* ./po/*: updated language files.
authorSam Hocevar <sam@videolan.org>
Mon, 20 May 2002 22:34:56 +0000 (22:34 +0000)
committerSam Hocevar <sam@videolan.org>
Mon, 20 May 2002 22:34:56 +0000 (22:34 +0000)
commitb651216e7822ff0113c10228982c36b30fbbc04e
treea7de4214a4d2c7772df719835e26228b41d0ab1e
parent581319a16e1ff627213dda52830c5ca7ed470176
  * ./po/*: updated language files.
po/POTFILES.in
po/de.po
po/en_GB.po
po/fr.po
po/ja.po
po/nl.po
po/no.po
po/ru.po
po/vlc.pot