eatgv: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:49:21 +0000 (17:49 +0100)
commit97168b204a0b6b79bb6c5f0d40efdf7fc2262476
treeeed4dc69b1f286214c071b839517646a5cb035a4
parentb18c7c8d3ddfbf171fe0aba1c201a002920af7f7
eatgv: use the AVFrame API properly.
libavcodec/eatgv.c