make key parameter const
[ffmpeg.git] / libavutil / aes.h
2007-02-11 Baptiste Couduriermake key parameter const
2007-01-17 Michael Niedermayer10l (aes_crypt -> av_aes_crypt)
2007-01-16 Michael Niedermayer10l typo
2007-01-16 Michael Niedermayerpublic API
2007-01-15 Michael Niedermayerremove dependancy on *malloc()
2007-01-15 Michael Niedermayerav_aes_init()
2007-01-15 Michael Niedermayerthe missing header ...