556c6f548222bfe489091adffbed65d6aee5688d
[vlc.git] / po / sl.po
1 # Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2007.
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: vlc 0.9.0\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2007-02-17 14:45+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2007-02-13 08:56+0100\n"
9 "Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
10 "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Language: Slovenian\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
16 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
17 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
18 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
19 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
20
21 #: include/vlc_config_cat.h:36
22 msgid "VLC preferences"
23 msgstr "Lastnosti VLC"
24
25 #: include/vlc_config_cat.h:38
26 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
27 msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."
28
29 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
30 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
31 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
32 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
33 msgid "General"
34 msgstr "Splošno"
35
36 #: include/vlc_config_cat.h:43 modules/misc/dummy/dummy.c:65
37 msgid "Interface"
38 msgstr "Vmesnik"
39
40 #: include/vlc_config_cat.h:44
41 msgid "Settings for VLC's interfaces"
42 msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:46
45 msgid "General interface settings"
46 msgstr "Splošne nastavitve vmesnika"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:48
49 msgid "Main interfaces"
50 msgstr "Glavni vmesniki"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:49
53 msgid "Settings for the main interface"
54 msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
57 msgid "Control interfaces"
58 msgstr "Nadzorni vmesniki"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:52
61 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
62 msgstr "Nastavitve kontrolnih vmesnikov predvajalnika VLC"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
65 msgid "Hotkeys settings"
66 msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1608
69 #: src/libvlc-module.c:1256 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
70 #: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:564
71 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
72 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
73 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
74 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
75 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
76 msgid "Audio"
77 msgstr "Zvok"
78
79 #: include/vlc_config_cat.h:59
80 msgid "Audio settings"
81 msgstr "Zvokovne nastavitve"
82
83 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
84 msgid "General audio settings"
85 msgstr "Splošne nastavitve zvoka"
86
87 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
88 #: src/video_output/video_output.c:429
89 msgid "Filters"
90 msgstr "Filtri"
91
92 #: include/vlc_config_cat.h:66
93 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
94 msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega vala."
95
96 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:84
97 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:575
98 msgid "Visualizations"
99 msgstr "Ponazoritve"
100
101 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:158
102 msgid "Audio visualizations"
103 msgstr "Ponazoritve zvoka"
104
105 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
106 msgid "Output modules"
107 msgstr "Odvodne enote"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:73
110 msgid "These are general settings for audio output modules."
111 msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1602
114 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
115 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
116 msgid "Miscellaneous"
117 msgstr "Ostalo"
118
119 #: include/vlc_config_cat.h:76
120 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
121 msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
122
123 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1636
124 #: src/libvlc-module.c:1291 modules/gui/macosx/extended.m:79
125 #: modules/gui/macosx/intf.m:577 modules/gui/macosx/output.m:160
126 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
127 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
128 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
129 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
130 #: modules/stream_out/transcode.c:202
131 msgid "Video"
132 msgstr "Slika"
133
134 #: include/vlc_config_cat.h:80
135 msgid "Video settings"
136 msgstr "Nastavitve slike"
137
138 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
139 msgid "General video settings"
140 msgstr "Splošne slikovne nastavitve"
141
142 #: include/vlc_config_cat.h:87
143 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
144 msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slike."
145
146 #: include/vlc_config_cat.h:91
147 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
148 msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi pretoka slikovnega vala."
149
150 #: include/vlc_config_cat.h:93
151 msgid "Subtitles/OSD"
152 msgstr "Podnapisi/OSD"
153
154 #: include/vlc_config_cat.h:94
155 msgid ""
156 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
157 "subpictures\"."
158 msgstr ""
159 "Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivanje nalepk"
160 "\" na zaslonu."
161
162 #: include/vlc_config_cat.h:103
163 msgid "Input / Codecs"
164 msgstr "Dovod / Kodek"
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:104
167 msgid ""
168 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
169 "VLC. Encoder settings can also be found here."
170 msgstr ""
171 "Nastavitve dovajanja, deljenja in dekodiranja delov predvajalnika VLC ter "
172 "nastavitve kodirnikov."
173
174 #: include/vlc_config_cat.h:107
175 msgid "Access modules"
176 msgstr "Enote dostopa"
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:109
179 msgid ""
180 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
181 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
182 msgstr ""
183 "Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa predvajanja VLC. Splošne "
184 "nastavitve vključujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti "
185 "predpomnilnika."
186
187 #: include/vlc_config_cat.h:113
188 msgid "Access filters"
189 msgstr "Filtri dostopa"
190
191 #: include/vlc_config_cat.h:115
192 msgid ""
193 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
194 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
195 "you are doing."
196 msgstr ""
197 "Filtri dostopa so posebne enote, ki omogočajo uporabno naprednih operacij "
198 "pretakanja medijev v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
199 "res prepričani o delovanju."
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:119
202 msgid "Demuxers"
203 msgstr "Razvijalci"
204
205 #: include/vlc_config_cat.h:120
206 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
207 msgstr "Razvijalci ločujejo valove zvoka in slike. "
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:122
210 msgid "Video codecs"
211 msgstr "Slikovni kodeki"
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:123
214 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
215 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:125
218 msgid "Audio codecs"
219 msgstr "Kodeki zvoka"
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:126
222 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
223 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja zvoka."
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:128
226 msgid "Other codecs"
227 msgstr "Ostali kodeki"
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:129
230 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
231 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike in zvoka."
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:132
234 msgid "General input settings. Use with care."
235 msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno."
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1530
238 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
239 msgid "Stream output"
240 msgstr "Prikaz pretoka"
241
242 #: include/vlc_config_cat.h:137
243 msgid ""
244 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
245 "incoming streams.\n"
246 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
247 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
248 "RTSP).\n"
249 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
250 "duplicating...)."
251 msgstr ""
252 "Odvod valov dovoljuje predvajalniku, da se obnaša kot strežnik ali da "
253 "shranjuje dovodne valove.\n"
254 "Valovi so najprej združeni in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
255 "valove shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
256 "Serijske odvodne valovne enote dovolijo napredno pretočno obdelavo "
257 "(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
258
259 #: include/vlc_config_cat.h:145
260 msgid "General stream output settings"
261 msgstr "Splošne nastavitve odvoda vala"
262
263 #: include/vlc_config_cat.h:147
264 msgid "Muxers"
265 msgstr "Zvijalci"
266
267 #: include/vlc_config_cat.h:149
268 msgid ""
269 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
270 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
271 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
272 "You can also set default parameters for each muxer."
273 msgstr ""
274 "Zvijalci zvijajo osnovne valove (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
275 "Nastavitev omogoča, da vedno uporabite določen zvijalec. Spreminjanje "
276 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
277 "Lahko določite privzete parametre za vsak zvijalec."
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:155
280 msgid "Access output"
281 msgstr "Dostopni odvod"
282
283 #: include/vlc_config_cat.h:157
284 msgid ""
285 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
286 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
287 "should probably not do that.\n"
288 "You can also set default parameters for each access output."
289 msgstr ""
290 "Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zvitih valov. Nastavitev omogoča "
291 "da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve ni "
292 "priporočljivo.\n"
293 "Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:162
296 msgid "Packetizers"
297 msgstr "Paketnik"
298
299 #: include/vlc_config_cat.h:164
300 msgid ""
301 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
302 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
303 "not do that.\n"
304 "You can also set default parameters for each packetizer."
305 msgstr ""
306 "Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih valov pretoka pred "
307 "zvijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
308 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
309 "Določite lahko tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
310
311 #: include/vlc_config_cat.h:170
312 msgid "Sout stream"
313 msgstr "Serijski odvodni val."
314
315 #: include/vlc_config_cat.h:171
316 msgid ""
317 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
318 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
319 "for each sout stream module here."
320 msgstr ""
321 "Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig "
322 "procesiranja. Več informacij lahko najdete v priročniku. Nastavite lahko "
323 "različne možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
324
325 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:126
326 msgid "SAP"
327 msgstr "SAP"
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:178
330 msgid ""
331 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
332 "multicast UDP or RTP."
333 msgstr ""
334 "SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
335 "skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
336
337 #: include/vlc_config_cat.h:181
338 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:67
339 msgid "VOD"
340 msgstr "VOD"
341
342 #: include/vlc_config_cat.h:182
343 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
344 msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
345
346 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1666
347 #: src/playlist/engine.c:107 src/playlist/engine.c:109
348 #: modules/demux/playlist/playlist.c:56 modules/demux/playlist/playlist.c:57
349 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
350 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:509
351 #: modules/gui/macosx/intf.m:607 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
352 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
353 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
354 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
355 msgid "Playlist"
356 msgstr "Predvajalna lista"
357
358 #: include/vlc_config_cat.h:187
359 msgid ""
360 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
361 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
362 msgstr ""
363 "Nastavitve povezane z obnašanjem predvajalne liste (primer: način "
364 "predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na "
365 "predvajalno listo (\"odkrivanje storitev\")."
366
367 #: include/vlc_config_cat.h:191
368 msgid "General playlist behaviour"
369 msgstr "Splošne lastnosti predvajalne liste"
370
371 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:434
372 msgid "Services discovery"
373 msgstr "Odkrivanje storitev"
374
375 #: include/vlc_config_cat.h:193
376 msgid ""
377 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
378 "playlist."
379 msgstr ""
380 "Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
381 "predvajalne liste."
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1491
384 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
385 msgid "Advanced"
386 msgstr "Napredno"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:198
389 msgid "Advanced settings. Use with care."
390 msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno."
391
392 #: include/vlc_config_cat.h:200
393 msgid "CPU features"
394 msgstr "Značilnosti CPE"
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:201
397 msgid ""
398 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
399 "not change these settings."
400 msgstr ""
401 "Lahko onemogočite nekatere možnosti pospeševanja CPE. Najverjetneje bo to "
402 "vplivalo na slabše delovanje predvajalnika."
403
404 #: include/vlc_config_cat.h:204
405 msgid "Advanced settings"
406 msgstr "Podrobni pogled"
407
408 #: include/vlc_config_cat.h:205
409 msgid "Other advanced settings"
410 msgstr "Preostale napredne nastavitve"
411
412 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
413 #: modules/gui/macosx/open.m:392 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
414 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:504
415 msgid "Network"
416 msgstr "Omrežje"
417
418 #: include/vlc_config_cat.h:208
419 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
420 msgstr ""
421 "Te enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom "
422 "predvajalnika VLC."
423
424 #: include/vlc_config_cat.h:213
425 msgid "Chroma modules settings"
426 msgstr "Nastavitve barvnih enot"
427
428 #: include/vlc_config_cat.h:214
429 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
430 msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."
431
432 #: include/vlc_config_cat.h:216
433 msgid "Packetizer modules settings"
434 msgstr "Nastavitve enot paketnika"
435
436 #: include/vlc_config_cat.h:220
437 msgid "Encoders settings"
438 msgstr "Nastavitve kodirnikov"
439
440 #: include/vlc_config_cat.h:222
441 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
442 msgstr ""
443 "Splošne nastavitve kodiranja za slikovne in zvočne enote ter kodiranje "
444 "podnapisov."
445
446 #: include/vlc_config_cat.h:225
447 msgid "Dialog providers settings"
448 msgstr "Nastavitve oken ponudnikov"
449
450 #: include/vlc_config_cat.h:227
451 msgid "Dialog providers can be configured here."
452 msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
453
454 #: include/vlc_config_cat.h:229
455 msgid "Subtitle demuxer settings"
456 msgstr "Nastavitve razvijalca podnapisov"
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:231
459 msgid ""
460 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
461 "example by setting the subtitles type or file name."
462 msgstr ""
463 "Nastavitve razvijalca podnapisov določajo obnašanje, tip besedila in "
464 "privzete besedilne datoteke."
465
466 #: include/vlc_config_cat.h:238
467 msgid "No help available"
468 msgstr "Na voljo ni pomoči"
469
470 #: include/vlc_config_cat.h:239
471 msgid "There is no help available for these modules."
472 msgstr "Za te enote ni na voljo pomoči."
473
474 #: include/vlc_interface.h:146
475 msgid ""
476 "\n"
477 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
478 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
479 msgstr ""
480 "\n"
481 "Opozorilo: V primeru, da ni mogoče odpreti grafičnega vmesnika, je potrebno "
482 "odpreti ukazno okno v mapi predvajalnika VLC in zagnati ukaz \"vlc -I wx\"\n"
483
484 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
485 msgid "Quick &Open File..."
486 msgstr "Hitri &pogled ..."
487
488 #: include/vlc_intf_strings.h:34
489 msgid "&Advanced Open..."
490 msgstr "&Napredno odpiranje ..."
491
492 #: include/vlc_intf_strings.h:35
493 msgid "Open &Directory..."
494 msgstr "Odpr&i mapo ..."
495
496 #: include/vlc_intf_strings.h:37
497 msgid "Select one or more files to open"
498 msgstr "Izberite datoteke, ki jih želite odpreti."
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:41 include/vlc_intf_strings.h:51
501 msgid "Information..."
502 msgstr "Podrobnosti ..."
503
504 #: include/vlc_intf_strings.h:42
505 msgid "Messages..."
506 msgstr "Sporočila ..."
507
508 #: include/vlc_intf_strings.h:43
509 msgid "Extended settings..."
510 msgstr "Razširjene nastavitve ..."
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:45
513 msgid "About VLC media player..."
514 msgstr "O predvajalniku VLC ..."
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:48 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
517 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:502
518 #: modules/gui/macosx/intf.m:545 modules/gui/macosx/intf.m:624
519 #: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/macosx/intf.m:1479
520 #: modules/gui/macosx/intf.m:1480 modules/gui/macosx/intf.m:1481
521 #: modules/gui/macosx/intf.m:1482 modules/gui/macosx/playlist.m:426
522 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
523 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
524 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
525 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
526 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:697
527 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1234
528 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
529 msgid "Play"
530 msgstr "Predvajaj"
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:49
533 msgid "Fetch information"
534 msgstr "Pridobi podrobnosti"
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:50 modules/gui/macosx/playlist.m:427
537 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
538 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
539 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
540 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:105
541 msgid "Delete"
542 msgstr "Izbriši"
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:52
545 msgid "Sort"
546 msgstr "Razvrsti"
547
548 #: include/vlc_intf_strings.h:53
549 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1625
550 msgid "Add node"
551 msgstr "Dodaj vozlišče"
552
553 #: include/vlc_intf_strings.h:54
554 msgid "Stream..."
555 msgstr "Pretok ..."
556
557 #: include/vlc_intf_strings.h:55
558 msgid "Save..."
559 msgstr "Shrani ..."
560
561 #: include/vlc_intf_strings.h:59 src/libvlc-module.c:982
562 msgid "Repeat all"
563 msgstr "Ponovi vse"
564
565 #: include/vlc_intf_strings.h:60
566 msgid "Repeat one"
567 msgstr "Ponovi izbrano"
568
569 #: include/vlc_intf_strings.h:61
570 msgid "No repeat"
571 msgstr "Brez ponavljanja"
572
573 #: include/vlc_intf_strings.h:63 modules/gui/macosx/controls.m:835
574 #: modules/gui/macosx/intf.m:551
575 msgid "Random"
576 msgstr "Naključno"
577
578 #: include/vlc_intf_strings.h:64
579 msgid "No random"
580 msgstr "Ni naključno"
581
582 #: include/vlc_intf_strings.h:66
583 msgid "Add to playlist"
584 msgstr "Dodaj na predvajalno listo"
585
586 #: include/vlc_intf_strings.h:67
587 msgid "Add to media library"
588 msgstr "Dodaj k zbirki"
589
590 #: include/vlc_intf_strings.h:69
591 msgid "Add file..."
592 msgstr "Dodaj datoteko ..."
593
594 #: include/vlc_intf_strings.h:70
595 msgid "Advanced open..."
596 msgstr "Napredno odpiranje ..."
597
598 #: include/vlc_intf_strings.h:71
599 msgid "Add directory..."
600 msgstr "Dodaj mapo ..."
601
602 #: include/vlc_intf_strings.h:73
603 msgid "Save playlist to file..."
604 msgstr "Shrani predvajalno listo v datoteko ..."
605
606 #: include/vlc_intf_strings.h:74
607 msgid "Load playlist file..."
608 msgstr "Naloži datoteko s predvajalno listo ..."
609
610 #: include/vlc_intf_strings.h:76 modules/gui/macosx/playlist.m:439
611 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:330
612 msgid "Search"
613 msgstr "Poišči"
614
615 #: include/vlc_intf_strings.h:77
616 msgid "Search filter"
617 msgstr "Filter iskanja"
618
619 #: include/vlc_intf_strings.h:79
620 msgid "Additional sources"
621 msgstr "Dodatni viri"
622
623 #: include/vlc_intf_strings.h:83
624 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
625 msgid ""
626 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
627 "them."
628 msgstr ""
629 "Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
630 "pogled\" za prikaz vseh možnosti."
631
632 #: include/vlc_intf_strings.h:88 modules/gui/macosx/extended.m:93
633 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
634 msgid "Image clone"
635 msgstr "Podvajanje slike"
636
637 #: include/vlc_intf_strings.h:89
638 msgid "Clone the image"
639 msgstr "Kloniranje slike"
640
641 #: include/vlc_intf_strings.h:91
642 msgid "Magnification"
643 msgstr "Povečevanje"
644
645 #: include/vlc_intf_strings.h:92
646 msgid ""
647 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
648 "be magnified."
649 msgstr "Povečaj del slike. Izberete lahko kateri del slike naj bo povečan."
650
651 #: include/vlc_intf_strings.h:95
652 msgid "Waves"
653 msgstr "Valovi"
654
655 #: include/vlc_intf_strings.h:96
656 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
657 msgstr "\"Valovi\" učinek popačenja slike"
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:98
660 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
661 msgstr "\"Vodna gladina\" učinek popačenja slike"
662
663 #: include/vlc_intf_strings.h:100
664 msgid "Image colors inversion"
665 msgstr "Preobračanja barv slike"
666
667 #: include/vlc_intf_strings.h:102
668 msgid "Split the image to make an image wall"
669 msgstr "Razdeljevanje slike za slikovni zid"
670
671 #: include/vlc_intf_strings.h:104
672 msgid ""
673 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
674 "The video gets split in parts that you must sort."
675 msgstr ""
676 "Ustvari \"sestavljanko\" iz slike posnetka.\n"
677 "Posnetek se razdeli na dele, ki jih morate urediti."
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:107
680 msgid ""
681 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
682 "Try changing the various settings for different effects"
683 msgstr ""
684 "\"Zaznavanje roba\" slikovni učinek popačenja.\n"
685 "Različne nastavitve določajo različne učinke."
686
687 #: include/vlc_intf_strings.h:110
688 msgid ""
689 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
690 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
691 "settings."
692 msgstr ""
693 "Učinek \"Zaznavanje barv\". Celotna slika postane črno bela razen delov "
694 "slike, ki so pobarvani tako, kot je določeno med nastavitvami."
695
696 #: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1097
697 msgid "Meta-information"
698 msgstr "Meta-podrobnosti"
699
700 #: include/vlc_meta.h:33 src/input/var.c:136 modules/demux/mpc.c:56
701 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:559
702 #: modules/gui/macosx/intf.m:560 modules/gui/macosx/open.m:170
703 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
704 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:758
705 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1659 modules/mux/asf.c:48
706 msgid "Title"
707 msgstr "Naslov"
708
709 #: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1097
710 msgid "Artist"
711 msgstr "Izvajalec"
712
713 #: include/vlc_meta.h:35
714 msgid "Genre"
715 msgstr "Žanr"
716
717 #: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:52
718 msgid "Copyright"
719 msgstr "Avtorske pravice"
720
721 #: include/vlc_meta.h:37
722 msgid "Album/movie/show title"
723 msgstr "Album / Zbirka"
724
725 #: include/vlc_meta.h:38
726 msgid "Track number/position in set"
727 msgstr "Lega sledi"
728
729 #: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
730 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
731 msgid "Description"
732 msgstr "Opis"
733
734 #: include/vlc_meta.h:40 modules/mux/asf.c:56
735 msgid "Rating"
736 msgstr "Stopnja"
737
738 #: include/vlc_meta.h:41
739 msgid "Date"
740 msgstr "Datum"
741
742 #: include/vlc_meta.h:42
743 msgid "Setting"
744 msgstr "Nastavitev"
745
746 #: include/vlc_meta.h:43 modules/gui/macosx/open.m:183
747 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:872
748 msgid "URL"
749 msgstr "URL"
750
751 #: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1600 src/libvlc-module.c:106
752 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
753 msgid "Language"
754 msgstr "Jezik"
755
756 #: include/vlc_meta.h:45 modules/misc/notify/notify.c:182
757 msgid "Now Playing"
758 msgstr "Predvaja se"
759
760 #: include/vlc_meta.h:46 modules/access/vcdx/info.c:98
761 msgid "Publisher"
762 msgstr "Izdajatelj"
763
764 #: include/vlc_meta.h:47
765 msgid "Encoded by"
766 msgstr "Kodiral"
767
768 #: include/vlc_meta.h:49
769 msgid "Art URL"
770 msgstr "Art URL"
771
772 #: include/vlc_meta.h:51
773 msgid "Codec Name"
774 msgstr "Ime kodeka"
775
776 #: include/vlc_meta.h:52
777 msgid "Codec Description"
778 msgstr "Opis kodeka"
779
780 #: include/vlc/vlc.h:591
781 msgid ""
782 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
783 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
784 "see the file named COPYING for details.\n"
785 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
786 msgstr ""
787 "Program je na voljo brez kakršnekoli GARANCIJE.\n"
788 "Program lahko širite pod pogoji GNU General Public License;\n"
789 "več podrobnosti najdete v datoteki COPYING.\n"
790 "Program ureja VideoLAN team; podrobnosti so zapisane v AUTHORS datoteki.\n"
791
792 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
793 #: src/audio_output/filters.c:224
794 msgid "Audio filtering failed"
795 msgstr "Filtriranje zvoka ni uspelo"
796
797 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
798 #: src/audio_output/filters.c:225
799 #, c-format
800 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
801 msgstr "Doseženo je maksimalno število filtrov (%d)."
802
803 #: src/audio_output/input.c:86 src/audio_output/input.c:132
804 #: src/input/es_out.c:373 src/libvlc-module.c:432
805 #: src/video_output/video_output.c:405 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
806 msgid "Disable"
807 msgstr "Onemogoči"
808
809 #: src/audio_output/input.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:129
810 msgid "Spectrometer"
811 msgstr "Spektrometer"
812
813 #: src/audio_output/input.c:90
814 msgid "Scope"
815 msgstr "Območje"
816
817 #: src/audio_output/input.c:92
818 msgid "Spectrum"
819 msgstr "Spekter"
820
821 #: src/audio_output/input.c:129 modules/audio_filter/equalizer.c:70
822 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
823 #: modules/gui/macosx/intf.m:604 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
824 msgid "Equalizer"
825 msgstr "Uravnavanje zvoka"
826
827 #: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
828 #: modules/gui/macosx/extended.m:81 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
829 msgid "Audio filters"
830 msgstr "Filtri zvoka"
831
832 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
833 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:570
834 #: modules/gui/macosx/intf.m:571
835 msgid "Audio Channels"
836 msgstr "Zvočni kanali"
837
838 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
839 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
840 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
841 #: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
842 #: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
843 #: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
844 msgid "Stereo"
845 msgstr "Stereo"
846
847 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
848 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
849 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:129
850 #: modules/control/gestures.c:88 modules/video_filter/logo.c:97
851 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
852 #: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
853 msgid "Left"
854 msgstr "Levo"
855
856 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
857 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
858 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:129
859 #: modules/control/gestures.c:88 modules/video_filter/logo.c:97
860 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:181
861 #: modules/video_filter/osdmenu.c:76 modules/video_filter/rss.c:160
862 msgid "Right"
863 msgstr "Desno"
864
865 #: src/audio_output/output.c:134
866 msgid "Dolby Surround"
867 msgstr "Dolby Surround"
868
869 #: src/audio_output/output.c:146
870 msgid "Reverse stereo"
871 msgstr "Obratni stereo"
872
873 #: src/extras/getopt.c:636
874 #, c-format
875 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
876 msgstr "%s: ukaz `%s' je dvoumna\n"
877
878 #: src/extras/getopt.c:661
879 #, c-format
880 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
881 msgstr "%s: ukaz `--%s' ne dovoli argumenta\n"
882
883 #: src/extras/getopt.c:666
884 #, c-format
885 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
886 msgstr "%s: ukaz `%c%s' ne dovoli argumenta\n"
887
888 #: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:857
889 #, c-format
890 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
891 msgstr "%s: ukaz `%s' zahteva argument\n"
892
893 #: src/extras/getopt.c:713
894 #, c-format
895 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
896 msgstr "%s: neznan ukaz `--%s'\n"
897
898 #: src/extras/getopt.c:717
899 #, c-format
900 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
901 msgstr "%s: neznana možnost `%c%s'\n"
902
903 #: src/extras/getopt.c:743
904 #, c-format
905 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
906 msgstr "%s: nedovoljena možnost -- %c\n"
907
908 #: src/extras/getopt.c:746
909 #, c-format
910 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
911 msgstr "%s: neveljavna možnost -- %c\n"
912
913 #: src/extras/getopt.c:776 src/extras/getopt.c:906
914 #, c-format
915 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
916 msgstr "%s: možnost zahteva argument -- %c\n"
917
918 #: src/extras/getopt.c:823
919 #, c-format
920 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
921 msgstr "%s: možnost `-W %s' je dvoumna\n"
922
923 #: src/extras/getopt.c:841
924 #, c-format
925 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
926 msgstr "%s: možnost `-W %s' ne dovoli argumentov\n"
927
928 #: src/input/control.c:287
929 #, c-format
930 msgid "Bookmark %i"
931 msgstr "Zaznamek %i"
932
933 #: src/input/decoder.c:117 src/input/decoder.c:129
934 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
935 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:592
936 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:601 modules/stream_out/es.c:365
937 #: modules/stream_out/es.c:379
938 msgid "Streaming / Transcoding failed"
939 msgstr "Pretakanje / prekodiranje ni uspelo"
940
941 #: src/input/decoder.c:118
942 msgid "VLC could not open the packetizer module."
943 msgstr "Predvajalnik VLC ne more odpreti enote paketnika."
944
945 #: src/input/decoder.c:130
946 msgid "VLC could not open the decoder module."
947 msgstr "Predvajalnik VLC ne more odpreti dekodirne enote."
948
949 #: src/input/decoder.c:140
950 msgid "No suitable decoder module for format"
951 msgstr "Ni primerne dekodirne enote za format"
952
953 #: src/input/decoder.c:141
954 #, c-format
955 msgid ""
956 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
957 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
958 msgstr ""
959 "Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvokovnega ali slikovnega "
960 "formata. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
961
962 #: src/input/es_out.c:395 src/input/es_out.c:397 src/input/es_out.c:403
963 #: src/input/es_out.c:404 modules/access/cdda/info.c:967
964 #: modules/access/cdda/info.c:999
965 #, c-format
966 msgid "Track %i"
967 msgstr "Sled %i"
968
969 #: src/input/es_out.c:477 src/input/es_out.c:479 src/input/es_out.c:579
970 #: src/input/es_out.c:586 src/input/var.c:125 src/libvlc-module.c:463
971 #: modules/gui/macosx/intf.m:557 modules/gui/macosx/intf.m:558
972 msgid "Program"
973 msgstr "Program"
974
975 #: src/input/es_out.c:1595 modules/codec/faad.c:329
976 #, c-format
977 msgid "Stream %d"
978 msgstr "Predvajanje %d"
979
980 #: src/input/es_out.c:1597 modules/gui/macosx/wizard.m:425
981 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
982 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
983 msgid "Codec"
984 msgstr "Kodek"
985
986 #: src/input/es_out.c:1608 src/input/es_out.c:1636 src/input/es_out.c:1663
987 #: modules/gui/macosx/output.m:153
988 msgid "Type"
989 msgstr "Tip"
990
991 #: src/input/es_out.c:1611 modules/codec/faad.c:333
992 #: modules/gui/macosx/output.m:176
993 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
994 msgid "Channels"
995 msgstr "Kanali"
996
997 #: src/input/es_out.c:1616 modules/codec/faad.c:335
998 msgid "Sample rate"
999 msgstr "Vzorčna stopnja"
1000
1001 #: src/input/es_out.c:1617 modules/codec/faad.c:335
1002 #, c-format
1003 msgid "%d Hz"
1004 msgstr "%d Hz"
1005
1006 #: src/input/es_out.c:1623
1007 msgid "Bits per sample"
1008 msgstr "Titi na vzorec"
1009
1010 #: src/input/es_out.c:1628 modules/access_output/shout.c:87
1011 #: modules/access/pvr.c:84
1012 msgid "Bitrate"
1013 msgstr "Bitna hitrost"
1014
1015 #: src/input/es_out.c:1629
1016 #, c-format
1017 msgid "%d kb/s"
1018 msgstr "%d kb/s"
1019
1020 #: src/input/es_out.c:1640
1021 msgid "Resolution"
1022 msgstr "Ločljivost"
1023
1024 #: src/input/es_out.c:1646
1025 msgid "Display resolution"
1026 msgstr "Ločljivost zaslona"
1027
1028 #: src/input/es_out.c:1656 modules/access/screen/screen.c:40
1029 msgid "Frame rate"
1030 msgstr "Blokovno razmerje"
1031
1032 #: src/input/es_out.c:1663
1033 msgid "Subtitle"
1034 msgstr "Podnapis"
1035
1036 #: src/input/input.c:2060
1037 msgid "Your input can't be opened"
1038 msgstr "Dovoda ni mogoče odpreti"
1039
1040 #: src/input/input.c:2061
1041 #, c-format
1042 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1043 msgstr ""
1044 "Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log "
1045 "datoteki."
1046
1047 #: src/input/input.c:2136
1048 msgid "Can't recognize the input's format"
1049 msgstr "Ne spoznam formata dovoda"
1050
1051 #: src/input/input.c:2137
1052 #, c-format
1053 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1054 msgstr ""
1055 "Formata '%s' ni mogoče zaznati. Podrobnosti so zapisane v log datoteki."
1056
1057 #: src/input/var.c:115
1058 msgid "Bookmark"
1059 msgstr "Zaznamek"
1060
1061 #: src/input/var.c:131 src/libvlc-module.c:469
1062 msgid "Programs"
1063 msgstr "Programi"
1064
1065 #: src/input/var.c:142 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
1066 #: modules/gui/macosx/intf.m:561 modules/gui/macosx/intf.m:562
1067 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:763
1068 msgid "Chapter"
1069 msgstr "Poglavje"
1070
1071 #: src/input/var.c:148 modules/access/vcdx/info.c:302
1072 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1073 msgid "Navigation"
1074 msgstr "Upravljanje"
1075
1076 #: src/input/var.c:163 modules/gui/macosx/intf.m:585
1077 #: modules/gui/macosx/intf.m:586
1078 msgid "Video Track"
1079 msgstr "Slikovna sled"
1080
1081 #: src/input/var.c:169 modules/gui/macosx/intf.m:568
1082 #: modules/gui/macosx/intf.m:569
1083 msgid "Audio Track"
1084 msgstr "Zvokovna sled"
1085
1086 #: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/intf.m:593
1087 #: modules/gui/macosx/intf.m:594
1088 msgid "Subtitles Track"
1089 msgstr "Podnapisi"
1090
1091 #: src/input/var.c:256
1092 msgid "Next title"
1093 msgstr "Naslednji naslov"
1094
1095 #: src/input/var.c:261
1096 msgid "Previous title"
1097 msgstr "Predhodni naslov"
1098
1099 #: src/input/var.c:284
1100 #, c-format
1101 msgid "Title %i"
1102 msgstr "Naslov %i"
1103
1104 #: src/input/var.c:307 src/input/var.c:367
1105 #, c-format
1106 msgid "Chapter %i"
1107 msgstr "Poglavje %i"
1108
1109 #: src/input/var.c:346 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
1110 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:607
1111 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:223
1112 msgid "Next chapter"
1113 msgstr "Naslednje poglavje"
1114
1115 #: src/input/var.c:351 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1116 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:606
1117 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:222
1118 msgid "Previous chapter"
1119 msgstr "Predhodno poglavje"
1120
1121 #: src/input/vlm.c:1141 src/input/vlm.c:1248
1122 #, c-format
1123 msgid "Media: %s"
1124 msgstr "Medij: %s"
1125
1126 #: src/interface/interaction.c:268 src/interface/interaction.c:364
1127 #: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
1128 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:57
1129 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1130 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1131 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1132 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1133 #: modules/gui/qt4/dialogs/prefs_dialog.cpp:80
1134 msgid "Cancel"
1135 msgstr "Prekliči"
1136
1137 #: src/interface/interaction.c:363
1138 msgid "Ok"
1139 msgstr "V redu"
1140
1141 #: src/interface/interface.c:339
1142 msgid "Switch interface"
1143 msgstr "Zamenjaj vmesnik"
1144
1145 #: src/interface/interface.c:366 modules/gui/macosx/intf.m:520
1146 #: modules/gui/macosx/intf.m:521
1147 msgid "Add Interface"
1148 msgstr "Razširitve"
1149
1150 #: src/interface/interface.c:372
1151 msgid "Telnet Interface"
1152 msgstr "Telnet vmesnik"
1153
1154 #: src/interface/interface.c:375
1155 msgid "Web Interface"
1156 msgstr "Spletni vmesnik"
1157
1158 #: src/interface/interface.c:378
1159 msgid "Debug logging"
1160 msgstr "Beleženje razhroščevanja"
1161
1162 #: src/interface/interface.c:381
1163 msgid "Mouse Gestures"
1164 msgstr "Gibi miške"
1165
1166 #: src/libvlc-common.c:282 src/libvlc-common.c:453 src/misc/modules.c:1710
1167 #: src/misc/modules.c:2033
1168 msgid "C"
1169 msgstr "sl"
1170
1171 #: src/libvlc-common.c:298
1172 msgid "Help options"
1173 msgstr "Možnosti pomoči"
1174
1175 #: src/libvlc-common.c:1399 src/misc/configuration.c:1217
1176 msgid "string"
1177 msgstr "niz"
1178
1179 #: src/libvlc-common.c:1418 src/misc/configuration.c:1181
1180 msgid "integer"
1181 msgstr "celo število"
1182
1183 #: src/libvlc-common.c:1438 src/misc/configuration.c:1206
1184 msgid "float"
1185 msgstr "plavajoče"
1186
1187 #: src/libvlc-common.c:1445
1188 msgid " (default enabled)"
1189 msgstr " (privzeto omogočeno)"
1190
1191 #: src/libvlc-common.c:1446
1192 msgid " (default disabled)"
1193 msgstr " (privzeto onemogočeno)"
1194
1195 #: src/libvlc-common.c:1628
1196 #, c-format
1197 msgid "VLC version %s\n"
1198 msgstr "VLC različica %s\n"
1199
1200 #: src/libvlc-common.c:1629
1201 #, c-format
1202 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1203 msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
1204
1205 #: src/libvlc-common.c:1631
1206 #, c-format
1207 msgid "Compiler: %s\n"
1208 msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
1209
1210 #: src/libvlc-common.c:1634
1211 #, c-format
1212 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1213 msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
1214
1215 #: src/libvlc-common.c:1666
1216 msgid ""
1217 "\n"
1218 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1219 msgstr ""
1220 "\n"
1221 "Odlaganje vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
1222
1223 #: src/libvlc-common.c:1686
1224 msgid ""
1225 "\n"
1226 "Press the RETURN key to continue...\n"
1227 msgstr ""
1228 "\n"
1229 "Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje ...\n"
1230
1231 #: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211
1232 msgid "Auto"
1233 msgstr "Samodejno"
1234
1235 #: src/libvlc-module.c:47
1236 msgid "American English"
1237 msgstr "ameriška angleščina"
1238
1239 #: src/libvlc-module.c:47
1240 msgid "British English"
1241 msgstr "britanska angleščina"
1242
1243 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
1244 msgid "Catalan"
1245 msgstr "katalonščina"
1246
1247 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
1248 msgid "Czech"
1249 msgstr "češčina"
1250
1251 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
1252 msgid "Danish"
1253 msgstr "danščina"
1254
1255 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
1256 msgid "German"
1257 msgstr "nemščina"
1258
1259 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:169
1260 msgid "Spanish"
1261 msgstr "španščina"
1262
1263 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
1264 msgid "French"
1265 msgstr "francoščina"
1266
1267 #: src/libvlc-module.c:49
1268 msgid "Galician"
1269 msgstr "galščina"
1270
1271 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
1272 msgid "Hebrew"
1273 msgstr "hebrejščina"
1274
1275 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
1276 msgid "Hungarian"
1277 msgstr "madžarščina"
1278
1279 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:99
1280 msgid "Italian"
1281 msgstr "italijanščina"
1282
1283 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
1284 msgid "Japanese"
1285 msgstr "japonščina"
1286
1287 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
1288 msgid "Georgian"
1289 msgstr "gruzijščina"
1290
1291 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
1292 msgid "Korean"
1293 msgstr "korejščina"
1294
1295 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
1296 msgid "Malay"
1297 msgstr "malajščina"
1298
1299 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:69
1300 msgid "Dutch"
1301 msgstr "nizozemščina"
1302
1303 #: src/libvlc-module.c:51
1304 msgid "Occitan"
1305 msgstr "okcitanščina"
1306
1307 #: src/libvlc-module.c:51
1308 msgid "Brazilian Portuguese"
1309 msgstr "brazilska portugalščina"
1310
1311 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:153
1312 msgid "Romanian"
1313 msgstr "romunščina"
1314
1315 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:155
1316 msgid "Russian"
1317 msgstr "ruščina"
1318
1319 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:161
1320 msgid "Slovak"
1321 msgstr "slovaščina"
1322
1323 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
1324 msgid "Slovenian"
1325 msgstr "slovenščina"
1326
1327 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:174
1328 msgid "Swedish"
1329 msgstr "švedščina"
1330
1331 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:187
1332 msgid "Turkish"
1333 msgstr "turščina"
1334
1335 #: src/libvlc-module.c:53
1336 msgid "Simplified Chinese"
1337 msgstr "poenostavljena kitajščina"
1338
1339 #: src/libvlc-module.c:53
1340 msgid "Chinese Traditional"
1341 msgstr "tradicionalna kitajščina"
1342
1343 #: src/libvlc-module.c:72
1344 msgid ""
1345 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1346 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1347 "related options."
1348 msgstr ""
1349 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vmesnikov, ki jih podpira predvajalnik "
1350 "VLC. Izberete lahko glavni vmesnik, dodatne vmesnike ali pa določite "
1351 "različne nastavitve posamezne enote."
1352
1353 #: src/libvlc-module.c:76
1354 msgid "Interface module"
1355 msgstr "Modul vmesnika"
1356
1357 #: src/libvlc-module.c:78
1358 msgid ""
1359 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1360 "automatically select the best module available."
1361 msgstr ""
1362 "Glavni vmesnik, ki ga uporablja predvajalnik VLC. Privzeto obnašanje omogoča "
1363 "samodejni izbor najprimernejše podprte enote."
1364
1365 #: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
1366 msgid "Extra interface modules"
1367 msgstr "Dodatni moduli vmesnika"
1368
1369 #: src/libvlc-module.c:84
1370 msgid ""
1371 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1372 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1373 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1374 "\", \"gestures\" ...)"
1375 msgstr ""
1376 "Izberete lahko \"dodatne vmesnike\" za predvajalnik VLC. Zagnani bodo v "
1377 "ozadju ob glavnem vmesniku. Z vejico ločite privzete vrednosti vmesnikov "
1378 "(splošne vrednosti so \"rc\" (oddaljen nadzor), \"http\", \"gibi\" ...)."
1379
1380 #: src/libvlc-module.c:91
1381 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1382 msgstr "Izberete lahko kontrolne vmesnike predvajalnika VLC."
1383
1384 #: src/libvlc-module.c:93
1385 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1386 msgstr "Podrobnost prikaza (0,1,2)"
1387
1388 #: src/libvlc-module.c:95
1389 msgid ""
1390 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1391 "1=warnings, 2=debug)."
1392 msgstr ""
1393 "Nastavitev podrobnosti izpisa (0=samo napake in standardna sporočila, "
1394 "1=opozorila, 2=razhroščevanje)."
1395
1396 #: src/libvlc-module.c:98
1397 msgid "Be quiet"
1398 msgstr "Ne sporočaj"
1399
1400 #: src/libvlc-module.c:100
1401 msgid "Turn off all warning and information messages."
1402 msgstr "Izklop vseh opozorilnih in podrobnih sporočil."
1403
1404 #: src/libvlc-module.c:102
1405 msgid "Default stream"
1406 msgstr "Privzeti val"
1407
1408 #: src/libvlc-module.c:104
1409 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1410 msgstr "Ta val bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
1411
1412 #: src/libvlc-module.c:107
1413 msgid ""
1414 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1415 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1416 msgstr ""
1417 "Izberete lahko jezik vmesnika. Nastavitev sistemskega jezika je izbrana "
1418 "samodejno, če je vklopljena nastavitev \"auto\"."
1419
1420 #: src/libvlc-module.c:111
1421 msgid "Color messages"
1422 msgstr "Barvna sporočila"
1423
1424 #: src/libvlc-module.c:113
1425 msgid ""
1426 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1427 "needs Linux color support for this to work."
1428 msgstr ""
1429 "Nastavitev omogoča obarvanje besedila sporočil poslanih v konzolno okno. "
1430 "Terminal zahteva Linux barvno podporo."
1431
1432 #: src/libvlc-module.c:116
1433 msgid "Show advanced options"
1434 msgstr "Prikaži Podrobni pogled možnosti"
1435
1436 #: src/libvlc-module.c:118
1437 msgid ""
1438 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1439 "available options, including those that most users should never touch."
1440 msgstr ""
1441 "Če je možnost omogočena bodo prikazane vse možnosti, ki so na voljo, "
1442 "vključno z nastavitvami, ki jih ni priporočljivo spreminjati."
1443
1444 #: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
1445 msgid "Show interface with mouse"
1446 msgstr "Prikaži vmesnike z miško"
1447
1448 #: src/libvlc-module.c:124
1449 msgid ""
1450 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1451 "edge of the screen in fullscreen mode."
1452 msgstr ""
1453 "Če je možnost omogočena se vmesnik prikaže, ko se miška premakne na rob "
1454 "zaslona v celozaslonskem načinu."
1455
1456 #: src/libvlc-module.c:127
1457 msgid "Interface interaction"
1458 msgstr "Vzajemno delovanje vmesnikov"
1459
1460 #: src/libvlc-module.c:129
1461 msgid ""
1462 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1463 "user input is required."
1464 msgstr ""
1465 "Če je možnost omogočena bo prikazano pogovorno okno vsakič, ko predvajalnik "
1466 "potrebuje podatke uporabnika."
1467
1468 #: src/libvlc-module.c:139
1469 msgid ""
1470 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1471 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1472 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1473 "the \"audio filters\" modules section."
1474 msgstr ""
1475 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja zvočnega podsistema in omogočajo "
1476 "dodajanje filtrov zvoka za kasnejše procesiranje ali slikovnih učinkov "
1477 "(spektralna analiza, ...). Filtre omogočite tu, nastavite pa jih med "
1478 "nastavitvami \"Filtri zvoka\"."
1479
1480 #: src/libvlc-module.c:145
1481 msgid "Audio output module"
1482 msgstr "Enota odvajanja zvoka"
1483
1484 #: src/libvlc-module.c:147
1485 msgid ""
1486 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1487 "automatically select the best method available."
1488 msgstr ""
1489 "Nastavitev določa metodo odvajanja zvoka. Privzeto obnašanje je samodejni "
1490 "izbor najboljšega načina predvajanja."
1491
1492 #: src/libvlc-module.c:151 modules/stream_out/display.c:38
1493 msgid "Enable audio"
1494 msgstr "Omogoči zvok"
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:153
1497 msgid ""
1498 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1499 "not take place, thus saving some processing power."
1500 msgstr ""
1501 "Lahko popolnoma onemogočite odvod zvoka. Zvočno dekodiranje bo zavrto, kar "
1502 "zmanjša zahtevo po procesorski moči."
1503
1504 #: src/libvlc-module.c:156
1505 msgid "Force mono audio"
1506 msgstr "Zvok predvajaj v mono načinu"
1507
1508 #: src/libvlc-module.c:157
1509 msgid "This will force a mono audio output."
1510 msgstr "Nastavitev omogoča zvočni odvod v mono načinu."
1511
1512 #: src/libvlc-module.c:159
1513 msgid "Default audio volume"
1514 msgstr "Privzeta jakost zvoka"
1515
1516 #: src/libvlc-module.c:161
1517 msgid ""
1518 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1519 msgstr ""
1520 "Določite vrednost glasnosti predvajanja zvoka. Razpon je določen med 0 in "
1521 "1024."
1522
1523 #: src/libvlc-module.c:164
1524 msgid "Audio output saved volume"
1525 msgstr "Shranjena jakost zvočnega predvajanja"
1526
1527 #: src/libvlc-module.c:166
1528 msgid ""
1529 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1530 "should not change this option manually."
1531 msgstr ""
1532 "Nastavitev omogoča shranjevanje jakosti zvočnega predvajanja ob uporabi "
1533 "možnosti izklapljanja zvoka. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
1534
1535 #: src/libvlc-module.c:169
1536 msgid "Audio output volume step"
1537 msgstr "Stopnja jakosti zvočnega predvajanja"
1538
1539 #: src/libvlc-module.c:171
1540 msgid ""
1541 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1542 "0 to 1024."
1543 msgstr ""
1544 "Stopnjo jakosti zvočnega predvajanja lahko določite z vrednostjo med 0 in "
1545 "1024."
1546
1547 #: src/libvlc-module.c:174
1548 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1549 msgstr "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz)"
1550
1551 #: src/libvlc-module.c:176
1552 msgid ""
1553 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1554 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1555 msgstr ""
1556 "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz) lahko določite z vrednostmi -1 (privzeto), "
1557 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1558
1559 #: src/libvlc-module.c:180
1560 msgid "High quality audio resampling"
1561 msgstr "Visoka kakovost vzorčenja zvoka"
1562
1563 #: src/libvlc-module.c:182
1564 msgid ""
1565 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1566 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1567 "resampling algorithm will be used instead."
1568 msgstr ""
1569 "Nastavitev algoritma visoke kakovosti vzorčenja zvoka. Vzorčenje zahteva "
1570 "veliko moči procesiranja, zato možnost lahko onemogočite. Privzeto bo "
1571 "uporabljen enostavnejši algoritem."
1572
1573 #: src/libvlc-module.c:187
1574 msgid "Audio desynchronization compensation"
1575 msgstr "Nadomeščanje zvočnega razslojevanja"
1576
1577 #: src/libvlc-module.c:189
1578 msgid ""
1579 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1580 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1581 msgstr ""
1582 "Nastavitev zamika dovod zvočnega vala. Zamik je določen v milisekundah in je "
1583 "priročen, če zaznate zamik med predvajanjem slike in zvoka."
1584
1585 #: src/libvlc-module.c:192
1586 msgid "Audio output channels mode"
1587 msgstr "Način odvoda kanalov zvoka"
1588
1589 #: src/libvlc-module.c:194
1590 msgid ""
1591 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1592 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1593 "played)."
1594 msgstr ""
1595 "Nastavitev določa način odvoda kanalov zvoka, ki bo po potrebi privzeto "
1596 "uporabljen (v primeru da tako strojna oprema, kot zvočni zapis možnost "
1597 "omogočata)."
1598
1599 #: src/libvlc-module.c:198
1600 msgid "Use S/PDIF when available"
1601 msgstr "Po potrebi uporabi S/PDIF"
1602
1603 #: src/libvlc-module.c:200
1604 msgid ""
1605 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1606 "audio stream being played."
1607 msgstr ""
1608 "S/PDIF je lahko uporabljen privzeto, če možnost dovoljuje strojna oprema in "
1609 "če jo podpira zvočni val."
1610
1611 #: src/libvlc-module.c:203
1612 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1613 msgstr "Zaznavanje Dolby Surround sistema"
1614
1615 #: src/libvlc-module.c:205
1616 msgid ""
1617 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1618 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1619 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1620 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1621 msgstr ""
1622 "Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je val (ali pa ni) kodiran v "
1623 "Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če val ni kodiran v "
1624 "Dolby Surround sistemu, lahko izbor te možnosti izboljša predvajanje, še "
1625 "posebej v kombinaciji z mešalcem kanalov slušalk."
1626
1627 #: src/libvlc-module.c:211
1628 msgid "On"
1629 msgstr "Vključeno"
1630
1631 #: src/libvlc-module.c:211
1632 msgid "Off"
1633 msgstr "Izključeno"
1634
1635 #: src/libvlc-module.c:216
1636 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1637 msgstr ""
1638 "Možnost omogoča filtriranje zvoka po procesiranju, z namenom spreminjanja "
1639 "predvajanja zvoka."
1640
1641 #: src/libvlc-module.c:219
1642 msgid "Audio visualizations "
1643 msgstr "Ponazoritve zvoka"
1644
1645 #: src/libvlc-module.c:221
1646 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1647 msgstr "Možnost doda enote ponazoritve (spektralna analiza, ...)."
1648
1649 #: src/libvlc-module.c:229
1650 msgid ""
1651 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1652 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1653 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1654 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1655 "options."
1656 msgstr ""
1657 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja odvoda slikovnega vala. Lahko "
1658 "omogočite filtriranje slike (razpletanje, prilagajanje slike, ...). Filtre "
1659 "omogočite in nastavite med enotami \"slikovni filtri\". Omogočite lahko tudi "
1660 "druge možnosti slike."
1661
1662 #: src/libvlc-module.c:235
1663 msgid "Video output module"
1664 msgstr "Enota odvajanja slike"
1665
1666 #: src/libvlc-module.c:237
1667 msgid ""
1668 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1669 "automatically select the best method available."
1670 msgstr ""
1671 "Nastavitev predstavlja metodo odvajanja slike, ki jo uporablja predvajalnik "
1672 "VLC. Privzeto obnašanje je samodejno izbiranje najboljše razpoložljive "
1673 "metode."
1674
1675 #: src/libvlc-module.c:240 modules/stream_out/display.c:40
1676 msgid "Enable video"
1677 msgstr "Omogoči sliko"
1678
1679 #: src/libvlc-module.c:242
1680 msgid ""
1681 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1682 "not take place, thus saving some processing power."
1683 msgstr ""
1684 "Odvod slike lahko popolnoma onemogočite. Dekodiranje slike bo izpuščeno, s "
1685 "čimer bo sproščen del procesorske moči."
1686
1687 #: src/libvlc-module.c:245 modules/codec/fake.c:48
1688 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:108 modules/stream_out/transcode.c:73
1689 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1690 msgid "Video width"
1691 msgstr "Širina slike"
1692
1693 #: src/libvlc-module.c:247
1694 msgid ""
1695 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1696 "characteristics."
1697 msgstr ""
1698 "Določitev širine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja širino privzetim "
1699 "značilnostim slike."
1700
1701 #: src/libvlc-module.c:250 modules/codec/fake.c:51
1702 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:111 modules/stream_out/transcode.c:76
1703 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1704 msgid "Video height"
1705 msgstr "Višina slike"
1706
1707 #: src/libvlc-module.c:252
1708 msgid ""
1709 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1710 "video characteristics."
1711 msgstr ""
1712 "Določitev višine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja višino privzetim "
1713 "značilnostim slike."
1714
1715 #: src/libvlc-module.c:255
1716 msgid "Video X coordinate"
1717 msgstr "X koordinata slike"
1718
1719 #: src/libvlc-module.c:257
1720 msgid ""
1721 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1722 "coordinate)."
1723 msgstr ""
1724 "Določena vrednost lege zgornje leve točke slikovnega okna (X koordinata)."
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:260
1727 msgid "Video Y coordinate"
1728 msgstr "Y koordinata slike"
1729
1730 #: src/libvlc-module.c:262
1731 msgid ""
1732 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1733 "coordinate)."
1734 msgstr ""
1735 "Določena vrednost lege zgornje leve točke slikovnega okna (X koordinata)."
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:265
1738 msgid "Video title"
1739 msgstr "Naslov posnetka"
1740
1741 #: src/libvlc-module.c:267
1742 msgid ""
1743 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1744 "interface)."
1745 msgstr ""
1746 "Prilagoditev naslova slike po meri (v primeru, da slika ni vložena v "
1747 "vmesnik)."
1748
1749 #: src/libvlc-module.c:270
1750 msgid "Video alignment"
1751 msgstr "Postavitev slike"
1752
1753 #: src/libvlc-module.c:272
1754 msgid ""
1755 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1756 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1757 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1758 msgstr ""
1759 "Določena postavitev slike v oknu. Privzeta vrednost (0) sredini sliko "
1760 "(0=sredina, 1=levo, 2=desno, 4=zgoraj, 8=spodaj. Vrednosti lahko seštevate "
1761 "(primer 6=4+2 določa zgornjo desno točko)."
1762
1763 #: src/libvlc-module.c:277 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
1764 #: modules/codec/dvbsub.c:70 modules/codec/subsdec.c:129
1765 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1766 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1767 #: modules/video_filter/rss.c:160
1768 msgid "Center"
1769 msgstr "Sredinsko"
1770
1771 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1772 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1773 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1774 #: modules/video_filter/rss.c:160
1775 msgid "Top"
1776 msgstr "Na vrhu"
1777
1778 #: src/libvlc-module.c:277 modules/codec/dvbsub.c:70
1779 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1780 #: modules/video_filter/mosaic.c:181 modules/video_filter/osdmenu.c:76
1781 #: modules/video_filter/rss.c:160
1782 msgid "Bottom"
1783 msgstr "Na dnu"
1784
1785 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1786 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1787 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1788 #: modules/video_filter/rss.c:161
1789 msgid "Top-Left"
1790 msgstr "Zgoraj levo"
1791
1792 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1793 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1794 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1795 #: modules/video_filter/rss.c:161
1796 msgid "Top-Right"
1797 msgstr "Zgoraj desno"
1798
1799 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1800 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1801 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1802 #: modules/video_filter/rss.c:161
1803 msgid "Bottom-Left"
1804 msgstr "Spodaj levo"
1805
1806 #: src/libvlc-module.c:278 modules/codec/dvbsub.c:71
1807 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1808 #: modules/video_filter/mosaic.c:182 modules/video_filter/osdmenu.c:77
1809 #: modules/video_filter/rss.c:161
1810 msgid "Bottom-Right"
1811 msgstr "Spodaj desno"
1812
1813 #: src/libvlc-module.c:280
1814 msgid "Zoom video"
1815 msgstr "Povečaj sliko"
1816
1817 #: src/libvlc-module.c:282
1818 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1819 msgstr "Povečava slike za določeno vrednost."
1820
1821 #: src/libvlc-module.c:284
1822 msgid "Grayscale video output"
1823 msgstr "Sivinski prikaz slike"
1824
1825 #: src/libvlc-module.c:286
1826 msgid ""
1827 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1828 "save some processing power."
1829 msgstr ""
1830 "Sivinski prikaz barvne slike. Ker barvne vrednosti niso dekodirane, se "
1831 "ohranja del procesorske moči."
1832
1833 #: src/libvlc-module.c:289
1834 msgid "Embedded video"
1835 msgstr "Vložena slika"
1836
1837 #: src/libvlc-module.c:291
1838 msgid "Embed the video output in the main interface."
1839 msgstr "Vlaganje odvoda slikovnega vala v glavni vmesnik."
1840
1841 #: src/libvlc-module.c:293
1842 msgid "Fullscreen video output"
1843 msgstr "Celozaslonski prikaz slike"
1844
1845 #: src/libvlc-module.c:295
1846 msgid "Start video in fullscreen mode"
1847 msgstr "Zagon slike v celozaslonskem načinu."
1848
1849 #: src/libvlc-module.c:297
1850 msgid "Overlay video output"
1851 msgstr "Prekrij odvod slike"
1852
1853 #: src/libvlc-module.c:299
1854 msgid ""
1855 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1856 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1857 msgstr ""
1858 "Prekrivanje slike je strojno pospeševanje slike preko grafične kartice "
1859 "(možnost neposrednega prikazovanja slike). Predvajalnik VLC poskuša možnost "
1860 "uporabiti privzeto."
1861
1862 #: src/libvlc-module.c:302 src/video_output/vout_intf.c:404
1863 msgid "Always on top"
1864 msgstr "Vedno na vrhu"
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:304
1867 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1868 msgstr "Okno slike je vedno nad vsemi ostalimi okni."
1869
1870 #: src/libvlc-module.c:306
1871 msgid "Disable screensaver"
1872 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona"
1873
1874 #: src/libvlc-module.c:307
1875 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1876 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
1877
1878 #: src/libvlc-module.c:309
1879 msgid "Window decorations"
1880 msgstr "Prikazovanje oken"
1881
1882 #: src/libvlc-module.c:311
1883 msgid ""
1884 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
1885 "giving a \"minimal\" window."
1886 msgstr ""
1887 "Predvajalnik VLC lahko izpusti prikaz naslova okna, sličic in drugih "
1888 "elementov okoli slike. Z nastavitvami določate \"minimalno\" obliko okna."
1889
1890 #: src/libvlc-module.c:314
1891 msgid "Video output filter module"
1892 msgstr "Filtrirna enota odvoda slike"
1893
1894 #: src/libvlc-module.c:316
1895 msgid ""
1896 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1897 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
1898 msgstr ""
1899 "Možnost omogoča dodajanje filtrov po procesiranju za povečevanje kakovosti "
1900 "slike. Primeri so razpletanje slike, podvajanje, preoblikovanje in podobno."
1901
1902 #: src/libvlc-module.c:320
1903 msgid "Video filter module"
1904 msgstr "Enota filtriranja slike"
1905
1906 #: src/libvlc-module.c:322
1907 msgid ""
1908 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
1909 "instance deinterlacing, or distortthe video."
1910 msgstr ""
1911 "Doda filtriranje po procesiranju z namenom izboljšanja kakovosti slike, kot "
1912 "na primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
1913
1914 #: src/libvlc-module.c:326
1915 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
1916 msgstr "Mapa zajemanja slike (ali datoteka)"
1917
1918 #: src/libvlc-module.c:328
1919 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
1920 msgstr "Mapa v kateri bodo shranjene zajete slike."
1921
1922 #: src/libvlc-module.c:330 src/libvlc-module.c:332
1923 msgid "Video snapshot file prefix"
1924 msgstr "Predpona datoteke zajetega posnetka."
1925
1926 #: src/libvlc-module.c:334
1927 msgid "Video snapshot format"
1928 msgstr "Format zajetega posnetka"
1929
1930 #: src/libvlc-module.c:336
1931 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
1932 msgstr "Format zajetega posnetka bo uporabljen med shranjevanjem slik."
1933
1934 #: src/libvlc-module.c:338
1935 msgid "Display video snapshot preview"
1936 msgstr "Predogled zajetega posnetka"
1937
1938 #: src/libvlc-module.c:340
1939 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
1940 msgstr "Pokaži predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
1941
1942 #: src/libvlc-module.c:342
1943 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
1944 msgstr "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga"
1945
1946 #: src/libvlc-module.c:344
1947 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
1948 msgstr ""
1949 "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga pri označevanju zajetih "
1950 "slik."
1951
1952 #: src/libvlc-module.c:346
1953 msgid "Video cropping"
1954 msgstr "Obrezovanje slike"
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:348
1957 msgid ""
1958 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
1959 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
1960 msgstr ""
1961 "Neposredno obrezovanje izvirne slike. Sprejete oblike so x:y (4:3, "
1962 "16:9, ...) in opisujejo splošne vrednosti razmerij."
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:352
1965 msgid "Source aspect ratio"
1966 msgstr "Izvorno razmerje velikosti"
1967
1968 #: src/libvlc-module.c:354
1969 msgid ""
1970 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
1971 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
1972 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
1973 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
1974 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
1975 msgstr ""
1976 "Razmerje velikosti slike. Nekatere DVD enote prikazujejo privzeto vrednost "
1977 "16:9, čeprav so dejansko samo v razmerju 4:3. Možnost je lahko tudi namig "
1978 "predvajalniku VLC, ko film nima podatkov o razmerju slike. Sprejeta razmerja "
1979 "so x:y (4:3, 16:9, ...) in določujejo splošne vrednosti razmerij, ali pa "
1980 "plavajoče vrednosti v obliki (1.25, 1.3333, ...), ki določujejo obliko točk."
1981
1982 #: src/libvlc-module.c:361
1983 msgid "Custom crop ratios list"
1984 msgstr "Lista razmerij obrezovanja"
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:363
1987 msgid ""
1988 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
1989 "crop ratios list."
1990 msgstr ""
1991 "Lista razmerij obrezovanja je spisek vrednosti ločenih z vejico, ki bodo "
1992 "dodani na listo razmerij vmesnika."
1993
1994 #: src/libvlc-module.c:366
1995 msgid "Custom aspect ratios list"
1996 msgstr "Lista razmerij velikosti po meri"
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:368
1999 msgid ""
2000 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2001 "aspect ratio list."
2002 msgstr "Lista razmerij obrezovanja, ki bodo dodani na listo razmerij vmesnika."
2003
2004 #: src/libvlc-module.c:371
2005 msgid "Fix HDTV height"
2006 msgstr "Popravi HDTV višino"
2007
2008 #: src/libvlc-module.c:373
2009 msgid ""
2010 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2011 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2012 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2013 msgstr ""
2014 "Možnost omogoča pravilno obdelavo HDTV-1080 slikovnega formata, tudi če je "
2015 "kodirnik pokvarjen in nepravilno določi višino na 1088 vrstic. Možnost "
2016 "onemogočite le, če ima slika nestandardni format, ki zahteva vseh 1088 "
2017 "vrstic."
2018
2019 #: src/libvlc-module.c:378
2020 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2021 msgstr "Razmerje velikosti zaslona"
2022
2023 #: src/libvlc-module.c:380
2024 msgid ""
2025 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2026 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2027 "order to keep proportions."
2028 msgstr ""
2029 "Nastavitev razmerja velikosti zaslona. Večina zaslonov ima kvadratne točke "
2030 "(1:1). Če imate 16:9 zaslon, morate spremeniti vrednost na 4:3 da obdržite "
2031 "sorazmerje."
2032
2033 #: src/libvlc-module.c:385
2034 msgid "Skip frames"
2035 msgstr "Preskoči sličice"
2036
2037 #: src/libvlc-module.c:387
2038 msgid ""
2039 "This option enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when "
2040 "your computer is not powerful enough"
2041 msgstr ""
2042 "Možnost omogoča izpuščanje sličic na MPEG2 pretokih. Izpuščanje se pojavi, "
2043 "kadar računalnik ni dovolj močan."
2044
2045 #: src/libvlc-module.c:390
2046 msgid "Drop late frames"
2047 msgstr "Izpusti zakasnjene slike"
2048
2049 #: src/libvlc-module.c:392
2050 msgid ""
2051 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2052 "intended display date)."
2053 msgstr ""
2054 "Možnost omogoča izpuščanje zakasnjenih slik, ki so preko odvoda slike prišli "
2055 "kasneje, kot je predviden čas predvajanja."
2056
2057 #: src/libvlc-module.c:395
2058 msgid "Quiet synchro"
2059 msgstr "Tiho usklajevanje"
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:397
2062 msgid ""
2063 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2064 "synchronization mechanism."
2065 msgstr ""
2066 "Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja "
2067 "slike preko mehanizma usklajevanja."
2068
2069 #: src/libvlc-module.c:406
2070 msgid ""
2071 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2072 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2073 "channel."
2074 msgstr ""
2075 "Možnosti dovolijo spreminjanje obnašanja dovodnega podsistema, kot na primer "
2076 "DVD ali VCD naprave, nastavitve omrežnega vmesnika ali pa kanalov podnapisov."
2077
2078 #: src/libvlc-module.c:411
2079 msgid ""
2080 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2081 "Restrictions Management measure."
2082 msgstr ""
2083 "Če živite v Franciji, potem ni dovoljeno, da uporabljate obhod Vodenja "
2084 "digitalnih Omejitev (DRM)."
2085
2086 #: src/libvlc-module.c:414
2087 msgid "Clock reference average counter"
2088 msgstr "Sklicevanje števca na uro."
2089
2090 #: src/libvlc-module.c:416
2091 msgid ""
2092 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2093 "to 10000."
2094 msgstr ""
2095 "Ob uporabi PVR dovoda (ali zelo neenakomernega izvora), nastavite vrednost "
2096 "na 10000."
2097
2098 #: src/libvlc-module.c:419
2099 msgid "Clock synchronisation"
2100 msgstr "Usklajevanje časa"
2101
2102 #: src/libvlc-module.c:421
2103 msgid ""
2104 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2105 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2106 msgstr ""
2107 "Možnost dovoljuje onemogočanje usklajevanja časa za omrežne vire. Nastavitev "
2108 "je uporabna pri spletnih prenosih, kjer je predvajanje občutno moteno."
2109
2110 #: src/libvlc-module.c:425 modules/control/netsync.c:75
2111 msgid "Network synchronisation"
2112 msgstr "Usklajevanje omrežja"
2113
2114 #: src/libvlc-module.c:426
2115 msgid ""
2116 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2117 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2118 msgstr ""
2119 "Možnost omogoča oddaljeno usklajevanje časa za strežnike in odjemalce. "
2120 "Privzete nastavitve so določene me naprednimi uskladitvami omrežnega "
2121 "usklajevanja."
2122
2123 #: src/libvlc-module.c:432 src/libvlc-module.c:1009
2124 #: src/video_output/vout_intf.c:266 src/video_output/vout_intf.c:353
2125 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
2126 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2127 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1290
2128 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:201
2129 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2130 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2131 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
2132 #: modules/video_output/directx/directx.c:158
2133 msgid "Default"
2134 msgstr "Privzeto"
2135
2136 #: src/libvlc-module.c:432 modules/gui/macosx/equalizer.m:144
2137 #: modules/gui/macosx/extended.m:112 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2138 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2139 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2140 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2141 msgid "Enable"
2142 msgstr "Omogoči"
2143
2144 #: src/libvlc-module.c:434
2145 msgid "UDP port"
2146 msgstr "vrata UDP"
2147
2148 #: src/libvlc-module.c:436
2149 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2150 msgstr "Nastavitev vrat za UDP pretok. Privzeta vrednost je 1234."
2151
2152 #: src/libvlc-module.c:438
2153 msgid "MTU of the network interface"
2154 msgstr "MTU za omrežni vmesnik"
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:440
2157 msgid ""
2158 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2159 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2160 msgstr ""
2161 "Nastavitev določa največjo velikost paketov, ki se prenašajo preko omrežja. "
2162 "Vrednost za eternet je običajno 1500 bajtov."
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:443 modules/stream_out/rtp.c:92
2165 msgid "Hop limit (TTL)"
2166 msgstr "Omejitev poskoka (TTL)"
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:445
2169 msgid ""
2170 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2171 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2172 "in default)."
2173 msgstr ""
2174 "Omejitev poskoka (znanega tudi kot \"Čas ohranitve\" ali TTL) skupinskega "
2175 "pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (-1 = uporabi sistemsko privzeto "
2176 "vrednost)."
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:449
2179 msgid "Multicast output interface"
2180 msgstr "Vmesnik skupinskega pošiljanja odvoda"
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:451
2183 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2184 msgstr ""
2185 "Privzeti vmesnik skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše usmerjevalno "
2186 "razpredelnico."
2187
2188 #: src/libvlc-module.c:453
2189 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2190 msgstr "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja"
2191
2192 #: src/libvlc-module.c:455
2193 msgid ""
2194 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2195 "table."
2196 msgstr ""
2197 "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
2198 "usmerjevalno razpredelnico."
2199
2200 #: src/libvlc-module.c:458
2201 msgid "DiffServ Code Point"
2202 msgstr "Kodna točka DiffServ"
2203
2204 #: src/libvlc-module.c:459
2205 msgid ""
2206 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2207 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2208 msgstr ""
2209 "Diferencialna kodna točka storitve za odhodni UDP pretok (IPv4 Tip storitve "
2210 "ali IPv6 razred prometa). Uporablja se za kakovostne storitve omrežja."
2211
2212 #: src/libvlc-module.c:465
2213 msgid ""
2214 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2215 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2216 msgstr ""
2217 "Izberite program z določitvijo ID storitve. Nastavitev uporabite samo, če "
2218 "želite povečati dostop do več programskega pretoka (primer: DVB pretok)"
2219
2220 #: src/libvlc-module.c:471
2221 msgid ""
2222 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2223 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2224 "(like DVB streams for example)."
2225 msgstr ""
2226 "Izberite program z določitvijo liste ID storitev vnesenih ločeno z vejico. "
2227 "Nastavitev uporabite samo, če želite dostopiti do več programskega pretoka "
2228 "(primer: DVB pretok)"
2229
2230 #: src/libvlc-module.c:477 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:777
2231 msgid "Audio track"
2232 msgstr "Zvokovna sled"
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:479
2235 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2236 msgstr "Uporabi številko pretoka zvočne sledi (od 0 do n)"
2237
2238 #: src/libvlc-module.c:482 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:769
2239 msgid "Subtitles track"
2240 msgstr "Podnapisi"
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:484
2243 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2244 msgstr "Uporabi številko sledi podnapisov (od 0 do n)"
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:487
2247 msgid "Audio language"
2248 msgstr "Jezik zvoka"
2249
2250 #: src/libvlc-module.c:489
2251 msgid ""
2252 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2253 "letter country code)."
2254 msgstr ""
2255 "Jezik zvočne sledi, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2256 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2257
2258 #: src/libvlc-module.c:492
2259 msgid "Subtitle language"
2260 msgstr "Jezik podnapisov"
2261
2262 #: src/libvlc-module.c:494
2263 msgid ""
2264 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2265 "letter country code)."
2266 msgstr ""
2267 "Jezik sledi podnapisov, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2268 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2269
2270 #: src/libvlc-module.c:498
2271 msgid "Audio track ID"
2272 msgstr "ID zvočne sledi"
2273
2274 #: src/libvlc-module.c:500
2275 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2276 msgstr "Uporabi ID pretoka zvočne sledi."
2277
2278 #: src/libvlc-module.c:502
2279 msgid "Subtitles track ID"
2280 msgstr "ID sledi podnapisa"
2281
2282 #: src/libvlc-module.c:504
2283 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2284 msgstr "ID pretoka sledi podnapisov."
2285
2286 #: src/libvlc-module.c:506
2287 msgid "Input repetitions"
2288 msgstr "Ponavljanje dovajanja"
2289
2290 #: src/libvlc-module.c:508
2291 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2292 msgstr "Število ponovitev predvajanja dovoda"
2293
2294 #: src/libvlc-module.c:510
2295 msgid "Start time"
2296 msgstr "Začetni čas"
2297
2298 #: src/libvlc-module.c:512
2299 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2300 msgstr "Pretok bo začet na tem mestu (v sekundah)."
2301
2302 #: src/libvlc-module.c:514
2303 msgid "Stop time"
2304 msgstr "Končni čas"
2305
2306 #: src/libvlc-module.c:516
2307 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2308 msgstr "Pretok bo končan na tem mestu (v sekundah)."
2309
2310 #: src/libvlc-module.c:518
2311 msgid "Input list"
2312 msgstr "Lista dovodov"
2313
2314 #: src/libvlc-module.c:520
2315 msgid ""
2316 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2317 "together after the normal one."
2318 msgstr ""
2319 "Določite lahko listo dovodov ločeno z vejicami, ki bo združena po "
2320 "predvajanju."
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:523
2323 msgid "Input slave (experimental)"
2324 msgstr "Odvisni dovod (eksperimentalno)"
2325
2326 #: src/libvlc-module.c:525
2327 msgid ""
2328 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2329 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2330 "inputs."
2331 msgstr ""
2332 "Možnost dovoljuje sočasno predvajanje preko več vnosnih točk. Ta možnost je "
2333 "v preizkušnji zato niso podprti vsi formati. Uporabite listo dovodov ločenih "
2334 "z '#'."
2335
2336 #: src/libvlc-module.c:529
2337 msgid "Bookmarks list for a stream"
2338 msgstr "Lista zaznamkov za pretok"
2339
2340 #: src/libvlc-module.c:531
2341 msgid ""
2342 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2343 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2344 "{...}\""
2345 msgstr ""
2346 "Ročno lahko nastavite listo zaznamkov za pretok v obliki \"{name=ime-"
2347 "zaznamka,time=odmik-časa,bytes=odmik-bajtov},{...}\""
2348
2349 #: src/libvlc-module.c:537
2350 msgid ""
2351 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2352 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2353 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2354 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2355 msgstr ""
2356 "Nastavitve omogočajo spreminjanje obnašanja sistema nalepk. Lahko, na "
2357 "primer, omogočite filtre nalepk (logotipi, ...). Omogočite filtre tu, "
2358 "nastavite pa jih med nastavitvami \"filtri nalepk\". Nastavite lahko tudi "
2359 "mnoge druge pripadajoče možnosti."
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:543
2362 msgid "Force subtitle position"
2363 msgstr "Določena lega podnapisov"
2364
2365 #: src/libvlc-module.c:545
2366 msgid ""
2367 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2368 "over the movie. Try several positions."
2369 msgstr ""
2370 "Določena lega podnapisov omogoča možnost postavljanja besedila pod sliko "
2371 "namesto na njo. Lega podpira več možnosti."
2372
2373 #: src/libvlc-module.c:548
2374 msgid "Enable sub-pictures"
2375 msgstr "Omogoči pod-slike"
2376
2377 #: src/libvlc-module.c:550
2378 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2379 msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje procesiranja pod-slik."
2380
2381 #: src/libvlc-module.c:552 src/libvlc-module.c:1371 src/text/iso-639_def.h:143
2382 #: modules/stream_out/transcode.c:286
2383 msgid "On Screen Display"
2384 msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD)"
2385
2386 #: src/libvlc-module.c:554
2387 msgid ""
2388 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2389 "Display)."
2390 msgstr "Predvajalnik VLC omogoča prikaz sporočil na zaslonu (OSD)."
2391
2392 #: src/libvlc-module.c:557
2393 msgid "Text rendering module"
2394 msgstr "Enota upodabljanja besedila"
2395
2396 #: src/libvlc-module.c:559
2397 msgid ""
2398 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2399 "instance."
2400 msgstr ""
2401 "Predvajalnik VLC običajno uporablja Freetype za upodabljanje, nastavitev pa "
2402 "omogoča tudi uporabo drugih načinov (primer: SVG)."
2403
2404 #: src/libvlc-module.c:562
2405 msgid "Subpictures filter module"
2406 msgstr "Filter nalepk"
2407
2408 #: src/libvlc-module.c:564
2409 msgid ""
2410 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2411 "images or text over the video (like a logo, arbitraty text...)."
2412 msgstr ""
2413 "Možnost doda \"filtre nalepk\". Filtri prekrijejo sliko filma z drugimi "
2414 "slikami (logotip) ali besedilom."
2415
2416 #: src/libvlc-module.c:567
2417 msgid "Autodetect subtitle files"
2418 msgstr "Samodejna zaznava podnapisov"
2419
2420 #: src/libvlc-module.c:569
2421 msgid ""
2422 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2423 "(based on the filename of the movie)."
2424 msgstr ""
2425 "Samodejno zaznavanje datotek s podnapisi, če ni posebej določena datoteka (v "
2426 "povezavi z imenom datoteke filma)."
2427
2428 #: src/libvlc-module.c:572
2429 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2430 msgstr "Zaznavanje imena podnapisov"
2431
2432 #: src/libvlc-module.c:574
2433 msgid ""
2434 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2435 "Options are:\n"
2436 "0 = no subtitles autodetected\n"
2437 "1 = any subtitle file\n"
2438 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2439 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2440 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2441 msgstr ""
2442 "Nastavitev določa odstopanja med imeni datotek filmov in podnapisov. "
2443 "Možnosti so:\n"
2444 "0 = ni samodejnega zaznavanja\n"
2445 "1 = katerakoli datoteka s podnapisi\n"
2446 "2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu ime filma\n"
2447 "3 = enako ime kot ime datoteke filma z dodanimi znaki\n"
2448 "4 = popolno ujemanje imen datotek"
2449
2450 #: src/libvlc-module.c:582
2451 msgid "Subtitle autodetection paths"
2452 msgstr "Samodejno zaznavanje poti podnapisov"
2453
2454 #: src/libvlc-module.c:584
2455 msgid ""
2456 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2457 "found in the current directory."
2458 msgstr ""
2459 "Določanje dodatnih poti do map s podnapisi, če ti niso v trenutni mapi."
2460
2461 #: src/libvlc-module.c:587
2462 msgid "Use subtitle file"
2463 msgstr "Uporabi datoteko s podnapisi"
2464
2465 #: src/libvlc-module.c:589
2466 msgid ""
2467 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2468 "subtitle file."
2469 msgstr ""
2470 "Nalaganje podnapisov. Datoteka, ki jo bo program izbral, če ni mogoče "
2471 "samodejno zaznati poti."
2472
2473 #: src/libvlc-module.c:592
2474 msgid "DVD device"
2475 msgstr "DVD naprava"
2476
2477 #: src/libvlc-module.c:595
2478 msgid ""
2479 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2480 "the drive letter (eg. D:)"
2481 msgstr ""
2482 "Privzeti DVD pogon ali DVD datoteka. Pogon mora biti določen s črko in "
2483 "dvopičjem (primer: D:)"
2484
2485 #: src/libvlc-module.c:599
2486 msgid "This is the default DVD device to use."
2487 msgstr "Privzeta DVD naprava."
2488
2489 #: src/libvlc-module.c:602
2490 msgid "VCD device"
2491 msgstr "VCD naprava"
2492
2493 #: src/libvlc-module.c:605
2494 msgid ""
2495 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2496 "scan for a suitable CD-ROM device."
2497 msgstr ""
2498 "Privzeti VCD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD "
2499 "pogon."
2500
2501 #: src/libvlc-module.c:609
2502 msgid "This is the default VCD device to use."
2503 msgstr "Privzeta VCD naprava."
2504
2505 #: src/libvlc-module.c:612
2506 msgid "Audio CD device"
2507 msgstr "Zvokovna CD naprava"
2508
2509 #: src/libvlc-module.c:615
2510 msgid ""
2511 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2512 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2513 msgstr ""
2514 "Zvočna CD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD pogon."
2515
2516 #: src/libvlc-module.c:619
2517 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2518 msgstr "Privzeta zvočna CD naprava."
2519
2520 #: src/libvlc-module.c:622 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:839
2521 msgid "Force IPv6"
2522 msgstr "Zahtevaj IPv6"
2523
2524 #: src/libvlc-module.c:624
2525 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2526 msgstr "IPv6 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2527
2528 #: src/libvlc-module.c:626
2529 msgid "Force IPv4"
2530 msgstr "Zahtevaj IPv4"
2531
2532 #: src/libvlc-module.c:628
2533 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2534 msgstr "IPv4 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2535
2536 #: src/libvlc-module.c:630
2537 msgid "TCP connection timeout"
2538 msgstr "Časovna omejitev TCP povezave"
2539
2540 #: src/libvlc-module.c:632
2541 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2542 msgstr "Privzeta časovna omejitev TCP povezave (v milisekundah)"
2543
2544 #: src/libvlc-module.c:634
2545 msgid "SOCKS server"
2546 msgstr "Strežnik SOCKS"
2547
2548 #: src/libvlc-module.c:636
2549 msgid ""
2550 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2551 "used for all TCP connections"
2552 msgstr ""
2553 "Uporaba namestniškega strežnika SOCKS. Vnos mora biti v obliki naslov:vrata. "
2554 "Nastavitev bo uporabljena ta vse TCP povezave."
2555
2556 #: src/libvlc-module.c:639
2557 msgid "SOCKS user name"
2558 msgstr "Uporabniško ime za SOCKS"
2559
2560 #: src/libvlc-module.c:641
2561 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2562 msgstr "Uporabniško ime za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2563
2564 #: src/libvlc-module.c:643
2565 msgid "SOCKS password"
2566 msgstr "Geslo SOCKS"
2567
2568 #: src/libvlc-module.c:645
2569 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2570 msgstr "Geslo za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2571
2572 #: src/libvlc-module.c:647
2573 msgid "Title metadata"
2574 msgstr "Metapodatek naslova"
2575
2576 #: src/libvlc-module.c:649
2577 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2578 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"naslov\" dovoda."
2579
2580 #: src/libvlc-module.c:651
2581 msgid "Author metadata"
2582 msgstr "Metapodatek avtorja"
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:653
2585 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2586 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtor\" dovoda."
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:655
2589 msgid "Artist metadata"
2590 msgstr "Metapodatek izvajalca"
2591
2592 #: src/libvlc-module.c:657
2593 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2594 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"izvajalec\" dovoda."
2595
2596 #: src/libvlc-module.c:659
2597 msgid "Genre metadata"
2598 msgstr "Metapodatek žanra"
2599
2600 #: src/libvlc-module.c:661
2601 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2602 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"žanr\" dovoda."
2603
2604 #: src/libvlc-module.c:663
2605 msgid "Copyright metadata"
2606 msgstr "Metapodatek avtorskih pravic"
2607
2608 #: src/libvlc-module.c:665
2609 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2610 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtorske pravice\" dovoda."
2611
2612 #: src/libvlc-module.c:667
2613 msgid "Description metadata"
2614 msgstr "Metapodatek opisa"
2615
2616 #: src/libvlc-module.c:669
2617 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2618 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"opis\" dovoda."
2619
2620 #: src/libvlc-module.c:671
2621 msgid "Date metadata"
2622 msgstr "Metapodatek datuma"
2623
2624 #: src/libvlc-module.c:673
2625 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2626 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"datum\" dovoda."
2627
2628 #: src/libvlc-module.c:675
2629 msgid "URL metadata"
2630 msgstr "Metapodatek URL"
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:677
2633 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2634 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"url\" dovoda."
2635
2636 #: src/libvlc-module.c:681
2637 msgid ""
2638 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2639 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2640 "can break playback of all your streams."
2641 msgstr ""
2642 "Možnost določuje način izbora kodekov (metode dekodiranja). Samo uporabniki "
2643 "z naprednejšim razumevanjem nastavitev naj spreminjajo nastavitve."
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:685
2646 msgid "Preferred decoders list"
2647 msgstr "Prednostna lista dekoderjev"
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:687
2650 msgid ""
2651 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2652 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2653 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2654 msgstr ""
2655 "Prednostna lista dekoderjev, ki jih bo predvajalnik VLC uporabil. Primer: "
2656 "'dummy,a52' nastavitev bo določila uporabo dummy in a52 kodeka pred uporabo "
2657 "ostalih. Spreminjanje nastavitev ni priporočljivo."
2658
2659 #: src/libvlc-module.c:692
2660 msgid "Preferred encoders list"
2661 msgstr "Prednostna lista kodirnikov"
2662
2663 #: src/libvlc-module.c:694
2664 msgid ""
2665 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2666 msgstr ""
2667 "Nastavitev omogoča izbor prednostne liste kodirnikov, ki jih uporablja "
2668 "predvajalnik."
2669
2670 #: src/libvlc-module.c:703
2671 msgid ""
2672 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2673 "subsystem."
2674 msgstr ""
2675 "Možnosti dovoljujejo nastavitev splošnih možnosti podsistema odvoda pretoka."
2676
2677 #: src/libvlc-module.c:706
2678 msgid "Default stream output chain"
2679 msgstr "Privzeta veriga odvoda pretoka"
2680
2681 #: src/libvlc-module.c:708
2682 msgid ""
2683 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2684 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2685 "all streams."
2686 msgstr ""
2687 "Določite lahko privzeto verigo odvoda pretoka. V dokumentaciji je zabeleženo "
2688 "kako sestavite te verige.Opozorilo: veriga bo omogočena za vse pretoke."
2689
2690 #: src/libvlc-module.c:712
2691 msgid "Enable streaming of all ES"
2692 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov"
2693
2694 #: src/libvlc-module.c:714
2695 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2696 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih valov (slika, zvok, podnapisi)"
2697
2698 #: src/libvlc-module.c:716
2699 msgid "Display while streaming"
2700 msgstr "Prikaži med pretakanjem"
2701
2702 #: src/libvlc-module.c:718
2703 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2704 msgstr "Lokalno predvajaj valove med pretakanjem."
2705
2706 #: src/libvlc-module.c:720
2707 msgid "Enable video stream output"
2708 msgstr "Omogoči odvod pretoka slike"
2709
2710 #: src/libvlc-module.c:722
2711 msgid ""
2712 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2713 "facility when this last one is enabled."
2714 msgstr ""
2715 "Izberite ali naj bo pretok slike preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2716
2717 #: src/libvlc-module.c:725
2718 msgid "Enable audio stream output"
2719 msgstr "Omogoči odvod pretoka zvoka"
2720
2721 #: src/libvlc-module.c:727
2722 msgid ""
2723 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2724 "facility when this last one is enabled."
2725 msgstr ""
2726 "Izberite ali naj bo pretok zvoka preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2727
2728 #: src/libvlc-module.c:730
2729 msgid "Enable SPU stream output"
2730 msgstr "Omogoči odvod pretoka SPU"
2731
2732 #: src/libvlc-module.c:732
2733 msgid ""
2734 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2735 "facility when this last one is enabled."
2736 msgstr ""
2737 "Izberite ali naj bo pretok SPU preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
2738
2739 #: src/libvlc-module.c:735
2740 msgid "Keep stream output open"
2741 msgstr "Ohranjaj odprt odvod pretoka"
2742
2743 #: src/libvlc-module.c:737
2744 msgid ""
2745 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2746 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2747 "specified)"
2748 msgstr ""
2749 "Možnost omogoča, da ohranite odprt odvod pretoka preko več predmetov "
2750 "predvajalne liste (samodejno vključi in zbere odvod pretokov, če ni posebej "
2751 "določeno)"
2752
2753 #: src/libvlc-module.c:741
2754 msgid "Preferred packetizer list"
2755 msgstr "Prednostna lista paketnikov"
2756
2757 #: src/libvlc-module.c:743
2758 msgid ""
2759 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2760 msgstr ""
2761 "Možnost omogoča izbor zaporedja, v katerem bo predvajalnik VLC uporabljal "
2762 "paketnike."
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:746
2765 msgid "Mux module"
2766 msgstr "Enota zvijanja"
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:748
2769 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2770 msgstr "Podedovan vnos nastavitev elementov zvijalca"
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:750
2773 msgid "Access output module"
2774 msgstr "Enota odvoda dostopa"
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:752
2777 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2778 msgstr "Vrednost je podedovana in določa enoto za dostop odvoda."
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:754
2781 msgid "Control SAP flow"
2782 msgstr "Nadzor SAP toka"
2783
2784 #: src/libvlc-module.c:756
2785 msgid ""
2786 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2787 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2788 msgstr ""
2789 "Možnost omogoča nadzor objavljanja naslova SAP skupinskega pošiljanja. "
2790 "Nastavitev je potrebna, če želite objavljati preko MBone sistema."
2791
2792 #: src/libvlc-module.c:760
2793 msgid "SAP announcement interval"
2794 msgstr "Zamik SAP objavljanja"
2795
2796 #: src/libvlc-module.c:762
2797 msgid ""
2798 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2799 "between SAP announcements."
2800 msgstr ""
2801 "V primeru, da je nadzor nad SAP onemogočen, vam nastavitev omogočana "
2802 "privzeto določen zamik objavljanja."
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:771
2805 msgid ""
2806 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2807 "always leave all these enabled."
2808 msgstr ""
2809 "Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti je "
2810 "priporočljivo pustiti omogočene."
2811
2812 #: src/libvlc-module.c:774
2813 msgid "Enable FPU support"
2814 msgstr "Omogoči podporo FPU"
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:776
2817 msgid ""
2818 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2819 "advantage of it."
2820 msgstr ""
2821 "Če ima procesor računalnika enoto za izračun plavajoče vejice, jo lahko "
2822 "predvajalnik VLC izkoristi."
2823
2824 #: src/libvlc-module.c:779
2825 msgid "Enable CPU MMX support"
2826 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX"
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:781
2829 msgid ""
2830 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2831 "of them."
2832 msgstr ""
2833 "Če procesor računalnika podpira MMX enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2834 "izkoristi."
2835
2836 #: src/libvlc-module.c:784
2837 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
2838 msgstr "Omogoči podporo CPE 3D Now!"
2839
2840 #: src/libvlc-module.c:786
2841 msgid ""
2842 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
2843 "advantage of them."
2844 msgstr ""
2845 "Če procesor računalnika podpira 3D Now! enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2846 "izkoristi."
2847
2848 #: src/libvlc-module.c:789
2849 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
2850 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX EXT"
2851
2852 #: src/libvlc-module.c:791
2853 msgid ""
2854 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
2855 "advantage of them."
2856 msgstr ""
2857 "Če procesor računalnika podpira MMX EXT enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2858 "izkoristi."
2859
2860 #: src/libvlc-module.c:794
2861 msgid "Enable CPU SSE support"
2862 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE"
2863
2864 #: src/libvlc-module.c:796
2865 msgid ""
2866 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
2867 "of them."
2868 msgstr ""
2869 "Če procesor računalnika podpira SSE enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2870 "izkoristi."
2871
2872 #: src/libvlc-module.c:799
2873 msgid "Enable CPU SSE2 support"
2874 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE2"
2875
2876 #: src/libvlc-module.c:801
2877 msgid ""
2878 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
2879 "of them."
2880 msgstr ""
2881 "Če procesor računalnika podpira SSE2 enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
2882 "izkoristi."
2883
2884 #: src/libvlc-module.c:804
2885 msgid "Enable CPU AltiVec support"
2886 msgstr "Omogoči podporo CPE AltiVec"
2887
2888 #: src/libvlc-module.c:806
2889 msgid ""
2890 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
2891 "advantage of them."
2892 msgstr ""
2893 "Če procesor podpira AltiVec določila, jih bo predvajalnik VLC izkoristil ."
2894
2895 #: src/libvlc-module.c:811
2896 msgid ""
2897 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
2898 "you really know what you are doing."
2899 msgstr ""
2900 "Nastavitve omogočajo določitev privzetih enot. Nastavitev ni priporočljivo "
2901 "spreminjati."
2902
2903 #: src/libvlc-module.c:814
2904 msgid "Memory copy module"
2905 msgstr "Enota kopiranja spomina"
2906
2907 #: src/libvlc-module.c:816
2908 msgid ""
2909 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
2910 "select the fastest one supported by your hardware."
2911 msgstr ""
2912 "Izberete lahko katero enoto kopiranja spomina želite uporabiti. Privzeto "
2913 "predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi strojni "
2914 "opremi."
2915
2916 #: src/libvlc-module.c:819
2917 msgid "Access module"
2918 msgstr "Enota dostopa"
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:821
2921 msgid ""
2922 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
2923 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
2924 "option unless you really know what you are doing."
2925 msgstr ""
2926 "Nastavitev omogoča določitev enote dostopa. Uporabite jo lahko, če pravilna "
2927 "enota ni samodejno zaznana. Z nastavitvijo je potrebno ravnati previdno."
2928
2929 #: src/libvlc-module.c:825
2930 msgid "Access filter module"
2931 msgstr "Enota filtriranja dostopa"
2932
2933 #: src/libvlc-module.c:827
2934 msgid ""
2935 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
2936 "used for instance for timeshifting."
2937 msgstr ""
2938 "Filtri dostopa spreminjajo pretok, ki se predvaja. Nastavitev je uporabna "
2939 "pri časovnem zamiku."
2940
2941 #: src/libvlc-module.c:830
2942 msgid "Demux module"
2943 msgstr "Enota razvijanja"
2944
2945 #: src/libvlc-module.c:832
2946 msgid ""
2947 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
2948 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
2949 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
2950 "you really know what you are doing."
2951 msgstr ""
2952 "Delitelji se uporabljajo pri ločevanju \"elementarnih\" pretokov (primer: "
2953 "zvok in slika). Uporabite ga lahko, če primerni razvijalec ni samodejno "
2954 "zaznan. Nastavitve ni priporočljivo določiti globalno."
2955
2956 #: src/libvlc-module.c:837
2957 msgid "Allow real-time priority"
2958 msgstr "Dovoli prednost trenutnega predvajanja"
2959
2960 #: src/libvlc-module.c:839
2961 msgid ""
2962 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
2963 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
2964 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
2965 "only activate this if you know what you're doing."
2966 msgstr ""
2967 "Zaganjanje predvajalnika VLC v trenutnem času, omogoča bolj natančno boljši "
2968 "izkoristek delovanja, še posebej pri pretakanju vsebine. V primeru, da "
2969 "nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
2970 "stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
2971
2972 #: src/libvlc-module.c:845
2973 msgid "Adjust VLC priority"
2974 msgstr "Prilagodi VLC prednosti"
2975
2976 #: src/libvlc-module.c:847
2977 msgid ""
2978 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
2979 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
2980 "VLC instances."
2981 msgstr ""
2982 "Možnost doda odmik (pozitiven ali negativen) prednosti predvajalnika VLC. "
2983 "Nastavitev lahko uporabite pri nastavljanju prednostnega izvajanja med "
2984 "drugimi programi ali med vmesniki predvajalnika."
2985
2986 #: src/libvlc-module.c:851
2987 msgid "Minimize number of threads"
2988 msgstr "Zmanjšaj število niti"
2989
2990 #: src/libvlc-module.c:853
2991 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
2992 msgstr "Določitev zmanjšanja števila niti potrebnih za zagon predvajalnika."
2993
2994 #: src/libvlc-module.c:855
2995 msgid "Modules search path"
2996 msgstr "Pot iskanja enot"
2997
2998 #: src/libvlc-module.c:857
2999 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3000 msgstr "Dodatne poti, kjer predvajalnik VLC išče enote."
3001
3002 #: src/libvlc-module.c:859
3003 msgid "VLM configuration file"
3004 msgstr "Nastavitvena datoteka VLM"
3005
3006 #: src/libvlc-module.c:861
3007 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3008 msgstr "Nastavitvena datoteka, ki bo uporabljena pri zagonu VLM."
3009
3010 #: src/libvlc-module.c:863
3011 msgid "Use a plugins cache"
3012 msgstr "Uporabi predpomnilnik vstavkov."
3013
3014 #: src/libvlc-module.c:865
3015 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3016 msgstr ""
3017 "Uporaba predpomnilnika vstavkov močno skrajša zagonski čas predvajalnika."
3018
3019 #: src/libvlc-module.c:867
3020 msgid "Collect statistics"
3021 msgstr "Zberi statistiko"
3022
3023 #: src/libvlc-module.c:869
3024 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3025 msgstr "Izbor in prikaz različnih statističnih vrednosti."
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:871
3028 msgid "Run as daemon process"
3029 msgstr "Zagon kot demonski proces"
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:873
3032 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3033 msgstr "Omogoča zagon predvajalnika kot demonski proces v ozadju."
3034
3035 #: src/libvlc-module.c:875
3036 msgid "Write process id to file"
3037 msgstr "Zapiši procesni ID v datoteko"
3038
3039 #: src/libvlc-module.c:877
3040 msgid "Writes process id into specified file."
3041 msgstr "Zapis procesnega ID v določeno datoteko."
3042
3043 #: src/libvlc-module.c:879
3044 msgid "Log to file"
3045 msgstr "Zabeleži v datoteko"
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:881
3048 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3049 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v datoteko."
3050
3051 #: src/libvlc-module.c:883
3052 msgid "Log to syslog"
3053 msgstr "Zabeleži v syslog"
3054
3055 #: src/libvlc-module.c:885
3056 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3057 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v syslog (UNIX sistemi)."
3058
3059 #: src/libvlc-module.c:887
3060 msgid "Allow only one running instance"
3061 msgstr "Dovoli samo en sočasen zagon."
3062
3063 #: src/libvlc-module.c:889
3064 msgid ""
3065 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3066 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3067 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3068 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3069 "running instance or enqueue it."
3070 msgstr ""
3071 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3072 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
3073 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
3074 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto."
3075
3076 #: src/libvlc-module.c:897
3077 msgid ""
3078 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3079 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3080 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3081 "This option will allow you to play the file with the already running "
3082 "instance or enqueue it.This option require the D-Bus session daemon to be "
3083 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3084 msgstr ""
3085 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3086 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
3087 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
3088 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto. Možnost zahteva zagon D-"
3089 "Bus seje in VLC D-Bus kontrolni vmesnik."
3090
3091 #: src/libvlc-module.c:905
3092 msgid "VLC is started from file association"
3093 msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave"
3094
3095 #: src/libvlc-module.c:907
3096 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3097 msgstr ""
3098 "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave, kot jo določa sistem."
3099
3100 #: src/libvlc-module.c:910
3101 msgid "One instance when started from file"
3102 msgstr "En sočasen zagon izvajanje pri zagonu preko datotečnih povezav"
3103
3104 #: src/libvlc-module.c:912
3105 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3106 msgstr "Dovoli en sočasen zagon ob zagonu predvajalnika preko datoteke."
3107
3108 #: src/libvlc-module.c:914
3109 msgid "Increase the priority of the process"
3110 msgstr "Povečaj prednost procesa"
3111
3112 #: src/libvlc-module.c:916
3113 msgid ""
3114 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3115 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3116 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3117 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3118 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3119 "machine."
3120 msgstr ""
3121 "Povečanje prednosti procesa bo najverjetneje izboljšalo predvajanje, saj "
3122 "dovoli predvajalniku nemoteno delovanje ob delovanju drugih programov, ki "
3123 "prav tako prevzemajo procesorski čas. Bodite pozorni, da lahko v posebnih "
3124 "primerih (napake) VLC prevzame ves procesorski čas in s tem neodzivnost "
3125 "sistema."
3126
3127 #: src/libvlc-module.c:923
3128 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
3129 msgstr "Hitro zvijanje na NT/2K/XP (samo za programerje)"
3130
3131 #: src/libvlc-module.c:925
3132 msgid ""
3133 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
3134 "to correctly implement condition variables. You can also use the faster "
3135 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
3136 msgstr ""
3137 "Na sistemih NT/2K/XP uporabljamo počasno zvijanje s čimer lahko pravilno "
3138 "vključimo pogojne spremenljivke. Uporabite lahko tudi hitrejše Win9x "
3139 "zvijanje, kar pa lahko vodi v probleme."
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:930
3142 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
3143 msgstr "Pogojne spremenljivke za Win9x (samo za programerje)"
3144
3145 #: src/libvlc-module.c:933
3146 msgid ""
3147 "On Windows 9x/Me you can use a fast but incorrect condition variables "
3148 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
3149 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which are more "
3150 "robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is the "
3151 "fastest but slightly incorrect), 1 (default) and 2."
3152 msgstr ""
3153 "Na sistemih Windows 9x/Me lahko uporabite hitre, vendar nepravilne pogojne "
3154 "spremenljivke. Lahko pa uporabite tudi druge počasnejše načine, ki so bolj "
3155 "natančni. Izbirate lahko med načinom 0 (hiter in nepravilen), 1 (privzeto) "
3156 "in 2 (počasen in pravilen)."
3157
3158 #: src/libvlc-module.c:942
3159 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3160 msgstr "Uvrsti predmete v predvajalno listo v načinu enega sočasnega zagona."
3161
3162 #: src/libvlc-module.c:944
3163 msgid ""
3164 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3165 "playing current item."
3166 msgstr ""
3167 "Ob uporabi samo enega sočasnega zagona predvajalnika, uvrsti predmete na "
3168 "predvajalno listo in nadaljuj s predvajanjem trenutnega predmeta."
3169
3170 #: src/libvlc-module.c:953
3171 msgid ""
3172 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3173 "overridden in the playlist dialog box."
3174 msgstr ""
3175 "Možnosti določajo obnašanje predvajalne liste. Nekatere lahko spreminjate "
3176 "tudi v oknu predvajalne liste."
3177
3178 #: src/libvlc-module.c:956
3179 msgid "Automatically preparse files"
3180 msgstr "Samodejna predhodna razčlenitev datotek"
3181
3182 #: src/libvlc-module.c:958
3183 msgid ""
3184 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3185 "metadata)."
3186 msgstr ""
3187 "Samodejna predhodna razčlenitev datotek dodanih na predvajalno listo "
3188 "(takojšnje pridobivanje metapodatkov)."
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:961
3191 msgid "Album art policy"
3192 msgstr "Album art primernost"
3193
3194 #: src/libvlc-module.c:963
3195 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3196 msgstr "Nastavitev prenosa slikovnih dodatkov albuma."
3197
3198 #: src/libvlc-module.c:969
3199 msgid "Manual download only"
3200 msgstr "prenos na zahtevo"
3201
3202 #: src/libvlc-module.c:970
3203 msgid "When track starts playing"
3204 msgstr "Ob predvajanju sledi"
3205
3206 #: src/libvlc-module.c:971
3207 msgid "As soon as track is added"
3208 msgstr "Ob dodajanju sledi"
3209
3210 #: src/libvlc-module.c:973
3211 msgid "Services discovery modules"
3212 msgstr "Enote odkrivanja storitev"
3213
3214 #: src/libvlc-module.c:975
3215 msgid ""
3216 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3217 "Typical values are sap, hal, ..."
3218 msgstr ""
3219 "Določa nalaganje enot odkrivanja storitev, ločenih s podpičji. Značilne "
3220 "vrednosti so sap, hal, ..."
3221
3222 #: src/libvlc-module.c:978
3223 msgid "Play files randomly forever"
3224 msgstr "Neprestano naključno predvajanje datotek"
3225
3226 #: src/libvlc-module.c:980
3227 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3228 msgstr ""
3229 "Predvajalnik VLC bo do prekinitve neprestano naključno predvajal datoteke."
3230
3231 #: src/libvlc-module.c:984
3232 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3233 msgstr "VLC bo neprestano predvajal izbor s predvajalne liste."
3234
3235 #: src/libvlc-module.c:986
3236 msgid "Repeat current item"
3237 msgstr "Ponovi trenutni predmet"
3238
3239 #: src/libvlc-module.c:988
3240 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3241 msgstr "VLC bo neprestano predvajal trenutni izbor."
3242
3243 #: src/libvlc-module.c:990
3244 msgid "Play and stop"
3245 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3246
3247 #: src/libvlc-module.c:992
3248 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3249 msgstr "Zaustavi predvajanje po vsakem predvajanem predmetu."
3250
3251 #: src/libvlc-module.c:994
3252 msgid "Play and exit"
3253 msgstr "Predvajaj in zapusti program"
3254
3255 #: src/libvlc-module.c:996
3256 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3257 msgstr "Program bo izključen, ko se predvajanje konča."
3258
3259 #: src/libvlc-module.c:998
3260 msgid "Use media library"
3261 msgstr "Uporabi knjižnico"
3262
3263 #: src/libvlc-module.c:1000
3264 msgid ""
3265 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3266 "VLC."
3267 msgstr ""
3268 "Medijska knjižnica je samodejno shranjena in naložena ob zagonu "
3269 "predvajalnika."
3270
3271 #: src/libvlc-module.c:1003
3272 msgid "Use playlist tree"
3273 msgstr "Uporabi strukturo liste"
3274
3275 #: src/libvlc-module.c:1005
3276 msgid ""
3277 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3278 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3279 "needed."
3280 msgstr ""
3281 "Uporabi drevesno strukturo liste za ločevanje zvrsti v mapah. Vrednost "
3282 "\"Privzeto\" določa uporabo drevesne strukture po potrebi."
3283
3284 #: src/libvlc-module.c:1009
3285 msgid "Always"
3286 msgstr "Vedno"
3287
3288 #: src/libvlc-module.c:1009
3289 msgid "Never"
3290 msgstr "Nikoli"
3291
3292 #: src/libvlc-module.c:1018
3293 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3294 msgstr ""
3295 "Nastavitve predstavljajo splošna določila tipkovnih povezav imenovanih "
3296 "\"hitre tipke\"."
3297
3298 #: src/libvlc-module.c:1021 src/video_output/vout_intf.c:413
3299 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:400
3300 #: modules/gui/macosx/controls.m:453 modules/gui/macosx/controls.m:877
3301 #: modules/gui/macosx/controls.m:907 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:44
3302 #: modules/gui/macosx/intf.m:506 modules/gui/macosx/intf.m:582
3303 #: modules/gui/macosx/intf.m:638
3304 msgid "Fullscreen"
3305 msgstr "Celozaslonski način"
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:1022
3308 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3309 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
3310
3311 #: src/libvlc-module.c:1023
3312 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:82
3313 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1522
3314 msgid "Play/Pause"
3315 msgstr "Predvajanje/Pavza"
3316
3317 #: src/libvlc-module.c:1024
3318 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3319 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo pavze predvajanja."
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:1025
3322 msgid "Pause only"
3323 msgstr "Samo pavza"
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:1026
3326 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3327 msgstr "Izbor hitre tipke za pavzo predvajanja."
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:1027
3330 msgid "Play only"
3331 msgstr "Samo predvajaj"
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:1028
3334 msgid "Select the hotkey to use to play."
3335 msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:1029 modules/control/hotkeys.c:621
3338 #: modules/gui/macosx/controls.m:809 modules/gui/macosx/intf.m:547
3339 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3340 msgid "Faster"
3341 msgstr "Hitreje"
3342
3343 #: src/libvlc-module.c:1030
3344 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3345 msgstr "Izbor hitre tipke za hitro predvajanje."
3346
3347 #: src/libvlc-module.c:1031 modules/control/hotkeys.c:627
3348 #: modules/gui/macosx/controls.m:810 modules/gui/macosx/intf.m:548
3349 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3350 msgid "Slower"
3351 msgstr "Počasneje"
3352
3353 #: src/libvlc-module.c:1032
3354 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3355 msgstr "Izbor hitre tipke za počasno predvajanje."
3356
3357 #: src/libvlc-module.c:1033 modules/control/hotkeys.c:604
3358 #: modules/gui/macosx/controls.m:830 modules/gui/macosx/intf.m:505
3359 #: modules/gui/macosx/intf.m:550 modules/gui/macosx/intf.m:626
3360 #: modules/gui/macosx/intf.m:634 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3361 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
3362 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:702
3363 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1527
3364 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3365 msgid "Next"
3366 msgstr "Naslednji"
3367
3368 #: src/libvlc-module.c:1034
3369 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3370 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na naslednji predmet na predvajalni listi."
3371
3372 #: src/libvlc-module.c:1035 modules/control/hotkeys.c:610
3373 #: modules/gui/macosx/controls.m:829 modules/gui/macosx/intf.m:500
3374 #: modules/gui/macosx/intf.m:549 modules/gui/macosx/intf.m:627
3375 #: modules/gui/macosx/intf.m:633 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
3376 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
3377 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3378 msgid "Previous"
3379 msgstr "Predhodni"
3380
3381 #: src/libvlc-module.c:1036
3382 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3383 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na predhodni predmet na predvajalni listi."
3384
3385 #: src/libvlc-module.c:1037 modules/gui/macosx/controls.m:821
3386 #: modules/gui/macosx/intf.m:503 modules/gui/macosx/intf.m:546
3387 #: modules/gui/macosx/intf.m:625 modules/gui/macosx/intf.m:632
3388 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3389 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:87
3390 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:685
3391 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:696
3392 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
3393 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
3394 msgid "Stop"
3395 msgstr "Ustavi"
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:1038
3398 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3399 msgstr "Izbor hitre tipke za prekinitev predvajanja."
3400
3401 #: src/libvlc-module.c:1039 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
3402 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:46
3403 #: modules/gui/macosx/intf.m:508 modules/video_filter/marq.c:143
3404 #: modules/video_filter/rss.c:176
3405 msgid "Position"
3406 msgstr "Lega"
3407
3408 #: src/libvlc-module.c:1040
3409 msgid "Select the hotkey to display the position."
3410 msgstr "Izbor hitre tipke za prikaz lege."
3411
3412 #: src/libvlc-module.c:1042
3413 msgid "Very short backwards jump"
3414 msgstr "Zelo kratek skok nazaj"
3415
3416 #: src/libvlc-module.c:1044
3417 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3418 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok nazaj."
3419
3420 #: src/libvlc-module.c:1045
3421 msgid "Short backwards jump"
3422 msgstr "Kratek skok naprej"
3423
3424 #: src/libvlc-module.c:1047
3425 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3426 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok nazaj."
3427
3428 #: src/libvlc-module.c:1048
3429 msgid "Medium backwards jump"
3430 msgstr "Srednje dolg skok nazaj."
3431
3432 #: src/libvlc-module.c:1050
3433 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3434 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok nazaj."
3435
3436 #: src/libvlc-module.c:1051
3437 msgid "Long backwards jump"
3438 msgstr "Dolg skok nazaj"
3439
3440 #: src/libvlc-module.c:1053
3441 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3442 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok nazaj."
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1055
3445 msgid "Very short forward jump"
3446 msgstr "Zelo kratek skok naprej"
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1057
3449 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3450 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok naprej."
3451
3452 #: src/libvlc-module.c:1058
3453 msgid "Short forward jump"
3454 msgstr "Kratek skok naprej"
3455
3456 #: src/libvlc-module.c:1060
3457 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3458 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok naprej."
3459
3460 #: src/libvlc-module.c:1061
3461 msgid "Medium forward jump"
3462 msgstr "Srednje dolg skok naprej"
3463
3464 #: src/libvlc-module.c:1063
3465 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3466 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok naprej."
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1064
3469 msgid "Long forward jump"
3470 msgstr "Dolg skok naprej"
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:1066
3473 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3474 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok naprej."
3475
3476 #: src/libvlc-module.c:1068
3477 msgid "Very short jump length"
3478 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka"
3479
3480 #: src/libvlc-module.c:1069
3481 msgid "Very short jump length, in seconds."
3482 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka v sekundah."
3483
3484 #: src/libvlc-module.c:1070
3485 msgid "Short jump length"
3486 msgstr "Dolžina kratkega skoka"
3487
3488 #: src/libvlc-module.c:1071
3489 msgid "Short jump length, in seconds."
3490 msgstr "Dolžina kratkega skoka v sekundah."
3491
3492 #: src/libvlc-module.c:1072
3493 msgid "Medium jump length"
3494 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka"
3495
3496 #: src/libvlc-module.c:1073
3497 msgid "Medium jump length, in seconds."
3498 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka v sekundah."
3499
3500 #: src/libvlc-module.c:1074
3501 msgid "Long jump length"
3502 msgstr "Dolžina dolgega skoka"
3503
3504 #: src/libvlc-module.c:1075
3505 msgid "Long jump length, in seconds."
3506 msgstr "Dolžina dolgega skoka v sekundah."
3507
3508 #: src/libvlc-module.c:1077 modules/control/hotkeys.c:244
3509 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275
3510 msgid "Quit"
3511 msgstr "Izhod"
3512
3513 #: src/libvlc-module.c:1078
3514 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3515 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz programa."
3516
3517 #: src/libvlc-module.c:1079
3518 msgid "Navigate up"
3519 msgstr "Skok navzgor"
3520
3521 #: src/libvlc-module.c:1080
3522 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3523 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzgor v DVD menujih."
3524
3525 #: src/libvlc-module.c:1081
3526 msgid "Navigate down"
3527 msgstr "Skok navzdol"
3528
3529 #: src/libvlc-module.c:1082
3530 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3531 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzdol v DVD menujih."
3532
3533 #: src/libvlc-module.c:1083
3534 msgid "Navigate left"
3535 msgstr "Skok levo"
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1084
3538 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3539 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire levo v DVD menujih."
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1085
3542 msgid "Navigate right"
3543 msgstr "Skok desno"
3544
3545 #: src/libvlc-module.c:1086
3546 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3547 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire desno v DVD menujih."
3548
3549 #: src/libvlc-module.c:1087
3550 msgid "Activate"
3551 msgstr "Izbor"
3552
3553 #: src/libvlc-module.c:1088
3554 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3555 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izbor povezave v DVD menujih."
3556
3557 #: src/libvlc-module.c:1089
3558 msgid "Go to the DVD menu"
3559 msgstr "Pojdi na DVD menu"
3560
3561 #: src/libvlc-module.c:1090
3562 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3563 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na glavni DVD menu."
3564
3565 #: src/libvlc-module.c:1091
3566 msgid "Select previous DVD title"
3567 msgstr "Skok na predhodni DVD naslov"
3568
3569 #: src/libvlc-module.c:1092
3570 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3571 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodni DVD naslov."
3572
3573 #: src/libvlc-module.c:1093
3574 msgid "Select next DVD title"
3575 msgstr "Skok na naslednji DVD naslov"
3576
3577 #: src/libvlc-module.c:1094
3578 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3579 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednji DVD naslov."
3580
3581 #: src/libvlc-module.c:1095
3582 msgid "Select prev DVD chapter"
3583 msgstr "Skok na predhodno DVD poglavje"
3584
3585 #: src/libvlc-module.c:1096
3586 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3587 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodno DVD poglavje."
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:1097
3590 msgid "Select next DVD chapter"
3591 msgstr "Skok na naslednje DVD poglavje"
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1098
3594 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3595 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednje DVD poglavje."
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1099
3598 msgid "Volume up"
3599 msgstr "Povečaj glasnost"
3600
3601 #: src/libvlc-module.c:1100
3602 msgid "Select the key to increase audio volume."
3603 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje glasnosti."
3604
3605 #: src/libvlc-module.c:1101
3606 msgid "Volume down"
3607 msgstr "Zmanjšaj glasnost"
3608
3609 #: src/libvlc-module.c:1102
3610 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3611 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje glasnosti."
3612
3613 #: src/libvlc-module.c:1103 modules/gui/macosx/controls.m:867
3614 #: modules/gui/macosx/intf.m:567 modules/gui/macosx/intf.m:628
3615 #: modules/gui/macosx/intf.m:637
3616 msgid "Mute"
3617 msgstr "Brez zvoka"
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:1104
3620 msgid "Select the key to mute audio."
3621 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izklop zvoka."
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1105
3624 msgid "Subtitle delay up"
3625 msgstr "Zamik podnapisov naprej"
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1106
3628 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3629 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje zamika podnapisov."
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1107
3632 msgid "Subtitle delay down"
3633 msgstr "Zamik podnapisov nazaj"
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1108
3636 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3637 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje zamika podnapisov."
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:1109
3640 msgid "Audio delay up"
3641 msgstr "Zamik zvoka naprej"
3642
3643 #: src/libvlc-module.c:1110
3644 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3645 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka naprej."
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1111
3648 msgid "Audio delay down"
3649 msgstr "Zamik zvoka nazaj"
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1112
3652 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3653 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka nazaj."
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1113
3656 msgid "Play playlist bookmark 1"
3657 msgstr "Predvajalna lista 1"
3658
3659 #: src/libvlc-module.c:1114
3660 msgid "Play playlist bookmark 2"
3661 msgstr "Predvajalna lista 2"
3662
3663 #: src/libvlc-module.c:1115
3664 msgid "Play playlist bookmark 3"
3665 msgstr "Predvajalna lista 3"
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1116
3668 msgid "Play playlist bookmark 4"
3669 msgstr "Predvajalna lista 4"
3670
3671 #: src/libvlc-module.c:1117
3672 msgid "Play playlist bookmark 5"
3673 msgstr "Predvajalna lista 5"
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1118
3676 msgid "Play playlist bookmark 6"
3677 msgstr "Predvajalna lista 6"
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1119
3680 msgid "Play playlist bookmark 7"
3681 msgstr "Predvajalna lista 7"
3682
3683 #: src/libvlc-module.c:1120
3684 msgid "Play playlist bookmark 8"
3685 msgstr "Predvajalna lista 8"
3686
3687 #: src/libvlc-module.c:1121
3688 msgid "Play playlist bookmark 9"
3689 msgstr "Predvajalna lista 9"
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1122
3692 msgid "Play playlist bookmark 10"
3693 msgstr "Predvajalna lista 10"
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1123
3696 msgid "Select the key to play this bookmark."
3697 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za predvajanje zaznamka."
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:1124
3700 msgid "Set playlist bookmark 1"
3701 msgstr "Predvajanje zaznamka 1"
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1125
3704 msgid "Set playlist bookmark 2"
3705 msgstr "Predvajanje zaznamka 2"
3706
3707 #: src/libvlc-module.c:1126
3708 msgid "Set playlist bookmark 3"
3709 msgstr "Predvajanje zaznamka 3"
3710
3711 #: src/libvlc-module.c:1127
3712 msgid "Set playlist bookmark 4"
3713 msgstr "Predvajanje zaznamka 4"
3714
3715 #: src/libvlc-module.c:1128
3716 msgid "Set playlist bookmark 5"
3717 msgstr "Predvajanje zaznamka 5"
3718
3719 #: src/libvlc-module.c:1129
3720 msgid "Set playlist bookmark 6"
3721 msgstr "Predvajanje zaznamka 6"
3722
3723 #: src/libvlc-module.c:1130
3724 msgid "Set playlist bookmark 7"
3725 msgstr "Predvajanje zaznamka 7"
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1131
3728 msgid "Set playlist bookmark 8"
3729 msgstr "Predvajanje zaznamka 8"
3730
3731 #: src/libvlc-module.c:1132
3732 msgid "Set playlist bookmark 9"
3733 msgstr "Predvajanje zaznamka 9"
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1133
3736 msgid "Set playlist bookmark 10"
3737 msgstr "Predvajanje zaznamka 10"
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1134
3740 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3741 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za izbor zaznamka."
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1136 modules/control/hotkeys.c:84
3744 msgid "Playlist bookmark 1"
3745 msgstr "Predvajanje zaznamka 1"
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1137 modules/control/hotkeys.c:85
3748 msgid "Playlist bookmark 2"
3749 msgstr "Predvajanje zaznamka 2"
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1138 modules/control/hotkeys.c:86
3752 msgid "Playlist bookmark 3"
3753 msgstr "Predvajanje zaznamka 3"
3754
3755 #: src/libvlc-module.c:1139 modules/control/hotkeys.c:87
3756 msgid "Playlist bookmark 4"
3757 msgstr "Predvajanje zaznamka 4"
3758
3759 #: src/libvlc-module.c:1140 modules/control/hotkeys.c:88
3760 msgid "Playlist bookmark 5"
3761 msgstr "Predvajanje zaznamka 5"
3762
3763 #: src/libvlc-module.c:1141 modules/control/hotkeys.c:89
3764 msgid "Playlist bookmark 6"
3765 msgstr "Predvajanje zaznamka 6"
3766
3767 #: src/libvlc-module.c:1142 modules/control/hotkeys.c:90
3768 msgid "Playlist bookmark 7"
3769 msgstr "Predvajanje zaznamka 7"
3770
3771 #: src/libvlc-module.c:1143 modules/control/hotkeys.c:91
3772 msgid "Playlist bookmark 8"
3773 msgstr "Predvajanje zaznamka 8"
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1144 modules/control/hotkeys.c:92
3776 msgid "Playlist bookmark 9"
3777 msgstr "Predvajanje zaznamka 9"
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1145 modules/control/hotkeys.c:93
3780 msgid "Playlist bookmark 10"
3781 msgstr "Predvajanje zaznamka 10"
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1147
3784 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3785 msgstr "Možnost dovoli, da nastavite zaznamke predvajalne liste."
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1149
3788 msgid "Go back in browsing history"
3789 msgstr "Brskanje nazaj po zgodovini"
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1150
3792 msgid ""
3793 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3794 "history."
3795 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje nazaj po zgodovini."
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1151
3798 msgid "Go forward in browsing history"
3799 msgstr "Brskanje naprej po zgodovini"
3800
3801 #: src/libvlc-module.c:1152
3802 msgid ""
3803 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3804 "history."
3805 msgstr "Izberite tipkovno povezavo za brskanje naprej po zgodovini."
3806
3807 #: src/libvlc-module.c:1154
3808 msgid "Cycle audio track"
3809 msgstr "Kroži med sledmi zvoka"
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1155
3812 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3813 msgstr "Kroži med sledmi zvoka, ki so na razpolago (jeziki)."
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1156
3816 msgid "Cycle subtitle track"
3817 msgstr "Kroži med podnapisi"
3818
3819 #: src/libvlc-module.c:1157
3820 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3821 msgstr "Kroži med podnapisi, ki so na razpolago."
3822
3823 #: src/libvlc-module.c:1158
3824 msgid "Cycle source aspect ratio"
3825 msgstr "Kroži izvorno razmerje velikosti"
3826
3827 #: src/libvlc-module.c:1159
3828 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3829 msgstr "Kroži med izvornimi razmerji velikosti določene na listi razmerij."
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1160
3832 msgid "Cycle video crop"
3833 msgstr "Kroženje obrezovanja slike"
3834
3835 #: src/libvlc-module.c:1161
3836 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3837 msgstr "Kroženje med načini obrezovanja slike."
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1162
3840 msgid "Cycle deinterlace modes"
3841 msgstr "Kroženje načinov razpletanja"
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1163
3844 msgid "Cycle through deinterlace modes."
3845 msgstr "Kroženje med načini razpletanja"
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1164
3848 msgid "Show interface"
3849 msgstr "Pokaži vmesnik"
3850
3851 #: src/libvlc-module.c:1165
3852 msgid "Raise the interface above all other windows."
3853 msgstr "Dvigni vmesnik nad vsa ostala okna."
3854
3855 #: src/libvlc-module.c:1166
3856 msgid "Hide interface"
3857 msgstr "Skrij vmesnik"
3858
3859 #: src/libvlc-module.c:1167
3860 msgid "Lower the interface below all other windows."
3861 msgstr "Spusti vmesnik pod vsa ostala okna."
3862
3863 #: src/libvlc-module.c:1168
3864 msgid "Take video snapshot"
3865 msgstr "Zajemanje slike"
3866
3867 #: src/libvlc-module.c:1169
3868 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
3869 msgstr "Zajemanje slike in shranjevanje datotek na disk."
3870
3871 #: src/libvlc-module.c:1171 modules/access_filter/record.c:53
3872 #: modules/access_filter/record.c:54
3873 msgid "Record"
3874 msgstr "Snemanje"
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1172
3877 msgid "Record access filter start/stop."
3878 msgstr "Filter snemanja začetek/zaustavitev."
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1173 modules/access_filter/dump.c:51
3881 #: modules/access_filter/dump.c:52
3882 msgid "Dump"
3883 msgstr "Odlaganje"
3884
3885 #: src/libvlc-module.c:1174
3886 msgid "Media dump access filter trigger."
3887 msgstr "Zagon filtra dostopa do odlaganja medija."
3888
3889 #: src/libvlc-module.c:1176 src/libvlc-module.c:1177
3890 #: src/video_output/vout_intf.c:216
3891 msgid "Zoom"
3892 msgstr "Povečava"
3893
3894 #: src/libvlc-module.c:1179 src/libvlc-module.c:1180
3895 msgid "Un-Zoom"
3896 msgstr "Pomanjševanje"
3897
3898 #: src/libvlc-module.c:1182 src/libvlc-module.c:1183
3899 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
3900 msgstr "Obreži eno vrsto točk z vrha slike"
3901
3902 #: src/libvlc-module.c:1184 src/libvlc-module.c:1185
3903 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
3904 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na vrhu slike"
3905
3906 #: src/libvlc-module.c:1187 src/libvlc-module.c:1188
3907 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
3908 msgstr "Obreži eno vrsto točk z leve strani slike"
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1189 src/libvlc-module.c:1190
3911 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
3912 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na levi strani slike"
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1192 src/libvlc-module.c:1193
3915 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
3916 msgstr "Obreži eno vrsto točk z dna slike"
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1194 src/libvlc-module.c:1195
3919 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
3920 msgstr "Prilepi eno vrsto točk na dno slike"
3921
3922 #: src/libvlc-module.c:1197 src/libvlc-module.c:1198
3923 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
3924 msgstr "Obreži eno vrsto točk z desne strani slike"
3925
3926 #: src/libvlc-module.c:1199 src/libvlc-module.c:1200
3927 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
3928 msgstr "Prilepi eno vrsto točk z desne strani slike"
3929
3930 #: src/libvlc-module.c:1204
3931 #, c-format
3932 msgid ""
3933 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
3934 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
3935 "in the playlist.\n"
3936 "The first item specified will be played first.\n"
3937 "\n"
3938 "Options-styles:\n"
3939 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
3940 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
3941 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
3942 "            and that overrides previous settings.\n"
3943 "\n"
3944 "Stream MRL syntax:\n"
3945 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
3946 "option=value ...]\n"
3947 "\n"
3948 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
3949 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
3950 "\n"
3951 "URL syntax:\n"
3952 "  [file://]filename              Plain media file\n"
3953 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3954 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3955 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3956 "  screen://                      Screen capture\n"
3957 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
3958 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
3959 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
3960 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
3961 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
3962 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
3963 "certain time\n"
3964 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
3965 msgstr ""
3966 "Uporaba: %s [možnost] [pretok] ...\n"
3967 "Določite lahko več pretokov v ukazni vrstici. Uvrščeni bodo na predvajalno "
3968 "listo.\n"
3969 "Prvo izbrani predmet bo predvajan prvi.\n"
3970 "\n"
3971 "Možnosti-stili:\n"
3972 "  --option  Splošna možnost določena za celotno sejo.\n"
3973 "   -option  Enoznakovna različica splošne možnosti.\n"
3974 "   :option  Možnost samo za pretok neposredno pred možnostjo\n"
3975 "            in prevzame prejšnje nastavitve.\n"
3976 "\n"
3977 "Skladnja pretoka MRL:\n"
3978 "  [[dostop][/razvijanje]://]URL[@[naslov][:poglavje][-[naslov][:poglavje]]] "
3979 "[:možnost=vrednost ...]\n"
3980 "\n"
3981 "  Veliko splošnih možnosti je primernih tudi za MRL možnosti.\n"
3982 "  Pari :možnost=določeni so lahko pari vrednosti.\n"
3983 "\n"
3984 "URL skladnja:\n"
3985 "  [file://]filename              Medijska datoteka\n"
3986 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
3987 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
3988 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
3989 "  screen://                      Zajem zaslona\n"
3990 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD naprava\n"
3991 "  [vcd://][device]               VCD naprava\n"
3992 "  [cdda://][device]              Zvočna CD naprava\n"
3993 "  udp:[[<izvorni naslov>]@[<naslov vezave>][:<vrata vezave>]]\n"
3994 "                                 UDP pretok poslan preko pretočnega "
3995 "strežnika\n"
3996 "  vlc:pause:<seconds>            Zaustavitev predvajanja za določen čas\n"
3997 "  vlc:quit                       Izhod iz programa\n"
3998
3999 #: src/libvlc-module.c:1316 src/video_output/vout_intf.c:425
4000 #: modules/gui/macosx/controls.m:438 modules/gui/macosx/controls.m:876
4001 #: modules/gui/macosx/intf.m:584 modules/gui/macosx/intf.m:639
4002 #: modules/video_output/snapshot.c:76
4003 msgid "Snapshot"
4004 msgstr "Zajem slike"
4005
4006 #: src/libvlc-module.c:1329
4007 msgid "Window properties"
4008 msgstr "Lastnosti oken"
4009
4010 #: src/libvlc-module.c:1372
4011 msgid "Subpictures"
4012 msgstr "Nalepke"
4013
4014 #: src/libvlc-module.c:1379 modules/codec/subsdec.c:144
4015 #: modules/demux/subtitle.c:66 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
4016 msgid "Subtitles"
4017 msgstr "Podnapisi"
4018
4019 #: src/libvlc-module.c:1396 modules/stream_out/transcode.c:156
4020 msgid "Overlays"
4021 msgstr "Prekrivanja"
4022
4023 #: src/libvlc-module.c:1404
4024 msgid "France"
4025 msgstr "France"
4026
4027 #: src/libvlc-module.c:1406
4028 msgid "Track settings"
4029 msgstr "Nastavitve sledi"
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1428
4032 msgid "Playback control"
4033 msgstr "Nadzor predvajanja"
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1443
4036 msgid "Default devices"
4037 msgstr "Privzete naprave"
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:1452
4040 msgid "Network settings"
4041 msgstr "Nastavitve omrežja"
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:1464
4044 msgid "Socks proxy"
4045 msgstr "SOCKS namestniški strežnik"
4046
4047 #: src/libvlc-module.c:1473
4048 msgid "Metadata"
4049 msgstr "Metapodatki"
4050
4051 #: src/libvlc-module.c:1503
4052 msgid "Decoders"
4053 msgstr "Dekodirniki"
4054
4055 #: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/v4l2.c:57
4056 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
4057 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:265
4058 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:378
4059 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
4060 msgid "Input"
4061 msgstr "Datoteka"
4062
4063 #: src/libvlc-module.c:1546
4064 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:522
4065 msgid "VLM"
4066 msgstr "VLM"
4067
4068 #: src/libvlc-module.c:1579
4069 msgid "CPU"
4070 msgstr "CPE"
4071
4072 #: src/libvlc-module.c:1601
4073 msgid "Special modules"
4074 msgstr "Posebne enote"
4075
4076 #: src/libvlc-module.c:1608
4077 msgid "Plugins"
4078 msgstr "Vstavki"
4079
4080 #: src/libvlc-module.c:1616
4081 msgid "Performance options"
4082 msgstr "Možnosti izvrševanja"
4083
4084 #: src/libvlc-module.c:1767
4085 msgid "Hot keys"
4086 msgstr "Tipkovne bližnjice"
4087
4088 #: src/libvlc-module.c:2082
4089 msgid "Jump sizes"
4090 msgstr "Velikost skokov"
4091
4092 #: src/libvlc-module.c:2161
4093 msgid "main program"
4094 msgstr "glavni program"
4095
4096 #: src/libvlc-module.c:2171
4097 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced)"
4098 msgstr ""
4099 "izpiši pomoč predvajalnika VLC (lahko uporabite z možnostjo --advanced)"
4100
4101 #: src/libvlc-module.c:2177
4102 msgid ""
4103 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced)"
4104 msgstr ""
4105 "izpiši pomoč predvajalnika VLC in vseh njegovih enot (lahko uporabite z "
4106 "možnostjo --advanced)"
4107
4108 #: src/libvlc-module.c:2182
4109 msgid "print help for the advanced options"
4110 msgstr "izpiši pomoč predvajalnika za napredne možnosti"
4111
4112 #: src/libvlc-module.c:2187
4113 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4114 msgstr "vprašaj za dodatno podrobnost pri izpisu pomoči"
4115
4116 #: src/libvlc-module.c:2193
4117 msgid "print a list of available modules"
4118 msgstr "izpiši enote, ki so na razpolago"
4119
4120 #: src/libvlc-module.c:2199
4121 msgid "print help on a specific module (can be combined with --advanced)"
4122 msgstr ""
4123 "izpiši pomoč o posamezni enoti (lahko uporabite z možnostjo --advanced)"
4124
4125 #: src/libvlc-module.c:2204
4126 msgid "save the current command line options in the config"
4127 msgstr "shrani trenutne možnosti ukazne vrstice med nastavitve"
4128
4129 #: src/libvlc-module.c:2209
4130 msgid "reset the current config to the default values"
4131 msgstr "obnovi trenutne nastavitve na privzete vrednosti"
4132
4133 #: src/libvlc-module.c:2214
4134 msgid "use alternate config file"
4135 msgstr "uporabi drugo datoteko nastavitev"
4136
4137 #: src/libvlc-module.c:2219
4138 msgid "resets the current plugins cache"
4139 msgstr "počisti trenutni predpomnilnik vstavkov"
4140
4141 #: src/libvlc-module.c:2224
4142 msgid "print version information"
4143 msgstr "izpiši podrobnosti verzije"
4144
4145 #: src/misc/configuration.c:1181
4146 msgid "boolean"
4147 msgstr "boolean"
4148
4149 #: src/misc/configuration.c:1192
4150 msgid "key"
4151 msgstr "Ključ"
4152
4153 #: src/playlist/engine.c:125 src/playlist/engine.c:127
4154 #: src/playlist/loadsave.c:104
4155 msgid "Media Library"
4156 msgstr "Medijska knjižnica"
4157
4158 #: src/playlist/tree.c:59
4159 msgid "Undefined"
4160 msgstr "Nedoločeno"
4161
4162 #: src/text/iso-639_def.h:38
4163 msgid "Afar"
4164 msgstr "afarščina"
4165
4166 #: src/text/iso-639_def.h:39
4167 msgid "Abkhazian"
4168 msgstr "abkhajščina"
4169
4170 #: src/text/iso-639_def.h:40
4171 msgid "Afrikaans"
4172 msgstr "afriščina"
4173
4174 #: src/text/iso-639_def.h:41
4175 msgid "Albanian"
4176 msgstr "albanščina"
4177
4178 #: src/text/iso-639_def.h:42
4179 msgid "Amharic"
4180 msgstr "amharščina"
4181
4182 #: src/text/iso-639_def.h:43
4183 msgid "Arabic"
4184 msgstr "arabščina"
4185
4186 #: src/text/iso-639_def.h:44
4187 msgid "Armenian"
4188 msgstr "armenščina"
4189
4190 #: src/text/iso-639_def.h:45
4191 msgid "Assamese"
4192 msgstr "asamščina"
4193
4194 #: src/text/iso-639_def.h:46
4195 msgid "Avestan"
4196 msgstr "avestanščina"
4197
4198 #: src/text/iso-639_def.h:47
4199 msgid "Aymara"
4200 msgstr "ajmarščina"
4201
4202 #: src/text/iso-639_def.h:48
4203 msgid "Azerbaijani"
4204 msgstr "azerbajdžanščina"
4205
4206 #: src/text/iso-639_def.h:49
4207 msgid "Bashkir"
4208 msgstr "baškirščina"
4209
4210 #: src/text/iso-639_def.h:50
4211 msgid "Basque"
4212 msgstr "baskovščina"
4213
4214 #: src/text/iso-639_def.h:51
4215 msgid "Belarusian"
4216 msgstr "beloruščina"
4217
4218 #: src/text/iso-639_def.h:52
4219 msgid "Bengali"
4220 msgstr "bengalščina"
4221
4222 #: src/text/iso-639_def.h:53
4223 msgid "Bihari"
4224 msgstr "biharščina"
4225
4226 #: src/text/iso-639_def.h:54
4227 msgid "Bislama"
4228 msgstr "bislamščina"
4229
4230 #: src/text/iso-639_def.h:55
4231 msgid "Bosnian"
4232 msgstr "bosanščina"
4233
4234 #: src/text/iso-639_def.h:56
4235 msgid "Breton"
4236 msgstr "bretonščina"
4237
4238 #: src/text/iso-639_def.h:57
4239 msgid "Bulgarian"
4240 msgstr "bolgarščina"
4241
4242 #: src/text/iso-639_def.h:58
4243 msgid "Burmese"
4244 msgstr "burmanščina"
4245
4246 #: src/text/iso-639_def.h:60
4247 msgid "Chamorro"
4248 msgstr "čamorščina"
4249
4250 #: src/text/iso-639_def.h:61
4251 msgid "Chechen"
4252 msgstr "čečenščina"
4253
4254 #: src/text/iso-639_def.h:62
4255 msgid "Chinese"
4256 msgstr "kitajščina"
4257
4258 #: src/text/iso-639_def.h:63
4259 msgid "Church Slavic"
4260 msgstr "staro slovanščina"
4261
4262 #: src/text/iso-639_def.h:64
4263 msgid "Chuvash"
4264 msgstr "čuvaščina"
4265
4266 #: src/text/iso-639_def.h:65
4267 msgid "Cornish"
4268 msgstr "kornščina"
4269
4270 #: src/text/iso-639_def.h:66
4271 msgid "Corsican"
4272 msgstr "korziščina"
4273
4274 #: src/text/iso-639_def.h:70
4275 msgid "Dzongkha"
4276 msgstr "dzongkha"
4277
4278 #: src/text/iso-639_def.h:71
4279 msgid "English"
4280 msgstr "angleščina"
4281
4282 #: src/text/iso-639_def.h:72
4283 msgid "Esperanto"
4284 msgstr "esperanto"
4285
4286 #: src/text/iso-639_def.h:73
4287 msgid "Estonian"
4288 msgstr "estonščina"
4289
4290 #: src/text/iso-639_def.h:74
4291 msgid "Faroese"
4292 msgstr "farščina"
4293
4294 #: src/text/iso-639_def.h:75
4295 msgid "Fijian"
4296 msgstr "fidžijščina"
4297
4298 #: src/text/iso-639_def.h:76
4299 msgid "Finnish"
4300 msgstr "finščina"
4301
4302 #: src/text/iso-639_def.h:78
4303 msgid "Frisian"
4304 msgstr "frisianščina"
4305
4306 #: src/text/iso-639_def.h:81
4307 msgid "Gaelic (Scots)"
4308 msgstr "galščina"
4309
4310 #: src/text/iso-639_def.h:82
4311 msgid "Irish"
4312 msgstr "irščina"
4313
4314 #: src/text/iso-639_def.h:83
4315 msgid "Gallegan"
4316 msgstr "galanščina"
4317
4318 #: src/text/iso-639_def.h:84
4319 msgid "Manx"
4320 msgstr "manska gelščina"
4321
4322 #: src/text/iso-639_def.h:85
4323 msgid "Greek, Modern ()"
4324 msgstr "grščina, moderna"
4325
4326 #: src/text/iso-639_def.h:86
4327 msgid "Guarani"
4328 msgstr "gvaranščina"
4329
4330 #: src/text/iso-639_def.h:87
4331 msgid "Gujarati"
4332 msgstr "gudžaratščina"
4333
4334 #: src/text/iso-639_def.h:89
4335 msgid "Herero"
4336 msgstr "hererščina"
4337
4338 #: src/text/iso-639_def.h:90
4339 msgid "Hindi"
4340 msgstr "hindujščina"
4341
4342 #: src/text/iso-639_def.h:91
4343 msgid "Hiri Motu"
4344 msgstr "hiri motu"
4345
4346 #: src/text/iso-639_def.h:93
4347 msgid "Icelandic"
4348 msgstr "islandščina"
4349
4350 #: src/text/iso-639_def.h:94
4351 msgid "Inuktitut"
4352 msgstr "inuktituščina"
4353
4354 #: src/text/iso-639_def.h:95
4355 msgid "Interlingue"
4356 msgstr "interlingve"
4357
4358 #: src/text/iso-639_def.h:96
4359 msgid "Interlingua"
4360 msgstr "interlingva"
4361
4362 #: src/text/iso-639_def.h:97
4363 msgid "Indonesian"
4364 msgstr "indonezijščina"
4365
4366 #: src/text/iso-639_def.h:98
4367 msgid "Inupiaq"
4368 msgstr "inupajščina"
4369
4370 #: src/text/iso-639_def.h:100
4371 msgid "Javanese"
4372 msgstr "javanščina"
4373
4374 #: src/text/iso-639_def.h:102
4375 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
4376 msgstr "kalalisujščina, grenlandija"
4377
4378 #: src/text/iso-639_def.h:103
4379 msgid "Kannada"
4380 msgstr "kanareščina"
4381
4382 #: src/text/iso-639_def.h:104
4383 msgid "Kashmiri"
4384 msgstr "kašmirščina"
4385
4386 #: src/text/iso-639_def.h:105
4387 msgid "Kazakh"
4388 msgstr "kazahstanščina"
4389
4390 #: src/text/iso-639_def.h:106
4391 msgid "Khmer"
4392 msgstr "kmerščina"
4393
4394 #: src/text/iso-639_def.h:107
4395 msgid "Kikuyu"
4396 msgstr "gikujščina"
4397
4398 #: src/text/iso-639_def.h:108
4399 msgid "Kinyarwanda"
4400 msgstr "kinjarvanda"
4401
4402 #: src/text/iso-639_def.h:109
4403 msgid "Kirghiz"
4404 msgstr "kirghizijščina"
4405
4406 #: src/text/iso-639_def.h:110
4407 msgid "Komi"
4408 msgstr "komiščina"
4409
4410 #: src/text/iso-639_def.h:112
4411 msgid "Kuanyama"
4412 msgstr "kvanjama"
4413
4414 #: src/text/iso-639_def.h:113
4415 msgid "Kurdish"
4416 msgstr "kurdščina"
4417
4418 #: src/text/iso-639_def.h:114
4419 msgid "Lao"
4420 msgstr "laoščina"
4421
4422 #: src/text/iso-639_def.h:115
4423 msgid "Latin"
4424 msgstr "latinščina"
4425
4426 #: src/text/iso-639_def.h:116
4427 msgid "Latvian"
4428 msgstr "latvijščina"
4429
4430 #: src/text/iso-639_def.h:117
4431 msgid "Lingala"
4432 msgstr "lingala"
4433
4434 #: src/text/iso-639_def.h:118
4435 msgid "Lithuanian"
4436 msgstr "litvanščina"
4437
4438 #: src/text/iso-639_def.h:119
4439 msgid "Letzeburgesch"
4440 msgstr "luksemburščina"
4441
4442 #: src/text/iso-639_def.h:120
4443 msgid "Macedonian"
4444 msgstr "makedonščina"
4445
4446 #: src/text/iso-639_def.h:121
4447 msgid "Marshall"
4448 msgstr "maršalščina"
4449
4450 #: src/text/iso-639_def.h:122
4451 msgid "Malayalam"
4452 msgstr "malajščina"
4453
4454 #: src/text/iso-639_def.h:123
4455 msgid "Maori"
4456 msgstr "maorščina"
4457
4458 #: src/text/iso-639_def.h:124
4459 msgid "Marathi"
4460 msgstr "maratščina"
4461
4462 #: src/text/iso-639_def.h:126
4463 msgid "Malagasy"
4464 msgstr "malgaščina"
4465
4466 #: src/text/iso-639_def.h:127
4467 msgid "Maltese"
4468 msgstr "malteščina"
4469
4470 #: src/text/iso-639_def.h:128
4471 msgid "Moldavian"
4472 msgstr "moldavščina"
4473
4474 #: src/text/iso-639_def.h:129
4475 msgid "Mongolian"
4476 msgstr "mongolščina"
4477
4478 #: src/text/iso-639_def.h:130
4479 msgid "Nauru"
4480 msgstr "navrujščina"
4481
4482 #: src/text/iso-639_def.h:131
4483 msgid "Navajo"
4484 msgstr "navajščina"
4485
4486 #: src/text/iso-639_def.h:132
4487 msgid "Ndebele, South"
4488 msgstr "ndebelščina, južna"
4489
4490 #: src/text/iso-639_def.h:133
4491 msgid "Ndebele, North"
4492 msgstr "ndebelščina, severna"
4493
4494 #: src/text/iso-639_def.h:134
4495 msgid "Ndonga"
4496 msgstr "ndongščina"
4497
4498 #: src/text/iso-639_def.h:135
4499 msgid "Nepali"
4500 msgstr "nepalščina"
4501
4502 #: src/text/iso-639_def.h:136
4503 msgid "Norwegian"
4504 msgstr "norveščina"
4505
4506 #: src/text/iso-639_def.h:137
4507 msgid "Norwegian Nynorsk"
4508 msgstr "norveščina norsk"
4509
4510 #: src/text/iso-639_def.h:138
4511 msgid "Norwegian Bokmaal"
4512 msgstr "norveščina bokmal"
4513
4514 #: src/text/iso-639_def.h:139
4515 msgid "Chichewa; Nyanja"
4516 msgstr "čičevajščina"
4517
4518 #: src/text/iso-639_def.h:140
4519 msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
4520 msgstr "okcitanščina"
4521
4522 #: src/text/iso-639_def.h:141
4523 msgid "Oriya"
4524 msgstr "orijščina"
4525
4526 #: src/text/iso-639_def.h:142
4527 msgid "Oromo"
4528 msgstr "oromščina"
4529
4530 #: src/text/iso-639_def.h:144
4531 msgid "Ossetian; Ossetic"
4532 msgstr "osetinščina"
4533
4534 #: src/text/iso-639_def.h:145
4535 msgid "Panjabi"
4536 msgstr "pandžabščina"
4537
4538 #: src/text/iso-639_def.h:146
4539 msgid "Persian"
4540 msgstr "perzijščina"
4541
4542 #: src/text/iso-639_def.h:147
4543 msgid "Pali"
4544 msgstr "palščina"
4545
4546 #: src/text/iso-639_def.h:148
4547 msgid "Polish"
4548 msgstr "polščina"
4549
4550 #: src/text/iso-639_def.h:149
4551 msgid "Portuguese"
4552 msgstr "portugalščina"
4553
4554 #: src/text/iso-639_def.h:150
4555 msgid "Pushto"
4556 msgstr "paštu"
4557
4558 #: src/text/iso-639_def.h:151
4559 msgid "Quechua"
4560 msgstr "kečvanščina"
4561
4562 #: src/text/iso-639_def.h:152
4563 msgid "Raeto-Romance"
4564 msgstr "retoromanščina"
4565
4566 #: src/text/iso-639_def.h:154
4567 msgid "Rundi"
4568 msgstr "rundščina"
4569
4570 #: src/text/iso-639_def.h:156
4571 msgid "Sango"
4572 msgstr "sango"
4573
4574 #: src/text/iso-639_def.h:157
4575 msgid "Sanskrit"
4576 msgstr "sanskrt"
4577
4578 #: src/text/iso-639_def.h:158
4579 msgid "Serbian"
4580 msgstr "srbščina"
4581
4582 #: src/text/iso-639_def.h:159
4583 msgid "Croatian"
4584 msgstr "hrvaščina"
4585
4586 #: src/text/iso-639_def.h:160
4587 msgid "Sinhalese"
4588 msgstr "singalščina"
4589
4590 #: src/text/iso-639_def.h:163
4591 msgid "Northern Sami"
4592 msgstr "samščina, severna"
4593
4594 #: src/text/iso-639_def.h:164
4595 msgid "Samoan"
4596 msgstr "samojščina"
4597
4598 #: src/text/iso-639_def.h:165
4599 msgid "Shona"
4600 msgstr "šonščina"
4601
4602 #: src/text/iso-639_def.h:166
4603 msgid "Sindhi"
4604 msgstr "sindščina"
4605
4606 #: src/text/iso-639_def.h:167
4607 msgid "Somali"
4608 msgstr "somalščina"
4609
4610 #: src/text/iso-639_def.h:168
4611 msgid "Sotho, Southern"
4612 msgstr "sotojščina, južna"
4613
4614 #: src/text/iso-639_def.h:170
4615 msgid "Sardinian"
4616 msgstr "sardinščina"
4617
4618 #: src/text/iso-639_def.h:171
4619 msgid "Swati"
4620 msgstr "svaziščina"
4621
4622 #: src/text/iso-639_def.h:172
4623 msgid "Sundanese"
4624 msgstr "sundščina"
4625
4626 #: src/text/iso-639_def.h:173
4627 msgid "Swahili"
4628 msgstr "svahili"
4629
4630 #: src/text/iso-639_def.h:175
4631 msgid "Tahitian"
4632 msgstr "tahitijščina"
4633
4634 #: src/text/iso-639_def.h:176
4635 msgid "Tamil"
4636 msgstr "tamilščina"
4637
4638 #: src/text/iso-639_def.h:177
4639 msgid "Tatar"
4640 msgstr "tatarščina"
4641
4642 #: src/text/iso-639_def.h:178
4643 msgid "Telugu"
4644 msgstr "telugujščina"
4645
4646 #: src/text/iso-639_def.h:179
4647 msgid "Tajik"
4648 msgstr "tadžikistanščina"
4649
4650 #: src/text/iso-639_def.h:180
4651 msgid "Tagalog"
4652 msgstr "tagaloščina"
4653
4654 #: src/text/iso-639_def.h:181
4655 msgid "Thai"
4656 msgstr "tajščina"
4657
4658 #: src/text/iso-639_def.h:182
4659 msgid "Tibetan"
4660 msgstr "tibetanščina"
4661
4662 #: src/text/iso-639_def.h:183
4663 msgid "Tigrinya"
4664 msgstr "tigrinjščina"
4665
4666 #: src/text/iso-639_def.h:184
4667 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
4668 msgstr "tonganščina"
4669
4670 #: src/text/iso-639_def.h:185
4671 msgid "Tswana"
4672 msgstr "tsvanščina"
4673
4674 #: src/text/iso-639_def.h:186
4675 msgid "Tsonga"
4676 msgstr "tsongščina"
4677
4678 #: src/text/iso-639_def.h:188
4679 msgid "Turkmen"
4680 msgstr "turkmenščina"
4681
4682 #: src/text/iso-639_def.h:189
4683 msgid "Twi"
4684 msgstr "tvijščina"
4685
4686 #: src/text/iso-639_def.h:190
4687 msgid "Uighur"
4688 msgstr "ujgurščina"
4689
4690 #: src/text/iso-639_def.h:191
4691 msgid "Ukrainian"
4692 msgstr "ukrajinščina"
4693
4694 #: src/text/iso-639_def.h:192
4695 msgid "Urdu"
4696 msgstr "urdujščina"
4697
4698 #: src/text/iso-639_def.h:193
4699 msgid "Uzbek"
4700 msgstr "uzbekistanščina"
4701
4702 #: src/text/iso-639_def.h:194
4703 msgid "Vietnamese"
4704 msgstr "vijetnamščina"
4705
4706 #: src/text/iso-639_def.h:195
4707 msgid "Volapuk"
4708 msgstr "volapuk"
4709
4710 #: src/text/iso-639_def.h:196
4711 msgid "Welsh"
4712 msgstr "valižanščina"
4713
4714 #: src/text/iso-639_def.h:197
4715 msgid "Wolof"
4716 msgstr "volofanščina"
4717
4718 #: src/text/iso-639_def.h:198
4719 msgid "Xhosa"
4720 msgstr "koščina"
4721
4722 #: src/text/iso-639_def.h:199
4723 msgid "Yiddish"
4724 msgstr "jidiščina"
4725
4726 #: src/text/iso-639_def.h:200
4727 msgid "Yoruba"
4728 msgstr "jorubščina"
4729
4730 #: src/text/iso-639_def.h:201
4731 msgid "Zhuang"
4732 msgstr "džangščina"
4733
4734 #: src/text/iso-639_def.h:202
4735 msgid "Zulu"
4736 msgstr "zulujščina"
4737
4738 #: src/text/iso_lang.c:70 modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:969
4739 msgid "Unknown"
4740 msgstr "Neznano"
4741
4742 #: src/video_output/video_output.c:403 modules/gui/macosx/intf.m:595
4743 #: modules/gui/macosx/intf.m:596 modules/video_filter/deinterlace.c:122
4744 msgid "Deinterlace"
4745 msgstr "Razpletanje"
4746
4747 #: src/video_output/video_output.c:407 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4748 msgid "Discard"
4749 msgstr "Zavrzi"
4750
4751 #: src/video_output/video_output.c:409 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4752 msgid "Blend"
4753 msgstr "Prelivanje"
4754
4755 #: src/video_output/video_output.c:411 modules/video_filter/deinterlace.c:117
4756 msgid "Mean"
4757 msgstr "Sredina"
4758
4759 #: src/video_output/video_output.c:413 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4760 msgid "Bob"
4761 msgstr "Bob"
4762
4763 #: src/video_output/video_output.c:415 modules/video_filter/deinterlace.c:118
4764 msgid "Linear"
4765 msgstr "Linearno"
4766
4767 #: src/video_output/vout_intf.c:228
4768 msgid "1:4 Quarter"
4769 msgstr "1:4 Četrtina"
4770
4771 #: src/video_output/vout_intf.c:230
4772 msgid "1:2 Half"
4773 msgstr "1:2 Polovica"
4774
4775 #: src/video_output/vout_intf.c:232
4776 msgid "1:1 Original"
4777 msgstr "1:1 Original"
4778
4779 #: src/video_output/vout_intf.c:234
4780 msgid "2:1 Double"
4781 msgstr "2:1 Dvojno"
4782
4783 #: src/video_output/vout_intf.c:261 modules/gui/macosx/intf.m:589
4784 #: modules/gui/macosx/intf.m:590 modules/video_filter/crop.c:102
4785 #: modules/video_output/x11/xvmc.c:130
4786 msgid "Crop"
4787 msgstr "Obreži"
4788
4789 #: src/video_output/vout_intf.c:348 modules/gui/macosx/intf.m:587
4790 #: modules/gui/macosx/intf.m:588
4791 msgid "Aspect-ratio"
4792 msgstr "R_azmerje velikosti"
4793
4794 #: modules/access/cdda/access.c:294
4795 msgid "CD reading failed"
4796 msgstr "Napaka med branjem CD medija"
4797
4798 #: modules/access/cdda/access.c:295
4799 #, c-format
4800 msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
4801 msgstr "Predvajalnik VLC ni uspel pretočiti bloka velikosti: %i."
4802
4803 #: modules/access/cdda.c:60 modules/access/dshow/dshow.cpp:93
4804 #: modules/access/dvb/access.c:73 modules/access/dv.c:68
4805 #: modules/access/dvdnav.c:67 modules/access/dvdread.c:64
4806 #: modules/access/fake.c:41 modules/access/file.c:79 modules/access/ftp.c:54
4807 #: modules/access/gnomevfs.c:45 modules/access/http.c:57
4808 #: modules/access/mms/mms.c:46 modules/access/pvr.c:47
4809 #: modules/access/screen/screen.c:36 modules/access/smb.c:61
4810 #: modules/access/tcp.c:37 modules/access/udp.c:69 modules/access/v4l.c:76
4811 #: modules/access/vcd/vcd.c:41
4812 msgid "Caching value in ms"
4813 msgstr "Predpomnilniška vrednost v ms"
4814
4815 #: modules/access/cdda.c:62
4816 msgid ""
4817 "Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
4818 "milliseconds."
4819 msgstr ""
4820 "Vrednost predpomnilnika za zvočni CD. Vrednost je določena v milisekundah."
4821
4822 #: modules/access/cdda.c:66 modules/gui/macosx/open.m:178
4823 #: modules/gui/macosx/open.m:509 modules/gui/macosx/open.m:600
4824 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:697
4825 msgid "Audio CD"
4826 msgstr "Zvočni CD"
4827
4828 #: modules/access/cdda.c:67
4829 msgid "Audio CD input"
4830 msgstr "Zvočni CD dovod"
4831
4832 #: modules/access/cdda.c:73
4833 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
4834 msgstr "[cdda:][naprava][@[sled]]"
4835
4836 #: modules/access/cdda.c:85
4837 msgid "CDDB Server"
4838 msgstr "Strežnik CDDB"
4839
4840 #: modules/access/cdda.c:85
4841 msgid "Address of the CDDB server to use."
4842 msgstr "Nastavitev naslova CDDB strežnika"
4843
4844 #: modules/access/cdda.c:88
4845 msgid "CDDB port"
4846 msgstr "Vrata CDDB"
4847
4848 #: modules/access/cdda.c:88
4849 msgid "CDDB Server port to use."
4850 msgstr "Nastavitev CDDB vrat strežnika."
4851
4852 #: modules/access/cdda.c:451
4853 msgid "Audio CD - Track "
4854 msgstr "Zvočni CD - Sled "
4855
4856 #: modules/access/cdda.c:468
4857 #, c-format
4858 msgid "Audio CD - Track %i"
4859 msgstr "Zvočni CD - Sled %i"
4860
4861 #: modules/access/cdda/cdda.c:42 modules/access/directory.c:80
4862 #: modules/codec/x264.c:329 modules/codec/x264.c:335 modules/codec/x264.c:340
4863 msgid "none"
4864 msgstr "noben"
4865
4866 #: modules/access/cdda/cdda.c:42
4867 msgid "overlap"
4868 msgstr "prekrivanje"