zmbv: return more meaningful error codes.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Thu, 15 Nov 2012 17:18:12 +0000 (18:18 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 6 Jan 2013 12:31:39 +0000 (13:31 +0100)
commitaaf208329f6ed21f51d7bcfa6b50ea41e0825c4e
treefb4a72180b2196f3656923f6b80c63e5c44beed0
parent01b60883ea3af2794c4279bfe7f01c31e7f55a61
zmbv: return more meaningful error codes.
libavcodec/zmbv.c