pnm: add high-bitdepth PGMYUV support for both encoder and decoder
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 22 Feb 2013 10:57:59 +0000 (11:57 +0100)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sat, 23 Feb 2013 15:49:22 +0000 (16:49 +0100)
commitb5f536d24b5ae360503935c34d5d59fa5181b94d
tree3f4700246c9c1194ffff6cd779c7aa57d7fc06ef
parent2f325a6fd4421c4dd4e26d7065e5d4bf26ed52f2
pnm: add high-bitdepth PGMYUV support for both encoder and decoder
libavcodec/pnm.c
libavcodec/pnmdec.c
libavcodec/pnmenc.c