avformat/realtextdec: UTF-16 support
[ffmpeg.git] / libavformat / subtitles.h
2014-09-05 wm4avformat/realtextdec: UTF-16 support
2014-09-05 wm4avformat/samidec: UTF-16 support
2014-09-05 wm4avformat/srtdec: UTF-16 support
2014-09-05 wm4avformat/assdec: UTF-16 support
2013-10-04 Clément Bœschavformat/vobsub: fix several issues.
2013-09-15 Alexander Strasserlavf/subtitles: Make comment less arrogant
2013-09-08 Clément Bœschavformat/subtitles: support standalone CR (MacOS).
2013-09-08 Clément Bœschavformat/subtitles: add a next line jumper and use it.
2012-12-30 Clément Bœschlavf/subtitles: fix CLRF/CRLF typo.
2012-12-30 Clément Bœschlavf: move srtdec:read_chunk() to subtitles utils.
2012-12-01 Clément Bœschlavf/subtitles: add ff_subtitles_queue_seek().
2012-06-29 Clément Bœschlavf/subtitles: add some SMIL helpers.
2012-06-29 Clément Bœschlavf: add internal demuxer helpers for subtitles.