libxavs: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:49:15 +0000 (17:49 +0100)
commitb18c7c8d3ddfbf171fe0aba1c201a002920af7f7
tree0419f4ba9f1903f9ae0664ef6c3e818edf7b0d73
parent5290e02a0a49ce0c6f02b49628f6615e1f864507
libxavs: use the AVFrame API properly.
libavcodec/libxavs.c