Proper handling of motion vectors for adv. profile
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 18 Mar 2007 07:51:40 +0000 (07:51 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 18 Mar 2007 07:51:40 +0000 (07:51 +0000)
commitab47579565c33c857d11b0a41671495c0e53f709
tree6d08a499e35a5f07ff0fc763a3165d29a1dacf0c
parent495529f7dfbaf24bfe567911ec9717bf90f6081a
Proper handling of motion vectors for adv. profile

Originally committed as revision 8436 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/vc1.c