ulti: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:44:54 +0000 (17:44 +0100)
commitc8a525197fb565cf3ac65657b4af7e1cef2d2972
treef03632609f8f0a5b74d8519b82d4a8e70d81bc75
parent6792559f8aa8fb0775b259fa35c9a5dc2dd24796
ulti: use the AVFrame API properly.
libavcodec/ulti.c