e80441687693aa87c0455a47a28f40618bd38358
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 #: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:83 modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:93
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-08-27 15:10+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-06-10 21:36+0100\n"
12 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
13 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: include/vlc_config_cat.h:36
19 msgid "VLC preferences"
20 msgstr "Nastavenia programu VLC"
21
22 #: include/vlc_config_cat.h:38
23 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
24 msgstr ""
25 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
26 "\"."
27
28 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
29 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
30 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
31 #: modules/visualization/visual/visual.c:111
32 msgid "General"
33 msgstr "Všeobecné"
34
35 #: include/vlc_config_cat.h:43
36 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
37 #: modules/misc/dummy/dummy.c:63
38 msgid "Interface"
39 msgstr "Rozhranie"
40
41 #: include/vlc_config_cat.h:44
42 msgid "Settings for VLC's interfaces"
43 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
44
45 #: include/vlc_config_cat.h:46
46 msgid "General interface settings"
47 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
48
49 #: include/vlc_config_cat.h:48
50 msgid "Main interfaces"
51 msgstr "Hlavné rozhrania"
52
53 #: include/vlc_config_cat.h:49
54 msgid "Settings for the main interface"
55 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
56
57 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
58 msgid "Control interfaces"
59 msgstr "Ovládanie rozhraní"
60
61 #: include/vlc_config_cat.h:52
62 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
63 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
64
65 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
66 msgid "Hotkeys settings"
67 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
68
69 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1792
70 #: src/libvlc-module.c:1316 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
71 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:589
72 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
73 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
74 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:483
75 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
76 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:449
77 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
78 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
79 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:256
80 msgid "Audio"
81 msgstr "Zvuk"
82
83 #: include/vlc_config_cat.h:59
84 msgid "Audio settings"
85 msgstr "Nastavenia zvuku"
86
87 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
88 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:198
89 msgid "General audio settings"
90 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
91
92 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
93 #: src/video_output/video_output.c:436
94 msgid "Filters"
95 msgstr "Filtre"
96
97 #: include/vlc_config_cat.h:66
98 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
99 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
100
101 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
102 #: modules/gui/macosx/intf.m:599 modules/gui/macosx/intf.m:600
103 msgid "Visualizations"
104 msgstr "Vizualizácie"
105
106 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:163
107 msgid "Audio visualizations"
108 msgstr "Vizualizácie zvuku"
109
110 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
111 msgid "Output modules"
112 msgstr "Výstupné moduly"
113
114 #: include/vlc_config_cat.h:73
115 msgid "These are general settings for audio output modules."
116 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
117
118 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1686
119 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:574
120 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
121 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:288
122 msgid "Miscellaneous"
123 msgstr "Rôzne"
124
125 #: include/vlc_config_cat.h:76
126 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
127 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
128
129 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1820
130 #: src/libvlc-module.c:1363 modules/gui/macosx/extended.m:69
131 #: modules/gui/macosx/intf.m:602 modules/gui/macosx/output.m:160
132 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
133 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:481
134 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
135 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:442
136 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
137 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
138 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:93
139 #: modules/stream_out/transcode.c:200
140 msgid "Video"
141 msgstr "Video"
142
143 #: include/vlc_config_cat.h:80
144 msgid "Video settings"
145 msgstr "Nastavenia videa"
146
147 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
148 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:169
149 msgid "General video settings"
150 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
151
152 #: include/vlc_config_cat.h:87
153 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
154 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
155
156 #: include/vlc_config_cat.h:91
157 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
158 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
159
160 #: include/vlc_config_cat.h:93
161 msgid "Subtitles/OSD"
162 msgstr "Titulky/OSD"
163
164 #: include/vlc_config_cat.h:94
165 msgid ""
166 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
167 "subpictures\"."
168 msgstr ""
169 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
170 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
171
172 #: include/vlc_config_cat.h:103
173 msgid "Input / Codecs"
174 msgstr "Vstup / Kodeky"
175
176 #: include/vlc_config_cat.h:104
177 msgid ""
178 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
179 "VLC. Encoder settings can also be found here."
180 msgstr ""
181 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
182 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
183
184 #: include/vlc_config_cat.h:107
185 msgid "Access modules"
186 msgstr "Prístupové moduly"
187
188 #: include/vlc_config_cat.h:109
189 msgid ""
190 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
191 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
192 msgstr ""
193 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
194 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
195 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
196
197 #: include/vlc_config_cat.h:113
198 msgid "Access filters"
199 msgstr "Prístupové filtre"
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:115
202 msgid ""
203 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
204 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
205 "you are doing."
206 msgstr ""
207 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
208 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
209 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
210
211 #: include/vlc_config_cat.h:119
212 msgid "Demuxers"
213 msgstr "Demuxéry"
214
215 #: include/vlc_config_cat.h:120
216 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
217 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
218
219 #: include/vlc_config_cat.h:122
220 msgid "Video codecs"
221 msgstr "Video kodeky"
222
223 #: include/vlc_config_cat.h:123
224 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
225 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
226
227 #: include/vlc_config_cat.h:125
228 msgid "Audio codecs"
229 msgstr "Audio kodeky"
230
231 #: include/vlc_config_cat.h:126
232 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
233 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
234
235 #: include/vlc_config_cat.h:128
236 msgid "Other codecs"
237 msgstr "Iné kodeky"
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:129
240 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
241 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:132
244 msgid "General input settings. Use with care."
245 msgstr ""
246 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
247
248 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1614
249 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:33
250 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
251 msgid "Stream output"
252 msgstr "Výstupný tok"
253
254 #: include/vlc_config_cat.h:137
255 msgid ""
256 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
257 "incoming streams.\n"
258 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
259 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
260 "RTSP).\n"
261 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
262 "duplicating...)."
263 msgstr ""
264 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
265 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
266 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
267 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
268 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
269 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
270
271 #: include/vlc_config_cat.h:145
272 msgid "General stream output settings"
273 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
274
275 #: include/vlc_config_cat.h:147
276 msgid "Muxers"
277 msgstr "Muxéry"
278
279 #: include/vlc_config_cat.h:149
280 msgid ""
281 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
282 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
283 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
284 "You can also set default parameters for each muxer."
285 msgstr ""
286 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
287 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
288 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
289 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
290 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
291
292 #: include/vlc_config_cat.h:155
293 msgid "Access output"
294 msgstr "Access output"
295
296 #: include/vlc_config_cat.h:157
297 msgid ""
298 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
299 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
300 "should probably not do that.\n"
301 "You can also set default parameters for each access output."
302 msgstr ""
303 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
304 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
305 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
306 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
307 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
308
309 #: include/vlc_config_cat.h:162
310 msgid "Packetizers"
311 msgstr "Paketizéry"
312
313 #: include/vlc_config_cat.h:164
314 msgid ""
315 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
316 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
317 "not do that.\n"
318 "You can also set default parameters for each packetizer."
319 msgstr ""
320 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
321 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
322 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
323 "vynucovať. \n"
324 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
325
326 #: include/vlc_config_cat.h:170
327 msgid "Sout stream"
328 msgstr "Sout stream"
329
330 #: include/vlc_config_cat.h:171
331 msgid ""
332 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
333 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
334 "for each sout stream module here."
335 msgstr ""
336 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
337 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
338 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
339 "modul. "
340
341 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:119
342 msgid "SAP"
343 msgstr "SAP"
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:178
346 msgid ""
347 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
348 "multicast UDP or RTP."
349 msgstr ""
350 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
351 "protokolu UDP alebo RTP."
352
353 #: include/vlc_config_cat.h:181
354 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
355 msgid "VOD"
356 msgstr "VOD"
357
358 #: include/vlc_config_cat.h:182
359 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
360 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
361
362 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1744
363 #: src/playlist/engine.c:113 src/playlist/engine.c:115
364 #: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
365 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
366 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:534
367 #: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
368 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:303
369 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
370 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
371 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
372 msgid "Playlist"
373 msgstr "Playlist"
374
375 #: include/vlc_config_cat.h:187
376 msgid ""
377 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
378 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
379 msgstr ""
380 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
381 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:191
384 msgid "General playlist behaviour"
385 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
386
387 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:462
388 msgid "Services discovery"
389 msgstr "Zisťovacie moduly"
390
391 #: include/vlc_config_cat.h:193
392 msgid ""
393 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
394 "playlist."
395 msgstr ""
396 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
397 "položiek do playlistu."
398
399 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1573
400 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
401 msgid "Advanced"
402 msgstr "Pokročilé"
403
404 #: include/vlc_config_cat.h:198
405 msgid "Advanced settings. Use with care."
406 msgstr ""
407 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
408
409 #: include/vlc_config_cat.h:200
410 msgid "CPU features"
411 msgstr "Vlastnosti procesora"
412
413 #: include/vlc_config_cat.h:201
414 msgid ""
415 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
416 "not change these settings."
417 msgstr ""
418 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
419 "prípadov to však nie je potrebné."
420
421 #: include/vlc_config_cat.h:204
422 msgid "Advanced settings"
423 msgstr "Pokročilé nastavenia"
424
425 #: include/vlc_config_cat.h:205
426 msgid "Other advanced settings"
427 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
428
429 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
430 #: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
431 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:58
432 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
433 msgid "Network"
434 msgstr "Sieť"
435
436 #: include/vlc_config_cat.h:208
437 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
438 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
439
440 #: include/vlc_config_cat.h:213
441 msgid "Chroma modules settings"
442 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
443
444 #: include/vlc_config_cat.h:214
445 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
446 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
447
448 #: include/vlc_config_cat.h:216
449 msgid "Packetizer modules settings"
450 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
451
452 #: include/vlc_config_cat.h:220
453 msgid "Encoders settings"
454 msgstr "Nastavenia enkodérov"
455
456 #: include/vlc_config_cat.h:222
457 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
458 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
459
460 #: include/vlc_config_cat.h:225
461 msgid "Dialog providers settings"
462 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
463
464 #: include/vlc_config_cat.h:227
465 msgid "Dialog providers can be configured here."
466 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
467
468 #: include/vlc_config_cat.h:229
469 msgid "Subtitle demuxer settings"
470 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
471
472 #: include/vlc_config_cat.h:231
473 msgid ""
474 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
475 "example by setting the subtitles type or file name."
476 msgstr ""
477 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
478 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
479
480 #: include/vlc_config_cat.h:238
481 msgid "No help available"
482 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
483
484 #: include/vlc_config_cat.h:239
485 msgid "There is no help available for these modules."
486 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
487
488 #: include/vlc_interface.h:146
489 msgid ""
490 "\n"
491 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
492 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
493 msgstr ""
494 "\n"
495 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
496 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
497 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
500 msgid "Quick &Open File..."
501 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:34
504 msgid "&Advanced Open..."
505 msgstr "Pokročilé otváranie..."
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:35
508 msgid "Open &Directory..."
509 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:37
512 msgid "Select one or more files to open"
513 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
514
515 #: include/vlc_intf_strings.h:41
516 #, fuzzy
517 msgid "Media Information..."
518 msgstr "Informácia o médiu"
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:42
521 msgid "Codec Information..."
522 msgstr "Informácia o kodeku..."
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:43
525 msgid "Messages..."
526 msgstr "&Hlásenia programu..."
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:44
529 msgid "Extended settings..."
530 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:45
533 msgid "Go to specific time..."
534 msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:46
537 msgid "Bookmarks..."
538 msgstr "Záložky..."
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:47
541 msgid "VLM Configuration..."
542 msgstr "Konfigurácia VLM..."
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:49
545 msgid "About VLC media player..."
546 msgstr "O programe VLC media player"
547
548 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
549 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:527
550 #: modules/gui/macosx/intf.m:570 modules/gui/macosx/intf.m:649
551 #: modules/gui/macosx/intf.m:656 modules/gui/macosx/intf.m:1536
552 #: modules/gui/macosx/intf.m:1537 modules/gui/macosx/intf.m:1538
553 #: modules/gui/macosx/intf.m:1539 modules/gui/macosx/playlist.m:454
554 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
555 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:375
556 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:498 modules/gui/qt4/menus.cpp:502
557 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
558 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
559 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
560 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
561 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1236
562 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
563 msgid "Play"
564 msgstr "Prehrať"
565
566 #: include/vlc_intf_strings.h:53
567 msgid "Fetch information"
568 msgstr "Získať informácie"
569
570 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:455
571 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
572 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
573 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
574 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
575 msgid "Delete"
576 msgstr "Vymazať"
577
578 #: include/vlc_intf_strings.h:55
579 msgid "Information..."
580 msgstr "Informácia"
581
582 #: include/vlc_intf_strings.h:56
583 msgid "Sort"
584 msgstr "Zoradiť"
585
586 #: include/vlc_intf_strings.h:57
587 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1593
588 msgid "Add node"
589 msgstr "Pridať uzol"
590
591 #: include/vlc_intf_strings.h:58
592 msgid "Stream..."
593 msgstr "Stream..."
594
595 #: include/vlc_intf_strings.h:59
596 msgid "Save..."
597 msgstr "Uložiť..."
598
599 #: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:1010
600 msgid "Repeat all"
601 msgstr "Zopakovať všetko"
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:64
604 msgid "Repeat one"
605 msgstr "Opakovať jedenkrát"
606
607 #: include/vlc_intf_strings.h:65
608 msgid "No repeat"
609 msgstr "Bez opakovania"
610
611 #: include/vlc_intf_strings.h:67 src/libvlc-module.c:1209
612 #: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:576
613 msgid "Random"
614 msgstr "Náhodne"
615
616 #: include/vlc_intf_strings.h:68
617 msgid "No random"
618 msgstr "Bez náhodného prehrávania"
619
620 #: include/vlc_intf_strings.h:70
621 msgid "Add to playlist"
622 msgstr "Pridať do playlistu"
623
624 #: include/vlc_intf_strings.h:71
625 msgid "Add to media library"
626 msgstr "Pridať do knižnice médií"
627
628 #: include/vlc_intf_strings.h:73
629 msgid "Add file..."
630 msgstr "Pridať súbor..."
631
632 #: include/vlc_intf_strings.h:74
633 msgid "Advanced open..."
634 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
635
636 #: include/vlc_intf_strings.h:75
637 msgid "Add directory..."
638 msgstr "Pridať priečinok..."
639
640 #: include/vlc_intf_strings.h:77
641 msgid "Save playlist to file..."
642 msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
643
644 #: include/vlc_intf_strings.h:78
645 msgid "Load playlist file..."
646 msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
647
648 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:467
649 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
650 msgid "Search"
651 msgstr "Hľadať"
652
653 #: include/vlc_intf_strings.h:81
654 msgid "Search filter"
655 msgstr "Vyhľadávací filter"
656
657 #: include/vlc_intf_strings.h:83
658 msgid "Additional sources"
659 msgstr "Dodatočné zdroje"
660
661 #: include/vlc_intf_strings.h:87
662 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
663 msgid ""
664 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
665 "them."
666 msgstr ""
667 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
668 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
669
670 #: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:83
671 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
672 msgid "Image clone"
673 msgstr "Klonovať obrázok"
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:93
676 msgid "Clone the image"
677 msgstr "Konovať obrázok"
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:95 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
680 msgid "Magnification"
681 msgstr "Zväčšenie"
682
683 #: include/vlc_intf_strings.h:96
684 msgid ""
685 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
686 "be magnified."
687 msgstr ""
688 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
689
690 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
691 msgid "Waves"
692 msgstr "Vlny"
693
694 #: include/vlc_intf_strings.h:100
695 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
696 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
697
698 #: include/vlc_intf_strings.h:102
699 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
700 msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
701
702 #: include/vlc_intf_strings.h:104
703 msgid "Image colors inversion"
704 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
705
706 #: include/vlc_intf_strings.h:106
707 msgid "Split the image to make an image wall"
708 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
709
710 #: include/vlc_intf_strings.h:108
711 msgid ""
712 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
713 "The video gets split in parts that you must sort."
714 msgstr ""
715 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
716 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
717
718 #: include/vlc_intf_strings.h:111
719 msgid ""
720 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
721 "Try changing the various settings for different effects"
722 msgstr ""
723 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
724 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
725
726 #: include/vlc_intf_strings.h:114
727 msgid ""
728 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
729 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
730 "settings."
731 msgstr ""
732 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
733 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
734
735 #: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
736 msgid "Meta-information"
737 msgstr "Meta-Informácia"
738
739 #: include/vlc_meta.h:184
740 msgid "Codec Name"
741 msgstr "Názov kodeku"
742
743 #: include/vlc_meta.h:185
744 msgid "Codec Description"
745 msgstr "Popis kodeku"
746
747 #: include/vlc/vlc.h:587
748 msgid ""
749 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
750 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
751 "see the file named COPYING for details.\n"
752 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
753 msgstr ""
754 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
755 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
756 "Licencie;\n"
757 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
758
759 #: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
760 #: src/audio_output/filters.c:221
761 msgid "Audio filtering failed"
762 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
763
764 #: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
765 #: src/audio_output/filters.c:222
766 #, c-format
767 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
768 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
769
770 #: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
771 #: src/input/es_out.c:387 src/libvlc-module.c:470
772 #: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
773 msgid "Disable"
774 msgstr "Zablokovať"
775
776 #: src/audio_output/input.c:93 modules/visualization/visual/visual.c:127
777 msgid "Spectrometer"
778 msgstr "Spectrometer"
779
780 #: src/audio_output/input.c:95
781 msgid "Scope"
782 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
783
784 #: src/audio_output/input.c:97
785 msgid "Spectrum"
786 msgstr "Spektrum"
787
788 #: src/audio_output/input.c:134 modules/audio_filter/equalizer.c:68
789 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
790 #: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
791 msgid "Equalizer"
792 msgstr "Ekvalizér"
793
794 #: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:214
795 #: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
796 msgid "Audio filters"
797 msgstr "Filtre zvuku"
798
799 #: src/audio_output/input.c:178
800 #, fuzzy
801 msgid "Replay gain"
802 msgstr "Typ zosilnenia"
803
804 #: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
805 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:595
806 #: modules/gui/macosx/intf.m:596
807 msgid "Audio Channels"
808 msgstr "Audio-kanály"
809
810 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
811 #: modules/access/v4l.c:124 modules/audio_output/alsa.c:188
812 #: modules/audio_output/alsa.c:219 modules/audio_output/directx.c:462
813 #: modules/audio_output/oss.c:201 modules/audio_output/portaudio.c:406
814 #: modules/audio_output/sdl.c:179 modules/audio_output/sdl.c:196
815 #: modules/audio_output/waveout.c:417 modules/codec/twolame.c:66
816 msgid "Stereo"
817 msgstr "Stereo"
818
819 #: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
820 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
821 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
822 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:87
823 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
824 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:95
825 #: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
826 #: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
827 msgid "Left"
828 msgstr "Vľavo"
829
830 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
831 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
832 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
833 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/control/gestures.c:87
834 #: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
835 #: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
836 #: modules/video_filter/rss.c:162
837 msgid "Right"
838 msgstr "Vpravo"
839
840 #: src/audio_output/output.c:131
841 msgid "Dolby Surround"
842 msgstr "Dolby Surround"
843
844 #: src/audio_output/output.c:143
845 msgid "Reverse stereo"
846 msgstr "Obrátené stereo"
847
848 #: src/control/media_list.c:257 src/playlist/engine.c:131
849 #: src/playlist/engine.c:133 src/playlist/loadsave.c:112
850 msgid "Media Library"
851 msgstr "Knižnica s médiami"
852
853 #: src/extras/getopt.c:633
854 #, c-format
855 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
856 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
857
858 #: src/extras/getopt.c:658
859 #, c-format
860 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
861 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
862
863 #: src/extras/getopt.c:663
864 #, c-format
865 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
866 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
867
868 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
869 #, c-format
870 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
871 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
872
873 #: src/extras/getopt.c:710
874 #, c-format
875 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
876 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
877
878 #: src/extras/getopt.c:714
879 #, c-format
880 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
881 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
882
883 #: src/extras/getopt.c:740
884 #, c-format
885 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
886 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
887
888 #: src/extras/getopt.c:743
889 #, c-format
890 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
891 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
892
893 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
894 #, c-format
895 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
896 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
897
898 #: src/extras/getopt.c:820
899 #, c-format
900 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
901 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
902
903 #: src/extras/getopt.c:838
904 #, c-format
905 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
906 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
907
908 #: src/input/control.c:310
909 #, c-format
910 msgid "Bookmark %i"
911 msgstr "Záložka %i"
912
913 #: src/input/decoder.c:135 src/input/decoder.c:147
914 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:216 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:224
915 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:236 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
916 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
917 #: modules/stream_out/es.c:377
918 msgid "Streaming / Transcoding failed"
919 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
920
921 #: src/input/decoder.c:136
922 msgid "VLC could not open the packetizer module."
923 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
924
925 #: src/input/decoder.c:148
926 msgid "VLC could not open the decoder module."
927 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
928
929 #: src/input/decoder.c:158
930 msgid "No suitable decoder module for format"
931 msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
932
933 #: src/input/decoder.c:159
934 #, c-format
935 msgid ""
936 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
937 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
938 msgstr ""
939 "VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
940 "chybu momentálne nie je možné odstrániť."
941
942 #: src/input/es_out.c:409 src/input/es_out.c:411 src/input/es_out.c:417
943 #: src/input/es_out.c:418 modules/access/cdda/info.c:969
944 #: modules/access/cdda/info.c:1002
945 #, c-format
946 msgid "Track %i"
947 msgstr "Stopa %i"
948
949 #: src/input/es_out.c:593
950 #, c-format
951 msgid "%s [%s %d]"
952 msgstr "%s [%s %d]"
953
954 #: src/input/es_out.c:593 src/input/es_out.c:595 src/input/var.c:128
955 #: src/libvlc-module.c:501 modules/gui/macosx/intf.m:582
956 #: modules/gui/macosx/intf.m:583
957 msgid "Program"
958 msgstr "Program"
959
960 #: src/input/es_out.c:1779 modules/codec/faad.c:337
961 #, c-format
962 msgid "Stream %d"
963 msgstr "Tok %d"
964
965 #: src/input/es_out.c:1781 modules/gui/macosx/wizard.m:425
966 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
967 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
968 msgid "Codec"
969 msgstr "Kodek"
970
971 #: src/input/es_out.c:1784 src/input/meta.c:52 src/libvlc-module.c:106
972 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
973 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
974 msgid "Language"
975 msgstr "Jazyk"
976
977 #: src/input/es_out.c:1792 src/input/es_out.c:1820 src/input/es_out.c:1847
978 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
979 msgid "Type"
980 msgstr "Typ"
981
982 #: src/input/es_out.c:1795 modules/codec/faad.c:341
983 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:496
984 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
985 msgid "Channels"
986 msgstr "Kanály"
987
988 #: src/input/es_out.c:1800 modules/codec/faad.c:343
989 msgid "Sample rate"
990 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
991
992 #: src/input/es_out.c:1801
993 #, fuzzy, c-format
994 msgid "%u Hz"
995 msgstr "%d Hz"
996
997 #: src/input/es_out.c:1807
998 msgid "Bits per sample"
999 msgstr "bitov na vzorok"
1000
1001 #: src/input/es_out.c:1812 modules/access_output/shout.c:86
1002 #: modules/access/pvr.c:92 modules/gui/qt4/components/open.cpp:557
1003 msgid "Bitrate"
1004 msgstr "Dátový tok"
1005
1006 #: src/input/es_out.c:1813
1007 #, fuzzy, c-format
1008 msgid "%u kb/s"
1009 msgstr "%d kb/s"
1010
1011 #: src/input/es_out.c:1824
1012 msgid "Resolution"
1013 msgstr "Rozlíšenie"
1014
1015 #: src/input/es_out.c:1830
1016 msgid "Display resolution"
1017 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1018
1019 #: src/input/es_out.c:1840 modules/access/screen/screen.c:38
1020 msgid "Frame rate"
1021 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1022
1023 #: src/input/es_out.c:1847
1024 msgid "Subtitle"
1025 msgstr "Titulky"
1026
1027 #: src/input/input.c:2220
1028 msgid "Your input can't be opened"
1029 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1030
1031 #: src/input/input.c:2221
1032 #, c-format
1033 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1034 msgstr ""
1035 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1036 "v súbore so záznamom."
1037
1038 #: src/input/input.c:2316
1039 msgid "Can't recognize the input's format"
1040 msgstr "Program nedokáže korektne rozpoznať formát vstupu"
1041
1042 #: src/input/input.c:2317
1043 #, c-format
1044 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1045 msgstr ""
1046 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1047 "záznamom činnosti programu."
1048
1049 #: src/input/meta.c:41 src/input/var.c:139
1050 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:584
1051 #: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/open.m:170
1052 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
1053 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:271 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
1054 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
1055 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:47
1056 msgid "Title"
1057 msgstr "Titul"
1058
1059 #: src/input/meta.c:42 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
1060 msgid "Artist"
1061 msgstr "Herec"
1062
1063 #: src/input/meta.c:43
1064 msgid "Genre"
1065 msgstr "Žáner"
1066
1067 #: src/input/meta.c:44 modules/mux/asf.c:51
1068 msgid "Copyright"
1069 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1070
1071 #: src/input/meta.c:45 src/libvlc-module.c:243 modules/access/vcdx/info.c:91
1072 msgid "Album"
1073 msgstr "Album"
1074
1075 #: src/input/meta.c:46
1076 #, fuzzy
1077 msgid "Track number"
1078 msgstr "Číslo stopy."
1079
1080 #: src/input/meta.c:47 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
1081 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
1082 msgid "Description"
1083 msgstr "Popis"
1084
1085 #: src/input/meta.c:48 modules/mux/asf.c:55
1086 msgid "Rating"
1087 msgstr "Hodnotenie"
1088
1089 #: src/input/meta.c:49
1090 msgid "Date"
1091 msgstr "Dátum"
1092
1093 #: src/input/meta.c:50
1094 msgid "Setting"
1095 msgstr "Nastavenie"
1096
1097 #: src/input/meta.c:51 modules/gui/macosx/open.m:183
1098 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
1099 msgid "URL"
1100 msgstr "URL adresa"
1101
1102 #: src/input/meta.c:53 modules/misc/notify/notify.c:272
1103 msgid "Now Playing"
1104 msgstr "Práve sa prehráva"
1105
1106 #: src/input/meta.c:54 modules/access/vcdx/info.c:98
1107 msgid "Publisher"
1108 msgstr "Vydavateľ"
1109
1110 #: src/input/meta.c:55
1111 msgid "Encoded by"
1112 msgstr "Enkódoval"
1113
1114 #: src/input/meta.c:56
1115 #, fuzzy
1116 msgid "Artwork URL"
1117 msgstr "URL diela"
1118
1119 #: src/input/meta.c:57
1120 #, fuzzy
1121 msgid "Track ID"
1122 msgstr "Stopa"
1123
1124 #: src/input/var.c:118
1125 msgid "Bookmark"
1126 msgstr "Záložka"
1127
1128 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:507
1129 msgid "Programs"
1130 msgstr "Programy"
1131
1132 #: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
1133 #: modules/gui/macosx/intf.m:586 modules/gui/macosx/intf.m:587
1134 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
1135 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1136 msgid "Chapter"
1137 msgstr "Kapitola"
1138
1139 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
1140 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
1141 msgid "Navigation"
1142 msgstr "Navigácia"
1143
1144 #: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:610
1145 #: modules/gui/macosx/intf.m:611
1146 msgid "Video Track"
1147 msgstr "Video-stopa"
1148
1149 #: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:593
1150 #: modules/gui/macosx/intf.m:594
1151 msgid "Audio Track"
1152 msgstr "Zvuková stopa"
1153
1154 #: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:618
1155 #: modules/gui/macosx/intf.m:619
1156 msgid "Subtitles Track"
1157 msgstr "Stopa s titulkami"
1158
1159 #: src/input/var.c:263
1160 msgid "Next title"
1161 msgstr "Ďalší titul"
1162
1163 #: src/input/var.c:268
1164 msgid "Previous title"
1165 msgstr "Predchádzajúci titul"
1166
1167 #: src/input/var.c:291
1168 #, c-format
1169 msgid "Title %i"
1170 msgstr "Titul %i"
1171
1172 #: src/input/var.c:314 src/input/var.c:374
1173 #, c-format
1174 msgid "Chapter %i"
1175 msgstr "Kapitola %i"
1176
1177 #: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1178 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:476
1179 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
1180 msgid "Next chapter"
1181 msgstr "Ďalšia kapitola"
1182
1183 #: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
1184 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:475
1185 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
1186 msgid "Previous chapter"
1187 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1188
1189 #: src/input/vlm.c:2275 src/input/vlm.c:2609
1190 #, c-format
1191 msgid "Media: %s"
1192 msgstr "Médium: %s"
1193
1194 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1195 #: modules/demux/avi/avi.c:587 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
1196 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
1197 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1198 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1199 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1200 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1201 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1037
1202 msgid "Cancel"
1203 msgstr "Storno"
1204
1205 #: src/interface/interaction.c:361
1206 msgid "Ok"
1207 msgstr "OK"
1208
1209 #: src/interface/interface.c:317
1210 msgid "Switch interface"
1211 msgstr "Prepnúť rozhranie"
1212
1213 #: src/interface/interface.c:344 modules/gui/macosx/intf.m:545
1214 #: modules/gui/macosx/intf.m:546
1215 msgid "Add Interface"
1216 msgstr "Pridať rozhranie"
1217
1218 #: src/interface/interface.c:350
1219 msgid "Telnet Interface"
1220 msgstr "Rozhranie Telnet"
1221
1222 #: src/interface/interface.c:353
1223 msgid "Web Interface"
1224 msgstr "Webové rozhranie"
1225
1226 #: src/interface/interface.c:356
1227 msgid "Debug logging"
1228 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1229
1230 #: src/interface/interface.c:359
1231 msgid "Mouse Gestures"
1232 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1233
1234 #: src/libvlc-common.c:282 src/libvlc-common.c:453 src/modules/modules.c:1796
1235 #: src/modules/modules.c:2127
1236 msgid "C"
1237 msgstr "sk"
1238
1239 #: src/libvlc-common.c:298
1240 msgid "Help options"
1241 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
1242
1243 #: src/libvlc-common.c:1505 src/modules/configuration.c:1270
1244 msgid "string"
1245 msgstr "príkaz"
1246
1247 #: src/libvlc-common.c:1524 src/modules/configuration.c:1234
1248 msgid "integer"
1249 msgstr "hodnota"
1250
1251 #: src/libvlc-common.c:1551 src/modules/configuration.c:1259
1252 msgid "float"
1253 msgstr "plávajúci"
1254
1255 #: src/libvlc-common.c:1564
1256 msgid " (default enabled)"
1257 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1258
1259 #: src/libvlc-common.c:1565
1260 msgid " (default disabled)"
1261 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1262
1263 #: src/libvlc-common.c:1830
1264 #, c-format
1265 msgid "VLC version %s\n"
1266 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1267
1268 #: src/libvlc-common.c:1831
1269 #, c-format
1270 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1271 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1272
1273 #: src/libvlc-common.c:1833
1274 #, c-format
1275 msgid "Compiler: %s\n"
1276 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1277
1278 #: src/libvlc-common.c:1835
1279 #, c-format
1280 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1281 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
1282
1283 #: src/libvlc-common.c:1866
1284 msgid ""
1285 "\n"
1286 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1287 msgstr ""
1288 "\n"
1289 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1290
1291 #: src/libvlc-common.c:1886
1292 msgid ""
1293 "\n"
1294 "Press the RETURN key to continue...\n"
1295 msgstr ""
1296 "\n"
1297 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1298
1299 #: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
1300 msgid "Auto"
1301 msgstr "Autom."
1302
1303 #: src/libvlc-module.c:47 src/text/iso-639_def.h:43
1304 msgid "Arabic"
1305 msgstr "Arabsky"
1306
1307 #: src/libvlc-module.c:47
1308 msgid "American English"
1309 msgstr "Americká angličtina"
1310
1311 #: src/libvlc-module.c:47
1312 msgid "British English"
1313 msgstr "Britská angličtina"
1314
1315 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
1316 msgid "Catalan"
1317 msgstr "Katalánsky"
1318
1319 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
1320 msgid "Czech"
1321 msgstr "Česky"
1322
1323 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
1324 msgid "Danish"
1325 msgstr "Dánsky"
1326
1327 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
1328 msgid "German"
1329 msgstr "Nemecky"
1330
1331 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:170
1332 msgid "Spanish"
1333 msgstr "Španielsky"
1334
1335 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:146
1336 msgid "Persian"
1337 msgstr "Perzsky"
1338
1339 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
1340 msgid "French"
1341 msgstr "Francúzsky"
1342
1343 #: src/libvlc-module.c:49
1344 msgid "Galician"
1345 msgstr "Španielčina"
1346
1347 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
1348 msgid "Hebrew"
1349 msgstr "Hebrejsky"
1350
1351 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
1352 msgid "Hungarian"
1353 msgstr "Maďarsky"
1354
1355 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:99
1356 msgid "Italian"
1357 msgstr "Taliansky"
1358
1359 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
1360 msgid "Japanese"
1361 msgstr "Japonsky"
1362
1363 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
1364 msgid "Georgian"
1365 msgstr "Gruzínsky"
1366
1367 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
1368 msgid "Korean"
1369 msgstr "Kórejsky"
1370
1371 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
1372 msgid "Malay"
1373 msgstr "Malajsky"
1374
1375 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:69
1376 msgid "Dutch"
1377 msgstr "Holandská nemčina"
1378
1379 #: src/libvlc-module.c:51
1380 msgid "Occitan"
1381 msgstr "Occitan"
1382
1383 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:148
1384 msgid "Polish"
1385 msgstr "Poľsky"
1386
1387 #: src/libvlc-module.c:51
1388 msgid "Brazilian Portuguese"
1389 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1390
1391 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:154
1392 msgid "Romanian"
1393 msgstr "Rumunsky"
1394
1395 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:156
1396 msgid "Russian"
1397 msgstr "Rusky"
1398
1399 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
1400 msgid "Slovak"
1401 msgstr "Slovensky"
1402
1403 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:163
1404 msgid "Slovenian"
1405 msgstr "Slovinsky"
1406
1407 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:175
1408 msgid "Swedish"
1409 msgstr "Švédsky"
1410
1411 #: src/libvlc-module.c:53 src/text/iso-639_def.h:188
1412 msgid "Turkish"
1413 msgstr "Turecky"
1414
1415 #: src/libvlc-module.c:53
1416 msgid "Simplified Chinese"
1417 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1418
1419 #: src/libvlc-module.c:53
1420 msgid "Chinese Traditional"
1421 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1422
1423 #: src/libvlc-module.c:72
1424 msgid ""
1425 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1426 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1427 "related options."
1428 msgstr ""
1429 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1430 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1431 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1432
1433 #: src/libvlc-module.c:76
1434 msgid "Interface module"
1435 msgstr "Modul rozhrania"
1436
1437 #: src/libvlc-module.c:78
1438 msgid ""
1439 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1440 "automatically select the best module available."
1441 msgstr ""
1442 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1443 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1444
1445 #: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:52
1446 msgid "Extra interface modules"
1447 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1448
1449 #: src/libvlc-module.c:84
1450 msgid ""
1451 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1452 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1453 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1454 "\", \"gestures\" ...)"
1455 msgstr ""
1456 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1457 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1458 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1459 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1460 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1461 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1462
1463 #: src/libvlc-module.c:91
1464 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1465 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1466
1467 #: src/libvlc-module.c:93
1468 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1469 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1470
1471 #: src/libvlc-module.c:95
1472 msgid ""
1473 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1474 "1=warnings, 2=debug)."
1475 msgstr ""
1476 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1477 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1478 "ladenie)"
1479
1480 #: src/libvlc-module.c:98
1481 msgid "Be quiet"
1482 msgstr "Tichý mód"
1483
1484 #: src/libvlc-module.c:100
1485 msgid "Turn off all warning and information messages."
1486 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
1487
1488 #: src/libvlc-module.c:102
1489 msgid "Default stream"
1490 msgstr "Predvolený stream"
1491
1492 #: src/libvlc-module.c:104
1493 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1494 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:107
1497 msgid ""
1498 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1499 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1500 msgstr ""
1501 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1502 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1503
1504 #: src/libvlc-module.c:111
1505 msgid "Color messages"
1506 msgstr "Farebné správy"
1507
1508 #: src/libvlc-module.c:113
1509 msgid ""
1510 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1511 "needs Linux color support for this to work."
1512 msgstr ""
1513 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
1514 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1515
1516 #: src/libvlc-module.c:116
1517 msgid "Show advanced options"
1518 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1519
1520 #: src/libvlc-module.c:118
1521 msgid ""
1522 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1523 "available options, including those that most users should never touch."
1524 msgstr ""
1525 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1526 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1527 "nepoužije. "
1528
1529 #: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:67
1530 msgid "Show interface with mouse"
1531 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1532
1533 #: src/libvlc-module.c:124
1534 msgid ""
1535 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1536 "edge of the screen in fullscreen mode."
1537 msgstr ""
1538 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1539 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1540
1541 #: src/libvlc-module.c:127
1542 msgid "Interface interaction"
1543 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1544
1545 #: src/libvlc-module.c:129
1546 msgid ""
1547 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1548 "user input is required."
1549 msgstr ""
1550 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1551 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1552
1553 #: src/libvlc-module.c:139
1554 msgid ""
1555 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1556 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1557 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1558 "the \"audio filters\" modules section."
1559 msgstr ""
1560 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1561 "audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1562 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1563 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1564
1565 #: src/libvlc-module.c:145
1566 msgid "Audio output module"
1567 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1568
1569 #: src/libvlc-module.c:147
1570 msgid ""
1571 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1572 "automatically select the best method available."
1573 msgstr ""
1574 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1575 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1576
1577 #: src/libvlc-module.c:151 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:26
1578 #: modules/stream_out/display.c:36
1579 msgid "Enable audio"
1580 msgstr "Zapnúť zvuk"
1581
1582 #: src/libvlc-module.c:153
1583 msgid ""
1584 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1585 "not take place, thus saving some processing power."
1586 msgstr ""
1587 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1588 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1589
1590 #: src/libvlc-module.c:156
1591 msgid "Force mono audio"
1592 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1593
1594 #: src/libvlc-module.c:157
1595 msgid "This will force a mono audio output."
1596 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1597
1598 #: src/libvlc-module.c:159
1599 msgid "Default audio volume"
1600 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1601
1602 #: src/libvlc-module.c:161
1603 msgid ""
1604 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1605 msgstr ""
1606 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1607 "1024. "
1608
1609 #: src/libvlc-module.c:164
1610 msgid "Audio output saved volume"
1611 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1612
1613 #: src/libvlc-module.c:166
1614 msgid ""
1615 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1616 "should not change this option manually."
1617 msgstr ""
1618 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1619 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1620 "manuálne. "
1621
1622 #: src/libvlc-module.c:169
1623 msgid "Audio output volume step"
1624 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1625
1626 #: src/libvlc-module.c:171
1627 msgid ""
1628 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1629 "0 to 1024."
1630 msgstr ""
1631 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1632 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1633
1634 #: src/libvlc-module.c:174
1635 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1636 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1637
1638 #: src/libvlc-module.c:176
1639 msgid ""
1640 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1641 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1642 msgstr ""
1643 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1644 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1645 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1646
1647 #: src/libvlc-module.c:180
1648 msgid "High quality audio resampling"
1649 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1650
1651 #: src/libvlc-module.c:182
1652 msgid ""
1653 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1654 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1655 "resampling algorithm will be used instead."
1656 msgstr ""
1657 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1658 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1659 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1660 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1661
1662 #: src/libvlc-module.c:187
1663 msgid "Audio desynchronization compensation"
1664 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1665
1666 #: src/libvlc-module.c:189
1667 msgid ""
1668 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1669 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1670 msgstr ""
1671 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1672 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1673 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1674
1675 #: src/libvlc-module.c:192
1676 msgid "Audio output channels mode"
1677 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1678
1679 #: src/libvlc-module.c:194
1680 msgid ""
1681 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1682 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1683 "played)."
1684 msgstr ""
1685 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1686 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1687 "prehrávania)."
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:198 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:76
1690 msgid "Use S/PDIF when available"
1691 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1692
1693 #: src/libvlc-module.c:200
1694 msgid ""
1695 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1696 "audio stream being played."
1697 msgstr ""
1698 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1699 "pre započatím prehrávania."
1700
1701 #: src/libvlc-module.c:203 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:48
1702 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1703 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1704
1705 #: src/libvlc-module.c:205
1706 msgid ""
1707 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1708 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1709 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1710 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1711 msgstr ""
1712 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1713 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1714 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1715 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1716 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1717
1718 #: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
1719 msgid "On"
1720 msgstr "Zapnuté"
1721
1722 #: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:61
1723 msgid "Off"
1724 msgstr "Vypnuté"
1725
1726 #: src/libvlc-module.c:216
1727 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1728 msgstr ""
1729 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1730 "spracovávanie zvuku."
1731
1732 #: src/libvlc-module.c:219
1733 msgid "Audio visualizations "
1734 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1735
1736 #: src/libvlc-module.c:221
1737 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1738 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1739
1740 #: src/libvlc-module.c:225
1741 #, fuzzy
1742 msgid "Replay gain mode"
1743 msgstr "Typ zosilnenia"
1744
1745 #: src/libvlc-module.c:227
1746 #, fuzzy
1747 msgid "Select the replay gain mode"
1748 msgstr "Vyberte si zariadenie"
1749
1750 #: src/libvlc-module.c:229
1751 #, fuzzy
1752 msgid "Replay preamp"
1753 msgstr "Typ zosilnenia"
1754
1755 #: src/libvlc-module.c:231
1756 #, fuzzy
1757 msgid ""
1758 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1759 "replay gain information"
1760 msgstr "Tu môžete zadať port, ktorý sa použije pri RTP streamovaní zvuku."
1761
1762 #: src/libvlc-module.c:234
1763 #, fuzzy
1764 msgid "Default replay gain"
1765 msgstr "Predvolený stream"
1766
1767 #: src/libvlc-module.c:236
1768 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: src/libvlc-module.c:238
1772 #, fuzzy
1773 msgid "Peak protection"
1774 msgstr "Redukcia šumu"
1775
1776 #: src/libvlc-module.c:240
1777 msgid "Protect against sound clipping"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: src/libvlc-module.c:243 modules/access/dshow/dshow.cpp:73
1781 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:75 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
1782 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:171
1783 #: modules/video_output/opengl.c:120 modules/video_output/opengl.c:174
1784 msgid "None"
1785 msgstr "Žiaden"
1786
1787 #: src/libvlc-module.c:243 modules/access/cdda/info.c:394
1788 #: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
1789 #: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
1790 #: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:285
1791 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1704
1792 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1722
1793 msgid "Track"
1794 msgstr "Stopa"
1795
1796 #: src/libvlc-module.c:251
1797 msgid ""
1798 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1799 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1800 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1801 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1802 "options."
1803 msgstr ""
1804 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1805 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1806 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1807 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1808
1809 #: src/libvlc-module.c:257
1810 msgid "Video output module"
1811 msgstr "Modul video-výstupu"
1812
1813 #: src/libvlc-module.c:259
1814 msgid ""
1815 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1816 "automatically select the best method available."
1817 msgstr ""
1818 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1819 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1820
1821 #: src/libvlc-module.c:262 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
1822 #: modules/stream_out/display.c:38
1823 msgid "Enable video"
1824 msgstr "Zapnúť video"
1825
1826 #: src/libvlc-module.c:264
1827 msgid ""
1828 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1829 "not take place, thus saving some processing power."
1830 msgstr ""
1831 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1832 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1833
1834 #: src/libvlc-module.c:267 modules/codec/fake.c:54
1835 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121 modules/stream_out/transcode.c:71
1836 #: modules/visualization/visual/visual.c:41
1837 msgid "Video width"
1838 msgstr "Šírka videa"
1839
1840 #: src/libvlc-module.c:269
1841 msgid ""
1842 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1843 "characteristics."
1844 msgstr ""
1845 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1846 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1847
1848 #: src/libvlc-module.c:272 modules/codec/fake.c:57
1849 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:124 modules/stream_out/transcode.c:74
1850 #: modules/visualization/visual/visual.c:45
1851 msgid "Video height"
1852 msgstr "Výška videa"
1853
1854 #: src/libvlc-module.c:274
1855 msgid ""
1856 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1857 "video characteristics."
1858 msgstr ""
1859 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1860 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1861
1862 #: src/libvlc-module.c:277
1863 msgid "Video X coordinate"
1864 msgstr "Súradnica X videa"
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:279
1867 msgid ""
1868 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1869 "coordinate)."
1870 msgstr ""
1871 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1872
1873 #: src/libvlc-module.c:282
1874 msgid "Video Y coordinate"
1875 msgstr "Súradnica Y videa"
1876
1877 #: src/libvlc-module.c:284
1878 msgid ""
1879 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1880 "coordinate)."
1881 msgstr ""
1882 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1883
1884 #: src/libvlc-module.c:287
1885 msgid "Video title"
1886 msgstr "Názov videa"
1887
1888 #: src/libvlc-module.c:289
1889 msgid ""
1890 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1891 "interface)."
1892 msgstr ""
1893 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1894 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1895
1896 #: src/libvlc-module.c:292
1897 msgid "Video alignment"
1898 msgstr "Zarovnanie videa"
1899
1900 #: src/libvlc-module.c:294
1901 msgid ""
1902 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1903 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1904 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1905 msgstr ""
1906 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1907 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1908 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1909 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1910
1911 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
1912 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
1913 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98 modules/video_filter/logo.c:95
1914 #: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
1915 #: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
1916 msgid "Center"
1917 msgstr "Vycentrovať"
1918
1919 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
1920 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:685
1921 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:95
1922 #: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
1923 #: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
1924 msgid "Top"
1925 msgstr "Hore"
1926
1927 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
1928 #: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
1929 #: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
1930 #: modules/video_filter/rss.c:162
1931 msgid "Bottom"
1932 msgstr "Dole"
1933
1934 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1935 #: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
1936 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
1937 #: modules/video_filter/rss.c:163
1938 msgid "Top-Left"
1939 msgstr "Vľavo hore"
1940
1941 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1942 #: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
1943 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
1944 #: modules/video_filter/rss.c:163
1945 msgid "Top-Right"
1946 msgstr "Vpravo hore"
1947
1948 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1949 #: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
1950 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
1951 #: modules/video_filter/rss.c:163
1952 msgid "Bottom-Left"
1953 msgstr "Vľavo dole"
1954
1955 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1956 #: modules/video_filter/logo.c:96 modules/video_filter/marq.c:125
1957 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:81
1958 #: modules/video_filter/rss.c:163
1959 msgid "Bottom-Right"
1960 msgstr "Vpravo dole"
1961
1962 #: src/libvlc-module.c:302
1963 msgid "Zoom video"
1964 msgstr "Priblížiť video"
1965
1966 #: src/libvlc-module.c:304
1967 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1968 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
1969
1970 #: src/libvlc-module.c:306
1971 msgid "Grayscale video output"
1972 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:308
1975 msgid ""
1976 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1977 "save some processing power."
1978 msgstr ""
1979 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
1980 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
1981
1982 #: src/libvlc-module.c:311
1983 msgid "Embedded video"
1984 msgstr "Vstavané video"
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:313
1987 msgid "Embed the video output in the main interface."
1988 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
1989
1990 #: src/libvlc-module.c:315
1991 msgid "Fullscreen video output"
1992 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
1993
1994 #: src/libvlc-module.c:317
1995 msgid "Start video in fullscreen mode"
1996 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
1997
1998 #: src/libvlc-module.c:319
1999 msgid "Overlay video output"
2000 msgstr "Výstup prekryvového videa"
2001
2002 #: src/libvlc-module.c:321
2003 msgid ""
2004 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2005 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2006 msgstr ""
2007 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
2008 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
2009 "hardvérovú akceleráciu videa."
2010
2011 #: src/libvlc-module.c:324 src/video_output/vout_intf.c:427
2012 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
2013 msgid "Always on top"
2014 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2015
2016 #: src/libvlc-module.c:326
2017 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2018 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2019
2020 #: src/libvlc-module.c:328
2021 #, fuzzy
2022 msgid "Show media title on video."
2023 msgstr "Prekryť titulky vo videu"
2024
2025 #: src/libvlc-module.c:330
2026 #, fuzzy
2027 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2028 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2029
2030 #: src/libvlc-module.c:332
2031 msgid "Show video title for x miliseconds."
2032 msgstr ""
2033
2034 #: src/libvlc-module.c:334
2035 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2036 msgstr ""
2037
2038 #: src/libvlc-module.c:336
2039 #, fuzzy
2040 msgid "Position of video title."
2041 msgstr "Detekovací video-filter Motion"
2042
2043 #: src/libvlc-module.c:338
2044 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2045 msgstr ""
2046
2047 #: src/libvlc-module.c:345
2048 msgid "Disable screensaver"
2049 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2050
2051 #: src/libvlc-module.c:346
2052 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2053 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2054
2055 #: src/libvlc-module.c:348 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
2056 msgid "Window decorations"
2057 msgstr "Dekorácie okna"
2058
2059 #: src/libvlc-module.c:350
2060 msgid ""
2061 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2062 "giving a \"minimal\" window."
2063 msgstr ""
2064 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2065 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2066
2067 #: src/libvlc-module.c:353
2068 msgid "Video output filter module"
2069 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
2070
2071 #: src/libvlc-module.c:355
2072 msgid ""
2073 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2074 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
2075 msgstr ""
2076 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2077 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2078 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2079 "nedostatkov."
2080
2081 #: src/libvlc-module.c:359
2082 msgid "Video filter module"
2083 msgstr "Modul video-filtra"
2084
2085 #: src/libvlc-module.c:361
2086 msgid ""
2087 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2088 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2089 msgstr ""
2090 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2091 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2092 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2093 "nedostatkov."
2094
2095 #: src/libvlc-module.c:365
2096 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2097 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2098
2099 #: src/libvlc-module.c:367
2100 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2101 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2102
2103 #: src/libvlc-module.c:369 src/libvlc-module.c:371
2104 msgid "Video snapshot file prefix"
2105 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2106
2107 #: src/libvlc-module.c:373
2108 msgid "Video snapshot format"
2109 msgstr "Formát snímky z videa"
2110
2111 #: src/libvlc-module.c:375
2112 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2113 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2114
2115 #: src/libvlc-module.c:377
2116 msgid "Display video snapshot preview"
2117 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2118
2119 #: src/libvlc-module.c:379
2120 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2121 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2122
2123 #: src/libvlc-module.c:381
2124 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2125 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:383
2128 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2129 msgstr ""
2130 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2131 "vytvorenia snímky."
2132
2133 #: src/libvlc-module.c:385
2134 msgid "Video cropping"
2135 msgstr "Vystrihnutie videa"
2136
2137 #: src/libvlc-module.c:387
2138 msgid ""
2139 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2140 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2141 msgstr ""
2142 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2143 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2144 "celkový stranový pomer obrázka."
2145
2146 #: src/libvlc-module.c:391
2147 msgid "Source aspect ratio"
2148 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2149
2150 #: src/libvlc-module.c:393
2151 msgid ""
2152 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2153 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2154 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2155 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2156 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2157 msgstr ""
2158 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2159 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2160 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2161 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2162 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2163 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2164 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2165
2166 #: src/libvlc-module.c:400
2167 msgid "Custom crop ratios list"
2168 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2169
2170 #: src/libvlc-module.c:402
2171 msgid ""
2172 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2173 "crop ratios list."
2174 msgstr ""
2175 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2176 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:405
2179 msgid "Custom aspect ratios list"
2180 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:407
2183 msgid ""
2184 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2185 "aspect ratio list."
2186 msgstr ""
2187 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2188 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:410
2191 msgid "Fix HDTV height"
2192 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:412
2195 msgid ""
2196 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2197 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2198 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2199 msgstr ""
2200 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2201 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2202 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2203 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2204
2205 #: src/libvlc-module.c:417
2206 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2207 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2208
2209 #: src/libvlc-module.c:419
2210 msgid ""
2211 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2212 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2213 "order to keep proportions."
2214 msgstr ""
2215 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2216 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2217 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2218 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2219 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2220
2221 #: src/libvlc-module.c:423
2222 msgid "Skip frames"
2223 msgstr "Preskočiť snímky"
2224
2225 #: src/libvlc-module.c:425
2226 msgid ""
2227 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2228 "computer is not powerful enough"
2229 msgstr ""
2230 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2231 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2232 "prehrávanie streamu."
2233
2234 #: src/libvlc-module.c:428
2235 msgid "Drop late frames"
2236 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2237
2238 #: src/libvlc-module.c:430
2239 msgid ""
2240 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2241 "intended display date)."
2242 msgstr ""
2243 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2244 "doručené neskoro."
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:433
2247 msgid "Quiet synchro"
2248 msgstr "Tichá synchronizácia"
2249
2250 #: src/libvlc-module.c:435
2251 msgid ""
2252 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2253 "synchronization mechanism."
2254 msgstr ""
2255 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
2256 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2257
2258 #: src/libvlc-module.c:444
2259 msgid ""
2260 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2261 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2262 "channel."
2263 msgstr ""
2264 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2265 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2266 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2267
2268 #: src/libvlc-module.c:449
2269 msgid ""
2270 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2271 "Restrictions Management measure."
2272 msgstr ""
2273 "Ak žijete vo Francúzsku, zákony tejto krajiny nepovoľujú obchádzanie "
2274 "obmedzení pre digitálny obsah."
2275
2276 #: src/libvlc-module.c:452
2277 msgid "Clock reference average counter"
2278 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:454
2281 msgid ""
2282 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2283 "to 10000."
2284 msgstr ""
2285 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2286 "10000."
2287
2288 #: src/libvlc-module.c:457
2289 msgid "Clock synchronisation"
2290 msgstr "Časová synchronizácia"
2291
2292 #: src/libvlc-module.c:459
2293 msgid ""
2294 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2295 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2296 msgstr ""
2297 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2298 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2299 "stream zo siete prehráva trhane."
2300
2301 #: src/libvlc-module.c:463 modules/control/netsync.c:74
2302 msgid "Network synchronisation"
2303 msgstr "Synchronizácia siete"
2304
2305 #: src/libvlc-module.c:464
2306 msgid ""
2307 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2308 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2309 msgstr ""
2310 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2311 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2312 "Synchronizácia siete."
2313
2314 #: src/libvlc-module.c:470 src/libvlc-module.c:1037
2315 #: src/video_output/vout_intf.c:281 src/video_output/vout_intf.c:376
2316 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:73 modules/access/dshow/dshow.cpp:75
2317 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
2318 #: modules/audio_output/alsa.c:98 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
2319 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
2320 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:442
2321 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:110
2322 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2323 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2324 #: modules/video_filter/marq.c:54 modules/video_filter/rss.c:61
2325 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/video_output/msw/directx.c:156
2326 msgid "Default"
2327 msgstr "Predvolený"
2328
2329 #: src/libvlc-module.c:470 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
2330 #: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2331 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36
2332 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2333 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2334 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2335 msgid "Enable"
2336 msgstr "Aktivovať"
2337
2338 #: src/libvlc-module.c:472 modules/misc/notify/growl.c:62
2339 msgid "UDP port"
2340 msgstr "UDP port"
2341
2342 #: src/libvlc-module.c:474
2343 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2344 msgstr ""
2345 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2346 "hodnota je 1234."
2347
2348 #: src/libvlc-module.c:476
2349 msgid "MTU of the network interface"
2350 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2351
2352 #: src/libvlc-module.c:478
2353 msgid ""
2354 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2355 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2356 msgstr ""
2357 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
2358 "ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
2359
2360 #: src/libvlc-module.c:481 modules/stream_out/rtp.c:93
2361 msgid "Hop limit (TTL)"
2362 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2363
2364 #: src/libvlc-module.c:483
2365 msgid ""
2366 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2367 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2368 "in default)."
2369 msgstr ""
2370 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2371 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2372 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2373
2374 #: src/libvlc-module.c:487
2375 msgid "Multicast output interface"
2376 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2377
2378 #: src/libvlc-module.c:489
2379 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2380 msgstr ""
2381 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2382 "smerovaciu tabuľku."
2383
2384 #: src/libvlc-module.c:491
2385 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2386 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2387
2388 #: src/libvlc-module.c:493
2389 msgid ""
2390 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2391 "table."
2392 msgstr ""
2393 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2394 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2395
2396 #: src/libvlc-module.c:496
2397 msgid "DiffServ Code Point"
2398 msgstr "DiffServ bod kódu"
2399
2400 #: src/libvlc-module.c:497
2401 msgid ""
2402 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2403 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2404 msgstr ""
2405 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2406 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2407 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2408
2409 #: src/libvlc-module.c:503
2410 msgid ""
2411 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2412 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2413 msgstr ""
2414 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2415 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2416 "stream)."
2417
2418 #: src/libvlc-module.c:509
2419 msgid ""
2420 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2421 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2422 "(like DVB streams for example)."
2423 msgstr ""
2424 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2425 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2426 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2427
2428 #: src/libvlc-module.c:515 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:256
2429 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
2430 msgid "Audio track"
2431 msgstr "Zvuková stopa"
2432
2433 #: src/libvlc-module.c:517
2434 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2435 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2436
2437 #: src/libvlc-module.c:520 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:285
2438 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
2439 msgid "Subtitles track"
2440 msgstr "Stopa s titulkami"
2441
2442 #: src/libvlc-module.c:522
2443 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2444 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2445
2446 #: src/libvlc-module.c:525
2447 msgid "Audio language"
2448 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2449
2450 #: src/libvlc-module.c:527
2451 msgid ""
2452 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2453 "letter country code)."
2454 msgstr ""
2455 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2456 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2457
2458 #: src/libvlc-module.c:530
2459 msgid "Subtitle language"
2460 msgstr "Jazyk titulkov"
2461
2462 #: src/libvlc-module.c:532
2463 msgid ""
2464 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2465 "letter country code)."
2466 msgstr ""
2467 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2468 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2469
2470 #: src/libvlc-module.c:536
2471 msgid "Audio track ID"
2472 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2473
2474 #: src/libvlc-module.c:538
2475 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2476 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2477
2478 #: src/libvlc-module.c:540
2479 msgid "Subtitles track ID"
2480 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2481
2482 #: src/libvlc-module.c:542
2483 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2484 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2485
2486 #: src/libvlc-module.c:544
2487 msgid "Input repetitions"
2488 msgstr "Opakovania vstupu"
2489
2490 #: src/libvlc-module.c:546
2491 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2492 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2493
2494 #: src/libvlc-module.c:548
2495 msgid "Start time"
2496 msgstr "Čas spustenia"
2497
2498 #: src/libvlc-module.c:550
2499 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2500 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2501
2502 #: src/libvlc-module.c:552
2503 msgid "Stop time"
2504 msgstr "Čas zastavenia"
2505
2506 #: src/libvlc-module.c:554
2507 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2508 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2509
2510 #: src/libvlc-module.c:556
2511 #, fuzzy
2512 msgid "Run time"
2513 msgstr " Rundi"
2514
2515 #: src/libvlc-module.c:558
2516 #, fuzzy
2517 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2518 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2519
2520 #: src/libvlc-module.c:560
2521 msgid "Input list"
2522 msgstr "Zoznam vstupov"
2523
2524 #: src/libvlc-module.c:562
2525 msgid ""
2526 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2527 "together after the normal one."
2528 msgstr ""
2529 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2530 "položiek zoznamu použite čiarku."
2531
2532 #: src/libvlc-module.c:565
2533 msgid "Input slave (experimental)"
2534 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2535
2536 #: src/libvlc-module.c:567
2537 msgid ""
2538 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2539 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2540 "inputs."
2541 msgstr ""
2542 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2543 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2544 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2545 "znakom '#' ."
2546
2547 #: src/libvlc-module.c:571
2548 msgid "Bookmarks list for a stream"
2549 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2550
2551 #: src/libvlc-module.c:573
2552 msgid ""
2553 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2554 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2555 "{...}\""
2556 msgstr ""
2557 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2558 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2559 "offset},{...}\""
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:579
2562 msgid ""
2563 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2564 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2565 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2566 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2567 msgstr ""
2568 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
2569 "nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
2570 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
2571 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:585
2574 msgid "Force subtitle position"
2575 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:587
2578 msgid ""
2579 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2580 "over the movie. Try several positions."
2581 msgstr ""
2582 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2583 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2584
2585 #: src/libvlc-module.c:590
2586 msgid "Enable sub-pictures"
2587 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2588
2589 #: src/libvlc-module.c:592
2590 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2591 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2592
2593 #: src/libvlc-module.c:594 src/libvlc-module.c:1451 src/text/iso-639_def.h:143
2594 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
2595 #: modules/stream_out/transcode.c:284
2596 msgid "On Screen Display"
2597 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2598
2599 #: src/libvlc-module.c:596
2600 msgid ""
2601 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2602 "Display)."
2603 msgstr ""
2604 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
2605 "sa nazýva aj OSD. "
2606
2607 #: src/libvlc-module.c:599
2608 msgid "Text rendering module"
2609 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2610
2611 #: src/libvlc-module.c:601
2612 msgid ""
2613 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2614 "instance."
2615 msgstr ""
2616 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2617 "môžete použiť aj modul svg."
2618
2619 #: src/libvlc-module.c:603
2620 msgid "Subpictures filter module"
2621 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2622
2623 #: src/libvlc-module.c:605
2624 msgid ""
2625 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2626 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2627 msgstr ""
2628 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2629 "Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
2630 "logo alebo iné texty...). "
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:608
2633 msgid "Autodetect subtitle files"
2634 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2635
2636 #: src/libvlc-module.c:610
2637 msgid ""
2638 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2639 "(based on the filename of the movie)."
2640 msgstr ""
2641 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2642 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:613
2645 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2646 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:615
2649 msgid ""
2650 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2651 "Options are:\n"
2652 "0 = no subtitles autodetected\n"
2653 "1 = any subtitle file\n"
2654 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2655 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2656 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2657 msgstr ""
2658 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2659 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2660 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2661 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2662 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2663 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2664 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2665 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2666 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2667 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2668
2669 #: src/libvlc-module.c:623
2670 msgid "Subtitle autodetection paths"
2671 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2672
2673 #: src/libvlc-module.c:625
2674 msgid ""
2675 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2676 "found in the current directory."
2677 msgstr ""
2678 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2679 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2680
2681 #: src/libvlc-module.c:628
2682 msgid "Use subtitle file"
2683 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2684
2685 #: src/libvlc-module.c:630
2686 msgid ""
2687 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2688 "subtitle file."
2689 msgstr ""
2690 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2691 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2692 "súbor načítať manuálne. "
2693
2694 #: src/libvlc-module.c:633
2695 msgid "DVD device"
2696 msgstr "Jednotka DVD"
2697
2698 #: src/libvlc-module.c:636
2699 msgid ""
2700 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2701 "the drive letter (eg. D:)"
2702 msgstr ""
2703 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2704 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2705
2706 #: src/libvlc-module.c:640
2707 msgid "This is the default DVD device to use."
2708 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2709
2710 #: src/libvlc-module.c:643
2711 msgid "VCD device"
2712 msgstr "Mechanika pre VCD"
2713
2714 #: src/libvlc-module.c:646
2715 msgid ""
2716 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2717 "scan for a suitable CD-ROM device."
2718 msgstr ""
2719 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2720 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2721 "ROM."
2722
2723 #: src/libvlc-module.c:650
2724 msgid "This is the default VCD device to use."
2725 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2726
2727 #: src/libvlc-module.c:653
2728 msgid "Audio CD device"
2729 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2730
2731 #: src/libvlc-module.c:656
2732 msgid ""
2733 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2734 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2735 msgstr ""
2736 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2737 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2738
2739 #: src/libvlc-module.c:660
2740 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2741 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2742
2743 #: src/libvlc-module.c:663 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
2744 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
2745 msgid "Force IPv6"
2746 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2747
2748 #: src/libvlc-module.c:665
2749 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2750 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2751
2752 #: src/libvlc-module.c:667
2753 msgid "Force IPv4"
2754 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:669
2757 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2758 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:671
2761 msgid "TCP connection timeout"
2762 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:673
2765 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2766 msgstr ""
2767 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2768
2769 #: src/libvlc-module.c:675
2770 msgid "SOCKS server"
2771 msgstr "SOCKS server"
2772
2773 #: src/libvlc-module.c:677
2774 msgid ""
2775 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2776 "used for all TCP connections"
2777 msgstr ""
2778 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2779 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2780
2781 #: src/libvlc-module.c:680
2782 msgid "SOCKS user name"
2783 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2784
2785 #: src/libvlc-module.c:682
2786 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2787 msgstr ""
2788 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2789 "prístup na SOCKS proxy-server."
2790
2791 #: src/libvlc-module.c:684
2792 msgid "SOCKS password"
2793 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2794
2795 #: src/libvlc-module.c:686
2796 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2797 msgstr ""
2798 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2799 "server."
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:688
2802 msgid "Title metadata"
2803 msgstr "Metadáta názvu"
2804
2805 #: src/libvlc-module.c:690
2806 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2807 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2808
2809 #: src/libvlc-module.c:692
2810 msgid "Author metadata"
2811 msgstr "Metadáta autora"
2812
2813 #: src/libvlc-module.c:694
2814 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2815 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2816
2817 #: src/libvlc-module.c:696
2818 msgid "Artist metadata"
2819 msgstr "Metadáta hercov"
2820
2821 #: src/libvlc-module.c:698
2822 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2823 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2824
2825 #: src/libvlc-module.c:700
2826 msgid "Genre metadata"
2827 msgstr "Metadáta žánru"
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:702
2830 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2831 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2832
2833 #: src/libvlc-module.c:704
2834 msgid "Copyright metadata"
2835 msgstr "Metadáta autorských práv"
2836
2837 #: src/libvlc-module.c:706
2838 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2839 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:708
2842 msgid "Description metadata"
2843 msgstr "Metadáta popisu"
2844
2845 #: src/libvlc-module.c:710
2846 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2847 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2848
2849 #: src/libvlc-module.c:712
2850 msgid "Date metadata"
2851 msgstr "Metadáta dátumu"
2852
2853 #: src/libvlc-module.c:714
2854 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2855 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2856
2857 #: src/libvlc-module.c:716
2858 msgid "URL metadata"
2859 msgstr "Metadáta URL"
2860
2861 #: src/libvlc-module.c:718
2862 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2863 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:722
2866 msgid ""
2867 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2868 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2869 "can break playback of all your streams."
2870 msgstr ""
2871 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2872 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2873 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2874 "akýchkoľvek streamov."
2875
2876 #: src/libvlc-module.c:726
2877 msgid "Preferred decoders list"
2878 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2879
2880 #: src/libvlc-module.c:728
2881 msgid ""
2882 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2883 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2884 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2885 msgstr ""
2886 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
2887 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
2888 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
2889 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
2890 "môže úplne znemožniť streamovanie."
2891
2892 #: src/libvlc-module.c:733
2893 msgid "Preferred encoders list"
2894 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
2895
2896 #: src/libvlc-module.c:735
2897 msgid ""
2898 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2899 msgstr ""
2900 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
2901
2902 #: src/libvlc-module.c:738
2903 msgid "Prefer system plugins over vlc"
2904 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
2905
2906 #: src/libvlc-module.c:740
2907 msgid ""
2908 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
2909 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
2910 msgstr ""
2911 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
2912 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
2913 "obidva."
2914
2915 #: src/libvlc-module.c:749
2916 msgid ""
2917 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2918 "subsystem."
2919 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
2920
2921 #: src/libvlc-module.c:752
2922 msgid "Default stream output chain"
2923 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
2924
2925 #: src/libvlc-module.c:754
2926 msgid ""
2927 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2928 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2929 "all streams."
2930 msgstr ""
2931 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
2932 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
2933 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:758
2936 msgid "Enable streaming of all ES"
2937 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:760
2940 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2941 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:762
2944 msgid "Display while streaming"
2945 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
2946
2947 #: src/libvlc-module.c:764
2948 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2949 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
2950
2951 #: src/libvlc-module.c:766
2952 msgid "Enable video stream output"
2953 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
2954
2955 #: src/libvlc-module.c:768
2956 msgid ""
2957 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2958 "facility when this last one is enabled."
2959 msgstr ""
2960 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2961 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2962
2963 #: src/libvlc-module.c:771
2964 msgid "Enable audio stream output"
2965 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
2966
2967 #: src/libvlc-module.c:773
2968 msgid ""
2969 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2970 "facility when this last one is enabled."
2971 msgstr ""
2972 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2973 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2974
2975 #: src/libvlc-module.c:776
2976 msgid "Enable SPU stream output"
2977 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
2978
2979 #: src/libvlc-module.c:778
2980 msgid ""
2981 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2982 "facility when this last one is enabled."
2983 msgstr ""
2984 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
2985 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2986
2987 #: src/libvlc-module.c:781
2988 msgid "Keep stream output open"
2989 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
2990
2991 #: src/libvlc-module.c:783
2992 msgid ""
2993 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2994 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2995 "specified)"
2996 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
2997
2998 #: src/libvlc-module.c:787
2999 msgid "Preferred packetizer list"
3000 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3001
3002 #: src/libvlc-module.c:789
3003 msgid ""
3004 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3005 msgstr ""
3006 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3007 "paketizéry."
3008
3009 #: src/libvlc-module.c:792
3010 msgid "Mux module"
3011 msgstr "Muxovací modul"
3012
3013 #: src/libvlc-module.c:794
3014 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3015 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
3016
3017 #: src/libvlc-module.c:796
3018 msgid "Access output module"
3019 msgstr "Modul \"Access-output\""
3020
3021 #: src/libvlc-module.c:798
3022 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3023 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
3024
3025 #: src/libvlc-module.c:800
3026 msgid "Control SAP flow"
3027 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3028
3029 #: src/libvlc-module.c:802
3030 msgid ""
3031 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3032 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3033 msgstr ""
3034 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3035
3036 #: src/libvlc-module.c:806
3037 msgid "SAP announcement interval"
3038 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3039
3040 #: src/libvlc-module.c:808
3041 msgid ""
3042 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3043 "between SAP announcements."
3044 msgstr ""
3045 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3046 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3047
3048 #: src/libvlc-module.c:817
3049 msgid ""
3050 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3051 "always leave all these enabled."
3052 msgstr ""
3053 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3054 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3055 "zapnuté."
3056
3057 #: src/libvlc-module.c:820
3058 msgid "Enable FPU support"
3059 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
3060
3061 #: src/libvlc-module.c:822
3062 msgid ""
3063 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3064 "advantage of it."
3065 msgstr ""
3066 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
3067 "dokáže túto jednotku využiť."
3068
3069 #: src/libvlc-module.c:825
3070 msgid "Enable CPU MMX support"
3071 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
3072
3073 #: src/libvlc-module.c:827
3074 msgid ""
3075 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3076 "of them."
3077 msgstr ""
3078 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
3079 "funkciu využiť."
3080
3081 #: src/libvlc-module.c:830
3082 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3083 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:832
3086 msgid ""
3087 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3088 "advantage of them."
3089 msgstr ""
3090 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
3091 "funkciu využiť."
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:835
3094 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3095 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:837
3098 msgid ""
3099 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3100 "advantage of them."
3101 msgstr ""
3102 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
3103 "funkciu využiť."
3104
3105 #: src/libvlc-module.c:840
3106 msgid "Enable CPU SSE support"
3107 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:842
3110 msgid ""
3111 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3112 "of them."
3113 msgstr ""
3114 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
3115 "funkciu využiť."
3116
3117 #: src/libvlc-module.c:845
3118 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3119 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:847
3122 msgid ""
3123 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3124 "of them."
3125 msgstr ""
3126 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
3127 "funkciu využiť."
3128
3129 #: src/libvlc-module.c:850
3130 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3131 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3132
3133 #: src/libvlc-module.c:852
3134 msgid ""
3135 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3136 "advantage of them."
3137 msgstr ""
3138 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3139 "funkciu využiť."
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:857
3142 msgid ""
3143 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3144 "you really know what you are doing."
3145 msgstr ""
3146 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3147 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3148
3149 #: src/libvlc-module.c:860
3150 msgid "Memory copy module"
3151 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3152
3153 #: src/libvlc-module.c:862
3154 msgid ""
3155 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3156 "select the fastest one supported by your hardware."
3157 msgstr ""
3158 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3159 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3160
3161 #: src/libvlc-module.c:865
3162 msgid "Access module"
3163 msgstr "Prístupový modul"
3164
3165 #: src/libvlc-module.c:867
3166 msgid ""
3167 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3168 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3169 "option unless you really know what you are doing."
3170 msgstr ""
3171 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3172 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3173 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3174 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3175
3176 #: src/libvlc-module.c:871
3177 msgid "Access filter module"
3178 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
3179
3180 #: src/libvlc-module.c:873
3181 msgid ""
3182 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3183 "used for instance for timeshifting."
3184 msgstr ""
3185 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
3186 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
3187
3188 #: src/libvlc-module.c:876
3189 msgid "Demux module"
3190 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3191
3192 #: src/libvlc-module.c:878
3193 msgid ""
3194 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3195 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3196 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3197 "you really know what you are doing."
3198 msgstr ""
3199 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3200 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3201 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3202 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3203 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3204
3205 #: src/libvlc-module.c:883
3206 msgid "Allow real-time priority"
3207 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3208
3209 #: src/libvlc-module.c:885
3210 msgid ""
3211 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3212 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3213 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3214 "only activate this if you know what you're doing."
3215 msgstr ""
3216 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3217 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3218 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3219 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3220
3221 #: src/libvlc-module.c:891
3222 msgid "Adjust VLC priority"
3223 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:893
3226 msgid ""
3227 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3228 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3229 "VLC instances."
3230 msgstr ""
3231 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3232 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3233 "voči iným spusteným programom"
3234
3235 #: src/libvlc-module.c:897
3236 msgid "Minimize number of threads"
3237 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
3238
3239 #: src/libvlc-module.c:899
3240 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3241 msgstr ""
3242 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:901
3245 msgid "Modules search path"
3246 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3247
3248 #: src/libvlc-module.c:903
3249 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3250 msgstr ""
3251 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3252 "prídavné moduly pre program VLC."
3253
3254 #: src/libvlc-module.c:905
3255 msgid "VLM configuration file"
3256 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3257
3258 #: src/libvlc-module.c:907
3259 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3260 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3261
3262 #: src/libvlc-module.c:909
3263 msgid "Use a plugins cache"
3264 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3265
3266 #: src/libvlc-module.c:911
3267 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3268 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3269
3270 #: src/libvlc-module.c:913
3271 msgid "Collect statistics"
3272 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3273
3274 #: src/libvlc-module.c:915
3275 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3276 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3277
3278 #: src/libvlc-module.c:917
3279 msgid "Run as daemon process"
3280 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3281
3282 #: src/libvlc-module.c:919
3283 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3284 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3285
3286 #: src/libvlc-module.c:921
3287 msgid "Write process id to file"
3288 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3289
3290 #: src/libvlc-module.c:923
3291 msgid "Writes process id into specified file."
3292 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3293
3294 #: src/libvlc-module.c:925
3295 msgid "Log to file"
3296 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3297
3298 #: src/libvlc-module.c:927
3299 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3300 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
3301
3302 #: src/libvlc-module.c:929
3303 msgid "Log to syslog"
3304 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3305
3306 #: src/libvlc-module.c:931
3307 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3308 msgstr ""
3309 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3310 "systémoch UNIX)."
3311
3312 #: src/libvlc-module.c:933
3313 msgid "Allow only one running instance"
3314 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3315
3316 #: src/libvlc-module.c:935
3317 msgid ""
3318 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3319 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3320 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3321 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3322 "running instance or enqueue it."
3323 msgstr ""
3324 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3325 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3326 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3327 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3328 "sa len zaradí do playlistu."
3329
3330 #: src/libvlc-module.c:943
3331 msgid ""
3332 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3333 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3334 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3335 "This option will allow you to play the file with the already running "
3336 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3337 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3338 msgstr ""
3339 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3340 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3341 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3342 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3343 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
3344 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
3345
3346 #: src/libvlc-module.c:951
3347 msgid "VLC is started from file association"
3348 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3349
3350 #: src/libvlc-module.c:953
3351 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3352 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3353
3354 #: src/libvlc-module.c:956
3355 msgid "One instance when started from file"
3356 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3357
3358 #: src/libvlc-module.c:958
3359 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3360 msgstr ""
3361 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3362 "inštancia programu."
3363
3364 #: src/libvlc-module.c:960
3365 msgid "Increase the priority of the process"
3366 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3367
3368 #: src/libvlc-module.c:962
3369 msgid ""
3370 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3371 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3372 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3373 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3374 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3375 "machine."
3376 msgstr ""
3377 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3378 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3379 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3380 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3381 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3382 "reštartovaním počítača."
3383
3384 #: src/libvlc-module.c:970
3385 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3386 msgstr ""
3387 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3388 "playlistu."
3389
3390 #: src/libvlc-module.c:972
3391 msgid ""
3392 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3393 "playing current item."
3394 msgstr ""
3395 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3396 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3397 "aktuálnej položky."
3398
3399 #: src/libvlc-module.c:981
3400 msgid ""
3401 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3402 "overridden in the playlist dialog box."
3403 msgstr ""
3404 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3405 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3406
3407 #: src/libvlc-module.c:984
3408 msgid "Automatically preparse files"
3409 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3410
3411 #: src/libvlc-module.c:986
3412 msgid ""
3413 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3414 "metadata)."
3415 msgstr ""
3416 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3417 "zobrazované pri prehrávaní."
3418
3419 #: src/libvlc-module.c:989
3420 msgid "Album art policy"
3421 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
3422
3423 #: src/libvlc-module.c:991
3424 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3425 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3426
3427 #: src/libvlc-module.c:997
3428 msgid "Manual download only"
3429 msgstr "Stiahnuť manuálne."
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:998
3432 msgid "When track starts playing"
3433 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
3434
3435 #: src/libvlc-module.c:999
3436 msgid "As soon as track is added"
3437 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3438
3439 #: src/libvlc-module.c:1001
3440 msgid "Services discovery modules"
3441 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3442
3443 #: src/libvlc-module.c:1003
3444 msgid ""
3445 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3446 "Typical values are sap, hal, ..."
3447 msgstr ""
3448 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3449 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3450
3451 #: src/libvlc-module.c:1006
3452 msgid "Play files randomly forever"
3453 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3454
3455 #: src/libvlc-module.c:1008
3456 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3457 msgstr ""
3458 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3459 "ho neukončíte."
3460
3461 #: src/libvlc-module.c:1012
3462 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3463 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3464
3465 #: src/libvlc-module.c:1014
3466 msgid "Repeat current item"
3467 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3468
3469 #: src/libvlc-module.c:1016
3470 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3471 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3472
3473 #: src/libvlc-module.c:1018
3474 msgid "Play and stop"
3475 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3476
3477 #: src/libvlc-module.c:1020
3478 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3479 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3480
3481 #: src/libvlc-module.c:1022
3482 msgid "Play and exit"
3483 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3484
3485 #: src/libvlc-module.c:1024
3486 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3487 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3488
3489 #: src/libvlc-module.c:1026
3490 msgid "Use media library"
3491 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3492
3493 #: src/libvlc-module.c:1028
3494 msgid ""
3495 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3496 "VLC."
3497 msgstr ""
3498 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3499
3500 #: src/libvlc-module.c:1031
3501 msgid "Use playlist tree"
3502 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
3503
3504 #: src/libvlc-module.c:1033
3505 msgid ""
3506 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3507 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3508 "needed."
3509 msgstr ""
3510 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3511 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
3512 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
3513 "bude potrebné."
3514
3515 #: src/libvlc-module.c:1037
3516 msgid "Always"
3517 msgstr "Vždy"
3518
3519 #: src/libvlc-module.c:1037
3520 msgid "Never"
3521 msgstr "Nikdy"
3522
3523 #: src/libvlc-module.c:1046
3524 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3525 msgstr ""
3526 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
3527 "VLC."
3528
3529 #: src/libvlc-module.c:1049 src/video_output/vout_intf.c:436
3530 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054 modules/gui/macosx/controls.m:402
3531 #: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
3532 #: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3533 #: modules/gui/macosx/intf.m:531 modules/gui/macosx/intf.m:607
3534 #: modules/gui/macosx/intf.m:663
3535 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:388
3536 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
3537 msgid "Fullscreen"
3538 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3539
3540 #: src/libvlc-module.c:1050
3541 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3542 msgstr ""
3543 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3544 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3545
3546 #: src/libvlc-module.c:1051
3547 msgid "Leave fullscreen"
3548 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3549
3550 #: src/libvlc-module.c:1052
3551 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3552 msgstr ""
3553 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3554 "režimu."
3555
3556 #: src/libvlc-module.c:1053
3557 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3558 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1524
3559 msgid "Play/Pause"
3560 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3561
3562 #: src/libvlc-module.c:1054
3563 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3564 msgstr ""
3565 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3566 "spustenie prehrávania"
3567
3568 #: src/libvlc-module.c:1055
3569 msgid "Pause only"
3570 msgstr "Len pozastaviť"
3571
3572 #: src/libvlc-module.c:1056
3573 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3574 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3575
3576 #: src/libvlc-module.c:1057
3577 msgid "Play only"
3578 msgstr "Len prehrať"
3579
3580 #: src/libvlc-module.c:1058
3581 msgid "Select the hotkey to use to play."
3582 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3583
3584 #: src/libvlc-module.c:1059 modules/control/hotkeys.c:672
3585 #: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:572
3586 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:282
3587 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
3588 msgid "Faster"
3589 msgstr "Rýchlejšie"
3590
3591 #: src/libvlc-module.c:1060
3592 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3593 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3594
3595 #: src/libvlc-module.c:1061 modules/control/hotkeys.c:678
3596 #: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:573
3597 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:277
3598 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
3599 msgid "Slower"
3600 msgstr "Pomalšie"
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1062
3603 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3604 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1063 modules/control/hotkeys.c:655
3607 #: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:530
3608 #: modules/gui/macosx/intf.m:575 modules/gui/macosx/intf.m:651
3609 #: modules/gui/macosx/intf.m:659 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3610 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1630
3611 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:378
3612 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:508 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
3613 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3614 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1529
3615 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261 modules/misc/notify/notify.c:286
3616 msgid "Next"
3617 msgstr "Ďalej"
3618
3619 #: src/libvlc-module.c:1064
3620 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3621 msgstr ""
3622 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3623 "zaradený v playliste"
3624
3625 #: src/libvlc-module.c:1065 modules/control/hotkeys.c:661
3626 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:525
3627 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:652
3628 #: modules/gui/macosx/intf.m:658
3629 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:377
3630 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:506 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3631 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
3632 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/misc/notify/notify.c:284
3633 msgid "Previous"
3634 msgstr "Dozadu"
3635
3636 #: src/libvlc-module.c:1066
3637 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3638 msgstr ""
3639 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3640 "súboru v playliste"
3641
3642 #: src/libvlc-module.c:1067 modules/gui/macosx/controls.m:852
3643 #: modules/gui/macosx/intf.m:528 modules/gui/macosx/intf.m:571
3644 #: modules/gui/macosx/intf.m:650 modules/gui/macosx/intf.m:657
3645 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
3646 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:379
3647 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:505 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
3648 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3649 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
3650 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
3651 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
3652 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
3653 msgid "Stop"
3654 msgstr "Stop"
3655
3656 #: src/libvlc-module.c:1068
3657 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3658 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3659
3660 #: src/libvlc-module.c:1069 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
3661 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
3662 #: modules/gui/macosx/intf.m:533 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842
3663 #: modules/video_filter/marq.c:141 modules/video_filter/rss.c:188
3664 msgid "Position"
3665 msgstr "Pozícia"
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1070
3668 msgid "Select the hotkey to display the position."
3669 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3670
3671 #: src/libvlc-module.c:1072
3672 msgid "Very short backwards jump"
3673 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1074
3676 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3677 msgstr ""
3678 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3679 "späť."
3680
3681 #: src/libvlc-module.c:1075
3682 msgid "Short backwards jump"
3683 msgstr "Krátky skok späť"
3684
3685 #: src/libvlc-module.c:1077
3686 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3687 msgstr ""
3688 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1078
3691 msgid "Medium backwards jump"
3692 msgstr "Väčší skok späť"
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1080
3695 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3696 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3697
3698 #: src/libvlc-module.c:1081
3699 msgid "Long backwards jump"
3700 msgstr "Dlhý skok späť"
3701
3702 #: src/libvlc-module.c:1083
3703 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3704 msgstr ""
3705 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3706
3707 #: src/libvlc-module.c:1085
3708 msgid "Very short forward jump"
3709 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3710
3711 #: src/libvlc-module.c:1087
3712 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3713 msgstr ""
3714 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3715
3716 #: src/libvlc-module.c:1088
3717 msgid "Short forward jump"
3718 msgstr "Krátky skok dopredu"
3719
3720 #: src/libvlc-module.c:1090
3721 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3722 msgstr ""
3723 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3724
3725 #: src/libvlc-module.c:1091
3726 msgid "Medium forward jump"
3727 msgstr "Väčší skok dopredu"
3728
3729 #: src/libvlc-module.c:1093
3730 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3731 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3732
3733 #: src/libvlc-module.c:1094
3734 msgid "Long forward jump"
3735 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3736
3737 #: src/libvlc-module.c:1096
3738 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3739 msgstr ""
3740 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3741 "kus."
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1098
3744 msgid "Very short jump length"
3745 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1099
3748 msgid "Very short jump length, in seconds."
3749 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1100
3752 msgid "Short jump length"
3753 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3754
3755 #: src/libvlc-module.c:1101
3756 msgid "Short jump length, in seconds."
3757 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3758
3759 #: src/libvlc-module.c:1102
3760 msgid "Medium jump length"
3761 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3762
3763 #: src/libvlc-module.c:1103
3764 msgid "Medium jump length, in seconds."
3765 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3766
3767 #: src/libvlc-module.c:1104
3768 msgid "Long jump length"
3769 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3770
3771 #: src/libvlc-module.c:1105
3772 msgid "Long jump length, in seconds."
3773 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1107 modules/control/hotkeys.c:240
3776 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274 modules/gui/qt4/menus.cpp:535
3777 msgid "Quit"
3778 msgstr "Koniec"
3779
3780 #: src/libvlc-module.c:1108
3781 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3782 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3783
3784 #: src/libvlc-module.c:1109
3785 msgid "Navigate up"
3786 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3787
3788 #: src/libvlc-module.c:1110
3789 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3790 msgstr ""
3791 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3792
3793 #: src/libvlc-module.c:1111
3794 msgid "Navigate down"
3795 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1112
3798 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3799 msgstr ""
3800 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3801
3802 #: src/libvlc-module.c:1113
3803 msgid "Navigate left"
3804 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3805
3806 #: src/libvlc-module.c:1114
3807 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3808 msgstr ""
3809 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1115
3812 msgid "Navigate right"
3813 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1116
3816 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3817 msgstr ""
3818 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3819 "doprava."
3820
3821 #: src/libvlc-module.c:1117
3822 msgid "Activate"
3823 msgstr "Aktivovať"
3824
3825 #: src/libvlc-module.c:1118
3826 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3827 msgstr ""
3828 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3829 "menu DVD."
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1119
3832 msgid "Go to the DVD menu"
3833 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3834
3835 #: src/libvlc-module.c:1120
3836 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3837 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1121
3840 msgid "Select previous DVD title"
3841 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1122
3844 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3845 msgstr ""
3846 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3847
3848 #: src/libvlc-module.c:1123
3849 msgid "Select next DVD title"
3850 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1124
3853 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3854 msgstr ""
3855 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3856
3857 #: src/libvlc-module.c:1125
3858 msgid "Select prev DVD chapter"
3859 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
3860
3861 #: src/libvlc-module.c:1126
3862 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3863 msgstr ""
3864 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
3865 "kapitoly v DVD"
3866
3867 #: src/libvlc-module.c:1127
3868 msgid "Select next DVD chapter"
3869 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
3870
3871 #: src/libvlc-module.c:1128
3872 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3873 msgstr ""
3874 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1129
3877 msgid "Volume up"
3878 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1130
3881 msgid "Select the key to increase audio volume."
3882 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1131
3885 msgid "Volume down"
3886 msgstr "Znížiť hlasitosť"
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1132
3889 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3890 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1133 modules/gui/macosx/controls.m:898
3893 #: modules/gui/macosx/intf.m:592 modules/gui/macosx/intf.m:653
3894 #: modules/gui/macosx/intf.m:662
3895 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:417
3896 msgid "Mute"
3897 msgstr "Stlmiť"
3898
3899 #: src/libvlc-module.c:1134
3900 msgid "Select the key to mute audio."
3901 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
3902
3903 #: src/libvlc-module.c:1135
3904 msgid "Subtitle delay up"
3905 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
3906
3907 #: src/libvlc-module.c:1136
3908 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3909 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
3910
3911 #: src/libvlc-module.c:1137
3912 msgid "Subtitle delay down"
3913 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
3914
3915 #: src/libvlc-module.c:1138
3916 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3917 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
3918
3919 #: src/libvlc-module.c:1139
3920 msgid "Audio delay up"
3921 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
3922
3923 #: src/libvlc-module.c:1140
3924 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3925 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
3926
3927 #: src/libvlc-module.c:1141
3928 msgid "Audio delay down"
3929 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
3930
3931 #: src/libvlc-module.c:1142
3932 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3933 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
3934
3935 #: src/libvlc-module.c:1143
3936 msgid "Play playlist bookmark 1"
3937 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
3938
3939 #: src/libvlc-module.c:1144
3940 msgid "Play playlist bookmark 2"
3941 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
3942
3943 #: src/libvlc-module.c:1145
3944 msgid "Play playlist bookmark 3"
3945 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
3946
3947 #: src/libvlc-module.c:1146
3948 msgid "Play playlist bookmark 4"
3949 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
3950
3951 #: src/libvlc-module.c:1147
3952 msgid "Play playlist bookmark 5"
3953 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
3954
3955 #: src/libvlc-module.c:1148
3956 msgid "Play playlist bookmark 6"
3957 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
3958
3959 #: src/libvlc-module.c:1149
3960 msgid "Play playlist bookmark 7"
3961 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
3962
3963 #: src/libvlc-module.c:1150
3964 msgid "Play playlist bookmark 8"
3965 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
3966
3967 #: src/libvlc-module.c:1151
3968 msgid "Play playlist bookmark 9"
3969 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
3970
3971 #: src/libvlc-module.c:1152
3972 msgid "Play playlist bookmark 10"
3973 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
3974
3975 #: src/libvlc-module.c:1153
3976 msgid "Select the key to play this bookmark."
3977 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
3978
3979 #: src/libvlc-module.c:1154
3980 msgid "Set playlist bookmark 1"
3981 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:1155
3984 msgid "Set playlist bookmark 2"
3985 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1156
3988 msgid "Set playlist bookmark 3"
3989 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
3990
3991 #: src/libvlc-module.c:1157
3992 msgid "Set playlist bookmark 4"
3993 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
3994
3995 #: src/libvlc-module.c:1158
3996 msgid "Set playlist bookmark 5"
3997 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
3998
3999 #: src/libvlc-module.c:1159
4000 msgid "Set playlist bookmark 6"
4001 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
4002
4003 #: src/libvlc-module.c:1160
4004 msgid "Set playlist bookmark 7"
4005 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
4006
4007 #: src/libvlc-module.c:1161
4008 msgid "Set playlist bookmark 8"
4009 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
4010
4011 #: src/libvlc-module.c:1162
4012 msgid "Set playlist bookmark 9"
4013 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
4014
4015 #: src/libvlc-module.c:1163
4016 msgid "Set playlist bookmark 10"
4017 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
4018
4019 #: src/libvlc-module.c:1164
4020 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4021 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
4022
4023 #: src/libvlc-module.c:1166 modules/control/hotkeys.c:83
4024 msgid "Playlist bookmark 1"
4025 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
4026
4027 #: src/libvlc-module.c:1167 modules/control/hotkeys.c:84
4028 msgid "Playlist bookmark 2"
4029 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1168 modules/control/hotkeys.c:85
4032 msgid "Playlist bookmark 3"
4033 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1169 modules/control/hotkeys.c:86
4036 msgid "Playlist bookmark 4"
4037 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:1170 modules/control/hotkeys.c:87
4040 msgid "Playlist bookmark 5"
4041 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:1171 modules/control/hotkeys.c:88
4044 msgid "Playlist bookmark 6"
4045 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
4046
4047 #: src/libvlc-module.c:1172 modules/control/hotkeys.c:89
4048 msgid "Playlist bookmark 7"
4049 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
4050
4051 #: src/libvlc-module.c:1173 modules/control/hotkeys.c:90
4052 msgid "Playlist bookmark 8"
4053 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
4054
4055 #: src/libvlc-module.c:1174 modules/control/hotkeys.c:91
4056 msgid "Playlist bookmark 9"
4057 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
4058
4059 #: src/libvlc-module.c:1175 modules/control/hotkeys.c:92
4060 msgid "Playlist bookmark 10"
4061 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
4062
4063 #: src/libvlc-module.c:1177
4064 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4065 msgstr ""
4066 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
4067 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
4068 "kliknutím."
4069
4070 #: src/libvlc-module.c:1179
4071 msgid "Go back in browsing history"
4072 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
4073
4074 #: src/libvlc-module.c:1180
4075 msgid ""
4076 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
4077 "history."
4078 msgstr ""
4079 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
4080 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
4081
4082 #: src/libvlc-module.c:1181
4083 msgid "Go forward in browsing history"
4084 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
4085
4086 #: src/libvlc-module.c:1182
4087 msgid ""
4088 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
4089 "history."
4090 msgstr ""
4091 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
4092 "ktoré si chcete prehliadať."
4093
4094 #: src/libvlc-module.c:1184
4095 msgid "Cycle audio track"
4096 msgstr "Opakovať audio-stopu"
4097
4098 #: src/libvlc-module.c:1185
4099 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4100 msgstr "Opakovať všetky dostupné audio-stopy (jazyky)."
4101
4102 #: src/libvlc-module.c:1186
4103 msgid "Cycle subtitle track"
4104 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
4105
4106 #: src/libvlc-module.c:1187
4107 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4108 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
4109
4110 #: src/libvlc-module.c:1188
4111 msgid "Cycle source aspect ratio"
4112 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
4113
4114 #: src/libvlc-module.c:1189
4115 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4116 msgstr ""
4117 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
4118 "videa"
4119
4120 #: src/libvlc-module.c:1190
4121 msgid "Cycle video crop"
4122 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
4123
4124 #: src/libvlc-module.c:1191
4125 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4126 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
4127
4128 #: src/libvlc-module.c:1192
4129 msgid "Cycle deinterlace modes"
4130 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania"
4131
4132 #: src/libvlc-module.c:1193
4133 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4134 msgstr "Cyklicky prechádzať po módoch rozkladania obrazu."
4135
4136 #: src/libvlc-module.c:1194
4137 msgid "Show interface"
4138 msgstr "Zobraziť rohranie"
4139
4140 #: src/libvlc-module.c:1195
4141 msgid "Raise the interface above all other windows."
4142 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
4143
4144 #: src/libvlc-module.c:1196
4145 msgid "Hide interface"
4146 msgstr "Skryť rozhranie"
4147
4148 #: src/libvlc-module.c:1197
4149 msgid "Lower the interface below all other windows."
4150 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
4151
4152 #: src/libvlc-module.c:1198
4153 msgid "Take video snapshot"
4154 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:1199
4157 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4158 msgstr ""
4159 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
4160
4161 #: src/libvlc-module.c:1201 modules/access_filter/record.c:51
4162 #: modules/access_filter/record.c:52 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:207
4163 msgid "Record"
4164 msgstr "Nahrať"
4165
4166 #: src/libvlc-module.c:1202
4167 msgid "Record access filter start/stop."
4168 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4169
4170 #: src/libvlc-module.c:1203 modules/access_filter/dump.c:49
4171 #: modules/access_filter/dump.c:50 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:214
4172 msgid "Dump"
4173 msgstr "Analyzovať"
4174
4175 #: src/libvlc-module.c:1204
4176 msgid "Media dump access filter trigger."
4177 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
4178
4179 #: src/libvlc-module.c:1206
4180 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4181 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4182
4183 #: src/libvlc-module.c:1207
4184 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4185 msgstr "Prepnúť playlistové módy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4186
4187 #: src/libvlc-module.c:1210
4188 msgid "Toggle random playlist playback"
4189 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
4190
4191 #: src/libvlc-module.c:1212 src/libvlc-module.c:1213
4192 #: src/video_output/vout_intf.c:231
4193 msgid "Zoom"
4194 msgstr "Priblížiť"
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1215 src/libvlc-module.c:1216
4197 msgid "Un-Zoom"
4198 msgstr "Oddialiť"
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1218 src/libvlc-module.c:1219
4201 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4202 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1220 src/libvlc-module.c:1221
4205 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4206 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4207
4208 #: src/libvlc-module.c:1223 src/libvlc-module.c:1224
4209 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4210 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1225 src/libvlc-module.c:1226
4213 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4214 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1228 src/libvlc-module.c:1229
4217 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4218 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4219
4220 #: src/libvlc-module.c:1230 src/libvlc-module.c:1231
4221 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4222 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4223
4224 #: src/libvlc-module.c:1233 src/libvlc-module.c:1234
4225 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4226 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4227
4228 #: src/libvlc-module.c:1235 src/libvlc-module.c:1236
4229 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4230 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4231
4232 #: src/libvlc-module.c:1238
4233 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4234 msgstr "Zapnúť mód prehrávania na pozadí"
4235
4236 #: src/libvlc-module.c:1240
4237 msgid ""
4238 "Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
4239 "output for the time being."
4240 msgstr ""
4241 "Prepnúť mód prehrávania na pozadí pracovnej plochy. Táto voľba funguje len v "
4242 "prípade, že je aktívny directx výstup videa na začiatku jeho prehrávania."
4243
4244 #: src/libvlc-module.c:1243
4245 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4246 msgstr ""
4247
4248 #: src/libvlc-module.c:1244
4249 msgid "Display OSDmenu on top of video output"
4250 msgstr ""
4251
4252 #: src/libvlc-module.c:1245
4253 #, fuzzy
4254 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4255 msgstr "Nezobrazovať žiadne video"
4256
4257 #: src/libvlc-module.c:1246
4258 msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
4259 msgstr ""
4260
4261 #: src/libvlc-module.c:1247
4262 msgid "Highlight widget on the right"
4263 msgstr ""
4264
4265 #: src/libvlc-module.c:1249
4266 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4267 msgstr ""
4268
4269 #: src/libvlc-module.c:1250
4270 msgid "Highlight widget on the left"
4271 msgstr ""
4272
4273 #: src/libvlc-module.c:1252
4274 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
4275 msgstr ""
4276
4277 #: src/libvlc-module.c:1253
4278 msgid "Highlight widget on top"
4279 msgstr ""
4280
4281 #: src/libvlc-module.c:1255
4282 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
4283 msgstr ""
4284
4285 #: src/libvlc-module.c:1256
4286 msgid "Highlight widget below"
4287 msgstr ""
4288
4289 #: src/libvlc-module.c:1258
4290 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
4291 msgstr ""
4292
4293 #: src/libvlc-module.c:1259
4294 #, fuzzy
4295 msgid "Select current widget"
4296 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
4297
4298 #: src/libvlc-module.c:1261
4299 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
4300 msgstr ""
4301
4302 #: src/libvlc-module.c:1264
4303 #, c-format
4304 msgid ""
4305 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
4306 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
4307 "in the playlist.\n"
4308 "The first item specified will be played first.\n"
4309 "\n"
4310 "Options-styles:\n"
4311 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
4312 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4313 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4314 "            and that overrides previous settings.\n"
4315 "\n"
4316 "Stream MRL syntax:\n"
4317 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4318 "option=value ...]\n"
4319 "\n"
4320 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4321 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4322 "\n"
4323 "URL syntax:\n"
4324 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4325 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4326 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4327 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4328 "  screen://                      Screen capture\n"
4329 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4330 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4331 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4332 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4333 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4334 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
4335 "certain time\n"
4336 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
4337 msgstr ""
4338 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
4339 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
4340 "zaradia do playlistu.\n"
4341 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
4342 "\n"
4343 "Nastavenia štýlov:\n"
4344 "  --Nastavenie  A globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
4345 "programu.\n"
4346 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
4347 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
4348 "            and that overrides previous settings.\n"
4349 "\n"
4350 "Stream MRL syntax:\n"
4351 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
4352 "option=value ...]\n"
4353 "\n"
4354 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
4355 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
4356 "\n"
4357 "URL syntax:\n"
4358 "  [file://]filename              Plain media file\n"
4359 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
4360 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
4361 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
4362 "  screen://                      Screen capture\n"
4363 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
4364 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
4365 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
4366 "  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
4367 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
4368 "  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
4369 "certain time\n"
4370 "  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
4371
4372 #: src/libvlc-module.c:1396 src/video_output/vout_intf.c:448
4373 #: modules/gui/macosx/controls.m:440 modules/gui/macosx/controls.m:907
4374 #: modules/gui/macosx/intf.m:609 modules/gui/macosx/intf.m:664
4375 #: modules/video_output/snapshot.c:75
4376 msgid "Snapshot"
4377 msgstr "Snímka"
4378
4379 #: src/libvlc-module.c:1409
4380 msgid "Window properties"
4381 msgstr "Vlastnosti okna"
4382
4383 #: src/libvlc-module.c:1452
4384 msgid "Subpictures"
4385 msgstr "Sub-obrázky"
4386
4387 #: src/libvlc-module.c:1459 modules/codec/subtitles/subsdec.c:113
4388 #: modules/demux/subtitle.c:64 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
4389 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
4390 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:513
4391 msgid "Subtitles"
4392 msgstr "Titulky"
4393
4394 #: src/libvlc-module.c:1476 modules/stream_out/transcode.c:154
4395 msgid "Overlays"
4396 msgstr "Prekryvy/Titulky"
4397
4398 #: src/libvlc-module.c:1484
4399 msgid "France"
4400 msgstr "Francúzsky"
4401
4402 #: src/libvlc-module.c:1486
4403 msgid "Track settings"
4404 msgstr "Nastavenia stopy"
4405
4406 #: src/libvlc-module.c:1508
4407 msgid "Playback control"
4408 msgstr "Kontrola prehrávania"
4409
4410 #: src/libvlc-module.c:1525
4411 msgid "Default devices"
4412 msgstr "Predvolené zariadenia"
4413
4414 #: src/libvlc-module.c:1534
4415 msgid "Network settings"
4416 msgstr "Nastavenia siete"
4417
4418 #: src/libvlc-module.c:1546
4419 msgid "Socks proxy"
4420 msgstr "Socks proxy"
4421
4422 #: src/libvlc-module.c:1555
4423 msgid "Metadata"
4424 msgstr "Meta-dáta"
4425
4426 #: src/libvlc-module.c:1585
4427 msgid "Decoders"
4428 msgstr "Dekodéry"
4429
4430 #: src/libvlc-module.c:1592 modules/access/v4l2.c:55
4431 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:80
4432 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:480
4433 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:267
4434 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:379
4435 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:106
4436 msgid "Input"
4437 msgstr "Vstup"
4438
4439 #: src/libvlc-module.c:1630
4440 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:523
4441 msgid "VLM"
4442 msgstr "VLM"
4443
4444 #: src/libvlc-module.c:1663
4445 msgid "CPU"
4446 msgstr "Procesor (CPU)"
4447
4448 #: src/libvlc-module.c:1685
4449 msgid "Special modules"
4450 msgstr "Špeciálne moduly"
4451
4452 #: src/libvlc-module.c:1692
4453 msgid "Plugins"
4454 msgstr "Prídavné moduly"
4455
4456 #: src/libvlc-module.c:1700
4457 msgid "Performance options"
4458 msgstr "Nastavenia výkonu"
4459
4460 #: src/libvlc-module.c:1842
4461 msgid "Hot keys"
4462 msgstr "Horúce klávesy"
4463
4464 #: src/libvlc-module.c:2206
4465 msgid "Jump sizes"
4466 msgstr "Veľkosti skoku"
4467
4468 #: src/libvlc-module.c:2285
4469 msgid "main program"
4470 msgstr "hlavný program"
4471
4472 #: src/libvlc-module.c:2295
4473 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4474 msgstr ""
4475 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4476 "advanced)"
4477
4478 #: src/libvlc-module.c:2301
4479 msgid ""
4480 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4481 "--help-verbose)"
4482 msgstr ""
4483 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4484 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
4485
4486 #: src/libvlc-module.c:2306
4487 msgid "print help for the advanced options"
4488 msgstr "zobraziť pomocníka pre pokročilé nastavenia"
4489
4490 #: src/libvlc-module.c:2311
4491 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4492 msgstr ""
4493 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného módu "
4494 "programu"
4495
4496 #: src/libvlc-module.c:2317
4497 msgid "print a list of available modules"
4498 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4499
4500 #: src/libvlc-module.c:2322
4501 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4502 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
4503
4504 #: src/libvlc-module.c:2328
4505 msgid ""
4506 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4507 "verbose)"
4508 msgstr ""
4509 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4510 "parametrami --advanced a --help-verbose)"
4511
4512 #: src/libvlc-module.c:2333
4513 msgid "save the current command line options in the config"
4514 msgstr "uložiť aktuálne nastavenia príkazového riadka do konfiguračného súboru"
4515
4516 #: src/libvlc-module.c:2338
4517 msgid "reset the current config to the default values"
4518 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4519
4520 #: src/libvlc-module.c:2343
4521 msgid "use alternate config file"
4522 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4523
4524 #: src/libvlc-module.c:2348
4525 msgid "resets the current plugins cache"
4526 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4527
4528 #: src/libvlc-module.c:2353
4529 msgid "print version information"
4530 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4531
4532 #: src/modules/configuration.c:1234
4533 msgid "boolean"
4534 msgstr "Hodnota boolean"
4535
4536 #: src/modules/configuration.c:1245
4537 msgid "key"
4538 msgstr "kľúč"
4539
4540 #: src/playlist/tree.c:59 modules/access/bda/bda.c:61
4541 #: modules/access/bda/bda.c:113 modules/access/bda/bda.c:121
4542 #: modules/access/bda/bda.c:128 modules/access/bda/bda.c:134
4543 #: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/bda/bda.c:146
4544 #: modules/access/bda/bda.c:152
4545 msgid "Undefined"
4546 msgstr "Nedefinované"
4547
4548 #: src/text/iso-639_def.h:38
4549 msgid "Afar"
4550 msgstr " Afar"
4551
4552 #: src/text/iso-639_def.h:39
4553 msgid "Abkhazian"
4554 msgstr "Abcházsky"
4555
4556 #: src/text/iso-639_def.h:40
4557 msgid "Afrikaans"
4558 msgstr "Africky"
4559
4560 #: src/text/iso-639_def.h:41
4561 msgid "Albanian"
4562 msgstr "Albánsky"
4563
4564 #: src/text/iso-639_def.h:42
4565 msgid "Amharic"
4566 msgstr " Amharic"
4567
4568 #: src/text/iso-639_def.h:44
4569 msgid "Armenian"
4570 msgstr "Arménsky"
4571
4572 #: src/text/iso-639_def.h:45
4573 msgid "Assamese"
4574 msgstr " Assamese"
4575
4576 #: src/text/iso-639_def.h:46
4577 msgid "Avestan"
4578 msgstr " Avestan"
4579
4580 #: src/text/iso-639_def.h:47
4581 msgid "Aymara"
4582 msgstr " Aymara"
4583
4584 #: src/text/iso-639_def.h:48
4585 msgid "Azerbaijani"
4586 msgstr "Azerbajdžansky"
4587
4588 #: src/text/iso-639_def.h:49
4589 msgid "Bashkir"
4590 msgstr " Bashkir"
4591
4592 #: src/text/iso-639_def.h:50
4593 msgid "Basque"
4594 msgstr "Baskicky"
4595
4596 #: src/text/iso-639_def.h:51
4597 msgid "Belarusian"
4598 msgstr "Bielorusky"
4599
4600 #: src/text/iso-639_def.h:52
4601 msgid "Bengali"
4602 msgstr "Bengálsky"
4603
4604 #: src/text/iso-639_def.h:53
4605 msgid "Bihari"
4606 msgstr " Bihari"
4607
4608 #: src/text/iso-639_def.h:54
4609 msgid "Bislama"
4610 msgstr " Bislama"
4611
4612 #: src/text/iso-639_def.h:55
4613 msgid "Bosnian"
4614 msgstr "Bosniansky"
4615
4616 #: src/text/iso-639_def.h:56
4617 msgid "Breton"
4618 msgstr "Bretónsky"
4619
4620 #: src/text/iso-639_def.h:57
4621 msgid "Bulgarian"
4622 msgstr "Bulharsky"
4623
4624 #: src/text/iso-639_def.h:58
4625 msgid "Burmese"
4626 msgstr " Burmese"
4627
4628 #: src/text/iso-639_def.h:60
4629 msgid "Chamorro"
4630 msgstr " Chamorro"
4631
4632 #: src/text/iso-639_def.h:61
4633 msgid "Chechen"
4634 msgstr "Čečensky"
4635
4636 #: src/text/iso-639_def.h:62
4637 msgid "Chinese"
4638 msgstr "Čínsky"
4639
4640 #: src/text/iso-639_def.h:63
4641 msgid "Church Slavic"
4642 msgstr "Church Slavic"
4643
4644 #: src/text/iso-639_def.h:64
4645 msgid "Chuvash"
4646 msgstr " Chuvash"
4647
4648 #: src/text/iso-639_def.h:65
4649 msgid "Cornish"
4650 msgstr " Cornish"
4651
4652 #: src/text/iso-639_def.h:66
4653 msgid "Corsican"
4654 msgstr "Korzicky"
4655
4656 #: src/text/iso-639_def.h:70
4657 msgid "Dzongkha"
4658 msgstr " Dzongkha"
4659
4660 #: src/text/iso-639_def.h:71
4661 msgid "English"
4662 msgstr "Anglicky"
4663
4664 #: src/text/iso-639_def.h:72
4665 msgid "Esperanto"
4666 msgstr "Esperanto"
4667
4668 #: src/text/iso-639_def.h:73
4669 msgid "Estonian"
4670 msgstr "Estónsky"
4671
4672 #: src/text/iso-639_def.h:74
4673 msgid "Faroese"
4674 msgstr " Faroese"
4675
4676 #: src/text/iso-639_def.h:75
4677 msgid "Fijian"
4678 msgstr " Fijian"
4679
4680 #: src/text/iso-639_def.h:76
4681 msgid "Finnish"
4682 msgstr "Fínsky"
4683
4684 #: src/text/iso-639_def.h:78
4685 msgid "Frisian"
4686 msgstr "Frízsky"
4687
4688 #: src/text/iso-639_def.h:81
4689 msgid "Gaelic (Scots)"
4690 msgstr "Škótsky"
4691
4692 #: src/text/iso-639_def.h:82
4693 msgid "Irish"
4694 msgstr "Írsky"
4695
4696 #: src/text/iso-639_def.h:83
4697 msgid "Gallegan"
4698 msgstr " Gallegan"
4699
4700 #: src/text/iso-639_def.h:84
4701 msgid "Manx"
4702 msgstr " Manx"
4703
4704 #: src/text/iso-639_def.h:85
4705 msgid "Greek, Modern ()"
4706 msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
4707
4708 #: src/text/iso-639_def.h:86
4709 msgid "Guarani"
4710 msgstr " Guarani"
4711
4712 #: src/text/iso-639_def.h:87
4713 msgid "Gujarati"
4714 msgstr " Gujarati"
4715
4716 #: src/text/iso-639_def.h:89
4717 msgid "Herero"
4718 msgstr " Herero"
4719
4720 #: src/text/iso-639_def.h:90
4721 msgid "Hindi"
4722 msgstr " Hindi"
4723
4724 #: src/text/iso-639_def.h:91
4725 msgid "Hiri Motu"
4726 msgstr " Hiri Motu"
4727
4728 #: src/text/iso-639_def.h:93
4729 msgid "Icelandic"
4730 msgstr "Islandsky"
4731
4732 #: src/text/iso-639_def.h:94
4733 msgid "Inuktitut"
4734 msgstr " Inuktitut"
4735
4736 #: src/text/iso-639_def.h:95
4737 msgid "Interlingue"
4738 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4739
4740 #: src/text/iso-639_def.h:96
4741 msgid "Interlingua"
4742 msgstr "Medzinárodne/Viacjazyčne"
4743
4744 #: src/text/iso-639_def.h:97
4745 msgid "Indonesian"
4746 msgstr "Indonézsky"
4747
4748 #: src/text/iso-639_def.h:98
4749 msgid "Inupiaq"
4750 msgstr " Inupiaq"
4751
4752 #: src/text/iso-639_def.h:100
4753 msgid "Javanese"
4754 msgstr " Javanese"
4755
4756 #: src/text/iso-639_def.h:102
4757 msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
4758 msgstr " Kalaallisut (Greenlandic)"
4759
4760 #: src/text/iso-639_def.h:103
4761 msgid "Kannada"
4762 msgstr "Kannada"
4763
4764 #: src/text/iso-639_def.h:104
4765 msgid "Kashmiri"
4766 msgstr " Kashmiri"
4767
4768 #: src/text/iso-639_def.h:105
4769 msgid "Kazakh"
4770 msgstr "Kazašsky"
4771
4772 #: src/text/iso-639_def.h:106
4773 msgid "Khmer"