wnv1: return meaningful error codes.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 16 Nov 2012 17:35:31 +0000 (18:35 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 6 Jan 2013 12:31:40 +0000 (13:31 +0100)
commitf3fcb1a7b26a88a707e8853c65f3adeb0a291564
treeaeea6126d184e2e0dc0524bdf3de30ab515cea47
parent0c19b23bd5530feca67f3643a3ac4c4ea7b64ec2
wnv1: return meaningful error codes.
libavcodec/wnv1.c