Support for 16-bit grayscale
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 13 Nov 2006 11:39:28 +0000 (11:39 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 13 Nov 2006 11:39:28 +0000 (11:39 +0000)
commitee0a03582074b46d214df59bfe824f5b2cda4129
treefcf86662ab282e82ea10301c905c520793a33a2d
parent2878cecd6d5d1a4c835596bdc097706ae9206b1e
Support for 16-bit grayscale

Originally committed as revision 7012 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/tiff.c