libavfilter: Add asettb filter for setting timebase for audio
[ffmpeg.git] / libavfilter / settb.c
2014-04-10 Nicolas Georgelibavfilter: Add asettb filter for setting timebase...
2014-04-02 Katerina Barone... vf_settb: rename to settb