Remove AltGr+Space character (firefox doesn't like it).
[vlc.git] / po / sl.po
1 # This file is distributed under the same license as the program package.
2 #
3 # Slovenian maintainer: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>.
4 #
5 # Translators:
6 # Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2005 - 2007.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: vlc 0.9.0\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2007-11-07 19:56+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2007-10-10 08:43+0100\n"
14 "Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Language: Slovenian\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
21 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
22 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
23 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
24 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
25
26 #: include/vlc_config_cat.h:36
27 msgid "VLC preferences"
28 msgstr "Lastnosti VLC"
29
30 #: include/vlc_config_cat.h:38
31 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
32 msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."
33
34 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
35 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
36 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
37 #: modules/visualization/visual/visual.c:111
38 msgid "General"
39 msgstr "Splošno"
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:43
42 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:68
43 #: modules/misc/dummy/dummy.c:63
44 msgid "Interface"
45 msgstr "Vmesnik"
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:44
48 msgid "Settings for VLC's interfaces"
49 msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:46
52 msgid "General interface settings"
53 msgstr "Splošne nastavitve vmesnika"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:48
56 msgid "Main interfaces"
57 msgstr "Glavni vmesniki"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:49
60 msgid "Settings for the main interface"
61 msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:147
64 msgid "Control interfaces"
65 msgstr "Nadzorni vmesniki"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:52
68 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
69 msgstr "Nastavitve nadzornih vmesnikov predvajalnika VLC"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
72 msgid "Hotkeys settings"
73 msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2022
76 #: src/libvlc-module.c:1395 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
77 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:619
78 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
79 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
80 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:499
81 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:70
82 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:631
83 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
84 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
85 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:253
86 msgid "Audio"
87 msgstr "Zvok"
88
89 #: include/vlc_config_cat.h:59
90 msgid "Audio settings"
91 msgstr "Nastavitve zvoka"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
94 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:196
95 msgid "General audio settings"
96 msgstr "Splošne nastavitve zvoka"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
99 #: src/video_output/video_output.c:436
100 msgid "Filters"
101 msgstr "Filtri"
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:66
104 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
105 msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega zapisa."
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
108 #: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/macosx/intf.m:630
109 msgid "Visualizations"
110 msgstr "Ponazoritve"
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:163
113 msgid "Audio visualizations"
114 msgstr "Ponazoritve zvoka"
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
117 msgid "Output modules"
118 msgstr "Odvodne enote"
119
120 #: include/vlc_config_cat.h:73
121 msgid "These are general settings for audio output modules."
122 msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
123
124 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1772
125 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:758
126 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
127 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
128 msgid "Miscellaneous"
129 msgstr "Ostalo"
130
131 #: include/vlc_config_cat.h:76
132 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
133 msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
134
135 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2050
136 #: src/libvlc-module.c:1443 modules/gui/macosx/extended.m:69
137 #: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/macosx/output.m:160
138 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
139 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:500
140 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:71
141 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:542
142 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
143 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
144 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:93
145 #: modules/stream_out/transcode.c:197
146 msgid "Video"
147 msgstr "Slika"
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:80
150 msgid "Video settings"
151 msgstr "Nastavitve slike"
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
154 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:165
155 msgid "General video settings"
156 msgstr "Splošne nastavitve slike"
157
158 #: include/vlc_config_cat.h:87
159 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
160 msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slikovnega zapisa."
161
162 #: include/vlc_config_cat.h:91
163 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
164 msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi pretoka slikovnega zapisa."
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:93
167 msgid "Subtitles/OSD"
168 msgstr "Podnapisi/OSD"
169
170 #: include/vlc_config_cat.h:94
171 msgid ""
172 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
173 "subpictures\"."
174 msgstr ""
175 "Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivanje nalepk"
176 "\" na zaslonu."
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:103
179 msgid "Input / Codecs"
180 msgstr "Dovod / Kodek"
181
182 #: include/vlc_config_cat.h:104
183 msgid ""
184 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
185 "VLC. Encoder settings can also be found here."
186 msgstr ""
187 "Nastavitve dovajanja, deljenja in dekodiranja delov predvajalnika VLC ter "
188 "nastavitve kodirnikov."
189
190 #: include/vlc_config_cat.h:107
191 msgid "Access modules"
192 msgstr "Enote dostopa"
193
194 #: include/vlc_config_cat.h:109
195 msgid ""
196 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
197 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
198 msgstr ""
199 "Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa predvajanja VLC. Splošne "
200 "nastavitve vključujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti "
201 "predpomnilnika."
202
203 #: include/vlc_config_cat.h:113
204 msgid "Access filters"
205 msgstr "Filtri dostopa"
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:115
208 msgid ""
209 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
210 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
211 "you are doing."
212 msgstr ""
213 "Filtri dostopa so posebne enote, ki omogočajo uporabno naprednih operacij "
214 "pretakanja medijev v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
215 "res prepričani o delovanju."
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:119
218 msgid "Demuxers"
219 msgstr "Razvijalci"
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:120
222 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
223 msgstr "Razvijalci ločijo zapise zvoka in slike. "
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:122
226 msgid "Video codecs"
227 msgstr "Slikovni kodeki"
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:123
230 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
231 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:125
234 msgid "Audio codecs"
235 msgstr "Kodeki zvoka"
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:126
238 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
239 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja zvoka."
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:128
242 msgid "Other codecs"
243 msgstr "Ostali kodeki"
244
245 #: include/vlc_config_cat.h:129
246 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
247 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike in zvoka."
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:132
250 msgid "General input settings. Use with care."
251 msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno."
252
253 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1698
254 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:40
255 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
256 msgid "Stream output"
257 msgstr "Prikaz pretoka"
258
259 #: include/vlc_config_cat.h:137
260 msgid ""
261 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
262 "incoming streams.\n"
263 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
264 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
265 "RTSP).\n"
266 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
267 "duplicating...)."
268 msgstr ""
269 "Odvod zapisov dovoljuje predvajalniku, da se obnaša kot strežnik ali da "
270 "shranjuje dovodne zapise.\n"
271 "Zapisi so najprej združeni in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
272 "zapise shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
273 "Serijske odvodne enote zapisov dovolijo napredno pretočno obdelavo "
274 "(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
275
276 #: include/vlc_config_cat.h:145
277 msgid "General stream output settings"
278 msgstr "Splošne nastavitve odvoda zapisa"
279
280 #: include/vlc_config_cat.h:147
281 msgid "Muxers"
282 msgstr "Zvijalci"
283
284 #: include/vlc_config_cat.h:149
285 msgid ""
286 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
287 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
288 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
289 "You can also set default parameters for each muxer."
290 msgstr ""
291 "Zvijalci zvijajo osnovne zapise (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
292 "Nastavitev omogoča, da vedno uporabite določen zvijalec. Spreminjanje "
293 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
294 "Lahko določite privzete parametre za vsak zvijalec."
295
296 #: include/vlc_config_cat.h:155
297 msgid "Access output"
298 msgstr "Dostopni odvod"
299
300 #: include/vlc_config_cat.h:157
301 msgid ""
302 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
303 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
304 "should probably not do that.\n"
305 "You can also set default parameters for each access output."
306 msgstr ""
307 "Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zvitih zapisov. Nastavitev omogoča "
308 "da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve ni "
309 "priporočljivo.\n"
310 "Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
311
312 #: include/vlc_config_cat.h:162
313 msgid "Packetizers"
314 msgstr "Paketnik"
315
316 #: include/vlc_config_cat.h:164
317 msgid ""
318 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
319 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
320 "not do that.\n"
321 "You can also set default parameters for each packetizer."
322 msgstr ""
323 "Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih zapisov pretoka pred "
324 "zvijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
325 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
326 "Določite lahko tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:170
329 msgid "Sout stream"
330 msgstr "Serijski odvodni zapis."
331
332 #: include/vlc_config_cat.h:171
333 msgid ""
334 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
335 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
336 "for each sout stream module here."
337 msgstr ""
338 "Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig "
339 "procesiranja. Več informacij lahko najdete v priročniku. Nastavite lahko "
340 "različne možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
341
342 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:119
343 #: modules/services_discovery/sap.c:306
344 msgid "SAP"
345 msgstr "SAP"
346
347 #: include/vlc_config_cat.h:178
348 msgid ""
349 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
350 "multicast UDP or RTP."
351 msgstr ""
352 "SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
353 "skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
354
355 #: include/vlc_config_cat.h:181
356 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
357 msgid "VOD"
358 msgstr "VOD"
359
360 #: include/vlc_config_cat.h:182
361 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
362 msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
363
364 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1834
365 #: src/playlist/engine.c:111 modules/demux/playlist/playlist.c:62
366 #: modules/demux/playlist/playlist.c:63
367 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
368 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:564
369 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
370 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:44
371 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:130
372 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
373 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
374 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
375 msgid "Playlist"
376 msgstr "Seznam predvajanja"
377
378 #: include/vlc_config_cat.h:187
379 msgid ""
380 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
381 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
382 msgstr ""
383 "Nastavitve povezane z obnašanjem seznama predvajanja (primer: način "
384 "predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na seznam "
385 "predvajanja (\"odkrivanje storitev\")."
386
387 #: include/vlc_config_cat.h:191
388 msgid "General playlist behaviour"
389 msgstr "Splošne lastnosti seznama predvajanja"
390
391 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:462
392 msgid "Services discovery"
393 msgstr "Odkrivanje storitev"
394
395 #: include/vlc_config_cat.h:193
396 msgid ""
397 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
398 "playlist."
399 msgstr ""
400 "Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
401 "seznam predvajanja."
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1657
404 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
405 msgid "Advanced"
406 msgstr "Napredno"
407
408 #: include/vlc_config_cat.h:198
409 msgid "Advanced settings. Use with care."
410 msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno."
411
412 #: include/vlc_config_cat.h:200
413 msgid "CPU features"
414 msgstr "Značilnosti CPE"
415
416 #: include/vlc_config_cat.h:201
417 msgid ""
418 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
419 "not change these settings."
420 msgstr ""
421 "Lahko onemogočite nekatere možnosti pospeševanja CPE. Najverjetneje bo to "
422 "vplivalo na slabše delovanje predvajalnika."
423
424 #: include/vlc_config_cat.h:204
425 msgid "Advanced settings"
426 msgstr "Podrobni pogled"
427
428 #: include/vlc_config_cat.h:205
429 msgid "Other advanced settings"
430 msgstr "Preostale napredne nastavitve"
431
432 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
433 #: modules/gui/macosx/open.m:412 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
434 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:46
435 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
436 msgid "Network"
437 msgstr "Omrežje"
438
439 #: include/vlc_config_cat.h:208
440 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
441 msgstr ""
442 "Te enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom "
443 "predvajalnika VLC."
444
445 #: include/vlc_config_cat.h:213
446 msgid "Chroma modules settings"
447 msgstr "Nastavitve barvnih enot"
448
449 #: include/vlc_config_cat.h:214
450 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
451 msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."
452
453 #: include/vlc_config_cat.h:216
454 msgid "Packetizer modules settings"
455 msgstr "Nastavitve enot paketnika"
456
457 #: include/vlc_config_cat.h:220
458 msgid "Encoders settings"
459 msgstr "Nastavitve kodirnikov"
460
461 #: include/vlc_config_cat.h:222
462 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
463 msgstr ""
464 "Splošne nastavitve kodiranja slikovnih in zvočnih enote ter kodiranje "
465 "podnapisov."
466
467 #: include/vlc_config_cat.h:225
468 msgid "Dialog providers settings"
469 msgstr "Nastavitve oken ponudnikov"
470
471 #: include/vlc_config_cat.h:227
472 msgid "Dialog providers can be configured here."
473 msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
474
475 #: include/vlc_config_cat.h:229
476 msgid "Subtitle demuxer settings"
477 msgstr "Nastavitve razvijalca podnapisov"
478
479 #: include/vlc_config_cat.h:231
480 msgid ""
481 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
482 "example by setting the subtitles type or file name."
483 msgstr ""
484 "Nastavitve razvijalca podnapisov določajo obnašanje, tip besedila in "
485 "privzete besedilne datoteke."
486
487 #: include/vlc_config_cat.h:238
488 msgid "No help available"
489 msgstr "Na voljo ni pomoči"
490
491 #: include/vlc_config_cat.h:239
492 msgid "There is no help available for these modules."
493 msgstr "Za te enote ni na voljo pomoči."
494
495 #: include/vlc_interface.h:147
496 msgid ""
497 "\n"
498 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
499 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
500 msgstr ""
501 "\n"
502 "Opozorilo: V primeru, da ni mogoče odpreti grafičnega vmesnika, je potrebno "
503 "odpreti ukazno okno v mapi predvajalnika VLC in zagnati ukaz \"vlc -I wx\"\n"
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
506 msgid "Quick &Open File..."
507 msgstr "Hitri &pogled ..."
508
509 #: include/vlc_intf_strings.h:34
510 msgid "&Advanced Open..."
511 msgstr "&Napredno odpiranje ..."
512
513 #: include/vlc_intf_strings.h:35
514 msgid "Open &Directory..."
515 msgstr "Odpri &mapo ..."
516
517 #: include/vlc_intf_strings.h:37
518 msgid "Select one or more files to open"
519 msgstr "Izbor ene ali več datotek za odpiranje"
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:663
522 msgid "Media Information..."
523 msgstr "Podrobnosti medija ..."
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:42
526 msgid "Codec Information..."
527 msgstr "Podrobnosti kodeka ..."
528
529 #: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:664
530 msgid "Messages..."
531 msgstr "Sporočila ..."
532
533 #: include/vlc_intf_strings.h:44
534 msgid "Extended settings..."
535 msgstr "Razširjene nastavitve ..."
536
537 #: include/vlc_intf_strings.h:45
538 msgid "Go to specific time..."
539 msgstr "Pojdi na določen čas ..."
540
541 #: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:661
542 msgid "Bookmarks..."
543 msgstr "Zaznamki ..."
544
545 #: include/vlc_intf_strings.h:47
546 msgid "VLM Configuration..."
547 msgstr "VLM nastavitve ..."
548
549 #: include/vlc_intf_strings.h:49
550 msgid "About VLC media player..."
551 msgstr "O predvajalniku VLC ..."
552
553 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
554 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:557
555 #: modules/gui/macosx/intf.m:600 modules/gui/macosx/intf.m:678
556 #: modules/gui/macosx/intf.m:685 modules/gui/macosx/intf.m:1577
557 #: modules/gui/macosx/intf.m:1578 modules/gui/macosx/intf.m:1579
558 #: modules/gui/macosx/intf.m:1580 modules/gui/macosx/playlist.m:454
559 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
560 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:419
561 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:108 modules/gui/qt4/menus.cpp:495
562 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:499
563 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
564 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
565 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
566 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
567 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1236
568 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
569 msgid "Play"
570 msgstr "Predvajaj"
571
572 #: include/vlc_intf_strings.h:53
573 msgid "Fetch information"
574 msgstr "Pridobivanje podrobnosti"
575
576 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:455
577 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
578 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
579 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
580 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
581 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
582 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
583 msgid "Delete"
584 msgstr "Izbriši"
585
586 #: include/vlc_intf_strings.h:55
587 msgid "Information..."
588 msgstr "Podrobnosti ..."
589
590 #: include/vlc_intf_strings.h:56
591 msgid "Sort"
592 msgstr "Razvrsti"
593
594 #: include/vlc_intf_strings.h:57
595 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1594
596 msgid "Add node"
597 msgstr "Dodaj vozlišče"
598
599 #: include/vlc_intf_strings.h:58
600 msgid "Stream..."
601 msgstr "Pretakanje ..."
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:59
604 msgid "Save..."
605 msgstr "Shrani ..."
606
607 #: include/vlc_intf_strings.h:60
608 msgid "Open Folder..."
609 msgstr "Odpri mapo ..."
610
611 #: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1089
612 msgid "Repeat all"
613 msgstr "Ponovi vse"
614
615 #: include/vlc_intf_strings.h:65
616 msgid "Repeat one"
617 msgstr "Ponovi eno"
618
619 #: include/vlc_intf_strings.h:66
620 msgid "No repeat"
621 msgstr "Brez ponavljanja"
622
623 #: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1288
624 #: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:606
625 msgid "Random"
626 msgstr "Naključno"
627
628 #: include/vlc_intf_strings.h:69
629 #, fuzzy
630 msgid "Random off"
631 msgstr "Zvezno predvajanje"
632
633 #: include/vlc_intf_strings.h:71
634 msgid "Add to playlist"
635 msgstr "Dodaj na seznam predvajanja"
636
637 #: include/vlc_intf_strings.h:72
638 msgid "Add to media library"
639 msgstr "Dodaj zbirki"
640
641 #: include/vlc_intf_strings.h:74
642 msgid "Add file..."
643 msgstr "Dodaj datoteko ..."
644
645 #: include/vlc_intf_strings.h:75
646 msgid "Advanced open..."
647 msgstr "Napredno odpiranje ..."
648
649 #: include/vlc_intf_strings.h:76
650 msgid "Add directory..."
651 msgstr "Dodaj mapo ..."
652
653 #: include/vlc_intf_strings.h:78
654 msgid "Save playlist to file..."
655 msgstr "Shrani seznam predvajanja ..."
656
657 #: include/vlc_intf_strings.h:79
658 msgid "Load playlist file..."
659 msgstr "Naloži seznam predvajanja ..."
660
661 #: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/playlist.m:467
662 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
663 msgid "Search"
664 msgstr "Poišči"
665
666 #: include/vlc_intf_strings.h:82
667 msgid "Search filter"
668 msgstr "Filter iskanja"
669
670 #: include/vlc_intf_strings.h:84
671 msgid "Additional sources"
672 msgstr "Dodatni viri"
673
674 #: include/vlc_intf_strings.h:88
675 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
676 msgid ""
677 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
678 "them."
679 msgstr ""
680 "Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
681 "pogled\" za prikaz vseh možnosti."
682
683 #: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:83
684 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
685 msgid "Image clone"
686 msgstr "Podvajanje slike"
687
688 #: include/vlc_intf_strings.h:94
689 msgid "Clone the image"
690 msgstr "Pomnoževanje slike"
691
692 #: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
693 msgid "Magnification"
694 msgstr "Povečevanje"
695
696 #: include/vlc_intf_strings.h:97
697 msgid ""
698 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
699 "be magnified."
700 msgstr ""
701 "Povečevanje dela slike. Izberete lahko kateri del slike naj bo povečan."
702
703 #: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
704 msgid "Waves"
705 msgstr "Valovanje"
706
707 #: include/vlc_intf_strings.h:101
708 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
709 msgstr "\"Waves\" učinek popačenja slike"
710
711 #: include/vlc_intf_strings.h:103
712 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
713 msgstr "\"Water surface\" učinek popačenja slike"
714
715 #: include/vlc_intf_strings.h:105
716 msgid "Image colors inversion"
717 msgstr "Obračanje barv slike"
718
719 #: include/vlc_intf_strings.h:107
720 msgid "Split the image to make an image wall"
721 msgstr "Razdeljevanje slike za slikovni zid"
722
723 #: include/vlc_intf_strings.h:109
724 msgid ""
725 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
726 "The video gets split in parts that you must sort."
727 msgstr ""
728 "Ustvari \"sestavljanko\" iz slike posnetka.\n"
729 "Posnetek se razdeli na dele, ki jih morate urediti."
730
731 #: include/vlc_intf_strings.h:112
732 msgid ""
733 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
734 "Try changing the various settings for different effects"
735 msgstr ""
736 "\"Zaznavanje roba\" slikovni učinek popačenja.\n"
737 "Različne nastavitve določajo različne učinke."
738
739 #: include/vlc_intf_strings.h:115
740 msgid ""
741 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
742 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
743 "settings."
744 msgstr ""
745 "Učinek \"Zaznavanje barv\". Celotna slika postane črno bela razen delov "
746 "slike, ki so pobarvani tako, kot je določeno med nastavitvami."
747
748 #: include/vlc_intf_strings.h:119
749 #, fuzzy
750 msgid ""
751 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
752 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
753 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
754 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
755 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
756 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
757 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
758 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
759 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
760 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
761 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
762 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
763 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
764 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
765 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
766 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
767 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
768 "org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
769 "give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
770 "href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
771 "channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
772 "on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
773 "the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
774 "design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
775 "also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
776 "b> VLC media player.</p></body></html>"
777 msgstr ""
778 "<html><h2>Dobrodošli na straneh pomoči predvajalnika VLC</"
779 "h2><h3>Dokumentacija</h3><p>Dokumentacijo o predvajalniku VLC lahko najdete "
780 "na VideoLAN <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> straneh.</p><p>Če "
781 "ste začetnik pri uuporabi predvajalnika prosim preberite<br><a href=\"http://"
782 "wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Uvod v predvajalnik "
783 "VLC</em></a>.</p><p>Našli boste podrobnosti o načinu uporabe predvajalnika v "
784 "<br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Kako "
785 "predvajati datoteke v predvajalniku VLC<em></a>\" dokumentu.</p><p>Za "
786 "shranjevanje, pretvarjanje, prekodiranje, preoblikovanje, zvijanje in "
787 "pretakanje, pa lahko poiščete podrobnosti v <a href=\"http://wiki.videolan."
788 "org/Documentation:Streaming_HowTo\">Dokumentacija pretakanja</a>.</p><p>Če "
789 "niste povsem prepričani o izrazoslovju, prosim preglejte tudi <a href="
790 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">podatkovno zbirko znanja</a>.</"
791 "p><p>Tipkovne bližnice so zapisane na strani <a href=\"http://wiki.videolan."
792 "org/Hotkeys\">tiplovnih povezav</a>.</p><h3>Pomoč</h3><p>Pred zastavljanjem "
793 "vprašanj, si najprej preberite <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
794 "Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a> z najpogostejšimi vprašanji.</"
795 "p><p>Pomoč lahko poiščete tudi na <a href=\"http://forum.videolan.org"
796 "\">forumih</a>, <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">poštnem "
797 "seznamu</a> ali preko IRC kanala ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/"
798 "\"><em>#videolan</em></a> na irc.freenode.net ).</p><h3>Pomoč projektu</"
799 "h3><p>Projektu lahko pomagate na različne načine; s programiranjem, "
800 "oblikovanjem, prevajanjem, pisanjem dokumentacije, preverjanjem in drugo. "
801 "Lahko tudi pomagate finančno ali materialno. Vsekakor pa lahko tudi "
802 "<b>širite podrobnosti</b> o predvajalniku VLC.</p></html>"
803
804 #: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
805 msgid "Meta-information"
806 msgstr "Meta-podrobnosti"
807
808 #: include/vlc_meta.h:184
809 msgid "Codec Name"
810 msgstr "Ime kodeka"
811
812 #: include/vlc_meta.h:185
813 msgid "Codec Description"
814 msgstr "Opis kodeka"
815
816 #: include/vlc/vlc.h:587
817 msgid ""
818 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
819 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
820 "see the file named COPYING for details.\n"
821 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
822 msgstr ""
823 "Program je na voljo brez kakršnekoli GARANCIJE.\n"
824 "Program lahko širite pod pogoji GNU General Public License;\n"
825 "več podrobnosti najdete v datoteki COPYING.\n"
826 "Program ureja VideoLAN team; podrobnosti so zapisane v AUTHORS datoteki.\n"
827
828 #: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
829 #: src/audio_output/filters.c:221
830 msgid "Audio filtering failed"
831 msgstr "Neuspešno filtriranje zvoka"
832
833 #: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
834 #: src/audio_output/filters.c:222
835 #, c-format
836 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
837 msgstr "Doseženo je največje dovoljeno število filtrov (%d)."
838
839 #: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
840 #: src/input/es_out.c:443 src/libvlc-module.c:542
841 #: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
842 msgid "Disable"
843 msgstr "Onemogoči"
844
845 #: src/audio_output/input.c:93 modules/visualization/visual/visual.c:127
846 msgid "Spectrometer"
847 msgstr "Spektrometer"
848
849 #: src/audio_output/input.c:95
850 msgid "Scope"
851 msgstr "Območje"
852
853 #: src/audio_output/input.c:97
854 msgid "Spectrum"
855 msgstr "Spekter"
856
857 #: src/audio_output/input.c:134 modules/audio_filter/equalizer.c:68
858 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
859 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
860 msgid "Equalizer"
861 msgstr "Uravnavanje zvoka"
862
863 #: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:272
864 #: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
865 msgid "Audio filters"
866 msgstr "Filtri zvoka"
867
868 #: src/audio_output/input.c:178
869 msgid "Replay gain"
870 msgstr "Ponovno predvajanje"
871
872 #: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
873 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:625
874 #: modules/gui/macosx/intf.m:626
875 msgid "Audio Channels"
876 msgstr "Zvočni kanali"
877
878 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
879 #: modules/access/v4l2.c:87 modules/access/v4l.c:124
880 #: modules/audio_output/alsa.c:188 modules/audio_output/alsa.c:219
881 #: modules/audio_output/directx.c:462 modules/audio_output/oss.c:201
882 #: modules/audio_output/portaudio.c:406 modules/audio_output/sdl.c:179
883 #: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:417
884 #: modules/codec/twolame.c:66
885 msgid "Stereo"
886 msgstr "Stereo"
887
888 #: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
889 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
890 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
891 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
892 #: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/fbosd.c:163
893 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
894 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:95
895 #: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
896 #: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
897 msgid "Left"
898 msgstr "Levo"
899
900 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
901 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
902 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
903 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
904 #: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/fbosd.c:163
905 #: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
906 #: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
907 #: modules/video_filter/rss.c:162
908 msgid "Right"
909 msgstr "Desno"
910
911 #: src/audio_output/output.c:131
912 msgid "Dolby Surround"
913 msgstr "Dolby Surround"
914
915 #: src/audio_output/output.c:143
916 msgid "Reverse stereo"
917 msgstr "Obratni stereo"
918
919 #: src/control/media_list.c:187 src/playlist/engine.c:125
920 #: src/playlist/loadsave.c:146
921 msgid "Media Library"
922 msgstr "Zbirka medijev"
923
924 #: src/extras/getopt.c:633
925 #, c-format
926 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
927 msgstr "%s: ukaz `%s' je dvoumna\n"
928
929 #: src/extras/getopt.c:658
930 #, c-format
931 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
932 msgstr "%s: ukaz `--%s' ne dovoli argumenta\n"
933
934 #: src/extras/getopt.c:663
935 #, c-format
936 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
937 msgstr "%s: ukaz `%c%s' ne dovoli argumenta\n"
938
939 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
940 #, c-format
941 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
942 msgstr "%s: ukaz `%s' zahteva argument\n"
943
944 #: src/extras/getopt.c:710
945 #, c-format
946 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
947 msgstr "%s: neznan ukaz `--%s'\n"
948
949 #: src/extras/getopt.c:714
950 #, c-format
951 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
952 msgstr "%s: neznana možnost `%c%s'\n"
953
954 #: src/extras/getopt.c:740
955 #, c-format
956 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
957 msgstr "%s: nedovoljena možnost -- %c\n"
958
959 #: src/extras/getopt.c:743
960 #, c-format
961 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
962 msgstr "%s: neveljavna možnost -- %c\n"
963
964 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
965 #, c-format
966 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
967 msgstr "%s: možnost zahteva argument -- %c\n"
968
969 #: src/extras/getopt.c:820
970 #, c-format
971 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
972 msgstr "%s: možnost `-W %s' je dvoumna\n"
973
974 #: src/extras/getopt.c:838
975 #, c-format
976 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
977 msgstr "%s: možnost `-W %s' ne dovoli argumentov\n"
978
979 #: src/input/control.c:310
980 #, c-format
981 msgid "Bookmark %i"
982 msgstr "Zaznamek %i"
983
984 #: src/input/decoder.c:106
985 msgid "No suitable decoder module for format"
986 msgstr "Ni primerne dekodirne enote za format"
987
988 #: src/input/decoder.c:107
989 #, c-format
990 msgid ""
991 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
992 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
993 msgstr ""
994 "Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvočnega ali slikovnega "
995 "formata. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
996
997 #: src/input/decoder.c:159 src/input/decoder.c:171 src/input/decoder.c:373
998 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:215 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:223
999 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
1000 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
1001 #: modules/stream_out/es.c:377
1002 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1003 msgstr "Neuspešno pretakanje oz. prekodiranje"
1004
1005 #: src/input/decoder.c:160
1006 msgid "VLC could not open the packetizer module."
1007 msgstr "Ni mogoče odpreti enote paketnika."
1008
1009 #: src/input/decoder.c:172 src/input/decoder.c:374
1010 msgid "VLC could not open the decoder module."
1011 msgstr "Ni mogoče odpreti enote dekodiranja."
1012
1013 #: src/input/es_out.c:465 src/input/es_out.c:467 src/input/es_out.c:473
1014 #: src/input/es_out.c:474 modules/access/cdda/info.c:969
1015 #: modules/access/cdda/info.c:1002
1016 #, c-format
1017 msgid "Track %i"
1018 msgstr "Sled %i"
1019
1020 #: src/input/es_out.c:655
1021 #, c-format
1022 msgid "%s [%s %d]"
1023 msgstr "%s [%s %d]"
1024
1025 #: src/input/es_out.c:655 src/input/es_out.c:657 src/input/var.c:128
1026 #: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/macosx/intf.m:612
1027 #: modules/gui/macosx/intf.m:613
1028 msgid "Program"
1029 msgstr "Program"
1030
1031 #: src/input/es_out.c:1441 modules/demux/ty.c:765
1032 msgid "Closed captions 1"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: src/input/es_out.c:1442 modules/demux/ty.c:766
1036 msgid "Closed captions 2"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: src/input/es_out.c:1443 modules/demux/ty.c:767
1040 msgid "Closed captions 3"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: src/input/es_out.c:1444 modules/demux/ty.c:768
1044 msgid "Closed captions 4"
1045 msgstr ""
1046
1047 #: src/input/es_out.c:2009 modules/codec/faad.c:337
1048 #, c-format
1049 msgid "Stream %d"
1050 msgstr "Predvajanje %d"
1051
1052 #: src/input/es_out.c:2011 modules/gui/macosx/wizard.m:425
1053 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:562 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:641
1054 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
1055 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
1056 msgid "Codec"
1057 msgstr "Kodek"
1058
1059 #: src/input/es_out.c:2014 src/input/meta.c:53 src/libvlc-module.c:164
1060 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
1061 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:19
1062 msgid "Language"
1063 msgstr "Jezik"
1064
1065 #: src/input/es_out.c:2022 src/input/es_out.c:2050 src/input/es_out.c:2077
1066 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:114
1067 msgid "Type"
1068 msgstr "Tip"
1069
1070 #: src/input/es_out.c:2025 modules/codec/faad.c:341
1071 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:690
1072 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1073 msgid "Channels"
1074 msgstr "Kanali"
1075
1076 #: src/input/es_out.c:2030 modules/codec/faad.c:343
1077 msgid "Sample rate"
1078 msgstr "Vzorčna hitrost"
1079
1080 #: src/input/es_out.c:2031
1081 #, c-format
1082 msgid "%u Hz"
1083 msgstr "%u Hz"
1084
1085 #: src/input/es_out.c:2037
1086 msgid "Bits per sample"
1087 msgstr "Titi na vzorec"
1088
1089 #: src/input/es_out.c:2042 modules/access_output/shout.c:86
1090 #: modules/access/pvr.c:92 modules/gui/qt4/components/open.cpp:699
1091 msgid "Bitrate"
1092 msgstr "Bitna hitrost"
1093
1094 #: src/input/es_out.c:2043
1095 #, c-format
1096 msgid "%u kb/s"
1097 msgstr "%u kb/s"
1098
1099 #: src/input/es_out.c:2054
1100 msgid "Resolution"
1101 msgstr "Ločljivost"
1102
1103 #: src/input/es_out.c:2060
1104 msgid "Display resolution"
1105 msgstr "Ločljivost zaslona"
1106
1107 #: src/input/es_out.c:2070 modules/access/screen/screen.c:38
1108 msgid "Frame rate"
1109 msgstr "Blokovno razmerje"
1110
1111 #: src/input/es_out.c:2077
1112 msgid "Subtitle"
1113 msgstr "Podnapis"
1114
1115 #: src/input/input.c:2270
1116 msgid "Your input can't be opened"
1117 msgstr "Vnosa ni mogoče odpreti"
1118
1119 #: src/input/input.c:2271
1120 #, c-format
1121 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1122 msgstr ""
1123 "Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log "
1124 "datoteki."
1125
1126 #: src/input/input.c:2366
1127 msgid "Can't recognize the input's format"
1128 msgstr "Neprepoznavna oblika vnosa"
1129
1130 #: src/input/input.c:2367
1131 #, c-format
1132 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1133 msgstr ""
1134 "Formata '%s' ni mogoče zaznati. Podrobnosti so zapisane v log datoteki."
1135
1136 #: src/input/meta.c:42 src/input/var.c:139
1137 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:614
1138 #: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/open.m:170
1139 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
1140 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:305 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
1141 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
1142 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:47
1143 msgid "Title"
1144 msgstr "Naslov"
1145
1146 #: src/input/meta.c:43 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
1147 msgid "Artist"
1148 msgstr "Izvajalec"
1149
1150 #: src/input/meta.c:44
1151 msgid "Genre"
1152 msgstr "Žanr"
1153
1154 #: src/input/meta.c:45 modules/mux/asf.c:51
1155 msgid "Copyright"
1156 msgstr "Avtorske pravice"
1157
1158 #: src/input/meta.c:46 src/libvlc-module.c:301 modules/access/vcdx/info.c:91
1159 msgid "Album"
1160 msgstr "Album"
1161
1162 #: src/input/meta.c:47
1163 msgid "Track number"
1164 msgstr "Številka sledi"
1165
1166 #: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
1167 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
1168 msgid "Description"
1169 msgstr "Opis"
1170
1171 #: src/input/meta.c:49 modules/mux/asf.c:55
1172 msgid "Rating"
1173 msgstr "Ocena"
1174
1175 #: src/input/meta.c:50
1176 msgid "Date"
1177 msgstr "Datum"
1178
1179 #: src/input/meta.c:51
1180 msgid "Setting"
1181 msgstr "Nastavitev"
1182
1183 #: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/open.m:183
1184 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
1185 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
1186 msgid "URL"
1187 msgstr "URL"
1188
1189 #: src/input/meta.c:54 modules/misc/notify/notify.c:277
1190 msgid "Now Playing"
1191 msgstr "Predvaja se"
1192
1193 #: src/input/meta.c:55 modules/access/vcdx/info.c:98
1194 msgid "Publisher"
1195 msgstr "Izdajatelj"
1196
1197 #: src/input/meta.c:56
1198 msgid "Encoded by"
1199 msgstr "Kodiranje: "
1200
1201 #: src/input/meta.c:57
1202 msgid "Artwork URL"
1203 msgstr "Povezava do oblikovanj"
1204
1205 #: src/input/meta.c:58
1206 msgid "Track ID"
1207 msgstr "ID Sledi"
1208
1209 #: src/input/var.c:118
1210 msgid "Bookmark"
1211 msgstr "Zaznamek"
1212
1213 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:581
1214 msgid "Programs"
1215 msgstr "Programi"
1216
1217 #: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
1218 #: modules/gui/macosx/intf.m:616 modules/gui/macosx/intf.m:617
1219 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:155
1220 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1221 msgid "Chapter"
1222 msgstr "Poglavje"
1223
1224 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
1225 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
1226 msgid "Navigation"
1227 msgstr "Upravljanje"
1228
1229 #: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:640
1230 #: modules/gui/macosx/intf.m:641
1231 msgid "Video Track"
1232 msgstr "Slikovna sled"
1233
1234 #: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:623
1235 #: modules/gui/macosx/intf.m:624
1236 msgid "Audio Track"
1237 msgstr "Zvokovna sled"
1238
1239 #: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:648
1240 #: modules/gui/macosx/intf.m:649
1241 msgid "Subtitles Track"
1242 msgstr "Podnapisi"
1243
1244 #: src/input/var.c:260
1245 msgid "Next title"
1246 msgstr "Naslednji naslov"
1247
1248 #: src/input/var.c:265
1249 msgid "Previous title"
1250 msgstr "Predhodni naslov"
1251
1252 #: src/input/var.c:288
1253 #, c-format
1254 msgid "Title %i"
1255 msgstr "Naslov %i"
1256
1257 #: src/input/var.c:311 src/input/var.c:371
1258 #, c-format
1259 msgid "Chapter %i"
1260 msgstr "Poglavje %i"
1261
1262 #: src/input/var.c:350 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1263 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:516
1264 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
1265 msgid "Next chapter"
1266 msgstr "Naslednje poglavje"
1267
1268 #: src/input/var.c:355 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
1269 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:515
1270 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
1271 msgid "Previous chapter"
1272 msgstr "Predhodno poglavje"
1273
1274 #: src/input/vlm.c:2282 src/input/vlm.c:2623
1275 #, c-format
1276 msgid "Media: %s"
1277 msgstr "Medij: %s"
1278
1279 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1280 #: modules/demux/avi/avi.c:589 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
1281 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
1282 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1283 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1284 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1285 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1286 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1125
1287 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:35
1288 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:81
1289 msgid "Cancel"
1290 msgstr "Prekliči"
1291
1292 #: src/interface/interaction.c:361
1293 msgid "Ok"
1294 msgstr "V redu"
1295
1296 #: src/interface/interface.c:223
1297 msgid "Switch interface"
1298 msgstr "Zamenjaj vmesnik"
1299
1300 #: src/interface/interface.c:250 modules/gui/macosx/intf.m:575
1301 #: modules/gui/macosx/intf.m:576
1302 msgid "Add Interface"
1303 msgstr "Razširitve"
1304
1305 #: src/interface/interface.c:256
1306 msgid "Telnet Interface"
1307 msgstr "Vmesnik telnet"
1308
1309 #: src/interface/interface.c:259
1310 msgid "Web Interface"
1311 msgstr "Vmesnik spleta"
1312
1313 #: src/interface/interface.c:262
1314 msgid "Debug logging"
1315 msgstr "Beleženje razhroščevanja"
1316
1317 #: src/interface/interface.c:265
1318 msgid "Mouse Gestures"
1319 msgstr "Gibi miške"
1320
1321 #: src/libvlc-common.c:282 src/libvlc-common.c:439 src/modules/modules.c:1743
1322 #: src/modules/modules.c:2057
1323 msgid "C"
1324 msgstr "C"
1325
1326 #: src/libvlc-common.c:298
1327 msgid "Help options"
1328 msgstr "Možnosti pomoči"
1329
1330 #: src/libvlc-common.c:1508 src/modules/configuration.c:1321
1331 msgid "string"
1332 msgstr "niz"
1333
1334 #: src/libvlc-common.c:1527 src/modules/configuration.c:1285
1335 msgid "integer"
1336 msgstr "celo število"
1337
1338 #: src/libvlc-common.c:1554 src/modules/configuration.c:1310
1339 msgid "float"
1340 msgstr "plavajoče"
1341
1342 #: src/libvlc-common.c:1567
1343 msgid " (default enabled)"
1344 msgstr " (privzeto omogočeno)"
1345
1346 #: src/libvlc-common.c:1568
1347 msgid " (default disabled)"
1348 msgstr " (privzeto onemogočeno)"
1349
1350 #: src/libvlc-common.c:1833
1351 #, c-format
1352 msgid "VLC version %s\n"
1353 msgstr "VLC različica %s\n"
1354
1355 #: src/libvlc-common.c:1834
1356 #, c-format
1357 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1358 msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
1359
1360 #: src/libvlc-common.c:1836
1361 #, c-format
1362 msgid "Compiler: %s\n"
1363 msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
1364
1365 #: src/libvlc-common.c:1838
1366 #, c-format
1367 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1368 msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
1369
1370 #: src/libvlc-common.c:1869
1371 msgid ""
1372 "\n"
1373 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1374 msgstr ""
1375 "\n"
1376 "Odlaganje vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
1377
1378 #: src/libvlc-common.c:1889
1379 msgid ""
1380 "\n"
1381 "Press the RETURN key to continue...\n"
1382 msgstr ""
1383 "\n"
1384 "Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje ...\n"
1385
1386 #: src/libvlc-module.c:79 src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
1387 msgid "Auto"
1388 msgstr "Samodejno"
1389
1390 #: src/libvlc-module.c:80
1391 msgid "American English"
1392 msgstr "ameriška angleščina"
1393
1394 #: src/libvlc-module.c:81 src/text/iso-639_def.h:43
1395 msgid "Arabic"
1396 msgstr "arabščina"
1397
1398 #: src/libvlc-module.c:82
1399 msgid "Brazilian Portuguese"
1400 msgstr "brazilska portugalščina"
1401
1402 #: src/libvlc-module.c:83
1403 msgid "British English"
1404 msgstr "britanska angleščina"
1405
1406 #: src/libvlc-module.c:84 src/text/iso-639_def.h:59
1407 msgid "Catalan"
1408 msgstr "katalonščina"
1409
1410 #: src/libvlc-module.c:85
1411 msgid "Chinese Traditional"
1412 msgstr "tradicionalna kitajščina"
1413
1414 #: src/libvlc-module.c:86 src/text/iso-639_def.h:67
1415 msgid "Czech"
1416 msgstr "češčina"
1417
1418 #: src/libvlc-module.c:87 src/text/iso-639_def.h:68
1419 msgid "Danish"
1420 msgstr "danščina"
1421
1422 #: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:69
1423 msgid "Dutch"
1424 msgstr "nizozemščina"
1425
1426 #: src/libvlc-module.c:89 src/text/iso-639_def.h:76
1427 msgid "Finnish"
1428 msgstr "finščina"
1429
1430 #: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:77
1431 msgid "French"
1432 msgstr "francoščina"
1433
1434 #: src/libvlc-module.c:91
1435 msgid "Galician"
1436 msgstr "galščina"
1437
1438 #: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:79
1439 msgid "Georgian"
1440 msgstr "gruzijščina"
1441
1442 #: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:80
1443 msgid "German"
1444 msgstr "nemščina"
1445
1446 #: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:88
1447 msgid "Hebrew"
1448 msgstr "hebrejščina"
1449
1450 #: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:92
1451 msgid "Hungarian"
1452 msgstr "madžarščina"
1453
1454 #: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:99
1455 msgid "Italian"
1456 msgstr "italijanščina"
1457
1458 #: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:101
1459 msgid "Japanese"
1460 msgstr "japonščina"
1461
1462 #: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:111
1463 msgid "Korean"
1464 msgstr "korejščina"
1465
1466 #: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:125
1467 msgid "Malay"
1468 msgstr "malajščina"
1469
1470 #: src/libvlc-module.c:100
1471 msgid "Occitan"
1472 msgstr "okcitanščina"
1473
1474 #: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:146
1475 msgid "Persian"
1476 msgstr "perzijščina"
1477
1478 #: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:148
1479 msgid "Polish"
1480 msgstr "poljščina"
1481
1482 #: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:154
1483 msgid "Romanian"
1484 msgstr "romunščina"
1485
1486 #: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:156
1487 msgid "Russian"
1488 msgstr "ruščina"
1489
1490 #: src/libvlc-module.c:105
1491 msgid "Simplified Chinese"
1492 msgstr "poenostavljena kitajščina"
1493
1494 #: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:162
1495 msgid "Slovak"
1496 msgstr "slovaščina"
1497
1498 #: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:163
1499 msgid "Slovenian"
1500 msgstr "slovenščina"
1501
1502 #: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:170
1503 msgid "Spanish"
1504 msgstr "španščina"
1505
1506 #: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:175
1507 msgid "Swedish"
1508 msgstr "švedščina"
1509
1510 #: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:188
1511 msgid "Turkish"
1512 msgstr "turščina"
1513
1514 #: src/libvlc-module.c:130
1515 msgid ""
1516 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1517 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1518 "related options."
1519 msgstr ""
1520 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vmesnikov, ki jih podpira predvajalnik "
1521 "VLC. Izberete lahko glavni vmesnik, dodatne vmesnike ali pa določite "
1522 "različne nastavitve posamezne enote."
1523
1524 #: src/libvlc-module.c:134
1525 msgid "Interface module"
1526 msgstr "Enote vmesnika"
1527
1528 #: src/libvlc-module.c:136
1529 msgid ""
1530 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1531 "automatically select the best module available."
1532 msgstr ""
1533 "Glavni vmesnik, ki ga uporablja predvajalnik VLC. Privzeto obnašanje omogoča "
1534 "samodejni izbor najprimernejše podprte enote."
1535
1536 #: src/libvlc-module.c:140 modules/control/ntservice.c:52
1537 msgid "Extra interface modules"
1538 msgstr "Dodatne enote vmesnika"
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:142
1541 msgid ""
1542 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1543 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1544 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1545 "\", \"gestures\" ...)"
1546 msgstr ""
1547 "Izberete lahko \"dodatne vmesnike\" za predvajalnik VLC. Zagnani bodo v "
1548 "ozadju ob glavnem vmesniku. Z vejico ločite privzete vrednosti vmesnikov "
1549 "(splošne vrednosti so \"rc\" (oddaljen nadzor), \"http\", \"gibi\" ...)."
1550
1551 #: src/libvlc-module.c:149
1552 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1553 msgstr "Izberete lahko nadzorne vmesnike predvajalnika VLC."
1554
1555 #: src/libvlc-module.c:151
1556 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1557 msgstr "Podrobnost prikaza (0,1,2)"
1558
1559 #: src/libvlc-module.c:153
1560 msgid ""
1561 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1562 "1=warnings, 2=debug)."
1563 msgstr ""
1564 "Nastavitev podrobnosti izpisa (0=samo napake in standardna sporočila, "
1565 "1=opozorila, 2=razhroščevanje)."
1566
1567 #: src/libvlc-module.c:156
1568 msgid "Be quiet"
1569 msgstr "Ne sporočaj"
1570
1571 #: src/libvlc-module.c:158
1572 msgid "Turn off all warning and information messages."
1573 msgstr "Izklop vseh opozorilnih in podrobnih sporočil."
1574
1575 #: src/libvlc-module.c:160
1576 msgid "Default stream"
1577 msgstr "Privzeti zapis"
1578
1579 #: src/libvlc-module.c:162
1580 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1581 msgstr "Ta zapis bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
1582
1583 #: src/libvlc-module.c:165
1584 msgid ""
1585 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1586 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1587 msgstr ""
1588 "Izberete lahko jezik vmesnika. Nastavitev sistemskega jezika je izbrana "
1589 "samodejno, če je vklopljena nastavitev \"auto\"."
1590
1591 #: src/libvlc-module.c:169
1592 msgid "Color messages"
1593 msgstr "Barvna sporočila"
1594
1595 #: src/libvlc-module.c:171
1596 msgid ""
1597 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1598 "needs Linux color support for this to work."
1599 msgstr ""
1600 "Nastavitev omogoča obarvanje besedila sporočil poslanih v konzolno okno. "
1601 "Terminal zahteva Linux barvno podporo."
1602
1603 #: src/libvlc-module.c:174
1604 msgid "Show advanced options"
1605 msgstr "Prikaži Podrobni pogled možnosti"
1606
1607 #: src/libvlc-module.c:176
1608 msgid ""
1609 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1610 "available options, including those that most users should never touch."
1611 msgstr ""
1612 "Če je možnost omogočena bodo prikazane vse možnosti, ki so na voljo, "
1613 "vključno z nastavitvami, ki jih ni priporočljivo spreminjati."
1614
1615 #: src/libvlc-module.c:180 modules/control/showintf.c:67
1616 msgid "Show interface with mouse"
1617 msgstr "Prikaži vmesnik z miško"
1618
1619 #: src/libvlc-module.c:182
1620 msgid ""
1621 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1622 "edge of the screen in fullscreen mode."
1623 msgstr ""
1624 "Če je možnost omogočena se vmesnik prikaže, ko se miška premakne na rob "
1625 "zaslona v celozaslonskem načinu."
1626
1627 #: src/libvlc-module.c:185
1628 msgid "Interface interaction"
1629 msgstr "Vzajemno delovanje vmesnikov"
1630
1631 #: src/libvlc-module.c:187
1632 msgid ""
1633 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1634 "user input is required."
1635 msgstr ""
1636 "Če je možnost omogočena bo prikazano pogovorno okno vsakič, ko predvajalnik "
1637 "potrebuje podatke uporabnika."
1638
1639 #: src/libvlc-module.c:197
1640 msgid ""
1641 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1642 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1643 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1644 "the \"audio filters\" modules section."
1645 msgstr ""
1646 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja zvočnega podsistema in omogočajo "
1647 "dodajanje filtrov zvoka za kasnejše procesiranje ali slikovnih učinkov "
1648 "(spektralna analiza, ...). Filtre omogočite tu, nastavite pa jih med "
1649 "nastavitvami \"Filtri zvoka\"."
1650
1651 #: src/libvlc-module.c:203
1652 msgid "Audio output module"
1653 msgstr "Enota odvajanja zvoka"
1654
1655 #: src/libvlc-module.c:205
1656 msgid ""
1657 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1658 "automatically select the best method available."
1659 msgstr ""
1660 "Nastavitev določa metodo odvajanja zvoka. Privzeto obnašanje je samodejni "
1661 "izbor najboljšega načina predvajanja."
1662
1663 #: src/libvlc-module.c:209 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
1664 #: modules/stream_out/display.c:36
1665 msgid "Enable audio"
1666 msgstr "Omogoči zvok"
1667
1668 #: src/libvlc-module.c:211
1669 msgid ""
1670 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1671 "not take place, thus saving some processing power."
1672 msgstr ""
1673 "Lahko popolnoma onemogočite odvod zvoka. Zvočno dekodiranje bo zavrto, kar "
1674 "zmanjša zahtevo po procesorski moči."
1675
1676 #: src/libvlc-module.c:214
1677 msgid "Force mono audio"
1678 msgstr "Zvok predvajaj v mono načinu"
1679
1680 #: src/libvlc-module.c:215
1681 msgid "This will force a mono audio output."
1682 msgstr "Nastavitev omogoča zvočni odvod v mono načinu."
1683
1684 #: src/libvlc-module.c:217
1685 msgid "Default audio volume"
1686 msgstr "Privzeta jakost zvoka"
1687
1688 #: src/libvlc-module.c:219
1689 msgid ""
1690 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1691 msgstr ""
1692 "Določite vrednost glasnosti predvajanja zvoka. Razpon je določen med 0 in "
1693 "1024."
1694
1695 #: src/libvlc-module.c:222
1696 msgid "Audio output saved volume"
1697 msgstr "Shranjena jakost zvočnega predvajanja"
1698
1699 #: src/libvlc-module.c:224
1700 msgid ""
1701 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1702 "should not change this option manually."
1703 msgstr ""
1704 "Nastavitev omogoča shranjevanje jakosti zvočnega predvajanja ob uporabi "
1705 "možnosti izklapljanja zvoka. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
1706
1707 #: src/libvlc-module.c:227
1708 msgid "Audio output volume step"
1709 msgstr "Raven jakosti predvajanja"
1710
1711 #: src/libvlc-module.c:229
1712 msgid ""
1713 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1714 "0 to 1024."
1715 msgstr ""
1716 "Stopnjo jakosti zvočnega predvajanja lahko določite z vrednostjo med 0 in "
1717 "1024."
1718
1719 #: src/libvlc-module.c:232
1720 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1721 msgstr "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz)"
1722
1723 #: src/libvlc-module.c:234
1724 msgid ""
1725 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1726 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1727 msgstr ""
1728 "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz) lahko določite z vrednostmi -1 (privzeto), "
1729 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1730
1731 #: src/libvlc-module.c:238
1732 msgid "High quality audio resampling"
1733 msgstr "Visoka kakovost vzorčenja zvoka"
1734
1735 #: src/libvlc-module.c:240
1736 msgid ""
1737 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1738 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1739 "resampling algorithm will be used instead."
1740 msgstr ""
1741 "Nastavitev algoritma visoke kakovosti vzorčenja zvoka. Vzorčenje zahteva "
1742 "veliko moči procesiranja, zato možnost lahko onemogočite. Privzeto bo "
1743 "uporabljen enostavnejši algoritem."
1744
1745 #: src/libvlc-module.c:245
1746 msgid "Audio desynchronization compensation"
1747 msgstr "Nadomeščanje zvočnega razslojevanja"
1748
1749 #: src/libvlc-module.c:247
1750 msgid ""
1751 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1752 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1753 msgstr ""
1754 "Nastavitev zamika dovod zvočnega zapisa. Zamik je določen v milisekundah in "
1755 "je priročen, če zaznate zamik med predvajanjem slike in zvoka."
1756
1757 #: src/libvlc-module.c:250
1758 msgid "Audio output channels mode"
1759 msgstr "Način odvoda kanalov zvoka"
1760
1761 #: src/libvlc-module.c:252
1762 msgid ""
1763 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1764 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1765 "played)."
1766 msgstr ""
1767 "Nastavitev določa način odvoda kanalov zvoka, ki bo po potrebi privzeto "
1768 "uporabljen (v primeru da tako strojna oprema, kot zvočni zapis možnost "
1769 "omogočata)."
1770
1771 #: src/libvlc-module.c:256 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:62
1772 msgid "Use S/PDIF when available"
1773 msgstr "Po potrebi uporabi S/PDIF"
1774
1775 #: src/libvlc-module.c:258
1776 msgid ""
1777 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1778 "audio stream being played."
1779 msgstr ""
1780 "S/PDIF je lahko uporabljen privzeto, če možnost dovoljuje strojna oprema in "
1781 "če jo podpira zvočni zapis."
1782
1783 #: src/libvlc-module.c:261 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:36
1784 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1785 msgstr "Zaznavanje Dolby Surround sistema"
1786
1787 #: src/libvlc-module.c:263
1788 msgid ""
1789 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1790 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1791 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1792 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1793 msgstr ""
1794 "Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je zapis (ali pa ni) kodiran v "
1795 "Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če zapis ni kodiran v "
1796 "Dolby Surround sistemu, lahko izbor te možnosti izboljša predvajanje, še "
1797 "posebej v kombinaciji z mešalcem kanalov slušalk."
1798
1799 #: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
1800 msgid "On"
1801 msgstr "Vključeno"
1802
1803 #: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:61
1804 msgid "Off"
1805 msgstr "Izključeno"
1806
1807 #: src/libvlc-module.c:274
1808 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1809 msgstr ""
1810 "Možnost omogoča filtriranje zvoka po procesiranju, z namenom spreminjanja "
1811 "predvajanja zvoka."
1812
1813 #: src/libvlc-module.c:277
1814 msgid "Audio visualizations "
1815 msgstr "Ponazoritve zvoka"
1816
1817 #: src/libvlc-module.c:279
1818 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1819 msgstr "Možnost doda enote ponazoritve (spektralna analiza, ...)."
1820
1821 #: src/libvlc-module.c:283
1822 msgid "Replay gain mode"
1823 msgstr "Način ponovnega predvajanja"
1824
1825 #: src/libvlc-module.c:285
1826 msgid "Select the replay gain mode"
1827 msgstr "Izbor načina ponovnega predvajanja"
1828
1829 #: src/libvlc-module.c:287
1830 msgid "Replay preamp"
1831 msgstr "Predojačitev ponovnega predvajanja"
1832
1833 #: src/libvlc-module.c:289
1834 msgid ""
1835 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1836 "replay gain information"
1837 msgstr ""
1838 "Možnost dovoljuje določitev privzete ciljne stopnje (89 dB) za pretok "
1839 "podrobnosti ponovnega predvajanja."
1840
1841 #: src/libvlc-module.c:292
1842 msgid "Default replay gain"
1843 msgstr "Privzeto ponovno predvajanje"
1844
1845 #: src/libvlc-module.c:294
1846 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1847 msgstr "Uporabljen pritok za pretoke brez podrobnosti ponovnega predvajanja"
1848
1849 #: src/libvlc-module.c:296
1850 msgid "Peak protection"
1851 msgstr "Zaščita izločanja vrhov"
1852
1853 #: src/libvlc-module.c:298
1854 msgid "Protect against sound clipping"
1855 msgstr "Zaščita pred rezanjem zvoka"
1856
1857 #: src/libvlc-module.c:301 modules/access/dshow/dshow.cpp:73
1858 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:75 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
1859 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:184
1860 #: modules/video_output/opengl.c:120 modules/video_output/opengl.c:176
1861 msgid "None"
1862 msgstr "Noben"
1863
1864 #: src/libvlc-module.c:301 modules/access/cdda/info.c:394
1865 #: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
1866 #: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
1867 #: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:329
1868 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1704
1869 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1722
1870 msgid "Track"
1871 msgstr "Sled"
1872
1873 #: src/libvlc-module.c:309
1874 msgid ""
1875 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1876 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1877 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1878 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1879 "options."
1880 msgstr ""
1881 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja odvoda slikovnega zapisa. Lahko "
1882 "omogočite filtriranje slike (razpletanje, prilagajanje slike, ...). Filtre "
1883 "omogočite in nastavite med enotami \"slikovni filtri\". Omogočite lahko tudi "
1884 "druge možnosti slike."
1885
1886 #: src/libvlc-module.c:315
1887 msgid "Video output module"
1888 msgstr "Enota odvajanja slike"
1889
1890 #: src/libvlc-module.c:317
1891 msgid ""
1892 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1893 "automatically select the best method available."
1894 msgstr ""
1895 "Nastavitev predstavlja metodo odvajanja slike, ki jo uporablja predvajalnik "
1896 "VLC. Privzeto obnašanje je samodejno izbiranje najboljše razpoložljive "
1897 "metode."
1898
1899 #: src/libvlc-module.c:320 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
1900 #: modules/stream_out/display.c:38
1901 msgid "Enable video"
1902 msgstr "Omogoči sliko"
1903
1904 #: src/libvlc-module.c:322
1905 msgid ""
1906 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1907 "not take place, thus saving some processing power."
1908 msgstr ""
1909 "Odvod slike lahko popolnoma onemogočite. Dekodiranje slike bo izpuščeno, s "
1910 "čimer bo sproščen del procesorske moči."
1911
1912 #: src/libvlc-module.c:325 modules/codec/fake.c:54
1913 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121 modules/stream_out/transcode.c:68
1914 #: modules/visualization/visual/visual.c:41
1915 msgid "Video width"
1916 msgstr "Širina slike"
1917
1918 #: src/libvlc-module.c:327
1919 msgid ""
1920 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1921 "characteristics."
1922 msgstr ""
1923 "Določitev širine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja širino privzetim "
1924 "značilnostim slike."
1925
1926 #: src/libvlc-module.c:330 modules/codec/fake.c:57
1927 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:124 modules/stream_out/transcode.c:71
1928 #: modules/visualization/visual/visual.c:45
1929 msgid "Video height"
1930 msgstr "Višina slike"
1931
1932 #: src/libvlc-module.c:332
1933 msgid ""
1934 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1935 "video characteristics."
1936 msgstr ""
1937 "Določitev višine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja višino privzetim "
1938 "značilnostim slike."
1939
1940 #: src/libvlc-module.c:335
1941 msgid "Video X coordinate"
1942 msgstr "X koordinata slike"
1943
1944 #: src/libvlc-module.c:337
1945 msgid ""
1946 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1947 "coordinate)."
1948 msgstr "Določena vrednost lege zgornje leve točke okna slike (X koordinata)."
1949
1950 #: src/libvlc-module.c:340
1951 msgid "Video Y coordinate"
1952 msgstr "Y koordinata slike"
1953
1954 #: src/libvlc-module.c:342
1955 msgid ""
1956 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1957 "coordinate)."
1958 msgstr "Določena vrednost lege zgornje leve točke okna slike (X koordinata)."
1959
1960 #: src/libvlc-module.c:345
1961 msgid "Video title"
1962 msgstr "Naslov posnetka"
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:347
1965 msgid ""
1966 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1967 "interface)."
1968 msgstr ""
1969 "Prilagoditev naslova slike po meri (v primeru, da slika ni vložena v "
1970 "vmesnik)."
1971
1972 #: src/libvlc-module.c:350
1973 msgid "Video alignment"
1974 msgstr "Postavitev slike"
1975
1976 #: src/libvlc-module.c:352
1977 msgid ""
1978 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1979 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1980 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1981 msgstr ""
1982 "Določena postavitev slike v oknu. Privzeta vrednost (0) sredini sliko "
1983 "(0=sredina, 1=levo, 2=desno, 4=zgoraj, 8=spodaj. Vrednosti lahko seštevate "
1984 "(primer 6=4+2 določa zgornjo desno točko)."
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
1987 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
1988 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
1989 #: modules/gui/fbosd.c:163 modules/video_filter/logo.c:95
1990 #: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
1991 #: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
1992 msgid "Center"
1993 msgstr "Sredinsko"
1994
1995 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
1996 #: modules/codec/zvbi.c:94 modules/gui/fbosd.c:163
1997 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:685
1998 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:95
1999 #: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
2000 #: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
2001 msgid "Top"
2002 msgstr "Na vrhu"
2003
2004 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
2005 #: modules/codec/zvbi.c:94 modules/gui/fbosd.c:163
2006 #: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
2007 #: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
2008 #: modules/video_filter/rss.c:162
2009 msgid "Bottom"
2010 msgstr "Na dnu"
2011
2012 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
2013 #: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
2014 #: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
2015 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
2016 #: modules/video_filter/rss.c:163
2017 msgid "Top-Left"
2018 msgstr "Zgoraj levo"
2019
2020 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
2021 #: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
2022 #: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
2023 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
2024 #: modules/video_filter/rss.c:163
2025 msgid "Top-Right"
2026 msgstr "Zgoraj desno"
2027
2028 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
2029 #: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
2030 #: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
2031 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
2032 #: modules/video_filter/rss.c:163
2033 msgid "Bottom-Left"
2034 msgstr "Spodaj levo"
2035
2036 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
2037 #: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
2038 #: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
2039 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
2040 #: modules/video_filter/rss.c:163
2041 msgid "Bottom-Right"
2042 msgstr "Spodaj desno"
2043
2044 #: src/libvlc-module.c:360
2045 msgid "Zoom video"
2046 msgstr "Povečaj sliko"
2047
2048 #: src/libvlc-module.c:362
2049 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2050 msgstr "Povečava slike za določeno vrednost."
2051
2052 #: src/libvlc-module.c:364
2053 msgid "Grayscale video output"
2054 msgstr "Prikaz slike v sivinah"
2055
2056 #: src/libvlc-module.c:366
2057 msgid ""
2058 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2059 "save some processing power."
2060 msgstr ""
2061 "Prikaz barvne slike v sivinah. Ker barvne vrednosti niso dekodirane, se "
2062 "ohranja del procesorske moči."
2063
2064 #: src/libvlc-module.c:369
2065 msgid "Embedded video"
2066 msgstr "Vložena slika"
2067
2068 #: src/libvlc-module.c:371
2069 msgid "Embed the video output in the main interface."
2070 msgstr "Vloži sliko v sliko glavnega vmesnika"
2071
2072 #: src/libvlc-module.c:373
2073 msgid "Fullscreen video output"
2074 msgstr "Celozaslonski prikaz slike"
2075
2076 #: src/libvlc-module.c:375
2077 msgid "Start video in fullscreen mode"
2078 msgstr "Zagon slike v celozaslonskem načinu."
2079
2080 #: src/libvlc-module.c:377
2081 msgid "Overlay video output"
2082 msgstr "Prekrij odvod slike"
2083
2084 #: src/libvlc-module.c:379
2085 msgid ""
2086 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2087 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2088 msgstr ""
2089 "Prekrivanje slike je strojno pospeševanje slike preko grafične kartice "
2090 "(možnost neposrednega prikazovanja slike). Predvajalnik VLC poskuša možnost "
2091 "uporabiti privzeto."
2092
2093 #: src/libvlc-module.c:382 src/video_output/vout_intf.c:429
2094 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
2095 msgid "Always on top"
2096 msgstr "Vedno na vrhu"
2097
2098 #: src/libvlc-module.c:384
2099 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2100 msgstr "Okno slike je vedno nad vsemi ostalimi okni."
2101
2102 #: src/libvlc-module.c:386
2103 msgid "Show media title on video."
2104 msgstr "Prikaži naslov medija na sliki."
2105
2106 #: src/libvlc-module.c:388
2107 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2108 msgstr "Prikaži naslov slike na vrhu posnetka."
2109
2110 #: src/libvlc-module.c:390
2111 msgid "Show video title for x miliseconds."
2112 msgstr "Pokaži naslov slike za x milisekund."
2113
2114 #: src/libvlc-module.c:392
2115 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2116 msgstr ""
2117 "Pokaži naslov slike za n milisekund, privzeta vrednost je 5000ms (5 sekund)."
2118
2119 #: src/libvlc-module.c:394
2120 msgid "Position of video title."
2121 msgstr "Lega naslova slike."
2122
2123 #: src/libvlc-module.c:396
2124 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2125 msgstr "Lega na sliki, kjer bo prikazan naslov (privzeto spodaj na sredini)."
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:403
2128 msgid "Disable screensaver"
2129 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona"
2130
2131 #: src/libvlc-module.c:404
2132 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2133 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
2134
2135 #: src/libvlc-module.c:406
2136 #, fuzzy
2137 msgid "Inhibits the power management daemon during playback."
2138 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
2139
2140 #: src/libvlc-module.c:407
2141 msgid ""
2142 "Inhibits the power management daemon during anyplayback, to avoid the "
2143 "computer being suspended because of inactivity."
2144 msgstr ""
2145
2146 #: src/libvlc-module.c:410 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
2147 msgid "Window decorations"
2148 msgstr "Prikazovanje oken"
2149
2150 #: src/libvlc-module.c:412
2151 msgid ""
2152 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2153 "giving a \"minimal\" window."
2154 msgstr ""
2155 "Predvajalnik VLC lahko izpusti prikaz naslova okna, sličic in drugih "
2156 "elementov okoli slike. Z nastavitvami določate \"minimalno\" obliko okna."
2157
2158 #: src/libvlc-module.c:415
2159 msgid "Video output filter module"
2160 msgstr "Filtrirna enota odvoda slike"
2161
2162 #: src/libvlc-module.c:417
2163 msgid ""
2164 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2165 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
2166 msgstr ""
2167 "Možnost omogoča dodajanje filtrov po procesiranju za povečevanje kakovosti "
2168 "slike. Primeri so razpletanje slike, podvajanje, preoblikovanje in podobno."
2169
2170 #: src/libvlc-module.c:421
2171 msgid "Video filter module"
2172 msgstr "Enota filtriranja slike"
2173
2174 #: src/libvlc-module.c:423
2175 msgid ""
2176 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2177 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2178 msgstr ""
2179 "Doda filtriranje po procesiranju z namenom izboljšanja kakovosti slike, kot "
2180 "na primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:427
2183 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2184 msgstr "Mapa zajemanja slike (ali datoteka)"
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:429
2187 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2188 msgstr "Mapa v kateri bodo shranjene zajete slike."
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:433
2191 msgid "Video snapshot file prefix"
2192 msgstr "Predpona datoteke zajetega posnetka."
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:435
2195 msgid "Video snapshot format"
2196 msgstr "Format zajetega posnetka"
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:437
2199 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2200 msgstr "Format zajetega posnetka bo uporabljen med shranjevanjem slik."
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:439
2203 msgid "Display video snapshot preview"
2204 msgstr "Predogled zajetega posnetka"
2205
2206 #: src/libvlc-module.c:441
2207 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2208 msgstr "Pokaži predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
2209
2210 #: src/libvlc-module.c:443
2211 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2212 msgstr "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga"
2213
2214 #: src/libvlc-module.c:445
2215 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2216 msgstr ""
2217 "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga pri označevanju zajetih "
2218 "slik."
2219
2220 #: src/libvlc-module.c:447
2221 #, fuzzy
2222 msgid "Video snapshot width"
2223 msgstr "Slikovni zajem"
2224
2225 #: src/libvlc-module.c:449
2226 #, fuzzy
2227 msgid ""
2228 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will be 320 "
2229 "pixels."
2230 msgstr ""
2231 "Določitev višine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja višino privzetim "
2232 "značilnostim slike."
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:452
2235 #, fuzzy
2236 msgid "Video snapshot height"
2237 msgstr "Višina platna slike"
2238
2239 #: src/libvlc-module.c:454
2240 msgid ""
2241 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will be 200 "
2242 "pixels."
2243 msgstr ""
2244
2245 #: src/libvlc-module.c:457
2246 msgid "Video cropping"
2247 msgstr "Obrezovanje slike"
2248
2249 #: src/libvlc-module.c:459
2250 msgid ""
2251 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2252 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2253 msgstr ""
2254 "Neposredno obrezovanje izvirne slike. Sprejete oblike so x:y (4:3, "
2255 "16:9, ...) in opisujejo splošne vrednosti razmerij."
2256
2257 #: src/libvlc-module.c:463
2258 msgid "Source aspect ratio"
2259 msgstr "Izvorno razmerje velikosti"
2260
2261 #: src/libvlc-module.c:465
2262 msgid ""
2263 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2264 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2265 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2266 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2267 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2268 msgstr ""
2269 "Razmerje velikosti slike. Nekatere DVD enote prikazujejo privzeto vrednost "
2270 "16:9, čeprav so dejansko samo v razmerju 4:3. Možnost je lahko tudi namig "
2271 "predvajalniku VLC, ko film nima podatkov o razmerju slike. Sprejeta razmerja "
2272 "so x:y (4:3, 16:9, ...) in določujejo splošne vrednosti razmerij, ali pa "
2273 "plavajoče vrednosti v obliki (1.25, 1.3333, ...), ki določujejo obliko točk."
2274
2275 #: src/libvlc-module.c:472
2276 msgid "Custom crop ratios list"
2277 msgstr "Seznam razmerij obrezovanja"
2278
2279 #: src/libvlc-module.c:474
2280 msgid ""
2281 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2282 "crop ratios list."
2283 msgstr ""
2284 "Seznam razmerij obrezovanja je spisek vrednosti ločenih z vejico, ki bodo "
2285 "dodani na seznam razmerij vmesnika."
2286
2287 #: src/libvlc-module.c:477
2288 msgid "Custom aspect ratios list"
2289 msgstr "Seznam razmerij velikosti po meri"
2290
2291 #: src/libvlc-module.c:479
2292 msgid ""
2293 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2294 "aspect ratio list."
2295 msgstr ""
2296 "Seznam razmerij obrezovanja, ki bodo dodani na seznam razmerij vmesnika."
2297
2298 #: src/libvlc-module.c:482
2299 msgid "Fix HDTV height"
2300 msgstr "Popravi HDTV višino"
2301
2302 #: src/libvlc-module.c:484
2303 msgid ""
2304 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2305 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2306 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2307 msgstr ""
2308 "Možnost omogoča pravilno obdelavo HDTV-1080 slikovnega formata, tudi če je "
2309 "kodirnik pokvarjen in nepravilno določi višino na 1088 vrstic. Možnost "
2310 "onemogočite le, če ima slika nestandardni format, ki zahteva vseh 1088 "
2311 "vrstic."
2312
2313 #: src/libvlc-module.c:489
2314 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2315 msgstr "Razmerje velikosti zaslona"
2316
2317 #: src/libvlc-module.c:491
2318 msgid ""
2319 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2320 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2321 "order to keep proportions."
2322 msgstr ""
2323 "Nastavitev razmerja velikosti zaslona. Večina zaslonov ima kvadratne točke "
2324 "(1:1). Če imate 16:9 zaslon, morate spremeniti vrednost na 4:3 da obdržite "
2325 "sorazmerje."
2326
2327 #: src/libvlc-module.c:495
2328 msgid "Skip frames"
2329 msgstr "Preskoči sličice"
2330
2331 #: src/libvlc-module.c:497
2332 msgid ""
2333 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2334 "computer is not powerful enough"
2335 msgstr ""
2336 "Možnost omogoča izpuščanje sličic na MPEG2 pretokih. Izpuščanje se pojavi, "
2337 "kadar računalnik ni dovolj zmogljiv."
2338
2339 #: src/libvlc-module.c:500
2340 msgid "Drop late frames"
2341 msgstr "Izpusti zakasnjene slike"
2342
2343 #: src/libvlc-module.c:502
2344 msgid ""
2345 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2346 "intended display date)."
2347 msgstr ""
2348 "Možnost omogoča izpuščanje zakasnjenih slik, ki so preko odvoda slike prišli "
2349 "kasneje, kot je predviden čas predvajanja."
2350
2351 #: src/libvlc-module.c:505
2352 msgid "Quiet synchro"
2353 msgstr "Tiho usklajevanje"
2354
2355 #: src/libvlc-module.c:507
2356 msgid ""
2357 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2358 "synchronization mechanism."
2359 msgstr ""
2360 "Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja "
2361 "slike preko mehanizma usklajevanja."
2362
2363 #: src/libvlc-module.c:516
2364 msgid ""
2365 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2366 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2367 "channel."
2368 msgstr ""
2369 "Možnosti dovolijo spreminjanje obnašanja dovodnega podsistema, kot na primer "
2370 "DVD ali VCD naprave, nastavitve omrežnega vmesnika ali pa kanalov podnapisov."
2371
2372 #: src/libvlc-module.c:521
2373 msgid ""
2374 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2375 "Restrictions Management measure."
2376 msgstr ""
2377 "Če živite v Franciji, potem ni dovoljeno, da uporabljate obhod Vodenja "
2378 "digitalnih Omejitev (DRM)."
2379
2380 #: src/libvlc-module.c:524
2381 msgid "Clock reference average counter"
2382 msgstr "Sklicevanje števca na uro."
2383
2384 #: src/libvlc-module.c:526
2385 msgid ""
2386 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2387 "to 10000."
2388 msgstr ""
2389 "Ob uporabi PVR dovoda (ali zelo neenakomernega izvora), nastavite vrednost "
2390 "na 10000."
2391
2392 #: src/libvlc-module.c:529
2393 msgid "Clock synchronisation"
2394 msgstr "Usklajevanje časa"
2395
2396 #: src/libvlc-module.c:531
2397 msgid ""
2398 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2399 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2400 msgstr ""
2401 "Možnost dovoljuje onemogočanje usklajevanja časa za omrežne vire. Nastavitev "
2402 "je uporabna pri spletnih prenosih, kjer je predvajanje občutno moteno."
2403
2404 #: src/libvlc-module.c:535 modules/control/netsync.c:74
2405 msgid "Network synchronisation"
2406 msgstr "Usklajevanje omrežja"
2407
2408 #: src/libvlc-module.c:536
2409 msgid ""
2410 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2411 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2412 msgstr ""
2413 "Možnost omogoča oddaljeno usklajevanje časa za strežnike in odjemalce. "
2414 "Privzete nastavitve so določene me naprednimi uskladitvami omrežnega "
2415 "usklajevanja."
2416
2417 #: src/libvlc-module.c:542 src/libvlc-module.c:1116
2418 #: src/video_output/vout_intf.c:283 src/video_output/vout_intf.c:378
2419 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:73 modules/access/dshow/dshow.cpp:75
2420 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
2421 #: modules/access/v4l2.c:107 modules/audio_output/alsa.c:98
2422 #: modules/gui/fbosd.c:170 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
2423 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
2424 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:499
2425 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:106
2426 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2427 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2428 #: modules/video_filter/marq.c:54 modules/video_filter/rss.c:61
2429 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/video_output/msw/directx.c:156
2430 msgid "Default"
2431 msgstr "Privzeto"
2432
2433 #: src/libvlc-module.c:542 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
2434 #: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2435 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:99 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:138
2436 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:168 modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36
2437 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:290
2438 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2439 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2440 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2441 msgid "Enable"
2442 msgstr "Omogoči"
2443
2444 #: src/libvlc-module.c:544 modules/misc/notify/growl.c:62
2445 msgid "UDP port"
2446 msgstr "vrata UDP"
2447
2448 #: src/libvlc-module.c:546
2449 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2450 msgstr "Nastavitev vrat za UDP pretok. Privzeta vrednost je 1234."
2451
2452 #: src/libvlc-module.c:548
2453 msgid "MTU of the network interface"
2454 msgstr "MTU za omrežni vmesnik"
2455
2456 #: src/libvlc-module.c:550
2457 msgid ""
2458 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2459 "over the network (in bytes)."
2460 msgstr ""
2461 "Nastavitev določa največjo velikost paketov, ki se lahko prenašajo preko "
2462 "omrežja (v bajtih)."
2463
2464 #: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:109
2465 msgid "Hop limit (TTL)"
2466 msgstr "Omejitev poskoka (TTL)"
2467
2468 #: src/libvlc-module.c:557
2469 msgid ""
2470 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2471 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2472 "in default)."
2473 msgstr ""
2474 "Omejitev poskoka (znanega tudi kot \"Čas ohranitve\" ali TTL) skupinskega "
2475 "pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (-1 = uporabi sistemsko privzeto "
2476 "vrednost)."
2477
2478 #: src/libvlc-module.c:561
2479 msgid "Multicast output interface"
2480 msgstr "Vmesnik skupinskega pošiljanja odvoda"
2481
2482 #: src/libvlc-module.c:563
2483 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2484 msgstr ""
2485 "Privzeti vmesnik skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše usmerjevalno "
2486 "razpredelnico."
2487
2488 #: src/libvlc-module.c:565
2489 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2490 msgstr "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja"
2491
2492 #: src/libvlc-module.c:567
2493 msgid ""
2494 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2495 "table."
2496 msgstr ""
2497 "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
2498 "usmerjevalno razpredelnico."
2499
2500 #: src/libvlc-module.c:570
2501 msgid "DiffServ Code Point"
2502 msgstr "Kodna točka DiffServ"
2503
2504 #: src/libvlc-module.c:571
2505 msgid ""
2506 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2507 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2508 msgstr ""
2509 "Diferencialna kodna točka storitve za odhodni UDP pretok (IPv4 Tip storitve "
2510 "ali IPv6 razred prometa). Uporablja se za kakovostne storitve omrežja."
2511
2512 #: src/libvlc-module.c:577
2513 msgid ""
2514 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2515 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2516 msgstr ""
2517 "Izberite program z določitvijo ID storitve. Nastavitev uporabite samo, če "
2518 "želite povečati dostop do več programskega pretoka (primer: DVB pretok)"
2519
2520 #: src/libvlc-module.c:583
2521 msgid ""
2522 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2523 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2524 "(like DVB streams for example)."
2525 msgstr ""
2526 "Izberite program z določitvijo seznama ID storitev vnesenih ločeno z vejico. "
2527 "Nastavitev uporabite le, če želite omogočiti dostop do večje širine pretoka "
2528 "(primer: DVB pretok)"
2529
2530 #: src/libvlc-module.c:589 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:216
2531 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
2532 msgid "Audio track"
2533 msgstr "Zvokovna sled"
2534
2535 #: src/libvlc-module.c:591
2536 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2537 msgstr "Uporabi številko pretoka zvočne sledi (od 0 do n)"
2538
2539 #: src/libvlc-module.c:594 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:245
2540 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
2541 msgid "Subtitles track"
2542 msgstr "Podnapisi"
2543
2544 #: src/libvlc-module.c:596
2545 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2546 msgstr "Uporabi številko sledi podnapisov (od 0 do n)"
2547
2548 #: src/libvlc-module.c:599
2549 msgid "Audio language"
2550 msgstr "Jezik zvoka"
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:601
2553 msgid ""
2554 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2555 "letter country code)."
2556 msgstr ""
2557 "Jezik zvočne sledi, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2558 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2559
2560 #: src/libvlc-module.c:604
2561 msgid "Subtitle language"
2562 msgstr "Jezik podnapisov"
2563
2564 #: src/libvlc-module.c:606
2565 msgid ""
2566 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2567 "letter country code)."
2568 msgstr ""
2569 "Jezik sledi podnapisov, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2570 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2571
2572 #: src/libvlc-module.c:610
2573 msgid "Audio track ID"
2574 msgstr "ID zvočne sledi"
2575
2576 #: src/libvlc-module.c:612
2577 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2578 msgstr "Uporabi ID pretoka zvočne sledi."
2579
2580 #: src/libvlc-module.c:614
2581 msgid "Subtitles track ID"
2582 msgstr "ID sledi podnapisa"
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:616
2585 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2586 msgstr "ID pretoka sledi podnapisov."
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:618
2589 msgid "Input repetitions"
2590 msgstr "Ponavljanje dovajanja"
2591
2592 #: src/libvlc-module.c:620
2593 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2594 msgstr "Število ponovitev predvajanja dovoda"
2595
2596 #: src/libvlc-module.c:622
2597 msgid "Start time"
2598 msgstr "Začetni čas"
2599
2600 #: src/libvlc-module.c:624
2601 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2602 msgstr "Pretok bo začet na tem mestu (v sekundah)."
2603
2604 #: src/libvlc-module.c:626
2605 msgid "Stop time"
2606 msgstr "Končni čas"
2607
2608 #: src/libvlc-module.c:628
2609 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2610 msgstr "Pretok bo končan na tem mestu (v sekundah)."
2611
2612 #: src/libvlc-module.c:630
2613 msgid "Run time"
2614 msgstr "Čas predvajanja"
2615
2616 #: src/libvlc-module.c:632
2617 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2618 msgstr "Pretok bo tekel določen čas (v sekundah)."
2619
2620 #: src/libvlc-module.c:634
2621 msgid "Input list"
2622 msgstr "Seznam dovodov"
2623
2624 #: src/libvlc-module.c:636
2625 msgid ""
2626 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2627 "together after the normal one."
2628 msgstr ""
2629 "Določite lahko seznam dovodov ločeno z vejicami, ki bo združen po "
2630 "predvajanju."
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:639
2633 msgid "Input slave (experimental)"
2634 msgstr "Odvisni dovod (eksperimentalno)"
2635
2636 #: src/libvlc-module.c:641
2637 msgid ""
2638 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2639 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2640 "inputs."
2641 msgstr ""
2642 "Možnost dovoljuje sočasno predvajanje preko več vnosnih točk. Ta možnost je "
2643 "v preizkušnji zato niso podprti vsi formati. Uporabite seznam dovodov "
2644 "ločenih z '#'."
2645
2646 #: src/libvlc-module.c:645
2647 msgid "Bookmarks list for a stream"
2648 msgstr "Seznam zaznamkov za pretok"
2649
2650 #: src/libvlc-module.c:647
2651 msgid ""
2652 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2653 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2654 "{...}\""
2655 msgstr ""
2656 "Ročno lahko nastavite seznam zaznamkov za pretok v obliki \"{name=ime-"
2657 "zaznamka,time=odmik-časa,bytes=odmik-bajtov},{...}\""
2658
2659 #: src/libvlc-module.c:653
2660 msgid ""
2661 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2662 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2663 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2664 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2665 msgstr ""
2666 "Nastavitve omogočajo spreminjanje obnašanja sistema nalepk. Lahko, na "
2667 "primer, omogočite filtre nalepk (logotipi, ...). Omogočite filtre tu, "
2668 "nastavite pa jih med nastavitvami \"filtri nalepk\". Nastavite lahko tudi "
2669 "mnoge druge pripadajoče možnosti."
2670
2671 #: src/libvlc-module.c:659
2672 msgid "Force subtitle position"
2673 msgstr "Določena lega podnapisov"
2674
2675 #: src/libvlc-module.c:661
2676 msgid ""
2677 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2678 "over the movie. Try several positions."
2679 msgstr ""
2680 "Določena lega podnapisov omogoča možnost postavljanja besedila pod sliko "
2681 "namesto na njo. Lega podpira več možnosti."
2682
2683 #: src/libvlc-module.c:664
2684 msgid "Enable sub-pictures"
2685 msgstr "Omogoči pod-slike"
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:666
2688 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2689 msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje procesiranja pod-slik."
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:668 src/libvlc-module.c:1535 src/text/iso-639_def.h:143
2692 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
2693 #: modules/stream_out/transcode.c:281
2694 msgid "On Screen Display"
2695 msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD)"
2696
2697 #: src/libvlc-module.c:670
2698 msgid ""
2699 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2700 "Display)."
2701 msgstr "Predvajalnik VLC omogoča prikaz sporočil na zaslonu (OSD)."
2702
2703 #: src/libvlc-module.c:673
2704 msgid "Text rendering module"
2705 msgstr "Enota upodabljanja besedila"
2706
2707 #: src/libvlc-module.c:675
2708 msgid ""
2709 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2710 "instance."
2711 msgstr ""
2712 "Predvajalnik VLC običajno uporablja Freetype za upodabljanje, nastavitev pa "
2713 "omogoča tudi uporabo drugih načinov (primer: SVG)."
2714
2715 #: src/libvlc-module.c:677
2716 msgid "Subpictures filter module"
2717 msgstr "Filter nalepk"
2718
2719 #: src/libvlc-module.c:679
2720 msgid ""
2721 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2722 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2723 msgstr ""
2724 "Možnost doda \"filtre nalepk\". Filtri prekrijejo sliko filma z drugimi "
2725 "slikami (logotip) ali besedilom (kot logo, dodatno besedilo ...)."
2726
2727 #: src/libvlc-module.c:682
2728 msgid "Autodetect subtitle files"
2729 msgstr "Samodejna zaznava podnapisov"
2730
2731 #: src/libvlc-module.c:684
2732 msgid ""
2733 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2734 "(based on the filename of the movie)."
2735 msgstr ""
2736 "Samodejno zaznavanje datotek s podnapisi, če ni posebej določena datoteka (v "
2737 "povezavi z imenom datoteke filma)."
2738
2739 #: src/libvlc-module.c:687
2740 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2741 msgstr "Zaznavanje imena podnapisov"
2742
2743 #: src/libvlc-module.c:689
2744 msgid ""
2745 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2746 "Options are:\n"
2747 "0 = no subtitles autodetected\n"
2748 "1 = any subtitle file\n"
2749 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2750 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2751 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2752 msgstr ""
2753 "Nastavitev določa odstopanja med imeni datotek filmov in podnapisov. "
2754 "Možnosti so:\n"
2755 "0 = ni samodejnega zaznavanja\n"
2756 "1 = katerakoli datoteka s podnapisi\n"
2757 "2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu ime filma\n"
2758 "3 = enako ime kot ime datoteke filma z dodanimi znaki\n"
2759 "4 = popolno ujemanje imen datotek"
2760
2761 #: src/libvlc-module.c:697
2762 msgid "Subtitle autodetection paths"
2763 msgstr "Samodejno zaznavanje poti podnapisov"
2764
2765 #: src/libvlc-module.c:699
2766 msgid ""
2767 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2768 "found in the current directory."
2769 msgstr ""
2770 "Določanje dodatnih poti do map s podnapisi, če ti niso v trenutni mapi."
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:702
2773 msgid "Use subtitle file"
2774 msgstr "Uporabi datoteko s podnapisi"
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:704
2777 msgid ""
2778 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2779 "subtitle file."
2780 msgstr ""
2781 "Nalaganje podnapisov. Datoteka, ki jo bo program izbral, če ni mogoče "
2782 "samodejno zaznati poti."
2783
2784 #: src/libvlc-module.c:707
2785 msgid "DVD device"
2786 msgstr "DVD naprava"
2787
2788 #: src/libvlc-module.c:710
2789 msgid ""
2790 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2791 "the drive letter (eg. D:)"
2792 msgstr ""
2793 "Privzeti DVD pogon ali DVD datoteka. Pogon mora biti določen s črko in "
2794 "dvopičjem (primer: D:)"
2795
2796 #: src/libvlc-module.c:714
2797 msgid "This is the default DVD device to use."
2798 msgstr "Privzeta DVD naprava."
2799
2800 #: src/libvlc-module.c:717
2801 msgid "VCD device"
2802 msgstr "VCD naprava"
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:720
2805 msgid ""
2806 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2807 "scan for a suitable CD-ROM device."
2808 msgstr ""
2809 "Privzeti VCD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD "
2810 "pogon."
2811
2812 #: src/libvlc-module.c:724
2813 msgid "This is the default VCD device to use."
2814 msgstr "Privzeta VCD naprava."
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:727
2817 msgid "Audio CD device"
2818 msgstr "Zvokovna CD naprava"
2819
2820 #: src/libvlc-module.c:730
2821 msgid ""
2822 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2823 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2824 msgstr ""
2825 "Zvočna CD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD pogon."
2826
2827 #: src/libvlc-module.c:734
2828 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2829 msgstr "Privzeta zvočna CD naprava."
2830
2831 #: src/libvlc-module.c:737 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
2832 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
2833 msgid "Force IPv6"
2834 msgstr "Zahtevaj IPv6"
2835
2836 #: src/libvlc-module.c:739
2837 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2838 msgstr "IPv6 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2839
2840 #: src/libvlc-module.c:741
2841 msgid "Force IPv4"
2842 msgstr "Zahtevaj IPv4"
2843
2844 #: src/libvlc-module.c:743
2845 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2846 msgstr "IPv4 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2847
2848 #: src/libvlc-module.c:745
2849 msgid "TCP connection timeout"
2850 msgstr "Časovna omejitev TCP povezave"
2851
2852 #: src/libvlc-module.c:747
2853 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2854 msgstr "Privzeta časovna omejitev TCP povezave (v milisekundah)"
2855
2856 #: src/libvlc-module.c:749
2857 msgid "SOCKS server"
2858 msgstr "Strežnik SOCKS"
2859
2860 #: src/libvlc-module.c:751
2861 msgid ""
2862 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2863 "used for all TCP connections"
2864 msgstr ""
2865 "Uporaba namestniškega strežnika SOCKS. Vnos mora biti v obliki naslov:vrata. "
2866 "Nastavitev bo uporabljena ta vse TCP povezave."
2867
2868 #: src/libvlc-module.c:754
2869 msgid "SOCKS user name"
2870 msgstr "Uporabniško ime za SOCKS"
2871
2872 #: src/libvlc-module.c:756
2873 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2874 msgstr "Uporabniško ime za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2875
2876 #: src/libvlc-module.c:758
2877 msgid "SOCKS password"
2878 msgstr "Geslo SOCKS"
2879
2880 #: src/libvlc-module.c:760
2881 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2882 msgstr "Geslo za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2883
2884 #: src/libvlc-module.c:762
2885 msgid "Title metadata"
2886 msgstr "Metapodatek naslova"
2887
2888 #: src/libvlc-module.c:764
2889 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2890 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"naslov\" dovoda."
2891
2892 #: src/libvlc-module.c:766
2893 msgid "Author metadata"
2894 msgstr "Metapodatek avtorja"
2895
2896 #: src/libvlc-module.c:768
2897 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2898 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtor\" dovoda."
2899
2900 #: src/libvlc-module.c:770
2901 msgid "Artist metadata"
2902 msgstr "Metapodatek izvajalca"
2903
2904 #: src/libvlc-module.c:772
2905 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2906 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"izvajalec\" dovoda."
2907
2908 #: src/libvlc-module.c:774
2909 msgid "Genre metadata"
2910 msgstr "Metapodatek žanra"
2911
2912 #: src/libvlc-module.c:776
2913 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2914 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"žanr\" dovoda."
2915
2916 #: src/libvlc-module.c:778
2917 msgid "Copyright metadata"
2918 msgstr "Metapodatek avtorskih pravic"
2919
2920 #: src/libvlc-module.c:780
2921 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2922 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtorske pravice\" dovoda."
2923
2924 #: src/libvlc-module.c:782
2925 msgid "Description metadata"
2926 msgstr "Metapodatek opisa"
2927
2928 #: src/libvlc-module.c:784
2929 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2930 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"opis\" dovoda."
2931
2932 #: src/libvlc-module.c:786
2933 msgid "Date metadata"
2934 msgstr "Metapodatek datuma"
2935
2936 #: src/libvlc-module.c:788
2937 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2938 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"datum\" dovoda."
2939
2940 #: src/libvlc-module.c:790
2941 msgid "URL metadata"
2942 msgstr "Metapodatek URL"
2943
2944 #: src/libvlc-module.c:792
2945 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2946 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"url\" dovoda."
2947
2948 #: src/libvlc-module.c:796
2949 msgid ""
2950 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2951 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2952 "can break playback of all your streams."
2953 msgstr ""
2954 "Možnost določuje način izbora kodekov (metode dekodiranja). Samo uporabniki "
2955 "z naprednejšim razumevanjem nastavitev naj spreminjajo nastavitve."
2956
2957 #: src/libvlc-module.c:800
2958 msgid "Preferred decoders list"
2959 msgstr "Prednostni seznam dekoderjev"
2960
2961 #: src/libvlc-module.c:802
2962 msgid ""
2963 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2964 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2965 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2966 msgstr ""
2967 "Prednostni seznam dekoderjev, ki jih bo predvajalnik VLC uporabil. Primer: "
2968 "'dummy,a52' nastavitev bo določila uporabo dummy in a52 kodeka pred uporabo "
2969 "ostalih. Spreminjanje nastavitev ni priporočljivo."
2970
2971 #: src/libvlc-module.c:807
2972 msgid "Preferred encoders list"
2973 msgstr "Prednostni seznam kodirnikov"
2974
2975 #: src/libvlc-module.c:809
2976 msgid ""
2977 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2978 msgstr ""
2979 "Nastavitev omogoča izbor prednostnega seznama kodirnikov, ki jih uporablja "
2980 "predvajalnik."
2981
2982 #: src/libvlc-module.c:812
2983 msgid "Prefer system plugins over vlc"
2984 msgstr "Prednost sistemskih vstavkov pred vstavki predvajalnika"
2985
2986 #: src/libvlc-module.c:814
2987 msgid ""
2988 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
2989 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
2990 msgstr ""
2991 "Določa nastavitev ali predvajalnik VLC prednostno uporablja vstavke sistema "
2992 "ali vstavke predvajalnika."
2993
2994 #: src/libvlc-module.c:823
2995 msgid ""
2996 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2997 "subsystem."
2998 msgstr ""
2999 "Možnosti dovoljujejo nastavitev splošnih možnosti podsistema odvoda pretoka."
3000
3001 #: src/libvlc-module.c:826
3002 msgid "Default stream output chain"
3003 msgstr "Privzeta veriga odvoda pretoka"
3004
3005 #: src/libvlc-module.c:828
3006 msgid ""
3007 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3008 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
3009 "all streams."
3010 msgstr ""
3011 "Določite lahko privzeto verigo odvoda pretoka. V dokumentaciji je zabeleženo "
3012 "kako sestavite te verige. Opozorilo: veriga bo omogočena za vse pretoke."
3013
3014 #: src/libvlc-module.c:832
3015 msgid "Enable streaming of all ES"
3016 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih zapisov"
3017
3018 #: src/libvlc-module.c:834
3019 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3020 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih zapisov (slika, zvok, podnapisi)"
3021
3022 #: src/libvlc-module.c:836
3023 msgid "Display while streaming"
3024 msgstr "Prikaži med pretakanjem"
3025
3026 #: src/libvlc-module.c:838
3027 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3028 msgstr "Lokalno predvajaj zapise med pretakanjem."
3029
3030 #: src/libvlc-module.c:840
3031 msgid "Enable video stream output"
3032 msgstr "Omogoči odvod pretoka slike"
3033
3034 #: src/libvlc-module.c:842
3035 msgid ""
3036 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3037 "facility when this last one is enabled."
3038 msgstr ""
3039 "Izberite ali naj bo pretok slike preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3040
3041 #: src/libvlc-module.c:845
3042 msgid "Enable audio stream output"
3043 msgstr "Omogoči odvod pretoka zvoka"
3044
3045 #: src/libvlc-module.c:847
3046 msgid ""
3047 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3048 "facility when this last one is enabled."
3049 msgstr ""
3050 "Izberite ali naj bo pretok zvoka preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:850
3053 msgid "Enable SPU stream output"
3054 msgstr "Omogoči odvod pretoka SPU"
3055
3056 #: src/libvlc-module.c:852
3057 msgid ""
3058 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3059 "facility when this last one is enabled."
3060 msgstr ""
3061 "Izberite ali naj bo pretok SPU preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3062
3063 #: src/libvlc-module.c:855
3064 msgid "Keep stream output open"
3065 msgstr "Ohranjaj odprt odvod pretoka"
3066
3067 #: src/libvlc-module.c:857
3068 msgid ""
3069 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3070 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3071 "specified)"
3072 msgstr ""
3073 "Možnost omogoča, da ohranite odprt odvod pretoka preko več predmetov seznama "
3074 "predvajanja (samodejno vključi in zbere odvod pretokov, če ni posebej "
3075 "določeno)"
3076
3077 #: src/libvlc-module.c:861
3078 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3079 msgstr ""
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:863
3082 #, fuzzy
3083 msgid ""
3084 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3085 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3086 msgstr ""
3087 "Omogoča spreminjanje privzete vrednosti predpomnjenja RTSP pretokov. "
3088 "Vrednost mora biti nastavljena v milisekundah."
3089
3090 #: src/libvlc-module.c:866
3091 msgid "Preferred packetizer list"
3092 msgstr "Prednostni seznam paketnikov"
3093
3094 #: src/libvlc-module.c:868
3095 msgid ""
3096 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3097 msgstr ""
3098 "Možnost omogoča izbor zaporedja, v katerem bo predvajalnik VLC uporabljal "
3099 "paketnike."
3100
3101 #: src/libvlc-module.c:871
3102 msgid "Mux module"
3103 msgstr "Enota zvijanja"
3104
3105 #: src/libvlc-module.c:873
3106 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3107 msgstr "Podedovan vnos nastavitev elementov zvijalca"
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:875
3110 msgid "Access output module"
3111 msgstr "Enota odvoda dostopa"
3112
3113 #: src/libvlc-module.c:877
3114 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3115 msgstr "Vrednost je podedovana in določa enoto za dostop odvoda."
3116
3117 #: src/libvlc-module.c:879
3118 msgid "Control SAP flow"
3119 msgstr "Nadzor SAP toka"
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:881
3122 msgid ""
3123 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3124 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3125 msgstr ""
3126 "Možnost omogoča nadzor objavljanja naslova SAP skupinskega pošiljanja. "
3127 "Nastavitev je potrebna, če želite objavljati preko MBone sistema."
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:885
3130 msgid "SAP announcement interval"
3131 msgstr "Zamik SAP objavljanja"
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:887
3134 msgid ""
3135 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3136 "between SAP announcements."
3137 msgstr ""
3138 "V primeru, da je nadzor nad SAP onemogočen, vam nastavitev omogočana "
3139 "privzeto določen zamik objavljanja."
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:896
3142 msgid ""
3143 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3144 "always leave all these enabled."
3145 msgstr ""
3146 "Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti je "
3147 "priporočljivo pustiti omogočene."
3148
3149 #: src/libvlc-module.c:899
3150 msgid "Enable FPU support"
3151 msgstr "Omogoči podporo FPU"
3152
3153 #: src/libvlc-module.c:901
3154 msgid ""
3155 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3156 "advantage of it."
3157 msgstr ""
3158 "Če ima procesor računalnika enoto za izračun plavajoče vejice, jo lahko "
3159 "predvajalnik VLC izkoristi."
3160
3161 #: src/libvlc-module.c:904
3162 msgid "Enable CPU MMX support"
3163 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX"
3164
3165 #: src/libvlc-module.c:906
3166 msgid ""
3167 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3168 "of them."
3169 msgstr ""
3170 "Če procesor računalnika podpira MMX enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3171 "izkoristi."
3172
3173 #: src/libvlc-module.c:909
3174 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3175 msgstr "Omogoči podporo CPE 3D Now!"
3176
3177 #: src/libvlc-module.c:911
3178 msgid ""
3179 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3180 "advantage of them."
3181 msgstr ""
3182 "Če procesor računalnika podpira 3D Now! enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3183 "izkoristi."
3184
3185 #: src/libvlc-module.c:914
3186 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3187 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX EXT"
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:916
3190 msgid ""
3191 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3192 "advantage of them."
3193 msgstr ""
3194 "Če procesor računalnika podpira MMX EXT enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3195 "izkoristi."
3196
3197 #: src/libvlc-module.c:919
3198 msgid "Enable CPU SSE support"
3199 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE"
3200
3201 #: src/libvlc-module.c:921
3202 msgid ""
3203 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3204 "of them."
3205 msgstr ""
3206 "Če procesor računalnika podpira SSE enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3207 "izkoristi."
3208
3209 #: src/libvlc-module.c:924
3210 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3211 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE2"
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:926
3214 msgid ""
3215 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3216 "of them."
3217 msgstr ""
3218 "Če procesor računalnika podpira SSE2 enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3219 "izkoristi."
3220
3221 #: src/libvlc-module.c:929
3222 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3223 msgstr "Omogoči podporo CPE AltiVec"
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:931
3226 msgid ""
3227 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3228 "advantage of them."
3229 msgstr ""
3230 "Če procesor podpira AltiVec določila, jih bo predvajalnik VLC izkoristil ."
3231
3232 #: src/libvlc-module.c:936
3233 msgid ""
3234 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3235 "you really know what you are doing."
3236 msgstr ""
3237 "Nastavitve omogočajo določitev privzetih enot. Nastavitev ni priporočljivo "
3238 "spreminjati."
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:939
3241 msgid "Memory copy module"
3242 msgstr "Enota kopiranja spomina"
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:941
3245 msgid ""
3246 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3247 "select the fastest one supported by your hardware."
3248 msgstr ""
3249 "Izberete lahko katero enoto kopiranja spomina želite uporabiti. Privzeto "
3250 "predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi strojni "
3251 "opremi."
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:944
3254 msgid "Access module"
3255 msgstr "Enota dostopa"
3256
3257 #: src/libvlc-module.c:946
3258 msgid ""
3259 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3260 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3261 "option unless you really know what you are doing."
3262 msgstr ""
3263 "Nastavitev omogoča določitev enote dostopa. Uporabite jo lahko, če pravilna "
3264 "enota ni samodejno zaznana. Z nastavitvijo je potrebno ravnati previdno."
3265
3266 #: src/libvlc-module.c:950
3267 msgid "Access filter module"
3268 msgstr "Enota filtriranja dostopa"
3269
3270 #: src/libvlc-module.c:952
3271 msgid ""
3272 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3273 "used for instance for timeshifting."
3274 msgstr ""
3275 "Filtri dostopa spreminjajo pretok, ki se predvaja. Nastavitev je uporabna "
3276 "pri časovnem zamiku."
3277
3278 #: src/libvlc-module.c:955
3279 msgid "Demux module"
3280 msgstr "Enota razvijanja"
3281
3282 #: src/libvlc-module.c:957
3283 msgid ""
3284 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3285 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3286 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3287 "you really know what you are doing."
3288 msgstr ""
3289 "Delitelji se uporabljajo pri ločevanju \"elementarnih\" pretokov (primer: "
3290 "zvok in slika). Uporabite ga lahko, če primerni razvijalec ni samodejno "
3291 "zaznan. Nastavitve ni priporočljivo določiti globalno."
3292
3293 #: src/libvlc-module.c:962
3294 msgid "Allow real-time priority"
3295 msgstr "Dovoli prednost trenutnega predvajanja"
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:964
3298 msgid ""
3299 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3300 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3301 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3302 "only activate this if you know what you're doing."
3303 msgstr ""
3304 "Zaganjanje predvajalnika VLC v trenutnem času, omogoča bolj natančno boljši "
3305 "izkoristek delovanja, še posebej pri pretakanju vsebine. V primeru, da "
3306 "nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
3307 "stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
3308
3309 #: src/libvlc-module.c:970
3310 msgid "Adjust VLC priority"
3311 msgstr "Prilagodi VLC prednosti"
3312
3313 #: src/libvlc-module.c:972
3314 msgid ""
3315 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3316 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3317 "VLC instances."
3318 msgstr ""
3319 "Možnost doda odmik (pozitiven ali negativen) prednosti predvajalnika VLC. "
3320 "Nastavitev lahko uporabite pri nastavljanju prednostnega izvajanja med "
3321 "drugimi programi ali med vmesniki predvajalnika."
3322
3323 #: src/libvlc-module.c:976
3324 msgid "Minimize number of threads"
3325 msgstr "Zmanjšaj število niti"
3326
3327 #: src/libvlc-module.c:978
3328 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3329 msgstr "Določitev zmanjšanja števila niti potrebnih za zagon predvajalnika."
3330
3331 #: src/libvlc-module.c:980
3332 msgid "Modules search path"
3333 msgstr "Pot iskanja enot"
3334
3335 #: src/libvlc-module.c:982
3336 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3337 msgstr "Dodatne poti, kjer predvajalnik VLC išče enote."
3338
3339 #: src/libvlc-module.c:984
3340 msgid "VLM configuration file"
3341 msgstr "Nastavitvena datoteka VLM"
3342
3343 #: src/libvlc-module.c:986
3344 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3345 msgstr "Nastavitvena datoteka, ki bo uporabljena pri zagonu VLM."
3346
3347 #: src/libvlc-module.c:988
3348 msgid "Use a plugins cache"
3349 msgstr "Uporabi predpomnilnik vstavkov."
3350
3351 #: src/libvlc-module.c:990
3352 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3353 msgstr ""
3354 "Uporaba predpomnilnika vstavkov močno skrajša zagonski čas predvajalnika."
3355
3356 #: src/libvlc-module.c:992
3357 msgid "Collect statistics"
3358 msgstr "Zberi statistiko"
3359
3360 #: src/libvlc-module.c:994
3361 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3362 msgstr "Izbor in prikaz različnih statističnih vrednosti."
3363
3364 #: src/libvlc-module.c:996
3365 msgid "Run as daemon process"
3366 msgstr "Zagon kot demonski proces"
3367
3368 #: src/libvlc-module.c:998
3369 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3370 msgstr "Omogoča zagon predvajalnika kot demonski proces v ozadju."
3371
3372 #: src/libvlc-module.c:1000
3373 msgid "Write process id to file"
3374 msgstr "Zapiši procesni ID v datoteko"
3375
3376 #: src/libvlc-module.c:1002
3377 msgid "Writes process id into specified file."
3378 msgstr "Zapis procesnega ID v določeno datoteko."
3379
3380 #: src/libvlc-module.c:1004
3381 msgid "Log to file"
3382 msgstr "Zabeleži v datoteko"
3383
3384 #: src/libvlc-module.c:1006
3385 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3386 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v datoteko."
3387
3388 #: src/libvlc-module.c:1008
3389 msgid "Log to syslog"
3390 msgstr "Zabeleži v syslog"
3391
3392 #: src/libvlc-module.c:1010
3393 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3394 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v syslog (UNIX sistemi)."
3395
3396 #: src/libvlc-module.c:1012
3397 msgid "Allow only one running instance"
3398 msgstr "Dovoli samo en sočasen zagon."
3399
3400 #: src/libvlc-module.c:1014
3401 msgid ""
3402 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3403 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3404 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3405 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3406 "running instance or enqueue it."
3407 msgstr ""
3408 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3409 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
3410 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
3411 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto."
3412
3413 #: src/libvlc-module.c:1022
3414 msgid ""
3415 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3416 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3417 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3418 "This option will allow you to play the file with the already running "
3419 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3420 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3421 msgstr ""
3422 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3423 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
3424 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
3425 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto. Možnost zahteva zagon D-"
3426 "Bus seje in VLC D-Bus kontrolni vmesnik."
3427
3428 #: src/libvlc-module.c:1030
3429 msgid "VLC is started from file association"
3430 msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave"
3431
3432 #: src/libvlc-module.c:1032
3433 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3434 msgstr ""
3435 "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave, kot jo določa sistem."
3436
3437 #: src/libvlc-module.c:1035
3438 msgid "One instance when started from file"
3439 msgstr "En sočasen zagon izvajanje pri zagonu preko datotečnih povezav"
3440
3441 #: src/libvlc-module.c:1037
3442 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3443 msgstr "Dovoli en sočasen zagon ob zagonu predvajalnika preko datoteke."
3444
3445 #: src/libvlc-module.c:1039
3446 msgid "Increase the priority of the process"
3447 msgstr "Povečaj prednost procesa"
3448
3449 #: src/libvlc-module.c:1041
3450 msgid ""
3451 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3452 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3453 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3454 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3455 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3456 "machine."
3457 msgstr ""
3458 "Povečanje prednosti procesa bo najverjetneje izboljšalo predvajanje, saj "
3459 "dovoli predvajalniku nemoteno delovanje ob delovanju drugih programov, ki "
3460 "prav tako prevzemajo procesorski čas. Bodite pozorni, da lahko v posebnih "
3461 "primerih (napake) VLC prevzame ves procesorski čas in s tem neodzivnost "
3462 "sistema."
3463
3464 #: src/libvlc-module.c:1049
3465 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3466 msgstr "Uvrsti predmete v seznam predvajanja v načinu enega sočasnega zagona."
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1051
3469 msgid ""
3470 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3471 "playing current item."
3472 msgstr ""
3473 "Ob uporabi samo enega sočasnega zagona predvajalnika, uvrsti predmete na "
3474 "seznam predvajanja in nadaljuj s predvajanjem trenutnega predmeta."
3475
3476 #: src/libvlc-module.c:1060
3477 msgid ""
3478 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3479 "overridden in the playlist dialog box."
3480 msgstr ""
3481 "Možnosti določajo obnašanje seznama predvajanja. Nekatere lahko spreminjate "
3482 "tudi v oknu seznama predvajanja."
3483
3484 #: src/libvlc-module.c:1063
3485 msgid "Automatically preparse files"
3486 msgstr "Samodejna predhodna razčlenitev datotek"
3487
3488 #: src/libvlc-module.c:1065
3489 msgid ""
3490 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3491 "metadata)."
3492 msgstr ""
3493 "Samodejna predhodna razčlenitev datotek dodanih na seznam predvajanja "
3494 "(takojšnje pridobivanje metapodatkov)."
3495
3496 #: src/libvlc-module.c:1068
3497 msgid "Album art policy"
3498 msgstr "Album art primernost"
3499
3500 #: src/libvlc-module.c:1070
3501 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3502 msgstr "Nastavitev prenosa slikovnih dodatkov albuma."
3503
3504 #: src/libvlc-module.c:1076
3505 msgid "Manual download only"
3506 msgstr "Prenos na zahtevo"
3507
3508 #: src/libvlc-module.c:1077
3509 msgid "When track starts playing"
3510 msgstr "Ob predvajanju sledi"
3511
3512 #: src/libvlc-module.c:1078
3513 msgid "As soon as track is added"
3514 msgstr "Takoj ob dodajanju sledi"
3515
3516 #: src/libvlc-module.c:1080
3517 msgid "Services discovery modules"
3518 msgstr "Enote odkrivanja storitev"
3519
3520 #: src/libvlc-module.c:1082
3521 msgid ""
3522 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3523 "Typical values are sap, hal, ..."
3524 msgstr ""
3525 "Določa nalaganje enot odkrivanja storitev, ločenih s podpičji. Značilne "
3526 "vrednosti so sap, hal, ..."
3527
3528 #: src/libvlc-module.c:1085
3529 msgid "Play files randomly forever"
3530 msgstr "Neprestano naključno predvajanje datotek"
3531
3532 #: src/libvlc-module.c:1087
3533 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3534 msgstr ""
3535 "Predvajalnik VLC bo do prekinitve neprestano naključno predvajal datoteke."
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1091
3538 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3539 msgstr "VLC bo neprestano predvajal izbor s seznama predvajanja."
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1093
3542 msgid "Repeat current item"
3543 msgstr "Ponovi trenutni predmet"
3544
3545 #: src/libvlc-module.c:1095
3546 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3547 msgstr "VLC bo neprestano predvajal trenutni izbor."
3548
3549 #: src/libvlc-module.c:1097
3550 msgid "Play and stop"
3551 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3552
3553 #: src/libvlc-module.c:1099
3554 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3555 msgstr "Zaustavi predvajanje po vsakem predvajanem predmetu."
3556
3557 #: src/libvlc-module.c:1101
3558 msgid "Play and exit"
3559 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3560
3561 #: src/libvlc-module.c:1103
3562 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3563 msgstr "Izhod iz programa, ko ni več predmetov v seznamu predvajanja."
3564
3565 #: src/libvlc-module.c:1105
3566 msgid "Use media library"
3567 msgstr "Uporabi medijsko zbirko"
3568
3569 #: src/libvlc-module.c:1107
3570 msgid ""
3571 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3572 "VLC."
3573 msgstr ""
3574 "Medijska knjižnica se samodejno shrani in se ponovno naloži ob ponovnem "
3575 "zagonu predvajalnika."
3576
3577 #: src/libvlc-module.c:1110
3578 msgid "Use playlist tree"
3579 msgstr "Strukturiraj seznam predvajanja"
3580
3581 #: src/libvlc-module.c:1112
3582 msgid ""
3583 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3584 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3585 "needed."
3586 msgstr ""
3587 "Uporabi drevesno strukturo seznama za ločevanje zvrsti v mapah. Vrednost "
3588 "\"Privzeto\" določa uporabo drevesne strukture po potrebi."
3589
3590 #: src/libvlc-module.c:1116
3591 msgid "Always"
3592 msgstr "Vedno"
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1116
3595 msgid "Never"
3596 msgstr "Nikoli"
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1125
3599 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3600 msgstr ""
3601 "Nastavitve predstavljajo splošna določila tipkovnih povezav imenovanih "
3602 "\"hitre tipke\"."
3603
3604 #: src/libvlc-module.c:1128 src/video_output/vout_intf.c:438
3605 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054 modules/gui/macosx/controls.m:402
3606 #: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
3607 #: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3608 #: modules/gui/macosx/intf.m:561 modules/gui/macosx/intf.m:637
3609 #: modules/gui/macosx/intf.m:692
3610 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:434
3611 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
3612 msgid "Fullscreen"
3613 msgstr "Celozaslonski način"
3614
3615 #: src/libvlc-module.c:1129
3616 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3617 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:1130
3620 msgid "Leave fullscreen"
3621 msgstr "Zapusti celozaslonski način"
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1131
3624 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3625 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz celozaslonskega predvajanja."
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1132
3628 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3629 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1524
3630 msgid "Play/Pause"
3631 msgstr "Predvajanje/Premor"
3632
3633 #: src/libvlc-module.c:1133
3634 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3635 msgstr "Izbor hitre tipke za premor predvajanja."
3636
3637 #: src/libvlc-module.c:1134
3638 msgid "Pause only"
3639 msgstr "Samo premor"
3640
3641 #: src/libvlc-module.c:1135
3642 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3643 msgstr "Izbor hitre tipke za premor predvajanja."
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:1136
3646 msgid "Play only"
3647 msgstr "Samo predvajaj"
3648
3649 #: src/libvlc-module.c:1137
3650 msgid "Select the hotkey to use to play."
3651 msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
3652
3653 #: src/libvlc-module.c:1138 modules/control/hotkeys.c:672
3654 #: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:602
3655 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:321
3656 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
3657 msgid "Faster"
3658 msgstr "Hitreje"
3659
3660 #: src/libvlc-module.c:1139
3661 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3662 msgstr "Izbor hitre tipke za hitro predvajanje."
3663
3664 #: src/libvlc-module.c:1140 modules/control/hotkeys.c:678
3665 #: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:603
3666 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:314
3667 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
3668 msgid "Slower"
3669 msgstr "Počasneje"
3670
3671 #: src/libvlc-module.c:1141
3672 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3673 msgstr "Izbor hitre tipke za počasno predvajanje."
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1142 modules/control/hotkeys.c:655
3676 #: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:560
3677 #: modules/gui/macosx/intf.m:605 modules/gui/macosx/intf.m:680
3678 #: modules/gui/macosx/intf.m:688 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3679 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1630
3680 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:422
3681 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:505 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
3682 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3683 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1529
3684 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261 modules/misc/notify/notify.c:291
3685 msgid "Next"
3686 msgstr "Naslednji"
3687
3688 #: src/libvlc-module.c:1143
3689 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3690 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na naslednji predmet na seznamu predvajanja."
3691
3692 #: src/libvlc-module.c:1144 modules/control/hotkeys.c:661
3693 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:555
3694 #: modules/gui/macosx/intf.m:604 modules/gui/macosx/intf.m:681
3695 #: modules/gui/macosx/intf.m:687
3696 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:421
3697 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:503 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3698 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
3699 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/misc/notify/notify.c:289
3700 msgid "Previous"
3701 msgstr "Predhodni"
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1145
3704 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3705 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na predhodni predmet na seznamu predvajanja."
3706
3707 #: src/libvlc-module.c:1146 modules/gui/macosx/controls.m:852
3708 #: modules/gui/macosx/intf.m:558 modules/gui/macosx/intf.m:601
3709 #: modules/gui/macosx/intf.m:679 modules/gui/macosx/intf.m:686
3710 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
3711 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:423
3712 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:110 modules/gui/qt4/menus.cpp:502
3713 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
3714 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3715 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
3716 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
3717 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
3718 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
3719 msgid "Stop"
3720 msgstr "Ustavi"
3721
3722 #: src/libvlc-module.c:1147
3723 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3724 msgstr "Izbor hitre tipke za prekinitev predvajanja."
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1148 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:197
3727 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:109 modules/gui/macosx/bookmarks.m:118
3728 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51 modules/gui/macosx/intf.m:563
3729 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842 modules/video_filter/marq.c:141
3730 #: modules/video_filter/rss.c:188
3731 msgid "Position"
3732 msgstr "Lega"
3733
3734 #: src/libvlc-module.c:1149
3735 msgid "Select the hotkey to display the position."
3736 msgstr "Izbor hitre tipke za prikaz lege."
3737
3738 #: src/libvlc-module.c:1151
3739 msgid "Very short backwards jump"
3740 msgstr "Zelo kratek skok nazaj"
3741
3742 #: src/libvlc-module.c:1153
3743 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3744 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok nazaj."
3745
3746 #: src/libvlc-module.c:1154
3747 msgid "Short backwards jump"
3748 msgstr "Kratek skok naprej"
3749
3750 #: src/libvlc-module.c:1156
3751 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3752 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok nazaj."
3753
3754 #: src/libvlc-module.c:1157
3755 msgid "Medium backwards jump"
3756 msgstr "Srednje dolg skok nazaj."
3757
3758 #: src/libvlc-module.c:1159
3759 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3760 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok nazaj."
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1160
3763 msgid "Long backwards jump"
3764 msgstr "Dolg skok nazaj"
3765
3766 #: src/libvlc-module.c:1162
3767 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3768 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok nazaj."
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1164
3771 msgid "Very short forward jump"
3772 msgstr "Zelo kratek skok naprej"
3773
3774 #: src/libvlc-module.c:1166
3775 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3776 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok naprej."
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1167
3779 msgid "Short forward jump"
3780 msgstr "Kratek skok naprej"
3781
3782 #: src/libvlc-module.c:1169
3783 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3784 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok naprej."
3785
3786 #: src/libvlc-module.c:1170
3787 msgid "Medium forward jump"
3788 msgstr "Srednje dolg skok naprej"
3789
3790 #: src/libvlc-module.c:1172
3791 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3792 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok naprej."
3793
3794 #: src/libvlc-module.c:1173
3795 msgid "Long forward jump"
3796 msgstr "Dolg skok naprej"
3797
3798 #: src/libvlc-module.c:1175
3799 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3800 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok naprej."
3801
3802 #: src/libvlc-module.c:1177
3803 msgid "Very short jump length"
3804 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka"
3805
3806 #: src/libvlc-module.c:1178
3807 msgid "Very short jump length, in seconds."
3808 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka v sekundah."
3809
3810 #: src/libvlc-module.c:1179
3811 msgid "Short jump length"
3812 msgstr "Dolžina kratkega skoka"
3813
3814 #: src/libvlc-module.c:1180
3815 msgid "Short jump length, in seconds."
3816 msgstr "Dolžina kratkega skoka v sekundah."
3817
3818 #: src/libvlc-module.c:1181
3819 msgid "Medium jump length"
3820 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka"
3821
3822 #: src/libvlc-module.c:1182
3823 msgid "Medium jump length, in seconds."
3824 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka v sekundah."
3825
3826 #: src/libvlc-module.c:1183
3827 msgid "Long jump length"
3828 msgstr "Dolžina dolgega skoka"
3829
3830 #: src/libvlc-module.c:1184
3831 msgid "Long jump length, in seconds."
3832 msgstr "Dolžina dolgega skoka v sekundah."
3833
3834 #: src/libvlc-module.c:1186 modules/control/hotkeys.c:240
3835 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274 modules/gui/macosx/intf.m:729
3836 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:525
3837 msgid "Quit"
3838 msgstr "Izhod"
3839
3840 #: src/libvlc-module.c:1187
3841 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3842 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz programa."
3843
3844 #: src/libvlc-module.c:1188
3845 msgid "Navigate up"
3846 msgstr "Skok navzgor"
3847
3848 #: src/libvlc-module.c:1189
3849 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3850 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzgor v DVD menujih."
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1190
3853 msgid "Navigate down"
3854 msgstr "Skok navzdol"
3855
3856 #: src/libvlc-module.c:1191
3857 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3858 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzdol v DVD menujih."
3859
3860 #: src/libvlc-module.c:1192
3861 msgid "Navigate left"
3862 msgstr "Skok levo"
3863
3864 #: src/libvlc-module.c:1193
3865 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3866 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire levo v DVD menujih."
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1194
3869 msgid "Navigate right"
3870 msgstr "Skok desno"
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1195
3873 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3874 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire desno v DVD menujih."
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1196
3877 msgid "Activate"
3878 msgstr "Izbor"
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1197
3881 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3882 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izbor povezave v DVD menujih."
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1198
3885 msgid "Go to the DVD menu"
3886 msgstr "Pojdi na DVD menu"
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1199
3889 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3890 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na glavni DVD menu."
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1200
3893 msgid "Select previous DVD title"
3894 msgstr "Skok na predhodni DVD naslov"
3895
3896 #: src/libvlc-module.c:1201
3897 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3898 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodni DVD naslov."
3899
3900 #: src/libvlc-module.c:1202
3901 msgid "Select next DVD title"
3902 msgstr "Skok na naslednji DVD naslov"
3903
3904 #: src/libvlc-module.c:1203
3905 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3906 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednji DVD naslov."
3907
3908 #: src/libvlc-module.c:1204
3909 msgid "Select prev DVD chapter"
3910 msgstr "Skok na predhodno DVD poglavje"
3911
3912 #: src/libvlc-module.c:1205
3913 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3914 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodno DVD poglavje."
3915
3916 #: src/libvlc-module.c:1206
3917 msgid "Select next DVD chapter"
3918 msgstr "Skok na naslednje DVD poglavje"
3919
3920 #: src/libvlc-module.c:1207
3921 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3922 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednje DVD poglavje."
3923
3924 #: src/libvlc-module.c:1208
3925 msgid "Volume up"
3926 msgstr "Povečaj glasnost"
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1209
3929 msgid "Select the key to increase audio volume."
3930 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje glasnosti."
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1210
3933 msgid "Volume down"
3934 msgstr "Zmanjšaj glasnost"
3935
3936 #: src/libvlc-module.c:1211
3937 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3938 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje glasnosti."
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1212 modules/gui/macosx/controls.m:898
3941 #: modules/gui/macosx/intf.m:622 modules/gui/macosx/intf.m:682
3942 #: modules/gui/macosx/intf.m:691
3943 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:458
3944 msgid "Mute"
3945 msgstr "Brez zvoka"
3946
3947 #: src/libvlc-module.c:1213
3948 msgid "Select the key to mute audio."
3949 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izklop zvoka."
3950
3951 #: src/libvlc-module.c:1214
3952 msgid "Subtitle delay up"
3953 msgstr "Zamik podnapisov naprej"
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1215
3956 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3957 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje zamika podnapisov."
3958
3959 #: src/libvlc-module.c:1216
3960 msgid "Subtitle delay down"
3961 msgstr "Zamik podnapisov nazaj"
3962
3963 #: src/libvlc-module.c:1217
3964 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3965 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje zamika podnapisov."
3966
3967 #: src/libvlc-module.c:1218
3968 msgid "Audio delay up"
3969 msgstr "Zamik zvoka naprej"
3970
3971 #: src/libvlc-module.c:1219
3972 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3973 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zamik zvoka naprej."