Slovenian l10n update by Matej Urbančič
[vlc.git] / po / sl.po
1 # This file is distributed under the same license as the program package.
2 #
3 # Slovenian maintainer: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>.
4 #
5 # Translators:
6 # Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2005 - 2007.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: vlc 0.9.0\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2007-11-08 22:48+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2007-11-08 11:53+0100\n"
14 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
15 "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Language: Slovenian\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
21 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
22 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
23 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
24 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
25
26 #: include/vlc_config_cat.h:36
27 msgid "VLC preferences"
28 msgstr "Lastnosti VLC"
29
30 #: include/vlc_config_cat.h:38
31 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
32 msgstr "Izberite \"Podrobni pogled\" za spreminjanje vseh nastavitev."
33
34 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
35 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
36 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
37 #: modules/visualization/visual/visual.c:111
38 msgid "General"
39 msgstr "Splošno"
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:43
42 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:68
43 #: modules/misc/dummy/dummy.c:63
44 msgid "Interface"
45 msgstr "Vmesnik"
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:44
48 msgid "Settings for VLC's interfaces"
49 msgstr "Nastavitve vmesnikov predvajalnika VLC"
50
51 #: include/vlc_config_cat.h:46
52 msgid "General interface settings"
53 msgstr "Splošne nastavitve vmesnika"
54
55 #: include/vlc_config_cat.h:48
56 msgid "Main interfaces"
57 msgstr "Glavni vmesniki"
58
59 #: include/vlc_config_cat.h:49
60 msgid "Settings for the main interface"
61 msgstr "Nastavitve glavnega vmesnika"
62
63 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:147
64 msgid "Control interfaces"
65 msgstr "Nadzorni vmesniki"
66
67 #: include/vlc_config_cat.h:52
68 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
69 msgstr "Nastavitve nadzornih vmesnikov predvajalnika VLC"
70
71 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
72 msgid "Hotkeys settings"
73 msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
74
75 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2022
76 #: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
77 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:619
78 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
79 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
80 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:499
81 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:70
82 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:631
83 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
84 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
85 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:253
86 msgid "Audio"
87 msgstr "Zvok"
88
89 #: include/vlc_config_cat.h:59
90 msgid "Audio settings"
91 msgstr "Nastavitve zvoka"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
94 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:196
95 msgid "General audio settings"
96 msgstr "Splošne nastavitve zvoka"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
99 #: src/video_output/video_output.c:436
100 msgid "Filters"
101 msgstr "Filtri"
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:66
104 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
105 msgstr "Filtri zvoka so uporabljeni pri obdelavi pretoka zvočnega zapisa."
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
108 #: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/macosx/intf.m:630
109 msgid "Visualizations"
110 msgstr "Ponazoritve"
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:163
113 msgid "Audio visualizations"
114 msgstr "Ponazoritve zvoka"
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
117 msgid "Output modules"
118 msgstr "Odvodne enote"
119
120 #: include/vlc_config_cat.h:73
121 msgid "These are general settings for audio output modules."
122 msgstr "Splošne nastavitve za enote odvajanja zvoka."
123
124 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1777
125 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:758
126 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
127 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
128 msgid "Miscellaneous"
129 msgstr "Ostalo"
130
131 #: include/vlc_config_cat.h:76
132 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
133 msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
134
135 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2050
136 #: src/libvlc-module.c:1448 modules/gui/macosx/extended.m:69
137 #: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/macosx/output.m:160
138 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
139 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:500
140 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:71
141 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:542
142 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
143 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
144 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:93
145 #: modules/stream_out/transcode.c:197
146 msgid "Video"
147 msgstr "Slika"
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:80
150 msgid "Video settings"
151 msgstr "Nastavitve slike"
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
154 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:165
155 msgid "General video settings"
156 msgstr "Splošne nastavitve slike"
157
158 #: include/vlc_config_cat.h:87
159 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
160 msgstr "Nastavite in uporabite želeno odvajanje slikovnega zapisa."
161
162 #: include/vlc_config_cat.h:91
163 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
164 msgstr "Filtri slike so uporabljeni pri obdelavi pretoka slikovnega zapisa."
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:93
167 msgid "Subtitles/OSD"
168 msgstr "Podnapisi/OSD"
169
170 #: include/vlc_config_cat.h:94
171 msgid ""
172 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
173 "subpictures\"."
174 msgstr ""
175 "Različne nastavitve prikazovanja besedila podnapisov in \"prekrivnih nalepk"
176 "\" na zaslonu."
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:103
179 msgid "Input / Codecs"
180 msgstr "Dovod / Kodek"
181
182 #: include/vlc_config_cat.h:104
183 msgid ""
184 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
185 "VLC. Encoder settings can also be found here."
186 msgstr ""
187 "Nastavitve dovajanja, deljenja in dekodiranja delov predvajalnika VLC ter "
188 "nastavitve kodirnikov."
189
190 #: include/vlc_config_cat.h:107
191 msgid "Access modules"
192 msgstr "Enote dostopa"
193
194 #: include/vlc_config_cat.h:109
195 msgid ""
196 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
197 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
198 msgstr ""
199 "Nastavitve v povezavi z različnimi metodami dostopa predvajanja VLC. Splošne "
200 "nastavitve vključujejo podatke HTTP namestniškega strežnika in vrednosti "
201 "predpomnilnika."
202
203 #: include/vlc_config_cat.h:113
204 msgid "Access filters"
205 msgstr "Filtri dostopa"
206
207 #: include/vlc_config_cat.h:115
208 msgid ""
209 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
210 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
211 "you are doing."
212 msgstr ""
213 "Filtri dostopa so posebne enote, ki omogočajo uporabno naprednih operacij "
214 "pretakanja medijev v predvajalnik VLC. Nastavitve spreminjajte samo, če ste "
215 "res prepričani o delovanju."
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:119
218 msgid "Demuxers"
219 msgstr "Razvijalci"
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:120
222 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
223 msgstr "Razvijalci ločijo zapise zvoka in slike. "
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:122
226 msgid "Video codecs"
227 msgstr "Slikovni kodeki"
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:123
230 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
231 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike."
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:125
234 msgid "Audio codecs"
235 msgstr "Kodeki zvoka"
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:126
238 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
239 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja zvoka."
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:128
242 msgid "Other codecs"
243 msgstr "Ostali kodeki"
244
245 #: include/vlc_config_cat.h:129
246 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
247 msgstr "Nastavitve kodiranja in dekodiranja slike in zvoka."
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:132
250 msgid "General input settings. Use with care."
251 msgstr "Splošne nastavitve dovajanja. Uporabite previdno."
252
253 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1703
254 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:40
255 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
256 msgid "Stream output"
257 msgstr "Prikaz pretoka"
258
259 #: include/vlc_config_cat.h:137
260 msgid ""
261 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
262 "incoming streams.\n"
263 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
264 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
265 "RTSP).\n"
266 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
267 "duplicating...)."
268 msgstr ""
269 "Odvod zapisov dovoljuje predvajalniku, da se obnaša kot strežnik ali da "
270 "shranjuje dovodne zapise.\n"
271 "Zapisi so najprej združeni in potem poslani preko \"dostopnega odvoda\", ki "
272 "zapise shrani ali pa jih pretoči (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
273 "Serijske odvodne enote zapisov dovolijo napredno pretočno obdelavo "
274 "(prekodiranje, podvojevanje, ...)."
275
276 #: include/vlc_config_cat.h:145
277 msgid "General stream output settings"
278 msgstr "Splošne nastavitve odvoda zapisa"
279
280 #: include/vlc_config_cat.h:147
281 msgid "Muxers"
282 msgstr "Zvijalci"
283
284 #: include/vlc_config_cat.h:149
285 msgid ""
286 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
287 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
288 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
289 "You can also set default parameters for each muxer."
290 msgstr ""
291 "Zvijalci zvijajo osnovne zapise (zvok, slika, ...) v enotno embalažo. "
292 "Nastavitev omogoča, da vedno uporabite določen zvijalec. Spreminjanje "
293 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
294 "Lahko določite privzete parametre za vsak zvijalec."
295
296 #: include/vlc_config_cat.h:155
297 msgid "Access output"
298 msgstr "Dostopni odvod"
299
300 #: include/vlc_config_cat.h:157
301 msgid ""
302 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
303 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
304 "should probably not do that.\n"
305 "You can also set default parameters for each access output."
306 msgstr ""
307 "Enote dostopa dovoda nadzirajo pošiljanje zvitih zapisov. Nastavitev omogoča "
308 "da vedno uporabite izbrano metodo dostopa. Spreminjanje nastavitve ni "
309 "priporočljivo.\n"
310 "Možnost imate tudi nastaviti privzete parametre za vsak dostopni odvod."
311
312 #: include/vlc_config_cat.h:162
313 msgid "Packetizers"
314 msgstr "Paketnik"
315
316 #: include/vlc_config_cat.h:164
317 msgid ""
318 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
319 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
320 "not do that.\n"
321 "You can also set default parameters for each packetizer."
322 msgstr ""
323 "Paketniki se uporabljajo pri \"obdelavi\" osnovnih zapisov pretoka pred "
324 "zvijanjem. Nastavitev določa uporabo določenega paketnika. Spreminjanje "
325 "nastavitve ni priporočljivo.\n"
326 "Določite lahko tudi privzete parametre za izbrani paketnik."
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:170
329 msgid "Sout stream"
330 msgstr "Serijski odvodni zapis."
331
332 #: include/vlc_config_cat.h:171
333 msgid ""
334 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
335 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
336 "for each sout stream module here."
337 msgstr ""
338 "Serijski izhod enot pretoka dovoljujejo izgradnjo serijskih verig "
339 "procesiranja. Več informacij lahko najdete v priročniku. Nastavite lahko "
340 "različne možnosti za vsak serijski izhod pretoka."
341
342 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:119
343 #: modules/services_discovery/sap.c:306
344 msgid "SAP"
345 msgstr "SAP"
346
347 #: include/vlc_config_cat.h:178
348 msgid ""
349 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
350 "multicast UDP or RTP."
351 msgstr ""
352 "SAP je način javnega objavljanja pretokov, ki se razširjajo preko "
353 "skupinskega pošiljanja UDP ali RTP protokola."
354
355 #: include/vlc_config_cat.h:181
356 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
357 msgid "VOD"
358 msgstr "VOD"
359
360 #: include/vlc_config_cat.h:182
361 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
362 msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
363
364 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1839
365 #: src/playlist/engine.c:111 modules/demux/playlist/playlist.c:62
366 #: modules/demux/playlist/playlist.c:63
367 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
368 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:564
369 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
370 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:44
371 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:130
372 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
373 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
374 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
375 msgid "Playlist"
376 msgstr "Seznam predvajanja"
377
378 #: include/vlc_config_cat.h:187
379 msgid ""
380 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
381 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
382 msgstr ""
383 "Nastavitve povezane z obnašanjem seznama predvajanja (primer: način "
384 "predvajanja) in nastavitve enot samodejnega dodajanja predmetov na seznam "
385 "predvajanja (\"odkrivanje storitev\")."
386
387 #: include/vlc_config_cat.h:191
388 msgid "General playlist behaviour"
389 msgstr "Splošne lastnosti seznama predvajanja"
390
391 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:462
392 msgid "Services discovery"
393 msgstr "Odkrivanje storitev"
394
395 #: include/vlc_config_cat.h:193
396 msgid ""
397 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
398 "playlist."
399 msgstr ""
400 "Enote odkrivanja storitev so namenjene samodejnemu dodajanju predmetov na "
401 "seznam predvajanja."
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1662
404 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
405 msgid "Advanced"
406 msgstr "Napredno"
407
408 #: include/vlc_config_cat.h:198
409 msgid "Advanced settings. Use with care."
410 msgstr "Napredne nastavitve. Uporabljajte previdno."
411
412 #: include/vlc_config_cat.h:200
413 msgid "CPU features"
414 msgstr "Značilnosti CPE"
415
416 #: include/vlc_config_cat.h:201
417 msgid ""
418 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
419 "not change these settings."
420 msgstr ""
421 "Lahko onemogočite nekatere možnosti pospeševanja CPE. Najverjetneje bo to "
422 "vplivalo na slabše delovanje predvajalnika."
423
424 #: include/vlc_config_cat.h:204
425 msgid "Advanced settings"
426 msgstr "Podrobni pogled"
427
428 #: include/vlc_config_cat.h:205
429 msgid "Other advanced settings"
430 msgstr "Preostale napredne nastavitve"
431
432 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
433 #: modules/gui/macosx/open.m:412 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
434 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:46
435 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
436 msgid "Network"
437 msgstr "Omrežje"
438
439 #: include/vlc_config_cat.h:208
440 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
441 msgstr ""
442 "Te enote ponujajo podporo omrežnemu delovanju vsem drugim delom "
443 "predvajalnika VLC."
444
445 #: include/vlc_config_cat.h:213
446 msgid "Chroma modules settings"
447 msgstr "Nastavitve barvnih enot"
448
449 #: include/vlc_config_cat.h:214
450 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
451 msgstr "Nastavitve enot barvnega pretvarjanja."
452
453 #: include/vlc_config_cat.h:216
454 msgid "Packetizer modules settings"
455 msgstr "Nastavitve enot paketnika"
456
457 #: include/vlc_config_cat.h:220
458 msgid "Encoders settings"
459 msgstr "Nastavitve kodirnikov"
460
461 #: include/vlc_config_cat.h:222
462 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
463 msgstr ""
464 "Splošne nastavitve kodiranja slikovnih in zvočnih enote ter kodiranje "
465 "podnapisov."
466
467 #: include/vlc_config_cat.h:225
468 msgid "Dialog providers settings"
469 msgstr "Nastavitve oken ponudnikov"
470
471 #: include/vlc_config_cat.h:227
472 msgid "Dialog providers can be configured here."
473 msgstr "Okna ponudnikov nastavljate med izbranimi možnostmi."
474
475 #: include/vlc_config_cat.h:229
476 msgid "Subtitle demuxer settings"
477 msgstr "Nastavitve razvijalca podnapisov"
478
479 #: include/vlc_config_cat.h:231
480 msgid ""
481 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
482 "example by setting the subtitles type or file name."
483 msgstr ""
484 "Nastavitve razvijalca podnapisov določajo obnašanje, tip besedila in "
485 "privzete besedilne datoteke."
486
487 #: include/vlc_config_cat.h:238
488 msgid "No help available"
489 msgstr "Na voljo ni pomoči"
490
491 #: include/vlc_config_cat.h:239
492 msgid "There is no help available for these modules."
493 msgstr "Za te enote ni na voljo pomoči."
494
495 #: include/vlc_interface.h:147
496 msgid ""
497 "\n"
498 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
499 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
500 msgstr ""
501 "\n"
502 "Opozorilo: V primeru, da ni mogoče odpreti grafičnega vmesnika, je potrebno "
503 "odpreti ukazno okno v mapi predvajalnika VLC in zagnati ukaz \"vlc -I wx\"\n"
504
505 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
506 msgid "Quick &Open File..."
507 msgstr "Hitri &pogled ..."
508
509 #: include/vlc_intf_strings.h:34
510 msgid "&Advanced Open..."
511 msgstr "&Napredno odpiranje ..."
512
513 #: include/vlc_intf_strings.h:35
514 msgid "Open &Directory..."
515 msgstr "Odpri &mapo ..."
516
517 #: include/vlc_intf_strings.h:37
518 msgid "Select one or more files to open"
519 msgstr "Izbor ene ali več datotek za odpiranje"
520
521 #: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:663
522 msgid "Media Information..."
523 msgstr "Podrobnosti medija ..."
524
525 #: include/vlc_intf_strings.h:42
526 msgid "Codec Information..."
527 msgstr "Podrobnosti kodeka ..."
528
529 #: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:664
530 msgid "Messages..."
531 msgstr "Sporočila ..."
532
533 #: include/vlc_intf_strings.h:44
534 msgid "Extended settings..."
535 msgstr "Razširjene nastavitve ..."
536
537 #: include/vlc_intf_strings.h:45
538 msgid "Go to specific time..."
539 msgstr "Pojdi na določen čas ..."
540
541 #: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:661
542 msgid "Bookmarks..."
543 msgstr "Zaznamki ..."
544
545 #: include/vlc_intf_strings.h:47
546 msgid "VLM Configuration..."
547 msgstr "VLM nastavitve ..."
548
549 #: include/vlc_intf_strings.h:49
550 msgid "About VLC media player..."
551 msgstr "O predvajalniku VLC ..."
552
553 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
554 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:557
555 #: modules/gui/macosx/intf.m:600 modules/gui/macosx/intf.m:678
556 #: modules/gui/macosx/intf.m:685 modules/gui/macosx/intf.m:1577
557 #: modules/gui/macosx/intf.m:1578 modules/gui/macosx/intf.m:1579
558 #: modules/gui/macosx/intf.m:1580 modules/gui/macosx/playlist.m:454
559 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
560 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:419
561 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:108 modules/gui/qt4/menus.cpp:495
562 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:499
563 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
564 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
565 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
566 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
567 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1236
568 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
569 msgid "Play"
570 msgstr "Predvajaj"
571
572 #: include/vlc_intf_strings.h:53
573 msgid "Fetch information"
574 msgstr "Pridobivanje podrobnosti"
575
576 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:455
577 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
578 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
579 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
580 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
581 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
582 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
583 msgid "Delete"
584 msgstr "Izbriši"
585
586 #: include/vlc_intf_strings.h:55
587 msgid "Information..."
588 msgstr "Podrobnosti ..."
589
590 #: include/vlc_intf_strings.h:56
591 msgid "Sort"
592 msgstr "Razvrsti"
593
594 #: include/vlc_intf_strings.h:57
595 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1594
596 msgid "Add node"
597 msgstr "Dodaj vozlišče"
598
599 #: include/vlc_intf_strings.h:58
600 msgid "Stream..."
601 msgstr "Pretakanje ..."
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:59
604 msgid "Save..."
605 msgstr "Shrani ..."
606
607 #: include/vlc_intf_strings.h:60
608 msgid "Open Folder..."
609 msgstr "Odpri mapo ..."
610
611 #: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1094
612 msgid "Repeat all"
613 msgstr "Ponovi vse"
614
615 #: include/vlc_intf_strings.h:65
616 msgid "Repeat one"
617 msgstr "Ponovi eno"
618
619 #: include/vlc_intf_strings.h:66
620 msgid "No repeat"
621 msgstr "Brez ponavljanja"
622
623 #: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1293
624 #: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:606
625 msgid "Random"
626 msgstr "Naključno"
627
628 #: include/vlc_intf_strings.h:69
629 msgid "Random off"
630 msgstr "Onemogoči naključno"
631
632 #: include/vlc_intf_strings.h:71
633 msgid "Add to playlist"
634 msgstr "Dodaj na seznam predvajanja"
635
636 #: include/vlc_intf_strings.h:72
637 msgid "Add to media library"
638 msgstr "Dodaj zbirki"
639
640 #: include/vlc_intf_strings.h:74
641 msgid "Add file..."
642 msgstr "Dodaj datoteko ..."
643
644 #: include/vlc_intf_strings.h:75
645 msgid "Advanced open..."
646 msgstr "Napredno odpiranje ..."
647
648 #: include/vlc_intf_strings.h:76
649 msgid "Add directory..."
650 msgstr "Dodaj mapo ..."
651
652 #: include/vlc_intf_strings.h:78
653 msgid "Save playlist to file..."
654 msgstr "Shrani seznam predvajanja ..."
655
656 #: include/vlc_intf_strings.h:79
657 msgid "Load playlist file..."
658 msgstr "Naloži seznam predvajanja ..."
659
660 #: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/playlist.m:467
661 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
662 msgid "Search"
663 msgstr "Poišči"
664
665 #: include/vlc_intf_strings.h:82
666 msgid "Search filter"
667 msgstr "Filter iskanja"
668
669 #: include/vlc_intf_strings.h:84
670 msgid "Additional sources"
671 msgstr "Dodatni viri"
672
673 #: include/vlc_intf_strings.h:88
674 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
675 msgid ""
676 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
677 "them."
678 msgstr ""
679 "Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
680 "pogled\" za prikaz vseh možnosti."
681
682 #: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:83
683 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
684 msgid "Image clone"
685 msgstr "Podvajanje slike"
686
687 #: include/vlc_intf_strings.h:94
688 msgid "Clone the image"
689 msgstr "Pomnoževanje slike"
690
691 #: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
692 msgid "Magnification"
693 msgstr "Povečevanje"
694
695 #: include/vlc_intf_strings.h:97
696 msgid ""
697 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
698 "be magnified."
699 msgstr ""
700 "Povečevanje dela slike. Izberete lahko kateri del slike naj bo povečan."
701
702 #: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
703 msgid "Waves"
704 msgstr "Valovanje"
705
706 #: include/vlc_intf_strings.h:101
707 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
708 msgstr "\"Waves\" učinek popačenja slike"
709
710 #: include/vlc_intf_strings.h:103
711 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
712 msgstr "\"Water surface\" učinek popačenja slike"
713
714 #: include/vlc_intf_strings.h:105
715 msgid "Image colors inversion"
716 msgstr "Obračanje barv slike"
717
718 #: include/vlc_intf_strings.h:107
719 msgid "Split the image to make an image wall"
720 msgstr "Razdeljevanje slike za slikovni zid"
721
722 #: include/vlc_intf_strings.h:109
723 msgid ""
724 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
725 "The video gets split in parts that you must sort."
726 msgstr ""
727 "Ustvari \"sestavljanko\" iz slike posnetka.\n"
728 "Posnetek se razdeli na dele, ki jih morate urediti."
729
730 #: include/vlc_intf_strings.h:112
731 msgid ""
732 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
733 "Try changing the various settings for different effects"
734 msgstr ""
735 "\"Zaznavanje roba\" slikovni učinek popačenja.\n"
736 "Različne nastavitve določajo različne učinke."
737
738 #: include/vlc_intf_strings.h:115
739 msgid ""
740 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
741 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
742 "settings."
743 msgstr ""
744 "Učinek \"Zaznavanje barv\". Celotna slika postane črno bela razen delov "
745 "slike, ki so pobarvani tako, kot je določeno med nastavitvami."
746
747 #: include/vlc_intf_strings.h:119
748 msgid ""
749 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
750 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
751 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
752 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
753 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
754 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
755 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
756 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
757 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
758 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
759 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
760 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
761 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
762 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
763 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
764 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
765 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
766 "org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
767 "give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
768 "href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
769 "channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
770 "on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
771 "the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
772 "design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
773 "also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
774 "b> VLC media player.</p></body></html>"
775 msgstr ""
776 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
777 "charset=utf-8\" /><h2>Dobrodošli na straneh pomoči predvajalnika VLC</"
778 "h2><h3>Dokumentacija</h3><p>Dokumentacijo o predvajalniku VLC lahko najdete "
779 "na VideoLAN <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> straneh.</p><p>Če "
780 "ste začetnik pri uporabi predvajalnika prosim preberite<br><a href=\"http://"
781 "wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Uvod v predvajalnik "
782 "VLC</em></a>.</p><p>Našli boste podrobnosti o načinu uporabe predvajalnika v "
783 "<br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Kako "
784 "predvajati datoteke v predvajalniku VLC</em></a>\" dokumentu.</p><p>Za "
785 "shranjevanje, pretvarjanje, prekodiranje, preoblikovanje, zvijanje in "
786 "pretakanje, pa lahko poiščete podrobnosti v <a href=\"http://wiki.videolan."
787 "org/Documentation:Streaming_HowTo\">Dokumentacija pretakanja</a>.</p><p>Če "
788 "niste povsem prepričani o izrazoslovju, prosim preglejte tudi <a href="
789 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">podatkovno zbirko znanja</a>.</"
790 "p><p>Tipkovne bližnice so zapisane na strani <a href=\"http://wiki.videolan."
791 "org/Hotkeys\">tiplovnih povezav</a>.</p><h3>Pomoč</h3><p>Pred zastavljanjem "
792 "vprašanj, si najprej preberite <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
793 "Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>  z najpogosteje zastavljenimi vprašanji."
794 "</p><p>Pomoč lahko poiščete tudi na <a href=\"http://forum.videolan.org"
795 "\">forumih</a>, na <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html"
796 "\">poštnem seznamu</a> ali preko IRC kanala ( <a href=\"http://www.videolan."
797 "org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> na irc.freenode.net ).</p><h3>Podpora "
798 "projekta</h3><p>Projektu lahko pomagate na različne načine; s "
799 "programiranjem, oblikovanjem, prevajanjem, pisanjem dokumentacije, "
800 "preverjanjem in drugo. Lahko tudi pomagate finančno ali materialno. Vsekakor "
801 "pa lahko tudi <b>širite podrobnosti</b> o predvajalniku VLC.</p></body></"
802 "html>"
803
804 #: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
805 msgid "Meta-information"
806 msgstr "Meta-podrobnosti"
807
808 #: include/vlc_meta.h:184
809 msgid "Codec Name"
810 msgstr "Ime kodeka"
811
812 #: include/vlc_meta.h:185
813 msgid "Codec Description"
814 msgstr "Opis kodeka"
815
816 #: include/vlc/vlc.h:587
817 msgid ""
818 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
819 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
820 "see the file named COPYING for details.\n"
821 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
822 msgstr ""
823 "Program je na voljo brez kakršnekoli GARANCIJE.\n"
824 "Program lahko širite pod pogoji GNU General Public License;\n"
825 "več podrobnosti najdete v datoteki COPYING.\n"
826 "Program ureja VideoLAN team; podrobnosti so zapisane v AUTHORS datoteki.\n"
827
828 #: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
829 #: src/audio_output/filters.c:221
830 msgid "Audio filtering failed"
831 msgstr "Neuspešno filtriranje zvoka"
832
833 #: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
834 #: src/audio_output/filters.c:222
835 #, c-format
836 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
837 msgstr "Doseženo je največje dovoljeno število filtrov (%d)."
838
839 #: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
840 #: src/input/es_out.c:443 src/libvlc-module.c:542
841 #: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
842 msgid "Disable"
843 msgstr "Onemogoči"
844
845 #: src/audio_output/input.c:93 modules/visualization/visual/visual.c:127
846 msgid "Spectrometer"
847 msgstr "Spektrometer"
848
849 #: src/audio_output/input.c:95
850 msgid "Scope"
851 msgstr "Območje"
852
853 #: src/audio_output/input.c:97
854 msgid "Spectrum"
855 msgstr "Spekter"
856
857 #: src/audio_output/input.c:134 modules/audio_filter/equalizer.c:68
858 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
859 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
860 msgid "Equalizer"
861 msgstr "Uravnavanje zvoka"
862
863 #: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:272
864 #: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
865 msgid "Audio filters"
866 msgstr "Filtri zvoka"
867
868 #: src/audio_output/input.c:178
869 msgid "Replay gain"
870 msgstr "Ponovno predvajanje"
871
872 #: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
873 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:625
874 #: modules/gui/macosx/intf.m:626
875 msgid "Audio Channels"
876 msgstr "Zvočni kanali"
877
878 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
879 #: modules/access/v4l2.c:87 modules/access/v4l.c:124
880 #: modules/audio_output/alsa.c:188 modules/audio_output/alsa.c:219
881 #: modules/audio_output/directx.c:462 modules/audio_output/oss.c:201
882 #: modules/audio_output/portaudio.c:406 modules/audio_output/sdl.c:179
883 #: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:417
884 #: modules/codec/twolame.c:66
885 msgid "Stereo"
886 msgstr "Stereo"
887
888 #: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
889 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
890 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
891 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
892 #: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/fbosd.c:163
893 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
894 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:95
895 #: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
896 #: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
897 msgid "Left"
898 msgstr "Levo"
899
900 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
901 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
902 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
903 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
904 #: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/fbosd.c:163
905 #: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
906 #: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
907 #: modules/video_filter/rss.c:162
908 msgid "Right"
909 msgstr "Desno"
910
911 #: src/audio_output/output.c:131
912 msgid "Dolby Surround"
913 msgstr "Dolby Surround"
914
915 #: src/audio_output/output.c:143
916 msgid "Reverse stereo"
917 msgstr "Obratni stereo"
918
919 #: src/control/media_list.c:187 src/playlist/engine.c:125
920 #: src/playlist/loadsave.c:146
921 msgid "Media Library"
922 msgstr "Zbirka medijev"
923
924 #: src/extras/getopt.c:633
925 #, c-format
926 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
927 msgstr "%s: ukaz `%s' je dvoumna\n"
928
929 #: src/extras/getopt.c:658
930 #, c-format
931 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
932 msgstr "%s: ukaz `--%s' ne dovoli argumenta\n"
933
934 #: src/extras/getopt.c:663
935 #, c-format
936 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
937 msgstr "%s: ukaz `%c%s' ne dovoli argumenta\n"
938
939 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
940 #, c-format
941 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
942 msgstr "%s: ukaz `%s' zahteva argument\n"
943
944 #: src/extras/getopt.c:710
945 #, c-format
946 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
947 msgstr "%s: neznan ukaz `--%s'\n"
948
949 #: src/extras/getopt.c:714
950 #, c-format
951 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
952 msgstr "%s: neznana možnost `%c%s'\n"
953
954 #: src/extras/getopt.c:740
955 #, c-format
956 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
957 msgstr "%s: nedovoljena možnost -- %c\n"
958
959 #: src/extras/getopt.c:743
960 #, c-format
961 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
962 msgstr "%s: neveljavna možnost -- %c\n"
963
964 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
965 #, c-format
966 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
967 msgstr "%s: možnost zahteva argument -- %c\n"
968
969 #: src/extras/getopt.c:820
970 #, c-format
971 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
972 msgstr "%s: možnost `-W %s' je dvoumna\n"
973
974 #: src/extras/getopt.c:838
975 #, c-format
976 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
977 msgstr "%s: možnost `-W %s' ne dovoli argumentov\n"
978
979 #: src/input/control.c:310
980 #, c-format
981 msgid "Bookmark %i"
982 msgstr "Zaznamek %i"
983
984 #: src/input/decoder.c:106
985 msgid "No suitable decoder module for format"
986 msgstr "Ni primerne dekodirne enote za format"
987
988 #: src/input/decoder.c:107
989 #, c-format
990 msgid ""
991 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
992 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
993 msgstr ""
994 "Predvajalnik VLC verjetno ne podpira \"%4.4s\" zvočnega ali slikovnega "
995 "formata. Na žalost tega trenutno ni mogoče popraviti."
996
997 #: src/input/decoder.c:159 src/input/decoder.c:171 src/input/decoder.c:373
998 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:215 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:223
999 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
1000 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
1001 #: modules/stream_out/es.c:377
1002 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1003 msgstr "Neuspešno pretakanje oz. prekodiranje"
1004
1005 #: src/input/decoder.c:160
1006 msgid "VLC could not open the packetizer module."
1007 msgstr "Ni mogoče odpreti enote paketnika."
1008
1009 #: src/input/decoder.c:172 src/input/decoder.c:374
1010 msgid "VLC could not open the decoder module."
1011 msgstr "Ni mogoče odpreti enote dekodiranja."
1012
1013 #: src/input/es_out.c:465 src/input/es_out.c:467 src/input/es_out.c:473
1014 #: src/input/es_out.c:474 modules/access/cdda/info.c:969
1015 #: modules/access/cdda/info.c:1002
1016 #, c-format
1017 msgid "Track %i"
1018 msgstr "Sled %i"
1019
1020 #: src/input/es_out.c:655
1021 #, c-format
1022 msgid "%s [%s %d]"
1023 msgstr "%s [%s %d]"
1024
1025 #: src/input/es_out.c:655 src/input/es_out.c:657 src/input/var.c:128
1026 #: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/macosx/intf.m:612
1027 #: modules/gui/macosx/intf.m:613
1028 msgid "Program"
1029 msgstr "Program"
1030
1031 #: src/input/es_out.c:1441 modules/demux/ty.c:765
1032 msgid "Closed captions 1"
1033 msgstr "Zaprt naslov 1"
1034
1035 #: src/input/es_out.c:1442 modules/demux/ty.c:766
1036 msgid "Closed captions 2"
1037 msgstr "Zaprt naslov 2"
1038
1039 #: src/input/es_out.c:1443 modules/demux/ty.c:767
1040 msgid "Closed captions 3"
1041 msgstr "Zaprt naslov 3"
1042
1043 #: src/input/es_out.c:1444 modules/demux/ty.c:768
1044 msgid "Closed captions 4"
1045 msgstr "Zaprt naslov 4"
1046
1047 #: src/input/es_out.c:2009 modules/codec/faad.c:337
1048 #, c-format
1049 msgid "Stream %d"
1050 msgstr "Predvajanje %d"
1051
1052 #: src/input/es_out.c:2011 modules/gui/macosx/wizard.m:425
1053 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:562 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:641
1054 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
1055 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
1056 msgid "Codec"
1057 msgstr "Kodek"
1058
1059 #: src/input/es_out.c:2014 src/input/meta.c:53 src/libvlc-module.c:164
1060 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
1061 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:19
1062 msgid "Language"
1063 msgstr "Jezik"
1064
1065 #: src/input/es_out.c:2022 src/input/es_out.c:2050 src/input/es_out.c:2077
1066 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:114
1067 msgid "Type"
1068 msgstr "Tip"
1069
1070 #: src/input/es_out.c:2025 modules/codec/faad.c:341
1071 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:690
1072 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1073 msgid "Channels"
1074 msgstr "Kanali"
1075
1076 #: src/input/es_out.c:2030 modules/codec/faad.c:343
1077 msgid "Sample rate"
1078 msgstr "Vzorčna hitrost"
1079
1080 #: src/input/es_out.c:2031
1081 #, c-format
1082 msgid "%u Hz"
1083 msgstr "%u Hz"
1084
1085 #: src/input/es_out.c:2037
1086 msgid "Bits per sample"
1087 msgstr "Titi na vzorec"
1088
1089 #: src/input/es_out.c:2042 modules/access_output/shout.c:86
1090 #: modules/access/pvr.c:92 modules/gui/qt4/components/open.cpp:699
1091 msgid "Bitrate"
1092 msgstr "Bitna hitrost"
1093
1094 #: src/input/es_out.c:2043
1095 #, c-format
1096 msgid "%u kb/s"
1097 msgstr "%u kb/s"
1098
1099 #: src/input/es_out.c:2054
1100 msgid "Resolution"
1101 msgstr "Ločljivost"
1102
1103 #: src/input/es_out.c:2060
1104 msgid "Display resolution"
1105 msgstr "Ločljivost zaslona"
1106
1107 #: src/input/es_out.c:2070 modules/access/screen/screen.c:38
1108 msgid "Frame rate"
1109 msgstr "Blokovno razmerje"
1110
1111 #: src/input/es_out.c:2077
1112 msgid "Subtitle"
1113 msgstr "Podnapis"
1114
1115 #: src/input/input.c:2270
1116 msgid "Your input can't be opened"
1117 msgstr "Vnosa ni mogoče odpreti"
1118
1119 #: src/input/input.c:2271
1120 #, c-format
1121 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1122 msgstr ""
1123 "Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log "
1124 "datoteki."
1125
1126 #: src/input/input.c:2366
1127 msgid "Can't recognize the input's format"
1128 msgstr "Neprepoznavna oblika vnosa"
1129
1130 #: src/input/input.c:2367
1131 #, c-format
1132 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1133 msgstr ""
1134 "Formata '%s' ni mogoče zaznati. Podrobnosti so zapisane v log datoteki."
1135
1136 #: src/input/meta.c:42 src/input/var.c:139
1137 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:614
1138 #: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/open.m:170
1139 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
1140 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:305 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
1141 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
1142 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:47
1143 msgid "Title"
1144 msgstr "Naslov"
1145
1146 #: src/input/meta.c:43 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
1147 msgid "Artist"
1148 msgstr "Izvajalec"
1149
1150 #: src/input/meta.c:44
1151 msgid "Genre"
1152 msgstr "Žanr"
1153
1154 #: src/input/meta.c:45 modules/mux/asf.c:51
1155 msgid "Copyright"
1156 msgstr "Avtorske pravice"
1157
1158 #: src/input/meta.c:46 src/libvlc-module.c:301 modules/access/vcdx/info.c:91
1159 msgid "Album"
1160 msgstr "Album"
1161
1162 #: src/input/meta.c:47
1163 msgid "Track number"
1164 msgstr "Številka sledi"
1165
1166 #: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
1167 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
1168 msgid "Description"
1169 msgstr "Opis"
1170
1171 #: src/input/meta.c:49 modules/mux/asf.c:55
1172 msgid "Rating"
1173 msgstr "Ocena"
1174
1175 #: src/input/meta.c:50
1176 msgid "Date"
1177 msgstr "Datum"
1178
1179 #: src/input/meta.c:51
1180 msgid "Setting"
1181 msgstr "Nastavitev"
1182
1183 #: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/open.m:183
1184 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
1185 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
1186 msgid "URL"
1187 msgstr "URL"
1188
1189 #: src/input/meta.c:54 modules/misc/notify/notify.c:277
1190 msgid "Now Playing"
1191 msgstr "Predvaja se"
1192
1193 #: src/input/meta.c:55 modules/access/vcdx/info.c:98
1194 msgid "Publisher"
1195 msgstr "Izdajatelj"
1196
1197 #: src/input/meta.c:56
1198 msgid "Encoded by"
1199 msgstr "Kodiranje: "
1200
1201 #: src/input/meta.c:57
1202 msgid "Artwork URL"
1203 msgstr "Povezava do oblikovanj"
1204
1205 #: src/input/meta.c:58
1206 msgid "Track ID"
1207 msgstr "ID Sledi"
1208
1209 #: src/input/var.c:118
1210 msgid "Bookmark"
1211 msgstr "Zaznamek"
1212
1213 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:581
1214 msgid "Programs"
1215 msgstr "Programi"
1216
1217 #: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
1218 #: modules/gui/macosx/intf.m:616 modules/gui/macosx/intf.m:617
1219 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:155
1220 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1221 msgid "Chapter"
1222 msgstr "Poglavje"
1223
1224 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
1225 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
1226 msgid "Navigation"
1227 msgstr "Upravljanje"
1228
1229 #: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:640
1230 #: modules/gui/macosx/intf.m:641
1231 msgid "Video Track"
1232 msgstr "Slikovna sled"
1233
1234 #: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:623
1235 #: modules/gui/macosx/intf.m:624
1236 msgid "Audio Track"
1237 msgstr "Zvokovna sled"
1238
1239 #: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:648
1240 #: modules/gui/macosx/intf.m:649
1241 msgid "Subtitles Track"
1242 msgstr "Podnapisi"
1243
1244 #: src/input/var.c:260
1245 msgid "Next title"
1246 msgstr "Naslednji naslov"
1247
1248 #: src/input/var.c:265
1249 msgid "Previous title"
1250 msgstr "Predhodni naslov"
1251
1252 #: src/input/var.c:288
1253 #, c-format
1254 msgid "Title %i"
1255 msgstr "Naslov %i"
1256
1257 #: src/input/var.c:311 src/input/var.c:371
1258 #, c-format
1259 msgid "Chapter %i"
1260 msgstr "Poglavje %i"
1261
1262 #: src/input/var.c:350 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1263 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:516
1264 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
1265 msgid "Next chapter"
1266 msgstr "Naslednje poglavje"
1267
1268 #: src/input/var.c:355 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
1269 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:515
1270 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
1271 msgid "Previous chapter"
1272 msgstr "Predhodno poglavje"
1273
1274 #: src/input/vlm.c:2282 src/input/vlm.c:2623
1275 #, c-format
1276 msgid "Media: %s"
1277 msgstr "Medij: %s"
1278
1279 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1280 #: modules/demux/avi/avi.c:589 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
1281 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
1282 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1283 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1284 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1285 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1286 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1125
1287 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:35
1288 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:81
1289 msgid "Cancel"
1290 msgstr "Prekliči"
1291
1292 #: src/interface/interaction.c:361
1293 msgid "Ok"
1294 msgstr "V redu"
1295
1296 #: src/interface/interface.c:223
1297 msgid "Switch interface"
1298 msgstr "Zamenjaj vmesnik"
1299
1300 #: src/interface/interface.c:250 modules/gui/macosx/intf.m:575
1301 #: modules/gui/macosx/intf.m:576
1302 msgid "Add Interface"
1303 msgstr "Razširitve"
1304
1305 #: src/interface/interface.c:256
1306 msgid "Telnet Interface"
1307 msgstr "Vmesnik telnet"
1308
1309 #: src/interface/interface.c:259
1310 msgid "Web Interface"
1311 msgstr "Vmesnik spleta"
1312
1313 #: src/interface/interface.c:262
1314 msgid "Debug logging"
1315 msgstr "Beleženje razhroščevanja"
1316
1317 #: src/interface/interface.c:265
1318 msgid "Mouse Gestures"
1319 msgstr "Gibi miške"
1320
1321 #: src/libvlc-common.c:282 src/libvlc-common.c:439 src/modules/modules.c:1743
1322 #: src/modules/modules.c:2057
1323 msgid "C"
1324 msgstr "C"
1325
1326 #: src/libvlc-common.c:298
1327 msgid "Help options"
1328 msgstr "Možnosti pomoči"
1329
1330 #: src/libvlc-common.c:1508 src/modules/configuration.c:1321
1331 msgid "string"
1332 msgstr "niz"
1333
1334 #: src/libvlc-common.c:1527 src/modules/configuration.c:1285
1335 msgid "integer"
1336 msgstr "celo število"
1337
1338 #: src/libvlc-common.c:1554 src/modules/configuration.c:1310
1339 msgid "float"
1340 msgstr "plavajoče"
1341
1342 #: src/libvlc-common.c:1567
1343 msgid " (default enabled)"
1344 msgstr " (privzeto omogočeno)"
1345
1346 #: src/libvlc-common.c:1568
1347 msgid " (default disabled)"
1348 msgstr " (privzeto onemogočeno)"
1349
1350 #: src/libvlc-common.c:1833
1351 #, c-format
1352 msgid "VLC version %s\n"
1353 msgstr "VLC različica %s\n"
1354
1355 #: src/libvlc-common.c:1834
1356 #, c-format
1357 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1358 msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
1359
1360 #: src/libvlc-common.c:1836
1361 #, c-format
1362 msgid "Compiler: %s\n"
1363 msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
1364
1365 #: src/libvlc-common.c:1838
1366 #, c-format
1367 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1368 msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
1369
1370 #: src/libvlc-common.c:1869
1371 msgid ""
1372 "\n"
1373 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1374 msgstr ""
1375 "\n"
1376 "Odlaganje vsebine v vlc-help.txt datoteko.\n"
1377
1378 #: src/libvlc-common.c:1889
1379 msgid ""
1380 "\n"
1381 "Press the RETURN key to continue...\n"
1382 msgstr ""
1383 "\n"
1384 "Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje ...\n"
1385
1386 #: src/libvlc-module.c:79 src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
1387 msgid "Auto"
1388 msgstr "Samodejno"
1389
1390 #: src/libvlc-module.c:80
1391 msgid "American English"
1392 msgstr "ameriška angleščina"
1393
1394 #: src/libvlc-module.c:81 src/text/iso-639_def.h:43
1395 msgid "Arabic"
1396 msgstr "arabščina"
1397
1398 #: src/libvlc-module.c:82
1399 msgid "Brazilian Portuguese"
1400 msgstr "brazilska portugalščina"
1401
1402 #: src/libvlc-module.c:83
1403 msgid "British English"
1404 msgstr "britanska angleščina"
1405
1406 #: src/libvlc-module.c:84 src/text/iso-639_def.h:59
1407 msgid "Catalan"
1408 msgstr "katalonščina"
1409
1410 #: src/libvlc-module.c:85
1411 msgid "Chinese Traditional"
1412 msgstr "tradicionalna kitajščina"
1413
1414 #: src/libvlc-module.c:86 src/text/iso-639_def.h:67
1415 msgid "Czech"
1416 msgstr "češčina"
1417
1418 #: src/libvlc-module.c:87 src/text/iso-639_def.h:68
1419 msgid "Danish"
1420 msgstr "danščina"
1421
1422 #: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:69
1423 msgid "Dutch"
1424 msgstr "nizozemščina"
1425
1426 #: src/libvlc-module.c:89 src/text/iso-639_def.h:76
1427 msgid "Finnish"
1428 msgstr "finščina"
1429
1430 #: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:77
1431 msgid "French"
1432 msgstr "francoščina"
1433
1434 #: src/libvlc-module.c:91
1435 msgid "Galician"
1436 msgstr "galščina"
1437
1438 #: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:79
1439 msgid "Georgian"
1440 msgstr "gruzijščina"
1441
1442 #: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:80
1443 msgid "German"
1444 msgstr "nemščina"
1445
1446 #: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:88
1447 msgid "Hebrew"
1448 msgstr "hebrejščina"
1449
1450 #: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:92
1451 msgid "Hungarian"
1452 msgstr "madžarščina"
1453
1454 #: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:99
1455 msgid "Italian"
1456 msgstr "italijanščina"
1457
1458 #: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:101
1459 msgid "Japanese"
1460 msgstr "japonščina"
1461
1462 #: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:111
1463 msgid "Korean"
1464 msgstr "korejščina"
1465
1466 #: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:125
1467 msgid "Malay"
1468 msgstr "malajščina"
1469
1470 #: src/libvlc-module.c:100
1471 msgid "Occitan"
1472 msgstr "okcitanščina"
1473
1474 #: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:146
1475 msgid "Persian"
1476 msgstr "perzijščina"
1477
1478 #: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:148
1479 msgid "Polish"
1480 msgstr "poljščina"
1481
1482 #: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:154
1483 msgid "Romanian"
1484 msgstr "romunščina"
1485
1486 #: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:156
1487 msgid "Russian"
1488 msgstr "ruščina"
1489
1490 #: src/libvlc-module.c:105
1491 msgid "Simplified Chinese"
1492 msgstr "poenostavljena kitajščina"
1493
1494 #: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:162
1495 msgid "Slovak"
1496 msgstr "slovaščina"
1497
1498 #: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:163
1499 msgid "Slovenian"
1500 msgstr "slovenščina"
1501
1502 #: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:170
1503 msgid "Spanish"
1504 msgstr "španščina"
1505
1506 #: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:175
1507 msgid "Swedish"
1508 msgstr "švedščina"
1509
1510 #: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:188
1511 msgid "Turkish"
1512 msgstr "turščina"
1513
1514 #: src/libvlc-module.c:130
1515 msgid ""
1516 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1517 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1518 "related options."
1519 msgstr ""
1520 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje vmesnikov, ki jih podpira predvajalnik "
1521 "VLC. Izberete lahko glavni vmesnik, dodatne vmesnike ali pa določite "
1522 "različne nastavitve posamezne enote."
1523
1524 #: src/libvlc-module.c:134
1525 msgid "Interface module"
1526 msgstr "Enote vmesnika"
1527
1528 #: src/libvlc-module.c:136
1529 msgid ""
1530 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1531 "automatically select the best module available."
1532 msgstr ""
1533 "Glavni vmesnik, ki ga uporablja predvajalnik VLC. Privzeto obnašanje omogoča "
1534 "samodejni izbor najprimernejše podprte enote."
1535
1536 #: src/libvlc-module.c:140 modules/control/ntservice.c:52
1537 msgid "Extra interface modules"
1538 msgstr "Dodatne enote vmesnika"
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:142
1541 msgid ""
1542 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1543 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1544 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1545 "\", \"gestures\" ...)"
1546 msgstr ""
1547 "Izberete lahko \"dodatne vmesnike\" za predvajalnik VLC. Zagnani bodo v "
1548 "ozadju ob glavnem vmesniku. Z vejico ločite privzete vrednosti vmesnikov "
1549 "(splošne vrednosti so \"rc\" (oddaljen nadzor), \"http\", \"gibi\" ...)."
1550
1551 #: src/libvlc-module.c:149
1552 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1553 msgstr "Izberete lahko nadzorne vmesnike predvajalnika VLC."
1554
1555 #: src/libvlc-module.c:151
1556 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1557 msgstr "Podrobnost prikaza (0,1,2)"
1558
1559 #: src/libvlc-module.c:153
1560 msgid ""
1561 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1562 "1=warnings, 2=debug)."
1563 msgstr ""
1564 "Nastavitev podrobnosti izpisa (0=samo napake in standardna sporočila, "
1565 "1=opozorila, 2=razhroščevanje)."
1566
1567 #: src/libvlc-module.c:156
1568 msgid "Be quiet"
1569 msgstr "Ne sporočaj"
1570
1571 #: src/libvlc-module.c:158
1572 msgid "Turn off all warning and information messages."
1573 msgstr "Izklop vseh opozorilnih in podrobnih sporočil."
1574
1575 #: src/libvlc-module.c:160
1576 msgid "Default stream"
1577 msgstr "Privzeti zapis"
1578
1579 #: src/libvlc-module.c:162
1580 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1581 msgstr "Ta zapis bo vedno odprt ob zagonu predvajalnika."
1582
1583 #: src/libvlc-module.c:165
1584 msgid ""
1585 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1586 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1587 msgstr ""
1588 "Izberete lahko jezik vmesnika. Nastavitev sistemskega jezika je izbrana "
1589 "samodejno, če je vklopljena nastavitev \"auto\"."
1590
1591 #: src/libvlc-module.c:169
1592 msgid "Color messages"
1593 msgstr "Barvna sporočila"
1594
1595 #: src/libvlc-module.c:171
1596 msgid ""
1597 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1598 "needs Linux color support for this to work."
1599 msgstr ""
1600 "Nastavitev omogoča obarvanje besedila sporočil poslanih v konzolno okno. "
1601 "Terminal zahteva Linux barvno podporo."
1602
1603 #: src/libvlc-module.c:174
1604 msgid "Show advanced options"
1605 msgstr "Prikaži Podrobni pogled možnosti"
1606
1607 #: src/libvlc-module.c:176
1608 msgid ""
1609 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1610 "available options, including those that most users should never touch."
1611 msgstr ""
1612 "Če je možnost omogočena bodo prikazane vse možnosti, ki so na voljo, "
1613 "vključno z nastavitvami, ki jih ni priporočljivo spreminjati."
1614
1615 #: src/libvlc-module.c:180 modules/control/showintf.c:67
1616 msgid "Show interface with mouse"
1617 msgstr "Prikaži vmesnik z miško"
1618
1619 #: src/libvlc-module.c:182
1620 msgid ""
1621 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1622 "edge of the screen in fullscreen mode."
1623 msgstr ""
1624 "Če je možnost omogočena se vmesnik prikaže, ko se miška premakne na rob "
1625 "zaslona v celozaslonskem načinu."
1626
1627 #: src/libvlc-module.c:185
1628 msgid "Interface interaction"
1629 msgstr "Vzajemno delovanje vmesnikov"
1630
1631 #: src/libvlc-module.c:187
1632 msgid ""
1633 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1634 "user input is required."
1635 msgstr ""
1636 "Če je možnost omogočena bo prikazano pogovorno okno vsakič, ko predvajalnik "
1637 "potrebuje podatke uporabnika."
1638
1639 #: src/libvlc-module.c:197
1640 msgid ""
1641 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1642 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1643 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1644 "the \"audio filters\" modules section."
1645 msgstr ""
1646 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja zvočnega podsistema in omogočajo "
1647 "dodajanje filtrov zvoka za kasnejše procesiranje ali slikovnih učinkov "
1648 "(spektralna analiza, ...). Filtre omogočite tu, nastavite pa jih med "
1649 "nastavitvami \"Filtri zvoka\"."
1650
1651 #: src/libvlc-module.c:203
1652 msgid "Audio output module"
1653 msgstr "Enota odvajanja zvoka"
1654
1655 #: src/libvlc-module.c:205
1656 msgid ""
1657 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1658 "automatically select the best method available."
1659 msgstr ""
1660 "Nastavitev določa metodo odvajanja zvoka. Privzeto obnašanje je samodejni "
1661 "izbor najboljšega načina predvajanja."
1662
1663 #: src/libvlc-module.c:209 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:20
1664 #: modules/stream_out/display.c:36
1665 msgid "Enable audio"
1666 msgstr "Omogoči zvok"
1667
1668 #: src/libvlc-module.c:211
1669 msgid ""
1670 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1671 "not take place, thus saving some processing power."
1672 msgstr ""
1673 "Lahko popolnoma onemogočite odvod zvoka. Zvočno dekodiranje bo zavrto, kar "
1674 "zmanjša zahtevo po procesorski moči."
1675
1676 #: src/libvlc-module.c:214
1677 msgid "Force mono audio"
1678 msgstr "Zvok predvajaj v mono načinu"
1679
1680 #: src/libvlc-module.c:215
1681 msgid "This will force a mono audio output."
1682 msgstr "Nastavitev omogoča zvočni odvod v mono načinu."
1683
1684 #: src/libvlc-module.c:217
1685 msgid "Default audio volume"
1686 msgstr "Privzeta jakost zvoka"
1687
1688 #: src/libvlc-module.c:219
1689 msgid ""
1690 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1691 msgstr ""
1692 "Določite vrednost glasnosti predvajanja zvoka. Razpon je določen med 0 in "
1693 "1024."
1694
1695 #: src/libvlc-module.c:222
1696 msgid "Audio output saved volume"
1697 msgstr "Shranjena jakost zvočnega predvajanja"
1698
1699 #: src/libvlc-module.c:224
1700 msgid ""
1701 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1702 "should not change this option manually."
1703 msgstr ""
1704 "Nastavitev omogoča shranjevanje jakosti zvočnega predvajanja ob uporabi "
1705 "možnosti izklapljanja zvoka. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
1706
1707 #: src/libvlc-module.c:227
1708 msgid "Audio output volume step"
1709 msgstr "Raven jakosti predvajanja"
1710
1711 #: src/libvlc-module.c:229
1712 msgid ""
1713 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1714 "0 to 1024."
1715 msgstr ""
1716 "Raven jakosti zvočnega predvajanja lahko določite z vrednostjo med 0 in 1024."
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:232
1719 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1720 msgstr "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz)"
1721
1722 #: src/libvlc-module.c:234
1723 msgid ""
1724 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1725 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1726 msgstr ""
1727 "Frekvenca predvajanja zvoka (Hz) lahko določite z vrednostmi -1 (privzeto), "
1728 "48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1729
1730 #: src/libvlc-module.c:238
1731 msgid "High quality audio resampling"
1732 msgstr "Visoka kakovost vzorčenja zvoka"
1733
1734 #: src/libvlc-module.c:240
1735 msgid ""
1736 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1737 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1738 "resampling algorithm will be used instead."
1739 msgstr ""
1740 "Nastavitev algoritma visoke kakovosti vzorčenja zvoka. Vzorčenje zahteva "
1741 "veliko moči procesiranja, zato možnost lahko onemogočite. Privzeto bo "
1742 "uporabljen enostavnejši algoritem."
1743
1744 #: src/libvlc-module.c:245
1745 msgid "Audio desynchronization compensation"
1746 msgstr "Nadomeščanje zvočnega razslojevanja"
1747
1748 #: src/libvlc-module.c:247
1749 msgid ""
1750 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1751 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1752 msgstr ""
1753 "Nastavitev zamika dovod zvočnega zapisa. Zamik je določen v milisekundah in "
1754 "je priročen, če zaznate zamik med predvajanjem slike in zvoka."
1755
1756 #: src/libvlc-module.c:250
1757 msgid "Audio output channels mode"
1758 msgstr "Način odvoda kanalov zvoka"
1759
1760 #: src/libvlc-module.c:252
1761 msgid ""
1762 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1763 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1764 "played)."
1765 msgstr ""
1766 "Nastavitev določa način odvoda kanalov zvoka, ki bo po potrebi privzeto "
1767 "uporabljen (v primeru da tako strojna oprema, kot zvočni zapis možnost "
1768 "omogočata)."
1769
1770 #: src/libvlc-module.c:256 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:62
1771 msgid "Use S/PDIF when available"
1772 msgstr "Po potrebi uporabi S/PDIF"
1773
1774 #: src/libvlc-module.c:258
1775 msgid ""
1776 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1777 "audio stream being played."
1778 msgstr ""
1779 "S/PDIF je lahko uporabljen privzeto, če možnost dovoljuje strojna oprema in "
1780 "če jo podpira zvočni zapis."
1781
1782 #: src/libvlc-module.c:261 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:36
1783 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1784 msgstr "Zaznavanje Dolby Surround sistema"
1785
1786 #: src/libvlc-module.c:263
1787 msgid ""
1788 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1789 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1790 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1791 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1792 msgstr ""
1793 "Uporabite nastavitev, če ste prepričani, da je zapis (ali pa ni) kodiran v "
1794 "Dolby Surround sistemu, vendar kot tak ni zaznan. Tudi če zapis ni kodiran v "
1795 "Dolby Surround sistemu, lahko izbor te možnosti izboljša predvajanje, še "
1796 "posebej v kombinaciji z mešalcem kanalov slušalk."
1797
1798 #: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
1799 msgid "On"
1800 msgstr "Vključeno"
1801
1802 #: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:61
1803 msgid "Off"
1804 msgstr "Izključeno"
1805
1806 #: src/libvlc-module.c:274
1807 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1808 msgstr ""
1809 "Možnost omogoča filtriranje zvoka po procesiranju, z namenom spreminjanja "
1810 "predvajanja zvoka."
1811
1812 #: src/libvlc-module.c:277
1813 msgid "Audio visualizations "
1814 msgstr "Ponazoritve zvoka"
1815
1816 #: src/libvlc-module.c:279
1817 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1818 msgstr "Možnost doda enote ponazoritve (spektralna analiza, ...)."
1819
1820 #: src/libvlc-module.c:283
1821 msgid "Replay gain mode"
1822 msgstr "Način ponovnega predvajanja"
1823
1824 #: src/libvlc-module.c:285
1825 msgid "Select the replay gain mode"
1826 msgstr "Izbor načina ponovnega predvajanja"
1827
1828 #: src/libvlc-module.c:287
1829 msgid "Replay preamp"
1830 msgstr "Predokrepitev ponovnega predvajanja"
1831
1832 #: src/libvlc-module.c:289
1833 msgid ""
1834 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1835 "replay gain information"
1836 msgstr ""
1837 "Možnost dovoljuje določitev privzete ciljne ravni (89 dB) za pretok "
1838 "podrobnosti ponovnega predvajanja."
1839
1840 #: src/libvlc-module.c:292
1841 msgid "Default replay gain"
1842 msgstr "Privzeto ponovno predvajanje"
1843
1844 #: src/libvlc-module.c:294
1845 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1846 msgstr "Uporabljen pritok za pretoke brez podrobnosti ponovnega predvajanja"
1847
1848 #: src/libvlc-module.c:296
1849 msgid "Peak protection"
1850 msgstr "Zaščita izločanja vrhov"
1851
1852 #: src/libvlc-module.c:298
1853 msgid "Protect against sound clipping"
1854 msgstr "Zaščita pred rezanjem zvoka"
1855
1856 #: src/libvlc-module.c:301 modules/access/dshow/dshow.cpp:73
1857 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:75 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
1858 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:184
1859 #: modules/video_output/opengl.c:120 modules/video_output/opengl.c:176
1860 msgid "None"
1861 msgstr "Noben"
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:301 modules/access/cdda/info.c:394
1864 #: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
1865 #: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
1866 #: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:329
1867 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1704
1868 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1722
1869 msgid "Track"
1870 msgstr "Sled"
1871
1872 #: src/libvlc-module.c:309
1873 msgid ""
1874 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1875 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1876 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1877 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1878 "options."
1879 msgstr ""
1880 "Možnosti dovoljujejo spreminjanje obnašanja odvoda slikovnega zapisa. Lahko "
1881 "omogočite filtriranje slike (razpletanje, prilagajanje slike, ...). Filtre "
1882 "omogočite in nastavite med enotami \"slikovni filtri\". Omogočite lahko tudi "
1883 "druge možnosti slike."
1884
1885 #: src/libvlc-module.c:315
1886 msgid "Video output module"
1887 msgstr "Enota odvajanja slike"
1888
1889 #: src/libvlc-module.c:317
1890 msgid ""
1891 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1892 "automatically select the best method available."
1893 msgstr ""
1894 "Nastavitev predstavlja metodo odvajanja slike, ki jo uporablja predvajalnik "
1895 "VLC. Privzeto obnašanje je samodejno izbiranje najboljše razpoložljive "
1896 "metode."
1897
1898 #: src/libvlc-module.c:320 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
1899 #: modules/stream_out/display.c:38
1900 msgid "Enable video"
1901 msgstr "Omogoči sliko"
1902
1903 #: src/libvlc-module.c:322
1904 msgid ""
1905 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1906 "not take place, thus saving some processing power."
1907 msgstr ""
1908 "Odvod slike lahko popolnoma onemogočite. Dekodiranje slike bo izpuščeno, s "
1909 "čimer bo sproščen del procesorske moči."
1910
1911 #: src/libvlc-module.c:325 modules/codec/fake.c:54
1912 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121 modules/stream_out/transcode.c:68
1913 #: modules/visualization/visual/visual.c:41
1914 msgid "Video width"
1915 msgstr "Širina slike"
1916
1917 #: src/libvlc-module.c:327
1918 msgid ""
1919 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1920 "characteristics."
1921 msgstr ""
1922 "Določitev širine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja širino privzetim "
1923 "značilnostim slike."
1924
1925 #: src/libvlc-module.c:330 modules/codec/fake.c:57
1926 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:124 modules/stream_out/transcode.c:71
1927 #: modules/visualization/visual/visual.c:45
1928 msgid "Video height"
1929 msgstr "Višina slike"
1930
1931 #: src/libvlc-module.c:332
1932 msgid ""
1933 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1934 "video characteristics."
1935 msgstr ""
1936 "Določitev višine slike. Privzeta vrednost (-1) prilagaja višino privzetim "
1937 "značilnostim slike."
1938
1939 #: src/libvlc-module.c:335
1940 msgid "Video X coordinate"
1941 msgstr "X koordinata slike"
1942
1943 #: src/libvlc-module.c:337
1944 msgid ""
1945 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1946 "coordinate)."
1947 msgstr "Določena vrednost lege zgornje leve točke okna slike (X koordinata)."
1948
1949 #: src/libvlc-module.c:340
1950 msgid "Video Y coordinate"
1951 msgstr "Y koordinata slike"
1952
1953 #: src/libvlc-module.c:342
1954 msgid ""
1955 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1956 "coordinate)."
1957 msgstr "Določena vrednost lege zgornje leve točke okna slike (X koordinata)."
1958
1959 #: src/libvlc-module.c:345
1960 msgid "Video title"
1961 msgstr "Naslov posnetka"
1962
1963 #: src/libvlc-module.c:347
1964 msgid ""
1965 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1966 "interface)."
1967 msgstr ""
1968 "Prilagoditev naslova slike po meri (v primeru, da slika ni vložena v "
1969 "vmesnik)."
1970
1971 #: src/libvlc-module.c:350
1972 msgid "Video alignment"
1973 msgstr "Postavitev slike"
1974
1975 #: src/libvlc-module.c:352
1976 msgid ""
1977 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1978 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1979 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1980 msgstr ""
1981 "Določena postavitev slike v oknu. Privzeta vrednost (0) sredini sliko "
1982 "(0=sredina, 1=levo, 2=desno, 4=zgoraj, 8=spodaj. Vrednosti lahko seštevate "
1983 "(primer 6=4+2 določa zgornjo desno točko)."
1984
1985 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
1986 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
1987 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
1988 #: modules/gui/fbosd.c:163 modules/video_filter/logo.c:95
1989 #: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
1990 #: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
1991 msgid "Center"
1992 msgstr "Sredinsko"
1993
1994 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
1995 #: modules/codec/zvbi.c:94 modules/gui/fbosd.c:163
1996 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:685
1997 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:95
1998 #: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
1999 #: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
2000 msgid "Top"
2001 msgstr "Na vrhu"
2002
2003 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
2004 #: modules/codec/zvbi.c:94 modules/gui/fbosd.c:163
2005 #: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
2006 #: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
2007 #: modules/video_filter/rss.c:162
2008 msgid "Bottom"
2009 msgstr "Na dnu"
2010
2011 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
2012 #: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
2013 #: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
2014 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
2015 #: modules/video_filter/rss.c:163
2016 msgid "Top-Left"
2017 msgstr "Zgoraj levo"
2018
2019 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
2020 #: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
2021 #: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
2022 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
2023 #: modules/video_filter/rss.c:163
2024 msgid "Top-Right"
2025 msgstr "Zgoraj desno"
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
2028 #: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
2029 #: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
2030 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
2031 #: modules/video_filter/rss.c:163
2032 msgid "Bottom-Left"
2033 msgstr "Spodaj levo"
2034
2035 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
2036 #: modules/codec/zvbi.c:95 modules/gui/fbosd.c:164
2037 #: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
2038 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
2039 #: modules/video_filter/rss.c:163
2040 msgid "Bottom-Right"
2041 msgstr "Spodaj desno"
2042
2043 #: src/libvlc-module.c:360
2044 msgid "Zoom video"
2045 msgstr "Povečaj sliko"
2046
2047 #: src/libvlc-module.c:362
2048 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2049 msgstr "Povečava slike za določeno vrednost."
2050
2051 #: src/libvlc-module.c:364
2052 msgid "Grayscale video output"
2053 msgstr "Prikaz slike v sivinah"
2054
2055 #: src/libvlc-module.c:366
2056 msgid ""
2057 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2058 "save some processing power."
2059 msgstr ""
2060 "Prikaz barvne slike v sivinah. Ker barvne vrednosti niso dekodirane, se "
2061 "ohranja del procesorske moči."
2062
2063 #: src/libvlc-module.c:369
2064 msgid "Embedded video"
2065 msgstr "Vložena slika"
2066
2067 #: src/libvlc-module.c:371
2068 msgid "Embed the video output in the main interface."
2069 msgstr "Vloži sliko v sliko glavnega vmesnika"
2070
2071 #: src/libvlc-module.c:373
2072 msgid "Fullscreen video output"
2073 msgstr "Celozaslonski prikaz slike"
2074
2075 #: src/libvlc-module.c:375
2076 msgid "Start video in fullscreen mode"
2077 msgstr "Zagon slike v celozaslonskem načinu."
2078
2079 #: src/libvlc-module.c:377
2080 msgid "Overlay video output"
2081 msgstr "Prekrivni odvod slike"
2082
2083 #: src/libvlc-module.c:379
2084 msgid ""
2085 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2086 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2087 msgstr ""
2088 "Prekrivanje je strojno pospeševanje slike preko grafične kartice (možnost "
2089 "neposrednega upodabljanja slike). Predvajalnik VLC poskuša možnost uporabiti "
2090 "privzeto."
2091
2092 #: src/libvlc-module.c:382 src/video_output/vout_intf.c:429
2093 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
2094 msgid "Always on top"
2095 msgstr "Vedno na vrhu"
2096
2097 #: src/libvlc-module.c:384
2098 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2099 msgstr "Okno slike je vedno nad vsemi ostalimi okni."
2100
2101 #: src/libvlc-module.c:386
2102 msgid "Show media title on video."
2103 msgstr "Prikaži naslov medija na sliki."
2104
2105 #: src/libvlc-module.c:388
2106 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2107 msgstr "Prikaži naslov slike na vrhu posnetka."
2108
2109 #: src/libvlc-module.c:390
2110 msgid "Show video title for x miliseconds."
2111 msgstr "Pokaži naslov slike za x milisekund."
2112
2113 #: src/libvlc-module.c:392
2114 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2115 msgstr ""
2116 "Pokaži naslov slike za n milisekund, privzeta vrednost je 5000ms (5 sekund)."
2117
2118 #: src/libvlc-module.c:394
2119 msgid "Position of video title."
2120 msgstr "Lega naslova slike."
2121
2122 #: src/libvlc-module.c:396
2123 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2124 msgstr "Lega na sliki, kjer bo prikazan naslov (privzeto spodaj na sredini)."
2125
2126 #: src/libvlc-module.c:403
2127 msgid "Disable screensaver"
2128 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona"
2129
2130 #: src/libvlc-module.c:404
2131 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2132 msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
2133
2134 #: src/libvlc-module.c:406
2135 msgid "Inhibits the power management daemon during playback."
2136 msgstr "Onemogoči upravljalnik napajanja med predvajanjem. "
2137
2138 #: src/libvlc-module.c:407
2139 msgid ""
2140 "Inhibits the power management daemon during anyplayback, to avoid the "
2141 "computer being suspended because of inactivity."
2142 msgstr ""
2143 "Onemogoči delovanje upravljalnika napajanja med predvajanjem in s tem "
2144 "prepreči zaustavitev zaradi nedejavnosti."
2145
2146 #: src/libvlc-module.c:410 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
2147 msgid "Window decorations"
2148 msgstr "Prikazovanje oken"
2149
2150 #: src/libvlc-module.c:412
2151 msgid ""
2152 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2153 "giving a \"minimal\" window."
2154 msgstr ""
2155 "Predvajalnik VLC lahko izpusti prikaz naslova okna, sličic in drugih "
2156 "elementov okoli slike. Z nastavitvami določate \"minimalno\" obliko okna."
2157
2158 #: src/libvlc-module.c:415
2159 msgid "Video output filter module"
2160 msgstr "Filtrirna enota odvoda slike"
2161
2162 #: src/libvlc-module.c:417
2163 msgid ""
2164 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2165 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
2166 msgstr ""
2167 "Možnost omogoča dodajanje filtrov po procesiranju za povečevanje kakovosti "
2168 "slike. Primeri so razpletanje slike, podvajanje, preoblikovanje in podobno."
2169
2170 #: src/libvlc-module.c:421
2171 msgid "Video filter module"
2172 msgstr "Enota filtriranja slike"
2173
2174 #: src/libvlc-module.c:423
2175 msgid ""
2176 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2177 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2178 msgstr ""
2179 "Doda filtriranje po procesiranju z namenom izboljšanja kakovosti slike, kot "
2180 "na primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:427
2183 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2184 msgstr "Mapa zajemanja slike (ali datoteka)"
2185
2186 #: src/libvlc-module.c:429
2187 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2188 msgstr "Mapa v kateri bodo shranjene zajete slike."
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:431 src/libvlc-module.c:433
2191 msgid "Video snapshot file prefix"
2192 msgstr "Predpona datoteke zajetega posnetka."
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:435
2195 msgid "Video snapshot format"
2196 msgstr "Format zajetega posnetka"
2197
2198 #: src/libvlc-module.c:437
2199 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2200 msgstr "Format zajetega posnetka bo uporabljen med shranjevanjem slik."
2201
2202 #: src/libvlc-module.c:439
2203 msgid "Display video snapshot preview"
2204 msgstr "Predogled zajetega posnetka"
2205
2206 #: src/libvlc-module.c:441
2207 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2208 msgstr "Pokaži predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
2209
2210 #: src/libvlc-module.c:443
2211 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2212 msgstr "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga"
2213
2214 #: src/libvlc-module.c:445
2215 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2216 msgstr ""
2217 "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga pri označevanju zajetih "
2218 "slik."
2219
2220 #: src/libvlc-module.c:447
2221 msgid "Video snapshot width"
2222 msgstr "Zajem slike z"
2223
2224 #: src/libvlc-module.c:449
2225 msgid ""
2226 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will be 320 "
2227 "pixels."
2228 msgstr "Določitev lahko širino zajete slike. Privzeta vrednost je 320 točk."
2229
2230 #: src/libvlc-module.c:452
2231 msgid "Video snapshot height"
2232 msgstr "Višina zajete slike"
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:454
2235 msgid ""
2236 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will be 200 "
2237 "pixels."
2238 msgstr "Mogoče je vsiliti višino zajete slike. Privzeta višina je 200 točk."
2239
2240 #: src/libvlc-module.c:457
2241 msgid "Video cropping"
2242 msgstr "Obrezovanje slike"
2243
2244 #: src/libvlc-module.c:459
2245 msgid ""
2246 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2247 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2248 msgstr ""
2249 "Neposredno obrezovanje izvirne slike. Sprejete oblike so x:y (4:3, "
2250 "16:9, ...) in opisujejo splošne vrednosti razmerij."
2251
2252 #: src/libvlc-module.c:463
2253 msgid "Source aspect ratio"
2254 msgstr "Izvorno razmerje velikosti"
2255
2256 #: src/libvlc-module.c:465
2257 msgid ""
2258 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2259 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2260 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2261 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2262 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2263 msgstr ""
2264 "Razmerje velikosti slike. Nekatere DVD enote prikazujejo privzeto vrednost "
2265 "16:9, čeprav so dejansko samo v razmerju 4:3. Možnost je lahko tudi namig "
2266 "predvajalniku VLC, ko film nima podatkov o razmerju slike. Sprejeta razmerja "
2267 "so x:y (4:3, 16:9, ...) in določujejo splošne vrednosti razmerij, ali pa "
2268 "plavajoče vrednosti v obliki (1.25, 1.3333, ...), ki določujejo obliko točk."
2269
2270 #: src/libvlc-module.c:472
2271 msgid "Custom crop ratios list"
2272 msgstr "Seznam razmerij obrezovanja"
2273
2274 #: src/libvlc-module.c:474
2275 msgid ""
2276 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2277 "crop ratios list."
2278 msgstr ""
2279 "Seznam razmerij obrezovanja je spisek vrednosti ločenih z vejico, ki bodo "
2280 "dodani na seznam razmerij vmesnika."
2281
2282 #: src/libvlc-module.c:477
2283 msgid "Custom aspect ratios list"
2284 msgstr "Seznam razmerij velikosti po meri"
2285
2286 #: src/libvlc-module.c:479
2287 msgid ""
2288 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2289 "aspect ratio list."
2290 msgstr ""
2291 "Seznam razmerij obrezovanja, ki bodo dodani na seznam razmerij vmesnika."
2292
2293 #: src/libvlc-module.c:482
2294 msgid "Fix HDTV height"
2295 msgstr "Popravi HDTV višino"
2296
2297 #: src/libvlc-module.c:484
2298 msgid ""
2299 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2300 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2301 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2302 msgstr ""
2303 "Možnost omogoča pravilno obdelavo HDTV-1080 slikovnega formata, tudi če je "
2304 "kodirnik pokvarjen in nepravilno določi višino na 1088 vrstic. Možnost "
2305 "onemogočite le, če ima slika nestandardni format, ki zahteva vseh 1088 "
2306 "vrstic."
2307
2308 #: src/libvlc-module.c:489
2309 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2310 msgstr "Razmerje velikosti zaslona"
2311
2312 #: src/libvlc-module.c:491
2313 msgid ""
2314 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2315 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2316 "order to keep proportions."
2317 msgstr ""
2318 "Nastavitev razmerja velikosti zaslona. Večina zaslonov ima kvadratne točke "
2319 "(1:1). Če imate 16:9 zaslon, morate spremeniti vrednost na 4:3 da obdržite "
2320 "sorazmerje."
2321
2322 #: src/libvlc-module.c:495
2323 msgid "Skip frames"
2324 msgstr "Preskoči sličice"
2325
2326 #: src/libvlc-module.c:497
2327 msgid ""
2328 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2329 "computer is not powerful enough"
2330 msgstr ""
2331 "Možnost omogoča izpuščanje sličic na MPEG2 pretokih. Izpuščanje se pojavi, "
2332 "kadar računalnik ni dovolj zmogljiv."
2333
2334 #: src/libvlc-module.c:500
2335 msgid "Drop late frames"
2336 msgstr "Izpusti zakasnjene slike"
2337
2338 #: src/libvlc-module.c:502
2339 msgid ""
2340 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2341 "intended display date)."
2342 msgstr ""
2343 "Možnost omogoča izpuščanje zakasnjenih slik, ki so preko odvoda slike prišli "
2344 "kasneje, kot je predviden čas predvajanja."
2345
2346 #: src/libvlc-module.c:505
2347 msgid "Quiet synchro"
2348 msgstr "Tiho usklajevanje"
2349
2350 #: src/libvlc-module.c:507
2351 msgid ""
2352 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2353 "synchronization mechanism."
2354 msgstr ""
2355 "Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja "
2356 "slike preko mehanizma usklajevanja."
2357
2358 #: src/libvlc-module.c:516
2359 msgid ""
2360 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2361 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2362 "channel."
2363 msgstr ""
2364 "Možnosti dovolijo spreminjanje obnašanja dovodnega podsistema, kot na primer "
2365 "DVD ali VCD naprave, nastavitve omrežnega vmesnika ali pa kanalov podnapisov."
2366
2367 #: src/libvlc-module.c:521
2368 msgid ""
2369 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2370 "Restrictions Management measure."
2371 msgstr ""
2372 "Če živite v Franciji, potem ni dovoljeno, da uporabljate obhod Vodenja "
2373 "digitalnih Omejitev (DRM)."
2374
2375 #: src/libvlc-module.c:524
2376 msgid "Clock reference average counter"
2377 msgstr "Sklicevanje števca na uro."
2378
2379 #: src/libvlc-module.c:526
2380 msgid ""
2381 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2382 "to 10000."
2383 msgstr ""
2384 "Ob uporabi PVR dovoda (ali zelo neenakomernega izvora), nastavite vrednost "
2385 "na 10000."
2386
2387 #: src/libvlc-module.c:529
2388 msgid "Clock synchronisation"
2389 msgstr "Usklajevanje časa"
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:531
2392 msgid ""
2393 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2394 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2395 msgstr ""
2396 "Možnost dovoljuje onemogočanje usklajevanja časa za omrežne vire. Nastavitev "
2397 "je uporabna pri spletnih prenosih, kjer je predvajanje občutno moteno."
2398
2399 #: src/libvlc-module.c:535 modules/control/netsync.c:74
2400 msgid "Network synchronisation"
2401 msgstr "Usklajevanje omrežja"
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:536
2404 msgid ""
2405 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2406 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2407 msgstr ""
2408 "Možnost omogoča oddaljeno usklajevanje časa za strežnike in odjemalce. "
2409 "Privzete nastavitve so določene me naprednimi uskladitvami omrežnega "
2410 "usklajevanja."
2411
2412 #: src/libvlc-module.c:542 src/libvlc-module.c:1121
2413 #: src/video_output/vout_intf.c:283 src/video_output/vout_intf.c:378
2414 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:73 modules/access/dshow/dshow.cpp:75
2415 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
2416 #: modules/access/v4l2.c:107 modules/audio_output/alsa.c:98
2417 #: modules/gui/fbosd.c:170 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
2418 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
2419 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:499
2420 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:106
2421 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2422 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2423 #: modules/video_filter/marq.c:54 modules/video_filter/rss.c:61
2424 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/video_output/msw/directx.c:156
2425 msgid "Default"
2426 msgstr "Privzeto"
2427
2428 #: src/libvlc-module.c:542 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
2429 #: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2430 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:99 modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:138
2431 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:168 modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36
2432 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:290
2433 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2434 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2435 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2436 msgid "Enable"
2437 msgstr "Omogoči"
2438
2439 #: src/libvlc-module.c:544 modules/misc/notify/growl.c:62
2440 msgid "UDP port"
2441 msgstr "vrata UDP"
2442
2443 #: src/libvlc-module.c:546
2444 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2445 msgstr "Nastavitev vrat za UDP pretok. Privzeta vrednost je 1234."
2446
2447 #: src/libvlc-module.c:548
2448 msgid "MTU of the network interface"
2449 msgstr "MTU za omrežni vmesnik"
2450
2451 #: src/libvlc-module.c:550
2452 msgid ""
2453 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2454 "over the network (in bytes)."
2455 msgstr ""
2456 "Nastavitev določa največjo velikost paketov, ki se lahko prenašajo preko "
2457 "omrežja (v bajtih)."
2458
2459 #: src/libvlc-module.c:555 modules/stream_out/rtp.c:109
2460 msgid "Hop limit (TTL)"
2461 msgstr "Omejitev poskoka (TTL)"
2462
2463 #: src/libvlc-module.c:557
2464 msgid ""
2465 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2466 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2467 "in default)."
2468 msgstr ""
2469 "Omejitev poskoka (znanega tudi kot \"Čas ohranitve\" ali TTL) skupinskega "
2470 "pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (-1 = uporabi sistemsko privzeto "
2471 "vrednost)."
2472
2473 #: src/libvlc-module.c:561
2474 msgid "Multicast output interface"
2475 msgstr "Vmesnik skupinskega pošiljanja odvoda"
2476
2477 #: src/libvlc-module.c:563
2478 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2479 msgstr ""
2480 "Privzeti vmesnik skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše usmerjevalno "
2481 "razpredelnico."
2482
2483 #: src/libvlc-module.c:565
2484 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2485 msgstr "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja"
2486
2487 #: src/libvlc-module.c:567
2488 msgid ""
2489 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2490 "table."
2491 msgstr ""
2492 "Naslov IPv4 vmesnika odvoda skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
2493 "usmerjevalno razpredelnico."
2494
2495 #: src/libvlc-module.c:570
2496 msgid "DiffServ Code Point"
2497 msgstr "Kodna točka DiffServ"
2498
2499 #: src/libvlc-module.c:571
2500 msgid ""
2501 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2502 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2503 msgstr ""
2504 "Diferencialna kodna točka storitve za odhodni UDP pretok (IPv4 Tip storitve "
2505 "ali IPv6 razred prometa). Uporablja se za kakovostne storitve omrežja."
2506
2507 #: src/libvlc-module.c:577
2508 msgid ""
2509 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2510 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2511 msgstr ""
2512 "Izberite program z določitvijo ID storitve. Nastavitev uporabite samo, če "
2513 "želite povečati dostop do več programskega pretoka (primer: DVB pretok)"
2514
2515 #: src/libvlc-module.c:583
2516 msgid ""
2517 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2518 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2519 "(like DVB streams for example)."
2520 msgstr ""
2521 "Izberite program z določitvijo seznama ID storitev vnesenih ločeno z vejico. "
2522 "Nastavitev uporabite le, če želite omogočiti dostop do večje širine pretoka "
2523 "(primer: DVB pretok)"
2524
2525 #: src/libvlc-module.c:589 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:216
2526 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
2527 msgid "Audio track"
2528 msgstr "Zvokovna sled"
2529
2530 #: src/libvlc-module.c:591
2531 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2532 msgstr "Uporabi številko pretoka zvočne sledi (od 0 do n)"
2533
2534 #: src/libvlc-module.c:594 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:245
2535 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
2536 msgid "Subtitles track"
2537 msgstr "Podnapisi"
2538
2539 #: src/libvlc-module.c:596
2540 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2541 msgstr "Uporabi številko sledi podnapisov (od 0 do n)"
2542
2543 #: src/libvlc-module.c:599
2544 msgid "Audio language"
2545 msgstr "Jezik zvoka"
2546
2547 #: src/libvlc-module.c:601
2548 msgid ""
2549 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2550 "letter country code)."
2551 msgstr ""
2552 "Jezik zvočne sledi, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2553 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2554
2555 #: src/libvlc-module.c:604
2556 msgid "Subtitle language"
2557 msgstr "Jezik podnapisov"
2558
2559 #: src/libvlc-module.c:606
2560 msgid ""
2561 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2562 "letter country code)."
2563 msgstr ""
2564 "Jezik sledi podnapisov, ki ga želite predvajati. (z vejico ločene vrednosti, "
2565 "kode držav z dvema ali tremi črkami)."
2566
2567 #: src/libvlc-module.c:610
2568 msgid "Audio track ID"
2569 msgstr "ID zvočne sledi"
2570
2571 #: src/libvlc-module.c:612
2572 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2573 msgstr "Uporabi ID pretoka zvočne sledi."
2574
2575 #: src/libvlc-module.c:614
2576 msgid "Subtitles track ID"
2577 msgstr "ID sledi podnapisa"
2578
2579 #: src/libvlc-module.c:616
2580 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2581 msgstr "ID pretoka sledi podnapisov."
2582
2583 #: src/libvlc-module.c:618
2584 msgid "Input repetitions"
2585 msgstr "Ponavljanje dovajanja"
2586
2587 #: src/libvlc-module.c:620
2588 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2589 msgstr "Število ponovitev predvajanja dovoda"
2590
2591 #: src/libvlc-module.c:622
2592 msgid "Start time"
2593 msgstr "Začetni čas"
2594
2595 #: src/libvlc-module.c:624
2596 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2597 msgstr "Pretok bo začet na tem mestu (v sekundah)."
2598
2599 #: src/libvlc-module.c:626
2600 msgid "Stop time"
2601 msgstr "Končni čas"
2602
2603 #: src/libvlc-module.c:628
2604 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2605 msgstr "Pretok bo končan na tem mestu (v sekundah)."
2606
2607 #: src/libvlc-module.c:630
2608 msgid "Run time"
2609 msgstr "Čas predvajanja"
2610
2611 #: src/libvlc-module.c:632
2612 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2613 msgstr "Pretok bo tekel določen čas (v sekundah)."
2614
2615 #: src/libvlc-module.c:634
2616 msgid "Input list"
2617 msgstr "Seznam dovodov"
2618
2619 #: src/libvlc-module.c:636
2620 msgid ""
2621 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2622 "together after the normal one."
2623 msgstr ""
2624 "Določite lahko seznam dovodov ločeno z vejicami, ki bo združen po "
2625 "predvajanju."
2626
2627 #: src/libvlc-module.c:639
2628 msgid "Input slave (experimental)"
2629 msgstr "Odvisni dovod (eksperimentalno)"
2630
2631 #: src/libvlc-module.c:641
2632 msgid ""
2633 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2634 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2635 "inputs."
2636 msgstr ""
2637 "Možnost dovoljuje sočasno predvajanje preko več vnosnih točk. Ta možnost je "
2638 "v preizkušnji zato niso podprti vsi formati. Uporabite seznam dovodov "
2639 "ločenih z '#'."
2640
2641 #: src/libvlc-module.c:645
2642 msgid "Bookmarks list for a stream"
2643 msgstr "Seznam zaznamkov za pretok"
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:647
2646 msgid ""
2647 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2648 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2649 "{...}\""
2650 msgstr ""
2651 "Ročno lahko nastavite seznam zaznamkov za pretok v obliki \"{name=ime-"
2652 "zaznamka,time=odmik-časa,bytes=odmik-bajtov},{...}\""
2653
2654 #: src/libvlc-module.c:653
2655 msgid ""
2656 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2657 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2658 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2659 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2660 msgstr ""
2661 "Nastavitve omogočajo spreminjanje obnašanja sistema nalepk. Lahko, na "
2662 "primer, omogočite filtre nalepk (logotipi, ...). Omogočite filtre tu, "
2663 "nastavite pa jih med nastavitvami \"filtri nalepk\". Nastavite lahko tudi "
2664 "mnoge druge pripadajoče možnosti."
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:659
2667 msgid "Force subtitle position"
2668 msgstr "Določena lega podnapisov"
2669
2670 #: src/libvlc-module.c:661
2671 msgid ""
2672 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2673 "over the movie. Try several positions."
2674 msgstr ""
2675 "Določena lega podnapisov omogoča možnost postavljanja besedila pod sliko "
2676 "namesto na njo. Lega podpira več možnosti."
2677
2678 #: src/libvlc-module.c:664
2679 msgid "Enable sub-pictures"
2680 msgstr "Omogoči pod-slike"
2681
2682 #: src/libvlc-module.c:666
2683 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2684 msgstr "Možnost omogoča popolno onemogočanje procesiranja pod-slik."
2685
2686 #: src/libvlc-module.c:668 src/libvlc-module.c:1540 src/text/iso-639_def.h:143
2687 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
2688 #: modules/stream_out/transcode.c:281
2689 msgid "On Screen Display"
2690 msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD)"
2691
2692 #: src/libvlc-module.c:670
2693 msgid ""
2694 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2695 "Display)."
2696 msgstr "Predvajalnik VLC omogoča prikaz sporočil na zaslonu (OSD)."
2697
2698 #: src/libvlc-module.c:673
2699 msgid "Text rendering module"
2700 msgstr "Enota upodabljanja besedila"
2701
2702 #: src/libvlc-module.c:675
2703 msgid ""
2704 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2705 "instance."
2706 msgstr ""
2707 "Predvajalnik VLC običajno uporablja Freetype za upodabljanje, nastavitev pa "
2708 "omogoča tudi uporabo drugih načinov (primer: SVG)."
2709
2710 #: src/libvlc-module.c:677
2711 msgid "Subpictures filter module"
2712 msgstr "Filter nalepk"
2713
2714 #: src/libvlc-module.c:679
2715 msgid ""
2716 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2717 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2718 msgstr ""
2719 "Možnost doda \"filtre nalepk\". Filtri prekrijejo sliko filma z drugimi "
2720 "slikami (logotip) ali besedilom (kot logo, dodatno besedilo ...)."
2721
2722 #: src/libvlc-module.c:682
2723 msgid "Autodetect subtitle files"
2724 msgstr "Samodejna zaznava podnapisov"
2725
2726 #: src/libvlc-module.c:684
2727 msgid ""
2728 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2729 "(based on the filename of the movie)."
2730 msgstr ""
2731 "Samodejno zaznavanje datotek s podnapisi, če ni posebej določena datoteka (v "
2732 "povezavi z imenom datoteke filma)."
2733
2734 #: src/libvlc-module.c:687
2735 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2736 msgstr "Zaznavanje imena podnapisov"
2737
2738 #: src/libvlc-module.c:689
2739 msgid ""
2740 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2741 "Options are:\n"
2742 "0 = no subtitles autodetected\n"
2743 "1 = any subtitle file\n"
2744 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2745 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2746 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2747 msgstr ""
2748 "Nastavitev določa odstopanja med imeni datotek filmov in podnapisov. "
2749 "Možnosti so:\n"
2750 "0 = ni samodejnega zaznavanja\n"
2751 "1 = katerakoli datoteka s podnapisi\n"
2752 "2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu ime filma\n"
2753 "3 = enako ime kot ime datoteke filma z dodanimi znaki\n"
2754 "4 = popolno ujemanje imen datotek"
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:697
2757 msgid "Subtitle autodetection paths"
2758 msgstr "Samodejno zaznavanje poti podnapisov"
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:699
2761 msgid ""
2762 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2763 "found in the current directory."
2764 msgstr ""
2765 "Določanje dodatnih poti do map s podnapisi, če ti niso v trenutni mapi."
2766
2767 #: src/libvlc-module.c:702
2768 msgid "Use subtitle file"
2769 msgstr "Uporabi datoteko s podnapisi"
2770
2771 #: src/libvlc-module.c:704
2772 msgid ""
2773 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2774 "subtitle file."
2775 msgstr ""
2776 "Nalaganje podnapisov. Datoteka, ki jo bo program izbral, če ni mogoče "
2777 "samodejno zaznati poti."
2778
2779 #: src/libvlc-module.c:707
2780 msgid "DVD device"
2781 msgstr "DVD naprava"
2782
2783 #: src/libvlc-module.c:710
2784 msgid ""
2785 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2786 "the drive letter (eg. D:)"
2787 msgstr ""
2788 "Privzeti DVD pogon ali DVD datoteka. Pogon mora biti določen s črko in "
2789 "dvopičjem (primer: D:)"
2790
2791 #: src/libvlc-module.c:714
2792 msgid "This is the default DVD device to use."
2793 msgstr "Privzeta DVD naprava."
2794
2795 #: src/libvlc-module.c:717
2796 msgid "VCD device"
2797 msgstr "VCD naprava"
2798
2799 #: src/libvlc-module.c:720
2800 msgid ""
2801 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2802 "scan for a suitable CD-ROM device."
2803 msgstr ""
2804 "Privzeti VCD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD "
2805 "pogon."
2806
2807 #: src/libvlc-module.c:724
2808 msgid "This is the default VCD device to use."
2809 msgstr "Privzeta VCD naprava."
2810
2811 #: src/libvlc-module.c:727
2812 msgid "Audio CD device"
2813 msgstr "Zvokovna CD naprava"
2814
2815 #: src/libvlc-module.c:730
2816 msgid ""
2817 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2818 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2819 msgstr ""
2820 "Zvočna CD naprava. Privzeto je uporabljen primeren samodejno zaznan CD pogon."
2821
2822 #: src/libvlc-module.c:734
2823 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2824 msgstr "Privzeta zvočna CD naprava."
2825
2826 #: src/libvlc-module.c:737 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
2827 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
2828 msgid "Force IPv6"
2829 msgstr "Zahtevaj IPv6"
2830
2831 #: src/libvlc-module.c:739
2832 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2833 msgstr "IPv6 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2834
2835 #: src/libvlc-module.c:741
2836 msgid "Force IPv4"
2837 msgstr "Zahtevaj IPv4"
2838
2839 #: src/libvlc-module.c:743
2840 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2841 msgstr "IPv4 bo privzeto uporabljen za vse povezave."
2842
2843 #: src/libvlc-module.c:745
2844 msgid "TCP connection timeout"
2845 msgstr "Časovna omejitev TCP povezave"
2846
2847 #: src/libvlc-module.c:747
2848 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2849 msgstr "Privzeta časovna omejitev TCP povezave (v milisekundah)"
2850
2851 #: src/libvlc-module.c:749
2852 msgid "SOCKS server"
2853 msgstr "Strežnik SOCKS"
2854
2855 #: src/libvlc-module.c:751
2856 msgid ""
2857 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2858 "used for all TCP connections"
2859 msgstr ""
2860 "Uporaba namestniškega strežnika SOCKS. Vnos mora biti v obliki naslov:vrata. "
2861 "Nastavitev bo uporabljena ta vse TCP povezave."
2862
2863 #: src/libvlc-module.c:754
2864 msgid "SOCKS user name"
2865 msgstr "Uporabniško ime za SOCKS"
2866
2867 #: src/libvlc-module.c:756
2868 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2869 msgstr "Uporabniško ime za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2870
2871 #: src/libvlc-module.c:758
2872 msgid "SOCKS password"
2873 msgstr "Geslo SOCKS"
2874
2875 #: src/libvlc-module.c:760
2876 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2877 msgstr "Geslo za povezavo s namestniškim strežnikom SOCKS."
2878
2879 #: src/libvlc-module.c:762
2880 msgid "Title metadata"
2881 msgstr "Metapodatek naslova"
2882
2883 #: src/libvlc-module.c:764
2884 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2885 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"naslov\" dovoda."
2886
2887 #: src/libvlc-module.c:766
2888 msgid "Author metadata"
2889 msgstr "Metapodatek avtorja"
2890
2891 #: src/libvlc-module.c:768
2892 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2893 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtor\" dovoda."
2894
2895 #: src/libvlc-module.c:770
2896 msgid "Artist metadata"
2897 msgstr "Metapodatek izvajalca"
2898
2899 #: src/libvlc-module.c:772
2900 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2901 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"izvajalec\" dovoda."
2902
2903 #: src/libvlc-module.c:774
2904 msgid "Genre metadata"
2905 msgstr "Metapodatek žanra"
2906
2907 #: src/libvlc-module.c:776
2908 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2909 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"žanr\" dovoda."
2910
2911 #: src/libvlc-module.c:778
2912 msgid "Copyright metadata"
2913 msgstr "Metapodatek avtorskih pravic"
2914
2915 #: src/libvlc-module.c:780
2916 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2917 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"avtorske pravice\" dovoda."
2918
2919 #: src/libvlc-module.c:782
2920 msgid "Description metadata"
2921 msgstr "Metapodatek opisa"
2922
2923 #: src/libvlc-module.c:784
2924 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2925 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"opis\" dovoda."
2926
2927 #: src/libvlc-module.c:786
2928 msgid "Date metadata"
2929 msgstr "Metapodatek datuma"
2930
2931 #: src/libvlc-module.c:788
2932 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2933 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"datum\" dovoda."
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:790
2936 msgid "URL metadata"
2937 msgstr "Metapodatek URL"
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:792
2940 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2941 msgstr "Dovoli določitev metapodatka \"url\" dovoda."
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:796
2944 msgid ""
2945 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2946 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2947 "can break playback of all your streams."
2948 msgstr ""
2949 "Možnost določuje način izbora kodekov (metode dekodiranja). Samo uporabniki "
2950 "z naprednejšim razumevanjem nastavitev naj spreminjajo nastavitve."
2951
2952 #: src/libvlc-module.c:800
2953 msgid "Preferred decoders list"
2954 msgstr "Prednostni seznam dekoderjev"
2955
2956 #: src/libvlc-module.c:802
2957 msgid ""
2958 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2959 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2960 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2961 msgstr ""
2962 "Prednostni seznam dekoderjev, ki jih bo predvajalnik VLC uporabil. Primer: "
2963 "'dummy,a52' nastavitev bo določila uporabo dummy in a52 kodeka pred uporabo "
2964 "ostalih. Spreminjanje nastavitev ni priporočljivo."
2965
2966 #: src/libvlc-module.c:807
2967 msgid "Preferred encoders list"
2968 msgstr "Prednostni seznam kodirnikov"
2969
2970 #: src/libvlc-module.c:809
2971 msgid ""
2972 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2973 msgstr ""
2974 "Nastavitev omogoča izbor prednostnega seznama kodirnikov, ki jih uporablja "
2975 "predvajalnik."
2976
2977 #: src/libvlc-module.c:812
2978 msgid "Prefer system plugins over vlc"
2979 msgstr "Prednost sistemskih vstavkov pred vstavki predvajalnika"
2980
2981 #: src/libvlc-module.c:814
2982 msgid ""
2983 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
2984 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
2985 msgstr ""
2986 "Določa nastavitev ali predvajalnik VLC prednostno uporablja vstavke sistema "
2987 "ali vstavke predvajalnika."
2988
2989 #: src/libvlc-module.c:823
2990 msgid ""
2991 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2992 "subsystem."
2993 msgstr ""
2994 "Možnosti dovoljujejo nastavitev splošnih možnosti podsistema odvoda pretoka."
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:826
2997 msgid "Default stream output chain"
2998 msgstr "Privzeta veriga odvoda pretoka"
2999
3000 #: src/libvlc-module.c:828
3001 msgid ""
3002 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3003 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
3004 "all streams."
3005 msgstr ""
3006 "Določite lahko privzeto verigo odvoda pretoka. V dokumentaciji je zabeleženo "
3007 "kako sestavite te verige. Opozorilo: veriga bo omogočena za vse pretoke."
3008
3009 #: src/libvlc-module.c:832
3010 msgid "Enable streaming of all ES"
3011 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih zapisov"
3012
3013 #: src/libvlc-module.c:834
3014 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3015 msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih zapisov (slika, zvok, podnapisi)"
3016
3017 #: src/libvlc-module.c:836
3018 msgid "Display while streaming"
3019 msgstr "Prikaži med pretakanjem"
3020
3021 #: src/libvlc-module.c:838
3022 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3023 msgstr "Lokalno predvajaj zapise med pretakanjem."
3024
3025 #: src/libvlc-module.c:840
3026 msgid "Enable video stream output"
3027 msgstr "Omogoči odvod pretoka slike"
3028
3029 #: src/libvlc-module.c:842
3030 msgid ""
3031 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3032 "facility when this last one is enabled."
3033 msgstr ""
3034 "Izberite ali naj bo pretok slike preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3035
3036 #: src/libvlc-module.c:845
3037 msgid "Enable audio stream output"
3038 msgstr "Omogoči odvod pretoka zvoka"
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:847
3041 msgid ""
3042 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3043 "facility when this last one is enabled."
3044 msgstr ""
3045 "Izberite ali naj bo pretok zvoka preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:850
3048 msgid "Enable SPU stream output"
3049 msgstr "Omogoči odvod pretoka SPU"
3050
3051 #: src/libvlc-module.c:852
3052 msgid ""
3053 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3054 "facility when this last one is enabled."
3055 msgstr ""
3056 "Izberite ali naj bo pretok SPU preusmerjen v odvod, če je zadnji omogočen."
3057
3058 #: src/libvlc-module.c:855
3059 msgid "Keep stream output open"
3060 msgstr "Ohranjaj odprt odvod pretoka"
3061
3062 #: src/libvlc-module.c:857
3063 msgid ""
3064 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3065 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3066 "specified)"
3067 msgstr ""
3068 "Možnost omogoča, da ohranite odprt odvod pretoka preko več predmetov seznama "
3069 "predvajanja (samodejno vključi in zbere odvod pretokov, če ni posebej "
3070 "določeno)"
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:861
3073 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3074 msgstr "Predpomnjenje odvoda pretoka zvijalca (ms)"
3075
3076 #: src/libvlc-module.c:863
3077 msgid ""
3078 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3079 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3080 msgstr ""
3081 "Omogoča spreminjanje privzete vrednosti predpomnjenja odvoda pretoka "
3082 "zvijalca. Vrednost mora biti nastavljena v milisekundah."
3083
3084 #: src/libvlc-module.c:866
3085 msgid "Preferred packetizer list"
3086 msgstr "Prednostni seznam paketnikov"
3087
3088 #: src/libvlc-module.c:868
3089 msgid ""
3090 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3091 msgstr ""
3092 "Možnost omogoča izbor zaporedja, v katerem bo predvajalnik VLC uporabljal "
3093 "paketnike."
3094
3095 #: src/libvlc-module.c:871
3096 msgid "Mux module"
3097 msgstr "Enota zvijanja"
3098
3099 #: src/libvlc-module.c:873
3100 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3101 msgstr "Podedovan vnos nastavitev elementov zvijalca"
3102
3103 #: src/libvlc-module.c:875
3104 msgid "Access output module"
3105 msgstr "Enota odvoda dostopa"
3106
3107 #: src/libvlc-module.c:877
3108 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3109 msgstr "Vrednost je podedovana in določa enoto za dostop odvoda."
3110
3111 #: src/libvlc-module.c:879
3112 msgid "Control SAP flow"
3113 msgstr "Nadzor SAP toka"
3114
3115 #: src/libvlc-module.c:881
3116 msgid ""
3117 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3118 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3119 msgstr ""
3120 "Možnost omogoča nadzor objavljanja naslova SAP skupinskega pošiljanja. "
3121 "Nastavitev je potrebna, če želite objavljati preko MBone sistema."
3122
3123 #: src/libvlc-module.c:885
3124 msgid "SAP announcement interval"
3125 msgstr "Zamik SAP objavljanja"
3126
3127 #: src/libvlc-module.c:887
3128 msgid ""
3129 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3130 "between SAP announcements."
3131 msgstr ""
3132 "V primeru, da je nadzor nad SAP onemogočen, vam nastavitev omogočana "
3133 "privzeto določen zamik objavljanja."
3134
3135 #: src/libvlc-module.c:896
3136 msgid ""
3137 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3138 "always leave all these enabled."
3139 msgstr ""
3140 "Možnosti dovoljujejo omogočanje posebnih CPE prilagoditev. Vse vrednosti je "
3141 "priporočljivo pustiti omogočene."
3142
3143 #: src/libvlc-module.c:899
3144 msgid "Enable FPU support"
3145 msgstr "Omogoči podporo FPU"
3146
3147 #: src/libvlc-module.c:901
3148 msgid ""
3149 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3150 "advantage of it."
3151 msgstr ""
3152 "Če ima procesor računalnika enoto za izračun plavajoče vejice, jo lahko "
3153 "predvajalnik VLC izkoristi."
3154
3155 #: src/libvlc-module.c:904
3156 msgid "Enable CPU MMX support"
3157 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX"
3158
3159 #: src/libvlc-module.c:906
3160 msgid ""
3161 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3162 "of them."
3163 msgstr ""
3164 "Če procesor računalnika podpira MMX enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3165 "izkoristi."
3166
3167 #: src/libvlc-module.c:909
3168 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3169 msgstr "Omogoči podporo CPE 3D Now!"
3170
3171 #: src/libvlc-module.c:911
3172 msgid ""
3173 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3174 "advantage of them."
3175 msgstr ""
3176 "Če procesor računalnika podpira 3D Now! enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3177 "izkoristi."
3178
3179 #: src/libvlc-module.c:914
3180 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3181 msgstr "Omogoči podporo CPE MMX EXT"
3182
3183 #: src/libvlc-module.c:916
3184 msgid ""
3185 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3186 "advantage of them."
3187 msgstr ""
3188 "Če procesor računalnika podpira MMX EXT enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3189 "izkoristi."
3190
3191 #: src/libvlc-module.c:919
3192 msgid "Enable CPU SSE support"
3193 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE"
3194
3195 #: src/libvlc-module.c:921
3196 msgid ""
3197 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3198 "of them."
3199 msgstr ""
3200 "Če procesor računalnika podpira SSE enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3201 "izkoristi."
3202
3203 #: src/libvlc-module.c:924
3204 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3205 msgstr "Omogoči podporo CPE SSE2"
3206
3207 #: src/libvlc-module.c:926
3208 msgid ""
3209 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3210 "of them."
3211 msgstr ""
3212 "Če procesor računalnika podpira SSE2 enoto, jo lahko predvajalnik VLC "
3213 "izkoristi."
3214
3215 #: src/libvlc-module.c:929
3216 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3217 msgstr "Omogoči podporo CPE AltiVec"
3218
3219 #: src/libvlc-module.c:931
3220 msgid ""
3221 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3222 "advantage of them."
3223 msgstr ""
3224 "Če procesor podpira AltiVec določila, jih bo predvajalnik VLC izkoristil ."
3225
3226 #: src/libvlc-module.c:936
3227 msgid ""
3228 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3229 "you really know what you are doing."
3230 msgstr ""
3231 "Nastavitve omogočajo določitev privzetih enot. Nastavitev ni priporočljivo "
3232 "spreminjati."
3233
3234 #: src/libvlc-module.c:939
3235 msgid "Memory copy module"
3236 msgstr "Enota kopiranja spomina"
3237
3238 #: src/libvlc-module.c:941
3239 msgid ""
3240 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3241 "select the fastest one supported by your hardware."
3242 msgstr ""
3243 "Izberete lahko katero enoto kopiranja spomina želite uporabiti. Privzeto "
3244 "predvajalnik VLC izbere tisto, ki najhitreje deluje na obstoječi strojni "
3245 "opremi."
3246
3247 #: src/libvlc-module.c:944
3248 msgid "Access module"
3249 msgstr "Enota dostopa"
3250
3251 #: src/libvlc-module.c:946
3252 msgid ""
3253 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3254 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3255 "option unless you really know what you are doing."
3256 msgstr ""
3257 "Nastavitev omogoča določitev enote dostopa. Uporabite jo lahko, če pravilna "
3258 "enota ni samodejno zaznana. Z nastavitvijo je potrebno ravnati previdno."
3259
3260 #: src/libvlc-module.c:950
3261 msgid "Access filter module"
3262 msgstr "Enota filtriranja dostopa"
3263
3264 #: src/libvlc-module.c:952
3265 msgid ""
3266 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3267 "used for instance for timeshifting."
3268 msgstr ""
3269 "Filtri dostopa spreminjajo pretok, ki se predvaja. Nastavitev je uporabna "
3270 "pri časovnem zamiku."
3271
3272 #: src/libvlc-module.c:955
3273 msgid "Demux module"
3274 msgstr "Enota razvijanja"
3275
3276 #: src/libvlc-module.c:957
3277 msgid ""
3278 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3279 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3280 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3281 "you really know what you are doing."
3282 msgstr ""
3283 "Delitelji se uporabljajo pri ločevanju \"elementarnih\" pretokov (primer: "
3284 "zvok in slika). Uporabite ga lahko, če primerni razvijalec ni samodejno "
3285 "zaznan. Nastavitve ni priporočljivo določiti globalno."
3286
3287 #: src/libvlc-module.c:962
3288 msgid "Allow real-time priority"
3289 msgstr "Dovoli prednost trenutnega predvajanja"
3290
3291 #: src/libvlc-module.c:964
3292 msgid ""
3293 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3294 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3295 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3296 "only activate this if you know what you're doing."
3297 msgstr ""
3298 "Zaganjanje predvajalnika VLC v trenutnem času, omogoča bolj natančno boljši "
3299 "izkoristek delovanja, še posebej pri pretakanju vsebine. V primeru, da "
3300 "nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
3301 "stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
3302
3303 #: src/libvlc-module.c:970
3304 msgid "Adjust VLC priority"
3305 msgstr "Prilagodi VLC prednosti"
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:972
3308 msgid ""
3309 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3310 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3311 "VLC instances."
3312 msgstr ""
3313 "Možnost doda odmik (pozitiven ali negativen) prednosti predvajalnika VLC. "
3314 "Nastavitev lahko uporabite pri nastavljanju prednostnega izvajanja med "
3315 "drugimi programi ali med vmesniki predvajalnika."
3316
3317 #: src/libvlc-module.c:976
3318 msgid "Minimize number of threads"
3319 msgstr "Zmanjšaj število niti"
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:978
3322 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3323 msgstr "Določitev zmanjšanja števila niti potrebnih za zagon predvajalnika."
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:980
3326 msgid "Modules search path"
3327 msgstr "Pot iskanja enot"
3328
3329 #: src/libvlc-module.c:982
3330 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3331 msgstr "Dodatne poti, kjer predvajalnik VLC išče enote."
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:984
3334 msgid "VLM configuration file"
3335 msgstr "Nastavitvena datoteka VLM"
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:986
3338 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3339 msgstr "Nastavitvena datoteka, ki bo uporabljena pri zagonu VLM."
3340
3341 #: src/libvlc-module.c:988
3342 msgid "Use a plugins cache"
3343 msgstr "Uporabi predpomnilnik vstavkov."
3344
3345 #: src/libvlc-module.c:990
3346 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3347 msgstr ""
3348 "Uporaba predpomnilnika vstavkov močno skrajša zagonski čas predvajalnika."
3349
3350 #: src/libvlc-module.c:992
3351 msgid "Collect statistics"
3352 msgstr "Zberi statistiko"
3353
3354 #: src/libvlc-module.c:994
3355 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3356 msgstr "Izbor in prikaz različnih statističnih vrednosti."
3357
3358 #: src/libvlc-module.c:996
3359 msgid "Run as daemon process"
3360 msgstr "Zagon kot demonski proces"
3361
3362 #: src/libvlc-module.c:998
3363 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3364 msgstr "Omogoča zagon predvajalnika kot demonski proces v ozadju."
3365
3366 #: src/libvlc-module.c:1000
3367 msgid "Write process id to file"
3368 msgstr "Zapiši procesni ID v datoteko"
3369
3370 #: src/libvlc-module.c:1002
3371 msgid "Writes process id into specified file."
3372 msgstr "Zapis procesnega ID v določeno datoteko."
3373
3374 #: src/libvlc-module.c:1004
3375 msgid "Log to file"
3376 msgstr "Zabeleži v datoteko"
3377
3378 #: src/libvlc-module.c:1006
3379 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3380 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v datoteko."
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:1008
3383 msgid "Log to syslog"
3384 msgstr "Zabeleži v syslog"
3385
3386 #: src/libvlc-module.c:1010
3387 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3388 msgstr "Zabeleži vsa sporočila predvajalnika VLC v syslog (UNIX sistemi)."
3389
3390 #: src/libvlc-module.c:1012
3391 msgid "Allow only one running instance"
3392 msgstr "Dovoli samo en sočasen zagon."
3393
3394 #: src/libvlc-module.c:1014
3395 msgid ""
3396 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3397 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3398 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3399 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3400 "running instance or enqueue it."
3401 msgstr ""
3402 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3403 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
3404 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
3405 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto."
3406
3407 #: src/libvlc-module.c:1022
3408 msgid ""
3409 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3410 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3411 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3412 "This option will allow you to play the file with the already running "
3413 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3414 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3415 msgstr ""
3416 "Nastavitev samo enega sočasnega zagona ima lahko nekaj prednosti. V primeru, "
3417 "da ste povezali predvajalnik z določenimi tipi medijev in ne želite zagnati "
3418 "novega okna kadar kliknete na datoteko. Možnost dovoljuje predvajanje v "
3419 "istem oknu ali pa postavitev v predvajalno vrsto. Možnost zahteva zagon D-"
3420 "Bus seje in VLC D-Bus kontrolni vmesnik."
3421
3422 #: src/libvlc-module.c:1030
3423 msgid "VLC is started from file association"
3424 msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave"
3425
3426 #: src/libvlc-module.c:1032
3427 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3428 msgstr ""
3429 "Predvajalnik VLC je zagnan preko datotečne povezave, kot jo določa sistem."
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:1035
3432 msgid "One instance when started from file"
3433 msgstr "En sočasen zagon izvajanje pri zagonu preko datotečnih povezav"
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:1037
3436 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3437 msgstr "Dovoli en sočasen zagon ob zagonu predvajalnika preko datoteke."
3438
3439 #: src/libvlc-module.c:1039
3440 msgid "Increase the priority of the process"
3441 msgstr "Povečaj prednost procesa"
3442
3443 #: src/libvlc-module.c:1041
3444 msgid ""
3445 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3446 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3447 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3448 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3449 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3450 "machine."
3451 msgstr ""
3452 "Povečanje prednosti procesa bo najverjetneje izboljšalo predvajanje, saj "
3453 "dovoli predvajalniku nemoteno delovanje ob delovanju drugih programov, ki "
3454 "prav tako prevzemajo procesorski čas. Bodite pozorni, da lahko v posebnih "
3455 "primerih (napake) VLC prevzame ves procesorski čas in s tem neodzivnost "
3456 "sistema."
3457
3458 #: src/libvlc-module.c:1049
3459 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3460 msgstr "Uvrsti predmete v seznam predvajanja v načinu enega sočasnega zagona."
3461
3462 #: src/libvlc-module.c:1051
3463 msgid ""
3464 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3465 "playing current item."
3466 msgstr ""
3467 "Ob uporabi samo enega sočasnega zagona predvajalnika, uvrsti predmete na "
3468 "seznam predvajanja in nadaljuj s predvajanjem trenutnega predmeta."
3469
3470 #: src/libvlc-module.c:1060
3471 msgid ""
3472 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3473 "overridden in the playlist dialog box."
3474 msgstr ""
3475 "Možnosti določajo obnašanje seznama predvajanja. Nekatere lahko spreminjate "
3476 "tudi v oknu seznama predvajanja."
3477
3478 #: src/libvlc-module.c:1063
3479 msgid "Automatically preparse files"
3480 msgstr "Samodejna predhodna razčlenitev datotek"
3481
3482 #: src/libvlc-module.c:1065
3483 msgid ""
3484 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3485 "metadata)."
3486 msgstr ""
3487 "Samodejna predhodna razčlenitev datotek dodanih na seznam predvajanja "
3488 "(takojšnje pridobivanje metapodatkov)."
3489
3490 #: src/libvlc-module.c:1068
3491 msgid "Meta fetcher policy"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: src/libvlc-module.c:1070
3495 msgid ""
3496 "Specify if you want to attempt to fetch files'meta informations using the "
3497 "network."
3498 msgstr ""
3499
3500 #: src/libvlc-module.c:1073
3501 msgid "Album art policy"
3502 msgstr "Album art primernost"
3503
3504 #: src/libvlc-module.c:1075
3505 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3506 msgstr "Nastavitev prenosa slikovnih dodatkov albuma."
3507
3508 #: src/libvlc-module.c:1081
3509 msgid "Manual download only"
3510 msgstr "Prenos na zahtevo"
3511
3512 #: src/libvlc-module.c:1082
3513 msgid "When track starts playing"
3514 msgstr "Ob predvajanju sledi"
3515
3516 #: src/libvlc-module.c:1083
3517 msgid "As soon as track is added"
3518 msgstr "Takoj ob dodajanju sledi"
3519
3520 #: src/libvlc-module.c:1085
3521 msgid "Services discovery modules"
3522 msgstr "Enote odkrivanja storitev"
3523
3524 #: src/libvlc-module.c:1087
3525 msgid ""
3526 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3527 "Typical values are sap, hal, ..."
3528 msgstr ""
3529 "Določa nalaganje enot odkrivanja storitev, ločenih s podpičji. Značilne "
3530 "vrednosti so sap, hal, ..."
3531
3532 #: src/libvlc-module.c:1090
3533 msgid "Play files randomly forever"
3534 msgstr "Neprestano naključno predvajanje datotek"
3535
3536 #: src/libvlc-module.c:1092
3537 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3538 msgstr ""
3539 "Predvajalnik VLC bo do prekinitve neprestano naključno predvajal datoteke."
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1096
3542 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3543 msgstr "VLC bo neprestano predvajal izbor s seznama predvajanja."
3544
3545 #: src/libvlc-module.c:1098
3546 msgid "Repeat current item"
3547 msgstr "Ponovi trenutni predmet"
3548
3549 #: src/libvlc-module.c:1100
3550 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3551 msgstr "VLC bo neprestano predvajal trenutni izbor."
3552
3553 #: src/libvlc-module.c:1102
3554 msgid "Play and stop"
3555 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3556
3557 #: src/libvlc-module.c:1104
3558 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3559 msgstr "Zaustavi predvajanje po vsakem predvajanem predmetu."
3560
3561 #: src/libvlc-module.c:1106
3562 msgid "Play and exit"
3563 msgstr "Predvajaj in ustavi"
3564
3565 #: src/libvlc-module.c:1108
3566 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3567 msgstr "Izhod iz programa, ko ni več predmetov v seznamu predvajanja."
3568
3569 #: src/libvlc-module.c:1110
3570 msgid "Use media library"
3571 msgstr "Uporabi medijsko zbirko"
3572
3573 #: src/libvlc-module.c:1112
3574 msgid ""
3575 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3576 "VLC."
3577 msgstr ""
3578 "Medijska knjižnica se samodejno shrani in se ponovno naloži ob ponovnem "
3579 "zagonu predvajalnika."
3580
3581 #: src/libvlc-module.c:1115
3582 msgid "Use playlist tree"
3583 msgstr "Strukturiraj seznam predvajanja"
3584
3585 #: src/libvlc-module.c:1117
3586 msgid ""
3587 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3588 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3589 "needed."
3590 msgstr ""
3591 "Uporabi drevesno strukturo seznama za ločevanje zvrsti v mapah. Vrednost "
3592 "\"Privzeto\" določa uporabo drevesne strukture po potrebi."
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1121
3595 msgid "Always"
3596 msgstr "Vedno"
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1121
3599 msgid "Never"
3600 msgstr "Nikoli"
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1130
3603 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3604 msgstr ""
3605 "Nastavitve predstavljajo splošna določila tipkovnih povezav imenovanih "
3606 "\"hitre tipke\"."
3607
3608 #: src/libvlc-module.c:1133 src/video_output/vout_intf.c:438
3609 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054 modules/gui/macosx/controls.m:402
3610 #: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
3611 #: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3612 #: modules/gui/macosx/intf.m:561 modules/gui/macosx/intf.m:637
3613 #: modules/gui/macosx/intf.m:692
3614 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:434
3615 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
3616 msgid "Fullscreen"
3617 msgstr "Celozaslonski način"
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:1134
3620 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3621 msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
3622
3623 #: src/libvlc-module.c:1135
3624 msgid "Leave fullscreen"
3625 msgstr "Zapusti celozaslonski način"
3626
3627 #: src/libvlc-module.c:1136
3628 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3629 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz celozaslonskega predvajanja."
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1137
3632 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3633 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1524
3634 msgid "Play/Pause"
3635 msgstr "Predvajanje/Premor"
3636
3637 #: src/libvlc-module.c:1138
3638 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3639 msgstr "Izbor hitre tipke za premor predvajanja."
3640
3641 #: src/libvlc-module.c:1139
3642 msgid "Pause only"
3643 msgstr "Samo premor"
3644
3645 #: src/libvlc-module.c:1140
3646 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3647 msgstr "Izbor hitre tipke za premor predvajanja."
3648
3649 #: src/libvlc-module.c:1141
3650 msgid "Play only"
3651 msgstr "Samo predvajaj"
3652
3653 #: src/libvlc-module.c:1142
3654 msgid "Select the hotkey to use to play."
3655 msgstr "Izberite hitro tipko za predvajanje."
3656
3657 #: src/libvlc-module.c:1143 modules/control/hotkeys.c:672
3658 #: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:602
3659 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:321
3660 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
3661 msgid "Faster"
3662 msgstr "Hitreje"
3663
3664 #: src/libvlc-module.c:1144
3665 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3666 msgstr "Izbor hitre tipke za hitro predvajanje."
3667
3668 #: src/libvlc-module.c:1145 modules/control/hotkeys.c:678
3669 #: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:603
3670 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:314
3671 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
3672 msgid "Slower"
3673 msgstr "Počasneje"
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1146
3676 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3677 msgstr "Izbor hitre tipke za počasno predvajanje."
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1147 modules/control/hotkeys.c:655
3680 #: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:560
3681 #: modules/gui/macosx/intf.m:605 modules/gui/macosx/intf.m:680
3682 #: modules/gui/macosx/intf.m:688 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3683 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1630
3684 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:422
3685 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:505 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
3686 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3687 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1529
3688 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261 modules/misc/notify/notify.c:291
3689 msgid "Next"
3690 msgstr "Naslednji"
3691
3692 #: src/libvlc-module.c:1148
3693 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3694 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na naslednji predmet na seznamu predvajanja."
3695
3696 #: src/libvlc-module.c:1149 modules/control/hotkeys.c:661
3697 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:555
3698 #: modules/gui/macosx/intf.m:604 modules/gui/macosx/intf.m:681
3699 #: modules/gui/macosx/intf.m:687
3700 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:421
3701 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:503 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3702 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
3703 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/misc/notify/notify.c:289
3704 msgid "Previous"
3705 msgstr "Predhodni"
3706
3707 #: src/libvlc-module.c:1150
3708 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3709 msgstr "Izbor hitre tipke za skok na predhodni predmet na seznamu predvajanja."
3710
3711 #: src/libvlc-module.c:1151 modules/gui/macosx/controls.m:852
3712 #: modules/gui/macosx/intf.m:558 modules/gui/macosx/intf.m:601
3713 #: modules/gui/macosx/intf.m:679 modules/gui/macosx/intf.m:686
3714 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
3715 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:423
3716 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:110 modules/gui/qt4/menus.cpp:502
3717 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
3718 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3719 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
3720 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
3721 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
3722 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
3723 msgid "Stop"
3724 msgstr "Ustavi"
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1152
3727 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3728 msgstr "Izbor hitre tipke za prekinitev predvajanja."
3729
3730 #: src/libvlc-module.c:1153 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:197
3731 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:109 modules/gui/macosx/bookmarks.m:118
3732 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51 modules/gui/macosx/intf.m:563
3733 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842 modules/video_filter/marq.c:141
3734 #: modules/video_filter/rss.c:188
3735 msgid "Position"
3736 msgstr "Lega"
3737
3738 #: src/libvlc-module.c:1154
3739 msgid "Select the hotkey to display the position."
3740 msgstr "Izbor hitre tipke za prikaz lege."
3741
3742 #: src/libvlc-module.c:1156
3743 msgid "Very short backwards jump"
3744 msgstr "Zelo kratek skok nazaj"
3745
3746 #: src/libvlc-module.c:1158
3747 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3748 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok nazaj."
3749
3750 #: src/libvlc-module.c:1159
3751 msgid "Short backwards jump"
3752 msgstr "Kratek skok naprej"
3753
3754 #: src/libvlc-module.c:1161
3755 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3756 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok nazaj."
3757
3758 #: src/libvlc-module.c:1162
3759 msgid "Medium backwards jump"
3760 msgstr "Srednje dolg skok nazaj."
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1164
3763 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3764 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok nazaj."
3765
3766 #: src/libvlc-module.c:1165
3767 msgid "Long backwards jump"
3768 msgstr "Dolg skok nazaj"
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1167
3771 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3772 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok nazaj."
3773
3774 #: src/libvlc-module.c:1169
3775 msgid "Very short forward jump"
3776 msgstr "Zelo kratek skok naprej"
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1171
3779 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3780 msgstr "Izbor hitre tipke za zelo kratek skok naprej."
3781
3782 #: src/libvlc-module.c:1172
3783 msgid "Short forward jump"
3784 msgstr "Kratek skok naprej"
3785
3786 #: src/libvlc-module.c:1174
3787 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3788 msgstr "Izbor hitre tipke za kratek skok naprej."
3789
3790 #: src/libvlc-module.c:1175
3791 msgid "Medium forward jump"
3792 msgstr "Srednje dolg skok naprej"
3793
3794 #: src/libvlc-module.c:1177
3795 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3796 msgstr "Izbor hitre tipke za srednje dolg skok naprej."
3797
3798 #: src/libvlc-module.c:1178
3799 msgid "Long forward jump"
3800 msgstr "Dolg skok naprej"
3801
3802 #: src/libvlc-module.c:1180
3803 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3804 msgstr "Izbor hitre tipke za dolg skok naprej."
3805
3806 #: src/libvlc-module.c:1182
3807 msgid "Very short jump length"
3808 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka"
3809
3810 #: src/libvlc-module.c:1183
3811 msgid "Very short jump length, in seconds."
3812 msgstr "Dolžina zelo kratkega skoka v sekundah."
3813
3814 #: src/libvlc-module.c:1184
3815 msgid "Short jump length"
3816 msgstr "Dolžina kratkega skoka"
3817
3818 #: src/libvlc-module.c:1185
3819 msgid "Short jump length, in seconds."
3820 msgstr "Dolžina kratkega skoka v sekundah."
3821
3822 #: src/libvlc-module.c:1186
3823 msgid "Medium jump length"
3824 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka"
3825
3826 #: src/libvlc-module.c:1187
3827 msgid "Medium jump length, in seconds."
3828 msgstr "Dolžina srednje dolgega skoka v sekundah."
3829
3830 #: src/libvlc-module.c:1188
3831 msgid "Long jump length"
3832 msgstr "Dolžina dolgega skoka"
3833
3834 #: src/libvlc-module.c:1189
3835 msgid "Long jump length, in seconds."
3836 msgstr "Dolžina dolgega skoka v sekundah."
3837
3838 #: src/libvlc-module.c:1191 modules/control/hotkeys.c:240
3839 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274 modules/gui/macosx/intf.m:729
3840 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:525
3841 msgid "Quit"
3842 msgstr "Izhod"
3843
3844 #: src/libvlc-module.c:1192
3845 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3846 msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz programa."
3847
3848 #: src/libvlc-module.c:1193
3849 msgid "Navigate up"
3850 msgstr "Skok navzgor"
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1194
3853 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3854 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzgor v DVD menujih."
3855
3856 #: src/libvlc-module.c:1195
3857 msgid "Navigate down"
3858 msgstr "Skok navzdol"
3859
3860 #: src/libvlc-module.c:1196
3861 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3862 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire navzdol v DVD menujih."
3863
3864 #: src/libvlc-module.c:1197
3865 msgid "Navigate left"
3866 msgstr "Skok levo"
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1198
3869 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3870 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire levo v DVD menujih."
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1199
3873 msgid "Navigate right"
3874 msgstr "Skok desno"
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1200
3877 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3878 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok izbire desno v DVD menujih."
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1201
3881 msgid "Activate"
3882 msgstr "Izbor"
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1202
3885 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3886 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izbor povezave v DVD menujih."
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1203
3889 msgid "Go to the DVD menu"
3890 msgstr "Pojdi na DVD menu"
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1204
3893 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3894 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na glavni DVD menu."
3895
3896 #: src/libvlc-module.c:1205
3897 msgid "Select previous DVD title"
3898 msgstr "Skok na predhodni DVD naslov"
3899
3900 #: src/libvlc-module.c:1206
3901 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3902 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodni DVD naslov."
3903
3904 #: src/libvlc-module.c:1207
3905 msgid "Select next DVD title"
3906 msgstr "Skok na naslednji DVD naslov"
3907
3908 #: src/libvlc-module.c:1208
3909 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3910 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednji DVD naslov."
3911
3912 #: src/libvlc-module.c:1209
3913 msgid "Select prev DVD chapter"
3914 msgstr "Skok na predhodno DVD poglavje"
3915
3916 #: src/libvlc-module.c:1210
3917 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3918 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na predhodno DVD poglavje."
3919
3920 #: src/libvlc-module.c:1211
3921 msgid "Select next DVD chapter"
3922 msgstr "Skok na naslednje DVD poglavje"
3923
3924 #: src/libvlc-module.c:1212
3925 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3926 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za skok na naslednje DVD poglavje."
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1213
3929 msgid "Volume up"
3930 msgstr "Povečaj glasnost"
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1214
3933 msgid "Select the key to increase audio volume."
3934 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje glasnosti."
3935
3936 #: src/libvlc-module.c:1215
3937 msgid "Volume down"
3938 msgstr "Zmanjšaj glasnost"
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1216
3941 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3942 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje glasnosti."
3943
3944 #: src/libvlc-module.c:1217 modules/gui/macosx/controls.m:898
3945 #: modules/gui/macosx/intf.m:622 modules/gui/macosx/intf.m:682
3946 #: modules/gui/macosx/intf.m:691
3947 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:458
3948 msgid "Mute"
3949 msgstr "Brez zvoka"
3950
3951 #: src/libvlc-module.c:1218
3952 msgid "Select the key to mute audio."
3953 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za izklop zvoka."
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1219
3956 msgid "Subtitle delay up"
3957 msgstr "Zamik podnapisov naprej"
3958
3959 #: src/libvlc-module.c:1220
3960 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3961 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za povečanje zamika podnapisov."
3962
3963 #: src/libvlc-module.c:1221
3964 msgid "Subtitle delay down"
3965 msgstr "Zamik podnapisov nazaj"
3966
3967 #: src/libvlc-module.c:1222
3968 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3969 msgstr "Izbor tipkovne bližnjice za zmanjšanje zamika podnapisov."
3970
3971 #: