Make decode210() common function.
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 3 Jan 2008 09:16:56 +0000 (09:16 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 3 Jan 2008 09:16:56 +0000 (09:16 +0000)
commitb44665c4e648cb04aa4328b80e178f1ef3d85ff5
treebab93d47dd2695f4118b2dfc689c1aaf8d7b6b65
parentca32534337022b5902c78e44f5f234e2e61d1673
Make decode210() common function.

Originally committed as revision 11382 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/bitstream.h
libavcodec/rv34.c
libavcodec/vc1.c