* Updated po files. STRINGS ARE FROZEN !!!
[vlc.git] / po / no.po
1 # Norwegian locale definition for VLC
2 # Copyright (C) 2002 Sigmund Augdal <sigmunau@idi.ntnu.no>.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: vlc\n"
7 "POT-Creation-Date: 2003-07-24 00:53+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2003-04-06 12:32+0200\n"
9 "Last-Translator: Haakon Meland Eriksen <haakon.eriksen@far.no>\n"
10 "Language-Team: vlc <>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15
16 #: include/vlc_interface.h:105
17 #, fuzzy
18 msgid ""
19 "\n"
20 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
21 "the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wxwin\"\n"
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Advarsel: om du ikke lenger får tilgang til brukergrensesnittet kan du åpne "
25 "et dos vindu, gå til katalogen du har installer VLC i og kjøre \"vlc -I win32"
26 "\"\n"
27
28 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:131
29 #: modules/gui/macosx/intf.m:384 modules/gui/macosx/intf.m:385
30 #, fuzzy
31 msgid "Audio channels"
32 msgstr "Velg lydkanal"
33
34 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:142
35 #: modules/audio_output/alsa.c:173 modules/audio_output/directx.c:423
36 #: modules/audio_output/oss.c:202 modules/audio_output/sdl.c:181
37 #: modules/audio_output/sdl.c:198 modules/audio_output/waveout.c:386
38 msgid "Stereo"
39 msgstr "Stereo"
40
41 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
42 msgid "Left"
43 msgstr "Venstre"
44
45 #: src/audio_output/output.c:111 src/audio_output/output.c:147
46 msgid "Right"
47 msgstr "Høyre"
48
49 #: src/audio_output/output.c:137
50 msgid "Dolby Surround"
51 msgstr ""
52
53 #: src/audio_output/output.c:149
54 msgid "Reverse stereo"
55 msgstr "Omvendt stereo"
56
57 #: src/extras/getopt.c:638
58 #, c-format
59 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
60 msgstr ""
61
62 #: src/extras/getopt.c:663
63 #, c-format
64 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
65 msgstr ""
66
67 #: src/extras/getopt.c:668
68 #, c-format
69 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
70 msgstr ""
71
72 #: src/extras/getopt.c:686 src/extras/getopt.c:859
73 #, c-format
74 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
75 msgstr ""
76
77 #: src/extras/getopt.c:715
78 #, c-format
79 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
80 msgstr ""
81
82 #: src/extras/getopt.c:719
83 #, c-format
84 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
85 msgstr ""
86
87 #: src/extras/getopt.c:745
88 #, c-format
89 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
90 msgstr ""
91
92 #: src/extras/getopt.c:748
93 #, c-format
94 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
95 msgstr ""
96
97 #: src/extras/getopt.c:778 src/extras/getopt.c:908
98 #, c-format
99 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
100 msgstr ""
101
102 #: src/extras/getopt.c:825
103 #, c-format
104 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
105 msgstr ""
106
107 #: src/extras/getopt.c:843
108 #, c-format
109 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
110 msgstr ""
111
112 #: src/input/input.c:171
113 msgid "General"
114 msgstr ""
115
116 #: src/input/input.c:172
117 #, fuzzy
118 msgid "Playlist Item"
119 msgstr "Spilleliste"
120
121 #: src/input/input_programs.c:94 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1078
122 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1199 modules/gui/kde/interface.cpp:142
123 #: modules/gui/macosx/intf.m:371 modules/gui/macosx/intf.m:372
124 #, fuzzy
125 msgid "Program"
126 msgstr "Avslutt programmet"
127
128 #: src/input/input_programs.c:98 modules/demux/asf/libasf.c:696
129 #: modules/demux/mkv.cpp:2394 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1258
130 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1650 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1956
131 #: modules/gui/gtk/menu.c:1402 modules/gui/gtk/menu.c:1423
132 #: modules/gui/kde/interface.cpp:144 modules/gui/macosx/intf.m:373
133 #: modules/gui/macosx/intf.m:374 modules/gui/macosx/open.m:149
134 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:404
135 msgid "Title"
136 msgstr "Tittel"
137
138 #: src/input/input_programs.c:102 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1259
139 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1640 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1946
140 #: modules/gui/gtk/menu.c:1019 modules/gui/gtk/menu.c:1432
141 #: modules/gui/kde/interface.cpp:146 modules/gui/macosx/intf.m:375
142 #: modules/gui/macosx/intf.m:376 modules/gui/macosx/open.m:150
143 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:410
144 msgid "Chapter"
145 msgstr "Kapittel"
146
147 #: src/input/input_programs.c:106 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:271
148 #, fuzzy
149 msgid "Navigation"
150 msgstr "_Navigasjon"
151
152 #: src/input/input_programs.c:110 modules/gui/macosx/intf.m:396
153 #: modules/gui/macosx/intf.m:397
154 #, fuzzy
155 msgid "Video track"
156 msgstr "Video"
157
158 #: src/input/input_programs.c:113 modules/gui/macosx/intf.m:382
159 #: modules/gui/macosx/intf.m:383
160 #, fuzzy
161 msgid "Audio track"
162 msgstr "Lyd"
163
164 #: src/input/input_programs.c:116 modules/gui/macosx/intf.m:400
165 #: modules/gui/macosx/intf.m:401
166 #, fuzzy
167 msgid "Subtitles track"
168 msgstr "_Teksting"
169
170 #: src/input/input_programs.c:352 src/input/input_programs.c:354
171 #, fuzzy, c-format
172 msgid "Title %i"
173 msgstr "Tittel"
174
175 #: src/input/input_programs.c:360 src/input/input_programs.c:367
176 #, fuzzy, c-format
177 msgid "Chapter %i"
178 msgstr "Kapittel"
179
180 #: src/input/input_programs.c:382
181 #, fuzzy
182 msgid "Next title"
183 msgstr "Neste fil"
184
185 #: src/input/input_programs.c:385
186 #, fuzzy
187 msgid "Previous title"
188 msgstr "Forrige fil"
189
190 #: src/input/input_programs.c:391 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:267
191 #, fuzzy
192 msgid "Next Chapter"
193 msgstr "Kapittel"
194
195 #: src/input/input_programs.c:394
196 #, fuzzy
197 msgid "Previous Chapter"
198 msgstr "Kapittel"
199
200 #: src/input/input_programs.c:673 src/video_output/video_output.c:419
201 msgid "Disable"
202 msgstr ""
203
204 #: src/input/input_programs.c:685 src/input/input_programs.c:687
205 #, c-format
206 msgid "Track %i"
207 msgstr ""
208
209 #: src/libvlc.c:262 src/libvlc.c:349
210 msgid "C"
211 msgstr "no"
212
213 #: src/libvlc.c:305 src/libvlc.c:1368
214 #, c-format
215 msgid ""
216 "Usage: %s [options] [items]...\n"
217 "\n"
218 msgstr ""
219 "Bruk: %s [alternativer] [punkter]...\n"
220 "\n"
221
222 #: src/libvlc.c:1200 src/misc/configuration.c:1019
223 msgid "string"
224 msgstr "tegn"
225
226 #: src/libvlc.c:1217 src/misc/configuration.c:1000
227 msgid "integer"
228 msgstr "heltall"
229
230 #: src/libvlc.c:1220 src/misc/configuration.c:1009
231 msgid "float"
232 msgstr "desimaltall"
233
234 #: src/libvlc.c:1226
235 msgid " (default enabled)"
236 msgstr " (grunninnstilling påskrudd)"
237
238 #: src/libvlc.c:1227
239 msgid " (default disabled)"
240 msgstr " (grunninnstilling avskrudd)"
241
242 #: src/libvlc.c:1343 src/libvlc.c:1398 src/libvlc.c:1422
243 msgid ""
244 "\n"
245 "Press the RETURN key to continue...\n"
246 msgstr ""
247 "\n"
248 "Trykk Retur-knappen for å fortsette...\n"
249
250 #: src/libvlc.c:1371
251 msgid "[module]              [description]\n"
252 msgstr "[modul]              [beskrivelse]\n"
253
254 #: src/libvlc.c:1416
255 msgid ""
256 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
257 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
258 "see the file named COPYING for details.\n"
259 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
260 msgstr ""
261 "Dette programmet er UTEN GARANTI, så langt dette er tillatt i loven.\n"
262 "Du kan redistribuere det etter betingelsene i The GNU General Public "
263 "License;\n"
264 "- se filen KOPIERING for detaljer om dette.\n"
265 "Programmet er skrevet av VideoLAN-teamet ved Ecole Centrale, Paris.\n"
266
267 #: src/libvlc.h:42
268 #, fuzzy
269 msgid "Interface module"
270 msgstr "grensesnittmodul"
271
272 #: src/libvlc.h:44
273 msgid ""
274 "This option allows you to select the interface used by VLC. The default "
275 "behavior is to automatically select the best module available."
276 msgstr ""
277 "Du kan velge hvilket grensesnitt VLC skal bruke med dette alternativet. "
278 "Standard innstillingen velger automatisk den beste tilgjengelige modulen."
279
280 #: src/libvlc.h:48
281 #, fuzzy
282 msgid "Extra interface modules"
283 msgstr "ekstra grensesnittmoduler"
284
285 #: src/libvlc.h:50
286 #, fuzzy
287 msgid ""
288 "This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
289 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
290 "a comma separated list of interface modules. (common values are: logger,"
291 "gestures,sap,rc,http,screensaver)"
292 msgstr ""
293 "Du kan velge ytterligere grensesnitt som VLC kan benytte med dette "
294 "alternativet. Disse startes i bakgrunnen i tillegg til standard "
295 "grensesnittet. Bruk en kommaseparert liste med grensesnittmoduler."
296
297 #: src/libvlc.h:55
298 #, fuzzy
299 msgid "Verbosity (0,1,2)"
300 msgstr "detaljnivå (0,1,2)"
301
302 #: src/libvlc.h:57
303 msgid ""
304 "This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
305 "1=warnings, 2=debug)."
306 msgstr ""
307 "Sett detaljnivået på beskjeder med dette alternativet (0=bare feil og "
308 "standard meldinger, 1=advarsler, 2=feilretting)."
309
310 #: src/libvlc.h:60
311 #, fuzzy
312 msgid "Be quiet"
313 msgstr "vær stille"
314
315 #: src/libvlc.h:62
316 msgid "This options turns off all warning and information messages."
317 msgstr ""
318 "Skru av alle advarsler og informasjonsmeldinger med dette alternativet."
319
320 #: src/libvlc.h:64 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:255
321 msgid "Language"
322 msgstr ""
323
324 #: src/libvlc.h:65
325 #, fuzzy
326 msgid ""
327 "This option allows you to set the language of the interface. The system "
328 "language is auto-detected if \"auto\" is specified here."
329 msgstr ""
330 "Standard sti som grensesnittet benytter for å finne filer velger du med "
331 "dette alternativet."
332
333 #: src/libvlc.h:69
334 #, fuzzy
335 msgid "Color messages"
336 msgstr "fargede beskjeder"
337
338 #: src/libvlc.h:71
339 msgid ""
340 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
341 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
342 msgstr ""
343 "Når dette alternativet er påskrudd fargelegges meldinger til konsolen. "
344 "Terminalklienten trenger Linux-fargestøtte for at dette skal virke."
345
346 #: src/libvlc.h:74
347 #, fuzzy
348 msgid "Show advanced options"
349 msgstr "vis avanserte alternativer"
350
351 #: src/libvlc.h:76
352 #, fuzzy
353 msgid ""
354 "When this option is turned on, the preferences and/or interfaces  will show "
355 "all the available options, including those that most users should never touch"
356 msgstr ""
357 "Alle tilgjengelige alternativer vises for grensesnittene når dette "
358 "alternativet er påskrudd, inkludert de som de fleste brukere aldri burde "
359 "røre."
360
361 #: src/libvlc.h:80
362 #, fuzzy
363 msgid "Interface default search path"
364 msgstr "standard søkesti for grensesnittet"
365
366 #: src/libvlc.h:82
367 msgid ""
368 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
369 "when looking for a file."
370 msgstr ""
371 "Standard sti som grensesnittet benytter for å finne filer velger du med "
372 "dette alternativet."
373
374 #: src/libvlc.h:85
375 #, fuzzy
376 msgid "Plugin search path"
377 msgstr "søkesti for tilleggskomponenter"
378
379 #: src/libvlc.h:87
380 msgid ""
381 "This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
382 "plugins."
383 msgstr ""
384 "Du kan spesifisere en ekstra sti der VLC kan se etter tilleggskomponenter "
385 "med dette alternativet."
386
387 #: src/libvlc.h:90
388 #, fuzzy
389 msgid "Audio output module"
390 msgstr "Lyd-eksportmodul"
391
392 #: src/libvlc.h:92
393 msgid ""
394 "This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
395 "default behavior is to automatically select the best method available."
396 msgstr ""
397 "Du velger hvilken metode for lydeksport VLC skal bruke med dette "
398 "alternativet. Standard innstillingen velger automatisk den beste "
399 "tilgjengelige metoden. "
400
401 #: src/libvlc.h:96
402 #, fuzzy
403 msgid "Enable audio"
404 msgstr "skru på lyd"
405
406 #: src/libvlc.h:98
407 #, fuzzy
408 msgid ""
409 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
410 "will not take place, and it will save some processing power."
411 msgstr ""
412 "Du kan skru av lydeksport fullstendig. Dekoding av lyd vil ikke bli gjort "
413 "hvis du velger dette, og dette sparer litt prosessorkraft."
414
415 #: src/libvlc.h:101
416 #, fuzzy
417 msgid "Force mono audio"
418 msgstr "framtvinger monolyd"
419
420 #: src/libvlc.h:102
421 msgid "This will force a mono audio output"
422 msgstr "Dette framtvinger eksport av monolyd"
423
424 #: src/libvlc.h:104
425 #, fuzzy
426 msgid "Audio output volume"
427 msgstr "Lydeksport volum"
428
429 #: src/libvlc.h:106
430 msgid ""
431 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
432 msgstr ""
433 "Du velger standardvolum for lydekport i et område fra 0 til 1024 med dette "
434 "alternativet."
435
436 #: src/libvlc.h:109
437 #, fuzzy
438 msgid "Audio output saved volume"
439 msgstr "Standard grensesnitt: "
440
441 #: src/libvlc.h:111
442 msgid "This saves the audio output volume when you select mute."
443 msgstr "Dette lagrer lydeksportvolumet når du skrur av lyden."
444
445 #: src/libvlc.h:113
446 #, fuzzy
447 msgid "Audio output frequency (Hz)"
448 msgstr "lydeksportens frekvens (Hz)"
449
450 #: src/libvlc.h:115
451 #, fuzzy
452 msgid ""
453 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
454 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
455 msgstr ""
456 "Her kan du framtvinge lydeksportens frekvens. Vanlige verdier er 48000, "
457 "44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
458
459 #: src/libvlc.h:119
460 msgid "High quality audio resampling"
461 msgstr ""
462
463 #: src/libvlc.h:121
464 msgid ""
465 "High quality audio resampling can be processor intensive so you can disable "
466 "it and a cheaper resampling algorithm will be used instead."
467 msgstr ""
468
469 #: src/libvlc.h:125
470 #, fuzzy
471 msgid "Compensate desynchronization of audio (in ms)"
472 msgstr "kompenserer for desynkronisering av lyd/bilde (i millisekunder)"
473
474 #: src/libvlc.h:127
475 msgid ""
476 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
477 "notice a lag between the video and the audio."
478 msgstr ""
479 "Du kan forsinke lydeksporten med dette alternativet. Hvis du oppdager "
480 "tidsforsinkelse mellom lyd og bilde kan dette være svært kjekt."
481
482 #: src/libvlc.h:130
483 #, fuzzy
484 msgid "Choose prefered audio output channels mode"
485 msgstr "velg foretrukket rekkefølge for lydinnkoding"
486
487 #: src/libvlc.h:132
488 #, fuzzy
489 msgid ""
490 "This option allows you to set the audio output channels mode that will be "
491 "used by default when possible (ie. if your hardware supports it as well as "
492 "the audio stream being played)"
493 msgstr ""
494 "Du kan bruke S/PDIF lydeksport som standard når maskinvaren din støtter "
495 "dette i tillegg til lydstrømmen som avspilles."
496
497 #: src/libvlc.h:136
498 #, fuzzy
499 msgid "Use the S/PDIF audio output when available"
500 msgstr "bruk S/PDIF lydeksport når dette er tilgjengelig"
501
502 #: src/libvlc.h:138
503 msgid ""
504 "This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
505 "hardware supports it as well as the audio stream being played."
506 msgstr ""
507 "Du kan bruke S/PDIF lydeksport som standard når maskinvaren din støtter "
508 "dette i tillegg til lydstrømmen som avspilles."
509
510 #: src/libvlc.h:141
511 #, fuzzy
512 msgid "Headphone virtual spatialization effect"
513 msgstr "romklangeffekt i høretelefoner"
514
515 #: src/libvlc.h:143
516 #, fuzzy
517 msgid ""
518 "This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
519 "complete 5.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
520 "realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
521 "tiring when listening to music for long periods of time.\n"
522 "It works with any source format from mono to 5.1."
523 msgstr ""
524 "Du får følelsen av å stå i et rom med et komplett 5.1 høytaleranlegg selv om "
525 "du bare benytter en høretelefon når denne effekten er valgt, noe som gir en "
526 "mer realistisk lydopplevelse. Når du hører på musikk over lengre tidsrom bør "
527 "denne effekten gi en mer komfortabel og mindre trøttende opplevelse. "
528 "Effekten virker uansett kildeformat, fra mono to 5.1."
529
530 #: src/libvlc.h:150
531 #, fuzzy
532 msgid "Video output module"
533 msgstr "Videofremvisningsmodul"
534
535 #: src/libvlc.h:152
536 msgid ""
537 "This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
538 "default behavior is to automatically select the best method available."
539 msgstr ""
540 "Du velger hvilken metode VLC skal bruke til videoeksport med dette "
541 "alternativet. Standard innstillingen velger automatisk den beste "
542 "tilgjengelige metoden."
543
544 #: src/libvlc.h:156
545 #, fuzzy
546 msgid "Enable video"
547 msgstr "skru på video"
548
549 #: src/libvlc.h:158
550 #, fuzzy
551 msgid ""
552 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
553 "stage will not take place, which will save some processing power."
554 msgstr ""
555 "Du kan skru av videoeksport fullstendig. Videodekoding vil da ikke bli "
556 "gjort, noe som sparer litt prosessorkraft."
557
558 #: src/libvlc.h:161
559 #, fuzzy
560 msgid "Video width"
561 msgstr "videobredde"
562
563 #: src/libvlc.h:163
564 #, fuzzy
565 msgid ""
566 "You can enforce the video width here. By default (-1) VLC will adapt to the "
567 "video characteristics."
568 msgstr ""
569 "Her kan du sette videobredden. Standardinnstillingen er at VLC tilpasser seg "
570 "til videoviseren."
571
572 #: src/libvlc.h:166
573 #, fuzzy
574 msgid "Video height"
575 msgstr "videohøyde"
576
577 #: src/libvlc.h:168
578 #, fuzzy
579 msgid ""
580 "You can enforce the video height here. By default (-1) VLC will adapt to the "
581 "video characteristics."
582 msgstr ""
583 "Her kan du sette videohøyden. Standardinnstillingen er at VLC tilpasser seg "
584 "til videoviseren."
585
586 #: src/libvlc.h:171
587 #, fuzzy
588 msgid "Zoom video"
589 msgstr "xvideo"
590
591 #: src/libvlc.h:173
592 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
593 msgstr "Zoom videoen med den spesifiserte faktoren."
594
595 #: src/libvlc.h:175
596 #, fuzzy
597 msgid "Grayscale video output"
598 msgstr "videoeksport i gråtoner"
599
600 #: src/libvlc.h:177
601 msgid ""
602 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
603 "can also allow you to save some processing power)."
604 msgstr ""
605 "Fargeinformasjon fra videoen blir ikke dekodet når dette alternativet er "
606 "valgt. (Du sparer litt prosessorkraft)."
607
608 #: src/libvlc.h:180
609 #, fuzzy
610 msgid "Fullscreen video output"
611 msgstr "Fullskjermdybde:"
612
613 #: src/libvlc.h:182
614 msgid ""
615 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
616 msgstr ""
617 "VLC starter alltid video på hele skjermen når dette alternativet er påskrudd."
618
619 #: src/libvlc.h:185
620 #, fuzzy
621 msgid "Overlay video output"
622 msgstr "Fullskjermdybde:"
623
624 #: src/libvlc.h:187
625 #, fuzzy
626 msgid ""
627 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
628 "your graphics card."
629 msgstr ""
630 "VLC vil prøve å bruke \"overlay\" egenskapene i grafikkortet ditt hvis dette "
631 "alternativet er påskrudd."
632
633 #: src/libvlc.h:190
634 #, fuzzy
635 msgid "Force SPU position"
636 msgstr "Fastsett SPU posisjon"
637
638 #: src/libvlc.h:192
639 msgid ""
640 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
641 "over the movie. Try several positions."
642 msgstr ""
643 "Du kan plassere undertekstene under filmen med dette alternativet, i stedet "
644 "for over filmen. Du kan også prøve andre posisjoner."
645
646 #: src/libvlc.h:195
647 #, fuzzy
648 msgid "Video filter module"
649 msgstr "Standard grensesnitt: "
650
651 #: src/libvlc.h:197
652 msgid ""
653 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
654 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
655 msgstr ""
656 "Du kan legge til filtre for etterbehandling for å forbedre bildekvaliteten, "
657 "for eksempel for å fjerne striper, eller for å klone eller forvrenge "
658 "videovinduet. "
659
660 #: src/libvlc.h:201
661 #, fuzzy
662 msgid "Source aspect ratio"
663 msgstr "kildens bildeformat"
664
665 #: src/libvlc.h:203
666 msgid ""
667 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
668 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
669 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
670 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
671 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
672 msgstr ""
673 "Her fastsettes kildens bildeformat. Noen DVDer vil for eksempel påstå at de "
674 "har 16:9 som format mens de egentlig har 4:3. VLC kan også bruke "
675 "innstillingen som et hint for filmer som mangler informasjon om bildeformat. "
676 "Formater aksepteres på formen x:y (4:3, 16:9, etc.) som uttrykk for det "
677 "globale bildeformatet, eller som et desimaltall (1.25, 1.3333, etc.) som "
678 "uttrykk for firkantetheten til pixlene."
679
680 #: src/libvlc.h:211
681 #, fuzzy
682 msgid "Destination aspect ratio"
683 msgstr "målets bildeformat"
684
685 #: src/libvlc.h:213
686 msgid ""
687 "This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
688 "pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
689 "may be used when you output VLC's signal to another device such as a TV set. "
690 "Accepted format is a float value (1, 1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel "
691 "squareness."
692 msgstr ""
693 "Her fastsettes målets pixelstørrelse. Standarden i VLC er å anta at pixlene "
694 "danner et kvadrat, med mindre maskinvaren din kan fortelle VLC noe annet. Du "
695 "kan bruke dette hvis du sender VLCs signal til et annet apparat, slik som en "
696 "TV. Formatet må uttrykkes som et desimaltall (1, 1.25, 1.3333, etc.) som "
697 "uttrykk for firkantetheten til pixlene."
698
699 #: src/libvlc.h:220
700 #, fuzzy
701 msgid "Server port"
702 msgstr "Ingen tjener !"
703
704 #: src/libvlc.h:222
705 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
706 msgstr "Her er porten som brukes til UDP-strømmer. Som standard brukes 1234."
707
708 #: src/libvlc.h:224
709 #, fuzzy
710 msgid "MTU of the network interface"
711 msgstr "Grensesnitt"
712
713 #: src/libvlc.h:226
714 msgid ""
715 "This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
716 "usually 1500."
717 msgstr ""
718 "Her er pakkestørrelsen for UDP slik vi antar den vil være. I Ethernet er "
719 "dette vanligvis 1500."
720
721 #: src/libvlc.h:229
722 #, fuzzy
723 msgid "Network interface address"
724 msgstr "_Gjem grensesnitt"
725
726 #: src/libvlc.h:231
727 msgid ""
728 "If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
729 "solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
730 "multicasting interface here."
731 msgstr ""
732 "Hvis du har flere nettverksgrensesnitt i maskinen din og bruker multicast-"
733 "løsningen, må du antakelig skrive IP-adressen til multicast-grensesnittet "
734 "her."
735
736 #: src/libvlc.h:235
737 #, fuzzy
738 msgid "Time to live"
739 msgstr "levetid"
740
741 #: src/libvlc.h:237
742 msgid ""
743 "Indicate here the Time To Live of the multicast packets sent by the stream "
744 "output."
745 msgstr "Her angir du levetiden til multicast-pakkene fra videokilden. "
746
747 #: src/libvlc.h:240
748 #, fuzzy
749 msgid "Choose program (SID)"
750 msgstr "Avslutt programmet"
751
752 #: src/libvlc.h:242
753 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
754 msgstr ""
755 "Angi hvilket program som skal velges ved å angi programmets Service ID."
756
757 #: src/libvlc.h:244
758 #, fuzzy
759 msgid "Choose audio"
760 msgstr "velg lyd"
761
762 #: src/libvlc.h:246
763 #, fuzzy
764 msgid ""
765 "Give the default type of audio you want to use in a DVD. (Developers only)"
766 msgstr "Her angir du hva slags lyd du ønsker å bruke med en DVD."
767
768 #: src/libvlc.h:249
769 #, fuzzy
770 msgid "Choose channel"
771 msgstr "Velg Kapittel"
772
773 #: src/libvlc.h:251
774 msgid ""
775 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
776 "to n)."
777 msgstr ""
778 "Skriv inn nummeret på lydkanalen du ønsker å bruke for lydstrømmen fra en "
779 "DVD (fra 1 til n)."
780
781 #: src/libvlc.h:254
782 #, fuzzy
783 msgid "Choose subtitles"
784 msgstr "Velg tittel"
785
786 #: src/libvlc.h:256
787 msgid ""
788 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
789 "(from 1 to n)."
790 msgstr ""
791 "Skriv inn nummeret på undertekstkanalen du ønsker å bruke for tekststrømmen "
792 "fra en DVD (fra 1 to n)."
793
794 #: src/libvlc.h:259
795 msgid "DVD device"
796 msgstr "DVD-enhet"
797
798 #: src/libvlc.h:262
799 msgid ""
800 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
801 "the drive letter (eg D:)"
802 msgstr ""
803 "Her fastsetter du standard enheten for DVD (stasjon eller fil) som skal "
804 "brukes. Ikke glem kolon etter stasjonsbokstaven (for eksempel D:)"
805
806 #: src/libvlc.h:266
807 msgid "This is the default DVD device to use."
808 msgstr "Dette er standard DVD-enhet som brukes."
809
810 #: src/libvlc.h:269
811 msgid "VCD device"
812 msgstr "VCD-enhet"
813
814 #: src/libvlc.h:271
815 msgid "This is the default VCD device to use."
816 msgstr "Dette er standard VCD-enhet som brukes."
817
818 #: src/libvlc.h:273
819 #, fuzzy
820 msgid "Force IPv6"
821 msgstr "fastsett IPv6"
822
823 #: src/libvlc.h:275
824 msgid ""
825 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
826 "connections."
827 msgstr ""
828 "Ved å sette hake i denne ruten brukes IPv6 som standard for alle "
829 "forbindelser over UDP og HTTP."
830
831 #: src/libvlc.h:278
832 #, fuzzy
833 msgid "Force IPv4"
834 msgstr "fastsett IPv4"
835
836 #: src/libvlc.h:280
837 msgid ""
838 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
839 "connections."
840 msgstr ""
841 "Ved å sette hake i denne ruten brukes IPv4 som standard for alle "
842 "forbindelser over UDP og HTTP."
843
844 #: src/libvlc.h:283
845 #, fuzzy
846 msgid "Choose preferred codec list"
847 msgstr "velg foretrukket rekkefølge på kodek"
848
849 #: src/libvlc.h:285
850 msgid ""
851 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. For "
852 "instance, 'a52old,a52,any' will try the old a52 codec before the new one. "
853 "Please be aware that VLC does not make any difference between audio or video "
854 "codecs, so you should always specify 'any' at the end of the list to make "
855 "sure there is a fallback for the types you didn't specify."
856 msgstr ""
857 "Du kan velge rekkefølgen VLC skal bruke når kodek skal velges med dette "
858 "alternativet. 'a52old,a52,any' vil for eksempel prøve den gamle a52-kodeken "
859 "før den nye. Legg merke til at VLC ikke skiller lyd eller video kodeker, så "
860 "du bør alltid legge til 'any' på slutten av listen for å være sikker på at å "
861 "ha en nødløsning for typer som du ikke har spesifisert."
862
863 #: src/libvlc.h:292
864 #, fuzzy
865 msgid "Choose preferred video encoder list"
866 msgstr "velg foretrukket video innkoding "
867
868 #: src/libvlc.h:294 src/libvlc.h:298
869 msgid ""
870 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. "
871 msgstr "Her velger du rekkefølgen VLC skal velge kodek etter."
872
873 #: src/libvlc.h:296
874 #, fuzzy
875 msgid "Choose preferred audio encoder list"
876 msgstr "velg foretrukket rekkefølge for lydinnkoding"
877
878 #: src/libvlc.h:301
879 #, fuzzy
880 msgid "Choose a stream output"
881 msgstr "velg en utstrøm"
882
883 #: src/libvlc.h:303
884 msgid "Empty if no stream output."
885 msgstr "Tøm hvis det ikke kommer noen strøm."
886
887 #: src/libvlc.h:305
888 msgid "Display while streaming"
889 msgstr ""
890
891 #: src/libvlc.h:307
892 #, fuzzy
893 msgid "This allows you to play the stream while streaming it."
894 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
895
896 #: src/libvlc.h:309
897 #, fuzzy
898 msgid "Enable video stream output"
899 msgstr "Fullskjermdybde:"
900
901 #: src/libvlc.h:311 src/libvlc.h:324
902 msgid ""
903 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
904 "stream output facility when this last one is enabled."
905 msgstr ""
906 "Du kan velge om videostrømmen skal omdirigeres til strømmens ut-enhet når "
907 "denne er påskrudd."
908
909 #: src/libvlc.h:314
910 #, fuzzy
911 msgid "Video encoding codec"
912 msgstr "video innkoding kodek"
913
914 #: src/libvlc.h:316
915 msgid "This allows you to force video encoding"
916 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
917
918 #: src/libvlc.h:318
919 msgid "Video bitrate encoding (kB/s)"
920 msgstr ""
921
922 #: src/libvlc.h:320
923 #, fuzzy
924 msgid "This allows you to specify video bitrate in kB/s."
925 msgstr "Du kan fastsette videoinnkoding her"
926
927 #: src/libvlc.h:322
928 #, fuzzy
929 msgid "Enable audio stream output"
930 msgstr "Standard grensesnitt: "
931
932 #: src/libvlc.h:327
933 #, fuzzy
934 msgid "Audio encoding codec"
935 msgstr "Standard grensesnitt: "
936
937 #: src/libvlc.h:329
938 msgid "This allows you to force audio encoding"
939 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
940
941 #: src/libvlc.h:331
942 msgid "Audio bitrate encoding (kB/s)"
943 msgstr ""
944
945 #: src/libvlc.h:333
946 #, fuzzy
947 msgid "This allows you to specify audio bitrate in kB/s."
948 msgstr "Du kan fastsette lydinnkoding her"
949
950 #: src/libvlc.h:335
951 #, fuzzy
952 msgid "Choose preferred packetizer list"
953 msgstr "velg foretrukket rekkefølge for pakking"
954
955 #: src/libvlc.h:337
956 msgid ""
957 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
958 msgstr ""
959 "Her kan du velge rekkefølgen som VLC bruker når den skal velge pakkemetode."
960
961 #: src/libvlc.h:340
962 #, fuzzy
963 msgid "Mux module"
964 msgstr "Standard grensesnitt: "
965
966 #: src/libvlc.h:342
967 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
968 msgstr ""
969 "Dette er en gammel innføring som lar deg sette innstillinger for mux moduler."
970
971 #: src/libvlc.h:344
972 #, fuzzy
973 msgid "Access output module"
974 msgstr "Standard grensesnitt: "
975
976 #: src/libvlc.h:346
977 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
978 msgstr ""
979 "Dette er en gammel innføring som lar deg sette innstillinger i moduler for "
980 "tilgangseksport"
981
982 #: src/libvlc.h:349
983 #, fuzzy
984 msgid "Enable CPU MMX support"
985 msgstr "skru på støtte for MMX i prosessoren"
986
987 #: src/libvlc.h:351
988 msgid ""
989 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
990 "of them."
991 msgstr ""
992 "VLC kan dra nytte av MMX instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter "
993 "dette."
994
995 #: src/libvlc.h:354
996 #, fuzzy
997 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
998 msgstr "skru på støtte for 3D Now! i prosessoren"
999
1000 #: src/libvlc.h:356
1001 msgid ""
1002 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
1003 "advantage of them."
1004 msgstr ""
1005 "VLC kan dra nytte av 3D Now! instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter "
1006 "dette."
1007
1008 #: src/libvlc.h:359
1009 #, fuzzy
1010 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
1011 msgstr "skru på støtte for MMX EXT i prosessoren "
1012
1013 #: src/libvlc.h:361
1014 msgid ""
1015 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
1016 "advantage of them."
1017 msgstr ""
1018 "VLC kan dra nytte av MMX EXT instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter "
1019 "dette dette."
1020
1021 #: src/libvlc.h:364
1022 #, fuzzy
1023 msgid "Enable CPU SSE support"
1024 msgstr "skru på støtte for SSE i prosessoren"
1025
1026 #: src/libvlc.h:366
1027 msgid ""
1028 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
1029 "of them."
1030 msgstr ""
1031 "VLC kan dra nytte av SSE instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter "
1032 "dette dette."
1033
1034 #: src/libvlc.h:369
1035 #, fuzzy
1036 msgid "Enable CPU AltiVec support"
1037 msgstr "skru på støtte for AltiVec i prosessoren"
1038
1039 #: src/libvlc.h:371
1040 msgid ""
1041 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
1042 "advantage of them."
1043 msgstr ""
1044 "VLC kan dra nytte av AltiVec instruksjonssettet hvis prosessoren din støtter "
1045 "dette dette."
1046
1047 #: src/libvlc.h:374
1048 #, fuzzy
1049 msgid "Play files randomly forever"
1050 msgstr "uendelig avspilling av filer i tilfeldig rekkefølge"
1051
1052 #: src/libvlc.h:376
1053 msgid ""
1054 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
1055 "interrupted."
1056 msgstr ""
1057 "Når dette alternativet er valgt, vil VLC spille filene i spillelisten i "
1058 "tilfeldig rekkefølge inntil den blir avbrutt."
1059
1060 #: src/libvlc.h:379
1061 #, fuzzy
1062 msgid "Enqueue items in playlist"
1063 msgstr "Legg til i kø som standard"
1064
1065 #: src/libvlc.h:381
1066 msgid ""
1067 "If you want VLC to add items to the playlist as you open them, then enable "
1068 "this option."
1069 msgstr ""
1070 "VLC kan legge til ønsker på spillelisten ettervært som du åpner dem hvis du "
1071 "skrur på dette alternativet."
1072
1073 #: src/libvlc.h:384
1074 #, fuzzy
1075 msgid "Loop playlist on end"
1076 msgstr "Gå tilbake til start ved slutten av Spillelisten"
1077
1078 #: src/libvlc.h:386
1079 msgid ""
1080 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
1081 "option."
1082 msgstr ""
1083 "VLC kan avspille spillelisten i det uendelige ved å skru på dette "
1084 "alternativet."
1085
1086 #: src/libvlc.h:389
1087 #, fuzzy
1088 msgid "Memory copy module"
1089 msgstr "modul for minnekopiering"
1090
1091 #: src/libvlc.h:391
1092 msgid ""
1093 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
1094 "select the fastest one supported by your hardware."
1095 msgstr ""
1096 "Du kan velge hvilken modul for minnekopiering du ønsker å bruke. "
1097 "Standardvalget til VLC er å velge den raskeste som støttes av din maskinvare."
1098
1099 #: src/libvlc.h:394
1100 #, fuzzy
1101 msgid "Access module"
1102 msgstr "Standard grensesnitt: "
1103
1104 #: src/libvlc.h:396
1105 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
1106 msgstr ""
1107 "Dette er en gammel innføring så du kan sette innstillinger for "
1108 "tilgangsmoduler"
1109
1110 #: src/libvlc.h:398
1111 #, fuzzy
1112 msgid "Demux module"
1113 msgstr "Standard grensesnitt: "
1114
1115 #: src/libvlc.h:400
1116 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
1117 msgstr ""
1118 "Dette er en gammel innføring så du kan sette innstillinger for demux-moduler"
1119
1120 #: src/libvlc.h:402
1121 msgid "Increase the priority of the process"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: src/libvlc.h:404
1125 msgid ""
1126 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
1127 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
1128 "could otherwise take too much processor time.\n"
1129 "However be advise that in certain circumstances (bugs) VLC could take all "
1130 "the processor time and render the whole system unresponsive which might "
1131 "require a reboot of your machine."
1132 msgstr ""
1133
1134 #: src/libvlc.h:411
1135 #, fuzzy
1136 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
1137 msgstr "rask mutex på NT/2K/XP (kun for utviklere)"
1138
1139 #: src/libvlc.h:413
1140 msgid ""
1141 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
1142 "to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
1143 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
1144 msgstr ""
1145 "Vi bruker en treg framgangsmåte for mutex på Windows NT/2K/XP, men den gir "
1146 "oss muligheten for en korrekt framgangsmåte for tilstandsvariabler. Win9x-"
1147 "framgangsmåten er raskere, men du kan oppleve problemer hvis du bruker den."
1148
1149 #: src/libvlc.h:418
1150 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
1151 msgstr "Framgangsmåte for tilstandvariabler under Win9x (kun for utviklere)"
1152
1153 #: src/libvlc.h:421
1154 msgid ""
1155 "On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
1156 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
1157 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which should "
1158 "be more robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is "
1159 "the default and the fastest), 1 and 2."
1160 msgstr ""
1161 "Under Windows 9x/Me bruker vi en rask, men ikke korrekt framgangsmåte for "
1162 "tilstandsvariabler (som åpner for usikkerhet om hvilken kodebit som får "
1163 "oppdatere en fellesvariabel først). Det er mulig å velge tregere "
1164 "alternativer som skal være mer robuste. I øyeblikket kan du velge mellom "
1165 "framgangsmåte 0 (som er standard og raskest), 1 og 2"
1166
1167 #: src/libvlc.h:429
1168 msgid ""
1169 "\n"
1170 "Playlist items:\n"
1171 "  *.mpg, *.vob                   plain MPEG-1/2 files\n"
1172 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
1173 "                                 DVD device\n"
1174 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
1175 "                                 VCD device\n"
1176 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
1177 "                                 UDP stream sent by VLS\n"
1178 "  vlc:pause                      pause execution of playlist items\n"
1179 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
1180 msgstr ""
1181
1182 #: src/libvlc.h:459 modules/misc/dummy/dummy.c:58
1183 msgid "Interface"
1184 msgstr "Grensesnitt"
1185
1186 #: src/libvlc.h:474 modules/audio_output/coreaudio.c:227
1187 #: modules/audio_output/file.c:108 modules/demux/asf/asf.c:228
1188 #: modules/demux/mkv.cpp:2445 modules/demux/ogg.c:557 modules/demux/ogg.c:829
1189 #: modules/demux/ogg.c:1002 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:259
1190 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1092 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1219
1191 #: modules/gui/macosx/intf.m:378 modules/gui/macosx/output.m:164
1192 msgid "Audio"
1193 msgstr "Lyd"
1194
1195 #: src/libvlc.h:493 modules/demux/asf/asf.c:302 modules/demux/avi/avi.c:1217
1196 #: modules/demux/mkv.cpp:2461 modules/demux/ogg.c:629 modules/demux/ogg.c:669
1197 #: modules/demux/ogg.c:734 modules/demux/ogg.c:909
1198 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1099 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1296
1199 #: modules/gui/macosx/intf.m:389 modules/gui/macosx/macosx.m:68
1200 #: modules/gui/macosx/output.m:158 modules/misc/dummy/dummy.c:81
1201 #: modules/video_output/directx/directx.c:112
1202 msgid "Video"
1203 msgstr "Video"
1204
1205 #: src/libvlc.h:515 modules/access/satellite/satellite.c:66
1206 msgid "Input"
1207 msgstr ""
1208
1209 #: src/libvlc.h:537
1210 msgid "Decoders"
1211 msgstr "Dekodere"
1212
1213 #: src/libvlc.h:541
1214 msgid "Encoders"
1215 msgstr ""
1216
1217 # , fuzzy
1218 #: src/libvlc.h:547 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2042
1219 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2361 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3034
1220 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:221 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:175
1221 #, fuzzy
1222 msgid "Stream output"
1223 msgstr "Standard output:"
1224
1225 #: src/libvlc.h:567
1226 msgid "CPU"
1227 msgstr ""
1228
1229 #: src/libvlc.h:579 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:206
1230 #: modules/gui/familiar/interface.c:610 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:643
1231 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2384
1232 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2409 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:747
1233 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2697 modules/gui/macosx/intf.m:321
1234 #: modules/gui/macosx/intf.m:409 modules/gui/pda/interface.c:612
1235 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:378
1236 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:104
1237 msgid "Playlist"
1238 msgstr "Spilleliste"
1239
1240 #: src/libvlc.h:585 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
1241 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:60
1242 #: modules/codec/a52old/a52old.c:59 modules/codec/mpeg_video/parser.c:84
1243 #: modules/demux/mpeg/ts.c:118 modules/gui/familiar/familiar.c:70
1244 #: modules/gui/pda/pda.c:70 modules/misc/logger/logger.c:89
1245 #: modules/video_filter/motionblur.c:58 modules/video_filter/transform.c:63
1246 #: modules/video_filter/wall.c:66 modules/video_output/ggi.c:62
1247 #: modules/video_output/mga/xmga.c:102
1248 msgid "Miscellaneous"
1249 msgstr "Forskjellig"
1250
1251 #: src/libvlc.h:599
1252 msgid "main program"
1253 msgstr "hovedprogrammet"
1254
1255 #: src/libvlc.h:605
1256 msgid "print help"
1257 msgstr "skriv ut hjelp"
1258
1259 #: src/libvlc.h:607
1260 msgid "print detailed help"
1261 msgstr "skriv ut detaljert hjelp"
1262
1263 #: src/libvlc.h:610
1264 msgid "print a list of available modules"
1265 msgstr "skriv ut liste av tilgjengelige moduler"
1266
1267 #: src/libvlc.h:612
1268 msgid "print help on module"
1269 msgstr "skriv ut hjelp for et modul"
1270
1271 #: src/libvlc.h:615
1272 msgid "print version information"
1273 msgstr "skriv ut versjonsinformasjon"
1274
1275 #: src/misc/configuration.c:1000
1276 msgid "boolean"
1277 msgstr "boolsk"
1278
1279 #: src/video_output/video_output.c:406 modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1151
1280 #: modules/gui/macosx/applescript.m:122 modules/gui/macosx/controls.m:348
1281 #: modules/gui/macosx/controls.m:690 modules/gui/macosx/intf.m:394
1282 #, fuzzy
1283 msgid "Fullscreen"
1284 msgstr "_Fullskjerm"
1285
1286 #: src/video_output/video_output.c:417 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:183
1287 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:966 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:553
1288 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1349 modules/gui/macosx/intf.m:402
1289 #: modules/gui/macosx/intf.m:403
1290 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:81
1291 #, fuzzy
1292 msgid "Deinterlace"
1293 msgstr "Standard grensesnitt: "
1294
1295 #: src/video_output/video_output.c:421
1296 #, fuzzy
1297 msgid "Discard"
1298 msgstr "Disk"
1299
1300 #: src/video_output/video_output.c:423
1301 msgid "Blend"
1302 msgstr ""
1303
1304 #: src/video_output/video_output.c:425
1305 msgid "Mean"
1306 msgstr ""
1307
1308 #: src/video_output/video_output.c:427
1309 msgid "Bob"
1310 msgstr ""
1311
1312 #: src/video_output/video_output.c:429
1313 #, fuzzy
1314 msgid "Linear"
1315 msgstr "heltall"
1316
1317 #: modules/access/cdda.c:86 modules/access/file.c:72 modules/access/ftp.c:86
1318 #: modules/access/http.c:80 modules/access/mms/mms.c:57
1319 #: modules/access/v4l/v4l.c:67
1320 msgid "Caching value in ms"
1321 msgstr ""
1322
1323 #: modules/access/cdda.c:88
1324 msgid ""
1325 "Allows you to modify the default caching value for cdda streams. This value "
1326 "should be set in miliseconds units."
1327 msgstr ""
1328
1329 #: modules/access/cdda.c:92
1330 #, fuzzy
1331 msgid "CD Audio input"
1332 msgstr "_Innstillinger"
1333
1334 #: modules/access/cdda.c:99
1335 #, fuzzy
1336 msgid "CD Audio demux"
1337 msgstr "_Innstillinger"
1338
1339 #: modules/access/directory.c:82
1340 msgid "Standard filesystem directory input"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: modules/access/dvd/dvd.c:65
1344 msgid "Method to use by libdvdcss for key decryption"
1345 msgstr ""
1346
1347 #: modules/access/dvd/dvd.c:67
1348 msgid ""
1349 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
1350 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
1351 "stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
1352 "sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
1353 "this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
1354 "won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
1355 "disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
1356 "instantly, which allows us to check them often.\n"
1357 "key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
1358 "compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
1359 "with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
1360 "The default method is: key."
1361 msgstr ""
1362
1363 #: modules/access/dvd/dvd.c:86
1364 msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
1365 msgstr ""
1366
1367 #: modules/access/dvd/dvd.c:87
1368 #, fuzzy
1369 msgid "dvd"
1370 msgstr "Legg til"
1371
1372 #: modules/access/dvd/dvd.c:91
1373 msgid "DVD input (uses libdvdcss if installed)"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: modules/access/dvd/dvd.c:94
1377 msgid "DVD input (uses libdvdcss)"
1378 msgstr ""
1379
1380 #: modules/access/dvdplay/dvd.c:51
1381 msgid "[dvdplay:][device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
1382 msgstr ""
1383
1384 #: modules/access/dvdplay/dvd.c:52
1385 msgid "DVD input with menus support"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: modules/access/dvdread/dvdread.c:45
1389 msgid "DVD input (using libdvdread)"
1390 msgstr ""
1391
1392 #: modules/access/file.c:74
1393 msgid ""
1394 "Allows you to modify the default caching value for file streams. This value "
1395 "should be set in miliseconds units."
1396 msgstr ""
1397
1398 #: modules/access/file.c:78
1399 msgid "Standard filesystem file input"
1400 msgstr ""
1401
1402 #: modules/access/file.c:79
1403 msgid "file"
1404 msgstr "fil"
1405
1406 #: modules/access/ftp.c:88
1407 msgid ""
1408 "Allows you to modify the default caching value for ftp streams. This value "
1409 "should be set in miliseconds units."
1410 msgstr ""
1411
1412 #: modules/access/ftp.c:92
1413 msgid "FTP input"
1414 msgstr ""
1415
1416 #: modules/access/http.c:74
1417 msgid "Specify an HTTP proxy"
1418 msgstr ""
1419
1420 #: modules/access/http.c:76
1421 msgid ""
1422 "Specify an HTTP proxy to use. It must be in the form http://myproxy.mydomain:"
1423 "myport. If none is specified, the HTTP_PROXY environment variable will be "
1424 "tried."
1425 msgstr ""
1426
1427 #: modules/access/http.c:82
1428 msgid ""
1429 "Allows you to modify the default caching value for http streams. This value "
1430 "should be set in miliseconds units."
1431 msgstr ""
1432
1433 #: modules/access/http.c:86
1434 msgid "http"
1435 msgstr ""
1436
1437 #: modules/access/http.c:89
1438 msgid "HTTP input"
1439 msgstr ""
1440
1441 #: modules/access/mms/mms.c:59
1442 msgid ""
1443 "Allows you to modify the default caching value for mms streams. This value "
1444 "should be set in miliseconds units."
1445 msgstr ""
1446
1447 #: modules/access/mms/mms.c:63
1448 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
1449 msgstr ""
1450
1451 #: modules/access/pvr/pvr.c:75
1452 msgid "Hauppauge PVR cards input"
1453 msgstr ""
1454
1455 #: modules/access/satellite/satellite.c:41
1456 msgid "Satellite default transponder frequency"
1457 msgstr ""
1458
1459 #: modules/access/satellite/satellite.c:44
1460 msgid "Satellite default transponder polarization"
1461 msgstr ""
1462
1463 #: modules/access/satellite/satellite.c:47
1464 msgid "Satellite default transponder FEC"
1465 msgstr ""
1466
1467 #: modules/access/satellite/satellite.c:50
1468 msgid "Satellite default transponder symbol rate"
1469 msgstr ""
1470
1471 #: modules/access/satellite/satellite.c:53
1472 msgid "Use diseqc with antenna"
1473 msgstr ""
1474
1475 #: modules/access/satellite/satellite.c:56
1476 msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: modules/access/satellite/satellite.c:59
1480 msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
1481 msgstr ""
1482
1483 #: modules/access/satellite/satellite.c:62
1484 msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
1485 msgstr ""
1486
1487 #: modules/access/satellite/satellite.c:81
1488 #, fuzzy
1489 msgid "satellite input"
1490 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
1491
1492 #: modules/access/slp.c:78
1493 msgid "SLP input"
1494 msgstr ""
1495
1496 #: modules/access/slp.c:79
1497 msgid "slp"
1498 msgstr ""
1499
1500 #: modules/access/udp.c:72 modules/access_output/udp.c:74
1501 msgid "caching value in ms"
1502 msgstr ""
1503
1504 #: modules/access/udp.c:74 modules/access_output/udp.c:76
1505 msgid ""
1506 "Allows you to modify the default caching value for udp streams. This value "
1507 "should be set in miliseconds units."
1508 msgstr ""
1509
1510 #: modules/access/udp.c:78
1511 msgid "UDP/RTP input"
1512 msgstr ""
1513
1514 #: modules/access/udp.c:79
1515 msgid "udp"
1516 msgstr ""
1517
1518 #: modules/access/v4l/v4l.c:69
1519 msgid ""
1520 "Allows you to modify the default caching value for v4l streams. This value "
1521 "should be set in miliseconds units."
1522 msgstr ""
1523
1524 #: modules/access/v4l/v4l.c:73
1525 #, fuzzy
1526 msgid "Video4Linux input"
1527 msgstr "Standard grensesnitt: "
1528
1529 #: modules/access/v4l/v4l.c:74
1530 msgid "v4l"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: modules/access/v4l/v4l.c:82
1534 #, fuzzy
1535 msgid "Video4Linux demuxer"
1536 msgstr "Standard grensesnitt: "
1537
1538 #: modules/access/vcd/vcd.c:79
1539 msgid "VCD input"
1540 msgstr ""
1541
1542 #: modules/access_output/dummy.c:56
1543 #, fuzzy
1544 msgid "Dummy stream ouput"
1545 msgstr "Standard output:"
1546
1547 #: modules/access_output/file.c:66
1548 #, fuzzy
1549 msgid "File stream ouput"
1550 msgstr "Standard output:"
1551
1552 #: modules/access_output/http.c:54
1553 #, fuzzy
1554 msgid "HTTP stream ouput"
1555 msgstr "Standard output:"
1556
1557 #: modules/access_output/udp.c:80
1558 #, fuzzy
1559 msgid "UDP stream ouput"
1560 msgstr "Standard output:"
1561
1562 #: modules/access_output/udp.c:81
1563 #, fuzzy
1564 msgid "udp stream output"
1565 msgstr "Standard output:"
1566
1567 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:48
1568 #, fuzzy
1569 msgid "Characteristic dimension"
1570 msgstr "karakteristiske forhold"
1571
1572 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:50
1573 msgid ""
1574 "Headphone virtual spatialization effect parameter: distance between front "
1575 "left speaker and listener in meters."
1576 msgstr ""
1577 "Parametre for romklangeffekt i høretelefoner: avstanden mellom fremre "
1578 "venstre høytaler og lytter i meter."
1579
1580 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:54
1581 msgid "headphone"
1582 msgstr "høretelefoner"
1583
1584 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:57
1585 msgid "headphone channel mixer with virtual spatialization effect"
1586 msgstr "romklangeffekt i høretelefoner"
1587
1588 #: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:46
1589 msgid "audio filter for trivial channel mixing"
1590 msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
1591
1592 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:76
1593 msgid "A/52 dynamic range compression"
1594 msgstr ""
1595
1596 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:78
1597 msgid ""
1598 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
1599 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
1600 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
1601 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
1602 msgstr ""
1603
1604 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:87
1605 msgid "ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder"
1606 msgstr ""
1607
1608 #: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:51
1609 msgid "audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
1610 msgstr ""
1611
1612 #: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:50
1613 msgid "audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
1614 msgstr ""
1615
1616 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tofloat32.c:48
1617 msgid "audio filter for fixed32<->float32 conversion"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tos16.c:46
1621 msgid "audio filter for fixed32->s16 conversion"
1622 msgstr ""
1623
1624 #: modules/audio_filter/converter/float32tos16.c:46
1625 msgid "audio filter for float32->s16 conversion"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: modules/audio_filter/converter/float32tos8.c:46
1629 msgid "audio filter for float32->s8 conversion"
1630 msgstr ""
1631
1632 #: modules/audio_filter/converter/float32tou16.c:46
1633 msgid "audio filter for float32->u16 conversion"
1634 msgstr ""
1635
1636 #: modules/audio_filter/converter/float32tou8.c:46
1637 msgid "audio filter for float32->u8 conversion"
1638 msgstr ""
1639
1640 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:61
1641 msgid "MPEG audio decoder"
1642 msgstr "MPEG-lyd dekoder"
1643
1644 #: modules/audio_filter/converter/s16tofixed32.c:46
1645 msgid "audio filter for s16->fixed32 conversion"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32.c:46
1649 msgid "audio filter for s16->float32 conversion"
1650 msgstr ""
1651
1652 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32swab.c:58
1653 msgid "audio filter for s16->float32 with endianness conversion"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: modules/audio_filter/converter/s8tofloat32.c:46
1657 msgid "audio filter for s8->float32 conversion"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: modules/audio_filter/converter/u8tofixed32.c:46
1661 msgid "audio filter for u8->fixed32 conversion"
1662 msgstr ""
1663
1664 #: modules/audio_filter/converter/u8tofloat32.c:46
1665 msgid "audio filter for u8->float32 conversion"
1666 msgstr ""
1667
1668 #: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:82
1669 msgid "audio filter for bandlimited interpolation resampling"
1670 msgstr ""
1671
1672 #: modules/audio_filter/resampler/coreaudio.c:65
1673 msgid "audio filter using CoreAudio for resampling"
1674 msgstr ""
1675
1676 #: modules/audio_filter/resampler/linear.c:59
1677 msgid "audio filter for linear interpolation resampling"
1678 msgstr ""
1679
1680 #: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:46
1681 msgid "audio filter for trivial resampling"
1682 msgstr ""
1683
1684 #: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:46
1685 msgid "audio filter for ugly resampling"
1686 msgstr ""
1687
1688 #: modules/audio_mixer/float32.c:45
1689 msgid "float32 audio mixer"
1690 msgstr ""
1691
1692 #: modules/audio_mixer/spdif.c:45
1693 msgid "dummy spdif audio mixer"
1694 msgstr ""
1695
1696 #: modules/audio_mixer/trivial.c:45
1697 #, fuzzy
1698 msgid "trivial audio mixer"
1699 msgstr "Standard grensesnitt: "
1700
1701 #: modules/audio_output/alsa.c:97
1702 msgid "ALSA"
1703 msgstr ""
1704
1705 #: modules/audio_output/alsa.c:99
1706 msgid "ALSA device name"
1707 msgstr "Navn på ALSA-enhet"
1708
1709 #: modules/audio_output/alsa.c:100
1710 #, fuzzy
1711 msgid "ALSA audio output"
1712 msgstr "Lydeksport volum"
1713
1714 #: modules/audio_output/alsa.c:116 modules/audio_output/coreaudio.c:218
1715 #: modules/audio_output/coreaudio.c:1473 modules/audio_output/directx.c:377
1716 #: modules/audio_output/oss.c:129 modules/audio_output/sdl.c:176
1717 #: modules/audio_output/sdl.c:194 modules/audio_output/waveout.c:337
1718 #: modules/gui/macosx/intf.m:386 modules/gui/macosx/intf.m:387
1719 msgid "Audio device"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: modules/audio_output/alsa.c:167 modules/audio_output/directx.c:435
1723 #: modules/audio_output/oss.c:222 modules/audio_output/sdl.c:182
1724 #: modules/audio_output/sdl.c:201 modules/audio_output/waveout.c:399
1725 msgid "Mono"
1726 msgstr "Mono"
1727
1728 #: modules/audio_output/alsa.c:180 modules/audio_output/directx.c:409
1729 #: modules/audio_output/oss.c:178 modules/audio_output/waveout.c:371
1730 msgid "2 Front 2 Rear"
1731 msgstr "2 Front 2 Bak"
1732
1733 #: modules/audio_output/alsa.c:186 modules/audio_output/directx.c:391
1734 #: modules/audio_output/oss.c:167 modules/audio_output/waveout.c:352
1735 msgid "5.1"
1736 msgstr ""
1737
1738 #: modules/audio_output/alsa.c:208 modules/audio_output/directx.c:478
1739 #: modules/audio_output/oss.c:246 modules/audio_output/waveout.c:415
1740 msgid "A/52 over S/PDIF"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: modules/audio_output/arts.c:66
1744 #, fuzzy
1745 msgid "aRts audio output"
1746 msgstr "Lydeksport volum"
1747
1748 #: modules/audio_output/coreaudio.c:219
1749 msgid ""
1750 "Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed in "
1751 "your 'audio device' menu. This device will then be used by default for audio "
1752 "playback."
1753 msgstr ""
1754
1755 #: modules/audio_output/coreaudio.c:224
1756 #, fuzzy
1757 msgid "CoreAudio output"
1758 msgstr "Lydeksport volum"
1759
1760 #: modules/audio_output/directx.c:209
1761 #, fuzzy
1762 msgid "DirectX audio output"
1763 msgstr "Standard grensesnitt: "
1764
1765 #: modules/audio_output/esd.c:66
1766 #, fuzzy
1767 msgid "EsounD audio output"
1768 msgstr "Lydeksport volum"
1769
1770 #: modules/audio_output/file.c:82
1771 msgid "Output format"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: modules/audio_output/file.c:83
1775 msgid ""
1776 "One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
1777 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
1778 msgstr ""
1779
1780 #: modules/audio_output/file.c:86
1781 #, fuzzy
1782 msgid "Add wave header"
1783 msgstr "lag wavfil"
1784
1785 #: modules/audio_output/file.c:87
1786 #, fuzzy
1787 msgid "Instead of writing a raw file, you can add a wav header to the file"
1788 msgstr "Du kan lage en wavfil i stede for en rå lydfil"
1789
1790 #: modules/audio_output/file.c:104
1791 #, fuzzy
1792 msgid "Output file"
1793 msgstr "Neste fil"
1794
1795 #: modules/audio_output/file.c:105
1796 msgid "File to which the audio samples will be written to"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: modules/audio_output/file.c:114
1800 #, fuzzy
1801 msgid "file audio output"
1802 msgstr "Standard grensesnitt: "
1803
1804 #: modules/audio_output/oss.c:101
1805 msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: modules/audio_output/oss.c:103
1809 msgid ""
1810 "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
1811 "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
1812 "drivers, then you need to enable this option."
1813 msgstr ""
1814
1815 #: modules/audio_output/oss.c:108
1816 msgid "OSS"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: modules/audio_output/oss.c:110
1820 msgid "OSS dsp device"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: modules/audio_output/oss.c:112
1824 #, fuzzy
1825 msgid "Linux OSS audio output"
1826 msgstr "Standard grensesnitt: "
1827
1828 #: modules/audio_output/sdl.c:68
1829 msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
1830 msgstr "Simple DirectMedia Layer lydmodul"
1831
1832 #: modules/audio_output/waveout.c:135
1833 msgid "Win32 waveOut extension output"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: modules/codec/a52.c:81
1837 msgid "A/52 parser"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: modules/codec/a52old/a52old.c:61 modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:58
1841 #, fuzzy
1842 msgid "A52 downmix module"
1843 msgstr "Standard grensesnitt: "
1844
1845 #: modules/codec/a52old/a52old.c:63 modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:56
1846 msgid "A52 IMDCT module"
1847 msgstr ""
1848
1849 #: modules/codec/a52old/a52old.c:64
1850 msgid "software A52 decoder"
1851 msgstr ""
1852
1853 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:62
1854 msgid "SSE A52 downmix module"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:67
1858 msgid "3D Now! A52 downmix module"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:60
1862 msgid "SSE A52 IMDCT module"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:65
1866 msgid "3D Now! A52 IMDCT module"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: modules/codec/adpcm.c:92
1870 #, fuzzy
1871 msgid "ADPCM audio decoder"
1872 msgstr "Standard grensesnitt: "
1873
1874 #: modules/codec/araw.c:69
1875 msgid "Pseudo Raw/Log Audio decoder"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: modules/codec/cinepak/cinepak.c:60
1879 #, fuzzy
1880 msgid "Cinepak video decoder"
1881 msgstr "Standard grensesnitt: "
1882
1883 #: modules/codec/dts.c:80
1884 msgid "DTS parser"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: modules/codec/dv.c:48
1888 msgid "DV video decoder"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: modules/codec/faad/decoder.c:55
1892 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:84
1896 msgid "Direct rendering"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:86
1900 msgid "Error resilience"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:88
1904 msgid ""
1905 "ffmpeg can make errors resiliences.          \n"
1906 "Nevertheless, with a buggy encoder (like ISO MPEG-4 encoder from M$) this "
1907 "will produce a lot of errors.\n"
1908 "Valid range is -1 to 99 (-1 disables all errors resiliences)."
1909 msgstr ""
1910
1911 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:93
1912 msgid "Workaround bugs"
1913 msgstr ""
1914
1915 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:95
1916 msgid ""
1917 "Try to fix some bugs\n"
1918 "1  autodetect\n"
1919 "2  old msmpeg4\n"
1920 "4  xvid interlaced\n"
1921 "8  ump4 \n"
1922 "16 no padding\n"
1923 "32 ac vlc\n"
1924 "64 Qpel chroma"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:104
1928 msgid "Hurry up"
1929 msgstr ""
1930
1931 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:106
1932 msgid ""
1933 "Allow the decoder to partially decode or skip frame(s) when there is not "
1934 "enough time. It's useful with low CPU power but it can produce distorted "
1935 "pictures."
1936 msgstr ""
1937
1938 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:110
1939 #, fuzzy
1940 msgid "Truncated stream"
1941 msgstr "Spill strøm"
1942
1943 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:111
1944 msgid "truncated stream -1:auto,0:disable,:1:enable"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:113
1948 msgid "Post processing quality"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:115
1952 msgid ""
1953 "Quality of post processing. Valid range is 0 to 6\n"
1954 "Higher levels require considerable more CPU power, but produce better "
1955 "looking pictures."
1956 msgstr ""
1957
1958 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:119
1959 msgid "Ffmpeg postproc filter chains"
1960 msgstr ""
1961
1962 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:157
1963 msgid "ffmpeg"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:160
1967 msgid "ffmpeg audio/video decoder((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:168
1971 msgid "Post processing"
1972 msgstr ""
1973
1974 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:179
1975 msgid "ffmpeg chroma conversion"
1976 msgstr ""
1977
1978 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:49
1979 msgid "C Post Processing"
1980 msgstr ""
1981
1982 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:53
1983 msgid "MMX Post Processing"
1984 msgstr ""
1985
1986 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:58
1987 msgid "MMXEXT Post Processing"
1988 msgstr ""
1989
1990 #: modules/codec/flacdec.c:107
1991 #, fuzzy
1992 msgid "flac audio decoder"
1993 msgstr "Standard grensesnitt: "
1994
1995 #: modules/codec/libmpeg2.c:94
1996 msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
1997 msgstr ""
1998
1999 #: modules/codec/lpcm.c:95
2000 msgid "linear PCM audio parser"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: modules/codec/mpeg_audio.c:87
2004 msgid "MPEG audio layer I/II/III parser"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: modules/codec/mpeg_audio/decoder.c:55
2008 #, fuzzy
2009 msgid "MPEG I/II layer 1/2 audio decoder"
2010 msgstr "Standard grensesnitt: "
2011
2012 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idct.c:41
2013 msgid "IDCT"
2014 msgstr ""
2015
2016 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctaltivec.c:45
2017 msgid "AltiVec IDCT"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctclassic.c:41
2021 msgid "classic IDCT"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmx.c:47
2025 msgid "MMX IDCT"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmxext.c:47
2029 msgid "MMX EXT IDCT"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion.c:42
2033 msgid "motion compensation"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion3dnow.c:44
2037 msgid "3D Now! motion compensation"
2038 msgstr ""
2039
2040 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionaltivec.c:47
2041 msgid "AltiVec motion compensation"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmx.c:45
2045 msgid "MMX motion compensation"
2046 msgstr ""
2047
2048 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmxext.c:44
2049 msgid "MMX EXT motion compensation"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:59
2053 msgid "IDCT module"
2054 msgstr ""
2055
2056 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:61
2057 msgid ""
2058 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
2059 "The default behavior is to automatically select the best module available."
2060 msgstr ""
2061
2062 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:65
2063 msgid "Motion compensation module"
2064 msgstr ""
2065
2066 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:67
2067 msgid ""
2068 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
2069 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
2070 "module available."
2071 msgstr ""
2072
2073 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:71
2074 msgid "Use additional processors"
2075 msgstr ""
2076
2077 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:73
2078 msgid ""
2079 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
2080 "one, you can specify the number of processors here."
2081 msgstr ""
2082
2083 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:76
2084 msgid "Force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
2085 msgstr ""
2086
2087 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:78
2088 msgid ""
2089 "This allows you to force the synchro algorithm, by directly selecting the "
2090 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
2091 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
2092 "anything."
2093 msgstr ""
2094
2095 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:92
2096 #, fuzzy
2097 msgid "MPEG I/II video decoder"
2098 msgstr "Standard grensesnitt: "
2099
2100 #: modules/codec/quicktime.c:70
2101 msgid "QuickTime library decoder"
2102 msgstr ""
2103
2104 #: modules/codec/rawvideo.c:65
2105 #, fuzzy
2106 msgid "Pseudo Raw Video decoder"
2107 msgstr "Standard grensesnitt: "
2108
2109 #: modules/codec/spudec/spudec.c:49
2110 #, fuzzy
2111 msgid "DVD subtitles decoder"
2112 msgstr "Standard grensesnitt: "
2113
2114 #: modules/codec/subsdec/subsdec.c:68
2115 #, fuzzy
2116 msgid "subtitle text encoding"
2117 msgstr "Standard grensesnitt: "
2118
2119 #: modules/codec/subsdec/subsdec.c:69
2120 msgid "change the encoding used in text subtitles"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: modules/codec/subsdec/subsdec.c:72
2124 #, fuzzy
2125 msgid "file subtitles decoder"
2126 msgstr "Standard grensesnitt: "
2127
2128 #: modules/codec/subsdec/subsdec.c:75 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:256
2129 #: modules/gui/kde/interface.cpp:93
2130 #, fuzzy
2131 msgid "Subtitles"
2132 msgstr "_Teksting"
2133
2134 #: modules/codec/tarkin.c:95
2135 #, fuzzy
2136 msgid "Tarkin decoder module"
2137 msgstr "Standard grensesnitt: "
2138
2139 #: modules/codec/theora.c:85
2140 #, fuzzy
2141 msgid "Theora video decoder"
2142 msgstr "Standard grensesnitt: "
2143
2144 #: modules/codec/vorbis.c:112
2145 #, fuzzy
2146 msgid "Vorbis audio decoder"
2147 msgstr "Standard grensesnitt: "
2148
2149 #: modules/codec/vorbis.c:189
2150 msgid "Vorbis Comment"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: modules/codec/xvid.c:48
2154 msgid "Xvid video decoder"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: modules/control/corba/corba.c:614
2158 msgid "Corba control"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: modules/control/corba/corba.c:615
2162 #, fuzzy
2163 msgid "corba control module"
2164 msgstr "Standard grensesnitt: "
2165
2166 #: modules/control/gestures.c:77 modules/control/joystick.c:132
2167 msgid "Motion threshold"
2168 msgstr ""
2169
2170 #: modules/control/gestures.c:79
2171 msgid "the amount of movement required for a mouse gesture to be recorded"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: modules/control/gestures.c:82
2175 msgid "Mouse button"
2176 msgstr ""
2177
2178 #: modules/control/gestures.c:84
2179 msgid "the mouse button to be held down during mouse gestures"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: modules/control/gestures.c:89
2183 msgid "Gestures"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: modules/control/gestures.c:93
2187 #, fuzzy
2188 msgid "mouse gestures control interface"
2189 msgstr "Standard grensesnitt: "
2190
2191 #: modules/control/http.c:131
2192 #, fuzzy
2193 msgid "Host address"
2194 msgstr "Adresse"
2195
2196 #: modules/control/http.c:133
2197 msgid "You can set the address and port on which the http interface will bind"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: modules/control/http.c:134 modules/control/http.c:135
2201 #, fuzzy
2202 msgid "Source directory"
2203 msgstr "kildens bildeformat"
2204
2205 #: modules/control/http.c:138
2206 #, fuzzy
2207 msgid "HTTP remote control interface"
2208 msgstr "Standard grensesnitt: "
2209
2210 #: modules/control/http.c:139
2211 #, fuzzy
2212 msgid "HTTP remote control"
2213 msgstr "Standard grensesnitt: "
2214
2215 #: modules/control/joystick.c:134
2216 msgid "the amount of joystick movement required for a movement to berecorded"
2217 msgstr ""
2218
2219 #: modules/control/joystick.c:137
2220 msgid "Joystick device"
2221 msgstr ""
2222
2223 #: modules/control/joystick.c:139
2224 msgid ""
2225 "the device for the joystick (usually /dev/jsX or /dev/input/jsXwith X the "
2226 "number of the joystick"
2227 msgstr ""
2228
2229 #: modules/control/joystick.c:142
2230 msgid "Repeat time"
2231 msgstr ""
2232
2233 #: modules/control/joystick.c:144
2234 msgid ""
2235 "the time waited before the action is repeated if it is still trigeredin "
2236 "miscroseconds"
2237 msgstr ""
2238
2239 #: modules/control/joystick.c:147
2240 msgid "Wait before repeat time"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: modules/control/joystick.c:149
2244 msgid " the time waited before the repeat starts, in microseconds"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: modules/control/joystick.c:151
2248 msgid "Max seek interval"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: modules/control/joystick.c:153
2252 msgid ""
2253 " the number of seconds that will be seeked if the axis is pushed at its "
2254 "maximum"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: modules/control/joystick.c:157
2258 msgid "Joystick"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: modules/control/joystick.c:168
2262 #, fuzzy
2263 msgid "joystick control interface"
2264 msgstr "Standard grensesnitt: "
2265
2266 #: modules/control/lirc/lirc.c:64
2267 #, fuzzy
2268 msgid "infrared remote control interface"
2269 msgstr "Standard grensesnitt: "
2270
2271 #: modules/control/lirc/lirc.c:193 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:253
2272 #, fuzzy
2273 msgid "Quit"
2274 msgstr "Om"
2275
2276 #: modules/control/lirc/lirc.c:297 modules/control/lirc/lirc.c:323
2277 #: modules/gui/familiar/interface.c:177 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:602
2278 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1020 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:709
2279 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1119 modules/gui/macosx/intf.m:924
2280 #: modules/gui/macosx/intf.m:925 modules/gui/macosx/intf.m:926
2281 #: modules/gui/pda/interface.c:179 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:797
2282 msgid "Pause"
2283 msgstr "Pause"
2284
2285 #: modules/control/lirc/lirc.c:310 modules/gui/familiar/interface.c:190
2286 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:590
2287 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1013 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:698
2288 #: modules/gui/macosx/intf.m:324 modules/gui/macosx/intf.m:362
2289 #: modules/gui/macosx/intf.m:423 modules/gui/macosx/intf.m:931
2290 #: modules/gui/macosx/intf.m:932 modules/gui/macosx/intf.m:933
2291 #: modules/gui/macosx/playlist.m:194 modules/gui/pda/interface.c:192
2292 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:375
2293 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:803
2294 msgid "Play"
2295 msgstr "Spill"
2296
2297 #: modules/control/rc/rc.c:77
2298 #, fuzzy
2299 msgid "Show stream position"
2300 msgstr "Startposisjon"
2301
2302 #: modules/control/rc/rc.c:78
2303 msgid ""
2304 "Show the current position in seconds within the stream from time to time."
2305 msgstr ""
2306
2307 #: modules/control/rc/rc.c:80
2308 msgid "Fake TTY"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: modules/control/rc/rc.c:81
2312 msgid "Force the rc plugin to use stdin as if it was a TTY."
2313 msgstr ""
2314
2315 #: modules/control/rc/rc.c:84
2316 msgid "Remote control"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: modules/control/rc/rc.c:89
2320 #, fuzzy
2321 msgid "remote control interface"
2322 msgstr "Standard grensesnitt: "
2323
2324 #: modules/demux/a52sys.c:52
2325 msgid "A52 demuxer"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: modules/demux/aac/demux.c:46
2329 msgid "AAC stream demuxer"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: modules/demux/aac/demux.c:555
2333 msgid "Aac"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: modules/demux/aac/demux.c:557 modules/demux/mpeg/audio.c:627
2337 #: modules/demux/mpeg/audio.c:644 modules/demux/mpeg/m4v.c:150
2338 msgid "Input Type"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: modules/demux/aac/demux.c:560 modules/demux/mpeg/audio.c:629
2342 msgid "Layer"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: modules/demux/aac/demux.c:562 modules/demux/asf/asf.c:275
2346 #: modules/demux/avi/avi.c:1178 modules/demux/mkv.cpp:2449
2347 #: modules/demux/ogg.c:561 modules/demux/ogg.c:837 modules/demux/ogg.c:1010
2348 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:148 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:931
2349 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:481 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1282
2350 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:667
2351 msgid "Channels"
2352 msgstr "Kanaler"
2353
2354 #: modules/demux/aac/demux.c:564 modules/demux/asf/asf.c:277
2355 #: modules/demux/avi/avi.c:1180 modules/demux/mkv.cpp:2453
2356 #: modules/demux/mpeg/audio.c:632 modules/demux/ogg.c:559
2357 #: modules/demux/ogg.c:671 modules/demux/ogg.c:832 modules/demux/ogg.c:1005
2358 msgid "Sample Rate"
2359 msgstr ""
2360
2361 #: modules/demux/asf/asf.c:48
2362 msgid "ASF v1.0 demuxer (file only)"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: modules/demux/asf/asf.c:165 modules/demux/mkv.cpp:2412
2366 #, fuzzy
2367 msgid "Number of streams"
2368 msgstr "Stopp strøm"
2369
2370 #: modules/demux/asf/asf.c:228 modules/demux/asf/asf.c:302
2371 #: modules/demux/avi/avi.c:1172 modules/demux/avi/avi.c:1217
2372 #: modules/demux/avi/avi.c:1250 modules/demux/mkv.cpp:2445
2373 #: modules/demux/mkv.cpp:2461 modules/demux/mkv.cpp:2477
2374 #: modules/demux/ogg.c:557 modules/demux/ogg.c:629 modules/demux/ogg.c:669
2375 #: modules/demux/ogg.c:734 modules/demux/ogg.c:829 modules/demux/ogg.c:909
2376 #: modules/demux/ogg.c:1002 modules/gui/familiar/interface.c:370
2377 #: modules/gui/macosx/output.m:147 modules/gui/pda/interface.c:372
2378 msgid "Type"
2379 msgstr ""
2380
2381 #: modules/demux/asf/asf.c:260 modules/demux/asf/asf.c:318
2382 #: modules/demux/avi/avi.c:1174 modules/demux/avi/avi.c:1218
2383 #: modules/demux/mkv.cpp:2446 modules/demux/mkv.cpp:2462
2384 #: modules/demux/mkv.cpp:2478 modules/demux/ogg.c:558 modules/demux/ogg.c:630
2385 #: modules/demux/ogg.c:670 modules/demux/ogg.c:735 modules/demux/ogg.c:830
2386 #: modules/demux/ogg.c:910 modules/demux/ogg.c:1003
2387 msgid "Codec"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: modules/demux/asf/asf.c:279
2391 msgid "Avg. byterate"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: modules/demux/asf/asf.c:282 modules/demux/avi/avi.c:1185
2395 #: modules/demux/mkv.cpp:2457
2396 msgid "Bits Per Sample"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: modules/demux/asf/asf.c:332
2400 msgid "Size"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: modules/demux/asf/asf.c:335 modules/demux/avi/avi.c:1222
2404 #: modules/demux/mkv.cpp:2465
2405 msgid "Resolution"
2406 msgstr "Oppløsning"
2407
2408 #: modules/demux/asf/asf.c:337
2409 #, fuzzy
2410 msgid "Planes"
2411 msgstr "Spill"
2412
2413 #: modules/demux/asf/asf.c:339 modules/demux/avi/avi.c:1228
2414 msgid "Bits Per Pixel"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: modules/demux/asf/asf.c:342
2418 msgid "Image Size"
2419 msgstr ""
2420
2421 #: modules/demux/asf/asf.c:344
2422 msgid "X pixels per meter"
2423 msgstr ""
2424
2425 #: modules/demux/asf/asf.c:346
2426 msgid "Y pixels per meter"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: modules/demux/asf/libasf.c:614
2430 #, fuzzy
2431 msgid "Codec name"
2432 msgstr "Navn på enhet"
2433
2434 #: modules/demux/asf/libasf.c:615
2435 #, fuzzy
2436 msgid "Codec description"
2437 msgstr "Varighet"
2438
2439 #: modules/demux/asf/libasf.c:695
2440 msgid "Asf"
2441 msgstr ""
2442
2443 #: modules/demux/asf/libasf.c:697
2444 #, fuzzy
2445 msgid "Author"
2446 msgstr "Forfattere"
2447
2448 #: modules/demux/asf/libasf.c:698
2449 #, fuzzy
2450 msgid "Copyright"
2451 msgstr "Crop?"
2452
2453 #: modules/demux/asf/libasf.c:699 modules/gui/gtk/preferences.c:325
2454 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:46
2455 #, fuzzy
2456 msgid "Description"
2457 msgstr "Varighet"
2458
2459 #: modules/demux/asf/libasf.c:700
2460 #, fuzzy
2461 msgid "Rating"
2462 msgstr "tegn"
2463
2464 #: modules/demux/au.c:47
2465 msgid "AU demuxer"
2466 msgstr ""
2467
2468 #: modules/demux/avi/avi.c:60
2469 msgid "avi-demuxer"
2470 msgstr ""
2471
2472 #: modules/demux/avi/avi.c:62 modules/demux/avi/avi.c:63
2473 #, fuzzy
2474 msgid "force interleaved method"
2475 msgstr "Standard grensesnitt: "
2476
2477 #: modules/demux/avi/avi.c:65 modules/demux/avi/avi.c:66
2478 msgid "force index creation"
2479 msgstr ""
2480
2481 #: modules/demux/avi/avi.c:68
2482 msgid "AVI demuxer"
2483 msgstr ""
2484
2485 #: modules/demux/avi/avi.c:1101
2486 msgid "Avi"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: modules/demux/avi/avi.c:1102
2490 #, fuzzy
2491 msgid "Number of Streams"
2492 msgstr "Pause strøm"
2493
2494 #: modules/demux/avi/avi.c:1103
2495 #, fuzzy
2496 msgid "Flags"
2497 msgstr "Fort"
2498
2499 #: modules/demux/avi/avi.c:1170
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "Stream %d"
2502 msgstr "Stopp strøm"
2503
2504 #: modules/demux/avi/avi.c:1176 modules/demux/avi/avi.c:1220
2505 msgid "FOURCC"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: modules/demux/avi/avi.c:1187
2509 #, fuzzy
2510 msgid "Audio Bitrate"
2511 msgstr "Lyd"
2512
2513 #: modules/demux/avi/avi.c:1225 modules/demux/ogg.c:631
2514 #: modules/demux/ogg.c:737 modules/demux/ogg.c:912
2515 msgid "Frame Rate"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: modules/demux/avi/avi.c:1250
2519 msgid "Unknown"
2520 msgstr "Ukjent"
2521
2522 #: modules/demux/demuxdump.c:48
2523 #, fuzzy
2524 msgid "Dump file name"
2525 msgstr "Fil"
2526
2527 #: modules/demux/demuxdump.c:50
2528 msgid "Specify a file name to which the raw stream will be dumped."
2529 msgstr ""
2530
2531 #: modules/demux/demuxdump.c:53
2532 msgid "file dump demuxer"
2533 msgstr ""
2534
2535 #: modules/demux/flac.c:52
2536 msgid "flac demuxer"
2537 msgstr ""
2538
2539 #: modules/demux/m3u.c:63
2540 #, fuzzy
2541 msgid "playlist metademux"
2542 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
2543
2544 #: modules/demux/mkv.cpp:94
2545 msgid "mkv-demuxer"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: modules/demux/mkv.cpp:96 modules/demux/mkv.cpp:97
2549 msgid "Seek based on percent not time"
2550 msgstr ""
2551
2552 #: modules/demux/mkv.cpp:99
2553 #, fuzzy
2554 msgid "mka/mkv stream demuxer"
2555 msgstr "Standard grensesnitt: "
2556
2557 #: modules/demux/mkv.cpp:2389 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2436
2558 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2857 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:150
2559 msgid "Duration"
2560 msgstr "Varighet"
2561
2562 #: modules/demux/mkv.cpp:2398
2563 msgid "Date UTC"
2564 msgstr ""
2565
2566 #: modules/demux/mkv.cpp:2402
2567 #, fuzzy
2568 msgid "Segment Filename"
2569 msgstr "Fil"
2570
2571 #: modules/demux/mkv.cpp:2406
2572 #, fuzzy
2573 msgid "Muxing Application"
2574 msgstr "Om dette programmet"
2575
2576 #: modules/demux/mkv.cpp:2410
2577 #, fuzzy
2578 msgid "Writing Application"
2579 msgstr "Startposisjon"
2580
2581 #: modules/demux/mkv.cpp:2423 modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:144
2582 #: modules/gui/familiar/interface.c:362 modules/gui/gtk/preferences.c:325
2583 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:45 modules/gui/pda/interface.c:364
2584 msgid "Name"
2585 msgstr "Navn"
2586
2587 #: modules/demux/mkv.cpp:2427
2588 #, fuzzy
2589 msgid "Codec Name"
2590 msgstr "Navn på enhet"
2591
2592 #: modules/demux/mkv.cpp:2431
2593 #, fuzzy
2594 msgid "Codec Setting"
2595 msgstr "_Innstillinger"
2596
2597 #: modules/demux/mkv.cpp:2435
2598 #, fuzzy
2599 msgid "Codec Info"
2600 msgstr "Navn på enhet"
2601
2602 #: modules/demux/mkv.cpp:2439
2603 #, fuzzy
2604 msgid "Codec Download"
2605 msgstr "Navn på enhet"
2606
2607 #: modules/demux/mkv.cpp:2469
2608 #, fuzzy
2609 msgid "Display Resolution"
2610 msgstr "Oppløsning"
2611
2612 #: modules/demux/mkv.cpp:2473
2613 msgid "Frame Per Second"
2614 msgstr ""
2615
2616 #: modules/demux/mkv.cpp:2477 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1963
2617 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2278
2618 #, fuzzy
2619 msgid "Subtitle"
2620 msgstr "_Teksting"
2621
2622 #: modules/demux/mp4/mp4.c:59
2623 msgid "MP4 demuxer"
2624 msgstr ""
2625
2626 #: modules/demux/mpeg/audio.c:47
2627 #, fuzzy
2628 msgid "MPEG I/II audio stream demuxer"
2629 msgstr "Standard grensesnitt: "
2630
2631 #: modules/demux/mpeg/audio.c:626 modules/demux/mpeg/audio.c:643
2632 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:149
2633 msgid "mpeg"
2634 msgstr "mpeg"
2635
2636 #: modules/demux/mpeg/audio.c:630
2637 msgid "Mode"
2638 msgstr "Modus"
2639
2640 #: modules/demux/mpeg/audio.c:634
2641 msgid "Average Bitrate"
2642 msgstr ""
2643
2644 #: modules/demux/mpeg/es.c:49
2645 msgid "ISO 13818-1 MPEG Elementary Stream input"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:43
2649 #, fuzzy
2650 msgid "MPEG-4 video elementary stream demuxer"
2651 msgstr "Standard grensesnitt: "
2652
2653 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:150
2654 msgid "Video MPEG-4 (raw ES)"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: modules/demux/mpeg/ps.c:60
2658 msgid "ISO 13818-1 MPEG Program Stream input"
2659 msgstr ""
2660
2661 #: modules/demux/mpeg/system.c:56
2662 msgid "generic ISO 13818-1 MPEG demultiplexing"
2663 msgstr ""
2664
2665 #: modules/demux/mpeg/ts.c:97
2666 msgid "Compatibility with pre-0.4 VLS"
2667 msgstr ""
2668
2669 #: modules/demux/mpeg/ts.c:99
2670 msgid ""
2671 "The protocol for transmitting A/52 audio streams changed between VLC 0.3.x "
2672 "and 0.4. By default VLC assumes you have the latest VLS. In case you're "
2673 "using an old version, select this option."
2674 msgstr ""
2675
2676 #: modules/demux/mpeg/ts.c:103
2677 msgid "Buggy PSI"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: modules/demux/mpeg/ts.c:105
2681 msgid ""
2682 "If you have a stream whose PSI packets do not feature incremented continuity "
2683 "counters, select this option."
2684 msgstr ""
2685
2686 #: modules/demux/mpeg/ts.c:110
2687 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input"
2688 msgstr ""
2689
2690 #: modules/demux/mpeg/ts.c:114
2691 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input (libdvbpsi)"
2692 msgstr ""
2693
2694 #: modules/demux/ogg.c:188
2695 msgid "ogg stream demuxer"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: modules/demux/ogg.c:558
2699 msgid "Vorbis"
2700 msgstr ""
2701
2702 #: modules/demux/ogg.c:563 modules/demux/ogg.c:633 modules/demux/ogg.c:673
2703 #: modules/demux/ogg.c:834 modules/demux/ogg.c:1007
2704 msgid "Bit Rate"
2705 msgstr ""
2706
2707 #: modules/demux/ogg.c:630
2708 msgid "Theora"
2709 msgstr ""
2710
2711 #: modules/demux/ogg.c:670
2712 #, fuzzy
2713 msgid "tarkin"
2714 msgstr "tegn"
2715
2716 #: modules/demux/ogg.c:739 modules/demux/ogg.c:914
2717 msgid "Bit Count"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: modules/demux/ogg.c:741 modules/demux/ogg.c:916
2721 msgid "Width"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: modules/demux/ogg.c:743 modules/demux/ogg.c:918
2725 msgid "Height"
2726 msgstr ""
2727
2728 #: modules/demux/ogg.c:839 modules/demux/ogg.c:1012
2729 msgid "Bits per Sample"
2730 msgstr ""
2731
2732 #: modules/demux/rawdv.c:115
2733 msgid "raw dv demuxer"
2734 msgstr ""
2735
2736 #: modules/demux/util/id3.c:44
2737 msgid "Simple id3 tag skipper"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: modules/demux/util/id3genres.h:8
2741 msgid "Blues"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: modules/demux/util/id3genres.h:9
2745 msgid "Classic Rock"
2746 msgstr ""
2747
2748 #: modules/demux/util/id3genres.h:10
2749 msgid "Country"
2750 msgstr ""
2751
2752 #: modules/demux/util/id3genres.h:11
2753 #, fuzzy
2754 msgid "Dance"
2755 msgstr "Avbryt"
2756
2757 #: modules/demux/util/id3genres.h:12
2758 #, fuzzy
2759 msgid "Disco"
2760 msgstr "Disk"
2761
2762 #: modules/demux/util/id3genres.h:13
2763 msgid "Funk"
2764 msgstr ""
2765
2766 #: modules/demux/util/id3genres.h:14
2767 msgid "Grunge"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: modules/demux/util/id3genres.h:15
2771 msgid "Hip-Hop"
2772 msgstr ""
2773
2774 #: modules/demux/util/id3genres.h:16
2775 msgid "Jazz"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: modules/demux/util/id3genres.h:17
2779 msgid "Metal"
2780 msgstr ""
2781
2782 #: modules/demux/util/id3genres.h:18
2783 msgid "New Age"
2784 msgstr ""
2785
2786 #: modules/demux/util/id3genres.h:19
2787 msgid "Oldies"
2788 msgstr ""
2789
2790 #: modules/demux/util/id3genres.h:20
2791 #, fuzzy
2792 msgid "Other"
2793 msgstr "_Gjem grensesnitt"
2794
2795 #: modules/demux/util/id3genres.h:21
2796 msgid "Pop"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: modules/demux/util/id3genres.h:22
2800 msgid "R&B"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: modules/demux/util/id3genres.h:23
2804 msgid "Rap"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: modules/demux/util/id3genres.h:24
2808 msgid "Reggae"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: modules/demux/util/id3genres.h:25
2812 msgid "Rock"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: modules/demux/util/id3genres.h:26
2816 msgid "Techno"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: modules/demux/util/id3genres.h:27
2820 msgid "Industrial"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: modules/demux/util/id3genres.h:28
2824 msgid "Alternative"
2825 msgstr ""
2826
2827 #: modules/demux/util/id3genres.h:29
2828 msgid "Ska"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: modules/demux/util/id3genres.h:30
2832 msgid "Death Metal"
2833 msgstr ""
2834
2835 #: modules/demux/util/id3genres.h:31
2836 #, fuzzy
2837 msgid "Pranks"
2838 msgstr "Spill"
2839
2840 #: modules/demux/util/id3genres.h:32
2841 #, fuzzy
2842 msgid "Soundtrack"
2843 msgstr "Lyd"
2844
2845 #: modules/demux/util/id3genres.h:33
2846 msgid "Euro-Techno"
2847 msgstr ""
2848
2849 #: modules/demux/util/id3genres.h:34
2850 msgid "Ambient"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: modules/demux/util/id3genres.h:35
2854 msgid "Trip-Hop"
2855 msgstr ""
2856
2857 #: modules/demux/util/id3genres.h:36
2858 msgid "Vocal"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: modules/demux/util/id3genres.h:37
2862 msgid "Jazz+Funk"
2863 msgstr ""
2864
2865 #: modules/demux/util/id3genres.h:38
2866 #, fuzzy
2867 msgid "Fusion"
2868 msgstr "skrifttype"
2869
2870 #: modules/demux/util/id3genres.h:39
2871 #, fuzzy
2872 msgid "Trance"
2873 msgstr "Avbryt"
2874
2875 #: modules/demux/util/id3genres.h:40
2876 msgid "Classical"
2877 msgstr ""
2878
2879 #: modules/demux/util/id3genres.h:41
2880 msgid "Instrumental"
2881 msgstr ""
2882
2883 #: modules/demux/util/id3genres.h:42
2884 msgid "Acid"
2885 msgstr ""
2886
2887 #: modules/demux/util/id3genres.h:43
2888 #, fuzzy
2889 msgid "House"
2890 msgstr "Pause"
2891
2892 #: modules/demux/util/id3genres.h:44
2893 #, fuzzy
2894 msgid "Game"
2895 msgstr "Navn"
2896
2897 #: modules/demux/util/id3genres.h:45
2898 msgid "Sound Clip"
2899 msgstr ""
2900
2901 #: modules/demux/util/id3genres.h:46
2902 msgid "Gospel"
2903 msgstr ""
2904
2905 #: modules/demux/util/id3genres.h:47
2906 msgid "Noise"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: modules/demux/util/id3genres.h:48
2910 msgid "AlternRock"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: modules/demux/util/id3genres.h:49
2914 msgid "Bass"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: modules/demux/util/id3genres.h:50
2918 msgid "Soul"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: modules/demux/util/id3genres.h:51
2922 msgid "Punk"
2923 msgstr ""
2924
2925 #: modules/demux/util/id3genres.h:52
2926 #, fuzzy
2927 msgid "Space"
2928 msgstr "Tjener"
2929
2930 #: modules/demux/util/id3genres.h:53
2931 msgid "Meditative"
2932 msgstr ""
2933
2934 #: modules/demux/util/id3genres.h:54
2935 msgid "Instrumental Pop"
2936 msgstr ""
2937
2938 #: modules/demux/util/id3genres.h:55
2939 msgid "Instrumental Rock"
2940 msgstr ""
2941
2942 #: modules/demux/util/id3genres.h:56
2943 msgid "Ethnic"
2944 msgstr ""
2945
2946 #: modules/demux/util/id3genres.h:57
2947 msgid "Gothic"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: modules/demux/util/id3genres.h:58
2951 msgid "Darkwave"
2952 msgstr ""
2953
2954 #: modules/demux/util/id3genres.h:59
2955 msgid "Techno-Industrial"
2956 msgstr ""
2957
2958 #: modules/demux/util/id3genres.h:60
2959 #, fuzzy
2960 msgid "Electronic"
2961 msgstr "Valg"
2962
2963 #: modules/demux/util/id3genres.h:61
2964 msgid "Pop-Folk"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: modules/demux/util/id3genres.h:62
2968 msgid "Eurodance"
2969 msgstr ""
2970
2971 #: modules/demux/util/id3genres.h:63
2972 msgid "Dream"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: modules/demux/util/id3genres.h:64
2976 msgid "Southern Rock"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: modules/demux/util/id3genres.h:65
2980 #, fuzzy
2981 msgid "Comedy"
2982 msgstr "Crop?"
2983
2984 #: modules/demux/util/id3genres.h:66
2985 msgid "Cult"
2986 msgstr ""
2987
2988 #: modules/demux/util/id3genres.h:67
2989 msgid "Gangsta"
2990 msgstr ""
2991
2992 #: modules/demux/util/id3genres.h:68
2993 msgid "Top 40"
2994 msgstr ""
2995
2996 #: modules/demux/util/id3genres.h:69
2997 msgid "Christian Rap"
2998 msgstr ""
2999
3000 #: modules/demux/util/id3genres.h:70
3001 msgid "Pop/Funk"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: modules/demux/util/id3genres.h:71
3005 #, fuzzy
3006 msgid "Jungle"
3007 msgstr "_Vinkel"
3008
3009 #: modules/demux/util/id3genres.h:72
3010 msgid "Native American"
3011 msgstr ""
3012
3013 #: modules/demux/util/id3genres.h:73
3014 msgid "Cabaret"
3015 msgstr ""
3016
3017 #: modules/demux/util/id3genres.h:74
3018 msgid "New Wave"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: modules/demux/util/id3genres.h:75
3022 msgid "Psychadelic"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: modules/demux/util/id3genres.h:76
3026 #, fuzzy
3027 msgid "Rave"
3028 msgstr "Tjener"
3029
3030 #: modules/demux/util/id3genres.h:77
3031 msgid "Showtunes"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: modules/demux/util/id3genres.h:78
3035 #, fuzzy
3036 msgid "Trailer"
3037 msgstr "Tittel"
3038
3039 #: modules/demux/util/id3genres.h:79
3040 msgid "Lo-Fi"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: modules/demux/util/id3genres.h:80
3044 msgid "Tribal"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: modules/demux/util/id3genres.h:81
3048 msgid "Acid Punk"
3049 msgstr ""
3050
3051 #: modules/demux/util/id3genres.h:82
3052 msgid "Acid Jazz"
3053 msgstr ""
3054
3055 #: modules/demux/util/id3genres.h:83
3056 #, fuzzy
3057 msgid "Polka"
3058 msgstr "Spill"
3059
3060 #: modules/demux/util/id3genres.h:84
3061 msgid "Retro"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: modules/demux/util/id3genres.h:85
3065 msgid "Musical"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: modules/demux/util/id3genres.h:86
3069 msgid "Rock & Roll"
3070 msgstr ""
3071
3072 #: modules/demux/util/id3genres.h:87
3073 msgid "Hard Rock"
3074 msgstr ""
3075
3076 #: modules/demux/util/id3tag.c:47
3077 msgid "id3 tag parser using libid3tag"
3078 msgstr ""
3079
3080 #: modules/demux/util/sub.c:67
3081 #, fuzzy
3082 msgid "Text subtitles demux"
3083 msgstr "Velg teksting kanal"
3084
3085 #: modules/demux/wav/wav.c:49
3086 msgid "WAV demuxer"
3087 msgstr ""
3088
3089 #: modules/encoder/ffmpeg/encoder.c:51
3090 #, fuzzy
3091 msgid "ffmpeg video encoder"
3092 msgstr "mpeg"
3093
3094 #: modules/encoder/ffmpeg/encoder.c:62
3095 #, fuzzy
3096 msgid "ffmpeg audio encoder"
3097 msgstr "mpeg"
3098
3099 #: modules/encoder/xvid.c:58
3100 msgid "XviD video encoder (MPEG-4)"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: modules/gui/beos/BeOS.cpp:55
3104 #, fuzzy
3105 msgid "BeOS standard API interface"
3106 msgstr "_Gjem grensesnitt"
3107
3108 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
3109 msgid "Open files from all sub-folders as well?"
3110 msgstr ""
3111
3112 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159
3113 msgid "No"
3114 msgstr ""
3115
3116 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159
3117 msgid "Yes"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:201
3121 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:308
3122 #: modules/gui/familiar/interface.c:149 modules/gui/familiar/interface.c:150
3123 #: modules/gui/macosx/intf.m:328 modules/gui/macosx/prefs.m:77
3124 #: modules/gui/pda/interface.c:151 modules/gui/pda/interface.c:152
3125 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:233
3126 msgid "Preferences"
3127 msgstr "Innstillinger"
3128
3129 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:211
3130 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:306
3131 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2692 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2947
3132 #: modules/gui/kde/info.cpp:9 modules/gui/kde/messages.cpp:8
3133 #: modules/gui/macosx/intf.m:334 modules/gui/macosx/intf.m:411
3134 #: modules/gui/wxwindows/messages.cpp:83
3135 msgid "Messages"
3136 msgstr "Beskjeder"
3137
3138 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:238
3139 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1257
3140 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:82 modules/gui/familiar/interface.c:378
3141 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:503
3142 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1569
3143 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2274
3144 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2847 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:618
3145 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1884 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2733
3146 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2850 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3102
3147 #: modules/gui/macosx/open.m:141 modules/gui/macosx/open.m:264
3148 #: modules/gui/macosx/output.m:138 modules/gui/macosx/output.m:218
3149 #: modules/gui/macosx/output.m:310 modules/gui/pda/interface.c:380
3150 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:362 modules/gui/wxwindows/open.cpp:279
3151 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:384
3152 msgid "File"
3153 msgstr "Fil"
3154
3155 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:240
3156 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:84
3157 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2179
3158 #: modules/gui/gtk2/gnome2_interface.c:113 modules/gui/macosx/open.m:332
3159 #: modules/gui/macosx/open.m:630 modules/gui/macosx/open.m:677
3160 msgid "Open File"
3161 msgstr "Åpne fil"
3162
3163 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:243
3164 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:89
3165 #, fuzzy
3166 msgid "Open Disc"
3167 msgstr "Åpne Disk"
3168
3169 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:245
3170 #, fuzzy
3171 msgid "Open Subtitles"
3172 msgstr "_Teksting"
3173
3174 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:249
3175 #: modules/gui/familiar/interface.c:231 modules/gui/familiar/interface.c:232
3176 #: modules/gui/familiar/interface.c:765 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1580
3177 #: modules/gui/pda/interface.c:233 modules/gui/pda/interface.c:234
3178 #: modules/gui/pda/interface.c:767
3179 msgid "About"
3180 msgstr "Om"
3181
3182 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:264
3183 #, fuzzy
3184 msgid "Prev Title"
3185 msgstr "Forrige fil"
3186
3187 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:265
3188 #, fuzzy
3189 msgid "Next Title"
3190 msgstr "Neste fil"
3191
3192 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:266
3193 #, fuzzy
3194 msgid "Prev Chapter"
3195 msgstr "Kapittel"
3196
3197 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:268
3198 msgid "Goto Menu"
3199 msgstr ""
3200
3201 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
3202 #, fuzzy
3203 msgid "Go to Title"
3204 msgstr "Tittel"
3205
3206 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
3207 #, fuzzy
3208 msgid "Go to Chapter"
3209 msgstr "Kapittel"
3210
3211 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:284
3212 #, fuzzy
3213 msgid "Speed"
3214 msgstr "Valgte"
3215
3216 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:303 modules/gui/macosx/intf.m:405
3217 msgid "Window"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:304
3221 #, fuzzy
3222 msgid "Play List"
3223 msgstr "Spilleliste"
3224
3225 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:364
3226 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2396
3227 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2638 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2869
3228 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2976 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3250
3229 #: modules/gui/gtk/preferences.c:606 modules/gui/macosx/open.m:138
3230 #: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/macosx/output.m:134
3231 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:270
3232 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:253
3233 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:221
3234 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:149
3235 msgid "OK"
3236 msgstr "OK"
3237
3238 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:372
3239 msgid "VideoLAN Client: Open Media Files"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:376
3243 #, fuzzy
3244 msgid "VideoLAN Client: Open Subtitle File"
3245 msgstr "Velg teksting kanal"
3246
3247 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:64
3248 msgid "Drop files to play"
3249 msgstr ""
3250
3251 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:93
3252 #: modules/gui/wxwindows/fileinfo.cpp:96
3253 #: modules/gui/wxwindows/messages.cpp:106
3254 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:156
3255 msgid "Close"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:98 modules/gui/macosx/intf.m:354
3259 #, fuzzy
3260 msgid "Edit"
3261 msgstr "_Avslutt"
3262
3263 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:100 modules/gui/macosx/intf.m:359
3264 #: modules/gui/macosx/playlist.m:196
3265 #, fuzzy
3266 msgid "Select All"
3267 msgstr "Velg fil"
3268
3269 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:103
3270 #, fuzzy
3271 msgid "Select None"
3272 msgstr "Valg"
3273
3274 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:108
3275 msgid "Sort Reverse"
3276 msgstr ""
3277
3278 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:111
3279 msgid "Sort by Name"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:115
3283 msgid "Sort by Path"
3284 msgstr ""
3285
3286 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:119
3287 msgid "Randomize"
3288 msgstr ""
3289
3290 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:124
3291 msgid "Remove"
3292 msgstr ""
3293
3294 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:127
3295 #, fuzzy
3296 msgid "Remove All"
3297 msgstr "Velg fil"
3298
3299 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:132
3300 #, fuzzy
3301 msgid "View"
3302 msgstr "_Vis"
3303
3304 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:138
3305 #, fuzzy
3306 msgid "Path"
3307 msgstr "Port"
3308
3309 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:44
3310 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:46
3311 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:98
3312 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2216 modules/gui/macosx/prefs.m:806
3313 #: modules/gui/macosx/prefs.m:814 modules/gui/macosx/prefs.m:884
3314 msgid "Modules"
3315 msgstr "Moduler"
3316
3317 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:219
3318 #: modules/gui/gtk/preferences.c:610
3319 msgid "Apply"
3320 msgstr "Bruk"
3321
3322 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:224
3323 #: modules/gui/gtk/preferences.c:597 modules/gui/gtk/preferences.c:614
3324 #: modules/gui/macosx/output.m:375 modules/gui/macosx/prefs.m:78
3325 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:257
3326 #, fuzzy
3327 msgid "Save"
3328 msgstr "Tjener"
3329
3330 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:228
3331 #, fuzzy
3332 msgid "Defaults"
3333 msgstr "Slett"
3334
3335 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1138
3336 #, fuzzy
3337 msgid "Show Interface"
3338 msgstr "_Gjem grensesnitt"
3339
3340 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1142
3341 msgid "50%"
3342 msgstr ""
3343
3344 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1145
3345 msgid "100%"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1148
3349 msgid "200%"
3350 msgstr ""
3351
3352 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1158
3353 msgid "Vertical Sync"
3354 msgstr ""
3355
3356 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1162
3357 #, fuzzy
3358 msgid "Correct Aspect Ratio"
3359 msgstr "kildens bildeformat"
3360
3361 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1191
3362 msgid "Stay On Top"
3363 msgstr ""
3364
3365 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1197
3366 msgid "Take Screen Shot"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: modules/gui/beos/VlcWrapper.cpp:165 modules/gui/gtk/menu.c:733
3370 msgid "None"
3371 msgstr ""
3372
3373 #: modules/gui/beos/VlcWrapper.cpp:178
3374 #, fuzzy
3375 msgid "<unknown>"
3376 msgstr "Ukjent"
3377
3378 #: modules/gui/familiar/familiar.c:62 modules/gui/pda/pda.c:62
3379 #, fuzzy
3380 msgid "Autoplay selected file"
3381 msgstr "Spill strøm"
3382
3383 #: modules/gui/familiar/familiar.c:63 modules/gui/pda/pda.c:63
3384 msgid "Automatically play a file when selected in the file selection list"
3385 msgstr ""
3386
3387 #: modules/gui/familiar/familiar.c:72
3388 #, fuzzy
3389 msgid "Familiar Linux Gtk+ interface"
3390 msgstr "Standard grensesnitt: "
3391
3392 #: modules/gui/familiar/interface.c:99 modules/gui/familiar/interface.c:732
3393 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:274 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:121
3394 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1595 modules/gui/pda/interface.c:99
3395 #: modules/gui/pda/interface.c:734
3396 msgid "VLC media player"
3397 msgstr ""
3398
3399 #: modules/gui/familiar/interface.c:124 modules/gui/pda/interface.c:126
3400 #: modules/gui/wxwindows/dialogs.cpp:268 modules/gui/wxwindows/open.cpp:700
3401 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:1026
3402 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:196
3403 #, fuzzy
3404 msgid "Open file"
3405 msgstr "Åpne fil"
3406
3407 #: modules/gui/familiar/interface.c:164 modules/gui/pda/interface.c:166
3408 msgid "Rewind"
3409 msgstr ""
3410
3411 #: modules/gui/familiar/interface.c:165 modules/gui/pda/interface.c:167
3412 #, fuzzy
3413 msgid "Rewind stream"
3414 msgstr "Stopp strøm"
3415
3416 #: modules/gui/familiar/interface.c:178 modules/gui/pda/interface.c:180
3417 #, fuzzy
3418 msgid "Pause stream"
3419 msgstr "Pause strøm"
3420
3421 #: modules/gui/familiar/interface.c:191 modules/gui/pda/interface.c:193
3422 #, fuzzy
3423 msgid "Play stream"
3424 msgstr "Spill strøm"
3425
3426 #: modules/gui/familiar/interface.c:203 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:566
3427 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1027 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:676
3428 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1127 modules/gui/macosx/controls.m:639
3429 #: modules/gui/macosx/intf.m:325 modules/gui/macosx/intf.m:363
3430 #: modules/gui/macosx/intf.m:424 modules/gui/pda/interface.c:205
3431 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:373
3432 msgid "Stop"
3433 msgstr "Stopp"
3434
3435 #: modules/gui/familiar/interface.c:204 modules/gui/pda/interface.c:206
3436 #, fuzzy
3437 msgid "Stop stream"
3438 msgstr "Stopp strøm"
3439
3440 #: modules/gui/familiar/interface.c:216 modules/gui/pda/interface.c:218
3441 msgid "Forward"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: modules/gui/familiar/interface.c:217 modules/gui/pda/interface.c:219
3445 msgid "Forward stream"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: modules/gui/familiar/interface.c:285 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2345
3449 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2712 modules/gui/macosx/playlist.m:198
3450 #: modules/gui/pda/interface.c:287
3451 msgid "Add"
3452 msgstr "Legg til"
3453
3454 #: modules/gui/familiar/interface.c:293 modules/gui/pda/interface.c:295
3455 msgid "MRL :"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: modules/gui/familiar/interface.c:394
3459 msgid "UDP/RTP (Address when Multicast)"
3460 msgstr ""
3461
3462 #: modules/gui/familiar/interface.c:412 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1747
3463 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2062 modules/gui/macosx/open.m:160
3464 #: modules/gui/macosx/output.m:141 modules/gui/pda/interface.c:414
3465 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:467 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:424
3466 msgid "Address"
3467 msgstr "Adresse"
3468
3469 #: modules/gui/familiar/interface.c:423 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1737
3470 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1786
3471 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2912 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2052
3472 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3225
3473 #: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/open.m:161
3474 #: modules/gui/macosx/output.m:142 modules/gui/pda/interface.c:425
3475 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:452 modules/gui/wxwindows/open.cpp:475
3476 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:435
3477 msgid "Port"
3478 msgstr "Port"
3479
3480 #: modules/gui/familiar/interface.c:478 modules/gui/macosx/output.m:144
3481 #: modules/gui/macosx/output.m:246 modules/gui/macosx/output.m:321
3482 #: modules/gui/pda/interface.c:480 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:385
3483 msgid "HTTP"
3484 msgstr ""
3485
3486 #: modules/gui/familiar/interface.c:488 modules/gui/pda/interface.c:490
3487 #, fuzzy
3488 msgid "FTP"
3489 msgstr "RTP"
3490
3491 #: modules/gui/familiar/interface.c:498 modules/gui/pda/interface.c:500
3492 msgid "MMS"
3493 msgstr ""
3494
3495 #: modules/gui/familiar/interface.c:516 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1830
3496 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2281 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2145
3497 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2740 modules/gui/macosx/open.m:143
3498 #: modules/gui/macosx/open.m:272 modules/gui/pda/interface.c:518
3499 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:283
3500 msgid "Network"
3501 msgstr "Nettverk"
3502
3503 #: modules/gui/familiar/interface.c:524 modules/gui/pda/interface.c:526
3504 msgid "Media"
3505 msgstr ""
3506
3507 #: modules/gui/familiar/interface.c:560 modules/gui/pda/interface.c:562
3508 msgid "MRL"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: modules/gui/familiar/interface.c:569 modules/gui/pda/interface.c:571
3512 #, fuzzy
3513 msgid "Time"
3514 msgstr "Tid"
3515
3516 #: modules/gui/familiar/interface.c:586 modules/gui/pda/interface.c:588
3517 msgid "Update"
3518 msgstr "Oppdater"
3519
3520 #: modules/gui/familiar/interface.c:594 modules/gui/pda/interface.c:596
3521 msgid " Del "
3522 msgstr ""
3523
3524 #: modules/gui/familiar/interface.c:602 modules/gui/pda/interface.c:604
3525 msgid " Clear "
3526 msgstr ""
3527
3528 #: modules/gui/familiar/interface.c:626 modules/gui/pda/interface.c:628
3529 msgid "Automatically play file"
3530 msgstr ""
3531
3532 #: modules/gui/familiar/interface.c:643 modules/gui/pda/interface.c:645
3533 #, fuzzy
3534 msgid " Save "
3535 msgstr "Tjener"
3536
3537 #: modules/gui/familiar/interface.c:651 modules/gui/pda/interface.c:653
3538 #, fuzzy
3539 msgid " Apply "
3540 msgstr "Bruk"
3541
3542 #: modules/gui/familiar/interface.c:659 modules/gui/pda/interface.c:661
3543 #, fuzzy
3544 msgid " Cancel "
3545 msgstr "Avbryt"
3546
3547 #: modules/gui/familiar/interface.c:667 modules/gui/pda/interface.c:669
3548 #, fuzzy
3549 msgid "Preference"
3550 msgstr "Innstillinger"
3551
3552 #: modules/gui/familiar/interface.c:711 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1361
3553 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1603 modules/gui/kde/kde.cpp:111
3554 #: modules/gui/pda/interface.c:713
3555 msgid "(c) 1996-2003 the VideoLAN team"
3556 msgstr "(c) 1996-2003 the VideoLAN team"
3557
3558 #: modules/gui/familiar/interface.c:721 modules/gui/pda/interface.c:723
3559 msgid "Authors: The VideoLAN Team, http://www.videolan.org"
3560 msgstr ""
3561
3562 #: modules/gui/familiar/interface.c:753 modules/gui/pda/interface.c:755
3563 msgid ""
3564 "The VideoLAN Client is a MPEG, MPEG 2, MP3, DivX player, that accepts input "
3565 "from local or network sources."
3566 msgstr ""
3567
3568 #: modules/gui/familiar/support.c:121 modules/gui/gtk/gnome_support.c:100
3569 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:138 modules/gui/gtk/gtk_support.c:121
3570 #: modules/gui/gtk2/gnome2_support.c:60 modules/gui/gtk2/gnome2_support.c:85
3571 #: modules/gui/gtk2/gtk2_support.c:90 modules/gui/gtk2/gtk2_support.c:114
3572 #: modules/gui/pda/support.c:121
3573 #, c-format
3574 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
3575 msgstr ""
3576
3577 #: modules/gui/familiar/support.c:130 modules/gui/gtk/gtk_support.c:130
3578 #: modules/gui/pda/support.c:130
3579 #, c-format
3580 msgid "Error loading pixmap file: %s"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: modules/gui/gtk/gnome.c:55 modules/gui/gtk/gtk.c:57
3584 msgid "Show tooltips"
3585 msgstr ""
3586
3587 #: modules/gui/gtk/gnome.c:56 modules/gui/gtk/gtk.c:58
3588 msgid "Show tooltips for configuration options."
3589 msgstr ""
3590
3591 #: modules/gui/gtk/gnome.c:58
3592 msgid "Show text on toolbar buttons"
3593 msgstr ""
3594
3595 #: modules/gui/gtk/gnome.c:59
3596 msgid "Show the text below icons on the toolbar."
3597 msgstr ""
3598
3599 #: modules/gui/gtk/gnome.c:61 modules/gui/gtk/gtk.c:60
3600 msgid "Maximum height for the configuration windows"
3601 msgstr ""
3602
3603 #: modules/gui/gtk/gnome.c:63 modules/gui/gtk/gtk.c:62
3604 msgid ""
3605 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
3606 "preferences menu will occupy."
3607 msgstr ""
3608
3609 #: modules/gui/gtk/gnome.c:72
3610 msgid "GNOME"
3611 msgstr ""
3612
3613 #: modules/gui/gtk/gnome.c:80
3614 #, fuzzy
3615 msgid "GNOME interface"
3616 msgstr "Standard grensesnitt: "
3617
3618 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:19 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:985
3619 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:165 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1391
3620 msgid "_Open File..."
3621 msgstr "_Åpne fil..."
3622
3623 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:20 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:504
3624 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:986 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:173
3625 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:619 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1399
3626 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:255
3627 #, fuzzy
3628 msgid "Open a file"
3629 msgstr "Åpne en fil"
3630
3631 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:26 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:992
3632 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:180 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1403
3633 msgid "Open _Disc..."
3634 msgstr "Åpne en _disk"
3635
3636 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:27 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:516
3637 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:993 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:188
3638 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:630 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1411
3639 msgid "Open a DVD or VCD"
3640 msgstr "Åpne en DVD eller VCD"
3641
3642 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:33 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:999
3643 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:195 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1415
3644 msgid "_Network Stream..."
3645 msgstr "_Nettverksstrøm"
3646
3647 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:34 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:528
3648 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1000 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:203
3649 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:641 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1423
3650 msgid "Select a network stream"
3651 msgstr "Velg en nettverksstrøm"
3652
3653 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:41 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:218
3654 #, fuzzy
3655 msgid "_Eject Disc"
3656 msgstr "Løs ut disk"
3657
3658 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:42 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:579
3659 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:226
3660 #, fuzzy
3661 msgid "Eject disc"
3662 msgstr "Åpne Disk"
3663
3664 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:56 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:286
3665 msgid "_Hide interface"
3666 msgstr "_Gjem grensesnitt"
3667
3668 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:64 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:306
3669 #, fuzzy
3670 msgid "Progr_am"
3671 msgstr "Avslutt programmet"
3672
3673 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:65 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:315
3674 #, fuzzy
3675 msgid "Choose the program"
3676 msgstr "Avslutt programmet"
3677
3678 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:71 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:319
3679 msgid "_Title"
3680 msgstr "_Tittel"
3681
3682 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:72
3683 msgid "Choose title"
3684 msgstr "Velg tittel"
3685
3686 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:78 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:332
3687 msgid "_Chapter"
3688 msgstr "_Kapittel"
3689
3690 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:79
3691 msgid "Choose chapter"
3692 msgstr "Velg Kapittel"
3693
3694 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:86 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:352
3695 msgid "_Playlist..."
3696 msgstr "_Spilleliste"
3697
3698 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:87 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:360
3699 msgid "Open the playlist window"
3700 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
3701
3702 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:93 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:364
3703 msgid "_Modules..."
3704 msgstr "_Moduler..."
3705
3706 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:94 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:373
3707 msgid "Open the module manager"
3708 msgstr "Åpne plugin håndterer"
3709
3710 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:100 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:375
3711 #: modules/gui/kde/interface.cpp:133
3712 msgid "Messages..."
3713 msgstr "Beskjeder..."
3714
3715 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:381
3716 msgid "Open the messages window"
3717 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
3718
3719 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:118 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:901
3720 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:433 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1235
3721 msgid "_Language"
3722 msgstr ""
3723
3724 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:119 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:902
3725 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:442
3726 msgid "Select audio channel"
3727 msgstr "Velg lydkanal"
3728
3729 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:126 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:909
3730 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:452 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1253
3731 #: modules/gui/macosx/intf.m:379
3732 msgid "Volume Up"
3733 msgstr "Øk volum"
3734
3735 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:133 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:916
3736 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:459 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1260
3737 #: modules/gui/macosx/intf.m:380
3738 msgid "Volume Down"
3739 msgstr "Senk volum"
3740
3741 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:140 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:923
3742 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:466 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1267
3743 #: modules/gui/macosx/controls.m:686 modules/gui/macosx/intf.m:381
3744 msgid "Mute"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:155 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:938
3748 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:488 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1289
3749 #, fuzzy
3750 msgid "Device"
3751 msgstr "Navn på enhet"
3752
3753 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:167 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:950
3754 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:515 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1312
3755 msgid "_Subtitles"
3756 msgstr "_Teksting"
3757
3758 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:168 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:951
3759 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:524
3760 msgid "Select subtitles channel"
3761 msgstr "Velg teksting kanal"
3762
3763 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:175 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:958
3764 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:536 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1332
3765 msgid "_Fullscreen"
3766 msgstr "_Fullskjerm"
3767
3768 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:190 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:973
3769 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:560 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1356
3770 #: modules/gui/macosx/output.m:137 modules/gui/macosx/vout.m:199
3771 msgid "Screen"
3772 msgstr "Fullskjerm"
3773
3774 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:211 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:415
3775 msgid "_Audio"
3776 msgstr "_Lyd"
3777
3778 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:218 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:497
3779 msgid "_Video"
3780 msgstr "_Video"
3781
3782 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:515 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:718
3783 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1690
3784 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2267 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:629
3785 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:816 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2005
3786 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2726 modules/gui/macosx/open.m:142
3787 #: modules/gui/macosx/open.m:268 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:364
3788 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:281
3789 msgid "Disc"
3790 msgstr "Disk"
3791
3792 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:527 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:640
3793 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:366
3794 msgid "Net"
3795 msgstr "Nett"
3796
3797 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:539 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:651
3798 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:369
3799 msgid "Sat"
3800 msgstr ""
3801
3802 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:540 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:652
3803 #, fuzzy
3804 msgid "Open a Satellite Card"
3805 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
3806
3807 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:553
3808 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1034 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:664
3809 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1134
3810 msgid "Back"
3811 msgstr "Tilbake"
3812
3813 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:554 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:665
3814 msgid "Go Backward"
3815 msgstr "Gå tilbake"
3816
3817 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:567 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:677
3818 msgid "Stop Stream"
3819 msgstr "Stopp strøm"
3820
3821 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:578 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:687
3822 #, fuzzy
3823 msgid "Eject"
3824 msgstr "Åpne Disk"
3825
3826 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:591 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:699
3827 msgid "Play Stream"
3828 msgstr "Spill strøm"
3829
3830 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:603 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:710
3831 msgid "Pause Stream"
3832 msgstr "Pause strøm"
3833
3834 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:617
3835 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1041 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:723
3836 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1142
3837 msgid "Slow"
3838 msgstr "Sakte"
3839
3840 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:618 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:724
3841 msgid "Play Slower"
3842 msgstr "Spill saktere"
3843
3844 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:630
3845 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1048 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:735
3846 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1150
3847 msgid "Fast"
3848 msgstr "Fort"
3849
3850 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:631 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:736
3851 msgid "Play Faster"
3852 msgstr "Spill fortere"
3853
3854 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:644 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:748
3855 msgid "Open Playlist"
3856 msgstr "Åpne Spilleliste"
3857
3858 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:655
3859 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1063 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:758
3860 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:844 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:888
3861 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1173
3862 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:380
3863 msgid "Prev"
3864 msgstr "Forrige"
3865
3866 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:656 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:759
3867 #, fuzzy
3868 msgid "Previous file"
3869 msgstr "Forrige fil"
3870
3871 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:667
3872 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1056 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:769
3873 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:852 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:896
3874 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1166 modules/gui/macosx/controls.m:647
3875 #: modules/gui/macosx/intf.m:327 modules/gui/macosx/intf.m:367
3876 #: modules/gui/macosx/intf.m:425 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:382
3877 msgid "Next"
3878 msgstr "Neste"
3879
3880 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:668 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:770
3881 msgid "Next File"
3882 msgstr "Neste fil"
3883
3884 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:732 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:830
3885 msgid "Title:"
3886 msgstr "Tittel:"
3887
3888 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:752
3889 msgid "Select previous title"
3890 msgstr "Velg forrige tittel"
3891
3892 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:775 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:874
3893 msgid "Chapter:"
3894 msgstr "Kapittel:"
3895
3896 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:795
3897 msgid "Select previous chapter"
3898 msgstr "Velg forrige kapittel"
3899
3900 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:803
3901 msgid "Select next chapter"
3902 msgstr "Velg neste Kapittel"
3903
3904 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:811 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:911
3905 msgid "No server"
3906 msgstr "Ingen tjener"
3907
3908 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:959
3909 #, fuzzy
3910 msgid "Toggle fullscreen mode"
3911 msgstr "Fullskjerm"
3912
3913 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1070 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1182
3914 msgid "_Jump..."
3915 msgstr "_Hopp..."
3916
3917 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1071
3918 msgid "Got directly so specified point"
3919 msgstr "Fikk direkte så spesifisert punkt"
3920
3921 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1079
3922 #, fuzzy
3923 msgid "Switch program"
3924 msgstr "Avslutt programmet"
3925
3926 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1085 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1209
3927 msgid "_Navigation"
3928 msgstr "_Navigasjon"
3929
3930 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1086
3931 msgid "Navigate through titles and chapters"
3932 msgstr "Navigere gjennom tittler og kapittler"
3933
3934 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1108 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1446
3935 msgid "Toggle _Interface"
3936 msgstr "Grensesnitt"
3937
3938 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1115 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1455
3939 msgid "Playlist..."
3940 msgstr "Spilleliste..."
3941
3942 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1363 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1646
3943 #: modules/gui/kde/kde.cpp:108
3944 msgid ""
3945 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player. It can play MPEG "
3946 "and MPEG2 files from a file or from a network source."
3947 msgstr ""
3948 "Dette er VideoLAN client, en DVD, MPEG og DivX spiller. Den kan spille MPEG "
3949 "og MPEG 2 filer fra en fil eller en nettverkskilde"
3950
3951 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1459
3952 #, fuzzy
3953 msgid "Open Stream"
3954 msgstr "Stopp strøm"
3955
3956 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1476 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1791
3957 #: modules/gui/macosx/open.m:135 modules/gui/wxwindows/open.cpp:173
3958 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
3959 msgstr ""
3960
3961 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1498 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1813
3962 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:177
3963 #, fuzzy
3964 msgid "Open Target:"
3965 msgstr "Stopp strøm"
3966
3967 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1518 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1833
3968 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:192
3969 msgid ""
3970 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
3971 "targets:"
3972 msgstr ""
3973
3974 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1562
3975 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1998 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1877
3976 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2315 modules/gui/macosx/open.m:145
3977 #: modules/gui/macosx/open.m:151 modules/gui/macosx/open.m:173
3978 #: modules/gui/macosx/output.m:140 modules/gui/macosx/prefs.m:464
3979 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:249 modules/gui/wxwindows/open.cpp:365
3980 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:829
3981 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:411
3982 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:107
3983 #, fuzzy
3984 msgid "Browse..."
3985 msgstr "Utforsk"
3986
3987 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1586 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1901
3988 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:390
3989 msgid "Disc type"
3990 msgstr "Disktype"
3991
3992 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1605 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1920
3993 #: modules/gui/macosx/open.m:155 modules/gui/macosx/open.m:488
3994 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:384
3995 msgid "DVD"
3996 msgstr "DVD"
3997
3998 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1613 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1928
3999 #: modules/gui/macosx/open.m:156 modules/gui/macosx/open.m:382
4000 #: modules/gui/macosx/open.m:472 modules/gui/wxwindows/open.cpp:385
4001 msgid "VCD"
4002 msgstr "VCD"
4003
4004 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1621 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1936
4005 #: modules/gui/macosx/open.m:148 modules/gui/wxwindows/open.cpp:396
4006 msgid "Device name"
4007 msgstr "Navn på enhet"
4008
4009 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1660 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1996
4010 #: modules/gui/macosx/open.m:152
4011 msgid "Use DVD menus"
4012 msgstr ""
4013
4014 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1707 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2022
4015 #: modules/gui/macosx/open.m:164 modules/gui/macosx/open.m:547
4016 #: modules/gui/macosx/open.m:585 modules/gui/wxwindows/open.cpp:431
4017 msgid "UDP/RTP"
4018 msgstr ""
4019
4020 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1717 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2032
4021 #: modules/gui/macosx/open.m:165 modules/gui/macosx/open.m:548
4022 #: modules/gui/macosx/open.m:597 modules/gui/wxwindows/open.cpp:432
4023 msgid "UDP/RTP Multicast"
4024 msgstr ""
4025
4026 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1727 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2042
4027 #: modules/gui/macosx/open.m:166 modules/gui/macosx/open.m:549
4028 #: modules/gui/macosx/open.m:610 modules/gui/wxwindows/open.cpp:433
4029 msgid "HTTP/FTP/MMS"
4030 msgstr ""
4031
4032 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1759 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2074
4033 #: modules/gui/macosx/open.m:162 modules/gui/wxwindows/open.cpp:489
4034 msgid "URL"
4035 msgstr ""
4036
4037 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1847 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2162
4038 msgid "Symbol Rate"
4039 msgstr ""
4040
4041 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1857 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2172
4042 #, fuzzy
4043 msgid "Frequency"
4044 msgstr "Frekvens:"
4045
4046 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1867 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2182
4047 #, fuzzy
4048 msgid "Polarization"
4049 msgstr "_Navigasjon"
4050
4051 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1887 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2202
4052 msgid "FEC"
4053 msgstr ""
4054
4055 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1906 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2221
4056 msgid "Vertical"
4057 msgstr ""
4058
4059 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1914 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2229
4060 msgid "Horizontal"
4061 msgstr ""
4062
4063 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1956 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2271
4064 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:286
4065 #, fuzzy
4066 msgid "Satellite"
4067 msgstr "Åpne spilleliste-vinduet"
4068
4069 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2005 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2322
4070 #: modules/gui/macosx/open.m:175
4071 #, fuzzy
4072 msgid "delay"
4073 msgstr "Spill"
4074
4075 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2020 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2338
4076 #: modules/gui/macosx/open.m:177
4077 msgid "fps"
4078 msgstr ""
4079
4080 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2049 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2369
4081 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/output.m:133
4082 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:204 modules/gui/wxwindows/open.cpp:226
4083 #, fuzzy
4084 msgid "Settings..."
4085 msgstr "_Innstillinger"
4086
4087 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2224
4088 msgid ""
4089 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
4090 "version."
4091 msgstr ""
4092 "Beklager, modul håndtereren virker ikke ennå. Vennligst prøv på nytt i en "
4093 "senere versjon."
4094
4095 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2288
4096 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2429 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2747
4097 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:149
4098 msgid "Url"
4099 msgstr "Url"
4100
4101 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2300 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2768
4102 msgid "All"
4103 msgstr "Alle"
4104
4105 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2307
4106 msgid "Item"
4107 msgstr "Ting"
4108
4109 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2319 modules/video_filter/crop.c:61
4110 msgid "Crop"
4111 msgstr "Crop?"
4112
4113 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2326
4114 msgid "Invert"
4115 msgstr "Inverter"
4116
4117 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2333 modules/gui/gtk/preferences.c:382
4118 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:48 modules/gui/macosx/prefs.m:199
4119 msgid "Select"
4120 msgstr "Velg"
4121
4122 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2352 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2754
4123 #: modules/gui/macosx/playlist.m:195 modules/gui/macosx/playlist.m:199
4124 msgid "Delete"
4125 msgstr "Slett"
4126
4127 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2359 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2782
4128 msgid "Selection"
4129 msgstr "Valg"
4130
4131 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2588
4132 #, fuzzy
4133 msgid "Jump to: "
4134 msgstr "Hopp til: "
4135
4136 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2605 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2588
4137 msgid "s."
4138 msgstr "s."
4139
4140 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2620 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2603
4141 msgid "m:"
4142 msgstr "m:"
4143
4144 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2635 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2618
4145 msgid "h:"
4146 msgstr "h:"
4147
4148 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2796 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3051
4149 #, fuzzy
4150 msgid "Stream output (MRL)"
4151 msgstr "Standard output:"
4152
4153 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2811 modules/gui/gtk/gtk_interface.c: