qtrleenc: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:45:28 +0000 (17:45 +0100)
libavcodec/qtrleenc.c

index a428459..7c98bea 100644 (file)
@@ -36,7 +36,6 @@
 
 typedef struct QtrleEncContext {
     AVCodecContext *avctx;
-    AVFrame frame;
     int pixel_size;
     AVPicture previous_frame;
     unsigned int max_buf_size;
@@ -60,6 +59,19 @@ typedef struct QtrleEncContext {
     uint8_t* skip_table;
 } QtrleEncContext;
 
+static av_cold int qtrle_encode_end(AVCodecContext *avctx)
+{
+    QtrleEncContext *s = avctx->priv_data;
+
+    av_frame_free(&avctx->coded_frame);
+
+    avpicture_free(&s->previous_frame);
+    av_free(s->rlecode_table);
+    av_free(s->length_table);
+    av_free(s->skip_table);
+    return 0;
+}
+
 static av_cold int qtrle_encode_init(AVCodecContext *avctx)
 {
     QtrleEncContext *s = avctx->priv_data;
@@ -101,7 +113,13 @@ static av_cold int qtrle_encode_init(AVCodecContext *avctx)
                       + 15                                           /* header + footer */
                       + s->avctx->height*2                           /* skip code+rle end */
                       + s->avctx->width/MAX_RLE_BULK + 1             /* rle codes */;
-    avctx->coded_frame = &s->frame;
+
+    avctx->coded_frame = av_frame_alloc();
+    if (!avctx->coded_frame) {
+        qtrle_encode_end(avctx);
+        return AVERROR(ENOMEM);
+    }
+
     return 0;
 }
 
@@ -141,7 +159,7 @@ static void qtrle_encode_line(QtrleEncContext *s, const AVFrame *p, int line, ui
 
     for (i = width - 1; i >= 0; i--) {
 
-        if (!s->frame.key_frame && !memcmp(this_line, prev_line, s->pixel_size))
+        if (!s->avctx->coded_frame->key_frame && !memcmp(this_line, prev_line, s->pixel_size))
             skipcount = FFMIN(skipcount + 1, MAX_RLE_SKIP);
         else
             skipcount = 0;
@@ -245,7 +263,7 @@ static int encode_frame(QtrleEncContext *s, const AVFrame *p, uint8_t *buf)
     int end_line = s->avctx->height;
     uint8_t *orig_buf = buf;
 
-    if (!s->frame.key_frame) {
+    if (!s->avctx->coded_frame->key_frame) {
         unsigned line_size = s->avctx->width * s->pixel_size;
         for (start_line = 0; start_line < s->avctx->height; start_line++)
             if (memcmp(p->data[0] + start_line*p->linesize[0],
@@ -283,11 +301,9 @@ static int qtrle_encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
                               const AVFrame *pict, int *got_packet)
 {
     QtrleEncContext * const s = avctx->priv_data;
-    AVFrame * const p = &s->frame;
+    AVFrame * const p = avctx->coded_frame;
     int ret;
 
-    *p = *pict;
-
     if ((ret = ff_alloc_packet(pkt, s->max_buf_size)) < 0) {
         /* Upper bound check for compressed data */
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error getting output packet of size %d.\n", s->max_buf_size);
@@ -307,7 +323,8 @@ static int qtrle_encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
     pkt->size = encode_frame(s, pict, pkt->data);
 
     /* save the current frame */
-    av_picture_copy(&s->previous_frame, (AVPicture *)p, avctx->pix_fmt, avctx->width, avctx->height);
+    av_picture_copy(&s->previous_frame, (const AVPicture *)pict,
+                    avctx->pix_fmt, avctx->width, avctx->height);
 
     if (p->key_frame)
         pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
@@ -316,17 +333,6 @@ static int qtrle_encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
     return 0;
 }
 
-static av_cold int qtrle_encode_end(AVCodecContext *avctx)
-{
-    QtrleEncContext *s = avctx->priv_data;
-
-    avpicture_free(&s->previous_frame);
-    av_free(s->rlecode_table);
-    av_free(s->length_table);
-    av_free(s->skip_table);
-    return 0;
-}
-
 AVCodec ff_qtrle_encoder = {
     .name           = "qtrle",
     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("QuickTime Animation (RLE) video"),