rl2: cosmetics, reformat
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 17 Nov 2012 06:45:05 +0000 (07:45 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 6 Jan 2013 12:31:40 +0000 (13:31 +0100)
libavcodec/rl2.c

index a368e6b..9973c28 100644 (file)
@@ -66,60 +66,60 @@ static void rl2_rle_decode(Rl2Context *s, const uint8_t *in, int size,
     int stride_adj = stride - s->avctx->width;
     int i;
     const uint8_t *back_frame = s->back_frame;
-    const uint8_t *in_end = in + size;
-    const uint8_t *out_end = out + stride * s->avctx->height;
+    const uint8_t *in_end     = in + size;
+    const uint8_t *out_end    = out + stride * s->avctx->height;
     uint8_t *line_end;
 
     /** copy start of the background frame */
-    for(i=0;i<=base_y;i++){
-        if(s->back_frame)
-            memcpy(out,back_frame,s->avctx->width);
-        out += stride;
+    for (i = 0; i <= base_y; i++) {
+        if (s->back_frame)
+            memcpy(out, back_frame, s->avctx->width);
+        out        += stride;
         back_frame += s->avctx->width;
     }
     back_frame += base_x - s->avctx->width;
-    line_end = out - stride_adj;
-    out += base_x - stride;
+    line_end    = out - stride_adj;
+    out        += base_x - stride;
 
     /** decode the variable part of the frame */
-    while(in < in_end){
+    while (in < in_end) {
         uint8_t val = *in++;
-        int len = 1;
-        if(val >= 0x80){
-            if(in >= in_end)
+        int len     = 1;
+        if (val >= 0x80) {
+            if (in >= in_end)
                 break;
             len = *in++;
-            if(!len)
+            if (!len)
                 break;
         }
 
-        if(len >= out_end - out)
+        if (len >= out_end - out)
             break;
 
-        if(s->back_frame)
+        if (s->back_frame)
             val |= 0x80;
         else
             val &= ~0x80;
 
-        while(len--){
-            *out++ = (val == 0x80)? *back_frame:val;
+        while (len--) {
+            *out++ = (val == 0x80) ? *back_frame : val;
             back_frame++;
-            if(out == line_end){
-                 out += stride_adj;
+            if (out == line_end) {
+                 out      += stride_adj;
                  line_end += stride;
-                 if(len >= out_end - out)
+                 if (len >= out_end - out)
                      break;
             }
         }
     }
 
     /** copy the rest from the background frame */
-    if(s->back_frame){
-        while(out < out_end){
+    if (s->back_frame) {
+        while (out < out_end) {
             memcpy(out, back_frame, line_end - out);
             back_frame += line_end - out;
-            out = line_end + stride_adj;
-            line_end += stride;
+            out         = line_end + stride_adj;
+            line_end   += stride;
         }
     }
 }
@@ -135,37 +135,38 @@ static av_cold int rl2_decode_init(AVCodecContext *avctx)
     Rl2Context *s = avctx->priv_data;
     int back_size;
     int i;
-    s->avctx = avctx;
+
+    s->avctx       = avctx;
     avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_PAL8;
 
     /** parse extra data */
-    if(!avctx->extradata || avctx->extradata_size < EXTRADATA1_SIZE){
+    if (!avctx->extradata || avctx->extradata_size < EXTRADATA1_SIZE) {
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid extradata size\n");
         return AVERROR(EINVAL);
     }
 
     /** get frame_offset */
     s->video_base = AV_RL16(&avctx->extradata[0]);
-    s->clr_count = AV_RL32(&avctx->extradata[2]);
+    s->clr_count  = AV_RL32(&avctx->extradata[2]);
 
-    if(s->video_base >= avctx->width * avctx->height){
+    if (s->video_base >= avctx->width * avctx->height) {
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid video_base\n");
         return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
 
     /** initialize palette */
-    for(i=0;i<AVPALETTE_COUNT;i++)
+    for (i = 0; i < AVPALETTE_COUNT; i++)
         s->palette[i] = AV_RB24(&avctx->extradata[6 + i * 3]);
 
     /** decode background frame if present */
     back_size = avctx->extradata_size - EXTRADATA1_SIZE;
 
-    if(back_size > 0){
+    if (back_size > 0) {
         uint8_t *back_frame = av_mallocz(avctx->width*avctx->height);
-        if(!back_frame)
+        if (!back_frame)
             return AVERROR(ENOMEM);
-        rl2_rle_decode(s,avctx->extradata + EXTRADATA1_SIZE,back_size,
-                           back_frame,avctx->width,0);
+        rl2_rle_decode(s, avctx->extradata + EXTRADATA1_SIZE, back_size,
+                       back_frame, avctx->width, 0);
         s->back_frame = back_frame;
     }
     return 0;
@@ -173,25 +174,26 @@ static av_cold int rl2_decode_init(AVCodecContext *avctx)
 
 
 static int rl2_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
-                              void *data, int *got_frame,
-                              AVPacket *avpkt)
+                            void *data, int *got_frame,
+                            AVPacket *avpkt)
 {
     const uint8_t *buf = avpkt->data;
-    int ret, buf_size = avpkt->size;
+    int ret, buf_size  = avpkt->size;
     Rl2Context *s = avctx->priv_data;
 
-    if(s->frame.data[0])
+    if (s->frame.data[0])
         avctx->release_buffer(avctx, &s->frame);
 
     /** get buffer */
-    s->frame.reference= 0;
+    s->frame.reference = 0;
     if ((ret = ff_get_buffer(avctx, &s->frame)) < 0) {
         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
         return ret;
     }
 
     /** run length decode */
-    rl2_rle_decode(s,buf,buf_size,s->frame.data[0],s->frame.linesize[0],s->video_base);
+    rl2_rle_decode(s, buf, buf_size, s->frame.data[0], s->frame.linesize[0],
+                   s->video_base);
 
     /** make the palette available on the way out */
     memcpy(s->frame.data[1], s->palette, AVPALETTE_SIZE);
@@ -213,7 +215,7 @@ static av_cold int rl2_decode_end(AVCodecContext *avctx)
 {
     Rl2Context *s = avctx->priv_data;
 
-    if(s->frame.data[0])
+    if (s->frame.data[0])
         avctx->release_buffer(avctx, &s->frame);
 
     av_free(s->back_frame);