msgstr "Dodaj zbirki"
596
597 #: include/vlc_intf_strings.h:71
598 msgid "Add file..."
599 msgstr "Dodaj datoteko ..."
600
601 #: include/vlc_intf_strings.h:72
602 msgid "Advanced open..."
603 msgstr "Napredno odpiranje ..."
604
605 #: include/vlc_intf_strings.h:73
606 msgid "Add directory..."
607 msgstr "Dodaj mapo ..."
608
609 #: include/vlc_intf_strings.h:75
610 msgid "Save playlist to file..."
611 msgstr "Shrani seznam predvajanja ..."
612
613 #: include/vlc_intf_strings.h:76
614 msgid "Load playlist file..."
615 msgstr "Naloži seznam predvajanja ..."
616
617 #: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/playlist.m:432
618 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:330
619 msgid "Search"
620 msgstr "Poišči"
621
622 #: include/vlc_intf_strings.h:79
623 msgid "Search filter"
624 msgstr "Filter iskanja"
625
626 #: include/vlc_intf_strings.h:81
627 msgid "Additional sources"
628 msgstr "Dodatni viri"
629
630 #: include/vlc_intf_strings.h:85
631 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
632 msgid ""
633 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
634 "them."
635 msgstr ""
636 "Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
637 "pogled\" za prikaz vseh možnosti."
638
639 #: include/vlc_intf_strings.h:90 modules/gui/macosx/extended.m:93
640 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
641 msgid "Image clone"
642 msgstr "Podvajanje slike"
643
644 #: include/vlc_intf_strings.h:91
645 msgid "Clone the image"
646 msgstr "Kloniranje slike"
647
648 #: include/vlc_intf_strings.h:93
649 msgid "Magnification"
650 msgstr "Povečevanje"
651
652 #: include/vlc_intf_strings.h:94
653 msgid ""
654 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
655 "be magnified."
656 msgstr ""
657 "Povečevanje dela slike. Izberete lahko kateri del slike naj bo povečan."
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:97
660 msgid "Waves"
661 msgstr "Valovanje"
662
663 #: include/vlc_intf_strings.h:98
664 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
665 msgstr "\"Waves\" učinek popačenja slike"
666
667 #: include/vlc_intf_strings.h:100
668 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
669 msgstr "\"Water surface\" učinek popačenja slike"
670
671 #: include/vlc_intf_strings.h:102
672 msgid "Image colors inversion"
673 msgstr "Obračanje barv slike"
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:104
676 msgid "Split the image to make an image wall"
677 msgstr "Razdeljevanje slike za slikovni zid"
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:106
680 msgid ""
681 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
682 "The video gets split in parts that you must sort."
683 msgstr ""
684 "Ustvari \"sestavljanko\" iz slike posnetka.\n"
685 "Posnetek se razdeli na dele, ki jih morate urediti."
686
687 #: include/vlc_intf_strings.h:109
688 msgid ""
689 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
690 "Try changing the various settings for different effects"
691 msgstr ""
692 "\"Zaznavanje roba\" slikovni učinek popačenja.\n"
693 "Različne nastavitve določajo različne učinke."
694
695 #: include/vlc_intf_strings.h:112
696 msgid ""
697 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
698 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
699 "settings."
700 msgstr ""
701 "Učinek \"Zaznavanje barv\". Celotna slika postane črno bela razen delov "
702 "slike, ki so pobarvani tako, kot je določeno med nastavitvami."
703
704 #: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1091
705 msgid "Meta-information"
706 msgstr "Meta-podrobnosti"
707
708 #: include/vlc_meta.h:33 src/input/var.c:139 modules/demux/mpc.c:56
709 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:583
710 #: modules/gui/macosx/intf.m:584 modules/gui/macosx/open.m:170
711 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
712 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
713 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:48
714 msgid "Title"
715 msgstr "Naslov"
716
717 #: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1091
718 msgid "Artist"
719 msgstr "Izvajalec"
720
721 #: include/vlc_meta.h:35
722 msgid "Genre"
723 msgstr "Žanr"
724
725 #: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:52
726 msgid "Copyright"
727 msgstr "Avtorske pravice"
728
729 #: include/vlc_meta.h:37
730 msgid "Album/movie/show title"
731 msgstr "Album / Zbirka"
732
733 #: include/vlc_meta.h:38
734 msgid "Track number/position in set"
735 msgstr "Lega sledi"
736
737 #: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
738 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
739 msgid "Description"
740 msgstr "Opis"
741
742 #: include/vlc_meta.h:40 modules/mux/asf.c:56
743 msgid "Rating"
744 msgstr "Stopnja"
745
746 #: include/vlc_meta.h:41
747 msgid "Date"
748 msgstr "Datum"
749
750 #: include/vlc_meta.h:42
751 msgid "Setting"
752 msgstr "Nastavitev"
753
754 #: include/vlc_meta.h:43 modules/gui/macosx/open.m:183
755 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
756 msgid "URL"
757 msgstr "URL"
758
759 #: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1770 src/libvlc-module.c:106
760 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
761 msgid "Language"
762 msgstr "Jezik"
763
764 #: include/vlc_meta.h:45 modules/misc/notify/notify.c:182
765 msgid "Now Playing"
766 msgstr "Predvaja se"
767
768 #: include/vlc_meta.h:46 modules/access/vcdx/info.c:98
769 msgid "Publisher"
770 msgstr "Izdajatelj"
771
772 #: include/vlc_meta.h:47
773 msgid "Encoded by"
774 msgstr "Kodiranje: "
775
776 #: include/vlc_meta.h:49
777 msgid "Art URL"
778 msgstr "Art povezava"
779
780 #: include/vlc_meta.h:51
781 msgid "Codec Name"
782 msgstr "Ime kodeka"
783
784 #: include/vlc_meta.h:52
785 msgid "Codec Description"
786 msgstr "Opis kodeka"
787
788 #: include/vlc/vlc.h:591
789 msgid ""
790 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
791 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
792 "see the file named COPYING for details.\n"
793 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
794 msgstr ""
795 "Program je na voljo brez kakršnekoli GARANCIJE.\n"
796 "Program lahko širite pod pogoji GNU General Public License;\n"
797 "več podrobnosti najdete v datoteki COPYING.\n"
798 "Program ureja VideoLAN team; podrobnosti so zapisane v AUTHORS datoteki.\n"
799
800 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
801 #: src/audio_output/filters.c:224
802 msgid "Audio filtering failed"
803 msgstr "Neuspešno filtriranje zvoka"
804
805 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
806 #: src/audio_output/filters.c:225
807 #, c-format
808 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
809 msgstr "Doseženo je največje dovoljeno število filtrov (%d)."
810
811 #: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
812 #: src/input/es_out.c:385 src/libvlc-module.c:431
813 #: src/video_output/video_output.c:406 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
814 msgid "Disable"
815 msgstr "Onemogoči"
816
817 #: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
818 msgid "Spectrometer"
819 msgstr "Spektrometer"
820
821 #: src/audio_output/input.c:90
822 msgid "Scope"
823 msgstr "Območje"
824
825 #: src/audio_output/input.c:92
826 msgid "Spectrum"
827 msgstr "Spekter"
828
829 #: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:69
830 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
831 #: modules/gui/macosx/intf.m:628 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
832 msgid "Equalizer"
833 msgstr "Uravnavanje zvoka"
834
835 #: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
836 #: modules/gui/macosx/extended.m:81 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
837 msgid "Audio filters"
838 msgstr "Filtri zvoka"
839
840 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
841 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:594
842 #: modules/gui/macosx/intf.m:595
843 msgid "Audio Channels"
844 msgstr "Zvočni kanali"
845
846 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
847 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
848 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
849 #: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
850 #: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
851 #: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
852 msgid "Stereo"
853 msgstr "Stereo"
854
855 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
856 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
857 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
858 #: modules/control/gestures.c:89 modules/video_filter/logo.c:97
859 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:200
860 #: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
861 msgid "Left"
862 msgstr "Levo"
863
864 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
865 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
866 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
867 #: modules/control/gestures.c:89 modules/video_filter/logo.c:97
868 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:200
869 #: modules/video_filter/osdmenu.c:75 modules/video_filter/rss.c:164
870 msgid "Right"
871 msgstr "Desno"
872
873 #: src/audio_output/output.c:134
874 msgid "Dolby Surround"
875 msgstr "Dolby Surround"
876
877 #: src/audio_output/output.c:146
878 msgid "Reverse stereo"
879 msgstr "Obratni stereo"
880
881 #: src/extras/getopt.c:633
882 #, c-format
883 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
884 msgstr "%s: ukaz `%s' je dvoumna\n"
885
886 #: src/extras/getopt.c:658
887 #, c-format
888 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
889 msgstr "%s: ukaz `--%s' ne dovoli argumenta\n"
890
891 #: src/extras/getopt.c:663
892 #, c-format
893 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
894 msgstr "%s: ukaz `%c%s' ne dovoli argumenta\n"
895
896 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
897 #, c-format
898 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
899 msgstr "%s: ukaz `%s' zahteva argument\n"
900
901 #: src/extras/getopt.c:710
902 #, c-format
903 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
904 msgstr "%s: neznan ukaz `--%s'\n"
905
906 #: src/extras/getopt.c:714
907 #, c-format
908 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
909 msgstr "%s: neznana možnost `%c%s'\n"
910
911 #: src/extras/getopt.c:740
912 #, c-format
913 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
914 msgstr "%s: nedovoljena možnost -- %c\n"
915
916 #: src/extras/getopt.c:743
917 #, c-format
918 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
919 msgstr "%s: neveljavna možnost -- %c\n"
920
921 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
922 #, c-format
923 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
924 msgstr "%s: možnost zahteva argument -- %c\n"
925
926 #: src/extras/getopt.c:820
927 #, c-format
928 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
929 msgstr "%s: možnost `-W %s' je dvoumna\n"
930
931 #: src/extras/getopt.c:838
932 #, c-format
933 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
934 msgstr "%s: možnost `-W %s' ne dovoli argumentov\n"
935
936 #: src/input/control.c:309
937 #, c-format
938 msgid "Bookmark %i"
939 msgstr "Zaznamek %i"
940
941 #: src/input/decoder.c:117 src/input/decoder.c:129
942 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
943 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592
944 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601 modules/stream_out/es.c:365
945 #: modules/stream_out/es.c:379
946 msgid "Streaming / Transcoding failed"
947 msgstr "Neuspešno pretakanje oz. prekodiranje"
948
949 #: src/input/decoder.c:118
950 msgid "VLC could not open the packetizer module."
951 msgstr "Ni mogoče odpreti enote paketnika."
952
953 #: src/input/decoder.c:130
954 msgid "VLC could not open the decoder module."
955 msgstr "Ni mogoče odpreti enote dekodiranja."
956
957 #: src/input/decoder.c:140
958 msgid "No suitable decoder module for format"
959 msgstr "Ni primerne dekodirne enote za format"
960
961 #: src/input/decoder.c:141
962 #, c-format
963 msgid ""
964 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
965 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
966 msgstr ""
967 "Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvokovnega ali slikovnega "
968 "formata. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
969
970 #: src/input/es_out.c:407 src/input/es_out.c:409 src/input/es_out.c:415
971 #: src/input/es_out.c:416 modules/access/cdda/info.c:967
972 #: modules/access/cdda/info.c:999
973 #, c-format
974 msgid "Track %i"
975 msgstr "Sled %i"
976
977 #: src/input/es_out.c:591
978 #, c-format
979 msgid "%s [%s %d]"
980 msgstr "%s [%s %d]"
981
982 #: src/input/es_out.c:591 src/input/es_out.c:593 src/input/var.c:128
983 #: src/libvlc-module.c:462 modules/gui/macosx/intf.m:581
984 #: modules/gui/macosx/intf.m:582
985 msgid "Program"
986 msgstr "Program"
987
988 #: src/input/es_out.c:1765 modules/codec/faad.c:330
989 #, c-format
990 msgid "Stream %d"
991 msgstr "Predvajanje %d"
992
993 #: src/input/es_out.c:1767 modules/gui/macosx/wizard.m:425
994 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
995 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
996 msgid "Codec"
997 msgstr "Kodek"
998
999 #: src/input/es_out.c:1778 src/input/es_out.c:1806 src/input/es_out.c:1833
1000 #: modules/gui/macosx/output.m:153
1001 msgid "Type"
1002 msgstr "Tip"
1003
1004 #: src/input/es_out.c:1781 modules/codec/faad.c:334
1005 #: modules/gui/macosx/output.m:176
1006 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1007 msgid "Channels"
1008 msgstr "Kanali"
1009
1010 #: src/input/es_out.c:1786 modules/codec/faad.c:336
1011 msgid "Sample rate"
1012 msgstr "Vzorčna stopnja"
1013
1014 #: src/input/es_out.c:1787 modules/codec/faad.c:336
1015 #, c-format
1016 msgid "%d Hz"
1017 msgstr "%d Hz"
1018
1019 #: src/input/es_out.c:1793
1020 msgid "Bits per sample"
1021 msgstr "Titi na vzorec"
1022
1023 #: src/input/es_out.c:1798 modules/access_output/shout.c:87
1024 #: modules/access/pvr.c:84
1025 msgid "Bitrate"
1026 msgstr "Bitna hitrost"
1027
1028 #: src/input/es_out.c:1799
1029 #, c-format
1030 msgid "%d kb/s"
1031 msgstr "%d kb/s"
1032
1033 #: src/input/es_out.c:1810
1034 msgid "Resolution"
1035 msgstr "Ločljivost"
1036
1037 #: src/input/es_out.c:1816
1038 msgid "Display resolution"
1039 msgstr "Ločljivost zaslona"
1040
1041 #: src/input/es_out.c:1826 modules/access/screen/screen.c:40
1042 msgid "Frame rate"
1043 msgstr "Blokovno razmerje"
1044
1045 #: src/input/es_out.c:1833
1046 msgid "Subtitle"
1047 msgstr "Podnapis"
1048
1049 #: src/input/input.c:2207
1050 msgid "Your input can't be opened"
1051 msgstr "Vnosa ni mogoče odpreti"
1052
1053 #: src/input/input.c:2208
1054 #, c-format
1055 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1056 msgstr ""
1057 "Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log "
1058 "datoteki."
1059
1060 #: src/input/input.c:2283
1061 msgid "Can't recognize the input's format"
1062 msgstr "Neprepoznavna oblika vnosa"
1063
1064 #: src/input/input.c:2284
1065 #, c-format
1066 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1067 msgstr ""
1068 "Formata '%s' ni mogoče zaznati. Podrobnosti so zapisane v log datoteki."
1069
1070 #: src/input/var.c:118
1071 msgid "Bookmark"
1072 msgstr "Zaznamek"
1073
1074 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:468
1075 msgid "Programs"
1076 msgstr "Programi"
1077
1078 #: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
1079 #: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/intf.m:586
1080 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1081 msgid "Chapter"
1082 msgstr "Poglavje"
1083
1084 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
1085 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1086 msgid "Navigation"
1087 msgstr "Upravljanje"
1088
1089 #: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:609
1090 #: modules/gui/macosx/intf.m:610
1091 msgid "Video Track"
1092 msgstr "Slikovna sled"
1093
1094 #: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:592
1095 #: modules/gui/macosx/intf.m:593
1096 msgid "Audio Track"
1097 msgstr "Zvokovna sled"
1098
1099 #: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:617
1100 #: modules/gui/macosx/intf.m:618
1101 msgid "Subtitles Track"
1102 msgstr "Podnapisi"
1103
1104 #: src/input/var.c:263
1105 msgid "Next title"
1106 msgstr "Naslednji naslov"
1107
1108 #: src/input/var.c:268
1109 msgid "Previous title"
1110 msgstr "Predhodni naslov"
1111
1112 #: src/input/var.c:291
1113 #, c-format
1114 msgid "Title %i"
1115 msgstr "Naslov %i"
1116
1117 #: src/input/var.c:314 src/input/var.c:374
1118 #, c-format
1119 msgid "Chapter %i"
1120 msgstr "Poglavje %i"
1121
1122 #: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
1123 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:618
1124 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:223
1125 msgid "Next chapter"
1126 msgstr "Naslednje poglavje"
1127
1128 #: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1129 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:617
1130 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:222
1131 msgid "Previous chapter"
1132 msgstr "Predhodno poglavje"
1133
1134 #: src/input/vlm.c:2255 src/input/vlm.c:2591
1135 #, c-format
1136 msgid "Media: %s"
1137 msgstr "Medij: %s"
1138
1139 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1140 #: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
1141 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:57
1142 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1143 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1144 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1145 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1146 msgid "Cancel"
1147 msgstr "Prekliči"
1148
1149 #: src/interface/interaction.c:361
1150 msgid "Ok"
1151 msgstr "V redu"
1152
1153 #: src/interface/interface.c:319
1154 msgid "Switch interface"
1155 msgstr "Zamenjaj vmesnik"
1156
1157 #: src/interface/interface.c:346 modules/gui/macosx/intf.m:544
1158 #: modules/gui/macosx/intf.m:545
1159 msgid "Add Interface"
1160 msgstr "Razširitve"
1161
1162 #: src/interface/interface.c:352
1163 msgid "Telnet Interface"
1164 msgstr "Vmesnik telnet"
1165
1166 #: src/interface/interface.c:355
1167 msgid "Web Interface"
1168 msgstr "Vmesnik spleta"
1169
1170 #: src/interface/interface.c:358
1171 msgid "Debug logging"
1172 msgstr "Beleženje razhroščevanja"
1173
1174 #: src/interface/interface.c:361
1175 msgid "Mouse Gestures"
1176 msgstr "Gibi miške"
1177
1178 #: src/libvlc-common.c:281 src/libvlc-common.c:452 src/misc/modules.c:1725
1179 #: src/misc/modules.c:2051
1180 msgid "C"
1181 msgstr "C"
1182
1183 #: src/libvlc-common.c:297
1184 msgid "Help options"
1185 msgstr "Možnosti pomoči"
1186
1187 #: src/libvlc-common.c:1484 src/misc/configuration.c:1219
1188 msgid "string"
1189 msgstr "niz"
1190
1191 #: src/libvlc-common.c:1503 src/misc/configuration.c:1183
1192 msgid "integer"
1193 msgstr "celo število"
1194
1195 #: src/libvlc-common.c:1530 src/misc/configuration.c:1208
1196 msgid "float"
1197 msgstr "plavajoče"
1198
1199 #: src/libvlc-common.c:1543
1200 msgid " (default enabled)"
1201 msgstr " (privzeto omogočeno)"
1202
1203 #: src/libvlc-common.c:1544
1204 msgid " (default disabled)"
1205 msgstr " (privzeto onemogočeno)"
1206
1207 #: src/libvlc-common.c:1809
1208 #, c-format
1209 msgid "VLC version %s\n"
1210 msgstr "VLC različica %s\n"
1211
1212 #: src/libvlc-common.c:1810
1213 #, c-format
1214 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1215 msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
1216
1217 #: src/libvlc-common.c:1812
1218 #, c-format
1219 msgid "Compiler: %s\n"
1220 msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
1221
1222 #: src/libvlc-common.c:1815
1223 #, c-format
1224 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1225 msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
1226
1227 #: src/libvlc-common.c:1847
1228 msgid ""
1229 "\n"
1230 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1231 msgstr ""
1232 "\n"
1233 "Odlaganje vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
1234
1235 #: src/libvlc-common.c:1867
1236 msgid ""
1237 "\n"
1238 "Press the RETURN key to continue...\n"
1239 msgstr ""
1240 "\n"
1241 "Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje ...\n"
1242
1243 #: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211
1244 msgid "Auto"
1245 msgstr "Samodejno"
1246
1247 #: src/libvlc-module.c:47
1248 msgid "American English"
1249 msgstr "ameriška angleščina"
1250
1251 #: src/libvlc-module.c:47
1252 msgid "British English"
1253 msgstr "britanska angleščina"
1254
1255 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
1256 msgid "Catalan"
1257 msgstr "katalonščina"
1258
1259 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
1260 msgid "Czech"
1261 msgstr "češčina"
1262
1263 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
1264 msgid "Danish"
1265 msgstr "danščina"
1266
1267 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
1268 msgid "German"
1269 msgstr "nemščina"
1270
1271 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:170
1272 msgid "Spanish"
1273 msgstr "španščina"
1274
1275 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
1276 msgid "French"
1277 msgstr "francoščina"
1278
1279 #: src/libvlc-module.c:49
1280 msgid "Galician"
1281 msgstr "galščina"
1282
1283 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
1284 msgid "Hebrew"
1285 msgstr "hebrejščina"
1286
1287 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
1288 msgid "Hungarian"
1289 msgstr "madžarščina"
1290
1291 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:99
1292 msgid "Italian"
1293 msgstr "italijanščina"
1294
1295 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
1296 msgid "Japanese"
1297 msgstr "japonščina"
1298
1299 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
1300 msgid "Georgian"
1301 msgstr "gruzijščina"
1302
1303 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
1304 msgid "Korean"
1305 msgstr "korejščina"
1306
1307 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
1308 msgid "Malay"
1309 msgstr "malajščina"
1310
1311 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:69
1312 msgid "Dutch"
1313 msgstr "nizozemščina"
1314
1315 #: src/libvlc-module.c:51
1316 msgid "Occitan"
1317 msgstr "okcitanščina"
1318
1319 #: src/libvlc-module.c:51
1320 msgid "Brazilian Portuguese"
1321 msgstr "brazilska portugalščina"
1322
1323 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:154
1324 msgid "Romanian"
1325 msgstr "romunščina"
1326
1327 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:156
1328 msgid "Russian"
1329 msgstr "ruščina"
1330
1331 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
1332 msgid "Slovak"
1333 msgstr "slovaščina"
1334
1335 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:163
1336 msgid "Slovenian"
1337 msgstr "slovenščina"
1338
1339 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:175
1340 msgid "Swedish"
1341 msgstr "švedščina"
1342
1343 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:188
1344 msgid "Turkish"
1345 msgstr "turščina"
1346
1347 #: src/libvlc-module.c:53
1348 msgid "Simplified Chinese"
1349 msgstr "poenostavljena kitajščina"
1350
1351 #: src/libvlc-module.c:53
1352 msgid "Chinese Traditional"
1353 msgstr "tradicionalna kitajščina"
1354
1355 #: src/libvlc-module.c:72
1356 msgid ""
1357 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1358 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1359 "related options."
1360 msgstr ""
1361 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vmesnikov, ki jih podpira predvajalnik "
1362 "VLC. Izberete lahko glavni vmesnik, dodatne vmesnike ali pa določite "
1363 "različne nastavitve posamezne enote."
1364
1365 #: src/libvlc-module.c:76
1366 msgid "Interface module"
1367 msgstr "Enote vmesnika"
1368
1369 #: src/libvlc-module.c:78
1370 msgid ""
1371 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1372 "automatically select the best module available."
1373 msgstr ""
1374 "Glavni vmesnik, ki ga uporablja predvajalnik VLC. Privzeto obnašanje omogoča "
1375 "samodejni izbor najprimernejše podprte enote."
1376
1377 #: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
1378 msgid "Extra interface modules"
1379 msgstr "Dodatne enote vmesnika"
1380
1381 #: src/libvlc-module.c:84
1382 msgid ""
1383 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1384 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1385 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1386 "\", \"gestures\" ...)"
1387 msgstr ""
1388 "Izberete lahko \"dodatne vmesnike\" za predvajalnik VLC. Zagnani bodo v "
1389 "ozadju ob glavnem vmesniku. Z vejico ločite privzete vrednosti vmesnikov "
1390 "(splošne vrednosti so \"rc\" (oddaljen nadzor), \"http\", \"gibi\" ...)."
1391
1392 #: src/libvlc-module.c:91
1393 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1394 msgstr "Izberete lahko nadzorne vmesnike predvajalnika VLC."
1395
1396 #: src/libvlc-module.c:93
1397 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1398 msgstr "Podrobnost prikaza (0,1,2)"
1399
1400 #: src/libvlc-module.c:95
1401 msgid ""
1402 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1403 "1=warnings, 2=debug)."
1404 msgstr ""
1405 "Nastavitev podrobnosti izpisa (0=samo napake in standardna sporočila, "
1406 "1=opozorila, 2=razhroščevanje)."
1407
1408 #: src/libvlc-module.c:98
1409 msgid "Be quiet"
1410 msgstr "Ne sporočaj"
1411
1412 #: src/libvlc-module.c:100
1413 msgid "Turn off all warning and information messages."
1414 msgstr "Izklop vseh opozorilnih in podrobnih sporočil."
1415
1416 #: src/libvlc-module.c:102
1417 msgid "Default stream"
1418 msgstr "Privzeti val"
1419
1420 #: src/libvlc-module.c:104
1421 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1422 msgstr "Ta val bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
1423
1424 #: src/libvlc-module.c:107
1425 msgid ""
1426 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1427 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1428 msgstr ""
1429 "Izberete lahko jezik vmesnika. Nastavitev sistemskega jezika je izbrana "
1430 "samodejno, če je vklopljena nastavitev \"auto\"."
1431
1432 #: src/libvlc-module.c:111
1433 msgid "Color messages"
1434 msgstr "Barvna sporočila"
1435
1436 #: src/libvlc-module.c:113
1437 msgid ""
1438 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1439 "needs Linux color support for this to work."
1440 msgstr ""
1441 "Nastavitev omogoča obarvanje besedila sporočil poslanih v konzolno okno. "
1442 "Terminal zahteva Linux barvno podporo."
1443
1444 #: src/libvlc-module.c:116
1445 msgid "Show advanced options"
1446 msgstr "Prikaži Podrobni pogled možnosti"
1447
1448 #: src/libvlc-module.c:118
1449 msgid ""
1450 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1451 "available options, including those that most users should never touch."
1452 msgstr ""
1453 "Če je možnost omogočena bodo prikazane vse možnosti, ki so na voljo, "
1454 "vključno z nastavitvami, ki jih ni priporočljivo spreminjati."
1455
1456 #: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
1457 msgid "Show interface with mouse"
1458 msgstr "Prikaži vmesnik z miško"
1459
1460 #: src/libvlc-module.c:124
1461 msgid ""
1462 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1463 "edge of the screen in fullscreen mode."
1464 msgstr ""
1465 "Če je možnost omogočena se vmesnik prikaže, ko se miška premakne na rob "
1466 "zaslona v celozaslonskem načinu."
1467
1468 #: src/libvlc-module.c:127
1469 msgid "Interface interaction"
1470 msgstr "Vzajemno delovanje vmesnikov"
1471
1472 #: src/libvlc-module.c:129
1473 msgid ""
1474 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1475 "user input is required."
1476 msgstr ""
1477 "Če je možnost omogočena bo prikazano pogovorno okno vsakič, ko predvajalnik "
1478 "potrebuje podatke uporabnika."
1479
1480 #: src/libvlc-module.c:139
1481 msgid ""
1482 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1483 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1484 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1485 "the \"audio filters\" modules section."
1486 msgstr ""
1487 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja zvočnega podsistema in omogočajo "
1488 "dodajanje filtrov zvoka za kasnejše procesiranje ali slikovnih učinkov "
1489 "(spektralna analiza, ...). Filtre omogočite tu, nastavite pa jih med "
1490 "nastavitvami \"Filtri zvoka\"."
1491
1492 #: src/libvlc-module.c:145
1493 msgid "Audio output module"
1494 msgstr "Enota odvajanja zvoka"
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:147
1497 msgid ""
1498 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1499 "automatically select the best method available."
1500 msgstr ""
1501 "Nastavitev določa metodo odvajanja zvoka. Privzeto obnašanje je samodejni "
1502 "izbor najboljšega načina predvajanja."
1503
1504 #: src/libvlc-module.c:151 modules/stream_out/display.c:38
1505 msgid "Enable audio"
1506 msgstr "Omogoči zvok"
1507
1508 #: src/libvlc-module.c:153
1509 msgid ""
1510 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1511 "not take place, thus saving some processing power."
1512 msgstr ""
1513 "Lahko popolnoma onemogočite odvod zvoka. Zvočno dekodiranje bo zavrto, kar "
1514 "zmanjša zahtevo po procesorski moči."
1515
1516 #: src/libvlc-module.c:156
1517 msgid "Force mono audio"
1518 msgstr "Zvok predvajaj v mono načinu"
1519
1520 #: src/libvlc-module.c:157
1521 msgid "This will force a mono audio output."
1522 msgstr "Nastavitev omogoča zvočni odvod v mono načinu."
1523
1524 #: src/libvlc-module.c:159
1525 msgid "Default audio volume"
1526 msgstr "Privzeta jakost zvoka"
1527
1528 #: src/libvlc-module.c:161
1529 msgid ""
1530 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1531 msgstr ""
1532 "Določite vrednost glasnosti predvajanja zvoka. Razpon je določen med 0 in "
1533 "1024."
1534
1535 #: src/libvlc-module.c:164
1536 msgid "Audio output saved volume"
1537 msgstr "Shranjena jakost zvočnega predvajanja"
1538
1539 #: src/libvlc-module.c:166
1540 msgid ""
1541 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1542 "should not change this option manually."
1543 msgstr ""
1544 "Nastavitev omogoča shranjevanje jakosti zvočnega predvajanja ob uporabi "
1545 "možnosti izklapljanja zvoka. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
1546
1547 #: src/libvlc-module.c:169
1548 msgid "Audio output volume step"
1549 msgstr "Stopnja jakosti zvočnega predvajanja"
1550
1551 #: src/libvlc-module.c:171
1552 msgid ""
1553 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1554 "0 to 1024."
1555 msgstr ""
1556 "Stopnjo jakosti zvočnega predvajanja lahko določite z vrednostjo med 0 in "
1557 "1024."
1558
1559 #: src/libvlc-module.c:174
1560 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1561 msgstr "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz)"
1562
1563 #: src/libvlc-module.c:176
1564 msgid ""
1565 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1566 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1567 msgstr ""
1568 "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz) lahko določite z vrednostmi -1 (privzeto), "
1569 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1570
1571 #: src/libvlc-module.c:180
1572 msgid "High quality audio resampling"
1573 msgstr "Visoka kakovost vzorčenja zvoka"
1574
1575 #: src/libvlc-module.c:182
1576 msgid ""
1577 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1578 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1579 "resampling algorithm will be used instead."
1580 msgstr ""
1581 "Nastavitev algoritma visoke kakovosti vzorčenja zvoka. Vzorčenje zahteva "
1582 "veliko moči procesiranja, zato možnost lahko onemogočite. Privzeto bo "
1583 "uporabljen enostavnejši algoritem."
1584
1585 #: src/libvlc-module.c:187
1586 msgid "Audio desynchronization compensation"
1587 msgstr "Nadomeščanje zvočnega razslojevanja"
1588
1589 #: src/libvlc-module.c:189
1590 msgid ""
1591 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1592 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1593 msgstr ""
1594 "Nastavitev zamika dovod zvočnega vala. Zamik je določen v milisekundah in je "
1595 "priročen, če zaznate zamik med predvajanjem slike in zvoka."
1596
1597 #: src/libvlc-module.c:192
1598 msgid "Audio output channels mode"
1599 msgstr "Način odvoda kanalov zvoka"
1600
1601 #: src/libvlc-module.c:194
1602 msgid ""
1603 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1604 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1605 "played)."
1606 msgstr ""
1607 "Nastavitev določa način odvoda kanalov zvoka, ki bo po potrebi privzeto "
1608 "uporabljen (v primeru da tako strojna oprema, kot zvočni zapis možnost "
1609 "omogočata)."
1610
1611 #: src/libvlc-module.c:198
1612 msgid "Use S/PDIF when available"
1613 msgstr "Po potrebi uporabi S/PDIF"
1614
1615 #: src/libvlc-module.c:200
1616 msgid ""
1617 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1618 "audio stream being played."
1619 msgstr ""
1620 "S/PDIF je lahko uporabljen privzeto, če možnost dovoljuje strojna oprema in "
1621 "če jo podpira zvočni val."
1622
1623 #: src/libvlc-module.c:203
1624 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1625 msgstr "Zaznavanje Dolby Surround sistema"
1626
1627 #: src/libvlc-module.c:205
1628 msgid ""
1629 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1630 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1631 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1632 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1633 msgstr ""
1634 "Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je val (ali pa ni) kodiran v "
1635 "Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če val ni kodiran v "
1636 "Dolby Surround sistemu, lahko izbor te možnosti izboljša predvajanje, še "
1637 "posebej v kombinaciji z mešalcem kanalov slušalk."
1638
1639 #: src/libvlc-module.c:211
1640 msgid "On"
1641 msgstr "Vključeno"
1642
1643 #: src/libvlc-module.c:211
1644 msgid "Off"
1645 msgstr "Izključeno"
1646
1647 #: src/libvlc-module.c:216
1648 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1649 msgstr ""
1650 "Možnost omogoča filtriranje zvoka po procesiranju, z namenom spreminjanja "
1651 "predvajanja zvoka."
1652
1653 #: src/libvlc-module.c:219
1654 msgid "Audio visualizations "
1655 msgstr "Ponazoritve zvoka"
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:221
1658 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1659 msgstr "Možnost doda enote ponazoritve (spektralna analiza, ...)."
1660
1661 #: src/libvlc-module.c:229
1662 msgid ""
1663 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1664 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1665 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1666 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1667 "options."
1668 msgstr ""
1669 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja odvoda slikovnega vala. Lahko "
1670 "omogočite filtriranje slike (razpletanje, prilagajanje slike, ...). Filtre "
1671 "omogočite in nastavite med enotami \"slikovni filtri\". Omogočite lahko tudi "
1672 "druge možnosti slike."
1673
1674 #: src/libvlc-module.c:235
1675 msgid "Video output module"
1676 msgstr "Enota odvajanja slike"
1677
1678 #: src/libvlc-module.c:237
1679 msgid ""
1680 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1681 "automatically select the best method available."
1682 msgstr ""
1683 "Nastavitev predstavlja metodo odvajanja slike, ki jo uporablja predvajalnik "
1684 "VLC. Privzeto obnašanje je samodejno izbiranje najboljše razpoložljive "
1685 "metode."
1686
1687 #: src/libvlc-module.c:240 modules/stream_out/display.c:40
1688 msgid "Enable video"
1689 msgstr "Omogoči sliko"
1690
1691 #: src/libvlc-module.c:242
1692 msgid ""
1693 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1694 "not take place, thus saving some processing power."
1695 msgstr ""
1696 "Odvod slike lahko popolnoma onemogočite. Dekodiranje slike bo izpuščeno, s "
1697 "čimer bo sproščen del procesorske moči."
1698
1699 #: src/libvlc-module.c:245 modules/codec/fake.c:50
1700 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:129 modules/stream_out/transcode.c:73
1701 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1702 msgid "Video width"
1703 msgstr "Širina slike"
1704
1705 #: src/libvlc-module.c:247
1706 msgid ""
1707 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1708 "characteristics."
1709 msgstr ""
1710 "Določitev širine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja širino privzetim "
1711 "značilnostim slike."
1712
1713 #: src/libvlc-module.c:250 modules/codec/fake.c:53
1714 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:132 modules/stream_out/transcode.c:76
1715 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1716 msgid "Video height"
1717 msgstr "Višina slike"
1718
1719 #: src/libvlc-module.c:252
1720 msgid ""
1721 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1722 "video characteristics."
1723 msgstr ""
1724 "Določitev višine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja višino privzetim "
1725 "značilnostim slike."
1726
1727 #: src/libvlc-module.c:255
1728 msgid "Video X coordinate"
1729 msgstr "X koordinata slike"
1730
1731 #: src/libvlc-module.c:257
1732 msgid ""
1733 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1734 "coordinate)."
1735 msgstr ""
1736 "Določena vrednost lege zgornje leve točke slikovnega okna (X koordinata)."
1737
1738 #: src/libvlc-module.c:260
1739 msgid "Video Y coordinate"
1740 msgstr "Y koordinata slike"
1741
1742 #: src/libvlc-module.c:262
1743 msgid ""
1744 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1745 "coordinate)."
1746 msgstr ""
1747 "Določena vrednost lege zgornje leve točke slikovnega okna (X koordinata)."
1748
1749 #: src/libvlc-module.c:265
1750 msgid "Video title"
1751 msgstr "Naslov posnetka"
1752
1753 #: src/libvlc-module.c:267
1754 msgid ""
1755 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1756 "interface)."
1757 msgstr ""
1758 "Prilagoditev naslova slike po meri (v primeru, da slika ni vložena v "
1759 "vmesnik)."
1760
1761 #: src/libvlc-module.c:270
1762 msgid "Video alignment"
1763 msgstr "Postavitev slike"
1764
1765 #: src/libvlc-module.c:272
1766 msgid ""
1767 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1768 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1769 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1770 msgstr ""
1771 "Določena postavitev slike v oknu. Privzeta vrednost (0) sredini sliko "
1772 "(0=sredina, 1=levo, 2=desno, 4=zgoraj, 8=spodaj. Vrednosti lahko seštevate "
1773 "(primer 6=4+2 določa zgornjo desno točko)."
1774
1775 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
1776 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:138
1777 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1778 #: modules/video_filter/mosaic.c:200 modules/video_filter/osdmenu.c:75
1779 #: modules/video_filter/rss.c:164
1780 msgid "Center"
1781 msgstr "Sredinsko"
1782
1783 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1784 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1785 #: modules/video_filter/mosaic.c:200 modules/video_filter/osdmenu.c:75
1786 #: modules/video_filter/rss.c:164
1787 msgid "Top"
1788 msgstr "Na vrhu"
1789
1790 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1791 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1792 #: modules/video_filter/mosaic.c:200 modules/video_filter/osdmenu.c:75
1793 #: modules/video_filter/rss.c:164
1794 msgid "Bottom"
1795 msgstr "Na dnu"
1796
1797 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1798 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1799 #: modules/video_filter/mosaic.c:201 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1800 #: modules/video_filter/rss.c:165
1801 msgid "Top-Left"
1802 msgstr "Zgoraj levo"
1803
1804 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1805 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1806 #: modules/video_filter/mosaic.c:201 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1807 #: modules/video_filter/rss.c:165
1808 msgid "Top-Right"
1809 msgstr "Zgoraj desno"
1810
1811 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1812 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1813 #: modules/video_filter/mosaic.c:201 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1814 #: modules/video_filter/rss.c:165
1815 msgid "Bottom-Left"
1816 msgstr "Spodaj levo"
1817
1818 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1819 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1820 #: modules/video_filter/mosaic.c:201 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1821 #: modules/video_filter/rss.c:165
1822 msgid "Bottom-Right"
1823 msgstr "Spodaj desno"
1824
1825 #: src/libvlc-module.c:280
1826 msgid "Zoom video"
1827 msgstr "Povečaj sliko"
1828
1829 #: src/libvlc-module.c:282
1830 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1831 msgstr "Povečava slike za določeno vrednost."
1832
1833 #: src/libvlc-module.c:284
1834 msgid "Grayscale video output"
1835 msgstr "Sivinski prikaz slike"
1836
1837 #: src/libvlc-module.c:286
1838 msgid ""
1839 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1840 "save some processing power."
1841 msgstr ""
1842 "Sivinski prikaz barvne slike. Ker barvne vrednosti niso dekodirane, se "
1843 "ohranja del procesorske moči."
1844
1845 #: src/libvlc-module.c:289
1846 msgid "Embedded video"
1847 msgstr "Vložena slika"
1848
1849 #: src/libvlc-module.c:291
1850 msgid "Embed the video output in the main interface."
1851 msgstr "Vloži sliko v sliko glavnega vmesnika"
1852
1853 #: src/libvlc-module.c:293
1854 msgid "Fullscreen video output"
1855 msgstr "Celozaslonski prikaz slike"
1856
1857 #: src/libvlc-module.c:295
1858 msgid "Start video in fullscreen mode"
1859 msgstr "Zagon slike v celozaslonskem načinu."
1860
1861 #: src/libvlc-module.c:297
1862 msgid "Overlay video output"
1863 msgstr "Prekrij odvod slike"
1864
1865 #: src/libvlc-module.c:299
1866 msgid ""
1867 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1868 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1869 msgstr ""
1870 "Prekrivanje slike je strojno pospeševanje slike preko grafične kartice "
1871 "(možnost neposrednega prikazovanja slike). Predvajalnik VLC poskuša možnost "
1872 "uporabiti privzeto."
1873
1874 #: src/libvlc-module.c:302 src/video_output/vout_intf.c:404
1875 msgid "Always on top"
1876 msgstr "Vedno na vrhu"
1877
1878 #: src/libvlc-module.c:304
1879 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1880 msgstr "Okno slike je vedno nad vsemi ostalimi okni."
1881
1882 #: src/libvlc-module.c:306
1883 msgid "Disable screensaver"
1884 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona"
1885
1886 #: src/libvlc-module.c:307
1887 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1888 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
1889
1890 #: src/libvlc-module.c:309
1891 msgid "Window decorations"
1892 msgstr "Prikazovanje oken"
1893
1894 #: src/libvlc-module.c:311
1895 msgid ""
1896 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1897 "giving a \"minimal\" window."
1898 msgstr ""
1899 "Predvajalnik VLC lahko izpusti prikaz naslova okna, sličic in drugih "
1900 "elementov okoli slike. Z nastavitvami določate \"minimalno\" obliko okna."
1901
1902 #: src/libvlc-module.c:314
1903 msgid "Video output filter module"
1904 msgstr "Filtrirna enota odvoda slike"
1905
1906 #: src/libvlc-module.c:316
1907 msgid ""
1908 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1909 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1910 msgstr ""
1911 "Možnost omogoča dodajanje filtrov po procesiranju za povečevanje kakovosti "
1912 "slike. Primeri so razpletanje slike, podvajanje, preoblikovanje in podobno."
1913
1914 #: src/libvlc-module.c:320
1915 msgid "Video filter module"
1916 msgstr "Enota filtriranja slike"
1917
1918 #: src/libvlc-module.c:322
1919 msgid ""
1920 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1921 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1922 msgstr ""
1923 "Doda filtriranje po procesiranju z namenom izboljšanja kakovosti slike, kot "
1924 "na primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
1925
1926 #: src/libvlc-module.c:326
1927 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1928 msgstr "Mapa zajemanja slike (ali datoteka)"
1929
1930 #: src/libvlc-module.c:328
1931 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1932 msgstr "Mapa v kateri bodo shranjene zajete slike."
1933
1934 #: src/libvlc-module.c:330 src/libvlc-module.c:332
1935 msgid "Video snapshot file prefix"
1936 msgstr "Predpona datoteke zajetega posnetka."
1937
1938 #: src/libvlc-module.c:334
1939 msgid "Video snapshot format"
1940 msgstr "Format zajetega posnetka"
1941
1942 #: src/libvlc-module.c:336
1943 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1944 msgstr "Format zajetega posnetka bo uporabljen med shranjevanjem slik."
1945
1946 #: src/libvlc-module.c:338
1947 msgid "Display video snapshot preview"
1948 msgstr "Predogled zajetega posnetka"
1949
1950 #: src/libvlc-module.c:340
1951 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
1952 msgstr "Pokaži predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
1953
1954 #: src/libvlc-module.c:342
1955 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
1956 msgstr "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga"
1957
1958 #: src/libvlc-module.c:344
1959 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
1960 msgstr ""
1961 "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga pri označevanju zajetih "
1962 "slik."
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:346
1965 msgid "Video cropping"
1966 msgstr "Obrezovanje slike"
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:348
1969 msgid ""
1970 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
1971 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1972 msgstr ""
1973 "Neposredno obrezovanje izvirne slike. Sprejete oblike so x:y (4:3, "
1974 "16:9, ...) in opisujejo splošne vrednosti razmerij."
1975
1976 #: src/libvlc-module.c:352
1977 msgid "Source aspect ratio"
1978 msgstr "Izvorno razmerje velikosti"
1979
1980 #: src/libvlc-module.c:354
1981 msgid ""
1982 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
1983 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
1984 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
1985 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
1986 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
1987 msgstr ""
1988 "Razmerje velikosti slike. Nekatere DVD enote prikazujejo privzeto vrednost "
1989 "16:9, čeprav so dejansko samo v razmerju 4:3. Možnost je lahko tudi namig "
1990 "predvajalniku VLC, ko film nima podatkov o razmerju slike. Sprejeta razmerja "
1991 "so x:y (4:3, 16:9, ...) in določujejo splošne vrednosti razmerij, ali pa "
1992 "plavajoče vrednosti v obliki (1.25, 1.3333, ...), ki določujejo obliko točk."
1993
1994 #: src/libvlc-module.c:361
1995 msgid "Custom crop ratios list"
1996 msgstr "Lista razmerij obrezovanja"
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:363
1999 msgid ""
2000 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2001 "crop ratios list."
2002 msgstr ""
2003 "Lista razmerij obrezovanja je spisek vrednosti ločenih z vejico, ki bodo "
2004 "dodani na listo razmerij vmesnika."
2005
2006 #: src/libvlc-module.c:366
2007 msgid "Custom aspect ratios list"
2008 msgstr "Lista razmerij velikosti po meri"
2009
2010 #: src/libvlc-module.c:368
2011 msgid ""
2012 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2013 "aspect ratio list."
2014 msgstr "Lista razmerij obrezovanja, ki bodo dodani na listo razmerij vmesnika."
2015
2016 #: src/libvlc-module.c:371
2017 msgid "Fix HDTV height"
2018 msgstr "Popravi HDTV višino"
2019
2020 #: src/libvlc-module.c:373
2021 msgid ""
2022 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2023 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2024 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2025 msgstr ""
2026 "Možnost omogoča pravilno obdelavo HDTV-1080 slikovnega formata, tudi če je "
2027 "kodirnik pokvarjen in nepravilno določi višino na 1088 vrstic. Možnost "
2028 "onemogočite le, če ima slika nestandardni format, ki zahteva vseh 1088 "
2029 "vrstic."
2030
2031 #: src/libvlc-module.c:378
2032 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2033 msgstr "Razmerje velikosti zaslona"
2034
2035 #: src/libvlc-module.c:380
2036 msgid ""
2037 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2038 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2039 "order to keep proportions."
2040 msgstr ""
2041 "Nastavitev razmerja velikosti zaslona. Večina zaslonov ima kvadratne točke "
2042 "(1:1). Če imate 16:9 zaslon, morate spremeniti vrednost na 4:3 da obdržite "
2043 "sorazmerje."
2044
2045 #: src/libvlc-module.c:384
2046 msgid "Skip frames"
2047 msgstr "Preskoči sličice"
2048
2049 #: src/libvlc-module.c:386
2050 msgid ""
2051 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2052 "computer is not powerful enough"
2053 msgstr ""
2054 "Možnost omogoča izpuščanje sličic na MPEG2 pretokih. Izpuščanje se pojavi, "
2055 "kadar računalnik ni dovolj zmogljiv."
2056
2057 #: src/libvlc-module.c:389
2058 msgid "Drop late frames"
2059 msgstr "Izpusti zakasnjene slike"
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:391
2062 msgid ""
2063 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2064 "intended display date)."
2065 msgstr ""
2066 "Možnost omogoča izpuščanje zakasnjenih slik, ki so preko odvoda slike prišli "
2067 "kasneje, kot je predviden čas predvajanja."
2068
2069 #: src/libvlc-module.c:394
2070 msgid "Quiet synchro"
2071 msgstr "Tiho usklajevanje"
2072
2073 #: src/libvlc-module.c:396
2074 msgid ""
2075 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2076 "synchronization mechanism."
2077 msgstr ""
2078 "Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja "
2079 "slike preko mehanizma usklajevanja."
2080
2081 #: src/libvlc-module.c:405
2082 msgid ""
2083 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2084 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2085 "channel."
2086 msgstr ""
2087 "Možnosti dovolijo spreminjanje obnašanja dovodnega podsistema, kot na primer "
2088 "DVD ali VCD naprave, nastavitve omrežnega vmesnika ali pa kanalov podnapisov."
2089
2090 #: src/libvlc-module.c:410
2091 msgid ""
2092 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2093 "Restrictions Management measure."
2094 msgstr ""
2095 "Če živite v Franciji, potem ni dovoljeno, da uporabljate obhod Vodenja "
2096 "digitalnih Omejitev (DRM)."
2097
2098 #: src/libvlc-module.c:413
2099 msgid "Clock reference average counter"
2100 msgstr "Sklicevanje števca na uro."
2101
2102 #: src/libvlc-module.c:415
2103 msgid ""
2104 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2105 "to 10000."
2106 msgstr ""
2107 "Ob uporabi PVR dovoda (ali zelo neenakomernega izvora), nastavite vrednost "
2108 "na 10000."
2109
2110 #: src/libvlc-module.c:418
2111 msgid "Clock synchronisation"
2112 msgstr "Usklajevanje časa"
2113
2114 #: src/libvlc-module.c:420
2115 msgid ""
2116 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2117 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2118 msgstr ""
2119 "Možnost dovoljuje onemogočanje usklajevanja časa za omrežne vire. Nastavitev "
2120 "je uporabna pri spletnih prenosih, kjer je predvajanje občutno moteno."
2121
2122 #: src/libvlc-module.c:424 modules/control/netsync.c:75
2123 msgid "Network synchronisation"
2124 msgstr "Usklajevanje omrežja"
2125
2126 #: src/libvlc-module.c:425
2127 msgid ""
2128 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2129 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2130 msgstr ""
2131 "Možnost omogoča oddaljeno usklajevanje časa za strežnike in odjemalce. "
2132 "Privzete nastavitve so določene me naprednimi uskladitvami omrežnega "
2133 "usklajevanja."
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:1007
2136 #: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:353
2137 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
2138 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2139 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1290
2140 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
2141 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2142 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2143 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
2144 #: modules/video_filter/rss.c:175 modules/video_output/directx/directx.c:158
2145 msgid "Default"
2146 msgstr "Privzeto"
2147
2148 #: src/libvlc-module.c:431 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
2149 #: modules/gui/macosx/extended.m:112 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2150 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2151 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2152 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2153 msgid "Enable"
2154 msgstr "Omogoči"
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:433 modules/misc/notify/growl.c:63
2157 msgid "UDP port"
2158 msgstr "vrata UDP"
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:435
2161 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2162 msgstr "Nastavitev vrat za UDP pretok. Privzeta vrednost je 1234."
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:437
2165 msgid "MTU of the network interface"
2166 msgstr "MTU za omrežni vmesnik"
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:439
2169 msgid ""
2170 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2171 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2172 msgstr ""
2173 "Nastavitev določa največjo velikost paketov, ki se prenašajo preko omrežja. "
2174 "Vrednost za eternet je običajno 1500 bajtov."
2175
2176 #: src/libvlc-module.c:442 modules/stream_out/rtp.c:93
2177 msgid "Hop limit (TTL)"
2178 msgstr "Omejitev poskoka (TTL)"
2179
2180 #: src/libvlc-module.c:444
2181 msgid ""
2182 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2183 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2184 "in default)."
2185 msgstr ""
2186 "Omejitev poskoka (znanega tudi kot \"Čas ohranitve\" ali TTL) skupinskega "
2187 "pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (-1 = uporabi sistemsko privzeto "
2188 "vrednost)."
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:448
2191 msgid "Multicast output interface"
2192 msgstr "Vmesnik skupinskega pošiljanja odvoda"
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:450
2195 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2196 msgstr ""
2197 "Privzeti vmesnik skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše usmerjevalno "
2198 "razpredelnico."
2199
2200 #: src/libvlc-module.c:452
2201 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2202 msgstr "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja"
2203
2204 #: src/libvlc-module.c:454
2205 msgid ""
2206 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2207 "table."
2208 msgstr ""
2209 "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
2210 "usmerjevalno razpredelnico."
2211
2212 #: src/libvlc-module.c:457
2213 msgid "DiffServ Code Point"
2214 msgstr "Kodna točka DiffServ"
2215
2216 #: src/libvlc-module.c:458
2217 msgid ""
2218 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2219 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2220 msgstr ""
2221 "Diferencialna kodna točka storitve za odhodni UDP pretok (IPv4 Tip storitve "
2222 "ali IPv6 razred prometa). Uporablja se za kakovostne storitve omrežja."
2223
2224 #: src/libvlc-module.c:464
2225 msgid ""
2226 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2227 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2228 msgstr ""
2229 "Izberite program z določitvijo ID storitve. Nastavitev uporabite samo, če "
2230 "želite povečati dostop do več programskega pretoka (primer: DVB pretok)"
2231
2232 #: src/libvlc-module.c:470
2233 msgid ""
2234 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2235 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2236 "(like DVB streams for example)."
2237 msgstr ""
2238 "Izberite program z določitvijo liste ID storitev vnesenih ločeno z vejico. "
2239 "Nastavitev uporabite samo, če želite dostopiti do več programskega pretoka "
2240 "(primer: DVB pretok)"
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:476 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
2243 msgid "Audio track"
2244 msgstr "Zvokovna sled"
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:478
2247 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2248 msgstr "Uporabi številko pretoka zvočne sledi (od 0 do n)"
2249
2250 #: src/libvlc-module.c:481 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
2251 msgid "Subtitles track"
2252 msgstr "Podnapisi"
2253
2254 #: src/libvlc-module.c:483
2255 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2256 msgstr "Uporabi številko sledi podnapisov (od 0 do n)"
2257
2258 #: src/libvlc-module.c:486
2259 msgid "Audio language"
2260 msgstr "Jezik zvoka"
2261
2262 #: src/libvlc-module.c:488
2263 msgid ""
2264 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2265 "letter country code)."
2266 msgstr ""
2267 "Jezik zvočne sledi, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2268 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2269
2270 #: src/libvlc-module.c:491
2271 msgid "Subtitle language"
2272 msgstr "Jezik podnapisov"
2273
2274 #: src/libvlc-module.c:493
2275 msgid ""
2276 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2277 "letter country code)."
2278 msgstr ""
2279 "Jezik sledi podnapisov, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2280 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2281
2282 #: src/libvlc-module.c:497
2283 msgid "Audio track ID"
2284 msgstr "ID zvočne sledi"
2285
2286 #: src/libvlc-module.c:499
2287 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2288 msgstr "Uporabi ID pretoka zvočne sledi."
2289
2290 #: src/libvlc-module.c:501
2291 msgid "Subtitles track ID"
2292 msgstr "ID sledi podnapisa"
2293
2294 #: src/libvlc-module.c:503
2295 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2296 msgstr "ID pretoka sledi podnapisov."
2297
2298 #: src/libvlc-module.c:505
2299 msgid "Input repetitions"
2300 msgstr "Ponavljanje dovajanja"
2301
2302 #: src/libvlc-module.c:507
2303 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2304 msgstr "Število ponovitev predvajanja dovoda"
2305
2306 #: src/libvlc-module.c:509
2307 msgid "Start time"
2308 msgstr "Začetni čas"
2309
2310 #: src/libvlc-module.c:511
2311 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2312 msgstr "Pretok bo začet na tem mestu (v sekundah)."
2313
2314 #: src/libvlc-module.c:513
2315 msgid "Stop time"
2316 msgstr "Končni čas"
2317
2318 #: src/libvlc-module.c:515
2319 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2320 msgstr "Pretok bo končan na tem mestu (v sekundah)."
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:517
2323 msgid "Input list"
2324 msgstr "Lista dovodov"
2325
2326 #: src/libvlc-module.c:519
2327 msgid ""
2328 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2329 "together after the normal one."
2330 msgstr ""
2331 "Določite lahko listo dovodov ločeno z vejicami, ki bo združena po "
2332 "predvajanju."
2333
2334 #: src/libvlc-module.c:522
2335 msgid "Input slave (experimental)"
2336 msgstr "Odvisni dovod (eksperimentalno)"
2337
2338 #: src/libvlc-module.c:524
2339 msgid ""
2340 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2341 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2342 "inputs."
2343 msgstr ""
2344 "Možnost dovoljuje sočasno predvajanje preko več vnosnih točk. Ta možnost je "
2345 "v preizkušnji zato niso podprti vsi formati. Uporabite listo dovodov ločenih "
2346 "z '#'."
2347
2348 #: src/libvlc-module.c:528
2349 msgid "Bookmarks list for a stream"
2350 msgstr "Lista zaznamkov za pretok"
2351
2352 #: src/libvlc-module.c:530
2353 msgid ""
2354 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2355 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2356 "{...}\""
2357 msgstr ""
2358 "Ročno lahko nastavite listo zaznamkov za pretok v obliki \"{name=ime-"
2359 "zaznamka,time=odmik-časa,bytes=odmik-bajtov},{...}\""
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:536
2362 msgid ""
2363 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2364 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2365 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2366 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2367 msgstr ""
2368 "Nastavitve omogočajo spreminjanje obnašanja sistema nalepk. Lahko, na "
2369 "primer, omogočite filtre nalepk (logotipi, ...). Omogočite filtre tu, "
2370 "nastavite pa jih med nastavitvami \"filtri nalepk\". Nastavite lahko tudi "
2371 "mnoge druge pripadajoče možnosti."
2372
2373 #: src/libvlc-module.c:542
2374 msgid "Force subtitle position"
2375 msgstr "Določena lega podnapisov"
2376
2377 #: src/libvlc-module.c:544
2378 msgid ""
2379 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2380 "over the movie. Try several positions."
2381 msgstr ""
2382 "Določena lega podnapisov omogoča možnost postavljanja besedila pod sliko "
2383 "namesto na njo. Lega podpira več možnosti."
2384
2385 #: src/libvlc-module.c:547
2386 msgid "Enable sub-pictures"
2387 msgstr "Omogoči pod-slike"
2388
2389 #: src/libvlc-module.c:549
2390 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2391 msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje procesiranja pod-slik."
2392
2393 #: src/libvlc-module.c:551 src/libvlc-module.c:1375 src/text/iso-639_def.h:143
2394 #: modules/stream_out/transcode.c:286
2395 msgid "On Screen Display"
2396 msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD)"
2397
2398 #: src/libvlc-module.c:553
2399 msgid ""
2400 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2401 "Display)."
2402 msgstr "Predvajalnik VLC omogoča prikaz sporočil na zaslonu (OSD)."
2403
2404 #: src/libvlc-module.c:556
2405 msgid "Text rendering module"
2406 msgstr "Enota upodabljanja besedila"
2407
2408 #: src/libvlc-module.c:558
2409 msgid ""
2410 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2411 "instance."
2412 msgstr ""
2413 "Predvajalnik VLC običajno uporablja Freetype za upodabljanje, nastavitev pa "
2414 "omogoča tudi uporabo drugih načinov (primer: SVG)."
2415
2416 #: src/libvlc-module.c:560
2417 msgid "Subpictures filter module"
2418 msgstr "Filter nalepk"
2419
2420 #: src/libvlc-module.c:562
2421 msgid ""
2422 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2423 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2424 msgstr ""
2425 "Možnost doda \"filtre nalepk\". Filtri prekrijejo sliko filma z drugimi "
2426 "slikami (logotip) ali besedilom  (kot logo, dodatno besedilo ...)."
2427
2428 #: src/libvlc-module.c:565
2429 msgid "Autodetect subtitle files"
2430 msgstr "Samodejna zaznava podnapisov"
2431
2432 #: src/libvlc-module.c:567
2433 msgid ""
2434 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2435 "(based on the filename of the movie)."
2436 msgstr ""
2437 "Samodejno zaznavanje datotek s podnapisi, če ni posebej določena datoteka (v "
2438 "povezavi z imenom datoteke filma)."
2439
2440 #: src/libvlc-module.c:570
2441 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2442 msgstr "Zaznavanje imena podnapisov"
2443
2444 #: src/libvlc-module.c:572
2445 msgid ""
2446 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2447 "Options are:\n"
2448 "0 = no subtitles autodetected\n"
2449 "1 = any subtitle file\n"
2450 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2451 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2452 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2453 msgstr ""
2454 "Nastavitev določa odstopanja med imeni datotek filmov in podnapisov. "
2455 "Možnosti so:\n"
2456 "0 = ni samodejnega zaznavanja\n"
2457 "1 = katerakoli datoteka s podnapisi\n"
2458 "2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu ime filma\n"
2459 "3 = enako ime kot ime datoteke filma z dodanimi znaki\n"
2460 "4 = popolno ujemanje imen datotek"
2461
2462 #: src/libvlc-module.c:580
2463 msgid "Subtitle autodetection paths"
2464 msgstr "Samodejno zaznavanje poti podnapisov"
2465
2466 #: src/libvlc-module.c:582
2467 msgid ""
2468 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2469 "found in the current directory."
2470 msgstr ""
2471 "Določanje dodatnih poti do map s podnapisi, če ti niso v trenutni mapi."
2472
2473 #: src/libvlc-module.c:585
2474 msgid "Use subtitle file"
2475 msgstr "Uporabi datoteko s podnapisi"
2476
2477 #: src/libvlc-module.c:587
2478 msgid ""
2479 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2480 "subtitle file."
2481 msgstr ""
2482 "Nalaganje podnapisov. Datoteka, ki jo bo program izbral, če ni mogoče "
2483 "samodejno zaznati poti."
2484
2485 #: src/libvlc-module.c:590
2486 msgid "DVD device"
2487 msgstr "DVD naprava"
2488
2489 #: src/libvlc-module.c:593
2490 msgid ""
2491 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2492 "the drive letter (eg. D:)"
2493 msgstr ""
2494 "Privzeti DVD pogon ali DVD datoteka. Pogon mora biti določen s črko in "
2495 "dvopičjem (primer: D:)"
2496
2497 #: src/libvlc-module.c:597
2498 msgid "This is the default DVD device to use."
2499 msgstr "Privzeta DVD naprava."
2500
2501 #: src/libvlc-module.c:600
2502 msgid "VCD device"
2503 msgstr "VCD naprava"
2504
2505 #: src/libvlc-module.c:603
2506 msgid ""
2507 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2508 "scan for a suitable CD-ROM device."
2509 msgstr ""
2510 "Privzeti VCD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD "
2511 "pogon."
2512
2513 #: src/libvlc-module.c:607
2514 msgid "This is the default VCD device to use."
2515 msgstr "Privzeta VCD naprava."
2516
2517 #: src/libvlc-module.c:610
2518 msgid "Audio CD device"
2519 msgstr "Zvokovna CD naprava"
2520
2521 #: src/libvlc-module.c:613
2522 msgid ""
2523 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2524 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2525 msgstr ""
2526 "Zvočna CD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD pogon."
2527
2528 #: src/libvlc-module.c:617
2529 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2530 msgstr "Privzeta zvočna CD naprava."
2531
2532 #: src/libvlc-module.c:620 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
2533 msgid "Force IPv6"
2534 msgstr "Zahtevaj IPv6"
2535
2536 #: src/libvlc-module.c:622
2537 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2538 msgstr "IPv6 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2539
2540 #: src/libvlc-module.c:624
2541 msgid "Force IPv4"
2542 msgstr "Zahtevaj IPv4"
2543
2544 #: src/libvlc-module.c:626
2545 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2546 msgstr "IPv4 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2547
2548 #: src/libvlc-module.c:628
2549 msgid "TCP connection timeout"
2550 msgstr "Časovna omejitev TCP povezave"
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:630
2553 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2554 msgstr "Privzeta časovna omejitev TCP povezave (v milisekundah)"
2555
2556 #: src/libvlc-module.c:632
2557 msgid "SOCKS server"
2558 msgstr "Strežnik SOCKS"
2559
2560 #: src/libvlc-module.c:634
2561 msgid ""
2562 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2563 "used for all TCP connections"
2564 msgstr ""
2565 "Uporaba namestniškega strežnika SOCKS. Vnos mora biti v obliki naslov:vrata. "
2566 "Nastavitev bo uporabljena ta vse TCP povezave."
2567
2568 #: src/libvlc-module.c:637
2569 msgid "SOCKS user name"
2570 msgstr "Uporabniško ime za SOCKS"
2571
2572 #: src/libvlc-module.c:639
2573 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2574 msgstr "Uporabniško ime za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2575
2576 #: src/libvlc-module.c:641
2577 msgid "SOCKS password"
2578 msgstr "Geslo SOCKS"
2579
2580 #: src/libvlc-module.c:643
2581 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2582 msgstr "Geslo za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:645
2585 msgid "Title metadata"
2586 msgstr "Metapodatek naslova"
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:647
2589 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2590 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"naslov\" dovoda."
2591
2592 #: src/libvlc-module.c:649
2593 msgid "Author metadata"
2594 msgstr "Metapodatek avtorja"
2595
2596 #: src/libvlc-module.c:651
2597 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2598 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtor\" dovoda."
2599
2600 #: src/libvlc-module.c:653
2601 msgid "Artist metadata"
2602 msgstr "Metapodatek izvajalca"
2603
2604 #: src/libvlc-module.c:655
2605 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2606 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"izvajalec\" dovoda."
2607
2608 #: src/libvlc-module.c:657
2609 msgid "Genre metadata"
2610 msgstr "Metapodatek žanra"
2611
2612 #: src/libvlc-module.c:659
2613 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2614 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"žanr\" dovoda."
2615
2616 #: src/libvlc-module.c:661
2617 msgid "Copyright metadata"
2618 msgstr "Metapodatek avtorskih pravic"
2619
2620 #: src/libvlc-module.c:663
2621 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2622 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtorske pravice\" dovoda."
2623
2624 #: src/libvlc-module.c:665
2625 msgid "Description metadata"
2626 msgstr "Metapodatek opisa"
2627
2628 #: src/libvlc-module.c:667
2629 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2630 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"opis\" dovoda."
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:669
2633 msgid "Date metadata"
2634 msgstr "Metapodatek datuma"
2635
2636 #: src/libvlc-module.c:671
2637 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2638 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"datum\" dovoda."
2639
2640 #: src/libvlc-module.c:673
2641 msgid "URL metadata"
2642 msgstr "Metapodatek URL"
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:675
2645 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2646 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"url\" dovoda."
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:679
2649 msgid ""
2650 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2651 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2652 "can break playback of all your streams."
2653 msgstr ""
2654 "Možnost določuje način izbora kodekov (metode dekodiranja). Samo uporabniki "
2655 "z naprednejšim razumevanjem nastavitev naj spreminjajo nastavitve."
2656
2657 #: src/libvlc-module.c:683
2658 msgid "Preferred decoders list"
2659 msgstr "Prednostna lista dekoderjev"
2660
2661 #: src/libvlc-module.c:685
2662 msgid ""
2663 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2664 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2665 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2666 msgstr ""
2667 "Prednostna lista dekoderjev, ki jih bo predvajalnik VLC uporabil. Primer: "
2668 "'dummy,a52' nastavitev bo določila uporabo dummy in a52 kodeka pred uporabo "
2669 "ostalih. Spreminjanje nastavitev ni priporočljivo."
2670
2671 #: src/libvlc-module.c:690
2672 msgid "Preferred encoders list"
2673 msgstr "Prednostna lista kodirnikov"
2674
2675 #: src/libvlc-module.c:692
2676 msgid ""
2677 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2678 msgstr ""
2679 "Nastavitev omogoča izbor prednostne liste kodirnikov, ki jih uporablja "
2680 "predvajalnik."
2681
2682 #: src/libvlc-module.c:701
2683 msgid ""
2684 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2685 "subsystem."
2686 msgstr ""
2687 "Možnosti dovoljujejo nastavitev splošnih možnosti podsistema odvoda pretoka."
2688
2689 #: src/libvlc-module.c:704
2690 msgid "Default stream output chain"
2691 msgstr "Privzeta veriga odvoda pretoka"
2692
2693 #: src/libvlc-module.c:706
2694 msgid ""
2695 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2696 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2697 "all streams."
2698 msgstr ""
2699 "Določite lahko privzeto verigo odvoda pretoka. V dokumentaciji je zabeleženo "
2700 "kako sestavite te verige.Opozorilo: veriga bo omogočena za vse pretoke."
2701
2702 #: src/libvlc-module.c:710
2703 msgid "Enable streaming of all ES"
2704 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov"
2705
2706 #: src/libvlc-module.c:712
2707 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2708 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov (slika, zvok, podnapisi)"
2709
2710 #: src/libvlc-module.c:714
2711 msgid "Display while streaming"
2712 msgstr "Prikaži med pretakanjem"
2713
2714 #: src/libvlc-module.c:716
2715 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2716 msgstr "Lokalno predvajaj valove med pretakanjem."
2717
2718 #: src/libvlc-module.c:718
2719 msgid "Enable video stream output"
2720 msgstr "Omogoči odvod pretoka slike"
2721
2722 #: src/libvlc-module.c:720
2723 msgid ""
2724 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2725 "facility when this last one is enabled."
2726 msgstr ""
2727 "Izberite ali naj bo pretok slike preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2728
2729 #: src/libvlc-module.c:723
2730 msgid "Enable audio stream output"
2731 msgstr "Omogoči odvod pretoka zvoka"
2732
2733 #: src/libvlc-module.c:725
2734 msgid ""
2735 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2736 "facility when this last one is enabled."
2737 msgstr ""
2738 "Izberite ali naj bo pretok zvoka preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:728
2741 msgid "Enable SPU stream output"
2742 msgstr "Omogoči odvod pretoka SPU"
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:730
2745 msgid ""
2746 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2747 "facility when this last one is enabled."
2748 msgstr ""
2749 "Izberite ali naj bo pretok SPU preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2750
2751 #: src/libvlc-module.c:733
2752 msgid "Keep stream output open"
2753 msgstr "Ohranjaj odprt odvod pretoka"
2754
2755 #: src/libvlc-module.c:735
2756 msgid ""
2757 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2758 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2759 "specified)"
2760 msgstr ""
2761 "Možnost omogoča, da ohranite odprt odvod pretoka preko več predmetov seznama "
2762 "predvajanja (samodejno vključi in zbere odvod pretokov, če ni posebej "
2763 "določeno)"
2764
2765 #: src/libvlc-module.c:739
2766 msgid "Preferred packetizer list"
2767 msgstr "Prednostna lista paketnikov"
2768
2769 #: src/libvlc-module.c:741
2770 msgid ""
2771 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2772 msgstr ""
2773 "Možnost omogoča izbor zaporedja, v katerem bo predvajalnik VLC uporabljal "
2774 "paketnike."
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:744
2777 msgid "Mux module"
2778 msgstr "Enota zvijanja"
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:746
2781 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2782 msgstr "Podedovan vnos nastavitev elementov zvijalca"
2783
2784 #: src/libvlc-module.c:748
2785 msgid "Access output module"
2786 msgstr "Enota odvoda dostopa"
2787
2788 #: src/libvlc-module.c:750
2789 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2790 msgstr "Vrednost je podedovana in določa enoto za dostop odvoda."
2791
2792 #: src/libvlc-module.c:752
2793 msgid "Control SAP flow"
2794 msgstr "Nadzor SAP toka"
2795
2796 #: src/libvlc-module.c:754
2797 msgid ""
2798 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2799 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2800 msgstr ""
2801 "Možnost omogoča nadzor objavljanja naslova SAP skupinskega pošiljanja. "
2802 "Nastavitev je potrebna, če želite objavljati preko MBone sistema."
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:758
2805 msgid "SAP announcement interval"
2806 msgstr "Zamik SAP objavljanja"
2807
2808 #: src/libvlc-module.c:760
2809 msgid ""
2810 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2811 "between SAP announcements."
2812 msgstr ""
2813 "V primeru, da je nadzor nad SAP onemogočen, vam nastavitev omogočana "
2814 "privzeto določen zamik objavljanja."
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:769
2817 msgid ""
2818 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2819 "always leave all these enabled."
2820 msgstr ""
2821 "Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti je "
2822 "priporočljivo pustiti omogočene."
2823
2824 #: src/libvlc-module.c:772
2825 msgid "Enable FPU support"
2826 msgstr "Omogoči podporo FPU"
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:774
2829 msgid ""
2830 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2831 "advantage of it."
2832 msgstr ""
2833 "Če ima procesor računalnika enoto za izračun plavajoče vejice, jo lahko "
2834 "predvajalnik VLC izkoristi."
2835
2836 #: src/libvlc-module.c:777
2837 msgid "Enable CPU MMX support"
2838 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX"
2839
2840 #: src/libvlc-module.c:779
2841 msgid ""
2842 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2843 "of them."
2844 msgstr ""
2845 "Če procesor računalnika podpira MMX enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2846 "izkoristi."
2847
2848 #: src/libvlc-module.c:782
2849 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2850 msgstr "Omogoči podporo CPE 3D Now!"
2851
2852 #: src/libvlc-module.c:784
2853 msgid ""
2854 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2855 "advantage of them."
2856 msgstr ""
2857 "Če procesor računalnika podpira 3D Now! enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2858 "izkoristi."
2859
2860 #: src/libvlc-module.c:787
2861 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2862 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX EXT"
2863
2864 #: src/libvlc-module.c:789
2865 msgid ""
2866 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2867 "advantage of them."
2868 msgstr ""
2869 "Če procesor računalnika podpira MMX EXT enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2870 "izkoristi."
2871
2872 #: src/libvlc-module.c:792
2873 msgid "Enable CPU SSE support"
2874 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE"
2875
2876 #: src/libvlc-module.c:794
2877 msgid ""
2878 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2879 "of them."
2880 msgstr ""
2881 "Če procesor računalnika podpira SSE enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2882 "izkoristi."
2883
2884 #: src/libvlc-module.c:797
2885 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2886 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE2"
2887
2888 #: src/libvlc-module.c:799
2889 msgid ""
2890 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2891 "of them."
2892 msgstr ""
2893 "Če procesor računalnika podpira SSE2 enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2894 "izkoristi."
2895
2896 #: src/libvlc-module.c:802
2897 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2898 msgstr "Omogoči podporo CPE AltiVec"
2899
2900 #: src/libvlc-module.c:804
2901 msgid ""
2902 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2903 "advantage of them."
2904 msgstr ""
2905 "Če procesor podpira AltiVec določila, jih bo predvajalnik VLC izkoristil ."
2906
2907 #: src/libvlc-module.c:809
2908 msgid ""
2909 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2910 "you really know what you are doing."
2911 msgstr ""
2912 "Nastavitve omogočajo določitev privzetih enot. Nastavitev ni priporočljivo "
2913 "spreminjati."
2914
2915 #: src/libvlc-module.c:812
2916 msgid "Memory copy module"
2917 msgstr "Enota kopiranja spomina"
2918
2919 #: src/libvlc-module.c:814
2920 msgid ""
2921 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2922 "select the fastest one supported by your hardware."
2923 msgstr ""
2924 "Izberete lahko katero enoto kopiranja spomina želite uporabiti. Privzeto "
2925 "predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi strojni "
2926 "opremi."
2927
2928 #: src/libvlc-module.c:817
2929 msgid "Access module"
2930 msgstr "Enota dostopa"
2931
2932 #: src/libvlc-module.c:819
2933 msgid ""
2934 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2935 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2936 "option unless you really know what you are doing."
2937 msgstr ""
2938 "Nastavitev omogoča določitev enote dostopa. Uporabite jo lahko, če pravilna "
2939 "enota ni samodejno zaznana. Z nastavitvijo je potrebno ravnati previdno."
2940
2941 #: src/libvlc-module.c:823
2942 msgid "Access filter module"
2943 msgstr "Enota filtriranja dostopa"
2944
2945 #: src/libvlc-module.c:825
2946 msgid ""
2947 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
2948 "used for instance for timeshifting."
2949 msgstr ""
2950 "Filtri dostopa spreminjajo pretok, ki se predvaja. Nastavitev je uporabna "
2951 "pri časovnem zamiku."
2952
2953 #: src/libvlc-module.c:828
2954 msgid "Demux module"
2955 msgstr "Enota razvijanja"
2956
2957 #: src/libvlc-module.c:830
2958 msgid ""
2959 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
2960 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
2961 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
2962 "you really know what you are doing."
2963 msgstr ""
2964 "Delitelji se uporabljajo pri ločevanju \"elementarnih\" pretokov (primer: "
2965 "zvok in slika). Uporabite ga lahko, če primerni razvijalec ni samodejno "
2966 "zaznan. Nastavitve ni priporočljivo določiti globalno."
2967
2968 #: src/libvlc-module.c:835
2969 msgid "Allow real-time priority"
2970 msgstr "Dovoli prednost trenutnega predvajanja"
2971
2972 #: src/libvlc-module.c:837
2973 msgid ""
2974 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
2975 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
2976 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
2977 "only activate this if you know what you're doing."
2978 msgstr ""
2979 "Zaganjanje predvajalnika VLC v trenutnem času, omogoča bolj natančno boljši "
2980 "izkoristek delovanja, še posebej pri pretakanju vsebine. V primeru, da "
2981 "nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
2982 "stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
2983
2984 #: src/libvlc-module.c:843
2985 msgid "Adjust VLC priority"
2986 msgstr "Prilagodi VLC prednosti"
2987
2988 #: src/libvlc-module.c:845
2989 msgid ""
2990 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
2991 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
2992 "VLC instances."
2993 msgstr ""
2994 "Možnost doda odmik (pozitiven ali negativen) prednosti predvajalnika VLC. "
2995 "Nastavitev lahko uporabite pri nastavljanju prednostnega izvajanja med "
2996 "drugimi programi ali med vmesniki predvajalnika."
2997
2998 #: src/libvlc-module.c:849
2999 msgid "Minimize number of threads"
3000 msgstr "Zmanjšaj število niti"
3001
3002 #: src/libvlc-module.c:851
3003 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3004 msgstr "Določitev zmanjšanja števila niti potrebnih za zagon predvajalnika."
3005
3006 #: src/libvlc-module.c:853
3007 msgid "Modules search path"
3008 msgstr "Pot iskanja enot"
3009
3010 #: src/libvlc-module.c:855
3011 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3012 msgstr "Dodatne poti, kjer predvajalnik VLC išče enote."
3013
3014 #: src/libvlc-module.c:857
3015 msgid "VLM configuration file"
3016 msgstr "Nastavitvena datoteka VLM"
3017
3018 #: src/libvlc-module.c:859
3019 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3020 msgstr "Nastavitvena datoteka, ki bo uporabljena pri zagonu VLM."
3021
3022 #: src/libvlc-module.c:861
3023 msgid "Use a plugins cache"
3024 msgstr "Uporabi predpomnilnik vstavkov."
3025
3026 #: src/libvlc-module.c:863
3027 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3028 msgstr ""
3029 "Uporaba predpomnilnika vstavkov močno skrajša zagonski čas predvajalnika."
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:865
3032 msgid "Collect statistics"
3033 msgstr "Zberi statistiko"
3034
3035 #: src/libvlc-module.c:867
3036 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3037 msgstr "Izbor in prikaz različnih statističnih vrednosti."
3038
3039 #: src/libvlc-module.c:869
3040 msgid "Run as daemon process"
3041 msgstr "Zagon kot demonski proces"
3042
3043 #: src/libvlc-module.c:871
3044 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3045 msgstr "Omogoča zagon predvajalnika kot demonski proces v ozadju."
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:873
3048 msgid "Write process id to file"
3049 msgstr "Zapiši procesni ID v datoteko"
3050
3051 #: src/libvlc-module.c:875
3052 msgid "Writes process id into specified file."
3053 msgstr "Zapis procesnega ID v določeno datoteko."
3054
3055 #: src/libvlc-module.c:877
3056 msgid "Log to file"
3057 msgstr "Zabeleži v datoteko"
3058
3059 #: src/libvlc-module.c:879
3060 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3061 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v datoteko."
3062
3063 #: src/libvlc-module.c:881
3064 msgid "Log to syslog"
3065 msgstr "Zabeleži v syslog"
3066
3067 #: src/libvlc-module.c:883
3068 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3069 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v syslog (UNIX sistemi)."
3070
3071 #: src/libvlc-module.c:885
3072 msgid "Allow only one running instance"
3073 msgstr "Dovoli samo en sočasen zagon."
3074
3075 #: src/libvlc-module.c:887
3076 msgid ""
3077 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3078 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3079 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3080 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3081 "running instance or enqueue it."
3082 msgstr ""
3083 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3084 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
3085 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
3086 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto."
3087
3088 #: src/libvlc-module.c:895
3089 msgid ""
3090 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3091 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3092 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3093 "This option will allow you to play the file with the already running "
3094 "instance or enqueue it.This option require the D-Bus session daemon to be "
3095 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3096 msgstr ""
3097 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3098 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
3099 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
3100 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto. Možnost zahteva zagon D-"
3101 "Bus seje in VLC D-Bus kontrolni vmesnik."
3102
3103 #: src/libvlc-module.c:903
3104 msgid "VLC is started from file association"
3105 msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave"
3106
3107 #: src/libvlc-module.c:905
3108 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3109 msgstr ""
3110 "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave, kot jo določa sistem."
3111
3112 #: src/libvlc-module.c:908
3113 msgid "One instance when started from file"
3114 msgstr "En sočasen zagon izvajanje pri zagonu preko datotečnih povezav"
3115
3116 #: src/libvlc-module.c:910
3117 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3118 msgstr "Dovoli en sočasen zagon ob zagonu predvajalnika preko datoteke."
3119
3120 #: src/libvlc-module.c:912
3121 msgid "Increase the priority of the process"
3122 msgstr "Povečaj prednost procesa"
3123
3124 #: src/libvlc-module.c:914
3125 msgid ""
3126 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3127 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3128 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3129 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3130 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3131 "machine."
3132 msgstr ""
3133 "Povečanje prednosti procesa bo najverjetneje izboljšalo predvajanje, saj "
3134 "dovoli predvajalniku nemoteno delovanje ob delovanju drugih programov, ki "
3135 "prav tako prevzemajo procesorski čas. Bodite pozorni, da lahko v posebnih "
3136 "primerih (napake) VLC prevzame ves procesorski čas in s tem neodzivnost "
3137 "sistema."
3138
3139 #: src/libvlc-module.c:921
3140 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
3141 msgstr "Hitro zvijanje na NT/2K/XP (samo za programerje)"
3142
3143 #: src/libvlc-module.c:923
3144 msgid ""
3145 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
3146 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
3147 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
3148 msgstr ""
3149 "Na sistemih NT/2K/XP uporabljamo počasno zvijanje s čimer lahko pravilno "
3150 "vključimo pogojne spremenljivke. Uporabite lahko tudi hitrejše Win9x "
3151 "zvijanje, kar pa lahko vodi v probleme."
3152
3153 #: src/libvlc-module.c:928
3154 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
3155 msgstr "Pogojne spremenljivke za Win9x (samo za programerje)"
3156
3157 #: src/libvlc-module.c:931
3158 msgid ""
3159 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
3160 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
3161 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
3162 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
3163 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
3164 msgstr ""
3165 "Na sistemih Windows 9x/Me lahko uporabite hitre, vendar nepravilne pogojne "
3166 "spremenljivke. Lahko pa uporabite tudi druge počasnejše načine, ki so bolj "
3167 "natančni. Izbirate lahko med načinom 0 (hiter in nepravilen), 1 (privzeto) "
3168 "in 2 (počasen in pravilen)."
3169
3170 #: src/libvlc-module.c:940
3171 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3172 msgstr "Uvrsti predmete v seznam predvajanja v načinu enega sočasnega zagona."
3173
3174 #: src/libvlc-module.c:942
3175 msgid ""
3176 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3177 "playing current item."
3178 msgstr ""
3179 "Ob uporabi samo enega sočasnega zagona predvajalnika, uvrsti predmete na "
3180 "seznam predvajanja in nadaljuj s predvajanjem trenutnega predmeta."
3181
3182 #: src/libvlc-module.c:951
3183 msgid ""
3184 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3185 "overridden in the playlist dialog box."
3186 msgstr ""
3187 "Možnosti določajo obnašanje predvajalne liste. Nekatere lahko spreminjate "
3188 "tudi v oknu seznama predvajanja."
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:954
3191 msgid "Automatically preparse files"
3192 msgstr "Samodejna predhodna razčlenitev datotek"
3193
3194 #: src/libvlc-module.c:956
3195 msgid ""
3196 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3197 "metadata)."
3198 msgstr ""
3199 "Samodejna predhodna razčlenitev datotek dodanih na seznam predvajanja "
3200 "(takojšnje pridobivanje metapodatkov)."
3201
3202 #: src/libvlc-module.c:959
3203 msgid "Album art policy"
3204 msgstr "Album art primernost"
3205
3206 #: src/libvlc-module.c:961
3207 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3208 msgstr "Nastavitev prenosa slikovnih dodatkov albuma."
3209
3210 #: src/libvlc-module.c:967
3211 msgid "Manual download only"
3212 msgstr "Prenos na zahtevo"
3213
3214 #: src/libvlc-module.c:968
3215 msgid "When track starts playing"
3216 msgstr "Ob predvajanju sledi"
3217
3218 #: src/libvlc-module.c:969
3219 msgid "As soon as track is added"
3220 msgstr "Takoj ob dodajanju sledi"
3221
3222 #: src/libvlc-module.c:971
3223 msgid "Services discovery modules"
3224 msgstr "Enote odkrivanja storitev"
3225
3226 #: src/libvlc-module.c:973
3227 msgid ""
3228 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3229 "Typical values are sap, hal, ..."
3230 msgstr ""
3231 "Določa nalaganje enot odkrivanja storitev, ločenih s podpičji. Značilne "
3232 "vrednosti so sap, hal, ..."
3233
3234 #: src/libvlc-module.c:976
3235 msgid "Play files randomly forever"
3236 msgstr "Neprestano naključno predvajanje datotek"
3237
3238 #: src/libvlc-module.c:978
3239 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3240 msgstr ""
3241 "Predvajalnik VLC bo do prekinitve neprestano naključno predvajal datoteke."
3242
3243 #: src/libvlc-module.c:982
3244 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3245 msgstr "VLC bo neprestano predvajal izbor s seznama predvajanja."
3246
3247 #: src/libvlc-module.c:984
3248 msgid "Repeat current item"
3249 msgstr "Ponovi trenutni predmet"
3250
3251 #: src/libvlc-module.c:986
3252 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3253 msgstr "VLC bo neprestano predvajal trenutni izbor."
3254
3255 #: src/libvlc-module.c:988
3256 msgid "Play and stop"
3257 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3258
3259 #: src/libvlc-module.c:990
3260 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3261 msgstr "Zaustavi predvajanje po vsakem predvajanem predmetu."
3262
3263 #: src/libvlc-module.c:992
3264 msgid "Play and exit"
3265 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3266
3267 #: src/libvlc-module.c:994
3268 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3269 msgstr "Izhod iz programa, ko ni več predmetov v seznamu predvajanja."
3270
3271 #: src/libvlc-module.c:996
3272 msgid "Use media library"
3273 msgstr "Uporabi medijsko zbirko"
3274
3275 #: src/libvlc-module.c:998
3276 msgid ""
3277 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3278 "VLC."
3279 msgstr ""
3280 "Medijska knjižnica se samodejno shrani in se ponovno naloži ob ponovnem "
3281 "zagonu predvajalnika."
3282
3283 #: src/libvlc-module.c:1001
3284 msgid "Use playlist tree"
3285 msgstr "Strukturiraj seznam predvajanja"
3286
3287 #: src/libvlc-module.c:1003
3288 msgid ""
3289 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3290 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3291 "needed."
3292 msgstr ""
3293 "Uporabi drevesno strukturo liste za ločevanje zvrsti v mapah. Vrednost "
3294 "\"Privzeto\" določa uporabo drevesne strukture po potrebi."
3295
3296 #: src/libvlc-module.c:1007
3297 msgid "Always"
3298 msgstr "Vedno"
3299
3300 #: src/libvlc-module.c:1007
3301 msgid "Never"
3302 msgstr "Nikoli"
3303
3304 #: src/libvlc-module.c:1016
3305 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3306 msgstr ""
3307 "Nastavitve predstavljajo splošna določila tipkovnih povezav imenovanih "
3308 "\"hitre tipke\"."
3309
3310 #: src/libvlc-module.c:1019 src/video_output/vout_intf.c:413
3311 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:401
3312 #: modules/gui/macosx/controls.m:454 modules/gui/macosx/controls.m:878
3313 #: modules/gui/macosx/controls.m:908 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3314 #: modules/gui/macosx/intf.m:530 modules/gui/macosx/intf.m:606
3315 #: modules/gui/macosx/intf.m:662
3316 msgid "Fullscreen"
3317 msgstr "Celozaslonski način"
3318
3319 #: src/libvlc-module.c:1020
3320 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3321 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
3322
3323 #: src/libvlc-module.c:1021
3324 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3325 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
3326 msgid "Play/Pause"
3327 msgstr "Predvajanje/Pavza"
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:1022
3330 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3331 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo pavze predvajanja."
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:1023
3334 msgid "Pause only"
3335 msgstr "Samo pavza"
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:1024
3338 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3339 msgstr "Izbor hitre tipke za pavzo predvajanja."
3340
3341 #: src/libvlc-module.c:1025
3342 msgid "Play only"
3343 msgstr "Samo predvajaj"
3344
3345 #: src/libvlc-module.c:1026
3346 msgid "Select the hotkey to use to play."
3347 msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
3348
3349 #: src/libvlc-module.c:1027 modules/control/hotkeys.c:625
3350 #: modules/gui/macosx/controls.m:810 modules/gui/macosx/intf.m:571
3351 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
3352 msgid "Faster"
3353 msgstr "Hitreje"
3354
3355 #: src/libvlc-module.c:1028
3356 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3357 msgstr "Izbor hitre tipke za hitro predvajanje."
3358
3359 #: src/libvlc-module.c:1029 modules/control/hotkeys.c:631
3360 #: modules/gui/macosx/controls.m:811 modules/gui/macosx/intf.m:572
3361 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
3362 msgid "Slower"
3363 msgstr "Počasneje"
3364
3365 #: src/libvlc-module.c:1030
3366 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3367 msgstr "Izbor hitre tipke za počasno predvajanje."
3368
3369 #: src/libvlc-module.c:1031 modules/control/hotkeys.c:608
3370 #: modules/gui/macosx/controls.m:831 modules/gui/macosx/intf.m:529
3371 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:650
3372 #: modules/gui/macosx/intf.m:658 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3373 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1628
3374 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3375 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1531
3376 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3377 msgid "Next"
3378 msgstr "Naslednji"
3379
3380 #: src/libvlc-module.c:1032
3381 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3382 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na naslednji predmet na seznamu predvajanja."
3383
3384 #: src/libvlc-module.c:1033 modules/control/hotkeys.c:614
3385 #: modules/gui/macosx/controls.m:830 modules/gui/macosx/intf.m:524
3386 #: modules/gui/macosx/intf.m:573 modules/gui/macosx/intf.m:651
3387 #: modules/gui/macosx/intf.m:657 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3388 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
3389 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3390 msgid "Previous"
3391 msgstr "Predhodni"
3392
3393 #: src/libvlc-module.c:1034
3394 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3395 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na predhodni predmet na seznamu predvajanja."
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:1035 modules/gui/macosx/controls.m:822
3398 #: modules/gui/macosx/intf.m:527 modules/gui/macosx/intf.m:570
3399 #: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/macosx/intf.m:656
3400 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3401 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3402 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
3403 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
3404 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1532
3405 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
3406 msgid "Stop"
3407 msgstr "Ustavi"
3408
3409 #: src/libvlc-module.c:1036
3410 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3411 msgstr "Izbor hitre tipke za prekinitev predvajanja."
3412
3413 #: src/libvlc-module.c:1037 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
3414 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
3415 #: modules/gui/macosx/intf.m:532 modules/video_filter/marq.c:143
3416 #: modules/video_filter/rss.c:190
3417 msgid "Position"
3418 msgstr "Lega"
3419
3420 #: src/libvlc-module.c:1038
3421 msgid "Select the hotkey to display the position."
3422 msgstr "Izbor hitre tipke za prikaz lege."
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:1040
3425 msgid "Very short backwards jump"
3426 msgstr "Zelo kratek skok nazaj"
3427
3428 #: src/libvlc-module.c:1042
3429 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3430 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok nazaj."
3431
3432 #: src/libvlc-module.c:1043
3433 msgid "Short backwards jump"
3434 msgstr "Kratek skok naprej"
3435
3436 #: src/libvlc-module.c:1045
3437 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3438 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok nazaj."
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:1046
3441 msgid "Medium backwards jump"
3442 msgstr "Srednje dolg skok nazaj."
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1048
3445 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3446 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok nazaj."
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1049
3449 msgid "Long backwards jump"
3450 msgstr "Dolg skok nazaj"
3451
3452 #: src/libvlc-module.c:1051
3453 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3454 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok nazaj."
3455
3456 #: src/libvlc-module.c:1053
3457 msgid "Very short forward jump"
3458 msgstr "Zelo kratek skok naprej"
3459
3460 #: src/libvlc-module.c:1055
3461 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3462 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok naprej."
3463
3464 #: src/libvlc-module.c:1056
3465 msgid "Short forward jump"
3466 msgstr "Kratek skok naprej"
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1058
3469 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3470 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok naprej."
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:1059
3473 msgid "Medium forward jump"
3474 msgstr "Srednje dolg skok naprej"
3475
3476 #: src/libvlc-module.c:1061
3477 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3478 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok naprej."
3479
3480 #: src/libvlc-module.c:1062
3481 msgid "Long forward jump"
3482 msgstr "Dolg skok naprej"
3483
3484 #: src/libvlc-module.c:1064
3485 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3486 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok naprej."
3487
3488 #: src/libvlc-module.c:1066
3489 msgid "Very short jump length"
3490 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka"
3491
3492 #: src/libvlc-module.c:1067
3493 msgid "Very short jump length, in seconds."
3494 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka v sekundah."
3495
3496 #: src/libvlc-module.c:1068
3497 msgid "Short jump length"
3498 msgstr "Dolžina kratkega skoka"
3499
3500 #: src/libvlc-module.c:1069
3501 msgid "Short jump length, in seconds."
3502 msgstr "Dolžina kratkega skoka v sekundah."
3503
3504 #: src/libvlc-module.c:1070
3505 msgid "Medium jump length"
3506 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka"
3507
3508 #: src/libvlc-module.c:1071
3509 msgid "Medium jump length, in seconds."
3510 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka v sekundah."
3511
3512 #: src/libvlc-module.c:1072
3513 msgid "Long jump length"
3514 msgstr "Dolžina dolgega skoka"
3515
3516 #: src/libvlc-module.c:1073
3517 msgid "Long jump length, in seconds."
3518 msgstr "Dolžina dolgega skoka v sekundah."
3519
3520 #: src/libvlc-module.c:1075 modules/control/hotkeys.c:215
3521 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275
3522 msgid "Quit"
3523 msgstr "Izhod"
3524
3525 #: src/libvlc-module.c:1076
3526 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3527 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz programa."
3528
3529 #: src/libvlc-module.c:1077
3530 msgid "Navigate up"
3531 msgstr "Skok navzgor"
3532
3533 #: src/libvlc-module.c:1078
3534 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3535 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzgor v DVD menujih."
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1079
3538 msgid "Navigate down"
3539 msgstr "Skok navzdol"
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1080
3542 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3543 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzdol v DVD menujih."
3544
3545 #: src/libvlc-module.c:1081
3546 msgid "Navigate left"
3547 msgstr "Skok levo"
3548
3549 #: src/libvlc-module.c:1082
3550 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3551 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire levo v DVD menujih."
3552
3553 #: src/libvlc-module.c:1083
3554 msgid "Navigate right"
3555 msgstr "Skok desno"
3556
3557 #: src/libvlc-module.c:1084
3558 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3559 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire desno v DVD menujih."
3560
3561 #: src/libvlc-module.c:1085
3562 msgid "Activate"
3563 msgstr "Izbor"
3564
3565 #: src/libvlc-module.c:1086
3566 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3567 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izbor povezave v DVD menujih."
3568
3569 #: src/libvlc-module.c:1087
3570 msgid "Go to the DVD menu"
3571 msgstr "Pojdi na DVD menu"
3572
3573 #: src/libvlc-module.c:1088
3574 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3575 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na glavni DVD menu."
3576
3577 #: src/libvlc-module.c:1089
3578 msgid "Select previous DVD title"
3579 msgstr "Skok na predhodni DVD naslov"
3580
3581 #: src/libvlc-module.c:1090
3582 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3583 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodni DVD naslov."
3584
3585 #: src/libvlc-module.c:1091
3586 msgid "Select next DVD title"
3587 msgstr "Skok na naslednji DVD naslov"
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:1092
3590 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3591 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednji DVD naslov."
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1093
3594 msgid "Select prev DVD chapter"
3595 msgstr "Skok na predhodno DVD poglavje"
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1094
3598 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3599 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodno DVD poglavje."
3600
3601 #: src/libvlc-module.c:1095
3602 msgid "Select next DVD chapter"
3603 msgstr "Skok na naslednje DVD poglavje"
3604
3605 #: src/libvlc-module.c:1096
3606 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3607 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednje DVD poglavje."
3608
3609 #: src/libvlc-module.c:1097
3610 msgid "Volume up"
3611 msgstr "Povečaj glasnost"
3612
3613 #: src/libvlc-module.c:1098
3614 msgid "Select the key to increase audio volume."
3615 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje glasnosti."
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:1099
3618 msgid "Volume down"
3619 msgstr "Zmanjšaj glasnost"
3620
3621 #: src/libvlc-module.c:1100
3622 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3623 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje glasnosti."
3624
3625 #: src/libvlc-module.c:1101 modules/gui/macosx/controls.m:868
3626 #: modules/gui/macosx/intf.m:591 modules/gui/macosx/intf.m:652
3627 #: modules/gui/macosx/intf.m:661
3628 msgid "Mute"
3629 msgstr "Brez zvoka"
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1102
3632 msgid "Select the key to mute audio."
3633 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izklop zvoka."
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1103
3636 msgid "Subtitle delay up"
3637 msgstr "Zamik podnapisov naprej"
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:1104
3640 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3641 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje zamika podnapisov."
3642
3643 #: src/libvlc-module.c:1105
3644 msgid "Subtitle delay down"
3645 msgstr "Zamik podnapisov nazaj"
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1106
3648 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3649 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje zamika podnapisov."
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1107
3652 msgid "Audio delay up"
3653 msgstr "Zamik zvoka naprej"
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1108
3656 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3657 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka naprej."
3658
3659 #: src/libvlc-module.c:1109
3660 msgid "Audio delay down"
3661 msgstr "Zamik zvoka nazaj"
3662
3663 #: src/libvlc-module.c:1110
3664 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3665 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka nazaj."
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1111
3668 msgid "Play playlist bookmark 1"
3669 msgstr "Seznam predvajanja 1"
3670
3671 #: src/libvlc-module.c:1112
3672 msgid "Play playlist bookmark 2"
3673 msgstr "Seznam predvajanja 2"
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1113
3676 msgid "Play playlist bookmark 3"
3677 msgstr "Seznam predvajanja 3"
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1114
3680 msgid "Play playlist bookmark 4"
3681 msgstr "Seznam predvajanja 4"
3682
3683 #: src/libvlc-module.c:1115
3684 msgid "Play playlist bookmark 5"
3685 msgstr "Seznam predvajanja 5"
3686
3687 #: src/libvlc-module.c:1116
3688 msgid "Play playlist bookmark 6"
3689 msgstr "Seznam predvajanja 6"
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1117
3692 msgid "Play playlist bookmark 7"
3693 msgstr "Seznam predvajanja 7"
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1118
3696 msgid "Play playlist bookmark 8"
3697 msgstr "Seznam predvajanja 8"
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:1119
3700 msgid "Play playlist bookmark 9"
3701 msgstr "Seznam predvajanja 9"
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1120
3704 msgid "Play playlist bookmark 10"
3705 msgstr "Seznam predvajanja 10"
3706
3707 #: src/libvlc-module.c:1121
3708 msgid "Select the key to play this bookmark."
3709 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za predvajanje zaznamka."
3710
3711 #: src/libvlc-module.c:1122
3712 msgid "Set playlist bookmark 1"
3713 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 1"
3714
3715 #: src/libvlc-module.c:1123
3716 msgid "Set playlist bookmark 2"
3717 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 2"
3718
3719 #: src/libvlc-module.c:1124
3720 msgid "Set playlist bookmark 3"
3721 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 3"
3722
3723 #: src/libvlc-module.c:1125
3724 msgid "Set playlist bookmark 4"
3725 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 4"
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1126
3728 msgid "Set playlist bookmark 5"
3729 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 5"
3730
3731 #: src/libvlc-module.c:1127
3732 msgid "Set playlist bookmark 6"
3733 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 6"
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1128
3736 msgid "Set playlist bookmark 7"
3737 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 7"
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1129
3740 msgid "Set playlist bookmark 8"
3741 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 8"
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1130
3744 msgid "Set playlist bookmark 9"
3745 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 9"
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1131
3748 msgid "Set playlist bookmark 10"
3749 msgstr "Določi zaznamek predvajanja 10"
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1132
3752 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3753 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za izbor zaznamka."
3754
3755 #: src/libvlc-module.c:1134 modules/control/hotkeys.c:84
3756 msgid "Playlist bookmark 1"
3757 msgstr "Predvajanje zaznamka 1"
3758
3759 #: src/libvlc-module.c:1135 modules/control/hotkeys.c:85
3760 msgid "Playlist bookmark 2"
3761 msgstr "Predvajanje zaznamka 2"
3762
3763 #: src/libvlc-module.c:1136 modules/control/hotkeys.c:86
3764 msgid "Playlist bookmark 3"
3765 msgstr "Predvajanje zaznamka 3"
3766
3767 #: src/libvlc-module.c:1137 modules/control/hotkeys.c:87
3768 msgid "Playlist bookmark 4"
3769 msgstr "Predvajanje zaznamka 4"
3770
3771 #: src/libvlc-module.c:1138 modules/control/hotkeys.c:88
3772 msgid "Playlist bookmark 5"
3773 msgstr "Predvajanje zaznamka 5"
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1139 modules/control/hotkeys.c:89
3776 msgid "Playlist bookmark 6"
3777 msgstr "Predvajanje zaznamka 6"
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1140 modules/control/hotkeys.c:90
3780 msgid "Playlist bookmark 7"
3781 msgstr "Predvajanje zaznamka 7"
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1141 modules/control/hotkeys.c:91
3784 msgid "Playlist bookmark 8"
3785 msgstr "Predvajanje zaznamka 8"
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1142 modules/control/hotkeys.c:92
3788 msgid "Playlist bookmark 9"
3789 msgstr "Predvajanje zaznamka 9"
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1143 modules/control/hotkeys.c:93
3792 msgid "Playlist bookmark 10"
3793 msgstr "Predvajanje zaznamka 10"
3794
3795 #: src/libvlc-module.c:1145
3796 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3797 msgstr "Možnost dovoli, da nastavite zaznamke seznama predvajanja."
3798
3799 #: src/libvlc-module.c:1147
3800 msgid "Go back in browsing history"
3801 msgstr "Brskanje nazaj po zgodovini"
3802
3803 #: src/libvlc-module.c:1148
3804 msgid ""
3805 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3806 "history."
3807 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje nazaj po zgodovini."
3808
3809 #: src/libvlc-module.c:1149
3810 msgid "Go forward in browsing history"
3811 msgstr "Brskanje naprej po zgodovini"
3812
3813 #: src/libvlc-module.c:1150
3814 msgid ""
3815 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3816 "history."
3817 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje naprej po zgodovini."
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1152
3820 msgid "Cycle audio track"
3821 msgstr "Kroži med sledmi zvoka"
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1153
3824 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3825 msgstr "Kroži med sledmi zvoka, ki so na razpolago (jeziki)."
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1154
3828 msgid "Cycle subtitle track"
3829 msgstr "Kroži med podnapisi"
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1155
3832 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3833 msgstr "Kroži med podnapisi, ki so na razpolago."
3834
3835 #: src/libvlc-module.c:1156
3836 msgid "Cycle source aspect ratio"
3837 msgstr "Kroži izvorno razmerje velikosti"
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1157
3840 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3841 msgstr "Kroži med izvornimi razmerji velikosti določene na listi razmerij."
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1158
3844 msgid "Cycle video crop"
3845 msgstr "Kroženje obrezovanja slike"
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1159
3848 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3849 msgstr "Kroženje med načini obrezovanja slike."
3850
3851 #: src/libvlc-module.c:1160
3852 msgid "Cycle deinterlace modes"
3853 msgstr "Kroženje načinov razpletanja"
3854
3855 #: src/libvlc-module.c:1161
3856 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3857 msgstr "Kroženje med načini razpletanja"
3858
3859 #: src/libvlc-module.c:1162
3860 msgid "Show interface"
3861 msgstr "Pokaži vmesnik"
3862
3863 #: src/libvlc-module.c:1163
3864 msgid "Raise the interface above all other windows."
3865 msgstr "Dvigni vmesnik nad vsa ostala okna."
3866
3867 #: src/libvlc-module.c:1164
3868 msgid "Hide interface"
3869 msgstr "Skrij vmesnik"
3870
3871 #: src/libvlc-module.c:1165
3872 msgid "Lower the interface below all other windows."
3873 msgstr "Spusti vmesnik pod vsa ostala okna."
3874
3875 #: src/libvlc-module.c:1166
3876 msgid "Take video snapshot"
3877 msgstr "Zajemanje slike"
3878
3879 #: src/libvlc-module.c:1167
3880 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3881 msgstr "Zajemanje slike in shranjevanje datotek na disk."
3882
3883 #: src/libvlc-module.c:1169 modules/access_filter/record.c:53
3884 #: modules/access_filter/record.c:54
3885 msgid "Record"
3886 msgstr "Snemanje"
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1170
3889 msgid "Record access filter start/stop."
3890 msgstr "Filter snemanja začetek/zaustavitev."
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1171 modules/access_filter/dump.c:51
3893 #: modules/access_filter/dump.c:52
3894 msgid "Dump"
3895 msgstr "Odlaganje"
3896
3897 #: src/libvlc-module.c:1172
3898 msgid "Media dump access filter trigger."
3899 msgstr "Zagon filtra dostopa do odlaganja medija."
3900
3901 #: src/libvlc-module.c:1174
3902 msgid "Normal/Repeat/Loop"
3903 msgstr "Običajno/Ponavljanje/Kroženje"
3904
3905 #: src/libvlc-module.c:1175
3906 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
3907 msgstr ""
3908 "Preklop med običajnim, ponavljajočim in krožnim načinom predvajanja seznama."
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1178
3911 msgid "Toggle random playlist playback"
3912 msgstr "Preklop naključnega predvajanja seznama"
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1180 src/libvlc-module.c:1181
3915 #: src/video_output/vout_intf.c:216
3916 msgid "Zoom"
3917 msgstr "Povečava"
3918
3919 #: src/libvlc-module.c:1183 src/libvlc-module.c:1184
3920 msgid "Un-Zoom"
3921 msgstr "Pomanjševanje"
3922
3923 #: src/libvlc-module.c:1186 src/libvlc-module.c:1187
3924 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
3925 msgstr "Obreži eno vrsto točk z vrha slike"
3926
3927 #: src/libvlc-module.c:1188 src/libvlc-module.c:1189
3928 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
3929 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na vrhu slike"
3930
3931 #: src/libvlc-module.c:1191 src/libvlc-module.c:1192
3932 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
3933 msgstr "Obreži eno vrsto točk z leve strani slike"
3934
3935 #: src/libvlc-module.c:1193 src/libvlc-module.c:1194
3936 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
3937 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na levi strani slike"
3938
3939 #: src/libvlc-module.c:1196 src/libvlc-module.c:1197
3940 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
3941 msgstr "Obreži eno vrsto točk z dna slike"
3942
3943 #: src/libvlc-module.c:1198 src/libvlc-module.c:1199
3944 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
3945 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na dno slike"
3946
3947 #: src/libvlc-module.c:1201 src/libvlc-module.c:1202
3948 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
3949 msgstr "Obreži eno vrsto točk z desne strani slike"
3950
3951 #: src/libvlc-module.c:1203 src/libvlc-module.c:1204
3952 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
3953 msgstr "Prilepi eno vrsto točk z desne strani slike"
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1208
3956 #, c-format
3957 msgid ""
3958 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
3959 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
3960 "in the playlist.\n"
3961 "The first item specified will be played first.\n"
3962 "\n"
3963 "Options-styles:\n"
3964 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
3965 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3966 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
3967 "            and that overrides previous settings.\n"
3968 "\n"
3969 "Stream MRL syntax:\n"
3970 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3971 "option=value ...]\n"
3972 "\n"
3973 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3974 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3975 "\n"
3976 "URL syntax:\n"
3977 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3978 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3979 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3980 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3981 "  screen://                      Screen capture\n"
3982 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3983 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3984 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3985 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3986 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3987 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3988 "certain time\n"
3989 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3990 msgstr ""
3991 "Uporaba: %s [možnost] [pretok] ...\n"
3992 "Določite lahko več pretokov v ukazni vrstici. Uvrščeni bodo na seznam "
3993 "predvajanja.\n"
3994 "Prvo izbrani predmet bo predvajan prvi.\n"
3995 "\n"
3996 "Možnosti-stili:\n"
3997 "  --option  Splošna možnost določena za celotno sejo.\n"
3998 "   -option  Enoznakovna različica splošne možnosti.\n"
3999 "   :option  Možnost samo za pretok neposredno pred možnostjo\n"
4000 "            in prevzame prejšnje nastavitve.\n"
4001 "\n"
4002 "Skladnja pretoka MRL:\n"
4003 "  [[dostop][/razvijanje]://]URL[@[naslov][:poglavje][-[naslov][:poglavje]]] "
4004 "[:možnost=vrednost ...]\n"
4005 "\n"
4006 "  Veliko splošnih možnosti je primernih tudi za MRL možnosti.\n"
4007 "  Pari :možnost=določeni so lahko pari vrednosti.\n"
4008 "\n"
4009 "URL skladnja:\n"
4010 "  [file://]filename              Medijska datoteka\n"
4011 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4012 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4013 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4014 "  screen://                      Zajem zaslona\n"
4015 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD naprava\n"
4016 "  [vcd://][device]               VCD naprava\n"
4017 "  [cdda://][device]              Zvočna CD naprava\n"
4018 "  udp:[[<izvorni naslov>]@[<naslov vezave>][:<vrata vezave>]]\n"
4019 "                                 UDP pretok poslan preko pretočnega "
4020 "strežnika\n"
4021 "  vlc:pause:<seconds>            Zaustavitev predvajanja za določen čas\n"
4022 "  vlc:quit                       Izhod iz programa\n"
4023
4024 #: src/libvlc-module.c:1320 src/video_output/vout_intf.c:425
4025 #: modules/gui/macosx/controls.m:439 modules/gui/macosx/controls.m:877
4026 #: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/macosx/intf.m:663
4027 #: modules/video_output/snapshot.c:76
4028 msgid "Snapshot"
4029 msgstr "Zajem slike"
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1333
4032 msgid "Window properties"
4033 msgstr "Lastnosti oken"
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1376
4036 msgid "Subpictures"
4037 msgstr "Nalepke"
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:1383 modules/codec/subsdec.c:153
4040 #: modules/demux/subtitle.c:66 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
4041 msgid "Subtitles"
4042 msgstr "Podnapisi"
4043
4044 #: src/libvlc-module.c:1400 modules/stream_out/transcode.c:156
4045 msgid "Overlays"
4046 msgstr "Prekrivanja"
4047
4048 #: src/libvlc-module.c:1408
4049 msgid "France"
4050 msgstr "Francija"
4051
4052 #: src/libvlc-module.c:1410
4053 msgid "Track settings"
4054 msgstr "Nastavitve sledi"
4055
4056 #: src/libvlc-module.c:1432
4057 msgid "Playback control"
4058 msgstr "Nadzor predvajanja"
4059
4060 #: src/libvlc-module.c:1447
4061 msgid "Default devices"
4062 msgstr "Privzete naprave"
4063
4064 #: src/libvlc-module.c:1456
4065 msgid "Network settings"
4066 msgstr "Nastavitve omrežja"
4067
4068 #: src/libvlc-module.c:1468
4069 msgid "Socks proxy"
4070 msgstr "SOCKS namestniški strežnik"
4071
4072 #: src/libvlc-module.c:1477
4073 msgid "Metadata"
4074 msgstr "Metapodatki"
4075
4076 #: src/libvlc-module.c:1507
4077 msgid "Decoders"
4078 msgstr "Dekodirniki"
4079
4080 #: src/libvlc-module.c:1514 modules/access/v4l2.c:58
4081 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
4082 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
4083 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
4084 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
4085 msgid "Input"
4086 msgstr "Datoteka"
4087
4088 #: src/libvlc-module.c:1550
4089 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
4090 msgid "VLM"
4091 msgstr "VLM"
4092
4093 #: src/libvlc-module.c:1583
4094 msgid "CPU"
4095 msgstr "CPE"
4096
4097 #: src/libvlc-module.c:1605
4098 msgid "Special modules"
4099 msgstr "Posebne enote"
4100
4101 #: src/libvlc-module.c:1612
4102 msgid "Plugins"
4103 msgstr "Vstavki"
4104
4105 #: src/libvlc-module.c:1620
4106 msgid "Performance options"
4107 msgstr "Možnosti izvrševanja"
4108
4109 #: src/libvlc-module.c:1771
4110 msgid "Hot keys"
4111 msgstr "Tipkovne bližnjice"
4112
4113 #: src/libvlc-module.c:2094
4114 msgid "Jump sizes"
4115 msgstr "Velikost skokov"
4116
4117 #: src/libvlc-module.c:2173
4118 msgid "main program"
4119 msgstr "glavni program"
4120
4121 #: src/libvlc-module.c:2183
4122 #, fuzzy
4123 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4124 msgstr ""
4125 "izpiši pomoč predvajalnika VLC (lahko uporabite z možnostjo --advanced)"
4126
4127 #: src/libvlc-module.c:2189
4128 #, fuzzy
4129 msgid ""
4130 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4131 "--help-verbose)"
4132 msgstr ""
4133 "izpiši pomoč predvajalnika VLC in vseh njegovih enot (lahko uporabite z "
4134 "možnostjo --advanced)"
4135
4136 #: src/libvlc-module.c:2194
4137 msgid "print help for the advanced options"
4138 msgstr "izpiši pomoč predvajalnika za napredne možnosti"
4139
4140 #: src/libvlc-module.c:2199
4141 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4142 msgstr "vprašaj za dodatno podrobnost pri izpisu pomoči"
4143
4144 #: src/libvlc-module.c:2205
4145 msgid "print a list of available modules"
4146 msgstr "izpiši enote, ki so na razpolago"
4147
4148 #: src/libvlc-module.c:2210
4149 #, fuzzy
4150 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4151 msgstr "izpiši enote, ki so na razpolago"
4152
4153 #: src/libvlc-module.c:2216
4154 #, fuzzy
4155 msgid ""
4156 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4157 "verbose)"
4158 msgstr ""
4159 "izpiši pomoč o posamezni enoti (lahko uporabite z možnostjo --advanced)"
4160
4161 #: src/libvlc-module.c:2221
4162 msgid "save the current command line options in the config"
4163 msgstr "shrani trenutne možnosti ukazne vrstice med nastavitve"
4164
4165 #: src/libvlc-module.c:2226
4166 msgid "reset the current config to the default values"
4167 msgstr "obnovi trenutne nastavitve na privzete vrednosti"
4168
4169 #: src/libvlc-module.c:2231
4170 msgid "use alternate config file"
4171 msgstr "uporabi drugo datoteko nastavitev"
4172
4173 #: src/libvlc-module.c:2236
4174 msgid "resets the current plugins cache"
4175 msgstr "počisti trenutni predpomnilnik vstavkov"
4176
4177 #: src/libvlc-module.c:2241
4178 msgid "print version information"
4179 msgstr "izpiši podrobnosti verzije"
4180
4181 #: src/misc/configuration.c:1183
4182 msgid "boolean"
4183 msgstr "boolean"
4184
4185 #: src/misc/configuration.c:1194
4186 msgid "key"
4187 msgstr "Ključ"
4188
4189 #: src/playlist/engine.c:127 src/playlist/engine.c:129
4190 #: src/playlist/loadsave.c:105
4191 msgid "Media Library"
4192 msgstr "Zbirka medijev"
4193
4194 #: src/playlist/tree.c:59
4195 msgid "Undefined"
4196 msgstr "Nedoločeno"
4197
4198 #: src/text/iso-639_def.h:38
4199 msgid "Afar"
4200 msgstr "afarščina"
4201
4202 #: src/text/iso-639_def.h:39
4203 msgid "Abkhazian"
4204 msgstr "abkhajščina"
4205
4206 #: src/text/iso-639_def.h:40
4207 msgid "Afrikaans"
4208 msgstr "afriščina"
4209
4210 #: src/text/iso-639_def.h:41
4211 msgid "Albanian"
4212 msgstr "albanščina"
4213
4214 #: src/text/iso-639_def.h:42
4215 msgid "Amharic"
4216 msgstr "amharščina"
4217
4218 #: src/text/iso-639_def.h:43
4219 msgid "Arabic"
4220 msgstr "arabščina"
4221
4222 #: src/text/iso-639_def.h:44
4223 msgid "Armenian"
4224 msgstr "armenščina"
4225
4226 #: src/text/iso-639_def.h:45
4227 msgid "Assamese"
4228 msgstr "asamščina"
4229
4230 #: src/text/iso-639_def.h:46
4231 msgid "Avestan"
4232 msgstr "avestanščina"
4233
4234 #: src/text/iso-639_def.h:47
4235 msgid "Aymara"
4236 msgstr "ajmarščina"
4237
4238 #: src/text/iso-639_def.h:48
4239 msgid "Azerbaijani"
4240 msgstr "azerbajdžanščina"
4241
4242 #: src/text/iso-639_def.h:49
4243 msgid "Bashkir"
4244 msgstr "baškirščina"
4245
4246 #: src/text/iso-639_def.h:50
4247 msgid "Basque"
4248 msgstr "baskovščina"
4249
4250 #: src/text/iso-639_def.h:51
4251 msgid "Belarusian"
4252 msgstr "beloruščina"
4253
4254 #: src/text/iso-639_def.h:52
4255 msgid "Bengali"
4256 msgstr "bengalščina"
4257
4258 #: src/text/iso-639_def.h:53
4259 msgid "Bihari"
4260 msgstr "biharščina"
4261
4262 #: src/text/iso-639_def.h:54
4263 msgid "Bislama"
4264 msgstr "bislamščina"
4265
4266 #: src/text/iso-639_def.h:55
4267 msgid "Bosnian"
4268 msgstr "bosanščina"
4269
4270 #: src/text/iso-639_def.h:56
4271 msgid "Breton"
4272 msgstr "bretonščina"
4273
4274 #: src/text/iso-639_def.h:57
4275 msgid "Bulgarian"
4276 msgstr "bolgarščina"
4277
4278 #: src/text/iso-639_def.h:58
4279 msgid "Burmese"
4280 msgstr "burmanščina"
4281
4282 #: src/text/iso-639_def.h:60
4283 msgid "Chamorro"
4284 msgstr "čamorščina"
4285
4286 #: src/text/iso-639_def.h:61
4287 msgid "Chechen"
4288 msgstr "čečenščina"
4289
4290 #: src/text/iso-639_def.h:62
4291 msgid "Chinese"
4292 msgstr "kitajščina"
4293
4294 #: src/text/iso-639_def.h:63
4295 msgid "Church Slavic"
4296 msgstr "staro slovanščina"
4297
4298 #: src/text/iso-639_def.h:64
4299 msgid "Chuvash"
4300 msgstr "čuvaščina"
4301
4302 #: src/text/iso-639_def.h:65
4303 msgid "Cornish"
4304 msgstr "kornščina"
4305
4306 #: src/text/iso-639_def.h:66
4307 msgid "Corsican"
4308 msgstr "korziščina"
4309
4310 #: src/text/iso-639_def.h:70
4311 msgid "Dzongkha"
4312 msgstr "dzongkha"
4313
4314 #: src/text/iso-639_def.h:71
4315 msgid "English"
4316 msgstr "angleščina"
4317
4318 #: src/text/iso-639_def.h:72
4319 msgid "Esperanto"
4320 msgstr "esperanto"
4321
4322 #: src/text/iso-639_def.h:73
4323 msgid "Estonian"
4324 msgstr "estonščina"
4325
4326 #: src/text/iso-639_def.h:74
4327 msgid "Faroese"
4328 msgstr "farščina"
4329
4330 #: src/text/iso-639_def.h:75
4331 msgid "Fijian"
4332 msgstr "fidžijščina"
4333
4334 #: src/text/iso-639_def.h:76
4335 msgid "Finnish"
4336 msgstr "finščina"
4337
4338 #: src/text/iso-639_def.h:78
4339 msgid "Frisian"
4340 msgstr "frisianščina"
4341
4342 #: src/text/iso-639_def.h:81
4343 msgid "Gaelic (Scots)"
4344 msgstr "galščina"
4345
4346 #: src/text/iso-639_def.h:82
4347 msgid "Irish"
4348 msgstr "irščina"
4349
4350 #: src/text/iso-639_def.h:83
4351 msgid "Gallegan"
4352 msgstr "galanščina"
4353
4354 #: src/text/iso-639_def.h:84
4355 msgid "Manx"
4356 msgstr "manska gelščina"
4357
4358 #: src/text/iso-639_def.h:85
4359 msgid "Greek, Modern ()"
4360 msgstr "grščina, moderna"
4361
4362 #: src/text/iso-639_def.h:86
4363 msgid "Guarani"
4364 msgstr "gvaranščina"
4365
4366 #: src/text/iso-639_def.h:87
4367 msgid "Gujarati"
4368 msgstr "gudžaratščina"
4369
4370 #: src/text/iso-639_def.h:89
4371 msgid "Herero"
4372 msgstr "hererščina"
4373
4374 #: src/text/iso-639_def.h:90
4375 msgid "Hindi"
4376 msgstr "hindujščina"
4377
4378 #: src/text/iso-639_def.h:91
4379 msgid "Hiri Motu"
4380 msgstr "hiri motu"
4381
4382 #: src/text/iso-639_def.h:93
4383 msgid "Icelandic"
4384 msgstr "islandščina"
4385
4386 #: src/text/iso-639_def.h:94
4387 msgid "Inuktitut"
4388 msgstr "inuktituščina"
4389
4390 #: src/text/iso-639_def.h:95
4391 msgid "Interlingue"
4392 msgstr "interlingve"
4393
4394 #: src/text/iso-639_def.h:96
4395 msgid "Interlingua"
4396 msgstr "interlingva"
4397
4398 #: src/text/iso-639_def.h:97
4399 msgid "Indonesian"
4400 msgstr "indonezijščina"
4401
4402 #: src/text/iso-639_def.h:98
4403 msgid "Inupiaq"
4404 msgstr "inupajščina"
4405
4406 #: src/text/iso-639_def.h:100
4407 msgid "Javanese"
4408 msgstr "javanščina"
4409
4410 #: src/text/iso-639_def.h:102
4411 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
4412 msgstr "kalalisujščina, grenlandija"
4413
4414 #: src/text/iso-639_def.h:103
4415 msgid "Kannada"
4416 msgstr "kanareščina"
4417
4418 #: src/text/iso-639_def.h:104
4419 msgid "Kashmiri"
4420 msgstr "kašmirščina"
4421
4422 #: src/text/iso-639_def.h:105
4423 msgid "Kazakh"
4424 msgstr "kazahstanščina"
4425
4426 #: src/text/iso-639_def.h:106
4427 msgid "Khmer"
4428 msgstr "kmerščina"
4429
4430 #: src/text/iso-639_def.h:107
4431 msgid "Kikuyu"
4432 msgstr "gikujščina"
4433
4434 #: src/text/iso-639_def.h:108
4435 msgid "Kinyarwanda"
4436 msgstr "kinjarvanda"
4437
4438 #: src/text/iso-639_def.h:109
4439 msgid "Kirghiz"
4440 msgstr "kirghizijščina"
4441
4442 #: src/text/iso-639_def.h:110
4443 msgid "Komi"
4444 msgstr "komiščina"
4445
4446 #: src/text/iso-639_def.h:112
4447 msgid "Kuanyama"
4448 msgstr "kvanjama"
4449
4450 #: src/text/iso-639_def.h:113
4451 msgid "Kurdish"
4452 msgstr "kurdščina"
4453
4454 #: src/text/iso-639_def.h:114
4455 msgid "Lao"
4456 msgstr "laoščina"
4457
4458 #: src/text/iso-639_def.h:115
4459 msgid "Latin"
4460 msgstr "latinščina"
4461
4462 #: src/text/iso-639_def.h:116
4463 msgid "Latvian"
4464 msgstr "latvijščina"
4465
4466 #: src/text/iso-639_def.h:117
4467 msgid "Lingala"
4468 msgstr "lingala"
4469
4470 #: src/text/iso-639_def.h:118
4471 msgid "Lithuanian"
4472 msgstr "litvanščina"
4473
4474 #: src/text/iso-639_def.h:119
4475 msgid "Letzeburgesch"
4476 msgstr "luksemburščina"
4477
4478 #: src/text/iso-639_def.h:120
4479 msgid "Macedonian"
4480 msgstr "makedonščina"
4481
4482 #: src/text/iso-639_def.h:121
4483 msgid "Marshall"
4484 msgstr "maršalščina"
4485
4486 #: src/text/iso-639_def.h:122
4487 msgid "Malayalam"
4488 msgstr "malajščina"
4489
4490 #: src/text/iso-639_def.h:123
4491 msgid "Maori"
4492 msgstr "maorščina"
4493
4494 #: src/text/iso-639_def.h:124
4495 msgid "Marathi"
4496 msgstr "maratščina"
4497
4498 #: src/text/iso-639_def.h:126
4499 msgid "Malagasy"
4500 msgstr "malgaščina"
4501
4502 #: src/text/iso-639_def.h:127
4503 msgid "Maltese"
4504 msgstr "malteščina"
4505
4506 #: src/text/iso-639_def.h:128
4507 msgid "Moldavian"
4508 msgstr "moldavščina"
4509
4510 #: src/text/iso-639_def.h:129
4511 msgid "Mongolian"
4512 msgstr "mongolščina"
4513
4514 #: src/text/iso-639_def.h:130
4515 msgid "Nauru"
4516 msgstr "navrujščina"
4517
4518 #: src/text/iso-639_def.h:131
4519 msgid "Navajo"
4520 msgstr "navajščina"
4521
4522 #: src/text/iso-639_def.h:132
4523 msgid "Ndebele, South"
4524 msgstr "ndebelščina, južna"
4525
4526 #: src/text/iso-639_def.h:133
4527 msgid "Ndebele, North"
4528 msgstr "ndebelščina, severna"
4529
4530 #: src/text/iso-639_def.h:134
4531 msgid "Ndonga"
4532 msgstr "ndongščina"
4533
4534 #: src/text/iso-639_def.h:135
4535 msgid "Nepali"
4536 msgstr "nepalščina"
4537
4538 #: src/text/iso-639_def.h:136
4539 msgid "Norwegian"
4540 msgstr "norveščina"
4541
4542 #: src/text/iso-639_def.h:137
4543 msgid "Norwegian Nynorsk"
4544 msgstr "norveščina norsk"
4545
4546 #: src/text/iso-639_def.h:138
4547 msgid "Norwegian Bokmaal"
4548 msgstr "norveščina bokmal"
4549
4550 #: src/text/iso-639_def.h:139
4551 msgid "Chichewa; Nyanja"
4552 msgstr "čičevajščina"
4553
4554 #: src/text/iso-639_def.h:140
4555 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
4556 msgstr "okcitanščina"
4557
4558 #: src/text/iso-639_def.h:141
4559 msgid "Oriya"
4560 msgstr "orijščina"
4561
4562 #: src/text/iso-639_def.h:142
4563 msgid "Oromo"
4564 msgstr "oromščina"
4565
4566 #: src/text/iso-639_def.h:144
4567 msgid "Ossetian; Ossetic"
4568 msgstr "osetinščina"
4569
4570 #: src/text/iso-639_def.h:145
4571 msgid "Panjabi"
4572 msgstr "pandžabščina"
4573
4574 #: src/text/iso-639_def.h:146
4575 msgid "Persian"
4576 msgstr "perzijščina"
4577
4578 #: src/text/iso-639_def.h:147
4579 msgid "Pali"
4580 msgstr "palščina"
4581
4582 #: src/text/iso-639_def.h:148
4583 msgid "Polish"
4584 msgstr "polščina"
4585
4586 #: src/text/iso-639_def.h:149
4587 msgid "Portuguese"
4588 msgstr "portugalščina"
4589
4590 #: src/text/iso-639_def.h:150
4591 msgid "Pushto"
4592 msgstr "paštu"
4593
4594 #: src/text/iso-639_def.h:151
4595 msgid "Quechua"
4596 msgstr "kečvanščina"
4597
4598 #: src/text/iso-639_def.h:152
4599 msgid "Original audio"
4600 msgstr "Običajni zvok"
4601
4602 #: src/text/iso-639_def.h:153
4603 msgid "Raeto-Romance"
4604 msgstr "retoromanščina"
4605
4606 #: src/text/iso-639_def.h:155
4607 msgid "Rundi"
4608 msgstr "rundščina"
4609
4610 #: src/text/iso-639_def.h:157
4611 msgid "Sango"
4612 msgstr "sango"
4613
4614 #: src/text/iso-639_def.h:158
4615 msgid "Sanskrit"
4616 msgstr "sanskrt"
4617
4618 #: src/text/iso-639_def.h:159
4619 msgid "Serbian"
4620 msgstr "srbščina"
4621
4622 #: src/text/iso-639_def.h:160
4623 msgid "Croatian"
4624 msgstr "hrvaščina"
4625
4626 #: src/text/iso-639_def.h:161
4627 msgid "Sinhalese"
4628 msgstr "singalščina"
4629
4630 #: src/text/iso-639_def.h:164
4631 msgid "Northern Sami"
4632 msgstr "samščina, severna"
4633
4634 #: src/text/iso-639_def.h:165
4635 msgid "Samoan"
4636 msgstr "samojščina"
4637
4638 #: src/text/iso-639_def.h:166
4639 msgid "Shona"
4640 msgstr "šonščina"
4641
4642 #: src/text/iso-639_def.h:167
4643 msgid "Sindhi"
4644 msgstr "sindščina"
4645
4646 #: src/text/iso-639_def.h:168
4647 msgid "Somali"
4648 msgstr "somalščina"
4649
4650 #: src/text/iso-639_def.h:169
4651 msgid "Sotho, Southern"
4652 msgstr "sotojščina, južna"
4653
4654 #: src/text/iso-639_def.h:171
4655 msgid "Sardinian"
4656 msgstr "sardinščina"
4657
4658 #: src/text/iso-639_def.h:172
4659 msgid "Swati"
4660 msgstr "svaziščina"
4661
4662 #: src/text/iso-639_def.h:173
4663 msgid "Sundanese"
4664 msgstr "sundščina"
4665
4666 #: src/text/iso-639_def.h:174
4667 msgid "Swahili"
4668 msgstr "svahili"
4669
4670 #: src/text/iso-639_def.h:176
4671 msgid "Tahitian"
4672 msgstr "tahitijščina"
4673
4674 #: src/text/iso-639_def.h:177
4675 msgid "Tamil"
4676 msgstr "tamilščina"
4677
4678 #: src/text/iso-639_def.h:178
4679 msgid "Tatar"
4680 msgstr "tatarščina"
4681
4682 #: src/text/iso-639_def.h:179
4683 msgid "Telugu"
4684 msgstr "telugujščina"
4685
4686 #: src/text/iso-639_def.h:180
4687 msgid "Tajik"
4688 msgstr "tadžikistanščina"
4689
4690 #: src/text/iso-639_def.h:181
4691 msgid "Tagalog"
4692 msgstr "tagaloščina"
4693
4694 #: src/text/iso-639_def.h:182
4695 msgid "Thai"
4696 msgstr "tajščina"
4697
4698 #: src/text/iso-639_def.h:183
4699 msgid "Tibetan"
4700 msgstr "tibetanščina"
4701
4702 #: src/text/iso-639_def.h:184
4703 msgid "Tigrinya"
4704 msgstr "tigrinjščina"
4705
4706 #: src/text/iso-639_def.h:185
4707 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
4708 msgstr "tonganščina"
4709
4710 #: src/text/iso-639_def.h:186
4711 msgid "Tswana"
4712 msgstr "tsvanščina"
4713
4714 #: src/text/iso-639_def.h:187
4715 msgid "Tsonga"
4716 msgstr "tsongščina"
4717
4718 #: src/text/iso-639_def.h:189
4719 msgid "Turkmen"
4720 msgstr "turkmenščina"
4721
4722 #: src/text/iso-639_def.h:190
4723 msgid "Twi"
4724 msgstr "tvijščina"
4725
4726 #: src/text/iso-639_def.h:191
4727 msgid "Uighur"
4728 msgstr "ujgurščina"
4729
4730 #: src/text/iso-639_def.h:192
4731 msgid "Ukrainian"
4732 msgstr "ukrajinščina"
4733
4734 #: src/text/iso-639_def.h:193
4735 msgid "Urdu"
4736 msgstr "urdujščina"
4737
4738 #: src/text/iso-639_def.h:194
4739 msgid "Uzbek"
4740 msgstr "uzbekistanščina"
4741
4742 #: src/text/iso-639_def.h:195
4743 msgid "Vietnamese"
4744 msgstr "vijetnamščina"
4745
4746 #: src/text/iso-639_def.h:196
4747 msgid "Volapuk"
4748 msgstr "volapuk"
4749
4750 #: src/text/iso-639_def.h:197
4751 msgid "Welsh"
4752 msgstr "valižanščina"
4753
4754 #: src/text/iso-639_def.h:198
4755 msgid "Wolof"
4756 msgstr "volofanščina"
4757
4758 #: src/text/iso-639_def.h:199
4759 msgid "Xhosa"
4760 msgstr "koščina"
4761
4762 #: src/text/iso-639_def.h:200
4763 msgid "Yiddish"
4764 msgstr "jidiščina"
4765
4766 #: src/text/iso-639_def.h:201
4767 msgid "Yoruba"
4768 msgstr "jorubščina"
4769
4770 #: src/text/iso-639_def.h:202
4771 msgid "Zhuang"
4772 msgstr "džangščina"
4773
4774 #: src/text/iso-639_def.h:203
4775 msgid "Zulu"
4776 msgstr "zulujščina"
4777
4778 #: src/text/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:969
4779 msgid "Unknown"
4780 msgstr "Neznano"
4781
4782 #: src/video_output/video_output.c:404 modules/gui/macosx/intf.m:619
4783 #: modules/gui/macosx/intf.m:620 modules/video_filter/deinterlace.c:122
4784 msgid "Deinterlace"
4785 msgstr "Razpletanje"
4786
4787 #: src/video_output/video_output.c:408 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4788 msgid "Discard"
4789 msgstr "Zavrzi"
4790
4791 #: src/video_output/video_output.c:410 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4792 msgid "Blend"
4793 msgstr "Prelivanje"
4794
4795 #: src/video_output/video_output.c:412 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4796 msgid "Mean"
4797 msgstr "Sredina"
4798
4799 #: src/video_output/video_output.c:414 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4800 msgid "Bob"
4801 msgstr "Bob"
4802
4803 #: src/video_output/video_output.c:416 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4804 msgid "Linear"
4805 msgstr "Linearno"
4806
4807 #: src/video_output/vout_intf.c:228
4808 msgid "1:4 Quarter"
4809 msgstr "1:4 Četrtina"
4810
4811 #: src/video_output/vout_intf.c:230
4812 msgid "1:2 Half"
4813 msgstr "1:2 Polovica"
4814
4815 #: src/video_output/vout_intf.c:232
4816 msgid "1:1 Original"
4817 msgstr "1:1 Original"
4818
4819 #: src/video_output/vout_intf.c:234
4820 msgid "2:1 Double"
4821 msgstr "2:1 Dvojno"
4822
4823 #: src/video_output/vout_intf.c:261 modules/gui/macosx/intf.m:613
4824 #: modules/gui/macosx/intf.m:614 modules/video_filter/crop.c:102
4825 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:130
4826 msgid "Crop"
4827 msgstr "Obreži"
4828
4829 #: src/video_output/vout_intf.c:348 modules/gui/macosx/intf.m:611
4830 #: modules/gui/macosx/intf.m:612
4831 msgid "Aspect-ratio"
4832 msgstr "R_azmerje velikosti"
4833
4834 #: modules/access/cdda/access.c:294
4835 msgid "CD reading failed"
4836 msgstr "Napaka pri branju CD-ja."
4837
4838 #: modules/access/cdda/access.c:295
4839 #, c-format
4840 msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
4841 msgstr "Predvajalnik VLC ni uspel pretočiti bloka velikosti: %i."
4842
4843 #: modules/access/cdda.c:60 modules/access/dshow/dshow.cpp:93
4844 #: modules/access/dvb/access.c:73 modules/access/dv.c:68
4845 #: modules/access/dvdnav.c:67 modules/access/dvdread.c:64
4846 #: modules/access/fake.c:41 modules/access/file.c:79 modules/access/ftp.c:54
4847 #: modules/access/gnomevfs.c:45 modules/access/http.c:57
4848 #: modules/access/mms/mms.c:46 modules/access/pvr.c:47
4849 #: modules/access/screen/screen.c:36 modules/access/smb.c:61
4850 #: modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:69 modules/access/v4l.c:76
4851 #: modules/access/vcd/vcd.c:41
4852 msgid "Caching value in ms"
4853 msgstr "Predpomnilniška vrednost v ms"
4854
4855 #: modules/access/cdda.c:62
4856 msgid ""
4857 "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
4858 "milliseconds."
4859 msgstr ""
4860 "Vrednost predpomnilnika za zvočni CD. Vrednost je določena v milisekundah."
4861
4862 #: modules/access/cdda.c:66 modules/gui/macosx/open.m:178
4863 #: modules/gui/macosx/open.m:527 modules/gui/macosx/open.m:618
4864 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:695
4865 msgid "Audio CD"
4866 msgstr "Zvočni CD"
4867