ffserver: tests, use image2 instead of pgmyuv
authorReynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
Mon, 25 Aug 2014 16:24:02 +0000 (12:24 -0400)
committerReynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
Sun, 31 Aug 2014 22:18:40 +0000 (18:18 -0400)
commitb627385b4bd26bb45da5999fb12a8171fc224115
tree57c98385331767b62d30470bbe6485559c47b9d3
parent935453102bb5ccf868369f25049e0c3ae900f6bc
ffserver: tests, use image2 instead of pgmyuv

Signed-off-by: Reynaldo H. Verdejo Pinochet <reynaldo@osg.samsung.com>
tests/ffserver.conf