eamad: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:43:55 +0000 (17:43 +0100)
commite4155f15b35c4272a235f5521d2dc6c2aabdd462
treeab54b9e2600a587d78711c82fe6e83fb02b54914
parent4e7e8055a7b63b91d7d29ec7eb65711d2d3432be
eamad: use the AVFrame API properly.
libavcodec/eamad.c