Slovak and Polish l18n update. Thanks to Marián Hikaník and Michał Trzebiatowski
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <PODNETY@MOJEPREKLADY.NET>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-10-09 23:27+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-09-09 11:57+0100\n"
11 "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety@mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_config_cat.h:36
18 msgid "VLC preferences"
19 msgstr "Nastavenia programu VLC"
20
21 #: include/vlc_config_cat.h:38
22 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
23 msgstr ""
24 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
25 "\"."
26
27 #: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
28 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
29 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
30 #: modules/visualization/visual/visual.c:111
31 msgid "General"
32 msgstr "Všeobecné"
33
34 #: include/vlc_config_cat.h:43
35 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:74
36 #: modules/misc/dummy/dummy.c:63
37 msgid "Interface"
38 msgstr "Rozhranie"
39
40 #: include/vlc_config_cat.h:44
41 msgid "Settings for VLC's interfaces"
42 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:46
45 msgid "General interface settings"
46 msgstr "Všeobecné nastavenia rozhrania"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:48
49 msgid "Main interfaces"
50 msgstr "Hlavné rozhrania"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:49
53 msgid "Settings for the main interface"
54 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:147
57 msgid "Control interfaces"
58 msgstr "Ovládanie rozhraní"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:52
61 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
62 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
65 msgid "Hotkeys settings"
66 msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1884
69 #: src/libvlc-module.c:1376 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
70 #: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:619
71 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
72 #: modules/gui/macosx/wizard.m:420
73 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:499
74 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:76
75 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:536
76 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
77 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
78 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:256
79 msgid "Audio"
80 msgstr "Zvuk"
81
82 #: include/vlc_config_cat.h:59
83 msgid "Audio settings"
84 msgstr "Nastavenia zvuku"
85
86 #: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
87 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:197
88 msgid "General audio settings"
89 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
90
91 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
92 #: src/video_output/video_output.c:436
93 msgid "Filters"
94 msgstr "Filtre"
95
96 #: include/vlc_config_cat.h:66
97 msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
98 msgstr "Aplikovaním zvukových filtrov môžete dodatočne upraviť zvuk."
99
100 #: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
101 #: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/macosx/intf.m:630
102 msgid "Visualizations"
103 msgstr "Vizualizácie"
104
105 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:163
106 msgid "Audio visualizations"
107 msgstr "Vizualizácie zvuku"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
110 msgid "Output modules"
111 msgstr "Výstupné moduly"
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:73
114 msgid "These are general settings for audio output modules."
115 msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
116
117 #: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1746
118 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:656
119 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
120 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:288
121 msgid "Miscellaneous"
122 msgstr "Rôzne"
123
124 #: include/vlc_config_cat.h:76
125 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
126 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
127
128 #: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1912
129 #: src/libvlc-module.c:1423 modules/gui/macosx/extended.m:69
130 #: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/macosx/output.m:160
131 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
132 #: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:500
133 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
134 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:447
135 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
136 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
137 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:93
138 #: modules/stream_out/transcode.c:200
139 msgid "Video"
140 msgstr "Video"
141
142 #: include/vlc_config_cat.h:80
143 msgid "Video settings"
144 msgstr "Nastavenia videa"
145
146 #: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
147 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:168
148 msgid "General video settings"
149 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
150
151 #: include/vlc_config_cat.h:87
152 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
153 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný video-výstup a nakonfigurovať ho. "
154
155 #: include/vlc_config_cat.h:91
156 msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
157 msgstr "Aplikovaním video-filtrov môžete dodatočne upraviť video."
158
159 #: include/vlc_config_cat.h:93
160 msgid "Subtitles/OSD"
161 msgstr "Titulky/OSD"
162
163 #: include/vlc_config_cat.h:94
164 msgid ""
165 "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
166 "subpictures\"."
167 msgstr ""
168 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k "
169 "obrázkom používaným pri prekrývaní."
170
171 #: include/vlc_config_cat.h:103
172 msgid "Input / Codecs"
173 msgstr "Vstup / Kodeky"
174
175 #: include/vlc_config_cat.h:104
176 msgid ""
177 "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
178 "VLC. Encoder settings can also be found here."
179 msgstr ""
180 "Tu sú nastavenia vstupného signálu, demultiplexovania a dekódovania v "
181 "programe VLC. Môžete tu nájsť aj nastavenia enkodérov."
182
183 #: include/vlc_config_cat.h:107
184 msgid "Access modules"
185 msgstr "Prístupové moduly"
186
187 #: include/vlc_config_cat.h:109
188 msgid ""
189 "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
190 "you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
191 msgstr ""
192 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k metódam prístupu, "
193 "používaným v programe VLC. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť "
194 "patria najmä nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia vyrovnávacej pamäte."
195
196 #: include/vlc_config_cat.h:113
197 msgid "Access filters"
198 msgstr "Prístupové filtre"
199
200 #: include/vlc_config_cat.h:115
201 msgid ""
202 "Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
203 "input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
204 "you are doing."
205 msgstr ""
206 "Prístupové filtre sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vykonávať pokročilé "
207 "operácie pri vstupe do programu VLC. Pokiaľ neviete čo meníte, nemali by ste "
208 "tieto nastavenia v žiadnom prípade meniť. "
209
210 #: include/vlc_config_cat.h:119
211 msgid "Demuxers"
212 msgstr "Demuxéry"
213
214 #: include/vlc_config_cat.h:120
215 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
216 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie audio- a video-stôp. "
217
218 #: include/vlc_config_cat.h:122
219 msgid "Video codecs"
220 msgstr "Video kodeky"
221
222 #: include/vlc_config_cat.h:123
223 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
224 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre video. "
225
226 #: include/vlc_config_cat.h:125
227 msgid "Audio codecs"
228 msgstr "Audio kodeky"
229
230 #: include/vlc_config_cat.h:126
231 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
232 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
233
234 #: include/vlc_config_cat.h:128
235 msgid "Other codecs"
236 msgstr "Iné kodeky"
237
238 #: include/vlc_config_cat.h:129
239 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
240 msgstr "Nastavenia ostatných dekodérov a enkodérov zvuku a videa."
241
242 #: include/vlc_config_cat.h:132
243 msgid "General input settings. Use with care."
244 msgstr ""
245 "Všeobecné nastavenia vstupu. Týmto nastavenia venujte zvýšenú pozornosť!"
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1674
248 #: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:36
249 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
250 msgid "Stream output"
251 msgstr "Výstupný tok"
252
253 #: include/vlc_config_cat.h:137
254 msgid ""
255 "Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
256 "incoming streams.\n"
257 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
258 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
259 "RTSP).\n"
260 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
261 "duplicating...)."
262 msgstr ""
263 "Funkcia Výstup streamu je to, vďaka čomu dokáže program VLC pracovať ako "
264 "streamovací server a prijímať a ukladať prichádzajúce streamy. \n"
265 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
266 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
267 "pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
268 "Dodatočné upravovanie streamu je možné vďaka tzv. sout-streams modulom. "
269
270 #: include/vlc_config_cat.h:145
271 msgid "General stream output settings"
272 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
273
274 #: include/vlc_config_cat.h:147
275 msgid "Muxers"
276 msgstr "Muxéry"
277
278 #: include/vlc_config_cat.h:149
279 msgid ""
280 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
281 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
282 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
283 "You can also set default parameters for each muxer."
284 msgstr ""
285 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
286 "elementárne streamy (video, audio, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
287 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
288 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
289 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
290
291 #: include/vlc_config_cat.h:155
292 msgid "Access output"
293 msgstr "Access output"
294
295 #: include/vlc_config_cat.h:157
296 msgid ""
297 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
298 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
299 "should probably not do that.\n"
300 "You can also set default parameters for each access output."
301 msgstr ""
302 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
303 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
304 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
305 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
306 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
307
308 #: include/vlc_config_cat.h:162
309 msgid "Packetizers"
310 msgstr "Paketizéry"
311
312 #: include/vlc_config_cat.h:164
313 msgid ""
314 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
315 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
316 "not do that.\n"
317 "You can also set default parameters for each packetizer."
318 msgstr ""
319 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
320 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
321 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
322 "vynucovať. \n"
323 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
324
325 #: include/vlc_config_cat.h:170
326 msgid "Sout stream"
327 msgstr "Sout stream"
328
329 #: include/vlc_config_cat.h:171
330 msgid ""
331 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
332 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
333 "for each sout stream module here."
334 msgstr ""
335 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
336 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
337 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
338 "modul. "
339
340 #: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:119
341 #: modules/services_discovery/sap.c:306
342 msgid "SAP"
343 msgstr "SAP"
344
345 #: include/vlc_config_cat.h:178
346 msgid ""
347 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
348 "multicast UDP or RTP."
349 msgstr ""
350 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
351 "protokolu UDP alebo RTP."
352
353 #: include/vlc_config_cat.h:181
354 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
355 msgid "VOD"
356 msgstr "VOD"
357
358 #: include/vlc_config_cat.h:182
359 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
360 msgstr "Implementácia funkcie video na požiadanie (Video on Demand)"
361
362 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1806
363 #: src/playlist/engine.c:113 src/playlist/engine.c:115
364 #: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
365 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
366 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:564
367 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
368 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:44
369 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
370 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
371 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
372 msgid "Playlist"
373 msgstr "Playlist"
374
375 #: include/vlc_config_cat.h:187
376 msgid ""
377 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
378 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
379 msgstr ""
380 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-móde) a "
381 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:191
384 msgid "General playlist behaviour"
385 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
386
387 #: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:462
388 msgid "Services discovery"
389 msgstr "Zisťovacie moduly"
390
391 #: include/vlc_config_cat.h:193
392 msgid ""
393 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
394 "playlist."
395 msgstr ""
396 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
397 "položiek do playlistu."
398
399 #: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1633
400 #: modules/gui/macosx/prefs.m:124
401 msgid "Advanced"
402 msgstr "Pokročilé"
403
404 #: include/vlc_config_cat.h:198
405 msgid "Advanced settings. Use with care."
406 msgstr ""
407 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť."
408
409 #: include/vlc_config_cat.h:200
410 msgid "CPU features"
411 msgstr "Vlastnosti procesora"
412
413 #: include/vlc_config_cat.h:201
414 msgid ""
415 "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
416 "not change these settings."
417 msgstr ""
418 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Vo väčšine "
419 "prípadov to však nie je potrebné."
420
421 #: include/vlc_config_cat.h:204
422 msgid "Advanced settings"
423 msgstr "Pokročilé nastavenia"
424
425 #: include/vlc_config_cat.h:205
426 msgid "Other advanced settings"
427 msgstr "Iné pokročilé nastavenia"
428
429 #: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
430 #: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
431 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:58
432 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
433 msgid "Network"
434 msgstr "Sieť"
435
436 #: include/vlc_config_cat.h:208
437 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
438 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
439
440 #: include/vlc_config_cat.h:213
441 msgid "Chroma modules settings"
442 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
443
444 #: include/vlc_config_cat.h:214
445 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
446 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
447
448 #: include/vlc_config_cat.h:216
449 msgid "Packetizer modules settings"
450 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
451
452 #: include/vlc_config_cat.h:220
453 msgid "Encoders settings"
454 msgstr "Nastavenia enkodérov"
455
456 #: include/vlc_config_cat.h:222
457 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
458 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
459
460 #: include/vlc_config_cat.h:225
461 msgid "Dialog providers settings"
462 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
463
464 #: include/vlc_config_cat.h:227
465 msgid "Dialog providers can be configured here."
466 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
467
468 #: include/vlc_config_cat.h:229
469 msgid "Subtitle demuxer settings"
470 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
471
472 #: include/vlc_config_cat.h:231
473 msgid ""
474 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
475 "example by setting the subtitles type or file name."
476 msgstr ""
477 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
478 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
479
480 #: include/vlc_config_cat.h:238
481 msgid "No help available"
482 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
483
484 #: include/vlc_config_cat.h:239
485 msgid "There is no help available for these modules."
486 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
487
488 #: include/vlc_interface.h:146
489 msgid ""
490 "\n"
491 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
492 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
493 msgstr ""
494 "\n"
495 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
496 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
497 "program VLC a zadajte prikaz  \"vlc -I wx\"\n"
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
500 msgid "Quick &Open File..."
501 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:34
504 msgid "&Advanced Open..."
505 msgstr "Pokročilé otváranie..."
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:35
508 msgid "Open &Directory..."
509 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:37
512 msgid "Select one or more files to open"
513 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
514
515 #: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:663
516 msgid "Media Information..."
517 msgstr "Informácia o médiu..."
518
519 #: include/vlc_intf_strings.h:42
520 msgid "Codec Information..."
521 msgstr "Informácia o kodeku..."
522
523 #: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:664
524 msgid "Messages..."
525 msgstr "&Hlásenia programu..."
526
527 #: include/vlc_intf_strings.h:44
528 msgid "Extended settings..."
529 msgstr "Pokročilé nastavenia..."
530
531 #: include/vlc_intf_strings.h:45
532 msgid "Go to specific time..."
533 msgstr "Prejsť na zadaný čas..."
534
535 #: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:661
536 msgid "Bookmarks..."
537 msgstr "Záložky..."
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:47
540 msgid "VLM Configuration..."
541 msgstr "Konfigurácia VLM..."
542
543 #: include/vlc_intf_strings.h:49
544 msgid "About VLC media player..."
545 msgstr "O programe VLC media player"
546
547 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
548 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:557
549 #: modules/gui/macosx/intf.m:600 modules/gui/macosx/intf.m:677
550 #: modules/gui/macosx/intf.m:684 modules/gui/macosx/intf.m:1564
551 #: modules/gui/macosx/intf.m:1565 modules/gui/macosx/intf.m:1566
552 #: modules/gui/macosx/intf.m:1567 modules/gui/macosx/playlist.m:454
553 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
554 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:428
555 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:497 modules/gui/qt4/menus.cpp:501
556 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
557 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
558 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
559 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
560 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1236
561 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
562 msgid "Play"
563 msgstr "Prehrať"
564
565 #: include/vlc_intf_strings.h:53
566 msgid "Fetch information"
567 msgstr "Získať informácie"
568
569 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:455
570 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
571 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
572 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
573 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
574 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
575 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
576 msgid "Delete"
577 msgstr "Vymazať"
578
579 #: include/vlc_intf_strings.h:55
580 msgid "Information..."
581 msgstr "Informácia"
582
583 #: include/vlc_intf_strings.h:56
584 msgid "Sort"
585 msgstr "Zoradiť"
586
587 #: include/vlc_intf_strings.h:57
588 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1594
589 msgid "Add node"
590 msgstr "Pridať uzol"
591
592 #: include/vlc_intf_strings.h:58
593 msgid "Stream..."
594 msgstr "Stream..."
595
596 #: include/vlc_intf_strings.h:59
597 msgid "Save..."
598 msgstr "Uložiť..."
599
600 #: include/vlc_intf_strings.h:60
601 msgid "Open Folder..."
602 msgstr "Otvoriť priečinok..."
603
604 #: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1070
605 msgid "Repeat all"
606 msgstr "Zopakovať všetko"
607
608 #: include/vlc_intf_strings.h:65
609 msgid "Repeat one"
610 msgstr "Opakovať jedenkrát"
611
612 #: include/vlc_intf_strings.h:66
613 msgid "No repeat"
614 msgstr "Bez opakovania"
615
616 #: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1269
617 #: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:606
618 msgid "Random"
619 msgstr "Náhodne"
620
621 #: include/vlc_intf_strings.h:69
622 msgid "No random"
623 msgstr "Bez náhodného prehrávania"
624
625 #: include/vlc_intf_strings.h:71
626 msgid "Add to playlist"
627 msgstr "Pridať do playlistu"
628
629 #: include/vlc_intf_strings.h:72
630 msgid "Add to media library"
631 msgstr "Pridať do knižnice médií"
632
633 #: include/vlc_intf_strings.h:74
634 msgid "Add file..."
635 msgstr "Pridať súbor..."
636
637 #: include/vlc_intf_strings.h:75
638 msgid "Advanced open..."
639 msgstr "Pokročilé otvorenie..."
640
641 #: include/vlc_intf_strings.h:76
642 msgid "Add directory..."
643 msgstr "Pridať priečinok..."
644
645 #: include/vlc_intf_strings.h:78
646 msgid "Save playlist to file..."
647 msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
648
649 #: include/vlc_intf_strings.h:79
650 msgid "Load playlist file..."
651 msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
652
653 #: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/playlist.m:467
654 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
655 msgid "Search"
656 msgstr "Hľadať"
657
658 #: include/vlc_intf_strings.h:82
659 msgid "Search filter"
660 msgstr "Vyhľadávací filter"
661
662 #: include/vlc_intf_strings.h:84
663 msgid "Additional sources"
664 msgstr "Dodatočné zdroje"
665
666 #: include/vlc_intf_strings.h:88
667 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
668 msgid ""
669 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
670 "them."
671 msgstr ""
672 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
673 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:83
676 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
677 msgid "Image clone"
678 msgstr "Klonovať obrázok"
679
680 #: include/vlc_intf_strings.h:94
681 msgid "Clone the image"
682 msgstr "Konovať obrázok"
683
684 #: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
685 msgid "Magnification"
686 msgstr "Zväčšenie"
687
688 #: include/vlc_intf_strings.h:97
689 msgid ""
690 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
691 "be magnified."
692 msgstr ""
693 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
694
695 #: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
696 msgid "Waves"
697 msgstr "Vlny"
698
699 #: include/vlc_intf_strings.h:101
700 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
701 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
702
703 #: include/vlc_intf_strings.h:103
704 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
705 msgstr "Skresľujúci video-efekt \"Vodná plocha\""
706
707 #: include/vlc_intf_strings.h:105
708 msgid "Image colors inversion"
709 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
710
711 #: include/vlc_intf_strings.h:107
712 msgid "Split the image to make an image wall"
713 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
714
715 #: include/vlc_intf_strings.h:109
716 msgid ""
717 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
718 "The video gets split in parts that you must sort."
719 msgstr ""
720 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
721 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
722
723 #: include/vlc_intf_strings.h:112
724 msgid ""
725 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
726 "Try changing the various settings for different effects"
727 msgstr ""
728 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
729 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
730
731 #: include/vlc_intf_strings.h:115
732 msgid ""
733 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
734 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
735 "settings."
736 msgstr ""
737 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
738 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
739
740 #: include/vlc_intf_strings.h:119
741 msgid ""
742 "<html><h2>Welcome to VLC media player help</h2><h3>Documentation</h3><p>You "
743 "can find VLC documentation on VideoLAN's <a href=\"http://wiki.videolan.org"
744 "\">wiki</a> website.</p><p>If you are a newcomer to VLC media player, please "
745 "read the<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
746 "\"><em>Introduction to VLC media player</em></a>.</p><p>You will find some "
747 "information on how to use the player in the <br>\"<a href=\"http://wiki."
748 "videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media "
749 "player<em></a>\" document.</p><p>For all the saving, converting, "
750 "transcoding, encoding, muxing and streaming tasks, you should find useful "
751 "information in the <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
752 "Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</a>.</p><p>If you are unsure about "
753 "terminology, please consult the <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
754 "Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To understand the main keyboard "
755 "shortcuts, read the <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</"
756 "a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking any question, please refer "
757 "yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan.org/Frequently_Asked_Questions"
758 "\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the <a href=\"http://"
759 "forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
760 "lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel ( <a href=\"http://www."
761 "videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> on irc.freenode.net ).</"
762 "p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help the VideoLAN project "
763 "giving some of your time to help the community, to design skins, to "
764 "translate the documentation, to test and to code. You can also give funds "
765 "and material to help us. And of course, you can <b>promote</b> VLC media "
766 "player.</p></html>"
767 msgstr ""
768
769 #: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
770 msgid "Meta-information"
771 msgstr "Meta-Informácia"
772
773 #: include/vlc_meta.h:184
774 msgid "Codec Name"
775 msgstr "Názov kodeku"
776
777 #: include/vlc_meta.h:185
778 msgid "Codec Description"
779 msgstr "Popis kodeku"
780
781 #: include/vlc/vlc.h:587
782 msgid ""
783 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
784 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
785 "see the file named COPYING for details.\n"
786 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
787 msgstr ""
788 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
789 "Môžete ho redistribuovať za dodržania podmienok GNU General Public "
790 "Licencie;\n"
791 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
792
793 #: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
794 #: src/audio_output/filters.c:221
795 msgid "Audio filtering failed"
796 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
797
798 #: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
799 #: src/audio_output/filters.c:222
800 #, c-format
801 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
802 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
803
804 #: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
805 #: src/input/es_out.c:416 src/libvlc-module.c:528
806 #: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
807 msgid "Disable"
808 msgstr "Zablokovať"
809
810 #: src/audio_output/input.c:93 modules/visualization/visual/visual.c:127
811 msgid "Spectrometer"
812 msgstr "Spectrometer"
813
814 #: src/audio_output/input.c:95
815 msgid "Scope"
816 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
817
818 #: src/audio_output/input.c:97
819 msgid "Spectrum"
820 msgstr "Spektrum"
821
822 #: src/audio_output/input.c:134 modules/audio_filter/equalizer.c:68
823 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
824 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
825 msgid "Equalizer"
826 msgstr "Ekvalizér"
827
828 #: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:272
829 #: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
830 msgid "Audio filters"
831 msgstr "Filtre zvuku"
832
833 #: src/audio_output/input.c:178
834 msgid "Replay gain"
835 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
836
837 #: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
838 #: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:625
839 #: modules/gui/macosx/intf.m:626
840 msgid "Audio Channels"
841 msgstr "Audio-kanály"
842
843 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
844 #: modules/access/v4l2.c:87 modules/access/v4l.c:124
845 #: modules/audio_output/alsa.c:188 modules/audio_output/alsa.c:219
846 #: modules/audio_output/directx.c:462 modules/audio_output/oss.c:201
847 #: modules/audio_output/portaudio.c:406 modules/audio_output/sdl.c:179
848 #: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:417
849 #: modules/codec/twolame.c:66
850 msgid "Stereo"
851 msgstr "Stereo"
852
853 #: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
854 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
855 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
856 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:93
857 #: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
858 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:95
859 #: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
860 #: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
861 msgid "Left"
862 msgstr "Vľavo"
863
864 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
865 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
866 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
867 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:93
868 #: modules/control/gestures.c:87 modules/video_filter/logo.c:95
869 #: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
870 #: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
871 msgid "Right"
872 msgstr "Vpravo"
873
874 #: src/audio_output/output.c:131
875 msgid "Dolby Surround"
876 msgstr "Dolby Surround"
877
878 #: src/audio_output/output.c:143
879 msgid "Reverse stereo"
880 msgstr "Obrátené stereo"
881
882 #: src/control/media_list.c:184 src/playlist/engine.c:131
883 #: src/playlist/engine.c:133 src/playlist/loadsave.c:146
884 msgid "Media Library"
885 msgstr "Knižnica s médiami"
886
887 #: src/extras/getopt.c:633
888 #, c-format
889 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
890 msgstr "%s: funkcia `%s' môže mať viac významov\n"
891
892 #: src/extras/getopt.c:658
893 #, c-format
894 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
895 msgstr "%s: funkcia `--%s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
896
897 #: src/extras/getopt.c:663
898 #, c-format
899 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
900 msgstr "%s: funkcia `%c%s' nemôže mať argument\n"
901
902 #: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
903 #, c-format
904 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
905 msgstr "%s: funkcia `%s' musí mať nejaký argument\n"
906
907 #: src/extras/getopt.c:710
908 #, c-format
909 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
910 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `--%s'\n"
911
912 #: src/extras/getopt.c:714
913 #, c-format
914 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
915 msgstr "%s: program nemá funkciu s názvom `%c%s'\n"
916
917 #: src/extras/getopt.c:740
918 #, c-format
919 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
920 msgstr "%s: nesprávna funkcia -- %c\n"
921
922 #: src/extras/getopt.c:743
923 #, c-format
924 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
925 msgstr "%s: chybná funkcia -- %c\n"
926
927 #: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
928 #, c-format
929 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
930 msgstr "%s: funkcia vyžaduje zadanie nejakého argumentu -- %c\n"
931
932 #: src/extras/getopt.c:820
933 #, c-format
934 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
935 msgstr "%s: funkcia `-W %s' môže mať viac významov\n"
936
937 #: src/extras/getopt.c:838
938 #, c-format
939 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
940 msgstr "%s: funkcia `-W %s' nepovoľuje použitie nejakého argumentu\n"
941
942 #: src/input/control.c:310
943 #, c-format
944 msgid "Bookmark %i"
945 msgstr "Záložka %i"
946
947 #: src/input/decoder.c:141 src/input/decoder.c:153
948 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:215 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:223
949 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
950 #: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
951 #: modules/stream_out/es.c:377
952 msgid "Streaming / Transcoding failed"
953 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
954
955 #: src/input/decoder.c:142
956 msgid "VLC could not open the packetizer module."
957 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul paketizéra."
958
959 #: src/input/decoder.c:154
960 msgid "VLC could not open the decoder module."
961 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
962
963 #: src/input/decoder.c:164
964 msgid "No suitable decoder module for format"
965 msgstr "Pre tento formát nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
966
967 #: src/input/decoder.c:165
968 #, c-format
969 msgid ""
970 "VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
971 "Unfortunately there is no way for you to fix this."
972 msgstr ""
973 "VLC pravdepodobne nepodporuje audio- alebo video-formát \"%4.4s\". Túto "
974 "chybu momentálne nie je možné odstrániť."
975
976 #: src/input/es_out.c:438 src/input/es_out.c:440 src/input/es_out.c:446
977 #: src/input/es_out.c:447 modules/access/cdda/info.c:969
978 #: modules/access/cdda/info.c:1002
979 #, c-format
980 msgid "Track %i"
981 msgstr "Stopa %i"
982
983 #: src/input/es_out.c:622
984 #, c-format
985 msgid "%s [%s %d]"
986 msgstr "%s [%s %d]"
987
988 #: src/input/es_out.c:622 src/input/es_out.c:624 src/input/var.c:128
989 #: src/libvlc-module.c:561 modules/gui/macosx/intf.m:612
990 #: modules/gui/macosx/intf.m:613
991 msgid "Program"
992 msgstr "Program"
993
994 #: src/input/es_out.c:1871 modules/codec/faad.c:337
995 #, c-format
996 msgid "Stream %d"
997 msgstr "Tok %d"
998
999 #: src/input/es_out.c:1873 modules/gui/macosx/wizard.m:425
1000 #: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:467 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:546
1001 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
1002 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
1003 msgid "Codec"
1004 msgstr "Kodek"
1005
1006 #: src/input/es_out.c:1876 src/input/meta.c:53 src/libvlc-module.c:164
1007 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
1008 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:137
1009 msgid "Language"
1010 msgstr "Jazyk"
1011
1012 #: src/input/es_out.c:1884 src/input/es_out.c:1912 src/input/es_out.c:1939
1013 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:193
1014 msgid "Type"
1015 msgstr "Typ"
1016
1017 #: src/input/es_out.c:1887 modules/codec/faad.c:341
1018 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:595
1019 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1020 msgid "Channels"
1021 msgstr "Kanály"
1022
1023 #: src/input/es_out.c:1892 modules/codec/faad.c:343
1024 msgid "Sample rate"
1025 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1026
1027 #: src/input/es_out.c:1893
1028 #, c-format
1029 msgid "%u Hz"
1030 msgstr "%u Hz"
1031
1032 #: src/input/es_out.c:1899
1033 msgid "Bits per sample"
1034 msgstr "bitov na vzorok"
1035
1036 #: src/input/es_out.c:1904 modules/access_output/shout.c:86
1037 #: modules/access/pvr.c:92 modules/gui/qt4/components/open.cpp:674
1038 msgid "Bitrate"
1039 msgstr "Dátový tok"
1040
1041 #: src/input/es_out.c:1905
1042 #, c-format
1043 msgid "%u kb/s"
1044 msgstr "%u kb/s"
1045
1046 #: src/input/es_out.c:1916
1047 msgid "Resolution"
1048 msgstr "Rozlíšenie"
1049
1050 #: src/input/es_out.c:1922
1051 msgid "Display resolution"
1052 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1053
1054 #: src/input/es_out.c:1932 modules/access/screen/screen.c:38
1055 msgid "Frame rate"
1056 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1057
1058 #: src/input/es_out.c:1939
1059 msgid "Subtitle"
1060 msgstr "Titulky"
1061
1062 #: src/input/input.c:2235
1063 msgid "Your input can't be opened"
1064 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1065
1066 #: src/input/input.c:2236
1067 #, c-format
1068 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1069 msgstr ""
1070 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1071 "v súbore so záznamom."
1072
1073 #: src/input/input.c:2331
1074 msgid "Can't recognize the input's format"
1075 msgstr "Program nedokáže korektne rozpoznať formát vstupu"
1076
1077 #: src/input/input.c:2332
1078 #, c-format
1079 msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
1080 msgstr ""
1081 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1082 "záznamom činnosti programu."
1083
1084 #: src/input/meta.c:42 src/input/var.c:139
1085 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:614
1086 #: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/open.m:170
1087 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
1088 #: modules/gui/qt4/components/open.cpp:305 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:207
1089 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
1090 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:47
1091 msgid "Title"
1092 msgstr "Titul"
1093
1094 #: src/input/meta.c:43 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
1095 msgid "Artist"
1096 msgstr "Herec"
1097
1098 #: src/input/meta.c:44
1099 msgid "Genre"
1100 msgstr "Žáner"
1101
1102 #: src/input/meta.c:45 modules/mux/asf.c:51
1103 msgid "Copyright"
1104 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1105
1106 #: src/input/meta.c:46 src/libvlc-module.c:301 modules/access/vcdx/info.c:91
1107 msgid "Album"
1108 msgstr "Album"
1109
1110 #: src/input/meta.c:47
1111 msgid "Track number"
1112 msgstr "Číslo stopy"
1113
1114 #: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
1115 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
1116 msgid "Description"
1117 msgstr "Popis"
1118
1119 #: src/input/meta.c:49 modules/mux/asf.c:55
1120 msgid "Rating"
1121 msgstr "Hodnotenie"
1122
1123 #: src/input/meta.c:50
1124 msgid "Date"
1125 msgstr "Dátum"
1126
1127 #: src/input/meta.c:51
1128 msgid "Setting"
1129 msgstr "Nastavenie"
1130
1131 #: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/open.m:183
1132 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
1133 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
1134 msgid "URL"
1135 msgstr "URL adresa"
1136
1137 #: src/input/meta.c:54 modules/misc/notify/notify.c:277
1138 msgid "Now Playing"
1139 msgstr "Práve sa prehráva"
1140
1141 #: src/input/meta.c:55 modules/access/vcdx/info.c:98
1142 msgid "Publisher"
1143 msgstr "Vydavateľ"
1144
1145 #: src/input/meta.c:56
1146 msgid "Encoded by"
1147 msgstr "Enkódoval"
1148
1149 #: src/input/meta.c:57
1150 msgid "Artwork URL"
1151 msgstr "URL diela"
1152
1153 #: src/input/meta.c:58
1154 msgid "Track ID"
1155 msgstr "ID stopy"
1156
1157 #: src/input/var.c:118
1158 msgid "Bookmark"
1159 msgstr "Záložka"
1160
1161 #: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:567
1162 msgid "Programs"
1163 msgstr "Programy"
1164
1165 #: src/input/var.c:145 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
1166 #: modules/gui/macosx/intf.m:616 modules/gui/macosx/intf.m:617
1167 #: modules/gui/macosx/open.m:171 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
1168 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:761
1169 msgid "Chapter"
1170 msgstr "Kapitola"
1171
1172 #: src/input/var.c:151 modules/access/vcdx/info.c:302
1173 #: modules/access/vcdx/info.c:303 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
1174 msgid "Navigation"
1175 msgstr "Navigácia"
1176
1177 #: src/input/var.c:166 modules/gui/macosx/intf.m:640
1178 #: modules/gui/macosx/intf.m:641
1179 msgid "Video Track"
1180 msgstr "Video-stopa"
1181
1182 #: src/input/var.c:172 modules/gui/macosx/intf.m:623
1183 #: modules/gui/macosx/intf.m:624
1184 msgid "Audio Track"
1185 msgstr "Zvuková stopa"
1186
1187 #: src/input/var.c:178 modules/gui/macosx/intf.m:648
1188 #: modules/gui/macosx/intf.m:649
1189 msgid "Subtitles Track"
1190 msgstr "Stopa s titulkami"
1191
1192 #: src/input/var.c:260
1193 msgid "Next title"
1194 msgstr "Ďalší titul"
1195
1196 #: src/input/var.c:265
1197 msgid "Previous title"
1198 msgstr "Predchádzajúci titul"
1199
1200 #: src/input/var.c:288
1201 #, c-format
1202 msgid "Title %i"
1203 msgstr "Titul %i"
1204
1205 #: src/input/var.c:311 src/input/var.c:371
1206 #, c-format
1207 msgid "Chapter %i"
1208 msgstr "Kapitola %i"
1209
1210 #: src/input/var.c:350 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
1211 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:527
1212 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:287
1213 msgid "Next chapter"
1214 msgstr "Ďalšia kapitola"
1215
1216 #: src/input/var.c:355 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
1217 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:526
1218 #: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:286
1219 msgid "Previous chapter"
1220 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1221
1222 #: src/input/vlm.c:2277 src/input/vlm.c:2611
1223 #, c-format
1224 msgid "Media: %s"
1225 msgstr "Médium: %s"
1226
1227 #: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
1228 #: modules/demux/avi/avi.c:589 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:157
1229 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:115 modules/gui/macosx/controls.m:58
1230 #: modules/gui/macosx/interaction.m:138 modules/gui/macosx/interaction.m:142
1231 #: modules/gui/macosx/interaction.m:145 modules/gui/macosx/open.m:160
1232 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:60 modules/gui/macosx/prefs.m:122
1233 #: modules/gui/macosx/prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:362
1234 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1038
1235 #: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:35
1236 msgid "Cancel"
1237 msgstr "Storno"
1238
1239 #: src/interface/interaction.c:361
1240 msgid "Ok"
1241 msgstr "OK"
1242
1243 #: src/interface/interface.c:220
1244 msgid "Switch interface"
1245 msgstr "Prepnúť rozhranie"
1246
1247 #: src/interface/interface.c:247 modules/gui/macosx/intf.m:575
1248 #: modules/gui/macosx/intf.m:576
1249 msgid "Add Interface"
1250 msgstr "Pridať rozhranie"
1251
1252 #: src/interface/interface.c:253
1253 msgid "Telnet Interface"
1254 msgstr "Rozhranie Telnet"
1255
1256 #: src/interface/interface.c:256
1257 msgid "Web Interface"
1258 msgstr "Webové rozhranie"
1259
1260 #: src/interface/interface.c:259
1261 msgid "Debug logging"
1262 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1263
1264 #: src/interface/interface.c:262
1265 msgid "Mouse Gestures"
1266 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1267
1268 #: src/libvlc-common.c:281 src/libvlc-common.c:438 src/modules/modules.c:1743
1269 #: src/modules/modules.c:2057
1270 msgid "C"
1271 msgstr "sk"
1272
1273 #: src/libvlc-common.c:297
1274 msgid "Help options"
1275 msgstr "Vlastnosti pomocníka"
1276
1277 #: src/libvlc-common.c:1504 src/modules/configuration.c:1320
1278 msgid "string"
1279 msgstr "príkaz"
1280
1281 #: src/libvlc-common.c:1523 src/modules/configuration.c:1284
1282 msgid "integer"
1283 msgstr "hodnota"
1284
1285 #: src/libvlc-common.c:1550 src/modules/configuration.c:1309
1286 msgid "float"
1287 msgstr "plávajúci"
1288
1289 #: src/libvlc-common.c:1563
1290 msgid " (default enabled)"
1291 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1292
1293 #: src/libvlc-common.c:1564
1294 msgid " (default disabled)"
1295 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1296
1297 #: src/libvlc-common.c:1829
1298 #, c-format
1299 msgid "VLC version %s\n"
1300 msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
1301
1302 #: src/libvlc-common.c:1830
1303 #, c-format
1304 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1305 msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
1306
1307 #: src/libvlc-common.c:1832
1308 #, c-format
1309 msgid "Compiler: %s\n"
1310 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1311
1312 #: src/libvlc-common.c:1834
1313 #, c-format
1314 msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
1315 msgstr "Založené na svn changeset [%s]\n"
1316
1317 #: src/libvlc-common.c:1865
1318 msgid ""
1319 "\n"
1320 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1321 msgstr ""
1322 "\n"
1323 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1324
1325 #: src/libvlc-common.c:1885
1326 msgid ""
1327 "\n"
1328 "Press the RETURN key to continue...\n"
1329 msgstr ""
1330 "\n"
1331 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1332
1333 #: src/libvlc-module.c:79 src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
1334 msgid "Auto"
1335 msgstr "Autom."
1336
1337 #: src/libvlc-module.c:80
1338 msgid "American English"
1339 msgstr "Americká angličtina"
1340
1341 #: src/libvlc-module.c:81 src/text/iso-639_def.h:43
1342 msgid "Arabic"
1343 msgstr "Arabsky"
1344
1345 #: src/libvlc-module.c:82
1346 msgid "Brazilian Portuguese"
1347 msgstr "Portugalsky (brazílska portugalčina)"
1348
1349 #: src/libvlc-module.c:83
1350 msgid "British English"
1351 msgstr "Britská angličtina"
1352
1353 #: src/libvlc-module.c:84 src/text/iso-639_def.h:59
1354 msgid "Catalan"
1355 msgstr "Katalánsky"
1356
1357 #: src/libvlc-module.c:85
1358 msgid "Chinese Traditional"
1359 msgstr "Čínsky (tradičná čínština)"
1360
1361 #: src/libvlc-module.c:86 src/text/iso-639_def.h:67
1362 msgid "Czech"
1363 msgstr "Česky"
1364
1365 #: src/libvlc-module.c:87 src/text/iso-639_def.h:68
1366 msgid "Danish"
1367 msgstr "Dánsky"
1368
1369 #: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:69
1370 msgid "Dutch"
1371 msgstr "Holandská nemčina"
1372
1373 #: src/libvlc-module.c:89 src/text/iso-639_def.h:76
1374 msgid "Finnish"
1375 msgstr "Fínsky"
1376
1377 #: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:77
1378 msgid "French"
1379 msgstr "Francúzsky"
1380
1381 #: src/libvlc-module.c:91
1382 msgid "Galician"
1383 msgstr "Španielčina"
1384
1385 #: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:79
1386 msgid "Georgian"
1387 msgstr "Gruzínsky"
1388
1389 #: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:80
1390 msgid "German"
1391 msgstr "Nemecky"
1392
1393 #: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:88
1394 msgid "Hebrew"
1395 msgstr "Hebrejsky"
1396
1397 #: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:92
1398 msgid "Hungarian"
1399 msgstr "Maďarsky"
1400
1401 #: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:99
1402 msgid "Italian"
1403 msgstr "Taliansky"
1404
1405 #: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:101
1406 msgid "Japanese"
1407 msgstr "Japonsky"
1408
1409 #: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:111
1410 msgid "Korean"
1411 msgstr "Kórejsky"
1412
1413 #: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:125
1414 msgid "Malay"
1415 msgstr "Malajsky"
1416
1417 #: src/libvlc-module.c:100
1418 msgid "Occitan"
1419 msgstr "Occitan"
1420
1421 #: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:146
1422 msgid "Persian"
1423 msgstr "Perzsky"
1424
1425 #: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:148
1426 msgid "Polish"
1427 msgstr "Poľsky"
1428
1429 #: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:154
1430 msgid "Romanian"
1431 msgstr "Rumunsky"
1432
1433 #: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:156
1434 msgid "Russian"
1435 msgstr "Rusky"
1436
1437 #: src/libvlc-module.c:105
1438 msgid "Simplified Chinese"
1439 msgstr "Čínsky (zjednodušená čínština)"
1440
1441 #: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:162
1442 msgid "Slovak"
1443 msgstr "Slovensky"
1444
1445 #: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:163
1446 msgid "Slovenian"
1447 msgstr "Slovinsky"
1448
1449 #: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:170
1450 msgid "Spanish"
1451 msgstr "Španielsky"
1452
1453 #: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:175
1454 msgid "Swedish"
1455 msgstr "Švédsky"
1456
1457 #: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:188
1458 msgid "Turkish"
1459 msgstr "Turecky"
1460
1461 #: src/libvlc-module.c:130
1462 msgid ""
1463 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1464 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1465 "related options."
1466 msgstr ""
1467 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1468 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1469 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1470
1471 #: src/libvlc-module.c:134
1472 msgid "Interface module"
1473 msgstr "Modul rozhrania"
1474
1475 #: src/libvlc-module.c:136
1476 msgid ""
1477 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1478 "automatically select the best module available."
1479 msgstr ""
1480 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1481 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1482
1483 #: src/libvlc-module.c:140 modules/control/ntservice.c:52
1484 msgid "Extra interface modules"
1485 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1486
1487 #: src/libvlc-module.c:142
1488 msgid ""
1489 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1490 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1491 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1492 "\", \"gestures\" ...)"
1493 msgstr ""
1494 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné moduly s rozhraním\". "
1495 "Tieto prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú priamo prepojené s "
1496 "hlavným rozhraním programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s "
1497 "rozhraním, jednotlivé položky v zozname však musíte oddeliť čiarkou. "
1498 "(aktuálne používané nastavenia sú \"rc\" (rozhranie pre diaľkové ovládanie), "
1499 "\"http\", \"gestures\" ...) "
1500
1501 #: src/libvlc-module.c:149
1502 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1503 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1504
1505 #: src/libvlc-module.c:151
1506 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1507 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1508
1509 #: src/libvlc-module.c:153
1510 msgid ""
1511 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1512 "1=warnings, 2=debug)."
1513 msgstr ""
1514 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s užívateľom "
1515 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1516 "ladenie)"
1517
1518 #: src/libvlc-module.c:156
1519 msgid "Be quiet"
1520 msgstr "Tichý mód"
1521
1522 #: src/libvlc-module.c:158
1523 msgid "Turn off all warning and information messages."
1524 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
1525
1526 #: src/libvlc-module.c:160
1527 msgid "Default stream"
1528 msgstr "Predvolený stream"
1529
1530 #: src/libvlc-module.c:162
1531 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1532 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1533
1534 #: src/libvlc-module.c:165
1535 msgid ""
1536 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1537 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1538 msgstr ""
1539 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1540 "\"Autom.\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1541
1542 #: src/libvlc-module.c:169
1543 msgid "Color messages"
1544 msgstr "Farebné správy"
1545
1546 #: src/libvlc-module.c:171
1547 msgid ""
1548 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1549 "needs Linux color support for this to work."
1550 msgstr ""
1551 "Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
1552 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1553
1554 #: src/libvlc-module.c:174
1555 msgid "Show advanced options"
1556 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1557
1558 #: src/libvlc-module.c:176
1559 msgid ""
1560 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1561 "available options, including those that most users should never touch."
1562 msgstr ""
1563 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1564 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
1565 "nepoužije. "
1566
1567 #: src/libvlc-module.c:180 modules/control/showintf.c:67
1568 msgid "Show interface with mouse"
1569 msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
1570
1571 #: src/libvlc-module.c:182
1572 msgid ""
1573 "When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
1574 "edge of the screen in fullscreen mode."
1575 msgstr ""
1576 "Ak si vyberiete túto voľbu, rozhranie sa zobrazí v prípade, že presuniete "
1577 "kurzor myši do rohu obrazovky (pri prehrávaní v celoobrazovkovom režime)."
1578
1579 #: src/libvlc-module.c:185
1580 msgid "Interface interaction"
1581 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1582
1583 #: src/libvlc-module.c:187
1584 msgid ""
1585 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1586 "user input is required."
1587 msgstr ""
1588 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1589 "program bude vyžadovať zásah od užívateľa."
1590
1591 #: src/libvlc-module.c:197
1592 msgid ""
1593 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1594 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1595 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1596 "the \"audio filters\" modules section."
1597 msgstr ""
1598 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1599 "audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1600 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1601 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1602
1603 #: src/libvlc-module.c:203
1604 msgid "Audio output module"
1605 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1606
1607 #: src/libvlc-module.c:205
1608 msgid ""
1609 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1610 "automatically select the best method available."
1611 msgstr ""
1612 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1613 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1614
1615 #: src/libvlc-module.c:209 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:26
1616 #: modules/stream_out/display.c:36
1617 msgid "Enable audio"
1618 msgstr "Zapnúť zvuk"
1619
1620 #: src/libvlc-module.c:211
1621 msgid ""
1622 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1623 "not take place, thus saving some processing power."
1624 msgstr ""
1625 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1626 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1627
1628 #: src/libvlc-module.c:214
1629 msgid "Force mono audio"
1630 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1631
1632 #: src/libvlc-module.c:215
1633 msgid "This will force a mono audio output."
1634 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1635
1636 #: src/libvlc-module.c:217
1637 msgid "Default audio volume"
1638 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1639
1640 #: src/libvlc-module.c:219
1641 msgid ""
1642 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1643 msgstr ""
1644 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1645 "1024. "
1646
1647 #: src/libvlc-module.c:222
1648 msgid "Audio output saved volume"
1649 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1650
1651 #: src/libvlc-module.c:224
1652 msgid ""
1653 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1654 "should not change this option manually."
1655 msgstr ""
1656 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1657 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1658 "manuálne. "
1659
1660 #: src/libvlc-module.c:227
1661 msgid "Audio output volume step"
1662 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1663
1664 #: src/libvlc-module.c:229
1665 msgid ""
1666 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1667 "0 to 1024."
1668 msgstr ""
1669 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1670 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1671
1672 #: src/libvlc-module.c:232
1673 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1674 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1675
1676 #: src/libvlc-module.c:234
1677 msgid ""
1678 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1679 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1680 msgstr ""
1681 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1682 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1683 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1684
1685 #: src/libvlc-module.c:238
1686 msgid "High quality audio resampling"
1687 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:240
1690 msgid ""
1691 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1692 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1693 "resampling algorithm will be used instead."
1694 msgstr ""
1695 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1696 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1697 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1698 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1699
1700 #: src/libvlc-module.c:245
1701 msgid "Audio desynchronization compensation"
1702 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1703
1704 #: src/libvlc-module.c:247
1705 msgid ""
1706 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1707 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1708 msgstr ""
1709 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1710 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1711 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1712
1713 #: src/libvlc-module.c:250
1714 msgid "Audio output channels mode"
1715 msgstr "Kanálový mód zvukového výstupu"
1716
1717 #: src/libvlc-module.c:252
1718 msgid ""
1719 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1720 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1721 "played)."
1722 msgstr ""
1723 "Mód, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude možné. "
1724 "(Ak ho Váš hardvér podporuje, tento mód sa nastaví ešte pred začiatkom "
1725 "prehrávania)."
1726
1727 #: src/libvlc-module.c:256 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:76
1728 msgid "Use S/PDIF when available"
1729 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1730
1731 #: src/libvlc-module.c:258
1732 msgid ""
1733 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1734 "audio stream being played."
1735 msgstr ""
1736 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1737 "pre započatím prehrávania."
1738
1739 #: src/libvlc-module.c:261 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:48
1740 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1741 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1742
1743 #: src/libvlc-module.c:263
1744 msgid ""
1745 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1746 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1747 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1748 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1749 msgstr ""
1750 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1751 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1752 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1753 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1754 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1755
1756 #: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:62
1757 msgid "On"
1758 msgstr "Zapnuté"
1759
1760 #: src/libvlc-module.c:269 modules/access/bda/bda.c:61
1761 msgid "Off"
1762 msgstr "Vypnuté"
1763
1764 #: src/libvlc-module.c:274
1765 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1766 msgstr ""
1767 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1768 "spracovávanie zvuku."
1769
1770 #: src/libvlc-module.c:277
1771 msgid "Audio visualizations "
1772 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1773
1774 #: src/libvlc-module.c:279
1775 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1776 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1777
1778 #: src/libvlc-module.c:283
1779 msgid "Replay gain mode"
1780 msgstr "Mód zosilnenia pri opakovaní"
1781
1782 #: src/libvlc-module.c:285
1783 msgid "Select the replay gain mode"
1784 msgstr "Vyberte si požadovaný mód zosilnenia"
1785
1786 #: src/libvlc-module.c:287
1787 msgid "Replay preamp"
1788 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1789
1790 #: src/libvlc-module.c:289
1791 msgid ""
1792 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1793 "replay gain information"
1794 msgstr ""
1795 "Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
1796 "obsahuje aj informácie o zosilnení."
1797
1798 #: src/libvlc-module.c:292
1799 msgid "Default replay gain"
1800 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1801
1802 #: src/libvlc-module.c:294
1803 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1804 msgstr ""
1805 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1806 "zosilovaní zvuku"
1807
1808 #: src/libvlc-module.c:296
1809 msgid "Peak protection"
1810 msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
1811
1812 #: src/libvlc-module.c:298
1813 msgid "Protect against sound clipping"
1814 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1815
1816 #: src/libvlc-module.c:301 modules/access/dshow/dshow.cpp:73
1817 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:75 modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:68
1818 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:177
1819 #: modules/video_output/opengl.c:120 modules/video_output/opengl.c:176
1820 msgid "None"
1821 msgstr "Žiaden"
1822
1823 #: src/libvlc-module.c:301 modules/access/cdda/info.c:394
1824 #: modules/access/cdda/info.c:816 modules/access/cdda/info.c:858
1825 #: modules/access/vcdx/access.c:472 modules/access/vcdx/info.c:286
1826 #: modules/access/vcdx/info.c:287 modules/gui/qt4/components/open.cpp:319
1827 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1704
1828 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1722
1829 msgid "Track"
1830 msgstr "Stopa"
1831
1832 #: src/libvlc-module.c:309
1833 msgid ""
1834 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1835 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1836 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1837 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1838 "options."
1839 msgstr ""
1840 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa video-výstupu. Napríklad "
1841 "tu môžete zapnúť rôzne video-filtre (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1842 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1843 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1844
1845 #: src/libvlc-module.c:315
1846 msgid "Video output module"
1847 msgstr "Modul video-výstupu"
1848
1849 #: src/libvlc-module.c:317
1850 msgid ""
1851 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1852 "automatically select the best method available."
1853 msgstr ""
1854 "Toto je voľba audio-výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1855 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1856
1857 #: src/libvlc-module.c:320 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:26
1858 #: modules/stream_out/display.c:38
1859 msgid "Enable video"
1860 msgstr "Zapnúť video"
1861
1862 #: src/libvlc-module.c:322
1863 msgid ""
1864 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1865 "not take place, thus saving some processing power."
1866 msgstr ""
1867 "Tu môžete kompletne zablokovať video-výstup programu. Video sa nebude ani "
1868 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1869
1870 #: src/libvlc-module.c:325 modules/codec/fake.c:54
1871 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121 modules/stream_out/transcode.c:71
1872 #: modules/visualization/visual/visual.c:41
1873 msgid "Video width"
1874 msgstr "Šírka videa"
1875
1876 #: src/libvlc-module.c:327
1877 msgid ""
1878 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1879 "characteristics."
1880 msgstr ""
1881 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1882 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1883
1884 #: src/libvlc-module.c:330 modules/codec/fake.c:57
1885 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:124 modules/stream_out/transcode.c:74
1886 #: modules/visualization/visual/visual.c:45
1887 msgid "Video height"
1888 msgstr "Výška videa"
1889
1890 #: src/libvlc-module.c:332
1891 msgid ""
1892 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1893 "video characteristics."
1894 msgstr ""
1895 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1896 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1897
1898 #: src/libvlc-module.c:335
1899 msgid "Video X coordinate"
1900 msgstr "Súradnica X videa"
1901
1902 #: src/libvlc-module.c:337
1903 msgid ""
1904 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1905 "coordinate)."
1906 msgstr ""
1907 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1908
1909 #: src/libvlc-module.c:340
1910 msgid "Video Y coordinate"
1911 msgstr "Súradnica Y videa"
1912
1913 #: src/libvlc-module.c:342
1914 msgid ""
1915 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1916 "coordinate)."
1917 msgstr ""
1918 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1919
1920 #: src/libvlc-module.c:345
1921 msgid "Video title"
1922 msgstr "Názov videa"
1923
1924 #: src/libvlc-module.c:347
1925 msgid ""
1926 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1927 "interface)."
1928 msgstr ""
1929 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1930 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1931
1932 #: src/libvlc-module.c:350
1933 msgid "Video alignment"
1934 msgstr "Zarovnanie videa"
1935
1936 #: src/libvlc-module.c:352
1937 msgid ""
1938 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1939 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1940 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1941 msgstr ""
1942 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1943 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1944 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1945 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1946
1947 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
1948 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
1949 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:93
1950 #: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
1951 #: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
1952 #: modules/video_filter/rss.c:162
1953 msgid "Center"
1954 msgstr "Vycentrovať"
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
1957 #: modules/codec/zvbi.c:93 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:685
1958 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:897 modules/video_filter/logo.c:95
1959 #: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
1960 #: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
1961 msgid "Top"
1962 msgstr "Hore"
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400 modules/codec/dvbsub.c:70
1965 #: modules/codec/zvbi.c:93 modules/video_filter/logo.c:95
1966 #: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
1967 #: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
1968 msgid "Bottom"
1969 msgstr "Dole"
1970
1971 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
1972 #: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
1973 #: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
1974 #: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
1975 msgid "Top-Left"
1976 msgstr "Vľavo hore"
1977
1978 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
1979 #: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
1980 #: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
1981 #: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
1982 msgid "Top-Right"
1983 msgstr "Vpravo hore"
1984
1985 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
1986 #: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
1987 #: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
1988 #: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
1989 msgid "Bottom-Left"
1990 msgstr "Vľavo dole"
1991
1992 #: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401 modules/codec/dvbsub.c:71
1993 #: modules/codec/zvbi.c:94 modules/video_filter/logo.c:96
1994 #: modules/video_filter/marq.c:125 modules/video_filter/mosaic.c:171
1995 #: modules/video_filter/osdmenu.c:81 modules/video_filter/rss.c:163
1996 msgid "Bottom-Right"
1997 msgstr "Vpravo dole"
1998
1999 #: src/libvlc-module.c:360
2000 msgid "Zoom video"
2001 msgstr "Priblížiť video"
2002
2003 #: src/libvlc-module.c:362
2004 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2005 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
2006
2007 #: src/libvlc-module.c:364
2008 msgid "Grayscale video output"
2009 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
2010
2011 #: src/libvlc-module.c:366
2012 msgid ""
2013 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2014 "save some processing power."
2015 msgstr ""
2016 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
2017 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
2018
2019 #: src/libvlc-module.c:369
2020 msgid "Embedded video"
2021 msgstr "Vstavané video"
2022
2023 #: src/libvlc-module.c:371
2024 msgid "Embed the video output in the main interface."
2025 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:373
2028 msgid "Fullscreen video output"
2029 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
2030
2031 #: src/libvlc-module.c:375
2032 msgid "Start video in fullscreen mode"
2033 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
2034
2035 #: src/libvlc-module.c:377
2036 msgid "Overlay video output"
2037 msgstr "Výstup prekryvového videa"
2038
2039 #: src/libvlc-module.c:379
2040 msgid ""
2041 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2042 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2043 msgstr ""
2044 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
2045 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
2046 "hardvérovú akceleráciu videa."
2047
2048 #: src/libvlc-module.c:382 src/video_output/vout_intf.c:427
2049 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:68
2050 msgid "Always on top"
2051 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2052
2053 #: src/libvlc-module.c:384
2054 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2055 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2056
2057 #: src/libvlc-module.c:386
2058 msgid "Show media title on video."
2059 msgstr "Zobraziť názov média vo videu."
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:388
2062 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2063 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
2064
2065 #: src/libvlc-module.c:390
2066 msgid "Show video title for x miliseconds."
2067 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
2068
2069 #: src/libvlc-module.c:392
2070 msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2071 msgstr ""
2072 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2073
2074 #: src/libvlc-module.c:394
2075 msgid "Position of video title."
2076 msgstr "Pozícia názvu videa."
2077
2078 #: src/libvlc-module.c:396
2079 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2080 msgstr ""
2081 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
2082 "v strede dole). "
2083
2084 #: src/libvlc-module.c:403
2085 msgid "Disable screensaver"
2086 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2087
2088 #: src/libvlc-module.c:404
2089 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2090 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2091
2092 #: src/libvlc-module.c:406 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:48
2093 msgid "Window decorations"
2094 msgstr "Dekorácie okna"
2095
2096 #: src/libvlc-module.c:408
2097 msgid ""
2098 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2099 "giving a \"minimal\" window."
2100 msgstr ""
2101 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2102 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2103
2104 #: src/libvlc-module.c:411
2105 msgid "Video output filter module"
2106 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
2107
2108 #: src/libvlc-module.c:413
2109 msgid ""
2110 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2111 "instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
2112 msgstr ""
2113 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2114 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2115 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2116 "nedostatkov."
2117
2118 #: src/libvlc-module.c:417
2119 msgid "Video filter module"
2120 msgstr "Modul video-filtra"
2121
2122 #: src/libvlc-module.c:419
2123 msgid ""
2124 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2125 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2126 msgstr ""
2127 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2128 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2129 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2130 "nedostatkov."
2131
2132 #: src/libvlc-module.c:423
2133 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2134 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2135
2136 #: src/libvlc-module.c:425
2137 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2138 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2139
2140 #: src/libvlc-module.c:427 src/libvlc-module.c:429
2141 msgid "Video snapshot file prefix"
2142 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2143
2144 #: src/libvlc-module.c:431
2145 msgid "Video snapshot format"
2146 msgstr "Formát snímky z videa"
2147
2148 #: src/libvlc-module.c:433
2149 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2150 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2151
2152 #: src/libvlc-module.c:435
2153 msgid "Display video snapshot preview"
2154 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:437
2157 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2158 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:439
2161 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2162 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:441
2165 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2166 msgstr ""
2167 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2168 "vytvorenia snímky."
2169
2170 #: src/libvlc-module.c:443
2171 msgid "Video cropping"
2172 msgstr "Vystrihnutie videa"
2173
2174 #: src/libvlc-module.c:445
2175 msgid ""
2176 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2177 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2178 msgstr ""
2179 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2180 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2181 "celkový stranový pomer obrázka."
2182
2183 #: src/libvlc-module.c:449
2184 msgid "Source aspect ratio"
2185 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2186
2187 #: src/libvlc-module.c:451
2188 msgid ""
2189 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2190 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2191 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2192 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2193 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2194 msgstr ""
2195 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2196 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2197 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2198 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2199 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2200 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2201 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2202
2203 #: src/libvlc-module.c:458
2204 msgid "Custom crop ratios list"
2205 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2206
2207 #: src/libvlc-module.c:460
2208 msgid ""
2209 "Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2210 "crop ratios list."
2211 msgstr ""
2212 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov. Zoznam sa pridá "
2213 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2214
2215 #: src/libvlc-module.c:463
2216 msgid "Custom aspect ratios list"
2217 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených užívateľom"
2218
2219 #: src/libvlc-module.c:465
2220 msgid ""
2221 "Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2222 "aspect ratio list."
2223 msgstr ""
2224 "Zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do zoznamu stranových "
2225 "pomerov v rozhraní. Položky v zozname oddeľujte čiarkou."
2226
2227 #: src/libvlc-module.c:468
2228 msgid "Fix HDTV height"
2229 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2230
2231 #: src/libvlc-module.c:470
2232 msgid ""
2233 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2234 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2235 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2236 msgstr ""
2237 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2238 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2239 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2240 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2241
2242 #: src/libvlc-module.c:475
2243 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2244 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2245
2246 #: src/libvlc-module.c:477
2247 msgid ""
2248 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2249 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2250 "order to keep proportions."
2251 msgstr ""
2252 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2253 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2254 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2255 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2256 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2257
2258 #: src/libvlc-module.c:481
2259 msgid "Skip frames"
2260 msgstr "Preskočiť snímky"
2261
2262 #: src/libvlc-module.c:483
2263 msgid ""
2264 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2265 "computer is not powerful enough"
2266 msgstr ""
2267 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2268 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2269 "prehrávanie streamu."
2270
2271 #: src/libvlc-module.c:486
2272 msgid "Drop late frames"
2273 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2274
2275 #: src/libvlc-module.c:488
2276 msgid ""
2277 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2278 "intended display date)."
2279 msgstr ""
2280 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2281 "doručené neskoro."
2282
2283 #: src/libvlc-module.c:491
2284 msgid "Quiet synchro"
2285 msgstr "Tichá synchronizácia"
2286
2287 #: src/libvlc-module.c:493
2288 msgid ""
2289 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2290 "synchronization mechanism."
2291 msgstr ""
2292 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
2293 "zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2294
2295 #: src/libvlc-module.c:502
2296 msgid ""
2297 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2298 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2299 "channel."
2300 msgstr ""
2301 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2302 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2303 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2304
2305 #: src/libvlc-module.c:507
2306 msgid ""
2307 "If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
2308 "Restrictions Management measure."
2309 msgstr ""
2310 "Ak žijete vo Francúzsku, zákony tejto krajiny nepovoľujú obchádzanie "
2311 "obmedzení pre digitálny obsah."
2312
2313 #: src/libvlc-module.c:510
2314 msgid "Clock reference average counter"
2315 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2316
2317 #: src/libvlc-module.c:512
2318 msgid ""
2319 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2320 "to 10000."
2321 msgstr ""
2322 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2323 "10000."
2324
2325 #: src/libvlc-module.c:515
2326 msgid "Clock synchronisation"
2327 msgstr "Časová synchronizácia"
2328
2329 #: src/libvlc-module.c:517
2330 msgid ""
2331 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2332 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2333 msgstr ""
2334 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2335 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2336 "stream zo siete prehráva trhane."
2337
2338 #: src/libvlc-module.c:521 modules/control/netsync.c:74
2339 msgid "Network synchronisation"
2340 msgstr "Synchronizácia siete"
2341
2342 #: src/libvlc-module.c:522
2343 msgid ""
2344 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2345 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2346 msgstr ""
2347 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2348 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2349 "Synchronizácia siete."
2350
2351 #: src/libvlc-module.c:528 src/libvlc-module.c:1097
2352 #: src/video_output/vout_intf.c:281 src/video_output/vout_intf.c:376
2353 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:73 modules/access/dshow/dshow.cpp:75
2354 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:78 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
2355 #: modules/access/v4l2.c:107 modules/audio_output/alsa.c:98
2356 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1288 modules/gui/macosx/sfilters.m:120
2357 #: modules/gui/macosx/vout.m:202
2358 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:441
2359 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:110
2360 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
2361 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
2362 #: modules/video_filter/marq.c:54 modules/video_filter/rss.c:61
2363 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/video_output/msw/directx.c:156
2364 msgid "Default"
2365 msgstr "Predvolený"
2366
2367 #: src/libvlc-module.c:528 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
2368 #: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
2369 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.ui:36
2370 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
2371 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
2372 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
2373 msgid "Enable"
2374 msgstr "Aktivovať"
2375
2376 #: src/libvlc-module.c:530 modules/misc/notify/growl.c:62
2377 msgid "UDP port"
2378 msgstr "UDP port"
2379
2380 #: src/libvlc-module.c:532
2381 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2382 msgstr ""
2383 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2384 "hodnota je 1234."
2385
2386 #: src/libvlc-module.c:534
2387 msgid "MTU of the network interface"
2388 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2389
2390 #: src/libvlc-module.c:536
2391 #, fuzzy
2392 msgid ""
2393 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2394 "over the network (in bytes)."
2395 msgstr ""
2396 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu, ktorú možno preniesť cez sieť. V "
2397 "ethernetových sieťach je to zvyčajne 1500 bytov."
2398
2399 #: src/libvlc-module.c:541 modules/stream_out/rtp.c:109
2400 msgid "Hop limit (TTL)"
2401 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:543
2404 msgid ""
2405 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2406 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2407 "in default)."
2408 msgstr ""
2409 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2410 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2411 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2412
2413 #: src/libvlc-module.c:547
2414 msgid "Multicast output interface"
2415 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2416
2417 #: src/libvlc-module.c:549
2418 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2419 msgstr ""
2420 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2421 "smerovaciu tabuľku."
2422
2423 #: src/libvlc-module.c:551
2424 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2425 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2426
2427 #: src/libvlc-module.c:553
2428 msgid ""
2429 "IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
2430 "table."
2431 msgstr ""
2432 "IPv4 adresa, ktorá sa používa v predvolenom rozhraní pri režime multicast. "
2433 "Po zadaní adresy bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2434
2435 #: src/libvlc-module.c:556
2436 msgid "DiffServ Code Point"
2437 msgstr "DiffServ bod kódu"
2438
2439 #: src/libvlc-module.c:557
2440 msgid ""
2441 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2442 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2443 msgstr ""
2444 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2445 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2446 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2447
2448 #: src/libvlc-module.c:563
2449 msgid ""
2450 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2451 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2452 msgstr ""
2453 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2454 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2455 "stream)."
2456
2457 #: src/libvlc-module.c:569
2458 msgid ""
2459 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2460 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2461 "(like DVB streams for example)."
2462 msgstr ""
2463 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2464 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2465 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2466
2467 #: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:256
2468 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:775
2469 msgid "Audio track"
2470 msgstr "Zvuková stopa"
2471
2472 #: src/libvlc-module.c:577
2473 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2474 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2475
2476 #: src/libvlc-module.c:580 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:285
2477 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:767
2478 msgid "Subtitles track"
2479 msgstr "Stopa s titulkami"
2480
2481 #: src/libvlc-module.c:582
2482 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2483 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2484
2485 #: src/libvlc-module.c:585
2486 msgid "Audio language"
2487 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2488
2489 #: src/libvlc-module.c:587
2490 msgid ""
2491 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2492 "letter country code)."
2493 msgstr ""
2494 "Jazyk audio-stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až trojmiestny "
2495 "kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2496
2497 #: src/libvlc-module.c:590
2498 msgid "Subtitle language"
2499 msgstr "Jazyk titulkov"
2500
2501 #: src/libvlc-module.c:592
2502 msgid ""
2503 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
2504 "letter country code)."
2505 msgstr ""
2506 "Jazyk, ktorý bude použitý pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2507 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou)."
2508
2509 #: src/libvlc-module.c:596
2510 msgid "Audio track ID"
2511 msgstr "ID číslo audio-stopy"
2512
2513 #: src/libvlc-module.c:598
2514 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2515 msgstr "ID číslo streamu používanej audio-stopy"
2516
2517 #: src/libvlc-module.c:600
2518 msgid "Subtitles track ID"
2519 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2520
2521 #: src/libvlc-module.c:602
2522 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2523 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2524
2525 #: src/libvlc-module.c:604
2526 msgid "Input repetitions"
2527 msgstr "Opakovania vstupu"
2528
2529 #: src/libvlc-module.c:606
2530 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2531 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2532
2533 #: src/libvlc-module.c:608
2534 msgid "Start time"
2535 msgstr "Čas spustenia"
2536
2537 #: src/libvlc-module.c:610
2538 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2539 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2540
2541 #: src/libvlc-module.c:612
2542 msgid "Stop time"
2543 msgstr "Čas zastavenia"
2544
2545 #: src/libvlc-module.c:614
2546 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2547 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2548
2549 #: src/libvlc-module.c:616
2550 msgid "Run time"
2551 msgstr "Run time"
2552
2553 #: src/libvlc-module.c:618
2554 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2555 msgstr "Stream bude spracovávaný po čas, ktorý zadáte tu (v sekundách)."
2556
2557 #: src/libvlc-module.c:620
2558 msgid "Input list"
2559 msgstr "Zoznam vstupov"
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:622
2562 msgid ""
2563 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2564 "together after the normal one."
2565 msgstr ""
2566 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2567 "položiek zoznamu použite čiarku."
2568
2569 #: src/libvlc-module.c:625
2570 msgid "Input slave (experimental)"
2571 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:627
2574 msgid ""
2575 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2576 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2577 "inputs."
2578 msgstr ""
2579 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2580 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2581 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2582 "znakom '#' ."
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:631
2585 msgid "Bookmarks list for a stream"
2586 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:633
2589 msgid ""
2590 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2591 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2592 "{...}\""
2593 msgstr ""
2594 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2595 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2596 "offset},{...}\""
2597
2598 #: src/libvlc-module.c:639
2599 msgid ""
2600 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2601 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2602 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2603 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2604 msgstr ""
2605 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
2606 "nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
2607 "môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
2608 "môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
2609
2610 #: src/libvlc-module.c:645
2611 msgid "Force subtitle position"
2612 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2613
2614 #: src/libvlc-module.c:647
2615 msgid ""
2616 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2617 "over the movie. Try several positions."
2618 msgstr ""
2619 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2620 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2621
2622 #: src/libvlc-module.c:650
2623 msgid "Enable sub-pictures"
2624 msgstr "Zapnúť sub-obrázky"
2625
2626 #: src/libvlc-module.c:652
2627 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2628 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie sub-obrázkov."
2629
2630 #: src/libvlc-module.c:654 src/libvlc-module.c:1511 src/text/iso-639_def.h:143
2631 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.ui:25
2632 #: modules/stream_out/transcode.c:284
2633 msgid "On Screen Display"
2634 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2635
2636 #: src/libvlc-module.c:656
2637 msgid ""
2638 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2639 "Display)."
2640 msgstr ""
2641 "Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
2642 "sa nazýva aj OSD. "
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:659
2645 msgid "Text rendering module"
2646 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:661
2649 msgid ""
2650 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2651 "instance."
2652 msgstr ""
2653 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2654 "môžete použiť aj modul svg."
2655
2656 #: src/libvlc-module.c:663
2657 msgid "Subpictures filter module"
2658 msgstr "Filtračný modul sub-obrázkov"
2659
2660 #: src/libvlc-module.c:665
2661 msgid ""
2662 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2663 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
2664 msgstr ""
2665 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre sub-obrázky\". "
2666 "Filtre umožňujú prekrytie nejakého obrázka, alebo textu vo videu (ako napr. "
2667 "logo alebo iné texty...). "
2668
2669 #: src/libvlc-module.c:668
2670 msgid "Autodetect subtitle files"
2671 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2672
2673 #: src/libvlc-module.c:670
2674 msgid ""
2675 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2676 "(based on the filename of the movie)."
2677 msgstr ""
2678 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2679 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2680
2681 #: src/libvlc-module.c:673
2682 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2683 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2684
2685 #: src/libvlc-module.c:675
2686 msgid ""
2687 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2688 "Options are:\n"
2689 "0 = no subtitles autodetected\n"
2690 "1 = any subtitle file\n"
2691 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2692 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2693 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2694 msgstr ""
2695 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2696 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2697 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2698 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2699 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2700 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2701 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2702 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2703 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2704 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2705
2706 #: src/libvlc-module.c:683
2707 msgid "Subtitle autodetection paths"
2708 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2709
2710 #: src/libvlc-module.c:685
2711 msgid ""
2712 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2713 "found in the current directory."
2714 msgstr ""
2715 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2716 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2717
2718 #: src/libvlc-module.c:688
2719 msgid "Use subtitle file"
2720 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2721
2722 #: src/libvlc-module.c:690
2723 msgid ""
2724 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2725 "subtitle file."
2726 msgstr ""
2727 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2728 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2729 "súbor načítať manuálne. "
2730
2731 #: src/libvlc-module.c:693
2732 msgid "DVD device"
2733 msgstr "Jednotka DVD"
2734
2735 #: src/libvlc-module.c:696
2736 msgid ""
2737 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2738 "the drive letter (eg. D:)"
2739 msgstr ""
2740 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2741 "používať. Za čiarku vpíšte písmeno jednotky (napr.: D:)."
2742
2743 #: src/libvlc-module.c:700
2744 msgid "This is the default DVD device to use."
2745 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2746
2747 #: src/libvlc-module.c:703
2748 msgid "VCD device"
2749 msgstr "Mechanika pre VCD"
2750
2751 #: src/libvlc-module.c:706
2752 msgid ""
2753 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2754 "scan for a suitable CD-ROM device."
2755 msgstr ""
2756 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD. Ak sem nezadáte "
2757 "žiadnu jednotku, program preskenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-"
2758 "ROM."
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:710
2761 msgid "This is the default VCD device to use."
2762 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:713
2765 msgid "Audio CD device"
2766 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:716
2769 msgid ""
2770 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2771 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2772 msgstr ""
2773 "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní Audio CD. Ak sem "
2774 "nezadáte nič, program prekenuje systém a priradí sem vhodnú jednotku CD-ROM."
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:720
2777 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2778 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:723 modules/gui/qt4/ui/open_net.ui:127
2781 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:837
2782 msgid "Force IPv6"
2783 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2784
2785 #: src/libvlc-module.c:725
2786 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2787 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2788
2789 #: src/libvlc-module.c:727
2790 msgid "Force IPv4"
2791 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2792
2793 #: src/libvlc-module.c:729
2794 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2795 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2796
2797 #: src/libvlc-module.c:731
2798 msgid "TCP connection timeout"
2799 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2800
2801 #: src/libvlc-module.c:733
2802 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2803 msgstr ""
2804 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2805
2806 #: src/libvlc-module.c:735
2807 msgid "SOCKS server"
2808 msgstr "SOCKS server"
2809
2810 #: src/libvlc-module.c:737
2811 msgid ""
2812 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2813 "used for all TCP connections"
2814 msgstr ""
2815 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
2816 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
2817
2818 #: src/libvlc-module.c:740
2819 msgid "SOCKS user name"
2820 msgstr "Meno užívateľa na serveri SOCKS"
2821
2822 #: src/libvlc-module.c:742
2823 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2824 msgstr ""
2825 "Prihláste sa pod tým užívateľským menom, ktoré Vám bolo pridelené pre "
2826 "prístup na SOCKS proxy-server."
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:744
2829 msgid "SOCKS password"
2830 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
2831
2832 #: src/libvlc-module.c:746
2833 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2834 msgstr ""
2835 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
2836 "server."
2837
2838 #: src/libvlc-module.c:748
2839 msgid "Title metadata"
2840 msgstr "Metadáta názvu"
2841
2842 #: src/libvlc-module.c:750
2843 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2844 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
2845
2846 #: src/libvlc-module.c:752
2847 msgid "Author metadata"
2848 msgstr "Metadáta autora"
2849
2850 #: src/libvlc-module.c:754
2851 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2852 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
2853
2854 #: src/libvlc-module.c:756
2855 msgid "Artist metadata"
2856 msgstr "Metadáta hercov"
2857
2858 #: src/libvlc-module.c:758
2859 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2860 msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
2861
2862 #: src/libvlc-module.c:760
2863 msgid "Genre metadata"
2864 msgstr "Metadáta žánru"
2865
2866 #: src/libvlc-module.c:762
2867 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2868 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
2869
2870 #: src/libvlc-module.c:764
2871 msgid "Copyright metadata"
2872 msgstr "Metadáta autorských práv"
2873
2874 #: src/libvlc-module.c:766
2875 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2876 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
2877
2878 #: src/libvlc-module.c:768
2879 msgid "Description metadata"
2880 msgstr "Metadáta popisu"
2881
2882 #: src/libvlc-module.c:770
2883 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2884 msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
2885
2886 #: src/libvlc-module.c:772
2887 msgid "Date metadata"
2888 msgstr "Metadáta dátumu"
2889
2890 #: src/libvlc-module.c:774
2891 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2892 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:776
2895 msgid "URL metadata"
2896 msgstr "Metadáta URL"
2897
2898 #: src/libvlc-module.c:778
2899 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2900 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
2901
2902 #: src/libvlc-module.c:782
2903 msgid ""
2904 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2905 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2906 "can break playback of all your streams."
2907 msgstr ""
2908 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
2909 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
2910 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
2911 "akýchkoľvek streamov."
2912
2913 #: src/libvlc-module.c:786
2914 msgid "Preferred decoders list"
2915 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
2916
2917 #: src/libvlc-module.c:788
2918 msgid ""
2919 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2920 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2921 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2922 msgstr ""
2923 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
2924 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
2925 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
2926 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
2927 "môže úplne znemožniť streamovanie."
2928
2929 #: src/libvlc-module.c:793
2930 msgid "Preferred encoders list"
2931 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
2932
2933 #: src/libvlc-module.c:795
2934 msgid ""
2935 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2936 msgstr ""
2937 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:798
2940 msgid "Prefer system plugins over vlc"
2941 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
2942
2943 #: src/libvlc-module.c:800
2944 msgid ""
2945 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
2946 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
2947 msgstr ""
2948 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
2949 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
2950 "obidva."
2951
2952 #: src/libvlc-module.c:809
2953 msgid ""
2954 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2955 "subsystem."
2956 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
2957
2958 #: src/libvlc-module.c:812
2959 msgid "Default stream output chain"
2960 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
2961
2962 #: src/libvlc-module.c:814
2963 msgid ""
2964 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2965 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2966 "all streams."
2967 msgstr ""
2968 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
2969 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
2970 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
2971
2972 #: src/libvlc-module.c:818
2973 msgid "Enable streaming of all ES"
2974 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
2975
2976 #: src/libvlc-module.c:820
2977 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2978 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, audio a titulky)"
2979
2980 #: src/libvlc-module.c:822
2981 msgid "Display while streaming"
2982 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
2983
2984 #: src/libvlc-module.c:824
2985 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2986 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
2987
2988 #: src/libvlc-module.c:826
2989 msgid "Enable video stream output"
2990 msgstr "Zapnúť video-výstup pre streamy"
2991
2992 #: src/libvlc-module.c:828
2993 msgid ""
2994 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2995 "facility when this last one is enabled."
2996 msgstr ""
2997 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
2998 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
2999
3000 #: src/libvlc-module.c:831
3001 msgid "Enable audio stream output"
3002 msgstr "Zapnúť audio-výstup pre streamy"
3003
3004 #: src/libvlc-module.c:833
3005 msgid ""
3006 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3007 "facility when this last one is enabled."
3008 msgstr ""
3009 "Vyberte si, či sa má audio-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3010 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3011
3012 #: src/libvlc-module.c:836
3013 msgid "Enable SPU stream output"
3014 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
3015
3016 #: src/libvlc-module.c:838
3017 msgid ""
3018 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3019 "facility when this last one is enabled."
3020 msgstr ""
3021 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
3022 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3023
3024 #: src/libvlc-module.c:841
3025 msgid "Keep stream output open"
3026 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
3027
3028 #: src/libvlc-module.c:843
3029 msgid ""
3030 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3031 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3032 "specified)"
3033 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
3034
3035 #: src/libvlc-module.c:847
3036 msgid "Preferred packetizer list"
3037 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3038
3039 #: src/libvlc-module.c:849
3040 msgid ""
3041 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3042 msgstr ""
3043 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3044 "paketizéry."
3045
3046 #: src/libvlc-module.c:852
3047 msgid "Mux module"
3048 msgstr "Muxovací modul"
3049
3050 #: src/libvlc-module.c:854
3051 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3052 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
3053
3054 #: src/libvlc-module.c:856
3055 msgid "Access output module"
3056 msgstr "Modul \"Access-output\""
3057
3058 #: src/libvlc-module.c:858
3059 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3060 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
3061
3062 #: src/libvlc-module.c:860
3063 msgid "Control SAP flow"
3064 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3065
3066 #: src/libvlc-module.c:862
3067 msgid ""
3068 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3069 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3070 msgstr ""
3071 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3072
3073 #: src/libvlc-module.c:866
3074 msgid "SAP announcement interval"
3075 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3076
3077 #: src/libvlc-module.c:868
3078 msgid ""
3079 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3080 "between SAP announcements."
3081 msgstr ""
3082 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3083 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:877
3086 msgid ""
3087 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3088 "always leave all these enabled."
3089 msgstr ""
3090 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3091 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3092 "zapnuté."
3093
3094 #: src/libvlc-module.c:880
3095 msgid "Enable FPU support"
3096 msgstr "Zapnúť podporu FPU"
3097
3098 #: src/libvlc-module.c:882
3099 msgid ""
3100 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
3101 "advantage of it."
3102 msgstr ""
3103 "Ak Váš procesor má aj jednotku pre výpočty s plávajúcou čiarkou, program VLC "
3104 "dokáže túto jednotku využiť."
3105
3106 #: src/libvlc-module.c:885
3107 msgid "Enable CPU MMX support"
3108 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
3109
3110 #: src/libvlc-module.c:887
3111 msgid ""
3112 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3113 "of them."
3114 msgstr ""
3115 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
3116 "funkciu využiť."
3117
3118 #: src/libvlc-module.c:890
3119 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3120 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
3121
3122 #: src/libvlc-module.c:892
3123 msgid ""
3124 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3125 "advantage of them."
3126 msgstr ""
3127 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
3128 "funkciu využiť."
3129
3130 #: src/libvlc-module.c:895
3131 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3132 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
3133
3134 #: src/libvlc-module.c:897
3135 msgid ""
3136 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3137 "advantage of them."
3138 msgstr ""
3139 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
3140 "funkciu využiť."
3141
3142 #: src/libvlc-module.c:900
3143 msgid "Enable CPU SSE support"
3144 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
3145
3146 #: src/libvlc-module.c:902
3147 msgid ""
3148 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3149 "of them."
3150 msgstr ""
3151 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
3152 "funkciu využiť."
3153
3154 #: src/libvlc-module.c:905
3155 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3156 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
3157
3158 #: src/libvlc-module.c:907
3159 msgid ""
3160 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3161 "of them."
3162 msgstr ""
3163 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
3164 "funkciu využiť."
3165
3166 #: src/libvlc-module.c:910
3167 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3168 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3169
3170 #: src/libvlc-module.c:912
3171 msgid ""
3172 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3173 "advantage of them."
3174 msgstr ""
3175 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3176 "funkciu využiť."
3177
3178 #: src/libvlc-module.c:917
3179 msgid ""
3180 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3181 "you really know what you are doing."
3182 msgstr ""
3183 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3184 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3185
3186 #: src/libvlc-module.c:920
3187 msgid "Memory copy module"
3188 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3189
3190 #: src/libvlc-module.c:922
3191 msgid ""
3192 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3193 "select the fastest one supported by your hardware."
3194 msgstr ""
3195 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3196 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3197
3198 #: src/libvlc-module.c:925
3199 msgid "Access module"
3200 msgstr "Prístupový modul"
3201
3202 #: src/libvlc-module.c:927
3203 msgid ""
3204 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3205 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3206 "option unless you really know what you are doing."
3207 msgstr ""
3208 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3209 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3210 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3211 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:931
3214 msgid "Access filter module"
3215 msgstr "Modul pre filtrovanie prístupov"
3216
3217 #: src/libvlc-module.c:933
3218 msgid ""
3219 "Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
3220 "used for instance for timeshifting."
3221 msgstr ""
3222 "Filtrovanie prístupova sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa "
3223 "práve načítava. Je to napríklad potrebné, ak chcete stream posunúť (časovo)."
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:936
3226 msgid "Demux module"
3227 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3228
3229 #: src/libvlc-module.c:938
3230 msgid ""
3231 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3232 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3233 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3234 "you really know what you are doing."
3235 msgstr ""
3236 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3237 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3238 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3239 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3240 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3241
3242 #: src/libvlc-module.c:943
3243 msgid "Allow real-time priority"
3244 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3245
3246 #: src/libvlc-module.c:945
3247 msgid ""
3248 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3249 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3250 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3251 "only activate this if you know what you're doing."
3252 msgstr ""
3253 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3254 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3255 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3256 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3257
3258 #: src/libvlc-module.c:951
3259 msgid "Adjust VLC priority"
3260 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3261
3262 #: src/libvlc-module.c:953
3263 msgid ""
3264 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3265 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3266 "VLC instances."
3267 msgstr ""
3268 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3269 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3270 "voči iným spusteným programom"
3271
3272 #: src/libvlc-module.c:957
3273 msgid "Minimize number of threads"
3274 msgstr "Minimalizovať počet vlákien"
3275
3276 #: src/libvlc-module.c:959
3277 msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
3278 msgstr ""
3279 "Táto funkcia minimalizuje počet vlákien požadovaných k behu programu VLC."
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:961
3282 msgid "Modules search path"
3283 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3284
3285 #: src/libvlc-module.c:963
3286 msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
3287 msgstr ""
3288 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3289 "prídavné moduly pre program VLC."
3290
3291 #: src/libvlc-module.c:965
3292 msgid "VLM configuration file"
3293 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3294
3295 #: src/libvlc-module.c:967
3296 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3297 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3298
3299 #: src/libvlc-module.c:969
3300 msgid "Use a plugins cache"
3301 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3302
3303 #: src/libvlc-module.c:971
3304 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3305 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3306
3307 #: src/libvlc-module.c:973
3308 msgid "Collect statistics"
3309 msgstr "Zbierať štatistické údaje"
3310
3311 #: src/libvlc-module.c:975
3312 msgid "Collect miscellaneous statistics."
3313 msgstr "Program si bude uchovávať rôzne štatistické údaje."
3314
3315 #: src/libvlc-module.c:977
3316 msgid "Run as daemon process"
3317 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3318
3319 #: src/libvlc-module.c:979
3320 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3321 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3322
3323 #: src/libvlc-module.c:981
3324 msgid "Write process id to file"
3325 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3326
3327 #: src/libvlc-module.c:983
3328 msgid "Writes process id into specified file."
3329 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3330
3331 #: src/libvlc-module.c:985
3332 msgid "Log to file"
3333 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3334
3335 #: src/libvlc-module.c:987
3336 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3337 msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
3338
3339 #: src/libvlc-module.c:989
3340 msgid "Log to syslog"
3341 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3342
3343 #: src/libvlc-module.c:991
3344 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3345 msgstr ""
3346 "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3347 "systémoch UNIX)."
3348
3349 #: src/libvlc-module.c:993
3350 msgid "Allow only one running instance"
3351 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3352
3353 #: src/libvlc-module.c:995
3354 msgid ""
3355 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3356 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3357 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3358 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3359 "running instance or enqueue it."
3360 msgstr ""
3361 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3362 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3363 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3364 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3365 "sa len zaradí do playlistu."
3366
3367 #: src/libvlc-module.c:1003
3368 msgid ""
3369 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3370 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3371 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3372 "This option will allow you to play the file with the already running "
3373 "instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
3374 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3375 msgstr ""
3376 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3377 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3378 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3379 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3380 "sa len zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna D-Bus "
3381 "sesia a aby bola spustená aspoň jedna inštancia programu VLC."
3382
3383 #: src/libvlc-module.c:1011
3384 msgid "VLC is started from file association"
3385 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3386
3387 #: src/libvlc-module.c:1013
3388 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3389 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3390
3391 #: src/libvlc-module.c:1016
3392 msgid "One instance when started from file"
3393 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3394
3395 #: src/libvlc-module.c:1018
3396 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3397 msgstr ""
3398 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3399 "inštancia programu."
3400
3401 #: src/libvlc-module.c:1020
3402 msgid "Increase the priority of the process"
3403 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3404
3405 #: src/libvlc-module.c:1022
3406 msgid ""
3407 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3408 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3409 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3410 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3411 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3412 "machine."
3413 msgstr ""
3414 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3415 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3416 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3417 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3418 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3419 "reštartovaním počítača."
3420
3421 #: src/libvlc-module.c:1030
3422 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3423 msgstr ""
3424 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3425 "playlistu."
3426
3427 #: src/libvlc-module.c:1032
3428 msgid ""
3429 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3430 "playing current item."
3431 msgstr ""
3432 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3433 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3434 "aktuálnej položky."
3435
3436 #: src/libvlc-module.c:1041
3437 msgid ""
3438 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3439 "overridden in the playlist dialog box."
3440 msgstr ""
3441 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3442 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3443
3444 #: src/libvlc-module.c:1044
3445 msgid "Automatically preparse files"
3446 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3447
3448 #: src/libvlc-module.c:1046
3449 msgid ""
3450 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3451 "metadata)."
3452 msgstr ""
3453 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
3454 "zobrazované pri prehrávaní."
3455
3456 #: src/libvlc-module.c:1049
3457 msgid "Album art policy"
3458 msgstr "Metóda zisťovania druhu albumu"
3459
3460 #: src/libvlc-module.c:1051
3461 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3462 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3463
3464 #: src/libvlc-module.c:1057
3465 msgid "Manual download only"
3466 msgstr "Stiahnuť manuálne."
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1058
3469 msgid "When track starts playing"
3470 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu."
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:1059
3473 msgid "As soon as track is added"
3474 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3475
3476 #: src/libvlc-module.c:1061
3477 msgid "Services discovery modules"
3478 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3479
3480 #: src/libvlc-module.c:1063
3481 msgid ""
3482 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3483 "Typical values are sap, hal, ..."
3484 msgstr ""
3485 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3486 "bodko-čiarkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal..."
3487
3488 #: src/libvlc-module.c:1066
3489 msgid "Play files randomly forever"
3490 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3491
3492 #: src/libvlc-module.c:1068
3493 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3494 msgstr ""
3495 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3496 "ho neukončíte."
3497
3498 #: src/libvlc-module.c:1072
3499 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3500 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3501
3502 #: src/libvlc-module.c:1074
3503 msgid "Repeat current item"
3504 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3505
3506 #: src/libvlc-module.c:1076
3507 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3508 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3509
3510 #: src/libvlc-module.c:1078
3511 msgid "Play and stop"
3512 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3513
3514 #: src/libvlc-module.c:1080
3515 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3516 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
3517
3518 #: src/libvlc-module.c:1082
3519 msgid "Play and exit"
3520 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3521
3522 #: src/libvlc-module.c:1084
3523 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3524 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3525
3526 #: src/libvlc-module.c:1086
3527 msgid "Use media library"
3528 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3529
3530 #: src/libvlc-module.c:1088
3531 msgid ""
3532 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3533 "VLC."
3534 msgstr ""
3535 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1091
3538 msgid "Use playlist tree"
3539 msgstr "Použiť vetvenie playlistu"
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1093
3542 msgid ""
3543 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3544 "directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
3545 "needed."
3546 msgstr ""
3547 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3548 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov. Voľba "
3549 "\"Predvolené\" znamená, že strom sa bude používať naozaj iba vtedy, keď to "
3550 "bude potrebné."
3551
3552 #: src/libvlc-module.c:1097
3553 msgid "Always"
3554 msgstr "Vždy"
3555
3556 #: src/libvlc-module.c:1097
3557 msgid "Never"
3558 msgstr "Nikdy"
3559
3560 #: src/libvlc-module.c:1106
3561 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3562 msgstr ""
3563 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
3564 "VLC."
3565
3566 #: src/libvlc-module.c:1109 src/video_output/vout_intf.c:436
3567 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1054 modules/gui/macosx/controls.m:402
3568 #: modules/gui/macosx/controls.m:455 modules/gui/macosx/controls.m:908
3569 #: modules/gui/macosx/controls.m:938 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:49
3570 #: modules/gui/macosx/intf.m:561 modules/gui/macosx/intf.m:637
3571 #: modules/gui/macosx/intf.m:691
3572 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:444
3573 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.ui:61
3574 msgid "Fullscreen"
3575 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3576
3577 #: src/libvlc-module.c:1110
3578 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3579 msgstr ""
3580 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3581 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3582
3583 #: src/libvlc-module.c:1111
3584 msgid "Leave fullscreen"
3585 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3586
3587 #: src/libvlc-module.c:1112
3588 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3589 msgstr ""
3590 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3591 "režimu."
3592
3593 #: src/libvlc-module.c:1113
3594 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
3595 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1524
3596 msgid "Play/Pause"
3597 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3598
3599 #: src/libvlc-module.c:1114
3600 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3601 msgstr ""
3602 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3603 "spustenie prehrávania"
3604
3605 #: src/libvlc-module.c:1115
3606 msgid "Pause only"
3607 msgstr "Len pozastaviť"
3608
3609 #: src/libvlc-module.c:1116
3610 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3611 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3612
3613 #: src/libvlc-module.c:1117
3614 msgid "Play only"
3615 msgstr "Len prehrať"
3616
3617 #: src/libvlc-module.c:1118
3618 msgid "Select the hotkey to use to play."
3619 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3620
3621 #: src/libvlc-module.c:1119 modules/control/hotkeys.c:672
3622 #: modules/gui/macosx/controls.m:840 modules/gui/macosx/intf.m:602
3623 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:327
3624 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:706
3625 msgid "Faster"
3626 msgstr "Rýchlejšie"
3627
3628 #: src/libvlc-module.c:1120
3629 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3630 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3631
3632 #: src/libvlc-module.c:1121 modules/control/hotkeys.c:678
3633 #: modules/gui/macosx/controls.m:841 modules/gui/macosx/intf.m:603
3634 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:322
3635 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:705
3636 msgid "Slower"
3637 msgstr "Pomalšie"
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:1122
3640 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3641 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3642
3643 #: src/libvlc-module.c:1123 modules/control/hotkeys.c:655
3644 #: modules/gui/macosx/controls.m:861 modules/gui/macosx/intf.m:560
3645 #: modules/gui/macosx/intf.m:605 modules/gui/macosx/intf.m:679
3646 #: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/wizard.m:312
3647 #: modules/gui/macosx/wizard.m:363 modules/gui/macosx/wizard.m:1630
3648 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:431
3649 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:507 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:129
3650 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:704
3651 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1529
3652 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:261 modules/misc/notify/notify.c:291
3653 msgid "Next"
3654 msgstr "Ďalej"
3655
3656 #: src/libvlc-module.c:1124
3657 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3658 msgstr ""
3659 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3660 "zaradený v playliste"
3661
3662 #: src/libvlc-module.c:1125 modules/control/hotkeys.c:661
3663 #: modules/gui/macosx/controls.m:860 modules/gui/macosx/intf.m:555
3664 #: modules/gui/macosx/intf.m:604 modules/gui/macosx/intf.m:680
3665 #: modules/gui/macosx/intf.m:686
3666 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:430
3667 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:505 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:703
3668 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1528
3669 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:260 modules/misc/notify/notify.c:289
3670 msgid "Previous"
3671 msgstr "Dozadu"
3672
3673 #: src/libvlc-module.c:1126
3674 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3675 msgstr ""
3676 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3677 "súboru v playliste"
3678
3679 #: src/libvlc-module.c:1127 modules/gui/macosx/controls.m:852
3680 #: modules/gui/macosx/intf.m:558 modules/gui/macosx/intf.m:601
3681 #: modules/gui/macosx/intf.m:678 modules/gui/macosx/intf.m:685
3682 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:272 modules/gui/pda/pda_interface.c:273
3683 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:432
3684 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:504 modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:122
3685 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:88
3686 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
3687 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:698
3688 #: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1530
3689 #: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:259 modules/misc/notify/xosd.c:228
3690 msgid "Stop"
3691 msgstr "Stop"
3692
3693 #: src/libvlc-module.c:1128
3694 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3695 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3696
3697 #: src/libvlc-module.c:1129 modules/gui/macosx/bookmarks.m:109
3698 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:118 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
3699 #: modules/gui/macosx/intf.m:563 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:842
3700 #: modules/video_filter/marq.c:141 modules/video_filter/rss.c:188
3701 msgid "Position"
3702 msgstr "Pozícia"
3703
3704 #: src/libvlc-module.c:1130
3705 msgid "Select the hotkey to display the position."
3706 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3707
3708 #: src/libvlc-module.c:1132
3709 msgid "Very short backwards jump"
3710 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3711
3712 #: src/libvlc-module.c:1134
3713 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3714 msgstr ""
3715 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3716 "späť."
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1135
3719 msgid "Short backwards jump"
3720 msgstr "Krátky skok späť"
3721
3722 #: src/libvlc-module.c:1137
3723 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3724 msgstr ""
3725 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1138
3728 msgid "Medium backwards jump"
3729 msgstr "Väčší skok späť"
3730
3731 #: src/libvlc-module.c:1140
3732 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3733 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1141
3736 msgid "Long backwards jump"
3737 msgstr "Dlhý skok späť"
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1143
3740 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3741 msgstr ""
3742 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3743
3744 #: src/libvlc-module.c:1145
3745 msgid "Very short forward jump"
3746 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
3747
3748 #: src/libvlc-module.c:1147
3749 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3750 msgstr ""
3751 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
3752
3753 #: src/libvlc-module.c:1148
3754 msgid "Short forward jump"
3755 msgstr "Krátky skok dopredu"
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1150
3758 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3759 msgstr ""
3760 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1151
3763 msgid "Medium forward jump"
3764 msgstr "Väčší skok dopredu"
3765
3766 #: src/libvlc-module.c:1153
3767 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3768 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1154
3771 msgid "Long forward jump"
3772 msgstr "Dlhý skok dopredu"
3773
3774 #: src/libvlc-module.c:1156
3775 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3776 msgstr ""
3777 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
3778 "kus."
3779
3780 #: src/libvlc-module.c:1158
3781 msgid "Very short jump length"
3782 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
3783
3784 #: src/libvlc-module.c:1159
3785 msgid "Very short jump length, in seconds."
3786 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
3787
3788 #: src/libvlc-module.c:1160
3789 msgid "Short jump length"
3790 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
3791
3792 #: src/libvlc-module.c:1161
3793 msgid "Short jump length, in seconds."
3794 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
3795
3796 #: src/libvlc-module.c:1162
3797 msgid "Medium jump length"
3798 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
3799
3800 #: src/libvlc-module.c:1163
3801 msgid "Medium jump length, in seconds."
3802 msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku, v sekundách."
3803
3804 #: src/libvlc-module.c:1164
3805 msgid "Long jump length"
3806 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
3807
3808 #: src/libvlc-module.c:1165
3809 msgid "Long jump length, in seconds."
3810 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
3811
3812 #: src/libvlc-module.c:1167 modules/control/hotkeys.c:240
3813 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274 modules/gui/qt4/menus.cpp:527
3814 msgid "Quit"
3815 msgstr "Koniec"
3816
3817 #: src/libvlc-module.c:1168
3818 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3819 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
3820
3821 #: src/libvlc-module.c:1169
3822 msgid "Navigate up"
3823 msgstr "Navigovať smerom nahor"
3824
3825 #: src/libvlc-module.c:1170
3826 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3827 msgstr ""
3828 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
3829
3830 #: src/libvlc-module.c:1171
3831 msgid "Navigate down"
3832 msgstr "Navigovať smerom nadol"
3833
3834 #: src/libvlc-module.c:1172
3835 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3836 msgstr ""
3837 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
3838
3839 #: src/libvlc-module.c:1173
3840 msgid "Navigate left"
3841 msgstr "Navigovať smerom doľava"
3842
3843 #: src/libvlc-module.c:1174
3844 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3845 msgstr ""
3846 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
3847
3848 #: src/libvlc-module.c:1175
3849 msgid "Navigate right"
3850 msgstr "Navigovať smerom doprava"
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1176
3853 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3854 msgstr ""
3855 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
3856 "doprava."
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1177
3859 msgid "Activate"
3860 msgstr "Aktivovať"
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1178
3863 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3864 msgstr ""
3865 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
3866 "menu DVD."
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1179
3869 msgid "Go to the DVD menu"
3870 msgstr "Prejsť na menu DVD"
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1180
3873 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3874 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1181
3877 msgid "Select previous DVD title"
3878 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1182
3881 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3882 msgstr ""
3883 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
3884
3885 #: src/libvlc-module.c:1183
3886 msgid "Select next DVD title"
3887 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
3888
3889 #: src/libvlc-module.c:1184
3890 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3891 msgstr ""
3892 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
3893
3894 #: src/libvlc-module.c:1185
3895 msgid "Select prev DVD chapter"
3896 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
3897
3898 #: src/libvlc-module.c:1186
3899 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3900 msgstr ""
3901 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
3902 "kapitoly v DVD"
3903
3904 #: src/libvlc-module.c:1187
3905 msgid "Select next DVD chapter"
3906 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
3907
3908 #: src/libvlc-module.c:1188
3909 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3910 msgstr ""
3911 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
3912
3913 #: src/libvlc-module.c:1189
3914 msgid "Volume up"
3915 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
3916
3917 #: src/libvlc-module.c:1190
3918 msgid "Select the key to increase audio volume."
3919 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
3920
3921 #: src/libvlc-module.c:1191
3922 msgid "Volume down"
3923 msgstr "Znížiť hlasitosť"
3924
3925 #: src/libvlc-module.c:1192
3926 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3927 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
3928
3929 #: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/controls.m:898
3930 #: modules/gui/macosx/intf.m:622 modules/gui/macosx/intf.m:681
3931 #: modules/gui/macosx/intf.m:690
3932 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:467
3933 msgid "Mute"
3934 msgstr "Stlmiť"
3935