mss1: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:41:32 +0000 (17:41 +0100)
commitacaffdca21f63b3b465892e8e9d85fd8ca0022bd
treef7fcc207e5b9bee7d543c714eaa181f07134e472
parent508b37557bf36eae83c18e64d42f27b44a321d81
mss1: use the AVFrame API properly.
libavcodec/mss1.c