flashsvenc: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:48:14 +0000 (17:48 +0100)
commitd56a114adc54f2353de61c1b4e08fc08d63bc2e1
tree2edcea3352ff01798c241bb7af01e41103f9fb4e
parent57e7b3a89f5a0879ad039e8f04273b48649799a8
flashsvenc: use the AVFrame API properly.
libavcodec/flashsvenc.c