8-bit images support for TIFF
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 13 Nov 2006 05:32:10 +0000 (05:32 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 13 Nov 2006 05:32:10 +0000 (05:32 +0000)
commite2570297c05b56a3cf8dd69ebb160c7aadf2197e
tree168f9ad302fdd7fbb94c021cd71655e85f73f144
parent380fd08fe66ff5b78de57bd6a3a47fc3b8902acc
8-bit images support for TIFF

Originally committed as revision 7005 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/tiff.c