Fix edge emulation for bicubic MC in B frames
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 12 Sep 2006 04:16:28 +0000 (04:16 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 12 Sep 2006 04:16:28 +0000 (04:16 +0000)
commitb116cc7f95b236dce84ed197ba98fb40945a70be
tree3a8f23f4df561e5e23669da2d3003a7876914d97
parentf9942ba94bc554d7a8ec1a3fb9a9acc5f323e01c
Fix edge emulation for bicubic MC in B frames

Originally committed as revision 6234 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/vc1.c