ffv1: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:50:51 +0000 (17:50 +0100)
commita6064b12b481072abe0df53e5996cf103994526f
treea290b8bcde69d2d470033c4998160a2806ff428b
parent706a92926ccae390e3f74520a60b4d5790e8ddc4
ffv1: use the AVFrame API properly.
libavcodec/ffv1.c
libavcodec/ffv1.h
libavcodec/ffv1dec.c
libavcodec/ffv1enc.c