tiffenc: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:46:24 +0000 (17:46 +0100)
commitf26f71139faf3dfd23d0b7738178f233fe64247d
tree61a586abf7399238b59c70ea2db66031f938f182
parent78c6c9d6c1ac4f2041854bb3715460681d589fb1
tiffenc: use the AVFrame API properly.
libavcodec/tiffenc.c