avprobe: fix formatting.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 26 May 2012 06:52:19 +0000 (08:52 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 26 May 2012 19:14:27 +0000 (21:14 +0200)

No differences found