avconv: split subtitle transcoding out of output_packet().
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 21 Nov 2011 13:39:22 +0000 (14:39 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 21 Nov 2011 17:12:38 +0000 (18:12 +0100)
commit9595234c941cb81ffc2858e3f5859f0b9fa58a39
tree1b59d9f0c95e8d910065eb1dc9cb16b9a0d0da46
parent45d4b66f6fa7115124ae0051dc24cda1017f95a0
avconv: split subtitle transcoding out of output_packet().
avconv.c