Bump version for Fraps v[24] support
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 7 Nov 2006 05:57:42 +0000 (05:57 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 7 Nov 2006 05:57:42 +0000 (05:57 +0000)
Originally committed as revision 6928 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk

libavcodec/avcodec.h

index 7909946..b450b8c 100644 (file)
@@ -37,8 +37,8 @@ extern "C" {
 #define AV_STRINGIFY(s)         AV_TOSTRING(s)
 #define AV_TOSTRING(s) #s
 
-#define LIBAVCODEC_VERSION_INT  ((51<<16)+(24<<8)+0)
-#define LIBAVCODEC_VERSION      51.24.0
+#define LIBAVCODEC_VERSION_INT  ((51<<16)+(25<<8)+0)
+#define LIBAVCODEC_VERSION      51.25.0
 #define LIBAVCODEC_BUILD        LIBAVCODEC_VERSION_INT
 
 #define LIBAVCODEC_IDENT        "Lavc" AV_STRINGIFY(LIBAVCODEC_VERSION)