Revert accidental commit in [21066]
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-07-01 21:53+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-07-01 20:29+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_config_cat.h:36
18 msgid "VLC preferences"
19 msgstr "Nastavenia programu VLC"
20
21 #: include/vlc_config_cat.h:38
22 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
23 msgstr ""
24 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
25 "\"."
26
27 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
28 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
29 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
30 #: modules/visualization/visual/visual.c:113
31 msgid "General"
32 msgstr "Všeobecné"
33
34 #: include/vlc_config_cat.h:43
35 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:75
36 #: modules/misc/dummy/dummy.c:65
37 msgid "Interface"
38 msgstr "Rozhranie"
39
40 #: include/vlc_config_cat.h:44
41 msgid "Settings for VLC's interfaces"
42 msgstr "Nastavenia rozhraní programu VLC"
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:46
45 msgid "General interface settings"
46 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:48
49 msgid "Main interfaces"
50 msgstr "Hlavné rozhrania"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:49
53 msgid "Settings for the main interface"
54 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:89
57 msgid "Control interfaces"
58 msgstr "Ovládanie rozhraní"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:52
61 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
62 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
65 msgid "Hotkeys settings"
66 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1785
69 #: src/libvlc-module.c:1316 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
70 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:588
71 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
72 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
73 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:426
74 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
75 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:449
76 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
77 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:850
78 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:258
79 msgid "Audio"
80 msgstr "Zvuk"
81
82 #: include/vlc_config_cat.h:59
83 msgid "Audio settings"
84 msgstr "Nastavenia zvuku"
85
86 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
87 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:198
88 msgid "General audio settings"
89 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
90
91 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
92 #: src/video_output/video_output.c:436
93 msgid "Filters"
94 msgstr "Filtre"
95
96 #: include/vlc_config_cat.h:66
97 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
98 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
99
100 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:90
101 #: modules/gui/macosx/intf.m:598 modules/gui/macosx/intf.m:599
102 msgid "Visualizations"
103 msgstr "Vizualizácie"
104
105 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:164
106 msgid "Audio visualizations"
107 msgstr "Vizualizácie zvuku"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
110 msgid "Output modules"
111 msgstr "Výstupné moduly"
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:73
114 msgid "These are general settings for audio output modules."
115 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1686
118 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:574
119 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
120 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:290
121 msgid "Miscellaneous"
122 msgstr "Rôzne"
123
124 #: include/vlc_config_cat.h:76
125 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
126 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
127
128 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1813
129 #: src/libvlc-module.c:1363 modules/gui/macosx/extended.m:69
130 #: modules/gui/macosx/intf.m:601 modules/gui/macosx/output.m:160
131 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
132 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:424
133 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
134 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:442
135 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
136 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:811
137 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
138 #: modules/stream_out/transcode.c:202
139 msgid "Video"
140 msgstr "Video"
141
142 #: include/vlc_config_cat.h:80
143 msgid "Video settings"
144 msgstr "Nastavenia videa"
145
146 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
147 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:169
148 msgid "General video settings"
149 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
150
151 #: include/vlc_config_cat.h:87
152 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
153 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
154
155 #: include/vlc_config_cat.h:91
156 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
157 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
158
159 #: include/vlc_config_cat.h:93
160 msgid "Subtitles/OSD"
161 msgstr "Titulky/OSD"
162
163 #: include/vlc_config_cat.h:94
164 msgid ""
165 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
166 "subpictures\"."
167 msgstr ""
168 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
169 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
170
171 #: include/vlc_config_cat.h:103
172 msgid "Input / Codecs"
173 msgstr "Vstup / Kodeky"
174
175 #: include/vlc_config_cat.h:104
176 msgid ""
177 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
178 "VLC. Encoder settings can also be found here."
179 msgstr ""
180 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
181 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
182
183 #: include/vlc_config_cat.h:107
184 msgid "Access modules"
185 msgstr "Prístupové moduly"
186
187 #: include/vlc_config_cat.h:109
188 msgid ""
189 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
190 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
191 msgstr ""
192 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
193 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
194 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
195
196 #: include/vlc_config_cat.h:113
197 msgid "Access filters"
198 msgstr "Prístupové filtre"
199
200 #: include/vlc_config_cat.h:115
201 msgid ""
202 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
203 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
204 "you are doing."
205 msgstr ""
206 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
207 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
208 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
209
210 #: include/vlc_config_cat.h:119
211 msgid "Demuxers"
212 msgstr "Demuxéry"
213
214 #: include/vlc_config_cat.h:120
215 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
216 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
217
218 #: include/vlc_config_cat.h:122
219 msgid "Video codecs"
220 msgstr "Video kodeky"
221
222 #: include/vlc_config_cat.h:123
223 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
224 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
225
226 #: include/vlc_config_cat.h:125
227 msgid "Audio codecs"
228 msgstr "Audio kodeky"
229
230 #: include/vlc_config_cat.h:126
231 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
232 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
233
234 #: include/vlc_config_cat.h:128
235 msgid "Other codecs"
236 msgstr "Iné kodeky"
237
238 #: include/vlc_config_cat.h:129
239 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
240 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
241
242 #: include/vlc_config_cat.h:132
243 msgid "General input settings. Use with care."
244 msgstr ""
245 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1614
248 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:33
249 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
250 msgid "Stream output"
251 msgstr "Výstupný tok"
252
253 #: include/vlc_config_cat.h:137
254 msgid ""
255 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
256 "incoming streams.\n"
257 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
258 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
259 "RTSP).\n"
260 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
261 "duplicating...)."
262 msgstr ""
263 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
264 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
265 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
266 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
267 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
268 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
269
270 #: include/vlc_config_cat.h:145
271 msgid "General stream output settings"
272 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
273
274 #: include/vlc_config_cat.h:147
275 msgid "Muxers"
276 msgstr "Muxéry"
277
278 #: include/vlc_config_cat.h:149
279 msgid ""
280 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
281 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
282 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
283 "You can also set default parameters for each muxer."
284 msgstr ""
285 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
286 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
287 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
288 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
289 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
290
291 #: include/vlc_config_cat.h:155
292 msgid "Access output"
293 msgstr "Access output"
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:157
296 msgid ""
297 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
298 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
299 "should probably not do that.\n"
300 "You can also set default parameters for each access output."
301 msgstr ""
302 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
303 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
304 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
305 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
306 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
307
308 #: include/vlc_config_cat.h:162
309 msgid "Packetizers"
310 msgstr "Paketizéry"
311
312 #: include/vlc_config_cat.h:164
313 msgid ""
314 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
315 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
316 "not do that.\n"
317 "You can also set default parameters for each packetizer."
318 msgstr ""
319 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
320 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
321 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
322 "vynucovať. \n"
323 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
324
325 #: include/vlc_config_cat.h:170
326 msgid "Sout stream"
327 msgstr "Sout stream"
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:171
330 msgid ""
331 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
332 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
333 "for each sout stream module here."
334 msgstr ""
335 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
336 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
337 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
338 "modul. "
339
340 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:120
341 msgid "SAP"
342 msgstr "SAP"
343
344 #: include/vlc_config_cat.h:178
345 msgid ""
346 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
347 "multicast UDP or RTP."
348 msgstr ""
349 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
350 "protokolu UDP alebo RTP."
351
352 #: include/vlc_config_cat.h:181
353 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
354 msgid "VOD"
355 msgstr "VOD"
356
357 #: include/vlc_config_cat.h:182
358 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
359 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
360
361 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1744
362 #: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
363 #: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
364 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
365 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:533
366 #: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
367 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:295
368 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
369 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
370 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
371 msgid "Playlist"
372 msgstr "Playlist"
373
374 #: include/vlc_config_cat.h:187
375 msgid ""
376 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
377 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
378 msgstr ""
379 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
380 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
381
382 #: include/vlc_config_cat.h:191
383 msgid "General playlist behaviour"
384 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
385
386 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:458
387 msgid "Services discovery"
388 msgstr "Zisťovacie moduly"
389
390 #: include/vlc_config_cat.h:193
391 msgid ""
392 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
393 "playlist."
394 msgstr ""
395 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
396 "položiek do playlistu."
397
398 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1573
399 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
400 msgid "Advanced"
401 msgstr "Pokročilé"
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:198
404 msgid "Advanced settings. Use with care."
405 msgstr ""
406 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
407
408 #: include/vlc_config_cat.h:200
409 msgid "CPU features"
410 msgstr "Vlastnosti procesora"
411
412 #: include/vlc_config_cat.h:201
413 msgid ""
414 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
415 "not change these settings."
416 msgstr ""
417 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
418 "prípadov to však nie je potrebné."
419
420 #: include/vlc_config_cat.h:204
421 msgid "Advanced settings"
422 msgstr "Pokročilé nastavenia"
423
424 #: include/vlc_config_cat.h:205
425 msgid "Other advanced settings"
426 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
427
428 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
429 #: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
430 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:58
431 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
432 msgid "Network"
433 msgstr "Sieť"
434
435 #: include/vlc_config_cat.h:208
436 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
437 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
438
439 #: include/vlc_config_cat.h:213
440 msgid "Chroma modules settings"
441 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
442
443 #: include/vlc_config_cat.h:214
444 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
445 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
446
447 #: include/vlc_config_cat.h:216
448 msgid "Packetizer modules settings"
449 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
450
451 #: include/vlc_config_cat.h:220
452 msgid "Encoders settings"
453 msgstr "Nastavenia enkodérov"
454
455 #: include/vlc_config_cat.h:222
456 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
457 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
458
459 #: include/vlc_config_cat.h:225
460 msgid "Dialog providers settings"
461 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
462
463 #: include/vlc_config_cat.h:227
464 msgid "Dialog providers can be configured here."
465 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
466
467 #: include/vlc_config_cat.h:229
468 msgid "Subtitle demuxer settings"
469 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
470
471 #: include/vlc_config_cat.h:231
472 msgid ""
473 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
474 "example by setting the subtitles type or file name."
475 msgstr ""
476 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
477 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
478
479 #: include/vlc_config_cat.h:238
480 msgid "No help available"
481 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
482
483 #: include/vlc_config_cat.h:239
484 msgid "There is no help available for these modules."
485 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
486
487 #: include/vlc_interface.h:146
488 msgid ""
489 "\n"
490 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
491 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
492 msgstr ""
493 "\n"
494 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
495 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
496 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
497
498 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
499 msgid "Quick &Open File..."
500 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
501
502 #: include/vlc_intf_strings.h:34
503 msgid "&Advanced Open..."
504 msgstr "Pokročilé otváranie..."
505
506 #: include/vlc_intf_strings.h:35
507 msgid "Open &Directory..."
508 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
509
510 #: include/vlc_intf_strings.h:37
511 msgid "Select one or more files to open"
512 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
513
514 #: include/vlc_intf_strings.h:41
515 msgid "Media Information..."
516 msgstr "Informácia o médiu..."
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:42
519 msgid "Codec Information..."
520 msgstr "Informácia o kodeku..."
521
522 #: include/vlc_intf_strings.h:43
523 msgid "Messages..."
524 msgstr "&Hlásenia programu..."
525
526 #: include/vlc_intf_strings.h:44
527 msgid "Extended settings..."
528 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
529
530 #: include/vlc_intf_strings.h:45
531 msgid "Go to specific time..."
532 msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:46
535 msgid "Bookmarks..."
536 msgstr "Záložky..."
537
538 #: include/vlc_intf_strings.h:47
539 msgid "VLM Configuration..."
540 msgstr "Konfigurácia VLM..."
541
542 #: include/vlc_intf_strings.h:49
543 msgid "About VLC media player..."
544 msgstr "O programe VLC media player"
545
546 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
547 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:526
548 #: modules/gui/macosx/intf.m:569 modules/gui/macosx/intf.m:648
549 #: modules/gui/macosx/intf.m:655 modules/gui/macosx/intf.m:1535
550 #: modules/gui/macosx/intf.m:1536 modules/gui/macosx/intf.m:1537
551 #: modules/gui/macosx/intf.m:1538 modules/gui/macosx/playlist.m:450
552 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
553 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:250 modules/gui/qt4/menus.cpp:497
554 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:501
555 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
556 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
557 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
558 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
559 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1238
560 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
561 msgid "Play"
562 msgstr "Prehrať"
563
564 #: include/vlc_intf_strings.h:53
565 msgid "Fetch information"
566 msgstr "Získať informácie"
567
568 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:451
569 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
570 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
571 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
572 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
573 msgid "Delete"
574 msgstr "Vymazať"
575
576 #: include/vlc_intf_strings.h:55
577 msgid "Information..."
578 msgstr "Informácia"
579
580 #: include/vlc_intf_strings.h:56
581 msgid "Sort"
582 msgstr "Zoradiť"
583
584 #: include/vlc_intf_strings.h:57
585 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1599
586 msgid "Add node"
587 msgstr "Pridať uzol"
588
589 #: include/vlc_intf_strings.h:58
590 msgid "Stream..."
591 msgstr "Stream..."
592
593 #: include/vlc_intf_strings.h:59
594 msgid "Save..."
595 msgstr "Uložiť..."
596
597 #: include/vlc_intf_strings.h:63 src/libvlc-module.c:1010
598 msgid "Repeat all"
599 msgstr "Zopakovať všetko"
600
601 #: include/vlc_intf_strings.h:64
602 msgid "Repeat one"
603 msgstr "Opakovať jedenkrát"
604
605 #: include/vlc_intf_strings.h:65
606 msgid "No repeat"
607 msgstr "Bez opakovania"
608
609 #: include/vlc_intf_strings.h:67 src/libvlc-module.c:1209
610 #: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:575
611 msgid "Random"
612 msgstr "Náhodne"
613
614 #: include/vlc_intf_strings.h:68
615 msgid "No random"
616 msgstr "Bez náhodného prehrávania"
617
618 #: include/vlc_intf_strings.h:70
619 msgid "Add to playlist"
620 msgstr "Pridať do playlistu"
621
622 #: include/vlc_intf_strings.h:71
623 msgid "Add to media library"
624 msgstr "Pridať do knižnice médií"
625
626 #: include/vlc_intf_strings.h:73
627 msgid "Add file..."
628 msgstr "Pridať súbor..."
629
630 #: include/vlc_intf_strings.h:74
631 msgid "Advanced open..."
632 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
633
634 #: include/vlc_intf_strings.h:75
635 msgid "Add directory..."
636 msgstr "Pridať priečinok..."
637
638 #: include/vlc_intf_strings.h:77
639 msgid "Save playlist to file..."
640 msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
641
642 #: include/vlc_intf_strings.h:78
643 msgid "Load playlist file..."
644 msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
645
646 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/playlist.m:463
647 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
648 msgid "Search"
649 msgstr "Hľadať"
650
651 #: include/vlc_intf_strings.h:81
652 msgid "Search filter"
653 msgstr "Vyhľadávací filter"
654
655 #: include/vlc_intf_strings.h:83
656 msgid "Additional sources"
657 msgstr "Dodatočné zdroje"
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:87
660 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
661 msgid ""
662 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
663 "them."
664 msgstr ""
665 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
666 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
667
668 #: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:83
669 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
670 msgid "Image clone"
671 msgstr "Klonovať obrázok"
672
673 #: include/vlc_intf_strings.h:93
674 msgid "Clone the image"
675 msgstr "Konovať obrázok"
676
677 #: include/vlc_intf_strings.h:95 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
678 msgid "Magnification"
679 msgstr "Zväčšenie"
680
681 #: include/vlc_intf_strings.h:96
682 msgid ""
683 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
684 "be magnified."
685 msgstr ""
686 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
687
688 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
689 msgid "Waves"
690 msgstr "Vlny"
691
692 #: include/vlc_intf_strings.h:100
693 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
694 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
695
696 #: include/vlc_intf_strings.h:102
697 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
698 msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
699
700 #: include/vlc_intf_strings.h:104
701 msgid "Image colors inversion"
702 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
703
704 #: include/vlc_intf_strings.h:106
705 msgid "Split the image to make an image wall"
706 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
707
708 #: include/vlc_intf_strings.h:108
709 msgid ""
710 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
711 "The video gets split in parts that you must sort."
712 msgstr ""
713 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
714 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
715
716 #: include/vlc_intf_strings.h:111
717 msgid ""
718 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
719 "Try changing the various settings for different effects"
720 msgstr ""
721 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
722 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
723
724 #: include/vlc_intf_strings.h:114
725 msgid ""
726 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
727 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
728 "settings."
729 msgstr ""
730 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
731 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
732
733 #: include/vlc_meta.h:32 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
734 msgid "Meta-information"
735 msgstr "Meta-Informácia"
736
737 #: include/vlc_meta.h:33 src/input/var.c:139
738 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234 modules/gui/macosx/intf.m:583
739 #: modules/gui/macosx/intf.m:584 modules/gui/macosx/open.m:170
740 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
741 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:271 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
742 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
743 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:48
744 msgid "Title"
745 msgstr "Titul"
746
747 #: include/vlc_meta.h:34 modules/gui/macosx/playlist.m:1122
748 #: modules/gui/qt4/playlist_model.cpp:662
749 msgid "Artist"
750 msgstr "Herec"
751
752 #: include/vlc_meta.h:35
753 msgid "Genre"
754 msgstr "Žáner"
755
756 #: include/vlc_meta.h:36 modules/mux/asf.c:52
757 msgid "Copyright"
758 msgstr "Autorské práva (copyright)"
759
760 #: include/vlc_meta.h:37
761 msgid "Album/movie/show title"
762 msgstr "Album/film/zobraziť titul"
763
764 #: include/vlc_meta.h:38
765 msgid "Track number/position in set"
766 msgstr "Číslo stopy/pozícia v sade"
767
768 #: include/vlc_meta.h:39 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
769 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
770 msgid "Description"
771 msgstr "Popis"
772
773 #: include/vlc_meta.h:40 modules/mux/asf.c:56
774 msgid "Rating"
775 msgstr "Hodnotenie"
776
777 #: include/vlc_meta.h:41
778 msgid "Date"
779 msgstr "Dátum"
780
781 #: include/vlc_meta.h:42
782 msgid "Setting"
783 msgstr "Nastavenie"
784
785 #: include/vlc_meta.h:43 modules/gui/macosx/open.m:183
786 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
787 msgid "URL"
788 msgstr "URL adresa"
789
790 #: include/vlc_meta.h:44 src/input/es_out.c:1777 src/libvlc-module.c:106
791 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
792 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
793 msgid "Language"
794 msgstr "Jazyk"
795
796 #: include/vlc_meta.h:45 modules/misc/notify/notify.c:182
797 msgid "Now Playing"
798 msgstr "Práve sa prehráva"
799
800 #: include/vlc_meta.h:46 modules/access/vcdx/info.c:98
801 msgid "Publisher"
802 msgstr "Vydavateľ"
803
804 #: include/vlc_meta.h:47
805 msgid "Encoded by"
806 msgstr "Enkódoval"
807
808 #: include/vlc_meta.h:49
809 msgid "Art URL"
810 msgstr "URL diela"
811
812 #: include/vlc_meta.h:51
813 msgid "Codec Name"
814 msgstr "Názov kodeku"
815
816 #: include/vlc_meta.h:52
817 msgid "Codec Description"
818 msgstr "Popis kodeku"
819
820 #: include/vlc/vlc.h:587
821 msgid ""
822 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
823 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
824 "see the file named COPYING for details.\n"
825 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
826 msgstr ""
827 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
828 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
829 "Licencie;\n"
830 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
831
832 #: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
833 #: src/audio_output/filters.c:224
834 msgid "Audio filtering failed"
835 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
836
837 #: src/audio_output/filters.c:155 src/audio_output/filters.c:202
838 #: src/audio_output/filters.c:225
839 #, c-format
840 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
841 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
842
843 #: src/audio_output/input.c:92 src/audio_output/input.c:138
844 #: src/input/es_out.c:388 src/libvlc-module.c:470
845 #: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
846 msgid "Disable"
847 msgstr "Zablokovať"
848
849 #: src/audio_output/input.c:94 modules/visualization/visual/visual.c:129
850 msgid "Spectrometer"
851 msgstr "Spectrometer"
852
853 #: src/audio_output/input.c:96
854 msgid "Scope"
855 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
856
857 #: src/audio_output/input.c:98
858 msgid "Spectrum"
859 msgstr "Spektrum"
860
861 #: src/audio_output/input.c:135 modules/audio_filter/equalizer.c:69
862 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
863 #: modules/gui/macosx/intf.m:628 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
864 msgid "Equalizer"
865 msgstr "Ekvalizér"
866
867 #: src/audio_output/input.c:157 src/libvlc-module.c:214
868 #: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
869 msgid "Audio filters"
870 msgstr "Filtre zvuku"
871
872 #: src/audio_output/input.c:179
873 #, fuzzy
874 msgid "Replay gain"
875 msgstr "Typ zosilnenia"
876
877 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
878 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:594
879 #: modules/gui/macosx/intf.m:595
880 msgid "Audio Channels"
881 msgstr "Audio-kanály"
882
883 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
884 #: modules/access/v4l.c:128 modules/audio_output/alsa.c:191
885 #: modules/audio_output/alsa.c:222 modules/audio_output/directx.c:464
886 #: modules/audio_output/oss.c:203 modules/audio_output/portaudio.c:408
887 #: modules/audio_output/sdl.c:181 modules/audio_output/sdl.c:198
888 #: modules/audio_output/waveout.c:419 modules/codec/twolame.c:66
889 msgid "Stereo"
890 msgstr "Stereo"
891
892 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
893 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
894 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
895 #: modules/codec/subsdec.c:138 modules/control/gestures.c:89
896 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
897 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:97
898 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
899 #: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
900 msgid "Left"
901 msgstr "Vľavo"
902
903 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
904 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
905 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
906 #: modules/codec/subsdec.c:138 modules/control/gestures.c:89
907 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
908 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
909 #: modules/video_filter/rss.c:164
910 msgid "Right"
911 msgstr "Vpravo"
912
913 #: src/audio_output/output.c:134
914 msgid "Dolby Surround"
915 msgstr "Dolby Surround"
916
917 #: src/audio_output/output.c:146
918 msgid "Reverse stereo"
919 msgstr "Obrátené stereo"
920
921 #: src/extras/getopt.c:633
922 #, c-format
923 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
924 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
925
926 #: src/extras/getopt.c:658
927 #, c-format
928 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
929 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
930
931 #: src/extras/getopt.c:663
932 #, c-format
933 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
934 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
935
936 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
937 #, c-format
938 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
939 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
940
941 #: src/extras/getopt.c:710
942 #, c-format
943 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
944 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
945
946 #: src/extras/getopt.c:714
947 #, c-format
948 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
949 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
950
951 #: src/extras/getopt.c:740
952 #, c-format
953 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
954 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
955
956 #: src/extras/getopt.c:743
957 #, c-format
958 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
959 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
960
961 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
962 #, c-format
963 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
964 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
965
966 #: src/extras/getopt.c:820
967 #, c-format
968 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
969 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
970
971 #: src/extras/getopt.c:838
972 #, c-format
973 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
974 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
975
976 #: src/input/control.c:309
977 #, c-format
978 msgid "Bookmark %i"
979 msgstr "Záložka %i"
980
981 #: src/input/decoder.c:136 src/input/decoder.c:148
982 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:218 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:226
983 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:238 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:593
984 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:602 modules/stream_out/es.c:365
985 #: modules/stream_out/es.c:379
986 msgid "Streaming / Transcoding failed"
987 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
988
989 #: src/input/decoder.c:137
990 msgid "VLC could not open the packetizer module."
991 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
992
993 #: src/input/decoder.c:149
994 msgid "VLC could not open the decoder module."
995 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
996
997 #: src/input/decoder.c:159
998 msgid "No suitable decoder module for format"
999 msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
1000
1001 #: src/input/decoder.c:160
1002 #, c-format
1003 msgid ""
1004 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
1005 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
1006 msgstr ""
1007 "VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
1008 "chybu momentálne nie je možné odstrániť."
1009
1010 #: src/input/es_out.c:410 src/input/es_out.c:412 src/input/es_out.c:418
1011 #: src/input/es_out.c:419 modules/access/cdda/info.c:967
1012 #: modules/access/cdda/info.c:999
1013 #, c-format
1014 msgid "Track %i"
1015 msgstr "Stopa %i"
1016
1017 #: src/input/es_out.c:596
1018 #, c-format
1019 msgid "%s [%s %d]"
1020 msgstr "%s [%s %d]"
1021
1022 #: src/input/es_out.c:596 src/input/es_out.c:598 src/input/var.c:128
1023 #: src/libvlc-module.c:501 modules/gui/macosx/intf.m:581
1024 #: modules/gui/macosx/intf.m:582
1025 msgid "Program"
1026 msgstr "Program"
1027
1028 #: src/input/es_out.c:1772 modules/codec/faad.c:337
1029 #, c-format
1030 msgid "Stream %d"
1031 msgstr "Tok %d"
1032
1033 #: src/input/es_out.c:1774 modules/gui/macosx/wizard.m:425
1034 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:820
1035 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:860
1036 msgid "Codec"
1037 msgstr "Kodek"
1038
1039 #: src/input/es_out.c:1785 src/input/es_out.c:1813 src/input/es_out.c:1840
1040 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
1041 msgid "Type"
1042 msgstr "Typ"
1043
1044 #: src/input/es_out.c:1788 modules/codec/faad.c:341
1045 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:496
1046 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1047 msgid "Channels"
1048 msgstr "Kanály"
1049
1050 #: src/input/es_out.c:1793 modules/codec/faad.c:343
1051 msgid "Sample rate"
1052 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1053
1054 #: src/input/es_out.c:1794
1055 #, c-format
1056 msgid "%u Hz"
1057 msgstr "%u Hz"
1058
1059 #: src/input/es_out.c:1800
1060 msgid "Bits per sample"
1061 msgstr "bitov na vzorok"
1062
1063 #: src/input/es_out.c:1805 modules/access_output/shout.c:87
1064 #: modules/access/pvr.c:89 modules/gui/qt4/components/open.cpp:557
1065 msgid "Bitrate"
1066 msgstr "Dátový tok"
1067
1068 #: src/input/es_out.c:1806
1069 #, c-format
1070 msgid "%u kb/s"
1071 msgstr "%u kb/s"
1072
1073 #: src/input/es_out.c:1817
1074 msgid "Resolution"
1075 msgstr "Rozlíšenie"
1076
1077 #: src/input/es_out.c:1823
1078 msgid "Display resolution"
1079 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1080
1081 #: src/input/es_out.c:1833 modules/access/screen/screen.c:40
1082 msgid "Frame rate"
1083 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1084
1085 #: src/input/es_out.c:1840
1086 msgid "Subtitle"
1087 msgstr "Titulky"
1088
1089 #: src/input/input.c:2216
1090 msgid "Your input can't be opened"
1091 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1092
1093 #: src/input/input.c:2217
1094 #, c-format
1095 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1096 msgstr ""
1097 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1098 "v súbore so záznamom."
1099
1100 #: src/input/input.c:2312
1101 msgid "Can't recognize the input's format"
1102 msgstr "Program nedokáže korektne rozpoznať formát vstupu"
1103
1104 #: src/input/input.c:2313
1105 #, c-format
1106 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1107 msgstr ""
1108 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1109 "záznamom činnosti programu."
1110
1111 #: src/input/var.c:118
1112 msgid "Bookmark"
1113 msgstr "Záložka"
1114
1115 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:507
1116 msgid "Programs"
1117 msgstr "Programy"
1118
1119 #: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
1120 #: modules/gui/macosx/intf.m:585 modules/gui/macosx/intf.m:586
1121 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
1122 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1123 msgid "Chapter"
1124 msgstr "Kapitola"
1125
1126 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
1127 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:292
1128 msgid "Navigation"
1129 msgstr "Navigácia"
1130
1131 #: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:609
1132 #: modules/gui/macosx/intf.m:610
1133 msgid "Video Track"
1134 msgstr "Video-stopa"
1135
1136 #: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:592
1137 #: modules/gui/macosx/intf.m:593
1138 msgid "Audio Track"
1139 msgstr "Zvuková stopa"
1140
1141 #: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:617
1142 #: modules/gui/macosx/intf.m:618
1143 msgid "Subtitles Track"
1144 msgstr "Stopa s titulkami"
1145
1146 #: src/input/var.c:263
1147 msgid "Next title"
1148 msgstr "Ďalší titul"
1149
1150 #: src/input/var.c:268
1151 msgid "Previous title"
1152 msgstr "Predchádzajúci titul"
1153
1154 #: src/input/var.c:291
1155 #, c-format
1156 msgid "Title %i"
1157 msgstr "Titul %i"
1158
1159 #: src/input/var.c:314 src/input/var.c:374
1160 #, c-format
1161 msgid "Chapter %i"
1162 msgstr "Kapitola %i"
1163
1164 #: src/input/var.c:353 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
1165 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:801
1166 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:289
1167 msgid "Next chapter"
1168 msgstr "Ďalšia kapitola"
1169
1170 #: src/input/var.c:358 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1171 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:800
1172 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:288
1173 msgid "Previous chapter"
1174 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1175
1176 #: src/input/vlm.c:2276 src/input/vlm.c:2612
1177 #, c-format
1178 msgid "Media: %s"
1179 msgstr "Médium: %s"
1180
1181 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1182 #: modules/demux/avi/avi.c:588 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
1183 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
1184 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1185 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1186 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1187 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1188 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1028
1189 msgid "Cancel"
1190 msgstr "Storno"
1191
1192 #: src/interface/interaction.c:361
1193 msgid "Ok"
1194 msgstr "OK"
1195
1196 #: src/interface/interface.c:320
1197 msgid "Switch interface"
1198 msgstr "Prepnúť rozhranie"
1199
1200 #: src/interface/interface.c:347 modules/gui/macosx/intf.m:544
1201 #: modules/gui/macosx/intf.m:545
1202 msgid "Add Interface"
1203 msgstr "Pridať rozhranie"
1204
1205 #: src/interface/interface.c:353
1206 msgid "Telnet Interface"
1207 msgstr "Rozhranie Telnet"
1208
1209 #: src/interface/interface.c:356
1210 msgid "Web Interface"
1211 msgstr "Webové rozhranie"
1212
1213 #: src/interface/interface.c:359
1214 msgid "Debug logging"
1215 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1216
1217 #: src/interface/interface.c:362
1218 msgid "Mouse Gestures"
1219 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1220
1221 #: src/libvlc-common.c:280 src/libvlc-common.c:451 src/modules/modules.c:1716
1222 #: src/modules/modules.c:2047
1223 msgid "C"
1224 msgstr "sk"
1225
1226 #: src/libvlc-common.c:296
1227 msgid "Help options"
1228 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
1229
1230 #: src/libvlc-common.c:1503 src/modules/configuration.c:1269
1231 msgid "string"
1232 msgstr "príkaz"
1233
1234 #: src/libvlc-common.c:1522 src/modules/configuration.c:1233
1235 msgid "integer"
1236 msgstr "hodnota"
1237
1238 #: src/libvlc-common.c:1549 src/modules/configuration.c:1258
1239 msgid "float"
1240 msgstr "plávajúci"
1241
1242 #: src/libvlc-common.c:1562
1243 msgid " (default enabled)"
1244 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1245
1246 #: src/libvlc-common.c:1563
1247 msgid " (default disabled)"
1248 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1249
1250 #: src/libvlc-common.c:1828
1251 #, c-format
1252 msgid "VLC version %s\n"
1253 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1254
1255 #: src/libvlc-common.c:1829
1256 #, c-format
1257 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1258 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1259
1260 #: src/libvlc-common.c:1831
1261 #, c-format
1262 msgid "Compiler: %s\n"
1263 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1264
1265 #: src/libvlc-common.c:1833
1266 #, c-format
1267 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1268 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
1269
1270 #: src/libvlc-common.c:1864
1271 msgid ""
1272 "\n"
1273 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1274 msgstr ""
1275 "\n"
1276 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1277
1278 #: src/libvlc-common.c:1884
1279 msgid ""
1280 "\n"
1281 "Press the RETURN key to continue...\n"
1282 msgstr ""
1283 "\n"
1284 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1285
1286 #: src/libvlc-module.c:47 src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
1287 msgid "Auto"
1288 msgstr "Autom."
1289
1290 #: src/libvlc-module.c:47 src/text/iso-639_def.h:43
1291 msgid "Arabic"
1292 msgstr "Arabsky"
1293
1294 #: src/libvlc-module.c:47
1295 msgid "American English"
1296 msgstr "Americká angličtina"
1297
1298 #: src/libvlc-module.c:47
1299 msgid "British English"
1300 msgstr "Britská angličtina"
1301
1302 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:59
1303 msgid "Catalan"
1304 msgstr "Katalánsky"
1305
1306 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:67
1307 msgid "Czech"
1308 msgstr "Česky"
1309
1310 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:68
1311 msgid "Danish"
1312 msgstr "Dánsky"
1313
1314 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:80
1315 msgid "German"
1316 msgstr "Nemecky"
1317
1318 #: src/libvlc-module.c:48 src/text/iso-639_def.h:170
1319 msgid "Spanish"
1320 msgstr "Španielsky"
1321
1322 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:146
1323 msgid "Persian"
1324 msgstr "Perzsky"
1325
1326 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:77
1327 msgid "French"
1328 msgstr "Francúzsky"
1329
1330 #: src/libvlc-module.c:49
1331 msgid "Galician"
1332 msgstr "Španielčina"
1333
1334 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:88
1335 msgid "Hebrew"
1336 msgstr "Hebrejsky"
1337
1338 #: src/libvlc-module.c:49 src/text/iso-639_def.h:92
1339 msgid "Hungarian"
1340 msgstr "Maďarsky"
1341
1342 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:99
1343 msgid "Italian"
1344 msgstr "Taliansky"
1345
1346 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:101
1347 msgid "Japanese"
1348 msgstr "Japonsky"
1349
1350 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:79
1351 msgid "Georgian"
1352 msgstr "Gruzínsky"
1353
1354 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:111
1355 msgid "Korean"
1356 msgstr "Kórejsky"
1357
1358 #: src/libvlc-module.c:50 src/text/iso-639_def.h:125
1359 msgid "Malay"
1360 msgstr "Malajsky"
1361
1362 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:69
1363 msgid "Dutch"
1364 msgstr "Holandská nemčina"
1365
1366 #: src/libvlc-module.c:51
1367 msgid "Occitan"
1368 msgstr "Occitan"
1369
1370 #: src/libvlc-module.c:51 src/text/iso-639_def.h:148
1371 msgid "Polish"
1372 msgstr "Poľsky"
1373
1374 #: src/libvlc-module.c:51
1375 msgid "Brazilian Portuguese"
1376 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1377
1378 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:154
1379 msgid "Romanian"
1380 msgstr "Rumunsky"
1381
1382 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:156
1383 msgid "Russian"
1384 msgstr "Rusky"
1385
1386 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:162
1387 msgid "Slovak"
1388 msgstr "Slovensky"
1389
1390 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:163
1391 msgid "Slovenian"
1392 msgstr "Slovinsky"
1393
1394 #: src/libvlc-module.c:52 src/text/iso-639_def.h:175
1395 msgid "Swedish"
1396 msgstr "Švédsky"
1397
1398 #: src/libvlc-module.c:53 src/text/iso-639_def.h:188
1399 msgid "Turkish"
1400 msgstr "Turecky"
1401
1402 #: src/libvlc-module.c:53
1403 msgid "Simplified Chinese"
1404 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1405
1406 #: src/libvlc-module.c:53
1407 msgid "Chinese Traditional"
1408 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1409
1410 #: src/libvlc-module.c:72
1411 msgid ""
1412 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1413 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1414 "related options."
1415 msgstr ""
1416 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1417 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1418 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1419
1420 #: src/libvlc-module.c:76
1421 msgid "Interface module"
1422 msgstr "Modul rozhrania"
1423
1424 #: src/libvlc-module.c:78
1425 msgid ""
1426 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1427 "automatically select the best module available."
1428 msgstr ""
1429 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1430 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1431
1432 #: src/libvlc-module.c:82 modules/control/ntservice.c:53
1433 msgid "Extra interface modules"
1434 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1435
1436 #: src/libvlc-module.c:84
1437 msgid ""
1438 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1439 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1440 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1441 "\", \"gestures\" ...)"
1442 msgstr ""
1443 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1444 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1445 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1446 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1447 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1448 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1449
1450 #: src/libvlc-module.c:91
1451 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1452 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1453
1454 #: src/libvlc-module.c:93
1455 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1456 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1457
1458 #: src/libvlc-module.c:95
1459 msgid ""
1460 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1461 "1=warnings, 2=debug)."
1462 msgstr ""
1463 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1464 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1465 "ladenie)"
1466
1467 #: src/libvlc-module.c:98
1468 msgid "Be quiet"
1469 msgstr "Tichý mód"
1470
1471 #: src/libvlc-module.c:100
1472 msgid "Turn off all warning and information messages."
1473 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
1474
1475 #: src/libvlc-module.c:102
1476 msgid "Default stream"
1477 msgstr "Predvolený stream"
1478
1479 #: src/libvlc-module.c:104
1480 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1481 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1482
1483 #: src/libvlc-module.c:107
1484 msgid ""
1485 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1486 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1487 msgstr ""
1488 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1489 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1490
1491 #: src/libvlc-module.c:111
1492 msgid "Color messages"
1493 msgstr "Farebné správy"
1494
1495 #: src/libvlc-module.c:113
1496 msgid ""
1497 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1498 "needs Linux color support for this to work."
1499 msgstr ""
1500 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
1501 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1502
1503 #: src/libvlc-module.c:116
1504 msgid "Show advanced options"
1505 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1506
1507 #: src/libvlc-module.c:118
1508 msgid ""
1509 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1510 "available options, including those that most users should never touch."
1511 msgstr ""
1512 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1513 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1514 "nepoužije. "
1515
1516 #: src/libvlc-module.c:122 modules/control/showintf.c:69
1517 msgid "Show interface with mouse"
1518 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1519
1520 #: src/libvlc-module.c:124
1521 msgid ""
1522 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1523 "edge of the screen in fullscreen mode."
1524 msgstr ""
1525 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1526 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1527
1528 #: src/libvlc-module.c:127
1529 msgid "Interface interaction"
1530 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1531
1532 #: src/libvlc-module.c:129
1533 msgid ""
1534 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1535 "user input is required."
1536 msgstr ""
1537 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1538 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:139
1541 msgid ""
1542 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1543 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1544 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1545 "the \"audio filters\" modules section."
1546 msgstr ""
1547 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1548 "audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1549 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1550 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1551
1552 #: src/libvlc-module.c:145
1553 msgid "Audio output module"
1554 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1555
1556 #: src/libvlc-module.c:147
1557 msgid ""
1558 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1559 "automatically select the best method available."
1560 msgstr ""
1561 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1562 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1563
1564 #: src/libvlc-module.c:151 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:26
1565 #: modules/stream_out/display.c:38
1566 msgid "Enable audio"
1567 msgstr "Zapnúť zvuk"
1568
1569 #: src/libvlc-module.c:153
1570 msgid ""
1571 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1572 "not take place, thus saving some processing power."
1573 msgstr ""
1574 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1575 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1576
1577 #: src/libvlc-module.c:156
1578 msgid "Force mono audio"
1579 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1580
1581 #: src/libvlc-module.c:157
1582 msgid "This will force a mono audio output."
1583 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1584
1585 #: src/libvlc-module.c:159
1586 msgid "Default audio volume"
1587 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1588
1589 #: src/libvlc-module.c:161
1590 msgid ""
1591 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1592 msgstr ""
1593 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1594 "1024. "
1595
1596 #: src/libvlc-module.c:164
1597 msgid "Audio output saved volume"
1598 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1599
1600 #: src/libvlc-module.c:166
1601 msgid ""
1602 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1603 "should not change this option manually."
1604 msgstr ""
1605 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1606 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1607 "manuálne. "
1608
1609 #: src/libvlc-module.c:169
1610 msgid "Audio output volume step"
1611 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1612
1613 #: src/libvlc-module.c:171
1614 msgid ""
1615 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1616 "0 to 1024."
1617 msgstr ""
1618 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1619 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1620
1621 #: src/libvlc-module.c:174
1622 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1623 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:176
1626 msgid ""
1627 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1628 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1629 msgstr ""
1630 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1631 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1632 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1633
1634 #: src/libvlc-module.c:180
1635 msgid "High quality audio resampling"
1636 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1637
1638 #: src/libvlc-module.c:182
1639 msgid ""
1640 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1641 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1642 "resampling algorithm will be used instead."
1643 msgstr ""
1644 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1645 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1646 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1647 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1648
1649 #: src/libvlc-module.c:187
1650 msgid "Audio desynchronization compensation"
1651 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1652
1653 #: src/libvlc-module.c:189
1654 msgid ""
1655 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1656 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1657 msgstr ""
1658 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1659 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1660 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1661
1662 #: src/libvlc-module.c:192
1663 msgid "Audio output channels mode"
1664 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1665
1666 #: src/libvlc-module.c:194
1667 msgid ""
1668 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1669 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1670 "played)."
1671 msgstr ""
1672 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1673 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1674 "prehrávania)."
1675
1676 #: src/libvlc-module.c:198 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:76
1677 msgid "Use S/PDIF when available"
1678 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1679
1680 #: src/libvlc-module.c:200
1681 msgid ""
1682 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1683 "audio stream being played."
1684 msgstr ""
1685 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1686 "pre započatím prehrávania."
1687
1688 #: src/libvlc-module.c:203 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:48
1689 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1690 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1691
1692 #: src/libvlc-module.c:205
1693 msgid ""
1694 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1695 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1696 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1697 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1698 msgstr ""
1699 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1700 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1701 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1702 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1703 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1704
1705 #: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:62
1706 msgid "On"
1707 msgstr "Zapnuté"
1708
1709 #: src/libvlc-module.c:211 modules/access/bda/bda.c:61
1710 msgid "Off"
1711 msgstr "Vypnuté"
1712
1713 #: src/libvlc-module.c:216
1714 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1715 msgstr ""
1716 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1717 "spracovávanie zvuku."
1718
1719 #: src/libvlc-module.c:219
1720 msgid "Audio visualizations "
1721 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1722
1723 #: src/libvlc-module.c:221
1724 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1725 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1726
1727 #: src/libvlc-module.c:225
1728 #, fuzzy
1729 msgid "Replay gain mode"
1730 msgstr "Typ zosilnenia"
1731
1732 #: src/libvlc-module.c:227
1733 #, fuzzy
1734 msgid "Select the replay gain mode"
1735 msgstr "Vyberte si zariadenie"
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:229
1738 #, fuzzy
1739 msgid "Replay preamp"
1740 msgstr "Typ zosilnenia"
1741
1742 #: src/libvlc-module.c:231
1743 #, fuzzy
1744 msgid ""
1745 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1746 "replay gain information"
1747 msgstr "Tu môžete zadať port, ktorý sa použije pri RTP streamovaní zvuku."
1748
1749 #: src/libvlc-module.c:234
1750 #, fuzzy
1751 msgid "Default replay gain"
1752 msgstr "Predvolený stream"
1753
1754 #: src/libvlc-module.c:236
1755 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1756 msgstr ""
1757
1758 #: src/libvlc-module.c:238
1759 #, fuzzy
1760 msgid "Peak protection"
1761 msgstr "Redukcia šumu"
1762
1763 #: src/libvlc-module.c:240
1764 msgid "Protect against sound clipping"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: src/libvlc-module.c:243 modules/access/dshow/dshow.cpp:76
1768 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
1769 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:163
1770 #: modules/video_output/opengl.c:122 modules/video_output/opengl.c:176
1771 msgid "None"
1772 msgstr "Žiaden"
1773
1774 #: src/libvlc-module.c:243 modules/access/cdda/info.c:393
1775 #: modules/access/cdda/info.c:815 modules/access/cdda/info.c:856
1776 #: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
1777 #: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:285
1778 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1704
1779 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1722
1780 msgid "Track"
1781 msgstr "Stopa"
1782
1783 #: src/libvlc-module.c:243 modules/access/vcdx/info.c:91
1784 msgid "Album"
1785 msgstr "Album"
1786
1787 #: src/libvlc-module.c:251
1788 msgid ""
1789 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1790 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1791 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1792 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1793 "options."
1794 msgstr ""
1795 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1796 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1797 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1798 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1799
1800 #: src/libvlc-module.c:257
1801 msgid "Video output module"
1802 msgstr "Modul video-výstupu"
1803
1804 #: src/libvlc-module.c:259
1805 msgid ""
1806 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1807 "automatically select the best method available."
1808 msgstr ""
1809 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1810 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1811
1812 #: src/libvlc-module.c:262 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
1813 #: modules/stream_out/display.c:40
1814 msgid "Enable video"
1815 msgstr "Zapnúť video"
1816
1817 #: src/libvlc-module.c:264
1818 msgid ""
1819 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1820 "not take place, thus saving some processing power."
1821 msgstr ""
1822 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1823 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1824
1825 #: src/libvlc-module.c:267 modules/codec/fake.c:54
1826 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:123 modules/stream_out/transcode.c:73
1827 #: modules/visualization/visual/visual.c:43
1828 msgid "Video width"
1829 msgstr "Šírka videa"
1830
1831 #: src/libvlc-module.c:269
1832 msgid ""
1833 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1834 "characteristics."
1835 msgstr ""
1836 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1837 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1838
1839 #: src/libvlc-module.c:272 modules/codec/fake.c:57
1840 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:126 modules/stream_out/transcode.c:76
1841 #: modules/visualization/visual/visual.c:47
1842 msgid "Video height"
1843 msgstr "Výška videa"
1844
1845 #: src/libvlc-module.c:274
1846 msgid ""
1847 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1848 "video characteristics."
1849 msgstr ""
1850 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1851 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1852
1853 #: src/libvlc-module.c:277
1854 msgid "Video X coordinate"
1855 msgstr "Súradnica X videa"
1856
1857 #: src/libvlc-module.c:279
1858 msgid ""
1859 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1860 "coordinate)."
1861 msgstr ""
1862 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1863
1864 #: src/libvlc-module.c:282
1865 msgid "Video Y coordinate"
1866 msgstr "Súradnica Y videa"
1867
1868 #: src/libvlc-module.c:284
1869 msgid ""
1870 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1871 "coordinate)."
1872 msgstr ""
1873 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1874
1875 #: src/libvlc-module.c:287
1876 msgid "Video title"
1877 msgstr "Názov videa"
1878
1879 #: src/libvlc-module.c:289
1880 msgid ""
1881 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1882 "interface)."
1883 msgstr ""
1884 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1885 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1886
1887 #: src/libvlc-module.c:292
1888 msgid "Video alignment"
1889 msgstr "Zarovnanie videa"
1890
1891 #: src/libvlc-module.c:294
1892 msgid ""
1893 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1894 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1895 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1896 msgstr ""
1897 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1898 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1899 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1900 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1901
1902 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342
1903 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99 modules/codec/dvbsub.c:70
1904 #: modules/codec/subsdec.c:138 modules/video_filter/logo.c:97
1905 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
1906 #: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
1907 msgid "Center"
1908 msgstr "Vycentrovať"
1909
1910 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
1911 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:685
1912 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:97
1913 #: modules/video_filter/marq.c:126 modules/video_filter/mosaic.c:173
1914 #: modules/video_filter/osdmenu.c:82 modules/video_filter/rss.c:164
1915 msgid "Top"
1916 msgstr "Hore"
1917
1918 #: src/libvlc-module.c:299 src/libvlc-module.c:342 modules/codec/dvbsub.c:70
1919 #: modules/video_filter/logo.c:97 modules/video_filter/marq.c:126
1920 #: modules/video_filter/mosaic.c:173 modules/video_filter/osdmenu.c:82
1921 #: modules/video_filter/rss.c:164
1922 msgid "Bottom"
1923 msgstr "Dole"
1924
1925 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1926 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1927 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
1928 #: modules/video_filter/rss.c:165
1929 msgid "Top-Left"
1930 msgstr "Vľavo hore"
1931
1932 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1933 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1934 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
1935 #: modules/video_filter/rss.c:165
1936 msgid "Top-Right"
1937 msgstr "Vpravo hore"
1938
1939 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1940 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1941 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
1942 #: modules/video_filter/rss.c:165
1943 msgid "Bottom-Left"
1944 msgstr "Vľavo dole"
1945
1946 #: src/libvlc-module.c:300 src/libvlc-module.c:343 modules/codec/dvbsub.c:71
1947 #: modules/video_filter/logo.c:98 modules/video_filter/marq.c:127
1948 #: modules/video_filter/mosaic.c:174 modules/video_filter/osdmenu.c:83
1949 #: modules/video_filter/rss.c:165
1950 msgid "Bottom-Right"
1951 msgstr "Vpravo dole"
1952
1953 #: src/libvlc-module.c:302
1954 msgid "Zoom video"
1955 msgstr "Priblížiť video"
1956
1957 #: src/libvlc-module.c:304
1958 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1959 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
1960
1961 #: src/libvlc-module.c:306
1962 msgid "Grayscale video output"
1963 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
1964
1965 #: src/libvlc-module.c:308
1966 msgid ""
1967 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1968 "save some processing power."
1969 msgstr ""
1970 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
1971 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
1972
1973 #: src/libvlc-module.c:311
1974 msgid "Embedded video"
1975 msgstr "Vstavané video"
1976
1977 #: src/libvlc-module.c:313
1978 msgid "Embed the video output in the main interface."
1979 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
1980
1981 #: src/libvlc-module.c:315
1982 msgid "Fullscreen video output"
1983 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
1984
1985 #: src/libvlc-module.c:317
1986 msgid "Start video in fullscreen mode"
1987 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
1988
1989 #: src/libvlc-module.c:319
1990 msgid "Overlay video output"
1991 msgstr "Výstup prekryvového videa"
1992
1993 #: src/libvlc-module.c:321
1994 msgid ""
1995 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1996 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1997 msgstr ""
1998 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
1999 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
2000 "hardvérovú akceleráciu videa."
2001
2002 #: src/libvlc-module.c:324 src/video_output/vout_intf.c:426
2003 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
2004 msgid "Always on top"
2005 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2006
2007 #: src/libvlc-module.c:326
2008 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2009 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2010
2011 #: src/libvlc-module.c:328
2012 #, fuzzy
2013 msgid "Show media title on video."
2014 msgstr "Prekryť titulky vo videu"
2015
2016 #: src/libvlc-module.c:330
2017 #, fuzzy
2018 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2019 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2020
2021 #: src/libvlc-module.c:332
2022 msgid "Show video title for x miliseconds."
2023 msgstr ""
2024
2025 #: src/libvlc-module.c:334
2026 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: src/libvlc-module.c:336
2030 #, fuzzy
2031 msgid "Position of video title."
2032 msgstr "Detekovací video-filter Motion"
2033
2034 #: src/libvlc-module.c:338
2035 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2036 msgstr ""
2037
2038 #: src/libvlc-module.c:345
2039 msgid "Disable screensaver"
2040 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2041
2042 #: src/libvlc-module.c:346
2043 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2044 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2045
2046 #: src/libvlc-module.c:348 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
2047 msgid "Window decorations"
2048 msgstr "Dekorácie okna"
2049
2050 #: src/libvlc-module.c:350
2051 msgid ""
2052 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2053 "giving a \"minimal\" window."
2054 msgstr ""
2055 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2056 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2057
2058 #: src/libvlc-module.c:353
2059 msgid "Video output filter module"
2060 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
2061
2062 #: src/libvlc-module.c:355
2063 msgid ""
2064 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2065 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
2066 msgstr ""
2067 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2068 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2069 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2070 "nedostatkov."
2071
2072 #: src/libvlc-module.c:359
2073 msgid "Video filter module"
2074 msgstr "Modul video-filtra"
2075
2076 #: src/libvlc-module.c:361
2077 msgid ""
2078 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2079 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2080 msgstr ""
2081 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2082 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2083 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2084 "nedostatkov."
2085
2086 #: src/libvlc-module.c:365
2087 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2088 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2089
2090 #: src/libvlc-module.c:367
2091 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2092 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2093
2094 #: src/libvlc-module.c:369 src/libvlc-module.c:371
2095 msgid "Video snapshot file prefix"
2096 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2097
2098 #: src/libvlc-module.c:373
2099 msgid "Video snapshot format"
2100 msgstr "Formát snímky z videa"
2101
2102 #: src/libvlc-module.c:375
2103 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2104 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2105
2106 #: src/libvlc-module.c:377
2107 msgid "Display video snapshot preview"
2108 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2109
2110 #: src/libvlc-module.c:379
2111 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2112 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2113
2114 #: src/libvlc-module.c:381
2115 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2116 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2117
2118 #: src/libvlc-module.c:383
2119 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2120 msgstr ""
2121 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2122 "vytvorenia snímky."
2123
2124 #: src/libvlc-module.c:385
2125 msgid "Video cropping"
2126 msgstr "Vystrihnutie videa"
2127
2128 #: src/libvlc-module.c:387
2129 msgid ""
2130 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2131 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2132 msgstr ""
2133 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2134 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2135 "celkový stranový pomer obrázka."
2136
2137 #: src/libvlc-module.c:391
2138 msgid "Source aspect ratio"
2139 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2140
2141 #: src/libvlc-module.c:393
2142 msgid ""
2143 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2144 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2145 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2146 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2147 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2148 msgstr ""
2149 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2150 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2151 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2152 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2153 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2154 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2155 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2156
2157 #: src/libvlc-module.c:400
2158 msgid "Custom crop ratios list"
2159 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2160
2161 #: src/libvlc-module.c:402
2162 msgid ""
2163 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2164 "crop ratios list."
2165 msgstr ""
2166 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2167 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2168
2169 #: src/libvlc-module.c:405
2170 msgid "Custom aspect ratios list"
2171 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2172
2173 #: src/libvlc-module.c:407
2174 msgid ""
2175 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2176 "aspect ratio list."
2177 msgstr ""
2178 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2179 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2180
2181 #: src/libvlc-module.c:410
2182 msgid "Fix HDTV height"
2183 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2184
2185 #: src/libvlc-module.c:412
2186 msgid ""
2187 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2188 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2189 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2190 msgstr ""
2191 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2192 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2193 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2194 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2195
2196 #: src/libvlc-module.c:417
2197 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2198 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2199
2200 #: src/libvlc-module.c:419
2201 msgid ""
2202 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2203 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2204 "order to keep proportions."
2205 msgstr ""
2206 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2207 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2208 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2209 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2210 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2211
2212 #: src/libvlc-module.c:423
2213 msgid "Skip frames"
2214 msgstr "Preskočiť snímky"
2215
2216 #: src/libvlc-module.c:425
2217 msgid ""
2218 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2219 "computer is not powerful enough"
2220 msgstr ""
2221 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2222 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2223 "prehrávanie streamu."
2224
2225 #: src/libvlc-module.c:428
2226 msgid "Drop late frames"
2227 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2228
2229 #: src/libvlc-module.c:430
2230 msgid ""
2231 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2232 "intended display date)."
2233 msgstr ""
2234 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2235 "doručené neskoro."
2236
2237 #: src/libvlc-module.c:433
2238 msgid "Quiet synchro"
2239 msgstr "Tichá synchronizácia"
2240
2241 #: src/libvlc-module.c:435
2242 msgid ""
2243 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2244 "synchronization mechanism."
2245 msgstr ""
2246 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
2247 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2248
2249 #: src/libvlc-module.c:444
2250 msgid ""
2251 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2252 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2253 "channel."
2254 msgstr ""
2255 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2256 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2257 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2258
2259 #: src/libvlc-module.c:449
2260 msgid ""
2261 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2262 "Restrictions Management measure."
2263 msgstr ""
2264 "Ak žijete vo Francúzsku, zákony tejto krajiny nepovoľujú obchádzanie "
2265 "obmedzení pre digitálny obsah."
2266
2267 #: src/libvlc-module.c:452
2268 msgid "Clock reference average counter"
2269 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2270
2271 #: src/libvlc-module.c:454
2272 msgid ""
2273 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2274 "to 10000."
2275 msgstr ""
2276 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2277 "10000."
2278
2279 #: src/libvlc-module.c:457
2280 msgid "Clock synchronisation"
2281 msgstr "Časová synchronizácia"
2282
2283 #: src/libvlc-module.c:459
2284 msgid ""
2285 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2286 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2287 msgstr ""
2288 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2289 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2290 "stream zo siete prehráva trhane."
2291
2292 #: src/libvlc-module.c:463 modules/control/netsync.c:75
2293 msgid "Network synchronisation"
2294 msgstr "Synchronizácia siete"
2295
2296 #: src/libvlc-module.c:464
2297 msgid ""
2298 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2299 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2300 msgstr ""
2301 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2302 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2303 "Synchronizácia siete."
2304
2305 #: src/libvlc-module.c:470 src/libvlc-module.c:1037
2306 #: src/video_output/vout_intf.c:280 src/video_output/vout_intf.c:375
2307 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:76 modules/access/dshow/dshow.cpp:78
2308 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:81 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2309 #: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288
2310 #: modules/gui/macosx/sfilters.m:120 modules/gui/macosx/vout.m:202
2311 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:433
2312 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:110
2313 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2314 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2315 #: modules/video_filter/marq.c:56 modules/video_filter/rss.c:63
2316 #: modules/video_filter/rss.c:175 modules/video_output/msw/directx.c:158
2317 msgid "Default"
2318 msgstr "Predvolený"
2319
2320 #: src/libvlc-module.c:470 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
2321 #: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2322 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36
2323 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2324 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2325 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2326 msgid "Enable"
2327 msgstr "Aktivovať"
2328
2329 #: src/libvlc-module.c:472 modules/misc/notify/growl.c:63
2330 msgid "UDP port"
2331 msgstr "UDP port"
2332
2333 #: src/libvlc-module.c:474
2334 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2335 msgstr ""
2336 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2337 "hodnota je 1234."
2338
2339 #: src/libvlc-module.c:476
2340 msgid "MTU of the network interface"
2341 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2342
2343 #: src/libvlc-module.c:478
2344 msgid ""
2345 "This is the maximum packet size that can be transmitted over the network "
2346 "interface. On Ethernet it is usually 1500 bytes."
2347 msgstr ""
2348 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
2349 "ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
2350
2351 #: src/libvlc-module.c:481 modules/stream_out/rtp.c:93
2352 msgid "Hop limit (TTL)"
2353 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2354
2355 #: src/libvlc-module.c:483
2356 msgid ""
2357 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2358 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2359 "in default)."
2360 msgstr ""
2361 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2362 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2363 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2364
2365 #: src/libvlc-module.c:487
2366 msgid "Multicast output interface"
2367 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2368
2369 #: src/libvlc-module.c:489
2370 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2371 msgstr ""
2372 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2373 "smerovaciu tabuľku."
2374
2375 #: src/libvlc-module.c:491
2376 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2377 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2378
2379 #: src/libvlc-module.c:493
2380 msgid ""
2381 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2382 "table."
2383 msgstr ""
2384 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2385 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2386
2387 #: src/libvlc-module.c:496
2388 msgid "DiffServ Code Point"
2389 msgstr "DiffServ bod kódu"
2390
2391 #: src/libvlc-module.c:497
2392 msgid ""
2393 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2394 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2395 msgstr ""
2396 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2397 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2398 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2399
2400 #: src/libvlc-module.c:503
2401 msgid ""
2402 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2403 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2404 msgstr ""
2405 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2406 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2407 "stream)."
2408
2409 #: src/libvlc-module.c:509
2410 msgid ""
2411 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2412 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2413 "(like DVB streams for example)."
2414 msgstr ""
2415 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2416 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2417 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2418
2419 #: src/libvlc-module.c:515 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:256
2420 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
2421 msgid "Audio track"
2422 msgstr "Zvuková stopa"
2423
2424 #: src/libvlc-module.c:517
2425 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2426 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2427
2428 #: src/libvlc-module.c:520 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:285
2429 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
2430 msgid "Subtitles track"
2431 msgstr "Stopa s titulkami"
2432
2433 #: src/libvlc-module.c:522
2434 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2435 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2436
2437 #: src/libvlc-module.c:525
2438 msgid "Audio language"
2439 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2440
2441 #: src/libvlc-module.c:527
2442 msgid ""
2443 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2444 "letter country code)."
2445 msgstr ""
2446 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2447 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2448
2449 #: src/libvlc-module.c:530
2450 msgid "Subtitle language"
2451 msgstr "Jazyk titulkov"
2452
2453 #: src/libvlc-module.c:532
2454 msgid ""
2455 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2456 "letter country code)."
2457 msgstr ""
2458 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2459 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2460
2461 #: src/libvlc-module.c:536
2462 msgid "Audio track ID"
2463 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2464
2465 #: src/libvlc-module.c:538
2466 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2467 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2468
2469 #: src/libvlc-module.c:540
2470 msgid "Subtitles track ID"
2471 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2472
2473 #: src/libvlc-module.c:542
2474 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2475 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2476
2477 #: src/libvlc-module.c:544
2478 msgid "Input repetitions"
2479 msgstr "Opakovania vstupu"
2480
2481 #: src/libvlc-module.c:546
2482 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2483 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2484
2485 #: src/libvlc-module.c:548
2486 msgid "Start time"
2487 msgstr "Čas spustenia"
2488
2489 #: src/libvlc-module.c:550
2490 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2491 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2492
2493 #: src/libvlc-module.c:552
2494 msgid "Stop time"
2495 msgstr "Čas zastavenia"
2496
2497 #: src/libvlc-module.c:554
2498 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2499 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2500
2501 #: src/libvlc-module.c:556
2502 #, fuzzy
2503 msgid "Run time"
2504 msgstr " Rundi"
2505
2506 #: src/libvlc-module.c:558
2507 #, fuzzy
2508 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2509 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2510
2511 #: src/libvlc-module.c:560
2512 msgid "Input list"
2513 msgstr "Zoznam vstupov"
2514
2515 #: src/libvlc-module.c:562
2516 msgid ""
2517 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2518 "together after the normal one."
2519 msgstr ""
2520 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2521 "položiek zoznamu použite čiarku."
2522
2523 #: src/libvlc-module.c:565
2524 msgid "Input slave (experimental)"
2525 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2526
2527 #: src/libvlc-module.c:567
2528 msgid ""
2529 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2530 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2531 "inputs."
2532 msgstr ""
2533 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2534 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2535 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2536 "znakom '#' ."
2537
2538 #: src/libvlc-module.c:571
2539 msgid "Bookmarks list for a stream"
2540 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2541
2542 #: src/libvlc-module.c:573
2543 msgid ""
2544 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2545 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2546 "{...}\""
2547 msgstr ""
2548 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2549 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2550 "offset},{...}\""
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:579
2553 msgid ""
2554 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2555 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2556 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2557 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2558 msgstr ""
2559 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
2560 "nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
2561 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
2562 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
2563
2564 #: src/libvlc-module.c:585
2565 msgid "Force subtitle position"
2566 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2567
2568 #: src/libvlc-module.c:587
2569 msgid ""
2570 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2571 "over the movie. Try several positions."
2572 msgstr ""
2573 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2574 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2575
2576 #: src/libvlc-module.c:590
2577 msgid "Enable sub-pictures"
2578 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2579
2580 #: src/libvlc-module.c:592
2581 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2582 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:594 src/libvlc-module.c:1451 src/text/iso-639_def.h:143
2585 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
2586 #: modules/stream_out/transcode.c:286
2587 msgid "On Screen Display"
2588 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2589
2590 #: src/libvlc-module.c:596
2591 msgid ""
2592 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2593 "Display)."
2594 msgstr ""
2595 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
2596 "sa nazýva aj OSD. "
2597
2598 #: src/libvlc-module.c:599
2599 msgid "Text rendering module"
2600 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2601
2602 #: src/libvlc-module.c:601
2603 msgid ""
2604 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2605 "instance."
2606 msgstr ""
2607 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2608 "môžete použiť aj modul svg."
2609
2610 #: src/libvlc-module.c:603
2611 msgid "Subpictures filter module"
2612 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2613
2614 #: src/libvlc-module.c:605
2615 msgid ""
2616 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2617 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2618 msgstr ""
2619 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2620 "Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
2621 "logo alebo iné texty...). "
2622
2623 #: src/libvlc-module.c:608
2624 msgid "Autodetect subtitle files"
2625 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2626
2627 #: src/libvlc-module.c:610
2628 msgid ""
2629 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2630 "(based on the filename of the movie)."
2631 msgstr ""
2632 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2633 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2634
2635 #: src/libvlc-module.c:613
2636 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2637 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2638
2639 #: src/libvlc-module.c:615
2640 msgid ""
2641 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2642 "Options are:\n"
2643 "0 = no subtitles autodetected\n"
2644 "1 = any subtitle file\n"
2645 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2646 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2647 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2648 msgstr ""
2649 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2650 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2651 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2652 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2653 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2654 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2655 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2656 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2657 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2658 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2659
2660 #: src/libvlc-module.c:623
2661 msgid "Subtitle autodetection paths"
2662 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2663
2664 #: src/libvlc-module.c:625
2665 msgid ""
2666 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2667 "found in the current directory."
2668 msgstr ""
2669 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2670 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2671
2672 #: src/libvlc-module.c:628
2673 msgid "Use subtitle file"
2674 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2675
2676 #: src/libvlc-module.c:630
2677 msgid ""
2678 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2679 "subtitle file."
2680 msgstr ""
2681 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2682 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2683 "súbor načítať manuálne. "
2684
2685 #: src/libvlc-module.c:633
2686 msgid "DVD device"
2687 msgstr "Jednotka DVD"
2688
2689 #: src/libvlc-module.c:636
2690 msgid ""
2691 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2692 "the drive letter (eg. D:)"
2693 msgstr ""
2694 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2695 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2696
2697 #: src/libvlc-module.c:640
2698 msgid "This is the default DVD device to use."
2699 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2700
2701 #: src/libvlc-module.c:643
2702 msgid "VCD device"
2703 msgstr "Mechanika pre VCD"
2704
2705 #: src/libvlc-module.c:646
2706 msgid ""
2707 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2708 "scan for a suitable CD-ROM device."
2709 msgstr ""
2710 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2711 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2712 "ROM."
2713
2714 #: src/libvlc-module.c:650
2715 msgid "This is the default VCD device to use."
2716 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2717
2718 #: src/libvlc-module.c:653
2719 msgid "Audio CD device"
2720 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2721
2722 #: src/libvlc-module.c:656
2723 msgid ""
2724 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2725 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2726 msgstr ""
2727 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2728 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2729
2730 #: src/libvlc-module.c:660
2731 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2732 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2733
2734 #: src/libvlc-module.c:663 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
2735 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
2736 msgid "Force IPv6"
2737 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2738
2739 #: src/libvlc-module.c:665
2740 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2741 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2742
2743 #: src/libvlc-module.c:667
2744 msgid "Force IPv4"
2745 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2746
2747 #: src/libvlc-module.c:669
2748 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2749 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2750
2751 #: src/libvlc-module.c:671
2752 msgid "TCP connection timeout"
2753 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2754
2755 #: src/libvlc-module.c:673
2756 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2757 msgstr ""
2758 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:675
2761 msgid "SOCKS server"
2762 msgstr "SOCKS server"
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:677
2765 msgid ""
2766 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2767 "used for all TCP connections"
2768 msgstr ""
2769 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2770 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2771
2772 #: src/libvlc-module.c:680
2773 msgid "SOCKS user name"
2774 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:682
2777 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2778 msgstr ""
2779 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2780 "prístup na SOCKS proxy-server."
2781
2782 #: src/libvlc-module.c:684
2783 msgid "SOCKS password"
2784 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2785
2786 #: src/libvlc-module.c:686
2787 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2788 msgstr ""
2789 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2790 "server."
2791
2792 #: src/libvlc-module.c:688
2793 msgid "Title metadata"
2794 msgstr "Metadáta názvu"
2795
2796 #: src/libvlc-module.c:690
2797 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2798 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2799
2800 #: src/libvlc-module.c:692
2801 msgid "Author metadata"
2802 msgstr "Metadáta autora"
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:694
2805 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2806 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2807
2808 #: src/libvlc-module.c:696
2809 msgid "Artist metadata"
2810 msgstr "Metadáta hercov"
2811
2812 #: src/libvlc-module.c:698
2813 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2814 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:700
2817 msgid "Genre metadata"
2818 msgstr "Metadáta žánru"
2819
2820 #: src/libvlc-module.c:702
2821 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2822 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2823
2824 #: src/libvlc-module.c:704
2825 msgid "Copyright metadata"
2826 msgstr "Metadáta autorských práv"
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:706
2829 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2830 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2831
2832 #: src/libvlc-module.c:708
2833 msgid "Description metadata"
2834 msgstr "Metadáta popisu"
2835
2836 #: src/libvlc-module.c:710
2837 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2838 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2839
2840 #: src/libvlc-module.c:712
2841 msgid "Date metadata"
2842 msgstr "Metadáta dátumu"
2843
2844 #: src/libvlc-module.c:714
2845 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2846 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2847
2848 #: src/libvlc-module.c:716
2849 msgid "URL metadata"
2850 msgstr "Metadáta URL"
2851
2852 #: src/libvlc-module.c:718
2853 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2854 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2855
2856 #: src/libvlc-module.c:722
2857 msgid ""
2858 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2859 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2860 "can break playback of all your streams."
2861 msgstr ""
2862 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2863 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2864 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2865 "akýchkoľvek streamov."
2866
2867 #: src/libvlc-module.c:726
2868 msgid "Preferred decoders list"
2869 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2870
2871 #: src/libvlc-module.c:728
2872 msgid ""
2873 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2874 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2875 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2876 msgstr ""
2877 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
2878 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
2879 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
2880 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
2881 "môže úplne znemožniť streamovanie."
2882
2883 #: src/libvlc-module.c:733
2884 msgid "Preferred encoders list"
2885 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
2886
2887 #: src/libvlc-module.c:735
2888 msgid ""
2889 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2890 msgstr ""
2891 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
2892
2893 #: src/libvlc-module.c:738
2894 msgid "Prefer system plugins over vlc"
2895 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
2896
2897 #: src/libvlc-module.c:740
2898 msgid ""
2899 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
2900 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
2901 msgstr ""
2902 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
2903 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
2904 "obidva."
2905
2906 #: src/libvlc-module.c:749
2907 msgid ""
2908 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2909 "subsystem."
2910 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
2911
2912 #: src/libvlc-module.c:752
2913 msgid "Default stream output chain"
2914 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
2915
2916 #: src/libvlc-module.c:754
2917 msgid ""
2918 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2919 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2920 "all streams."
2921 msgstr ""
2922 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
2923 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
2924 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
2925
2926 #: src/libvlc-module.c:758
2927 msgid "Enable streaming of all ES"
2928 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:760
2931 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2932 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
2933
2934 #: src/libvlc-module.c:762
2935 msgid "Display while streaming"
2936 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
2937
2938 #: src/libvlc-module.c:764
2939 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2940 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
2941
2942 #: src/libvlc-module.c:766
2943 msgid "Enable video stream output"
2944 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
2945
2946 #: src/libvlc-module.c:768
2947 msgid ""
2948 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2949 "facility when this last one is enabled."
2950 msgstr ""
2951 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2952 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2953
2954 #: src/libvlc-module.c:771
2955 msgid "Enable audio stream output"
2956 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
2957
2958 #: src/libvlc-module.c:773
2959 msgid ""
2960 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2961 "facility when this last one is enabled."
2962 msgstr ""
2963 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2964 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2965
2966 #: src/libvlc-module.c:776
2967 msgid "Enable SPU stream output"
2968 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
2969
2970 #: src/libvlc-module.c:778
2971 msgid ""
2972 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2973 "facility when this last one is enabled."
2974 msgstr ""
2975 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
2976 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2977
2978 #: src/libvlc-module.c:781
2979 msgid "Keep stream output open"
2980 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
2981
2982 #: src/libvlc-module.c:783
2983 msgid ""
2984 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2985 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2986 "specified)"
2987 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
2988
2989 #: src/libvlc-module.c:787
2990 msgid "Preferred packetizer list"
2991 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
2992
2993 #: src/libvlc-module.c:789
2994 msgid ""
2995 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2996 msgstr ""
2997 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
2998 "paketizéry."
2999
3000 #: src/libvlc-module.c:792
3001 msgid "Mux module"
3002 msgstr "Muxovací modul"
3003
3004 #: src/libvlc-module.c:794
3005 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3006 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
3007
3008 #: src/libvlc-module.c:796
3009 msgid "Access output module"
3010 msgstr "Modul \"Access-output\""
3011
3012 #: src/libvlc-module.c:798
3013 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3014 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
3015
3016 #: src/libvlc-module.c:800
3017 msgid "Control SAP flow"
3018 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3019
3020 #: src/libvlc-module.c:802
3021 msgid ""
3022 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3023 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3024 msgstr ""
3025 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:806
3028 msgid "SAP announcement interval"
3029 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:808
3032 msgid ""
3033 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3034 "between SAP announcements."
3035 msgstr ""
3036 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3037 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3038
3039 #: src/libvlc-module.c:817
3040 msgid ""
3041 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3042 "always leave all these enabled."
3043 msgstr ""
3044 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3045 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3046 "zapnuté."
3047
3048 #: src/libvlc-module.c:820
3049 msgid "Enable FPU support"
3050 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:822
3053 msgid ""
3054 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3055 "advantage of it."
3056 msgstr ""
3057 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
3058 "dokáže túto jednotku využiť."
3059
3060 #: src/libvlc-module.c:825
3061 msgid "Enable CPU MMX support"
3062 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
3063
3064 #: src/libvlc-module.c:827
3065 msgid ""
3066 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3067 "of them."
3068 msgstr ""
3069 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
3070 "funkciu využiť."
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:830
3073 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3074 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
3075
3076 #: src/libvlc-module.c:832
3077 msgid ""
3078 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3079 "advantage of them."
3080 msgstr ""
3081 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
3082 "funkciu využiť."
3083
3084 #: src/libvlc-module.c:835
3085 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3086 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
3087
3088 #: src/libvlc-module.c:837
3089 msgid ""
3090 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3091 "advantage of them."
3092 msgstr ""
3093 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
3094 "funkciu využiť."
3095
3096 #: src/libvlc-module.c:840
3097 msgid "Enable CPU SSE support"
3098 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
3099
3100 #: src/libvlc-module.c:842
3101 msgid ""
3102 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3103 "of them."
3104 msgstr ""
3105 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
3106 "funkciu využiť."
3107
3108 #: src/libvlc-module.c:845
3109 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3110 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
3111
3112 #: src/libvlc-module.c:847
3113 msgid ""
3114 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3115 "of them."
3116 msgstr ""
3117 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
3118 "funkciu využiť."
3119
3120 #: src/libvlc-module.c:850
3121 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3122 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3123
3124 #: src/libvlc-module.c:852
3125 msgid ""
3126 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3127 "advantage of them."
3128 msgstr ""
3129 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3130 "funkciu využiť."
3131
3132 #: src/libvlc-module.c:857
3133 msgid ""
3134 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3135 "you really know what you are doing."
3136 msgstr ""
3137 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3138 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3139
3140 #: src/libvlc-module.c:860
3141 msgid "Memory copy module"
3142 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3143
3144 #: src/libvlc-module.c:862
3145 msgid ""
3146 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3147 "select the fastest one supported by your hardware."
3148 msgstr ""
3149 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3150 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:865
3153 msgid "Access module"
3154 msgstr "Prístupový modul"
3155
3156 #: src/libvlc-module.c:867
3157 msgid ""
3158 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3159 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3160 "option unless you really know what you are doing."
3161 msgstr ""
3162 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3163 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3164 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3165 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3166
3167 #: src/libvlc-module.c:871
3168 msgid "Access filter module"
3169 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
3170
3171 #: src/libvlc-module.c:873
3172 msgid ""
3173 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3174 "used for instance for timeshifting."
3175 msgstr ""
3176 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
3177 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
3178
3179 #: src/libvlc-module.c:876
3180 msgid "Demux module"
3181 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3182
3183 #: src/libvlc-module.c:878
3184 msgid ""
3185 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3186 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3187 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3188 "you really know what you are doing."
3189 msgstr ""
3190 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3191 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3192 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3193 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3194 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3195
3196 #: src/libvlc-module.c:883
3197 msgid "Allow real-time priority"
3198 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3199
3200 #: src/libvlc-module.c:885
3201 msgid ""
3202 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3203 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3204 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3205 "only activate this if you know what you're doing."
3206 msgstr ""
3207 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3208 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3209 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3210 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3211
3212 #: src/libvlc-module.c:891
3213 msgid "Adjust VLC priority"
3214 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3215
3216 #: src/libvlc-module.c:893
3217 msgid ""
3218 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3219 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3220 "VLC instances."
3221 msgstr ""
3222 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3223 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3224 "voči iným spusteným programom"
3225
3226 #: src/libvlc-module.c:897
3227 msgid "Minimize number of threads"
3228 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
3229
3230 #: src/libvlc-module.c:899
3231 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3232 msgstr ""
3233 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
3234
3235 #: src/libvlc-module.c:901
3236 msgid "Modules search path"
3237 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3238
3239 #: src/libvlc-module.c:903
3240 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3241 msgstr ""
3242 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3243 "prídavné moduly pre program VLC."
3244
3245 #: src/libvlc-module.c:905
3246 msgid "VLM configuration file"
3247 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3248
3249 #: src/libvlc-module.c:907
3250 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3251 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:909
3254 msgid "Use a plugins cache"
3255 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3256
3257 #: src/libvlc-module.c:911
3258 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3259 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3260
3261 #: src/libvlc-module.c:913
3262 msgid "Collect statistics"
3263 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3264
3265 #: src/libvlc-module.c:915
3266 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3267 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3268
3269 #: src/libvlc-module.c:917
3270 msgid "Run as daemon process"
3271 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3272
3273 #: src/libvlc-module.c:919
3274 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3275 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3276
3277 #: src/libvlc-module.c:921
3278 msgid "Write process id to file"
3279 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:923
3282 msgid "Writes process id into specified file."
3283 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3284
3285 #: src/libvlc-module.c:925
3286 msgid "Log to file"
3287 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3288
3289 #: src/libvlc-module.c:927
3290 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3291 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
3292
3293 #: src/libvlc-module.c:929
3294 msgid "Log to syslog"
3295 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:931
3298 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3299 msgstr ""
3300 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3301 "systémoch UNIX)."
3302
3303 #: src/libvlc-module.c:933
3304 msgid "Allow only one running instance"
3305 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:935
3308 msgid ""
3309 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3310 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3311 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3312 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3313 "running instance or enqueue it."
3314 msgstr ""
3315 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3316 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3317 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3318 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3319 "sa len zaradí do playlistu."
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:943
3322 msgid ""
3323 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3324 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3325 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3326 "This option will allow you to play the file with the already running "
3327 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3328 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3329 msgstr ""
3330 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3331 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3332 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3333 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3334 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
3335 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:951
3338 msgid "VLC is started from file association"
3339 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3340
3341 #: src/libvlc-module.c:953
3342 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3343 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3344
3345 #: src/libvlc-module.c:956
3346 msgid "One instance when started from file"
3347 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3348
3349 #: src/libvlc-module.c:958
3350 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3351 msgstr ""
3352 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3353 "inštancia programu."
3354
3355 #: src/libvlc-module.c:960
3356 msgid "Increase the priority of the process"
3357 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3358
3359 #: src/libvlc-module.c:962
3360 msgid ""
3361 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3362 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3363 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3364 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3365 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3366 "machine."
3367 msgstr ""
3368 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3369 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3370 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3371 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3372 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3373 "reštartovaním počítača."
3374
3375 #: src/libvlc-module.c:970
3376 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3377 msgstr ""
3378 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3379 "playlistu."
3380
3381 #: src/libvlc-module.c:972
3382 msgid ""
3383 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3384 "playing current item."
3385 msgstr ""
3386 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3387 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3388 "aktuálnej položky."
3389
3390 #: src/libvlc-module.c:981
3391 msgid ""
3392 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3393 "overridden in the playlist dialog box."
3394 msgstr ""
3395 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3396 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3397
3398 #: src/libvlc-module.c:984
3399 msgid "Automatically preparse files"
3400 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3401
3402 #: src/libvlc-module.c:986
3403 msgid ""
3404 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3405 "metadata)."
3406 msgstr ""
3407 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3408 "zobrazované pri prehrávaní."
3409
3410 #: src/libvlc-module.c:989
3411 msgid "Album art policy"
3412 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
3413
3414 #: src/libvlc-module.c:991
3415 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3416 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:997
3419 msgid "Manual download only"
3420 msgstr "Stiahnuť manuálne."
3421
3422 #: src/libvlc-module.c:998
3423 msgid "When track starts playing"
3424 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
3425
3426 #: src/libvlc-module.c:999
3427 msgid "As soon as track is added"
3428 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3429
3430 #: src/libvlc-module.c:1001
3431 msgid "Services discovery modules"
3432 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3433
3434 #: src/libvlc-module.c:1003
3435 msgid ""
3436 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3437 "Typical values are sap, hal, ..."
3438 msgstr ""
3439 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3440 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3441
3442 #: src/libvlc-module.c:1006
3443 msgid "Play files randomly forever"
3444 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3445
3446 #: src/libvlc-module.c:1008
3447 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3448 msgstr ""
3449 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3450 "ho neukončíte."
3451
3452 #: src/libvlc-module.c:1012
3453 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3454 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3455
3456 #: src/libvlc-module.c:1014
3457 msgid "Repeat current item"
3458 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3459
3460 #: src/libvlc-module.c:1016
3461 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3462 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3463
3464 #: src/libvlc-module.c:1018
3465 msgid "Play and stop"
3466 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1020
3469 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3470 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:1022
3473 msgid "Play and exit"
3474 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3475
3476 #: src/libvlc-module.c:1024
3477 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3478 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3479
3480 #: src/libvlc-module.c:1026
3481 msgid "Use media library"
3482 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3483
3484 #: src/libvlc-module.c:1028
3485 msgid ""
3486 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3487 "VLC."
3488 msgstr ""
3489 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3490
3491 #: src/libvlc-module.c:1031
3492 msgid "Use playlist tree"
3493 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
3494
3495 #: src/libvlc-module.c:1033
3496 msgid ""
3497 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3498 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3499 "needed."
3500 msgstr ""
3501 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3502 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
3503 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
3504 "bude potrebné."
3505
3506 #: src/libvlc-module.c:1037
3507 msgid "Always"
3508 msgstr "Vždy"
3509
3510 #: src/libvlc-module.c:1037
3511 msgid "Never"
3512 msgstr "Nikdy"
3513
3514 #: src/libvlc-module.c:1046
3515 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3516 msgstr ""
3517 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
3518 "VLC."
3519
3520 #: src/libvlc-module.c:1049 src/video_output/vout_intf.c:435
3521 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1057 modules/gui/macosx/controls.m:402
3522 #: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
3523 #: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3524 #: modules/gui/macosx/intf.m:530 modules/gui/macosx/intf.m:606
3525 #: modules/gui/macosx/intf.m:662
3526 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:230
3527 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
3528 msgid "Fullscreen"
3529 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3530
3531 #: src/libvlc-module.c:1050
3532 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3533 msgstr ""
3534 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3535 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1051
3538 msgid "Leave fullscreen"
3539 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1052
3542 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3543 msgstr ""
3544 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3545 "režimu."
3546
3547 #: src/libvlc-module.c:1053
3548 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3549 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1526
3550 msgid "Play/Pause"
3551 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3552
3553 #: src/libvlc-module.c:1054
3554 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3555 msgstr ""
3556 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3557 "spustenie prehrávania"
3558
3559 #: src/libvlc-module.c:1055
3560 msgid "Pause only"
3561 msgstr "Len pozastaviť"
3562
3563 #: src/libvlc-module.c:1056
3564 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3565 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3566
3567 #: src/libvlc-module.c:1057
3568 msgid "Play only"
3569 msgstr "Len prehrať"
3570
3571 #: src/libvlc-module.c:1058
3572 msgid "Select the hotkey to use to play."
3573 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3574
3575 #: src/libvlc-module.c:1059 modules/control/hotkeys.c:673
3576 #: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:571
3577 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:217
3578 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
3579 msgid "Faster"
3580 msgstr "Rýchlejšie"
3581
3582 #: src/libvlc-module.c:1060
3583 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3584 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3585
3586 #: src/libvlc-module.c:1061 modules/control/hotkeys.c:679
3587 #: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:572
3588 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:207
3589 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
3590 msgid "Slower"
3591 msgstr "Pomalšie"
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1062
3594 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3595 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3596
3597 #: src/libvlc-module.c:1063 modules/control/hotkeys.c:656
3598 #: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:529
3599 #: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/macosx/intf.m:650
3600 #: modules/gui/macosx/intf.m:658 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3601 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1628
3602 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:249 modules/gui/qt4/menus.cpp:507
3603 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
3604 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3605 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1531
3606 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261
3607 msgid "Next"
3608 msgstr "Ďalej"
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1064
3611 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3612 msgstr ""
3613 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3614 "zaradený v playliste"
3615
3616 #: src/libvlc-module.c:1065 modules/control/hotkeys.c:662
3617 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:524
3618 #: modules/gui/macosx/intf.m:573 modules/gui/macosx/intf.m:651
3619 #: modules/gui/macosx/intf.m:657 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:248
3620 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:505 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3621 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
3622 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260
3623 msgid "Previous"
3624 msgstr "Dozadu"
3625
3626 #: src/libvlc-module.c:1066
3627 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3628 msgstr ""
3629 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3630 "súboru v playliste"
3631
3632 #: src/libvlc-module.c:1067 modules/gui/macosx/controls.m:852
3633 #: modules/gui/macosx/intf.m:527 modules/gui/macosx/intf.m:570
3634 #: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/macosx/intf.m:656
3635 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:274 modules/gui/pda/pda_interface.c:275
3636 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:251 modules/gui/qt4/menus.cpp:504
3637 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
3638 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3639 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
3640 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
3641 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1532
3642 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:230
3643 msgid "Stop"
3644 msgstr "Stop"
3645
3646 #: src/libvlc-module.c:1068
3647 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3648 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3649
3650 #: src/libvlc-module.c:1069 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
3651 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
3652 #: modules/gui/macosx/intf.m:532 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842
3653 #: modules/video_filter/marq.c:143 modules/video_filter/rss.c:190
3654 msgid "Position"
3655 msgstr "Pozícia"
3656
3657 #: src/libvlc-module.c:1070
3658 msgid "Select the hotkey to display the position."
3659 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3660
3661 #: src/libvlc-module.c:1072
3662 msgid "Very short backwards jump"
3663 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3664
3665 #: src/libvlc-module.c:1074
3666 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3667 msgstr ""
3668 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3669 "späť."
3670
3671 #: src/libvlc-module.c:1075
3672 msgid "Short backwards jump"
3673 msgstr "Krátky skok späť"
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1077
3676 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3677 msgstr ""
3678 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3679
3680 #: src/libvlc-module.c:1078
3681 msgid "Medium backwards jump"
3682 msgstr "Väčší skok späť"
3683
3684 #: src/libvlc-module.c:1080
3685 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3686 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3687
3688 #: src/libvlc-module.c:1081
3689 msgid "Long backwards jump"
3690 msgstr "Dlhý skok späť"
3691
3692 #: src/libvlc-module.c:1083
3693 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3694 msgstr ""
3695 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3696
3697 #: src/libvlc-module.c:1085
3698 msgid "Very short forward jump"
3699 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3700
3701 #: src/libvlc-module.c:1087
3702 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3703 msgstr ""
3704 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3705
3706 #: src/libvlc-module.c:1088
3707 msgid "Short forward jump"
3708 msgstr "Krátky skok dopredu"
3709
3710 #: src/libvlc-module.c:1090
3711 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3712 msgstr ""
3713 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3714
3715 #: src/libvlc-module.c:1091
3716 msgid "Medium forward jump"
3717 msgstr "Väčší skok dopredu"
3718
3719 #: src/libvlc-module.c:1093
3720 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3721 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3722
3723 #: src/libvlc-module.c:1094
3724 msgid "Long forward jump"
3725 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1096
3728 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3729 msgstr ""
3730 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3731 "kus."
3732
3733 #: src/libvlc-module.c:1098
3734 msgid "Very short jump length"
3735 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3736
3737 #: src/libvlc-module.c:1099
3738 msgid "Very short jump length, in seconds."
3739 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3740
3741 #: src/libvlc-module.c:1100
3742 msgid "Short jump length"
3743 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3744
3745 #: src/libvlc-module.c:1101
3746 msgid "Short jump length, in seconds."
3747 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3748
3749 #: src/libvlc-module.c:1102
3750 msgid "Medium jump length"
3751 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3752
3753 #: src/libvlc-module.c:1103
3754 msgid "Medium jump length, in seconds."
3755 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1104
3758 msgid "Long jump length"
3759 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3760
3761 #: src/libvlc-module.c:1105
3762 msgid "Long jump length, in seconds."
3763 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:1107 modules/control/hotkeys.c:241
3766 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:275 modules/gui/qt4/menus.cpp:534
3767 msgid "Quit"
3768 msgstr "Koniec"
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1108
3771 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3772 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3773
3774 #: src/libvlc-module.c:1109
3775 msgid "Navigate up"
3776 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1110
3779 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3780 msgstr ""
3781 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1111
3784 msgid "Navigate down"
3785 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1112
3788 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3789 msgstr ""
3790 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3791
3792 #: src/libvlc-module.c:1113
3793 msgid "Navigate left"
3794 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3795
3796 #: src/libvlc-module.c:1114
3797 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3798 msgstr ""
3799 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3800
3801 #: src/libvlc-module.c:1115
3802 msgid "Navigate right"
3803 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1116
3806 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3807 msgstr ""
3808 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3809 "doprava."
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1117
3812 msgid "Activate"
3813 msgstr "Aktivovať"
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1118
3816 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3817 msgstr ""
3818 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3819 "menu DVD."
3820
3821 #: src/libvlc-module.c:1119
3822 msgid "Go to the DVD menu"
3823 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3824
3825 #: src/libvlc-module.c:1120
3826 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3827 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3828
3829 #: src/libvlc-module.c:1121
3830 msgid "Select previous DVD title"
3831 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3832
3833 #: src/libvlc-module.c:1122
3834 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3835 msgstr ""
3836 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3837
3838 #: src/libvlc-module.c:1123
3839 msgid "Select next DVD title"
3840 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3841
3842 #: src/libvlc-module.c:1124
3843 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3844 msgstr ""
3845 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3846
3847 #: src/libvlc-module.c:1125
3848 msgid "Select prev DVD chapter"
3849 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
3850
3851 #: src/libvlc-module.c:1126
3852 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3853 msgstr ""
3854 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
3855 "kapitoly v DVD"
3856
3857 #: src/libvlc-module.c:1127
3858 msgid "Select next DVD chapter"
3859 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
3860
3861 #: src/libvlc-module.c:1128
3862 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3863 msgstr ""
3864 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1129
3867 msgid "Volume up"
3868 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
3869
3870 #: src/libvlc-module.c:1130
3871 msgid "Select the key to increase audio volume."
3872 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
3873
3874 #: src/libvlc-module.c:1131
3875 msgid "Volume down"
3876 msgstr "Znížiť hlasitosť"
3877
3878 #: src/libvlc-module.c:1132
3879 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3880 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
3881
3882 #: src/libvlc-module.c:1133 modules/gui/macosx/controls.m:898
3883 #: modules/gui/macosx/intf.m:591 modules/gui/macosx/intf.m:652
3884 #: modules/gui/macosx/intf.m:661 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:256
3885 msgid "Mute"
3886 msgstr "Stlmiť"
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1134
3889 msgid "Select the key to mute audio."
3890 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1135
3893 msgid "Subtitle delay up"
3894 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
3895
3896 #: src/libvlc-module.c:1136
3897 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3898 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
3899
3900 #: src/libvlc-module.c:1137
3901 msgid "Subtitle delay down"
3902 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
3903
3904 #: src/libvlc-module.c:1138
3905 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3906 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
3907
3908 #: src/libvlc-module.c:1139
3909 msgid "Audio delay up"
3910 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
3911
3912 #: src/libvlc-module.c:1140
3913 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3914 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
3915
3916 #: src/libvlc-module.c:1141
3917 msgid "Audio delay down"
3918 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
3919
3920 #: src/libvlc-module.c:1142
3921 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3922 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
3923
3924 #: src/libvlc-module.c:1143
3925 msgid "Play playlist bookmark 1"
3926 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1144
3929 msgid "Play playlist bookmark 2"
3930 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1145
3933 msgid "Play playlist bookmark 3"
3934 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
3935
3936 #: src/libvlc-module.c:1146
3937 msgid "Play playlist bookmark 4"
3938 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1147
3941 msgid "Play playlist bookmark 5"
3942 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
3943
3944 #: src/libvlc-module.c:1148
3945 msgid "Play playlist bookmark 6"
3946 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
3947