Simplify VMD demuxer (but it still does not work right)
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 13 Nov 2006 05:18:19 +0000 (05:18 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 13 Nov 2006 05:18:19 +0000 (05:18 +0000)
commitffa0a3d6fee73c2458742389fa06267caa2b5c1d
tree399cbd2fed39587d5a4d9ca95531e0ec9ba4c0ab
parenta47d3c044248baf5d52997cf7d5efe11ad0cf31e
Simplify VMD demuxer (but it still does not work right)

Originally committed as revision 7001 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavformat/sierravmd.c