Add ff_ prefix to (externally) visible variables
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 9 May 2007 16:59:46 +0000 (16:59 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 9 May 2007 16:59:46 +0000 (16:59 +0000)
Originally committed as revision 8951 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk


No differences found