swscale/arm/yuv2rgb: add ff_yuv420p_to_{argb,rgba,abgr,bgra}_neon_{16,32}
authorMatthieu Bouron <matthieu.bouron@stupeflix.com>
Tue, 15 Dec 2015 13:42:22 +0000 (14:42 +0100)
committerMatthieu Bouron <matthieu.bouron@stupeflix.com>
Sat, 19 Dec 2015 21:09:28 +0000 (22:09 +0100)
commitb32a42295ad7b254f9662082d799c0aae2071c2e
tree82c0c5b8aa683dbaf0c1232738eb340f868a8c65
parente0dc22b99e85823ea85a9da85eced1e9b2bf24e4
swscale/arm/yuv2rgb: add ff_yuv420p_to_{argb,rgba,abgr,bgra}_neon_{16,32}
libswscale/arm/swscale_unscaled.c
libswscale/arm/yuv2rgb_neon.S